#$% &'#(# Konular. Hashing Techniques and Expandable Files. Background Extendible Hashing Dynamic Hashing Linear Hashing Deerlendirme

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "#$% &'#(# Konular. Hashing Techniques and Expandable Files. Background Extendible Hashing Dynamic Hashing Linear Hashing Deerlendirme"

Transkript

1 !" #$% &'#(# Konular Background Deerlendirme

2 Background Hashing ve collision resolution metodları statik dosya boyutunu esas alırlar. Dorudan eriimli dosyalarda %85 packing factor ile ortalama 1.5 probe kullanılarak bir kayda eriilir. En büyük dezavantajları ise yeni kayıt eklendikçe veya mevcut kayıtlar silindikçe dosya boyutunun deimemesidir. Bu metodlarda dosya boyutunu deitirdikten sonra bütün kayıtların yeni bir hash fonksiyonu ile tekrar insert edilmesi gerekmektedir. Kayıtlar eklendikçe veya silindikçe tablonun boyutunu sürekli ayarlar. B+ - aaçlarındaki parçalanma ve birletirme ilemine benzer yeniden yapılanma gerçekletirir. Ancak B+ - aaçlarında index derinlii 1 den fazla olabilirken Extendible hashing metodunda index derinlii (dept) 1 e eittir. Dorudan eriimde B+ - aaçlarından daha az probe gerektirir. Herbir anahtar için hash fonksiyonuyla bir pseudokey elde edilirek index girii salanır.

3 Index kısmının içerdii bit kadar en önemli bit (most significant bits - leftmost) pseudokey üzerinde karılatırılır. Bir sayfada overflow olduunda iki sayfaya bölünür ve kayıtlar soldan itibaren farklı ilk k (page depth) bit gözönüne alınarak iki sayfaya daıtılır. Eer iki sayfa mevcut k deerine göre ayrılamıyorsa k deeri bir artırılır. k deeri farklılık olan bite kadar artırılır. Eer page depth deeri index depth deerinden büyük olursa index depth deeri artırılır. Index depth (n) en büyük page depth deerine eittir. Her index depth deerini artırmadan sonra tablo boyutu 2 ile çarpılarak büyütülür. Tablo boyutu index derinlii 1 için 2, 2 için 4 ve 3 için 8 olur. (2 n ) Bir kayda ulamak için, bir eriim index ve bir eriimde page için olmak üzere toplam iki probe gerekir. Eer index primary memory de saklanırsa auxiliary memory e bir eriim yeterlidir. Örnek Her sayfada 3 kayıt olacak ekilde 27, 18, 29, 28, 42, 13 ve 16 deerlerini insert edelim. Hash fonksiyonuyla 4-bit pseudokey (right-justified) deerleri üretilsin. Balangıçta index derinlii 1 olur. Index kısmının üstünde index derinlii ve sayfa kısmının üstünde ise sayfa derinlii bilgileri yer almaktadır.

4 Örnek 28 eklendi. Soldan saa doru ilk farklı bit bulunur ve ona göre iki parçaya ayrılır. Sayfa ve index derinlikleri yeniden düzenlenir. Örnek 42 eklendi. 2. sayfada overflow olur. Yeni bir sayfa eklendi ve ilk bite göre ayrıldı.

5 Örnek 13 ve 16 eklendi. ) %*(% % &%& &% %&*(%+, &,-%,$ $. %- / %, ', /%#( %%& $+,% "0., /1 %&" ( +( "0.$,'#(% /,'#(, / *

6 2(.( *%+ %&%,%% +3,*( 1* %%+45%,%&", /%& /% / %&% 2(% % / (.%-%&% 56"%%78$ ( 9# /%%&7%& 1%-%&%7+

7 5$ ( 9# /%%&5%& 1%-%&%5+ (% /,*(%( ",*( *(("+/( %#*## /% $ /1,,$ $%* %&%#*#&#%,*(*(+, %*(1$ $/ + %%&%% %%%-%%&', /* 2/*% +(* (,(% +, :.,.$ $. ;(%+ %%& $+1/($( 1%#*##21$ $/ $1*, %##%&

8 9-%,$ $+ %"0 $+ $/ %##%&(+ *(+, #$1,'#((% %"(%* #1%1/,'#(" +/( 1%#* <%-,+(((3 &(%,## -((3 "+, 53%73# =%"0% (%1'## $%&(,$ $/ %%# -$ $->7 $ $ 45 <%-$/ &(%,## %+,1+,#### "-%3%*9- %31% / ' <%3%&-%3*( & <%3%+ %%1% &% $/ "53 *%&1&1 %%

9 9-%,$ $(%,%"0,'(*(%%-,##( (( %"%##%&((( % %%(1,%%%--+$ $," %($ $, ($ $(%%%- #,##?%*(1%& /%(1,,%- 9-%,$ $(%%%&,,+ %( %&*+ % *%+ %* )&# / %",3,, ' +,,%& /' ($ $&1# &( '(1,%/&1+ % $&1%&,*,$ $/, '%&&1 1.%$ 5 "&1 "/A%&%-%.%"-% *?% %,%& %-%3.5 &% -%3

10 B 7.5C.78.7C % / 7 %% 7> 5 7>D 5C %% 5C> 5 5C> B 7.5C.78.7C %% 78>7 5 78> 7C %% 7C>5 5 7C>6

11 B 7.5C.78.7C %%"/A%E, -%*%F#(, % %%&% 5 7>D.D3,% 5 8>6.63,% 5 5C>.3,5% B 7.5C.78.7C %% 5>5

12 B 7.5C.78.7C %%"/A%- %*%"#(% %&% 5 56>D.D%55 5 5>7.7%5 5 7C>6.6%5 B 7.5C.78.7C %%"/A%E, -%*%F#(, % %%&% 6> 5 6>.5 5 7>D.D5 5 8>6.65

13 $*(1,%&& %%, 9-%3*%&%-((3%,%& / * ##" #**1## &1 %(* F#(&1+(((3, -((3 %,*((% &1+(((3 &(%&%(%.-%3%,&,3* 9-%,$ $"%($ $(%'(%"0 (% G$ $(%%("$/$1%( G$ $(%%,%/$ $/ " # %&* (,(%$(%, (%.,, "",% "1$ $/ "*%%,1+.$ "*%%,,'## % 1,++,%",%A,%, (%++,%3#%*(*, / "/ /%,, /%& (%A,%3%#*#(#* / /'#% /./ /%

14 ;++,%*%&(,'# /1,H9IF+3, "1$ $/ /* G",%&%(%%& %%&$&%%,% 1 $ $/, (1% (+.%& -+%% (1% (+ "1,'(*( /%,*"H7 " %&%%"(% "1H7 " %&%,*%'##" ", H,*1 / ' $*(1'$ $%&%% 9&$ $%&H9IF+3%%$',%3,.$ "J5 / 1 /* *1K /* /""/A / GA";++%KL4 CL )/%&57M56>DL E,8 5 /%""/A5M56>C5L H9IF /' %&1 /,'##"$, " $ $/ %&

15 56(%C>.7(%C>K 7%&*( ', "$ $/ $ 7>%&H9IF+3%#1#%&15"$ $/ "$ 5 7>K%&, /*(,+,2/%(+(((3% %&1'( ( *17 /H* /7""/A / 5 GA";++%KL4 CLG">.H9IF> 7.5C.78 %% )/>DL 7C %% )/>5L% E,%%" %$ 5 3'%&% $ 5 7C> $ 5 5C>7 H9IF% 5C3*'$ 5C>NH9IF%& '##"$ 5 5C>7%%

16 *17 /H* /7""/A / 5 GA";++%KL4 CLG">.H9IF> 8 %% )/>DM>5L 5 %% )/>6MC>DL *17 /H* /7""/A / 5 GA";++%KL4 CLG">.H9IF> 56 %% $ 56>NH9IF%&% $ 5 56> )/>MC>CL E /.52/,'##" $ 5 %& H9IF%&%!" # H9IF>.">"J5+ 2 "1$ $/,'#(% /

17 *17 /H* /7""/A / 5 GA";++%KL4 CLG">.H9IF> )/>MC>CL%&% /,'##. /"$ 7 %&H9IFE+/>M5>L *17 /H* /7""/A / 5 GA";++%KL4 CLG">.H9IF> D5"58% )/>8M57>DL

18 7CO*( $ 5 7C>NH9IF%&%$ 7 7C>K, 2%,+,* 58O*( $ 5 58>PH9IF /%2/% "/A%"+(+, Haftalık Ödev Dynamic hashing ve Linear hashing metodlarında silme ileminin nasıl yapıldıını aratırınız ve bir rapor hazırlayınız.

Sıralı Erişimli Dosyalar. Kütük Organizasyonu 1

Sıralı Erişimli Dosyalar. Kütük Organizasyonu 1 Sıralı Erişimli Dosyalar Kütük Organizasyonu 1 Dosya Fiziksel depolama ortamlarında verilerin saklandığı mantıksal yapılara dosya denir. Dosyalar iki şekilde görülebilir. Byte dizisi şeklinde veya Alanlar

Detaylı

Çok Yollu Ağaçlar (Multi-Way Trees)

Çok Yollu Ağaçlar (Multi-Way Trees) Çok Yollu Ağaçlar (Multi-Way Trees) B-Trees B*-Trees B+-Trees Yrd.Doç.Dr. M. Ali Akcayol Çok Yollu Ağaçlar (Multi-Way Trees) Disk üzerindeki bilgilerin elde edilmesinde kullanılır. 3600 rpm ile dönen bir

Detaylı

r i = a i + b i r m + i

r i = a i + b i r m + i Endeks Modelleri William Sharpe tarafından gelitirilen tekli endeks modeli ve onu takip eden çoklu endeks modelleri, portföyün beklenen getirisi ve riskinin hesaplanması için gereken veri sayısını ciddi

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinde yürütülen

Detaylı

Pozisyon Kontrol Sistemi Üzerine Karakteristik Yapı Çalı ması: STANBUL - 2010

Pozisyon Kontrol Sistemi Üzerine Karakteristik Yapı Çalı ması: STANBUL - 2010 Pozisyon Kontrol Sistemi Üzerine Karakteristik Yapı Çalıması: Set Üzerinde Kullanılacak Ekipman: 1 Motor sürücü ve çıkı potansiyometresi, 1 Ayarlama amplifikatörü, 1 Türevsel amplifikatör, 1 Toplama amplifikatörü,

Detaylı

03.03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi ( 3 lü EMS)

03.03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi ( 3 lü EMS) 03.03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi ( 3 lü EMS) Yöntemin prensibi ardıık 3 seyreltiden sıvı besiyerlerine ekim yapıp inkübasyon sonunda gelime olanları pozitif olarak deerlendirmek ve istatistik yöntemlerle

Detaylı

Kayıt Tipi ve MARC. MARC kaydı nedir?

Kayıt Tipi ve MARC. MARC kaydı nedir? Kayıt Tipi ve MARC MARC kaydı nedir? Makinece okunabilir kataloglama kaydı. Bir makinenin örneğin bir bilgisayarın bir katalog kaydındaki verileri okuyabilmesi ve yorumlayabilmesidir. Katalog kaydı: Bibliyografik

Detaylı

TÜRK STANDARTLARINDA BETON KABUL KRİTERLERİ ARASINDAKİ ÇELİŞKİLER

TÜRK STANDARTLARINDA BETON KABUL KRİTERLERİ ARASINDAKİ ÇELİŞKİLER TÜRK STANDARTLARINDA BETON KABUL KRİTERLERİ ARASINDAKİ ÇELİŞKİLER Ali UĞURLU(*) Özet Betonarme yapı tasarımında betonun basınç dayanımı betonarme hesaplamalarda esas alınan önemli bir faktördür. Bunun

Detaylı

ÖĞRENCİLERİMİZİN MEZUN OLMA SÜRECİNDE DİKKAT ETMESİ GEREKEN ÖNEMLİ NOKTALAR

ÖĞRENCİLERİMİZİN MEZUN OLMA SÜRECİNDE DİKKAT ETMESİ GEREKEN ÖNEMLİ NOKTALAR ÖĞRENCİLERİMİZİN MEZUN OLMA SÜRECİNDE DİKKAT ETMESİ GEREKEN ÖNEMLİ NOKTALAR Lütfen, akademik danışmanınıza ve öğrenci işlerine başvurmadan önce aşağıdaki kontrol listesini gözden geçiriniz ve açıklamaları

Detaylı

Öğr.Gör. Gökhan TURAN www.gokhanturan.com. Gölhisar Meslek Yüksekokulu

Öğr.Gör. Gökhan TURAN www.gokhanturan.com. Gölhisar Meslek Yüksekokulu Öğr.Gör. Gökhan TURAN www.gokhanturan.com Gölhisar Meslek Yüksekokulu Windows Sunucu İşletim Sistemi Tarihi 1993: Windows NT Advanced Server 3.1 1994: Windows NT Server 3.5 1995: Windows NT Server 3.51

Detaylı

JAVA nın Tarihçesinden

JAVA nın Tarihçesinden 1 JAVA nın Tarihçesinden Java, genel amaçlı nesneye yönelik bir programlama dilidir. Sözdizimi C ve C++ a çok benzer. Balangıçta Java, küçük sistemleri tüketici aygıtlarına gömme yoluyla yazılımın kurulmasında

Detaylı

Bölüm 3: DML Veri İşleme Dili

Bölüm 3: DML Veri İşleme Dili Bölüm 3: DML Veri İşleme Dili -15- Dr. Serkan DİŞLİTAŞ DML (Data Manipulation Language Veri İşleme Dili) : Bu kategorideki SQL komutları veriler üzerinde işlemler yapmaya yönelik ifadeleri içermektedir.

Detaylı

Buna göre, eşitliği yazılabilir. sayılara rasyonel sayılar denir ve Q ile gösterilir. , -, 2 2 = 1. sayıdır. 2, 3, 5 birer irrasyonel sayıdır.

Buna göre, eşitliği yazılabilir. sayılara rasyonel sayılar denir ve Q ile gösterilir. , -, 2 2 = 1. sayıdır. 2, 3, 5 birer irrasyonel sayıdır. TEMEL KAVRAMLAR RAKAM Bir çokluk belirtmek için kullanılan sembollere rakam denir. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sembolleri birer rakamdır. 2. TAMSAYILAR KÜMESİ Z = {..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4,... }

Detaylı

TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU

TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ (ABİS) Otomasyon Programı TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER ABİS Nedir?... 2 Sistem Gereksinimleri...

Detaylı

T.C. ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ASANSÖR AVAN PROJE VE ASANSÖR AVAN PROJE İLE İLGİLİ DİĞER PROJELERDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Yapı Ruhsatı almak üzere hazırlanan mimari, yapı aplikasyon, statik, sıhhi tesisat, asansör, ısı yalıtım,

Detaylı

BIP116-H14-1 BTP104-H014-1

BIP116-H14-1 BTP104-H014-1 VERİ YAPILARI VE PROGRAMLAMA (BIP116) Yazar: Doç.Dr.İ.Hakkı.Cedimoğlu SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Adapazarı Meslek Yüksekokulu Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir.

Detaylı

YATIRIM - IBOXX TÜRKYE GÖSTERGE TAHVL B TP BORSA YATIRIM FONU ÇTÜZÜÜ

YATIRIM - IBOXX TÜRKYE GÖSTERGE TAHVL B TP BORSA YATIRIM FONU ÇTÜZÜÜ YATIRIM - IBOXX TÜRKYE GÖSTERGE TAHVL B TP BORSA YATIRIM FONU ÇTÜZÜÜ MADDE 1 - FONUN KURULU AMACI 1.1. Yatırım Menkul Deerler A.. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine

Detaylı

n. basamak... 4. basamak 3. basamak 2. basamak 1. basamak Üstel değer 10 n-1... 10 3 10 2 10 1 10 0 Ağırlık 10 n-1...

n. basamak... 4. basamak 3. basamak 2. basamak 1. basamak Üstel değer 10 n-1... 10 3 10 2 10 1 10 0 Ağırlık 10 n-1... KAYNAK : http://osmanemrekandemir.wordpress.com/ SAYI SISTEMLERI Decimal(Onlu) Sayı sistemi günlük hayatta kullandığım ız 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 rakamlarından oluşur. Decimal(Onlu) Sayı sisteminde her sayı

Detaylı

03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) 03.01. EMS Yönteminde Dilüsyon Kavramı

03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) 03.01. EMS Yönteminde Dilüsyon Kavramı 03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) En muhtemel sayı yöntemi, tüp dilüsyon yönteminin gelitirilmi eklidir. Bu yöntemde, materyalden FTS ile standart 1 : 9 oranında dilüsyon yapılır. Dilüsyonlardan

Detaylı

MSCom2 Doc. N MO-0214-TR KULLANIM KILAVUZU. Copyright 2004 - Microelettrica Scientifica S.p.A. Date 14.07.2006 Rev. 0

MSCom2 Doc. N MO-0214-TR KULLANIM KILAVUZU. Copyright 2004 - Microelettrica Scientifica S.p.A. Date 14.07.2006 Rev. 0 KULLANIM KILAVUZU Copyright 2004 - Microelettrica Scientifica S.p.A. Date 14.07.2006 Rev. 0 ÇNDEKLER 1 Microelettrica Scientifica ve MSCom2 Hakkında Genel Bilgi... 3 1.1 Microelettrica Scientifica... 3

Detaylı

İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 11. HAFTA. MYSQL ile VERİTABANI İŞLEMLERİ - 1. Hazırlayan Fatih BALAMAN. İçindekiler. Hedefler. Veritabanı Oluşturma, Silme

İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 11. HAFTA. MYSQL ile VERİTABANI İŞLEMLERİ - 1. Hazırlayan Fatih BALAMAN. İçindekiler. Hedefler. Veritabanı Oluşturma, Silme İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 11. HAFTA İçindekiler Veritabanı Oluşturma, Silme MYSQL ile VERİTABANI İŞLEMLERİ - 1 Tablo Oluşturma, Silme Tabloya Bilgi Girme Veritabanı Sorgulamaları Hedefler Mysql komutları

Detaylı

Ana Donanım Birimleri ve Disk Sürücüleri. Bilgisayarın çalışabilmesi için mutlaka var olması gereken donanım birimleridir.

Ana Donanım Birimleri ve Disk Sürücüleri. Bilgisayarın çalışabilmesi için mutlaka var olması gereken donanım birimleridir. Ana Donanım Birimleri ve Disk Sürücüleri Bilgisayar donanımı 2 ye ayrılır. Bunlardan birincisi bilgisayarın çalışması için gerekli olan zorunlu donanım birimleridir. Buna Ana Donanım Birimleri denir. İkincisi

Detaylı

Karar Destek Sistemleri. Bölüm 1: Karar Destek Sistemleri-Genel Kavramlar. Karar Verme 20.10.2014

Karar Destek Sistemleri. Bölüm 1: Karar Destek Sistemleri-Genel Kavramlar. Karar Verme 20.10.2014 Karar Destek Sistemleri Bölüm 1: Karar Destek Sistemleri-Genel Kavramlar Bölüm 2: CBS Tabanlı Çok Ölçütlü Karar Analizi Bölüm 3: Karmaşık Problemler için Analitik Hiyerarşi Yönteminin Kullanılması Yrd.

Detaylı

BM-311 Bilgisayar Mimarisi. Hazırlayan: M.Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

BM-311 Bilgisayar Mimarisi. Hazırlayan: M.Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü BM-311 Bilgisayar Mimarisi Hazırlayan: M.Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Konular Bilgisayar Bileşenleri Bilgisayarın Fonksiyonu Instruction Cycle Kesmeler (Interrupt lar) Bus

Detaylı

MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI

MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI Mustafa KILIÇ Mersin Hem ve ASO Müdürlüğü mustafa@kilic.us MICROSOFT ACCESS Access bir veritabanı programıdır. Veritabanı, bir konuyla ilgili çok sayıda kaydın tutulduğu bir

Detaylı

Şimdi de [ ] vektörünün ile gösterilen boyu veya büyüklüğü Pisagor. teoreminini iki kere kullanarak

Şimdi de [ ] vektörünün ile gösterilen boyu veya büyüklüğü Pisagor. teoreminini iki kere kullanarak 10.Konu İç çarpım uzayları ve özellikleri 10.1. ve üzerinde uzunluk de [ ] vektörünün ile gösterilen boyu veya büyüklüğü Pisagor teoreminden dir. 1.Ö.: [ ] ise ( ) ( ) ve ( ) noktaları gözönüne alalım.

Detaylı

IP Aları Üzerinden Telefon Hizmetlerinde Gecikme Latency

IP Aları Üzerinden Telefon Hizmetlerinde Gecikme Latency IP Aları Üzerinden Telefon Hizmetlerinde Gecikme Latency IP aları üzerinden telefon hizmetlerinin yaygınlaması ile, kurulan sistemlerdeki gecikmenin sebeplerinin ve etkilerinin anlaılması önem kazanmaktadır.

Detaylı

Her hakkı saklıdır. POS A.. 2004 Döküman ver. 2.20 Genius Ofis Kullanım Kılavuzu 06.10.04 1

Her hakkı saklıdır. POS A.. 2004 Döküman ver. 2.20 Genius Ofis Kullanım Kılavuzu 06.10.04 1 GENIUS OFS KULLANIM KILAVUZU 1 ÇNDEKLER GENIUS OFS...1 KULLANIM KILAVUZU...1 PROGRAM ÇNDE EKRANLARIN GENEL KULLANIMI...4 KAYIT LEMLER...4 Genel...6 Kullanıcı Girii...6 Ana Menü...6 1. TANIMLAR...7 Stok

Detaylı

Graflar bilgi parçaları arasındaki ilişkileri gösterirler.

Graflar bilgi parçaları arasındaki ilişkileri gösterirler. Graflar (Graphs) Graf gösterimi Uygulama alanları Graf terminolojisi Depth first dolaşma Breadth first dolaşma Topolojik sıralama Yrd.Doç.Dr. M. Ali Akcayol Graflar Graflar bilgi parçaları arasındaki ilişkileri

Detaylı