SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ"

Transkript

1 SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/34 16/12/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından Halka Açılma Diğer Piyasası Araçları 1. Analiz Faktoring A.Ş. (1) Borçlanma Aracı Vera Varlık Yönetim A.Ş. (1) Borçlanma Aracı Yüksel İnşaat A.Ş. (2) Borçlanma Aracı Aktif Yatırım Bankası A.Ş. (2) Borçlanma Aracı Finans Faktoring A.Ş. (2) Borçlanma Aracı Eko Faktoring A.Ş. (3) Borçlanma Aracı Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (4) Borçlanma Aracı Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (5) Borçlanma Aracı Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (6) Borçlanma aracı TFKB Varlık Kiralama A.Ş. (7) Kira Sertifikası Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. Pay (1) Nitelikli yatırımcılara satılması planlanmaktadır. (2) Tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılması planlanmaktadır. (3) Şirketin Kurulumuzun 2014/33 sayılı Haftalık Bülteninde İlan edilen başvurusundaki ihraç tutarı revize edilmiştir. (4) Yurtdışında satılması planlanan borçlanma araçlarının talep edilen ihraç tutarı Amerkan Doları veya muadili tutar olup, Merkez Bankası'nın tarihli döviz satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilmiştir (5) Halka arz edilerek ve/veya nitelikli yatırımcılara satılması planlanmaktadır. (6) Halka arz yöntemiyle satılması planlanmaktadır. (7) Tahsisli olarak satılması planlanmaktadır. NOT : Aksi belirtilmedikçe tüm parasal tutarlar TL cinsindendir. 1

2 B. DUYURU VE İLKE KARARLARI 1. Kurulumuzun i-spk ( tarih ve 35/1207 s.k.) sayılı ilke kararı: Türk Ticaret Kanunu nun 155 nci maddesinin birinci fıkrasında öngörülen şartlara uyan kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemlerinde, Kurulumuzun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği nin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan belgelerin kamuya açıklanmasına ilişkin 30 günlük sürenin uygulanmamasına ve uygulamanın bu şekilde yönlendirilmesine karar verilmiştir. 2. Kurulumuzun tarih ve 35/1256 sayılı kararı: Aracı kurum ve bankaların faaliyet izinlerinin 6362 sayılı Piyasası Kanunu (SPKn) ve ikincil mevzuat çerçevesinde yenilenmesine ilişkin süreç kapsamında; A) Aracı kurumların ve bankaların mevcut yetki belgelerinin mülga 2499 sayılı SPKn ve Seri:V, No:46 sayılı Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca verilmiş olduğu dikkate alınarak, III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ in (Yatırım Kuruluşları Tebliği) Faaliyet izinlerinden kısmen feragat edilmesi başlıklı 58 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan Faaliyet izninden kısmen feragat eden aracı kurumlar, iptale ilişkin Kurul kararını izleyen 2 yıl içinde ilgili faaliyet izni için Kurula yeniden başvuramaz hükmünün 6362 sayılı SPKn çerçevesinde çıkarılmış olan Yatırım Kuruluşları Tebliği ve III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Yatırım Hizmetleri Tebliği) uyarınca verilecek olan yetki belgeleri için uygulanacağının açıklığa kavuşturulmasına, B) Repo-ters repo yetki belgelerinin durumuna ilişkin olarak; a) Mülga 2499 sayılı SPKn da bir sermaye piyasası faaliyeti olarak tanımlanmış olan repo ve ters repo işlemlerinin, 6362 sayılı SPKn nda yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetler kapsamında sayılmadığı dikkate alınarak, daha önce mülga 2499 sayılı SPKn uyarınca Kurulumuzdan alınmış olan tüm repo-ters repo yetki belgelerinin geçersiz sayılmasına, b) Aracı kurumların repo ve ters repo işlemlerini yapmaya başlamadan önce Kurula bildirimde bulunması esasının benimsenmesine, mevcut durum itibariyle repo-ters repo yetki belgesine sahip olan aracı kurumların ise söz konusu bildirimi yapmış kabul edilmesine, c) Bankaların repo ters repo işlemleri bakımından kendi özel mevzuatlarındaki hükümlere tabi olduklarının duyurulmasına, d) Daha önce verilmiş repo-ters repo yetki belgelerinin aslının Kurula gönderilmesi ve ticaret sicilinden terkin edilmesi gerektiğinin yatırım kuruluşlarına duyurulmasına, C) Mevcut faaliyet izinlerinin yeni mevzuat uyarınca yenilenmesine ilişkin geçiş sürecinin devam ettiği dikkate alınarak, Seri:V, No:34 sayılı Aracı Kurumların lerine ve Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği nin ( Yeterliliği Tebliği) 7 nci maddesinin asgari özsermaye tutarlarının yeniden değerleme oranına göre artırılmasına dair üçüncü fıkrasının 2015 yılı için uygulanmamasına, D) Yatırım Hizmetleri ve Yatırım Kuruluşları Tebliğleri uyarınca kaldıraçlı alım satım işlemleri için ilave asgari özsermaye yükümlülükleri öngörülmediğinden Yeterliliği Tebliği nin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının uygulanmamasına karar verilmiştir. C. İZAHNAME / İHRAÇ BELGESİ ONAYLANAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 1. İlk Halka Arzlar 1. Hedef Girişim si Yatırım Ortaklığı A.Ş. (1) Mevcut Yeni Artırımı Bedelli Bedelsiz Mevcut Pay Satışı Ek Pay Satışı Satış Fiyatı (2) - 1,55 (1) Kurulumuzun VII sayılı Pay Tebliği nin 9. maddesi gereği olarak, halka arz edilecek payların nominal değerinin %25 ine tekabül eden TL nominal değerli paylar satışa hazır hale getirilecektir. (2) Mevcut pay satışı kapsamında halka arz edilecek payların tamamı Hedef Finansal Hizmetler A.Ş. ye aittir. 2. Halka Açık ların Pay İhraçları 1. Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. 2. Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. Mevcut Yeni Bedelli Artırımı Bedelsiz Artırımı İç Kaynaklardan Kâr Payından Satış Türü , ,16 - Halka Arz

3 3. Borçlanma Araçları Nominal İhraç Tavanı Satış Türü 1. Gözde Girişim si Yatırım Ortaklığı A.Ş Nitelikli Yatırımcı 2. Analiz Faktoring A.Ş Nitelikli Yatırımcı 3. Ak Finansal Kiralama A.Ş. (1) Yurtdışı 4. Eko Faktoring A.Ş Nitelikli Yatırımcı 5. Koç Finansman A.Ş Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 6. Akbank T.A.Ş. (2) Yurtdışı (1) İhraç edilecek borçlanma araçlarının tutarı Amerikan Doları (veya muadili yabancı para veya Türk Lirası) olup, Merkez Bankası nın tarihli döviz satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilmiştir. (2) İhraç edilecek borçlanma araçlarının tutarı Amerikan Doları (veya muadili yabancı para veya Türk Lirası) olup, Merkez Bankası nın tarihli döviz satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilmiştir. 4. Diğer Piyasası Araçları Piyasası Aracı Türü Nominal İhraç Tavanı/Tutarı Satış Türü 1. Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (1) İTMK Yurtdışı Satış 2. Akbank T.A.Ş. (1) İTMK Yurtdışı Satış 3. TFKB Varlık Kiralama A.Ş. Kira Sertifikası (2) Tahsisli (1) İhraç edilecek ipotek teminatlı menkul kıymetlerin tutarı Avro (veya muadili yabancı para veya Türk Lirası) olup, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nın tarihli döviz satış kuru üzerinden Türk Lirası na çevrilmiştir. (2) Tırsan Treyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin fon kullanıcısı ve kaynak kuruluş olacağı yapıda ihraç edilecek kira sertifikalarının sahipliğe dayalı olması planlanmaktadır. D. YENİ FAALİYET İZİNLERİ 1. Kale Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. nin, Kurulumuzun Seri:VIII, No:35 sayılı Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketlere ve Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde değerleme hizmeti vermek üzere listeye alınmasına karar verilmiştir. 2. Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş nin Ankara Cad. Halil Lütfü Dördüncü İş Merkezi Kat:3 No:55 Sirkeci Eminönü/İSTANBUL adresinde irtibat bürosu açılması talebiyle yapmış olduğu başvuru Kurulumuzca olumlu karşılanmıştır. E. SUÇ DUYURUSU, İDARİ PARA CEZASI İLE DİĞER YAPTIRIM VE TEDBİRLER 1. Suç Duyuruları Tümer Tarım Hayvancılık İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Tümer Tarım) ve Ayhan ÖZTÜRK ün Ar Tarım Organik Gıda A.Ş. (Ar Tarım) paylarına yönelik pay alım teklifi yapacaklarına ilişkin açıklamaları ve pay alım teklifine başlamamasının 6362 sayılı Piyasası Kanunu nun (6362 sayılı SPKn) 107/2 maddesinde tanımlanan suçun unsurlarını oluşturduğundan; inceleme konusu işlemlerden sorumlu olduğu tespit edilen kişiler hakkında, 6362 sayılı SPKn nun 115 inci maddesi uyarınca aşağıdaki tabloda yer alan suç duyurularının yapılmasına ve Ar Tarım ortaklarına Tümer Tarım ve Ayhan ÖZTÜRK tarafından yerine getirilmeyen pay alım teklifi sonucunda varsa zarara uğrayan yatırımcıların yargı yoluna başvurabilecekleri hususunun duyurulmasına karar verilmiştir Suç Duyurusunda Bulunulan Şahıs Ali Kemal TÜMER Ayhan ÖZTÜRK Suç Duyurusuna Tümer Tarım ın Ar Tarım paylarına ilişkin pay alım teklifinde bulunacağına dair yaptığı açıklamalar ve pay alım teklifine başlamamasının 6362 sayılı SPKn nun 107/2 maddesinde tanımlanan suçun unsurlarını oluşturması. Tümer Tarım ın işlem ve faaliyetlerini kontrol etmesi sebebiyle Tümer Tarım ın Ar Tarım paylarına ilişkin pay alım teklifinde bulunacağına dair yaptığı açıklamalar ve pay alım teklifine başlamamasında sorumluluğunun bulunması ve ayrıca şahsı adına Ar Tarım paylarına ilişkin pay alım teklifinde bulunacağına dair yaptığı açıklamalar ve pay alım teklifine başlamamasının 6362 sayılı SPKn nun 107/2 maddesinde tanımlanan suçun unsurlarını oluşturması. Ettiği Kanun Maddesi 6362 sayılı SPKn'nun 107/2 maddesi 6362 sayılı SPKn'nun 107/2 maddesi 3

4 2. İdari Para Cezaları a) BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Emanet Likit Karma Emeklilik Yatırım Fonu nda gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yapılan inceleme sonucunda, aşağıdaki tabloda yer alan idari para cezalarının uygulanmasına karar verilmiştir. BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik in 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendine aykırılık. Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik in 20 nci maddesinin 1 inci fıkrası ile 21 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) ve (ç) bentlerine aykırılık. Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik in 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendi. Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik in 20 nci maddesinin 1 inci fıkrası ve 21 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) ve (ç) bentleri b) Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat A.Ş. ile ilgili olarak Yılmaz Ergün DURSUN ve Kirkor Mert İSRAİLYAN hakkında yapılan inceleme sonucunda, aşağıdaki tabloda yer alan idari para cezalarının uygulanmasına karar verilmiştir sayılı Piyasası Kanunu nun 26/1 Yılmaz Ergün DURSUN (1) Selçuk Gıda Endüstri İhracat maddesi ve Mülga Seri:IV, İthalat A.Ş. nin diğer ortaklarına No:44 sayılı "Çağrı Yoluyla pay alım teklifinde bulunma Paylarının yükümlülüğünün yerine Toplanmasına İlişkin Kirkor Mert İSRAİLYAN (1) getirilmemesi Esaslar Tebliği nin 6/1 inci maddesi. (1) Yılmaz Ergün DURSUN ve Kirkor Mert İSRAİLYAN tarafından Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat A.Ş. nin (Şirket) diğer ortaklarına pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünün yerine getirilmemesi nedeniyle ilgililerden talep edilen savunmaların değerlendirilmesi sonucunda, Yılmaz Ergün DURSUN ve Kirkor Mert İSRAİLYAN tarafından yerine getirilmeyen zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğü sonucunda varsa zarara uğrayan yatırımcıların yargı yoluna başvurabilecekleri hususunun duyurulmasına karar verilmiştir. c) Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret AŞ (Şirket) hakkında yapılan inceleme sonucunda, aşağıdaki tabloda yer alan idari para cezasının uygulanmasına karar verilmiştir. Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret AŞ Şirket tarafından KAP ta yayımlanan ve geleceğe yönelik bilgi verilen tarihli özel durum açıklamasındaki değişikliğin, söz konusu değişikliğe ilişkin bilgilerin ortaya çıktığı anda, Özel Durum Açıklamalarına İlişkin Rehber in 2 numaralı ekinde belirtilen forma uygun olarak kamuya açıklanmaması. Mülga Seri:VIII, No:54 sayılı Tebliğ in 21 inci maddesine ve II-15.1 sayılı Tebliğ in 23 üncü maddesinin 7 nci fıkrasına aykırılık

5 d) Ansa Yatırım Holding A.Ş. ile ilgili olarak Kadir ORUÇ hakkında yapılan inceleme sonucunda, aşağıdaki tabloda yer alan idari para cezasının uygulanmasına karar verilmiştir. Kadir ORUÇ (1) Ansa Yatırım Holding A.Ş. nin diğer ortaklarına pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünün yerine getirilmemesi 6362 sayılı Piyasası Kanunu nun 26/1 maddesi ve Mülga Seri:IV, No:44 sayılı Çağrı Yoluyla Paylarının Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği nin 7/4 maddesi (1) Kadir ORUÇ un Ansa Yatırım Holding A.Ş. nin (Şirket) diğer ortaklarına pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle Kadir ORUÇ tan talep edilen savunmanın değerlendirilmesi sonucunda, Kadir ORUÇ tarafından yerine getirilmeyen zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğü sonucunda varsa zarara uğrayan yatırımcıların yargı yoluna başvurabilecekleri hususunun duyurulmasına karar verilmiştir. e) CLK Holding A.Ş İdaş İstanbul Döşeme Sanayii A.Ş Mango Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş tarihli Kurulumuzun II-14.1 sayılı Mert Gıda Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. finansal raporlarının Tebliğinin 11 ve 12 nci süresi içerisinde KAP a Ar Tarım Organik Gıda A.Ş. maddeleri bildirilmemesi Ericom Telekomünikasyon ve Enerji Teknolojileri A.Ş Gimsan Gediz İplik ve Mensucat San. A.Ş Diğer Yaptırım ve Tedbirler A) Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri San. ve Tic. A.Ş. (TUCLK) pay piyasasında döneminde gözlenen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerinin incelenmesi sonucunda SPKn nun 101/1 maddesi ve Kurulumuzun V sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği nin 18/1 maddesinin (d) ve (ğ) bentleri kapsamında; i) Mehmet Akif KÖSE, Gülşah KÖSE, Nizamettin ŞENTÜRK ve Yalçın HIŞIR adlı şahısların Borsa İstanbul pay piyasasında ve gelişen işletmeler piyasasındaki işlemlerine ilişkin olarak Kurul Karar tarihinden itibaren 6 ay süreyle ( tarihine kadar) önceden depo şartı uygulanmasına, ii) Yatırım kuruluşlarının internet üzerinden söz konusu şahısların emirlerini kabul etmelerinin 6 ay süreyle ( tarihine kadar) yasaklanmasına karar verilmiştir. F. SERMAYE PİYASASI KURUMLARININ ORTAKLIK YAPISI DEĞİŞİKLİKLERİ 1. Tera Menkul Değerler A.Ş. nin bildirime tabi ortaklık yapısı değişikleri sonucunda pay devri öncesi ve sonrası ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir. Ortağın Adı Soyadı/Unvanı Pay Devri Öncesi Yapısı Pay Devri Sonrası Yapısı Pay Tutarı Pay Oranı (%) Pay Tutarı Pay Oranı (%) Oğuz TEZMEN , ,50 Emre TEZMEN , ,22 Gül Ayşe ÇOLAK , ,34 KBW VENTURES INC , Süleyman YILDIRIM , ,53 MYR Eğitim Danışmanlık Ltd , ,75 Serdar SÜMER ,66 Toplam , ,00 5

6 2. Sardis Menkul Değerler A.Ş. nin izne tabi pay devri başvurusu olumlu karşılanmış olup, pay devri öncesi ve sonrası ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir. Ortağın Adı Soyadı/Unvanı Pay Devri Öncesi Yapısı Pay Devri Sonrası Yapısı Pay Tutarı Pay Oranı (%) Pay Tutarı Pay Oranı (%) Haydar ACUN , Bure Equity A.B , H. Lunden Holding A.B , Harald WENGUST , Chiquita Godlieve Maria HARDİNG , Niels Elgaard LARSEN , Nusret ALTINBAŞ ,00 Toplam , ,00 3. Alan Menkul Değerler A.Ş. nin rüçhan haklarının devri ve sermayesinin TL den TL ye artırılması talebi olumlu karşılanmış olup, mevcut ortaklık yapısı ile sermaye artırımı sonrası oluşacak ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir. Ortağın Adı Soyadı/Unvanı Artırım Öncesi Yapısı Artırım Sonrası Yapısı Pay Tutarı Pay Oranı (%) Pay Tutarı Pay Oranı (%) Orhan SÜREK , ,5833 Trustlink Danışmanlık İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi , ,4167 TOPLAM , ,00 G. DİĞER BAŞVURU SONUÇLARI 1. Piyasası Kanunu Kapsamından Çıkan lar Iyaş Isparta Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (1) (1) Bakınız Diğer Başvuru Sonuçları Md. No: 17 Piyasası Kanunu Kapsamından Çıkarılma Gerekçesi II-16.1 sayılı ların Kanun Kapsamından Çıkarılması ve Paylarının Borsada İşlem Görmesi Zorunluluğuna İlişkin Esaslar Tebliği nin 5 inci maddesi kapsamında genel kurul kararıyla Kanun kapsamından çıkarılma 2. Esas Sözleşme Değişiklikleri Halka Açılma Amaçlı Olup Olmadığı 1. Iyaş Isparta Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş Petkim Petrokimya Holding A.Ş. (1) - 3. Alan Menkul Değerler A.Ş. (2) - (1) Bakınız Diğer Başvuru Sonuçları Md. No: 6 (2) Bakınız Piyasası Kurumlarının Yapısı Değişiklikleri Md. No: 3 İlgili Maddeler Şirket esas sözleşmesinin 6, 7 ve 9 uncu maddelerinin tadili uygun görülmüştür. Şirket esas sözleşmesinin 8 ve 11 inci maddelerinin tadili uygun görülmüştür. Şirket esas sözleşmesinin 6 ncı maddesinin tadili uygun görülmüştür. 3. Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. de (Şirket) Oyak Girişim Danışmanlığı A.Ş. nin sahibi olduğu ,165 TL nominal değerli payları tarihinde satın alan Cengiz OKULLU, Cem OKULLU, Okullu Gıda Maddeleri İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Okullu Gıda) adına Okullu Gıda tarafından Şirket in diğer ortaklarına ait payları satın almak üzere zorunlu pay alım teklifinde bulunulması amacıyla yapılan başvurunun değerlendirilmesi sonucunda; a) 1 TL nominal değerli Şirket payı başına 1,0015 TL pay alım teklifi fiyatı ile zorunlu pay alım teklifinde bulunulması amacıyla hazırlanan pay alım teklifi bilgi formuna onay verilmesine ilişkin talebin olumlu karşılanmasına, 6

7 b) tarihi baz alınarak Hisse Alım-Satım Sözleşmesi (Sözleşme) kapsamında düzeltilecek bazı finansal tablo kalemlerine göre bulunulacak 1 TL nominal değerli Şirket pay değerinin 1,0015 TL den düşük olacağının pay alım teklifi bilgi formunun yayımlanmasından önce kesinleşmemesi durumunda satış fiyatı hesaplama yöntemine ve ilave ödemelerin pay alım teklifine karşılık veren ortaklara ne şekilde yansıtılacağına ilişkin bilgiye pay alım teklifi bilgi formunda yer verilmesine, c) tarihi baz alınarak Sözleşme kapsamında düzeltilecek bazı finansal tablo kalemlerine göre bulunulacak 1 TL nominal değerli Şirket pay değerinin 1,0015 TL den yüksek olması durumunda; aradaki fark tutarının zorunlu pay alım teklifine karşılık veren pay sahiplerine payları oranında nakden ödenmesinin ve yapılacak ek ödemelere ilişkin tüm bilgi ve belgelerin Kurulumuza iletilmesine karar verilmiştir. 4. Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. nin, Türk Ticaret Kanunu, Piyasası Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu nun ilgili hükümleri ile Kurulumuzun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği hükümleri çerçevesinde, sermayesinin %100 üne sahip olduğu Turktell Uluslararası Yatırım Holding A.Ş. yi devralması suretiyle gerçekleştirilecek kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine ilişkin hazırlanan duyuru metnine onay verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 5. Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin Türk Ticaret Kanunu, Piyasası Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu nun ilgili hükümleri ile Kurulumuzun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği hükümleri çerçevesinde, sermayesinin %100 üne sahip olduğu Deksar Multimedya ve Telekomünikasyon A.Ş. yi devralması suretiyle gerçekleştirilecek kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine ilişkin hazırlanan duyuru metnine onay verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 6. a) Petkim Petrokimya Holding A.Ş.(Şirket) nin A ve B gruplarına tanınan imtiyazlarının kaldırılmasını teminen esas sözleşmesinin 8 inci ve 11 inci maddelerine ilişkin tadil metinlerine uygun görüş verilmesine ilişkin talebinin, Socar Turkey Enerji A.Ş. tarafından SOCAR Grubu dışındaki pay sahiplerinin tümüne yapılacak pay alım teklifi işleminin tamamlanması şartıyla olumlu karşılanmasına, b) Beher 1 TL nominal değerli Şirket payları için zorunlu pay alım teklifi fiyatının 3,64 olarak belirlenmesine ve Socar Turkey Enerji A.Ş. tarafından yapılacak pay alım teklifine ilişkin Pay Alım Teklifi Bilgi Formu nun Kurulumuzca onaylanmasına karar verilmiştir. 7. Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş. de (Şirket) Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. nin sahip olduğu ,93 TL nominal değerli payların tarihinde Deceuninck NV tarafından satın alınması sonrasında ortaya çıkan Deceuninck NV in Şirket in diğer ortaklarına ait payları satın almak üzere zorunlu pay alım teklifinde bulunması amacıyla Kurulumuza yapılan başvurunun değerlendirilmesi sonucunda, söz konusu başvurunun II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği çerçevesinde belirlenen asgari pay alım teklifi fiyatının; 1 TL nominal değerli paylar için 2,812 TL olarak belirlenmesi ve bu fiyata II-26.1 sayılı Tebliğ in 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen süreyi aşan ( sonrası) her gün için Türkiye Bankalar Birliği nce açıklanan yıllık TRLIBOR oranının %50 fazlası ile hesaplanacak faizin eklenmesi koşuluyla olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 8. Global Yatırım Holding A.Ş. nin Türk Ticaret Kanunu, Piyasası Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu nun ilgili hükümleri ile Kurulumuzun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği hükümleri çerçevesinde, sermayesinin %100 üne sahip olduğu Ges Enerji A.Ş. yi devralması suretiyle gerçekleştirilecek kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine ilişkin hazırlanan duyuru metnine onay verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 9. Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. nin III-55.1 sayılı Portföy Yönetimi Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği ne uyum sağlanması ile TL kayıtlı sermaye tavanı ve TL çıkarılmış sermaye ile kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi amacıyla yapılacak esas sözleşme değişikliğine izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 10. Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin kurucusu olduğu Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Likit Fon un tasfiye edilmesine izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 11. Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. nin (Şirket), TL olan mevcut sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle TL ye artırılması ve kayıtlı sermaye sistemine geçerek kayıtlı sermaye tavanının TL olarak belirlenmesi amacıyla Şirket esas sözleşmesinin tadil edilmesine izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 12. Endeks Menkul Değerler A.Ş. nin geçici kapalılık halinin tarihine kadar 1 yıl daha uzatılması talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 13. Galata Yatırım A.Ş. nin ticaret unvanının Galata Menkul Değerler A.Ş. olarak değiştirilmesine izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 7

8 14. Aşağıdaki tabloda yer verilen aracı kurum ve bankaların tabloda belirtilen yetki belgeleri kendi talepleri üzerine iptal edilmiştir. Aracı Kurumun / Bankanın Unvanı Halka Arza Aracılık Portföy Yöneticiliği Yatırım Danışmanlığı Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Delta Menkul Değerler A.Ş. Prim Menkul Değerler A.Ş. Galata Yatırım A.Ş. Ulus Menkul Değerler A.Ş. Kapital Menkul Değerler A.Ş. Fibabanka A.Ş. Renaissance Capital Menkul Değerler A.Ş. Endeks Menkul Değerler A.Ş. Ceros Menkul Değerler A.Ş. Ticaret Menkul Değerler A.Ş. 15. İntegral Menkul Değerler A.Ş. nin Ulukartal Kapital Menkul Değerler A.Ş. yi devralmak suretiyle birleşme başvurusu tarihinde olumlu karşılanmış olup, bu defa Ulukartal Kapital Menkul Değerler A.Ş. nin alım satım aracılığı, türev araçların alım satımına aracılık ve kaldıraçlı alım satım işlemleri yetki belgelerinin iptaline karar verilmiştir. 16. Bakanlar Medya A.Ş. nin (Şirket) TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle, TL bedelli artırılarak TL ye çıkarılacak olması nedeniyle ihraç ve halka arz edilecek paylar için hazırlanan izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun Kurulumuzca onaylanması talebinin; a) Yeniden belirlenebilecek sermaye artımı tutarı çerçevesinde ihraç edilecek payların satışının Şirket sermayesinde %69,69 oranında paya sahip Şirket in hakim ortağı Ahmet BAKAN ın, Borsa nın tarihli ve 425 sayılı Toptan Satışlar Pazarı'nın Kuruluş ve İşleyiş Esasları Genelgesi çerçevesinde belirlenecek baz fiyat veya söz konusu baz fiyattan yüksek olacak şekilde tahsisli olarak gerçekleştirilmesi, b) Şirket tarafından bedelli sermaye artırımı yoluyla çıkarılacak payların Ahmet BAKAN a tahsisli olarak satılması sonrasında, Şirket in Ahmet BAKAN dışındaki ortaklarına, talep etmeleri durumunda, Ahmet BAKAN ın tahsisli olarak payları satın aldığı tarihte Şirket te sahip oldukları payları oranında ve ödenen fiyat üzerinden, Ahmet BAKAN tarafından, Şirket ten tahsisli satış suretiyle elde edilen paylardan 30 gün boyunca alma hakkının tanınması, bu çerçevede tahsisli sermaye artımından önce Kurulumuz onayına sunulan izahnamede ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunda sermaye artırım tutarı da dahil gerekli düzeltmelerin yapılmasının ve Kurulumuzca onaylanmasının ardından izahnamenin ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun yayımlanması için izahnamenin ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun onaylanarak Şirket e verilmesi, c) Ahmet BAKAN dan, sermaye artırımından elde edeceği paylar ile mevcut sahip olduğu payları izahnamenin yayımı tarihinden itibaren bir yıl boyunca tahsisli sermaye artırımı sonrası ortaklara yapılacak satış işlemi dışında borsada satmayacağına ilişkin taahhüdün alınması, koşullarıyla olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 17. Iyaş Isparta Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin (Şirket) Piyasası Kanunu (Kanun) kapsamından çıkma talebinin, Kanun un 33 üncü maddesi ile II-16.1 sayılı ların Kanun Kapsamından Çıkarılması ve Paylarının Borsada İşlem Görmesi Zorunluluğuna İlişkin Esaslar Tebliğ in 5/5 maddesinde belirtilen nisaplar ile Kanun kapsamından çıkma ve genel kurul toplantısına katılmayanlar da dahil olmak üzere Kanun kapsamından çıkma kararına olumlu oy kullananlar dışındaki pay sahiplerine Yorum Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından hazırlanan tarihli değerleme raporunda 1 TL nominal değerli bir pay için 47,80 TL üzerinden ayrılma hakkı tanınmasına ilişkin genel kurul kararı alınması şartıyla olumlu karşılanmasına ve Şirketin genel kurul toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin tescili takip eden altı iş günü içerisinde Kurula iletilmesi ve genel kurul toplantısında gerekli kararların alınması halinde Kanun kapsamından çıkmaya ilişkin yazının alınması gerektiği konusunda bilgilendirilmesine karar verilmiştir. H. DİĞER ÖZEL DURUMLAR İhraç ettiği sermaye piyasası araçları bir borsada işlem görmeyen ortaklıkların özel durum açıklamalarına adresinden ulaşabilirsiniz. 8

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2017/39 17/11/2017 A. İZAHNAME / İHRAÇ BELGESİ ONAYLANAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 1. Halka Açık Ortaklıkların Pay İhraçları Ortaklık Mevcut Yeni Bedelli Artırımı Bedelsiz

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/27 23/09/2014 1. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/3 03/02/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/19 28/07/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Paylar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2016/11 31/03/2016 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık 1. Teknik Yapı Teknik Yapılar Sanayi ve Ticaret (1)

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2016/27 14/10/2016 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık Aktif Yatırım Bankası (2) No lu Varlık Finansmanı Fonu

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/35 30/12/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/21 21/06/2013 A. BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/15 08/05/2013 A. BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Paylar Bedelsiz Kaynaklardan Payından Halka Açılma

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2016/25 04/10/2016 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli 1 Paylar Bedelsiz İç

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/33 07/12/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/18 30/05/2013 A. BAŞVURULAR 1. Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Aracı Paylar Kâr Payından Halka Açılma Diğer Araçları 1. Şekerbank T.A.Ş. (1)

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2016/32 30/11/2016 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık Kredi Finans Faktoring Hizmetleri A.Ş. (1) İhraç Edilecek Piyasası

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2017/21 05/06/2017 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar İç Kaynaklardan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2017/16 21/04/2017 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2016/14 28/04/2016 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2016/5 15/02/2016 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar 1. Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (1) İhraç Edilecek Sermaye Piyasası

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/16 15.05.2013 A. BAŞVURULAR 1. Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar 1. Egeli & Co Girişim si Yatırım Ortaklığı A.Ş. İhraç Edilecek Aracı Paylar İç Kaynaklardan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2017/7 24/02/2017 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/36 12/11/2013 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar Paylar İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli İç Kaynaklardan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/24 16/07/2013 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2017/4 03/02/2017 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2016/18 01/06/2016 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/11 16.03.2012 A. 103.2012 16.03.2012 TARİHLERİ ARASINDA KURULA BAŞVURAN ORTAKLIKLAR: 1. Menkul Kıymet İhracı Nedeniyle Kurul'a Başvuran lar: Ortaklığın Unvanı 1. Kılıç

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2017/5 10/02/2017 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/8 14/03/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar 1. Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. (*) İhraç EdilecekSerma ye Piyasası

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2017/13 31/03/2017 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/7 07/03/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar 1. İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.(1) İhraç EdilecekSerma ye Piyasası Aracı

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/21 21.08.2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/30 13/09/2013 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2016/31 22/11/2016 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli İç Kaynaklardan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/26 10.09.2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2017/6 17/02/2017 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. (1)

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2016/3 27/01/2016 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık 1. Demirer Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (1)

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2017/30 23/08/2017 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/19 27/06/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2017/20 26/05/2017 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/12 14/05/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/27 15/08/2013 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar 1. Gedik Girişim si Yatırım Ortaklığı A.Ş. İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2017/17 28/04/2017 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/26 02/08/2013 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar 1. Etiler İnci Büfe Gıda Sanayi Dış Ticaret A.Ş. İhraç Edilecek Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/9 21/03/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Paylar Ortaklık İhraç EdilecekSermaye Piyasası Aracı Bedelli

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2016/16 12/05/2016 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli İç Kaynaklardan Paylar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/25 15/09/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/11 16.03.2012 A. 12.03.2012 16.03.2012 TARĠHLERĠ ARASINDA KURULA BAġVURAN ORTAKLIKLAR: 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran lar: Ortaklığın Unvanı 1.

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/30 13/11/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/03 22/01/2013 A. BAġVURULAR 1. Piyasası Aracı Ġhracı Nedeniyle Kurula BaĢvuran lar Paylar Ġhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Ġç Kaynaklardan Bedelsiz Kâr Payından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/19 HAFTALIK BÜLTEN 03/05/2010 07/05/2010 A. 04.01.2010 07.05.2010 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2016/2 14/01/2016 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık 1. Tera Menkul Değerler A.Ş. (1) No lu Ticari Krediler

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2016/26 07/10/2016 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık Orma Orman Mahsulleri İntegre Sanayi ve Ticaret A.Ş. İhraç

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/2 23/01/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Paylar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/17 03/07/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2017/25 14/07/2017 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/22 24/07/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli lar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr ından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/4 14/02/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/27 15/10/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/01 13/01/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Paylar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/4 19/02/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Paylar Ortaklık İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Bedelsiz İç Kaynaklardan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/11 28/042015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar 1. Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Ticaret (1) İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/20 11/08/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/17 HAFTALIK BÜLTEN 21/04/2008 25/04/2008 A. 02.01.2008 25.04.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/34 17/12/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/7 13/03/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/26 29/06/2012 A. BAġVURULAR 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran lar: Hisse Senetleri Ġhraç Edilecek Diğer Ortaklığın Unvanı Menkul Bedelli Ġç Halka Menkul

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/21 17/07/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2017/31 08/09/2017 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar Türkiye Halk Bankası A.Ş. (1) Garanti Finansal Kiralama A.Ş. (1) Alternatif

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/20 HAFTALIK BÜLTEN 12/05/2008 16/05/2008 A. 02.01.2008 16.05.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2016/33 09/12/2016 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık Sörmaş Söğüt Refrakter Malzemeleri A.Ş. Türk Traktör

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2011/12 HAFTALIK BÜLTEN 21/03/2011 25/03/2011 A. 03.01.2011 25.03.2011 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/9 14/03/2013 A. BAġVURULAR 1. Piyasası Aracı Ġhracı Nedeniyle Kurula BaĢvuran lar 1. Mutlu Akü ve Malzemeleri Sanayii (1) 2. Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi Ġhraç Edilecek

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/16 05/06/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2011/5 HAFTALIK BÜLTEN 31/01/2011 04/02/2011 A. 03.01.2011 04.02.2011 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

II-15.1 SAYILI ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

II-15.1 SAYILI ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI II-15.1 SAYILI ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) tarafından, 10 Şubat 2017 tarihli ve 29975 sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren II-15.1.a sayılı

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2009/23 HAFTALIK BÜLTEN 25/05/2009 29/05/2009 A. 02.01.2009-29.05.2009 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/9 03/04/2015 A. YENİ BAŞVURULAR Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/9 02.03.2012 A. 27.02.2012 02.03.2012 TARĠHLERĠ ARASINDA KURULA BAġVURAN ORTAKLIKLAR: 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran lar: Hisse Senetleri Ġhraç

Detaylı

Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A. Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu

Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A. Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Verusaturk Girişim si Yatırım Ortaklığı A. Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Bu değerlendirme raporu Piyasası Kurulu nun 22/06/2013 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan Seri: VII 128.1 numaralı

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/8 HAFTALIK BÜLTEN 18/02/2008 22/02/2008 A. 02.01.2008 22.02.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2016/12 14/04/2016 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/01 14/01/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2016/30 11/11/2016 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/36 HAFTALIK BÜLTEN 31/08/2010 03/09/2010 A. 04.01.2010 03.09.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/24 19/08/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Paylar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2017/27 28/07/2017 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/10 03/04/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık 1. Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. (1) 2. Atılım

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI BİRİNCİ OTURUM

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI BİRİNCİ OTURUM S P K GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI BİRİNCİ OTURUM GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1001 Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/30 30/10/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar Paylar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/1 HAFTALIK BÜLTEN 02/01/2008 04/01/2008 A. 02.01.2008 04.01.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2009/15 HAFTALIK BÜLTEN 30/03/2009 03/04/2009 A. 02.01.2009-03.04.2009 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/14 05.04.2012 A. BAġVURULAR 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran Ortaklıklar: Hisse Senetleri Ġhraç Edilecek Bedelsiz Diğer Ortaklığın Unvanı Menkul Bedelli

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/6 26/02/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Paylar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/48 HAFTALIK BÜLTEN 22/11/2010 26/11/2010 A. 04.01.2010 26.11.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/47 06/12/2012 A. BAġVURULAR 1. Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran Ortaklıklar: Ortaklığın Unvanı Ġhraç Edilecek Kıymetin Türü Bedelli Hisse Senetleri Bedelsiz

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2017/18 09/05/2017 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Vanet Gıda Sanayi

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/6 22/02/2013 A. BAġVURULAR 1. Piyasası Aracı Ġhracı Nedeniyle Kurula BaĢvuran lar Ġhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz Ġç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/40 HAFTALIK BÜLTEN 22/09/2008 26/09/2008 A. 02.01.2008 26.09.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan İHRAÇ

Detaylı

: Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sok.No:1 Yukarı Dudullu Ümraniye İstanbul. Telefon ve Faks Numarası : 216 600 10 00-216 594 53 72.

: Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sok.No:1 Yukarı Dudullu Ümraniye İstanbul. Telefon ve Faks Numarası : 216 600 10 00-216 594 53 72. HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Esas Sözleşme Tadili Tarih:30/12/2014 Ortaklığın Adresi : Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sok.No:1 Yukarı Dudullu Ümraniye İstanbul Telefon ve Faks Numarası

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/28 23/08/2013 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/5 27/02/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/7 16.02.2012 A. 13.02.2012 17.02.2012 TARĠHLERĠ ARASINDA KURULA BAġVURAN ORTAKLIKLAR: 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran Ortaklıklar: Hisse Senetleri

Detaylı