GüNDeM SAYI 80 NİSAN 2009 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GüNDeM SAYI 80 NİSAN 2009 ISSN 1304-8155"

Transkript

1 sermaye piyasasında GüNDeM SAYI 80 NİSAN 2009 ISSN Hindistan Sermaye Piyasası (sayfa 7) Yurtdışında Sermaye Piyasası Çalışanlarının Eğitimi (sayfa 24)

2 TSPAKB TSPAKB Adına İmtiyaz Sahibi E. Nevzat Öztangut Başkan Genel Yayın Yönetmeni İlkay Arıkan Genel Sekreter Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Alparslan Budak Genel Sekreter Yardımcısı Editör Ekin Fıkırkoca Müdür Yardımcısı/Araştırma ve İstatistik Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği (TSPAKB), aracı kuruluşların üye olduğu, kamu tüzel kişiliğini haiz özdüzenleyici bir meslek kuruluşudur. Birliğin 104 aracı kurum ve 41 banka olmak üzere toplam 145 üyesi vardır. Tasarım Cennet Türker Uzman/Eğitim ve Tanıtım Efsun Ayça Değertekin Uzman Yardımcısı/Araştırma ve İstatistik Kapak Tasarımı ve Mizanpaj Cennet Türker Uzman/Eğitim ve Tanıtım Yayın Türü: Yaygın, süreli Sermaye piyasasında GüNDeM, TSPAKB nin aylık iletişim organıdır. Para ile satılmaz. TSPAKB Büyükdere Caddesi No: Levent Plaza Kat:4 1. Levent İstanbul Tel: Faks: Basım Graphis Matbaa Bu rapora adresinden ulaşabilirsiniz. Sermaye piyasasında GüNDeM, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği (TSPAKB) tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki değerler, hazırlandığı tarih itibariyle güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir. Bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçla kullanılmasından doğabilecek zararlardan TSPAKB hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Raporda yer alan bilgiler kaynak gösterilmek şartıyla izinsiz yayınlanabilir. TSPAKB

3 Sunuş piyasamızda aracı kuruluşlar, düzenleyici otoriteler ve diğer ilgili kurumlarla sürekli diyalog halinde kalarak, sektör sorunlarının çözülmesi için çalışmalarımızı büyük bir gayretle sürdürüyoruz. Aracı kuruluşlarımızın maliyetlerini düşürmek amacıyla, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasında alım satım işlemleri üzerinden alınan borsa paylarının düşürülmesi yönündeki girişimlerimiz sonuca ulaştı ve yüzbinde 5 olan bu oran yüzbinde 4 e indirildi. Benzer şekilde, İMKB Tahvil ve Bono Piyasasında uygulanmakta olan borsa payı oranı ve tescil ücretlerinin düşürülmesi yönündeki önerilerimizi de İMKB ye ilettik. Değerli GüNDeM okurları, 2008 in son çeyreğinden itibaren küresel mali krizin dünya ekonomileri üzerindeki olumsuz etkileri ve ardı ardına alınan önlemler gündemimizi oluşturmaya devam ediyor. Ülkemizde de gelişmiş ülkelerdekilere benzer şekilde yeni önlem paketleri sunuluyor. Açıklanan teşviklerin reel sektörün yanı sıra finans sektörü için de yapıcı sonuçlar üretmesini umuyoruz. Öte yandan şimdilik rakamlar, krizle birlikte sermaye piyasamızda faaliyetlerin gerilediğini gösteriyor yılında hisse senedi işlem hacimlerinde başlayan daralma 2009 yılının ilk aylarında da sürüyor. Öte yandan, VOB un kuruluş yıllarında gözlenen hızlı artış da yavaşladı. Piyasadaki fiyatların gerilemesiyle halka arz gibi kurumsal finansman faaliyetleri de duraklamış durumda. Aracı kurumların faaliyet alanlarında daralma görülen bu ortamda, şube kapatma, çalışan sayısını azaltma, yetki belgesi iptali gibi tasarruf tedbirlerine rağmen, sektördeki kârların gerilediğini pek çok platformda dile getiriyoruz. Hatırlanacağı üzere, 2008 in ilk dokuz ayında sektörün net dönem kârı 2007 nin aynı dönemine göre yarıya inerek 142 milyon TL ye gerilemişti. Bu ortamda, Aracı Kuruluşlar Birliği olarak, sermaye Ayrıca, Birliğimizin girişimleriyle hisse senedi alım satım kazançlarının vergilendirilmesi konusunda önemli gelişmeler yaşandı. Geçtiğimiz yıl yerli yatırımcıların hisse senedi kazançlarından alınan stopajın %0 a indirilmesinin ardından, VOB da işlem gören hisse senedi kontratlarının da vergisi %0 olarak belirlendi. Diğer taraftan, Yatırımcıları Koruma Fonu (YKF) mevcudunun yatırımcıların korunması için yeterli bulunduğu tespitiyle, izleyen yıllar için aracı kuruluşlardan ödenti alınmaması, 2008 yılı için alınmış olan ödentilerin de kurumlara iade edilmesi için SPK nezdinde girişimde bulunduk. Bunun yanı sıra yetki belgesi harçlarının düşürülmesi için önerilerimizi yeniden Maliye Bakanlığına ilettik. Değerli üyelerimiz, Kısaca özetlemeye çalıştığım üzere Birliğimiz, üyelerimizin kriz ortamında daha da ağırlaşan yüklerini azaltmak için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Bu vesileyle sizlere de, Birliğimizden esirgemediğiniz bilgi ve tecrübe desteği için teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Saygılarımla, E. Nevzat ÖZTANGUT BAŞKAN GüNDeM

4 Haberler İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Borsa Payları ve Tescil Ücretleri İMKB Tahvil ve Bono Piyasası nda uygulanmakta olan borsa payı oranı ve tescil ücretlerinin, sermaye piyasamızda faaliyet gösteren aracı kuruluşlarımızın dünya ölçeğindeki rekabet gücünün korunması ve sermaye piyasamızda etkinliğin arttırılması amacıyla günümüz ekonomik şartlarına göre yeniden değerlendirilmesi yönündeki görüş ve önerilerimiz İMKB ye iletilmiştir. Birliğimiz üyesi banka ve aracı kurumların görüş ve önerileri çerçevesinde yapılan değerlendirmeler sonucunda, İMKB Tahvil ve Bono Piyasası borsa paylarının ve tescil ücretlerinin azaltılmasına ilişkin önerilerimiz aşağıda sunulmaktadır. BORSA PAYI İMKB Repo Ters Repo Pazarı Yürürlükteki Borsa Payı VOB Gelirlerinin Sınıflandırılması Ocak 2009 tarihinden itibaren vadeli işlem ve 1 opsiyon piyasası işlemlerinden elde edilen gelirler için tevkifat uygulanmaya başlanmış ve sözleşme türlerine göre farklı tevkifat oranları belirlenmiştir. Bu çerçevede, tevkifat matrahının tespiti ve zarar mahsubu uygulaması açısından vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin sınıflandırılmasında tereddütler oluştuğu üyelerimizce Birliğimize iletilmiştir. Bu kapsamda, halihazırda Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası nda işlem gören; Hisse senedi endeksine (İMKB-30 ve İMKB-100) dayalı sözleşmelere, Gösterge DİBS e dayalı faiz sözleşmesine, Döviz sözleşmelerine (TL/Dolar ve TL/Euro), Emtia sözleşmelerine (Pamuk, Buğday, Altın), Önerilen Borsa Payı Önerilen İndirim Oranı (%) O/N İşlemler Yüzbinde 0,75 Yüzbinde 0,375 %50 Diğer Vadeler Yüzbinde 3 Yüzbinde 1,5 %50 14:00-17:00 Arası Aynı Gün Valörlü O/N İşlemler Yüzbinde 1,5 Yüzbinde 0,75 %50 14:00-17:00 Arası Aynı Gün Valörlü Diğer Vadeler Yüzbinde 6 Yüzbinde 3 %50 İMKB Kesin Alım Satım Pazarı Alım/Satım Yüzbinde 1,5 Yüzbinde 1 %33,3 14:00-17:00 Arası Aynı Gün Valörlü Yüzbinde 3 Yüzbinde 2 %33,3 Alım/Satım TESCİL ÜCRETLERİ Yürürlükteki Tescil Ücreti Önerilen Tescil Ücreti Önerilen İndirim Oranı (%) Repo Ters Repo İşlemleri O/N İşlemler (M) Yüzbinde 1,5 Yüzbinde 0,375 %75 O/N İşlemler (A) Yüzbinde 2,925 Yüzbinde 0,375 %87 Diğer Vadeler (M) Yüzbinde 6 Yüzbinde 1,5 %75 Diğer Vadeler (A) Yüzbinde 9 Yüzbinde 1,5 %83 Kesin Alım Satım İşlemleri Alım/Satım (M) Yüzbinde 3 Yüzbinde 1 %67 Alım/Satım (A) Yüzbinde 4,5 Yüzbinde 1 %78 (A) Aracı kuruluşlar arasında gerçekleştirilen işlemler (M) Aracı kuruluş-müşteri arasında gerçekleştirilen işlemler ilişkin sınıflandırmanın sözleşmeler bazında açıklanmasının, uygulamada karşılaşılabilecek sorunların, müşteriler ile kurumlar arasındaki ihtilafların önlenebilmesi açısından yararlı olacağı yönündeki görüşlerimiz T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı na iletilmiştir. Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarının BSMV Mükellefiyeti Menkul kıymet yatırım ortaklıklarının, sermaye piyasası faaliyetlerinden kendi lehlerine bir gelir elde etmek amacı gütmedikleri göz önünde bulundurularak, kurumlar vergisi ve gelir vergisi tevkifatında sağlanan teşviklere paralel olarak, BSMV mükellefi olarak değerlendirilmemesi gerektiğine ilişkin görüşlerimiz TSPAKB

5 Haberler Maliye Bakanlığı na iletilmişti. Birliğimizin ve Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği nin girişimleri sonucunda; tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Gider Vergileri Kanununda yapılan değişiklikle menkul kıymet yatırım fonlarının ve menkul kıymet yatırım ortaklıklarının sermaye piyasalarında yaptıkları işlemler dolayısıyla lehe aldıkları paralar, banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna tutulmuştur. Lisanslama Sınavına Hazırlık Eğitimleri Mayıs 2009 tarihlerinde düzenlenecek SPK lisanslama sınavlarına yönelik olarak, Birliğimizce Temel Düzey, İleri Düzey, Türev Araçlar ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı eğitimleri planlanarak üyelerimize duyurulmuştur. Lisanslama sınavlarına hazırlık eğitim tarihleri tabloda yer almaktadır. Eğitimlere başvurular, eğitim tarihinin 3 gün öncesine kadar yapılabilmektedir. Eğitimlerimizle ilgili ayrıntılı bilgiler internet sitemizde Eğitim bölümü altında yer almaktadır. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Eğitimleri 2009 yılı içinde yeni dönemde VOB Üye Temsilcisi ve VOB Uygulama eğitimleri planlanmış ve üyelerimize duyurulmuştur. Eğitim tarihleri tabloda yer almaktadır. Nisan 2009 VOB Eğitim Programı Eğitim Tarihi Eğitim Adı süre 30 Mart - 6 Nisan VOB Üye Temsilcisi 6 gün 7 Nisan VOB Uygulama 1 gün Lisans Yenileme Eğitimleri Ocak 2006 dan bu yana Birliğimiz tarafından düzenlenen lisans yenileme eğitimleri, geçtiğimiz ay itibariyle Ankara ve İzmir illerinde de düzenlenmeye başlamıştır. Mart ayında ayrıca ilk defa Kredi Derecelendirme Uzmanlığı lisans yenileme eğitimi de yapılmıştır. Mart ayında İstanbul, Ankara ve İzmir de düzenlenen Temel Düzey, İleri Düzey, Türev Araçlar, Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı ve Kredi Derecelendirme Uzmanlığı lisans yenileme eğitimlerine toplam 450 kişi katılmıştır. Nisan-Mayıs 2009 Lisanslama Eğitim Programı Eğitim Tarihi Eğitim Adı Lisans Türü Süre Nisan Ulusal ve Uluslararası Piyasalar İleri Düzey 3 gün 18 Nisan Tahvil ve Bono Piyasaları Temel Düzey 1 gün 19 Nisan Diğer Teşkilatlanmış Piyasa ve Borsalar Temel Düzey 1 gün 20 Nisan Muhasebe, Takas ve Operasyon İşlemleri Türev Araçlar 1 gün Nisan Genel Ekonomi ve Mali Sistem İleri Düzey 2 gün Nisan Türev Araçlar, Türev Araçlarla Arbitraj ve Korunma, Türev Araçlar 4 gün Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasalarının İşleyişi 27 Nisan Hisse Senedi Piyasaları Temel Düzey 1 gün Nisan Sermaye Piyasası Mevzuatı ve İlgili Mevzuat Temel /İleri Düzey 2½ gün 2 Mayıs Menkul Kıymetler ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları Temel /İleri Düzey 1 gün 3 Mayıs Takas ve Operasyon İşlemleri Temel Düzey 1 gün 2-4 Mayıs Finansal Yönetim İleri Düzey 3 gün 7 Mayıs İlgili Vergi Mevzuatı Temel Düzey 1 gün 7-8 Mayıs Muhasebe, Denetim ve Etik Kurallar İleri Düzey 2 gün 9-10 Mayıs Genel Ekonomi Temel Düzey 2 gün 9-10 Mayıs Ticaret Hukuku ve Borçlar Hukuku İleri Düzey 1½ gün 12 Mayıs İlgili Vergi Mevzuatı İleri Düzey 1 gün Mayıs Kurumsal Yönetim Kurumsal Yön. Dercelendirme 2 gün Mayıs Analiz Yöntemleri İleri Düzey 2 gün GüNDeM

6 Haberler Önümüzdeki dönemde de, üyelerimizden gelecek talepler doğrultusunda, istenilen ilde, 30 kişi ve üzerindeki gruplara, kuruma özel lisans yenileme eğitimleri düzenlenebilecektir. Konuya ilişkin bilgiler, 18 Mart 2009 tarihli ve 2009/426 sayılı genel mektup ile üyelerimize duyurulmuştur. Lisans Başvurularında Son Durum Birliğimizin Lisanslama ve Sicil Tutma Sisteminde kayıtlı kişi sayısı 27 Mart 2009 tarihi itibariyle e ulaşmıştır kişi, herhangi bir sermaye piyasası kurumunda çalışmamakta olup bu kişilere ait toplam adet lisans bulunmaktadır. Lisanslama sınavları sonucunda başarılı olan adaylardan unun lisans başvurusu Birliğimize ulaşmış olup başvuruların adedi sonuçlandırılmıştır. Marmara Üniversitesinde Tanıtım Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Finans Kulübünün daveti üzerine, 26 Mart 2009 tarihinde Birliğimiz Lisanslama ve Sicil Tutma Müdürü Dr. Gökhan Büyükşengür Türkiye Sermaye Piyasası ve Lisanslama Sınavları konulu bir konuşma yapmıştır. Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulunun Bankacılık, Sermaye Piyasası, Sigortacılık ve Aktüearya Bölümü 2. ve 3. sınıf öğrencilerinin ilgi gösterdiği etkinlikte, Türkiye sermaye piyasası, lisanslama sınavlarına giriş koşulları, lisanslama sınavlarında başarılı olanların çalışabilecekleri sermaye piyasası kurumları ve alternatif iş alanları konularında bilgi verilmiştir. Lisans Başvuruları Başvurulan Onaylanan Sonuçlanan Lisans Türü Lisans Lisans Başvuru % Temel Düzey 9,111 8, İleri Düzey 3,858 3, Türev Araçlar 1,197 1, Gayrimenkul 1,120 1, Değerleme Uzmanlığı Takas ve Operasyon Kredi Derecelendirme Kurumsal Yönetim Derecelendirme Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Konut Değerleme Toplam 16,619 16, Rakamlarla Borsa Dışı İşlemler 26 Şubat Mart 2009 tarihleri arasında borsa dışında işlem gören özel sektör tahvilleri içerisinde Creditwest Faktoring Hizmetleri A.Ş. tahvilinde, 171 adet sözleşme ile toplam TL işlem hacmi gerçekleşmiştir. TSPAKB

7 Gökben Altaş Hindistan Sermaye Piyasası Bu çalışmamızda, gelişmekte olan ülkeler arasında yer alan ve son yıllarda istikrarlı büyümesi ile dikkatleri çeken Hindistan ın sermaye piyasasını incelemekteyiz. Çalışmada, Hindistan hakkında genel bir bilgi verildikten sonra ülkenin sermaye piyasası yapısı ve kurumlarına yer verilecektir. Ülkenin faaliyette olan 19 menkul kıymet borsası arasında, işlemlerin hemen hemen hepsinin gerçekleştiği iki borsasının, Hindistan Ulusal Menkul Kıymet Borsası ile Bombay Menkul Kıymet Borsasının yapısı ve işleyişi daha ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. I. GENEL BİLGİ Hindistan, 1947 yılında Mahatma Gandhi nin önderliğinde İngiliz sömürgesinden kurtularak bağımsızlığını ilan etmiştir. Hindistan Birliği olan ülkenin ismi, 1950 de Hindistan Cumhuriyeti olarak değiştirilmiştir. Yönetim şekli federal cumhuriyet olan ülke, 28 eyalete ayrılmıştır. 3,2 milyon km² yüzölçümü ile dünyanın en geniş alanlı 7. ülkesi olan Hindistan ın başkenti Yeni Delhi dir. Bağımsızlığın ardından Hindistan ekonomisinde korumacılık esas alınmış, pek çok sektörde kamu kurumları önemli paya sahip olmuştur li yılların ortasında başlayan ve 1990 lı yıllarda devam eden ekonomik reformlarla liberal ekonomiye geçiş yaşanmıştır. IMF ile yapılan programın çerçevesinde özelleştirmeler artırılmış, ithalat önündeki engeller düşürülmüş, hem özel hem de yabancı yatırımların üzerindeki kısıtlamalar azaltılmıştır. Ayrıca; dolaysız vergiler düşürülmüş, kamu harcamaları kısıtlanmıştır. Hindistan ekonomisiyle ilgili veriler incelenirken, ülkenin mali yılının Nisan ayında başladığı göz önüne alınmalıdır. Son yıllarda fark edilir bir ekonomik performans sergileyen Hindistan da, geçen 3 mali yılda ortalama %9 luk reel büyüme gerçekleşmiştir. Bu oranla Çin den sonra en hızlı büyüyen ülke olmuş, 2008 Mart ayı itibariyle gayri safi yurtiçi hasılası ilk defa 1 trilyon $ ı geçmiştir. Geniş bir yüzölçümüne sahip Hindistan ın milli gelirinin %18 ini tarım, %19 unu sanayi, %63 ünü ise hizmet sektörü üretmiştir. 1 milyarın üstünde nüfusla dünyanın en kalabalık 2. ülkesi olan Hindistan ın, işsizlik oranında kademeli olarak bir düşüş yaşanmış, bu oran 2008 Mart itibariyle %7 civarında kalmıştır yılında %4 seviyesinde olan enflasyon, ekonomik büyüme ve global alandaki gelişmelerin etkisiyle 2008 Mart itibariyle %6 olmuştur. Dış ticaret dengesi 2003 mali yılında fazla verirken daha sonraki dönemlerde açığa dönüşmüştür yılında gümrük vergisi oranlarının düşürülmesi ithalat artışında etkili olmuştur Mart itibariyle ülkenin dış ticaret açığı 16 milyar $ civarındadır lı GüNDeM

8 Hindistan-Genel Ekonomik Büyüklükler* GSYİH (Milyar $) ,089.0 GSYİH Değişimi (Reel %) Kişi Başı GSYİH ($) Nüfus (Milyon Kişi) 1, , , , ,138.5 İşsizlik Oranı (%) Kamu Açığı/GSYH (%) Cari Denge (Milyar $) Dış Ticaret Dengesi (Milyar $) Doğrudan Yabancı Yatırım (Milyar $) Dış Borç (Milyar $) Enflasyon (TÜFE) Kaynak: Hindistan Merkez Bankası, Hindistan Maliye Bakanlığı *Nisan da başlayan mali yıl takvimine göre yılların başında 200 milyon $ seviyesinde olan doğrudan yabancı yatırımlar ise 2007 mali yılında 25 milyar $ a ulaşmıştır. Diğer taraftan, kamu açığının milli gelire oranı 2003 te %10 iken, 2007 de %6 ya gerilemiştir. II. SERMAYE PİYASASI YAPISI Hindistan da sermaye piyasasının oluşumu 20. yüzyılın başına dayanmaktadır. Bu yıllarda ülkenin çeşitli eyaletlerinde yerel veya ulusal menkul kıymet ve emtia borsaları kurulmuştur. A. Düzenleme Hindistan ın bağımsızlığını ilan etmesinin ardından, 1949 yılında yapılan düzenlemelerle Hindistan Merkez Bankası kurulmuştur. Merkez Bankası, finans piyasalarının düzenleme ve denetlenmesinden sorumlu kurum olarak belirlenmiştir. Hindistan Sermaye Piyasası Düzenleme Yapısı Kaynak: SEBI -Borsalar -Aracı Kurumlar -Port. Yön. Şti. -Kredi Der. Şti. Menkul Kıymetler ve Borsa Kurulu (SEBI) -Halka Açık Şirketler -Şirket Tahvilleri -Yatırım Fonları Diğer taraftan, 1956 yılında yürürlüğe giren Menkul Kıymet Kanunu ile borsalar ve ihraç edilen menkul kıymetler için düzenlemeler getirilmiştir yılında ise yeni bir kanun ile Hindistan Menkul Kıymetler ve Borsa Kurulu (Securities and Exchange Board of India-SEBI) kurulmuştur. SEBI, menkul kıymet ve türev borsaları, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, menkul kıymet ihraç eden şirketler, kredi derecelendirme kuruluşları, takas ve saklama kurumları ile yatırım fonları ve yatırım ortaklıkları gibi kurumlarla ilgili düzenleme ve denetleme yapmaktadır yılında Merkez Bankası bünyesinde Finansal Denetleme Kurulu (Board for Financial Supervision- BFS) oluşturulmuştur. Merkez Bankası ayrıca, kamu borçlanma araçlarının ihraç ve düzenlenmesinden sorumludur. Özel sektör borçlanma araçları ile borsalarda kote olan kamu araçlarının düzenlemesinden ise SEBI sorumludur. B. Birlikler -Kamu Tahvilleri -Döviz Piyasası -Bankalar Bir sonraki bölümde değinilecek olan, ülkenin önemli borsalarından Hindistan Menkul Kıymetler Borsası ve Bombay Menkul Kıymetler Borsasına üye olan kurumların öncülüğünde 1996 yılında Hindistan Ulusal Borsa Üyeleri Birliği (Association of National Exchanges Members of India-ANMI) k u r u l m u ş t u r. Merkez Bankası Birliğin başlıca amacı üyeler arası işbirliği sağlayarak daha sağlıklı bir piyasanın gelişimini sağlamaktır. Birlik, piyasa 8 TSPAKB

9 ile ilgili çeşitli yayınlar hazırlamakta ve düzenlediği konferans, seminer ve eğitim programları ile kamuyu ve üyelerini bilgilendirmeyi amaçlamaktadır sonu itibariyle 900 den fazla aracı kurum ve banka ANMI ye üyedir. Birliğin özdüzenleyici statüsü yoktur yılında Hindistan Yatırım Fonları Birliği (Association of Mutual Funds in India-AMFI) kurulmuştur sonu itibariyle Birliğe Hindistan da faaliyet gösteren yerli ve yabancı 33 portföy yönetim şirketi üyedir. AMFI ye üyelik zorunlu olup, birlik yatırım fonu piyasası için etik kurallar oluşturmuştur. C. Borsalar Hindistan sermaye piyasasında borsaların kurulması, SEBI nin iznine tabidir. Bu borsalar, faaliyetlerine devam edebilmek için yetki belgesi almak zorundadır sonu itibariyle 24 borsadan 5 inin faaliyeti çeşitli nedenlerle durdurulmuş olup, 19 borsa aktiftir yılında çıkarılan kanun ile bütün menkul kıymet işlemi yapan borsaların özel şirket statüsünde olması şartı getirilmiştir. Aynı kanuna göre üye aracı kurumların borsadaki toplam ortaklık payı en fazla %50 olabilmektedir. Bununla beraber, yasa gereği borsalarda yabancı sahipliği toplamda %49 u geçememekte, tek bir yatırımcının payı da (yerli veya yabancı) en fazla %15 olabilmektedir. Ülkedeki işlemlerin neredeyse tamamı Hindistan Menkul Kıymetler Borsası ile Bombay Menkul Kıymetler Borsasında gerçekleşmektedir. Tabloda da görüldüğü üzere, söz konusu iki borsa dışında 2007 Nisan-2008 Mart dönemi arasında sadece 3 borsada işlem gerçekleşirken, kalan borsalarda işlem yapılmamıştır. Bu nedenle raporumuzda bu iki borsaya, Hindistan Ulusal Menkul Kıymetler Borsası ve Bombay Menkul Kıymetler Borsasına yer verilmiştir. III. HİNDİSTAN ULUSAL MENKUL KIYMETLER BORSASI Hindistan Ulusal Menkul Kıymetler Borsası (National Stock Exchange of India-NSE) 1992 yılında aracı kurum ve bankaların önderliğinde, ülkedeki diğer borsaların aksine özel bir şirket statüsünde kurulmuştur yılının Haziran ayında sabit getirili menkul kıymetler, Kasım ayında da hisse senetleri piyasası açılmıştır. Türev işlemleri ise Haziran 2000 de başlamıştır. Borsanın merkezi Mumbai de (Bombay) olup, ülkenin çeşitli yerlerinde 5 şubesi bulunmaktadır. A. NSE Organizasyon ve Ortaklık Yapısı Hindistan Ulusal Menkul Kıymetler Borsasının ortakları, banka ve sigorta şirketleri gibi finans sektörü kurumlarıdır. Daha önce değinildiği üzere, SEBI nin düzenlemesi gereği, borsada işlem yapan üyeler, borsanın en fazla %50 ortağı olabilirken, NSE bu durumu daha da kısıtlayarak, ortakların borsada işlem yapamaması şartı getirmiştir. Diğer bir ifadeyle, işlem yapan üyeler borsaya ortak olamamaktadır yılında New York Borsası ile uluslararası yatırım şirketi Goldman Sachs, ABD kökenli özel sermaye fonu General Atlantic ve diğer bir özel sermaye fonu SOFTBANK Asia Infrastructure Fund, NSE nin %5 er payını satın almışlardır. %20 hisseye karşılık 4 yatırımcının ödediği toplam tutar 460 milyon $ civarındadır. Buradan hareketle, 2007 yılında NSE nin Hindistan Borsalarında İşlemlerin Dağılımı Ulusal (NSE) 53.4% 80.2% 85.7% 89.5% 89.4% 89.3% 90.3% Bombay (BSE) 30.2% 15.9% 12.8% 10.1% 10.5% 10.6% 9.6% Uttar Pradesh 0.7% 1.3% 0.6% 0.2% 0.1% 0.0% 0.0% Calcutta 10.7% 1.4% 0.3% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% Delhi 2.5% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Ahmedabad 1.6% 0.8% 0.6% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% Diğer 18 Borsa 0.7% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Toplam 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Kaynak: Hindistan Ulusal Menkul Kıymetler Borsası *Nisan da Başlayan Mali Yıl Takvimine Göre GüNDeM 9

10 piyasa değerinin yaklaşık 2,3 milyar $ olduğu söylenebilmektedir. Anonim şirket olan NSE nin yönetim kurulu, ortaklarının yanı sıra, hukuk, ekonomi ve vergi gibi alanlarda uzman, bağımsız sektör temsilcilerinden oluşmaktadır. Halihazırda, kurulda 18 kişi bulunmaktadır. SEBI nin atadığı üç kişi de yönetim kurulunda yer almaktadır. Genel müdür kurul üyeleri arasındadır. Yönetim kurulu çeşitli komiteler oluşturmuştur. Yönetim komitesi, borsanın günlük işleyişini devam ettirmektedir. Komite NSE de işlem yapan kurumların (üyelerin) üst yöneticileri ve sektör uzmanlarından oluşmaktadır. NSE, yönetim kurulunda olmayan üyelere, komitelerde yer alma imkanı sağlayarak, yönetimde söz sahibi olma fırsatı vermektedir. Yönetim komitesinin yanı sıra, borsa işlemlerinde ve kotasyon konularında rehberlik edilmesi için danışma komiteleri yer almaktadır. Danışma komitesi, yine borsa üyesi kurum yetkililerinden oluşmaktadır. NSE Grup Ul. Saklama (NSDL) Kaynak: NSE Ul. Takas (NSCCL) NSE Bil. Tek. (NSE.IT) NSE NSETECH NSE, ileride değinilecek olan, menkul kıymet ve türev ürünlerin takasını yapan Ulusal Menkul Kıymetler Takas Şirketi nin (National Securities Clearing Corporation Ltd.-NSCCL) tamamına sahiptir. Aynı şekilde, 1999 yılında kurulan NSE.IT de Borsanın iştirakidir. Şirket, mutabakat-takas, risk yönetimi, varlık yönetimi, internet işlemleri, bankacılık ve sigortacılık gibi konularda sektör katılımcılarına bilgi teknolojileri hizmeti vermektedir. NSE bünyesindeki şirketlerin bilgi teknolojileri ise NSETECH tarafından yürütülmektedir. Ayrıca, veri yayın kuruluşu olan DotEX International Limited, NSE nin %100 iştirakidir yılında kamu kuruluşu olarak kurulan Ulusal Emtia Borsasındaki işlemlerin mutabakat ve takasını Ulusal Emtia Takas Şirketi (National Commodity Clearing Limited-NCCL) üstlenmiştir. Şirketin sahipleri NSE ve Ulusal Emtia Borsasıdır. Diğer taraftan Ulusal Emtia Borsasının kurucuları arasında NSE de yer almaktadır yılında birkaç aracı kurum ve NSE nin önderliğinde Ulusal Saklama Şirketi (National Securities Depository Limited NSDL) kurulmuştur. NSDL ile kıymetlerin elektronik ortamda kaydileştirilmesi sağlanmıştır yılında NSE ve Standard & Poors kuruluşu olan yerel bir derecelendirme kurumunun ortak girişimiyle Hindistan Endeks Hizmetleri ve Ürünleri Şirketi (India Index Services and Products Limited-IISL) kurulmuştur. IISL, halihazırda 100 e yakın endeks hesaplamaktadır. B. Piyasalar Hindistan Ulusal Menkul Kıymetler Borsasında, hisse senedi ve yatırım fonlarının işlem gördüğü Sermaye Piyasası (SP), sabit getirili menkul kıymetlerin işlem gördüğü Toptan Borçlar Piyasası (TBP) ile türev ürünlerin işlem gördüğü Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VOP) bulunmaktadır. Hindistan Ulusal Menkul Kıymetler Borsasında üyelik, işlem yapılan pazarlara göre değişmektedir. 31 Mart 2008 itibariyle, daha sonra ayrıntılı incelenecek Hin. Endeks Ul. Emtia Hiz. ve Ürün Takas Şti. olan üç piyasada işlem yapan (IISL) (NCCL) üye sayılarına %100 tabloda yer verilmiştir. Bu ta- DotEX Int. Ltd. rihte olan Ortak üye sayısı 2008 sonunda 987 ye 10 TSPAKB

11 NSE Üye Sayısı ( ) SP TBP SP, TBP SP, VOP SP, TBP, VOP Toplam Anonim Şirketler Limited Şirketler Şahıslar Toplam ,075 Kaynak: NSE düşmüştür. Aracılık faaliyetlerinde bulunacak kişi veya kurumların öncelikle SEBI den onay alması gerekmektedir. Bu bakımdan NSE ye üye olmak isteyen kurum veya kişilerin SEBI den onay alması yeterlidir. Aracılık hizmetlerini en az iki ortağı olan limited veya anonim şirket şeklinde yapılanmış aracı kurumlar sürdürebilmektedir. Ayrıca, geçmiş yıllarda Türkiye de borsa simsarları olarak adlandırılan bireylerin faaliyetine benzer şekilde, borsaya şahıslar da üye olabilmektedir. Aracılar, Sermaye Piyasasında ve Toptan Borçlar Piyasasına başka bir şart olmadan üye olabilmektedir. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında üye olmak için aynı zamanda Sermaye Piyasasına da üye olunması gerekmektedir. Şahıslar, Toptan Borçlar Pazarına üye olamamaktadır. Üyelik için şahıslarda aranan şartlar, limited ve anonim şirketlerin ortak ve yöneticileri için de geçerlidir. Üye olmak isteyen kişinin/ortağın en az 21 yaşında, Hindistan vatandaşı, üniversite mezunu ve minimum 2 yıl sektör deneyimine sahip olması gerekmektedir. Anonim şirketlerde bu şartlara uyan en az iki yönetici olması zorunludur. Sermaye yeterliliği, üye olunan piyasaya göre farklılık göstermektedir. SP ve VOP NSE Sermaye Piyasası üyeliği için anonim şirketlerin sermaye yeterliliği tabanı 10 milyon Rupi (yaklaşık $), şahıs ve limited şirketlerin ise 7,5 milyon Rupidir ( $). TBP için ise taban, bütün üyeler için 20 milyon Rupidir ( $). Borsa üyesi olmayan ancak, SEBI den acentelik sertifikası alan (sub-broker) kişiler de anlaşmalı olduğu borsa üyeleri aracılığı ile yatırımcı emirlerini alabilmektedir Mart sonu itibariyle NSE de acentelik sertifikası olan toplam kişi sayısı civarındadır. Bununla birlikte, 2000 yılından itibaren internet üzerinden işlemler yapılabilmektedir. İnternet işlemi yapmak isteyen aracıların SEBI den ayrıca onay alması gerekmektedir. 1. Sermaye Piyasası Sermaye piyasasında hisse senetlerinin yanı sıra, hisse senedine çevrilebilir tahviller, varantlar, yatırım ortaklıkları ve borsa yatırım fonları işlem görmektedir yılında 897 şirket NSE de işlem görürken 2008 sonunda borsaya kote şirket sayısı e çıkmıştır. Bununla beraber, şirketlerin piyasa değeri rekor yılı olan 2007 de 1,7 trilyon $ a ulaşırken, global piyasalarda yaşanan dalgalanmayla bu rakam 2008 sonunda 600 milyar $ a inmiştir. En yüksek piyasa değerine sahip 50 şirketin değeri, toplam piyasa değerinin yaklaşık %65 ini oluşturmaktadır yılında NSE deki hisse senedi işlem hacmi 785 milyar $ a ulaşarak Hindistan daki işlem hacminin yaklaşık üçte ikisini oluşturmuştur. Bunun yanı sıra, 2007 mali yılı içerisinde ilk 100 hisse senedinde kay Şirket Sayısı ,036 1,158 1,353 1,428 Piyasa Değeri (Mn. $) 255, , , ,641 1,660, ,282 İşlem Hacmi (Mn. $) 199, , , , , ,207 Yatırım Ortaklığı Sayısı YO İşlem Hacmi (Mn. $) Borsa Yatırım Fonları Sayısı (BYF) BYF İşlem Hacmi (Mn. $) Kaynak: NSE, Dünya Borsalar Federasyonu GüNDeM 11

12 dedilen işlem hacmi, toplam işlem hacminin %77 si kadardır. Bu dönemde işlemlerin yaklaşık beşte bir yabancı kurumsal yatırımcılar tarafında gerçekleştirilmiştir yılında krizin etkisiyle işlemler 660 milyar $ a gerilemiştir. Bu dönemde işlemlerin yaklaşık %15 i internet üzerinden gerçekleşmiştir yılında işlem görmeye başlayan borsa yatırım fonlarının sayısı 2008 sonu itibariyle 14 e yükselmiştir. Bunlardan 3 ü altına dayanmaktadır. İşlem hacimleri ise aynı dönemde 930 milyon $ a ulaşmıştır. İlk defa 2004 yılında işlem görmeye başlayan yatırım ortaklıklarının sayısı 2008 sonunda 11 e ulaşmıştır. Ancak, işlem hacmi 2008 de 70 milyon $ civarında kalmıştır. a. Kotasyon NSE de ilk defa kote olmak isteyen bir şirketin ödenmiş sermayesinin minimum 100 milyon Rupi (yaklaşık 2,5 milyon $), şirketin halka arz edilecek kısmının piyasa değerinin ise 50 milyon Rupi (yaklaşık 1,25 milyon $) olması gerekmektedir. Diğer taraftan, kote olmak isteyen şirketin son üç yıllık bağımsız denetimden geçmiş mali tablolarını NSE ye göndermesi gerekmektedir. Şirketin özsermayesinin negatif olmaması şartı vardır. Kote olmak isteyen S&P CNX Nifty Endeksi şirketin daha önce düzenleyici 8,000 kurumlar, ve eğer işlem görüyorsa ilgili diğer borsalardan 7,000 disiplin cezası almaması gerekmektedir. 6,000 Kotasyon ücreti bütün şirketler için Rupi (yaklaşık 625 $) iken, kotta kalma ücreti şirketlerin ödenmiş sermayesine göre değişmektedir. Ödenmiş sermayesi 200 milyon Rupiden (yaklaşık 5 milyon $) düşük olan şirketlerin yıllık aidatları Rupidir (yaklaşık 700 $). 5,000 4,000 3,000 2,000 1, Kaynak: NSE Ödenmiş sermayesi milyon Rupi (yaklaşık 5-12,5 milyon $) arasında şirketlerin kotta kalma aidatları Rupidir (yaklaşık $). Ödenmiş sermayesi 500 milyon Rupi nin üzerinde olan şirketler ise Rupinin yanı sıra, 500 milyon Rupi nin üzerindeki her 50 milyon Rupi lik tutar için Rupi (yaklaşık 35 $) ilave aidat ödemektedirler. Ülkedeki diğer borsalarda kote olan şirketlerin, NSE ye de kote olması için aynı şartlar aranmaktadır. Ayrıca, şirketin diğer borsada yıl içerisinde, toplam işlem gününün minimum %25 inde işlem görmesi şarttır. Söz konusu şirketin borsaya kote olduğu son üç yıl içerisinde de özsermayesinin 500 milyon Rupinin (yaklaşık 12,5 milyon $) altına inmemesi gerekmektedir. Ayrıca bu şirketler son üç yılın en az ikisinde temettü dağıtmış olmalıdır. b. Hisse Senedi Endeksleri Hindistan Ulusal Menkul Kıymetler Borsasında hisse senedi endeksleri, daha önce değinilen ve borsanın iştiraki olan Hindistan Endeks Hizmetleri ve Ürünleri Şirketi (IISL) tarafından hesaplanmaktadır. Uluslararası bir endeks şirketi olan S&P, IISL ye danışmanlık yapmaktadır. NSE de ilk endeks S&P CNX Nifty adıyla 1996 yılın TSPAKB

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI. 23 Kasım 2011

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI. 23 Kasım 2011 TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI 23 Kasım 2011 Almanya Sermaye Piyasası Kurumları Bankacılık Sermaye Piyasaları Sigortacılık BankacılıkDüzenlemeve Denetleme Kurulu (BDDK) Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Hazine Müsteşarlığı

Detaylı

1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir.

1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir. 1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir. 2) SPK Temel Düzey Lisansını Alanlar Ne İş Yaparlar.? A- Lise,

Detaylı

Kurumlar Türkiye Sermaye Piyasasını Anlatıyor

Kurumlar Türkiye Sermaye Piyasasını Anlatıyor Kurumlar Türkiye Sermaye Piyasasını Anlatıyor 01 Mart 2011 KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ LOGO KARAMAN Sunum Planı Kısaca Birliğimiz Türkiye Sermaye Piyasasının İnsan Kaynağı Lisanslama Sınavları Birliğimiz

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ***

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ*** Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı

Sermaye Piyasaları, Halka Arz Seferberliği ve İMKB nin Gelecek Vizyonu. İbrahim TURHAN Borsa Başkanı 12 Temmuz 2012

Sermaye Piyasaları, Halka Arz Seferberliği ve İMKB nin Gelecek Vizyonu. İbrahim TURHAN Borsa Başkanı 12 Temmuz 2012 Sermaye Piyasaları, Halka Arz Seferberliği ve İMKB nin Gelecek Vizyonu İbrahim TURHAN Borsa Başkanı 12 Temmuz 2012 Sunum Planı Türk Sermaye Piyasalarının ve İMKB nin Genel Görünümü Halka Arz Seferberliği

Detaylı

2016 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Tam Mükellef. Yatırım Fonu (**)

2016 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Tam Mükellef. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Dar Mükellef (*) 2016 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Dar Mükellef (*) Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Diğer Kurum Dar

Detaylı

ARACI KURUMLARIN 2014/06 DÖNEMI GÖSTERGE / GÜZ 2014

ARACI KURUMLARIN 2014/06 DÖNEMI GÖSTERGE / GÜZ 2014 GÖSTERGE / GÜZ 2014 ARACI KURUMLARIN 2014/06 DÖNEMI FINANSAL VERILERI 30 Haziran 2014 itibariyle aracı kurum sektörünün toplam varlıkları 14 milyar TL ye, özkaynakları da 3,5 milyar TL seviyesine çıkmıştır.

Detaylı

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 1, Konut, Gayrimenkul) 1.1. Sermaye Piyasası Kanunu 1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve

Detaylı

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSLAMA SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSLAMA SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI EĞĠTĠM 2009 TURKKARİYER EĞİTİM PROGRAMLARI SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSLAMA SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI Eğitim programımıza; SPK sınavlarına hazırlananlar; Bankaların Hazine Fon Yönetimi,Risk

Detaylı

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 1, Konut, Gayrimenkul) 1.1. Sermaye Piyasası Kanunu 1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM** (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ**

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM** (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ** HİSSE SENEDİ ALIM SATIM iktisap edilen ) HİSSE SENEDİ ALIM SATIM iktisap edilen) HİSSE SENEDİ TEMETTÜ (KAR PAYI) GELİRLERİ - Tamamı kurum kazancına dahil (% 20) (Şartları sağlıyorsa kurumlar vergisi iştirak

Detaylı

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM. Yatırım Fonu (**)

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Dar Mükellef (*) 2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Dar Mükellef (*) Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Diğer Kurum Dar

Detaylı

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**)

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Tam Mükellef Dar Mükellef (*) 2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Tam Mükellef Dar Mükellef (*) Tam Mükellef Sermaye Şirketi

Detaylı

MENKUL KIYMET YATIRIMLARI

MENKUL KIYMET YATIRIMLARI DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MENKUL KIYMET YATIRIMLARI KISA ÖZET

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla (Bu raporun hazırlanmasında 1 Ocak 2015 tarihinde geçerli olan

Detaylı

2015 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**)

2015 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Tam Mükellef Dar Mükellef (*) 2015 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Tam Mükellef Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Tam Mükellef

Detaylı

2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi 2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse

Detaylı

- Diğer alım satım kazançlarıyla birlikte

- Diğer alım satım kazançlarıyla birlikte Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2015 Yılı I. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık... Sayfa

Detaylı

(Değişik:RG-10/7/2015-29412) Ek-1 Lisans Gerektiren Unvan ve Görevler

(Değişik:RG-10/7/2015-29412) Ek-1 Lisans Gerektiren Unvan ve Görevler (Değişik:RG-10/7/2015-29412) Ek-1 Lisans Gerektiren Unvan ve Görevler Unvan ve Görevler YATIRIM KURULUŞLARI Aracı Kurum (Aksi belirtilmedikçe, faaliyet izinleri çerçevesinde dar, kısmi ve geniş yetkili

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ Ortaklığımızın 4.000.000.000 TL nominal değerli banka bono ve/veya tahvillerinin ihracına ilişkin olarak

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 31 Aralık 2014

Detaylı

Genel Görünüm. Faiz Oranları Gelişmeleri. Fiyat Gelişmeleri HAZİRAN 2010

Genel Görünüm. Faiz Oranları Gelişmeleri. Fiyat Gelişmeleri HAZİRAN 2010 HAZİRAN 2010 Genel Görünüm Faiz Oranları Gelişmeleri Para Politikası Kurulu(PPK) nun 17 Haziran 2010 tarihinde yaptığı toplantıda Bankalararası Para Piyasası ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Repo Ters

Detaylı

Genel Görünüm. Faiz Oranları Gelişmeleri. Fiyat Gelişmeleri TEMMUZ 2010

Genel Görünüm. Faiz Oranları Gelişmeleri. Fiyat Gelişmeleri TEMMUZ 2010 TEMMUZ 2010 Genel Görünüm Faiz Oranları Gelişmeleri Para Politikası Kurulu(PPK) nun 15 Temmuz 2010 tarihinde yaptığı toplantıda Bankalararası Para Piyasası ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Repo Ters

Detaylı

VOB VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON BORSASI

VOB VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON BORSASI VOB VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON BORSASI Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası (VOB) NEDİR? Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası A.Ş. Sermaye Piyasası Kanunu na tabi olarak ve Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuş,

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu Hazine ve Strateji Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı İhraç Miktarı

Detaylı

2013 YILI MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

2013 YILI MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ 2013 YILI MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse

Detaylı

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: (Eski Ünvanı:

Detaylı

Aracı Kuruluşlarda Mesleki Eğitim ve Kariyer İmkanları. 18 Şubat 2012

Aracı Kuruluşlarda Mesleki Eğitim ve Kariyer İmkanları. 18 Şubat 2012 Aracı Kuruluşlarda Mesleki Eğitim ve Kariyer İmkanları 18 Şubat 2012 İlkay ARIKAN Kısaca TSPAKB Nisan 2001 de faaliyete geçmiş, özdüzenleyici bir meslek kuruluşudur. Temel Amaçları Sermaye piyasasının

Detaylı

Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri Raporuna İlişkin Yöntemsel Açıklama

Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri Raporuna İlişkin Yöntemsel Açıklama Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri Raporuna İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I- Tanım... 3 II- Amaç... 4 III- Yöntem... 4 IV-Yayınlama

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu. Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu. Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı İhraç Miktarı Vade İhraç Şekli Bono Bilgileri 500.000.000 TL nominal

Detaylı

TABLO 2. 2011 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI. Tam Mükellef Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**)

TABLO 2. 2011 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI. Tam Mükellef Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) TABLO 2. 2011 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Dar Mükellef (*) KURUM Dar Mükellef (*) Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Kurum Dar

Detaylı

Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam Değeri 877.247,49 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri

Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam Değeri 877.247,49 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri 31.03.2010 tarihi itibariyle Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI YÜKSELEN ÜLKELER ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI YÜKSELEN ÜLKELER ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI YÜKSELEN ÜLKELER ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 30/11/2010 YATIRIM VE YÖNETİME

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur.

Detaylı

Rapor N o : SYMM 116 /1552-117

Rapor N o : SYMM 116 /1552-117 Rapor N o : SYMM 116 /1552-117 BÜYÜME AMAÇLI ULUSLAR ARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN 30.06.2009 TARİHİ İTİBARİYLE BİTEN HESAP DÖNEMİME

Detaylı

Genel Görünüm. ABD, Euro Bölgesi, İngiltere ve Japonya merkez bankaları da kısa dönemde faiz artırımı yapmayacaklarının sinyalini vermişlerdir.

Genel Görünüm. ABD, Euro Bölgesi, İngiltere ve Japonya merkez bankaları da kısa dönemde faiz artırımı yapmayacaklarının sinyalini vermişlerdir. Genel Görünüm 2008 yılı son çeyreğinde tüm dünya ekonomilerini ve finans piyasalarını derinden etkileyen küresel kriz, tüm ülke hükümetlerinin aldıkları mali ve para politikası önlemleri ile 2009 yılı

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisinde Beklentiler: Sermaye Piyasalarının Rolü. İbrahim TURHAN Borsa Başkanı 28 Mart 2012

Dünya ve Türkiye Ekonomisinde Beklentiler: Sermaye Piyasalarının Rolü. İbrahim TURHAN Borsa Başkanı 28 Mart 2012 Dünya ve Türkiye Ekonomisinde Beklentiler: Sermaye Piyasalarının Rolü İbrahim TURHAN Borsa Başkanı 28 Mart 2012 Sunum Planı Dünya Ekonomisi Kriz sonrası gerçekleşmeler ve beklentiler Türkiye Ekonomisi

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Uluslararası Karma Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") finansal tablo

Detaylı

01.01.2012-30.09.2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

01.01.2012-30.09.2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 01.01.2012-30.09.2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU www.vakifyatirim.com.tr Sayfa No: 2 İÇİNDEKİLER SAYFA YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELERİ 3 VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ORGANİZASYON ŞEMASI

Detaylı

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

Türkiye Sermaye Piyasası. Mayıs 2011 Mayıs 2011 Almanya

Türkiye Sermaye Piyasası. Mayıs 2011 Mayıs 2011 Almanya Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği Mayıs 2011 Mayıs 2011 Almanya Sermaye Piyasası Kurumları Sermaye Piyasası Kurulu TSPAKB İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli liişlem l ve Opsiyon

Detaylı

KATILIMCILARA DUYURU

KATILIMCILARA DUYURU KATILIMCILARA DUYURU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU, CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA

Detaylı

NİTELİKLİ YATIRIMCIYA İHRAÇ PAZARI

NİTELİKLİ YATIRIMCIYA İHRAÇ PAZARI NİTELİKLİ YATIRIMCIYA İHRAÇ PAZARI Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı İMKB Tahvil ve Bono Piyasası bünyesinde, 17 Mayıs 2010 tarihinde faaliyete geçen Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı nın açılması ile

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU Euro Kapital Yatırım

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran 2015tarihi itibarıyla

Detaylı

Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri. Fon Toplam Değeri 527, Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri

Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri. Fon Toplam Değeri 527, Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri 31.12.2008 tarihi itibariyle Murat İNCE Vahap Tolga KOTAN Doruk ERGUN Fon Toplam

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 Mart 2009 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

VİRTUS Serbest Yatırım Fonu. Finans Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Multi Strateji Değişken Fon

VİRTUS Serbest Yatırım Fonu. Finans Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Multi Strateji Değişken Fon VİRTUS Serbest Yatırım Fonu Finans Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Multi Strateji Değişken Fon Bosphorus Capital Bosphorus Capital Portföy Yönetimi A.Ş. Türk finans piyasalarında aktif varlık yönetimine

Detaylı

SPK Konferansõ-Abant Aralõk-2003

SPK Konferansõ-Abant Aralõk-2003 SPK Konferansõ-Abant Aralõk-2003 VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI TÜRK FİNANSAL PİYASALARINDA YENİ BİR SIÇRAMA İçindekiler 1) VOB Hakkõnda 2) Dünyada Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarõ 3) Neden Vadeli İşlemler?

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM 1 13 1. EKONOMİK SİSTEM 2 2. FİNANSAL SİSTEM 5 3. FİNANSAL SİSTEMİN UNSURLARI 8 4. FİNANSAL PİYASALARIN YAPISI 9 4.1. Borç ve Öz Sermaye Yapısı 9 4.2.

Detaylı

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) ARACI KURUMLAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve 29554 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI YÜKSELEN ÜLKELER ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI YÜKSELEN ÜLKELER ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI YÜKSELEN ÜLKELER ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 30/11/2010 YATIRIM VE YÖNETİME

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-30.06.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-30.06.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-30.06.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU 1 EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: Euro Trend Yatırım Ortaklığı

Detaylı

VOB ve Emtia Piyasaları

VOB ve Emtia Piyasaları 3 Aralık, 2010 VOB ve Emtia Piyasaları Yaman Başaran Genel Müdür Yardımcısı Fats and Oils Conference, İstanbul Kuruluş Aşamasından Bugüne Üye Sayımız: 98 Rekor İşlem Hacmi: 3 milyar 129 milyon TL CFTC

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş PARA PİYASASI LİKİT-KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AE1)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş PARA PİYASASI LİKİT-KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AE1) AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş PARA PİYASASI LİKİT-KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AE1) Bu rapor AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. Para Piyasası Likit-Kamu Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2011-31.12.2011

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

HİSSE SENETLERİ PİYASASI

HİSSE SENETLERİ PİYASASI HİSSE SENETLERİ PİYASASI Hisse Senetleri Piyasası Şirketler halka açılmak ve İMKB de işlem görmek suretiyle daha uzun vadeli ve daha uygun maliyetli alternatif bir finansman kaynağı sağlamanın yanı sıra

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş PARA PİYASASI LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU(KAMU) YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş PARA PİYASASI LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU(KAMU) YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş PARA PİYASASI LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU(KAMU) YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Para Piyasası Likit Emeklilik Yatırım Fonu(KAMU) Emeklilik Yatırım Fonu nun

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2013-30.06.2013 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2013-30.06.2013 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2013-30.06.2013 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: Euro Kapital Yatırım

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI YÜKSELEN ÜLKELER ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI YÜKSELEN ÜLKELER ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI YÜKSELEN ÜLKELER ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 30/11/2010 YATIRIM VE YÖNETİME

Detaylı

VOB VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON BORSASI

VOB VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON BORSASI VOB VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON BORSASI Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası (VOB) NEDİR? Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası A.Ş. Sermaye Piyasası Kanunu na tabi olarak ve bakanlar kurulu kararı ile kurulmuş,

Detaylı

2017 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

2017 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi HİSSE SENEDİ 1) Borsa İstanbul da (BİST) işlem gören, menkul kıymet yatırım ortaklığı 1) BİST te işlem gören, menkul kıymet yatırım ortaklığı 1) BİST te işlem gören, menkul kıymet yatırım ortaklığı dışındaki

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Değerli Ortaklarımız, Şirketimizin Mart 2010 dönemine ilişkin faaliyetleri aşağıda özetlenmiştir.

Detaylı

Halka Arz Tarihi 07.11.2008 Portföy Yöneticileri

Halka Arz Tarihi 07.11.2008 Portföy Yöneticileri A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07.11.2008 Portföy Yöneticileri 31.12.2008 tarihi itibariyle Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam

Detaylı

Genel Görünüm. Faiz Oranları Gelişmeleri. Fiyat Gelişmeleri KASIM 2010

Genel Görünüm. Faiz Oranları Gelişmeleri. Fiyat Gelişmeleri KASIM 2010 KASIM 2010 Genel Görünüm Faiz Oranları Gelişmeleri Para Politikası Kurulu(PPK) nun 11 Kasım 2010 tarihinde yaptığı toplantıda Bankalararası Para Piyasası ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Repo Ters

Detaylı

Madde 1.1 in birinci paragrafı aģağıdaki Ģekilde güncellenmiģtir.

Madde 1.1 in birinci paragrafı aģağıdaki Ģekilde güncellenmiģtir. TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA ĠLĠġKĠN SERMAYE PĠYASASI KURULU TARAFINDAN 9 NĠSAN 2013 TARĠHĠNDE ONAYLANAN ĠZAHNAMESĠNDE MEYDANA GELEN DEĞĠġĠKLĠKLER

Detaylı

PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİTEN HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİTEN HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri 2 OCAK 2015 (*) tarihi itibariyle Murat İNCE Fon Toplam Değeri 50,888,120.73

Detaylı

PĠYASASI KURULU TARAFINDAN 16.01.2012 TARĠHĠNDE ONAYLANAN 17.01.2012 TARĠHĠNDE TESCĠL ETTĠRĠLEN ĠZAHNAMESĠNDE MEYDANA GELEN

PĠYASASI KURULU TARAFINDAN 16.01.2012 TARĠHĠNDE ONAYLANAN 17.01.2012 TARĠHĠNDE TESCĠL ETTĠRĠLEN ĠZAHNAMESĠNDE MEYDANA GELEN TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA ĠLĠġKĠN SERMAYE PĠYASASI KURULU TARAFINDAN 16.01.2012 TARĠHĠNDE ONAYLANAN 17.01.2012 TARĠHĠNDE TESCĠL

Detaylı

ARACI KURUMLARIN KONSOLİDE MALİ TABLOLARI

ARACI KURUMLARIN KONSOLİDE MALİ TABLOLARI ARACI KURUMLARIN KONSOLİDE MALİ TABLOLARI ARACI KURUMLARIN KONSOLİDE MALİ TABLOLARI Bu bölümün sonunda yer alan sektörün mali tabloları 123 aracı kurumdan alınan veriler konsolide edilerek oluşturulmuştur.

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1. Raporun Dönemi: 01/01/2011-31/12/2011 Şirketin Ünvanı: Osmanlı Menkul Değerler Anonim Şirketi Dönem

Detaylı

Genel Görünüm. Uluslararası piyasalarda 3.çeyrek bilanço rakamlarının açıklanması Ekim ayının hareketli geçmesine sebep olmuştur.

Genel Görünüm. Uluslararası piyasalarda 3.çeyrek bilanço rakamlarının açıklanması Ekim ayının hareketli geçmesine sebep olmuştur. Genel Görünüm Ekim ayında İstanbul da gerçekleştirilen IMF-Dünya Bankası yıllık toplantıları krizden çıkış için merkez bankalarının piyasaya verdikleri likiditeyi çekebilecekleri, bunun ne zaman ve ne

Detaylı

PİYASA HAREKETLERİ PARA PİYASASI ŞUBAT 2011. Faiz Oranı Gelişmeleri. Faiz Oranları(%) 15 Şubat 2011 20 Ocak 2011

PİYASA HAREKETLERİ PARA PİYASASI ŞUBAT 2011. Faiz Oranı Gelişmeleri. Faiz Oranları(%) 15 Şubat 2011 20 Ocak 2011 ŞUBAT 2011 PİYASA HAREKETLERİ PARA PİYASASI Faiz Oranı Gelişmeleri Faiz Oranları(%) 15 Şubat 2011 20 Ocak 2011 Borçlanma 1,50 1,50 Borç verme 9,00 9,00 Politika faizi 6,25 6,25 Fiyat Gelişmeleri Şubat

Detaylı

ING EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

ING EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 27 Ekim 2003 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri 76.353.676

Detaylı

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 1 2 3 SINAVI GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1003 Sermaye Piyasası Araçları 1 25 Bu kitapçıkta yer alan testlerin

Detaylı

KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ

KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ Fonu nun içtüzük, izahname ve tanıtım formunun ilgili bölümlerinde Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2008-31.12.2008 dönemine ilişkin

Detaylı

TSPB Adına İmtiyaz Sahibi İlkay Arıkan. Genel Yayın Yönetmeni İlkay Arıkan. Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Alparslan Budak. Editör Ekin Fıkırkoca Asena

TSPB Adına İmtiyaz Sahibi İlkay Arıkan. Genel Yayın Yönetmeni İlkay Arıkan. Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Alparslan Budak. Editör Ekin Fıkırkoca Asena ARACI KURUMLARIN 2014/09 DÖNEMI FAALIYET VERILERI ARACI KURUMLARIN 2014/09 DÖNEMI FINANSAL VERILERI FINANSAL PIYASALARDA DÜZENLEYICI OTORITELER AVRUPA BIRLIĞI NDE FINANSAL IŞLEM VERGISI AVRUPA BIRLIĞI

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. 7 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu'nun (

Detaylı

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir.

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir. GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (3) (4) DAR MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (Türkiye de işyeri/daimi temsilcisi bulunmayan) Hisse Senedi Alım Satım kazancı İMKB de işlem görmeyen hisse senetlerinin elden çıkarılmasından

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla (Bu raporun hazırlanmasında 1 Ocak

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 MART 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 MART 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2005 31 MART 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Döviz Cinsinden Yatırım Araçları Emeklilik

Detaylı

No: 2011/32 Tarih: 01.07.2011

No: 2011/32 Tarih: 01.07.2011 No: 2011/32 Tarih: 01.07.2011 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur. a) Birim Pay Değeri 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 Net Varlık

Detaylı

İstanbul, 23 Ağustos 2012 2012/994

İstanbul, 23 Ağustos 2012 2012/994 TSPAKB TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ Büyükdere Cad. No: 173 1. Levent Plaza A-Blok Kat: 4 34394 1. Levent - İstanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU Bu rapor Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu

Detaylı

CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş. 30/06/2010 TARİHİNDE SONA EREN 6 AYLIK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş. 30/06/2010 TARİHİNDE SONA EREN 6 AYLIK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 30/06/2010 TARİHİNDE SONA EREN 6 AYLIK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 Raporun Dönemi : 01.01.2010 30.06.2010 Ortaklığın Unvanı : Citi Menkul Değerler A.Ş. Sermayesi : 2.000.000 TL Merkez Dışı Örgütler

Detaylı

: Bu rapor 01 Ocak Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır.

: Bu rapor 01 Ocak Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır. Sayfa No: 1 Raporun Dönemi Ticaret Ünvanı : Bu rapor 01 Ocak 2012 31 Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır. : Prim Menkul Değerler A.Ş. Ticaret Sicil No : 247130 Merkez Adresi : Levent Caddesi No.3

Detaylı

ARACI KURULUŞLARIN FAALİYETLERİ

ARACI KURULUŞLARIN FAALİYETLERİ ARACI KURULUŞLARIN FAALİYETLERİ Aracı Kuruluşların Faaliyetleri Aracı kuruluş terimi, sermaye piyasasında faaliyette bulunmak üzere yetki belgesi almış olan banka, aracı kurum ve vadeli işlemler aracılık

Detaylı

DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. NİSAN-HAZİRAN 2009 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. NİSAN-HAZİRAN 2009 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. NİSAN-HAZİRAN 2009 DÖNEMİ

Detaylı

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI ASHMORE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz

Detaylı

Finans Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen

Finans Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07.11.2008 Portföy Yöneticileri 31.12.2008 tarihi itibariyle Murat İNCE Vahap Tolga KOTAN Doruk ERGUN Fon Toplam

Detaylı

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Yatırım (Sermaye Bütçelemesi) ve Finanslama Kararları Şirket Nedir? Finansal Yönetici Kimdir? Şirketin Amaçları Finansal piyasalar ve kurumların

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 SİRKÜLER İstanbul, 01.09.2016 Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 Konu: 6741 SAYILI TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik A.Ş. Likit Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Giriş Oyak Emeklilik A.Ş. Likit Emeklilik Yatırım Fonu'nun ( Fon ) ekte

Detaylı