KARABALIK (CLARIAS GARIEPINUS, BURCHELL, 1822) LARVAL YETİŞTİRİCİLİĞİNDE ALTERNATİF YEMLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARABALIK (CLARIAS GARIEPINUS, BURCHELL, 1822) LARVAL YETİŞTİRİCİLİĞİNDE ALTERNATİF YEMLER"

Transkript

1 KARABALIK (CLARIAS GARIEPINUS, BURCHELL, 1822) LARVAL YETİŞTİRİCİLİĞİNDE ALTERNATİF YEMLER Funda TURAN, Şehriban ÇEK, Yasemin YILDIRIM, İhsan AKYURT M.K.Ü. Su Ürünleri Fakültesi Yetiştiricilik Bölümü, HATAY E-Posta: ÖZET Bu araştırmada, Artemia, tubifex, yumurta sarısı ve alabalık başlangıç yemi olmak üzere dört farklı yem kaynağının Karabalık (Clarias gariepinus, Burchell 1822) larvalarında yaşama oranı ve büyüme performansı üzerine olan etkileri araştırılmıştır. Besin keseleri çekilmiş ve ortalama ağırlıkları 0,0029±0,003 g olan karabalık larvalarına ilk beslemede dört farklı deneme diyetleri uygulanmıştır. Deneme sonunda artemia naupli ve tubifex benzer bir şekilde spesifik büyüme oranı (28,82-29,09 %d -1 ) ve yaşama oranı (%90,4-92,2) göstermiştir. Yumurta sarısının uygulandığı grupta artemia ve tubifexe göre daha düşük bir büyüme (55,10±2,90 mg) gözlenirken yaşama oranında (%90,9) önemli bir farklılık saptanmamıştır. Kuru yem ile yapılan besleme sonucunda ise en düşük yaşama oranı (%54.2) ve spesifik büyüme oranı (%22,37 d -1 ) tespit edilmiştir. Deneme sonucunda, karabalıklarda larva besleme döneminde tubifexlerin, artemiaya alternatif bir yem kaynağı olarak kullanılabileceği ortaya çıkmıştır. ANAHTAR SÖZCÜKLER: Larval yetiştiricilik, African catfish, Clarias gariepinus, Artemia nauplii, tubifex, kuru yem. LARVAL REARING OF THE AFRICAN CATFISH, CLARIAS GARIEPINUS: ALTERNATIVE FEEDS ABSTRACT An experiment was carried out to evaluate the effects of brine shrimp nauplii (Artemia sp), Tubifex worms, yolk sac and a trout starter diet on growth performances and survival rate of African catfish larvae (Clarias gariepinus, Burchell, 1822). Larvae (mean weigth of fish was ±0.003 g) accepted all four types of experimental diets. During this period, Artemia nauplii and Tubifex worms resulted in same specific growth rates(28,82-29,09 %d -1 ) and survival rates ( %). Yolk sac led to a lower growth performance (55.10±2.90 mg) but the survival rate (90.9%) was not significantly different to that of larvae fed Artemia nauplii or tubifex worms. Trout starter feed, dry pellet, proved relatively less suitable for larval rearing of C. gariepinus owing to a low survival rate(54.2%) and spesific growth rate(22.37 %d - 1 ). The study confirmed the feasibility of completely replacing Artemia nauplii by tubifex worms. KEYWORDS: Larval rearing, African catfish, Clarias gariepinus, Artemia nauplii, Tubifex, dry feed 527

2 GİRİŞ Karabalık, Clarias gariepinus, Siluriformes ordosuna ait, Clariidae familyasındaki Clarias genusuna aittir ve ülkemizde bu cinsin Antalya dan Antakya ya kadar olan sahil kuşağındaki durgun ve akarsularda yaşayan tek türünü temsil eder (Tekelioğlu, 1996). C. gariepinus un Güney Afrika daki Orange nehri nden tüm Afrika boyunca ve Türkiye ye kadar yayılış gösterdiği, doğal göller, balık havuzları, akan sular, derin ve sığ sularda yaşayabildikleri bilinmektedir (Spataru et al,1987). Karabalık, ülkemizin, Silifke den Antakya ya kadar olan sahil kuşağı akarsularıyla tatlı su kaynaklarında doğal olarak bulunmaktadır. Özellikle bölgede geniş bir alanda çeltik ekimi yapılması ve DSI tarafından çok miktarda drenaj kanallarının açılması, bu balığın üreyip gelişebilmesi için uygun bir ortam oluşturmaktadır (Tekelioğlu, 1980). Clarias gariepinus ile birlikte diğer clariid türlerinin (C. batrachus, C. macrophalus. C. fuscus) yıllık üretiminin ton olduğu bildirilmektedir (FAO,1993). Artemia, Crustacea alt şubesi, Branchiopoda sınıfına bağlı ilkel kabuklulardan olup doğada son derece tuzlu ortamlarda yayılmaktadırlar (Kaestner, 1967). En önemli özelliği çok tuzlu sulardan (özellikle ülkemizde tuzlalardan) toplanan yumurtaları uzun süre saklanabilir ve istenildiğinde bu yumurtalardan larva çıkartılarak yavru veya balık beslemesinde kullanılabilir olmasıdır (Alpbaz, 1993). Besin değeri bakımından önemli bir canlı yem olan ve tuzlu su karidesi olarak tanımlanan Artemialar, tüm su ürünleri yetiştiriciliğinde özellikle yavru üretim döneminde canlı yem olarak geniş çapta kullanılmaktadır (Alpbaz vd,1992). Fakat artemia yumurtaları hem çok pahalı hem de yoğun üretimi için bazı özel uygulamalar gerektirmektedir. Artemia nauplilerinin yanı sıra Asya kedibalıkları (Pangasius bocourti) ve Avrupa kedi balıklarında (Siluris glanis) larval dönem yetiştiriciliğinde tubifex de başarılı bir şekilde kullanılmıştır (Ronyai and Ruttkay, 1990, Hung et al, 2002). Tubifex başta akvaryum balıkları olmak üzere çeşitli balık türlerinin yetiştiriciliğinde kullanılan canlı yemler arasında en değerli olanlarından bir tanesidir. Bunun ana nedeni temininin kolaylığı yanında ince yapılı olması pek çok balık tarafından sevilerek tüketilmesi ve besin değerinin yüksekliğidir. Bu kurtlar 0,5-1 mm kalınlık ile 1,5-2 cm uzunlukta açık kırmızımsı renklidirler. Ilık lağım sularının aktığı yerlerde, ortam koşulları uygun olur ise milyonlarca ürerler (Alpbaz, 1993). Yapılan larval dönem çalışmalarda, bazı catfishlerde (Heterobranchus longifilis ve Pangasius bocourti) ve sazanlarda (Cyprinus carpio) canlı yem yerine sadece yapay yemlerin de kullanılabileceği belirtilmiştir (Charlon et al,1986:; Leger et al, 1986; Legendre et al, 1995). Aynı zamanda yumurta sarısı da bir çok balık türünde larval dönemde ilk yem olarak rahatlıkla kullanılabilir (Alpbaz, 1993). Bu araştırmada, Clarias gariepinus un larval yetiştiriciliğinde yaygın olarak kullanılan artemianın yanı sıra tubifex, yumurta sarısı ve kuru yemin kullanılabilirliği tespit edilmesi ve bu yem kaynaklarının yaşama oranı ve büyüme performansı üzerine olan etkilerinin belirlenmesi hedeflenmiştir. MATERYAL VE YÖNTEM Bu araştırma, Mustafa Kemal Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Akvaryum Ünitesi nde yürütülmüştür. Samandağ yöresindeki Asi nehrinden canlı olarak yakalanılarak laboratuara getirilen karabalıklar (Clarias gapiepinus) dan suni dölleme yoluyla larvalar elde edilmiştir. Döl alma işlemi Tekelioğlu (1980) nun bildirdiği yönteme göre yapılmıştır. Daha sonra döllü yumurtalar kuluçkalıklara yerleştirilmiş ve 26 ºC su sıcaklığında yaklaşık olarak 36 saat içerisinde çıkış gerçekleşmiştir. Yumurtadan çıkış yapan larvalar 2 gün içinde besin keselerini absorbe ederek dıştan yem almaya hazır hale gelmişlerdir. Araştırmada, 80x40x40 cm ebatlarında 12 adet cam akvaryum kullanılmıştır. 60 litre olarak hazırlanan ve 528

3 sürekli havalandırılan akvaryumların her birine 250 adet iki günlük karabalık larvaları yerleştirilmiştir. Larvaların boy ve ağırlıkları sırasıyla 7,8-8,1 mm ve 2,7-3.1 mg arasında değişmiştir. Akvaryumlarda ph ölçümleri ph metre cihazı, çözünmüş oksijen miktarı ise YSI 5750 marka oksijen metre cihazı ile haftada iki kez yapılmıştır. Çözünmüş oksijen miktarı 5,8-6,5 mgl -1, ph miktarı ise 7,8-8,0 arasında değişim göstermiştir. Su sıcaklığı ise termostatlı ısıtıcılar ile 26 ºC de sabit tutulmaya çalışılmıştır. Denemede dört farklı diet (Artemia, tubifex, yumurta sarısı ve alabalık başlangıç yemi) kullanılmış ve çalışma üç tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Artemia yumurtaları Aqumaks firmasından temin edilmiş ve yumurtalar 24 saat süre ile 27 ºC de kuvvetli bir havalandırma ile %021 lik tuzlu suda inkübasyona bırakılmıştır. Yeni çıkış yapan artemialar sürekli havalandırılan tuzlu suda muhafaza edilmiştir. Total uzunlukları mm genişlikleri ise mm arasında değişen artemialar hayat döngülerinin ilk 12 saatlik dilimlerinde kullanılmışlardır (Al-Hafedh, 2004). Tubifexler ise Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesine bağlı Selam Çiftliği nden toplanmış, toplanan tubifexler bir iki gün süre ile temiz suda bekletilmiş ve iyice temizlendikten sonra 1-2 dakika süre ile formalinde tutularak dezenfekte edilmiştir. Daha sonra larvaların alabileceği büyüklüğe getirmek amacıyla robottan geçirilerek iyice küçük parçalar halinde kıyılmıştır (Hung et al, 1999). Çok sert pişirilmiş yumurta sarısı bir fincan içinde bezle sıkılarak eritilmiş, daha sonra bir tülbentten geçirilerek iki partikülleri alınmıştır. Tülbentten geçirilen kısım larva sayısına bağlı olarak litrelik akvaryuma 1-2 çay kaşığı olarak verilmiştir (Alpbaz, 1993). Yapay yem olarak; μ büyüklüğünde alabalık başlangıç yeminin kullanılması planlanmıştır. Alabalık başlangıç yeminin besin madde kompozisyonu; %56 protein, %15 yağ, %8 mineral şeklindedir.karabalık larvaları günde 08:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 de olmak üzere toplam 5 kez yemlenmiştir. Artemia nauplileri ve tubifexler her bir akvaryumdaki toplam canlı ağırlığın (Yaş ağırlık esasına göre) %160 ı oranında, yumurta sarısı larva miktarı göz önünde bulundurularak 2-3 çay kaşığı, kuru yem ise yine akvaryumdaki toplam canlı ağırlığın %20 si oranında verilmiştir. Ayrıca, karabalık larvalarına verilecek olan yem miktarı her üç günde bir yapılan ağırlık ölçümlerine göre yeniden hesaplanarak artırılmıştır (Hung et al, 1999). Deneme süresince her üç günde bir her bir akvaryumdan tesadüfi olarak 20 larva örneklenmiş ve larvalar bir mendil üzerine alınarak suları alınmış ve 0,1 mg hassasiyetteki hassas terazi ile ağırlıkları tespit edilmiştir. Ağırlıkları tespit edilen larvalar daha sonra deneme dışı bırakılmıştır. Yaşama oranı ise deneme sonunda geride kalan ve ağırlık ölçümleri sırasında deneme dışı kalan larvalar sayılarak tespit edilmiştir (Legendre et al, 1995). Deneme toplam 12 gün sürmüştür. Çalışmada canlı spesifik büyüme oranı (Clark et al, 1990) ve yaşama oranına (Watanabe et al, 1990) ait bulgular aşağıda belirtilen formüllere göre değerlendirilmiştir. Spesifik büyüme oranı (%)=LnWs(Deneme sonu. Balığın ort. ağ.ln log.) Lnwb (Deneme baş. Balığın ort. ağ. ln log.) \ Deneme süresi x 100 Yaşama Oranı =[(Den. Sonu Balık Say.)\ (Den. Başı Balık Sayı)]x100 Denemede araştırma bulgularının değerlendirilmesinde SPSS V-9.0 ve STATISTICA V-5.1 istatistik programları kullanılmıştır. Grafiklerin çiziminde ise EXCEL programı kullanılmıştır. Gruplar arasındaki farklılığı belirlemek amacıyla 529

4 ANOVA testi, farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığını bulmak için de Duncan testi uygulanmıştır (Norusis, 1993). SONUÇLAR VE TARTIŞMA Deneme süresince elde edilen ortalama ağırlık değerleri ve yaşama oranları Çizelge1 de gösterilmiştir. Deneme sonunda yapılan varyans analizi ve duncan testi sonucunda yem grupları (Artemia nauplii, tubifex, yumurta sarısı ve kuru yem) arasındaki fark istatistiksel açıdan önemli bulunmuştur (p<0,01). Tablo 1. Deneme süresince Artemia nauplii, tubifex, yumurta sarısı ve kuru yemle beslenen C. gariepinus larvalarına ait ortalama ağırlıklar (mg), spesifik büyüme oranları (%d -1 ) ve yaşama oranları (%). Table 1. Mean weight (mg), specific growth rate (%d -1 ), survival rates (%) of C. gariepinus larvae fed with an artificial diet, Artemia nauplii, tubifex, yok sac in a 12- d experiment. Yem grupları Artemia nauplii Tubifex Yumurta sarısı Alabalık yemi Başlangıç ağırlığı (2günlük) 2,9 2,9 2,9 2,9 5 günlük ağırlık 9,67±0,76 a 7,03±0,37 b 7,28±0,39 b 4,90±0,40 c 8 günlük ağırlık 28,30±1,05 a 25,46±1,46 a 17,35±1,80 b 12,34±0,92 c 11 günlük ağırlık 69,92±1,58 a 60,93±1,26 b 33,90±2,87 c 26,40±2,94 d Son ağırlık(14 günlük) 95,24±1,74 a 92,20±1,30 a 55,10±2,90 b 42,70±2,97 c Spesifik büyüme oranı(%d -1 ) 29,09±0,5 a 28,82±0,6 a 24,52±0,2 b 22,37±0,3 c Yaşama oranı (%) 92,2±4,8 a 90,4±3,5 a 90,9±4,4 a 54,2±9,7 b *Tabloda aynı satır üzerinde gösterilen aynı harfler arasında istatistiki olarak bir fark yoktur (P>0,05). (ortalama±standart hata) Deneme sonunda yem gruplarına ait yaşama oranları hesaplanmış, buna göre en iyi yaşama oranı %92,2 ile artemia nauplii grubunda elde edilmiştir. Bununla birlikte tubifex (%90,4) ve yumurta sarısı (%90,9) ile yemlenen larvalarda da benzer sonuçlar elde edilmiş ve bu üç grup arasında yaşama oranı bakımından istatistiki yönden bir farklılık çıkmamıştır (p>0,05). Kuru yem grubunda ise yaşama oranı (%54,2), diğer yem gruplarına göre oldukça düşük çıkmıştır (Çizelge 1). Denemenin başlangıcından sonuna kadar ortalama ağırlıklar ve spesifik büyüme oranları değerlendirildiğinde, artemia nauplii ve tubifex grupları yumurta sarısı ve kuru yem gruplarına göre daha iyi bir büyüme performansı göstermiştir (Çizelge 1, Şekil 1). İlk beş günlük süreçte artemia nauplii grubunda en yüksek büyüme gözlenmiş iken, 8. günden itibaren tubifex ile beslenen grup ile artemia nauplii grubu arasındaki büyüme farklılığı ortadan kalkmıştır (Şekil 1). 530

5 120 Artemia 100 Tubifex Ağırlık (mg) Y. sarısı Kuru yem Gün Şekil 1. Deneme süresince Artemia nauplii, tubifex, yumurta sarısı ve kuru yemle beslenen C. gariepinus larvalarına ait büyüme eğrisi. Figure 1. Growth curve of C. gariepinus larvae fed with an artificial diet, Artemia nauplii, tubifex, yok sac in a 12-d experiment. Deneme sonunda ağırlık ortalamaları, spesifik büyüme oranı ve yaşama oranları incelendiğinde, canlı yemlerden artemia nauplii ve tubifex Karabalıkta en iyi büyümeyi sağlamıştır (Çizelge 1, Şekil 1). İlk 5 günlük süreçte artemia nauplii grubu tubifexe göre daha iyi bir büyüme performansı göstermiştir. Oysaki, daha sonraki günlerde tubifex grubu bu açığı kapatmış, 8 günlük iken artemia nauplii grubunun büyüme hızına yetişmiştir. Yumurta sarısı grubu artemia nauplii ve tubifex grubuna göre daha yavaş bir büyüme gösterirken en düşük büyüme performansı kuru yem grubunda görülmüştür. Bu sonuçlara göre C. gariepinus da larval dönemde artemia naupliilerine alternatif olarak başka canlı yemlerinde kullanılabileceğinden rahatlıkla söz edilebilir. (Hogendoorn, 1980) tarafından C. gariepinus larda yapılan larval dönem çalışmasında artemia naupliileri ve artemiaların kuru yemle birlikte kombinasyonu denenmiş ve sonuçta oldukça iyi bir büyüme performansı elde edilmişler. Heterobranchus longifilis larvalarının canlı ve dondurulmuş artemia naupliileri ile beslenmesi sonucunda ise diğer dietlere göre en iyi büyüme performansını gösterdiği tespit edilmiştir (Kerdchuen and Legendre, 1994). Bu çalışmalarda elde edilen sonuçlar çalışmamızdaki bulguları destekler niteliktedir. Aynı zamanda Clarias macrocephalus (Fermin and Bolivar, 1991), Clarias batrachus (Knud- Hensen et al, 1990) ve Pangasius bocourti (Hung et al, 2002) türlerine ait kedibalıklarında artemia nauplii ile beslenen gruplarda en iyi yaşama oranı ve büyüme performansı elde edilmiştir. Fakat, Clarias macrocephalus (Fermin and Bolivar, 1991), Clarias batrachus (Knud-Hensen et al, 1990) ta artemia en iyi 531

6 büyümeyi sağlarken spesifik büyüme oranları %12,4 d -1 ile sınırlı kalmış, C. gariepinus ta 14. günde spesifik büyüme oranı %29,09 d -1 olarak tespit edilmiştir. Bu da artemia naupliilerinin karabalıkta daha iyi büyüme sağladığını sonucunu ortaya koymuştur. (Horvad et al, 1981) tarafından Avrupa kedibalıklarında (Siluris glanis) Tubifex larval dönemde canlı yem kaynağı olarak başarılı bir şekilde kullanılmıştır. Genellikle larvalar ağız açıklıkları küçük olduğu için tubifex gibi büyük canlı yemleri kolaylıkla alamazlar. Bu da, tubifexin larval yetiştiricilikte kullanımını sınırlamaktadır. Fakat, karabalıklarda yapmış olduğumuz bu çalışmada ağız açıklığı uygun olduğu için böyle bir sorunla karşılaşılmamıştır. Karabalık larvalar rahatlıkla tubifexleri alabilmişlerdir ve deneme sonunda artemia nauplii grubu ile ortalama ağırlık ve spesifik büyüme oranı yönünden aynı büyüme performansını sağlayabilmişlerdir. Benzer bir şekilde (Hung et al, 2002) tarafından Pangasius bocourti de yapılan larval dönem çalışmasında tubifex artemia ile aynı oranda büyüme sağlamıştır. Heterobranchus longifilis (Kerdchuen and Legendre, 1994) ve Pangasius bocourti (Hung et al, 1999,2002) de olduğu gibi, karabalıkta da en düşük büyüme ve yaşama oranı kuru yem (Alabalık başlangıç yemi)grubunda tespit edilmiştir. Bunun nedeni sindirim sisteminin henüz daha yeni gelişiyor olması veya kullanılan yemin kalitesi veya sindirilebilirliği olabilir. Kuru yemle olan besleme çalışmalarında Heterobranchus longifilis te yaşama oranı %32, Pangasius bocourti de ise %67,5 oranında tespit edilmiştir (Kerdchuen and Legendre, 1994; Hung et al, 1999). Yaptığımız çalışmada ise karabalıkta % 54,2 oranında yaşama oranı ortaya çıkmıştır. Yapay yem kullanımı açısından çok iyi sonuç alınamasa da elde edilen değerler, karabalığın belli bir oranlarda da olsa kuru yem kullanımına karşı belli bir potansiyele sahip olduğunu göstermektedir. Özellikle bir çok catfish türlerinde larval dönemdeki yapay yemleme çalışmalarında kanibalizimin ortaya çıktığı belirtilmektedir. Fakat çalışmamızda yapay yem grubunda çok az oranda kanibalizm gözlenmiş ölümlerin büyük bir kısmı doğal ölümlerden kaynaklanmıştır. Diğer taraftan larval dönmede yumurta sarısının kullanımı sonucunda artemia nauplii ve tubifexe göre daha düşük büyüme sağlanırken kuru yeme oranla da daha yüksek bir büyüme performansı ortaya çıkmıştır. Ayrıca yaşama oranı bakımından da oldukça yüksek bir sonuç (%90,4) elde edilmiştir. Dolayısıyla yumurta sarısı da tubifex kadar olmasa da karabalıklarda larval dönemde canlı yemlere alternatif bir yem kaynağı olarak belli oranlarda kullanılabilir. Yapılan bu çalışmada karabalıklarda larva besleme döneminde farklı yem kaynaklarının kullanımı sonucunda, tubifexlerin, artemiaya alternatif bir yem kaynağı olarak kullanılabileceği ortaya çıkmıştır. KAYNAKLAR Al-Hafedh, Y.S., Ali, S.A., 2004, Effects of feeding on survival, cannibalism, growth and feed conversion of african catfish, Clarias gariepinus (Burchell) in concrete tanks. J, Appl. Ichthyol, 20, Alpbaz, A., 1993, Akvaryum. Mas Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş., İzmir, 403. Alpbaz, A., Cirik, Ş., Özden, O., Temelli, B., Korkut, A.Y., 1992, Deniz balıkları yetiştiriciliğinde Artemia. E.Ü. Su Ürünleri Yüksekokulu yayınları. 32, 16. Charlon, N., Durante, H., Escaffre, A.M., Bergot, P., 1986, Alimentation artificielle des larves de carpe (Cyprinus carpio L.). Aquaculture 54,

7 Clark, A.E., WatanabeE, W.O., Olla, B.L., Wıcklund, R.I., 1990, Growth, feed conversion and protein utilization of Florida red tilapia feed ısocaloric diets with different protein levels in seawater pools. Aquaculture, 88, FAO,1993, Aquaculture production. FAO Fisheries Circular No. 815, Review 5, Rome, Italy. Fermin, A.C., Bolivar, E.C., 1991, Larval rearing of the Philippine freshwater catfish, Clarias macrocephalus (Gunther) fed live zooplankton and artificial diet: a preliminary study, Bamidgeh 43, Hogendoorn, H., 1980, Controlled propagation of the African catfish, Clarias lazera (C&V), III: feeding and growth of fry, Aquaculture 21, Horvad, L., Tamas, G., Tolg, I., 1981, European catfish sheat-fish (Siluris glanis L.) culture in carp farms, in: Halver J.F. (Ed), special Method in pond Fish Husbandry, Akademiai kiado, Budapest, Hung, L.T., Tam. B.M., Cacot, P., Lazard, J., 1999, Larval rearing of the Mekong catfish, Pangasius bocourti (Pangasiidae, Siluroidei): Substitution of artemia nauplii with live and artificial feed.,aquat. Living Resour., 12 (3), Hung, L.T., Tuan, N.A., Cacot, P., Lazard J., 2002, Larval rearing of the Asian catfish, Pangasius bocourti (Pangasiidae, Siluroidei): alternative feeds and weaning time. Aquaculture, 212, Kaestner, A., 1967, Invertebrate Zoology. Vol 3, New York, 532. Kerdchuen, N., Legendre, M., 1994, Larval rearing of an African catfish; Heterobranchus longifilis (Teleostei, Clariidae): a comparision between natural and artificial diet, Aquat. Living. Resour. 7, Knud-Hensen, C.F., Batterson, T.R., McNabb, C.D., Hadiroseyani, Y., Dana, D., Muhammet, E.H., 1990, Hatchery techniques for egg and fry production of Clarias batrachus (Linnaeus), Aquaculture, 89, Legendre, M., Kerdchuen, N., Corraze, G., Bergot, P., 1995, Larval rearing of the african catfish, Heterobranchus longifilis (Teleostei, Clariidae): effect of dietary lipids on growth, survival an fatty acid composition of fry. Aquatic Living Resource, 8, Leger, P., Bengtson, D.A., Simpson, K.L., Sorgeloos, P., 1986, The use and nutritional value of artemia as a food source. Oceanogr. Mar. Biol. Annu. Rev. 24, Norusis M.j., 1993, SPSS for Windows Advanced statistics release 6.0. SPSS Inc., USA Ronyai, A., Ruttkay, A., 1990, growth and food utilization of wels fry (Slirius glanis) fed with Tubifex. Aquaculture Hung. (Szarvas) VI, Spataru, P., Viveen, W.J.A.R., Gophen, M., 1987, Food composition of Clarias gariepinus (=C. lazera) (Cypriniformes, Clariidae) in Lake Kinneret (Israel), Hydrobiologia, 144,

8 Tekelioğlu, N., 1980, Çukurova Bölgesindeki Tatlı Su Kaynaklarında Bulunan Karabalıkların Doğal Koşullarındaki Bazı Vücut Özellikleri ve Yumurta Verimliliği ile Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Balık Üretim Tesislerinde Yetiştirme Olanakları Üzerine Bir Araştırma. Ç.Ü. Zootekni ABD Doktora Tezi, Adana. Tekelioğlu, N., 1996, İç Su Balıkları Yetişitriciliği, Çukurova Üniversitesi, Su Ürünleri Yüksekokulu, Watanabe, W.O., Clark, J.H., Dunham, J.B., Wicklund, R.I., Olla, B.L., 1990, Culture of Florida Red Tilapia in Marine Cage. The Effect of Stocking Density and Dietary Protein on Growth. Aquaculture. 90,

C.KAYA GÖKÇEK ERDAL YILMAZ HSAN AKYURT. Mustafa Kemal Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Antakya-HATAY e-mail: kayagokcek@yahoo.

C.KAYA GÖKÇEK ERDAL YILMAZ HSAN AKYURT. Mustafa Kemal Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Antakya-HATAY e-mail: kayagokcek@yahoo. Gammarus kischineffensis SCHELLENBERG 1937 LAVE ED LM T CAR YEMLER N KARABALIK (Clarias gariepinus, BURCHELL 1822) LARVALARI VE FRYLARININ BÜYÜME PERFORMANSLARI ÜZER NE ETK S C.KAYA GÖKÇEK ERDAL YILMAZ

Detaylı

COMPARISION OF SPIRULINA (SPIRULINA PLATENSIS) AND DIET TROUT FEED ON THE MORTALITY (SURVIVAL) RATE OF NILE TILAPIA JUVENILES DURING OVERWINTERING

COMPARISION OF SPIRULINA (SPIRULINA PLATENSIS) AND DIET TROUT FEED ON THE MORTALITY (SURVIVAL) RATE OF NILE TILAPIA JUVENILES DURING OVERWINTERING KIŞLATMA KOŞULLARINDA NİL TİLAPİA YAVRULARINA SAF SPİRULİNA (Spirulina platensis) Ve ALABALIK YEMİNİN 4 FARKLI REJİMLE VERİLMESİNİN CANLI KALMA ORANINA ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Can UZUNAĞAÇ Su Ürünleri

Detaylı

*e-mail: bbaki@sinop.edu.tr. Geliş Tarihi: 25.11.2010 Kabul Tarihi: 15.09.2011

*e-mail: bbaki@sinop.edu.tr. Geliş Tarihi: 25.11.2010 Kabul Tarihi: 15.09.2011 Anadolu Tarım Bilim. Derg., 2011,26(3):258-264 Anadolu J Agr Sci, 2011,26(3): 258-264 Araştırma Research ĐKĐ FARKLI SU KAY AĞI DA GÖKKUŞAĞI ALABALIKLARI DA (Oncorhynchus mykiss, W., 1792) ELDE EDĐLE YUMURTALARI

Detaylı

Japon Balıklarından (Carassius auratus auratus L.) Oranda, Ryukin ve Veiltail Varyetelerinin Melezlenmesi*

Japon Balıklarından (Carassius auratus auratus L.) Oranda, Ryukin ve Veiltail Varyetelerinin Melezlenmesi* E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2002 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2002 Cilt/Volume 19, Sayı/Issue (3-4): 425 438 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Japon Balıklarından

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARADENİZ DE LEVREK YETİŞTİRİCİLİĞİ TAGEM/IY/96/12/1/003

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARADENİZ DE LEVREK YETİŞTİRİCİLİĞİ TAGEM/IY/96/12/1/003 T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARADENİZ DE LEVREK YETİŞTİRİCİLİĞİ TAGEM/IY/96/12/1/003 Bilal AKBULUT Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi Proje Lideri Diğer Araştırmacılar

Detaylı

Kalkan Balığı (Psetta maxima Linnaeus, 1758) nın Doğu Karadeniz Koşullarında Büyüme Özellikleri

Kalkan Balığı (Psetta maxima Linnaeus, 1758) nın Doğu Karadeniz Koşullarında Büyüme Özellikleri E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2006 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2006 Cilt/Volume 23, Sayı/Issue (3-4): 321 326 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Kalkan Balığı (Psetta

Detaylı

Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. http://ziraatdergi.gop.edu.

Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. http://ziraatdergi.gop.edu. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi http://ziraatdergi.gop.edu.tr/ Research Article/Araştırma Makalesi JAFAG ISSN: 1300-2910

Detaylı

Rotifer (Brachionus plicatilis Müller, 1786) Kültüründe Kış Yumurtası Oluşumu Üzerine Sıcaklığın Etkisi

Rotifer (Brachionus plicatilis Müller, 1786) Kültüründe Kış Yumurtası Oluşumu Üzerine Sıcaklığın Etkisi E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2002 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2002 Cilt/Volume 19, Sayı/Issue (1-2): 13 17 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Rotifer (Brachionus plicatilis

Detaylı

OKSİDE OLMUŞ YEMİN GÖKKUŞAĞI ALABALIKLARININ (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) BÜYÜMESİ VE KARACİĞERİ ÜZERİNE ETKİSİ**

OKSİDE OLMUŞ YEMİN GÖKKUŞAĞI ALABALIKLARININ (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) BÜYÜMESİ VE KARACİĞERİ ÜZERİNE ETKİSİ** Journal of FisheriesSciences.com DOI: 10.3153/jfscom.2007010 1 (2):81-87 (2007) ISSN 1307-234X RESEARCH ARTICLE 2007 www.fisheriessciences.com ARAŞTIRMA MAKALESİ OKSİDE OLMUŞ YEMİN GÖKKUŞAĞI ALABALIKLARININ

Detaylı

Mustafa DUMAN Yüksek Lisans Tezi Zootekni Anabilim dalı Doç. Dr. Ahmet ŞEKEROĞLU 2010 Her hakkı saklıdır

Mustafa DUMAN Yüksek Lisans Tezi Zootekni Anabilim dalı Doç. Dr. Ahmet ŞEKEROĞLU 2010 Her hakkı saklıdır ETÇİ EBEVEYNLERİN YUMURTA KABUK RENGİ ve YUMURTA AĞIRLIĞININ KULUÇKA SONUÇLARINA, CİVCİV PERFORMANSINAVE BAZI STRES İNDİKATÖRLERİNE ETKİSİ Mustafa DUMAN Yüksek Lisans Tezi Zootekni Anabilim dalı Doç. Dr.

Detaylı

Tokat ta Alabalık Yetiştiriciliği Yapan Karasal İşletmelerin Yapısal ve Biyo-Teknik Analizi

Tokat ta Alabalık Yetiştiriciliği Yapan Karasal İşletmelerin Yapısal ve Biyo-Teknik Analizi Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University http://ziraatdergi.gop.edu.tr/ Araştırma Makalesi/Research Article JAFAG ISSN: 1300-2910

Detaylı

Mehmet Kaplan, Ramazan Yetişir *

Mehmet Kaplan, Ramazan Yetişir * Hayvansal Üretim 52(2): 20-28, 2011 Araştırma Makalesi Embriyo Gelişiminin Kritik Dönemlerinde, Broyler Kuluçkalık Yumurtalarına Uygulanan UV (Ultraviyole) Işınlamanın Çıkış Gücü, Performans ve Karkas

Detaylı

Pagrus pagrus (L., 1758) Yumurtalarının Gluteraldehit ile Dezenfeksiyonu ve Embriyolojik Gelişimi

Pagrus pagrus (L., 1758) Yumurtalarının Gluteraldehit ile Dezenfeksiyonu ve Embriyolojik Gelişimi E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2008 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2008 Cilt/Volume 25, Sayı/Issue (2): 159 163 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Araştırma Notu / Short

Detaylı

Dere Alabalığının (Salmo trutta fario Linnaeus, 1758) Deniz Suyunda Yetiştiriciliği

Dere Alabalığının (Salmo trutta fario Linnaeus, 1758) Deniz Suyunda Yetiştiriciliği E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2002 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2002 Cilt/Volume 19, Sayı/Issue (3-4): 539 544 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Derleme / Review Dere

Detaylı

Konya Ekolojisinde İki Farklı Sıra Aralığının Bazı Soya (Glycine Max. (L.) Merill) Genotiplerinde Verim ve Bazı Verim Unsurlarına Etkisi

Konya Ekolojisinde İki Farklı Sıra Aralığının Bazı Soya (Glycine Max. (L.) Merill) Genotiplerinde Verim ve Bazı Verim Unsurlarına Etkisi Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University http://ziraatdergi.gop.edu.tr/ Araştırma Makalesi/Reseach Article JAFAG ISSN: 1300-2910 E-ISSN:

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI KAYA KEKLİKLERİNDE (ALECTORİS GRAECA) FARKLI BARINDIRMA ŞEKLİNİN YUMURTA VERİMİ, KULUÇKA ÖZELLİKLİKLERİ ve YUMURTA KALİTESİ ÜZERİNE

Detaylı

FARKLI STOK YOĞUNLUKLARININ GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI (Oncorhynchus mykiss) KAS DOKUSU AKTİN&MİYOSİN mrna SEVİYESİ VE BAZI BÜYÜME PARAMETRELERİ ÜZERİNE

FARKLI STOK YOĞUNLUKLARININ GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI (Oncorhynchus mykiss) KAS DOKUSU AKTİN&MİYOSİN mrna SEVİYESİ VE BAZI BÜYÜME PARAMETRELERİ ÜZERİNE FARKLI STOK YOĞUNLUKLARININ GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI (Oncorhynchus mykiss) KAS DOKUSU AKTİN&MİYOSİN mrna SEVİYESİ VE BAZI BÜYÜME PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ İbrahim GECİLİ Yüksek Lisans Tezi Tarımsal Biyoteknoloji

Detaylı

Tüketici Tercihini Etkileyen Bazı Piliç Eti Kalite Özellikleri Üzerine Farklı Aydınlatma Programları ve Cinsiyetin Etkileri

Tüketici Tercihini Etkileyen Bazı Piliç Eti Kalite Özellikleri Üzerine Farklı Aydınlatma Programları ve Cinsiyetin Etkileri Hayvansal Üretim 49(1): 20-28, 2008 Araştırma Makalesi Tüketici Tercihini Etkileyen Bazı Piliç Eti Kalite Özellikleri Üzerine Farklı Programları ve Cinsiyetin Etkileri Ramazan Yetişir 1*, Mustafa Karakaya

Detaylı

SÜMDER (SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ DERGİSİ) BİLİMSEL YAYIN KURULU BAŞKANI SEKTÖREL DANIŞMA KURULU. Doç. Dr. Meriç ALBAY

SÜMDER (SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ DERGİSİ) BİLİMSEL YAYIN KURULU BAŞKANI SEKTÖREL DANIŞMA KURULU. Doç. Dr. Meriç ALBAY SÜMDER (SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ DERGİSİ) Sahibi Su Ürünleri Mühendisleri Derneği Adına Prof. Meriç ALBAY Genel Yayın Yönetmeni Mehmet ÖZGEN Su Ürünleri Yüksek Mühendisi Yazı İşleri Müdürü (Editör)

Detaylı

Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty, MKU ISSN 1300-9362

Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty, MKU ISSN 1300-9362 CİLT/VOLUME SAYI/NUMBER YIL/YEAR 10 1-2 2005 Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty, MKU ISSN 1300-9362 Sahibi/Publisher Prof.Dr. Ömer CAMCI, Dekan/Dean Yayın

Detaylı

ATATÜRK BARAJ GÖLÜ NDE SU ÜRÜNLERİ POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ AÇISINDAN KAFESLERDE GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI

ATATÜRK BARAJ GÖLÜ NDE SU ÜRÜNLERİ POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ AÇISINDAN KAFESLERDE GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI 11 ATATÜRK BARAJ GÖLÜ NDE SU ÜRÜNLERİ POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ AÇISINDAN KAFESLERDE GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI (ONCHORYBCHUS MYKISS WALBAUM 1792) YETİŞTİRİCİLİĞİ AKGÜN, Hakan TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET Bu çalışma

Detaylı

Adem Yavuz SÖNMEZ Gökhan ARSLAN M. Sıtkı ARAS Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Bölümü 25240-Erzurum (ays-25@hotmail.

Adem Yavuz SÖNMEZ Gökhan ARSLAN M. Sıtkı ARAS Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Bölümü 25240-Erzurum (ays-25@hotmail. tatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 37 (), 187-195, 6 ISSN : 13-936 labalık Yetiştiriciliğinde İkame Yem Olarak Kullanılabilecek Ev Sineği (Musca domestica ) Larvalarının Tavuk Gübrelerinden Üretimi Üzerine

Detaylı

Bezelye de (Pisum sativum L.) Farklı Ekim Zamanlarının Tane Verimi ve Diğer Bazı Tarımsal Özellikler Üzerine Etkisi

Bezelye de (Pisum sativum L.) Farklı Ekim Zamanlarının Tane Verimi ve Diğer Bazı Tarımsal Özellikler Üzerine Etkisi Yıldıztekin ve Tuna Araştırma Makalesi (Research Article) Özlem ALAN 1 Hakan GEREN 2 1 Ege Üniversitesi Ödemiş Meslek Yüksek Okulu Ödemiş, İzmir, e-posta: ozlem.alan@ege.edu.tr 2 Ege Üniversitesi Ziraat

Detaylı

1. Ulusal Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Gamet Biyolojisi Çalıştayı 3-5 Nisan 2014, Sapanca

1. Ulusal Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Gamet Biyolojisi Çalıştayı 3-5 Nisan 2014, Sapanca 1. ULUSAL SU ÜRÜNLERĠ YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠNDE GAMET BĠYOLOJĠSĠ ÇALIġTAYI 3-5 NĠSAN 2014, SAPANCA ÇALIġTAY ÖZET KĠTABI 1 st National Workshop on Gamete Biology in Aquaculture 3-5 April 2014, Sapanca Abstract

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Gülbin ÇETİNKALE Cynodon dactylon (L.) Pers. ÇİM ALANLARINDA KENTSEL SU ARITIM SİSTEM ÇAMURLARINDAN YARARLANABİLME OLANAKLARI PEYZAJ MİMARLIĞI

Detaylı

T.C.. SIRA OT. Aralık - 2012 KONYA

T.C.. SIRA OT. Aralık - 2012 KONYA T.C.. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİİ ENSTİTÜSÜ ASPİR (Carthamus tinctorius L.) DE FARKLI SIRA ÜZERİ MESAFELERİNİN VE V YABANCI OT MÜCADELESİNİN VERİM VE V KALİTEE ÜZERİNE ETKİSİ Nuri KUNT YÜKSEK LİSANS

Detaylı

Şeker Mısırda Ekim Zamanı ve Yetiştirme Tekniğinin Hasıl Verim ve Bazı Özelliklere Etkisi

Şeker Mısırda Ekim Zamanı ve Yetiştirme Tekniğinin Hasıl Verim ve Bazı Özelliklere Etkisi KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 8(1)-2005 91 KSU Journal of Science and Engineering 8(1)-2005 Şeker Mısırda Ekim Zamanı ve Tekniğinin Hasıl Verim ve Bazı Özelliklere Etkisi Leyla İDİKUT 1, Cüneyt CESUR

Detaylı

VE BALIKLANDIRMA AMACIYLA KULLANIMI

VE BALIKLANDIRMA AMACIYLA KULLANIMI T.C. TARIM ve KÖY LER BAKANLI I TARIMSAL ARA TIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜ Ü KARADEN Z ALABALI I (Salmo trutta labrax PALLAS, 1811) NIN YET T R C L VE BALIKLANDIRMA AMACIYLA KULLANIMI PROJE SONUÇ RAPORU (TAGEM

Detaylı

YYU Veteriner Fakultesi Dergisi, 2010, 21 (3), 179-183 ISSN: 1017-8422; e-issn: 1308-3651

YYU Veteriner Fakultesi Dergisi, 2010, 21 (3), 179-183 ISSN: 1017-8422; e-issn: 1308-3651 YYU Veteriner Fakultesi Dergisi, 2010, 21 (3), 179-183 ISSN: 1017-8422; e-issn: 1308-3651 ORİJİNAL MAKALE Yaş Şeker Pancarı Posasının Buğday Kepeği ile Birlikte Silolanma Olanakları ile Silaj Kalitesi

Detaylı

Anadolu Doğa Bilimleri Dergisi 4(2): 82-93, 2013 (Journal of Anatolian Natural Sciences)

Anadolu Doğa Bilimleri Dergisi 4(2): 82-93, 2013 (Journal of Anatolian Natural Sciences) Araştırma Makalesi Sulama Suyu Örneklerinde Belirlenen Bazı Makro ve Mikro Elementlerin Çevre Kirliliği Açısından İki Farklı Dönemdeki Değişim Seyri: Kırklareli İli Örneği Korkmaz BELLİTÜRK 1 **, M. Cüneyt

Detaylı