PLASTİK ENJEKSİYONDA FİZİKSEL KÖPÜRTME İLE ELDE EDİLEN MİKRO GÖZENEKLİ YAPILARIN İNCELENMESİ VE OPTİMİZASYONU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PLASTİK ENJEKSİYONDA FİZİKSEL KÖPÜRTME İLE ELDE EDİLEN MİKRO GÖZENEKLİ YAPILARIN İNCELENMESİ VE OPTİMİZASYONU"

Transkript

1 PLASTİK ENJEKSİYONDA FİZİKSEL KÖPÜRTME İLE ELDE EDİLEN MİKRO GÖZENEKLİ YAPILARIN İNCELENMESİ VE OPTİMİZASYONU Hürol KOÇOĞLU 1, Umut YERLEŞEN 2, Burcu GİRGİNER 2, Mesut YALÇIN 2, Altan YILDIRIM 2, Tamer SINMAZÇELİK 1 1 Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, 2 Farplas Oto Yedek Parçaları İmalatı İthalatı Ve İhracatı A.Ş., 2 Farplas Oto Yedek Parçaları İmalatı İthalatı Ve İhracatı A.Ş., 2 Farplas Oto Yedek Parçaları İmalatı İthalatı Ve İhracatı A.Ş., 2 Farplas Oto Yedek Parçaları İmalatı İthalatı Ve İhracatı A.Ş., 1 Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, ÖZET Fiziksel köpürtme teknolojisi, polimer bazlı hammaddenin süper kritik fazda (SCF) gaz yardımı ile mikro gözenekli bir iç yapının eldesi amacıyla kullanılan, bir plastik enjeksiyon prosesidir. Bu yöntem özellikle yüksek hacimli seri üretime uygunluğundan dolayı otomotiv sektöründe tercih edilmektedir. Bu teknoloji ticari olarak MuCell adıyla tanımlanmaktadır. Bu yöntemin optimize edilerek uygulanması sonucunda üretilen plastik komponentlerin iç yapılarında, 5 ile 100 mikron aralığındaki boyutlarda homojen dağılımlı gözenekler oluşmakta ve oluşan bu homojen yapı sayesinde mekanik özelliklerde önemli bir azalma meydana gelmemektedir. Yine bu yöntem sayesinde geleneksel enjeksiyon prosesinde önemli bir parametre olan tutma basıncı elimine edilerek çevrim süresinde %40'lara ulaşan bir düşüş ve komponentlerde %20 lere çıkan bir ağırlıkı azalması elde edilebilmektedir. Bu çalışmada iki farklı kalıpta Polipropilen-Polietilen (PP+PE), Talk katlılı polipropilen (PP+Talk), Akrilonitril bütadien stiren (ABS) ve Akrilonitril bütadien stiren- Polikarbonat (ABS+PC) gibi farklı otomotiv plastikleri kullanılarak her iki yöntem ile üretimleri gerçekleştirilmiştir. Üretim sonrasında iki yöntem; çevrim süresi, strok, ağırlık düşüş, gerekli enjeksiyon süresi ve kapama kuvveti açısından karşılaştırılmıştır. Bu çalışmaların sonucunda kalıba ve malzemeye bağlı olarak çöküntü veya çarpılma gibi kusurlar olmaksızın %7 ile %10 arası ürün hafiflemesi, %10-16 strok düşüşü, %10-27 çevrim süresi, %15-40 kapama kuvveti ve %20-60 enjeksiyon süresi düşüşleri gözlenmiştir. Key Words: Mikro gözenekli yapı, Plastik enjeksiyon, MuCell, Ağırlık hafifletme, Enerji tasarrufu GİRİŞ 1.1. Yöntemin Tarihsel Gelişimi Üretim kolaylığı, düşük maliyet, kolay işlenilebilirlik, yüksek kimyasal ve korozyon direnci, yüksek ısıl ve elektriksel özelliklerinden dolayı polimerik malzemelerin kullanımı yaygındır. Son yıllarda polimerik malzemelerin fiber ve partikül katkıları ile mekanik özelliklerinin geliştirilmesi, bu malzemelerin kullanım alanlarını genişletmiştir. Polimer malzemelerin kullanım alanlarının artışı sektörde rekabeti arttırmış ve hammadde tasaruffunun önemli kılmıştır. Bu bağlamda 1980 lerde Dr.Nam Suh ve öğrencileri MIT de ilk mikro gözenekli plastik üretimini gerçekleştirmiştir. Geliştirilen bu yöntem ile malzeme tüketimini azaltılmış ve plastik içerisinde çatlak ilerlemesini önleyici etkiler sağlayan küçük küresel hücreler elde edilmiştir (Counsineau, 2012).

2 1984 yılında Amerika da, ilk gözenekli plastik üretim yöntemi olan kesikli üretim yöntemi (batch process) patenti MIT tarafından alınmıştır. Kesikli üretim yönteminde (BP) elde edilen gözenekli yapılar tatmin edici olsa da gaz çözünme süresinin uzunluğundan dolayı çok yüksek çevrim süreleri elde edilmiştir. Yüksek çevrim süresi ise bu yöntemin ticari kullanımı açısından büyük bir engel teşkil etmiştir (Hwang, 2013). Sung Chan nın süper kritik akışkan (SCF) fazındaki CO 2 yi keşfedene kadar, BP yöntemi ile amorf, yarı kristalin ve kristalin yapıdaki polimerlerin köpürtülmesi konusunda çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Sung Cha SCF CO 2 nin polimer içerisinde daha hızlı çözündüğünü, daha küçük boyut ve daha yüksek yoğunluklarda hücreler elde edilebildiğini gözlemlemiştir. Ayrıca Cha yüksek gaz çözündüren polimerlerin camsı geçiş sıcaklıklarının (Tg) düştüğü, böylece oda sıcaklığında köpürtmenin mümkün olduğu sonucuna varmıştır. Tüm bu yaratıcı çalışmalar sonucunda mikro gözenekli plastik üretimi laboratuvar aşamasını tamamlamış ve ticari uygulamalara adapte edilme çalışmaları hızlanmıştır (Xu, Hwang, 2012). Mikrogözenekli polimer parça üretiminin ticari uygulamalarına 1995 te başlanmıştır. Daha sonra 1998 yılında ilk mikrogözenekli plastik enjeksiyon makinesi geliştirilmiş ve günümüze kadar plastik parça üretiminin olduğu bir çok sektörde kullanım alanı bulmuştur (Xu, 2010) Yöntemin Prensipleri Geliştirilen MuCell yöntemi temel olarak polimer içerisinde SCF gazının çözündürülmesi ve enjeksiyon esnasında çözünen gazın çökelerek mikro gözenekler oluşturması prensibiyle çalışmaktadır. Yöntemde ise SCF olarak genellikle CO 2 ve N 2 gazları kullanılmaktadır (Javadi, 2012). MuCell prosesinin gerçekleştirilmesi için ise bir takım ekipmanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Standart enjeksiyon ekipmanlarına göre en köklü değişiklik vida tasarımında gözlemlenmektedir. MuCell vidasında standart vidadan farklı olarak SCF nin giriş yaptığı bölgede çözünmenin hızını arttırmak amacıyla sonsuz vida yerine kanatçıklı bir yapı bulunmaktadır. Buna ek olarak vidanın gaz giriş bölgesininde polimer-gaz karışımının kovan arkasına kaçmasını engelleyen ve yine vida önünde enjeksiyon için hazırlanmış hammaddenin gaz giriş bölgesine geri girişini engelleyen iki adet valf bulunmaktadır. Vida dışındaki MuCell ekipmanları ise kovan içerisindeki hammaddenin dışarıya çıkışını engelleyen ve kontrollü olarak açılıp kapanan shut-off nozul, gazın süper kritik faz haline getirildiği SCF ünitesi ve SCF nin kovan içerisine girişinin sağlandığı SCF enjektörüdür. Bu yöntemi dört ana basamakta açıklamak mümkündür: 1. Gaz çözünmesi: Prosesin bu aşamasın bir besleyiciden kovan içerisine giren ve ergitilen hammaddenin, özel tasarımlı MuCell vidasının gaz giriş bölmesine doğru ilerlemesiyle başlar. Bu bölmede SCF ünitesinde hazırlanmış gaz bir enjektör yardımı ile kovan içerisine girer ve vidanın karıştırıcı kanatları yardımı ile eriyik polimer içerisinde çözünmeye başlar. Oluşturulan karışım vida önüne doğru ilerler ve yüksek basınç altında mal alma süresi bitene kadar bekletilir. Bu esnada gaz molekülleri yüksek basınç ve difüzyon ile polimer içerisinde tamamen çözünürek tek fazlı bir çözeltiyi oluşturur. 2. Çekirdeklenme: Kovan içerisinde oluşturulan tek fazlı çözeltinin kalıp boşluğu içerisine enjeksiyonu esnasında çözeltide ani bir basınç düşüşü meydana gelir. Çözünmüş gaz molekülleri bu ani basınç düşüşü etkisiyle eriyik içerisinde çökelerek mikro gözenekleri oluşturmaya başlar. 3. Hücre büyümesi: Kalıbın doldurulmaya başlanması ve parçanın tamamen soğuması arasında geçen süre boyunca çekirdeklenmiş gözeneklere, eriyik içerisinden gaz difüzyonu gerçekleşir. Gazların bu hareketi gözeneklerin zamanla büyümesine sebep olur. Bu evrede bazı gözeneklerin birleşmesi ile büyümeler de gözlemlenebilmektedir. 4. Şekillendirme: Bu evrede kalıp içerisine enjekte edilen tüm hammadde soğuyarak nihai ürünün şeklini alır (Xu, 2010 Chien, 2008 Hayashi, 2010 ) Yöntemin Avantaj ve Dezavantajları Bu yöntem ile gelen avantajlar incelendiğinde, eriyik polimer içerisinde çözünen gaz molekülleri, enjekte edilen malzemenin viskozitesini düşürmektedir. Bu da sürtünme ve kesme kuvvetlerinden kaynaklanan ısınmayı düşürdüğünden dolayı soğuma süresinin kısalmasına neden olmaktadır. Viskozitesi düşen malzeme ise daha düşük bir enjeksiyon basıncıyla ve daha düşük bir kapama kuvveti ile basılabilmektedir. Dolayısıyla standart

3 enjeksiyon ile üretilen parçaya göre daha küçük tonajlı bir makinede üretim söz konusudur. Bu da daha az enerji sarfiyatı ve daha düşük parça maliyeti elde edilmesini sağlamaktadır (Hyde, Zhao, Chen, 2012a). Köpürtme işleminin kimyasal ajan yerine süper kritik akışkan ile fiziksel olarak sağlanması, kimyasal tepkime sonucunda ortaya çıkan gazların doğaya olan zararlarının da önüne geçmektedir (Chen, 2008). MuCell yöntemi ile üretilen parçalarda standart enjeksiyona göre daha az hammadde kullanıldığından hammadde tasarrufu sağlanmaktadır. MuCell parçaların otomotiv parçası olarak kullanılması sonucunda ise araçlarada elde edilen ağırlık düşüşü sayesinde CO salınımında azalma görülmektedir. Ayrıca MuCell parçalar içerisinde oluşan gözeneklerin, merkezden parça cidarlarına doğru yaptığı basınç sayesinde tutma basıncı elimine edilmektedir. Böylece enjeksiyon ve soğuma süresindeki düşüş ile birlikte %70 lere varan bir çevrim süresi düşüşü sağlanabilmektedir (Chen, 2008). MuCell in bu avantajlarına karşın, parça içerisimdeki gözeneklerin parça yüzeyinde akış yönüne paralel doğrultuda oluşturduğu gümüş çizgiler nedeniyle, yöntemin görsel parçalarda kullanımı büyük sıkıntılar ortaya çıkarmaktadır. (Lee, Chen, 2008) 1.4. Literatür Özeti MuCell teknolojisi ile mikro gözenekli parçalar elde etme konusunda literatürde bulunan çalışmalar Tablo 1 de derlenmiştir. Tablo 1: MuCell Literatür Çalışmaları İncelenen Malzeme ve Referans Konu Lee, 2011 Hwang, 2009 Chen, 2008 Hwang, 2013 Hwang, 2008 Rezavand, 2010 LDPE Mikrogözenekli yapıların yüzey kalitesinin arttırılması PS+Kil Nanokompozit Mikrogöznekli PS malzemenin içerdiği kil miktarının mekanik ve termal özelliklerine etkisi PC Proses parametrelerinin mikrogözenekli parçaların mukavemet değerlerine etkisi PP+Silika Kompozit Silika boyutunun mikrogözenekli parçaların özelliklerine etkisi PA66 Mikrogözenekli dişli milinin boyutsal kararlılığının incelenmesi ABS Mikrogözenekli parçaların termal incelenmesi iletkenliklerinin Bulgular-Sonuçlar Aynı ağırlık düşüşüne sahip olacak şekilde üretilen parçaların, içerdiği ağırlıkça %SCF miktarı yükseldikçe ;gözenek yapılarının küçüldüğü, ancak bunun yüzey kalitesine ters oranda etki yaptığı gözlemlenmiştir. Polistiren hammaddenin içerdiği kil miktarının (ağırlıkça %1 oranınan kadar ) artışına bağlı olarak çekme mukavemeti, termal kararlılık, aşınma direncini ve mikrogözenek yoğunluğunun arttığı, mikrogözenek boyutunun ise düştüğü gözlemlenmiştir. Eriyik sıcaklığının artışı, kalıp sıcaklığının düşüşü, enjeksiyon hızı artışı, %SCF nin artışı ve hammadde miktarının artışı; çekme mukavemetini arttırırken, parçanın gözlemlenmiştir. tokluğuna parça et kalınlığına göre değişken bir etki yaptığı Mikrogözenekli PP parça içersine katılan silika partiküllerinin boyutu düşüşü; çekme mukavemetini arttırırken, mikrogözenek boyutu ve yoğunluğunun silika boyutuna göre standart bir değişim göstermediği gözlemlenmiştir. Solid olarak üretilen parçanın mikro gözenekli parçaya göre çekme mukavemeti yüksek iken darbe direncinin daha düşük olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca mikrogözenekli parçanın daha yüksek boyutsal kararlığa sahip olduğu ispatlanmıştır. Mikrogözenekli parça üretiminde; hammadde miktarı arttıkça termal iletkenliğin arttığı, kalıp sıcaklığı arttıkça ise düştüğü gözlemlenmiştir. Bu çalışmada MuCell teknolojisinin tanıtılması ve literatürde yöntem ile ilgili bulunan çalışmaların özetlenmesi amaçlanmıştır. Deneysel çalışmada ise farklı et kalınlığı ve projeksiyon alanlarına sahip iki ticari otomotiv kalıbında beş farklı hammadde ile standart enjeksiyon ve MuCell prosesleri kullanılarak üretimler gerçekleştirilmiştir. MuCell tekniği kullanılarak yapılan üretimlerde parçaların boyutsal ölçümlerinin toleranslar

4 içerisinde kalması ve çöküntü, çapak, hava kabarcığı gibi görsel kusurlar bulundurmaması için proses optimizasyonu yapılmıştır.daha sonra ise solid ve istenilen koşulları sağlayan gözenekli parçalar; kapama tonajı, çevrim süresi, enjeksiyon basıncı, enjeksiyon süresi ve strok(mal alma mesafesi) açısından karşılaştırılmıştır. 2. MALZEME VE METOT 2.1. Malzeme Bu çalışmada çeşitli firmalardan temin edilen beş farklı polimer hammadde kullanılmıştır. Kullanılan hammaddeler ile ilgili bilgiler Tablo 2 de yer almaktadır. Tablo 2: Çalışmada kullanılan hammaddeler Hammadde Kısaltması Ticari Adı Temin Edilen Firma Polipropilen-Polietilen PP+PE Moplen Basell Polipropilen-Talk %20 PP+TD20 Hostacom Basell Polipropilen-Talk %40 PP+TD40 SuPol Basell Akrilonitril bütadien stiren ABS MAGNUM Dow Plastics Polikarbonat-Akrilonitril bütadien stiren PC-ABS CYCOLOY GE Plastics 2.2. Makine ve Ekipmanlar Bu çalışmada solid ve mikro gözenekli parçaların üretimi için MuCell prosesine uygun vida-kovan takımına sahip 1600 ton kapama kuvveti kapasiteli MX model Krauss Maffei marka plastik enjeksiyon makinesi ve Trexel marka SCF ünitesi kullanılmıştır. MuCell tekniği ile yapılan üretimlerde ise fiziksel köpürtme ajanı olarak N 2 gazı kullanılmıştır. Üretimler birisi PP bazlı diğeri ise ABS bazlı hammaddeler için tasarlanmış iki farklı kalıpta yapılmıştır. Kalıpların özellikleri Tablo 3 te verilmiştir. Tablo 3: Çalışmada kullanılan kalıpların özellikleri Özellikler Birim *A Kalıbı **B Kalıbı Projeksiyon Alanı cm , ,41 Et Kalınlığı mm 1,5 3,5 Yolluk Sayısı adet 6 5 *PP bazlı hammaddeye uygun kalıp **ABS bazlı hammaddeye uygun kalıp 2.3. Metot Solid ve mikrogözenekli yapıdaki parçaların karşılaştırılması için yapılan deneysel çalışmaya, hammaddenin neminin uzaklaştırılması için yapılan kurutma işlemi ile başlanmıştır. Hammaddenin cinsine göre değişen kurutma işlemlerinin parametreleri Tablo 4 te verilmiştir. Neminden arındırılmış hammadde daha sonra plastik enjeksiyonun besleme bölümüne aktarılarak üretim enjeksiyon işlemi hazırlığı tamamlanmıştır. Tablo 4:Hammadde Kurutma İşlemi Parametreleri Hammadde Kurutma Süresi Kurutma Sıcaklığı PP+PE 2-4 saat 50 C PP+TD20 4 saat 60 C PP+TD40 4 saat 60 C ABS 4 saat 80 C Parça üretimine standart enjeksiyon yöntemiyle solid parçalar basılarak başlanmıştır. Geometrisi ve kullanılan hammaddenin yoğunluğu bilindiğinden üretilecek parçaların ağırlıkları önceden hesaplanarak enjeksiyon işlemine başlanmıştır. Herhangi bir görsel kusur olmayan ve istenilen ağırlığa sahip parçalar üretilene kadar proses parametrelerinde optimizasyon işlemi yapılmıştır. Seri üretim şartları düşünülerek optimize edilen parametreler ile stabil çalışma şartları gözlemlenmek amacıyla 30 baskı yapılmış ve parçalar kontrol edilmiştir. Parçalarda herhangi bir olumsuzluk gözlemlenmemesi durumda ise ileride yapılabilecek testler için 10 ar adet numune alınarak proses parametreleri ve çevrim süresi not edilmiştir.

5 Şekil 1: Deneysel çalışma akış şeması Solid numuneler alındıktan sonra üretim durdurulmuş ve MuCell ekipmanı devreye sokularak mikro gözenekli parça üretimine geçilmiştir. MuCell tekniği ile üretim yapılırken Tablo 5 teki parametreler sabit tutulmuş ve Tablo 6 daki parametreler değiştirilerek maksimum ağırlık düşüşü eldesinin sağlanması için optimizasyon işlemi yapılmıştır. Elde edilen numuneler ise yine görsel kontrolden geçirilerek herhangi bir kusur olup olmadığı kontrol edilmiştir. Sağlanan maksimum ağırlık düşüşü sonrasında, prosesin stabil çalışıp çalışmadığını kontrol etmek amacıyla 30 baskı alınmıştır. Üretimde sapmalar meydana gelmemesi durumunda ise 10 ar numune alınarak proses parametreleri ve çevrim süresi not edilmiştir. Tablo 5: Sabit tutulan parametreler Kovan sıcaklığı Kalıp soğutma sıvısı sıcaklığı Tutma basıncı Soğuma süresi Mal alma hızı Enjeksiyon Basıncı Tablo 6: Değişken parametreler Kapama kuvveti Enjeksiyon hızı Vida stroğu Tutma basıncı Tutma süresi Geri basınç Ağırlıkça %SCF miktarı SCF giriş debisi SCF giriş basıncı Her iki yöntem ile üretilen parçalar daha sonra boyutsal ölçümleri yapılarak tolerans dışı bir saplama olup olmadığı kontrol edilmiştir. Bu kontrol sonucunda sapların tolerans dışına çıktığı gözlemlenmesi durumunda parça geometrisi bozulması ve ağırlık düşüşünün doğru hesaplanmadığı ortaya çıkacağından denemenin tekrarı gerçekleştirilmiştir.

6 3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA İki farklı kalıp beş farklı hammade ile iki farklı enjeksiyon yöntemi kullanılarak yapılan deneysel çalışmaların sonucunda elde edilen veriler Tablo de verilmiştir ABS Tablo 7: ABS Hammadde Deneme Sonuçları Parametre Solid MuCell Kazanç Ağırlık (g) %8 Strok (mm) %16 Kapama kuvveti (ton) %37,5 Enjeksiyon süresi (s) 13,5 9,8 %27 Çevrim süresi (s) %27 Şekil 2: %8 MuCell ABS parça mikroyapısı Tablo 7 de verilen sonuçlar incelendiğinde MuCell yöntemi ile yapılan üretimlerde %16 gibi bir strok azalması ve %37.5 kapama kuvveti düşüşü görülmektedir. Bu, strok ve kapama tonajı düşüşü açısından, çalışma kapsamında elde edilen en yüksek değerlerdir ABS+PC Tablo 8: ABS+PC Hammadde Deneme Sonuçları Parametre Solid MuCell Kazanç ABS+PC hammadde ile yapılan denemeler Ağırlık (g) sırasında makine kapasitesinin solid parça üretimi Strok (mm) için yeterli olmadığı gözlemlenmiştir. Solid Kapama kuvveti (ton) parçaların üretimi sırasında meydana gelen çapak Enjeksiyon süresi (s) - 9,8 - oluşumunun önüne geçilememiştir. Buna karşın Çevrim süresi (s) aynı makinenin maksimum kapama tonajı dahi kullanılmadan MuCell ile parça üretimi sağlanmıştır. Bu da MuCell ile daha küçük tonajda makine kullanımının mümkün olduğunu göstermiştir PP+PE Tablo 9: PP+PE Hammadde Deneme Sonuçları Parametre Solid MuCell Kazanç Tablo 9 daki sonuçlar incelendiğinde ise Ağırlık (g) %9,4 çalışmada elde edilen en yüksek ağırlık düşüşünü Strok (mm) %14 (%9,4) gözlemlemek mümkündür. Kapama kuvveti (ton) %18,75 Enjeksiyon süresi (s) 2,5 1,15 %54 Çevrim süresi (s) % PP+TD20 Tablo 10: PP+TD20 Hammadde Deneme Sonuçları Parametre Solid MuCell Kazanç PP+TD20 hammade denemelerinde çalışmanın en Ağırlık (g) %7,5 yüksek enjeksiyon süresi düşüşü değeri elde Strok (mm) %10 edilmiştir. Bu da denemeler içerisinde en yüksek Kapama kuvveti (ton) %25 viskozite düşüşünün bu denemede elde edildiği Enjeksiyon süresi (s) 3,04 1,2 %60,5 anlamına gelmektedir. Çevrim süresi (s) %12

7 3.5. PP+TD40 Tablo 11: PP+TD40 Hammadde Deneme Sonuçları Parametre Solid MuCell Kazanç Tablo 11 deki sonuçlar incelendiğinde ise %20 Ağırlık (g) %7,9 talk katkılı hammadenin aksine en düşük Strok (mm) ,5 %8,5 enjeksiyon süresi azalması ve dolayısıyla en Kapama kuvveti (ton) %25 düşük viskozite düşüşü elde edilmiştir. Enjeksiyon süresi (s) 1,61 1,2 %25 Çevrim süresi (s) %10 Yapılan deneysel çalışma sonucunda elde edilen tüm sonuçlar incelendiğinde MuCell proseisinin, standart enjeksiyon prosesine göre hammadde tüketimi, parça ağırlığı, strok, kapama kuvveti gereksinimi, enjeksiyon ve çevrim süresi açısından kazanç sağladığı net bir şekilde gözlemlenmiştir. 4. TEŞEKKÜR Bu çalışma Farplas firmasında Ar-Ge Merkezi Mühendislik Ekibi ile birlikte gerçekleştirilmiş olup, katkılarından dolayı firmaya ve çalışanlarına teşekkür ederiz. 5. REFERANSLAR Chen, S.C, Yang, J.P., Hwang, J.S., Effects of Process Conditions on the Mechanical Properties of Microcellular Injection Molded Polycarbonate Parts, Journal of Reinforced Plastic and Composite, 27, , 2008 Chen S.C., Liao W.H., Chien R.D., Structure and mechanical properties of polystyrene foams made through microcellular injection molding via control mechanisms of gas counter pressure and mold temperature, International Communications in Heat and Mass Transfer, 39, , 2012a Chen, S.C., Lee, K.H., Lin, Y.W., Shiu, T.Y., Chang, C.W., Numerical Verification of Rheological Characterization of Polystyrene During Microcellular Injection Molding, ANTEC, 2-4 Nisan, Florida, 2012b Chien, R.D., Chen, H.L., Chen, S.C., Using thermally insulated polymer film for mold temperature control to improve surface quality of microcellular injection molded parts, International Communications in Heat and Mass Transfer, 35, , 2008 Counsineau J.S., Effect of Cooling Rate And Mold Counter Pressure On The Crystallinity And Foaming Control In Microcellular Injection Molded Polypropylene Parts, Yüksek Lisans Tezi, Wright State University, 2012 Hayashi, H., Mori, T., Okamoto, M., Yamasaki, S., Hayami, H., Polyethylene ionomer-based nano-composite foams prepared by a batch process and MuCell injection molding, Materials Science and Engineering, 30, 62-70, 2010 Hwang, S.S., Ke, Z.S., The dimensional stability of a microcellular injection molded gear shaft,international Communications in Heat and Mass Transfer, 35, , 2008 Hwang, S.S., Hsu, P.P., Yeh, J.M., Hu,C.H., Vhang, K.C., Effect of organoclay on the mechanical / thermal properties of microcellular injection molded polystyrene clay nanocomposites, International Communications in Heat and Mass Transfer, 36, , 2009 Hwang, S.S., Hsu, P.P., Effects of silica particle size on the structure and properties od polypropylene/silica composites foams Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 19, , 2013 Hyde, L.J., Kishbaugh, L.A., Katterman, J.A., How microcellular foam molding changes the cost structure of injection molded automotive components, SAE world congress, 4-7 Mart, Michigan, 2002 Javadi, A., Srithep, Y., Clemons, C.C., Turng, L.S., Gong, S., Processing of poly(hydroxybutyrate-cohydroxyvalerate)-based bionanocomposite foams using supercritical fluids,journal of Material Research, 27, , 2012 Lee, J., Turng L., Dougherty E., Gorton P., A novel method for improving the surface quality of microcellular injection molded parts, Elsevier Polymer, 52, , 2011

8 Rezavand, S.A.M., Behravesh, A.H., Shahi, P., Thermal Conductivitiy of Microcellular Thermoplastic Injection Molded Parts with Various Microstructures, Proceedings of the Polymer Processing Society 26th Regional Meeting, Eki, İstanbul, 2010 Wu, H., Wintermantel, E., Haugen H.J., The Effects of Mold Design on the Pore Morphology of Polymers Produced with MuCell_ Technology, Journal of Plastics, 46, , 2010 Xin, Z.X., Zhang, Z.X., Pal, K., Byeon, J.U., Lee, S.H., Kim J.K., Study of microcellular injection-molded polypropylene/waste ground rubber tire powder blend, Materials and Design, 31, , 2010 Xu J., Microcellular Injection Molding, Published by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, ISBN , 2010, New Jersey, 618 pages Yuan, M., Turng, L.S., Caulfield, D., Hunt, C., Microcellular injection molding process, ANTEC, , 2003 Yuan, M., Turng, L.S., Microstructure and mechanical properties of microcellular injection molded polyamide-6 nanocomposites, Polymer, 46, , 2005 Zhao, H., Cui, Z., Wang, X., Turng, L.S., Peng, X., Processing and characterization of solid and microcellular poly(lactic acid)/polyhydroxybutyrate-valerate (PLA/PHBV) blends and PLA/PHBV/ Clay nanocomposites, Composites: Part B, 51, 79-91, 2013 BIOGRAPHIES / BİYOGRAFİLER HÜROL KOÇOĞLU Ekim 1989 da Gönen de doğdu yılında Gönen Anadolu Lisesinden mezun olarak Kocaeli Üniversitesi Makine Mühendisliğide öğrenimine devam etmiştir yılında bu bölümden mezun olarak aynı sene içerisinde Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendislği Anabilim Dalı nda yüksek lisans programına başlamıştır. Şu anda Yüksek Lisans programı ile beraber lisans öğreniminde hak kazandığı Endüstri Mühendisliği Çift Anadal Programına devam etmektedir. UMUT YERLEŞEN Mayıs 1988 de Bursa da doğdu yılında Bursa Erkek Lisesi nden mezun olduktan sonra yılları arasında Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Metal Teknolojisi Öğretmenliği bölümünde Lisans eğitimini almıştır yılında Marmara Üniversitesi, Mekatronik Anabilim Dalında başladığı yüksek lisans eğitimini sürdürmektedir. Ayrıca Mayıs 2014 tarihinden bu yana Farplas Ar-Ge Merkezinde Ar-Ge Mühendisi pozisyonunda çalışmaktadır. BURCU GİRGİNER 1984 yılında İstanbul da doğdu. Kabataş Erkek Lisesi nden 2002 yılında mezun olan Girginer, sırasıyla 2006 yılında İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliğini, 2008 yılında İTÜ Polymer Science&Technology Anabilim dalı yüksek lisans programını tamamlamıştır. Halen İTÜ İleri Teknolojiler Programı Malzeme Bilimi ve Mühendisliği programında doktora eğitimine devam eden Burcu Girginer, Farplas Ar-Ge Merkezi nde Kıdemli Ar-Ge Mühendisi olarak çalışmaktadır. Polimerik malzemeler, test ve karakterizasyonu ve plastik enjeksiyon ilgi alanları arasında bulunan Burcu Girginer in SCI sınıfı dergilerde yayımlanmış yenilikçi polimer sentezi üzerine 3 makalesi bulunmaktadır. MESUT YALÇIN 1982 yılında Tokat ta doğdu. Erbağ Endüstri Meslek Lisesi nden 2000 yılında mezun olarak aynısene içerisinde Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Metal Teknolojisi Öğretmenliği Bölümü nü kazanmıştır. Bu bölümden 2004 yılında mezun olan Yalçın 2006 yılından bu yana Farplas firmasında çalışmaktadır. FARUK ALTAN YILDIRIM 1978 yılında Ankara da doğdu. Lisans eğitimini 2000, yüksek lisans eğitimini 2002 yıllarında ODTÜ Metalurji ve Malzeme Bölümü nde ve doktora derecesini 2007 yılında Almanya Hamburg Teknik Üniversitesi Optik ve Elektronik Malzemeler Enstitüsü nde tamamladı. Kaplamalar, yüzey bilimi, elektronik malzemeler ve iletken polimerler konularına odaklanan Yıldırım, bu alanlarda toplam 14 uluslararası makale yayınladı. Doktorasını tamamladıktan sonra endüstride çalışmaya başlayan Dr. Altan Yıldırım 2 yıl polimer elektroniği ve 3 yıl da medikal cihaz sektöründe çalışmıştır yılından beri Farplas firması Ar-Ge Koordinatörü görevini yürütmektedir. TAMER SINMAZÇELİK 1971 yılında Eskişehir de doğdu. Lisans eğitimini 1992, yüksek lisans eğitimini 1994 ve doktora eğitimini 1997 yılında Kocaeli Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünde tamamladı. Polimer kompozitler ve triboloji üzerine çalışmalarına devam etmekte ve 1995 yılından beri Kocaeli Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünde Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. Prof. Dr. Tamer Sınmazçelik ayrıca İleri Disiplinlerarası Araştırma Laboratuarı Yöneticiliğini yapmaktadır. Çalışmalarının büyük bir kısmını polimer kompozitler, erozif aşınma ve biyomekanik konuları üzerine gerçekleştirmektedir.

KARBON ELYAF TAKVİYELİ POLİAMİT 6 KARMALARIN ISIL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

KARBON ELYAF TAKVİYELİ POLİAMİT 6 KARMALARIN ISIL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ KARBON ELYAF TAKVİYELİ POLİAMİT 6 KARMALARIN ISIL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ N. Gamze Karslı Yılmaz, Ayşe Aytaç, Veli Deniz Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

SICAK YOLLUK SİSTEMİ

SICAK YOLLUK SİSTEMİ SICAK YOLLUK SİSTEMİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KALIPÇILIK TEKNİĞİ DERS NOTU Doç.Dr. Akın Oğuz KAPTI Sıcak Yolluk Sistemi (SYS) 2 Plastik enjeksiyon kalıplarında eriyik plastik malzemeyi sıcaklık ve basınç

Detaylı

ALÜMİNYUM T6 ISIL İŞLEMİ İÇİN GELİŞTİRİLEN SEPET TASARIMI İLE ZAMAN VE ENERJİ TASARRUFU SAĞLANMASI

ALÜMİNYUM T6 ISIL İŞLEMİ İÇİN GELİŞTİRİLEN SEPET TASARIMI İLE ZAMAN VE ENERJİ TASARRUFU SAĞLANMASI ALÜMİNYUM T6 ISIL İŞLEMİ İÇİN GELİŞTİRİLEN SEPET TASARIMI İLE ZAMAN VE ENERJİ TASARRUFU SAĞLANMASI Seracettin Akdı Aydınlar Yedek Parça San. ve Tic. A.Ş. Ar-Ge Merkezi Gamze Küçükyağlıoğlu Aydınlar Yedek

Detaylı

Enjeksiyonla Kalıplama Yöntemiyle Üretilen PP Köpük Malzeme Özelliklerine Kimyasal Köpük Ajanının Etkisinin İncelenmesi

Enjeksiyonla Kalıplama Yöntemiyle Üretilen PP Köpük Malzeme Özelliklerine Kimyasal Köpük Ajanının Etkisinin İncelenmesi 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey Enjeksiyonla Kalıplama Yöntemiyle Üretilen PP Köpük Malzeme Özelliklerine Kimyasal Köpük Ajanının Etkisinin

Detaylı

PLASTİK MALZEMELER SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KALIPÇILIK TEKNİĞİ DERS NOTU. Doç.Dr. Akın Oğuz KAPTI

PLASTİK MALZEMELER SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KALIPÇILIK TEKNİĞİ DERS NOTU. Doç.Dr. Akın Oğuz KAPTI PLASTİK MALZEMELER MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KALIPÇILIK TEKNİĞİ DERS NOTU Doç.Dr. Akın Oğuz KAPTI Plastik Malzemelerin Özellikleri 2 Hafiflik: Özgül ağırlıkları 0,8 2,2 g/cm 3 aralığındadır. Mekanik Özellikler:

Detaylı

DEĞİŞKEN SICAKLIK KONTROLLÜ KALIPLAMA

DEĞİŞKEN SICAKLIK KONTROLLÜ KALIPLAMA DEĞİŞKEN SICAKLIK KONTROLLÜ KALIPLAMA *Serkan Öğüt, Aykut Kentli, **Hikmet Nazım Ekici serkan.ogut@marmara.edu.tr, akentli@marmara.edu.tr, hnekici37@hotmail.com *Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Detaylı

ATAKTİK POLİPROPİLENİN MALEİK ANHİDRİD İLE MODİFİKASYONU

ATAKTİK POLİPROPİLENİN MALEİK ANHİDRİD İLE MODİFİKASYONU ATAKTİK POLİPROPİLENİN MALEİK ANHİDRİD İLE MODİFİKASYONU Göksun DEVECİLER DİZBAY, Enver DEMİRHAN Kocaeli Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü 41040, KOCAELİ ÖZET Ziegler-Natta katalizörü sistemi ile

Detaylı

CLEANEX PLASTİK MAKİNALARITEMİZLEME EMÜLSİYONU

CLEANEX PLASTİK MAKİNALARITEMİZLEME EMÜLSİYONU CLEANEX PLASTİK MAKİNALARITEMİZLEME EMÜLSİYONU Termoplastik malzeme ve renk değişiminde hızlı, etkili ve ucuz temizlik Sağlar. Hızlı malzeme ve renk değişimi ile üretim verimliliği sağlar. Okside olmuş,

Detaylı

Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Polimer Mühendisliği Bölümü. Polimer Nedir?

Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Polimer Mühendisliği Bölümü. Polimer Nedir? Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Polimer Mühendisliği Bölümü Polimer Nedir? Monomer olarak adlandırılan basit moleküllerin kimyasal bağlarla bağlanması sonucu oluşan yüksek molekül ağırlıklı maddelerdir.

Detaylı

Dr. F. Can Akbaşoğlu, Serhat Adışen, Uğur Gürol, Eylem Subaşı (Akmetal) Prof. Dr. S. Can Kurnaz (Sakarya Üni.)

Dr. F. Can Akbaşoğlu, Serhat Adışen, Uğur Gürol, Eylem Subaşı (Akmetal) Prof. Dr. S. Can Kurnaz (Sakarya Üni.) «Kalın Kesitli G18NiMoCr3-6 Test Bloklarının Farklı Isıl İşlem Koşullarında Kenar ve Orta Bölgelerindeki Mikro Yapı ve Mukavemet Değerlerinin İncelenmesi» «The Effect of Different Heat Treatment Conditions

Detaylı

ÜRETİM YÖNTEMLERİ (Devam)

ÜRETİM YÖNTEMLERİ (Devam) ÜRETİM YÖNTEMLERİ (Devam) Film ekstrüzyonu, son yıllarda plastik film (0,7 mm den düşük kalınlıktaki tabakalar) yapımında en çok kullanılan metottur. Proseste; erimiş plastik halkasal bir kalıpta yukarıya,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MMM 3014

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MMM 3014 Dersi Veren Birim: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: SERAMİK MALZEMELER Dersin Orjinal Adı: SERAMİK MALZEMELER Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin

Detaylı

LDPE/EVOH Harmanlarının Hazırlanması, Karakterizasyonu ve Bazı Özellikleri

LDPE/EVOH Harmanlarının Hazırlanması, Karakterizasyonu ve Bazı Özellikleri LDPE/EVOH Harmanlarının Hazırlanması, Karakterizasyonu ve Bazı Özellikleri Melike Demirci, Nevra Ercan, Ali Durmuş, Ahmet Kaşgöz * İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

ENJEKSİYON MAKİNELERİ

ENJEKSİYON MAKİNELERİ ENJEKSİYON MAKİNELERİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KALIPÇILIK TEKNİĞİ DERS NOTU Doç.Dr. Akın Oğuz KAPTI Plastik Enjeksiyon Makinesi 2 Mengene/Kapama Ünitesi (Clamping Unit) Plastikleştirme ve Enjeksiyon

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tolga DEMİRCAN. Akışkanlar dinamiğinde deneysel yöntemler

Yrd. Doç. Dr. Tolga DEMİRCAN. Akışkanlar dinamiğinde deneysel yöntemler Yrd. Doç. Dr. Tolga DEMİRCAN e-posta 2: tolgademircan@gmail.com Uzmanlık Alanları: Akışkanlar Mekaniği Sayısal Akışkanlar Dinamiği Akışkanlar dinamiğinde deneysel yöntemler Isı ve Kütle Transferi Termodinamik

Detaylı

ÜRETİM HATALARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KALIPÇILIK TEKNİĞİ DERS NOTU. Doç.Dr. Akın Oğuz KAPTI

ÜRETİM HATALARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KALIPÇILIK TEKNİĞİ DERS NOTU. Doç.Dr. Akın Oğuz KAPTI ÜRETİM HATALARI MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KALIPÇILIK TEKNİĞİ DERS NOTU Doç.Dr. Akın Oğuz KAPTI Üretim Hataları 2 Malzeme özellikleri, kalıp tasarımı, makine proses parametreleri ve operatörlerden kaynaklanan

Detaylı

Cam Kalıplarının Akımsız Nikel Kaplanması Konulu SANTEZ Projesi

Cam Kalıplarının Akımsız Nikel Kaplanması Konulu SANTEZ Projesi Cam Kalıplarının Akımsız Nikel Kaplanması Konulu SANTEZ Projesi Hakan SESİGÜR Şişecam Cam Araştırma Merkezi 10.01.2013 İş Bankası nın 17 Şubat 1934 tarihli kararname ile görevlendirilmesi çerçevesinde

Detaylı

Müşterilerinin ihtiyaçlarına, dinamik ekibinin ileri düzeydeki tecrübesi, modern ekipmanları ve geniş laboratuvar imkanlarıyla çözümler sunar.

Müşterilerinin ihtiyaçlarına, dinamik ekibinin ileri düzeydeki tecrübesi, modern ekipmanları ve geniş laboratuvar imkanlarıyla çözümler sunar. Eurotec, hassas ve kritik uygulamalara özel çözümler üreten, bağımsız mühendislik plastikleri üreticisidir. Koşulsuz müşteri memnuniyetini hedefleyen Eurotec; Tüm operasyonlarında kalitede sürekliliği

Detaylı

KAYISI ÇEKİRDEĞİ KABUĞU VE CEVİZ KABUĞU KATKILI POLİSTİREN KOMPOZİT ÜRETİMİ

KAYISI ÇEKİRDEĞİ KABUĞU VE CEVİZ KABUĞU KATKILI POLİSTİREN KOMPOZİT ÜRETİMİ TÜBİTAK BİDEB KİMYA LİSANS ÖGRENCİLERİ KİMYAGERLİK, KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ, KİMYA MÜHENDİSLİĞİ-BİYOMÜHENDİSLİK ARAŞTIRMA PROJESİ EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI KİMYA-3 (Çalıştay 2012) GRUP ADI: KOMPOZİT PROJE ADI KAYISI

Detaylı

MALZEME BİLİMİ. 2014-2015 Güz Yarıyılı Kocaeli Üniversitesi Ford Otosan Ġhsaniye Otomotiv MYO. Yrd. Doç. Dr. Egemen Avcu

MALZEME BİLİMİ. 2014-2015 Güz Yarıyılı Kocaeli Üniversitesi Ford Otosan Ġhsaniye Otomotiv MYO. Yrd. Doç. Dr. Egemen Avcu MALZEME BİLİMİ 2014-2015 Güz Yarıyılı Kocaeli Üniversitesi Ford Otosan Ġhsaniye Otomotiv MYO Yrd. Doç. Dr. Egemen Avcu Bilgisi DERSĠN ĠÇERĠĞĠ, KONULAR 1- Malzemelerin tanımı 2- Malzemelerinseçimi 3- Malzemelerin

Detaylı

MUHENDISLIK PLASTIKLERI ENGINEERING P L A S T I C S

MUHENDISLIK PLASTIKLERI ENGINEERING P L A S T I C S MUHENDISLIK P L A S T I C S www.megapolimer.com MEGA POLİMER 2004 yılında mühendislik plastikleri imalatı amacıyla kurulan Mega Polimer ve Teknik Plastik San. Tic. Ltd. Şti. birkaç yıl içinde kaliteli

Detaylı

SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KALIPÇILIK TEKNİĞİ DERS NOTU. Doç.Dr. Akın Oğuz KAPTI. Kalıp Soğutma Sistemi

SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KALIPÇILIK TEKNİĞİ DERS NOTU. Doç.Dr. Akın Oğuz KAPTI. Kalıp Soğutma Sistemi SOĞUTMA SİSTEMLERİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KALIPÇILIK TEKNİĞİ DERS NOTU Doç.Dr. Akın Oğuz KAPTI Kalıp Soğutma Sistemi 2 Enjeksiyon başlangıcı 3 Kalıp Doldurma 4 Ütüleme 5 Tutma Yolluğun donması Kalıp

Detaylı

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Güz ve Bahar Dönemi Muhtemel Bitirme Çalışması Konuları. Tasarım Projesi Konusu Bitirme Çalışması Konusu Özel Koşullar

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Güz ve Bahar Dönemi Muhtemel Bitirme Çalışması Konuları. Tasarım Projesi Konusu Bitirme Çalışması Konusu Özel Koşullar 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Güz ve Bahar Dönemi Muhtemel Bitirme Çalışması Konuları Proje No Tasarım Projesi Konusu Bitirme Çalışması Konusu Özel Koşullar 1 Soğuk spray kaplama düzeneğinin tasarlanması

Detaylı

Nanografi Nanoteknoloji Bilişim İmalat ve Danışmanlık Ltd. Şti.

Nanografi Nanoteknoloji Bilişim İmalat ve Danışmanlık Ltd. Şti. TEKNİK BİLGİ SAYFASI EPOCYL TM NC R2HM-01- Prepreg İşlemleri için Hazırlanmış Reçine Sistemi Genel Özellikler Tanım: EPOCYL TM NC R2HM-01 epoksi tabanlı bir reçine sistemidir, erimiş sıcak prepreg ve basınçlı

Detaylı

KALIP TÜRLERİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KALIPÇILIK TEKNİĞİ DERS NOTU. Doç.Dr. Akın Oğuz KAPTI. SOĞUK YOLLUKLU (Cold Runner)

KALIP TÜRLERİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KALIPÇILIK TEKNİĞİ DERS NOTU. Doç.Dr. Akın Oğuz KAPTI. SOĞUK YOLLUKLU (Cold Runner) KALIP TÜRLERİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KALIPÇILIK TEKNİĞİ DERS NOTU Doç.Dr. Akın Oğuz KAPTI Kalıp Türleri 2 Yolluk Tipine Göre: SOĞUK YOLLUKLU (Cold Runner) SICAK YOLLUKLU (Hot Runner) Kalıp Yapısına

Detaylı

OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNİN MALZEME VE METALURJİ MÜHENDİSLERİNDEN BEKLENTİLERİ

OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNİN MALZEME VE METALURJİ MÜHENDİSLERİNDEN BEKLENTİLERİ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNİN MALZEME VE METALURJİ MÜHENDİSLERİNDEN BEKLENTİLERİ Hazırlayan: Volkan ÇABUK OYAK RENAULT Malzeme Laboratuvarı Sorumlusu CONFIDENTIEL C EĞİTİMİN AMACI Malzeme mühendisi otomotiv endüstrisinde;

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta Ders Kodu MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 2016-2017 EĞİTİM PLANI Dersin Adı Kuramsal Uygulama Saat/Hafta Pratik/ Laboratuvar Yıl 1 / Yarıyıl 1 507001012006 Türk Dili I 2 0 0 2 2 2 Zorunlu 507001022006

Detaylı

SERVO KONTROLLÜ PLASTİK ENJEKSİYON MAKİNASI TASARIMI

SERVO KONTROLLÜ PLASTİK ENJEKSİYON MAKİNASI TASARIMI 3. Ulusal Talaşlı İmalat Sempozyumu, 04-05 Ekim 2012, Ankara, Türkiye SERVO KONTROLLÜ PLASTİK ENJEKSİYON MAKİNASI TASARIMI Harun KAHYA a, * ve Hakan GÜRÜN b a, * Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi İmalat

Detaylı

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2 (2014) 271 277 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Araştırma Makalesi Polimer Malzemelerin Sürtünme Karıştırma Nokta Kaynağı Bekir ÇEVİK a,* a

Detaylı

MİKRODALGA YÖNTEMİYLE NİKEL FERRİT NANOPARTİKÜLLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU

MİKRODALGA YÖNTEMİYLE NİKEL FERRİT NANOPARTİKÜLLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU MİKRODALGA YÖNTEMİYLE NİKEL FERRİT NANOPARTİKÜLLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU Zeynep KARCIOĞLU KARAKAŞ a,*, Recep BONCUKÇUOĞLU a, Mehmet ERTUĞRUL b a Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre

Detaylı

Cam Elyaf ile Güçlendirilmiş Pa66 nın Eğme ve Darbe Mukavemeti açısından Enjekiyon Parametrelerinin Etkisi

Cam Elyaf ile Güçlendirilmiş Pa66 nın Eğme ve Darbe Mukavemeti açısından Enjekiyon Parametrelerinin Etkisi 2016 Published in 4th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science 3-5 November 2016 (ISITES2016 Alanya/Antalya - Turkey) Cam Elyaf ile Güçlendirilmiş Pa66 nın Eğme ve

Detaylı

makale tane sınırlarında karbür çökelmesi meydana gelmektedir. Tane sınırlarında karbür oluşumu Şekil 4'te verilmiştir.

makale tane sınırlarında karbür çökelmesi meydana gelmektedir. Tane sınırlarında karbür oluşumu Şekil 4'te verilmiştir. makale Ostenitik çeliklerde yavaş soğutma veya temperleme işlemi karbürlerin çökelmesine neden olur. Karbür çökelme bölgeleri genel olarak tane sınırlarıdır. Karbür çökelmesi, çeliğin 500-800 C sıcaklıkları

Detaylı

ASC (ANDALUZİT, SİLİSYUM KARBÜR) VE AZS (ANDALUZİT, ZİRKON, SİLİSYUM KARBÜR) MALZEMELERİN ALKALİ VE AŞINMA DİRENÇLERİNİN İNCELENMESİ

ASC (ANDALUZİT, SİLİSYUM KARBÜR) VE AZS (ANDALUZİT, ZİRKON, SİLİSYUM KARBÜR) MALZEMELERİN ALKALİ VE AŞINMA DİRENÇLERİNİN İNCELENMESİ ASC (ANDALUZİT, SİLİSYUM KARBÜR) VE AZS (ANDALUZİT, ZİRKON, SİLİSYUM KARBÜR) MALZEMELERİN ALKALİ VE AŞINMA DİRENÇLERİNİN İNCELENMESİ İlyas CAN*, İbrahim BÜYÜKÇAYIR* *Durer Refrakter Malzemeleri San. Ve

Detaylı

Artesis Varlık Yönetim Sistemi. simplifies predictive maintenance

Artesis Varlık Yönetim Sistemi. simplifies predictive maintenance Artesis Varlık Yönetim Sistemi Artesis Hakkında ARTESİS 1989-1999 yılları arasında Prof.Dr. Ahmet Duyar ın (Florida Atlantic University) NASA Lewis Research Center ile birlikte yaptığı, uzay mekiği ana

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR

ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR Yrd. Doç. Dr. Afşın Alper CERİT AKADEMİK GEÇMİŞİ Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü İmalat ve Konstrüksiyon Anabilim Dalı Adana Yolu Üzeri E-90 Karayolu

Detaylı

Çift Fazlı Paslanmaz Çeliklerde Yaşlandırma Koşullarının Mikroyapı Özellikleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

Çift Fazlı Paslanmaz Çeliklerde Yaşlandırma Koşullarının Mikroyapı Özellikleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi Çift Fazlı Paslanmaz Çeliklerde Yaşlandırma Koşullarının Mikroyapı Özellikleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi Alptekin Kısasöz 1,a, Ahmet Karaaslan 1,b 1 Yildiz Technical University, Department of Metallurgical

Detaylı

PLASTİK ENJEKSİYON DERSİ

PLASTİK ENJEKSİYON DERSİ PLASTİK ENJEKSİYON DERSİ Dersin Modülleri Enjeksiyon Makinelerinde Üretim 1 Enjeksiyon Makinelerinde Üretim 1 Enjeksiyon Makinelerinde Üretim 1 Kazandırılan Yeterlikler Plastik enjeksiyon kalıplama makinelerinde

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Şeniz R. KUŞHAN AKIN EĞİTİM Doktora, Yüksek Lisans, Lisans, İŞ TECRÜBESİ Yrd. Doç. Dr., Bilimsel Programlar Başuzmanı,

Yrd. Doç. Dr. Şeniz R. KUŞHAN AKIN EĞİTİM Doktora, Yüksek Lisans, Lisans, İŞ TECRÜBESİ Yrd. Doç. Dr., Bilimsel Programlar Başuzmanı, Yrd. Doç. Dr. Şeniz R. KUŞHAN AKIN Çankaya Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Mühendislik Binası-3, N Blok B17 Eskişehir Yolu 29.km, Yenimahalle, 06810, Ankara EĞİTİM 2000-2006 Doktora, Seramik Mühendisliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Aslı ÇAKIR Doğum Tarihi: 06.11.1979 Yabancı Dil ve Seviyesi: İngilizce, ÜDS: 66.25 (2007) Yazışma Adresi: Bahçelievler Mah. Mertcan Sok. No:17/16 Eskişehir Telefon:

Detaylı

TERMOPLASTİK POLİMERLERİN SÜRTÜNME KARIŞTIRMA NOKTA KAYNAĞINA BAKALİT ARA TABAKA TOZUNUN ETKİSİ

TERMOPLASTİK POLİMERLERİN SÜRTÜNME KARIŞTIRMA NOKTA KAYNAĞINA BAKALİT ARA TABAKA TOZUNUN ETKİSİ TERMOPLASTİK POLİMERLERİN SÜRTÜNME KARIŞTIRMA NOKTA KAYNAĞINA BAKALİT ARA TABAKA TOZUNUN ETKİSİ Bekir ÇEVİK 1 ÖZET Bu çalışmada, polietilen malzemelerin sürtünme karıştırma nokta kaynağına bakalit ara

Detaylı

ANTiSTATiK AJANLAR. Bölüm 2: Antistatik ajan yüzeye doğru migrasyon olmaya başlar

ANTiSTATiK AJANLAR. Bölüm 2: Antistatik ajan yüzeye doğru migrasyon olmaya başlar 1 PLASTiKTE STATiK ELEKTRİK NASIL OLUSUR? Bir çok plastik yalıtkan olmasına rağmen yüksek sürtünmeye maruz kaldıkların da yüzeylerinde elektrik akım dalgalarını biriktirerek statik elektrik oluştururlar.

Detaylı

METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ. Bursa Teknik Üniversitesi BURSA / TÜRKİYE

METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ. Bursa Teknik Üniversitesi BURSA / TÜRKİYE METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BURSA / TÜRKİYE Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü malzeme tasarım, sentez, üretim ve karakterizasyonu alanlarında yetkin birer

Detaylı

uzun vadeli çözüm ortağınız

uzun vadeli çözüm ortağınız Firma Sunumu uzun vadeli çözüm ortağınız 2015 Ozay Dokum www.ozaydokum.com 1 Kısa Bilgi - 1.200 tonun üzerinde yıllık kapasite - 25 yıldan fazla üretim tecrübesi - 10.000 m 2 lik üretim tesisi - 100 çalışan

Detaylı

THE PRODUCTION OF AA5049 ALLOY SHEETS BY TWIN ROLL CASTING

THE PRODUCTION OF AA5049 ALLOY SHEETS BY TWIN ROLL CASTING AA5049 ALÜMİNYUM ALAŞIMI LEVHALARIN İKİZ MERDANELİ SÜREKLİ DÖKÜM TEKNİĞİ İLE ÜRETİMİ Koray TURBALIOĞLU Teknik Alüminyum San. A.Ş., İstanbul koray.turbalioglu@teknikaluminyum.com.tr ÖZET AA5049 alaşımı

Detaylı

ASC VE AZS MALZEMELERİN ALKALİ VE AŞINMA DİRENÇLERİNİN İNCELENMESİ

ASC VE AZS MALZEMELERİN ALKALİ VE AŞINMA DİRENÇLERİNİN İNCELENMESİ ALKALİ VE AŞINMA İbrahim BÜYÜKÇAYIR, İlyas CAN. 1 Çimento sanayinde alkali problemleri son zamanlarda alternatif yakıt t ve hammadde kullanımını ile da etkisi artan, sıkça s karşı şılaşılan sorunlardan

Detaylı

Sıcak Yolluk Dolum Dengesizliklerini düzenleme: Sistematik Yaklaşım

Sıcak Yolluk Dolum Dengesizliklerini düzenleme: Sistematik Yaklaşım Sıcak Yolluk Dolum Dengesizliklerini düzenleme: Sistematik Yaklaşım Sistemsiz bir şekilde sorunu gidermeye çalışmak Sorun gidermekten çok zaman kaybı ve hatta belki sonuçların daha da kötü olmasına yol

Detaylı

ETİL ASETAT-ETANOL AZEOTROP KARIŞIMININ DAMITILDIĞI BİR EKSTRAKTİF DOLGULU DAMITMA KOLONUNUN SICAKLIK KONTROLÜ

ETİL ASETAT-ETANOL AZEOTROP KARIŞIMININ DAMITILDIĞI BİR EKSTRAKTİF DOLGULU DAMITMA KOLONUNUN SICAKLIK KONTROLÜ ETİL ASETAT-ETANOL AZEOTROP KARIŞIMININ DAMITILDIĞI BİR EKSTRAKTİF DOLGULU DAMITMA KOLONUNUN SICAKLIK KONTROLÜ Levent Taştimur a, Abdulwahab Giwa b, Süleyman Karacan b,* a Ankara Patent Bürosu Limited

Detaylı

Bölüm 14 & Bölüm 15: Polimerlerin Yapısı ve Özellikleri

Bölüm 14 & Bölüm 15: Polimerlerin Yapısı ve Özellikleri Bölüm 14 & Bölüm 15: Polimerlerin Yapısı ve Özellikleri Polimer molekülünün genel yapısı ve kimyasal karakteri nelerdir? Polimerin kristal yapısı metal ve seramiklerden nasıl farklıdır? Polimerlerin çekme

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı: Hilal CAN Doğum Tarihi: 05.02.1976 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora FBE Makine Eğitimi Gazi Üniversitesi 1999-2004 Y. Lisans

Detaylı

PÜSKÜRTME ŞEKİLLENDİRME (SPRAY FORMING / SPRAY DEPOSITION)

PÜSKÜRTME ŞEKİLLENDİRME (SPRAY FORMING / SPRAY DEPOSITION) PÜSKÜRTME ŞEKİLLENDİRME (SPRAY FORMING / SPRAY DEPOSITION) Püskürtme şekillendirme (PŞ) yöntemi ilk olarak Osprey Ltd. şirketi tarafından 1960 lı yıllarda geliştirilmiştir. Günümüzde püskürtme şekillendirme

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 29, 289-300, 2011 Research Article / Araştırma Makalesi DETERMINATION OF EFFECT ON THE MECHANICAL PROPERTIES OF POLYPROPYLENE

Detaylı

TÜBİTAK 2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ YURT İÇİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEK PROGRAMI TAŞINABİLİR PEDALLI ELEKTRİK ÜRETME ÜNİTESİ PROJESİ

TÜBİTAK 2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ YURT İÇİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEK PROGRAMI TAŞINABİLİR PEDALLI ELEKTRİK ÜRETME ÜNİTESİ PROJESİ TÜBİTAK 2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ YURT İÇİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEK PROGRAMI TAŞINABİLİR PEDALLI ELEKTRİK ÜRETME ÜNİTESİ PROJESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MEKATRONİK VE ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Projenin

Detaylı

NOHUT SAMANI HIZLI PİROLİZİNİN DENEY TASARIMI İLE MODELLENMESİ

NOHUT SAMANI HIZLI PİROLİZİNİN DENEY TASARIMI İLE MODELLENMESİ NOHUT SAMANI HIZLI PİROLİZİNİN DENEY TASARIMI İLE MODELLENMESİ Görkem Değirmen a, Ayşe E. Pütün a, Murat Kılıç a, Ersan Pütün b, * a Anadolu Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

Küçük terminal ünitelerin kontrolü ve balanslanması için kombine vanalar

Küçük terminal ünitelerin kontrolü ve balanslanması için kombine vanalar TA-COMPACT-T Küçük terminal ünitelerin kontrolü ve balanslanması için kombine vanalar Soğutma sistemleri için geri dönüş suyu sıcaklık kontrollü kontrol vanası IMI TA / Kontrol vanaları / TA-COMPACT-T

Detaylı

MKT 204 MEKATRONİK YAPI ELEMANLARI

MKT 204 MEKATRONİK YAPI ELEMANLARI MKT 204 MEKATRONİK YAPI ELEMANLARI 2013-2014 Bahar Yarıyılı Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Yrd. Doç. Dr. Egemen Avcu Makine Bir veya birçok fonksiyonu (güç iletme,

Detaylı

KÜMEN ÜRETİMİNİN YAPILDIĞI TEPKİMELİ BİR DAMITMA KOLONUNUN BENZETİMİ

KÜMEN ÜRETİMİNİN YAPILDIĞI TEPKİMELİ BİR DAMITMA KOLONUNUN BENZETİMİ KÜMEN ÜRETİMİNİN YAPILDIĞI TEPKİMELİ BİR DAMITMA KOLONUNUN BENZETİMİ Damla Gül a,*, Abdulwahab GIWA a, Süleyman KARACAN a a,* Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Dögol

Detaylı

İçerik Mühendislik Polimerleri... 2 Transparant Polimerler... 7 Temizleme ve Bakım Granülatları... 7 Diğerleri... 7

İçerik Mühendislik Polimerleri... 2 Transparant Polimerler... 7 Temizleme ve Bakım Granülatları... 7 Diğerleri... 7 Ürün Listesi Plastik Türkiye İçerik Mühendislik Polimerleri... 2 Transparant Polimerler... 7 Temizleme ve Bakım Granülatları... 7 Diğerleri... 7 1 Mühendislik Polimerleri TPE VERSAFLEX ONFLEX VERSALLOY

Detaylı

DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ

DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 10 Sayı: 20 Güz 201 s.119-126 DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

YENİ BİR İLETKEN POLİMER: POLİ(3,8 DİAMİNOBENZO[c]SİNNOLİN) ELEKTROKİMYASAL ÜRETİMİ VE ELEKTROKROMİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

YENİ BİR İLETKEN POLİMER: POLİ(3,8 DİAMİNOBENZO[c]SİNNOLİN) ELEKTROKİMYASAL ÜRETİMİ VE ELEKTROKROMİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ YENİ BİR İLETKEN POLİMER: POLİ(3,8 DİAMİNOBENZO[c]SİNNOLİN) ELEKTROKİMYASAL ÜRETİMİ VE ELEKTROKROMİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Eda AKGÜL a *, Ahmet Ferat ÜZDÜRMEZ b, Handan GÜLCE a, Ahmet GÜLCE a, Emine

Detaylı

BU Kitapta Kullanılan Standart Birimler

BU Kitapta Kullanılan Standart Birimler BU Kitapta Kullanılan Standart Birimler Amerika Birleşik Devletleri Birimler Sistemi (USCS) ve Uluslararası Birimler Sistemi (SI) ne ait birimler kitap boyunca yer alan eşitliklerde ve tablolarda kullanılmıştır.

Detaylı

ATMOSFER KONTROLLÜ VAKUM FIRINLARINDA ISIL İŞLEM ve JET REVİZYON MÜDÜRLÜĞÜNDEKİ UYGULAMALARI

ATMOSFER KONTROLLÜ VAKUM FIRINLARINDA ISIL İŞLEM ve JET REVİZYON MÜDÜRLÜĞÜNDEKİ UYGULAMALARI BÖLÜM 16 ATMOSFER KONTROLLÜ VAKUM FIRINLARINDA ISIL İŞLEM ve JET REVİZYON MÜDÜRLÜĞÜNDEKİ UYGULAMALARI Svl.Müh. Serkan KAPTAN 1nci HİBM K.lığı Jet Revizyon Müdürlüğü Şubat 2004, ESKİŞEHİR ÖZET Isıl işlem

Detaylı

DOLGULU KOLONDA AMONYAK ÇÖZELTİSİNE KARBON DİOKSİTİN ABSORPSİYONU

DOLGULU KOLONDA AMONYAK ÇÖZELTİSİNE KARBON DİOKSİTİN ABSORPSİYONU DOLGULU KOLONDA AMONYAK ÇÖZELTİSİNE KARBON DİOKSİTİN ABSORPSİYONU Duygu UYSAL, Ö. Murat DOĞAN, Bekir Zühtü UYSAL Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü ve Temiz Enerji Araştırma

Detaylı

Lachenmeier Stretch Hood X1. İnovasyon sınır tanımıyor...

Lachenmeier Stretch Hood X1. İnovasyon sınır tanımıyor... Lachenmeier Stretch Hood X1 İnovasyon sınır tanımıyor... Lachenmeier Stretch Hood Azaltılan elektrik tüketimi Önceki modellerimize oranla %40. Küçültülen ebatlar Maliyetli fabrika alanından avantaj. Azaltılan

Detaylı

DİYARBAKIR MERMER TOZ ARTIKLARININ TAŞ MASTİK ASFALT YAPIMINDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

DİYARBAKIR MERMER TOZ ARTIKLARININ TAŞ MASTİK ASFALT YAPIMINDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI DİYARBAKIR MERMER TOZ ARTIKLARININ TAŞ MASTİK ASFALT YAPIMINDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI 1.GİRİŞ Mermer üretiminde ülkemiz dünyada önemli bir yere sahiptir. Mermer ocak işletmeciliği ve işleme

Detaylı

PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ

PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ HADDELEME (Calendering) İLE İŞLEME TEKNİĞİ HADDELEMEYE(Calendering) GİRİŞ Bu yöntem genellikle termoplastiklere ve de özellikle ısıya karşı dayanıklılığı düşük olan

Detaylı

LEVON JOZEF ÇAPAN PROFESÖR

LEVON JOZEF ÇAPAN PROFESÖR LEVON JOZEF ÇAPAN ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 05.03.2014 Adres Telefon E-posta Türkoba Mahallesi Erguvan Sokak No26 / K 34537 Tepekent - Büyükçekmece İstanbul-Türkiye 2128672500-1134 Doğum Tarihi 17.06.1943

Detaylı

DNC PRES CHEMICAL & EQUIPMENT

DNC PRES CHEMICAL & EQUIPMENT 2 İÇİNDEKİLER 3 PROSESİN AVANTAJLARI 4 TASARIM VE SÜREÇ 5 UYGULAMALAR 6 KURULUM / MONTAJ 7 BOYUTLAR / KAPASİTE 8 OTOMASYON SÜRECİ 9 ŞİRKET PROFİLİ 10 3 DNC Presler bağlayıcılar ile Ana Uygulamalar İşleme

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Ortalama Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Ortalama Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Nazım KUNDURACI Doğum Tarihi : 19 Ocak 1986 Cep Telefonu : 0 544 843 95 69 E-Posta : n.kunduraci@creavit.com.tr Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Ortalama Yıl Lisans

Detaylı

Yüzey Pürüzlülüğü Ölçüm Deneyi

Yüzey Pürüzlülüğü Ölçüm Deneyi Yüzey Pürüzlülüğü Ölçüm Deneyi 1 İşlenmiş yüzeylerin kalitesi, tasarımda verilen ölçülerdeki hassasiyetin elde edilmesi ile karakterize edilir. Her bir işleme operasyonu, kesme takımından kaynaklanan düzensizlikler

Detaylı

DENEY-1: NEWTON KURALINA UYMAYAN AKIŞKANLARIN REOLOJİK DAVRANIŞLARI

DENEY-1: NEWTON KURALINA UYMAYAN AKIŞKANLARIN REOLOJİK DAVRANIŞLARI DENEY-1: NEWTON KURALINA UYMAYAN AKIŞKANLARIN REOLOJİK DAVRANIŞLARI 1-) Viskozite nedir? Kaç çeşit viskozite vardır? Açıklayınız. 2-) Kayma incelmesi ve kayma kalınlaşması nedir? Açıklayınız. 3-) Reoloji

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü. http://metalurji.beun.edu.tr/ facebook.com/groups/beunmetalurji

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü. http://metalurji.beun.edu.tr/ facebook.com/groups/beunmetalurji BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü http://metalurji.beun.edu.tr/ facebook.com/groups/beunmetalurji Misyon Temel metalurji ve malzeme mühendisliği eğitimi alan, bilimsel

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Yetiştirilen Farklı Buğday Tiplerinin Yaş Gluten Miktarları Bakımından Kalitelerinin Belirlenmesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Yetiştirilen Farklı Buğday Tiplerinin Yaş Gluten Miktarları Bakımından Kalitelerinin Belirlenmesi Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Yetiştirilen Farklı Buğday Tiplerinin Yaş Gluten Miktarları Bakımından Kalitelerinin Belirlenmesi doi: 10.17932/ IAU.IAUD.m.13091352.2015.7/26.41-46 Hayrettin KANIT 1* Murat

Detaylı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi. Fen Fakültesi Kimya Bölümü Akademik Kurul Toplantısı Aralık - 2013

İstanbul Medeniyet Üniversitesi. Fen Fakültesi Kimya Bölümü Akademik Kurul Toplantısı Aralık - 2013 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Akademik Kurul Toplantısı Aralık - 2013 Akademik Personel Mesut Görür Arş. Gör. Ayşe Demir Uzman Dr. Kübra Demir Uzman Büşra Şennik Arş. Gör.

Detaylı

PLASTİK ENJEKSİYON KALIPLAMA İLE BİR BARDAĞIN DOLUM ANALİZİ A CUP FILLING ANALYSIS WITH PLASTIC INJECTION MOLDING

PLASTİK ENJEKSİYON KALIPLAMA İLE BİR BARDAĞIN DOLUM ANALİZİ A CUP FILLING ANALYSIS WITH PLASTIC INJECTION MOLDING Plastik Enjeksiyon Kalıplama İle Bir Bardağın Dolum Analizi 57 SDU International Technologic Science pp. 57-66 Constructional Technologies PLASTİK ENJEKSİYON KALIPLAMA İLE BİR BARDAĞIN DOLUM ANALİZİ Melik

Detaylı

Plast Link 254X Serisi PL254X Serisi Güçlü ve Kullanışlı.

Plast Link 254X Serisi PL254X Serisi Güçlü ve Kullanışlı. Plast Link 254X Serisi PL2540C PL2540P PL2540R PL2541 PL254X Serisi Güçlü ve Kullanışlı. PL254X serisi modüler bantlar 25,4mm (1 ) hatveli 8.8 mm kalınlığında olup; farklı ölçülerde taşıyıcı profilleri

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MMM 4041

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MMM 4041 Dersi Veren Birim: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: CAM TEKNOLOJİSİ Dersin Orjinal Adı: CAM TEKNOLOJİSİ Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu:

Detaylı

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü http://metalurji.beun.edu.tr/ facebook.com/groups/beunmetalurji Misyon Temel metalurji ve malzeme mühendisliği eğitimi alan, bilimsel

Detaylı

AŞINDIRICI PARTİKÜL KARIŞIMLARININ Ti6Al4V ALAŞIMININ KATI PARTİKÜL EROZYON DAVRANIŞINA ETKİLERİ

AŞINDIRICI PARTİKÜL KARIŞIMLARININ Ti6Al4V ALAŞIMININ KATI PARTİKÜL EROZYON DAVRANIŞINA ETKİLERİ IV. ULUSAL HAVACILIK VE UZAY KONFERANSI 12-14 Eylül 2012, Hava Harp Okulu, İstanbul AŞINDIRICI PARTİKÜL KARIŞIMLARININ Ti6Al4V ALAŞIMININ KATI PARTİKÜL EROZYON DAVRANIŞINA ETKİLERİ Alp Eren Şahin *, Yasemin

Detaylı

İmal Usulleri. Döküm Tekniği

İmal Usulleri. Döküm Tekniği İmal Usulleri Döküm Tekniği Örnek Heterojen Çekirdeklenme Alışılmamış laboratuar deneyleri dışında, sıvı metal için homojen çekirdeklenme asla olmaz. Uygulamadaki sıvı metallerin içinde hemen her zaman

Detaylı

KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği

KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Başlık KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Tanım İki veya daha fazla malzemenin, iyi özelliklerini bir araya toplamak ya da ortaya yeni bir özellik çıkarmak için, mikro veya makro seviyede

Detaylı

Halil Karakoç a, Hanifi Çinici b,ramazan Çıtak c

Halil Karakoç a, Hanifi Çinici b,ramazan Çıtak c MBD 2012, 1(4): 14 19 MAKALE HAKKINDA Geliş : Haziran 2012 Kabul: Ağustos 2012 SICAK PRESLEME YÖNTEMİ İLE AL ESASLI METALİK KÖPÜK ÜRETİMİNE PRESLEME BASINCININ ETKİLERİ THE EFFECT OF HOT PRESSİNG PRESSURE

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Mühendislik Fakültesi/Kimya

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Mühendislik Fakültesi/Kimya ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: BILAL DEMIREL Doğum Tarihi: 24 Ağustos 1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Mühendislik Fakültesi/Kimya Gazi Üniversitesi 1995

Detaylı

Konu: Yüksek Hassasiyetli Yağ Keçelerinin Takviye Bilezik Kalıplarının Üretiminde Kullanılan Takım Çelikleri ve Üretim Prosesleri

Konu: Yüksek Hassasiyetli Yağ Keçelerinin Takviye Bilezik Kalıplarının Üretiminde Kullanılan Takım Çelikleri ve Üretim Prosesleri Nurettin ÇALLI Fen Bilimleri Ens. Öğrenci No: 503812162 MAD 614 Madencilikte Özel Konular I Dersi Veren: Prof. Dr. Orhan KURAL İTÜ Maden Fakültesi Konu: Yüksek Hassasiyetli Yağ Keçelerinin Takviye Bilezik

Detaylı

Polimer Reolojisi. Yrd. Doç. Dr. Ali DURMUŞ. Ders içeriği. Reoloji Bilimine Giriş. Tanımlar ve Kavramlar

Polimer Reolojisi. Yrd. Doç. Dr. Ali DURMUŞ. Ders içeriği. Reoloji Bilimine Giriş. Tanımlar ve Kavramlar Polimer Reolojisi Ders içeriği Reoloji Bilimine Giriş Tanımlar ve Kavramlar Yrd. Doç. Dr. Ali DURMUŞ İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü durmus@istanbul.edu.tr 212 4737070 (17855 / 17663) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

TASARIM KRİTERİ OLARAK KULLANMAK AMACIYLA YAPILAN ANALİZLER VE YORUMU

TASARIM KRİTERİ OLARAK KULLANMAK AMACIYLA YAPILAN ANALİZLER VE YORUMU www.muhendisiz.net 1 Ders Öğretim Üyesi Proje : Plastik Enjeksiyon Kalıpçılığı ve Tasarımı : Yrd. Doç. Dr. Babür ÖZÇELİK : Plastik bir ürünün enjeksiyon kalıp tasarımı TASARIM KRİTERİ OLARAK KULLANMAK

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MMM 2011

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MMM 2011 Dersi Veren Birim: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: MALZEME BİLGİSİ Dersin Orjinal Adı: MALZEME BİLGİSİ Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu:

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENERJİ SİSTEMLERİ LABORATUVARI -II DENEY FÖYÜ DENEY ADI KÜTLE TRANSFERİ DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ DENEYİ YAPTIRAN ÖĞRETİM ELEMANI

Detaylı

SANAL ÖLÇME UYGULAMASI

SANAL ÖLÇME UYGULAMASI TMMOB Makina Mühendisleri Odası 11. Otomotiv Sempozyumu 8-9 Mayıs 2009 SANAL ÖLÇME UYGULAMASI Özet Uygulamanın temel amacı Otomotiv sac kalıpçılığında, kalıptan elde edilen parçanın kalite seviyesinin

Detaylı

Biyogaz Sistem Mühendisliği

Biyogaz Sistem Mühendisliği 2013 Biyogaz Sistem Mühendisliği İÇİNDEKİLER: 1 Sistem Veri Özeti 2.Tesis Verileri ; Sistem Ana Akış diagramı 3.Sistem Ekonomik Göstergeleri, 4.Notlar, 5. Sistem Çalışma Prensibi 6. Biyogaz Ölçüm Ekipmanları

Detaylı

DÖKÜM İMALAT PROSESLERİ İÇİN İLERİ DÜZEY SİMÜLASYON YAZILIMI: VULCAN

DÖKÜM İMALAT PROSESLERİ İÇİN İLERİ DÜZEY SİMÜLASYON YAZILIMI: VULCAN DÖKÜM İMALAT PROSESLERİ İÇİN İLERİ DÜZEY SİMÜLASYON YAZILIMI: VULCAN VULCAN döküm simülasyon yazılımı ile imalat öncesi döküm kusurlarının tespiti ve iyileştirilmesi ÖZET Makalede uygulama yapılan model

Detaylı

KÜKÜRT DİOKSİT GAZI İLE ÜLEKSİT TEN BORİK ASİT ÜRETİMİ

KÜKÜRT DİOKSİT GAZI İLE ÜLEKSİT TEN BORİK ASİT ÜRETİMİ KÜKÜRT DİOKSİT GAZI İLE ÜLEKSİT TEN BORİK ASİT ÜRETİMİ İbrahim Hakkı Karakaş a*,mehmet Çopur b, M. Muhtar Kocakerim c, Zeynep Karcıoğlu Karakaş d a Bayburt Üniversitesi, Bayburt Meslek Yüksek Okulu, Bayburt

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL ADI KREDİSİ* MKM-5501 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8 0 9 MKM-5601 TEZ HAZIRLIK ÇALIŞMASI Z 0 1 1 0 1 20 1 21 12 30 İKİNCİ YARIYIL ADI KREDİSİ* MKM-5502 UZMANLIK

Detaylı

TUĞLA MASSESİ ÖĞÜTME DURUMUNUN ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

TUĞLA MASSESİ ÖĞÜTME DURUMUNUN ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Afyon Kocatepe Üniversitesi Özel Sayı Afyon Kocatepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ 251-256 JOURNAL OF SCIENCE TUĞLA MASSESİ ÖĞÜTME DURUMUNUN ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Detaylı

PLAZMA TEKNİK SERT METAL VE SERAMİK KAPLAMA SAN. TİC. A.Ş. KAPLAMA EKİPMANLARIMIZ 9MB PLAZMA SERAMİK KAPLAMA SİSTEMİ DIAMOND JET HVOF TUNGSTEN KARBÜR KAPLAMA SİSTEMİ GTV MULTİ-COAT KAPLAMA SİSTEMİ SMART

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YARIYIL İÇİ SINAV PROGRAMI

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YARIYIL İÇİ SINAV PROGRAMI 11-İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 1. SINIF SINAV PROGRAMI 07.04.14 Pazartesi 10.30 D3-D4 1 Matematik II 07.04.14 Pazartesi 15.30 OD1 1 Mukavemet 08.04.14 Salı 15.30 OD1 1 Beton Teknolojisi 09.04.14 Çarşamba

Detaylı

PROFİL EKSTRÜZYONUNDA KALIPTAN DENGELİ MALZEME ÇIKIŞI SAĞLAMAK İÇİN BİR YÖNTEM

PROFİL EKSTRÜZYONUNDA KALIPTAN DENGELİ MALZEME ÇIKIŞI SAĞLAMAK İÇİN BİR YÖNTEM PROFİL EKSTRÜZYONUNDA KALIPTAN DENGELİ MALZEME ÇIKIŞI SAĞLAMAK İÇİN BİR YÖNTEM Oktay Yılmaz, Kadir Kırkköprü İstanbul Teknik Üniversitesi, Makina Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü, İSTANBUL yilmazo@itu.edu.tr,

Detaylı

KALIPLAMA YÖNTEMLERİ

KALIPLAMA YÖNTEMLERİ KALIPLAMA YÖNTEMLERİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KALIPÇILIK TEKNİĞİ DERS NOTU Doç.Dr. Akın Oğuz KAPTI Kalıpla Sağlanan Avantajlar 2 Özdeş parçaların istenilen ölçü tamlığında seri üretimi, Üretim süresinin

Detaylı

İÇTEN YANMALI MOTORLARDA MOMENT, GÜÇ ve YAKIT SARFİYATI KARAKTERİSTİKLERİNİN BELİRLENMESİ

İÇTEN YANMALI MOTORLARDA MOMENT, GÜÇ ve YAKIT SARFİYATI KARAKTERİSTİKLERİNİN BELİRLENMESİ İÇTEN YANMALI MOTORLARDA MOMENT, GÜÇ ve YAKIT SARFİYATI KARAKTERİSTİKLERİNİN BELİRLENMESİ 1. Deneyin Amacı İçten yanmalı motorlarda moment, güç ve yakıt sarfiyatı karakteristiklerinin belirlenmesi deneyi,

Detaylı

MAXIMA Serisi. 500 ile 4000 Ton Arası

MAXIMA Serisi. 500 ile 4000 Ton Arası MAXIMA Serisi 500 ile 4000 Ton Arası 1 MAXIMA Hidrolik Güç Santralli İsminden de anlaşıldığı gibi; güçlü hidrolik 2 ½ plaka tasarımı ile MAXIMA serisi büyük ebatlı ürünlerin üretilmesi için tasarlamıştır.

Detaylı

Zeyfiye TEZEL Mehmet KARACADAĞ

Zeyfiye TEZEL Mehmet KARACADAĞ PROJENİN ADI: POLİMER KATKILI ASFALT ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI Zeyfiye TEZEL Mehmet KARACADAĞ ( Kimya Bilim Danışmanlığı Çalıştayı Çalışması 29 Ağustos-9 Eylül 2007) Danışman: Doç.Dr. İsmet KAYA 1 PROJENİN

Detaylı