OKULÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA FEN DOĞA ÇALIŞMALARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OKULÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA FEN DOĞA ÇALIŞMALARI"

Transkript

1 OKULÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA FEN DOĞA ÇALIŞMALARI Neslihan AVCI, Hale DERE Gazi Üniversitesi, Mesleki Eğitim Fakültesi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Anabilim Dalı, ANKARA ÖZET:Okulöncesi dönemde yapılan fen doğa çalışmaları, çocukların çevrelerini yakından tanımaları, keşfetmeleri, tahminlerde bulunmaları, hipotezler kurmaları, deneyerek yaparak öğrenmeleri, açık fikirlilik, muhakeme etme, zorluklar karşısında yılmama gibi becerilerin gelişmesinde önemli bir yere sahiptir.fen doğa çalışmalarında, fizik, biyoloji, kimya ve dünya ile ilgili etkinlikler yapılmaktadır. Bu etkinliklere çocukların etkin katılımları sağlanmalı ve etkinlikler planlanırken çocukların deneyim ve ilgileri göz önünde tutulmalıdır. Çocukların etkin katılımlarının sağlanmasında proje yaklaşımı en ideal yöntemlerden birisidir. Özellikle okulöncesi dönemdeki çocuklara fen doğa çalışmaları proje yaklaşımı ile verilebilir. Bu yaklaşımla, çocuklar kapsamlı araştırma ve inceleme yapma imkanına sahip olurlar.proje çalışmaları, çocukların bağımsız düşünme, keşfetme, sınama, inceleme deneyimlerinin artmasına yardımcı olmaktadır. Proje çalışmalarında, hayvanlar, mevsimler, bitkiler, hava gibi fen konuları ele alınabilir.proje çalışmaları üç safhada yapılır. İlk safhada, seçilen konuyla ilgili bilgi hazırlanır, konu haritası hazırlanır, konuyla ilgili araştırılabilecek sorular belirlenir. İkinci safhada, alan çalışması yapılır, son safhada ise, proje tamamlanır, değerlendirme yapılır, ortaya çıkarılan ürünler sergilenir ve gösteriler yapılır.proje çalışmalarında ebeveynin katılımıyla, çocukların araştırmaları desteklenebilir. Ebeveyn, araştırma yapmada çocuğuna yardımcı olur ve çocuğuna materyal sunar. Okulöncesi dönem, çocukların bilgi ve becerilerinin temellerinin atıldığı dönemdir. Bebekler dünyaya geldiklerinde çevrelerini duyuları ile tanımaya ve keşfetmeye çalışırlar. Bebekler için her şey bir merak unsurudur ve bu merakları onları çevrelerini incelemeye ve araştırmaya yöneltir.örneğin; bebek eline aldığı bir nesneye bakar, ona dokunur, sesini dinler ve ağzına götürür. Yürümeye başladıklarında ise artık çocuklar, çevrelerini rahatça araştırmaya başlar. Çocuklar 3-4 yaşlarından sonra, çiçekler, yapraklar ve çeşitli kabukları toplamaktan hoşlanır, yakın çevresindeki hayvanların hareketleri ilgilerini çeker (Hohhmann & Weikart, 1995). Böylece, bu dönemde çocuklar fen çalışmalarıyla ilgili ilk deneyimleri kazanmaya başlarlar. Özellikle, çevrelerindeki gözlemleri sonucu: farklı materyallerden ışık nasıl geçer?, böcekler bir zemin üzerine nasıl tırmanır?, suyun üzerinde neler durur, neler batar? gibi sorulara cevaplar ararlar, tahminlerde bulunurlar ve araştırırlar. (Allen, 2002). Okulöncesi dönemde de çocuklarla birlikte nesnelerin hareketi, enerji, hareketi yönlendirme, parçaların yeniden düzenlenmesi, kombinasyon, hayvanlar, bitkiler, ekoloji, hava, su, gece, gündüz, mevsimler gibi birçok fen doğa çalışması yapılabilir (Allen, 2002; Chailla & Britain, 1997). Fen doğa çalışmaları, çocuklara araştırma yapmaları ve keşiflerde bulunmaları için uygun fırsatlar sağlamaktadır. Çocuklar yeni sorular sorarak çevresindeki olayları keşfederler ve bu keşiflerini bir teori üzerine oturtmaya çalışırlar, teorilerini geliştirirler, yeni öneriler hazırlarlar ve kendilerini özgün bir şekilde ifade ederler. Bu çalışmalar sırasında çocuklar, günlük yaşamları ile ilgili araç gereçlerin özellikleri ve fonksiyonlarını tanıyabilirler. Ayrıca, gözlemler yaparlar, varsayımlarda bulunurlar, öğrendiklerini başka konulara ve durumlara transfer ederler (Bal, 1993; Dere, 2001; Dikmen, 1994; Miles, 2002; Riley & Savage, 1994; Smith, 1992). Fen doğa çalışmaları çocukların, fen bilgilerinin gelişmesine, eleştirel düşünmesini, problem çözmede kendi yeteneklerine güven kazanmalarını, çevrelerinde gerçekleşen fen olaylarına ilgi duymalarını, çevreleriyle iyi bir iletişim kurmalarını, bağımsız düşünme ve muhakeme becerilerinin gelişmesini ve açık fikirlilik, zorluklar karşısında yılmama gibi bilimsel tutumları kazanmalarını amaçlamaktadır (Howe, 1996; Jackman, 2002; Şahin, 1999). Okulöncesi dönemde fen doğa çalışmalarında araştırma yapılırken, çocuklara soru sorup cevaplarını isteme, cevapların ne olabileceğini önceden tahmin etme, nasıl araştırılacağına karar verme, araştırılacak konu üzerinde gözlemler yapma, araştırma üzerinde çocuklarla konuşma, araştırma ile ilgili yapılan çalışmalar ve sonuçlarını kaydetme aşamaları izlenebilir (Beaty, 2002). Fen doğa çalışmalarında öğretmen, çocukların bilimsel düşünme becerilerini geliştirebilmesi için onların doğal yetenek ve merakları hakkında ön bilgi edinmelidir (Allen, 2002). Çocukların gözlemler yapması, keşiflerde bulunması, karşılaştırma, sınıflama, tahminlerde bulunmaları ve yorumlarda bulunmaları için uygun fırsatlar sağlamalıdır. Fen doğa çalışmalarında bol ve gerçek araç gereç kullanılmalıdır. Çocuklar bu materyalleri etkin bir şekilde kullanmalı ve bu materyalleri kullandığı sırada öğretmen de onları gözlemlemeli, çocuklara rehber olmalı ve sorular sormalıdır (Jackman, 2002; Moffitt, 1996; Seefeld, 1993). Çocukların kendi dünyalarındaki keşiflerinde şekil, 1

2 sayı, renk ve mekan kavramlarını kullanmalarına ve yakın çevrelerindeki canlı varlıkların bakımını öğrenmelerine yardımcı olmalıdır. Herhangi bir fen doğa çalışmasına başlandığında öğretmen, çocuklara ne olacağı hakkında soru sorarak onların konu hakkındaki bilgi ve fikirlerini öğrenebilir. Çocukların çalışma sırasındaki tutumlarını izleyebilir. Çalışma sonunda çalışmaya başlarken sorduğu soruyu tekrar sorarak, çocukların neler öğrendiği hakkında bilgi edinebilir, çalışmanın başında yaptıkları tahminlerle karşılaştırabilir (Beaty, 2002; Keil, ). Fen doğa çalışmalarına çocukların etkin katılımları sağlanmalıdır. Çocukların günlük deneyimlerinden ve ilgilerinden yararlanılmalıdır. Çocukların etkin katılımlarının sağlanmasında proje yaklaşımı en ideal yöntemlerden birisidir. Özellikle okulöncesi dönemdeki çocuklara fen doğa çalışmaları proje yaklaşımı ile verilebilir. Bu yaklaşımla, çocuklar kapsamlı araştırma ve inceleme yapma imkanına sahip olurlar. Proje yaklaşımı çocuk merkezlidir. Proje bir grup çocuk veya bireysel olarak tek bir çocuk tarafından başlatılabilir. Bazen de, öğretmen tarafından başlatılarak bütün çocukların katılımları ile yönlendirilebilir. Proje çalışmaları için çocukların ilgileri, soruları ve fikirlerini dikkatli bir şekilde gözlemlenmeli,daha sonra bu fikirler ışığında proje konuları geliştirilmelidir. Projeler, çocukların yakın çevrelerindeki düşünceler, nesneler, olaylar ve hareketler arasında ilişki kurması, kapsamlı sorulara kendilerinin cevaplar bulabilmesi ve anlamlandırabilmelerine, öğrenme için olumlu tutum geliştirebilmelerine yardımcı olmada etkili bir yoldur. Çocuklar, proje çalışmalarıyla hayal gücünü kullanma ve geliştirme imkanı bulur, çevresini araştırma doğal güdüsünü destekler, okuma-yazma ve sayı becerilerini yetişkinlerin kullandığı şekilde uygulama becerisinin gelişmesi için uygun fırsatlar sağlar. Çocuklar konuya farklı açılardan bakarlar, grupla çalışma becerileri ve sosyal becerileri gelişir, kendi ve diğerleri arasındaki benzerlik ve farklılıkları tanır ve kendinin güçlü ve zayıf yönlerini değerlendirir (Katz, 1994; Katz & Chard, 1998; Katz, 1999; LeeKeenan & Edwards, 1992; Trepanier- Street, 1993). Proje çalışmaları, çocukların başarıları için uygun fırsatlar yaratmayı, bağımsızlık, kendinin farkında olma ve bağımsız karar vermeyi; büyük grup, küçük grup ve bireysel etkinlik ve deneyimlerde bulunmayı kapsayan sosyal becerilerini; kelime hazinesini geliştirme, dinleme ve cümle kurmayı kapsayan dil gelişimi; duyusal inceleme, araştırma, keşfetmeyi kapsayan bilim gelişimi; sembol, miktar, mekan, ölçümü kapsayan matematik gelişimi ve müzik, hikaye ve oyun yolu ile kendini ifade etmek için uygun fırsatlar yaratmayı amaçlamaktadır (Hatch, 1999). Projeler, sadece bir sınıftaki çocukları kapsamaz, okuldaki tüm çocukları ve yetişkinleri, çocukların ebeveynlerini, yakın komşularını ve toplumu kapsayabilir (Trepanier-Street, 1993). Proje çalışmaları için; çocukların kendileri (evler, bebekler, aileler, komşular, yiyecekler, oyuncaklar), yakın çevreleri (insanlar, hastane, dükkan, okul servisi, su işleri), yerler (yollar, sokaklar, nehirler, tepeler), zaman (saat, mevsimler, takvim, tatiller, tarihi olaylar), doğal olaylar (hava, su, rüzgar, gökyüzü, yeryüzü, hayvanlar, bitkiler, kayalar, deniz, dinozor), genel kültür (çöller, gemiler, buluşlar, uzay gemisi) ve serbest kavramlar (zıtlık, benzerlik, renk) ile ilgili konular uygundur (Katz & Chard, 1989). Proje konuları çocukların ortaya attığı fikirler, herhangi bir olay, çocukların karşılaştıkları herhangi bir sorun üzerine veya doğrudan öğretmen tarafından başlatılabilir (Gandini, 1993). Proje çalışması için uygun konuyu seçme, çocukların en iyi şekilde nasıl öğrendiklerine, çocuktan yapması beklenen sosyal değerlere ve okulun eğitimdeki rolü ve eğitim programına bağlıdır. Proje konusu seçilirken ve uygulanırken dikkat edilmesi gereken bazı kriterler vardır. Bunlar: 1.)çocukların konuyla ilgili deneyimlerinin olması, 2.) kendi çevresinde kolaylıkla gözleyebileceği bir konu olmalı, 3.) doğrudan araştırılmaya uygun olmalı, 4.) çocuğun yaşına uygun temel becerilerin uygulanması için geniş imkan sağlanmalı, 5.) çocukların sorularının cevaplarını aktif bir şekilde araştırmaları için uygun fırsatların sağlanmalı, 6.) çocukların bulgularını göstermelerine yardımcı yöntemleri kullanmaları sağlanmalı, 7.) okul müfredatı ile uyumlu olmalı, 8.) çocukların sadece okulda değil her yerde kullanabileceği nitelikler kazanmasını sağlayıcı nitelikte olmalı, 9.)ebeveynlerin projeye katılımını sağlamalı (Beaumont, 1996; Katz & Chard, 1989; Katz & Chard, 1998). Proje çalışmaları üç safhada yapılmaktadır. İlk safha, konuya bağlı olarak çocukların deneyimlerini paylaşmalarını ve araştırma yapmalarını içerir. Burada seçilen konuya çocukların ilgilerini çekmek için hikaye, video veya onlara şaşırtıcı gelen bir objenin sunulması şeklinde olabilir. Çocukların konu hakkındaki fikirleri alınarak ve deneyimlerinden yararlanılarak konu haritası oluşturulur. Şekil 1 ve Şekil 2 de görüldüğü gibi Balıklar ve Hava Projeleri konu ağı hazırlanabilir. 2

3 Şekil 1: Balıklar Projesi konu ağı (Katz&Chard, 1989) Şekil 2: Hava Projesi konu ağı (Katz&Chard, 1989) Konu ağı oluşturulduktan sonra, çocukların araştırma yapmalarına yardımcı olabilecek sorular sorulabilir ve çocuklardan sorular alınabilir ve bu sorular listelenebilir. Her gün bu listeye yeni soru eklenebilir veya sorular tekrar gözden geçirilebilir. Birinci safhanın sonunda da, bu sorular üzerinde çocuklarla tartışılır (Beaumont, 1996; Katz, 1999). İkinci safha, çocukların yaşlarına bağlı olarak, toplanan bilgileri bir araya getirme, konu ile ilgili gözlemler yapma, alan çalışmaları ve uzmanlarla görüşmeler yapmayı kapsamaktadır. Bu safhada, alan çalışması yapmak için inceleme gezileri düzenlenerek çocukların doğal ortamda araştırma ve gözlem yapmaları sağlanır. Gezi sırasında çocuklar, alanda yaptıkları gözlemlerini resimleyebilir, taslaklarını çizebilir, fotoğraflarını çekebilirler. Alan çalışmasından dönüldükten sonra, çocukların gözlemleri, çizimleri ve taslakları üzerinde konuşulur, tartışılır, çocuklar gözlemleri ile ilgili drama veya pandomim yapabilirler, hikayeler oluşturabilirler. Alan çalışması sırasında hazırlanan çizimler ve taslaklar sergilenebilir, taslakların modelleri inşa edilebilir, çekilen fotoğraflar asılabilir. Konuyla ilgili uzman ziyaret edilerek görüşme yapılabilir veya uzman sınıfa davet edilerek, konu hakkında bilgi alınabilir, konu tartışılabilir veya çocukların soruları cevaplamaları sağlanabilir (Beaumont, 1996; 3

4 Katz, 1999). Bu safhada, öğretmen çocukların ilgilerini çeken konuyu veya becerilerini geliştirmeye hazır olmalıdır. Çocukların bulgu ve fikirlerini uygun yollarla nasıl gösterecekleri hakkında öneriler ve materyaller sunmalıdır (Katz & Chard, 1989). Son safhada ise, çocukların grup veya bireysel olarak projeyi tamamlamalarını içermektedir.bu safhada çocuklar, araştırma ve incelemelerinin sonucunda ne öğrendiklerini ve anladıklarını tartışırlar. Çocuklar öğrendikleri yeni bilgilerini oyunlar, sergi, müzik, drama, sınıf kitabı hazırlayarak diğer sınıftaki çocuklarla, yetişkinlerle, ebeveynleri ve bulguları ile ilgilenen toplumdaki diğer kişilerle paylaşırlar. Bu aşamada, yeni bir bilginin tanıtılması tavsiye edilmez, tam aksine burada istenen çocukların öğrendikleri bilginin detayını belirlemektir (Beaumont, 1996; Katz, 1999). Proje çalışmalarında öğretmen, çocuklar için kaynaktır. Çocukların fikir, hipotez ve teorilerini keşfeder, öğrenme ve öğretme için uygun fırsatlar yaratır, sınıfta sorumlulukları paylaşır. Ayrıca, gözlemler yapar, çocuklarla birlikte onların fikirlerini tartışır, not alır, çocukların konuşmalarını kaydeder, planlamayı ve değerlendirmeyi çocuklarla birlikte yapar (Katz & Chard, 1996; New, 1993; Palestis, 1994). Bir Proje Çalışması Örneği; EVCİL HAYVANLAR PROJESİ I. Safha; Projeye başlamadan bir süre önce sınıfta kuş, balık, su kaplumbağası, tavşan gibi hayvanlar bakılmaya başlanmalıdır. Daha sonra aşağıdaki etkinlikler planlanarak çocuklar II. Safhaya hazır olana kadar birkaç gün veya hafta içerisinde yapılabilir. Evcil hayvanlar ve yabani hayvanlarla ilgili video izlenebilir, Hayvanlarla ilgili resimli ansiklopediler incelenerek hangi hayvanların evcil olduğu tartışılabilir, Çeşitli magazinlerden evcil hayvanların resimleri kesilerek Evcil Hayvanlar Kitapçığı hazırlanabilir, Yoğurma maddeleri ile evcil hayvan figürleri hazırlanarak üzerinde tartışılabilir, Çocuklara evcil hayvanlarla ilgili hikayeler anlatılabilir, Çocuklardan evcil hayvanlarla ilgili deneyimlerini ve hikayelerini anlatması istenebilir ve bu hikayeler teybe kaydedilebilir, Meslekler köşesine, veteriner veya pet shop (hayvan satış mağazası) hazırlanabilir, Sınıfta bir hayvanın barınabileceği bir yer veya kafes/akvaryum planlaması, taslağı hazırlanabilir, Şekil 3 te görüldüğü gibi Evcil Hayvanlar konu ağı hazırlanmalı Şekil 3: Evcil Hayvanlar konu ağı II. Safha; Sınıfta beslenen hayvanların davranışlarını ve özellikleri gözlenebilir. Örn; balık, kuş, tavşan vs. gözlenirken çocuklara sorular sorularak, gözleyecekleri noktalar vurgulanabilir, 4

5 Tavşanın dişleri nasıldır? Tavşanın neden keskin dişleri var? Tavşan nasıl oyunlar oynar? Kaplumbağa ne yapıyor? Kuşlar nasıl uçuyor?...vs. Kafese ayna konularak kuş, tavşanın hareketleri gözlemlenebilir, Tavşan bahçeye bırakılarak veya sınıfta kuş kafesten çıkarılarak davranışları gözlemlenebilir, Tavşanın ayak izleri incelenerek resimleri çizilebilir, Hayvanat bahçesi veya pet shopa (hayvan satış mağazası) inceleme gezisi düzenlenebilir. Gezi sırasında hayvanların fotoğrafları çekilebilir, resimleri çizilebilir ve sesleri teybe çekilebilir. Hayvanların özellikleri, hareketleri ve bakımı hakkında bilgi alınabilir. Geziden dönüldüğünde, çocuklarla gezi hakkında tartışılabilir, hayvanların sesleri kasetten dinlenerek hangi hayvana ait olduğu tahmin edilebilir, hayvan taklitleri yapılabilir, çizilen resimler diğer çocuklara tanıtılabilir, İnceleme gezisi sırasında evcil hayvanlar ve beslendikleri yiyeceklerle ilgili veya hayvanların benzer ve farklı özellikleri ile ilgili resimli grafikler hazırlanabilir, Evcil hayvanlar ve bu hayvanların sevdikleri yiyecekler ile ilgili tat testleri yapılabilir. Örn; tavşana farklı yiyecekler verilerek tavşanın en sevdiği yiyecek belirlenebilir, Hayvanın sevdiği oyuncağı bulma çalışmaları yapılabilir. Örn; tavşanın veya kedinin önüne çeşitli oyuncaklar konularak hangi oyuncaklarla oynadıkları belirlenebilir ve grafikle gösterilebilir. Hayvanların barınabileceği yer inşa edilebilir. Örn; bloklarla tavşan kafesi hazırlama vs. Sınıfa hayvan bakımı ile ilgilenen bir kişi çağırılarak hayvanların özellikleri ve bakımı hakkında bilgi alınabilir, çocuklarla tartışılabilir ve çocukların soruları cevaplandırılabilir. III. Safha Çocuklar ve öğretmen bu projede neler yaptıklarını ve neler öğrendiklerini tartışarak değerlendirirler, Çocuklar proje süresince hazırladıkları materyalleri sergilerler (Hayvan figürleri, hikaye ve hayvan ses kasetleri, evcil hayvanlar kitapçığı, ayak izi ve hayvan çizimleri, fotoğraflar, grafikler), Çocuklar hayvanlar projesini diğer sınıftaki çocuklara, ebeveynlere, diğer çalışanlara ve bu alanda çalışan uzmanlara tanıtır. Fotoğraflar, grafikler, çizimler, kitapçık hakkında bilgi verirler, hayvan sesleri ve hikayeleri kasetten dinletirler, hayvan taklitleri yaparlar, hayvanlarla ilgili drama yaparlar ve kafesi nasıl yaptıklarını anlatırlar. Sonuç olarak, okulöncesi eğitim kurumlarında proje yaklaşımı kullanılarak fen doğa çalışmalarına çocukların etkin katılımları sağlanabilir. KAYNAKLAR Allen, M. (2002), Look, think, discover: Adding the wonder of science to the early childhood classroom, <http://www.earlychıldhood.com/articles/ındex.cfm?fuseactıon=article&a=192> (2002, August, 26) Bal, S.(1993), Anaokulunda fen çalışmaları 9. Ya-Pa Okulöncesi Eğitimi ve Yaygınlaştırılması Semineri-Haziran 1993 Ankara, İstanbul, Ya-Pa Yayınları Beaty, J. J. (2000), Skills for Preschool Teachers, (Sixth Edition), New Jersey, Prentice Hall. Beaumont, C.W. (1996), Criteria for the Selection of a Topic for a Project, <http://www.project-approach.com/strategic/criteria.htm> (2002, August, 26) Chaille, C. and Britain, L. (1997),The young child as scientist, (Second Edition), U.S.A, Longman Dere, H. (2001) Okulöncesi eğitiminde fen-doğa ve matematik çalışmaları, 2000 li Yıllarda Çocuk ve Aile, Ankara: D.P.T. 5

6 Dikmen, B. (1994), Okulöncesi eğitimde doğa ve fen bilimleri etkinliklerinin yeri ve önemi, Okul Öncesi Eğitimcileri El Kitabı, (Ed: Şule Bilir), İstanbul,Ya-Pa Yayınları Gandini, L. (1993), Fundamental of the reggio emilia approach to early childhood education, Young Children, 49(1), 4-8 Hatch, J.(1999), Creating thematic curriculums : The goal of a curriculum in early childhood programs, <http://www.earlychıldhood.com/articles/ındex.cfm?fuseactıon=article&a=9> (2000, January, 8) Hendrick, J. (1997), First steps toward teaching the reggio way,u.s.a, Prentice-Hall Hohhman, M.and Weikart, D.P. (1995), Educating young children,ypsilanti, High/Scope Press, Howe, A. C. (1996), Development of science concepts within a Vygotskian framework, Science Education, 80(1), Katz, L.G. and Chard, S.C. (1989), Engaging children s minds: the project approach, Newjersey, Ablex Publishing, Katz, L.G. (1994), The project approach, Eric Digest: Clearinghouse on Elementary and Early Childhood Education, (2000, June 12), Katz, L.G. and Chard, S.C. (1996 April), The contribution of documentation to the quality of early childhood education, Clearinghouse on Elementary and Early Childhood Education, (2000, June 12), Katz, L.G. and Chard, S.C. (1998 October), Issues in selecting topics for projects, Clearinghouse on Elementary and Early Childhood Education, (2000, June 12), Katz, L.G. (1999 November), All about balls: A preschool project, early childhood <http://daycare.about.com/gi/dynamic/offsite.htm:site=http%3a%2f%2fericeece.org%2fproject%2 Fallballs.html> (2002, August, 26) Keil, J. (2002) Simple science experiments for the early childhood classroom, <http://www.earlychıldhood.com/articles/index.cfm?fuseaction =Article&A=228> (2002, August, 26) LeeKeenan, D.and Edwards, C.P. (1992), Using the project approach with toddlers, Young Chilren, 47(4), Miles, S. (2002), Exploration and discovery! creating an enthusiastic, exciting classroom, <http://www.earlychıldhood.com/articles/index.cfm?fuseaction =Article&A=150> (2002, August, 26) Moffitt, M.W. (1996), Children learning about science through block building,the Block Book, (Ed: Elisabeth Hirsch), Washington D.C., National Association for the Education of Young Chilren New, R.S. (1993), Reggio emilia: some lessons for u.s. educations, Eric Clearinghouse on Elementary and Early Childhood Education, U.S.A.,ED: Palestis, E. (1994), Lessons from Reggio Emilia, Principal,73(5), Rilay, J.and Savage, J. (1994), Bullos,Buzzers and batteries-play and science, The Excellence of Play, (Ed: Janet R. Mayles), Philadelphia, Open University Pres 6

7 Sheefellt,C. (1993), Social studies for the preschool-primary child, (Fourth Edition), U.S.A, Macmillan Publishing, Smith, F. (1992), Early childhood science education, Early Childhood Education Multiculturalism in Early Childhood Program, Şahin F. (1999), Okulöncesi dönemde bilimsel düşünme ve etkinlik örnekleri, Marmara Üniversitesi Anaokulu / Anasınıfı Öğretmeni El Kitabı, (Ed: Rengin Zembat), İstanbul, Ya-Pa Yayınları Trepanier-Street, M. (1993),What s so new about the project approach?, Childhood Education, 69(4),

Proje Yaklaşımı ve Okul Öncesi Dönemdeki Yeri

Proje Yaklaşımı ve Okul Öncesi Dönemdeki Yeri Proje Yaklaşımı ve Okul Öncesi Dönemdeki Yeri Uzman Seda ÖZKUBAT Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Öğretmeni sedaozkubat@gmail.com Özet Çocukların ilgileri doğrultusunda belirlenmiş eğitsel değeri olan

Detaylı

OKULÖNCESİ ÇOCUĞU VE MATEMATİK

OKULÖNCESİ ÇOCUĞU VE MATEMATİK OKULÖNCESİ ÇOCUĞU VE MATEMATİK Neslihan AVCI, Hale DERE Gazi Üniversitesi, Mesleki Eğitim Fakültesi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Anabilim Dalı, ANKARA ÖZET: Matematikle tanışma doğumla başlamaktadır. Bebeklikte

Detaylı

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç Becerilerine İlişkin Alan Bilgileri ve Pedagojik Alan Bilgilerinin İrdelenmesi

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç Becerilerine İlişkin Alan Bilgileri ve Pedagojik Alan Bilgilerinin İrdelenmesi DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 2275 Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç Becerilerine İlişkin Alan Bilgileri ve Pedagojik Alan Bilgilerinin

Detaylı

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA AİLE KATILIMI

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA AİLE KATILIMI Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of Social Sciences Cilt / Volume: 2010-1 Sayı / Issue: 20 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA AİLE KATILIMI Özlem ÇAMLIBEL ÇAKMAK ÖZET

Detaylı

OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE MÜZİK EĞİTİMİ

OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE MÜZİK EĞİTİMİ OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE MÜZİK EĞİTİMİ Dr. Ayperi SIĞIRTMAÇ Ç.Ü. Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okulöncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı ÖZET Bu makalede, okulöncesi dönem müzik eğitiminde yer alan çevremizdeki

Detaylı

OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ

OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ Sara Kefi Foça Belediyesi sarakefi@gmail.com Doç. Dr. Nadir Çeliköz Selçuk Üniversitesi ncelikoz@gmail.com Doç. Dr.

Detaylı

TÜRKİYE, AMERİKA VE AVUSTURYADA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN OKUL ÖNCESİ COĞRAFYA ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

TÜRKİYE, AMERİKA VE AVUSTURYADA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN OKUL ÖNCESİ COĞRAFYA ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ SAYI 40, NİSAN 2014 TÜRKİYE, AMERİKA VE AVUSTURYADA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN OKUL ÖNCESİ COĞRAFYA ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Yrd. Doç.

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÇOCUK MERKEZLİ ÖĞRENME VE MÜZİK STRATEJİLERİ

OKUL ÖNCESİ ÇOCUK MERKEZLİ ÖĞRENME VE MÜZİK STRATEJİLERİ OKUL ÖNCESİ ÇOCUK MERKEZLİ ÖĞRENME VE MÜZİK STRATEJİLERİ PRESCHOOL CHILD-CENTERED LEARNING AND MUSIC STRATEGIES Dr. Sena GÜRŞEN OTACIOĞLU Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN

Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN. Marmara Üniversitesi www.mehmetzekiaydin.com EMAİL:mza@mehmetzekiaydin.com TEL:0506.3446620 PROF.DR. MEHMET ZEKİ AYDIN ÖZGEÇMİŞİ 1959 yılı, Konya Çumra doğumlu. 1985 de Ankara

Detaylı

Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz.

Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OKUL ÖNCESİ

Detaylı

2014 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 33, s.143-158

2014 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 33, s.143-158 143 2014 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 33, s.143-158 ÖZET 2006 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ Hasan DİLEK 1 Tayyip DUMAN 2 Bu çalışma, 2006 okul

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. KONU: Okul Öncesi Eğitim Programı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. KONU: Okul Öncesi Eğitim Programı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SAYI: 132 TARİH: 09/09/2013 ÖNCEKİ KARARIN SAYI: 336 TARİH: 10/08/2006 KONU: Okul Öncesi Eğitim Programı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 25/07/2013

Detaylı

İLKÖĞRETİMDE ÇAĞDAŞ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNİN ÖNEMİ VE NASIL OLMASI GEREKTİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

İLKÖĞRETİMDE ÇAĞDAŞ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNİN ÖNEMİ VE NASIL OLMASI GEREKTİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl:2003 (1) Sayı:13 80 İLKÖĞRETİMDE ÇAĞDAŞ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNİN ÖNEMİ VE NASIL OLMASI GEREKTİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Ahmet Hakan HANÇER * Önder

Detaylı

OKULÖNCESİ EGİTİM PROGRAMI HANGİ YETERLİKLERİ KAZANDIRMALıDıR?

OKULÖNCESİ EGİTİM PROGRAMI HANGİ YETERLİKLERİ KAZANDIRMALıDıR? Hacettepe Üniversitesi Egitim FakÜltesi Dergisi, LO (1994) 21-30 OKULÖNCESİ EGİTİM PROGRAMI HANGİ YETERLİKLERİ KAZANDIRMALıDıR? Nuray Senemoğlu* ABSTRACT: The aim of this paper is to explain competencies

Detaylı

TALİM VE TERBİYE KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU

TALİM VE TERBİYE KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU T.C. RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU ANKARA 2006 MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

Detaylı

Okul Öncesi Eğitimde High Scope Modeli

Okul Öncesi Eğitimde High Scope Modeli Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 26, 2009, ss. 31-41 Okul Öncesi Eğitimde High Scope Modeli Hüseyin Kotaman 1 Bu çalışma da okul öncesi eğitim alanında Amerika Birleşik Devletleri

Detaylı

İlköğretimde Etkili Öğretme ve Öğrenme Öğretmen El Kitabı Modül 12 OKULÖNCESİ EĞİTİM

İlköğretimde Etkili Öğretme ve Öğrenme Öğretmen El Kitabı Modül 12 OKULÖNCESİ EĞİTİM İlköğretimde Etkili Öğretme ve Öğrenme Öğretmen El Kitabı Modül 12 OKULÖNCESİ EĞİTİM Dr. Şengül GENÇ Prof. Dr. Nuray SENEMOĞLU OKULÖNCESİ EĞİTİM Okulöncesi Eğitim Kurumlarında Hangi Yeterlikler Kazandırılmalıdır

Detaylı

OKULÖNCESİ EĞİTİMİ ALAN VE ALMAYAN İLKOKUL BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA YAZMA BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRILMASI

OKULÖNCESİ EĞİTİMİ ALAN VE ALMAYAN İLKOKUL BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA YAZMA BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRILMASI Okulöncesi Eğitimi Alan Ve Almayan İlkokul Birinci Sınıf Öğrencilerinin Okuma Yazma... OKULÖNCESİ EĞİTİMİ ALAN VE ALMAYAN İLKOKUL BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA YAZMA BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

FEN ÖĞRETİMİNDE BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ

FEN ÖĞRETİMİNDE BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl:2003 (1) Sayı:13 89 FEN ÖĞRETİMİNDE BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ Prof.Dr.Mustafa TAN * Arş.Gör.Burak Kaan TEMİZ ÖZET Bu çalışmada, bilimsel

Detaylı

BUCA EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ DERGĠSĠ 30 (2011)

BUCA EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ DERGĠSĠ 30 (2011) PROBLEME DAYALI ÖĞRENME YAKLAġIMI ĠLE TÜRKÇE DERS PLANININ HAZIRLANMASI PREPARING THE TURKISH LESSON PLAN THROUGH PROBLEM BASED LEARNING APROACH Özet Ahmet Benzer 1 Probleme dayalı öğrenme (PDÖ), öğrencileri

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ DRAMA ÇALIŞMALARI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ DRAMA ÇALIŞMALARI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ DRAMA ÇALIŞMALARI ANKARA, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN

Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ DERSİ ÖDEVİ OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN AMAÇLARI, YAPISI,

Detaylı

ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ MATEMATİK EĞİTİMİ İÇİN ÖRNEK BİR MODEL: YAPI TAŞLARI (BUILDING BLOCKS)

ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ MATEMATİK EĞİTİMİ İÇİN ÖRNEK BİR MODEL: YAPI TAŞLARI (BUILDING BLOCKS) ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ MATEMATİK EĞİTİMİ İÇİN ÖRNEK BİR MODEL: YAPI TAŞLARI (BUILDING BLOCKS) Arş. Gör. Dr. Maide Orçan Selçuk Üniversitesi maideorcan@gmail.com Özet Yapı Taşları Matematik Eğitim Programı,

Detaylı

ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA-2012 ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINI GELİŞTİRME KOMİSYONU

Detaylı

Yönder Okulları ve Küçük Şeyler Anaokulları, Üstün Dökmen Yaşam Boyu Gelişim ve Eğitim Akademisi nin markalarıdır.

Yönder Okulları ve Küçük Şeyler Anaokulları, Üstün Dökmen Yaşam Boyu Gelişim ve Eğitim Akademisi nin markalarıdır. Yönder Okulları ve Küçük Şeyler Anaokulları, Üstün Dökmen Yaşam Boyu Gelişim ve Eğitim Akademisi nin markalarıdır. Biz, aileler ve çocuklar için yola çıktık ve onlar için büyümeye devam ediyoruz. Değerli

Detaylı

BİR ÖĞRETİM STRATEJİSİ OLARAK KAVRAM HARİTALARININ KULLANIMI. Uzm. Ahmet KILINÇ

BİR ÖĞRETİM STRATEJİSİ OLARAK KAVRAM HARİTALARININ KULLANIMI. Uzm. Ahmet KILINÇ BİR ÖĞRETİM STRATEJİSİ OLARAK KAVRAM HARİTALARININ KULLANIMI Uzm. Ahmet KILINÇ Ahi Evran Üniversitesi ahmet_tr@yahoo.com ÖZET Bu makalenin amacı, yenilikçi öğrenme stratejilerinden birisi olan kavram haritalarının

Detaylı

Gelenekten Geleceğe. Eğitim Felsefemiz. Anaokulu. İlkokul. Ortaokul. Anadolu Lisesi. Rehberlik. Yabancı Dil. Öğrenci Takip Sistemi

Gelenekten Geleceğe. Eğitim Felsefemiz. Anaokulu. İlkokul. Ortaokul. Anadolu Lisesi. Rehberlik. Yabancı Dil. Öğrenci Takip Sistemi 2 4 6 10 14 16 18 20 22 Gelenekten Geleceğe Eğitim Felsefemiz Anaokulu İlkokul Ortaokul Anadolu Lisesi Rehberlik Yabancı Dil Öğrenci Takip Sistemi 1 Gelenekten Geleceğe Arte Koleji, kuruluş enerjisini

Detaylı

BYF&ÖYG BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİM PROGRAMLARI kazanımlar yöntemler & teknikler formlar

BYF&ÖYG BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİM PROGRAMLARI kazanımlar yöntemler & teknikler formlar Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi BYF&ÖYG BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİM PROGRAMLARI kazanımlar yöntemler & teknikler formlar Sakarya,2012 1 Sıtkı DİLMAÇ Komisyon Başkanı

Detaylı

Dönem Sonu Hesaplama & Formlar

Dönem Sonu Hesaplama & Formlar Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Dönem Sonu Hesaplama & Formlar SAKBİLSEM YAYINLARI 2013 1 Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Dönem Sonu Hesaplama & Formlar SAKBİLSEM

Detaylı

6 Yaş Çocuklarının Sayı Kavramının Gelişiminde Kavram Eğitim Programının Etkisinin İncelenmesi 1

6 Yaş Çocuklarının Sayı Kavramının Gelişiminde Kavram Eğitim Programının Etkisinin İncelenmesi 1 6 Yaş Çocuklarının Sayı Kavramının Gelişiminde Kavram Eğitim Programının Etkisinin İncelenmesi 1 Öğrt. Gör. Selcen AKUYSAL AYDOĞAN, Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Okulöncesi

Detaylı