II. International Conference on Communication, Media, Technology and Design May 2013 Famagusta North Cyprus

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "II. International Conference on Communication, Media, Technology and Design 02-04 May 2013 Famagusta North Cyprus"

Transkript

1 MARKALAMA ÇALIŞMALARINDA SAĞLIK VAADLİ ÜRÜN REKLAMLARININ ROLÜ Yrd.Doç.Dr. Gülay Öztürk Yrd.Doç.Dr.Gözde Öymen İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Bölümü Yazarlar Hakkında Bilgi R. Gülay Öztürk 1981 yılında İstanbul da doğdu. Lisans derecesini 2004 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler bölümünde, yüksek lisans ve doktora derecesini ise aynı üniversitenin Reklamcılık ve Tanıtım bölümünde tamamladı. Doktoradan sonra ise, doktora sonrası araştırmasını yapmak üzere Washington DC deki Georgetown Üniversitesi İletişim, Kültür ve Teknoloji Fakültesi ne TÜBİTAK Yurtdışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu ile gitti. Şu anda İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü nde Yrd.Doç. olarak çalışmaktadır. Reklamcılıkla ilgili çalışma alanları ise dijital reklamcılık, duygu, ürün yerleştirme, turizm reklamcılığı, marka ve stratejik planlamadır. Gözde Öymen 1979 yılında Ankara da doğmuştur. Lisans eğitimini 2000 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü nde, yüksek lisans eğitimini 2002 yılında Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngilizce İşletme (MBA) Bölümü nde ve doktora eğitimini 2006 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı nda tamamlamıştır. Akademik kariyerine 2000 yılında Yeditepe Üniversitesi nde başlayan Dikmen, halen İstanbul Ticaret Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü nde Yardımcı Doçent olarak görev yapmaktadır. Pazarlama, Pazarlama İletişimi, Marka Yönetimi, Tüketici Davranışı ve Kültürlerarası İletişim konularında lisans ve lisansüstü düzeyde dersler vermektedir. Özet Tüketici ile ürün arasındaki iletişimin varlığını ifade eden araçlardan biri olan marka; pazarlama iletişimi uygulamalarında oldukça etkili bir role sahiptir. Çünkü tüketicinin ürüne yönelik hatırladığı, ürünü tanıtan, tanımlayan ve diğer ürünlerden farklı kılan tek öğenin marka olduğu görülmektedir. Tüketicinin satın alma karar sürecini etkileyen ve özellikle somut ürünleri birbirinden ayıran marka, pazarlama ve reklam faaliyetlerinin odak noktasıdır. Son zamanlarda tüketicilerin refah ve bilinçlenme düzeyindeki artışa, iletişim ve ulaşım olanaklarındaki gelişmeler de eklenince, sağlık vaadli ürünlere yönelik bir talep oluştuğu gözlenmektedir. Bugünün markaları rekabet ortamında hayatta kalabilmek için tüketicilere çeşitli vaadler (mizah, korku, mutluluk, problem çözme vb.) sunmaktadır. Bunun yanı sıra pazarlamacıların gün geçtikçe popüler hale gelen sağlık konusunu vaadlerine ekleyerek, bunu bir farkındalık unsuru olarak kullanmaları dikkat çekmektedir. Bu bağlamda, ürünlerin reklamlarında verilen sağlık vaadleri, sağlık kavramının ticari metaya dönüşmesine de neden olmaktadır. Bu çalışma kapsamında, Türkiye deki sağlık vaadi sunan ürün reklamları, sağlık markalamanın üç unsuru (fonksiyonel vaadler, süreç vaadleri ve sağlık sembolleri) açısından içerik analizi metodu kullanılarak (görsel ve yazınsal düzeyde) incelenecektir. Böylelikle sağlık vaadlerinin hangi ürün kategorisi reklamında, ne şekilde kullanılarak markalama çalışmalarında nasıl bir role sahip olduğu tartışılacaktır. Buna göre çalışma, bir pazarlama iletişimi taktiği olarak markalar tarafından reklamlarda sağlık vaadinin nasıl ve ne şekilde kullanıldığını ortaya koyması açısından önem taşımaktadır. Anahtar Kelimeler: Marka, Sağlık, Reklam. Giriş Sağlık markalamanın genel amacı marka farkındalığını ve marka konumlandırmayı güçlendirerek tüketicileri satın almaya teşvik etmektir. Bu amacı gerçekleştirmek için pazarlamacılar markayı çekici hale getirip, tüketicileri satın almaya yönlendirdikleri gözlenir. Bu yönlendirme, sağlık ve sağlıklı yaşama bağlı faktörlere dayandırılmakta (Anker vd., 2011:39); ve bu faktörlerin fonksiyonel, üretim süreci ve sağlık sembolleri olmak üzere üç vaadi olduğu belirtilmektedir. Fonksiyonel vaadler, ürün özellikleri ile fiziki veya ruhsal sağlık arasında direkt bir ilişki ortaya koyar. Üretim süreciyle ilgili vaadler ise, ürünler ve sağlık ile ilişki kurarken tüketicinin sağlıklı düşünmesini sağlamak adına ürünün üretildiği yer ile ilişkilendirilmesi söz konusudur. Sağlık sembolleri ise deniz, arkadaşlık, meyve, egzersiz ve lale bahçeleri gibi tüketicinin sağlıklı bir yaşam biçimiyle özdeşleştirdiği çeşitli soyut ve somut kavramlarla markalara duygusal ve deneyimsel bir boyut kazandırmayı amaçlamaktadır (Anker vd., 2011:36). Diğer bir deyişle, fonksiyonel ve üretim süreciyle ilgili vaadler ürünün gerçek özellikleriyle ilgili bilgi vererek sağlık markasına tanımsal bir içerik verirken, sağlık sembolleri sembolik anlamlar yükleyerek duygusal veya ikna edici bir içerik sağlamış olurlar (Keller, 2008). Aynı zamanda sağlık markalama yoluna giden ürünler sayesinde olumlu yönde değişen toplumsal normlarla tüketiciler, sağlıklı yaşama ve onun için gerekli davranışlara daha kolay motive ve adapte olma şansına erişirler (Huhman vd., 2008). Bu bağlamda çalışmada önce sağlık markalama kavramı ele alınacak, ardından sağlık vaadli marka konumlandırma stratejileri detaylandırılacak ve son olarak da Anker vd. tarafından 2011 yılında yapılan "Health Branding Ethics" de yer alan sağlık vaadleri, Türkiye'den gıda sektöründeki üç markanın TV reklamlarının içeriksel açıdan örneklendirilmesi ise analiz edilecektir. Marka ve Sağlik Birlikteliği: Sağlik Markalama Amerikan Pazarlama Derneği nin yaptıgı tanıma göre marka, bir satıcı veya satıcı grubunun ürün ve hizmetlerini tanımlamayı ve rakiplerinden ayrıştırmayı amaçlayan bir isim, bir terim, işaret, sembol veya tasarımdır. (AMA, 2011). Günümüzde bir ürün, hizmet, kişi, işletme, organizasyon ve hatta şehirlerin algılanan eşsiz bir özelliği olduğu görülür. Markalama ise, müşterilere hatırlanabilir bir kimlik sunmakta; etkili markalama çalışmaları müşteriler üzerinde bir algı yaratmaktadır (Stine, 2). Kategorilerin çoğunda, bugünün markalarının ürünün kendisinden ziyade aynı kategorideki diğer markalarla konumlamlandırma ve farklılaştırma boyutunda rekabet ettiği belirtilmektedir. Bu noktada marka eşsiz bir özelliğe sahiptir ve güven vermektedir. Ayrıca marka sadece bir ürün değildir; aynı zamanda ürünün hissettirdiği çağrışımlardır. Bir ürünü daha rahat seçebilmeniz, değer kazanmanız ve o üründen tatmin olmanız, o markanın adını hatırlamanızda ve onunla pozitif birleştirmeler yapmanızda önemli bir güce sahiptir. Markanın gücü, markanın yarattığı anlamla oluşmaktadır (Mooij, 2010:24) Ayrıca marka tutundurma çalışmaları aracılığıyla uzun soluklu bir tüketici marka birlikteliğinin inşaa edilmesi söz konusu olmaktadır. Bu ilişkinin ve tüketim eyleminin devamlılığı ise, müşterilerin markadan beklediği vaad gerçekleştiğinde artmakta ve güçlenmektedir. Sağlık vaadi sunan markalar ise stratejik olarak daha büyük toplumsal ve fiziki bir çevrede bu değerlerini yansıtacak şekilde kendini konumlandırmaktadır (http://obssr.od.nih.gov/, 2013) Sağlık markaları, bireylerin sağlık davranışı ve sağlıklı bir hayat tarzıyla ilişkilendirdiği markalardır. Evans ve diğerlerine göre, sağlık markalarına temel oluşturan iki bileşen vardır (2008); Tüketici-marka ilişkileri ve tüketicimarka faydaları. Gummeson a göre sağlık; dengeli beslenme, egzersiz, başarılı sosyal ilişkiler ve zihin açıklığı gibi çeşitli faktörlerin bileşiminden oluşan karmaşık bir yapıya sahiptir. Bundan dolayı sağlık mesajı vaad eden markalar bu vaadlerini sadece tüketiciyi o markayı tükettiklerinde, sağlıkla ilgili bir girişimde bulunduklarına ikna ederek başarıya ulaşabileceklerdir.sağlık markaları, tüketicilere sağlık vaadlerinde bulunduklarından diğer markalar gibi bir varlık sergilemenin ötesinde tüketici-marka ilişkisini sağlayarak sağlıklı yaşama yardım eden sosyal bir süreç olarak ele alınmaktadır. Diğer bir deyişle, tüketiciler gerçekte sağlık vaadi sunan markaların yardımcı yaratıcılarıdır. Çünkü, örneğin yemeğe dayalı sağlık durumu, tüketicilerin yaşam tarzları ve yeme düzenleri ile yakından alakalı karmaşık bir süreçtir (1995). İkinci bileşen olan tüketici-marka faydalarına göre; fonksiyonel ve sembolik olmak üzere en az iki farklı tür marka faydası bulunmaktadır. Fonksiyonel markalar bir problemi çözme, engelleme veya tüketicinin belirli bir vaadi daha etkin bir biçimde gerçekleştirmesini sağlamak üzere tasarlanmışlardır. Bu markaların faydaları iyileştirilmiş sağlık durumları ve gelişen hastalık risklerinde düşük risk gibi çok net konulardır. Sembolik markalar ise, tüketicinin arzu ettiği kişisel imaja ulaşma veya ait olmak istediği bir sosyal grupla özdeşleşmesini sağlamaya yardımcı olacak şekilde kimlik kazadırmaktadır. Özetle, sağlık markası bir sağlık ürününü rakiplerinden tüketicimarka etkileşim sürecinde ortaya çıkacak fonksiyonel, üretim süreci veya sembolik şekilde tüketici-marka faydaları vaadinde bulunarak 360

2 markayı farklılaştıran özellikler bütünüdür. Sağlık markaları diğer bütün markalarda olduğu gibi marka ismi, logo, sembol, slogan, cingıl ve kurum kimliği gibi çeşitli marka elemanlarından oluşmaktadır (Park vd.,1986). Sağlık markalama çalışmalarının pazarlama iletişimi boyutunda da aynı şekilde halkla ilişkiler, fiyatlandırma, dağıtım, sponsorluk ve reklam gibi başlıkların karşımıza çıktığı gözlemlenmiştir. Sağlik Vaadli Marka Konumlandirma Stratejilerinin Reklamlarda Kullanimi Konumlandırma, hedef kitlenin zihninde farklı bir yer edinmek amacıyla bir kurumun takdiminin ve imajının tasarlanması işidir (Kotler, 2000). Konumlandırmada ürün, tüketicilerin zihninde konumlanır ve bir imaj kazanır (Ries ve Trout, 1981). Aaker ve Shansby (1982) bir konumlandırmanın tasarlanabilmesi için altı yaklaşım önermektedirler: 1. Ürün özelliği ile, 2. Kullanım ile, 3. Kullanıcı ile, 4. Ürün kategorisi ile, 5. Fiyat/kalite ile ve 6. Rekabetçi konumlandırma ile. En sık kullanılan konumlandırma çeşidinin ise markayı belirli bir ürün özelliği ile ya da kullanıcı yararı ile ilişkilendirmektir (Lowry ve Owens, 2001). Konumlandırma stratejilerini uygularken markaların en çok yararlandığı araçlardan biri olan reklamların, markaların tüketici zihninde nasıl konumlanmak istiyorsa bunu reklam kampanyası bütününde verdiği eşssiz mesajlarla uyumlu ve tutarlı şekilde sunmaya dikkat etmesi gerekmektedir. Sağlık konusunda bilinçli toplumların arttığı günümüz dünyasında, reklamverenlerin rakiplerinden farklılaşmak adına ürün ya da hizmetlerinde sağlık vaadlerinden yararlandıkları gözlenmektedir. Bununla birlikte, bu konunun müşteri gruplarında baskı oluşturduğu ve reklamverenlerin iddialarını güçlendirme evresinde yanıltıcı iddialarda bulunması gibi sorunları beraberinde getirmesi dikkat çekmektedir (reedsmith.com, 2010:1). Yiyecek, en önemli reklam ürünleri arasında yer almakta ve bu nedenle pek çok araştırma çalışmasında ele alınan bir konu olmaktadır. Yiyecek reklamları ile ilgili şu anki araştırmalar özellikle iki konu üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bunlardan birincisi, yiyecek reklamlarında patates cipsi, tatlı gibi ürünlerin reklamının meyve-sebze gibi daha sağlıklı ürünlerin reklamlarına kıyasla ağırlıkta bulunmasıdır. İkincisi ise, günümüzde yiyecek reklamlarında yaygın bir biçimde ürünün besleyici içeriği (yağlar ve lifler açısından vb.) ve bu ürünün sağlık açısından etkileri (kemikleri güçlendirmesi, kalp hastalıkları ile ilgili riski düşürme vb.) üzerine yoğunlaşan iddialarda bulunulmasıdır. Söz konusu her iki yiyecek reklam türünde müşterilere "yanıltıcı" ifadelerle seslenilmes ise, pek çok hükümetin bu konuda yasal önlemler almasını zorunlu kılmıştır (Zwier,2008:109).Araştırma bulgularına göre özellikle yiyeceklerin tıbbi bir ürün olarak reklamlarla sunulmasının ya da yiyecek reklamlarının tıbbileştirilmesinin, bugünün dünyasında giderek yıldan yıla yaygınlık kazandığı; reklamlarda ürünlerin spesifik bedensel faaliyetleri yapabilmeyi sağladığı vurgusunun olduğu; üçüncü olarak da sunulan iddialarda bir hastalığa çare olduğu iddialarının yer aldığı (Zwier, 2008:112) ve bununla ilgili düzenlemelerin güncellenmesi gerektiği belirtilmektedir (Zwier, 2008:109). Sağlık vaadli marka konumlandırma stratejilerinin reklamlarda kullanımında ise fonksiyonel, üretim süreci ve sağlık sembolleri olarak üç tür vaad karşımıza çıkmaktadır. Sağlık Markası Reklamlarında Kullanılan Fonksiyonel Vaadler Fonksiyonel vaadler tüketicilerin sağlığını iyileştirme, sağlıklı olmalarına yardım etme ve hastalıkları önleme gibi vaadlerde bulunan sağlık ve beslenme ile ilgili iddialara sahiptir. Beslenme iddiaları bir yiyecek ürününün omega 3 içerir, kepek yönünden zenginleştirilmiş, doymuş yağ oranı düşük veya tuzu azaltılmış gibi beslenmeye ilişkin yararlı özellikleri olduğunu belirtir. Sağlık iddiaları ise belirli bir ürünün tüketimi ve sağlıklı olmak, sağlıklı olmayı teşvik etmek veya hastalıklardan korunma arasında bir ilişki olduğunu belirtir. Bunlara örnek olarak omega 3 kalbiniz için yararlıdır., kalsiyum, kemik ve dişlerinizi güçlendirir. veya yulaf kepeği kolestrolü düşürür. gibi ifadeler verilebilir. Beslenme vaadleri ürün ve sağlık arasında herhangi bir ilişki kurmadığından, sağlık vaadlerinden farklıdır. Beslenme vaadleri sadece üründe sağlığa yararlı belirli içeriklerin varlığı veya miktarına dikkat çeker (Anker vd., 2011:35). Tüketicilerin beslenme vaadi sunan ürünleri satın alırken yaptığı çıkarımlar hakkında yeterli miktarda bilgiye sahip olunmamasına rağmen, eğilimler tüketicilerin beslenme vaadli ürünleri "sağlıklı ürünler" olarak algıladığını göstermektedir. Bundan dolayı pazarlamacıların fonksiyonel vaadleri iki şekilde kullandıkları gözlenmektedir (Williams, 2005). Dar anlamda fonksiyonel vaadler bir yiyecek ürününün tüketicinin sağlığına iyi geldiğini ifade eder. Geniş anlamda ise bir yiyecek ürünü ancak belirli bir yaşam tarzının parçası olarak tüketildiğinde sağlık vaadi içerebilmektedir. Eğer bir marka tüketicilerin bir ürün hakkında sağlıklı ya da sağlıksız olduğuna dair inanç oluşturabiliyorsa, bunu yaşam tarzları ya da tüketim biçimleri içinde yapabilir demektir. Sağlık, yaşam tarzlarının ve yiyecek alışkanlıklarının karmaşık bir fonksiyonu olduğundan pazarlamacılar tüketicilere sağlıklı bir yaşam tarzı vaad etmek için geniş anlamdaki sağlık vaadlerini kullanmalıdırlar (Anker vd., 2011:37). Diğer yandan tek başına hiçbir ürün sağlıklı veya sağlıksız değildir; onları sağlıklı veya sağlıksız yapan diyetler veya tüketim biçimleridir (ADA, 2007). Bununla beraber, düşük beslenme kalitesine sahip ürünleri tüketmenin sağlıksız ve yüksek beslenme kalitesine sahip ürünleri tüketmenin de sağlıklı olduğuna dair bir çıkarımda bulunmak yanlış olarak değerlendirilmektedir (WHO, 2000). Sağlık Markası Reklamlarında Kullanılan Üretim Süreciyle İlgili Vaadler Dünyada pek çok konuda olduğu gibi organik kavramı da ilk başlarda, moda bir akım yaratmak isteyenlerin ve günü yakalama çabasındakilerin eğilimi olarak görülmektedir (The Brandage, 2011:65). Bu durumu fark eden taraflardan biri olan markalar da tüketiciyi ürünün sağlıklı olduğuna dair etkilemek için ürünün üretim sürecinin özelliklerini vurgulayan üretim süreci ile ilgili vaadlere yönelmiş oldular. Yapılan araştırmalara göre tüketiciler bu vaadleri genellikle organik üretim (Baker vd., 2004), yerel olarak üretilmiştir (Roininen vd.2006) ve genetiği bozulmamış (Grunert vd. 2001) gibi ifadeler olarak algılamaktadır. Buna göre süreç vaadleri belirli bir kategorideki ürünleri aynı kategorideki diğer ürünlerden daha sağlıklı olmasının sebebini organik tarım gibi üretim süreçleriyle açıklamaktadır (Anker vd., 2011). Fonksiyonel vaadlerde olduğu gibi, üretim süreciyle ilgili vaadler de, sağlık markalamanının vazgeçilmez öğeleridir (Chrysochou, 2010). Diğer yandan üretim yöntemine dayanarak da olsa bu vaadler, tüketicilerin bir ürünü sağlıkla ilişkilendirmesine sebep olmaktadır. Eğer hedef kitle organik veya yerel olarak üretilmiş bir ürünü organik ve yerel olma özelliklerinden dolayı sağlıkla ilişkilendiriyorsa, pazarlamacılar da bu özellikleri sağlık markalama elemanları olarak kullanabilmektedir (Anker vd., 2011). Ancak organik olma vaadinin üreticinin kontrolüne bırakılması ve organik olmayan ürünlerin organik ürünler kadar sağlıklı olduğu durumların bulunması riskinin, etik sorunlara yol olabileceğinin unutulmaması gerekmektedir. Sağlık Markası Reklamlarında Kullanılan Sağlık Sembolleriyle İlgili Vaadler Tüketiciler markaları kendilerini ifade etmede, sosyal statülerini belirlemede yardımcı olacak semboller olarak kullanmaktadırlar (Solomon, 1983). Sembolizm, marka yönetimi ve marka tüketiminde önemli bir role sahiptir. Yönetimsel açıdan bakıldığında marka sembolizmi, marka ismi ve logosuyla yakından ilişkilidir. Buna göre marka sembolleri kültürler, hedef kitleler, uluslar ve ürün kategorileri arasında iyi ve hızlı farkındalığı sağlayan karmaşık yapılardır (Van der Lans et al., 2009). Marka pazarlama iletişimi çalışmaları, tüketicileri markanın fonksiyonel özellikleri hakkında bilgilendirirken, aynı zamanda bu çalışmalara tüketicileri ilgilendirecek sembolik anlamlar da yüklemektedir (Meenaghan, 1995). Sağlık sembolizmi ise, sağlık markası bileşeni olarak, markaya tüketicilerin sembolik olarak sağlıkla özdeşleştirdiği bazı soyut ve somut kavramların( fiziksel aktivitelerin, zayıf vücutların, meyve ve sebzenin tasviri vb.) yüklenmesi olarak tanımlanmaktadır (Anker vd., 2011:36). Birey, kendisinin ve dünyasının oluşturduğu görüşleri doğrultusunda bir amaç edinir ve bu amaçlara ulaşmak için, birtakım davranışlar ortaya koyar. Tüm bu davranışların ise kişinin yaşam tarzına göre düzenlendiği belirtilir (Gençtan, 1995:136). Bununla birlikte son zamanlarda markaların sağlık sembollerini yaşam tarzıyla bütünleştirerek markalama çalışmaları kapsamında reklam kampanyalarında kullanması dikkat çekmektedir. Bunu ise markalar kimi zaman ideal yaşam tarzına sahip ünlüler (örneğin sporcular gibi), kimi zaman da arzu edilen soyut ve somut yaşam tarzı öğeleriyle (deniz, çiçek, kır, temiz hava, spor yapma vb.) gerçekleştirmektedir. Diğer yandan, sağlık sembollerinin stereotipleme ve medikalizasyon olmak üzere iki çeşit dezavantajı bulunduğu belirtilmekte (Anker vd., 2011:37) ve bunlar etik değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Stereotipleme pazarlamada bir kişi, sosyal grup, normlar ve değerler hakkında tek taraflı yargıya sahip olmaya dayanan temel bir problemdir (de Mooij, 2005). Sonuçta, sağlık stereotiplerinin davranışsal özümsemeleri, sağlıklı olabilmek için gerekli olan davranışlardan sadece bir tanesini ön plana çıkararak diğerlerini bastırmaktadır (Bowling, 1991). Medikalleştirme ise daha 361

3 önceden sağlıkla ilgili bir başlık olarak tasarlanmayan hayatın bir takım yönlerini sağlıkla ilgili söyleme dönüştürmektir. Örneğin şişe suyunun sağlıklı yaşamın açık ve anlamlı bir sembolü haline gelmesi (Anker vd., 2011:38). Türkiye de TV Reklamlarında Sağlik Vaadi Kullanan Gıda Markaları Üzerine Bir Araştırma Türkiye yiyecek sektörü, perakendeciler gıda üreticilerinden daha yüksek standartlar talep ettikçe ve yatırımlar sayesinde sektörde önemli iyileştirmeler gerçekleştikçe daha gelişmiş bir hâle gelmektedir. BMI (Business Management Institute Industry View) nın tahminlerine göre 2009 ve 2014 yılları arasında Türkiye de toplam gıda tüketiminin % 34, kişi başı gıda tüketiminin ise % 21 oranında artması beklenmektedir. Bu tahmini büyümenin itici gücü organize perakendecilik alanında ve işlenmiş gıda sektöründeki gelişmeler olacaktır (Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Yatırım Destek Ve Tanıtım Ajansı Türkiye Gıda Sektörü Raporu, 2010: 8-9). Yukarıdaki veriler doğrultusunda araştırma kapsamında gıda sektörü üzerinden üç markanın (Becel, Moova ve Eti Form) TV reklamlarının rastlantısal örnekleme metoduna dayanarak, kendilerini sağlık vaatleri üzerinden nasıl konumlandırdıklarının incelenmesi amaçlanmıştır. Türkiye de sağlık vaadinin sık kullanılmakta olduğu gıda sektöründe yer alan markaların TV reklamları Anker vd.'nin ortaya koyduğu fonksiyonel, üretim süreci ve sağlık sembolü vaadleri modeli kapsamında içerik analizi metodu kullanılarak incelenecek; bulguların markalama çalışmalarında nasıl bir rolü olduğu ise tartışılacaktır. Çalışmanın sınırları ise, sadece gıda sektöründeki üç markanın sağlık vaadlerinin (üç ana sağlık vaadi ekseninde) TV reklamlarını içine alacak şekilde analiz edilmesidir. Araştırmanın Bulguları Ve Değerlendirilmesi Çalışma kapsamında ilk olarak fonksiyonel vaadler açısından Becel markası Kalbini Sev ana temalı reklamları ile ele alınmıştır. Becel in bugüne kadar yapmış olduğu altı TV reklamı incelendiğinde, reklamlarında hem beslenme hem de sağlık vaadlerinin olduğu gözlemlenmiştir. Tablo 1: Becel in Fonksiyonel Vaadli Reklamlarının Analizi Marka ve Becel/Kalbini Sev/Zeytin Becel/ Formum / Tam Formunda Becel/ Kalbini Sev/ Damla Becel Pratik Becel / Kalbini Sev /Pro-Activ n Fonksiyonel Vaadleri Beslenme Vaadi Zeytinyağı mucizesi Becel zeytinyağlının içinde. Sütlü formülüyle sadece %40 yağlı. Üstelik kalp dostu Omega 3 ve 6 içeriyor. Yeni sıvı Becel pratik hem Omega 3 kaynağıymış hem de yemekler onunla çok lezzetliymiş. Kaynak: Sağlık Vaadi Becel zeytinyağlı kalp dostu yağlar Omega 3 ve 6 açısından zengindir. Hem formumu koruyorum, hem de kahvaltı keyfimi yapıyorum. Omega 3 ve Omega 6 sağlığınız için iyi yağlardır. Kalbinizin dostu Becel, Omega 3 ve Omega 6 açısından zengindir. Bir gün kolestrolünüz yükselebilir. Becel Pro-activ de bulunan bitkisel steroller kollestrolü düşürmeye ve kalpdamar sağlığını korumaya yardımcı olur. Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi Becel, margarin ürün kategorisinde bir marka olarak fonksiyonel vaadleri ortaya koyan reklamlarla karşımıza çıkmaktadır. Buna göre Becel in reklamlarının büyük bir kısmında beslenme vaadine kıyasla sağlık vaadlerini kullandığı ve tüm reklamlarında bir kalp görselinin, Transyağ yoktur ve kolestrolsüzdür ifadelerinin tekrarlandığı görülmektedir. Reklamların bazılarında karakter kullanımına gidilirken, diğerlerinde sadece ürün görselinin kullanıldığı tespit edilmiştir. Karakter kullanımında sıradan insan kullanımının yanısıra, son iki reklam filminde Becel in ünlü kullanımında Bade İşcil i tercih ettiği gözlenmiştir. Tüm reklamlarda sloganın Kalbini Sev olması ise margarin kategorisinde olan ürünlere kıyasla Becel in marka konumlandırma çalışmalarında verdiği Sağlık Vaadleri ile fark yaratmış olduğunu gözler önüne sermektedir. Bu reklamların yanısıra Becel in kalp sağlığı üzerine yaptığı konumlandırmayı Becel / Işıklı Kalp ve Becel /Jogger başlıklı reklamlarında pekiştirmeyi de ihmal etmediği gözlenmektedir. Buna göre her iki reklamda sadece Kalbine iyi bak,, Becel Kalp Sağlığı İle Dost şeklinde sunumların ve kalp görsellerinin bulunması dikkat çekmektedir. Üretim süreci vaadlerinde ise ele alınan marka süt ürünleri kategorinde yer alan Moova'dır. Türkiye süt pazarı hemen hemen köşe başlarının tutulduğu, belli başlı markaların hem tüketicinin zihninde, hem de dağıtım kanallarında hakim oldukları bir pazardır. Şehirleşmenin artması ile birlikte paketli süt tüketimi artmış bu trendi zamanında yakalayan bazı markalar sadece 4 P yi yöneterek pazarda yer almışlardır (http://www.faruksener.com/, 2013). Ancak bunun yeterli olmadığını fark eden Moova pazarda farklılaşmanın yeni yollarını aramış ve marka konumunu Masum Süt olarak belirlemiştir. Bununla birlikte bu konumda iki stratejik yaklaşıma sahiptir. Öncelikle tek kaynaktan süt temin ederek rakiplerinin en güçlü oldukları yerde onları zayıflattığı dile getirilmektedir. İkincisi kopyalanması zor olan bir vaad zinciri kurmuş olmasıdır. Diğer markaların kendi yemlerini yetiştirmeleri ve tek kaynaktan süt temin etmeleri mümkün olmakla birlikte, bu dönüşümü pratikte gerçekleştirmek hem zordur hem de ilave maliyetler gerektirmektedir. Bu nedenle Moova nın kopyalanması zor bir marka konumu inşa ettiği vurgulanmaktadır. (http://www.faruksener.com, 2013). Moova nın İyi olması çok doğal, Masum Süt, Türkiye nin ilk ve tek mükemmel ötesi sütü şeklindeki sloganları ise bu konumlandırmayı destekleyen ve güçlendiren bir niteliktedir. Tablo 2: Moova Üretim Süreci Reklam Vaadleri 362

4 Marka /Ürünün Moova Sabah Erkenden Yola Çıktık Moova İneklerimizi Bi Görseniz! Moova Anne Görüşü 1 Üretim Süreci Vaadi Biz sabah erkenden yola çıktık. Muhtemelen siz o sırada uyuyorsunuzdur. Çiftliğimizde sağdığımız sütleri fabrikamıza götürdük. Neyse ki aradaki mesafe kısa da sütümüzü sağıldıktan 30 dk. sonra işleyebiliyoruz. Tam da olması gerektiği gibi. İneklerimizi bir görseniz. Çocuklarımız gibi doğduklarından beri beraberiz. Ne yerler ne içerler hep takipteyiz. Çiftliğinizde kendi ineğinizi beslediğinizi düşünün. İşte biz de ineklerimize öyle özenle bakıyor, sağlıklı yemlerle besliyoruz. Haliyle sütleri saf ve lezzetli oluyor." ".Bu görüşü tanıyoruz. Aynı görüş bizde de var. Süt konusunda takıntılıyız. Moova standart edilenden çok çok daha saf, katkısız ve masum. Çünkü, kendi çiftliğimizde tek kaynaktan, tazeliğinden bir damla kaybetmeden üretiliyor." Kaynak: Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi Moova, süt ürünleri kategorisinde bir marka olarak üretim süreci vaadini ortaya koyan reklamlarla karşımıza çıkmaktadır. Bununla birlikte Moova nın organik üretim sözünü kullanmadan organik üretime atıfta bulunduğu gözlemlenmiştir. Aynı atfın markanın isminde de ( Mo, ineklerin çıkardığı sesi; Ova ise Söke Ovası nı sembolize etmektedir) kullanılması ise dikkat çekmiştir (http://www.hurriyet.com.tr, 2013). Buna karşılık yerel olarak üretilmiştir ve genetiği bozulmamış şeklindeki bir vaadin olmadığı saptanmıştır. Görsel açıdan ele alındığında ise Moova nın incelenen tüm reklamlarında mor inek görselinin kullanımı dikkat çekmektedir. Türkiye deki süt ürünleri kategorisinde mor renkte ambalajın ve logonun ilk ve tek Moova markası tarafından kullanılması, markanın farkındalığını sağlaması adına önem taşımaktadır. Son olarak sağlık sembolleri vaadinde ise Eti Form markası incelenmiştir. Son zamanlarda yapılan araştırmalara göre incelik, en genel ve favori sağlık sembolü olarak değerlendirilmektedir (Kristensen vd., 2010). Bu nedenle sağlık sembolü vaadi örneği Türkiye de "inceleği özendirici" ve "bunun yaşam tarzıyla bütünleştirici" Eti Form reklamlarıyla açıklanmaya çalışılacaktır. Tablo 3: Eti Form un Sağlık Sembolü Reklam Vaadleri Marka /Ürünün Sağlık Sembolü Vaadi Eti Form İnce yapılı, güzel, kendine güvenen, /Asansör ve şık iş /plaza kadını Güzel, sevecen, sportmen, mutlu, Eti Form arkadaş canlısı, çocuk ruhlu, cazibeli, /Formdayım kendine güvenen, ince ev kadını. Eti Form Ünlü Kullanımı ile Sunulan İdealize /Şevval Sam Edilen Yaşam Tarzı Kaynak: Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi Eti Form, diyet ürünleri kategorisinde yer alan bir marka olarak sağlık sembolü vaadini ortaya koyan reklamlarla karşımıza çıkmaktadır. Reklamlar incelendiğinde ise Eti Form un Form ye Formda Kal sloganını kullanarak hedef kitlesine aslında bir yaşam tarzı sunduğu görülmüştür. Bunu yaparken markanın reklamlarında arkadaşlık, spor (yüzme,yürüyüş ve bisiklet), karşı cinsle paylaşım, sokakta oynanan çocuk oyunları ve çocuklar, yeşil alan, gökyüzü, deniz, sebze vb., soyut ve somut yaşam tarzı öğeleriyle ortaya koyduğu saptanmıştır. Bununla birlikte reklamlarda dikkat çeken bir başka nokta, reklam filminin son karesinde spor yapan bir insan silüetinin bulunmasıdır. Markanın burada alt mesaj olarak Eti Form yemenin egzersizle desteklemesi gerektiği mesajı verdiği söylenebilir. Dolayısıyla bu örnek bir markanın sağlık vaadli konumlandırmasını sağlık sembolü üzerinden reklamlarla yapabileceğini ortaya koyabilmektedir. Ayrıca Eti Form'un, söz konusu konumlandırmayı pekiştirmede ise Erken kalk, zinde kal. Günaydın de, mutlu kal. Form ye, formda kal. Basit. Form ye formda kal. Bak kendine, güzel kal. Hep gül. Sevimli kal. Form ye, formda kal. Basit. Form ye formda kal. cingılı ile ve.benim formdan anladığım hafiflemiş yaşamak ve her halimle yaşamak Hafif yiyorum, hafif hissediyorum. Hayatı hafife alıyorum şeklindeki sağlıklı olmayı hayata bakış açısı ve yaşam tarzıyla bütünleştiren reklam metni ve görsellerini kullanmayı ihmal etmediği gözlenmektedir. Sonuç ve Öneriler Marka konumlandırma, rekabetin yoğun olarak yaşandığı bugünün dünyasında önemini korumaktadır. Günümüzde geleneksel konumlandırma stratejilerinin içeriğinde bir değişim yaşanmaktadır. Bunlardan biri olan ürün özelliğine göre konumlandırma stratejisinde kalite, fiyat, tek ve ilk olma gibi özelliklerin yanı sıra sağlık ın da sık kullanılmaya başladığı gözlenmektedir. Diğer yandan şehirleşme, hızlı nüfus artışı, çevre kirliliği, doğal kaynakların azalma, yetersiz ve dengesiz beslenme ve benzeri sorunların artması ile, tüketicilerin doğal ve sağlıklı olana yönelmesi söz konusu olmuştur. Bu durumun bilincinde olan markaların pazarlama iletişimi çalışmalarında sağlık vaadli konumlandırma çalışmalarının hız kazandığı gözlenmiştir. Markalama Çalışmalarında Sağlık Vaadli Ürün Reklamlarının Rolü başlıklı çalışmanın bulgularında da görüldüğü üzere gıda markaları reklamlarında sağlık temelli gerek fonksiyonel, gerek üretim süreci gerekse de sağlık sembolü vaatleri ile bunu uygulama imkanı bulmaktadır. Böylelikle tüketicilerin zihninde sağlıkla özdeşleşen bir marka olma şansına ve rakipleri karşısında farklı bir marka olabilme gücüne erişebilmektedirler. Buna karşılık, fonksiyonel vaadlerde yanlış inançlarla ilgili ikna veya istismar söz konusu olabilirken, üretim süreciyle ilgili vaadlerde gerekçesiz çıkarımlar yapılabilmekte ve sembolik vaadlerde de gereksiz duygusal öğelere yer verilebilmektedir. Dolayısıyla markaların sağlık vaadlerini ticari bir metaya dönüştürme ve tüketici karşısındaki güvene zarar verme riskiyle de karşı karşıya kalması durumu söz konusudur. Bu nedenle markaların "sağlık vaadini" kullanarak rakipleri karşısında fark yaratmaya çalışırken, bu duruma hassasiyet göstermeleri önem taşımaktadır. İleride yapılacak olan çalışmalarda ise farklı sektörlerdeki sağlık vaadli marka konumlandırma stratejilerinin diğer tutundurma karması elemanları açısından incelenmesinin konuyla ilgili daha detaylı bir veri sunacağı düşünülmektedir. 363

ŞEHİR MARKASI YARATMA SÜRECİ VE EDİRNE ŞEHİR MARKASI İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ

ŞEHİR MARKASI YARATMA SÜRECİ VE EDİRNE ŞEHİR MARKASI İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ŞEHİR MARKASI YARATMA SÜRECİ VE EDİRNE ŞEHİR MARKASI İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ BESTE BURCU VURAL TEZ DANIŞMANI DOÇ.

Detaylı

PERAKENDECİ MARKALI ÜRÜNLERE OLAN TÜKETİCİ TALEBİNİN İNCELENMESİ: EDİRNE ÖRNEĞİ

PERAKENDECİ MARKALI ÜRÜNLERE OLAN TÜKETİCİ TALEBİNİN İNCELENMESİ: EDİRNE ÖRNEĞİ PERAKENDECİ MARKALI ÜRÜNLERE OLAN TÜKETİCİ TALEBİNİN İNCELENMESİ: EDİRNE ÖRNEĞİ Hazırlayan: Meral YILDIZ Danışman: Yrd. Doç. Dr. Nevin ÜZEREM ALTUĞ Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin İşletme

Detaylı

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MARKA SADAKATİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ VE TÜKETİCİLER ÜZERİNDE BİR UYGULAMA Özgegül ŞAHİN YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA/2007

Detaylı

Marka yönetimi konusunu incelemek amacıyla yazılan bu ödevde şu konular incelenmektedir. Marka ve Marka Kavramı. Marka Denkliği.

Marka yönetimi konusunu incelemek amacıyla yazılan bu ödevde şu konular incelenmektedir. Marka ve Marka Kavramı. Marka Denkliği. 1 GİRİŞ Marka, ürünlerini rakiplerinden ayrıştıracak isim, sembol, kavram, tasarım, veya bunların birkaç bileşeninden oluşmaktadır. Marka olmadan tüketicinin gözünde bütün ürünler aynı niteliklere sahip

Detaylı

T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KENT VE MARKALAŞMA; ESENLER ÖRNEĞİ. Yüksek Lisans Tezi AHMET AKBAŞ

T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KENT VE MARKALAŞMA; ESENLER ÖRNEĞİ. Yüksek Lisans Tezi AHMET AKBAŞ T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KENT VE MARKALAŞMA; ESENLER ÖRNEĞİ Yüksek Lisans Tezi AHMET AKBAŞ İstanbul, 2014 T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

KONUMLANDIRMA. Yrd.Doc.Dr. Ferahnur ÖZGÖREN ŞEN 1

KONUMLANDIRMA. Yrd.Doc.Dr. Ferahnur ÖZGÖREN ŞEN 1 ISSN: 2147 3390 DOI: Year: 2014 Summer Issue:7 KONUMLANDIRMA Yrd.Doc.Dr. Ferahnur ÖZGÖREN ŞEN 1 ÖZET İletişim ve ulaşım alanında yaşanan gelişmeler dünyayı açık bir pazaryeri haline getirmektedir. Buna

Detaylı

ÜNİVERSİTE REKLAMLARINDA KONUMLANDIRMA MESAJLARININ KULLANIMI

ÜNİVERSİTE REKLAMLARINDA KONUMLANDIRMA MESAJLARININ KULLANIMI İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi Yıl:12 Sayı:23 Bahar 2013 s.289-316 ÜNİVERSİTE REKLAMLARINDA KONUMLANDIRMA MESAJLARININ KULLANIMI Erdem TATLI 1 ÖZET 20. yüz yılının ikinci yarısındaki

Detaylı

MARKA YÖNETİMİ VE TÜKETİCİ KARAR SÜRECİNE ETKİLERİ

MARKA YÖNETİMİ VE TÜKETİCİ KARAR SÜRECİNE ETKİLERİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MARKA YÖNETİMİ VE TÜKETİCİ KARAR SÜRECİNE ETKİLERİ Hazırlayan TUĞBA AK 064201011001 İşletme Ana Bilim Dalı İşletme Bilim Dalı Yüksek Lisans

Detaylı

Yıl:2012, C:4, S:3, s. 143-161 Year:2012, Vol:4, No:3, s. 143-161

Yıl:2012, C:4, S:3, s. 143-161 Year:2012, Vol:4, No:3, s. 143-161 Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2012, C:4, S:3, s. 143-161 Year:2012, Vol:4, No:3, s. 143-161 Destinasyonlarda Müşteri Temelli Değerinin

Detaylı

Bilgilendirme Çalışması

Bilgilendirme Çalışması Marka Kavramı Üzerine Bilgilendirme Çalışması Sevgi Bakar 02.02.2011 T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI İzleme ve Değerlendirme Birimi İçindekiler 1. Giriş... 1 2. Marka Nedir?... 1 3. Markanın Önemi... 3

Detaylı

Marka Stratejilerinin Oluşturulması; Coca-Cola Örneği

Marka Stratejilerinin Oluşturulması; Coca-Cola Örneği Marka Stratejilerinin Oluşturulması; Coca-Cola Örneği Yalçın Kırdar Öğretim Görevlisi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü, İletişim Fakültesi, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Özet Marka; isim,

Detaylı

MARKA YÖNETİMİ VE MARKA YÖNETİMİNİN PERAKENDECİLERİN TUTUMUNA ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

MARKA YÖNETİMİ VE MARKA YÖNETİMİNİN PERAKENDECİLERİN TUTUMUNA ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİM DALI REKLAMCILIK VE TANITIM BİLİM DALI MARKA YÖNETİMİ VE MARKA YÖNETİMİNİN PERAKENDECİLERİN TUTUMUNA ETKİLERİ ÜZERİNE

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MARKANIN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINA ETKİSİ VE OTOMOTİV SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLETME ANABİLİM DALI SEVİL ZENGİN ADIYAMAN / 2012

Detaylı

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR PAZARLAMAYA GİRİŞ Pazarlama faaliyetleri pazar adı verilen ve çeşitli öğelerden oluşan bir pazarlama sistemi içinde gerçekleşir. Bu sistemin işleyişinde en genel halde üç grup aktör rol oynamaktadır. Bunlar

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MARKANIN REKLAM FONKSİYONU. Nalan SÜMBÜL

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MARKANIN REKLAM FONKSİYONU. Nalan SÜMBÜL i T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MARKANIN REKLAM FONKSİYONU Nalan SÜMBÜL 0930229286 TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BİTİRME PROJESİ DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. M. Fahrettin

Detaylı

TC İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE EKONOMİSİNDE MARKALAŞMANIN YERİ VE ÖNEMİ; TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

TC İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE EKONOMİSİNDE MARKALAŞMANIN YERİ VE ÖNEMİ; TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA TC İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE EKONOMİSİNDE MARKALAŞMANIN YERİ VE ÖNEMİ; TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA YÜKSEK LİSANS TEZİ Tuğba ÇEDİKÇİ Anabilim Dalı: İktisat Programı:

Detaylı

MARKA YÖNETİMİ; MARKALAŞMA AŞAMALARININ İNCELENMESİ VE BİR UYGULAMA

MARKA YÖNETİMİ; MARKALAŞMA AŞAMALARININ İNCELENMESİ VE BİR UYGULAMA T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDSLİĞİ BÖLÜMÜ MARKA YÖNETİMİ; MARKALAŞMA AŞAMALARININ İNCELENMESİ VE BİR UYGULAMA İLKNUR ERGÜN DANIŞMAN: YAR. DOÇ. GÜNGÖR DURUR DENİZLİ 2011

Detaylı

MARKALAR VE MARKALAŞMA ŞARTLARI

MARKALAR VE MARKALAŞMA ŞARTLARI Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, 2009 MARKALAR VE MARKALAŞMA ŞARTLARI Remzi GEMCİ * Gamze GÜLŞEN * F. Müge KABASAKAL * Özet: Günümüz çalışma ve rekabet ortamında

Detaylı

T.C. KADĐR HAS ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ĐŞLETME ANABĐLĐM DALI ĐŞLETME MBA PROGRAMI MARKA YÖNETĐMĐ YÜKSEK LĐSANS TEZĐ NEYLAN ÖZTÜRK

T.C. KADĐR HAS ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ĐŞLETME ANABĐLĐM DALI ĐŞLETME MBA PROGRAMI MARKA YÖNETĐMĐ YÜKSEK LĐSANS TEZĐ NEYLAN ÖZTÜRK T.C. KADĐR HAS ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ĐŞLETME ANABĐLĐM DALI ĐŞLETME MBA PROGRAMI MARKA YÖNETĐMĐ YÜKSEK LĐSANS TEZĐ NEYLAN ÖZTÜRK Danışman Yrd. Doç. Dr. Hayati ERĐŞ ĐSTANBUL, 2010 1 ÖZET

Detaylı

REKLAMLARDA ÜNLÜ KULLANIMININ SATIN ALMA DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

REKLAMLARDA ÜNLÜ KULLANIMININ SATIN ALMA DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ RADYO, SİNEMA VE TELEVİZYON ANABİLİM DALI REKLAMLARDA ÜNLÜ KULLANIMININ SATIN ALMA DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Eda ERKAL YÜKSEK LİSANS TEZİ Danışman Doç.

Detaylı

T.C. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÜKSEK LİSANS

T.C. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÜKSEK LİSANS T.C. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÜKSEK LİSANS Market Markalı Ürünlerin Tüketiciler Tarafından Algılanmaları Bitirme Tezi Mustafa Onur GÖKÇE 200582015 Tez Danışmanı: Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

DUYGUSAL PAZARLAMADA DEĞER YILDIZI MODELİ BEYAZ EŞYA TV REKLAM MESAJLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

DUYGUSAL PAZARLAMADA DEĞER YILDIZI MODELİ BEYAZ EŞYA TV REKLAM MESAJLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME DUYGUSAL PAZARLAMADA DEĞER YILDIZI MODELİ BEYAZ EŞYA TV REKLAM MESAJLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME Araş. Gör. Dr. Mine YENİÇERİ ALEMDAR Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

Detaylı

MÜŞTERİ İÇİN DEĞER YARATMA, MÜŞTERİ SADAKATİ OLUŞUM SÜRECİ VE ŞİRKET PERFORMANSINA ETKİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA

MÜŞTERİ İÇİN DEĞER YARATMA, MÜŞTERİ SADAKATİ OLUŞUM SÜRECİ VE ŞİRKET PERFORMANSINA ETKİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA MÜŞTERİ İÇİN DEĞER YARATMA, MÜŞTERİ SADAKATİ OLUŞUM SÜRECİ VE ŞİRKET PERFORMANSINA ETKİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA Hazırlayan: Çiğdem ERK Danışman: Doç. Dr. Ayşe AKYOL Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

Detaylı

İNTERNET PERAKENDECİLİĞİNDE GÜVENİN SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

İNTERNET PERAKENDECİLİĞİNDE GÜVENİN SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İNTERNET PERAKENDECİLİĞİNDE GÜVENİN SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Yüksek Lisans Tezi İuliia ZHADKO Tez Danışmanı Yrd. Doç.

Detaylı

MARKA BAĞIMLILIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

MARKA BAĞIMLILIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞL-YL-2007-0007 MARKA BAĞIMLILIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI REKLAM VE REKLAMIN TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ NİLAY

Detaylı

GELENEKSEL PAZARLAMADAN YENĐ PAZARLAMA YAKLAŞIMLARINA GEÇĐŞ SÜRECĐ THE PROCESS OF TRANSITION FROM TRADITIONAL MARKETING TO A NEW ONE

GELENEKSEL PAZARLAMADAN YENĐ PAZARLAMA YAKLAŞIMLARINA GEÇĐŞ SÜRECĐ THE PROCESS OF TRANSITION FROM TRADITIONAL MARKETING TO A NEW ONE Süleyman Demirel Üniversitesi Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2010, C.15, S.2 s.213-235. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2010,

Detaylı

ÖZET. Anahtar Kelimeler: Pazarlama, Reklam, Tüketici, Tüketici Hukuku, Reklam Hukuku,

ÖZET. Anahtar Kelimeler: Pazarlama, Reklam, Tüketici, Tüketici Hukuku, Reklam Hukuku, ÖZET Yoğun rekabet ortamı ve modern hayatın getirilerinde yaşanan hızlı değişim, tüketici davranış ve tutumlarına da yansımaktadır. Firmalar, yaşanan bu yoğun rekabet ortamında hedef kitleleri olan tüketicilere

Detaylı

GIDA SEKTÖRÜNDE YENİ ÜRÜN MARKALAMASI: FARKLI ÜRÜNLERİN MARKALANMASINDA KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ YÜKSEK LİSANS TEZİ

GIDA SEKTÖRÜNDE YENİ ÜRÜN MARKALAMASI: FARKLI ÜRÜNLERİN MARKALANMASINDA KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GIDA SEKTÖRÜNDE YENİ ÜRÜN MARKALAMASI: FARKLI ÜRÜNLERİN MARKALANMASINDA KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ YÜKSEK LİSANS TEZİ Fatma SEZER 0910012003 Anabilim

Detaylı

TURİZM SEKTÖRÜNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA UYGULAMALARI: EDİRNE İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN KONAKLAMA İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

TURİZM SEKTÖRÜNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA UYGULAMALARI: EDİRNE İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN KONAKLAMA İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJESİ TURİZM SEKTÖRÜNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA UYGULAMALARI: EDİRNE İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN KONAKLAMA İŞLETMELERİ

Detaylı