UKEK 2015 GENEL PROGRAM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UKEK 2015 GENEL PROGRAM"

Transkript

1 1

2 UKEK 2015 GENEL PROGRAM 7 Eylül Kayıt-Çay/Kahve ikramı Açılış Çağrılı Konuşma I (Prof. Dr. Georgios TSAPARLIS) Yemek Çağrılı Konuşma II (Prof. Dr. Ingo EILKS) Çay-kahve arası Eş zamanlı oturum I Poster ları ve Çay-kahve arası GEZİ (Ayvalık Şehir içi turu /Şeytan Sofrası Gezisi) Açılış Yemeği (Havuz Başı) 8 Eylül Eş zamanlı oturum II Çay-kahve arası Çağrılı Konuşma III (Prof. Dr. Sibel ERDURAN) Yemek Çağrılı Konuşma IV (Prof. Dr. Namık Kemal ARAS) Çay-kahve arası Eş zamanlı oturum III GEZİ (Cunda Adası, Rahmi Koç Müzesi, Taş Kahve) Akşam Yemeği (MEB) 9 Eylül Eş zamanlı oturum IV Çay-kahve arası Eş zamanlı oturum V YAT GEZİSİ Akşam Yemeği 10 Eylül KAPANIŞ KAZDAĞI GEZİSİ HAREKET Akşam Yemeği 1

3 UKEK 2015 ÇAĞRILI KONUŞMACI PROGRAMI KONUŞMACI TARİH /SAATİ SALON ADI Prof. Dr. Georgios TSAPARLIS KARESİ SALONU Prof. Dr. Ingo EILKS KARESİ SALONU Prof. Dr. Sibel ERDURAN KARESİ SALONU Prof. Dr. Namık Kemal ARAS KARESİ SALONU OTURUM BAŞKANI Prof. Dr. Mustafa SÖZBİLİR Prof. Dr. Ayhan YILMAZ Prof. Dr. Muammer ÇALIK Prof. Dr. Leman TARHAN 2

4 UKEK 2015 EŞ ZAMANLI OTURUM PROGRAMI I.OTURUM 15:00-15:20 15:20-15:40 15:40-16:00 16:00-16:20 7 EYLÜL 2015 PAZARTESİ (15:00-16:20) EŞ ZAMANLI OTURUM - I YER: KARESİ SALONU Prof. Dr. Kemal DOYMUŞ Fen Bilimleri Derslerinde Meydana Gelen Laboratuvar Kazaları Üzerine Bir Çalışma Üniversite Öğrencilerinin Kimyasal Tehlike Sembollerini Anlama Düzeyleri ile Kimya Kaygıları Arasındaki İlişki Kimya Öğretmen Adaylarının Sorgulayıcı Araştırma Öğretim Yöntemi İle İlgili Laboratuvarda Yaşadıkları Sorunlar Bileşiklerin Adlandırılması İle Laboratuar Araç Gereçlerinin Tanınması Konularına Yönelik Hafıza Kartlarından Oluşan Bir Materyalin Geliştirilmesi Ve Değerlendirilmesi Cemil AYDOĞDU Cemal TOSUN, Erdal ŞENOCAK ve Yavuz TAŞKESENLİGİL Ayşe YALÇIN ÇELİK, Sinem ÜNER, Nurcan TURAN OLUK ve Hakkı KADAYIFÇI Serap YILDIRIM METİN ve Elvin ERTÜRK, Aylin ÖĞÜNÇ 15:00-15:20 15:20-15:40 15:40-16:00 16:00-16:20 7 EYLÜL 2015 PAZARTESİ (15:00-16:20) EŞ ZAMANLI OTURUM - I YER: KURTDERELİ SALONU Prof. Dr. Mustafa SÖZBİLİR Yenilenen 9. ve 10. Sınıf Kimya Dersi Öğretim Programıyla İlgili Öğretmen Görüşleri: Trabzon İli Örneği Fen Lisesi Kimya Öğretmenlerinin Güncellenen Kimya Dersi Öğretim Programı Hakkındaki Görüşleri Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre Ortaöğretim Kimya Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Analizi Ve Değerlendirilmesi Okul Öncesi Eğitim Programında Fene İlişkin Kavramların Belirlenmesi Ve Kavramlara Yönelik Uygulama Önerileri Suat ÜNAL, Canan CENGİZ, Canan BAYTAR, R. Nesrin COŞKUN ve Şule GÜVEN Sevil AKAYGÜN, Faik Özgür KARATAŞ, Rıdvan ELMAS, Gözde YILDIRIM ve Hüseyin KARA Seraceddin Levent ZORLUOĞLU, Aydın KIZILASLAN ve Mustafa SÖZBİLİR Eylem BAYIR, Gülşah GÜNŞEN ve Yeşim FAZLIOĞLU 3

5 15:00-15:20 15:20-15:40 15:40-16:00 16:00-16:20 15:00-15:20 15:20-15:40 15:40-16:00 16:00-16:20 15:00-15:20 15:20-15:40 15:40-16:00 16:00-16:20 7 EYLÜL 2015 PAZARTESİ (15:00-16:20) EŞ ZAMANLI OTURUM - I YER: KOCA SEYİT SALONU 167 Yıllık Süreçte Öğretmen Yetiştirmenin Dünü, Bugünü ve Geleceği Prof. Dr. Leman TARHAN Özel Öğretim Yöntemleri Dersi için Pedagojik Alan Bilgisi Odaklı Yeni Bir Model Geliştirme: Kimya Eğitimi Örneği Ortaöğretim Öğrencilerinin Öğretmenlerinin Pedagojik Alan Bilgilerine İlişkin Algıları: Ölçek Geliştirme Çalışması Bilimsel Alan Gezilerinin (Bilim Müzesi Ve Bilim Merkezi) Öğretmen Adaylarının Alan Bilgisi Ve Pedagojik Alan Bilgisi Gelişimine Etkisi 7 EYLÜL 2015 PAZARTESİ (15:00-16:20) EŞ ZAMANLI OTURUM - I YER: ZEYTİN SALONU Prof. Dr. İbrahim BİLGİN Sorgulamaya Dayalı Özyeterliliğin, Başarı Amaç Yöneliminin ve Öğrenme Yaklaşımının Ortaokul Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerindeki Rolü 5E Öğrenme Modelinin Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisinin İncelenmesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Öğrencilerinin Çevirme Faktörü ile Tanışmaları Ortaokul 5. Sınıf Öğrencilerinin Maddenin Değişimi Ünitesindeki Bilgilerini Günlük Yaşamla İlişkilendirebilme Düzeyleri Açısından Hazır Bulunuşluklarının Belirlenmesi 7 EYLÜL 2015 PAZARTESİ (15:00-16:20) EŞ ZAMANLI OTURUM - I YER: KAZ DAĞLARI SALONU Doç. Dr. Sibel KILINÇ ALPAT Problem Dayalı Senaryoların 9. Sınıf Öğrencilerinin Kimya Dersine Olan Tutumlarına, Laboratuvar Endişelerine ve Problem Çözme Becerilerine Etkisi Analitik Kimya Dersi Elektrokimya Konusunda Probleme Dayalı Öğrenmenin Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi Sorgulamaya Dayalı Öğretim Yaklaşımının Öğrencilerin Kimya Başarıları Ve Yanılgıları Üzerine Etkisi Web Tabanlı İşbirlikli Öğrenmenin Ortaöğretim 9. Sınıf Öğrencilerinin Kimya Dersi Maddenin Haller Ünitesindeki Akademik Başarılarına ve Tutumlarına Etkisi İlhami CEYHUN, Zafer KARAGÖLGE ve Ali KOLOMUÇ Fitnat KÖSEOĞLU, S. Nihal YEŞİLOĞLU, Betül DEMİRDÖĞEN ve Serap KÜÇÜKER Sinem ÜNER ve Hüseyin AKKUŞ Serap KÜÇÜKER, Özlem TAŞDELEN ve M. Akif ŞENELT Aynur KÜÇÜKÇINGI ve Burak FEYZİOĞLU Çağla ÇİFTÇİ ve Emine ERDEM Burcu ANILAN ve Asiye BERBER Dilek ÇELİKLER ve Filiz KARA Faik Özgür KARATAŞ ve Pelin YILMAZ Tuğçe TUNÇ, ve Sibel KILINÇ ALPAT Mustafa YADİGAROĞLU, Gökhan DEMİRCİOĞLU ve Hülya DEMİRCİOĞLU Açelya Pelin ESKİCİOĞLU ve Şenol ALPAT 4

6 II. OTURUM - 8 EYLÜL 2015 SALI (09:00-) EŞ ZAMANLI OTURUM II YER: KARESİ SALONU Prof. Dr. Nihat AYCAN Öğretmen Adaylarının Ölçme-Değerlendirme Tekniklerine Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi 9. Sınıf Öğrencilerin Alternatif Ölçme ve Değerlendirme İle Geleneksel Ölçme Değerlendirmedeki Başarılarının karşılaştırılması İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri ve Elektrokimyasal Hücreler Konuları İle İlgili İki Kademeli Çoktan Seçmeli Bir Testin Geliştirilmesi ve Uygulanması Kimyasal Reaksiyonlar Ve Enerji Konusuna Yönelik Bir Başarı Testi Geliştirme Çalışması 2013 Ve 2014 Kamu Personeli Seçme Sınavına Katılan KimyaKersinimya Teknolojisi Alanına Kaynaklık Eden Bölümlerden Mezun Olanların KPSS-P10 Ve KPSS-P121 Puan Türlerinin Farklı Değişkenler Açısından Karşılaştırılması Gökhan DEMİRCİOĞLU, Ayşegül ASLAN, Hülya DEMİRCİOĞLU ve Asuhan PEHLİVAN Ali KOLOMUÇ, Zafer KARAGÖLGE ve İlhami CEYHUN Ali Rıza ERDEM ve Ali Rıza ŞEKERCİ Yıldızay AYYILDIZ ve Leman TARHAN Osman YILDIRIM, Ali Yılmaz, Nalan Demir - 8 EYLÜL 2015 SALI (09:00-) EŞ ZAMANLI OTURUM II YER: KURTDERELİ SALONU Prof. Dr. Canan NAKİBOĞLU Fen Öğretiminde Diyalojik Ve Otoriter Söylem Hizmet Öncesi Argümantasyon Eğitiminin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğrenme-Öğretme Anlayışları Üzerine Etkisi Hizmet Öncesi Argümantasyon Eğitiminin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğasına İlişkin Kavramaları Üzerine Etkisi Analojik Haritalama Stratejisinin Kullanıldığı Bilimsel Argümantasyonla Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Becerilerinin Geliştirilmesi Kimya Laboratuvarında Öğrencilerin Argümantasyon Becerilerinin İncelenmesi Yılmaz SAĞLAM, Sedat KANADLI, Pınar GÖKSU, Emine Aynur GİZLENCİ ve Vildan KARATEPE Candan CENGİZ ve Filiz KABAPINAR Candan CENGİZ ve Filiz KABAPINAR Ümmüye Nur TÜZÜN ve Fitnat KÖSEOĞLU Ali Rıza ŞEKERCİ ve Nurtaç CANPOLAT 5

7 - 8 EYLÜL 2015 SALI (09:00-) EŞ ZAMANLI OTURUM II YER: KOCASEYİT SALONU Prof. Dr. Ayhan YILMAZ 9. Sınıf Kimya Ders Kitabının Laboratuvar Güvenliği Açısından İncelenmesi Kimya Öğretmen Adaylarının Kimya Laboratuvar Derslerinde Yaptıkları Hatalar, Hata yapma Nedenleri ve Yaptıkları Hataların Düzeltilebilirliği Hakkında Görüşleri Sorgulamaya Dayalı Laboratuvar Etkinliklerinin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Genel Kimya Konularını Anlamalarına Etkisi Laboratuvar Ortamında Aktif Metallerin Reaksiyon Kinetiğinin Öğrenciye Kavratılması İskele Yöntemi ile Yüzey Gerilimi Kavramının Öğretimi ve Etkililiği Fatma KILIÇ, Ümit Işık ERDOĞAN ve Ayhan YILMAZ Bülent PEKDAĞ ve Ebru ŞİRİN Ayfer MUTLU ve Burçin ACAR ŞEŞEN İlhami CEYHUN ve Zafer KARAGÖLGE Filiz KABAPINAR ve Esra KURU - 8 EYLÜL 2015 SALI (09:00-) EŞ ZAMANLI OTURUM II YER: ZEYTİN SALONU Prof. Dr. Turgut KILIÇ Kimya Öğretmen Adaylarının Organik Kimya Dersinde Kullandıkları Motivasyonel Düzenleme Stratejilerinin Belirlenmesi Kimya Öğretmen Adayları İle Stereoizomeri Konusunun Farklı Molekül Gösterim Şekillerine Göre İncelenmesi İpucu Kartları Kullanılarak Kimya Öğretmen Adaylarının Kavramsal Zorluklarının Belirlenmesi: İzomeri Konusu 12. Sınıf Alkenler Konusunda Bağlam Temelli Öğrenme Yaklaşımının REACT Stratejisine Göre Bir Çalışma Yaprağı Geliştirilmesi 10. Sınıf Kimya Dersi Kimya Her Yerde Ünitesine Yönelik Bir Aktif Öğrenme Uygulamasının Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi Burcu ULUTAŞ ve Basri ATASOY Özge ÖZBAYRAK AZMAN ve Gülten ŞENDUR Gülten ŞENDUR ve Abdullah TOKU Fethiye KARSLI ve Mahmut YİĞİT Aylin ÖĞÜNÇ ve Filiz MISIRLI 6

8 8 EYLÜL 2015 SALI (09:00-) EŞ ZAMANLI OTURUM II YER: KAZ DAĞLARI SALONU Doç. Dr. Eylem BAYIR Altı Şapkalı Düşünme Tekniğine ve Örnek Olay Öğrenme Yöntemine Dayalı Çalışma Yapraklarının Değerlendirilmesi: Isı ve Sıcaklık Çiğdem ŞAHİN ve Nuray ÇAKMAK - Akıllı Tahta Kullanımının 6.Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarı Ve Tutumlarına Etkisi Maddenin Tanecikli Yapısı Ünitesi Okul Öncesi Dönemde Bazı Kimya Kavramlarını Geliştirmeye Yönelik Bir Model Önerisi Ve Etkisinin İncelenmesi: Haydi Kongre Düzenliyoruz! Kimya Derslerine Yönelik Bilimsel Yaratıcılık Ölçeği ve Bilimsel Yaratıcılık - Genel Yaratıcılık İlişkisi Üstün Yetenekli Öğrenciler için Küresel Isınma Konusunda Tasarlanan Bir Oyunun Öğrenci Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi Merve POLAT, Gülten ŞENDUR ve Tahir TÜRKOĞLU Eylem BAYIR, Gülşah GÜNŞEN ve Yeşim FAZLIOĞLU Fahrettin FİLİZ ve Erol ASKER Özge ÖZYURT, Hilal KARAKIŞ ve Özlem KARAKOÇ 7

9 III. OTURUM 15:00-15:20 15:20-15:40 15:40-16:00 16:00-16:20 8 EYLÜL 2015 SALI (15:00-16:20) EŞ ZAMANLI OTURUM - III YER: KARESİ SALONU Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Sanal Kimya Laboratuvarı Etkinliklerinin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sorgulama Becerilerine Etkisi: Sorgulamaya Dayalı ve Geleneksel Yaklaşımın Kıyaslanması Kimya Eğitiminin Arttırılmış Gerçeklik Teknolojileri ile Zenginleştirilmesi ve Öğrenme Başarısına Etkisi Gözlemlenebilir Ve Tanecik Düzeyi Gösterimler İçeren İpad Uygulamaları İle Farklı Sıralamalarla Çalışmanın Öğrencilerin Gaz Yasalarını Kavramaları Üzerine Etkisi Öğretmen Adaylarının Sosyal Ağları Eğitim Amaçlı Kullanım Durumlarının Belirlenmesi Ayfer MUTLU ve Burçin ACAR ŞEŞEN Nazlıcan ULUÇAY ve Ersin ÖZÜAĞ Nurseda ALTINKAYNAK ve Sevil AKAYGÜN Mustafa ÖZDEN, Ayhan ÇİNİCİ ve Esra AÇIKGÜL FIRAT 15:00-15:20 15:20-15:40 15:40-16:00 16:00-16:20 8 EYLÜL 2015 SALI (15:00-16:20) EŞ ZAMANLI OTURUM - III YER: KURTDERELİ SALONU Prof. Dr. Sibel ERDURAN Parçalardan Bütünlere: Bilimin Doğasını Kimya Öğretim Programında Yeniden Nasıl Tanımlayabiliriz? Öğrenci İdealleştirmeleri ve Yaklaştırmaları Bağlamında Kimyasal Bilginin İşlemsel Özelliği; Oktet ve Dublet Örneği Üzerine Durum Çalışması Kimyanın Doğası Açısından Kimyasal Bağlanma Teorilerinin Felsefi Bir Perspektiften İrdelenmesi Ortaya Çıkan (Emergent) Kimyasal Özellikler Ve Öğrencilerin Asitlik Kuvveti İle İlgili Kavramları Ebru KAYA ve Sibel ERDURAN Davut SARITAŞ Halil TÜMAY ve Yüksel TUFAN Halil TÜMAY 8

10 15:00-15:20 15:20-15:40 15:40-16:00 16:00-16:20 8 EYLÜL 2015 SALI (15:00-16:20) EŞ ZAMANLI OTURUM - III YER: KOCASEYİT SALONU Doç. Dr. Emine ERDEM Öğrencilerin Molekül Yapılarını Anlama Düzeyleri Ve Kavram Yanılgılarının Belirlenmesine Yönelik Bir Durum Çalışması Isısal Değişimler ve Madde Dönüşümü Üzerine Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kavramsal Yapılarının Belirlenmesi ve TGA (POE) Stratejisi Biyoloji Ve Kimya Öğretmeni Adaylarının Öğrenme Güçlüğü Çektiği Biyokimya Konuları Kimya Öğretmenlerinin Yanlış Kavrama İle İlgili Alan Eğitimi Bilgilerinin İncelenmesi Melis Arzu UYULGAN ve Nalan AKKUZU Halis Türker BALAYDIN ve Hüseyin ÇAVDAR Şeyda GÜL, Esra ÖZAY KÖSE, Sibel SADİ YILMAZ ve M. Diyaddin YAŞAR Ayşe Zeynep ŞEN ve Canan NAKİBOĞLU 15:00-15:20 15:20-15:40 15:40-16:00 16:00-16:20 8 EYLÜL 2015 SALI (15:00-16:20) EŞ ZAMANLI OTURUM - III YER: ZEYTİN SALONU Doç. Dr. Hüseyin AKKUŞ Fen Bilgisi Öğretmenliği Öğrencilerin Kimya Algılarının İncelenmesi Kimya Öğretmenlerinin Kimya Okur Yazarlık Yeterliliklerinin Araştırılması: Trabzon Örneği Öğretmen Adaylarının Hal Değişimi, Çözeltiler ve Çözünürlük Konuları ile İlgili Grafik Çizme Becerilerinin İncelenmesi Bilim Danışmanlığı Eğitimi Hakkında Kimya Öğretmenlerinin Görüşleri Cem BÜYÜKEKŞİ ve Soner YAVUZ Nilgün MİSİR ve Mesut KAŞ Cem GÜLTEKİN ve Canan NAKİBOĞLU Mustafa ERGUN 9

11 15:00-15:20 15:20-15:40 15:40-16:00 16:00-16:20 8 EYLÜL 2015 SALI (15:00-16:20) EŞ ZAMANLI OTURUM - III YER: KAZ DAĞLARI SALONU Prof. Dr. Muammer ÇALIK Ortaöğretim Öğrencilerinin Üst Düzey Soru Üretmelerine Üst Bilişin Desteklenmesi Sürecinin Etkisi Kimya Dersi Kavramlarının Günlük Hayata Transferi: TaTGA Yöntem Sosyal Yapılandırmacılık Temelinde Geliştirilen Öğretim Etkinliklerinin Lise 10. Sınıf Öğrencilerin Fosil Yakıtlar Konusunu Öğrenmeleri Üzerine Etkisi Çoklu Gösterimleri İçeren Laboratuvar Uygulamaları Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kimyasal Değişme ve Fiziksel Değişme Kavramlarıyla İlgili Bilişsel Yapılarının Gelişimine Katkı Sağlar mı? Kübra KAYNAK, Hakkı KADAYIFÇI ve Fatma KORMALI Faik Özgür KARATAŞ, Sevda KARAYAZI, Semih KARA ve Ahmet SEVİM Filiz KABAPINAR ve Kezban KARA Ayşegül DERMAN 10

12 - IV. OTURUM 9 EYLÜL 2015 ÇARŞAMBA (09:00-) EŞ ZAMANLI OTURUM - IV YER: KARESİ SALONU Prof. Dr. Mustafa TAVASLI Aktif Öğrenmeye Uygun Kimya Deneylerinin Tasarım Ve Uygulama Prensipleri 8. sınıf Asit ve Baz Tepkimeleri Konusundaki Etkinliklerin Bilimsel Süreç Becerileri Açısından İncelenmesi Sıvıların Özellikleri Konusunun Bağlam Temelli Yaklaşımla Öğretiminin Öğrenci Başarısı Üzerindeki Etkisi Bir Kimya Laboratuvarı Etkinlik Örneği: Basit Kromatografi Uygulaması ve Disiplinlerarası İlişkilendirilmesi Öğretmen Adaylarının Hazırladıkları Çevre Kimyası Projelerinin Bilimsel Araştırma Yeterlikleri Açısından Analizi Mustafa TAVASLI İpek Gizem ÖZTÜRK, Özlem KARAKOÇ ve Canan NAKİBOĞLU Hülya DEMİRCİOĞLU, Fatma BEKTAŞ ve Gökhan DEMİRCİOĞLU Handan ÜREK ve Gamze DOLU Muammer ÇALIK - 9 EYLÜL 2015 ÇARŞAMBA (09:00-) EŞ ZAMANLI OTURUM - IV YER: KURTDERELİ SALONU Doç. Dr. Özge OSKAY Öğrencilerin Katyonların Kalitatif Sistematik Analizi Konusundaki Performans Ve Başarı Düzeylerinin Belirlenmesi: I Diyagramı Uygulamaları Kavram Karikatürü Destekli İki Aşamalı Test ile Öğretmen Adaylarının Kimyasal Denge Konusundaki Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi Proje Tabanlı Öğrenmenin Madde Ve Işık Etkileşimi Uygulamasında Kimya Öğretmen Adaylarının Akademik Başarısına Etkisi Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Radyoaktiflikle İlgili Bilgi Düzeyleri Rehberli Araştırma Yönteminin Üniversite Öğrencilerinin Kimyasal Denge Konusundaki Kavramları Anlamalarına Etkisinin İncelenmesi Nalan AKKUZU ve Melis Arzu UYULGAN Büşra BİBEROĞLU, Sabriye KUŞ, Meryem TEPE ve Nagihan YILDIRIM Sibel KILINÇ ALPAT, Özge ÖZBAYRAK AZMAN ve Şenol ALPAT Zehra MOLU, Hülya KAHYAOĞLU ve Ela Ayşe KÖKSAL İbrahim BİLGİN, İdris AKTAŞ, Erdal TATAR ve Cengiz TÜYSÜZ 11

13 - 9 EYLÜL 2015 ÇARŞAMBA (09:00-) EŞ ZAMANLI OTURUM - IV YER: KOCASEYİT SALONU Prof. Dr. Güler EKMEKCİ Kimyasal Denge Konusunu Mikro Boyutta Anlaşılmasına Farklı Öğretim Yöntemlerin Etkisi Maddenin Tanecikli Yapısının Anlaşılmasına Farklı Yöntemlerin ve Modellerin Etkisi Üçgen Bipiramit Ve Tahteravalli Molekül Geometrik Yapılarının Origami İle Modellemesi Örnek Olaylarla Öğretimin Öğrencilerin Evde Kimya Konusundaki Akademik Başarılarına Etkisi Kavram Haritalarında İndisleme Yöntemi Seda OKUMUŞ, Oylum ÇAVDAR, Mustafa ALYAR ve Kemal DOYMUŞ Oylum ÇAVDAR, Seda OKUMUŞ, Mustafa ALYAR ve Kemal DOYMUŞ Dilek ÇELİKLER, Zeynep AKSAN ve Zuhal ÜNAN Suat ÜNAL, Faik Özgür KARATAŞ, Şefika ERÜST ve Esra Yıldız SAYILI Nurcan TURAN OLUK ve Güler EKMEKCİ - 9 EYLÜL 2015 ÇARŞAMBA (09:00-) EŞ ZAMANLI OTURUM - IV YER: ZEYTİN SALONU Prof. Dr. Namık Kemal ARAS Lise ve Üniversite Öğrencilerinin Atomun Yapısı İle İlgili Zihinsel Modellerine Genel Bir Bakış Fen Bilgisi Öğrencilerinin Asit ve Bazlarla İlgili Zihinsel Modellerinin Analizi Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Atom Kavramını Açıklamada İnsana Özgü Dil Ve Canlılığı Kapsamında Nicel Olarak İncelenmesi Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Asit-Baz Konusundaki İlgi Düzeylerinin Ölçülmesi Kimya Öğretmen Adayları Zayıf Asit/ Baz Çözeltilerinde Kimyasal Kinetik Ve Denge Kavramlarını Ne Düzeyde Kullanıyor? Ayhan YILMAZ, Elvan ŞAHİN ve Sinem DEMİRCİ Dilek ÇELİKLER ve Gonca HARMAN Suat TÜRKOGUZ, Abdullah TOKU ve Pınar İKİZ Özge ÇİÇEK ve Nail İLHAN Nejla GÜLTEPE 12

14 - 9 EYLÜL 2015 ÇARŞAMBA (09:00-) EŞ ZAMANLI OTURUM - IV YER: KAZ DAĞLARI SALONU Prof. Dr. Mahmut ÖZACAR Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Nükleer Enerji Farkındalığına Bilgisayar Destekli Öğretimin Etkisi Tahmin-Gözlem-Açıklama Yöntemiyle Bir Kimya Deneyinin BİLSEM Destek Grubu Öğrencilerine Uygulanması Öğretmen Adaylarının Temel Fen Kavramlarının Öğretilmesinde Tarihsel Süreçten Faydalanma Düzeyleri İlgili Görüşlerinin İncelenmesi Fen Ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Uzay Ve Evren İle İlgili Zihinsel Modellerinin İncelenmesi Bilim Fuarı Çalışmalarının Kimya Dersine İlişkin Tutumlara Etkisi Necla DÖNMEZ USTA Leyla AYVERDİ ve Canan NAKİBOĞLU Mustafa ÖZDEN, Elif YALVAÇ ve Bediha GÜNDOĞDU Mustafa ÖZDEN, Hüseyin İNALTUN, M. Ali KILIÇ, İsmail DÖNMEZ ve Gamze BAKIR Mustafa ERGUN ve Reyhan ERGUN 13

15 11:00-11:20 11:20-11:40 11:40-12:00 12:00-12:20 V. OTURUM 9 EYLÜL 2015 ÇARŞAMBA (11:00-12:20) EŞ ZAMANLI OTURUM - V YER: KARESİ SALONU Doç. Dr. Abdullah AYDIN 8. Sınıf Fen Ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı'nda Bulunan Soruların Yenilenmiş Bloom Taksonomisi'ne Göre İncelenmesi Özdüzenlemeli Öğrenme Becerilerinin Geliştirilmesi İçin Gerçekleştirilen Soru Sorma Stratejileri Etkinliklerinde Kimya Öğretmen Adaylarının Sordukları Soruların Kalitelerinin İncelenmesi Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (Hplc) Konusunun Öğrenilmesinde İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Kimya Öğretmen Adaylarının Akademik Başarısına Etkisi Ortaöğretim Kimya Öğretim Programları ve Kimya Ders Kitaplarında Elektronegatiflik Kavramının Verilişinin İncelenmesi Çağrı GÜVEN ve Abdullah AYDIN Funda EKİCİ ve Basri ATASOY Özge ÖZBAYRAK AZMAN ve Sibel KILINÇ ALPAT Ebru DEMİR ve Canan NAKİBOĞLU 11:00-11:20 11:20-11:40 11:40-12:00 12:00-12:20 9 EYLÜL 2015 ÇARŞAMBA (11:00-12:20) EŞ ZAMANLI OTURUM - V YER: KURTDERELİ SALONU Doç. Dr. Ayhan ÇİNİCİ Yeni Programa Göre Hazırlanmış 9. ve 10. Sınıf Kimya Ders Kitaplarıyla İlgili Öğretmen Görüşleri: Trabzon İli Örneği Ortaöğretim 10. Sınıf Kimya Ders Kitabının Öğretmen ve Öğrenci Bakış Açısıyla Analizi 2007/2008 ile 2013 Kimya Öğretim Programlarına göre Yazılan 9. ve 10. Sınıf Kimya Ders Kitaplarının Grafiklerin Kullanımı Açısından Karşılaştırılması Bir Kimya Ders Kitabında Yer Alan Kimyasal Temsil Türlerinin incelenmesi ve Kimyasal Bilgi Seviyeleri İle İlişkisinin Belirlenmesi Suat ÜNAL, Canan CENGİZ, Canan BAYTAR, R. Nesrin COŞKUN ve Şule GÜVEN Erdem DÖNMEZ, Esra BUDAK, Esra KURU, Safiye Aybüke TOKSOY, Sevgi TETİK ve Musa ÜCE Cem GÜLTEKİN ve Canan NAKİBOĞLU Davut SARITAŞ, Mahmut POLAT ve Yüksel TUFAN 14

16 11:00-11:20 11:20-11:40 11:40-12:00 12:00-12:20 9 EYLÜL 2015 ÇARŞAMBA (11:00-12:20) EŞ ZAMANLI OTURUM - V YER: KOCASEYİT SALONU Prof. Dr. Şule AYCAN Kimya Öğretmen Adaylarının Bilimdeki Anormal Veriler İle İlgili Epistemolojik Görüşlerinin İncelenmesi Ve Geliştirilmesi Düşünme Ve Düşünce Analizinden Deney Tasarımına Thomas S. Kuhn'un Bilim Felsefesi Modelinin Kimya Tarihine Uygulanabilirliği Üzerine Bir İnceleme Kimya Felsefesi Ve Mereoloji S. Nihal YEŞİLOĞLU ve Fitnat KÖSEOĞLU Nihat AYCAN ve Şule AYCAN Erdi ALTUN, Kurtul GÜLENÇ ve Şenol ALPAT Şule AYCAN ve Nihat AYCAN 11:00-11:20 11:20-11:40 11:40-12:00 12:00-12:20 9 EYLÜL 2015 ÇARŞAMBA (11:00-12:20) EŞ ZAMANLI OTURUM - V YER: ZEYTİN SALONU Doç. Dr. Ebru KAYA Öğretmen Adaylarının Nanobilimi Anlayışı: Boyut Ve Büyüklük Lise Öğrencilerinin Nanobilim ve Nanoteknoloji Eğitimi ile İlgili Görüşleri ve Farkındalıkları Sorumlu Araştırma Ve İnovasyon Odaklı Nanobilimin Sağlık Alanındaki Uygulamaları: Bir Bilim Kulübü Faaliyeti Örneği Kimya Eğitiminde Fen, Teknoloji, Toplum Ve Çevre (Fttç) Yaklaşımı Neslihan AKDENİZ ve Ruhan BENLİKAYA İsmail ATEŞ ve Musa ÜCE Sevil AKAYGÜN ve Emine ADADAN Yalçın YALAKİ 11:00-11:20 11:20-11:40 11:40-12:00 12:00-12:20 9 EYLÜL 2015 ÇARŞAMBA (11:00-12:20) EŞ ZAMANLI OTURUM - V YER: KAZ DAĞLARI SALONU Doç. Dr. Şenol ALPAT Kimya Dersine Yönelik Tutum Envanterinin Türkçeye Uyarlama Çalışması Orta Öğretim Öğrencilerinin Kimya Dersine Yönelik Motivasyon Ölçeğinin Geliştirilmesi Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Asit-Baz Öz-Yeterlik Algısının Ölçülmesi Ortaokul 7. Sınıf Karışımlar Konusunun 5E Ve Çoklu Zeka Kuramına Göre Öğretimi Şenol ŞEN, Ayhan YILMAZ ve Senar TEMEL Açelya Pelin ESKİCİOĞLU ve Şenol ALPAT Özge ÇİÇEK ve Nail İLHAN Gamze DOLU ve Nilay KORKMAZ 15

17 POSTER BİLDİRİLER Poster no P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 Başlık TEMI Teaching Enquiry With Mysteries Incorporated Scientix (Avrupa da Fen Eğitimi İçin Topluluk) Projesi ve Kimya Eğitimindeki Yeri Sosyo-bilimsel Konuların Entegre Edildiği Kimyada Özel Konular Dersinin Değerlendirilmesi Ortaöğretim Öğrencilerinin Çevre Okuryazarlıklarının Belirlenmesi Öğrencilerin Temizlik ve Temizleyiciler Hakkındaki Görüşleri 5e Modelinin Kâğıt Geri Dönüşümü Konusunu Öğrenmeye Etkisi Örnek Olaya Dayalı Öğrenme Yönteminin 10.Sınıf Lise Öğrencilerinin Kimyaya Karşı Tutumlarına Etkisi Aktif Öğrenmeye Uygun Sulu Kalsiyum Klorür Çözeltisi Deneyinin Tasarımı Ve Uygulanması Modellemeye Dayalı Kimya Öğretiminin Öğrencilerin Redoks Tepkimeleri Konusundaki Akademik Başarılarına Etkisi Atom Altı Parçacıklar Konusunun Öğretilmesinde Öğrenci Takımları Ve Başarı Bölümleri Tekniğinin Etkililiğinin İncelenmesi Mantıksal Düşünme Becerisi Ve Termodinamik Konusundaki Akademik Başarı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Genel Kimya Laboratuvarında Akış Diyagramı Kullanımına Yönelik Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi 2013 Yılı Kimya Dersi Öğretim Programının Uygulama Öncesinde ve Sonrasında Kimya Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi PISA Sınavına Yönelik Kimya Sorularının Hazırlanması, Uygulanması ve Öğrenci görüşlerinin değerlendirilmesi Kimya Öğretmen Adaylarının Laboratuvarın Kullanım Amaçlarına Yönelik Görüşleri ADASEM İle İşlenen Laboratuvar Derslerine Katılan Öğrencilerin Boyle Yasasıyla İlgili Bir Argüman Hakkında Ürettikleri Kusurlar Kimya ve Fen Bilimleri Öğrencilerinin Laboratuar Çalışmalarının Amaçlarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi Üstün Yetenekli Öğrencilerin Atomun Yapısına İlişkin Zihinsel Modelleri ve Yaptıkları Benzeşimler Yazar Johanna DITTMAR, Dörte OSTERSEHLT, Fiona AFFELDT, Ingo EILKS and the TEMI Consortium Emre UYGUR Hüsnüye DURMAZ Dizem CAN, Sinem ÜNER ve Hüseyin AKKUŞ Merve ZİNCİR ve İbrahim ŞAHİN Ertunç TUNA, Handan ÜREK ve Ruhan BENLİKAYA Eylem YALÇINKAYA, Yezdan BOZ Nuray ALTINÖLÇEK ve Mustafa TAVASLI Esra ÜNER, Elif DEMİRAY, Sedanur KÖSE, Nalan AKKUZU ve Şenol ALPAT Hatice TELEMECİ, Seçil GÜLER ve Ruhan BENLİKAYA Abidin GEZER, Semra BAŞ ve Ruhan BENLİKAYA Canan NAKİBOĞLU, İzel AKGÜN, Merve FİDAN ve Ayşe Zeynep ŞEN Şengül GACANOĞLU ve Canan NAKİBOĞLU Şengül GACANOĞLU, Oya ŞAHİN, Günay MUNİS, Semra ÇELİK YENİGÜN ve Canan NAKİBOĞLU Hakkı KADAYIFÇI, Nurcan TURAN, Ayşe YALÇIN ÇELİK ve Sinem ÜNER Hakkı KADAYIFÇI Canan NAKİBOĞLU, LEYLA AYVERDİ ve Nejla EROL Hilal Begüm CEYLAN, Şevval Çosgun, Leyla AYVERDİ 16

18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 Ortaöğretim Öğrencilerinin Oluşturduğu Yaratıcı Karşılaştırmalar Ve Bu Yaratıcı Karşılaştırmalarda İnsana Özgü Dil Ve Canlılık: Maddenin Tanecikli Yapısı Örneği Ortaöğretim 9. Sınıf Kimya Ders Kitabının Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Göre İncelenmesi İlköğretim 7. Sınıf Maddenin Yapısı ve Özellikleri Ünitesindeki Etkinliklerin Bilimsel Süreç Becerilerine Göre İncelenmesi 2013 Kimya Öğretim Programına göre yazılan 9. Sınıf Kimya Ders Kitaplarının Bilimsel Süreç Becerileri Açısından İncelenmesi Sınıf Öğretmeni Aday Öğrencilerin Kimya Ve Fen Teknoloji Laboratuvar Uygulamaları Dersleri Hakkında Görüş Ve Önerileri Fen Ve Sosyal Alanındaki Öğretmen Adaylarının Atom Kavramını Açıklamarında İnsana Özgü Dil Ve Canlılığı Kapsamında Nicel Olarak Karşılaştırılması 9. Sınıf Biyoloji Dersi Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler Bölümünün Kimya Kavramları Açısından Analizi Kimya Webquest'lerinin Konularına ve Sorgulama Türlerine Göre Sınıflandırılması Üniversite Öğrencilerinin Bazı Kimyasal Termodinamik Kavramlarını Anlama Düzeylerinin Belirlenmesi Onur KARTDERE, Aslıhan İRFANOĞLU, Pelin KAYIBOĞLU ve Gülten ŞENDUR Erdem DÖNMEZ, Berfin HURAİBAT, Kezban KARA, Özge YILMAZ, Pınar KAPLAN, Sena ERKAN ve Musa ÜCE Naciye Merve AKTAŞ, Özlem KARAKOÇ ve Canan NAKİBOĞLU Canan NAKİBOĞLU, Büşra TEKE ve Özge GÜZELER Sibel SADİ-YILMAZ, Şeyda GÜL ve Ruhşen ALDEMİR Suat TÜRKOGUZ, Abdullah TOKU ve Meltem ŞEKER Nuriye Sibel ÖZATLI, Şengül GACANOĞLU ve Canan NAKİBOĞLU Erol ASKER ve Fahrettin FİLİZ Mahmut ÖZACAR, Canan NAKİBOĞLU ve Şengül GACANOĞLU 17

19 1

KONGRE PROGRAMI BİRİNCİ GÜN - 16 NİSAN 2015 PERŞEMBE

KONGRE PROGRAMI BİRİNCİ GÜN - 16 NİSAN 2015 PERŞEMBE 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi / 16-18 Nisan 2015 / Niğde 3 24. ULUSAL EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ 16-17 - 18 NİSAN 2015 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR MERKEZİ VE KONGRE BİNASI 08.30-09.30 Kayıt 09.30-11.15

Detaylı

SIRA KATILIMCILAR BİLDİRİ BAŞLIĞI KABUL TÜRÜ

SIRA KATILIMCILAR BİLDİRİ BAŞLIĞI KABUL TÜRÜ XIV. ULUSLARARASI KATILIMLI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU 21-23 MAYIS 2015 - BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ - BARTIN/ TÜRKİYE KABUL EDİLEN BİLDİRİLER SIRA KATILIMCILAR BİLDİRİ BAŞLIĞI KABUL

Detaylı

I st. Eurasian Educational Research Congress 2014 Accepted Papers I st. Eurasian Educational Research Congress 2014 Kabul Edilen Bildiriler

I st. Eurasian Educational Research Congress 2014 Accepted Papers I st. Eurasian Educational Research Congress 2014 Kabul Edilen Bildiriler I st. Eurasian Educational Research Congress 2014 Accepted Papers I st. Eurasian Educational Research Congress 2014 Kabul Edilen Bildiriler ID BİLDİRİ ADI -- PAPER NAME YAZAR/YAZARLAR AUTHOR/AUTHORS 1

Detaylı

AÇILIŞ PROGRAMI Yer : ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ KAYIT - AÇILIŞ - DAVETLİ KONUŞMACI. POSTER SUNUM Oturum Başkanı : - Yer : ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ

AÇILIŞ PROGRAMI Yer : ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ KAYIT - AÇILIŞ - DAVETLİ KONUŞMACI. POSTER SUNUM Oturum Başkanı : - Yer : ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ 28 Mayıs 2015, Perşembe 28 Mayıs 2015, Perşembe 09:00-14:55 AÇILIŞ PROGRAMI Yer : ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ KAYIT - AÇILIŞ - DAVETLİ KONUŞMACI 28 Mayıs 2015, Perşembe 14:55-15:00 POSTER SUNUM Oturum Başkanı

Detaylı

20.05.2015-1. Gün Programı

20.05.2015-1. Gün Programı P R O G R A M M E - 1. Gün Programı 08:30 Registration 09:15 09:45 Opening Ceremony 09:45 10:45 Prof.Dr. Buket AKKOYUNLU Being a Teacher at 21st Century 10:45 11.00 Coffee Break Panel Öğretim Teknolojisinde

Detaylı

1 Nurhan Aleçakır Kasım,2008 Ankara Mevlana Felsefesi Günümüz Gençliğinin Gençliğinin Sorunlarına Nasıl Işık Tutar

1 Nurhan Aleçakır Kasım,2008 Ankara Mevlana Felsefesi Günümüz Gençliğinin Gençliğinin Sorunlarına Nasıl Işık Tutar Proje Listesi Sayı Adı Soyadı Tarih, Şehir Konusu 1 Nurhan Aleçakır Kasım,2008 Ankara Mevlana Felsefesi Günümüz Gençliğinin Gençliğinin Sorunlarına Nasıl Işık Tutar 2 Canan Kesebir Eylül 2007, Ankara Güç

Detaylı

24. Ulusal Özel Eğitim Kongresi 25-27 Eylül 2014, Trakya Üniversitesi

24. Ulusal Özel Eğitim Kongresi 25-27 Eylül 2014, Trakya Üniversitesi 24. Ulusal Özel Eğitim Kongresi 25-27 Eylül 2014, Trakya Üniversitesi 1.Gün - 25.09.2014 09:00 11:00 Kayıt 11:00 12:30 Açılış 12:30 14:00 Öğle Yemeği 14:30 16:15 Oturum -1- (Açılış Oturumu) 16:15 16:30

Detaylı

KONGRE PROGRAMI CONGRESS PROGRAMME

KONGRE PROGRAMI CONGRESS PROGRAMME I st EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS I. AVRASYA EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ 24-26 Nisan 2014 / İSTANBUL KONGRE PROGRAMI CONGRESS PROGRAMME DESTEKLEYENLER ANA SALON MAIN HALL AÇILIġ /OPENING PERġEMBE/

Detaylı

Main Programme. Hall 2 ÇINARCIK. Hall 1 YÜRÜYEN KÖŞK. Hall 3 TERMAL. Hall 4 ARMUTLU

Main Programme. Hall 2 ÇINARCIK. Hall 1 YÜRÜYEN KÖŞK. Hall 3 TERMAL. Hall 4 ARMUTLU Programme 22.05.2015 FRIDAY 21.05.2015 THURSDAY TIME ACTIVITY Main Programme 1 YÜRÜYEN KÖŞK 2 ÇINARCIK 3 TERMAL 4 ARMUTLU 5 KARACA ARBORETUM 08:30-10:00 Registration 10:00-11:15 Speakings of Beginning

Detaylı

YÜKSEK LİSANS NESLİHAN DEMİR 30.04.2013 YÜKSEK LİSANS İLYAS İSEN 30.04.2013 YÜKSEK LİSANS AYÇA AYSUN GÖRGÜLÜER 10.04.2013

YÜKSEK LİSANS NESLİHAN DEMİR 30.04.2013 YÜKSEK LİSANS İLYAS İSEN 30.04.2013 YÜKSEK LİSANS AYÇA AYSUN GÖRGÜLÜER 10.04.2013 ABD BD PRG ADI SOYADI MEZUNIYET TARIHI TEZ KONUSU YÜKSEK LİSANS NESLİHAN DEMİR 30.04.2013 "Genç Tüketicilerin Demografik Özelliklerinin Marka Tercih Etme Nedenlerinde ve Marka Sadakatlerinde Oluşturduğu

Detaylı

9. ULUSAL EĞİTİM YÖNETİM KONGRESİ. Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

9. ULUSAL EĞİTİM YÖNETİM KONGRESİ. Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 9. ULUSAL EĞİTİM YÖNETİM KONGRESİ Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan. Hizm. Tic. Ltd. Şti.ne aittir.

Detaylı

SYMPOSIUM CHAIR ORGANIZING COMMITTEE CHAIRMAN ADVISORY BOARD / SCIENTIFIC BOARD

SYMPOSIUM CHAIR ORGANIZING COMMITTEE CHAIRMAN ADVISORY BOARD / SCIENTIFIC BOARD ABSTRACTS etap SYMPOSIUM CHAIR Prof.Dr. H. Ferhan ODABAŞI ORGANIZING COMMITTEE CHAIRMAN Assoc.Prof.Dr. Abdullah KUZU ADVISORY BOARD / SCIENTIFIC BOARD Prof.Dr. Ali Rıza AKDENİZ, Karadeniz Technical University,

Detaylı

4 INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW TRENDS IN EDUCATION AND THEIR IMPLICATIONS. 25-27 April 2013 Antalya -Turkey PROGRAM & PAPER ABSTRACTS

4 INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW TRENDS IN EDUCATION AND THEIR IMPLICATIONS. 25-27 April 2013 Antalya -Turkey PROGRAM & PAPER ABSTRACTS TH 4 INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW TRENDS IN EDUCATION AND THEIR IMPLICATIONS 25-27 April 2013 Antalya -Turkey PROGRAM & PAPER ABSTRACTS İCONTE 2013 ISBN 978-605-364-482-8 Kitapta yer alan bölümlerin

Detaylı

SAĞLIK YÜKSEKOKULU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU

SAĞLIK YÜKSEKOKULU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU 14. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ SÖZEL BİLDİRİLERİ ÖĞRENCİ ÖĞRETİM ELEMANI ÜNİVERSİTE BİLDİRİ ADI ÇAĞLA IŞIKLI, ASLIHAN OLU, BÜŞRA GÜNAY, AYŞE KARADAŞ, ÖZNUR YAŞAR - BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK

Detaylı

KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ (KEFAD) DİZİNİ

KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ (KEFAD) DİZİNİ I AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ () DİZİNİ ( CİLT 1-14 ) Hazırlayan Yaşar ÖZÜÇETİN Hatice TEKE Vecihe TUĞRUL Kırşehir-2013 II ÖNSÖZ Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (), Üniversite

Detaylı

AKADEMİK BİLİŞİM 2013 - KONFERANS PROGRAMI

AKADEMİK BİLİŞİM 2013 - KONFERANS PROGRAMI 1. Gün - 23 Ocak 2013 Çarşamba I. Oturum / 09:30-11:00 Salon A Konferans Açılış Salonu 1. Gün - 23 Ocak 2013 Çarşamba II. Oturum / 11:30-13:00 A Konferans Salonu B Likya C Myra D Aspendos E Perge AKADEMİK

Detaylı

SPOR BİLİMLERİ MERSİN DERNEĞİ ÜNİVERSİTESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ

SPOR BİLİMLERİ MERSİN DERNEĞİ ÜNİVERSİTESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ SPOR BİLİMLERİ DERNEĞİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ 14-16 Mayıs 2015 Mersin Üniversitesi Yer: Mersin Üniversitesi Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi www.osbk2015.org ʻGELECEK SİZSİNİZʼ 2 Mersin

Detaylı

AKADEMİK BİLİŞİM 2014 KONFERANS PROGRAMI

AKADEMİK BİLİŞİM 2014 KONFERANS PROGRAMI AKADEMİK BİLİŞİM 2014 KONFERANS PROGRAMI 1.Gün 5 Şubat 2014 Çarşamba I.Oturum / 09:30 11:00 Salon A Salonu Açılış 1.Gün 5 Şubat 2014 Çarşamba II.Oturum / 11:30 13:00 A Salonu Sponsor Sunumları Cisco(11:30-12:10)

Detaylı

6 th International Congress on New Trends in Education ICONTE- 2015 www.iconte.org CONGRESS PROGRAM. 24-26 April 2015

6 th International Congress on New Trends in Education ICONTE- 2015 www.iconte.org CONGRESS PROGRAM. 24-26 April 2015 CONGRESS PROGRAM 6 th International Congress on New Trends in Education 24-26 April 2015 Porto Bello Hotel Resort & SPA Akdeniz Bulvarı 6. Sokak Konyaaltı -Antalya/ Turkey In honor of Prof. Dr. Ozcan Demirel

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KATALOĞU 2002-2011

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KATALOĞU 2002-2011 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KATALOĞU 2002-2011 1 İÇİNDEKİLER ANABİLİMDALLARI İTİBARİYLE TAMAMLANAN TEZLER 1. BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI ANABİLİM DALI Cevdet KARAKOÇ, A Comparative

Detaylı

Başkent Öğretmenevi, Ankara, 15-16 Haziran 2015

Başkent Öğretmenevi, Ankara, 15-16 Haziran 2015 SCIENTIX FEN VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONFERANSI Başkent Öğretmenevi, Scientix Fen ve Matematik Eğitimi Konferansı 15 Haziran 2015, Pazartesi 09:00 10:00 Konferans Kayıt 10:00 11:45 Konferans Açılışı Saygı

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Ağustos 2013 Cilt 2 Sayı 3 ISSN: 2146-9199

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Ağustos 2013 Cilt 2 Sayı 3 ISSN: 2146-9199 Ağustos 2013 Cilt 2 Sayı 3 http://www.jret.org Ağustos 2013 Cilt 2 Sayı 3 ISSN: 2146-9199 İletişim Prof. Dr. Zeki Kaya Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü 06500 Teknik Okullar

Detaylı

7.ULUSAL SPOR BİLİMLERİ ÖĞRENCİ KONGRESİNDE YER ALAN SÖZEL BİLDİRİ İSİM LİSTESİ

7.ULUSAL SPOR BİLİMLERİ ÖĞRENCİ KONGRESİNDE YER ALAN SÖZEL BİLDİRİ İSİM LİSTESİ 7.ULUSAL SPOR BİLİMLERİ ÖĞRENCİ KONGRESİNDE YER ALAN SÖZEL BİLDİRİ İSİM LİSTESİ Bildiri No Bildirinin Başlığı Yazarlar Üniversiteler 01 Beden Eğitimi Derslerinde Motivasyon: Tutum Ve Motivasyonel Eren

Detaylı

PROGRAM. Dünden Bugüne Türkİye de Becerİ, AhlAk ve Değerler Eğİtİmİ Uluslararası Sempozyumu. 16-18 Nisan 2015 / BARTIN. Bartın Üniversitesi

PROGRAM. Dünden Bugüne Türkİye de Becerİ, AhlAk ve Değerler Eğİtİmİ Uluslararası Sempozyumu. 16-18 Nisan 2015 / BARTIN. Bartın Üniversitesi T.C. Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Bartın Üniversitesi Dünden Bugüne Türkİye de Becerİ, AhlAk ve Değerler Eğİtİmİ Uluslararası Sempozyumu 16-18 Nisan

Detaylı

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW TÜRKİYE KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARILI DENEYİMLERİ 1 TÜRKİYE KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARILI DENEYİMLERİ Murat Demirbaş *, Mustafa Bayrakcı**, Hüseyin Miraç Pektaş*,Ömer Faruk Şen* * Kırıkkale Üniversitesi Eğitim

Detaylı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Temel Matematik I (2-0-2) Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı sayılar, tam sayılar,

Detaylı

12.ULUSLARARASI İSTATİSTİK ÖĞRENCİ KOLOKYUM PROGRAMI

12.ULUSLARARASI İSTATİSTİK ÖĞRENCİ KOLOKYUM PROGRAMI 08:30 12:00 09:00 10:00 10:00 10:30 BİLDİRİ OTURUMU 1 10:30 12:00 12:00 13:00 KAYIT AÇILIŞ ÇAY / KAHVE ARASI SALON 1 SALON 2 SALON 3 SALON 4 SALON 5 SALON 6 Arş. Gör. Selma TOKER Arş. Gör. Ersin YILMAZ

Detaylı

Anabilim Eğitim Kurumları PAYDAŞLAR KILAVUZU 2012-2013 - 1 -

Anabilim Eğitim Kurumları PAYDAŞLAR KILAVUZU 2012-2013 - 1 - Anabilim Eğitim Kurumları PAYDAŞLAR KILAVUZU 2012-2013 - 1 - Büyük olmak için; Hiç kimseye iltifat etmeyeceksin, Hiç kimseyi aldatmayacaksın, Ülke için gerçek amaç ne ise onu görecek, O hedefe yürüyeceksin.

Detaylı

CONFERENCE PROGRAM AND PAPER ABSTRACTS

CONFERENCE PROGRAM AND PAPER ABSTRACTS and Their Implications 24-26 April, 2014 Porto Bello Hotel Resort & SPA Akdeniz Bulvarı 6. Sokak Konyaaltı -Antalya/ Turkey CONFERENCE PROGRAM AND PAPER ABSTRACTS www.iconte.org and Their Implications

Detaylı

14 MAYIS 2015 Perşembe

14 MAYIS 2015 Perşembe 16 MAYIS 2015 Cumartesi 15 MAYIS 2015 Cuma 14 MAYIS 2015 Perşembe I. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI ÇOCUK OYUN VE OYUNCAKLARI KURULTAYI 14-17 MAYIS 2015 ÖZET PROGRAMI Gün Program Saat Yer Kongre Kayıt 08.30-10.00

Detaylı