Bazı Yeni Azo-İmin Bileşiklerinin Eldesi, Spektroskopik Özelliklerinin Belirlenmesi ve Bazik Ortamda İnhibitör Özelliklerinin İncelenmesi...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bazı Yeni Azo-İmin Bileşiklerinin Eldesi, Spektroskopik Özelliklerinin Belirlenmesi ve Bazik Ortamda İnhibitör Özelliklerinin İncelenmesi..."

Transkript

1

2

3

4 Çok Disiplinli Projeler İÇİNDEKİLER: 1. SUNUŞ 2. Sonuçlanan Çok Disiplinli Projeler Bazı Yeni Azo-İmin Bileşiklerinin Eldesi, Spektroskopik Özelliklerinin Belirlenmesi ve Bazik Ortamda İnhibitör Özelliklerinin İncelenmesi...6 Anti-Tüberküloz Özellik Gösteren Bazı Farmakolojik Bileşiklerin Moleküler Özelliklerinin Kuantum Mekaniksel Hesaplama Yöntemleri ile İncelenmesi Sonuçlanan Genel Araştırma Projeleri Geleceğin Göçü ve Değişim:Avro Alevilik...8 Leblebi Üretim Aşamalarının Tribsin İnhibitörleri Üzerine Etkisinin Araştırılması...9 Leblebi Üretim Aşamalarının Toplam Antioksidan Kapasitesi Üzerine Etkisinin Araştırılması...10 Akış Kanalındaki Direnç Konfigrasyonunun Isı Transferine Etkisinin Nümerik Olarak Belirlenmesi...11 Bazı Schiff Bazların Pirinç Üzerindeki İnhibitör Etkisinin İncelenmesi Fiber ve Seramik Takviyeli Sandviç Kompozitler ile Balistik Yelek İmalatı ve Testleri Yaş Arası Çocuklarda Rotavirus Prevalansının Belirlenmesi...14 Çorum İli ve Çevresinden Toplanan El yapımı Yoğurtlardan İzole Edilen Lactobacillus ve Bifidobacterium Türlerinin Bazı Probiyotik Özelliklerinin Belirlenmesi...15 Farklı Arayüzey Tabakalı Metal-Yalıtkan-Yarıiletken (MYY) Schottky Diyotların Elektriksel Özelliklerinin İncelenmesi...16 Tıbbi Önem Taşıyan Bazı Mantar Türlerinin Antioksidan ve Antimikrobiyal Özelliklerinin Belirlenmesi...17 Termoelektrik Sistemlerle Elektrik Enerjisi Üretimi...18 Yeni Tasarım ile Üretilen Dental İmplantların Mekanik Analizleri...19 Yedigöller Mİlli Parkı Sucul Heteroptera ve Sucul Coleoptera (ınsecta) Faunasının ve Ekolojisinin Araştırılması...20 Adım (Step) Motor ile PLC Tabanlı 6 Eksenli Robot Kol Tasarımı...21 Fe-2%Ni-5%Si Alaşımında Martensitik Faz Dönüşümü Üzerine Co Etkisi 22 P ve N Tipi Termoelektrik Yarıiletkenler İçin Mikrodenetleyici Tabanlı Tip Belirleme Sistemi

5 Çok Disiplinli Projeler İzmir İli Urla ve Seferhisar İlçeleri Arkeolojik Yüzey Araştırması Vakum İnfuzyon Yoluyla Kompozit Malzeme Üretimi ve Mekanizasyon Testleri Sonuçlanan Lisansüstü Tez Projeleri Polianilin Nanoparçacıkların/Çubukların Sentezlenmesi...26 Işınlama Yöntemiyle Polietilen Oksit Bazlı Lityum Pil Sentezi ve Karakterizasyonu...27 Maya Endüstrisi Atık Suyunun Ultrases ile Koyu Renginin Giderilmesi Taberi ve Maturidi Tefsirlerinin Nesh Meselesine Yaklaşımları Açısından Mukayesesi...29 Anilinin Oksidatif Polimerleşmesi ile Çeşitli Takviye Malzemeli Kompozitlerin Sentezi ve Karakterizasyonu...30 Tekrar Dolaşımlı İklimlendirme Sistemlerinin Enerji ve Ekserji Analizi Hava-Hava Isı Pompasının Teorik ve Deneysel Olarak İncelenmesi Bazı Geçiş Metallerinin Arginin Komplekslerinin Elektrokimyasal Özelliklerinin Araştırılması...33 Plastik Enjeksiyon Kalıp Tasarımı ve Cam Elyaf Takviyeli PA 6.6 nın Enjeksiyon Prossesinin similayonu Yoluyla Analizi...34 Maya Endüstrisi Atıksuyunun Ses Ötesi Dalgalarla Arıtılması...35 Bazı Geçiş Metal Katyonlarının Coumarine-Coumarilic Acid Ligandlarını İçeren Karışık Ligandlı Koordinasyon Bileşiklerinin Sentezi, Yapısal Karakterzasyonu ve Çeşitli Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi...36 Klik Kimyası ile Fonksiyonel Polimerlerin Hazırlanması...37 Orotik Asit-Nicotinamide/N,N-Dietilnicotinamide Karışık Ligandlı Co(II), Ni(II), Cu(II) ve Zn(II) Metal Katyon Komplekslerinin Sentezi, Yapısal Karakterizasyonu ve Çeşitli Uygulamalarının Araştırılması...38 Çevre Muhasebesi ve Çimento Fabrikalarının Çevre Muhasebesine Olan Duyarlılığı: Çorum Votorantim Çimento Fabrikası Uygulaması Sonuçlanan Hızlı Destek Projeleri Borhidrür Bileşiklerinin Hidrolizi Amaçlı Katalizör Sentezi Sonuçlanan Altyapı Projeleri Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Fizyoloji Laboratuvarının Kurulması. 41 Biyoloji Bölümü Histoloji-Sitoloji Araştırma Laboratuvarı Altyapısının Oluşturulması

6 SUNUŞ Günümüzde bilginin üretilmesi kadar, yaygınlaştırılması ve toplum yararına dönüştürülmesi de büyük bir önem arz etmektedir. Bu çerçevede proje-bazlı çalışmalar önemli bir rol üstlenmektedir. Bu konuda sahip olduğu bilgi birikimi ve bilimsel, teknik ve Ar-Ge gücü ile üniversitelere büyük bir iş düşmektedir. Üniversitemiz bilimsel araştırmalara önem vermekte olup, bu kapsamda çalışmalar yapan öğretim elemanlarımıza Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Birimi aracılığıyla farklı kategorilerde ve bütçelerde önemli destekler vermektedir. Söz konusu desteklerle, Üniversitemizde araştırmaya yönelik proje kültürünün yaygınlaştırılması, nitelikli proje üretilmesi ve bilimsel hareketliliğin arttırılması ile evrensel ve ulusal bilime, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir. Üniversitemizde 2010 yılında yaklaşık TL bütçe ile sadece 14 proje desteklenirken (proje başına yaklaşık TL destek), bugün tek bir projeye verilen destek miktarı neredeyse 2010 yılı toplam BAP bütçesine ulaşmış ve Üniversitemizde yürütülen bilimsel ve teknolojik araştırmalar için 2014 yılı içerisinde yıl sonu itibariyle 97 proje TL ile desteklenmiştir (proje başına yaklaşık 52,096 TL destek). 4

7 Tüm bu desteklerin sonucunda Üniversitemizin bilimsel çıtası her geçen gün hızla yükselmekte, projelerden elde edilen bilgi ve bulgular evrensel bir akademik gösterge olan yayınlara dönüşmektedir. Buna ek olarak akademisyenlerimiz projelerinden hazırladıkları çalışmaları ulusal/uluslararası akademik etkinliklerde de sunarak, hem bilim dünyasına hem de ülkemizin ve Üniversitemizin tanıtılmasına katkı sağlamaktadır. Uluslararası platformda öne çıkan üniversitelerin önemli yönlerinden bir tanesinin de Ar-Ge faaliyetleri olduğu düşünüldüğünde, koyduğumuz somut hedefler doğrultusunda verdiğimiz desteklerle Birimlerimizden gelen proje başvuru sayılarının her geçen gün daha da artacağına ve potansiyelimize uygun hem nitelik hem nicelik açısından daha fazla sayıda proje yapacağımıza gönülden inanıyoruz. Yaptığı her türlü bilimsel çalışmayla başarı grafiğimizi sürekli olarak yükselterek, Üniversitemizin adının bilim dünyasında duyurulmasına katkı sağlayan ve bundan sonra da katkı ve desteklerini esirgemeyeceklerinden emin olduğum Büyük Hitit ailesinin tüm akademisyenlerine içtenlikle şükranlarımı sunuyorum. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrasında da başta proje destekleri olmak üzere Üniversitemizin bilimsel gelişimine katkı sağlayacak her türlü çalışmada, öğretim elemanlarımızın ihtiyaç duyduğu her türlü gereksinimlerin sağlanması noktasında en önemli destekçiniz olacağımı bildirir, çalışmalarınızda başarılar dilerim. Prof. Dr. Reha Metin ALKAN Rektör 5

8 Çok Disiplinli Projeler PROJE TÜRÜ: Çok Disiplinli Proje PROJE BAŞLIĞI: Bazı Yeni Azo-İmin Bileşiklerinin Eldesi, Spektroskopik Özelliklerinin Belirlenmesi ve Bazik Ortamda İnhibitör Özelliklerinin İncelenmesi PROJE YÖNETİCİSİ: Yrd. Doç. Dr. Sevil ÖZKINALI PROJE NO: FEF PROJEDEKİ YARDIMCI ARAŞTIRMACILAR: Pakize SILKU PROJE BAŞLAMA TARİHİ: PROJE BİTİŞ TARİHİ: PROJE BÜTÇESİ: 4.000,00 TL Bu çalışmada başlangıç maddesi olarak p-hidroksibenzaldehit ve anilin, p-kloranilin, p-nitro anilin, p-metilanilin ve p-aminobenzoik asit kullanılarak Schiff bazları ve bunların akriloil türevleri elde edilmiştir. Birinci basamakta anilin türevleri ile p-hidroksibenzaldehitin etkileştirilmesi sonucu Schiff bazları, ikinci basamakta ise elde edilen bileşiklerin inert atmosferde önce metalik sodyum ve daha sonra akriloil klorür ile etkileştirilmesi sonucu schiff bazlarının akriloil türevleri elde edilmiştir. Sentezlenen bileşiklerin yapıları, elementel analiz ve IR, UV-VIS, 1 H-NMR, 13 C-NMR ve kütle spektroskopik yöntemleri ile analiz edilmiştir. Ayrıca akriloil türevli bileşiklerin dönüşümlü voltametri ile inhibitör çalışmaları gerçekleştirilmiştir. UV-VIS spektroskopik çalışmalar sonucunda bileşiklerin EtOH, CHCI 3 ve DMF içerisinde çekilen spektrumlarında π π* ve n π* soğurma piklerinin varlığı ve bileşiklerin enolimin tautomer yapısında bulunduğu belirlenmiştir. IR ve NMR spektroskopik verileri de bileşiklerin enolimin tautomer yapısında olduğunu göstermiştir. Korozyondan korunmada inhibitör olarak etkinliği incelenen maddelerin 0,1 M NaOH ortamında koruma sağlamadığı ancak NaCl ve H 2 SO 4 gibi ortamlarda etkin korunma sağlayabileceği belirlenmiştir. ANAHTAR KELİME(LER): Schiff Bazı, Akriloil Klorür, Enolimin Tautomer Yapısı, İnhibitör PROJEDEN YAPILAN YAYINLAR: PROJE YÜRÜTÜCÜSÜNÜN İLETİŞİM BİLGİSİ: 6

9 Çok Disiplinli Projeler PROJE TÜRÜ: Çok Disiplinli Proje PROJE BAŞLIĞI: Anti-Tüberküloz Özellik Gösteren Bazı Farmakolojik Bileşiklerin Moleküler Özelliklerinin Kuantum Mekaniksel Hesaplama Yöntemleri İle İncelenmesi PROJE YÖNETİCİSİ: Yrd. Doç. Dr. Arzu KARAYEL PROJE NO: FEF PROJEDEKİ YARDIMCI ARAŞTIRMACILAR: Prof. Dr. Süheyla ÖZBEY Prof. Dr. F. Betül KAYNAK PROJE BAŞLAMA TARİHİ: PROJE BİTİŞ TARİHİ: PROJE BÜTÇESİ: 4.410,00 TL 5-Fluoro-1H-indole-2,3-dione-3-(N-methylthiosemicarbazone)(1a) ve 5-Fluoro-1Hindole-2,3-dione-3-(N-benzylthiosemicarbazone)(1c) bileşiklerinin Gaussian 09W paket programı kullanılarak DFT yöntemiyle geometri optimizasyonları tamamlandı. Bu optimize geometriler konformasyonda etkili olabileceğini düşündüğümüz tekli bağlar çevresinde döndürülerek potansiyel enerji yüzeyi taraması gerçekleştirildi. Minimum enerjili durumlar belirlendi. Kuantum mekaniksel hesaplamalar, deneysel X-ışını geometrisiyle karşılaştırıldığında sonuçların birbirleriyle uyum içinde oldukları tespit edildi. ANAHTAR KELİME(LER): DFT, X-Işını, Konformasyon, Optimizasyon, Potansiyel Enerji Yüzeyi Taraması PROJEDEN YAPILAN YAYINLAR: PROJE YÜRÜTÜCÜSÜNÜN İLETİŞİM BİLGİSİ: 7

10 Genel Araştırma Projeleri PROJE TÜRÜ: Genel Araştırma Projesi PROJE BAŞLIĞI: Geleceğin Göçü ve Değişim: Avro Alevilik PROJE YÖNETİCİSİ: Yrd. Doç. Dr. Metin UÇAR PROJE NO: IIB PROJEDEKİ YARDIMCI ARAŞTIRMACILAR: PROJE BAŞLAMA TARİHİ: PROJE BİTİŞ TARİHİ: PROJE BÜTÇESİ: 4.954,29 TL Göç, sosyal alanda çok önemli değişimlere ve dönüşümlere neden olur. Bu durum insanların kimliklerini yeniden inşasında da kurucu bir unsur olabilir. Türkiye nin kırsal kesimlerinden Avrupa ya özellikle Almanya ya 1960 larda yaşanan göçlerin de kuşkusuz böyle bir etkisi olmuştur. Bu proje, bu göçü yaşamış olan Alevilerin yaşadığı değişimi ve dönüşümü anlamaya çalışmak, yaşananların kimlik inşasına nasıl yansıdığını bulmak ve bunun sosyo-politik anlamını ortaya çıkarma amacını taşımaktadır. Bundan dolayı Avro-Alevilik kavramı bu çalışma için çok önemli olacaktır. Çünkü bu kavram Alevilerin Avrupa daki geleneğin icadı deneyimlerini, Türkiye deki Aleviler üzerindeki ve Türkiye politikası üzerindeki etkilerini anlamayı sağlamaktadır. Bu amaçla Almanya da farklı politik, dinsel, sosyal, felsefi ve ideolojik bağları olan insanlarla derinlemesine görüşme tekniğine dayanan bir araştırma yürütülmüştür. ANAHTAR KELİME(LER): Avro-Alevilik, Geleneğin İcadı, Kimlik, Göçmenlik, Politika PROJEDEN YAPILAN YAYINLAR: Uçar, Metin (2012), Migration and Invention of Tradition: New Opportunities Provided by Euro-Alevis, TMiE 12 International Conference: Turkish Migration in Europe: Projecting the Next 50 Years, London (7-9 December). PROJE YÜRÜTÜCÜSÜNÜN İLETİŞİM BİLGİSİ: 8

11 Genel Araştırma Projeleri PROJE TÜRÜ: Genel Araştırma Projesi PROJE BAŞLIĞI: Leblebi Üretim Aşamalarının Tribsin İnhibitörleri Üzerine Etkisinin Araştırılması PROJE YÖNETİCİSİ: Yrd. Doç. Dr. Fatih ÖZBEY PROJE NO: MUH PROJEDEKİ YARDIMCI ARAŞTIRMACILAR: PROJE BAŞLAMA TARİHİ: PROJE BİTİŞ TARİHİ: PROJE BÜTÇESİ: 7.500,00 TL Leblebinin hammaddesi olan nohut (Cicer areistium L.) iklimsel olarak adaptasyonu mümkün olduğu için geçmişten günümüze tarımı en fazla yapılan ürünlerden biridir. Nohut karbonhidrat, protein, mineral, vitamin içeriği bakımından zengin olması ve ekonomik gelir düzeyi düşük seviyede olan bireyler açısından hayvansal gıdaların ikamesi olarak tüketilmesi nedeniyle de dünyada önemli bir baklagildir. Her toplum tarafından farklı şekillerde işlenerek tüketilen nohudun ülkemizde ve Ortadoğu ülkelerinde önemli bir tüketim şekli de leblebi olarak gerçekleşmektedir. Leblebi nohudun ıslatma, bekletme sonrasında farklı sıcaklıklarda kavrulmasıyla elde edilen önemli bir çerez gıdamızdır. Çalışma hayatının yüksek temposunun doğal bir sonucu olarak fast food tarzı beslenme hemen hemen bütün dünyada tercih edilmektedir. Çerez gıdalar (snack foods) olarak bilinen ürünler ise bu tarz beslenmenin diğer bir bileşeni olarak yer almaktadır. Ancak başta obezite olmak üzere diyabet, kardiyovasküler hastalıklar ve kanser gibi sağlık sorunlarının artmasının doğal bir sonucu olarak geleneksel fonksiyonel gıdalara ilgi her geçen gün artmaktadır. Devletler tüketicileri bilinçlendirerek yüksek oranda yağ ve şeker içeren sağlıksız çerez (snack foods) tipi ürünler yerine daha sağlıklı geleneksel ürünleri tercih etmelerini teşvik etmektedirler. Ülkemizde de bu gibi faaliyetler sonucunda leblebi, tarhana, cevizli sucuk vb. geleneksel ürünler tekrar beslenme alışkanlıklarımızın içine kazandırılmaya çalışılmaktadır. Gerçekleştirilen çalışma ile geleneksel ürünlerimiz içinde önemli bir yeri olan leblebi üretim aşamalarının irdelenmesi ve bu aşamaların sonunda nohudun kimyasal bileşimi ve antinutrisyonel bileşenlerinde meydana gelen olumlu değişimin bir kısmı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Böylece geleneksel bir ürünümüz olan leblebinin sağlıklı ve besleyici özelliklerinin öne çıkarılmasına katkı sunulacağı düşünülmektedir. Bu alandaki bilimsel verilere önemli katkı sağlanacağı öngörülmektedir. ANAHTAR KELİME(LER): Leblebi, Nohut ve Çerez PROJEDEN YAPILAN YAYINLAR: PROJE YÜRÜTÜCÜSÜNÜN İLETİŞİM BİLGİSİ: 9

12 Genel Araştırma Projeleri PROJE TÜRÜ: Genel Araştırma Projesi PROJE BAŞLIĞI: Leblebi Üretim Aşamalarının Toplam Antioksidan Kapasitesi Üzerine Etkisinin Araştırılması PROJE YÖNETİCİSİ: Yrd. Doç. Dr. Fatih ÖZBEY PROJE NO: MUH PROJEDEKİ YARDIMCI ARAŞTIRMACILAR: PROJE BAŞLAMA TARİHİ: PROJE BİTİŞ TARİHİ: PROJE BÜTÇESİ: 8.000,00 TL Leblebinin hammaddesi olan nohut (Cicer areistium L.) iklimsel olarak adaptasyonu mümkün olduğu için geçmişten günümüze tarımı en fazla yapılan ürünlerden biridir. Nohut karbonhidrat, protein, mineral, vitamin içeriği bakımından zengin olması ve ekonomik gelir düzeyi düşük seviyede olan bireyler açısından hayvansal gıdaların ikamesi olarak tüketilmesi nedeniyle de dünyada önemli bir baklagildir. Her toplum tarafından farklı şekillerde işlenerek tüketilen nohudun ülkemizde ve Ortadoğu ülkelerinde önemli bir tüketim şekli de leblebi olarak gerçekleşmektedir. Leblebi nohudun ıslatma, bekletme sonrasında farklı sıcaklıklarda kavrulmasıyla elde edilen önemli bir çerez gıdamızdır. Çalışma hayatının yüksek temposunun doğal bir sonucu olarak fast food tarzı beslenme hemen hemen bütün dünyada tercih edilmektedir. Çerez gıdalar (snack foods) olarak bilinen ürünler ise bu tarz beslenmenin diğer bir bileşeni olarak yer almaktadır. Ancak başta obezite olmak üzere diyabet, kardiyovasküler hastalıklar ve kanser gibi sağlık sorunlarının artmasının doğal bir sonucu olarak geleneksel fonksiyonel gıdalara ilgi her geçen gün artmaktadır. Devletler tüketicileri bilinçlendirerek yüksek oranda yağ ve şeker içeren sağlıksız çerez (snack foods) tipi ürünler yerine daha sağlıklı geleneksel ürünleri tercih etmelerini teşvik etmektedirler. Ülkemizde de bu gibi faaliyetler sonucunda leblebi, tarhana, cevizli sucuk vb. geleneksel ürünler tekrar beslenme alışkanlıklarımızın içine kazandırılmaya çalışılmaktadır. Gerçekleştirilen çalışma ile geleneksel ürünlerimiz içinde önemli bir yeri olan leblebi üretim aşamalarının irdelenmesi ve bu aşamaların sonunda nohudun kimyasal bileşimi ve antioksidan kapasitesinde meydana gelen olumlu değişimin bir kısmı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Böylece geleneksel bir ürünümüz olan leblebinin sağlıklı ve besleyici özelliklerinin öne çıkarılmasına katkı sunulacağı düşünülmektedir. Bu alandaki bilimsel verilere önemli katkı sağlanacağı öngörülmektedir. ANAHTAR KELİME(LER): Leblebi, Nohut ve Çerez PROJEDEN YAPILAN YAYINLAR: PROJE YÜRÜTÜCÜSÜNÜN İLETİŞİM BİLGİSİ: 10

13 Genel Araştırma Projeleri PROJE TÜRÜ: Genel Araştırma Projesi PROJE BAŞLIĞI: Akış Kanalındaki Direnç Konfigrasyonunun Isı Transferine Etkisinin Nümerik Olarak Belirlenmesi PROJE YÖNETİCİSİ: Doç. Dr. İrfan KURTBAŞ PROJE NO: MUH PROJEDEKİ YARDIMCI ARAŞTIRMACILAR: PROJE BAŞLAMA TARİHİ: PROJE BİTİŞ TARİHİ: PROJE BÜTÇESİ: ,00 TL Bu çalışmada dikdörtgen bir kanal içerisine yerleştirilen lineer olmayan kanatların ısı transferine, basınç kaybına ve sistemdeki ekserji kaybına etkisi deneysel olarak incelenmiştir. Bağımsız parametre olarak Reynolds sayısı, direnç sayısı, direnç yüksekliği, ve direnç çapı seçilmiştir. Her bir bağımsız parametrenin Nusselt sayısı, sürtünme katsayısı ve tersinmezlik gibi bağımlı parametreler üzerindeki etkisi incelenmiştir. Reynolds sayısı arasında seçilmiş ve buna bağlı olarak türbülanslı akış şartlarında deneyler yapılmıştır. Deneylerde sabit ısı akısı uygulanmıştır. Yapılan deneylerde ısı transferi ve basınç kaybı üzerindeki en önemli parametrenin Reynolds sayısı olduğu, bununla birlikte direnç sayısı, direnç yüksekliği ve direnç çapı ile ısı transferinin doğru orantılı olduğu görülmüştür. ANAHTAR KELİME(LER): Kanal Akışı, Genişletilmiş Yüzey, Direnç Etkisi PROJEDEN YAPILAN YAYINLAR: PROJE YÜRÜTÜCÜSÜNÜN İLETİŞİM BİLGİSİ: 11

14 Genel Araştırma Projeleri PROJE TÜRÜ: Genel Araştırma Projesi PROJE BAŞLIĞI: Bazı Schiff Bazların Pirinç Üzerindeki İnhibitör Etkisinin İncelenmesi PROJE YÖNETİCİSİ: Doç. Dr. Abdurrahman ASAN PROJE NO: MUH PROJEDEKİ YARDIMCI ARAŞTIRMACILAR: Uzman Zeynel ÖZTÜRK PROJE BAŞLAMA TARİHİ: PROJE BİTİŞ TARİHİ: PROJE BÜTÇESİ: ,00 TL Proje kapsamında literatürde yer almayan schiff baz inhibitör sentezlenmiş, karakterize edilmiş ve pirinç alaşımının korozyondan korunmasındaki etkisi araştırılmıştır. Sentezlenen schiff bazmetal yüzeyine molekül üzerindeki eşleşmemiş elektronlar üzerinden koordine olarak inhibasyon sağlamışlardır. Schiff baz sentezlenirken ilk olarak primer amin ile karbonil grupları karbinolamin ara bileşiği oluşturmuş ve sonrasında dehidratasyonla birlikte schiff baz elde edilmiştir. Sentezlenen madde saflaştırılmış ve karakterizasyon analizleri gerçekleştirilmiştir. Bu analizler, erime noktası, FT-IR, UV-visve NMR dır. Schiff bazın inhibitör özelliği araştırılırken pirinç elektrot çalışma elektrodu, doygun kalomel elektrot referans elektrodu ve platin karşıt elektrot kullanılarak 0,1M NaCl çözeltisinde elektrokimyasal ölçümler gerçekleştirilmiştir. İnhibitör oranları 10 ppm, 25 ppm, 50 ppm ve 100 ppm olacak şekilde tuzlu su çözeltilerinde gerçekleştirilen ölçümlerde korozyondan korunmada sentezlenen schiff bazın olumlu sonuç gösterdiği belirlenmiştir. ANAHTAR KELİME(LER): Korozyon, Pirinç, İnhibitör, Schiff Bazları PROJEDEN YAPILAN YAYINLAR: PROJE YÜRÜTÜCÜSÜNÜN İLETİŞİM BİLGİSİ: 12

15 Genel Araştırma Projeleri PROJE TÜRÜ: Genel Araştırma Projesi PROJE BAŞLIĞI: Fiber ve Seramik Takviyeli Sandviç Kompozitler ile Balistik Yelek İmalatı ve Testleri PROJE YÖNETİCİSİ: Prof. Dr. Halil AYKUL PROJE NO: MUH PROJEDEKİ YARDIMCI ARAŞTIRMACILAR: Arş. Gör. Emre KARA PROJE BAŞLAMA TARİHİ: PROJE BİTİŞ TARİHİ: PROJE BÜTÇESİ: ,00 TL Savunma sanayi uygulamalarında uygun zırh malzemelerinin seçimi, en hayati unsur olarak görülmektedir. Bu amaç doğrultusunda, özellikle hafifliğin ve buna karşılık rijitliğin ve mukavemetin önemli olduğu savunma, otomotiv ve havacılık sanayinde fiber takviyeli sandviç kompozitler kullanılmaya başlanmıştır. Yıllarca kullanılan ağır çelik ve çelik alaşımlı zırhlar ile bunların hem modern silahlara karşı daha dayanıksız olduğu hem de askerin operasyon kabiliyetini azalttığı bilinmekteydi. İlk metal olmayan balistik zırh paraaramid kumaş Kevlar(Aramid)`ın bulunmasından sonra zırh teknolojisi tamamen değişmiştir. Bu değişim ile beklenen mukavemet değerinden daha fazlası elde edilmiş ve ayrıca hafifliği sebebiyle de ergonomik bir kullanım sunmuştur. Bu projede, çeşitli fiber takviyeli malzemeler (cam, karbon ve aramid kumaşlar) ile alümina seramikler yüzey malzemesi olarak kullanılmış, alüminyum köpükler de çekirdek malzemesi olarak kullanılmış ve nihai sandviç yapıyı oluşturmak üzere poliüretan bazlı bir yapıştırıcı ile bir araya getirilmişlerdir. Bu çalışma ile çeşitli kombinasyonlardaki sandviçler üretilerek farklı çaplar ve hızlardaki mermiler ile absorbe ettikleri enerji miktarları ve balistik hız limitleri belirlenmiştir. Bu projenin amacı, çeşitli yüzey malzemelerine ve iki farklı kalınlıktaki köpük çekirdeklere sahip sandviç yapıların balistik davranışlarının deneysel olarak belirlenmesi olup, ülkemiz savunma sanayisine alternatif ürünlerin sunulması hedeflenmiştir. ANAHTAR KELİME(LER): Balstik Zırh, Alüminyum Köpük, Seramik Plaka, Fiber Takviyeli Plastik, Sandviç Kompozit PROJEDEN YAPILAN YAYINLAR: 1- Low Velocıty Impact Response Of Sandwıches Wıth Alumınıum Foam Core And Carbon Fıber/Epoxy Composıte Skıns - CAMX 2014 Orlando USA 2- Flexural Behaviour of Carbon Fiber Reinforced Aluminium Foam Cored Sandwiches - AMPT 2014 Dubai PROJE YÜRÜTÜCÜSÜNÜN İLETİŞİM BİLGİSİ: 13

16 Genel Araştırma Projeleri PROJE TÜRÜ: Genel Araştırma Projesi PROJE BAŞLIĞI: 0-5 Yaş Arası Çocuklarda Rotavirus Prevalansının Belirlenmesi PROJE YÖNETİCİSİ: Yrd. Doç. Dr. Gülçin ALP AVCI PROJE NO: SYO PROJEDEKİ YARDIMCI ARAŞTIRMACILAR: PROJE BAŞLAMA TARİHİ: PROJE BİTİŞ TARİHİ: PROJE BÜTÇESİ: ,00 TL Rotavirus tüm dünyada 0-5 yaş arası çocuklarda akut gastroenteritin en önemli etkenidir. Bu çalışmada Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvuran akut gastroenteritli 0-5 yaş arasındaki çocuklarda rotavirus enfeksiyonlarının prevalansının belirlenmesi amaçlanmıştır. Eylül 2012 ile Ağustos 2013 tarihleri arasında gastroenterit ile hastaneye başvuran 0-5 yaş arasındaki 188 hastanın gaita örnekleri çalışılmıştır. Antijen pozitifliği ELISA yöntemi ile saptanmıştır. Çalışmaya alınan örneklerin 38 si (%20) ELISA pozitif bulunmuştur. Tüm hastalar cinsiyet açısından kıyaslandığında 53 ünü (%28) kız ve 135 ini (%72) de erkek hastalar olarak belirlendi. Kız hastaların 12 sı (%24,1) ve erkek hastaların ise 26 si (%18,9) pozitif bulundu. Toplam 38 olgunun 14 ü kış, 11 i ilkbahar, 1 i yaz ve 12 si sonbahar periyodunda gözlendi (p>0.05). ANAHTAR KELİME(LER): Rotavirus, Gastroenterit, ELISA PROJEDEN YAPILAN YAYINLAR: PROJE YÜRÜTÜCÜSÜNÜN İLETİŞİM BİLGİSİ: 14

17 Genel Araştırma Projeleri PROJE TÜRÜ: Genel Araştırma Projesi PROJE BAŞLIĞI: Çorum İli ve Çevresinden Toplanan El yapımı Yoğurtlardan İzole Edilen Lactobacillus ve Bifidobacterium Türlerinin Bazı Probiyotik Özelliklerinin Belirlenmesi PROJE YÖNETİCİSİ: Yrd. Doç. Dr. Gülçin ALP AVCI PROJE NO: SYO PROJEDEKİ YARDIMCI ARAŞTIRMACILAR: Arş. Gör. Burçin ÖZÇELİK PROJE BAŞLAMA TARİHİ: PROJE BİTİŞ TARİHİ: PROJE BÜTÇESİ: ,00 TL Çalışmamızda, Çorum ili ve çevresindeki el yapımı yoğurt örneklerinden bazı Lactobacillus ve Bifidobacterium cinsi bakterilere ait türlerin izole ve identifiye edilerek, tanımlanan suşların probiyotik açıdan bazı özellikleri belirlenerek sonuçta nitelikli probiyotik suşların belirlenmesi amaçlanmıştır. Otuz farklı bölgeden alınan el yapımı yoğurtlardan 17 basil şeklinde bakteri elde edildi. Elde edilen bakterilerin 11 tanesi lactobacillus cinsine 6 tanesi bifidobacterium cinsine ait olduğu tespit edildi. İdentifikasyon testleri sonucunda 11 lactobasilin 7 tanesinin L. bulgaricus ve 4 tanesinin L. acidophilus olarak belirlendi. 6 bifidobakterinin 4 ünün B. lactis ve 2 sinin B. bifidum olduğu belirlendi. EPS üretimi 36,28-94,86 mg/l arasında değişmektedir. Asitlik dirençliğine göre en dirençli suşlar L. acidophilus HLA4 ve L. bulgaricus HLB6 ve en duyarlı suşlar ise B. bifidum HB1 ve B. bifidum HB2 olarak belirlendi. Bu sonuçlar incelendiğinde üstün özelliklere sahip olan suşların diğer probiyotik özellikleri de belirlenerek moleküler çalışmalarda kullanılarak literatürlerin desteklenmesi çalışmalara olumlu katkılar sağlayacaktır. ANAHTAR KELİME(LER): Çorum, Probiyotik, Loctobacillus, Bifodobacterium PROJEDEN YAPILAN YAYINLAR: PROJE YÜRÜTÜCÜSÜNÜN İLETİŞİM BİLGİSİ: 15

18 Genel Araştırma Projeleri PROJE TÜRÜ: Genel Araştırma Projesi PROJE BAŞLIĞI: Farklı Arayüzey Tabakalı Metal-Yalıtkan-Yarıiletken (MYY) Schottky Diyotların Elektriksel Özelliklerinin İncelenmesi PROJE YÖNETİCİSİ: Doç. Dr. Dilber Esra YILDIZ PROJE NO: FEF PROJEDEKİ YARDIMCI ARAŞTIRMACILAR: PROJE BAŞLAMA TARİHİ: PROJE BİTİŞ TARİHİ: PROJE BÜTÇESİ: ,00 TL Bu çalışmada, Al/HfO 2 /p-si, Al/TiO 2 /p-si ve Al/Al 2 O 3 /p-si Schottky diyotunun elektriksel analizleri oda sıcaklığında gerçekleştirildi. Diyotun düz ve ters beslem akım-voltaj (I- V) karakteristikleri Termiyonik emisyon (TE) teorisi kullanılarak incelendi. İdealite faktörü (n), seri direnç (R s ), sıfır beslem engel yüksekliği (Ф Bo ) ve ara yüzey durum yoğunluğu (N ss ) değerleri gibi Al/HfO 2 /p-si, Al/TiO 2 /p-si ve Al/Al 2 O 3 /p-si Schottky diyotunun temel elektriksel parametreleri bulundu. Aynı zamanda n, Ф Bo, R s değerleri Cheung metodu kullanılarak da hesaplandı. Diyotların kapasitans-voltaj (C-V) ve iletkenlik-voltaj (G/w-V) karakteristikleri farklı frekanslarda incelendi ( khz). Sonuç olarak, tüm diyotlar için R s ve N ss değerlerinin elektriksel parametreleri önemli ölçüde etkilediği gözlemlendi. ANAHTAR KELİME(LER): TiO 2, HfO 2, Al 2 O 3, Seri Direnç, Engel Yüksekliği, Arayüzey Durum Yoğunluğu, İdealite Faktörü PROJEDEN YAPILAN YAYINLAR: 1. Alialy S.,Altındal Ş., Tanrıkulu E.E., Yıldız D.E., Analysis of temperature dependent current-conduction mechanisms in Au/TiO2/n-4H-SiC (metal/insulator/semiconductor) type Schottky barrier diodes, Journal of Applied Physics, 116 (2014) Karaduman I., Yıldız D. E., Sincar M.M., Acar S., UV light activated gas sensor for NO 2 detection, Materials Science in Semiconductor Processing 28 (2014) Çetinkaya H. G., Yıldız D.E., Altındal Ş., On the negative capacitance behavior in the forward bias of Au/n 4H SiC (MS) and comparison between MS and Au/TiO2 /n 4H SiC (MIS) type diodes both in dark and under 200 W illumination intensity, International Journal 1 of Modern Physics B, 28 (2014) PROJE YÜRÜTÜCÜSÜNÜN İLETİŞİM BİLGİSİ: 16

19 Genel Araştırma Projeleri PROJE TÜRÜ: Genel Araştırma Projesi PROJE BAŞLIĞI: Tıbbi Önem Taşıyan Bazı Mantar Türlerinin Antioksidan ve Antimikrobiyal Özelliklerinin Belirlenmesi PROJE YÖNETİCİSİ: Yrd. Doç. Dr. Emre AVCI PROJE NO: FEF PROJEDEKİ YARDIMCI ARAŞTIRMACILAR: PROJE BAŞLAMA TARİHİ: PROJE BİTİŞ TARİHİ: PROJE BÜTÇESİ: 5.000,00 TL Çalışmanın amacı, farklı çözücüler kullanılarak üç mantardan (Ganoderma lucidium, Lentinula edodes and Coprinus micaceus) elde edilen özütlerin antimikrobiyal özelliklerinin ve antioksidan statülerinin belirlenmesidir. Mantar özütlerinin hazırlanmasında çözücü olarak etanol, kloroform ve saf su kullanıldı. Disk difüzyon ve agar-kuyu difüzyon yöntemleri ile mantar özütlerinin Pseudomonas aeroginosa (ATCC 27853), Escherichia coli (ATCC 25922), Enterococcus faecalis (ATCC 29212), Staphylococcus aureus (ATCC 25923) ve Candida albicans (ATCC 10231) suşlarına karşı antimikrobiyal aktivitesi belirlendi. Aynı zamanda, üç mantarın etanol ile hazırlanan özütlerinde antioksidan statüleri spektrofotometrik olarak ölçüldü. Sonuç olarak, tüm mantarların farklı oranlarda da olsa test mikroorganizmalarına karşı antimikrobiyal etkiye sahip olduğu görüldü. Tüm özütler çözücüleri ile birlikte değerlendirildiğinde G.lucidum ve C.micaceus un etanol özütlerinin ve L.edodes in kloroform özütlerinin diğerlerine oranla daha güçlü antimikrobiyal aktiviteye sahip olduğu belirlendi. Ayrıca, G. lucidium özütünün total antioksidan statüsü ve DPPH aktivitesi hem L. edodes hem de C. micaceus dan daha iyi olduğu tespit edildi. ANAHTAR KELİME(LER): Ganoderma Lucidium, Lentinula Edodes, Coprinus Micaceus, Antimikrobiyal Aktivite ve Antioksidan Status,Dpph Aktivitesi PROJEDEN YAPILAN YAYINLAR: PROJE YÜRÜTÜCÜSÜNÜN İLETİŞİM BİLGİSİ: 17

20 Genel Araştırma Projeleri PROJE TÜRÜ: Genel Araştırma Projesi PROJE BAŞLIĞI: Termoelektrik Sistemlerle Elektrik Enerjisi Üretimi PROJE YÖNETİCİSİ: Yrd. Doç. Dr. Murat KAYA PROJE NO: MUH PROJEDEKİ YARDIMCI ARAŞTIRMACILAR: PROJE BAŞLAMA TARİHİ: PROJE BİTİŞ TARİHİ: PROJE BÜTÇESİ: 3.620,00 TL Yarı iletken malzeme olan peltierin yüzeyleri farklı sıcaklıkta tutularak DC akım olarak elektrik enerjisi üretimi gerçekleştirilmiştir. Deney düzeneğinde 80 cm uzunluğu 50 cm genişliği ve 0.2 cm kalınlığında sac kullanılmıştır. Sac güneş ışığını daha iyi absorbeedebilmesi için siyah renge boyanmıştır. Alternatif enerji üretimi olarak ele aldığımız bu sistemin ana enerji kaynağı güneştir. Bir yüzeyi güneş ışınları ile ısıtılırken diğer yüzeyi ortam ısısı ile soğutulmaktadır. Farklı sıcaklıklarda bulunan peltier yüzeyleri DC elektrik enerjisi üretmektedir. Sistemde 100 adet peltier seri olarak bağlanmıştır. Bir peltier 5oC yüzey sıcaklık farkında tek başına yaklaşık 100 mvolt enerji ürettiği ölçülmüştür. Toplamda yaklaşık 10 volt DC enerjisi üretilmiş olmaktadır. Deneysel çalışmalar yaz aylarında yapılmıştır, Soğuk günlerde bu değerlerin artacağını tahmin etmekteyim. ANAHTAR KELİME(LER): Peltier, Yarı İletken Malzemeler PROJEDEN YAPILAN YAYINLAR: PROJE YÜRÜTÜCÜSÜNÜN İLETİŞİM BİLGİSİ: 18

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI Ardalan ZARRABİ AHRABİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA 2009 Her

Detaylı

PROJE ÖZETLERİ KİTAPÇIĞI

PROJE ÖZETLERİ KİTAPÇIĞI MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 4. DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTELERİ BÖLGESEL AR-GE PROJE PAZARI VE AR-GE PROJE YARIŞMASI 30 Nisan 2014 PROJE ÖZETLERİ KİTAPÇIĞI EDİTÖR Yrd. Doç. Dr. Erdoğan KANCA KAPAK TASARIMI Hasan

Detaylı

POLİANİLİN/AKTİF KARBON KOMPOZİT MADDESİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE İLETKEN FİLM YAPIMI

POLİANİLİN/AKTİF KARBON KOMPOZİT MADDESİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE İLETKEN FİLM YAPIMI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI POLİANİLİN/AKTİF KARBON KOMPOZİT MADDESİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE İLETKEN FİLM YAPIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

İŞLENMİŞ Ti-BAZLI ALAŞIMLARDA GÖZLENEN HATALAR VE BU HATALARIN AZALTILMASI İÇİN İŞLEM PARAMETRELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ.

İŞLENMİŞ Ti-BAZLI ALAŞIMLARDA GÖZLENEN HATALAR VE BU HATALARIN AZALTILMASI İÇİN İŞLEM PARAMETRELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ. İŞLENMİŞ Ti-BAZLI ALAŞIMLARDA GÖZLENEN HATALAR VE BU HATALARIN AZALTILMASI İÇİN İŞLEM PARAMETRELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ Alican ATAMAN Danışman: Prof. Dr. Alpagut KARA İki Eylül Kampüsü, 26555, Eskişehir

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ VE TEMİZ ÜRETİM (SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM) AR-GE PROJE PAZARI

ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ VE TEMİZ ÜRETİM (SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM) AR-GE PROJE PAZARI ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ VE TEMİZ ÜRETİM (SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM) AR-GE PROJE PAZARI 11 Nisan 2013 Adana ETKİNLİK ORTAKLARI FİNANSE EDENLER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...1 SÖZLÜ SUNUMLAR...5 Yapı Malzemeleri ve İnşaat

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTROKİMYASAL OLARAK BÜYÜTÜLEN ZnSe İNCE FİLMLERİNİN YAPISAL, OPTİKSEL VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN VE HETEROEKLEM UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI

Detaylı

FONKSİYONEL DERECELENDİRİLMİŞ DİSKLERDE TERMAL GERİLME ANALİZİ

FONKSİYONEL DERECELENDİRİLMİŞ DİSKLERDE TERMAL GERİLME ANALİZİ FONKSİYONEL DERECELENDİRİLMİŞ DİSKLERDE TERMAL GERİLME ANALİZİ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Çiğdem ERSAN Danışman: Prof. Dr. Muzaffer

Detaylı

n@nobülten Aylık Nanoteknoloji ve Nanotıp Bilim Dergisi - Sayı Eylül 2011 - www.nanott.hacettepe.edu.tr

n@nobülten Aylık Nanoteknoloji ve Nanotıp Bilim Dergisi - Sayı Eylül 2011 - www.nanott.hacettepe.edu.tr n@nobülten Aylık Nanoteknoloji ve Nanotıp Bilim Dergisi - Sayı Eylül 2011 - www.nanott.hacettepe.edu.tr n@nobülten 14 EYLÜL 2011 4 Editörden Prof. Dr. Emir Baki Denkbaş 5 Akademik Takvim 6 Etkinlikler

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GAZİANTEP TE ATIK SULARDAN ETKİLENEN TOPRAK VE BİTKİLERDE ESER ELEMENT (Cu, Co, Mn ve Zn) VE Fe KONSANTRASYONLARININ ICP-MS İLE TAYİNİ TUĞRUL DEVECİ

Detaylı

AKILLI ENERJİ SİSTEMİ

AKILLI ENERJİ SİSTEMİ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü AKILLI ENERJİ SİSTEMİ 228396 S.Serdar SEYMEN 238315 Gökhan AÇIKGÖZ 210223 İhsan TUNÇBİLEK Cemil GÜRÜNLÜ

Detaylı

.tr rg v.o.ttg w w w 2009-2010

.tr rg v.o.ttg w w w 2009-2010 www.ttgv.org.tr 2009-2010 DR. AKIN ÇAKMAKCI 5 Ağustos 1937 yılında Bolu da doğdu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılan Devlet Parasız Yatılı Sınavı nı kazanarak girdiği Haydarpaşa Lisesi ni bitirdikten

Detaylı

ENDÜSTRİ PROJELERİ 2005

ENDÜSTRİ PROJELERİ 2005 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENDÜSTRİ PROJELERİ 2005 Derleyenler Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu Yrd. Doç. Dr. Bahar Yetiş Kara Yayın Kurulu: Doç. Dr. Selim Aktürk (Bilkent Üniversitesi)

Detaylı

ÖNSÖZ. Özel Ege Lisesi

ÖNSÖZ. Özel Ege Lisesi ÖNSÖZ Özel Ege Lisesinde öğrenciler, akademik yıllarını en iyi şekilde tamamlamaya çalışırken, bir yandan da bilimsel projeler üretmeye teşvik edilir. Derslerinden kalan zamanlarının bir bölümünü ulusal

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜNEŞ VE RÜZGAR ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ SİSTEMİ TASARIMI Celal KARACA YÜKSEK LİSANS TEZİ Elektronik ve Bilgisayar Sistemleri Eğitimi Anabilim

Detaylı

NANO TANECİKLİ TİO 2 İNCE FİLMLERİN YAPISAL, MORFOLOJİK VE OPTİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Savaş SÖNMEZOĞLU

NANO TANECİKLİ TİO 2 İNCE FİLMLERİN YAPISAL, MORFOLOJİK VE OPTİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Savaş SÖNMEZOĞLU NANO TANECİKLİ TİO 2 İNCE FİLMLERİN YAPISAL, MORFOLOJİK VE OPTİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Savaş SÖNMEZOĞLU Doktora Tezi Fizik Anabilim Dalı Doç. Dr. Güven ÇANKAYA 2010 Her hakkı saklıdır T.C. GAZİOSMANPAŞA

Detaylı

TÜBİTAK KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1007)

TÜBİTAK KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1007) TÜBİTAK KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1007) PROJE GELİŞME RAPORU ÖZETİ 106G112 ALT PROJELER 107G021 107G022 107G023 107G024 PROJE ADI : BİTKİSEL VE HAYVANSAL ATIKLARDAN

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Çeşitli Tarım Makinalarında Değişik Amaçlarla Kullanılan Elektrik Kablolarında Korozyonun İncelenmesi Mücella CİHAN Yüksek Lisans Tezi TARIM MAKİNALARI

Detaylı

ÖNSÖZ. Prof. Dr. İsmail H. ALTAŞ Bölüm Başkanı

ÖNSÖZ. Prof. Dr. İsmail H. ALTAŞ Bölüm Başkanı ÖNSÖZ Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik- Elektronik Mühendisliği Bölümü olarak, 2009 yılından beri öğrencilerimiz tarafından yapılan projeleri ziyaretçilere açık olarak bölümümüz

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KETEN YAĞI BİYODİZELİNİN VE MOTORİNLE KARIŞIMLARININ MOTOR PERFORMANSINA VE EGZOZ EMİSYONLARINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Seda ŞAHİN YÜKSEK LİSANS TEZİ Tarım

Detaylı

Türkiye nin Tek Bir Alanda Kurulu En Büyük Teknoloji, Araştırma ve Uygulama Laboratuvarları

Türkiye nin Tek Bir Alanda Kurulu En Büyük Teknoloji, Araştırma ve Uygulama Laboratuvarları Teknoloji, Araştırma ve Uygulama Laboratuvarları 1 Türkiye nin Tek Bir Alanda Kurulu En Büyük Teknoloji, Araştırma ve Uygulama Laboratuvarları 2 İstanbul Aydın Üniversitesi Teknoloji, Araştırma ve Uygulama

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ-II

SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ-II T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2861 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1818 SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ-II Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Özgür UĞURLUOĞLU (Ünite 1) Prof.Dr. Yusuf ÇELİK (Ünite 2, 3, 5) Prof.Dr.

Detaylı

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK Anabilim Dalı: ĠnĢaat Mühendisliği Programı: UlaĢtırma Tez DanıĢmanı:

Detaylı

DERGİDEN. FİGES ARGE Dergisi Nisan 2013 / Sayı: 1 (Nisan-Mayıs-Haziran 2013)

DERGİDEN. FİGES ARGE Dergisi Nisan 2013 / Sayı: 1 (Nisan-Mayıs-Haziran 2013) DERGİDEN FİGES ARGE Dergisi Nisan 2013 / Sayı: 1 (Nisan-Mayıs-Haziran 2013) FİGES A.Ş. Adına Sahibi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tarık Öğüt Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali Özgür Emekli ozgur.emekli@figes.com.tr

Detaylı

TÜBİTAK 45. ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ FİNAL YARIŞMASI PROGRAMI

TÜBİTAK 45. ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ FİNAL YARIŞMASI PROGRAMI 1 2 TÜBİTAK 45. ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ FİNAL YARIŞMASI PROGRAMI 05 Mayıs 2014 Pazartesi 10.00 Açılış Töreni ve Sergi 13.00 Ara 14.00 Sergi 18.00 Sergi Kapanış 06 Mayıs 2014 Salı 10.00

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ARAŞTIRMA SEMPOZYUMU 26 MAYIS 2015 10: 00 18: 00 ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ FUAYE ALANI

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ARAŞTIRMA SEMPOZYUMU 26 MAYIS 2015 10: 00 18: 00 ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ FUAYE ALANI MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ARAŞTIRMA SEMPOZYUMU 26 MAYIS 2015 10: 00 18: 00 ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ FUAYE ALANI ii Organizasyon Heyeti: Prof. Dr. Sırrı Sunay GÜRLEYÜK Doç. Dr. Latif TAŞKAYA

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DİZEL MOTOR İLE ÇALIŞAN BELEDİYE OTOBÜSLERİNİN İNCELENMESİ VE EMİSYON ENVANTERLENMESİ BİTİRME TEZİ DANIŞMAN Doç. Dr. Şeref SOYLU

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UŞAK BELEDİYESİ KATI ATIK YÖNETİMİ FİZİBİLİTE RAPORUNA ESAS SONDAJLI ATIK SAHASI KARAKTERİZASYONU BELİRLENMESİ VE GAZ VARLIĞININ ARAŞTIRILMASINA YÖNELİK AR-GE PROJESİ Nisan, 2010 İZMİR T.C. DOKUZ EYLÜL

Detaylı

Arş. Gör. Gökhan DURMUŞ Arş. Gör. Ömer CAN Arş. Gör. Kürşat YILDIZ

Arş. Gör. Gökhan DURMUŞ Arş. Gör. Ömer CAN Arş. Gör. Kürşat YILDIZ GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPOR Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Metin ARSLAN Proje kodu : 07/2004 32 Proje Başlama tarihi : 07/2004 Proje Adı :Beton Yol Kaplamalarında Alternatif

Detaylı

ÖZET. ANİLİN, Cu-TETRAAMİNOFİTALOSİYANİN KOPOLİMERİNİN ÇÖZELTİ ORTAMINDA ELDE EDİLMESİ VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ.

ÖZET. ANİLİN, Cu-TETRAAMİNOFİTALOSİYANİN KOPOLİMERİNİN ÇÖZELTİ ORTAMINDA ELDE EDİLMESİ VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. ÖZET ANİLİN, Cu-TETRAAMİNOFİTALOSİYANİN KOPOLİMERİNİN ÇÖZELTİ ORTAMINDA ELDE EDİLMESİ VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Şerife AKYÜZ Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim

Detaylı