OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A..

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.."

Transkript

1 OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. 30 HAZRAN 2008 TARHNDE SONA EREN DÖNEME AT TRAKN ÖZSERMAYE YÖNTEMNE GÖRE DEERLEMEYE TAB TUTULDUU MAL TABLOLAR

2 ARA DÖNEM FNANSAL TABLOLAR HAKKINDA NCELEME RAPORU Olmuksa International Paper Sabancı Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.. Yönetim Kurulu na Giri Olmuksa International Paper Sabancı Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.. nin ( irket ) 30 Haziran 2008 tarihli bilançosu, aynı tarihte sona eren altı aylık gelir tablosu, öz sermaye deiim tablosu, nakit akım tablosu ve önemli muhasebe politikalarının özeti ile dipnotları tarafımızca incelenmitir. letme yönetiminin sorumluluu, söz konusu ara dönem finansal tablolarının Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanması ve dürüst bir ekilde sunumudur. Bizim sorumluluumuz bu ara dönem finansal tabloların incelenmesine ilikin ulaılan sonucun açıklanmasıdır. ncelemenin Kapsamı ncelememiz Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan baımsız denetim standartları düzenlemelerine uygun olarak yapılmıtır. Ara dönem finansal tabloların incelenmesi, aırlıklı olarak finansal raporlama sürecinden sorumlu kiilerden bilgi toplanması, analitik inceleme ve dier inceleme tekniklerinin uygulanmasını kapsamaktadır. Bir incelemenin kapsamı Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan baımsız denetim standartları çerçevesinde yapılan baımsız denetim çalımasına göre daha dar olduundan, inceleme, baımsız denetimde farkında olunması gereken tüm önemli hususları ortaya çıkarabilme konusunda güvence salamaz. Dolayısıyla, incelememiz sonucunda bir baımsız denetim görüü açıklanmamıtır. Sonuç ncelememiz sonucunda, ara dönem finansal tablolarının, Olmuksa International Paper Sabancı Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.. nin 30 Haziran 2008 tarihi itibariyle finansal pozisyonunu, altı aylık döneme ilikin finansal performansını ve nakit akımlarını, Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan finansal raporlama standartları çerçevesinde doru ve dürüst bir biçimde yansıtmadıı konusunda herhangi bir hususa rastlanılmamıtır. stanbul, 25 Austos 2008 DRT BAIMSIZ DENETM VE SERBEST MUHASEBEC MAL MÜAVRLK A.. Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Gökhan Alpman Sorumlu Ortak, Badenetçi

3 BLANÇO Dipnot 30 Haziran 31 Aralık Referansları VARLIKLAR Dönen Varlıklar Nakit ve Nakit Benzerleri Ticari Alacaklar Dier Alacaklar Stoklar Canlı varlıklar Dier Dönen Varlıklar Satı Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar Duran Varlıklar Ticari Alacaklar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar Dier Alacaklar Finansal Yatırımlar Özkay nak Yöntemiyle Deerlenen Yatırımlar Canlı Varlıklar Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller M addi Duran Varlıklar M addi Olmay an Duran Varlıklar erefiye Ertelenmi Vergi Varlıı Dier Duran Varlıklar TOPLAM VARLIKLAR Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

4 BLANÇO Dipnot 30 Haziran 31 Aralık KAYNAKLAR Referansları Kısa Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Dier Finansal Yükümlülükler Ticari Borçlar Dier Borçlar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar Devlet Tevik ve Yardımları Dönem Karı Vergi Yükümlülüü Borç Karılıkları Dier Kısa Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Dier Finansal Yükümlülükler Ticari Borçlar Dier Borçlar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar Devlet Tevik ve Yardımları Borç Karılıkları Çalıanlara Salanan Faydalara likin Karılıklar Ertelenmi Vergi Yükümlülüü Dier Uzun Vadeli Yükümlülükler ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklıa Ait Özkaynaklar Ödenmi Sermaye Sermaye Düzeltmesi Farkları Karılıklı tirak Sermaye Düzeltmesi (-) Hisse Senedi hraç Primleri Deer Artı Fonları Yabancı Para Çevrim Farkları Kardan Ayrılan Kısıtlanmı Yedekler Geçmi Yıllar Kar/(Zararları) Net Dönem Karı/(Zararı) Azınlık Payları - - TOPLAM KAYNAKLAR Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

5 30 HAZRAN 2008 TARHNDE SONA EREN DÖNEME AT GELR TABLOSU 1 O cak- 1 Nisan- 1 O cak- 1 Nisan- Dipnot 30 Haziran 30 Haziran 30 Haziran 30 Haziran S ÜRDÜRÜLEN FAALYETLER Referansları Satı Gelirleri Satıların M aliy eti (-) 28 ( ) ( ) ( ) ( ) Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) BRÜT KAR/ZARAR Pazarlama, Satı ve Daıtım Giderleri (-) ( ) ( ) ( ) ( ) Genel Yönetim Giderleri (-) ( ) ( ) ( ) ( ) Dier Faaliy et Gelirleri Dier Faaliy et Giderleri (-) 31 ( ) ( ) ( ) ( ) FAALYET KARI / ZARARI Özkay nak Yöntemiy le Deerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Pay lar (Esas Faaliy et Dıı) Finansal Gelirler (Esas Faaliy et Dıı) Finansal Giderler (-) 33 ( ) ( ) ( ) ( ) S ÜRDÜRÜLEN FAALYETLER VERG ÖNCES KARI/ZARARI S ürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri Dönem Vergi Gelir/Gideri 35 ( ) ( ) ( ) ( ) Ertelenmi Vergi Gelir/Gideri ( ) ( ) S ÜRDÜRÜLEN FAALYETLER DÖ NEM KARI/ZARARI DURDURULAN FAALYETLER Durdurulan Faaliyetler Vergi S onrası Dönem Karı/Zararı DÖ NEM KARI/ZARARI Dönem Kar/Zararının Daılımı Hisse Baına Kazanç 36 0,075 0,044 0,751 0,621 3 Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

6 30 HAZRAN 2008 TARHNDE SONA EREN DÖNEME AT ÖZKAYNAK DEM TABLOSU Sermaye Sermaye Enflasyon Düzeltmes i Farkları Kardan Ayrılan Kısıtlanmı Yedekler Birikmi Karlar/ (Zararlar) Net Dönem Karı Toplam 1 Ocak 2007 itibariyle açılı bak iyesi Önceki dönem karının geçmi yıl karlarına aktarılması ( ) - Yasal yedeklere transfer ( ) - - Ödenen temettü ( ) - ( ) Net dönem karı Haziran 2007 itibariyle bak iye Ocak 2008 itibariyle açılı bakiyesi Önceki dönem karının geçmi yıl karlarına aktarılması ( ) - Yasal yedeklere transfer ( ) - - Ödenen temettü ( ) - ( ) Net dönem karı Haziran 2008 itibariyle bakiye Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

7 30 HAZRAN 2008 TARHNDE SONA EREN DÖNEME AT NAKT AKIM TABLOSU 1 Ocak- 1 Ocak- 30 Haziran 30 Haziran Not letme faaliyetlerinden elde edilen nak it akımları Dönem karı Faiz giderleri Faiz gelirleri 32 ( ) ( ) - Duran varlıkların amortisman ve itfa payları Kıdem tazminatı gideri Karılık giderleri tirak karlarından elde edilen paylar 16 ( ) ( ) - M addi duran varlıkların satıından kaynaklanan (kar) / zarar üpheli alacak karılıındaki deiim Stok deer düü karılıı Vergi gideri letme s ermayesinde gerçekleen dei imler Ticari alacaklardaki (artı) 10 ( ) ( ) Stoklardaki azalı Dier alacaklar ve varlıklardaki (artı) / azalı ( ) Ticari borçlardaki artı / (azalı) 10 ( ) Dier borçlar ve gider tahakkuklarındaki (azalı) ( ) ( ) Faaliyetlerden elde edilen nakit Ödenen kurumlar vergisi 35 ( ) ( ) Ödenen faizler (63.247) (41.784) Ödenen kıdem tazminatı 24 ( ) ( ) Ödenen borç karılıkları 22 ( ) - Faaliyetlerden elde edilen nakit Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

8 30 HAZRAN 2008 TARHNDE SONA EREN DÖNEME AT NAKT AKIM TABLOSU Yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları 1 Ocak- 1 Ocak- 30 Haziran 30 Haziran Not Alınan faizler Alım satım amaçlı finansal varlıklardaki deiim (net) M addi duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler 18 ( ) ( ) M addi duran varlık satıından elde edilen nakit M addi olmayan duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler 19 (34.318) (21.124) Temettü geliri olarak elde edilen nakit Satılmaya hazır finansal varlık satıından elde edilen nakit Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nak it ( ) ( ) Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları Kredi geri ödemeleri ( ) ( ) Alınan krediler Ödenen temettüler ( ) ( ) Finansman faaliyetlerinde elde edilen / (k ullanılan) net nak it ( ) Nakit ve nakit benzerlerindeki deiim ( ) Dönem baı nakit ve nakit benzerleri Dönem s onu nakit ve nak it benzerleri Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

9 1. RKETN ORGANZASYONU VE FAALYET KONUSU Olmuksa International Paper Sabancı Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.. ( irket ) 13 Austos 1958 tarihinde Cam Soda Sanayi A.. olarak kurulmu, 1963 yılında ünvan deiiklii yapılarak itigal konusu deitirilmi ve Olmuksa Mukavva Sanayi ve Ticaret A.. adı altında faaliyet göstermeye balamıtır. irket 1968 yılından bu yana her nevi oluklu mukavva kutu imalatı ve satıını gerçekletirmektedir. Gebze, zmir, Adana, negöl, Manisa ve Antalya tesislerinde her nevi ve ebatta oluklu mukavva kutu üretilip gıda sektöründen sanayi sektörüne kadar geni bir müteri portföyüne satıa sunulmaktadır. Edirne Kaıt Tesislerinde ilenip yeniden hammaddeye çevrilen atık kaıtlar, dier tesislerin bir kısım ham madde ihtiyacını salamaktadır. irket in kanuni merkez adresi 4. Levent Sabancı Center Kule 2 Kat 13 Beikta-stanbul olup, 30 Haziran 2008 tarihi itibariyle irket in 654 adet çalıanı bulunmaktadır (31 Aralık 2007: 708). irket hisseleri 1986 yılından itibaren stanbul Menkul Kıymetler Borsası nda ilem görmektedir. Mali tablolar, yönetim kurulu tarafından onaylanmı ve 25 Austos 2008 tarihinde yayınlanması için yetki verilmitir. 2. FNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA LKN ESASLAR 2.1 Sunuma likin Temel Esaslar Finansal Tabloların Hazırlanı Temelleri ve Belirli Muhasebe Politikaları irket yasal defterlerini ve kanuni mali tablolarını Türk Ticaret Kanunu ve vergi mevzuatınca belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve hazırlamaktadır. Sermaye Piyasası Kurumu ( SPK ), Seri: XI, No: 29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya likin Esaslar Tebli ile iletmeler tarafından düzenlenecek finansal raporlar ile bunların hazırlanması ve ilgililere sunulmasına ilikin ilke, usul ve esasları belirlemektedir. Bu Tebli, 1 Ocak 2008 tarihinden sonra balayan hesap dönemlerine ait ilk ara finansal tablolardan geçerli olmak üzere yürürlüe girmitir ve bu Tebli ile birlikte Seri: XI, No: 25 "Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebli" yürürlükten kaldırılmıtır. Bu teblie istinaden, iletmeler finansal tablolarını Avrupa Birlii tarafından kabul edilen haliyle Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ( UMS/UFRS ) na göre hazırlamaları gerekmektedir. Ancak Avrupa Birlii tarafından kabul edilen UMS/UFRS nin Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu ( UMSK ) tarafından yayımlananlardan farkları Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu ( TMSK ) tarafından ilan edilinceye kadar UMS/UFRS ler uygulanacaktır. Bu kapsamda, benimsenen standartlara aykırı olmayan, TMSK tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları ( TMS/TFRS ) esas alınacaktır. Rapor tarihi itibariyle, Avrupa Birlii tarafından kabul edilen UMS/UFRS nin UMSK tarafından yayımlananlardan farkları TMSK tarafından henüz ilan edilmediinden dolayı, iliikteki finansal tablolar SPK Seri: XI, No: 29 sayılı teblii çerçevesinde UMS/UFRS ye göre hazırlanmı olup finansal tablolar ve dipnotlar, SPK tarafından 14 Nisan 2008 tarihli duyuru ile uygulanması zorunlu kılınan formatlara uygun olarak sunulmutur. Bu kapsamda geçmi dönem mali tablolarında bazı sınıflamalar yapılmıtır. Mali tablolar, tarihi maliyet esasına göre hazırlanmaktadır. 7

10 2. FNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA LKN ESASLAR (devamı) 2.1 Sunuma likin Temel Esaslar (devamı) Kullanılan Para Birimi irketin mali tabloları faaliyette bulunduu temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi ile (fonksiyonel para birimi) sunulmutur. irketin geçerli para birimi YTL dir. Yüksek enflasyon dönemlerinde mali tabloların düzeltilmesi SPK nın 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 sayılı kararı uyarınca, Türkiye'de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe Standartları'na (UMS/UFRS uygulamasını benimseyenler dahil) uygun olarak mali tablo hazırlayan irketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasına son verilmitir. Buna istinaden, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren UMSK tarafından yayımlanmı 29 No lu Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardı ( UMS/TMS 29 ) uygulanmamıtır. tirake uygulanan özsermaye metodu: tirakteki yatırımlar özkaynak metodu ile muhasebeletirilmitir. Bu iletme irket in önemli etkiye sahip olduu ancak kontrol etmedii iletmedir. Özkaynak yönteminde itirak net varlık tutarıyla bilançoda gösterilir ve faaliyeti sonucunda ortaya çıkan irket payı gelir tablosuna dahil edilir. tirakin net aktif deerindeki düüün geçici olmaması durumunda itirak deeri, mali tablolarda azaltılmı deeriyle gösterilir. 2.2 Muhasebe Politikalarındaki Deiiklikler Muhasebe politikalarında yapılan önemli deiiklikler geriye dönük olarak uygulanmakta ve önceki dönem mali tabloları yeniden düzenlenmektedir. Dönem içinde muhasebe politikalarında yapılan deiiklik bulunmamaktadır. 2.3 Muhasebe Tahminlerindeki Deiiklikler ve Hatalar Muhasebe tahminlerindeki deiiklikler, yalnızca bir döneme ilikin ise, deiikliin yapıldıı cari dönemde, gelecek dönemlere ilikin ise, hem deiikliin yapıldıı dönemde hem de gelecek dönemlerde, ileriye yönelik olarak uygulanır. irket in cari yıl içerisinde muhasebe tahminlerinde önemli bir deiiklii olmamıtır. Tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenir. irket, Seri XI No 29 sayılı Tebli e uyumlu olarak finansal tablolarını 1 Ocak 2008 tarihinden sonra balayan hesap dönemlerine ait ilk ara finansal tablolardan geçerli olmak üzere uygulamıtır. 8

11 2. FNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA LKN ESASLAR (devamı) 2.4 Yeni ve Revize Edilmi Uluslararası Finansal Raporlama Standartları irket cari dönemde Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) ve UMSK nın Uluslararası Finansal Raporlama Yorumları Komitesi (UFRSYK) tarafından yayınlanan ve 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren geçerli olan yeni ve revize edilmi standartlar ve yorumlardan kendi faaliyet konusu ile ilgili olanları uygulamıtır. Aaıda yer alan standartlar ile önceki standartlara getirilen deiiklikler ve yorumlar 1 Ocak 2008 tarihinde veya söz konusu tarihten sonra balayan mali dönemler için zorunlu olduu halde irket in faaliyetleri ile ilgili deildir: UFRSYK 11, UFRS 2 Grup ve letmenin Geri Satın Alınan Kendi Hisselerine likin lemler UFRSYK 12, Hisse mtiyaz Anlamaları, UFRSYK 14, UMS 19- Tanımlanmı Fayda Varlıı Üzerindeki Sınırlama, Asgari Fonlama Gereklilikleri ve Birbirleriyle Olan Karılıklı Etkileimleri, Henüz yürürlüe girmemi ve irket tarafından erken uygulanması benimsenmemi standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen deiiklikler ve yorumlar Aaıdaki standartlar ve yorumlar bu mali tabloların onaylanma tarihinde yayınlanmı ancak yürürlüe girmemitir: UMS 23, (Revize) Borçlanma Maliyetleri 1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra balayan mali dönemler için geçerlidir. UFRS 8, Faaliyet Bölümleri 1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra balayan mali dönemler için geçerlidir. UFRYK 13, Müteri Balılık Programları 1 Temmuz 2008 tarihinde veya bu tarihten sonra balayan mali dönemler için geçerlidir. UFRYK 15, Gayrimenkul naat Anlamaları 1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra balayan mali dönemler için geçerlidir. UFRYK 16, Yurtdıındaki letme ile lgili Net Yatırımın Finansal Riskten Korunması 1 Kasım 2008 tarihinde veya bu tarihten sonra balayan mali dönemler için geçerlidir. 9

12 2. FNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA LKN ESASLAR (devamı) 2.4 Yeni ve Revize Edilmi Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (devamı) UFRS 3, letme Birlemeleri UMS 27, Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar UMS 28, tiraklerdeki Yatırımlar UMS 31 Ortaklıklarındaki Paylar Satın Alma Yönteminin Uygulanması Hakkında Kapsamlı Deiiklik UMS 1, Mali Tabloların Sunumu UMS 32, Finansal Araçlar: Sunum Geri Satın Alma Opsiyonlu Finansal Araçlar ve Nakde Çevrilmelerinde Doacak Yükümlülüklerin Açıklanması Hakkında Deiiklik UMS 1, Mali Tabloların Sunumu Dorudan Öz kaynaa Kaydedilen Net Gelir Tablosu Gerekliliine likin Kapsamlı Deiiklikler UMS 39, Finansal Araçlar: Muhasebeletirme ve Ölçme Riskten Korunmaya Konu Olabilecek Kalemlere lgili Deiiklikler 1 Temmuz 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra balayan mali dönemler için geçerlidir. 1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra balayan mali dönemler için geçerlidir. 1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra balayan mali dönemler için geçerlidir. 1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra balayan mali dönemler için geçerlidir. irket yöneticileri, yukarıdaki Standart ve Yorumların uygulanmasının gelecek dönemlerde irket in mali tabloları üzerinde önemli bir etki yaratmayacaını düünmektedir. 2.5 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti Ekteki mali tabloların hazırlanmasında kullanılan önemli muhasebe prensipleri aaıdaki gibidir: Hasılat Gelirler, tahsil edilmi veya edilecek olan alacak tutarının gerçee uygun deeri üzerinden ölçülür. Tahmini müteri iadeleri, indirimler ve karılıklar söz konusu tutardan düülmektedir. Malların satıından elde edilen gelir, aaıdaki artların tamamı yerine getirildiinde muhasebeletirilir: irket in mülkiyetle ilgili tüm önemli riskleri ve kazanımları alıcıya devretmesi, irket in mülkiyetle ilikilendirilen ve süregelen bir idari katılımının ve satılan mallar üzerinde etkin bir kontrolünün olmaması, 10

13 2. FNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA LKN ESASLAR (devamı) 2. 5 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) Hasılat (devamı) Gelir tutarının güvenilir bir ekilde ölçülmesi, lemle ilikili ekonomik faydaların iletmeye akıının olası olması, ve lemden kaynaklanan ya da kaynaklanacak maliyetlerin güvenilir bir ekilde ölçülmesi. Faiz geliri, kalan anapara bakiyesi ve ilgili finansal varlıktan beklenen ömrü boyunca elde edilecek tahmini nakit girilerini söz konusu varlıın net defter deerine getiren efektif faiz oranına göre ilgili dönemde tahakkuk ettirilir. Temettü geliri, hissedarların temettü alma hakkı doduu zaman kayda alınır. Stoklar Stoklar, maliyetin ya da net gerçekleebilir deerin düük olanı ile deerlenmektedir. Sabit ve deiken genel üretim giderlerinin bir kısmını da içeren maliyetler stokların balı bulunduu sınıfa uygun olan yönteme göre ve çounlukla aırlıklı ortalama maliyet yöntemine göre deerlenir. Net gerçekleebilir deer, olaan ticari faaliyet içerisinde oluan tahmini satı fiyatından tahmini tamamlanma maliyeti ile satıı gerçekletirmek için yüklenilmesi gereken tahmini maliyetlerin toplamının indirilmesiyle elde edilir. Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Maddi duran varlıklar, maliyet deerlerinden birikmi amortisman ve birikmi deer düüklükleri düüldükten sonraki tutar üzerinden gösterilirler. Kiralama veya idari amaçlı ya da halihazırda belirlenmemi olan dier amaçlar dorultusunda ina edilme aamasındaki varlıklar, maliyet deerlerinden varsa deer düüklüü kaybı düülerek gösterilirler. Maliyete yasal harçlar da dahil edilir. Kullanıma ve satıa hazır hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen varlıklar söz konusu olduunda, borçlanma maliyetleri irket in ilgili muhasebe politikası uyarınca aktifletirilir. Bu tür varlıklar, dier sabit varlıklar için kullanılan amortisman yönteminde olduu gibi, kullanıma hazır olduklarında amortismana tabi tutulurlar. Arazi ve yapılmakta olan yatırımlar dıında, maddi duran varlıkların maliyet tutarları, beklenen faydalı ömürlerine göre dorusal amortisman yöntemi kullanılarak amortismana tabi tutulur. Beklenen faydalı ömür, kalıntı deer ve amortisman yöntemi, tahminlerde ortaya çıkan deiikliklerin olası etkileri için her yıl gözden geçirilir ve tahminlerde bir deiiklik varsa ileriye dönük olarak muhasebeletirilir. Finansal kiralama ile alınan varlıklar, beklenen faydalı ömrü ile söz konusu kiralama süresinden kısa olanı ile sahip olunan maddi duran varlıklarla aynı ekilde amortismana tabi tutulur. 11

14 2. FNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA LKN ESASLAR (devamı) 2.5 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar (devamı) Maddi duran varlıkların elden çıkarılması ya da bir maddi duran varlıın hizmetten alınması sonucu oluan kazanç veya kayıp satı hasılatı ile varlıın defter deeri arasındaki fark olarak belirlenir ve gelir tablosuna dahil edilir. Varlıklarda Deer Düüklüü irket, her bilanço tarihinde maddi ve maddi olmayan varlıklarının, maliyet deerinden birikmi amortismanlar ve itfa payları düülerek bulunan defter deerine ilikin deer kaybının olduuna dair herhangi bir gösterge olup olmadıını deerlendirir. Varlıın defter deerinin geri kazanılabilir tutarını aması durumunda deer düüklüü karılıı kaydedilir. Geri kazanılabilir tutar, satı maliyetleri düüldükten sonra elde edilen gerçee uygun deer veya kullanımdaki deerin büyük olanıdır. Deer düüklüünün deerlendirilmesi için varlıklar ayrı tanımlanabilir nakit akımlarının olduu en düük seviyede gruplanır (nakit üreten birimler). Deer düüklüüne tabi olan finansal olmayan varlıklar her raporlama tarihinde deer düüklüünün olası iptali için gözden geçirilir. Borçlanma Maliyetleri Tüm borçlanma maliyetleri, olutukları dönemlerde gelir tablosuna kaydedilmektedir. Finansal Araçlar Finansal varlıklar Finansal yatırımlar, gerçee uygun deer farkı kar veya zarara yansıtılan ve gerçee uygun deerinden kayıtlara alınan finansal varlıklar haricinde kayıtlara gerçee uygun piyasa deerinden alım ilemiyle dorudan ilikili harcamalar düüldükten sonra alınır. Yatırımlar, yatırım araçlarının ilgili piyasa tarafından belirlenen süreye uygun olarak teslimatı koulunu taıyan bir kontrata balı olan ticari ilem tarihinde kayıtlara alınır veya kayıtlardan çıkarılır. Finansal varlıklar gerçee uygun deer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar, vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar, satılmaya hazır finansal varlıklar ve kredi ve alacaklar olarak sınıflandırılır. Sınıflandırma, finansal varlıkların niteliine ve amacına balı olarak yapılır ve ilk muhasebeletirme sırasında belirlenir. 12

15 2. FNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA LKN ESASLAR (devamı) 2.5 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) Finansal Araçlar (devamı) Finansal varlıklar (devamı) Etkin faiz yöntemi Etkin faiz yöntemi, finansal varlıın itfa edilmi maliyet ile deerlenmesi ve ilgili faiz gelirinin ilikili olduu döneme daıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya uygun olması durumunda daha kısa bir zaman dilimi süresince tahsil edilecek tahmini nakit toplamının, ilgili finansal varlıın tam olarak net bugünkü deerine indirgeyen orandır. Gerçee uygun deer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dıında sınıflandırılan finansal varlıklar ile ilgili gelirler etkin faiz yöntemi kullanmak suretiyle hesaplanmaktadır. Gerçee uygun deer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar Gerçee uygun deer farkı gelir tablosuna yansıtılan finansal varlıklar; alım-satım amacıyla elde tutulan finansal varlıklardır. Bir finansal varlık kısa vadede elden çıkarılması amacıyla edinildii zaman söz konusu kategoride sınıflandırılır. Finansal riske karı etkili bir koruma aracı olarak belirlenmemi olan türev ürünleri tekil eden bahse konu finansal varlıklar da gerçee uygun deer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar olarak sınıflandırılır. Bu kategoride yeralan varlıklar, dönen varlıklar olarak sınıflandırılırlar. Vadesine kadar elde tutulan finansal varlıklar irketin in vadesine kadar elde tutma olanaı ve niyeti olduu, sabit veya belirlenebilir bir ödeme planına sahip, sabit vadeli borçlanma araçları, vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar olarak sınıflandırılır. Vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar etkin faiz yöntemine göre itfa edilmi maliyet bedelinden deer düüklüü tutarı düülerek kayıtlara alınır ve ilgili gelirler etkin faiz yöntemi kullanılmak suretiyle hesaplanır. Satılmaya hazır finansal varlıklar Satılmaya hazır finansal varlıklar (a) vadesine kadar elde tutulacak finansal varlık olmayan veya (b) alım satım amaçlı finansal varlık olmayan finansal varlıklardan olumaktadır. Satılmaya hazır finansal varlıklar kayıtlara alındıktan sonra güvenilir bir ekilde ölçülebiliyor olması kouluyla gerçee uygun deerleriyle deerlenmektedir. Gerçee uygun deeri güvenilir bir ekilde ölçülemeyen ve aktif bir piyasası olmayan menkul kıymetler maliyet deeriyle gösterilmektedir. Satılmaya hazır finansal varlıklara ilikin kar veya zararlara ilgili dönemin gelir tablosunda yer verilmektedir. Bu tür varlıkların makul deerinde meydana gelen deiiklikler özkaynak hesapları içinde gösterilmektedir. lgili varlıın elden çıkarılması veya deer düüklüü olması durumunda özkaynak hesaplarındaki tutar kar / zarar olarak gelir tablosuna transfer edilir. 13

16 2. FNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA LKN ESASLAR (devamı) 2.5 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) Finansal Araçlar (devamı) Finansal varlıklar (devamı) Satılmaya hazır finansal varlıklar (devamı) Satılmaya hazır finansal varlık olarak sınıflandırılan özkaynak araçlarına yönelik yatırımlardan kaynaklanan ve gelir tablosunda muhasebeletirilen deer düü karılıkları, sonraki dönemlerde gelir tablosundan iptal edilemez. Satılmaya hazır olarak sınıflandırılan özkaynak araçları haricinde, deer düüklüü zararı sonraki dönemde azalırsa ve azalı deer düüklüü zararının muhasebeletirilmesi sonrasında meydana gelen bir olayla ilikilendirilebiliyorsa, önceden muhasebeletirilen deer düüklüü zararı gelir tablosunda iptal edilebilir. Krediler ve alacaklar Sabit ve belirlenebilir ödemeleri olan, piyasada ilem görmeyen ticari ve dier alacaklar ve krediler bu kategoride sınıflandırılır. Krediler ve alacaklar etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmi maliyeti üzerinden deer düüklüü düülerek gösterilir. Finansal varlıklarda deer düüklüü Gerçee uygun deer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dıındaki finansal varlık veya finansal varlık grupları, her bilanço tarihinde deer düüklüüne uradıklarına ilikin göstergelerin bulunup bulunmadıına dair deerlendirmeye tabi tutulur. Finansal varlıın ilk muhasebeletirilmesinden sonra bir veya birden fazla olayın meydana gelmesi ve söz konusu olayın ilgili finansal varlık veya varlık grubunun güvenilir bir biçimde tahmin edilebilen gelecekteki nakit akımları üzerindeki olumsuz etkisi sonucunda ilgili finansal varlıın deer düüklüüne uradıına ilikin tarafsız bir göstergenin bulunması durumunda deer düüklüü zararı oluur. tfa edilmi deerinden gösterilen finansal varlıklar için deer düüklüü tutarı gelecekte beklenen tahmini nakit akımlarının finansal varlıın etkin faiz oranı üzerinden iskonto edilerek hesaplanan bugünkü deeri ile defter deeri arasındaki farktır. Bir karılık hesabının kullanılması yoluyla defter deerinin azaltıldıı ticari alacaklar haricinde, bütün finansal varlıklarda, deer düüklüü dorudan ilgili finansal varlıın kayıtlı deerinden düülür. Ticari alacaın tahsil edilememesi durumunda söz konusu tutar karılık hesabından düülerek silinir. Karılık hesabındaki deiimler gelir tablosunda muhasebeletirilir. Satılmaya hazır özkaynak araçları haricinde, deer düüklüü zararı sonraki dönemde azalırsa ve azalı deer düüklüü zararının muhasebeletirilmesi sonrasında meydana gelen bir olayla ilikilendirilebiliyorsa, önceden muhasebeletirilen deer düüklüü zararı, deer düüklüünün iptal edilecei tarihte yatırımın deer düüklüü hiçbir zaman muhasabeletirilmemi olması durumunda ulaacaı itfa edilmi maliyet tutarını amayacak ekilde gelir tablosunda iptal edilir. 14

17 2. FNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA LKN ESASLAR (devamı) 2.5 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) Finansal Araçlar (devamı) Finansal varlıklar (devamı) Finansal varlıklarda deer düüklüü (devamı) Satılmaya hazır özkaynak araçlarının gerçee uygun deerinde deer düüklüü sonrasında meydana gelen artı, dorudan özkaynaklarda muhasebeletirilir. Nakit ve nakit benzerleri Nakit ve nakit benzeri kalemleri, nakit para, vadesiz mevduat ve satın alım tarihinden itibaren vadeleri 3 ay veya 3 aydan daha az olan, hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda deer deiiklii riski taımayan yüksek likiditeye sahip dier kısa vadeli yatırımlardır. Finansal yükümlülükler irket in finansal yükümlülükleri ve özkaynak araçları, sözlemeye balı düzenlemelere, finansal bir yükümlülüün ve özkaynaa dayalı bir aracın tanımlanma esasına göre sınıflandırılır. irket in tüm borçları düüldükten sonra kalan varlıklarındaki hakkı temsil eden sözleme özkaynaa dayalı finansal araçtır. Belirli finansal yükümlülükler ve özkaynaa dayalı finansal araçlar için uygulanan muhasebe politikaları aaıda belirtilmitir. Finansal yükümlülükler gerçee uygun deer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler veya dier finansal yükümlülükler olarak sınıflandırılır. Gerçee uygun deer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler Gerçee uygun deer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler, gerçee uygun deeriyle kayda alınır ve her raporlama döneminde, bilanço tarihindeki gerçee uygun deeriyle yeniden deerlenir. Gerçee uygun deerlerindeki deiim, gelir tablosunda muhasebeletirilir. Gelir tablosunda muhasebeletirilen net kazanç ya da kayıplar, söz konusu finansal yükümlülük için ödenen faiz tutarını da kapsar. Dier finansal yükümlülükler Dier finansal yükümlülükler, finansal borçlar dahil, balangıçta ilem maliyetlerinden arındırılmı gerçee uygun deerleriyle muhasebeletirilir. Dier finansal yükümlülükler sonraki dönemlerde etkin faiz oranı üzerinden hesaplanan faiz gideri ile birlikte etkin faiz yöntemi kullanılarak itfa edilmi maliyet bedelinden muhasebeletirilir. 15

18 2. FNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA LKN ESASLAR (devamı) 2.5 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) Finansal Araçlar (devamı) Finansal yükümlülükler (devamı) Dier finansal yükümlülükler(devamı) Etkin faiz yöntemi, finansal yükümlülüün itfa edilmi maliyetlerinin hesaplanması ve ilgili faiz giderinin ilikili olduu döneme daıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya uygun olması halinde daha kısa bir zaman dilimi süresince gelecekte yapılacak tahmini nakit ödemelerini tam olarak ilgili finansal yükümlülüün net bugünkü deerine indirgeyen orandır. Kur Deiiminin Etkileri irket in finansal tablolarının hazırlanması sırasında, yabancı para cinsinden (YTL dıındaki para birimleri) gerçekleen ilemler, ilem tarihindeki kurlar esas alınmak suretiyle kaydedilmektedir. Bilançoda yer alan dövize endeksli parasal varlık ve yükümlülükler bilanço tarihinde geçerli olan kurlar kullanılarak Yeni Türk Lirası na çevrilmektedir. Gerçee uygun deeri ile izlenmekte olan parasal olmayan kalemlerden yabancı para cinsinden kaydedilmi olanlar, gerçee uygun deerin belirlendii tarihteki kurlar esas alınmak suretiyle YTL ye çevrilmektedir. Tarihi maliyet cinsinden ölçülen yabancı para birimindeki parasal olmayan kalemler yeniden çevrilmeye tabi tutulmazlar. Kur farkları olutukları dönemdeki kar ya da zararda muhasebeletirilirler. Hisse Baına Kazanç irket in gelir tablosunda belirtilen hisse baına kazanç, net karın, yıl boyunca piyasada bulunan hisse senetlerinin aırlıklı ortalama sayısına bölünmesi ile bulunmutur. Türkiye de irketler, sermayelerini, hissedarlarına geçmi yıl karlarından daıttıkları bedelsiz hisse yolu ile arttırabilmektedirler. Bu tip bedelsiz hisse daıtımları, hisse baına kazanç hesaplamalarında, ihraç edilmi hisse gibi deerlendirilir. Buna göre, bu hesaplamalarda kullanılan aırlıklı ortalama hisse sayısı, söz konusu hisse senedi daıtımlarının geçmie dönük etkileri de dikkate alınarak bulunmutur. Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar Bilanço tarihinden sonraki olaylar; kara ilikin herhangi bir duyuru veya dier seçilmi finansal bilgilerin kamuya açıklanmasından sonra ortaya çıkmı olsalar bile, bilanço tarihi ile bilançonun yayımı için yetkilendirilme tarihi arasındaki tüm olayları kapsar. irket bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, mali tablolara alınan tutarları bu yeni duruma uygun ekilde düzeltir. 16

19 2. FNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA LKN ESASLAR (devamı) 2.5 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) Karılıklar, arta Balı Yükümlülükler ve arta Balı Varlıklar irket geçmi olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülüün bulunması, yükümlülüün yerine getirilmesinin muhtemel olması ve söz konusu yükümlülük tutarının güvenilir bir ekilde tahmin edilebilir olması durumunda mali tablolarda karılık ayırır. Karılık olarak ayrılan tutar, yükümlülüe ilikin risk ve belirsizlikler göz önünde bulundurularak, bilanço tarihi itibarıyla yükümlülüün yerine getirilmesi için yapılacak harcamanın tahmin edilmesi yoluyla hesaplanır. Karılıın, mevcut yükümlülüün karılanması için gerekli tahmini nakit akımlarını kullanarak ölçülmesi durumunda söz konusu karılıın defter deeri, ilgili nakit akımlarının bugünkü deerine eittir. Karılıın ödenmesi için gerekli olan ekonomik faydanın bir kısmı ya da tamamının üçüncü taraflarca karılanmasının beklendii durumlarda, tahsil edilecek tutar, ilgili tutarın tahsil edilmesinin hemen hemen kesin olması ve güvenilir bir ekilde ölçülmesi halinde varlık olarak muhasebeletirilir. Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Deiiklik ve Hatalar Muhasebe politikalarında yapılan önemli deiiklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem mali tabloları yeniden düzenlenir. Muhasebe tahminlerindeki deiiklikler, yalnızca bir döneme ilikin ise, deiikliin yapıldıı cari dönemde, gelecek dönemlere ilikin ise, hem deiikliin yapıldıı dönemde hem de gelecek dönemde, ileriye yönelik olarak uygulanır. likili Taraflar Ekteki mali tablolarda irket in hissedarları, onların sahibi olduu irketler, bunların yöneticileri ve ilikili oldukları bilinen dier gruplar, ilikili irketler olarak tanımlanmılardır. Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler Kurumlar vergisi gideri, cari vergi ve ertelenmi vergi girdinin toplamından oluur. Cari vergi Cari yıl vergi yükümlülüü, dönem karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden hesaplanır. Vergiye tabi kâr, dier yıllarda vergilendirilebilir ya da vergiden indirilebilir kalemler ile vergilendirilmesi ya da vergiden indirilmesi mümkün olmayan kalemleri hariç tutması nedeniyle, gelir tablosunda yer verilen kârdan farklılık gösterir. irket in cari vergi yükümlülüü bilanço tarihi itibarıyla yasallamı ya da önemli ölçüde yasallamı vergi oranı kullanılarak hesaplanmıtır. 17

20 2. FNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA LKN ESASLAR (devamı) 2.5 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler (devamı) Ertelenmi vergi Ertelenmi vergi yükümlülüü veya varlıı, varlıkların ve yükümlülüklerin mali tablolarda gösterilen tutarları ile yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki geçici farklılıkların bilanço yöntemine göre vergi etkilerinin yasalamı vergi oranları dikkate alınarak hesaplanmasıyla belirlenmektedir. Ertelenmi vergi yükümlülükleri vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanırken, indirilebilir geçici farklardan oluan ertelenmi vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle söz konusu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması artıyla hesaplanmaktadır. Bahse konu varlık ve yükümlülükler, ticari ya da mali kar/zararı etkilemeyen ileme ilikin geçici fark, erefiye veya dier varlık ve yükümlülüklerin ilk defa mali tablolara alınmasından (iletme birlemeleri dıında) kaynaklanıyorsa muhasebeletirilmez. Ertelenmi vergi yükümlülükleri, irket in geçici farklılıkların ortadan kalkmasını kontrol edebildii ve yakın gelecekte bu farkın ortadan kalkma olasılıının düük olduu durumlar haricinde, balı ortaklık ve itiraklerdeki yatırımlar ve i ortaklıklarındaki paylar ile ilikilendirilen vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanır. Bu tür yatırım ve paylar ile ilikilendirilen vergilendirilebilir geçici farklardan kaynaklanan ertelenmi vergi varlıkları, yakın gelecekte vergiye tabi yeterli kar elde etmek suretiyle söz konusu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması ve gelecekte ilgili farkların ortadan kalkmasının muhtemel olması artlarıyla hesaplanmaktadır. Ertelenmi vergi varlıının kayıtlı deeri, her bilanço tarihi itibarıyla gözden geçirilir. Ertelenmi vergi varlıının kayıtlı deeri, bir kısmının veya tamamının salayacaı faydanın elde edilmesine imkan verecek düzeyde mali kar elde etmenin muhtemel olmadıı ölçüde azaltılır. Ertelenmi vergi varlıkları ve yükümlülükleri varlıkların gerçekleecei veya yükümlülüklerin yerine getirilecei dönemde geçerli olması beklenen ve bilanço tarihi itibarıyla yasallamı veya önemli ölçüde yasallamı vergi oranları (vergi düzenlemeleri) üzerinden hesaplanır. Ertelenmi vergi varlıkları ve yükümlülüklerinin hesaplanması sırasında, irket in bilanço tarihi itibarıyla varlıklarının defter deerini geri kazanması ya da yükümlülüklerini yerine getirmesi için tahmin ettii yöntemlerin vergi sonuçları dikkate alınır. Ertelenmi vergi varlıkları ve yükümlülükleri, cari vergi varlıklarıyla cari vergi yükümlülüklerini mahsup etme ile ilgili yasal bir hakkın olması veya söz konusu varlık ve yükümlülüklerin aynı vergi mercii tarafından toplanan gelir vergisiyle ilikilendirilmesi ya da irket in cari vergi varlık ve yükümlülüklerini netletirmek suretiyle ödeme niyetinin olması durumunda mahsup edilir. 18

21 2. FNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA LKN ESASLAR (devamı) 2.5 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler (devamı) Dönem cari ve ertelenmi vergisi Dorudan özkaynakta alacak ya da borç olarak muhasebeletirilen kalemler (ki bu durumda ilgili kalemlere ilikin ertelenmi vergi de dorudan özkaynakta muhasebeletirilir) ile ilikilendirilen ya da iletme birlemelerinin ilk kayda alımından kaynaklananlar haricindeki cari vergi ile döneme ait ertelenmi vergi, gelir tablosunda gider ya da gelir olarak muhasebeletirilir. letme birlemelerinde, erefiye hesaplanmasında ya da satın alanın, satın alınan balı ortaklıın tanımlanabilen varlık, yükümlülük ve arta balı borçlarının gerçee uygun deerinde elde ettii payın satın alım maliyetini aan kısmının belirlenmesinde vergi etkisi göz önünde bulundurulur. Çalıanlara Salanan Faydalar / Kıdem Tazminatları Türkiye de mevcut kanunlar ve toplu i sözlemeleri hükümlerine göre kıdem tazminatı, emeklilik veya iten çıkarılma durumunda ödenmektedir. Güncellenmi olan UMS 19 Çalıanlara Salanan Faydalar Standardı ( UMS 19 ) uyarınca söz konusu türdeki ödemeler tanımlanmı emeklilik fayda planları olarak nitelendirilir. Bilançoda muhasebeletirilen kıdem tazminatı yükümlülüü, gelir tablosuna alınmamı aktüeryal kazanç ve zararlar nispetinde düzeltilmesinden sonra kalan yükümlülüün bugünkü deerini ifade eder. Nakit Akım Tablosu Nakit akım tablosunda, döneme ilikin nakit akımları esas, yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı bir biçimde sınıflandırılarak raporlanır. Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları, irket in faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımlarını gösterir. Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit akımları, irket in yatırım faaliyetlerinde (sabit yatırımlar ve finansal yatırımlar) kullandıı ve elde ettii nakit akımlarını gösterir. Finansman faaliyetlerine ilikin nakit akımları, irket in finansman faaliyetlerinde kullandıı kaynakları ve bu kaynakların geri ödemelerini gösterir. Hazır deerler, nakit para, vadesiz mevduat ve satın alım tarihinden itibaren vadeleri 3 ay veya 3 aydan daha az olan, hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda deer deiiklii riskini taımayan yüksek likiditeye sahip dier kısa vadeli yatırımlardır. Sermaye ve Temettüler Adi hisseler, özsermaye olarak sınıflandırılır. Adi hisseler üzerinden daıtılan temettüler, temettü kararının alındıı dönemde birikmi kardan indirilerek kaydedilir. 19

22 3. LETME BRLEMELER Bulunmamaktadır. 4. ORTAKLIKLARI Bulunmamaktadır. 5. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA Bulunmamaktadır. 6. NAKT VE NAKT BENZERLER 30 Haziran 31 Aralık Kasa Vadesiz mevduatlar Vadeli mevduatlar Repo Vadeli Mevduatlar ve Repolar: Faiz oranı 30 Haziran Döviz cinsi % Vade 2008 YTL 16,3 Temmuz USD 2,0 Temmuz Faiz oranı 31 Aralık Döviz cinsi % Vade 2007 YTL 15,8 Ocak EUR 5,0 Ocak USD 5,3 ubat

23 7. FNANSAL YATIRIMLAR Pay 30 Haziran P ay 31 Aralık Satılmaya hazır finansal yatırımlar % 2008 % 2007 Entek Elektrik Üretimi Otoprodüktör Grubu A.. 0, , Bu finansal duran varlıa ilikin deer düüklüü karılıı olup olmadıı, elde edilecek getirilerinin bugünkü deeri ve indirgenmi nakit akımı deeri ile hesaplanmaktadır. irket, bu finansal varlıı rayiç deerinin yeniden deerlenmi maliyet deerinden yüksek olduundan emin olduktan sonra enflasyona göre düzeltilmi maliyet bedelleri ile bilançoya yansıtmaktadır. 8. FNANSAL BORÇLAR Aırlıklı ortalama 30 Haziran 2008 P ara birimi etkin faiz oranı K ısa vadeli U zun vadeli U SD 4,30% YTL (*) Aırlıklı ortalama 31 Aralık 2007 P ara birimi etkin faiz oranı K ısa vadeli U zun vadeli YTL (*) (*) Akbank T.A.. den kullanılan spot kredilerden olumaktadır. 8. FNANSAL BORÇLAR (devamı) 21

24 Finansal borçların vadeleri aaıdaki gibidir: 30 Haziran 31 Aralık yıl içerisinde ödenecek DER FNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER Bulunmamaktadır. 10. TCAR ALACAK VE BORÇLAR 30 Haziran 31 Aralık Kısa vadeli ticari alacaklar Ticari alacaklar Alacak senetleri likili taraflardan alacaklar (Not 37) üpheli ticari alacaklar karılıı ( ) ( ) irket ticari alacaklarının ortalama vadesi 85 gündür (2007: 78 gün). 30 Haziran 2008 tarihi itibariyle irket in vadesi gelmemi ve tahsil kabiliyeti yüksek alacaklarının tutarı YTL (2007: YTL). Henüz vadesi geçmemi ve üpheli hale gelmemi alacaklara ilikin alınan teminatlar aaıdaki gibidir: 30 Haziran 31 Aralık Teminat mektupları Teminat çek ve senetleri potek ve rehinler TCAR ALACAK VE BORÇLAR (devamı) 22

25 30 Haziran 2008 tarihi itibariyle, ticari alacakların YTL (2007: YTL) tutarındaki kısmı için üpheli alacak karılıı ayrılmıtır. Tahsili üpheli olan alacakların yalandırması aaıdaki gibidir: Vadesi geçmi ve karılık ayrılmı alacakların yalandırması 30 Haziran 31 Aralık ay ve üzeri irket in üpheli ticari alacaklar karılıına ilikin hareket tablosu aaıdaki gibidir: üpheli ticari alacak karılıı hareketleri Açılı bakiyesi, 1 Ocak ( ) ( ) Dönem gideri ( ) ( ) Tahsilatlar Kapanı bakiyesi, 30 Haziran ( ) ( ) Vadesi geçmi fakat karılık ayrılmamı alacakların yalandırması 30 Haziran 31 Aralık aya kadar ile 6 ay arası ay ve üzeri irket vadesini 90 günden fazla geçen alacakları için karılık ayırmaktadır. irket in ticari alacakları içinde yer alan YTL tutarındaki alacakların vadesi 90 gün geçmi olduu halde YTL sinin mali tabloların onaylanma tarihi itibariyle tahsil edildii için irket yönetimince tahsil edilebilir olarak deerlendirilmi ve söz konusu ticari alacaklara üpheli alacak karılıı ayrılmamıtır. 10. TCAR ALACAK VE BORÇLAR (devamı) 23

26 Bilanço tarihi itibariyle irket in ticari borçlarının detayı aaıdaki gibidir: 30 Haziran 31 Aralık Kısa vadeli ticari borçlar Ticari borçlar likili taraflara ticari borçlar (Not 37) DER ALACAKLAR VE BORÇLAR 30 Haziran 31 Aralık Kısa Vadeli Dier Alacaklar Verilen depozito ve teminatlar Haziran 31 Aralık Kısa Vadeli Dier Borçlar Ödenecek vergi ve fonlar Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri Personele borçlar Dier çeitli borçlar FNANS SEKTÖRÜ FAALYETLERNDEN ALACAK VE BORÇLAR Bulunmamaktadır (31 Aralık 2007 : Bulunmamaktadır). 13. STOKLAR 24

27 30 Haziran 31 Aralık lk madde ve malzeme Yarı mamüller Mamüller Ticari mallar Dier stoklar Stok deer düüklüü karılıı ( ) ( ) ve 2007 yılında gerçekleen stok deer düüklüü karılıı hareketleri aaıdaki gibidir: Stok deer düüklüü karılıı hareketleri Açılı bakiyesi, 1 Ocak ( ) ( ) Dönem gideri (34.750) (31.713) Kapanı bakiyesi, 30 Haziran ( ) ( ) 14. CANLI VARLIKLAR Bulunmamaktadır ( 31 Aralık 2007: Bulunmamaktadır). 15. DEVAM EDEN NAAT SÖZLEMELERNE LKN VARLIKLAR Bulunmamaktadır ( 31 Aralık 2007: Bulunmamaktadır). 16. ÖZKAYNAK YÖNTEMYLE DEERLENEN VARLIKLAR 25

28 30 Haziran 2008 tarihi itibariyle irket in itiraklerinin detayı aaıdaki gibidir: tirak Kurulu ve faaliyet yeri Payı % 30 Haziran 2008 Payı % 31 Aralık 2007 Dönkasan Dönüen Kaıt Hammaddeleri San. ve Tic. A.. stanbul 29, , Dönkasan Dönüen Kaıt Hammaddeleri Sanayi ve Ticaret A.. özkaynak yöntemiyle muhasebeletirilmitir. Dönkasan, 1978 yılında kurulmu olup ana faaliyet konusu kaıt atıklarının toplanması ve geri kazanımını yaygınlatırarak, global kaynakların verimli kullanılmasını salamaktır. Dönkasan Dönüen Kaıt Hammaddeleri Sanayi ve Ticaret A.. ile ilgili özet mali bilgiler aaıda açıklanmıtır: 30 Haziran 31 Aralık Toplam varlıklar Toplam yükümlülükler ( ) ( ) N et varlıklar tiraklerin net varlıklarında irket in payı Ocak- 1 Ocak- 30 Haziran 30 Haziran H asılat D önem karı tiraklerin dönem karında irket in payı YATIRIM AMAÇLI GAYRMENKULLER Bulunmamaktadır ( 31 Aralık 2007: Bulunmamaktadır). 26

29 18. MADD DURAN VARLIKLAR Maliyet Deeri Arazi ve arsalar Yer altı ve yerüstü düzenleri Binalar Tesis makine ve cihazlar Taıtlar Demirbalar Yapılmakta olan yatırımlar Toplam Açılı bakiyesi, 1 Ocak Alımlar Çıkılar ( ) (98.605) - - ( ) Yapılmakta olan yatırımlardan transferler ( ) - Kapanı bakiyesi, 30 Haziran Birikmi Amortismanlar 1 Ocak 2008 itibariyle açılı bakiyesi - ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) - ( ) Dönem gideri - (25.057) ( ) ( ) ( ) ( ) - ( ) Çıkılar Kapanı bakiyesi, 30 Haziran ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) - ( ) 30 Haziran 2008 itibariyle net defter deeri

30 18. MADD DURAN VARLIKLAR (devamı) Maliyet Deeri Arazi ve arsalar Yer altı ve yerüstü düzenleri Binalar Tesis makine ve cihazlar Taıtlar Demirbalar Yapılmakta olan yatırımlar Toplam Açılı bakiyesi, 1 Ocak Alımlar Çıkılar ( ) ( ) (393) - ( ) Yapılmakta olan yatırımlardan transferler ( ) - Kapanı bakiyesi, 30 Haziran Birikmi Amortismanlar Açılı bakiyesi, 1 Ocak - ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) - ( ) Dönem gideri - (23.184) ( ) ( ) ( ) ( ) - ( ) Çıkılar Kapanı bakiyesi, 30 Haziran ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) - ( ) 30 Haziran 2007 itibariyle net defter deeri

ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 30 HAZRAN 2008 TARHNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMNE AT KONSOLDE FNANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU

ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 30 HAZRAN 2008 TARHNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMNE AT KONSOLDE FNANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 30 HAZRAN 2008 TARHNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMNE AT KONSOLDE FNANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. ÇNDEKLER GÖRÜ KONSOLDE BLANÇO KONSOLDE GELR TABLOSU KONSOLDE

Detaylı

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A..

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. TRAKN ÖZSERMAYE YÖNTEMNE GÖRE DEERLEMEYE TAB TUTULDUU FNANSAL TABLOLAR Olmuksa International Paper Sabancı Ambalaj Sanayi ve Ticaret A..

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A.. 1 OCAK 30 HAZRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR ve BAIMSIZ DENETÇ NCELEME RAPORU

DELTA MENKUL DEERLER A.. 1 OCAK 30 HAZRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR ve BAIMSIZ DENETÇ NCELEME RAPORU 1 OCAK 30 HAZRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR ve BAIMSIZ DENETÇ NCELEME RAPORU ARA DÖNEM FNANSAL TABLOLAR HAKKINDA NCELEME RAPORU Delta Menkul Deerler A.. Yönetim Kurulu na Giri 1. Delta

Detaylı

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 30 EYLÜL 2008 TARH TBARYLE MAL TABLOLAR VE DPNOTLARI

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 30 EYLÜL 2008 TARH TBARYLE MAL TABLOLAR VE DPNOTLARI MAL TABLOLAR VE DPNOTLARI MAL TABLOLAR ÇERK SAYFA BLANÇO... 1-3 GELR TABLOSU... 4 ÖZSERMAYE DEM TABLOSU... 5 NAKT AKIM TABLOSU... 6 MAL TABLOLARA LKN NOTLAR... 7-54 NOT 1 RKET N ORGANZASYONU VE FAALYET

Detaylı

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 31 MART 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 31 MART 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI 31 MART 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI 31 MART 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR ÇERK SAYFA BLANÇO... 1-3 GELR TABLOSU... 4 ÖZSERMAYE DEM TABLOSU... 5 NAKT AKIM TABLOSU... 6 MAL TABLOLARA

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A.. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA DÖNEMNE AT. FNANSAL TABLOLAR ve BAIMSIZ NCELEME RAPORU

DELTA MENKUL DEERLER A.. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA DÖNEMNE AT. FNANSAL TABLOLAR ve BAIMSIZ NCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR ve BAIMSIZ NCELEME RAPORU Yönetim Kurulu na 1 OCAK 30 EYLÜL 2008 ARA DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR NCELEME RAPORU Giri 1. Delta Menkul Deerler A.. nin

Detaylı

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 30 HAZRAN 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 30 HAZRAN 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI ARA DÖNEM FNANSAL TABLOLARI HAKKINDA NCELEME RAPORU Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.. Yönetim Kurulu na Giri Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A.. 1 OCAK - 31 MART 2009 HESAP DÖNEM TBARYLE FNANSAL TABLOLAR

DELTA MENKUL DEERLER A.. 1 OCAK - 31 MART 2009 HESAP DÖNEM TBARYLE FNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2009 HESAP DÖNEM TBARYLE FNANSAL TABLOLAR ÇNDEKLER SAYFA BLANÇO... 1-2 GELR TABLOSU... 3 ÖZSERMAYE DEM TABLOSU... 4 NAKT AKIM TABLOSU... 5 MAL TABLOLARA LKN DPNOTLAR... 6-38 NOT 1 RKET

Detaylı

SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE GÖRE HAZIRLANMI KONSOLDE OLMAYAN MAL TABLOLARA AT DPNOTLAR

SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE GÖRE HAZIRLANMI KONSOLDE OLMAYAN MAL TABLOLARA AT DPNOTLAR NOT 1 RKETN ORGANZASYONU VE FAALYET KONUSU Atlantis Yatırım Ortaklıı Anonim irketi ( irket ) 19 Austos 1994 tarihinde stanbul da kurulmutur. irket, faaliyetlerini SPK nın, Yatırım Ortaklıklarına likin

Detaylı

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A..

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. 31 MART TARHNDE SONA EREN DÖNEME AT TRAKN ÖZSERMAYE YÖNTEMNE GÖRE DEERLEMEYE TAB TUTULDUU MAL TABLOLAR 31 MART VE 31 ARALIK TARHLER TBARYLE

Detaylı

GSD Holding Anonim irketi. 30 Eylül 2008 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

GSD Holding Anonim irketi. 30 Eylül 2008 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar GSD Holding Anonim irketi 30 Eylül 2008 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ÇNDEKLER Sayfa Konsolide Bilanço 1-2 Konsolide Gelir Tablosu 3 Konsolide Özkaynak

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Eylül 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Eylül 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi 30 Eylül 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu ÇNDEKLER Sayfa Baımsız Sınırlı Denetim Raporu 1 Bilanço 2 Gelir Tablosu 3 Özkaynak

Detaylı

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 31 ARALIK 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 31 ARALIK 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 31 ARALIK 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI BAIMSIZ DENETM RAPORU Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.. Yönetim Kurulu

Detaylı

TÜRKYE E VE CAM FABRKALARI A.. VE BALI ORTAKLIKLARI

TÜRKYE E VE CAM FABRKALARI A.. VE BALI ORTAKLIKLARI TÜRKYE E VE CAM FABRKALARI A.. VE BALI ORTAKLIKLARI 30 HAZRAN TARHNDE SONA EREN ARA DÖNEME AT KONSOLDE FNANSAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETÇ NCELEME RAPORU çindekiler KONSOLDE BLANÇO 1 2 KONSOLDE GELR TABLOSU

Detaylı

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR 31 ARALIK TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR Yönetim Kurulu na İstanbul 1 OCAK 31 ARALIK HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLARLA İLGİLİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Ata Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Detaylı

ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 30 EYLÜL 2006 TARHNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMNE AT KONSOLDE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ SINIRLI DENETM RAPORU

ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 30 EYLÜL 2006 TARHNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMNE AT KONSOLDE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ SINIRLI DENETM RAPORU ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 30 EYLÜL 2006 TARHNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMNE AT KONSOLDE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ SINIRLI DENETM RAPORU 1 ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. ÇNDEKLER GÖRÜ KONSOLDE BLANÇO KONSOLDE GELR

Detaylı

BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. 31 MART 2014 TARH TBARYLE HAZIRLANAN FNANSAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETÇ RAPORU

BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. 31 MART 2014 TARH TBARYLE HAZIRLANAN FNANSAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETÇ RAPORU 31 MART 2014 TARH TBARYLE HAZIRLANAN FNANSAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETÇ RAPORU ÇNDEKLER SAYFA BLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DER KAPSAMLI GELR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEM TABLOSU... 4 NAKT AKI TABLOSU...

Detaylı

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ FİNANSAL TABLOLAR

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ FİNANSAL TABLOLAR 31 ARALIK TARİHİ İTİBARIYLA BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ FİNANSAL TABLOLAR Yönetim Kurulu na İstanbul 1 OCAK 31 ARALIK HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLARLA İLGİLİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Ata Yatırım

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi 30 Haziran 2006 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu Akis Serbest Muhasebeci ve Mali Müavirlik A..

Detaylı

TURKISH YATIRIM A.Ş. 31 ARALIK 2008 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

TURKISH YATIRIM A.Ş. 31 ARALIK 2008 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 31 ARALIK TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR Turkish Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu na İstanbul 1 OCAK 31 ARALIK HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLARLA

Detaylı

A R B U L B O Y A V E T E K S T İ L S A N A Y İ T İ C A R E T L İ M İ T E D Ş İ R K E T İ

A R B U L B O Y A V E T E K S T İ L S A N A Y İ T İ C A R E T L İ M İ T E D Ş İ R K E T İ A R B U L B O Y A V E T E K S T İ L S A N A Y İ T İ C A R E T L İ M İ T E D Ş İ R K E T İ 3 1 A R A L I K 2 0 1 2, 2 0 1 1, 2 0 1 0 V E 2 0 0 9 H E S A P D Ö N E M L E R İ N E A İ T M A L İ T A B L O L

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden Cari Dönem Önceki Dönem 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.551.638 7.756.064 Nakit ve Nakit Benzerleri 2.755 4.228.916

Detaylı

UTOPYA TURZM NAAT LETMECLK TCARET A.. 30 HAZRAN 2012 TARHTBARYLE KONSOLDE FNANSAL DURUM TABLOLARI (BLANÇOLAR)

UTOPYA TURZM NAAT LETMECLK TCARET A.. 30 HAZRAN 2012 TARHTBARYLE KONSOLDE FNANSAL DURUM TABLOLARI (BLANÇOLAR) FNANSAL DURUM TABLOLARI (BLANÇOLAR) Dipnot Referansları Baımsız denetimden geçmi Baımsız denetimden geçmi VARLIKLAR Dönen Varlıklar 30.168.144 26.913.863 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 390.370 512.632 Finansal

Detaylı

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. 31 ARALIK 2004 TARH TBARYLE ÖZKAYNAK YÖNTEMNE GÖRE DÜZENLENEN MAL TABLOLAR

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. 31 ARALIK 2004 TARH TBARYLE ÖZKAYNAK YÖNTEMNE GÖRE DÜZENLENEN MAL TABLOLAR OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. 31 ARALIK TARH TBARYLE ÖZKAYNAK YÖNTEMNE GÖRE DÜZENLENEN MAL TABLOLAR BAIMSIZ DENETÇ RAPORU OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER Yönetim Kurulu na

Detaylı

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2008 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2008 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2008 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Trakya Cam Sanayii A.Ş. Yönetim

Detaylı

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2009 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE)

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmemiş Geçmemiş Dipnot Referansları 30.09.2009 31.12.2008 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 27,180,536 28,730,807

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar İçindekiler Sayfa Bilanço 1-2 Gelir tablosu 3 Özkaynak değişim tablosu 4 Nakit akım tablosu 5 Özet

Detaylı

ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 30 EYLÜL 2008 TARHNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMNE AT KONSOLDE FNANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU

ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 30 EYLÜL 2008 TARHNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMNE AT KONSOLDE FNANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 30 EYLÜL 2008 TARHNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMNE AT KONSOLDE FNANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. ÇNDEKLER GÖRÜ KONSOLDE BLANÇO KONSOLDE GELR TABLOSU KONSOLDE

Detaylı

Ak Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi

Ak Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Ak Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi özet finansal tablolar 31 Mart 2012 TARİHLİ ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim tablosu 3 Nakit

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLE BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLE BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLE BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR Morgan Stanley Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu na İstanbul 1 OCAK 2012

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2016 Ara Hesap Dönemine Ait Denetlenmemiş Özet Finansal Tablolar ve Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 12 KAPSAMLI

Detaylı

ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 31 MART 2008 TARHNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMNE AT KONSOLDE FNANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU

ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 31 MART 2008 TARHNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMNE AT KONSOLDE FNANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 31 MART 2008 TARHNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMNE AT KONSOLDE FNANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. ÇNDEKLER GÖRÜ KONSOLDE BLANÇO KONSOLDE GELR TABLOSU KONSOLDE

Detaylı

(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir.) Bağımsız Denetim'den. VARLIKLAR Dönen Varlıklar 3.671.355

(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir.) Bağımsız Denetim'den. VARLIKLAR Dönen Varlıklar 3.671.355 31 ARALIK 2012 TARİHLİ BİLANÇO Bağımsız Denetim'den Referansları 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 3.671.355 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 3.475.052 Finansal Yatırımlar 7 20.933 Ticari Alacaklar - İlişkili

Detaylı

GSD Denizcilik Gayrimenkul naat Sanayi ve Ticaret Anonim irketi

GSD Denizcilik Gayrimenkul naat Sanayi ve Ticaret Anonim irketi GSD Denizcilik Gayrimenkul naat Sanayi ve Ticaret Anonim irketi 30 Haziran 2012 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve nceleme Raporu Akis Baımsız Denetim ve Serbest

Detaylı

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A..

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. TRAKN ÖZSERMAYE YÖNTEMNE GÖRE DEERLEMEYE TAB TUTULDUU FNANSAL TABLOLAR ÇNDEKLER SAYFA BLANÇOLAR... 1-2 GELR TABLOLARI... 3 ÖZ SERMAYE DEM

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 31 Mart 2011 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 31 Mart 2011 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi 31 Mart 2011 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi çindekiler: Bilanço Nazım hesaplar

Detaylı

GSD Denizcilik Gayrimenkul naat Sanayi ve Ticaret Anonim irketi

GSD Denizcilik Gayrimenkul naat Sanayi ve Ticaret Anonim irketi GSD Denizcilik Gayrimenkul naat Sanayi ve Ticaret Anonim irketi 30 Eylül 2012 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları GSD Denizcilik Gayrimenkul naat Sanayi

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Dipnotlar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltmesi Farkları Hisse Senedi İhraç Primi Kardan Ayrılan

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Dipnotlar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltmesi Farkları Hisse Senedi İhraç Primi Kardan Ayrılan

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 MART 2012 TARİHİ İTİBARIYLA SONA EREN DÖNEME AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 MART 2012 TARİHİ İTİBARIYLA SONA EREN DÖNEME AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 31 MART 2012 TARİHİ İTİBARIYLA SONA EREN DÖNEME AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1 GELİR TABLOSU... 2 KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU... 4 NAKİT

Detaylı

UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. 30.06.2009 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT MALİ TABLOLAR

UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. 30.06.2009 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT MALİ TABLOLAR OCAK 2 HAZİRAN 2 DÖNEMİ NAKİT AKIM TABLOSU..2 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT MALİ TABLOLAR OCAK 2 HAZİRAN 2 DÖNEMİ NAKİT AKIM TABLOSU 2..2 TARİHİ İTİBARİ İLE BİLANÇO (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni

Detaylı

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2013 TAR H T BAR YLE ÖZET B LANÇO

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2013 TAR H T BAR YLE ÖZET B LANÇO 31 MART 2013 TAR H T BAR YLE ÖZET B LANÇO (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmi tir.) Yeniden düzenlenmi Yeniden düzenlenmi Dipnot Cari Dönem Geçmi Dönem Geçmi Dönem Referansları

Detaylı

YATIRIM MENKUL DEERLER A.. VE BALI ORTAKLIKLARI. 31 Mart 2009 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar

YATIRIM MENKUL DEERLER A.. VE BALI ORTAKLIKLARI. 31 Mart 2009 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar YATIRIM MENKUL DEERLER A.. VE BALI ORTAKLIKLARI 31 Mart 2009 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar BAIMSIZ DENETMDEN GEÇMEM 31 MART 2009 TARHL KONSOLDE BLANÇO VARLIKLAR

Detaylı

ATLANTS YATIRIM ORTAKLII ANONM RKET

ATLANTS YATIRIM ORTAKLII ANONM RKET NOT 1 RKETN ORGANZASYONU VE FAALYET KONUSU Atlantis Yatırım Ortaklıı Anonim irketi ( irket ) 19 Austos 1994 tarihinde stanbul da kurulmutur. irket, faaliyetlerini SPK nın, Yatırım Ortaklıklarına likin

Detaylı

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU 1 OCAK 30 HAZİRAN 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM ÖZET FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret Anonim

Detaylı

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER ÇIKARILMI SERMAYEMZ 80.000.000 YEN TÜRK LRASI NAKT KARILII, 120.000.000 YEN TÜRK LRASINDAN 200.000.000 YEN TÜRK LRASINA ARTIRILMAKTADIR. ARTIRILAN

Detaylı

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLARI

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLARI MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLARI ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi

Detaylı

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER ÇIKARILMI SERMAYEMZ 50.000.000 YEN TÜRK LRASI NAKT KARILII, 200.000.000 YEN TÜRK LRASINDAN 250.000.000 YEN TÜRK LRASINA ARTIRILMAKTADIR.

Detaylı

FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 HAZİRAN TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET BİLANÇO... 1 ÖZET KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU......

Detaylı

FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 EYLÜL TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET BİLANÇO... 1 ÖZET KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU......

Detaylı

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARİYLE MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ ORTAKLIĞIN ÖZSERMAYE YÖNTEMİNE GÖRE DEĞERLEMEYE TABİ TUTULDUĞU FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Detaylı

Yabancı para çevrim farkları Diğer kazanç ve kayıplar 5,318 5,318

Yabancı para çevrim farkları Diğer kazanç ve kayıplar 5,318 5,318 Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ödenmiş Sermaye Dipnot:27 Sermaye Düzeltmesi Farkları Dipnot:27 Hisse Senedi İhraç Primi Dipnot:27

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar Varlıklar geçmiş Dipnot 30 Eylül 2012 31 Aralık 2011

Detaylı

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2012 VE 31 ARALIK 2011 TAR HLER T BAR YLE ÖZET B LANÇOLAR

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2012 VE 31 ARALIK 2011 TAR HLER T BAR YLE ÖZET B LANÇOLAR 31 MART 2012 VE 31 ARALIK 2011 TAR HLER T BAR YLE ÖZET B LANÇOLAR (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmi tir.) geçmi Dipnot Cari Dönem Geçmi Dönem Referansları 31 Mart 2012

Detaylı

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİİNCELEME RAPORU

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİİNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİİNCELEME RAPORU ARA DÖNEM ÖZET FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Akmerkez Gayrimenkul Yatırım OrtaklığıA.Ş.

Detaylı

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 165.631.605 121.912.642 1- Kasa 2.12, 14 1.086 370 2-

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir)

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir) 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 14 367.180.985 389.133.254 1- Kasa

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KLBMO VARLIKLAR

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KLBMO VARLIKLAR KLBMO BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmiş VARLIKLAR Geçmiş Dipnot Referansları 30.06.2009 31.12.2008 Dönen Varlıklar 28,839,659 28,730,807 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 4,148,637 2,181,600

Detaylı

OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARIYLA MALİ TABLOLAR

OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARIYLA MALİ TABLOLAR 31 ARALIK TARİHİ İTİBARIYLA MALİ TABLOLAR Yönetim Kurulu na İstanbul 1 OCAK 31 ARALIK HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLARLA İLGİLİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Oyak Portföy Yönetimi A.Ş. nin tarihi itibarıyla

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 30 Eylül 2010 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ve inceleme raporu İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 2010 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ve inceleme raporu İçindekiler Sayfa İnceleme raporu 1 Özet bilanço 2 Özet kapsamlı gelir tablosu 3 Özkaynak

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot Bağımsız (31/03/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 793.766.217 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 617.053.844 623.405.482

Detaylı

SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE GÖRE HAZIRLANMI KONSOLDE OLMAYAN MAL TABLOLARA AT DPNOTLAR

SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE GÖRE HAZIRLANMI KONSOLDE OLMAYAN MAL TABLOLARA AT DPNOTLAR NOT 1 RKETN ORGANZASYONU VE FAALYET KONUSU Atlantis Yatırım Ortaklıı Anonim irketi ( irket ) 19 Austos 1994 tarihinde stanbul da kurulmutur. irket, faaliyetlerini SPK nın, Yatırım Ortaklıklarına likin

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM ÖZET FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotları 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A.. 1 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEM TBARYLE FNANSAL TABLOLAR ve BAIMSIZ DENETM RAPORU

DELTA MENKUL DEERLER A.. 1 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEM TBARYLE FNANSAL TABLOLAR ve BAIMSIZ DENETM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEM TBARYLE FNANSAL TABLOLAR ve BAIMSIZ DENETM RAPORU Yönetim Kurulu na 1 OCAK 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMNE LKN FNANSAL TABLOLARLA LGL BAIMSIZ DENETM RAPORU 1. Delta Menkul

Detaylı

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01. 31.03.2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE RAPORU

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01. 31.03.2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE RAPORU SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01. 31.03.2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No KONSOLİDE BİLANÇOLAR... 1-2 KONSOLİDE GELİR TABLOLARI... 3

Detaylı

Pay Tutarı (TL) Özelletirme daresi Bakanlıı 56, Dier 43, GENEL TOPLAM 100, (%)

Pay Tutarı (TL) Özelletirme daresi Bakanlıı 56, Dier 43, GENEL TOPLAM 100, (%) NOT 1) RKET N ORGANZASYONU VE FAALYET KONUSU Dousan Boru Sanayi ve Ticaret Anonim irketi, ( irket ), genel olarak içme suyu ve kanalizasyon alt yapısının inaasında kullanılan asbest elyaflı çimento boru

Detaylı

Tasfiye Halinde Meges Boya Sanayi ve Ticaret A.. 31 Aralık 2008 Tarihi tibariyle Bilanço (Para birimi: Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmitir.) Dipnot Tasfiye Dönemi Baımsız Denetimden

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ. 31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ. 31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar 28 Nisan 2016 Bu rapor, 36 sayfa finansal tablolar ve tamamlayıcı dipnotlarından oluşmaktadır.

Detaylı

BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. 31 MART 2008 TARİHİ İTİBARİYLE SPK NIN SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞİNE GÖRE HAZIRLANAN MALİ TABLOLAR

BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. 31 MART 2008 TARİHİ İTİBARİYLE SPK NIN SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞİNE GÖRE HAZIRLANAN MALİ TABLOLAR 31 MART 2008 TARİHİ İTİBARİYLE SPK NIN SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞİNE GÖRE HAZIRLANAN MALİ TABLOLAR Ara Dönem Finansal Tablolar Hakkında İnceleme Raporu Bolu Çimento Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı

Detaylı

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI NA UYGUN OLARAK HAZIRLANAN ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR Trakya Cam

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 31 Mart 2007 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Dipnotları

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 31 Mart 2007 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Dipnotları Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi 31 Mart 2007 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Dipnotları TEKSTL FNANSAL KRALAMA A.. Bilanço (Birim:Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmitir.)

Detaylı

VARLIKLAR 01 Ocak 2010 01 Ocak 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010

VARLIKLAR 01 Ocak 2010 01 Ocak 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010 CARDİF SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR 01.01.2010-30.09.2010 DÖNEMİ BİLANÇOSU 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 18.743.519,30 8.951.613,03 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler

Detaylı

MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço. Bilanço. Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi

MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço. Bilanço. Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço Bilanço Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi V A R L I K L A R DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Benzerleri Finansal Yatırımlar

Detaylı

CITI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

CITI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR CITI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET BİLANÇO... 1-2 ÖZET KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3

Detaylı

Finansal Tablolar - Konsolide (Şirketler-Aracı Kurumlar) - 2. Alternatif. Kapak Sayfası : BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Finansal Tablolar - Konsolide (Şirketler-Aracı Kurumlar) - 2. Alternatif. Kapak Sayfası : BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Tablolar - Konsolide (Şirketler-Aracı Kurumlar) - 2. Alternatif Kapak Sayfası Şirket unvanı : BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Gönderilme düzeni: Periyodik Periyot tipi : Aylık Periyot

Detaylı

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. 31 MART 2005 TARHNDE SONA EREN ARA DÖNEME AT KONSOLDE MAL TABLOLAR

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. 31 MART 2005 TARHNDE SONA EREN ARA DÖNEME AT KONSOLDE MAL TABLOLAR OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. 31 MART TARHNDE SONA EREN ARA DÖNEME AT KONSOLDE MAL TABLOLAR 31 MART ve 31 ARALIK TARHLER TBARYLE BLANÇOLAR VARLIKLAR Dipnot Referansları

Detaylı

a member of PricewaterhouseCoopers Alper Önder, SMMM

a member of PricewaterhouseCoopers Alper Önder, SMMM 1 OCAK - 2009 ARA Yönetim Kurulu na, 1. ( Grup ) ekte yer alan 30 Haziran 2009 ait konsolide gelir tablosu, konsolide özkaynaklar Grup konusu ara dönem konsolide finansal 2. konusunda güvence Sonuç 3.

Detaylı

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi)

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi) Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2012 ara dönem özet finansal tablolar ve dipnotları Özet bilanço Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi İçindekiler Sayfa Özet bilanço 3 Özet gelir

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.511.010 7.756.064 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 804.012 4.228.916

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2011 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2011 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2011 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık

Detaylı

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not Dönem I Cari Varlıklar (30/09/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

ERGO PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 MART 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, DİPNOTLAR

ERGO PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 MART 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, DİPNOTLAR ERGO PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 MART 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO... 1-2 KONSOLİDE OLMAYAN GELİR TABLOSU...

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU(BİLANÇO) KAR VE

Detaylı

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 HAZİRAN 2012 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız İnceleme'den Denetim'den Dipnot Geçmiş Geçmiş Referansları 30.06.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 47,694,745 54,518,989 Nakit ve Nakit Benzerleri

Detaylı

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 01.01. 31.03.2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE ÖZET DİPNOTLAR

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 01.01. 31.03.2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE ÖZET DİPNOTLAR VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 01.01. 31.03.2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE ÖZET DİPNOTLAR ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET BİLANÇOLAR... 1-2 ÖZET

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş)

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu(denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren üç aylık dönem Sona eren altı aylık dönem m. 30 Haziran 2012 30 Haziran 2011 30 Haziran 2012 30 Haziran 2011 Faiz

Detaylı

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A..

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. 30 EYLÜL TARH TBARYLE ÖZKAYNAK YÖNTEMNE GÖRE DÜZENLENEN ÖZET KONSOLDE MAL TABLOLAR BAIMSIZ DENETÇ SINIRLI DENETM RAPORU OLMUKSA INTERNATIONAL

Detaylı

FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 GELİR TABLOSU... 3 KAPSAMLI GELİR TABLOSU...... 4 ÖZ KAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU...

Detaylı

ATLANTS YATIRIM ORTAKLII A.. SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE GÖRE HAZIRLANMI KONSOLDE OLMAYAN MAL TABLOLARA AT DPNOTLAR 2008/03

ATLANTS YATIRIM ORTAKLII A.. SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE GÖRE HAZIRLANMI KONSOLDE OLMAYAN MAL TABLOLARA AT DPNOTLAR 2008/03 NOT 1 RKETN ORGANZASYONU VE FAALYET KONUSU Atlantis Yatırım Ortaklıı A.. ( irket ) 19 Austos 1994 tarihinde stanbul da kurulmutur. irket, faaliyetlerini SPK nın, Yatırım Ortaklıklarına likin Esasları belirledii

Detaylı

UBS Menkul Değerler Anonim Şirketi

UBS Menkul Değerler Anonim Şirketi UBS Menkul Değerler Anonim Şirketi 1 Ocak - 30 Haziran 2010 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ve bağımsız inceleme raporu İçindekiler Sayfa Bağımsız inceleme raporu 1 Özet bilanço 2-3 Özet

Detaylı

CITI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

CITI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR CITI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET BİLANÇO... 1-2 ÖZET KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU...

Detaylı

ŞEKER PİLİÇ VE YEM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 MART 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT SOLO MALİ TABLOLAR VE İNCELEME RAPORU

ŞEKER PİLİÇ VE YEM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 MART 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT SOLO MALİ TABLOLAR VE İNCELEME RAPORU ŞEKER PİLİÇ VE YEM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 MART 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT SOLO MALİ TABLOLAR VE İNCELEME RAPORU 31 MART 2012 TARİHLİ SOLO MALİ TABLOLAR İLE İLGİLİ AÇIKLAYICI NOTLAR (XI -

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIĞI 30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIĞI 30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIĞI 30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot Referansları (İncelemeden

Detaylı

İLKARLAR DÖVİZ ve KIYMETLİ MADEN TİCARETİ A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 2014 AYK BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.

İLKARLAR DÖVİZ ve KIYMETLİ MADEN TİCARETİ A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 2014 AYK BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. İLKARLAR DÖVİZ ve KIYMETLİ MADEN TİCARETİ A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 2014 AYK BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Tarih : 15.06.2015 Sayı :AYK:2015-07 İlkarlar Döviz ve Kıymetli Madenler Ticareti A.Ş.

Detaylı

ŞEKER PİLİÇ VE YEM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT SOLO MALİ TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU

ŞEKER PİLİÇ VE YEM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT SOLO MALİ TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU ŞEKER PİLİÇ VE YEM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT SOLO MALİ TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU 30 HAZİRAN 2014 TARİHLİ MALİ TABLOLAR İLE İLGİLİ AÇIKLAYICI NOTLAR

Detaylı

VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355

VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355 31 MART 2013 TARİHLİ BİLANÇO İncelemeden Denetim'den Dipnot Geçmemiş Geçmiş Referansları 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 10,565,860 3,475,052

Detaylı

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı