KARABALIK (CLARIAS GARIEPINUS, BURCHELL, 1822) LARVAL YETİŞTİRİCİLİĞİNDE ALTERNATİF YEMLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARABALIK (CLARIAS GARIEPINUS, BURCHELL, 1822) LARVAL YETİŞTİRİCİLİĞİNDE ALTERNATİF YEMLER"

Transkript

1 KARABALIK (CLARIAS GARIEPINUS, BURCHELL, 1822) LARVAL YETİŞTİRİCİLİĞİNDE ALTERNATİF YEMLER Funda TURAN, Şehriban ÇEK, Yasemin YILDIRIM, İhsan AKYURT M.K.Ü. Su Ürünleri Fakültesi Yetiştiricilik Bölümü, HATAY E-Posta: ÖZET Bu araştırmada, Artemia, tubifex, yumurta sarısı ve alabalık başlangıç yemi olmak üzere dört farklı yem kaynağının Karabalık (Clarias gariepinus, Burchell 1822) larvalarında yaşama oranı ve büyüme performansı üzerine olan etkileri araştırılmıştır. Besin keseleri çekilmiş ve ortalama ağırlıkları 0,0029±0,003 g olan karabalık larvalarına ilk beslemede dört farklı deneme diyetleri uygulanmıştır. Deneme sonunda artemia naupli ve tubifex benzer bir şekilde spesifik büyüme oranı (28,82-29,09 %d -1 ) ve yaşama oranı (%90,4-92,2) göstermiştir. Yumurta sarısının uygulandığı grupta artemia ve tubifexe göre daha düşük bir büyüme (55,10±2,90 mg) gözlenirken yaşama oranında (%90,9) önemli bir farklılık saptanmamıştır. Kuru yem ile yapılan besleme sonucunda ise en düşük yaşama oranı (%54.2) ve spesifik büyüme oranı (%22,37 d -1 ) tespit edilmiştir. Deneme sonucunda, karabalıklarda larva besleme döneminde tubifexlerin, artemiaya alternatif bir yem kaynağı olarak kullanılabileceği ortaya çıkmıştır. ANAHTAR SÖZCÜKLER: Larval yetiştiricilik, African catfish, Clarias gariepinus, Artemia nauplii, tubifex, kuru yem. LARVAL REARING OF THE AFRICAN CATFISH, CLARIAS GARIEPINUS: ALTERNATIVE FEEDS ABSTRACT An experiment was carried out to evaluate the effects of brine shrimp nauplii (Artemia sp), Tubifex worms, yolk sac and a trout starter diet on growth performances and survival rate of African catfish larvae (Clarias gariepinus, Burchell, 1822). Larvae (mean weigth of fish was ±0.003 g) accepted all four types of experimental diets. During this period, Artemia nauplii and Tubifex worms resulted in same specific growth rates(28,82-29,09 %d -1 ) and survival rates ( %). Yolk sac led to a lower growth performance (55.10±2.90 mg) but the survival rate (90.9%) was not significantly different to that of larvae fed Artemia nauplii or tubifex worms. Trout starter feed, dry pellet, proved relatively less suitable for larval rearing of C. gariepinus owing to a low survival rate(54.2%) and spesific growth rate(22.37 %d - 1 ). The study confirmed the feasibility of completely replacing Artemia nauplii by tubifex worms. KEYWORDS: Larval rearing, African catfish, Clarias gariepinus, Artemia nauplii, Tubifex, dry feed 527

2 GİRİŞ Karabalık, Clarias gariepinus, Siluriformes ordosuna ait, Clariidae familyasındaki Clarias genusuna aittir ve ülkemizde bu cinsin Antalya dan Antakya ya kadar olan sahil kuşağındaki durgun ve akarsularda yaşayan tek türünü temsil eder (Tekelioğlu, 1996). C. gariepinus un Güney Afrika daki Orange nehri nden tüm Afrika boyunca ve Türkiye ye kadar yayılış gösterdiği, doğal göller, balık havuzları, akan sular, derin ve sığ sularda yaşayabildikleri bilinmektedir (Spataru et al,1987). Karabalık, ülkemizin, Silifke den Antakya ya kadar olan sahil kuşağı akarsularıyla tatlı su kaynaklarında doğal olarak bulunmaktadır. Özellikle bölgede geniş bir alanda çeltik ekimi yapılması ve DSI tarafından çok miktarda drenaj kanallarının açılması, bu balığın üreyip gelişebilmesi için uygun bir ortam oluşturmaktadır (Tekelioğlu, 1980). Clarias gariepinus ile birlikte diğer clariid türlerinin (C. batrachus, C. macrophalus. C. fuscus) yıllık üretiminin ton olduğu bildirilmektedir (FAO,1993). Artemia, Crustacea alt şubesi, Branchiopoda sınıfına bağlı ilkel kabuklulardan olup doğada son derece tuzlu ortamlarda yayılmaktadırlar (Kaestner, 1967). En önemli özelliği çok tuzlu sulardan (özellikle ülkemizde tuzlalardan) toplanan yumurtaları uzun süre saklanabilir ve istenildiğinde bu yumurtalardan larva çıkartılarak yavru veya balık beslemesinde kullanılabilir olmasıdır (Alpbaz, 1993). Besin değeri bakımından önemli bir canlı yem olan ve tuzlu su karidesi olarak tanımlanan Artemialar, tüm su ürünleri yetiştiriciliğinde özellikle yavru üretim döneminde canlı yem olarak geniş çapta kullanılmaktadır (Alpbaz vd,1992). Fakat artemia yumurtaları hem çok pahalı hem de yoğun üretimi için bazı özel uygulamalar gerektirmektedir. Artemia nauplilerinin yanı sıra Asya kedibalıkları (Pangasius bocourti) ve Avrupa kedi balıklarında (Siluris glanis) larval dönem yetiştiriciliğinde tubifex de başarılı bir şekilde kullanılmıştır (Ronyai and Ruttkay, 1990, Hung et al, 2002). Tubifex başta akvaryum balıkları olmak üzere çeşitli balık türlerinin yetiştiriciliğinde kullanılan canlı yemler arasında en değerli olanlarından bir tanesidir. Bunun ana nedeni temininin kolaylığı yanında ince yapılı olması pek çok balık tarafından sevilerek tüketilmesi ve besin değerinin yüksekliğidir. Bu kurtlar 0,5-1 mm kalınlık ile 1,5-2 cm uzunlukta açık kırmızımsı renklidirler. Ilık lağım sularının aktığı yerlerde, ortam koşulları uygun olur ise milyonlarca ürerler (Alpbaz, 1993). Yapılan larval dönem çalışmalarda, bazı catfishlerde (Heterobranchus longifilis ve Pangasius bocourti) ve sazanlarda (Cyprinus carpio) canlı yem yerine sadece yapay yemlerin de kullanılabileceği belirtilmiştir (Charlon et al,1986:; Leger et al, 1986; Legendre et al, 1995). Aynı zamanda yumurta sarısı da bir çok balık türünde larval dönemde ilk yem olarak rahatlıkla kullanılabilir (Alpbaz, 1993). Bu araştırmada, Clarias gariepinus un larval yetiştiriciliğinde yaygın olarak kullanılan artemianın yanı sıra tubifex, yumurta sarısı ve kuru yemin kullanılabilirliği tespit edilmesi ve bu yem kaynaklarının yaşama oranı ve büyüme performansı üzerine olan etkilerinin belirlenmesi hedeflenmiştir. MATERYAL VE YÖNTEM Bu araştırma, Mustafa Kemal Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Akvaryum Ünitesi nde yürütülmüştür. Samandağ yöresindeki Asi nehrinden canlı olarak yakalanılarak laboratuara getirilen karabalıklar (Clarias gapiepinus) dan suni dölleme yoluyla larvalar elde edilmiştir. Döl alma işlemi Tekelioğlu (1980) nun bildirdiği yönteme göre yapılmıştır. Daha sonra döllü yumurtalar kuluçkalıklara yerleştirilmiş ve 26 ºC su sıcaklığında yaklaşık olarak 36 saat içerisinde çıkış gerçekleşmiştir. Yumurtadan çıkış yapan larvalar 2 gün içinde besin keselerini absorbe ederek dıştan yem almaya hazır hale gelmişlerdir. Araştırmada, 80x40x40 cm ebatlarında 12 adet cam akvaryum kullanılmıştır. 60 litre olarak hazırlanan ve 528

3 sürekli havalandırılan akvaryumların her birine 250 adet iki günlük karabalık larvaları yerleştirilmiştir. Larvaların boy ve ağırlıkları sırasıyla 7,8-8,1 mm ve 2,7-3.1 mg arasında değişmiştir. Akvaryumlarda ph ölçümleri ph metre cihazı, çözünmüş oksijen miktarı ise YSI 5750 marka oksijen metre cihazı ile haftada iki kez yapılmıştır. Çözünmüş oksijen miktarı 5,8-6,5 mgl -1, ph miktarı ise 7,8-8,0 arasında değişim göstermiştir. Su sıcaklığı ise termostatlı ısıtıcılar ile 26 ºC de sabit tutulmaya çalışılmıştır. Denemede dört farklı diet (Artemia, tubifex, yumurta sarısı ve alabalık başlangıç yemi) kullanılmış ve çalışma üç tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Artemia yumurtaları Aqumaks firmasından temin edilmiş ve yumurtalar 24 saat süre ile 27 ºC de kuvvetli bir havalandırma ile %021 lik tuzlu suda inkübasyona bırakılmıştır. Yeni çıkış yapan artemialar sürekli havalandırılan tuzlu suda muhafaza edilmiştir. Total uzunlukları mm genişlikleri ise mm arasında değişen artemialar hayat döngülerinin ilk 12 saatlik dilimlerinde kullanılmışlardır (Al-Hafedh, 2004). Tubifexler ise Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesine bağlı Selam Çiftliği nden toplanmış, toplanan tubifexler bir iki gün süre ile temiz suda bekletilmiş ve iyice temizlendikten sonra 1-2 dakika süre ile formalinde tutularak dezenfekte edilmiştir. Daha sonra larvaların alabileceği büyüklüğe getirmek amacıyla robottan geçirilerek iyice küçük parçalar halinde kıyılmıştır (Hung et al, 1999). Çok sert pişirilmiş yumurta sarısı bir fincan içinde bezle sıkılarak eritilmiş, daha sonra bir tülbentten geçirilerek iki partikülleri alınmıştır. Tülbentten geçirilen kısım larva sayısına bağlı olarak litrelik akvaryuma 1-2 çay kaşığı olarak verilmiştir (Alpbaz, 1993). Yapay yem olarak; μ büyüklüğünde alabalık başlangıç yeminin kullanılması planlanmıştır. Alabalık başlangıç yeminin besin madde kompozisyonu; %56 protein, %15 yağ, %8 mineral şeklindedir.karabalık larvaları günde 08:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 de olmak üzere toplam 5 kez yemlenmiştir. Artemia nauplileri ve tubifexler her bir akvaryumdaki toplam canlı ağırlığın (Yaş ağırlık esasına göre) %160 ı oranında, yumurta sarısı larva miktarı göz önünde bulundurularak 2-3 çay kaşığı, kuru yem ise yine akvaryumdaki toplam canlı ağırlığın %20 si oranında verilmiştir. Ayrıca, karabalık larvalarına verilecek olan yem miktarı her üç günde bir yapılan ağırlık ölçümlerine göre yeniden hesaplanarak artırılmıştır (Hung et al, 1999). Deneme süresince her üç günde bir her bir akvaryumdan tesadüfi olarak 20 larva örneklenmiş ve larvalar bir mendil üzerine alınarak suları alınmış ve 0,1 mg hassasiyetteki hassas terazi ile ağırlıkları tespit edilmiştir. Ağırlıkları tespit edilen larvalar daha sonra deneme dışı bırakılmıştır. Yaşama oranı ise deneme sonunda geride kalan ve ağırlık ölçümleri sırasında deneme dışı kalan larvalar sayılarak tespit edilmiştir (Legendre et al, 1995). Deneme toplam 12 gün sürmüştür. Çalışmada canlı spesifik büyüme oranı (Clark et al, 1990) ve yaşama oranına (Watanabe et al, 1990) ait bulgular aşağıda belirtilen formüllere göre değerlendirilmiştir. Spesifik büyüme oranı (%)=LnWs(Deneme sonu. Balığın ort. ağ.ln log.) Lnwb (Deneme baş. Balığın ort. ağ. ln log.) \ Deneme süresi x 100 Yaşama Oranı =[(Den. Sonu Balık Say.)\ (Den. Başı Balık Sayı)]x100 Denemede araştırma bulgularının değerlendirilmesinde SPSS V-9.0 ve STATISTICA V-5.1 istatistik programları kullanılmıştır. Grafiklerin çiziminde ise EXCEL programı kullanılmıştır. Gruplar arasındaki farklılığı belirlemek amacıyla 529

4 ANOVA testi, farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığını bulmak için de Duncan testi uygulanmıştır (Norusis, 1993). SONUÇLAR VE TARTIŞMA Deneme süresince elde edilen ortalama ağırlık değerleri ve yaşama oranları Çizelge1 de gösterilmiştir. Deneme sonunda yapılan varyans analizi ve duncan testi sonucunda yem grupları (Artemia nauplii, tubifex, yumurta sarısı ve kuru yem) arasındaki fark istatistiksel açıdan önemli bulunmuştur (p<0,01). Tablo 1. Deneme süresince Artemia nauplii, tubifex, yumurta sarısı ve kuru yemle beslenen C. gariepinus larvalarına ait ortalama ağırlıklar (mg), spesifik büyüme oranları (%d -1 ) ve yaşama oranları (%). Table 1. Mean weight (mg), specific growth rate (%d -1 ), survival rates (%) of C. gariepinus larvae fed with an artificial diet, Artemia nauplii, tubifex, yok sac in a 12- d experiment. Yem grupları Artemia nauplii Tubifex Yumurta sarısı Alabalık yemi Başlangıç ağırlığı (2günlük) 2,9 2,9 2,9 2,9 5 günlük ağırlık 9,67±0,76 a 7,03±0,37 b 7,28±0,39 b 4,90±0,40 c 8 günlük ağırlık 28,30±1,05 a 25,46±1,46 a 17,35±1,80 b 12,34±0,92 c 11 günlük ağırlık 69,92±1,58 a 60,93±1,26 b 33,90±2,87 c 26,40±2,94 d Son ağırlık(14 günlük) 95,24±1,74 a 92,20±1,30 a 55,10±2,90 b 42,70±2,97 c Spesifik büyüme oranı(%d -1 ) 29,09±0,5 a 28,82±0,6 a 24,52±0,2 b 22,37±0,3 c Yaşama oranı (%) 92,2±4,8 a 90,4±3,5 a 90,9±4,4 a 54,2±9,7 b *Tabloda aynı satır üzerinde gösterilen aynı harfler arasında istatistiki olarak bir fark yoktur (P>0,05). (ortalama±standart hata) Deneme sonunda yem gruplarına ait yaşama oranları hesaplanmış, buna göre en iyi yaşama oranı %92,2 ile artemia nauplii grubunda elde edilmiştir. Bununla birlikte tubifex (%90,4) ve yumurta sarısı (%90,9) ile yemlenen larvalarda da benzer sonuçlar elde edilmiş ve bu üç grup arasında yaşama oranı bakımından istatistiki yönden bir farklılık çıkmamıştır (p>0,05). Kuru yem grubunda ise yaşama oranı (%54,2), diğer yem gruplarına göre oldukça düşük çıkmıştır (Çizelge 1). Denemenin başlangıcından sonuna kadar ortalama ağırlıklar ve spesifik büyüme oranları değerlendirildiğinde, artemia nauplii ve tubifex grupları yumurta sarısı ve kuru yem gruplarına göre daha iyi bir büyüme performansı göstermiştir (Çizelge 1, Şekil 1). İlk beş günlük süreçte artemia nauplii grubunda en yüksek büyüme gözlenmiş iken, 8. günden itibaren tubifex ile beslenen grup ile artemia nauplii grubu arasındaki büyüme farklılığı ortadan kalkmıştır (Şekil 1). 530

5 120 Artemia 100 Tubifex Ağırlık (mg) Y. sarısı Kuru yem Gün Şekil 1. Deneme süresince Artemia nauplii, tubifex, yumurta sarısı ve kuru yemle beslenen C. gariepinus larvalarına ait büyüme eğrisi. Figure 1. Growth curve of C. gariepinus larvae fed with an artificial diet, Artemia nauplii, tubifex, yok sac in a 12-d experiment. Deneme sonunda ağırlık ortalamaları, spesifik büyüme oranı ve yaşama oranları incelendiğinde, canlı yemlerden artemia nauplii ve tubifex Karabalıkta en iyi büyümeyi sağlamıştır (Çizelge 1, Şekil 1). İlk 5 günlük süreçte artemia nauplii grubu tubifexe göre daha iyi bir büyüme performansı göstermiştir. Oysaki, daha sonraki günlerde tubifex grubu bu açığı kapatmış, 8 günlük iken artemia nauplii grubunun büyüme hızına yetişmiştir. Yumurta sarısı grubu artemia nauplii ve tubifex grubuna göre daha yavaş bir büyüme gösterirken en düşük büyüme performansı kuru yem grubunda görülmüştür. Bu sonuçlara göre C. gariepinus da larval dönemde artemia naupliilerine alternatif olarak başka canlı yemlerinde kullanılabileceğinden rahatlıkla söz edilebilir. (Hogendoorn, 1980) tarafından C. gariepinus larda yapılan larval dönem çalışmasında artemia naupliileri ve artemiaların kuru yemle birlikte kombinasyonu denenmiş ve sonuçta oldukça iyi bir büyüme performansı elde edilmişler. Heterobranchus longifilis larvalarının canlı ve dondurulmuş artemia naupliileri ile beslenmesi sonucunda ise diğer dietlere göre en iyi büyüme performansını gösterdiği tespit edilmiştir (Kerdchuen and Legendre, 1994). Bu çalışmalarda elde edilen sonuçlar çalışmamızdaki bulguları destekler niteliktedir. Aynı zamanda Clarias macrocephalus (Fermin and Bolivar, 1991), Clarias batrachus (Knud- Hensen et al, 1990) ve Pangasius bocourti (Hung et al, 2002) türlerine ait kedibalıklarında artemia nauplii ile beslenen gruplarda en iyi yaşama oranı ve büyüme performansı elde edilmiştir. Fakat, Clarias macrocephalus (Fermin and Bolivar, 1991), Clarias batrachus (Knud-Hensen et al, 1990) ta artemia en iyi 531

6 büyümeyi sağlarken spesifik büyüme oranları %12,4 d -1 ile sınırlı kalmış, C. gariepinus ta 14. günde spesifik büyüme oranı %29,09 d -1 olarak tespit edilmiştir. Bu da artemia naupliilerinin karabalıkta daha iyi büyüme sağladığını sonucunu ortaya koymuştur. (Horvad et al, 1981) tarafından Avrupa kedibalıklarında (Siluris glanis) Tubifex larval dönemde canlı yem kaynağı olarak başarılı bir şekilde kullanılmıştır. Genellikle larvalar ağız açıklıkları küçük olduğu için tubifex gibi büyük canlı yemleri kolaylıkla alamazlar. Bu da, tubifexin larval yetiştiricilikte kullanımını sınırlamaktadır. Fakat, karabalıklarda yapmış olduğumuz bu çalışmada ağız açıklığı uygun olduğu için böyle bir sorunla karşılaşılmamıştır. Karabalık larvalar rahatlıkla tubifexleri alabilmişlerdir ve deneme sonunda artemia nauplii grubu ile ortalama ağırlık ve spesifik büyüme oranı yönünden aynı büyüme performansını sağlayabilmişlerdir. Benzer bir şekilde (Hung et al, 2002) tarafından Pangasius bocourti de yapılan larval dönem çalışmasında tubifex artemia ile aynı oranda büyüme sağlamıştır. Heterobranchus longifilis (Kerdchuen and Legendre, 1994) ve Pangasius bocourti (Hung et al, 1999,2002) de olduğu gibi, karabalıkta da en düşük büyüme ve yaşama oranı kuru yem (Alabalık başlangıç yemi)grubunda tespit edilmiştir. Bunun nedeni sindirim sisteminin henüz daha yeni gelişiyor olması veya kullanılan yemin kalitesi veya sindirilebilirliği olabilir. Kuru yemle olan besleme çalışmalarında Heterobranchus longifilis te yaşama oranı %32, Pangasius bocourti de ise %67,5 oranında tespit edilmiştir (Kerdchuen and Legendre, 1994; Hung et al, 1999). Yaptığımız çalışmada ise karabalıkta % 54,2 oranında yaşama oranı ortaya çıkmıştır. Yapay yem kullanımı açısından çok iyi sonuç alınamasa da elde edilen değerler, karabalığın belli bir oranlarda da olsa kuru yem kullanımına karşı belli bir potansiyele sahip olduğunu göstermektedir. Özellikle bir çok catfish türlerinde larval dönemdeki yapay yemleme çalışmalarında kanibalizimin ortaya çıktığı belirtilmektedir. Fakat çalışmamızda yapay yem grubunda çok az oranda kanibalizm gözlenmiş ölümlerin büyük bir kısmı doğal ölümlerden kaynaklanmıştır. Diğer taraftan larval dönmede yumurta sarısının kullanımı sonucunda artemia nauplii ve tubifexe göre daha düşük büyüme sağlanırken kuru yeme oranla da daha yüksek bir büyüme performansı ortaya çıkmıştır. Ayrıca yaşama oranı bakımından da oldukça yüksek bir sonuç (%90,4) elde edilmiştir. Dolayısıyla yumurta sarısı da tubifex kadar olmasa da karabalıklarda larval dönemde canlı yemlere alternatif bir yem kaynağı olarak belli oranlarda kullanılabilir. Yapılan bu çalışmada karabalıklarda larva besleme döneminde farklı yem kaynaklarının kullanımı sonucunda, tubifexlerin, artemiaya alternatif bir yem kaynağı olarak kullanılabileceği ortaya çıkmıştır. KAYNAKLAR Al-Hafedh, Y.S., Ali, S.A., 2004, Effects of feeding on survival, cannibalism, growth and feed conversion of african catfish, Clarias gariepinus (Burchell) in concrete tanks. J, Appl. Ichthyol, 20, Alpbaz, A., 1993, Akvaryum. Mas Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş., İzmir, 403. Alpbaz, A., Cirik, Ş., Özden, O., Temelli, B., Korkut, A.Y., 1992, Deniz balıkları yetiştiriciliğinde Artemia. E.Ü. Su Ürünleri Yüksekokulu yayınları. 32, 16. Charlon, N., Durante, H., Escaffre, A.M., Bergot, P., 1986, Alimentation artificielle des larves de carpe (Cyprinus carpio L.). Aquaculture 54,

7 Clark, A.E., WatanabeE, W.O., Olla, B.L., Wıcklund, R.I., 1990, Growth, feed conversion and protein utilization of Florida red tilapia feed ısocaloric diets with different protein levels in seawater pools. Aquaculture, 88, FAO,1993, Aquaculture production. FAO Fisheries Circular No. 815, Review 5, Rome, Italy. Fermin, A.C., Bolivar, E.C., 1991, Larval rearing of the Philippine freshwater catfish, Clarias macrocephalus (Gunther) fed live zooplankton and artificial diet: a preliminary study, Bamidgeh 43, Hogendoorn, H., 1980, Controlled propagation of the African catfish, Clarias lazera (C&V), III: feeding and growth of fry, Aquaculture 21, Horvad, L., Tamas, G., Tolg, I., 1981, European catfish sheat-fish (Siluris glanis L.) culture in carp farms, in: Halver J.F. (Ed), special Method in pond Fish Husbandry, Akademiai kiado, Budapest, Hung, L.T., Tam. B.M., Cacot, P., Lazard, J., 1999, Larval rearing of the Mekong catfish, Pangasius bocourti (Pangasiidae, Siluroidei): Substitution of artemia nauplii with live and artificial feed.,aquat. Living Resour., 12 (3), Hung, L.T., Tuan, N.A., Cacot, P., Lazard J., 2002, Larval rearing of the Asian catfish, Pangasius bocourti (Pangasiidae, Siluroidei): alternative feeds and weaning time. Aquaculture, 212, Kaestner, A., 1967, Invertebrate Zoology. Vol 3, New York, 532. Kerdchuen, N., Legendre, M., 1994, Larval rearing of an African catfish; Heterobranchus longifilis (Teleostei, Clariidae): a comparision between natural and artificial diet, Aquat. Living. Resour. 7, Knud-Hensen, C.F., Batterson, T.R., McNabb, C.D., Hadiroseyani, Y., Dana, D., Muhammet, E.H., 1990, Hatchery techniques for egg and fry production of Clarias batrachus (Linnaeus), Aquaculture, 89, Legendre, M., Kerdchuen, N., Corraze, G., Bergot, P., 1995, Larval rearing of the african catfish, Heterobranchus longifilis (Teleostei, Clariidae): effect of dietary lipids on growth, survival an fatty acid composition of fry. Aquatic Living Resource, 8, Leger, P., Bengtson, D.A., Simpson, K.L., Sorgeloos, P., 1986, The use and nutritional value of artemia as a food source. Oceanogr. Mar. Biol. Annu. Rev. 24, Norusis M.j., 1993, SPSS for Windows Advanced statistics release 6.0. SPSS Inc., USA Ronyai, A., Ruttkay, A., 1990, growth and food utilization of wels fry (Slirius glanis) fed with Tubifex. Aquaculture Hung. (Szarvas) VI, Spataru, P., Viveen, W.J.A.R., Gophen, M., 1987, Food composition of Clarias gariepinus (=C. lazera) (Cypriniformes, Clariidae) in Lake Kinneret (Israel), Hydrobiologia, 144,

8 Tekelioğlu, N., 1980, Çukurova Bölgesindeki Tatlı Su Kaynaklarında Bulunan Karabalıkların Doğal Koşullarındaki Bazı Vücut Özellikleri ve Yumurta Verimliliği ile Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Balık Üretim Tesislerinde Yetiştirme Olanakları Üzerine Bir Araştırma. Ç.Ü. Zootekni ABD Doktora Tezi, Adana. Tekelioğlu, N., 1996, İç Su Balıkları Yetişitriciliği, Çukurova Üniversitesi, Su Ürünleri Yüksekokulu, Watanabe, W.O., Clark, J.H., Dunham, J.B., Wicklund, R.I., Olla, B.L., 1990, Culture of Florida Red Tilapia in Marine Cage. The Effect of Stocking Density and Dietary Protein on Growth. Aquaculture. 90,

C.KAYA GÖKÇEK ERDAL YILMAZ HSAN AKYURT. Mustafa Kemal Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Antakya-HATAY e-mail: kayagokcek@yahoo.

C.KAYA GÖKÇEK ERDAL YILMAZ HSAN AKYURT. Mustafa Kemal Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Antakya-HATAY e-mail: kayagokcek@yahoo. Gammarus kischineffensis SCHELLENBERG 1937 LAVE ED LM T CAR YEMLER N KARABALIK (Clarias gariepinus, BURCHELL 1822) LARVALARI VE FRYLARININ BÜYÜME PERFORMANSLARI ÜZER NE ETK S C.KAYA GÖKÇEK ERDAL YILMAZ

Detaylı

Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Yavrularının İlk Dönemlerde Büyüme Performansı ve Ölüm Oranı Üzerine Tuzluluğun Etkisi

Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Yavrularının İlk Dönemlerde Büyüme Performansı ve Ölüm Oranı Üzerine Tuzluluğun Etkisi Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Yavrularının İlk Dönemlerde Büyüme Performansı ve Ölüm Oranı Üzerine Tuzluluğun Etkisi Halim İbrahim ERBAŞ Nadir BAŞÇINAR Mehmet KOCABAŞ Şebnem ATASARAL

Detaylı

KEYWORDS: African catfish,larvae,spawnning,chemical Composition,Fatty Acids

KEYWORDS: African catfish,larvae,spawnning,chemical Composition,Fatty Acids KARABALIKLARDA (Clarias gariepinus, Burchell 1822) ÜREME PERİYODU VE LARVALARIN GELİŞİM DÖNEMLERİNE AİT KİMYASAL KOMPOZİSYONLARININ TESPİTİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Erdal YILMAZ, Mehmet NAZ, İhsan AKYURT,

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Deniz Levreği (Dicentrarchus labrax), Karadeniz, Büyüme Oranı, Yem Değerlendirme Oranı

Anahtar Kelimeler: Deniz Levreği (Dicentrarchus labrax), Karadeniz, Büyüme Oranı, Yem Değerlendirme Oranı Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi Fırat Univ. Journal of Science 22 (1), 55-59, 2010 22 (1), 55-59, 2010 Orta Karadeniz Kıyısal Bölgesi ndeki (Sinop) Deniz Levreğinin (Dicentrarchus labrax L., 1758) Yıllık

Detaylı

Rotifer (Brachionus plicatilis Müller, 1786) Kültüründe Kış Yumurtası Oluşumu Üzerine Sıcaklığın Etkisi

Rotifer (Brachionus plicatilis Müller, 1786) Kültüründe Kış Yumurtası Oluşumu Üzerine Sıcaklığın Etkisi E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2002 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2002 Cilt/Volume 19, Sayı/Issue (1-2): 13 17 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Rotifer (Brachionus plicatilis

Detaylı

Anahtar kelimeler: Hidroelektrik santrali, Oncorhynchus mykiss, ağ kafes, büyüme, yem değerlendirme

Anahtar kelimeler: Hidroelektrik santrali, Oncorhynchus mykiss, ağ kafes, büyüme, yem değerlendirme Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2006, 16(2): 81-85 Geliş Tarihi: 28.10.2005 Adilcevaz Hidroelektrik Santralı (Bitlis) Baraj Göletinde Gökkuşağı Alabalığının

Detaylı

GÖKSU DELTASI AVRUPA YILAN BALIĞI, (Anguilla anguilla L.) JUVENİLLERİNİN KÜLTÜR KOŞULLARINDA BÜYÜME VE YEM DEĞERLENDİRME PERFORMANSI

GÖKSU DELTASI AVRUPA YILAN BALIĞI, (Anguilla anguilla L.) JUVENİLLERİNİN KÜLTÜR KOŞULLARINDA BÜYÜME VE YEM DEĞERLENDİRME PERFORMANSI TC MERSİN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ PROJE SONUÇ RAPORU Proje No: BAP -SÜF YB (ÖB) 2002-3 GÖKSU DELTASI AVRUPA YILAN BALIĞI, (Anguilla anguilla L.) JUVENİLLERİNİN KÜLTÜR KOŞULLARINDA

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU DOÇENT 17.12.2014 : SİNOP ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 57000 SİNOP

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU DOÇENT 17.12.2014 : SİNOP ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 57000 SİNOP SERAP USTAOĞLU TIRIL ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU DOÇENT 17.12.2014 Adres : SİNOP ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 57000 SİNOP Telefon : 3682876265-3116 E-posta : serapt@sinop.edu.tr Doğum Tarihi :

Detaylı

EĞİTİM BİLGİLERİ YABANCI DİL BİLGİSİ. Yabancı Dil/Derecesi KPDS ÜDS TOFL IELTS. GÖREV YERLERİ (Tarih/Unvan/Kurum) YAYINLARI MAKALELER/BİLDİRİLER

EĞİTİM BİLGİLERİ YABANCI DİL BİLGİSİ. Yabancı Dil/Derecesi KPDS ÜDS TOFL IELTS. GÖREV YERLERİ (Tarih/Unvan/Kurum) YAYINLARI MAKALELER/BİLDİRİLER KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Nilgün AKSUNGUR Ünvan Mühendis Telefon 0312 3157623/1351 E-mail Doğum Yeri- Tarihi naksungur@tagem.gov.tr Afşin Yüksek Lisans Üniversite Adı EĞİTİM BİLGİLERİ Akademik Birim/

Detaylı

TUZLULUK DEĞİŞİMLERİNİN LEPİSTES (Poecilia reticulata PETERS, 1860) YAVRULARI ÜZERİNDE BÜYÜME VE YAŞAMA ORANINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

TUZLULUK DEĞİŞİMLERİNİN LEPİSTES (Poecilia reticulata PETERS, 1860) YAVRULARI ÜZERİNDE BÜYÜME VE YAŞAMA ORANINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI ÖZET TUZLULUK DEĞİŞİMLERİNİN LEPİSTES (Poecilia reticulata PETERS, 1860) YAVRULARI ÜZERİNDE BÜYÜME VE YAŞAMA ORANINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI DİLEK ŞAHİN, ORHAN ARAL ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SİNOP SU

Detaylı

OPTİMUM STOK YOĞUNLUĞU ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

OPTİMUM STOK YOĞUNLUĞU ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA YÜZER AĞ KAFESLERDE AYNALI SAZAN (Cyprinus carpio Linneaus,1758) BALIĞININ OPTİMUM STOK YOĞUNLUĞU ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA C. Kaya GÖKÇEK, İhsan AKYURT Mustafa Kemal Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Antakya,

Detaylı

COMPARISION OF SPIRULINA (SPIRULINA PLATENSIS) AND DIET TROUT FEED ON THE MORTALITY (SURVIVAL) RATE OF NILE TILAPIA JUVENILES DURING OVERWINTERING

COMPARISION OF SPIRULINA (SPIRULINA PLATENSIS) AND DIET TROUT FEED ON THE MORTALITY (SURVIVAL) RATE OF NILE TILAPIA JUVENILES DURING OVERWINTERING KIŞLATMA KOŞULLARINDA NİL TİLAPİA YAVRULARINA SAF SPİRULİNA (Spirulina platensis) Ve ALABALIK YEMİNİN 4 FARKLI REJİMLE VERİLMESİNİN CANLI KALMA ORANINA ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Can UZUNAĞAÇ Su Ürünleri

Detaylı

Üç Farklı Canlı Yemin Akdeniz Karidesi (Penaeus kerathurus Forskal) nin Mysis Larval Döneminde Gelişim ve Yaşama Oranına Etkisi Üzerine Bir Araştırma

Üç Farklı Canlı Yemin Akdeniz Karidesi (Penaeus kerathurus Forskal) nin Mysis Larval Döneminde Gelişim ve Yaşama Oranına Etkisi Üzerine Bir Araştırma E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2002 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2002 Cilt/Volume 19, Sayı/Issue (1-2): 123 128 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Üç Farklı Canlı Yemin

Detaylı

TURNA (Esox lucius) BALIĞI ENTANSİF YETİŞTİRİCİLİĞİ

TURNA (Esox lucius) BALIĞI ENTANSİF YETİŞTİRİCİLİĞİ TURNA (Esox lucius) BALIĞI ENTANSİF YETİŞTİRİCİLİĞİ Kaya GÖKÇEK *, Tamas SZABO **, Zoltan SZELEI***, Harun YILMAZ * * Mustafa Kemal Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Yetiştiricilik Bölümü, İskenderun,

Detaylı

Karadeniz Alabalığı (Salmo trutta labrax PALLAS, 1811) Larvalarında Canlı ve Granül Yem Kullanımı: Büyüme Performansının Karşılaştırılması [1]

Karadeniz Alabalığı (Salmo trutta labrax PALLAS, 1811) Larvalarında Canlı ve Granül Yem Kullanımı: Büyüme Performansının Karşılaştırılması [1] Kafkas Univ Vet Fak Derg 16 (6): 915-920, 2010 RESEARCH ARTICLE DOI:10.9775/kvfd.2010.1875 Karadeniz Alabalığı (Salmo trutta labrax PALLAS, 1811) Larvalarında Canlı ve Granül Yem Kullanımı: Büyüme Performansının

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı: İhsan AKYURT Doğum Yeri ve Tarihi: Ordu - 1947 Unvanı: Prof. Dr. e-mail: ihsan.akyurt@giresun.edu.tr 2. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite

Detaylı

*e-mail: bbaki@sinop.edu.tr. Geliş Tarihi: 25.11.2010 Kabul Tarihi: 15.09.2011

*e-mail: bbaki@sinop.edu.tr. Geliş Tarihi: 25.11.2010 Kabul Tarihi: 15.09.2011 Anadolu Tarım Bilim. Derg., 2011,26(3):258-264 Anadolu J Agr Sci, 2011,26(3): 258-264 Araştırma Research ĐKĐ FARKLI SU KAY AĞI DA GÖKKUŞAĞI ALABALIKLARI DA (Oncorhynchus mykiss, W., 1792) ELDE EDĐLE YUMURTALARI

Detaylı

β-estradiol ün Zebra Çiklit (Cichlasoma nigrofasciatum Günter,1868) de Büyüme Üzerine Etkisi

β-estradiol ün Zebra Çiklit (Cichlasoma nigrofasciatum Günter,1868) de Büyüme Üzerine Etkisi F. Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 17 (2), 335-341, 2005 β-estradiol ün Zebra Çiklit (Cichlasoma nigrofasciatum Günter,1868) de Büyüme Üzerine Etkisi Funda TURAN, İhsan AKYURT, Yasemin YILDIRIM,

Detaylı

Gül Ayten Kiriş, Suat Dikel. Çukurova Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, 01330, Balcalı, Adana, Türkiye

Gül Ayten Kiriş, Suat Dikel. Çukurova Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, 01330, Balcalı, Adana, Türkiye E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2002 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2002 Cilt/Volume 19, Sayı/Issue (3-4): 371 380 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Fiber Tank ve Beton

Detaylı

Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi

Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi ISSN: 2148-0273 Cilt 1, Sayı 2, 2013 / Vol. 1, Issue 2, 2013 Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi Muhammet

Detaylı

ESERLER LİSTESİ. Kuzu rasyonlarına katılan organik selenyumun besi performansı, karkas

ESERLER LİSTESİ. Kuzu rasyonlarına katılan organik selenyumun besi performansı, karkas ESERLER LİSTESİ Doktora Tez Çalışması Kuzu rasyonlarına katılan organik selenyumun besi performansı, karkas kalitesi ve GSH-Px aktivitesi üzerine etkisi Projelerde Yaptığı Görevler 1. Bıldırcınlarda galeopsis

Detaylı

Güz Döneminde Besiye Alınan Hindilerde Askorbik Asit Uygulamasının Besi Performansı ve Bazı Karkas Özelliklerine Etkileri

Güz Döneminde Besiye Alınan Hindilerde Askorbik Asit Uygulamasının Besi Performansı ve Bazı Karkas Özelliklerine Etkileri Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2003) 17(2): 1-8 Güz Döneminde Besiye Alınan Hindilerde Askorbik Asit Uygulamasının Besi Performansı ve Bazı Karkas Özelliklerine Etkileri Taşkın DEĞİRMENCİOĞLU * İbrahim

Detaylı

Saanen ve Saanen Melezi Erkek Oğlakların Besi Performansları*

Saanen ve Saanen Melezi Erkek Oğlakların Besi Performansları* Saanen ve Saanen Melezi Erkek Oğlakların Besi Performansları* O. Karadağ 1 E. Köycü 2 1 Marmara Hayvancılık Araştırma Enstitüsü, Bandıma, Balıkesir 2 Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1.Adı Soyadı : Mine Uzbilek KIRKAĞAÇ. 2.Doğum Tarihi: 13 Kasım 1966. 3.Unvanı: Prof. Dr. 4.Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1.Adı Soyadı : Mine Uzbilek KIRKAĞAÇ. 2.Doğum Tarihi: 13 Kasım 1966. 3.Unvanı: Prof. Dr. 4.Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : Mine Uzbilek KIRKAĞAÇ 2.Doğum Tarihi: 13 Kasım 1966 3.Unvanı: Prof. Dr. 4.Öğrenim Durumu: 5. Uzmanlık Alanı: ot sazanı yetiştiriciliği, zooplankton, makroomurgasız, Derece Alan

Detaylı

Farklı Düzeyde Protein ve Enerji İçeren Karma Yemlerin Etlik Piliçlerde Verim Üzerine Etkisi*

Farklı Düzeyde Protein ve Enerji İçeren Karma Yemlerin Etlik Piliçlerde Verim Üzerine Etkisi* Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 2(2): 36-42, 2007 ISSN 1304-9984 Farklı Düzeyde Protein ve Enerji İçeren Karma Yemlerin Etlik Piliçlerde Verim Üzerine Etkisi* Ali ÖZBEK 1 Veysel

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Hilal KARGIN YILMAZ Doğum Tarihi: 31 /03 /1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Zootekni Trakya Üniversitesi 1989 Ziraat Fakültesi

Detaylı

YURTİÇİ DENEME RAPORU

YURTİÇİ DENEME RAPORU YURTİÇİ DENEME RAPORU PERLA VİTA A+ UYGULAMASININ MARUL VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ GİRİŞ Marul ve marul grubu sebzeler ülkemizde olduğu gibi dünyada geniş alanlarda üretilmekte ve tüketilmektedir.

Detaylı

Hamsi ve Çaça Unu İçeren Yemlerin Yunus Çiklit (Crytocara moorii Boulenger, 1902) Yavrularının Büyümesi Üzerine Etkileri

Hamsi ve Çaça Unu İçeren Yemlerin Yunus Çiklit (Crytocara moorii Boulenger, 1902) Yavrularının Büyümesi Üzerine Etkileri KFBD Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi / The Black Sea Journal of Sciences 3(8):11-20, 2013 ISSN: 1309-4726 http://kfbd.giresun.edu.tr Hamsi ve Çaça Unu İçeren Yemlerin Yunus Çiklit (Crytocara moorii Boulenger,

Detaylı

Mahmut Ali Gökçe, Suat Dikel, Mehmet Çelik, Oğuz Taşbozan. Çukurova Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Yetiştiricilik Bölümü, 01330, Adana, Türkiye

Mahmut Ali Gökçe, Suat Dikel, Mehmet Çelik, Oğuz Taşbozan. Çukurova Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Yetiştiricilik Bölümü, 01330, Adana, Türkiye E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2003 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2003 Cilt/Volume 20, Sayı/Issue (1-2): 9 14 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Seyhan Baraj Gölü nde

Detaylı

Sazan yetiştiriciliğinde suyun ph değeri sınırları 5.5 10.8 olup, optimal değer 7 8 arasındadır. Yani nötr veya çok az alkali sular tercih edilir.

Sazan yetiştiriciliğinde suyun ph değeri sınırları 5.5 10.8 olup, optimal değer 7 8 arasındadır. Yani nötr veya çok az alkali sular tercih edilir. 1. GİRİŞ Günümüzde dengeli ve sağlıklı beslenmeye verilen önemin artmasıyla birlikte diğer hayvansal protein kaynaklarına göre balık eti daha fazla tüketilmeye başlanmıştır. Bunun nedenleri arasında; balık

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 26/6/2009 Doktora Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SU ÜRÜNLERİ

ÖZGEÇMİŞ. 26/6/2009 Doktora Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SU ÜRÜNLERİ ÖZGEÇMİŞ 1. GENEL DÜZENLEME TARİHİ 18/02/2011 T.C. KİMLİK NO 15770373216 ÜNVANI ADI SOYADI YAZIŞMA ADRESİ Yrd. Doç. Dr. DERYA GÜROY Yalova Üniversitesi Armutlu Meslek Yüksekokulu Yalova Türkiye DOĞUM YILI

Detaylı

Adıyaman İlinden Eylül Ayında Elde Edilen İnek Sütlerinin Doğu Afrika Kaliteli Çiğ İnek Sütü Standartlarına Uygunluklarinin Belirlenmesi

Adıyaman İlinden Eylül Ayında Elde Edilen İnek Sütlerinin Doğu Afrika Kaliteli Çiğ İnek Sütü Standartlarına Uygunluklarinin Belirlenmesi Adıyaman İlinden Eylül Ayında Elde Edilen İnek Sütlerinin Doğu Afrika Kaliteli Çiğ İnek Sütü Standartlarına Uygunluklarinin Belirlenmesi Buket COŞKUN 1, Murat ÇİMEN 1*, Hülya YILDIRIM 1, Asiye İLHAN 1,

Detaylı

ISSN : 1308-7258 aharlioglu@firat.edu.tr 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey

ISSN : 1308-7258 aharlioglu@firat.edu.tr 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 4, Article Number: 5A0051 ECOLOGICAL LIFE SCIENCES Received: August 2010 Accepted: October 2010 AyĢe Gül Harlıoğlu Series

Detaylı

İzmir İli Seferihisar İlçesinde Yetiştirilen Keçilerden Elde Edilen Sütlerde Biyokimyasal Parametrelerin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi

İzmir İli Seferihisar İlçesinde Yetiştirilen Keçilerden Elde Edilen Sütlerde Biyokimyasal Parametrelerin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi İzmir İli Seferihisar İlçesinde Yetiştirilen Keçilerden Elde Edilen Sütlerde Biyokimyasal Parametrelerin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi Neslihan ÇİÇEK 1, Murat ÇİMEN 1*, Deniz EFESOY 1,

Detaylı

Doğu Karadeniz Bölgesinde Kullanılan Bazı Ticari Yemlerin Gökkuşağı Alabalığının (Oncorhynchus mykiss W.,1792) Biyo-Ekonomisi Üzerine Etkisi

Doğu Karadeniz Bölgesinde Kullanılan Bazı Ticari Yemlerin Gökkuşağı Alabalığının (Oncorhynchus mykiss W.,1792) Biyo-Ekonomisi Üzerine Etkisi Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2002, 12(1):7-12 Geliş Tarihi : 22.05.2001 Doğu Karadeniz Bölgesinde Kullanılan Bazı Ticari Yemlerin Gökkuşağı Alabalığının

Detaylı

F. Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 15(1), 83-88, 2003

F. Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 15(1), 83-88, 2003 F. Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 15(1), 83-88, 2003 Lepistes (Poecilia reticulata Peters, 95) ve Kılıçkuyruk (Xiphophorus helleri Heckel, 48) Rasyonlarına Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat) Katkısının

Detaylı

Kuluçkahaneler ve Balık Çiftlikleri için Merkezi ve Kendiliğinden Hareketli Yemleme Sistemleri

Kuluçkahaneler ve Balık Çiftlikleri için Merkezi ve Kendiliğinden Hareketli Yemleme Sistemleri www.akuamaks.com Kuluçkahaneler ve Balık Çiftlikleri için Merkezi ve Kendiliğinden Hareketli Yemleme Sistemleri 2 Amacımız çözüm ortağı olduğumuz, Feeding Systems SL firması ile beraber, Su Ürünleri Sektörüne

Detaylı

91 Araştırma Makalesi

91 Araştırma Makalesi 91 Araştırma Makalesi Balık Unu Yerine Kısmen Kullanılan Akasya (Acacia karroo) Tohumu Ununun Sazan (Cyprinus carpio) Yavrularında Büyüme ve Vücut Kompozisyonu Üzerine Etkisi * Fatma Nida ÇOBAN, Mehmet

Detaylı

MAVRUŞGİL (Sciaena umbra) VE KÖTEK (Umbrina cirrosa) BALIKLARININ BİYOEKOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

MAVRUŞGİL (Sciaena umbra) VE KÖTEK (Umbrina cirrosa) BALIKLARININ BİYOEKOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ PROJE MAVRUŞGİL (Sciaena umbra) VE KÖTEK (Umbrina cirrosa) BALIKLARININ BİYOEKOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Adnan ERTEKEN, SUMAE Projenin temel amacı Scanidae familyasına ait balıklardan mavruşgil

Detaylı

Bazı Mısır Çeşitlerinde Verim ve Yem Değerleri Üzerine Bir Araştırma (1)

Bazı Mısır Çeşitlerinde Verim ve Yem Değerleri Üzerine Bir Araştırma (1) Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2004, 14(1): 47-51 Geliş Tarihi: 08.09.2003 Bazı Mısır Çeşitlerinde Verim ve Yem Değerleri Üzerine Bir Araştırma (1)

Detaylı

Clarias gariepinus (Burchell, 1822) un İki Farklı Populasyonunda Genetik Polimorfizimin Araştırılması

Clarias gariepinus (Burchell, 1822) un İki Farklı Populasyonunda Genetik Polimorfizimin Araştırılması GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 31, Sayı 1 (2011) 261-271 Clarias gariepinus (Burchell, 1822) un İki Farklı Populasyonunda Genetik Polimorfizimin Araştırılması Two Different Population of Clarias

Detaylı

Farklı Düzeylerde L-carnitine nin Kafes Koşullarında Yetiştirilen Alabalıkların. (Oncorhynchus mykiss) Karkas Kompozisyonuna, Viserosomatik ve

Farklı Düzeylerde L-carnitine nin Kafes Koşullarında Yetiştirilen Alabalıkların. (Oncorhynchus mykiss) Karkas Kompozisyonuna, Viserosomatik ve Farklı Düzeylerde L-carnitine nin Kafes Koşullarında Yetiştirilen Alabalıkların (Oncorhynchus mykiss) Karkas Kompozisyonuna, Viserosomatik ve Hepatosomatik İndeksleri Üzerine Etkileri* Suat DİKEL N.Burak

Detaylı

Çimento Üretim Prosesinde Mikroalglerin CO2 Tutucu Olarak Kullanımı

Çimento Üretim Prosesinde Mikroalglerin CO2 Tutucu Olarak Kullanımı Çimento Üretim Prosesinde Mikroalglerin CO2 Tutucu Olarak Kullanımı 1 Projenin Amacı Karbon dioksit (CO 2 ), küresel iklim değişimine sebep olan en önemli sera gazıdır. Projedeki temel amaç, AKÇANSA Çanakkale

Detaylı

Effects Of Different Storage Conditions On Some Characteristics Of Some Protein Feeds

Effects Of Different Storage Conditions On Some Characteristics Of Some Protein Feeds Farklı Depolama Şartlarının Bazı Protein Kaynaklı Yem Hammaddelerinin Özellikleri Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi * H. E. Şamlı 1 O.N. Onarbay 1 1 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni

Detaylı

Canlı Yem Katkılı Besinlerin Anaç Lepistes (Poecilia reticulata Peters, 1859) Balıklarının Büyüme ve Üreme Verimliliği Üzerine Etkileri*

Canlı Yem Katkılı Besinlerin Anaç Lepistes (Poecilia reticulata Peters, 1859) Balıklarının Büyüme ve Üreme Verimliliği Üzerine Etkileri* E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 28 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 28 Cilt/Volume 25, Sayı/Issue (2): 123 129 Ege University Press ISSN 13-159 http://jfas.ege.edu.tr/ Canlı Yem Katkılı Besinlerin

Detaylı

Rize Yöresi Alabalık İşletmelerinin Yapısal ve Biyo-teknik Özellikleri

Rize Yöresi Alabalık İşletmelerinin Yapısal ve Biyo-teknik Özellikleri KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(1), 2006 77 KSU. Journal of Science and Engineering 9(1), 2006 Rize Yöresi Alabalık İşletmelerinin Yapısal ve Biyo-teknik Özellikleri Hakan Murat BÜYÜKÇAPAR 1, Özgür

Detaylı

ASİ NEHRİNDE Capoeta barroisi (LORTET, 1894) TÜRÜ BİREYLERİNİN BÜYÜME ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ÖN ÇALIŞMA

ASİ NEHRİNDE Capoeta barroisi (LORTET, 1894) TÜRÜ BİREYLERİNİN BÜYÜME ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ÖN ÇALIŞMA ASİ NEHRİNDE Capoeta barroisi (LORTET, 1894) TÜRÜ BİREYLERİNİN BÜYÜME ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ÖN ÇALIŞMA ÖZET Sevil DEMİRCİ 1, Şükran YALÇIN-ÖZDİLEK 2 1 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ, 2

Detaylı

Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi. Yetiştiricilik Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul

Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi. Yetiştiricilik Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul ÖZGEÇMİŞ 1. GENEL Adı Soyadı: Kamil Mert ERYALÇIN Doğum Tarihi/Yeri: 22.02.1978 / İstanbul Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yetiştiricilik Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470

Detaylı

BARAJ GÖLLERİNDE AĞ KAFESLERDE BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ Doç. Dr. Şükrü YILDIRIM. Ege Üniversitesi, Su ürünleri Fakültesi, Yetiştiricilik Bölümü LOGO

BARAJ GÖLLERİNDE AĞ KAFESLERDE BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ Doç. Dr. Şükrü YILDIRIM. Ege Üniversitesi, Su ürünleri Fakültesi, Yetiştiricilik Bölümü LOGO BARAJ GÖLLERİNDE AĞ KAFESLERDE BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ Doç. Dr. Şükrü YILDIRIM Ege Üniversitesi, Su ürünleri Fakültesi, Yetiştiricilik Bölümü İçerik 1 Üretim Sahasının Seçimi 2 Yetiştiricilik Yapılan Sistemler

Detaylı

Batman İlinden Elde Edilen Sütlerde Toplam Yağın Türk ve Avrupa Birliği Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi

Batman İlinden Elde Edilen Sütlerde Toplam Yağın Türk ve Avrupa Birliği Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi Cilt 1, Sayı 1, 2013 / Vol. 1, Issue 1, 2013 Batman İlinden Elde Edilen Sütlerde Toplam Yağın Türk ve Avrupa Birliği Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi Eyüp Ablak*, Murat Çimen**, Damla Karakoç*,

Detaylı

Balık Üretiminde Yem Veriminin Artırılması ve Rakamsal Olarak İfade Edilmesi

Balık Üretiminde Yem Veriminin Artırılması ve Rakamsal Olarak İfade Edilmesi E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2003 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2003 Cilt/Volume 20, Sayı/Issue (3-4): 557 562 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Derleme / Review Balık

Detaylı

Antalya Bölgesindeki Süs Balığı Üreten İşletmelerin Yapısal ve Teknik Analizi: II. Teknik Özellik ve Pazarlama Durumları

Antalya Bölgesindeki Süs Balığı Üreten İşletmelerin Yapısal ve Teknik Analizi: II. Teknik Özellik ve Pazarlama Durumları Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi 6 (2): 35-41, 2013 ISSN: 1308-3961, E-ISSN: 1308-0261, www.nobel.gen.tr Antalya Bölgesindeki Süs Balığı Üreten İşletmelerin Yapısal ve Teknik Analizi: II. Teknik Özellik

Detaylı

Mobil Balık İşletmesinde Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss W.,1792) nın Denizde Gelişiminin İncelenmesi*

Mobil Balık İşletmesinde Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss W.,1792) nın Denizde Gelişiminin İncelenmesi* E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2010 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2010 Cilt/Volume 27, Sayı/Issue 4: 143-147 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Araştırma Notu / Short

Detaylı

Antalya Bölgesindeki Süs Balığı Üreten İşletmelerin Yapısal ve Teknik Analizi: II. Teknik Özellik ve Pazarlama Durumları

Antalya Bölgesindeki Süs Balığı Üreten İşletmelerin Yapısal ve Teknik Analizi: II. Teknik Özellik ve Pazarlama Durumları Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi 6 (2): 3238, 2014 ISSN: 13083961, EISSN: 13080261, www.nobel.gen.tr Antalya Bölgesindeki Süs Balığı Üreten İşletmelerin Yapısal ve Teknik Analizi: II. Teknik Özellik

Detaylı

ARAŞTIRMA. Anahtar Kelimeler: Saanen, Kıl keçisi, Melezleme, Büyüme, Yaşama Gücü

ARAŞTIRMA. Anahtar Kelimeler: Saanen, Kıl keçisi, Melezleme, Büyüme, Yaşama Gücü ARAŞTIRMA 2007: 21 (1): 21-26 http://www.fusabil.org Saanen X Kıl Keçisi F1 ve G1 Melezlerinde Büyüme ve Yaşama Gücü Özelliklerinin Araştırılması Ü. Gülcihan ŞİMŞEK Metin BAYRAKTAR Murad GÜRSES Fırat Üniversitesi

Detaylı

Su Ürünleri Dergisi (2011) ISSN 1300-1590 Ege J Fish Aqua Sci 28(4): 105-110 (2011)

Su Ürünleri Dergisi (2011) ISSN 1300-1590 Ege J Fish Aqua Sci 28(4): 105-110 (2011) Su Ürünleri Dergisi (2011) ISSN 1300-1590 Ege J Fish Aqua Sci 28(4): 105-110 (2011) http://www.egejfas.org Araştırma Makalesi / Research Article Ağ Kafeslerde L-karnitin Kullanımının Çipura (Sparus aurata

Detaylı

Fatma AYDIN*, Fahrettin YÜKSEL**

Fatma AYDIN*, Fahrettin YÜKSEL** ISSN: 2148-0273 Cilt 1, Sayı 2, 2013 / Vol. 1, Issue 2, 2013 Farklı Donam Faktörlerine Göre Donatılmış Galsama Ağları ile Yakalanan Luciobarbus mystaceus (Pallas, 1814) Bireylerinde Total Boy ile Vücut

Detaylı

Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi 4 (1): 37-41, 2011 ISSN: 1308-3961, E-ISSN 1308-0261, www.nobel.gen.tr

Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi 4 (1): 37-41, 2011 ISSN: 1308-3961, E-ISSN 1308-0261, www.nobel.gen.tr Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi 4 (1): 37-41, 2011 ISSN: 1308-3961, E-ISSN 1308-0261, www.nobel.gen.tr Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1972) Yumurtalarının Dezenfeksiyonunda Kullanılan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İngilizce KDS 90 ÇOK İYİ 1998 Güz ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ SU ÜRÜNLERİ ANABİLİM DALI SU ÜRÜNLERİ ANABİLİM DALI (DR) SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

ÖZGEÇMİŞ. İngilizce KDS 90 ÇOK İYİ 1998 Güz ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ SU ÜRÜNLERİ ANABİLİM DALI SU ÜRÜNLERİ ANABİLİM DALI (DR) SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ ÖZGEÇMİŞ TC KİMLİK NO: PERSONEL AD: SOYAD: FERİT RAD DOĞUM TARİHİ: SİCİL NO: UYRUK: EHLİYET: TÜRKİYE B DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM İngilizce KDS 90 ÇOK İYİ 1998 Güz PROGRAM ADI ÜLKE ÜNİVERSİTE

Detaylı

Türkiye de Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Yetiştiricilikte Alternatif Yem Kaynakları

Türkiye de Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Yetiştiricilikte Alternatif Yem Kaynakları E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2003 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2003 Cilt/Volume 20, Sayı/Issue (1-2): 247 255 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Derleme / Review Türkiye

Detaylı

Turkish Journal of Aquatic Life Year1, Issue 1 Oct 2003. p 69 74.

Turkish Journal of Aquatic Life Year1, Issue 1 Oct 2003. p 69 74. 1 Turkish Journal of Aquatic Life Year1, Issue 1 Oct 2003. p 69 74. FARKLI BESLEME ORANLARININ, KAFESLERDE YETİŞTİRİLEN TİLAPİA ( Oreochromis niloticus, L.,1757) LARDA GELİŞME VE VÜCÜT BESİN MADDE BİLEŞENLERİNE

Detaylı

İrfan Uysal 1, Atilla Alpbaz 2

İrfan Uysal 1, Atilla Alpbaz 2 E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2003 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2003 Cilt/Volume 20, Sayı/Issue (1-2): 95 101 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Abant Alabalığı (Salmo

Detaylı

10 m. Su Seviyesi ----------------------------------- 1 adet balık 0,25 kg (250 g) ise = 15700 kg balık = 62800 adet balık yapar.

10 m. Su Seviyesi ----------------------------------- 1 adet balık 0,25 kg (250 g) ise = 15700 kg balık = 62800 adet balık yapar. YUVARLAK AĞ KAFES = Çap: 10 m Su derinliği : 10 m 10 m 10 m Su Seviyesi ----------------------------------- HACİM: r 2 h : = 3,14 x 5 2 x 10 = 785 m 3 1 m 3 hacimden 20 kg balık elde edilecekse = 785 m

Detaylı

Amasya İlinde İlkbahar Mevsiminde Elde Edilen İnek Sütlerinde Yağ Depresyonunun Belirlenmesi

Amasya İlinde İlkbahar Mevsiminde Elde Edilen İnek Sütlerinde Yağ Depresyonunun Belirlenmesi ISSN: 2148-0273 Cilt 3, Sayı 1, 2015 Vol. 3, Issue 1, 2015 Amasya İlinde İlkbahar Mevsiminde Elde Edilen İnek Sütlerinde Yağ Depresyonunun Belirlenmesi Hayriye AKYÜZ, Murat ÇİMEN*, Hüsna Rezzan ASLAN Özet

Detaylı

Edirne İlinden Kış Aylarında Elde Edilen Sütlerde Toplam Yağ ve Protein Değerlerinin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi

Edirne İlinden Kış Aylarında Elde Edilen Sütlerde Toplam Yağ ve Protein Değerlerinin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi Edirne İlinden Kış Aylarında Elde Edilen Sütlerde Toplam Yağ ve Protein Değerlerinin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi Sümeyye MEMKEZE 1, Murat ÇİMEN 1*, Rahime Kamer ÖNOĞLU 1, Neslihan ÇİÇEK

Detaylı

Aynalı Sazan (Cyprinus carpio L., 1758) Yumurtalarının Açılması ve Larvaların Yaşama Oranı Üzerine Suyun ph Değerinin Etkisi

Aynalı Sazan (Cyprinus carpio L., 1758) Yumurtalarının Açılması ve Larvaların Yaşama Oranı Üzerine Suyun ph Değerinin Etkisi E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2001 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2001 Cilt/Volume 18, Sayı/Issue (3-4): 319 324 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Aynalı Sazan (Cyprinus

Detaylı

Tunceli ili Pertek ilçesinde Yetiştirilen Koyun ve Keçi Sütlerinin Kaliteli Peynir Yapım Standartlarına Uygunluğu

Tunceli ili Pertek ilçesinde Yetiştirilen Koyun ve Keçi Sütlerinin Kaliteli Peynir Yapım Standartlarına Uygunluğu ISSN: 2148-0273 Cilt 1, Sayı 2, 2013 / Vol. 1, Issue 2, 2013 Tunceli ili Pertek ilçesinde Yetiştirilen Koyun ve Keçi Sütlerinin Kaliteli Peynir Yapım Standartlarına Uygunluğu Fırat TOK*, Murat ÇİMEN**,

Detaylı

Batman ve Bitlis İllerinden Elde Edilen İnek Sütlerinde Yağ ve Protein Oranlarının Ab ve Türk Standartlarına Uygunlukların Belirlenmesi

Batman ve Bitlis İllerinden Elde Edilen İnek Sütlerinde Yağ ve Protein Oranlarının Ab ve Türk Standartlarına Uygunlukların Belirlenmesi Batman ve Bitlis İllerinden Elde Edilen İnek Sütlerinde Yağ ve Protein Oranlarının Ab ve Türk Standartlarına Uygunlukların Belirlenmesi Asiye İLHAN 1, Murat ÇİMEN 1*, Zeynep DEMİR 1, Zinet TURHAN 1, Burçin

Detaylı

Tatlı Su İstakozlarının (Astacus leptodactylus ssp.) in Su Dışında Canlı Kalma Süreleri

Tatlı Su İstakozlarının (Astacus leptodactylus ssp.) in Su Dışında Canlı Kalma Süreleri ISSN: 2148-0273 Cilt 2, Sayı 2, 2014 / Vol. 2, Issue 2, 2014 Tatlı Su İstakozlarının (Astacus leptodactylus ssp.) in Su Dışında Canlı Kalma Süreleri *Özlem AKSU, **Başar ALTINTERİM, ***Semra GÜNER, ****Muzaffer

Detaylı

Etlik Piliç Karma Yemlerine Farklı Düzeylerde İlave Edilen Düşük Ham Protein ve Yüksek Ham Kül İçerikli Et-Kemik Ununun Performans Üzerine Etkisi

Etlik Piliç Karma Yemlerine Farklı Düzeylerde İlave Edilen Düşük Ham Protein ve Yüksek Ham Kül İçerikli Et-Kemik Ununun Performans Üzerine Etkisi Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2003, 40(1):111-118 ISSN 1018-8851 Etlik Piliç Karma Yemlerine Farklı Düzeylerde İlave Edilen Düşük Ham Protein ve Yüksek Ham Kül İçerikli Et-Kemik Ununun Performans Üzerine

Detaylı

Geliş Tarihi: 25.02.2008 Kabul Tarihi: 10.06.2008

Geliş Tarihi: 25.02.2008 Kabul Tarihi: 10.06.2008 TARIM BĠLĠMLERĠ DERGĠSĠ 2008, 14 (3) 251-258 ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ ZĠRAAT FAKÜLTESĠ Ankara Üniversitesi Sakaryabaşı Balık Üretim ve Araştırma İstasyonu nda Tilapya (Oreochromis niloticus L.) Balıklarının

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ZORUNLU DERSLER KOD DERSİN ADI DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ T U K E FBE Uzmanlık Alan Dersi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri 8 0 8 30 FBE Seminer

Detaylı

ADİ FİĞ TESCİL RAPORU

ADİ FİĞ TESCİL RAPORU T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü ADİ İĞ TESCİL RAPORU GATAEMD135(SAYAR) ANKARA 2015 GATAEMD135(SAYAR) ADİ İĞ ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR

Detaylı

Munzur Çayı (Tunceli) Dağ Alabalıkları Salmo trutta macrostigma (Dumeril, 1858) nin Et Verimi ve Kimyasal Kompozisyonu

Munzur Çayı (Tunceli) Dağ Alabalıkları Salmo trutta macrostigma (Dumeril, 1858) nin Et Verimi ve Kimyasal Kompozisyonu Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi Fırat Univ. Journal of Science 23 (1), 41-45, 2011 23 (1), 41-45, 2011 Munzur Çayı (Tunceli) Dağ Alabalıkları Salmo trutta macrostigma (Dumeril, 1858) nin Et Verimi ve

Detaylı

Avrupa Yılanbalığı (Anguilla anguilla L. 1758) Elverlerinin Yapay Beslemeye Alıştırılması ve Sekiz Aylık Büyüme Oranları

Avrupa Yılanbalığı (Anguilla anguilla L. 1758) Elverlerinin Yapay Beslemeye Alıştırılması ve Sekiz Aylık Büyüme Oranları E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2002 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2002 Cilt/Volume 19, Sayı/Issue (3-4): 337 348 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Avrupa Yılanbalığı

Detaylı

BİYOLOJİK YÖNTEMLE ARITILAN KENTSEL ATIK SULARIN YENİDEN KULLANIMI İÇİN NANOFİLTRASYON (NF) YÖNTEMİNİN UYGULANMASI

BİYOLOJİK YÖNTEMLE ARITILAN KENTSEL ATIK SULARIN YENİDEN KULLANIMI İÇİN NANOFİLTRASYON (NF) YÖNTEMİNİN UYGULANMASI BİYOLOJİK YÖNTEMLE ARITILAN KENTSEL ATIK SULARIN YENİDEN KULLANIMI İÇİN NANOFİLTRASYON (NF) YÖNTEMİNİN UYGULANMASI Samuel BUNANI a, Eren YÖRÜKOĞLU a, Gökhan SERT b, Ümran YÜKSEL a, Mithat YÜKSEL c, Nalan

Detaylı

T. C. Orman Bakanlığı, Milli Parklar Başmühendisliği, 35530, Karşıyaka, İzmir, Türkiye 2

T. C. Orman Bakanlığı, Milli Parklar Başmühendisliği, 35530, Karşıyaka, İzmir, Türkiye 2 E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2002 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2002 Cilt/Volume 19, Sayı/Issue (3-4): 447 454 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Kültür Şartlarında

Detaylı

Kahverengi ve Beyaz Balık Unu İçeren Yemlerin Gökkuşağı Alabalığı, Oncorhynchus mykiss (WALBAUM,1792) Yavrularının Büyümesi Üzerine Etkileri

Kahverengi ve Beyaz Balık Unu İçeren Yemlerin Gökkuşağı Alabalığı, Oncorhynchus mykiss (WALBAUM,1792) Yavrularının Büyümesi Üzerine Etkileri Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi Cilt : 4 Sayı : 1 2 (2008) O. ARAL D. KAYA Kahverengi ve Beyaz Balık Unu İçeren Yemlerin Gökkuşağı Alabalığı, Oncorhynchus mykiss (WALBAUM,1792)

Detaylı

Ýnci Kefalý (Chalcalburnus tarichi) Silajýnýn Pelet Yem Yapýmýnda Kullanýmý Üzerine Bir Araþtýrma

Ýnci Kefalý (Chalcalburnus tarichi) Silajýnýn Pelet Yem Yapýmýnda Kullanýmý Üzerine Bir Araþtýrma Cilt: 12 Sayý: 48 19-23, 2003 Ýnci Kefalý (Chalcalburnus tarichi) Silajýnýn Pelet Yem Yapýmýnda Kullanýmý Üzerine Bir Araþtýrma Kenan GÜLLÜ, Þenol GÜZEL Yüzüncü Yýl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Su Ürünleri

Detaylı

KESTANE (Castanea sativa Mill.) ÇOĞALTIMINDA EN UYGUN GÖZ AŞI YÖNTEMĐ VE ZAMANININ BELĐRLENMESĐ ÜZERĐNE ARAŞTIRMALAR

KESTANE (Castanea sativa Mill.) ÇOĞALTIMINDA EN UYGUN GÖZ AŞI YÖNTEMĐ VE ZAMANININ BELĐRLENMESĐ ÜZERĐNE ARAŞTIRMALAR ANADOLU, J. of AARI 7 (2) 1997, 74-79 MARA KESTANE (Castanea sativa Mill.) ÇOĞALTIMINDA EN UYGUN GÖZ AŞI YÖNTEMĐ VE ZAMANININ BELĐRLENMESĐ ÜZERĐNE ARAŞTIRMALAR Đlhan ÖZKARAKAŞ M. Kubilay ÖNAL Ege Tarımsal

Detaylı

Broiler Civcivlerin Karın Bölgesinde Görülen Tüylenme Bozukluğunun Performansa Etkisi

Broiler Civcivlerin Karın Bölgesinde Görülen Tüylenme Bozukluğunun Performansa Etkisi Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Dergisi Elektronik Versiyonu Yıl 2002 Cilt 02 Sayı 2 Sayfa 1-5 (orijinal dergide sayfa 3-6) www.mikrobiyoloji.org/pdf/703020201.pdf Broiler Civcivlerin Karın Bölgesinde

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı. Dr. Züleyha KAHRAMAN Ünvan. Mühendis Telefon 3447530 E-mail. Zuleyhak3@hotmail.com Doğum Tarihi - Yeri 1963- Karaman

KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı. Dr. Züleyha KAHRAMAN Ünvan. Mühendis Telefon 3447530 E-mail. Zuleyhak3@hotmail.com Doğum Tarihi - Yeri 1963- Karaman KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr. Züleyha KAHRAMAN Ünvan Mühendis Telefon 3447530 E-mail Zuleyhak3@hotmail.com Doğum Tarihi - Yeri 1963- Karaman Doktora Üniversite Adı Akademik Birim/ Mezuniyet Yılı Doktora

Detaylı

Tubifex Tubifex Müller, 1774 (Annelidae) in Besin Kompozisyonu

Tubifex Tubifex Müller, 1774 (Annelidae) in Besin Kompozisyonu E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2003 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2003 Cilt/Volume 20, Sayı/Issue (1-2): 103 110 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Tubifex Tubifex Müller,

Detaylı

Palaemon adspersus Rathke, 1837 nin Yumurta Verimi, Embriyonik ve Larval Gelişimi

Palaemon adspersus Rathke, 1837 nin Yumurta Verimi, Embriyonik ve Larval Gelişimi F. Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 15(3), 443-453, 2003 Palaemon adspersus Rathke, 1837 nin Yumurta Verimi, Embriyonik ve Larval Gelişimi Özet Sabri BİLGİN, Orhan AK, Recep BİRCAN ve Sebahattin

Detaylı

Ezgi KARA*, Murat ÇİMEN**, Servet KAYA*, Ümit GARİP*, Mehmet ŞAHİNSOY*

Ezgi KARA*, Murat ÇİMEN**, Servet KAYA*, Ümit GARİP*, Mehmet ŞAHİNSOY* ISSN: 2148-0273 Cilt 1, Sayı 2, 2013 / Vol. 1, Issue 2, 2013 Hakkari İlinde Yetiştirilen Yerli Kıl Keçilerden Elde Edilen Sütlerde Toplam Yağ ve Protein Seviyelerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının

Detaylı

YUMURTA TAVUĞU YETİŞTİRİCİLİĞİ

YUMURTA TAVUĞU YETİŞTİRİCİLİĞİ 2014 2015 YUMURTA TAVUĞU YETİŞTİRİCİLİĞİ Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği 1 YUMURTA TAVUKÇULUĞU Yumurta tavukçuluğu piliçlerde 20.haftadan sonra klavuz yumurta görülmesiyle başlar. Yumurta verimi 23. haftada

Detaylı

Japon Balıklarından (Carassius auratus auratus L.) Oranda, Ryukin ve Veiltail Varyetelerinin Melezlenmesi*

Japon Balıklarından (Carassius auratus auratus L.) Oranda, Ryukin ve Veiltail Varyetelerinin Melezlenmesi* E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2002 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2002 Cilt/Volume 19, Sayı/Issue (3-4): 425 438 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Japon Balıklarından

Detaylı

Hatay İlçelerindeki Akvaryum İşletmelerinin Genel Profili nin Çıkarılması Üzerine Bir Araştırma*

Hatay İlçelerindeki Akvaryum İşletmelerinin Genel Profili nin Çıkarılması Üzerine Bir Araştırma* Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 1(4): 77-82, 2011 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı iii ÖZET Yüksek Lisans Tezi AYDIN EKOLOJĐK KOŞULLARINDA FARKLI EKĐM ZAMANI VE SIRA ARALIĞININ ÇEMEN (Trigonella foenum-graecum L.) ĐN VERĐM VE KALĐTE ÖZELLĐKLERĐNE ETKĐSĐ Đmge Đ. TOKBAY Adnan Menderes

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNDE DESTEKLEMELER. Fatma Tuğba ÇÖTELİ Ziraat Yük.Mühendisi Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNDE DESTEKLEMELER. Fatma Tuğba ÇÖTELİ Ziraat Yük.Mühendisi Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNDE DESTEKLEMELER Fatma Tuğba ÇÖTELİ Ziraat Yük.Mühendisi Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Dünyada En Hızlı Büyüyen Gıda Sektörü SU ÜRÜNLERİ Sektörüdür Su Ürünleri Sektöründe;

Detaylı

GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI VE ALABALIKGİLLERİN MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ ARAZİ ÇALIŞMALARI. Prof. Dr. Telat YANIK 1

GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI VE ALABALIKGİLLERİN MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ ARAZİ ÇALIŞMALARI. Prof. Dr. Telat YANIK 1 GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI VE ALABALIKGİLLERİN MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ ARAZİ ÇALIŞMALARI Prof. Dr. Telat YANIK 1 1 Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü 25240-Erzurum. Atlantik

Detaylı

Isparta İlindeki Alabalık (Oncorhynchus mykiss,w.,1792 ) İşletmelerinde Kullanılan Karma Yemlerin Analizi Üzerine Bir Araştırma

Isparta İlindeki Alabalık (Oncorhynchus mykiss,w.,1792 ) İşletmelerinde Kullanılan Karma Yemlerin Analizi Üzerine Bir Araştırma Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi Cilt : Sayı : (00) Isparta İlindeki Alabalık (Oncorhynchus mykiss,w., ) İşletmelerinde Kullanılan Karma Yemlerin Hasan BOSTAN, A.Önder

Detaylı

Prof. Dr. Sait GEZGİN, Uzman Nesim DURSUN. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Böl., Konya. *sgezgin@selcuk.edu.

Prof. Dr. Sait GEZGİN, Uzman Nesim DURSUN. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Böl., Konya. *sgezgin@selcuk.edu. Toprağa Farklı Şekil ve Miktarlarda Uygulanan TKİ-Hümas ın Toprak Reaksiyonu ve luluğuna Etkisi, Bu Etkisinin Diğer Bazı Humik asit Kaynakları ile Karşılaştırılması Prof. Dr. Sait GEZGİN, Uzman Nesim DURSUN

Detaylı

Archived at http://orgprints.org/21162

Archived at http://orgprints.org/21162 MARMARA BÖLGESİNDE BAZI BİTKİ BESLEME UYGULAMALARININ ORGANİK MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KULLANIMI (ÇİLEK) Dr. Burhan ERENOĞLU 1 burhanerenoglu@hotmail.com, Dr. Erol YALÇINKAYA 1 erolyalcinkaya@gmail.com,

Detaylı

Yaşar Özdemir Accepted: March 2010. ISSN : 1308-7258 aharlioglu@firat.edu.tr 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey

Yaşar Özdemir Accepted: March 2010. ISSN : 1308-7258 aharlioglu@firat.edu.tr 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 2, Article Number: 5A0028 ECOLOGICAL LIFE SCIENCES Received: September 2009 Yaşar Özdemir Accepted: March 2010 Ayşe Gül Harlıoğlu

Detaylı

Turkuaz Ege de Yemden Balığa

Turkuaz Ege de Yemden Balığa Turkuaz Ege de Yemden Balığa UZANAN yolculuk... Denİz dostu olduğumuzu DÜNYA BİLİYOR! Türkiye nin en güçlü ve büyük topluluklarından biri olan Yaşar Grubu nun tam entegrasyon felsefesi ile 1983 yılında

Detaylı

Su Piresi (Daphnia sp.) nin Bazı Biyoekolojik Özellikleri, ve Farklı Besin Ortamlarının Üreme Randımanı Üzerindeki Etkisi

Su Piresi (Daphnia sp.) nin Bazı Biyoekolojik Özellikleri, ve Farklı Besin Ortamlarının Üreme Randımanı Üzerindeki Etkisi Su Piresi (Daphnia sp.) nin Bazı Biyoekolojik Özellikleri, ve Farklı Besin Ortamlarının Üreme Randımanı Üzerindeki Etkisi Saliha YEŞİL, Lokman Fatih DURAK Erzincan Üniversitesi, Tercan Meslek Yüksekokulu

Detaylı

Kalkan Balığı Üretim Tesisi Fizibilite Raporu

Kalkan Balığı Üretim Tesisi Fizibilite Raporu Kalkan Balığı Üretim Tesisi Fizibilite Raporu Kapasite: 100 Ton / Yıl Hazırlayanlar: Cennet ÜSTÜNDAĞ (Su Ürünleri Yüksek Mühendisi) Dr. Haydar KÜÇÜK (Makine Mühendisi) 2006 Su Ürünleri Merkez Araştırma

Detaylı

ÜLKEMİZ SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ

ÜLKEMİZ SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ ÜLKEMİZ SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ ÜLKEMİZ SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Selahattin GÜRÇAY Elazığ Su Ürünleri Araştırma İstasyonu Müdürlüğü, ELAZIĞ

Detaylı