ACIBADEM SAĞLIK VE HAYAT SİGORTA A.Ş. 31/03/2008 tarihi itibariyle Ayrıntılı Solo Bilanço VARLIKLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ACIBADEM SAĞLIK VE HAYAT SİGORTA A.Ş. 31/03/2008 tarihi itibariyle Ayrıntılı Solo Bilanço VARLIKLAR"

Transkript

1

2 ACIBADEM SAĞLIK VE HAYAT SİGORTA A.Ş. 31/03/2008 tarihi itibariyle Ayrıntılı Solo Bilanço VARLIKLAR I- Cari Varlıklar (31/03/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar ,88 1- Kasa 1.879,46 3- Bankalar ,13 5- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 1.099,29 B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar ,88 1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 0,00 2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar ,01 3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar ,76 6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar ,11 C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar ,65 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar ,19 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 0,00 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar ,46 5- Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar ,00 D- İlişkili Taraflardan Alacaklar 2.302,08 1- Ortaklardan Alacaklar 2.302,08 2- İştiraklerden Alacaklar 0,00 E- Diğer Alacaklar ,13 4- Diğer Çeşitli Alacaklar ,13 6- Şüpheli Diğer Alacaklar 0,00 7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) 0,00 F- Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları ,76 1- Gelecek Aylara Ait Giderler ,76 G- Diğer Cari Varlıklar ,24 1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar ,71 2- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar ,90 4- İş Avansları ,47 5- Personele Verilen Avanslar ,16 7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar 0,00 I- Cari Varlıklar Toplamı ,62

3 VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar ,87 6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) ,87 B- İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 C- Diğer Alacaklar ,56 3- Verilen Depozito ve Teminatlar ,56 D- Finansal Varlıklar 0,00 2- İştirakler , Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) ,00 E- Maddi Varlıklar ,61 3- Kullanım Amaçlı Gayrımenkuller ,55 5- Demirbaş Ve Tesisatlar ,27 6- Motorlu Taşıtlar 0,00 7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) ,63 8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar ,70 9- Birikmiş Amortismanlar (-) ,54 F- Maddi Olmayan Varlıklar ,99 1- Haklar ,72 7- Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-) ,73 G-Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları ,85 1- Gelecek Yıllara Ait Giderler ,10 2- Gelir Tahakkukları ,75 3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler Ve Gelir Tahakkukları H-Diğer Cari Olmayan Varlıklar ,66 5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları ,66 II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı ,54

4 YÜKÜMLÜLÜKLER III- Kısa Vadeli Yükümlülükler (31/03/2008) A- Finansal Borçlar ,85 2- Finansal Kiralama İşlemelerinden Borçlar 2.223,95 3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) -667,86 8- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) ,76 B- Esas Faaliyetlerden Borçlar ,67 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar ,12 2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar ,95 3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar ,20 5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar ,40 C-İlişkili Taraflara Borçlar ,96 1- Ortaklara Borçlar 372,86 5- Personele Borçlar ,10 D- Diğer Borçlar ,80 1- Alınan Depozito ve Teminatlar ,55 2- Diğer Çeşitli Borçlar ,25 E-Sigortacılık Teknik Karşılıkları ,14 1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net ,79 4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net ,35 F- Ödenecek Vergi Ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları ,94 1- Ödenecek Vergi Ve Fonlar ,64 2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri ,30 G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar H- Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları ,96 1- Gelecek Aylara Ait Gelirler ,96 2- Gider Tahakkukları 3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler Ve Gider Tahakkukları I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı ,32

5 YÜKÜMLÜLÜKLER IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler A- Finansal Borçlar B- Esas Faaliyetlerden Borçlar C- İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 1- Ortaklara Borçlar 0,00 D- Diğer Borçlar E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları ,81 3- Hayat Matematik Karşılığı - Net ,81 G-Diğer Yükümlülükler Ve Karşılıkları F- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar ,64 1- Kıdem Tazminatı Karşılığı ,64 H-Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı ,45 ÖZSERMAYE V- Özsermaye A- Ödenmiş Sermaye ,26 1- (Nominal) Sermaye ,00 2- Ödenmemiş Sermaye (-) 0,00 3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları ,26 4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-) 0,00 B- Sermaye Yedekleri ,00 1- Hisse Senedi İhraç Primleri ,00 C- Kar Yedekleri ,56 1- Yasal Yedekler ,53 3- Olağanüstü Yedekler ,47 4- Özel Fonlar (Yedekler) ,56 D- Geçmiş Yıllar Karları ,06 1- Geçmiş Yıllar Karları ,06 E-Geçmiş Yıllar Zararları (-) ,67 1- Geçmiş Yıllar Zararları ,67 F-Dönem Net Karı ,82 1- Dönem Net Karı 0,00 2- Dönem Net Zararı (-) ,82 Özsermaye Toplamı ,39

6 ACIBADEM SAĞLIK VE HAYAT SİGORTA A.Ş. 31/03/2008 tarihinde sona eren döneme ait Ayrıntılı Solo Gelir Tablosu I-TEKNİK BÖLÜM A- Hayat Dışı Teknik Gelir ,04 1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) , Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) , Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve ,05 Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 2- Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri ,09 3- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) ,36 B- Hayat Dışı Teknik Gider(-) ,06 1- Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) , Ödenen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) , Muallak Hasarlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden ,16 Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 4- Faaliyet Giderleri (-) ,48 C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A - B) ,02 D- Hayat Teknik Gelir ,79 1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) , Yazılan Primler (Reasürör payı Düşülmüş Olarak) , Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve ,33 Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 2- Hayat Branşı Yatırım Geliri ,57 3- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar 4- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 9.440,34 E- Hayat Teknik Gider ,76 1- Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) , Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) , Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve ,53 Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 3- Hayat Matematik Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) ,41 6- Faaliyet Giderleri (-) ,07 7- Yatırım Giderler (-) 0,00 F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D E) ,03 G- Emeklilik Teknik Gelir H- Emeklilik Teknik Gideri I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G H)

7 II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı ,02 F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat ,03 I Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik J- Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I) ,99 K- Yatırım Gelirleri ,80 1- Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler ,01 2-Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar ,81 3- Finansal Yatırımların Değerlemesi ,05 4- Kambiyo Karları ,93 6- Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler 0,00 7- Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler ,00 9- Diğer Yatırımlar 0,00 L- Yatırım Giderleri (-) ,31 1- Yatırım Yönetim Giderleri Faiz Dahil (-) -70,70 2- Yatırımlar Değer Azalışları (-) -417,02 3-Yatrımların Nakde Çevrilmesi (-) ,00 6- Kambiyo Zararları (-) ,72 7- Amortisman Giderleri (-) ,87 8- Diğer Yatırım Giderleri (-) M- Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ,68 ile Gider ve Zararlar (+/-) 1- Karşılıklar Hesabı (+/-) ,36 5- Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-) ,42 6- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-) 7- Diğer Gelir ve Karlar ,72 8- Diğer Gider ve Zararlar (-) ,28 9- Önceki Yıl Gelir ve Karları 666, Önceki Yıl Gider ve Zararları(-) 0,00 N- Dönem Net Karı veya Zararı ,82 1- Dönem Karı Ve Zararı ,82 2- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları(-) 3- Dönem Net Kar veya Zararı 4- Enflasyon Düzeltme Hesabı

8 ACIBADEM SAĞLIK VE HAYAT SİGORTA A.Ş. 31/03/2008 tarihinde sona eren döneme ait Nakit Akım Tablosu Dip Not Cari Dönem (01/01-31/03/2008) A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI 1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri ,38 2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-) ,26 5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-) ,35 6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-) 7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6) ,77 8. Faiz ödemeleri (-) -70,70 9. Gelir vergisi ödemeleri (-) 10. Diğer nakit girişleri , Diğer nakit çıkışları (-) , Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit ,64 B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI 1. Maddi varlıkların satışı 2. Maddi varlıkların iktisabı (-) ,54 3. Mali varlık iktisabı (-) ,50 4. Mali varlıkların satışı ,37 5. Alınan faizler ,49 6. Alınan temettüler 7. Diğer nakit girişleri 8. Diğer nakit çıkışları (-) ,07 9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit ,75 C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI 1. Hisse senedi ihracı 2. Kredilerle ilgili nakit girişleri 3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-) 4. Ödenen temettüler (-) 5. Diğer nakit girişleri ,50 6. Diğer nakit çıkışları (-) ,95 7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit ,45 D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ ,06 E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D) ,00 F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu ,01 G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F) ,01

9 tarihinde sona eren Sermaye döneme ait Öz Sermaye Değişim Tablosu İşletmenin kendi hisse senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Öz sermaye Enf. Düz. Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler Net Dönem Karı Geçmiş Yıllar ve dağıtılmamış (veya zararı) Zararları (-) karlar Toplam ÖNCEKİ DÖNEM I - Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2006) II - Muhasebe politikasında değişiklikler 0 III - Yeni Bakiye ( I + II) (01/01/2007) A- Sermaye artırımı (A1 + A2) Nakit 0 2- İç kaynaklardan 0 B- İşletmenin aldığı kendi hisse senetleri 0 C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar 0 D- Varlıklarda Değer Artışı 0 E- Yabancı para çevrim farkları 0 F- Diğer kazanç ve kayıplar 0 G- Enflasyon düzeltme farkları 0 H- Dönem net karı (veya zararı) I -Dağıtılan Temettü 0 IV- Dönem Sonu Bakiyesi (31/03/2007) (III+A+B+C+D+E+F+G+H+I) CARİ DÖNEM I - Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2007) A- Sermaye artırımı (A1+A2) Nakit 0 2- İç kaynaklardan 0 B- İşletmenin aldığı kendi hisse senetleri 0 C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar 0 D- Varlıklarda Değer Artışı 0 E- Yabancı para çevrim farkları 0 F- Diğer kazanç ve kayıplar 0 G- Enflasyon düzeltme farkları 0 H- Dönem net karı I-Dağıtılan Temettü 0 II- Dönem Sonu Bakiyesi (31/03/2008) (I+A+B+C+D+E+F+G+H+I)

10 ACIBADEM SAĞLIK VE HAYAT SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2008 TARİHİ İLE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT BİLANÇO DİPNOTLARI 1) İşletmenin fiili faaliyet konusu : İşletmenin fiili faaliyet konusu; Ferdi Kaza, Hastalık ve Hayat sigorta dallarında özel sigortacılık yapmaktır. 2) Sermayenin % 10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay Tutarı Mehmet Ali AYDINLAR %49, ,00 Walnut Holding Cooperaite U.A. %49, ,00 Diğer Ortaklar %0, ,00 TOPLAM %100, ,00 3) Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar (Hisse senetleri tertipleri ve imtiyaz türleri itibariyle ayrı ayrı). 4) Kayıtlı sermayeli ortaklıklarda kayıtlı sermaye tutarı: Şirket kayıtlı sermaye sistemine tabi değildir. 5) Yıl içinde yapılan sermaye artırımları ve kaynakları.

11 6) Yıl içinde ihraç edilen hisse senedi dışındaki menkul kıymetler:. 7) Yıl içinde itfa edilen borçlanmayı temsil eden menkul kıymetler:. 8) Cari dönemde duran varlık hareketleri: a) Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyeti : ,54YTL b) Satılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlık maliyeti : c) Cari dönemde ortaya çıkan değerleme artışları : Varlık maliyetlerinde (+) : Birikmiş amortismanlarda (-):--- d) Yapılmakta olan yatırımların niteliği, toplam tutarı, başlangıç ve bitiş tarihi ve tamamlama derecesi:. 9) Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı: 2007 yılından devreden yararlanılacak yatırım indirimi * ,93 YTL Endeks farkı (2008/Mart Üfe=%6,26) ,04 YTL Gelecek dönemde faydalanılabilecek toplam yatırım indirimi * ,97 YTL *Gelir Vergisi Kanunu 19. maddede düzenlenmiş olan yatırım indirimi uygulaması 8 Nisan 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve 01 Ocak 2006 tarihinden itibaren geçerli olup, yayınlanma tarihi olan 8 Nisan 2006 tarihinde yürürlüğe giren 5479 Sayılı kanunla yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak, matrahı yeterli olmadığından dolayı indirilemeyip, takip eden dönemlerde indirilebilecek olan yatırım indirimi tutarlarıyla ilgili olarak da yine aynı kanunun 3. maddesiyle GVK na Geçici 69. madde eklenmiştir.

12 Bu maddeye göre; "Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri; 31/12/2005 tarihi itibarıyla mevcut olup, 2005 yılı kazançlarından indiremedikleri yatırım indirimi istisnası tutarları ile; 1-24/4/2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 193 sayılı GVK nun 9/4/2003 tarihli ve 4842 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmadan önceki Ek 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı maddeleri çerçevesinde başlanılmış yatırımları için belge kapsamında 1/1/2006 tarihinden sonra yapacakları yatırımları, sayılı Gelir Vergisi Kanununun mülga 19 uncu maddesi kapsamında 1/1/2006 tarihinden önce başlanan yatırımlarla ilgili olarak, - Yatırımla iktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz edip bu tarihten sonra yapılan yatırımları nedeniyle, 31/12/2005 tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre hesaplayacakları yatırım indirimi istisnası tutarlarını, yine bu tarihteki mevzuat hükümleri (vergi oranına ilişkin hükümler dahil) çerçevesinde sadece 2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait kazançlarından indirebilirler. Buna göre şirketin tarihinden önce gerçekleştirmiş olduğu ve henüz kullanmadığı yatırım indirimi tutarı ,93 YTL dir. 10) İşletmenin ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklarla olan alacak-borç ilişkisi: Alacaklar Borçlar Ticari Ticari Olmayan Ticari Ticari Olmayan Ortaklar , Bağlı Ortaklık İştirakler 1.753,45 68, ) Stoklar ve diğer bilanço kalemlerinde uygulanan değerleme, envanter ve amortisman ayırma yöntemleri, bunlarda ve diğer muhasebe politikalarında önceki dönemlere göre yapılan değişiklikler, bu değişikliklerin parasal etkileri ve işletmenin sürekliliği ile dönemsellik varsayımlarını değiştirecek muhtemel gelişmeler ve bunların gerekçeleri, 11.a.Mali tabloların düzenlenme esasları:

13 Uygulanan Muhasebe İlkeleri Şirket finansal tablolarını 14 Haziran 2007 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu gereğince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve standartlarına T.C.Başabakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından çıkarılan ilgili yönetmelik, genelge ve duyurulara göre hazırlamaktadır. Şirket teknik karşılıklarını 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren 7 Ağustos 2007 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre ayırmıştır. 11.b.Stokların değerlendirilmesi: Şirket, ayniyat mevcutlarından ibaret olan stoklarını, maliyet değeri ile değerlemektedir. 11.c.Menkul Kıymetler: 30 Aralık 2004 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sigortacılık Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ e istinaden 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren yürürlükte olan Sigortacılık Hesap Planı uyarınca Şirket finansal varlıklarını, satılmaya hazır finansal varlıklar, vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar ve alım satım amaçlı finansal varlıklar olmak üzere 3 ayrı grup içerisinde sınıflandırmaktadır. Bu çerçevede, alım satım amaçlı menkul kıymetlerin değerleme sonucu ortaya çıkan değer artış ve azalışları ile vadeye kadar elde tutulacak menkul kıymetlerin tahakkuk eden faiz gelirleri kar/zarar tablosuna yansıtılmaktadır. Satılmaya hazır olarak sınıflandırılan menkul kıymetler rayiç değerleri ile değerlenmektedir. Sözkonusu kıymetlerin tahakkuk eden faiz gelirleri kar zarar tablosuna yansıtılmakta, rayiç değerlerindeki değişikliklerden kaynaklanan gerçekleşmemiş kazanç ve kayıplar ise özkaynaklar içindeki Finansal Varlıkların Değerlenmesi hesabı altında izlenmektedir. 11.d.Amortismanlar: Şirket, sabit kıymetleri için ekonomik ömür üzerinden normal amortisman yöntemine göre amortisman ayırmaktadır. Kullanılan amortisman oranları aşağıdaki gibidir. Binalar Yıl Demirbaşlar 1-24 Yıl Taşıtlar 2-5 Yıl Haklar 2-15 Yıl Özel Maliyetler 5 Yıl 11.e.Yabancı Para Cinsinden İşlemler: Şirket, yabancı para cinsinden işlemlerinde, işlem tarihinde geçerli kur üzerinden YTL ye çevirerek muhasebe kayıtları yapmaktadır. Bilanço tarihinde mevcut yabancı para cinsinden aktif ve pasifler dönem sonunda geçerli kur üzerinden evalüe edilerek YTL ye çevrilmektedir Değerleme sonrası ortaya çıkan farklar kambiyo kar veya zararı olarak gelir tablosuna yansıtılmıştır.

14 11.f.Prim Gelirleri: Şirket sigorta sözleşmeleri karşılığında tahakkuk ettirdiği primlerin tamamını gelir yazmaktadır. Gelir yazdığı tutarın reasürörlere devredilen kısmı ile ayrılan teknik karşılıkları gider yazmakta, ayrılan teknik karşılıkların reasürörlere düşen payı da ayrıca gelir yazmaktadır. 11.g.Kazanılmamış Primler Karşılığı Ferdi kaza, Hastalık branşlarında, bilanço tarihinde yürürlükte bulunan sigorta sözleşmeleri için tahakkuk ettirilmiş primlerden, komisyonlar düşüldükten sonra kalan tutarın poliçe bazında gün esasına göre bilanço gününden sonraya sarkan kısmı, hayat sigortaları branşında ise bilanço tarihi itibariyle yürürlükte bulunan yıllık sigorta sözleşmeleri ile süresi bir yılı aşan birikim priminin de alındığı sigorta sözleşmeleri üzerinden tahakkuk ettirilen primlerden (birikim primleri hariç) komisyonlar ve gider payları ve varsa birikime kalan kısmı düşüldükten sonra kalan tutarın bilanço gününden sonraya kalan kısmı cari riskler karşılığı olarak ayrılmaktadır sayılı Sigortacılık Kanunu na dayanılarak çıkarılan Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılılarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre, Kazanılmamış Primler Karşılığı 01 Ocak 2008 tarihinden itibaren yürürlükte bulunan sigorta sözleşmeleri için tahakkuk etmiş primlerin, herhangi bir komisyon veya diğer bir indirim yapılmaksızın brüt olarak gün esasına göre ertesi hesap dönemi veya dönemlerine sarkan kısmından oluşmaktadır. Aynı yönetmeliğin 5 inci maddesinin 5 inci fıkrası; aracılara ödenen komisyonlar, reasüröre devredilen primler nedeniyle alınan komisyonlar, üretim gider payları ile bölüşmesiz reasürans anlaşmaları için ödenen tutarların gelecek dönem veya dönemlere isabet eden kısmının ertelenmiş gelirler ve giderler hesapları ile diğer ilgili hesaplar altında muhasebeleştirileceği hükmü yer almaktadır. 11.h.Matematik Karşılık (Riyazi İhtiyat) ve Kar Payı Karşılığı: Uzun vadeli olarak yapılan hayat sigortası sözleşmeleri karşılığında tahakkuk ettirilen primlerden gelecek hesap dönemlerinde yerine getirilmesi gereken taahhütlerin karşılığını oluşturmak amacıyla Hazine Müsteşarlığı tarafından onaylanmış aktüeryal hesaplara ve esaslara göre matematik karşılıklar ayrılmaktadır. Ayrılan matematik karşılık tutarlarının yatırımlara yönlendirilmesi sonucunda elde edilen gelirler Hazine Müsteşarlığı nca onaylanmış esaslar doğrultusunda, cüz i bir kısmı gider karşılığı olarak şirkete bırakıldıktan sonra kalan kısım sigortalıların hesaplarına poliçe bazında yansıtılmaktadır.

15 11.i.Muallak Tazminat: Dönem sonunda, gerçekleşmiş olan tazminatlardan ödenmesi gereken tutarı hesaplanmış olanlarda bu tutar; belirlenmemiş olanlarda sektörde geçerli olan esaslar ve Şirketin geçmiş dönemlerdeki tecrübeleri göz önünde tutularak tahmin edilen taminat bedelleri gider yazılarak muallak tazminat karşılığı ayrılmaktadır. Şirket gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat tutarları içinde Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılılarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelikte belirtilen hesaplamalara göre muallak tazminat karşılığı ayırmaktadır. 11.j.Kıdem Tazminatı Karşılığı: Şirket, İş Kanunu nda belirtilen şartlar dahilinde işinden ayrılan çalışanlarına, çalıştığı her yıl için bir maaş tutarında ödemesi gereken kıdem tazminatını ödedikçe gider yazmaktadır. Şirket, 31 Mart 2008 tarihli Mali tablosunda kıdem tazminatı yükümlülüğünü kazanılmış kıdem tazminatı tutarlarına geçmiş tecrübelere göre hesaplanan işten ayrılma olasılığı oranı da dikkate alarak iskonto edilmiş tutar üzerinden ayırmıştır. Bir aylık maaş tutarının tavanı, 31 Mart 2008 tarihi itibari ile 2.087,92 YTL dır. ( : 2.030,19 YTL) 11.k.Ertelenmiş Vergi Karşılığı: Ertelenmiş vergi aktifi ve pasifi, bazı gelir ve gider kalemlerin muhasebe ve vergisel açılardan farklı değerlendirilmeleri sonucunda ortaya çıkan zamanlama farklılıklarını baz alarak, yükümlülük metoduna göre hesaplanmaktadır. Ertelenmiş vergi pasifi, oluşan vergilendirilebilir tüm zamanlama farklılıkları için hesaplanmakta olup, ertelenmiş vergi aktifi ise sadece ortaya çıkacak bu aktifin itfa edilebileceği, vergilendirilebilir bir karın gelecekte oluşması beklendiğinde kayıtlara alınmaktadır. Ertelenmiş vergi, varlıkların oluştuğu veya yükümlüklüklerin yerine getirildiği dönemde geçerli olan vergi oranları üzerinden hesaplanır ve gelir tablosuna gider veya gelir olarak kaydedilir. Ödenecek Kurumlar Vergisi tutarları, peşin ödenen Kurumlar Vergisi tutarlarıyla, ilişkili olduğundan netleştirilmektedir. Ertelenmiş vergi aktif ve pasifi de aynı şekilde netleştirilmektedir.2008 yılı gelirlerine uygulanacak olan Kurumlar Vergisi oranı %20 dur.(2007: %20) Şirket dönem sonuçları üzerinden ertelenmiş vergi hesaplamaktadır. Yapılan hesaplamalar sonucunda Ertelenmiş Vergi Varlığı tutarı ,66 ( : ,15 YTL) 12) Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlara ilişkin bilgi..

16 13) Şarta bağlı zararlar ile her türlü şarta bağlı kazançlara ilişkin bilgi, (işletmeyi borç altına sokacak ve dönem sonucunu etkileyebilecek hukuki ihtilafların mahiyetleri bu bölümde açıklanır.) 31 Mart 2008 tarihi itibariyle derdest olan davalardan Şirket aleyhine açılmış olanların toplam tutarı YTL dir. Buna mukabil, Şirket tarafından açılmış davaların toplam tutarı ise YTL dir. İlgili tutarlar yabancı paraların ödeme günündeki kuruna göre değişiklik gösterecektir. Ayrıca faiz, dava ve icra masrafları ile avukatlık ücretleri eklenmemiştir. Davaların çoğunluğu poliçe özel şartları gereğince ödenmeyen tedavi giderlerinin ödenmesi ve ödenen tazminatların sorumlulardan rücuen tahsilatı konuları hakkındadır. 14) Şirketin gayri safi kâr oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe tahminlerinde değişikliklere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri.. 15) Aktif değerler üzerinde mevcut bulunan toplam ipotek veya teminat tutarları. Hazine Lehine Kanuni Teminat Bloke Mevduat ,00 Bloke Menkul Değerler ,12 İpotekli Gayrimenkuller ,00 TOPLAM ,12 Ayrıca, bankalar hesabında ,28 YTL lik tutar kredi kartı işlemlerine karşılık bloke olarak tutulmaktadır. 16) Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı. Aktif değerler (irtibat büroları dahil) ,00 YTL ve ,00 USD sigorta bedeli ile sigorta ettirilmiştir. Ayrıca, aşağıda ayrıntıları bulunan sorumluluk ve taşınan para sigortaları yaptırılmıştır.

17 3. Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası Toplamı Maddi+bedeni ayrımı yapılmaksızın ,00 YTL İşveren Mali Sorumluluk Sigortası Şahıs başına bedeni YTL Kaza başına bedeni YTL Taşınan Para Sigortası Taşınan Para ,00 YTL 17) Alacaklar için alınmış olan ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı. Alacaklar için alınan ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı ,05 YTL dir. 18) Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı. Pasifte yer almayan taahhütler ,28 Şirketçe verilen sigorta teminatlar ,65 19) Şirketin hayat poliçe adetleri, ile dönem içinde giren, ayrılan hayat ve mevcut hayat sigortalıların adet ve matematik karşılıkları. Dönem içi girişler Adet MK ,13 Dönem içi çıkışlar Adet MK ,56 Dönem sonu mevcudu Adet MK Ürün Tipi ,01 BRK ,69 USV ,19 İRAT ,88 TOPLAM

18 20) Hayat dışı sigortalara dallar itibariyle verilen sigorta teminatı tutarı. Sigorta dalı Verilen Sigorta Teminatı Sağlık ,00 Ferdi Kaza ,66 TOPLAM ,66 21) Şirketin kurduğu emeklilik yatırım fonları ve birim fiyatları.. 22) Portföydeki katılım belgeleri ve dolaşımdaki katılım belgeleri adet ve tutar. 23) Dönem içinde giren, ayrılan, iptal edilen ve mevcut bireysel emeklilik ve grup emeklilik katılımcılarının adetce portföy tutarları.. 24) Bilançoda maliyet bedeli üzerinden gösterilmiş menkul kıymetlerin ve finansal duran varlıkların borsa rayiçlerine göre, borsa rayiçleri üzerinden gösterilmiş menkul kıymetlerin ve finansal duran varlıkların maliyet bedellerine göre değerlerini gösteren bilgi. Bilançoda rayiç değeri ile gösterilmiş olan menkul kıymetlerin, değeri düşenler için ayrılan karşılıklar düşüldükten sonraki net değeri ,16YTL olup bu menkul kıymetlerin toplam maliyet değerleri ,90 YTL dir.alış bedelleri ,92 USD ve ,64 Euro tutarında Eurobond mevcut olup tarihi itibari ile değeri (anapara+faiz+reeskont) ,35 YTL dir.

19 25) Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp işletmenin ortakları, iştirakleri ve bağlı ortaklıklar tarafından çıkarılmış bulunan menkul kıymet tutarları ve bunları çıkaran ortaklıklar. 26) Mali tablolardaki diğer ibaresini taşıyan hesap kalemlerinden dahil olduğu grubun toplam tutarının %20 sini veya bilanço aktif toplamının % 5 ini aşan kalemlerin ad ve tutarları, Bilanço Finansal borçlar grubu içerisinde diğer finansal borçların detayı aşağıda gösterilmiştir.. Diğer Finansal borçlar : ,76 (Finansal Kiralama Borçları) Diğer borçlar grubu içindeki Diğer çeşitli borçların bakiyesi olan ,25 YTL nin tamamı mal ve hizmet alımı yapılan tedarikçi firmalara olan borçlardan oluşmaktadır. Gelir Tablosu Diğer faaliyetlerden ve olağandışı faaliyetlerden gelir ve karlar ile gider ve zararlar grubu içindeki diğer gelir ve karların detayı aşağıda gösterilmiştir. Gider yansıtmaları : 7.888,55 Geçici işgörmezlik tazminatı(ssk) : 8.474,75 Diğer : 1.955,42 TOPLAM : ,72 27) Diğer Alacaklar ile Diğer Kısa veya Uzun Vadeli Borçlar hesap kalemi içinde bulunan ve bilanço aktif toplamının yüzde birini aşan, personelden alacaklar ile personele borçlar tutarlarının ayrı ayrı toplamları. 28) Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklardan alacaklar nedeniyle ayrılan şüpheli alacak tutarları ve bunların borçları.

20 29) Şirket ile dolaylı sermaye ve yönetim ilişkisine sahip iştirakler ve bağlı ortaklıkların dökümü, iştirakler ve bağlı ortaklıklar hesabında yer alan ortaklıkların isimleri ve iştirak oran ve tutarları, söz konusu ortaklıkların düzenlenen en son mali tablolarında yer alan dönem karı veya zararı, net dönem karı veya zararı ile bu mali tabloların ait olduğu dönem, Kurulumuz standartlarına göre hazırlanıp hazırlanmadığı, bağımsız denetime tabi tutulup tutulmadığı ve bağımsız denetim raporunun olumlu, olumsuz ve şartlı olmak üzere hangi türde düzenlendiği. Şirket Oran % Tutar Kar/Zarar Dönem Bağımsız Denetim Mali Tablo Hazırlama Standartı Saf Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.* , ,99 Geçmemiş VUK Akım Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.** , ,85 Geçmemiş VUK Yalın Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.*** , ,79 Geçmemiş VUK ,00 * tarihinde tasfiyeye girmiş ve tasfiye kararı tarihinde tescil edilmiştir. ** tarihinde tasfiyeye girmiş ve tasfiye kararı tarihinde tescil edilmiştir. *** tarihinde tasfiyeye girmiş ve tasfiye kararı tarihinde tescil edilmiştir. İlgili şirketlerin tasfiye süreci rapor tarihi itibari ile halen devam etmekte olup dönem zararlarının büyük bir kısmı amortisman giderlerinden oluşmaktadır. 30) İştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye arttırımı nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse senedi tutarları. 31) Taşınmazlar üzerinde sahip olunan ayni haklar ve bunların değerleri. Şirketin mülkiyetinde olan gayrimenkuller dışındaki taşınmazlar üzerinde sahip olunan ayni haklar tutarı YTL dir.

YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR

YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Yapı Kredi Sigorta A.Ş. ( Şirket ) 24 Aralık 1943 tarihinde faaliyete geçmiştir. Şirket merkezi ve genel müdürlüğü

Detaylı

YAPI KREDİ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2005 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BİLANÇO DİPNOTLARI

YAPI KREDİ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2005 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BİLANÇO DİPNOTLARI 30 EYLÜL 2005 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Yapı Kredi Sigorta A.Ş. ( Şirket ) 24 Aralık 1943 tarihinde faaliyete geçmiştir. Şirket merkezi ve genel müdürlüğü

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 31 Mart 2005 Hesap Dönemine Ait Bilanço Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 31 Mart 2005 Hesap Dönemine Ait Bilanço Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 31 Mart 2005 Hesap Dönemine Ait Bilanço Dipnotları AYRINTILI BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Türkiye de ve yabancı ülkelerde, kanunların yasaklamadığı

Detaylı

5- Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar (Hisse senetleri tertipleri ve imtiyaz türleri itibariyle ayrı ayrı) :

5- Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar (Hisse senetleri tertipleri ve imtiyaz türleri itibariyle ayrı ayrı) : BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- Bankalar Hesabının 29,401 Milyon TL sı, Menkul Değerler Cüzdanı Hesabının 1,302,791,044 Milyon TL sı, İştirakler Hesabının -- Milyon TL sı, Gayrimenkuller Hesabının -- Milyon TL

Detaylı

Bilanço tarihi itibariyle, Şirket in kurucusu olduğu 15 adet Bireysel Emeklilik Yatırım Fonu bulunmaktadır.

Bilanço tarihi itibariyle, Şirket in kurucusu olduğu 15 adet Bireysel Emeklilik Yatırım Fonu bulunmaktadır. 1. İŞLETMENİN FİİLİ FAALİYET KONUSU Şirket in fiili faaliyet konusu, ferdi veya grup bireysel emeklilik faaliyetlerinde bulunmak, bu kapsamda emeklilik fonları kurmak, kuracağı fonlara ilişkin olarak içtüzüğü

Detaylı

2- Gayrimenkuller 18,150,000 Milyon TL'sına sigorta edilmiştir. ( 31 Mart 2003: 143,264,250 Milyon TL)

2- Gayrimenkuller 18,150,000 Milyon TL'sına sigorta edilmiştir. ( 31 Mart 2003: 143,264,250 Milyon TL) BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- Bankalar Hesabının 6,893 Milyon TL'sı, Menkul Değerler Cüzdanı Hesabının 1,176,199,738 Milyon TL'sı, İştirakler Hesabının 0 Milyon TL'sı, Gayrimenkuller Hesabının 0 Milyon TL'sı,

Detaylı

Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı

Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotları 31 Mayıs 2013 Bu rapor 66 sayfa

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar YTL olarak 31.12.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 15 GELİR TABLOLARI... 67 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 9... 1055 EK 1 KAR

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 28 Ekim 2014 Bu rapor 90 sayfa konsolide finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır. ANADOLU

Detaylı

BNP PARIBAS CARDIF SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

BNP PARIBAS CARDIF SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI...

Detaylı

FORTİS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

FORTİS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-5 GELİR TABLOSU... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOSU... 8 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU... 9... 10-52 DİPNOT 1 GENEL BİLGİLER...

Detaylı

Işık Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Mart 2014 ara hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmemiş finansal tablolar ve dipnotlar

Işık Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Mart 2014 ara hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmemiş finansal tablolar ve dipnotlar Işık Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Mart 2014 ara hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmemiş finansal tablolar ve dipnotlar 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN VE BAĞIMSIZ DENETİMDEN

Detaylı

TÜRK P VE I SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

TÜRK P VE I SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 31 Mart 2015 VE 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş

Detaylı

ING Emeklilik Anonim Şirketi

ING Emeklilik Anonim Şirketi 1 Ocak - 2010 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu İçindekiler Sayfa Ara dönem finansal tablolar hakkında bağımsız sınırlı denetim raporu 1 Ara dönem bilanço 2-6

Detaylı

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-8 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 9 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 10...

Detaylı

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU nin SINIRLI DENETİM RAPORU Ace European Group Limited Merkezi İngiltere Türkiye - İstanbul Şubesi

Detaylı

Mapfre Genel Sigorta Anonim Şirketi

Mapfre Genel Sigorta Anonim Şirketi Mapfre Genel Sigorta Anonim Şirketi (Eski adıyla Türkiye Genel Sigorta Anonim Şirketi) 1 Ocak 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar ve dipnotlar Đçindekiler Sayfa Finansal

Detaylı

DUBAİ GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

DUBAİ GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI...

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 ANHYT VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 75.248.958 1- Kasa Mad.14 14.634 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar Mad.14 41.720.390 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) Mad.14 (43.473)

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından: 31.05.2012 YENİ HESAP KODLARI İLE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2012/7)

Hazine Müsteşarlığından: 31.05.2012 YENİ HESAP KODLARI İLE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2012/7) Hazine Müsteşarlığından: 31.05.2012 YENİ HESAP KODLARI İLE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2012/7) Şirket ortakları tarafından sermaye artırımı sürecinde şirkete aktarılan nakitlerin;

Detaylı

AKTİF FİNANS FACTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. NİN 31 ARALIK 2000 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

AKTİF FİNANS FACTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. NİN 31 ARALIK 2000 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Sayfa No: 1 AKTİF FİNANS FACTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. NİN 31 ARALIK 2000 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi nin (Şirket) 31 Aralık 2000 tarihi itibariyle

Detaylı

AXA SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

AXA SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI...

Detaylı

DEMİR SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

DEMİR SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU nin 1 OCAK 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI DENETİM RAPORU Demir Sigorta A.Ş. Yönetim

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU (eski unvanıyla DUBAİ GROUP SİGORTA A.Ş.) 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU nin (eski unvanıyla DUBAİ GROUP SİGORTA A.Ş.) BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Dubai

Detaylı

KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Kopaş Kozmetik Pazarlama ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Kopaş Kozmetik Pazarlama ve

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir.

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir. VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU Cari Dönem Dipnot 30 Eylül 2008 VARLIKLAR I Cari Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Dipnot 14 28.421.852 1 Kasa 5.772

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin ( Şirket ) fiili faaliyet konusu, birinci hamur kağıt, kuşe ve fotokopi kağıdı imalatı ve satışıdır.

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin ( Şirket ) fiili faaliyet konusu, birinci hamur kağıt, kuşe ve fotokopi kağıdı imalatı ve satışıdır. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası ( ) olarak ve Yeni Türk Lirası nın tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir.) 1. İşletmenin fiili faaliyet konusu Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin

Detaylı