DENİZBANK A.Ş. NİN 2014 YILINA AİT 26 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DENİZBANK A.Ş. NİN 2014 YILINA AİT 26 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU"

Transkript

1 DENİZBANK A.Ş. NİN 2014 YILINA AİT 26 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Bankamızın 2014 yılı hesap dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 26 Mart 2015 Perşembe günü saat: de; Denizbank Genel Müdürlüğü Büyükdere Caddesi No:141 Esentepe-Şişli/İstanbul adresinde yapılacaktır. Genel kurul toplantısına, pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde ( EGKS ) işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları gerekmektedir. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik, 29 Ağustos 2012 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ hükümlerine, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemelerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Toplantıya fiziki ortamda şahsen katılacak pay sahipleri toplantıya sadece kimlik belgelerini ibraz ederek katılabilirler. Toplantıya fiziki ortamda vekil vasıtasıyla katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği nde öngörülen hususları da yerine getirerek, aşağıdaki örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Sermaye Piyasası Kanunu nun ilgili maddesi uyarınca kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince, örnekleri yönetmelik ekinde yer alan Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi ve Talimat Bildirim Formu düzenlenmeleri gerekmektedir yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar ve Yönetim Kurulu nun Kar Dağıtım Önerisi, 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Notu ile ilgili diğer belgeler 4 Mart 2015 tarihinden itibaren Büyükdere Caddesi No:141 Esentepe/İstanbul adresindeki Banka Merkezinde bulunan Yatırımcı İlişkileri ve Finansal İletişim Bölümünde ve adresindeki Bankamızın kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin incelemelerine açık bulundurulacaktır. Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur. DENİZBANK A.Ş. YÖNETİM KURULU Adresi: Büyükdere Cad. No: Esentepe İSTANBUL Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul/

2 DENİZBANK A.Ş. NİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 1. Açılış ve Olağan Genel Kurul Toplantısı (bundan böyle Toplantı olarak anılacaktır.) Başkanlığı nın seçilmesi. 2. Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı na yetki verilmesi yılına ait Bilanço, Kâr ve Zarar Hesabı, 2014 yılı bağımsız denetim çalışmaları sonucu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A. Ş. (a member firm of Ernst & Young Global Limited) tarafından düzenlenen Bağımsız Denetim Raporu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki hakkında karar alınması yılı bilançosuna göre tahakkuk eden kar-zarar hakkında karar alınması (Kar Dağıtım Tablosu işbu doküman ekinde yer almaktadır). 5. Görevlerine devam eden Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı faaliyetlerinden ötürü ibrası. 6. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması (Ücretlendirme Politikası işbu doküman ekinde yer almaktadır). 7. Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nun ilgili Yönetmeliği ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması Yılı içerisinde yapılan bağışların pay sahiplerinin bilgisine sunulması(2014 Yılı Bağış Listesi işbu doküman ekinde yer almaktadır) sayılı Bankacılık Kanunu nun yasakladığı hususlar dışında olmak şartıyla; Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde hareket etmeleri için izin verilmesi. 10. Tahvil, kar ortaklığı belgesi, finansman bonosu, banka bonosu, varlığa dayalı menkul kıymet ve mevzuatta kabul edilecek diğer borçlanma araçlarının çıkarılması hakkında karar verilmesi. Dilekler ve Toplantının kapatılması.

3 2- SPK nın II sayılı KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ KAPSAMINDAKİ İLAVE AÇIKLAMALARIMIZ Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları tarihi itibarıyla Denizbank A.Ş. ortaklık yapısı aşağıdaki şekilde olup, imtiyazlı oy bulunmamaktadır. Pay Sahipleri Pay Adedi Nominal (TL) % Pay Sberbank of Russia , %99,85 Diğer 33, %0,00 Halka Açık , %0,15 GENEL TOPLAM , %100,00 Bankamız veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi: Bankamız ve Bağlı ortaklıklarımızın geçmiş hesap döneminde şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri bulunmamaktadır yılı boyunca iştiraklerimizin sermaye, ortaklık ve faaliyetlerindeki değişiklikler aşağıdaki gibidir. DenizBank AG Şube Ağı DenizBank ın Avusturya merkezli iştiraki olan DenizBank AG, 2014 yılında 18 yeni şube açmış olup, şube sayısı 42 ye yükselmiştir. DenizLeasing in Ortaklık Yapısı Değişikliği Deniz Finansal Kiralama A.Ş. de (DenizLeasing), DenizBank a ait olan %34,6 oranındaki paylar 188,7 milyon TL karşılığında ve Deniz Faktoring A.Ş. ye ait olan %16,4 oranındaki paylar ise 89,3 milyon TL karşılığında; DFHG nin Avusturya merkezli bankası DenizBank AG ye devredilmiştir. Deniz GYO ile Pupa Birleşmesi Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin (Deniz GYO) 6 Şubat 2014 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Pupa Gayrimenkul Kiralama ve Yönetim Hizmetleri A.Ş. ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kolaylaştırılmış usulde birleşme yöntemi ile birleştirilmesine karar verilmiş olup, 11 Şubat 2014 tarihinde SPK ya başvurulmuş ve 15 Mayıs 2014 tarihli kararla SPK tarafından uygunluk verilmiştir. Birleşme işlemi 11 Haziran 2014 tarihinde tescil edilmiştir. Deniz GYO nun paylarına ilişkin olarak Borsa İstanbul da yapılan zorunlu çağrı sonrası, 23 Ocak 2014 itibarıyla Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. nin (DenizYatırım) ortaklık payı %91,38 e yükselmiştir. EuroDeniz Sermaye Artışı EuroDeniz in sermayesi 1,3 milyon ABD Doları ndan 3,5 milyon ABD Doları na artırılmıştır. DenizYatırım Sermaye Artışı DenizYatırım ın sermayesi 55 milyon TL den 150 milyon TL ye artırılmıştır. DenizPortföy Sermaye Artışı DenizPortföy ün sermayesi 3 milyon TL den 3,9 milyon TL ye artırılmıştır. Unvan Değişiklikleri 10 Aralık 2013 tarihinde mali kuruluşların varlıklarını almak, satmak ve işletmek kapsamında faaliyetlerine başlayan Deniz Varlık Yönetim A.Ş. nin unvanı Destek Varlık Yönetim A.Ş. olarak değişmiştir.

4 DFHG bünyesindeki yerli ve yabancı müşterilere verilen aracılık ve kurumsal finansman hizmetlerinin DenizYatırım çatısı altında bütünleşmesi sonucu, 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla faaliyetleri geçici olarak durdurulan EkspresYatırım ın unvanı Ekspres Menkul Değerler A.Ş. olarak değişmiştir. Rusya da faaliyet gösteren CJSC DenizBank Moscow un unvanı, 3 Aralık 2014 tarihinde JSC DenizBank Moscow olarak değişmiştir. DenizBank Sermaye Artışına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Banka nın 11 Şubat 2015 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında; Sermayesinin TL sından TL sına çıkartılmasına; Artırılan TL sının; o ,19 TL lık kısmının Hisse Senedi İhraç Primlerinden, o ,59 TL lık kısmının Hisse Senedi İhraç Primleri Enflasyon Değerleme Farklarından, o ,04 TL lık kısmının Ödenmiş Sermayenin Enflasyon Değerleme Farklarından, o ,18.-TL lık kısmının İştirak ve Bağlı Ortaklık Hisseleri ile Gayrimenkul Satış Kazançlarından karşılanmasına, o Bakiye TL lık kısmının pay sahipleri tarafından nakden taahhüt edilerek, sermaye artışının tescilinden önce ödenmesine, Bu amaçla Bankanın Esas Sözleşmesindeki BANKANIN SERMAYESİ başlıklı 6. maddenin ekteki şekilde tadil edilmesine, Bankanın sermayesinin artırılması için gerekli iznin alınmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı na başvuruda bulunulmasına; Tüm bu hususlarda yapılması gereken başvuruları yapmak ve gerekli dokümanı imzalamak üzere Banka Genel Müdürlüğüne yetki verilmesine; karar verilmiştir. DenizBank Esas Sözleşme Tadil Tasarısı işbu doküman ekinde yer almaktadır. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi: DenizBank ın 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı nda görüşülmek üzere pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin bir talepleri olmamıştır EKLER: EK/1 EK/2 EK/3 EK/ Yılı Karının Dağıtımına İlişkin Kar Dağıtım Tablosu Ücretlendirme Politikası 2014 Yılı Bağış Listesi DenizBank Esas Sözleşme Tadil Tasarısı

5

6 DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Ücretlendirme Politikası 1

7 İçerik 1. Giriş Hedefler ve Kılavuz İlkeler Politikanın Kapsamı Toplam Ücretlendirme Kompozisyonu İkramiye ödeme koşulları İkramiyenin Ödenmesi Yönetim Yapısı Diğer hükümler Ücretlendirme Politikasının Bildirimi Ücretlendirme Politikasında kullanılan terimlerin listesi Giriş DenizBank A.Ş., iştirakleri ile birlikte, ( DenizBank Finansal Hizmetler Grubu, DenizBank Grubu veya Grup ) Türkiye de mukim uluslararası bir hizmet sağlayıcısıdır. DenizBank Grubunun misyonu sürdürülebilirlik, işbirliği ve kurumsal sorumluluğa odaklanır. Öncelikle, banka ve parasal işlemlerin güvene dayalı konular olması ve etkilerine bağlı olarak sürekli ölçümlenmeleri gerektiğinden, DenizBank Grubu çalışanları, müşterileri ve aktifleri ile alakalı olarak her zaman tutarlı bir duruş sergilemiştir. İkincisi, DenizBank Grubu Sberbank Rusya nın işbirliği ilkelerini izlemeyi taahhüt eder ve hissedarına olan sorumluluklarının farkındadır. Üçüncüsü, DenizBank Grubu faaliyet gösterdiği yerlerdeki topluluklar ve ulusal ekonomiler ile güçlü bağlara sahip olduğundan, kurumsal sosyal sorumluluk, kurumsal felsefe ile derinden ilişkilidir. İşbu DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Ücretlendirme Politikası ( Ücretlendirme Politikası ), DenizBank Grubunun misyon ve değerleri ile ilişkili olarak oluşturulmuştur. 2. Hedefler ve Kılavuz İlkeler 2.1. Genel Hedefler İşbu Ücretlendirme Politikası, yürürlükteki kanun ve yönetmelikler uyarınca DenizBank Grubunun etkin risk yönetimini oluşturmak adına, DenizBank Grubunun bütün çalışanlarının ücretlendirmesi ile 2

8 alakalı genel hükümler ve maddi risk üstlenen kişiler dahil olmak üzere kilit üst yöneticiler (bundan böyle kapsam içi çalışanlar 1 ) ile ilişkili ücretlendirme sistemlerinin özel hükümlerini içerir Özel Hedefler Genel hükümlere ek olarak, bu ücretlendirme politikası Grubun risk profiline maddi etkisi olan kişiler, yani kapsam içi çalışanlara ödenen ikramiye hakkında özel hükümler içerir. Kapsam içi Çalışan olarak istihdam edilen Çalışanların ikramiye ile alakalı hükümlerin amacı şunları temin etmektir: a) İkramiyenin bir kısmının performans dönemi ertesinde derhal ödenmesi ve geri kalanın ötelenmesi; b) İkramiyenin ötelenen kısmının geçmişi kapsayacak şekilde değerlendirilmesi; c) Çalışana verilen ikramiye tutarının risk etkileri de göz önüne alınarak bireysel performansa, ilgili İş Kolunun performansı, Grubun performansına dayalı olması. Bu performansların ağırlıklandırma faktörü daha önceden belirlenir ve çalışanın sorumlulukları ve Grubun riskleri ve sermaye ihtiyacı ile uygunca dengelenir; d) İkramiye hem finansal veya risk (nicel temel performans göstergeleri) ve finansal olmayan (nitel) performans kriterlerine dayalıdır; nitel ve nicel (ör: ilgili risk yönetimi politikalarınca) risk kriterlerinin kullanımı performans hedeflerinin risk ayarlaması ve dolayısıyla kapsam içi Çalışanların ikramiye ödemeleri konusunda düzgün bir planlama yapmayı gerektirir; e) Buna ek olarak, kapsam içi çalışanların ikramiyeleri şunlarla da belirlenir: Nitel bireysel performans hedeflerinin özel bir türü olan Yöneticinin Öncelikli Projeleri (Bkz: Paragraf 5.3.) ve Daha önceden belirlenmiş özel yetkinlikleri (Ek 3 ve 4) değerlendiren 5+ değerlendirme sistemi Kılavuz İlkeler Grup, ücretlendirme politikası için aşağıdaki kılavuz ilkeleri uygular: a) Ücretlendirme Politikası DenizBank Grubunun iş stratejileri, misyonu ve risk iştahı ile uyumludur; b) Ücretlendirme Politikası ihtiyatlı ve tutarlı bir risk yönetimine katkıda bulunur ve destek verir, c) İkramiye, Ücretlendirme Politikası ve mevcut yönetmeliklere uyumlu şekilde ödenir. Bu kuraldan farklı bir uygulama kabul edilemez. 1 Kapsam içi çalışanlar listesi, Ücretlendirme Komitesi tarafından mevcut yılda 1 Nisan tarihinden önce yıllık olarak belirlenecek ve onaylanacaktır. 3

9 2.4. Genel Kısıtlar Kapsam içi Çalışanlara uygulanan özel hükümlere ek olarak, aşağıdaki genel kısıtlar bütün Grup çalışanlarına uygulanır: a) Toplam İkramiye Grubun sermaye tabanını güçlendirme olasılığını sınırlamamalıdır. b) İkramiye ödemesi önceden taahhüt edilmemelidir. Bu kuralın tek istisnası, yeni işe alınan çalışanlar için sadece istihdamlarının ilk yılında olmak üzere işe giriş ikramiyesi olabilir. c) İkramiye, bu ücretlendirme politikası kapsamındaki gerekliliklerden kaçınmayı kolaylaştıracak araç veya metotlar yoluyla ödenmeyecektir. d) Hizmet bitimi tazminatı, bir çalışanın başarısızlığını ödüllendirme görevi görmeyecek, çalışanın performansını yansıtacaktır. e) Çalışanlara ihtiyari emeklilik hakları verilemez. f) Grubun bütün üyeleri, bu ücretlendirme politikasının etkilerine zarar verecek şahsi riskten kaçınma (hedging) veya sigorta stratejileri uygulamasından kaçınacaktır Diğer Ücretlendirme Politikaları Bu ücretlendirme politikası Kapsam içi Çalışan seviyesindeki çalışanlara uygulanacak tek ücretlendirme politikasıdır. Diğer çalışanlar için, iştiraklerin ücretlendirme politikası ve ücretlendirme planları, içerdikleri ek hükümlerle, işbu ücretlendirme politikası ile zıt düşmedikleri takdirde aynen yürürlükte kalacaktır. 3. Politikanın Kapsamı 3.1. Coğrafi ve Şirket Kapsamı Ücretlendirme politikasının hükümleri, Türkiye sınırları içerisinde veya dışarısında mukim şekilde faaliyet gösterip göstermediklerine bakılmaksızın, yerel kanunlara tabi olarak Gruba ve bütün alt kuruluşlarına uygulanır. BDDK nın ilgili düzenlemelerinin hükümleri aşağıdaki hükümlerin içeriğinden farklı ücretlendirme politikaları gerektirirse, bu ücretlendirme politikası DenizBank A.Ş. Yönetim Kurulu ( Yönetim Kurulu ) tarafından görevlendirilen DenizBank A.Ş. Ücretlendirme Komitesinin ( Ücretlendirme Komitesi veya RC ) ön onayına tabiidir. DenizBank A.Ş. nin Türkiye dışında mukim iştirakleri ( İştirakler ), ücretlendirme politikasını bulundukları ülkenin kendi yerel kanunları ve yönetmeliklerine uyarlayarak uygulamakla sorumludur. Daha önceden üstlenilen yükümlülük ve sözleşmelere halel getirmeksizin, işbu Ücretlendirme politikasının yürürlük tarihinden sonra yeni bir kurum (şirket) Bankanın üyesi haline gelirse, 4

10 ücretlendirme politikasının hükümleri, hissedarlık yapısındaki değişiklik kararı yürürlüğe girdiği ve yasal olarak bağlayıcı hale geldiği tarihten itibaren bu kurum (şirket) için geçerli hale gelir. Eğer bir iştirak Gruptan ayrılırsa, ücretlendirme politikasının hükümleri, ilgili İştirak Gruptan ayrıldığı ve hissedarlık yapısındaki değişiklik kararı yerel kanunlarca yasal olarak bağlayıcı hale geldiği tarihten sonra uygulanmaz. İlgili çalışanların ötelenen ödemeleri, şahsi (ayrı) sözleşmeleri ve yerel kanunlara dayanarak çözümlenir İştiraklere Uygulanması Ücretlendirme Politikası aşağıdaki temeller göz önüne alınarak bütün Gruba uygulanır: a) Ücretlendirme politikasının yerel kanun ve mevzuatlara aykırı olması halinde, yerel kanun ve mevzuatlar geçerli olacaktır. b) Ücretlendirme Politikası ve yerel piyasa uygulamaları arasında maddi bir farklılık olması halinde, iştiraklerde ücretlendirme politikasından sapma, Ücretlendirme Komitesi onayı ardından mümkün olabilir Personel Kapsamı Kapsam İçi Çalışanlar İşbu ücretlendirme politikası, Grubun risk profiline maddi etkisi olan bütün kişilere, yani Kapsam içi Çalışanlara uygulanır. İşbu ücretlendirme politikası altında, aşağıdaki pozisyonlarda çalışanlar Kapsam içi Çalışanlar olarak düşünülmelidir: a) DenizBank A.Ş. Yönetim Komitesi üyeleri (İç Sistemlerden Sorumlu Yönetici dahil olmak üzere), b) Maddi risk etkisi olmayan fonksiyonlar (ör: halkla ilişkiler) hariç veya oransallık ilkesi uygulanabildiği durumlarda, Yönetim Komitesine doğrudan bağlı olan yönetim kademesi; c) Görevleri kurumun genel risk profilinde maddi etkisi olan diğer çalışanlar; d) Toplam ücretlendirmeleri dolayısıyla Yönetim Komitesi üyeleri ile aynı ücretlendirme sınıfına giren diğer çalışanlar; e) Kontrol fonksiyonlarından sorumlu yöneticiler (İç sistemler) (Teftiş Kurulu Başkanı, Uyum Başkanı, Risk Yönetimi Başkanı) f) Ücretlendirme Komitesi onayına tabi olmak üzere, diğer çalışanlar. Oransallık ilkesi (ör: büyüklük ve piyasa payına göre kurumlar (şirketler) arası farklılık; kıdem, sorumluluk ve risk profiline göre pozisyonlar arası farklılıklar) Kapsam içi Çalışan üyelerine karar verirken göz önüne alınmalıdır. Kapsam içi Çalışanların nihai listesi, DenizBank A.Ş. Genel Müdürü ( CEO ) ve Sberbank Rusya Uluslararası Operasyonlar Bloku ( Sberbank International veya SBI ) tarafından önerilir ve Ücretlendirme Komitesi tarafından onaylanır. 5

11 4. Toplam Ücretlendirme Kompozisyonu İşbu ücretlendirme politikasında, DenizBank Grubu tarafından veya adına verilen bütün ödüller, haklar (ayni) ve emeklilik katkı payları olarak düşünülmektedir. Bu bağlamda, ücretlendirme, istihdam türüne bağlı değildir. Bir çalışanına yapılacak ödemeler sabit ücreti ve diğer bileşenlerden (aylık ücret, üç aylık ve yıllık bonus ve Ücretlendirme Komitesi kararına dayalı olarak yapılan diğer ödüller veya tek seferlik ödemelerden) oluşur. Ücretlendirme Politikası, eğitim seviyesi, işin değeri, hiyerarşideki kıdem, gerekli deneyim ve beceri seviyesi gibi çeşitli faktörlere dayalı olarak ücretlendirme seviyelerinde farklılaşmaya izin verir. İkramiyeler çalışanın sabit ücretinden bağımsız olup performansa bağlıdır.. Sabit ücretle karşılaştırıldığında ikramiyelerin rasyosu normalde %100 ü geçmemelidir. Yönetim Kurulu, ikramiyelerin sabit ücrete göre %100 den fazla uygulanması konusunda karar almaya yetkilidir. 5. İkramiye ödeme koşulları 5.1. İkramiye Türleri İki tür ikramiye vardır: üç aylık bonus ve yıllık bonus. Ayrıca, yıllık bonusun ertelenmiş kısmı vardır. Dağıtılacak gider hacmi uygulaması haricinde, üç aylık ve yıllık bonusların hesaplama prensipleri neredeyse birbiriyle aynıdır Kapsam İçi Çalışanlar için Performans Hedefleri Kapsam içi Çalışanlar için performans hedefleri belirlenirken aşağıdaki koşullar uygulanacaktır: a) Performans hedefleri hem finansal hedefleri ve riskle ilgili hedefleri (niceliksel temel performans göstergelerini) ve finansal olmayan hedefleri (niteliksel temel performans göstergelerini) kapsayacaktır (Bkz. Madde 2.2.); ve b) Performans hedefleri, aşağıda belirtilen düzeylerdeki hedeflerin karışımından oluşacaktır: o Grup düzeyi o İlgili iş birimi düzeyi o Bireysel çalışan düzeyi. c) Hedef formları (Ek 8.); hem planlar hem de gerçekleşmeler Kapsam içi Çalışanlar, CEO ve Ücretlendirme Komitesi Başkanı tarafından imzalanacaktır Temel Performans Göstergeleri (KPI) SBl, Hissedarın stratejik hedeflerini dikkate alarak, Kapsam içi Çalışanlar için üç aylık ve yıllık KPI lar geliştirmektedir ve bu KPI lar Ücretlendirme Komitesi tarafından onaylanacaktır. KPI lar üzerinde, CEO ve Denizbank Grubu Mali İşler Departmanı tarafından mutabık kalınacaktır. 6

12 KPI ların, her yıl 1 Nisan tarihinden önce belirlenmesi ve onaylanması tavsiye edilmektedir. KPI ların açıklamalarında şunlar bulunmalıdır: o KPI adı o KPI değer hesaplama yöntemi o Hedeflenen ve gerçekleşen KPI değerlerini hesaplarken kullanılacak veri kaynakları o KPI ağırlık sayı değerleri o KPI performansı hesaplama prosedürü (gerçekleşen ve hedeflenen değerlerin karşılaştırılma yöntemi) Eşik değerler / üst sınırlar: KPI performansının her bir KPI için minimum ve maksimum olmasına göre, minimum ve maksimum rasyolar uygulanması KPI listesi, bir yıl içinde, altı ay içerisinde bir defadan daha sık olmamak üzere revize edilebilir Yöneticinin Öncelikli Projeleri Grubun Kapsam içi Çalışanları için, niteliksel ve niceliksel kriterlere ek olarak, SBI, iş hedefleri, Grup stratejisi ve Sberbank Grubu ortak proje programı doğrultusunda öncelikli projeler geliştirecektir. Bu öncelikli projeler, genel üç aylık / yıllık performans değerlendirmesinin bir parçası olacaktır (Ek 1 ve Ek 2.) değerlendirme (yetkinlikler) Ayrıca, Kapsam içi Çalışanlar için, yetkinliklere dayalı bir değerlendirme sistemi çerçevesinde üç aylık performans izlemesi yapılacaktır. Şöyle ki, Kapsam içi Çalışanlar ilave olarak değerlendirmeye konu çeyrek dönemi/yılı izleyen ayın 15. Gününe kadar, beş yetkinlikle ilgili kendi öz değerlendirmesini çeyrek dönem/yıl bazında yapacaktır. CEO, Kapsam İçi Çalışanların 5+ değerlendirmesini gözden geçirir (İç Sistemlerden sorumlu MB üyesi ve Kontrol Fonksiyonları Yöneticileri haricinde) ve konu çeyrek dönemi/yılı izleyen ayın 22. Gününe kadar beş yetkinlikle ilgili çeyrek dönem/yıl bazında değerlendirme yapar ve ilgili çalışanlara geri bildirimde bulunur. İç Sistemlerden sorumlu MB üyesinin öz değerlendirmesi konusunda, ilgili Sberbank Board Üyesi mutabık kalır. Kontrol fonksiyonları yöneticilerinin öz değerlendirmesi konusunda ise, hem İç Sistemlerden Sorumlu MB üyesi hem de ilgili Sberbank Board Üyesi mutabık kalır. Kapsam İçi Çalışanların ve DenizBank A.Ş. CEO sunun yaptığı öz değerlendirme üzerinde, SBI Başkanı ile, ilgili çeyrek dönemin bitimini izleyen ikinci ayın 25. gününe kadar mutabık kalınacaktır. Kapsam içi çalışanların performansının 4. Çeyrek ve yıl için tahmini veriler bazında değerlendirilmesi durumunda, Kapsam içi çalışan öz değerlendirmesi mevcut yılda 23 Aralık tarihinden önce tamamlanacaktır. Bu performans izleme, performans çeyrek dönemi ve yılının sonundaki çeyrek dönem/yıllık hedef gerçekleştirmeye dayalı nihai performans ölçümü için dikkate alınacaktır ve Kapsam İçi Çalışanlar için çeyrek dönem ve yıllık bireysel bonus hesaplamasında etkili olacaktır (Ek 3 ve 4). 7

13 5.6. Kontrol fonksiyonları için performans hedefleri İşbu Ücretlendirme Politikasının 5.3. kısmında yer alan minimum KPI ağırlıkları, kontrol fonksiyonlarında görevli çalışanlar için geçerli değildir, çünkü söz konusu çalışanların değişken ücretleri, kontrol ettikleri iş biriminin finansal performansından bağımsız olacaktır. Bu nedenle, kontrol fonksiyonlarındaki çalışanlar, işle ilgili ve fonksiyona özgü hedeflere göre değerlendirilecektir. İşle ilgili olmayan kriterler belirlendiyse, bunların ağırlığı toplam hedef içinde %20 den fazla olmayacaktır. Hedefler finansal nitelikte ise, kontrol fonksiyonunda çalışan kişinin görevli olduğu DenizBank Grubu kuruluşunun (şirketinin) finansal sonuçlarına dayalı olmayacaktır Toplam ikramiye tutarının belirlenmesi Toplam değişken ücretin sürdürülebilir performansı doğru şekilde yansıtmasını ve operasyonel risklerin yeteri kadar dikkate alınmasını teminen, Denizbank Grubu, tüm bonus ödemeleri için aşağıdaki parametreleri dikkate alır: a) SYR (Sermaye Yeterlilik Rasyosu) b) Net kar net kar negatif ise, değişken ücret ödemesi ancak istisnai durumlarda yapılır (örneğin, eğer zaten kar planlanmamışsa ve/veya bu tür bir durum sadece belli bir zaman için söz konusuysa); c) Tüm çalışanların toplam değişken ücreti, diğer konuların yanında, ödenmiş sermayeyi artırma imkanlarını sınırlamadığı sürece, Denizbank Grubu ve iştiraklerinin yükümlülük karşılama yeterliliği (solvency margin) ve özkaynağı. Ayrıca, Kapsam içi Çalışanlar için, değişken ücretin yasal hükümlere göre ödenebilmesi için, finansal ve riskle ilgili KPI lara ihtiyaç vardır. Söz konusu KPI lar, Grubun risk durumu gözden geçirmesini değerlendirme ihtiyacından kaynaklanmaktadır. Bu amaçla, Ücretlendirme Komitesi, yıllık olarak, herhangi bir performans yılında nihai olarak hangi KPI ların kullanılacağına karar verecektir. Üç aylık / yıllık değişken ücretin bazı, Katsayı (sabit çarpan) ile çarpılan aylık ücrettir, katsayı üç aylık ve yıllık ücretlendirme dönemleri için ayrı ayrı belirlenir. (Bkz. Ek 5.) 5.8. İkramiye belirleme sürecinin açıklaması Her yıl, DenizBank Grubu içindeki toplam ikramiye havuzu, DenizBank A.Ş. Yönetim Komitesi tarafından yukarıdaki prensipler dikkate alınarak değerlendirilir ve ikramiye havuzu Yönetim Kurulu tarafından onaylanır Kapsam içi Çalışanlar için özel performans değerlendirmesi ve bonus hesaplaması süreci Kapsam içi Çalışanların Hedef Formu (KPI, öncelikli projeler ve 5+ değerlendirmesi dahil), ilgili kapsam içi çalışan ve DenizBank A.Ş. CEO su tarafından imzalanarak, SBI dan onay için SBI Başkanı na sunulacaktır. Kapsam içi Çalışanların performansı, gerçekleşen verilere göre değerlendirilecektir: 8

14 o Değerlendirmeye konu çeyrek dönemi izleyen 2. Ayın 25. gününden önce o Yıllık performans değerlendirmeye konu yılın sonunu izleyen 1 Haziran tarihine kadar (denetim görüşüne tabi olarak bağımsız denetim olması gerekli değil). Kapsam içi Çalışanlara ödenecek bonuslar, temel performans göstergelerinin ve öncelikli projelerin gerçekleştirilmesine ve kişisel performansın gerçekleştirilmesine (5+ değerlendirmesi) bağlı olacaktır. Hesaplama modeli Ek 5 te gösterilmektedir. Denizbank Grubu, KPI performans değerlendirmelerini üç aylık / yıllık bazda hazırlayacak ve performans değerlendirme sonuçlarını (KPI, öncelikli projeler, 5+) ve tüm destekleyici verileri SBI a sunacaktır; Kapsam içi Çalışanların bonus ödeme teklifleri SBI tarafından hazırlanacak ve üç aylık ve yıllık performans değerlendirmesi sonuçlarına göre (KPI, öncelikli projeler, 5+), teklifler üzerinde SBI tarafından mutabık kalınacaktır. Denizbank A.Ş. CEO su, diğer Kapsam içi Çalışanların yıllık bonus ödemeleri konusunda, söz konusu çalışanların üç aylık ve nihai yıllık performans değerlendirmesine göre mutabık kalacaktır. Bonus ödemeleri, nihai olarak Ücretlendirme Komitesi tarafından onaylanacaktır. Ücretlendirme Komitesi kararıyla yıllık bonus ve 4. Çeyrek bonus ödemeleri, tahmini net karın pozitif olması durumunda, tahmini finansal sonuçlara dayalı olarak, mali yıl sona erene kadar yapılabilir. Bu durumda Kapsam içi Çalışanların performansı tahmini veriler baz alınarak değerlendirilecektir: 4. Çeyrek performansı ve yıllık performans cari yılın 23 Aralık tarihine kadar. 4. çeyrek bonus tutarı hedef gerçekleştirme tahminleri baz alınarak hesaplanır ve tutarın %100 ü cari yılın 31 Aralık tarihinden önce ödenir. Mali yıl sonuçları tamamlandıktan sonra, 4. Çeyrek bonus tutarı fiili rakamlar baz alınarak yeniden hesaplanmalıdır ve aradaki fark gelecek yılın 1. Çeyrek bonusuna dahil edilmelidir. Yıllık bonus, hedef gerçekleştirme tahminleri baz alınarak hesaplanır ve tutarın %50 si cari yılın 31 Aralık tarihinden önce ödenir. Mali yıl sonuçları tamamlandıktan sonra, yıllık bonus tutarı (%100), fiili rakamlar baz alınarak yeniden hesaplanmalıdır. Bu tutarın %50 si sonraki 3 yıllık döneme ertelenecektir ve diğer %50 ile tahmini rakamlar baz alınarak ödenen tutar arasındaki fark, gelecek yılın 1. Çeyrek bonusuna dahil edilmelidir Geçmişe ait göstergeler Önceki yıllara ait değişken ücretin ertelenmiş kısmının ödenmesi hususunda cari yılın Özkaynak Getirisi (RoE) performansının dikkate alınması gerekir. RoE konusunda belirlenecek eşik değerler, Ücretlendirme Komitesinin kararına tabi olacaktır. 9

15 5.11. Bonus azaltımı/iptali Bonus azaltımı, ertelenmiş ve ödenecek olan bonus tutarının DenizBank Grubu nun yetkili organları tarafından normalde bir yıllık bir süreyi kapsayacak şekilde azaltılması veya iptal edilmesi anlamına gelir. Aşağıdaki durumlarda bu tür bir uygulama söz konusu olacaktır: BDDK, ikramiye konusunda sınırlama veya durdurma kararı verirse Çalışanın kabul edilemez davranışları veya ciddi hataları olduğuna dair kanıt mevcudiyeti halinde (örneğin davranış kuralları prosedürünün ve diğer kuralların, özellikle de riskler ilgili kuralların ihlali durumunda) Denizbank Grubu ve/veya söz konusu çalışanın görevli olduğu iş biriminin finansal performansında ciddi anlamda düşüş olması (bu konudaki spesifik göstergeler Denizbank Grubu tarafından belirlenecektir) Denizbank Grubu ve/veya söz konusu çalışanın görevli olduğu iş biriminin risk yönetimi konusunda ciddi anlamda başarısız olması. Sonradan yapılacak risk değerlendirmesi, başlangıçta yapılan risk değerlendirmesinin haddinden fazla pozitif olduğu gösterirse, performans değerlendirmesi konusunda risk revizyonu yapılmalıdır Denizbank Grubu nun ekonomik veya yasal sermaye yapısında ciddi değişiklikler olması Bonus iadesi Bonus iadesi, ilgili şirket tarafından çalışana ödenmiş bonusların geri talep edilmesi anlamına gelir ve aşağıdaki durumlarda uygulanır. Şirkete karşı adli bir suç işlenmesi durumunda, Çalışanın yanıltıcı bilgi vermesi durumunda Bankanın güvenilirliğini ve karlılığını ciddi anlamda negatif ölçüde etkileyen bir suiistimal durumunda. Bonus iadesi söz konusu olursa, ertelenen bonuslarla ilgili haklar ortadan kalkar ve halihazırda ödenmiş bonusların iadesi söz konusu olur. 6. İkramiyenin Ödenmesi 6.1. Erteleme dönemi ve Hak ediş İkramiye, işle alakalı risklerin göz önüne alınabileceği bir zaman zarfında Kapsam içi Çalışanlara ödenir. Erteleme dönemi ve hak ediş programı 3 yıl olup ertelenen ücretin 1/3 ünden fazlası, herhangi bir yılda erteleme süresinin sonundan önce hak edilemez. Değişken ücretin ertelenen kısmı hak edilmeden önce, paragraf 5.11 te (bonus azaltımı/iptali hükümler) açıklanan risk azaltıcı önlemlerin uygulanmasının ardından İkramiye aşağıya doğru tekrar düzenlemek için bir sebep olup olmadığı belirlenir Ödeme Modeli Bonusun %50 si derhal ödenir (=peşin ödeme) 10

16 Bonusun %50 si ertelenir ve RoE için gerekli performansa tabi olarak 3 senede garame oranında ödenir, Gayri-nakdi araçlarla ödeme yapılmaz Ertelenen bonus tutarı 3 eşit parçaya bölünür. Bu tutarların her biri, henüz sona eren yılın performansı için verilen bonus ile birlikte, bonusun verildiği yıldan sonraki takip eden yıllarda ödenir. (Ek 6) Ertelenen bonusun ödenmesi, temettü ve bonus dağıtan kurumların (şirketlerin) yerel kanunlarca getirilen asgari gereklilikleri yerine getiremiyorsa, iptal edilir veya azaltılır (bonus azaltımı/iptali durumu, bkz veya gerekli Özkaynak Getirisi seviyesi tutturulamaması durumu). Öngörülen finansal sonuçlar bazında mali yılın bitimine kadar yıllık ve 4. Çeyrek bonuslarının ödenmesi konusunda Ücretlendirme Komitesi kararı alınması durumunda; o 4. Çeyrek bonus tutarının %100 ü cari yılda 31 Aralık tarihine kadar ödenir, o Mali yıl sonuçları tamamlandıktan sonra, 4. Çeyrekte ödenen bonus tutarı ile 4. Çeyrekteki fiili gerçekleşen rakamlar üzerinden hesaplanan tutar arasındaki fark, takip eden yılın ilk çeyreğinde ödenir. o Yıllık bonusun %50 si cari yılda 31 Aralık tarihinden önce ödenir. o Mali yıl sonuçları tamamlandıktan sonra, yıllık bonus tutarının %100 ü fiili rakamlara dayalı olarak yeniden hesaplanır, bunun %50 si takip eden 3 yıla ötelenir, geri kalan %50 ile öngörülen rakamlara dayalı ödenen tutar arasındaki fark da, takip eden yılın ilk çeyreğinde ödenir Bonus Ödenen tüm çalışanlar için Genel Bonus Ödeme ilkeleri Bonus ödemeleri onaylanan performans değerlendirmesine göre ödenir ve performans yılındaki fiili çalışma süresinde göre orantılı olarak hesaplanır. Bonus ödemesi hak etmek için, ilgili performans yılında asgari 3 aylık istihdam süresi aranır. Üç aylık bonus hesaplamasında, ilgili sürenin son gününde geçerli olan aylık brüt ücret baz alınır. İlgili performans döneminin sonunda önce iş akdi işveren veya çalışan tarafından veya iş akdinin sona ermesi sebebiyle feshedilen bonus alıcılarına, iş akdinin işveren tarafından ilgili yerel düzenlemeler (ihbarsız derhal işten çıkarma sebebi) gibi maddi sebeplerle feshedilmediği sürece, istifa ettikleri günde (iş akdi fesih tarihi) geçerli ücretleri bazında garame oranda ve performans değerlendirmeleri temel alınarak, bonusları ödenir Kapsam içi Çalışanlar için Özel Bonus Ödeme ilkeleri Kapsam içi çalışanlar aşağıdakiler geçerli olduğu müddetçe bonus ödemesi hak edecektir 11

17 o o o Kapsam içi çalışanların Bonus ödemesi kararı alınan tarihte fiili olarak çalışıyor olmaları ve ilgili performans döneminde asgari 3 takvim ayı çalışmış olmaları, Performans döneminde bir Sberbank grubu şirketinden bir diğerine transfer olmaları durumunda; bonus ödemesi her bir Sberbank Grubu şirketinde çalıştıkları fiili zaman ve ilgili şirketteki ücret koşullarına garame oranda hesaplanır, Çalışanın derhal işten çıkmak için önemli bir sebebi olmadığı müddetçe, bonus ödeme kararı alınan tarihten önce iş akitlerinin süresi sona ererse veya iş akitleri işverenin inisiyatifiyle sona erdirilirse, Kapsam içi Çalışanlar aşağıdakiler gerçekleşirse, ilgili bonus Kapsam içi Çalışanlara zaten verilmediği müddetçe, bonus ödemelerine veya geçmişten ertelenen bonusların ödemesine hak kazanamayacaktır: o o Kapsam içi Çalışanın iş akdi, sözleşme süresi dolmadan önce Kapsam İçi Çalışan tarafından sona erdirilirse, İş akdi işveren tarafından ilgili İş Kanunu hükümleri uyarınca (ihbarsız derhal işten çıkarma sebebi) gibi maddi sebeplerle feshedilirse, 6.5. Ertelenen ödemenin seviyeleri Altındaki tutarları ertelemenin mümkün olmadığı asgari seviyede ücretler, İkramiye politikasının genel hükümleri göz önüne alınarak, ihtiyatlı ve tutarlı risk yönetimi ve aşırı risk almanın önlenmesi ilkeleri uyarınca belirlenir. Yıllık ertelenen ücretin belirli bir kısmının altında kaldığı durumlarda, erteleme ve diğer gerçekleşmiş risk hafifletici önlemlerin, erteleme bileşeni maddi seviyede olmadığından Kapsam içi Çalışanın davranışlarında etkili olmadığına inanılır. Benzer şekilde, daha büyük oranda değişken ücretin oransallık ilkesi uyarınca ertelenmesi gereken ve büyük ölçüde daha yüksek bir değişkenlik ücreti belirlenmiştir. Bu şekilde, aşağıdaki yıllık ikramiye ve karşılık gelen erteleme tutarları belirlenmiştir: İlgili yılda ikramiye değeri Ertelenen Tutar EUR * ya eşit veya altında veya yıllık sabit ücretin %25 i Erteleme yok EUR dan fazla veya yıllık sabit ücretin %25 i Değişken ücretin %50 si * veya yerel para biriminde karşılığı Ayrıca, yıllık ikramiye Kapsam içi Çalışanlardan birinin yıllık sabit ücretinin %10 u veya daha altında olması durumunda, erteleme uygulanmaz. 7. Yönetim Yapısı 12

18 Ücretlendirme Politikası, Ücretlendirme Komitesi (RC) tarafından onaylanır. Ücretlendirme Komitesi, ücretlendirme politikasını yılda en az bir kez gözden geçirir ve nihai onayından sorumludur. Ücretlendirme Politikası çerçevesinde, Kapsam içi Çalışanların münferit değişken ücreti ile toplam değişken Ücretlendirme bütçesi DenizBank A.Ş. Yönetim Komitesi tarafından belirlenir. Bu değerlendirme ilgili şirketin/iştirakin Yönetim Kurulu nun ön onayına tabidir. Kapsam içi Çalışanların ikramiyeleri Ücretlendirme Komitesinin nihai onayına tabidir. Ücretlendirme Politikasının uygulanması, yılda en az bir defa, ücretlendirme ile ilgili dış ve iç düzenlemeler ile prosedürlere uyum açısından Ücretlendirme Komitesi tarafından merkezi ve bağımsız incelemeye tabi tutulur. Risk Yönetimi fonksiyonu da, Kapsam içi Çalışanların maddi risk etkisi için kriterlerin belirlenmesi/incelenmesi ile ilgili olarak Ücretlendirme Politikasının incelenmesinde yer alır. Ücretlendirme Politikasının yönetimi, DenizBank Grubu içerisindeki farklı düzeylerdeki görev ve sorumluluklar da dahil olmak üzere aşağıda açıklanmıştır Yönetim Kurulu DenizBank A.Ş. Yönetim Kurulu aşağıdaki sorumluluklara sahiptir: a) Değişken ücret için toplam bütçenin onaylanması; b) Kapsam içi Çalışanlar için ücretin değerlendirilmesi; c) Yılda en az bir kere Ücretlendirme Politikasının bağımsız bir biçimde değerlendirilmesinin sağlanması Ücretlendirme Komitesi (RC) DenizBank A.Ş. Yönetim Kurulu, görev ve sorumlulukların yukarıda belirtilen şekilde yerine getirilmesi hususunda Ücretlendirme Komitesi tarafından desteklenir. Ücretlendirme Komitesi, iki tanesi DenizBank A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olan en az üç üyeden oluşur. Ücretlendirme Komitesi şu konulardan sorumludur: a) Ücretlendirme Politikasının onaylanması ve Ücretlendirme Politikası üzerinde değişiklikler yapılması; b) Grup içerisinde Ücretlendirme Politikasının uygulanmasının kontrolü; c) Ücretlendirme Politikası ile ilgili istisnaların onaylanması; d) Kapsam içi Çalışanların münferit ikramiyelerinin onaylanması; e) Kapsam içi Çalışanlara uygulanan düzeyde performans kriterlerinin onaylanması; f) DenizBank A.Ş. Yönetim Komitesi üyeleri haricinde Kapsam içi Çalışanların ertelenmiş ikramiye ödemeleriyle ilgili olarak bonus azaltımı/iptali durumunun uygulanması hususunda DenizBank A.Ş. Yönetim Komitesi kararının onaylanması; g) Ücretlendirme Politikasının oluşturulması ve uygulanması ile ilgili olarak DenizBank A.Ş. Yönetim Kurulu na destek ve tavsiye sunulması; 13

19 h) İkramiyenin belirlenmesinde, farklı risk, likidite ve sermaye düzeyleri konularına yeterince dikkate edildiğinden emin olmak için önceki ve sonraki tedbirlerin değerlendirmesine özellikle dikkat edilmesi. Ayrıca; ve Ücretlendirme Komitesi; risk, sermaye ve likiditeyi yönetmek için oluşturulmuş olan ücretlendirme politikaları, uygulamaları ve teşvikleri ile ilgili yetkin ve bağımsız bir karar organı şeklinde yapılandırılmıştır. Ücretlendirme Komitesi yılda en az bir kez olmak üzere düzenli bir biçimde toplantılar gerçekleştirir Yönetim Komitesi DenizBank A.Ş. ve varsa ilgili İştiraklerin Yönetim Komiteleri, mevcut Ücretlendirme Politikası çerçevesinde ücretlendirme politikasının uyarlanması ve uygulanmasından sorumludur. Bu çerçevede DenizBank A.Ş. Yönetim Komiteleri şu konularda yetkilidir: a) İlgili İştirakin ücretlendirme politikasını Ücretlendirme Politikası çerçevesinde uyarlamaya yetkilidir; ancak bu karar onay için Ücretlendirme Komitesine sunulur. b) Bu Ücretlendirme Politikası ile ilgili istisnaları uyarlamaya yetkilidir - ancak bu karar onay için Ücretlendirme Komitesine sunulur. c) Ücretlendirme Politikası çerçevesinde, Kapsam içi Çalışanların münferit ücretlerini ve toplam mevcut ikramiyeleri belirlemeye yetkilidir Kapsam içi Çalışanların ikramiyeleri Ücretlendirme Komitesinin nihai onayına tabidir; d) Bonus azaltımı/iptali durumunu uygulamaya yetkilidir; ancak bu karar onay için Ücretlendirme Komitesine sunulur İstisna Prosedürleri DenizBank Grubunun istenen risk profiline uyumlu olan bir kontrollü ücretlendirme politikası izlemek amacıyla bu Ücretlendirme Politikası genel olarak İştiraklere uygulanabilirdir. İstisnalara ancak aşağıdaki koşullarda müsaade edilir: a) Ücretlendirme politikası yerel mevzuat ve düzenlemelere aykırı ise; b) Ücretlendirme politikası yerel piyasa uygulamalarından açıkça sapma gösteriyor ise. Şayet istisna durumu ortaya çıkarsa, ilgili İştirakin DenizBank A.Ş. Yönetim Komitesine bir talep sunması gerekir. Eğer istisna, gerekli değerlendirmelerin ardından, Yönetim Komitesi tarafından haklı olarak kabul edilirse, nihai onay için Ücretlendirme Komitesine sunulur. Personel ve Ücretlendirme Komitesi, istisnayı ancak aşırı risk alımı için teşvik yaratmıyorsa ve mevcut Ücretlendirme Politikasının hedef ve kılavuz ilkelerine aykırılık teşkil etmiyorsa onaylar. 8. Diğer hükümler 8.1. Emeklilik Planları Çalışanlara ihtiyari emeklilik hakları verilemez. Ancak, çalışanlar için Bireysel Emeklilik planları yapmak ve katkı payı ödemek mümkündür Çıkar çatışmalarını önleyici hükümler 14

20 Günlük yönetimde yer almayan DenizBank A.Ş. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirmesi yalnızca sabit ücret bazında olmalıdır. Bu nedenle DenizBank Grubu, bu bireylere performansla ilgili herhangi bir ikramiye ödemesi yapmamalıdır. DenizBank A.Ş. Yönetim Komitesi Üyeleri kendi ücretleriyle ilgili karar alamazlar, bu tür kararlar yalnızca DenizBank A.Ş. Yönetim Kurulu veya Ücretlendirme Komitesinin yetki alanındadır Yürürlük Tarihi İşbu ücretlendirme politikası Yönetim Kurulu tarafından tarihinde onaylanmış olup tarihinde yürürlüğe girecektir ün 4 çeyreğinin sonuçlarının ve 2014 yılı sonuçlarının değerlendirilmesi işbu Ücretlendirme politikası ilkelerine göre yapılacaktır. Yürürlük tarihi itibariyle, DenizBank grubuna uygulanan önceki ücretlendirme politikası ve teşvik planı bu politikanın yürürlüğe girmesi ile sona erecektir Geçici Hükümler Denizbank Grubu 2013 ve gelecek yılların performansı ve bonusu ile alakalı tüm sözleşmeleri, iyi niyetle, ücretlendirme politikası ile uyumlu hale getirmek için çaba gösterecektir. Kapsam içi Çalışanların 2012 ve öncesindeki senelere ait performansıyla ilişkili değişken ücretlerinde, bu ücretlendirme politikası hükümleri uygulanmaz Henüz yerine getirilmemiş yükümlülükler 1 Ocak 2013 öncesi ile alakalı veya bu tarihten önce imzalanmış tüm sözleşme ve yükümlülükler, madde 8.4 uyarınca değiştirilen sözleşmeler hariç, ücretlendirme politikasının ilkelerine ters düşse bile değiştirilmeyecektir. 9. Ücretlendirme Politikasının Bildirimi Denizbank Grubu, ücretlendirme politikasını tüm DenizBank Grubu çalışanlarına ve ilgili diğer paydaşlara iletilmesini temin edecektir. Ayrıca, DenizBank Grubu her yıl Kapsam içi Çalışanların ücreti ile ilgili toplam bilgiyi, yürürlükteki veri güvenliği ve gizlilik mevzuatı izin verdiği ölçüde yayınlayacaktır. Ücret hakkında yayınlanan bilgiler, DenizBank grubu tarafından yayınlanan diğer bilgilerle tutarlı olmalıdır. 10. Ücretlendirme Politikasında kullanılan terimlerin listesi Yönetim Kurulu DenizBank A.Ş. Yönetim Kurulu nu ifade eder. Sermaye Yeterlilik Rasyosu (SYR) Tüm çalışanlar için bonus ödemelerinin ön koşulu olan performans göstergesidir. 15

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Bankamız sermayesinin 716.100.000.-TL sından 1.816.100.000.-TL sına çıkartılmasına ilişkin olarak Bankamız

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİC. A.Ş. 16.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı,

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİC. A.Ş. 24.05.2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2017 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı,

Detaylı

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

EGE GÜBRE SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ

EGE GÜBRE SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ EGE GÜBRE SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan, Şirketimizin 2014 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 2 Nisan 2015 Perşembe günü

Detaylı

AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Sicil no :79297 Mersis : 0-1190-0459-3000013 Ticaret Ünvanı AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Yönetim Kurulumuzun 04 Nisan 2017 tarih 2017/350

Detaylı

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2016 yılına ilişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2016 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda belirtilen

Detaylı

GÜNEŞ SİGORTA A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ORTAKLARA DUYURU

GÜNEŞ SİGORTA A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ORTAKLARA DUYURU GÜNEŞ SİGORTA A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ORTAKLARA DUYURU Şirketimizin 2016 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda belirtilen gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere 16 Haziran

Detaylı

2012 YILINA AİT 18 NİSAN 2013 TARİHİNDE YAPILACAK AIT ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

2012 YILINA AİT 18 NİSAN 2013 TARİHİNDE YAPILACAK AIT ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET 2012 YILINA AİT 18 NİSAN 2013 TARİHİNDE YAPILACAK AIT ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Nisan 2013 günü saat 11:00

Detaylı

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 2014 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU Şirketimizin 2014 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul

Detaylı

3. Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

3. Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri, MARMARĐS ALTINYUNUS TURĐSTĐK TESĐSLER A.Ş. NĐN 22 MART 2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMi 1. Açılış ve Başkanlık Divanı nın seçimi, 2. 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulu ve Denetçi

Detaylı

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara

Detaylı

SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş. 04.06.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2014 yılına ilişkin pay sahipleri olağan genel kurul toplantısı,

Detaylı

PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2016 yılına ilişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Yönetim Kurulumuz; Aşağıda yer alan gündemi görüşmek üzere 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 21 Mart 2017 - Salı günü,

Detaylı

ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimizin 2016 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yer alan gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 6 Nisan 2017

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2012 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara

Detaylı

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 29 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 29 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 29 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemdeki

Detaylı

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2014 takvim yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerinin

Detaylı

ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimizin 2014 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yer alan gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 28.05.2015 Perşembe günü saat 15:00 da, Musalla Bağları

Detaylı

YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISINA DAVET

YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISINA DAVET YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2016 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda

Detaylı

BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 50. Olağan Genel Kurul u aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 30 Mart

Detaylı

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2015 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak

Detaylı

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NİN 2016 YILINA AİT 25 NİSAN 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NİN 2016 YILINA AİT 25 NİSAN 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NİN 2016 YILINA AİT 25 NİSAN 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2016 yılı hesap dönemini kapsayan 2016 Yılı Olağan Genel Kurulu

Detaylı

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI. BİLGİLENDİRME ve DAVET METNİ

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI. BİLGİLENDİRME ve DAVET METNİ HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2016 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME ve DAVET METNİ Şirketimizin 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN

DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 31 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2015 yılı hesap dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu,

Detaylı

ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2014 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara

Detaylı

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU'NDAN, 2014 YILI HİSSEDARLAR GENEL KURULU OLAĞAN TOPLANTISINA DAVET

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU'NDAN, 2014 YILI HİSSEDARLAR GENEL KURULU OLAĞAN TOPLANTISINA DAVET REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU'NDAN, 2014 YILI HİSSEDARLAR GENEL KURULU OLAĞAN TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz Hissedarlar Genel Kurulu nun Olağan Toplantısı aşağıda

Detaylı

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2014 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 14 Mayıs 2015 Perşembe

Detaylı

Sicil no: Ticaret Ünvanı AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Sicil no: Ticaret Ünvanı AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Sicil no:79297 Ticaret Ünvanı AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Yönetim Kurulumuzun 09 Mart 2016 tarih 2016/330 sayılı kararı ve şirketimiz

Detaylı

BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 28 MART 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 28 MART 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 28 MART 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2012 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu aşağıda yazılı gündemi

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2010 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı, ekte sunulan gündem maddelerini görüşüp

Detaylı

Excel Dosyası Oluştur Word Dosyası Oluştur Yazdır HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. / HEKTS, 2014 [] 26.02.2014 14:39:03. Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

Excel Dosyası Oluştur Word Dosyası Oluştur Yazdır HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. / HEKTS, 2014 [] 26.02.2014 14:39:03. Genel Kurul Toplantısı Çağrısı İmzasız Görüntüle Ek dosyalar HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. / HEKTS, 2014 [] 26.02.2014 14:39:03 Genel Kurul Toplantısı Çağrısı 1 HATİCE BAHAR EMEKLİ MUHASEBE MÜDÜRÜ HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 26.02.2014 14:34:25 2

Detaylı

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 18/04/2017 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 18/04/2017 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 18/04/2017 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Sayın Ortaklarımıza, Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, gündemdeki maddeleri

Detaylı

PETROL OFİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

PETROL OFİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET PETROL OFİSİ A.Ş. NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2005 yılı Hesap Dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 20 Nisan 2006

Detaylı

FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI Ticaret Sicili No : Gebze/6616 Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı,

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2014 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara

Detaylı

ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAHHÜT VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN TARİHLİ, 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAHHÜT VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN TARİHLİ, 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAHHÜT VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 21.04.2017 TARİHLİ, 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 21 Nisan

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2009 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı, ekte sunulan gündem maddelerini görüşüp

Detaylı

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Ortaklar 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Ortaklar 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 569126 MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Ortaklar 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı Şirketimiz 2016 yılı Olağan Genel

Detaylı

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 23 MART 2017 OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 23 MART 2017 OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 23 MART 2017 OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 2016 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 23

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 01.01.2008-31.12.2008 Hesap Dönemi ne ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki

Detaylı

Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Şirketimizin 2016 yılı faaliyet dönemi Olağan Genel Kurulu, Mahmutbey Mahallesi 2655..Sokak No:3 Bağcılar / İstanbul adresinde 28 Nisan 2017 günü saat 14:00 de aşağıda

Detaylı

ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAHHÜT VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 07 NİSAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAHHÜT VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 07 NİSAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAHHÜT VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 07 NİSAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 07 Nisan 2015

Detaylı

FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV ve TURİZM A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV ve TURİZM A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV ve TURİZM A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2013 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri

Detaylı

İstanbul OTOKAR OTOMOTĠV VE SAVUNMA SANAYĠ A.ġ. YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET

İstanbul OTOKAR OTOMOTĠV VE SAVUNMA SANAYĠ A.ġ. YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET İstanbul 83467 OTOKAR OTOMOTĠV VE SAVUNMA SANAYĠ A.ġ. YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN 28.03.2014 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET Şirketimiz 2013 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı

Detaylı

DURAN-DOĞAN BASIM ve AMBALAJ SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DURAN-DOĞAN BASIM ve AMBALAJ SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DURAN-DOĞAN BASIM ve AMBALAJ SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Sayın Ortaklarımız, Şirketimizin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemdeki

Detaylı

17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 29 NİSAN 2014 TARİHLİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 29 NİSAN 2014 TARİHLİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 29 NİSAN 2014 TARİHLİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 2013 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul

Detaylı

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET ATA YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ NİN 07.09.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET - Şirketimizin 2011 faaliyet

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2013 Faaliyet Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı na Davet

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2013 Faaliyet Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı na Davet TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2013 Faaliyet Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı na Davet Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 28.04.2015 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 28.04.2015 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 28.04.2015 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 1 Genel Kurul İlanı EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YÖNETİM KURULU

Detaylı

TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ. A.Ş. NİN 2013 YILINA AİT 15 MAYIS 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ. A.Ş. NİN 2013 YILINA AİT 15 MAYIS 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ. A.Ş. NİN 213 YILINA AİT 15 MAYIS 214 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 213 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Mayıs

Detaylı

TÜRK DEMİR DÖKÜM FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

TÜRK DEMİR DÖKÜM FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN TÜRK DEMİR DÖKÜM FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 09 Haziran 2015 günü saat

Detaylı

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2016 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2016 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2016 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET (İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu/Sicil No:570679) Şirketimizin 2016

Detaylı

EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DAVETİ

EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DAVETİ EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DAVETİ Şirketimizin 2014 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Olağan Genel

Detaylı

ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAHHÜT VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 07 NİSAN 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAHHÜT VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 07 NİSAN 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAHHÜT VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 07 NİSAN 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 07 Nisan 2016

Detaylı

MİGROS TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

MİGROS TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet MİGROS TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet Şirketimizin 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2015 faaliyet yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıdaki gündemi

Detaylı

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Sayın Ortaklarımıza, Bankamız sermayesinin 316.100.000.- (Üçyüzonaltımilyonyüzbin)YTL sından 716.100.000.-

Detaylı

MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.Ş. 01.04.2013-31.03.2014 DÖNEMİ OLAGAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.Ş. 01.04.2013-31.03.2014 DÖNEMİ OLAGAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.Ş. 01.04.2013-31.03.2014 DÖNEMİ OLAGAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 01.04.2013-30.04.2014 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda

Detaylı

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı 02.06.2016 tarihinde yapılması planlanan Şirketimizin 2015 yılına ilişkin Ortaklar

Detaylı

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 14.11.2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI Şirketimiz 01.06.2016-31.05.2017 özel hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı,

Detaylı

AKSU ENERJİ ve TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 18 NİSAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

AKSU ENERJİ ve TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 18 NİSAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET AKSU ENERJİ ve TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 18 NİSAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz 2014 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara

Detaylı

BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN ÇAĞRI

BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN ÇAĞRI BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN ÇAĞRI Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan; Şirketimizin 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 13 Nisan 2017 Perşembe günü

Detaylı

METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimiz 2009 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere;

Detaylı

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 27.03.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 27.03.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET İstanbul, Ticaret Sicil No: 100324 / 46239 TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 27.03.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz 2014 yılı çalışmalarını

Detaylı

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NİN 2014 YILINA AİT 30 NİSAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NİN 2014 YILINA AİT 30 NİSAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NİN 2014 YILINA AİT 30 NİSAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2014 yılı hesap dönemini kapsayan 2014 Yılı Olağan Genel Kurulu

Detaylı

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimiz 2016 yılına ilişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere,

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 31 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

KOÇ HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 31 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü-85714 YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 31 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz 2014 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp

Detaylı

İstanbul, Ticaret Sicil No: / 46239

İstanbul, Ticaret Sicil No: / 46239 İstanbul, Ticaret Sicil No: 100324 / 46239 TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 31.03.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz 2015 yılı çalışmalarını

Detaylı

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2013 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak

Detaylı

AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündemi görüşmek ve

Detaylı

2-Şirket ana sözleşmesinin 8. ve 12. maddelerinin değişikliğinin onaylanması,

2-Şirket ana sözleşmesinin 8. ve 12. maddelerinin değişikliğinin onaylanması, İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA VE (A) ve (B) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET Aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş.

A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş. A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 2015 YILINA AİT ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV ve TURİZM A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV ve TURİZM A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV ve TURİZM A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2015 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2006 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 29 Mart

Detaylı

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İDARE MECLİSİ BAŞKANLIĞI NDAN

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İDARE MECLİSİ BAŞKANLIĞI NDAN BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İDARE MECLİSİ BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimizin 2014 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu aşağıdaki gündemi görüşerek karara bağlamak üzere, 4 Haziran 2015 Perşembe günü

Detaylı

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimiz 2016 yılına ilişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara

Detaylı

A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş.

A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş. A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş. NİN YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 2016 YILINA AİT ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2013 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara

Detaylı

BORSA İSTANBUL A.Ş. 12/05/2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

BORSA İSTANBUL A.Ş. 12/05/2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI BORSA İSTANBUL A.Ş. 12/05/2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları Şirket sermayesini temsil eden paylar A, B ve C olmak üzere

Detaylı

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 25 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 25 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 25 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2014 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemdeki

Detaylı

BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 07 Nisan 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 07 Nisan 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 07 Nisan 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Ticaret Sicili Numarası: 270380 Şirketimizin 2015 Olağan Genel

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. 24/04/2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. 24/04/2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. 24/04/2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Bankamızın 2014 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurulu, Necatibey Caddesi No:98, Kat:7, Bakanlıklar/ANKARA

Detaylı

Genel Kurul Toplantısına ilişkin gündem ve vekâletname örneğini de içeren davet ilan metni ekte sunulmaktadır.

Genel Kurul Toplantısına ilişkin gündem ve vekâletname örneğini de içeren davet ilan metni ekte sunulmaktadır. ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Unvanı : PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. Ortaklığın Adresi : Ankara Asfaltı 25 Km. Kemalpaşa / İZMİR Telefon ve Faks No. : Tel : 232 877 09 00 Faks: 232 877 09

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. NİN 2013 YILINA AİT 27 MART 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU

DENİZBANK A.Ş. NİN 2013 YILINA AİT 27 MART 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU DENİZBANK A.Ş. NİN 2013 YILINA AİT 27 MART 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU 1. 27 MART 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Bankamızın 2013 yılı hesap

Detaylı

ARÇELİK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 23/03/2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

ARÇELİK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 23/03/2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü-54957 ARÇELİK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 23/03/2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz 2014 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı

Detaylı

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU'NDAN, 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU'NDAN, 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU'NDAN, 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda belirtilen gündemde yazılı konuları

Detaylı

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA ÇAĞRI

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA ÇAĞRI EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA ÇAĞRI Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Nisan 2016 Salı günü, saat 09:00 da aşağıda

Detaylı

YAPI KREDĠ FĠNANSAL KĠRALAMA A.O. NIN 17 MAYIS 2012 TARĠHLĠ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI

YAPI KREDĠ FĠNANSAL KĠRALAMA A.O. NIN 17 MAYIS 2012 TARĠHLĠ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI YAPI KREDĠ FĠNANSAL KĠRALAMA A.O. NIN 17 MAYIS 2012 TARĠHLĠ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI Şirketimizin Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı Gündemi

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Unvanı : Denizbank A.Ş. Adresi : Büyükdere Caddesi No:141 34394 Esentepe Şişli İstanbul Telefon ve Faks no : Telefon: (212) 348 20 00 Faks: (212) 336 30 80 E posta

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2013 yılı faaliyet dönemi ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 30 Mart 2016

Detaylı

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2014 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DAVETİ

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2014 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DAVETİ HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2014 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DAVETİ Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 27/10/2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 27/10/2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 27/10/2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem

Detaylı

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILINA AİT 21 NİSAN 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILINA AİT 21 NİSAN 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2015 YILINA AİT 21 NİSAN 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda

Detaylı

TURCAS PETROL A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 13 MAYIS 2015 TARİHLİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

TURCAS PETROL A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 13 MAYIS 2015 TARİHLİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET TURCAS PETROL A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 13 MAYIS 2015 TARİHLİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündemi

Detaylı

İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü K 5372

İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü K 5372 İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü-112013 K 5372 İLAN 30 HAZİRAN 2016 TARİHİNDE YAPILACAK 01 MART 2015 29 ŞUBAT 2016 ÖZEL HESAP DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Sayın Ortağımız; Şirketimiz 01 Mart

Detaylı