HALLUKS VALGUSU OLAN HASTLARDA MC BRIDE VE CHEVRON YÖNTEMLERININ KARŞILAŞTIRILMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HALLUKS VALGUSU OLAN HASTLARDA MC BRIDE VE CHEVRON YÖNTEMLERININ KARŞILAŞTIRILMASI"

Transkript

1 HALLUKS VALGUSU OLAN HASTLARDA MC BRIDE VE CHEVRON YÖNTEMLERININ KARŞILAŞTIRILMASI Çalışma Grubu Öğrencileri: Ayşegül Akçeli, Doruk Can Çelebi, Bengisu Kaya, Tuğba Yıldırım, Uğurum Yücemen Danışman: Doç. Dr. İlhami KURU ÖZET: Halluks valgus; falanksın laterale, metatarsın mediale deviye olduğu, intermetatarsal açının arttığı ve medial çıkıntının genişlediği bir ayak deformitesidir. Sıklıkla küçük parmakların deformite semptomları da bu deformitelere eşlik eder. Halluks valgus etiyolojisinde uygunsuz ayakkabı kullanılması, genetik faktörler, anatomik ve yapısal anomaliler önemlidir. Halluks valgus tedavisi konservatif ya da cerrahi olarak yapılır. Cerrahi tedavi başarısını etkileyen faktörlerin başında uygun hasta ve cerrahi yöntem seçimi gelir. Ayrıca radyolojik incelemelerin eksiksiz yapılması ve operasyon sonrası hasta bakımı da önemlidir. Çalışmamızda distal metatarsal osteotomi(chevron) ve distal yumuşak doku gevşetmelerinin hangi açılarda ne kadar düzeltme sağladığı belirlenmeye çalışılmıştır. Bu iki cerrahi yöntemle tedavi görmüş 30 hastanın operasyon öncesi ve operasyon sonrası filmleri incelenerek açılardaki (halluks valgus açısı, intermetatarsal açı ve distalmetatarsal artiküler açı) ve 1. ve 2. metatarsaller arasındaki mesafedeki değişimler kaydedilmiş; bu değişimler göz önünde bulundurularak hangi açısal bozuklukta hangi cerrahi yöntemin başarılı olacağı değerlendirilmiştir. Anahtar kelimeler: Halluks valgus, Chevron osteotomisi, Yumuşak doku GİRİŞ: Halluks valgus deformitesi çoğunlukla 1.metatarsofalengeal eklemin ilerleyici subluksasyonuyla kendini gösterir. Bazen birinci metatarsın distal veya proksimal eklem yüzlerinin valgus açılanmasına bağlı bir deformite oluşturması şeklinde de görülebilir.(1) Halluks valgus gelişimini etkileyen faktörlerin başlıcaları; genetik yatkınlık, uygunsuz ayakkabı kullanımı ile anatomik ve yapısal anormalliklerdir. Bu anatomik ve yapısal anormallikler; pronasyondaki düz tabanlık, tibialis posterior tendonunun anormal yapışması, birinci metatarsomedial kuneiform ekleminin artmış hipermobilitesi, aşil tendon kontraktürü, yaygın eklem laksitesi ve nöromüsküler bozukluklardır.(serebral felç vb.) (1,4) Ayrıca 1.metatarsofalengeal eklemin uyumsuz eklem yüzeyleri ve proksimal falanks ile birinci metatars başı eklem yüzeylerinin aşırı açılanması da halluks valgus deformitesine yol açabilir. Metatars başının eklem yüzü laterale deviye olabilir ve bu distal metarsal eklem açısı(dmea) ile belirlenir. Bu açının normal değeri 10 derecedir. Bir diğer anatomik

2 varyasyon da proksimal falanksın eklem yüzünün lateral deviasyonudur ve bu da proksimal falengeal eklem açısı ile belirlenir. Bu açının normal değeri 8 derecedir. Bu açılar normalin üstünde olursa, falangeal ya da distal metatarsal osteotomi tercih edilmelidir. (4,2) Patolojik Anatomi 1.metatarsofalangeal eklem sesamoid mekanizması ve halluksu çevreleyen intrinsik kaslarla stabilize olur.halluksun dorsal yüzünün santralinde ekstansör hallusis longus ve ekstansor hallusis brevis, plantar yüzünde fleksor hallusis longus ve fleksor hallusis brevis, plantar medialinde abduktor hallusis, plantar lateralinde ise adduktor hallusis yerleşmiştir. (1) Abduktor hallusis baş parmağın stabilizasyonunda esas rolü oynar. Halluks valgus deformitesinin gelişimiyle baş parmağın lateral deviasyonu ve pronasyonu sonucu abduktor hallusis plantara kayar. Böylece baş parmağın medial stabilitesinde rol oynayan abduktor hallusis devreden çıkmış olur. Lateralde ise adduktor hallusis baş parmağı stabilize eder. Bu kas proksimal falanksın proksimalinin plantar lateraline yapışır ve birinci metatars mediale deviye oldukça hem açısal hem rotasyonel deforme edici bir kuvvet haline gelir.(4) Plantar yüzeyde yer alan yapıların lateral rotasyonu arttıkça birinci metatars mediale deviye olur ve metatars başı sesamoid kompleksten uzaklaşır, buna sesamoid subluksasyonu denir. Sesamoid subluksasyonunun derecesi cerrahi rekonstrüksiyon yönteminin belirlenmesinde önemlidir. (4) İntermetatarsal açının(ima) normali 9 derece, halluks valgus açısının(hva) normali 15 derece olarak kabul edilir. Bu açı değerlerine ve sesamoid subluksasyonunun derecesine göre deformite hafif,orta ve şiddetli olarak sınıflandırılır.(4) HVA IMA LSS Hafif <20 0 <11 0 <%50 Orta <16 0 %50- %75 Şiddetli >40 0 >16 0 >%75 HVA: halluks valgus açısı, IMA:ıntermetatarsal açı, LSS:Lateral sesamoid subluksasyonu Halluks valguslu hastada göz önünde tutulması gereken bazı unsurlar vardır. Bunlar; Halluks valgus açısı (HVA): Birinci proksimal falanks ile birinci metatarsalin uzun aksı arasındaki açıdır.

3 İntermetatarsal açı (IMA): Birinci ve ikinci metatarsallerin uzun aksı arasındaki açıdır (birinci ve ikinci metatarsalın diyafizlerini ikiye ayıran çizgiler). Distal metatarsal eklem açısı(dmea): 1.metatarsın uzun aksı ile metatars başının eklem yüzü arasındaki ilişkiyi tanımlar. 10 derece lateral deviasyon normal kabul edilir. Bu açı aynı zamanda metatarsal eklem oryantasyonu olarak da bilinir. Bazı olgularda uyumlu bir ekleme karşı bu açının artmış değerleri halluks valgus deformitesiyle sonuçlanacaktır. Uyumlu eklem: Proksimal falanksın metatars başına göre lateral deviasyonunun olmadığı tam uyumlu eklemdir. Uyumsuz eklem: Uyumlunun tam tersine proksimal falanksın metatars başına göre lateral deviasyonunun görüldüğü eklemdir. Metatarsofalangeal eklem artrozu: Artroz bulunan özellikle uyumsuz eklemlerde yapılacak redüksiyon denemesi eklem sertliği ve ağrı ile sonuçlanacaktır. Halluks valgus interfalangeus: Başparmağın proksimal falanksının lateral devisyonu sonucu görülen deformitedir. Proksimal falanksın proksimal yüzünde kondilleri birleştiren çizginin proksimal falanksın uzun aksıyla yaptığı açıya proksimal falangeal eklem açısı(pfea) denir ve halluks valgus interfalangeus bu açı ile değerlendirilir. Çizginin laterale deviye olduğu durumlarda bu deformite söz konusudur. Bunyon: Medialdeki çıkıntının üzerinde yer alan, şişlik gösteren, kalınlaşmış bursa yapısıdır. Başparmağın dorsal kutanöz sinirinin irritasyonuna bağlı olarak ağrı en sık bu bölgede hissedilir. Metatarsal küneiform eklem: Stabilitesi çok değişken bir eklemdir. Halluks valgus deformitesi olan olguların yüzde 23 ünde metatarsal küneiform eklemi instabildir. (4,2) Halluks Valguslu Hastanın Değerlendirilmesi Öykü Halluks valguslu hastadan iyi bir anamnez alınmalıdır. Hastanın günlük yaşantısı, mesleği, hobileri sorgulanmalıdır. Tüm gün ayakta çalışan kişiler ve sporcularda cerrahi mümkün olduğunca geciktirilmelidir; çünkü cerrahi sonrasında metatarsofalangeal eklemlerde oluşan ağrılar sebebiyle bu kişiler etkinliklerine devam edemeyebilirler. Öyküde hastanın ayakkabı kullanımı da sorgulanmalıdır. Özellikle bayanlarda sivri burunlu ve topuklu ayakkabı kullanımı etiyolojide önemlidir.(2)

4 Fizik Muayene Hastanın fizik muayenesi otururken ve ayaktayken ayrı ayrı yapılmalıdır. Ayaktayken yapılan muayene deformite basmayla belirginleştiği için önemlidir. Hasta ayaktayken ayak yapısı, longitudinal ark, başparmaktaki deformitelerin şiddeti, alt ekstremite ve diğer parmaklarda eşlik eden bir patolojinin olup olmadığı dikkatlice incelenmelidir. Motor zayıflığın değerlendirilmesi için hasta yürütülür. Hasta oturtulduğunda ayak bileği, subtalar, transvers tarsal ve metotarsofalangeal eklem hareket açıklıkları her iki ayakta karşılaştırılır. Hastanın artrozu varsa eklem hareketleri kısıtlanmıştır ve muayene sırasında ayakta krepitasyon alınır. Medial çıkıntı şekil, büyüklük ve bursa açısından değerlendirilir. Muayenede sesamoidlerin durumu ve aşil tendon gerginliği de değerlendirilir. (2,4) Radyolojik Değerlendirme Hastalara mutlaka radyolojik değerlendirme yapılmalıdır. Hasta ayakta basarken dorsoplantar & lateral grafiler ve oblik & aksiyel sesamoid grafiler alınmalıdır. Bu grafilerde HVA, IMA, DMAA, 1.metatarsofalangeal eklem uyumu, artrotik değişiklikler, medial çıkıntının büyüklüğü, sesamoid subluksasyonunun derecesi ve ayağın konumu değerlendirilir.(2,4) Tedavi Tedavi yöntemine karar verirken hastanın mesleği, istekleri ve yaşantısı da göz önünde bulundurulmalıdır. Halluks valgusu olan hastalarda deformite çok ileri değilse önce konservatif önlemler denenmelidir. Tedavi hastaya anatomik patoloji, ağrının kaynağı, ağrıyı azaltma ve önleme yollarının anlatılmasıyla başlar. Ayakkabı değişikliği, uygun ayakkabı seçimi, gece ateli, makara, egzersiz ve aktivite ayarlanması gibi tedaviler konservatif tedavi olarak uygulanır. Hastanın uygun ayakkabı boyutu tespit edilip geniş burunlu ve esneyebilen ayakkabılar giymesi sağlanmalıdır. Özellikle bayanlarda sivri burunlu ve topuklu ayakkabı giyilmesi engellenmelidir. Bu uygulamalarla ilerlemesi engellenemeyen olgularda cerrahi tedavi yöntemleri değerlendirilir. Cerrahi tedavide intraartiküler düzeltmeler ( Mc Bride prosedürü ve diğer yumuşak doku rekonstriksiyonu) veya ekstraartiküler düzeltmeler (Chevron, Akin, Roverdin, Mitchell osteotomisi) seçilir. Hangi prosedürün uygun olduğuna karar vermek için tedavi algoritmalarından yararlanılabilir. Bu algoritmalar eklem uyumu ve açılardaki problemlere göre düzenlenmiştir. Bazı ileri derece deformitelerde birkaç cerrahi yöntem birlikte uygulanabilir. Uygulanacak herhangi bir prosedür öncesi bazı yapılar komponentler göz önünde bulundurulmalıdır. (1,2) Bunlar:

5 Başparmağın valgus deviasyonu Birinci metatarsın varus deviasyonu Halluks veya birinci metatarsın her ikisinin vaya birinin pronasyonu Halluks valgus interfalangeus Birinci metatarsofalangeal eklem hareketlerinin kısıtlanması ve artriti Diğer metatarslara göre birinci metatarsın göreceli uzunluğu Birinci metatars-medial küneiform ekleminin aşırı hareketliliği veya oblikitesi Medial çıkıntı Sesamoidlerin lokalizasyonu İntrinsik ve ekstrinsik kas-tendon dengesi ve senkronizasyonu Prosedürler arasında en sık uygulananlar Mc Bride ve Chevron osteotomisidir. Mc Bride; bir distal yumuşak doku prosedürüdür. Yumuşak doku cerrahi yöntemi için uygun aday; konservatif tedavinin başarısız olduğu, MTF eklemde dejeneratif değişikliklerin olmadığı, interfalangeal eklem (IP) açısının 15 dereceden az, IMA nın 13 dereceden az, HVA nın derece olduğu, klininik semptomları olan hastadır. Mc Bride, adduktor tendonunun proksimal falankstan kesilerek 1.metatarsalin boynuna transfer edilmesi işlemidir. Orjinal prosedür lateral sesamoidin eksizyonunu da kapsar ancak artan halluks varus riskinden dolayı bu işlem günümüzde uygulanmamaktadır.(4) Chevron prosedürü; ılımlı ve orta dereceli halluks valgus deformiteleri ile metatarsofalangeal eklemin subluksasyonunun beraber olduğu durumlarda kullanılan distal metatarsal osteotomisidir. Halluks valgus açısının 30 dereceden az, distal metatarsal artiküler açının 13 dereceden fazla ve intermetatarsal açının normal olduğu durumlarda Chevron osteotomisi cerrahi yöntem olarak seçilir. (4,5) Chevron osteotomisinde cilt insizyonu IMP eklemin dorsomedialinden 5-6 cm uzunluğunda yapılır. Eklem kapsülü Y şeklinde inzisyonla açılır. Medial çıkıntı elektrikli testere yardımı ile eksize edilir. Metatars başına 60 derecelik açı yapacak şekilde testere ile üçgen kesi yapılır. Distal parça metatars başının 1/2 1/4 ü laterale itilir. Sonra distal ve proksimal fragmanlarda dorsalden plantere iki delik açılır ve bu deliklerden stabilizasyon amaçlı çiviler yerleştirilir.(3) GEREÇ VE YÖNTEMLER: Başkent Üniversitesi Ankara, Alanya, İstanbul ve Adana hastanelerinden elde ettiğimiz 2006 yılı ve sonrasında operasyon geçirmiş 30 hastanın filmleri incelendi. Bu filmler Chevron osteotomisi ve yumuşak doku operasyonu geçirenler olarak iki gruba ayrıldı. Chevron osteotomisi geçiren her hastanın operasyon öncesi ve sonrası filmlerinde HVA, DMAA ve intermetatarsal mesafe ölçüldü. Yumuşak doku operasyonu geçiren

6 hastalarda ise operasyon öncesi ve sonrası filmlerinde HVA, IMA ve intermetatarsal mesafe ölçüldü. Ölçülen değerler iki ayrı tabloya kaydedildikten sonra SPSS programıyla değerlendirildi. BULGULAR: Chevron osteotomisi uygulanan 18 hastanın SPSS değerlendirmesinde HVA nın operasyon öncesi değeri 5,37 derecelik standart sapma ile birlikte ortalama 26,88 derece olarak bulunmuş; bu değer operasyon sonrası 4,27 derecelik standart sapma ile birlikte ortalama 15,66 dereceye gerilemiştir. DMAA nın operasyon öncesi değeri 6,37 derecelik standart sapma ile birlikte ortalama 18,44 derece olarak kaydedilmiş; bu değerler operasyon sonrası 4,44 derecelik standart sapma ile birlikte 12,66 dereceye düşmüştür. HVA da ortalama 11,22 derecelik, DMEA da ortalama 5,78 derecelik, intermetatarsal mesafede ise %11,95 lik bir standart sapma ile ortalama %%35 lik bir düşüş olmuştur. Mc Bride yöntemi uygulanan 12 hastanın SPSS değerlendirmesinde HVA nın operasyon öncesi değeri 4,51 derecelik standart sapma ile birlikte ortalama 23 derece olarak bulunmuş; bu değer operasyon sonrası 4,84 derecelik standart sapma ile birlikte 16,66 dereceye gerilemiştir. IMA nın operasyon öncesi değeri 1,82 derecelik standart sapma ile birlikte ortalama 11,33 drece olarak kaydedilmiş; bu değer operasyon sonrası 1,97 derecelik standart sapma ile birlikte 8,50 dereceye düşmüştür. HVA da ortalama7,66 derece, IMA da ortalama 2,83 derece, intermetatarsal mesafede %11,44 lük bir standart sapma ile birlikte %28 lik bir düşüş olmuştur. Chevron osteotomisi için yapılan SPSS incelemesinde operasyon öncesi ve sonrasında ölçülen HVA, IMA ve intermetatarsal mesafedeki değişimler istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,05). Aynı şekilde Mc Bride yöntemi için yapılan SPSS incelemesinde de operasyon öncesi ve sonrası ölçülen HVA, DMEA ve intermetatarsal mesafedeki değişimler istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,05). TARTIŞMA: Chevron osteotomisi HVA nın 30 dereceden küçük, DMEA nın 10 dereceden büyük ve IMA nın 13 dereceden küçük olduğu durumlarda; distal yumuşak doku operasyonu ise HVA nın derece arasında ve IMA nın 13 dereceden küçük olduğu durumlarda uygulandığında başarı elde edilen cerrahi yöntemlerdir. Açılar ve eklem uyumu göz önünde bulundurulmadan cerrahi yönteme karar verilmesi ve operasyonu gerçekleştiren doktorun yeterli tecrübeye sahip olmaması operasyon sonrasında komplikasyonların ortaya çıkma olasılığını arttırır. Bunun

7 sonucunda oluşacak olumsuzluklar hastaların yaşam kalitesini önemli derecede düşürür. Çalışmamız sonucunda Chevron osteotomisi ve distal yumuşak doku gevşetme girişimlerinin kaç derecelik düzeltme sağladığı bulunmuş ve bu yöntemlerin hangi halluks valgus açısı değişimlerinde tek başına veya birlikte kullanılacağı gösterilmiştir. KAYNAKLAR: 1. Coughlin MJ. Hallux Valgus, J Bone Joint Surg. Am., 1996 Jun;78(6): Doğan A., Üzümcügil O., Akman Y. E. Halluks Valgus, TOTBİD 2007: 6(3-4): Kaplan H., Diker M., Kıral M., Acta Orthop Tram Turc 24, , Özkayın N., Kapubağlı A., Halluks Valgus, Türkiye Klinikleri J Surg Med Sci, 2007,3(39): Pfeffer G., Easley M., Frey G., Hintermann B., Sands A., Foot and Ankle Surgery, Elsevier Saunders, Phledelphia, PA, USA; 2009: Thordarson D., Foot and Ankle, Lippincott Williams & Wilkins, Phledelphia, PA, USA; 2004:

Erişkinlerde orta ve ağır dereceli halluks valgus deformitesinin tedavisinde Simmonds-Menelaus tekniği

Erişkinlerde orta ve ağır dereceli halluks valgus deformitesinin tedavisinde Simmonds-Menelaus tekniği ORİJİNAL MAKALE Acta Orthop Traumatol Turc 2015;49(6):648 653 künyeli yazının Türkçe çevirisi Erişkinlerde orta ve ağır dereceli halluks valgus deformitesinin tedavisinde Simmonds-Menelaus tekniği Yunus

Detaylı

DÜZCE TIP DERGİSİ DÜZCE MEDICAL JOURNAL

DÜZCE TIP DERGİSİ DÜZCE MEDICAL JOURNAL DÜZCE TIP DERGİSİ DÜZCE MEDICAL JOURNAL İstemi YÜCEL Kutay ÖZTURAN Cemalettin ATAM Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji AD. Düzce Submitted/Başvuru tarihi: 24. 04. 2009 Accepted/Kabul

Detaylı

HALLUKS VALGUS TEDAVÝSÝNDE UYGULADIÐIMIZ PROKSÝMAL METATARSAL KRESENT OSTEOTOMÝ SONUÇLARIMIZ

HALLUKS VALGUS TEDAVÝSÝNDE UYGULADIÐIMIZ PROKSÝMAL METATARSAL KRESENT OSTEOTOMÝ SONUÇLARIMIZ KLÝNÝK ARAÞTIRMA / CLINICAL RESEARCH Vol. 14,, No. 4,, (214-218 218), 2003 HALLUKS VALGUS TEDAVÝSÝNDE UYGULADIÐIMIZ PROKSÝMAL METATARSAL KRESENT OSTEOTOMÝ SONUÇLARIMIZ Volkan ÖZTUNA*, Metin M. ESKANDARÝ**,

Detaylı

HALLUKS VALGUS (Hallux Valgus)

HALLUKS VALGUS (Hallux Valgus) HALLUKS VALGUS (Hallux Valgus) İbrahim Sungur *, Cemal Kural **, Murat Yılmaz *, Haldun Ertürk *** Özet Halluks valgus, birinci parmağın laterale deviasyonu ile birlikte, birinci metatarsın medial deviasyonu

Detaylı

Ayak başparmağının hastalıkları: Halluks valgus ve halluks rigidus. Önder Kılıçoğlu

Ayak başparmağının hastalıkları: Halluks valgus ve halluks rigidus. Önder Kılıçoğlu TOTBİD Dergisi Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği TOTBİD Dergisi 2013; 12:390 406 doi: 10.14292/totbid.dergisi.2013.48 DERLEME Ayak başparmağının hastalıkları: Halluks valgus ve halluks rigidus

Detaylı

KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK

KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK 1 2 Ayağın en temel fonksiyonu stabilitenin sağlanması ve devam ettirilmesidir. Ayağın stabilite ve denge fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için çeşitli düzlemlerde

Detaylı

Halluks Rijidus'ta Güncel Tedavi Yöntemleri:

Halluks Rijidus'ta Güncel Tedavi Yöntemleri: H. Yetkin, U. Kanatlý, M. Songür Halluks Rijidus'ta Güncel Tedavi Yöntemleri: Haluk Yetkin*, Ulunay Kanatlý**, Murat Songür*** Halluks rijidus, ayak birinci sýra patolojileri içinde halluks valgustan sonra

Detaylı

Metakarp Kırıkları ve Tedavileri

Metakarp Kırıkları ve Tedavileri Metakarp Kırıkları ve Tedavileri Dr. Zekeriya TOSUN Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rek. ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı & El Cerrahisi Bilim Dalı PROF. DR. RIDVAN EGE TEMEL EL CERRAHİSİ KURSLARI-9

Detaylı

08.10.2013 DEFORMİTE. Sagittal Plan Analizleri (Diz Kontraktürleri) DEFORMİTE (Tedavi Endikasyonlari) DEFORMİTE. Tedavi Endikasyonlari (klinik)

08.10.2013 DEFORMİTE. Sagittal Plan Analizleri (Diz Kontraktürleri) DEFORMİTE (Tedavi Endikasyonlari) DEFORMİTE. Tedavi Endikasyonlari (klinik) DEFORMİTE Ekstremitenin normal anatomisinden sapması Sagittal Plan Analizleri (Diz Kontraktürleri) Uzunluk farkı Angulasyon Rotasyon Translasyon Eklem kontraktürleri Dr. Mustafa KURKLU GATA Ort. ve Trav.

Detaylı

Anatomi. Ayak Bileği Çevresi Deformitelerinde Tedavi Alternatifleri. Anatomi. Anatomi. Ardayak dizilim grafisi (Saltzman grafisi) Uzun aksiyel grafi

Anatomi. Ayak Bileği Çevresi Deformitelerinde Tedavi Alternatifleri. Anatomi. Anatomi. Ardayak dizilim grafisi (Saltzman grafisi) Uzun aksiyel grafi Ayak Bileği Çevresi Deformitelerinde Tedavi Alternatifleri Dr. Önder Kılıçoğlu İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD Tibia ve talus eklem yüzleri paralel Medial ve lateral

Detaylı

Yürüme ve koşma ile oluşan şoku absorbe etmek

Yürüme ve koşma ile oluşan şoku absorbe etmek Yürüme ve koşma ile oluşan şoku absorbe etmek Basıncı ayağın plantar yüzeyine eşit olarak dağıtmak ve aşırı duyarlı bölgelerden basıncı kaldırmak Ayaktaki biomekaniksel dengesizliği düzeltmek Biomekaniksel

Detaylı

Halluks valgus tedavisinde proksimal oblik kresentik osteotomi ve k sa dönem sonuçlar

Halluks valgus tedavisinde proksimal oblik kresentik osteotomi ve k sa dönem sonuçlar ACTA ORTHOPAEDICA et TRAUMATOLOGICA TURCICA Acta Orthop Traumatol Turc 2002;36:417-422 Halluks valgus tedavisinde proksimal oblik kresentik osteotomi ve k sa dönem sonuçlar Short-term results of proximal

Detaylı

Diyabetik Ayak Cerrahi Yaklaşım

Diyabetik Ayak Cerrahi Yaklaşım ENDO KURS 2011 Diyabetik Ayak Cerrahi Yaklaşım Dr. Ulunay Kanatlı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD Diyabetik Ayak Multidisipliner yaklaşım gerektirir Endokrinoloji, Enfeksiyon

Detaylı

HALLUX VALGUS'UN KELLER OPERASYONU ile TEDAViSi VE NETIcELERi

HALLUX VALGUS'UN KELLER OPERASYONU ile TEDAViSi VE NETIcELERi HALLUX VALGUS'UN KELLER OPERASYONU ile TEDAViSi VE NETIcELERi Murat KEST Fethi ÖZŞAHIN ** Atıııa BOZKURT H» Burhan Veli YA ŞAR.: :,. Ö Z E T Hallu!( Valgus'un tedavisinde bugüne kadar çeşitli cerrahi metodlar

Detaylı

Halluks valgus tedavisinde kresentik distal metatarsal osteotomi: İki farklı tespit yöntemiyle ileriye dönük, randomize, kontrollü bir çalışma

Halluks valgus tedavisinde kresentik distal metatarsal osteotomi: İki farklı tespit yöntemiyle ileriye dönük, randomize, kontrollü bir çalışma ACTA ORTHOPAEDICA et TRAUMATOLOGICA TURCICA Acta Orthop Traumatol Turc 2009;43(6):497-503 doi:10.3944/aott.2009.497 Halluks valgus tedavisinde kresentik distal metatarsal osteotomi: İki farklı tespit yöntemiyle

Detaylı

AYAK BILEĞI ORTEZLERI

AYAK BILEĞI ORTEZLERI AYAK BILEĞI ORTEZLERI AYAKBILEĞI ANATOMISI AYAKBILEĞI ANATOMISI Kaslar: Gastrocnemius ve Soleus: Ayakileği plantar fleksiyonu Tibialis posterior: Plantar fleksiyon ve inversiyon Peroneus longus ve brevis:

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ. Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü. Prof. Dr. Eftal Güdemez

TIP FAKÜLTESİ. Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü. Prof. Dr. Eftal Güdemez TIP FAKÜLTESİ Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü Prof. Dr. Eftal Güdemez 04 Nisan 2015 - Cumartesi EKSTANSÖR TENDON YARALANMALARI ÇEKİÇ PARMAK, KUĞU BOYNU ve DÜĞME İLİĞİ DEFORMİTELERİ TEDAVİSİ Çekiç Parmak

Detaylı

Alçılama sonrası izlem, sonuçlar ve nüksler

Alçılama sonrası izlem, sonuçlar ve nüksler Alçılama sonrası izlem, sonuçlar ve nüksler Dr.Hüseyin Arslan DÜ Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji AD Alçı sonrası izlem Ponseti metodu 2 aşamalı bir tedavi modelidir: 1. Düzelme (manipülasyon, seri

Detaylı

PELVİS KIRIKLARI. Prof. Dr. Mehmet Aşık

PELVİS KIRIKLARI. Prof. Dr. Mehmet Aşık PELVİS KIRIKLARI Prof. Dr. Mehmet Aşık PELVİS KIRIKLARI Pelvis, lokomotor sistemin en fazla yük taşıyan bölümüdür. İçindeki majör damar, sinir ve organ yapıları nedeniyle pelvis travmaları kalıcı sakatlık

Detaylı

FTR 208 Kinezyoloji II. El bileği III. yrd. doç. dr. emin ulaş erdem

FTR 208 Kinezyoloji II. El bileği III. yrd. doç. dr. emin ulaş erdem FTR 208 Kinezyoloji II El bileği III yrd. doç. dr. emin ulaş erdem EL BİLEĞİ EKSTANSÖR KASLARI El Bileği Ekstansör Kasları Primer M.Ekstansör karpi radialis longus M.Ekstansör karpi radialis brevis M.Ekstansör

Detaylı

Halluks Valgus. Ahmet DOÐAN *, Onat ÜZÜMCÜGÝL *, Y. Emre AKMAN **

Halluks Valgus. Ahmet DOÐAN *, Onat ÜZÜMCÜGÝL *, Y. Emre AKMAN ** Halluks Valgus Ahmet DOÐAN *, Onat ÜZÜMCÜGÝL *, Y. Emre AKMAN ** Halluks valgus (HV) deformitesi ilk olarak 1871'de Carl Huster tarafýndan tanýmlanmýþ ve birinci parmaðýn abduksiyon kontraktürü ve laterale

Detaylı

AYAK ve AYAK BİLEĞİNDE

AYAK ve AYAK BİLEĞİNDE Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği AYAK ve AYAK BİLEĞİNDE EĞİTİM TOPLANTISI BAŞKANI: EĞİTİM TOPLANTISI SEKRETERİ: PROF. DR. MUSTAFA ÜRGÜDEN OP. DR. KAAN IRGIT 13 MART 2015, CUMA 10:00 Giriş

Detaylı

F Z KSEL TIP HALLUKS VALGUS DEFORM TES HALLUX VALGUS DEFORMITY. Nurgül ARINCI NCEL MD*, Hakan GENÇ MD**

F Z KSEL TIP HALLUKS VALGUS DEFORM TES HALLUX VALGUS DEFORMITY. Nurgül ARINCI NCEL MD*, Hakan GENÇ MD** Fiziksel T p 2002; 5(1): 57-62 F Z KSEL TIP HALLUKS VALGUS DEFORM TES HALLUX VALGUS DEFORMITY Nurgül ARINCI NCEL MD*, Hakan GENÇ MD** * Mersin Üniversitesi T p Fakültesi Fiziksel T p ve Rehabilitasyon

Detaylı

YÜKSEK TİBİAL OSTEOTOMİ

YÜKSEK TİBİAL OSTEOTOMİ YÜKSEK TİBİAL OSTEOTOMİ Doç. Dr. Tahsin BEYZADEOĞLU Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD. Yüksek Tibial Osteotomi AMAÇ Mekanik yükü, hastalıklı bölgeden, daha sağlıklı bölgeye

Detaylı

Konjenital Vertikal Talus

Konjenital Vertikal Talus Konjenital Vertikal Talus Ahmet Doğan* Konjenital konveks pes valgus olarak da bilinen, çocukluk çağında görülen nadir bir durumdur. Konjenital vertikal talus (CVT) ilk olarak 1914 yılında Henken tarafından

Detaylı

PES PLANUS (Düz Tabanlık) Doç. Dr.Gökhan Meriç

PES PLANUS (Düz Tabanlık) Doç. Dr.Gökhan Meriç PES PLANUS (Düz Tabanlık) Doç. Dr.Gökhan Meriç Ayağın Özellikleri Ayağın diğer uzuvlardan farklı üç özelliği vardır. Yer ile teması sağlayan tek bölge olması Tüm vücut ağırlığını taşıması Sert bir kalıp

Detaylı

Plato Tibia ve ÖĞRENCİ DERS NOTLARI. Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Plato Tibia ve ÖĞRENCİ DERS NOTLARI. Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Plato Tibia ve Patella Kırıkları ÖĞRENCİ DERS NOTLARI Prof.Dr.Mehmet.Mehmet Rıfat R ERGİNER İ.Ü.Cerrahpaşa a Tıp T p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Plato Tibia Kırıkları İnsidans Bütün

Detaylı

Etyoloji Halluks valgus etyolojisi intrinsik ve ekstrinsik sebepler olarak değerlendirilmektedir.

Etyoloji Halluks valgus etyolojisi intrinsik ve ekstrinsik sebepler olarak değerlendirilmektedir. Kitap Bölümü DERMAN Mehmet Köse Tanım Halluks valgus toplumda sık görülen, sıklığı giderek artan ayak başparmağının ilerleyici ve sıklıkla ağrıya sebep olan hastalığıdır. Tedavi edilmediği takdirde iş

Detaylı

TOTBİD Dergisi Sürekli Tıp Eğitimi TTB-STE Değerlendirme Soruları

TOTBİD Dergisi Sürekli Tıp Eğitimi TTB-STE Değerlendirme Soruları TOTBİD Dergisi Sürekli Tıp Eğitimi TTB-STE Değerlendirme Soruları TOTBİD Yeniden Belgelendirme Kuralları gereğince yanıtları dergimizin bu sayısındaki makaleler içinde yer alan aşağıdaki soruların yanıtlanıp

Detaylı

Distal Radio Ulnar Eklem Yaralanmaları. Doç. Dr Halil İbrahim Bekler

Distal Radio Ulnar Eklem Yaralanmaları. Doç. Dr Halil İbrahim Bekler Distal Radio Ulnar Eklem Yaralanmaları Doç. Dr Halil İbrahim Bekler DRUJ sorunları sık görülür. Ön kol, bilek fonksiyonlarını bozar. Yaralanma Mekanizması Hiperpronasyonda, ekstansiyonda bilek üzerine

Detaylı

Patolojik yürüyüş ve özellikleri (uygulama ve beyin fırtınası) 5. hafta. Prof.Dr. Serap Alsancak Ankara Üniversitesi

Patolojik yürüyüş ve özellikleri (uygulama ve beyin fırtınası) 5. hafta. Prof.Dr. Serap Alsancak Ankara Üniversitesi Patolojik yürüyüş ve özellikleri (uygulama ve beyin fırtınası) 5. hafta Prof.Dr. Serap Alsancak Ankara Üniversitesi Gövde lateral fleksiyonu yürüyüşü (Trendelenburg gait) Kalça abduktör kas zayıflığı Kalça

Detaylı

HALLUKS VALGUS CERRAHİ TEDAVİSİ SONRASI METATARS UZUNLUĞUNDAKİ DEĞİŞİMİN KLİNİK SONUCA ETKİLERİ

HALLUKS VALGUS CERRAHİ TEDAVİSİ SONRASI METATARS UZUNLUĞUNDAKİ DEĞİŞİMİN KLİNİK SONUCA ETKİLERİ Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 18:19-23/Ocak/2017 ARAŞTIRMA YAZISI / RESEARCH ARTICLE HALLUKS VALGUS CERRAHİ TEDAVİSİ SONRASI METATARS UZUNLUĞUNDAKİ DEĞİŞİMİN KLİNİK SONUCA ETKİLERİ EFFECTS

Detaylı

Skolyoz. Prof. Dr. Önder Aydıngöz

Skolyoz. Prof. Dr. Önder Aydıngöz Skolyoz Prof. Dr. Önder Aydıngöz Skolyoz Tanım Omurganın lateral eğriliğine skolyoz adı verilir. Ayakta çekilen grafilerde bu eğriliğin 10 o nin üzerinde olması skolyoz olarak kabul edilir. Bu derecenin

Detaylı

Ayak bileği ve ayak deformitelerinin İlizarov yöntemi ile tedavisi

Ayak bileği ve ayak deformitelerinin İlizarov yöntemi ile tedavisi TOTBİD Dergisi Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği TOTBİD Dergisi 2010;9(4):213-250 Ayak bileği ve ayak deformitelerinin İlizarov yöntemi ile tedavisi Ankle and foot deformities and their treatment

Detaylı

Umut Yavuz, Murat Gül, Devrim Özer, Bilal Demir, Ferdi Dırvar, Yavuz Kabukçuoğlu

Umut Yavuz, Murat Gül, Devrim Özer, Bilal Demir, Ferdi Dırvar, Yavuz Kabukçuoğlu Özgün Araştırma / Original Article DOI: 1.4274/haseki.1737 İleri Evre Halluks Rigidus Tedavisinde Tek Kortikal Vida ile Primer Artrodez Primary Arthrodesis in the Treatment of High Grade Hallux Rigidus

Detaylı

ALT EKSTREMİTE KEMİK YAPISI

ALT EKSTREMİTE KEMİK YAPISI ALT EKSTREMİTE Temelde alt ekstremitenin yapısı üst ekstremiteye benzer. Dik duruş sonucunda bacaklar üzerinde oluşan statik yüklenme, işlevsel gereksinimler nedeniyle, alt ekstremitede bazı yapısal değişikliklerin

Detaylı

T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PLANTAR FASCİİTİS Lİ HASTALARDA EKSTRAKORPOREAL ŞOK DALGA VE DÜŞÜK YOĞUNLUKLU LAZER UYGULAMASININ AĞRI VE AYAK FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

Halluks Valgus Deformitesinin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi

Halluks Valgus Deformitesinin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi, Cilt 11, Sayı 1, 2012 Halluks Valgus Deformitesinin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi Bahar ANAFOROĞLU Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Detaylı

KOMPARTMAN SENDROMU. Patofizyoloji. KS Nedenleri. Ödem

KOMPARTMAN SENDROMU. Patofizyoloji. KS Nedenleri. Ödem KOMPARTMAN SENDROMU 10.08.2010 Dr.Günay YILDIZ Kompartman Sendromu (KS),damar ve sinir içeren kapalı boşluklarda doku basıncının, perfüzyonu engelleyecek kadar artması sonucu ortaya çıkan hipoksiyle birlikte

Detaylı

GONARTROZ UZM.FZT.NAZMİ ŞEKERCİ

GONARTROZ UZM.FZT.NAZMİ ŞEKERCİ GONARTROZ UZM.FZT.NAZMİ ŞEKERCİ Gonartroz, diz ekleminde progresif olarak ortaya çıkan kıkırdak yıkımı, osteofit oluşumu ve subkondral skleroz ile karakterize noninflamatuvar, kronik, dejeneretif bir hastalıktır.

Detaylı

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 TOTBİD 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 Titanic Kongre Merkezi Belek / Antalya PROGRAM ANAHATLARI 27 Ekim 2015, Salı Saat Salon 1 Alt dal KULLANILAN RENK VE SEMBOL

Detaylı

Spondilolistezis. Prof. Dr. Önder Aydıngöz

Spondilolistezis. Prof. Dr. Önder Aydıngöz Spondilolistezis Prof. Dr. Önder Aydıngöz Spondilolistezis Bir vertebra cisminin alttaki üzerinde öne doğru yer değiştirmesidir. Spondilolizis Pars interartikülaristeki lizise verilen isimdir. Spondilolistezis

Detaylı

İNSAN ANATOMİSİ ve KİNESYOLOJİ

İNSAN ANATOMİSİ ve KİNESYOLOJİ İNSAN ANATOMİSİ ve KİNESYOLOJİ Alt Ekstremite Kasları Antrenörlük Eğitimi Bölümü -2013 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi 9. hafta Kalça eklemini önden kat eden kaslar M. iliopsoas, m. quadriceps femoris,

Detaylı

SINIRLI YÜZEY DEĞİŞTİRME BAŞARILI MI?

SINIRLI YÜZEY DEĞİŞTİRME BAŞARILI MI? SINIRLI YÜZEY DEĞİŞTİRME BAŞARILI MI? Doç. Dr. Tahsin Beyzadeoğlu Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD. tbeyzade@superonline.com Diz Osteoartriti Kıkırdak Lezyonları A la Carte

Detaylı

Kırılmanın klinik fizyolojisi

Kırılmanın klinik fizyolojisi Kırılmanın klinik fizyolojisi Ortopedik yaralanmaların ilk değerlendirilmesi ve yönetimi Tipik kırıklar Direkt darbe Aksiyel yüklenme Açılı (bükücü) kuvvet Dönme (rotasyon) zorlaması Kombine Æ Patolojik

Detaylı

Doğuştan Kalça Çıkığı

Doğuştan Kalça Çıkığı Doğuştan Kalça Çıkığı Gelişimsel Kalça Çıkığı Prof. Dr. Necdet Altun Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Doğuştan Kalça Çıkığı Tanım Sınıflandırma Patoloji Tanı Tedavi Doğuştan Kalça Çıkığı / 2 Doğuştan Kalça

Detaylı

Futbol Oyuncularında Dizin Eklem Dışı Az Bilinen Sorunları. Dr. Haluk H. Öztekin Dr. Bülent Zeren İzmir, TÜRKİYE

Futbol Oyuncularında Dizin Eklem Dışı Az Bilinen Sorunları. Dr. Haluk H. Öztekin Dr. Bülent Zeren İzmir, TÜRKİYE Futbol Oyuncularında Dizin Eklem Dışı Az Bilinen Sorunları Dr. Haluk H. Öztekin Dr. Bülent Zeren İzmir, TÜRKİYE Amaç 1. Futbol oyuncularında az bilinen ve sıklıkla gözden kaçabilen diz çevresi sorunlarını

Detaylı

MENİSKÜS ZEDELENMELERİ

MENİSKÜS ZEDELENMELERİ MENİSKÜS ZEDELENMELERİ Diz eklemi uyluk (femur) ve kaval (tibia) kemikleri arasında kusursuz bir uyum içinde çalışır. Bu uyumun sağlanmasında, diz içerisinde yer alan menisküs denilen yarım ay şeklindeki

Detaylı

TARSAL KOALİSYONLU HASTALARIMIZDA CERRAHİ TEDAVİ SONRASI ORTA DÖNEM SONUÇLARIMIZ

TARSAL KOALİSYONLU HASTALARIMIZDA CERRAHİ TEDAVİ SONRASI ORTA DÖNEM SONUÇLARIMIZ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BALTALİMANI METİN SABANCI KEMİK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1. ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KLİNİĞİ Klinik Şefi Doç. Dr. Vedat ŞAHİN TARSAL KOALİSYONLU HASTALARIMIZDA CERRAHİ

Detaylı

Özgün Çalışma / Original Article

Özgün Çalışma / Original Article Özgün Çalışma / Original Article HALLUKS RİJİDUS TEDAVİSİNDE YÜZEY DEĞİŞTİRME ARTROPLASTİSİ: KISA DÖNEM SONUÇLAR : SHORT TERM OUTCOMES Onur KOCADAL, MD; 1 İsmail Murad PEPE, MD; 1 Cihan ERGÜN, MD; 1 Zafer

Detaylı

Lindgren-Turan Operasyonunda Kullanılan Rijid İnternal Vidaların Değerlendirilmesi

Lindgren-Turan Operasyonunda Kullanılan Rijid İnternal Vidaların Değerlendirilmesi Araştırmalar / Researches DOI: 10.5350/BTDMJB201410305 Lindgren-Turan Operasyonunda Kullanılan Rijid İnternal Vidaların Değerlendirilmesi Gökhan Peker 1, Evren Karaali 2, Mustafa Gökhan Bilgili 2, Ersin

Detaylı

TORAKOLOMBER VERTEBRA KIRIKLARI. Prof.Dr.Nafiz BİLSEL VERTEBRA KIRIKLARI 1

TORAKOLOMBER VERTEBRA KIRIKLARI. Prof.Dr.Nafiz BİLSEL VERTEBRA KIRIKLARI 1 TORAKOLOMBER VERTEBRA KIRIKLARI Prof.Dr.Nafiz BİLSEL VERTEBRA KIRIKLARI 1 Vertebral Kolon 33 omur 23 intervertebral disk 31 çift periferik sinir VERTEBRA KIRIKLARI 3 OMURGANIN EĞRİLİKLERİ Servikal bölgede

Detaylı

Halluks rijidus tedavisinde interpozisyon artroplastisi

Halluks rijidus tedavisinde interpozisyon artroplastisi ACTA ORTHOPAEDICA et TRAUMATOLOGICA TURCICA Acta Orthop Traumatol Turc 2010;44(2):143-151 künyeli yazının Türkçe çevirisi Halluks rijidus tedavisinde interpozisyon artroplastisi Fırat OZAN, Osman Arslan

Detaylı

Doğuştan çarpık ayak cerrahi tedavisinde abdüktör hallusis tendon gevşetmesinin cerrahi sonrası adduktus deformitesi üzerine etkisi

Doğuştan çarpık ayak cerrahi tedavisinde abdüktör hallusis tendon gevşetmesinin cerrahi sonrası adduktus deformitesi üzerine etkisi ACTA ORTHOPAEDICA et TRAUMATOLOGICA TURCICA Acta Orthop Traumatol Turc 2009;43(6):491-496 doi:10.3944/aott.2009.491 Doğuştan çarpık ayak cerrahi tedavisinde abdüktör hallusis tendon gevşetmesinin cerrahi

Detaylı

Giriş. Anatomi. Anterior kompartman BACAK YARALANMALARI. Tibia. Fibula

Giriş. Anatomi. Anterior kompartman BACAK YARALANMALARI. Tibia. Fibula BACAK YARALANMALARI Gülçin BACAKOĞLU Giriş Alt bacak yaralanmaları daha sık görülür Tibia en sık kırılan kemiktir Beraberinde önemli yumuşak doku yaralanmaları oluşabilir Değerlendirmede hikaye ve FM önemlidir

Detaylı

Ayak Yaralanmaları. Anatomi. Anatomi. Anatomi. Chopart ve Lisfranc eklemleri ayağı üç bölgeye ayırır. Dr. Neslihan SAYRAÇ

Ayak Yaralanmaları. Anatomi. Anatomi. Anatomi. Chopart ve Lisfranc eklemleri ayağı üç bölgeye ayırır. Dr. Neslihan SAYRAÇ Anatomi Ayak Yaralanmaları Dr. Neslihan SAYRAÇ AÜTF ACİL TIP AD 10/08/2010 Chopart ve Lisfranc eklemleri ayağı üç bölgeye ayırır. Arka ayak Talus ve Kalkaneus Orta ayak Kuneiform kemikler, kuboid ve navikular

Detaylı

Alt extremite kemikleri üst extremiteye uygun olarak sınıflandırılmıştır.

Alt extremite kemikleri üst extremiteye uygun olarak sınıflandırılmıştır. Alt extremite kemikleri üst extremiteye uygun olarak sınıflandırılmıştır. Alt extremite kemikleri iki kalça kemiği ile omurganın kuyruk sokumu kemiği arasında oluşan pelvis (leğen kavşağı) ile başlar.

Detaylı

AYAK ve AYAK BİLEĞİNDE

AYAK ve AYAK BİLEĞİNDE Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği AYAK ve AYAK BİLEĞİNDE EĞİTİM TOPLANTISI BAŞKANI: EĞİTİM TOPLANTISI SEKRETERİ: PROF. DR. MUSTAFA ÜRGÜDEN OP. DR. KAAN IRGIT 13 MART 2015, CUMA 10:00 Giriş

Detaylı

ÇOCUKLARDA HAREKET SİSTEMİ MUAYENESİ (ROMATOLOJİK MUAYENE) Özgür KASAPÇOPUR

ÇOCUKLARDA HAREKET SİSTEMİ MUAYENESİ (ROMATOLOJİK MUAYENE) Özgür KASAPÇOPUR ÇOCUKLARDA HAREKET SİSTEMİ MUAYENESİ (ROMATOLOJİK MUAYENE) Özgür KASAPÇOPUR HAREKET SİSTEMİ Üç ana yapı taşı Kemikler Kaslar Eklemler Oynamaz eklemler (Kafa tası) Yarı oynar eklemler (Omurga) Oynar eklemler

Detaylı

Alt extremite kemikleri üst extremiteye uygun olarak sınıflandırılmıştır.

Alt extremite kemikleri üst extremiteye uygun olarak sınıflandırılmıştır. Alt extremite kemikleri üst extremiteye uygun olarak sınıflandırılmıştır. Alt extremite kemikleri iki kalça kemiği ile omurganın kuyruk sokumu kemiği arasında oluşan pelvis (leğen kavşağı) ile başlar.

Detaylı

Skafoid Kırık Perilunat Çıkık

Skafoid Kırık Perilunat Çıkık Prof. Dr. Ridvan Ege Temel El Cerrahi Kuursu - IX 3-4 Nisan2013 Skafoid Kırık Perilunat Çıkık Doç. Dr. Mustafa KÜRKLÜ GATA Ortopedi ve Travmatoloji AD El Cerrahi BD. Ankara Anlatım Planı Giriş Anatomi

Detaylı

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 TOTBİD 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 Titanic Kongre Merkezi Belek / Antalya PROGRAM ANAHATLARI 27 Ekim 2015, Salı Saat Salon 1 Alt dal KULLANILAN RENK VE SEMBOL

Detaylı

Uyluk ön bölge kasları; musculus iliopsoas, musculus sartorius (terzi kası), musculus quadriceps femoris, musculus tensor fasciae latae dır.

Uyluk ön bölge kasları; musculus iliopsoas, musculus sartorius (terzi kası), musculus quadriceps femoris, musculus tensor fasciae latae dır. Uyluk ön bölge kasları; musculus iliopsoas, musculus sartorius (terzi kası), musculus quadriceps femoris, musculus tensor fasciae latae dır. Musculus sartorius; vücudun en uzun kasıdır. Spina iliaca anterior

Detaylı

ÜST EKSTREMİTEDE CERRAHİ YAKLAŞIMLAR TEORİK KURSU 30 EKİM 2015. Titanic Belek Kongre Merkezi Antalya

ÜST EKSTREMİTEDE CERRAHİ YAKLAŞIMLAR TEORİK KURSU 30 EKİM 2015. Titanic Belek Kongre Merkezi Antalya CERRAHİ YAKLAŞIMLAR TEORİK KURSU 30 EKİM 2015 Titanic Belek Kongre Merkezi Antalya EĞİTİM TOPLANTISI BAŞKANLARI: PROF. DR. SAİT ADA PROF. DR. METİN ESKANDARİ EĞİTİM TOPLANTISI SEKRETERİ: OP. DR. KEMAL

Detaylı

T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ CAD/CAM VE GELENEKSEL YÖNTEMLERLE ÜRETİLMİŞ İKİ FARKLI TABANLIK UYGULAMASININ, AĞRILI ESNEK DÜZ TABANLI BİREYLERDE AĞRI, YAŞAM KALİTESİ VE FİZİKSEL

Detaylı

Alt Çene Küçük Azılara Endodontik Yaklaşımlar

Alt Çene Küçük Azılara Endodontik Yaklaşımlar Endodonti Kambiz Mohseni kambizmohseni@gmail.com Küçük Azılara Endodontik Yaklaşımlar Kök kanal sisteminde temizlenmeyen her alan, tedavinin başarısını doğrudan etkilemektedir. Alt çene küçük azılar gösterdikleri

Detaylı

LOKOMOTOR SİSTEM SEMİYOLOJİSİ

LOKOMOTOR SİSTEM SEMİYOLOJİSİ LOKOMOTOR SİSTEM SEMİYOLOJİSİ Prof.Dr.Ayşe Kılıç draysekilic@gmeil.com AMAÇ Lokomotor sistemin temel yapılarını ve çocuklarda görülen yakınmalarını, öykü, fizik muayene ve basit tanı yöntemlerini öğrenmek

Detaylı

KOL VE BACAK YARALANMALARI

KOL VE BACAK YARALANMALARI GİRİŞ KOL VE BACAK Her yıl ABD de acil servislere 12 milyon laserasyon müracaat etmektedir Extremiteler çevreyle etkileşimleri fazla olduğu için özellikle yaralanmaya eğilimlidirler Dr. Soner IŞIK AÜTF

Detaylı

Hallux Valgus'un Operatif Tedavisinde Mc Bride. Ameliyatı ve Endikasyonları

Hallux Valgus'un Operatif Tedavisinde Mc Bride. Ameliyatı ve Endikasyonları Hallux Valgus'un Operatif Tedavisinde Mc Bride Ameliyatı ve Endikasyonları Dr, Orhan BAŞKIR ('I Dr, Mahmu-t BERKMAN ( 1 Dr, Remzi TÖZÜN (' 1 Dr. Önder YAZICIOGLU ( 1 Dr. Aziz ALTURFAN ( 1 Dr. 'Ömer L:

Detaylı

HALLUKS VALGUS CERRAHİ TEDAVİ SONUÇLARIMIZ

HALLUKS VALGUS CERRAHİ TEDAVİ SONUÇLARIMIZ HALLUKS VALGUS CERRAHİ TEDAVİ SONUÇLARIMIZ (Results of the Patients Treated Surgically for Halluks Valgus Deformity) İbrahim Sungur *, Cemal Kural **, A.Akın Uğraş **, Haldun Ertürk *** Özet Giriş: Çalışmanın

Detaylı

Dr. Mehmet BAYDAR Baltalimanı Kemik Hastalıkları EAH El Cerrahisi Kliniği

Dr. Mehmet BAYDAR Baltalimanı Kemik Hastalıkları EAH El Cerrahisi Kliniği Dr. Mehmet BAYDAR Baltalimanı Kemik Hastalıkları EAH El Cerrahisi Kliniği 2015-2016 TOTDER-SET Toplantısı İSTANBUL 05.12.2015 Diğer Karpal Kemik Kırıkları Tüm kırıkların % 1,1 i - skafoid %68,2 - kapitatum

Detaylı

AYAK AĞRISI VE PEDOBAROMETRİK DEĞERLENDİRME

AYAK AĞRISI VE PEDOBAROMETRİK DEĞERLENDİRME AYAK AĞRISI VE PEDOBAROMETRİK DEĞERLENDİRME Ayak Basınç Ölçümü Değerlendirmesi Kişiye Özel Tabanlık Verilmesi Prof. Dr. Lale CERRAHOĞLU Ayak Sağlığı Ünitesi-Pedobarometri Laboratuvarı Sorumlusu Tedaviye

Detaylı

Kalça Osteoartritinde Proksimal Femoral Osteotomilerin

Kalça Osteoartritinde Proksimal Femoral Osteotomilerin Kalça Osteoartritinde Proksimal Femoral Osteotomilerin Yeri Kalça Osteoartritinde Proksimal Femoral Osteotomilerin Yeri Cemil Yıldız*, Yüksel Yurttaş**, Volkan Kılınçoğlu**, Mustafa Başbozkurt*** Giriş

Detaylı

Spor Yaralanmalarında Konservatif Tedavi. Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Üniversitesi

Spor Yaralanmalarında Konservatif Tedavi. Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Üniversitesi Spor Yaralanmalarında Konservatif Tedavi Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Üniversitesi Yumuşak doku injurisi Kas, tendon ve bağ yaralanmalarını kapsar. Strain: Kas ve tendonların aşırı yüklenmesi veya

Detaylı

PLANTAR FASİİT TEDAVİSİNDE KORTİKOSTEROİD ENJEKSİYONUNUN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

PLANTAR FASİİT TEDAVİSİNDE KORTİKOSTEROİD ENJEKSİYONUNUN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI PROF. DR. HATİCE UĞURLU ANABİLİM DALI BAŞKANI PLANTAR FASİİT TEDAVİSİNDE KORTİKOSTEROİD ENJEKSİYONUNUN ETKİNLİĞİNİN

Detaylı

Enjeksiyona Bağlı Siyatik Sinir Hasarında Mentamove Uygulaması Sonuçları. Olgu Sunumu Op. Dr. Mustafa AKGÜN Nöroşirürji Uzmanı ve Mentamove Eğitmeni

Enjeksiyona Bağlı Siyatik Sinir Hasarında Mentamove Uygulaması Sonuçları. Olgu Sunumu Op. Dr. Mustafa AKGÜN Nöroşirürji Uzmanı ve Mentamove Eğitmeni Enjeksiyona Bağlı Siyatik Sinir Hasarında Mentamove Uygulaması Sonuçları Olgu Sunumu Op. Dr. Mustafa AKGÜN Nöroşirürji Uzmanı ve Mentamove Eğitmeni 44 yaş Erkek (İşçi) Şikayeti: Sağ Bacağında Şiddetli

Detaylı

Çocukluk çağı kubitus varus deformitelerinin düzeltilmesinde distal humerus ters V osteotomisi sonuçları

Çocukluk çağı kubitus varus deformitelerinin düzeltilmesinde distal humerus ters V osteotomisi sonuçları Eklem Hastalıkları ve Cerrahisi Joint Diseases and Related Surgery Çalışma - Araştırma / Original Article 2009;20(2):85-89 Çocukluk çağı kubitus varus deformitelerinin düzeltilmesinde distal humerus ters

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI BİRİNCİ METATARS ŞAFT OSTEOTOMİLERİNİN VE YENİ TANIMLANAN MODİFİKASYONUNUN TEMAS YÜZEY ALANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE

Detaylı

OMUZ VE DİRSEK BÖLGESİ YARALANMALARI

OMUZ VE DİRSEK BÖLGESİ YARALANMALARI OMUZ VE DİRSEK BÖLGESİ YARALANMALARI Doç. Dr. Nuri Aydın İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı nuri.aydin@istanbul.edu.tr YARALANMA TravmaRk Ani fiziksel

Detaylı

Ayak bileği ve distal tibia anatomisi

Ayak bileği ve distal tibia anatomisi TOTBİD Dergisi Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği TOTBİD Dergisi 2016; 15:158 165 doi: 10.14292/totbid.dergisi.2016.21 DERLEME Ayak bileği ve distal tibia anatomisi Anatomy of ankle and distal

Detaylı

EKSTANSÖR TENDON YARALANMALARI. Prof. Dr. Mustafa HERDEM ORTOPEDİA Hastanesi ADANA

EKSTANSÖR TENDON YARALANMALARI. Prof. Dr. Mustafa HERDEM ORTOPEDİA Hastanesi ADANA EKSTANSÖR TENDON YARALANMALARI Prof. Dr. Mustafa HERDEM ORTOPEDİA Hastanesi ADANA TENDONLAR Extansör Fleksör GENEL BİLGİLER El cerrahisi literatüründe ve kişisel arşivlerimizde belirgin fleksör tendon

Detaylı

El Kırıklarının Tedavisi

El Kırıklarının Tedavisi El Kırıklarının Tedavisi Sait Ada*, Emin Bal** Vücudumuzun en çok rastlanan kınkları metakarp ve falanksların kırıklarıdır. Bu sıklık; tüm kırıkların %10'u veya tüm el yaralanmalarının 1/3'ü şeklindedir.

Detaylı

ORTOPEDİK YARALANMALARDA İLKYARDIM

ORTOPEDİK YARALANMALARDA İLKYARDIM ORTOPEDİK YARALANMALARDA İLKYARDIM Doç. Dr. Ufuk Talu İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji ABD Ortopedik Acil =? 1. Gerçek acil: Hemen tedavi edilmezse kalıcı sorun bırakan 2. İlk yardım sonrasında

Detaylı

Köpek ve Kedilerde Malunion Olguları

Köpek ve Kedilerde Malunion Olguları Köpek ve Kedilerde Malunion Olguları Dokt. Öğr. Kıvanç İNAN Prof. Dr. Kemal YANIK T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ CERRAHİ ANABİLİM DALI TANIM Kırılan herhangi bir kemiğin anatomik olmayan

Detaylı

AMBULASYONA YARDIMCI CİHAZLAR

AMBULASYONA YARDIMCI CİHAZLAR AMBULASYONA YARDIMCI CİHAZLAR DOÇ. DR. MEHMET KARAKOÇ Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR AD. Diyarbakır 30.10.2013 1 YARDIMCI CİHAZLAR Mobilitenin sağlanması rehabilitasyonun en önemli hedeflerinden

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Eğitim Yılı Dönem V Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Stajı Eğitim Programı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Eğitim Yılı Dönem V Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Stajı Eğitim Programı ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2017-2018 Eğitim Yılı Dönem V Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Stajı Eğitim Programı GENEL BİLGİLER: Staj Eğitim Sorumlusu Staj süresi AKTS kredisi : Yrd.

Detaylı

AYAK ve AYAK BİLEĞİNDE

AYAK ve AYAK BİLEĞİNDE Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği AYAK ve AYAK BİLEĞİNDE 2015 RAMADA PLAZA / ANTALYA EĞİTİM TOPLANTISI BAŞKANI: EĞİTİM TOPLANTISI SEKRETERİ: PROF. DR. MUSTAFA ÜRGÜDEN OP. DR. KAAN IRGIT 13

Detaylı

TRAFİK KAZALARI, DÜŞMELER, DARP OLGULARI ve İŞ KAZALARINDA ADLİ SÜREÇ ÖRNEK OLGU DEĞERLENDİRMESİ

TRAFİK KAZALARI, DÜŞMELER, DARP OLGULARI ve İŞ KAZALARINDA ADLİ SÜREÇ ÖRNEK OLGU DEĞERLENDİRMESİ TRAFİK KAZALARI, DÜŞMELER, DARP OLGULARI ve İŞ KAZALARINDA ADLİ SÜREÇ ÖRNEK OLGU DEĞERLENDİRMESİ İbrahim TEMİZ Acıbadem Atakent Üniversitesi Hastanesi Acil servis sorumlusu Hazırlanma Tarihi: 01/09/2015

Detaylı

TİBİALİS POSTERİOR KAS YORGUNLUK PROTOKOLÜNÜN STATİK VE DİNAMİK AYAK PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

TİBİALİS POSTERİOR KAS YORGUNLUK PROTOKOLÜNÜN STATİK VE DİNAMİK AYAK PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TİBİALİS POSTERİOR KAS YORGUNLUK PROTOKOLÜNÜN STATİK VE DİNAMİK AYAK PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ Fzt. Azize Reda CAFEROĞLU TUNÇ Protez Ortez ve Biyomekanik

Detaylı

Atletlerde posterior tibial tendon disfonksiyonu

Atletlerde posterior tibial tendon disfonksiyonu ACTA ORTHOPAEDICA et TRAUMATOLOGICA TURCICA Acta Orthop Traumatol Turc 2002;36 Suppl 1:54-62 Atletlerde posterior tibial tendon disfonksiyonu Posterior tibial tendon dysfunction in athletes A. Turan AYDIN,

Detaylı

FTR 207 Kinezyoloji I. Dirsek ve Önkol Kompleksi. yrd. doç. dr. emin ulaş erdem

FTR 207 Kinezyoloji I. Dirsek ve Önkol Kompleksi. yrd. doç. dr. emin ulaş erdem FTR 207 Kinezyoloji I Dirsek ve Önkol Kompleksi yrd. doç. dr. emin ulaş erdem GİRİŞ 3 KEMİK 4 EKLEM Humeroulnar Humeroradial Prox. Radioulnar Distal radioulnar MID-DISTAL HUMERUS ULNA - RADIUS VALGUS

Detaylı

Ankilozan Spondilit Rehabilitasyonu. Prof. Dr.Hidayet Sarı

Ankilozan Spondilit Rehabilitasyonu. Prof. Dr.Hidayet Sarı Ankilozan Spondilit Rehabilitasyonu Prof. Dr.Hidayet Sarı Tanım Özellikle omurgayı tutan ve ankiloza götüren kronik iltihabi sistemik romatizmal hastalıktır. Sakroiliak eklem iltihabı oluşturmak ana bulgusudur.

Detaylı

FTR 208 Kinezyoloji II. El bileği II. yrd. doç. dr. emin ulaş erdem

FTR 208 Kinezyoloji II. El bileği II. yrd. doç. dr. emin ulaş erdem FTR 208 Kinezyoloji II El bileği II yrd. doç. dr. emin ulaş erdem EL BİLEGİ LİGAMENTLERİ El bileği ligamentlerinin çoğu küçüktür ve izole etmesi zordur. Bununla birlikte göze çarpmayan doğaları kinezyolojik

Detaylı

Hammertoe Düzeltme Sistemi

Hammertoe Düzeltme Sistemi Hammertoe Düzeltme Sistemi MUTLU AYAKLAR YİNE BURADA! BU YENİ, KABLOSUZ PROSEDÜR HAKKINDA SEVİNİLECEK BİR ŞEY nextradesis/nex*tra*de*sis/ (-de sis) interfalanjiyel eklemin cerrahi fiksasyonudur, ve hassaslık,

Detaylı

FTR 208 Kinezyoloji II. El Bileği. yrd. doç. dr. emin ulaş erdem

FTR 208 Kinezyoloji II. El Bileği. yrd. doç. dr. emin ulaş erdem FTR 208 Kinezyoloji II El Bileği yrd. doç. dr. emin ulaş erdem GİRİŞ El bileği eklemi, ön kolun distal ucu ve elin proksimal ucu arasında yer alan eşsiz bir eklemdir. Üst ekstremitenin mekanik etkinliğini

Detaylı

Doğumsal Ayak Parmak Bozuklukları

Doğumsal Ayak Parmak Bozuklukları K. İrgit, B. A. Taşbaş, Ş. Ay Doğumsal Ayak Parmak Bozuklukları Kaan İrgit*, Bülent Adil Taşbaş**, Şadan Ay* Ayaklarımız bedenimizin dünya ile en çok temas ettiği bölüm olmasına karşın, deformiteleri açısından

Detaylı

Ayak Bileği Artrozları, Artroplastisi, Güncel Artrodez Yaklaşımları

Ayak Bileği Artrozları, Artroplastisi, Güncel Artrodez Yaklaşımları Kitap Bölümü DERMAN Ayak Bileği Artrozları, Artroplastisi, Güncel Artrodez Yaklaşımları Murat Topal, Kutsi Tuncer Şekil 1. ayak bileği anatomisi Genel Bilgiler Ayak bileği eklemini (Şekil 1) tibia, fibula

Detaylı

ÖN ÇAPRAZ BAĞ ZEDELENMELERİ

ÖN ÇAPRAZ BAĞ ZEDELENMELERİ ÖN ÇAPRAZ BAĞ ZEDELENMELERİ Diz eklemi çepeçevre bağlarla desteklenen ve cildin altında kaslarla çevrili olmadığı için de travmaya son derece açık olan bir eklemdir. Diz ekleminde kayma, menteşe ve dönme

Detaylı

Ayakta küçük parmak deformiteleri

Ayakta küçük parmak deformiteleri TOTBİD Dergisi Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği TOTBİD Dergisi 2013; 12:407 415 doi: 10.14292/totbid.dergisi.2013.49 DERLEME Ayakta küçük parmak deformiteleri Lesser toe deformities Umur Aydoğan

Detaylı