Arş. Gör. Ümmühan ORMANCI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Arş. Gör. Ümmühan ORMANCI"

Transkript

1 Arş. Gör. Ümmühan ORMANCI Tel: +90 (224) yılında Manisa-Soma da doğdu yılında Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi fen bilgisi öğretmenliği bölümünden mezun oldu yılında Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü fen bilgisi eğitimi alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde fen bilgisi eğitimi alanında doktora eğitimine başladı yılında Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü ilköğretim bölümüne araştırma görevlisi olarak atandı ve doktora eğitimine Uludağ Üniversitesi nde devam etmektedir. Fen bilgisi eğitiminde web destekli eğitim, yaratıcı drama, alternatif ölçmedeğerlendirme yaklaşımları, kavram karikatürü, çizim yöntemi, akıllı tahta ve tablet konularında akademik çalışmalarını sürdürmektedir. EĞİTİM Öğrenim Dönemi Üniversite Öğrenim Dalı Uludağ Üniversitesi- Dokuz Eylül Üniversitesi (Yatay Geçiş) Doktora (Fen Eğitimi) Celal Bayar Üniversitesi Yüksek Lisans (Fen Eğitimi) Celal Bayar Üniversitesi Lisans( Fen Bilgisi Öğretmenliği) AKADEMİK DENEYİM Görev Dönemi Ünvan Bölüm Araştırma Görevlisi Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi 2008 Öğretmen Mustafa-Arife Yenice İlköğretim Okulu TEZ Yrd. Doç. Dr. Sevil ÖZCAN danışmanlığında İlköğretim fen ve teknoloji dersi vücudumuzda sistemler ünitesi öğretiminde drama yönteminin öğrenci başarı, tutum ve motivasyonu üzerine etkisi isimli tamamlanmış yüksek lisans tezi.

2 PROJELER 1. TUBİTAK 110K574 nolu Fen ve teknoloji öğretiminde probleme dayalı öğrenme yöntemi içerisinde kavram karikatürlerinin kullanımının etkilerinin incelenmesi (Doç. Dr. Ali Günay BALIM ın yürütücülüğünde) Bursiyer/Yardımcı Araştırmacı ( ) 2. TUBİTAK 2229-Fen bilimleri öğretmenleri için bilim danışmanlığı projesi (Doç. Dr. Ali Günay BALIM yürütücülüğünde) Yardımcı Araştırmacı (2013) 3. Uludağ Üniversitesi- BAP- Üniversitede biyoloji dersi alan fen bilgisi öğretmen adaylarının öğrendikleri kavramları öğretmenlik uygulamasında günlük hayata transfer edebilme durumlarının irdelenmesi: Hücre örneği (2013-devam ediyor) KONGRELER / ETKİNLİKLER / ÇALIŞTAYLAR XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana (2014) TUBİTAK 2237 Projesi APROY Araştırma Projesi Hazırlama ve Yazma Projesi, Bursa (2014) I st Eurasian Educational Research Congress, İstanbul (2014) International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology, Konya (2014) 1. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi, Ankara (2013). 22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Eskişehir (2013). 2 nd World Conference on New Trends in Science Education, Krakow/Poland (2013). V. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale (2013). TUBİTAK 2237 Projesi - Akademik Düzeyde Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi (2013). TUBİTAK 2229 Projesi - Proje F-DRAMA: Fen Bilgisi Eğitiminde Drama Yönteminin Uygulanması (2013). TUBİTAK 2229 Projesi - Araştırmacı Öğretmen Bilim Danışmanlığı Semineri (2013). 4. Eğitim Bilimleri Araştırma Günleri: Nitel Araştırma (Prof. Dr. Ali YILDIRIM) (2013). 4. Eğitim Bilimleri Araştırma Günleri: Nicel Araştırmalar ve Veri Analizi (Prof. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK) (2013). TUBİTAK 4004 Projesi-Bilimin Doğaya Yansımaları (2013) Lisansüstü Nitel Araştırma Yöntemleri Çalıştayı (Prof. Dr. Salih ÇEPNİ-Prof. Dr. Robert CROKER- Dr. İrem KIZILASLAN) (2013) X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde (2012). 3nd World Conference on Educational Sciences-WCES, İstanbul/Turkey (2011).

3 International Conference on New Trends in Education and Their Implications-ICONTE, Antalya/Türkiye (2010). IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, İzmir (2010). International Conference on New Horizons in Education-İNTE, Famagusta/North Cyprus (2010). SERTİFİKALAR/ KURSLAR Çağdaş Drama Derneği- MEB Özel Doğaç Yaratıcı Drama Eğitmenliği/Liderliği 3. Aşama- İzmir. Çağdaş Drama Derneği- MEB Özel Doğaç Yaratıcı Drama Eğitmenliği/Liderliği 2. Aşama- Ankara. Çağdaş Drama Derneği- MEB Özel Doğaç Yaratıcı Drama Eğitmenliği/Liderliği 1. Aşama- İzmir. İzmir Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 144 saatlik Drama Kurs Bitirme Belgesi Türk Hava Kurumu Akhisar Şube Başkanlığı Model Uçak Sertifikası, (Başlangıç/C, Tekamül/C, İleri Tekamül/C) Demirci-Manisa da düzenlenmiş olan İletişim ve Beden Dili Sertifikası Demirci Ticaret Meslek Lisesi Müdürlüğü tarafından düzenlenen 180 saatlik Bilgisayar Sertifikası Demirci Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen 100 saatlik Pratik İngilizce Sertifikası Demirci Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen 50 saatlik Satranç Sertifikası YAYINLAR Uluslararası Dergilerde Çıkan Yayınlar (SSCI, SCI) Ormancı, Ü., Çepni S., Deveci, İ. & Aydin, Ö. (2015). A thematic review of interactive whiteboard use in science education: Rationales, purposes, mehods and general knowledge. Journal of Science Education and Technology. Balım, A. G., Türkoğuz, S., Ormanci, Ü., Kaçar, S., Evrekli, E. & Özcan, E. (2014). Teachers views about problem-based leaning through concept cartoons. Journal of Blatic Science Educaion, 13 (4), Şaşmaz-Ören, F. & Ormancı, Ü. (2014). Exploring pre-service teachers ideas about the digestive system by using the drawing method. Journal of Baltic Science Eduation, 13 (3), Şaşmaz-Ören, F., Ormancı, Ü. & Evrekli, E. (2014). The alternative assessment-evaluation approaches preferred by pre-service teachers and their self-efficacy towards these approaches. Education and Science, 39 (173),

4 Şaşmaz-Ören, F. ve Ormancı, Ü. (2012). Öğretmen adaylarının çalışma yaprağı geliştirme ve kullanma uygulaması ile bu uygulamaya yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12 (1), Şaşmaz-Ören, F., Ormancı, Ü. ve Evrekli, E. (2011). Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının alternatif ölçme-değerlendirme yaklaşımlarına yönelik öz-yeterlilik düzeyleri görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11 (3), Uluslararası Dergilerde Çıkan Yayınlar Ormancı, Ü & Balım, A. G. (2014). Ortaokul öğrencilerinin madde konusuna yönelik fikirleri: Çizim yöntemi. İlköğretim Online, 13 (3), Ormancı, Ü. & Özcan, S. (2014). İlköğretim fen ve teknoloji dersinde drama yöntemi kullanımının öğrenci tutum ve motivasyonu üzerine etkisi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 4 (4), Balım, A. G. ve Ormancı, Ü. (2012). İlköğretim öğrencilerinin maddenin tanecikli yapısı ünitesine yönelik anlama düzeylerinin çizim yoluyla belirlenmesi ve farklı değişkenlere göre analizi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1 (4), Balım, A. G., Deniş Çeliker, H., Kaçar, S., Evrekli, E., Türkoğuz, S., İnel, D., Özcan, E. ve Ormancı, Ü. (2012). Fen ve teknoloji öğretiminde probleme dayalı öğrenme yöntemi içerisinde kavram karikatürleri: Bir etkinlik örneği "ısınan taneciklerin dansı". Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi (BAED), 3 (5), Ormancı, Ü. ve Özcan, S. (2012). Fen ve teknoloji dersi vücudumuzda sistemler ünitesinde drama yönteminin etkililiği: İki aşamalı teşhis testi kullanımı. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 6 (2), Şaşmaz-Ören, F., Karatekin, P., Erdem, Ş. ve Ormancı, Ü. (2012). Öğretmen adaylarının bitkilerde solunum-fotosentez konusundaki bilgi düzeylerinin kavram karikatürleriyle belirlenmesi ve farklı değişkenlere göre analizi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 13 (3), Şaşmaz-Ören, F., Ormancı, Ü., Karatekin, P. & Evrekli, E. (2011). A comparison between the knowledge of prospective science and technology teachers and elementary students about respiration-photosynthesis in plants. Western Anatolia Journal of Educational Science, Special Issue, Ormancı, Ü., Şaşmaz-Ören, F., Evrekli, E. & Ören, H. (2011). An assessment on prospective teachers' presentation skills. Western Anatolia Journal of Educational Science, Special Issue, Şaşmaz-Ören, F., Ormancı, Ü., Babacan, T., Koparan, S. ve Çiçek, T. (2011). Analoji ve araştırmaya dayalı öğrenme yaklaşımı temelli rehber materyal geliştirme çalışması: Madde ve değişim öğrenme alanı. Kuramsal Eğitimbilim, 4 (2), Ormancı, Ü. & Şaşmaz-Ören, F. (2011). An analysis of pre-service teachers drawings about the digestive system in terms of their gender, grade levels, and opinions about the method and subject. International Journal of Biology Education, 1 (1), Şaşmaz-Ören, F., Ormancı, Ü., Babacan, T., Çiçek, T. ve Koparan, S. (2010). Analoji ve araştırma temelli öğrenme yaklaşımına dayalı rehber materyal uygulaması ile buna yönelik öğrenci görüşleri. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 1 (1),

5 Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler Ormancı, Ü. & Özcan, S. (2011). İlköğretim öğrencilerinin fen ve teknoloji dersinde drama yöntemi kullanılmasına ilişkin görüşleri. Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 (1), Ormancı, Ü. ve Şaşmaz-Ören, F. (2010). Dramanın ilköğretimde kullanılabilirliğine yönelik sınıf öğretmeni adaylarının görüşleri: Demirci eğitim fakültesi örneği. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 43 (1), Uluslararası Bildiriler Balım, A. G., Kaçar, S., Özcan, E. & Ormancı, Ü. (2014). Concept cartoon samples integrated into problem based learning in science courses. International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology, Konya. (Özet). Ormancı, Ü. & Çepni, S. (2014). Fen bilimleri öğretmenlerinin alternatif ölçme değerlendirme araçlarını kullanma durumları. International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology, Konya. (Özet) Özdilek, Z., Ülger, B. B. & Ormancı, Ü. (2014). Determination of scientific creativity skills of pre-service science teachers through experiment designing. I st Eurasian Educational Research Congress, İstanbul. Ormancı, Ü., Özcan, E. ve Balım, A. G. (2013). Culture analysis towards secondary school science course: An ethnographic study. 2 nd World Conference on New Trends in Science Education, Krakow/Poland. (Özet) Balım, A. G., İnel, D., Evrekli, E., Özcen, E., Deniş Çeliker, H., Türkoğuz, S., Ormancı, Ü. ve Kaçar, S. (2013). Relationaship between elementary student s problem solving skills and ınquiry learning skill perceptions. İnternational Conference New Perspectives in Science Education, Florence/İtaly. (Özet) Şaşmaz-Ören, F. & Ormancı, Ü. (2011). Teacher candidate levels of familiarity with the methods, techniques and tools composing the alternative assessment approaches. Procedia Social and Behavioral Sciences, 15, Ormancı, Ü. & Şaşmaz-Ören, F. (2011). Assessment of concept cartoons: An exemplary study on scoring. Procedia Social and Behavioral Sciences, 15, Ormancı, Ü. ve Şaşmaz-Ören, F. (2010). Çalışma yapraklarının yararları, sınırlılıkları ve kullanımına ilişkin sınıf öğretmeni adaylarının görüşleri. International Conference on New Trends in Education and Their Implications-ICONTE, Antalya/Türkiye. Özcan, S., Ormancı, Ü. ve Baykan, Ü. (2010). Öğretmen adaylarının yaratıcı drama ya yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. International Conference on New Horizons in Education-İNTE, Famagusta/North Cyprus. (Özet) Ormancı, Ü. ve Şaşmaz-Ören, F. (2010). Kavram karikatürleri, çizim, kelime ilişkilendirme testi ve kavram haritalarının ölçme-değerlendirme amaçlı kullanımına yönelik bir puanlama çalışması. International Conference on New Horizons in Education-İNTE, Famagusta/North Cyprus. Şaşmaz-Ören, F., Ormancı, Ü., Karatekin, P. ve Erdem, Ş. (2010). İlköğretim ve 8. sınıf öğrencilerinin fotosentez-solunum konusundaki kavram yanılgılarının kavram

6 karikatürleriyle belirlenmesi. International Conference on New Horizons in Education- İNTE, Famagusta/North Cyprus. Ulusal Bildiriler Ormancı, Ü. & Çepni S. (2014). Sınıf öğretmen adaylarının hazırladıkları kavram karikatürü destekli probleme dayalı öğrenme oturumlarının incelenmesi. XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana. (Özet) Balım, A. G., Evrekli, E. Kaçar, S., Ormancı, Ü. & Türkoğuz, S. (2014). Fen derslerinde kavram karikatürü kullanım örnekleri ve öğrenci-öğretmen görüşleri. XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana. (Özet) Ormancı, Ü., Kaçar, S. Özcan, E. & Balım, A. G. (2013). Ortaokul öğrencilerinin hava basıncı konusundaki kavramsal anlamalarının belirlenmesi. 1. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi, Ankara. (Özet) Ormancı, Ü., Balim, A. G. & Özcan, E. (2013). Fen bilgisi öğretmen adaylarının mesleğe yönelik tutum ve özyeterliklerinin araştırılması. 22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Eskişehir. (Özet) Çiçek, T. ve Ormancı, Ü. (2013). İlköğretim 6. sınıf fen ve teknoloji dersi vücudumuzda sistemler ünitesinde yer alan etkinliklerin incelenmesi. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde. (Özet) Ormancı, Ü., Akpullukçu, S. ve Günay, Y. (2012). Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının sistem hastalıklarına ilişkin görüşleri. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde. Şaşmaz-Ören, F., Ormancı, Ü., Erdem, Ş. ve Karatekin, P. (2010). Kavram karikatürlerinin farklı bir kullanım alanı: ilköğretim öğrencilerinin bitkilerde solunum ve fotosentez konusuna ilişkin bilgi düzeylerini belirleme çalışması. IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, İzmir.

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ : SERÇİN KARATAŞ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ : SERÇİN KARATAŞ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ DOÇ.DR: SERÇİN KARATAŞ Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Adres: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BEKİR BULUÇ

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BEKİR BULUÇ ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BEKİR BULUÇ Doğum Yılı: 01.01.1965 Yazışma Adresi : e-posta : Gazi, Gazi Eğitim Fakültesi, ilköğretim Bölümü, Sınıf Öğretmenliği ABD. Teknikokullar/Beşevler 06500 Ankara/Türkiye buluc@gazi.edu.tr

Detaylı

Bölüm Başkanı - Doç. Dr. Nuriye SEMERCİ... 6 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü - Doç. Dr. Çetin SEMERCİ... 6 İlköğretim Bölümü

Bölüm Başkanı - Doç. Dr. Nuriye SEMERCİ... 6 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü - Doç. Dr. Çetin SEMERCİ... 6 İlköğretim Bölümü İçindekiler Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dekanımız - Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ... 2 Dekan Yardımcımız - Yrd. Doç. Dr. Ayşe Derya IŞIK... 4 Dekan Yardımcımız - Yrd. Doç. Dr. Harun ER... 5 Eğitim Bilimleri Bölümü

Detaylı

macidayhan@gmail.com / mamelekoglu@ogu.edu.tr +90 (222) 239 3750 ext.# 1662 (ofis/office) +90 (532) 592 0284 (cep/cell) +90 (222) 229 3124 (faks/fax)

macidayhan@gmail.com / mamelekoglu@ogu.edu.tr +90 (222) 239 3750 ext.# 1662 (ofis/office) +90 (532) 592 0284 (cep/cell) +90 (222) 229 3124 (faks/fax) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: MACİD AYHAN MELEKOĞLU 2. Doğum Tarihi: 1979 3. Unvanı: DOÇ. DR. 4. Öğrenim Durumu: DOKTORA macidayhan@gmail.com / mamelekoglu@ogu.edu.tr +90 (222) 239 3750 ext.# 1662 (ofis/office)

Detaylı

PROF. DR. AYTEKİN İŞMAN. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Lisans. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı, Eğitim Bilimleri Bölümü.

PROF. DR. AYTEKİN İŞMAN. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Lisans. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı, Eğitim Bilimleri Bölümü. 1. Adı Soyadı : Aytekin İŞMAN 2. Doğum Tarihi : 14.12.1964 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : PROF. DR. AYTEKİN İŞMAN Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Lisans Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Arzu ÖZYÜREK Doğum Tarihi: 04.12.1972, a.ozyurek@karabuk.edu.tr, Gsm: 530363 26 33 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi

Detaylı

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yakın Doğu Üniversitesi. Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Y.Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı

ÖZGEÇMİŞ. Yakın Doğu Üniversitesi. Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Y.Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Hüseyin Bicen 2. Doğum Tarihi: 31 Aralık 1986 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Adres: Lefkoşa-Kıbrıs 5. Yabancı Dil: İngilizce 6. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Bilgisayar

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Unvanı e-posta : Sinan OLKUN : Prof. Dr. : sinanolkun@gmail.com sinan.olkun@tedu.edu.tr 01. ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl 05.Profesör

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Anaokulu Öğretmenliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 2001 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2. Akademik Eğitim-Öğretim Pozisyonu: Derece-Paye Alanı Kurumun Adı Kurumun Yeri Belge Yılı. Lise Fen Trabzon - Fen- Lisesi Trabzon 1981

ÖZGEÇMİŞ. 2. Akademik Eğitim-Öğretim Pozisyonu: Derece-Paye Alanı Kurumun Adı Kurumun Yeri Belge Yılı. Lise Fen Trabzon - Fen- Lisesi Trabzon 1981 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı, Soyadı: Prof. Dr. Servet BAYRAM E-Mail: servet.bayram@yeditepe.edu.tr Kişisel Web: www.servetbayram.com 2. Akademik Eğitim-Öğretim Pozisyonu: Derece-Paye Alanı Kurumun Adı Kurumun Yeri

Detaylı

Doç. Dr. Hatice Zeynep İNAN

Doç. Dr. Hatice Zeynep İNAN Doç. Dr. Hatice Zeynep İNAN Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu:5065600049 Telefon:- Faks:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Hikmet YAZICI Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri Karadeniz Teknik Üniversitesi 1992

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nesrin IŞIKOĞLU Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 20.11.2014 : SİNOP ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI KORUCUK - MERKEZ / SİNOP

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 20.11.2014 : SİNOP ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI KORUCUK - MERKEZ / SİNOP CEMALETTİN AYAS ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 20.11.2014 Adres Telefon : 3682715757-2030 E-posta : SİNOP ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI KORUCUK - MERKEZ

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ NEDENSEL SÜREÇ BECERİLERİ AÇISINDAN DEĞERLEDİRİLMESİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ NEDENSEL SÜREÇ BECERİLERİ AÇISINDAN DEĞERLEDİRİLMESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ NEDENSEL SÜREÇ BECERİLERİ AÇISINDAN DEĞERLEDİRİLMESİ Arzu SAKA Yrd. Doç.Dr., Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi OFMA Eğitimi Biyoloji Eğitimi ABD ÖZET Bu araştırma;

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Recep ÖZKAN Doğum Tarihi: 26.01.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Eğitim Programları ve Öğretim Ankara Üniversitesi 1990 Lisans Eğitim Bilimleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi)

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdullah Ata TEZBAŞARAN. Doğum Tarihi : 195. Ünvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Lisans : Hacettepe Üniversitesi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü, 1999.

ÖZGEÇMİŞ. Lisans : Hacettepe Üniversitesi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü, 1999. ÖZGEÇMİŞ I- KİŞİSEL BİLGİLER Adı, Soyadı : Burcu ÜLKE-KÜRKÇÜOĞLU Doğum yeri ve yılı : Eskişehir, 1977 Bildiği yabancı dil : İngilizce Yazışma adresi : Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ IŞIK VE SES ÜNİTESİNİN ÖĞRETİMİNDE KAVRAM KARİKATÜRLERİNİN KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ 1

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ IŞIK VE SES ÜNİTESİNİN ÖĞRETİMİNDE KAVRAM KARİKATÜRLERİNİN KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ 1 FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ IŞIK VE SES ÜNİTESİNİN ÖĞRETİMİNDE KAVRAM KARİKATÜRLERİNİN KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ 1 Dilara GÖLGELİ Erciyes Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Detaylı

ICEMST 2014 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION IN MATHEMATICS, SCIENCE & TECHNOLOGY MAY

ICEMST 2014 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION IN MATHEMATICS, SCIENCE & TECHNOLOGY MAY ICEMST 2014 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION IN MATHEMATICS, SCIENCE & TECHNOLOGY MAY 16 18, 2014 ABSTRACT BOOK KONYA TURKEY, 2014 CONFERENCE PRESIDENT Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER (Rector of Necmettin

Detaylı

Content Analysis of Turkish Studies about the Multiple Intelligences Theory

Content Analysis of Turkish Studies about the Multiple Intelligences Theory KARAHAN / The Effects of a Communication and Conflict Resolution Skill Training Program... 859 Content Analysis of Turkish Studies about the Multiple Intelligences Theory Ahmet SABAN* Abstract Recently,

Detaylı

Sevgül Çalış EĞİTİM. Doktora: Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Organik Kimya),

Sevgül Çalış EĞİTİM. Doktora: Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Organik Kimya), Sevgül Çalış Tel: +90 (224) 2942293 e-mail: scalis@uludag.edu.tr Bulgaristan da doğdu. 1986 yılında Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını Anadolu Üniversitesi

Detaylı

Yüksek Lisans Yapan Öğretmenlerin Bilimsel Süreç Becerileri ve Kazandırılması Hakkındaki Görüşleri

Yüksek Lisans Yapan Öğretmenlerin Bilimsel Süreç Becerileri ve Kazandırılması Hakkındaki Görüşleri Celep & Bacanak / TUSED / 10(1) 2013 56 TÜRK FEN EĞİTİMİ DERGİSİ Yıl 10, Sayı 1, Mart 2013 Journal of TURKISH SCIENCE EDUCATION Volume 10, Issue 1, March 2013 http://www.tused.org Yüksek Lisans Yapan Öğretmenlerin

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMEN ÖZ-YETERLĐK ALGILARI

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMEN ÖZ-YETERLĐK ALGILARI Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi Electronic Journal of Social Sciences Bahar-2013 Cilt:12 Sayı:45 (088-104) www.esosder.org IN:1304-0278 Spring-2013 Volume:12 Issue:45 Öz ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMEN

Detaylı

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW TÜRKİYE KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARILI DENEYİMLERİ 1 TÜRKİYE KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARILI DENEYİMLERİ Murat Demirbaş *, Mustafa Bayrakcı**, Hüseyin Miraç Pektaş*,Ömer Faruk Şen* * Kırıkkale Üniversitesi Eğitim

Detaylı

Ağustos 2015. Cilt 4 Sayı 3. http://www.jret.org

Ağustos 2015. Cilt 4 Sayı 3. http://www.jret.org Ağustos 2015 Cilt 4 Sayı 3 http://www.jret.org Ağustos 2015 Cilt 4 Sayı 3 ISSN: 2146-9199 İletişim Prof. Dr. Zeki Kaya Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü 06500 Teknik Okullar

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER ÖĞRENİM

ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER ÖĞRENİM ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Adı, Soyadı : Gönül Kırcaali-İftar Doğum yeri ve yılı : Eskişehir, 1962 Yabancı dil : İngilizce E-posta adresi : giftar@anadolu.edu.tr ÖĞRENİM Doktora : Toronto Üniversitesi,

Detaylı