IŞIKKENT EĞİTİM KAMPUSÜ ERKEN ÖĞRENME MERKEZİ Aile El Kitabı ve Anlaşma Metni

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "IŞIKKENT EĞİTİM KAMPUSÜ ERKEN ÖĞRENME MERKEZİ Aile El Kitabı ve Anlaşma Metni"

Transkript

1 IŞIKKENT EĞİTİM KAMPUSÜ ERKEN ÖĞRENME MERKEZİ Aile El Kitabı ve Anlaşma Metni El Kitabı IAEK ELC Revizyon : a Tarih: 10 Şubat

2 Işıkkent Hakkında VİZYON, MİSYON VE EĞİTİM FELSEFESİ Vizyon Daha iyi bir dünya için yenilikçi uygulamalara öncülük eden bir eğitim kurumu olmak. Misyon Işıkkent Eğitim Kampusü; özgün öğrenme ortamı, genişletilmiş eğitim programı, araştırmaya ve sorgulamaya dayanan yenilikçi, yaratıcı öğretim yaklaşımlarıyla; öğrencilerinin, yaratıcı güçlerini tam anlamıyla kullanan, ülkelerine ve Dünya ya içtenlikle hizmet eden, motivasyonu yüksek, dönüşümlü düşünen ve uluslararası bilince sahip bireyler olarak gelişimlerini sağlar. Felsefe Işıkkent Eğitim Kampusü, öğrencilerin kendilerinde aranabilecek tüm özellikleri kazanarak eksiksiz birer birey olarak yetişmelerini ister ve bunun ancak eğitimle sağlanabileceğine inanır. Bize göre öğrenciler eleştirel, yaratıcı ve bağımsız düşünme becerisi geliştirmeli ve akademik ve kişisel bağlamda tüm potansiyellerini kullanabilmelidir. Öğrencilerimizin yapıcı ve tatminkar bir yaşam sürmesi, farklı kültürlere saygı duyması ve tüm dünya toplumuna ve Türkiye ye karşı bir hizmet ve sorumluluk duygusu içinde olması en büyük beklentilerimizden biridir. Işıkkent Eğitim Kampusü; araştırma temelli en yeni eğitim uygulamalarını yaşama geçirerek, düşün ve yaratıcı güçlerini tam anlamıyla kullanabilen, yaşam boyu öğrenmenin önemine inanmış, motivasyonu yüksek bireyler yetiştirmeye odaklanmıştır. Bizler öğrencilerin akademik anlamda bilgi, beceri ve anlayış sahibi olmalarını istemenin yanısıra, onların iyi bir karakter sahibi olmalarını da hedeflemekteyiz. Bu bağlamda mezuniyetlerinden önce öğrencilerden sergilemelerini beklediğimiz özellikleri tanımlamış bulunmaktayız. Bu kişilik özellikleri, vermek istediğimiz eğitimle bağlantılı olarak uzun vadeli bir vizyon oluşturmaktadır. Okulumuzun tüm kademelerini ve öğretmenlerini ortak bir paydada birleştiren, onlara ilham vererek motive eden ve odaklanmalarını sağlayan bir idealler bütünüdür. REHBER İLKELER (Eğitim üzerine inançlarımız) 1.Okul Topluluğu 1.1 İşbirliği ve birlikte çalışma olgusu okulun öğretmen ve öğrencilerinde olmasını istediği çalışma ve öğrenmenin en temel iki unsurudur. 1.2 Okul, olumlu davranışları yetişkinler, etkinlikler, sürekli ve yapıcı geri bildirimler aracılığıyla desteklemelidir. 1.3 Öğrenim, performans ve kendine güven dışsal değil içsel motivasyonun artmasıyla gelişecek ve bunun yansımaları uygulama ve okul faaliyetlerinde kendini gösterecektir. 1.4 Birbirini destekleyen, işbirlikçi, müşfik ve saygılı öğrenci, veli, öğretmen, idareci ve Vakıf üyelerinden oluşan bir okul topluluğu eğitim ve öğretim için en uygun kültürü oluşturur. 1.5 Topluluk üyesi yetişkinler çocuklarda olması istenen tavır ve davranışlar için aktif bir rol modelliği üstlenmelidir. 2

3 2. Müfredat 2.1 Müfredat içeriği, yaşa ve koşullara uygunluk ve önem kriterleri üzerine kurulmalı, Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı nın gerekliliklerini de temel alarak çeşitli uluslararası kaynaklardan gelişme ve bilgiyi yansıtmalıdır. 2.2 Müfredat, 21. yüzyıl için gerekli olan önemli ve gerekli bilgiyi tanımlamalı ve bunun kalıcı ve entellektüel olarak anlaşılmasını sağlamalıdır. 2.3 Müfredat, öğrencilerin araştırma yapma, etkin olarak iletişim kurma, farklı sosyal ortamlarda başarılı bir şekilde işlev görme, kendi sağlık ve yaşamlarından sorumlu olma, ve eleştirel ve yaratıcı düşünme becerileri geliştirmelerini sağlamalıdır. 2.4 Müfredat, öğrenci, öğretmen ve velilerin zengin çeşitliliğe sahip özgeçmişleri ve İzmir in kültürel ve tarihsel yapısının ortaya çıkardığı gelişim imkanlarından yararlanmalıdır. 2.5 Müfredat, eğitimdeki en yeni araştırmalerın ve fikirlerin sonuçlarına cevap verebilmek üzere sürekli olarak gözden geçirilmelidir. 3. Öğrenme 3.1 Öğrenme için en uygun ortam; güvenli, emin, zengin uyaranların yer aldığı, öğrencilerin aktif olarak katıldığı ve yapıcı geri bildirimlerin verildiği bir ortamdır. 3.2 Öğrenciler halihazırda bildikleri ve anladıkları şeyler üzerine yenilerini inşa etmek suretiyle anlam oluştururlar. 3.3 Sorgulayarak öğrenme, daha ileri düzeyde entellektüel gelişim sağlayacak anlama ve zihin alışkanlıkları kazandırır. 4. Öğretme 4.1 Etkin bir öğretim anlayışı, farklı öğrenim stilleri olduğunu kabul eder ve etkin bir sınıf içi ve dışı eğitim için olumlu öğrenci-öğretmen ilişkisi gerekliliğine vurgu yapar. 4.2 Farklı ihtiyaç grupları için hazırlanan öğretim programı, her tür öğrencinin gereksinim ve kapasitesini göz önüne alır ve her birinin potansiyeline ulaşması yolunda onları destekler. 4.3 Anlamaya yönelik öğretim, içeriğin nitelik ve niceliğin dikkatli bir şekilde irdelenmesini, özgün bağlamların (Kontekst) verilmesini ve öğrenilenlerin yeni ve farklı şekillerde uygulanması için fırsatlar yaratılmasını sağlar. 4.4 Değerlendirme, öğrenim ve öğretim süreciyle doğrudan bağlantılı olup, temel amacı öğrencilerin daha iyi ve etkin bir şekilde öğrenmelerini sağlamaktır. 5. Öğrenci 5.1 Her öğrenci bireysel ve kültürel özellikleriyle şekillenmiş bir deneyimler, beceriler ve ilgi alanları bütününe sahiptir ve bu bütünün öğrenme sürecinde göz önünde bulundurulması gerekir. 5.2 Öğrencilere kendilerine sunulan bilgi çeşitliliğini değerlendirmek için bu bilgiyi eleştirel olarak değerlendirebilecek araç ve becerilerin kazandırılması gerekir. 5.3 Öğrenciler önemli bilgi, beceri ve teknikleri öğrenmeli ve bunları uygulamak için çesitli fırsatları geniş anlamda kullanabilmelidirler. 5.4 Öğrenciler problemleri tanıma, analiz etme ve ortaya koyma becerisini geliştirmeli ve bu problemler için yaratıcı çözümler formüle edebilmelidir. 5.5 Öğrenciler öz-disiplin ve sorumluluk duygusunun yanısıra kendi başlarına veya bir grubun parçası olarak düşünme ve karar verme becerisi geliştirebilmelidirler. 5.6 Öğrenciler spor derslerine katılmak suretiyle, fiziksel ve mental kapasiteleri arasında bir denge oluşturma şansına sahip olabilmelidirler. 3

4 5.7 Öğrenciler düzenli ve bağlamsal deneyimler yoluyla uygulamalı ve güzel sanatlara yönelik bir zevk ve takdir duygusu geliştirebilmelidirler. 5.8 Öğrenciler yöresel ve küresel toplumu ilgelendiren çevre ve insani konularda hızlı bir bir şekilde bilinç geliştirmelidir. Hedeflenen Öğrenci Özellikleri Dengeli olmak: Işıkkent Eğitim Kampusü, tüm potansiyelini kullanabilme becerisine sahip bütün insanlar yetiştirmenin önemine inanır. Okul aynı zamanda anlamaya yönelik araştırma, gerekli bilgi ve becerilerin kazanımı gibi hedefler ile; akademik, sosyal, fiziksel ve sanatsal alanlarda anlamlı ve amaca uygun deneyimler yaşayarak, pozitif tutum ve davranışlar geliştirme arasında denge kurabilmek için, her türlü çabayı harcar. Bağımsız öğrenler olmak: Işıkkent Eğitim Kampusü, kalıcı bir entellektüel anlayışla, öğrendiklerini esnek, amaca uygun ve yeni durumlarla baş edebilmede kullanabilen; günümüzde ve gelecekte karşılaştığı zorluklara başarıyla karşı koyabilme becerisine sahip, yüksek derecede yetkin ve aynı zamanda bağımsız düşünme yeteneğine sahip öğrencilerden oluşan bir okul topluluğu kurmayı hedefler. Evrensel değerlerin farkında olan dünya vatandaşları olmak: Işıkkent Eğitim Kampusü, farklı perspektiflerden bakarak uluslararası bilginin kökenini araştıran, Türkiye Cumhuriyeti nin dil, değer, ahlak yargılarına ve ilkelerine bağlı; ve bunlar sonucunda başka insanların görüş açısı ve koşullarına açık fikirlilik ve empatiyle yaklaşıp, onların kültürleriyle ilgili farkındalık ve anlayış geliştirebilen bireyler yetiştirmeyi hedefler. Bu bağlamda Işıkkent, bir dürüstlük, özgüven ve işbirliği kültürü içerisinde, kişilerin hem birbirlerine ve hem de tüm dünyaya karşı bir sorumluluk duygusu içerisinde hareket etmelerini hedefler. Öğrenen Profili Araştıran sorgulayan Bilgili Düşünen İletişim Kuran İlkeli Açık görüşlü Duyarlı Riski göze alan Dengeli Dönüşümlü Düşünen Tutumlar Değer bilme Bağlılık Güven İşbirliği Yaratıcılık Merak Kendini başkalarının yerine koyabilme Coşku Bağımsız davranma Doğruluk Saygı Hoşgörü 4

5 Akademik MEB MÜFREDATI Okul, IB İlk Yıllar Programı (PYP) çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı müfredatını tamamen uygular. Öğretme ve değerlendirme yöntemleri IB PYP çerçevesi ve MEB hedefleri doğrultusunda yapılır. İKİ DİLLİ İŞBİRLİKLİ EĞİTİM Sınıf dersleri, biri Türk sınıf öğretmeni biri İngilizce konuşan öğretmen olmak üzere iki öğretmenle yürütülür. Öğrenciler gün boyu her iki dili birden gerçek bağlamda kullanır, küçük grup çalışmalarını da iki dilli yürütürler. ULUSLARARASI BAKALORYA İLK YILLAR PROGRAMI (IBPYP) Işıkkent, IBPYP aday okuludur. Bu sebeple, tüm uygulamalarımız Uluslararası Bakalorya Organizasyonu nun (IBO) beklentileriyle uyumludur. Öğrenciler disiplinlerarası üniteleri; araştırma sorgulama yöntemlerini kullanarak ve diğer öğrencilerle işbirliği içinde öğrenirler. Disiplinlerarası üniteler, MEB temaları ve kazanımları bütüncül bir çerçevede sunulmaktadır. Program hakkında daha detaylı bilgi almak için lütfen PYP veli bilgilendirme kitapçığına bakınız. REGGIO EMILIA Işıkkent Erken Öğrenme Merkezi, İtalya Reggio Emilia da uzun yıllardır okul öncesi eğitim veren Reggio Emilia okullarının pedogojik uygulamalarını temel almaktadır. Reggio Emilia felsefesi ve uygulamaları IBPYP ile uyumlu olup; çocuk odaklı ve araştırma-sorgulamaya dayalıdır. Erken Öğrenme Merkezi nin orta alanında yer alan Piazza çocukların uzun ve kısa vadeli projeleri gerçekleştirdiği, diğer sınıflardaki öğrencilerle kaynaşabildikleri bir alandır. Piazza bu anlamda bir şehir meydanına benzetilebilir. Piazza bir öğretmen tarafından denetlenir ve buradaki projeler sanat öğretmenleri eşliğinde yürütülür. KARMA SINIFLAR VE HER YIL ÖĞRETMENLERİN DEĞİŞMESİ Öğrencilerin farklı sınıf ortamlarında, farklı öğretmenlerle beraber çalışabilmesi için sınıflar her yıl karıştırılmaktadır. Öğrencilerin uygun sınıfa yerleştirilmesi kararı okula aittir. Bu politika, öğrencilere daha dengeli sosyal ve akademik bir deneyim kazandırılmasını sağlamaktadır. SINIFLARIN OLUŞUMU Ortalama bir sınıf 20 öğrenciden oluşmaktadır. Öğretmenler sınıf listelerini çocuklar hakkındaki bilgilerine dayanarak, heterojen bir grup yaratma amacıyla oluşturmaktadır. Bazı sınıflarda 12, bazılarında 18, bazılarında ise 24 aylık yaş aralıkları bulunabilir. Okul pedagojik araştırmalara dayanarak, bu kararları verme hakkını saklı tutar. Sınıfların oluşumunda, velilerin çocukları için öğretmen veya arkadaş talebinde bulunmaları söz konusu değildir. Yıl içerisinde derslere misafir öğrenci kabul edilmesi mümkün değildir. DEĞERLENDİRME Felsefe 1. Değerlendirme, öğrencinin öğrenimini geliştirmek için tasarlanmıştır. 2. Değerlendirme sürecinin en önemli kısmı, zaman içindeki kavrayışı gösteren dönüşümlü düşünme kısmıdır. 3. Değerlendirme özgün çalışmaların bir parçasıdır. 4. Öğrenme ve öğretmenin temelinde; zamanında verilmiş, doğrudan, belirgin ve bağlama uygun geri bildirimler bulunur. 5

6 5. Değerlendirme, geri bildirim yoluyla öğretmen ve öğrencilerin, performanslarını gözden geçirmelerini ve öğretimlerini/ öğrenimlerini geliştirmelerini sağlar. 6. Değerlendirme, okulun uygulanan programların etkinliğini gözlemlemesini sağlar; öğretmenler, öğrenenler, veliler, idare ve tüm okulun kalkınması için bir yöntemdir. 7. Değerlendirme yaparken kültürel, dilsel, ırksal, sınıfsal, öğrenimsel, fiziksel ve cinsel farklılıklar konusunda hassas olunmalıdır. Değerlendirme bu farklılıklar üzerine dönüşümlü düşünmeyi sağlamalıdır. Değerlendirme Uygulamaları Ön Değerlendirme: Tüm öğretmenler öğrencilerin ön bilgilerini ve deneyimlerini, yeni öğrenme deneyimlerine başlamadan önce uygun şekilde değerlendirmelidir. Süreç Değerlendirmesi: Öğrenim ve öğretme süreçleri boyunca öğrenimin nasıl geliştiğine dair öğretmenleri ve öğrencileri bilgilendirmek için; birçok yöntemin yanı sıra süregelen değerlendirmeler de kullanılacaktır. Süreç değerlendirmesi ve öğretim doğrudan bağlantılıdır; öğrencinin ihtiyaçlarına cevap veren ve öğretim tekniğini geliştiren geri bildirimler sağlamak önemlidir. Sonuç Değerlendirmesi: Sonuç değerlendirmesi öğrenim ve öğretim deneyiminin veya sürecinin sonunda yapılır ve önceden planlanır. Bu değerlendirme, öğrencilerin öğrenimlerini özgün bağlamlarda gösterebilmesi ve yeni yollar kullanarak uygulayabilmesi için tasarlanmıştır. Sonuç değerlendirmesi birçok farklı formatta olabilir (örneğin, testler, sınavlar, laboratuvar raporları, kompozisyonlar, sunumlar, projeler..vs. sonuç değerlendirmesi formatlarına dahildir.) Öğrenme Değerlendirmesi Yaklaşımları/Tutumları: Tutumlar açık bir şekilde öğretilir ve vurgulanır. Öğrencinin dönüşümlü düşünme süreci ve öğretmen gözlemleri belgelenir. Bu kayıtlar, spontan ve planlı aktivitelerde hedeflenen tutumların gelişimi ve göstergesi niteliğinde olmalıdır. IB Öğrenen Profili: IB öğrenen profili sınıf içinde açıkça görülür ve okulun genelinde kullanılan dile yansır. Öğretmenler, resmi olmayan gözlemler yaparak öğrencilere geri bildirim verebilir fakat esas değerlendirme, öğrencinin kendi kendini değerlendirmesiyle yapılır. Öğrenciler her dönemin sonunda, profilin hedeflenen veya seçilmiş kısımları üzerindeki gelişimlerini dönüşümlü bir şekilde düşünmelidir. Dönüşümlü düşünme yaş gruplarına ve dil kabiliyetine göre farklılık gösterebilir. Değerlendirme Stratejileri ve Belgeleme Gözlemler: Tüm öğrenciler düzenli olarak gözlenmelidir; öğretmenler bireyler, gruplar ve tüm sınıf hakkında not almalıdır. Grupların nasıl çalıştığı ve grup içindeki katılımcıların rolleri de gözlenmelidir. Çalışma Odaklı Rubrikler: Bu rubrikler önceden belirlenmiş kriterlere dayanır; belirli öğrenme ve öğretme hedeflerine odaklanmayı amaçlar. Öğrenci Portfolyoları: Öğrenci portfolyolarındaki çalışmalar, öğrencinin çalışma hakkında yaptığı (kendisine göre bu çalışmanın neyi gösterdiğini belirten) dönüşümlü düşünmeyi, portfolyoya koyma sebebini ve yapıldığı tarihi içermelidir. 6

7 Öğrenci portfolyosu; üstbilişsel algı, özyönetim, hedef belirleme ve kutlama alışkanlıklarını teşvik eden dinamik bir araçtır. Öğrenci portfolyosu veli toplantılarında ve öğrenci paylaşımı toplantılarında kullanılır; öğrenciye ait olduğu için portfolyoya saygı gösterilmelidir. Öğrenci portfolyoları sınıf larda saklanır. Öğrenci portfolyosunda her üniteden ve her dersten el işleri bulunmalıdır. PYP Gelişim Raporu: Her temanın sonunda velilerle bir PYP raporu paylaşılacaktır. DİL POLİTİKASI Dil Politikası bir eylem bildirisidir. Dil Politikası, öğrencilerin okuldan öğrendikleriyle ve bunları nasıl öğrendikleriyle ilgilenir. Okullarda Dil Politikası Uygulamak, Corson (1999) Işıkkent Eğitim Kampusü nde ana öğretim dili Türkçe; ikinci dil ise İngilizce dir. Amacımız, öğrencilerin iki dilde de başarılı olmaları ve zaman içinde iki dilli bireyler haline gelmeleridir. 5. Sınıftan itibaren öğrencilere üçüncü bir dil seçeneği sunulmaktadır. Felsefe: 1. Dil en büyük öğrenme aracıdır, öğrenme için hayatidir ve müfredat alanlarında geliştirilmiştir bu yüzden tüm öğretmenler dil öğretmeni sayılırlar. 2. Dil edinimi hayat boyu süren, dinamik bir süreçtir ve tüm öğrenme alanlarırya iç içedir. Düşünsel gelişim için önemli bir faktördür kişisel/evrensel kavrayışın gelişimine katkıda bulunur. 3. Etkin öğretim uygulamaları, öğrenmeye yapıcı bir şekilde yaklaşıldığı zaman geliştirilir; aynı zamanda öğrencilerin önsel bilgilerinin üzerine bilgi eklemelerini ve kişisel anlam çıkarımları yapmalarını sağlar. 4. İki dilli olmak, kendi kültürümüzü koruyarak uluslararası bakış açısına sahip olmamıza olanak tanır. Prosedürler 1. Erken Öğrenme Merkezi ve İlkokul da İki Dilli İşbirlikli Eğitim uygulanır. 2. Okul, modern öğrenme ve öğretim uygulamalarıyla zenginleştirilmiş MEB müfredatını uygular. 3. Dil öğrenimini ve öğretimini düzenlemek için öğretmenler PYP (ilk Yıllar Programı) dil kapsam ve sıralamalarından yararlanır. 4. Okulda bulunan tüm işaretler; yapılan tüm toplantılar, Assembly ler iki dilde uygulanır ve iletişim iki dilde sağlanır. 5. Öğretmenlerin iki dilli olması teşvik edilir ve desteklenir. 6. Dil öğrenimi ve uygulaması konusunda kütüphane önemli bir rol oynar. 7. Öğrenciler teknolojiyi kullanarak araştırma yapacakları kaynaklara ulaşır, birincil ve ikincil kaynakları tespit ederler. Akademik dürüstlük çerçevesinde bilgiye erişirler. Dil Uygulamaları Okuma ve Yazma EÖM deki çocuklar her gün iki dilde okuma-yazma çalışmaları yapar. Çocuklara okuma ve yazmayı öğretme yaklaşımımız onlara okuma sevgisi kazandırmak ve yazı yazmakla ilgilenmelerini sağlamak üzerinedir. 7

8 Kendileri için önemli harflerle çalışırken farklı harf şekillerini tanımayı ve yazmayı; bu şekilleri seslerle eşleştirmeyi öğrenirler. Sevdikleri kitapları tekrar okumayı ve kendilerine ait kitaplar yaratmayı öğrenirler. Öğretim metodumuzu desteklemek için velilerin her gün çocuklarına kitap okuması, sıklıkla kitap alması ve etraflarında kitap bulundurması, çevre dostu basımlar konusundaki farkındalıklarını arttırması gerekmektedir. Derslerde çalışma kağıdı veya alıştırma kitabı kullanılmadığından, velilerimizin de kullanmaması beklenmektedir. Öğrenciler, özgün okuma aktivitelerine katılmaları konusunda teşvik edilir. Dönüşümlü düşünme süreci modellenir. Öğretirken tüm sınıf, grup ve birey arasında denge kurulur. Dinleme ve Konuşma Öğrencilerin İngilizce, Türkçe ve diğer dillerde kendine güvenen konuşmacılar ve iyi kavrayan dinleyiciler olabilmesi için onları destekleyecek uygun ortam sağlanır. Öğrencilerin zor konuşma şekilleri ile deney yapmaları desteklenir. Anlamlı konuşmalarla dilin kavranışını yapılandırmak ve sadeleştirmek için plan yapılır. Aktif dinleme desteklenir ve bu konuda pratik yaptırılır. Sosyal etkileşim dili öğretilir ve kullanımı teşvik edilir. Edebiyat dili ve edebi analiz becerileri öğretilir ve kullanımı teşvik edilir. Sunumlarda uygun dil kullanımı öğretilir ve bu kullanım teşvik edilir. Ana dil desteği: Öğrencilerimizin çoğunluğunun ana dili Türkçe dir. MEB müfredatı, sınıf dersleri ve yapılmakta olan değerlendirmeler aracılığıyla öğrencilerimizin ana dilleri gelişmektedir. Ana dili İngilizce veya Türkçe olmayan öğrenciler, iki dilde de yardım alırlar. Okul, öğrencinin ana dilinde ders görebilmesi için velilerle birlikte çalışır. Öğrenciler İngilizce ve Türkçe olduğu kadar, kendi ana dillerini de kullanarak çalışmak üzere teşvik edilir. Dil desteği: Öğrenciler farklılaştırılmış eğitim alarak hen İngilizce hem Türkçe dillerini öğrenir ve geliştirir. İki dilli işbirlikli öğretim sınıflarında öğrenciler gruplara ayrılır ve bu şekilde kendi becerileri ve ihtiyaçlarına yönelik olarak çalışma imkanı bulur. İngilizce ve Türkçe öğretmenleri tüm öğrenenleri dil gelişimi konusunda desteklemek adına süreç değerlendirmelerinden yararlanırlar. Bunun yanı sıra, dil öğrenimlerini geliştirmek amacıyla 2-12.sınıflara Rosetta Stone adındaki geniş kapsamlı dil öğrenim yazılımını kullanma fırsatı sunulur. Ev sahibi ülkenin dili ve kültürü: Öğrencilerin %95 i ev sahibi ülkenin vatandaşıdır ve eğitimde ev sahibi ülkenin müfredatı uygulanmaktadır. Bu sebepten öğrenciler, ev sahibi ülkenin milli tarihini, kültürünü, coğrafyasını, edebiyatını ve sanatını öğrenirler. Sorgulama üniteleri çerçevesinde, varolan müfredat İngilizce dili ve İngilizce edebiyat aracılığıyla daha kapsamlı hale getirilmiştir. Öğrencilerin kavramlar hakkında daha derin bir kavrayışa sahip olmaları için küresel bağlantılar kurulmuştur. 8

9 KÜTÜPHANE Işıkkent kütüphanesinin rolü, her konuyu kapsayan geniş bir bakış açısı yelpazesine erişim sağlamak; kütüphane koleksiyonu içinde öğrencilerin yaş seviyesine uygun materyaller sunarak öğrencilerde eleştirel düşünme ve yaratıcılık becerilerini geliştirmektir. Erken Öğrenme Merkezi öğrencileri, haftada bir kere kütüphaneden kitap alabilir: Öğrenciler her yarı yıl sonunda kütüphaneden alınan kitapları iade eder. İade edilmeyen kitapların ücreti veliler tarafından ödenir. AKADEMİK DÜRÜSTLÜK Işıkkent Eğitim Kampusü, öğretmenlerin ve öğrencilerin görev suistimalini önlemek ve tespit etmek için akademik dürüstlük değerlerine sahip olmasını bekler. Öğrencilerin aşağıdaki kavramları baz alarak akademik dürüstlüğü anlaması beklenmektedir: Öğrencilerin ürettiği çalışmalar özgün olmalıdır. Özgün bir çalışma, kişinin öznel ve kendine ait fikirleri, çalışmanın kaynağının doğruluğunu kabul ederek belirtmesiyle oluşturulur. (IB,2003) Okulumuz, akademik dürüstlükten daha azıyla yetinmeyen bir kültüre sahiptir. Bu nedenle bu alanda tutarlı ve net prensipler benimsemekteyiz. Bu alandaki prensiplerin ihlali hem okulun hem de bireyin akademik doğruluğunu etkilemektedir. Dolayısıyla, okulumuz için akademik dürüstlüğe ve bu alandaki prensiplere bağlı kalmak büyük önem taşımaktadır. Ürettikleri çalışmanın özgün olmasını sağlamak öğrencilerin sorumluluğudur. Veliler ve öğrenciler bu konudaki hak ve sorumluluklarını bilmeli; bu politikaya uyulmaması durumunda ortaya çıkabilecek olası disiplin sonuçlarının da farkında olmalıdırlar. PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK Ana yaklaşım olarak gelişimsel ve önleyici danışmanlık hizmetini benimseyen Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi, öğrencinin kişisel gelişimine öncelik verir. Danışmanlık programının temel hedefi veliler ve öğretmenlerin yakın işbirliği sayesinde öğrencilerin olumlu deneyimler kazanmasına yardımcı olmaktır. Öğrencilerimizin sosyal, duygusal, bilişsel ve fiziksel olarak gelişmelerine, kendilerini keşfetmelerine, sağlıklı benlik kavramı geliştirmelerine, kendilerine ve başkalarına saygı göstermelerine, problem çözme becerisi kazanmalarına ve ilgi ve kabiliyetleri doğrultusunda büyümelerine yardımcı olmayı hedefleriz. Okulun Rehberlik Birimi, özel öğrenme ihtiyaçları olan öğrencileri teşhis ve/veya tedavi etme yetkisini taşımaz. Bu gibi durumlarda, Rehberlik Birimi velileri okul dışından uzmanlara yönlendirir. KOÇLUK Koçluk Nedir? Uluslararası Koçluk Federasyonu (International Coach Federation - ICF) koçluğu; danışan ile koç arasında, danışanın hem kişisel hem de organizasyonel sonuçlarında etkili sonuçlar yaratmak için, danışanın hedeflerini açıkça belirlemesi ve bunu başarması amacıyla sürdürülen profesyonel bir ilişki olarak tanımlar. Koç bu süreçte danışanına hedeflerini ve amaçlarını netleştirmek için çok yönlü düşünmesi, ihtiyaç duyduğu davranış değişikliklerini yapması, kendi güçlü yanlarının farkına vararak gelişimi için bunları kaldıraç olarak kullanması için yardımcı olur. Koçluk süreci içinde koç danışanını hem söyledikleri hem de söylemedikleri bazında dinler, gözlemleri ve soruları ile ona yardımcı olur. Bu karşılıklı iliksi danışanın değişim sürecinin hızlanmasına ve netleşmesine yardımcı olur. Danışan bu süreçte kendi düşünce sistemi konusunda farkındalığını artırarak güçlü yanlarının farkına varır. 9

10 Okulumuzda Koçluk Çalışmaları: Okulumuzda koçluk çalışmaları 2009 yılında başlamıştır. Bu süreç tüm öğretmenlerimizin iki günlük Koçluk Temel Eğitimi almalarıyla başlamış, daha sonra 41 gönüllü öğretmenimizin Adler Koçluk Okulu ndan, ICF onaylı 15 günlük Koçluk Sertifika Eğitimi almalarıyla devam etmiştir. Bu eğitimlerin ardından kurulan Koçluk Komitesi, koçluk uygulamalarını dünyada ilk defa kurumsal anlamda okul ortamına uyarlamıştır. Bu uyarlamalar ve ikinci grup öğretmenlerimizin de Koçluk Sertifika Eğitimi almaları sonucunda, koçvari eğitim anlayışı ve koçluk uygulamaları okulumuzda hızla yerleşmeye başlamıştır. Bu sürecin doğal sonucu olarak 2013 senesinde başvurduğumuz ve ICF in her sene bünyesinde koçluk uygulamaları yürüten çok prestijli şirketlere layık gördüğü ödülü 2013 yılında okulumuza vermeyi uygun görmüştür. Koçluk Uygulamaları Öğrencilerimize Nasıl Fayda Sağlamaktadır? Işıkkent Eğitim Kampusü nün en önemli hedeflerinden bir tanesi; bağımsız öğrenen öğrenciler yetiştirmektir. Koçluk uygulamaları, öğrencilerin güçlü yönlerini keşfetmelerini sağlayarak kendi özgün öğrenme yollarını bulmalarına ve geleceklerini kendilerinin şekillendirmelerine destek vermektedir. Öğrencilerimiz Hangi Alanlarda Koçluk Alabilirler? Öğrencilerimiz aşağıdaki konularda koçluk alabilirler: İletişim becerilerini geliştirme Güçlü yönlerini keşfetme / Kendini tanıma / Farkındalık Kazanma Özgüven geliştirme Hedef koyma becerilerini geliştirme Motivasyon yükseltme Verimli çalışma becerilerini geliştirme Mesleki rehberliğe yardımcı olabilme Liderlik becerilerini geliştirme Takım çalışması becerilerini geliştirme Karar verme / seçim yapma becerilerini geliştirme Ders çalışma becerilerini geliştirme Araştırma ve sorgulama becerilerini geliştirme Sorun çözme becerilerini geliştirme Koçluk Uygulamaları İle İlgili İlkeler Ve Uygulamaya Yönelik Esaslar Nelerdir? Okulumuzda bu yıl öğrencilerimize koçluk bilgilendirme sunumları yapılmıştır. Okulumuzda yapılan koçluk uygulamaları ile ilgili aşağıdaki konuları sizlerle paylaşmak isteriz: Koçluk almak, sadece öğrencinin istemesine bağlıdır. Velinin isteğiyle koçluk alınması koçluk etik ilkelerine aykırıdır. Koçluk alacak olan öğrenci 18 yaş altında olduğu için öğrenci karar verdikten sonra veliden izin formu istenir. Rehberlik servisi uygun görürse öğrenci koçluk alabilir. Yapılan koçluk görüşmeleri, öğrenciyle koç öğretmen arasında, koçluk gizlilik ilkeleri doğrultusunda saklı kalır. Öğrencinin rızası olmadan, veli dahil hiç kimseyle paylaşılamaz. 10

11 Veliler VELİLERİN SORUMLULUKLARI Biz veliler, çocuğumuzun öğrenimini şu şekilde destekleyeceğiz: Çocuğumuzu okuluyla gurur duyması ve okuluna saygı göstermesi konusunda teşvik edeceğiz. Çocuğumuzun okul hayatının tüm alanlarında potansiyelini en yüksek düzeyde gerçekleştirmesine destek olacağız. Okuldan gelen tüm bildirileri dikkatle okuyarak, okulla ve çocuğumuzun öğretmenleriyle, doğru kanallar üzerinden sürekli iletişim halinde kalacak ve çocuğumuzun eğitimi hakkında bilgi sahibi olacağız. Çocuğumuzun eğitimi ile ilgili kararlar alınırken uygun şekilde katılım göstereceğiz. Çocuğumuzun fiziksel ve zihinsel sağlığını gözeteceğiz ve gerektiğinde okulu bilgilendireceğiz. Hastalık gibi önemli bir sebep olmadığı sürece, bitiş saatinden önce çocuğumuzu okuldan almayacağız, çocuğumuzun dönem boyunca her gün okula gelmesini sağlayacağız ve devamsızlığını takip edeceğiz. Okulun eğitim felsefesi ve programlarını açıkça destekleyeceğiz. Okul yönetimi tarafından verilen eğitim kararlarını kabul edecek ve bunlara uyacağız. Çocuğumuzun müfredat dışı zamanını doğru değerlendirmesini sağlayacağız ve sosyal hizmet faaliyetlerine katılımını destekleyeceğiz. ÖZ YÖNETIM İLE İLGİLİ BEKLENTİLER - Çocuğunuza nasıl yardım edebilirsiniz? Okulun felsefesini ve uygulamalarını desteklemek için veliler aşağıdakileri göz önünde bulundurmalıdır: Çocukların öğrenmeleri için yeterli uykuya ihtiyaçları vardır. Çocukların iyi beslenme ve suya ihtiyaçları vardır. Su beyin için hayati önem taşır. Çocukların enerji ve dikkat seviyelerini korumaları için gün boyunca su içmeleri öğretilmelidir. Her zaman yanlarında bir su şişesi bulunmalıdır. Çocukların ilgi, geri bildirim ve koçluğa ihtiyaçları vardır. Çocuğunuzun okul hayatıyla ilgilenin, ona açık uçlu sorular sorun. Kuru övgüler yerine belirgin geri bildirim verin ( Aferin demek yerine Çizimini beğendim çünkü özgün renkler kullanmışsın. demek gibi) Çocuğunuzla problem çözme üzerine konuşun; okulda ve evdeki olayları ele almada onlara koçluk yapın. Okul tarafından önerilen ek dersler, öğretmen ve dersi veren kişi bir arada çalıştığında etkili olur. Her yaştan çocuğun serbest zamana ihtiyacı vardır. Çocuğunuzun programını farklı aktivitelerle çok doldurmamaya dikkat edin. 11

12 Çocukların her gün istedikleri gibi geçirebileceği planlanmamış zamana ihtiyaçları vardır. Çocuklar ek derslerden çok faydalanamaz bu yüzden çocuğunuza yardım etme konusunda öğretmenlerden yardım alın. Okul tarafından ek ders önerilmişse bu ancak okuldaki öğretmen ve dersi veren kişi bir arada çalıştığında etkili olur. ÇOCUĞUN VELAYETİ Boşanmış anne-babaların, sınırlandırmalar da dahil olmak üzere, boşanma koşullarını içeren velayet beyanını, okul yönetimine iletmeleri gerekmektedir. VELİ EĞİTİMLERİ Işıkkent Erken Öğrenme Merkezi velileri, okulun felsefesi ve uygulamalarının daha iyi anlaşılabilmesi için hazırlanan aktivite ve eğitimlere katılma konusunda teşvik edilmektedir. Bu eğitim faaliyetleri çalıştaylardan sınıf seviyesi toplantılarına kadar çeşitlilik göstermektedir. Eğitim tarihleri her yarıyıl başında velilerle paylaşılır. ETKİLİ ANNE BABA EĞİTİMİ Etkili Anne-Baba Egitimi (EAE) 3 kez Nobel Barış Ödülü ne aday gösterilmiş olan Dr. Thomas Gordon tarafından 1962 yılında hazırlanmış, sürekli güncellenerek tüm dünyada milyonlarca anne babaya ışık tutmuş bir ebeveyn eğitim programıdır ve ebeveynlere gerçekten işe yaradığı kanıtlanmış iletişim ve çatışma çözme becerileri sunar. Toplam 24 saatlik bol uygulamalı eğitim sonunda veliler çocuklarıyla etkili konuşmayı, onları etkin dinlemeyi, duygu ve düşüncelerini anlamayı, sorun ve çatısmaları ailede herkesi mutlu edecek şekilde halledebilme yöntemlerini öğrenirler. Okulumuzun tüm Rehberlik Birimi uzmanları, Gordon Tarining International tarafından verilen sertifikalı EAE eğitmenidirler ve bu eğitim kendileri tarafından verilmektedir. Eğitim takvimi okul yılı içerisinde velilerle paylaşılır ve katılımcı sayısı 24 kişiyi geçmeyecek şekilde gruplar oluşturulur. KAMPÜS ZİYARETLERİ: GÜVENLİK VE KİMLİK KONTROLÜ Işıkkent Eğitim Kampusü nün kapısı velilerimize ve ziyaretçilere her zaman açıktır. Öğrencileri almaya veya okulu herhangi bir sebeple ziyaret etmeye gelen veliler ve velilerce görevlendirilmiş kişiler; güvenlik nedeniyle, kampüs içerisindeyken görünür biçimde fotğraflı kimlik kartı veya giriş kartı taşımak zorundadırlar. Velilere her öğretim yılı başında bir giriş kartı atanır. Ailenin diğer üyeleri veya ziyaretçiler, okula geldiklerinde Güvenlik ten ziyaretçi kartı almak zorundadırlar. Veli giriş kartınızı kaybetmeniz durumunda, lütfen yeni kartınız için ilgili okul bölümüne başvurunuz. İLETİŞİM Velilere her sorgulama ünitesinin başında bir bilgilendirme mektubu gönderilir. Bu mektup işlenecek ünitenin öğrenme hedeflerini özetler niteliktedir. Işıkkent te açık ve sürekli iletişim desteklenmektedir. Velilerimizin istedikleri sıklıkta kullanabilecekleri iletişim defterleri bulunmaktadır. Öğrencilere okul yılı başında ücretsiz dağıtılan yıllık ajandalar genellikle bu amaç için kullanılmaktadır. Eğer öğrenci ajandasını kaybederse I-Store dan yenisini satın alabilir. Öğretmenler bu ajandalara iletişim kurmaları gereken durumlarda mesaj yazabilirler. Tüm öğretmenlerin haftalık veli görüşme saatleri bulunmaktadır ve veliler randevu almak için okul asistanını arayabilirler veya isteklerini iletişim defterine yazarak bildirebilirler. Öğretmenin konuşulacak konuya zaman ayırabilmesi ve konunun mahremiyetinin gözetilmesi için lütfen sorularınızı koridorlarda, öğretmenler çocuklarla ilgileniyorken sormayınız. 12

13 Veliler çocuklarını almaya veya öğretmenle görüşmeye geldiklerinde sınıf önlerinde değil, onların için ayrılan yerde beklemelidirler. Bütün duyurular okul asistanı tarafından , sms veya telefon aracılığıyla iletilecektir. VELİ KATILIMI Okulumuzda, eğitim sürecine gönüllü olarak katılım göstermek isteyen velilerimize kapımız açıktır. Bu katılım genellikle kütüphanede çalışmak veya bir grup öğrenciyle belirli bir proje üzerinde çalışmak şeklinde olacaktır. Veliler kendi çocuklarının sınıfı ile çalışmayacak; başka gruplara destek sağlayacaklardır. Bu sürece dahil olmak isteyen veliler Eylül ayında eğitim alacaklardır. İlgilenen velilerin okul asistanıyla iletişime geçmesi gerekecektir. ACİL DURUMLARDA İLETİŞİM Okul saatleri dahilinde yaşanabilecek deprem veya başka bir felaket halinde, okulun yakınındaysanız bize ulaşmaya çalışın. Eğer yakında değilseniz, lütfen çocuğunuzun okulda güvende olduğundan emin olun. Böyle bir durumda en yakın zamanda telefonla, okul sitesi üzerinden veya SMS aracılığıyla bilgilendirileceksiniz. Güvenlik tehdidi ortadan kalktığında çocuğunuz eve gönderilecektir. Böyle durumlarda lütfen web sitemizi takip ediniz. SOSYAL MEDYA Fotoğraflar ve Videolar Velilerin, sosyal medya aracılığıyla okul hakkında bilgi veya haber paylaşmaları uygun değildir. Veliler, yasal izin verilmediğinden dolayı, IEK öğrencilerinin fotoğraflarını çekip sosyal medya sitelerine yükleyemezler. Gizlilik ve Gizli Bilgiler Veliler başkalarının mahremiyetine saygı gösterirler. Okul, öğretmenler veya öğrenciler hakkında incitici yorumlarda bulunamazlar. Veliler dedikodu gibi asılsız bilgileri yorumlayamaz veya iletemezler. Veliler, okul içi görüşleri ve okul veya öğrenci hakkındaki gizli bilgileri paylaşamazlar. Okul Logosu Veliler, okul görsellerini ve logosunu izin almadan kullanamazlar. İletişim Okul, öğretmenlerin sosyal medya üzerindeki kişisel hesaplarından velilerle veya öğrencilerle iletişim kurmasına izin vermemektedir. Veliler, WhatsApp gibi cep telefonu uygulamaları üzerinden okulda çekilen videoları, fotoğrafları, okul hakkındaki görüşlerini veya okulla ilgili bilgilerini paylaşamaz veya iletemez. FOTOĞRAFLAR / VİDEOLAR Okul içinde ve dışında gerçekleştirilen öğrenci çalışmaları ve okul gezilerinin fotoğrafları ve videoları çekilmektedir. Bu yollarla elde edilen görsel materyaller, okulun İletişim ve Pazarlama Ofisi faaliyetleri kapsamında, okul içinde veya iletişim amacıyla okul dışında kullanılabilir. Her okul yılının başında velilere yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı çocuklarının fotoğraflarını veya diğer görsel materyallerini kullanma izni formu gönderilmektedir. Veliler çocuklarının fotoğraflarının veya görüntülerinin kullanılmasına izin 13

14 vermemeyi seçebilirler. İlgili okul birimi bu karara göre bilgilendirilir. Veliler Sadece kendi çocuklarının resimlerini ve videolarını çekebilirler. Okulda bulunan diğer çocukların görüntülenmesine izin verilmemektedir. HEDİYELER Öğretmenler, idareciler, akademik, yönetim ve destek çalışanları da dahil olmak üzere Işıkkent personeli velilerden ya da öğrencilerden maddi değeri olan hiçbir hediyeyi hiçbir koşulda kabul edemez. Personel tarafından kabul edilebilecek hediyeler özel günlerde, bir demet çiçek veya öğrencinin yaptığı bir sanat çalışması olabilir. Velilerin bu kurala uyması beklenmektedir. Bu kuralın ihlal edilmesi durumunda hediye iade edilecektir. ASSEMBLY LER Assembly ler EÖM nde öğrencinin öğrenme sürecinin bir parçasıdır. Assembly programlarının bir parçası olarak öğrenciler, PYP üniteleri boyunca öğrendiklerini arkadaşlarıyla paylaşma fırsatını bulurlar. TOPLUM HİZMETİ Işıkkent Erken Öğrenme Merkezi nde toplum hizmeti projeleri öğrenciler ve okul topluluğunun diğer üyeleri tarafından yürütülür. ALAN GEZİLERİ EÖM öğrencileri, işledikleri ünitenin bir parçası olarak ve temalarına uygun olarak İzmir içerisinde alan gezilerine katılırlar. Gezilerden önce velilere gezi hakkında bilgi ve izin formu gönderilir. Işıkkent te Yaşam SAATLER Okul günü saat 08:45 te başlar ve 15:45 te biter. Otobüsler saat 16:00 da kalkar. Gün içinde sabah ve ogle yemeği sonrası bahçede oynamak için zaman ayırılmıştır. Yönetimin, asistanların ve öğretmenlerin çalışma saatleri Pazartesi den Perşembe ye 08:30-17:00; Cuma ise 08:30-16:00 arasındadır. ÖĞRENCİLERİN OKULA GETİRMEMESİ GEREKENLER: Şemsiye Kalem kutusu Tekerlekli çanta Evcil hayvan Oyuncak Elektronik alet Para Yiyecek ve İçecek Sakız (Öğrenciler okulda sakız çiğneyemezler. Okula gelen velilerin de sakız çiğnememesi rica edilir.) Sivri uçlu, kesici aletler ULAŞIM Okulumuz öğrencilerinin ulaşımı bir alt yüklenici firma tarafından yapılmaktadır. Okul servislerinin listesi mümkün oldukça öğrencilerin yaşlarına göre düzenlenir. Her servis 14

15 aracında görevli bir servis hostesi bulunur. Servis aracına, araçta bulunan cep telefonu ile her an ulaşılabilinir. Öğrenciler okula 08:30-08:45 arası gelirler ve dersler 08:45 te başlar. Akşam üzerleri ise saat 15:45-16:00 arasında servislere binerler. Öğrenciler sabah oturdukları binanın kapısından alınır ve akşamüstü yine kapıya bırakılırlar. Servis, kapıda olmayan öğrenciyi iki (2) dakika bekleyeceği için, lütfen çocuğunuzu servis gelmeden birkaç dakika önce kapıya çıkartınız. Aksi takdirde servis rotasına devam edecektir. Akşamüstleri öğrenci servis hostesi tarafından bina girişine götürülür. Küçük öğrencilerimizi karşılayacak olan yetişkin dönüş saatinde bina girişinde bekler ve servis hostesinden öğrenciyi teslim alır. Okul kuralları ve anlaşmaları servisler için de geçerlidir ve öğrencilerin bu kurallara uymaları beklenir. Servis kurallarına uymayan öğrencilerimiz hakkında, servis hostesleri tarafından okula yazılı olarak bilgi verilir. Bu öğrencilerin servis hizmetinden yaralanmalarına, okulun belirleyeceği bir süre boyunca ara verilecektir. Servis kullanan öğrenciler için okul tarafından belirlenmiş kurallar şu şekildedir: Servise vaktinde gelirim. Servis hostesinin beni yönlendirdiği koltuğa otururum. Koltuğuma oturur oturmaz emniyet kemerimi takarım ve yolculuk boyunca emniyet kemerim takılı bir şekilde yerimde otururum. Servise yiyecekle ve içecekle binmem. Yolculuk esnasında kulaklıkla müzik dinlerim, ya da kitap okurum. Yanımdakilerle yumuşak bir ses tonuyla ve saygılı bir şekilde konuşurum. Herkese karşı nazik davranırım ve kendimden küçüklere yardım ederim. Güvenli davranırım. Hatalarımı üstlenirim. Güvenli olmayan bir davranışı servis hostesine veya öğretmenime bildiririm. Öğrencinin farklı bir adrese bırakılması ve/veya öğrenciyi karşılayacak kişi değişikliği yapılması için; kullanılacak servis aracında yer olması ve veliden yazılı izin alınması gerekmektedir. Bu gibi talepler aynı gün içinde saat 12:00 den önce okul asistanına bildirilmelidir. Öğrenci düzenli olarak şoför tarafından alınacaksa, şoförün kimlik fotokopisi ve fotoğrafının bulunduğu dilekçe okul idaresine verilir. Çocuklar veli tarafından verilmiş yazılı bir izin olmadığı sürece farklı bir kişi ile okuldan ayrılamaz. Okulumuzun bu kuralına velilerimizin destek vermesini ve anlayış göstermesini beklemekteyiz. I-STORE Her sınıf seviyesi için okul çantaları, yüzme çantaları, okul logosunu taşıyan yüzme ekipmanları (havlular, boneler, paletler) I-Store dan temin edilebilir. GİYİM, AYAKKABILAR VE OKUL ÇANTALARI EÖM öğrencileri okula yaşlarına uygun, öğrenme ortamında rahat edebilecekleri serbest kıyafetlerle gelebilirler. Öğrencilerin rahat ve düzgün kıyafetlerle okula gelmesi önemlidir. Takı (kolye, küpe, yüzük, bilezik), makyaj ve oje kullanılmasına izin verilmemektedir. EÖM nde öğrenciler okula dışarıda giydikleri ayakkabıyla gelir ve sınıflara girmeden önce içeride kullandıkları ayakkabıyı giyerler. Dışarıda giyilen ayakkabılar öğrencinin tek başına giyip çıkarabileceği kadar kolay olmalıdır. İçeride kullanılan ayakkabılar güvenli ve lastik tabanlı 15

16 olmalıdır (arkası olmayan ayakkabılar, terlikler, topuklu veya platform ayakkabılar kullanılamaz). Kış aylarında veya yağmurlu günlerde çocuklar kapüşonlu yağmurluk ile okula gelmelidir. Çocuklar, yağmurlu havalarda bahçede oynamak için su geçirmeyen ayakkabılar giymelidir. Güvenlik sebebiyle şemsiyelere izin verilmemektedir. Öğrencilerin okuldaki kutularında fazladan üç takım kıyafet bulunmalıdır. Tüm giyim eşyaları, ayakkabılar, botlar, mantolar ve okul ayakkabılarında öğrencinin ismi etiketlenmiş olmalıdır. Yüzme dersleri için: Yüzme çantası, mayo (kızlar için tek parça; erkekler için slip veya tayt mayo), havlu, bone, terlik, ve ıslak mayo için torba. Tüm spor eşyaları, havlular, paletler, boneler ve çantalarda öğrencinin ismi etiketlenmiş olmalıdır. Okul, öğrencilere özel tasarlanmış okul ve yüzme çantaları sunmaktadır. Bu çantalar I- Store dan temin edilebilir. Okula tekerlekli çanta getirilemez. Kaybolan giyim eşyaları için lütfen EÖM bölümü giriş koridorunda ve spor salonunda bulunan kayıp eşya kutularına bakınız. SAĞLIK POLİTİKASI Veliler hasta olan çocukları okula göndermemelidir. Hasta olan çocuklar diğer çocuklara hastalık bulaştırabilir; hastalık süreleri uzayabilir veya yeni enfeksiyonlar kapabilirler. Eğer bir çocuk antibiyotik alıyorsa, antibiyotik tedavisi bitene kadar evde kalmalıdır. Sağlık ve güvenlik sebebiyle ilacı öğretmen veremez veya çocuğun çantasında ilaç bulunamaz. Çocuğun tedavisi için gerekli ilaçlar kullanım şekli ile birlikte okul hemşiresine teslim edilmelidir. REVİR Revirimizde bir doktor, bir hemşire ve acil durum ekibi bulunmaktadır. Revir 08:30-17:30 arasında hizmet vermektedir. Doktorumuz her sabah 09:30 a kadar, hemşire ve sağlık ekibi ise daima revirdedir. Yeni gelen velilerin sağlık formlarını doldurması zorunludur. Diğer velilerin ise çocuklarının ilaçlarında ya da sağlık durumunda bir değişiklik olması halinde reviri ve gerekli okul birimini bilgilendirmeleri gerekmektedir. Bunlar, revirin öğrencinin sağlık durumunu takip etmesine ve gerektiğinde zamanında müdahale edebilmesine yardımcı olacaktır. BESLENME Veliler çocukların evde kahvaltı yapmasından sorumludur. Okulda sabah ve kaşam üstleri birer ara öğün ve ogle yemeği verilir. Ara öğünler sabah ve öğleden sonra dağıtılır. Öğlen yemeği EÖM yemekhanesinde verilir ve öğrenciler yemeğe öğretmenleriyle giderler. Öğrencilerden servis edilen her yemeğin tadına bakmaları istenir. Ancak yemek istemiyorlarsa zorlanmazlar. Ara öğün ve ogle yemeği listesinin hazırlanmasından menü komitesi ve beslenme uzmanı sorumludur. Veliler aylık yemek listelerine Işıkkent Bilgi Merkezinden (IBM) ulaşabilirler. Veliler çocuğun beslenmesiyle ilgili özel durumları okula bildirmek zorundadır. Velilerin, ünite çalışmaları dışında, başkalarıyla paylaşılmak üzere okula yemek göndermeleri uygun değildir. Dışarıdan içecek, çikolata, kurabiye, pasta veya kek getirilmesine izin verilmemektedir.gönderilen yiyecekler alerji ve gıda güvenliği nedeniyle öğrencilere dağıtılmayacaktır. OKUL KANTİNİ Okul kantini yalnızca ortaokul ve lise öğrencilerine hizmet vermektedir. 16

17 EVCİL HAYVANLAR Sağlık ve güvenlik sebeplerinden dolayı kampüse evcil hayvan getirilmesine izin verilmemektedir. DOĞUMGÜNÜ KUTLAMALARI Okulumuzda doğumgünleri kutlanmamakta; okul dışında yapılacak kutlamalara okulumuz katkıda bulunmamaktadır. Bütün sınıfa gönderilmediği sürece, öğretmenlerin doğum günü kartlarını iletmesine izin verilmemektedir. Davranış DAVRANIŞ BEKLENTILERİ Işıkkent Okulu nda öğrencilerimizin: Herkese saygılı davranmalarını, Uygun davranışlar sergilemelerini ve örnek olmalarını, Sınıf (temel) anlaşmalarını geliştirmeye yardım etmelerini ve uygulamalarını, Başkalarına karşı yardımsever ve duyarlı olmalarını, Bağımsız davranan ve kendine güvenen bireyler olmalarını, Sınıf içinde ve dışında öz yönetim sahibi olmalarını, beklemekteyiz. Öğrencilerin örnek teşkil edecek şekilde davranmalarını bekleriz. Diğer öğrencilerin dersi öğrenmesini engelleyecek şekilde davranan öğrenciler sınıftan uzaklaştırılır ve farklı bir yerde, gözlem altında çalışmalarına devam eder. Bu davranışın tekrar etmesi durumunda veliler bilgilendirlir. Eğer bir öğrenci başka bir öğrenciyi fiziksel ve sözlü olarak incitirse sınıftan uzaklaştırılır ve başka bir yerde gözetim altına alınır. Veliler aynı şekilde bilgilendirilir. Çocukların birbirlerini incitmesine, tehdit etmesine, birbirleriyle dalga geçmesine izin vermeyiz. Bu olaylar üst üste tekrar ederse; veliyi arayıp davranışı gösteren çocuğu günün geri kalanında sakinleşmesi için eve götürmesini rica ederiz. Bu gibi problemleri çözmek adına velilerin okul idaresi ve rehberlik birimiyle işbirliği içinde olması beklenir. Çözüme ulaşmak için veliler, öğretmenler, rehberlik birimi ve okul yönetimi birlikte çalışır. Tüm çabalardan sonra eğer öğrenci aynı davranışı göstermeye devam ediyorsa; okul yönetimi ve rehberlik birimi öğrencinin tekrarlanan davranış problemi hakkında dışarıdan yardım alması gerektiğini velilere bildirir. Bu gibi durumlarda veliler okulla işbirliği içinde olamıyorsa veya problem devam ediyorsa, öğrenci Rehberlik ve Araştırma Merkezi ne yönlendirilir. Veliler veya velilerce görevlendirilmiş kişiler (şoförler, yardımcılar vs.) okul servisinde veya kampüs içerisinde öğrenciyle ilgili durumlara müdahale edemez, öğrencilere karşı olumsuz davranış sergileyemez veya taraf tutamazlar. CEP TELEFONLARI VE AKILLI CİHAZLAR EÖM öğrencileri okul sınırları içerisinde veya servislerde cep telefonu ve/ya elektronik cihaz kullanamaz. Veliler, okulda bulundukları sürede elektronik cihazlarını ve cep telefonlarını sessiz konuma almalıdır. ELEKTRONİK ALETLER Çocuklar televizyon izlerken, video oyunu oynarken, I-Phone/I-Pad ve diğer elektronik eşyaları kullanırken velilerin gözetimi altında olmalıdır. Veliler bu aletlerin kullanımını sınırlamalıdır; çocukların elektronik aletleri kullanma süreleri en aza indirilmelidir. Velilerin zaman ayırıp, çocukları kitap okumaya teşvik etmeleri beklenmektedir. 17

18 Bu bilgilere bağlı kalarak Okul Aile Anlaşma Metni ni okuduğumuzu, anladığımızı ve bunlara uyacağımızı kabul ederiz. Öğrencinin Adı-Soyadı: Sınıfı: Baba Adı İmza Tarih Anne Adı İmza Tarih 18

REHBERLİK NEDİR? Bahsedilen rehberlik tanımlarının ortak yönleri ise:

REHBERLİK NEDİR? Bahsedilen rehberlik tanımlarının ortak yönleri ise: REHBERLİK SÜREÇLERİ REHBERLİK NEDİR? Bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru kararlar vererek özünü gerçekleştirebilmesi için yapılan sistematik ve profesyonel yardım sürecidir

Detaylı

1.Sınıflar Tanışma Toplantısı. 17 Eylül -2014

1.Sınıflar Tanışma Toplantısı. 17 Eylül -2014 1.Sınıflar Tanışma Toplantısı 17 Eylül -2014 Ders Saatleri Türkçe 10 İngilizce 8 Matematik 5 Hayat Bilgisi 4 Görsel Sanatlar 2 Beden Eğitimi 2 Jimnastik 1 Satranç 1 Drama 1 Müzik 2 Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Detaylı

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde;

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde; Diploma Programı Çerçevesi Diploma programı her kültürün kendisine adapte edebileceği esnek bir program sunarak kendi değerlerini yitirmeyen uluslararası farkındalığa ulaşmış bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Detaylı

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 )

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 ) 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

4. SINIF - 1. SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ Öğretim Yılı

4. SINIF - 1. SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ Öğretim Yılı 4. SINIF - 1. SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ 2017-2018 Öğretim Yılı DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA Benliğin doğasını sorgulama; inançlar ve değerler; kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal sağlık;

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

ANAOKULU 4 YAŞ GRUBU 1. SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ

ANAOKULU 4 YAŞ GRUBU 1. SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ ANAOKULU 4 YAŞ GRUBU 1. SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ 2017-2018 Eğitim - Öğretim Yılı DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA Kendimizi İfade Etme Yollarımız Düşünceleri, duyguları, doğayı, kültürü, inançları,

Detaylı

Aşağıda sizlerle paylaşmak istediğimiz başlıklar bu konuda yol gösterici olacaktır.

Aşağıda sizlerle paylaşmak istediğimiz başlıklar bu konuda yol gösterici olacaktır. Yeni çocuklarımızla tanışmanın, devam eden çocuklarımızı yeniden görmenin heyecanını yaşıyoruz. Hep birlikte keyifli bir eğitim yılı geçireceğimize inanıyoruz. Birlikte geçireceğimiz bu süre, çocuklarımız

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında, disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

ANAOKULU 5 YAŞ 1. SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ Eğitim - Öğretim Yılı

ANAOKULU 5 YAŞ 1. SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ Eğitim - Öğretim Yılı ANAOKULU 5 YAŞ 1. SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ 2017-2018 Eğitim - Öğretim Yılı DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA Kim Olduğumuz Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel,

Detaylı

ANAFİKİR: Kendimizi tanımamız, sorumluluklarımızı yerine getirmemizde

ANAFİKİR: Kendimizi tanımamız, sorumluluklarımızı yerine getirmemizde 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (9 EYLÜL-25 EKİM 2013) Sayın Velimiz, Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi okulumuzda PYP çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda; PYP disiplinler üstü temaları ile ilgili

Detaylı

ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ. ( 07 Eylül-16 Ekim 2015 )

ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ. ( 07 Eylül-16 Ekim 2015 ) ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ ( 07 Eylül-16 Ekim 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (07 Eylül-16 Ekim 2015 )

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (07 Eylül-16 Ekim 2015 ) 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (07 Eylül-16 Ekim 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her 6

Detaylı

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (09 Eylül 2013 25 Ekim 2013 )

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (09 Eylül 2013 25 Ekim 2013 ) 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (09 Eylül 2013 25 Ekim 2013 ) Sayın Velimiz, Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi okulumuzda PYP çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda; PYP disiplinler üstü temaları ile

Detaylı

21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da

21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da 21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da geleceğin mimarı nesiller artık bizim ellerimizde, güvenle... Keşke Hep Çocuk Kalsak! Büyüyünce ne olacaksın diye sorarlar. Oysa çocuk kalmak en güzel şey değil midir?

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu İÇERİK Öğretim Programının Temel Felsefesi Öğretim Programının Temel Felsefesi Öğretim programları; bireyi topluma,

Detaylı

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (07 Eylül-16 Ekim 2015 )

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (07 Eylül-16 Ekim 2015 ) 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (07 Eylül-16 Ekim 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

2.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ

2.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ 2.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ Sayın Velimiz, 22 Ekim 2012-14 Aralık 2012 tarihleri arasındaki ikinci temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz MEB kazanımlarına

Detaylı

1. SINIF - 1. SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BİLGİLENDİRME FORMU Öğretim Yılı

1. SINIF - 1. SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BİLGİLENDİRME FORMU Öğretim Yılı 1. SINIF - 1. SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BİLGİLENDİRME FORMU 2017-2018 Öğretim Yılı DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal

Detaylı

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Şubat- 24 Mart 2017)

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Şubat- 24 Mart 2017) 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Şubat- 24 Mart 2017) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

3.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012)

3.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) 3.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) Sayın Velimiz, 22 Ekim 2012-14 Aralık 2012 tarihleri arasındaki ikinci temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

HAZIRLIK SINIFLARI 1. SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ Eğitim-Öğretim Yılı

HAZIRLIK SINIFLARI 1. SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ Eğitim-Öğretim Yılı HAZIRLIK SINIFLARI 1. SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı DiSiPLiNLERÜSTÜ TEMA Ana Fikir: Kim Olduğumuz Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler,

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Mayıs Haziran 2013) Sayın Velimiz, 13 Mayıs Haziran 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Mayıs Haziran 2013) Sayın Velimiz, 13 Mayıs Haziran 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Mayıs 2013 21 Haziran 2013) Sayın Velimiz, 13 Mayıs 2013 21 Haziran 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 )

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 ) 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temaları ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (27 Mart - 12 Mayıs 2017 )

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (27 Mart - 12 Mayıs 2017 ) 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (27 Mart - 12 Mayıs 2017 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temaları ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her 6 haftada

Detaylı

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü Ek 1 ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU (Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerine İlişkin) Sayın Öğretmenim, Bu form, sizin kişisel ve mesleki yeterlik düzeyinizi kendi bakış açınızla değerlendirmeniz için hazırlanmıştır.

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı

OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ

OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ Marmara Evleri Anaokulunda Rehberlik Hizmetleri (3 6 yaş) Okulumuzdaki tüm öğrencilerin her yönüyle sağlıklı gelişmeleri, okul ortamına uyum sağlamaları ve kapasitelerini

Detaylı

2014-2015 Akademik Yılı Tanıtımı. Her çocuk en iyi başlangıcı hak eder. İzmir Özel Anaokulu, İlkokulu, Ortaokulu, Lisesi

2014-2015 Akademik Yılı Tanıtımı. Her çocuk en iyi başlangıcı hak eder. İzmir Özel Anaokulu, İlkokulu, Ortaokulu, Lisesi 2014-2015 Akademik Yılı Tanıtımı Her çocuk en iyi başlangıcı hak eder. İzmir Özel Anaokulu, İlkokulu, Ortaokulu, Lisesi Amacı öğrenmeye ilgi uyandırmak olan anaokulu; bilgi aktaran değil, çocukta var olan

Detaylı

Düşüncelerimizi, duygularımızı ve kültürümüzü oyunlar aracılığı ile ifade ederiz.

Düşüncelerimizi, duygularımızı ve kültürümüzü oyunlar aracılığı ile ifade ederiz. ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Aralık 2014-23 Ocak 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ. (07 Aralık Ocak 2016)

ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ. (07 Aralık Ocak 2016) ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (07 Aralık 2015-15 Ocak 2016) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN (28 Ekim 2013-13 Aralık 2013) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 28 Ekim 2013-13 Aralık 2013 tarihleri arasında işlediğimiz

Detaylı

1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (8 EYLÜL EKİM 2014)

1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (8 EYLÜL EKİM 2014) 1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (8 EYLÜL 2014-17 EKİM 2014) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında, disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

2.SINIF - 1. SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BİLGİLENDİRME FORMU Öğretim Yılı

2.SINIF - 1. SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BİLGİLENDİRME FORMU Öğretim Yılı 2.SINIF - 1. SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BİLGİLENDİRME FORMU 2017-2018 Öğretim Yılı DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal

Detaylı

HEDEFLERİMİZ. Öğrencilere

HEDEFLERİMİZ. Öğrencilere MİSYONUMUZ Özel Üsküdar SEV Ana sınıfı, İlkokulu ve Ortaokulu güncel öğretim teknik ve yöntemleri ile zenginleştirilmiş eğitim programlarını uygular. Ulusal kültüre ve evrensel değerlere saygılı, Türkçe

Detaylı

1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 )

1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 ) 1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (19 Ekim - 04 Aralık 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 )

ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 ) ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

1 SF. Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti

1 SF. Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti 1 SF SF 2 Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti Eğitimin temel basamağı olan Okul Öncesi Eğitim nitelikli ve çok yönlü bir eğitim sürecini gerektirir. Çocukların keyifli zengin

Detaylı

REHBERLİK POSTASI -1

REHBERLİK POSTASI -1 ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ REHBERLİK POSTASI -1 TARİH: 02.11.2012 Sayın Velimiz, Anaokullarımızda, öğrencilerimizin katılımlarıyla renklenen, çeşitli branş dersleri,

Detaylı

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ. (13 Şubat- 24 Mart 2017)

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ. (13 Şubat- 24 Mart 2017) 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (13 Şubat- 24 Mart 2017) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temaları ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her 6 haftada

Detaylı

Zürih Kantonunda İlköğretim Okulu

Zürih Kantonunda İlköğretim Okulu Türkisch Zürih Kantonunda İlköğretim Okulu Veliler için Bilgiler Januar 2008 / Türkisch 2 / 6 Zürih Kantonu İlköğretim Okulu Hedefler ve Hedefe Yönelik Görüşler Zürih kantonunda devlet ilköğretim okulu

Detaylı

1. ANA DİL ve YABANCI DİL ÖĞRETİMİ 1.A.) ANA DİL TÜRKÇE

1. ANA DİL ve YABANCI DİL ÖĞRETİMİ 1.A.) ANA DİL TÜRKÇE DİL POLİTİKASI Çakır Eğitim Kurumları; öğrencilerinin kendilerini ana dillerinde ve farklı dillerde ifade edebilen, yaşam boyu öğrenen dünya vatandaşı olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir. Kurumumuzda,

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (09 Eylül 2013 25 Ekim 2013 )

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (09 Eylül 2013 25 Ekim 2013 ) 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (09 Eylül 2013 25 Ekim 2013 ) Sayın Velimiz, Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi okulumuzda PYP çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda; PYP disiplinler üstü temaları ile

Detaylı

1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (19 Aralık Şubat 2017)

1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (19 Aralık Şubat 2017) 1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (19 Aralık 2016-17 Şubat 2017) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

3. SINIF - 1. SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BİLGİLENDİRME FORMU Öğretim Yılı

3. SINIF - 1. SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BİLGİLENDİRME FORMU Öğretim Yılı 3. SINIF - 1. SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BİLGİLENDİRME FORMU 2017-2018 Öğretim Yılı DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012)

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) Sayın Velimiz, 22 Ekim 2012-14 Aralık 2012 tarihleri arasındaki ikinci temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksek Okulu Okutman Kitapçığı 2017-2018 İÇİNDEKİLER 1. Önsöz 2. Organizasyon Şeması 3. Misyon 4. Vizyon 5. Değerler 6. Okutman Oryantasyon Programı 7. Öğretmen

Detaylı

ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL MERSİN İLKOKULU. BİZE ULAŞABİLECEĞİNİZ TELEFON NUMARALARIMIZ ve E-POSTA ADRESLERİMİZ ANASINIFI 4 YAŞ BİLGİ KILAVUZU

ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL MERSİN İLKOKULU. BİZE ULAŞABİLECEĞİNİZ TELEFON NUMARALARIMIZ ve E-POSTA ADRESLERİMİZ ANASINIFI 4 YAŞ BİLGİ KILAVUZU BİZE ULAŞABİLECEĞİNİZ TELEFON NUMARALARIMIZ ve E-POSTA ADRESLERİMİZ Sekreterlik: (0 324) 224 13 47 (0 324) 224 13 49 (0 324) 224 13 33 (0 324) 224 13 35 Web Adresi: www.odtugvo.k12.tr ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI

Detaylı

IRMAK OKULLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIFLAR SERGI ÜNİTESİ. Sergi ünitesinde üzerime düşen görevlerimi kabul ediyorum.

IRMAK OKULLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIFLAR SERGI ÜNİTESİ. Sergi ünitesinde üzerime düşen görevlerimi kabul ediyorum. Sergi ünitesinde üzerime düşen görevlerimi kabul ediyorum. Sergimizin amaç ve gereksinimlerini biliyorum. Sergi boyunca grubumla birlikte yeni tecrübeler edinme, öğrenme ve değerlendirme sürecinde aktif

Detaylı

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme

Detaylı

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 )

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

Zaman Çizgisi. Venn Şeması

Zaman Çizgisi. Venn Şeması Zaman Çizgisi Zaman çizgisi, bir değerlendirme planını göstermenin ve öğrenme döngüsü boyunca çeşitli değerlendirme yöntemlerinin ortaya çıkışını incelemenin basit bir yoludur. Venn Şeması Venn şeması

Detaylı

Koçluk Oturumu/Seansı Canlandırma

Koçluk Oturumu/Seansı Canlandırma Hareketlilik Koçu Koçluk Seansı Canlandırma Eğitmen talimatları Grup çalışması Koçluk Oturumu/Seansı Canlandırma Ana hatları, yapısı ve tanımı Bu çalışmadaki saptanabilir beceri ve yeterlilikler Saptanabilir

Detaylı

Veli toplantıları, veli öğretmen görüşme gün ve saatlerine düzenli olarak katılmak,

Veli toplantıları, veli öğretmen görüşme gün ve saatlerine düzenli olarak katılmak, Veli toplantıları, veli öğretmen görüşme gün ve saatlerine düzenli olarak katılmak, Çocuğunun internette zararlı içeriklerin yer aldığı sitelere erişmesini engellemek, 51 Okul rehberlik servisi ile işbirliği

Detaylı

Türkiye deki yenilikçi okulları belirlemek, buluşturmak ve desteklemek için yeni bir program...

Türkiye deki yenilikçi okulları belirlemek, buluşturmak ve desteklemek için yeni bir program... Türkiye deki yenilikçi okulları belirlemek, buluşturmak ve desteklemek için yeni bir program... DeGiSen DUnyada GeliSmek Her Cocuk Fark yaratabilir Empati, Yaratıcılık, Liderlik, Ekip CalıSması Ashoka

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

KENDİMİZİ DÜZENLEME BİÇİMİMİZ

KENDİMİZİ DÜZENLEME BİÇİMİMİZ 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ KENDİMİZİ DÜZENLEME BİÇİMİMİZ (24 Mart 9 Mayıs 2014) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 24 Mart 9 Mayıs 2014 tarihleri arasında işlediğimiz beşinci

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Eylül 2014 17 Ekim 2014 )

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Eylül 2014 17 Ekim 2014 ) 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Eylül 2014 17 Ekim 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temaları ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır Öğrencinin ilgi alanları, becerileri ve yetenekleri düşünüldüğü zaman kendi öğrenme yöntemlerine göre akademik ve/veya kültürel alanda başarılı olabilir.

Detaylı

AİLE EĞİTİM PROGRAMLARI (AÇEV)

AİLE EĞİTİM PROGRAMLARI (AÇEV) AİLE EĞİTİM PROGRAMLARI (AÇEV) Eylül, 2009 Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Kongresi, Ankara Uzm. Seda YILMAZ İNAL AÇEV Ankara Temsilcisi Ailenin Önemi Anne-babalar, ilk eğiticiler olarak çocukların

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 8.9.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik Yıl

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 1. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (31 Ekim- 16 Aralık 2016 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma Milli Eğitim Bakanlığı ve öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları temsilcilerinden oluşturulan "Öğretmen Yeterlikleri Komisyonu" 1999 yılında başlattığı çalışmalarını 2002 yılında tamamlayarak öğretmen

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitaplar ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitaplar ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders ve kaynak kitaplarını sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken akademik

Detaylı

KAVRAMLAR TUTUMLAR BECERİLER

KAVRAMLAR TUTUMLAR BECERİLER SAYI:3 1. SINIF III. PYP SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BÜLTENİ ANA FİKİR: Oyunlar duygu ve düşüncelerimizi keşfetme ve ifade etme yollarımızdan biridir. 1. Oyun çeşitleri 2. Oynarken hisset"klerimiz ve öğrendiklerimiz

Detaylı

AÇI OKULLARI ETİK MANİFESTOSU

AÇI OKULLARI ETİK MANİFESTOSU AÇI OKULLARI ETİK MANİFESTOSU DEĞERLERİMİZ 1. Dürüstlük 2. Saygı 3. Sorumluluk 4. Üretkenlik 5. Farkındalık 6. Hoşgörü EVRENSEL DEĞERLERİMİZ 1. Evrensel kültür birikimine değer veririz. 2. Evrensel ahlak

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

DEBİP DENİZLİ EĞİTİMİNDE BAŞARIYI İZLEME VE GELİŞTİRME PROJESİ

DEBİP DENİZLİ EĞİTİMİNDE BAŞARIYI İZLEME VE GELİŞTİRME PROJESİ DENİZLİ EĞİTİMİNDE BAŞARIYI İZLEME VE GELİŞTİRME PROJESİ DEBİP ZEHRA SUNA MANASIR İLKOKULU / ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YIL SONU DEĞERLENDİRMESİ Raportör Müdür Yardımcısı Hasan ALKIN Okul

Detaylı

212 Derece Hakkında. Koçluk Modelimiz ve Koçluk İlkelerimiz. Neden 212 Derece? Koçlukta Temel Aldığımız İlkeler

212 Derece Hakkında. Koçluk Modelimiz ve Koçluk İlkelerimiz. Neden 212 Derece? Koçlukta Temel Aldığımız İlkeler Tanıtım Kataloğu Koçluk Modelimiz ve Koçluk İlkelerimiz 212 Derece Hakkında Akademimiz Can Deniz Timur tarafından profesyonel koçluk ve kişisel gelişim programları vermek üzere 2014 yılında Ankara da kuruldu.

Detaylı

ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ. (02 Mayıs -17 Haziran 2016 )

ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ. (02 Mayıs -17 Haziran 2016 ) ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (02 Mayıs -17 Haziran 2016 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

Avusturya Liseliler Vakfı. Özel ALEV Okulları IB DP Aday Okulu. İSTANBUL Bilgilendirme Toplantısı Sunumu

Avusturya Liseliler Vakfı. Özel ALEV Okulları IB DP Aday Okulu. İSTANBUL Bilgilendirme Toplantısı Sunumu Avusturya Liseliler Vakfı İSTANBUL Bilgilendirme Toplantısı Sunumu ALEV Okulları Misyonu Yaşam boyu öğrenme bilinciyle, potansiyellerini en üst düzeyde eyleme dönüştürmeyi ve yetkinliklerini geliştirmeyi

Detaylı

MARTI KOLEJİ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MARTI KOLEJİ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sayın Velimiz, Öğrencilerimizin başarılı, sağlıklı ve güvenli bir eğitim ortamında olmaları için okulumuzun Öğrenci Veli Okul Sözleşmesi size gönderilmiştir. Bu sözleşmeleri öğrencimizle birlikte okuyup

Detaylı

Yaşam alanları ihtiyaca ve koşullara göre değişiklik. gösterir. BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

Yaşam alanları ihtiyaca ve koşullara göre değişiklik. gösterir. BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (31 Ekim - 16 Aralık 2016 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI 3-4 Aile bireyleri birbirlerine yardımcı olurlar. Anahtar kavramlar: şekil, işlev, roller, haklar, Aileyi aile yapan unsurlar Aileler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar Aile üyelerinin farklı rolleri

Detaylı

Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi. Öğrenci Portfolyoları

Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi. Öğrenci Portfolyoları Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi Öğrenci Portfolyoları Doç.Dr. İsmail KARAKAYA Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bil. Böl. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ABD. 1

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ Amaç: Programımız, kalite kültürüne verilen önem bağlamında, öğretim üyelerinin öğrencilerle birebir iletişim kurabilmesini, Bilgi ve İletişim Teknolojilerini yetkin

Detaylı

ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ. (19 Aralık Şubat 2017)

ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ. (19 Aralık Şubat 2017) ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (19 Aralık 2016-10 Şubat 2017) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

DEĞERLER ADASI KISA FİLM YARIŞMASI ŞARTNAME ve UYGULAMA KILAVUZU. www.degerleradasi.org

DEĞERLER ADASI KISA FİLM YARIŞMASI ŞARTNAME ve UYGULAMA KILAVUZU. www.degerleradasi.org DEĞERLER ADASI KISA FİLM YARIŞMASI ŞARTNAME ve UYGULAMA KILAVUZU www.degerleradasi.org 1 YARIŞMANIN AMACI Öğrencilerimizde ve toplumda ahlakî değerler yönünden farkındalık oluşturmak, topluma ve kişiye

Detaylı

wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq SERVİSİ

wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq SERVİSİ ORTAKÖY ANADOLU LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ 2012 ORTAKÖY ANADOLU LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ Rehberlik, bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru

Detaylı

KAVRAMLAR TUTUMLAR BECERİLER

KAVRAMLAR TUTUMLAR BECERİLER SAYI: 1 ANASINIFI I. PYP SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA: Kim Olduğumuz SÜRE: 22.09.2014-31.10.2014 ANA FİKİR: Fiziksel özelliklerimi ve ilgi alanlarımı bilmek kendimi tanımamı sağlar.

Detaylı

AÇEV AİLE EĞİTİM PROGRAMLARI

AÇEV AİLE EĞİTİM PROGRAMLARI AÇEV AİLE EĞİTİM PROGRAMLARI Çocuğun, gelişimini olumsuz yönde etkileyecek davranışlara maruz kalmasını önlemek için öncelikle anne ve babaların duyarlılığının artırılması gerekmektedir. Çünkü, annebabalar,

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

PİNOKYO AÇI ANAOKULU

PİNOKYO AÇI ANAOKULU Hoş geldiniz! Bir Pinokyo yılında daha birlikteyiz. Bundan böyle Pinokyo Açı olarak anılacak olan okulumuzda çocuklarımızla yeniden birlikte olmanın ve yeni başlayanlarla tanışmanın heyecanı içindeyiz.

Detaylı

geliştirmemize yardımcı olur.

geliştirmemize yardımcı olur. 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; PYP disiplinler üstü temaları ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. (30 Mart 15 Mayıs 2015 )

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. (30 Mart 15 Mayıs 2015 ) 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (30 Mart 15 Mayıs 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

PİNOKYO AÇI ANAOKULU

PİNOKYO AÇI ANAOKULU Hoş geldiniz! Bir Pinokyo yılında daha birlikteyiz. Tüm Pinokyo Açı ekibi çocuklarımızla yeniden birlikte olmanın ve yeni başlayanlarla tanışmanın heyecanı içindeyiz. Hep birlikte keyifli bir eğitim yılı

Detaylı

Öğrenci hakkında varsayımlar; Öğretmen hakkında varsayımlar; İyi bir öğretim programında bulunması gereken özellikler;

Öğrenci hakkında varsayımlar; Öğretmen hakkında varsayımlar; İyi bir öğretim programında bulunması gereken özellikler; Dersi iyi planlamak ve etkili sunmak öğrenci başarısını artırmanın ve sınıf düzenini sağlamanın yanında öğretmenin kendine olan güveninin de artmasını sağlar. Öğrenci hakkında varsayımlar; 1. Öğrenci saygılı

Detaylı

Bilinçli tüketim, doğal kaynakları korumamıza yardımcı olur.

Bilinçli tüketim, doğal kaynakları korumamıza yardımcı olur. 2. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (11 Mayıs -19 Haziran 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

NO 9 Bağıntısız gençler için medya lab yöntemleri etkileşimli araç

NO 9 Bağıntısız gençler için medya lab yöntemleri etkileşimli araç BAĞINTISIZ GENÇLİK İÇİN MEDYA TABANLI GÜÇLENDİRME NO 9 Bağıntısız gençler için medya lab yöntemleri etkileşimli araç LABlearning Rehber Koleksiyonu, toplumdan dışlanmış gençler için kuvvetlendirici medya

Detaylı

Kısaca İçindekiler. KISIM I: Sosyal Bilgilere Giriş. KISIM II: Sosyal Bilgiler Öğretimin Temelleri

Kısaca İçindekiler. KISIM I: Sosyal Bilgilere Giriş. KISIM II: Sosyal Bilgiler Öğretimin Temelleri iv / Künye Kısaca İçindekiler KISIM I: Sosyal Bilgilere Giriş Bölüm 1: Sosyal Bilgiler Öğretiminin ve Öğreniminin Geçmişi, Bugünü ve Geleceği KISIM II: Sosyal Bilgiler Öğretimin Temelleri Bölüm 2: Sosyal

Detaylı

Bir okuldan fazlası. Bir okuldan fazlası HER ALANDA KALİTELİ VE GÜVENLİ EĞİTİMİN MERKEZİ. www.toros.k12.tr ANAOKULU VE KREŞLER İLKOKULLAR ORTAOKULLAR

Bir okuldan fazlası. Bir okuldan fazlası HER ALANDA KALİTELİ VE GÜVENLİ EĞİTİMİN MERKEZİ. www.toros.k12.tr ANAOKULU VE KREŞLER İLKOKULLAR ORTAOKULLAR Bir okuldan fazlası HER ALANDA KALİTELİ VE GÜVENLİ EĞİTİMİN MERKEZİ ANAOKULU VE KREŞLER HER YERE YAKINIZ Toros Kaş Toros Finike Toros Kumluca Toros Güven Toros Akdeniz Toros İdeal Çocuk Akademisi Toros

Detaylı

GELİ Şİ M PLANİ 2014-17

GELİ Şİ M PLANİ 2014-17 GELİ Şİ M PLANİ 2014-17 Bu doküman, İstanbul Enka Okulları nın beşinci gelişim planını içermektedir. Bu plan, Ağustos 2014-2017 tarihleri arasında geçerli olacaktır. Okulumuzun odaklandığı IB İlke ve Uygulamalarına

Detaylı

ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ. (19 Eylül-28 Ekim 2016)

ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ. (19 Eylül-28 Ekim 2016) ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (19 Eylül-28 Ekim 2016) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her 6

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN ve ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN ve ZAMAN 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (28 EKİM -13 ARALIK 2013) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 28 Ekim 2013-13 Aralık 2013 tarihleri arasında işlediğimiz ikinci temamıza ait bilgiler,

Detaylı