TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ 2011 YILI RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ 2011 YILI RAPORU"

Transkript

1 TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ 2011 YILI RAPORU

2 Bu rapor; tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunlar uyarınca düzenlenmiştir.

3 Raporda yer alan kısaltmalar BAE DAP DPT GAP EMAF TTK ÖİB DTÖ : Birleşik Arap Emirlikleri : Doğu Anadolu Projesi : Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı : Güneydoğu Anadolu Projesi : Elektromekanik Aygıtlar Fabrikası : Türk Ticaret Kanunu : Özelleştirme İdaresi Başkanlığı : Dünya Ticaret Örgütü

4 Kuruluşun unvanı : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Kuruluşun merkezi : Ankara Bağlı olduğu kuruluş : Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Sermaye durumu Ortaklar Sermaye Taahhüt edilen Ödenen Ödenmemiş Hisse adedi (Bin) Bin TL % Bin TL Bin TL Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Toplam IV

5 Karar Organı (Yönetim Kurulu) Karar organındaki Ünvanı Adı ve soyadı Temsil ettiği bakanlık veya kuruluş Kuruluştaki görevi veya mesleği Görevli bulunduğu süre Başlama tarihi Ayrılış tarihi 1-Başkan Mehmet Azmi AKSU T.Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdür Devam ediyor 2- Üye Özer KONTOĞLU Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Devam ediyor 3-Üye Dr. Ali Kemal SAYIN Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Çal.ve Sos. Güv. Bk. ÇalışmaGgenel Md Devam ediyor 4-Üye Celalettin OKÇU Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Proje Grup Başkanı Devam ediyor 5-Üye Hayriye MIHÇAK Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Emekli Üye Metin AKDAMAR Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Maliye Bakanlığı, Özel Kalem Müdürü Hasan KARAÇAM Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Devam ediyor 7-Üye Veysel TEKELİOĞLU Özelleştirme İdaresi Başkanlığı İstihdam Daire Başkanı Devam ediyor Denetim Kurulu Karar organındaki unvanı Adı ve soyadı Temsil ettiği bakanlık veya kuruluş Kuruluştaki görevi veya mesleği Görevli bulunduğu süre Başlama tarihi Ayrılış tarihi 1-Üye Mustafa YURDABAK Özelleştirmeİdaresi Başkanlığı Uzman Devam ediyor 2-Üye Sibel ERGÜN Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman yardımcısı

6 İÇİNDEKİLER I. TOPLU BAKIŞ A-Dünyada şeker üretimi ve şekerin dünya ekonomisindeki yeri B-Kuruluşun tarihçesi ve Türkiye Ekonomisindeki yeri C-Öneriler II. İDARİ BÜNYE A- Mevzuat B- Teşkilat C- Personel durumu III. MALİ BÜNYE A-Mali durum B-Mali sonuçlar IV. İŞLETME ÇALIŞMALARI A-İşletme bütçesinin genel durumu B-Finansman C-Giderler D-Tedarik işleri E-Üretim ve maliyetler F-Pazarlama H-İşletme sonuçları J-Kalkınma planı ve yıllık programlar V. BİLANÇO Aktif Pasif VI. GELİR TABLOSU VII. EKLER Sayfa I I IV X

7 I.TOPLU BAKIŞ A- Dünya şeker üretimi ve şeker üretiminin dünya ekonomisindeki yeri: - Dünya şeker üretimi: Şeker çeşitli bitki ve ürünlerden üretilebilmekte ancak dünya şeker arzınınnın büyük bölümü; şeker kamışı ve pancardan üretilen sakaroz kökenli şeker ile mısır, buğday, patates gibi ürünlerden elde edilen nişasta kökenli olmak üzere iki ana grupta sınıflandırılmaktadır. Bunun yanında, sentetik şeker üretimi de yapılmaktadır. Genel olarak dünya şeker üretiminin yaklaşık % 80 i şeker kamışından, % 20 si de şeker pancarından oluşmaktadır. En büyük şeker üreticisi ülkeler Brezilya, Avrupa Birliği Ülkeleri, Hindistan, Çin, Meksika, Avustralya, Tayland, Pakistan ve Kolombiya dır. Şeker kamışından şeker üreten başlıca ülkeler Brezilya, Hindistan, Çin, Meksika, Avustralya, Tayland, ABD, Pakistan, Kolombiya ve Filipinlerdir. Şeker pancarından şeker üreten belli başlı ülkeler ise Avrupa Birliği Ülkeleri, ABD, Rusya, Türkiye, Ukrayna ve Japonya dır. Son 5 yılın dünya şeker üretimi, kamış ve pancar şekeri olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. Yıllar Pancar kökenli Kamış kökenli Toplam Değişim Üretim Değişim Üretim % Bin ton % Bin ton Üretim Bin ton Değişim % 2007/ (12) ,7 2008/ (7) (12) (11) 2009/ (0,3) ,6 2010/ (4) ,9 2011/ ,9 Kaynak : ISO World Sugar Balances, /2012 döneminde dünya şeker üretimi önceki döneme göre % 4,9 artarak bin ton olmuş, kamış kökenli şeker üretimi % 1, pancar kökenli şeker üretimi % 19 oranında artmıştır. 2011/2012 döneminde dünya şeker üretiminin % 78 i şeker kamışından, % 22 si şeker pancarından karşılanmıştır. Şeker üretiminde şeker pancarı payının giderek azaldığı görülmektedir. Şeker üretiminde bir diğer alternatif hammadde nişastadır. Nişasta büyük ölçüde mısırdan elde edilmekte ve 2010 üretimi 13,8 milyon ton düzeyindedir. Nişastadan üretilen şeker, sıvı ve ucuz olması nedeniyle tercih edilmektedir. I

8 Dünyada nişasta bazlı şeker üretimi yapan büyük üreticiler Amerika ve Asya Kıtasındadır. Dünyada yaklaşık milyon ton sakaroz kökenli, 12 milyon ton nişasta kökenli kalorili, 8 milyon ton sentetik kalorisiz tatlandırıcı üretilmektedir. AB ülkelerinde nişasta bazlı şeker üretimine % 2 kota ayrılmaktadır. Türkiye de ise nişasta bazlı şeker üretim kotası % 10 olup Bakanlar Kurulunun kotayı % 50 oranında artırma ve eksiltme yetkisi vardır. Bu yetki nişasta bazlı şeker üretim kotasını her yıl artırma yönünde kullanılmış olduğundan nişasta bazlı şeker üretimine ayrılan kota sürekli yükselmektedir. 2010/2011 pazarlama yılında kota % 50 oranında artırılmıştır. - Dünya şeker tüketimi: Dünya şeker tüketimini nüfus değişimi, hammaddeler, şekere alternatif tatlandırıcı fiyatları, tüketici tercihleri ve sağlıkla ilgili sorunlar etkilemektedir. Dünya beyaz şeker tüketimi, nüfus artışı ve kişi başına gelir artışına bağlı olarak artması gerekirken, alternatif tatlandırıcıların avantajlı fiyatı ve sağlık nedenleri ile olumsuz yönde etkilenmektedir. Alternatif tatlandırıcıların daha ucuz olması, kullanım kolaylığı, kullanıldıkları ürünlerin raf ömürlerinin uzunluğu, kalorilerinin düşüklüğü bu ürünlerin seçiminde rol oynamaktadır. Dünyada kişi başına şeker tüketimi ortalama 21,4 kg dır. Bazı ülkelerin kişi başına şeker tüketimleri ABD 30,5 kg, AB ülkeleri 33,7 kg, Hindistan 18,4 kg, İran 28 kg, Rusya 39,1kg, Japonya 19,2 kg, Brezilya 57,9 kg, Çin 10,5 kg dır. Türkiye de kişi başına yıllık şeker tüketimi ise 27,8 kg civarındadır. Son beş yılda dünya şeker tüketimi aşağıda gösterilmiştir. Avrupa Ülkeleri Bin ton Dünya 2007/ / / / / Kaynak: ISO World Sugar Balances, 2012 (Kayıt dışı tüketim dahildir.) Dünya şeker tüketimi önceki döneme göre % 2,1 oranında artarak 154 milyon ton olmuştur. II

9 - Dünya şeker ticareti: Dünya şeker ticaretini ekonomik faktörler yanında kota, vergi, ihracat sübvansiyonları gibi politik unsurlar da etkilemektedir. Dünyada en fazla şeker ithal eden ülkeler Rusya, BAE, Japonya, Endonezya, ABD, G. Kore ve Malezya dır. En büyük ihracatçı ülkeler ise Brezilya, Avustralya, BAE, Tayland ve G. Afrika dır. Brezilya, dünya ihracatının yaklaşık % 40 ını gerçekleştirmektedir. Son beş dönemin verilerine göre dünya şeker bilançosu, beyaz şeker olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmektedir. Bin ton 2007/ / / / /12 Üretim Tüketim İthalat İhracat Devre sonu stok Stok/Tüketim oranı % 45,85 37,56 34,28 34,05 33,90 Kaynak: ISO World Sugar Balances, Şubat /2011 döneminde dünya şeker üretimi 159,1 milyon ton, ithalatı 45,2 milyon ton, ihracatı 49 milyon ton olmuş, stokları 52,3 milyon ton olarak gerçekleşmiş, stok/tüketim oranı % 33,9 olmuştur. Son yıllarda kamış şekeri üretiminin şeker üretimi içindeki payının artması nedeniyle, pancar üreticisi ülkeler yurt içi üretimlerini sürdürebilmek için üretici desteklerini, ihracat teşviklerini, ithalat kotalarını, yüksek ithalat korumalarını daha yaygın olarak uygulamaya yönelmişlerdir. Şeker kamışından üretim yapan Brezilya, Avustralya, Tayland ve Hindistan dünyada en ucuz şekeri üretmektedir. Bu ülkelerde şeker maliyeti AB Ülkelerinin üretim maliyetinin 1/4 ü kadardır. Dünya Ticaret Örgütü Tarım Anlaşmasının 2005 yılında yürürlüğe girmesi ile pazara giriş, ihracat sübvansiyonları, iç desteklerde yeni ve daha liberal taahhütlerin benimsenmesi amaçlandığından şeker sektörü dış ticaretinin daha duyarlı hale gelmesi beklenmektedir. Temmuz 2006 da yürürlüğe giren AB Şeker Rejimi Rreformu, kota ve fiyat düzenlemelerini, telafi edici tedbirleri, yeniden yapılanma ile ilgili düzenlemeleri içermektedir. Bu suretle şeker üretiminde uzun dönemli bir gelecek, rekabet gücünü ve pazarı artırıp DTÖ ile sürdürülen çalışmalarda AB nin pozisyonunun güçlendirilmesi hedeflenmektedir. İhracat desteklerinin; gelişmiş ülkeler için 2013, gelişmekte olan III

10 ülkeler için 2016 yılı sonunda kaldırılması ve gümrük duvarlarında büyük indirimlerin yapılması söz konusudur. AB Şeker Reformu özetle; - Şekerde müdahale fiyatı yerine referans fiyat uygulaması getirerek, başlangıçta müdahale fiyatına eşit olan referans fiyatını (631,90 Euro/ton) 4 yılda kademeli olarak toplam % 36 oranında (404,4 Euro/ton) düşürmek ve 2009/10 pazarlama yılında beyaz şeker fiyatını sabitlemek, - Pancarda minimum fiyat uygulamasına devam etmek ve 43,63 Euro/ton olan pancar fiyatı 4 yılda % 39 azaltarak 2009/10 pazarlama yılında 26,29 Euro/ton olarak sabitlemek, - İlaç, kimya ve biyoetanol üretiminde kullanılacak şekeri üretim kotası dışında tutmak, kota fazlası şeker için yüksek vergi uygulamak (500 Euro/ton), - 4 yıllık gönüllü yeniden yapılandırma sistemi kurmak bu amaçla üretimden vazgeçen işletmelere kademeli olarak sırasıyla ilk iki yılda 730 Euro/ton, sonraki iki yılda da sırasıyla 625 Euro/ton, 520 Euro/ton ödeme yapmak, - Üreticilere üretim kotaları için 12 Euro/ton üretim vergisi uygulamak, kapanan fabrikaların çiftçilerine o yılın yeniden yapılanma yardımının % 10 u kadar yardım yapmak, gibi konuları içermektedir. Reform çalışmaları sonucu, istenilen hedefe büyük ölçüde ulaşılmış, şeker üretimi kotası 6,0 milyon ton indirilmiş olup, üretimin % 70 i 7 ülkede gerçekleştirilmektedir. AB şeker ve izoglükoz kotaları 13,3 milyon tonu şeker olmak üzere 14 milyon tona, fabrika sayısı 180 den 108 e düşürülmüştür. - Dünya şeker fiyatları: Şeker fiyatları, uluslararası ticareti yapılan ürünler arasında en değişken olanlardan biridir. Dünya şeker fiyatlarının oluşumunda, kamış şekerinin maliyetinin pancar şekerinin maliyetine göre çok düşük olması nedeniyle kamış şekeri belirleyici olmaktadır. AB de şeker fiyatları, pancar fiyatlarına bağlı olarak yüksektir. Şeker borsaya tabi bir ürün olup, dünyada şeker ticareti NewYork ham şeker borsası ile Londra daki beyaz şeker borsalarında yapılmaktadır. Londra Borsasında son üç yılın beyaz şeker fiyatları ortalama olarak; 2009 yılında 485 Dolar/ton, 2010 yılında 615 Dolar/ton, 2011 yılında 705 Dolar/ ton olarak gerçekleşmiştir. IV

11 B- Kuruluşun tarihçesi, Türkiye ekonomisindeki yeri ve gelişimi : Türkiye de şeker pancarından şeker üretmek için ilk girişimler 1840 yılında Arnavutköylü Dimitri Efendi tarafından yapılmış, elde edilen sonuçların olumsuz olması nedeniyle çalışmalar terk edilmiştir. 27 yıl sonra 1867 yılında Davutoğlu Karabet, 1879 da Fenerler imtiyaz sahibi Mechel Paşa, daha sonraları 1917 yılında Türk Alman ortak kuruluşu olan Zeniht Şirketi tarafından aynı şekilde girişimlerde bulunulmuş fakat sonuç alınamamıştır. Türkiye nin ilk şeker fabrikası, Alpullu tarihinde işletmeye açılmıştır lira sermaye ile kurulan fabrikanın ortaklarını Türkiye İş Bankası, T.C. Ziraat Bankası, Trakya Özel İdaresi ve özel kişiler oluşturmuştur. Bunu sonraki yıllarda diğer şeker fabrikalarının kurulması izlemiş, bu fabrikalar tarih ve 2850 sayılı Kanun ile T.C. Ziraat Bankası, T. İş Bankası ve Sümerbank tarafından kurulan T. Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi bünyesinde toplanmıştır. Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. ve bağlı ortaklıkları Özelleştirme Yüksek Kurulunun tarih, 2000/92 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsamına alınmış özelleştirme hazırlık çalışmalarının 6 ay içinde tamamlanmasına karar verilmiştir. Ancak Özelleştirme Yüksek Kurulunun değişik tarihli kararlarıyla bu süre sürekli uzatılmış ve tarih ve 2011/67 sayılı Kararla süre olarak belirlenmiştir Aralık 2000 tarihinden başlayarak özelleştirme kapsamında bulunan Şeker Şirketinin tüm kamu hisseleri tarih ve 2007/57 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı ile özelleştirme programına alınmıştır. Böylece 4046 sayılı Kanun kapsamına alınan şirket Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bağlanmış ve ana sözleşmesi yeniden düzenlenmiştir. Şeker-İş Sendikası tarafından, 2007/57 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararının iptali ve durdurulması istemiyle açılan dava sonucunda, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun tarihli kararı ile söz konusu kararın yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. Özelleştirme Yüksek Kurulunun tarihli Kararı ile Şirketin, tekrar özelleştirme programına alınmasına, fabrikaların coğrafi bağlı portföy grupları halinde, satış yöntemiyle özelleştirilmesine, özelleştirmenin iki yıl içerisinde tamamlanmasına karar verilmiştir. Diğer taraftan, Özelleştirme Yüksek Kurulunun tarih, 2005/130 sayılı Kararı ile Bor, Ereğli ve Ilgın şeker fabrikaları da özelleştirme programına alınmış ve Sümer Holding e bağlanarak Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ. sinin bünyesinden ayrılmıştır. Şeker-İş Sendikası tarafından açılan dava sonucunda, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından yürütmenin durdurulması kararı V

12 alınmıştır. Özelleştirme Yüksek Kurulunun tarih ve 2007/54 sayılı Kararına ile, söz konusu fabrikalar yeniden Şeker Şirketine bağlanmıştır. Türkiye de pancar şekeri üretimi, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. ye ait 25 şeker fabrikası, özel sektöre ait 8 şeker fabrikası (Amasya, Kayseri, Adapazarı, Konya, Çumra, Kütahya, Aksaray, Boğazlıyan) ile birlikte toplam 33 fabrikada yapılmaktadır. Türkiye de kurulu yıllık şeker üretim kapasitesi bin ton olup, bunun bin tonu pancar şekeri, 990 bin tonu nişasta bazlı şeker üreten tesislere aittir sayılı Şeker Kanunu ile yurt içi şeker rejiminin düzenlenmesi, üretiminin yurt içi talebe göre gerçekleştirilmesi, gerektiğinde ihracat yapılması, şeker üretiminde usul ve esaslar ile fiyatlandırma, pazarlama yöntemlerinin belirlenmesi ve nişasta bazlı şeker üretiminin kontrol altına alınması amaçlanmıştır. 2006/2007 pazarlama yılında başlatılan AB Şeker Reformu kapsamında, şeker destekleme fiyatı ve şeker pancarı minimum fiyatının önemli miktarda düşürülmesi, şeker kotalarının üye ülkeler arasında transfer edilebilmesini öngören yeniden yapılandırma konuları, ülkemiz şeker sektörünü tehdit eder boyuttadır. Diğer yandan bu reform sürecinde AB deki şeker üreticisi ülke sayısının düşürülmesi öngörülmekte olup önemli miktarda şeker açığı da oluşabilecektir. AB müktesebatına uyum kapsamında 4634 sayılı Şeker Kanununda; şeker pancarı ve şeker için asgari fiyat sisteminin oluşturulması, şeker kotalarının tek kota altında birleştirilmesi, şeker sanayinin yeniden yapılandırılması kapsamında geçici fon kurulması ile bu fondan şeker şirketleri ile pancar üreticilerine yapılacak yardımların esasları gibi konularda öncelikli yasal düzenlemelerin yapılması gerekecektir. Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. nin son beş yıllık çalışma sonuçları aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. VI

13 Artış Son veya iki yıl azalış Toplu bilgiler Ölçü farkı % Sermaye Bin TL Ödenmiş sermaye " Öz kaynaklar " ( ) (5) Yabancı kaynaklar " Finansman giderleri " Maddi duran varlık.(edinme değeri) " Maddi duran varlık.birikmiş amortisman " Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler Bin TL Yatırımların gerçekleşme oranı (nakdi) % Başlıca alım miktarı (pancar) Bin Ton (1.150) (11) Tüm alım tutarı Bin TL Başlıca (mal ve hizm.) üretim mik. (şeker) Bin Ton (45) (4) Tüm üretim tutarı (üretim maliyeti) Bin TL Üretim kapasitesi (pancar işleme) Ton/Gün (10.348) (10) Kapasiteden yararlanma oranı (hedef kap.) % (1) (1) Üretim verimliliği Ton/Saat 25,4 27, ,6 10 Başlıca satış miktarı (şeker) Bin Ton Net satış tutarı Bin TL Stoklar : -İlk madde ve malzeme Bin TL Yarı mamuller " Mamuller " Ticari mamuller " Diğer " Memur (ortalama) Kişi (5) (2) Sözleşmeli (ortalama) " (104) (5) İşçi (ortalama) " (584) (5) Personel için yapılan tüm giderler Bin TL Cari yıla ilişkin : -Memurlar için yapılan tüm giderler Bin TL Memur başına aylık ortalama gider TL Sözleşmeliler için yapılan tüm giderler Bin TL Sözleşmeli başına aylık ortalama gider TL İşçiler için yapılan tüm giderler Bin TL İşçi başına aylık ortalama gider (daimi işçi) TL Tahakkuk eden vergiler " (64.275) (35) GSYİH'ya katkı (üretici fiyatlarıyla) " GSYİH'ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) " (18.468) (2) GSMH'ya katkı (üretici fiyatlarıyla) " (18.468) (2) Faaliyet kârı veya zararı Bin TL ( ) (51.002) (14.661) (16.668) (14.756) (11) Dönem kârı veya zararı " (8.844) (59.750) ( ) (75.133) 126 Bilanço kârı veya zararı " (57.802) (57.802) (59.251) ( ) ( ) VII

14 Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi kurulduğu 1935 yılından bu yana pancardan şeker üretmekte ve Türk Tarımına öncülük etmekte, yıllara göre değişiklik göstermesine ve son yıllarda azalma göstermesine karşın yaklaşık bin üreticiye pancar ektirerek tarımı desteklemeyi sürdürmektedir. Şirket Özelleştirme Yüksek Kurulunun tarih, 2000/92 sayılı Kararıyla özelleştirme kapsamına, tarih ve 2007/57 sayılı Kararıyla da özelleştirme programına alınmıştır. Kuruluş 2011 yılı çalışmalarını 4046 sayılı Yasa kapsamında; ortalama personel, 25 şeker, 4 alkol, 5 makine, 1 elektromekanik aygıtlar, 1 tohum fabrikası ve 1 araştırma enstitüsü ile sürdürmüştür. Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin 2000 yılından bu yana özelleştirme sürecinde bulunması sebebiyle emekli olan nitelikli personelin yerine yenilerinin alınamaması, bütün fabrikalarda ihtiyaç duyulan yatırımların ödenek yetersizliği sebebiyle sürekli ertelenmesi, gerek personel gerekse teknik yönden çalışmaları durdurma noktasına getirdiği görülmüştür. Özelleştirme çalışmalarının bundan sonra da zaman alacağı dikkate alınarak Kurumun acil nitelikli personel ihtiyacının karşılanması konusunda bir çözüm bulunması zorunlu görülmektedir. Türkiye de şeker üretim faaliyetleri, 2001 yılında yürürlüğe giren 4634 sayılı Şeker Kanunu hükümleri ve bu yasayla kurulan Şeker Kurumu Kararları ile yapılan düzenlemeler çerçevesinde yürütülmektedir. Şeker Kurumu, ülkenin yıllık şeker tüketimini hesaplamakta ve şeker stokunu da dikkate alarak şeker üretim kotasını tespit etmektedir. Ülkenin şeker ihtiyacını karşılayacak düzeyde belirlenen kota, pancardan ve nişastadan şeker üreten üreticilere dağıtılmaktadır. Şeker Kurulu 2011/2012 pazarlama yılı için A şekeri kotasını bin ton olarak tespit etmiş, bunun % 90 ını pancar şekeri, % 10 unu nişasta şekeri üretilmesi yönünde karar almıştır. Şeker Kurumu öngördüğü kotayı halen şeker üreten kuruluşa ait 25 şeker fabrikası ile 8 özel sektör fabrikasına dağıtmıştır. Bu kapsamda Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketine 1.239,5 bin ton A şekeri kotası tahsis edilmiştir. Türkiye nin pancar şekeri üretim kapasitesi bin ton/yıldır. Bunun % 65 ine sahip olan şirketin pazar payı yıllara göre sürekli gerilemektedir. 2002/2003 pazarlama yılında % 57 olan pazar payı 2010/2011 pazarlama döneminde % 41 e inmiştir. Pazar payı kaybının en önemli nedenleri özel sektör fabrika sayısının artması ile mısırdan nişasta bazlı şeker üretim miktarının yükselmesi yanında; şirkete bağlı fabrikaların bir bölümünün geçmişte sosyal amaçlar gözetilerek kurulması ve kapasitelerinin düşük olması nedeniyle üretim maliyelerinin yüksekliğinin etkisidir. Ayrıca özel sektör fabrikaları ile nişasta bazlı şeker üreticilerinin maliyet ve fiyat açısından sahip olduğu avantaj ile yüksek yoğunluklu tatlandırıcı ithalatı da pazar payının düşmesinde etken durumundadır. VIII

15 Şeker Kurumu tarafından nişasta bazlı şeker üreticileri için tespit edilen kota, Bakanlar Kurulu kararlarıyla geçmiş yıllarda sürekli % 50 oranında arttırılmıştır. 2010/2011 pazarlama dönemi için tahsis edilen 244 bin ton kota, Bakanlar Kurulu kararıyla % 50 oranında, 2011/2012 pazarlama döneminin 244 bin ton olan kotası da % 35 oranında artırılarak 330 bin tona yükseltilmiştir. Kuruluşun yurt içinde girdi olarak şeker kullanıp ihraç edilecek gıda maddesi üreten imalatçı-ihracatçı firmalara dünya borsalarında oluşan fiyat baz alınarak şeker satması ve doğrudan yaptığı şeker dış satımından kaynaklanan zarar, görev zararı kapsamında Hazine tarafından karşılanmakta iken Şirketin özelleştirme kapsamına alınması nedeniyle Hazine Müsteşarlığı, 2003 yılının ikinci yarısından itibaren C şekeri iç satışından ve ihracatından oluşan zararı karşılamaya son vermiştir. Bu gelişmeye karşın, Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi şeker dış alımının önüne geçerek, şeker sanayinin ve pancar tarımının varlığını desteklemek amacıyla yurt içinde şekerli mamul üreterek ihraç eden veya ettiren firmalara zararına C şekeri satışına devam etmektedir yılında 61,5 milyon TL düzeyinde gerçekleşen C şekeri satış zararı, 2011 yılında A ve B kotası şekerden aktarılarak satılan 119 bin ton C şekeri karşılığı 41,8 milyon TL olmuştur. 2010/2011 pazarlama yılı içinde hektar alanda üretici pancar ekimi yapmış olup üretici pancar teslimi yapmıştır. Pancar rekoltesi ton olarak gerçekleşmiştir. Pancar ekim alanlarında bir önceki pazarlama yılına göre % 4, üretici sayısında % 14, toplam üretimde ise % 20 oranında düşüş meydana geldiği görülmüştür. Diğer taraftan Türkşekerin üretim maliyetleri, özel sektör firmaları ile karşılaştırıldığında oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Kurumun bu yüksek maliyetlerle özel sektör ile rekabet etmesi mümkün görülmemekte olup, aşağı çekilmesi için gerekli çalışmalar yapılmalıdır. Bunun için; pancar üretiminde yüksek verimli ve hastalıklara dayanıklı çeşitlerin seçilmesi, ekonomik olmayan kantarların kapatılması ve bu kantarlara bağlı üreticilerin pancarlarının fabrikalara tesliminin sağlanması ile fabrikalar arası taşımanın azaltılması, pancar boşaltma ve temizleme makinelerinin etkin kullanılması, pancar analiz laboratuarlarının tam gün çalıştırılması, enerji, işgücü ve zamandan tasarruf sağlanması önemli görülmektedir. Şeker fabrikalarının yakıt ve enerji sarfiyatları azaltılmalıdır. Fabrikaların yakıt tüketimini azaltacak yatırımlara öncelik verilmesinin yanında fabrikalarda doğal gaza dönüşüm eğilimi ileriye dönük ekonomik gelişmeler dikkate alınarak değerlendirilmeli, en ucuz yakıtın yurt içinden sağlanan linyit kömürü olduğu dikkate alınmalıdır yılında önceki yılında daha fazla şeker satılması ile bölgelerinde yeterli pancar ekilmediği için Susurluk ve Çarşamba şeker fabrikalarının üretim dışı IX

16 bırakılması nedeniyle işletme faaliyeti zararında önceki yıla göre iyileşme olmasına karşın; uzun süre yüksek miktarda şeker stoku tutulmasına devam edilmesi yanında şeker satışlarının yetersiz kalmasından ötürü Şirket yabancı kaynak kullanmak durumunda kalmış ve ödenen 51,7 milyon TL faiz ile Susurluk ve Çarşamba fabrikalarına ait 38,3 milyon TL çalışmayan kısım giderlerinin de etkisi sonucu 2011 dönemini 134,9 milyon TL zararla kapatmıştır. Öneriler : Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin 2011 yılı çalışmaları üzerinde Sayıştay tarafından yapılan incelemeler sonucunda getirilen öneriler aşağıdadır. 1-Özelleştirmenin öngörülen sürede gerçekleşmemesi ve özelleştirme süreci tamamlanıncaya kadar faaliyetini sürdürmek durumunda olan kuruluşta, çalışmalarının sağlıklı yürütülmesini aksatacak düzeye ulaşan nitelikli personel açığı ile işçi noksanlığının kısa sürede giderilmesi (Sayfa: 9), 2- Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi nde devam eden yapısal sorunların çözülebilmesini teminen; -İklim özellikleri sebebiyle yeterli miktarda ve kaliteli pancar üretilemeyen bölgelerdeki pancar üreticilerinin, daha ekonomik olan alternatif ürünlere yönlendirilmesi, üretim dışı kalacak olan fabrikaların personel ve ekipmanlarının ihtiyaç önceliklerine göre diğer fabrikalara dağıtılması, -Şeker üretiminde verimliliğin artırılabilmesi için pancar üretim kotalarının yüksek verim ve kalitede pancar üretilebilen bölgelere kaydırılması, -Üretim dışı kalacak olan fabrikalara bağlı pancar bölgelerinde sözleşme gereği alınması zorunlu olan taahhütlerin ise en yakın fabrikalara nakledilerek işlenmesi hususlarında tedbir alınması ve yetkili merciler nezdinde girişimlerde bulunulması (Sayfa: 44), 3- Türkşekerde tesellüm edilen pancarın fabrikalara nakledilmesinde merkez kantarı ve dış kantar çiftçilerine yapılan farklı pancar nakliye ödemeleri, çiftçiler arasında gelir adaletsizliğine sebep olduğundan pancar nakliyelerinde fabrika merkezine olan mesafeler dikkate alınarak, fabrikaya aynı mesafede olan çiftçilerin aynı ücreti almalarını sağlayacak bir pancar nakliye ödeme sisteminin getirilmesi (Sayfa: 47), 4-Pancar alımında fire tespitlerinin ve bedele esas şeker tayininin daha sağlıklı yapılabilmesi için; - Pancar analiz laboratuarlarında hizmetin şirketin kadrolu elemanlarınca yürütülmesi, X

17 -Kamyonlarda yüklü pancardan fire alınırken sürekli aynı kısımdan değil, zaman zaman farklı kısımlardan da numune alınması, - İhtiyaç duyulan fabrikalarda pancar analiz laboratuarlarında numune alma ünitesinin ikiye çıkarılması ve tam kapasitede çalıştırılması (Sayfa: 50), 5- Şirketin faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesinin önündeki önemli engellerden birisi olan şeker stoklarının azaltılmasının iç piyasaya yapılan satışlarla mümkün olmaması ve şirketin şeker maliyetleri ile dünya şeker fiyatları arasında büyük bir farkın bulunması, ihracat yapılması durumunda söz konusu fiyat farkından doğacak zararın Hazine tarafından karşılanmaması sebebiyle, sektörde faaliyet gösteren şirketlerden alınacak katkı paylarıyla Hazineye yük olmadan sektörü kendi içinde finanse edebilecek Şeker İhracatını Destekleme Fonu kurulması için çalışma yapılması ve yetkili merciler nezdinde girişimlerde bulunulması (Sayfa: 52), 6- Kampanya döneminde fabrikalarda meydana gelen yaş pancar posası ile ilgili olarak; üretim sırasında meydana gelecek iş gücü ve zaman kayıplarını önlemek, çiftçilerin istihkak kartlarını satmaları sebebiyle bazı fabrikaların çevresinde meydana gelen yapılanmaların olumsuz etkilerini bertaraf etmek amacıyla, fabrikalarca dağıtılan istihkak yaş pancar posasının dağıtımı tamamlandıktan sonra arta kalan posanın peşin bedelle satılması yerine,o yıl pancar üreten çiftçilere pancar üretim miktarlarına göre eşit oranda dağıtılması ve tespit edilecek fiyat üzerinden oluşacak bedelin pancar bedeli ödemeleri sırasında üreticiden tahsil edilmesi (Sayfa: 56), 7-Türkşekere bağlı fabrikalarda insan sağlığı ve hijyene uygun koşullarda üretim yapılabilmesi için, fabrikalar öncelik sırasına alınmalı ve rafineri kısmındaki şekerle temas eden makine ve aksamların krom nikel malzeme ile değiştirilmesi hususunda ilgili makamlar nezdinde girişimlerde bulunularak gerekli yatırımların bir an önce yapılması (Sayfa: 63), 8-Erzurum Şeker Fabrikası stoklarında 1993 yılından bu yana bekleyen, niteliği bozulduğu için kullanılma imkânı bulunmayan 410,6 ton fuel-oil 6 nın çevre kirliliğine neden olabileceği dikkate alınarak; bugüne kadar sürdürülen satış çalışmalarından olumlu sonuç alınamaması sebebiyle daha fazla zaman yitirilmeden 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde lisans sahibi firmalara bedeli ödenmek suretiyle bertaraf ettirilmesi (Sayfa: 70, 118), 9-Makine fabrikalarının mevcut durumları, imalatları, maliyetleri, kârlılıkları ve piyasa ile rekabet edebilme imkânları gibi hususlarda gerçekçi bir değerlendirme yapılarak, üretim faaliyetlerinin konumu ve şartları uygun olan iki fabrikada toplanmasının değerlendirilmesi, diğer fabrikalarda üretimin durdurulması, üretim XI

18 faaliyetinde bulunması uygun görülecek iki fabrikada ise ekonomik çalışma şartlarının oluşturulması için gerekli tedbirlerin alınması (Sayfa: 77), 10-Şeker Şirketinin ürettiği şekerin üretim maliyetinin düşürülmesi konusunda; - Pancar üretiminde; yüksek verimli, hastalıklara dayanıklı pancar tohumlarının kullanılması, - Ekonomik olmayan kantarların kapatılması, bazı kantarların birleştirilmesi, üretici pancarlarının fabrika merkezlerine tesliminin teşvik edilmesi, fabrikalar arası taşımanın azaltılması, - Pancar boşaltma ve temizleme makinelerinin etkin kullanılması, pancar analiz laboratuarlarının tam gün ve şirket personeli ile çalıştırılması hususlarında tedbir alınması (Sayfa: 89,90), 11-Mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. ye ait olan ve Özelleştirme Yüksek Kurulunun Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. deki kamu hisselerinin satışını onaylayan kararında yer almayan m 2 arsanın; malikinin yazılı beyanı veya kesinleşmiş mahkeme kararı olmadan, alıcını talebi üzerine ve Türk Medeni Kanunu hükümlerine uyulmadan Kütahya Şeker fabrikası A.Ş. adına yapılan tescil işleminin iptali için gerekli yasal işlemlerin başlatılması (Sayfa: 124), 12-Raporun ilgili bölümlerinde yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine getirilmesi. Sonuç: Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin tarihindeki kendi Genel Kurulunda kabul edilen 2011 yılı Bilançosu ve ,69 Türk Lirası dönem zararı ile kapanan gelir tablosu genel görüşmeye sunulur. XII

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı Merkezi Bağlı olduğu kuruluş

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı : Aras Elektrik Dağıtım

Detaylı

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen kuruluşun ; Unvanı :

Detaylı

BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU

BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun gereğince düzenlenmiştir. Kuruluş Unvanı : Boğaziçi Elektrik Dağıtım

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 8.6.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun ünvanı

Detaylı

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen Kuruluşun Unvanı Merkezi : Gediz

Detaylı

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen Kuruluşun ;

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEMSAN) 2013 YILI DENETİM RAPORU

TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEMSAN) 2013 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEMSAN) 2013 YILI DENETİM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.06.1984

Detaylı

TÜRKİYE PETROLLERİ PETROL DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI DENETİM RAPORU

TÜRKİYE PETROLLERİ PETROL DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI DENETİM RAPORU TÜRKİYE PETROLLERİ PETROL DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI DENETİM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 3346 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun Adı Merkez İlgili Kuruluş

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2011 YILI RAPORU

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2011 YILI RAPORU TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun ünvanı : Türkiye Elektrik

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. EMLAK KONUT GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1.1.2013-18.11.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. EMLAK KONUT GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1.1.2013-18.11.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI EMLAK KONUT GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1.1.2013-18.11.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca düzenlenmiş ve Rapor

Detaylı

TÜRKİYE ŞEKER SEKTÖRÜ

TÜRKİYE ŞEKER SEKTÖRÜ Sayfa No DÜNYA ŞEKER DURUMU 1-3 SUNUŞ 4 DÜNYA DURUMU 4-9 ÜRETİM 10-11 TÜKETİM 12-14 FİYATLAR 15 TİCARET 15-16 İHRACAT 16-17 İTHALAT 18-21 AVRUPA BİRLİĞİ 22-23 DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ 24 HFCS ÜRETİMİ TÜRKİYE

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme Kurulu nun 02.10.2013

Detaylı

İSTANBUL ALTIN BORSASI 2011 YILI RAPORU

İSTANBUL ALTIN BORSASI 2011 YILI RAPORU İSTANBUL ALTIN BORSASI 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile Başbakanlığın 10.05.2007 tarih ve 10671 sayılı yazısına ekli TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunca alınan

Detaylı

KURUMU GÜNEY MÜESSESESİ TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI RAPORU

KURUMU GÜNEY MÜESSESESİ TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI RAPORU TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU SINIRLI SORUMLU GÜNEY EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ 2012 YILI RAPORU TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay

Detaylı

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2012 YILI RAPORU

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2012 YILI RAPORU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun, 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiş Rapor

Detaylı

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. ( TDİ ) 2012 YILI RAPORU

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. ( TDİ ) 2012 YILI RAPORU TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. ( TDİ ) 2012 YILI RAPORU Bu rapor 24.11.1984 tarih ve 4046 sayılı Kanun gereğince, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş; Rapor Değerlendirme Kurulu

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI 2011 YILI RAPORU

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI 2011 YILI RAPORU İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile Başbakanlığın 10.05.2007 tarih ve 10671 sayılı yazısına ekli TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunca

Detaylı

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI RAPORU

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI RAPORU TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 02.03.1984 tarih ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu uyarınca düzenlenmiştir. KISALTMALAR: TOKİ

Detaylı

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. (MKK) 2011 YILI RAPORU

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. (MKK) 2011 YILI RAPORU MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. (MKK) 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 02.04.1987 tarih ve 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet

Detaylı

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI RAPORU

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI RAPORU KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun, 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiştir. Teşebbüsün adı : Kıyı Emniyeti

Detaylı

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. (TÜRKSAT) 2012 YILI RAPORU

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. (TÜRKSAT) 2012 YILI RAPORU TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. (TÜRKSAT) 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 6085 sayılı Kanun ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu nun 1.3.2005 tarihli Kararı

Detaylı

ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU

ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU HİZMETE ÖZEL T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile Başbakanlığın 11.12.1992 tarih ve 2366 sayılı yazısına ekli

Detaylı

2013-2017 STRATEJİK PLANI

2013-2017 STRATEJİK PLANI 2013-2017 STRATEJİK PLANI Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN, RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İHTİYAT HALİNE GETİRMİŞ MİLLETLER, EVVELA

Detaylı

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. (TÜRKSAT) 2011 YILI RAPORU

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. (TÜRKSAT) 2011 YILI RAPORU TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. (TÜRKSAT) 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 6085 sayılı Kanun ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu nun 1.3.2005 tarihli Kararı

Detaylı

2 PERFORMANS PROGRAMI

2 PERFORMANS PROGRAMI 2 PERFORMANS PROGRAMI 3 PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS PROGRAMI 2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 4 PERFORMANS PROGRAMI 5 PERFORMANS PROGRAMI BAKAN SUNUŞU Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca

Detaylı

Kamu İşletmeleri Raporu. www.hazine.gov.tr

Kamu İşletmeleri Raporu. www.hazine.gov.tr 1 BASKI TASARIM Kazım Karabekir Caddesi No: 95/47 06060 İskitler / ANKARA T.: 0(312)342 42 55 (pbx) F.: 0(312) 341 77 64 E.: info@7punto.com w.: www.7punto.com 2 Raporla ilgili görüş ve önerileriniz için

Detaylı

KONSOLİDE BÜTÇE TRANSFERLERİ İÇİNDE KİT TRANSFERLERİNİN YERİ (1995-2004)

KONSOLİDE BÜTÇE TRANSFERLERİ İÇİNDE KİT TRANSFERLERİNİN YERİ (1995-2004) T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONSOLİDE BÜTÇE TRANSFERLERİ İÇİNDE KİT TRANSFERLERİNİN YERİ (1995-2004) EBRU AYYILDIZ (SAYIN) DEVLET BÜTÇE UZMANLIĞI ARAŞTIRMA RAPORU Ankara,

Detaylı

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2011 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2011 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İ A. Kısaca Grup ve Dönem İçinde Görev Yapan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. ( Şirket ) 1971 yılında Söke, Aydın da kurulmuş olup 19 Ocak 2011 tarihinde gerçekleşen

Detaylı