Pelin BALKIS Gülfidan BARIŞ 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Pelin BALKIS Gülfidan BARIŞ 1"

Transkript

1 ERKEKLER VE KİŞİSEL BAKIM: TÜRK ERKEKLERİNİN KOZMETİK ÜRÜNLERİ TÜKETME EĞİLİMLERİYLE İLİŞKİLİ DEĞİŞKENLER Pelin BALKIS Gülfidan BARIŞ 1 ÖZET Beden bireyin benlik yaratma aracıdır. Hem öz bakım hem de sosyal iletişim başarıları açısından kadınlar kadar erkeklerin de temel bakımlarını yapmaları, güzel görünmeleri gerekir. Bununla birlikte, kozmetik tüketimi erkeklere yasaklı bir alan gibi görülebilmektedir. Ancak büyüyen erkek kozmetik pazarı, tüketicilerin bu alanda aktif rol almaya başladığını göstermektedir. Online ortamda, Türkiye nin 75 ilinden katılımcı ile yapılan araştırmada yaşları arasında değişen 326 Türk erkeğinin, fiziksel olarak çekici görünme istekleri, benliklerini yaratabileceklerine yönelik inançları, sağlıklı görünme istekleri, kariyerlerine verdikleri önem yükseldikçe kozmetik tüketimlerinin de yükseldiği bulunmuştur. Beklenildiği gibi kültürel algılar kozmetik tüketimini negatif etkilemekte, lakin beklenilenin aksine yaşlanma algısı Türk erkeğinin kozmetik ürün tüketme eğilimini etkilememektedir. Erkek tüketicilerin kozmetik tüketim eğilimlerini incelemeyi hedefleyen, anket formu ile toplanılan verileri SPSS 15.0 ile analiz eden ve temelde ilişki araştıran bu araştırmanın katkısı; kariyer odağı ile kozmetik tüketimini ilişkilendiren ilk çalışmalardan biri olmasıdır. Anahtar kelimeler: Erkek tüketici, kozmetik, benlik, yaşlanma, kültür, kariyer. MEN AND PERSONAL CARE: THE VARIABLES CORRELATED WITH THE TENDENCY OF COSMETIC PRODUCT CONSUMPTION OF TURKISH MEN ABSTRACT The body is a tool for the production of a self image. As well as women, men need to care about their body, and look good in order to be successful in social life. However, consumption of cosmetic products is perceived to be a sin for male consumers. Nevertheless, the growing male cosmetic market is an indicator for the active role of male consumers in 1 Doç. Dr. Anadolu Üniversitesi İkitisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,

2 92 Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, Sayı: 11, Ocak 2013, ss the personal care industry and cosmetic usage. In this research, with a sample of 326 Turkish male consumers who are from 75 different cities in Turkey, aging in between 20-49, it is found that there are positive correlations between the cosmetic product consumption tendency and the will to be physically attractive, the belief to be able to create a self image, the will to be and to look healthy, the importance attributed to the career life and the appearance. As anticipated, the cultural perceptions are affecting the consumption of cosmetics negatively, and on the contrary to the prior expectations, the correlation between aging and cosmetic usage is insignificant. With an aim to investigate the cosmetic usage habits of male consumers, the data collected and analyzed with SPSS 15.0 has used to calculate correlations, and it is the first research offers a correlation among career focus and cosmetic usage. Keywords: male consumer, cosmetic, self, aging, culture, career. 1. Giriş Cinsiyet, açıklama gücü dikkate alınarak, pazarlama araştırmalarının demografik değişkeni olmuş ve farklılık ve benzerlik bağlamında pek çok araştırmanın yan sorularına veri olarak pazarlama yazınına girmiştir. Bununla beraber, tüketim bağlamında, temel araştırma sorusunun cinsiyet olduğu pazarlama araştırmaları çok sık rastladığımız araştırmalardan değildir. Özellikle erkek tüketicilerin araştırma konusu olması sık rastlanılır bir şey değildir. Bu ifadeyi sadece Türkiye coğrafyasında geçerli olarak yorumlamamak gerekir yılında yayımlanan çalışmalarında Lee ve meslektaşları, müşteri yönelimleri ve tüketici davranışları hakkında pek çok çalışma olmasına rağmen, erkek müşterilere şimdiye değin çok az önem verildiği yorumunu yapmışlardır. Pazarlama yazınının ihmal ettiği erkek tüketimi ile ilgili ilk çalışmaların tarih alanındaki dergilerde yayınlandığı görülmektedir. Social History de Finn (2000) ve Barker in (2008) çalışmaları, The Journal of Social History de Swiencicki in (1998) ve Victorian Studies de Shannon un (2004) makaleleri tarih dergilerinde yayınlanan çalışmalara örnek olarak verilebilir. Öte yandan cinsiyet odaklı araştırmaların çoğunun kadın tüketiciler üzerine odaklandığı görülmektedir. Hele ki konu kişisel bakım, beden ve kozmetik üzerine ise; odağın neredeyse tamamı kadın olmuştur. Kadının beğenilmek, bakılmak, gözlenmek arzusuna dayandırılarak yapılan açıklamalar (Sturrock ve Pioch, 1998), erkeğin hem bakım dünyasından; hem de araştırmalardan uzak kalmasına neden olarak gösterilmiştir. Cinsiyet temelli araştırmaların çoğunluğunun kadın tüketiciler üzerine odaklanması kadının aile içinde üstlendiği

3 Erkekler ve Kişisel Bakım: Türk Erkeklerinin Kozmetik Ürünleri Tüketme Eğilimleriyle İlişkili 93 satın alma rolü ile açıklanmaktadır. Kadın satın alma rolü üstlenirken; erkek karar verici ve finansal güç sahibi olmaya (oransal olarak azalarak da olsa) devam etmektedir (Finn, 2000; Swiencicki, 1998). Kadın ve erkek cinsi tüketim bağlamında farklı roller üstlenseler, farklı davranışlar gösterseler de, değişen koşullar farklı cinsiyet rollerinin zaman zaman benzeşebildiğini de göstermektedir. Bu benzerlikler ve farklılıklar da açıklamayı gerekli kılmaktadır. Örneğin; Salzman ve O Reilly (2006), kadın artık kendini korumak, ve geçimini sağlamak için ve hatta gelecekte çocuk doğurmak için bir erkeğe ihtiyaç duymayacaktır görüşündeyken, Atkinson (2008), yeni erkek, içerisinde bulunduğu toplumun ve kültürün anlayış ve onayına göre eskiye oranla daha bakımlı, anlayışlı ve duygusaldır görüşündedir. Bu eğilimleri okuyan pazarlama uygulamacıları kadın ve erkeğin değişen rollerine odaklanmakta, çocukları ile ilgilenen baba figürlerinin olduğu iletişimler kurmakta ve hatta bu figürden kaynaklanan ürünler geliştirmektedir. Son zamanların çok konuşulan Ford Fiesta My Key kampanyası bunun bir örneği olabilir. Kampanya, otomobilini izini olmaksızın alacak evlatlar için endişelenen babaların; hız sınırlaması, müziğin sesinin çok açılmaması gibi düzenlemeleri otomobil anahtarına yükleyebildiği mesajı üzerine yapılandırılmıştır. Roadel (2006), nasıl ki kadınlar tüketim kültüründen etkileniyorsa duygularını ifade etmekten çekinmeyen yeni erkek lerin de tüketim kültüründen doğrudan etkilendiğini ifade etmiştir. Yemekle ve pişirmekle, ev tasarımıyla, modayla ve kişisel bakımla ilgilenen erkeklerin literatüre kazandırdığı metroseksüel erkek kavramı 2003 yılın sözcüğü seçilmiş, ardından da bu kelimenin tam zıddı olan retroseksüel erkek kavramı da yine aynı yıllarda yazında söz edilmeye başlanmıştır (Simpson, 2003). Literatüre geçen bu iki kavramı konumuzla doğrudan bağlantılı olduğu için kısaca tanımlamak yerinde olacaktır. Metroseksüel erkekler modayla, ev tasarımıyla, yemek pişirmekle ve kişisel bakımla ilgilenen şehirli erkekler (Solomon, 2009: 218) olarak tanımlanırken; retroseksüel erkekler, kişisel görünümüne en az süreyi harcayan, klasik-sert erkek sporları yapan, erkeğin sorumlulukları olduğuna odaklanan erkeklerdir (Traiser, 2010) şeklinde tanımlanmaktadır. Durum böyle olunca erkeğin maskülen var oluşunda tüketim bir ifade/imaj yaratma aracı olabilmektedir. Örneğin, daha maço görünmek için bedenlerine (sadece saç bölgesi değil, yüz, göğüs gibi bölgeler dahil) kıl kökü ektiren erkeklerin varlığı bilinmektedir (Skipp, 2010).

4 94 Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, Sayı: 11, Ocak 2013, ss Yazına giren metroseksüel ya da retroseksüel gibi kavramlar cinsiyet bağlamında biyolojik cinsiyet, toplumsal cinsiyet ve kimliksel cinsiyet kavramlarının çevresinde tüketim davranışlarının da ciddi olarak farklılaşabildiği ya da tam tersine benzerleşebildiği zamanlar yaşadığımızın göstergesidir. Bu gelişim ve göstergeler paralelinde bu araştırmada erkek tüketiciler için yasaklı tüketim alanı olabilecek kişisel bakım ve kozmetik tüketimini ele almayı hedefledik. Günümüzde, ister metroseksüel olsun ister retroseksüel olsun, erkeklerin dış görünüşlerini iyileştirme ve kişisel bakıma önem verdiklerini biliyoruz. Kişisel bakımın; hangi güdülerle yapıldığını; hangi derecelerinde gerçekleştiğini bilmek; yeni bir dünyada erkek tüketicileri bir anlamda çok özel sayılabilecek bir alanı mercek altına alarak incelemek yararlı olabilecektir umudu ile uluslararası literatürde çok az ele alınmış, ulusal literatürde ise neredeyse hiç incelenilmemiş bu konuyu araştırmaya karar verdik. Bu karardan hareket ile bu araştırmada kozmetik ürünlerinin kullanımında etkili olabilecek psikolojik ve sosyolojik değişkenlerin incelenmesi hedeflenilmiş ve aşağıdaki araştırma sorularına yanıt aranmaya çalışılmıştır: 1. Erkek tüketicilerin benlik imajı, yaşlanma endişesi, fiziksel olarak çekici ve sağlıklı görünme arzuları ile kozmetik tüketimi arasındaki ilişki nedir? 2. Erkek tüketicilerin kültürel inançlarının ve kariyer odaklı olmasının kozmetik tüketimi üzerinde etkisi var mıdır? 2. Literatür İncelemesi Kozmetik tüketimi ve kişisel bakım algısal olarak kadın tüketicilerin yaşam alanında olduğu düşünülse de gerçekten hal ve durum böyle midir? Erkek cinsinin bakım tarihi incelendiğinde kadınlara atıf edilen kişisel bakım (grooming) özelliğinin aslında hayli maskülen olduğu görülmektedir. Kişisel bakım anahtar kelimesi ile yapılan bilimsel araştırmaların çoğunun biyolog ve zoologlar tarafından yapıldığı gözlemlenmiş; araştırmaların çoğunun erkek cinsine odaklandığına ve networking den rekabete, eş seçmekten sosyal kabule uzanan farklı konu çeşitliliğinde araştırma bulgularının elde edildiğine şahit olunmuştur. Bulgulardan anlaşılmaktadır ki erkek cinsine ait iyi görünme hali ; ona pek çok açıdan üstünlük sağlamaktadır. Bununla beraber, grooming kelime taraması yapıldığında insan bedenin görünüşüne odaklanan pek çok çalışmanın çoğunlukla kadınları inceleyerek araştırma sonuçları ürettikleri görülmüştür. Erkek bedenine yönelik sınırlı sayıdaki araştırmaların çok büyük bir kısmının kaslı beden-muscular body (Humphreys ve Paxton, 2004; Strahan ve

5 Erkekler ve Kişisel Bakım: Türk Erkeklerinin Kozmetik Ürünleri Tüketme Eğilimleriyle İlişkili 95 diğerleri, 2006), beden algısında medyanın rolü (Strahan ve diğerleri, 2006) gibi konulara odaklanıldığı görülmüştür Değişen Erkek Rolü ve Kişisel Bakım Erkeklerin ilk çağlardan, kabilesel geleneklerle, dini nedenlerle ya da toplumdaki konumlarını vurgulamak için etkileyici bir dış görünüş istedikleri; dövmelerle ve boyalarla bunu destekledikleri, Eski Mısır daki erkeklerin gözlerini güneş ışığından korumak için göz kapaklarının altını boyadıkları bilinmektedir. Ancak, o zamanlardan günümüze erkeğin etkileyici dış görünüş istemesi batı literatüründe son 200 yıl dikkate alındığında hayli törpülenmiş (19.cu yüz yılsonu ile 20.ci yüzyıl ortasına kadar) daha sonrasında ise tetiklenmiş (özellikle 2000 yılı ve sonrası) gibidir. Zamansal akışı ile erkeğin toplum içindeki erkeklik rolü 19.uncu yüzyıl sonunda ve yirminci yüzyılın başında aristokrat arazi sahibi rolünden yirminci yüz yılın ortasında aile babası rolüne evrilmiştir li yıllarda erkek maskülen playboy (Sheehan, 2002), 1960 lı yıllarda ise hazcı hippi rolündeydi lerde içine yolculuk yapan yeni erkeğin (Kimmel, 2006), 2000 in ortalarında metroseksüel erkeğe dönüştüğünü söylenilmektedir (Simpson 2003). Bu dönüşümlerde endüstrileşmenin, kentleşmenin, yaşanan iki dünya savaşının, üç dalga feminizmin, eşcinsel ve sivil hak hareketlerinin, iş hayatına daha çok katılan kadınların, yaşamın akışının fiziksel üstünlükten zihinsel üstünlüğe geçişinin ve değişen aile tanımının rol aldığı vurgulanmaktadır (Kimmel 2006; Otnes ve McGroth, 2001). Değişen rollerinin bir sonucu olarak erkek farklı tüketim alışkanlıkları geliştirmiştir. Kişisel bakım yaklaşımı ise bana ne tükettiğini söyle sana kim olduğunu söyleyim den kim olmak istiyorsam onu tüketirim döngüsünde hareket etmiştir. Fırat ve diğ. (1995:42) ifade ettiği gibi, tüketim, bireyin hem kendisi hem de çevresindeki diğer kişiler için kendini tanımlama ve ifade etme aracı haline gelmiştir. Birey tükettikleri aracılığı ile kendini yeniden tanımlarken; sahip olmaktan mutlu olmadığı yönlerini (kilo, yüz, saç vb.) de yeniden yapılandırarak bir anlamda kendini yeniden yaratmaktadır. Beden her iki cins açısından da memnuniyetsizliğin kaynaklarındandır. Erkeklerin kadınlara kıyasla bedenlerinden daha memnun göründüklerini söyleyen çalışmalar olduğundan bahisle Strahan ve diğerleri (2006), bu durumu erkeğin idealleştirilmiş bir çekicilik imajına maruz kalmadığı ve bu konuda daha az baskı hissettiğine dayandırmaktadırlar (s. 218). Ancak öte yandan erkeklerin de kilo alma-kilo verme endişelerinin olduğunu ortaya koyan diğer araştırmaların bulgularının yönlendirmesiyle Strahan ve diğerleri (2006) bedenden duyulan

6 96 Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, Sayı: 11, Ocak 2013, ss memnuniyet konusunda erkeklerin de sorgulama içinde olduğunu ifade etmişleridir. Literatür, erkeklerde de bedenden memnun olmama halinin yaygın olduğu (Cafri ve diğ. 2005). Kozmetik ürünlerin kullanımı memnuniyetsizlik yaratabilecek bedensel özelliklerin güzelleştirilmesine ve değiştirilmesine yardımcı olmaktadır yılında GCI (Global Cosmetic Industry) dergisinde Carl Geffken, ilaç mı, yoksa kozmetik mi? ayırımını sorgularken kozmetiği şu şekilde tanımlamıştır: Ovmak, dökmek, serpmek veya püskürtmek yolu ile insan vücudunun içerisine veya herhangi bir bölgesine temizlemek, güzelleştirmek, çekiciliğini desteklemek veya değiştirmek amacıyla uygulanan sabun dışındaki bileşenlere kozmetik denilmektedir. (s ) Nemlendiriciden karın sıkılaştırıcıya kadar farklı türden kozmetik ürünün erkek kozmetik pazarında satın alınabildiği günümüzde sektörün gittikçe geliştiği ve gün geçtikçe büyüdüğü bilinmektedir. Üstelik büyüme trendi kültürden bağımsız hem Dünya nın farkı coğrafyalarında, hem de Türkiye de gözlemlenmektedir. Büyüyen bir pazar, sosyologların sıklıkla üzerinde durduğu değişen cinsel roller, değişen erkek (Sturrock ve Pioch, 1998: 340) ve erkeklerin bakım ürünü satın alma konusunda daha rahatlamış tutumları tüketim literatürü ile uygulama dünyasının buluştuğu nokta olmuştur Erkeklerin Kozmetik Tüketimini Etkileyen Temel Değişkenler Literatürde karşılaştığımız erkeklerin kozmetik tüketimi konulu ilk çalışma, 1989 yılında Cinsiyetin Maddi Kültürü isimli konferansta sunulan Makyaj ve Erkek konulu bildiri olmuştur (Peiss, 1989). Bir tarih profesörü olan Kathy Peiss in bu çalışmasına literatürde sıklıkla referans verilmiştir, lakin bildiri kitapçığına ulaşılamamıştır. Erkek kozmetik tüketimi konusunda sayıca çok az olan literatür içinde; bildiğimiz kadarı ile Peiss in çalışmasından sonra gelen ilk çalışma Sturrock ve Pioch un, 1998 yılındaki çalışmaları olmuştur. Bu çalışmada yazarlar konunun incelenmemiş olmasından yola çıkarak fenomenolojik mülakatlar yapmışlar ve erkeklerin kozmetik tüketiminde öne çıkan imaj, yaş, cazibe, sağlık ve keyif olarak sıralanabilecek beş değişken ile kozmetik tüketimini açıklamışladır (Sturrock ve Pioch, 1998 : ). Onların modeline çok benzer, ancak biraz daha geniş, bir model ile çalışan Souiden ve Diagne (2009: ) ise üç ana araştırma değişkeni saptamıştır. Erkeklerin kozmetik kullanımında 1. yaşlanmanın, 2. çekiciliğin, 3. sağlık ve 4. benli-

7 Erkekler ve Kişisel Bakım: Türk Erkeklerinin Kozmetik Ürünleri Tüketme Eğilimleriyle İlişkili 97 ğin önemli olduğu dört alt değişkenden oluşan kişisel değişken ilk araştırma değişkenleri olmuştur. İkinci araştırma değişkeni Sosyo-kültürel değişkenler olup, 1. inançlardan ve 2. yaşam biçiminden oluşmaktadır. Ek olarak, iki alt değişken ile (reklam ve satın alma durumu) inceledikleri ve pazarlama değişkeni adını verdikleri değişken daha kullanmışlardır. Cheng ve diğerleri (2010: ) erkeklerin kozmetik kullanımında benlik imajının, reklamlarda kullanılan erkek ünlülerin, erkeklerden sosyal bağlamda beklenilenlerin ve maskülenlik ve metroseksüel olmaya yönelik algılarının dahil olduğu dört değişken ile kozmetik kullanımını araştırmışlardır Araştırma Modeli, Değişkenler ve Hipotezler Yapılan literatür taramasının ardından Sturrock ve Pioch (1998) ve Souiden ve Diagne (2009) nin araştırmalarından yola çıkarak erkeklerin kozmetik ürün tüketimini inceleyen bu çalışmanın modeli Şekil 2 deki gibidir. Modelin iki ana değişkeni vardır; ilki bedensel-psikolojik değişkenler ikincisi sosyo-kültürel değişkenler dir. Literatürde önerilen modele, okumalarımız paralelinde erkeklerin kariyer odaklı olması değişkeni dahil edilmiştir. Bedensel-psikolojik değişkenler; dört alt değişkenden oluşmaktadır: benlik, yaşlanma etkisi, fiziksel çekicilik ve sağlık durumu. Sosyo-kültürel değişkenler ise iki alt değişkenden oluşmaktadır: Kültürel etkiler ve kariyer odağı.

8 98 Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, Sayı: 11, Ocak 2013, ss Şekil 1: Erkeklerin Kozmetik Ürünlerini Tüketim Davranışını Etkileyen Araştırma Değişkenleri Demografik değişkenler Yaş Medeni hal Eğitim durumu Yaşam biçimi Bedensel ve Psikolojik Değişkenler Benlik Yaşlanma etkisi Fiziksel çekicilik Sağlık durumu Sosyo-kültürel Değişkenler Kozmetik Tüketim Eğilimi Kültürel inançlar Kariyer odağı Benlik Kozmetik tüketiminin temel çıkış noktalarından birinin bedensel memnuniyetsizliği manipüle etmek olduğundan söz ettiğimizde; bedenin benlik kavramının en temel unsuru olduğunu da ifade etmek yerinde olacaktır. Dış görünüşlerinden memnun olmayan ve kozmetik ürünler ve kıyafetlerle süslenen insanların kendilerini daha iyi hissettikleri ve bu iyi hissi dış dünyaya daha olumlu bir birey olarak yansıttıkları belirtilmiştir (Bloch ve Richins, 1992). Datamonitor 2005 verisine dayanarak, Amerika ve Avrupa da erkeklerin dış görünüşleri konusunda kadınlardan biraz daha fazla tasalandığını söylenilmektedir (Chen ve diğerleri, 2010: 574). Erkeklere Pazarlama kitabının yazarı Tungate, Dünya genelinde yapılan bir araştırmaya göre Avrupalı erkekler fiziksel çekicilik ve dinamik görünmek için, Amerikalı erkekler iş ve toplum yaşamında avantaj elde etmek için; Japon erkekler ise kendi öz güvenlerini desteklemek için cilt bakımı yaptırdıklarını söylemişlerdir demektedir (2008: 35). Özetle birey, bedenini, benliğini yaratmak için kullanabilmektedir (Baerveldt ve Voestermans 1996). Bu noktadan hareketle ilk araştırma hipotezimiz şöyledir;

9 Erkekler ve Kişisel Bakım: Türk Erkeklerinin Kozmetik Ürünleri Tüketme Eğilimleriyle İlişkili 99 H1: Erkeklerin benliklerini yaratabileceklerine yönelik inançları ile kozmetik tüketim eğilimleri arasında doğrusal bir ilişki vardır. Yaşlanma Etkisi Euromonitor yılları için yaşlanma karşıtı ürün pazarının %18 büyüyeceğini öngörmüştür (Euromonitor, 2011). Yaşlanma her ne kadar kaçınılmaz bir son olsa da, hem kozmetik hem de medikal kozmetik endüstrisi sürekli yaşlılığın önüne geçme mesajları vermekte, dermatolog doktorların bazılarından sanki yaşlanma kaçınılmaz değilmişçesine yaşlanma ile mücadele edilebileceği söylemleri duyulmaktadır. Bayer (2005) pozitif yaşlanma kavramından ve bunun pek çok kişi tarafından yaşlı görünmeden yaşlanma şeklinde algılandığından söz etmektedir. Sözün özü, yaşlanma insanların uzak durmak istedikleri bir şeydir (Catterall ve Maclara 2001) ve kozmetik sektörü bu güdüyü her geçen gün besleyecek ürünler pazara sunmaktadır. Her ne kadar her iki cins de yaşlanmaktan kaçınmaya çalışsa da erkekler için yaşlanma çok da negatif algılanmamakta ve erkekler ve hatta kadınlar erkek yaşlanmasını olgun görünmek olarak algılamaktadırlar (Halliwell ve Dittmar, 2003). Daha önce de ifade ettiğimiz üzere erkeksi olmak yaradılıştan çok yaratmak ile ilgili olduğu için, erkek yaşlanma ile ilgili olarak endişe duymamaktadır. Maskülenlik/erkeksilik: yetkinlik, özerklik, güç ve kendini kontrol gibi özelliklerle desteklenmekte, bu özellikler ise yaşla birlikte gelişmektedir. Bu teorik analiz bağlamında, erkeklerin, yaşlanma konusunda daha az endişeli olacakları söylenilebilir. Nitekim Halliwell ve Dittmar (2003), araştırmalarına katılan 20 erkekten 3 ünün ve 22 kadından 2 sinin yaşlanmanın erkek için hoş olduğundan söz ettiğini ve Sean Connery Etkisi adını verdikleri yaşlanan erkeğin çekiciliğinin yükseldiği yorumunu sıklıkla ifade etmişlerdir. Yaşlanma endişesi konusunda kadın ve erkek cinsinde çifte standart olduğundan da söz etmişlerdir. Lakin yaşlanmanın erkekler üzerinde baskı yarattığı da gözlemlenmektedir. Küçük mavi hapların gölgesindeki erkeğin bir yandan iyi görünmeyi sürdürme baskısı altında olduğu gözden kaçırılmamalıdır. Halliwell ve Dittmar in (2003) araştırmasına katılan yirmi erkeğin istisnasız tamamı, yaşlanma sürecini, bedenlerinin muktedir olma gücü ile ilişkilendirmişlerdir (s. 679). Erkeğin muktedir olma gücünü koruduğunu göstermek istemesi; onu kozmetik ürünlere yaklaştırıyor olabilir. Bu bulgulardan hareket ile yaşlanma endişesinin erkeğin kozmetik ürünler aracılığı ile genç görünme amacına hizmet edip etmediğini aşağıdaki hipotez ile test edilmiştir.

10 100 Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, Sayı: 11, Ocak 2013, ss H2a: Erkeklerin yaşlanma endişesi ile kozmetik tüketimi eğilimleri arasında doğrusal bir ilişki vardır. H2b: Erkeklerin genç görünme güdüsü ile kozmetik tüketimi eğilimleri arasında doğrusal bir ilişki vardır. Fiziksel Çekicilik Survival of the Prettiest: The Science of Beauty isimli kitabın yazarı Etcoff (1999), fiziksel güzelliğin hayat kolaylaştırıcılığından söz eder ve şöyle der: Birey sevmediği birine çekici olduğu için yardım edebilmektedir (s45). Hatta çekici olmamanın cezası ödülden daha büyük olabilmekte (s. 50), çekici erkekler daha kolay iş bulmakta, daha fazla maaş almakta ve daha hızlı yükselmektedir (s. 83). Fiziksel çekiciliğin en temel kavramı hale etkisi (halo effect) uzun yıllardır araştırılmaktadır. Erkek cinsi açısından fiziksel çekiciliğin: yaşamda kalma, eş seçme, güç elde etme, gücünü koruma bağlamlarında etkili olduğu söylenir. Çekim gücünde, yüzün ve bedenin çok önemli olduğu bilinmektedir. Yapılan araştırmalarda kadınların maskülen/erkeksi yüzleri tercih ettikleri, çünkü daha yüksek testosteron düzeyi olanların erkeksi yüzleri olduğu bulgularından söz edilmektedir (Hfnekoppa ve meslektaşları, 2007). Sadece yüzün çekiciliği değil aynı zamanda bedensel çekicilik de fiziksel çekicilik açısından önemlidir. Ellerin çekiciliği bile araştırmalara konu olmuş, cilt sağlığı, tırnak bakımı ve görüntüsü gibi unsurlar çekicilik açısından sorgulanmıştır (Koscinski, 2011). Ter kokusunun çekim açısından önemli olduğu bilinmektedir. Deodorant kullanan erkekler, kullanmayanlara kıyasla kendilerini daha çekici bulduklarını söylemişlerdir (Roberts ve diğerleri, 2009). Erkeğin kozmetik kullanarak ya da kullanmadan fiziksel çekiciliğini yükseltip yükseltmediği önemli bir araştırma sorusu haline gelmiştir (Sturrock ve Pioch 1998 ve Souiden ve Diagne 2009). Bu noktada, erkeklerin temizlemek, güzelleştirmek, çekiciliğini desteklemek veya değiştirmek amacıyla kozmetik kullanıp kullanılmaması aşağıdaki araştırma hipotezi ile test edilmiştir. H3: Erkeklerin çekici görünme güdüsü ile kozmetik tüketim eğilimleri arasında doğrusal bir ilişki vardır. Sağlık Kozmetik kullanımı ve sağlık ile ilgili iki farklı nokta olduğu söylenilebilir. İlki bozulan sağlığı düzeltmektir. Örneğin, çatlayan cilde bakım yapmak, kaybedi-

11 Erkekler ve Kişisel Bakım: Türk Erkeklerinin Kozmetik Ürünleri Tüketme Eğilimleriyle İlişkili 101 len saçları kazanmak gibi. İkincisi ise bozulan sağlığı kapatmak amacı ile kozmetik kullanmaktır. Örneğin, gözaltı morluklarını kapatmak, cilt lekelerini gizlemek gibi (Sturrock ve Pioch, 1998). Tıraş olmanın en fazla vurgulanan kozmetik uygulama olduğu bilindiğinde, erkeklerin %75 inin geleneksel jilet-sabun tarzı tıraş yöntemini uyguladıkları ve tıraş sonrası cilt sağlığı problemlerinin en sık şikayet edilen sağlık sorunu olduğu bilindiğinde (Elsner, 2012) kozmetik uygulamaları hem sağlığın bozulma sebebi olarak hem de hem de bozulan sağlığın düzeltilmesi anlamında önemli olabilmektedir. Bu açıklamalardan hareket ile hipotezimiz şöyledir: H4: Erkeklerin sağlıklı görünme güdüsü ile kozmetik tüketme eğilimleri arasında doğrusal bir ilişki vardır. Kültürel İnançlar Bir toplumun üyelerinin paylaştığı ve nesilden nesile aktardığı değerler, gelenekler, töre ve törenler gibi unsurlar bütünü olan kültür (Odabaşı ve Barış, 2002), kadınlara ve erkeklere uygun davranışlar, belirli bağlamlarda kullanılması uygun ürünler önerir. İşin özü grooming yani kişisel bakım hayli törensel, dolayısı ile, kültürün içine gömülmüş bir faaliyet olabilmektedir. Örneğin pazar günleri ailenin banyo günü olması, bayram sabahları bayram tıraşına gitmek gibi. Kültür onaylanan ve onaylanmayan davranışları da belirlediği için kozmetik tüketiminde önemli olabilmektedir (Souiden ve Diagne, 2009). Bakım ürünlerinin kadın kültürünün yaygın bir parçası olduğu, 20ci yüzyılın çok büyük bir kısmında gerçek erkek kozmetik kullanmaz inanışının hüküm sürdüğü (Souiden ve Diagne, 2009) dikkate alındığında erkek cinsinin kozmetik tüketiminde kültürün etkisini araştırmak isabetli olabilir. Özellikle damat traşı gibi kültürel törene sahip bir ülkede erkeğin kişisel bakım izninin bir ölçüde onandığı düşünüldüğünde, literatüre sunulan erkeğin hangi ölçüde bakım yapabileceğine yönelik izinlerin, erkeklik, metroseksüellik etiketlerinin ve algılamalarının kozmetik tüketimine etkisini incelemek uygun olacaktır. H5: Erkeklerin kültürel inanışları ile kozmetik tüketme eğilimleri arasında ters yönlü doğrusal bir ilişki vardır.

12 102 Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, Sayı: 11, Ocak 2013, ss Kariyer Odağı İş yerinde cinsiyet konusunu inceledikleri ve 201 davayı gözden geçirerek yazdıkları makalelerinde Trautner ve Kwan, kişisel bakımın belirli stereotipler yarattığını, bu nedenle işverenlerin çalışanlarının dış görünüşü ile çok ilgilendiğini, dış görünüş gereklerine uymayan çalışanların işe alınmama, yükseltilmeme, farklı birimlere transfer edilme, işten çıkarılma, ya da benzeri türden yaptırımlara maruz kaldıklarını ifade etmişlerdir (2010, s. 128). Bu noktada, her iş yerinin, farklı görünüş ve kişisel bakım kuralları (saç, sakal, kilo, tırnak bakımı vb.) isteyebileceği gerçeği bedenin görünüşü, fiziksel çekim ve kozmetik kullanımı konularını birbirine bağlamaktadır. Dermatolojik açıdan erkek cildini ele aldığı çalışmasında Elsner (2012), pilotların, itfaiyecilerin ve askerlerin maskelerini tam olarak yüzlerine oturtma zorunluluğu nedeni ile sakal ile ilgili yönergeleri olduğundan söz eder. Elbette ki bu ifadenin bir başka yönü de kurumsal kültürün erkek stereotipine uymayacak kişisel bakım uygulamalarıdır, örneğin; erkeğin fondöten kullanması, parlatıcı sürmesi gibi uygulamalar. Bu noktadan bakıldığında çalışanlar sadece çalışan olarak değil kadın ve erkek olarak; onaylanan kadınsı ve erkeksi çekicilikleri ile de çalışmaktadırlar. Dış görünüş ise erkeksi olmanın gösterilebileceği temel alandır (Trautner ve Kwan, 2010; West ve Zimmerman, 1987). İş ilanlarında sıkça karşılaşılan prezantabl olma kelimesi her iki cins içinde zihne fark ettirmeden giren bir virüs gibidir. İş gereğinin, dış görünüşe bağlandığı bu sıfat; kapitalist kültürün genç ve yaşam dolu görünüşü dikte ettiği mesajını vermekte (Bayer, 2005); bu ise kariyer hedefleri olan erkeğin bakımlı olmasını öngörmektedir. Ogilvy Kültürel Çalışması ndan (2011) alınan yaşları 18 ile 40 arasında değişen ve farklı kültürlerden gelen erkekten toplanılan verilerden görülmektedir ki genç erkeklerin %82 si bakımlı erkeklerin rekabetçi iş ortamında kesinlikle daha avantajlı olduğuna inanmaktadır. Bir anlamda ye kürküm ye deyişinin ortaya koyduğu gibi, fiziksel olarak iyi görünmek iş dünyası açısından da bir avantaj olmakta, erkeklerin %59 u iyi bir dış görünüşün, bakımlı olmanın en az CV kadar önemli olduğuna inanmaktadırlar. Bu noktalar dikkate alındığında bir yanda bakımlı öte yanda erkeksi olma dengesi erkeğin kariyer odağı dikkate alınarak, aşağıdaki araştırma hipotezi kurulmuştur; H6: Erkeklerin kariyer odaklı olmaları ile kozmetik tüketim eğilimleri arasında doğrusal bir ilişki vardır.

13 Erkekler ve Kişisel Bakım: Türk Erkeklerinin Kozmetik Ürünleri Tüketme Eğilimleriyle İlişkili Araştırma Tasarımı ve Yöntemi 4.1. Ölçekler ve Veri Toplama Aracının Gelişim Süreci Erkeklerin kozmetik tüketme davranışları ile ilgili araştırma sayısının hayli sınırlı olduğundan daha önce söz edilmişti. Bu bağlamda, bu araştırmada kullanılmak üzere ölçek hazırlarken, daha önce sözü edilen erkeklerin kozmetik tüketimi ile ilgilenen iki temel araştırma (Sturrock ve Pioch, 1998 ve Souiden ve Diagne, 2009) kullanılmıştır. Ek olarak, literatür okumaların yönlendirmesi ile bu araştırmada erkeklerin kariyer odaklı olup olmamasının da kozmetik tüketiminde etkili olabileceği düşüncesi ile araştırmaya kariyer odağı değişkeni eklendiğinden daha önce söz edilmişti. Bu değişkenin ölçümü için iki ifade kullanılmıştır: 1. Kariyerim benim için önemlidir 2. Kariyerim bakım ürünleri kullanmamı gerektirir. Sturrock ve Pioch (1998) ve Souiden ve Diagne (2009) tarafından sunulan diğer beş araştırma değişkeni, veri toplama aracı olan anket formuna önce çeviri, sonra tersine çeviri yapılarak konulmuştur. Anketin nihai şekline ulaşmazdan önce ilk adımda on erkek katılımcıdan on-line ortamda hazırlanan ön anketi yanıtlamaları, anket sorularına yönelik geribildirim yapmaları rica edilmiştir. Geribildirimler aracılığıyla gözden geçirilen anket formu ardından ikinci aşamada yine on erkek katılımcı ile yüz yüze yöntemle uygulanmış ve geribildirimler alınmıştır. Yüz yüze görüşmeler esnasında yanıtlayıcıların kozmetik kullanımını açıklama konusunda hayli istekli oldukları görüldüğü için, araştırmanın en son formuna açık uçlu bir soru eklenerek; katılımcıların ilave etmek istedikleri şeyler için boş bir alan bırakılmıştır. Bu alanın, şimdilik ilk ayak olarak tasarlanan, erkek tüketimi ve kozmetik kullanımı araştırmasının gelecekte daha detaylandırılabilmesi amacına hizmet etmesi umulmuştur. Üçüncü adımda son şekli verilen ve on-line doldurulabilen anket formu iki farklı zamanda (17 Eylül 1012 tarihinde ilk çağrı, 8 Ekim 2012 tarihinde ikinci çağrı) doldurulmak üzere katılımcılara sosyal medya üzerinden davet yapılmıştır Örneklem Araştırma nın ana kütlesini, Türkiye de yaşayan ve yaşları yaş aralığında olan erkekler oluşturmuştur. Bu yaş aralığının seçilmesindeki temel neden, toplanan verilerin göreceli olarak homojenleşmesi isteğidir. Bedensel algının bireyin yaşamının farklı evrelerinde değişebildiği bulgusundan (Adams ve diğerleri, 2005) hareket ile ergenlik öncesi dönemle yaşlılık dönemlerinin araştırma dışında bırakılmasına karar verilmiştir. TUİK 2008 verilerinde yaş arası ergenlik, 50 yaş ve üstü ise yaşlılık dönemi olarak kategorize edilmiştir.

14 104 Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, Sayı: 11, Ocak 2013, ss TUİK 2008 verisine göre yaş aralığında 17 milyonun biraz üzerinde yetişkin erkek nüfusuna sahip olduğumuz görülmektedir. Araştırma literatüründe sıklıkla kullanılan formülü kullandığımızda: n0xn 267x n = = = 266,9 267 n0+n On yedi milyonun üzerindeki ana kütle için 267 örneklem büyüklüğünün yeterli olduğu öngörülmüştür Veri Toplama ve Analiz Süreci Eylül - Ekim 2012 tarihleri arasında online ortamda yanıtlanan araştırmaya yaş grubundan erkekler yanıt vermiş, ancak analizler daha önce ifade ettiğimiz gerekçe üzere, yaş aralığından gelen yanıtlar esas alınarak yapılmıştır. Anket formları sosyal medyada yayınlandığı için sorular yanıtlanmadan önce uzun yönergeler vermekten kaçınılmış, sadece erkek tüketicilerin bakım konusundaki fikirleri istenildiği ricası yapılmıştır. Bu nedenle Türkiye dışından ankete yanıt veren Türk erkeklerinin (18 yanıtlayıcı) de verileri analiz dışında kalmıştır. Ankete dönüş açısından eksik veri, yaş sınırı, ülke koşulu gibi nedenlerle 352 geri dönüşten 326 katılımcı değerlendirmeye alınmıştır. Toplanılan veriler SPSS 15.0 ile analiz edilmiştir. Güvenilirlik için, anket formunda arka arkaya gelmemesine dikkat edilerek, iki set kontrol sorusu kullanılmıştır. İlk kontrol sorusu setinde: kozmetik ürünler sadece kadınlar içindir, erkekler ihtiyaç duymazlar ve kozmetik ürünler/bakım erkek adamı bozar Cronbach Alfa değeri.705 bulunmuştur. İkinci set kontrol sorusunda bedensel imaj benim için çok önemlidir ve dış görünüşümle çok ilgiliyimdir ifadeleri için Cronbach Alfa değeri.791 dir. Ek olarak, altı araştırma değişkenine ait ölçekler için Cronbach Alfa hesaplamaları şöyledir: Benlik yaratabilme inancı.704, yaşlanma endişesi.770, çekici görünme güdüsü.811, sağlık.766, kariyer odağı.580 ve kültürel inanç.628 olarak hesaplanmıştır. 5. Araştırma Bulguları ve Hipotez Testleri 5.1. Yanıtlayıcı Profili Araştırmaya katılan erkeklerin demografik veriler açısından profili aşağıdaki tablodan izlenilebilir. Araştırmaya katılanların yaş ortalaması 29, en sık tekrarlanan yaş 28 olmuştur. Yaş değişkeni nümerik olarak sorulmuş olmasına rağ-

15 Erkekler ve Kişisel Bakım: Türk Erkeklerinin Kozmetik Ürünleri Tüketme Eğilimleriyle İlişkili 105 men aşağıdaki tabloda yer tasarrufu sağlamak amacıyla kategorik değişkene dönüştürülmüştür. Katılımcıların %68,1 i bekar, %31,3 ü evli, %0,06 sı ise boşanmıştır. %36,2 si tek başına yaşamakta, %50,3 ü ailesiyle birlikte yaşamakta ve %13,8 i partneri ile birlikte yaşamaktadır. Ankete katılan erkeklerin %59,8 i lisans, %20,9 yüksek lisans, %5,5 i doktora, %8,3 ü yüksek okul-önlisans, %0,3 ü ilköğretim mezunudur ve %0,3 ü okula gitmediğini belirtmiştir. Tablo 1: Demografik Özellikler Yaş Aralıkları Frekans Yüzde yaş arası 197 % yaş arası 114 % yaş arası 15 %4.60 Medeni Hal Bekar 222 % 68,1 Evli 102 % 31,3 Boşanmış 2 % 0,06 Yaşam Biçimi Tek Başına Yaşıyor 118 %36,2 Ailesi ile Birlikte Yaşıyor 164 %50,3 Partneri ile Birlikte Yaşıyor 44 %13,5 Eğitim Durumu İlköğretim 1 %0,3 Lise 16 %4,9 Yüksekokul/Önlisans 27 %8,3 Lisans 195 %59,8 Yüksek Lisans 68 %20,9 Doktora 18 %5,5 TOPLAM 326 % Kozmetik Ürünleri Kullanma Eğilimi Araştırmaya katılan erkeklerin tükettikleri kozmetik ürünleri ve kullanım sıklıkları da aşağıdaki tablodaki gibidir. Tabloyu kısaca özetlersek, şampuan, parfüm, deodorant, ve traş ürünleri günlük-düzenli kullanılan ürünlerde ilk sıralardadır. El kremi, nemlendirici, traş sonrası kremler ve losyonlar ise bazen kullanılan ürünler kategorisinde üst sıralardadır. Rimel, göz kalemi, kapatıcı, anti-aging ürünleri ise hiç kullanılmayan ürün kategorisinde sıklıkla işaretlenen

16 106 Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, Sayı: 11, Ocak 2013, ss kategoriler olmuştur. Bu tablo ileride hipotezlerini test edeceğimiz korelasyonların hesaplanmasında esas alınmıştır. Yanıtlayıcının her bir kozmetik kategorisi için verdiği yanıtlar (1= Hiç kullanmam, 2= Bazen kullanırım ve 3= Düzenligünlük kullanırım) toplanılarak nümerik bir Kozmetik Kullanma Eğilimi rakamına ulaşılmıştır. Veriyi biraz daha detaylandırmak amacı ile yirmi farklı kozmetik kategorisi kendi içinde: 1. Temizleme amaçlı kozmetik kullanımı (D1+D5+D12+D15+D16), 2. Güzelleştirme amaçlı kozmetik kullanımı (D2+D3+D4+D6+D17+D18) ve 3.Değiştirme amaçlı kozmetik kullanımı (D7+D8+D9+D10+D11+D13+D14+D19+D20) olarak da hesaplanmıştır. Tablo 2: Kullanılan Kozmetik Ürünler ve Kullanma Sıklıkları Ürün Hiç kullanmam Bazen kullanırım Günlük/düzenli kullanırım Frekans Yüzde Frekans Yüzde Frekans Yüzde D 1. Tıraş ürünleri , ,7 D2. Tıraş sonrası krem , , ,1 D3. Tıraş sonrası balm , , ,5 D4. Tıraş sonrası losyon , , ,9 D5. Yüz temizleme jeli , ,0 28 8,6 D6. Nemlendirici krem , , D7. Dudak koruyucu , ,1 11 3,4 D8. Deodorant 24 7, , ,9 D9. Parfüm 5 1, , ,9 D10.Kırışıklık önleyici/ ,6 31 9,5 3 0,9 anti-aging ürünler D11. Kapatıcı ,5 17 5,2 1 0,3 D12. Peeling ürünleri , ,7 5 1,5 D13. Rimel D14. Göz kalemi ,5 5 1,5 - - D15. Duş jeli 36 11, , ,0 D16. Şampuan 5 1,5 16 5, ,3 D17. Vücut bakım ürünleri , ,7 20 6,1 D18. El kremi 83 25, , ,1 D19. Saç bakım ürünleri , , ,6 D20. Maskeler , ,5 - -

17 Erkekler ve Kişisel Bakım: Türk Erkeklerinin Kozmetik Ürünleri Tüketme Eğilimleriyle İlişkili Hipotez Testleri Türk erkeklerin kozmetik tüketim eğilimlerini ve tüketime etki eden değişkenlerinin araştırıldığı bu çalışmada, değişkenler arasındaki ilişki, betimleyici hipotezler ile sorgulanmıştır. Hatırlanacağı üzere altı hipotezden sadece birinde (kültürel etkiler ve kozmetik tüketim eğilimi) değişkenler arasındaki ilişkinin ters yönlü olduğu düşünülmüştü. Diğer değişkenler; benlik, yaşlanma endişesi, çekici ve sağlıklı görünme güdüleri ile kariyer odağı kozmetik tüketimini destekleyecek güdüler olarak düşünülmüş ve bu nedene dayanarak bulunacak ilişkilerin pozitif ve doğrusal olacağı öngörülmüştü. Altı araştırma değişkeniyle kozmetik tüketimi arasındaki ilişkiyi betimlerken Pearson Korelasyon Katsayısı kullanıldı. Pearson korelasyon katsayısını kullanabilmek için bağımlı ve bağımsız değişkelerin sürekli olması gereği ve değişkenlerin birlikte normal dağılım göstermesi gereği dikkate alındı. Değişkenlerin tamamı sürekli değişkendi ve birlikte normal dağılım göstermekteydi. Korelasyon testlerinde, Pearson ya da Spearman korelasyon katsayısından hangisinin kullanılacağına ilişkin karar verilmesi gerekir. Pearson korelasyon katsayısı araştırma değişkenlerinin ölçümünde eşit aralıklı (interval) ölçek kullanılması halinde uygun iken, Spearman korelasyon katsayısı iki sıralama (ordinal) ölçek kullanılması halinde uygun olur. Araştırma değişkenleri interval ölçek ile ölçüldüğü için (örneğin kozmetik tüketim eğiliminin 20 ile 60 arasında bir değer alması, benlik ile ilgili değişkenin 4 ile 20 arasında, yaşlanma endişesinin 5 ile 25 arasında bir değer alması gibi), Pearson katsayısının uygun olduğuna karar verildi. Aşağıdaki tabloda bağımsız değişkenlerle, bağımlı değişkenimiz kozmetik tüketim eğilimine ait korelasyon katsayılarını bulacaksınız.

18 108 Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, Sayı: 11, Ocak 2013, ss Tablo 3: Araştırma Değişkenleri ve Kozmetik Tüketim Eğilimi Arasındaki Korelasyonlar Bağımsız Değişkenler Korelasyon Katsayısı Bağımlı Değişken Benlik Yaratabilme İnancı Yaşlanma Endişesi Genç Görünme Güdüsü Çekici Görünme Güdüsü Sağlık Kültürel İnanç Kariyer Odağı Korelasyon Katsayısı (r) Anlamlılık Düzeyi (p) N Korelasyon Katsayısı (r) Anlamlılık Düzeyi (p) N Korelasyon Katsayısı (r) Anlamlılık Düzeyi (p) N Korelasyon Katsayısı (r) Anlamlılık Düzeyi (p) N Korelasyon Katsayısı (r) Anlamlılık Düzeyi (p) N Korelasyon Katsayısı (r) Anlamlılık Düzeyi (p) N Korelasyon Katsayısı (r) Anlamlılık Düzeyi (p) N Kozmetik Tüketimi.369** ** ** ** ** ** Hipotezler Kabul Red Kabul Kabul Kabul Kabul Kabul Yukarıdaki tablodan görüldüğü üzere, bireyin kendine ait bir benlik yaratabileceğine yönelik inancı ile kozmetik tüketimi arasında zayıf ancak olumlu yönde doğrusal bir ilişki (r=.369 ve p<.01) gözlemlenmektedir. Bireyin benliğini yaratabileceğine inancı yükseldikçe kozmetik tüketme miktarının az da olsa yükseldiği söylenilebilir. Yaşlanma ve kozmetik kullanımını inceleyen literatür genç görünme isteği ile yaşlanma endişesi ayırımı yapmamıştır. Ancak, bu araştırmada, yaşlanma endişesi konusunu incelerken yanıtlayıcı yaş aralığının yaş olmasından hareket ile yaşlanmanın kozmetik tüketimine etkisini 1.) genç görünme güdüsü ve 2.) yaşlanma endişesi olarak ikiye bölünerek ele alınmıştır. Bu noktada iki ifade (yaşlandıkça kendime güvenimi kaybediyorum; yaşlanmak görüntümü görsel durumumu kayıp edeceğimi düşündürüyor) toplamı yaşlanma endişesi olarak,

19 Erkekler ve Kişisel Bakım: Türk Erkeklerinin Kozmetik Ürünleri Tüketme Eğilimleriyle İlişkili 109 üç ifade toplamı da genç görünme güdüsü (genç görünmek için diyet yapıyorum/gerekirse yaparım; genç görünmek için kozmetik ürünleri kullanıyorum/gerekirse kullanırım; genç görünmek için estetik müdahaleler, saç ektirmek vb., yaptırdım/gerekirse yaptırırım) olarak ele alınmıştır. Yaşlanma endişesi ile kozmetik tüketimi arasında çok zayıf, negatif ve istatistiksel olarak anlamlı olmayan bir korelasyon (r= ve p= 338) gözlemlenmiştir. Genç görünme güdüsü ve kozmetik tüketimi arasında ise çok zayıf ancak olumlu yönde doğrusal bir ilişki (r=.184 ve p<.01) olduğu da görülmektedir. Çekici görünme güdüsü ve kozmetik tüketimi diğer korelasyon katsayıları içinde en yüksek olan korelasyondur (r=.410 ve p<.01), ve +1 e en çok yaklaşan araştırma değişkeni olarak dikkat çekmektedir. Sağlığı koruma davranışları ile kozmetik kullanımı arasında zayıf ancak olumlu yönde doğrusal bir ilişki (r=.367 ve p<.01)olduğu gözlemlenmektedir. Araştırma hipotezimiz gereği, kültürel koşullanmanın kozmetik tüketimini desteklemeyeceğini öngörmüştük. Bu noktada kültürel inanç sistemi ile kozmetik kullanımı arasında çok zayıf ve negatif korelasyon (r=-.175 ve p<.01)bulunmuştur. En son hipotezimiz, kariyer odaklı erkeklerin kozmetik kullanımını araştırmaktaydı. Bulgumuz kariyer odaklı olma ile kozmetik kullanımı arasında zayıf ancak olumlu yönde doğrusal bir ilişki olduğunu (r=.343 ve p<.01)söylemektedir. Yapılan korelasyon analizlerine ek olarak araştırma değişkenlerimizin sadece toplamda değil, temizleme amaçlı kozmetik tüketimi, güzelleştirme amaçlı kozmetik tüketimi ve değiştirme amaçlı kozmetik tüketimi eğilimi korelasyonlarına da bakılmıştır. Tablo 4, erkeklerin kullandıklarını söyledikleri kozmetik ürünlerin temizleme (tıraş ürünleri, yüz temizleme jeli, peeling ürünleri, duş jeli, şampuan), güzelleştirme (tıraş sonrası krem-balm-losyon, nemlendirici krem, vücut bakım ürünleri, el kremi) ve değiştirme (dudak koruyucu, deodorant, parfüm, kırışıklık önleyici/anti-aging ürünler, kapatıcı, rimel, göz kalemi, saç bakım ürünleri, maskeler) amaçlı olup olmaması ile araştırma değişkenleri arasındaki doğrusal ilişkiye odaklanmaktadır.

20 110 Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, Sayı: 11, Ocak 2013, ss Tablo 4: Araştırma Değişkenleri ve Kozmetik Tüketimi Amaçları Arasındaki Korelasyon Değişkenler Temizleme Amaçlı Kozmetik Kullanımı Güzelleştirme Amaçlı Kozmetik Kullanımı Benlik Yaratabilme İnancı.283** 289**.343** Yaşlanma Endişesi Genç Görünme Güdüsü *.269** Çekici Görünme Güdüsü.242**.343**.410** Sağlık.290**.306**.305** Kariyer Odağı.229**.270**.346** Değiştirme Amaçlı Kozmetik Kullanımı Tablo 4 ten görüldüğü üzere değişkenler arasında her ne kadar güçlü olmayan bağlar çıkmış olsa da, özellikle değiştirme amaçlı kozmetik kullanımında diğer amaçla kozmetik kullanma eğilimine nazaran küçük yükselişler olduğu gözlemlenmiştir. Bu noktada, neredeyse tek istisna, yaşlanma endişesi ve genç görünme güdüleri ile farklı kozmetik ürünlerin kullanımı arasında doğrusal bağın ya negatif ya da çok yüksek olmayan pozitif olmasıdır. Zihinde soru işareti yaratabilecek bir başka bulgu, genç görünme güdüsü ile değiştirme amaçlı kozmetik ürünlerinin kullanımının birlikte yükseliyor oluşudur. Her ne kadar bağ küçük (r=.269 ve p<.01) olsa da bu noktada bir dinamiğin olduğunu ifade ediyor olabilir. Bu ise gelecekteki araştırmalarda sorgulanacak sorulara yönelik yeni ufuklar açmaktadır. Yaşlanma endişesine odaklandığımız H2 hipotezinin gerçekten çok zayıf ve negatif bir korelasyon ile reddedilmesi, ve genç görünme güdüsü ile kozmetik kullanımı arasında çok küçük bir korelasyon bulunmasından hareketle, veri dinamiğini anlayabilmek için yaş sürekli değişkeni 10 yıl aralı kategorik değişkene toplanarak 20-29; ve yaş grupları arasında bir fark olup olmadığına da bakılmış ve bu amaç ile Ki-kare testi yapılmıştır. Frekans dağılımları üzerinden yapılan Ki-kare analizinde üç farklı yaş grubu açısından hücre dağılımlarında sadece bir hücrede frekans sayımı 4 olup, diğerlerinden böyle bir sorun yoktur. Yapılan test sonucu aşağıdaki tabloda sunulmuştur. Tablo 5 ten görüleceği üzere yaş grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı olabilecek bir ilişkiye rastlanmamıştır. Bu noktadan hareket ile üç yaş gurubunun yaşlanmaya yönelik endişelerinde bir fark olmadığı görülmektedir.

Gençlerin Kozmetik Kullanma Davranışları

Gençlerin Kozmetik Kullanma Davranışları Gençlerin Kozmetik Kullanma Davranışları Prof. Dr. Gülsen DEMİR Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Selahattin YAMAN Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat

Detaylı

Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi

Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi Tuna USLU Gedik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Özel Gebze Doğa Hastanesi Sağlık Hizmetleri A.Ş.

Detaylı

BİYOİSTATİSTİK Korelasyon Analizi Yrd. Doç. Dr. Aslı SUNER KARAKÜLAH

BİYOİSTATİSTİK Korelasyon Analizi Yrd. Doç. Dr. Aslı SUNER KARAKÜLAH BİYOİSTATİSTİK Korelasyon Analizi Yrd. Doç. Dr. Aslı SUNER KARAKÜLAH Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim AD. Web: www.biyoistatistik.med.ege.edu.tr 1 Bir değişkenin değerinin,

Detaylı

FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN

FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN Kuramsal Çerçeve GİRİŞ Psikolojik dayanıklılık üzerine yapılan

Detaylı

SANAYİDE ÇALIŞAN GENÇ ERİŞKİN ERKEKLERİN YAŞAM KALİTESİ VE RİSKLİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ

SANAYİDE ÇALIŞAN GENÇ ERİŞKİN ERKEKLERİN YAŞAM KALİTESİ VE RİSKLİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ SANAYİDE ÇALIŞAN GENÇ ERİŞKİN ERKEKLERİN YAŞAM KALİTESİ VE RİSKLİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ Yrd. Doç. Dr. Tahsin Gökhan TELATAR Sinop Üniversitesi SYO İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü 28.03.2017 Uluslararası

Detaylı

DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til

DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til Su; GİRİŞ ekosisteminin sağlıklı işlemesi, insanların sağlığı ve yaşamının

Detaylı

Proje Adı: Adam Olacak Çocuk (Bir çocuk markasının aile markası olma yolundaki hikayesi) Araştırma Şirketi: ThinkNeuro Araştırma Veren: PepsiCo Veri

Proje Adı: Adam Olacak Çocuk (Bir çocuk markasının aile markası olma yolundaki hikayesi) Araştırma Şirketi: ThinkNeuro Araştırma Veren: PepsiCo Veri Proje Adı: Adam Olacak Çocuk (Bir çocuk markasının aile markası olma yolundaki hikayesi) Araştırma Şirketi: ThinkNeuro Araştırma Veren: PepsiCo Veri Toplama Firması: Araştırmanın Künyesi ARAŞTIRMANIN KÜNYESİ-

Detaylı

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği 1 Seçmeye Yönelik Motivasyonlarının İncelenmesi Derya ÇELİK, Ra aza GÜRBÜZ, Serhat AYDIN, Mustafa GÜLER, Duygu TAŞKIN, Gökay AÇIKYILDIZ

Detaylı

İSTANBUL DA GENÇLER ARASINDA CİNSELLİK ARAŞTIRMASI RAPORU

İSTANBUL DA GENÇLER ARASINDA CİNSELLİK ARAŞTIRMASI RAPORU İSTANBUL DA GENÇLER ARASINDA CİNSELLİK ARAŞTIRMASI RAPORU Kültegin Ögel Ceyda Y. Eke Nazlı Erdoğan Sevil Taner Bilge Erol İstanbul 2005 Kaynak gösterme Ögel K, Eke C, Erdoğan N, Taner S, Erol B. İstanbul

Detaylı

YAŞAM MEMNUNİYETİ VE AKADEMİK BAŞARIDA İYİMSERLİK ETKİSİ. Burcu KÜMBÜL GÜLER ** Hamdi EMEÇ ***

YAŞAM MEMNUNİYETİ VE AKADEMİK BAŞARIDA İYİMSERLİK ETKİSİ. Burcu KÜMBÜL GÜLER ** Hamdi EMEÇ *** D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi Cilt:21 Sayı:2, Yıl:2006, ss:129-149 YAŞAM MEMNUNİYETİ VE AKADEMİK BAŞARIDA İYİMSERLİK ETKİSİ Burcu KÜMBÜL GÜLER ** Hamdi EMEÇ *** ÖZET Psikolojinin güncel akımını oluşturan pozitif

Detaylı

İ İK İŞ R T R E E E L M V clipart İM Z IŞ O L İL K A Ğ E 1

İ İK İŞ R T R E E E L M V clipart İM Z IŞ O L İL K A Ğ E 1 KOZMETİK clipart ALIŞVERİŞ EĞİLİMLERİ 1 Derin Alışveriş üretici ve perakendecinin ortak hareket alanıdır Fiyat / Promosyon Marka /Ürün Bileşimi Mağaza ortamı/formatı: ALIŞVERİŞÇİ Ürün marka-çeşit Fiyat

Detaylı

MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET

MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi Cilt:22 Sayı:1, Yıl:2007, ss:105-121 MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Murat Selim SELVİ * Hatice ÖZKOÇ

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Temel olarak bir bilgisayar, çeşitli donanım parçalarını bir araya getirip uygun bir çalışma platformunu

Detaylı

EĞİTİMDE YEŞİL İNSAN TÜKETİMDE YEŞİL ÜRÜN: NAZİLLİ İİBF VE NAZİLLİ MYO ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR DUYARLILIK ANALİZİ ÇALIŞMASI

EĞİTİMDE YEŞİL İNSAN TÜKETİMDE YEŞİL ÜRÜN: NAZİLLİ İİBF VE NAZİLLİ MYO ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR DUYARLILIK ANALİZİ ÇALIŞMASI EĞİTİMDE YEŞİL İNSAN TÜKETİMDE YEŞİL ÜRÜN: NAZİLLİ İİBF VE NAZİLLİ MYO ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR DUYARLILIK ANALİZİ ÇALIŞMASI Hulusi DOĞAN Adnan Menderes Üniversitesi Doç. Dr. Nazilli İİBF Fakültesi hulusidogan@gmail.com

Detaylı

İŞSİZ BİREYLERİN KREDİ KARTLARINA İLİŞKİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİYLE İNCELENMESİ: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ

İŞSİZ BİREYLERİN KREDİ KARTLARINA İLİŞKİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİYLE İNCELENMESİ: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ Makalenin Yayınlandığı Dergi: İktisat İşletme ve Finans Yayınlanma Tarihi: 2014-08-01 00:00:00 Cilt: 29, Sayı: 341, Yıl: 2014 Sayfa(lar): 57-86 ISSN: 1300-610X Digital Object Identifier (DOI): 10.3848/iif.2014.341.4074

Detaylı

THOMAS TÜRKİYE PPA Güvenilirlik, Geçerlilik ve Standardizasyon Çalışmaları Özet Rapor

THOMAS TÜRKİYE PPA Güvenilirlik, Geçerlilik ve Standardizasyon Çalışmaları Özet Rapor THOMAS TÜRKİYE PPA Güvenilirlik, Geçerlilik ve Standardizasyon Çalışmaları Özet Rapor Amaç Aşamalar Örneklem Analizler PPA Güvenilirlik, Geçerlilik ve Standardizasyon Çalışmaları nın amacı, yeni örneklemler

Detaylı

BÖLÜM 3 KURAMSAL ÇATI VE HİPOTEZ GELİŞ

BÖLÜM 3 KURAMSAL ÇATI VE HİPOTEZ GELİŞ BÖLÜM 3 KURAMSAL ÇATI VE HİPOTEZ GELİŞ İŞTİRME Araştırma rma SüreciS 1.Gözlem Genel araştırma alanı 3.Sorunun Belirlenmesi Sorun taslağının hazırlanması 4.Kuramsal Çatı Değişkenlerin açıkça saptanması

Detaylı

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi 186 Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi Filiz Kantek, Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu, Antalya,Türkiye, fkantek@akdeniz.edu.tr

Detaylı

Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi

Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi Cahit YILMAZ Kültür Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İstanbul c.yilmaz@iku.edu.tr Key words:kredi,büyüme. Özet Banka kredileri ile ekonomik büyüme arasında

Detaylı

Parametrik Olmayan Testler. İşaret Testi-The Sign Test Mann-Whiney U Testi Wilcoxon Testi Kruskal-Wallis Testi

Parametrik Olmayan Testler. İşaret Testi-The Sign Test Mann-Whiney U Testi Wilcoxon Testi Kruskal-Wallis Testi Yrd. Doç. Dr. Neşet Demirci, Balıkesir Üniversitesi NEF Fizik Eğitimi Parametrik Olmayan Testler İşaret Testi-The Sign Test Mann-Whiney U Testi Wilcoxon Testi Kruskal-Wallis Testi Rank Korelasyon Parametrik

Detaylı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı BULGULAR Çalışma tarihleri arasında Hastanesi Kliniği nde toplam 512 olgu ile gerçekleştirilmiştir. Olguların yaşları 18 ile 28 arasında değişmekte olup ortalama 21,10±1,61 yıldır. Olguların %66,4 ü (n=340)

Detaylı

Eşitsizliğe Uyarlanmış İnsani Gelişme Endeksi (EUİGE)

Eşitsizliğe Uyarlanmış İnsani Gelişme Endeksi (EUİGE) 2015 İGR Eşitsizliğe Uyarlanmış İnsani Gelişme Endeksi (EUİGE) Sıkça Sorulan Sorular Eşitsizliğe Uyarlanmış İnsani Gelişme Endeksinin amacı nedir? İGE üç temel boyutta insani gelişmeye ilişkin kazanımların

Detaylı

ÇALIŞMAYAN KADINLARIN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI, SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGISI VE FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIMLARINI ENGELLEYEN FAKTÖRLER Zekai

ÇALIŞMAYAN KADINLARIN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI, SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGISI VE FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIMLARINI ENGELLEYEN FAKTÖRLER Zekai ÇALIŞMAYAN KADINLARIN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI, SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGISI VE FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIMLARINI ENGELLEYEN FAKTÖRLER Zekai PEHLİVAN*; Elif Nilay ADA*;Gizem ÖZTAŞ* *Mersin Üniversitesi

Detaylı

Korelasyon, Korelasyon Türleri ve Regresyon

Korelasyon, Korelasyon Türleri ve Regresyon Korelasyon, Korelasyon Türleri ve Regresyon İçerik Korelasyon Korelasyon Türleri Korelasyon Katsayısı Regresyon KORELASYON Korelasyon iki ya da daha fazla değişken arasındaki doğrusal ilişkiyi gösterir.

Detaylı

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SOSYAL MEDYADA MARKA TOPLULUKLARININ ÖNEMİ VE BİR ARAŞTIRMA YÜKSEK LİSANS TEZİ Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet Yaman ÖZTEK

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA HASTALIK ALGISI ÖLÇEĞİNİN KLİNİK SONUÇLAR İLE İLİŞKİSİ

HEMODİYALİZ HASTALARINDA HASTALIK ALGISI ÖLÇEĞİNİN KLİNİK SONUÇLAR İLE İLİŞKİSİ HEMODİYALİZ HASTALARINDA HASTALIK ALGISI ÖLÇEĞİNİN KLİNİK SONUÇLAR İLE İLİŞKİSİ DERYA DUMAN EMRE ERDEM Prof.Dr. TEVFİK ECDER DİAVERUM GENEL MERKEZ ÖZEL MERZİFON DİYALİZ MERKEZİ GİRİŞ Son yıllarda önem

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI 3-4 Aile bireyleri birbirlerine yardımcı olurlar. Anahtar kavramlar: şekil, işlev, roller, haklar, Aileyi aile yapan unsurlar Aileler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar Aile üyelerinin farklı rolleri

Detaylı

Kayıtdışı İstihdama Dair Yanıtlanmayı Bekleyen Bazı Sorular

Kayıtdışı İstihdama Dair Yanıtlanmayı Bekleyen Bazı Sorular PLATFORM NOTU'15 / P-3 Yayınlanma Tarihi: 05.02.2015 * Kayıtdışı İstihdama Dair Yanıtlanmayı Bekleyen Bazı Sorular Cem Başlevent 1 YÖNETİCİ ÖZETİ Son yıllarda yaşanan olumlu gelişmelere rağmen, kayıtdışı

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

BÖLÜM-1.BİLİM NEDİR? Tanımı...1 Bilimselliğin Ölçütleri...2 Bilimin İşlevleri...3

BÖLÜM-1.BİLİM NEDİR? Tanımı...1 Bilimselliğin Ölçütleri...2 Bilimin İşlevleri...3 KİTABIN İÇİNDEKİLER BÖLÜM-1.BİLİM NEDİR? Tanımı...1 Bilimselliğin Ölçütleri...2 Bilimin İşlevleri...3 BÖLÜM-2.BİLİMSEL ARAŞTIRMA Belgesel Araştırmalar...7 Görgül Araştırmalar Tarama Tipi Araştırma...8

Detaylı

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Yalçın UYAR - Hakan SUNAY yuyar@ankara.edu.tr- hsunay@ankara.edu.tr

Detaylı

ANADİL AYRIMINDA İŞGÜCÜ PİYASASI KONUMLARI. Yönetici Özeti

ANADİL AYRIMINDA İŞGÜCÜ PİYASASI KONUMLARI. Yönetici Özeti Araştırma Notu 09/60 25.12.2009 ANADİL AYRIMINDA İŞGÜCÜ PİYASASI KONUMLARI Seyfettin Gürsel *, Gökçe Uysal-Kolaşin ** ve Onur Altındağ *** Yönetici Özeti Bu araştırma notunda anadili Türkçe ve Kürtçe olan

Detaylı

E-DEVLET UYGULAMALARINI KULLANANLARLA KULLANMAYANLAR ARASINDAKİ FARKLARIN VE ETKİLERİN İNCELENMESİ

E-DEVLET UYGULAMALARINI KULLANANLARLA KULLANMAYANLAR ARASINDAKİ FARKLARIN VE ETKİLERİN İNCELENMESİ E-DEVLET UYGULAMALARINI KULLANANLARLA KULLANMAYANLAR ARASINDAKİ FARKLARIN VE ETKİLERİN İNCELENMESİ Dr. Tuna USLU Gedik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Özel Gebze Doğa Hastanesi Sağlık Hizmetleri

Detaylı

Araştırma Yöntemleri. Araştırma Tasarımı ve İstatistik Test Seçimi

Araştırma Yöntemleri. Araştırma Tasarımı ve İstatistik Test Seçimi Araştırma Yöntemleri Araştırma Tasarımı ve İstatistik Test Seçimi Araştırma Süreci İLGİ? Y Y? FİKİR?? X Y, A B KURAM A B E F C D X Y KAVRAMSALLAŞTIRMA Kavramların ve araştırılacak değişkenlerin anlamlarını

Detaylı

İnşaat Sektöründe Eğitim Başarı / Başarısızlık İlişkisinin İncelenmesi

İnşaat Sektöründe Eğitim Başarı / Başarısızlık İlişkisinin İncelenmesi İnşaat Sektöründe Eğitim Başarı / Başarısızlık İlişkisinin İncelenmesi Gökhan Arslan, Serkan Kıvrak Anadolu Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İki Eylül Kampüsü 26555 Eskişehir Tel: (222) 321 35 50

Detaylı

Enerji Dışı İthalatımızın Petrol Fiyatları ile İlişkisi

Enerji Dışı İthalatımızın Petrol Fiyatları ile İlişkisi Enerji Dışı İthalatımızın Petrol Fiyatları ile İlişkisi Türkiye ithalatının en çok tartışılan kalemi şüphesiz enerjidir. Enerji ithalatı dış ticaret açığının en önemli sorumlusu olarak tanımlanırken, enerji

Detaylı

Araştırma Notu 14/163

Araştırma Notu 14/163 g Araştırma Notu 14/163 7 Mart 2014 REİSİ KADIN OLAN HER DÖRT HANEDEN BİRİ YOKSUL Gökçe Uysal * ve Mine Durmaz ** Yönetici özeti Gerek toplumsal cinsiyet eşitliği gerekse gelecek nesillerin fırsat eşitliği

Detaylı

Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış

Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış Satıcılar Hizmetlerini Nasıl Farklılaştırırlar? Wilson Learning in beş farklı kuruluşla yaptığı araştırmanın amacı, satıcıların farklılık ve rekabet avantajı yaratmadaki

Detaylı

NÜKLEER SİLAHLAR ARAŞTIRMASI - SONUÇ RAPORU RAŞTIRMASI - S

NÜKLEER SİLAHLAR ARAŞTIRMASI - SONUÇ RAPORU RAŞTIRMASI - S NÜKLEER SİLAHLAR ARAŞTIRMASI RAŞTIRMASI - S V.01A - 18 HAZİRANH 2004 - SONUÇ RAPORU Nükleer Silahlar Araştırması - Sonuç Raporu v.01a - 18 Haziran 2004 Proje Ekibi Güçlü Atılgan Proje Sorumlusu Infakto

Detaylı

Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı. 10 Ağustos 2010 Diyarbakır

Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı. 10 Ağustos 2010 Diyarbakır Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı 10 Ağustos 2010 Diyarbakır 2 DİYARBAKIR DA ANAYASA DEĞİŞİKLİK PAKETİ VE REFERANDUM ALGISI 10 Ağustos 2010 Doç. Dr. Behçet Oral Doç. Dr. İlhan

Detaylı

Erkek bakımı revaçta: markaların güçlendirilmesi ve korunması için kodlama ve markalama çözümleri. Nicola Rapley

Erkek bakımı revaçta: markaların güçlendirilmesi ve korunması için kodlama ve markalama çözümleri. Nicola Rapley Erkek bakımı revaçta: markaların güçlendirilmesi ve korunması için kodlama ve markalama çözümleri Nicola Rapley Videojet Technologies'de kozmetik, kişisel ve ev bakım ürünleri Pazarlama Müdürü Nicola Rapley,

Detaylı

Digiboard Mecra Ölçüm Raporu

Digiboard Mecra Ölçüm Raporu Digiboard Mecra Ölçüm Raporu Ocak 2014 Şubat 2014 2013 Ipsos. Tüm Hakları Saklıdır. Bu dosya içeriği, Ipsos'un izni olmaksızın medya da dahil üçüncü bir kurum/kişi/medya ile paylaşılamaz. Ipsos tarafından

Detaylı

1. İLİŞKİLERİN İNCELENMESİNE YÖNELİK ANALİZLER. 1.1. Sosyal Bilimlerde Nedensel Açıklamalar

1. İLİŞKİLERİN İNCELENMESİNE YÖNELİK ANALİZLER. 1.1. Sosyal Bilimlerde Nedensel Açıklamalar 1. İLİŞKİLERİN İNCELENMESİNE YÖNELİK ANALİZLER Daha önceki derslerimizde anlatıldığı bilimsel araştırmalar soruyla başlamaktadır. Ancak sosyal bilimlerde bu soruların cevaplarını genel geçerli sonuçlar

Detaylı

Yard. Doç. Dr. Mine Afacan Fındıklı. İş Değerleri ve Çalışma Hayatına Yansımaları

Yard. Doç. Dr. Mine Afacan Fındıklı. İş Değerleri ve Çalışma Hayatına Yansımaları Yard. Doç. Dr. Mine Afacan Fındıklı İş Değerleri ve Çalışma Hayatına Yansımaları İstanbul - 2013 Yayın No : 2918 İşletme-Ekonomi Dizisi : 590 1. Baskı Haziran 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-943 - 8 Copyright

Detaylı

Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet S. İLKAY Uzman Tülin FİLİK ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet S. İLKAY Uzman Tülin FİLİK ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR UYGULAMA Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Balanced Scorecard DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Bu yöntemin ortaya çıkışı 1990 yılında Nolan Norton Enstitüsü sponsorluğunda gerçekleştirilen, bir yıl süren ve birçok şirketi kapsayan Measuring performance

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

Baykuş Ödülleri 2013 -Ödül Alan Projeler

Baykuş Ödülleri 2013 -Ödül Alan Projeler Baykuş Ödülleri 2013 -Ödül Alan Projeler Proje Adı: TÜKETİCİ İÇGÖRÜSÜ VE MARKA KONUMLANDIRMA ARAŞTIRMASI Araştırma Şirketi: ERA RESEARCH & CONSULTANCY Araştırma Veren: İNCİ DERİ MAMULLERİ SAN. VE TİC.

Detaylı

Bekar Evli Boşanmış Eşi ölmüş Diğer. İlkokul Ortaokul Lise Yüksekokul Fakülte Yüksek Lisans

Bekar Evli Boşanmış Eşi ölmüş Diğer. İlkokul Ortaokul Lise Yüksekokul Fakülte Yüksek Lisans Form no : Tarih : Bu anket hastalığınızı daha iyi anlayabilmek ve sizlere daha yararlı olabilmek için düzenlenmiştir. Lütfen olabildiğince nesnel (objektif) yanıtlamaya özen gösterin. Ankete kimliğinizi

Detaylı

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS Ders Notları II (19 Nisan 2012)

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS Ders Notları II (19 Nisan 2012) H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS Ders Notları II (19 Nisan 2012) Aşağıdaki analizlerde lise öğrencileri veri dosyası kullanılmıştır.

Detaylı

SANAYİ İŞÇİLERİNİN DİNİ YÖNELİMLERİ VE ÇALIŞMA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ - ÇORUM ÖRNEĞİ

SANAYİ İŞÇİLERİNİN DİNİ YÖNELİMLERİ VE ÇALIŞMA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ - ÇORUM ÖRNEĞİ , ss. 51-75. SANAYİ İŞÇİLERİNİN DİNİ YÖNELİMLERİ VE ÇALIŞMA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ - ÇORUM ÖRNEĞİ Sefer YAVUZ * Özet Sanayi İşçilerinin Dini Yönelimleri ve Çalışma Tutumları Arasındaki İlişki - Çorum

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME Fatih KALECİ 1, Ersen YAZICI 2 1 Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik Eğitimi 2 Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ

OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ Pınar ŞANLIBABA 1, Eda GÜMÜŞ 2 Özet Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin kitap okuma alışkanlıklarına

Detaylı

Bölüm 3. Dış Çevre Analizi

Bölüm 3. Dış Çevre Analizi Bölüm 3 Dış Çevre Analizi 1 2 Çevre Analizi Ç E V R E A N A L İ Z İ D I Ş Ç E V R E İ Ç Ç E V R E Genel / Uzak Dış Çevre Analizi Sektör / Yakın Dış Çevre Analizi İşletme İçi Çevre Analizi Politik Uluslararası

Detaylı

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Wilson Learning in yaptığı araştırma, Evet e Doğru Müzakere eğitiminin satış performansı üzerindeki etkisini değerlendirmek üzere geliştirilmiştir.

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

TÜKETİCİLERİN SÜPERMARKET TERCİHİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

TÜKETİCİLERİN SÜPERMARKET TERCİHİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA TÜKETİCİLERİN SÜPERMARKET TERCİHİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Mesut ÇAKIR Adnan Menderes Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yrd.Doç.Dr. E-posta: mcakir@adu.edu.tr

Detaylı

YATÇILARIN MARİNA TERCİHİNDE ALGILANAN HİZMET KALİTESİNİN MARİNA BAĞLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

YATÇILARIN MARİNA TERCİHİNDE ALGILANAN HİZMET KALİTESİNİN MARİNA BAĞLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ YATÇILARIN MARİNA TERCİHİNDE ALGILANAN HİZMET KALİTESİNİN MARİNA BAĞLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Öğr. Gör. Can KARAOSMANOĞLU Yaşar Üniversitesi - MYO Marina ve Yat İşletmeciliği Programı Doç. Dr. İpek KAZANÇOĞLU

Detaylı

GİRİŞ. Bilimsel Araştırma: Bilimsel bilgi elde etme süreci olarak tanımlanabilir.

GİRİŞ. Bilimsel Araştırma: Bilimsel bilgi elde etme süreci olarak tanımlanabilir. VERİ ANALİZİ GİRİŞ Bilimsel Araştırma: Bilimsel bilgi elde etme süreci olarak tanımlanabilir. Bilimsel Bilgi: Kaynağı ve elde edilme süreçleri belli olan bilgidir. Sosyal İlişkiler Görgül Bulgular İşlevsel

Detaylı

250 BÜYÜK FİRMA VERİLERİNİN DEĞİŞKEN BAZINDA İNCELENMESİ

250 BÜYÜK FİRMA VERİLERİNİN DEĞİŞKEN BAZINDA İNCELENMESİ 250 BÜYÜK FİRMA VERİLERİNİN DEĞİŞKEN BAZINDA İNCELENMESİ Prof. DR. Necmi GÜRSAKAL I. GİRİŞ Çalışmamızın ilk bölümünde 2002 yılına ilişkin 250 büyük firma verilerini değişken bazında inceleyerek bazı yorumlar

Detaylı

MEDYANIN BOŞANMAYA ETKİSİ

MEDYANIN BOŞANMAYA ETKİSİ MEDYANIN BOŞANMAYA ETKİSİ Yrd. Doç. Dr. Şahin DOĞAN* Bu araştırmanın temel amacı halkın, medyanın boşanmaya etkisi konusundaki tutumlarının araştırılmasıdır. Bu amaçla Türkiye genelinde 33 ilde Şubat 2014

Detaylı

6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Bu bölümde araştırma bulgularının değerlendirilmesine yer verilecektir. Yerleşik yabancılara yönelik demografik verilerin ve ev sahibi ülkeye uyum aşamasında gereksinim

Detaylı

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VATANDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ/ANKETLERİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Haziran 214 1 Sayfa İçindekiler 1 ANKETE/ANKETLERE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER...

Detaylı

5. BÖLÜM: BULGULAR Yerleşik Yabancılara Yönelik Bulgular

5. BÖLÜM: BULGULAR Yerleşik Yabancılara Yönelik Bulgular 5. BÖLÜM: BULGULAR Bu bölümde proje süresince belirlenmiş hedefler ışığında ulaşılan bulgulara yer verilmiştir. Bulgular, yerleşik yabancılar ve halk kütüphaneleri olmak üzere iki farklı bölümde sunulmuştur.

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 2001 Sayı 5 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET Erdoğan GAVCAR * Meltem ÜLKÜ

Detaylı

BASIN BÜLTENİ 12 Ocak 2012

BASIN BÜLTENİ 12 Ocak 2012 BASIN BÜLTENİ 12 Ocak 2012 AVM ALGI ARAŞTIRMASI sonuçları açıklandı Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD) ve GfK TÜRKİYE işbirliği ile gerçekleştirilen AVM Algı Araştırması sonuçları 12 Ocak 2011

Detaylı

Çalışma Hayatının İki Büyük Korkusu: İşsizlik ve İş Güvencesizliği Two Big Fear of Working Life: Unemployment and Job Insecurity

Çalışma Hayatının İki Büyük Korkusu: İşsizlik ve İş Güvencesizliği Two Big Fear of Working Life: Unemployment and Job Insecurity Çalışma Hayatının İki Büyük Korkusu: İşsizlik ve İş Güvencesizliği Two Big Fear of Working Life: Unemployment and Job Insecurity İskender GÜMÜŞ* Nebi Sümer, Nevin Solak, Mehmet Harma İşsiz Yaşam: İşsizliğin

Detaylı

GÜVENLİK İKLİMİNİN BİREYSEL, ÖRGÜTSEL VE ORTAM ETMENLERİNİN BÜYÜK ÖLÇEKLİ MAKİNE, KİMYA VE MADEN İŞLETMELERİNDE İNCELENMESİ

GÜVENLİK İKLİMİNİN BİREYSEL, ÖRGÜTSEL VE ORTAM ETMENLERİNİN BÜYÜK ÖLÇEKLİ MAKİNE, KİMYA VE MADEN İŞLETMELERİNDE İNCELENMESİ GÜVENLİK İKLİMİNİN BİREYSEL, ÖRGÜTSEL VE ORTAM ETMENLERİNİN BÜYÜK ÖLÇEKLİ MAKİNE, KİMYA VE MADEN İŞLETMELERİNDE İNCELENMESİ Doç. Dr. Yakup KARA Ertuğrul YOZGAT (A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı) (İş Müfettişi

Detaylı

20. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ Anadolu Üniversitesi - Eskişehir

20. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ Anadolu Üniversitesi - Eskişehir 20. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ Anadolu Üniversitesi - Eskişehir Ürün Türü ve Seviyesinin Tüketicilerin Amaca Yönelik Pazarlama Markası Satın Alma İsteği Üzerindeki Rolü - Özet Bildiri - Bayram Zafer Erdoğan

Detaylı

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMAN AKTİVİTELERİNE VERDİKLERİ ANLAMIN VE YAŞAM DOYUMLARININ İNCELENMESİ: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Halil Coşkun ÇELİK 15 Mayıs 2008 Hemen hemen her bilim alanındaki gelişmeler, yapılmış sistematik araştırmaların katkılarına bağlıdır. Bu yüzden genel olarak araştırma,

Detaylı

MOBİLYA TERCİHİNDE TÜKETİCİ DAVRANIŞLARININ DEMOGRAFİK FAKTÖRLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ (ZONGULDAK İLİ ÖRNEĞİ)

MOBİLYA TERCİHİNDE TÜKETİCİ DAVRANIŞLARININ DEMOGRAFİK FAKTÖRLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ (ZONGULDAK İLİ ÖRNEĞİ) Bartın Orman Fakültesi Dergisi 2012, Cilt: 14, Sayı: 21, 1-10 ISSN: 1302-0943 EISSN: 1308-5875 MOBİLYA TERCİHİNDE TÜKETİCİ DAVRANIŞLARININ DEMOGRAFİK FAKTÖRLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ (ZONGULDAK İLİ ÖRNEĞİ)

Detaylı

Kullanılacak İstatistikleri Belirleme Ölçütleri. Değişkenin Ölçek Türü ya da Yapısı

Kullanılacak İstatistikleri Belirleme Ölçütleri. Değişkenin Ölçek Türü ya da Yapısı ARAŞTIRMA MODELLİLERİNDE KULLANILACAK İSTATİSTİKLERİ BELİRLEME ÖLÇÜTLERİ Parametrik mi Parametrik Olmayan mı? Kullanılacak İstatistikleri Belirleme Ölçütleri Değişken Sayısı Tek değişkenli (X) İki değişkenli

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2013 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

ÇALIŞAN ve ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI SONUÇLARI

ÇALIŞAN ve ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI SONUÇLARI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞAN ve ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI SONUÇLARI NİSAN, 2017 GENEL DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ ve ÖRNEKLEMİ - Araştırmanın verileri

Detaylı

2017 YILI İLK ÇEYREK GSYH BÜYÜMESİNİN ANALİZİ. Zafer YÜKSELER. (19 Haziran 2017)

2017 YILI İLK ÇEYREK GSYH BÜYÜMESİNİN ANALİZİ. Zafer YÜKSELER. (19 Haziran 2017) 2017 YILI İLK ÇEYREK GSYH BÜYÜMESİNİN ANALİZİ Zafer YÜKSELER (19 Haziran 2017) TÜİK, 2017 yılı ilk çeyreğine ilişkin GSYH büyüme hızını yüzde 5 olarak açıklamıştır. Büyüme hızı, piyasa beklentileri olan

Detaylı

Araştırma Notu 16/191

Araştırma Notu 16/191 Araştırma Notu 16/191 7 Mart 2016 REİSİ KADIN OLAN 1,2 MİLYON HANE YOKSUNLUK İÇİNDE YAŞIYOR Gökçe Uysal * ve Mine Durmaz ** Yönetici özeti Gerek toplumsal cinsiyet eşitliği gerekse gelecek nesillerin fırsat

Detaylı

2. REGRESYON ANALİZİNİN TEMEL KAVRAMLARI Tanım

2. REGRESYON ANALİZİNİN TEMEL KAVRAMLARI Tanım 2. REGRESYON ANALİZİNİN TEMEL KAVRAMLARI 2.1. Tanım Regresyon analizi, bir değişkenin başka bir veya daha fazla değişkene olan bağımlılığını inceler. Amaç, bağımlı değişkenin kitle ortalamasını, açıklayıcı

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

BÖLÜM 12 STUDENT T DAĞILIMI

BÖLÜM 12 STUDENT T DAĞILIMI 1 BÖLÜM 12 STUDENT T DAĞILIMI 'Student t dağılımı' ya da kısaca 't dağılımı'; normal dağılım ve Z dağılımının da içerisinde bulunduğu 'sürekli olasılık dağılımları' ailesinde yer alan dağılımlardan bir

Detaylı

PARAMETRİK TESTLER. Tek Örneklem t-testi. 200 öğrencinin matematik dersinden aldıkları notların ortalamasının 70 e eşit olup olmadığını test ediniz.

PARAMETRİK TESTLER. Tek Örneklem t-testi. 200 öğrencinin matematik dersinden aldıkları notların ortalamasının 70 e eşit olup olmadığını test ediniz. PARAMETRİK TESTLER Tek Örneklem t-testi 200 öğrencinin matematik dersinden aldıkları notların ortalamasının 70 e eşit olup olmadığını test ediniz. H0 (boş hipotez): 200 öğrencinin matematik dersinden aldıkları

Detaylı

1. Genel Olarak Mikro Kredi 2. Türkiye de Mikro Kredi Uygulayıcıları 3. Literatür İncelemesi 4. Çalışmanın Amacı 5. Çalışmanın Kapsamı 6.

1. Genel Olarak Mikro Kredi 2. Türkiye de Mikro Kredi Uygulayıcıları 3. Literatür İncelemesi 4. Çalışmanın Amacı 5. Çalışmanın Kapsamı 6. 1. Genel Olarak Mikro Kredi 2. Türkiye de Mikro Kredi Uygulayıcıları 3. Literatür İncelemesi 4. Çalışmanın Amacı 5. Çalışmanın Kapsamı 6. Çalışmanın Kısıtları 7. Araştırma Metodolojisi 8. Kullanılan Değişkenler

Detaylı

Marka potansiyelinin çok yüksek olduğu otomotiv sektörü, markalarında yakaladığı başarıyı kurumlarına da taşımalı..

Marka potansiyelinin çok yüksek olduğu otomotiv sektörü, markalarında yakaladığı başarıyı kurumlarına da taşımalı.. Marka potansiyelinin çok yüksek olduğu otomotiv sektörü, markalarında yakaladığı başarıyı kurumlarına da taşımalı.. Markalarının hemen hemen herkes tarafından bilindiği, ürünle duygusal bağın en somut

Detaylı

Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları

Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği projesi kapsamında gerçekleştirilen

Detaylı

ÖNÜMÜZDEKİ 5 YILIN 10 KÜRESEL MAKRO TRENDİ. Kaynak: Euromonitor International

ÖNÜMÜZDEKİ 5 YILIN 10 KÜRESEL MAKRO TRENDİ. Kaynak: Euromonitor International ÖNÜMÜZDEKİ 5 YILIN 10 KÜRESEL MAKRO TRENDİ Kaynak: Euromonitor International #1 Alışverişte Belirsiz Bir Gelecek Tüketiciler para harcama konusunda, özellikle yüksek ücretli ürünlere karşı, biraz daha

Detaylı

Ergenin Psikososyal Uyumu, Arkadaşlıklarının Niteliği İle Annenin Arkadaşlıklarla İlgili İnançları ve Akran Yönetimi Davranışları Arasındaki İlişkiler

Ergenin Psikososyal Uyumu, Arkadaşlıklarının Niteliği İle Annenin Arkadaşlıklarla İlgili İnançları ve Akran Yönetimi Davranışları Arasındaki İlişkiler Ergenin Psikososyal Uyumu, Arkadaşlıklarının Niteliği İle Annenin Arkadaşlıklarla İlgili İnançları ve Akran Yönetimi Davranışları Arasındaki İlişkiler Uzm. Ahu ÖZTÜRK Doç. Dr. Melike SAYIL, Doç. Dr. Asiye

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM: TASARIM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA GİRİŞ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM: TASARIM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA GİRİŞ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v TEŞEKKÜR... vi İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR... vii İÇİNDEKİLER... ix ŞEKİLLER LİSTESİ... xviii TABLOLAR LİSTESİ... xx BİRİNCİ KISIM: TASARIM BİRİNCI BÖLÜM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA

Detaylı

DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ

DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ DAVRANIŞIN TANIMI Davranış Kavramı, öncelikle insan veya hayvanın tek tek veya toplu olarak gösterdiği faaliyetler olarak tanımlanabilir. En genel anlamda davranış, insanların

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin İş Bulma ve Kariyer Beklentilerinin İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinden Etkilenmesi: Yalova Üniversitesi Örneği

Üniversite Öğrencilerinin İş Bulma ve Kariyer Beklentilerinin İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinden Etkilenmesi: Yalova Üniversitesi Örneği Üniversite Öğrencilerinin İş Bulma ve Kariyer Beklentilerinin İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinden Etkilenmesi: Yalova Üniversitesi Örneği Doç. Dr. Orhan KOÇAK Arş. Gör. Aysel KAYA Çağrı KIRTAY Genel

Detaylı

BÖLÜM 5 MERKEZİ EĞİLİM ÖLÇÜLERİ

BÖLÜM 5 MERKEZİ EĞİLİM ÖLÇÜLERİ 1 BÖLÜM 5 MERKEZİ EĞİLİM ÖLÇÜLERİ Gözlenen belli bir özelliği, bu özelliğe ilişkin ölçme sonuçlarını yani verileri kullanarak betimleme, istatistiksel işlemlerin bir boyutunu oluşturmaktadır. Temel sayma

Detaylı

Konut Fiyatlarının Belirlenmesinde Coğrafi Bilgi Sistemleri'nin (CBS) Kullanılması: Ankara Örneği

Konut Fiyatlarının Belirlenmesinde Coğrafi Bilgi Sistemleri'nin (CBS) Kullanılması: Ankara Örneği 18. ESRI Kullanıcılar Toplantısı 07-08 Ekim 2013 ODTÜ, Ankara Konut Fiyatlarının Belirlenmesinde Coğrafi Bilgi Sistemleri'nin (CBS) Kullanılması: Ankara Örneği Tarık Türk a, Olgun Kitapçı b, Murat Fatih

Detaylı

Duygusal ve sosyal becerilere sahip Genç profesyoneller

Duygusal ve sosyal becerilere sahip Genç profesyoneller Duygusal ve sosyal becerilere sahip Genç profesyoneller Y jenerasyonunun internet bağımlılığı İK yöneticilerini endişelendiriyor. Duygusal ve sosyal becerilere sahip genç profesyonel bulmak zorlaştı. İnsan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Telefon: Mezuniyet Tarihi Derece Alan Kurum 2017 Doktora Gelişim Psikolojisi Hacettepe Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Telefon: Mezuniyet Tarihi Derece Alan Kurum 2017 Doktora Gelişim Psikolojisi Hacettepe Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ Arş. Gör. Dr. E. Helin Yaban E-Posta: hyaban@hacettepe.edu.tr Telefon: 312 297 83 25 Adres: Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 06800 Beytepe/ANKARA Eğitim Mezuniyet Tarihi Derece Alan Kurum 2017

Detaylı

Baykuş Ödülleri 2013 -Ödül Alan Projeler

Baykuş Ödülleri 2013 -Ödül Alan Projeler Baykuş Ödülleri 2013 -Ödül Alan Projeler Proje Adı: DEODORANT KATEGORİSİ KEŞİF VE MARKA YAPILANDIRMA ARAŞTIRMASI Araştırma Şirketi: SİA INSIGHT Araştırma Veren: BEIERSDORF Ödül Alınan Kategori: İÇGÖRÜLÜ

Detaylı

SAĞLIKLI YAŞAM VE BESLENME ALIŞKANLIKLARI BİLGİ FORMU

SAĞLIKLI YAŞAM VE BESLENME ALIŞKANLIKLARI BİLGİ FORMU SAĞLIKLI YAŞAM VE BESLENME ALIŞKANLIKLARI BİLGİ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER Adınız: Soyadınız: Doğum Tarihi: Doğum Yeri: Adres: (Ev) (İş) Telefon:(Ev): (İş) (Cep) E-mail: Eğitim Durumunuz: Mesleğiniz: KİLO

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

KARŞILAŞTIRMA İSTATİSTİĞİ, ANALİTİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI, BİYOLOJİK DEĞİŞKENLİK. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2005

KARŞILAŞTIRMA İSTATİSTİĞİ, ANALİTİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI, BİYOLOJİK DEĞİŞKENLİK. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2005 KARŞILAŞTIRMA İSTATİSTİĞİ, ANALİTİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI, BİYOLOJİK DEĞİŞKENLİK Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2005 1 Karşılaştırma istatistiği Temel kavramlar: Örneklem ve evren:

Detaylı

KONYA-KARAMAN YAŞAM MEMNUNİYETİ DEĞERLENDİRMESİ

KONYA-KARAMAN YAŞAM MEMNUNİYETİ DEĞERLENDİRMESİ DEĞERLENDİRME NOTU: Yasemin KARADENİZ YILMAZ Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, İstatistikçi KONYA-KARAMAN YAŞAM MEMNUNİYETİ DEĞERLENDİRMESİ 27.06.2014 DEĞERLENDİRME NOTU:

Detaylı