TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ 2011 YILI RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ 2011 YILI RAPORU"

Transkript

1 TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ 2011 YILI RAPORU

2 Bu rapor; tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunlar uyarınca düzenlenmiştir.

3 Raporda yer alan kısaltmalar BAE DAP DPT GAP EMAF TTK ÖİB DTÖ : Birleşik Arap Emirlikleri : Doğu Anadolu Projesi : Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı : Güneydoğu Anadolu Projesi : Elektromekanik Aygıtlar Fabrikası : Türk Ticaret Kanunu : Özelleştirme İdaresi Başkanlığı : Dünya Ticaret Örgütü

4 Kuruluşun unvanı : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Kuruluşun merkezi : Ankara Bağlı olduğu kuruluş : Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Sermaye durumu Ortaklar Sermaye Taahhüt edilen Ödenen Ödenmemiş Hisse adedi (Bin) Bin TL % Bin TL Bin TL Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Toplam IV

5 Karar Organı (Yönetim Kurulu) Karar organındaki Ünvanı Adı ve soyadı Temsil ettiği bakanlık veya kuruluş Kuruluştaki görevi veya mesleği Görevli bulunduğu süre Başlama tarihi Ayrılış tarihi 1-Başkan Mehmet Azmi AKSU T.Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdür Devam ediyor 2- Üye Özer KONTOĞLU Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Devam ediyor 3-Üye Dr. Ali Kemal SAYIN Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Çal.ve Sos. Güv. Bk. ÇalışmaGgenel Md Devam ediyor 4-Üye Celalettin OKÇU Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Proje Grup Başkanı Devam ediyor 5-Üye Hayriye MIHÇAK Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Emekli Üye Metin AKDAMAR Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Maliye Bakanlığı, Özel Kalem Müdürü Hasan KARAÇAM Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Devam ediyor 7-Üye Veysel TEKELİOĞLU Özelleştirme İdaresi Başkanlığı İstihdam Daire Başkanı Devam ediyor Denetim Kurulu Karar organındaki unvanı Adı ve soyadı Temsil ettiği bakanlık veya kuruluş Kuruluştaki görevi veya mesleği Görevli bulunduğu süre Başlama tarihi Ayrılış tarihi 1-Üye Mustafa YURDABAK Özelleştirmeİdaresi Başkanlığı Uzman Devam ediyor 2-Üye Sibel ERGÜN Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman yardımcısı

6 İÇİNDEKİLER I. TOPLU BAKIŞ A-Dünyada şeker üretimi ve şekerin dünya ekonomisindeki yeri B-Kuruluşun tarihçesi ve Türkiye Ekonomisindeki yeri C-Öneriler II. İDARİ BÜNYE A- Mevzuat B- Teşkilat C- Personel durumu III. MALİ BÜNYE A-Mali durum B-Mali sonuçlar IV. İŞLETME ÇALIŞMALARI A-İşletme bütçesinin genel durumu B-Finansman C-Giderler D-Tedarik işleri E-Üretim ve maliyetler F-Pazarlama H-İşletme sonuçları J-Kalkınma planı ve yıllık programlar V. BİLANÇO Aktif Pasif VI. GELİR TABLOSU VII. EKLER Sayfa I I IV X

7 I.TOPLU BAKIŞ A- Dünya şeker üretimi ve şeker üretiminin dünya ekonomisindeki yeri: - Dünya şeker üretimi: Şeker çeşitli bitki ve ürünlerden üretilebilmekte ancak dünya şeker arzınınnın büyük bölümü; şeker kamışı ve pancardan üretilen sakaroz kökenli şeker ile mısır, buğday, patates gibi ürünlerden elde edilen nişasta kökenli olmak üzere iki ana grupta sınıflandırılmaktadır. Bunun yanında, sentetik şeker üretimi de yapılmaktadır. Genel olarak dünya şeker üretiminin yaklaşık % 80 i şeker kamışından, % 20 si de şeker pancarından oluşmaktadır. En büyük şeker üreticisi ülkeler Brezilya, Avrupa Birliği Ülkeleri, Hindistan, Çin, Meksika, Avustralya, Tayland, Pakistan ve Kolombiya dır. Şeker kamışından şeker üreten başlıca ülkeler Brezilya, Hindistan, Çin, Meksika, Avustralya, Tayland, ABD, Pakistan, Kolombiya ve Filipinlerdir. Şeker pancarından şeker üreten belli başlı ülkeler ise Avrupa Birliği Ülkeleri, ABD, Rusya, Türkiye, Ukrayna ve Japonya dır. Son 5 yılın dünya şeker üretimi, kamış ve pancar şekeri olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. Yıllar Pancar kökenli Kamış kökenli Toplam Değişim Üretim Değişim Üretim % Bin ton % Bin ton Üretim Bin ton Değişim % 2007/ (12) ,7 2008/ (7) (12) (11) 2009/ (0,3) ,6 2010/ (4) ,9 2011/ ,9 Kaynak : ISO World Sugar Balances, /2012 döneminde dünya şeker üretimi önceki döneme göre % 4,9 artarak bin ton olmuş, kamış kökenli şeker üretimi % 1, pancar kökenli şeker üretimi % 19 oranında artmıştır. 2011/2012 döneminde dünya şeker üretiminin % 78 i şeker kamışından, % 22 si şeker pancarından karşılanmıştır. Şeker üretiminde şeker pancarı payının giderek azaldığı görülmektedir. Şeker üretiminde bir diğer alternatif hammadde nişastadır. Nişasta büyük ölçüde mısırdan elde edilmekte ve 2010 üretimi 13,8 milyon ton düzeyindedir. Nişastadan üretilen şeker, sıvı ve ucuz olması nedeniyle tercih edilmektedir. I

8 Dünyada nişasta bazlı şeker üretimi yapan büyük üreticiler Amerika ve Asya Kıtasındadır. Dünyada yaklaşık milyon ton sakaroz kökenli, 12 milyon ton nişasta kökenli kalorili, 8 milyon ton sentetik kalorisiz tatlandırıcı üretilmektedir. AB ülkelerinde nişasta bazlı şeker üretimine % 2 kota ayrılmaktadır. Türkiye de ise nişasta bazlı şeker üretim kotası % 10 olup Bakanlar Kurulunun kotayı % 50 oranında artırma ve eksiltme yetkisi vardır. Bu yetki nişasta bazlı şeker üretim kotasını her yıl artırma yönünde kullanılmış olduğundan nişasta bazlı şeker üretimine ayrılan kota sürekli yükselmektedir. 2010/2011 pazarlama yılında kota % 50 oranında artırılmıştır. - Dünya şeker tüketimi: Dünya şeker tüketimini nüfus değişimi, hammaddeler, şekere alternatif tatlandırıcı fiyatları, tüketici tercihleri ve sağlıkla ilgili sorunlar etkilemektedir. Dünya beyaz şeker tüketimi, nüfus artışı ve kişi başına gelir artışına bağlı olarak artması gerekirken, alternatif tatlandırıcıların avantajlı fiyatı ve sağlık nedenleri ile olumsuz yönde etkilenmektedir. Alternatif tatlandırıcıların daha ucuz olması, kullanım kolaylığı, kullanıldıkları ürünlerin raf ömürlerinin uzunluğu, kalorilerinin düşüklüğü bu ürünlerin seçiminde rol oynamaktadır. Dünyada kişi başına şeker tüketimi ortalama 21,4 kg dır. Bazı ülkelerin kişi başına şeker tüketimleri ABD 30,5 kg, AB ülkeleri 33,7 kg, Hindistan 18,4 kg, İran 28 kg, Rusya 39,1kg, Japonya 19,2 kg, Brezilya 57,9 kg, Çin 10,5 kg dır. Türkiye de kişi başına yıllık şeker tüketimi ise 27,8 kg civarındadır. Son beş yılda dünya şeker tüketimi aşağıda gösterilmiştir. Avrupa Ülkeleri Bin ton Dünya 2007/ / / / / Kaynak: ISO World Sugar Balances, 2012 (Kayıt dışı tüketim dahildir.) Dünya şeker tüketimi önceki döneme göre % 2,1 oranında artarak 154 milyon ton olmuştur. II

9 - Dünya şeker ticareti: Dünya şeker ticaretini ekonomik faktörler yanında kota, vergi, ihracat sübvansiyonları gibi politik unsurlar da etkilemektedir. Dünyada en fazla şeker ithal eden ülkeler Rusya, BAE, Japonya, Endonezya, ABD, G. Kore ve Malezya dır. En büyük ihracatçı ülkeler ise Brezilya, Avustralya, BAE, Tayland ve G. Afrika dır. Brezilya, dünya ihracatının yaklaşık % 40 ını gerçekleştirmektedir. Son beş dönemin verilerine göre dünya şeker bilançosu, beyaz şeker olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmektedir. Bin ton 2007/ / / / /12 Üretim Tüketim İthalat İhracat Devre sonu stok Stok/Tüketim oranı % 45,85 37,56 34,28 34,05 33,90 Kaynak: ISO World Sugar Balances, Şubat /2011 döneminde dünya şeker üretimi 159,1 milyon ton, ithalatı 45,2 milyon ton, ihracatı 49 milyon ton olmuş, stokları 52,3 milyon ton olarak gerçekleşmiş, stok/tüketim oranı % 33,9 olmuştur. Son yıllarda kamış şekeri üretiminin şeker üretimi içindeki payının artması nedeniyle, pancar üreticisi ülkeler yurt içi üretimlerini sürdürebilmek için üretici desteklerini, ihracat teşviklerini, ithalat kotalarını, yüksek ithalat korumalarını daha yaygın olarak uygulamaya yönelmişlerdir. Şeker kamışından üretim yapan Brezilya, Avustralya, Tayland ve Hindistan dünyada en ucuz şekeri üretmektedir. Bu ülkelerde şeker maliyeti AB Ülkelerinin üretim maliyetinin 1/4 ü kadardır. Dünya Ticaret Örgütü Tarım Anlaşmasının 2005 yılında yürürlüğe girmesi ile pazara giriş, ihracat sübvansiyonları, iç desteklerde yeni ve daha liberal taahhütlerin benimsenmesi amaçlandığından şeker sektörü dış ticaretinin daha duyarlı hale gelmesi beklenmektedir. Temmuz 2006 da yürürlüğe giren AB Şeker Rejimi Rreformu, kota ve fiyat düzenlemelerini, telafi edici tedbirleri, yeniden yapılanma ile ilgili düzenlemeleri içermektedir. Bu suretle şeker üretiminde uzun dönemli bir gelecek, rekabet gücünü ve pazarı artırıp DTÖ ile sürdürülen çalışmalarda AB nin pozisyonunun güçlendirilmesi hedeflenmektedir. İhracat desteklerinin; gelişmiş ülkeler için 2013, gelişmekte olan III

10 ülkeler için 2016 yılı sonunda kaldırılması ve gümrük duvarlarında büyük indirimlerin yapılması söz konusudur. AB Şeker Reformu özetle; - Şekerde müdahale fiyatı yerine referans fiyat uygulaması getirerek, başlangıçta müdahale fiyatına eşit olan referans fiyatını (631,90 Euro/ton) 4 yılda kademeli olarak toplam % 36 oranında (404,4 Euro/ton) düşürmek ve 2009/10 pazarlama yılında beyaz şeker fiyatını sabitlemek, - Pancarda minimum fiyat uygulamasına devam etmek ve 43,63 Euro/ton olan pancar fiyatı 4 yılda % 39 azaltarak 2009/10 pazarlama yılında 26,29 Euro/ton olarak sabitlemek, - İlaç, kimya ve biyoetanol üretiminde kullanılacak şekeri üretim kotası dışında tutmak, kota fazlası şeker için yüksek vergi uygulamak (500 Euro/ton), - 4 yıllık gönüllü yeniden yapılandırma sistemi kurmak bu amaçla üretimden vazgeçen işletmelere kademeli olarak sırasıyla ilk iki yılda 730 Euro/ton, sonraki iki yılda da sırasıyla 625 Euro/ton, 520 Euro/ton ödeme yapmak, - Üreticilere üretim kotaları için 12 Euro/ton üretim vergisi uygulamak, kapanan fabrikaların çiftçilerine o yılın yeniden yapılanma yardımının % 10 u kadar yardım yapmak, gibi konuları içermektedir. Reform çalışmaları sonucu, istenilen hedefe büyük ölçüde ulaşılmış, şeker üretimi kotası 6,0 milyon ton indirilmiş olup, üretimin % 70 i 7 ülkede gerçekleştirilmektedir. AB şeker ve izoglükoz kotaları 13,3 milyon tonu şeker olmak üzere 14 milyon tona, fabrika sayısı 180 den 108 e düşürülmüştür. - Dünya şeker fiyatları: Şeker fiyatları, uluslararası ticareti yapılan ürünler arasında en değişken olanlardan biridir. Dünya şeker fiyatlarının oluşumunda, kamış şekerinin maliyetinin pancar şekerinin maliyetine göre çok düşük olması nedeniyle kamış şekeri belirleyici olmaktadır. AB de şeker fiyatları, pancar fiyatlarına bağlı olarak yüksektir. Şeker borsaya tabi bir ürün olup, dünyada şeker ticareti NewYork ham şeker borsası ile Londra daki beyaz şeker borsalarında yapılmaktadır. Londra Borsasında son üç yılın beyaz şeker fiyatları ortalama olarak; 2009 yılında 485 Dolar/ton, 2010 yılında 615 Dolar/ton, 2011 yılında 705 Dolar/ ton olarak gerçekleşmiştir. IV

11 B- Kuruluşun tarihçesi, Türkiye ekonomisindeki yeri ve gelişimi : Türkiye de şeker pancarından şeker üretmek için ilk girişimler 1840 yılında Arnavutköylü Dimitri Efendi tarafından yapılmış, elde edilen sonuçların olumsuz olması nedeniyle çalışmalar terk edilmiştir. 27 yıl sonra 1867 yılında Davutoğlu Karabet, 1879 da Fenerler imtiyaz sahibi Mechel Paşa, daha sonraları 1917 yılında Türk Alman ortak kuruluşu olan Zeniht Şirketi tarafından aynı şekilde girişimlerde bulunulmuş fakat sonuç alınamamıştır. Türkiye nin ilk şeker fabrikası, Alpullu tarihinde işletmeye açılmıştır lira sermaye ile kurulan fabrikanın ortaklarını Türkiye İş Bankası, T.C. Ziraat Bankası, Trakya Özel İdaresi ve özel kişiler oluşturmuştur. Bunu sonraki yıllarda diğer şeker fabrikalarının kurulması izlemiş, bu fabrikalar tarih ve 2850 sayılı Kanun ile T.C. Ziraat Bankası, T. İş Bankası ve Sümerbank tarafından kurulan T. Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi bünyesinde toplanmıştır. Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. ve bağlı ortaklıkları Özelleştirme Yüksek Kurulunun tarih, 2000/92 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsamına alınmış özelleştirme hazırlık çalışmalarının 6 ay içinde tamamlanmasına karar verilmiştir. Ancak Özelleştirme Yüksek Kurulunun değişik tarihli kararlarıyla bu süre sürekli uzatılmış ve tarih ve 2011/67 sayılı Kararla süre olarak belirlenmiştir Aralık 2000 tarihinden başlayarak özelleştirme kapsamında bulunan Şeker Şirketinin tüm kamu hisseleri tarih ve 2007/57 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı ile özelleştirme programına alınmıştır. Böylece 4046 sayılı Kanun kapsamına alınan şirket Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bağlanmış ve ana sözleşmesi yeniden düzenlenmiştir. Şeker-İş Sendikası tarafından, 2007/57 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararının iptali ve durdurulması istemiyle açılan dava sonucunda, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun tarihli kararı ile söz konusu kararın yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. Özelleştirme Yüksek Kurulunun tarihli Kararı ile Şirketin, tekrar özelleştirme programına alınmasına, fabrikaların coğrafi bağlı portföy grupları halinde, satış yöntemiyle özelleştirilmesine, özelleştirmenin iki yıl içerisinde tamamlanmasına karar verilmiştir. Diğer taraftan, Özelleştirme Yüksek Kurulunun tarih, 2005/130 sayılı Kararı ile Bor, Ereğli ve Ilgın şeker fabrikaları da özelleştirme programına alınmış ve Sümer Holding e bağlanarak Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ. sinin bünyesinden ayrılmıştır. Şeker-İş Sendikası tarafından açılan dava sonucunda, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından yürütmenin durdurulması kararı V

12 alınmıştır. Özelleştirme Yüksek Kurulunun tarih ve 2007/54 sayılı Kararına ile, söz konusu fabrikalar yeniden Şeker Şirketine bağlanmıştır. Türkiye de pancar şekeri üretimi, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. ye ait 25 şeker fabrikası, özel sektöre ait 8 şeker fabrikası (Amasya, Kayseri, Adapazarı, Konya, Çumra, Kütahya, Aksaray, Boğazlıyan) ile birlikte toplam 33 fabrikada yapılmaktadır. Türkiye de kurulu yıllık şeker üretim kapasitesi bin ton olup, bunun bin tonu pancar şekeri, 990 bin tonu nişasta bazlı şeker üreten tesislere aittir sayılı Şeker Kanunu ile yurt içi şeker rejiminin düzenlenmesi, üretiminin yurt içi talebe göre gerçekleştirilmesi, gerektiğinde ihracat yapılması, şeker üretiminde usul ve esaslar ile fiyatlandırma, pazarlama yöntemlerinin belirlenmesi ve nişasta bazlı şeker üretiminin kontrol altına alınması amaçlanmıştır. 2006/2007 pazarlama yılında başlatılan AB Şeker Reformu kapsamında, şeker destekleme fiyatı ve şeker pancarı minimum fiyatının önemli miktarda düşürülmesi, şeker kotalarının üye ülkeler arasında transfer edilebilmesini öngören yeniden yapılandırma konuları, ülkemiz şeker sektörünü tehdit eder boyuttadır. Diğer yandan bu reform sürecinde AB deki şeker üreticisi ülke sayısının düşürülmesi öngörülmekte olup önemli miktarda şeker açığı da oluşabilecektir. AB müktesebatına uyum kapsamında 4634 sayılı Şeker Kanununda; şeker pancarı ve şeker için asgari fiyat sisteminin oluşturulması, şeker kotalarının tek kota altında birleştirilmesi, şeker sanayinin yeniden yapılandırılması kapsamında geçici fon kurulması ile bu fondan şeker şirketleri ile pancar üreticilerine yapılacak yardımların esasları gibi konularda öncelikli yasal düzenlemelerin yapılması gerekecektir. Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. nin son beş yıllık çalışma sonuçları aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. VI

13 Artış Son veya iki yıl azalış Toplu bilgiler Ölçü farkı % Sermaye Bin TL Ödenmiş sermaye " Öz kaynaklar " ( ) (5) Yabancı kaynaklar " Finansman giderleri " Maddi duran varlık.(edinme değeri) " Maddi duran varlık.birikmiş amortisman " Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler Bin TL Yatırımların gerçekleşme oranı (nakdi) % Başlıca alım miktarı (pancar) Bin Ton (1.150) (11) Tüm alım tutarı Bin TL Başlıca (mal ve hizm.) üretim mik. (şeker) Bin Ton (45) (4) Tüm üretim tutarı (üretim maliyeti) Bin TL Üretim kapasitesi (pancar işleme) Ton/Gün (10.348) (10) Kapasiteden yararlanma oranı (hedef kap.) % (1) (1) Üretim verimliliği Ton/Saat 25,4 27, ,6 10 Başlıca satış miktarı (şeker) Bin Ton Net satış tutarı Bin TL Stoklar : -İlk madde ve malzeme Bin TL Yarı mamuller " Mamuller " Ticari mamuller " Diğer " Memur (ortalama) Kişi (5) (2) Sözleşmeli (ortalama) " (104) (5) İşçi (ortalama) " (584) (5) Personel için yapılan tüm giderler Bin TL Cari yıla ilişkin : -Memurlar için yapılan tüm giderler Bin TL Memur başına aylık ortalama gider TL Sözleşmeliler için yapılan tüm giderler Bin TL Sözleşmeli başına aylık ortalama gider TL İşçiler için yapılan tüm giderler Bin TL İşçi başına aylık ortalama gider (daimi işçi) TL Tahakkuk eden vergiler " (64.275) (35) GSYİH'ya katkı (üretici fiyatlarıyla) " GSYİH'ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) " (18.468) (2) GSMH'ya katkı (üretici fiyatlarıyla) " (18.468) (2) Faaliyet kârı veya zararı Bin TL ( ) (51.002) (14.661) (16.668) (14.756) (11) Dönem kârı veya zararı " (8.844) (59.750) ( ) (75.133) 126 Bilanço kârı veya zararı " (57.802) (57.802) (59.251) ( ) ( ) VII

14 Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi kurulduğu 1935 yılından bu yana pancardan şeker üretmekte ve Türk Tarımına öncülük etmekte, yıllara göre değişiklik göstermesine ve son yıllarda azalma göstermesine karşın yaklaşık bin üreticiye pancar ektirerek tarımı desteklemeyi sürdürmektedir. Şirket Özelleştirme Yüksek Kurulunun tarih, 2000/92 sayılı Kararıyla özelleştirme kapsamına, tarih ve 2007/57 sayılı Kararıyla da özelleştirme programına alınmıştır. Kuruluş 2011 yılı çalışmalarını 4046 sayılı Yasa kapsamında; ortalama personel, 25 şeker, 4 alkol, 5 makine, 1 elektromekanik aygıtlar, 1 tohum fabrikası ve 1 araştırma enstitüsü ile sürdürmüştür. Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin 2000 yılından bu yana özelleştirme sürecinde bulunması sebebiyle emekli olan nitelikli personelin yerine yenilerinin alınamaması, bütün fabrikalarda ihtiyaç duyulan yatırımların ödenek yetersizliği sebebiyle sürekli ertelenmesi, gerek personel gerekse teknik yönden çalışmaları durdurma noktasına getirdiği görülmüştür. Özelleştirme çalışmalarının bundan sonra da zaman alacağı dikkate alınarak Kurumun acil nitelikli personel ihtiyacının karşılanması konusunda bir çözüm bulunması zorunlu görülmektedir. Türkiye de şeker üretim faaliyetleri, 2001 yılında yürürlüğe giren 4634 sayılı Şeker Kanunu hükümleri ve bu yasayla kurulan Şeker Kurumu Kararları ile yapılan düzenlemeler çerçevesinde yürütülmektedir. Şeker Kurumu, ülkenin yıllık şeker tüketimini hesaplamakta ve şeker stokunu da dikkate alarak şeker üretim kotasını tespit etmektedir. Ülkenin şeker ihtiyacını karşılayacak düzeyde belirlenen kota, pancardan ve nişastadan şeker üreten üreticilere dağıtılmaktadır. Şeker Kurulu 2011/2012 pazarlama yılı için A şekeri kotasını bin ton olarak tespit etmiş, bunun % 90 ını pancar şekeri, % 10 unu nişasta şekeri üretilmesi yönünde karar almıştır. Şeker Kurumu öngördüğü kotayı halen şeker üreten kuruluşa ait 25 şeker fabrikası ile 8 özel sektör fabrikasına dağıtmıştır. Bu kapsamda Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketine 1.239,5 bin ton A şekeri kotası tahsis edilmiştir. Türkiye nin pancar şekeri üretim kapasitesi bin ton/yıldır. Bunun % 65 ine sahip olan şirketin pazar payı yıllara göre sürekli gerilemektedir. 2002/2003 pazarlama yılında % 57 olan pazar payı 2010/2011 pazarlama döneminde % 41 e inmiştir. Pazar payı kaybının en önemli nedenleri özel sektör fabrika sayısının artması ile mısırdan nişasta bazlı şeker üretim miktarının yükselmesi yanında; şirkete bağlı fabrikaların bir bölümünün geçmişte sosyal amaçlar gözetilerek kurulması ve kapasitelerinin düşük olması nedeniyle üretim maliyelerinin yüksekliğinin etkisidir. Ayrıca özel sektör fabrikaları ile nişasta bazlı şeker üreticilerinin maliyet ve fiyat açısından sahip olduğu avantaj ile yüksek yoğunluklu tatlandırıcı ithalatı da pazar payının düşmesinde etken durumundadır. VIII

15 Şeker Kurumu tarafından nişasta bazlı şeker üreticileri için tespit edilen kota, Bakanlar Kurulu kararlarıyla geçmiş yıllarda sürekli % 50 oranında arttırılmıştır. 2010/2011 pazarlama dönemi için tahsis edilen 244 bin ton kota, Bakanlar Kurulu kararıyla % 50 oranında, 2011/2012 pazarlama döneminin 244 bin ton olan kotası da % 35 oranında artırılarak 330 bin tona yükseltilmiştir. Kuruluşun yurt içinde girdi olarak şeker kullanıp ihraç edilecek gıda maddesi üreten imalatçı-ihracatçı firmalara dünya borsalarında oluşan fiyat baz alınarak şeker satması ve doğrudan yaptığı şeker dış satımından kaynaklanan zarar, görev zararı kapsamında Hazine tarafından karşılanmakta iken Şirketin özelleştirme kapsamına alınması nedeniyle Hazine Müsteşarlığı, 2003 yılının ikinci yarısından itibaren C şekeri iç satışından ve ihracatından oluşan zararı karşılamaya son vermiştir. Bu gelişmeye karşın, Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi şeker dış alımının önüne geçerek, şeker sanayinin ve pancar tarımının varlığını desteklemek amacıyla yurt içinde şekerli mamul üreterek ihraç eden veya ettiren firmalara zararına C şekeri satışına devam etmektedir yılında 61,5 milyon TL düzeyinde gerçekleşen C şekeri satış zararı, 2011 yılında A ve B kotası şekerden aktarılarak satılan 119 bin ton C şekeri karşılığı 41,8 milyon TL olmuştur. 2010/2011 pazarlama yılı içinde hektar alanda üretici pancar ekimi yapmış olup üretici pancar teslimi yapmıştır. Pancar rekoltesi ton olarak gerçekleşmiştir. Pancar ekim alanlarında bir önceki pazarlama yılına göre % 4, üretici sayısında % 14, toplam üretimde ise % 20 oranında düşüş meydana geldiği görülmüştür. Diğer taraftan Türkşekerin üretim maliyetleri, özel sektör firmaları ile karşılaştırıldığında oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Kurumun bu yüksek maliyetlerle özel sektör ile rekabet etmesi mümkün görülmemekte olup, aşağı çekilmesi için gerekli çalışmalar yapılmalıdır. Bunun için; pancar üretiminde yüksek verimli ve hastalıklara dayanıklı çeşitlerin seçilmesi, ekonomik olmayan kantarların kapatılması ve bu kantarlara bağlı üreticilerin pancarlarının fabrikalara tesliminin sağlanması ile fabrikalar arası taşımanın azaltılması, pancar boşaltma ve temizleme makinelerinin etkin kullanılması, pancar analiz laboratuarlarının tam gün çalıştırılması, enerji, işgücü ve zamandan tasarruf sağlanması önemli görülmektedir. Şeker fabrikalarının yakıt ve enerji sarfiyatları azaltılmalıdır. Fabrikaların yakıt tüketimini azaltacak yatırımlara öncelik verilmesinin yanında fabrikalarda doğal gaza dönüşüm eğilimi ileriye dönük ekonomik gelişmeler dikkate alınarak değerlendirilmeli, en ucuz yakıtın yurt içinden sağlanan linyit kömürü olduğu dikkate alınmalıdır yılında önceki yılında daha fazla şeker satılması ile bölgelerinde yeterli pancar ekilmediği için Susurluk ve Çarşamba şeker fabrikalarının üretim dışı IX

16 bırakılması nedeniyle işletme faaliyeti zararında önceki yıla göre iyileşme olmasına karşın; uzun süre yüksek miktarda şeker stoku tutulmasına devam edilmesi yanında şeker satışlarının yetersiz kalmasından ötürü Şirket yabancı kaynak kullanmak durumunda kalmış ve ödenen 51,7 milyon TL faiz ile Susurluk ve Çarşamba fabrikalarına ait 38,3 milyon TL çalışmayan kısım giderlerinin de etkisi sonucu 2011 dönemini 134,9 milyon TL zararla kapatmıştır. Öneriler : Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin 2011 yılı çalışmaları üzerinde Sayıştay tarafından yapılan incelemeler sonucunda getirilen öneriler aşağıdadır. 1-Özelleştirmenin öngörülen sürede gerçekleşmemesi ve özelleştirme süreci tamamlanıncaya kadar faaliyetini sürdürmek durumunda olan kuruluşta, çalışmalarının sağlıklı yürütülmesini aksatacak düzeye ulaşan nitelikli personel açığı ile işçi noksanlığının kısa sürede giderilmesi (Sayfa: 9), 2- Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi nde devam eden yapısal sorunların çözülebilmesini teminen; -İklim özellikleri sebebiyle yeterli miktarda ve kaliteli pancar üretilemeyen bölgelerdeki pancar üreticilerinin, daha ekonomik olan alternatif ürünlere yönlendirilmesi, üretim dışı kalacak olan fabrikaların personel ve ekipmanlarının ihtiyaç önceliklerine göre diğer fabrikalara dağıtılması, -Şeker üretiminde verimliliğin artırılabilmesi için pancar üretim kotalarının yüksek verim ve kalitede pancar üretilebilen bölgelere kaydırılması, -Üretim dışı kalacak olan fabrikalara bağlı pancar bölgelerinde sözleşme gereği alınması zorunlu olan taahhütlerin ise en yakın fabrikalara nakledilerek işlenmesi hususlarında tedbir alınması ve yetkili merciler nezdinde girişimlerde bulunulması (Sayfa: 44), 3- Türkşekerde tesellüm edilen pancarın fabrikalara nakledilmesinde merkez kantarı ve dış kantar çiftçilerine yapılan farklı pancar nakliye ödemeleri, çiftçiler arasında gelir adaletsizliğine sebep olduğundan pancar nakliyelerinde fabrika merkezine olan mesafeler dikkate alınarak, fabrikaya aynı mesafede olan çiftçilerin aynı ücreti almalarını sağlayacak bir pancar nakliye ödeme sisteminin getirilmesi (Sayfa: 47), 4-Pancar alımında fire tespitlerinin ve bedele esas şeker tayininin daha sağlıklı yapılabilmesi için; - Pancar analiz laboratuarlarında hizmetin şirketin kadrolu elemanlarınca yürütülmesi, X

17 -Kamyonlarda yüklü pancardan fire alınırken sürekli aynı kısımdan değil, zaman zaman farklı kısımlardan da numune alınması, - İhtiyaç duyulan fabrikalarda pancar analiz laboratuarlarında numune alma ünitesinin ikiye çıkarılması ve tam kapasitede çalıştırılması (Sayfa: 50), 5- Şirketin faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesinin önündeki önemli engellerden birisi olan şeker stoklarının azaltılmasının iç piyasaya yapılan satışlarla mümkün olmaması ve şirketin şeker maliyetleri ile dünya şeker fiyatları arasında büyük bir farkın bulunması, ihracat yapılması durumunda söz konusu fiyat farkından doğacak zararın Hazine tarafından karşılanmaması sebebiyle, sektörde faaliyet gösteren şirketlerden alınacak katkı paylarıyla Hazineye yük olmadan sektörü kendi içinde finanse edebilecek Şeker İhracatını Destekleme Fonu kurulması için çalışma yapılması ve yetkili merciler nezdinde girişimlerde bulunulması (Sayfa: 52), 6- Kampanya döneminde fabrikalarda meydana gelen yaş pancar posası ile ilgili olarak; üretim sırasında meydana gelecek iş gücü ve zaman kayıplarını önlemek, çiftçilerin istihkak kartlarını satmaları sebebiyle bazı fabrikaların çevresinde meydana gelen yapılanmaların olumsuz etkilerini bertaraf etmek amacıyla, fabrikalarca dağıtılan istihkak yaş pancar posasının dağıtımı tamamlandıktan sonra arta kalan posanın peşin bedelle satılması yerine,o yıl pancar üreten çiftçilere pancar üretim miktarlarına göre eşit oranda dağıtılması ve tespit edilecek fiyat üzerinden oluşacak bedelin pancar bedeli ödemeleri sırasında üreticiden tahsil edilmesi (Sayfa: 56), 7-Türkşekere bağlı fabrikalarda insan sağlığı ve hijyene uygun koşullarda üretim yapılabilmesi için, fabrikalar öncelik sırasına alınmalı ve rafineri kısmındaki şekerle temas eden makine ve aksamların krom nikel malzeme ile değiştirilmesi hususunda ilgili makamlar nezdinde girişimlerde bulunularak gerekli yatırımların bir an önce yapılması (Sayfa: 63), 8-Erzurum Şeker Fabrikası stoklarında 1993 yılından bu yana bekleyen, niteliği bozulduğu için kullanılma imkânı bulunmayan 410,6 ton fuel-oil 6 nın çevre kirliliğine neden olabileceği dikkate alınarak; bugüne kadar sürdürülen satış çalışmalarından olumlu sonuç alınamaması sebebiyle daha fazla zaman yitirilmeden 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde lisans sahibi firmalara bedeli ödenmek suretiyle bertaraf ettirilmesi (Sayfa: 70, 118), 9-Makine fabrikalarının mevcut durumları, imalatları, maliyetleri, kârlılıkları ve piyasa ile rekabet edebilme imkânları gibi hususlarda gerçekçi bir değerlendirme yapılarak, üretim faaliyetlerinin konumu ve şartları uygun olan iki fabrikada toplanmasının değerlendirilmesi, diğer fabrikalarda üretimin durdurulması, üretim XI

18 faaliyetinde bulunması uygun görülecek iki fabrikada ise ekonomik çalışma şartlarının oluşturulması için gerekli tedbirlerin alınması (Sayfa: 77), 10-Şeker Şirketinin ürettiği şekerin üretim maliyetinin düşürülmesi konusunda; - Pancar üretiminde; yüksek verimli, hastalıklara dayanıklı pancar tohumlarının kullanılması, - Ekonomik olmayan kantarların kapatılması, bazı kantarların birleştirilmesi, üretici pancarlarının fabrika merkezlerine tesliminin teşvik edilmesi, fabrikalar arası taşımanın azaltılması, - Pancar boşaltma ve temizleme makinelerinin etkin kullanılması, pancar analiz laboratuarlarının tam gün ve şirket personeli ile çalıştırılması hususlarında tedbir alınması (Sayfa: 89,90), 11-Mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. ye ait olan ve Özelleştirme Yüksek Kurulunun Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. deki kamu hisselerinin satışını onaylayan kararında yer almayan m 2 arsanın; malikinin yazılı beyanı veya kesinleşmiş mahkeme kararı olmadan, alıcını talebi üzerine ve Türk Medeni Kanunu hükümlerine uyulmadan Kütahya Şeker fabrikası A.Ş. adına yapılan tescil işleminin iptali için gerekli yasal işlemlerin başlatılması (Sayfa: 124), 12-Raporun ilgili bölümlerinde yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine getirilmesi. Sonuç: Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin tarihindeki kendi Genel Kurulunda kabul edilen 2011 yılı Bilançosu ve ,69 Türk Lirası dönem zararı ile kapanan gelir tablosu genel görüşmeye sunulur. XII

19 A-Mevzuat: II. İDARİ BÜNYE 1- Kanunlar ve kuruluşun statüsüne ilişkin mevzuat: Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi, Bakanlar Kurulunun gün ve 2850 sayılı Kararıyla; T.C Ziraat Bankası, Türkiye İş Bankası ile Sümerbankın eşit sermaye katılımı ve o tarihte faaliyette bulunan Uşak, Alpullu, Eskişehir, Turhal şeker fabrikaları devir alınarak 22 milyon TL sermaye ile kurulmuştur. Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca kurulan şirketin ana sözleşmesi, 3047 sayı ve tarihli Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile İktisadi Devlet Teşekkülü statüsü alan şirket; faaliyetlerini tarih ve 6747 sayılı Şeker Kanunu, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve ana sözleşme hükümleri uyarınca sürdürmüştür. Özelleştirme Yüksek Kurulunun tarih, 2000/92 sayılı Kararıyla özelleştirme kapsamına alınarak 4046 sayılı Yasa hükümlerine tabi hale gelen şirketin çalışmaları 4046 sayılı Kanun, 4634 sayılı Şeker Kanunu ile ana sözleşme hükümlerine göre yürütülmekte, 6085 sayılı Kanun ve 4046 sayılı Kanun uyarınca denetlenmektedir. Özelleştirme Yüksek Kurulunun gün 2007/57 sayılı Kararıyla özelleştirme programına alınan şirketin, 4046 sayılı Yasa uyarınca hazırlanan ana sözleşmesi, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nin tarihli sayısında yayımlanmıştır. Şirketin amaç ve faaliyet konularını ayrıntılı olarak düzenleyen ana sözleşmenin 3 üncü maddesinde amaçlar; Türkşeker A.Ş.nin amacı aşağıda belirtilen faaliyet konularında kârlılık ve verimlilik ilkesi çerçevesinde, iç ve dış pazar isteklerini karşılayabilecek nicelik ve nitelikte, ticari, ekonomik ve sosyal gereklere uygun biçimde yürütmek ve şirketin bağlı bulunduğu sanayinin gelişmesi için çalışmalarda bulunmak olarak tanımlanmıştır. Ancak dönemini kapsayan Orta Vadeli Program da; kamunun şeker üretim alanından tamamen çekilmesinin öngörülmesi ve programa ilişkin olarak Devlet Planlama Teşkilatı tarafından yayımlanan tarih ve 2009/1 sayılı genelgesinin ekinde yer alan listede Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketine döneminde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından tespit edilen özelleştirmenin tamamlanacağına ilişkin tarihlerin bulunması nedeniyle yatırım ödeneği tahsis edilmediği için, ana sözleşmede belirlenen amaç ve hedeflere ulaşılması beklenmemelidir. 1

20 2- Tüzükler : Yıl içinde Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi ni doğrudan ilgilendiren tüzük yayımlanmamıştır. 3- Bakanlar Kurulu kararları: tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2011/2200 karar sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tarihli ve 4734 sayılı kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulacakların tespitine dair tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki kararda değişiklik yapılmasına ilişkin ekli kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının tarihli ve 5512 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulunca tarihinde kararlaştırılmıştır. 4- Uluslararası anlaşmalar: Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi tarafından 1994 yılından 2008 yılına kadar Nahcıvan Özerk Cumhuriyetinin ekonomik kalkınmasına yardımcı olmak üzere pancar ekimi yaptırılması, üretilen pancarın Ağrı Şeker Fabrikasında işlenmesi ve karşılığında bu ülkeye şeker verilmesi uygulaması sürdürülmüştür. Ancak 2008 yılında Nahcıvan Özerk Cumhuriyeti ile pancar karşılığı şeker teslimi uygulamasından vazgeçilmiştir. Nahcıvan Özerk Cumhuriyeti ile uzun yıllardan beri yapılan pancar karşılığı şeker teslimine esas yıllık protokollere son verilmesi üzerine Nahcıvan Özerk Cumhuriyetinin şeker ihtiyacı, 2008 yılından beri yıllık yapılan sözleşmelere istinaden şeker bedeli peşin tahsil edilmek suretiyle karşılanmaya devam edilmiştir. Nahcıvan Özerk Cumhuriyeti Tarım Bakanlığınca 2011 yılı içinde ton şekerin tekrar aynı şartlarla karşılanması talep edilmiş ve aynı yıl içinde talep Ağrı Şeker Fabrikasından karşılanmıştır. 5- Yüksek Planlama Kurulu kararları: Yıl içinde özel olarak Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi ne yönelik olarak alınan Yüksek Planlama Kurulu Kararı bulunmamaktadır. 6- Özelleştirme Yüksek Kurulu kararları: Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Özelleştirme Yüksek Kurulunun tarih ve 2000/92 sayılı Kararıyla özelleştirme kapsamına alınmış, daha sonraki tarihlerde şirketin özelleştirme stratejisi ile varlıklarının satışı ve devrine ilişkin çok sayıda karar alınmıştır. Bu kapsamda Şirketin iştiraki ve bağlı ortaklığı durumunda olan Amasya Şeker Fabrikası A.Ş., Baha Esat Tekand Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. ile Adapazarı Şeker Fabrikası A.Ş. nin bulunan hisseleri ile diğer fabrikalara ait taşınmaz satışları gerçekleşmiştir. 2

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanunu ile 4046 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş ve Rapor Değerlendirme Kurulu nun 10.10.2013 tarih,

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 27998389.115913 03.01.14 * 54 Konu : Mali ve sosyal haklar GENELGE A) Toplu sözleşmede yer alan hükümler Bilindiği üzere, 14/8/2013 tarihli

Detaylı

2011 Kıdem Tazminatı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Tutarları

2011 Kıdem Tazminatı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Tutarları 2011 Kıdem Tazminatı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Tutarları 2011 yılının ilk yarısında uygulanacak memur maaş katsayıları 31 Aralık 2010 tarihli ve 27802 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete de yayınlanan

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/46 TARİH: 19.08.2013

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/46 TARİH: 19.08.2013 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/46 TARİH: 19.08.2013 KONU Kıdem Tazminatı ve Çocuk Yardımı ile Sigorta Şirketlerince Sigortalılara Yapılacak Ödeme Tutarlarının Hesaplandığı Katsayılar Yeniden Belirlenmiştir.

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7 Konu : GENELGE 212/7 İlgi : 15/4/211 tarihli ve 1748 sayılı 211/32 Nolu Genelge. Bilindiği üzere, 12/5/26 tarihli ve 26166 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında

Detaylı

İstihdam Seferberliği Ekrem GÜLCEMAL Sosyal Güvenlik İl Müdürü

İstihdam Seferberliği Ekrem GÜLCEMAL Sosyal Güvenlik İl Müdürü İstihdam Seferberliği Ekrem GÜLCEMAL Sosyal Güvenlik İl Müdürü Kanuni Teşviklerden Yararlanma Sayıları TEŞVİK AÇIKLAMA İŞYERİ SAYISI SİGORTALI SAYISI TEŞVİK TUTARI 5510 Malullük, Yaşlılık Ölüm Sigortası

Detaylı

SİRKÜLER. Sayı: Ocak

SİRKÜLER. Sayı: Ocak SİRKÜLER Sayı: Ocak 2017 İçindekiler 1. BÖLÜM... 2 ÇALIŞMA MEVZUATI... 2 1. 01.01.2017 Tarihinden İtibaren Geçerli Olan Kıdem Tazminatı Tavanı... 2 2. Ocak 2017 Ayı İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2015-31.12.2015 tarihinden arasında geçerli olmak üzere uygulanacak Gelir Vergisinden istisna

Detaylı

SİRKÜLER. Sayı: Mayıs

SİRKÜLER. Sayı: Mayıs SİRKÜLER Sayı: Mayıs 2017 İçindekiler 1. BÖLÜM... 2 SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI... 2 1. SGK Nakil Giriş/Çıkışlarla İlgili Değişiklik yapıldı... 2 2. Toplu İş Sözleşmesi Olan İşyerlerine İlişkin Asgari Ücret

Detaylı

ANKARA, 08.04.2010. (Şeker Kurulu nun 08/04/2010 tarih, 205 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.)

ANKARA, 08.04.2010. (Şeker Kurulu nun 08/04/2010 tarih, 205 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.) ANKARA, 08.04.2010 (Şeker Kurulu nun 08/04/2010 tarih, 205 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.) İÇİNDEKİLER (2009) İÇİNDEKİLER... KISALTMALAR...... TABLOLAR... 2009 YILINDA GÖREVDE BULUNAN ŞEKER KURULU

Detaylı

MALİ TAKVİM Erkan KARAARSLAN OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin

Detaylı

DÜNYA, AB ve TÜRKİYE ŞEKER İSTATİSTİKLERİ

DÜNYA, AB ve TÜRKİYE ŞEKER İSTATİSTİKLERİ Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği DÜNYA, AB ve TÜRKİYE ŞEKER İSTATİSTİKLERİ NİSAN 2017 ANKARA Mithatpaşa Cad. 19/3 06420 ANKARA TÜRKİYE Tel: + 90 312 435 56 20 Fax: + 90 312 435 62 83 E-mail:panko@pankobirlik.com.tr

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI 09.01.2017/15-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.1.2017-30.06.2017 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak gelir

Detaylı

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 80755325-105.05.07-1116 09/02/2016 Konu : Geçici Personele Ek Ödeme Yapılması ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) İlgi : 09.10.2015 tarihli

Detaylı

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır.

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır. MALİ TAKVİM OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin usul ve esasların

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI Özet: 01.01.2015 30.06.2015 ile 01.07.2015 31.12.2015 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI 10.07.2017/92-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1 Temmuz.2017 tarihinden itibaren, Gelir Vergisinden istisna edilecek kıdem

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 6767 sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 24.12.2016 tarihli ve 29928 Mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak

Detaylı

TARIMA MÜDAHALE ŞEKİLLERİ

TARIMA MÜDAHALE ŞEKİLLERİ TARIMA MÜDAHALE ŞEKİLLERİ 1.Doğrudan Gelire Yönelik Müdahaleler a. Fark ödeme sistemi (FÖS) b. Doğrudan gelir ödemesi (DGÖ) 2. Fiyata Müdahale a. Destekleme alımı b. Müdahale alımı 3. Girdi Destekleri

Detaylı

Mali İzleme Raporu Eylül 2005 Ön Değerlendirme

Mali İzleme Raporu Eylül 2005 Ön Değerlendirme economicpolicyresearchinstitute ekonomipolitikalarıaraştırmaenstitüsü Mali İzleme Raporu Eylül 2005 Ön Değerlendirme Yönetişim Etütleri Programı uğur mumcu caddesi 80/3 g.o.p ankara türkiye tel: +90 312

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1 İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI....1 1- OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ........1 1-1. PERSONEL GİDERLERİ.... 3 1-2.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ......4

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 0 5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor Mevzuat 11.07.2016/86-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2016-31.12.2016 tarihleri arasında geçerli olmak

Detaylı

DÜNYA, AB ve TÜRKİYE ŞEKER İSTATİSTİKLERİ

DÜNYA, AB ve TÜRKİYE ŞEKER İSTATİSTİKLERİ Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği DÜNYA, AB ve TÜRKİYE ŞEKER İSTATİSTİKLERİ MAYIS 2015 ANKARA Ulus. İliş. ve İş Geliş. Müdürlüğü Cem KAPTAN Mithatpaşa Cad. 19/3 06420 ANKARA TÜRKİYE Tel: + 90 312

Detaylı

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ 31.01.2017/25-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2017 yılında uygulanacak asgari ücret ve sosyal güvenlikle ilgili taban ve tavan ücret hesaplamaları. A- 2017 YILINDA

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı: 96007696-045.03-49500 26/03/2015 Konu: Hizmet Alım Personeli Kıdem Tazminatı 81 İL VALİLİĞİNE Başkanlığımıza farklı zamanlarda intikal eden yazılı görüş taleplerinde, Bakanlığımız merkez ve taşra

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 691 sayılı 211 yılı Merkezi yönetim bütçe kanunu

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Değerli Ortaklarımız, Şirketimizin Mart 2010 dönemine ilişkin faaliyetleri aşağıda özetlenmiştir.

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: İlgili Mevzuat: Bakanlığımız 4/B Sözleşmeli Personellerine ödenen Ek Ödemeden sigorta prim kesintisi kesilip kesilmeyeceği, 31.05.2006 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şanlıurfa 2013 T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI OCAK-HAZİRAN

Detaylı

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR Sayı: YMM.03.2009-014 Konu: Gelir Ve Kurumlar Vergisi Kanunda Yer Alan Vergi Tevkifat Oranları İZMİR. 3.2.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14580 Sayılı, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14592

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

VEKALET ÜCRETLERİNİN DAĞITIMINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

VEKALET ÜCRETLERİNİN DAĞITIMINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 5929 VEKALET ÜCRETLERİNİN DAĞITIMINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 25/6/2012 No : 2012/3327 Dayandığı KHK nin Tarihi : 26/9/2011 No : 659 Yayımlandığı R.Gazetenin

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 SUNUM PLANI İşe Yerleştirme Hizmetleri İstihdam Teşvikleri Kısa Çalışma Ödeneği 2 İŞE YERLEŞTİRME HİZMETLERİ 3 İŞE YERLEŞTİRME HİZMETLERİ İş arayanların kayıtlarının

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 2

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STR A T EJ İ GELİ Ş TİR ME D AİRE BA ŞKA NLIĞ I TE MMU Z 2 0 1 5 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 2 A. Bütçe Giderleri...2-8

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/13-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/13-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/13-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2016 yılında uygulanacak asgari ücret ve sosyal güvenlikle ilgili taban ve tavan ücret hesaplamaları

Detaylı

ASGARİ ÜCRET. 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir.

ASGARİ ÜCRET. 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir. ASGARİ ÜCRET 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir. A- 2014 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI 4857 sayılı İş Kanunu nun 39 uncu maddesi uyarınca,

Detaylı

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor 04.01.2010 / 7-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2010 yılında uygulanacak asgari ücret tutarları belirlendi. A- 2010 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET

Detaylı

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2017/24

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2017/24 Ö z e t B ü l t e n Tarih : 10.05.2017 Sayı : 2017/24 Değerli Müşterimiz, Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeleri özetle bilgilerinize sunuyoruz. 1. Beyaz Eşya ve Mobilyada Vergi İndirim Süreleri

Detaylı

2000 Yılı Sonrası Reformu - I

2000 Yılı Sonrası Reformu - I 2000 Yılı Sonrası Reformu - I 2000 yılı sonrasında reform niteliğinde atılan adımlar: DGD desteklemede ana araç oldu DGD uygulamasına tüm yurtta geçilmesini öngören 2000/2172 sayılı BKK Oluşturulan Çiftçi

Detaylı

Uygulama ile ilgili örnekler de içeren ve yeterince açık olan ve ek açıklama gerektirmeyen sözkonusu tebliğ sirküler ekinde gönderilmiştir.

Uygulama ile ilgili örnekler de içeren ve yeterince açık olan ve ek açıklama gerektirmeyen sözkonusu tebliğ sirküler ekinde gönderilmiştir. İstanbul, 06.02.2004 1 2004/31 no lu sirkülerimizle duyurulmuş olan; 1 Ocak 2004 Tarihinden İtibaren Geçerli Yeni Ssk Prim Taban Ve Tavanı İle Günlük Kazancın Tabanın Altında Kalması Halinde Fark Üzerinden

Detaylı

BÖLÜM-12 HUKUKİ ÇALIŞMALAR 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014

BÖLÜM-12 HUKUKİ ÇALIŞMALAR 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 BÖLÜM-12 HUKUKİ ÇALIŞMALAR 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 AÇILAN DAVALAR 1- İller Bankası Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme Sınav Duyurusu Davası Dava Konusu : İller Bankası Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunun

Detaylı

1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor 03.07.2013/146-1 1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 01.07.2013-31.12.2013 tarihleri arasında uygulanacak

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER Bilindiği üzere, 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 82 nci maddesinde, bu

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2009/22 İstanbul, 3 Şubat 2009 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

30.04.2009 / 27215. 30 Nisan 2009 PERŞEMBE. Resmî Gazete. (Mükerrer) Sayı : 27215 TEBLİĞ. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

30.04.2009 / 27215. 30 Nisan 2009 PERŞEMBE. Resmî Gazete. (Mükerrer) Sayı : 27215 TEBLİĞ. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: 30.04.2009 / 27215 30 Nisan 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27215 (Mükerrer) TEBLİĞ Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: ÇİĞ SÜTÜN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEKLEME UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ

Detaylı

Sayfa-1. b) Aralık 2011 itibarı ile banka bazında kısa ve uzun vadeli krediler,

Sayfa-1. b) Aralık 2011 itibarı ile banka bazında kısa ve uzun vadeli krediler, Sayfa-1 BERDAN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN AYLIK BİLDİRİMİ DÖNEMİ: ARALIK 2011 1. Şirketimizin banka kredilerine ilişkin bilgiler; Kısa Vadeli Krediler a) alınan ve ödenen krediler, Krediler 30.11.2011

Detaylı

6661 SAYILI ASKERLİK KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYIMLANDI

6661 SAYILI ASKERLİK KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYIMLANDI 27.01.2016/4-1 6661 SAYILI ASKERLİK KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYIMLANDI ÖZET : 27/01/2016 tarih ve 29606 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6661 sayılı Kanun ile 2016

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER Bilindiği üzere, 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 82 nci maddesinde, bu

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER TEMMUZ 2010 RAPORU

EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER TEMMUZ 2010 RAPORU TÜRKİYE ŞEKER SANAYİİ İŞÇİLERİ SENDİKASI GENEL MERKEZİ ANKARA EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER TEMMUZ RAPORU Son Güncelleme: 03/08/, Şeker-İş Sendikası Genel Merkezi AR-GE(Araştırma Geliştirme) Birimi Karanfil

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/8

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/8 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/35757 Karar No. 2012/1051 Tarihi: 23.01.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2012/3 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/8 KAPSAM DIŞI PERSONEL İDARİ YARGININ

Detaylı

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete :20.09.2002 tarih ve 24882 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

Detaylı

İstihdam Seferberliği Ekrem GÜLCEMAL Sosyal Güvenlik İl Müdürü

İstihdam Seferberliği Ekrem GÜLCEMAL Sosyal Güvenlik İl Müdürü İstihdam Seferberliği Ekrem GÜLCEMAL Sosyal Güvenlik İl Müdürü YASAL DAYANAK Artı İstihdam Teşviki 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 17 inci maddesi 2017/10 sayılı Genelge BAŞLAMA TARİHİ

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011 TEMMUZ-2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SUNUŞ Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Adana - 2011 SUNUŞ 3 I.OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ

Detaylı

DENET VERGİ SİRKÜLER

DENET VERGİ SİRKÜLER DENET VERGİ SİRKÜLER BDO Yayıncılık A.Ş. Sirküler Tarihi : 26.10.2016 Sirküler No : 2016/089 6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUNDA YER ALAN BAZI SÜRELERİN UZATILMASI HAKKINDA

Detaylı

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W:

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W: 0 BODRUM BELEDİYESİ 2016 YILI İLK ALTI AYLIK (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ Yıllık 2015 2016 Değişim 6 Aylık 6 Aylık Oranı (Ocak- (Ocak-

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 KAYSERİ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

ÇEVRESEL TARIM POLİTİKASI

ÇEVRESEL TARIM POLİTİKASI ÇEVRESEL TARIM POLİTİKASI Prof. Dr. Emine Olhan A.Ü.Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü olhan@agri.ankara.edu.tr TARIMA MÜDAHALE ŞEKİLLERİ 1.Doğrudan Gelire Yönelik Müdahaleler a. Fark ödeme sistemi

Detaylı

SEÇİLMİŞ MEVZUAT. ( Ağustos 2001 )

SEÇİLMİŞ MEVZUAT. ( Ağustos 2001 ) SEÇİLMİŞ MEVZUAT ( Ağustos 2001 ) 1- T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması ve Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Ortaklarımız, Şirketimizin Eylul 2009 dönemine ilişkin faaliyetleri

Detaylı

ÖZET. Ağustos 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

ÖZET. Ağustos 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 2016 AĞUSTOS ÖZET 2016 Dönemi Gerçekleşmeleri 2015 yılı ayında 5,2 milyar TL fazla veren bütçe, 2016 yılı ayında 3,6 milyar TL fazla vermiştir. 2015 yılı ayında 8,9 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMUNDA GÖREV YAPAN VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KAPSAMI DIŞINDA BULUNAN PERSONELE YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol sistemimizi uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırarak; kalkınma planları

Detaylı

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ 21 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 21 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI GİRİŞ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 uncu maddesinde, genel

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER A- 2014 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI 4857 sayılı İş Kanunu nun 39 uncu maddesi uyarınca, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında

Detaylı

Sirküler Rapor 06.01.2014/29-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

Sirküler Rapor 06.01.2014/29-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor 06.01.2014/29-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2014 yılında uygulanacak asgari ücret ve sosyal güvenlikle ilgili taban ve tavan ücret hesaplamaları

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2016 / 97 İST,

SİRKÜLER NO: POZ-2016 / 97 İST, SİRKÜLER NO: POZ-2016 / 97 İST, 26.12.2016 ÖZET: Hazine Müsteşarlığı tarafından bireysel emeklilik sistemine otomatik katılıma geçiş hakkında 21 Aralık 2016 tarihli ve 2016/192 sayılı basın açıklaması

Detaylı

TARAMA BÖLÜM 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA GÜNDEM MADDESİ

TARAMA BÖLÜM 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA GÜNDEM MADDESİ ÇELTİK 23-26 Ocak 2006 Türkiye Cumhuriyeti 1 İÇİNDEKİLER I. ÇELTİK ÜRETİM İSTATİSTİKLERİ II. ÇELTİK TÜKETİM İSTATİSTİKLERİ III. ÇELTİK DIŞ TİCARETİ IV. ÇELTİK PİYASA AKTÖRLERİ V. AB MEVZUATIYLA MUKAYESE

Detaylı

SİRKÜLER SAYILI KANUNLA GETİRİLEN ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ve SGK PRİM ERTELEMESİ HAKKINDA. Tarih: Sayı:2017/12

SİRKÜLER SAYILI KANUNLA GETİRİLEN ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ve SGK PRİM ERTELEMESİ HAKKINDA. Tarih: Sayı:2017/12 SİRKÜLER Sayı:2017/12 Tarih:01.02.2017 6770 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ve SGK PRİM ERTELEMESİ HAKKINDA Realite Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 2000 Evler Mah. 76078 Sk. Fonte İşmerkezi

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII BAŞBAKANLIIK 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 2. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM

Detaylı

6645 SAYILI SON TORBA KANUN İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

6645 SAYILI SON TORBA KANUN İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 6645 SAYILI SON TORBA KANUN İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Bekir AKTÜRK* 52 1. GİRİŞ Türkiye Büyük Millet Meclisinin 7 Haziran 2015 Pazar günü yapılacak olan 25 inci dönem milletvekili

Detaylı

KARS ŞEKER FABRİKASI RAPORU

KARS ŞEKER FABRİKASI RAPORU Şu an 240 çalışana sahip şeker fabrikası da, üretimin artması durumunda daha önce olduğu gibi istihdamını 400 lere çıkarabilecek ve il ekonomisine giren sıcak para miktarı da artacaktır. KARS ŞEKER FABRİKASI

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 10.07.2013 T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI OCAK-HAZİRAN

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BİNGÖL Temmuz 2016 11 SUNUġ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAAŞ TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde

Detaylı

19- Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır.tekrar başlatılmayacaksa 4 nolu kod kullanılır)

19- Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır.tekrar başlatılmayacaksa 4 nolu kod kullanılır) 20.03.2017/47-1 1 ŞUBAT 2017 TARİHİNDEN SONRA ÖZEL SEKTÖR İŞVERENLERİNCE İŞE ALINANLAR İÇİN GELİR VERGİSİ STOPAJI TEŞVİKİ UYGULAMASINA İLİŞKİN GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ ÖZET : Tebliğde 1/2/2017 tarihinden

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

2010/926 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yazı ekinde olup, eskiye göre değişen hususları şu şekilde özetleyebiliriz:

2010/926 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yazı ekinde olup, eskiye göre değişen hususları şu şekilde özetleyebiliriz: Sayı: YMM.03.2010-73 Konu: 2010/926 sayılı BKK (30 Eylül 2010 tarihli 27715 sayılı Resmi Gazete) İZMİR. 8.10.2010 Muhasebe Müdürlüğüne, 6009 sayılı Kanunla yapılan değişiklik gereği Geçici 67. Maddeyle

Detaylı

Ocak Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015

Ocak Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayışının temelini oluşturan kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ 31.01.2017/25-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2017 yılında uygulanacak asgari ücret ve sosyal güvenlikle ilgili taban ve tavan ücret hesaplamaları. A- 2017 YILINDA

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ HAZİRAN 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ HAZİRAN 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ HAZİRAN 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Ortaklarımız, Şirketimizin Haziran 2009 dönemine ilişkin faaliyetleri

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI. Eskişehir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü 2017/Ocak

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI. Eskişehir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü 2017/Ocak SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Eskişehir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü 2017/Ocak İLAVE İSTİHDAM TEŞVİĞİ 687 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa Geçici 17. Madde

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

01.01.2013 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE 6 PUANA KADAR SOSYAL SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİ SAĞLANMASINA İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI

01.01.2013 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE 6 PUANA KADAR SOSYAL SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİ SAĞLANMASINA İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 26/07/2013/153-1 01.01.2013 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE 6 PUANA KADAR SOSYAL SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİ SAĞLANMASINA İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI ÖZET : 5084 sayılı Kanun un sigorta primi işveren

Detaylı

MALİ BÜLTEN. Katsayılar Memur aylığı katsayısı 0, ,092473

MALİ BÜLTEN. Katsayılar Memur aylığı katsayısı 0, ,092473 MALİ BÜLTEN Bülten Tarihi : 02.02.2016 Bülten No : 2016/0001 Vergiden İstisna Kıdem Tazminatı, Çocuk Yardımı Ve Aile Bültenin Konusu : Yardımı İçin Yapılan Ödemelerde İstisna Sınırı Kamu görevlilerinin

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 1 214 Yılı Kurumsal

Detaylı

ÖZET. Kasım 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

ÖZET. Kasım 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 216 KASIM ÖZET 216 Dönemi Gerçekleşmeleri 215 yılı ayında 798 milyon TL fazla veren bütçe, 216 yılı ayında 1 milyar TL fazla vermiştir. 215 yılı ayında 4,7 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 216 yılı

Detaylı

ÇÖZÜM. İbrahim ERCAN *

ÇÖZÜM. İbrahim ERCAN * ÖTV KANUNUNA EK I SAYILI LİSTENİN B CETVELİNDEKİ MALLARIN İMALATÇILAR TARAFINDAN KULLANIMINDA VERGİ TUTARININ İNDİRİMLİ UYGULANMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER İbrahim ERCAN * 1-GİRİŞ Bilindiği üzere, 4760

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler *

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * Bankacılar Dergisi, Sayı 56, 2006 Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * (Ocak-Mart 2006) 1. Bankacılık Kanununa İlişkin Düzenlemeler 31 Ocak 2006 tarih ve 26066 sayılı Resmi Gazete de; Maden

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2017 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı