Hastane dışında MRSA dan etkilenenlere tavsiyeler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hastane dışında MRSA dan etkilenenlere tavsiyeler"

Transkript

1 Hastane dışında MRSA dan etkilenenlere tavsiyeler MRSA lı iseniz, bu broşürde size yönelik bilgilere ve günlük yaşamınızı yürütmeniz için tavsiyelere yer verilmektedir. Turkish

2 1 MRSA hakkında İnsan vücudunda ve yaşadı ımız çevrede farklı tür ve gruplardan bir çok mikrop bulunur. Bu mikrop gruplarından biri de Staphylococcus aureus tur. MRSA bu grupta yer alır. Staphylococcus aureus Nüfusun yaklaşık üçte birinde staphylococcus aureus (S. aureus) vardır. Bu mikrop, elleriniz gibi vücudun di er bölgelerinde de bulunabilmesine karşın, genelde koltuk altı, kasıklar ve burun gibi nemli bölgelerde yaşar. Ço u zaman sorun yaratmaz, ancak di er mikroplar gibi enfeksiyona yol açma olasılı ı vardır. S. aureus özellikle sivilce ve çıban gibi cilt sorunlarına neden olabilir. Mikrop, örne in kesikler ve ameliyat yaraları gibi normalde bulunmadı ı yerlere girerse daha ciddi enfeksiyonlara yol açabilir. Bu gruptaki mikroplar çok çeşitli antibiyotiklerle tedavi edilebilmekte, bu mikroplara bazen MSSA, ya da metisiline duyarlı (metisilin bir tür antibiyotiktir) Staphylococcus aureus da denmektedir. MRSA MRSA (metisiline dayanıklı Staphylococcus aureus) S. aureus mikrobunun metisiline direnç kazanmış halidir, yani di er antibiyotiklerle tedavisi mümkün olmasına karşın, tedavi için kullanılabilecek antibiyotik sayısı azalır.

3 2 Nasıl yayılır MRSA toplumun her kesiminde bulunur. Tıbbi işlemler ve bakım yapılan hastane ve bakımevlerinde daha yaygındır. Mikrop ciltteki bir açıklıktan vücuda girmedi i sürece ço u zaman insanlara zarar vermez. Elele tutuşmak ve kucaklaşmak gibi normal sosyal temaslar genelde tehlike oluşturmaz. Bir yara veya ameliyat yarası gibi cildinde açılma olanlar ya da tıbbi tüp takılmış olan kişiler, mikrobun vücuda girme riskini azaltmak için bunları sargı bezi ile kapalı tutmalıdır. Ayrıca yaralarına dokunmadan ya da sargı bezlerini de iştirmeden önce ve sonra mutlaka ellerini yıkamaları gerekir. Bunun nedeni mikrobun en çok ellerden bulaşmasıdır.

4 3 MRSA kolonileşmesi ile MRSA enfeksiyonu arasındaki farkı anlamak Toplam nüfus: Yüzde 30 S. aureus kolonileşmesi Yüzde 3 MRSA kolonileşmesi MRSA kolonileşmesi Genel nüfusun yaklaşık yüzde 30 unda, S. aureus kolonileri bulunmaktadır. Bunlardan yaklaşık onda birinde (genel nüfusun yüzde 3 ünde), S. aureus metisiline dayanıklı MRSA dır ve bu kişiler vücudunda MRSA kolonileşmesi bulunan kişiler olarak bilinir. Vücudunda kolonileşme olan veya cildinde ve/ veya burnunda MRSA taşıyan kişiler HASTA DE İLDİR. Bazılarımız bu mikrobu birkaç saat veya günlü üne taşırken, di erleri haftalarca ya da bütün yaşamları boyunca taşıyabilmektedir. MRSA taşıyanların ço u bunun farkında olmazlar, çünkü kendilerine zarar vermez ve herhangi bir belirti görülmez. MRSA enfeksiyonu MRSA, örne in bir kesik veya yaradan vücuda girme fırsatı buldu unda zararlı olabilir. Sivilce veya çıban çıkması ya da yaraların enfeksiyon kapması veya gö üs enfeksiyonu gibi daha ciddi sorunlara yol açabilir. Daha ciddi vakalarda kan zehirlenmesine neden olabilir.

5 4 MRSA ile baş etmek Genelinde, MRSA kolonileşmesi tedavi gerektirmez. Ancak tıbbi bir işlem veya ameliyat yapılacaksa, enfeksiyon tehlikesi artabilir (çünkü bunlar MRSA nın vücuda girmesine olanak verir). Size bakan sa lık görevlisi, kolonileşmenin ortadan kaldırılması gerekip gerekmedi ini de erlendirecektir. Mümkün oldu u kadar çok MRSA nın ortadan kaldırılması işlemine bu isim verilmektedir. Kolonileşmenin ortadan kaldırılması hastanede veya evde yapılabilir. Genelde MRSA yı vücuttan, saçtan ve burun deliklerinden yok etmek için sırasıyla vücut şampuanı, antiseptik şampuan ve burun kremi verilir. MRSA enfeksiyonu tedavisinde ise, a ızdan alınacak, cilde sürülecek veya serum ile verilecek antibiyotikler kullanılabilir. Kolonileşmenin ortadan kaldırılması veya enfeksiyon tedavisinin etkili olması için almanız gereken belirli önlemler vardır (lütfen bu broşürün Evdeyken başlıklı son bölümüne bakınız).

6 5 Evde tedavinin güvenli ve etkili olması Kolonileşmenin kaldırılması veya tedavinin evde yapılmasının güvenli olup olmadı ına size bakan sa lık görevlisi karar verir. Tedaviye veya kolonileşmenin ortadan kaldırılmasına ihtiyacınız varsa ve hastanede kalmanız için başka bir neden bulunmuyorsa, tedavinin evde yapılması güvenlidir. Bunun, evinizde olmanın getirece i rahatlı ın yanısıra, hastane personelinin enfeksiyonun yayılmasını önlemesine yardımcı olmak gibi yararları da vardır. Kolonileşmenin ortadan kaldırılması için uygulanan işlemler evde basit ve etkili bir şekilde yapılabilir. Kanınızda zehirlenme varsa, size bakan sa lık görevlisi tedaviye evde devam etmenizin güvenli olaca ına karar verebilir ve bir hastabakıcının sizi evinizde ziyaret ederek antibiyotik vermesini sa layabilir. Önemli olan, tedavi talimatlarını dikkatle uygulamanız ve mutlaka tamamlamanızdır.

7 6 MRSA ile mücadele: nasıl yardımcı olabilirsiniz Enfeksiyonla mücadeleye ve hasta bakımının güvenli ve temiz olmasına yardımcı olmak, NHS ile temas eden herkesin (hastalardan sa lık görevlilerine, yöneticilerden ziyaretçilere kadar) görevidir. Enfeksiyonla mücadele herkesin işidir. Ancak belirli davranış şekilleriyle, enfeksiyon tehlikesini azaltmakta önemli bir rol oynayabilirsiniz; bu bölümde bu gibi konular üzerinde durulmaktadır. Hijyene özellikle önem verin Eller, mikropların bulaşmasında önemli rol oynadıkları için düzenli olarak yıkanmalı; özellikle de yara bakımı ile vücudunuza giren serum ve tüplere dokunmanın öncesi ve sonrasında buna dikkat edilmelidir. E er yaraya pansuman yapacak veya sargı bezlerine dokunacaksanız bu daha da önemlidir. Koruyucu bir önlem olarak eldiven takılsa bile, bunlar lekeli sargı bezleriyle birlikte atılmalıdır. Eller daha sonra tekrar iyice yıkanmalıdır.

8 7 Yaralara bakarken önlem alın Sizde MRSA varsa, temas etti iniz kişilerin de açık yaraları, damarlarına takılı tüpler, kateterler veya kronik cilt hastalıkları bulunuyorsa, onlar açısından küçük bir risk sözkonusudur. Elleri temiz tutmanın yanısıra, karşı tarafın maruz kaldı ı tehlikeyi azaltmanın en etkili yolu, açık yaraları, kesik ve bereleri su geçirmeyen bir sargı veya yara bantıyla kapatmak gibi makul önlemler almaktır. Sıkça sorulan sorular Vücudumda koloni oluştu unu nereden anlayaca ım? Vücudunuzda mikrop kolonisi oluşsa bile hiçbir belirti görülmez, bunun nedeni mikrobun enfeksiyona yol açmamış olmasıdır. Enfeksiyona yakalandı ımı nereden anlayaca ım? Genel bir enfeksiyona yakalanırsanız kendinizi hasta, ateşli ve bitkin hissedebilirsiniz ve iştahınız kaçar. Herhangi bir yarada enfeksiyon (MRSA enfeksiyonu da dahil) olup olmadı ını anlamanıza yardımcı olacak 5 işaret vardır: ateş kızarıklık iltihap şişme sancı Herhangi bir kuşkunuz varsa, aile doktorunuza veya NHS Direct e danışmalısınız.

9 8 Başkaları için ne ölçüde risk oluştururum? MRSA lı iseniz, normalde toplumun sa lı ı genelinde yerinde olan üyelerine (yaşlılar, hamile kadınlar ve bebekler de dahil) risk oluşturmazsınız. Kişisel ve cinsel ilişkiler ne olacak? Normal hayatınızı sürdürmelisiniz, buna herhangi bir kısıtlama olmadan eşinizle normal ilişkinizi sürdürmek de dahil olabilir. Sizde MRSA varsa, eşinize zarar verme ihtimali azdır. Yakın temas, eşinizde kolonileşmeye neden olsa bile, bu ciddi bir risk de ildir. Örne in bir ameliyat öncesinde, kolonileşmenin ortadan kaldırılması için tedavi görüyorsanız, riski azaltmak için tedaviyi size bakan sa lık görevlisinin tavsiyeleri do rultusunda tamamlamanız gerekir. Hamileysem veya süt veren bir anneysem ne olacak? Hamileyseniz ve formunuz ile sa lı ınız yerinde ise, MRSA sizin için ek bir risk oluşturmaz. Süt vermek siz ve bebe iniz açısından güvenlidir. Ancak, süt veren annelere zaten önerildi i gibi, bazı belirtileri görürseniz, aile doktorunuza, ebenize veya ziyaretçi sa lık görevlisine danışmalısınız. Bunlar arasında: gö üslerin a rıması gö üslerin etrafında kızarıklık veya yumrulaşma hissi ateş de dahil, grip benzeri belirtiler bulunmaktadır. Bu belirtiler sizde mastit olabilece ini gösterir, ancak bu MRSA olabilir veya olmayabilir. Do ru tedavinin uygulanabilmesi için, size bakan sa lık görevlisine o anda veya geçmişte MRSA lı olup olmadı ınızı söylemeniz önemlidir.

10 9 Çocu um okula/kreşe gidebilir mi? MRSA tespit edilen çocuklar, kreşe ve okula normalde oldu u gibi gidebilir (aşa ıda, boş zamanlarda yapılan etkinlikler ile ilgili tavsiyelere de bakınız). Okula veya kreşe haber vermeniz gerekmez. Boş zamanlarda normal hareketlerimi sürdürebilir ve işe gidebilir miyim? MRSA kolonileşmesi, sosyal ortamlarda bulunmak, yüzmek, spor salonuna gitmek gibi normal hareketlerinizi sürdürmenize engel olmaz. Sizde MRSA olsa da, olmasa da çıbanınız veya açık bir yaranız varsa yüzmekten kaçınmalı, spor yapacaksanız da bunları tamamen su geçirmez bir sargıyla kapatmalısınız. Genelde, normalde oldu u gibi çalışabilirsiniz. Ancak hasta bakılan bir yerde çalışıyorsanız ve MRSA enfeksiyonu kaptıysanız, aile doktorunuza veya mesleki sa lık servisinize danışmalısınız. Bende MRSA oldu unu başkalarına söylemem gerekir mi? Sizde MRSA oldu unu kimseye söylemek zorunda de ilsiniz. Ancak, tıbbi tavsiye alır veya tedavi için hastaneye giderseniz, size bakan sa lık görevlisine bu bilgiyi vermeniz gerekir. Bu önemlidir, çünkü önce kolonileşmenin ortadan kaldırılması gereken bir tıbbi müdaheleye gerek görebilirler.

11 10 MRSA taraması yaptırmam gerekir mi? Tarama, vücudunuzun çeşitli bölgelerinden kültür alınarak test edilmesidir. Sonuç size haber verilir. Bu sonuç, sa lık personeline tedavinize devam etmenin en güvenli yolunu belirlemekte yardımcı olacaktır yılına kadar bütün hastaneler, hastanede kalmak üzere kabul edilen hastalara tarama yapacak hale gelecektir e kadar acil durumlarda hastaneye getirilenlerin de taramaya tabi tutulmasına başlanacaktır. Evde besledi im hayvan varsa ne olur? Evcil hayvanlar MRSA nın yayılması açısından pek bir risk oluşturmazlar. Genelde, insanlarda bulunan mikroplar, hayvanlardakinden farklıdır. Bazen MRSA da dahil olmak üzere, insanlardaki mikroplar hayvanlara geçebilir. Evcil hayvanlarda MRSA kolonisi ve enfeksiyon oluşma ihtimali bulunmasına ra men, MRSA hayvanlar arasında yaygın de ildir. Aynı şekilde, MRSA lı bir hayvandan mikrop kapmanız da mümkün olabilir (ancak bu son derece nadirdir). Her halûkarda, evcil hayvanlara dokunduktan sonra ellerinizi hep yıkamalı ve açık yaraların üzerini kapalı tutmalısınız. Bakımevine gitmem hâlâ mümkün mü? Evet. Hastanede kalmanız için başka bir neden olmadı ı sürece ve personelin ve ziyaretçilerin düzenli olarak ellerini yıkamaları gibi makul önlemler alınması koşuluyla, bakımevine gitmenizin sizin veya di er sakinlerin güvenli i açısından bir tehlikesi yoktur. Bakımevinizin zaten iyi hijyen ilkelerine ba lı olması gerekir.

12 11 Her ikinizde de açık çıbanlar, yaralar, serum ya da kateterler bulunmadı ı sürece bir başkası ile odanızı paylaşmanızda sakınca yoktur. Ortak alanlarda bakımevinin di er sakinlerine de katılabilirsiniz. Çıban ve yara varsa sargı ile kapatılmalıdır. PVL nedir? S. Aureus mikrobunun PVL türünü duymuş olabilirsiniz. PVL, Panton-Valentine Leukocidin sözcüklerinin kısaltmasıdır. S. aureus mikroplarının küçük bir bölümü (yüzde 2) PVL türündendir. Birleşik Krallık ta bu enfeksiyonlar enderdir ve hastanelerde yaygın de ildir. Bu nadir mikrop türü daha ciddi enfeksiyonlara yol açabilmekte, ancak yine de antibiyotiklerle tedavisi mümkün olmaktadır. PVL hakkında daha fazla bilgi için Sa lık Koruma Kurumu Health Protection Agency nin websitesine bakabilirsiniz: webw/hpaweb&page&hpawebautolistname/page/ ?p= Aynı kurumun websitesinde şu sayfada da hastanede kalan hastalar için MRSA ile ilgili ayrıntılı bilgilere yer verilmektedir: HPAweb&HPAwebStandard/ HPAweb_C/ ?p=

13 12 Evdeyken Özel temizlik önlemleri almaya gerek olmamasına ra men, ev halkınızın hijyene ve temizli e dikkat etmesi, MRSA nın potansiyel yayılma tehlikesini azaltır. Yüzeyleri tozsuz tutmaya dikkat edin ve halıları düzenli olarak elektrikli süpürgeyle süpürün. Banyonuzu, duşunuzu, lavabo ve tuvaletlerinizi düzenli olarak genelde kullandı ınız temizlik malzemeleri ile temizleyin. Kıyafetlerinizi, yatak takımınızı ve çarşaflarınızı normalde kullandı ınız deterjan veya sıvı deterjanla, kumaşın kaldırabilece i en yüksek ısıda yıkamalısınız. Kıyafetleriniz, makinayı aşırı doldurmamaya dikkat ederek, her zamanki gibi ailenin di er fertlerinin çamaşırlarıyla birlikte yıkanabilir. Kıyafetlerinizi normalde oldu u gibi makinada ya da ipte kurutabilir ve ütüleyebilirsiniz. Ek önlemler Kolonileşmenin ortadan kaldırılması veya MRSA enfeksiyonu için tedavi görüyorsanız, alınacak bazı ek önlemler vardır. Bunlar vücudunuzdan mümkün oldu u kadar çok MRSA atılmasına ve tekrar kolonileşme oluşmasını önlemeye yardımcı olur. (Kolonileşme oldu u halde, tedavi görmüyorsanız bunları yapmanız gerekmez.)

14 13 Kolonileşmenin ortadan kaldırılması veya tedavi görenler için ek önlemler Havlular Şahsi havlularınızı kimseyle paylaşmamalı ve tedavi boyunca her gün de iştirmelisiniz. Yıkanma ve banyo alma Banyo veya duşunuzu kullanabilirsiniz, ancak muhtemelen doktorunuzun yazdı ı vücut ve saç şampuanlarını kullanmanız gerekir. Kıyafetler Yıkandıktan sonra, temiz kıyafetler giyilmesi önemlidir, ayrıca tedavi boyunca gece yatarken giyilenler de her gece de iştirilmelidir. Yatak takımları Tedavi boyunca her gün de iştirilmelidir. Jilet ve traş malzemeleri Cildin kesilmesi ve mikropların vücudunuza girerek enfeksiyona yol açması olasılı ı bulundu u için, sizde MRSA olmasa bile jilet ile, fırça ve sabun gibi di er traş malzemelerini kimseyle paylaşmamalısınız. Kolonileşmenin ortadan kaldırılması veya enfeksiyon tedavisi görüyorsanız, tekrar mikrop bulaşma riskini azaltmak için ek bir önlem olarak sabun kalıbı yerine, pompalar gibi üzerine basınca çıkan traş kremi veya jeli kullanmalısınız.

15 14 Bir bakışta... Bunları yapmaya Bende MRSA var ve: devam edebilir miyim? Etkinlik Tedaviye ihtiyacım yok Tedavi görüyorum Yüzmek Evet (ama açık yaranız olmadı ı sürece) Evet (ama açık yaranız olmadı ı sürece) Çalışmak Evet normalde oldu u gibi Evet normalde oldu u gibi Okul ve kreş Evet normalde oldu u gibi Evet normalde oldu u gibi Arkadaşlar ve eşler Evet açık yara varsa üzerini kapalı tutun Evet açık yara varsa üzerini kapalı tutun Eşler ve cinsel ilişkiler Normalde oldu u gibi Normalde oldu u gibi Süt verme Evet genelde oldu u gibi mastit belirtilerine dikkat edin Evet genelde oldu u gibi mastit belirtilerine dikkat edin Evi temizlemek Normal temizlik düzeniniz Normal temizlik düzeniniz Çamaşır Kıyafetleri genelde kullandı ınız deterjanla, kumaşın dayanaca ı en yüksek ısıda yıkayın. Makinayı aşırı doldurmayın Kıyafetleri genelde kullandı ınız deterjanla, kumaşın dayanaca ı en yüksek ısıda yıkayın. Makinayı aşırı doldurmayın Evcil hayvanlar Hayvanlara dokunduktan sonra elinizi yıkayın Hayvanlara dokunduktan sonra elinizi yıkayın Bakımevi Normalde oldu u gibi bakımevine dönebilirsiniz. Yaraların üzeri kapatılmalıdır Normalde oldu u gibi bakımevine dönebilirsiniz. Yaraların üzeri kapatılmalıdır Havlular Normalde oldu u gibi Şahsi havlunuzu kimseyle paylaşmamalı ve her gün de iştirmelisiniz Yıkanma ve banyo alma Normalde oldu u gibi Sa lık görevlisinin tedavi talimatlarına uyun Traş Traş malzemelerini başkaları ile paylaşmayın Traş malzemelerini başkaları ile paylaşmayın Kıyafetler Normalde oldu u gibi Kıyafetinizi ve gece yatarken giydiklerinizi her gün de iştirin

16 Crown copyright Turkish 1p 0k June 08 Produced by COI for the Department of Health

MEVSİM GRİBİ Neden aşı olmanız gerekir

MEVSİM GRİBİ Neden aşı olmanız gerekir MEVSİM GRİBİ Neden aşı olmanız gerekir Grip. Korunun, koruyun. MEVSİM GRİBİ: NEDEN AŞI OLMANIZ GEREKİR Son zamanlarda sık sık mevsim gribi ve domuz gribi gibi farklı grip türlerinden söz edildiğini duymuş

Detaylı

13 aylığa kadar olan bebekler için Çocukluk dönemi aşıları ile ilgili Rehber

13 aylığa kadar olan bebekler için Çocukluk dönemi aşıları ile ilgili Rehber [cover page] 13 aylığa kadar olan bebekler için Çocukluk dönemi aşıları ile ilgili Rehber Aşı Çocuğunuzu korumanın en güvenli yoludur [page 2] Dünya genelinde, sağlık üzerinde en önemli etkiyi yaratan

Detaylı

Teenage Immunisations (Turkish) [cover page] Ortaokul yaşındaki aşılar. aşı Çocuğunuzu korumanın en güvenli yoludur

Teenage Immunisations (Turkish) [cover page] Ortaokul yaşındaki aşılar. aşı Çocuğunuzu korumanın en güvenli yoludur [cover page] Ortaokul yaşındaki aşılar aşı Çocuğunuzu korumanın en güvenli yoludur [page 2] Dünya genelinde, sağlık üzerinde en önemli etkiyi yaratan iki toplumsal sağlık müdahalesi temiz su ve aşılardır.

Detaylı

Okul öncesi aşıları Üç yaş dört aylık çocuklara yapılan aşılar için rehber

Okul öncesi aşıları Üç yaş dört aylık çocuklara yapılan aşılar için rehber [cover] Okul öncesi aşıları Üç yaş dört aylık çocuklara yapılan aşılar için rehber aşı Çocuğunuzu korumanın en güvenli yoludur [page 2] Dünya genelinde, sağlık üzerinde en önemli etkiyi yaratan iki toplumsal

Detaylı

Hasta ve hasta yakınları için KEMOTERAPİ KLAVUZU

Hasta ve hasta yakınları için KEMOTERAPİ KLAVUZU 2009 Hasta ve hasta yakınları için KEMOTERAPİ KLAVUZU Abalı,Sezer, Mertsoylu, Köse BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİİÇ HASTALIKLARI TIBBİ ONKOLOJİ BD 01.07.2009 Hazırlayanlar Prof. Dr. Hüseyin Abalı Uzm.

Detaylı

ZATÜRRE. Pnömokokal hastalıkların etkeni nedir?

ZATÜRRE. Pnömokokal hastalıkların etkeni nedir? ZATÜRRE Pnömokokal hastalıkların etkeni nedir? Pnömokokal hastalıklara Streptococcus pneumoniae adı verilen bir bakteri neden olur. Bu bakterinin 80 den fazla tipi vardır. Bunların çoğu hastalığa neden

Detaylı

Gençlerde Hijyen ve Cilt Sağlığı

Gençlerde Hijyen ve Cilt Sağlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Gençlerde Hijyen ve Cilt Sağlığı Öğrenci Kitabı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Gençlerde Hijyen ve Cilt Sağlığı

Detaylı

KEMOTERAPİ EL KİTAPÇIĞI KEMOTERAPİ NEDİR? KEMOTERAPİ KİM TARAFINDAN UYGULANIR? KEMOTERAPİ UYGULAMASINDA AMAÇ NEDİR?

KEMOTERAPİ EL KİTAPÇIĞI KEMOTERAPİ NEDİR? KEMOTERAPİ KİM TARAFINDAN UYGULANIR? KEMOTERAPİ UYGULAMASINDA AMAÇ NEDİR? KEMOTERAPİ EL KİTAPÇIĞI Kemoterapi uygulanmasına karar verilmiş bir hasta olarak tedavi ekibinin en önemli üyesi sizlersiniz. Tedavi ekibi hasta, doktorunuz ve tedaviyi uygulayan hemşireden oluşmaktadır.

Detaylı

1 TEMMUZ 2007 DE YÜRÜRLÜ E GİRECEK YENİ SİGARASIZ YAŞAM YASASINA HAZIRLIK İÇİN BİLMENİZ GEREKEN HERŞEY. Turkish

1 TEMMUZ 2007 DE YÜRÜRLÜ E GİRECEK YENİ SİGARASIZ YAŞAM YASASINA HAZIRLIK İÇİN BİLMENİZ GEREKEN HERŞEY. Turkish 1 TEMMUZ 2007 DE YÜRÜRLÜ E GİRECEK YENİ SİGARASIZ YAŞAM YASASINA HAZIRLIK İÇİN BİLMENİZ GEREKEN HERŞEY Turkish YENİ SİGARASIZ YAŞAM YASASINA KISACA GÖZ ATALIM İngiltere 1 Temmuz 2007, Pazar günü sigarayı

Detaylı

1. KĠġĠSEL TEMĠZLĠK VE ÖNEMĠ

1. KĠġĠSEL TEMĠZLĠK VE ÖNEMĠ 1. KĠġĠSEL TEMĠZLĠK VE ÖNEMĠ Sağlığa zarar verecek ortamlardan korunmak için yapılacak uygulamalar ve alınan önlemlerin tümü temizlik olarak tanımlanır. Her insan kendi temizliğinden sorumludur. Çocuk

Detaylı

saçta bitlenme ne yapmal? kopfläuse...was tun? türkische Fassung

saçta bitlenme ne yapmal? kopfläuse...was tun? türkische Fassung saçta bitlenme ne yapmal? kopfläuse...was tun? türkische Fassung Künye Bu broşür, Federal Sağlık Bakanlığının talimatıyla, Federal Sağlık Bilgilendirme Merkezi (BZgA: Bundeszentrale für gesundheitliche

Detaylı

HASTALIKLARI VE KAZALARI ÖNLEME YASAL SORUMLULUK VE GÖREVDİR

HASTALIKLARI VE KAZALARI ÖNLEME YASAL SORUMLULUK VE GÖREVDİR HASTALIKLARI VE KAZALARI ÖNLEME YASAL SORUMLULUK VE GÖREVDİR Tarlada çalışanlar tedbirler alınmazsa sık hastalanır. Tarlada hastalıkları ve kazaları önlemek için birçok yol vardır. Bu nedenle yasalar çıkarılmıştır

Detaylı

İNSANLAR ORTALAMA KAÇ YIL YAŞIYOR?

İNSANLAR ORTALAMA KAÇ YIL YAŞIYOR? İNSANLAR ORTALAMA KAÇ YIL YAŞIYOR? Avrupa ülkelerinde insanlar 70 yıldan fazla yaşıyor Türkiye de insanlar ortalama 70 yıl yaşıyor Kanada da insanlar 80 yıldan fazla yaşıyor Japonya da insanlar 80 yıldan

Detaylı

KUVÖZDEN DÜNYAYA: Erken Doğan Bebeğin El Kitapçığı

KUVÖZDEN DÜNYAYA: Erken Doğan Bebeğin El Kitapçığı KUVÖZDEN DÜNYAYA: Erken Doğan Bebeğin El Kitapçığı elbebekgülbebek Yazarlar: Özgür Doğa Keleş ( üçüz bebek annesi) Dr Gülnihal Şarman Yenidoğan ve Çocuk Hastalıkları Uzmanı Yazarların izniyle kitapçığın

Detaylı

ULUSAL İLİK DONÖR PROGRAMI HASTA HAKLARINI SAVUNMA DAİRESİ. Nakil Süreci. 1.888.999.6743 I marrow.org/patient

ULUSAL İLİK DONÖR PROGRAMI HASTA HAKLARINI SAVUNMA DAİRESİ. Nakil Süreci. 1.888.999.6743 I marrow.org/patient ULUSAL İLİK DONÖR PROGRAMI HASTA HAKLARINI SAVUNMA DAİRESİ Nakil Süreci İçindekiler: Ulusal İlik Donör Programı 2 Giriş 4 Araştırma 5 Bir donör veya kordon kanı ünitesi için resmi araştırmayı anlama 5

Detaylı

KEMOTERAPİ NEDİR? Özel Klinik ve Merkezler

KEMOTERAPİ NEDİR? Özel Klinik ve Merkezler KEMOTERAPİ NEDİR? Özel Klinik ve Merkezler Kemoterapi nedir? Kemoterapi; genel anlamı ile bir hastalığın bazı kimyasal maddeler kullanılarak tedavisini ifade eder. Onkolojik olarak ise kemoterapi, tümörü

Detaylı

EGZAMA TEDAVİSİ. Vi gjør Norge friskere

EGZAMA TEDAVİSİ. Vi gjør Norge friskere tyrkisk EGZAMA TEDAVİSİ Vi gjør Norge friskere İÇİNDEKİLER Egzama nedir?...3 Cilt hakkında gerçekler...4 Atopik egzama...5 İletişim ve sevgi...7 Egzama durumunda iyi tavsiyeler...8 Egzama tedavisi... 11

Detaylı

Neonatoloji Yo un Bakım (IC) bölümüne ho geldiniz

Neonatoloji Yo un Bakım (IC) bölümüne ho geldiniz Neonatoloji Yo un Bakım (IC) bölümüne ho geldiniz Çocu unuz yeni do an bebeklerin bakıldı ı yo un bakım bölümüne (IC Neonatologie) yatırılmı tır (locatie 8 D 105). Bu bakım bölümünde yeni do an hasta bebekler

Detaylı

www.aidsmap.com HIV & kadınlar Türkçe İlk baskı 2010

www.aidsmap.com HIV & kadınlar Türkçe İlk baskı 2010 www.aidsmap.com HIV & kadınlar Türkçe İlk baskı 2010 Teşekkür Türkçe ilk baskı- 2010 Dördüncü İngiliz baskısından uyarlanmıştır 2010 Bu baskı Positively UK (önceden Positively Women) tarafından revize

Detaylı

#ƒaretler, Uyarılar Bilgiler Adresler. Aƒk, Cinsellik ve Hamilelikten Korunma Konularında...... Do ru Karar Verin

#ƒaretler, Uyarılar Bilgiler Adresler. Aƒk, Cinsellik ve Hamilelikten Korunma Konularında...... Do ru Karar Verin #ƒaretler, Uyarılar Bilgiler Adresler Aƒk, Cinsellik ve Hamilelikten Korunma Konularında...... Do ru Karar Verin Teƒekkür Bu broƒür Avusturya Aile Planlaması Derne inin (Österreichische Gesellschaft für

Detaylı

Hayat kurtarmak güzeldir. Kök Hücre Vericileri Için Bilgiler

Hayat kurtarmak güzeldir. Kök Hücre Vericileri Için Bilgiler Hayat kurtarmak güzeldir. Kök Hücre Vericileri Için Bilgiler Gelecekte bir gün hiç kimsenin kan kanserine yenik düşmemesi en büyük amacımız. Bu yolda verdiğimiz mücadelede bizi desteklediğiniz için size

Detaylı

Grip Salgını: Bilmeniz Gereken Hersey

Grip Salgını: Bilmeniz Gereken Hersey Künye Federal Sağlık İşleri Dairesi BAG Yayımcı: Federal Sağlık İşleri Dairesi Yayım tarihi: Eylül 2009 Bu broşür başka dillerde de yayımlanmaktadır. Almanca Fransızca İtalyanca Romence Arnavutça Boşnakça

Detaylı

SGK güvencesiyle hiç bir ücret ödemeden Böbrek Nakli! Kent Hastanesi BÖBREK NAKLİ MERKEZİ

SGK güvencesiyle hiç bir ücret ödemeden Böbrek Nakli! Kent Hastanesi BÖBREK NAKLİ MERKEZİ SGK güvencesiyle hiç bir ücret ödemeden Böbrek Nakli! Kent Hastanesi BÖBREK NAKLİ MERKEZİ SGK güvencesiyle hiç bir ücret ödemeden böbrek nakli! Kent Hastanesi Böbrek Nakli Merkezi 1 Böbrek nedir? Böbreklerimiz

Detaylı

ÇOCUKLUK DÖNEMİ HASTALIKLARI VE EVDE BAKIMI

ÇOCUKLUK DÖNEMİ HASTALIKLARI VE EVDE BAKIMI T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Sakarya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ÇOCUKLUK DÖNEMİ HASTALIKLARI VE EVDE BAKIMI

Detaylı

Temmuz / Ağustos 2011 Yıl:7 / Sayı 66

Temmuz / Ağustos 2011 Yıl:7 / Sayı 66 Temmuz / Ağustos 2011 Yıl:7 / Sayı 66 İçindekiler 4-Tatilde Ağır ve Dengesiz Beslenmeden Kaçının 5-Çocuğunuzla Sağlıklı Bir Tatil İçin Önemli İpuçları 6-Havuz Suyu Vajinal Mantar Enfeksiyonuna Yol Açıyor

Detaylı

Bebek sahibi olmak Having a baby - Turkish

Bebek sahibi olmak Having a baby - Turkish Bebek sahibi olmak Having a baby - Turkish SHPN (NKF) 110290 ISBN 978-1-74187-780-9 NSW KIDS AND FAMILIES 73 Miller Street North Sydney NSW 2060 Tel. (02) 9391 9000 Faks. (02) 9391 9101 TTY. (02) 9391

Detaylı

Banu Şenel SGS Tüketici Ürünleri Bölümü Yeni Projeler Geliştirme Yönetmeni

Banu Şenel SGS Tüketici Ürünleri Bölümü Yeni Projeler Geliştirme Yönetmeni Banu Şenel SGS Tüketici Ürünleri Bölümü Yeni Projeler Geliştirme Yönetmeni Oyuncak ve Kırtasiye Ürünü Alırken Nelere Dikkat Etmeli? 14.09.2010 Oyuncak ve Kırtasiye Ürünü Alırken Nelere Dikkat Etmeli? Oyuncak

Detaylı

DOĞUMUN RİSKLERİ NELERDİR

DOĞUMUN RİSKLERİ NELERDİR DOĞUM ÇANTASI Gebeliğinizin son ayına girdiğinizde, artık doğum için bir takım hazırlıklar yapmanız gerekmektedir. Daha önceden hazırladığınız çantanızda sizin ve bebeğinizin ihtiyaç duyacağı şu malzemeler

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM MODÜLÜ

KİŞİSEL GELİŞİM MODÜLÜ Tutuklu ve Hükümlü Ergenler İçin Psikososyal Destek Programı KİŞİSEL GELİŞİM MODÜLÜ UYGULAYICI KILAVUZU Bu kılavuz, Kurumlarda Bulunan Çocuklara Yönelik Psiko-Sosyal Destek Ve Müdahale Programlarının Geliştirilmesi

Detaylı