Bazı Yeni Azo-İmin Bileşiklerinin Eldesi, Spektroskopik Özelliklerinin Belirlenmesi ve Bazik Ortamda İnhibitör Özelliklerinin İncelenmesi...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bazı Yeni Azo-İmin Bileşiklerinin Eldesi, Spektroskopik Özelliklerinin Belirlenmesi ve Bazik Ortamda İnhibitör Özelliklerinin İncelenmesi..."

Transkript

1

2

3

4 Çok Disiplinli Projeler İÇİNDEKİLER: 1. SUNUŞ 2. Sonuçlanan Çok Disiplinli Projeler Bazı Yeni Azo-İmin Bileşiklerinin Eldesi, Spektroskopik Özelliklerinin Belirlenmesi ve Bazik Ortamda İnhibitör Özelliklerinin İncelenmesi...6 Anti-Tüberküloz Özellik Gösteren Bazı Farmakolojik Bileşiklerin Moleküler Özelliklerinin Kuantum Mekaniksel Hesaplama Yöntemleri ile İncelenmesi Sonuçlanan Genel Araştırma Projeleri Geleceğin Göçü ve Değişim:Avro Alevilik...8 Leblebi Üretim Aşamalarının Tribsin İnhibitörleri Üzerine Etkisinin Araştırılması...9 Leblebi Üretim Aşamalarının Toplam Antioksidan Kapasitesi Üzerine Etkisinin Araştırılması...10 Akış Kanalındaki Direnç Konfigrasyonunun Isı Transferine Etkisinin Nümerik Olarak Belirlenmesi...11 Bazı Schiff Bazların Pirinç Üzerindeki İnhibitör Etkisinin İncelenmesi Fiber ve Seramik Takviyeli Sandviç Kompozitler ile Balistik Yelek İmalatı ve Testleri Yaş Arası Çocuklarda Rotavirus Prevalansının Belirlenmesi...14 Çorum İli ve Çevresinden Toplanan El yapımı Yoğurtlardan İzole Edilen Lactobacillus ve Bifidobacterium Türlerinin Bazı Probiyotik Özelliklerinin Belirlenmesi...15 Farklı Arayüzey Tabakalı Metal-Yalıtkan-Yarıiletken (MYY) Schottky Diyotların Elektriksel Özelliklerinin İncelenmesi...16 Tıbbi Önem Taşıyan Bazı Mantar Türlerinin Antioksidan ve Antimikrobiyal Özelliklerinin Belirlenmesi...17 Termoelektrik Sistemlerle Elektrik Enerjisi Üretimi...18 Yeni Tasarım ile Üretilen Dental İmplantların Mekanik Analizleri...19 Yedigöller Mİlli Parkı Sucul Heteroptera ve Sucul Coleoptera (ınsecta) Faunasının ve Ekolojisinin Araştırılması...20 Adım (Step) Motor ile PLC Tabanlı 6 Eksenli Robot Kol Tasarımı...21 Fe-2%Ni-5%Si Alaşımında Martensitik Faz Dönüşümü Üzerine Co Etkisi 22 P ve N Tipi Termoelektrik Yarıiletkenler İçin Mikrodenetleyici Tabanlı Tip Belirleme Sistemi

5 Çok Disiplinli Projeler İzmir İli Urla ve Seferhisar İlçeleri Arkeolojik Yüzey Araştırması Vakum İnfuzyon Yoluyla Kompozit Malzeme Üretimi ve Mekanizasyon Testleri Sonuçlanan Lisansüstü Tez Projeleri Polianilin Nanoparçacıkların/Çubukların Sentezlenmesi...26 Işınlama Yöntemiyle Polietilen Oksit Bazlı Lityum Pil Sentezi ve Karakterizasyonu...27 Maya Endüstrisi Atık Suyunun Ultrases ile Koyu Renginin Giderilmesi Taberi ve Maturidi Tefsirlerinin Nesh Meselesine Yaklaşımları Açısından Mukayesesi...29 Anilinin Oksidatif Polimerleşmesi ile Çeşitli Takviye Malzemeli Kompozitlerin Sentezi ve Karakterizasyonu...30 Tekrar Dolaşımlı İklimlendirme Sistemlerinin Enerji ve Ekserji Analizi Hava-Hava Isı Pompasının Teorik ve Deneysel Olarak İncelenmesi Bazı Geçiş Metallerinin Arginin Komplekslerinin Elektrokimyasal Özelliklerinin Araştırılması...33 Plastik Enjeksiyon Kalıp Tasarımı ve Cam Elyaf Takviyeli PA 6.6 nın Enjeksiyon Prossesinin similayonu Yoluyla Analizi...34 Maya Endüstrisi Atıksuyunun Ses Ötesi Dalgalarla Arıtılması...35 Bazı Geçiş Metal Katyonlarının Coumarine-Coumarilic Acid Ligandlarını İçeren Karışık Ligandlı Koordinasyon Bileşiklerinin Sentezi, Yapısal Karakterzasyonu ve Çeşitli Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi...36 Klik Kimyası ile Fonksiyonel Polimerlerin Hazırlanması...37 Orotik Asit-Nicotinamide/N,N-Dietilnicotinamide Karışık Ligandlı Co(II), Ni(II), Cu(II) ve Zn(II) Metal Katyon Komplekslerinin Sentezi, Yapısal Karakterizasyonu ve Çeşitli Uygulamalarının Araştırılması...38 Çevre Muhasebesi ve Çimento Fabrikalarının Çevre Muhasebesine Olan Duyarlılığı: Çorum Votorantim Çimento Fabrikası Uygulaması Sonuçlanan Hızlı Destek Projeleri Borhidrür Bileşiklerinin Hidrolizi Amaçlı Katalizör Sentezi Sonuçlanan Altyapı Projeleri Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Fizyoloji Laboratuvarının Kurulması. 41 Biyoloji Bölümü Histoloji-Sitoloji Araştırma Laboratuvarı Altyapısının Oluşturulması

6 SUNUŞ Günümüzde bilginin üretilmesi kadar, yaygınlaştırılması ve toplum yararına dönüştürülmesi de büyük bir önem arz etmektedir. Bu çerçevede proje-bazlı çalışmalar önemli bir rol üstlenmektedir. Bu konuda sahip olduğu bilgi birikimi ve bilimsel, teknik ve Ar-Ge gücü ile üniversitelere büyük bir iş düşmektedir. Üniversitemiz bilimsel araştırmalara önem vermekte olup, bu kapsamda çalışmalar yapan öğretim elemanlarımıza Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Birimi aracılığıyla farklı kategorilerde ve bütçelerde önemli destekler vermektedir. Söz konusu desteklerle, Üniversitemizde araştırmaya yönelik proje kültürünün yaygınlaştırılması, nitelikli proje üretilmesi ve bilimsel hareketliliğin arttırılması ile evrensel ve ulusal bilime, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir. Üniversitemizde 2010 yılında yaklaşık TL bütçe ile sadece 14 proje desteklenirken (proje başına yaklaşık TL destek), bugün tek bir projeye verilen destek miktarı neredeyse 2010 yılı toplam BAP bütçesine ulaşmış ve Üniversitemizde yürütülen bilimsel ve teknolojik araştırmalar için 2014 yılı içerisinde yıl sonu itibariyle 97 proje TL ile desteklenmiştir (proje başına yaklaşık 52,096 TL destek). 4

7 Tüm bu desteklerin sonucunda Üniversitemizin bilimsel çıtası her geçen gün hızla yükselmekte, projelerden elde edilen bilgi ve bulgular evrensel bir akademik gösterge olan yayınlara dönüşmektedir. Buna ek olarak akademisyenlerimiz projelerinden hazırladıkları çalışmaları ulusal/uluslararası akademik etkinliklerde de sunarak, hem bilim dünyasına hem de ülkemizin ve Üniversitemizin tanıtılmasına katkı sağlamaktadır. Uluslararası platformda öne çıkan üniversitelerin önemli yönlerinden bir tanesinin de Ar-Ge faaliyetleri olduğu düşünüldüğünde, koyduğumuz somut hedefler doğrultusunda verdiğimiz desteklerle Birimlerimizden gelen proje başvuru sayılarının her geçen gün daha da artacağına ve potansiyelimize uygun hem nitelik hem nicelik açısından daha fazla sayıda proje yapacağımıza gönülden inanıyoruz. Yaptığı her türlü bilimsel çalışmayla başarı grafiğimizi sürekli olarak yükselterek, Üniversitemizin adının bilim dünyasında duyurulmasına katkı sağlayan ve bundan sonra da katkı ve desteklerini esirgemeyeceklerinden emin olduğum Büyük Hitit ailesinin tüm akademisyenlerine içtenlikle şükranlarımı sunuyorum. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrasında da başta proje destekleri olmak üzere Üniversitemizin bilimsel gelişimine katkı sağlayacak her türlü çalışmada, öğretim elemanlarımızın ihtiyaç duyduğu her türlü gereksinimlerin sağlanması noktasında en önemli destekçiniz olacağımı bildirir, çalışmalarınızda başarılar dilerim. Prof. Dr. Reha Metin ALKAN Rektör 5

8 Çok Disiplinli Projeler PROJE TÜRÜ: Çok Disiplinli Proje PROJE BAŞLIĞI: Bazı Yeni Azo-İmin Bileşiklerinin Eldesi, Spektroskopik Özelliklerinin Belirlenmesi ve Bazik Ortamda İnhibitör Özelliklerinin İncelenmesi PROJE YÖNETİCİSİ: Yrd. Doç. Dr. Sevil ÖZKINALI PROJE NO: FEF PROJEDEKİ YARDIMCI ARAŞTIRMACILAR: Pakize SILKU PROJE BAŞLAMA TARİHİ: PROJE BİTİŞ TARİHİ: PROJE BÜTÇESİ: 4.000,00 TL Bu çalışmada başlangıç maddesi olarak p-hidroksibenzaldehit ve anilin, p-kloranilin, p-nitro anilin, p-metilanilin ve p-aminobenzoik asit kullanılarak Schiff bazları ve bunların akriloil türevleri elde edilmiştir. Birinci basamakta anilin türevleri ile p-hidroksibenzaldehitin etkileştirilmesi sonucu Schiff bazları, ikinci basamakta ise elde edilen bileşiklerin inert atmosferde önce metalik sodyum ve daha sonra akriloil klorür ile etkileştirilmesi sonucu schiff bazlarının akriloil türevleri elde edilmiştir. Sentezlenen bileşiklerin yapıları, elementel analiz ve IR, UV-VIS, 1 H-NMR, 13 C-NMR ve kütle spektroskopik yöntemleri ile analiz edilmiştir. Ayrıca akriloil türevli bileşiklerin dönüşümlü voltametri ile inhibitör çalışmaları gerçekleştirilmiştir. UV-VIS spektroskopik çalışmalar sonucunda bileşiklerin EtOH, CHCI 3 ve DMF içerisinde çekilen spektrumlarında π π* ve n π* soğurma piklerinin varlığı ve bileşiklerin enolimin tautomer yapısında bulunduğu belirlenmiştir. IR ve NMR spektroskopik verileri de bileşiklerin enolimin tautomer yapısında olduğunu göstermiştir. Korozyondan korunmada inhibitör olarak etkinliği incelenen maddelerin 0,1 M NaOH ortamında koruma sağlamadığı ancak NaCl ve H 2 SO 4 gibi ortamlarda etkin korunma sağlayabileceği belirlenmiştir. ANAHTAR KELİME(LER): Schiff Bazı, Akriloil Klorür, Enolimin Tautomer Yapısı, İnhibitör PROJEDEN YAPILAN YAYINLAR: PROJE YÜRÜTÜCÜSÜNÜN İLETİŞİM BİLGİSİ: 6

9 Çok Disiplinli Projeler PROJE TÜRÜ: Çok Disiplinli Proje PROJE BAŞLIĞI: Anti-Tüberküloz Özellik Gösteren Bazı Farmakolojik Bileşiklerin Moleküler Özelliklerinin Kuantum Mekaniksel Hesaplama Yöntemleri İle İncelenmesi PROJE YÖNETİCİSİ: Yrd. Doç. Dr. Arzu KARAYEL PROJE NO: FEF PROJEDEKİ YARDIMCI ARAŞTIRMACILAR: Prof. Dr. Süheyla ÖZBEY Prof. Dr. F. Betül KAYNAK PROJE BAŞLAMA TARİHİ: PROJE BİTİŞ TARİHİ: PROJE BÜTÇESİ: 4.410,00 TL 5-Fluoro-1H-indole-2,3-dione-3-(N-methylthiosemicarbazone)(1a) ve 5-Fluoro-1Hindole-2,3-dione-3-(N-benzylthiosemicarbazone)(1c) bileşiklerinin Gaussian 09W paket programı kullanılarak DFT yöntemiyle geometri optimizasyonları tamamlandı. Bu optimize geometriler konformasyonda etkili olabileceğini düşündüğümüz tekli bağlar çevresinde döndürülerek potansiyel enerji yüzeyi taraması gerçekleştirildi. Minimum enerjili durumlar belirlendi. Kuantum mekaniksel hesaplamalar, deneysel X-ışını geometrisiyle karşılaştırıldığında sonuçların birbirleriyle uyum içinde oldukları tespit edildi. ANAHTAR KELİME(LER): DFT, X-Işını, Konformasyon, Optimizasyon, Potansiyel Enerji Yüzeyi Taraması PROJEDEN YAPILAN YAYINLAR: PROJE YÜRÜTÜCÜSÜNÜN İLETİŞİM BİLGİSİ: 7

10 Genel Araştırma Projeleri PROJE TÜRÜ: Genel Araştırma Projesi PROJE BAŞLIĞI: Geleceğin Göçü ve Değişim: Avro Alevilik PROJE YÖNETİCİSİ: Yrd. Doç. Dr. Metin UÇAR PROJE NO: IIB PROJEDEKİ YARDIMCI ARAŞTIRMACILAR: PROJE BAŞLAMA TARİHİ: PROJE BİTİŞ TARİHİ: PROJE BÜTÇESİ: 4.954,29 TL Göç, sosyal alanda çok önemli değişimlere ve dönüşümlere neden olur. Bu durum insanların kimliklerini yeniden inşasında da kurucu bir unsur olabilir. Türkiye nin kırsal kesimlerinden Avrupa ya özellikle Almanya ya 1960 larda yaşanan göçlerin de kuşkusuz böyle bir etkisi olmuştur. Bu proje, bu göçü yaşamış olan Alevilerin yaşadığı değişimi ve dönüşümü anlamaya çalışmak, yaşananların kimlik inşasına nasıl yansıdığını bulmak ve bunun sosyo-politik anlamını ortaya çıkarma amacını taşımaktadır. Bundan dolayı Avro-Alevilik kavramı bu çalışma için çok önemli olacaktır. Çünkü bu kavram Alevilerin Avrupa daki geleneğin icadı deneyimlerini, Türkiye deki Aleviler üzerindeki ve Türkiye politikası üzerindeki etkilerini anlamayı sağlamaktadır. Bu amaçla Almanya da farklı politik, dinsel, sosyal, felsefi ve ideolojik bağları olan insanlarla derinlemesine görüşme tekniğine dayanan bir araştırma yürütülmüştür. ANAHTAR KELİME(LER): Avro-Alevilik, Geleneğin İcadı, Kimlik, Göçmenlik, Politika PROJEDEN YAPILAN YAYINLAR: Uçar, Metin (2012), Migration and Invention of Tradition: New Opportunities Provided by Euro-Alevis, TMiE 12 International Conference: Turkish Migration in Europe: Projecting the Next 50 Years, London (7-9 December). PROJE YÜRÜTÜCÜSÜNÜN İLETİŞİM BİLGİSİ: 8

11 Genel Araştırma Projeleri PROJE TÜRÜ: Genel Araştırma Projesi PROJE BAŞLIĞI: Leblebi Üretim Aşamalarının Tribsin İnhibitörleri Üzerine Etkisinin Araştırılması PROJE YÖNETİCİSİ: Yrd. Doç. Dr. Fatih ÖZBEY PROJE NO: MUH PROJEDEKİ YARDIMCI ARAŞTIRMACILAR: PROJE BAŞLAMA TARİHİ: PROJE BİTİŞ TARİHİ: PROJE BÜTÇESİ: 7.500,00 TL Leblebinin hammaddesi olan nohut (Cicer areistium L.) iklimsel olarak adaptasyonu mümkün olduğu için geçmişten günümüze tarımı en fazla yapılan ürünlerden biridir. Nohut karbonhidrat, protein, mineral, vitamin içeriği bakımından zengin olması ve ekonomik gelir düzeyi düşük seviyede olan bireyler açısından hayvansal gıdaların ikamesi olarak tüketilmesi nedeniyle de dünyada önemli bir baklagildir. Her toplum tarafından farklı şekillerde işlenerek tüketilen nohudun ülkemizde ve Ortadoğu ülkelerinde önemli bir tüketim şekli de leblebi olarak gerçekleşmektedir. Leblebi nohudun ıslatma, bekletme sonrasında farklı sıcaklıklarda kavrulmasıyla elde edilen önemli bir çerez gıdamızdır. Çalışma hayatının yüksek temposunun doğal bir sonucu olarak fast food tarzı beslenme hemen hemen bütün dünyada tercih edilmektedir. Çerez gıdalar (snack foods) olarak bilinen ürünler ise bu tarz beslenmenin diğer bir bileşeni olarak yer almaktadır. Ancak başta obezite olmak üzere diyabet, kardiyovasküler hastalıklar ve kanser gibi sağlık sorunlarının artmasının doğal bir sonucu olarak geleneksel fonksiyonel gıdalara ilgi her geçen gün artmaktadır. Devletler tüketicileri bilinçlendirerek yüksek oranda yağ ve şeker içeren sağlıksız çerez (snack foods) tipi ürünler yerine daha sağlıklı geleneksel ürünleri tercih etmelerini teşvik etmektedirler. Ülkemizde de bu gibi faaliyetler sonucunda leblebi, tarhana, cevizli sucuk vb. geleneksel ürünler tekrar beslenme alışkanlıklarımızın içine kazandırılmaya çalışılmaktadır. Gerçekleştirilen çalışma ile geleneksel ürünlerimiz içinde önemli bir yeri olan leblebi üretim aşamalarının irdelenmesi ve bu aşamaların sonunda nohudun kimyasal bileşimi ve antinutrisyonel bileşenlerinde meydana gelen olumlu değişimin bir kısmı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Böylece geleneksel bir ürünümüz olan leblebinin sağlıklı ve besleyici özelliklerinin öne çıkarılmasına katkı sunulacağı düşünülmektedir. Bu alandaki bilimsel verilere önemli katkı sağlanacağı öngörülmektedir. ANAHTAR KELİME(LER): Leblebi, Nohut ve Çerez PROJEDEN YAPILAN YAYINLAR: PROJE YÜRÜTÜCÜSÜNÜN İLETİŞİM BİLGİSİ: 9

12 Genel Araştırma Projeleri PROJE TÜRÜ: Genel Araştırma Projesi PROJE BAŞLIĞI: Leblebi Üretim Aşamalarının Toplam Antioksidan Kapasitesi Üzerine Etkisinin Araştırılması PROJE YÖNETİCİSİ: Yrd. Doç. Dr. Fatih ÖZBEY PROJE NO: MUH PROJEDEKİ YARDIMCI ARAŞTIRMACILAR: PROJE BAŞLAMA TARİHİ: PROJE BİTİŞ TARİHİ: PROJE BÜTÇESİ: 8.000,00 TL Leblebinin hammaddesi olan nohut (Cicer areistium L.) iklimsel olarak adaptasyonu mümkün olduğu için geçmişten günümüze tarımı en fazla yapılan ürünlerden biridir. Nohut karbonhidrat, protein, mineral, vitamin içeriği bakımından zengin olması ve ekonomik gelir düzeyi düşük seviyede olan bireyler açısından hayvansal gıdaların ikamesi olarak tüketilmesi nedeniyle de dünyada önemli bir baklagildir. Her toplum tarafından farklı şekillerde işlenerek tüketilen nohudun ülkemizde ve Ortadoğu ülkelerinde önemli bir tüketim şekli de leblebi olarak gerçekleşmektedir. Leblebi nohudun ıslatma, bekletme sonrasında farklı sıcaklıklarda kavrulmasıyla elde edilen önemli bir çerez gıdamızdır. Çalışma hayatının yüksek temposunun doğal bir sonucu olarak fast food tarzı beslenme hemen hemen bütün dünyada tercih edilmektedir. Çerez gıdalar (snack foods) olarak bilinen ürünler ise bu tarz beslenmenin diğer bir bileşeni olarak yer almaktadır. Ancak başta obezite olmak üzere diyabet, kardiyovasküler hastalıklar ve kanser gibi sağlık sorunlarının artmasının doğal bir sonucu olarak geleneksel fonksiyonel gıdalara ilgi her geçen gün artmaktadır. Devletler tüketicileri bilinçlendirerek yüksek oranda yağ ve şeker içeren sağlıksız çerez (snack foods) tipi ürünler yerine daha sağlıklı geleneksel ürünleri tercih etmelerini teşvik etmektedirler. Ülkemizde de bu gibi faaliyetler sonucunda leblebi, tarhana, cevizli sucuk vb. geleneksel ürünler tekrar beslenme alışkanlıklarımızın içine kazandırılmaya çalışılmaktadır. Gerçekleştirilen çalışma ile geleneksel ürünlerimiz içinde önemli bir yeri olan leblebi üretim aşamalarının irdelenmesi ve bu aşamaların sonunda nohudun kimyasal bileşimi ve antioksidan kapasitesinde meydana gelen olumlu değişimin bir kısmı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Böylece geleneksel bir ürünümüz olan leblebinin sağlıklı ve besleyici özelliklerinin öne çıkarılmasına katkı sunulacağı düşünülmektedir. Bu alandaki bilimsel verilere önemli katkı sağlanacağı öngörülmektedir. ANAHTAR KELİME(LER): Leblebi, Nohut ve Çerez PROJEDEN YAPILAN YAYINLAR: PROJE YÜRÜTÜCÜSÜNÜN İLETİŞİM BİLGİSİ: 10

13 Genel Araştırma Projeleri PROJE TÜRÜ: Genel Araştırma Projesi PROJE BAŞLIĞI: Akış Kanalındaki Direnç Konfigrasyonunun Isı Transferine Etkisinin Nümerik Olarak Belirlenmesi PROJE YÖNETİCİSİ: Doç. Dr. İrfan KURTBAŞ PROJE NO: MUH PROJEDEKİ YARDIMCI ARAŞTIRMACILAR: PROJE BAŞLAMA TARİHİ: PROJE BİTİŞ TARİHİ: PROJE BÜTÇESİ: ,00 TL Bu çalışmada dikdörtgen bir kanal içerisine yerleştirilen lineer olmayan kanatların ısı transferine, basınç kaybına ve sistemdeki ekserji kaybına etkisi deneysel olarak incelenmiştir. Bağımsız parametre olarak Reynolds sayısı, direnç sayısı, direnç yüksekliği, ve direnç çapı seçilmiştir. Her bir bağımsız parametrenin Nusselt sayısı, sürtünme katsayısı ve tersinmezlik gibi bağımlı parametreler üzerindeki etkisi incelenmiştir. Reynolds sayısı arasında seçilmiş ve buna bağlı olarak türbülanslı akış şartlarında deneyler yapılmıştır. Deneylerde sabit ısı akısı uygulanmıştır. Yapılan deneylerde ısı transferi ve basınç kaybı üzerindeki en önemli parametrenin Reynolds sayısı olduğu, bununla birlikte direnç sayısı, direnç yüksekliği ve direnç çapı ile ısı transferinin doğru orantılı olduğu görülmüştür. ANAHTAR KELİME(LER): Kanal Akışı, Genişletilmiş Yüzey, Direnç Etkisi PROJEDEN YAPILAN YAYINLAR: PROJE YÜRÜTÜCÜSÜNÜN İLETİŞİM BİLGİSİ: 11

14 Genel Araştırma Projeleri PROJE TÜRÜ: Genel Araştırma Projesi PROJE BAŞLIĞI: Bazı Schiff Bazların Pirinç Üzerindeki İnhibitör Etkisinin İncelenmesi PROJE YÖNETİCİSİ: Doç. Dr. Abdurrahman ASAN PROJE NO: MUH PROJEDEKİ YARDIMCI ARAŞTIRMACILAR: Uzman Zeynel ÖZTÜRK PROJE BAŞLAMA TARİHİ: PROJE BİTİŞ TARİHİ: PROJE BÜTÇESİ: ,00 TL Proje kapsamında literatürde yer almayan schiff baz inhibitör sentezlenmiş, karakterize edilmiş ve pirinç alaşımının korozyondan korunmasındaki etkisi araştırılmıştır. Sentezlenen schiff bazmetal yüzeyine molekül üzerindeki eşleşmemiş elektronlar üzerinden koordine olarak inhibasyon sağlamışlardır. Schiff baz sentezlenirken ilk olarak primer amin ile karbonil grupları karbinolamin ara bileşiği oluşturmuş ve sonrasında dehidratasyonla birlikte schiff baz elde edilmiştir. Sentezlenen madde saflaştırılmış ve karakterizasyon analizleri gerçekleştirilmiştir. Bu analizler, erime noktası, FT-IR, UV-visve NMR dır. Schiff bazın inhibitör özelliği araştırılırken pirinç elektrot çalışma elektrodu, doygun kalomel elektrot referans elektrodu ve platin karşıt elektrot kullanılarak 0,1M NaCl çözeltisinde elektrokimyasal ölçümler gerçekleştirilmiştir. İnhibitör oranları 10 ppm, 25 ppm, 50 ppm ve 100 ppm olacak şekilde tuzlu su çözeltilerinde gerçekleştirilen ölçümlerde korozyondan korunmada sentezlenen schiff bazın olumlu sonuç gösterdiği belirlenmiştir. ANAHTAR KELİME(LER): Korozyon, Pirinç, İnhibitör, Schiff Bazları PROJEDEN YAPILAN YAYINLAR: PROJE YÜRÜTÜCÜSÜNÜN İLETİŞİM BİLGİSİ: 12

15 Genel Araştırma Projeleri PROJE TÜRÜ: Genel Araştırma Projesi PROJE BAŞLIĞI: Fiber ve Seramik Takviyeli Sandviç Kompozitler ile Balistik Yelek İmalatı ve Testleri PROJE YÖNETİCİSİ: Prof. Dr. Halil AYKUL PROJE NO: MUH PROJEDEKİ YARDIMCI ARAŞTIRMACILAR: Arş. Gör. Emre KARA PROJE BAŞLAMA TARİHİ: PROJE BİTİŞ TARİHİ: PROJE BÜTÇESİ: ,00 TL Savunma sanayi uygulamalarında uygun zırh malzemelerinin seçimi, en hayati unsur olarak görülmektedir. Bu amaç doğrultusunda, özellikle hafifliğin ve buna karşılık rijitliğin ve mukavemetin önemli olduğu savunma, otomotiv ve havacılık sanayinde fiber takviyeli sandviç kompozitler kullanılmaya başlanmıştır. Yıllarca kullanılan ağır çelik ve çelik alaşımlı zırhlar ile bunların hem modern silahlara karşı daha dayanıksız olduğu hem de askerin operasyon kabiliyetini azalttığı bilinmekteydi. İlk metal olmayan balistik zırh paraaramid kumaş Kevlar(Aramid)`ın bulunmasından sonra zırh teknolojisi tamamen değişmiştir. Bu değişim ile beklenen mukavemet değerinden daha fazlası elde edilmiş ve ayrıca hafifliği sebebiyle de ergonomik bir kullanım sunmuştur. Bu projede, çeşitli fiber takviyeli malzemeler (cam, karbon ve aramid kumaşlar) ile alümina seramikler yüzey malzemesi olarak kullanılmış, alüminyum köpükler de çekirdek malzemesi olarak kullanılmış ve nihai sandviç yapıyı oluşturmak üzere poliüretan bazlı bir yapıştırıcı ile bir araya getirilmişlerdir. Bu çalışma ile çeşitli kombinasyonlardaki sandviçler üretilerek farklı çaplar ve hızlardaki mermiler ile absorbe ettikleri enerji miktarları ve balistik hız limitleri belirlenmiştir. Bu projenin amacı, çeşitli yüzey malzemelerine ve iki farklı kalınlıktaki köpük çekirdeklere sahip sandviç yapıların balistik davranışlarının deneysel olarak belirlenmesi olup, ülkemiz savunma sanayisine alternatif ürünlerin sunulması hedeflenmiştir. ANAHTAR KELİME(LER): Balstik Zırh, Alüminyum Köpük, Seramik Plaka, Fiber Takviyeli Plastik, Sandviç Kompozit PROJEDEN YAPILAN YAYINLAR: 1- Low Velocıty Impact Response Of Sandwıches Wıth Alumınıum Foam Core And Carbon Fıber/Epoxy Composıte Skıns - CAMX 2014 Orlando USA 2- Flexural Behaviour of Carbon Fiber Reinforced Aluminium Foam Cored Sandwiches - AMPT 2014 Dubai PROJE YÜRÜTÜCÜSÜNÜN İLETİŞİM BİLGİSİ: 13

16 Genel Araştırma Projeleri PROJE TÜRÜ: Genel Araştırma Projesi PROJE BAŞLIĞI: 0-5 Yaş Arası Çocuklarda Rotavirus Prevalansının Belirlenmesi PROJE YÖNETİCİSİ: Yrd. Doç. Dr. Gülçin ALP AVCI PROJE NO: SYO PROJEDEKİ YARDIMCI ARAŞTIRMACILAR: PROJE BAŞLAMA TARİHİ: PROJE BİTİŞ TARİHİ: PROJE BÜTÇESİ: ,00 TL Rotavirus tüm dünyada 0-5 yaş arası çocuklarda akut gastroenteritin en önemli etkenidir. Bu çalışmada Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvuran akut gastroenteritli 0-5 yaş arasındaki çocuklarda rotavirus enfeksiyonlarının prevalansının belirlenmesi amaçlanmıştır. Eylül 2012 ile Ağustos 2013 tarihleri arasında gastroenterit ile hastaneye başvuran 0-5 yaş arasındaki 188 hastanın gaita örnekleri çalışılmıştır. Antijen pozitifliği ELISA yöntemi ile saptanmıştır. Çalışmaya alınan örneklerin 38 si (%20) ELISA pozitif bulunmuştur. Tüm hastalar cinsiyet açısından kıyaslandığında 53 ünü (%28) kız ve 135 ini (%72) de erkek hastalar olarak belirlendi. Kız hastaların 12 sı (%24,1) ve erkek hastaların ise 26 si (%18,9) pozitif bulundu. Toplam 38 olgunun 14 ü kış, 11 i ilkbahar, 1 i yaz ve 12 si sonbahar periyodunda gözlendi (p>0.05). ANAHTAR KELİME(LER): Rotavirus, Gastroenterit, ELISA PROJEDEN YAPILAN YAYINLAR: PROJE YÜRÜTÜCÜSÜNÜN İLETİŞİM BİLGİSİ: 14

17 Genel Araştırma Projeleri PROJE TÜRÜ: Genel Araştırma Projesi PROJE BAŞLIĞI: Çorum İli ve Çevresinden Toplanan El yapımı Yoğurtlardan İzole Edilen Lactobacillus ve Bifidobacterium Türlerinin Bazı Probiyotik Özelliklerinin Belirlenmesi PROJE YÖNETİCİSİ: Yrd. Doç. Dr. Gülçin ALP AVCI PROJE NO: SYO PROJEDEKİ YARDIMCI ARAŞTIRMACILAR: Arş. Gör. Burçin ÖZÇELİK PROJE BAŞLAMA TARİHİ: PROJE BİTİŞ TARİHİ: PROJE BÜTÇESİ: ,00 TL Çalışmamızda, Çorum ili ve çevresindeki el yapımı yoğurt örneklerinden bazı Lactobacillus ve Bifidobacterium cinsi bakterilere ait türlerin izole ve identifiye edilerek, tanımlanan suşların probiyotik açıdan bazı özellikleri belirlenerek sonuçta nitelikli probiyotik suşların belirlenmesi amaçlanmıştır. Otuz farklı bölgeden alınan el yapımı yoğurtlardan 17 basil şeklinde bakteri elde edildi. Elde edilen bakterilerin 11 tanesi lactobacillus cinsine 6 tanesi bifidobacterium cinsine ait olduğu tespit edildi. İdentifikasyon testleri sonucunda 11 lactobasilin 7 tanesinin L. bulgaricus ve 4 tanesinin L. acidophilus olarak belirlendi. 6 bifidobakterinin 4 ünün B. lactis ve 2 sinin B. bifidum olduğu belirlendi. EPS üretimi 36,28-94,86 mg/l arasında değişmektedir. Asitlik dirençliğine göre en dirençli suşlar L. acidophilus HLA4 ve L. bulgaricus HLB6 ve en duyarlı suşlar ise B. bifidum HB1 ve B. bifidum HB2 olarak belirlendi. Bu sonuçlar incelendiğinde üstün özelliklere sahip olan suşların diğer probiyotik özellikleri de belirlenerek moleküler çalışmalarda kullanılarak literatürlerin desteklenmesi çalışmalara olumlu katkılar sağlayacaktır. ANAHTAR KELİME(LER): Çorum, Probiyotik, Loctobacillus, Bifodobacterium PROJEDEN YAPILAN YAYINLAR: PROJE YÜRÜTÜCÜSÜNÜN İLETİŞİM BİLGİSİ: 15

18 Genel Araştırma Projeleri PROJE TÜRÜ: Genel Araştırma Projesi PROJE BAŞLIĞI: Farklı Arayüzey Tabakalı Metal-Yalıtkan-Yarıiletken (MYY) Schottky Diyotların Elektriksel Özelliklerinin İncelenmesi PROJE YÖNETİCİSİ: Doç. Dr. Dilber Esra YILDIZ PROJE NO: FEF PROJEDEKİ YARDIMCI ARAŞTIRMACILAR: PROJE BAŞLAMA TARİHİ: PROJE BİTİŞ TARİHİ: PROJE BÜTÇESİ: ,00 TL Bu çalışmada, Al/HfO 2 /p-si, Al/TiO 2 /p-si ve Al/Al 2 O 3 /p-si Schottky diyotunun elektriksel analizleri oda sıcaklığında gerçekleştirildi. Diyotun düz ve ters beslem akım-voltaj (I- V) karakteristikleri Termiyonik emisyon (TE) teorisi kullanılarak incelendi. İdealite faktörü (n), seri direnç (R s ), sıfır beslem engel yüksekliği (Ф Bo ) ve ara yüzey durum yoğunluğu (N ss ) değerleri gibi Al/HfO 2 /p-si, Al/TiO 2 /p-si ve Al/Al 2 O 3 /p-si Schottky diyotunun temel elektriksel parametreleri bulundu. Aynı zamanda n, Ф Bo, R s değerleri Cheung metodu kullanılarak da hesaplandı. Diyotların kapasitans-voltaj (C-V) ve iletkenlik-voltaj (G/w-V) karakteristikleri farklı frekanslarda incelendi ( khz). Sonuç olarak, tüm diyotlar için R s ve N ss değerlerinin elektriksel parametreleri önemli ölçüde etkilediği gözlemlendi. ANAHTAR KELİME(LER): TiO 2, HfO 2, Al 2 O 3, Seri Direnç, Engel Yüksekliği, Arayüzey Durum Yoğunluğu, İdealite Faktörü PROJEDEN YAPILAN YAYINLAR: 1. Alialy S.,Altındal Ş., Tanrıkulu E.E., Yıldız D.E., Analysis of temperature dependent current-conduction mechanisms in Au/TiO2/n-4H-SiC (metal/insulator/semiconductor) type Schottky barrier diodes, Journal of Applied Physics, 116 (2014) Karaduman I., Yıldız D. E., Sincar M.M., Acar S., UV light activated gas sensor for NO 2 detection, Materials Science in Semiconductor Processing 28 (2014) Çetinkaya H. G., Yıldız D.E., Altındal Ş., On the negative capacitance behavior in the forward bias of Au/n 4H SiC (MS) and comparison between MS and Au/TiO2 /n 4H SiC (MIS) type diodes both in dark and under 200 W illumination intensity, International Journal 1 of Modern Physics B, 28 (2014) PROJE YÜRÜTÜCÜSÜNÜN İLETİŞİM BİLGİSİ: 16

19 Genel Araştırma Projeleri PROJE TÜRÜ: Genel Araştırma Projesi PROJE BAŞLIĞI: Tıbbi Önem Taşıyan Bazı Mantar Türlerinin Antioksidan ve Antimikrobiyal Özelliklerinin Belirlenmesi PROJE YÖNETİCİSİ: Yrd. Doç. Dr. Emre AVCI PROJE NO: FEF PROJEDEKİ YARDIMCI ARAŞTIRMACILAR: PROJE BAŞLAMA TARİHİ: PROJE BİTİŞ TARİHİ: PROJE BÜTÇESİ: 5.000,00 TL Çalışmanın amacı, farklı çözücüler kullanılarak üç mantardan (Ganoderma lucidium, Lentinula edodes and Coprinus micaceus) elde edilen özütlerin antimikrobiyal özelliklerinin ve antioksidan statülerinin belirlenmesidir. Mantar özütlerinin hazırlanmasında çözücü olarak etanol, kloroform ve saf su kullanıldı. Disk difüzyon ve agar-kuyu difüzyon yöntemleri ile mantar özütlerinin Pseudomonas aeroginosa (ATCC 27853), Escherichia coli (ATCC 25922), Enterococcus faecalis (ATCC 29212), Staphylococcus aureus (ATCC 25923) ve Candida albicans (ATCC 10231) suşlarına karşı antimikrobiyal aktivitesi belirlendi. Aynı zamanda, üç mantarın etanol ile hazırlanan özütlerinde antioksidan statüleri spektrofotometrik olarak ölçüldü. Sonuç olarak, tüm mantarların farklı oranlarda da olsa test mikroorganizmalarına karşı antimikrobiyal etkiye sahip olduğu görüldü. Tüm özütler çözücüleri ile birlikte değerlendirildiğinde G.lucidum ve C.micaceus un etanol özütlerinin ve L.edodes in kloroform özütlerinin diğerlerine oranla daha güçlü antimikrobiyal aktiviteye sahip olduğu belirlendi. Ayrıca, G. lucidium özütünün total antioksidan statüsü ve DPPH aktivitesi hem L. edodes hem de C. micaceus dan daha iyi olduğu tespit edildi. ANAHTAR KELİME(LER): Ganoderma Lucidium, Lentinula Edodes, Coprinus Micaceus, Antimikrobiyal Aktivite ve Antioksidan Status,Dpph Aktivitesi PROJEDEN YAPILAN YAYINLAR: PROJE YÜRÜTÜCÜSÜNÜN İLETİŞİM BİLGİSİ: 17

20 Genel Araştırma Projeleri PROJE TÜRÜ: Genel Araştırma Projesi PROJE BAŞLIĞI: Termoelektrik Sistemlerle Elektrik Enerjisi Üretimi PROJE YÖNETİCİSİ: Yrd. Doç. Dr. Murat KAYA PROJE NO: MUH PROJEDEKİ YARDIMCI ARAŞTIRMACILAR: PROJE BAŞLAMA TARİHİ: PROJE BİTİŞ TARİHİ: PROJE BÜTÇESİ: 3.620,00 TL Yarı iletken malzeme olan peltierin yüzeyleri farklı sıcaklıkta tutularak DC akım olarak elektrik enerjisi üretimi gerçekleştirilmiştir. Deney düzeneğinde 80 cm uzunluğu 50 cm genişliği ve 0.2 cm kalınlığında sac kullanılmıştır. Sac güneş ışığını daha iyi absorbeedebilmesi için siyah renge boyanmıştır. Alternatif enerji üretimi olarak ele aldığımız bu sistemin ana enerji kaynağı güneştir. Bir yüzeyi güneş ışınları ile ısıtılırken diğer yüzeyi ortam ısısı ile soğutulmaktadır. Farklı sıcaklıklarda bulunan peltier yüzeyleri DC elektrik enerjisi üretmektedir. Sistemde 100 adet peltier seri olarak bağlanmıştır. Bir peltier 5oC yüzey sıcaklık farkında tek başına yaklaşık 100 mvolt enerji ürettiği ölçülmüştür. Toplamda yaklaşık 10 volt DC enerjisi üretilmiş olmaktadır. Deneysel çalışmalar yaz aylarında yapılmıştır, Soğuk günlerde bu değerlerin artacağını tahmin etmekteyim. ANAHTAR KELİME(LER): Peltier, Yarı İletken Malzemeler PROJEDEN YAPILAN YAYINLAR: PROJE YÜRÜTÜCÜSÜNÜN İLETİŞİM BİLGİSİ: 18

Bazı Yeni Azo-İmin Bileşiklerinin Eldesi, Spektroskopik Özelliklerinin Belirlenmesi ve Bazik Ortamda İnhibitör Özelliklerinin İncelenmesi...

Bazı Yeni Azo-İmin Bileşiklerinin Eldesi, Spektroskopik Özelliklerinin Belirlenmesi ve Bazik Ortamda İnhibitör Özelliklerinin İncelenmesi... Çok Disiplinli Projeler İÇİNDEKİLER: 1. SUNUŞ 2. Sonuçlanan Çok Disiplinli Projeler Bazı Yeni Azo-İmin Bileşiklerinin Eldesi, Spektroskopik Özelliklerinin Belirlenmesi ve Bazik Ortamda İnhibitör Özelliklerinin

Detaylı

KARBON ELYAF TAKVİYELİ POLİAMİT 6 KARMALARIN ISIL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

KARBON ELYAF TAKVİYELİ POLİAMİT 6 KARMALARIN ISIL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ KARBON ELYAF TAKVİYELİ POLİAMİT 6 KARMALARIN ISIL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ N. Gamze Karslı Yılmaz, Ayşe Aytaç, Veli Deniz Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

CETP KOMPOZİTLERİN DELİNMELERİNDEKİ İTME KUVVETİNİN ANFIS İLE MODELLENMESİ MURAT KOYUNBAKAN ALİ ÜNÜVAR OKAN DEMİR

CETP KOMPOZİTLERİN DELİNMELERİNDEKİ İTME KUVVETİNİN ANFIS İLE MODELLENMESİ MURAT KOYUNBAKAN ALİ ÜNÜVAR OKAN DEMİR CETP KOMPOZİTLERİN DELİNMELERİNDEKİ İTME KUVVETİNİN ANFIS İLE MODELLENMESİ MURAT KOYUNBAKAN ALİ ÜNÜVAR OKAN DEMİR Çalışmanın amacı. SUNUM PLANI Çalışmanın önemi. Deney numunelerinin üretimi ve özellikleri.

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ GÜNEBAKAN PANELLER

ÖZEL EGE LİSESİ GÜNEBAKAN PANELLER ÖZEL EGE LİSESİ GÜNEBAKAN PANELLER HAZIRLAYAN ÖĞRENCİLER: Eren Ege AKAR Atlas Ferhat HACIMUSALAR DANIŞMAN ÖĞRETMEN: Nilüfer DEMİR İZMİR 2016 İÇİNDEKİLER 1.Projenin amacı...2 2. Giriş...2 3.Sonuçlar...5

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 9.Çözünmüş İnorganik ve Organik Katıların Giderimi Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK İnorganiklerin Giderimi Çözünmüş maddelerin çapları

Detaylı

MAK 401 MAKİNA PROJE DERSİ KONULARI. Prof. Dr. Erdem KOÇ. Doç. Dr. Hakan ÖZCAN

MAK 401 MAKİNA PROJE DERSİ KONULARI. Prof. Dr. Erdem KOÇ. Doç. Dr. Hakan ÖZCAN MAK 401 MAKİNA PROJE DERSİ KONULARI Not: Ders konuları seçilirken aşağıda belirtilen formun doldurulup bölüm sekreterliğine verilmesi gerekmektedir. Prof. Dr. Erdem KOÇ Konu Rüzgar Türbinlerinde Kanat

Detaylı

KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği

KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Başlık KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Tanım İki veya daha fazla malzemenin, iyi özelliklerini bir araya toplamak ya da ortaya yeni bir özellik çıkarmak için, mikro veya makro seviyede

Detaylı

YENİ BİR İLETKEN POLİMER: POLİ(3,8 DİAMİNOBENZO[c]SİNNOLİN) ELEKTROKİMYASAL ÜRETİMİ VE ELEKTROKROMİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

YENİ BİR İLETKEN POLİMER: POLİ(3,8 DİAMİNOBENZO[c]SİNNOLİN) ELEKTROKİMYASAL ÜRETİMİ VE ELEKTROKROMİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ YENİ BİR İLETKEN POLİMER: POLİ(3,8 DİAMİNOBENZO[c]SİNNOLİN) ELEKTROKİMYASAL ÜRETİMİ VE ELEKTROKROMİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Eda AKGÜL a *, Ahmet Ferat ÜZDÜRMEZ b, Handan GÜLCE a, Ahmet GÜLCE a, Emine

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ MALZEME LABORATUARI II DERSİ AKIMLI VE AKIMSIZ KAPLAMALAR DENEY FÖYÜ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ MALZEME LABORATUARI II DERSİ AKIMLI VE AKIMSIZ KAPLAMALAR DENEY FÖYÜ BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ MALZEME LABORATUARI II DERSİ AKIMLI VE AKIMSIZ KAPLAMALAR DENEY FÖYÜ Gelişen teknoloji ile beraber birçok endüstri alanında kullanılabilecek

Detaylı

KOROZYON. Teorik Bilgi

KOROZYON. Teorik Bilgi KOROZYON Korozyon, metalik malzemelerin içinde bulundukları ortamla reaksiyona girmeleri sonucu, dışardan enerji vermeye gerek olmadan, doğal olarak meydan gelen olaydır. Metallerin büyük bir kısmı su

Detaylı

Hibrit ve Çelik Kablolu Köprülerin Dinamik Davranışlarının Karşılaştırılması

Hibrit ve Çelik Kablolu Köprülerin Dinamik Davranışlarının Karşılaştırılması 1 Hibrit ve Çelik Kablolu Köprülerin Dinamik Davranışlarının Karşılaştırılması Arş. Gör. Murat Günaydın 1 Doç. Dr. Süleyman Adanur 2 Doç. Dr. Ahmet Can Altunışık 2 Doç. Dr. Mehmet Akköse 2 1-Gümüşhane

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL ADI KREDİSİ* MKM-5501 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8 0 9 MKM-5601 TEZ HAZIRLIK ÇALIŞMASI Z 0 1 1 0 1 20 1 21 12 30 İKİNCİ YARIYIL ADI KREDİSİ* MKM-5502 UZMANLIK

Detaylı

ALÜMİNYUM T6 ISIL İŞLEMİ İÇİN GELİŞTİRİLEN SEPET TASARIMI İLE ZAMAN VE ENERJİ TASARRUFU SAĞLANMASI

ALÜMİNYUM T6 ISIL İŞLEMİ İÇİN GELİŞTİRİLEN SEPET TASARIMI İLE ZAMAN VE ENERJİ TASARRUFU SAĞLANMASI ALÜMİNYUM T6 ISIL İŞLEMİ İÇİN GELİŞTİRİLEN SEPET TASARIMI İLE ZAMAN VE ENERJİ TASARRUFU SAĞLANMASI Seracettin Akdı Aydınlar Yedek Parça San. ve Tic. A.Ş. Ar-Ge Merkezi Gamze Küçükyağlıoğlu Aydınlar Yedek

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ. Rektörlüğü ne. Fakültemizde bulunan Ar-Ge Laboratuarı 2014 Yılı Faaliyet Raporu ektedir.

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ. Rektörlüğü ne. Fakültemizde bulunan Ar-Ge Laboratuarı 2014 Yılı Faaliyet Raporu ektedir. T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Rektörlüğü ne Fakültemizde bulunan Ar-Ge Laboratuarı 2014 Yılı Faaliyet Raporu ektedir. Ek. 1 Genel Bilgiler Ek. 2 Bilimsel Sonuç Raporu i. Özet ii. Projeden Yayımlanan Makaleler

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YARIYIL İÇİ SINAV PROGRAMI

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YARIYIL İÇİ SINAV PROGRAMI 11-İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 1. SINIF SINAV PROGRAMI 07.04.14 Pazartesi 10.30 D3-D4 1 Matematik II 07.04.14 Pazartesi 15.30 OD1 1 Mukavemet 08.04.14 Salı 15.30 OD1 1 Beton Teknolojisi 09.04.14 Çarşamba

Detaylı

FİZİK ANABİLİM DALI. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı ANS Kampüsü, Afyonkarahisar

FİZİK ANABİLİM DALI. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı ANS Kampüsü, Afyonkarahisar FİZİK ANABİLİM DALI Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı ANS Kampüsü, Afyonkarahisar Telefon (272) 228 14 23 Faks (272) 228 14 22 1992 yılında kurulmuş olan Fizik Anabilim

Detaylı

ALUPAM A.Ş. ALUPAM İLERİ TEKNOLOJİK MALZEMELER A.Ş. BURSA-2013

ALUPAM A.Ş. ALUPAM İLERİ TEKNOLOJİK MALZEMELER A.Ş. BURSA-2013 ALUPAM İLERİ TEKNOLOJİK MALZEMELER A.Ş. BURSA-2013 ALUPAM A.Ş. 2013 yılı başlarında ileri teknolojik malzemelerin tasarım ve imalatını yapmak amacıyla kurulmuştur. Alüminyum ve alaşımları ile yapılan çalışmalarına

Detaylı

METALİK MALZEMELERİN GENEL KARAKTERİSTİKLERİ BAHAR 2010

METALİK MALZEMELERİN GENEL KARAKTERİSTİKLERİ BAHAR 2010 METALİK MALZEMELERİN GENEL KARAKTERİSTİKLERİ BAHAR 2010 WEBSİTE www2.aku.edu.tr/~hitit Dersler İÇERİK Metalik Malzemelerin Genel Karakteristiklerİ Denge diyagramları Ergitme ve döküm Dökme demir ve çelikler

Detaylı

Online teknik sayfa FW102 SAÇILAN IŞIK-TOZ ÖLÇÜM CIHAZLARI

Online teknik sayfa FW102 SAÇILAN IŞIK-TOZ ÖLÇÜM CIHAZLARI Online teknik sayfa FW102 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip FW102 Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

RÜZGAR TÜRBİNİ KANAT BAĞLANTI NOKTALARINDA ŞEKİL HAFIZALI ALAŞIMLARIN KULLANILMASI

RÜZGAR TÜRBİNİ KANAT BAĞLANTI NOKTALARINDA ŞEKİL HAFIZALI ALAŞIMLARIN KULLANILMASI RÜZGAR TÜRBİNİ KANAT BAĞLANTI NOKTALARINDA ŞEKİL HAFIZALI ALAŞIMLARIN KULLANILMASI Doç Dr. Numan Sabit ÇETİN Yrd. Doç. Dr. Cem EMEKSİZ Yrd. Doç. Dr. Zafer DOĞAN Rüzgar enerjisi eski çağlardan günümüze

Detaylı

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Güz ve Bahar Dönemi Muhtemel Bitirme Çalışması Konuları. Tasarım Projesi Konusu Bitirme Çalışması Konusu Özel Koşullar

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Güz ve Bahar Dönemi Muhtemel Bitirme Çalışması Konuları. Tasarım Projesi Konusu Bitirme Çalışması Konusu Özel Koşullar 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Güz ve Bahar Dönemi Muhtemel Bitirme Çalışması Konuları Proje No Tasarım Projesi Konusu Bitirme Çalışması Konusu Özel Koşullar 1 Soğuk spray kaplama düzeneğinin tasarlanması

Detaylı

On-line Oksijen Tüketiminin Ölçülmesiyle Havalandırma Prosesinde Enerji Optimizasyonu

On-line Oksijen Tüketiminin Ölçülmesiyle Havalandırma Prosesinde Enerji Optimizasyonu On-line Oksijen Tüketiminin Ölçülmesiyle Havalandırma Prosesinde Enerji Optimizasyonu Speaker: Ercan Basaran, Uwe Späth LAR Process Analysers AG 1 Genel İçerik 1. Giriş 2. Proses optimizasyonu 3. İki optimizasyon

Detaylı

MEKATRONİĞİN TEMELLERİ

MEKATRONİĞİN TEMELLERİ MEKATRONİĞİN TEMELLERİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mekatronik Programı Yrd. Doç. Dr. İlker ÜNAL Vize %30 Dersin Koşulları Final %60 Ödev %10 Dersin Konuları Mekatronik Sistemler Birimler ve Ölçme

Detaylı

MALZEME BİLİMİ. 2014-2015 Güz Yarıyılı Kocaeli Üniversitesi Ford Otosan Ġhsaniye Otomotiv MYO. Yrd. Doç. Dr. Egemen Avcu

MALZEME BİLİMİ. 2014-2015 Güz Yarıyılı Kocaeli Üniversitesi Ford Otosan Ġhsaniye Otomotiv MYO. Yrd. Doç. Dr. Egemen Avcu MALZEME BİLİMİ 2014-2015 Güz Yarıyılı Kocaeli Üniversitesi Ford Otosan Ġhsaniye Otomotiv MYO Yrd. Doç. Dr. Egemen Avcu Bilgisi DERSĠN ĠÇERĠĞĠ, KONULAR 1- Malzemelerin tanımı 2- Malzemelerinseçimi 3- Malzemelerin

Detaylı

ELYAF TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİN DELİNMESİNDE ÇİFT AÇILI MATKAP UÇLARIN İTME KUVVETİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

ELYAF TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİN DELİNMESİNDE ÇİFT AÇILI MATKAP UÇLARIN İTME KUVVETİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ ELYAF TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİN DELİNMESİNDE ÇİFT AÇILI MATKAP UÇLARIN İTME KUVVETİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Ali ÜNÜVAR a, Halil Burak KAYBAL a ve Ahmet AVCI a a, Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Detaylı

2 MALZEME ÖZELLİKLERİ

2 MALZEME ÖZELLİKLERİ ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1. Fizik 12 1.2. Fiziksel Büyüklükler 12 1.3. Ölçme ve Birim Sistemleri 13 1.4. Çevirmeler 15 1.5. Üstel İfadeler ve İşlemler 18 1.6. Boyut Denklemleri

Detaylı

TANITIM BROŞÜRÜ POLAR POLİÜRETAN

TANITIM BROŞÜRÜ POLAR POLİÜRETAN TANITIM BROŞÜRÜ İçinde bulunduğumuz yüzyılda hızlı endüstrileşmenin sonucu olarak ortaya çıkan enerji ihtiyacı ve bu ihtiyacın yaklaşık % 90 oranında fosil türevli yakıt tüketimi ile giderilmesi son dönemde

Detaylı

HYDROTERMAL YÖNTEMİYLE NİKEL FERRİT NANOPARTİKÜLLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU

HYDROTERMAL YÖNTEMİYLE NİKEL FERRİT NANOPARTİKÜLLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU ÖZET HYDROTERMAL YÖNTEMİYLE NİKEL FERRİT NANOPARTİKÜLLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU Zeynep KARCIOĞLU KARAKAŞ a,*, Recep BONCUKÇUOĞLU a, İbrahim H. KARAKAŞ b a Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

Yüzey Pürüzlülüğü Ölçüm Deneyi

Yüzey Pürüzlülüğü Ölçüm Deneyi Yüzey Pürüzlülüğü Ölçüm Deneyi 1 İşlenmiş yüzeylerin kalitesi, tasarımda verilen ölçülerdeki hassasiyetin elde edilmesi ile karakterize edilir. Her bir işleme operasyonu, kesme takımından kaynaklanan düzensizlikler

Detaylı

Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Polimer Mühendisliği Bölümü. Polimer Nedir?

Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Polimer Mühendisliği Bölümü. Polimer Nedir? Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Polimer Mühendisliği Bölümü Polimer Nedir? Monomer olarak adlandırılan basit moleküllerin kimyasal bağlarla bağlanması sonucu oluşan yüksek molekül ağırlıklı maddelerdir.

Detaylı

Ders 2- Temel Elektriksel Büyüklükler

Ders 2- Temel Elektriksel Büyüklükler Ders 2- Temel Elektriksel Büyüklükler Yard.Doç.Dr. Ahmet Özkurt Ahmet.ozkurt@deu.edu.tr http://ahmetozkurt.net Yük Elektriksel yük maddelerin temel özelliklerinden biridir. Elektriksel yükün iki temel

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI RÜZGAR ENERJİSİ SİSTEMLERİ Eğitim Merkezi Projesi

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI RÜZGAR ENERJİSİ SİSTEMLERİ Eğitim Merkezi Projesi YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI RÜZGAR ENERJİSİ SİSTEMLERİ Eğitim Merkezi Projesi Konu Başlıkları Enerjide değişim Enerji sistemleri mühendisliği Rüzgar enerjisi Rüzgar enerjisi eğitim müfredatı Eğitim

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI 11-İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 1. SINIF SINAV PROGRAMI 09.06.14 Pazartesi 12.00 901 1 Beden Eğitimi ve Spor 10.06.14 Salı 10.30 310 1 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı 10.06.14 Salı 12.00 D1-D2 1 Matematik

Detaylı

ASC (ANDALUZİT, SİLİSYUM KARBÜR) VE AZS (ANDALUZİT, ZİRKON, SİLİSYUM KARBÜR) MALZEMELERİN ALKALİ VE AŞINMA DİRENÇLERİNİN İNCELENMESİ

ASC (ANDALUZİT, SİLİSYUM KARBÜR) VE AZS (ANDALUZİT, ZİRKON, SİLİSYUM KARBÜR) MALZEMELERİN ALKALİ VE AŞINMA DİRENÇLERİNİN İNCELENMESİ ASC (ANDALUZİT, SİLİSYUM KARBÜR) VE AZS (ANDALUZİT, ZİRKON, SİLİSYUM KARBÜR) MALZEMELERİN ALKALİ VE AŞINMA DİRENÇLERİNİN İNCELENMESİ İlyas CAN*, İbrahim BÜYÜKÇAYIR* *Durer Refrakter Malzemeleri San. Ve

Detaylı

İki malzeme orijinal malzemelerden elde edilemeyen bir özellik kombinasyonunu elde etmek için birleştirilerek kompozitler üretilir.

İki malzeme orijinal malzemelerden elde edilemeyen bir özellik kombinasyonunu elde etmek için birleştirilerek kompozitler üretilir. KOMPOZİTLER Kompozit malzemeler, şekil ve kimyasal bileşimleri farklı, birbiri içerisinde pratik olarak çözünmeyen iki veya daha fazla sayıda makro bileşenin kombinasyonundan oluşan malzemelerdir. İki

Detaylı

Hitit Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 19030,ÇORUM sstilmisbasan@hitit.edu.tr

Hitit Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 19030,ÇORUM sstilmisbasan@hitit.edu.tr ÜÇLÜ POLİ(VİNİL KLORÜR) KARIŞIMLARININ TERMOMEKANİK ÖZELLİKLERİNE MALEİK ANHİDRİT İÇEREN TERPOLİMERLERİN ETKİSİ SATILMIŞ BASAN, ÖZLEM AYDIN, FATMA ŞAHİN Hitit Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya

Detaylı

KÜKÜRT DİOKSİT GAZI İLE ÜLEKSİT TEN BORİK ASİT ÜRETİMİ

KÜKÜRT DİOKSİT GAZI İLE ÜLEKSİT TEN BORİK ASİT ÜRETİMİ KÜKÜRT DİOKSİT GAZI İLE ÜLEKSİT TEN BORİK ASİT ÜRETİMİ İbrahim Hakkı Karakaş a*,mehmet Çopur b, M. Muhtar Kocakerim c, Zeynep Karcıoğlu Karakaş d a Bayburt Üniversitesi, Bayburt Meslek Yüksek Okulu, Bayburt

Detaylı

1/26 KARBON-KARBON KOMPOZİTLERİ

1/26 KARBON-KARBON KOMPOZİTLERİ 1/26 KARBON-KARBON KOMPOZİTLERİ Karbon-Karbon Kompozitlerin Genel Özellikleri Yüksek elastik modül ve yüksek sıcaklık mukavemeti (T > 2000 o C de bile mukavemet korunur). Sürünmeye dirençli Kırılma tokluğu

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YARIYIL SONU SINAV PROGRAMI

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YARIYIL SONU SINAV PROGRAMI 11-İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 1. SINIF SINAV PROGRAMI 22.05.14 Perşembe 10.30 D3-D4 1 Matematik II 23.05.14 Cuma 13.30 901 1 Beden Eğitimi ve Spor 23.05.14 Cuma 15.30 110-112 1 Beton Teknolojisi 27.05.14

Detaylı

Onuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 3-6 Eylül 2012, Koç Üniversitesi, İstanbul

Onuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 3-6 Eylül 2012, Koç Üniversitesi, İstanbul REACTİVE BLUE 160 BOYARMADDESİ İÇEREN TEKSTİL ENDÜSTRİSİ BOYAMA PROSESİ ATIKSUYUNUN ELEKTROKOAGÜLASYON YÖNTEMİ İLE ARITIMINDA İŞLETİM KOŞULLARININ ENERJİ TÜKETİMİNE ETKİSİ Bahadır K. KÖRBAHTİ, Gül Seren

Detaylı

DOLGULU KOLONDA AMONYAK ÇÖZELTİSİNE KARBON DİOKSİTİN ABSORPSİYONU

DOLGULU KOLONDA AMONYAK ÇÖZELTİSİNE KARBON DİOKSİTİN ABSORPSİYONU DOLGULU KOLONDA AMONYAK ÇÖZELTİSİNE KARBON DİOKSİTİN ABSORPSİYONU Duygu UYSAL, Ö. Murat DOĞAN, Bekir Zühtü UYSAL Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü ve Temiz Enerji Araştırma

Detaylı

Prof.Dr.Muzaffer ZEREN SU ATOMİZASYONU

Prof.Dr.Muzaffer ZEREN SU ATOMİZASYONU . Prof.Dr.Muzaffer ZEREN SU ATOMİZASYONU Su atomizasyonu, yaklaşık 1600 C nin altında ergiyen metallerden elementel ve alaşım tozlarının üretimi için en yaygın kullanılan tekniktir. Su atomizasyonu geometrisi

Detaylı

Araçlar: Çıkarma Parçaları şu şekilde etiketlenmiştir:

Araçlar: Çıkarma Parçaları şu şekilde etiketlenmiştir: Araçlar: Deney Hücresi Deney Çözeltileri o Soğutma Kulesinden Alınan Numuneler o Laboratuvarda Hazırlanan Çözeltiler Deney Numunesi (Numune Çıkarma sı, 30mm * 50mm * 2mm) Su devirdaim Havuzu (40 C) GRANDER

Detaylı

formülü zamanı da içerdiği zaman alttaki gibi değişecektir.

formülü zamanı da içerdiği zaman alttaki gibi değişecektir. Günümüz endüstrisinde en yaygın kullanılan Direnç Kaynak Yöntemi en eski elektrik kaynak yöntemlerinden biridir. Yöntem elektrik akımının kaynak edilecek parçalar üzerinden geçmesidir. Elektrik akımına

Detaylı

Meyve Suyu Atıksuyunun Sentezlenen Farklı Membranlar ile Membran Biyoreaktörde Arıtımı

Meyve Suyu Atıksuyunun Sentezlenen Farklı Membranlar ile Membran Biyoreaktörde Arıtımı Meyve Suyu Atıksuyunun Sentezlenen Farklı Membranlar ile Membran Biyoreaktörde Arıtımı Yüksek Çevre Mühendisi Sevgi Güneş Durak Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Neşe Tüfekci

Detaylı

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü http://metalurji.beun.edu.tr/ facebook.com/groups/beunmetalurji Misyon Temel metalurji ve malzeme mühendisliği eğitimi alan, bilimsel

Detaylı

Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen

Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen ix xiii xv xvii xix xxi 1. Çevre Kimyasına Giriş 3 1.1. Çevre Kimyasına Genel Bakış ve Önemi

Detaylı

Zeyfiye TEZEL Mehmet KARACADAĞ

Zeyfiye TEZEL Mehmet KARACADAĞ PROJENİN ADI: POLİMER KATKILI ASFALT ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI Zeyfiye TEZEL Mehmet KARACADAĞ ( Kimya Bilim Danışmanlığı Çalıştayı Çalışması 29 Ağustos-9 Eylül 2007) Danışman: Doç.Dr. İsmet KAYA 1 PROJENİN

Detaylı

MUCİZE KALKAN İLE SUYUMUZ ŞİMDİ PET ŞİŞELERDE DE SAĞLIKLI

MUCİZE KALKAN İLE SUYUMUZ ŞİMDİ PET ŞİŞELERDE DE SAĞLIKLI MUCİZE KALKAN İLE SUYUMUZ ŞİMDİ PET ŞİŞELERDE DE SAĞLIKLI HAZIRLAYAN ÖĞRENCİLER 7-D SELİN YAĞMUR ÇAKMAK DOĞA DAĞ DANIŞMAN ÖĞRETMEN NİLÜFER DEMİR İZMİR - 2013 İÇİNDEKİLER 1. PROJENİN AMACI.3 2. PET ŞİŞELER

Detaylı

ATMOSFERİK FAKTÖRLERİN MERMER VE GRANİT CEPHE KAPLAMA MALZEMELERİ ÜZERİNDEKİ PARLAKLIK KAYBINA OLAN ETKİLERİ

ATMOSFERİK FAKTÖRLERİN MERMER VE GRANİT CEPHE KAPLAMA MALZEMELERİ ÜZERİNDEKİ PARLAKLIK KAYBINA OLAN ETKİLERİ ATMOSFERİK FAKTÖRLERİN MERMER VE GRANİT CEPHE KAPLAMA MALZEMELERİ ÜZERİNDEKİ PARLAKLIK KAYBINA OLAN ETKİLERİ Yrd. Doç. Dr. Emrah GÖKALTUN Anadolu Üniversitesi Müh-Mim. Fakültesi Mimarlık Bölümü İkieylül

Detaylı

DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ

DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 10 Sayı: 20 Güz 201 s.119-126 DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

SOLAREX İSTANBUL Güneş Enerjisi & Teknolojileri Fuarı

SOLAREX İSTANBUL Güneş Enerjisi & Teknolojileri Fuarı SOLAREX İSTANBUL Güneş Enerjisi & Teknolojileri Fuarı MONO KRİSTAL FOTOVOLTAİK MODÜLLERİN SICAKLIK KATSAYILARINA GENEL BAKIŞ Dr. Ertan ARIKAN GTC Dış Ticaret Organize Sanayi Bölgesi Adıyaman İçindekiler

Detaylı

MİKRODALGA YÖNTEMİYLE NİKEL FERRİT NANOPARTİKÜLLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU

MİKRODALGA YÖNTEMİYLE NİKEL FERRİT NANOPARTİKÜLLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU MİKRODALGA YÖNTEMİYLE NİKEL FERRİT NANOPARTİKÜLLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU Zeynep KARCIOĞLU KARAKAŞ a,*, Recep BONCUKÇUOĞLU a, Mehmet ERTUĞRUL b a Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre

Detaylı

İLERİ ARITIM YÖNTEMLERİNDEN FENTON REAKTİFİ PROSESİ İLE ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN ISLAK HAVA OKSİDASYONU

İLERİ ARITIM YÖNTEMLERİNDEN FENTON REAKTİFİ PROSESİ İLE ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN ISLAK HAVA OKSİDASYONU İLERİ ARITIM YÖNTEMLERİNDEN FENTON REAKTİFİ PROSESİ İLE ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN ISLAK HAVA OKSİDASYONU Gülin AYTİMUR, Süheyda ATALAY Ege Üniversitesi Müh. Fak. Kimya Müh. Bölümü 351-Bornova İzmir ÖZET

Detaylı

Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite

Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite Zemindeki mühendislik problemleri, zeminin kendisinden değil, boşluklarında bulunan boşluk suyundan kaynaklanır. Su olmayan bir gezegende yaşıyor olsaydık, zemin

Detaylı

Bir katı malzeme ısıtıldığında, sıcaklığının artması, malzemenin bir miktar ısı enerjisini absorbe ettiğini gösterir. Isı kapasitesi, bir malzemenin

Bir katı malzeme ısıtıldığında, sıcaklığının artması, malzemenin bir miktar ısı enerjisini absorbe ettiğini gösterir. Isı kapasitesi, bir malzemenin Bir katı malzeme ısıtıldığında, sıcaklığının artması, malzemenin bir miktar ısı enerjisini absorbe ettiğini gösterir. Isı kapasitesi, bir malzemenin dış ortamdan ısı absorblama kabiliyetinin bir göstergesi

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 0010020036 KODLU TEMEL ĠġLEMLER-1 LABORATUVAR DERSĠ DENEY FÖYÜ

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 0010020036 KODLU TEMEL ĠġLEMLER-1 LABORATUVAR DERSĠ DENEY FÖYÜ DENEY NO: 5 HAVAANDIRMA ÇEVRE MÜHENDĠSĠĞĠ BÖÜMÜ Çevre Mühendisi atmosfer şartlarında suda çözünmüş oksijen ile yakından ilgilidir. Çözünmüş oksijen (Ç.O) su içinde çözünmüş halde bulunan oksijen konsantrasyonu

Detaylı

PÜSKÜRTME ŞEKİLLENDİRME (SPRAY FORMING / SPRAY DEPOSITION)

PÜSKÜRTME ŞEKİLLENDİRME (SPRAY FORMING / SPRAY DEPOSITION) PÜSKÜRTME ŞEKİLLENDİRME (SPRAY FORMING / SPRAY DEPOSITION) Püskürtme şekillendirme (PŞ) yöntemi ilk olarak Osprey Ltd. şirketi tarafından 1960 lı yıllarda geliştirilmiştir. Günümüzde püskürtme şekillendirme

Detaylı

MMT113 Endüstriyel Malzemeler 11 Kompozit Malzemeler. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı

MMT113 Endüstriyel Malzemeler 11 Kompozit Malzemeler. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı MMT113 Endüstriyel Malzemeler 11 Kompozit Malzemeler Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı KOMPOZİT MALZEME TAKVİYE + MATRİKS Kompozit malzemeler 2 Kompozit malzemeler iki yada daha fazla bileşenden

Detaylı

IDC Savunma Sanayii. Antikor tabanlı tanımlama sistemleri birçok üstün özellikler sahiptir. Yüksek hassasiyette ve kısa sürede hızlı sonuç üretme.

IDC Savunma Sanayii. Antikor tabanlı tanımlama sistemleri birçok üstün özellikler sahiptir. Yüksek hassasiyette ve kısa sürede hızlı sonuç üretme. IDC Savunma Sanayii Biyolojik Tabanlı Tanımlama Sistemleri Antikor tabanlı tanımlama sistemleri, biyolojik madde ve mikroorganizmaların tespitinde sayısal ve ayırt edici sonuçlar ile ortamda bulunan biyolojik

Detaylı

KAYMALI YATAKLAR II: Radyal Kaymalı Yataklar

KAYMALI YATAKLAR II: Radyal Kaymalı Yataklar KAYMALI YATAKLAR II: Radyal Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Giriş Bu bölüm sonunda öğreneceğiniz konular: Radyal yataklama türleri Sommerfield Sayısı Sonsuz Genişlikte

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR

ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR Yrd. Doç. Dr. Afşın Alper CERİT AKADEMİK GEÇMİŞİ Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü İmalat ve Konstrüksiyon Anabilim Dalı Adana Yolu Üzeri E-90 Karayolu

Detaylı

MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI

MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI PROF. DR. HÜSEYİN UZUN HOŞGELDİNİZ 1 KOMPOZİT ATIKLARIN GERİ DÖNÜŞÜMÜ Farklı malzemelerden yapılmış, elle birbirinden ayrılması mümkün olmayan ambalajlara, kompozit ambalaj adı

Detaylı

Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR

Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR AMAÇ Çorlu katı atık depolama sahası sızıntı sularının ön arıtma alternatifi olarak koagülasyon-flokülasyon yöntemi ile arıtılabilirliğinin değerlendirilmesi Arıtma alternatifleri

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Deney Laboratuvarının Adres : Davutpaşa Kampüsü Esenler 34210 İSTANBUL / TÜRKİYE Akreditasyon No: Tel Faks E-Posta Website : 0212 383 45 51 : 0212 383 45 57 : kimfkl@yildiz.edu.tr

Detaylı

Risk potansiyelinin azaltılması Çevre tehditlerinin önlenmesi Masrafların düşürülmesi

Risk potansiyelinin azaltılması Çevre tehditlerinin önlenmesi Masrafların düşürülmesi Su-Hijyen-Yönetimi - İçme suyu- - Kullanım suyu- - İşleme suyu- -Sulu işlem ve kullanım sürecinde yüzeyler- Risk potansiyelinin azaltılması Çevre tehditlerinin önlenmesi Masrafların düşürülmesi Su dezenfeksiyonu

Detaylı

SICAKLIK ALGILAYICILAR

SICAKLIK ALGILAYICILAR SICAKLIK ALGILAYICILAR AVANTAJLARI Kendisi güç üretir Oldukça kararlı çıkış Yüksek çıkış Doğrusal çıkış verir Basit yapıda Doğru çıkış verir Hızlı Yüksek çıkış Sağlam Termokupldan (ısıl İki hatlı direnç

Detaylı

HACH LANGE. Evsel Atık Su Arıtma Tesisine Giriş Öncesi Endüstriyel Deşarjların İzlenmesi İSKİ Örneği HACH LANGE TÜRKİYE OFİSİ

HACH LANGE. Evsel Atık Su Arıtma Tesisine Giriş Öncesi Endüstriyel Deşarjların İzlenmesi İSKİ Örneği HACH LANGE TÜRKİYE OFİSİ HACH LANGE Evsel Atık Su Arıtma Tesisine Giriş Öncesi Endüstriyel Deşarjların İzlenmesi İSKİ Örneği HACH LANGE TÜRKİYE OFİSİ Metin BARAN Proje Müdürü 24 Eylül 2014 Hach Lange Dünya üzerinde birçok noktada

Detaylı

BOR UN ROKET YAKITLARINDA KULLANIMI

BOR UN ROKET YAKITLARINDA KULLANIMI 15.06.2011 1/28 Roketsan Roket Sanayii ve Ticaret A.Ş. BOR UN ROKET YAKITLARINDA KULLANIMI SAVUNMA SANAYİİ NDE BORUN KULLANIMI ÇALIŞTAYI 14 HAZİRAN 2011 Emre ERDEM Serhat ÖZTÜRK 15.06.2011 2/28 Sunum Planı

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Çevre Mühendisliği Bölümü Fiziksel ve Kimyasal Temel İşlemler Laboratuvarı Dersi Güncelleme: Eylül 2016

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Çevre Mühendisliği Bölümü Fiziksel ve Kimyasal Temel İşlemler Laboratuvarı Dersi Güncelleme: Eylül 2016 İYON DEĞİŞİMİ DENEYİN AMACI: Sert bir suyun katyon değiştirici reçine kullanılarak yumuşatılması ve reçinenin iyon değiştirme kapasitesinin incelenmesi TEORİK BİLGİLER İyon değiştirme benzer elektrik yüklü

Detaylı

MAK 101 Makine Mühendisliğine Giriş. Mühendislik Branşları Örnekleri. Mühendislik. Makine Mühendislerinin İşleri Arasında:

MAK 101 Makine Mühendisliğine Giriş. Mühendislik Branşları Örnekleri. Mühendislik. Makine Mühendislerinin İşleri Arasında: MAK 101 Makine Mühendisliğine Giriş Makine Mühendisliği Konuları Temel Ve Mühendislik Yaklaşımı Mühendislik Engineering(ingenerare) : Yaratmak Mühendislik: Temel Bilimleri kullanarak; yapılar, aletler

Detaylı

METAL KAYNAĞI METALİK MALZEMELERİ,

METAL KAYNAĞI METALİK MALZEMELERİ, METAL KAYNAĞI METALİK MALZEMELERİ, ISI, BASINÇ veya HERİKİSİ BİRDEN KULLANILARAK, AYNI yada FAKLI BİR MALZEMEDEN ANCAK KAYNATILACAK MALZEME İLE YAKIN ERGİME SICAKLIĞINDA İLAVE BİR METAL KULLANARAK veya

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü. http://metalurji.beun.edu.tr/ facebook.com/groups/beunmetalurji

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü. http://metalurji.beun.edu.tr/ facebook.com/groups/beunmetalurji BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü http://metalurji.beun.edu.tr/ facebook.com/groups/beunmetalurji Misyon Temel metalurji ve malzeme mühendisliği eğitimi alan, bilimsel

Detaylı

İçerik. Giriş. Yakıt pili bileşenlerinin üretimi. Yakıt pili modülü tasarımı ve özellikleri. Nerelerde kullanılabilir?

İçerik. Giriş. Yakıt pili bileşenlerinin üretimi. Yakıt pili modülü tasarımı ve özellikleri. Nerelerde kullanılabilir? Prof. Dr. İnci EROĞLU ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Savunma Sanayiinde Borun Kullanımı Çalıştayı (SSM) 14 Haziran 2011 1 İçerik Giriş Yakıt pili bileşenlerinin üretimi Yakıt pili

Detaylı

MALZEME SEÇİMİNİN ÖNEMİ VE MÜHENDİSLİK MALZEMELERİ. Doç.Dr. Salim ŞAHİN

MALZEME SEÇİMİNİN ÖNEMİ VE MÜHENDİSLİK MALZEMELERİ. Doç.Dr. Salim ŞAHİN MALZEME SEÇİMİNİN ÖNEMİ VE MÜHENDİSLİK MALZEMELERİ Doç.Dr. Salim ŞAHİN MALZEME SEÇİMİNİN ÖNEMİ Günümüzde 70.000 demir esaslı malzeme (özellikle çelik) olmak üzere 100.000 den fazla kullanılan geniş bir

Detaylı

Daha Yeşil ve Daha Akıllı: Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Çevre ve İklim Değişimi

Daha Yeşil ve Daha Akıllı: Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Çevre ve İklim Değişimi Daha Yeşil ve Daha Akıllı: Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Çevre ve İklim Değişimi Bu sunum Greener and Smarter, ICTs, the Environment and Climate Change başlıklı Eylül 2010 tarihli OECD raporundan uyarlanmıştır.

Detaylı

Online teknik sayfa FLOWSIC60 AKIŞ HIZI ÖLÇÜM CIHAZI

Online teknik sayfa FLOWSIC60 AKIŞ HIZI ÖLÇÜM CIHAZI Online teknik sayfa FLOWSIC60 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip FLOWSIC60 Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

ISITMA SİSTEMLERİ BİLGİ FORMU

ISITMA SİSTEMLERİ BİLGİ FORMU ISITMA SİSTEMLERİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Adresi Şehir Posta Kodu : Sistem Sorumlusu ve Görevi Tel. Faks : GSM e-mail : HİKAYESİ Müşteri şimdiki sonuçlardan memnun mu? Evet Hayır Sorunların derecesi

Detaylı

ISIDAÇ 40. karo. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. karo. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! karo Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa Kalsiyum Alüminat Karo Uygulamaları www.cimsa.com.tr, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından, TS EN 14647 standardına uygun olarak üretilen Kalsiyum Alüminat

Detaylı

AKPA KOMPOZİT PANEL TEKNİK KATALOG

AKPA KOMPOZİT PANEL TEKNİK KATALOG AKPA KOMPOZİT PANEL TEKNİK KATALOG Ekim 2013 AKPA KOMPOZİT PANEL TEKNİK KATALOG İÇİNDEKİLER 1. Alüminyum Kompozit Panel 2 2. Kompozit Panelin Avantajları 2 3. Akpa Kompozit Panel Üretim Ölçüleri 3 4. Tolerans

Detaylı

= σ ε = Elastiklik sınırı: Elastik şekil değişiminin görüldüğü en yüksek gerilme değerine denir.

= σ ε = Elastiklik sınırı: Elastik şekil değişiminin görüldüğü en yüksek gerilme değerine denir. ÇEKME DENEYİ Genel Bilgi Çekme deneyi, malzemelerin statik yük altındaki mekanik özelliklerini belirlemek ve malzemelerin özelliklerine göre sınıflandırılmasını sağlamak amacıyla uygulanan, mühendislik

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1 Elektriksel olaylarla ilgili buraya kadar yaptığımız, tartışmalarımız, durgun yüklerle veya elektrostatikle sınırlı kalmıştır. Şimdi, elektrik

Detaylı

ISIDAÇ 40. yapı kimyasalları. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. yapı kimyasalları. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! ISIDAÇ 40 yapı kimyasalları Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa ISDAÇ 40 Kalsiyum Alüminat Çimentosu Yapı Kimyasalları Uygulamaları www.cimsa.com.tr ISIDAÇ 40, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından,

Detaylı

MALZEME BİLGİSİ DERS 8 DR. FATİH AY. www.fatihay.net fatihay@fatihay.net

MALZEME BİLGİSİ DERS 8 DR. FATİH AY. www.fatihay.net fatihay@fatihay.net MALZEME BİLGİSİ DERS 8 DR. FATİH AY www.fatihay.net fatihay@fatihay.net BÖLÜM IV METALLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ GERİLME VE BİRİM ŞEKİL DEĞİŞİMİ ANELASTİKLİK MALZEMELERİN ELASTİK ÖZELLİKLERİ ÇEKME ÖZELLİKLERİ

Detaylı

ATAKTİK POLİPROPİLENİN MALEİK ANHİDRİD İLE MODİFİKASYONU

ATAKTİK POLİPROPİLENİN MALEİK ANHİDRİD İLE MODİFİKASYONU ATAKTİK POLİPROPİLENİN MALEİK ANHİDRİD İLE MODİFİKASYONU Göksun DEVECİLER DİZBAY, Enver DEMİRHAN Kocaeli Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü 41040, KOCAELİ ÖZET Ziegler-Natta katalizörü sistemi ile

Detaylı

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER İletkenlik Elektrik iletkenlik, malzeme içerisinde atomik boyutlarda yük taşıyan elemanlar (charge carriers) tarafından gerçekleştirilir. Bunlar elektron veya elektron boşluklarıdır.

Detaylı

Biyolojik Besi Maddesi Gideren Atıksu Arıtma Tesisi Geri Devir Çamurunda Farklı Dezentegrasyon Uygulamalarının İncelenmesi

Biyolojik Besi Maddesi Gideren Atıksu Arıtma Tesisi Geri Devir Çamurunda Farklı Dezentegrasyon Uygulamalarının İncelenmesi Biyolojik Besi Maddesi Gideren Atıksu Arıtma Tesisi Geri Devir Çamurunda Farklı Dezentegrasyon Uygulamalarının İncelenmesi Nevin Yağcı, Işıl Akpınar İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Çevre

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Tüm Ders Kodları Havuzu

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Tüm Ders Kodları Havuzu POLİMER MÜHENDİSLİĞİ EABD LİSANSÜSTÜ DERSLERİ PLM501 Polimer Mühendisliği (3+0) 3 6 Zorunlu PLM502 Polimerlerin Şekillendirilmesi (3+0) 3 6 Zorunlu PLM503 Polimerizasyon Yöntemleri PLM504 İletken Polimerler

Detaylı

Online teknik sayfa FFUC10-1G1SR FFU AKIŞ SENSÖRLERI

Online teknik sayfa FFUC10-1G1SR FFU AKIŞ SENSÖRLERI Online teknik sayfa FFUC10-1G1SR FFU FFUC10-1G1SR FFU A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Resimler farklı olabilir Ayrıntılı teknik bilgiler Özellikler Ortam Sipariş bilgileri Tip Diğer cihaz modelleri

Detaylı

EES 487 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI DÖNEM PROJELERİ 2013 Doç.Dr.Mutlu BOZTEPE 28.11.2013

EES 487 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI DÖNEM PROJELERİ 2013 Doç.Dr.Mutlu BOZTEPE 28.11.2013 EES 487 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI DÖNEM PROJELERİ 2013 Doç.Dr.Mutlu BOZTEPE 28.11.2013 Genel kurallar: 1. Dönem projeleri aşağıda verilen konulardan seçilecektir. Bu konular dışında proje önermek

Detaylı

Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Ders Programı

Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Ders Programı Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Ders Programı 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GüZ YARIYILI KODU DERSİN ADI SORUMLUSU YER P.TESİ SALI ÇARŞ PERŞ CUMA

Detaylı

Derste Neler Anlatılacak? Temel Mekatronik Birimler,temel birim dönüşümü Güncel konular(hes,termik Santral,Rüzgar Enerjisi,Güneş

Derste Neler Anlatılacak? Temel Mekatronik Birimler,temel birim dönüşümü Güncel konular(hes,termik Santral,Rüzgar Enerjisi,Güneş Derste Neler Anlatılacak? Temel Mekatronik Birimler,temel birim dönüşümü Güncel konular(hes,termik Santral,Rüzgar Enerjisi,Güneş Enerjisi,Doğalgaz,Biyogaz vs.) Mekatroniğin uygulama alanları Temel Mekanik

Detaylı

Şekilde görüldüğü gibi Gerilim/akım yoğunluğu karakteristik eğrisi dört nedenden dolayi meydana gelir.

Şekilde görüldüğü gibi Gerilim/akım yoğunluğu karakteristik eğrisi dört nedenden dolayi meydana gelir. Bir fuel cell in teorik açık devre gerilimi: Formülüne göre 100 oc altinda yaklaşık 1.2 V dur. Fakat gerçekte bu değere hiçbir zaman ulaşılamaz. Şekil 3.1 de normal hava basıncında ve yaklaşık 70 oc da

Detaylı

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi KİMYASAL DENKLEMLER İki ya da daha fazla maddenin birbirleri ile etkileşerek kendi özelliklerini kaybedip yeni özelliklerde bir takım ürünler meydana getirmesine kimyasal olay, bunların formüllerle gösterilmesine

Detaylı

BIRAKIN KUTUP AYILARI RAHAT UYUSUN

BIRAKIN KUTUP AYILARI RAHAT UYUSUN 02.06.2009 Sayfa 1 / 11 İçinde bulunduğumuz yüzyılda hızlı endüstrileşmenin sonucu olarak ortaya çıkan enerji ihtiyacı ve bu ihtiyacın yaklaşık % 90 oranında fosil türevli yakıt tüketimi ile giderilmesi

Detaylı

EŞ POTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ. 1. Zıt yükle yüklenmiş iki iletkenin oluşturduğu eş potansiyel çizgileri araştırıp bulmak.

EŞ POTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ. 1. Zıt yükle yüklenmiş iki iletkenin oluşturduğu eş potansiyel çizgileri araştırıp bulmak. EŞ POTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ AMAÇ: 1. Zıt yükle yüklenmiş iki iletkenin oluşturduğu eş potansiyel çizgileri araştırıp bulmak. 2. Bu eş potansiyel çizgileri kullanarak elektrik alan çizgilerinin

Detaylı

T.C Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği KMB 405 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı III

T.C Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği KMB 405 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı III 1 T.C Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği KMB 405 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı III Deney 1: Yenilenebilir Enerji Sistemleri Yrd.Doç.Dr. Berker FIÇICILAR Ekim 2015 2 Deneyin

Detaylı

TEDAŞ-MLZ(GES)/2015-060 (TASLAK) TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FOTOVOLTAİK SİSTEMLER İÇİN DC ELEKTRİK KABLOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TEDAŞ-MLZ(GES)/2015-060 (TASLAK) TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FOTOVOLTAİK SİSTEMLER İÇİN DC ELEKTRİK KABLOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FOTOVOLTAİK SİSTEMLER İÇİN DC ELEKTRİK KABLOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ.. - 2015 İÇİNDEKİLER 1. GENEL 1.1. Konu ve Kapsam 1.2. Standartlar 1.3. Çalışma Koşulları

Detaylı

HEATING ELEMENT TECHNOLOGIES CORP. PASLANMAZ ÇELİK BORU. Kaliteyi Biz Üretelim, Sizler İle Paylaşalım...

HEATING ELEMENT TECHNOLOGIES CORP. PASLANMAZ ÇELİK BORU. Kaliteyi Biz Üretelim, Sizler İle Paylaşalım... HEATING ELEMENT TECHNOLOGIES CORP. BORU Kaliteyi Biz Üretelim, Sizler İle Paylaşalım... Şirketimiz yan sanayi olarak hizmet verdiği sektörlere ilave olarak boru üretimi ve p r o f e s y o n e l k aynak

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 4

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 4 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 0 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY İÇİNDE SABİT SICAKLIKTA SİLİNDİRİK ISITICI BULUNAN DİKDÖRTGEN PRİZMATİK SAC KUTU YÜZEYLERİNDEN ZORLANMIŞ TAŞINIM

Detaylı