HASSAS EKİM MAKİNALARINDA KULLANILAN DEĞİŞİK TİP BASKI TEKERLERİNİN ŞEKER PANCARI EKİMİNDE TOHUMUN ÇİMLENMESİNE ETKİLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HASSAS EKİM MAKİNALARINDA KULLANILAN DEĞİŞİK TİP BASKI TEKERLERİNİN ŞEKER PANCARI EKİMİNDE TOHUMUN ÇİMLENMESİNE ETKİLERİ"

Transkript

1 HASSAS EKİM MAKİNALARINDA KULLANILAN DEĞİŞİK TİP BASKI TEKERLERİNİN ŞEKER PANCARI EKİMİNDE TOHUMUN ÇİMLENMESİNE ETKİLERİ Effect on germination of seed of various type pressweel using in sugar beet sowing with precise drilling machine H. HACISEFEROĞULLARI 1 H.DOĞAN 1 F.DEMİR 2 K.ÇARMAN 2 H.ÖĞÜT 2 M. KONAK 2 ÖZET Bu çalışmada çift açılı baskı tekeri ( V tipi ), V -açılı dar baskı tekeri, ortası halkalı baskı tekeri, düz lastik baskı tekeri ve ikiz konik baskı tekeri kullanılmıştır. Vakumlu t ip pnömatik hassas ekim makinasına, bu baskı tekerleri her ekici ünitenin arkasına monte edilmiştir. Denemeler kaplanmış ve kaplanmamış şeker pancarı tohumlar ı kullanılmıştır. Ekimden önce ve sonra baskı tekerlerinin izinden toprağın penetrasyon dirençleri ölçülmüştür. Çimlenme süresi boyunca deneme parselleri gözlenerek, ortalama çimlenme süreler i gün, çimlenme oranı indeksleri adet/m.gün ve filiz çıkış dereceleri % arasında değişmiştir. ABSTRACT In this study, five different presswheel ( dual angled, V -shaped narrow angled, single-rib, smooth tyre and twin conic profile ) were used with pneumatic precise driling machine. These are mounted back of each seeding unit. In experiment, pelleted and un-pelleted sugar beet seed were used. Before and after from sowing, penetration resistance were measured from trace of presswheel. In addition to, medium emergence date, emergence rate index and field shoot growth were determined. On conclusion, medium emergence date, emergence rate index and field shoot growth varied from to day, from to number/m.day and from 61.46% to 75.41% respectively. 1 Ar.Gör., S.Ü. Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü, Konya 2 Doç.Dr., S.Ü. Ziraat Fakültesi, Tarım Ma kinaları Bölümü, Konya

2 1. GİRİŞ Tarla koşullarında tarla çıkış derecesine, tohumluğun çimlenme gücü, tohum yatağının fiziksel koşulları, nem durumu, ekim derinliği, toprak ısısı, ekici ünitenin performansı, tohumla toprak arasındaki temas, kullanılan baskı tekerinin tipi, kötü çevre koşulları gibi çok sayıda faktör etkilidir. Modern seyreltmesiz şeker pancarı yetiştiriciliğinde esas sorunu, hızlı ve emniyetli bir tarla çıkışının sağlanması oluşturmaktadır. Şeker pancarı tohumu 7 0 C'den daha fazla sıcaklıkta çimlenme isteği gösterir. Tohumun güvenilir bir çimlenme göstermesi için, kök bölgesi ile sınır yüzey arasında yaklaşık 3 cm derinlikte kapalı kök hacmi ile boşluklu, bir üst yüzey arasında bulunması gerekmektedir. Tohumun kök bölgesinde kapiller sistemin bozulmamış olması, ayrıca toprak nemi yukarıya, hava ve ısı aşağıya doğru hareket edebilmelidir (1). Şekil 1'de tohum yatağının durumu görülmektedir. Şekil 1. Pancar tohumu için amaca uygun bir tohum yatağı (1) Brunotte (2) toprak sıkışmasına, toprağın cinsinin ve işlenmesinin, toprak yükünün (yüzeye temas eden basınç), organik madde oranının, por büyüklüğü dağılımının, toprak neminin, yüklenme süresinin, tarla trafik yoğunluğunun, lastik basıncının, lastik yapısını n ve aletin titreşiminin etkili olduğunu bildirmektedir. Hassas ekim makinasıyla ekimde, baskı tekerinin sırayı sıkıştırmasıyla, ekim esnasında amaçlanan "geri sıkıştır maya" yani tohumu ekim derinliği seviyesinde bastırmaya ulaşılmalıdır (2,3). Sıkıştırmalı tohum yatağının şeması Şekil 2'de görülmektedir. Tohum yatağından nem kaybını minimuma indir mek için granül iriliğini küçük tutmak ve tohumu ekim derinliği seviyesinde bastırmak gerekmektedir. Bu sonuç aynı zamanda ekim makinasının baskı tekerlerinin projelenmesinde önemli bir kriterdir (20). Önal (4) şeker pancarı, mısır, fasulye ve pamuk tohumlarının ekiminde kullanılan makinaların fonksiyonel isteklerinin toprak sıkışması

3 Şekil 2. Şeker pancarı tohumu için tohumu ekim derinliğinde sıkıştırmalı tohum yatağı şeması (2,3) yönünden birbir ine yakın olduğunu ve en yüksek çimlenmenin yüzey basıncının uygulanmadığı durumlarda elde edildiğini belirtmektedir. Ayrıca şeker pancarı ile yapılan deneylerde tohum civarında yüksek basınç uygulayan baskı tekerlerinin çimlenmeyi artırdığı vurgulanmaktadır (5). Uppenkamp ve Brinkmann (6) altı değişik tip baskı tekerinin ve yuvaya ekici ünitenin tarla koşullarında çalışması sonucun da, parmaklı tip baskı tekerinin tohumun bulunduğu seviyede önemli bir sıkıştırma oluşturduğunu, ikiz konik baskı tekerinin ise tohumun bulunduğu seviyede sıkıştırma oluşturmadığını saptamışlardır. Denenen bu baskı tekerlerinin ve yuvaya ekici ünitenin penetrasyon kuvveti ile batma derinliği arasındaki ilişki regresyon denklemiyle ifade edilerek, denklemin doğruluğu %96.84 olarak bulunmuştur (7). Şeker pancarı tohumları ile yapılan denemelerde mekanik hassas ekim makinasında nispi tarla filiz çıkış dereces i %73.85, yuvaya ekim makinasında ise %54.55 olarak saptanmıştır (8). Köller (9) kuru koşulların mevcut olduğu ortamlarda parmaklı tip, sık yağış alınan yerlerde ise ikiz konik baskı tekerlerinin kullanılması gerektiğini, ayrıca hassas ekim makinasıyla ya pılan denemelerde parmaklı tip baskı tekerinin tarla çıkışının %80.9, ikiz konik baskı tekerinin tarla çıkışının ise %72.5 olduğunu bildirmektedir. Bir başka çalışmada ise on bir değişik baskı tekerinin ortalama tarla çıkış değerler i %67.27 ile %78.24 değ erleri arasında değişmiştir (10). Bertram (11) ağır toprak koşullarında parmaklı tip baskı tekerinin daha iyi sonuçlar verdiğini vurgulamaktadır. Uppenkamp (12) ikiz konik, parmaklı, dişli ve lastik tip baskı baskı tekerlerini, şeker pancarında kaymak t abakasını kırma yönünden

4 araştırmış ve dişli tip baskı tekerinin en yüksek nispi çatlak uzunluğunu oluşturduğunu (%35' in üzerinde), en az nispi çatlak uzunluğunun ise ikiz konik baskı tekerinde (%10) olduğunu saptamıştır. Eker (13) ayçiçeği ekiminde nispi tarla filiz çıkış derecesini, toprakla temas yüzeyi kauçuk olan V profilli baskı tekerinde %78 oranında, I profilli baskı tekerinde %81 oranında ve toprakla temas yüzeyi sac olan baskı tekerinde ise %32 oranında olduğunu belirlemiştir. Yine ayçiçeği ekiminde kullanılan baskı tekerlerinin, 0.42 kg/cm 2 'lik basınç uygulayacak şekilde yapılan tarla denemesinde, çizi tabanından uygulanan basınçta %92.5'lık çimlenme yüzdesi, yüzeyden uygulanan basınçta ise %59'luk çimlenme yüzdesi elde edilmiştir (14). 2. MATERYAL VE YÖNTEM Araştırma, Konya-Çumra karayolu üzerinde bulunan S.Ü. Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği Tarlalarında yürütülmüştür. Denemeler tesadüf blokları deneme desenine göre 2.25x50 m'lik parsellerde üç tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Bloklarda toprak hazırlığ ı için, ekim ve kasım aylarında kulaklı pullukla iki kez sürüm yapılmıştır. Tohum yatağı ise önce kültüvatör ile daha sonra iki kez kombikürümle işlenmiştir. Yapılan tekstür analizi sonucunda deneme parsellerinde toprağın sınıfı killidir, yapısında %52.10 kil, %14.08 silt ve %33.82 kum olduğu bulunmuştur. Ekim işlemi, sıralar arası 45 cm olacak şekilde 11 nisan 1997 tarihinde yapılmıştır. Bloklardan alınan toprak örneklerinde, 0-15 cm derinlikte nem oranı %29.78 ve hacim ağırlığı değeri ise %1.135 kg/cm 3 olarak bulunmuştur. Araştırmada ortalama bin dane ağırlığı gr ve çimlenme yüzdesi %91 olan kaplanmış Scarlet tohumu ile bin dane ağırlığı gr, çimlenme yüzdesi %90 olan kaplanmamış olan S -901 monogerm şeker pancarı tohumları kullanılmıştır. Ekim işleminin yapıldığı 11 Nisan 1997 tarihi ile çimlenmenin so n gözlendiği 11 Mayıs 1997 tarihleri arasında meteorolojik veriler in ortalaması Çizelge 1'de verilmiştir. Toprağın nemini kaybetmesi nedeniyle 23 Nisan 1997 tarihinde yağmurlama sulama yapılmıştır. Çizelge 1. Meteorolojik Verilerin Ortalaması (16) Hava sıcaklığı ( 0 C) Ortalama toprak sıcaklığı Yağış (mm) 5 cm derinlikte ( 0 C) Max. Min. Ort

5 Ekim işleminde emişli tip pnömatik hassas ekim makinas ı kullanılmıştır. Makinanın her bir ekici ünitesinin arkasına beş değişik tip baskı tekeri monte edilmiştir. Baskı tekerlerinin şematik görünüşü Şekil 3'de görülmektedir. Şekil 3.Araştırmada kullanılan baskı tekerleri Ekim için hazırlanan bloklardaki parsellerden, ekim öncesi ve ekim sonrası baskı tekerlerinin izinden toprağın penetrasyon dirençler i belirlenmiştir. Bunun için koni açısı 30 0 ve taban çapı mm olan Eıjkelkamp marka mekanik penetrometre kullanılmıştır. Ekimde makinanın ilerleme hızı ortalama 1 m/s, ekim derinliği ise ortalama 2.5 cm seçilmiştir. Her parselde beş çizi (ekim sırası), üç tekrarlı olarak rastgele seçilen 3'er metre uzunluğundaki şeritler, ç imlenme periyodu süresince (30 gün) gözlenerek, belirli aralıklarla toprak yüzeyine çıkan filizler sayılmış ve aşağıdaki bağıntılar kullanılarak, ortalama çimlenme tarihi, çimlenme oranı indeksi ve tarla filiz çıkış değerleri saptanmıştır (17). MED : Ortalama N çimlenme tarihi (gün), 1D1 + N 2D N nd n N MED = : Her N bir sayımda çimlenen tohum sayısı, 1 + N N n D : Ekimden sonra geçen gün sayısı, Bir : Çimlenme metrede çimlenen oranı indeksi tohum sayısı ERI = (adet/m.gün), PE : Tarla filiz MED çıkış derecesi (%), Bir metrede çimlenen tohum sayısı PE = Bir metreye ekilen tohum sayısı Denemede kullanılan, baskı tekerleriyle elde edilen veriler üzerinde varyans analizi ve LSD testi uygulanmıştır (16). Tarla filiz çıkış değerleri açısal transformasyona dönüştürüldükten sonra varyans analizi yapılmıştır (8).

6 Penetrasyon direnci (N / cm²) 3. BULGULAR VE TARTIŞMA Ekimden önce ve ekimden sonra baskı tekerlerinin izinden alınan penetrasyon dirençleri şekil 4 'de verilmiştir A B C D E Boş 0 2,5 5 7, , ,5 20 Derinlik (cm) Şekil 4. Ekimden önce ve ekimden sonra baskı tekerlerinin izinden alınan penetrasyon dirençleri Tohumun bulunduğu 0-5 cm derinlikteki penetrasyon direnç değerleri incelendiğinde, en düşük penetrasyon direnç değerlerinin A ve E baskı tekerlerinde, en yüksek penetrasyon direnç değerleri ise C ve D baskı tekerlerinde elde edildiği Şekil 4 'de görülmekte dir. Kaplanmış ve kaplanmamış şeker pancarı tohumlarının ekiminden elde edilen ortalama çimlenme süresi değerleri (MED) ve çimlenme oranı indeksi (ERI) değerleri Çizelge 2 ve 3 'de verilmiştir. Ayrıca her iki tohumla elde edilen tarla filiz çıkış değerle ri Çizelge 4 ve Şekil 5, 6'da görülmektedir. Çizelge 2. Kaplanmış ve Kaplanmamış Tohumun Ekiminde Elde Edilen MED Değerleri Kaplanmış tohum Kaplanmamış tohum

7 Baskı Tekeri Bloklar Baskı Bloklar x Tekeri x A 17,85 18,28 17,71 17,94 A 18,50 18,68 19,21 18,79 B 21,13 18,59 19,33 19,68 B 20,78 20,28 19,72 20,26 C 20,09 19,28 19,91 19,76 C 19,6 19,82 19, D 20,28 20,12 20,78 20,38 D 20,79 19,3 19, E 19,49 18,28 19,73 19,16 E 20,68 19,28 19, Çizelge 3. Kaplanmış ve kaplanmamış tohumun ekiminde elde edilen ERI değerleri Kaplanmış tohum Kaplanmamış tohum Baskı Bloklar Baskı Bloklar Tekeri x Tekeri x A A B B C C D D E E Çizelge 4. Kaplanmış ve kaplanmamış tohumun ekiminde elde edilen değerleri PE Kaplanmış tohum Kaplanmamış tohum Baskı Bloklar Baskı Bloklar Tekeri x Tekeri x A A B B C C D D E E

8 TFÇ (%) TFÇ (%) A B C D E Ekimden sonraki günler Şekil 5. Kaplanmış tohumun ekiminde elde edilen tarla filiz çıkış değerleri Ekimden sonraki günler A B C D E Şekil 6. Kaplanmamış tohumun ekiminde elde edilen tarla filiz çıkış değerleri Ölçümler sonucu elde edilen MED değerleri, kaplanmış tohumda gün, kaplanmamış tohumda ise gün değerler i arasında değişmiştir (Çizelge 2). MED değerlerine uygulanan varyans analiz sonucunda baskı tekerleri arasındaki fark istatistiksel olar ak önemli (F=6.49), tohum (F= 1.34) ve baskı tekeri x tohum interaksiyonu

9 ise (F=1.09) istatistiksel açıdan önemsiz bulunmuştur. Baskı tekerlerine uygulanan LSD testi sonucunda A baskı tekerinde en düşük MED değer i elde edilirken B, C, D ve E tekerleri ara sında bir farklılık olmadığı belirlenmiştir. Yapılan diğer araştırmalarda soyada gün, hububat da gün ve nohut da ise gün arasında MED değerleri elde edilmiştir (17, 18, 19). Denemelerde çimlenme oranı indeksi değerler i adet/m.gün, kaplanmamış tohumda ise adet/m.gün arasında bir değişim göstermiştir (Çizelge 3). ERI değerlerine yapılan varyans analizinde baskı tekeri (F=1.72), tohum (F=3.55) ve baskı tekeri x tohum interaksiyonu (F=1.25) değerleri istatistiksel olarak önemsiz bulunmuştur. Soya, tahıl ve nohut ekiminde yapılan araştırmada çimlenme oranı indeksi değerleri , ve arasında değişmiştir (17,18,19). Tarla filiz çıkış derecesi değerleri kaplanmış tohumda % , kaplanmamış tohumda ise % değerleri arasında değiştiği saptanmıştır (Çizelge 4). Transformasyona uğratılan TFÇ değerlerine uygulanan varyans analizi sonucunda baskı tekeri (F=1.02) ve baskı tekeri x tohum interaksiyonu (F=2.02) istat istiksel olarak önemsiz, tohum faktörü ise (F=7.78) istatistiki olarak önemli bulunmuştur. Tohumlar arasında ise, kaplanmamış tohumla kaplanmış tohuma göre, daha yüksek PE değerleri elde edilmiştir. Kaplanmış ve kaplanmamış şeker pancarı tohumlarında en d üşük MED değeri A baskı tekerleğinde elde edilmiştir. Bu durum A baskı tekerleğinin tohumun üst bölgesinde oluşturduğu düşük penetrasyo n direncinden kaynaklanabilir, literatür bulgularıda bu yönde sonuçlar bildirmektedir (1,2,3,6,20,21). İki tohumda ERI değerleri arasında istatistiksel bir fark oluşmamasının nedeni, her ekici üniteyle aynı ekim derinliğinde ekim yapılması olabilir (17). Tarla filiz çıkış (TFÇ) değerleri arasında baskı tekerleri arasında istatistiksel bir fark oluşmamıştır. Denenen iki tohumda bu baskı tekerlerinin toprak direnç değerlerinin, şeker pancarı tohumunun çimlenmesi ve çıkışı için uygun değerlerde olmasına bağlanabilir (21). 4. KAYNAKLAR 1. Evers,P.,N.,1964. Bodenbearbeitung zur Bestellung und mechanischen Pflege von Zucker -und Fütterrüben. Sonderdruckaus. Landtechnik Heft 19-19, München. 2. Brunotte,J.,1986. Einzelkornsaat von Rüben -Anforderungen und vergleichende Untersuchungen von Druckrollen. Landtechnik 3.41.Jahr,

10 3. Brinkmann,W.,1977. Technik bei der Aussaat von Rüben und Mais. Neuzeitliche Bestelltechnik ein. KTBL-Symposium. 4. Önal,İ.,1978. Ekim Mekaniği. Ege Ün.. Zir. Fak. Dergisi, Cilt:15, Sayı:2, Baıner,R.,Kepner,R.A.,Barger,E.L.,1977. Tarım Makinalarının Esasları. İ.T.Ü. yayınları:116 (Çev:Özemir,Y.,Kurtay,T.), Gümüşsuyu-İstanbul. 6. Uppenkamp,N.,Brinkmann,W.,1985. So wird Rübensamen ins Saatbett gedrückt. Zuckerrüben Journal. Landwirtschaftliche Zeitschrift Nr.19 vom 11.Mai. 7.Uppenkamp,N.,Brinkmann,W.,1985. Einfluss verschiedener nachlaufender Druckrollen von Einzelkornsägeräten auf die Rückverfestigung in der Saatfurche. Die Zuckerrübe. Sonderdruck aus. Nr.4/ Önal,İ.,1983. Yuvaya Ekim Tekniği Üzerinde Bir Araştırma. TZDK Mesleki Yayınları, Yayın No:28, Bornava-İzmir. 9. Köller,K.,1994. Ekim Tekniği. Tarmakbir Kış Dönemi 1.Birlik Semineri (Basılmamış), Konya. 10. Rademacher,T.,1991. Nachlaufaggregate zur Sicherung des Feldfaufganges. Landtechnik 1/2-91, 46 Jahrg Bertram,H.,1987. Zuckerrüben: Exakte Ablage spart Abzüge bei der Ernte. Top agrar 3/1987, Uppenkamp,N.,1986. Mechanische Mä nahme zur Sicherung des Feldaufganges von Zuckerrüben bei verkrusteter Bodenoberfläche, Diss. Bonn. 13. Eker,B.,1988. Ayçiçeği Tarımında Kullanılan Pnömatik Ekim Makinalarının Baskı Tekerlerinin Toprak ve Bitki Özelliklerine Etkilerinin Araştırılması. Tarımsal Mek. 11.Ulusal Kongresi Bildiri Kitabı, Ekim, S, , Erzurum. 14. Kayışoğlu B.,1993. Ayçiçeği Ekiminde Tohum Yatağına Baskı Tekerleri Tarafından Farklı Noktalardan Uygulanan Basıncın Tohumun Çimlenmesi ve Gelişimine Etkilerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma. Trak. Ün. Zir. Fak. Dergisi 2 (2), , Tekirdağ. 15. Anon Konya Meteoroloji Müdürlüğü Verileri.

11 16. Düzgüneş,O.,Kesici,T.,Kavuncu,O.,Gürbüz,F., Araştırma Deneme Metodları ( İstatistik Metodları II ). Ank. Üniv. Zir. Fak. Yayınları : 1021, Ders Kitabı, 295, Ankara 17. Işık,A.,Karaman,Y.,Zeren,Y.,1986. İkinci Ürün Soyanın Ekim ve Harmanlanmasına Yönelik Bazı Özellikler Üzerinde Bir Araştırma. TZDK Yayınları, No:43, Ankara. 18. Konak,M.,Çarman,K.,1996. Hububat Ekimi İçin Baskılı Ekim Makinasının Tasarımı. 6.Uluslararası Mekanizasyon ve Enerji Kongresi , Ankara. 19. Demir,F.,Konak,M.,Topal,A.,Hacıseferoğulları,H.,1996. Farklı Nohut Ekim Uygu-lamalarının Ekim Kalitesi ve Verim Unsurlarına Etkisi. S.Ü.Araştırma Fonu No:ZF-93/014, Konya. 20. Önal,İ.,1987a.Ekim-Dikim-Gübreleme Makinaları (Ders Kitabı). E.Ü.Zir. Fak. Yayınları, Yayın No:490 Bornova-İzmir. 21. Keskin,R.,1983b. Hassas Ekim Makinalarıyla Pancar Ekiminde Ekim Derinliğine Etkili Bazı Faktörler Üzerinde Bir Araştırma. Ank. Ün. Zir. Fak. Yayınları:867 Bilimsel Araştırma ve İncelemeler:518, Ankara.

Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 425

Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 425 Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 425 HAVA EMİŞLİ HASSAS EKİM MAKİNASI İLE MISIR EKİMİNİNDE, EKİM DERİNLİĞİNİN EKİM TEKNİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ The Examine Of Seeding Depth at Corn Seeding

Detaylı

Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 290

Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 290 Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 290 ÇİZEL AYAĞI İLE ÇALIŞMADA PENETRASYON DİRENCİ DEĞERLERİNDEN YARARLANARAK BOZULMA KESİT ALANININ BELİRLENMESİ Determination of Soil Failure Pattern

Detaylı

Araştırma Makalesi. Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 24 (1): (2010) ISSN:

Araştırma Makalesi.  Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 24 (1): (2010) ISSN: Araştırma Makalesi www.ziraat.selcuk.edu.tr/ojs Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 24 (1): (21) 39-46 ISSN:139-55 ŞEKER PANCARI ÜRETİMİNDE FARKLI TOHUM YATAĞI HAZIRLAMA UYGULAMALARININ

Detaylı

The Possibilities of the Direct Seeding of Watermelon Seed By Pneumatic Precision Planter

The Possibilities of the Direct Seeding of Watermelon Seed By Pneumatic Precision Planter Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 432 KARPUZ TOHUMUNUN HAVA EMİŞLİ HASSAS EKİM MAKİNASI İLE DOĞRUDAN EKİM OLANAKLARI The Possibilities of the Direct Seeding of Watermelon Seed By Pneumatic

Detaylı

Ebubekir ALTUNTAŞ 1 Orhan KARA 2 ÖZET

Ebubekir ALTUNTAŞ 1 Orhan KARA 2 ÖZET TAM OTOMATİK PATATES DİKİM MAKİNASI İLE FARKLI DİKİM ŞEKİLLERİNİN TOPRAĞIN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNE VE TARLA FİLİZ ÇIKIŞ DERECESİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ ÖZET Ebubekir ALTUNTAŞ 1 Orhan KARA 2 Bu çalışmada,

Detaylı

14.Şeker Pancarı Ekim Makinaları

14.Şeker Pancarı Ekim Makinaları Pancar tohumları büyüklükleri ve çimlenme yetenekleri farklı tohumlardır. İri tohumlar fazla embriyolu olup çimlenme yüzdeleri yüksektir. Küçük tohumlar ise tek embriyolu olup çimlenme yetenekleri düşüktür.

Detaylı

İkinci Ürün Susamda Farklı Anıza Ekim Yöntemlerinin Toprağın Fiziksel Özelliklerine Etkisinin Saptanması

İkinci Ürün Susamda Farklı Anıza Ekim Yöntemlerinin Toprağın Fiziksel Özelliklerine Etkisinin Saptanması 172 İkinci Ürün Susamda Farklı Anıza Ekim Yöntemlerinin Toprağın Fiziksel Özelliklerine Etkisinin Saptanması Ramazan SAĞLAM 1, Ahmet ÇIKMAN 2, Yasemin VURARAK 2, İbrahim TOBİ 1 (1) Harran Üniversitesi

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ HASSAS EKİM MAKİNALARIYLA ŞEKER PANCARI EKİMİNDE SIRA ÜZERİ DAĞILIM DÜZGÜNLÜĞÜNÜN TARLA KOŞULLARINDA BELİRLENMESİ Akın DÜŞMEZKALENDER TARIM

Detaylı

7.00-18 ÖLÇÜLERİNDEKİ RADYAL LASTİĞİN BAZI İŞLETME KARAKTERİSTİKLERİNİN TOPRAK SIKIŞMASINA ETKİSİ

7.00-18 ÖLÇÜLERİNDEKİ RADYAL LASTİĞİN BAZI İŞLETME KARAKTERİSTİKLERİNİN TOPRAK SIKIŞMASINA ETKİSİ Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 355 7.-18 ÖLÇÜLERİNDEKİ RADYAL LASTİĞİN BAZI İŞLETME KARAKTERİSTİKLERİNİN TOPRAK SIKIŞMASINA ETKİSİ Effects of Some Working Characteristics on Soil Compaction

Detaylı

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 21 (42): (2007) 16-24

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 21 (42): (2007) 16-24 www.ziraat.selcuk.edu.tr/dergi Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 21 (42): (27) 16-24 DÜŞEY TOHUM DİSKLİ MEKANİK HASSAS EKİM MAKİNESİNİN ŞEKER PANCARI EKİMİNE UYGUNLUĞU- NUN BELİRLENMESİ Haydar

Detaylı

Tohum Yatağı Hazırlamada Uygulanan Farklı Toprak İşleme Yöntemleri Üzerine Bir Araştırma

Tohum Yatağı Hazırlamada Uygulanan Farklı Toprak İşleme Yöntemleri Üzerine Bir Araştırma Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2001, 38(1):71-78 ISSN 1018-8851 Tohum Yatağı Hazırlamada Uygulanan Farklı Toprak İşleme Yöntemleri Üzerine Bir Araştırma Harun YALÇIN 1 Engin ÇAKIR 2 Ercan GÜLSOYLU 3 Galip

Detaylı

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KORUMA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI YEMLİK PANCAR (HAYVAN PANCARI)

Detaylı

Soğanın Sırta Ekimi ve Hasat Olanaklarının Araştırılması

Soğanın Sırta Ekimi ve Hasat Olanaklarının Araştırılması Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 2005, 1 (2), 115-122 Soğanın Sırta Ekimi ve Hasat Olanaklarının Araştırılması Faruk ÖZGÜVEN 1, Kubilay VURSAVUŞ 1, Yıldız DAŞGAN 2 1 Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Detaylı

Çukurova Yöresinde Buğday Anızlı Sırta II.Ürün Mısırın Doğrudan Ekim Olanakları

Çukurova Yöresinde Buğday Anızlı Sırta II.Ürün Mısırın Doğrudan Ekim Olanakları Çukurova Yöresinde Buğday Anızlı Sırta II.Ürün Mısırın Doğrudan Ekim Olanakları Zeliha Bereket BARUT 1, Orhan KARA 2, M. Emin BİLGİLİ 3, M.Fırat BARAN 4 1 Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ŞEKER PANCARININ SEYRELTMELİ VE BLOK EKİM UYGULAMALARININ SIRA ÜZERİ BİTKİ DAĞILIMI İLE KALİTE ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ Murat ACAR YÜKSEK LİSANS Tarım Makinaları

Detaylı

Dicle Vadisinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma

Dicle Vadisinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma Dicle Vadisinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma Abdullah SESSİZ 1, M. Murat TURGUT 2, F. Göksel PEKİTKAN 3 1 Dicle Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,

Detaylı

Ekim, Bakım ve Gübreleme Makinaları Dersi

Ekim, Bakım ve Gübreleme Makinaları Dersi Ekim, Bakım ve Gübreleme Makinaları Dersi Hassas Ekim Makinaları e-mail: dursun@agri.ankara.edu.tr Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü 2017 nde Yararlanılan

Detaylı

Erzurum İlinin Mekanizasyon Özellikleri

Erzurum İlinin Mekanizasyon Özellikleri Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 4 (2), 57-7, 29 ISSN : 13-936 Erzurum İlinin Mekanizasyon Özellikleri Sefa ALTIKAT Ahmet ÇELİK Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü, 2524 Erzurum

Detaylı

Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi. Ceylanpınar Tarım İşletmesinde Buğday Üretiminde Kontrollü Tarla Trafiği Uygulamaları

Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi. Ceylanpınar Tarım İşletmesinde Buğday Üretiminde Kontrollü Tarla Trafiği Uygulamaları Selçuk Tar Bil Der, 2(2): 116-122 116 Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi Ceylanpınar Tarım İşletmesinde Buğday Üretiminde Kontrollü Tarla Trafiği Uygulamaları Ömer Bülent Şener 1,*, Tamer Marakoğlu 2 1 TİGEM

Detaylı

Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi. Şeker Pancarının Seyreltmeli ve Blok Ekim Uygulamalarının Sıra Üzeri Bitki Dağılımı İle Kalite Özelliklerine Etkisi

Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi. Şeker Pancarının Seyreltmeli ve Blok Ekim Uygulamalarının Sıra Üzeri Bitki Dağılımı İle Kalite Özelliklerine Etkisi Selçuk Tar Bil Der, 2(2): 98-108 98 Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi Şeker Pancarının Seyreltmeli ve Blok Ekim Uygulamalarının Sıra Üzeri Bitki Dağılımı İle Kalite Özelliklerine Etkisi Murat Acar 1,*, Haydar

Detaylı

Farklı Kil İçerikli Topraklarda Azaltılmış Toprak İşlemenin Hacim Ağırlığı ve Porozite Üzerine Etkisi

Farklı Kil İçerikli Topraklarda Azaltılmış Toprak İşlemenin Hacim Ağırlığı ve Porozite Üzerine Etkisi Tarım Makinaları Bilimi Dergisi (Journal of Agricultural Machinery Science) 2013, 9 (1), 29-34 Farklı Kil İçerikli Topraklarda Azaltılmış Toprak İşlemenin Hacim Ağırlığı ve Porozite Üzerine Etkisi İ. Engin

Detaylı

Yerli Yapım Baltalı Tip Tek Dane Ekim Makinalarının Laboratuvar ve Tarla Koşullarında Ayçiçeği Ekim Performansının Belirlenmesi

Yerli Yapım Baltalı Tip Tek Dane Ekim Makinalarının Laboratuvar ve Tarla Koşullarında Ayçiçeği Ekim Performansının Belirlenmesi Tarım Makinaları Bilimi Dergisi (Journal of Agricultural Machinery Science) 2013, 9 (3), 231-238 Yerli Yapım Baltalı Tip Tek Dane Ekim Makinalarının Laboratuvar ve Tarla Koşullarında Ayçiçeği Ekim Performansının

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER İsmail Güvenç* I. Kahramanmaraş'ta Sebze Tarımı 1Giriş Ülkemiz nüfusu, son sayıma göre 67 milyon

Detaylı

ELMALAR ARASINDA ÇARPIŞMA ENERJİSİNE BAĞLI OLARAK ZEDELENMENİN SAPTANMASI C. AYDIN K. ÇARMAN

ELMALAR ARASINDA ÇARPIŞMA ENERJİSİNE BAĞLI OLARAK ZEDELENMENİN SAPTANMASI C. AYDIN K. ÇARMAN Tarımsal Mekanizasyon 8. Ulusal Kongresi Tekirdağ 773 ELMALAR ARASINDA ÇARPIŞMA ENERJİSİNE BAĞLI OLARAK ZEDELENMENİN SAPTANMASI Determination Of Bruise Damage Depending On Impacted Energy In Apple To Apple

Detaylı

Soya Tohumu İçin Oluklu Ekici Makaranın Tohum Akış Düzgünlüğü

Soya Tohumu İçin Oluklu Ekici Makaranın Tohum Akış Düzgünlüğü Soya Tohumu İçin Oluklu Ekici Makaranın Tohum Akış Düzgünlüğü ÖZET Yıldıran YILDIRIM, Emrah KUŞ Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü yildiran@atauni.edu.tr Oluklu ekici makaralar,

Detaylı

Balta Tipi Gömücü Ayağa Sahip Tek Dane Ekim Makinalarının Farklı Bölgelerde Mısır Ekiminde Ekim Performanslarının Karşılaştırılması

Balta Tipi Gömücü Ayağa Sahip Tek Dane Ekim Makinalarının Farklı Bölgelerde Mısır Ekiminde Ekim Performanslarının Karşılaştırılması Tarım Makinaları Bilimi Dergisi (Journal of Agricultural Machinery Science) 2013, 9 (1), 67-72 Balta Tipi Gömücü Ayağa Sahip Tek Dane Makinalarının Farklı Bölgelerde Mısır inde Performanslarının Karşılaştırılması

Detaylı

ÜNĠVERSAL TAHIL EKĠM MAKĠNALARININ STANDARTLAR VE DENEYLER BAZINDA KARġILAġTIRILMASI

ÜNĠVERSAL TAHIL EKĠM MAKĠNALARININ STANDARTLAR VE DENEYLER BAZINDA KARġILAġTIRILMASI Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 396 ÜNĠVERSAL TAHIL EKĠM MAKĠNALARININ STANDARTLAR VE DENEYLER BAZINDA KARġILAġTIRILMASI Comperation of Universal Cereal Sowing Machines Depending on

Detaylı

Canıtez Çeşidi Nohutta Aynı Yükleme Hızında Ezilme Direnci Değişiminin Neme Bağlı Olarak Belirlenmesi

Canıtez Çeşidi Nohutta Aynı Yükleme Hızında Ezilme Direnci Değişiminin Neme Bağlı Olarak Belirlenmesi Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2004) 18(1): 25-31 Canıtez Çeşidi Nohutta Aynı Yükleme Hızında Ezilme Direnci Değişiminin Neme Bağlı Olarak Belirlenmesi Eşref IŞIK * Taner GÜLER ** ÖZET Tarım Ürünlerinin,

Detaylı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı iii ÖZET Yüksek Lisans Tezi AYDIN EKOLOJĐK KOŞULLARINDA FARKLI EKĐM ZAMANI VE SIRA ARALIĞININ ÇEMEN (Trigonella foenum-graecum L.) ĐN VERĐM VE KALĐTE ÖZELLĐKLERĐNE ETKĐSĐ Đmge Đ. TOKBAY Adnan Menderes

Detaylı

Tahıl Ekiminde Kullanılan Pnömatik Etkili Ekim Makinasının Ekim Performansının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

Tahıl Ekiminde Kullanılan Pnömatik Etkili Ekim Makinasının Ekim Performansının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma Tahıl Ekiminde Kullanılan Pnömatik Etkili Ekim Makinasının Ekim Performansının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma Y. Bayhan B. Kayışoğlu P. Ülger B. Akdemir Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,

Detaylı

DOĞRUDAN EKİMDE FARKLI GÖMÜCÜ AYAK ve DERİNLİK AYAR SİSTEMLERİNİN TARLA FİLİZ ÇIKIŞINA ETKİSİ *

DOĞRUDAN EKİMDE FARKLI GÖMÜCÜ AYAK ve DERİNLİK AYAR SİSTEMLERİNİN TARLA FİLİZ ÇIKIŞINA ETKİSİ * AKDEİZ ÜİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2007, 20(2),153-161 DOĞRUDA EKİMDE FARKLI GÖMÜCÜ AYAK ve DERİLİK AYAR SİSTEMLERİİ TARLA FİLİZ ÇIKIŞIA ETKİSİ * Davut KARAYEL a Aziz ÖZMERZİ Akdeniz Üniversitesi,

Detaylı

Çimlendirilmiş Susam Tohumu Ekim Tekniği *

Çimlendirilmiş Susam Tohumu Ekim Tekniği * Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 2006, 2 (2), 125-131 Çimlendirilmiş Susam Tohumu Ekim Tekniği * Ömer Ertuğrul, İsmet Önal Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü, 35100-Bornova / İzmir

Detaylı

MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN VE TÜNEL KAZILARINDA MEKANİZASYON LABORATUVAR DENEY FÖYÜ

MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN VE TÜNEL KAZILARINDA MEKANİZASYON LABORATUVAR DENEY FÖYÜ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN VE TÜNEL KAZILARINDA MEKANİZASYON LABORATUVAR DENEY FÖYÜ Deney 1. Sievers Minyatür Delme Deneyi Deney 2. Kırılganlık(S20) Deneyi Deney 3. Cerchar Aşındırıcılık İndeksi (CAI)

Detaylı

KONİ İNDEKSİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN ÇEŞİTLİ YAKLAŞIM EŞİTLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

KONİ İNDEKSİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN ÇEŞİTLİ YAKLAŞIM EŞİTLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 302 KONİ İNDEKSİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN ÇEŞİTLİ YAKLAŞIM EŞİTLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET Comparing the Various Prediction Equations Concerning

Detaylı

GÖMÜCÜ AYAKLARIN ÇİZİ KESİT ALANI VE TOPRAK KABARMASINA ETKİSİ

GÖMÜCÜ AYAKLARIN ÇİZİ KESİT ALANI VE TOPRAK KABARMASINA ETKİSİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 06, 19(2),279-287 GÖMÜCÜ AYAKLARIN ÇİZİ KESİT ALANI VE TOPRAK KABARMASINA ETKİSİ Davut KARAYEL Ai ÖZMERZİ Akdeni Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları

Detaylı

Tarım Topraklarının Sıkışma Sorunları ve Çözüm Önerileri. Soil Compaction problems in farm land and suggested solution

Tarım Topraklarının Sıkışma Sorunları ve Çözüm Önerileri. Soil Compaction problems in farm land and suggested solution 51 Tarım Topraklarının Sıkışma Sorunları ve Çözüm Önerileri Ahu Uras Rasim Okursoy Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü, 16059 Nilüfer / Bursa ÖZET Bu çalışmada, toprak sıkışıklığının

Detaylı

Mercimeğin Harmanlama Kayıpları ve Çimlenme Oranları Üzerine Harmanlama Ünitesinin Etkisi

Mercimeğin Harmanlama Kayıpları ve Çimlenme Oranları Üzerine Harmanlama Ünitesinin Etkisi Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 2005, 1 (2), 159-165 Mercimeğin Harmanlama Kayıpları ve Çimlenme Oranları Üzerine Harmanlama Ünitesinin Etkisi Abdullah SESSİZ 1, M. Tunç ÖZCAN 2, Reşat ESGİCİ 1 1 D.Ü Ziraat

Detaylı

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI T.. TRIM VE KÖYİŞLERİ KNLIĞI KORUM VE KONTROL GENEL MÜÜRLÜĞÜ TOHUMLUK TESİL VE SERTİFİKSYON MERKEZİ MÜÜRLÜĞÜ TRIMSL EĞERLERİ ÖLÇME ENEMELERİ TEKNİK TLİMTI HŞHŞ (Papaver somniferum L.) 2005 İÇİNEKİLER Sayfa

Detaylı

Sarımsak Dikim Makinesi Prototipi ile Arpacık Soğanı Dikebilme Olanakları Üzerine Bir Araştırma

Sarımsak Dikim Makinesi Prototipi ile Arpacık Soğanı Dikebilme Olanakları Üzerine Bir Araştırma TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2006, 12 (1) 37-43 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Sarımsak Dikim Makinesi Prototipi ile Arpacık Soğanı Dikebilme Olanakları Üzerine Bir Araştırma H. Güran ÜNAL 1 Geliş Tarihi:

Detaylı

Lastik Defleksiyonu-Temas Alanı İlişkisinin Değerlendirilmesi

Lastik Defleksiyonu-Temas Alanı İlişkisinin Değerlendirilmesi Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 25, 1 (1), 49-54 Lastik Defleksiyonu-Temas Alanı İlişkisinin Değerlendirilmesi Kazım ÇARMAN 1, Ali Yavuz ŞEFLEK S.Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü, Konya 1 kcarman@selcuk.edu.tr

Detaylı

Pnömatik Tek Dane Ekim Makinalarında Ekici Plaka Konumunun Sıra Üzeri Tohum Dağılım Düzgünlüğüne Etkisi

Pnömatik Tek Dane Ekim Makinalarında Ekici Plaka Konumunun Sıra Üzeri Tohum Dağılım Düzgünlüğüne Etkisi Bağyurdu İzmir Yöresi Kiraz Plantasyonlarının Beslenme Durumu Araştırma Makalesi (Research Article) Arzu YAZGI Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2013, 50 (3): 251260 ISSN 1018 8851 Pnömatik Tek Dane Ekim Makinalarında

Detaylı

Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi. Farklı Ekim ve Sırığa Alma Yöntemlerinin Tohumluk Fasulyenin Bazı Tarımsal Özelliklerine Etkisi

Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi. Farklı Ekim ve Sırığa Alma Yöntemlerinin Tohumluk Fasulyenin Bazı Tarımsal Özelliklerine Etkisi Selçuk Tar Bil Der, 3(1): 91-102 91 Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi Farklı Ekim ve Sırığa Alma Yöntemlerinin Tohumluk Fasulyenin Bazı Tarımsal Özelliklerine Etkisi Mustafa Akbaş, Haydar Hacıseferoğulları

Detaylı

Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 362

Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 362 Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 362 PAMUKDA TOHUM YATAĞI HAZIRLAMADA KULLANILAN BAZI TOPRAK ĠġLEME YÖNTEMLERĠNĠN TOPRAK STRÜKTÜRÜNE ETKĠLERĠ ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA A Research on Effect

Detaylı

Hatay İlinin Tarımsal Mekanizasyon Özellikleri. Agricultural Mechanization Properties of Hatay Province

Hatay İlinin Tarımsal Mekanizasyon Özellikleri. Agricultural Mechanization Properties of Hatay Province Hatay İlinin Tarımsal Mekanizasyon Özellikleri Mehmet AKAR 1, Mehmet Zahid MALASLI 2, Ahmet ÇELİK 1 1 Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü, Erzurum 2 Bingöl Üniversitesi, Ziraat

Detaylı

BUĞDAY (Triticum spp.) Buğdayda Toprak Hazırlığı:

BUĞDAY (Triticum spp.) Buğdayda Toprak Hazırlığı: BUĞDAY (Triticum spp.) Buğdayda Toprak Hazırlığı: Toprak işlemenin sebebi, tohumların uygun çimlenme ve çıkış ortamını hazırlamak; su kaybını en aza indiren, toprağın yapısını en az bozan, erozyonu önemli

Detaylı

3.5. TARIM MAKİNALARI BÖLÜMÜ

3.5. TARIM MAKİNALARI BÖLÜMÜ 3.5. TARIM MAKİNALARI BÖLÜMÜ 3.5.1. TARIM MAKİNALARI ANABİLİM DALI Yürütücü Kuruluş (lar) : Çeşitli Tarımsal Ürünlerin Vakumla Kurutulmasında Kurutma Parametrelerinin Belirlenmesi İşbirliği Yapan Kuruluş

Detaylı

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI T.. TRIM VE KÖYİŞLERİ KNLIĞI KORUM VE KONTROL GENEL MÜÜRLÜĞÜ TOHUMLUK TESİL VE SERTİFİKSYON MERKEZİ MÜÜRLÜĞÜ TRIMSL EĞERLERİ ÖLÇME ENEMELERİ TEKNİK TLİMTI KOLZ (rassica napus oleifera L.) 2001 TRIMSL EĞERLERİ

Detaylı

Kaplı ve Kapsız Şeker Pancarı Tohumlarının Çimlenme, Çıkış ve Verim Bakımından İncelenmesi

Kaplı ve Kapsız Şeker Pancarı Tohumlarının Çimlenme, Çıkış ve Verim Bakımından İncelenmesi Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2016, 25 (Özel sayı-2):83-87 Araştırma Makalesi (Research Article) Kaplı ve Kapsız Şeker Pancarı Tohumlarının Çimlenme, Çıkış ve Verim Bakımından İncelenmesi

Detaylı

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir.

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir. 1-MISIR ISLAH ARAŞTIRMALARI 1.1.Diyarbakır Koşullarında Farklı Ekim Zamanının Şeker Mısırı (Zea mays sacchararata Sturt.) Çeşitlerinde Taze Koçan ve Tane Verimi ile Bazı Tarımsal Özelliklere Etkisi Proje

Detaylı

Ekim, Bakım ve Gübreleme Makinaları Dersi

Ekim, Bakım ve Gübreleme Makinaları Dersi Ekim, Bakım ve Gübreleme Makinaları Dersi Ekim Yöntemleri, Tarihçe ve Ekim Makinalarının Sınıflandırılması Prof. Dr. İlknur DURSUN e-mail: dursun@agri.ankara.edu.tr Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Detaylı

Ekim, Bakım ve Gübreleme Makinaları Dersi

Ekim, Bakım ve Gübreleme Makinaları Dersi Ekim, Bakım ve Gübreleme Makinaları Dersi Tahıl Ekim Makinaları 3 e-mail: dursun@agri.ankara.edu.tr Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü 2017 nde Yararlanılan

Detaylı

Yabancı Ot Standart İlaç Deneme Metotları

Yabancı Ot Standart İlaç Deneme Metotları I II İÇİNDEKİLER Sayfa No: ANASON TARLALARINDA YABANCI OTLARA KARŞI STANDART İLAÇ DENEME METODU... 1 ASPİR TARLALARINDA YABANCI OTLARA KARŞI STANDART İLAÇ DENEME METODU... 5 AYÇİÇEĞİ TARLALARINDA YABANCI

Detaylı

BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİ

BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİ BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİ HAZIRLAYAN YALÇIN YILMAZ ZİRAAT MÜHENDİSİ UZMAN TARIM DANIŞMANI Ülkemizde buğday yaklaşık 9.5 milyon hektar alanda ekilmekte, üretimde yıldan yıla değişmekle birlikte 20 milyon ton

Detaylı

Mısır Üretiminde Farklı Toprak İşleme ve Örtü Bitkisi Uygulamalarının Toprağa ve Ürün Verimine Etkileri

Mısır Üretiminde Farklı Toprak İşleme ve Örtü Bitkisi Uygulamalarının Toprağa ve Ürün Verimine Etkileri Tarım Makinaları Bilimi Dergisi (Journal of Agricultural Machinery Science) 2015, 11 (2), 159-166 Mısır Üretiminde Farklı Toprak İşleme ve Örtü Bitkisi Uygulamalarının Toprağa ve Ürün Verimine Etkileri

Detaylı

Yabancı Ot Standart İlaç Deneme Metotları

Yabancı Ot Standart İlaç Deneme Metotları I İÇİNDEKİLER Sayfa No: ANASON TARLALARINDA YABANCI OTLARA KARŞI STANDART İLAÇ DENEME METODU... 1 AYÇİÇEĞİ TARLALARINDA YABANCI OTLARA KARŞI STANDART İLAÇ DENEME METODU... 6 BAĞDA YABANCI OT VE KÜSKÜTE

Detaylı

BATI AKDENİZ BÖLGESİNDE TARLA BİTKİLERİ TARIMI. Akdeniz üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Antalya

BATI AKDENİZ BÖLGESİNDE TARLA BİTKİLERİ TARIMI. Akdeniz üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Antalya 88 BATI AKDENİZ BÖLGESİNDE TARLA BİTKİLERİ TARIMI Prof.Dr. Süer YÜCE Doç.Dr.M.ilhan ÇAĞIRGAN Arş.Gör. Haşan BAYDAR Doç.Dr. İsmail TURGUT Yrd.Doç.Dr.S.ÇAKMAKÇI Arş.Gör.Aydın ÜNAY Arş.Gör. Mehmet BİLGEN

Detaylı

DİYARBAKIR ŞARTLARINDA ŞAHİN-91 VE SUR-93 ARPA ÇEŞİTLERİNDE UYGUN EKİM SIKLIĞININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

DİYARBAKIR ŞARTLARINDA ŞAHİN-91 VE SUR-93 ARPA ÇEŞİTLERİNDE UYGUN EKİM SIKLIĞININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ANADOLU, J. of AARI 10 (2) 2000, 35-45 MARA DİYARBAKIR ŞARTLARINDA ŞAHİN-91 VE SUR-93 ARPA ÇEŞİTLERİNDE UYGUN EKİM SIKLIĞININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hasan KILIÇ İrfan ÖZBERK Fethiye ÖZBERK

Detaylı

Normal Sıraya Ekimin Matematik-İstatistik Esasları ve Ekim Makinalarının Denemelerinde Kullanılması

Normal Sıraya Ekimin Matematik-İstatistik Esasları ve Ekim Makinalarının Denemelerinde Kullanılması Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 2005, 1 (2), 85-91 Normal Sıraya Ekimin Matematik-İstatistik Esasları ve Ekim Makinalarının Denemelerinde Kullanılması İsmet ÖNAL E.Ü. Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları

Detaylı

Toprak İşleme Alet ve Makinaları Dersi

Toprak İşleme Alet ve Makinaları Dersi Toprak İşleme Alet ve Makinaları Dersi Toprak İşleme Tekniği Açısından Önemli Bazı Toprak Parametreleri Toprak İşleme Alet ve Makinalarının Tarihçesi ve Sınıflandırılması Basit El Aletleri e-mail: dursun@agri.ankara.edu.tr

Detaylı

KANOLA TARIMINDA FARKLI TOPRAK İŞLEME YÖNTEMLERİNİN TOPRAĞIN BAZI FİZİKO-MEKANİK ÖZELLİKLERİ İLE TOHUM ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ

KANOLA TARIMINDA FARKLI TOPRAK İŞLEME YÖNTEMLERİNİN TOPRAĞIN BAZI FİZİKO-MEKANİK ÖZELLİKLERİ İLE TOHUM ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ KANOLA TARIMINDA FARKLI TOPRAK İŞLEME YÖNTEMLERİNİN TOPRAĞIN BAZI FİZİKO-MEKANİK ÖZELLİKLERİ İLE TOHUM ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ Servet Sami İPEK Y.Lisans Tezi Tarım Makineleri Anabilim Dalı Prof. Dr.

Detaylı

Bazı Pamuk (gossypium hirsitum L.) Çeşitlerinde Havlı Tohum Kaplama Uygulamalarının Verim ve Verim Komponentleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi

Bazı Pamuk (gossypium hirsitum L.) Çeşitlerinde Havlı Tohum Kaplama Uygulamalarının Verim ve Verim Komponentleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi Tarımsal Mekanizasyon 23. Ulusal Kongresi, 6-8 Eylül 2006, Çanakkale 265 Bazı Pamuk (gossypium hirsitum L.) Çeşitlerinde Havlı Tohum Kaplama ının Verim ve Verim Komponentleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM BİLGİLERİ

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM BİLGİLERİ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr. Nil KORKMAZ Ünvan Ziraat Yüksek Mühendisi Telefon (232) 832 10 02 E-mail nil.korkmaz@gthb.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 1962-İzmir Doktora Üniversite Adı EĞİTİM BİLGİLERİ Ege

Detaylı

PARMAKLI VE TAMBURLU ÇAYIR BİÇME MAKİNALARINDA ARIZALANMA VE TAMİRE BAĞLI RİSK KATSAYISININ SİMÜLASYONLA BELİRLENMESİ

PARMAKLI VE TAMBURLU ÇAYIR BİÇME MAKİNALARINDA ARIZALANMA VE TAMİRE BAĞLI RİSK KATSAYISININ SİMÜLASYONLA BELİRLENMESİ Tarımsal Mekanizasyon 8. Ulusal Kongresi Tekirdağ 830 PARMAKLI VE TAMBURLU ÇAYIR BİÇME MAKİNALARINDA ARIZALANMA VE TAMİRE BAĞLI RİSK KATSAYISININ SİMÜLASYONLA BELİRLENMESİ The Simulation of Risk Coefficient

Detaylı

Farklı Ekim Derinliklerinin Yem Bezelyesinin Verim ve Bazı Verim Özellikleri Üzerine Etkileri

Farklı Ekim Derinliklerinin Yem Bezelyesinin Verim ve Bazı Verim Özellikleri Üzerine Etkileri Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Vol(No): pp, year SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ SAKARYA UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE e-issn: 2147-835 Dergi sayfası: http://dergipark.gov.tr/saufenbilder

Detaylı

1 Araştırma Makalesi. Farklı Toprak İşleme Aletlerinin Toprak Yüzeyindeki Anız Miktarına Etkisinin Doğru Hat Yöntemi ile Belirlenmesi

1 Araştırma Makalesi. Farklı Toprak İşleme Aletlerinin Toprak Yüzeyindeki Anız Miktarına Etkisinin Doğru Hat Yöntemi ile Belirlenmesi 1 Araştırma Makalesi Farklı Toprak İşleme Aletlerinin Toprak Yüzeyindeki Anız Miktarına Etkisinin Doğru Hat Yöntemi ile Belirlenmesi Tayfun KORUCU*, Fatih YURDAGÜL KSÜ, Ziraat Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği

Detaylı

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIM MAKİNALARI ANABİLİM DALI 2014-YL-028

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIM MAKİNALARI ANABİLİM DALI 2014-YL-028 T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIM MAKİNALARI ANABİLİM DALI 2014-YL-028 AYDIN YÖRESİNDE II. ÜRÜN DANE MISIR ÜRETİMİNDE GELENEKSEL TOPRAK İŞLEME İLE TOPRAK İŞLEMESİZ TARIM YÖNTEMLERİNİN

Detaylı

TOPRAK SUYU. Toprak Bilgisi Dersi. Prof. Dr. Günay Erpul

TOPRAK SUYU. Toprak Bilgisi Dersi. Prof. Dr. Günay Erpul TOPRAK SUYU Toprak Bilgisi Dersi Prof. Dr. Günay Erpul erpul@ankara.edu.tr Toprak Suyu Su molekülünün yapısı Toprak Suyu Su molekülünün yapısı Polarite (kutupsallık) ve Hidrojen bağı Polarite (kutupsallık)

Detaylı

Toprak İşleme Alet ve Makinaları Dersi

Toprak İşleme Alet ve Makinaları Dersi Toprak İşleme Alet ve Makinaları Dersi Kültivatörler Prof. Dr. İlknur DURSUN e-mail: dursun@agri.ankara.edu.tr Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü

Detaylı

Farklı Toprak İşleme Sistemlerinin Toprağın Bazı Fiziksel Özelliklerine Etkilerinin Belirlenmesi ve Haritalanması

Farklı Toprak İşleme Sistemlerinin Toprağın Bazı Fiziksel Özelliklerine Etkilerinin Belirlenmesi ve Haritalanması Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 2005, 1 (1), 69-75 Farklı Toprak İşleme Sistemlerinin Toprağın Bazı Fiziksel Özelliklerine Etkilerinin Belirlenmesi ve Haritalanması Mustafa ÇETİN 1, Engin ÖZGÖZ 1, Fevzi

Detaylı

Şanlıurfa Harran Ovası nda İkinci Ürün Susam Tarımında Farklı Anıza Ekim Yöntemlerinin Girdi Kullanımı Yönünden Karşılaştırılması

Şanlıurfa Harran Ovası nda İkinci Ürün Susam Tarımında Farklı Anıza Ekim Yöntemlerinin Girdi Kullanımı Yönünden Karşılaştırılması Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 2006, 2 (2), 133-138 Şanlıurfa Harran Ovası nda İkinci Ürün Susam Tarımında Farklı Anıza Ekim Yöntemlerinin Girdi Kullanımı Yönünden Karşılaştırılması Ahmet Çıkman 1, Ramazan

Detaylı

Ekim, Bakım ve Gübreleme Makinaları Dersi

Ekim, Bakım ve Gübreleme Makinaları Dersi Ekim, Bakım ve Gübreleme Makinaları Dersi Tahıl Ekim Makinaları 2 e-mail: dursun@agri.ankara.edu.tr Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü 2017 nde Yararlanılan

Detaylı

HAZIRLAYAN ÖĞRENCİLER:

HAZIRLAYAN ÖĞRENCİLER: ÖZEL EGE LİSESİ GLEDİTSCHİA GÜBRESİ HAZIRLAYAN ÖĞRENCİLER: Osman Emre Yıldırım 7A Frederick Can Troster 7B DANIŞMAN ÖĞRETMEN: Demet Erol İzmir- 2010 1 İÇERİK LİSTESİ: 1. Prpje özeti...3 Projenin amacı

Detaylı

Toprak İşleme Alet ve Makinaları Dersi

Toprak İşleme Alet ve Makinaları Dersi Toprak İşleme Alet ve Makinaları Dersi Toprak Frezeleri e-mail: dursun@agri.ankara.edu.tr Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü 2017 nde Yararlanılan

Detaylı

Pamuk ekim makinaları. 18.10.2012 Prof.Dr.Rasim OKURSOY 1

Pamuk ekim makinaları. 18.10.2012 Prof.Dr.Rasim OKURSOY 1 Pamuk ekim makinaları 18.10.2012 Prof.Dr.Rasim OKURSOY 1 18.10.2012 Prof.Dr.Rasim OKURSOY 2 Pamuk Ülkemizde pamuk çoğunlukla çırçır makinalarından çıktığı gibi ekilir. Bu tohumların üzeri hav denilen lifli

Detaylı

YERFISTIĞI (Arachis hypogaea L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI ÇEŞİTLER VE SIRA ÜZERİ MESAFELERE GÖRE TEK VE ÇİFT SIRALI EKİM YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

YERFISTIĞI (Arachis hypogaea L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI ÇEŞİTLER VE SIRA ÜZERİ MESAFELERE GÖRE TEK VE ÇİFT SIRALI EKİM YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi, Konya-2013, Kitap2, sayfa 350-357 YERFISTIĞI (Arachis hypogaea L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI ÇEŞİTLER VE SIRA ÜZERİ MESAFELERE GÖRE TEK VE ÇİFT SIRALI EKİM YÖNTEMLERİNİN

Detaylı

Farklı Titreşim Seviyelerinin Dişli Makaralı Dağıtım Düzenlerinde Diamonyum Fosfat (DAP) Gübresinin Akış Düzgünlüğüne Etkileri*

Farklı Titreşim Seviyelerinin Dişli Makaralı Dağıtım Düzenlerinde Diamonyum Fosfat (DAP) Gübresinin Akış Düzgünlüğüne Etkileri* Tarımsal Mekanizasyon. Ulusal Kongresi, 6-8 Eylül 6, Çanakkale 49 Farklı Titreşim Seviyelerinin Dişli Makaralı Dağıtım Düzenlerinde Diamonyum Fosfat (DAP) Gübresinin Akış Düzgünlüğüne Etkileri* Mustafa

Detaylı

Şanlıurfa Kuru Tarım İşletmelerinde Farklı Makina Seti ve Arazi Büyüklüğüne Göre Optimum Ürün Deseninin Belirlenmesi

Şanlıurfa Kuru Tarım İşletmelerinde Farklı Makina Seti ve Arazi Büyüklüğüne Göre Optimum Ürün Deseninin Belirlenmesi Şanlıurfa Kuru Tarım lerinde Farklı Makina Seti ve Arazi Büyüklüğüne Göre Optimum Ürün Deseninin Belirlenmesi Cevdet SAĞLAM 1, Refik POLAT 2 1 Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım makineları Bölümü,

Detaylı

Hidrostatik Dümenleme Sistemine Sahip Bazı Traktörlerde Farklı Çalışma Şartlarında Dümenleme Etkinliğinin Belirlenmesi *

Hidrostatik Dümenleme Sistemine Sahip Bazı Traktörlerde Farklı Çalışma Şartlarında Dümenleme Etkinliğinin Belirlenmesi * Tarımsal Mekanizasyon 2. Ulusal Kongresi, -8 Eylül 2, Çanakkale 115 Hidrostatik Dümenleme Sistemine Sahip Bazı Traktörlerde Farklı Çalışma Şartlarında Dümenleme Etkinliğinin Belirlenmesi * Gülden Özgünaltay

Detaylı

TEK TANE PAMUK EKİMİNDE KULLANILAN DÜŞEY TOHUM PLAKALARINDA TOHUM YAKALANMA ORANININ İYİLEŞTİRİLMESİ. Zeliha BEREKET BARUT * Aziz ÖZMERZİ **

TEK TANE PAMUK EKİMİNDE KULLANILAN DÜŞEY TOHUM PLAKALARINDA TOHUM YAKALANMA ORANININ İYİLEŞTİRİLMESİ. Zeliha BEREKET BARUT * Aziz ÖZMERZİ ** TEK TANE PAMUK EKİMİNDE KULLANILAN DÜŞEY TOHUM PLAKALARINDA TOHUM YAKALANMA ORANININ İYİLEŞTİRİLMESİ 45 Development Of Seed Holding Ratio Of Vertical Seed Plates Used Precision Cotton Seeding Zeliha BEREKET

Detaylı

SOĞAN YETİŞTİRİCİLİĞİ GİRİŞ:

SOĞAN YETİŞTİRİCİLİĞİ GİRİŞ: SOĞAN YETİŞTİRİCİLİĞİ GİRİŞ: Soğan insan beslenmesinde özel yeri olan bir sebzedir. Taze veya kuru olarak tüketildiği gibi son yıllarda kurutma sanayisinde işlenerek bazı yiyeceklerin hazırlanmasında da

Detaylı

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KORUMA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI NOHUT (Cicer arietinum L.) MERCİMEK

Detaylı

2011 Yılı Tarımsal İşletmelerde Ücret Yapısı İstatistikleri

2011 Yılı Tarımsal İşletmelerde Ücret Yapısı İstatistikleri Yılı Tarımsal İşletmelerde Ücret Yapısı İstatistikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 02/05/2012 tarihinde açıklanan, yılı Tarımsal İşletmelerde Ücret Yapısı haber bültenine göre; Hanehalkı

Detaylı

Şanlıurfa Koşullarında Farklı Aspir Çeşitlerinin (Carthamus tinctorius L.) Uygun Ekim Zamanlarının Belirlenmesi

Şanlıurfa Koşullarında Farklı Aspir Çeşitlerinin (Carthamus tinctorius L.) Uygun Ekim Zamanlarının Belirlenmesi U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2012, Cilt 26, Sayı 1, 1-16 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Şanlıurfa Koşullarında Farklı Aspir Çeşitlerinin (Carthamus tinctorius L.) Uygun Ekim

Detaylı

Toprak işleme makinaları.. 15.10.2012 Prof.Dr.Rasim OKURSOY 1

Toprak işleme makinaları.. 15.10.2012 Prof.Dr.Rasim OKURSOY 1 Toprak işleme makinaları.. 15.10.2012 Prof.Dr.Rasim OKURSOY 1 Kulaklı pulluklar 15.10.2012 Prof.Dr.Rasim OKURSOY 2 Kulaklı pulluklar 15.10.2012 Prof.Dr.Rasim OKURSOY 3 Kulaklı pulluklar 15.10.2012 Prof.Dr.Rasim

Detaylı

Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi

Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi Akide ÖZCAN 1 Mehmet SÜTYEMEZ 2 1 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv., Afşin Meslek Yüksekokulu,

Detaylı

Zeminlerin Sıkışması ve Konsolidasyon

Zeminlerin Sıkışması ve Konsolidasyon Zeminlerin Sıkışması ve Konsolidasyon 2 Yüklenen bir zeminin sıkışmasının aşağıdaki nedenlerden dolayı meydana geleceği düşünülür: Zemin danelerinin sıkışması Zemin boşluklarındaki hava ve /veya suyun

Detaylı

Sıkıştırma enerjisi arttıkça optimum su muhtevası azalmakta, kuru birim hacim ağırlık artmaktadır. Optimum su muhtevasına karşılık gelen birim hacim

Sıkıştırma enerjisi arttıkça optimum su muhtevası azalmakta, kuru birim hacim ağırlık artmaktadır. Optimum su muhtevasına karşılık gelen birim hacim KOMPAKSİYON KOMPAKSİYON Zeminlerin stabilizasyonu için kullanılan en ucuz yöntemdir. Sıkıştırma, zeminin kayma mukavemetini, şişme özelliğini arttırır. Ancak yeniden sıkışabilirliğini, permeabilitesini

Detaylı

TARIM SİSTEMLERİ 3. Nemli Tarım

TARIM SİSTEMLERİ 3. Nemli Tarım NEMLİ TARIM TARIM SİSTEMLERİ 3 Nemli Tarım Nemli Tarım Yağan yağışlarla gelen su, evaporasyon ve transpirasyonla harcanan sudan fazla olur ise böyle yerlere nemli bölgeler denir. Bu bölgelerde uygulanan

Detaylı

DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI KIŞLIK KIRMIZI MERCİMEK

DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI KIŞLIK KIRMIZI MERCİMEK DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI KIŞLIK KIRMIZI MERCİMEK (Lens culinaris Medic.) ÇEŞİTLERİNDE FARKLI EKİM SIKLIKLARININ VERİM VE VERİM İLE İLGİLİ ÖZELLİKLERE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA* An Investigation

Detaylı

Veysel BEYSARI Yüksek Lisans Tezi. Tarla Bitkileri Anabilim Dalı. Danışman: Doç. Dr. Mehmet AYÇİÇEK

Veysel BEYSARI Yüksek Lisans Tezi. Tarla Bitkileri Anabilim Dalı. Danışman: Doç. Dr. Mehmet AYÇİÇEK BAZI NOHUT(Cicer arietinum L.) ÇEŞİTLERİNİN BİNGÖL KOŞULLARINDAKİ VERİM VE ADAPTASYON YETENEKLERİNİN BELİRLENMESİ Veysel BEYSARI Yüksek Lisans Tezi Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Danışman: Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

SAMSUN EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI BURÇAK (Vicia ervilia L.) HATLARININ OT VE TOHUM VERİMLERİNİN BELİRLENMESİ

SAMSUN EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI BURÇAK (Vicia ervilia L.) HATLARININ OT VE TOHUM VERİMLERİNİN BELİRLENMESİ OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 26,21(3): 318-322 J. of Fac. of Agric., OMU, 26,21(3): 318-322 SAMSUN EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI BURÇAK (Vicia ervilia L.) HATLARININ OT VE TOHUM VERİMLERİNİN BELİRLENMESİ İlknur

Detaylı

ANKARA TİCARET BORSASI AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖR ARAŞTIRMALARI RAPOR NO:2 ANKARA NIN AYÇİÇEĞİ (ÇEREZLİK-YAĞLIK) PROFİLİ

ANKARA TİCARET BORSASI AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖR ARAŞTIRMALARI RAPOR NO:2 ANKARA NIN AYÇİÇEĞİ (ÇEREZLİK-YAĞLIK) PROFİLİ ANKARA TİCARET BORSASI AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖR ARAŞTIRMALARI RAPOR NO:2 ANKARA NIN AYÇİÇEĞİ (ÇEREZLİK-YAĞLIK) PROFİLİ Hazırlayan Handan KAVAKOĞLU (ATB AR-GE, Gıda Yüksek Mühendisi) Yasemin OKUR (ATB AR-GE,

Detaylı

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 19 (37): (2005) 13-20

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 19 (37): (2005) 13-20 S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 19 (37): (2005) 13-20 BURÇAK (Vicia ervilia (L.) Willd.) TA EKİM ZAMANININ VERİM VE VERİM ÖĞELERİ ÜZERİNE ETKİSİ 1 Abdullah ÖZKÖSE 2 Hayrettin EKİZ 3 2 Selçuk Üniversitesi,

Detaylı

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ)

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ) TOPRAK Toprak esas itibarı ile uzun yılların ürünü olan, kayaların ve organik maddelerin türlü çaptaki ayrışma ürünlerinden meydana gelen, içinde geniş bir canlılar âlemini barındırarak bitkilere durak

Detaylı

Tekirdağ koşullarında sıra aralığının bazı çemen (Trigonella foenum-graecum) populasyonlarının verim ve verim kriterleri üzerine etkisi

Tekirdağ koşullarında sıra aralığının bazı çemen (Trigonella foenum-graecum) populasyonlarının verim ve verim kriterleri üzerine etkisi Araştırma Makalesi/Research Article www.ziraatdergi.akdeniz.edu.tr AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ (2010) 23(1): 47-51 Tekirdağ koşullarında sıra aralığının bazı çemen (Trigonella foenum-graecum)

Detaylı

Doç. Dr. Ufuk TÜRKER 1

Doç. Dr. Ufuk TÜRKER 1 Doç. Dr. Ufuk TÜRKER 1 Ana bitkiyi oluşturmak üzere tohum gibi jeneratif ve yumru, soğan gibi vegetatif organları, toprakta açılmış çizi içine yerleştirip üzerini kapatan makinalardır. 2 Sınıflandırma:

Detaylı

Diyarbakır İlindeki Tarım İşletmelerinin Tarımsal Yapı ve Mekanizasyon Özellikleri

Diyarbakır İlindeki Tarım İşletmelerinin Tarımsal Yapı ve Mekanizasyon Özellikleri Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 2006, 2 (1), 87-93 Diyarbakır İlindeki Tarım İşletmelerinin Tarımsal Yapı ve Mekanizasyon Özellikleri Abdullah Sessiz 1, M. Murat Turgut 1, F. Göksel Pekitkan 1, Reşat ESGİCİ

Detaylı

EC FERTILIZER TOPRAĞINIZA DEĞER KATAN GÜBRE

EC FERTILIZER TOPRAĞINIZA DEĞER KATAN GÜBRE TOPRAĞINIZA DEĞER KATAN GÜBRE AİLESİNİN YENİ ÜYELERİ Organomineral Taban ve Üst Gübreleri 2-4 mm Granül (50 kg) 2>3 SF. INDEX İÇİNDEKİLER 2016 01 02 03 04 05 5.0.30+(40So3) NK HARMANLANMIȘ GÜBRE Potasyum

Detaylı

Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Toprak Sıkışıklığı ve Verim Üzerindeki Etkileri

Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Toprak Sıkışıklığı ve Verim Üzerindeki Etkileri Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 2005, 1 (1), 77-83 Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Toprak Sıkışıklığı ve Verim Üzerindeki Etkileri Tayfun KORUCU 1, Sait M. SAY 2, İbrahim CERİT 3, Ahmet C. ÜLGER 4 Vahit

Detaylı

Budama Atıklarının Parçalanmasında Kullanılan Makinanın Performans Değerlerinin İrdelenmesi

Budama Atıklarının Parçalanmasında Kullanılan Makinanın Performans Değerlerinin İrdelenmesi Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 2006, 2 (), 219-224 Budama Atıklarının Parçalanmasında Kullanılan Makinanın Performans Değerlerinin İrdelenmesi Ali Yavuz Şeflek, Kazım Çarman, Osman Özbek Selçuk Üniversitesi,

Detaylı