İNSAN SAÇINDA BULUNAN KERATİNİN BAKTERİLERİN BESİN MADDESİ OLARAK KULLANILMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İNSAN SAÇINDA BULUNAN KERATİNİN BAKTERİLERİN BESİN MADDESİ OLARAK KULLANILMASI"

Transkript

1 Katkılarıyla TÜBİTAK-BİDEB Lise Öğretmenleri(Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik) Proje Danışmanlığı Eğitimi Çalıştayı Lise-1(Çalıştay 2011) PROJENİN ADI İNSAN SAÇINDA BULUNAN KERATİNİN BAKTERİLERİN BESİN MADDESİ OLARAK KULLANILMASI PROJE DANIŞMANLARI Prof. Dr. Muhsin KONUK Prof. Dr. Bülent GÜNDÜZ PROJE EKİBİ Özcan Elzem ŞENGÜL Çerkezköy Hacı Fahri Zümbül Anadolu Lisesi / TEKİRDAĞ Birsel KADIOĞLU Arhavi Anadolu Lisesi /ARTVİN Handan EKMEKÇİ Sarar İmam Hatip Lisesi/ESKİŞEHİR Kepez/ÇANAKKALE TEMMUZ

2 PROJENİN AMACI Bu çalışmanın amacı; saç hidrolizindeki aminoasitlerin bakteriler tarafından besin olarak kullanılıp kullanılamayacağını saptamaktır. Bu amacın gerçekleşmesi halinde, saç hidrolizinin daha sonra hayvan yemlerinde protein kaynağı olarak kullanılabilmesine olanak sağlamaktır.

3 GİRİŞ Keratin sadece bazı ökaryotik (çekirdekli) hücrelerde bulunan lifli, yapısal bir protein ailesinin genel adıdır. Keratin uzun bir amino asit zinciri, yani proteindir. Keratini oluşturan polipeptid zinciri bir sülfür köprüsü ile birbirlerine bağlanır. Sülfür köprüleri, sülfür atomları içeren amino asitler arasında bulunmaktadır.

4 Keratin molekülü, herhangi bir gıdada bulunmaz. Bedenimizde de günlük hayatta kullandığımız eşyalardadaçokçeşitli şekillerde bulunmaktadır. Deri, neredeyse saf keratin molekülünden oluşmuştur. Yün, ipek, balık pulu, tüyler ve tüy sapları da keratinden meydana gelir. Pençeler ve tırnaklar da keratinden oluşurlar. İpek de keratin moleküllerinden oluşur. Pek çok böcek ve örümcek tarafından salgılanan katılaşmış bir sıvı olan ipeği oluşturan keratin molekülleri diğer maddelerdekinin aksine bir sarmal biçiminde değillerdir. Bunun yerine birbirlerinin üzerine yığılarak bağlanmış sert amino asit levhaları oluştururlar. Saçlarımızda, keratin moleküllerinden başka bir şey değildir. Saçımızdakiherhangibirdeğişiklik sırasında aradaki bu sülfür bağları kırılır. Örneğin, saçın çeşitli işlemler ile dalgalandırılması, bu gözle görülmeyen molekül bağlarının değişikliğe uğramasından ibarettir. Hepimiz saçlarımızı kestiririz. Kesilen bu saçlarında toplanarak atıldığında çevre kirliliğine de sebep olmaktadır. Biz de yukarıda bahsettiğimiz bu olumsuz durumdan ötürü kuaförlerde birikenveoradanatılan saçların yapısında bulunan keratini meydana getiren yapı taşlarının HCl yardımıyla hidrolizini sağlayıp, ortaya çıkan aminoasitlerin bakteri, balık ve diğer hayvan yemlerinde kullanılabilmesi amaçlandı

5 MATERYAL VE YÖNTEM Farklı bakteri türleri ( Basillus subtilis, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterobacter aerogenes) Bir tutam saç HCl Spektrofotometre ( Shimadzu UV-1208 UV-Vis) 35 adet küvet 10 adet pipet 10 adet erlenmayer 1 adet sıcak su banyosu 2 adet beherglas 1 adet makas 10 adet deney tüpü 1 adet dijital termometre İzolabant 5 ml saf su 10 adet baget 1 adet pens 1 adet evaporatör Selüloz filtre (Milipore 22 mikron delikli) Şırınga

6 PROJENİN YAPILIŞ BASAMAKLARI 1- Sıvı Besi Ortamının Hazırlanması 1,3 gr Nutrient Broth önce 50 ml saf su ile çözünür, sonra 50 ml daha saf su eklenildi. Tamamen homojen bir görünüm alana kalana kadar manyetik ısıtıcıda ısıtıldı. 12 tane deney tüpünün her birine 10 ml konuldu.

7 2. Seyreltik HCl nin Hazırlanması 11,67 M HCl den 100 ml O,O1 M HCl elde etmek için seyretme işlemi gerçekleştirildi.

8 3. SAÇIN SEYRELTİK HCl DE HİDROLİZİNİN YAPILMASI Bir tutam saç alınıp tartıldı. 0,4 gr geldi.saçlar petri kabı içinde küçültüldü.sonra asitin içinde bulunduğu erlenmayere saçlar konuldu.benmari usulü ile 300 C de 30 dk ısıtıldı. Sonra sıcaklık 150 C de 3 saat ısıtılmaya devam edildi. Daha sonra 1 saat oda sıcaklığında bekletilerek soğutuldu. Saç süzgeç kağıdından süzülerek alındı.

9

10 4. Filtre Edilen Sıvının Evaporatörde Kurutulması Süzüntü vakumlu evaporatöre konuldu. Böylece süzüntüdeki asit ve fazla su uzaklaştırıldı. İşlem sonunda 4,5 µl keratin hidrolizi elde edildi.

11 5. Bakteri Örneklerinin Seçimi ve Ekimi Bacillus subtilis, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterobacter aerogenes bakteri örneklerinden seçildi. Seçilen bakterilerde üreme hızlarını ölçmek için kontrol ve deney grupları oluşturularak ekimler yapıldı. Ekimlerde bakteri miktarları 20 µl olarak kullanıldı Deney gruplarına saç özütü 100 er µl olarak eklendi. 37 C de inkübasyona bırakıldı. Ayrıca Staphylococcus aureus bakteri türünden saç hidrolizinin farklı yoğunlukta kullanımının bakteri üremesine etkisini görmek için 200, 300, 400 şer µl lik saç hidrolizi standart besi yerlerine eklendi. Bakteri ekimi yapıldı. İnkübasyona bırakıldı.

12

13 6. EKİM YAPMA Seçilen bakterilerde üreme hızlarını ölçmek için kontrol ve deney grupları oluşturularak ekimler yapıldı.ekimlerde bakteri miktarları 20 mikrolitre olarak kullanıldı.deney gruplarına saç özütü 100 er mikrolitre olarak eklendi.37 C de inkübasyona bırakıldı. Ayrıca Staphylococcus aureus bakteri türünden özütün farklı yoğunlukta kullanımının bakteri üremesine etkisini görmek için 200,300,400 şer mikrolitrelik özütler standart besi yerlerine eklendi.bakteri ekimi yapıldı. İnkübasyona bırakıldı.

14 7- ÖLÇÜM YAPMAK İnkübasyona bırakılan bakteriler 17 saat sonra gözlemlendiğinde farklı oranlarda bulanıklık gözlendi. İnkübatör ortamından aldığımız örneklerimiz vortex(karıştırıcı) cihazında karıştırıldı.homojen hale getirilen örneklerden Spektrofotometre küvetlerine 1000 mikrolitre alınarak konuldu. Alınan örnekler spetrofotometrede 2,5 saat ara ile ölçümler yapıldı. Veri tablosu çıkarıldı.

15

16

17

18 B.subtilis bakterisinin kültür ortamı ile saç hidrolizindeki çoğalma grafiği Absorbans (600 nm) 0,16 0,14 0,12 0,1 0,08 0,06 0,04 0,02 KONTROL DENEY Zaman (saat) Bakterinin stok kültürden kültür ortamına ve saç hidrolizine yapılmasından dolayı aktif üreme evresine geçemediği, bu nedenden dolayı hem kontrol hem de deneme grubunda artış olmadığı gözlenmiştir.

19 E. aerogenes bakterisinin kültür ortamı ve saç hidrolizindeki çoğalma grafiği Absorbans (600 nm) 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, Zaman (saat) KONTROL DENEY Kontrol grubunda önce küçük bir artış gözlenmiş, sonra durağanlaşmıştır. Deney grubunda üreme hızı ilk etapta kontrol grubuna göre daha az olmuş, sonraki dönemlerinde durmuş, öylece kalmıştır ve ilerleme kaydedilmemiştir.

20 E.coli bakterisinin kültür ortamı ve saç hidrolizindeki çoğalma grafiği Absorbans (600nm) 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, Zaman (saat) KONTROL DENEY Kontrol ve deney gruplarında kademeli artış gözlemlenmiştir. Ancak deney grubundaki ölçüm değerlerinin kontrol grubundakilerden daha az olması saç hidrolizinin E. coli bakterisiyle mücadelede de kullanılabileceğini ima etmektedir.a

21 S.aureus bakterisinin kültür ortamı ve farklı miktarlarda saç hidrolizindeki çoğalma grafiği Absorbans (600nm) 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, KONTROL 100µl 200µl 300µl 400µl Miktar (ul) S. aerous bakterisiyle yapılan çalışmada farklı miktarlarda saç hidrolizi kullanıldığında bakterilerin çoğalmasında kademeli azalma gözlenmiştir.

22 Saç hidrolizinin değişik bakteri türlerinde çoğalmaya etkisini ve bir tür bakteri türü içinde farklı konsantrasyonlarda nasıl etki yaptığı gözlemlendi.

23 ÖNERİLER Çalışma fazla bakteri türleriyle denenebilir. Daha uzun süreli ölçüm çalışması yapılabilir. Mümkünse ticari keratin kullanılarak deneyler tekrarlanabilir.

24 KAYNAKÇA: KONUK Muhsin, Kişisel iletişim GÜNDÜZ Bülent, Kişisel iletişim SÜERDEM B. Tülay,Kişisel iletişim

25 TEŞEKKÜRLER Bu çalıştayı koordine eden ve bu projeyi yapmamıza vesile olan çalıştay koordinatörü Prof. Dr. Mehmet AY a, sunuları ve çalışmalarıyla bizi aydınlatan ve yönlendiren danışmanlarımız Prof. Dr. Muhsin KONUK ve Prof. Dr. Bülent GÜNDÜZ sunumlarıyla bilgilerini paylaşan tüm akademisyen hocalarımıza, TUBİTAK ve BİDEB e, materyel temininde gösterdiği hassasiyetten ve ihtiyaçlarımıza yönelik ilgisinden dolayı biyoloji alanı sorumlu tekniyeni Zübeyde Güneş e, ÇÖMÜ Fen- Edebiyat Fakültesi Biyoloji bölümü araştırma görevlisi Tülay B. SÜERDEM e, Özlem EROL DAYI ya diğer tüm çalıştay ekibine, AOTML çalışanlarına ve tüm katılımcı arkadaşlara teşekkür ederiz.

26 TEŞEKKÜRLER

TÜBĠTAK-BĠDEB Lise Öğretmenleri (Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik) Proje DanıĢmanlığı Eğitimi ÇalıĢtayı LĠSE-2 (ÇALIġTAY 2012) Grup Adı: ÇAY KEYFĠ

TÜBĠTAK-BĠDEB Lise Öğretmenleri (Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik) Proje DanıĢmanlığı Eğitimi ÇalıĢtayı LĠSE-2 (ÇALIġTAY 2012) Grup Adı: ÇAY KEYFĠ TÜBĠTAK-BĠDEB Lise Öğretmenleri (Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik) Proje DanıĢmanlığı Eğitimi ÇalıĢtayı LĠSE-2 (ÇALIġTAY 2012) Grup Adı: ÇAY KEYFĠ PROJE ADI PĠYASADAKĠ MEVCUT ÇAYLARIN AĞIR METAL ĠÇERĠKLERĠNĠN

Detaylı

ÇM 208 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ LABORATUVAR KİTAPÇIĞI

ÇM 208 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ LABORATUVAR KİTAPÇIĞI 1 ÇM 208 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ LABORATUVAR KİTAPÇIĞI Dersin Sorumluları: Yrd. Doç. Dr. Evrim Karaçetin Arş. Gör. Hamdi Mıhçıokur Arş. Gör. Ömür Gökkuş Arş. Gör. Taner Azgın 2 ÇM 208 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ

Detaylı

FARKLI RUMEN FUNGUSLARINA AİT SELÜLAZ VE KSİLANAZ ENZİMLERİNİN ANALİZİ

FARKLI RUMEN FUNGUSLARINA AİT SELÜLAZ VE KSİLANAZ ENZİMLERİNİN ANALİZİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI FARKLI RUMEN FUNGUSLARINA AİT SELÜLAZ VE KSİLANAZ ENZİMLERİNİN ANALİZİ TANER YILDIZ YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

KAYSERİ BÖLGE SERGİSİ

KAYSERİ BÖLGE SERGİSİ Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri KAYSERİ BÖLGE SERGİSİ 25-29 MART 2013 Dünyada herşey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir, fendir, ilim ve fenin

Detaylı

PROJE ADI: FABRİKA ATIK SULARININ GEBZE DİLDERESİ SUYUNUN ph DEĞİŞİMİNE ETKİLERİ GRUP ADI: EKOTON. GRUP ÜYELERİ: Yalçın KIŞ Ünsal BERK Mehmet ARMAĞAN

PROJE ADI: FABRİKA ATIK SULARININ GEBZE DİLDERESİ SUYUNUN ph DEĞİŞİMİNE ETKİLERİ GRUP ADI: EKOTON. GRUP ÜYELERİ: Yalçın KIŞ Ünsal BERK Mehmet ARMAĞAN T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TÜBİTAK- BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ (BİYOLOJİ) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI ÇALIŞTAY 2009-1 PROJE ADI: FABRİKA ATIK SULARININ GEBZE DİLDERESİ SUYUNUN ph DEĞİŞİMİNE ETKİLERİ

Detaylı

- 3 - 2.LİTERATÜR BİLGİSİ

- 3 - 2.LİTERATÜR BİLGİSİ - 1-1. GİRİŞ Geleneksel gıda ürünlerimizden biri olan yufka yakın tarihe kadar, evlerde ve küçük işletmelerde üretilmekteydi. Gerek iş, gerekse sosyal hayattaki değişimler insanların yaşam tarzını etkilemiş

Detaylı

YAĞININ ANTİBAKTERİYEL AKTİVİTESİ

YAĞININ ANTİBAKTERİYEL AKTİVİTESİ BİYOLOJİ PROJELERİ BAHARATLARIN Pseudomonas aeruginosa BAKTERİSİ ÜZERİNDEKİ ANTİBAKTERİYEL ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Günseli ARI, Rukan Mutlu YAŞAR, Salih CANBAŞ Kaya Karakaya Fen Lisesi, Elazığ; Vehbi Dinçerler

Detaylı

FARKLI STOK YOĞUNLUKLARININ GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI (Oncorhynchus mykiss) KAS DOKUSU AKTİN&MİYOSİN mrna SEVİYESİ VE BAZI BÜYÜME PARAMETRELERİ ÜZERİNE

FARKLI STOK YOĞUNLUKLARININ GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI (Oncorhynchus mykiss) KAS DOKUSU AKTİN&MİYOSİN mrna SEVİYESİ VE BAZI BÜYÜME PARAMETRELERİ ÜZERİNE FARKLI STOK YOĞUNLUKLARININ GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI (Oncorhynchus mykiss) KAS DOKUSU AKTİN&MİYOSİN mrna SEVİYESİ VE BAZI BÜYÜME PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ İbrahim GECİLİ Yüksek Lisans Tezi Tarımsal Biyoteknoloji

Detaylı

BELİRLİ FUNGUS TÜRLERİNİN BAZI BAKTERİ TÜRLERİ ÜZERİNDE ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI. Öztürk DÜNDAR

BELİRLİ FUNGUS TÜRLERİNİN BAZI BAKTERİ TÜRLERİ ÜZERİNDE ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI. Öztürk DÜNDAR BELİRLİ FUNGUS TÜRLERİNİN BAZI BAKTERİ TÜRLERİ ÜZERİNDE ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI Öztürk DÜNDAR YÜKSEK LİSANS TEZİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI Danışman: Prof. Dr. Ahmet ASAN 2011 EDİRNE I

Detaylı

TÜBİTAK-BİDEB KİMYA-2 ÇALIŞTAY 2011. Kalem Grafit Elektrotla C Vitamini Tayini. Proje Ekibi. Karbon (A-Grubu) Beste BALCI Seval ÖZYOL Mehmet KURT

TÜBİTAK-BİDEB KİMYA-2 ÇALIŞTAY 2011. Kalem Grafit Elektrotla C Vitamini Tayini. Proje Ekibi. Karbon (A-Grubu) Beste BALCI Seval ÖZYOL Mehmet KURT TÜBİTAK-BİDEB Kimya Lisans Öğrencileri (Kimyagerlik, Kimya öğretmenliği, Kimya mühendisliği) Araştırma Projesi Eğitimi Çalıştayı KİMYA-2 ÇALIŞTAY 2011 Kalem Grafit Elektrotla C Vitamini Tayini Proje Ekibi

Detaylı

BİNGÖL VE YÖRESİNDE ÜRETİLEN BALLARIN KİMYASAL İNCELENMESİ

BİNGÖL VE YÖRESİNDE ÜRETİLEN BALLARIN KİMYASAL İNCELENMESİ 1 BİNGÖL VE YÖRESİNDE ÜRETİLEN BALLARIN KİMYASAL İNCELENMESİ Yılmaz ATEŞ Yüksek Lisans Tezi Kimya Anabilim Dalı Danışman: Yrd. Doç. Dr. Semih YAŞAR Şubat 2014 1 2 T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Murat ÖZMEN TAVUK TRAKELERİNDE MYCOPLASMA GALLISEPTICUM UN REAL-TİME PCR TEKNİĞİ İLE SAPTANMASI VE İSTATİSTİK ANALİZİ BİYOTEKNOLOJİ ANABİLİM

Detaylı

TÜBİTAK 45. ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ FİNAL YARIŞMASI PROGRAMI

TÜBİTAK 45. ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ FİNAL YARIŞMASI PROGRAMI 1 2 TÜBİTAK 45. ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ FİNAL YARIŞMASI PROGRAMI 05 Mayıs 2014 Pazartesi 10.00 Açılış Töreni ve Sergi 13.00 Ara 14.00 Sergi 18.00 Sergi Kapanış 06 Mayıs 2014 Salı 10.00

Detaylı

POLĠ(AKRĠLAMĠT-KO-ALLĠL METAKRĠLAT) SENTEZĠ ve BOYA GĠDERĠMĠNDE KULLANIMI

POLĠ(AKRĠLAMĠT-KO-ALLĠL METAKRĠLAT) SENTEZĠ ve BOYA GĠDERĠMĠNDE KULLANIMI ÖZEL EGE LĠSESĠ POLĠ(AKRĠLAMĠT-KO-ALLĠL METAKRĠLAT) SENTEZĠ ve BOYA GĠDERĠMĠNDE KULLANIMI Merve SAĞYATANLAR, Aziz Berkay YILDIRIM DanıĢman Öğretmen: AyĢe TÜRKER 2013 ĠZMĠR ĠÇERĠK LĠSTESi PROJENĠN AMACI...

Detaylı

FARKLI ORANLARDA LOR PEYN

FARKLI ORANLARDA LOR PEYN FARKLI ORANLARDA LOR PEYNİRİ VE ERİTME TUZU İLAVESİYLE HAZIRLANAN TEKİRDAĞ PEYNİR HELVALARININ ÇEŞİTLİ ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Ömer CENGİZ YÜKSEK LİSANS TEZİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

Mobil Telefonların Yaydığı Elektromanyetik Dalgaların E.coli nin Gelişimine Etkisi

Mobil Telefonların Yaydığı Elektromanyetik Dalgaların E.coli nin Gelişimine Etkisi Mobil Telefonların Yaydığı Elektromanyetik Dalgaların E.coli nin Gelişimine Etkisi Ayhan AKBAL Elektrik-Elektronik Mühendisliği Fırat Üniversitesi Elazığ ayhan_akbal@firat.edu.tr Hasan H. BALIK Elektrik-Elektronik

Detaylı

GIDA MÜHENDĐSLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI

GIDA MÜHENDĐSLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI ÇUKUROVA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Fatma OR KAHRAMANMARAŞ TA ÜRETĐLEN MARAŞ USULÜ DONDURMALARIN MĐKROBĐYOLOJĐK KALĐTELERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ ÜZERĐNE BĐR ARAŞTIRMA GIDA MÜHENDĐSLĐĞĐ

Detaylı

1. NEDEN MEMBRAN FİLTRASYON?

1. NEDEN MEMBRAN FİLTRASYON? İÇİNDEKİLER 1. NEDEN MEMBRAN FİLTRASYON?.1-4 1.1. Membran Filtrasyon Yönteminin Uygulanışı...2 1.2. Membran Filtrasyon Yönteminde Sonuçların Verilişi...3 1.3. Su Numuneleri için Mikrobiyolojik Parametreler

Detaylı

BİYOKİMYADA TEMEL HESAPLAMALAR

BİYOKİMYADA TEMEL HESAPLAMALAR BİYOKİMYADA TEMEL HESAPLAMALAR Doç. Dr. Ufuk Çakatay Doç. Dr. Seval Aydın Prof. Dr. Ahmet Belce BİYOKİMYADA TEMEL HESAPLAMALAR 2 BİYOKİMYADA TEMEL HESAPLAMALAR Doç. Dr. Ufuk Çakatay İstanbul Üniversitesi,

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. Yıldız Teknik Üniversitesi nin Değerli Öğretim Üyeleri ve Sevgili Öğrenciler,

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. Yıldız Teknik Üniversitesi nin Değerli Öğretim Üyeleri ve Sevgili Öğrenciler, YÜKSEK LİSANS-DOKTORA PROGRAMLARI TEZ ÖZETLERİ Prof. Dr. İsmail KÜÇÜK Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Yıldız Teknik Üniversitesi nin Değerli Öğretim Üyeleri ve Sevgili Öğrenciler,

Detaylı

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARASI ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI 2010 PROJE REHBERİ

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARASI ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI 2010 PROJE REHBERİ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARASI ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI 2010 PROJE REHBERİ ÖNSÖZ Bu rehber TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Yarışması na katılacak öğrencilere yardımcı olmak

Detaylı

ANTİMİKROBİYAL LİFLER

ANTİMİKROBİYAL LİFLER ANTİMİKROBİYAL LİFLER ANTIMICROBIAL FIBERS Teks. Müh. Gamze SÜPÜREN TÜBİTAK Tekstil Araştırma Merkezi Arş. Gör. Ahmet ÇAY Ege Ü. Tekstil Müh. Bölümü Teks. Müh. Z. Evrim KANAT TÜBİTAK Tekstil Araştırma

Detaylı

ÜÇ FAZLI TRANSFORMATÖRLERDE DENGESİZ YÜKLENME VE ISINMA

ÜÇ FAZLI TRANSFORMATÖRLERDE DENGESİZ YÜKLENME VE ISINMA T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ÜÇ FAZLI TRANSFORMATÖRLERDE DENGESİZ YÜKLENME VE ISINMA Hamdi Suat AKNAR Muzaffer SEVEN Prof. Dr. Cemil

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ALBİNO IRKI SIÇANLARDANSÜPEROVULASYON İLE PRONÜKLEER AŞAMADAKİ EMBRİYOLARIN ELDESİ, VİTRİFİKASYONU VE VİTRİFİKASYONSONRASI EMBRİYO KÜLTÜR KOŞULLARININ ARAŞTIRILMASI

Detaylı

Prof. Dr. Şule Pekyardımcı Ankara Üniversitesi it i Kimya Bölümü

Prof. Dr. Şule Pekyardımcı Ankara Üniversitesi it i Kimya Bölümü Prof. Dr. Şule Pekyardımcı Ankara Üniversitesi it i Kimya Bölümü ü Protein Tayin Yöntemleri Bir çözeltideki toplam protein miktarının belirlenmesi, l i bilimsel l araştırmalarda, gıda analizlerinde, endüstriyel

Detaylı

Gıda Mikrobiyolojisi Laboratuvarı 1

Gıda Mikrobiyolojisi Laboratuvarı 1 Gıda Mikrobiyolojisi Laboratuvarı 1 01. Genel Bilgiler 02. Personel 03. Fiziki Yerleşim 04. Laboratuvar Cihazları ve Ekipman 04.01. Otoklav 04.02. İnkübatör 04.03. Etüv (Kuru Hava Sterilizatörü) 04.04.

Detaylı

Renk Veren Doğal İndikatörlerin Asit ve Baz Belirlenmesinde Kullanımı

Renk Veren Doğal İndikatörlerin Asit ve Baz Belirlenmesinde Kullanımı YİBO ÖĞRETMENLERİ(FEN ve TEKNOLOJİ-FİZİK,KİMYA,BİYOLOJİ-ve MATEMATİK)PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI KİMYA GRUP PROJE RAPORU Renk Veren Doğal İndikatörlerin Asit ve Baz Belirlenmesinde Kullanımı GRUP

Detaylı

Riketsia, Bedsonia, Klamidya ve virüsler canlı ortamlarda ürerler. Canlı ortamlar üç kısma ayrılır.

Riketsia, Bedsonia, Klamidya ve virüsler canlı ortamlarda ürerler. Canlı ortamlar üç kısma ayrılır. MİKRO ORGANİZMALARIN ÜRETİLMESİ İÇİN BESİYERLERİ Mikroorganizmaları izole etmek ve saf kültür olarak üretebilmek için birçok ortamlar geliştirilmiştir (Besiyerleri, vasatlar). Besi yerleri başlıca iki

Detaylı

46. ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI 2015 PROJE REHBERİ

46. ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI 2015 PROJE REHBERİ 46. ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI 2015 PROJE REHBERİ İÇİNDEKİLER Sayfa Önsöz 2 Önemli Uyarılar 3 Bilim ve Bilimsel Araştırma 5 Bilim Araştırma Özeti Nasıl Yazılır? 8 Bilim Araştırma

Detaylı

1 AFM ile filtrasyon 2 APF ve ZPM ile koagülasyon ve flokülasyon 3 ACO ve ZPM ile katalitik oksidasyon APF AFM ACO ZPM ZPM. Besgo.

1 AFM ile filtrasyon 2 APF ve ZPM ile koagülasyon ve flokülasyon 3 ACO ve ZPM ile katalitik oksidasyon APF AFM ACO ZPM ZPM. Besgo. DAISY Dryden Aqua integrated System Kristal berraklığında sağlıklı yüzme havuzu suyu için Doğa ile uyum içinde yenilikçi teknoloji Havuzlar için DAISY filtrasyon sistemi 2 1 3 Frekans kontrollü pompa APF

Detaylı