T.C. YEDİ TEPE Ü Nİ VERSİ TESİ,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. YEDİ TEPE Ü Nİ VERSİ TESİ,"

Transkript

1

2 T.C. YEDİ TEPE Ü Nİ VERSİ TESİ, İ KTİ SADİ VE İ DARİ Bİ Lİ MLER FAKÜ LTESİ, İ ŞLETME BÖ LÜ MÜ (İ NGİ Lİ ZCE) Yeditepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü bünyesinde İşletme Lisans, İşletme Yüksek Lisans (MBA) ve İşletme Doktora Programı olmak üzere üç düzeyde eğitim verilmektedir ve bugüne kadar 1544 lisans ve 3944 lisansüstü mezun verilmiştir. Bu bağlamda; mevcut 23 öğretim üyesi (7 Profesör, 2 Doçent, 12 Yardımcı Doçent ve 2 Öğretim Görevlisi) ile toplamda 1761 öğrenciye eğitim imkânı sunulmaktadır. İşletme Bölümü bünyesinde 658 lisans, 941 yüksek lisans (MBA) ve 162 doktora öğrencisi eğitim görmektedir. Yeni açılan üst düzey yöneticiler için Executive MBA ve onay işlemleri devam eden çift diploma lisans programı ile program çeşitliliği gelişmektedir. Yeditepe İşletme nin sahip olduğu marka değerini daha da geliştirmek ve yarınların iş dünyasına başarılı ve fark yaratan mezunlar yetiştirebilmek en temel hedefimizdir. MEZÜNÜMÜZÜN BAŞARİSİ AKREDİ TASYÖNÜMÜZDÜR.

3 Vizyon Üluslararası ve ulusal ölçekte eğitim kalitesiyle ve mezunuyla rekabet gücü ve marka değeri yüksek bir İşletme Bölümü olmak. Misyon Çok uluslu şirketlerde çalışabilecek veya kendi işini kurabilecek, yönetsel yetkinliklerle donanmış, girişimci mezunlarının kalitesini ve başarısını kendi akreditasyonu kabul ederek, her birini yönetsel düşünme, yaratıcı problem çözme, iletişim ve öğrenmeyi öğrenme becerileri ile yetiştiren, etik ve sosyal sorumluluk değerleri kazandıran bölüm olmak. Hedefler - Öğrencimize kaliteli ve fark yaratan bir eğitim ve öğrenme ortamı sunmak, - Programımızın marka değerini geçmişten gelen tecrübelerimizle geleceğe taşımak, - Mezunlarımızın kariyer gelişimini desteklemek, - Üluslararası çift diploma, değişim ve Erasmus programlarını öğrencilerimize yaygın olarak sunmak, - Akademik araştırmaları ve öğretim üyesi gelişim çalışmalarını teşvik etmek, - Öğrencimizin yaşadığı topluma duyarlı ve sosyal sorumluluk projeleri ile çözüm alternatifleri geliştirebilmesini sağlamak, - Etik değerleri konusunda bilinçlendirmek, - Sektörel işbirliklerini geliştirmek ve iş hayatının dinamiklerini öğrencilerimize aktarmak, - Öğrenci ve mezunlarıyla etkili iletişim içerisinde bulunmak,

4 Yeditepe İşletme Eğitim Modeli İşletme alanındaki değişimler ve mevcut trendler dikkate alındığında Yeditepe İşletme akademik programının, fark yaratan bütünleşik bir yaklaşımla tasarımı hedeflenmiştir. Bu bağlamda altı boyutta birbirini tamamlayan bir Yeditepe İşletme Modeli geliştirilmiştir. İşletme mezununun sahip olması gereken yetkinlikler, sektörden paydaşlar ile birlikte geliştirilmiş ve kendi içinde üç ana kategoriye ayrılmıştır. Temel yetkinlikler yarının işletmelerinde başarı için ortak paydada sahip olunması gerekli olanlar arasından tespit edilmiş ve bu yetkinler için program zorunlu dersler belirlenmiştir. İşletme öğrencisinin tek bir program yerine kendisini farklılaştırabileceği ve odaklaşarak uzmanlaşabileceği yedi alt uzmanlık alanı ve bunlara ilişkin dersler tanımlanmıştır. Öğrencinin entelektüel ve çok kültürlülük alanında yetkinlik gelişimi için disiplinler arası tamamlayıcı seçmeli ders blokları oluşturulmuştur. Bu üç yetkinlik kategorisine cevap veren akademik program, iş dünyası ile paydaş ilişkisi, uluslararasılaşma ve akademik programı destekleyecek etkinlikleri de kapsayan bütünleşik bir yapıya kavuşturulmuştur. İşletme akademik programında düşünmeyi (stratejik, sistem, yaratıcı ve eleştirel) öğrenerek başlayıp, öğrenmeyi öğrenmiş olarak mezun olma felsefesine odaklanılmıştır. Yarının dinamik iş dünyasının koşul ve ortamı bugünkünden çok farklı olacağı gerçeği ile öğrencimizin kendini sürekli olarak geliştirebilmesi ve gerçekleştirebilmesi suretiyle değişimi yönetebilecek olması esas alınmıştır.

5 İşletme akademik programı, YÖK ve uluslararası işletme alanı temel yetkinlikleri esas alınarak belirlenmiştir. Özellikle uluslararası akreditasyon gereksinimleri de bu safhada incelenmiş ve uluslararası akreditasyonu da alabilecek bir Yeditepe İşletme program tasarımı kurgulanmıştır. Öğrencilerimizin ilgi duydukları alanda uzmanlaşmasına imkân sunacak alt uzmanlık alanları uluslararası eşdeğer programlar referans alınarak belirlenmiştir. Rekabetçi bir modelin sadece akademik program tasarımıyla değil aynı zamanda da uygulamasıyla fark yaratacağı görüşüyle, eğitim modeline ilaveler yapılmıştır. Öğrencilerimizin çift diploma ve değişim programlarıyla farklı kültürlerdeki işletme uygulamaları hakkında yerinde bilgi sahibi olmaları teşvik edilmektedir. Yaşayarak öğrenme ortamları yaratılabilmesi için Strateji Simülasyon Laboratuvarı kullanımı hedeflenmiştir. İşletme eğitiminde iş hayatının gerçeklerini öğretebilmek için de sektör temsilcilerinin derslere seminer vererek katılımı ve öğrencilerimizin staj ve saha çalışmaları teşvik edilmektedir. Bu bütünleşik İşletme eğitim modeli ile öğrencilerimizin yetkin ve fark yaratan mezunlar olarak Üniversitemizi başarıyla küresel iş dünyasında temsil etmeleri en temel başarı kriterimizdir. İşletme Lisans Programı İşletme lisans programı kurgusu ihtisaslaşmaya dayalı olarak öğrencilerimizin analitik esaslı karar verme becerilerini ve öğrenmeyi öğrenme yetkinliklerini geliştirilmesi üzerinedir. Zorunlu ve seçmeli ders kombinasyonuyla, öğrencinin işletme temel yetkinlikleri ile kendisinin seçeceği alt uzmanlık alanına yönelik yetkinlikleri kazanmaları temin edilirken, aynı zamanda da alan dışı ders alması temin edilerek entelektüel bakış açılarının geliştirilmesi hedeflenmiştir. İşletme lisans programının yeni tasarımıyla öğrencilerimiz toplamda 49 ders alacaktır ve bu derslerin 7 si Üniversite zorunlu ders, 7 si alt uzmanlık alan dersi, 30 u işletme temel dersleri, 3 ü alan dışı seçmeli ders ve 2 si de serbest seçmeli ders olarak belirlenmiştir. Böylece İşletme öğrencisi Bologna kriterlerine uygun bir şekilde derslerinin %25 ini kendisi belirleyebilme esnekliğine kavuşmuş ve önümüzdeki yıllar içinde alınabilecek uluslararası akreditasyona uygun bir akademik program tasarımı tamamlanmıştır.

6 İşletme Akademik Program Haritası İşletme Alt Uzmanlık Alanları; Dünya da lider konumda olan üniversitelerdeki uygulamalar ile kıyaslanarak ve Türkiye nin iş dünyası gelişim trendleri esas alınarak belirlenmiştir.

7 Bu bağlamda İşletme lisans programında öğrencilerimiz aşağıda sunulan 7 alt uzmanlık alanında ihtisaslaşma imkânına kavuşacaktır. Stratejik Yönetim ve Liderlik Girişimcilik İnsan Kaynakları Yönetimi Muhasebe ve Denetim Finansal Yönetim Pazarlama Yönetimi Teknoloji ve Öperasyon Yönetimi Ayrıca bu alt uzmanlık alanları aynı isimle üniversitemizin tüm lisans öğrencilerine YAP Yan Dal programı olarak sunulacaktır. Böylece Yeditepe Üniversitesi işletme programı dışında eğitim alan lisans öğrencileri de kendi alanlarına uygun 7 alternatif İşletme yandal programından birini seçerek işletme ve yönetim eğitimi alma imkânına kavuşacaklardır. Üluslararasılaşma İşletme eğitiminin önemli bir boyutu da uluslararasılaşmadır. Öğrencilerimizin eğitimleri süresince yabancı öğrencilerle aynı sınıfta olması, Erasmus veya değişim programları ile yurt dışında eğitim alması ve uluslar arası şirketlerde staj yapmasını teşvik etmekteyiz. Erasmus Programı, Avrupa Komisyonu tarafından fonlanan ve hem öğrenci hem de öğretim üyesi değişimini destekleyen bir programdır. İlk hayata geçtiği 1987 den beri 1,5 milyonun üzerinde öğrenci programdan faydalanarak Avrupa nın çeşitli ülkelerinde en az bir dönem kalarak Avrupa da eğitim alma fırsatını hayata geçirebilmiştir. Yıllar içinde daha da güçlenen Erasmus ve öğrenci değişim programları ile öğrencilerimiz, Avrupa ve Amerikan Üniversitelerinde aktif olarak üniversitemizi ve ülkemizi temsil etmektedir. Amerikan Üniversiteleri ve 35 in üzerinde Erasmus anlaşmalı Avrupa Üniversiteleriyle lisanstan Doktora Programı na kadar birçok çift diploma programı anlaşmasına sahip olan bölümümüz, eğitimin kalitesini arttırma ve genel olarak kültürleri anlamayı zenginleştirme üzerinde uluslararası ilişkiler ve öğrenci değişim programlarının önemli rolünü kabul eder. Güçlü anlaşmalarıyla Erasmus programıyla yurtdışında bir dönem geçirmek üzere başvuran öğrencilerimizin büyük bir bölümünü gönderebilen İşletme Bölümü, çağdaş eğitim sisteminde ve mezuniyet sonrası kariyer rekabeti noktasında her Yeditepe işletme öğrencisinin böyle bir deneyime sahip olması gereğine inanmaktadır.

8 # ERASMÜS Anlaşması Yapılmış Üniversite Ülkesi 1 INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT (D ALMANYA DORTMUN04) 2 DUALE HOCHSCHULE BADEN-WÜRTTEMBERG KARLSRÜHE BADEN-WUERTTEMBERG COOPERATIVE STATE UNIVERSITY (D KARLSRU07) 3 FACHHOCHSCHULE MAINZ - UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES (D MAINZ08) 4 ÜNİVERSİTAT ÖSNABRÜCK / ÜNİVERSİTY ÖF ÖSNABRÜCK (D OSNABRU01) 5 HOGESCHOOL UTRECHT / HU UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES UTRECHT (NL UTRECHT24) ALMANYA ALMANYA ALMANYA HOLLANDA 6 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKLODOWSKIEJ (PL LUBLIN01) POLONYA 7 UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA (E BARCELO24) İSPANYA 8 UNIVERSIDADE TECHNICA DE LISBOA ( P LISBOA 04) PORTEKİZ 9 UNIVERSITE DE STRASBOURG (FR STRASBO48) FRANSA 10 UNIVERSITE JEAN MONNET, IUT ROANNE (F ST-ETIE01) FRANSA 11 UNIVERSITY OF PATRAS (PATRA 01) YÜNANİSTAN 13 INTERNATIONAL SCHOOL OF LAW AND BUSINESS (LT VILNIUS 15) LİTVANYA 14 LUDWIGSHAFEN UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES (D LUDWIGH01) ALMANYA 15 LUDWIGSHAFEN UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES ALMANYA (D LUDWIGH01) 16 THE HAGUE UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES (NL S- HOLLANDA GRAVE13) 17 WYZSZA SZKOLA MENEDZERSKA W.WARSZAWIE WARSAW POLONYA MANAGEMENT ACADEMY (PL WARSZAW26) 18 UNIVERSITY OF ANTWERP (B ANTWERP01) BELÇİKA 19 FACHHÖCSCHÜLE KÖLN ( D KÖLN04) ALMANYA 20 UNIVERSITY OF CRAIOVA ( RO CRAIOVA01) ROMANYA 21 INHOLLAND UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES / HOLLANDA HOGESCHOOL INHOLLAND (NL S-GRAVE37) 22 UNIVERSIY OF GRAZ/ AVUSTURYA KARL FRANZENS UNIVERSITAT GRAZ (A GRAZ01) 23 HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN / HANZE UNIVERSITY HOLLANDA GRONINGEN (NL GRONING03) 24 UNIVERSITY COLLEGE GHENT / BELÇİKA HOGESCHOOL GENT ( B GENT25) 25 UNIVERSITE NANCY2 ( F NANCY02) FRANSA 26 ÜNİVERSİTY WÜRZBÜRG / JULIUS-MAXİMİLİANS ÜNİVERSİTAT WÜRZBÜRG ( D WURZBUR01) 27 INSTITUTO POLITECNICO DE SETUBAL ( P SETUBAL01) ALMANYA PÖRTEKİZ

9 28 LAHTI UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES (SF LAHTI11) FİNLANDİYA 29 WINDESHEIM UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES / HOLLANDA CHRISTELIJKE HOGESCHOOL WINDESHEIM / (NL ZWOLLE05) 30 UNIVERSIDAD DE DEUSTO(E BILBAO02) İSPANYA 31 ARTESIS HOGESCHOOL ANTWERPEN ( B ANTWERP 57) BELÇİKA 32 HOCHSCHULE DER MEDIEN /UNIVERSITY OF APPLIED ALMANYA SCIENCES (D STUTTGA06) 33 MÜNSTER ÜNİVERSİTY ÖF APPLİED SCİENCES (D ALMANYA MUNSTER02) 34 UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE (F PARIS 006) FRANSA 35 HAUTE ECOLE DE LA PROVINCE DE LIEGE ( BE LIEGE 38) BELÇİKA 36 ANGLO AMERICKA VYSOKA SKOLA (CZ PRAHA 17) ÇEK CÜMHÜRİYETİ 37 THE COLLEGE OF ACCOUNTING AND FINANCE (LV RIGA43) LATVIA 38 UNIVERSITAT KASSEL (D KASSEL01) ALMANYA 39 UNIVERSITY OF PANNONIA (HU VESZPRE01) MACARİSTAN 40 MCI MANAGEMENT CENTER INNSBRUCK ( A INNSBRU08) AVUSTURYA 41 LEOPOLD FRANZENS UNIVERSITAT INNSBRUCK ( A AVUSTURYA INNSBRU01) 42 SRH HOCHSCHULE BERLIN (D BERLIN21) ALMANYA İşletme Çift Diploma Lisans Programı İşletme çift diploma programı üzerinde çalışılmıştır. Bu bağlamda Üniversity of North Carolina Wilmington (ÜNCW) ile karşılıklı görüşmeler ve planlama çalışmaları tamamlanmıştır. Mevcut durum itibariyle ÜNCW ile bir ön protokol imzalanmış ve program uyum çalışmaları tamamlanarak, uygulama esaslarını belirleyen nihai anlaşma ÜNCW tarafından onaylanmıştır. Programın açılabilmesi için YÖK onayı süreci devam etmektedir. İşletme lisans programındaki tüm öğrencilerimiz arzu etmeleri durumunda University of North Carolina Wilmington dan değişim programından istifade edebilecektir. Akreditasyon Çalışmaları İşletme alanında ulusal akreditasyon sistemlerinin mevcut olmaması itibariyle uluslararası akreditasyon ön plana çıkmaktadır. Üygulanmakta olan işletme programının farklı boyutlarıyla çok kriterli olarak etkinliğini ölçmeyi hedefleyen akreditasyon sistemleri Amerika ve Avrupa tabanlı olmak üzere farklılık göstermektedir.

10 Akreditasyon çalışmaları başlatılmış ve bu amaçla bir akreditasyon komisyonu oluşturulmuştur. İşletme program geliştirme çalışmalarına paralel olarak akreditasyon çalışmaları yürütülerek orta vadede Yeditepe İşletme programlarının akreditasyonu hedeflenmiştir. İşletme Etkinlikleri / Sektör İşbirlikleri İşletme eğitimi formal akademik programı yanı sıra sektör işbirlikleri ile ortak olarak düzenlenecek etkinlikler ile zenginleştirilmediğinde gerçek iş dünyasının dinamiklerinden uzak kalmaktadır. Bu nedenle iş dünyasının başarı hikâyelerini bunları gerçekleştirenlerin ağzından duymaları ve öğrencilerimizin kendi rol modellerini geliştirebilmeleri önem arz etmektedir. Bu bağlamda akademik yılında yapılan bazı etkinliklerimiz aşağıda özetlenmiştir. En büyük organizasyon olarak Fütüristler Derneği ile ortak hayata geçirdiğimiz 1 Mart Gelecek Günü kutlaması olmuştur. Bu etkinlik ile değişim hızı artan dünyada İnsanın Geleceği temalı uluslararası katılımcılar ile düzenlediğimiz etkinliğe üniversite içi ve dışından 1200 kişi katılmış ve medya da önemli yansımaları gerçekleşmiştir Mart ayında aynı etkinliği Gençliğin Geleceği teması ile tekrarlanması hususu değerlendirilmektedir. İİBF Kariyer gününe özel bir önem verilmiş ve öğrencilerimize staj ve iş imkânı alternatifleri oluşturabilmek amacıyla 33 şirket/kurumun katılımı temin edilmiştir. Başarı hikâyelerinin aktarımı amacıyla özel konuşmacılar davet edilmiş ve bu bağlamda İİBF Sektör Danışma Kurulu üyelerinden Kent Holding Yönetim Kurulu

11 Başkanı Ali Erdoğan ile Toyota Genel Müdürü Ali H. Bozkurt birer konferans vermişlerdir. Finansal okuryazarlığın gelişmesi ve bilinçli tüketicilerin oluşmasını hedefleyen seminer ve eğitimler tüm üniversite öğrencilerimize yönelik olarak düzenlenmesi planlanmaktadır. Finansal Ökuryazarlık Derneği (FÖDER) ile Ekim 2014 de ortak geliştirecek seminere sektörden de üst düzey konuşmacılar davet edilecektir. Üluslararası İş ortamını öğrencilerimize tanıtmak ve bu ortamda hareket tarzları konusunda bilgilendirmek amacıyla ayda bir öğleden sonra olacak şekilde 4 aylık bir eğitim programı Üniversite öğrencilerine düzenlenmiş ve eğitim Türkiye Tanıtım ve Yatırım Ajansı Kurucu Müdürü (E) Levent Seçkin tarafından verilmektedir. Geleneksel Denetim Zirvesi 8 Mayıs tarihinde seçkin katılımcı profiliyle düzenlenerek, muhasebe ve denetim alanlarında uzmanlaşmak isteyen öğrencilerimize farklı açılımların kazandırılması hedeflenmektedir. İşletme son sınıf öğrencilerinden başarı durumu iyi olanlar seçilmekte ve bu öğrencilerin her birine sektörden müdür, direktör, genel müdür yardımcısı pozisyonlarında profesyonel ile eşleştirilerek iş koçluğu hizmeti almaları sağlanmaktadır. Perakende dersimiz kapsamında öğrencilerimiz proje hazırlamakta ve bu projeler Youtholding Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve Pazarlama Müdürü tarafından değerlendirilerek en iyi 3 proje sahibine iş teklif edilecektir. Sosyal sorumluluk dersi kapsamında 12 öğrencimiz Zorlu Enerji de yenilenebilir enerji konusunda eğitici eğitimi aldılar ve öğrendiklerini İstek okullarında seminer olarak ilköğretim öğrencilerine aktarmaktadırlar. Pazarlama İletişimi dersi kapsamında öğrencilerimiz Philips ile ortak proje geliştirmiş ve projeleri Philips pazarlama müdürü tarafından değerlendirilerek başarılı öğrencilerimize ödüller verilmiştir. SAP ile anlaşma sağlanarak Üniversitemizin Türkiye de ilk ve tek SAP Öğrenci Akademisi üyesi olması sağlanmıştır. Öğrencilerimiz ciddi indirimler ile Almanya SAP merkezinden uzaktan eğitimlerini alabilmektedirler. Ayrıca ders olarak Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) dersi açılmış ve bu ders SAP uygulamalı olarak iki dönemdir yapılmaktadır.

12 Girişimciliğin ön plana çıktığı günümüzde işletme lisans ve MBA programlarında alt uzmanlık dalı olarak açılmıştır. Bu nedenle girişimcilik alanında KÖSGEB ile işbirliği yapılarak 54 saatlik haftada 4 er saatlik ders açılmış ve bu dersi başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz KÖSGEB Girişimcilik Destek Programı kapsamında Üygulamalı Girişimcilik Eğitim lerini de tamamlamış olacak ve KÖSGEB tarafından verilen Üygulamalı Girişimcilik Eğitim Katılım Belgesini almaya hak kazanacaktır. Eğitim katılım belgesini alan öğrencilerimiz, iş fikirlerinin ticarileşmesi sürecinde KÖSGEB tarafından 30,000TL hibe ve 70,000TL iki yıl ödemesiz ve sıfır faizli kredi alma imkânına sahip olacaktır. Üniversite olarak Türkiye temsilcisi olduğumuz Küresel Girişimcilik organizasyonu (Global Entrepreneurship Monitoring - GEM) ile müştereken Girişimcilik Dünya yı Kurtarabilir mi? temalı bir uluslararası konferans Kasım 2014 de düzenlenecektir. Bu konferansa 27 ülkeden GEM üyeleri katılacağı gibi konferans sonrasında EMEA ülke katılımcıları ile girişimcilik çalıştayı yapılması planlanmaktadır. İşletme Bölümü öğrencimiz Tuğba Biçer Kredi Kayıt Bürosunun düzenlediği ve 350 başvuru alan Üniversiteler Arası Sosyal Sorumluluk Proje Yarışmasında çevre dalında birinci olmuştur. Neden Yeditepe İşletme? Çağdaş akademik program tasarımı Güçlü ve seçkin akademik kadro Eğitim kalitesi Zengin alt uzmanlık alanlarına odaklaşma Girişimcilik kültürü İstanbul iş dünyası aurasında eğitim İngilizce işletme eğitimi İkinci bir yabancı dilde sertifika alabilme Üluslararasılaşma Sektör ve paydaş işbirliği ile eğitimde teori pratik dengesi Zengin yandal ve çift anadal programları Etkinlik, seminer ve sertifika eğitimleri Sosyal sorumluluk bilinci

13 2014 Kontenjanları 2014 Kontenjan ve 2013 ÖSYS Puanları 2013 ÖSYS Program Adı Puan Türü 2014 ÖSYS Kontenjanı 2013 ÖSYS Kontenjanı Alt Puan Düzeyi Puan Başarı Sırası En Yüksek Puanı İşletme (İng.) (Ücretli) TM ,0 İşletme (İng.) (Tam Burslu) TM , ,1 İşletme (İng.) (%50 Burslu) TM , ,3 İşletme (İng.) (%25 Burslu) TM-1 20 İşletme Lisans Akademik Programı Sekiz dönemlik İşletme lisans programı dönem dönem aşağıda sunulmuştur. 1. DÖNEM T A L Y E AFE 123 Advanced English I BBA 101 Introduction to Business ECON 111 Principles of Microeconomics MAT H 169 Mathematics for Business BBA 181 Business Computer Applications TKL 201 Turkish Language and Literature I HTR 301 History of Turkish Revolution I

14 2. DÖNEM T A L Y E AFE 124 Advanced English II BBA 102 Fundamentals of Management ECON 122 Principles of Macroeconomics HTR 302 History of Turkish Revolution II TKL 202 Turkish Language and Literature II HUM 103 Humanities PSY 241 Social Psychology DÖNEM T A L Y E BBA 201 Organization Theory and Design BBA 203 Multi-Cultural Business Communication BBA 241 Financial Accounting (+Lab) BBA 205 Managerial Thinking BBA 261 Marketing Management LAW 127 Introduction to Law DÖNEM T A L Y E BBA 202 Organizational Behavior BBA 282 Applied Business Statistics BBA 204 Principles of Entrepreneurship BBA 242 Financial Reporting and Analysis BBA 206 Human Resource Management BBA 208 Ethics and Social Responsibility DÖNEM T A L Y E BBA 381 Business Research Methodology BBA 341 Managerial Accounting BBA 383 Management Science BBA 343 Corporate Finance Area Elective (mandatory)* Complementary Elective AILP

15 6. DÖNEM T A L Y E BBA 310 Business Law BBA 382 Production and Operations Management BBA 384 Management Information Systems Area Elective (mandatory)* Area Elective (mandatory)* Free Elective*** DÖNEM T A L Y E BBA 401 International Business Area Elective (mandatory)* Area elective** BBA 481 Project Management BBA 491 Internship N C 7 Free Elective*** DÖNEM T A L Y E BBA 402 Strategic Management Area elective** Area elective** Complementary Elective HPA Complementary Elective TT Program Koşulları Kredi Toplamı 140 ECTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) Kredi Toplamı 240 Toplam Ders Sayısı 49 T: Teori, A: uygulama, L: Laboratuvar, Y: Yeditepe Kredisi, E: ECTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) Kredisi

16 TAMAMLAYICI DİSİPLİNLER ARASI SEÇMELİ DERSLER Tamamlayıcı Seçmeli - AILP T A L Y E FAR 111 History of Art ARTM 342 Turkish Art of the Republican Period ARTM 111 Contemporary Cultural Theory I ARTM 281 History of Turkish Art ANT 243 Body, Dance and Gender ELIT 203 Survey of American Literature I ANT 383 Gender and Culture PSIR 417 Diplomatic Protocol Foreign Language Tamamlayıcı Seçmeli - HPA T A L Y E PHIL 101 Introduction to Philosophy PHIL 130 History of Philosophy I PHIL 112 Logic I ANT 101 Introduction to Cultural Anthropology ANT 373 Turkish Mythology I PSY 101 Introduction to Psychology I PSIR 201 History of Political Thought ECON 102 Economic Sociology Foreign Language Tamamlayıcı Seçmeli - TT T A L Y E SOC 101 Introduction to Sociology PSIR 101 Introduction to Political Science PA 204 Problems of Urbanization and Environment PA 409 International Environmental Policies ANT 156 Social Problems PSY 101 Introduction to Psychology I PSIR 331 International Organizations PSIR 473 International Business and Politics ECON 462 Economics of Energy ECON 364 Health Economics ECON 363 Development Economics ECON 422 Turkish Economy

17 ALT UZMANLIK ALAN DERSLERİ Stratejik Yönetim ve Liderlik Alan Zorunlu Dersler T A L Y BBA 301 Corporate Governance BBA 303 Leadership BBA 302 Change Management BBA 304 Conflict Management and Negotiations E Stratejik Yönetim ve Liderlik Alan Seçmeli Dersler T A L Y BBA 403 Stakeholder Management BBA 404 Diversity in Management BBA 305 Small and Medium Enterprise Management BBA 406 International Trade Management BBA 407 Family Business Management BBA 408 Employee Health and Safety Management BBA 386 Strategic Technology Management BBA 311 Employee and Management Relations BBA 411 Management of Third Sector Organizations BBA 420 Sustainability Management E Pazarlama Alan Zorunlu Dersler T A L Y BBA 361 Corporate Governance BBA 362 Consumer Behavior BBA 363 Brand Management BBA 364 Strategic Marketing E Pazarlama Alan Seçmeli Dersler T A L Y BBA 461 Corporate Governance BBA 462 Sales Management BBA 463 Retail Management BBA 464 Customer Relations Management BBA 465 E- Marketing BBA 467 E-Business BBA 387 Enterprise Resource Planning BBA 466 International Marketing BBA 388 New Product Development E

18 Girişimcilik - Alan Zorunlu Dersler T A L Y E BBA 348 Entrepreneurial Finance BBA 305 Small and Medium Enterprise Management BBA 303 Leadership BBA 302 Change Management Girişimcilik - Alan Seçmeli Dersler T A L Y E BBA 386 Strategic Technology Management BBA 304 Conflict Management and Negotiations BBA 483 Quality Management BBA 462 Sales Management BBA 465 E- Marketing BBA 467 E-Business BBA 406 International Trade Management BBA 346 International Finance BBA 388 New Product Development BBA 387 Enterprise Resource Planning BBA 407 Family Business Management BBA 412 Entrepreneurship BBA 363 Brand Management BBA 486 Innovation Management BBA 306 Tax Law BBA 307 Trade Law Muhasebe ve Denetim Alan Zorunlu Dersler T A L Y BBA 342 Intermediate Accounting BBA 344 Auditing BBA 345 Cost Accounting BBA 347 Financial Markets and Institutions E Muhasebe ve Denetim Alan Seçmeli Dersler T A L Y BBA 387 Enterprise Resource Planning BBA 441 Tax Accounting BBA 442 Internal Auditing BBA 301 Corporate Governance BBA 443 Accounting Information Systems BBA 444 Advanced Accounting BBA 349 Investment Analysis and Portfolio Mang BBA 450 International Accounting BBA 306 Tax Law BBA 307 Trade Law BBA 346 International Finance E

19 Finans - Alan Zorunlu Dersler T A L Y E BBA 347 Financial Markets and Institutions BBA 346 International Finance BBA 342 Intermediate Accounting BBA 349 Investment Analysis and Portfolio Management Finans - Alan Seçmeli Dersler T A L Y E BBA 446 Behavioral Finance BBA 387 Enterprise Resource Planning BBA 348 Entrepreneurial Finance BBA 301 Corporate Governance BBA 344 Auditing BBA 448 Money and Banking BBA 442 Internal Auditing BBA 449 Financial Derivatives and Risk Management BBA 306 Tax Law BBA 307 Trade Law BBA 345 Cost Accounting İnsan Kaynakları Yönetimi Alan Zorunlu Dersler T A L Y BBA 302 Change Management BBA 304 Conflict Management and Negotiations BBA 303 Leadership BBA 311 Employee and Management Relations İnsan Kaynakları Yönetimi Alan Seçmeli Dersler T A L Y BBA 414 Compensation Management BBA 415 International Human Resource Management BBA 416 E- Human Resource Management BBA 417 Training and Development BBA 418 Recruiting and Selection BBA 408 Employee Health and Safety Management BBA 419 Performance Management BBA 308 Labor Law BBA 404 Diversity in Management E E

20 Teknoloji ve Operasyon Yönetimi Alan Zorunlu Dersler T A L Y BBA 385 Supply Chain Management BBA 386 Strategic Technology Management BBA 387 Enterprise Resource Planning BBA 388 New Product Development E Teknoloji ve Operasyon Yönetimi Alan Seçmeli Dersler T A L Y BBA 482 Business Process Reengineering BBA 304 Conflict Management and Negotiations BBA 483 Quality Management BBA 484 Purchasing and Materials Management BBA 485 Research and Development Management BBA 486 Innovation Management E Sonuç Yeditepe İşletme akademik programının ve eğitim modelinin fark yaratan yapısı, güçlü akademik kadrosu ile 1996 yılından beri yetkin mezunlar yetiştirmeye devam etmektedir. Mezunumuzun başarısı akreditasyonumuzdur. Tel: (216) E-posta:

İKTİSAT LİSANS PROGRAMI BİLGİ PAKETİ

İKTİSAT LİSANS PROGRAMI BİLGİ PAKETİ 1. Program Tanımları İKTİSAT LİSANS PROGRAMI BİLGİ PAKETİ Kuruluş: İktisat Bölümü, Yeditepe Üniversitesinin kuruluş tarihi olan 1996 yılında İ.İ.B.F bünyesinde eğitim vermeye başlamıştır. Amaç: Programın

Detaylı

İşletme bölümü Yeditepe Üniversitesinin kuruluş tarihi olan 1996 yılında İ.İ.B.F bünyesinde eğitim vermeye başlamıştır.

İşletme bölümü Yeditepe Üniversitesinin kuruluş tarihi olan 1996 yılında İ.İ.B.F bünyesinde eğitim vermeye başlamıştır. TYYÇ - TAY ilişki tablosu için tıklayınız İİBF, İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI Kuruluş İşletme bölümü Yeditepe Üniversitesinin kuruluş tarihi olan 1996 yılında İ.İ.B.F bünyesinde eğitim vermeye başlamıştır.

Detaylı

BİREYSEL KARİYER GELİŞİMİ

BİREYSEL KARİYER GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER GİRİŞ 3 REKTÖR DEN ÖNSÖZ 5 DEKAN DAN ÖNSÖZ 7 İ.İ.B.F. HAKKINDA 9 BİREYSEL KARİYER GELİŞİMİ 11 BİREYSEL KARİYER GELİŞİMİNDE TEMEL BİLGİLER 11 BİREYSEL MOTİVASYON YÖNETİMİ 11 ÖZGEÇMİŞ (CV) HAZIRLAMAYA

Detaylı

Bilim, Birlik, Başarı...

Bilim, Birlik, Başarı... Bilim, Birlik, Başarı... Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2012 FAALİYET RAPORU MART 2013 İçindekiler 1- Rektörün Mesajı... 1 2- Dekanın Önsözü... 2 3- Bölüm Başkanının Önsözü... 3 4- Genel Bilgi ve Bölüm Tarihçesi... 4 5- Vizyon...

Detaylı

7000 m2 lik kapalı alana sahip, 150000 kitap ve 250 akademik süreli yayın aboneliği bulunan rahat çalışma ortamları ile modern bir kütüphane

7000 m2 lik kapalı alana sahip, 150000 kitap ve 250 akademik süreli yayın aboneliği bulunan rahat çalışma ortamları ile modern bir kütüphane 11 Fakülte ve 5 Yüksekokul da 95 programda lisans ve önlisans, 75 programda lisansüstü eğitim veren Doğu Akdeniz Üniversitesi nin; 98 ülkeden öğrenci ve 35 ülkeden öğretim elemanı ile uluslararası ortam

Detaylı

SEVGİLİ ÖĞRENCİLER DEKAN IN MESAJI

SEVGİLİ ÖĞRENCİLER DEKAN IN MESAJI DEKAN IN MESAJI SEVGİLİ ÖĞRENCİLER 100. yılını geride bırakan köklü bir üniversitenin bünyesinde 20 yılı aşkın bir süredir faaliyet gösteren genç ve dinamik bir fakültenin mensubu olmakla gurur duyabilirsiniz.

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk Sizler, yani yeni Türkiye nin genç evlatları! Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz... Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar. Türk Gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize

Detaylı

Puan Türüne Göre Programlar

Puan Türüne Göre Programlar Puan Türüne Göre lar www.emu.edu.tr 1 2015 2 DİL1 Mütercim - Tercümanlık... 1 İngilizce Öğretmenliği... 2 MF1 Matematik ve Bilgisayar Bilimleri İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF3 Moleküler Biyoloji

Detaylı

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ. www.tf.sakarya.edu.tr

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ. www.tf.sakarya.edu.tr TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ www.tf.sakarya.edu.tr Prof. Dr. Mehmet SARIBIYIK Teknoloji Fakültesi Dekanı Günümüzde, ülkeler arasındaki rekabet bilgi düzeyinde sürdürülmekte, toplumların geleceği

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2011 FAALİYET RAPORU

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2011 FAALİYET RAPORU YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2011 FAALİYET RAPORU Mart 2012 1 İçindekiler 1 Rektörün Mesajı... 1 2 Dekanın Önsözü... 2 3 Bölüm Başkanının Önsözü... 3 4 Genel Bilgi ve Bölüm Tarihçesi... 4 5 Vizyon...

Detaylı

www.izu.edu.tr www.izu.tr [1]

www.izu.edu.tr www.izu.tr [1] www.izu.edu.tr www.izu.tr [1] [ 2 ] www.izu.edu.tr Asil Geçmişten Aydınlık Geleceğe İlim ve Zarafet Üssü: İZÜ KAMPÜS 4 Vakıf ve Tarihçe 6 Mütevelli Heyeti Başkanı ndan 8 Rektör den 9 Vizyon-Misyon-Değerler

Detaylı

İTÜ Ailesi ile birlikte, çalışarak ve üreterek...

İTÜ Ailesi ile birlikte, çalışarak ve üreterek... İTÜ Ailesi ile birlikte, çalışarak ve üreterek... Bilim disiplinine bağlı, özgür ve özgün düşünebilen, Eğitimde yeniliğe ve kaliteye önem veren, Uluslararası düzeyde tanınan bir araştırmacı, Öğrenciler

Detaylı

Haliç te Yaşam. 2 www.halic.edu.tr

Haliç te Yaşam. 2 www.halic.edu.tr Halic te Yasam Haliç te Yaşam 2 www.halic.edu.tr Halic sana iyi gelecek Halic te Yasam Haliç te Yaşam İçindekiler Mütevelli Heyeti Başkanı ndan Rektör den Haliç te Yaşam Akademik Birimlerimiz Haliç te

Detaylı

2015/2016 iibf.ksu.edu.tr

2015/2016 iibf.ksu.edu.tr Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi adi ve İdari Bilimler Fakültesi 2015/2016 iibf.ksu.edu.tr Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi adi ve İdari Bilimler Fakültesi 2015/2016 adi ve İdari Bilimler Fakültesi

Detaylı

Hayatınızın Girişimi...3 Neden Özyeğin Üniversitesi...4 Kurucunun Mesajı...10 Rektörün Mesajı...11 Hedefler - Değerler...12 Girişimci Üniversite...

Hayatınızın Girişimi...3 Neden Özyeğin Üniversitesi...4 Kurucunun Mesajı...10 Rektörün Mesajı...11 Hedefler - Değerler...12 Girişimci Üniversite... Hayatınızın Girişimi...3 Neden Özyeğin Üniversitesi...4 Kurucunun Mesajı...10 Rektörün Mesajı...11 Hedefler - Değerler...12 Girişimci Üniversite... 14 eri. ilik. va et. stri liği. ilik stri liği. at. yar

Detaylı

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 24 YILI İDARE FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ŞUBAT 25 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER Sayfa A-Misyon ve Vizyon 4 B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5 C-İdare

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EUA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EUA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU i ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EUA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU İçindekiler... i Ekler Listesi... iv Kısaltmalar Listesi... vi Anadolu Üniversitesi EUA Özdeğerlendirme Ekibi... viii 1. Giriş... 1 2. Ulusal ve Kurumsal

Detaylı

2010-2011 İÇİNDEKİLER

2010-2011 İÇİNDEKİLER 20102011 İÇİNDEKİLER 20102011 I. KOÇ ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA Koç Üniversitesi Tarihçesi Koç Üniversitesi nin Misyonu ve Vizyonu Neden Koç Üniversitesi Araştırma Olanakları 03 04 04 07 ii. İşletme Enstitüsü

Detaylı

www.izu.edu.tr www.izu.tr [1]

www.izu.edu.tr www.izu.tr [1] www.izu.edu.tr www.izu.tr [1] [ 2 ] www.izu.edu.tr Asil Geçmişten Aydınlık Geleceğe İlim ve Zarafet Üssü: İZÜ KAMPÜS 4 Vakıf ve Tarihçe 6 Mütevelli Heyeti Başkanı ndan 8 Rektör den 9 Vizyon-Misyon-Değerler

Detaylı

Insta SİTESİ 2014-2015 ÖZYEĞİN ÜNİVER

Insta SİTESİ 2014-2015 ÖZYEĞİN ÜNİVER Insta Ö Z Y E Ğ İ N Ü N İ V E R S İ T E S İ 2 0 1 4-2 0 1 5 İçindekiler Türkiye nin En Yenilikçi Üniversitesi 2-3 Hüsnü M. Özyeğin, Mütevelli Heyeti Başkanı 4 Prof. Dr. Esra Gençtürk, Rektör 5 Mütevelli

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 İçindekiler 6 Rektörden Mesaj 8 Tarihçe 10 Eğitim Olanakları 12 Uluslararası İşbirliği 14 Burslar ve Başarı Ödülleri 16 Öğrencilere Hizmetler 20 Kampüsler 22 Ayazağa Kampüsü

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2012

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2012 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2012 İÇİNDEKİLER Rapor Hakkında Genel Müdür ün Mesajı Yapı Kredi ve Bankacılık Sektörü Yapı Kredi ve Kurumsal Yönetim Yapı Kredi ve Sürdürülebilirlik Çalışanlarımız Müşterilerimiz

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM POLİTİKALARI VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ NE ETKİLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM POLİTİKALARI VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ NE ETKİLERİ Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi. Aralık 2011, Cilt:VIII, Sayı:I, 87 109 http://efdergi.yyu.edu.tr 87 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM POLİTİKALARI VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ NE ETKİLERİ Prof. Dr. Mustafa

Detaylı

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ P S İ K O L O J İ İki Farklı Dil, İki Farklı Program PSİKOLOJİ PSİKOLOJİ (İNGİLİZCE) PSİKOLOJİ PSİKOLOJİ (İNGİLİZCE) Psikoloji, korku, aşk ve nefret

Detaylı

İçindekiler. İçindekiler

İçindekiler. İçindekiler İçindekiler 4 Rektörden Mesaj 6 Tarihçe 8 İTÜ'lü Olmak 10 Eğitim Olanakları 12 Uluslararası İşbirliği 14 Burslar ve Başarı Ödülleri 16 Öğrencilere Hizmetler 20 Kampüsler 22 Ayazağa Kampüsü 24 Bilgisayar

Detaylı

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2012-2016 STRATEJİK PLANI

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2012-2016 STRATEJİK PLANI T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2012-2016 STRATEJİK PLANI EYLÜL-2012 Bu Stratejik Plan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Senato ve Yönetim Kurulu nun 17-Ekim-2012 Tarihinde Yapılan Ortak

Detaylı

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ. www.selcuk.edu.tr

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ. www.selcuk.edu.tr TANITIM KATALOĞU Ülkemizde işgücü arzı ile talebi arasında ciddi uyumsuzluk mevcuttur. Bunun nedeni olarak mesleki eğitim kurumlarında uygulanan eğitim programları, bu programlarla yetiştirilen teknik

Detaylı

Gelecek kariyerini. Medipol de inşa etmek

Gelecek kariyerini. Medipol de inşa etmek KAZANDIM! KAZANDIM! Medipol Üniversitesi uluslararası birikime sahip, alanlarında uzman, üst düzey akademik kadrosu, güçlü altyapısı ve yüksek teknolojiye sahip donanımlı laboratuvarları ile öğrencisine

Detaylı