Pelin BALKIS Gülfidan BARIŞ 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Pelin BALKIS Gülfidan BARIŞ 1"

Transkript

1 ERKEKLER VE KİŞİSEL BAKIM: TÜRK ERKEKLERİNİN KOZMETİK ÜRÜNLERİ TÜKETME EĞİLİMLERİYLE İLİŞKİLİ DEĞİŞKENLER Pelin BALKIS Gülfidan BARIŞ 1 ÖZET Beden bireyin benlik yaratma aracıdır. Hem öz bakım hem de sosyal iletişim başarıları açısından kadınlar kadar erkeklerin de temel bakımlarını yapmaları, güzel görünmeleri gerekir. Bununla birlikte, kozmetik tüketimi erkeklere yasaklı bir alan gibi görülebilmektedir. Ancak büyüyen erkek kozmetik pazarı, tüketicilerin bu alanda aktif rol almaya başladığını göstermektedir. Online ortamda, Türkiye nin 75 ilinden katılımcı ile yapılan araştırmada yaşları arasında değişen 326 Türk erkeğinin, fiziksel olarak çekici görünme istekleri, benliklerini yaratabileceklerine yönelik inançları, sağlıklı görünme istekleri, kariyerlerine verdikleri önem yükseldikçe kozmetik tüketimlerinin de yükseldiği bulunmuştur. Beklenildiği gibi kültürel algılar kozmetik tüketimini negatif etkilemekte, lakin beklenilenin aksine yaşlanma algısı Türk erkeğinin kozmetik ürün tüketme eğilimini etkilememektedir. Erkek tüketicilerin kozmetik tüketim eğilimlerini incelemeyi hedefleyen, anket formu ile toplanılan verileri SPSS 15.0 ile analiz eden ve temelde ilişki araştıran bu araştırmanın katkısı; kariyer odağı ile kozmetik tüketimini ilişkilendiren ilk çalışmalardan biri olmasıdır. Anahtar kelimeler: Erkek tüketici, kozmetik, benlik, yaşlanma, kültür, kariyer. MEN AND PERSONAL CARE: THE VARIABLES CORRELATED WITH THE TENDENCY OF COSMETIC PRODUCT CONSUMPTION OF TURKISH MEN ABSTRACT The body is a tool for the production of a self image. As well as women, men need to care about their body, and look good in order to be successful in social life. However, consumption of cosmetic products is perceived to be a sin for male consumers. Nevertheless, the growing male cosmetic market is an indicator for the active role of male consumers in 1 Doç. Dr. Anadolu Üniversitesi İkitisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,

2 92 Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, Sayı: 11, Ocak 2013, ss the personal care industry and cosmetic usage. In this research, with a sample of 326 Turkish male consumers who are from 75 different cities in Turkey, aging in between 20-49, it is found that there are positive correlations between the cosmetic product consumption tendency and the will to be physically attractive, the belief to be able to create a self image, the will to be and to look healthy, the importance attributed to the career life and the appearance. As anticipated, the cultural perceptions are affecting the consumption of cosmetics negatively, and on the contrary to the prior expectations, the correlation between aging and cosmetic usage is insignificant. With an aim to investigate the cosmetic usage habits of male consumers, the data collected and analyzed with SPSS 15.0 has used to calculate correlations, and it is the first research offers a correlation among career focus and cosmetic usage. Keywords: male consumer, cosmetic, self, aging, culture, career. 1. Giriş Cinsiyet, açıklama gücü dikkate alınarak, pazarlama araştırmalarının demografik değişkeni olmuş ve farklılık ve benzerlik bağlamında pek çok araştırmanın yan sorularına veri olarak pazarlama yazınına girmiştir. Bununla beraber, tüketim bağlamında, temel araştırma sorusunun cinsiyet olduğu pazarlama araştırmaları çok sık rastladığımız araştırmalardan değildir. Özellikle erkek tüketicilerin araştırma konusu olması sık rastlanılır bir şey değildir. Bu ifadeyi sadece Türkiye coğrafyasında geçerli olarak yorumlamamak gerekir yılında yayımlanan çalışmalarında Lee ve meslektaşları, müşteri yönelimleri ve tüketici davranışları hakkında pek çok çalışma olmasına rağmen, erkek müşterilere şimdiye değin çok az önem verildiği yorumunu yapmışlardır. Pazarlama yazınının ihmal ettiği erkek tüketimi ile ilgili ilk çalışmaların tarih alanındaki dergilerde yayınlandığı görülmektedir. Social History de Finn (2000) ve Barker in (2008) çalışmaları, The Journal of Social History de Swiencicki in (1998) ve Victorian Studies de Shannon un (2004) makaleleri tarih dergilerinde yayınlanan çalışmalara örnek olarak verilebilir. Öte yandan cinsiyet odaklı araştırmaların çoğunun kadın tüketiciler üzerine odaklandığı görülmektedir. Hele ki konu kişisel bakım, beden ve kozmetik üzerine ise; odağın neredeyse tamamı kadın olmuştur. Kadının beğenilmek, bakılmak, gözlenmek arzusuna dayandırılarak yapılan açıklamalar (Sturrock ve Pioch, 1998), erkeğin hem bakım dünyasından; hem de araştırmalardan uzak kalmasına neden olarak gösterilmiştir. Cinsiyet temelli araştırmaların çoğunluğunun kadın tüketiciler üzerine odaklanması kadının aile içinde üstlendiği

3 Erkekler ve Kişisel Bakım: Türk Erkeklerinin Kozmetik Ürünleri Tüketme Eğilimleriyle İlişkili 93 satın alma rolü ile açıklanmaktadır. Kadın satın alma rolü üstlenirken; erkek karar verici ve finansal güç sahibi olmaya (oransal olarak azalarak da olsa) devam etmektedir (Finn, 2000; Swiencicki, 1998). Kadın ve erkek cinsi tüketim bağlamında farklı roller üstlenseler, farklı davranışlar gösterseler de, değişen koşullar farklı cinsiyet rollerinin zaman zaman benzeşebildiğini de göstermektedir. Bu benzerlikler ve farklılıklar da açıklamayı gerekli kılmaktadır. Örneğin; Salzman ve O Reilly (2006), kadın artık kendini korumak, ve geçimini sağlamak için ve hatta gelecekte çocuk doğurmak için bir erkeğe ihtiyaç duymayacaktır görüşündeyken, Atkinson (2008), yeni erkek, içerisinde bulunduğu toplumun ve kültürün anlayış ve onayına göre eskiye oranla daha bakımlı, anlayışlı ve duygusaldır görüşündedir. Bu eğilimleri okuyan pazarlama uygulamacıları kadın ve erkeğin değişen rollerine odaklanmakta, çocukları ile ilgilenen baba figürlerinin olduğu iletişimler kurmakta ve hatta bu figürden kaynaklanan ürünler geliştirmektedir. Son zamanların çok konuşulan Ford Fiesta My Key kampanyası bunun bir örneği olabilir. Kampanya, otomobilini izini olmaksızın alacak evlatlar için endişelenen babaların; hız sınırlaması, müziğin sesinin çok açılmaması gibi düzenlemeleri otomobil anahtarına yükleyebildiği mesajı üzerine yapılandırılmıştır. Roadel (2006), nasıl ki kadınlar tüketim kültüründen etkileniyorsa duygularını ifade etmekten çekinmeyen yeni erkek lerin de tüketim kültüründen doğrudan etkilendiğini ifade etmiştir. Yemekle ve pişirmekle, ev tasarımıyla, modayla ve kişisel bakımla ilgilenen erkeklerin literatüre kazandırdığı metroseksüel erkek kavramı 2003 yılın sözcüğü seçilmiş, ardından da bu kelimenin tam zıddı olan retroseksüel erkek kavramı da yine aynı yıllarda yazında söz edilmeye başlanmıştır (Simpson, 2003). Literatüre geçen bu iki kavramı konumuzla doğrudan bağlantılı olduğu için kısaca tanımlamak yerinde olacaktır. Metroseksüel erkekler modayla, ev tasarımıyla, yemek pişirmekle ve kişisel bakımla ilgilenen şehirli erkekler (Solomon, 2009: 218) olarak tanımlanırken; retroseksüel erkekler, kişisel görünümüne en az süreyi harcayan, klasik-sert erkek sporları yapan, erkeğin sorumlulukları olduğuna odaklanan erkeklerdir (Traiser, 2010) şeklinde tanımlanmaktadır. Durum böyle olunca erkeğin maskülen var oluşunda tüketim bir ifade/imaj yaratma aracı olabilmektedir. Örneğin, daha maço görünmek için bedenlerine (sadece saç bölgesi değil, yüz, göğüs gibi bölgeler dahil) kıl kökü ektiren erkeklerin varlığı bilinmektedir (Skipp, 2010).

4 94 Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, Sayı: 11, Ocak 2013, ss Yazına giren metroseksüel ya da retroseksüel gibi kavramlar cinsiyet bağlamında biyolojik cinsiyet, toplumsal cinsiyet ve kimliksel cinsiyet kavramlarının çevresinde tüketim davranışlarının da ciddi olarak farklılaşabildiği ya da tam tersine benzerleşebildiği zamanlar yaşadığımızın göstergesidir. Bu gelişim ve göstergeler paralelinde bu araştırmada erkek tüketiciler için yasaklı tüketim alanı olabilecek kişisel bakım ve kozmetik tüketimini ele almayı hedefledik. Günümüzde, ister metroseksüel olsun ister retroseksüel olsun, erkeklerin dış görünüşlerini iyileştirme ve kişisel bakıma önem verdiklerini biliyoruz. Kişisel bakımın; hangi güdülerle yapıldığını; hangi derecelerinde gerçekleştiğini bilmek; yeni bir dünyada erkek tüketicileri bir anlamda çok özel sayılabilecek bir alanı mercek altına alarak incelemek yararlı olabilecektir umudu ile uluslararası literatürde çok az ele alınmış, ulusal literatürde ise neredeyse hiç incelenilmemiş bu konuyu araştırmaya karar verdik. Bu karardan hareket ile bu araştırmada kozmetik ürünlerinin kullanımında etkili olabilecek psikolojik ve sosyolojik değişkenlerin incelenmesi hedeflenilmiş ve aşağıdaki araştırma sorularına yanıt aranmaya çalışılmıştır: 1. Erkek tüketicilerin benlik imajı, yaşlanma endişesi, fiziksel olarak çekici ve sağlıklı görünme arzuları ile kozmetik tüketimi arasındaki ilişki nedir? 2. Erkek tüketicilerin kültürel inançlarının ve kariyer odaklı olmasının kozmetik tüketimi üzerinde etkisi var mıdır? 2. Literatür İncelemesi Kozmetik tüketimi ve kişisel bakım algısal olarak kadın tüketicilerin yaşam alanında olduğu düşünülse de gerçekten hal ve durum böyle midir? Erkek cinsinin bakım tarihi incelendiğinde kadınlara atıf edilen kişisel bakım (grooming) özelliğinin aslında hayli maskülen olduğu görülmektedir. Kişisel bakım anahtar kelimesi ile yapılan bilimsel araştırmaların çoğunun biyolog ve zoologlar tarafından yapıldığı gözlemlenmiş; araştırmaların çoğunun erkek cinsine odaklandığına ve networking den rekabete, eş seçmekten sosyal kabule uzanan farklı konu çeşitliliğinde araştırma bulgularının elde edildiğine şahit olunmuştur. Bulgulardan anlaşılmaktadır ki erkek cinsine ait iyi görünme hali ; ona pek çok açıdan üstünlük sağlamaktadır. Bununla beraber, grooming kelime taraması yapıldığında insan bedenin görünüşüne odaklanan pek çok çalışmanın çoğunlukla kadınları inceleyerek araştırma sonuçları ürettikleri görülmüştür. Erkek bedenine yönelik sınırlı sayıdaki araştırmaların çok büyük bir kısmının kaslı beden-muscular body (Humphreys ve Paxton, 2004; Strahan ve

5 Erkekler ve Kişisel Bakım: Türk Erkeklerinin Kozmetik Ürünleri Tüketme Eğilimleriyle İlişkili 95 diğerleri, 2006), beden algısında medyanın rolü (Strahan ve diğerleri, 2006) gibi konulara odaklanıldığı görülmüştür Değişen Erkek Rolü ve Kişisel Bakım Erkeklerin ilk çağlardan, kabilesel geleneklerle, dini nedenlerle ya da toplumdaki konumlarını vurgulamak için etkileyici bir dış görünüş istedikleri; dövmelerle ve boyalarla bunu destekledikleri, Eski Mısır daki erkeklerin gözlerini güneş ışığından korumak için göz kapaklarının altını boyadıkları bilinmektedir. Ancak, o zamanlardan günümüze erkeğin etkileyici dış görünüş istemesi batı literatüründe son 200 yıl dikkate alındığında hayli törpülenmiş (19.cu yüz yılsonu ile 20.ci yüzyıl ortasına kadar) daha sonrasında ise tetiklenmiş (özellikle 2000 yılı ve sonrası) gibidir. Zamansal akışı ile erkeğin toplum içindeki erkeklik rolü 19.uncu yüzyıl sonunda ve yirminci yüzyılın başında aristokrat arazi sahibi rolünden yirminci yüz yılın ortasında aile babası rolüne evrilmiştir li yıllarda erkek maskülen playboy (Sheehan, 2002), 1960 lı yıllarda ise hazcı hippi rolündeydi lerde içine yolculuk yapan yeni erkeğin (Kimmel, 2006), 2000 in ortalarında metroseksüel erkeğe dönüştüğünü söylenilmektedir (Simpson 2003). Bu dönüşümlerde endüstrileşmenin, kentleşmenin, yaşanan iki dünya savaşının, üç dalga feminizmin, eşcinsel ve sivil hak hareketlerinin, iş hayatına daha çok katılan kadınların, yaşamın akışının fiziksel üstünlükten zihinsel üstünlüğe geçişinin ve değişen aile tanımının rol aldığı vurgulanmaktadır (Kimmel 2006; Otnes ve McGroth, 2001). Değişen rollerinin bir sonucu olarak erkek farklı tüketim alışkanlıkları geliştirmiştir. Kişisel bakım yaklaşımı ise bana ne tükettiğini söyle sana kim olduğunu söyleyim den kim olmak istiyorsam onu tüketirim döngüsünde hareket etmiştir. Fırat ve diğ. (1995:42) ifade ettiği gibi, tüketim, bireyin hem kendisi hem de çevresindeki diğer kişiler için kendini tanımlama ve ifade etme aracı haline gelmiştir. Birey tükettikleri aracılığı ile kendini yeniden tanımlarken; sahip olmaktan mutlu olmadığı yönlerini (kilo, yüz, saç vb.) de yeniden yapılandırarak bir anlamda kendini yeniden yaratmaktadır. Beden her iki cins açısından da memnuniyetsizliğin kaynaklarındandır. Erkeklerin kadınlara kıyasla bedenlerinden daha memnun göründüklerini söyleyen çalışmalar olduğundan bahisle Strahan ve diğerleri (2006), bu durumu erkeğin idealleştirilmiş bir çekicilik imajına maruz kalmadığı ve bu konuda daha az baskı hissettiğine dayandırmaktadırlar (s. 218). Ancak öte yandan erkeklerin de kilo alma-kilo verme endişelerinin olduğunu ortaya koyan diğer araştırmaların bulgularının yönlendirmesiyle Strahan ve diğerleri (2006) bedenden duyulan

6 96 Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, Sayı: 11, Ocak 2013, ss memnuniyet konusunda erkeklerin de sorgulama içinde olduğunu ifade etmişleridir. Literatür, erkeklerde de bedenden memnun olmama halinin yaygın olduğu (Cafri ve diğ. 2005). Kozmetik ürünlerin kullanımı memnuniyetsizlik yaratabilecek bedensel özelliklerin güzelleştirilmesine ve değiştirilmesine yardımcı olmaktadır yılında GCI (Global Cosmetic Industry) dergisinde Carl Geffken, ilaç mı, yoksa kozmetik mi? ayırımını sorgularken kozmetiği şu şekilde tanımlamıştır: Ovmak, dökmek, serpmek veya püskürtmek yolu ile insan vücudunun içerisine veya herhangi bir bölgesine temizlemek, güzelleştirmek, çekiciliğini desteklemek veya değiştirmek amacıyla uygulanan sabun dışındaki bileşenlere kozmetik denilmektedir. (s ) Nemlendiriciden karın sıkılaştırıcıya kadar farklı türden kozmetik ürünün erkek kozmetik pazarında satın alınabildiği günümüzde sektörün gittikçe geliştiği ve gün geçtikçe büyüdüğü bilinmektedir. Üstelik büyüme trendi kültürden bağımsız hem Dünya nın farkı coğrafyalarında, hem de Türkiye de gözlemlenmektedir. Büyüyen bir pazar, sosyologların sıklıkla üzerinde durduğu değişen cinsel roller, değişen erkek (Sturrock ve Pioch, 1998: 340) ve erkeklerin bakım ürünü satın alma konusunda daha rahatlamış tutumları tüketim literatürü ile uygulama dünyasının buluştuğu nokta olmuştur Erkeklerin Kozmetik Tüketimini Etkileyen Temel Değişkenler Literatürde karşılaştığımız erkeklerin kozmetik tüketimi konulu ilk çalışma, 1989 yılında Cinsiyetin Maddi Kültürü isimli konferansta sunulan Makyaj ve Erkek konulu bildiri olmuştur (Peiss, 1989). Bir tarih profesörü olan Kathy Peiss in bu çalışmasına literatürde sıklıkla referans verilmiştir, lakin bildiri kitapçığına ulaşılamamıştır. Erkek kozmetik tüketimi konusunda sayıca çok az olan literatür içinde; bildiğimiz kadarı ile Peiss in çalışmasından sonra gelen ilk çalışma Sturrock ve Pioch un, 1998 yılındaki çalışmaları olmuştur. Bu çalışmada yazarlar konunun incelenmemiş olmasından yola çıkarak fenomenolojik mülakatlar yapmışlar ve erkeklerin kozmetik tüketiminde öne çıkan imaj, yaş, cazibe, sağlık ve keyif olarak sıralanabilecek beş değişken ile kozmetik tüketimini açıklamışladır (Sturrock ve Pioch, 1998 : ). Onların modeline çok benzer, ancak biraz daha geniş, bir model ile çalışan Souiden ve Diagne (2009: ) ise üç ana araştırma değişkeni saptamıştır. Erkeklerin kozmetik kullanımında 1. yaşlanmanın, 2. çekiciliğin, 3. sağlık ve 4. benli-

7 Erkekler ve Kişisel Bakım: Türk Erkeklerinin Kozmetik Ürünleri Tüketme Eğilimleriyle İlişkili 97 ğin önemli olduğu dört alt değişkenden oluşan kişisel değişken ilk araştırma değişkenleri olmuştur. İkinci araştırma değişkeni Sosyo-kültürel değişkenler olup, 1. inançlardan ve 2. yaşam biçiminden oluşmaktadır. Ek olarak, iki alt değişken ile (reklam ve satın alma durumu) inceledikleri ve pazarlama değişkeni adını verdikleri değişken daha kullanmışlardır. Cheng ve diğerleri (2010: ) erkeklerin kozmetik kullanımında benlik imajının, reklamlarda kullanılan erkek ünlülerin, erkeklerden sosyal bağlamda beklenilenlerin ve maskülenlik ve metroseksüel olmaya yönelik algılarının dahil olduğu dört değişken ile kozmetik kullanımını araştırmışlardır Araştırma Modeli, Değişkenler ve Hipotezler Yapılan literatür taramasının ardından Sturrock ve Pioch (1998) ve Souiden ve Diagne (2009) nin araştırmalarından yola çıkarak erkeklerin kozmetik ürün tüketimini inceleyen bu çalışmanın modeli Şekil 2 deki gibidir. Modelin iki ana değişkeni vardır; ilki bedensel-psikolojik değişkenler ikincisi sosyo-kültürel değişkenler dir. Literatürde önerilen modele, okumalarımız paralelinde erkeklerin kariyer odaklı olması değişkeni dahil edilmiştir. Bedensel-psikolojik değişkenler; dört alt değişkenden oluşmaktadır: benlik, yaşlanma etkisi, fiziksel çekicilik ve sağlık durumu. Sosyo-kültürel değişkenler ise iki alt değişkenden oluşmaktadır: Kültürel etkiler ve kariyer odağı.

8 98 Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, Sayı: 11, Ocak 2013, ss Şekil 1: Erkeklerin Kozmetik Ürünlerini Tüketim Davranışını Etkileyen Araştırma Değişkenleri Demografik değişkenler Yaş Medeni hal Eğitim durumu Yaşam biçimi Bedensel ve Psikolojik Değişkenler Benlik Yaşlanma etkisi Fiziksel çekicilik Sağlık durumu Sosyo-kültürel Değişkenler Kozmetik Tüketim Eğilimi Kültürel inançlar Kariyer odağı Benlik Kozmetik tüketiminin temel çıkış noktalarından birinin bedensel memnuniyetsizliği manipüle etmek olduğundan söz ettiğimizde; bedenin benlik kavramının en temel unsuru olduğunu da ifade etmek yerinde olacaktır. Dış görünüşlerinden memnun olmayan ve kozmetik ürünler ve kıyafetlerle süslenen insanların kendilerini daha iyi hissettikleri ve bu iyi hissi dış dünyaya daha olumlu bir birey olarak yansıttıkları belirtilmiştir (Bloch ve Richins, 1992). Datamonitor 2005 verisine dayanarak, Amerika ve Avrupa da erkeklerin dış görünüşleri konusunda kadınlardan biraz daha fazla tasalandığını söylenilmektedir (Chen ve diğerleri, 2010: 574). Erkeklere Pazarlama kitabının yazarı Tungate, Dünya genelinde yapılan bir araştırmaya göre Avrupalı erkekler fiziksel çekicilik ve dinamik görünmek için, Amerikalı erkekler iş ve toplum yaşamında avantaj elde etmek için; Japon erkekler ise kendi öz güvenlerini desteklemek için cilt bakımı yaptırdıklarını söylemişlerdir demektedir (2008: 35). Özetle birey, bedenini, benliğini yaratmak için kullanabilmektedir (Baerveldt ve Voestermans 1996). Bu noktadan hareketle ilk araştırma hipotezimiz şöyledir;

9 Erkekler ve Kişisel Bakım: Türk Erkeklerinin Kozmetik Ürünleri Tüketme Eğilimleriyle İlişkili 99 H1: Erkeklerin benliklerini yaratabileceklerine yönelik inançları ile kozmetik tüketim eğilimleri arasında doğrusal bir ilişki vardır. Yaşlanma Etkisi Euromonitor yılları için yaşlanma karşıtı ürün pazarının %18 büyüyeceğini öngörmüştür (Euromonitor, 2011). Yaşlanma her ne kadar kaçınılmaz bir son olsa da, hem kozmetik hem de medikal kozmetik endüstrisi sürekli yaşlılığın önüne geçme mesajları vermekte, dermatolog doktorların bazılarından sanki yaşlanma kaçınılmaz değilmişçesine yaşlanma ile mücadele edilebileceği söylemleri duyulmaktadır. Bayer (2005) pozitif yaşlanma kavramından ve bunun pek çok kişi tarafından yaşlı görünmeden yaşlanma şeklinde algılandığından söz etmektedir. Sözün özü, yaşlanma insanların uzak durmak istedikleri bir şeydir (Catterall ve Maclara 2001) ve kozmetik sektörü bu güdüyü her geçen gün besleyecek ürünler pazara sunmaktadır. Her ne kadar her iki cins de yaşlanmaktan kaçınmaya çalışsa da erkekler için yaşlanma çok da negatif algılanmamakta ve erkekler ve hatta kadınlar erkek yaşlanmasını olgun görünmek olarak algılamaktadırlar (Halliwell ve Dittmar, 2003). Daha önce de ifade ettiğimiz üzere erkeksi olmak yaradılıştan çok yaratmak ile ilgili olduğu için, erkek yaşlanma ile ilgili olarak endişe duymamaktadır. Maskülenlik/erkeksilik: yetkinlik, özerklik, güç ve kendini kontrol gibi özelliklerle desteklenmekte, bu özellikler ise yaşla birlikte gelişmektedir. Bu teorik analiz bağlamında, erkeklerin, yaşlanma konusunda daha az endişeli olacakları söylenilebilir. Nitekim Halliwell ve Dittmar (2003), araştırmalarına katılan 20 erkekten 3 ünün ve 22 kadından 2 sinin yaşlanmanın erkek için hoş olduğundan söz ettiğini ve Sean Connery Etkisi adını verdikleri yaşlanan erkeğin çekiciliğinin yükseldiği yorumunu sıklıkla ifade etmişlerdir. Yaşlanma endişesi konusunda kadın ve erkek cinsinde çifte standart olduğundan da söz etmişlerdir. Lakin yaşlanmanın erkekler üzerinde baskı yarattığı da gözlemlenmektedir. Küçük mavi hapların gölgesindeki erkeğin bir yandan iyi görünmeyi sürdürme baskısı altında olduğu gözden kaçırılmamalıdır. Halliwell ve Dittmar in (2003) araştırmasına katılan yirmi erkeğin istisnasız tamamı, yaşlanma sürecini, bedenlerinin muktedir olma gücü ile ilişkilendirmişlerdir (s. 679). Erkeğin muktedir olma gücünü koruduğunu göstermek istemesi; onu kozmetik ürünlere yaklaştırıyor olabilir. Bu bulgulardan hareket ile yaşlanma endişesinin erkeğin kozmetik ürünler aracılığı ile genç görünme amacına hizmet edip etmediğini aşağıdaki hipotez ile test edilmiştir.

10 100 Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, Sayı: 11, Ocak 2013, ss H2a: Erkeklerin yaşlanma endişesi ile kozmetik tüketimi eğilimleri arasında doğrusal bir ilişki vardır. H2b: Erkeklerin genç görünme güdüsü ile kozmetik tüketimi eğilimleri arasında doğrusal bir ilişki vardır. Fiziksel Çekicilik Survival of the Prettiest: The Science of Beauty isimli kitabın yazarı Etcoff (1999), fiziksel güzelliğin hayat kolaylaştırıcılığından söz eder ve şöyle der: Birey sevmediği birine çekici olduğu için yardım edebilmektedir (s45). Hatta çekici olmamanın cezası ödülden daha büyük olabilmekte (s. 50), çekici erkekler daha kolay iş bulmakta, daha fazla maaş almakta ve daha hızlı yükselmektedir (s. 83). Fiziksel çekiciliğin en temel kavramı hale etkisi (halo effect) uzun yıllardır araştırılmaktadır. Erkek cinsi açısından fiziksel çekiciliğin: yaşamda kalma, eş seçme, güç elde etme, gücünü koruma bağlamlarında etkili olduğu söylenir. Çekim gücünde, yüzün ve bedenin çok önemli olduğu bilinmektedir. Yapılan araştırmalarda kadınların maskülen/erkeksi yüzleri tercih ettikleri, çünkü daha yüksek testosteron düzeyi olanların erkeksi yüzleri olduğu bulgularından söz edilmektedir (Hfnekoppa ve meslektaşları, 2007). Sadece yüzün çekiciliği değil aynı zamanda bedensel çekicilik de fiziksel çekicilik açısından önemlidir. Ellerin çekiciliği bile araştırmalara konu olmuş, cilt sağlığı, tırnak bakımı ve görüntüsü gibi unsurlar çekicilik açısından sorgulanmıştır (Koscinski, 2011). Ter kokusunun çekim açısından önemli olduğu bilinmektedir. Deodorant kullanan erkekler, kullanmayanlara kıyasla kendilerini daha çekici bulduklarını söylemişlerdir (Roberts ve diğerleri, 2009). Erkeğin kozmetik kullanarak ya da kullanmadan fiziksel çekiciliğini yükseltip yükseltmediği önemli bir araştırma sorusu haline gelmiştir (Sturrock ve Pioch 1998 ve Souiden ve Diagne 2009). Bu noktada, erkeklerin temizlemek, güzelleştirmek, çekiciliğini desteklemek veya değiştirmek amacıyla kozmetik kullanıp kullanılmaması aşağıdaki araştırma hipotezi ile test edilmiştir. H3: Erkeklerin çekici görünme güdüsü ile kozmetik tüketim eğilimleri arasında doğrusal bir ilişki vardır. Sağlık Kozmetik kullanımı ve sağlık ile ilgili iki farklı nokta olduğu söylenilebilir. İlki bozulan sağlığı düzeltmektir. Örneğin, çatlayan cilde bakım yapmak, kaybedi-

11 Erkekler ve Kişisel Bakım: Türk Erkeklerinin Kozmetik Ürünleri Tüketme Eğilimleriyle İlişkili 101 len saçları kazanmak gibi. İkincisi ise bozulan sağlığı kapatmak amacı ile kozmetik kullanmaktır. Örneğin, gözaltı morluklarını kapatmak, cilt lekelerini gizlemek gibi (Sturrock ve Pioch, 1998). Tıraş olmanın en fazla vurgulanan kozmetik uygulama olduğu bilindiğinde, erkeklerin %75 inin geleneksel jilet-sabun tarzı tıraş yöntemini uyguladıkları ve tıraş sonrası cilt sağlığı problemlerinin en sık şikayet edilen sağlık sorunu olduğu bilindiğinde (Elsner, 2012) kozmetik uygulamaları hem sağlığın bozulma sebebi olarak hem de hem de bozulan sağlığın düzeltilmesi anlamında önemli olabilmektedir. Bu açıklamalardan hareket ile hipotezimiz şöyledir: H4: Erkeklerin sağlıklı görünme güdüsü ile kozmetik tüketme eğilimleri arasında doğrusal bir ilişki vardır. Kültürel İnançlar Bir toplumun üyelerinin paylaştığı ve nesilden nesile aktardığı değerler, gelenekler, töre ve törenler gibi unsurlar bütünü olan kültür (Odabaşı ve Barış, 2002), kadınlara ve erkeklere uygun davranışlar, belirli bağlamlarda kullanılması uygun ürünler önerir. İşin özü grooming yani kişisel bakım hayli törensel, dolayısı ile, kültürün içine gömülmüş bir faaliyet olabilmektedir. Örneğin pazar günleri ailenin banyo günü olması, bayram sabahları bayram tıraşına gitmek gibi. Kültür onaylanan ve onaylanmayan davranışları da belirlediği için kozmetik tüketiminde önemli olabilmektedir (Souiden ve Diagne, 2009). Bakım ürünlerinin kadın kültürünün yaygın bir parçası olduğu, 20ci yüzyılın çok büyük bir kısmında gerçek erkek kozmetik kullanmaz inanışının hüküm sürdüğü (Souiden ve Diagne, 2009) dikkate alındığında erkek cinsinin kozmetik tüketiminde kültürün etkisini araştırmak isabetli olabilir. Özellikle damat traşı gibi kültürel törene sahip bir ülkede erkeğin kişisel bakım izninin bir ölçüde onandığı düşünüldüğünde, literatüre sunulan erkeğin hangi ölçüde bakım yapabileceğine yönelik izinlerin, erkeklik, metroseksüellik etiketlerinin ve algılamalarının kozmetik tüketimine etkisini incelemek uygun olacaktır. H5: Erkeklerin kültürel inanışları ile kozmetik tüketme eğilimleri arasında ters yönlü doğrusal bir ilişki vardır.

12 102 Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, Sayı: 11, Ocak 2013, ss Kariyer Odağı İş yerinde cinsiyet konusunu inceledikleri ve 201 davayı gözden geçirerek yazdıkları makalelerinde Trautner ve Kwan, kişisel bakımın belirli stereotipler yarattığını, bu nedenle işverenlerin çalışanlarının dış görünüşü ile çok ilgilendiğini, dış görünüş gereklerine uymayan çalışanların işe alınmama, yükseltilmeme, farklı birimlere transfer edilme, işten çıkarılma, ya da benzeri türden yaptırımlara maruz kaldıklarını ifade etmişlerdir (2010, s. 128). Bu noktada, her iş yerinin, farklı görünüş ve kişisel bakım kuralları (saç, sakal, kilo, tırnak bakımı vb.) isteyebileceği gerçeği bedenin görünüşü, fiziksel çekim ve kozmetik kullanımı konularını birbirine bağlamaktadır. Dermatolojik açıdan erkek cildini ele aldığı çalışmasında Elsner (2012), pilotların, itfaiyecilerin ve askerlerin maskelerini tam olarak yüzlerine oturtma zorunluluğu nedeni ile sakal ile ilgili yönergeleri olduğundan söz eder. Elbette ki bu ifadenin bir başka yönü de kurumsal kültürün erkek stereotipine uymayacak kişisel bakım uygulamalarıdır, örneğin; erkeğin fondöten kullanması, parlatıcı sürmesi gibi uygulamalar. Bu noktadan bakıldığında çalışanlar sadece çalışan olarak değil kadın ve erkek olarak; onaylanan kadınsı ve erkeksi çekicilikleri ile de çalışmaktadırlar. Dış görünüş ise erkeksi olmanın gösterilebileceği temel alandır (Trautner ve Kwan, 2010; West ve Zimmerman, 1987). İş ilanlarında sıkça karşılaşılan prezantabl olma kelimesi her iki cins içinde zihne fark ettirmeden giren bir virüs gibidir. İş gereğinin, dış görünüşe bağlandığı bu sıfat; kapitalist kültürün genç ve yaşam dolu görünüşü dikte ettiği mesajını vermekte (Bayer, 2005); bu ise kariyer hedefleri olan erkeğin bakımlı olmasını öngörmektedir. Ogilvy Kültürel Çalışması ndan (2011) alınan yaşları 18 ile 40 arasında değişen ve farklı kültürlerden gelen erkekten toplanılan verilerden görülmektedir ki genç erkeklerin %82 si bakımlı erkeklerin rekabetçi iş ortamında kesinlikle daha avantajlı olduğuna inanmaktadır. Bir anlamda ye kürküm ye deyişinin ortaya koyduğu gibi, fiziksel olarak iyi görünmek iş dünyası açısından da bir avantaj olmakta, erkeklerin %59 u iyi bir dış görünüşün, bakımlı olmanın en az CV kadar önemli olduğuna inanmaktadırlar. Bu noktalar dikkate alındığında bir yanda bakımlı öte yanda erkeksi olma dengesi erkeğin kariyer odağı dikkate alınarak, aşağıdaki araştırma hipotezi kurulmuştur; H6: Erkeklerin kariyer odaklı olmaları ile kozmetik tüketim eğilimleri arasında doğrusal bir ilişki vardır.

13 Erkekler ve Kişisel Bakım: Türk Erkeklerinin Kozmetik Ürünleri Tüketme Eğilimleriyle İlişkili Araştırma Tasarımı ve Yöntemi 4.1. Ölçekler ve Veri Toplama Aracının Gelişim Süreci Erkeklerin kozmetik tüketme davranışları ile ilgili araştırma sayısının hayli sınırlı olduğundan daha önce söz edilmişti. Bu bağlamda, bu araştırmada kullanılmak üzere ölçek hazırlarken, daha önce sözü edilen erkeklerin kozmetik tüketimi ile ilgilenen iki temel araştırma (Sturrock ve Pioch, 1998 ve Souiden ve Diagne, 2009) kullanılmıştır. Ek olarak, literatür okumaların yönlendirmesi ile bu araştırmada erkeklerin kariyer odaklı olup olmamasının da kozmetik tüketiminde etkili olabileceği düşüncesi ile araştırmaya kariyer odağı değişkeni eklendiğinden daha önce söz edilmişti. Bu değişkenin ölçümü için iki ifade kullanılmıştır: 1. Kariyerim benim için önemlidir 2. Kariyerim bakım ürünleri kullanmamı gerektirir. Sturrock ve Pioch (1998) ve Souiden ve Diagne (2009) tarafından sunulan diğer beş araştırma değişkeni, veri toplama aracı olan anket formuna önce çeviri, sonra tersine çeviri yapılarak konulmuştur. Anketin nihai şekline ulaşmazdan önce ilk adımda on erkek katılımcıdan on-line ortamda hazırlanan ön anketi yanıtlamaları, anket sorularına yönelik geribildirim yapmaları rica edilmiştir. Geribildirimler aracılığıyla gözden geçirilen anket formu ardından ikinci aşamada yine on erkek katılımcı ile yüz yüze yöntemle uygulanmış ve geribildirimler alınmıştır. Yüz yüze görüşmeler esnasında yanıtlayıcıların kozmetik kullanımını açıklama konusunda hayli istekli oldukları görüldüğü için, araştırmanın en son formuna açık uçlu bir soru eklenerek; katılımcıların ilave etmek istedikleri şeyler için boş bir alan bırakılmıştır. Bu alanın, şimdilik ilk ayak olarak tasarlanan, erkek tüketimi ve kozmetik kullanımı araştırmasının gelecekte daha detaylandırılabilmesi amacına hizmet etmesi umulmuştur. Üçüncü adımda son şekli verilen ve on-line doldurulabilen anket formu iki farklı zamanda (17 Eylül 1012 tarihinde ilk çağrı, 8 Ekim 2012 tarihinde ikinci çağrı) doldurulmak üzere katılımcılara sosyal medya üzerinden davet yapılmıştır Örneklem Araştırma nın ana kütlesini, Türkiye de yaşayan ve yaşları yaş aralığında olan erkekler oluşturmuştur. Bu yaş aralığının seçilmesindeki temel neden, toplanan verilerin göreceli olarak homojenleşmesi isteğidir. Bedensel algının bireyin yaşamının farklı evrelerinde değişebildiği bulgusundan (Adams ve diğerleri, 2005) hareket ile ergenlik öncesi dönemle yaşlılık dönemlerinin araştırma dışında bırakılmasına karar verilmiştir. TUİK 2008 verilerinde yaş arası ergenlik, 50 yaş ve üstü ise yaşlılık dönemi olarak kategorize edilmiştir.

Kişisel Bakım Olgusu ve Kişisel Bakım Ürünlerine Yönelik Tüketici Tutum ve Tercihlerini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma

Kişisel Bakım Olgusu ve Kişisel Bakım Ürünlerine Yönelik Tüketici Tutum ve Tercihlerini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma Kişisel Bakım Olgusu ve Kişisel Bakım Ürünlerine Yönelik Tüketici Tutum ve Tercihlerini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma Nilgün SARIKAYA Doç.Dr., Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi İşletme

Detaylı

AVM lerin Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi Üzerine Bir Saha Çalışması

AVM lerin Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi Üzerine Bir Saha Çalışması Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2014, C:6, S:3, s. 193-211 Year:2014, Vol:6, No:3, s. 193-211 AVM lerin Tüketici Satın Alma Davranışlarına

Detaylı

Algılanan Otel İmajı ve Hizmet Kalitesi ile Tekrar Satın Alma Niyeti Arasındaki İlişkiler

Algılanan Otel İmajı ve Hizmet Kalitesi ile Tekrar Satın Alma Niyeti Arasındaki İlişkiler Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 24, Sayı 1, Bahar: 96-108, 2013. Algılanan Otel İmajı ve Hizmet Kalitesi ile Tekrar Satın Alma Niyeti Arasındaki İlişkiler Copyright 2013 anatolia Bütün hakları

Detaylı

İNTERNET PERAKENDECİLİĞİ VE AĞIZDAN AĞIZA PAZARLAMA İLİŞKİSİ; TUĞLA DUVARLAR YIKILABİLİR Mİ? 1

İNTERNET PERAKENDECİLİĞİ VE AĞIZDAN AĞIZA PAZARLAMA İLİŞKİSİ; TUĞLA DUVARLAR YIKILABİLİR Mİ? 1 İNTERNET PERAKENDECİLİĞİ VE AĞIZDAN AĞIZA PAZARLAMA İLİŞKİSİ; TUĞLA DUVARLAR YIKILABİLİR Mİ? 1 Volkan YAKIN 2 ÖZET Bu çalışma kapsamında, öncelikle internetin perakendecilik alanına sunduğu çevrimiçi mağazalar

Detaylı

ONLİNE MÜŞTERİ DENEYİMİNİN GÜVENE ETKİSİ: ONLİNE ALIŞVERİŞ YAPAN TÜKETİCİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ONLİNE MÜŞTERİ DENEYİMİNİN GÜVENE ETKİSİ: ONLİNE ALIŞVERİŞ YAPAN TÜKETİCİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/jasss2481 Number: 29, p. 403-425, Autumn III 2014 ONLİNE MÜŞTERİ DENEYİMİNİN

Detaylı

Yıl:2012, C:4, S:3, s. 143-161 Year:2012, Vol:4, No:3, s. 143-161

Yıl:2012, C:4, S:3, s. 143-161 Year:2012, Vol:4, No:3, s. 143-161 Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2012, C:4, S:3, s. 143-161 Year:2012, Vol:4, No:3, s. 143-161 Destinasyonlarda Müşteri Temelli Değerinin

Detaylı

Çalışan Kadınların Alternatif Tıbba Bakış Açılarının Sosyolojik Analizi 1

Çalışan Kadınların Alternatif Tıbba Bakış Açılarının Sosyolojik Analizi 1 Sosyal Bilimler Dergisi / Cilt: 16, Sayı 2, 2014, 1-26 Çalışan Kadınların Alternatif Tıbba Bakış Açılarının Sosyolojik Analizi 1 DOI NO: 10.5578/JSS.7928 Ömer Aytaç 2 M. Çağlar Kurtdaş 3 Özet Sağlık- hastalık

Detaylı

Abdullah Okumuş 1 Pazarlama Anabilim Dalı, İşletme Fakültesi,

Abdullah Okumuş 1 Pazarlama Anabilim Dalı, İşletme Fakültesi, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi Istanbul University Journal of the School of Business Administration Cilt/Vol:40, Sayı/No:2, 2011, 176-194 ISSN: 1303-1732 www.ifdergisi.org Geleneksel ilan

Detaylı

ÜLKE İMAJININ VE ÜLKE İTİBARININ MARKA TERCİHİNE ETKİSİNDE MENŞE ÜLKE KAVRAMININ ROLÜ: TÜRK TÜKETİCİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. R.

ÜLKE İMAJININ VE ÜLKE İTİBARININ MARKA TERCİHİNE ETKİSİNDE MENŞE ÜLKE KAVRAMININ ROLÜ: TÜRK TÜKETİCİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. R. ÜLKE İMAJININ VE ÜLKE İTİBARININ MARKA TERCİHİNE ETKİSİNDE MENŞE ÜLKE KAVRAMININ ROLÜ: TÜRK TÜKETİCİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA R.Gülay ÖZTÜRK İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler

Detaylı

EĞİTİM HİZMETLERİNİN PAZARLANMASINDA HİZMET KALİTESİNİN ÖLÇÜMÜ VE ALGILANAN HİZMET KALİTESİ İLE ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

EĞİTİM HİZMETLERİNİN PAZARLANMASINDA HİZMET KALİTESİNİN ÖLÇÜMÜ VE ALGILANAN HİZMET KALİTESİ İLE ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Cilt/Vol.:8- Sayı/No: 2 : 17 38 (2008) EĞİTİM HİZMETLERİNİN PAZARLANMASINDA HİZMET KALİTESİNİN ÖLÇÜMÜ VE ALGILANAN

Detaylı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ün Kişisel İmajının Öğelerini Belirlemeye Yönelik Bir Saha Araştırması

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ün Kişisel İmajının Öğelerini Belirlemeye Yönelik Bir Saha Araştırması TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 401 Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ün Kişisel İmajının Öğelerini Belirlemeye Yönelik Bir Saha Araştırması A Field Research Aiming to Determine The Characteristics of President

Detaylı

Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi (www.yonbildergi.com) Güz 2015, Cilt 1, Sayı 1

Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi (www.yonbildergi.com) Güz 2015, Cilt 1, Sayı 1 Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi (www.yonbildergi.com) Güz 2015, Cilt 1, Sayı 1 Örgütsel Bağlılık ile Cinsiyet Arasındaki İlişki: Hastanelerde Çalışan Sağlık Personeli Üzerinde Bir Araştırma

Detaylı

TÜKETİCİLERİN MARKA FONKSİYONU ALGILAMALARI İLE SATIN ALMA SONRASI DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ. Mehmet MARANGOZ

TÜKETİCİLERİN MARKA FONKSİYONU ALGILAMALARI İLE SATIN ALMA SONRASI DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ. Mehmet MARANGOZ D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi Cilt:21 Sayı:2, Yıl:2006, ss:107-128 TÜKETİCİLERİN MARKA FONKSİYONU ALGILAMALARI İLE SATIN ALMA SONRASI DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ Mehmet MARANGOZ ÖZET Tüketicilerin satın alma

Detaylı

YENİ TEKNOLOJİLERİN GENÇLERİN SATIN ALMA EĞİLİMLERİ ÜZERİNE ETKİSİ. Yrd. Doç. Dr. Gülay GÜNAY

YENİ TEKNOLOJİLERİN GENÇLERİN SATIN ALMA EĞİLİMLERİ ÜZERİNE ETKİSİ. Yrd. Doç. Dr. Gülay GÜNAY YENİ TEKNOLOJİLERİN GENÇLERİN SATIN ALMA EĞİLİMLERİ ÜZERİNE ETKİSİ Öz Yrd. Doç. Dr. Gülay GÜNAY Bu çalışma, yeni teknolojilerin gençlerin satın alma eğilimleri üzerindeki etkilerini incelemek amacıyla

Detaylı

Mersin ve Adana daki Dört ve Beş Yıldızlı Otellerde Konaklayan Türk İş İnsanlarının Hazcı-Faydacı Tüketim Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma

Mersin ve Adana daki Dört ve Beş Yıldızlı Otellerde Konaklayan Türk İş İnsanlarının Hazcı-Faydacı Tüketim Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2014, C:6, S:1, s. 33-44 Year:2014, Vol:6, No:1, s. 33-44 Mersin ve Adana daki Dört ve Beş Yıldızlı

Detaylı

Türkiye Tüketici Profili ve Bilinç Seviyesi Araştırması

Türkiye Tüketici Profili ve Bilinç Seviyesi Araştırması T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Türkiye Tüketici Profili ve Bilinç Seviyesi Araştırması Türkiye Tüketici Profili ve Bilinç Seviyesi Araştırması Türkiye Tüketici Profili ve Bilinç Seviyesi Araştırması

Detaylı

MBD 2014, 3(1): 98 128

MBD 2014, 3(1): 98 128 MBD 2014, 3(1): 98 128 MAKALE HAKKINDA Geliş : Mart 2014 Kabul: Mart 2014 TÜKETİCİLERİN ŞİKÂYET DENEYİMLERİ VE ŞİKÂYETİ ALGILAMALARININ ÖLÇÜMLENMESİ: GSM MÜŞTERİLERİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA THE MEASUREMENT

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI İNTERNET REKLAMLARININ TÜKETİCİ SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

YAŞAM TARZI ÖNERİLERİ BAĞLAMINDA SAĞLIK HABERLERİNİN ANALİZİ. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

YAŞAM TARZI ÖNERİLERİ BAĞLAMINDA SAĞLIK HABERLERİNİN ANALİZİ. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü YAŞAM TARZI ÖNERİLERİ BAĞLAMINDA SAĞLIK HABERLERİNİN ANALİZİ Deniz SEZGİN Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Öz Hastalığa odaklanmak yerine sağlıklı olmayı vurgulamak

Detaylı

Yenilikçilik ve İşletme Performansı İlişkisi: Antalya da Etkinlik Gösteren 5 Yıldızlı Otel İşletmeleri Örneği

Yenilikçilik ve İşletme Performansı İlişkisi: Antalya da Etkinlik Gösteren 5 Yıldızlı Otel İşletmeleri Örneği Yenilikçilik ve İşletme Performansı İlişkisi: Antalya da Etkinlik Gösteren 5 Yıldızlı Otel İşletmeleri Örneği Barış ERDEM 1 Ayhan GÖKDENİZ 2 Önder MET 3 Özet Günümüzde yaşanan küreselleşme sürecinde işletmelerin

Detaylı

Uluslararası Alışveriş Merkezi Tüketicilerinin Satın Alma Davranışı: Bursa İlinde Bir Uygulama

Uluslararası Alışveriş Merkezi Tüketicilerinin Satın Alma Davranışı: Bursa İlinde Bir Uygulama Uluslararası Alışveriş Merkezi Tüketicilerinin Satın Alma Davranışı: Bursa İlinde Bir Uygulama Buying Behaviour Of International Shopping Center Consumers: An Application In Bursa Prof.Dr. Ömer AKAT* Arş.Gör.

Detaylı

Tourism Students Entrepreneurial Personality Traits: An Emprical Research On Undergraduate Associate And Bachelor s Students

Tourism Students Entrepreneurial Personality Traits: An Emprical Research On Undergraduate Associate And Bachelor s Students KMÜ Sosyal ve Ekonomịk Araştırmalar Dergịsi 16 (26): 41-55, 2014 ISSN: 2147-7833, www.kmu.edu.tr Üniversite Öğrencilerinin Girişimci Kişilik Özelliklerinin Belirlenmesi: Turizm Lisans Ve Ön Lisans Öğrencileri

Detaylı

T. C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ÇALIġMA EKONOMĠSĠ VE ENDÜSTRĠ ĠLĠġKĠLERĠ ANABĠLĠM DALI

T. C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ÇALIġMA EKONOMĠSĠ VE ENDÜSTRĠ ĠLĠġKĠLERĠ ANABĠLĠM DALI T. C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ÇALIġMA EKONOMĠSĠ VE ENDÜSTRĠ ĠLĠġKĠLERĠ ANABĠLĠM DALI GĠRĠġĠMCĠ KADIN VE ERKEKLERĠN BAġARI ALGISINDAKĠ FARKLILIKLAR: KÜÇÜK ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERDE BURSA

Detaylı

Bireylerin İnternet Bankacılığı Kullanımını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Alan Araştırması

Bireylerin İnternet Bankacılığı Kullanımını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Alan Araştırması Volume 3 Number 4 2012 pp. 57-75 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Bireylerin İnternet Bankacılığı Kullanımını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Alan Araştırması Ali Bayrakdaroğlua Özet:

Detaylı

BANKA MÜŞTERİLERİNİN İNTERNET BANKACILIĞINA İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ

BANKA MÜŞTERİLERİNİN İNTERNET BANKACILIĞINA İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ BANKA MÜŞTERİLERİNİN İNTERNET BANKACILIĞINA İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ Abdullah OKUMUŞ * Zehra BOZBAY ** Recep Murat DAĞLI *** ÖZ Son yıllarda ülkemizde, internet bankacılığı hizmetlerinin yaygınlaşması

Detaylı

Erdem TEMELOĞLU Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ayvacık Meslek Yüksekokulu Ayvacık, Çanakkale, Türkiye etemeloglu@comu.edu.tr

Erdem TEMELOĞLU Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ayvacık Meslek Yüksekokulu Ayvacık, Çanakkale, Türkiye etemeloglu@comu.edu.tr Tüketicilerin Kişilik Özellikleri, Algıları ve Yeniden Satın Alma Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma The Study of Relation Among Personality Characteristics,

Detaylı

Zincir/ Grup Otel İşletmelerinde Müşterilerin Marka Değerine Yönelik Tutumsal Farklılıklarının İncelenmesi: İstanbul İli Örneği

Zincir/ Grup Otel İşletmelerinde Müşterilerin Marka Değerine Yönelik Tutumsal Farklılıklarının İncelenmesi: İstanbul İli Örneği EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cilt: 14 Sayı: 4 Ekim 2014 ss. 597-610 Zincir/ Grup Otel İşletmelerinde Müşterilerin Marka Değerine Yönelik Tutumsal Farklılıklarının İncelenmesi: İstanbul İli

Detaylı

Türkiye de Franchising Sisteminin Gelişimi ve Franchise Alan Girişimcilerin İş Memnuniyeti Belirleyicilerinin Analizi Üzerine Bir Araştırma

Türkiye de Franchising Sisteminin Gelişimi ve Franchise Alan Girişimcilerin İş Memnuniyeti Belirleyicilerinin Analizi Üzerine Bir Araştırma Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (10) 2005 / 2 : 123-149 Türkiye de Franchising Sisteminin Gelişimi ve Franchise Alan Girişimcilerin İş Memnuniyeti Belirleyicilerinin Analizi Üzerine

Detaylı

Hazır Gıda Ürünleri Satın Alma Davranışını Etkileyen Pazarlama Faktörlerinin İncelenmesi: Iğdır İlinde Bir Araştırma

Hazır Gıda Ürünleri Satın Alma Davranışını Etkileyen Pazarlama Faktörlerinin İncelenmesi: Iğdır İlinde Bir Araştırma Y.2014, Cilt 4, Sayı 1, ss.223-236 Y.2014, Volume 4, Issue 1, pp.223-236 Hazır Gıda Ürünleri Satın Alma Davranışını Etkileyen Pazarlama Faktörlerinin İncelenmesi: Iğdır İlinde Bir Araştırma Faruk BAŞTÜRK

Detaylı

Journal of Recreation and Tourism Research

Journal of Recreation and Tourism Research Journal of Recreation and Tourism Research Journal homepage: www.jrtr.org ISSN:2348-5321 KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN KÜLTÜREL KARŞILAŞTIRMASI VE İŞ TATMİNİ: İSTANBUL İLİNDEKİ AİLE VE ZİNCİR KONAKLAMA İŞLETMELERİNE

Detaylı