T.C. YEDİ TEPE Ü Nİ VERSİ TESİ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. YEDİ TEPE Ü Nİ VERSİ TESİ,"

Transkript

1

2 T.C. YEDİ TEPE Ü Nİ VERSİ TESİ, İ KTİ SADİ VE İ DARİ Bİ Lİ MLER FAKÜ LTESİ, İ ŞLETME BÖ LÜ MÜ (İ NGİ Lİ ZCE) Yeditepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü bünyesinde İşletme Lisans, İşletme Yüksek Lisans (MBA) ve İşletme Doktora Programı olmak üzere üç düzeyde eğitim verilmektedir ve bugüne kadar 1544 lisans ve 3944 lisansüstü mezun verilmiştir. Bu bağlamda; mevcut 23 öğretim üyesi (7 Profesör, 2 Doçent, 12 Yardımcı Doçent ve 2 Öğretim Görevlisi) ile toplamda 1761 öğrenciye eğitim imkânı sunulmaktadır. İşletme Bölümü bünyesinde 658 lisans, 941 yüksek lisans (MBA) ve 162 doktora öğrencisi eğitim görmektedir. Yeni açılan üst düzey yöneticiler için Executive MBA ve onay işlemleri devam eden çift diploma lisans programı ile program çeşitliliği gelişmektedir. Yeditepe İşletme nin sahip olduğu marka değerini daha da geliştirmek ve yarınların iş dünyasına başarılı ve fark yaratan mezunlar yetiştirebilmek en temel hedefimizdir. MEZÜNÜMÜZÜN BAŞARİSİ AKREDİ TASYÖNÜMÜZDÜR.

3 Vizyon Üluslararası ve ulusal ölçekte eğitim kalitesiyle ve mezunuyla rekabet gücü ve marka değeri yüksek bir İşletme Bölümü olmak. Misyon Çok uluslu şirketlerde çalışabilecek veya kendi işini kurabilecek, yönetsel yetkinliklerle donanmış, girişimci mezunlarının kalitesini ve başarısını kendi akreditasyonu kabul ederek, her birini yönetsel düşünme, yaratıcı problem çözme, iletişim ve öğrenmeyi öğrenme becerileri ile yetiştiren, etik ve sosyal sorumluluk değerleri kazandıran bölüm olmak. Hedefler - Öğrencimize kaliteli ve fark yaratan bir eğitim ve öğrenme ortamı sunmak, - Programımızın marka değerini geçmişten gelen tecrübelerimizle geleceğe taşımak, - Mezunlarımızın kariyer gelişimini desteklemek, - Üluslararası çift diploma, değişim ve Erasmus programlarını öğrencilerimize yaygın olarak sunmak, - Akademik araştırmaları ve öğretim üyesi gelişim çalışmalarını teşvik etmek, - Öğrencimizin yaşadığı topluma duyarlı ve sosyal sorumluluk projeleri ile çözüm alternatifleri geliştirebilmesini sağlamak, - Etik değerleri konusunda bilinçlendirmek, - Sektörel işbirliklerini geliştirmek ve iş hayatının dinamiklerini öğrencilerimize aktarmak, - Öğrenci ve mezunlarıyla etkili iletişim içerisinde bulunmak,

4 Yeditepe İşletme Eğitim Modeli İşletme alanındaki değişimler ve mevcut trendler dikkate alındığında Yeditepe İşletme akademik programının, fark yaratan bütünleşik bir yaklaşımla tasarımı hedeflenmiştir. Bu bağlamda altı boyutta birbirini tamamlayan bir Yeditepe İşletme Modeli geliştirilmiştir. İşletme mezununun sahip olması gereken yetkinlikler, sektörden paydaşlar ile birlikte geliştirilmiş ve kendi içinde üç ana kategoriye ayrılmıştır. Temel yetkinlikler yarının işletmelerinde başarı için ortak paydada sahip olunması gerekli olanlar arasından tespit edilmiş ve bu yetkinler için program zorunlu dersler belirlenmiştir. İşletme öğrencisinin tek bir program yerine kendisini farklılaştırabileceği ve odaklaşarak uzmanlaşabileceği yedi alt uzmanlık alanı ve bunlara ilişkin dersler tanımlanmıştır. Öğrencinin entelektüel ve çok kültürlülük alanında yetkinlik gelişimi için disiplinler arası tamamlayıcı seçmeli ders blokları oluşturulmuştur. Bu üç yetkinlik kategorisine cevap veren akademik program, iş dünyası ile paydaş ilişkisi, uluslararasılaşma ve akademik programı destekleyecek etkinlikleri de kapsayan bütünleşik bir yapıya kavuşturulmuştur. İşletme akademik programında düşünmeyi (stratejik, sistem, yaratıcı ve eleştirel) öğrenerek başlayıp, öğrenmeyi öğrenmiş olarak mezun olma felsefesine odaklanılmıştır. Yarının dinamik iş dünyasının koşul ve ortamı bugünkünden çok farklı olacağı gerçeği ile öğrencimizin kendini sürekli olarak geliştirebilmesi ve gerçekleştirebilmesi suretiyle değişimi yönetebilecek olması esas alınmıştır.

5 İşletme akademik programı, YÖK ve uluslararası işletme alanı temel yetkinlikleri esas alınarak belirlenmiştir. Özellikle uluslararası akreditasyon gereksinimleri de bu safhada incelenmiş ve uluslararası akreditasyonu da alabilecek bir Yeditepe İşletme program tasarımı kurgulanmıştır. Öğrencilerimizin ilgi duydukları alanda uzmanlaşmasına imkân sunacak alt uzmanlık alanları uluslararası eşdeğer programlar referans alınarak belirlenmiştir. Rekabetçi bir modelin sadece akademik program tasarımıyla değil aynı zamanda da uygulamasıyla fark yaratacağı görüşüyle, eğitim modeline ilaveler yapılmıştır. Öğrencilerimizin çift diploma ve değişim programlarıyla farklı kültürlerdeki işletme uygulamaları hakkında yerinde bilgi sahibi olmaları teşvik edilmektedir. Yaşayarak öğrenme ortamları yaratılabilmesi için Strateji Simülasyon Laboratuvarı kullanımı hedeflenmiştir. İşletme eğitiminde iş hayatının gerçeklerini öğretebilmek için de sektör temsilcilerinin derslere seminer vererek katılımı ve öğrencilerimizin staj ve saha çalışmaları teşvik edilmektedir. Bu bütünleşik İşletme eğitim modeli ile öğrencilerimizin yetkin ve fark yaratan mezunlar olarak Üniversitemizi başarıyla küresel iş dünyasında temsil etmeleri en temel başarı kriterimizdir. İşletme Lisans Programı İşletme lisans programı kurgusu ihtisaslaşmaya dayalı olarak öğrencilerimizin analitik esaslı karar verme becerilerini ve öğrenmeyi öğrenme yetkinliklerini geliştirilmesi üzerinedir. Zorunlu ve seçmeli ders kombinasyonuyla, öğrencinin işletme temel yetkinlikleri ile kendisinin seçeceği alt uzmanlık alanına yönelik yetkinlikleri kazanmaları temin edilirken, aynı zamanda da alan dışı ders alması temin edilerek entelektüel bakış açılarının geliştirilmesi hedeflenmiştir. İşletme lisans programının yeni tasarımıyla öğrencilerimiz toplamda 49 ders alacaktır ve bu derslerin 7 si Üniversite zorunlu ders, 7 si alt uzmanlık alan dersi, 30 u işletme temel dersleri, 3 ü alan dışı seçmeli ders ve 2 si de serbest seçmeli ders olarak belirlenmiştir. Böylece İşletme öğrencisi Bologna kriterlerine uygun bir şekilde derslerinin %25 ini kendisi belirleyebilme esnekliğine kavuşmuş ve önümüzdeki yıllar içinde alınabilecek uluslararası akreditasyona uygun bir akademik program tasarımı tamamlanmıştır.

6 İşletme Akademik Program Haritası İşletme Alt Uzmanlık Alanları; Dünya da lider konumda olan üniversitelerdeki uygulamalar ile kıyaslanarak ve Türkiye nin iş dünyası gelişim trendleri esas alınarak belirlenmiştir.

7 Bu bağlamda İşletme lisans programında öğrencilerimiz aşağıda sunulan 7 alt uzmanlık alanında ihtisaslaşma imkânına kavuşacaktır. Stratejik Yönetim ve Liderlik Girişimcilik İnsan Kaynakları Yönetimi Muhasebe ve Denetim Finansal Yönetim Pazarlama Yönetimi Teknoloji ve Öperasyon Yönetimi Ayrıca bu alt uzmanlık alanları aynı isimle üniversitemizin tüm lisans öğrencilerine YAP Yan Dal programı olarak sunulacaktır. Böylece Yeditepe Üniversitesi işletme programı dışında eğitim alan lisans öğrencileri de kendi alanlarına uygun 7 alternatif İşletme yandal programından birini seçerek işletme ve yönetim eğitimi alma imkânına kavuşacaklardır. Üluslararasılaşma İşletme eğitiminin önemli bir boyutu da uluslararasılaşmadır. Öğrencilerimizin eğitimleri süresince yabancı öğrencilerle aynı sınıfta olması, Erasmus veya değişim programları ile yurt dışında eğitim alması ve uluslar arası şirketlerde staj yapmasını teşvik etmekteyiz. Erasmus Programı, Avrupa Komisyonu tarafından fonlanan ve hem öğrenci hem de öğretim üyesi değişimini destekleyen bir programdır. İlk hayata geçtiği 1987 den beri 1,5 milyonun üzerinde öğrenci programdan faydalanarak Avrupa nın çeşitli ülkelerinde en az bir dönem kalarak Avrupa da eğitim alma fırsatını hayata geçirebilmiştir. Yıllar içinde daha da güçlenen Erasmus ve öğrenci değişim programları ile öğrencilerimiz, Avrupa ve Amerikan Üniversitelerinde aktif olarak üniversitemizi ve ülkemizi temsil etmektedir. Amerikan Üniversiteleri ve 35 in üzerinde Erasmus anlaşmalı Avrupa Üniversiteleriyle lisanstan Doktora Programı na kadar birçok çift diploma programı anlaşmasına sahip olan bölümümüz, eğitimin kalitesini arttırma ve genel olarak kültürleri anlamayı zenginleştirme üzerinde uluslararası ilişkiler ve öğrenci değişim programlarının önemli rolünü kabul eder. Güçlü anlaşmalarıyla Erasmus programıyla yurtdışında bir dönem geçirmek üzere başvuran öğrencilerimizin büyük bir bölümünü gönderebilen İşletme Bölümü, çağdaş eğitim sisteminde ve mezuniyet sonrası kariyer rekabeti noktasında her Yeditepe işletme öğrencisinin böyle bir deneyime sahip olması gereğine inanmaktadır.

8 # ERASMÜS Anlaşması Yapılmış Üniversite Ülkesi 1 INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT (D ALMANYA DORTMUN04) 2 DUALE HOCHSCHULE BADEN-WÜRTTEMBERG KARLSRÜHE BADEN-WUERTTEMBERG COOPERATIVE STATE UNIVERSITY (D KARLSRU07) 3 FACHHOCHSCHULE MAINZ - UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES (D MAINZ08) 4 ÜNİVERSİTAT ÖSNABRÜCK / ÜNİVERSİTY ÖF ÖSNABRÜCK (D OSNABRU01) 5 HOGESCHOOL UTRECHT / HU UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES UTRECHT (NL UTRECHT24) ALMANYA ALMANYA ALMANYA HOLLANDA 6 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKLODOWSKIEJ (PL LUBLIN01) POLONYA 7 UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA (E BARCELO24) İSPANYA 8 UNIVERSIDADE TECHNICA DE LISBOA ( P LISBOA 04) PORTEKİZ 9 UNIVERSITE DE STRASBOURG (FR STRASBO48) FRANSA 10 UNIVERSITE JEAN MONNET, IUT ROANNE (F ST-ETIE01) FRANSA 11 UNIVERSITY OF PATRAS (PATRA 01) YÜNANİSTAN 13 INTERNATIONAL SCHOOL OF LAW AND BUSINESS (LT VILNIUS 15) LİTVANYA 14 LUDWIGSHAFEN UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES (D LUDWIGH01) ALMANYA 15 LUDWIGSHAFEN UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES ALMANYA (D LUDWIGH01) 16 THE HAGUE UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES (NL S- HOLLANDA GRAVE13) 17 WYZSZA SZKOLA MENEDZERSKA W.WARSZAWIE WARSAW POLONYA MANAGEMENT ACADEMY (PL WARSZAW26) 18 UNIVERSITY OF ANTWERP (B ANTWERP01) BELÇİKA 19 FACHHÖCSCHÜLE KÖLN ( D KÖLN04) ALMANYA 20 UNIVERSITY OF CRAIOVA ( RO CRAIOVA01) ROMANYA 21 INHOLLAND UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES / HOLLANDA HOGESCHOOL INHOLLAND (NL S-GRAVE37) 22 UNIVERSIY OF GRAZ/ AVUSTURYA KARL FRANZENS UNIVERSITAT GRAZ (A GRAZ01) 23 HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN / HANZE UNIVERSITY HOLLANDA GRONINGEN (NL GRONING03) 24 UNIVERSITY COLLEGE GHENT / BELÇİKA HOGESCHOOL GENT ( B GENT25) 25 UNIVERSITE NANCY2 ( F NANCY02) FRANSA 26 ÜNİVERSİTY WÜRZBÜRG / JULIUS-MAXİMİLİANS ÜNİVERSİTAT WÜRZBÜRG ( D WURZBUR01) 27 INSTITUTO POLITECNICO DE SETUBAL ( P SETUBAL01) ALMANYA PÖRTEKİZ

9 28 LAHTI UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES (SF LAHTI11) FİNLANDİYA 29 WINDESHEIM UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES / HOLLANDA CHRISTELIJKE HOGESCHOOL WINDESHEIM / (NL ZWOLLE05) 30 UNIVERSIDAD DE DEUSTO(E BILBAO02) İSPANYA 31 ARTESIS HOGESCHOOL ANTWERPEN ( B ANTWERP 57) BELÇİKA 32 HOCHSCHULE DER MEDIEN /UNIVERSITY OF APPLIED ALMANYA SCIENCES (D STUTTGA06) 33 MÜNSTER ÜNİVERSİTY ÖF APPLİED SCİENCES (D ALMANYA MUNSTER02) 34 UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE (F PARIS 006) FRANSA 35 HAUTE ECOLE DE LA PROVINCE DE LIEGE ( BE LIEGE 38) BELÇİKA 36 ANGLO AMERICKA VYSOKA SKOLA (CZ PRAHA 17) ÇEK CÜMHÜRİYETİ 37 THE COLLEGE OF ACCOUNTING AND FINANCE (LV RIGA43) LATVIA 38 UNIVERSITAT KASSEL (D KASSEL01) ALMANYA 39 UNIVERSITY OF PANNONIA (HU VESZPRE01) MACARİSTAN 40 MCI MANAGEMENT CENTER INNSBRUCK ( A INNSBRU08) AVUSTURYA 41 LEOPOLD FRANZENS UNIVERSITAT INNSBRUCK ( A AVUSTURYA INNSBRU01) 42 SRH HOCHSCHULE BERLIN (D BERLIN21) ALMANYA İşletme Çift Diploma Lisans Programı İşletme çift diploma programı üzerinde çalışılmıştır. Bu bağlamda Üniversity of North Carolina Wilmington (ÜNCW) ile karşılıklı görüşmeler ve planlama çalışmaları tamamlanmıştır. Mevcut durum itibariyle ÜNCW ile bir ön protokol imzalanmış ve program uyum çalışmaları tamamlanarak, uygulama esaslarını belirleyen nihai anlaşma ÜNCW tarafından onaylanmıştır. Programın açılabilmesi için YÖK onayı süreci devam etmektedir. İşletme lisans programındaki tüm öğrencilerimiz arzu etmeleri durumunda University of North Carolina Wilmington dan değişim programından istifade edebilecektir. Akreditasyon Çalışmaları İşletme alanında ulusal akreditasyon sistemlerinin mevcut olmaması itibariyle uluslararası akreditasyon ön plana çıkmaktadır. Üygulanmakta olan işletme programının farklı boyutlarıyla çok kriterli olarak etkinliğini ölçmeyi hedefleyen akreditasyon sistemleri Amerika ve Avrupa tabanlı olmak üzere farklılık göstermektedir.

10 Akreditasyon çalışmaları başlatılmış ve bu amaçla bir akreditasyon komisyonu oluşturulmuştur. İşletme program geliştirme çalışmalarına paralel olarak akreditasyon çalışmaları yürütülerek orta vadede Yeditepe İşletme programlarının akreditasyonu hedeflenmiştir. İşletme Etkinlikleri / Sektör İşbirlikleri İşletme eğitimi formal akademik programı yanı sıra sektör işbirlikleri ile ortak olarak düzenlenecek etkinlikler ile zenginleştirilmediğinde gerçek iş dünyasının dinamiklerinden uzak kalmaktadır. Bu nedenle iş dünyasının başarı hikâyelerini bunları gerçekleştirenlerin ağzından duymaları ve öğrencilerimizin kendi rol modellerini geliştirebilmeleri önem arz etmektedir. Bu bağlamda akademik yılında yapılan bazı etkinliklerimiz aşağıda özetlenmiştir. En büyük organizasyon olarak Fütüristler Derneği ile ortak hayata geçirdiğimiz 1 Mart Gelecek Günü kutlaması olmuştur. Bu etkinlik ile değişim hızı artan dünyada İnsanın Geleceği temalı uluslararası katılımcılar ile düzenlediğimiz etkinliğe üniversite içi ve dışından 1200 kişi katılmış ve medya da önemli yansımaları gerçekleşmiştir Mart ayında aynı etkinliği Gençliğin Geleceği teması ile tekrarlanması hususu değerlendirilmektedir. İİBF Kariyer gününe özel bir önem verilmiş ve öğrencilerimize staj ve iş imkânı alternatifleri oluşturabilmek amacıyla 33 şirket/kurumun katılımı temin edilmiştir. Başarı hikâyelerinin aktarımı amacıyla özel konuşmacılar davet edilmiş ve bu bağlamda İİBF Sektör Danışma Kurulu üyelerinden Kent Holding Yönetim Kurulu

11 Başkanı Ali Erdoğan ile Toyota Genel Müdürü Ali H. Bozkurt birer konferans vermişlerdir. Finansal okuryazarlığın gelişmesi ve bilinçli tüketicilerin oluşmasını hedefleyen seminer ve eğitimler tüm üniversite öğrencilerimize yönelik olarak düzenlenmesi planlanmaktadır. Finansal Ökuryazarlık Derneği (FÖDER) ile Ekim 2014 de ortak geliştirecek seminere sektörden de üst düzey konuşmacılar davet edilecektir. Üluslararası İş ortamını öğrencilerimize tanıtmak ve bu ortamda hareket tarzları konusunda bilgilendirmek amacıyla ayda bir öğleden sonra olacak şekilde 4 aylık bir eğitim programı Üniversite öğrencilerine düzenlenmiş ve eğitim Türkiye Tanıtım ve Yatırım Ajansı Kurucu Müdürü (E) Levent Seçkin tarafından verilmektedir. Geleneksel Denetim Zirvesi 8 Mayıs tarihinde seçkin katılımcı profiliyle düzenlenerek, muhasebe ve denetim alanlarında uzmanlaşmak isteyen öğrencilerimize farklı açılımların kazandırılması hedeflenmektedir. İşletme son sınıf öğrencilerinden başarı durumu iyi olanlar seçilmekte ve bu öğrencilerin her birine sektörden müdür, direktör, genel müdür yardımcısı pozisyonlarında profesyonel ile eşleştirilerek iş koçluğu hizmeti almaları sağlanmaktadır. Perakende dersimiz kapsamında öğrencilerimiz proje hazırlamakta ve bu projeler Youtholding Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve Pazarlama Müdürü tarafından değerlendirilerek en iyi 3 proje sahibine iş teklif edilecektir. Sosyal sorumluluk dersi kapsamında 12 öğrencimiz Zorlu Enerji de yenilenebilir enerji konusunda eğitici eğitimi aldılar ve öğrendiklerini İstek okullarında seminer olarak ilköğretim öğrencilerine aktarmaktadırlar. Pazarlama İletişimi dersi kapsamında öğrencilerimiz Philips ile ortak proje geliştirmiş ve projeleri Philips pazarlama müdürü tarafından değerlendirilerek başarılı öğrencilerimize ödüller verilmiştir. SAP ile anlaşma sağlanarak Üniversitemizin Türkiye de ilk ve tek SAP Öğrenci Akademisi üyesi olması sağlanmıştır. Öğrencilerimiz ciddi indirimler ile Almanya SAP merkezinden uzaktan eğitimlerini alabilmektedirler. Ayrıca ders olarak Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) dersi açılmış ve bu ders SAP uygulamalı olarak iki dönemdir yapılmaktadır.

12 Girişimciliğin ön plana çıktığı günümüzde işletme lisans ve MBA programlarında alt uzmanlık dalı olarak açılmıştır. Bu nedenle girişimcilik alanında KÖSGEB ile işbirliği yapılarak 54 saatlik haftada 4 er saatlik ders açılmış ve bu dersi başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz KÖSGEB Girişimcilik Destek Programı kapsamında Üygulamalı Girişimcilik Eğitim lerini de tamamlamış olacak ve KÖSGEB tarafından verilen Üygulamalı Girişimcilik Eğitim Katılım Belgesini almaya hak kazanacaktır. Eğitim katılım belgesini alan öğrencilerimiz, iş fikirlerinin ticarileşmesi sürecinde KÖSGEB tarafından 30,000TL hibe ve 70,000TL iki yıl ödemesiz ve sıfır faizli kredi alma imkânına sahip olacaktır. Üniversite olarak Türkiye temsilcisi olduğumuz Küresel Girişimcilik organizasyonu (Global Entrepreneurship Monitoring - GEM) ile müştereken Girişimcilik Dünya yı Kurtarabilir mi? temalı bir uluslararası konferans Kasım 2014 de düzenlenecektir. Bu konferansa 27 ülkeden GEM üyeleri katılacağı gibi konferans sonrasında EMEA ülke katılımcıları ile girişimcilik çalıştayı yapılması planlanmaktadır. İşletme Bölümü öğrencimiz Tuğba Biçer Kredi Kayıt Bürosunun düzenlediği ve 350 başvuru alan Üniversiteler Arası Sosyal Sorumluluk Proje Yarışmasında çevre dalında birinci olmuştur. Neden Yeditepe İşletme? Çağdaş akademik program tasarımı Güçlü ve seçkin akademik kadro Eğitim kalitesi Zengin alt uzmanlık alanlarına odaklaşma Girişimcilik kültürü İstanbul iş dünyası aurasında eğitim İngilizce işletme eğitimi İkinci bir yabancı dilde sertifika alabilme Üluslararasılaşma Sektör ve paydaş işbirliği ile eğitimde teori pratik dengesi Zengin yandal ve çift anadal programları Etkinlik, seminer ve sertifika eğitimleri Sosyal sorumluluk bilinci

13 2014 Kontenjanları 2014 Kontenjan ve 2013 ÖSYS Puanları 2013 ÖSYS Program Adı Puan Türü 2014 ÖSYS Kontenjanı 2013 ÖSYS Kontenjanı Alt Puan Düzeyi Puan Başarı Sırası En Yüksek Puanı İşletme (İng.) (Ücretli) TM ,0 İşletme (İng.) (Tam Burslu) TM , ,1 İşletme (İng.) (%50 Burslu) TM , ,3 İşletme (İng.) (%25 Burslu) TM-1 20 İşletme Lisans Akademik Programı Sekiz dönemlik İşletme lisans programı dönem dönem aşağıda sunulmuştur. 1. DÖNEM T A L Y E AFE 123 Advanced English I BBA 101 Introduction to Business ECON 111 Principles of Microeconomics MAT H 169 Mathematics for Business BBA 181 Business Computer Applications TKL 201 Turkish Language and Literature I HTR 301 History of Turkish Revolution I

14 2. DÖNEM T A L Y E AFE 124 Advanced English II BBA 102 Fundamentals of Management ECON 122 Principles of Macroeconomics HTR 302 History of Turkish Revolution II TKL 202 Turkish Language and Literature II HUM 103 Humanities PSY 241 Social Psychology DÖNEM T A L Y E BBA 201 Organization Theory and Design BBA 203 Multi-Cultural Business Communication BBA 241 Financial Accounting (+Lab) BBA 205 Managerial Thinking BBA 261 Marketing Management LAW 127 Introduction to Law DÖNEM T A L Y E BBA 202 Organizational Behavior BBA 282 Applied Business Statistics BBA 204 Principles of Entrepreneurship BBA 242 Financial Reporting and Analysis BBA 206 Human Resource Management BBA 208 Ethics and Social Responsibility DÖNEM T A L Y E BBA 381 Business Research Methodology BBA 341 Managerial Accounting BBA 383 Management Science BBA 343 Corporate Finance Area Elective (mandatory)* Complementary Elective AILP

15 6. DÖNEM T A L Y E BBA 310 Business Law BBA 382 Production and Operations Management BBA 384 Management Information Systems Area Elective (mandatory)* Area Elective (mandatory)* Free Elective*** DÖNEM T A L Y E BBA 401 International Business Area Elective (mandatory)* Area elective** BBA 481 Project Management BBA 491 Internship N C 7 Free Elective*** DÖNEM T A L Y E BBA 402 Strategic Management Area elective** Area elective** Complementary Elective HPA Complementary Elective TT Program Koşulları Kredi Toplamı 140 ECTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) Kredi Toplamı 240 Toplam Ders Sayısı 49 T: Teori, A: uygulama, L: Laboratuvar, Y: Yeditepe Kredisi, E: ECTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) Kredisi

16 TAMAMLAYICI DİSİPLİNLER ARASI SEÇMELİ DERSLER Tamamlayıcı Seçmeli - AILP T A L Y E FAR 111 History of Art ARTM 342 Turkish Art of the Republican Period ARTM 111 Contemporary Cultural Theory I ARTM 281 History of Turkish Art ANT 243 Body, Dance and Gender ELIT 203 Survey of American Literature I ANT 383 Gender and Culture PSIR 417 Diplomatic Protocol Foreign Language Tamamlayıcı Seçmeli - HPA T A L Y E PHIL 101 Introduction to Philosophy PHIL 130 History of Philosophy I PHIL 112 Logic I ANT 101 Introduction to Cultural Anthropology ANT 373 Turkish Mythology I PSY 101 Introduction to Psychology I PSIR 201 History of Political Thought ECON 102 Economic Sociology Foreign Language Tamamlayıcı Seçmeli - TT T A L Y E SOC 101 Introduction to Sociology PSIR 101 Introduction to Political Science PA 204 Problems of Urbanization and Environment PA 409 International Environmental Policies ANT 156 Social Problems PSY 101 Introduction to Psychology I PSIR 331 International Organizations PSIR 473 International Business and Politics ECON 462 Economics of Energy ECON 364 Health Economics ECON 363 Development Economics ECON 422 Turkish Economy

17 ALT UZMANLIK ALAN DERSLERİ Stratejik Yönetim ve Liderlik Alan Zorunlu Dersler T A L Y BBA 301 Corporate Governance BBA 303 Leadership BBA 302 Change Management BBA 304 Conflict Management and Negotiations E Stratejik Yönetim ve Liderlik Alan Seçmeli Dersler T A L Y BBA 403 Stakeholder Management BBA 404 Diversity in Management BBA 305 Small and Medium Enterprise Management BBA 406 International Trade Management BBA 407 Family Business Management BBA 408 Employee Health and Safety Management BBA 386 Strategic Technology Management BBA 311 Employee and Management Relations BBA 411 Management of Third Sector Organizations BBA 420 Sustainability Management E Pazarlama Alan Zorunlu Dersler T A L Y BBA 361 Corporate Governance BBA 362 Consumer Behavior BBA 363 Brand Management BBA 364 Strategic Marketing E Pazarlama Alan Seçmeli Dersler T A L Y BBA 461 Corporate Governance BBA 462 Sales Management BBA 463 Retail Management BBA 464 Customer Relations Management BBA 465 E- Marketing BBA 467 E-Business BBA 387 Enterprise Resource Planning BBA 466 International Marketing BBA 388 New Product Development E

18 Girişimcilik - Alan Zorunlu Dersler T A L Y E BBA 348 Entrepreneurial Finance BBA 305 Small and Medium Enterprise Management BBA 303 Leadership BBA 302 Change Management Girişimcilik - Alan Seçmeli Dersler T A L Y E BBA 386 Strategic Technology Management BBA 304 Conflict Management and Negotiations BBA 483 Quality Management BBA 462 Sales Management BBA 465 E- Marketing BBA 467 E-Business BBA 406 International Trade Management BBA 346 International Finance BBA 388 New Product Development BBA 387 Enterprise Resource Planning BBA 407 Family Business Management BBA 412 Entrepreneurship BBA 363 Brand Management BBA 486 Innovation Management BBA 306 Tax Law BBA 307 Trade Law Muhasebe ve Denetim Alan Zorunlu Dersler T A L Y BBA 342 Intermediate Accounting BBA 344 Auditing BBA 345 Cost Accounting BBA 347 Financial Markets and Institutions E Muhasebe ve Denetim Alan Seçmeli Dersler T A L Y BBA 387 Enterprise Resource Planning BBA 441 Tax Accounting BBA 442 Internal Auditing BBA 301 Corporate Governance BBA 443 Accounting Information Systems BBA 444 Advanced Accounting BBA 349 Investment Analysis and Portfolio Mang BBA 450 International Accounting BBA 306 Tax Law BBA 307 Trade Law BBA 346 International Finance E

19 Finans - Alan Zorunlu Dersler T A L Y E BBA 347 Financial Markets and Institutions BBA 346 International Finance BBA 342 Intermediate Accounting BBA 349 Investment Analysis and Portfolio Management Finans - Alan Seçmeli Dersler T A L Y E BBA 446 Behavioral Finance BBA 387 Enterprise Resource Planning BBA 348 Entrepreneurial Finance BBA 301 Corporate Governance BBA 344 Auditing BBA 448 Money and Banking BBA 442 Internal Auditing BBA 449 Financial Derivatives and Risk Management BBA 306 Tax Law BBA 307 Trade Law BBA 345 Cost Accounting İnsan Kaynakları Yönetimi Alan Zorunlu Dersler T A L Y BBA 302 Change Management BBA 304 Conflict Management and Negotiations BBA 303 Leadership BBA 311 Employee and Management Relations İnsan Kaynakları Yönetimi Alan Seçmeli Dersler T A L Y BBA 414 Compensation Management BBA 415 International Human Resource Management BBA 416 E- Human Resource Management BBA 417 Training and Development BBA 418 Recruiting and Selection BBA 408 Employee Health and Safety Management BBA 419 Performance Management BBA 308 Labor Law BBA 404 Diversity in Management E E

20 Teknoloji ve Operasyon Yönetimi Alan Zorunlu Dersler T A L Y BBA 385 Supply Chain Management BBA 386 Strategic Technology Management BBA 387 Enterprise Resource Planning BBA 388 New Product Development E Teknoloji ve Operasyon Yönetimi Alan Seçmeli Dersler T A L Y BBA 482 Business Process Reengineering BBA 304 Conflict Management and Negotiations BBA 483 Quality Management BBA 484 Purchasing and Materials Management BBA 485 Research and Development Management BBA 486 Innovation Management E Sonuç Yeditepe İşletme akademik programının ve eğitim modelinin fark yaratan yapısı, güçlü akademik kadrosu ile 1996 yılından beri yetkin mezunlar yetiştirmeye devam etmektedir. Mezunumuzun başarısı akreditasyonumuzdur. Tel: (216) E-posta:

Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI

Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI GEDİZ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YARIYILI: I FIRST SEMESTER ATA 101*** Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

Detaylı

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ 1. YARIYIL

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ 1. YARIYIL 1. YARIYIL BUS 1101 Introduction to Business 3 0 3 4 BUS 1111 Micro Economics 3 0 3 4 BUS 1121 Financial Accounting I 3 0 3 5 BUS 1131 Introduction to Law 3 0 3 4 BUS 1141 Mathematics 3 0 3 4 BUS 1151

Detaylı

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun leri Fundamentals

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207 01.Yarıyıl Dersleri Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS IKT105 İktisada Giriş Introduction to Economics 3 0 3 4 ISL101

Detaylı

2013 MÜFREDATINA GÖRE ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ NÜN İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÇİFT ANADAL -YANDAL MÜFREDATI

2013 MÜFREDATINA GÖRE ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ NÜN İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÇİFT ANADAL -YANDAL MÜFREDATI 1 MÜFREDATINA GÖRE ULULARARAI TİCARET VE FİNANMAN BÖLÜMÜ NÜN İNGİLİCE İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÇİFT ANADAL -YANDAL MÜFREDATI ınıfı :1 Yarıyıl :1 Adı / Teo. Uyg. Introduction to Business Introduction

Detaylı

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME N.Ö. BÖLÜMÜ LĠSANS ÖĞRETĠM PLANI I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI İŞL-101 Z Davranış Bilimleri-I

Detaylı

YBÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Çift Anadal Başvuru ve Kabul Koşulları*

YBÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Çift Anadal Başvuru ve Kabul Koşulları* YBÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Çift Anadal Başvuru ve Kabul Koşulları* Fakültemiz bölümlerinde Çift Anadal Lisans Programlarına Üniversitemizin tüm Fakülte ve bu Fakültelere bağlı tüm Bölümlerdeki öğrencilerden

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI ECTS KREDİSİ İKTİÖ-101 Z Davranış Bilimleri Introduction to Behavioral Sciences 3+0-3 3 İKTİÖ-103 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

EKONOMİ MEZUNLARI NE İŞ YAPAR?

EKONOMİ MEZUNLARI NE İŞ YAPAR? EKONOMİ MEZUNLARI NE İŞ YAPAR? Ekonomi Bölümünden mezun olanların ne iş yaptıkları sorusuna çoğu zaman çok geniş bir yelpazeden söz edilerek cevap verilir. Bu yelpaze: Dünya Bankası, IMF, Uluslararası

Detaylı

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (NORMAL ÖĞRETİM) I. YIL I BF101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BF103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BF105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting I 3+0-3

Detaylı

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (İKİNCİ ÖĞRETİM) I. YIL I BFİÖ101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BFİÖ103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BFİÖ105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ NÜN İKTİSAT ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÇİFT ANADAL-YANDAL MÜFREDATI

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ NÜN İKTİSAT ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÇİFT ANADAL-YANDAL MÜFREDATI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ TOPLANTI SAYISI:22 YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI KARAR TARİHİ:10.08.2012 KARAR: 5- İşletme, Maliye İktisat, Uluslararası Ticaret ve Finansman ve İngilizce İşletme

Detaylı

** İktisat bölümü ikinci öğretim ders kodları İKTİÖ şeklinde başlamaktadır.

** İktisat bölümü ikinci öğretim ders kodları İKTİÖ şeklinde başlamaktadır. I. YIL HAFTALIK DERS (T + U) KREDISI İKT101 Z Davranış Bilimleri Behavioral Sciences 3+0-3 3 İKT103 Z Genel Muhasebe I General Accounting I 3+0-3 5 İKT105 Z Matematik I Mathematics I 3+0-3 3 İKT107 Z Hukuka

Detaylı

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI ECTS KREDİSİ

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI ECTS KREDİSİ I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI ECTS KREDİSİ İKT-101 Z Davranış Bilimleri Introduction to Behavioral Sciences 3+0-3 3 İKT-103 Z Genel Muhasebe I Financial Accounting

Detaylı

Ders Programı Sağlık Yönetimi Bölümü

Ders Programı Sağlık Yönetimi Bölümü Ders Programı Sağlık Yönetimi Bölümü BİRİNCİ YIL 1. Dönem (Güz) 2. Dönem (Bahar) Dersin Adı T U Kredi Dersin Adı T U Kredi Akademik ve Sosyal Oryantasyon 1 0 1 Toplum ve Sağlık 0 Yönetim ve Organizasyon

Detaylı

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5 s Offered in the Undergraduate Program Semester I PUBF 101 PSPA 103 Mathematics for Public Mali Matematik C 3 5 Finance I I Introduction to Social Sosyal Bilimlere Giriş C 3 6 Sciences PSPA 105 Introductionto

Detaylı

Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl. 380000000001101 Hukukun Temelleri Fundamentals of Law 2 0 0 2 2 5 TR

Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl. 380000000001101 Hukukun Temelleri Fundamentals of Law 2 0 0 2 2 5 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun

Detaylı

İKTİSAT LİSANS PROGRAMI BİLGİ PAKETİ

İKTİSAT LİSANS PROGRAMI BİLGİ PAKETİ 1. Program Tanımları İKTİSAT LİSANS PROGRAMI BİLGİ PAKETİ Kuruluş: İktisat Bölümü, Yeditepe Üniversitesinin kuruluş tarihi olan 1996 yılında İ.İ.B.F bünyesinde eğitim vermeye başlamıştır. Amaç: Programın

Detaylı

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI İKT101 İktisada Giriş I 3+0 5 İKT102 İktisada Giriş II 3+0 5 İŞL113 Genel İşletme 4+0 5 İŞL223 İşletme Yönetimi 3+0 5 MAT179 Matematik 3+0

Detaylı

YAZ OKULU TARİHLERİ. Yaz Okulu için yeni ders kayıtları 18-19 Temmuz 2012 tarihlerinde OASIS sistemi üzerinden yapılacaktır.

YAZ OKULU TARİHLERİ. Yaz Okulu için yeni ders kayıtları 18-19 Temmuz 2012 tarihlerinde OASIS sistemi üzerinden yapılacaktır. 27.06.2012 YAZ OKULU TARİHLERİ 2011-2012 öğretim yılı Yaz Okulu dersleri 23 Temmuz - 7 Eylül 2012 tarihleri arasında yapılacak ve 10-15 Eylül 2012 tarihleri arasında da Yaz Okulu sınavları gerçekleştirilecektir.

Detaylı

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U) KREDISI

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U) KREDISI I. YIL HAFTALIK DERS SAATI (T + U) KREDISI İKT0 Z Davranış Bilimleri Introduction to BehavioralSciences 3+0-3 3 İKT03 Z Genel Muhasebe I Financial Accounting I 3+0-3 5 İKT05 Z Matematik I Mathematics I

Detaylı

Tekstil Geliştirme ve Pazarlama Programı, İstanbul Teknik Üniversitesi nin (İTÜ) ve Fashion Institute of Technology (FIT) ile yaptığı anlaşma çerçevesinde gerçekleştirmiş olduğu uluslararası ortak ÇİFT

Detaylı

İdari Ve İktisadi Bilimler Fakültesi Uluslararasi Hareketlilik Giden Öğrenci Kilavuzu Güz 2015 Yeditepe Üniversitesi

İdari Ve İktisadi Bilimler Fakültesi Uluslararasi Hareketlilik Giden Öğrenci Kilavuzu Güz 2015 Yeditepe Üniversitesi İdari Ve İktisadi Bilimler Fakültesi Uluslararasi Hareketlilik Giden Öğrenci Kilavuzu Güz 2015 Yeditepe Üniversitesi Erasmus ve diğer değişim programları, 2. ve 3. yıl öğrencilerinin uluslararası öğrenim

Detaylı

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER ENG 102 Akademik Sunum Becerileri Academic Presentation Skills 2 2 3 6 HVI 101 Sivil Havacılığa Giriş Introduction

Detaylı

DEPARTMENT OF BUSINESS ADMINISTRATIONS FALL SEMESTER WEEKLY COURSE SCHEDULE MONDAY DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ / İşletme Fakültesi

DEPARTMENT OF BUSINESS ADMINISTRATIONS FALL SEMESTER WEEKLY COURSE SCHEDULE MONDAY DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ / İşletme Fakültesi MONDAY FBA1301 Sociology QMT 2001 Science GÜZİN MRK 4233 Digital SUMEYRA DUMAN FIN 4233 Investment Analysis EFE ÇAĞLAR ÇAĞLI MNO 4213 Recruitment Selection and Placement MRK 4233 Digital : SUMEYRA DUMAN

Detaylı

DERS BİLDİRİM FORMU Fakülte/Yüksekokul Bölüm Anabilim Dalı/Program Sınıf Öğretim Dönemi

DERS BİLDİRİM FORMU Fakülte/Yüksekokul Bölüm Anabilim Dalı/Program Sınıf Öğretim Dönemi DERS BİLDİRİM FORMU Fakülte/Yüksekokul Dersin kodu : 1 : Güz Dersin Adı Dersin İngilizce Adı Z/S T U L ATI ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I Principles of Ataturk and History of Revolutions I Z 0 0

Detaylı

DERSLİK KAPASİTE. Öğre nci Sayıs ı. Bölü m Kodu. Grup Adı. Ders Kodu. Sınav Saati. Duru m PROG. Sınav Tarihi. Zorunlu. Ders Adı

DERSLİK KAPASİTE. Öğre nci Sayıs ı. Bölü m Kodu. Grup Adı. Ders Kodu. Sınav Saati. Duru m PROG. Sınav Tarihi. Zorunlu. Ders Adı PROG Bölü m Kodu Ders Kodu Ders Adı Grup Adı Zorunlu Duru m Öğre nci Sayıs ı Sınav Tarihi EKONOMETRİ PR. EAS 102 İktisada Giriş 2 B Zorunlu Aktif 80 11.04.2016 09:00 EKONOMETRİ PR. EC 360 Merkez Bankacılığı

Detaylı

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 1.YARIYIL LERİ KODU ADI ZORUNLU TEORİ Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 IKT101 İktisada Giriş I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT103 İktisatçılar İçin Matematik I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT105

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME İ.Ö

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME İ.Ö NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME İ.Ö. BÖLÜMÜ LİSANS ÖĞRETİM PLANI I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI İŞLİÖ-101 Z Davranış Bilimleri-I

Detaylı

İzmit Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı

İzmit Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı İzmit Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve ergi Uygulamaları Programı Listesi 1. YARIYIL Adı T L U 9905005 AIT105 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu Türkçe 2 0 0 2 2 9903309 YDB103 İngilizce I Zorunlu

Detaylı

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2014-2015 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER Code Dersin Adı (TR) Course Name (ING) ISL 131 Ekonominin Temelleri I Fundamentals of Economics I ISL 171 İşletme

Detaylı

LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI

LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2014-2015 AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI BİRİNCİ YARIYIL Adı (TR) Adı (ING) ISL 131 Ekonominin Temelleri I Fundamentals of Economics I ISL 171 İşletme Yönetiminin

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU EŞDEĞER YAPILACAK DERSLER FAKÜLTE : İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BÖLÜM : İKTİSAT

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU EŞDEĞER YAPILACAK DERSLER FAKÜLTE : İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BÖLÜM : İKTİSAT 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU FAKÜLTE : BÖLÜM : İKTİSAT Dersin Açıldığı Dersin Dersin 1301001322002-1501001152002 COMPUTER COURSE FEN BİYOLOJİ 402001732012 COMPUTER 11320201E11563- GLOBAL MARKETING

Detaylı

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır.

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. HUKUK EKDALI (Aşağıdaki derslerden 4/5 adet) LAW250 Main Concepts of Turkish Law/IR 263 Fundamental

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARASINDA ÇİFT ANADAL ANLAŞMASI

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARASINDA ÇİFT ANADAL ANLAŞMASI ANLAŞMA TARİHİ : YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ & İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARASINDA ÇİFT ANADAL ANLAŞMASI ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEZUNİYET

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU EŞDEĞER YAPILACAK DERSLER FAKÜLTE : İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BÖLÜM : İKTİSAT

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU EŞDEĞER YAPILACAK DERSLER FAKÜLTE : İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BÖLÜM : İKTİSAT 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU EŞDEĞER YAPILACAK DERSLER FAKÜLTE : BÖLÜM : Kodu 1301001352012-1501001352012 1301001292002-1501001192002 11320201E11677-21520201E11393 11320201E11239-1502002292011

Detaylı

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Öğrenci Odaklı Üniversite Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi ve FATÜBAT tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Öğrenci Kongresi ni onurlandırmanızı diler, saygılar sunarım. Prof. Dr. M. Ramazan YİĞİTOĞLU

Detaylı

BİLGİ İşletme 2013-2014

BİLGİ İşletme 2013-2014 BİLGİ İşletme 2013-2014 Sosyal Medya Uzmanı Yeni işletme dünyasından birkaç örnek Etik Ticaret Yöneticisi Yeşil Pazarlama Danışmanı Sürdürülebilir Proje Uzmanı Veri bilimcisi Uluslararası Raporlama Uzmanı

Detaylı

IMPORTANT ANNOUNCEMENT ON 2015 SUMMER SCHOOL

IMPORTANT ANNOUNCEMENT ON 2015 SUMMER SCHOOL FACULTY OF ARTS AND SCIENCES FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES FOREIGN LANGUAGES TURKISH LANGUAGE CHEM 101 FİZ 101 FİZ 102 FİZ 224 HUM 302 İNB 302 KİM 101 MATE 102 MATE 111 MATE 112 MATE

Detaylı

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESI. Ders Verme Hareketliliği Süresi

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESI. Ders Verme Hareketliliği Süresi FEN EDEBİYAT FAKÜLTESI Üniversite Anlaşma Alanı Çankaya Bölüm Denkliği Aarhus Aarhus) Averio Üniveritesi Aveiro) Craiova Craiova) (Mathematics) (Mathematics) ve (Mathematics and Computer Science) Ders

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ YENİ DERS MÜFREDATI (1) FAKÜLTESİ: İŞLETME FAKÜLTESİ / BUSINESS SCHOOL

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ YENİ DERS MÜFREDATI (1) FAKÜLTESİ: İŞLETME FAKÜLTESİ / BUSINESS SCHOOL (3) SINIFI: 1. Yıl Güz Dönemi MIS101 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA 1 COMPUTER PROGRAMMING 1 Z 3-0 4 BUS101 BİLİM VE TEKNOLOJİ TARİHİ HISTORY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Z 3-0 4 BUS103 İŞLETMECİLER İÇİN MATEMATİK

Detaylı

İKTİSAT BÖLÜMÜ (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI

İKTİSAT BÖLÜMÜ (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI İKTİSAT BÖLÜMÜ (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl II. Yarıyıl İKT 101 İktisada Giriş-I 3 0 3 5 İKT 102 İktisada Giriş-II 3 0 3 5 MAT 103 Matematik-I 3 0 3 5 MAT 104 Matematik-II 3 0 3 5 İŞL

Detaylı

İNGİLİZCE İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİCİLER İÇİN İŞLETME YÖNETİMİ 2014-2015 GÜZ YARIYILI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS GÖREVLENDİRMELERİ

İNGİLİZCE İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİCİLER İÇİN İŞLETME YÖNETİMİ 2014-2015 GÜZ YARIYILI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS GÖREVLENDİRMELERİ YÖNETİCİLER İÇİN İŞLETME YÖNETİMİ 2014-2015 GÜZ YARIYILI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Dersin Adı Öğretim Üyesi Gün ve Saat Derslik Kadrosunu Bulunduğu Birim 1.Dönem MBA 7027 Research Methods and Statistics

Detaylı

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Lisans Programı Bilgi Paketi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Lisans Programı Bilgi Paketi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Lisans Programı Bilgi Paketi 1. Program Tanımları Kuruluş: Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İng.) Bölümü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Detaylı

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 441000000001101 Fizik I Physics I

Detaylı

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI I. YIL YBD101 Z Foreign Language-I Foreign Language-I 3+0-3 12 TİO103 Z Turizm Tourism 2+0-2 2 TBHM105 Z Statistics Statistics 2+0-2 3 TBHM107 Z Economics Economics 3+0-3 2 I ENF101 Z Temel Bilgi Teknolojileri

Detaylı

KARAR 3) İşletme Bölüm Başkanlığının belirtilen Erasmus öğrencisi hakkındaki alınan bölüm kurul kararı görüşüldü.

KARAR 3) İşletme Bölüm Başkanlığının belirtilen Erasmus öğrencisi hakkındaki alınan bölüm kurul kararı görüşüldü. 3.05.01 18 KARAR ) İşletme Bölüm Başkanlığının belirtilen Erasmus öğrencisi hakkındaki alınan Erasmus Yüksek Öğretim Değişim Programı çerçevesinde 011-01 Öğretim dönemi Bahar Yarıyılında Almanya nın Ludwigshafen

Detaylı

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Lisans Programı Bilgi Paketi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Lisans Programı Bilgi Paketi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Lisans Programı Bilgi Paketi 1. Program Tanımları Kuruluş: Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İng.) Bölümü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Detaylı

HAVACILIK İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI AVIATION MANAGEMENT COURSE CURRICULUM

HAVACILIK İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI AVIATION MANAGEMENT COURSE CURRICULUM BİRİNCİ YARIYIL / FIRST SEMESTER AVM 103 Havacılık Yönetiminin Temelleri I Fundamentals of Aviation Management I 3 0 3 6 MAN 131 Ekonominin Temelleri I Fundamentals of Economics I 3 0 3 5 MAN 141 Matematik

Detaylı

- Seçmeli Ders - - - - - 8. - Seçmeli Ders - - - - - 8. - Seçmeli Ders - - - - - 8. - Seçmeli Ders - - - - - 8

- Seçmeli Ders - - - - - 8. - Seçmeli Ders - - - - - 8. - Seçmeli Ders - - - - - 8. - Seçmeli Ders - - - - - 8 Öğretim Planı Dönemi I Adı - - - - - - 8 - - - - - - 8 - - - - - - 8 - - - - - - 8 Toplam AKTS 32 Dönemi II Adı BUS797 Master Seminar Zorunlu 0 2 0 0 6 ISL797 Yüksek Lisans Seminer Zorunlu 0 2 0 0 4 ISL740

Detaylı

NEDEN YEDİTEPE İİBF. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

NEDEN YEDİTEPE İİBF. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi NEDEN YEDİTEPE İİBF Öğrencisini; yaratıcı problem çözme, iletişim ve öğrenmeyi öğrenme becerileri ile yetiştiren, etik ve sosyal sorumluluk değerleri kazandırmayı hedefleyen Yeditepe İİBF, güçlü akademik

Detaylı

Ekonomiye Giriş I Economics I

Ekonomiye Giriş I Economics I MÜFREDAT ADI: Siyaset 2010 Bu program 2010-2011 ve 2011-2012 akademik yıllarında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. Siyaset 2012 müfredatı için tıklayınız Siyaset 2015 müfredatı için tıklayınız

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. GAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı

ÖZGEÇMİŞ. GAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Hüda Hüdaverdi 2. Doğum Tarihi: 19 Ağustos 1964 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr., GAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2015-2016 NÖ ve İÖ LİSANS ÖĞRETİM PLANI

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2015-2016 NÖ ve İÖ LİSANS ÖĞRETİM PLANI NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2015-2016 NÖ ve İÖ LİSANS ÖĞRETİM PLANI I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI

Detaylı

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2014-2015 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER Code Dersin Adı (TR) Course Name (ING) MAN 131 Ekonominin Temelleri I Fundamentals of Economics I MAN 171 İşletme

Detaylı

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS KATALOĞU

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS KATALOĞU ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ.Sınıf/.Yarıyıl in ön koşulu var mı? *** in önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi var mı? **** YDİ Temel Yabancı Dil (İngilizce) (Basic Foreign Language (English))

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2015-2016 DERS MÜFREDATI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2015-2016 DERS MÜFREDATI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2015-2016 DERS MÜFREDATI Tablo 1 1. Dönem (Güz) 2. Dönem (Bahar) Hukuka Giriş ve n HKUK 131 Temel Kavramları 4 0 4 4 HKUK 106 Aile 5 0 5 6 Medeni Hukuka Giriş ve Genel

Detaylı

Dersin İngilizce Adı Dersin Türkçe Adı Kurums al Kredi. Akademik İletişim

Dersin İngilizce Adı Dersin Türkçe Adı Kurums al Kredi. Akademik İletişim MÜFREDAT ADI: Siyaset 2012 Bu program 2012-2013, 2013-2014 ve 2014-2015 akademik yıllarında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL Dersin Dersin İngilizce Adı Dersin

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ 2015-2016 AKADEMİK YILI DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ 2015-2016 AKADEMİK YILI DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ 201-2016 AKADEMİK YILI DERS PROGRAMI 1. Dönem 2. Dönem RCTV 10 İletişime Giriş 3-0-3 RCTV 114 Sosyal Bilimlerde Kavramlar 3-0-3

Detaylı

TOPLAM 23+2-25 TOPLAM 23+2-22

TOPLAM 23+2-25 TOPLAM 23+2-22 NEVġEHĠR HACI BEKTAġ VELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ KAMU YÖNETĠMĠ BÖLÜMÜ NÖ VE ĠÖ LĠSANS ÖĞRETĠM PLANI (2015-2016) I. YIL HAFTALIK DERS SAATI (T+U)-KREDISI KMY109 Z Hukukun Temel

Detaylı

SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2015-2016 Akademik Yılında Öğrenci Alacak Bölümlerimiz Felsefe Medya ve İletişim Sosyoloji Tarih Türk Dili ve Edebiyatı Türk- İslam Arkeolojisi Psikoloji Yüksek Lisans

Detaylı

ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ 1. SINIF (Güz Dönemi) 2. SINIF (Güz Dönemi) AKTS Dersin. Kodu

ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ 1. SINIF (Güz Dönemi) 2. SINIF (Güz Dönemi) AKTS Dersin. Kodu ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ Dersin Ders AKTS Dersin İŞL.101 Davranış Bilimleri I İŞL.201 Genel İşletme ĠġL.203 Introduction to Business İŞL.103 Genel Muhasebe I SRV.211 Statistics I İŞL.207

Detaylı

KARAR 5) Maliye Bölüm Başkanlığının Yrd.Doç.Dr.İsmail GÜNEŞ in maddi hata hakkındaki 04.02.2013 tarih ve 12.00/27 sayılı yazısı görüşüldü.

KARAR 5) Maliye Bölüm Başkanlığının Yrd.Doç.Dr.İsmail GÜNEŞ in maddi hata hakkındaki 04.02.2013 tarih ve 12.00/27 sayılı yazısı görüşüldü. 0.02.2013 0 KARAR 5) Maliye Bölüm Başkanlığının Yrd.Doç.Dr.İsmail GÜNEŞ in maddi hata hakkındaki 0.02.2013 tarih ve 12.00/27 sayılı yazısı görüşüldü. 2012-2013 öğretim yılı Güz yarıyılda PF 311 Kamu Bütçesi,

Detaylı

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI - 1. YARIYIL. Academic and Social Orientation. 345000000001101 Genel İşletme General Business 3 0 0 3 3 6 TR

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI - 1. YARIYIL. Academic and Social Orientation. 345000000001101 Genel İşletme General Business 3 0 0 3 3 6 TR GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI - 1. YARIYIL 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 345000000001101 Genel İşletme General Business 3 0 0 3 3 6 TR 811000000001103

Detaylı

DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ BÖLÜMÜ / MARITIME BUSINESS ADMINISTRATION DEPARTMENT DERS PLANI / COURSE SCHEDULE

DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ BÖLÜMÜ / MARITIME BUSINESS ADMINISTRATION DEPARTMENT DERS PLANI / COURSE SCHEDULE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ BÖLÜMÜ / MARITIME BUSINESS ADMINISTRATION DEPARTMENT DERS PLANI / COURSE SCHEDULE I. YARIYIL / SEMESTER AIT1101 DG Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi I Ataturk s Principles

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI MALİYE Tezli Yüksek Lisans Programı Maliye tezli yüksek lisans programının eğitim

Detaylı

İktisat Bölümü Bilgi Paketi. Program Tanımları. Kuruluş:

İktisat Bölümü Bilgi Paketi. Program Tanımları. Kuruluş: İktisat Bölümü Bilgi Paketi Program Tanımları Kuruluş: Amaç: Programın Temel amacı; gerçek hayattaki iktisadi olayları ve sorunları geniş bir perspektif ile değerlendirebilecek ve bu sorunların çözümünde

Detaylı

ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ 1. SINIF (Bahar Dönemi) 2. SINIF (Bahar Dönemi) Kodu

ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ 1. SINIF (Bahar Dönemi) 2. SINIF (Bahar Dönemi) Kodu ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ İŞL.102 Davranış Bilimleri II 3 4 İŞL.202 İşletme Yönetimi İŞL.104 Genel Muhasebe II İŞL.208 Örgütsel Davranış (Öġ: İŞL.102 Davranış Bilimleri II) İŞL.110 Borçlar

Detaylı

DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI Türk Dış Politikası I ULS3 Yrd.Doç.Dr. Volkan Tatar International Trade Law UTF2

DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI Türk Dış Politikası I ULS3 Yrd.Doç.Dr. Volkan Tatar International Trade Law UTF2 13:10-13:55 25.01.2016 PAZARTESİ 14:05-14:50 12:15-13:00 11:20-12:05 9:30-10:15 GÜN SAAT DERSİN ADI BÖLÜM DERSLİK DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI Türk Dış Politikası I Yrd.Doç.Dr. Volkan Tatar International Trade

Detaylı

SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Farklı Bir Fakülteyiz İnsan ve toplumla ilgili 13 bölümü aynı çatı altında buluşturduk Farklı disiplinleri birbirinden ayrı değil, yakın ilişki içinde değerlendirdik

Detaylı

*) Bu dersler Güzel Sanatlar (Müzik, Resim, Görsel Sanatlar vb.) ve Spor ile ilgili olarak açılan seçimlik ders havuzundan seçilecektir.

*) Bu dersler Güzel Sanatlar (Müzik, Resim, Görsel Sanatlar vb.) ve Spor ile ilgili olarak açılan seçimlik ders havuzundan seçilecektir. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK(N.Ö.)LİSANS DERS ÖĞRETİM PLANI I. YIL YBD101 Z Yabancı Dil-I Foreign Language-I 10+0-10 12 T103 Z Turizm Tourism

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI DEĞİŞİKLİKLERİ VE İNTİBAKLAR MEVCUT PROGRAM YENİ PROGRAM 1. Semester

Detaylı

İŞLETME BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI

İŞLETME BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI İŞLETME BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI 1. Yarıyıl (Güz Dönemi) 1004101 1008101 2 2 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 1 Zorunlu 1004102 1008102 2 2 TÜRK DİLİ I 1 Zorunlu 1004103 1008103

Detaylı

Bölüm Profili. Gediz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü nde ;

Bölüm Profili. Gediz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü nde ; Bölüm Profili Gediz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü nde ; Lisans Programlarında hazırlık sınıfı dahil 281 öğrenci, Yüksek lisans programlarında 75 i tezli (69 u Türkçe

Detaylı

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır.

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. HUKUK EKDALI (Aşağıdaki derslerden 4/5 adet) LAW250 Main Concepts of Turkish Law/IR 263 Fundamental

Detaylı

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Lisans Programı Bilgi Paketi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Lisans Programı Bilgi Paketi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Lisans Programı Bilgi Paketi 1. Program Tanımları Kuruluş: Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İng.) Bölümü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Detaylı

Bu program akademik yılı ve sonrasında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır.

Bu program akademik yılı ve sonrasında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. MÜFREDAT ADI: Siyaset 2015 Bu program 2015-2016 akademik yılı ve sonrasında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. Siyaset 2010 müfredatı için tıklayınız Siyaset 2012 müfredatı için tıklayınız

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Lisans Öğretim Planı (Türkçe) - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI I. SEMESTER MAT111 Matematik I Calculus I 4 0 4 5 FİZ101 Fizik I Physics I 3

Detaylı

-AKADEMİK PROGRAMLAR-

-AKADEMİK PROGRAMLAR- VARNA İŞLETME ÜNİVERSİTESİ (VARNA UNIVERSITY OF MANAGEMENT VUM ) Varna İşletme Üniversitesi, Bulgaristan ın Varna, Dobrich ve Sofya şehirlerinde kampüsleri olan bir yüksek öğrenim kurumudur. 1996 yılında

Detaylı

FAKÜLTE VE BÖLÜMLERİMİZ

FAKÜLTE VE BÖLÜMLERİMİZ www.izu.edu.tr 1 2 3 4 FAKÜLTE VE BÖLÜMLERİMİZ Eğitim Fakültesi - İngilizce Öğretmenliği - Okul Öncesi Öğretmenliği - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık - Türkçe Öğretmenliği - Üstün Zekalılar Öğretmenliği

Detaylı

Bölümümüzün Vizyonu: Bölümümüzün Misyonu:

Bölümümüzün Vizyonu: Bölümümüzün Misyonu: Bölümümüzün Vizyonu: Uluslararası düzeyde ilişkiler kuran, üniversitemizin akademik, kültürel, kültürlerarası gelişim ve ilişkilerine katkı sağlayan bir bölüm olmak. Bölümümüzün Misyonu: Ulusal ve uluslararası

Detaylı

2013-2014 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ / 2013-2014 SPRING SEMESTER RETAKE EXAM SCHEDULE Wednesday / Çarşamba 11.06.2014

2013-2014 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ / 2013-2014 SPRING SEMESTER RETAKE EXAM SCHEDULE Wednesday / Çarşamba 11.06.2014 Ders Kodu ve Adı / Course Code and Name ARCH 132:Introduction to Building Materials 2013-2014 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ / 2013-2014 SPRING SEMESTER RETAKE EXAM SCHEDULE Wednesday / Çarşamba

Detaylı

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS I.YIL SOS 101 Z Sosyal Bilgilerin Temelleri Basics of Social Sciences 2-0-2 4 I SOS 103 Z Sosyal Psikoloji Social Psychology 2-0-2 4 SOS 105 Z Arkeoloji Archeology SOS 107 Z Sosyoloji Sociology SOS 109

Detaylı

Prof. Dr. Hasret ÇOMAK. SBKY1 Anayasa Hukuku Öğr. Gör. Emrah DUMAN. Öğr. Gör. Emrah DUMAN. UTF1 Micro Economics Yrd. Doç. Dr.

Prof. Dr. Hasret ÇOMAK. SBKY1 Anayasa Hukuku Öğr. Gör. Emrah DUMAN. Öğr. Gör. Emrah DUMAN. UTF1 Micro Economics Yrd. Doç. Dr. 09:30-10:15 IRL3 Social Responsibility and Community Service A214 Anayasa ve İdare Hukuku Prof. Dr. Hasret ÇOMAK Constitutional and Administrative Law İstatistik-II Doç. Dr. Nurdan ÇOLAKOĞLU Yöneylem Araştırması

Detaylı

KARİYER SENİN, KARAR SENİN

KARİYER SENİN, KARAR SENİN KARİYER SENİN, KARAR SENİN Değerli Gençler, Uludağ Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü sizleri bekliyor; Türkiye nin ihracat ve istihdam açısından önde gelen sektörlerinden

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ I. YARIYIL I. YIL 0 4 0 2 1 0 1 MATEMATİK I Z 4 0 4 5 0 4 0 2 1 0 3 İKTİSADA GİRİŞ I Z 3 0 3 4 0 4 0 2 1 0 5 İŞLETME YÖNETİMİNE GİRİŞ Z 3 0 3 4 0 4 0 2 1 1 3 INTRODUCTION TO BUSINESS (Z) 3 0 3 4 0 4 0

Detaylı

1. YARIYIL / SEMESTER 1

1. YARIYIL / SEMESTER 1 T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ, İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 2017-2018 AKADEMİK YILI ÖĞRETİM PLANI / T.C. NECMETTIN ERBAKAN UNIVERSITY ENGINEERING AND ARCHITECTURE

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ETME BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1.YARIYIL DERS LİSTESİ 101 Genel Muhasebeye Giriş I Zorunlu 3+0 3 4 105 Hukukun Temel Kavramları Zorunlu 3+0 3 4 İKT 101 İktisada

Detaylı

Programın İşleyişi Eğitim dili Türkçedir. Derslere devam zorunluluğu %70 dir. Bilimsel Hazırlık Programındaki dersler kredisiz derslerdir.

Programın İşleyişi Eğitim dili Türkçedir. Derslere devam zorunluluğu %70 dir. Bilimsel Hazırlık Programındaki dersler kredisiz derslerdir. Başvuru Koşulları Tezli Yüksek Lisans programları için, ALES: 55 ve üstü (Puan Türü: Eşit Ağırlıklı) Tezsiz programda ALES koşulu aranmaz. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesinin Tecilli olarak ibraz

Detaylı

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ 1.Sınıf/1.Yarıyıl in ön koşulu var mı? *** in önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi var mı? **** 1 YDİ101 YDF101 YDA101 2 ATA101 Temel Yabancı Dil (İngilizce)

Detaylı

UNITED PARTNERS ACADEMY PROGRAMLARI TANITIMI 2015-2016. www.unitedpartners-tr.com

UNITED PARTNERS ACADEMY PROGRAMLARI TANITIMI 2015-2016. www.unitedpartners-tr.com UNITED PARTNERS ACADEMY PROGRAMLARI TANITIMI 2015-2016 www.unitedpartners-tr.com United Partners Academy Programları Academy programları şirket ve kurumlar ile uzun süreli bir anlaşma ile belirlenen Academy

Detaylı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi. Turizm Fakültesi

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi. Turizm Fakültesi İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Turizm Fakültesi İzmir Temmuz 2014 İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Turizm Fakültesi; 14.07.2010 tarihinde kabul edilen ve 22.07.2010 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan

Detaylı

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2013 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2013 OSYS BASE POINTS

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2013 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2013 OSYS BASE POINTS İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2013 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2013 OSYS BASE POINTS Fen-Edebiyat Fakültesi / Faculty of Arts and Sciences 203510085 Matematik (İngilizce) (Tam Burslu)

Detaylı

İşletme bölümü Yeditepe Üniversitesinin kuruluş tarihi olan 1996 yılında İ.İ.B.F bünyesinde eğitim vermeye başlamıştır.

İşletme bölümü Yeditepe Üniversitesinin kuruluş tarihi olan 1996 yılında İ.İ.B.F bünyesinde eğitim vermeye başlamıştır. TYYÇ - TAY ilişki tablosu için tıklayınız İİBF, İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI Kuruluş İşletme bölümü Yeditepe Üniversitesinin kuruluş tarihi olan 1996 yılında İ.İ.B.F bünyesinde eğitim vermeye başlamıştır.

Detaylı

INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES

INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ/BASKENT UNIVERSITY 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI/2016-2017 ACADEMIC YEAR LİSANSÜSTÜ ve DOKTORA PROGRAMLARI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI INTERNATIONAL STUDENTS QUOTAS FOR GRADUATE PROGRAMMES

Detaylı

İKTİSAT LİSANS PROGRAMI BİLGİ PAKETİ 1. Program Tanımları Kuruluş: İktisat Bölümü, Yeditepe Üniversitesinin kuruluş tarihi olan 1996 yılında İ.İ.B.

İKTİSAT LİSANS PROGRAMI BİLGİ PAKETİ 1. Program Tanımları Kuruluş: İktisat Bölümü, Yeditepe Üniversitesinin kuruluş tarihi olan 1996 yılında İ.İ.B. İKTİSAT LİSANS PROGRAMI BİLGİ PAKETİ 1. Program Tanımları Kuruluş: İktisat Bölümü, Yeditepe Üniversitesinin kuruluş tarihi olan 1996 yılında İ.İ.B.F bünyesinde eğitim vermeye başlamıştır. Amaç: Programın

Detaylı

Basın ve Yayın Bölümü

Basın ve Yayın Bölümü Dünyada, ülkenizde ve yaşadığınız yerde olup bitenlerden haberdar olmak için bastıramadığınız bir merak ve ilginiz varsa, bir de öğrendiklerinizi paylaşmaktan keyif alıyorsanız ve bunu önemli görüyorsanız,

Detaylı

2. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

2. Yarıyıl (Bahar Dönemi) KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI 1. Yarıyıl (Güz Dönemi) 1005101 1011101 3 4 TOPLUM BİLİMİ 1 Zorunlu 1005102 1011102 3 4 HUKUKA GİRİŞ 1 Zorunlu 1005103 1011103 3 4 İKTİSADA

Detaylı

EDCON YURTDISI EGITIM Kanada Sertifika Programları. BÖLGE Program Başlangıç Tarihleri Süre (Ay) İngilizce Şartı

EDCON YURTDISI EGITIM Kanada Sertifika Programları. BÖLGE Program Başlangıç Tarihleri Süre (Ay) İngilizce Şartı ALGONQUIN CENTENNIAL OTTAWA Marketing Research and Business Intelligence, Ocak, Mayıs 42 Hafta 15724 Marketing Management, Ocak, Mayıs 1 yıl IELTS 6.5 (her bantta min 14260 Paralegal 1 yıl 6.0) veya TOEFL

Detaylı

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar Bilimi ve İlişkiler (İng.) Bölümü Bologna Bilgi Paketi Program Tanımları Kuruluş: Bilimi ve İlişkiler (İng.) Bölümü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde 1996 yılında kurulmuştur. Kazanılan Derece:

Detaylı