TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KILAVUZU. MEB TTKB Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı Kılavuzu 52

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KILAVUZU. MEB TTKB Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı Kılavuzu 52"

Transkript

1 TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KILAVUZU MEB TTKB Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı Kılavuzu 52

2 6. SINIF ETKİNLİKLER MEB TTKB Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı Kılavuzu 53

3 6. SINIF DÜZEN İlk Adım DÜZEN İlk Adım MEB TTKB Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı Kılavuzu 54

4 6. SINIF DÜZEN İlk Adım 6. SINIF KUŞAK: DÜZEN ODAK NOKTASI: DÜŞÜNMEYE İLK ADIM KAZANIMLAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR 1. Nesneye belirlenen sorunu çözmeye yönelik değişik biçimler verir. 2. Nesneye verdiği biçimler üzerindeki geometrik kavramları ifade eder. 3. Kuvvetin nesne üzerindeki etkisini fark eder. 4. Nesnenin direncini artıracak biçimler bulur. 5. Tekrar olayının farkına varır ve değişik tekrar olaylarına örnek verir. 6. Doğadan, yaşamdan ve kendinden ritme örnekler verir. 7. Ritmin anlatım gücünü sorgular. 8. Ritmin önemini doğadan, hayattan ve kendinden örneklerle açıklar. 9. Soru sormanın neden sonuç ilişkisi kurmaya yardımcı olduğunu fark eder. 10. Doğayı, yaşamı ve kendini farklı açılardan değerlendirme anlayışı oluşturur. İlk Adım Bu etkinlikte öğrenciler, düşünmeye ve araştırmaya yönlendirilir. Cevaplama süreci düşünmeyi ve yaratıcılığı uyaracaktır. Öğrencilerden sorular üzerinde düşünmeleri istenir. Düzen kuşağının kavramsal alt yapısını yapılandırmak amacıyla hazırlanmıştır. İlk Adım etkinliği bu tabloda yer alan kazanımların tümüne yönelik hazırlanmıştır. [!] Cevapları öğrenciler bulur. Beklenen cevaplar verilinceye kadar sorgulamaya devam edilir. Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı Kuvvet ve Hareket Öğrenme Alanı Matematik Dersi Öğretim Programı Geometri Öğrenme Alanı [!] Her öğrenciden cevap alınmaya çalışılır. : Sınıf-Okul İçi Etkinlik : Ders İçi İlişkilendirme : Diğer Derslerle İlişkilendirme : Ölçme ve Değerlendirme [!]: Uyarı MEB TTKB Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı Kılavuzu 55

5 6. SINIF DÜZEN İlk Adım ETKİNLİK İLK ADIM GİRİŞ Bu etkinlikte öğrenciler, dersin işleniş sürecinde sorularla düşünmeye ve araştırmaya yönlendirilir. Sorular daima sınıfın tümüne yöneltilmelidir. Bu bölümün özelliği ve gücü, sorulara cevap arama biçiminde saklıdır. Cevaplama süreci düşünmeyi ve yaratıcılığı uyaracaktır. Öğrencilerden sorular üzerinde düşünmeleri istenir. Cevaplar doğru veya yanlış olabilir. Cevapların doğruluğu ya da yanlışlığı öğrenciler tarafından test edilecektir. Bu etkinlik Düşünmeye İlk Adım odak noktasında yer alan kazanımların tümüne yönelik hazırlanmıştır. ÖĞRENME / ÖĞRETME SÜRECİ Aşağıdaki sorular tüm sınıfa yöneltilir. Soru : Hanginiz bana bir kâğıt verebilir? Öğrenciler bir tabaka kâğıt uzatır. Soru : Bir başka malzeme isteseydim; cam, tahta, teneke, bez, plastik gibi verebilir miydiniz? Cevap : Hayır! Soru : Niçin? Sorular sınıfın bütününe yöneltilir. Her öğrenciden cevap alınmaya çalıșılmalıdır. Cevap : Bu tür malzemeler her istendiği zaman sınıfta bulunamaz. Soru : O hâlde sınıf içi çalışmalarımızda kullanmak için kâğıt uygun bir malzeme midir? Bilgi Notu! Bu etkinlik programda yer alan şekliyle sınıf içinde aynen uygulanır. Bu etkinlik Düzen kuşağında yer alan bütün etkinliklere kavramsal anlamda temel oluşturmaktadır. Etkinlik süresince öğrencilerden yanlış cevaplar da gelebilir. Ancak doğru cevap bulununcaya kadar sorgulamaya devam edilir. Öğrencilerden kâğıt istenildiğinde defter yaprağını kullanmalarına izin verilebilir. Bazı öğrencilerin yanında kâğıt dışındaki malzemeler de bulunabilir. Bu durumda Bu tür malzemeleri her zaman yanımızda bulundurabilir miyiz? sorusu sorulmalıdır. Ayrıca bu malzemelerin işe yarar olabilmesi için zamana ve araca ihtiyaç duyulacağı açıklanmalıdır. Cevap : Evet! MEB TTKB Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı Kılavuzu 56

6 6. SINIF DÜZEN İlk Adım Öğrencilerin bu cevaba inanması ve durumu anlaması gerekir. Gerekirse soru açıklığa kavușturulup tekrarlanır. Soru : Kâğıdın sınıf içi çalışmalarımıza en uygun malzeme olmasına sebep olan özelliklerini sayın. Cevaplar sıra ile gelmeye bașlar. Cevap alınamadığı durumlarda öğretmen, öğrencileri așağıdaki cevapları bulduracak șekilde yönlendirir veya cevabı açıklar. Muhtemel cevaplar 1. Kâğıt ucuzdur (ekonomik öge). 2. Her yerde bulunabilir. 3. Kolay biçim alır (kolaylık ögesi). 4. Kolay biçim aldığı için araştırma daha kısa sürede sonuçlanır (zamandan tasarruf ögesi). 5. Çalışmada yardımcı araçlara ihtiyaç yoktur (araçtan tasarruf ögesi). 6. Diğer malzemelerle kıyaslandığında, aynı zaman diliminde diğerlerine göre daha çok arama, deneme olanağı vardır (arama, deneme zenginliği). 7. Katlandıkça dayanımı artar, baskıya karşı direnç gösterir. Farklı boyutlarda ve çeşitli konularda kullanılır (kullanma, fayda zenginliği ve çeşitlilik ögesi). 8. Kolay boyanabilir (kullanma çeşitliliği ögesi). 9. Denemedeki zenginlik, düşünmeyi, sezmeyi, anlamayı kolaylaştırır (eğitsel değer ögesi). Soru : Şimdi, kim bu kâğıdın hiçbir yere dayandırılmadan, hiçbir şeyle desteklenmeden ayakta durmasını sağlayabilir? Öğretmen, programda yer alan cevaplar bulununcaya kadar öğrencileri o cevaba götürecek sorular sorar. Öğrencilerden alınan cevaplar tahtaya yazılır. Gelen cevaplarla öğrenciler kâğıdın çalışma için uygun bir malzeme olduğuna karar verirler. Yandaki bu soru sorulmadan önce öğrencilere bu etkinlikte kullanmaları için A4 kâğıtları dağıtılır. Öğrenciler kâğıtları yırtmadan ve buruşturmadan doğru cevapları bulmaları konusunda cesaretlendirilir. MEB TTKB Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı Kılavuzu 57

7 6. SINIF DÜZEN İlk Adım Cevap: Bu sorunun cevabını bulmak "Düșünmeye İlk Adım" olacaktır. Bu sorunun cevabı gecikebilir. Cevabı bütün sınıfın düșünmesi teșvik edilmelidir. Bașlangıçta pek az kișiden cevap gelebilir. Bunlar genellikle sınıfın hızlı düșünen öğrencileridir. Bu durum, öğrencileri doğru tanımaya da yardımcı olur. Gittikçe bu tür sorulara gelen cevaplar artacaktır. Bu çalıșma biçimi öğrenciyi düșünmeye, sezmeye, anlamaya, uygulamaya ve yaratmaya alıștıracaktır. Kâğıt ortadan katlanıp birbirini destekleyen iki yüzey hâline getirilince ayakta durur (Şekil 1). Öğrenciler bunun dıșında doğru cevaplar verirse farklı çözüm yollarının olup olmadığını sorun ve Șekil 1 deki cevabı bulmaya yönlendirin. Öğrencilerden Şekil 1 dışında cevaplar gelebilir. Kısmen doğru olan bu cevaplar kabul edilerek Daha farklı nasıl olabilir? sorusu sorulur. Şekil 1 de verilen cevap gelinceye kadar sorguluma ve aramalar sürdürülür. Cevap öğrencilere buldurulur. Öğrencilerin istenilen kavramları söylemeleri ve doğru cevapları bulabilmeleri için farklı sorular sorulabilir. Şekil 1 İstenilen kavramların dışında cevaplar gelebilir. Örneğin; üçgen, kare, dikdörtgen vb. Ancak öğrencilere yüzey kavramını çağrıştıracak ipuçları verilerek şeklin iç ve dış yüzeyleri öğrencilere gösterilip kaç yüzey oluştuğu sorulabilir. Soru : Çevrenizde buna benzeyen şekiller var mı? Cevap : Duvarlar. Soru : Şimdi bu kâğıtta biçim üzerinde meydana gelen geometrik kavramları sayalım (Şekil 2). Alınan cevaplar toparlanarak istenilen kavramlar buldurulur ve sonuç pekiştirilir. Cevaplar farklı öğrencilerden gelmelidir. Özellikler sayıldıktan sonra bir öğrenciye tümü tekrarlatılmalıdır. MEB TTKB Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı Kılavuzu 58

8 6. SINIF DÜZEN İlk Adım Cevap : İki dış yüzey İki iç yüzey Bir açı Şekil 2 Kâğıt, biçimi bozulmadan iç yüzeyler yere bakacak șekilde çevrilerek öğrencilere așağıdaki soru sorulur (Șekil 3). Öğrenciler mekân kavramını bulamayabilir. Bu durumda içinde bulunulan ortamın da bir boşluk olduğu belirtilir ve buradan mekân kavramına geçiş yapılabilir. Şekil 3 Soru : Kâğıdı bu şekilde koyarak ne elde ettik? Cevap : Mekân-iç boşluk (çatı) Çatının üstüne elinizle vurun, kâğıt direnç göstermeyeceği için yayılır ve mekân bozulur. Öğrencilerden de mekânın (çatı) üzerine vurmaları ve sonuçlarını gözlemlemeleri istenir. Sonuçlar birlikte değerlendirilir. MEB TTKB Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı Kılavuzu 59

9 6. SINIF DÜZEN İlk Adım Şekil 4 Soru : Mekân niçin bozuldu? Cevap : Uygulanan kuvvet, şeklin direncinden fazla olduğu için mekân bozuldu. Yüzeyler yana açıldığı için çatının kapladığı yüzey genişler, hacim küçülür (Şekil 5). Soru : Kâğıdın direnci artırılabilir mi? Şekil 5 Soru bu așamada da düșündürücüdür. Cevap gecikebilir. Tartıșmalar ve kișisel gayretler sonucu çözümler ortaya çıkacaktır. Arama ve düșünmeye zaman bırakmalı ve cevaplar sabırla beklenmelidir. Öğrencilerin kâğıdın direncini artırmada gösterecekleri davranışlar sözlü ifadelerle ödüllendirilir. Farklı çözümler bulan öğrencilere daha farklı nasıl yapabilecekleri sorulur. MEB TTKB Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı Kılavuzu 60

10 6. SINIF DÜZEN İlk Adım Cevap : Uygulanan kuvvetin etkisini azaltmak ve şeklin direncini artırmak için yere temas noktalarını artırmak gerekir. Soru : Nasıl? Deneyerek araştırın! Cevap : Yelpaze gibi kâğıdı katlayıp daha küçük yüzeyler oluşturulur ve şeklin yere temas noktaları artırılır (Şekil 6). Çünkü temas noktalarının artması sürtünme kuvvetini artırır. Öğrencilerin arama, deneme çalışmalarından vazgeçmelerine izin verilmemeli, doğru cevabı bulmada öğrencilerle tartışılımalıdır. Şekil 6 dışında bulunan cevaplara kuvvetler uygulanarak istenilen çözümün bu olmadığına öğrenciler ikna edilir. Doğru cevabı bulan öğrenci sözel olarak ödüllendirilir. Şekil 6 Bu sorunun cevabı düșünmeye bağlı olduğunda, yanıtlar çok az öğrenciden gelebilir. Soru : Kâğıdın yeni düzeni şimdi neden sağlam bir şekilde ayakta durabiliyor? Cevap : Düzenin uygulanan kuvvete karşı koyan kenar sayısı, arttığı için ayakta durabiliyor. Temas noktaları artırılarak sürtünme kuvvetinin etkisi artırılırmış ve kâğıdın esnekliği azaltılmıştır. Soru : Şekil 4 ten farklı olarak Şekil 6 daki görüntüde ne değişti? Şekil 4 ve Şekil 6 ya ait şekiller öğrencilere aynı anda gösterilerek aralarında oluşan benzerlik ve farklılık sorgulanır. Gelen doğru cevaplar pekiştirilir. Cevaplar gecikebilir. Sabırla beklemeli, değișik sorularla öğrencilerin düșünmelerine yardım edilmelidir. Cevap : Mekânın küçülerek tekrarlandığını görüyoruz. MEB TTKB Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı Kılavuzu 61

11 6. SINIF DÜZEN İlk Adım Soru : Buna benzer tekrar niteliği taşıyan başka örnekler verebilir misiniz? Cevap : Cevaplar her öğrenciden ayrı ayrı alınmalıdır. Bu așamada duraklamaların olması doğaldır. Sabırla beklemeli, değișik sorularla çocuklar uyarılmalı düșünmeye yönlendirilmelidir. Değişik tekrar olayları; Saat tiktakları, Kalbin atışı, Yürümek (adımlarımız), Dünyanın dönüşü, Gece ve gündüzün oluşumu, Belli türlerin kendi cinslerini üretmesi (bitki veya hayvan olarak), Doğum, ölüm vb. dir. Öğrencilerin tekrar olaylarına verdiği cevaplar tahtaya yazılarak listelenir. İstenilen cevaplara ulaştıracak sorular sorulur. Öğrencilerin cevapları arasında tekrar olaylarına örnek olarak yürümek eyleminin de yer alması sağlanmalıdır. Öğretmen öğretim ortamının imkânlarını göz önüne alarak önceden hazırladığı bir müzik parçasını öğrencilere dinletebilir ve müzikteki ritim bulunabilir. Ritim örnekleri Soru : Tekrar olayının özel bir ismi var mı? Müzik ile karşılaştırarak düşünün. MEB TTKB Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı Kılavuzu 62

12 6. SINIF DÜZEN İlk Adım Cevap geç gelebilir. Cevap : Ritim. Soru : Ritim nedir? Cevap : Bir tekrar olayıdır. Soru : Yürüyüşe ritim dediniz. Birisi hızlı yürürse, yavaş yürürse veya sallanarak yürürse bu durumları nasıl açıklarsınız? Cevap : Acelesi var. Acelesi yok. Canı sıkılıyor, düşünüyor gibi farklı izlenimler, anlamlar çıkarılır. Soru : Yani, gördüğümüz yürüyüşün ritmi bile size, farklı farklı bir şeyler mi anlatıyor? Cevap : Evet, evet! Soru : O hâlde, ritmin anlatım gücü de mi var? Cevap : Evet, çok farklı anlatımları olduğunu görüyoruz. Soru : Doğada tek olan bir şey gördünüz mü? Ritmin anlatım gücünü kavratmak için birkaç öğrenci hızlı, yavaş ve sallanarak yürütülür. Öğrencilerden bu durumu gözlemlemeleri istenir ve bu yürüyüş şekillerinin onlarda ne çağrıştırdığı sorulur ve cevaplar birlikte değerlendirilir. Ritmin anlatım gücünün olduğu, verilen örneklerle pekiştirilir. Cevap : Soru öğrencileri düșündürürken içinde bulundukları dünyayı sorgulayarak tanımaya yönlendirecektir. Hayır! Doğada ağaçlar, kuşlar, bulutlar, çiçekler var, yani tek olan hiçbir şey görmedik. Öğrenciler dünya, güneş vb. örnekler verebilir. Bu durumda öğrencilerden yaşadıkları çevreyi gözlemleyerek bu soruya cevap vermeleri istenir. Doğada görülen her șeyin birden fazla olduğu ve bunun da tekrar olduğu vurgulanmalıdır. MEB TTKB Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı Kılavuzu 63

13 6. SINIF DÜZEN İlk Adım Ritim örnekleri Soru : Çevrenizde var olan başka tekrar olayları söyleyebilir misiniz? Cevap gelmez ise soru Çevrenizde var olan canlıların bir arada oldukları bașka tekrar olayları söyleyebilir misiniz? șekline dönüștürülerek yeniden sorulmalıdır. Cevap : Karıncalar, arılar, insan toplulukları, çimenler, dans vb. Aramalar devam etmelidir. Öğrenciler yaşadıkları çevreyi düşünerek doğada var olan tekrar olaylarına örnek verebilirler. Soru : Bu ritmik olaylar, bir arada ve büyük bir benzerlik içindedir. Dansta insanların, uçan kuşların, yürüyen orduların görünüşleri sizde nasıl bir etki uyandırıyor? Cevap : Topluluk, beraberlik, bütünlük duygusu uyandırıyor. Soru : Öyle ise ritmi nasıl anlatalım? Muhtemel cevaplar Etkinlik sonunda, verilen ritim örnekleri öğrencilerle paylaşılır ve konu pekiştirilir. Cevap: Birleştiren, bütünleştiren bir olay. Ritim güç birliği, görüntü güzelliği ve tekrarlar içindeki uyumdur. MEB TTKB Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı Kılavuzu 64

14 6. SINIF DÜZEN İlk Adım Ritim örnekleri Soru : Bu açıklamalara göre ritim, önemli bir olay mıdır? Neden? Cevap : Oyunda, dansta, beraber hareket etme zorunluluğu vardır. Aksi hâlde kargaşa olur. Düzen, beraber olma kolaylığı sağlar. Beraber hareket ederken güçleri bir noktada toplamak hareketi kolaylaştırır. Ağlarını aynı anda beraberce çekip çıkaran balıkçılar daha az güç harcarlar. Doğal olarak da daha az yorulurlar. Ağaçlar, çiçekler, kuşlar görüntü güzelliği ve ahenk oluştururlar. Ritmin önemi ve anlattığı duygu örneklerle pekiştirilir. Öğrencilere var olan düzen içindeki bir birimin farklı olması olasılığı analiz ettirilir. Bu etkinlik sonucunda, düşünmeyi öğrenme ve yaşamlarındaki olaylara farklı açıdan bakarak değerlendirme yönünde edinilen bilgiler ve kazanılan kavramlar (tekrar, ritim, birim, düzen, uyum, bütünlük vb.) daha sonra hazır birimler kullanarak yapılacak olan üç boyutlu tasarım çalışmalarının zihinsel olarak temelini oluşturacaktır. MEB TTKB Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı Kılavuzu 65

15 6. SINIF DÜZEN İlk Adım BİLGİ NOTU! İlk Adım Etkinliğinin Değerlendirilmesi İlk adım etkinliği aşağıda verilen Öğrenci Gözlem Formu kullanılarak değerlendirilir. Öğretmen oluşturduğu gözlem formunu da kullanabilir. Bu form, öğrencilerin sınıf içi performansınının değerlendirilmesi ve bu etkinlikte yer alan kazanımların gerçekleşme düzeylerinin belirlenmesi amacıyla kullanılabilir. Bu etkinliğin sonucunda öğrencilere, öğretmen not çizelgesinde yer alan Sınıf İçi Etkinliklerdeki Performansı puanı verilebilir. MEB TTKB Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı Kılavuzu 66

16 GÖZLEM FORMU ( İlk Adım ) Aşağıda sıralanan ölçütleri öğrencilerin sergileme durumlarına göre ilgili yere ( X ) işareti koyarak belirleyiniz. ÖLÇÜTLER ÖĞRENCİLER Sorulara cevap verme Sorulara cevaplar arama, bu amaçla araştırmalar yapma Düşüncelerini neden sonuç ilişkisi kurarak açıklama Sorulara diğer disiplinlerden faydalanarak cevap verme Sorular için düşünce geliştirme, önerme ve denemeler yapma Düşüncelerini açıklamada istekli olma Üzerinde tartışılan kavramların çevresiyle ilişkilendirme Tekrarların çağrıştırdığı özgün duygularını açıklama Arkadaşlarını yapıcı olarak eleştirme 67

17 6. SINIF DÜZEN Düzen Oluşturalım DÜZEN Düzen Oluşturalım MEB TTKB Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı Kılavuzu 68

18 6. SINIF DÜZEN Düzen Oluşturalım 6. SINIF KUŞAK: DÜZEN ODAK NOKTASI: DÜŞÜNMEYE İLK ADIM KAZANIMLAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR 1. Kullanacağı hazır birimi belirler. 2. Belirlediği birimden oluşturacağı bütüne ilişkin deneme, arama çalışmaları yapar. 3. Oluşturacağı bütüne ilişkin uygun birleşme yöntemine karar verir. 4. Belirlediği birimden bir düzen oluşturur. 5. Oluşturduğu düzende ortaya çıkan estetik, görsel ve teknolojik değerleri fark eder. 6. Birimden düzene ulaşma sürecinde yaşadıklarını günlüğüne kaydeder. 7. Günlüğünde yer alan düşüncelerini, duygularını, sorunlarını, kaygılarını ve beğenilerini sınıfla paylaşmaya istekli olur. Düzen Oluşturalım Bu etkinlikte öğrenci, düzen fikrini geliştirmek için hazır birimlerden faydalanır. Birime kendisi karar verir. Karar verdiği birimden ulaşacağı bütüne deneme, arama ile ulaşır. Düzene ulaşmada kullanacağı yol ve araçlara kendisi karar verir. Düzen Oluşturalım etkinliği bu tabloda yer alan kazanımların tümüne yönelik hazırlanmıştır. [!] Çalışmalar bireysel olarak sadece sınıf içinde yapılır. [!] Öğrenciler deneme ve arama çalışmalarında cesaretlendirilir. [!] Öğrencilere duygu ve düşüncelerini ifade etmede fırsat tanınır. [!] Her öğrencinin çalışması ayrı bir değer olarak kabul edilir, olumlu veya olumsuz görüş bildirilmez. [!] Çalışmalarını diğer arkadaşlarından önce bitiren öğrencilere ek çalışmalar verilir. İlk Adım : Sınıf-Okul İçi Etkinlik : Ders İçi İlişkilendirme : Diğer Derslerle İlişkilendirme : Ölçme ve Değerlendirme [!]: Uyarı MEB TTKB Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı Kılavuzu 69

19 6. SINIF DÜZEN Düzen Oluşturalım ETKİNLİK DÜZEN OLUŞTURALIM GİRİŞ Bu bölümde öğrenci, düzen fikrini geliştirmek için hazır birimlerden (kibrit çöpü, su kapları, kürdan, makara, pipet vb.) faydalanır. Hazır birim olarak külah da kullanılabilir. Bütünü oluşturmada çıkış noktası olan birime öğrenci karar verir. Bu birimden oluşturulacak düzenlemede deneme, arama ve karar verme önemlidir. Öğrenciler yakın çevrelerinden ulaşabilecekleri hazır birimleri belirler, kullanacakları hazır birime karar verir. Karar verdiği birimden ulaşacakları bütüne deneme, arama ile ulaşır. Düzene ulaşmada kullanacağı yol ve araçlara kendisi karar verir. Öğrenciler düşüncelerini gerçekleştirmede cesaretlendirilir. Bu etkinlikte öğrencilerin yaratıcılıklarını engellememek amacıyla somut bir örneğe yer verilmemiştir. Ancak etkinlik, odak noktasında yer alan kazanımların tümünü genel olarak kapsamaktadır. ÖĞRENME / ÖĞRETME SÜRECİ Öğrenciler düzen fikrini geliştirmek için bireysel bir etkinlik yaparlar. Düzen oluşturmada hazır birimlerden yararlanırlar. Öğrenci kullanacağı hazır birimleri listeleyerek kullanacağı birimi kendisi belirler. Belirlediği hazır birimleri temin ederek etkinliğini gerçekleştirmek için deneme ve aramalar yapar. Belirlenen birimlerin birlikte çoğalma imkânlarına deneyerek bakar. Çoğalma bir yerde duruyorsa yanlış yolda olduğunu fark eder. Öğrenciler, tekrar başa dönerek çoğalma devamlı oluncaya kadar denemeleri için yönlendirilir, düzen oluşturmada cesaretlendirilir. BİLGİ NOTU! İlk Adım etkinliğinde yapılandırılan tekrar, ritim, birlik, bütünlük, topluluk, uyum, düzen vb. kavramlar hatırlatılarak öğrencilere hazır birimlerden yola çıkılarak özgün bir düzen oluşturma fikri verilmelidir. Bu etkinlik sadece ders saatinde uygulanır. Çalışmalarını gruptan önce bitiren öğrenciler farklı hazır birimlerle başka çalışmalara yönlendirilebilir. Öğrenciler hazır birimlerle başlangıçta hangi düzeni oluşturacağına karar vermemelidir. Ortaya çıkacak düzen arama ve deneme çalışmalarının sonucunda kendiliğinden ortaya çıkmalıdır Örneğin; Öğrenci çalışmasına takı, ağaç, çiçek, ev eşyaları vb. yapacağım diyerek başlamamalıdır. Sağlık ve güvenlik açısından uygun olan hazır malzemelerin kullanılmasına dikkat edilmelidir. MEB TTKB Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı Kılavuzu 70

20 6. SINIF DÜZEN Düzen Oluşturalım Öğrenciler yaratıcı düşüncelerinin ışığında, birimlerini tekrarlayıp birleştirirler. Her öğrencinin bireysel farklılıkları ve yaratıcılıklarının ürünü olan hazır birimlerden yapılmış farklı uyum, estetik ve yorumlardan bütünler oluşur. Öğrenciler birimden düzene ulaşmada yaşadıklarını, duygularını, düşüncelerini günlüklerine yazar, öz değerlendirme formlarını doldururlar. Bunları ve oluşturdukları düzeni değerlendirilmek üzere öğretmene teslim ederler. Öğrencilerin çalışmalarını sergilemeleri için imkân (teknoloji köşeleri/panolar) sağlanır. Etkinlikte tehlike yaratacak kesici, yanıcı, delici, uçucu vb. araç ve gereçlerin kullanılmamasına özen gösterilmelidir. Öğrenciler etkinlikle ilgili yaşadıkları duygu ve düşüncelerini, arama ve deneme gayretlerini, tasarım günlüklerini haftalık olarak ifade etmeleri konusunda cesaretlendirilirler. HAZIR BİRİMLER KULLANARAK YAPILMIŞ ÇALIŞMALAR Hazır birim olarak külah kullanılmıştır. Birimler iç bükey olarak birleştirilmiştir. Külahlar iç bükey olarak tekrar sistematiği içinde bir araya getirilerek birleştirilmiş ve bir düzene gidilmiştir. Örnek çalışmalar, bu etkinlikler sonucunda ortaya çıkabilecek çalışmalar hakkında öğretmeni bilgilendirmek amacıyla verilmiştir. Bu çalışmalar, yaratıcı düşüncelerini sınırlandırmaması için öğrencilere gösterilmemelidir. MEB TTKB Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı Kılavuzu 71

21 6. SINIF DÜZEN Düzen Oluşturalım Hazır birim olarak külah kullanılmıştır. Birimler dış bükey olarak birleştirilmiştir. Külahlar dış bükey olarak tekrar sistematiği içinde bir araya getirilerek birleştirilmiş ve bir düzene gidilmiştir. Hazır birim olarak külah kullanılmıştır. Birimler tekrar sistematiği içinde bir araya getirilerek birleştirilmiş ve bir düzene gidilmiştir. MEB TTKB Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı Kılavuzu 72

22 6. SINIF DÜZEN Düzen Oluşturalım Hazır birim olarak kibrit çöpleri kullanılmıştır. Birimler tekrar sistematiği içinde bir araya getirilerek mekânda dokunsal bir düzene gidilmiştir. Hazır birim olarak plastik bardak kullanılmıştır. Birimler tekrar sistematiği içinde bir araya getirilerek bir düzene gidilmiştir. MEB TTKB Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı Kılavuzu 73

23 6. SINIF DÜZEN Düzen Oluşturalım BİLGİ NOTU! Düzen Oluşturalım Etkinliğinin Değerlendirilmesi Düzen Oluşturalım etkinliği aşağıda verilen formlar kullanılarak değerlendirilir. Bu formlar örnek olarak verilmiştir. Öğretmenler oluşturdukları formları kullanarak da etkinliği değerlendirebilirler. Öğrenciler etkinlik bitiminde Öz Değerlendirme Formlarını doldururlar. Birden fazla etkinlik yapan öğrenciler etkinliğe ait tasarım günlüklerini, değerlendirme formlarını, diğer kanıtlarını ve oluşturdukları düzeni bir dosyada toplarlar. Ürün dosyasını değerlendirilmek üzere öğretmenlerine teslim ederler. Öğretmen, öğrencileri etkinlik süresince Öğrenci Gözlem Formu nu kullanarak gözlemler. Bu etkinliğin sonucunda öğrencilere Öğretmen Not Çizelgesi nde yer alan Sınıf İçi Etkinliklerdeki Performansı puanı verilebilir. Öğretmen, öğrencinin değerlendirilmek üzere teslim ettiği ürün dosyasını etkinlik ekinde verilen Dereceli Puanlama Anahtarı ile değerlendirir ve puana dönüştürür. Puanları, program kılavuzunda verilen Öğretmen Not Çizelgesi nde yer alan Düzen Kuşağı Öğrenci Ürün Dosyası sütununa işler. MEB TTKB Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı Kılavuzu 74

24 75 ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU Etkinlik : Düzen Oluşturalım Tarih : Öğrenci : Sınıfı : Numarası : 1. Bu etkinlikte ne öğrendim? 2. Neyi iyi yaptım? Neden? 3. Hangi konuda zorlandım? Neden? 4. Nerede yardıma ihtiyacım oldu? 5. Hangi alanda kendimi daha çok geliştirmeliyim? 6. Kuvvetli ve zayıf yönlerim neler? 7. Daha sonraki çalışmalarda neleri farklı yapacağım?

25 GÖZLEM FORMU (Düzen Oluşturalım) Aşağıda sıralanan ölçütleri öğrencilerin sergileme durumlarına göre ilgili yere ( X ) işareti koyarak belirleyiniz. ÖLÇÜTLER ÖĞRENCİLER Kullanmayı düşündüğü hazır birimleri listeleme Hazır birimleri seçme Düzeni oluşturmaya yönelik arama ve denemeler yapma Oluşturduğu birimin çoğalabilirliliğini test etme Kullanacağı yöntem ve teknikleri belirleme ve kullanma Düzen oluşturmada istekli davranma Oluşturduğu bütüne bireysel farklılığını yansıtma Oluşturduğu düzendeki teknolojik değerleri söyleme Duygu ve düşüncelerini paylaşmada istekli olma Kendini değerlendirmede yanlı yargılardan kaçınma Çevresinin görüşlerini alma 76

26 DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI (ANALİTİK) (Düzen Oluşturalım) Nitelikler Geliştirilmeli (1) İyi (2) Mükemmel (3) Kullanılacak Birimin Belirlenmesi (25p) Kullanmayı düşündüğü hazır birimleri listelemede yetersizdir. Tasarlamayı düşündüğü düzene uygun hazır birimi seçmiştir. Seçiminin nedenlerini açıklayamamıştır. Kullanmayı düşündüğü hazır birimleri listelemiştir. Tasarlamayı düşündüğü düzene uygun hazır birimi seçmiştir. Seçiminin nedenlerini açıklamıştır. Kullanmayı düşündüğü hazır birimleri detaylı listelemiştir. Tasarlamayı düşündüğü düzene uygun birden çok hazır birimleri seçmiştir. Belirlediği hazır birimi neden seçtiğini çok açık biçimde ortaya koymuştur. Düzen Oluşturma (25p) Birleştirme yöntemini araştırmış, ancak kullandığı yöntem uygun değildir. Düzeni oluşturmaya yönelik arama ve denemeler yapmamıştır. Düzen oluşturmada ısrar etmemiştir. Düzende uyum, estetik ve yorum anlaşılmıyordur. Birleştirme yöntemini araştırmış, uygun yöntemi uygulamıştır. Düzeni oluşturmaya yönelik arama ve denemeler yapmıştır. Düzen oluşturmuştur. Birimlerini tekrarlayıp birleştirmede kullanmıştır. Oluşturduğu bütüne kattığı bireysel farklılığın anlaşılmasında zorluk yaşanmaktadır. Düzene kattığı uyum, estetik ve yorumu belirgin değildir. Birleştirme yöntemini araştırmıştır, birimine en uygun yöntemi uygulamıştır. Düzeni oluşturmaya yönelik arama ve denemeler yapmıştır. Hazır birimlerden birimler oluşturmuş ve yaratıcı düşüncesini ortaya koymuştur. Oluşturduğu birimin çoğalabilirliliğini test etmiş ve düzen oluşturmada ısrarlı davranarak tasarımını oluşturmuştur. Oluşturduğu bütüne bireysel farklılığını yansıtmıştır. Düzeninde farklı uyum, estetik ve yorum çok belirgindir. Düzeni değerlendirme (25p) Oluşturduğu düzende teknolojik değerleri yorumlamamıştır. Kendini değerlendirmiştir. Eksikliklerini belirlememiştir. Çevresinin görüşlerini almamıştır. Oluşturduğu düzende ortaya çıkan teknolojik değerleri günlüğünde ifade etmiştir. Kendini değerlendirmiştir. Eksikliklerini belirlemiştir. Çevresinin görüşlerini almıştır. Oluşturduğu düzende ortaya çıkan estetik, görsel ve teknolojik değerlerin farkına vararak günlüğünde ifade etmiştir. Kendini değerlendirmiştir. Eksik yönlerini ifade etmiş. Çevresinin görüşlerini dikkate almıştır. Düzeni Tanıtma ve Süreci Paylaşma (25p) Birimden düzene ulaşmada yaşadıklarını, duygularını, düşüncelerini günlüğüne yazmamış. Düzeni oluşturma sürecini tanıtmamıştır. Birimden düzene ulaşmada yaşadıklarını, duygularını, düşüncelerini günlüğüne yazmış, Düzeni oluşturma sürecini tanıtmıştır. Tanıtımında kullandığı yöntem ve materyaller süreci yansıtır niteliktedir. Birimden düzene ulaşmada yaşadıklarını, duygularını, düşüncelerini detaylı olarak günlüğüne yazmıştır. Yazdıkları, etkinlik sürecini yansıtmıştır. Düzeni oluşturma sürecini tanıtmıştır. Tanıtımında kullandığı yöntem ve materyaller süreci yansıtır niteliktedir. Tanıtım çeşitli materyallerle zenginleştirilmiştir. 77

27 6. SINIF KURGU Düşünelim Çözelim KURGU Düşünelim Çözelim MEB TTKB Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı Kılavuzu 78

28 6. SINIF KURGU Düşünelim Çözelim 6. SINIF KUŞAK: KURGU ODAK NOKTASI: DÜŞÜNELİM ÇÖZELİM KAZANIMLAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR 1. Meraklarını, hayallerini ve düşüncelerini ifade eder. 2. Meraklarının, hayallerinin ve düşüncelerinin çözüme ulaştırılması beklenilen birer sorun olduğunun farkına varır. 3. Farkına vardığı sorunlardan birini seçerek çözümüne yönelik öneriler getirir. 4. Çözüm önerisine yönelik düşüncelerini yazarak ve çizerek açıklar. 5. Başkalarının çözüm önerisine yönelik düşüncelerini dikkate alır. 6. Düşünceden çizime ulaşma sürecinde yaşadıklarını günlüğüne kaydeder. 7. Çözüm önerisine yönelik çizimlerin başkaları tarafından anlaşılması için taşıması gerekli nitelikleri sorgular. 8. Sorunun çözümüne yönelik geçirdiği aşamaları paylaşır. Düşünelim Çözelim Hayallerim Çizgide Saklı Bu etkinliğin amacı; öğrencilerin gerçekleştirme kaygısı olmaksızın hayatlarında merak ve hayal ettiklerini, değiştirmeyi, geliştirmeyi, kolaylaştırmayı düşündüklerini ifade etmelerini sağlamak ve bunların çözümüne yönelik fikirleri ortaya çıkaran çalışmalar yaptırmaktır. Bu etkinlikler, bu tabloda yer alan kazanımların tamamına yönelik olarak hazırlanmıştır. [!] Düşünelim Çözelim etkinliği grup olarak, Hayallerim Çizgide Saklı etkinliği de bireysel olarak gerçekleştirilir. [!] Öğrenciler düşüncelerini ifade etmede cesaretlendirilir. [!] Yaratıcı düşünme süreçlerini köreltecek ifade ve davranışlardan kaçınılır. [!] Yaratıcı düşünme süreçlerinin gelişimini sağlayacak ifadelerin kullanılmasına özen gösterilir. [!] Zamana yönelik kısıtlama yapılmaz. [!] Çalışmalar haftalık olarak paylaşılır. [!] Çizimlerde teknik gösterim kaygısı verilmez. [!] Fikirler yapıcı olarak eleştirilir. MEB TTKB Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı Kılavuzu 79

29 6. SINIF KURGU Düşünelim Çözelim 9. Düşüncelerini, duygularını ve hayallerini başkalarıyla paylaşmaya istekli olur. 10. Özgün tasarımları ile ilgili eleştirilere açık olur. 11. Çözüme yönelik özgün ürünler tasarlamakta kararlı olur. [!] Öğrenciler çizimleri için çizim amaçlı yazılım programları kullanmaları konusunda serbest bırakılır. [!] Çizim amaçlı yazılım kullanılarak çizilen resimler serbest elle yapılan çizimle kıyaslanmaz. : Sınıf-Okul İçi Etkinlik : Ders İçi İlişkilendirme : Diğer Derslerle İlişkilendirme : Ölçme ve Değerlendirme [!]: Uyarı MEB TTKB Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı Kılavuzu 80

30 6. SINIF KURGU Düşünelim Çözelim ETKİNLİK DÜŞÜNELİM ÇÖZELİM GİRİŞ Bu etkinlikte öğrenciler, hayatlarında merak ve hayal ettiklerini, değiştirmeyi, geliştirmeyi, kolaylaştırmayı düşündüklerini ifade ederler. Bunların çözümüne yönelik fikirleri ortaya çıkaran grup çalışması yaparlar. Ortaya çıkardıkları fikirleri kurgularlar. İlk Adım etkinliğinde yaratıcı düşünmenin ilk basamağı olan düşünmeyi öğrenme yönünde adımlar atan öğrenciler bu bölümde yaratıcı düşünceyi bu temel üzerine yapılandırırlar. Öğrenciler düşünme ve serbestçe ifade etme önündeki engelleri aşarak yaratıcı düşüncelerinin önünü açarlar. Yaratıcılıkta, bir sorunun farkına varılarak tanımlanması, olası çözüm yollarının araştırılması, sınanması ve belli bir çözüme ulaşılması vardır. Öğrencinin ürettiği fikirlerin çokluğu, bu fikirlerin özgünlüğü ve hayal gücü ile ulaşılan değişik kavram ve konular onun farklı düşünebilme yeteneğini ortaya koyar. BİLGİ NOTU! Bu etkinliğin amacı; öğrencilerin gerçekleştirme kaygısı olmaksızın hayatlarında merak ve hayal ettiklerini, değiştirmeyi, geliştirmeyi, kolaylaştırmayı düşündüklerini özgürce ifade etmelerini sağlamak ve bunların çözümüne yönelik fikirleri ortaya çıkaran çalışmalar yaptırmaktır. Ortaya çıkan kurgularda günümüz teknolojisi ile nasıl yapılacağı endişesi olmamalıdır. Bu etkinlikte öğrencilerden değişik fikirler üretebilmesi için nedir? Niçin? Neden? Ne kadar? Nasıl? Ne zaman? Nerede? Eğer... ne olur? vb. soruların cevaplarını düşünmesi, fikir ortaya çıktıktan sonra da daha başka, Bundan başka neler olabilir?, Böyle olsaydı ne olurdu?, vb. sorularla sorgulama yapması, sorunun çözümüne ait fikirlerini, hayallerini de yazarak ve çizerek ifade etmesi beklenir. Ortaya çıkan çözüm önerisini sınıfla paylaşması için uygun ortam sağlanır. MEB TTKB Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı Kılavuzu 81

ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS 0RTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ 7. SINIFLAR YILLIK PLANI ETKİNLİKLER / KONULAR AÇIKLAMALAR

ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS 0RTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ 7. SINIFLAR YILLIK PLANI ETKİNLİKLER / KONULAR AÇIKLAMALAR KASIM EKİM EYLÜL HAFTA KUŞAK: DÜZEN KUŞAĞI ODAK NOKTASI : BİRİMDEN BÜTÜNE ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS 0RTAOKULU 1. Teknoloji ve Tasarım kavramlarını kavratmak 2.Teknoloji ve Tasarım Dersinin Genel Amaçlarını

Detaylı

2014-2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI ÖZEL ATA ORTAOKULU 7.SINIF TEKNOLOJĠ ve TASARIM DERSĠ YILLIK DERS PLANI

2014-2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI ÖZEL ATA ORTAOKULU 7.SINIF TEKNOLOJĠ ve TASARIM DERSĠ YILLIK DERS PLANI -7 Eylül EYLÜL 1 15-19 Eylül 014-015 ÖĞRETĠM YILI ÖZEL ATA ORTAOKULU 7.SINIF TEKNOLOJĠ ve TASARIM DERSĠ YILLIK DERS PLANI 1. Teknoloji ve Tasarım kavramlarını kavratmak.teknoloji ve Tasarım Dersinin Genel

Detaylı

İLKÖĞRETİM TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU (6, 7 ve 8. Sınıflar)

İLKÖĞRETİM TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU (6, 7 ve 8. Sınıflar) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU (6, 7 ve 8. Sınıflar) DEVLET KİTAPLARI..., 2013 Yolunda yürüyen bir yolcunun

Detaylı

3. Bölüm: Dersin Amaçları Düzen kuşağında öğrenciler; Düşünmeyi öğrenme ve yaşamlarındaki olaylara farklı açılardan bakarak değerlendirme

3. Bölüm: Dersin Amaçları Düzen kuşağında öğrenciler; Düşünmeyi öğrenme ve yaşamlarındaki olaylara farklı açılardan bakarak değerlendirme DERS İŞLEME YOL HARİTASI 1. Bölüm: Tanımlayıcı Bilgiler DERSİN ADI: Teknoloji ve Tasarım DERS SAATİ: 2 Saat ÖĞRETMENİN ADI VE SOYADI: Nazım KIRDAŞ DERSİN İŞLENECEĞİ SINIF: Teknoloji ve Tasarım Sınıfı ÖĞRETMENİN

Detaylı

TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI

TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Nisan 2006-2583 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 315 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı : 24 Karar Tarihi : 21/03/2006 Konu : İlköğretim Teknoloji ve Tasarım (6, 7 ve 8. Sınıf) Dersi

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında, disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

ORTAOKUL (7.-8.SINIF) TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI TANITIM HAZIRLAYAN: AHMET AKAN

ORTAOKUL (7.-8.SINIF) TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI TANITIM HAZIRLAYAN: AHMET AKAN ORTAOKUL (7.-8.SINIF) TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI TANITIM HAZIRLAYAN: AHMET AKAN 1 NEDEN TEKNOLOJİ VE TASARIM PROGRAMI? Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi kâfi değildir. Muhakkak

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

Osman KESKĠN Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni

Osman KESKĠN Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Osman KESKĠN Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni içerik Teknoloji ve tasarım dersi genel hedefleri Etkinliğin hedefi Etkinliğin açıklaması Etkinliğin yönergesi Etkinliği ölçme ve değerlendirme TEKNOLOJİ VE

Detaylı

5E MODELİNE GÖRE HAZIRLANMIŞ DERS PLANI

5E MODELİNE GÖRE HAZIRLANMIŞ DERS PLANI 5E MODELİNE GÖRE HAZIRLANMIŞ DERS PLANI BÖLÜM 1 Dersin Adı: Sınıf: Ünitenin Adı/No: Konu: Önerilen Süre: Fen ve Teknoloji 7.Sınıf Kuvvet ve Hareket/ 2.Ünite Enerji ve Sürtünme Kuvveti 40 dakika BÖLÜM 2

Detaylı

LEGOLİNO. HEDEF-1 Legolino oyununu tanıma

LEGOLİNO. HEDEF-1 Legolino oyununu tanıma LEGOLİNO HEDEF-1 Legolino oyununu tanıma 1-1 Oyunla ilgili dikkatini toplar. 1-2 Anlatılanları dikkatle dinler. 1-3 Parçaları kendisinin çıkarıp tekrar toplaması gerektiğini bilir. 1-4 Uygulama kutusunu

Detaylı

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 )

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 ) 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 )

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 ) 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

www.gelisenbeyin.net / gelişime dair ne varsa... 1

www.gelisenbeyin.net / gelişime dair ne varsa... 1 www.gelisenbeyin.net / gelişime dair ne varsa... 1 Sorunlar: Sorunu Araştırma-Tanımlama ve Çözümü Tartışma Olası Çözümler: Belirlenen Çözüm: N t: Bu formda ürüne yönelik tasarım etkinliklerinde ki gözlemlerinizi,

Detaylı

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 )

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

Düşüncelerimizi, duygularımızı ve kültürümüzü oyunlar aracılığı ile ifade ederiz.

Düşüncelerimizi, duygularımızı ve kültürümüzü oyunlar aracılığı ile ifade ederiz. ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Aralık 2014-23 Ocak 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

TEKNOLOJİ VE TASARIM Dersine giriş.. 11.11.2013 1

TEKNOLOJİ VE TASARIM Dersine giriş.. 11.11.2013 1 TEKNOLOJİ VE TASARIM Dersine giriş.. 11.11.2013 1 Giriş Yaşamımızın tartışmasız en önemli gündemini teknolojik gelişmeler ve tasarım harikası ürünler oluşturuyor..bu sunu sizlere dersimizin amacı ve içeriğini

Detaylı

ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 )

ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

4. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

4. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 4. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI FEN VE TEKNOLOJİ Anabilim Eğitim Kurumalarında Fen ve Teknoloji dersi, sınıf öğretmenleri ve Fen Bilgisi Branş öğretmenlerinin işbirliği ile hazırlanan

Detaylı

KÜÇÜK HAYALLER BÜYÜK PROJELER İSTANBUL

KÜÇÜK HAYALLER BÜYÜK PROJELER İSTANBUL KÜÇÜK HAYALLER BÜYÜK PROJELER İSTANBUL 2014, MAYIS İlçe adı: Okul Adı: ĠSTANBUL ADANA ĠL ĠL MĠLLĠ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Teknoloji ve ve Tasarım Dersi Küçük Şimdi Hayaller Düşünme Büyük Zamanı Projeler Sergisi

Detaylı

KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. "Eğitimde Sanatın Önceliği." Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ

KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. Eğitimde Sanatın Önceliği. Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. "Eğitimde Sanatın Önceliği." Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ Sanat, günlük yaşayışa bir anlam ve biçim kazandırma çabasıdır. Sanat, yalnızca resim, müzik,

Detaylı

21.Yüzyıl Öğrenenleri İçin Standartlar

21.Yüzyıl Öğrenenleri İçin Standartlar 30.10.2012 21.Yüzyıl Öğrenenleri İçin Standartlar GENEL DEĞERLER Okuma dünyaya açılan penceredir. Okuma öğrenme, kişisel gelişim ve zevk için temel beceridir. Öğrencilerin bütün içeriklerde ve formatlarda

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Mesleki Gelişim Programı 1-ETKİNLİĞİN ADI FATİH Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursu -ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti

Detaylı

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi OKUMA GELİŞİM DOSYASI 204 OKUMA ALIŞKANLIĞININ KAZANDIRILMASI Okuma; kelimeleri, cümleleri veya bir yazıyı bütün unsurlarıyla görme, algılama, kavrama

Detaylı

TEKNOLOJ İ VE TASARIM DERSİ ÖĞRENC İ ÜRÜN DOSYASI

TEKNOLOJ İ VE TASARIM DERSİ ÖĞRENC İ ÜRÜN DOSYASI TEKNOLOJ İ VE TASARIM DERSİ ÖĞRENC İ ÜRÜN DOSYASI ÖĞRENCİNİN ADI: SOYADI: SINIFI: 6/ OKUL NO: ÖĞRETMENİN ADI SOYADI: Kağıdın sınıf etkinlikleri için uygun malzeme olmasının nedenlerini sıralayınız. 1.

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. (16 Aralık 2013-24 Ocak 2014)

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. (16 Aralık 2013-24 Ocak 2014) 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ (16 Aralık 2013-24 Ocak 2014) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 16 Aralık 2013-24 Ocak 2014 tarihleri arasında

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temaları ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK Matematik,adını duymamış olsalar bile, herkesin yaşamlarına sızmıştır. Yaşamın herhangi bir kesitini alın, matematiğe mutlaka rastlarsınız.ben matematikten

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN (28 Ekim 2013-13 Aralık 2013) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 28 Ekim 2013-13 Aralık 2013 tarihleri arasında işlediğimiz

Detaylı

1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 )

1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 ) 1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI. Burak Kağan Temiz (burak@gazi.edu.tr)

FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI. Burak Kağan Temiz (burak@gazi.edu.tr) FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI 1800 lerden günümüze Bilgi Bilginin Elde Ediliş Yöntemleri Demonstrasyon Bireysel Yapılan Deneyler Öğretmen Merkezli Öğrenci Merkezli Doğrulama (ispat) Keşfetme

Detaylı

3.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 EYLÜL-19 EKİM 2012)

3.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 EYLÜL-19 EKİM 2012) 3.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 EYLÜL-19 EKİM 2012) Sayın Velimiz, Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi okulumuzda PYP çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda 6 PYP disiplinler üstü teması ile ilgili

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

Ünite 1: İşyerinde Etkililik. Ünite 2: Liderlik Becerileri Geliştirme PEARSON İŞ PASAPORTU

Ünite 1: İşyerinde Etkililik. Ünite 2: Liderlik Becerileri Geliştirme PEARSON İŞ PASAPORTU PEARSON İŞ PASAPORTU Ünite 1: İşyerinde Etkililik 1 İşyerinde etkili davranış biçimlerinin anlaşılması 2 Etkili çalışma davranışlarının sergilenebilmesi 3 Kendi performansını değerlendirebilme 1.1 Çalışanların

Detaylı

İŞİTME YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU

İŞİTME YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU T.C Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü İŞİTME YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU 2009 PROGRAMDA YER ALAN MODÜLLER VE SÜRELERİ Modülün

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN (28 Ekim 2013-13 Aralık 2013) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 28 Ekim 2013-13 Aralık 2013 tarihleri arasında işlediğimiz

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

KAVRAMLAR TUTUMLAR BECERİLER

KAVRAMLAR TUTUMLAR BECERİLER SAYI:3 1. SINIF III. PYP SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BÜLTENİ ANA FİKİR: Oyunlar duygu ve düşüncelerimizi keşfetme ve ifade etme yollarımızdan biridir. 1. Oyun çeşitleri 2. Oynarken hisset"klerimiz ve öğrendiklerimiz

Detaylı

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır Öğrencinin ilgi alanları, becerileri ve yetenekleri düşünüldüğü zaman kendi öğrenme yöntemlerine göre akademik ve/veya kültürel alanda başarılı olabilir.

Detaylı

OKULUN ADI: DERİN DÜŞLER ANAOKULU YAŞ GUBU: 48 60 AY E K İ M

OKULUN ADI: DERİN DÜŞLER ANAOKULU YAŞ GUBU: 48 60 AY E K İ M AYLAR E K İ M 2 0 1 2 PSİKOMOTOR ALAN AMAÇ 1- Bedensel koordinasyon gerektiren hareketleri yapabilme. 1- Sözel yönergelere uygun olarak ısınma hareketleri yapar. 10- Belli bir yükseklikten atlar. 12- Pedal

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN ve ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN ve ZAMAN 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (28 EKİM -13 ARALIK 2013) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 28 Ekim 2013-13 Aralık 2013 tarihleri arasında işlediğimiz ikinci temamıza ait bilgiler,

Detaylı

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ ÖĞRENCİ ÜRÜN DOSYASI

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ ÖĞRENCİ ÜRÜN DOSYASI TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ ÖĞRENCİ ÜRÜN DOSYASI ÖĞRENCİNİN ADI: SOYADI: SINIFI: 8/ OKUL NO: ÖĞRETMENİN ADI SOYADI: Etkinliğe başlamadan önce 7. sınıf teknoloji ve tasarım dersi ürün dosyası ile birimden

Detaylı

SUSTAIN Sustaining Development in Early School Education 518321-LLP-2011-TR-COMENIUS-CMP SUSTAIN DERS PLANI. Bitki yaşamında kök ve gövdenin görevi

SUSTAIN Sustaining Development in Early School Education 518321-LLP-2011-TR-COMENIUS-CMP SUSTAIN DERS PLANI. Bitki yaşamında kök ve gövdenin görevi SUSTAIN DERS PLANI Konu Öğretmenin Adı, Kurumu ve Ülkesi Hedef Grup Amaçlar Temel Yeterlilikler Süre Sürdürülebilir Kalkınma Teması Kullanılan Materyaller ve kaynaklar İlgili dersler Yöntem Değerlendirme

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Eylül 2014 17 Ekim 2014 )

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Eylül 2014 17 Ekim 2014 ) 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Eylül 2014 17 Ekim 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temaları ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

GELİŞEN BEYİN ADIMIZ TEKNOLOJİ HAYAT TARZIMIZ

GELİŞEN BEYİN ADIMIZ TEKNOLOJİ HAYAT TARZIMIZ GELİŞEN BEYİN ADIMIZ TEKNOLOJİ HAYAT TARZIMIZ Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi kâfi değildir. Muhakkak ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi lazımdır. Mustafa Kemal ATATÜRK YARATICILIK SINIR

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (07 Eylül-16 Ekim 2015 )

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (07 Eylül-16 Ekim 2015 ) 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (07 Eylül-16 Ekim 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

ARALIK AYINDA NELER YAPTIK?

ARALIK AYINDA NELER YAPTIK? OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların kendilerini, duygu ve düşüncelerini rahatça ifade edebildikleri oyun etkinliklerine yer verildi. Eğitici oyuncak merkezi, evcilik merkezi, kukla merkezi, blok merkezi, müzik merkezi,

Detaylı

geliştirmemize yardımcı olur.

geliştirmemize yardımcı olur. 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; PYP disiplinler üstü temaları ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (09 Eylül 2013 25 Ekim 2013 )

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (09 Eylül 2013 25 Ekim 2013 ) 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (09 Eylül 2013 25 Ekim 2013 ) Sayın Velimiz, Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi okulumuzda PYP çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda; PYP disiplinler üstü temaları ile

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (16 Şubat-27 Mart 2015 )

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (16 Şubat-27 Mart 2015 ) 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (16 Şubat-27 Mart 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Program geliştirme sürecinin üçüncü öğesi öğrenme öğretme süreci dir. Eğitim durumları olarak da bilinen bu öğe nasıl? sorusuna yanıt arar. Eğitim durumları, öğrencilere

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ OKUMA KÜLTÜRÜ (5 EYLÜL - 21 EKİM) - Konuşmacının sözünü kesmeden sabır ve saygıyla dinler. - Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler. - Dinleme/izleme yöntem ve tekniklerini

Detaylı

KANATLI KELİMELER UÇUŞAN HİKAYELER

KANATLI KELİMELER UÇUŞAN HİKAYELER KANATLI KELİMELER UÇUŞAN HİKAYELER Burçin BAŞLILAR Sınıf Öğretmeni burcinbaslilar@terakki.org.tr SUNUM İÇERİĞİ Yaratıcılık Nedir? Neden Yaratıcı Yazma? Yaratıcılığı Engelleyen Faktörler Yaratıcı Yazmaya

Detaylı

ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 )

ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 ) ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. (30 Mart 15 Mayıs 2015 )

1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. (30 Mart 15 Mayıs 2015 ) 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (30 Mart 15 Mayıs 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

FORUM EGE GÜNEŞİ ANAOKULU 2 YAŞ MİNİK ARILAR SINIFI AYLIK EĞİTİM VE BRANŞ DERSLERİ PROGRAMI

FORUM EGE GÜNEŞİ ANAOKULU 2 YAŞ MİNİK ARILAR SINIFI AYLIK EĞİTİM VE BRANŞ DERSLERİ PROGRAMI FORUM EGE GÜNEŞİ ANAOKULU 2 YAŞ MİNİK ARILAR SINIFI AYLIK EĞİTİM VE BRANŞ DERSLERİ PROGRAMI DİL BECERİLERİM VE BEN Hikâye / Öykü / Masal: Paylaşalım bunları adlı hikâyemizi biz hazırladık. Tekerlemeler:

Detaylı

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (07 Eylül-16 Ekim 2015 )

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (07 Eylül-16 Ekim 2015 ) 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (07 Eylül-16 Ekim 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

MAKİNE TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ 3 BOYUTLU TASARIM - CATIA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MAKİNE TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ 3 BOYUTLU TASARIM - CATIA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MAKİNE TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ 3 BOYUTLU TASARIM - CATIA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. (30 Mart 15 Mayıs 2015 )

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. (30 Mart 15 Mayıs 2015 ) 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (30 Mart 15 Mayıs 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

Eğitim Dizisi. Hazırlayanlar: Dr. Seçil Yücelyiğit - Bil. Uzm. Sibel Güler

Eğitim Dizisi. Hazırlayanlar: Dr. Seçil Yücelyiğit - Bil. Uzm. Sibel Güler Oyun gemisi Eğitim Dizisi Her cilt 24 cm x 30 cm - 110 gr. 1. hamur Bu eğitim dizisinde okul öncesi dönem çocuklarının hem bilişsel gelişimlerini, hem de sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyen zengin

Detaylı

OCAK AYINDA NELER YAPTIK?

OCAK AYINDA NELER YAPTIK? OYUN ETKİNLİĞİ Okula gelişlerde, etkinlik aralarında ve eve dönmeden önce serbest zaman etkinliklerine yer verildi.. Eğitici oyuncak merkezi, evcilik merkezi, kukla merkezi, blok merkezi, müzik merkezi,

Detaylı

PAPATYALAR ve PARLAK YILDIZLAR SINIFLARI ŞUBAT AYI BÜLTENİ

PAPATYALAR ve PARLAK YILDIZLAR SINIFLARI ŞUBAT AYI BÜLTENİ PAPATYALAR ve PARLAK YILDIZLAR SINIFLARI ŞUBAT AYI BÜLTENİ KAVRAMLAR *Büyük küçük orta *Sivri-küt *Önünde-arkasında *Alt-üst-orta *Altında-üstünde-ortasında *Arasında *Renk kavramı: Kahverengi, gri *Sayı

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN (28 Ekim 2013-13 Aralık 2013) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 28 Ekim 2013-13 Aralık 2013 tarihleri arasında işlediğimiz

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS Sözlü İletişim Becerileri 222032000001113 2 0 0 2 5. Ders Kodu Teorik Uygulama Lab.

Öğretim planındaki AKTS Sözlü İletişim Becerileri 222032000001113 2 0 0 2 5. Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS Sözlü İletişim Becerileri 222032000001113 2 0 0 2 5 Ön Koşullar : Yok Önerilen Dersler : Yok Dersin

Detaylı

Müze eğitiminin amaçları nelerdir?

Müze eğitiminin amaçları nelerdir? Müze eğitiminin amaçları nelerdir? Sergilenen nesnelerle insanlar arasında köprü kurarak nesnelerin onların yaşantıları ile bütünleşmesini sağlamak; Nesnelerin maddi ve ideal değerleri ile algılanması

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ BÖLÜMLER DÖRDÜNCÜ KISIM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ BÖLÜMLER DÖRDÜNCÜ KISIM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ BÖLÜMLER DÖRDÜNCÜ KISIM Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi BİRİNCİ BÖLÜM Ölçme ve Değerlendirmenin Genel Esasları

Detaylı

Eylemlerimiz, genellikle dünyanın doğal döngüleri ile bağlantılıdır.

Eylemlerimiz, genellikle dünyanın doğal döngüleri ile bağlantılıdır. 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (16 Şubat-27 Mart 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların okula geldikleri ilk saatlerde ve günün farklı saatlerinde sınıflarda bulunan öğrenme merkezlerinde (evcilik, kitap, kukla,

OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların okula geldikleri ilk saatlerde ve günün farklı saatlerinde sınıflarda bulunan öğrenme merkezlerinde (evcilik, kitap, kukla, OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların okula geldikleri ilk saatlerde ve günün farklı saatlerinde sınıflarda bulunan öğrenme merkezlerinde (evcilik, kitap, kukla, blok, fen-doğa, yapılandırılmamış oyuncak, müzik, sanat)

Detaylı

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMASI

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMASI OYUN ETKİNLİĞİ Okul öncesi öğrencilerimiz bu ay; sınıflarında bulunan dramatik oyun, müzik, blok, kitap, kukla, fen-doğa, eğitici oyuncak ve sanat merkezlerinde serbest oyunlar oynadılar. Bu oyunlar, öğrencilerimizin

Detaylı

PROJE ÇALIŞMASI ÖĞRETMENLER İÇİN ÖN HAZIRLIK

PROJE ÇALIŞMASI ÖĞRETMENLER İÇİN ÖN HAZIRLIK PROJE ÇALIŞMASI ÖĞRETMENLER İÇİN ÖN HAZIRLIK Bu proje çalışması, bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak farklı ünitelerdeki farklı kazanımlar ve becerileri kazandırmak amacıyla tasarlanmıştır. Projede

Detaylı

TEKNOLOJİ 6. Sınıf Ders sayısı: 18

TEKNOLOJİ 6. Sınıf Ders sayısı: 18 TEKNOLOJİ 6. Sınıf Ders sayısı: 18 GİRİŞ 6. sınıf teknoloji dersi bu alanda önceden kazanılan bilgilerin devamı niteliğindedir. Bu derste nesnelerin grafiksel gösterimi, yapay malzemeler ve işlemleri,

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Bilgisayar II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x) Dersin Türü Zorunlu (x) Seçmeli

Detaylı

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 )

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 ) 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temaları ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

1 ÇALIŞMANIN NASIL SUNULACAĞINI İŞARETLEYİNİZ

1 ÇALIŞMANIN NASIL SUNULACAĞINI İŞARETLEYİNİZ ÇALIŞMAYA DAİR BİLGİLER 1 ÇALIŞMANIN NASIL SUNULACAĞINI İŞARETLEYİNİZ SUNUM:(X) ATÖLYE ÇALIŞMASI: ( ) 2 UYGULAMADA YER ALAN DİĞER PAYDAŞLAR(DERSLER/KURUMLAR) Tüm derslerde uygulanabilecek bir çalışmadır.

Detaylı

1 Öğretmenlere Öneriler ÖĞRETMENLERE ÖNERĠLER

1 Öğretmenlere Öneriler ÖĞRETMENLERE ÖNERĠLER 1 Öğretmenlere Öneriler ÖĞRETMENLERE ÖNERĠLER 2 Öğretmenlere Öneriler Giriş Okul yaşantısı içinde öğrenci için en önemli unsur öğretmendir. Üstün yetenekli öğrencilere uygun eğitimin sağlanmasında öğretmenlere

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012)

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) Sayın Velimiz, 22 Ekim 2012-14 Aralık 2012 tarihleri arasındaki ikinci temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİM PLANI

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİM PLANI Grup 2 12091601 Selin Bozkurtlar Final Ödevi 14.05.2014 A. Biçimsel Bölüm Dersin Adı Sınıf Konunun Adı Süre Öğrenme- Öğretme Strateji ve Yöntemi Araç Gereçler Kazanımlar BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİM PLANI

Detaylı

3. Yazma Becerileri Sempozyumu

3. Yazma Becerileri Sempozyumu 3. Yazma 3. SAYFA HABERİNDEN ŞİİRE 3. Sayfa Haberinden Haydar ERGÜLEN İN «Elmanın E si» Adlı Şiire SERDAR SOLKUN GALATASARAY LİSESİ TDE ÖĞRETMENİ Grup: Ortaöğretim öğrencileri ( Hazırlık sınıfları ve 9.

Detaylı

Program Yeterlilikleri hazırlama Ders Öğrenme Çıktıları Yazma AKTS Hesaplama. Fahri YAVUZ 1 Nisan 2010, Kültür Merkezi Mavi Salon Erzurum

Program Yeterlilikleri hazırlama Ders Öğrenme Çıktıları Yazma AKTS Hesaplama. Fahri YAVUZ 1 Nisan 2010, Kültür Merkezi Mavi Salon Erzurum Program Yeterlilikleri hazırlama Ders Öğrenme Çıktıları Yazma AKTS Hesaplama Fahri YAVUZ 1 Nisan 2010, Kültür Merkezi Mavi Salon Erzurum Neden? Bilişimsel, eğitimsel ve teknolojik gelişmeler yüksek öğretim

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

beğenildiği öğrenciler hangi formları dolduracaklardır?

beğenildiği öğrenciler hangi formları dolduracaklardır? TEKNOLOJİ-TSRIM ÖĞRETMENİ (G.O.Ö.D.) 1 Elektrik motorları hangi enerjiyi hangi tür enerjiye dönüştürür? ) Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine B ) Elektrik enerjisini mekanik enerjiye C ) Mekanik enerjiyi

Detaylı

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 204 205 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İLKOKUL. SINIF MÜZİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI (0 Aralık 204 / 2 Haziran 205) Hazırlayan: E. Gülsemin ÇAĞIRAN MÜZİK. SINIF YILLIK PLAN ÖĞRENM E AÇIKLAMALAR ÖLÇME

Detaylı

PROJE GÖREVİ BEKLENEN BECERİLER. Problem çözme Akıl yürütme İletişim İlişkilendirme Araştırma

PROJE GÖREVİ BEKLENEN BECERİLER. Problem çözme Akıl yürütme İletişim İlişkilendirme Araştırma Doğadaki Matematik Bu görevde sizden: Arılar ve hayvanlardaki matematiksel beceriler hakkında araştırma yapmanız, peteklerin hangi geometrik şekle benzediklerinin ve bu şeklin sağladığı avantajların araştırılması,

Detaylı

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (16 Şubat 2015-27 Mart 2015)

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (16 Şubat 2015-27 Mart 2015) 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (16 Şubat 2015-27 Mart 2015) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temaları ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her 6

Detaylı

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ELLE TAŞIMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ELLE TAŞIMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ELLE TAŞIMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

Üçüncü Uluslararası Matematik ve Fen Araştırması (TIMSS) Nedir? Neyi Sorgular? Örnek Geometri Soruları ve Etkinlikler

Üçüncü Uluslararası Matematik ve Fen Araştırması (TIMSS) Nedir? Neyi Sorgular? Örnek Geometri Soruları ve Etkinlikler Üçüncü Uluslararası Matematik ve Fen Araştırması (TIMSS) Nedir? Neyi Sorgular? Örnek Geometri Soruları ve Etkinlikler Yard. Doç. Dr. Sinan Olkun Arş. Gör. Tuba Aydoğdu Abant İzzet Baysal Üniversitesi,

Detaylı

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Okullarda Gözlem Dersi Programı. (PDR-OG Programı) Arş. Grv. Cemal KARADAȘ

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Okullarda Gözlem Dersi Programı. (PDR-OG Programı) Arş. Grv. Cemal KARADAȘ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Okullarda Gözlem Dersi Programı (PDR-OG Programı) Arş. Grv. Cemal KARADAȘ Malatya 2015 PDR-OG Programı İle İlgili Okul Psikolojik Danışmanı Adayı Görevleri

Detaylı

DEMİRCİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİ PROJE KILAVUZU

DEMİRCİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİ PROJE KILAVUZU DEMİRCİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİ PROJE KILAVUZU Dersin İçeriği: Topluma hizmet uygulamalarının önemi, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler

Detaylı