II. International Conference on Communication, Media, Technology and Design May 2013 Famagusta North Cyprus

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "II. International Conference on Communication, Media, Technology and Design 02-04 May 2013 Famagusta North Cyprus"

Transkript

1 MARKALAMA ÇALIŞMALARINDA SAĞLIK VAADLİ ÜRÜN REKLAMLARININ ROLÜ Yrd.Doç.Dr. Gülay Öztürk Yrd.Doç.Dr.Gözde Öymen İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Bölümü Yazarlar Hakkında Bilgi R. Gülay Öztürk 1981 yılında İstanbul da doğdu. Lisans derecesini 2004 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler bölümünde, yüksek lisans ve doktora derecesini ise aynı üniversitenin Reklamcılık ve Tanıtım bölümünde tamamladı. Doktoradan sonra ise, doktora sonrası araştırmasını yapmak üzere Washington DC deki Georgetown Üniversitesi İletişim, Kültür ve Teknoloji Fakültesi ne TÜBİTAK Yurtdışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu ile gitti. Şu anda İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü nde Yrd.Doç. olarak çalışmaktadır. Reklamcılıkla ilgili çalışma alanları ise dijital reklamcılık, duygu, ürün yerleştirme, turizm reklamcılığı, marka ve stratejik planlamadır. Gözde Öymen 1979 yılında Ankara da doğmuştur. Lisans eğitimini 2000 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü nde, yüksek lisans eğitimini 2002 yılında Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngilizce İşletme (MBA) Bölümü nde ve doktora eğitimini 2006 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı nda tamamlamıştır. Akademik kariyerine 2000 yılında Yeditepe Üniversitesi nde başlayan Dikmen, halen İstanbul Ticaret Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü nde Yardımcı Doçent olarak görev yapmaktadır. Pazarlama, Pazarlama İletişimi, Marka Yönetimi, Tüketici Davranışı ve Kültürlerarası İletişim konularında lisans ve lisansüstü düzeyde dersler vermektedir. Özet Tüketici ile ürün arasındaki iletişimin varlığını ifade eden araçlardan biri olan marka; pazarlama iletişimi uygulamalarında oldukça etkili bir role sahiptir. Çünkü tüketicinin ürüne yönelik hatırladığı, ürünü tanıtan, tanımlayan ve diğer ürünlerden farklı kılan tek öğenin marka olduğu görülmektedir. Tüketicinin satın alma karar sürecini etkileyen ve özellikle somut ürünleri birbirinden ayıran marka, pazarlama ve reklam faaliyetlerinin odak noktasıdır. Son zamanlarda tüketicilerin refah ve bilinçlenme düzeyindeki artışa, iletişim ve ulaşım olanaklarındaki gelişmeler de eklenince, sağlık vaadli ürünlere yönelik bir talep oluştuğu gözlenmektedir. Bugünün markaları rekabet ortamında hayatta kalabilmek için tüketicilere çeşitli vaadler (mizah, korku, mutluluk, problem çözme vb.) sunmaktadır. Bunun yanı sıra pazarlamacıların gün geçtikçe popüler hale gelen sağlık konusunu vaadlerine ekleyerek, bunu bir farkındalık unsuru olarak kullanmaları dikkat çekmektedir. Bu bağlamda, ürünlerin reklamlarında verilen sağlık vaadleri, sağlık kavramının ticari metaya dönüşmesine de neden olmaktadır. Bu çalışma kapsamında, Türkiye deki sağlık vaadi sunan ürün reklamları, sağlık markalamanın üç unsuru (fonksiyonel vaadler, süreç vaadleri ve sağlık sembolleri) açısından içerik analizi metodu kullanılarak (görsel ve yazınsal düzeyde) incelenecektir. Böylelikle sağlık vaadlerinin hangi ürün kategorisi reklamında, ne şekilde kullanılarak markalama çalışmalarında nasıl bir role sahip olduğu tartışılacaktır. Buna göre çalışma, bir pazarlama iletişimi taktiği olarak markalar tarafından reklamlarda sağlık vaadinin nasıl ve ne şekilde kullanıldığını ortaya koyması açısından önem taşımaktadır. Anahtar Kelimeler: Marka, Sağlık, Reklam. Giriş Sağlık markalamanın genel amacı marka farkındalığını ve marka konumlandırmayı güçlendirerek tüketicileri satın almaya teşvik etmektir. Bu amacı gerçekleştirmek için pazarlamacılar markayı çekici hale getirip, tüketicileri satın almaya yönlendirdikleri gözlenir. Bu yönlendirme, sağlık ve sağlıklı yaşama bağlı faktörlere dayandırılmakta (Anker vd., 2011:39); ve bu faktörlerin fonksiyonel, üretim süreci ve sağlık sembolleri olmak üzere üç vaadi olduğu belirtilmektedir. Fonksiyonel vaadler, ürün özellikleri ile fiziki veya ruhsal sağlık arasında direkt bir ilişki ortaya koyar. Üretim süreciyle ilgili vaadler ise, ürünler ve sağlık ile ilişki kurarken tüketicinin sağlıklı düşünmesini sağlamak adına ürünün üretildiği yer ile ilişkilendirilmesi söz konusudur. Sağlık sembolleri ise deniz, arkadaşlık, meyve, egzersiz ve lale bahçeleri gibi tüketicinin sağlıklı bir yaşam biçimiyle özdeşleştirdiği çeşitli soyut ve somut kavramlarla markalara duygusal ve deneyimsel bir boyut kazandırmayı amaçlamaktadır (Anker vd., 2011:36). Diğer bir deyişle, fonksiyonel ve üretim süreciyle ilgili vaadler ürünün gerçek özellikleriyle ilgili bilgi vererek sağlık markasına tanımsal bir içerik verirken, sağlık sembolleri sembolik anlamlar yükleyerek duygusal veya ikna edici bir içerik sağlamış olurlar (Keller, 2008). Aynı zamanda sağlık markalama yoluna giden ürünler sayesinde olumlu yönde değişen toplumsal normlarla tüketiciler, sağlıklı yaşama ve onun için gerekli davranışlara daha kolay motive ve adapte olma şansına erişirler (Huhman vd., 2008). Bu bağlamda çalışmada önce sağlık markalama kavramı ele alınacak, ardından sağlık vaadli marka konumlandırma stratejileri detaylandırılacak ve son olarak da Anker vd. tarafından 2011 yılında yapılan "Health Branding Ethics" de yer alan sağlık vaadleri, Türkiye'den gıda sektöründeki üç markanın TV reklamlarının içeriksel açıdan örneklendirilmesi ise analiz edilecektir. Marka ve Sağlik Birlikteliği: Sağlik Markalama Amerikan Pazarlama Derneği nin yaptıgı tanıma göre marka, bir satıcı veya satıcı grubunun ürün ve hizmetlerini tanımlamayı ve rakiplerinden ayrıştırmayı amaçlayan bir isim, bir terim, işaret, sembol veya tasarımdır. (AMA, 2011). Günümüzde bir ürün, hizmet, kişi, işletme, organizasyon ve hatta şehirlerin algılanan eşsiz bir özelliği olduğu görülür. Markalama ise, müşterilere hatırlanabilir bir kimlik sunmakta; etkili markalama çalışmaları müşteriler üzerinde bir algı yaratmaktadır (Stine, 2). Kategorilerin çoğunda, bugünün markalarının ürünün kendisinden ziyade aynı kategorideki diğer markalarla konumlamlandırma ve farklılaştırma boyutunda rekabet ettiği belirtilmektedir. Bu noktada marka eşsiz bir özelliğe sahiptir ve güven vermektedir. Ayrıca marka sadece bir ürün değildir; aynı zamanda ürünün hissettirdiği çağrışımlardır. Bir ürünü daha rahat seçebilmeniz, değer kazanmanız ve o üründen tatmin olmanız, o markanın adını hatırlamanızda ve onunla pozitif birleştirmeler yapmanızda önemli bir güce sahiptir. Markanın gücü, markanın yarattığı anlamla oluşmaktadır (Mooij, 2010:24) Ayrıca marka tutundurma çalışmaları aracılığıyla uzun soluklu bir tüketici marka birlikteliğinin inşaa edilmesi söz konusu olmaktadır. Bu ilişkinin ve tüketim eyleminin devamlılığı ise, müşterilerin markadan beklediği vaad gerçekleştiğinde artmakta ve güçlenmektedir. Sağlık vaadi sunan markalar ise stratejik olarak daha büyük toplumsal ve fiziki bir çevrede bu değerlerini yansıtacak şekilde kendini konumlandırmaktadır (http://obssr.od.nih.gov/, 2013) Sağlık markaları, bireylerin sağlık davranışı ve sağlıklı bir hayat tarzıyla ilişkilendirdiği markalardır. Evans ve diğerlerine göre, sağlık markalarına temel oluşturan iki bileşen vardır (2008); Tüketici-marka ilişkileri ve tüketicimarka faydaları. Gummeson a göre sağlık; dengeli beslenme, egzersiz, başarılı sosyal ilişkiler ve zihin açıklığı gibi çeşitli faktörlerin bileşiminden oluşan karmaşık bir yapıya sahiptir. Bundan dolayı sağlık mesajı vaad eden markalar bu vaadlerini sadece tüketiciyi o markayı tükettiklerinde, sağlıkla ilgili bir girişimde bulunduklarına ikna ederek başarıya ulaşabileceklerdir.sağlık markaları, tüketicilere sağlık vaadlerinde bulunduklarından diğer markalar gibi bir varlık sergilemenin ötesinde tüketici-marka ilişkisini sağlayarak sağlıklı yaşama yardım eden sosyal bir süreç olarak ele alınmaktadır. Diğer bir deyişle, tüketiciler gerçekte sağlık vaadi sunan markaların yardımcı yaratıcılarıdır. Çünkü, örneğin yemeğe dayalı sağlık durumu, tüketicilerin yaşam tarzları ve yeme düzenleri ile yakından alakalı karmaşık bir süreçtir (1995). İkinci bileşen olan tüketici-marka faydalarına göre; fonksiyonel ve sembolik olmak üzere en az iki farklı tür marka faydası bulunmaktadır. Fonksiyonel markalar bir problemi çözme, engelleme veya tüketicinin belirli bir vaadi daha etkin bir biçimde gerçekleştirmesini sağlamak üzere tasarlanmışlardır. Bu markaların faydaları iyileştirilmiş sağlık durumları ve gelişen hastalık risklerinde düşük risk gibi çok net konulardır. Sembolik markalar ise, tüketicinin arzu ettiği kişisel imaja ulaşma veya ait olmak istediği bir sosyal grupla özdeşleşmesini sağlamaya yardımcı olacak şekilde kimlik kazadırmaktadır. Özetle, sağlık markası bir sağlık ürününü rakiplerinden tüketicimarka etkileşim sürecinde ortaya çıkacak fonksiyonel, üretim süreci veya sembolik şekilde tüketici-marka faydaları vaadinde bulunarak 360

2 markayı farklılaştıran özellikler bütünüdür. Sağlık markaları diğer bütün markalarda olduğu gibi marka ismi, logo, sembol, slogan, cingıl ve kurum kimliği gibi çeşitli marka elemanlarından oluşmaktadır (Park vd.,1986). Sağlık markalama çalışmalarının pazarlama iletişimi boyutunda da aynı şekilde halkla ilişkiler, fiyatlandırma, dağıtım, sponsorluk ve reklam gibi başlıkların karşımıza çıktığı gözlemlenmiştir. Sağlik Vaadli Marka Konumlandirma Stratejilerinin Reklamlarda Kullanimi Konumlandırma, hedef kitlenin zihninde farklı bir yer edinmek amacıyla bir kurumun takdiminin ve imajının tasarlanması işidir (Kotler, 2000). Konumlandırmada ürün, tüketicilerin zihninde konumlanır ve bir imaj kazanır (Ries ve Trout, 1981). Aaker ve Shansby (1982) bir konumlandırmanın tasarlanabilmesi için altı yaklaşım önermektedirler: 1. Ürün özelliği ile, 2. Kullanım ile, 3. Kullanıcı ile, 4. Ürün kategorisi ile, 5. Fiyat/kalite ile ve 6. Rekabetçi konumlandırma ile. En sık kullanılan konumlandırma çeşidinin ise markayı belirli bir ürün özelliği ile ya da kullanıcı yararı ile ilişkilendirmektir (Lowry ve Owens, 2001). Konumlandırma stratejilerini uygularken markaların en çok yararlandığı araçlardan biri olan reklamların, markaların tüketici zihninde nasıl konumlanmak istiyorsa bunu reklam kampanyası bütününde verdiği eşssiz mesajlarla uyumlu ve tutarlı şekilde sunmaya dikkat etmesi gerekmektedir. Sağlık konusunda bilinçli toplumların arttığı günümüz dünyasında, reklamverenlerin rakiplerinden farklılaşmak adına ürün ya da hizmetlerinde sağlık vaadlerinden yararlandıkları gözlenmektedir. Bununla birlikte, bu konunun müşteri gruplarında baskı oluşturduğu ve reklamverenlerin iddialarını güçlendirme evresinde yanıltıcı iddialarda bulunması gibi sorunları beraberinde getirmesi dikkat çekmektedir (reedsmith.com, 2010:1). Yiyecek, en önemli reklam ürünleri arasında yer almakta ve bu nedenle pek çok araştırma çalışmasında ele alınan bir konu olmaktadır. Yiyecek reklamları ile ilgili şu anki araştırmalar özellikle iki konu üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bunlardan birincisi, yiyecek reklamlarında patates cipsi, tatlı gibi ürünlerin reklamının meyve-sebze gibi daha sağlıklı ürünlerin reklamlarına kıyasla ağırlıkta bulunmasıdır. İkincisi ise, günümüzde yiyecek reklamlarında yaygın bir biçimde ürünün besleyici içeriği (yağlar ve lifler açısından vb.) ve bu ürünün sağlık açısından etkileri (kemikleri güçlendirmesi, kalp hastalıkları ile ilgili riski düşürme vb.) üzerine yoğunlaşan iddialarda bulunulmasıdır. Söz konusu her iki yiyecek reklam türünde müşterilere "yanıltıcı" ifadelerle seslenilmes ise, pek çok hükümetin bu konuda yasal önlemler almasını zorunlu kılmıştır (Zwier,2008:109).Araştırma bulgularına göre özellikle yiyeceklerin tıbbi bir ürün olarak reklamlarla sunulmasının ya da yiyecek reklamlarının tıbbileştirilmesinin, bugünün dünyasında giderek yıldan yıla yaygınlık kazandığı; reklamlarda ürünlerin spesifik bedensel faaliyetleri yapabilmeyi sağladığı vurgusunun olduğu; üçüncü olarak da sunulan iddialarda bir hastalığa çare olduğu iddialarının yer aldığı (Zwier, 2008:112) ve bununla ilgili düzenlemelerin güncellenmesi gerektiği belirtilmektedir (Zwier, 2008:109). Sağlık vaadli marka konumlandırma stratejilerinin reklamlarda kullanımında ise fonksiyonel, üretim süreci ve sağlık sembolleri olarak üç tür vaad karşımıza çıkmaktadır. Sağlık Markası Reklamlarında Kullanılan Fonksiyonel Vaadler Fonksiyonel vaadler tüketicilerin sağlığını iyileştirme, sağlıklı olmalarına yardım etme ve hastalıkları önleme gibi vaadlerde bulunan sağlık ve beslenme ile ilgili iddialara sahiptir. Beslenme iddiaları bir yiyecek ürününün omega 3 içerir, kepek yönünden zenginleştirilmiş, doymuş yağ oranı düşük veya tuzu azaltılmış gibi beslenmeye ilişkin yararlı özellikleri olduğunu belirtir. Sağlık iddiaları ise belirli bir ürünün tüketimi ve sağlıklı olmak, sağlıklı olmayı teşvik etmek veya hastalıklardan korunma arasında bir ilişki olduğunu belirtir. Bunlara örnek olarak omega 3 kalbiniz için yararlıdır., kalsiyum, kemik ve dişlerinizi güçlendirir. veya yulaf kepeği kolestrolü düşürür. gibi ifadeler verilebilir. Beslenme vaadleri ürün ve sağlık arasında herhangi bir ilişki kurmadığından, sağlık vaadlerinden farklıdır. Beslenme vaadleri sadece üründe sağlığa yararlı belirli içeriklerin varlığı veya miktarına dikkat çeker (Anker vd., 2011:35). Tüketicilerin beslenme vaadi sunan ürünleri satın alırken yaptığı çıkarımlar hakkında yeterli miktarda bilgiye sahip olunmamasına rağmen, eğilimler tüketicilerin beslenme vaadli ürünleri "sağlıklı ürünler" olarak algıladığını göstermektedir. Bundan dolayı pazarlamacıların fonksiyonel vaadleri iki şekilde kullandıkları gözlenmektedir (Williams, 2005). Dar anlamda fonksiyonel vaadler bir yiyecek ürününün tüketicinin sağlığına iyi geldiğini ifade eder. Geniş anlamda ise bir yiyecek ürünü ancak belirli bir yaşam tarzının parçası olarak tüketildiğinde sağlık vaadi içerebilmektedir. Eğer bir marka tüketicilerin bir ürün hakkında sağlıklı ya da sağlıksız olduğuna dair inanç oluşturabiliyorsa, bunu yaşam tarzları ya da tüketim biçimleri içinde yapabilir demektir. Sağlık, yaşam tarzlarının ve yiyecek alışkanlıklarının karmaşık bir fonksiyonu olduğundan pazarlamacılar tüketicilere sağlıklı bir yaşam tarzı vaad etmek için geniş anlamdaki sağlık vaadlerini kullanmalıdırlar (Anker vd., 2011:37). Diğer yandan tek başına hiçbir ürün sağlıklı veya sağlıksız değildir; onları sağlıklı veya sağlıksız yapan diyetler veya tüketim biçimleridir (ADA, 2007). Bununla beraber, düşük beslenme kalitesine sahip ürünleri tüketmenin sağlıksız ve yüksek beslenme kalitesine sahip ürünleri tüketmenin de sağlıklı olduğuna dair bir çıkarımda bulunmak yanlış olarak değerlendirilmektedir (WHO, 2000). Sağlık Markası Reklamlarında Kullanılan Üretim Süreciyle İlgili Vaadler Dünyada pek çok konuda olduğu gibi organik kavramı da ilk başlarda, moda bir akım yaratmak isteyenlerin ve günü yakalama çabasındakilerin eğilimi olarak görülmektedir (The Brandage, 2011:65). Bu durumu fark eden taraflardan biri olan markalar da tüketiciyi ürünün sağlıklı olduğuna dair etkilemek için ürünün üretim sürecinin özelliklerini vurgulayan üretim süreci ile ilgili vaadlere yönelmiş oldular. Yapılan araştırmalara göre tüketiciler bu vaadleri genellikle organik üretim (Baker vd., 2004), yerel olarak üretilmiştir (Roininen vd.2006) ve genetiği bozulmamış (Grunert vd. 2001) gibi ifadeler olarak algılamaktadır. Buna göre süreç vaadleri belirli bir kategorideki ürünleri aynı kategorideki diğer ürünlerden daha sağlıklı olmasının sebebini organik tarım gibi üretim süreçleriyle açıklamaktadır (Anker vd., 2011). Fonksiyonel vaadlerde olduğu gibi, üretim süreciyle ilgili vaadler de, sağlık markalamanının vazgeçilmez öğeleridir (Chrysochou, 2010). Diğer yandan üretim yöntemine dayanarak da olsa bu vaadler, tüketicilerin bir ürünü sağlıkla ilişkilendirmesine sebep olmaktadır. Eğer hedef kitle organik veya yerel olarak üretilmiş bir ürünü organik ve yerel olma özelliklerinden dolayı sağlıkla ilişkilendiriyorsa, pazarlamacılar da bu özellikleri sağlık markalama elemanları olarak kullanabilmektedir (Anker vd., 2011). Ancak organik olma vaadinin üreticinin kontrolüne bırakılması ve organik olmayan ürünlerin organik ürünler kadar sağlıklı olduğu durumların bulunması riskinin, etik sorunlara yol olabileceğinin unutulmaması gerekmektedir. Sağlık Markası Reklamlarında Kullanılan Sağlık Sembolleriyle İlgili Vaadler Tüketiciler markaları kendilerini ifade etmede, sosyal statülerini belirlemede yardımcı olacak semboller olarak kullanmaktadırlar (Solomon, 1983). Sembolizm, marka yönetimi ve marka tüketiminde önemli bir role sahiptir. Yönetimsel açıdan bakıldığında marka sembolizmi, marka ismi ve logosuyla yakından ilişkilidir. Buna göre marka sembolleri kültürler, hedef kitleler, uluslar ve ürün kategorileri arasında iyi ve hızlı farkındalığı sağlayan karmaşık yapılardır (Van der Lans et al., 2009). Marka pazarlama iletişimi çalışmaları, tüketicileri markanın fonksiyonel özellikleri hakkında bilgilendirirken, aynı zamanda bu çalışmalara tüketicileri ilgilendirecek sembolik anlamlar da yüklemektedir (Meenaghan, 1995). Sağlık sembolizmi ise, sağlık markası bileşeni olarak, markaya tüketicilerin sembolik olarak sağlıkla özdeşleştirdiği bazı soyut ve somut kavramların( fiziksel aktivitelerin, zayıf vücutların, meyve ve sebzenin tasviri vb.) yüklenmesi olarak tanımlanmaktadır (Anker vd., 2011:36). Birey, kendisinin ve dünyasının oluşturduğu görüşleri doğrultusunda bir amaç edinir ve bu amaçlara ulaşmak için, birtakım davranışlar ortaya koyar. Tüm bu davranışların ise kişinin yaşam tarzına göre düzenlendiği belirtilir (Gençtan, 1995:136). Bununla birlikte son zamanlarda markaların sağlık sembollerini yaşam tarzıyla bütünleştirerek markalama çalışmaları kapsamında reklam kampanyalarında kullanması dikkat çekmektedir. Bunu ise markalar kimi zaman ideal yaşam tarzına sahip ünlüler (örneğin sporcular gibi), kimi zaman da arzu edilen soyut ve somut yaşam tarzı öğeleriyle (deniz, çiçek, kır, temiz hava, spor yapma vb.) gerçekleştirmektedir. Diğer yandan, sağlık sembollerinin stereotipleme ve medikalizasyon olmak üzere iki çeşit dezavantajı bulunduğu belirtilmekte (Anker vd., 2011:37) ve bunlar etik değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Stereotipleme pazarlamada bir kişi, sosyal grup, normlar ve değerler hakkında tek taraflı yargıya sahip olmaya dayanan temel bir problemdir (de Mooij, 2005). Sonuçta, sağlık stereotiplerinin davranışsal özümsemeleri, sağlıklı olabilmek için gerekli olan davranışlardan sadece bir tanesini ön plana çıkararak diğerlerini bastırmaktadır (Bowling, 1991). Medikalleştirme ise daha 361

3 önceden sağlıkla ilgili bir başlık olarak tasarlanmayan hayatın bir takım yönlerini sağlıkla ilgili söyleme dönüştürmektir. Örneğin şişe suyunun sağlıklı yaşamın açık ve anlamlı bir sembolü haline gelmesi (Anker vd., 2011:38). Türkiye de TV Reklamlarında Sağlik Vaadi Kullanan Gıda Markaları Üzerine Bir Araştırma Türkiye yiyecek sektörü, perakendeciler gıda üreticilerinden daha yüksek standartlar talep ettikçe ve yatırımlar sayesinde sektörde önemli iyileştirmeler gerçekleştikçe daha gelişmiş bir hâle gelmektedir. BMI (Business Management Institute Industry View) nın tahminlerine göre 2009 ve 2014 yılları arasında Türkiye de toplam gıda tüketiminin % 34, kişi başı gıda tüketiminin ise % 21 oranında artması beklenmektedir. Bu tahmini büyümenin itici gücü organize perakendecilik alanında ve işlenmiş gıda sektöründeki gelişmeler olacaktır (Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Yatırım Destek Ve Tanıtım Ajansı Türkiye Gıda Sektörü Raporu, 2010: 8-9). Yukarıdaki veriler doğrultusunda araştırma kapsamında gıda sektörü üzerinden üç markanın (Becel, Moova ve Eti Form) TV reklamlarının rastlantısal örnekleme metoduna dayanarak, kendilerini sağlık vaatleri üzerinden nasıl konumlandırdıklarının incelenmesi amaçlanmıştır. Türkiye de sağlık vaadinin sık kullanılmakta olduğu gıda sektöründe yer alan markaların TV reklamları Anker vd.'nin ortaya koyduğu fonksiyonel, üretim süreci ve sağlık sembolü vaadleri modeli kapsamında içerik analizi metodu kullanılarak incelenecek; bulguların markalama çalışmalarında nasıl bir rolü olduğu ise tartışılacaktır. Çalışmanın sınırları ise, sadece gıda sektöründeki üç markanın sağlık vaadlerinin (üç ana sağlık vaadi ekseninde) TV reklamlarını içine alacak şekilde analiz edilmesidir. Araştırmanın Bulguları Ve Değerlendirilmesi Çalışma kapsamında ilk olarak fonksiyonel vaadler açısından Becel markası Kalbini Sev ana temalı reklamları ile ele alınmıştır. Becel in bugüne kadar yapmış olduğu altı TV reklamı incelendiğinde, reklamlarında hem beslenme hem de sağlık vaadlerinin olduğu gözlemlenmiştir. Tablo 1: Becel in Fonksiyonel Vaadli Reklamlarının Analizi Marka ve Becel/Kalbini Sev/Zeytin Becel/ Formum / Tam Formunda Becel/ Kalbini Sev/ Damla Becel Pratik Becel / Kalbini Sev /Pro-Activ n Fonksiyonel Vaadleri Beslenme Vaadi Zeytinyağı mucizesi Becel zeytinyağlının içinde. Sütlü formülüyle sadece %40 yağlı. Üstelik kalp dostu Omega 3 ve 6 içeriyor. Yeni sıvı Becel pratik hem Omega 3 kaynağıymış hem de yemekler onunla çok lezzetliymiş. Kaynak: Sağlık Vaadi Becel zeytinyağlı kalp dostu yağlar Omega 3 ve 6 açısından zengindir. Hem formumu koruyorum, hem de kahvaltı keyfimi yapıyorum. Omega 3 ve Omega 6 sağlığınız için iyi yağlardır. Kalbinizin dostu Becel, Omega 3 ve Omega 6 açısından zengindir. Bir gün kolestrolünüz yükselebilir. Becel Pro-activ de bulunan bitkisel steroller kollestrolü düşürmeye ve kalpdamar sağlığını korumaya yardımcı olur. Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi Becel, margarin ürün kategorisinde bir marka olarak fonksiyonel vaadleri ortaya koyan reklamlarla karşımıza çıkmaktadır. Buna göre Becel in reklamlarının büyük bir kısmında beslenme vaadine kıyasla sağlık vaadlerini kullandığı ve tüm reklamlarında bir kalp görselinin, Transyağ yoktur ve kolestrolsüzdür ifadelerinin tekrarlandığı görülmektedir. Reklamların bazılarında karakter kullanımına gidilirken, diğerlerinde sadece ürün görselinin kullanıldığı tespit edilmiştir. Karakter kullanımında sıradan insan kullanımının yanısıra, son iki reklam filminde Becel in ünlü kullanımında Bade İşcil i tercih ettiği gözlenmiştir. Tüm reklamlarda sloganın Kalbini Sev olması ise margarin kategorisinde olan ürünlere kıyasla Becel in marka konumlandırma çalışmalarında verdiği Sağlık Vaadleri ile fark yaratmış olduğunu gözler önüne sermektedir. Bu reklamların yanısıra Becel in kalp sağlığı üzerine yaptığı konumlandırmayı Becel / Işıklı Kalp ve Becel /Jogger başlıklı reklamlarında pekiştirmeyi de ihmal etmediği gözlenmektedir. Buna göre her iki reklamda sadece Kalbine iyi bak,, Becel Kalp Sağlığı İle Dost şeklinde sunumların ve kalp görsellerinin bulunması dikkat çekmektedir. Üretim süreci vaadlerinde ise ele alınan marka süt ürünleri kategorinde yer alan Moova'dır. Türkiye süt pazarı hemen hemen köşe başlarının tutulduğu, belli başlı markaların hem tüketicinin zihninde, hem de dağıtım kanallarında hakim oldukları bir pazardır. Şehirleşmenin artması ile birlikte paketli süt tüketimi artmış bu trendi zamanında yakalayan bazı markalar sadece 4 P yi yöneterek pazarda yer almışlardır (http://www.faruksener.com/, 2013). Ancak bunun yeterli olmadığını fark eden Moova pazarda farklılaşmanın yeni yollarını aramış ve marka konumunu Masum Süt olarak belirlemiştir. Bununla birlikte bu konumda iki stratejik yaklaşıma sahiptir. Öncelikle tek kaynaktan süt temin ederek rakiplerinin en güçlü oldukları yerde onları zayıflattığı dile getirilmektedir. İkincisi kopyalanması zor olan bir vaad zinciri kurmuş olmasıdır. Diğer markaların kendi yemlerini yetiştirmeleri ve tek kaynaktan süt temin etmeleri mümkün olmakla birlikte, bu dönüşümü pratikte gerçekleştirmek hem zordur hem de ilave maliyetler gerektirmektedir. Bu nedenle Moova nın kopyalanması zor bir marka konumu inşa ettiği vurgulanmaktadır. (http://www.faruksener.com, 2013). Moova nın İyi olması çok doğal, Masum Süt, Türkiye nin ilk ve tek mükemmel ötesi sütü şeklindeki sloganları ise bu konumlandırmayı destekleyen ve güçlendiren bir niteliktedir. Tablo 2: Moova Üretim Süreci Reklam Vaadleri 362

4 Marka /Ürünün Moova Sabah Erkenden Yola Çıktık Moova İneklerimizi Bi Görseniz! Moova Anne Görüşü 1 Üretim Süreci Vaadi Biz sabah erkenden yola çıktık. Muhtemelen siz o sırada uyuyorsunuzdur. Çiftliğimizde sağdığımız sütleri fabrikamıza götürdük. Neyse ki aradaki mesafe kısa da sütümüzü sağıldıktan 30 dk. sonra işleyebiliyoruz. Tam da olması gerektiği gibi. İneklerimizi bir görseniz. Çocuklarımız gibi doğduklarından beri beraberiz. Ne yerler ne içerler hep takipteyiz. Çiftliğinizde kendi ineğinizi beslediğinizi düşünün. İşte biz de ineklerimize öyle özenle bakıyor, sağlıklı yemlerle besliyoruz. Haliyle sütleri saf ve lezzetli oluyor." ".Bu görüşü tanıyoruz. Aynı görüş bizde de var. Süt konusunda takıntılıyız. Moova standart edilenden çok çok daha saf, katkısız ve masum. Çünkü, kendi çiftliğimizde tek kaynaktan, tazeliğinden bir damla kaybetmeden üretiliyor." Kaynak: Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi Moova, süt ürünleri kategorisinde bir marka olarak üretim süreci vaadini ortaya koyan reklamlarla karşımıza çıkmaktadır. Bununla birlikte Moova nın organik üretim sözünü kullanmadan organik üretime atıfta bulunduğu gözlemlenmiştir. Aynı atfın markanın isminde de ( Mo, ineklerin çıkardığı sesi; Ova ise Söke Ovası nı sembolize etmektedir) kullanılması ise dikkat çekmiştir (http://www.hurriyet.com.tr, 2013). Buna karşılık yerel olarak üretilmiştir ve genetiği bozulmamış şeklindeki bir vaadin olmadığı saptanmıştır. Görsel açıdan ele alındığında ise Moova nın incelenen tüm reklamlarında mor inek görselinin kullanımı dikkat çekmektedir. Türkiye deki süt ürünleri kategorisinde mor renkte ambalajın ve logonun ilk ve tek Moova markası tarafından kullanılması, markanın farkındalığını sağlaması adına önem taşımaktadır. Son olarak sağlık sembolleri vaadinde ise Eti Form markası incelenmiştir. Son zamanlarda yapılan araştırmalara göre incelik, en genel ve favori sağlık sembolü olarak değerlendirilmektedir (Kristensen vd., 2010). Bu nedenle sağlık sembolü vaadi örneği Türkiye de "inceleği özendirici" ve "bunun yaşam tarzıyla bütünleştirici" Eti Form reklamlarıyla açıklanmaya çalışılacaktır. Tablo 3: Eti Form un Sağlık Sembolü Reklam Vaadleri Marka /Ürünün Sağlık Sembolü Vaadi Eti Form İnce yapılı, güzel, kendine güvenen, /Asansör ve şık iş /plaza kadını Güzel, sevecen, sportmen, mutlu, Eti Form arkadaş canlısı, çocuk ruhlu, cazibeli, /Formdayım kendine güvenen, ince ev kadını. Eti Form Ünlü Kullanımı ile Sunulan İdealize /Şevval Sam Edilen Yaşam Tarzı Kaynak: Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi Eti Form, diyet ürünleri kategorisinde yer alan bir marka olarak sağlık sembolü vaadini ortaya koyan reklamlarla karşımıza çıkmaktadır. Reklamlar incelendiğinde ise Eti Form un Form ye Formda Kal sloganını kullanarak hedef kitlesine aslında bir yaşam tarzı sunduğu görülmüştür. Bunu yaparken markanın reklamlarında arkadaşlık, spor (yüzme,yürüyüş ve bisiklet), karşı cinsle paylaşım, sokakta oynanan çocuk oyunları ve çocuklar, yeşil alan, gökyüzü, deniz, sebze vb., soyut ve somut yaşam tarzı öğeleriyle ortaya koyduğu saptanmıştır. Bununla birlikte reklamlarda dikkat çeken bir başka nokta, reklam filminin son karesinde spor yapan bir insan silüetinin bulunmasıdır. Markanın burada alt mesaj olarak Eti Form yemenin egzersizle desteklemesi gerektiği mesajı verdiği söylenebilir. Dolayısıyla bu örnek bir markanın sağlık vaadli konumlandırmasını sağlık sembolü üzerinden reklamlarla yapabileceğini ortaya koyabilmektedir. Ayrıca Eti Form'un, söz konusu konumlandırmayı pekiştirmede ise Erken kalk, zinde kal. Günaydın de, mutlu kal. Form ye, formda kal. Basit. Form ye formda kal. Bak kendine, güzel kal. Hep gül. Sevimli kal. Form ye, formda kal. Basit. Form ye formda kal. cingılı ile ve.benim formdan anladığım hafiflemiş yaşamak ve her halimle yaşamak Hafif yiyorum, hafif hissediyorum. Hayatı hafife alıyorum şeklindeki sağlıklı olmayı hayata bakış açısı ve yaşam tarzıyla bütünleştiren reklam metni ve görsellerini kullanmayı ihmal etmediği gözlenmektedir. Sonuç ve Öneriler Marka konumlandırma, rekabetin yoğun olarak yaşandığı bugünün dünyasında önemini korumaktadır. Günümüzde geleneksel konumlandırma stratejilerinin içeriğinde bir değişim yaşanmaktadır. Bunlardan biri olan ürün özelliğine göre konumlandırma stratejisinde kalite, fiyat, tek ve ilk olma gibi özelliklerin yanı sıra sağlık ın da sık kullanılmaya başladığı gözlenmektedir. Diğer yandan şehirleşme, hızlı nüfus artışı, çevre kirliliği, doğal kaynakların azalma, yetersiz ve dengesiz beslenme ve benzeri sorunların artması ile, tüketicilerin doğal ve sağlıklı olana yönelmesi söz konusu olmuştur. Bu durumun bilincinde olan markaların pazarlama iletişimi çalışmalarında sağlık vaadli konumlandırma çalışmalarının hız kazandığı gözlenmiştir. Markalama Çalışmalarında Sağlık Vaadli Ürün Reklamlarının Rolü başlıklı çalışmanın bulgularında da görüldüğü üzere gıda markaları reklamlarında sağlık temelli gerek fonksiyonel, gerek üretim süreci gerekse de sağlık sembolü vaatleri ile bunu uygulama imkanı bulmaktadır. Böylelikle tüketicilerin zihninde sağlıkla özdeşleşen bir marka olma şansına ve rakipleri karşısında farklı bir marka olabilme gücüne erişebilmektedirler. Buna karşılık, fonksiyonel vaadlerde yanlış inançlarla ilgili ikna veya istismar söz konusu olabilirken, üretim süreciyle ilgili vaadlerde gerekçesiz çıkarımlar yapılabilmekte ve sembolik vaadlerde de gereksiz duygusal öğelere yer verilebilmektedir. Dolayısıyla markaların sağlık vaadlerini ticari bir metaya dönüştürme ve tüketici karşısındaki güvene zarar verme riskiyle de karşı karşıya kalması durumu söz konusudur. Bu nedenle markaların "sağlık vaadini" kullanarak rakipleri karşısında fark yaratmaya çalışırken, bu duruma hassasiyet göstermeleri önem taşımaktadır. İleride yapılacak olan çalışmalarda ise farklı sektörlerdeki sağlık vaadli marka konumlandırma stratejilerinin diğer tutundurma karması elemanları açısından incelenmesinin konuyla ilgili daha detaylı bir veri sunacağı düşünülmektedir. 363

5 Kaynakça Aaker, D. A. ve Shansby, G. (1982). Positioning Your Product, Business Horizons, 25, ADA. (2007). Position of The American Dietetic Association: Total Diet Approach to Communicating Food and Nutrition Information. Journal of American Dietetic Association, 107 (7), (Erişim Tarihi ). Anker, Thomas Boysen, Sandoe, Peter., Kamin, Tanja ve Kappel, Klemens. (2011). Health Branding Ethics. Journal of Business Ethics. 104: (Erişim Tarihi ). Baker, S.Thompson, K.E.,ve Engelken, J.(2004). Mapping The Values Driving Organic Food Choice: Germany vs.the UK.European Journal of Marketing, 38(8), (Erişim Tarihi ). Becel TV Reklamları, ac.1, (Erişim Tarihi ). Bowling, A. (1991). Measuring Health. Buckingham: Open University Press. Chrysochou, P. (2010). Food Health Branding: Public Discourse and Health Associations. Doktora Tezi, Pazarlama ve İstatistik Bölümü, Aarhus School of Business. https://pure.au.dk/portal/files/13543/chrysochou_2010., (Erişim Tarihi ). De Mooij, M. (2010). Global Marketing and Advertising, 3.Baskı: USA: Sage Publications. De Mooij, M. (2005). Global Marketing and Advertising, Understanding Cultural Paradoxes, 2.Baskı, Londra, Thousand Oaks: Sage Publications. Efeler e 115 milyon lira yatırdı, ineğin mo suyla Ova dan Moova yı yarattı. (Erişim Tarihi ). "Formda Kal"., (Erişim Tarihi ) Gençtan, Engin (1995). Psikanaliz ve Sonrası, 6. Baskı, İstanbul: Remzi Kitabevi. Grunert, K., Lahteenmaki, L.Nielsen, N.A., Poulsen, J.B., Ueland, O., ve Astrom, A. (2001). Consumer Perceptions of Food Products Involving Genetic Modification-Results From a Qualitative Study in Four Nordic Countries. Food Quality and Preference, 12(8), https://pure.au.dk/portal/files/ /wp72.pdf, (Erişim Tarihi ). Gummeson, E. (1995). Relationship Marketing: Its Role in the Service Economy., W.J.Glynn ve J.G.Barnes (ed.) Understanding Services Management (ss ). New York: Wiley. "Health Branding". (Erişim Tarihi ). Kotler, P. (2000). Marketing Management, Upper Saddle River. NJ: Prentice Hall Inc. Kristensen, D.B., Askegaard, S., Jeppesen, L.H., ve Anker, T.B. (2010). Promoting Health, Producing Moralisms?, Advances in Consumer Research, 37, (Erişim Tarihi ). Lowry, J. R. & Owens, B. D. (2001). Developing a Positioning Strategy for a University, Services Marketing Quarterly, 22:4, (Erişim Tarihi ). "Making Health Claims in Advertising. " (2010). ReedSmith.com, (Erişim Tarihi ). Moova, (Erişim Tarihi ). Moova TV, j ac.1.0qzxZu_XAPQ, (Erişim Tarihi ). Park, C.W., Jaworski, B.J. ve MacInnis, D.J.(1986). Strategic Brand Concept-Image Management. Journal of Marketing, 50(4), https://msbfile03.usc.edu/digitalmeasures/macinnis/intellcont/strategic_brand86-1.pdf, (Erişim Tarihi ). Ries, A. & Trout, J. (1981). Positioning: The Battle of Your Mind, McGraw-Hill, New York. Roinninen, K., Arvola, A., ve Lahteenmaki, L.(2006). Exploring Consumers Perceptions of Local Food With Two Different Qualitative Techniques: Laddering and Word Association. Food Quality and Preference, 17(1), (Erişim Tarihi ). Stine, G. (T.Y) The Nine Principles of Branding (Erişim Tarihi ). The Brandage (Ocak /2011). Hadi Gel, Özümüze Geri Dönelim..., 24: Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Yatırım Destek Ve Tanıtım Ajansı Türkiye Gıda Sektörü Raporu, 2010: (Erişim Tarihi ). WHO (World Health Organization). (2000). CINDI dietary guide. WHO Europe, The Countrywide Integrated Noncommunicable Disease Intervention Programme. (Erişim Tarihi ). Williams, P. (2005). Consumer Understanding and Use of Health Claims for Foods. Nutrition Reviews, 63(7), (Erişim Tarihi ). Zwier,S. (2009). Medicalisation of food advertising.nutrition and health claims in magazine food advertisements Appetite. 53: (Erişim Tarihi ). 364

MARKA YÖNETİMİ VİZE SORU VE CEVAPLARI 2015-2016

MARKA YÖNETİMİ VİZE SORU VE CEVAPLARI 2015-2016 MARKA YÖNETİMİ VİZE SORU VE CEVAPLARI 2015-2016 1 ) Aşağıdakilerden hangisi marka sponsorluğu seçenekleri arasında yer almaz? Aracı markası Lisans Üretici markası Çeşitlendirilmiş marka Ortak marka 2 )

Detaylı

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ Girişimcinin Gündemi GİRİŞİMCİLER VE KOBİ LER AÇISINDAN MARKA VE ÖNEMİ Günal ÖNCE Günümüzde markalara, Amerikan Pazarlama Birliği nin tanımladığının yanı sıra sadece sahip oldukları

Detaylı

11/3/2014. Mal, Hizmet ve Deneyimler Mal ve Hizmet kararları Hizmet Pazarlaması Marka Stratejileri

11/3/2014. Mal, Hizmet ve Deneyimler Mal ve Hizmet kararları Hizmet Pazarlaması Marka Stratejileri Mal, Hizmet ve Deneyimler Mal ve Hizmet kararları Hizmet Pazarlaması Marka Stratejileri Kullanılan Kaynaklar: -Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi -Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak,

Detaylı

Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir.

Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir. PAZARLAMA İLETİŞİMİ Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir. Hızla artan iletişim olanakları karşısında hedef kitleye en etkin şekilde ve doğru kanaldan ulaşmanın

Detaylı

Marketing Anadolu Mektep Eğitimleri. Yerel İşletmeler

Marketing Anadolu Mektep Eğitimleri. Yerel İşletmeler Marketing Anadolu Mektep Eğitimleri Yerel İşletmeler Marketing Anadolu Platformu, üretici Anadolu sanayicisine satışı artırıcı bir fonksiyon olarak pazarlama ve bileşenleri konusunda yön göstermek amacıyla

Detaylı

Satış Reklam Dağıtım İkna etme İnsanları kandırma becerisi Satış kolaylaştırıcı faaliyetler 9/28/2015

Satış Reklam Dağıtım İkna etme İnsanları kandırma becerisi Satış kolaylaştırıcı faaliyetler 9/28/2015 Pazarlamanın Konusu ve Kapsamı Pazarlamanın Gelişimi, Pazarlama Anlayışı ve Toplumsal Pazarlama Anlayışı Pazarlama İle İlgili Son Gelişmeler Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri.

Detaylı

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir.

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. PAZARLAMA İLETİŞİMİ İLETİŞİM NEDİR? İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. -SÖZLÜ -SÖZSÜZ *İletişimden Söz Edebilmek

Detaylı

8. Araştırmacılar Zirvesi, 9-10 Kasım 2004

8. Araştırmacılar Zirvesi, 9-10 Kasım 2004 , Biz araştırmacılar müşterilerimizin pazarlama, satış çabalarına destek olmak için varız... Tüketiciye odaklanma : Davranışlarının ardındaki nedenleri anlamak Onlara doğru mesajları iletmek Onları etkilemek

Detaylı

Tasarımda Farklılık ve Sektörel Tasarım Takipleri

Tasarımda Farklılık ve Sektörel Tasarım Takipleri Tasarımda Farklılık ve Sektörel Tasarım Takipleri Hayatın Estetiği Tasarım Rakiplerinizle Aranız Sadece Farklılığınızla Açılsın İçerik Farklılık Gereksinimi Tasarımla Farklılık Yaratmak Farklı Tasarımların

Detaylı

OBEZİTENİN ÖNLENMESİNDE BESİN SANAYİNİN ROLÜ

OBEZİTENİN ÖNLENMESİNDE BESİN SANAYİNİN ROLÜ OBEZİTENİN ÖNLENMESİNDE BESİN SANAYİNİN ROLÜ Türkiye Obezite ile Mücadele ve Kontrol Programı Eğiticilerin Eğitimi Toplantısı 4 8 Ekim 2010, Antalya Dr. Dyt. Zehra Büyüktuncer Hacettepe Üniversitesi Sağlık

Detaylı

0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com

0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com 0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com Adını aldığı Ph1 gezegenin sahip olduğu 4 güneşi Kalite, Uzmanlık, Güven ve Yenilikçi olarak yörüngesine koyarak, markanızı 4 koldan saracak ve sizi gezegen savaşlarına

Detaylı

Eco new farmers. Modül 1- Organik Tarıma Giriş. Bölüm 7- Organik Tarım Pazarlaması

Eco new farmers. Modül 1- Organik Tarıma Giriş. Bölüm 7- Organik Tarım Pazarlaması Eco new farmers Modül 1- Organik Tarıma Giriş Bölüm 7- Organik Tarım Pazarlaması Modul 1- Organik Tarıma Giriş Bölüm 7 Organik üretimde pazarlama www.econewfarmers.eu Bu bölümde organik ürünlerin kavramları,

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETMELERDE PAZARLAMA İŞLEVİ VE YENİ PAZARLAMA YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK

KÜÇÜK İŞLETMELERDE PAZARLAMA İŞLEVİ VE YENİ PAZARLAMA YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE PAZARLAMA İŞLEVİ VE YENİ PAZARLAMA YÖNTEMLERİ Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK Küçük İşletmelerde Pazarlama İşlevi Pazarlama sadece bir satış eylemi değildir. Üretimden önce yapılan Pazar

Detaylı

Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program

Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program Amaç Kurumsal iletişim bir kuruluşun hedeflediği kitleye

Detaylı

Tutundurma Karması. Reklam. Satış Geliştirme Halkla ilişkiler Doğrudan Pazarlama

Tutundurma Karması. Reklam. Satış Geliştirme Halkla ilişkiler Doğrudan Pazarlama Tutundurma Karması Reklam Kişisel satış Satış Geliştirme Halkla ilişkiler Doğrudan Pazarlama İşletmelere tarihsel olarak, tutundurma metotları içinde önce kişisel satıştan; sonra reklâmlardan; daha sonra,

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 1 M.İ.Y. ORTAYA ÇIKIŞ NEDENLERİ Kitlesel pazarlamanın gittikçe pahalı bir müşteri kazanma yolu olması Pazar payının değil müşteri payının önemli hale gelmesi Müşteri memnuniyeti

Detaylı

Gayrimenkul markalarının tüm proje pazarlama ve satış süreçlerini etkili bir şekilde yöneterek yenilikçi hizmetler sunmak.

Gayrimenkul markalarının tüm proje pazarlama ve satış süreçlerini etkili bir şekilde yöneterek yenilikçi hizmetler sunmak. V İ L L A V. I. P P R O J E VILLA V.I.P GAYRİMENKUL lüks gayrimenkul sektöründeki 10 yıllık tecrübesine dayanarak, toplu konut projelerinde de bir marka olabilmek adına VILLA V.I.P PROJE yi yaratmıştır.

Detaylı

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SOSYAL MEDYADA MARKA TOPLULUKLARININ ÖNEMİ VE BİR ARAŞTIRMA YÜKSEK LİSANS TEZİ Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet Yaman ÖZTEK

Detaylı

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ 11 1.1. İşletme Fonksiyonu Olarak Pazarlama Fonksiyonu 13 1.1.1. Pazarlama Fonksiyonları 14 1.2. Pazarlamanın Tanımı 15 1.3. Pazarlamanın

Detaylı

4.BÖLÜM PAZAR KONUMLANDIRMA

4.BÖLÜM PAZAR KONUMLANDIRMA 4.BÖLÜM PAZAR KONUMLANDIRMA 59 60 4.Bölüm Pazarlama Konumlandırma 4. PAZAR KONUMLANDIRMA Bir firmanın, kendisi, sunduğu hizmeti vb. konularda müşteri belleğinde yaratmak istediği imajla ilgili çalışmaları,

Detaylı

I. Bölüm REKLAM(CILIK) Advertising. Doç. Dr. Olgun Kitapcı

I. Bölüm REKLAM(CILIK) Advertising. Doç. Dr. Olgun Kitapcı I. Bölüm REKLAM(CILIK) Advertising Doç. Dr. Olgun Kitapcı Akdeniz Üniversitesi, Pazarlama Bölümü 1 Reklama maruz kaldığınız mecralar (TV, Radyo, Gazete, Dergi, Sosyal Medya v.s.) En son ne zaman bir reklamdan

Detaylı

Haşmet GÖKIRMAK. Yard. Doç. Dr. 14 Mart 2014

Haşmet GÖKIRMAK. Yard. Doç. Dr. 14 Mart 2014 Haşmet GÖKIRMAK Yard. Doç. Dr. 14 Mart 2014 Bu Bölümde Stratejik Planlamanın Aşamaları Şirket seviyesinde Bölüm, ürün ve pazar seviyesinde Şirket Misyonunun belirlenmesi Şirket amaç ve hedeflerinin belirlenmesi

Detaylı

Pazarlamanın Önemi. Toplumsal açıdan önemi. İşletmeler açısından önemi. Para Uzmanlık Pazar - 1. BBY 465, 6 Ekim 2015

Pazarlamanın Önemi. Toplumsal açıdan önemi. İşletmeler açısından önemi. Para Uzmanlık Pazar - 1. BBY 465, 6 Ekim 2015 Pazarlamanın Önemi Toplumsal açıdan önemi Para Uzmanlık Pazar İşletmeler açısından önemi - 1 Pazarlamanın Topluma Sağladığı Katkılar Toplumun gereksinim ve isteklerini karşılama hizmeti görür Ekonomik

Detaylı

YouTube Türkiye Verileri

YouTube Türkiye Verileri YouTube REKLAMLARI YouTube Türkiye Verileri Aralık 2013 verilerine göre; Türkiye de YouTube tekil kullanıcı sayısı 24.9 milyon kişi İzlenen video sayısı 3,5 milyar video İzleyici başına video 142,4 adet

Detaylı

Street Smart Marketing

Street Smart Marketing Tek bir hedef için tasarlanmış kamu hizmeti şirket programları. Başarı. Street Smart Marketing Müşterilerinizi cezbeden pazarlama kampanyaları 30 yıllık deneyim Tasarlarız. Yakalarız. İlerleriz. 1.4 milyon

Detaylı

ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ

ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ Mobil pazarlama nedir? Mobil pazarlama, tüke4cide sa7n alma isteği yaratma amacıyla, mobil mecra üzerinden ve/ veya mobil ürünler kullanılarak yapılan faaliyetler olarak tanımlanmaktadır. Bir başka ifadeyle;

Detaylı

Futbol Ayakkabısı (Krampon) Markalarında Marka Kişiliği ve Marka Değeri Arasındaki İlişki

Futbol Ayakkabısı (Krampon) Markalarında Marka Kişiliği ve Marka Değeri Arasındaki İlişki Futbol Ayakkabısı (Krampon) Markalarında Marka Kişiliği ve Marka Değeri Arasındaki İlişki The Relationship Between Brand Personality and Brand Equity on Football Shoes Yavuz Yıldız 1,, Özge Güngörür 2,

Detaylı

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Pazarlama Nedir? Pazarlama: Müşteriler için değer yaratmayı, bunu tanıtma ve sunmayı; örgütün ve paydaşlarının yararına olacak şekilde müşteri

Detaylı

info@ph1istanbul.com

info@ph1istanbul.com 0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com DİJİTAL DÜNYA YA DAİR NE VARSA.. Mevcut Durum Analizi Algı Yönetimi Sürdürülebilir İlişkiler Hedef Kitle Analizi Dijital Strateji Kurulumu Marka Konumlandırma Rakip

Detaylı

Prof. Dr. M. Hikmet BOYACIOĞLU. Grup Ar&Ge Koordinatörü & Hububat ve Ürünleri Enstitüsü Direktörü

Prof. Dr. M. Hikmet BOYACIOĞLU. Grup Ar&Ge Koordinatörü & Hububat ve Ürünleri Enstitüsü Direktörü Prof. Dr. M. Hikmet BOYACIOĞLU Grup Ar&Ge Koordinatörü & Hububat ve Ürünleri Enstitüsü Direktörü Ekmek Ekmek; gelir düzeyi fark etmeksizin, her etnik ve yaş grubu tarafından yılın her gününde yenilir.

Detaylı

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013 TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ Tutundurma, mal ya da hizmetleri satışını arttırabilmek için, alıcıları satın almaya ikna edebilmeye yönelik satıcı tarafından başlatılan tüm çabaların koordinasyonu

Detaylı

10/14/14. Tüketici Davranışı Modeli Tüketici davranışını etkileyen faktörler Tüketici satınalma karar süreci

10/14/14. Tüketici Davranışı Modeli Tüketici davranışını etkileyen faktörler Tüketici satınalma karar süreci Tüketici Davranışı Modeli Tüketici davranışını etkileyen faktörler Tüketici satınalma karar süreci Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Kotler, Philip & Armstrong,

Detaylı

Günümüzün karmaşık iş dünyasında yönününüzü kaybetmeyin!

Günümüzün karmaşık iş dünyasında yönününüzü kaybetmeyin! YAKLAŞIMIMIZ Kuter, yıllardır dünyanın her tarafında şirketlere, özellikle yeni iş kurulumu, iş geliştirme, kurumsallaşma ve aile anayasaları alanlarında güç veren ve her aşamalarında onlara gerekli tüm

Detaylı

TURİZM PAZARLAMASI. Pazarlama nedir? PAZARLAMA, iki veya daha fazla taraf arasında gerçekleşen bir değişim/mübadele sürecidir.

TURİZM PAZARLAMASI. Pazarlama nedir? PAZARLAMA, iki veya daha fazla taraf arasında gerçekleşen bir değişim/mübadele sürecidir. TURİZM PAZARLAMASI Genel Olarak Pazarlama Pazarlama nedir? PAZARLAMA, iki veya daha fazla taraf arasında gerçekleşen bir değişim/mübadele sürecidir. kişisel ve örgütsel amaçlara ulaşmayı sağlayabilecek

Detaylı

Bir başka benzer model ise DAGMAR dır. Tüketicinin benzer aşamalardan geçtiğini varsayar.

Bir başka benzer model ise DAGMAR dır. Tüketicinin benzer aşamalardan geçtiğini varsayar. İletişim mesajlarına gösterilen tepkiler açısından; amaçlar değişik modellerle açıklanmaya çalışılmıştır. A.I.D.A modeli olarak da adlandırılan bu model dört aşamalıdır.[8] 1. 2. 3. 4. Dikkat İlgi Arzu

Detaylı

PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U)

PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U) 1 KISA

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U)

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) KISA ÖZET

Detaylı

TÜRKİYE DE EN FAZLA GÖRÜLEN BESLENME HATALARI

TÜRKİYE DE EN FAZLA GÖRÜLEN BESLENME HATALARI TÜRKİYE DE EN FAZLA GÖRÜLEN BESLENME HATALARI Türkiye beslenme durumu yönünden hem gelişmekte olan, hem de gelişmiş ülkelerin sorunlarını birlikte içeren bir görünüme sahiptir. Ülkemizde halkın beslenme

Detaylı

Hizmet Pazarlaması. Umut Al BBY 465, 4 Kasım 2014

Hizmet Pazarlaması. Umut Al BBY 465, 4 Kasım 2014 Hizmet Pazarlaması Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Hizmet Pazarlaması - Giriş Alvin Toffler Üçüncü dalga 1980 li yıllar Arz talep dengesindeki bozulma Yıkıcı rekabet 1990 lı yıllar yeniden yapılandırma

Detaylı

Doğruların buluştuğu adres...

Doğruların buluştuğu adres... M E D I A Doğruların buluştuğu adres... İletişim Sanattır Firmaların kıyasıya rekabet ettikleri Etnik Pazar sürekli yeniliklere açıktır. Reklam stratejileri yapılırken hedef kitlenin doğru bir şekilde

Detaylı

Pazar Bölümlendirmesi

Pazar Bölümlendirmesi Pazar Bölümlendirmesi Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Plan Pazar bölümlendirmesi Pazar araştırması Pazarlama araştırması Bilgi merkezlerinde pazar bölümlendirmesi SWOT

Detaylı

Out of Home. Afiş tasarımı. Önemli tasarım unsurları

Out of Home. Afiş tasarımı. Önemli tasarım unsurları Out of Home Afiş tasarımı Önemli tasarım unsurları Başarıya giden yol; hızlı seçilebilirlik Afişler, özellikle hızlı bir şekilde etki yaratması gereken reklam taşıyıcılarıdır hem hızlı algılanabilmeli

Detaylı

Beslenme ve Sağlık Beyanları

Beslenme ve Sağlık Beyanları Beslenme ve Sağlık Beyanları PROF. DR. SİBEL KARAKAYA E.Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BESLENME BİLİM DALI 12-14 KASIM 2014 Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2011 Resmi Gazete Sayısı: 28157

Detaylı

Baykuş Ödülleri 2013 -Ödül Alan Projeler

Baykuş Ödülleri 2013 -Ödül Alan Projeler Baykuş Ödülleri 2013 -Ödül Alan Projeler Proje Adı: TÜKETİCİ İÇGÖRÜSÜ VE MARKA KONUMLANDIRMA ARAŞTIRMASI Araştırma Şirketi: ERA RESEARCH & CONSULTANCY Araştırma Veren: İNCİ DERİ MAMULLERİ SAN. VE TİC.

Detaylı

DERS PROFİLİ. Pazarlama İlkeleri MAN 341 Güz Yrd. Doç. Dr. Mısra Gül

DERS PROFİLİ. Pazarlama İlkeleri MAN 341 Güz Yrd. Doç. Dr. Mısra Gül DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Pazarlama İlkeleri MAN 341 Güz 5 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı İngilizce Zorunlu Prof. Dr.

Detaylı

Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF

Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- PAZARLAMADA SATIŞIN YERİ VE ÖNEMİ.

Detaylı

www.canancetin.com 1

www.canancetin.com 1 www.canancetin.com 1 www.canancetin.com 2 canancetineylul@gmail.com esincanmutlu@gmail.com www.canancetin.com 3 www.canancetin.com 4 Yeni kurulan ARMADA Pazarlama Şirketi, dünyada ve Türkiye de hızla gelişen

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

PAZARLAMA. İnsan ihtiyaç ve isteklerini karşılamaya yönelik mübadele işlemidir.

PAZARLAMA. İnsan ihtiyaç ve isteklerini karşılamaya yönelik mübadele işlemidir. 1 PAZARLAMA İnsan ihtiyaç ve isteklerini karşılamaya yönelik mübadele işlemidir. 2 Pazarlama İşlevi Mevcut ve potansiyel alıcılara istek tatmin edici ürün, hizmet ve bilgileri sunmak üzere planlama, fiyatlandırma,

Detaylı

Marka İletişimi ve Pazarlama

Marka İletişimi ve Pazarlama Marka İletişimi ve Pazarlama F. Meriç Dirik Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş. meric.dirik@mikrobilgi.com.tr Marka: Ürünün ruhu Marka İletişimi: Ürünün hayatı Pazarlama: Ürünün sosyal hayatı Reklam: Ruhunu

Detaylı

Nisan 2013. KSS Nasıl Ölçümlenir?

Nisan 2013. KSS Nasıl Ölçümlenir? KSS Nasıl Ölçümlenir? Tümden Gelim- Genel Olarak KSS nin Etkisi 2 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Şirketlere Ne Katıyor? Reklam 35% Çalışan Bağlılığı 59% Müşteri Memnuniyeti ve Sadakati 65% Marka Değeri İtibar

Detaylı

Kullanılan Kaynaklar: -Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi -Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak, Ö. (2014). Pazarlama İlkeleri ve

Kullanılan Kaynaklar: -Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi -Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak, Ö. (2014). Pazarlama İlkeleri ve Kullanılan Kaynaklar: -Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi -Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak, Ö. (2014). Pazarlama İlkeleri ve Yönetimi. Beta Basım:İstanbul. - Kotler, Philip & Armstrong,

Detaylı

BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ. Yrd.Doç.Dr. Tolga DURSUN

BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ. Yrd.Doç.Dr. Tolga DURSUN BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ Yrd.Doç.Dr. Tolga DURSUN Pazarlama İletişimi Yönetimi Yavuz Odabaşı, Mine Oyman MediaCat Kitapları Coca Cola'nın efsanevi pazarlama müdürü Sergio Zyman der ki; "Pazarlamanın

Detaylı

11/10/14. Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri

11/10/14. Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi

Detaylı

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA İstanbul - 2014 Beta I Yayın No : 3055 İşletme-Ekonomi Dizisi : 639 1. Baskı - Ocak 2014 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-082 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii 1. BÖLÜM İLETİŞİM VE PAZARLAMA İLETİŞİMİ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii 1. BÖLÜM İLETİŞİM VE PAZARLAMA İLETİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii 1. BÖLÜM İLETİŞİM VE PAZARLAMA İLETİŞİMİ İletişim Kavramı ve Önemli Konular... 1 İletişim Kavramı... 1 İletişim Kavramı İçindeki Unsurlar... 2 İletişim Süreci Modeli... 3 Pazarlama

Detaylı

1. Kurumsal İletişim ve Kurumsal Marka Yönetimi. 2. Stratejik Yönetim ve Kurumsal İletişim. 3. Kurum Kimliği, Kültürü ve İmajı

1. Kurumsal İletişim ve Kurumsal Marka Yönetimi. 2. Stratejik Yönetim ve Kurumsal İletişim. 3. Kurum Kimliği, Kültürü ve İmajı 1. Kurumsal İletişim ve Kurumsal Marka Yönetimi 2. Stratejik Yönetim ve Kurumsal İletişim 3. Kurum Kimliği, Kültürü ve İmajı 4. Kurumsal Tasarım ve Görsel Kimlik 1 5. Kurumsal İletişimin Fonksiyonları

Detaylı

Pazarlama Giriş. Altunışık, Özdemir, Torlak - Modern Pazarlama

Pazarlama Giriş. Altunışık, Özdemir, Torlak - Modern Pazarlama Pazarlama Giriş Tipik sorular Aspirin satabilmek için ne gerekir? Renault Clio mu yoksa Mercedes Benz 200 mü daha kolay satılır? Bir fincan Nescafe yi 12 YTL ye nasıl satarsınız? Bayanlar mı yoksa erkekler

Detaylı

STRATEJİK MARKA YÖNETİMİ

STRATEJİK MARKA YÖNETİMİ Prof. Dr. A. Hamdi İslamoğlu İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Duygu Fırat Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi STRATEJİK MARKA YÖNETİMİ Bu çalışma Allah-u Ekber dağlarında, Çanakkale

Detaylı

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır Öğrencinin ilgi alanları, becerileri ve yetenekleri düşünüldüğü zaman kendi öğrenme yöntemlerine göre akademik ve/veya kültürel alanda başarılı olabilir.

Detaylı

1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir?

1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir? 1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir? Görsel iletişim Yüz yüze iletişim Sözsüz iletişim Sözlü iletişim Araçlı

Detaylı

Pazarlama Taktikleri Kut 470, 16 Mart 2005. Pazarlama Taktikleri. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.

Pazarlama Taktikleri Kut 470, 16 Mart 2005. Pazarlama Taktikleri. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu. Pazarlama Taktikleri Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazarlama Taktikleri Halkla ilişkiler Doğrudan posta Telepazarlama Reklam (Walters 1992) Internet Halkla İlişkiler

Detaylı

8. DERS: MÜŞTERİ GÜÇLENDİRİCİLERİ: PAZARLAMA

8. DERS: MÜŞTERİ GÜÇLENDİRİCİLERİ: PAZARLAMA 8. DERS: MÜŞTERİ GÜÇLENDİRİCİLERİ: PAZARLAMA 8. DERS: MÜŞTERİ GÜÇLENDİRİCİLERİ: PAZARLAMA Pazarlama ve Satış arasındaki temel farklar Piyasa bilgilerini iş kararları vermek için kullanmak Pazar segmentasyonlarını

Detaylı

İnteraktif Pazarlama Stratejimiz. www.grafiketinteractive.com

İnteraktif Pazarlama Stratejimiz. www.grafiketinteractive.com İnteraktif Pazarlama Stratejimiz amaç Neden İnteraktif Pazarlama? Günümüz Dünyasında internet, hızlı bilgi paylaşımı ve iletişimin yanısıra, pazarlama ve satış alanında çok ciddi avantajlar geliştirmiştir.

Detaylı

e-mikro MBA Sertifika Programı Eğitim Fiyatları ve Bilgilendirme Broşürü 2014

e-mikro MBA Sertifika Programı Eğitim Fiyatları ve Bilgilendirme Broşürü 2014 Mikro MBA Sertifika Eğitim Fiyatları 1. Kategori Perfect Eğitim Paketi (10 Eğitim) 279,00 TL! 2. Kategori Plus Eğitim Paketi (5 Eğitim) 159,00 TL! 3. Kategori Pro Eğitim Paketi (3 Eğitim) 109,00TL! 4.

Detaylı

Oyder Toplu Sms Gönderimi MART 2014

Oyder Toplu Sms Gönderimi MART 2014 Oyder Toplu Sms Gönderimi MART 2014 OTOMOTİV SEKTÖRÜ Satışlarınızı ve karlılığınızı arttıracak kampanyaları hedef kitlenize toplu SMS ile duyurabilirsiniz, Müşterilerinizi özel günlerini, doğum günlerinin,

Detaylı

PAZARLAMA YÖNETİMİNDE SATIŞ PROMOSYONU

PAZARLAMA YÖNETİMİNDE SATIŞ PROMOSYONU PAZARLAMA YÖNETİMİNDE SATIŞ PROMOSYONU Tutundurma karmasının tekrar hatırlayacak olursak Satış promosyonu, tutundurma karmasının bir bileşenidir. Tutundurma elemanları: 1. Reklam, 2. Halkla ilişkiler (PR),

Detaylı

DERS PROFİLİ. Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem. Rekabetçi Pazarlama Stratejileri. MAN524T Bahar 2 3 3 7. Dersin Dili.

DERS PROFİLİ. Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem. Rekabetçi Pazarlama Stratejileri. MAN524T Bahar 2 3 3 7. Dersin Dili. DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Rekabetçi Pazarlama Stratejileri MAN524T Bahar 2 3 3 7 Ön Koşul - Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin

Detaylı

«Pek çok küçük şey, doğru reklamla devleşmiştir.» Mark Twain

«Pek çok küçük şey, doğru reklamla devleşmiştir.» Mark Twain Video Reklamlar «Pek çok küçük şey, doğru reklamla devleşmiştir.» Mark Twain 1 2 3 4 Türkiye deki Arama Türkiye Pazarında Arama Hacmi Türkiye de Beyazperde Nerede? Rakip Analizi, Yıllık Analiz YouTube

Detaylı

DESKPORT. Bilișim Hizmetleri. 2014 Yılı Hizmet Tanıtım Kataloğu

DESKPORT. Bilișim Hizmetleri. 2014 Yılı Hizmet Tanıtım Kataloğu 2014 Yılı Hizmet Tanıtım Kataloğu info@deskport.net BİZ KİMİZ? Biz Kimiz? Deskport Bilişim ekibinin karakteristik özellikleri olan; özgüven, çalısma azmi, tecrübe ve liderlik vasıflarımızla amacımız, müşterilerimizi

Detaylı

Pazarlama iletişimi Bütünleşik pazarlama iletişimi

Pazarlama iletişimi Bütünleşik pazarlama iletişimi Kullanılan Kaynaklar: -Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi -Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak, Ö. (2014). Pazarlama İlkeleri ve Yönetimi. Beta Basım:İstanbul. - Kotler, Philip & Armstrong,

Detaylı

İNOVANKA TANITIM DOKÜMANI. Dijital Dünya da zirveyi arzulayan işletmelerin adresi

İNOVANKA TANITIM DOKÜMANI. Dijital Dünya da zirveyi arzulayan işletmelerin adresi İNOVANKA TANITIM DOKÜMANI Dijital Dünya da zirveyi arzulayan işletmelerin adresi Türksat ın Tercihi İnovanka Türksat A.Ş, Kablo Tv, Uydu Net, E-devlet sosyal medya ve dijital pazarlama uzmanlarına tarafımızca

Detaylı

28.10.2014. Pazar bölümlendirme Pazar Hedefleme Farklılaştırma ve Konumlandırma

28.10.2014. Pazar bölümlendirme Pazar Hedefleme Farklılaştırma ve Konumlandırma Pazar bölümlendirme Pazar Hedefleme Farklılaştırma ve Konumlandırma Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles

Detaylı

MARKA KİMLİĞİ ve MİMARİSİ

MARKA KİMLİĞİ ve MİMARİSİ MARKA KİMLİĞİ ve MİMARİSİ MARKA KİMLİĞİ VE ÖĞELERİ Kimlik, markayı diğerlerinden ayırt eden, markanın ethos, hedef ve değerlerini yansıtan farklılaştırıcı çerçeve olarak tanımlanır. Kimlik yaklaşımında

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Unvanı: Prof. Dr. Tel: (0532) 3771375

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Unvanı: Prof. Dr. Tel: (0532) 3771375 Adı Soyadı: İZZET BOZKURT ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Unvanı: Prof. Dr. Tel: (0532) 3771375 Doğum Tarihi: 23.07.1966 izzet.bozkurt@gmail.com Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Gazetecilik ve Halkla

Detaylı

KADINLAR ve Demografik Büyüklükler Hedef Kitle Tanımlamaları Yaşam Trendleri

KADINLAR ve Demografik Büyüklükler Hedef Kitle Tanımlamaları Yaşam Trendleri KADINLAR ve Demografik Büyüklükler Hedef Kitle Tanımlamaları Yaşam Trendleri 14 Haziran 2005, Salı A company of Pazarlama yönetimini geliştirmek için ilerleyebileceğimiz alanlar Hedef kitleyi geleneksel

Detaylı

27/11/13. Pazarlama! Pazarlama Tanımları!! Pazarlama Tanımları!!

27/11/13. Pazarlama! Pazarlama Tanımları!! Pazarlama Tanımları!! Pazarlama! Pazarlama Tanımları!!! AMA : "the activity,set of institutions, and processes for creating, communicating, delivering, and exchanging offerings that have value for customers, clients, partners,

Detaylı

MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET

MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi Cilt:22 Sayı:1, Yıl:2007, ss:105-121 MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Murat Selim SELVİ * Hatice ÖZKOÇ

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

SAĞLIKLI RENKLENİN SUNUM ÖZETİ

SAĞLIKLI RENKLENİN SUNUM ÖZETİ SAĞLIKLI RENKLENİN SAĞLIKLI RENKLENİN SUNUM ÖZETİ Carl Rehnborg ve NUTRILITE /NUTRIWAY Öyküsü Sağlıklı Beslenmenin Zorlukları Beslenmenizi renklendirin Sağlıklı Beslenme. Sağlıklı Yaşam. Müşterilerle Sağlık

Detaylı

SAĞLIKLI YAŞAM VE EGZERSĐZ. Prof. Dr. Erdal ZORBA

SAĞLIKLI YAŞAM VE EGZERSĐZ. Prof. Dr. Erdal ZORBA SAĞLIKLI YAŞAM VE EGZERSĐZ Prof. Dr. Erdal ZORBA GEÇMĐŞTEN GÜNÜMÜZE SAĞLIK Geçmişte sağlığın tanımı; hastalıklardan uzak olma diye ifade edilirdi. 1900 lerin başında ölümlerin büyük bir kısmı bakteri ve

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345034200000533 Değer Temelli, Satış ve Finans Kavramları, ve Finans Kavramları arasındaki İlişkiler, Politikalarının Firmaların Finansal Yapıları Üzerine

Detaylı

FONKSİYONEL GIDALAR. Dursun KODAZ Gıda Mühendisi Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı 29.08.

FONKSİYONEL GIDALAR. Dursun KODAZ Gıda Mühendisi Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı 29.08. FONKSİYONEL GIDALAR Dursun KODAZ Gıda Mühendisi Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı 29.08.2013 1 İÇERİK I. Eğitim kurumu II. Ziyaret edilen resmi kurumlar III. Fonksiyonel

Detaylı

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FĐNANSAL EĞĐTĐM VE FĐNANSAL FARKINDALIK: ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Durmuş YILMAZ Başkan Mart 2011 Đstanbul Sayın Bakanım, Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklar

Detaylı

YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF

YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MARKA VE YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

İzmir Ekonomi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

İzmir Ekonomi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü İzmir Ekonomi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ Günün Menüsü Görsel İletişim Tasarımı nedir? Görsel İletişim Tasarımcısı ne yapar?

Detaylı

Daha Yeşil ve Daha Akıllı: Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Çevre ve İklim Değişimi

Daha Yeşil ve Daha Akıllı: Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Çevre ve İklim Değişimi Daha Yeşil ve Daha Akıllı: Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Çevre ve İklim Değişimi Bu sunum Greener and Smarter, ICTs, the Environment and Climate Change başlıklı Eylül 2010 tarihli OECD raporundan uyarlanmıştır.

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ AYDIN DOĞAN VAKFI 27. GENÇ İLETİŞİMCİLER YARIŞMASI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ AYDIN DOĞAN VAKFI 27. GENÇ İLETİŞİMCİLER YARIŞMASI KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ AYDIN DOĞAN VAKFI 27. GENÇ İLETİŞİMCİLER YARIŞMASI TÜRKİYE ORGAN NAKLİ VAKFI (TONV) SEN HAYAT DOLUSUN, YAŞATABİLİRSİN!

Detaylı

Ülker Çikolata ya Yeni Bir Lezzet Kat, Fikirlerinle Fark Yarat!!!

Ülker Çikolata ya Yeni Bir Lezzet Kat, Fikirlerinle Fark Yarat!!! Ülker Çikolata ya Yeni Bir Lezzet Kat, Fikirlerinle Fark Yarat!!! Ülker Çikolata ya yeni bir lezzet katarak fark yaratmaya var mısın? Bu çalışmada sizlerden Ülker Çikolata ya yeni bir lezzet katacak yepyeni

Detaylı

TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜ VE BEKLENTİLERİMİZ

TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜ VE BEKLENTİLERİMİZ TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜ VE BEKLENTİLERİMİZ Türkiye de perakende sektörü, 300 milyar dolara ulaşan büyüklüğü, 365 bin mağaza sayısı ve 2009-2013 yılları arasında yıllık bileşik %7 büyüme ile öne çıkan sektörler

Detaylı

Sağlık Hizmetlerinde Pazarlamaya Neden İhtiyaç Duyulmaktadır?

Sağlık Hizmetlerinde Pazarlamaya Neden İhtiyaç Duyulmaktadır? Sağlık Hizmetlerinde Pazarlamaya Neden İhtiyaç Duyulmaktadır? Alvin Toffler in endüstrinin gelişmesi yaklaşımı Pazarlama nedir? Kullanımı neden önemlidir? Pazarlama olanaklarının kullanımı, eğitim ve geliştirme

Detaylı

OKUL ÇAĞINDA BESLENME

OKUL ÇAĞINDA BESLENME OKUL ÇAĞINDA BESLENME Doç. Dr. Yeşim ÖZTÜRK Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Gastroenteroloji, Beslenme ve Metabolizma Ünitesi Nisan 2008-İZMİR ADÖLESAN DÖNEM 1. Biyolojik değişim BÜYÜME

Detaylı

HOŞGELDİNİZ. Nil Şenver ELA Sunumu

HOŞGELDİNİZ. Nil Şenver ELA Sunumu HOŞGELDİNİZ ETİK LİDER AKADEMİSİ ELA Nil Şenver ELA Sunumu Beklen

Detaylı

4/5 6 7 8 9 10/14 15 İÇİNDEKİLER YEŞİL BİNA SERTİFİKA SİSTEMLERİ SERTİFİKA SİSTEMLERİNİN AMAÇLARI BİNALARIN ÇEVRESEL ETKİSİ LEED/BREEAM KRİTERLERİ

4/5 6 7 8 9 10/14 15 İÇİNDEKİLER YEŞİL BİNA SERTİFİKA SİSTEMLERİ SERTİFİKA SİSTEMLERİNİN AMAÇLARI BİNALARIN ÇEVRESEL ETKİSİ LEED/BREEAM KRİTERLERİ 4/5 6 7 8 9 10/14 15 İÇİNDEKİLER YEŞİL BİNA SERTİFİKA SİSTEMLERİ SERTİFİKA SİSTEMLERİNİN AMAÇLARI BİNALARIN ÇEVRESEL ETKİSİ LEED/BREEAM KRİTERLERİ ÇEVRE DOSTU ÜRÜN TALEBİ CEVREDOSTU.COM HAKKINDA CEVREDOSTU.COM

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1... Teknik veriler 2... Dergi profili 3... ½ milyon okuyucu 4... Erişim alanı : Ülke geneli

İÇİNDEKİLER. 1... Teknik veriler 2... Dergi profili 3... ½ milyon okuyucu 4... Erişim alanı : Ülke geneli MEDYA VERİLERİ 2015 İÇİNDEKİLER 1... Teknik veriler 2... Dergi profili 3... ½ milyon okuyucu 4... Erişim alanı : Ülke geneli 5... Hedef kitle : Türk okuyucu 6... Almanya da yaşayan Türk nüfusu 7... Sayıca

Detaylı

Editör Yrd.Doç.Dr. Nilüfer Fatma Göksu HALKLA İLİŞKİLER

Editör Yrd.Doç.Dr. Nilüfer Fatma Göksu HALKLA İLİŞKİLER Editör Yrd.Doç.Dr. Nilüfer Fatma Göksu HALKLA İLİŞKİLER Yazarlar Yrd.Doç.Dr. A. Naci Karabulut Yrd.Doç.Dr.M. Canan Can Murat Ertilav Nedim Yakut Neslihan İnanöz S. Eyyup Çiçek Senem Altay Sevilay Kılınçarslan

Detaylı

CRM Müşteri İlişkileri Yönetimi

CRM Müşteri İlişkileri Yönetimi Yrd. Doç. Dr. Fazlı YILDIRIM fazli.yildirim@okan.edu.tr Oda: C522 www. fazliyildirim.com BIS364 Rekabet Avantajı İçin ç Müşteri ş İlişkileri Yönetimi Abdullah BOZGEYİK CRM Integration Marketing Strategy

Detaylı

Söz konusu dönemde benzinli otomobil sayısı ise yüzde 27,8'lik azalışla 4 milyon 62 bin adetten 2 milyon 929 bin adete geriledi.

Söz konusu dönemde benzinli otomobil sayısı ise yüzde 27,8'lik azalışla 4 milyon 62 bin adetten 2 milyon 929 bin adete geriledi. Lpg li araçlar güvenli mi diye tereddüt eden araç sahipleri gün geçtikçe azalıyor. Türkiye'de son yıllarda benzin fiyatlarında yaşanan artış tüketicileri LPG'li otomobillere yönlendirdi. AA muhabirinin

Detaylı

Haşmet GÖKIRMAK. Yard. Doç. Dr. 7 Mart 2014

Haşmet GÖKIRMAK. Yard. Doç. Dr. 7 Mart 2014 Haşmet GÖKIRMAK Yard. Doç. Dr. 7 Mart 2014 Pazarlama nedir? Piyasa ve Müşteri İhtiyaçlarının Anlaşılması Müşteri Odaklı Pazarlama Stratejisi Bütünleşmiş Pazarlama Plan ve Programının Hazırlanması Müşteri

Detaylı