Dünyanın İşleyişi. Ana Fikir. Oyun aracılığıyla duygu ve düşüncelerimizi ifade eder, yeni anlayışlar ediniriz.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dünyanın İşleyişi. Ana Fikir. Oyun aracılığıyla duygu ve düşüncelerimizi ifade eder, yeni anlayışlar ediniriz."

Transkript

1 fırsatlara erişmek, barış ve Aile ilişkileri kimliğimizin oluşmasına katkıda bulunur. Binaların içindeki ve çevresindeki alanlar ve tesisler, insanlarin bu binaları nasıl kullanacağını belirler. Oyun aracılığıyla duygu ve düşüncelerimizi ifade eder, yeni anlayışlar ediniriz. Dünyanın döngüleri canlıların aktivitelerini etkiler. İnsanlar ait oldukları topluluklarda çeşitli roller üstlenirler. Hayvanlar ve insanlar farklı bağlamlarda farklı şekillerde etkileşime geçerler. Ailelerin çeşitliliği Aile içindeki sorumluluklar Aileler kişiliğimizi nasıl etkiler Fiziksel alanların özellikleri ve düzenlemeleri İnsanlar farklı alanları nasıl kullanır. Diğerleriyle mekan paylaşırken sorumluluklarımız Oyun aracılığıyla iletişim kurma Günlük malzemelerin yaratıcı bir biçimde kullanımı Oyunda oyuncakların rolü Doğal döngüler(örneğin gece gündüz, hava durumu, mevsimler) Dünyanın doğal döngülerine karşı insanların aldığı aksiyonlar Dünyanın doğal döngüleriyle ilgili canlıların davranış örüntüleri Ait olduğumuz çeşitli toplumlar Bizim topluluğumuzun bir parçası olan insanların roller Topluluklar nasıl organize olur. Hayvanların insanların hayatında oynadığı çeşitli roller Belli işlevler için belli hayvanların uygun olma durumu. Hayvanların esenliği için bizim sorumluluğumuz. Dönüşümlü Düşünme Sebep sonuç Bakış Açısı Benzerlikler ve farklılıklar, aidiyet roller Kimlik Benzerlikler Farklılıklar Hayal gücü Yaratıcılık İletişim Döngüler Etkileşim Örüntü Topluluk Kurallar Etkileşim Özellikler İlişkiler Araştıran Sorgulayan Açık Görüşlü Araştıran Sorgulayan Açık Görüşlü

2 İnsanların birbirleriyle olan ilişkisi, esenlikleri üzerinde olumlu bir etki yaratabilir. Geçmişimizi anlatan eşyaların yorumlanması, insanlık tarihini anlamamıza yardımcı olur. Hikayeler dinleyicilerin ilgisini çeker ve anlam aktarımını sağlar Malzemeler belli şekillerde davranışlara ve etkileşime girerler, bu da insanların onları kullanış tarzını etkiler. Bir çok ürün tüketilmeden yada kullanılmadan önce bir değişim sürecinden geçer. Bitkiler dünyada yaşamın sürmesini sağlar ve hayatımızda bir rol üstlenirler. Nasıl ilişkiler geliştirdiğimiz İlişkilerin bizi nasıl etkilediği İlişkide roller ve davranışlar İnsanların geçmişimize ait eşyaları nasıl incelediği. Geçmişimizi anlatan eşyaların geçmişimizi anlamamızda nasıl yardımcı olur. İnsanların neden geçmişlerini anlatan eşyaları sakladığı ya da attığı Etkili bir hikayenin nasıl kurgulandığı Hikayelerin ne anlattığı Hikayelerin nasıl yaratıldığı ve paylaşıldığı Hikayelerin uyandırdığı hisler ve duygular Malzemelerin davranışı Malzemelerin değişen özellikleri Malzemelerin yeni amaçlar için kullanıma sokulması ve uygulanması Ürünlerin menşei Ürünlerin geçirdiği değişimler Ürünlerin dağıtımı İnsanların kullandıkları ürünleri nasıl seçtikleri Bitkilere bakmak Bitkilerden elde ettiğimiz ürünler Bitkilerin dünyadaki yaşama nasıl katkı sağladıkları Sebep sonuç Sebep- sonuç Bakış Açısı Arkadaşlık Denge Arkadaşlık Denge İletişim Nitelendirme İfade Davranış Tahmin İnovasyon Arkadaşlık Denge Karşılıklı bağımlılık Sistemler İletişi kuran Riskleri göze alan

3 Özelliklerimiz, becerilerimiz ve ilgi alanlarımız hakkındaki farkındalık, öğrenmemize ve gelişmemize bilgi sağlar. Evler, kültürel etkileri yerel koşulları yansıtır. Kutlamalar ve gelenekler ortak inanç ve değerleri ifadesidir. Bütün canlılar bir değişim sürecinden geçer. Topluluklar ihtiyaçlarını karşılayan ulaşım sistemleri yaratmak için çaba sarf eder. İnsanlar, doğal ortamlar ile farklı biçimlerde etkileşim içindedirler, farklı biçimlerde doğal ortamları kullanır ve bunlara değer verirler. Fiziksel, sosyal ve duygusal özellikler Kendimizle başkaları arasındaki benzerlik ve farklılıklar Kişisel beceriler ve bilgi alanları Bir evi oluşturan unsurlar Evlerin aile değerlerini nasıl yansıttığı Evlerin yerel kültürü nasıl yansıtttığı İnsanların oturdukları yerleri belirleyen koşullar İnsanların neden kutlama yaptıkları Geleneklerin ve kutlamaların özellikleri Kutlamaların ve geleneklerin sembolik anlamları İnsanların kutlamalara geleneklere ne anlam atfettikleri Büyüme örüntüleri Canlıların yaşamları boyunca nasıl değiştikleri Yaşam döngülerini etkileyebilecek etmenler Ulaşım sistemlerinin özellikleri Ulaşım araçlarını kullanırken alınan kararlar Ulaşım sistemlerinin değişen ihtiyaçlara nasıl cevap verdikleri Yerel çevredeki doğal ve insan yapımı öğeler Yerel çevrelerin insanların ihtiyaçlarını nasıl karşıladığı Doğal alanların değerinin yerel çevrede nasıl bilindiği Sebep Sonuç Kimlik, Benzerlik ve farklılıklar Kimlik Benzerlik ve farklılıklar İnançlar, Değerler Aidiyet Kültür Döngüler Transformasyon Benzerlikler ve farklılıklar Ağ Teknoloji Sürdürebilirlik Zenginlik Güç Erişim, Araştıran Sorgulayan

4 İnsanların yaptıkları seçimler fiziksel ve ruhsal durumlarını etkiler. Geçmiş nesillerle ilgili bir şeyler öğrenmek, geçmiş ile şimdiki zaman arasındaki ilişkiyi anlamamıza yardımcı olur. Kendimizi ifade etme yollarımız, fikir ve bilgilerin dünyaya aktarılmasında yardımcı olur. Doğa olayları ve bilimsel çalışmalar toplum ve çevre arasındaki bağlantıyı etkiler. Toplumdaki sistemlerin etkin işleyebilmesi için insanlar farklı roller alırlar. Canlılar yaşamlarını sürdürebilmek için zaman içinde meydana gelen değişikliklere uyum sağlar. Kendisi ve çevreyi tanıma Fiziksel duygusal özellikler bilinci Nesil bilgisi Geçmiş ve günümüz arasındaki farklılıklar Geçmiş ile günümüz arasındaki bağlantı Farklı şekillerde kendini ifade etme Aile ve çevre ile iletişim Bilgileri aktarma yolları Doğal afetler ve etkileri İnsanların yaşamını etkileyen keşifler Maddenin hal değişimi Toplumdaki roller ve hayatımıza etkisi Topluluk içinde geliştirdiğimiz davranışlar Dünyada yaşamını sürdüren canlılar Yaşamdaki çeşitli değişiklikler ve zamanları Dünyanın sınırlı ve sınırsız kaynakları Etki Gözden geçirme Öznellik Nesil İlişkiler Etki İletişim Davranışlar Sistemler Teknoloji Uyum Karşılıklı Bağlılık Döngüler Sonuçlar,,,, İletşim kuran,,,,,

5 Rol model seçimleri, bireylerin ve toplumların inanç ve değerlerini yansıtır. Dünyanın fiziksel coğrafyasının insan etkileşimleri ve yerleşimleri üzerinde etkisi vardır Sanat aracılığıyla insanları insan olarak benzersizliklerini ortaya koymak için farklı ifade biçimlerinden yararlanırlar. Binaların ve yapıların tasarımı, çevresel faktörleri yaratıcılığa ve mevcut malzemelere bağlıdır. İnsanlar sorunları çözmek ve insanların çabalarını ve girişimlerini desteklemek için organizasyonlar oluştururlar. İnsanlar doğal ortamlarla etkileşime girdiğinde diğer canlılar üzerinde de etkisi olacak seçimler yaparlar. İnanç ve değerlerimizi nelerin belirlediği. Nasıl ve neden rol modellerin seçildiği. Rol modellerinin seçimlerimiz ve eylemlerimiz üzerindeki etkisi Dünyanın farklı yerlerindeki fiziksel coğrafyanın çeşitliliği Lokasyon ve yerleşim arasındaki ilişki İnsan etkileşiminin fiziksel çevre üzerindeki etkisi İnsanların kendilerini ifade etmelerinin farklı biçimleri İnsanların benzersiz niteliklerine sanat aracılığı ile nasıl ifade edebildiği Kültürde ve toplumda sanatın rolü Bir yapı inşa ederken dikkate alınması gereken hususlar Bina ve yapıların çevre üzerindeki etkisi Yerel, mimari ve bu mimarinin topluluğun ihtiyaçları ile ve malzemelerin erişilebilirliği ile bağlantıları Organizasyonların amacı İnsanların neden organizasyonlara katıldığı Organizasyonda sorun çözme stratejileri Bir organizasyonu başarılı kılan nedenler Doğal ortamlarla etkileşim içindeyken haklar ve sorumluluklar arasındaki denge İnsanların doğal ortam üzerindeki etkisi Canlıların değişen çevresel koşullara nasıl tepki verdikleri Bakış Açısı Sebep- sonuç Kimlik Arkadaş baskısı Fikir Coğrafya Yerleşim değiştirme Kendini ifade etmek Dizayn Teknoloji Sürdürülebilirlik Sistem organizasyon Girişimcilik, Hizmet Doğal ortam Karşılıklı bağımlılık Davranışsal adaptasyon Çeşitlilik Dönüşümlü Risk alan,

6 İnsan bedenlerinin sistemleri arasındaki etkili etkileşim, sağlığa ve hayatta kalmaya katkı sağlar Bir topluluğun belirli olaylar karşısındaki tepkisi o topluluğun geçmişi ve değerleri ile ilgili bir içgörü sağlar. İnsanlar belirli kitleleri hedef almak için mesajlar oluştura bilir ya da bu mesajları kendi amaçlarına uygun hale getirebilirler. Dünyada ve atmosferde olan değişiklikler insanların yaşamlarını sürdürme tarzları üzerinde etkiye sahiptir. İşaretler ve semboller yerel ve küresel iletişimi kolaylaştıran insan yapımı sistemlerin bir parçasını oluştururlar Zenginliğin dağılımı toplulukların ve bireylerin eşit fırsatlara olan erişimi etkiler Beden sistemleri ve nasıl işledikleri, Beden sistemlerinin nasıl karşılıklı bağımlılık içinde olduğu Duyu organlarının vücut sistemi ile olan Yaşam tarzına yönelik seçimlerin beden üzerindeki etkisi. Belirli olayların yerel veya küresel olarak bilinmesinin yolları Belirli bir olayın bir topluluk üzerinde nasıl bir etkiye sahip olduğu Belirli olaylarla ilgili neden değişiklik gösterdiği İmgelerin metin ve müziklerin hedeflenen kitlelerin davranışını etkilemek için nasıl kullanıldığı Medyada sunulan mesajların eleştirel değerlendirilmesi İnsanların mesajlara nasıl tepki verdiği. Dünyanın farklı öğelerinin nasıl birbirleri ile bağlantılı olduğu Dünyanın nasıl değiştiği ve değişmeyi sürdüreceği Dünyanın değişimine insanın verdiği tepki İkonografi Görsel dilin iletişimi nasıl kolaylaştırdığı Özel iletişim sistemleri Zenginlik ve güç arasındaki ilişki Zenginliğin dağılımını topluluklar üzerindeki etkisi Kaynaklara ve fırsatlara adil iletişim,, Sebep sonuç,, Bağlılık,, Sebep sonuç,,,, Sebep sonuç,,,,, Sistemler, Karşılıklı bağımlılık, Sağlık, İç denge Hak, Eşitlik, Doğruluk, Etki,, Ön yargı, Gerçek Medya, Reklamcılık Propaganda, Afiş, Slogan Jeoloji, Adaptasyon Hava durumu, Enerji Kültür, İletişim araçları Örüntü, Erişim Zenginlik Güç, Erişim bilgili duyarlı dengeli dönüşümlü düşünen ilkeli ilkeli,,,, Araştıran-sorgulayan,,,, düşünen,,

7 İnsanların yaşamlarının çeşitli evrelerinde yaşadıkları değişimler, kendi benliklerindeki gelişim duygusu etkiler Bugünkü yaşantımızı geçmişteki keşif, buluşlar, fırsatlar, olaylar yeni anlayışlara yol açıp kültürel değerlerimizi şekillendirmiştir. İnsanlar maddenin değişim ve etkileşim içinde olduğunu öğrendikten sonar ne amaçla kullanacaklarını karar verirler. Bilim ve teknoloji insanlığın ilerlemesinde katkı sağlar. Devlet sistemleri, yurttaşların yaşamlarının etkiler: Dünyadaki ülkelerin ve kendi ülkesindeki toplumların yaşantı farklılıkları vardır. Benzerlik ve farklılıklarımızın farkında olma Kimlik bilgilerinin kanıt olduğunu bilir. İnanç sistemleri arasındaki benzerlik ve farklılıklar Yaşadığımız çevrede ve ülkedeki kültürel öğeler Kültür öğelerinin toplumlar arasındaki benzerlik ve farklılıklar İnsan yaşamına kültürel değerlerin etkileri Madde özellikleri Maddenin değişimi ve nedenleri Maddenin işlenişi ve kullanılması Doğal kaynakların kullanılması Teknolojinin yaşamımızdaki etkilerini fark etme Teknolojik ürünlerin kullanılması Geçmişten günümüze teknolojik ürünlerin gelişimi Hayatımızı kolaylaştıran meslekler Sivil toplum kuruluşlarının toplum üzerindeki etkileri Toplumdaki yönetim birimleri Yönetim birimlerinin işleyişi Toplumun yönetim birimlerine karşı sorumlulukları Kendi yaşamını başka toplumlardaki insanların yaşantıları ile karşılaştırma Dünyadaki farklı ülkeleri. Kendi ülkesinin dünya üzerindeki konumu Dönüşümlü Düşünme,, Sebep- sonuç, Sebep- sonuç, Kültür, Çeşitlilik, Aile, Kimlik, Önyargı, Gelenekler Kültür, Çeşitlilik, Aile Kimlik, Önyargı, Gelenekler Çatışma Hal değişikliği, Tahmin, Davranış Fiziksel ve kimyasal değişim Sözel, Yazılı Görsel, Okuma Ağlar, Erişim, Etik, Platform Kamuoyu, Seçmen, Seçim İletişim, Demokrasi, Çatışma, Yurttaşlık Sorgulayan Sorgulayan

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

Kültürel Farklılıkların Yönetimi ve Alternatif Bir Strateji: Kültürel Zeka

Kültürel Farklılıkların Yönetimi ve Alternatif Bir Strateji: Kültürel Zeka KMU İİBF Dergisi Yıl:11 Sayı:16 Haziran/2009 Kültürel Farklılıkların Yönetimi ve Alternatif Bir Strateji: Kültürel Zeka Salih Yeşil Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü Özet Farklı

Detaylı

YOL GÖSTERİCİ İLKELERİMİZ

YOL GÖSTERİCİ İLKELERİMİZ YOL GÖSTERİCİ İLKELERİMİZ 50 yıldır, Yeşil Bülten serisinde John Deere'in iş yapma biçimi açıklanmakta ve değerlerini uygulamaya geçirmektedir. Bültenler, uzun süreli misyonumuzu veya hayatları toprağa

Detaylı

Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma

Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma Arş. Gör. Hasan Basri Kansızoğlu Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi ABD hbkansizoglu@bartin.edu.tr

Detaylı

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI

Detaylı

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir.

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Anasınıfı İlkokul Ortaokul Anadolu Lisesi Fen Lisesi İyi eğitimle iyi gelecek 2004 2005 eğitim öğretim yılında sistemimiz ISO 9001 2000 Kalite Yönetim Sistemi Standartlarına

Detaylı

SMILEY Öğrenme Toplumunda Sosyal Bilinç Formatör Öğretmen Kursu 2.0

SMILEY Öğrenme Toplumunda Sosyal Bilinç Formatör Öğretmen Kursu 2.0 SMILEY Öğrenme Toplumunda Sosyal Bilinç Formatör Öğretmen Kursu 2.0 Bu proje Avrupa Komisyonu desteği ile fonlanmıştır. Bu doküman sadece düzenleyenlerin görüşünü yansıtmakta olup, burada bulunan bilgilerin

Detaylı

UNESCO 70. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARI HAZIRLIKLARINA İLİŞKİN EYLEM PLANI

UNESCO 70. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARI HAZIRLIKLARINA İLİŞKİN EYLEM PLANI ÖZET UNESCO 70. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARI HAZIRLIKLARINA İLİŞKİN EYLEM PLANI Yürütme Kurulu, 194. Oturumunda 194 EX/Karar 31 Bölüm II maddesinde UNESCO nun 70. Yıl dönümü Kutlamaları na ilişkin kararı benimsemiştir.

Detaylı

YURTTAŞLIK EĞİTİMİ haftal. ders say. 1, yıll. Topl. 37 ders saati

YURTTAŞLIK EĞİTİMİ haftal. ders say. 1, yıll. Topl. 37 ders saati YURTTAŞLIK EĞİTİMİ haftal. ders say. 1, yıll. Topl. 37 ders saati GİRİŞ Yurttaşlık eğitimi dersi, öğrencilere yurttaş lık alanı için çok önemli olan bazı esas kavram ve içeriklerin tanınmalarını sağlar.

Detaylı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Temel Matematik I (2-0-2) Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı sayılar, tam sayılar,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TÜM ALANLAR MESLEK ETİĞİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve Terbiye

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2846 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1803 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Deniz TAŞÇI (Ünite 4, 5) Doç.Dr.

Detaylı

Birleþmiþ Milletler Çocuk Haklarý Komitesi nin Çocuk Haklarýna dair Sözleþme ye iliþkin Genel Yorumlarý 2006 2008

Birleþmiþ Milletler Çocuk Haklarý Komitesi nin Çocuk Haklarýna dair Sözleþme ye iliþkin Genel Yorumlarý 2006 2008 Birleþmiþ Milletler Çocuk Haklarý Komitesi nin Çocuk Haklarýna dair Sözleþme ye iliþkin Genel Yorumlarý 2006 2008 ICC Çocuk Haklarý Serisi 4 International Children s center (ICC) Uluslararası Çocuk Merkezi

Detaylı

KÜLTÜREL YOZLAŞMAYA NEDEN OLAN BİR UNSUR OLARAK TELEVİZYON

KÜLTÜREL YOZLAŞMAYA NEDEN OLAN BİR UNSUR OLARAK TELEVİZYON KÜLTÜREL YOZLAŞMAYA NEDEN OLAN BİR UNSUR OLARAK TELEVİZYON Kamil ŞAHİN Özet Kültürel yozlaşma, genellikle ekonomik ve siyasi güç açsından diğer toplumlardan daha geride bulunan ve diğer toplumlar ve onların

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

ÖĞRETMENLER ĐÇĐN EL KĐTABI

ÖĞRETMENLER ĐÇĐN EL KĐTABI UNESCO tarafından hazırlanarak Đngilizce ve Fransızca dillerinde yayımlanan özgün eser RTÜK tarafından UNESCO dan resmi izin alınmak suretiyle Đngilizce ye tercüme edilmiştir. Atıfta bulunmadan eserin

Detaylı

Bu kararının ekinde yer aldığı şekliyle Birleşmiş Milletler Yerli Halklar Hakları Bildirisini kabul ettiğini belirtir.

Bu kararının ekinde yer aldığı şekliyle Birleşmiş Milletler Yerli Halklar Hakları Bildirisini kabul ettiğini belirtir. Genel Kurul un 61/295 Sayılı Kararı: Birleşmiş Milletler Yerli Halklar Hakları Bildirisi Genel Kurul, İnsan Hakları Konseyinin, Birleşmiş Milletler Yerli Halklar Hakları Bildiri metnini kabul ettiği 1/2

Detaylı

I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR

I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR 1. EĞİTİM Eğitim: Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak, kalıcı izli istendik davranış değişikliği meydana getirme sürecidir.

Detaylı

ÇOK KÜLTÜRLÜ TOPLUMLARDA İLETİŞİM: DİVRİĞİ ÖRNEĞİ ÖZET

ÇOK KÜLTÜRLÜ TOPLUMLARDA İLETİŞİM: DİVRİĞİ ÖRNEĞİ ÖZET ÇOK KÜLTÜRLÜ TOPLUMLARDA İLETİŞİM: DİVRİĞİ ÖRNEĞİ Zekiye TAMER GENCER I ÖZET Günümüz Türkiye sinde, yaşanan çok kültürlü bir yapıdan ve bu yapının beraberinde getirdiği kültürel zenginlikten bahsetmek

Detaylı

E-DIŞ TİCARET VE GİRİŞİMCİLİK ÜZERİNE ETKİLERİ ELEKTRONIC FOREIGN TRADE AND EFFECTS OF IT ON ENTREPRENEURSHIP

E-DIŞ TİCARET VE GİRİŞİMCİLİK ÜZERİNE ETKİLERİ ELEKTRONIC FOREIGN TRADE AND EFFECTS OF IT ON ENTREPRENEURSHIP E-DIŞ TİCARET VE GİRİŞİMCİLİK ÜZERİNE ETKİLERİ ELEKTRONIC FOREIGN TRADE AND EFFECTS OF IT ON ENTREPRENEURSHIP Nedret ERBOY Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Özet Dış ticaret ile

Detaylı

ÖĞRETMEN EL KİTABI. 8.Doğa Koleji Yönetici Listesi 9. Kampüslerimiz

ÖĞRETMEN EL KİTABI. 8.Doğa Koleji Yönetici Listesi 9. Kampüslerimiz ÖĞRETMEN EL KİTABI 1. Doğa Ailesine Hoş Geldiniz 2. Kısaca Doğa 3. Eğitim Anlayışımız * Anaokulu Eğitim Programı * İlkokul Eğitim Programı * Ortaokul Eğitim Programı * Lise Eğitim Programı 4. Akademik

Detaylı

ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ

ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ Prof.Dr. Necate BAYKOÇ DÖNMEZ Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim 283 284 Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR

Detaylı

Her dal eğilmez ama. her ağaç meyve verir.

Her dal eğilmez ama. her ağaç meyve verir. Her dal eğilmez ama her ağaç meyve verir. Merhaba, Billtest Koleji, Bilfen Okulları liderliğinde kurulmuş olan, Danışmanlık ve Denetleme Organizasyonu Bilfen Okulları tarafından yapılan uluslararası standartlarda

Detaylı

SINIF YÖNETİMİ. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların anlatımında ayrıntıya girilen yerler olduğu gibi, özet geçilen yerlerde olmuştur.

SINIF YÖNETİMİ. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların anlatımında ayrıntıya girilen yerler olduğu gibi, özet geçilen yerlerde olmuştur. [Bu dosyada yer alanlar 2014 KPSS Eğitim Bilimlerine yönelik bilgilerdir. Söz konusu bilgiler KMS-KPSS de çıkmış sorular dikkate alınarak hazırlanmıştır. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların

Detaylı

DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI

DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI Cenevre Zirvesi Aralık 2003 Tunus Zirvesi - Kasım 2005 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi Ocak 2008 DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI

Detaylı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ün Kişisel İmajının Öğelerini Belirlemeye Yönelik Bir Saha Araştırması

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ün Kişisel İmajının Öğelerini Belirlemeye Yönelik Bir Saha Araştırması TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 401 Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ün Kişisel İmajının Öğelerini Belirlemeye Yönelik Bir Saha Araştırması A Field Research Aiming to Determine The Characteristics of President

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN ve ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN ve ZAMAN 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (28 EKİM -13 ARALIK 2013) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 28 Ekim 2013-13 Aralık 2013 tarihleri arasında işlediğimiz ikinci temamıza ait bilgiler,

Detaylı

STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE FİRMA PERFORMANSI

STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE FİRMA PERFORMANSI STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE FİRMA PERFORMANSI Arş. Gör. Öznur YAVAN ÖZ İçinde bulunduğumuz bilgi çağında işletmelere rekabet üstünlüğü sağlamada tek ayırt edici güç olan insan kaynağının stratejik

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 13.01.2005 / 25699 Tebliğler Dergisi: Şubat 2005/2569 Ek ve Değişiklikler: 1) 12.8.2005/25904 RG

Detaylı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkçe versiyon Altındağ Nilüfer Osmangazi Tepebaşı Umeå Yıldırım Elif Karadenizli Bostancıoğlu Süleyman Yavuz Yiğit Bağdaş Ali Gülbay Süleyman

Detaylı