KİTAP VE KİTAPLARDA BÖLÜM YAZARLIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KİTAP VE KİTAPLARDA BÖLÜM YAZARLIĞI"

Transkript

1 KİTAP VE KİTAPLARDA BÖLÜM YAZARLIĞI 1. Arı, M.; Şahin, S.; Özkızıklı, S. (2011) Öykülerle Kavramlar Serisi (5 Öykü Kitabı) Eğiten Kitap, Arı, M.; Şahin, S.; Özkızıklı, S. (2011) Matematik Dünyası 1-2 Eğiten Kitap, Ankara, ISBN: Çetin, Z., Yaban, H (2011). Özel Eğitim Gerektiren Çocuklar İçin Görsel Sanatlar Eğitimi, Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim(Edit: Necate Baykoç), Eğiten Kitap, Ankara 4. Darıca, N. & Şipal, R. F. (2011). İşitme engelli çocuklarda gelişim ve eğitsel müdahale. Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara (Yardımcı ders kitabı olarak basılmıştır). 5. Arı, M., Şipal, R. F. & Akoğlu, G. (2008). Okul Öncesi Eğitimcileri ve Aileler için Dil Gelişimi Değerlendirme ve Destekleme Rehberi. Gündüz Yayıncılık, Ankara. 6. Yükselen, A. (G. Uyanık Balat ve H. Bilgin Edt.), Okulöncesi Eğitimde Sınıf Yönetimi (Okulöncesi Dönem Çocuğun Davranışını Etkileyen Sosyal ve Psikolojik Faktörler) pp., Ankara, Eğiten Kitap, Bayhan, P. (2010).Okul Öncesi Dönemde Değerlendirme. Geçmişten Geleceğe Okulöncesi Eğitim. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınevi, , Ankara Artan, İ.; Özkızıklı, S.; Bencik Kangal, S. (2010) Aylık Çocuklar için Okul Öncesi Eğitim Programına Cinsel Kimlik Açısından Bir Bakış. Geçmişten Geleceğe Okul Öncesi Eğitim.MEB Okulöncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü, , Ankara. ISBN: Şahin, S.; Özkızıklı S. (2010) Gel Birlikte Oynayalım Eğiten Kitap, Ankara ISBN: Artan, İ.; Özkızıklı, S.; Bencik Kangal, S. (2010). "36-72 Aylık Çocuklar için Okul Öncesi Eğitim Programına Cinsel Kimlik Açısından Bir Bakış". Geçmişten Geleceğe Okul Öncesi Eğitim. MEB Okulöncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü, , Ankara. ISBN: Şahin, S. (2010) 0-6 Yaş arası Çocukların Temel Gelişimsel özellikleri: fiziksel ve Sosyal Duygusal Gelişim (Edit. Doç. Dr. İbrahim H. Diken) Erken Çocukluk Eğitimi, Pegem Akademi Yayınları, s , Ekim 2010, ISNB: Metin, N.(2008). '0-6 Yaşta Gelişimsel Özellikler,Beni Tanıyor musun?' Trabzon Valiliği Yayınları Trabzon. 13. Bencik, S. (2008). Çocukların Cinsellikle İlgili Sordukları Sorular ve Cevapları Beni Tanıyor musun? Trabzon Valiliği Kültür Yayınları, Trabzon. 14. Şahin, S., Çocuk ve Spor Beni tanıyor musun? Trabzon Valiliği Kültür Yayınları, s , Düzey Matbaacılık Ltd. Şti., Trabzon.I. Baskı, Nisan Bencik, S. (2008). Mükemmel Çocuklar mı Yetiştirmek İstiyorsunuz? Beni Tanıyor musun? Trabzon Valiliği Kültür Yayınları, Trabzon. 16. Şahin, S., Çetin, Z., Akoğlu, G., Aydın, Ç., Çiçek, Ç., Acar, E. (2008). Zevkli Okuma-Yazma Çalışmaları. Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Eylül 2008, Ankara. 17. Bayhan, P; Şen, M. (2007).Okulöncesi Dönemde kullanılan Bilgisayar destekli Eğitim Programının İncelenmesi. Popüler Kültür ve Çocuk. Bekir Onur un Önsözüyle.. Mattek Matbacılık, Ankara. 18. Doğan,Ö., (2007) Okul Öncesi Eğitime Temel Olan Görüşler, G.Haktanır Okul Öncesi Eğitime Giriş, (25-37), Ankara: Anı Yayıncılık San. Tic.Ltd.Şti

2 19. Doğan,Ö., Kitap Hazırlama Komisyonu Başkanı, Aile Eğitimi Kitabı: Ruhsal ve Duygusal Özürlüler, T.C Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Yayınları Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Aile Eğitim Serisi 5, Ankara (2006) 20. Gönen M., Dr. Şahin S.,Yükselen A.,Tanju E. (2006). Çocuklar İçin Yaratıcı Etkinlikler. Epsilon Yayıncılık, İstanbul. 21. Gönen, M., Şahin, S., Tanju, E., İpek, A., Çocuklar için Yaratıcı Etkinlikler Kitabı EpsilonYayıncılık. 22. Arı, M., Öncü, Çelebi, E.(2006) Okulöncesi Dönemde Fen-Doğa ve Matematik Uygulamaları (Etkinlik Örnekleri, Kök Yayıncılık. 23. Turan,F.,(2005) 3-6 Yaşlarındaki Çocukların Oral-Motor Becerilerin İncelenmesi, II. Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Kök Yayınları. 24. Ege, P., Acarlar, F., Turan,F. (2005) Ankara Artikülasyon Testi-AAT. Key Design Tasarım. Ankara. 25. Doğan, Ö., Uzmen, S. (2003), Okulöncesi Dönem Eğitimcilerin Sınıfta kullandıkları Stratejiler İle İlgili Görüşleri, OMEP 2003 Dünya Konsey Toplantısı ve Konferansı Bildiri Kitabı, Bayhan, P. (2003). Yaratıcı Öğretmen ve Yaratıcı Etkinlikler. Gelişim ve Eğitimde Yeni Yaklaşımlar. Morpa Kültür Yayınları, Yedigün matbası, İstanbul. 27. Kurt, Z.Ş., ''Mükemmel'' Değil, Mutlu Anne Babalar Olmak... (Editör: Özgün Bener). Aile Yaşantısı Eğitimi II, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Yayınları, Ankara, Artan, İ. (2003). Okulöncesi Dönemde İşitsel Algının Geliştirilmesi. Erken Çocuklukta Gelişim ve Eğitimde Yeni Yaklaşımlar (Ed: Müzeyyen Sevinç). MORPA Kültür Yayınları, İstanbul. 29. Atay, M., Şahin, S., 3-4 Yaş Çocukları İçin Minik Adımlar 12 ciltlik çocuk kitabı, 2003Ya-Pa Yayınları. 30. Uzmen, S., Mağden, D., "Okulöncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden Altı Yaş Çocuklarının Prososyal Davranışlarının Resimli Çocuk Kitapları ile Desteklenmesi" Ankara Atay, M.; Şahin, S., Erken Çocukluk Döneminde Üç-Altı Yaş Grubu Çocuklar ve Gelişim Özellikleri Edt. Prof.Dr. Ayşegül Ataman, Gelişim ve Öğrenme Kitabı. Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, 2002 I. Baskı, 2003 II. Baskı, Ankara 32. Artan, İ. (2001). Okulöncesinde İşitsel Algı ve Müzik. Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programı, Müzik Öğretimi Kitabı (Ed: Ali Öztürk). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. 33. Mağden, D., "Okulöncesi Eğitimi" T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı, 2001 Yılı Aile Raporu.

3 34. Mağden, D., Can Yaşar,M. Ankara İl Merkezindeki Anasınıfı Öğretmenlerinin Yeni Eğitim Programı Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Saptanması. Hacettepe Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksek Okulu Yayınları, No:6, Araştırma Serisi:6, Ankara, Akman, B., Yükselen, A., Uyanık, G (2000). Okulöncesi Dönemde Matematik Etkinlikleri. Epsilon Yayıncılık, İstanbul. 36. Güven, N., Bal S. (2000). Dil Gelişimi ve Eğitim. 0-6 Yaş Dönemindeki Çocuklar İçin Destekleyici Etkinlikler. Epsilon Yayınları, İstanbul. 37. Arı, M.; Bayhan,P. (1999). Okulöncesi Dönemde Bilgisayar Destekli Eğitim. Epsilon Yayınevi, İstanbul. 38. Güven, N; Metin, N; Bayhan, P; Artan, İ. (1999). Zihinsel Engelli Çocuklar ve Gençler İçin Program Amaçları. 72 Tasarım Ltd. Şti., Ankara. 39. Güneysu, S; Bayhan, P. (1999). Çocuklara Özbakım Becerilerinin Kazandırılmasında Anababalara Yönelik Eğitim Programları. Aşama Matbaası, İkinci Basım, Ankara. 40. Metin,N., Dikmen, B., Arseven, Ç., Tuğrul, B.Üstün, E., Uysal, N. (1999) ' 5-6 Yaş Çocukları İçin Matematik Öğreniyorum', 2. Baskı Yapa Yayınları, İstanbul 41. Gönen, M.; Metin, N.; Dikmen, B.; Aydın, Ç.; Tuğrul, B.; Üstün, E. (1999) Noktadan Çizgiye (Edit: M. Arı) 2. Baskı Yapa Yayınları, İstanbul. 42. Baysal, N. (1999) Kesme,- Yapıştırma- Boyama Alıştırmaları, 2. Baskı Yapa Yayınları, İstanbul. 43. Gönen, Mübeccel, Şahin, S., Tanju, E., İpek, A., Çocuklar İçin Yaratıcı Etkinlikler (Bilişsel,zihinsel, dil,fiziksel, müzik ve dans alanlarında), Rekmay Matbaası, Ankara, 1998, 180s. 44. Bilir Şule, Arı, Meziyet, Gönen, Mübeccel, Üstün, E., Pekçağlayan, N., Okulöncesi Eğitimcisinin Rehber Kitabı, Aşama Ltd. Şti. Ankara, 1998, 149s. 45. Kalemci, F.(1998) ' Okulöncesi Eğitim Kurumlarının Çevre Düzenlemesi ve Çalışan Eğitimci Personelin Nitelikleri Yönünden İncelenmesi' Danışman: N. Metin. Aydoğdu Ofset, Ankara. 46. Gönen, Mübeccel, Uyar D. Nursel, Çocuk Eğitiminde Drama Yöntem ve Uygulamalar, Epsilon Yay. Hiz. Tic. San. Şti.. İstanbul, Mayıs 1998, 222s. 47. Gönen, Mübeccel, Buluç Nejla, Yaratıcılık ve Özellikleri, M.E.B. Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü (Metge Projesi), Ankara, 1997, 29s. 48. Gönen, Mübeccel, Süer, Hayriye, Yaratıcı Drama, MEB Kız Teknik Öğretim Genel Müd. Metge Projesi), Ankara, 1997, 44s. 49. Turan,F., ve Ege, P.,(1997) 3-6 Yaşlarındaki Çocukların Oral Maksimum Tekrar Hızı Normlarının Belirlenmesi, 7. Özel Eğitim Günleri Bildirileri, Eskişehir, Karatepe Yayınları.

4 50. Güleryüz,F; Ege, P.(1996) Kekemelik Problemi Olan ve Olmayan 2-6 Yaş Çocuklarının Artikülasyon Özelliklerinin Karşılaştırılması.6. Özel Eğitim Günleri Kongre Kitabı, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 51. Bal, S., Tuğrul, B. (1996). 'Fırçalar Yarışıyor'. Epsilon Yayınları, İstanbul. 52. Bal, S., Artan, İ.(1995).0-6 Yaş Çocuklarının Müzik Eğitimi. Seslerle Tanışalım. YA-PA Yayınları, İstanbul. 53. Güven, N., Bal, S., Metin, N., Şahin, S.(1994) 'Okulöncesi Çağındaki Normal Gelişim Gösteren Çocukların Gelişimlerinin Eğitsel Tanılama Amacı ile Portage Erken Çocukluk Dönemi Eğitim Programı Kontrol Listeleri ile Değerlendirilmesi' Proje Danışmanları: Prof. Dr. Şule Bilir, Prof. Dr. Duyan Mağden. 54. Güleryüz,F.,(1994) Okulöncesi Dönemdeki Çocuklarda Çizgi Gelişimi. Ş.Bilir, (Ed.) Okulöncesi Eğitimcileri İçin El Kitabı II., İstanbul YA-PA Yayınları, Artan, İ.(1994). Okulöncesi Dönemde Müzik Eğitimi ve Etkinlik Örnekleri. Okulöncesi Eğitimcileri İçin El Kitabı II, Ed: Şule Bilir, YA-PA Yayınevi, İstanbul. 56. Güleryüz, F. (1994) Duyusal Bozukluğu Olan Çocukların İnsan Figürü Çizimleri. Okul Öncesi Eğitimcileri İçin El Kitabı II (ed: Bilir, Ş.). YA- PA Yayınları, İstanbul, s Güleryüz, F. (1994) Okul Öncesi Dönemdeki Çocuklarda Çizgi Gelişimi. Okulöncesi Eğitimcileri İçin El Kitabı II (ed: Bilir, Ş.). YA- PA Yayınları, İstanbul, s Enginün, İnci, Göknil, Can, Gönen, Mübeccel, Oğuzkan, Ferhan, Oktay, Ayla, Oral, Feridun, Şirin, Mustafa, R., Tuncer, Nilüfer, 99 Soruda Çocuk Edebiyatı, Çocuk Vakfı Yayınları, 1994,288s. 59. Güven, N., Bal S., Metin N., Şahin, S., Bilir, Ş., Mağden, D. (1994). Okulöncesi Çağındaki Normal Gelişim Gösteren Çocukların Gelişimlerinin Eğitsel Tanılama Amacı ile Portage Erken Çocukluk Dönemi Eğitim Programı Kontrol Listeleri Kullanılarak Değerlendirilmesi. Polat Yayınları, Ankara, 72 TDFO. 60. Bayhan, P. (1994). Okulöncesi ve İlkokullarda Bilgisayar Eğitiminin Sağladığı Olanaklar (Editör: Bilir Şule). Okul Öncesi Eğitimcileri İçin El Kitabı II, YAPA Yayınları, İstanbul, Metin, N.(1994) ' Okulöncesi Dönemde Farklı Yaş Gruplarında Sosyal İletişim' (Edit: Ş.Bilir) Okulöncesi Eğitimcileri İçin El Kitabı, Yapa Yayınları İstanbul. 62. Metin, N.(1994) 'Okulöncesi Dönemde Matematik Eğitimi ve Etkinlik Örnekleri' (Edit: Ş.Bilir) Okulöncesi Eğitimcileri İçin El Kitabı, Yapa Yayınları İstanbul. 63. Şahin, S., Öğrenme teknikleri ve stratejileri Okulöncesi Eğitimcileri İçin El Kitabı Edt. Prof.Dr. Şule Bilir, Mart Ya-Pa. 64. Nfer-Nelson (1993) Portage Erken Çocukluk Dönemi Eğitim Programı Kontrol Listesi Çeviri Düzenleme: N Güven, S. Bal, N. Metin Ankara.

5 65. Bayhan, P. (1993). Okulöncesi ve İlkokullarda Bilgisayar Eğitiminin Sağladığı Olanaklar ve Bilgisayar Eğitim Programları ve Nitelikleri. 9. YAPA Okulöncesi Eğitimi ve Yaygınlaştırılması Seminer Kitabı (17-19 Haziran, M.E.B. Şura Salonu, Ankara), YA-PA Yayınları,İstanbul, Bilir, Ş; Arı, M; Bayhan, P. (1993). Behaviours of Preschool Children About Computers and Effects of Computer Aided Education on Academical Achievement and Visual Perception in Elemantary School. Selçuk Üniversitesi Uluslararası Bilgisayar Uygulamaları Kongresi Haziran, Selçuk Üniversitesi Konferans Salonları, Konya-Türkiye, Baykoç Dönmez, N., Atilla Dinçer, Ç:, Dereobalı, N., Gümüşcü, Ş., Pişkin, Ü. (1993). Okulöncesi Dönemde Dil Gelişimi Etkinlikleri. Sim matbaası, Ankara. 68. Artan, İ(1993). Okulöncesi Dönemde Müziğin Gelişimi ve Etkinlik Örnekleri.9. YA-PA Okulöncesi Eğitimi ve Yaygınlaştırılması Semineri Kitabı, YA-PA Yayınevi, İstanbul. 69. Baykoç Dönmez, N., Acarlar, F., Güleryüz, F. (1993). Türkçe Kazanım ve Gelişim Ölçeği, Gazi Büro Kİtabevi, Ankara. 70. Artan, İ(1992). Okulöncesi Dönemde Müzik Eğitimi. I. Okulöncesi Eğitimi Seminer Kitabı, Ankara. 71. Baykoç Dönmez, N. (1992). Okul Öncesi Kurumlarında Çalışan Personelin Niteliği. 1. okul öncesi eğitimi semineri, Ankara : Baykoç Dönmez, N.(1992).Oyun Kitabı. Esin Yayınevi,İstanbul ISBN Arı, Meziyet (Ed.), Gönen, Mübeccel, Metin, N., Dikmen, B., Aydın, Ç., Tuğrul, B., Üstün, E., Noktadan Çizgiye, Ya-Pa yay., İstanbul, 1992, 84s. 74. Bal, S., Tuğrul, B. (1992). 4-6 Yaş Çocukları İçin Kavramlarla Tanışalım. YA-PA Yayınları, İstanbul. 75. Bal, S., Tuğrul, B. (1992). 5-7 Yaş Çocukları İçin Çizgilerle Tanışalım. YA-PA Yayınları, İstanbul. 76. Metin, N. (1991) ' Anaokuluna Yeni Başlayan Çocuğun ve Ailesinin Okula Uyumu' (Edit: Ş.Bilir) Okulöncesi Eğitimcileri İçin El kitabı 1, Hüner Matbaası, Ankara. 77. Bal, S., Tuğrul, B. (1991). 'Zeynep Postanede'. YA-PA Yayınlar, İstanbul. 78. Bal, S., Tuğrul, B. (1991). 'Çiçek Hasta Olur mu?'. YA-PA Yayınları, İstanbul. 79. Bal, S., Tuğrul, B. (1991). 'Uyku Güzeli Oyuncak Şehrinde'.YA-PA Yayınları, İstanbul. 80. Güven, N., Bal S.(1990). 5-6 Yaş Çocukları İçin Dil ve Kavram Etkinlikleri. Birlikte Düşünelim Konuşalım. YA-PA Yayınları, İstanbul. 81. Bal, S.(1989). 5-6 Yaş Çocukları İçin Görsel Algı. YA-PA Yayınları, İstanbul.

6 82. Arı, Meziyet, Gönen, Mübeccel, Dil Gelişimi ve Çocuk Kitapları, Aşama Matbaası, Ankara, 1988, 94s. 83. Gönen, Mübeccel, Okulöncesi Çağı Çocuklarına Yönelik Yayınların Değerlendirilmesi, Çocuk Edebiyatı Yıllığı 1987 içinde, yayına hazırlayan Mustafa Ruhi Şirin, Gökyüzü Yayınları, İstanbul, 1987, Bal, S.(1987). 5-6 Yaş Çocukları İçin Matematik Alıştırmaları. YA-PA Yayınları, İstanbul. 85. Baykoç Dönmez, N. (1987). Oyuncak ve Oyun Materyalleri. Ankara. 86. Bilir, Ş., Güven, N., Baysal- Metin, N.(1987) Çocuğa Karşı Ailenin Tutumu, Özel El Kitapları 3 Nüve Matbaası, Ankara. 87. Mağden, D. "Sosyal Öğrenmeye Dayalı Okul Öncesi Eğitimi", Ya-pa 4.Okul Öncesi Eğitimi ve Yaygınlaştırması Semineri, Ya-Pa Yayınları, İstanbul, Baykoç Dönmez, N. (1986). Çocuklarda Dilin Kazanılması. Ya-Pa 4. Okulöncesi Eğitimi ve Yaygınlaştırılması Semineri. Ya-Pa Yayınları, İstanbul. 89. Bilir, Ş. (Ed.), Baykoç Dönmez, N. ve diğerleri (Düzenleyenler)(1984). Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü Anaokulu Eğitim Programları, -I- Meteksan Ltd., Ankara. 90. Dabanlı, (Mağden) D. İntra Uterin Gelişim. Ed: Prof.Dr.Şule Bilir, ÇocukGelişimi ve Eğitimi El Kitabı II. Hacettepe Üniversitesi Yayınları. B.20, Ankara, Mağden, D.: Okul Öncesi Eğitiminde Türkiye İçin Nasıl Bir Plan Uygulaması Yapılmalıdır? Ed: Prof.Dr.Şule BİLİR, B. Alpsan, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi El Kitabı. Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü Yayını. Ankara, Mağden, D. Çalışan Kadının Çocuk Sorunu, Ed: Prof.Dr.Şule Bilir, B.Alpsan, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi El Kitabı. Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü Yayını. Ankara, 1977.

YARATICI DRAMA BİBLİYOGRAFYASI. Ömer Adıgüzel İhsan Metinnam - Zeki Özen

YARATICI DRAMA BİBLİYOGRAFYASI. Ömer Adıgüzel İhsan Metinnam - Zeki Özen YARATICI DRAMA BİBLİYOGRAFYASI Ömer Adıgüzel İhsan Metinnam - Zeki Özen Doç. Dr. Ömer ADIGÜZEL, Araş.Gör. İhsan METİNNAM, Araş. Gör. Zeki ÖZEN YARATICI DRAMA BİBLİYOGRAFYASI ISBN 978-605-364-704-1 Kitap

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Arzu ÖZYÜREK Doğum Tarihi: 04.12.1972, a.ozyurek@karabuk.edu.tr, Gsm: 530363 26 33 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Lisans : Hacettepe Üniversitesi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü, 1999.

ÖZGEÇMİŞ. Lisans : Hacettepe Üniversitesi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü, 1999. ÖZGEÇMİŞ I- KİŞİSEL BİLGİLER Adı, Soyadı : Burcu ÜLKE-KÜRKÇÜOĞLU Doğum yeri ve yılı : Eskişehir, 1977 Bildiği yabancı dil : İngilizce Yazışma adresi : Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü

Detaylı

DERECE BÖLÜM/PROGRAM ÜNİVERSİTE YIL. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

DERECE BÖLÜM/PROGRAM ÜNİVERSİTE YIL. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yrd. Doç. Dr. ADİLE GÜLŞAH SARANLI TED Üniversitesi, Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü, Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Ziya Gökalp Caddesi No:48, Kolej, Ankara, Türkiye gulsah.saranli@tedu.edu.tr,

Detaylı

Doç. Dr. Hatice Zeynep İNAN

Doç. Dr. Hatice Zeynep İNAN Doç. Dr. Hatice Zeynep İNAN Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu:5065600049 Telefon:- Faks:

Detaylı

Yücel GELİŞLİ 1 Elçin YAZICI 2 ÖZET

Yücel GELİŞLİ 1 Elçin YAZICI 2 ÖZET 85 2012 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 29, s.85-93 TÜRKİYE DE UYGULANAN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMLARININ TARİHSEL SÜREÇ İÇERİSİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET Yücel GELİŞLİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER ÖĞRENİM

ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER ÖĞRENİM ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Adı, Soyadı : Gönül Kırcaali-İftar Doğum yeri ve yılı : Eskişehir, 1962 Yabancı dil : İngilizce E-posta adresi : giftar@anadolu.edu.tr ÖĞRENİM Doktora : Toronto Üniversitesi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Anaokulu Öğretmenliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 2001 Y.

Detaylı

OKULÖNCESİ EĞİTİMİ ALAN VE ALMAYAN İLKOKUL BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA YAZMA BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRILMASI

OKULÖNCESİ EĞİTİMİ ALAN VE ALMAYAN İLKOKUL BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA YAZMA BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRILMASI Okulöncesi Eğitimi Alan Ve Almayan İlkokul Birinci Sınıf Öğrencilerinin Okuma Yazma... OKULÖNCESİ EĞİTİMİ ALAN VE ALMAYAN İLKOKUL BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA YAZMA BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ

ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ Prof.Dr. Necate BAYKOÇ DÖNMEZ Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim 283 284 Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

EYFOR-IV EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU DÜZENLEME KURULU. ONURSAL BAŞKAN Prof. Dr. Mahir ALKAN Balıkesir Üniversitesi Rektörü

EYFOR-IV EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU DÜZENLEME KURULU. ONURSAL BAŞKAN Prof. Dr. Mahir ALKAN Balıkesir Üniversitesi Rektörü EYFOR-IV EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU DÜZENLEME KURULU ONURSAL BAŞKAN Prof. Dr. Mahir ALKAN Balıkesir Üniversitesi Rektörü FORUM KOORDİNATÖRÜ Prof. Dr. Feyzi ULUĞ DÜZENLEME KURULU EŞ BAŞKANLARI Adem ÇİLEK Prof.

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER D E R G İ S İ

SOSYAL BİLİMLER D E R G İ S İ SOSYAL BİLİMLER D E R G İ S İ ORDU ÜNİVERSİTESİ ISSN: 1309-9302 SOSYAL BİLİMLER E N S T İ T Ü S Ü ORDU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (OÜSBAD) TEMMUZ 2014 ISSN: 1309-9302 SAHİBİ Ordu

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Yasemin ERSOY un ÖZGEÇMİŞİ. EĞİTİM DURUMU 1986 Lisans, Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Besin Teknolojisi Eğitimi Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Yasemin ERSOY un ÖZGEÇMİŞİ. EĞİTİM DURUMU 1986 Lisans, Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Besin Teknolojisi Eğitimi Bölümü Yrd. Doç. Dr. Yasemin ERSOY un ÖZGEÇMİŞİ Adı Soyadı Unvanı : Yasemin ERSOY : Yard. Doç. Dr. Doğum Yeri : Ankara Doğum Tarihi: 22.02.1965 Öğrenim Durumu: Lisans EĞİTİM DURUMU 1986 Lisans, Gazi Üniversitesi

Detaylı

M. Taner & H. A. Başal / Eğitim Fakültesi Dergisi XVIII (2), 2005, 395-420

M. Taner & H. A. Başal / Eğitim Fakültesi Dergisi XVIII (2), 2005, 395-420 Eğitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane. uludag. edu. tr/univder/uufader. htm Farklı Sosyoekonomik Düzeylerde Okulöncesi Eğitimi Alan ve Almayan İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Dil Gelişimlerinin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Recep ÖZKAN Doğum Tarihi: 26.01.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Eğitim Programları ve Öğretim Ankara Üniversitesi 1990 Lisans Eğitim Bilimleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Mehmet ŞİŞMAN Doğum Tarihi ve Yeri : Eskişehir/Sivrihisar, 1951 İş Adresi : Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 06539 Bilkent- Ankara Telefon : +90[312]298-7000 Belgegeçer

Detaylı

PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI

PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI ANKARA 2006 PKMB PROJELER KOORDÝNASYON M E R K E ZÝ B AÞKANLIÐI PROJECTS COORDINATION CENTER

Detaylı

Eğitimde Araç-Gereç Geliştirme Amaç: Öğrenciye (okul öncesi) eğitimde araç gereç geliştirme yeterliği kazandırmak

Eğitimde Araç-Gereç Geliştirme Amaç: Öğrenciye (okul öncesi) eğitimde araç gereç geliştirme yeterliği kazandırmak ÇOCUK GELİŞİMİ ÖNLİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Çocuk Gelişimi I Amaç: Çocuğun fiziksel gelişimi, psikomotor gelişimi, bilişsel gelişimi ve dil gelişimini izleyebilecek bilgiyi edinme. Fiziksel

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fransız Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1979. Doktora Halk Eğitimi Ankara Üniversitesi 1988

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fransız Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1979. Doktora Halk Eğitimi Ankara Üniversitesi 1988 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Firdevs GÜNEŞ 2. Doğum Tarihi: 06.06.1956 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fransız Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1979 Edebiyatı Y. Lisans

Detaylı

Türkiye de Erken Çocuklukta Özel Eğitim ile İlgili Yapılmış Makalelerin Gözden Geçirilmesi

Türkiye de Erken Çocuklukta Özel Eğitim ile İlgili Yapılmış Makalelerin Gözden Geçirilmesi Erken Çocuklukta Özel Eğitim ile İlgili Yapılmış Makaleler, 247 Nuray Öncül 1 Türkiye de Erken Çocuklukta Özel Eğitim ile İlgili Yapılmış Makalelerin Gözden Geçirilmesi Özet Bu çalışmanın amacı, Türkiye

Detaylı

1 Nurhan Aleçakır Kasım,2008 Ankara Mevlana Felsefesi Günümüz Gençliğinin Gençliğinin Sorunlarına Nasıl Işık Tutar

1 Nurhan Aleçakır Kasım,2008 Ankara Mevlana Felsefesi Günümüz Gençliğinin Gençliğinin Sorunlarına Nasıl Işık Tutar Proje Listesi Sayı Adı Soyadı Tarih, Şehir Konusu 1 Nurhan Aleçakır Kasım,2008 Ankara Mevlana Felsefesi Günümüz Gençliğinin Gençliğinin Sorunlarına Nasıl Işık Tutar 2 Canan Kesebir Eylül 2007, Ankara Güç

Detaylı

24. Ulusal Özel Eğitim Kongresi 25-27 Eylül 2014, Trakya Üniversitesi

24. Ulusal Özel Eğitim Kongresi 25-27 Eylül 2014, Trakya Üniversitesi 24. Ulusal Özel Eğitim Kongresi 25-27 Eylül 2014, Trakya Üniversitesi 1.Gün - 25.09.2014 09:00 11:00 Kayıt 11:00 12:30 Açılış 12:30 14:00 Öğle Yemeği 14:30 16:15 Oturum -1- (Açılış Oturumu) 16:15 16:30

Detaylı

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi)

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdullah Ata TEZBAŞARAN. Doğum Tarihi : 195. Ünvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Ankara

Detaylı

Normal Gelişim Gösteren Öğrencilerin Kaynaştırma Öğrencilerine Bakışını Etkileyen Etkenler 1

Normal Gelişim Gösteren Öğrencilerin Kaynaştırma Öğrencilerine Bakışını Etkileyen Etkenler 1 Normal Gelişim Gösteren Öğrencilerin Kaynaştırma Öğrencilerine Bakışını Etkileyen Etkenler 1 Dr. Mustafa AYRAL 2, Şadan ÖZCAN 3, Rahmi CAN 4, Ahmet ÜNLÜ 5, Haydar BEDEL 6, Gökhan ŞENGÜN 7, Şenol DEMİRHAN

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖZEL EĞİTİM ANA BİLİM DALI ZİHİNSEL ENGELLİLERİN EĞİTİMİ BİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖZEL EĞİTİM ANA BİLİM DALI ZİHİNSEL ENGELLİLERİN EĞİTİMİ BİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖZEL EĞİTİM ANA BİLİM ALI ZİHİNSEL ENGELLİLERİN EĞİTİMİ BİLİM ALI ÖZEL EĞİTİM PROGRAMLARINAN VE FARKLI PROGRAMLARAN MEZUN ÖĞRETMENLERİN BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Adnan ERKUġ Doğum Tarihi : 6.06.1960 Unvanı : Prof. Dr. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 199 Y. Lisans

Detaylı

TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME YOLUYLA EĞİTİM: POLİTİKA VE UYGULAMA ÖNERİLERİ

TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME YOLUYLA EĞİTİM: POLİTİKA VE UYGULAMA ÖNERİLERİ KAYNAŞTIRMA / BÜTÜNLEŞT RMEN N ETK L L Ğ N ARTIRMAK Ç N POL T KA VE UYGULAMA ÖNER LER PROJESİ TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME YOLUYLA EĞİTİM: POLİTİKA VE UYGULAMA ÖNERİLERİ TOHUM OTİZM VAKFI Cumhuriyet

Detaylı

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I-II

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I-II BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I-II Editör: Sami Şahin Ahmet Ağır / Yüksel Deniz Arıkan/ Hasan Çakır / Abdullah Düvenci Şemseddin Gündüz / Adile Aşkım Kurt / Mehmet

Detaylı