Özel Ege İlköğretim Okulu. Projenin adı: Çevrenin Kalıtıma Etkisi. Öğrenciler: Selim KAPLAN Can Erdi KARA M. Mustafa ÖZDURAN Mustafa YILDIZ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Özel Ege İlköğretim Okulu. Projenin adı: Çevrenin Kalıtıma Etkisi. Öğrenciler: Selim KAPLAN Can Erdi KARA M. Mustafa ÖZDURAN Mustafa YILDIZ"

Transkript

1 Özel Ege İlköğretim Okulu Projenin adı: Çevrenin Kalıtıma Etkisi Öğrenciler: Selim KAPLAN Can Erdi KARA M. Mustafa ÖZDURAN Mustafa YILDIZ Danışman Öğretmen: Adalet Doğaroğlu Nisan/2001 Bornova/İZMİR

2 İÇİNDEKİLER TEŞEKKÜR...1 ÖNSÖZ KALITIM ÇEVRE MODİFİKASYONLAR KARAKTERLERİN ORTAYA ÇIKIŞINDA KALITIM VE ÇEVRENİN ETKİSİ SONUÇ SÖZLÜK KAYNAKÇA...12

3 TEŞEKKÜR Öncelikle bize bu konuyu veren Fen Bilgisi öğretmenimiz Adalet Doğaroğlu na sonra arkadaşımız Selim Kaplan ın annesi Raziye Kaplan a ve bize buluşma izni veren ailelerimize teşekkür ederiz. 1

4 ÖNSÖZ Değerli öğretmenlerim,sevgili arkadaşlarım,biz size grup olarak Çevrenin kalıtıma etkisi adlı projeyi sunacağız.konumuzu daha basit açıklamak için birkaç örnek vereceğim.ilk örneğim zürafa ile ağaç arasındaki bağıntı.bilirsiniz zürafaların boynu çok uzundur.bunun nedeni ise yüksek ağaçların tepelerindeki yaprakları yemesi.bir örnekte kurt örneği.kurdun kürkü her yerde farklı renktir.bunun nedeni ise farklı yerlerdeki farklı iklim koşulları.tabii ki çevrenin her organaetkisi yoktur.buna örnek ise;gözümüzün rengi,saçımızın şekli gibi şeyler. Bizim amacımız birçok kişinin bilmediği bu olayları öğrenmenizi sağlamak ve bunu başaracağımıza inanıyorum. 2

5 1. KALITIM Annenize mi, babanıza mı daha çok benziyorsunuz? Kardeşlerinizle ortak olan veya olmayan yönleriniz var mı? Acaba sizde bulunan hangi özellikler çocuğunuza geçecek?bireylerde görülen karakterlerin hepsi oğullarına geçer mi? Kalıtsal özellikler, ana-babanın hangi hücreleriyle yeni nesillere geçer? Bir karakterin kalıtsal olduğu nasıl anlaşılabilir? Kakater kesinlikle kaltımın etkisi altında mıdır? Hangi karakterlerimiz çevreden etkilenir? Karakterlerimiz ve kalıtımları konusunda, yukarıdakileri benzer şekilde daha çok sayıda soru sorulabilir.birçok sorunun yanıtını bulan insanın, öğrenmeye olan özlemi gittikçe kamçılanmaktadır.mendel in bezelye deneyleri ile başlayan çağdaş kalıtım birimi, genetik mühendisliğinin bulunması ile gelişimini sürdürmektedir. Üreme olayının özünün, ata soya benzeyen yeni döllerin üretilmesi olduğunu; bu olay sırasında, biyolojik bilginin dölden döle DNA ile iletildiğini; eşeysiz üreme sıraında yavru döllere hiç değişmeden geçen kalıtım bilgisinin eşeyli üreme yumurta ve sperm ile taşındığını; yumurta ve spermlerin mayoz bölünme ile oluştuğunu; mayoz bölünme sırasında, homolog kromozom kardeş omayan kromatitleri arasında parça değişimi olduğunu; bu nedenle üreme hücrelerinin,ana-baba hücrelerine göre farklı gen kombinasyonlarına sahip olduğunu; DNA nın, m-rna aracılığı ile protein sentezini denetlediğini ve böylece karakterlerimizi kontrol ettiğini; enzimsel etkinliklerin de sıcaklık,ph değişimi gibi çevre faktörlerini etkiklediğini söyleyebiliriz.gözlerimizin rengi,kan gruplarımız,cildimizin çilli olması, saçımızın şeklinin çevreden etkilenmediğini biliyoruz. Acaba diğer karakterlerimiz çevreden etkileniyor mu? Kalıtsal özelliklerin dölden döle geçmesine kalıtım diyoruz.canlı soyları arasındaki benzerlik veya farklılıkların ortaya çıkmasını sağlayan etkenleri ve bunların dölden döle geçiş kurallarını inceleyen biyoloji dalına genetik denir.belli bir ata soydan doğan döllerin birbirlerinden ve atalarından birçok bakımdan farklı olmalarına varyasyon denir. Bazı tip varyasyonları sıcaklık,nem,besin,ışık ya da başka çevresel etkenlerin, organizmaların gelişimine olan etkileri sonucunda ortaya çıkar. 3

6 2. Çevre Çevre deyince aklımıza fiziksel çevre ve biyolojik çevre ile bütün canlı ve cansız varlıkların içinde bulunduğu doğal ortam gelir.her canlı, belirli bir ortamda yaşamakta ve çevresi, gereksinimlerini karşıladığı madde ve enerji ile sarılmış bulunmaktadır. İşte, belirli bir yaşam mekânında canlıların varlılığını ve yaşamını sağlayan maddesel varlılar ile enerjilerin bütününe çevre denmektedir. Doğal denge de,çevre kavramı içerisinde yer alır. Her canlı belli bir çevrede yaşar ve yaşadığı çevre ile etkileşimde bulunur.canlıların çevreleriyle etkileşimlerini ekoloji bilimi inceler. Ekoloji, canlı varlıkların birbirleriyle ve bulundukları ortamla ilişkilerini inceleyen bir bilim dalıdır. Bir başka deyişle ekoloji çevre bilim demektir. Ekolojik denge ise Doğada canlıların kendi aralarındaki ve fiziksel çevreleriyle ilişkilerinin sağlıklı gelişmesine imkan tanıması olarak tanımlanan bir kavramdır. Ekoloji kelimesi bugünkü anlamıyla ilk defa ünlü Alman Zooloğu Ernst Haeckel tarafından 1873 yılında kullanılmıştır.haeckel bu kelimeyi canlı varlıkların ve organizmaların birbirleriyle ve çevreleriyle ilişkilerini inceleyen bilim anlamında kullanmıştır.dolayısıyla ekolojinin; biyoloji,coğrafya,botanik,zooloji,jeoloji gibi bilim dallarıyla da yakından ilgisi vardır. Ekolojinin benimsenmesi ve bilim olarak ele alınması ancak 20.yy da gerçekleşmiştir.özellikle çevre kirliliğinin büyük boyutlara ulaşması ve diğer çevre sorunları, ekolojiyi dünyanın gündemine getirmiştir. Organizmayla aynı fiziksel ortamı paylaşan ve organizmayı doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen bütün türler,canlı çevreyi oluşturur.sözgelimi gölde yaşayan bir balığın canlı çevresi, yalnız öteki balıklardan oluşmaz.göldeki çeşitli bitki türleri küçük ya da büyük hayvan türleri,mikroorganizmalar ve gölde avlanan balıkçı,o balığın çevresi kapsamına girer. Organizmanın cansız çevresi genel anlamda kara,su gibi canlının içinde ya da üzerinde yaşadığı somut bir ortamdan oluşur.hava koşulları,suyun fiziksel ve kimyasal özellikleri, gün ışığının mevsime dayalı değişimi,cansız çevreyi oluşturan koşullardır. Organizmalar hem cansız çevrelerinden etkilenirler, hem varlıklarıyla cansız çevrelerini etkilerler.organizma-cansız çevre ilişkileri, çeşitlilik açısından çok zengindir. Tüm canlılar arasında,bulunduğu çevreyi en çok etkileyen ve etkilenen insandır. Ekolojik ilişkiler,yalnızca organizma ile cansız çevresinde olmaz;canlıların birbirleriyle etkileşimlerini de içine alır.bu ilişkiler,beslenme ve üreme ilişkileri olarak iki grupta incelenirler. 4

7 İnsan da ekosistemde yaşayan bir canlıdır.bundan dolayı,ekolojinin kurallarının kapsamı içerisindedir. Ekolojiyi anlayabilmek için insanı da kapsamak üzere,ekosistemdeki tüm canlıların ilişkilerinin bilincinde olmak gerekir. Belli bir alanda yaşayan ve birbirleriyle sürekli etkileşim içinde bulunan canlılar ve bunların cansız öğelerinden oluşan doğal yapılara ekosistem denir.ekosistem şu temel öğelerden oluşur: I.Canlı öğeler (üreticiler,tüketiciler,ayrıştırıcılar) II.Cansız öğeler (inorganik ve organik maddeler, fiziksel koşullar) Üreticiler, canlı öğeler içerisinde en önemlisidir.tüm ekosistemin temel üreticileri yeşil bitkilerdir.ayrıca,bazı bakteriler de üreticiler arasında sayılır. Yeşil bitkiler,bütün ekosistemlerin enerjisi olan güneş enerjisini fotosentez yoluyla kimyasal enerjiye dönüştürür.enerji,ancak bu biçimiyle öteki canlılarca kullanılır. Tüketiciler,çoğunlukla hayvan türlerinden oluşur.tüketiciler besin zincirinin genişliğine göre gruplara ayrılarak incelenir.birincil tüketiciler enerji kaynağı olarak,yeşil bitkilerin yapısında bulunan organik maddeleri kullanırlar.bitkilerin özünü emen minik bir böcek ile zürafa,aralarında müthiş bir fiziksel fark bulunmasına karşılık,birincil tüketici olarak aynı gruba girerler.birincil tüketicileri yiyerek beslenen et obur hayvanlar ise, ikincil grup tüketicilerdir. Küçük et obur hayvanları yiyerek beslenen yırtıcı hayvanlara ise, üçüncül tüketiciler denir. Ayrıştırıcılar bütün ekosistemlerin en önemli öğesini oluşturur.genellikle bakteri ve fungus türlerinden oluşur.ayrıştırıcılar ölmüş bitki ve hayvan dokularını parçalayarak bir yandan yaşamlarını sürdürürken,diğer yandan da dokuları yeniden diğer canlıların kullanımına hazır duruma getirirler. İnorganik maddeler;karbon,hidrojen,fosfor,azot,potasyum,kalsiyum gibi maddelerdir. Çoğunlukla ; su,karbondioksit,nitrat gibi basit bileşiklerden oluşur. Organik maddeler,bol miktarda bulunur.karbonhidratlar,proteinler,lipit ve türevleri bu gruba girer. Fiziksel koşullar; ortamdaki ışık,ısı,nem,hava ve su hareketleri gibi etkenlerden oluşur. 5

8 Biyologlar kalıtım problemleriyle ilgilenmeye başladıkları zaman kalıtımla taşınan karakterlerin bir listesini yapmaya başlamıştır.hayatın bir çok yönlerinin kalıtsal bir temeli olduğunu ve bir çok karakterin birden fazla şekilde görülebileceğini anlamışlardır.örneğin insanlar sarı,kızıl,kahverengi veya siyah saçlı olabilirler. Aynı şekilde çok çeşitli göz renklerinden, kan gruplarından, deri renklerinden birine sahip olabilirler.kulak memeleri yapışık veya serbest olabilir. Belirli enzimleri yapabilirler veya yapamazlar. Bir bireyin hayatında bu karakterlerden bazıları diğerlerinden çok daha önemlidir.bunların hepsi kalıtsaldır. Genetikçiler bir organizmanın bütün kalıtsal karakterlerinin analizini bir anda yapamazlar. Bunun yerine bir seferinde sadece birkaç karakteri inceler ve diğer birçok karakterleri inceleme dışı bırakırlar.bırakılan bu karakterler yapılan deneylerin ve gözlemlerin doğruluğunu etkileyebilir.genetikçiler bir kalıtsal problemi çözmek için çalışırken,bütün canlıların hem iç hem de dış olmak üzere kompleks bir çevrede yaşadıklarını unutmamalıdırlar.çevre kalıtsal karakterlerin gelişme derecesini etkileyebilir.genetikçiler,çevrenin bir çok faktörlerinden hangilerinin sonuçları etkileyebileceğini bulmaya çalışmalıdırlar.kontrol deneyleri kullanılarak bu faktörlerin mümkün olduğu kadar sabit halde tutulmasına çalışmalıdırlar.ancak bundan sonra gözledikleri farklılıkların daha çok kalıtım ile meydana geldiğini söyleyebilirler. Kalıtım bir organizmanın ne olacağını değil,ne olabileceğini tayin eder.bir organizmanın ne olacağı onun hem kalıtımına hem de çevresine bağlıdır. Bu iki faktör canlının son görünüşünü meydana getirmek için bir arada iş görür. 6

9 3. MODİFİKASYONLAR Bütün canlılar çevrenin etkisiyle belirli sınırlar içinde farklılık gösterir. Bu duruma modifikasyon denir. Yani modifikasyon ortam şartları etkisiyle ferdin fenotipte meydana gelen değişiklikler şeklinde açıklanabilir. Modifikasyonlara bazı örnekler: 1)Himalaya tavşanlarının,kürk,ayak,kulak ve kuyruk rengi siyah,diğer kısımları beyazdır. Hayvanın beyaz kısmının tüyleri yolunarak yerine buz bağlanırsa çıkan tüyler siyah olmaktadır. Yine siyah olan bölgenin tüyleri yolunarak yeri sıcak tutulursa çıkan tüyler beyaz olur. Bütün bu değişmelerden sonra hayvan normal sıcaklığına bırakılırsa tüyler kürk rengine döner. 2)Drosofila sirke sineğinin bazıları düz,bazıları kıvrık kanatlıdır. Ancak kıvrık kanatlılığın oluşması,ortam sıcaklığına bağlıdır. Kalıtsal yapısında kıvrık kanat geni olmayan bir Drosofila nın yumurtaları ister 16 C derecede,isterse de 25 C derecede gelişsin,düz kanatlı olmaktadır. Kalıtsal yapısında kıvrık kanat geni bulunan bir Drosofila ise 16 C derecede gelişirse düz kanatlı,25 C derecede gelişirse kıvrık kanatlı olmaktadır. 3)Çuha çiçeği (primula) bitkisi sıcaklığı,30-35 C derece olan nemli bir serada yetişirse beyaz çiçekler açar. Şayet sıcaklık C dereceye düşürülürse yeni açan çiçekler kırmızı olur. Beyaz ve kırmızı çiçeklerden elde edilen tohumlar karıştırılarak y yarısı sıcak serada,yarısı soğuk serada yetiştirilirse; sıcaktakilerin tamamı beyaz çiçek,soğuktakilerin tamamı kırmızı çiçekler açar. 4)İşçi ve kraliçe arıların hepsi dişi olup,aynı sayıda kromozom taşırlar. Ancak işçiler kısırdır. Çünkü kraliçeye üreme özelliği kazandırarak,onu ana arı yapan,gelişirken aldığı farklı besinlerdir. 5)Bonella isimli hortumlu hayvan denizlerde yaşar. Döllenmiş yumurtalarını suya bırakır. Suda gelişen bazı lavraların bazıları anaya yapışarak büyür. Bunlar erkekleri meydana getirir. Suda serbest gelişenler dişileri oluşturur. 6)Bitki tohumları klorofil geni taşıdıkları halde,tamamen karanlık bir yerde çimlendirilirse klorofil sentezleyemez ve yeşil renk oluşturamazlar. Kısa süre sonra ölürler. Çimlenen fide ışığa çıkarılırsa yeşil renk oluşur. 7)Çevrenin fenotipi belirlemede ne derece etkili olduğu,gen yapısı aynı olan canlılar üzerinde araştırılmıştır. Bunlar;tek yumurta ikizleri ve eşeysiz olarak çoğalan canlılardır. İnsanların tek yumurta ikizleri farklı ortamda yaşadıkları takdirde;bazı 7

10 farklı görünüş ve özellikler kazanabilmektedirler. Modifikasyonların bazıları dönüşümlü olup,bireyin hayatı boyunca devam etmez. İnsanların derileri yaz aylarında esmerleşir veya kırmızılaşır. Kış aylarında tekrar eski haline döner. 8

11 4. KARAKTERLERİN ORTAYA ÇIKIŞINDA KALITIM VE ÇEVRENİN ETKİSİ Bir birey temel olarak onu oluşturan atalarına benzer. Fakat onlardan farklı özelliklere de sahip olabilir. Atasal bireylerle onların dölleri arasındaki benzerliğin oluşumuna ve farklılıkların ortaya çıkışına kalıtım ve çevre olmak üzere iki temel faktör etkilidir. Bu nedenle bireyin özelliklerini çoğu kez hem kalıtım hem de çevre etkilemektedir. 1. Bireyde görülen bir özellik bireyin yalnızca kalıtımına bağlı olarak ortaya çıkabilir. Örneğin kan grubu hemofili gibi bazı karakterler, yalnız kalıtıma bağlı olarak ortaya çıkarlar. 2. Bireyin bir özelliği yalnız çevrenin etkisiyle ortaya çıkabilir; bu özelliğin oluşumunda kalıtımın etkisi yoktur. Örneğin annenin hamileyken kullandığı bazı ilaçlar sakat çocuk doğumuna neden olabilir. Hamileliği sırasında Talidomit adlı uyku ilacını kullanan annelerin doğurdukları bebeklerde üye gelişim bozukluklarının olduğu saptanmıştır. Araştırmalar, anne ilacı ne fazla almışsa ve hamileliğin ne kadar erken dönemlerinde kullanılmışsa bebekte ortaya çıkan sakatlığın o kadar fazla olduğu ortaya çıkmıştır. Talidomit etkisiyle sakat çocuk doğuran anne daha sonra ilaç kullanmaksızın hamilelik geçirirse doğan bebeğin sakat olmadığı gözlenmiştir. Araştırmaların sonunda Talidomit in sadece hamile annenin kullandığı dönemde anne vücudunda gelişen embriyoya geçtiği ve embriyonun normal gelişimini bozduğu saptanmıştır. Bu örnekle Talidomit in embriyonik gelişmeyi olumsuz yönde etkileyen bir rol oynadığı görülmektedir. 3. Bireyde görülen bir özellik kalıtım ile çevrenin karşılıklı etkileşimiyle ortaya çıkabilir. Örneğin klorofil üretimi kalıtsal bir temele dayanmakla beraber sentezin gerçekleşmesi için ortamda ışığında bulunması gerekir. Bilindiği gibi karanlıkta çimlendirilen tohumdan yetişen fide yeşil renkli olmaz. Böyle bir fide ışıklı ortama çıkarılırsa klorofil sentezleme olanağına kavuşur yeşil renkli olabilir. Öyleyse fidenin karanlıkta büyürken renksiz olması bir modifikasyondur. Bir başka değişle çevre etkisiyle ortaya çıkmış bir farklılık durumu söz konusudur. Karakterlerin ortaya çıkışında çevre etkisini inceleyebilmek için araştırmalarda eş ikizlerin kullanılması yararlı olmaktadır. Eş ikizlerin kalıtımları aynı olduğu halde farklı çevre koşullarında yetiştirildiklerinde bu bireylerde farklı özellikle görülebilmektedir. Bu tür örnekler çevrenin kalıtımı ne kadar etkilediğini ortaya koyar. 1. ÖRNEK: Nazlı ile Gonca ikiz kardeşlerdir. Bu kardeşlerde eşeylerinin, kilolarının, kan gruplarının ve boylarının aynı olması eş ikiz olduklarını kanıtlamaz. Ancak iki bireyin protein yapılarının aynı olması bu bireylerde protein yapımından sorumlu olan molekülün yani DNA nın da aynı olduğunu gösterir. Bu da onların kalıtımlarının da aynı olduğunu gösterir. 9

12 5. SONUÇ Sonuç olarak biz bu projeyle bizim ve çoğu kişinin bilmediklerini biraz olsun anlatmaya çalıştık. Umarız başarılı olmuşuzdur. 10

13 6. SÖZLÜK FENOTİP: Bir canlının genleri sayesinde ortaya çıkan dış Görünüşüne fenotip denir. GENOTİP: Bir canlının dış ve iç özelliklerinin oluşmasını sağlayan genler toplamıdır. MODİFİKASYON: Dış şartların etkisiyle canlının dış görünüşünde ortaya çıkan kalıcı olmayan değişiklikler. MUTASYON: Çeşitli biyolojik,fiziksel veya kimyasal faktörlerin kromozom ve genlerin yapısında meydana getirdiği ani,küçük,kalıcı değişiklikler. KALITIM: Kalıtsal özelliklerin canlıdan canlıya geçmesi. VARYASYON: Belli bir ata soydan doğan döllerin birbirinden ve atalarından bir çok bakımdan farklı olmaları. 11

14 7. KAYNAKÇA Başgelmez A., Şişli M.N., Bozcuk A. N., Bozcuk S. (1976) Genel Biyoloji (1. Basım),İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Berker N., (1998), Lise Biyoloji 3, (2. Basım), Ankara: Mega Yayıncılık Kalaycıoğlu Ç., İvgen R., (1997), ÖYS Biyoloji, (4. Basım), Ankara: Başarı Yayıncılık Karol S., İnceoğlu Ö., Ayvalı C., Gülel A., Işık K., Aysu F., Gürpınar N., (1995),Modern Biyoloji (2. Basım)İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Özet, M., Arpacı, O., Uslu, A., (1998),Lise Biyoloji 3, (3. Basım), İstanbul: Sürat Yayıncılık www. arabul. com/ biyojoji www. arama. com/ kalıtım www. netbul. com/ modifikasyon www. ege. edu. tr/ kütüphane 12

Fen ve Teknoloji 8 1.ÜNİTE: HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM 2. KALITIM MENDEL İN ÇALIŞMALARI. ? Mendel in bezelye bitkisini kullanma nedenleri

Fen ve Teknoloji 8 1.ÜNİTE: HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM 2. KALITIM MENDEL İN ÇALIŞMALARI. ? Mendel in bezelye bitkisini kullanma nedenleri 1.ÜNİTE: HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM 2. KALITIM Anahtar Kavramlar: Gen Genetik Fenotip Genotip Kalıtım Canlılardaki karakterlerin oluşumunu, yavru döllere geçişini ve canlılarda gözlenen çeşitliliğin nedenlerini

Detaylı

BÖLÜM 2 MODERN GENETİK UYGULAMALARI... 169

BÖLÜM 2 MODERN GENETİK UYGULAMALARI... 169 2 KALITIMIN BÖLÜM KATILIM VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK.... 07 GENEL İLKELERİ BÖLÜM 2 MODERN GENETİK UYGULAMALARI.... 69 Genetik Nedir?... 07 Olasılık İlkeleri ve Uygulamaları... 08 Mendel İlkeleri ve Uygulamaları...

Detaylı

MENDEL VE GEN KARAMI

MENDEL VE GEN KARAMI MENDEL VE GEN KARAMI Karakter-Özellik Genetikçiler, bireyler arasında çeşitlilik gösteren çiçek rengi gibi kalıtılabilir özellikleri tanımlamak için karakter terimini kullanırlar. Çiçeklerde mor ya da

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNİTE 1 : HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM

ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNİTE 1 : HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNİTE 1 : HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM B KALITIM (6 SAAT) 1 Gen 2 Kalıtım ve Kalıtsal Özelliklerin Kazanılması 3 Mendel in Kalıtıma Kazandırdığı Bilgiler ve Mendel Yasaları

Detaylı

Mendel Genetiği ve Uzantıları {Test(1-4)}... 141. Kan Grupları {Test(5-8)}... 149. Eşeye Bağlı Kalıtım {Test-(9-12)}... 157

Mendel Genetiği ve Uzantıları {Test(1-4)}... 141. Kan Grupları {Test(5-8)}... 149. Eşeye Bağlı Kalıtım {Test-(9-12)}... 157 2 KALITIMIN GENEL İLKELERİ BÖLÜM- KALITIM VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK... 9 BÖLÜM-2 MODERN GENETİK UYGULAMALARI... 95 Kalıtımla İlgili Kavramlar... 9 Mendel İlkeleri ve Uygulamaları... 9 Modern Genetik... 22

Detaylı

GELİŞİM PSİKOLOJİSİ 1- GELİŞİM PSİKOLOJİSİNDE TEMEL KAVRAMLAR

GELİŞİM PSİKOLOJİSİ 1- GELİŞİM PSİKOLOJİSİNDE TEMEL KAVRAMLAR GELİŞİM PSİKOLOJİSİ 1- GELİŞİM PSİKOLOJİSİNDE TEMEL KAVRAMLAR b) Embriyo Dönemi: Döllenmeden sonraki 3. haftanın başından, 8. haftanın sonuna kadar olan dönemi kapsar. Büyüklüğü bir yer fıstığı kadardır

Detaylı

ÜNİTE 6 HÜCRE, ÜREME VE GELİŞME HÜCRE ÜREME GELİŞME. Eşeysiz veya eşeyli şekilde. Hücre bölünmesi, büyümesi. ve farklılaşması ile.

ÜNİTE 6 HÜCRE, ÜREME VE GELİŞME HÜCRE ÜREME GELİŞME. Eşeysiz veya eşeyli şekilde. Hücre bölünmesi, büyümesi. ve farklılaşması ile. ÜNİTE 6 HÜCRE, ÜREME VE GELİŞME HÜCRE Eşeysiz veya eşeyli şekilde Tanımı Temel İlke Temel Kısımları Görevi Oluşturur Farklılaşma Canlıların yaşamsal faaliyetlerini gerçekleştirir Tüm canlılar tek hücre

Detaylı

HAYATIN BAŞLANGICI...273. Abiyogenez ve Biyogenez...273. Panspermia, ototrof ve heterotrof hipotezleri...275. Yaratılış görüşü...278 EVRİM...

HAYATIN BAŞLANGICI...273. Abiyogenez ve Biyogenez...273. Panspermia, ototrof ve heterotrof hipotezleri...275. Yaratılış görüşü...278 EVRİM... ÜNİTE II II HAYATIN BAŞLANGICI VE EVRİM Sayfa No HAYATIN BAŞLANGICI...................................................................273 Abiyogenez ve Biyogenez..............................................................273

Detaylı

Editör: Yrd. Doç. Dr. Orçun Bozkurt ÇEVRE EĞİTİMİ ISBN: 978-605-5885-20-5. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Editör: Yrd. Doç. Dr. Orçun Bozkurt ÇEVRE EĞİTİMİ ISBN: 978-605-5885-20-5. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. 4. Baskı Editör: Yrd. Doç. Dr. Orçun Bozkurt ÇEVRE EĞİTİMİ ISBN: 978-605-5885-20-5 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. 2014, Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları

Detaylı

KALITIMIN KROMOZOMAL TEMELİ

KALITIMIN KROMOZOMAL TEMELİ KALITIMIN KROMOZOMAL TEMELİ Mendelizmin kromozomlarla bağlantısı Mikroskobi tekniklerinin gelişmesi ile 1875ʼ de mitoz, 1890ʼ da ise mayoz aydınlatılmıştır. 1900ʼ lü yıllarda sitologlar, Mendel faktörlerinin

Detaylı

KALITSAL HASTALIKLAR

KALITSAL HASTALIKLAR ÖZEL EGE İLKÖĞRETİM OKULU KALITSAL HASTALIKLAR Hazırlayanlar : Neslihan KATI Hazal REŞİTOĞLU Dilek ŞİBAR Danışman Öğretmen: Adalet DOĞAROĞLU İZMİR / BORNOVA Nisan 2001 1 İÇİNDEKİLER Teşekkürler 1 Önsöz

Detaylı

2KALITIM, GEN MÜHENDİSLİĞİ

2KALITIM, GEN MÜHENDİSLİĞİ T T ÜNİTE KLITIM, GEN MÜHENDİSLİĞİ VE BİYOTEKNOLOJİ Bölüm Kalıtım BÖLÜM KLITIM....................05 Kalıtımla İlgili Kavramlar................05 Mendel İlkeleri ve Uygulamaları..........05 Modern Genetik.......................08

Detaylı

Ünite CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ

Ünite CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ Ünite 6 CANLILAR CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ VE ENERJİ İLİŞKİLERİ Sayfa No Besin Zincirinde Enerji Akışı... 254 Test 1... 254 Test 2... 256 Test 3... 258 Etkinlik (1 7)... 260-265 Madde Döngüleri...

Detaylı

10. Sınıf BİYOLOJİ. Konu Anlatımlı BİYOLOJİ. Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR.

10. Sınıf BİYOLOJİ. Konu Anlatımlı BİYOLOJİ. Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. 10. Sınıf BİYOLOJİ Konu Anlatımlı Banu KARAAĞAÇ Bilgehan PERİ T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı BİYOLOJİ Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR.

Detaylı

GENETİK DERS NOTLARI

GENETİK DERS NOTLARI KAFKAS ÜNİVERSITESİ VETERİNER FAKÜLTESİ GENETİK DERS NOTLARI YRD.DOÇ.DR.ALİ RIZA AKSOY 1998 KARS 1 Genetik sözcüğü gen kökünden gelir. Bilgi ve oluşum anlamını taşır. Genetik biyolojik bilimler içinde

Detaylı

BİYOLOJİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ KAVRAMLARA İLİŞKİN DERS MATERYALİ GELİŞTİRME

BİYOLOJİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ KAVRAMLARA İLİŞKİN DERS MATERYALİ GELİŞTİRME T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ ANABİLİM DALI BİYOLOJİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ KAVRAMLARA İLİŞKİN DERS MATERYALİ GELİŞTİRME YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

Ortaöğretim BİYOLOJİ 9. Sınıf YAZARLAR

Ortaöğretim BİYOLOJİ 9. Sınıf YAZARLAR Ortaöğretim BİYOLOJİ 9. Sınıf YAZARLAR Dr. Seda ERCAN AKKAYA Osman ALBAYRAK Emine ÖZTÜRK Şermin CAVAK DEVLET KİTAPLARI BEŞİNCİ BASKI...2012 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...: 4560 DERS KİTAPLARI DİZİSİ...:

Detaylı

8. sınıf - Ünite 6: Canlılar ve Enerji İlişkileri 1. Bölüm: Besin Zincirinde Enerji Akışı ve Fotosentez

8. sınıf - Ünite 6: Canlılar ve Enerji İlişkileri 1. Bölüm: Besin Zincirinde Enerji Akışı ve Fotosentez 8. sınıf - Ünite 6: Canlılar ve Enerji İlişkileri 1. Bölüm: Besin Zincirinde Enerji Akışı ve Fotosentez Bir bölgede canlı ve cansızlardan oluşan sisteme ekosistem denir. Canlılar doğrudan veya dolaylı

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 Çalıştığınız sektörün neden olduğu çevre kirliliğini önleyecek tedbirleri alabileceksiniz. ARAŞTIRMA Sektörünüzün yol açtığı çevre sorunlarını ve alınabilecek

Detaylı

KİTABIN HAZIRLANMASINDA İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURULUŞLAR. Ormanın Kitabı

KİTABIN HAZIRLANMASINDA İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURULUŞLAR. Ormanın Kitabı KİTABIN HAZIRLANMASINDA İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURULUŞLAR Ormanın Kitabı Bu kitap, orman muhafaza memurlarına ithaf edilmiştir. Ormanın Kitabı Editör ve Tasarımcı: Tuğba Can Yayın Yönetmeni: Başak Avcıoğlu

Detaylı

10. Sınıf BİYOLOJİ SORU BANKASI. Naci KOÇAK

10. Sınıf BİYOLOJİ SORU BANKASI. Naci KOÇAK 10. Sınıf BİYOLOJİ SORU BANKASI Naci KOÇAK Copyright Evrensel İletişim Yayın Dağıtım San. Tic. Ltd. Şti. Bu kitabın her hakkı EVRENSEL İLETİŞİM LTD. ŞTİ. e aittir. Hangi amaçla olursa olsun, bu kitabın

Detaylı

DANIŞMAN ÖĞRETMEN:VASFİYE ANADOLLU

DANIŞMAN ÖĞRETMEN:VASFİYE ANADOLLU HORMONLAR DANIŞMAN ÖĞRETMEN:VASFİYE ANADOLLU AYŞE OKÇU YAĞMUR COŞARDEMİR SİMAY TEMİZ SILA KUMRAL MELİSA GÖÇMEN ÖYKÜ SEZER KOÇAN 2005-2006 İZMİR 1 İÇİNDEKİLER Hormon nedir?...3 a)hormao b)hormon hastalıkları

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik

Detaylı

ÇEVRE HUKUKU. Ders Notları

ÇEVRE HUKUKU. Ders Notları ÇEVRE HUKUKU Ders Notları Bu çalışma Çevre Hukuku-I dersine katılan öğrencilerin faydalanması için hazırlanmış ders notu niteliğindedir. Bu itibarla bilimsel atıf kuralları, dikkate alınmamıştır. Çalışmanın

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ BİREYİN GELİŞİMİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

3. Baskı. Editör: Fikriye POLAT BİYOLOJİDE ÖZEL KONULAR

3. Baskı. Editör: Fikriye POLAT BİYOLOJİDE ÖZEL KONULAR Editör: Fikriye POLAT BİYOLOJİDE ÖZEL KONULAR 3. Baskı Tuğba AY / Günsel BİNGÖL / M. Sinan BİNİCİ / Songül BUDAK DİLER Arzu CANSARAN / M. Kemal DEMİRAĞ / Egemen DERE / Nihal DOĞAN Bekir DOĞAN / Nuran EKİCİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BAHÇECİLİK AÇIK TOHUMLU BİTKİLER ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

BİNOM. Biyo ve Nano Teknoloji(BİNOTEK) Kulübü Bilim Sağlık ve Teknoloji Dergisi. Değerli okurlarımız,

BİNOM. Biyo ve Nano Teknoloji(BİNOTEK) Kulübü Bilim Sağlık ve Teknoloji Dergisi. Değerli okurlarımız, SAYI 2 HAZİRAN 2010 BİNOM Biyo ve Nano Teknoloji(BİNOTEK) Kulübü Bilim Sağlık ve Teknoloji Dergisi Değerli okurlarımız, BİNOM dergisi olarak bu senenin son sayısıyla yine sizlerleyiz. Bu sayımızda ağırlıklı

Detaylı