Sağlık kurumları için verilecek eğitimlere ait konu başlıkları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sağlık kurumları için verilecek eğitimlere ait konu başlıkları"

Transkript

1 S.no DERSİN ADI SÜRESİ İÇERİK ÖĞRENME ÇIKTILARI 1 Sağlık Kurumlarında Kök Neden Analizi ve FMEA 2 Gün o Hastanelere Kök Neden Analizi (KNA) Klinik Kalite/Kalite iyileştirme prensipleri Sağlıkta KNA teorileri Hastanelere KNA ne zaman kullanılır? Hastanelerde KNA nasıl yapılır? Hastanelerde KNA ait pratik uygulamalar (Vaka çalışması) o Hastanelerde ve sağlık uygulamalarında Hata Türleri ve Etkiler Analizi (HTEA) HTEA Nedir? Hasta güvenliğinde Hata risklerinin ortadan kaldırılmasında HTEA Sağlık Kuruluşlarındaki iyileştirme süreçlerinde HTEA HTEA nasıl yapılır? HTEA ait pratik uygulamalar Kalite kavramı çok sık gündeme gelmesine rağmen günlük hastane ortamndaki işlerimizde nasıl yaşanması gerektiği ile ilgili sorularımız olabilir ya da uygulamada zorlanabiliriz. Bu 2 günlük eğitim programında, olaylar olmadan önce (ileriye dönük - proaktif) ve olaylar olduktan sonra (geriye dönük - reaktif) kalite iyileştirme modellerini ele alacağız. Pratik bir yaklaşım ile organizasyonunuzdaki hasta bakım ve çalışma ortamının iyileştirilmesi için örnekler sağlamaya çalışacağız.

2 ( vaka Çalışması) 2 Sağlık kurumlarında Risk analizi 1 gün -Sağlıkta Riskin tarifi -Hastanelerde Risk kaynakları -Hastanelerde Risk analizi -sağlık kurumlarında Riskin seviyelendirilmesi Sağlık kurumlarında risk analizi, Sağlıkta uygulanmakta olan ulusal ve uluslarası standartlar risk değerlendirmesi. Risk yönetimi Artık risk kavramı Bu eğitim katılımcılar risk yönetimi bir kuruluşlarında aşağıdakileri sağlamasını mümkün kılarlar: - Hedefleri gerçekleştirme ihtimalini artırma, - Proaktif yönetimi cesaretlendirme, - Kuruluş çapında riski belirleme ve muamele etme ihtiyacından haberdar olma, - Fırsatlar ve tehditlerin belirlenmesini iyileştirme, - İlgili yasal ve mevzuatla ilgili şartlara ve uluslararası normlara uyum sağlama, - İdare etmeyi iyileştirme, - Paydaş güvenini ve itimadını iyileştirme, - Karar verme ve planlama ile ilgili güvenilir bir temel tesis etme, - Kontrolleri iyileştirme, - Risk iyileştirmesi için kaynakları etkili bir şekilde tahsis etme ve kullanma, - Operasyonel etkinliği ve verimliliği iyileştirme, - Sağlık ve güvenlik performansını ve aynı zamanda çevresel korumayı geliştirme,

3 - Kaybın önlenmesi ve kaza yönetimini iyileştirme, - Kayıpları en aza indirme, - Kuruluşa ait öğrenmeyi iyileştirme ve - Kuruluşa ait esnekliği iyileştirme. 3 Sağlık kurumlarında kalite kavramı, ulusal ve uluslararası standartların süreçlere olan katkısı ve ortak bileşenleri 4 Hastane iç tetkikçisi 1 gün ISO 9001:2008, JCI, ulsal Standartlar, Standartların temel bileşenleri Standartların kuruluşlarda uygulamalarına yönelik yapılanmaları.. 2 gün Ulusal ve uluslararası standartlar iç tetkik süreci, Mevzuatlar, İç tetkik metodolojisi, İç tetkik sürecinin yönetilmesi İç tetkik faaliyetlerinin raporlanması, İç tetkik sonuçlarının üst yönetimle paylaşılması Kalite kavramını oluşturmak ve ülkemizdeki uygulanmakta olan standartlar kuruluşlarında ekiplerin oluşturulması, kalite birimerinin çalışması sistematiğnin anlaşılması, üst yönetimlerin sürece katılımının sağlanması, kurum kültürünün oluşturulması Uygulanmakta olan ulusal vya uluslararası Kalite Yönetim Sistemlerinin, etkin bir şekilde uygulanmasının, hastane için oluşabilecek risklerin ve iyileştirme potansiyellerinin net ifade edilebilmesi amacıyla, iç tetkikler son derece önemlidir. Dolayısı ile sistem düzenli olarak izlenmedikçe etkin bir şekilde yürütülemez. Bu eğitim, katılımcılara iç tetkikin nasıl etkin yapılacağını öğretecektir. Katılımcılar ulusal ve uluslararası standartlar ISO 19011

4 standardına göre tetkik tekniklerini öğrenecekler ve tetkiklerin nasıl planlanacağı, gerçekleştirileceği, raporlanacağı ve nasıl düzeltici faaliyet alacakları konularında uygulamalar yapacaklardır. Eğitim sonrası yapılacak olan sınav sonucunda başarılı olanlara " Başarı Belgesi", diğer katılımcılara 'Katılım Belgesi' verilecektir. 5 Hastanelerde süreç kavramı, Süreç yönetimi ve süreç iyileştirme 6 İndikatör kavramı, sağlık hizmeti sunumunda ve klinik 2 gün Süreçlerle yönetimin öneminin anlaşılması Süreci oluşturan unsurları tanımlanması ve kavranması, Süreçle ilgili bilginin toplanması, süreç analizinin yapılması sürecin yeniden tasarımının yapılması, süreç yönetimikalite yönetimi ilişkisinin tanımlanması Süreç ve kalite yönetiminde etkili olan kuruluş içi örgütsel faktörleri sınıflandırılması 1 Kalite Yönetimi İyileştirme çalışmaları kaliteli hasta bakımını sağlamak için tasarlanan klinik ve idari hizmetlerin analiz edilmesi ve elde edilen sonuçlarla sürekli iyileştirmeyi sağlamak

5 uygulamalar indikatör yönetimi 7 Hastnelerde entegre kalite yönetim sistemleri 8 Standartlar ve mevzuatlar hastanelerde Atık yönetimi 9 ISO temel eğitimi 10 İlgili standartlar hastanelerde Sterilizasyon için ölçülebilir elemetler ile süreci yönetebilmek. 1 Hastanelerde uygulankamta olan kalite yönetim sistemi sağlık odaklı standartlar ve kullanım amaçlarının tek bir amaç doğrultusunda kullanımının sağlanması için entegre sistemlerin bütünleşik olarak uygulanması. 1 Ülkemiz mevzuatları ve saplık kurumlarının fiziki ve yönetimsel olarak tıbbi ve radyoaktif atıkların bertarafı ve kurum içinde azaltılaması yönünde çalışanlar arasında farkındalığın arttırılması 1 Sağlık kurumlarında laboratuvar süreçlerinin ulusal ve uluslararası standarltar daha iyi uygulanabilmesi için laboratuvar uygulamalarının ISO standardı irdelenmesi. 1 Hastanelerde uygulanmakta olan sterlizasyon uygulamaları, sterilizasyon süreçlerinin hsata bazlı izlenebilirliğinin sağlanması manuel veya program bazlı

6 uygulamaları 11 Kalibrasyon ve ölçüm belirsizliği kavramı ve hastanede uygulanma süreci 12 Hasatanelerde ameliyathane ve yoğun bakımlarda partikül ölçümü, sınıflandırma ve ilgili standartlar (Temiz oda, HVAC) uygulamalarına uygulama örnekleri, tek kullanımlık malzemelerin sterilizasyon süreci, kurumda uygulanmakat olan sterilizasyon süreçlerinde validasyon ve emniyet kuralları Merkezi sterilizasyon ünitelerinin oluşturulması. 1 Hastanelerde biyomedikal üreçleri, ölçüm yeteneğinde olan tıbbi cihazların ölçümlerininin güvenirliğinin sağlanması. Kalibrasyon süreçlerinde akreditasyon kavramı kalibre edilen cihazların sertifikasyonu ve ölçümün güvence altına alınması. Kurum içinde yapılan doğrulama işlemleri ve ölçüm belirsizliği. 1 Hastanelerde sunulan sağlık hizmetleri hastalar ve çalışanların tehlikelere maruz kalmadan hizmetin yerine getirilmesi için gerekli şartların vefiziki çalışma ortanının sağlanması gerekli kontrollerin yapılması ve sürekliliği için üst yönetim ve sorumluların temel kavram ve süreç gereklilikleri hakında bilgilendirilmesi.

7 genel bakış ve yorumlama 13 Sağlık ve tedavi süreçlerinde nasıl bilinçli Hasta ve hasta yakını olunur? 14 Sağlık kurumlarında iş sürekliliği kavramı 15 Ulusal ve uluslararası standartlar hasta bakımı ve uygulamaları 16 Ulusal ve uluslararası standartlar 1 Günümüz sağlık hizmeti sunumunda kendimize ve yakınlarımıza uygulanacak tedaviler ve hastane ortamındaki uygulamalardan ve yapılacak tedavi süreçlerinde aktif rol almak. 3 saat Bu nedenle sağlık kurumunun beklenmedik olaylara ( tüm olaylar beklenmediktir) karşı hazırlıklı olamak, olay meydana geldiğinde ise hızlı bir şekilde mevcut durumu değerlendirerek zamanında, tam, etkili ve doğru tepkiler vermek en temel hedeftir. 1 her hasta için bakımın planlanması ve sağlanması; bakımın sonucunun anlaşılabilmesi için hastaların izlenmesi; bakımın ihtiyaçlar doğrultusunda uyarlanması; bakımın tamamlanması; ve takip sürecinin planlanması. 1 tehlike ve risklerin azaltılması ve kontrol edilmesi; kaza ve yaralanmaların önlenmesi; ve güvenli koşulların sağlanması.

8 Tesis yönetimi ve güvenliği 17 ISO 27001, ulusal ve uluslararası standartlar iletişim ve bilgi güvenliği 1 bilgi ihtiyaçlarının belirlenmesi; bir bilgi yönetim sisteminin tasarlanması; veri ve bilgilerin tanımlanması ve toplanması; verilerin analiz edilerek bilgiye dönüştürülmesi; veri ve bilgilerin aktarılması ve raporlanması; bilgilerin entegre edilmesi ve kullanılması. 18 Ulusal ve uluslararası standartlar hasta güvenliği 1 Hasta kimliğinin doğru şekilde belirlenmesi Etkili iletişimin iyileştirilmesi Yüksek riskli ilaçların güvenliğinin iyileştirilmes Doğru alan, doğru işlem, doğru hasta cerrahisinin sağlanması Sağlık bakımıyla ilişkili (nozokomiyal) enfeksiyon riskinin azaltılması Hastaların düşme neticesinde zarar görme riskinin azaltılması 19 Standartlar. İlaç yönetimi, kurumun hastalarına ilaç

9 hastanelerde ilaç güvenliği ve yönetimi 20 Sağlık kurumlarında ilgili standartlar dokümanların oluşturulması tekniği ve temel dokümantasyon kavramı 21 Hastanelerde Müşteri İlişkileri Yönetimi: Customer Relationship Management terapilerini sunmak için kullandığı sistem ve süreçleri kapsamaktadır. Bunun için ilaç terapilerinin seçimi, alımı, depolanması, isteminin yapılması/order edilmesi, istemin aktarılması/kopyalanması, dağıtımı, hazırlanması, eczaneden çıkışı, uygulanması, belgelenmesi ve takibi konularında etkili süreç tasarım, uygulama ve iyileştirme prensiplerinin uygulanabilmesi Kurumlarda oluşturulan dokümanların yönetilmesi adına gerekli optimum doküman ile maximum süreç yönetimin sağlamak ve dokümanların oluşturulması için temel kavramların anlaşılmasını sağlamak. Stratejik plana ve verilere dayalı süreç yapısı kurmak, Müşteri odaklı, tüm paydaşların katılımı ve etkin iletişimini sağlamak, Sürekli iyileştirme kültürünü ve müşteri / çalışan sadakatini yerleştirmek,

10 CSR Kurumsal sosyal sorumluluk bilinci oluşturmak, Sürekli öğrenen bir yapı ile işletmeyi beslemek. 22 Sağlık kuruluşlarında Saha Araştırmaları, Paydaş Memnuniyet Analizleri: 23 Hastanelerde Performans Ölçme ve Değerlendirme Sistemi Paydaş memnuniyetini ve paydaşların hizmetlere/ürünlere bakış açısını tanımlamak amacıyla doğru yaklaşımla doğru sorular yöneltmek, Hedeflere zamanında ve beklenen kalite ve verimde ulaşmak için, stratejik planı destekleyecek verilere ulaşmak. Paydaş memnuniyetini daha hizmet/ ürünü gerçekleştirmeden oluşturmak Müşteri şikayet ve geri bildirimlerini yönetmek. Kurumun kaynaklarını, ürün/hizmetlerini, elde ettiği sonuçları takip etmesi için düzenli veri toplamak, analiz etmek, raporlamak Kurumun mevcut ve geleceğe ilişkin durumları ile ilgili bilgi toplama, bunları karşılaştırmak Performansın sürekli gelişimini sağlayacak yeni ve gerekli etkinlikleri tanımlamak

11 24 Hastanelerde İstatistiksel Süreç Kontrolü Ürünün en ekonomik ve gereksinimleri karşılayacak şekilde üretilmesini sağlamak amacıyla veri toplamak, analiz yapmak ve çözüm yolları önermek üzere istatistik prensip ve teknikler kullanmak İşletme içinde kusurları yakalamak, kusurlu ürün henüz üretilmeden müdahalede bulunarak önlem almak 25 Sağlıkta İndikatör Yönetim Sistemi Sağlıkta kalite indikatörlerini ve çıkış noktalarını tanımlamak, Kalite indikatörleri hesaplama yöntemleri, verilerin doğruluğu ve kalitesini belirlemek Veri analizi, hedef değer belirlemek ve sonuçları raporlamak Dr. Kemal TEKİN

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI DOKÜMAN KODU: KEK REVİZYON NO: 00 YAYIN TARİHİ: 01.12.2010 KONU : İÇİNDEKİLER BÖLÜM NO : A KEK DOKÜMA N NO KONU A İÇİNDEKİLER - B REVİZYON SAYFASI

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Sayfa No: 1/30 GIDA GÜVENLİĞİ TS EN ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ STANDART ŞARTLARINA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi TEL : (0) 422 3410660-70 FAKS : (0) 422 341 07 28

Detaylı

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI İÇİNDEKİLER 3-0-1-Giriş -2-Borsanın Görevleri 4-0-3-Borsanın Faydaları 0-4-Diğer Borsalarla Entegrasyon 5-0-5-Revizyon Takip Çizelgesi 6-0-6-Çapraz Çizelge 7-0-6-Çapraz

Detaylı

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010 Sayfa 1/25 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 1. Firma Tanıtımı... 3 2. Entegre Yönetim Sistemi Kapsamı... 3 3. Organizasyon Şeması... 4 4. ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ... 5 4.1. Genel Şartlar... 5 4.2. Dökümantasyon

Detaylı

Dünya Bilim ve Eğitim Federasyonu Sürekli Eğitim ve Kalite Derneği

Dünya Bilim ve Eğitim Federasyonu Sürekli Eğitim ve Kalite Derneği Dünya Bilim ve Eğitim Federasyonu, Eğitim ve Bilim adına kurulan Kamu yararına oluşturulan Türkiye nin ilk ve tek Federasyonu'dur. Tüm Eğitim Çalışmaları, Konferans, Seminer, Sempozyumlara destek verme

Detaylı

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği - Türkiye, 2015 Göksu Evleri Göztepe Mah. Akkavak Cad.

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS EN ISO 9001:2008

KALİTE EL KİTABI TS EN ISO 9001:2008 TS EN ISO 9001:2008 Bu Kalite El Kitabı, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu ndaki tüm çalışanlar için bağlayıcı kalite düzenlemeleri içermekte ve yüksekokul hedeflerine ulaşmaya yönelik kalite prensip

Detaylı

TÜRK STANDARDI TSEK TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001

TÜRK STANDARDI TSEK TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001 Mart 2009 ICS 03.120.10 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ - ŞARTLAR Quality management systems - Requirements TS EN ISO 9001 (2009) standardı, EN ISO 9001 (2008)

Detaylı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı z Strateji Geliştirme Başkanlığı Misyonumuz Toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine ve ülke kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla; ulaştırma, denizcilik, haberleşme, uzay ve bilgi teknolojileri alanlarında

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi FETHİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi 2012 T A Ş Y A K A M A H. 1 4 4 S O K. 1 1 9 / 1 P K : 4 8 3 0 0 F E T H İ Y E SAYFA NO : 2/28 KALİTE EL KİTABI

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ Ahmet TOPKAYA Sayıştay Başdenetçisi Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş ile rekabet üstünlüğü yaratmada bilgi ve teknolojinin rolünün artmış olmasından

Detaylı

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu BARTIN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME

Detaylı

KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ KALİTE EL KİTABI BÖLÜM 1 ÖNSÖZ KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TARİHÇESİ

KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ KALİTE EL KİTABI BÖLÜM 1 ÖNSÖZ KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TARİHÇESİ KOD: YÖN. YD. 01 YAYIN TARİHİ: 01.04.2003 REV. TARİHİ: 01.04.2013 REV. NO:08 SAYFA: 1 / 28 BÖLÜM 1 ÖNSÖZ Bu Kalite El Kitabı Kalite Yönetim Sisteminin temelini oluşturan TS EN ISO 9001 2008 e uygun, en

Detaylı

KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI

KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI 1. KADRO GÖREV TANIMLARI 2. ROL TANIMLARI 1. KADRO - GÖREV TANIMLARI GÖREV TANIMI VE İŞ GEREKLERİ TANIMLAR Görevin Adı / Kodu Genel Müdür / GM-0-00 NİTELİK ve BECERİLER Eğitim

Detaylı

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi KÜTAHYA - 2014 İçindekiler Tablosu BÖLÜM 1 ODAMIZIN TANITIMI... 4 BÖLÜM 2 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN KAPSAMI... 6 2.1.

Detaylı

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU ANKARA Eylül 2013 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 TANIMLAR VE KISALTMALAR... 2 1. GİRİŞ... 3 2. İŞİN NİTELİĞİ... 5 2.1. KURUMSAL YÖNETİM (YÖNETİŞİM)...

Detaylı

YÖNETMELİK. BĠRĠNCĠ KISIM BaĢlangıç Hükümleri

YÖNETMELİK. BĠRĠNCĠ KISIM BaĢlangıç Hükümleri 11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 YÖNETMELİK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN ĠÇ SĠSTEMLERĠ VE ĠÇSEL SERMAYE YETERLĠLĠĞĠ DEĞERLENDĠRME SÜRECĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ

Detaylı

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ 1 GİRİŞ Bu rehber, Fırat Kalkınma Ajansında iç denetim faaliyetlerinin, 3 Ağustos 2009 tarih ve 27308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Denetim

Detaylı

İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ İÇİNDEKİLER

İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ İÇİNDEKİLER GÜNCEL İŞLETMECİLİK KONULARI - 95 İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ Yrd. Doç. Dr. Ali ALAGÖZ * İÇİNDEKİLER

Detaylı

İÇ KONTROL EL REHBERİ

İÇ KONTROL EL REHBERİ TC KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL EL REHBERİ - 2014 h t t p : / / w w w. k t u. e d u. t r / m i m f a k u l t e İç Kontrol Sisteminin Tarihsel Gelişimi Coso Modeli Coso Küpü

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize)

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) Mali Hizmetler 2014 1 İçindekiler Tablosu LİSTELER... 2 GİRİŞ... 3 İÇ KONTROL NEDİR?... 4 İÇ KONTROLDE ROL VE SORUMLULUKLAR... 8 KAMU İÇ KONTROL

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ICS 03.120.01; 67.020; TÜRK STANDARDI TS EN ISO 22000:2005 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Bu standard metni 24 Nisan 2006 tarihli TSE Teknik Kurul toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup metin

Detaylı

KGM ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

KGM ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Sayfa No 1/32 KGM ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001 Sayfa No 2/32 İÇİNDEKİLER BÖLÜM NO BÖLÜM ADI SAYFA NO 0.0 GİRİŞ 5 0.1. Kuruluş Profili 5 0.2. Proses Yaklaşımı 8 1. KAPSAM ve

Detaylı

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı Bu programın, diğer sağlık personeli olmak isteyen ve İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

Detaylı

Kalite El Kitabı KALİTE EL KİTABI

Kalite El Kitabı KALİTE EL KİTABI 0.1 İÇİNDEKİLER İlgili TS EN 9001:2008 Maddesi 0.2 Şirket Tanımı 0.3 Dağıtım Listesi 1.0 Kapsam ve Hariç Tutmalar Madde 1 2.0 Referanslar Madde 2 3.0 Terimler ve Tanımlar Madde 3 4.0 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Detaylı

Kamu İç Kontrol Rehberi

Kamu İç Kontrol Rehberi T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu İç Kontrol Rehberi Kontrol ortamı Risk yönetimi Kontrol faaliyetleri Bilgi ve iletişim İzleme Bu rehber Avrupa Birliği tarafından finanse

Detaylı

Sistem Yönünden Kontrol Eden ONAY. Kalite El Kitabını Hazırlayan. Đçerik Yönünden Kontrol Eden. Kalite El Kitabı. 0 Giriş

Sistem Yönünden Kontrol Eden ONAY. Kalite El Kitabını Hazırlayan. Đçerik Yönünden Kontrol Eden. Kalite El Kitabı. 0 Giriş 0 Giriş 0.1 Genel Kalite yönetim sisteminin benimsenmesi, Đzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyeti nin stratejik bir kararıdır. Đdari yapılanmada, kalite yönetim sisteminin tasarımı ve uygulanması,

Detaylı

TÜRK STANDARDI TASARISI. Müşteri ilişkileri merkezleri - Hizmetin yerine getirilmesi için kurallar

TÜRK STANDARDI TASARISI. Müşteri ilişkileri merkezleri - Hizmetin yerine getirilmesi için kurallar TÜRK STANDARDI TASARISI tst EN 15838 ICS 03.080.30 Müşteri ilişkileri merkezleri - Hizmetin yerine getirilmesi için kurallar Customer contact centres - Requirements for service provision Centres de contact

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ RİSK YÖNETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler

DİCLE ÜNİVERSİTESİ RİSK YÖNETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler DİCLE ÜNİVERSİTESİ RİSK YÖNETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı, Dicle Üniversitesinin faaliyetleri esnasında ve sonrasında oluşabilecek

Detaylı

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı