TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KILAVUZU. MEB TTKB Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı Kılavuzu 52

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KILAVUZU. MEB TTKB Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı Kılavuzu 52"

Transkript

1 TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KILAVUZU MEB TTKB Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı Kılavuzu 52

2 6. SINIF ETKİNLİKLER MEB TTKB Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı Kılavuzu 53

3 6. SINIF DÜZEN İlk Adım DÜZEN İlk Adım MEB TTKB Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı Kılavuzu 54

4 6. SINIF DÜZEN İlk Adım 6. SINIF KUŞAK: DÜZEN ODAK NOKTASI: DÜŞÜNMEYE İLK ADIM KAZANIMLAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR 1. Nesneye belirlenen sorunu çözmeye yönelik değişik biçimler verir. 2. Nesneye verdiği biçimler üzerindeki geometrik kavramları ifade eder. 3. Kuvvetin nesne üzerindeki etkisini fark eder. 4. Nesnenin direncini artıracak biçimler bulur. 5. Tekrar olayının farkına varır ve değişik tekrar olaylarına örnek verir. 6. Doğadan, yaşamdan ve kendinden ritme örnekler verir. 7. Ritmin anlatım gücünü sorgular. 8. Ritmin önemini doğadan, hayattan ve kendinden örneklerle açıklar. 9. Soru sormanın neden sonuç ilişkisi kurmaya yardımcı olduğunu fark eder. 10. Doğayı, yaşamı ve kendini farklı açılardan değerlendirme anlayışı oluşturur. İlk Adım Bu etkinlikte öğrenciler, düşünmeye ve araştırmaya yönlendirilir. Cevaplama süreci düşünmeyi ve yaratıcılığı uyaracaktır. Öğrencilerden sorular üzerinde düşünmeleri istenir. Düzen kuşağının kavramsal alt yapısını yapılandırmak amacıyla hazırlanmıştır. İlk Adım etkinliği bu tabloda yer alan kazanımların tümüne yönelik hazırlanmıştır. [!] Cevapları öğrenciler bulur. Beklenen cevaplar verilinceye kadar sorgulamaya devam edilir. Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı Kuvvet ve Hareket Öğrenme Alanı Matematik Dersi Öğretim Programı Geometri Öğrenme Alanı [!] Her öğrenciden cevap alınmaya çalışılır. : Sınıf-Okul İçi Etkinlik : Ders İçi İlişkilendirme : Diğer Derslerle İlişkilendirme : Ölçme ve Değerlendirme [!]: Uyarı MEB TTKB Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı Kılavuzu 55

5 6. SINIF DÜZEN İlk Adım ETKİNLİK İLK ADIM GİRİŞ Bu etkinlikte öğrenciler, dersin işleniş sürecinde sorularla düşünmeye ve araştırmaya yönlendirilir. Sorular daima sınıfın tümüne yöneltilmelidir. Bu bölümün özelliği ve gücü, sorulara cevap arama biçiminde saklıdır. Cevaplama süreci düşünmeyi ve yaratıcılığı uyaracaktır. Öğrencilerden sorular üzerinde düşünmeleri istenir. Cevaplar doğru veya yanlış olabilir. Cevapların doğruluğu ya da yanlışlığı öğrenciler tarafından test edilecektir. Bu etkinlik Düşünmeye İlk Adım odak noktasında yer alan kazanımların tümüne yönelik hazırlanmıştır. ÖĞRENME / ÖĞRETME SÜRECİ Aşağıdaki sorular tüm sınıfa yöneltilir. Soru : Hanginiz bana bir kâğıt verebilir? Öğrenciler bir tabaka kâğıt uzatır. Soru : Bir başka malzeme isteseydim; cam, tahta, teneke, bez, plastik gibi verebilir miydiniz? Cevap : Hayır! Soru : Niçin? Sorular sınıfın bütününe yöneltilir. Her öğrenciden cevap alınmaya çalıșılmalıdır. Cevap : Bu tür malzemeler her istendiği zaman sınıfta bulunamaz. Soru : O hâlde sınıf içi çalışmalarımızda kullanmak için kâğıt uygun bir malzeme midir? Bilgi Notu! Bu etkinlik programda yer alan şekliyle sınıf içinde aynen uygulanır. Bu etkinlik Düzen kuşağında yer alan bütün etkinliklere kavramsal anlamda temel oluşturmaktadır. Etkinlik süresince öğrencilerden yanlış cevaplar da gelebilir. Ancak doğru cevap bulununcaya kadar sorgulamaya devam edilir. Öğrencilerden kâğıt istenildiğinde defter yaprağını kullanmalarına izin verilebilir. Bazı öğrencilerin yanında kâğıt dışındaki malzemeler de bulunabilir. Bu durumda Bu tür malzemeleri her zaman yanımızda bulundurabilir miyiz? sorusu sorulmalıdır. Ayrıca bu malzemelerin işe yarar olabilmesi için zamana ve araca ihtiyaç duyulacağı açıklanmalıdır. Cevap : Evet! MEB TTKB Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı Kılavuzu 56

6 6. SINIF DÜZEN İlk Adım Öğrencilerin bu cevaba inanması ve durumu anlaması gerekir. Gerekirse soru açıklığa kavușturulup tekrarlanır. Soru : Kâğıdın sınıf içi çalışmalarımıza en uygun malzeme olmasına sebep olan özelliklerini sayın. Cevaplar sıra ile gelmeye bașlar. Cevap alınamadığı durumlarda öğretmen, öğrencileri așağıdaki cevapları bulduracak șekilde yönlendirir veya cevabı açıklar. Muhtemel cevaplar 1. Kâğıt ucuzdur (ekonomik öge). 2. Her yerde bulunabilir. 3. Kolay biçim alır (kolaylık ögesi). 4. Kolay biçim aldığı için araştırma daha kısa sürede sonuçlanır (zamandan tasarruf ögesi). 5. Çalışmada yardımcı araçlara ihtiyaç yoktur (araçtan tasarruf ögesi). 6. Diğer malzemelerle kıyaslandığında, aynı zaman diliminde diğerlerine göre daha çok arama, deneme olanağı vardır (arama, deneme zenginliği). 7. Katlandıkça dayanımı artar, baskıya karşı direnç gösterir. Farklı boyutlarda ve çeşitli konularda kullanılır (kullanma, fayda zenginliği ve çeşitlilik ögesi). 8. Kolay boyanabilir (kullanma çeşitliliği ögesi). 9. Denemedeki zenginlik, düşünmeyi, sezmeyi, anlamayı kolaylaştırır (eğitsel değer ögesi). Soru : Şimdi, kim bu kâğıdın hiçbir yere dayandırılmadan, hiçbir şeyle desteklenmeden ayakta durmasını sağlayabilir? Öğretmen, programda yer alan cevaplar bulununcaya kadar öğrencileri o cevaba götürecek sorular sorar. Öğrencilerden alınan cevaplar tahtaya yazılır. Gelen cevaplarla öğrenciler kâğıdın çalışma için uygun bir malzeme olduğuna karar verirler. Yandaki bu soru sorulmadan önce öğrencilere bu etkinlikte kullanmaları için A4 kâğıtları dağıtılır. Öğrenciler kâğıtları yırtmadan ve buruşturmadan doğru cevapları bulmaları konusunda cesaretlendirilir. MEB TTKB Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı Kılavuzu 57

7 6. SINIF DÜZEN İlk Adım Cevap: Bu sorunun cevabını bulmak "Düșünmeye İlk Adım" olacaktır. Bu sorunun cevabı gecikebilir. Cevabı bütün sınıfın düșünmesi teșvik edilmelidir. Bașlangıçta pek az kișiden cevap gelebilir. Bunlar genellikle sınıfın hızlı düșünen öğrencileridir. Bu durum, öğrencileri doğru tanımaya da yardımcı olur. Gittikçe bu tür sorulara gelen cevaplar artacaktır. Bu çalıșma biçimi öğrenciyi düșünmeye, sezmeye, anlamaya, uygulamaya ve yaratmaya alıștıracaktır. Kâğıt ortadan katlanıp birbirini destekleyen iki yüzey hâline getirilince ayakta durur (Şekil 1). Öğrenciler bunun dıșında doğru cevaplar verirse farklı çözüm yollarının olup olmadığını sorun ve Șekil 1 deki cevabı bulmaya yönlendirin. Öğrencilerden Şekil 1 dışında cevaplar gelebilir. Kısmen doğru olan bu cevaplar kabul edilerek Daha farklı nasıl olabilir? sorusu sorulur. Şekil 1 de verilen cevap gelinceye kadar sorguluma ve aramalar sürdürülür. Cevap öğrencilere buldurulur. Öğrencilerin istenilen kavramları söylemeleri ve doğru cevapları bulabilmeleri için farklı sorular sorulabilir. Şekil 1 İstenilen kavramların dışında cevaplar gelebilir. Örneğin; üçgen, kare, dikdörtgen vb. Ancak öğrencilere yüzey kavramını çağrıştıracak ipuçları verilerek şeklin iç ve dış yüzeyleri öğrencilere gösterilip kaç yüzey oluştuğu sorulabilir. Soru : Çevrenizde buna benzeyen şekiller var mı? Cevap : Duvarlar. Soru : Şimdi bu kâğıtta biçim üzerinde meydana gelen geometrik kavramları sayalım (Şekil 2). Alınan cevaplar toparlanarak istenilen kavramlar buldurulur ve sonuç pekiştirilir. Cevaplar farklı öğrencilerden gelmelidir. Özellikler sayıldıktan sonra bir öğrenciye tümü tekrarlatılmalıdır. MEB TTKB Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı Kılavuzu 58

8 6. SINIF DÜZEN İlk Adım Cevap : İki dış yüzey İki iç yüzey Bir açı Şekil 2 Kâğıt, biçimi bozulmadan iç yüzeyler yere bakacak șekilde çevrilerek öğrencilere așağıdaki soru sorulur (Șekil 3). Öğrenciler mekân kavramını bulamayabilir. Bu durumda içinde bulunulan ortamın da bir boşluk olduğu belirtilir ve buradan mekân kavramına geçiş yapılabilir. Şekil 3 Soru : Kâğıdı bu şekilde koyarak ne elde ettik? Cevap : Mekân-iç boşluk (çatı) Çatının üstüne elinizle vurun, kâğıt direnç göstermeyeceği için yayılır ve mekân bozulur. Öğrencilerden de mekânın (çatı) üzerine vurmaları ve sonuçlarını gözlemlemeleri istenir. Sonuçlar birlikte değerlendirilir. MEB TTKB Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı Kılavuzu 59

9 6. SINIF DÜZEN İlk Adım Şekil 4 Soru : Mekân niçin bozuldu? Cevap : Uygulanan kuvvet, şeklin direncinden fazla olduğu için mekân bozuldu. Yüzeyler yana açıldığı için çatının kapladığı yüzey genişler, hacim küçülür (Şekil 5). Soru : Kâğıdın direnci artırılabilir mi? Şekil 5 Soru bu așamada da düșündürücüdür. Cevap gecikebilir. Tartıșmalar ve kișisel gayretler sonucu çözümler ortaya çıkacaktır. Arama ve düșünmeye zaman bırakmalı ve cevaplar sabırla beklenmelidir. Öğrencilerin kâğıdın direncini artırmada gösterecekleri davranışlar sözlü ifadelerle ödüllendirilir. Farklı çözümler bulan öğrencilere daha farklı nasıl yapabilecekleri sorulur. MEB TTKB Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı Kılavuzu 60

10 6. SINIF DÜZEN İlk Adım Cevap : Uygulanan kuvvetin etkisini azaltmak ve şeklin direncini artırmak için yere temas noktalarını artırmak gerekir. Soru : Nasıl? Deneyerek araştırın! Cevap : Yelpaze gibi kâğıdı katlayıp daha küçük yüzeyler oluşturulur ve şeklin yere temas noktaları artırılır (Şekil 6). Çünkü temas noktalarının artması sürtünme kuvvetini artırır. Öğrencilerin arama, deneme çalışmalarından vazgeçmelerine izin verilmemeli, doğru cevabı bulmada öğrencilerle tartışılımalıdır. Şekil 6 dışında bulunan cevaplara kuvvetler uygulanarak istenilen çözümün bu olmadığına öğrenciler ikna edilir. Doğru cevabı bulan öğrenci sözel olarak ödüllendirilir. Şekil 6 Bu sorunun cevabı düșünmeye bağlı olduğunda, yanıtlar çok az öğrenciden gelebilir. Soru : Kâğıdın yeni düzeni şimdi neden sağlam bir şekilde ayakta durabiliyor? Cevap : Düzenin uygulanan kuvvete karşı koyan kenar sayısı, arttığı için ayakta durabiliyor. Temas noktaları artırılarak sürtünme kuvvetinin etkisi artırılırmış ve kâğıdın esnekliği azaltılmıştır. Soru : Şekil 4 ten farklı olarak Şekil 6 daki görüntüde ne değişti? Şekil 4 ve Şekil 6 ya ait şekiller öğrencilere aynı anda gösterilerek aralarında oluşan benzerlik ve farklılık sorgulanır. Gelen doğru cevaplar pekiştirilir. Cevaplar gecikebilir. Sabırla beklemeli, değișik sorularla öğrencilerin düșünmelerine yardım edilmelidir. Cevap : Mekânın küçülerek tekrarlandığını görüyoruz. MEB TTKB Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı Kılavuzu 61

11 6. SINIF DÜZEN İlk Adım Soru : Buna benzer tekrar niteliği taşıyan başka örnekler verebilir misiniz? Cevap : Cevaplar her öğrenciden ayrı ayrı alınmalıdır. Bu așamada duraklamaların olması doğaldır. Sabırla beklemeli, değișik sorularla çocuklar uyarılmalı düșünmeye yönlendirilmelidir. Değişik tekrar olayları; Saat tiktakları, Kalbin atışı, Yürümek (adımlarımız), Dünyanın dönüşü, Gece ve gündüzün oluşumu, Belli türlerin kendi cinslerini üretmesi (bitki veya hayvan olarak), Doğum, ölüm vb. dir. Öğrencilerin tekrar olaylarına verdiği cevaplar tahtaya yazılarak listelenir. İstenilen cevaplara ulaştıracak sorular sorulur. Öğrencilerin cevapları arasında tekrar olaylarına örnek olarak yürümek eyleminin de yer alması sağlanmalıdır. Öğretmen öğretim ortamının imkânlarını göz önüne alarak önceden hazırladığı bir müzik parçasını öğrencilere dinletebilir ve müzikteki ritim bulunabilir. Ritim örnekleri Soru : Tekrar olayının özel bir ismi var mı? Müzik ile karşılaştırarak düşünün. MEB TTKB Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı Kılavuzu 62

12 6. SINIF DÜZEN İlk Adım Cevap geç gelebilir. Cevap : Ritim. Soru : Ritim nedir? Cevap : Bir tekrar olayıdır. Soru : Yürüyüşe ritim dediniz. Birisi hızlı yürürse, yavaş yürürse veya sallanarak yürürse bu durumları nasıl açıklarsınız? Cevap : Acelesi var. Acelesi yok. Canı sıkılıyor, düşünüyor gibi farklı izlenimler, anlamlar çıkarılır. Soru : Yani, gördüğümüz yürüyüşün ritmi bile size, farklı farklı bir şeyler mi anlatıyor? Cevap : Evet, evet! Soru : O hâlde, ritmin anlatım gücü de mi var? Cevap : Evet, çok farklı anlatımları olduğunu görüyoruz. Soru : Doğada tek olan bir şey gördünüz mü? Ritmin anlatım gücünü kavratmak için birkaç öğrenci hızlı, yavaş ve sallanarak yürütülür. Öğrencilerden bu durumu gözlemlemeleri istenir ve bu yürüyüş şekillerinin onlarda ne çağrıştırdığı sorulur ve cevaplar birlikte değerlendirilir. Ritmin anlatım gücünün olduğu, verilen örneklerle pekiştirilir. Cevap : Soru öğrencileri düșündürürken içinde bulundukları dünyayı sorgulayarak tanımaya yönlendirecektir. Hayır! Doğada ağaçlar, kuşlar, bulutlar, çiçekler var, yani tek olan hiçbir şey görmedik. Öğrenciler dünya, güneş vb. örnekler verebilir. Bu durumda öğrencilerden yaşadıkları çevreyi gözlemleyerek bu soruya cevap vermeleri istenir. Doğada görülen her șeyin birden fazla olduğu ve bunun da tekrar olduğu vurgulanmalıdır. MEB TTKB Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı Kılavuzu 63

13 6. SINIF DÜZEN İlk Adım Ritim örnekleri Soru : Çevrenizde var olan başka tekrar olayları söyleyebilir misiniz? Cevap gelmez ise soru Çevrenizde var olan canlıların bir arada oldukları bașka tekrar olayları söyleyebilir misiniz? șekline dönüștürülerek yeniden sorulmalıdır. Cevap : Karıncalar, arılar, insan toplulukları, çimenler, dans vb. Aramalar devam etmelidir. Öğrenciler yaşadıkları çevreyi düşünerek doğada var olan tekrar olaylarına örnek verebilirler. Soru : Bu ritmik olaylar, bir arada ve büyük bir benzerlik içindedir. Dansta insanların, uçan kuşların, yürüyen orduların görünüşleri sizde nasıl bir etki uyandırıyor? Cevap : Topluluk, beraberlik, bütünlük duygusu uyandırıyor. Soru : Öyle ise ritmi nasıl anlatalım? Muhtemel cevaplar Etkinlik sonunda, verilen ritim örnekleri öğrencilerle paylaşılır ve konu pekiştirilir. Cevap: Birleştiren, bütünleştiren bir olay. Ritim güç birliği, görüntü güzelliği ve tekrarlar içindeki uyumdur. MEB TTKB Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı Kılavuzu 64

14 6. SINIF DÜZEN İlk Adım Ritim örnekleri Soru : Bu açıklamalara göre ritim, önemli bir olay mıdır? Neden? Cevap : Oyunda, dansta, beraber hareket etme zorunluluğu vardır. Aksi hâlde kargaşa olur. Düzen, beraber olma kolaylığı sağlar. Beraber hareket ederken güçleri bir noktada toplamak hareketi kolaylaştırır. Ağlarını aynı anda beraberce çekip çıkaran balıkçılar daha az güç harcarlar. Doğal olarak da daha az yorulurlar. Ağaçlar, çiçekler, kuşlar görüntü güzelliği ve ahenk oluştururlar. Ritmin önemi ve anlattığı duygu örneklerle pekiştirilir. Öğrencilere var olan düzen içindeki bir birimin farklı olması olasılığı analiz ettirilir. Bu etkinlik sonucunda, düşünmeyi öğrenme ve yaşamlarındaki olaylara farklı açıdan bakarak değerlendirme yönünde edinilen bilgiler ve kazanılan kavramlar (tekrar, ritim, birim, düzen, uyum, bütünlük vb.) daha sonra hazır birimler kullanarak yapılacak olan üç boyutlu tasarım çalışmalarının zihinsel olarak temelini oluşturacaktır. MEB TTKB Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı Kılavuzu 65

15 6. SINIF DÜZEN İlk Adım BİLGİ NOTU! İlk Adım Etkinliğinin Değerlendirilmesi İlk adım etkinliği aşağıda verilen Öğrenci Gözlem Formu kullanılarak değerlendirilir. Öğretmen oluşturduğu gözlem formunu da kullanabilir. Bu form, öğrencilerin sınıf içi performansınının değerlendirilmesi ve bu etkinlikte yer alan kazanımların gerçekleşme düzeylerinin belirlenmesi amacıyla kullanılabilir. Bu etkinliğin sonucunda öğrencilere, öğretmen not çizelgesinde yer alan Sınıf İçi Etkinliklerdeki Performansı puanı verilebilir. MEB TTKB Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı Kılavuzu 66

16 GÖZLEM FORMU ( İlk Adım ) Aşağıda sıralanan ölçütleri öğrencilerin sergileme durumlarına göre ilgili yere ( X ) işareti koyarak belirleyiniz. ÖLÇÜTLER ÖĞRENCİLER Sorulara cevap verme Sorulara cevaplar arama, bu amaçla araştırmalar yapma Düşüncelerini neden sonuç ilişkisi kurarak açıklama Sorulara diğer disiplinlerden faydalanarak cevap verme Sorular için düşünce geliştirme, önerme ve denemeler yapma Düşüncelerini açıklamada istekli olma Üzerinde tartışılan kavramların çevresiyle ilişkilendirme Tekrarların çağrıştırdığı özgün duygularını açıklama Arkadaşlarını yapıcı olarak eleştirme 67

17 6. SINIF DÜZEN Düzen Oluşturalım DÜZEN Düzen Oluşturalım MEB TTKB Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı Kılavuzu 68

18 6. SINIF DÜZEN Düzen Oluşturalım 6. SINIF KUŞAK: DÜZEN ODAK NOKTASI: DÜŞÜNMEYE İLK ADIM KAZANIMLAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR 1. Kullanacağı hazır birimi belirler. 2. Belirlediği birimden oluşturacağı bütüne ilişkin deneme, arama çalışmaları yapar. 3. Oluşturacağı bütüne ilişkin uygun birleşme yöntemine karar verir. 4. Belirlediği birimden bir düzen oluşturur. 5. Oluşturduğu düzende ortaya çıkan estetik, görsel ve teknolojik değerleri fark eder. 6. Birimden düzene ulaşma sürecinde yaşadıklarını günlüğüne kaydeder. 7. Günlüğünde yer alan düşüncelerini, duygularını, sorunlarını, kaygılarını ve beğenilerini sınıfla paylaşmaya istekli olur. Düzen Oluşturalım Bu etkinlikte öğrenci, düzen fikrini geliştirmek için hazır birimlerden faydalanır. Birime kendisi karar verir. Karar verdiği birimden ulaşacağı bütüne deneme, arama ile ulaşır. Düzene ulaşmada kullanacağı yol ve araçlara kendisi karar verir. Düzen Oluşturalım etkinliği bu tabloda yer alan kazanımların tümüne yönelik hazırlanmıştır. [!] Çalışmalar bireysel olarak sadece sınıf içinde yapılır. [!] Öğrenciler deneme ve arama çalışmalarında cesaretlendirilir. [!] Öğrencilere duygu ve düşüncelerini ifade etmede fırsat tanınır. [!] Her öğrencinin çalışması ayrı bir değer olarak kabul edilir, olumlu veya olumsuz görüş bildirilmez. [!] Çalışmalarını diğer arkadaşlarından önce bitiren öğrencilere ek çalışmalar verilir. İlk Adım : Sınıf-Okul İçi Etkinlik : Ders İçi İlişkilendirme : Diğer Derslerle İlişkilendirme : Ölçme ve Değerlendirme [!]: Uyarı MEB TTKB Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı Kılavuzu 69

19 6. SINIF DÜZEN Düzen Oluşturalım ETKİNLİK DÜZEN OLUŞTURALIM GİRİŞ Bu bölümde öğrenci, düzen fikrini geliştirmek için hazır birimlerden (kibrit çöpü, su kapları, kürdan, makara, pipet vb.) faydalanır. Hazır birim olarak külah da kullanılabilir. Bütünü oluşturmada çıkış noktası olan birime öğrenci karar verir. Bu birimden oluşturulacak düzenlemede deneme, arama ve karar verme önemlidir. Öğrenciler yakın çevrelerinden ulaşabilecekleri hazır birimleri belirler, kullanacakları hazır birime karar verir. Karar verdiği birimden ulaşacakları bütüne deneme, arama ile ulaşır. Düzene ulaşmada kullanacağı yol ve araçlara kendisi karar verir. Öğrenciler düşüncelerini gerçekleştirmede cesaretlendirilir. Bu etkinlikte öğrencilerin yaratıcılıklarını engellememek amacıyla somut bir örneğe yer verilmemiştir. Ancak etkinlik, odak noktasında yer alan kazanımların tümünü genel olarak kapsamaktadır. ÖĞRENME / ÖĞRETME SÜRECİ Öğrenciler düzen fikrini geliştirmek için bireysel bir etkinlik yaparlar. Düzen oluşturmada hazır birimlerden yararlanırlar. Öğrenci kullanacağı hazır birimleri listeleyerek kullanacağı birimi kendisi belirler. Belirlediği hazır birimleri temin ederek etkinliğini gerçekleştirmek için deneme ve aramalar yapar. Belirlenen birimlerin birlikte çoğalma imkânlarına deneyerek bakar. Çoğalma bir yerde duruyorsa yanlış yolda olduğunu fark eder. Öğrenciler, tekrar başa dönerek çoğalma devamlı oluncaya kadar denemeleri için yönlendirilir, düzen oluşturmada cesaretlendirilir. BİLGİ NOTU! İlk Adım etkinliğinde yapılandırılan tekrar, ritim, birlik, bütünlük, topluluk, uyum, düzen vb. kavramlar hatırlatılarak öğrencilere hazır birimlerden yola çıkılarak özgün bir düzen oluşturma fikri verilmelidir. Bu etkinlik sadece ders saatinde uygulanır. Çalışmalarını gruptan önce bitiren öğrenciler farklı hazır birimlerle başka çalışmalara yönlendirilebilir. Öğrenciler hazır birimlerle başlangıçta hangi düzeni oluşturacağına karar vermemelidir. Ortaya çıkacak düzen arama ve deneme çalışmalarının sonucunda kendiliğinden ortaya çıkmalıdır Örneğin; Öğrenci çalışmasına takı, ağaç, çiçek, ev eşyaları vb. yapacağım diyerek başlamamalıdır. Sağlık ve güvenlik açısından uygun olan hazır malzemelerin kullanılmasına dikkat edilmelidir. MEB TTKB Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı Kılavuzu 70

20 6. SINIF DÜZEN Düzen Oluşturalım Öğrenciler yaratıcı düşüncelerinin ışığında, birimlerini tekrarlayıp birleştirirler. Her öğrencinin bireysel farklılıkları ve yaratıcılıklarının ürünü olan hazır birimlerden yapılmış farklı uyum, estetik ve yorumlardan bütünler oluşur. Öğrenciler birimden düzene ulaşmada yaşadıklarını, duygularını, düşüncelerini günlüklerine yazar, öz değerlendirme formlarını doldururlar. Bunları ve oluşturdukları düzeni değerlendirilmek üzere öğretmene teslim ederler. Öğrencilerin çalışmalarını sergilemeleri için imkân (teknoloji köşeleri/panolar) sağlanır. Etkinlikte tehlike yaratacak kesici, yanıcı, delici, uçucu vb. araç ve gereçlerin kullanılmamasına özen gösterilmelidir. Öğrenciler etkinlikle ilgili yaşadıkları duygu ve düşüncelerini, arama ve deneme gayretlerini, tasarım günlüklerini haftalık olarak ifade etmeleri konusunda cesaretlendirilirler. HAZIR BİRİMLER KULLANARAK YAPILMIŞ ÇALIŞMALAR Hazır birim olarak külah kullanılmıştır. Birimler iç bükey olarak birleştirilmiştir. Külahlar iç bükey olarak tekrar sistematiği içinde bir araya getirilerek birleştirilmiş ve bir düzene gidilmiştir. Örnek çalışmalar, bu etkinlikler sonucunda ortaya çıkabilecek çalışmalar hakkında öğretmeni bilgilendirmek amacıyla verilmiştir. Bu çalışmalar, yaratıcı düşüncelerini sınırlandırmaması için öğrencilere gösterilmemelidir. MEB TTKB Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı Kılavuzu 71

21 6. SINIF DÜZEN Düzen Oluşturalım Hazır birim olarak külah kullanılmıştır. Birimler dış bükey olarak birleştirilmiştir. Külahlar dış bükey olarak tekrar sistematiği içinde bir araya getirilerek birleştirilmiş ve bir düzene gidilmiştir. Hazır birim olarak külah kullanılmıştır. Birimler tekrar sistematiği içinde bir araya getirilerek birleştirilmiş ve bir düzene gidilmiştir. MEB TTKB Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı Kılavuzu 72

22 6. SINIF DÜZEN Düzen Oluşturalım Hazır birim olarak kibrit çöpleri kullanılmıştır. Birimler tekrar sistematiği içinde bir araya getirilerek mekânda dokunsal bir düzene gidilmiştir. Hazır birim olarak plastik bardak kullanılmıştır. Birimler tekrar sistematiği içinde bir araya getirilerek bir düzene gidilmiştir. MEB TTKB Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı Kılavuzu 73

23 6. SINIF DÜZEN Düzen Oluşturalım BİLGİ NOTU! Düzen Oluşturalım Etkinliğinin Değerlendirilmesi Düzen Oluşturalım etkinliği aşağıda verilen formlar kullanılarak değerlendirilir. Bu formlar örnek olarak verilmiştir. Öğretmenler oluşturdukları formları kullanarak da etkinliği değerlendirebilirler. Öğrenciler etkinlik bitiminde Öz Değerlendirme Formlarını doldururlar. Birden fazla etkinlik yapan öğrenciler etkinliğe ait tasarım günlüklerini, değerlendirme formlarını, diğer kanıtlarını ve oluşturdukları düzeni bir dosyada toplarlar. Ürün dosyasını değerlendirilmek üzere öğretmenlerine teslim ederler. Öğretmen, öğrencileri etkinlik süresince Öğrenci Gözlem Formu nu kullanarak gözlemler. Bu etkinliğin sonucunda öğrencilere Öğretmen Not Çizelgesi nde yer alan Sınıf İçi Etkinliklerdeki Performansı puanı verilebilir. Öğretmen, öğrencinin değerlendirilmek üzere teslim ettiği ürün dosyasını etkinlik ekinde verilen Dereceli Puanlama Anahtarı ile değerlendirir ve puana dönüştürür. Puanları, program kılavuzunda verilen Öğretmen Not Çizelgesi nde yer alan Düzen Kuşağı Öğrenci Ürün Dosyası sütununa işler. MEB TTKB Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı Kılavuzu 74

24 75 ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU Etkinlik : Düzen Oluşturalım Tarih : Öğrenci : Sınıfı : Numarası : 1. Bu etkinlikte ne öğrendim? 2. Neyi iyi yaptım? Neden? 3. Hangi konuda zorlandım? Neden? 4. Nerede yardıma ihtiyacım oldu? 5. Hangi alanda kendimi daha çok geliştirmeliyim? 6. Kuvvetli ve zayıf yönlerim neler? 7. Daha sonraki çalışmalarda neleri farklı yapacağım?

25 GÖZLEM FORMU (Düzen Oluşturalım) Aşağıda sıralanan ölçütleri öğrencilerin sergileme durumlarına göre ilgili yere ( X ) işareti koyarak belirleyiniz. ÖLÇÜTLER ÖĞRENCİLER Kullanmayı düşündüğü hazır birimleri listeleme Hazır birimleri seçme Düzeni oluşturmaya yönelik arama ve denemeler yapma Oluşturduğu birimin çoğalabilirliliğini test etme Kullanacağı yöntem ve teknikleri belirleme ve kullanma Düzen oluşturmada istekli davranma Oluşturduğu bütüne bireysel farklılığını yansıtma Oluşturduğu düzendeki teknolojik değerleri söyleme Duygu ve düşüncelerini paylaşmada istekli olma Kendini değerlendirmede yanlı yargılardan kaçınma Çevresinin görüşlerini alma 76

26 DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI (ANALİTİK) (Düzen Oluşturalım) Nitelikler Geliştirilmeli (1) İyi (2) Mükemmel (3) Kullanılacak Birimin Belirlenmesi (25p) Kullanmayı düşündüğü hazır birimleri listelemede yetersizdir. Tasarlamayı düşündüğü düzene uygun hazır birimi seçmiştir. Seçiminin nedenlerini açıklayamamıştır. Kullanmayı düşündüğü hazır birimleri listelemiştir. Tasarlamayı düşündüğü düzene uygun hazır birimi seçmiştir. Seçiminin nedenlerini açıklamıştır. Kullanmayı düşündüğü hazır birimleri detaylı listelemiştir. Tasarlamayı düşündüğü düzene uygun birden çok hazır birimleri seçmiştir. Belirlediği hazır birimi neden seçtiğini çok açık biçimde ortaya koymuştur. Düzen Oluşturma (25p) Birleştirme yöntemini araştırmış, ancak kullandığı yöntem uygun değildir. Düzeni oluşturmaya yönelik arama ve denemeler yapmamıştır. Düzen oluşturmada ısrar etmemiştir. Düzende uyum, estetik ve yorum anlaşılmıyordur. Birleştirme yöntemini araştırmış, uygun yöntemi uygulamıştır. Düzeni oluşturmaya yönelik arama ve denemeler yapmıştır. Düzen oluşturmuştur. Birimlerini tekrarlayıp birleştirmede kullanmıştır. Oluşturduğu bütüne kattığı bireysel farklılığın anlaşılmasında zorluk yaşanmaktadır. Düzene kattığı uyum, estetik ve yorumu belirgin değildir. Birleştirme yöntemini araştırmıştır, birimine en uygun yöntemi uygulamıştır. Düzeni oluşturmaya yönelik arama ve denemeler yapmıştır. Hazır birimlerden birimler oluşturmuş ve yaratıcı düşüncesini ortaya koymuştur. Oluşturduğu birimin çoğalabilirliliğini test etmiş ve düzen oluşturmada ısrarlı davranarak tasarımını oluşturmuştur. Oluşturduğu bütüne bireysel farklılığını yansıtmıştır. Düzeninde farklı uyum, estetik ve yorum çok belirgindir. Düzeni değerlendirme (25p) Oluşturduğu düzende teknolojik değerleri yorumlamamıştır. Kendini değerlendirmiştir. Eksikliklerini belirlememiştir. Çevresinin görüşlerini almamıştır. Oluşturduğu düzende ortaya çıkan teknolojik değerleri günlüğünde ifade etmiştir. Kendini değerlendirmiştir. Eksikliklerini belirlemiştir. Çevresinin görüşlerini almıştır. Oluşturduğu düzende ortaya çıkan estetik, görsel ve teknolojik değerlerin farkına vararak günlüğünde ifade etmiştir. Kendini değerlendirmiştir. Eksik yönlerini ifade etmiş. Çevresinin görüşlerini dikkate almıştır. Düzeni Tanıtma ve Süreci Paylaşma (25p) Birimden düzene ulaşmada yaşadıklarını, duygularını, düşüncelerini günlüğüne yazmamış. Düzeni oluşturma sürecini tanıtmamıştır. Birimden düzene ulaşmada yaşadıklarını, duygularını, düşüncelerini günlüğüne yazmış, Düzeni oluşturma sürecini tanıtmıştır. Tanıtımında kullandığı yöntem ve materyaller süreci yansıtır niteliktedir. Birimden düzene ulaşmada yaşadıklarını, duygularını, düşüncelerini detaylı olarak günlüğüne yazmıştır. Yazdıkları, etkinlik sürecini yansıtmıştır. Düzeni oluşturma sürecini tanıtmıştır. Tanıtımında kullandığı yöntem ve materyaller süreci yansıtır niteliktedir. Tanıtım çeşitli materyallerle zenginleştirilmiştir. 77

27 6. SINIF KURGU Düşünelim Çözelim KURGU Düşünelim Çözelim MEB TTKB Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı Kılavuzu 78

28 6. SINIF KURGU Düşünelim Çözelim 6. SINIF KUŞAK: KURGU ODAK NOKTASI: DÜŞÜNELİM ÇÖZELİM KAZANIMLAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR 1. Meraklarını, hayallerini ve düşüncelerini ifade eder. 2. Meraklarının, hayallerinin ve düşüncelerinin çözüme ulaştırılması beklenilen birer sorun olduğunun farkına varır. 3. Farkına vardığı sorunlardan birini seçerek çözümüne yönelik öneriler getirir. 4. Çözüm önerisine yönelik düşüncelerini yazarak ve çizerek açıklar. 5. Başkalarının çözüm önerisine yönelik düşüncelerini dikkate alır. 6. Düşünceden çizime ulaşma sürecinde yaşadıklarını günlüğüne kaydeder. 7. Çözüm önerisine yönelik çizimlerin başkaları tarafından anlaşılması için taşıması gerekli nitelikleri sorgular. 8. Sorunun çözümüne yönelik geçirdiği aşamaları paylaşır. Düşünelim Çözelim Hayallerim Çizgide Saklı Bu etkinliğin amacı; öğrencilerin gerçekleştirme kaygısı olmaksızın hayatlarında merak ve hayal ettiklerini, değiştirmeyi, geliştirmeyi, kolaylaştırmayı düşündüklerini ifade etmelerini sağlamak ve bunların çözümüne yönelik fikirleri ortaya çıkaran çalışmalar yaptırmaktır. Bu etkinlikler, bu tabloda yer alan kazanımların tamamına yönelik olarak hazırlanmıştır. [!] Düşünelim Çözelim etkinliği grup olarak, Hayallerim Çizgide Saklı etkinliği de bireysel olarak gerçekleştirilir. [!] Öğrenciler düşüncelerini ifade etmede cesaretlendirilir. [!] Yaratıcı düşünme süreçlerini köreltecek ifade ve davranışlardan kaçınılır. [!] Yaratıcı düşünme süreçlerinin gelişimini sağlayacak ifadelerin kullanılmasına özen gösterilir. [!] Zamana yönelik kısıtlama yapılmaz. [!] Çalışmalar haftalık olarak paylaşılır. [!] Çizimlerde teknik gösterim kaygısı verilmez. [!] Fikirler yapıcı olarak eleştirilir. MEB TTKB Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı Kılavuzu 79

29 6. SINIF KURGU Düşünelim Çözelim 9. Düşüncelerini, duygularını ve hayallerini başkalarıyla paylaşmaya istekli olur. 10. Özgün tasarımları ile ilgili eleştirilere açık olur. 11. Çözüme yönelik özgün ürünler tasarlamakta kararlı olur. [!] Öğrenciler çizimleri için çizim amaçlı yazılım programları kullanmaları konusunda serbest bırakılır. [!] Çizim amaçlı yazılım kullanılarak çizilen resimler serbest elle yapılan çizimle kıyaslanmaz. : Sınıf-Okul İçi Etkinlik : Ders İçi İlişkilendirme : Diğer Derslerle İlişkilendirme : Ölçme ve Değerlendirme [!]: Uyarı MEB TTKB Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı Kılavuzu 80

30 6. SINIF KURGU Düşünelim Çözelim ETKİNLİK DÜŞÜNELİM ÇÖZELİM GİRİŞ Bu etkinlikte öğrenciler, hayatlarında merak ve hayal ettiklerini, değiştirmeyi, geliştirmeyi, kolaylaştırmayı düşündüklerini ifade ederler. Bunların çözümüne yönelik fikirleri ortaya çıkaran grup çalışması yaparlar. Ortaya çıkardıkları fikirleri kurgularlar. İlk Adım etkinliğinde yaratıcı düşünmenin ilk basamağı olan düşünmeyi öğrenme yönünde adımlar atan öğrenciler bu bölümde yaratıcı düşünceyi bu temel üzerine yapılandırırlar. Öğrenciler düşünme ve serbestçe ifade etme önündeki engelleri aşarak yaratıcı düşüncelerinin önünü açarlar. Yaratıcılıkta, bir sorunun farkına varılarak tanımlanması, olası çözüm yollarının araştırılması, sınanması ve belli bir çözüme ulaşılması vardır. Öğrencinin ürettiği fikirlerin çokluğu, bu fikirlerin özgünlüğü ve hayal gücü ile ulaşılan değişik kavram ve konular onun farklı düşünebilme yeteneğini ortaya koyar. BİLGİ NOTU! Bu etkinliğin amacı; öğrencilerin gerçekleştirme kaygısı olmaksızın hayatlarında merak ve hayal ettiklerini, değiştirmeyi, geliştirmeyi, kolaylaştırmayı düşündüklerini özgürce ifade etmelerini sağlamak ve bunların çözümüne yönelik fikirleri ortaya çıkaran çalışmalar yaptırmaktır. Ortaya çıkan kurgularda günümüz teknolojisi ile nasıl yapılacağı endişesi olmamalıdır. Bu etkinlikte öğrencilerden değişik fikirler üretebilmesi için nedir? Niçin? Neden? Ne kadar? Nasıl? Ne zaman? Nerede? Eğer... ne olur? vb. soruların cevaplarını düşünmesi, fikir ortaya çıktıktan sonra da daha başka, Bundan başka neler olabilir?, Böyle olsaydı ne olurdu?, vb. sorularla sorgulama yapması, sorunun çözümüne ait fikirlerini, hayallerini de yazarak ve çizerek ifade etmesi beklenir. Ortaya çıkan çözüm önerisini sınıfla paylaşması için uygun ortam sağlanır. MEB TTKB Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı Kılavuzu 81

3. Bölüm: Dersin Amaçları Düzen kuşağında öğrenciler; Düşünmeyi öğrenme ve yaşamlarındaki olaylara farklı açılardan bakarak değerlendirme

3. Bölüm: Dersin Amaçları Düzen kuşağında öğrenciler; Düşünmeyi öğrenme ve yaşamlarındaki olaylara farklı açılardan bakarak değerlendirme DERS İŞLEME YOL HARİTASI 1. Bölüm: Tanımlayıcı Bilgiler DERSİN ADI: Teknoloji ve Tasarım DERS SAATİ: 2 Saat ÖĞRETMENİN ADI VE SOYADI: Nazım KIRDAŞ DERSİN İŞLENECEĞİ SINIF: Teknoloji ve Tasarım Sınıfı ÖĞRETMENİN

Detaylı

ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA-2012 ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINI GELİŞTİRME KOMİSYONU

Detaylı

BYF&ÖYG BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİM PROGRAMLARI kazanımlar yöntemler & teknikler formlar

BYF&ÖYG BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİM PROGRAMLARI kazanımlar yöntemler & teknikler formlar Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi BYF&ÖYG BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİM PROGRAMLARI kazanımlar yöntemler & teknikler formlar Sakarya,2012 1 Sıtkı DİLMAÇ Komisyon Başkanı

Detaylı

TALİM VE TERBİYE KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU

TALİM VE TERBİYE KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU T.C. RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU ANKARA 2006 MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

Detaylı

MATEMATİK DERSİ 6-8. SINIFLAR

MATEMATİK DERSİ 6-8. SINIFLAR T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İLKÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ 6-8. SINIFLAR ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU Arazi 25,00 20,00 1 1 1 1 1 1 15,00 1 10,00 5,00 1 0,00 5 den az 5-9

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI 9.SINIF ETKİNLİK ÖRNEKLERİ ANKARA-2011 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ ANKARA, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ DRAMA ÇALIŞMALARI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ DRAMA ÇALIŞMALARI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ DRAMA ÇALIŞMALARI ANKARA, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz.

Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OKUL ÖNCESİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. KONU: Okul Öncesi Eğitim Programı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. KONU: Okul Öncesi Eğitim Programı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SAYI: 132 TARİH: 09/09/2013 ÖNCEKİ KARARIN SAYI: 336 TARİH: 10/08/2006 KONU: Okul Öncesi Eğitim Programı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 25/07/2013

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2 DERS SAATİ/ HAFTA)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2 DERS SAATİ/ HAFTA) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2 DERS SAATİ/ HAFTA) ANKARA 2011 ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA

Detaylı

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR Y Doç Dr Salih Çepni Doç Dr Alipaşa Ayas Dr Derek Johnson Prof Dr M. Fuat Turgut Panel Üyeleri Prof Dr Mehmet Ali Çorlu Prof Dr Ömer Ergin Prof Dr Nevzat Kavcar Prof Dr Mustafa

Detaylı

T.C. MĐLLÎ EĞĐTĐM BAKA LIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ĐLKÖĞRETĐM MATEMATĐK DERSĐ 1 5. SI IFLAR ÖĞRETĐM PROGRAMI

T.C. MĐLLÎ EĞĐTĐM BAKA LIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ĐLKÖĞRETĐM MATEMATĐK DERSĐ 1 5. SI IFLAR ÖĞRETĐM PROGRAMI T.C. MĐLLÎ EĞĐTĐM BAKA LIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ĐLKÖĞRETĐM MATEMATĐK DERSĐ 1 5. SI IFLAR ÖĞRETĐM PROGRAMI A KARA - 2009 ĐLKÖĞRETĐM MATEMATĐK DERSĐ 1-5. SI IFLAR ÖĞRETĐM PROGRAMI DA GÖREV

Detaylı

Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi UYUM EĞİTİM PROGRAMI. etkinlikler teknikler hedefler kazanımlar formlar

Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi UYUM EĞİTİM PROGRAMI. etkinlikler teknikler hedefler kazanımlar formlar Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi UYUM EĞİTİM PROGRAMI etkinlikler teknikler hedefler kazanımlar formlar SAKARYA 2012 1 Sıtkı DİLMAÇ Komisyon Başkanı Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Hazırlayan Yıldıray

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) EĞLENCE HİZMETLERİ REKLÂM ve TASARIM ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 9. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 9. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 9. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI ANKARA 2007 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI GELİŞTİRME ÖZEL İHTİSAS

Detaylı

2011 KPSS Eğitim Bilimleri nde Yakaladığımız/Benzer Sorular

2011 KPSS Eğitim Bilimleri nde Yakaladığımız/Benzer Sorular 2011 KPSS Eğitim Bilimleri nde Yakaladığımız/Benzer Sorular %100 İsabet 120 Sorunun 60 ında %100 İsabet EĞİTİM BİLİMLERİ 1. İnformal öğrenmede, öğrencilerin bilgiyi okul ortamından farklı olarak millî

Detaylı

OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ

OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ Sara Kefi Foça Belediyesi sarakefi@gmail.com Doç. Dr. Nadir Çeliköz Selçuk Üniversitesi ncelikoz@gmail.com Doç. Dr.

Detaylı

Dönem Sonu Hesaplama & Formlar

Dönem Sonu Hesaplama & Formlar Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Dönem Sonu Hesaplama & Formlar SAKBİLSEM YAYINLARI 2013 1 Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Dönem Sonu Hesaplama & Formlar SAKBİLSEM

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ (9, 10, 11 ve 12. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2013 İÇİNDEKİLER PROGRAMIN GENEL AMAÇLARI... I PROGRAMIN ÖĞRENCİLERE

Detaylı

T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ADAY ÖĞRETMENLER İÇİN HİZMETİÇİ EĞİTİM PROGRAMI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ ARALIK 2012-1 - ÖNSÖZ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve Terbiye

Detaylı

Biz her şeyi gençliğe bırakacağız... Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir.

Biz her şeyi gençliğe bırakacağız... Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir. Biz her şeyi gençliğe bırakacağız... Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir. T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI 2013 ETKİNLİK

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ BİREYİN GELİŞİMİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI KASIM AYI AYLIK EĞİTİM PLANI

MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI KASIM AYI AYLIK EĞİTİM PLANI MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI KASIM AYI AYLIK EĞİTİM PLANI OKUL ADI: TARİH: KASIM YAŞ GRUBU: ÖĞRETMEN ADI: AYLAR KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir.

Detaylı

STRATEJİST NEDİR? GİRİŞ

STRATEJİST NEDİR? GİRİŞ 2 STRATEJİST NEDİR? GİRİŞ Kamuda Strateji Kapasitesi Geliştirme Projesi kapsamında gerçekleştirilen durum tespiti çalışmaları (bkz. Durum Tespit, Ön Araştırma Ve İhtiyaç Analizi Raporu, 2010) sonunda kamu

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM PROGRAMI ANKARA, 2008 0 ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

Öğrenci Merkezli Sınıflarda 21 Yüzyıl Becerilerin Gelişimi

Öğrenci Merkezli Sınıflarda 21 Yüzyıl Becerilerin Gelişimi Bu yayında ifade edilen yazarın görüşleri, Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı veya Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti nin görüşlerini yansıtmaz. Bu Kılavuz, Temel Eğitim Programı

Detaylı