Tesisi ve Madde Akışı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tesisi ve Madde Akışı"

Transkript

1 Yakma-Piroliz Tesisi ve Madde Akışı Hesabı Prof. Dr. Ertugrul ERDIN Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Cevre Mühendisligi Bölümü 3160 BUCA- IZMIR TURKIYE ; Fax: ; WEB :

2 Viyana Çöp p Yakma Tesisi

3 Martin KA Yakma Sistemi

4 Hollanda daki Yakma Tesisi İşlem Akışı

5 Hollanda Wjister Yakma Tesisi

6 Hollanda daki Yakma Tesisinin Hava Kirliliği i Kontrol Üniteleri Hollanda daki Yakma Tesisi

7 MADDE AKIŞ ANALİZİ VE TERMİK İŞLEMLER Madde-Ak Akış Analizi İçin Çok Önemli Noktalar: 1)Sorunun ve hedefin analizi 2)Sistemin tanımı,, sınırlars rları,, prosesler ve aralarındaki bağlant lantılarlar 3)Maddenin korunumu prensibi ışığında bilgilerin değerlendirilmesi erlendirilmesi ve geçici bütçenin b (bilançonun) yapılmas lması 4)Kabul edilebilir ölçüm m programının n uygulanması,, duyarlılığı ığın analizi 5)Örnekler alarak ve analizleyerek madde oluşumunun umunun saptanması ve ölçülmesi (literatür r tarama) 6)Verilerin ve sonuçlar ların n grafiklerle ifade edilmesi, madde akış modellerini ve madde veri sisteminin kullanılmas lması,, grafik yardımlar mları ile ifade edilmesi, kolay anlaşı şılabilir hale dönüştürülmesi

8 SORULAR -Termik işlemler i nedir? -Neden termik işlemler i kullanılır? -Yasalar ve yönetmeliklerin y zorlayıcılığı ığı -Ulusal ve AB yasa ve yönetmeliklerinin y temel felsefesi -Parametreler ve sınır s r değerler erler ısıl l değer er >= kj/kg KA TOC <= %3 % yanma kaybı <= %5 -Hangi atıklar yakılabilir? Destek yakıt, katkı yakıt t ne demektir, neden önemlidir? -AB ilkelerindeki durum nedir? - En iyi mevcut teknoloji ve Kabul edilebilir teknoloji ne demektir ve neden önemlidir? Cleaner Production KA teknolojisinde önemli midir? Neden? Yakma tesisi kapasiteleri hangi aralıklarda değişir? ir? ( Uygulamadan örnekler?) -Bir yakma tesisinde hangi üniteler ve ekipmanlar bulunur? Ekipmanların özellikleri ne olmalıdır?

9 TERMİK İŞLEMLER -Katı atık k yakılmas lmasında geriye kalan katı kalınt ntılar? Kalınt ntılar atık(km) kg/ton katı Curuf (ızgara, kazan külü...) k Gaz arıtımında oluşanlar: Filtre tozları Yaş sorpsiyon 8-15 Kısmı sorpsiyon Kuru sorpsiyon KM kg % YK=OM TERMİK İŞLEMLER

10 TERMİK İŞLEMLER Bunkere haftada gelen KA miktarının n hesaplanması -Bunkerler ve boyutları? -Haftalık k KA miktarı belirleme fırın n sayısı * h/gün n * gün/hafta g * besleme/hafta a)fırın n sayısı 3 ise: 3*24h/gün*7g n*7gün/hafta*10ton/saat=5040 n/hafta*10ton/saat=5040 ton/hafta b)fırın n sayısı 4 ise: 4*24h/gün*7g n*7gün/hafta*10ton/saat=6720 n/hafta*10ton/saat=6720 ton/hafta -Eğer katı atıklar haftada 5 günde g taşı şınıyorsa, günde g gelen KA miktarı nedir? a) (5040 ton/hafta) / 5 gün g n =1008 ton/gün b) (6720 ton/hafta) / 5 gün g n =1344 ton/gün hacimleri saptanır. -Saatte gelen katı atık k miktarı nedir? -KA saat arası ÇYT geliyorsa: 1008 / (7 h/gün) =144 ton/gün 1344 / (7 h/gün) = 192 ton/gün

11 -Cuma günüg saat 1600 dan Pazartesi saat 0900 a kadar hazır r bulunması gereken çöp p miktarı: aradaki zaman = 65 saat 3 * 10 t/h * 65 h =1950 ton 4 * 10 t/h * 65 h =2600 ton 65 saat * % 10 yedek = 72 saat 3 * 10 t/h *72 = 2160 ton 4 * 10 t/h *72 = 2880 ton -Bunkere dökülen katı atığı ığın n BHA=0,4 ton/m3 bu durumda b için: i in: V=2880t * (1/ 0,4 t/m3) = 7200 m3 BHA = 0,35 t/m3 olsaydı: V = 2880t * (1/ 0,35 t/m3) = 8230 m3 -Gerekli alan boşaltma yeri sayısı: E = 1/5 (PN * t) / (G * T * Z ) 1/5 PN = 5 günde g taşı şınan miktar G = Araçtaki ort. çöp p miktarı T = Çöp p aracı günlük k tur sayısı T = Çöp p boşaltmak için i in geçen en toplam zaman (dk( dk) Z = Minimum sefer süresi s (dk( ) 168 saatlik besleme için i in, 5 günlg nlük k bölümünün b n hali -Maximum boşaltma süresi s 5 dk dır. 6 saat içinde i inde dk, çöp p aracının çöp p boşaltmas altması için in gerekli süredir. s -Az boşaltma hattı sıkışmaya neden olur. Trafik sıkışıs ışır. -Fazla boşaltma hattı da atığı ığın n fazla yayılmas lmasına, yığıy ığınlaşmasına neden olur.

12 YAKMA TESİSİ BUNKER GEOMETRİSİ Plan

13 Kesit

14 Bir vincin saatteki taşı şıma verimi: MU=(m * VG/ t) 60 Mg/h m= kepçe e içindeki i indeki çöpün n BHA =0,4 t/m3 VG = kepçenin enin hacmi (m3) t = Tpolam vinç eylem zamanı (dk) t =2*( ts+th th+tk+tkr) ts =kepçenin enin kapanma zamanı (0,15-0,25 0,25 dk th = kaldırma zamanı tkr = vinç hareket süresis Boylamasına vinç hızı = m/dk Kaldırma ve kapama hızı h =40-80 m/dk Toplama ve kapatma hızı h =30-60 m/dk Zh Zh = ortalama kaldırma yüksekliy ksekliği i (15 m) Wh = kaldırma hızı h (40-60 m/dk dk) ZB = taşı şıma yolu Wk =kapama + alma + taşı şıma hızı h (40 m/dk dk) ZL = ortalama vinç yolu (10 m ) Wkr = vinç hareket hızı h (45-80 m/dk dk) İtici pistonun hızı h (0-60 m/dk dk)

15 Yakma FırınıF

16

17 Fırın n Yanma Odası

18 Yanmanın n AşamalarA amaları (Sıcakl caklık, k, olay, hava miktarı) T oc Olay Hava miktarı(m3/kg çöp) Kurutma 0, Gazlaşma Ateşleme >500 Piroliz >800 Yanma 1,60 <600 Soğuma(tam yanma) + 0,22 1,94 m3/kg KA

19 Olaylar ve ürünler Gazlaşma ma-piroliz-oksidasyon gibi kimyasal olaylar gerçekle ekleşmektedir. -Gazlaşmada kolay buharlaşan an (uçucu) ucu) bileşikler ikler açığa çıkmaz. Sıcaklık Su buharı reaksiyonu teşvik eder. Oksijen C + O2 - CO2 ; C + 2 H2O(g) CO2 + H2O 2 H2 + O2 2 H20 S + O2 SO2

20 Yanma sırass rasındaki olaylar C + O2 CO2 +393,77 joule 172,58 joule + CO2 + C 2 CO 2 C + O2 2 CO + 221,91 joule 283,17 joule + CO2 CO + O2 vs...

21 Yanma odası ızgara tipleri İleri itmeli ızgara Geri itmeli ızgara İleri-geri itmeli ızgara Silindirik ızgara

22 Izgaralı yanma odalarında yanma odasının n yapısı -aynı yönde -karşı yönde -ortaya doğru akış ışlı

23

24

25

26

27

28

29

30 YAKMA ÖRNEĞİ Madde ve Enerji Bilançosu -Yanma sırass rasında % arasında S,% Cl,, % aras 0.06arasında da F açığa ığa çıkar. -Ortalama hurda metal miktarı da % dır. d

31 KÜL Sulu cüruf c :398kg/ton kül: 24.5kg/ton, Kuru cüruf c :292kg/ton, Uçucu U 1-Cüruf *Izgara cürufu c, *Izgaradan düşenlerd *Erimiş cüruf *Sin terlenmiş cüruf 2 -Uçucu külk *Siklon ve elektrostatik filtrelerde toplanan kül k *Yakma alanlarına na çöken tozlar *v.s 3-Uçucu toz *Bacalardan çıkan duman gazında bulunan tozlar

32 Yakma kalınt ntılarının n içerikleri i ve dağı ğılımı

33 Niceliksel ısı bilançosu osu: *Kaynaklar tarafından alına ısı miktarı QK=%76.3 *Özgül l duman gazı miktarı: 0.333cal/Nm3(%18.3) *Kül l ve cüruf c :%2.5 *Uçucu kül k l :%1.6 *Uçucu toz:%1,3

34 Yakmanının niteliksel madde bilançosu

35 Oksitlerin yüzdeleriy

36

37 Gazlar için i in işletme i ve sınır s r değerleri erleri

38 Piroliz Piroliz olayında termik olarak madde parçalanmas alanması : 100 C C :Mutlak kuruma 120 C C : Dezoksidasyon,desülfürleşme,bünye sularının n ayrış ışması CO2 250 C: depolimerizasyon,hidrojen,sülf lfürün n parçalanmas alanması başlang langıcı 340 C :alifatik bileşiklerin iklerin bağlar larının n dağı ğılması bozunması metan ve hidrokarbonların n oluşmas ması 380 C C : karbonlaşma ve zenginleşme aşamasa aması 400 C : C-O O ve C-N C N bileşiklerin iklerin bağlar larının n parçalanmas alanması 400 C C :bütün n maddelerin Piroliz yağı ğına ve katrana dönüşmesi 600 C C : bütün n maddelerin ısıya dayanıml mlı maddelere kranklaşmas ması >600 C Aromatların ve etilenlerin oluşmas ması

39 Piroliz nedir? Piroliz çok farklı kaynaklardan gelen ve çok değişken miktarlarda, özelliklerde olan atıklar ve katı atıklar için i in uygulanabilacak, katı atık k teknolojilerinden biridir. Yakma gibi çok yaygın n bir uygulşama alanı yoktur, ama yanma olayı sırasında da kuruma aşamasından sonra artan sıcakls caklıklarla klarla gaz, sıvı ve katı şeklinde yakıtlar olmakta ve her bir yanabilir ara ürün n anında nda havalı (oksijenli ) ortamda termik olarak parçalanmaktad alanmaktadır.

40 PROLİZ Z VE YAKMA KARŞILA ILAŞTIRMASI Yanma Piroliz *O2 ili reaksiyonla termik parçalanma alanma *O2 siz reaksiyonla r *Yanma sıcakls caklığı 800 C C C 1000 C *Piroliz* sıcaklığı 500 C- Ürünler *Katı oksitlenmiş maddeler kalınt ntıları, * Katı:indirgenmi :indirgenmiş katı (kül+c l+cüruf ) ( kömür k r ) * Sıvı S :Su hidrokarbonlar *Sıvı:Su,s :Su,sıvı *Gaz:CO2,SOx SOx, NOx v.s *H,CO2,CO,CH4,Etan Etan,Propan, H2NH3. *Ekzotermik reaksiyon *Endotermik reaksiyon *Çöpün n bileşeninin eninin değişimine imine değişimine imine çok az duyarlı *Çö* Çöpün n bileşeninin eninin duyarlı

41

42 Piroliz örneğinde madde ve enerji bilançosu

43 Yakma Tesislerinde Karşı şılaşacağınız z En Önemli Arızalar Nelerdir? Yakma tesislerindeki belli başlı yaygın n uygulanan ızgara tipleri hangileridir? Izgara Tipleri: İleri hareketli ızgara Silindirli ızgara Geri hareketli ızgara Gezici (Dolaşan) an) ızgara Bir ton ortalama kentsel katı atıktan veya evsel çöplerden beklenen yararlar termik değerlendirme erlendirme anında nda nelerdir? 1 Ton çöpten ne kadar buhar elde edersiniz? Ton Buhar/Ton Çöp) ( ton çöptenne kadar elektrik enerjisi elde edersiniz? ( 500 kwh/ton Çöp)

44 Yakma Tesisinde Nerede ve Niçin in Arızalar Olabilir? Arızalar ve Etkiler (İçsel( etkiler,dış ışsal etkenler): Korrozyon,erozyon (SO2, SO3, HCl,, HF oluşumu umu nedeniyle) Curufların topaçla laşması Izgara plakalarının n tıkanmast kanması,ızgara başlıklar kları körelmesi, arıza kazan kirlenmesi Beslenme konisinde arıza Curuf tıkanmasıyla arıza Kazan borularında arıza Isıtıcı petek yüzeylerinde y arıza Toz tutucularda arıza Elektrofiltre de arıza Basınç artırma rma tesislerinde arıza Türbünlerde arıza Voltaj düşmesi, d ceryan kesilmesi Çeşitli metal, çelik aksamlarda korozyon. veya arıza Çöp p Katı Atık k Yakma Tesislerinin çevreye zarar vermemesi için i in önceden ÇED yapılmal lmalı ve ona göre g de tesis işletilmelidir. i

45 Kurutma ve su içerii eriğini ini düşürme

46 Isı iletimi için i in Fourier Denkleminden yararlanılmaktad lmaktadır q= q= - λ.dt/dsds (KJ/m^2.h) s kal s kalındığındaki sınır s r tabakası için in ise q= λ /s (t1-to to)=a(t1-to) to=suyun yüzeyindeki y sıcakls caklık k (K olarak) t1=sınır r tabakadaki hava sıcakls caklığı (K olarak) a= Isı geçiş sayısı (kj/m^2.h.k) λ=isı iletim sayısı (kj/m.h.k).k) s=m olarak sınır s r tabakası

47 Madde taşı şınımı için in ise Fick yasasından yararlanılmaktad lmaktadır. Madde taşı şınımı için in ise Fick yasasından yararlanılmaktad lmaktadır. g=-d. D.dc/dsds (kg/m^2.h) g=d/s.(co Co-C1)= C1)=β.(.(Co-C1) C1) D=difüzyon sabiti (m^2/h) Co=Y =Yüzeydeki konsantrasyon (kg/m^3) C1=Sınır r tabakanın n kıyısındaki k konsantrasyon (kg/m^3) β=madde taşı şıma sabiti (m/4) Burada konsantrasyon (C) yerine kımi basınç da elde alınabilir : P C= R.T Pdo=Y =Yüzeydeki buhar kısım k m basınc ncı(kg/m^2) Pde=S =Sınır r tabakası yanındaki ndaki buhar basınc ncı (kg/m^2) Difüzyon akım şiddeti T =Sıcakl caklık k (K) β R=Gaz sabiti (m kg/kg.k kg.k) g= (PDo- Pde) R *T Suyun entalpisi (ısı içeriği): i): J=Cm.Dt (kj/kg) I=Isı içeriği i (entalpi( entalpi) kj/kg olarak Cm=Ortalama özgül ısı;273 ile t K arasında; nda;kj/kg.kkg.k T=Sıcakl caklık(k) k(k)

48 Suyun entalpisi 273 K de o ise ;tk; ısıtılmış buharın ısı içeriği i (İD):( İD=Fazla ısıtılmış buharın ısı içeriği i (kj( kj/kg) İD=Fazla ısıtılmış buharın ısı içeriği i (kj( kj/kg.k) CW=Suyun ortalama özgül ısısı (kj/kg.k) r=ts ts deki suyun buharlaşma ısısı (kj/kg) CPD=Buharın n ortalama özgül ısısı (kj/kg.k) T=Fazla ısıtılmış buharın n sıcakls caklığı(k)

49 Atık k kurutma için i in yapılacak enerji bilançosunda aşağıdaki özgül ısı,, erime ve buharlaşma ısısı esas alınmal nmalıdır: Özgül ısı : K su içini in 4,29 kj/kg..(k /kg..(k-273) Kuru katı madde ve külk kj/kg.(k /kg.(k-273) 1, K hava ve kuru duman 1,09 kj/kg.(k /kg.(k-273) 1,00- %60 nemli hava ve duman 1,38 kj/kg (K-273) K arasındaki su buharı 2,09 kj/kg (K-273) 1,88- Erime noktası (buzun suya 273 K de) 331 kj/kg Suyun 373 K de buharlaşma ısısı kj/kg 2261 Hava ağıa ğırlığı 1,29 kg/nm Nm^3

50 Bazı yakıtlar tların ısıl l değerleri: erleri: Fuel Fuel oil kj/kg Taş kömürü 35,600 Linyit Hu 41,900 Hu Hu 27,200 kj/kg Biyogaz 23,500 kj/nm Nm^3 Hu Rafineri gazı 23,500 Hu Şehir gazı(hava gazı) 18,400 Hu Hu değerleri erleri doğrudan ölçülemez; lemez;ho tayin edildikten sonra hesaplanr. Hu=Ho Ho-2450(W+ 2450(W+gh) ) (kj( kj/kg) Hu=Alt ısıl l değeri eri Ho=Üst ısıl l değeri eri W=Yakıtın n ağıa ğırlık k yüzdesi y olarak su içerii eriği 2450=293 K deki suyun buharlaşma ısısı h=yakıtın n ağıa ğırlık k olarak hidrojen miktarı

51 Madde ve enerji bilançosu

52 Yakmada madde bilançosu

53 Örnek çözüm: Kurutma ünitesine %70 su içerii eriği i olan katı atık verilmektedir. İstenen rutubet yüzdesi y ise %30 dur. Tesise saatte 1000 kg katıat atık sürekli olarak verilmektedir. AşağıA ğıdaki bilgiler ve veriler ışığında 1 m3 suyun buharlaştırılmas lması için in gereksinim duyulan enerji miktarını fuel oil ve kwh üzerinden bulunuz. Qç=1000 kg/h %SMb=70 %SMs=30 (?) Sıcak gaz ve hava karışı ışımı kurutucudaki sıcakls caklık k 873 K olacak şekilde yapılmaktad lmaktadır. r.fuel oil kullanılacak lacak yakma havasını rutubeti ihmal edilecek

54 Verilenler: Çamur pastasının n SM %70 Kuru çamurun SM %30 Çamur pastası sıcaklığı 293 K Hava sıcakls caklığı 293 K Sıcak gaz + hava karışı ışımı girişte 873 K çıkışta 473 K Fuel oil in in ısıl l değeri eri 41,900 kj/kg Yanma kaybı %10

55 Sorular: Sorular: a)buhar Buharı.. m^3 su/h b)net ısı ihtiyacı c)sıcak cak gaz+hava karışı ışımı miktarı d)at Atı k gaz+hava karışı ışımındaki su buharı miktarı f)geerkli olan fuel oil miktarı (birim zamanda ve birim kütle k için?) i in?)

56 Cevaplar : a)çamur amur kurutmadan önce 300 kg KM Çamur kuruttuktan sonra 300 kg KM %70 SM old.g.göre kg SM kg SM 1000 kg/h çamur 430 kg/h kuru çamur (Yararlanma : %SM hesabı eşitliğinden inden giderek bulunuz?) b-a =%SM b b=1000 b-300=70 b =700 =0, b-300 =0,30 b b=300 =430 0,7 b=430 kg b=km+sm(%30) %30 SM =b-km SM=130 kg Saatte buharlaşan an su miktarı : =570 kg/h b) Net ısı ihtiyacını bulmak için i in W=p.Cw Cw. t t (kj( kj/h) denkleminden yararlanmak mümkm mkündür. Cw=Ortalama özgül ısı (kj/kg.(k-273)) P=kg/h olarak miktar t=sıcaklık k farkı K W=Isı ihtiyacı kj/h W1 = Suyun 373 K e ısıtılması için in (Cw( Cw=4,19) W1=700*4,19*( )...= )...= kj/h W2 = Katı maddenin 373 K e ısıtılması için in (Cw( Cw=1,26) W2=300*1,26*( )...=30, )...=30,240 kj/h W3 = 373 K de suyun buharlaştırılmas lması için in (Buharlaştırma rma ısısı kj/kg) W3=570*2261= kj/h W4 = Su buharının atıkgaz sıcaklığına ısıtılması 473 K(Cw Cw=2,0) W4=570*2,0*( )= )= kj/h Ara toplamı = kj/h Ara toplamın n %10 nu da yansıma kaybı kabul edilmişse: % = kj/h

57 Net enerji ihtiyacı (1 kg Buharlaşana ana su için): i in): İ net = /570=3.218 kj/kg Buharlaşan an su c)sıcak cak gaz-hava karışı ışımı miktarı (Cw=1.09) Hgerek = =4207 kg/h (saate gerek duyulan hava ağıa ğırlık k olarak) 1.09*( ) H=4.207/1.29=3.261 Nm^3/h Havanın n ağıa ğırlığı=1,29 =3261 kg/nm Nm^3 d)at Atık k gaz-hava karışı ışımındaki su buharı miktarı D=570/3261=0,175 kg/nm Nm^3 e)br Brüt ısı ihtiyacı(cw Cw=1.09). Brüt t =4207*1,09*( )= )= kj/h Brüt=2,659,665/570=4,666 kj/kg buharlaşan an su

58 f) Yakıt t miktarı Gerekli =2,659,665/41,900=63.5 kg/h Gerekli =63,5 /570 =0,11 kg Fuel oil/kg buharlaşan an su Katı Atığı ığın n Yakılmas lması; ; Enerji ve Madde Bilançosu Katı atık k veya çamurun içerdii erdiği i kuru maddenin enerji içeriğinden inden çamur suyunun buharlaştırılmas lması için in enerjiyi karşı şılamak amacı ile kullanmak yakmanın n amaçlar larından birisidir. Katı atığı ığın ısıl l değeri eri içindeki i indeki yanabilir madde miktarına bağlıdır.bunu da basitçe e (Yanma Kaybı %YK), kül l miktarı üzerinden bulmak mümkm mkündür.taze çamurun kuru maddesinin ısıl l değeri eri çürük çamurunkinden daha fazladır r yani stabilize olmamış katı atığı ığın ısıl l değeri eri daha yüksektir (Niçin in?). Tanner üçgeninde de katı atığı ığın n veya atığı ığın n %SM, %OM, ve %IOM değerleri erleri ile bir değerlendirilme erlendirilme yapılırsa, üçgendeki düştüğüd bölge bulunur ve hesap yolu ile getirisi veya götürüsü hesaplanabilir.

59 Bir Örnek Çözüm: Bir atık k yakma ünitesine 1000 kg/h çürütülm lmüş çamur filtre pastası olarak gelmektedir.yakıt t olarak fuel oil kullanılacakt lacaktır.soğutma havası yakma kazanına(f na(fırınına) na) gönderilmektedir. g Verilenler: Çamurun %SM %70 Çamurun katı maddesinin kül k l oranı %50 Çamurun K.M sinin ısıl degeri 10,500 kj/kg Fuel oil in in ısıl l değeri eri 41,900 kj/kg Çamurun ve yakma havasının n sıcakls caklığı 293 K Yanma bölgesindeki b sıcakls caklık 1073 K Yanmanın n ve buhar kazanı çıkışış sıcaklığı 573 K Külün n kazan çıkışış sıcaklığı 523 K Sorular: a)saatte buharlaştırılan lan su miktarı b)km KM den gelen ısı miktarı c)bürüt ısı ihtiyacı d)ilave yakıt t ihtiyacı

60 Yanıtlar: a)buharla Buharlaşan an su miktarı 0,7*1000=700 kg/h b)çamur KM den alınabilecek ısı miktarı Wy=0,3*1000*10,500=3,150,000 kj/h Suyun 373 Ke ısıtılabilmesi için i in W1 = 700*4,19*( )= kj/h 4,19 =Spesivik= ısı 373 K de suyun buharlaştırılmas lması için in W2 = 700*2261=1, kj/h Suyun çıkışış gazı sıcaklığına ısıtılması içinin W3 = 700*2,09*( )= )= kj/h Külün n tuttuğu ısı W4 = 300*0,5*1,76*( ) 293) =43,470 kj/h Ara toplam 2,153,410 kj/h Yansıma enerjisi(ısısı) ) %5: 107,670 kj/h Genel toplam 2,261,080 kj/h

61 Yararlanılabilir labilir hava duman gazı karışı ışımı Hgerek li=2,261,080 =4149 kg/h 1,09*( ) Duman gazı-hava karışı ışımının n yakma sıcakls caklığına ısıtılması: Wbürüt=4149*1,09*(1073 =4149*1,09*( )= kj/h Çamur kuru maddesinin yakılmas lmasından elde edilen ısı 300*10,500 = 3,150,500 kj/h c)gerekli ilave ısı : 3,527,480-3,150,5000=377,480 3,150,5000=377,480 kj/h d)yak Yakıt t miktarı : :41900=9,0 kg/h Aynı özellikte olan katı atığı ığın entalpisinden yararlanma düşünüldüğünde ve enerji elde edilidğinde inde brüt t ve net enerji ihtiyaçlar ları karşı şılaştırıldığında, özellikle organik madde miktarı fazla olması ve de az su içermesi i halinde enerji bilançosunun pozitif olacağı görülmektedir.

62 Diğer bütün b n verileri aynı kabul edip sadece %KM 70 %SM 30 %Kül l miktarı 30 b.%km 80 %SM 20 %Kül l miktarı 5 verileri değiştirilirse; Atık k türlerine t göre g aynı problemi çözecek olursak enerji bilançosu ne olur bulunuz? Buradan da açıkca RDF, BRAM, YDKA üretmenin veya önce mekanik işlem i yapmanın sonra yakma tesisine göndermenin g yararı görülmektedir.

63 Çöplerden yakıt üretme teknolojileri Çöplerden Yakıt Üretme Ülkemizde çöpleri ve kentsel katı artılar ları büyük k oranda yakmaya elverişli li değildir. Bunun nedeni de yiyecek, sebze ve meyva artık k oranının n fazla olmasıdır. Hiç bir kentimizde çağdaş modern ilke ile yapılm lmış yakma tesisleri yoktur. 1970'li yıllarda y İsviçre'nin von Roll Firması,, Kutlutaş Firması ve Üniversite işbirliği ülkemizin büyük b k kentlerinin çöplerinin yakma tesisine uygun olup olmadığı ığını saptamak amacı ile Avrupa Yatırım m Bankasından ndan araştırma rma kredisi alarak yürütmy tmüşlerdir. Yılın Y çeşitli zamanlarında nda ve kentlerin farklı yaşam am düzeylerini temsil eden semtlerinden alınan örnekler analizlenmiş ve genelde çöplerin yaş ve organik madde içerii eriği i (yiyecek, sebze ve meyve vs.) yüksek y olduğu u saptanmış ıştır. Ülkemizde oluşan tarımsal, orman ve hayvancılık k sahalarında oluşan hatta tarıma, ormana dayalı sanayi sahalarında oluşan katı artıklar ya yöredeki y tesisler tarafın n dan işlendikten i sonra oryakıt, taryakıt t veya çöpyak pyakıt t haline getirilmekte ve sonra ya sobada yakılmakta ya da tarladan, bağ,, bahçeden, ormandan toplanan biyomas artıklar klarının n doğrudan yakılmas lması veya kömürük ateşleyici olarak kullanılmaktad lmaktadır. Ülkemizde yakılacak odun sorunu biyomas durumu alternatif yakıt, özellikle artıklardan yakıt t konusunda istatiksel veriler toplamaya zorlanmış ıştır.

64 Kentlerimizin çöp p ve katı artıklar klarının n bertarafı için in uygulanan sistemlerde, başka türlt rlü değerlendirilmemi erlendirilmemiş kalınt ntılardan çöp p yakıt elde edip yakıt t olarak yararlanmak ve kullanmak mümkm mkündür. Ev tipi sobalarda yakılmas lması halinde koku sorunu sorunu ortaya çıkabilmektedir. Bu durumda bunun yerine, kalorifer kazanlarında nda veya fabrikaların n fırınlarf nlarında nda veya kazanlarında nda yakılmas lması daha uygun olmakta dır. d Art Artıklardan yakıt t olarak yararlanmada etkin olan parametreler; su miktarları,, kül k l içerii eriği i ve ısıl l değeridir. eridir. Su içerii eriğine ine bağı ğımlı olarak yakıtın ısıl l değerinin erinin değişimi imi abaktan tayin edilebelir. Yak Yakıt t eldesinde uygulanan teknolojiler özellikle çöp p ve katı artıklara yönelik olarak, Fransız, Alman, İngiliz, Avusturya ve Amerikan firmaları ya kömür k r teknolojisinden ya da yem teknolojisinden yararlanarak modifikasyonlar yaparak biriketleme,balyalama veya peletleme yöntemleri y ile bu konuda teknoloji geliştirmi tirmişlerdir.

65 Çöplerin içindeki i indeki kağı ğıt t karton, plastik, naylon gibi maddelerin değirmende parçaland alandıktan ve dane boyutu küçültüldükten sonra ev tipi sobada yakılmas lması içinin peletleyen makinanın n esasını oluşturan peletleme kısmk smı görülmektedir. Biriketleme makinaları genelde ya bildiğimiz imiz dolu tuğla şeklinde çeşitli ebatlarda yakıt, ya da çeşitli çaplarda silindirik şekilde normal kesilmiş sobalık k odun büyüklüğünde yakacak üretmektedirler. Bafra"da tarımsal katı artıklardan 6 cm çapında 30 cm boyunda sobalık k yakıt üreten bir tesis birkaç yıl çalışmış, sonra hammdde akışı yeterli olmadığı için in fabrika Ünye'ye taşı şınmıştır r ve orada çalışmaktadır.

66 Giresun'da başar arılı bir şekilde faaliyet gösteren g ağıa ğırlıklı olarak orman artıklar klarını değerlendirmeye erlendirmeye yönelik y bir biriketleme tesisi çalışmaktadır. Üretiminden sonra pazarlanan bu yacaklardan tarımsal art msal artıklardan elde edilenin fiatı odundan % 30, orman artıklar klarından elde edileni ise % 15 daha ucuzdur. Orman artıklar klarından elde edilen yakıtın n ise değeri eri odununkine yakın n yani kj/kg arasında değişmekte iken, tarımsal artıklardan olanı fazla silisyumlu kül k l içermesinden i dolayı ancak kj/kg olabilmektedir. Fiatını oluşturan ana etmen de işte i bu kalite farkıdır. r. Karadeniz bölgesinde b olu lgesinde oluşan tarımsal ve orman artıklar klarını değerlendirmeye erlendirmeye yönelik bu tesisler aslında orman kaynaklarımızın n korunmasına na da katkıda bulunmaktadırlar. Bu tesislerden Bafra'da kurulanı tamamen yabanc tamamen yabancı bir teknoloji ürünü ve tümü ithal edilmişken; Giresun'da kurulanın n da sadece biriketleme ünitesi ithal ve geriye kalan ağıa ğırlıkta büyük b k oranı oluşturan kısmk smı ise yerli malıdır. Türkiye'deki mevcut teknolojik potansiyel bu tür t r tesislerin üretilmesi için i in yeterlidir.

67 Bu uygulama örneklerinden yararlanarak İzmir de ve çevresinde oluşan bahçe e atıklar klarının n yakıta dönüştürülmesi mümkm mkündür. Bafra daki tesis daha sonraki yıllarda y Ünye ye nakledilmiştir. İşletemedei letemedeiğindeninden ve zarar ettiğinden inden, Ünye li bir girişimci imci almış ıştır.

68 Teşekk ekkürler

Katı Atık k Yakma Teknolojisi

Katı Atık k Yakma Teknolojisi Katı Atık k Yakma Teknolojisi Prof. Dr. Ertugrul ERDIN Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Cevre Mühendisligi Bölümü 3160 BUCA- IZMIR TURKIYE 0090.232. 4127120; Fax: 0090.232. 3887864; 0090.232.

Detaylı

OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ

OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ Enerji analizi termodinamiğin birinci kanununu, ekserji analizi ise termodinamiğin ikinci kanununu kullanarak enerjinin maksimum

Detaylı

KATI ATIK. Prof. Dr. Ertugrul ERDIN Dokuz Eylül Üniversitesi. Cevre Mühendisligi. Mühendislik

KATI ATIK. Prof. Dr. Ertugrul ERDIN Dokuz Eylül Üniversitesi. Cevre Mühendisligi. Mühendislik KATI ATIK TEKNOLOJİSİ EKİPMANLARI Prof. Dr. Ertugrul ERDIN Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Cevre Mühendisligi Bölümü 3160 BUCA- IZMIR TURKIYE 0090.232. 4127120; Fax: 0090.232. 3887864; 0090.232.

Detaylı

EK YAKIT OLARAK ÇİMENTO FABRİKALARINDA KULLANILABİLECEK ATIKLAR

EK YAKIT OLARAK ÇİMENTO FABRİKALARINDA KULLANILABİLECEK ATIKLAR EK YAKIT OLARAK ÇİMENTO FABRİKALARINDA KULLANILABİLECEK ATIKLAR 1) Kullanılmış lastikler 2) I ve II nci kategori atık yağlar 3) Boya çamurları 4) Solventler 5) Plastik atıklar 6) Çevre ve Orman Bakanlığı

Detaylı

Ömrünü Tamamlamış Lastikleri Geri Dönüştürme Sistemi

Ömrünü Tamamlamış Lastikleri Geri Dönüştürme Sistemi Ömrünü Tamamlamış Lastikleri Geri Dönüştürme Sistemi 2011 Fabrika Kurulum İlkeleri ÖTL ile İlgili Mevzuatlar Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Buca/İZMİR. Yanma. Prof.Dr. Abdurrahman BAYRAM

Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Buca/İZMİR. Yanma. Prof.Dr. Abdurrahman BAYRAM Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Buca/İZMİR Yanma Prof.Dr. Abdurrahman BAYRAM Telefon: 0232 3017494 Faks: 0232 3017498 E-Mail: abayram@deu.edu.tr ÇEV 3016 Hava

Detaylı

Tehlikeli Atık Bertaraf Yöntemleri ve İZAYDAŞ Yakma Tesisi İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDİRME A.Ş.

Tehlikeli Atık Bertaraf Yöntemleri ve İZAYDAŞ Yakma Tesisi İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDİRME A.Ş. Tehlikeli Atık Bertaraf Yöntemleri ve İZAYDAŞ Yakma Tesisi İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDİRME A.Ş. TEHLİKELİ ATIK Tehlikeli atıklar; patlayıcı, parlayıcı, kendiliğinden yanmaya müsait,

Detaylı

Isıtma tesisatında yıllık yakıt miktarı hesaplanarak, yakıt deposu tesisin en az 20 günlük yakıt gereksinimini karşılayacak büyüklükte olmalıdır.

Isıtma tesisatında yıllık yakıt miktarı hesaplanarak, yakıt deposu tesisin en az 20 günlük yakıt gereksinimini karşılayacak büyüklükte olmalıdır. 7. YILLIK YAKIT MĐKTARI HESABI VE YAKIT DEPOLARI Isıtma tesisatında yıllık yakıt miktarı hesaplanarak, yakıt deposu tesisin en az 20 günlük yakıt gereksinimini karşılayacak büyüklükte olmalıdır. 7.1 Yıllık

Detaylı

ÇİMENTO TESİSLERİNDE ATIK ISI GERİ KAZANIMINDAN ELEKTRİK ÜRETİMİ. Hasan Çebi. Nuh Çimento 2015

ÇİMENTO TESİSLERİNDE ATIK ISI GERİ KAZANIMINDAN ELEKTRİK ÜRETİMİ. Hasan Çebi. Nuh Çimento 2015 ÇİMENTO TESİSLERİNDE ATIK ISI GERİ KAZANIMINDAN ELEKTRİK ÜRETİMİ Hasan Çebi Nuh Çimento 2015 Özet Enerjiyi yoğun kullanan çimento tesisler yıllarca proses gereği attıkları ısılarını değerlendirmek için

Detaylı

TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ

TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ TAMGA TRİO YANMA VERİMİ Yakma ekipmanları tarafından yakıtın içerdiği enerjinin, ısı enerjisine dönüştürülme

Detaylı

KATI ATIKLARDAN ENERJİ ELDE EDİLMESİ

KATI ATIKLARDAN ENERJİ ELDE EDİLMESİ KATI ATIKLARDAN ENERJİ ELDE EDİLMESİ Atıktan enerji elde edilmesi, atıkların fazla oksijen varlığında yüksek sıcaklıkta yakılması prosesidir. Yanma ürünleri, ısı enerjisi, inert gaz ve kül şeklinde sayılabilir.

Detaylı

RANTEKO ÇAMUR KURUTMA VE YAKMA ÇÖZÜMLERİ. Çamur bertaraf çözümlerimizi 2 bölüme ayırmaktayız

RANTEKO ÇAMUR KURUTMA VE YAKMA ÇÖZÜMLERİ. Çamur bertaraf çözümlerimizi 2 bölüme ayırmaktayız RANTEKO ÇAMUR KURUTMA VE YAKMA ÇÖZÜMLERİ Çamur bertaraf çözümlerimizi 2 bölüme ayırmaktayız RANTEKO KURUTMA-YAKMA TEKNOLOJİSİ KURUTMA TEKNOLOJİSİ Buss-SMS-Canzler Çamur Kurutma Yatay İnce Film Kurutucu

Detaylı

ENERJİ YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI

ENERJİ YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI ENERJİ YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI KAZANLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖĞRENCİNİN ADI:KUBİLAY SOY ADI:KOÇ NUMARASI:15360038 KAZANLAR Yakıtın kimyasal enerjisini yanma yoluyla ısı enerjisine dönüştüren ve bu ısı

Detaylı

formülü verilmektedir. Bu formüldeki sembollerin anlamları şöyledir: için aşağıdaki değerler verilmektedir.

formülü verilmektedir. Bu formüldeki sembollerin anlamları şöyledir: için aşağıdaki değerler verilmektedir. 11.YILLIK YAKIT MİKTARI HESABI VE YAKIT DEPOLARI Isıtma tesisatında yıllık yakıt miktarı hesaplanarak, yakıt deposu tesisin en az 20 günlük yakıt gereksinimini karşılayacak büyüklükte olmalıdır. 11.1 Yıllık

Detaylı

Kanalizasyon Atıklarının Geri Dönüşümü Projesi (Antalya Tesisi)

Kanalizasyon Atıklarının Geri Dönüşümü Projesi (Antalya Tesisi) Kanalizasyon Atıklarının Geri Dönüşümü Projesi (Antalya Tesisi) Hakkımızda Şirketimiz DEMİREKEN ENERJİ AŞ. 2012 yılından bu yana yenilenebilir enerji alanında yatırım yapmayı hedef olarak benimsemiştir.

Detaylı

Gönen Enerji Biyogaz, Sentetik Petrol, Organik Gübre ve Hümik Asit Tesisleri: Ar-Ge Odaklı Örnek Bir Simbiyoz Çalışması Hasan Alper Önoğlu

Gönen Enerji Biyogaz, Sentetik Petrol, Organik Gübre ve Hümik Asit Tesisleri: Ar-Ge Odaklı Örnek Bir Simbiyoz Çalışması Hasan Alper Önoğlu Gönen Enerji Biyogaz, Sentetik Petrol, Organik Gübre ve Hümik Asit Tesisleri: Ar-Ge Odaklı Örnek Bir Simbiyoz Çalışması Hasan Alper Önoğlu Altaca Çevre Teknolojileri ve Enerji Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu

Detaylı

NEM ALICILAR SĐLĐCAGEL CONT PACK

NEM ALICILAR SĐLĐCAGEL CONT PACK NEM ALICILAR SĐLĐCAGEL AKTĐF F KĐLK CONT PACK SĐLĐCAGEL Rutubet ve rutubetten kaynaklanan korozyonu problemine karşı şın n etkin çözüm sağlar. Kullanıld ldığı her şartta yüksek kuruluk sağlamaktad lamaktadır.

Detaylı

Biyogaz Temel Eğitimi

Biyogaz Temel Eğitimi Biyogaz Temel Eğitimi Sunanlar: Dursun AYDÖNER Proje Müdürü Rasim ÜNER Is Gelistime ve Pazarlama Müdürü Biyogaz Temel Eğitimi 1.Biyogaz Nedir? 2.Biyogaz Nasıl Oluşur? 3.Biyogaz Tesisi - Biyogaz Tesis Çeşitleri

Detaylı

KAZANLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ

KAZANLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ KAZANLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ BİRSEN BAKIR ELEKTRİK MÜH. ENERJİ YÖNETİCİSİ EVD ENERJİ YÖNETİMİ -1- Kazanlar Yakıtın kimyasal enerjisini yanma yoluyla ısı enerjisine dönüştüren ve bu ısı enerjisini taşıyıcı

Detaylı

İZMİR İLİ ENERJİ TESİSLERİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ (Aliağa Bölgesi) TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi

İZMİR İLİ ENERJİ TESİSLERİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ (Aliağa Bölgesi) TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi İZMİR İLİ ENERJİ TESİSLERİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ (Aliağa Bölgesi) TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Giriş Sanayi devriminin gerçekleşmesi ile birlikte; üretimde enerji talebi artmış, sermaye sınıfı

Detaylı

FİGEN YARICI Nuh Çimento Sanayi A.ş. Yönetim Destek Uzman Yard. 07.10.2015

FİGEN YARICI Nuh Çimento Sanayi A.ş. Yönetim Destek Uzman Yard. 07.10.2015 1 2 FİGEN YARICI Nuh Çimento Sanayi A.ş. Yönetim Destek Uzman Yard. 07.10.2015 3 İÇİNDEKİLER 1) TARİHÇE 2) ÇİMENTO nedir ve ÇİMENTO ÜRETİM PROSESİ 3) VERİMLİLİK UYGULAMALARI (Bu sunumda yer alan sayısal

Detaylı

SORULAR VE ÇÖZÜMLER. Adı- Soyadı : Fakülte No :

SORULAR VE ÇÖZÜMLER. Adı- Soyadı : Fakülte No : Adı- Soyadı : Fakülte No : Gıda Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Güz Yarıyılı 00391-Termodinamik Dersi, Dönem Sonu Sınavı Soru ve Çözümleri 06.01.2015 Soru (puan) 1 (15) 2 (15) 3 (15) 4 (20)

Detaylı

DORSET BİYOKÜTLE VE TAVUK GÜBRESİ KURUTMA SİSTEMİ

DORSET BİYOKÜTLE VE TAVUK GÜBRESİ KURUTMA SİSTEMİ DORSET BİYOKÜTLE VE TAVUK GÜBRESİ KURUTMA SİSTEMİ n Kurutma Biyokütle Biyogaz tesisi çıktısı Yonga Arıtma Çamuru Tavuk Gübresi Gıda atıkları vs. n Kompakt ve esnek n Peletleme tesisi n Sanitasyon n Çuvallama

Detaylı

Alçı Doğada : Alçı taşları Saf alçı taşı : CaSO.2H 4.2 2O Đçerdikleri : MgO, Al, Fe, SiO, 2O3, Fe2O3, SiO2, CaCO, MgCO... 3, MgCO3..

Alçı Doğada : Alçı taşları Saf alçı taşı : CaSO.2H 4.2 2O Đçerdikleri : MgO, Al, Fe, SiO, 2O3, Fe2O3, SiO2, CaCO, MgCO... 3, MgCO3.. ALÇI Doğada : Alçı taşlar ları Alçı Saf alçı taşı : CaSO 4.2H 2 O Đçerdikleri : MgO, Al 2 O 3, Fe 2 O 3, SiO 2, CaCO 3, MgCO 3... Kazı Kırma parçalama alama Öğütme Pişirilme irilme Soğutma Paketleme Üretim

Detaylı

1) Biyokütleye Uygulanan Fiziksel Prosesler

1) Biyokütleye Uygulanan Fiziksel Prosesler 1) Biyokütleye Uygulanan Fiziksel Prosesler 1. Su giderme 2. Kurutma 3. Boyut küçültme 4. Yoğunlaştırma 5. Ayırma Su giderme işleminde nem, sıvı fazda gideriliyor. Kurutma işleminde nem, buhar fazda gideriliyor.

Detaylı

Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliği

Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliği Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Buca/İZMİR Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliği Prof.Dr. Abdurrahman BAYRAM Telefon: 0232 3017494 Faks: 0232 3017498 E-Mail: abayram@deu.edu.tr

Detaylı

Yıldız Teknik Üniversitesi Çağdaş, Öncü, Yenilikçi

Yıldız Teknik Üniversitesi Çağdaş, Öncü, Yenilikçi Hava Kirliliği Ölçüm Yöntemleri Emisyon Ölçümleri (Kaynakta) İmisyon Ölçümleri Sabit kaynaklar (Yakma tesisi, fabrika, termik santral bacaları) Hareketli kaynaklar (Motorlu araçlar) Ortam havasında yapılır

Detaylı

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER Adı- Soyadı: Fakülte No : Gıda Mühendisliği Bölümü, 2015/2016 Öğretim Yılı, Güz Yarıyılı 00391-Termodinamik Dersi, Dönem Sonu Sınavı Soru ve Çözümleri 07.01.2016 Soru (puan) 1 (20) 2 (20) 3 (20) 4 (20)

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Buca/İZMİR ÇİMENTO ÜRETİMİ VE HAVA KİRLİLİĞİ

Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Buca/İZMİR ÇİMENTO ÜRETİMİ VE HAVA KİRLİLİĞİ Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Buca/İZMİR ÇİMENTO ÜRETİMİ VE HAVA KİRLİLİĞİ Üretim aşamaları - Ham madde depolama ve hazırlama - Yakıt depolama ve hazırlama

Detaylı

TERMAL ve ENERJİ MÜHENDİSLİĞİ. Rıdvan YAKUT

TERMAL ve ENERJİ MÜHENDİSLİĞİ. Rıdvan YAKUT TERMAL ve ENERJİ MÜHENDİSLİĞİ Rıdvan YAKUT Termal ve Enerji Mühendisliği Bu bölümde, içten yanmalı motorlar, uçak itki sistemleri, ısıtma ve soğutma sistemleri, yenilenebilir enerji kaynakları, yenilenemez

Detaylı

Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi -Çimento Sanayinde Enerji Geri Kazanımı Prof. Dr. İsmail Hakkı TAVMAN Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Enerji Kaynakları Kullanışlarına Göre

Detaylı

ISI VE SICAKLIK. 1 cal = 4,18 j

ISI VE SICAKLIK. 1 cal = 4,18 j ISI VE SICAKLIK ISI Isı ve sıcaklık farklı şeylerdir. Bir maddeyi oluşturan bütün taneciklerin sahip olduğu kinetik enerjilerin toplamına ISI denir. Isı bir enerji türüdür. Isı birimleri joule ( j ) ve

Detaylı

%20 Fazla hava dikkate alınarak yanma denklemi aşağıdaki şekilde yazılır:

%20 Fazla hava dikkate alınarak yanma denklemi aşağıdaki şekilde yazılır: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 2010-2011 Güz Dönemi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü 10 Kasım 2010 Çarşamba, 17:00 MAK 411 Yanma Teorisi Arasınav Sorular ve Çözümleri Soru 1 %90 Metan

Detaylı

TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ

TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ i. Elleçleme (Handling) Tesisi Elleçleme tesisi, uygun tehlikeli ve tehlikesiz endüstriyel atıkların, parçalanması ve termal bertaraf tesislerinin istediği fiziksel şartları

Detaylı

TIBBİ ATIKLARIN YAKILARAK BERTARAFI

TIBBİ ATIKLARIN YAKILARAK BERTARAFI TIBBİ ATIKLARIN YAKILARAK BERTARAFI Ahmet Çağrı GÖR Tıbbi Atık Bertaraf Şefi e-posta: agor@istac.istanbul İstanbul Aralık, 2016 İSTANBUL DA TIBBİ ATIKLARIN BERTARAFI Dikkat! Tıbbi Atık TIBBİ ATIKLARIN

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DENEY FÖYÜ DENEY ADI AKIŞKAN YATAKLI ISI TRANSFER DENEYİ DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ DENEY SORUMLUSU DENEY GRUBU: DENEY TARİHİ

Detaylı

Yerlerine Göre G. Gerekli Standartlar ve Kontrol Yöntemleri Y. cevdet@uludag.edu.tr

Yerlerine Göre G. Gerekli Standartlar ve Kontrol Yöntemleri Y. cevdet@uludag.edu.tr Bitkisel Atık k Yağlar ların n Kullanım Yerlerine Göre G Gerekli Standartlar ve Kontrol Yöntemleri Y Prof.Dr.Cevdet.Cevdet DEMİR Uludağ Üniversitesi/TÜBİTAK-BUTAL cevdet@uludag.edu.tr Kızartma yağlar larının

Detaylı

Mühendislik. Cevre Mühendisligi 3160 BUCA- IZMIR TURKIYE 0090.232. 4127120; Fax: 0090.232. 3887864; 0090.232. 4531143 E-Mail:

Mühendislik. Cevre Mühendisligi 3160 BUCA- IZMIR TURKIYE 0090.232. 4127120; Fax: 0090.232. 3887864; 0090.232. 4531143 E-Mail: Katı Atık Bertaraf Tesisi ve Termik Santrali (İzmir için i in ihale) Prof. Dr. Ertugrul ERDIN Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Cevre Mühendisligi Bölümü 3160 BUCA- IZMIR TURKIYE 0090.232.

Detaylı

Organik Atıkların Değerlendirilmesi- BİYOGAZ: Üretimi ve Kullanımı ECS KĐMYA ĐNŞ. SAN. VE TĐC. LTD. ŞTĐ.

Organik Atıkların Değerlendirilmesi- BİYOGAZ: Üretimi ve Kullanımı ECS KĐMYA ĐNŞ. SAN. VE TĐC. LTD. ŞTĐ. Organik Atıkların Değerlendirilmesi- BİYOGAZ: Üretimi ve Kullanımı ECS KĐMYA ĐNŞ. SAN. VE TĐC. LTD. ŞTĐ. BİYOGAZ NEDİR? Anaerobik şartlarda, organik atıkların çeşitli mikroorganizmalarca çürütülmesi sonucu

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Deney Laboratuvarı Adresi : Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi, 1605 Cadde, Dilek Binası BİLKENT 06800 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 444 50 57 Faks : 0 312 265 09 06

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 3. Endüstriyel Kirlenme Problemleri Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK 3.1. Endüstriyel Atık Kaynak ve Türleri Endüstriyel faaliyetlerin asıl amacı; üretim yapmak Endüstriyel

Detaylı

5/20/2009. hfg. Hfg 2257 kj. 1 kg suyun yolculuğu. 0 bar g hg 2257 kj 100 o C 2676 kj. 419 kj. **Doymuş su fazına. 10 o C 0 bar g 42 kj

5/20/2009. hfg. Hfg 2257 kj. 1 kg suyun yolculuğu. 0 bar g hg 2257 kj 100 o C 2676 kj. 419 kj. **Doymuş su fazına. 10 o C 0 bar g 42 kj ENERJİ YÖNETİCİSİ KURSU NURİ CEYLAN Mak. Müh. BUHAR SİSTEMLERİ HOŞGELDİNİZ Sektörel Tüketimde Sanayi En Büyük Paya Sahip Nerelerden kayıp var? Kazan dairesi Yanma : % 0-6 Radyasyon : % 0,3-1 Blöf : % 1-3

Detaylı

Buhar Sistemlerinde Enerji Tasarrufu ve Enerji Geri Kazanımı Eğitimi _ Atölye Çalışması

Buhar Sistemlerinde Enerji Tasarrufu ve Enerji Geri Kazanımı Eğitimi _ Atölye Çalışması Aşağıda verilen bilgiler doğrultusunda, işletmede yapılabilecek enerji geri kazanım çalışmaları nelerdir? Sağlanabilecek tasarrufları hesaplayınız. Veriler Kazan dizayn basıncı : 12 bar Kazan işletme basıncı

Detaylı

AVUSTURYA da ORMAN ATIKLARININ PELETLENEREK EV TİPİ SOBALARDA YAKILMASI

AVUSTURYA da ORMAN ATIKLARININ PELETLENEREK EV TİPİ SOBALARDA YAKILMASI AVUSTURYA da ORMAN ATIKLARININ PELETLENEREK EV TİPİ SOBALARDA YAKILMASI Prof. Dr. Ertuğrul Erdin, Yard. Doç. Dr. Görkem Şirin, Çev.Yük.Müh. Afşar Ürüt, Çev.Yük.Müh. Akın Alten eerdin@deu.edu.tr, gorkem.sirin@deu.edu.tr,

Detaylı

NUR KĐREÇ SAN. TĐC. VE PAZ. LTD. ŞTĐ. Çeşitli Atıkların Kireç Fırınlarında Yakıt Olarak Değerlendirilmesi

NUR KĐREÇ SAN. TĐC. VE PAZ. LTD. ŞTĐ. Çeşitli Atıkların Kireç Fırınlarında Yakıt Olarak Değerlendirilmesi NUR KĐREÇ SAN. TĐC. VE PAZ. LTD. ŞTĐ Çeşitli Atıkların Kireç Fırınlarında Yakıt Olarak Değerlendirilmesi ADANA (2014) KĐREÇ Kireç taşlarının 900 o C-1200 o C de kalsinasyonu ile kireç (CaO) elde edilir.

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ. Kapsam Parametre Metot adı Standart adı SO 2 Tayini Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 7935

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ. Kapsam Parametre Metot adı Standart adı SO 2 Tayini Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 7935 Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/5 SO 2 Tayini Elektrokimyasal Hücre TS ISO 7935 CO Tayini Elektrokimyasal Hücre TS ISO 12039 CO 2 Tayini Elektrokimyasal Hücre, Hesaplama

Detaylı

Harici Yanma Tesisi. Enerji Üretim ve Dağıtım Müdürlüğü. Özgür AKGÜN

Harici Yanma Tesisi. Enerji Üretim ve Dağıtım Müdürlüğü. Özgür AKGÜN Harici Yanma Tesisi Enerji Üretim ve Dağıtım Müdürlüğü Özgür AKGÜN 05.06.2015 Şirket Tanıtımı Alanı 4.2 km² 3 05.06.2015 Şirket Tanıtımı Ülkemizin en büyük ve tek entegre yassı çelik üreticisi 9 milyon

Detaylı

Belediye Çöp Gazı (LFG) nedir?

Belediye Çöp Gazı (LFG) nedir? Belediye Çöp Gazı (LFG) nedir? Belediye çöp gazı (LFG) belediye katı atıklarının (MSW) çözünmesinin yan ürünüdür. LFG: ~ 50% metan gazı (CH 4 ) ~ 50% karbondioksit (CO 2 )

Detaylı

MAK104 TEKNİK FİZİK UYGULAMALAR

MAK104 TEKNİK FİZİK UYGULAMALAR MAK04 TEKNİK FİZİK ISI TRANSFERİ ÖRNEK PROBLEMLER Tabakalı düzlem duvarlarda ısı transferi Birleşik düzlem duvarlardan x yönünde, sabit rejim halinde ve duvarlar içerisinde ısı üretimi olmaması ve termofiziksel

Detaylı

Toz Aktif Karbon Püskürtme İle Dioksin-Furan Giderimi

Toz Aktif Karbon Püskürtme İle Dioksin-Furan Giderimi Toz Aktif Karbon Püskürtme İle Dioksin-Furan Giderimi Sayfa 1 TÜRKTAY 19-20 Ekim 2016 Ankara Yakma Tesisi Dizayn Parametreleri Yakma Kapasite si 35.000 ton/yıl Isıl Değer Enerji kurulu güç 86 Gj/saat 5,2

Detaylı

TERMODİNAMİK SINAV HAZIRLIK SORULARI BÖLÜM 4

TERMODİNAMİK SINAV HAZIRLIK SORULARI BÖLÜM 4 Kapalı Sistem Enerji Analizi TERMODİNAMİK SINAV HAZIRLIK SORULARI BÖLÜM 4 4-27 0.5 m 3 hacmindeki bir tank başlangıçta 160 kpa basınç ve %40 kuruluk derecesinde soğutucu akışkan-134a içermektedir. Daha

Detaylı

Gaz arıtımı sonucu oluşan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri dışındaki gaz arıtımı sonucu oluşan çamurlar

Gaz arıtımı sonucu oluşan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri dışındaki gaz arıtımı sonucu oluşan çamurlar Düzenli Depolama - 1. Sınıf (Tehlikeli Atık Düzenli Depolama) 01 03 04* Sülfürlü cevherlerin işlenmesinden kaynaklanan asit üretici maden atıkları 01 03 05* Tehlikeli madde içeren diğer maden atıkları

Detaylı

Soma Havzas Linyit Rezervlerinin Enerjide Kullan Semineri 16-18 Nisan 2009 Soma

Soma Havzas Linyit Rezervlerinin Enerjide Kullan Semineri 16-18 Nisan 2009 Soma ENERJ ENST TÜSÜNDE KURULU 450 kw th KAPAS TEL AKI KAN YATAK GAZLA TIRMA/YAKMA STEM VE LK SONUÇLAR Ufuk Kayahan, Serhat Gül, Hayati Olgun, Azmi Yazar, Elif Ça layan, Berrin Bay, Alper Ünlü, Yeliz Çetin,

Detaylı

Sıcaklık (Temperature):

Sıcaklık (Temperature): Sıcaklık (Temperature): Sıcaklık tanım olarak bir maddenin yapısındaki molekül veya atomların ortalama kinetik enerjilerinin ölçüm değeridir. Sıcaklık t veya T ile gösterilir. Termometre kullanılarak ölçülür.

Detaylı

Çöp problemi. Denetimsiz çöplükler şimdiye kadar atık bertarafının en yaygın biçimiydi. Problemler: Sera gazları. Çöp.

Çöp problemi. Denetimsiz çöplükler şimdiye kadar atık bertarafının en yaygın biçimiydi. Problemler: Sera gazları. Çöp. Atık Deĝerlendirme Tesislerinin Atıkların Enerji Kaynağı Olarak Kullanılması SAYIN ERTAN ARISOY IÇIN ATIK BERTERAF TEKLIFI 1 Problemler 5 Önkoşullar 2 Çözümler 6 Masraflar ve kapasite 3 Teknik 7 Geleceğe

Detaylı

REDA LOW TEMP. EVAPORATOR FOR WHEY CONCENTRATION. REDA EVAPORATOR Düşük ısıda Peynir Altı Suyu Konsantrasyonu için

REDA LOW TEMP. EVAPORATOR FOR WHEY CONCENTRATION. REDA EVAPORATOR Düşük ısıda Peynir Altı Suyu Konsantrasyonu için 1 REDA LOW TEMP. EVAPORATOR FOR WHEY CONCENTRATION REDA EVAPORATOR Düşük ısıda Peynir Altı Suyu Konsantrasyonu için Mod.CS5000-3E Peyniraltısuyu Konsantrasyonu için REDA Evaporatör ( 5.000l/h su uçurma

Detaylı

Katı Atık Yönetiminde Arıtma Çamuru. Enes KELEŞ Kasım / 2014

Katı Atık Yönetiminde Arıtma Çamuru. Enes KELEŞ Kasım / 2014 Katı Atık Yönetiminde Arıtma Çamuru Enes KELEŞ Kasım / 2014 İÇİNDEKİLER Arıtma Çamuru Nedir? Arıtma Çamuru Nerede Oluşur? Arıtma Çamuru Çeşitleri Arıtma Çamuru Nerelerde Değerlendirilebilir? 1. Açık Alanda

Detaylı

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ISITMA TEKNİĞİ 1.Tarihsel gelişim 2.Günümüz ısıtma teknikleri Bir ısıtma tesisatının uygun olabilmesi için gerekli

Detaylı

Enerji Üretim ve Dağıtım Müdürlüğü Mühendislik Müdürlüğü Üretim Sistemleri Geliştirme Müdürlüğü Mayıs 2015

Enerji Üretim ve Dağıtım Müdürlüğü Mühendislik Müdürlüğü Üretim Sistemleri Geliştirme Müdürlüğü Mayıs 2015 Çelikhane Gazı Kazanım ve Kullanımının Artırılması Projesi Enerji Üretim ve Dağıtım Müdürlüğü Mühendislik Müdürlüğü Üretim Sistemleri Geliştirme Müdürlüğü Mayıs 2015 Sunum Akışı Erdemir de Enerji, Proses

Detaylı

BİNA HAKKINDA GENEL BİLGİLER

BİNA HAKKINDA GENEL BİLGİLER Sayfa : 1 Bina Bilgileri BİNA HAKKINDA GENEL BİLGİLER Projenin Adı : ISORAST DEFNE Binanın Adı : DEFNE Ada/Parsel : Sokak-No : Semt : İlçe : İl : ISTANBUL Dizayn Bilgileri: Brüt Hacim : 593 Net Kullanım

Detaylı

SANAYİ TESİSLERİNDE KASITSIZ ÜRETİM SONUCU OLUŞAN KOK LARIN ATMOSFERE VERİLMESİNİN KONTROLÜNE İLİŞKİN MEVZUAT VE ÇALIŞMALAR

SANAYİ TESİSLERİNDE KASITSIZ ÜRETİM SONUCU OLUŞAN KOK LARIN ATMOSFERE VERİLMESİNİN KONTROLÜNE İLİŞKİN MEVZUAT VE ÇALIŞMALAR SANAYİ TESİSLERİNDE KASITSIZ ÜRETİM SONUCU OLUŞAN KOK LARIN ATMOSFERE VERİLMESİNİN KONTROLÜNE İLİŞKİN MEVZUAT VE ÇALIŞMALAR Aralık 2016 GENEL MEVZUAT H AV A K A L İ T E S İ N İ N K O R U N M A S I Y Ö

Detaylı

SU ÜRÜNLERİNDE MEKANİZASYON-2

SU ÜRÜNLERİNDE MEKANİZASYON-2 SU ÜRÜNLERİNDE MEKANİZASYON-2 Yrd.Doç.Dr. Mehmet Ali Dayıoğlu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları & Teknolojileri Mühendisliği Bölümü Kaynak: YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE TEKNOLOJİLERİ

Detaylı

Eğitimcilerin Eğitimi Bölüm 6: Veri Boşlukları, Veri Akış Faaliyetleri ve Prosedürler. Esra KOÇ , ANTALYA

Eğitimcilerin Eğitimi Bölüm 6: Veri Boşlukları, Veri Akış Faaliyetleri ve Prosedürler. Esra KOÇ , ANTALYA Eğitimcilerin Eğitimi Bölüm 6: Veri Boşlukları, Veri Akış Faaliyetleri ve Prosedürler Esra KOÇ 23.02.2017, ANTALYA Sunum İçeriği Veri Akış Faaliyetleri, prosedürler ve kontrol sistemleri Veri Boşlukları

Detaylı

Boyler, Baca hesabı. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

Boyler, Baca hesabı. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Boyler, Baca hesabı Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Boyler nedir? Kalorifer kazanının sıcaklığından yararlanarak içindeki suyun ısıtılması sağlayan ve bu su ile yerleşim yerine sıcak su sağlayan

Detaylı

Demir Ve Çelik Üretimi. Üzerine Uygulamalar ve. Teknolojiler Özeti

Demir Ve Çelik Üretimi. Üzerine Uygulamalar ve. Teknolojiler Özeti Demir Ve Çelik Üretimi Üzerine Uygulamalar ve Teknolojiler Özeti Günümüzde çelik üretiminde dünya çapında dört yol kullanılmaktadır: 1. Yüksek Fırın/oksijenli Fırın (BF/BOF) 2. Elektrikli Ark Fırın (EAF)

Detaylı

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER Adı- Soyadı : Fakülte No : Gıda Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Güz Yarıyılı 00391-Termodinamik Dersi, Bütünleme Sınavı Soru ve Çözümleri 23.01.2015 Soru (puan) 1 (20) 2 (20) 3 (20) 4 (20)

Detaylı

Soru No Program Çıktısı 3, ,10 8,10

Soru No Program Çıktısı 3, ,10 8,10 Öğrenci Numarası Adı ve Soyadı İmzası: CEVAP ANAHTARI Açıklama: Sınavda ders notları ve dersle ilgili tablolar serbesttir. Sorular eşit puanlıdır. SORU 1. Bir teknik sisteme 120 MJ enerji verilerek 80000

Detaylı

Emisyon Envanteri ve Modelleme. İsmail ULUSOY Çevre Mühendisi Ennotes Mühendislik

Emisyon Envanteri ve Modelleme. İsmail ULUSOY Çevre Mühendisi Ennotes Mühendislik Emisyon Envanteri ve Modelleme İsmail ULUSOY Çevre Mühendisi Ennotes Mühendislik İçerik Emisyon Envanteri Emisyon Kaynaklarına Göre Bilgiler Emisyon Faktörleri ve Hesaplamalar Modelleme Emisyon Envanteri

Detaylı

MAKİNE VE TEÇHİZAT İŞLERİNDE İSG

MAKİNE VE TEÇHİZAT İŞLERİNDE İSG MAKİNE VE TEÇHİZAT İŞLERİNDE İSG 3.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2017 YAKITLAR -YANMA Enerji birçok ülke için günümüzün en önemli sorunlarının başında gelmektedir. Özellikle ülkemiz

Detaylı

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER Adı- Soyadı: Fakülte No : Gıda Mühendisliği Bölümü, 2015/2016 Öğretim Yılı, Güz Yarıyılı 00391-Termodinamik Dersi, Bütünleme Sınavı Soru ve Çözümleri 20.01.2016 Soru (puan) 1 (20) 2 (20) 3 (20) 4 (20)

Detaylı

HOŞGELDİNİZ SPIRAX INTERVALF 1 BUHAR SİSTEMLERİNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ. Görkem KIZILTAN USTALI Mak. Yük. Müh. Enerji Dışı 5% Ulaşım 19% Tarım 5%

HOŞGELDİNİZ SPIRAX INTERVALF 1 BUHAR SİSTEMLERİNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ. Görkem KIZILTAN USTALI Mak. Yük. Müh. Enerji Dışı 5% Ulaşım 19% Tarım 5% BUHAR SİSTEMLERİNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ HOŞGELDİNİZ Görkem KIZILTAN USTALI Mak. Yük. Müh. Sektörel Tüketimde Sanayi En Büyük Paya Sahip Ulaşım 19% Tarım 5% Enerji Dışı 5% Bina 31% Sanayi 40% SPIRAX INTERVALF

Detaylı

Yanma Kaynaklı Kirleticiler

Yanma Kaynaklı Kirleticiler Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Buca/İZMİR Yanma Kaynaklı Kirleticiler Prof.Dr. Abdurrahman BAYRAM Telefon: 0232 3017113-3017080 Faks: 0232 4530922 E-Mail: abayram@deu.edu.tr

Detaylı

1)Isı ve Sıcaklık farklıdır Sıcak Madde Soğuk Maddeyi İletir

1)Isı ve Sıcaklık farklıdır Sıcak Madde Soğuk Maddeyi İletir ISI VE SICAKLIK 1)Isı ve Sıcaklık farklıdır Sıcak Madde Soğuk Maddeyi İletir Sıcak bir bardak çay içine çay kaşığı bıraktığımızda bir süre sonra çay kaşığının sıcaklığı artar. Buna göre sıcak maddeler

Detaylı

VE DEĞERLEND ERLENDĐRMERME. Dersin sorumlusu:đnci. Morgil

VE DEĞERLEND ERLENDĐRMERME. Dersin sorumlusu:đnci. Morgil ÖĞRETĐMDE PLANLAMA VE DEĞERLEND ERLENDĐRMERME Dersin sorumlusu:đnci Morgil KONU:BARDAĞIMDAK IMDAKĐ SU BEN ĐÇMEDEN BĐTTB TTĐ! KĐMYA ĐLE ĐLĐŞKĐLENDĐRME Maddenin hal değiştirmesi hayatın n devamı için in

Detaylı

ESKİŞEHİR KENT MERKEZİ YANMA KAYNAKLI EMİSYON ENVANTERİ ÇALIŞMASI

ESKİŞEHİR KENT MERKEZİ YANMA KAYNAKLI EMİSYON ENVANTERİ ÇALIŞMASI ESKİŞEHİR KENT MERKEZİ YANMA KAYNAKLI EMİSYON ENVANTERİ ÇALIŞMASI Sunan: Arş. Gör. Hicran Altuğ Anadolu Üniversitesi MMF Çevre Mühendisliği Bölümü MATRA Eskişehir ve İskenderun da Temiz Hava için Elele

Detaylı

Şekil 5.1 de Tam silindirik kalorifer kazanı, Şekil 5.2 de Prizmatik paket kazanın şekli görülmektedir.

Şekil 5.1 de Tam silindirik kalorifer kazanı, Şekil 5.2 de Prizmatik paket kazanın şekli görülmektedir. 5. KAZANLAR VE KAZAN DAİRESİ YERLEŞİMİ 5.1 Kazanların Sınıflandırılması Isıtma tesislerinde kullanılan kazanların sınıflandırılması çeşitli kriterlere bağlı olmak üzere aşağıdaki gibi yapılır. 1. Kazan

Detaylı

DOĞALGAZ DÖNÜŞÜMLERĐNDE BACA

DOĞALGAZ DÖNÜŞÜMLERĐNDE BACA DOĞALGAZ DÖNÜŞÜMLERĐNDE BACA Doç. Dr. Hikmet KARAKOÇ 1959 Eskişehir doğumludur. 1980 yılında Anadolu Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu ve ayın yıl

Detaylı

2-Emisyon Ölçüm Raporu Formatı

2-Emisyon Ölçüm Raporu Formatı 2-Emisyon Ölçüm Raporu Formatı A) İşletmenin Sınıfı (1- İşletmenin faaliyetinin Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik Madde 4 kapsamında yeri,) B) Faaliyetinin Anlatımı

Detaylı

Adana Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanını gösteren harita

Adana Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanını gösteren harita Adana Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanını gösteren harita 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu nun 7 nci maddesi; evsel katı atıkların toplanarak bertaraf tesisine/aktarma istasyonlarına taşınması

Detaylı

Elektrik Üretiminde Enerji Verimliliği için KOJENERASYON VE TRİJENERASYON

Elektrik Üretiminde Enerji Verimliliği için KOJENERASYON VE TRİJENERASYON Elektrik Üretiminde Enerji Verimliliği için KOJENERASYON VE TRİJENERASYON 27 MAYIS 2015 - İZMİR Yavuz Aydın Başkan TÜRKOTED KÜRESEL ENERJİ PİYASALARINDA GELİŞMELER VE BEKLENTİLER 2 02.06.2015 The future

Detaylı

3.BÖLÜM: TERMODİNAMİĞİN I. YASASI

3.BÖLÜM: TERMODİNAMİĞİN I. YASASI 3.BÖLÜM: TERMODİNAMİĞİN I. YASASI S (k) + O SO + ısı Reaksiyon sonucunda sistemden ortama verilen ısı, sistemin iç enerjisinin bir kısmının ısı enerjisine dönüşmesi sonucunda ortaya çıkmıştır. Enerji sistemden

Detaylı

Ölçüm/Analiz Kapsamı Parametre Metot Metodun Adı

Ölçüm/Analiz Kapsamı Parametre Metot Metodun Adı Çevre Mevzuatı Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (devamı var) Her tür kapsam Gürültü Gürültü Kömür Çevre Mevzuatında

Detaylı

TC ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ece TOK Hava Yönetimi Daire Başkanlığı Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrol Şube Müdürü Büyük Yakma Tesisleri Taslak Yönetmeliği 24 Şubat

Detaylı

YAZ DÖNEMİ UYGULAMA II I. & II.

YAZ DÖNEMİ UYGULAMA II I. & II. 007 008 YAZ DÖNEMİ UYGULAMA II I. & II. Yasa Arş. Gör. Mehmet Akif EZAN Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü 05/08/08 roblem 4.40 roblem 4.40 q 6 kj/k Hava Soru: Hava sürekli akışlı bir

Detaylı

KÖMÜR GAZLAŞTIRMA KAVRAMSAL TASARIMI

KÖMÜR GAZLAŞTIRMA KAVRAMSAL TASARIMI KÖMÜR GAZLAŞTIRMA KAVRAMSAL TASARIMI Vedat MIHLADIZ Özet Bu sunumda TKĐ de yapılan kömür gazlaştırma pilot tesisi kurma çalışmaları özet olarak anlatılacak ve bundan sonra kurulacak tesislere ışık tutacak

Detaylı

ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİKLERİN GERİ KAZANIMINDA PİROLİZ YÖNTEMİ

ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİKLERİN GERİ KAZANIMINDA PİROLİZ YÖNTEMİ ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİKLERİN GERİ KAZANIMINDA PİROLİZ YÖNTEMİ Onursal Yakaboylu Aslı İşler Filiz Karaosmanoğlu 1 Onursal Yakaboylu - Atık Sempozyumu / Antalya 19/04/2011 İÇERİK Lastik Atık lastik Atık

Detaylı

HR. Ü. Müh. Fak. Makina Mühendisliği Bölümü Termodinamik I Bütünleme Sınavı (02/02/2012) Adı ve Soyadı: No: İmza:

HR. Ü. Müh. Fak. Makina Mühendisliği Bölümü Termodinamik I Bütünleme Sınavı (02/02/2012) Adı ve Soyadı: No: İmza: HR. Ü. Müh. Fak. Makina Mühendisliği Bölümü 050304-0506304-Termodinamik I Bütünleme Sınavı (0/0/0) Adı ve Soyadı: No: İmza: Alınan uanlar:..3.4.5.6.. Sınav sonucu. Süre: 90 dak. Not: erilmediği düşünülen

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Deney Laboratuvarı Adresi : Kazımiye Mah. Dadaloğlu Cad. No:32 /A Çorlu/Tekirdağ 59850 TEKİRDAĞ / TÜRKİYE Tel : 0 282 652 40 55 Faks : 0 282 652 04 56 E-Posta :

Detaylı

ATIK YÖNETİMİNDE BİYOMETANİZASYON TEKNOLOJİSİ

ATIK YÖNETİMİNDE BİYOMETANİZASYON TEKNOLOJİSİ ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİNDE BİYOMETANİZASYON TEKNOLOJİSİ Ufuk SAYIN Demet ERDOĞAN 17 Haziran 2011-ICCI-İstanbul Atık Yönetimi Hiyerarşisi EHCIP KAAP Atık

Detaylı

Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı

Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 6 EKİM 2010 TARİH 27721 SAYILI RESMİ GAZETE DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜGE GİRMİSTİR

Detaylı

BACA GAZI ARITMA TEKNOLOJİLERİ(MEVCUT EN İYİ TEKNOLOJİLER) Prof.Dr. Kadir ALP İTÜ Çevre Müh. Böl.

BACA GAZI ARITMA TEKNOLOJİLERİ(MEVCUT EN İYİ TEKNOLOJİLER) Prof.Dr. Kadir ALP İTÜ Çevre Müh. Böl. BACA GAZI ARITMA TEKNOLOJİLERİ(MEVCUT EN İYİ TEKNOLOJİLER) Prof. İTÜ Çevre Müh. Böl. kalp@itu.edu.tr Sunum Programı 1. Giriş 2. Kentsel katı atıkların yakılması 3. Kentsel katı atık yakma emisyonları 4.

Detaylı

ARITMA ÇAMURUNDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ VE ENERJİ TASURRUFU

ARITMA ÇAMURUNDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ VE ENERJİ TASURRUFU ARITMA ÇAMURUNDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ VE ENERJİ TASURRUFU Doç.Dr. K.Süleyman YİĞİT*, Mustafa GÜNDÜZ**, Gülay ŞERİT** Yrd.Doç.Dr. Mustafa YEĞİN*, Muhammet SARAÇ** İlhan BAYRAM***, Ünal BOSTAN***, Hakan PİR**

Detaylı

Mevcut Termik Santrallerde STİNGA Teknolojisine Dönüşümü

Mevcut Termik Santrallerde STİNGA Teknolojisine Dönüşümü Mevcut Termik Santrallerde STİNGA Teknolojisine Dönüşümü Birinci Aşama STİNGA kömür zenginleştirme teknolojisiyle hemen başlayabileceğimiz Termik elektik santral donuşum projeleri hazır. Özel sektör Ticari

Detaylı

TANIMI Aktif karbon çok gelişmiş bir gözenek yapısına ve çok büyük iç yüzey alanına sahip karbonlaşmış bir malzemedir.

TANIMI Aktif karbon çok gelişmiş bir gözenek yapısına ve çok büyük iç yüzey alanına sahip karbonlaşmış bir malzemedir. AKTİF KARBON NEDİR? TANIMI Aktif karbon çok gelişmiş bir gözenek yapısına ve çok büyük iç yüzey alanına sahip karbonlaşmış bir malzemedir. Bu nitelikler aktif karbona çok güçlü adsorpsiyon özellikleri

Detaylı

KATI ATIKLARDAN ENERJİ ÜRETİMİ

KATI ATIKLARDAN ENERJİ ÜRETİMİ KATI ATIKLARDAN ENERJİ ÜRETİMİ Artan nüfus, kentlesme ve sanayilesmeye paralel olarak olusan katı atık miktarı da hızla artmakta ve kentler için giderek daha büyük bir sorun haline gelmektedir. Gelismis

Detaylı

1.10.2015. Kömür ve Doğalgaz. Öğr. Gör. Onur BATTAL

1.10.2015. Kömür ve Doğalgaz. Öğr. Gör. Onur BATTAL Kömür ve Doğalgaz Öğr. Gör. Onur BATTAL 1 2 Kömür yanabilen sedimanter organik bir kayadır. Kömür başlıca karbon, hidrojen ve oksijen gibi elementlerin bileşiminden oluşmuş, diğer kaya tabakalarının arasında

Detaylı

Kojenerasyon Teknolojileri Yavuz Aydın, Yağmur Bozkurt İTÜ

Kojenerasyon Teknolojileri Yavuz Aydın, Yağmur Bozkurt İTÜ Kojenerasyon Teknolojileri Yavuz Aydın, Yağmur Bozkurt 13.04.2017 - İTÜ 11.04.2017 2 Kombine Çevrim Santraller Temel amaç elektrik üretimidir En son teknolojilerle ulaşılan çevrim verimi %62 civarındadır.

Detaylı

5. BORU HATLARI VE BORU BOYUTLARI

5. BORU HATLARI VE BORU BOYUTLARI h 1 h f h 2 1 5. BORU HATLARI VE BORU BOYUTLARI (Ref. e_makaleleri) Sıvılar Bernoulli teoremine göre, bir akışkanın bir borudan akabilmesi için, aşağıdaki şekilde şematik olarak gösterildiği gibi, 1 noktasındaki

Detaylı

SANAYİ FIRINLARININ MEVCUT DURUMU ve YENİ TEKNOLOJİLER III. ENERJİ VERİMLİLİĞİ KONGRESİ 01 NİSAN Duran ÖNDER Makine Yüksek Mühendisi

SANAYİ FIRINLARININ MEVCUT DURUMU ve YENİ TEKNOLOJİLER III. ENERJİ VERİMLİLİĞİ KONGRESİ 01 NİSAN Duran ÖNDER Makine Yüksek Mühendisi SANAYİ FIRINLARININ MEVCUT DURUMU ve YENİ TEKNOLOJİLER III. ENERJİ VERİMLİLİĞİ KONGRESİ 01 NİSAN 2011 Duran ÖNDER Makine Yüksek Mühendisi SANAYİ FIRINLARININ MEVCUT DURUMU SANAYİ FIRINLARININ MEVCUT DURUMU

Detaylı

Biyokütle Nedir? fosil olmayan

Biyokütle Nedir? fosil olmayan Biyokütle Enerjisi Biyokütle Nedir? Yeşil bitkilerin güneş enerjisini fotosentez yolu ile kimyasal enerjiye dönüştürerek depolaması sonucu oluşan biyolojik kütle, biyolojik kökenli fosil olmayan organik

Detaylı