EPİSKOPOS PAVLUS TANRI'NIN HİZMETKÂRLARININ HİZMETKÂRI KUTSAL KONSİL'İN PEDERLERİ İLE BİRLİKTE EBEDİ HATIRASINA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EPİSKOPOS PAVLUS TANRI'NIN HİZMETKÂRLARININ HİZMETKÂRI KUTSAL KONSİL'İN PEDERLERİ İLE BİRLİKTE EBEDİ HATIRASINA"

Transkript

1 1 ÖNSÖZ EPİSKOPOS PAVLUS TANRI'NIN HİZMETKÂRLARININ HİZMETKÂRI KUTSAL KONSİL'İN PEDERLERİ İLE BİRLİKTE EBEDİ HATIRASINA İ LAHİ VAHİY HAKKINDA YASA DEI VERBUM PAPA VI. PAVLUS TARAFINDAN CİDDİYETLE YÜRÜRLÜĞE KONULMUŞTUR 18 KASIM Kutsal Sinod, Tanrı Sözü nü hürmetle dinler ve iman ile ilan ederken, Aziz Yuhanna nın şu sözlerinden yola çıkar: "Evet, sizin de bizlerle paydaşlığınız olsun diye gördüğümüzü, işittiğimizi size duyuruyoruz. Bizim paydaşlığımız da Baba'yla ve Oğlu İsa Mesih'ledir. Yaşam açıkça göründü, O'nu gördük ve O'na tanıklık ediyoruz. Baba'yla birlikte olup bize görünmüş olan sonsuz Yaşam'ı size duyuruyoruz. (1 Yu. 1,2 3). Bu nedenle Trento Konsili nin ve I. Vatikan Konsili nin yolunda yürüyen bu konsil, ilahi vahiy hakkındaki özgün doktrini ve sunuluş şeklini ortaya koymayı arzu etmektedir, öyle ki bu kurtuluş haberini işitmekle inansınlar, inanmak suretiyle ümit etsinler ve ümit etmek sayesinde sevebilsinler 1. Vahiy in doğası ve amacı I. BÖLÜM VAHİY 2. Tanrı kendi iyiliği ve bilgeliği içinde, insanlar Kutsal Ruh ile Peder i kabul edebilsin ve ilahi tabiata paydaş olabilsin diye, kendi isteğinin gizli amacı uyarınca(ef. 1,9), Vücut bulan Kelam olan Mesih İsa vasıtasıyla kendisini açınlamayı ve kendi isteğinin saklı amacını bize bildirmeyi istedi (Ef. 2,18; 2 Pe. 1,4). Bu vahiy sayesinde görünmez olan Tanrı (Kol. 1,15, 1 Tim. 1,17), sevgisinin cömertliği ile insana bir arkadaş gibi konuşur, (Çık. 33,11; Yu. 15,14 15) ve onların arasında yaşar (Bar. 3,38), öyle ki onları çağırıp kendi yoldaşlığına kabul eder. Vahiy in bu planı içsel olarak birlikte bulunan eylemler ve sözlerle gerçekleşir: Sözler olguları duyurur ve içerdikleri gizemi açıklığa kavuştururken, ortaya çıkan kurtuluş hikâyesi Tanrı tarafından nakşedilir ve öğreti tasdik edilir ve gerçekler sözlerle tasvir edilir. Bu vahiy sayesinde Tanrı hakkındaki en derin gerçek ve İnsanın kurtuluşu, vahiy in hem aracısı hem de tüm doluluğu olan Mesih İsa da bizim iyiliğimiz için parıldar 2. İncilsel Vahiy in hazırlanması 3. Söz aracılığıyla her şeyi yaratan (Yu. 1,3) ve onları var eden Tanrı, insana yarattığı gerçeklerde Tanrı nın kendisi için son bulmayan bir tanıklık verdi (Rom. 1,19 20). Göksel Kurtuluş yolunu bilinir kılma planında daha da ileri giderek kendini ilk ebeveynlerimize göstermekle işe başladı. 1 cf. St. Augustine, "De Catechizandis Rudibus," C.IV 8: PL. 40, 316, 2 2. cf. Matt. 11:27; John 1:14 and 17; 14:6; 17:1-3; 2 Cor 3:16 and 4, 6; Eph. 1, 3-14.

2 2 Onların düşüşünden sonra O nun kurtarış vaadi onlarda kurtulma ümidi olarak ortaya çıktı (Yar. 3,15) ve o andan itibaren kurtulmayı arayarak iyi olanı azimle yapmayı sürdürenlere sonsuz yaşamı vermek için insan soyunu vazgeçmeksizin kendi korumasında tuttu (Rom. 2,6 7). Sonra İbrahim i kendisinden büyük bir ulus yaratmak üzere çağırdı (Yar. 12,2). Ataların zamanında ve onlardan sonra Musa ve peygamberler döneminde kendisini tek yaşayan ve gerçek Tanrı, koruyucu baba, tek adil olan olarak tanıttı ve kendisi tarafından vaat edilen Kurtarıcı yı beklemelerini öğretti ve bu şekilde yüzyıllar boyunca İncil in yolunu hazırladı. Mesih İsa Vahiyi tamamlamıştır 4. Peygamberler aracılığıyla birçok kez çeşitli yollardan konuştuktan sonra bu son çağda da kendi Oğlu'yla bize seslenmiştir. (İbr. 1,1 2). Tüm insanları aydınlatsın diye ebedi Söz olan Oğlu nu gönderdi öyle ki artık insanlar arasında yaşayıp onlara Tanrı nın şahsiyetini anlatabilsin (Yu. 1,1 18). Bu nedenle İsa Mesih, Vücut Bulan Kelam, insanlara insan olarak gönderildi. 3 O, "Tanrı'nın sözlerini söyler." (Yu. 3,34), ve Peder in kendisine yapması için verdiği kurtarış işini tamamlar (Yu. 5,36; Yu.17,4). İsa yı görmek Peder i görmektir (Yu. 14,9). Bu nedenle kendisinin hazır bulunuşu ve tezahürü yoluyla yaptığı tüm işi sayesinde İsa kusursuz vahiydir: Sözleri ve işleri, belirtileri ve harikaları sayesinde fakat özellikle ölümü ve ölümden şanlı dirilişi ve en sonunda gerçeğin ruhunu gönderişiyle o kusursuz vahiydir. Hepsinden çok, bizi günahın karanlığından ve ölümden özgür kılmak ve ebedi yaşama diriltmek için Tanrı nın bizimle olduğunu duyuran Vahiy i ilahi tanıklığıyla tasdik eder. Hristiyan ayrıcalığı bu nedenle yeni ve kesin antlaşma olduğundan, asla geçersiz olmayacaktır ve bu yüzden asla Rabbimiz Mesih İsa nın şanla görüneceği günden önce yeni bir toplumsal vahiy beklemiyoruz (1 Tim. 6,14 ve Tit. 2,13). Vahiy i imanla karşılamak 5. "İman ederek itaat" (Rom. 16,26; 1,5; 2 Kor 10,5 6) "O sır, öncesiz Tanrı'nın buyruğuna göre peygamberlerin yazıları aracılığıyla bütün ulusların iman ederek söz dinlemesi için bildirilmiştir." 4 (4) ve O nun tarafından açınlanan gerçeğe özgürce bir onaylamadır. İmanın bu eylemini yapmak için Kutsal Ruh un içsel yardımı ile Tanrı nın lütfu gerekir, kalbin bu hareketi ve Tanrı ya yönelmek zihnin gözlerini açarak gerçeği kabul etmek ve ona inanmak için herkese sevinç ve kolaylık verir 5. Vahiy e daha derin bir anlayış kazandırmak için, aynı Kutsal Ruh kendi armağanları tarafından sürdürülen bir iman getirir. Açıklanan gerçek 6. İlahi Vahiy sayesinde, Tanrı kendisini tanıtmayı ve iletişim kurmayı ve insanın kurtuluşu hakkındaki kendi isteğinin ebedi kararını seçmiştir. Ba Kutsal Konsil, İnsan zihninde tamamen açık olarak anlaşılan bu ilahi hazineleri onlarla paylaşmayı seçtiği ni ifade eder 6. Her şeyin başlangıcı ve sonu olan Tanrı, İnsan aklının ışığında oluşturulan gerçeklikten kesinlikle tanınabilinir (Rom. 1,20); fakat kendi vahiyi sayesinde öğretir ki, doğaları gereği kolaylıkla ve 3 Epistle to Diognetus, c. VII, 4: Funk, Apostolic Fathers, I, p First Vatican Council, Dogmatic Constitution on the Catholic Faith, Chap. 3, "On Faith:" Denzinger 1789 (3008). 5 Second Council of Orange, Canon 7: Denzinger 180 (377); First Vatican Council, loc. cit.: Denzinger 1791 (3010). 6 First Vatican Council, Dogmatic Constitution on the Catholic Faith, Chap. 2, "On Revelation:" Denzinger 1786 (3005).

3 3 tam bir kesinlikle ve hiçbir hata izi olmaksızın insan soyunun bugünkü durumunda bile bu dinsel gerçekler insan mantığı tarafından tanınabilir 7. II. BÖLÜM İLAHİ VAHYİN AKTARILMASI Havariler ve Onlardan sonra gelenler, İncil in misyonerleridir 7. Lütufkâr iyiliği içinde Tanrı, tüm ulusların kurtuluşu için vahyettiği şeyin, tam bir bütünlük içinde daima uyulacak şekilde ve tüm nesillere aktarılacağını gördü. Bu nedenle Her Şeye Kadir Tanrı nın tüm Vahiy inin kendisinde gerçekleştiği Rab Mesih İsa, onu tamamına erdirdi (2.Kor. 1,20; 3,13; 4,6); ve Havarilerini, tüm kurtarıcı gerçek ve ahlaki öğretinin kaynağı olan bu İncil i tüm insanlara ilan etmeleri için görevlendirdi 8 ve onlara göksel armağanlardan pay verdi. Bu İncil eski zamanlarda peygamberler tarafından vazedilmiş, Mesih İsa tarafından yerine getirilmiş ve onun ağzından bildirilmiştir. Bu görev Havariler tarafından Mesih i dinleyerek, onunla yaşayarak ya da Kutsal Ruh vasıtasıyla öğrendikleri ve kabul ettiklerini sözle ilan ederek, iman örneği olarak, aktarmaları yoluyla, imanla yerine getirildi. Yine bu görev, bu Havariler ve aynı Kutsal Ruh un esinlemesi altında kurtuluş haberini yazmak için görevlendirilmiş havarisel insanlar tarafından da yerine getirilmiştir 9. Fakat İncil i sonsuza dek bütünlük içinde ve Kilise de canlı tutmak için, Havariler Episkoposları kendi halefleri olarak bırakmış ve üzerlerine el koyup kendi yerlerine öğretme yetkisi vermişlerdir 10. Bu nedenle kendisinden her şeyi aldığı Tanrı ya bakan ve yeryüzünde göçmen olan Kilise nin, sonunda kendisini yüz yüze görebileceği Tanrı ya götürülüşüne kadar bu Kutsal gelenek ve hem Eski Antlaşma nın hem de Yeni Antlaşma nın kutsal yazıları bir aynaya benzer. (Bk. 1. Yu. 3:2). Kutsal gelenek 8. Ve böylece vahyedilmiş kitaplarda özel bir şekilde vurgulanan havarisel öğreti, zamanların sonuna dek son bulmayacak olan, havarilerin halefleri tarafından muhafaza edilmiş olacaktır. Bu nedenle Havariler almış olduklarını aktarırken ağızdan çıkan sözler ya da mektuplardan öğrendikleri geleneklere sımsıkı tutunmaları (2 Sel. 2,15), ve kutsallara ilk ve son kez emanet edilen iman uğrunda mücadele için inananları uyarırlar (Ya. 1,3) 11. Şimdi, Havariler tarafından aktarılmış ne varsa, yaşamın kutsallığına katkıda bulunan ve Tanrı nın halkını imanda geliştiren her şeyi içinde bulundurur; ve böylece Kilise öğretisinde, yaşamında ve ibadetinde kendisi demek olan tüm inandığı şeyi bütün nesillerde yaşatır ve bütün nesillere aktarır. Havarilerden gelen bu gelenek Kutsal Ruh un yardımıyla Kilise de gelişir. 12 Çünkü aktarılmış olan gerçekleri ve sözleri anlamak, gelişmek demektir. Bu, deneyimledikleri ruhsal gerçekleri 7 Age: Denzinger 1785 and 1786 (3004 and 3005). 8 Matt. 28:19-20, and Mark 16:15; Council of Trent, session IV, Decree on Scriptural Canons: Denzinger 783 (1501). 9 Council of Trent, loc. cit.; First Vatican Council, session III, Dogmatic Constitution on the Catholic Faith, Chap. 2, "On revelation:" Denzinger 1787 (3005). 10 St. Irenaeus, "Against Heretics" III, 3, 1: PG 7, 848; Harvey, 2, p Second Council of Nicea: Denzinger 303 (602); Fourth Council of Constance, session X, Canon 1: Denzinger 336 ( ). 12 First Vatican Council, Dogmatic Constitution on the Catholic Faith, Chap. 4, "On Faith and Reason:" Denzinger 1800 (3020).

4 4 derinlemesine anlamak yoluyla ve episkopal haleflerinden aldıkları vaazla gerçeğin kesin armağanını ilan edenler sayesinde, yüreğinde bu şeylerin hazinesini (Lk. 2,19, 51) taşıyan inananların derin düşünmeleri ve etüt etmeleri yoluyla gerçekleşir. Yüzyıllar boyunca biri diğerinin yerine geçen Episkoposlar sayesinde Kilise, sürekli Tanrı nın sözü kendisinde tamamına erişene dek ilahi gerçeğin tamlığına doğru ilerlemeye devam eder. İnanan ve dua eden Kilise nin yaşamı ve uygulamalarına akan zenginlikleri ile Kilise Babaları nın sözleri bu yaşayan geleneğin varlığına dair tanıktır. Aynı gelenek sayesinde Kilise nin kutsal kitaplarındaki tüm kanunlar bilinir ve kutsal yazıların kendisi, daha derinlemesine anlaşılır ve Kilise de azalmadan faal hale getirilir. Böylece eskiden beri konuşmuş olan Tanrı, Oğlu nun sevgili geliniyle aralıksız olarak konuşur; İncil in yaşayan sesi sayesinde Kutsal Ruh Kilise de yankılanır ve onun sayesinde dünyada tüm gerçek Mesih İsa nın Sözü ne inanan ve Mesih İsa nın Sözü nün kendilerinde bollukla yaşadığı insanlara götürülür. (Kol. 3,16). Kutsal Yazılar ve Gelenek arasındaki ilişki 9. Bu nedenle Kutsal Gelenekler ve Kutsal Yazılar arasında yakın bir bağlantı ve iletişim vardır. Çünkü her ikisi de aynı ilahi pınardan kaynaklanır, belirli bir şekilde birlik içine girer ve aynı sona doğru yönelir. Kutsal Yazılar Tanrı Sözü olduğu için, Kutsal Ruh un ilahi esinlemesi altında yazılmaya tahsis edilmişlerdir. Kutsal Gelenek de Rabbimiz Mesih İsa ya emanet edilen Tanrı Sözü ve Havarilere verilen ve tüm arılığıyla haleflerine el koymak suretiyle aktardıkları Kutsal Ruh u alır, böylece gerçeğin ruhunun ışığı tarafından yönlendirilerek onu ilan eder, Tanrı nın bu sözünü imanla muhafaza eder, açıklar ve daha yaygın bir şekilde bilinir kılar. Sonuç olarak, Kilise kendisine vahyedilen her şeyin kesinliğini sadece Kutsal Yazılar dan çekip çıkarmaz. Bu nedenle hem Kutsal Gelenek, hem de Kutsal Yazılar kabul edilmeli ve aynı sadakat ve saygı hisleriyle onurlandırılmalıdır. 13 Kutsal Gelenek ve Kutsal Yazıların tüm Kilise ile ilişkisi 10. Kutsal Gelenek ve Kutsal Yazılar, Kilise ye taahhüt edilen Tanrı Sözü nün kutsal bir ön ödemesidir. Bu ön ödemeye çobanlarıyla birlik içindeki tüm kutsal halkın sımsıkı sarılması Havarilerin öğretisine günlük yaşamda, ekmek bölünürken ve duada her zaman sadık kalması (Ha. İşl. 2, 42) böylece iman mirasını elde tutması, uygulaması ve ikrar etmesi, episkoposların ve inananların tek bir genel çabasının parçası haline gelir. 14 Fakat Tanrı Sözü nün aslına uygun olarak yazılı ya da sözlü 15 yorumlanması konusu, Mesih İsa adına faaliyet gösterme yetkisini elinde tutan Kilise nin yaşayan öğretme görevine 16 özellikle emanet edilmiştir. Bu öğretme görevi Tanrı Sözü nden üstün değildir, fakat onun hizmetindedir. Sadece kendisine verilmiş olanı öğretir, onu sadakatle dinler, bakışını özenle ona yöneltir ve ilahi taahhütle uyum içinde ve Kutsal Ruh un yardımıyla onu imanla açıklar ve inanç için ilahi vahyedilmiş olarak sunulan her şeyi imanın bu tek ön ödemesinden çeker alır. Bu nedenle açıktır ki, Kutsal Gelenek, Kutsal Yazılar ve Kilise nin öğretme yetkisi en bilge tasarımıyla uyum içindedir; öyle bağlı ve öyle birleşmiş durumdadırlar ki, biri olmadan diğeri ayakta duramaz ve hem birlikte hem de her biri ayrı ayrı tek Kutsal Ruh un hareketi altında ruhların kurtuluşuna etkin bir şekilde katkıda bulunurlar. 13 Council of Trent, session IV, loc. cit.: Denzinger 783 (1501). 14 Pius XII, apostolic constitution, "Munificentissimus Deus," Nov. 1, 1950: A.A.S. 42 (1950) p. 756; Collected Writings of St. Cyprian, Letter 66, 8: Hartel, III, B, p. 733: "The Church [is] people united with the priest and the pastor together with his flock." 15 First Vatican Council, Dogmatic Constitution on the Catholic Faith, Chap. 3 "On Faith:" Denzinger 1792 (3011). 16 Pius XII, encyclical "Humani Generis," Aug. 12, 1950: A.A.S. 42 (1950) pp : Denzinger 2314 (3886).

5 5 III. BÖLÜM KUTSAL YAZI, İLHAM EDİLDİĞİ KAYNAK VE İLAHİ YORUM Kutsal Yazıların Vahyi ve doğruluğu 11. Kutsal Yazılarda bulunan ve sunulan bu vahyedilmiş ilahi gerçekler, Kutsal Ruh un ilhamı altında yazılarak ortaya çıkmıştır. Kutsal Anne Kilise, havarilerin inancına güvendiği için (Yu. 20,31. 2 Tim. 3.16; 2 Pet. 1,19 20, 3,15 16), hem Eski hem de Yeni Antlaşma kitaplarını bütünüyle ve tüm parçalarıyla muhafaza etmektedir, Bunlar Kutsal Ruh un ilhamı ile yazıldıkları için, kutsal ve kanoniktirler ve yazarları Tanrı dır ve Kilise nin kendisine teslim edilmiştir 17. Kutsal Kitapları oluştururken Tanrı insanları seçti ve onun tarafından 18 görevlendirilenler kendi güçlerini ve yeteneklerini kullandılar; öyle ki O nunla, onlarda ve onlar aracılığıyla 19 bunların yazılması gerçekleşti, Gerçek yazarlar olarak her şeyi ve sadece O nun istediklerini yazmakla yükümlüydüler. 20 Her şey ilham gelen yazarlar ya da kutsal yazıcılar tarafından ileri sürülmüş olduğundan dolayı, Kutsal Ruh tarafından ileri sürülmüş olarak muhafaza edilmiş olmalıdırlar, bunu takiben Kutsal Yazıların bulunduğu kitaplar, Tanrı nın kurtarış uğruna Kutsal Yazılar 21 içine koymayı istediği değişmez, iman dolu ve hatasız öğreti olarak kabul edilmiş olmalıdır. Bu nedenle Kutsal Yazılar'ın tümü Tanrı esinlemesidir ve öğretmek, azarlamak, yola getirmek, doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır. Bunlar sayesinde Tanrı adamı her iyi iş için donatılmış olarak yetkin olur. (2Tim.3,16 17). Kutsal Yazıları nasıl okumak gerekir 12. Her ne kadar Tanrı Kutsal Yazılar da, insanlar aracılığıyla insani biçimde 22 konuşmuş olsa da, Kutsal Yazı yorumcusu, Tanrı nın bizimle iletişim kurmak için ne istediğini açıkça görmek üzere, kutsal yazıcıların gerçekten ne söylemeyi amaçladığını ve onların sözlerinin anlamı yoluyla Tanrı nın neyi açığa çıkarmaya çalıştığını dikkatle araştırmalıdır. Kutsal yazıcıların amaçlarını araştırmak için, tüm diğer şeylerden çok edebi biçimlere özel dikkat gösterilmelidir. Peygamberliğe dair, şiirsel ya da başka tür konuşma biçimlerinden kaynaklanan metin farklılıklarındaki gerçek ortaya konmalı ve vurgulanmalıdır. Yorumcu kutsal yazıcının anlatmayı amaçladığı şeyin anlamını araştırmalı ve kendi döneminin ve kültürünün koşullarına uygun olarak çağdaş edebi formlar kullanmak suretiyle belirli koşullarda gerçekten 17 First Vatican Council, Dogmatic Constitution on the Catholic Faith, Chap. 2 "On Revelation:" Denzinger 1787 (3006); Biblical Commission, Decree of June 18,1915: Denzinger 2180 (3629): EB 420; Holy Office, Epistle of Dec. 22, 1923: EB Pius XII, encyclical "Divino Afflante Spiritu," Sept. 30, 1943: A.A.S. 35 (1943) p. 314; Enchiridion Bible. (EB) "In" and "for" man: cf. Heb. 1, and 4, 7; ("in"): 2 Sm. 23,2; Matt.1,22 and various places; ("for"): First Vatican Council, Schema on Catholic Doctrine, note 9: Coll. Lac. VII, Leo XIII, encyclical "Providentissimus Deus," Nov. 18, 1893: Denzinger 1952 (3293); EB St. Augustine, "Gen. ad Litt." 2, 9, 20:PL 34, ; Epistle 82, 3: PL 33, 277: CSEL 34, 2, p St. Thomas, "On Truth," Q. 12, A. 2, C.Council of Trent, session IV, Scriptural Canons: Denzinger 783 (1501). Leo XIII, encyclical "Providentissimus Deus:" EB 121, 124, Pius XII, encyclical "Divino Afflante Spiritu:" EB St. Augustine, "City of God," XVII, 6, 2: PL 41, 537: CSEL. XL, 2, 228.

6 6 ifade etmelidir 23. Kutsal yazıcının ne iletmek istediğini doğru anlamak için, kutsal yazıcının içinde bulunduğu dönemde hâkim olan duygu, düşünce ve anlatma konusundaki geleneksel ve karakteristik biçimlere, o dönemdeki insanların birbirleriyle günlük yaşam ilişkilerine ve çalışma biçimlerine dikkat edilmesi gerekir 24. Kutsal Yazılar, Kutsal Ruh etkisi altında 25 yazılmış olduğu şekilde okunur ve yorumlanırken de kutsal metinlerin anlamı doğru bir şekilde çalışılsa da, Kutsal Yazıların tümünün içeriğine ve bütünlüğüne de aynı şekilde dikkat gösterilmelidir. Tüm Kilise nin yaşayan geleneği, iman unsurları arasında varolan uyumla dikkate alınmalıdır. Yorumcuların amacı, Kutsal Yazıların anlamını daha iyi anlamak ve açıklamak için bu kurallara uygun çalışmaktır. Öyle ki hazırlık çalışması boyunca Kilise nin kararı olgunlaşabilsin. Kutsal Yazıları yorumlamak hakkında söylenmiş olan her şey sonuç olarak Tanrı Sözünü gözetmek ve yorumlamak ilahi görev ve yükümlülüğünü yerine getirecek olan Kilise kararının konusudur 26. İlahi bilgeliğin tenezzül ü 13. Kutsal Yazılarda bu nedenle Tanrı nın doğruluğu ve kutsallığı her zaman el değmeden kalır. Sözcüklerin anlatamayacağı ve bizim zayıf insan doğamız için düşünceli bir endişe ile kendi lisanını bize uyarlamış olan Tanrı nın şefkatli iyiliğini öğrenebilelim diye 27 sonsuz bilgeliğin muhteşem tenezzülü açıkça görünür. Tıpkı Ebedi Peder in Sözü nün her yönden insana benzeyip insan bedeninin zayıflığında vücut buluşunda olduğu gibi, Tanrı nın sözleri insan dilinde anlatıldığı için, insani bir konuşmaya benzer olmuştur. Eski Antlaşma kitaplarında kurtuluş öyküsü IV. BÖLÜM ESKİ ANTLAŞMA 14. Sonsuz sevginin Tanrısı, özel bir muafiyetle, tüm insan soyunun kurtuluşunu dikkatle planlayıp hazırlarken, kendisi için, kendi vaatlerini emanet edebileceği bir halk seçti. İlk önce Abraham ile (Yar. 15,18) ve sonra Musa nın aracılığı sayesinde İsrail halkıyla bir antlaşma yaptı (Çık. 24,8). Tanrı nın insanla yaptığı yolun deneyimleri sayesinde İsrail O nu tek gerçek ve yaşayan Tanrı olarak tanısın diye, sözler ve eylemler yoluyla, kendisi için edindiği bu halka, kendini gösterdi. Sonra da Tanrı nın kendisi, onlara peygamberlerin ağzından konuştukça, onun yollarını her gün daha derin ve açık olarak anladı ve Tanrı onları, uluslar arasında daha çok tanınır kıldı (Mez. 21,29; 95,1 3; Is. 2,1 5; Yer. 3,17). Kutsal yazıcılar tarafından önceden haber verilen, anlatılan ve açıklanan Kurtuluş planı, Tanrı nın gerçek sözü olarak Eski Antlaşma kitaplarında bulunur: Bu kitaplar, İlahi ilham altında yazılmış olduklarından, daima kalıcı değer taşırlar. "Önceden ne yazıldıysa, bize öğretmek için, sabırla ve Kutsal Yazılar'ın verdiği cesaretle umudumuz olsun diye yazıldı" (Rom. 15,4). 23 St. Augustine, "On Christian Doctrine" III, 18, 26; PL 34, Pius XII, loc. cit. Denziger 2294 ( ); EB Benedict XV, encyclical "Spiritus Paraclitus" Sept. 15, 1920:EB 469. St. Jerome, "In Galatians' 5, 19 20: PL 26, 417 A. 26 First Vatican Council, Dogmatic Constitution on the Catholic Faith, Chapter 2, "On Revelation:" Denziger 1788 (3007). 27 John Chrysostom "In Genesis" 3, 8 (Homily l7, 1): PG 53, 134; "Attemperatio" [in English "Suitable adjustment"] in Greek "synkatabasis."

7 7 Eski Antlaşma nın Hristiyanlar için önemi 15. Eski Antlaşma nın yönlendirdiği planın amacı, herkesin kurtarıcısı olan Mesih İsa nın ve Mesiyanik Krallığın gelişine hazırlamak, peygamberliklerle (Lk. 24,44; Yu. 5,39; 1. Pet. 1,10), bu gelişi ilan etmek ve çeşitli şekillerde anlamını göstermektir (1. Kor. 10,12). Eski Antlaşma kitapları, Mesih İsa nın tesis ettiği Kurtuluş döneminden önceki insanlığın durumu uyarınca, tüm insanlara Tanrı yı tanıtır, insanı tanıtır ve Tanrı nın insanla olan adil ve merhametli ilişkisini açınlar. Bu kitaplar her ne kadar geçici ve tamamlanmamış unsurlar içeriyor olsa da, bize gerçek ilahi pedagojiyi gösterir. 28 Sonra bu kitaplar yaşayan Tanrı nın duygusunu verir, Tanrı hakkında yüce öğretilerin olduğu bir bellek içerir, insan yaşamı hakkında bilge sözler ve duaların hayranlık uyandıran hazinesi bulunur. Onlarda kurtuluşumuzun gizemi saklı bir şekilde mevcuttur. Hristiyan onları derin bir saygıyla kabul etmelidir. İki Antlaşma nın birliği 16. Her iki Antlaşma nın de esinleyicisi ve yazarı olan Tanrı, bilgelikle Yeni Antlaşma nın Eski Antlaşma da gizlenmesini ve Eski Antlaşma nın Yeni Antlaşma da ortaya çıkmasını düzenlemiştir 29. Mesih İsa Yeni Antlaşma yı kendi kanıyla (Lk 22,20; 1. Kor. 11,25) kurmuş olduğu için, Eski Antlaşma kitapları tüm bölümleri ile İncil in ilan edilişinden anlaşılabilir, 30 kavranabilir ve Yeni Antlaşma da tüm anlamları ile açıklanır (Mt. 5,17; Lk. 24,27; Rom. 16,25 26; 2. Kor. 14,16) ve yeri gelince ona ışık tutar ve onu açıklar. Yeni Antlaşma nın kusursuzluğu V. BÖLÜM YENİ ANTLAŞMA 17. İman eden herkes için Tanrı nın kudreti olan Tanrı Sözü (Rom. 1,16), Yeni Antlaşma yazılarında en mükemmel şekliyle kudretini belirtir ve gösterir (Gal. 4,4). Zamanı geldiğinde Söz insan oldu ve lütuf ve gerçekle dolu olarak aramızda yaşadı(yu. 1,14). Mesih İsa Tanrı nın Krallığını tesis etti, Pederini ve Kendisini yaptıklarıyla ve sözleriyle tanıttı. Ölümü, dirilişi ve şanla göğe yükselişiyle ve Kutsal Ruh u göndermesi sayesinde işini tamamladı. Yerden yukarı kaldırılmasıyla tüm insanları kendisine çekti. (Yu. 12,32) Sadece O nda ebedi yaşam sözleri bulunur (Yu. 6,68). Kutsal havarilerine ve Kutsal Ruh taki peygamberlere şimdi açınlanmış olan bu gizem, diğer kuşaklara bildirilmemiştir (Ef. 3,4 6), öyle ki İncil i ilan edebilsinler ve Rab ve Mesih olan İsa ya imanı teşvik edebilsinler ve Kilise de birlik içinde toplansınlar. Artık, Yeni Antlaşma yazıları bu gerçekler için ebedi ve ilahi tanıklık olarak kalmaktadırlar. İncillerin Havarisel başlangıcı 18. Tüm Kutsal yazılar arasında, hatta Yeni Antlaşma yazıları arasında da İncillerin haklı olarak özel bir itibar taşıdığı herkes tarafından bilinir, çünkü onlar Kurtarıcımız, beden alan Söz ün yaşamı ve öğretisi için temel tanıklardır. 28 Pius XI, encyclical 'Mit Brennender Sorge," March 14, 1937: A.A.S. 29 (1937) p St. Augustine, "Quest. in Hept." 2,73: PL 34, St. Irenaeus, "Against Heretics" III, 21,3: PG 7,950; (Same as 25,1: Harvey 2, p. 115). St. Cyril of Jerusalem, "Catech." 4,35; PG 33,497. Theodore of Mopsuestia, "In Soph." 1,4 6: PG 66, 452D-453A.

8 8 Kilise, her yerde ve her zaman bu dört İncil in havarisel başlangıçlarını muhafaza etmiştir ve edecektir. Mesih İsa nın yaptıklarının tamamlanması ve ardından kendilerinin ve diğer öğrencilerin Kutsal Ruh un ilhamı ile ilan ettikleri olaylar bize yazılı olarak aktarılmıştır: İmanın temelini oluşturan bu dört ana İncil, Matta, Markos, Luka ve Yuhanna İncilleridir 31. İncillerin tarihi özellikleri 19. Kutsal Anne Kilise, bu dört İncil in tarihsel özelliklerinden, ve göğe alınacağı güne dek (Ha. İşl. 1,1) Mesih İsa nın insanlar arasında yaşarken, onların ebedi kurtuluşu için gerçekten yaptıkları ve öğrettiklerinden tereddüde düşmeksizin imanla onları aktarmış, onları kararlı bir şekilde, tam bir tutarlılıkla muhafaza etmiş ve muhafaza etmeye devam etmektedir. Gerçekten, Rab bin Göğe Yükselişi nden sonra, Havariler dinleyicilerine O nun sözlerini ve yaptıklarını aktardılar. Bu, Mesih İsa nın yaşamındaki şanlı olaylarla yetiştirilip, Gerçeğin Ruhu nun Işığı 32 ile eğitildikten sonra, hoşlarına giden 33 açık bir anlayışla yaptıkları bir iştir. Dört İncil i yazan bu kutsal yazıcılar ağızlarından çıkan sözle ya da yazıyla aktardıkları pek çok olay arasından seçmeler yaptılar, bir sentez yapmak ya da bazı şeyleri kendi kiliselerinin durumu hakkında görüş açıklamak üzere indirgediler ve ilan etme şeklini korudular; fakat her tür durumda, her zaman Mesih İsa hakkındaki en dürüst gerçeği bize söylediler 34. Yazarken amaçları, ya kendi anı ve derlemelerini ya da bu olayların görgü tanığı ve Tanrı sözünün hizmetkârı olanların tanıklıklarını bize iletmek olduğu için, bize anlatılan olayların doğru luğunu bilebiliriz (Lk 1:2 4). 20. Bu dört İncil in yanı sıra Yeni Antlaşma Kanonu, Tanrı nın bilge planına göre Mesih in Rab oluşunu tasdik eden bu olayları, Kutsal Ruh un ilhamı altında yazılmış olan Aziz Pavlus un mektuplarını ve diğer Havarisel yazıları da ihtiva eder. O nun gerçek öğretisi daha da fazla tam olarak anlatılır, Mesih in tanrısal işlerinin kurtarıcı gücü ilan edilir. Hikâye, Kilise nin başlangıcından itibaren anlatılır ve onun şanlı tamamlanışı önceden haber verilir. Çünkü Mesih İsa söz vermiş olduğu gibi, Havarileri ile birlikteydi (Mt. 28,20) ve tüm gerçeğe götürecek olan Savunucu Ruh u onlara göndermişti Yu. 16,13). IV. BÖLÜM KİLİSE NİN YAŞAMINDA KUTSAL YAZILAR 21. Kilise, Tanrısal Yazılara daima Mesih İsa nın bedenine gösterdiği saygıyı gösterir. Özellikle Kutsal Litürjide hem Tanrı Sözü nün hem de Mesih in bedeninin masasından ara vermeksizin insanlara sunduğu yaşam ekmeği olduğu için Rab bin bedenine gösterdiği hürmet gibi, hürmet gösterir. Tanrı tarafından ilham edilmiş olarak bir kez ve herkes için yapılmış olduğu yazıldığından, Tanrı nın Kendisinin sözünü değiştirmeksizin bildirdikleri ve Peygamberler ve Havarilerin sözlerinde Kutsal Ruh un sesinin yankılanmasını sağladıkları için, Kilise her zaman Kutsal Yazıları kutsal gelenekle birlikte korur ve imanın en üst kuralı olarak bu şekilde sürmesini sağlar. Bu nedenle Hristiyan inancının kendisi gibi, Kilise nin bütün vaazları, Kutsal Yazılar tarafından beslenmiş ve düzenlenmiş olmalıdır. Kutsal kitaplarda, Göklerde oturan Pederimiz, çocuklarıyla büyük bir sevgi içinde buluşur ve onlarla konuşur ve Tanrı Sözü ndeki güç ve etki cf. St. Irenaeus, "Against Heretics" III, 11; 8: PG 7,885, Sagnard Edition, p cf. John 14,26; 16: John 2,22; 12:,16; cf. 14:26; 16:12 13; 7: instruction "Holy Mother Church" edited by Pontifical Consilium for Promotion of Bible Studies; A.A.S. 56 (1964) p. 715.

9 9 öyle büyüktür ki, Kilise nin arkasındaki enerjisi ve destek olarak, evlatlarının iman dayanımı, ruhun gıdası, ruhsal yaşamın saf ve son bulmayan kaynağı olarak durur. Sonuç olarak bu sözler kusursuz bir şekilde Kutsal Yazılar a uyarlanabilir " Tanrı'nın sözü diri ve etkilidir" (İb. 4,12) Bu söz, sizi ruhça geliştirecek ve kutsal kılınmış olan bütün insanlar arasında mirasa kavuşturacak güçtedir " (Ha. İşl. 20,32; 1. Sel. 2,13). 22. Tüm Hristiyan inananlar için, Kutsal Yazılar a kolaylıkla erişim olanağı sağlanmalıdır. Bu nedenle Kilise, en başından beri Eski Antlaşma nın Septuaginta olarak adlandırılan, kendisinin Yunan dilindeki çevirisini kabul etmiştir: ve daima diğer Doğu dillerine ve özellikle Vulgata olarak bilinen Latin dilindeki çevirisine saygıda özel bir yer vermiştir. Fakat Tanrı Sözü nün tüm zamanlarda ulaşılabilir olması için, Kilise kendi yetkisine dayanarak ve annelik endişesi ile kutsal kitapların özellikle orijinal metinlerinden farklı dillere uygun ve doğru çevirilerinin yapılmasının uygun olduğunu görmüştür. Bu çevirilerin, Katolik Kilissi nden ayrılmış kardeşlerle ortak çalışma sonucu gerçekleştirilme fırsatı ortaya çıktığında, bunları Kilise otoritesi onaylamalıdır, öyle ki tüm Hristiyanlar onları kullanabilsin. 23. Beden alan Söz ün gelini olan ve Kutsal Ruh tarafından eğitilen Kilise, tanrısal sözlerle evlatlarını daha da çok besleyebilmek için Kutsal Yazılar üzerinde daha da derin bir anlayış kazanmak üzere çalışmayı ister. Bu nedenle Doğu ve Batı Kilise Babaları ve Kutsal Litürji üzerine çalışmaları da teşvik etmektedir. Katolik tefsirciler ve kutsal teoloji üzerine çalışan diğer öğrenciler birlikte özenle çalışıp uygun anlamları kullanırken, ilahi yazıların keşfi ve teşhiri için kilisenin kutsal öğreti görevinin dikkatli özeni altında enerjilerini tahsis etmelidir. Bu tanrısal sözün çalışanları tarafından mümkün olduğunca böyle yapılmalıdır ki, zihinlerini aydınlatmak, iradelerini güçlendirmek ve Tanrı sevgisinin ateşiyle insanların kalbini tutuşturmak için Tanrı nın halkına Kutsal Yazıların gıdası etkili bir biçimde temin edilebilsin. 35 Bu Kutsal Sinod, Kilise nin evlatlarını ve Kutsal Kitap uzmanlarını çok iyi bir şekilde başladıkları bu işle gayretli bir yenilenme ile Kilise nin bu ruhunu enerjiyle sürdürmeleri için yüreklendirir Kutsal Teoloji, Tanrı nın yazılı sözünde ilksel ve ebedi temel olan kutsal gelenek ile birlikte bekler. Mesih İsa nın gizeminde toplanmış bulunan tüm gerçekler, imanın ışığında irdelendiğinde teoloji bu söz tarafından en güçlü şekilde sağlamlaştırılmış ve sürekli olarak yenilenmesi temin edilmiş olur. Kutsal Yazılar Tanrı Sözü nü barındırdığı için ve gerçekten ilham edilmiş oldukları için, Tanrı Sözü dürler; ve böylelikle Kutsal Sayfalar üzerine çalışmak sanki Kutsal Teolojinin ruhudur. 37 Kutsal Yazılar daki Söz ile Söz e dair görevler, örneğin çobansal vaazlar, kateşezler, ve tüm Hristiyanca eğitimler -ki litürjik vaaz bunların başında gelmektedir-en sağlıklı şekilde beslenir, ve en kutsal yolla güzelleşir. 25. Bu nedenle, özellikle Mesih İsa nın rahipleri, diyakonlar ve Söz ün Görevinde yasal olarak aktif olan Kateşistler, gayretli kutsal okumalar ve dikkatli çalışmalarla Kutsal Yazılar a sımsıkı tutunmalıdır. Özellikle Kutsal Litürjide Kutsal Söz e imanla adanarak tanrısal sözün cömert zenginliğinin paylaşılması gerektiğinden, bu çalışmaları yapmakla, Tanrı Sözü nün görevlilerinden hiç biri Tanrı Sözü nü içine kabul ederek dinlemeyip de onu dıştan boş sözle vazedenlerden 38 olmaz. Bu Kutsal Sinod, ciddiyetle ve özellikle Hristiyan inananları ve özellikle din adamlarını, Mesih İsa yı kusursuzca tanımak olan Kutsal Yazıları sık sık okumaya çağırmaktadır (Flp. 3,8). 35 Pius XII, encyclical "Divino Afflante Spiritu:" EB 551, 553, 567. Pontifical Biblical Commission, Instruction on Proper Teaching of Sacred Scripture in Seminaries and Religious Colleges, May 13, 1950: A.A.S. 42 (1950) pp Pius XII, ibid: EB Leo XIII, encyclical "Providentissmus Deus:" EB 114; Benedict XV, encyclical "Spiritus Paraclitus:" EB St. Augustine Sermons, 179,1: PL 38,966

10 10 Kutsal Yazıları bilmemek, Mesih İsa yı bilmemek demektir. 39 Bu nedenle, gerek Kutsal Litürji de zenginlikle bulunan söz ile ya da ibadet sırasındaki okumalar aracılığıyla ya da bu amaca uyun eğitimler sayesinde, veya günümüzde her yere yayılmış olması nedeniyle övgüye değer olan kilise çobanlarının aktif desteği ve onayı sayesinde, diğer yardımlar yoluyla inananlar memnuniyetle kutsal metinlerin kendisiyle bir temas içine girmelidir. Ve lütfen, Kutsal Yazıları okurken buna duanın da eşlik etmesi gerektiğini hatırlayın, çünkü böylece Tanrı ve insan birlikte konuşmuş olurlar, çünkü Dua ettiğimizde O na konuşuruz; ve Tanrısal Sözü okurken onu dinleriz. 40 Kutsal Kitapların, özellikle Yeni Antlaşma nın ve yukarıdaki tüm İncillerin doğru kullanımının gerektiği gibi öğretilmesini, kendilerine emanet edilmiş inananlara vermek Havarisel öğretiye sahip olan 41 Episkoposlara devredilmiştir. Bu, gerekli ve gerçekten yeterli açıklamaları ile desteklenen Kutsal Metinlerin tercümesi yoluyla yapılabilir. Böylece Kilise nin evlatları, Kutsal Yazılarla güvenli ve yararlı bir diyalog içine girebilirler ve onların ruhu içlerine nüfuz edebilir. Üstelik Kutsal Yazılar, uygun dipnotlar ve onların durumuna uygun düzenlemelerle Hristiyan olmayanların kullanımı için de hazırlanmalıdır. Hem ruhların çobanları, hem de Hristiyanlar, genel olarak akıllıca bu ya da şu şekilde nüfuz etme yollarını görmelidir. 26. Kutsal Kitapların okunması ve üzerinde çalışılması yoluyla, Tanrı sözü daha hızlı yayılır ve yüceltilir (2. Sel. 3, 1) ve Kilise ye emanet edilmiş olan vahiyin hazinesi insanların kalbini daha da çok doldurur. Efkaristiya gizeminin daha sık kutlanmasıyla Kilise yaşamının sağlamlaşması gibi, Ebediyen kalan Tanrı sözüne hürmetin artmasıyla, Ruh un yaşamı için yeni bir canlılık ümit ediyoruz (Yşa. 40,8;,1 Pt. 1,23 25). 39 St. Jerome, Commentary on Isaiah, Prol.: PL 24,17. cf. Benedict XV, encyclical "Spiritus Paraclitus:" EB ; Pius XII, encyclical "Divino Afflante Spiritu:" EB St. Ambrose, On the Duties of Ministers I, 20,88: PL l6, St. Irenaeus, "Against Heretics" IV, 32,1: PG 7, 1071; (Same as 49,2) Harvey, 2, p. 255.

Arkadaşınız UNITE OGRENCI RAPORLARI VE YANIT KAĞITLARI. ICI P.K. 33 Bakırköy / İstanbul

Arkadaşınız UNITE OGRENCI RAPORLARI VE YANIT KAĞITLARI. ICI P.K. 33 Bakırköy / İstanbul 115 Yardımsever Arkadaşınız UNITE OGRENCI RAPORLARI VE YANIT KAĞITLARI Yerel ICI Bürosu Adresi: ICI P.K. 33 Bakırköy / İstanbul 116 ÖĞRENCİ RAPORU HAKKINDA TALİMATLAR Her üniteyi çalıştıktan sonra o ünitenin

Detaylı

[Kurban Duaları] (ondalık-sunu-sadaka üzerine)

[Kurban Duaları] (ondalık-sunu-sadaka üzerine) [Kurban Duaları] (ondalık-sunu-sadaka üzerine) ONDALIK-SUNU-SADAKA Kurbanlarımızı şükran ve dua ile sunarız. Bu kurbanları dua ve tapınmanın bir parçası olarak, övgü ve şükran sunusu olarak Tanrı ya sunarız.

Detaylı

Ondalık ve Oruç Adakları

Ondalık ve Oruç Adakları Ondalık ve Oruç Adakları 01135_186_Tithing.indd 1 Bütün ondalıklarınızı ambara getirin. Beni bununla sınayın diyor Her Şeye Egemen Rab. Göreceksiniz ki, göklerin kapaklarını size açacağım, üzerinize dolup

Detaylı

Tövbe ve Af Dileme-4

Tövbe ve Af Dileme-4 Tövbe ve Af Dileme-4 Kutsalsın, Kutsalsın, Kutsalsın ey güçlü Rab Tanrı; Yer ve gök Sana verilen hamtlarla doludur. Rabbin adına gelen ve tekrar gelecek olana en yücelerde hamtlar olsun. Baba ya, Oğul

Detaylı

Hazırlık Dönemi (Advent) Nedir?

Hazırlık Dönemi (Advent) Nedir? Hazırlık Dönemi (Advent) Üzerine-2012 (Kutlu Doğuşa (Noel) Girerken) Baba, Oğul, Kutsal Ruh un Krallığı şimdi ve daima kutsaldır. Her sene Kutlu Doğuşa girerken benzer hazırlıklar ve heyecan ile dolarız.

Detaylı

Katolik Kilisesi Ayini, İsa Mesih in son yemeği üzerine kuruludur. Kutsal Ekmek ve Şarabın cemaat üyeleri tarafından paylaşıldığı bu törene

Katolik Kilisesi Ayini, İsa Mesih in son yemeği üzerine kuruludur. Kutsal Ekmek ve Şarabın cemaat üyeleri tarafından paylaşıldığı bu törene KUTSAL AYİN Katolik Kilisesi Ayini, İsa Mesih in son yemeği üzerine kuruludur. Kutsal Ekmek ve Şarabın cemaat üyeleri tarafından paylaşıldığı bu törene Efkaristiya ayini de denir. Efkarista Şükran demektir.

Detaylı

SAHİP OLDUKLARIMIZI KORUMANIN 4 RUHSAL ADIMI

SAHİP OLDUKLARIMIZI KORUMANIN 4 RUHSAL ADIMI 1 KORUMANIN 4 RUHSAL Çoğu insan nasıl dua edeceğini bilemez. Bu yüzden size yardımcı olabilecek örnek bir dua metni hazırladım. Bu duayı sesli olarak okuyabilir ya da içinizden geldiği gibi dua edebilirsiniz.

Detaylı

Yeşaya Geleceği Görüyor

Yeşaya Geleceği Görüyor Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Yeşaya Geleceği Görüyor Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Jonathan Hay Uyarlayan: Mary-Anne S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010

Detaylı

...Bir kitap,bir mesaj!

...Bir kitap,bir mesaj! ...Bir kitap,bir mesaj! Bu dünyada ne yapıyorum sorusuna yanıt veren bir kitap Tüm soru ve şüphelerınize yanıt verebilecek bir kitap. Bu kitap sizin doğal olarak Tanrı dan ayrı olduğunuzu anlatacak, ancak

Detaylı

Ruhsal Savaş Duaları Tanrı nın Sağladığı Silahlar ve İman Kalkanı (Efesliler 6:10 Rab'de, O'nun üstün gücüyle güçlenin.)

Ruhsal Savaş Duaları Tanrı nın Sağladığı Silahlar ve İman Kalkanı (Efesliler 6:10 Rab'de, O'nun üstün gücüyle güçlenin.) İşaya 40:31 RAB'be umut bağlayanlarsa taze güce kavuşur, Kanat açıp yükselirler kartallar gibi. Koşar ama zayıf düşmez, Yürür ama yorulmazlar. Göklerdeki Babamız, Mesih te sergilediğin üstün güce göre,

Detaylı

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya VAHYE DAYALI DİNLER YAHUDİLİK Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya nispetle verilmiştir. Yahudiler

Detaylı

Agape Kutsal Kitap - God's Love Letter Scriptures

Agape Kutsal Kitap - God's Love Letter Scriptures Agape Kutsal Kitap - God's Love Letter Scriptures Yuhanna 15:9 Baba'nın beni sevdiği gibi, ben de sizi sevdim. Benim sevgimde kalın. Yesaya 43:1 Ey Yakup soyu, seni yaratan, Ey İsrail, sana biçim veren

Detaylı

Bu Ders Şunları Yapmanıza Yardımcı Olacaktır

Bu Ders Şunları Yapmanıza Yardımcı Olacaktır 76 Ders 8 Kilise Üzerinde "Kilise" yazan birçok bina vardır. Bunlara güzel binalar ve katedraller, alçakgönüllü misyon binaları ve sade barakalar da dahildir. Kuleleri, haçları ve çanları vardır, bunlar

Detaylı

İSA MESİH İN SON ZAMAN AZİZLER KİLİSESİ

İSA MESİH İN SON ZAMAN AZİZLER KİLİSESİ 1 İSA MESİH İN SON ZAMAN AZİZLER KİLİSESİ 180 inci Yarı-Yıllık Genel Konferansı Pazar Sabahı Toplantısı (3 Ekim 2010) Kutsal Ruh ve Vahiy Yaşlı Jay E. Jensen Yetmişler Başkanlığı Kutsal Ruh, Baba ve Oğul

Detaylı

DIGNITATIS HUMANAE 7 ARALIK 1965

DIGNITATIS HUMANAE 7 ARALIK 1965 1 EPİSKOPOS PAVLUS TANRI'NIN HİZMETKÂRLARININ HİZMETKÂRI KUTSAL KONSİL'İN PEDERLERİ İLE BİRLİKTE EBEDİ HATIRASINA DİNSEL KONULARDA SOSYAL VE SİVİL ÖZGÜRLÜK İÇİN KİŞİLERİN VE CEMAATLERİN HAKLARINA DAİR

Detaylı

YILI ERMENİ OKULLARI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

YILI ERMENİ OKULLARI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE ÖĞRENME ALANI: İNANÇ 1. ÜNİTE: KUTSAL KİTAP VE HAVARİLER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. İlk Ders Genelgesi 1. Kutsal

Detaylı

Bil g elik Sözü 01137_186_WordOfWisdom.indd 1 6/28/12 2:00 PM

Bil g elik Sözü 01137_186_WordOfWisdom.indd 1 6/28/12 2:00 PM Bil g elik Sözü Fiziksel durumumuz bizi ruhsal yönden etkilediği için, Cennetteki Babamız bize fiziksel ve ruhsal sağlığımızı geliştirmemiz için tasarlanmış emirler verir. İsa Mesih in sevindirici haberinin

Detaylı

OPTATAM TOTIUS 28 EKİM, 1965

OPTATAM TOTIUS 28 EKİM, 1965 EPİSKOPOS PAVLUS TANRI'NIN HİZMETKÂRLARININ HİZMETKÂRI KUTSAL KONSİL'İN PEDERLERİ İLE BİRLİKTE EBEDİ HATIRASINA RUHBANLIK EĞİTİMİ HAKKINDA OPTATAM TOTIUS 28 EKİM, 1965 Mesih in ruhu ile canlanmış olan

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Akıllı Kral Süleyman

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Akıllı Kral Süleyman Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Akıllı Kral Süleyman Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Uyarlayan: Ruth Klassen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible for

Detaylı

Ruh ve Söz 1. DERS SEBT GÜNÜ. *31 Aralık 6 Ocak. KONUYLA İLGILI METINLER: 2Pe. 1:19 21, 1Ko. 2:9 13, Mez. 119:160, Yu. 17:17.

Ruh ve Söz 1. DERS SEBT GÜNÜ. *31 Aralık 6 Ocak. KONUYLA İLGILI METINLER: 2Pe. 1:19 21, 1Ko. 2:9 13, Mez. 119:160, Yu. 17:17. 1. DERS *31 Aralık 6 Ocak Ruh ve Söz SEBT GÜNÜ KONUYLA İLGILI METINLER: 2Pe. 1:19 21, 1Ko. 2:9 13, Mez. 119:160, Yu. 17:17. HATIRLAMA METNI: Kutsal Yazılar ın tümü Tanrı esinlemesidir ve öğretmek, azarlamak,

Detaylı

Eğer bir tane bile [iyi iş] gösterebilseydik, tek bir günahımızı bile hatırlaması Tanrı nın o işi reddetmesi için yeterliydi. Eğer Kurtarıcımızın acı

Eğer bir tane bile [iyi iş] gösterebilseydik, tek bir günahımızı bile hatırlaması Tanrı nın o işi reddetmesi için yeterliydi. Eğer Kurtarıcımızın acı Kutsal Olmak - 3. Belçika İnanç Açıklaması 24 Kutsal Ruh un Tanrı Sözü ile birlikte çalışmasıyla doğan gerçek imanın insana yeniden doğuş verdiğine ve yeni bir yaşam sürmek üzere onu yeni bir insan yaparak

Detaylı

Yine onlar, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler; ahiret gününe de kesin olarak inanırlar. Bakara suresi, 4. ayet.

Yine onlar, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler; ahiret gününe de kesin olarak inanırlar. Bakara suresi, 4. ayet. BULUŞ YOLUYLA ÖĞRENME ETKİNLİK Ders: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Sınıf: 9.Sınıf Ünite: İslam da İman Esasları Konu: Kitaplara İman Etkinliğin adı: İlahi Mesaj Süre: 40 dak + 40 dak Yine onlar, sana indirilene

Detaylı

Tanrı yı Tanıyor musunuz?

Tanrı yı Tanıyor musunuz? 10 Tanrı yı Tanıyor musunuz? İsa Mesih sonsuz yaşamı şöyle tanımladı: Sonsuz yaşam, tek gerçek Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih i tanımalarıdır. (Yu. 17:3). Tanrı yı tanıyorum diyebilmek için Tanrı

Detaylı

Sevgili Kardeşlerim, Rabbimiz sizlere barış bağışlasın. Bu barışın daima sizlerle birlikte olması için dua ediyorum. Bir episkoposun görevi, yalnız

Sevgili Kardeşlerim, Rabbimiz sizlere barış bağışlasın. Bu barışın daima sizlerle birlikte olması için dua ediyorum. Bir episkoposun görevi, yalnız Mons. Luigi Padovese nin Anadolu da Yaşayan Hıristiyanlara Mektubu 2007-2008 Sevgili Kardeşlerim, Rabbimiz sizlere barış bağışlasın. Bu barışın daima sizlerle birlikte olması için dua ediyorum. Bir episkoposun

Detaylı

HY1210 DUA ETTİĞİNİZDE ÖĞRENCİ ÜNİTE RAPORU VE YANIT KAĞITLARI. İsteme Adresi: ICI P.K. 33 Bakırköy / İstanbul

HY1210 DUA ETTİĞİNİZDE ÖĞRENCİ ÜNİTE RAPORU VE YANIT KAĞITLARI. İsteme Adresi: ICI P.K. 33 Bakırköy / İstanbul HY1210 DUA ETTİĞİNİZDE ÖĞRENCİ ÜNİTE RAPORU VE YANIT KAĞITLARI İsteme Adresi: ICI P.K. 33 Bakırköy / İstanbul Ünite 1 İçin Öğrenci Raporu 129 ÖĞRENCİ RAPORU TALİMATLARI Her üniteyi çalışmayı bitirdikten

Detaylı

Rab le Yürüyorum. Bu bölümde Eski Antlaşma kullanılmaktadır!

Rab le Yürüyorum. Bu bölümde Eski Antlaşma kullanılmaktadır! z 5 Rab le Yürüyorum? Ne! Tanrı, güzel! Allah günahlarını bağışlamış, cennete gideceğini garanti vermiş. Artık ne namaz kılarsın ne de oruç tutarsın! Allah senden ne bekliyor artık? İnancınızı paylaştığınız

Detaylı

APOSTOLICAM ACTUOSITATEM 18 KASIM 1965

APOSTOLICAM ACTUOSITATEM 18 KASIM 1965 1.EPİSKOPOS PAVLUS TANRI'NIN HİZMETKÂRLARININ HİZMETKÂRI KUTSAL KONSİL'İN PEDERLERİ İLE BİRLİKTE EBEDİ HATIRASINA LAİKLERİN HAVARİSELLİĞİ HAKKINDA KARARNAME APOSTOLICAM ACTUOSITATEM 18 KASIM 1965 GİRİŞ

Detaylı

DERS 3 BABANIZ SİZİNLE KONUŞUYOR

DERS 3 BABANIZ SİZİNLE KONUŞUYOR DERS 3 BABANIZ SİZİNLE KONUŞUYOR Bir koyun ne zaman otlakta otlayacağını, ne zaman ağıla döneceğini nasıl bilir? Bir yabancının peşinden gitmesi nasıl engellenir? Çoban, koyuna küçük bir kuzuyken de baktığı

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Aldatıcı Yakup

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Aldatıcı Yakup Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Aldatıcı Yakup Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: M. Maillot ve Lazarus Uyarlayan: M. Kerr ve Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Aldatıcı Yakup

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Aldatıcı Yakup Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Aldatıcı Yakup Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: M. Maillot ve Lazarus Uyarlayan: M. Kerr ve Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org

Detaylı

BİZ, MELEKLER - DRUNVALO

BİZ, MELEKLER - DRUNVALO BİZ, MELEKLER - DRUNVALO http://www.kosulsuz-sevgi.com/ruhu-yukselten-yazilar/biz-melekler-drunvalo-2/ Drunvalo Melchizedek En azından, Sümer de 6000 yıl önce uygarlık başladığından beri, melekler insan

Detaylı

Çocuklar için barış takvimi. Turkish

Çocuklar için barış takvimi. Turkish Çocuklar için barış takvimi 2015 Turkish Ocak İsa, Kutsal ve Tanrı nın Oğlu «Korkma Meryem» dedi, «sen Tanrı nın lütfuna eriştin. Bak, gebe kalıp bir oğul doğuracaksın, adını İsa koyacaksın. O büyük olacak,

Detaylı

Rut: Bir Aşk Hikayesi

Rut: Bir Aşk Hikayesi Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Rut: Bir Aşk Hikayesi Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Uyarlayan: Lyn Doerksen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. İlk Kilisenin Doğuşu

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. İlk Kilisenin Doğuşu Çocuklar için Kutsal Kitap sunar İlk Kilisenin Doğuşu Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Uyarlayan: Ruth Klassen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible

Detaylı

Tanrı İbrahim in Sevgisini Deniyor

Tanrı İbrahim in Sevgisini Deniyor Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Tanrı İbrahim in Sevgisini Deniyor Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Byron Unger ve Lazarus Uyarlayan: M. Maillot ve Tammy S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for

Detaylı

KUTSAL AYİN HAKKINDA YASA SACROSANCTUM CONCILIUM PAPA VI. PAVLUS TARAFINDAN CİDDİYETLE YÜRÜRLÜĞE KONULMUŞTUR 4 ARALIK 1963

KUTSAL AYİN HAKKINDA YASA SACROSANCTUM CONCILIUM PAPA VI. PAVLUS TARAFINDAN CİDDİYETLE YÜRÜRLÜĞE KONULMUŞTUR 4 ARALIK 1963 KUTSAL AYİN HAKKINDA YASA SACROSANCTUM CONCILIUM PAPA VI. PAVLUS TARAFINDAN CİDDİYETLE YÜRÜRLÜĞE KONULMUŞTUR 4 ARALIK 1963 GİRİŞ 1. Bu kutsal Konsil, birkaç amacı göz önünde bulundurmaktadır: İmanlı Hristiyan

Detaylı

PEYGAMBERLERE VE İLAHİ KİTAPLARA İNANÇ 7. 10. Ey Resûl! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan O nun elçiliğini yapmamış olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Doğrusu Allah, kâfirler

Detaylı

MESELLER Üzerine Bir İnceleme

MESELLER Üzerine Bir İnceleme MESELLER Üzerine Bir İnceleme - Kral Süleyman ın özdeyişlerinin mesajı - 22-) Tanrı korkusu nedir? Kelam Çalışması / Vaaz Kutsal Kitap Tanrı korkusu sayesinde Tanrı nın gözünde beğenilir olacağımızı söylüyorsa,

Detaylı

*19 25 Kasım. HATIRLAMA METNI: Aslında bu benim kurtuluşum olacak. Çünkü tanrısız bir adam O nun karşısına çıkamaz (Eyüp 13:16).

*19 25 Kasım. HATIRLAMA METNI: Aslında bu benim kurtuluşum olacak. Çünkü tanrısız bir adam O nun karşısına çıkamaz (Eyüp 13:16). 9. Ders *19 25 Kasım Umudun Haberleri Sebt Günü KONUYLA İLGILI METINLER: Özd. 17:28, Eyü. 13:1 15, Yak. 2:20 22, 1Ko. 15:11 20, 1Pe. 1:18 20, Yar. 22:8. HATIRLAMA METNI: Aslında bu benim kurtuluşum olacak.

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Kral Davut (Bölüm 2)

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Kral Davut (Bölüm 2) Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Kral Davut (Bölüm 2) Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Uyarlayan: Ruth Klassen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible for

Detaylı

Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi ve Söz Tanrı'ydı.

Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi ve Söz Tanrı'ydı. Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi ve Söz Tanrı'ydı. Yuhanna 1:1 Yaşam O ndaydı ve yaşam insanların ışığıydı. Yuhanna 1:4 1 İsa şöyle dedi: Ben dünyanın ışığıyım. Benim ardımdan gelen, asla

Detaylı

Sizdeki ümidin nedenini soranlara yanıt vermeye her zaman hazır olun (1Pt 3,15)

Sizdeki ümidin nedenini soranlara yanıt vermeye her zaman hazır olun (1Pt 3,15) Sizdeki ümidin nedenini soranlara yanıt vermeye her zaman hazır olun (1Pt 3,15) Sevgili Kardeşlerim, Geçtiğimiz yıl, yılık pastörel mektubumda sizlere şu konuyu vererek üzerinde yoğunlaşmanızı tavsiye

Detaylı

YUHANNA'NIN BİRİNCİ MEKTUBU

YUHANNA'NIN BİRİNCİ MEKTUBU 1 YUHANNA'NIN BİRİNCİ MEKTUBU GİRİŞ Genel Bakış: Yuhanna, bu mektupta İsa Mesih'le ilgili kişisel deneyimlerini vurguluyor1. Elimizdeki kanıtlara göre mektup önceleri Asya İli'ndeki (bugünkü Ege Bölgesi)

Detaylı

DERS 12 TANRI'YLA OLAN İLİŞKİMİZ

DERS 12 TANRI'YLA OLAN İLİŞKİMİZ 118 DERS 12 TANRI'YLA OLAN İLİŞKİMİZ Hıristiyan İnanlılar olarak en büyük sorumluluğumuzun Tanrı'yı sevmek olduğunu öğrendik. Ders ll'de etüt ettiğimiz gibi, O'nun buyruklarını yerine getirmemizin nedeni,

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Pavlus un. Seyahatleri

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Pavlus un. Seyahatleri Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Pavlus un Şaşõrtan Seyahatleri Yazarõ: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Uyarlayan: Ruth Klassen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org

Detaylı

Doğru Öğreti Öğretmek

Doğru Öğreti Öğretmek Birinci Başkanlık Mesajı, Nisan 2009 Doğru Öğreti Öğretmek Başkan Henry B. Eyring Birinci Başkanlık Birinci Danışmanı Işık ve karanlık arasında, iyi ve kötü arasında dünya yaratılmadan önce başlayan bir

Detaylı

İSA MESİH İN SON ZAMAN AZİZLER KİLİSESİ

İSA MESİH İN SON ZAMAN AZİZLER KİLİSESİ İSA MESİH İN SON ZAMAN AZİZLER KİLİSESİ 180 inci Yarı-Yıllık Genel Konferansı Pazar Sabahı Toplantısı (3 Ekim 2010) 1 İki Haberleşme Hattı Yaşlı Dallin H. Oaks Oniki Havariler Kurulu Hem kişisel hattı

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Büyük Öğretmen İsa

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Büyük Öğretmen İsa Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Büyük Öğretmen İsa Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Byron Unger ve Lazarus Uyarlayan: E. Frischbutter ve Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Büyük Öğretmen İsa

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Büyük Öğretmen İsa Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Büyük Öğretmen İsa Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Byron Unger ve Lazarus Uyarlayan: E. Frischbutter ve Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children

Detaylı

Ve biz bilinen ve Tanrı bizim için sahip olduğu sevgi iman ettik. (1. Yuhanna 4:16)

Ve biz bilinen ve Tanrı bizim için sahip olduğu sevgi iman ettik. (1. Yuhanna 4:16) Tanrı'nın Krallığı SEVGİ Krallığı Tanrı'nın varlığını ve güç yürümek için, O, size karşı değil, anlamak gerekir. Allah'ın sevdiği bir çocuk vardır. Bu bir kaza değildir. Allah, sizin için bir plan ve bir

Detaylı

İsa Mesih elçilerini seçiyor

İsa Mesih elçilerini seçiyor İsa Mesih elçilerini seçiyor BU ÇAĞIRIDA ÖNEM TAŞIYAN İLKELER A. Giriş Markos 3:13-18: İsa dağa çıkarak istediği kişileri yanın çağırdı. Onlarda yanın gittiler. İsa bunlardan oniki kişiyi yanında bulundurmak,

Detaylı

11?! Maddi Varlığım Hizmetinde Olsun, Rabbim!

11?! Maddi Varlığım Hizmetinde Olsun, Rabbim! 11? Bir! Bu Maddi Varlığım Hizmetinde Olsun, Rabbim! banka müdürü, bankaya yatırılan paraları keyfine göre harcayabilir mi? Ya da birisi kendi malını size emanet olarak verirse, verilen o malı kendiniz

Detaylı

Ders 1 İSA MESİH HAKKINDA ESAS GERÇEKLER

Ders 1 İSA MESİH HAKKINDA ESAS GERÇEKLER Ders 1 İSA MESİH HAKKINDA ESAS GERÇEKLER Size bir soru sorabilir miyim? Sizce İsa Mesih kimdir? Bazı insanlar, "İsa büyük bir öğretmendi" derler. Diğerleri, O bir peygamberdi, bir filozoftu, Batılı bir

Detaylı

KUTSAL OLMAK KAPANIŞ KONUŞMASI

KUTSAL OLMAK KAPANIŞ KONUŞMASI KUTSAL OLMAK KAPANIŞ KONUŞMASI Kutsal Kitap insanın bu dünya ile olumlu bir şekilde ilgilenmesini, insanın yapıcı bir biçimde bu dünya ile meşgul olmasını ve iyi bir amaç için (Tanrı nın görkemi ve insanın

Detaylı

İNCİL (SEVİNÇ GETİRİCİ HABER) İNCİL İN YUNANCA ASLINDAN ÇAĞDA TÜRKÇE YE ÇEVİRİSİ

İNCİL (SEVİNÇ GETİRİCİ HABER) İNCİL İN YUNANCA ASLINDAN ÇAĞDA TÜRKÇE YE ÇEVİRİSİ İNCİL (SEVİNÇ GETİRİCİ HABER) İNCİL İN YUNANCA ASLINDAN ÇAĞDA TÜRKÇE YE ÇEVİRİSİ Tüm hakları saklıdır. Telif hakkı sahiplerinin yazılı izni olmaksızın kitap herhangi bir yolla çoğaltılıp yayımlanamaz,

Detaylı

MESELLER Üzerine Bir İnceleme. - Kral Süleyman ın özdeyişlerinin mesajı -

MESELLER Üzerine Bir İnceleme. - Kral Süleyman ın özdeyişlerinin mesajı - MESELLER Üzerine Bir İnceleme - Kral Süleyman ın özdeyişlerinin mesajı - 23-) Bilgelik Kelam Çalışması / Vaaz Bilgelik: Olayları veya durumları, sebepleri ve sonuçları ile önceden öngörebilmek; buna göre

Detaylı

Kutsal Ruh ve. Kutsal Bir Yaşam Sürmek 6. DERS SEBT GÜNÜ. *4 10 Şubat

Kutsal Ruh ve. Kutsal Bir Yaşam Sürmek 6. DERS SEBT GÜNÜ. *4 10 Şubat 6. DERS *4 10 Şubat Kutsal Ruh ve Kutsal Bir Yaşam Sürmek SEBT GÜNÜ KONUYLA İLGILI METINLER: 1Pe. 1:14 16; Yşa. 6:3; İbr. 12:14; 1Ko. 6:11; 1Ti. 1:8; Mez. 15:1, 2. HATIRLAMA METNI: Esenlik kaynağı olan

Detaylı

Söz Filmi İnceleme Rehberi

Söz Filmi İnceleme Rehberi Söz Filmi İnceleme Rehberi Aşağıdaki İnceleme Rehberi, DVD nin özel kitapçığındaki DVD bölümlerin ayetleri ve başlıklarına göre hazırlanmıştır. Bölüm: 1 Ayetler: 1:1-27 Tanrısal Söz o İsa nın ilk öğrencilerinden

Detaylı

16: Yahudilik 2.3. Hristiyanlık

16: Yahudilik 2.3. Hristiyanlık 16:17 2.2. Yahudilik 2.3. Hristiyanlık KA ZA NI MI MIZ 16:17 3. Günümüzde yaşayan dinleri temel özellikleriyle tanır. (Yahudilik ve Hristiyanlık) 16:17 1. Din Niçin Evrensel Bir Gerçekliktir? 2. Günümüzde

Detaylı

INTER MIRIFICA PAPA VI. PAVLUS HAZRETLERİ TARAFINDAN 4 ARALIK 1963

INTER MIRIFICA PAPA VI. PAVLUS HAZRETLERİ TARAFINDAN 4 ARALIK 1963 1 EPİSKOPOS PAVLUS TANRI'NIN HİZMETKÂRLARININ HİZMETKÂRI KUTSAL KONSİL'İN PEDERLERİ İLE BİRLİKTE EBEDİ HATIRASINA SOSYAL İLETİŞİM ARAÇLARI HAKKINDA KARARNAME INTER MIRIFICA PAPA VI. PAVLUS HAZRETLERİ TARAFINDAN

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Irmaktan Gelen Prens

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Irmaktan Gelen Prens Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Irmaktan Gelen Prens Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: M. Maillot ve Lazarus Uyarlayan: M. Maillot ve Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org

Detaylı

YAHUDA 1 2 YAHUDA 7. 1 İsa Mesih'in kulu, Yakup'un kardeşi ben Yahuda'dan, 1:1 Mat.13:55; Mar.6:3 1:5 Çık.12:51; Say.14: :7 Yar.

YAHUDA 1 2 YAHUDA 7. 1 İsa Mesih'in kulu, Yakup'un kardeşi ben Yahuda'dan, 1:1 Mat.13:55; Mar.6:3 1:5 Çık.12:51; Say.14: :7 Yar. 1 YAHUDA'NIN MEKTUBU GİRİŞ Genel Bakış: Bu mektup oldukça kısadır, kime ve ne zaman yazıldığı açıkça belirtilmez. Kendini Yakup'un kardeşi diye tanıtan yazarın İsa'ya ihanet eden Yahuda İskariot'la ilgisi

Detaylı

Gidyon un Küçük Ordusu

Gidyon un Küçük Ordusu Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Gidyon un Küçük Ordusu Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Uyarlayan: Ruth Klassen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible

Detaylı

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016 EN GÜZEL İSİMLER O NUNDUR Aziz Müminler! Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah tır. Güzel isimler O nundur.

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Irmaktan Gelen Prens

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Irmaktan Gelen Prens Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Irmaktan Gelen Prens Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: M. Maillot ve Lazarus Uyarlayan: M. Maillot ve Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y. Lisans Tarih - Ortaçağ Celal Bayar Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y. Lisans Tarih - Ortaçağ Celal Bayar Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Zafer Duygu 2. Doğum Tarihi : 11.08.1976 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y.

Detaylı

Kimi zaman Kutsal Ruh un sadece kişisel seviyede ve imanlı bireylerin. Kilise. Kutsal Ruh ve 9. DERS SEBT GÜNÜ. *25 Şubat 3 Mart

Kimi zaman Kutsal Ruh un sadece kişisel seviyede ve imanlı bireylerin. Kilise. Kutsal Ruh ve 9. DERS SEBT GÜNÜ. *25 Şubat 3 Mart 9. DERS *25 Şubat 3 Mart Kutsal Ruh ve Kilise SEBT GÜNÜ KONUYLA İLGILI METINLER: Ef. 1:22, 23; 1Ko. 12:13; Rom. 6:3 7; Elç. 17:11; Ef. 4:5, 6; Elç. 2:4 11. HATIRLAMA METNI: Ruh un birliğini esenlik bağıyla

Detaylı

ÖLÜLERİ ANMA GÜNÜ. 2 Kasım GİRİŞ İLAHİSİ

ÖLÜLERİ ANMA GÜNÜ. 2 Kasım GİRİŞ İLAHİSİ ÖLÜLERİ ANMA GÜNÜ 2 Kasım I GİRİŞ İLAHİSİ Mesih İsa'nın ölüp dirildiğine inanıyoruz; aynı şekilde Allah'ın İsa'ya imanla bağlı olarak göz-lerini yaşama kapamış olanları da, O'nunla birlikte yanına alacağına

Detaylı

Tövbe ve Af Dileme-8

Tövbe ve Af Dileme-8 Tövbe ve Af Dileme-8 Kutsalsın, Kutsalsın, Kutsalsın ey güçlü Rab Tanrı; Yer ve gök Sana verilen hamtlarla doludur. Rabbin adına gelen ve tekrar gelecek olana en yücelerde hamtlar olsun. Baba ya, Oğul

Detaylı

KARARNAME AD GENTES KİLİSE NİN HAKKINDA

KARARNAME AD GENTES KİLİSE NİN HAKKINDA EPİSKOPOS PAVLUS TANRI'NIN HİZMETKÂRLARININ HİZMETKÂRI KUTSAL KONSİL'İN PEDERLERİ İLE BİRLİKTE EBEDİ HATIRASINA KARARNAME AD GENTES KİLİSE NİN MİSYON FAALİYETLERİ HAKKINDA ÖNSÖZ 1. Dünyanın uluslarına

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Eğilmeyen Adamlar

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Eğilmeyen Adamlar Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Eğilmeyen Adamlar Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Jonathan Hay Uyarlayan: Mary-Anne S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Samuel, Tanrı Çocuğu Hizmetkarı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Samuel, Tanrı Çocuğu Hizmetkarı Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Samuel, Tanrı Çocuğu Hizmetkarı Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Uyarlayan: Lyn Doerksen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org

Detaylı

Dua Dua, insan ile Allah arasında iletişim kurma yollarından biridir. İnsan, dua ederken Allah ın kendisini işittiğinin bilincindedir. İnsan dua ile dileklerini aracısız olarak Allah a iletmekte ondan

Detaylı

Son Bir Söz. Bu kitabı size bu bilgileri sağlamak için yazdılar. Bu kitabın şu temel gerçekler üzerine yazılmış olduğunu göreceksiniz:

Son Bir Söz. Bu kitabı size bu bilgileri sağlamak için yazdılar. Bu kitabın şu temel gerçekler üzerine yazılmış olduğunu göreceksiniz: Son Bir Söz Bu özel bir kitaptır, çünkü sizinle ilgilenen insanlar tarafından yazılmıştır. Bu kişiler, dünyadaki hemen hemen herkesi rahatsız eden soru ve sorunlara iyi yanıtlar bulmuş mutlu insanlardır.

Detaylı

Tanrı dan gönderilen Adam

Tanrı dan gönderilen Adam Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Tanrı dan gönderilen Adam Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Byron Unger ve Lazarus Uyarlayan: E. Frischbutter ve Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children

Detaylı

Dinlerin Buluşma Noktası. Antakya

Dinlerin Buluşma Noktası. Antakya 80 Dinlerin Buluşma Noktası Antakya 81 82 Bu ay sizlere Anadolu nun en güzel yerlerinden biri olan Antakya yı tanıtacağız. Antakya Hatay ilimizin şehir merkezi. Hristiyanlığın en eski kiliselerinden biri

Detaylı

Martin Luther in KISA İLMİHÂLİ

Martin Luther in KISA İLMİHÂLİ Martin Luther in KISA İLMİHÂLİ GDK YAYIN NO: 108 KİTAP: Luteryen İman İkrarları Işığında Temel Hristiyan İnancı KİTABIN ORİJİNAL ADI: Der Kleine Katechismus (1529), Confessio Augustana/ Augsburger Bekenntnis/

Detaylı

Mesih imanlısı kardeşlerimize karşı sorumluluklarımız var. Bu sorumlulukları özellikle birbirinizi sözünü içeren buyruklardan öğreniyoruz.

Mesih imanlısı kardeşlerimize karşı sorumluluklarımız var. Bu sorumlulukları özellikle birbirinizi sözünü içeren buyruklardan öğreniyoruz. 7 Birbirinizi Deyince Çizim: Nat Wibberley Mesih imanlısı kardeşlerimize karşı sorumluluklarımız var. Bu sorumlulukları özellikle birbirinizi sözünü içeren buyruklardan öğreniyoruz. Ancak bazı durumlarla

Detaylı

CHRISTUM CREDUNT İÇİNDE

CHRISTUM CREDUNT İÇİNDE EPISTULA APOSTOLICA BİR PAPA EMEKLİ BENEDICTUS XVI CHRISTUM CREDUNT İÇİNDE "Mesih'e iman" Açısından bu Apostolik mektup 's: Mesih için Brian Leonard Golightly Marshall'ın iddiası Roma Pontiff emekli Benedict

Detaylı

Neye İnanıyoruz? Ralph M. Riggs tarafından yazılan Neye İnanıyoruz kitabından Judy Bartel tarafından uyarlanmıştır

Neye İnanıyoruz? Ralph M. Riggs tarafından yazılan Neye İnanıyoruz kitabından Judy Bartel tarafından uyarlanmıştır Neye İnanıyoruz? Ralph M. Riggs tarafından yazılan Neye İnanıyoruz kitabından Judy Bartel tarafından uyarlanmıştır ICI Elemanlarıyla İşbirliği İçinde Hazırlanmıştır Resimler: Brenna Olsen Çeviren: Hande

Detaylı

Tanrı nın İbrahim e Vaadi

Tanrı nın İbrahim e Vaadi Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Tanrı nın İbrahim e Vaadi Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Byron Unger ve Lazarus Uyarlayan: M. Maillot ve Tammy S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Tanrı nın İbrahim e Vaadi

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Tanrı nın İbrahim e Vaadi Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Tanrı nın İbrahim e Vaadi Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Byron Unger ve Lazarus Uyarlayan: M. Maillot ve Tammy S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK HALKBİLİMİ ANABİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK HALKBİLİMİ ANABİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK HALKBİLİMİ ANABİLİM DALI UNESCO YAŞAYAN İNSAN HAZİNELERİ ULUSAL SİSTEMLERİ NİN, SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASIN YAŞATILMASINA VE GELECEK KUŞAKLARA AKTARILMASINA

Detaylı

Petrus ve Duanın Gücü

Petrus ve Duanın Gücü Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Petrus ve Duanın Gücü Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe Havari Petrus, ba kalarına sa hakkında anlatmak

Detaylı

Samuel, Tanrı Çocuğu Hizmetkarı

Samuel, Tanrı Çocuğu Hizmetkarı Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Samuel, Tanrı Çocuğu Hizmetkarı Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Uyarlayan: Lyn Doerksen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org

Detaylı

HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları

HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders Dr. İsmail BAYTAK HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları Hristiyanlarca kutsal sayılan Hz. İsa nın doğum yeri Kudüs ve dolayları, VII. yüzyıldan beri Müslümanlar ın elinde

Detaylı

MİT VE DİN İLİŞKİSİ. (Kutsal Metinlerle İlişkisi) DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1

MİT VE DİN İLİŞKİSİ. (Kutsal Metinlerle İlişkisi) DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 MİT VE DİN İLİŞKİSİ (Kutsal Metinlerle İlişkisi) DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 Mit ve Din Mitolojiler genel olarak dinsel, ruhani ve evrenin ya da halkların oluşumu gibi yaratılış veya türeyiş gibi temaları içerirler.

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Yakõşõklõ Akõlsõz Kral Yazarõ: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Uyarlayan: Lyn Doerksen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org BFC PO

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. lk Kilisenin Do u u. 60. Hikayenin 55.si.

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. lk Kilisenin Do u u. 60. Hikayenin 55.si. Çocuklar için Kutsal Kitap sunar lk Kilisenin Do u u Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe 60. Hikayenin 55.si www.m1914.org Bible for

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Yeşu Yetkiyi Alıyor

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Yeşu Yetkiyi Alıyor Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Yeşu Yetkiyi Alıyor Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Uyarlayan: Ruth Klassen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Eziyet Eden Birinden Vaaz Eden Birine

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Eziyet Eden Birinden Vaaz Eden Birine Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Eziyet Eden Birinden Vaaz Eden Birine Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Uyarlayan: Ruth Klassen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. İsa nın Mucizeleri

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. İsa nın Mucizeleri Çocuklar için Kutsal Kitap sunar İsa nın Mucizeleri Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Byron Unger ve Lazarus Uyarlayan: E. Frischbutter ve Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children

Detaylı

Rab bin Verdiği Yeni Ailemiz

Rab bin Verdiği Yeni Ailemiz 5 Rab bin Verdiği Yeni Ailemiz Çizim: Nat Wibberley Baba, anne ve kardeşlerden oluşan ailemizden destek ve sevgi bekleriz. Ayrıca aynı topraklarda yaşadığımız vatandaşlarımızdan da zaman zaman destek bekleriz.

Detaylı

Kurtuldum! 2Bundan Eminim

Kurtuldum! 2Bundan Eminim Kurtuldum! 2Bundan Eminim? Yaşar:! Bu Kurtuldum! İsa Mesih e yürekten iman ettim ve Tanrı günahlarımı bağışladı. Artık cennete gireceğimden eminim! Aydın: Saçmalama! Ahiret gününden önce kimse bunu bilemez

Detaylı

Geçen hafta gördüğümüz gibi, Pavlus, Petrus un savunduğu ve. Sadece İmanla. Aklanma 4. DERS. Sebt Günü. *Temmuz 15 21

Geçen hafta gördüğümüz gibi, Pavlus, Petrus un savunduğu ve. Sadece İmanla. Aklanma 4. DERS. Sebt Günü. *Temmuz 15 21 4. DERS *Temmuz 15 21 Sadece İmanla Aklanma Sebt Günü KONUYLA İLGILI METINLER: Gal 2:15 21; Ef 2:12; Flp 3:9; Rom 3:10 20; Yar 15:5, 6; Rom 3:8. HATIRLAMA METNI: Mesih le birlikte çarmıha gerildim. Artık

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. İsa nın Doğuşu

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. İsa nın Doğuşu Çocuklar için Kutsal Kitap sunar İsa nın Doğuşu Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: M. Maillot Uyarlayan: E. Frischbutter ve Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010

Detaylı

Tam olarak ne anlama Allah'a ve HIS sadece begotten insan oğlu İsa kalbini

Tam olarak ne anlama Allah'a ve HIS sadece begotten insan oğlu İsa kalbini DAVET -------------- Hani İsa kalbinin kapısında duruyor ve bayıltır. sen ve sesini duyarsanız, onun ruh ve Tanrı'nın Ruhu gelecek ve ruhu ile yaşamak ve bir tane onlarla olacak kalbini açar. Onlar bu

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. İsa nın Doğuşu

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. İsa nın Doğuşu Çocuklar için Kutsal Kitap sunar İsa nın Doğuşu Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: M. Maillot Uyarlayan: E. Frischbutter ve Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Ateş adamı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Ateş adamı Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Ateş adamı Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Uyarlayan: E. Frischbutter Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Detaylı

İSA MESİH'İN KİM OLDUĞU

İSA MESİH'İN KİM OLDUĞU 43 Ders 5 İsa Mesih Yeni arkadaşım, "Evet, tabii ki İsa Mesih'e inanıyorum" dedi. "İsa Mesih, büyük bir peygamberdi, Tanrı tarafından gönderilmiş bir adamdı ve bizlere izlememiz gereken birçok öğreti verdi."

Detaylı