MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI NİSAN AYI AYLIK EĞİTİM PLANI OKUL ADI: TARİH: NİSAN YAŞ GRUBU: Ay ÖĞRETMEN ADI:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI NİSAN AYI AYLIK EĞİTİM PLANI OKUL ADI: TARİH: NİSAN YAŞ GRUBU: 48-66 Ay ÖĞRETMEN ADI:"

Transkript

1 MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI NİSAN AYI AYLIK EĞİTİM PLANI OKUL ADI: TARİH: NİSAN YAŞ GRUBU: Ay ÖĞRETMEN ADI: AYLAR NİSAN KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. (Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar.) Kazanım 2. Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur. (Göstergeleri: Nesne/durum/olayla ilgili tahminini söyler. Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar. Gerçek durumu inceler. Gerçek durumla tahminini karşılaştırır.) Kazanım 3. Algıladıklarını hatırlar. (Göstergeleri: Nesne/durum/olayı bir süre sonra yeniden söyler. Hatırladıklarını yeni durumlarda kullanır.) Kazanım 4. Nesneleri sayar. (Göstergeleri: İleriye-geriye doğru birer birer ritmik sayar. Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir. Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler. 10 a kadar olan sayılar içerisinde bir sayıdan önce ve sonra gelen sayıyı söyler.) Kazanım 5. Nesne ya da varlıkları gözlemler. (Göstergeleri: Nesne/varlığın adını, rengini, şeklini, büyüklüğünü, dokusunu, kokusunu yapıldığı malzemeyi söyler.) Kazanım 6. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir. (Göstergeleri: Nesne ya da varlıkları birebir eşleştirir. Eş nesne, varlıkları gösterir. Nesne/varlıkları kullanım amaçlarına göre ayırt eder, eşleştirir.) Kazanım 7. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar. (Göstergeleri: Nesne/varlıkları rengine, şekline ve kullanım amaçlarına göre gruplar.) Kazanım 8. Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır. (Göstergeleri: Nesne/varlıkların rengini, şeklini, miktarını ayırt eder, karşılaştırır.) Kazanım 9. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre sıralar. (Göstergeleri: Nesne ya da varlıkları büyüklüklerine göre sıralar.) Kazanım 10. Mekânda konum ile ilgili yönergeleri uygular. (Göstergeleri: Nesnenin mekândaki konumunu söyler. Yönergeye uygun olarak nesneyi doğru yere yerleştirir.) Kazanım 11. Nesneleri ölçer. (Göstergeleri: Ölçme sonucunu tahmin eder. Standart olmayan birimlerle ölçer. Ölçme sonucunu söyler. Ölçme sonuçlarını tahmin ettiği sonuçlarla karşılaştırır. Standart ölçme araçlarını söyler.) Kazanım 12. Geometrik şekilleri tanır. (Göstergeleri: Gösterilen geometrik şeklin ismini söyler. Geometrik şekillerin özelliklerini söyler. Geometrik şekillere benzeyen nesneleri gösterir.) Kazanım 13. Günlük yaşamda kullanılan sembolleri tanır. (Göstergeleri: Verilen açıklamaya uygun sembolü gösterir. Gösterilen sembolün anlamını söyler.) Kazanım 14. Nesnelerle örüntü oluşturur. (Göstergeleri: Modele bakarak nesnelerle örüntü oluşturur. En çok üç ögeden oluşan örüntüdeki kuralı söyler. Bir örüntüde eksik bırakılan ögeyi söyler, tamamlar. Nesnelerle özgün bir örüntü oluşturur.) Kazanım 15. Parça bütün ilişkisini kavrar. (Göstergeleri: Bir bütünün parçalarını söyler. Bir bütünü parçalara böler. Parçaları birleştirerek bütün elde eder.) Kazanım 16. Nesneleri kullanarak basit toplama ve çıkarma işlemi yapar. (Göstergeleri: Nesne grubuna belirtilen sayı kadar nesne ekler.) Kazanım 18. Zamanla ilgili kavramları açıklar. (Göstergeleri: Olayları oluş zamanına göre sıralar. Zaman ile ilgili kavramları anlamına uygun şekilde açıklar.) Kazanım 19. Problem durumlarına çözüm üretir. (Göstergeleri: Problemi söyler. Probleme çeşitli çözüm yolları önerir. Çözüm yollarından birini seçer. Seçtiği çözüm yolunun gerekçesini söyler. Çözüm yolları önerir.) Kazanım 20. Nesne/sembollerle grafik hazırlar. (Göstergeleri: Nesneleri kullanarak grafik oluşturur. Nesneleri sembollerle göstererek grafik oluşturur. Grafiği oluşturan nesneleri ya da sembolleri sayar. Grafiği inceleyerek sonuçlarını açıklar.) Kazanım 22. Atatürk ün Türk toplumu için önemini açıklar. (Göstergeleri: Atatürk ün değerli bir insan olduğunu söyler. Atatürk ün getirdiği yenilikleri söyler. Atatürk ün getirdiği yeniliklerin önemini söyler.) DİL GELİŞİMİ Kazanım 1. Sesleri ayırt eder. (Göstergeleri: Verilen sese benzer sesler çıkartır.) Kazanım 2. Sesini uygun kullanır. (Göstergeleri: Konuşurken/şarkı söylerken nefesini doğru kullanır. Konuşurken/şarkı söylerken sesinin tonunu, hızını ve şiddetini ayarlar.) Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır. (Göstergeleri: Sohbete katılır. Konuşmalarında nezaket sözcükleri kullanır.) Kazanım 6. Sözcük dağarcığını geliştirir. (Göstergeleri: Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder ve sözcüklerin anlamlarını sorar. Sözcükleri hatırlar ve sözcüklerin anlamını söyler. Yeni öğrendiği sözcükleri anlamına

2 uygun olarak kullanır.) Kazanım 7. Dinlediklerinin/ izlediklerinin anlamını kavrar. (Göstergeleri: Sözel yönergeleri yerine getirir. Dinlediklerini/izlediklerini açıklar. Dinledikleri/izledikleri hakkında yorum yapar.) Kazanım 9. Ses bilgisi farkındalığı gösterir. (Göstergeleri: Sözcüklerin başlangıç seslerini söyler. Aynı sesle başlayan sözcükler üretir.) Kazanım 10. Görsel materyalleri okur. (Göstergeleri: Görsel materyalleri inceler. Görsel materyalleri açıklar. Görsel materyallerle ilgili sorular sorar. Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir. Görsel materyalleri kullanarak olay öykü gibi kompozisyonlar oluşturur.) Kazanım 11. Okuma farkındalığı gösterir. (Göstergeleri: Çevresinde bulunana yazılı materyaller hakkında konuşur. Yetişkinden kendisine kitap okumasını ister. Okumayı taklit eder. Okumanın günlük yaşamdaki önemini açıklar.) MOTOR GELİŞİM Kazanım 1. Yer değiştirme hareketleri yapar. (Göstergeleri: Isınma ve soğuma hareketlerini bir rehber eşliğinde yapar. Yönergeler doğrultusunda yürür. Yönergeler doğrultusunda koşar. Belli bir yüksekliğe zıplar.) Kazanım 3. Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar. (Göstergeleri: Farklı boyut ve ağırlıktaki nesneleri hedefe atar.) Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. (Göstergeleri: Nesneleri toplar. Nesneleri kaptan kaba boşaltır. Nesneleri üst üste, yan yana, iç içe dizer. Nesneleri takar, çıkarır, ipe vs. ye dizer. Nesneleri değişik malzemelerle bağlar. Malzemeleri keser, yapıştırır, değişik şekillerde katlar. Değişik malzemeler kullanarak resim yapar. Nesneleri değişik malzemelerle bağlar. Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir. Kalemi doğru tutar, kalem kontrolü sağlar, çizgileri istenilen nitelikte çizer.) Kazanım 5. Ritim ve müzik eşliğinde hareket eder. (Göstergeleri: Basit dans adımlarını yapar. Müzik ve ritim eşliğinde dans eder. Müzik ve ritim eşliğinde çeşitli hareketleri ardı ardına yapar.) ÖZ BAKIM BECERİLERİ Kazanım 1. Bedeniyle ilgili temizlik kurallarını uygular. (Göstergeleri: Elini, yüzünü yıkar.) Kazanım 2. Giyinme ile ilgili işleri yapar. (Göstergeleri: Giysilerini çıkarır, giyer, düğme açar/kapar, ayakkabı bağcıklarını çözer/bağlar.) Kazanım 3. Yaşam alanlarında gerekli düzenlemeler yapar. (Göstergeleri: Ev ve okuldaki eşyaları temiz ve özenle kullanır, toplar, katlar, asar, yerleştirir.) Kazanım 4. Yeterli ve dengeli beslenir. (Göstergeleri: Yiyecek ve içecekleri yeterli miktarda yer, içer. Öğün zamanlarında yemek yemeye çaba gösterir Sağlığı olumsuz etkileyen yiyecek ve içecekleri yemekten, içmekten kaçınır.) Kazanım 7. Kendini tehlikelerden ve kazalardan korur. (Göstergeleri: Tehlikeli olan durumları söyler. Kendini tehlikelerden ve kazalardan korumak için yapılması gerekenleri söyler. Temel güvenlik kurallarını bilir. Tehlikeli olan durumlardan, kişilerden, alışkanlıklardan uzak durur. Herhangi bir tehlike ve kaza anında yardım ister.) Kazanım 8. Sağlığı ile ilgili önlemler alır. (Göstergeleri: Sağlığını korumak için yapılması gerekenleri söyler. Sağlığına dikkat etmediğinde ortaya çıkabilecek sonuçları açıklar. Sağlığını korumak için gerekenleri yapar.) SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. (Göstergeleri: Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder. Nesneleri alışılmışın dışında kullanır. Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.) Kazanım 4. Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar. (Göstergeleri: Başkalarının duygularını söyler. Başkalarının duygularının nedenlerini söyler. Başkalarının duygularının sonuçlarını söyler.) Kazanım 5. Bir olay ya da durumla ilgili olumlu/olumsuz duygularını uygun yollarla gösterir. (Göstergeleri: Olumlu/olumsuz duygularını olumlu sözel ifadeler kullanarak açıklar. Olumsuz duygularını olumlu davranışlarla gösterir.) Kazanım 7. Bir işi ya da görevi başarmak için kendini güdüler. (Göstergeleri: Yetişkin yönlendirmesi olmadan bir işe başlar. Başladığı işi zamanında bitirmek için çaba gösterir.) Kazanım 8. Farklılıklara saygı gösterir. (Göstergeleri: Kendisinin farklı özellikleri olduğunu söyler. İnsanların farklı özellikleri olduğunu söyler. Etkinliklerde farklı özelliklerde çocuklarla bir arda yer alır.) Kazanım 9. Farklı kültürel özellikleri açıklar. (Göstergeleri: Kendi ülkesinin kültürüne ait özellikleri söyler. Kendi ülkesinin kültürü ile diğer kültürlerin benzer ve farklı özelliklerini söyler. Farklı ülkelerin kendine özgü kültürel özellikleri olduğunu söyler.) Kazanım 11. Atatürk ile ilgili etkinliklerde sorumluluk alır. (Göstergeleri: Atatürk ile ilgili etkinliklere katılır. Atatürk ile ilgili duygu ve düşüncelerini farklı etkinliklerle ifade eder.) Kazanım 12. Değişik ortamlardaki kurallara uyar. (Göstergeleri: Değişik ortamlardaki kuralların belirlenmesinde düşüncesini söyler.) Kazanım 14. Sanat eserlerinin değerini fark eder. (Göstergeleri: Sanat eserlerinin korunmasına özen gösterir.) Kazanım 17. Başkalarıyla sorunlarını çözer. (Göstergeleri: Başkalarıyla sorunlarını onlarla konuşarak çözer.

3 KAVRAMLAR Geometrik Şekil: Daire, Üçgen, Kare, Dikdörtgen, Beşgen Renk: Mor, Kırmızı, Mavi Yön/ Mekânda konum: Sağ-Sol, Yukarı-Aşağı, İçinde-Dışında, Ön-Arka, Üst Alt SAYI/SAYMA: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 10 DUYU: Mutlu DUYGU: Saygı ZIT: Canlı-Cansız, Hızlı-Yavaş, Açık-Kapalı, Düzenli-Dağınık ZAMAN: Mevsim (ilkbahar), Saat EKLENEN KAVRAMLAR: Engelli, Farklılıklara Saygı, Nezaket Sözcükleri, Toplama, A Sesi, Sağlıklı-Sağlıksız, Meclis ve Egemenlik AYIN DEĞERİ: Saygı-Öz Saygı BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR ALAN GEZİLERİ AİLE KATILIMI Dünya Kitap Günü Kütüphane gezilir. Sirke gidilir. 23 Nisan Ulusal 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Ailece piknik yapılır. Egemenlik ve Çocuk Bayramı Bayramı gösterilerine katılma/izleme gerçekleştirilir. Ailece market alışverişi yapılır. Konu ile ilgili öğretmenin ileteceği duyurular paylaşılır. DEĞERLENDİRME:

4

5 YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI Okul Adı: Tarih: Yaş Grubu (Ay): Ay Öğretmen Adı: Güne Başlama Zamanı Oyun Zamanı Kahvaltı, Temizlik Etkinlik Zamanı Sanki Her tarafta Var Bir Düğün isimli bütünleştirilmiş Türkçe, sanat, müzik büyük grup etkinliği Kardeşim Kim? isimli oyun büyük grup etkinliği Günü Değerlendirme Zamanı Eve Gidiş Genel Değerlendirme:

6 SANKİ HER TARAFTA VAR BİR DÜĞÜN ETKİNLİK ÇEŞİDİ: TÜRKÇE-SANAT-MÜZİK (Bütünleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği) YAŞ GRUBU: ay KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ DİL GELİŞİMİ Kazanım 2. Sesini uygun kullanır. (Göstergeleri: Konuşurken/şarkı söylerken nefesini doğru kullanır. Konuşurken/şarkı söylerken sesinin tonunu, hızını ve şiddetini ayarlar.) Kazanım 5. Ritim ve müzik eşliğinde hareket eder. (Göstergeleri: Basit dans adımlarını yapar. Müzik ve ritim eşliğinde dans eder. Müzik ve ritim eşliğinde çeşitli hareketleri ardı ardına yapar.) BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 22. Atatürk ün Türk toplumu için önemini açıklar. (Göstergeleri: Atatürk ün değerli bir insan olduğunu söyler. Atatürk ün getirdiği yenilikleri söyler. Atatürk ün getirdiği yeniliklerin önemini söyler.) SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM Kazanım 9. Farklı kültürel özellikleri açıklar. (Göstergeleri: Kendi ülkesinin kültürüne ait özellikleri söyler. Kendi ülkesinin kültürü ile diğer kültürlerin benzer ve farklı özelliklerini söyler. Farklı ülkelerin kendine özgü kültürel özellikleri olduğunu söyler.) ÖĞRENME SÜRECİ Sanki her tarafta var bir düğün/çünkü en şerefli en mutlu gün/bugün 23 Nisan hep neşeyle doluyor insan/bugün Atatürk ten bir armağan/yoksa tutsak olurduk sen inan/bugün 23 Nisan hep neşeyle doluyor insan şarkısı söylenerek ellerle ritim çalışması yapılır. Ritim çalışmasından sonra Atatürk ün çocukları ne kadar çok sevdiği konuşulur. Çocuklarla çekilmiş fotoğrafları incelenir. O fotoğraflarda çocuklarla ne konuşmuş olabileceği hakkında sohbet edilir. Çocuklarla çekilmiş fotoğrafları için çeşitli formlarda hazırlanmış çerçeveler süslenir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı üzerine konuşulur. TRT Çocuk Şenliği nde farklı ülkelerden gelen çocukların danslarından kesitler izlenir ve bu danslar taklit edilmeye çalışılır. Atatürk ün çocuğa ve barışa verdiği önem hakkında sohbet edilir. Şirin Çocuklar 7, sayfa 2 çalışılır. (23 Nisan Gösteri programı provaları yapılabilir.) MATERYALLER: 23 Nisan TRT Çocuk Şenlik görüntüleri, Şirin Çocuklar 7. SÖZCÜK: Bayram, egemenlik KAVRAMLAR: UYARLAMA: AİLE KATILIMI: DEĞERLENDİRME: 23 Nisan günü hangi bayramı kutlarız? Bu bayramı nasıl kutlarız? Kutlamaya başka ülkelerin çocukları da katılıyor mu? Bu bayram dışında başka bayramlar da var mı?

7 KARDEŞİM KİM? ETKİNLİK ÇEŞİDİ: OYUN (Büyük Grup Etkinliği) YAŞ GRUBU: ay KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. (Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar.) Kazanım 2. Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur. (Göstergeleri: Nesne/durum/olayla ilgili tahminini söyler. Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar. Gerçek durumu inceler. Gerçek durumla tahminini karşılaştırır.) ÖĞRENME SÜRECİ Çocuklar u biçiminde otururlar. Öğretmen Şimdi sizlerle Kardeşim Kim isimli oyunu oynayacağız der. Çocuklardan birini kardeşi olarak seçer ve çocuğun özelliklerini anlatmaya başlar. Giysilerini, saç, göz rengini ve diğer fiziksel özelliklerini anlatır. Çocuklar bu özelliklere dikkat ederek öğretmenin kardeşi kim bulmaya çalışırlar. Eğer oyun çok basit gelirse çocukların kişilik özellikleri anlatılarak da oynanabilir. Oyunun sonunda Şirin Çocuklar 7, sayfa 3 çalışılır. (Çocuklar ikişerli olarak eşleştirilerek birbirlerinin fiziksel özelliklerini anlatabilirler.) MATERYALLER: Şirin Çocuklar 7. SÖZCÜK: KAVRAMLAR: UYARLAMA: AİLE KATILIMI: DEĞERLENDİRME: Etkinlikten hoşlandınız mı? Daha önce bu oyunu oynamış mıydık?

8

9 YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI Okul Adı: Tarih: Yaş Grubu (Ay): Ay Öğretmen Adı: Güne Başlama Zamanı Oyun Zamanı Kahvaltı, Temizlik Etkinlik Zamanı Mantarlar isimli bütünleştirilmiş matematik, müzik büyük grup etkinliği Kâğıttan Uçağım isimli bütünleştirilmiş Türkçe, sanat, oyun büyük grup etkinliği Günü Değerlendirme Zamanı Eve Gidiş Genel Değerlendirme:

10 MANTARLAR ETKİNLİK ÇEŞİDİ: MATEMATİK MÜZİK (Büyük Grup Etkinliği) YAŞ GRUBU: ay KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 16. Nesneleri kullanarak basit toplama ve çıkarma işlemi yapar. (Göstergeleri: Nesne grubuna belirtilen sayı kadar nesne ekler.) MOTOR GELİŞİM Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. (Göstergeleri: Kalemi doğru tutar, kalem kontrolü sağlar, çizgileri istenilen nitelikte çizer.) MATERYALLER: Mantarlar, Şirin Çocuklar 7, DVD. SÖZCÜK: Arttırma, toplama KAVRAMLAR: UYARLAMA: ÖĞRENME SÜRECİ Öğretmen sınıfın çeşitli yerlerine daha önceden hazırladığı mantarları yerleştirir. Çocuklara mantarlar şarkısını söyleyerek dikkatlerini mantarlara çeker. Mantarları fark eden çocuklarla birlikte sınıftaki mantarlar toplanır ve sayılır. Mantarlarla toplama çalışmaları yapılır. Örneğin 3 mantarımız var yanına da 2 mantar gelirse panoda kaç mantar olur? Örnekler arttırılabilir. Çocukların durumuna göre zorlaştırılıp kolaylaştırılabilir. Şirin Çocuklar 7, sayfa 4 çalışılır. Gösterelim mantarlar nasıl büyür ormanda Mışıl mışıl uyuyorlar yeşillikler içinde Yaz yağmuru yağınca sonra güneş açınca İşte bakın ne kadar çok mantarlar var ormanda (Toplama alıştırmaları misketlerle yapılabilir. Toplama ile ilgili interaktif etkinlikler uygulanabilir.) AİLE KATILIMI: Evde tuvalet kâğıdı rulosu, kırmızı karton ve düğmelerle mantar çalışması yapılarak okula gönderilmesi istenir. DEĞERLENDİRME: Daha önce bu tür bir etkinlik yaptınız mı? Bu çalışma hoşunuza gitti mi? Şarkıyı tekrar söylemek isteyen var mı?

11 KÂĞITTAN UÇAĞIM ETKNLİK ÇEŞİDİ: TÜRKÇE-SANAT-OYUN (Büyük Grup Etkinliği) YAŞ GRUBU: ay KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ MOTOR GELİŞİM Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. (Göstergeleri: Malzemeleri keser, yapıştırır, değişik şekillerde katlar. Kalemi doğru tutar, kalem kontrolü sağlar, çizgileri istenilen nitelikte çizer.) SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. (Göstergeleri: Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder. Nesneleri alışılmışın dışında kullanır. Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.) MATERYALLER: A3 kâğıdı, boya, çıkartma, Şirin Çocuklar 7. SÖZCÜK: Uçak, uçmak KAVRAMLAR: ÖĞRENME SÜRECİ Öğretmen ve öğrenciler hep birlikte halka şeklinde yer minderlerine otururlar. Her öğrenciye renkli A4 kâğıdı verilir. Öğretmenle birlikte katlama çalışması ile kâğıt uçak yapılır. Kâğıt uçaklara her öğrenci istediği çıkartmayı yapıştırır ya da kendi isteği şekilde süsler. Hep birlikte bahçeye çıkılarak yapılan kâğıt uçaklar uçurulur. Bir süre oynandıktan sonra kollar açılarak aşağıdaki tekerleme eşliğinde uçak gibi uçma öykünmesi yapılır. Kocaman kanatlarım Gökyüzünde uçarım Kuşlarla arkadaşım Bak ben de bir uçağım (Ş.U.) Öğrencilerin ilgileri azaldığında sınıfa geçilerek uçak, gökyüzü, konuları hakkında sohbet edilir ve sohbet konuları ile ilgili Şirin Çocuklar 7, sayfa 5 çalışılır. (Veli katılımı ile uçurtma yapılıp uçurulabilir.) AİLE KATILIMI: Kâğıt uçaklar eve gönderilip evde de uçurmaları istenebilir. UYARLAMA: DEĞERLENDİRME: Kâğıt uçak yapmak hoşuna gitti mi? Daha önce kâğıt uçak yapmış mıydın? Sence uçmak nasıl bir duygu? Hiç uçağa bindin mi? Bir kuş olaydın nereye uçmak isterdin?

12

13 YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI Okul Adı: Tarih: Yaş Grubu (Ay): Ay Öğretmen Adı: Güne Başlama Zamanı Oyun Zamanı Kahvaltı, Temizlik Etkinlik Zamanı Şekillerden Resimlerim isimli bütünleştirilmiş okuma yazmaya hazırlık ve sanat büyük grup etkinliği Renk Ve Şekil Avı isimli bütünleştirilmiş okuma yazmaya hazırlık, oyun ve büyük grup etkinliği Günü Değerlendirme Zamanı Eve Gidiş Genel Değerlendirme:

14 ŞEKİLLERDEN RESİMLERİM ETKİNLİK ÇEŞİDİ: OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK-SANAT (Bireysel Etkinlik) YAŞ GRUBU: ay KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. (Göstergeleri: Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder. Nesneleri alışılmışın dışında kullanır. Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.) BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 5. Nesne ya da varlıkları gözlemler. (Göstergeleri: Nesne/varlığın adını, rengini, şeklini söyler.) Kazanım 12. Geometrik şekilleri tanır. (Göstergeleri: Gösterilen geometrik şeklin ismini söyler. Geometrik şekillerin özelliklerini söyler. Geometrik şekillere benzeyen nesneleri gösterir.) MOTOR GELİŞİM Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. (Göstergeleri: Malzemeleri keser, yapıştırır, değişik şekillerde katlar. Kalemi doğru tutar, kalem kontrolü sağlar, çizgileri istenilen nitelikte çizer.) ÖĞRENME SÜRECİ Mor renkte fon kartonlarına A3 üzerine çalışılabilecek büyüklükte daire, üçgen, dikdörtgen ve kareler çizilir. Çizilen şekiller öğrencilerin kesmesi için ayrılır. Öğrenciler kesmek istedikleri şekli seçip makaslarını alarak masaya geçerler. Şekillerini kesip istedikleri kompozisyonu oluşturarak A3 kâğıdına yapıştırırlar. İstedikleri kısımları boyama ile tamamlarlar. Faaliyet bitimde her öğrenci resmini arkadaşlarına göstererek hangi şekilleri kullandığını, nasıl bir resim yaptığını arkadaşlarına anlatır. Faaliyet sonrası toplanma temizlik yapılır ve Şirin Çocuklar 7, sayfa açılarak etkinlik sayfası yönergeler doğrultusunda tamamlanır. (Sadece mor krepon kâğıtları ile yuvarlama yapılarak dört geometrik şeklin üzerine yapıştırılabilir. Şekillerle ve mor ile ilgili interaktif etkinlikler uygulanabilir.) MATERYALLER: Daire, üçgen, dikdörtgen ve kare şekli çizilmiş fon kartonları, boya, yapıştırıcı, makas, Şirin Çocuklar 7, DVD. SÖZCÜK: KAVRAMLAR: Geometrik Şekil: Daire, üçgen, kare, dikdörtgen Renk: Mor UYARLAMA: AİLE KATILIMI: Evdeki mor renkli eşyaları bulmaları tavsiye edilir. DEĞERLENDİRME: Hangi şekilleri kestik? Bu şekiller ne renkti? Sen etkinliğinde hangi şekilleri kullandın? Evinde olan mor renkli eşyaları hatırlıyor musun?

15 RENK VE ŞEKİL AVI ETKİNLİK ÇEŞİDİ: OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK-OYUN (Bireysel Etkinlik ve Küçük Grup Etkinliği) YAŞ GRUBU: ay KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 2. Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur. (Göstergeleri: Nesne/durum/olayla ilgili tahminini söyler. Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar. Gerçek durumu inceler. Gerçek durumla tahminini karşılaştırır.) Kazanım 5. Nesne ya da varlıkları gözlemler. (Göstergeleri: Nesne/varlığın adını, rengini, şeklini söyler.) Kazanım 7. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar. (Göstergeleri(Nesne/varlıkları rengine, şekline göre gruplar.) MOTOR GELİŞİM Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. (Göstergeleri: Nesneleri toplar. Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.) MATERYALLER: Çeşitli renklerle hazırlanmış dikdörtgen, kare, üçgen ve daire kâğıtlar, kova, yapıştırıcı, resim kâğıdı, Şirin Çocuklar 7, DVD. SÖZCÜK: KAVRAMLAR: Geometrik Şekil: Kare, üçgen, daire, dikdörtgen Renk: Mor, kırmızı, mavi, yeşil UYARLAMA: ÖĞRENME SÜRECİ Kırmızı, mor, yeşil ve mavi renkte 4 tane kutu hazırlanır. Kutular boş yoğurt kovalarının dışı elişi kâğıdı ile sarılarak oluşturulabilir. Kırmızı, mor, yeşil ve mavi renkte fon kartonlarından 4 cm.x4 cm. ölçüsünde kırmızı= üçgen, mor=daire, mavi= kare, yeşil=dikdörtgen hazırlanır. Her şekilden sınıf mevcudunun en az iki katı olacak şekilde hazırlanmalıdır. Kutular oyun alanına alınır ve öğrencilerle birlikte kutuların şekilleri, renkleri hakkında konuşulur. Öğretmen Acaba bu kutuları kullanarak nasıl bir oyun oynayacağız? diye sorar. Öğrenciler fikirlerini söylerler. Öğretmen 4 gruba ayrılmamız gerekiyor. Kırmızı, mor, yeşil ve mavi grubu olmalı. Kimler hangi renk grubuna katılmak istiyor? diyerek sınıfın 4 gruba ayrılmasını bekler. Her grup kendi kovasının yanında bekler. Öğretmen daha önceden kesilip hazırlanmış kâğıtları yere döker ve diye sayarak toplama oyununu başlatır. Her grup kendine ait şekli toplayarak aynı renkli kutusuna koyar. Bütün kâğıtlar toplanıp bitince kutuların içleri kontrol edilir. Yanlış konulanlar doğru kutuya atılır. 4 grup farklı masalara geçerler. Her grup kendi şeklini kullanarak resim kâğıdına yapıştırır ve dilediği gibi süsler. Faaliyet bitince Şirin Çocuklar 7, sayfa 9 açılarak etkinlik yönergeler doğrultusunda tamamlanır. (Üçgen, kare, daire, dikdörtgen ile 4 lü örüntü çalışması yapılabilir. Şekiller ve renkler ile ilgili interaktif etkinlikler uygulanabilir.) AİLE KATILIMI: Oyun evde renkli yünlerle ya da boncuklarla oynanabilir. DEĞERLENDİRME: Hangi şekilleri topladık? Hangi renkler vardı? Oyunda eğlendin mi? Bir şeyler toplarken zorlanıyor musun?

16

17 YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI Okul Adı: Tarih: Yaş Grubu (Ay): Ay Öğretmen Adı: Güne Başlama Zamanı Oyun Zamanı Kahvaltı, Temizlik Etkinlik Zamanı Yönler isimli okuma yazmaya hazırlık büyük grup etkinliği Açık-Kapalı isimli bütünleştirilmiş Türkçe, oyun ve büyük grup etkinliği Günü Değerlendirme Zamanı Eve Gidiş Genel Değerlendirme:

18 YÖNLER ETKİNLİK ÇEŞİDİ: KAVRAM ÇALIŞMASI-SANAT (Bütünleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği) YAŞ GRUBU: ay KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. (Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar. Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar.) Kazanım 6. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir. (Göstergeleri: Nesne ya da varlıkları birebir eşleştirir.) MATERYALLER: Yönleri gösteren ok işaretleri, Şirin Çocuklar 7, DVD. SÖZCÜK: KAVRAMLAR: Yön/ Mekânda konum: Sağ-sol, yukarı-aşağı UYARLAMA: ÖĞRENME SÜRECİ Sınıf panosuna çeşitli yönleri gösteren ok işaretleri asılır. Öğretmen aşağıdaki parmak oyununu oynayarak yönlere dikkat çeker. Yaramaz Cafer kuyuya düşmüş. Çık Cafer çık Cafer (Başparmak yukarıyı gösterir.) Yaramaz Cafer ağaca çıkmış. İn Cafer in Cafer (Başparmak aşağıyı gösterir.) Yaramaz Cafer sağına bakmış. (Başparmak sağı gösterir.) Dur Cafer dur Cafer Yaramaz Cafer soluna bakmış. (Başparmak solu gösterir.) Bekle Cafer bekle Cafer Yaramaz Cafer tekrar sağına bakmış. (Başparmak sağı gösterir.) Geç Cafer geç Cafer. Parmak oyununun sonunda trafik ışıklarının ve trafik polisinin olmadığı yerlerde karşıdan karşıya geçerken dikkat edilecek kurallar hakkında konuşulur. Şirin Çocuklar 7, sayfa açılır ve tüm öğrencilerin sayfadaki resimleri incelemeleri istenir. Yönergeler doğrultusunda sayfalar tamamlanır. Okulun çeşitli yerlerine asılan ok işaretleri takip edilerek okul binası ve bahçesi gezilir. (Topuk-Burun isimli halka oyunu oynanabilir. Kavramlarla ilgili interaktif etkinlikler uygulanabilir.) AİLE KATILIMI: DEĞERLENDİRME: Parmak oyunun tekrar oynamak ister misin? Cafer neler yapmış? Karşıdan karşıya geçerken nelere dikkat etmeliyiz? Yönümüzü bilmek ne işe yarar?

19 AÇIK-KAPALI ETKİNLİK ÇEŞİDİ: TÜRKÇE (Büyük Grup Etkinliği) YAŞ GRUBU: ay KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. (Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar. Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar.) DİL GELİŞİMİ Kazanım 10. Görsel materyalleri okur. (Göstergeleri: Görsel materyalleri inceler. Görsel materyalleri açıklar. Görsel materyallerle ilgili sorular sorar. Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir.) MOTOR GELİŞİM Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. (Göstergeleri: Nesneleri açar, kapatır.) MATERYALLER: Kapaklı eşyalar, Şirin Çocuklar 7, DVD. SÖZCÜK: KAVRAMLAR: Zıt: Açık-kapalı ÖĞRENME SÜRECİ Sınıfın çeşitli yerlerine açık bırakılmış kavanozlar, saklama kapları, şişeler, kitaplar, defterler, çantalar bırakılır. Dolap kapakları, pencereler, sınıfın kapısı ve televizyon ve ışıklar da açık bırakılır. Öğretmen çocuklara sınıfta açık gördükleri her şeyi kapatmalarını söyler. Çocuklar Tamam, kapattık. dediklerinde yere serbest olarak otururlar ve öğretmen çocuklara neleri açık bulup kapattıklarını sorar. Sınıfa şöyle bir göz gezdirip hâlâ açık olan herhangi bir nesne olup olmadığını kontrol eder. Hâlâ açık olan nesneler varsa onlarında kapanmasını sağlar. Oyun tam tersinden de oynanır. Bütün nesneler kapalı durumdadır, açılması sağlanır. Işıkların ve muslukların açık ya da kapalı olmasının sonuçları tartışılabilir. Açık-kapalı ile ilgili pandomim izlenir. Şirin Çocuklar 7, sayfa 11 çalışılır. (Kavramlarla ilgili interaktif etkinlikler uygulanabilir.) AİLE KATILIMI: Evde açık ve kapalı nesneler belirlenmesi için not gönderilir. UYARLAMA: DEĞERLENDİRME: Etkinliğimiz süresince neler yaptık? Işıkları açık bırakmalı mıyız? Muslukların açık ya da kapalı olması önemli midir?

20

21 YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI Okul Adı: Tarih: Yaş Grubu (Ay): Ay Öğretmen Adı: Güne Başlama Zamanı Oyun Zamanı Kahvaltı, Temizlik Etkinlik Zamanı 9 a Kadar Sayalım isimli bütünleştirilmiş matematik, sanat, müzik ve oyun büyük grup etkinliği Günü Değerlendirme Zamanı Eve Gidiş Genel Değerlendirme:

22 9 A KADAR SAYALIM ETKİNLİK ÇEŞİDİ: Matematik-sanat-müzik-oyun (Bütünleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği) YAŞ GRUBU: ay KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 4. Nesneleri sayar. (Göstergeleri: İleriye-geriye doğru birer birer ritmik sayar. Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir. Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler.) MOTOR GELİŞİM KAZANI 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. (Göstergeleri: Nesneleri toplar. Nesneleri takar, çıkarır, ipe vs. ye dizer Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir. Malzemeleri keser, yapıştırır, değişik şekillerde katlar. Değişik malzemeler kullanarak resim yapar.) SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM Kazanım 7. Bir işi ya da görevi başarmak için kendini güdüler. (Göstergeleri: Yetişkin yönlendirmesi olmadan bir işe başlar. Başladığı işi zamanında bitirmek için çaba gösterir.) MATERYALLER: 9 rakamı, artık materyaller, Şirin Çocuklar 7, DVD. SÖZCÜK: KAVRAMLAR: Sayı: 9 ÖĞRENME SÜRECİ Çocuklar u biçiminde otururlar. Sınıfın çeşitli yerlerine 9 rakamı asılır. 9 rakamı not kâğıtlarına yazılarak farklı merkezlere ve sınıfın farklı yerlerine dağınık olarak yerleştirilir. Çocuklara sınıfta gördükleri herhangi bir değişiklik olup olmadığı sorulur. Eğer asılı olan rakamları fark ettilerse 1 den 9 a kadar sayma çalışması yapılır. Eğer böyle bir farkındalık olmadıysa Say Bak isimli şarkıyı hatırlayan olup olmadığı sorulur. Hatırlayanlarla birlikte şarkı söyleneceği ifade edilir. Şarkı söylendikten sonra 9 mavi şişe sallanıyor isimli parmak oyunu, öğretmen tarafından hareketleri ile gösterilerek oynanır. Daha sonra çocuklardan isteyenlerin katılımı ile tekrar edilir. Parmak oyunu bittikten sonra çocuklara çeşitli yerlerde asılı olan rakamın 9 olduğu söylenir. Çocuklara 9 ile ilgili bir oyun oynanacağı söylenir. Sınıfın değişik yerlerinde saklı bulunan 9 rakamlarını bulup getirmeleri istenir. En çok 9 rakamını bulup getiren çocuğa 9 yıldızdan oluşan bir kolye takılır. Bu oyunun bitiminde sanat merkezine gidilerek 9 afişi hazırlanır. Afişte 9 rakamının içi kırpık eva süngeri, karton, elişi kâğıtları vb. ile doldurulur. Rakamın yanına da 9 adet top-çiçek-kamyon vb. resimleri yapıştırılabilir. Şirin Çocuklar7, sayfa yönergeler doğrultusunda çalışılır. (Her çocuğa 9 tane boncuk verilir ve saymaları istenebilir. Çocuklar 9 boncuğu ipe dizerek kolye yapabilirler. 9 ile ilgili interaktif etkinlikler uygulanabilir. Animasyon seyredilebilir.) AİLE KATILIMI: Eve gönderilen çalışma kâğıtlarında evde 9 tane bulunan nesneleri tespit etmeleri istenir. UYARLAMA: DEĞERLENDİRME: ( rakamları gösterilir.) Aralarından hangisi 9 dur? 9 tane Lego getirir misin? Sınıftaki 9 rakamlarını gösterir misin? 1 den 9 a kadar sayar mısın?

MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI KASIM AYI AYLIK EĞİTİM PLANI

MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI KASIM AYI AYLIK EĞİTİM PLANI MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI KASIM AYI AYLIK EĞİTİM PLANI OKUL ADI: TARİH: KASIM YAŞ GRUBU: ÖĞRETMEN ADI: AYLAR KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir.

Detaylı

MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI ARALIK AYI AYLIK EĞİTİM PLANI

MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI ARALIK AYI AYLIK EĞİTİM PLANI MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI ARALIK AYI AYLIK EĞİTİM PLANI AYLAR ARALIK OKUL ADI: TARİH: Aralık YAŞ GRUBU: ÖĞRETMEN ADI: KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini

Detaylı

MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI MART AYI AYLIK EĞİTİM PLANI OKUL ADI: TARİH: YAŞ GRUBU: ÖĞRETMEN ADI: AYLAR KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ

MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI MART AYI AYLIK EĞİTİM PLANI OKUL ADI: TARİH: YAŞ GRUBU: ÖĞRETMEN ADI: AYLAR KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ AYLAR MART MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI MART AYI AYLIK EĞİTİM PLANI OKUL ADI: TARİH: MART YAŞ GRUBU: ÖĞRETMEN ADI: KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini

Detaylı

MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI ŞUBAT AYI AYLIK EĞİTİM PLANI OKUL ADI: TARİH: ŞUBAT YAŞ GRUBU: ÖĞRETMEN ADI: AYLAR

MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI ŞUBAT AYI AYLIK EĞİTİM PLANI OKUL ADI: TARİH: ŞUBAT YAŞ GRUBU: ÖĞRETMEN ADI: AYLAR MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI ŞUBAT AYI AYLIK EĞİTİM PLANI OKUL ADI: TARİH: ŞUBAT YAŞ GRUBU: ÖĞRETMEN ADI: AYLAR ŞUBAT KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 3. Algıladıklarını hatırlar.

Detaylı

MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun EKİM. eğiten kitap 11 Eylül 2013

MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun EKİM. eğiten kitap 11 Eylül 2013 5 MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun EKİM eğiten kitap 11 Eylül 2013 26 YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI Okul Adı :... Tarih : 1 Ekim 2013 Yaş Grubu (Ay) :... Öğretmen Adı Soyadı :... Güne Başlama Zamanı Oyun

Detaylı

Kasım 1. Gün EĞİTİM AKIŞI

Kasım 1. Gün EĞİTİM AKIŞI Okulun Adı :... Tarih :... /... / 20... Öğretmen Adı :... Güne Başlama Zamanı Kasım 1. Gün EĞİTİM AKIŞI Çocuklar güler yüzle karşılanır. Hangi öğrenme merkezlerine geçecekleri sorulup çocuklara rehberlik

Detaylı

Aralık 1. Gün EĞİTİM AKIŞI

Aralık 1. Gün EĞİTİM AKIŞI Okulun Adı :... Tarih :... /... / 20... Öğretmen Adı :... Aralık 1. Gün EĞİTİM AKIŞI Güne Başlama Zamanı Kahvaltı - Temizlik "Çiçeğim" isimli bütünleştirilmiş müzik ve sanat etkinliği Öğle Yemeği - Temizlik

Detaylı

TAM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI

TAM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI TAM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI Okul Adı :... Tarih : 2 Aralık 2013 Yaş Grubu (Ay) :... Öğretmen Adı Soyadı :... Güne Başlama Zamanı Dans Et isimli bütünleştirilmiş okuma-yazmaya hazırlık, oyun etkinliği Öğle

Detaylı

EKĠM AYI. TAM GÜNLÜK EĞĠTĠM AKIġI ETKĠNLĠK PLANLARI

EKĠM AYI. TAM GÜNLÜK EĞĠTĠM AKIġI ETKĠNLĠK PLANLARI EKĠM AYI TAM GÜNLÜK EĞĠTĠM AKIġI VE ETKĠNLĠK PLANLARI TAM GÜNLÜK EĞĠTĠM AKIġI Okul adı: Tarih: /10/2015 YaĢ grubu (Ay): Öğretmen Adı: Güne BaĢlama Zamanı Oyun Zamanı Öğrenme merkezlerinde oyun Kahvaltı,

Detaylı

Biz her şeyi gençliğe bırakacağız... Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir.

Biz her şeyi gençliğe bırakacağız... Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir. Biz her şeyi gençliğe bırakacağız... Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir. T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI 2013 ETKİNLİK

Detaylı

36-72 AYLIK ÇOCUKLARIN EĞİTİMLERİ İÇİN BELİRLENEN AMAÇLAR VE KAZANIMLAR

36-72 AYLIK ÇOCUKLARIN EĞİTİMLERİ İÇİN BELİRLENEN AMAÇLAR VE KAZANIMLAR 36-72 AYLIK ÇOCUKLARIN EĞİTİMLERİ İÇİN BELİRLENEN AMAÇLAR VE KAZANIMLAR PSİKOMOTOR ALAN Amaç 1. Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme 1. Sözel yönergelere uygun olarak ısınma hareketleri

Detaylı

GÜNLÜK PLAN-11.GÜN. Okul Adı : Tarih DA A2:K3 DA A8:K3

GÜNLÜK PLAN-11.GÜN. Okul Adı : Tarih DA A2:K3 DA A8:K3 GÜNLÜK PLAN-11.GÜN Okul Adı : Tarih :./ /.. Yaş Grubu : Öğretmenin Adı : AMAÇ VE KAZANIMLAR PSİKOMOTOR ALAN SOSYAL DUYGUSAL DİL ALAN BİLİŞSEL ALAN ÖZBAKIM ALAN SDA A6:K2 DA A2:K3 BA A2:K1 BA A9:K1,3 BA

Detaylı

Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz.

Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OKUL ÖNCESİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. KONU: Okul Öncesi Eğitim Programı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. KONU: Okul Öncesi Eğitim Programı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SAYI: 132 TARİH: 09/09/2013 ÖNCEKİ KARARIN SAYI: 336 TARİH: 10/08/2006 KONU: Okul Öncesi Eğitim Programı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 25/07/2013

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL DR. SEDAT ÜRÜNDÜL ANAOKULU BÜLTENİ

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL DR. SEDAT ÜRÜNDÜL ANAOKULU BÜLTENİ İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL DR. SEDAT ÜRÜNDÜL ANAOKULU BÜLTENİ SAYI: 3 YIL: 2015 OCAK Güne başlama zamanımız olan oyun etkinliklerine ilk önce yoklama yaparak, sınıfta kaç kişi olduğumuzu sayarak

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL DR. SEDAT ÜRÜNDÜL ANAOKULU BÜLTENİ

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL DR. SEDAT ÜRÜNDÜL ANAOKULU BÜLTENİ İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL DR. SEDAT ÜRÜNDÜL ANAOKULU BÜLTENİ SAYI: 3 YIL: 2015 OCAK Seçtiğimiz merkezlerde oyun oynayarak geçirdiğimiz bu etkinlik saatinde yeni beceriler kazanamaya başladık.

Detaylı

GÜNLÜK PLAN-168.GÜN. Okul Adı : Tarih

GÜNLÜK PLAN-168.GÜN. Okul Adı : Tarih GÜNLÜK PLAN-168.GÜN Okul Adı : Tarih :./ /.. Yaş Grubu : Öğretmenin Adı : AMAÇ VE KAZANIMLAR PSİKOMOTOR ALAN SOSYAL DUYGUSAL DİL ALAN BİLİŞSEL ALAN ÖZBAKIM ALAN PMA A2:K7,10 SDA A6:K10,11 DA A5:K1,2 BA

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL DR. SEDAT ÜRÜNDÜL ANAOKULU BÜLTENİ

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL DR. SEDAT ÜRÜNDÜL ANAOKULU BÜLTENİ İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL DR. SEDAT ÜRÜNDÜL ANAOKULU BÜLTENİ SAYI: 1 YIL: 2014 EKİM Güne oyun etkinliği ile başlamak bizi çok mutlu etti. Pazartesi günü oyuncak günümüz olduğu için evden getirdiğimiz

Detaylı

HAZIRLAYANLAR KADRİYE ÖRER KADRİYE MUTLU ULVİYE TÜZÜ EROĞLU EDİTÖR ÜLKÜ UZUN IŞIKLI GÜNLER KASIM, 2014

HAZIRLAYANLAR KADRİYE ÖRER KADRİYE MUTLU ULVİYE TÜZÜ EROĞLU EDİTÖR ÜLKÜ UZUN IŞIKLI GÜNLER KASIM, 2014 HAZIRLAYANLAR KADRİYE ÖRER KADRİYE MUTLU ULVİYE TÜZÜ EROĞLU EDİTÖR ÜLKÜ UZUN IŞIKLI GÜNLER KASIM, 2014 İÇİNDEKİLER 1. KASIM AYI ÖZEL GÜN VE KUTLAMALARI 2. KASIM AYI KAZANIM ve GÖSTERGELERİ 3. KASIM AYI

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN

Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN. Marmara Üniversitesi www.mehmetzekiaydin.com EMAİL:mza@mehmetzekiaydin.com TEL:0506.3446620 PROF.DR. MEHMET ZEKİ AYDIN ÖZGEÇMİŞİ 1959 yılı, Konya Çumra doğumlu. 1985 de Ankara

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ ANKARA, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Eğitim Paketi ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ ANASINIFI. Rahmi M. Koç Müzesi Hasköy Cad. no: 27 Hasköy 34445 İstanbul. Tel: 0212 369 6600 / 01 Fax: 0212 369 66 06

Eğitim Paketi ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ ANASINIFI. Rahmi M. Koç Müzesi Hasköy Cad. no: 27 Hasköy 34445 İstanbul. Tel: 0212 369 6600 / 01 Fax: 0212 369 66 06 ANASINIFI ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ Eğitim Paketi Rahmi M. Koç Müzesi Hasköy Cad. no: 27 Hasköy 34445 İstanbul Tel: 0212 369 6600 / 01 Fax: 0212 369 66 06 http//www.rmk-museum.or.tr ebayam@rmk-museum.org.tr

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL DR. SEDAT ÜRÜNDÜL ANAOKULU BÜLTENİ

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL DR. SEDAT ÜRÜNDÜL ANAOKULU BÜLTENİ İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL DR. SEDAT ÜRÜNDÜL ANAOKULU BÜLTENİ SAYI:2 YIL: 2013 KASIM Her zaman güne oyun etkinliğimizle başladık. Oyun etkinliğimize başlamadan önce, hangi merkezlerde oynamak istediğimizi

Detaylı

DENIZTEMIZ/TURMEPA Turkish Marine Environment Protection Association

DENIZTEMIZ/TURMEPA Turkish Marine Environment Protection Association DENIZTEMIZ/TURMEPA Turkish Marine Environment Protection Association DENİZTEMİZ / TURMEPA, denizcilik ve sanayi camiasından denize gönül veren bir grup tarafından deniz ve sahillerin kirlenmesini önlemek,

Detaylı

ARALIK 2014 / 12. Sayı OKAN KOLEJİ İTALYA DA

ARALIK 2014 / 12. Sayı OKAN KOLEJİ İTALYA DA ARALIK 2014 / 12. Sayı OKAN KOLEJİ İTALYA DA 1 İçindekiler 2 İçindekiler 62 Okan Koleji Ortaokulu 3 Genel Müdür Yardımcımız dan 63 Ortaokul Müdürümüz den.. 6 Öğretmen-ce Paylaşımlar 64 Yabancı Diller 11

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0 36 AY ÖZBAKIM

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0 36 AY ÖZBAKIM T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0 36 AY ÖZBAKIM ANKARA, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

T.C. MĐLLĐ EĞĐTĐM BAKANLIĞI Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. MĐLLĐ EĞĐTĐM BAKANLIĞI Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. MĐLLĐ EĞĐTĐM BAKANLIĞI Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü ĐLKÖĞRETĐM VE ORTAÖĞRETĐM KURUMLARI SINIF REHBERLĐK PROGRAMI ĐLKÖĞRETĐM ETKĐNLĐK ÖRNEKLERĐ ANKARA, 2007 T.C. MĐLLĐ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI 9.SINIF ETKİNLİK ÖRNEKLERİ ANKARA-2011 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel

Detaylı

ERGENLERİ BİLGİLENDİRME VE FARKINDALİK KAZANDIRMA EĞİTİM PROGRAMI

ERGENLERİ BİLGİLENDİRME VE FARKINDALİK KAZANDIRMA EĞİTİM PROGRAMI Ergenieri Biigiiendirrne ve Farkındaiık Kazandırma Eğitim Programı ERGENLERİ BİLGİLENDİRME VE FARKINDALİK KAZANDIRMA EĞİTİM PROGRAMI Bu eğitim programının amacı; Gençlere ergenlik döneminde yaşadıkları

Detaylı

6 YAŞ GRUBU YILDIZLAR SINIFI MAYIS AYI AMAÇ VE KAZANIMLAR

6 YAŞ GRUBU YILDIZLAR SINIFI MAYIS AYI AMAÇ VE KAZANIMLAR 6 YAŞ GRUBU YILDIZLAR SINIFI MAYIS AYI AMAÇ VE KAZANIMLAR PSİKOMOTOR ALAN Amaç 1. Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme 8.Belli bir yüksekliğe tırmanır. 9.Tırmanılan yükseklikten

Detaylı