UKEK 2015 GENEL PROGRAM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UKEK 2015 GENEL PROGRAM"

Transkript

1 1

2 UKEK 2015 GENEL PROGRAM 7 Eylül Kayıt-Çay/Kahve ikramı Açılış Çağrılı Konuşma I (Prof. Dr. Georgios TSAPARLIS) Yemek Çağrılı Konuşma II (Prof. Dr. Ingo EILKS) Çay-kahve arası Eş zamanlı oturum I Poster ları ve Çay-kahve arası GEZİ (Ayvalık Şehir içi turu /Şeytan Sofrası Gezisi) Açılış Yemeği (Havuz Başı) 8 Eylül Eş zamanlı oturum II Çay-kahve arası Çağrılı Konuşma III (Prof. Dr. Sibel ERDURAN) Yemek Çağrılı Konuşma IV (Prof. Dr. Namık Kemal ARAS) Çay-kahve arası Eş zamanlı oturum III GEZİ (Cunda Adası, Rahmi Koç Müzesi, Taş Kahve) Akşam Yemeği (MEB) 9 Eylül Eş zamanlı oturum IV Çay-kahve arası Eş zamanlı oturum V YAT GEZİSİ Akşam Yemeği 10 Eylül KAPANIŞ KAZDAĞI GEZİSİ HAREKET Akşam Yemeği 1

3 UKEK 2015 ÇAĞRILI KONUŞMACI PROGRAMI KONUŞMACI TARİH /SAATİ SALON ADI Prof. Dr. Georgios TSAPARLIS KARESİ SALONU Prof. Dr. Ingo EILKS KARESİ SALONU Prof. Dr. Sibel ERDURAN KARESİ SALONU Prof. Dr. Namık Kemal ARAS KARESİ SALONU OTURUM BAŞKANI Prof. Dr. Mustafa SÖZBİLİR Prof. Dr. Ayhan YILMAZ Prof. Dr. Muammer ÇALIK Prof. Dr. Leman TARHAN 2

4 UKEK 2015 EŞ ZAMANLI OTURUM PROGRAMI I.OTURUM 15:00-15:20 15:20-15:40 15:40-16:00 16:00-16:20 7 EYLÜL 2015 PAZARTESİ (15:00-16:20) EŞ ZAMANLI OTURUM - I YER: KARESİ SALONU Prof. Dr. Kemal DOYMUŞ Fen Bilimleri Derslerinde Meydana Gelen Laboratuvar Kazaları Üzerine Bir Çalışma Üniversite Öğrencilerinin Kimyasal Tehlike Sembollerini Anlama Düzeyleri ile Kimya Kaygıları Arasındaki İlişki Kimya Öğretmen Adaylarının Sorgulayıcı Araştırma Öğretim Yöntemi İle İlgili Laboratuvarda Yaşadıkları Sorunlar Bileşiklerin Adlandırılması İle Laboratuar Araç Gereçlerinin Tanınması Konularına Yönelik Hafıza Kartlarından Oluşan Bir Materyalin Geliştirilmesi Ve Değerlendirilmesi Cemil AYDOĞDU Cemal TOSUN, Erdal ŞENOCAK ve Yavuz TAŞKESENLİGİL Ayşe YALÇIN ÇELİK, Sinem ÜNER, Nurcan TURAN OLUK ve Hakkı KADAYIFÇI Serap YILDIRIM METİN ve Elvin ERTÜRK, Aylin ÖĞÜNÇ 15:00-15:20 15:20-15:40 15:40-16:00 16:00-16:20 7 EYLÜL 2015 PAZARTESİ (15:00-16:20) EŞ ZAMANLI OTURUM - I YER: KURTDERELİ SALONU Prof. Dr. Mustafa SÖZBİLİR Yenilenen 9. ve 10. Sınıf Kimya Dersi Öğretim Programıyla İlgili Öğretmen Görüşleri: Trabzon İli Örneği Fen Lisesi Kimya Öğretmenlerinin Güncellenen Kimya Dersi Öğretim Programı Hakkındaki Görüşleri Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre Ortaöğretim Kimya Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Analizi Ve Değerlendirilmesi Okul Öncesi Eğitim Programında Fene İlişkin Kavramların Belirlenmesi Ve Kavramlara Yönelik Uygulama Önerileri Suat ÜNAL, Canan CENGİZ, Canan BAYTAR, R. Nesrin COŞKUN ve Şule GÜVEN Sevil AKAYGÜN, Faik Özgür KARATAŞ, Rıdvan ELMAS, Gözde YILDIRIM ve Hüseyin KARA Seraceddin Levent ZORLUOĞLU, Aydın KIZILASLAN ve Mustafa SÖZBİLİR Eylem BAYIR, Gülşah GÜNŞEN ve Yeşim FAZLIOĞLU 3

5 15:00-15:20 15:20-15:40 15:40-16:00 16:00-16:20 15:00-15:20 15:20-15:40 15:40-16:00 16:00-16:20 15:00-15:20 15:20-15:40 15:40-16:00 16:00-16:20 7 EYLÜL 2015 PAZARTESİ (15:00-16:20) EŞ ZAMANLI OTURUM - I YER: KOCA SEYİT SALONU 167 Yıllık Süreçte Öğretmen Yetiştirmenin Dünü, Bugünü ve Geleceği Prof. Dr. Leman TARHAN Özel Öğretim Yöntemleri Dersi için Pedagojik Alan Bilgisi Odaklı Yeni Bir Model Geliştirme: Kimya Eğitimi Örneği Ortaöğretim Öğrencilerinin Öğretmenlerinin Pedagojik Alan Bilgilerine İlişkin Algıları: Ölçek Geliştirme Çalışması Bilimsel Alan Gezilerinin (Bilim Müzesi Ve Bilim Merkezi) Öğretmen Adaylarının Alan Bilgisi Ve Pedagojik Alan Bilgisi Gelişimine Etkisi 7 EYLÜL 2015 PAZARTESİ (15:00-16:20) EŞ ZAMANLI OTURUM - I YER: ZEYTİN SALONU Prof. Dr. İbrahim BİLGİN Sorgulamaya Dayalı Özyeterliliğin, Başarı Amaç Yöneliminin ve Öğrenme Yaklaşımının Ortaokul Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerindeki Rolü 5E Öğrenme Modelinin Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisinin İncelenmesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Öğrencilerinin Çevirme Faktörü ile Tanışmaları Ortaokul 5. Sınıf Öğrencilerinin Maddenin Değişimi Ünitesindeki Bilgilerini Günlük Yaşamla İlişkilendirebilme Düzeyleri Açısından Hazır Bulunuşluklarının Belirlenmesi 7 EYLÜL 2015 PAZARTESİ (15:00-16:20) EŞ ZAMANLI OTURUM - I YER: KAZ DAĞLARI SALONU Doç. Dr. Sibel KILINÇ ALPAT Problem Dayalı Senaryoların 9. Sınıf Öğrencilerinin Kimya Dersine Olan Tutumlarına, Laboratuvar Endişelerine ve Problem Çözme Becerilerine Etkisi Analitik Kimya Dersi Elektrokimya Konusunda Probleme Dayalı Öğrenmenin Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi Sorgulamaya Dayalı Öğretim Yaklaşımının Öğrencilerin Kimya Başarıları Ve Yanılgıları Üzerine Etkisi Web Tabanlı İşbirlikli Öğrenmenin Ortaöğretim 9. Sınıf Öğrencilerinin Kimya Dersi Maddenin Haller Ünitesindeki Akademik Başarılarına ve Tutumlarına Etkisi İlhami CEYHUN, Zafer KARAGÖLGE ve Ali KOLOMUÇ Fitnat KÖSEOĞLU, S. Nihal YEŞİLOĞLU, Betül DEMİRDÖĞEN ve Serap KÜÇÜKER Sinem ÜNER ve Hüseyin AKKUŞ Serap KÜÇÜKER, Özlem TAŞDELEN ve M. Akif ŞENELT Aynur KÜÇÜKÇINGI ve Burak FEYZİOĞLU Çağla ÇİFTÇİ ve Emine ERDEM Burcu ANILAN ve Asiye BERBER Dilek ÇELİKLER ve Filiz KARA Faik Özgür KARATAŞ ve Pelin YILMAZ Tuğçe TUNÇ, ve Sibel KILINÇ ALPAT Mustafa YADİGAROĞLU, Gökhan DEMİRCİOĞLU ve Hülya DEMİRCİOĞLU Açelya Pelin ESKİCİOĞLU ve Şenol ALPAT 4

6 II. OTURUM - 8 EYLÜL 2015 SALI (09:00-) EŞ ZAMANLI OTURUM II YER: KARESİ SALONU Prof. Dr. Nihat AYCAN Öğretmen Adaylarının Ölçme-Değerlendirme Tekniklerine Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi 9. Sınıf Öğrencilerin Alternatif Ölçme ve Değerlendirme İle Geleneksel Ölçme Değerlendirmedeki Başarılarının karşılaştırılması İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri ve Elektrokimyasal Hücreler Konuları İle İlgili İki Kademeli Çoktan Seçmeli Bir Testin Geliştirilmesi ve Uygulanması Kimyasal Reaksiyonlar Ve Enerji Konusuna Yönelik Bir Başarı Testi Geliştirme Çalışması 2013 Ve 2014 Kamu Personeli Seçme Sınavına Katılan KimyaKersinimya Teknolojisi Alanına Kaynaklık Eden Bölümlerden Mezun Olanların KPSS-P10 Ve KPSS-P121 Puan Türlerinin Farklı Değişkenler Açısından Karşılaştırılması Gökhan DEMİRCİOĞLU, Ayşegül ASLAN, Hülya DEMİRCİOĞLU ve Asuhan PEHLİVAN Ali KOLOMUÇ, Zafer KARAGÖLGE ve İlhami CEYHUN Ali Rıza ERDEM ve Ali Rıza ŞEKERCİ Yıldızay AYYILDIZ ve Leman TARHAN Osman YILDIRIM, Ali Yılmaz, Nalan Demir - 8 EYLÜL 2015 SALI (09:00-) EŞ ZAMANLI OTURUM II YER: KURTDERELİ SALONU Prof. Dr. Canan NAKİBOĞLU Fen Öğretiminde Diyalojik Ve Otoriter Söylem Hizmet Öncesi Argümantasyon Eğitiminin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğrenme-Öğretme Anlayışları Üzerine Etkisi Hizmet Öncesi Argümantasyon Eğitiminin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğasına İlişkin Kavramaları Üzerine Etkisi Analojik Haritalama Stratejisinin Kullanıldığı Bilimsel Argümantasyonla Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Becerilerinin Geliştirilmesi Kimya Laboratuvarında Öğrencilerin Argümantasyon Becerilerinin İncelenmesi Yılmaz SAĞLAM, Sedat KANADLI, Pınar GÖKSU, Emine Aynur GİZLENCİ ve Vildan KARATEPE Candan CENGİZ ve Filiz KABAPINAR Candan CENGİZ ve Filiz KABAPINAR Ümmüye Nur TÜZÜN ve Fitnat KÖSEOĞLU Ali Rıza ŞEKERCİ ve Nurtaç CANPOLAT 5

7 - 8 EYLÜL 2015 SALI (09:00-) EŞ ZAMANLI OTURUM II YER: KOCASEYİT SALONU Prof. Dr. Ayhan YILMAZ 9. Sınıf Kimya Ders Kitabının Laboratuvar Güvenliği Açısından İncelenmesi Kimya Öğretmen Adaylarının Kimya Laboratuvar Derslerinde Yaptıkları Hatalar, Hata yapma Nedenleri ve Yaptıkları Hataların Düzeltilebilirliği Hakkında Görüşleri Sorgulamaya Dayalı Laboratuvar Etkinliklerinin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Genel Kimya Konularını Anlamalarına Etkisi Laboratuvar Ortamında Aktif Metallerin Reaksiyon Kinetiğinin Öğrenciye Kavratılması İskele Yöntemi ile Yüzey Gerilimi Kavramının Öğretimi ve Etkililiği Fatma KILIÇ, Ümit Işık ERDOĞAN ve Ayhan YILMAZ Bülent PEKDAĞ ve Ebru ŞİRİN Ayfer MUTLU ve Burçin ACAR ŞEŞEN İlhami CEYHUN ve Zafer KARAGÖLGE Filiz KABAPINAR ve Esra KURU - 8 EYLÜL 2015 SALI (09:00-) EŞ ZAMANLI OTURUM II YER: ZEYTİN SALONU Prof. Dr. Turgut KILIÇ Kimya Öğretmen Adaylarının Organik Kimya Dersinde Kullandıkları Motivasyonel Düzenleme Stratejilerinin Belirlenmesi Kimya Öğretmen Adayları İle Stereoizomeri Konusunun Farklı Molekül Gösterim Şekillerine Göre İncelenmesi İpucu Kartları Kullanılarak Kimya Öğretmen Adaylarının Kavramsal Zorluklarının Belirlenmesi: İzomeri Konusu 12. Sınıf Alkenler Konusunda Bağlam Temelli Öğrenme Yaklaşımının REACT Stratejisine Göre Bir Çalışma Yaprağı Geliştirilmesi 10. Sınıf Kimya Dersi Kimya Her Yerde Ünitesine Yönelik Bir Aktif Öğrenme Uygulamasının Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi Burcu ULUTAŞ ve Basri ATASOY Özge ÖZBAYRAK AZMAN ve Gülten ŞENDUR Gülten ŞENDUR ve Abdullah TOKU Fethiye KARSLI ve Mahmut YİĞİT Aylin ÖĞÜNÇ ve Filiz MISIRLI 6

8 8 EYLÜL 2015 SALI (09:00-) EŞ ZAMANLI OTURUM II YER: KAZ DAĞLARI SALONU Doç. Dr. Eylem BAYIR Altı Şapkalı Düşünme Tekniğine ve Örnek Olay Öğrenme Yöntemine Dayalı Çalışma Yapraklarının Değerlendirilmesi: Isı ve Sıcaklık Çiğdem ŞAHİN ve Nuray ÇAKMAK - Akıllı Tahta Kullanımının 6.Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarı Ve Tutumlarına Etkisi Maddenin Tanecikli Yapısı Ünitesi Okul Öncesi Dönemde Bazı Kimya Kavramlarını Geliştirmeye Yönelik Bir Model Önerisi Ve Etkisinin İncelenmesi: Haydi Kongre Düzenliyoruz! Kimya Derslerine Yönelik Bilimsel Yaratıcılık Ölçeği ve Bilimsel Yaratıcılık - Genel Yaratıcılık İlişkisi Üstün Yetenekli Öğrenciler için Küresel Isınma Konusunda Tasarlanan Bir Oyunun Öğrenci Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi Merve POLAT, Gülten ŞENDUR ve Tahir TÜRKOĞLU Eylem BAYIR, Gülşah GÜNŞEN ve Yeşim FAZLIOĞLU Fahrettin FİLİZ ve Erol ASKER Özge ÖZYURT, Hilal KARAKIŞ ve Özlem KARAKOÇ 7

9 III. OTURUM 15:00-15:20 15:20-15:40 15:40-16:00 16:00-16:20 8 EYLÜL 2015 SALI (15:00-16:20) EŞ ZAMANLI OTURUM - III YER: KARESİ SALONU Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Sanal Kimya Laboratuvarı Etkinliklerinin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sorgulama Becerilerine Etkisi: Sorgulamaya Dayalı ve Geleneksel Yaklaşımın Kıyaslanması Kimya Eğitiminin Arttırılmış Gerçeklik Teknolojileri ile Zenginleştirilmesi ve Öğrenme Başarısına Etkisi Gözlemlenebilir Ve Tanecik Düzeyi Gösterimler İçeren İpad Uygulamaları İle Farklı Sıralamalarla Çalışmanın Öğrencilerin Gaz Yasalarını Kavramaları Üzerine Etkisi Öğretmen Adaylarının Sosyal Ağları Eğitim Amaçlı Kullanım Durumlarının Belirlenmesi Ayfer MUTLU ve Burçin ACAR ŞEŞEN Nazlıcan ULUÇAY ve Ersin ÖZÜAĞ Nurseda ALTINKAYNAK ve Sevil AKAYGÜN Mustafa ÖZDEN, Ayhan ÇİNİCİ ve Esra AÇIKGÜL FIRAT 15:00-15:20 15:20-15:40 15:40-16:00 16:00-16:20 8 EYLÜL 2015 SALI (15:00-16:20) EŞ ZAMANLI OTURUM - III YER: KURTDERELİ SALONU Prof. Dr. Sibel ERDURAN Parçalardan Bütünlere: Bilimin Doğasını Kimya Öğretim Programında Yeniden Nasıl Tanımlayabiliriz? Öğrenci İdealleştirmeleri ve Yaklaştırmaları Bağlamında Kimyasal Bilginin İşlemsel Özelliği; Oktet ve Dublet Örneği Üzerine Durum Çalışması Kimyanın Doğası Açısından Kimyasal Bağlanma Teorilerinin Felsefi Bir Perspektiften İrdelenmesi Ortaya Çıkan (Emergent) Kimyasal Özellikler Ve Öğrencilerin Asitlik Kuvveti İle İlgili Kavramları Ebru KAYA ve Sibel ERDURAN Davut SARITAŞ Halil TÜMAY ve Yüksel TUFAN Halil TÜMAY 8

10 15:00-15:20 15:20-15:40 15:40-16:00 16:00-16:20 8 EYLÜL 2015 SALI (15:00-16:20) EŞ ZAMANLI OTURUM - III YER: KOCASEYİT SALONU Doç. Dr. Emine ERDEM Öğrencilerin Molekül Yapılarını Anlama Düzeyleri Ve Kavram Yanılgılarının Belirlenmesine Yönelik Bir Durum Çalışması Isısal Değişimler ve Madde Dönüşümü Üzerine Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kavramsal Yapılarının Belirlenmesi ve TGA (POE) Stratejisi Biyoloji Ve Kimya Öğretmeni Adaylarının Öğrenme Güçlüğü Çektiği Biyokimya Konuları Kimya Öğretmenlerinin Yanlış Kavrama İle İlgili Alan Eğitimi Bilgilerinin İncelenmesi Melis Arzu UYULGAN ve Nalan AKKUZU Halis Türker BALAYDIN ve Hüseyin ÇAVDAR Şeyda GÜL, Esra ÖZAY KÖSE, Sibel SADİ YILMAZ ve M. Diyaddin YAŞAR Ayşe Zeynep ŞEN ve Canan NAKİBOĞLU 15:00-15:20 15:20-15:40 15:40-16:00 16:00-16:20 8 EYLÜL 2015 SALI (15:00-16:20) EŞ ZAMANLI OTURUM - III YER: ZEYTİN SALONU Doç. Dr. Hüseyin AKKUŞ Fen Bilgisi Öğretmenliği Öğrencilerin Kimya Algılarının İncelenmesi Kimya Öğretmenlerinin Kimya Okur Yazarlık Yeterliliklerinin Araştırılması: Trabzon Örneği Öğretmen Adaylarının Hal Değişimi, Çözeltiler ve Çözünürlük Konuları ile İlgili Grafik Çizme Becerilerinin İncelenmesi Bilim Danışmanlığı Eğitimi Hakkında Kimya Öğretmenlerinin Görüşleri Cem BÜYÜKEKŞİ ve Soner YAVUZ Nilgün MİSİR ve Mesut KAŞ Cem GÜLTEKİN ve Canan NAKİBOĞLU Mustafa ERGUN 9

11 15:00-15:20 15:20-15:40 15:40-16:00 16:00-16:20 8 EYLÜL 2015 SALI (15:00-16:20) EŞ ZAMANLI OTURUM - III YER: KAZ DAĞLARI SALONU Prof. Dr. Muammer ÇALIK Ortaöğretim Öğrencilerinin Üst Düzey Soru Üretmelerine Üst Bilişin Desteklenmesi Sürecinin Etkisi Kimya Dersi Kavramlarının Günlük Hayata Transferi: TaTGA Yöntem Sosyal Yapılandırmacılık Temelinde Geliştirilen Öğretim Etkinliklerinin Lise 10. Sınıf Öğrencilerin Fosil Yakıtlar Konusunu Öğrenmeleri Üzerine Etkisi Çoklu Gösterimleri İçeren Laboratuvar Uygulamaları Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kimyasal Değişme ve Fiziksel Değişme Kavramlarıyla İlgili Bilişsel Yapılarının Gelişimine Katkı Sağlar mı? Kübra KAYNAK, Hakkı KADAYIFÇI ve Fatma KORMALI Faik Özgür KARATAŞ, Sevda KARAYAZI, Semih KARA ve Ahmet SEVİM Filiz KABAPINAR ve Kezban KARA Ayşegül DERMAN 10

12 - IV. OTURUM 9 EYLÜL 2015 ÇARŞAMBA (09:00-) EŞ ZAMANLI OTURUM - IV YER: KARESİ SALONU Prof. Dr. Mustafa TAVASLI Aktif Öğrenmeye Uygun Kimya Deneylerinin Tasarım Ve Uygulama Prensipleri 8. sınıf Asit ve Baz Tepkimeleri Konusundaki Etkinliklerin Bilimsel Süreç Becerileri Açısından İncelenmesi Sıvıların Özellikleri Konusunun Bağlam Temelli Yaklaşımla Öğretiminin Öğrenci Başarısı Üzerindeki Etkisi Bir Kimya Laboratuvarı Etkinlik Örneği: Basit Kromatografi Uygulaması ve Disiplinlerarası İlişkilendirilmesi Öğretmen Adaylarının Hazırladıkları Çevre Kimyası Projelerinin Bilimsel Araştırma Yeterlikleri Açısından Analizi Mustafa TAVASLI İpek Gizem ÖZTÜRK, Özlem KARAKOÇ ve Canan NAKİBOĞLU Hülya DEMİRCİOĞLU, Fatma BEKTAŞ ve Gökhan DEMİRCİOĞLU Handan ÜREK ve Gamze DOLU Muammer ÇALIK - 9 EYLÜL 2015 ÇARŞAMBA (09:00-) EŞ ZAMANLI OTURUM - IV YER: KURTDERELİ SALONU Doç. Dr. Özge OSKAY Öğrencilerin Katyonların Kalitatif Sistematik Analizi Konusundaki Performans Ve Başarı Düzeylerinin Belirlenmesi: I Diyagramı Uygulamaları Kavram Karikatürü Destekli İki Aşamalı Test ile Öğretmen Adaylarının Kimyasal Denge Konusundaki Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi Proje Tabanlı Öğrenmenin Madde Ve Işık Etkileşimi Uygulamasında Kimya Öğretmen Adaylarının Akademik Başarısına Etkisi Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Radyoaktiflikle İlgili Bilgi Düzeyleri Rehberli Araştırma Yönteminin Üniversite Öğrencilerinin Kimyasal Denge Konusundaki Kavramları Anlamalarına Etkisinin İncelenmesi Nalan AKKUZU ve Melis Arzu UYULGAN Büşra BİBEROĞLU, Sabriye KUŞ, Meryem TEPE ve Nagihan YILDIRIM Sibel KILINÇ ALPAT, Özge ÖZBAYRAK AZMAN ve Şenol ALPAT Zehra MOLU, Hülya KAHYAOĞLU ve Ela Ayşe KÖKSAL İbrahim BİLGİN, İdris AKTAŞ, Erdal TATAR ve Cengiz TÜYSÜZ 11

13 - 9 EYLÜL 2015 ÇARŞAMBA (09:00-) EŞ ZAMANLI OTURUM - IV YER: KOCASEYİT SALONU Prof. Dr. Güler EKMEKCİ Kimyasal Denge Konusunu Mikro Boyutta Anlaşılmasına Farklı Öğretim Yöntemlerin Etkisi Maddenin Tanecikli Yapısının Anlaşılmasına Farklı Yöntemlerin ve Modellerin Etkisi Üçgen Bipiramit Ve Tahteravalli Molekül Geometrik Yapılarının Origami İle Modellemesi Örnek Olaylarla Öğretimin Öğrencilerin Evde Kimya Konusundaki Akademik Başarılarına Etkisi Kavram Haritalarında İndisleme Yöntemi Seda OKUMUŞ, Oylum ÇAVDAR, Mustafa ALYAR ve Kemal DOYMUŞ Oylum ÇAVDAR, Seda OKUMUŞ, Mustafa ALYAR ve Kemal DOYMUŞ Dilek ÇELİKLER, Zeynep AKSAN ve Zuhal ÜNAN Suat ÜNAL, Faik Özgür KARATAŞ, Şefika ERÜST ve Esra Yıldız SAYILI Nurcan TURAN OLUK ve Güler EKMEKCİ - 9 EYLÜL 2015 ÇARŞAMBA (09:00-) EŞ ZAMANLI OTURUM - IV YER: ZEYTİN SALONU Prof. Dr. Namık Kemal ARAS Lise ve Üniversite Öğrencilerinin Atomun Yapısı İle İlgili Zihinsel Modellerine Genel Bir Bakış Fen Bilgisi Öğrencilerinin Asit ve Bazlarla İlgili Zihinsel Modellerinin Analizi Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Atom Kavramını Açıklamada İnsana Özgü Dil Ve Canlılığı Kapsamında Nicel Olarak İncelenmesi Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Asit-Baz Konusundaki İlgi Düzeylerinin Ölçülmesi Kimya Öğretmen Adayları Zayıf Asit/ Baz Çözeltilerinde Kimyasal Kinetik Ve Denge Kavramlarını Ne Düzeyde Kullanıyor? Ayhan YILMAZ, Elvan ŞAHİN ve Sinem DEMİRCİ Dilek ÇELİKLER ve Gonca HARMAN Suat TÜRKOGUZ, Abdullah TOKU ve Pınar İKİZ Özge ÇİÇEK ve Nail İLHAN Nejla GÜLTEPE 12

14 - 9 EYLÜL 2015 ÇARŞAMBA (09:00-) EŞ ZAMANLI OTURUM - IV YER: KAZ DAĞLARI SALONU Prof. Dr. Mahmut ÖZACAR Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Nükleer Enerji Farkındalığına Bilgisayar Destekli Öğretimin Etkisi Tahmin-Gözlem-Açıklama Yöntemiyle Bir Kimya Deneyinin BİLSEM Destek Grubu Öğrencilerine Uygulanması Öğretmen Adaylarının Temel Fen Kavramlarının Öğretilmesinde Tarihsel Süreçten Faydalanma Düzeyleri İlgili Görüşlerinin İncelenmesi Fen Ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Uzay Ve Evren İle İlgili Zihinsel Modellerinin İncelenmesi Bilim Fuarı Çalışmalarının Kimya Dersine İlişkin Tutumlara Etkisi Necla DÖNMEZ USTA Leyla AYVERDİ ve Canan NAKİBOĞLU Mustafa ÖZDEN, Elif YALVAÇ ve Bediha GÜNDOĞDU Mustafa ÖZDEN, Hüseyin İNALTUN, M. Ali KILIÇ, İsmail DÖNMEZ ve Gamze BAKIR Mustafa ERGUN ve Reyhan ERGUN 13

15 11:00-11:20 11:20-11:40 11:40-12:00 12:00-12:20 V. OTURUM 9 EYLÜL 2015 ÇARŞAMBA (11:00-12:20) EŞ ZAMANLI OTURUM - V YER: KARESİ SALONU Doç. Dr. Abdullah AYDIN 8. Sınıf Fen Ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı'nda Bulunan Soruların Yenilenmiş Bloom Taksonomisi'ne Göre İncelenmesi Özdüzenlemeli Öğrenme Becerilerinin Geliştirilmesi İçin Gerçekleştirilen Soru Sorma Stratejileri Etkinliklerinde Kimya Öğretmen Adaylarının Sordukları Soruların Kalitelerinin İncelenmesi Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (Hplc) Konusunun Öğrenilmesinde İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Kimya Öğretmen Adaylarının Akademik Başarısına Etkisi Ortaöğretim Kimya Öğretim Programları ve Kimya Ders Kitaplarında Elektronegatiflik Kavramının Verilişinin İncelenmesi Çağrı GÜVEN ve Abdullah AYDIN Funda EKİCİ ve Basri ATASOY Özge ÖZBAYRAK AZMAN ve Sibel KILINÇ ALPAT Ebru DEMİR ve Canan NAKİBOĞLU 11:00-11:20 11:20-11:40 11:40-12:00 12:00-12:20 9 EYLÜL 2015 ÇARŞAMBA (11:00-12:20) EŞ ZAMANLI OTURUM - V YER: KURTDERELİ SALONU Doç. Dr. Ayhan ÇİNİCİ Yeni Programa Göre Hazırlanmış 9. ve 10. Sınıf Kimya Ders Kitaplarıyla İlgili Öğretmen Görüşleri: Trabzon İli Örneği Ortaöğretim 10. Sınıf Kimya Ders Kitabının Öğretmen ve Öğrenci Bakış Açısıyla Analizi 2007/2008 ile 2013 Kimya Öğretim Programlarına göre Yazılan 9. ve 10. Sınıf Kimya Ders Kitaplarının Grafiklerin Kullanımı Açısından Karşılaştırılması Bir Kimya Ders Kitabında Yer Alan Kimyasal Temsil Türlerinin incelenmesi ve Kimyasal Bilgi Seviyeleri İle İlişkisinin Belirlenmesi Suat ÜNAL, Canan CENGİZ, Canan BAYTAR, R. Nesrin COŞKUN ve Şule GÜVEN Erdem DÖNMEZ, Esra BUDAK, Esra KURU, Safiye Aybüke TOKSOY, Sevgi TETİK ve Musa ÜCE Cem GÜLTEKİN ve Canan NAKİBOĞLU Davut SARITAŞ, Mahmut POLAT ve Yüksel TUFAN 14

16 11:00-11:20 11:20-11:40 11:40-12:00 12:00-12:20 9 EYLÜL 2015 ÇARŞAMBA (11:00-12:20) EŞ ZAMANLI OTURUM - V YER: KOCASEYİT SALONU Prof. Dr. Şule AYCAN Kimya Öğretmen Adaylarının Bilimdeki Anormal Veriler İle İlgili Epistemolojik Görüşlerinin İncelenmesi Ve Geliştirilmesi Düşünme Ve Düşünce Analizinden Deney Tasarımına Thomas S. Kuhn'un Bilim Felsefesi Modelinin Kimya Tarihine Uygulanabilirliği Üzerine Bir İnceleme Kimya Felsefesi Ve Mereoloji S. Nihal YEŞİLOĞLU ve Fitnat KÖSEOĞLU Nihat AYCAN ve Şule AYCAN Erdi ALTUN, Kurtul GÜLENÇ ve Şenol ALPAT Şule AYCAN ve Nihat AYCAN 11:00-11:20 11:20-11:40 11:40-12:00 12:00-12:20 9 EYLÜL 2015 ÇARŞAMBA (11:00-12:20) EŞ ZAMANLI OTURUM - V YER: ZEYTİN SALONU Doç. Dr. Ebru KAYA Öğretmen Adaylarının Nanobilimi Anlayışı: Boyut Ve Büyüklük Lise Öğrencilerinin Nanobilim ve Nanoteknoloji Eğitimi ile İlgili Görüşleri ve Farkındalıkları Sorumlu Araştırma Ve İnovasyon Odaklı Nanobilimin Sağlık Alanındaki Uygulamaları: Bir Bilim Kulübü Faaliyeti Örneği Kimya Eğitiminde Fen, Teknoloji, Toplum Ve Çevre (Fttç) Yaklaşımı Neslihan AKDENİZ ve Ruhan BENLİKAYA İsmail ATEŞ ve Musa ÜCE Sevil AKAYGÜN ve Emine ADADAN Yalçın YALAKİ 11:00-11:20 11:20-11:40 11:40-12:00 12:00-12:20 9 EYLÜL 2015 ÇARŞAMBA (11:00-12:20) EŞ ZAMANLI OTURUM - V YER: KAZ DAĞLARI SALONU Doç. Dr. Şenol ALPAT Kimya Dersine Yönelik Tutum Envanterinin Türkçeye Uyarlama Çalışması Orta Öğretim Öğrencilerinin Kimya Dersine Yönelik Motivasyon Ölçeğinin Geliştirilmesi Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Asit-Baz Öz-Yeterlik Algısının Ölçülmesi Ortaokul 7. Sınıf Karışımlar Konusunun 5E Ve Çoklu Zeka Kuramına Göre Öğretimi Şenol ŞEN, Ayhan YILMAZ ve Senar TEMEL Açelya Pelin ESKİCİOĞLU ve Şenol ALPAT Özge ÇİÇEK ve Nail İLHAN Gamze DOLU ve Nilay KORKMAZ 15

17 POSTER BİLDİRİLER Poster no P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 Başlık TEMI Teaching Enquiry With Mysteries Incorporated Scientix (Avrupa da Fen Eğitimi İçin Topluluk) Projesi ve Kimya Eğitimindeki Yeri Sosyo-bilimsel Konuların Entegre Edildiği Kimyada Özel Konular Dersinin Değerlendirilmesi Ortaöğretim Öğrencilerinin Çevre Okuryazarlıklarının Belirlenmesi Öğrencilerin Temizlik ve Temizleyiciler Hakkındaki Görüşleri 5e Modelinin Kâğıt Geri Dönüşümü Konusunu Öğrenmeye Etkisi Örnek Olaya Dayalı Öğrenme Yönteminin 10.Sınıf Lise Öğrencilerinin Kimyaya Karşı Tutumlarına Etkisi Aktif Öğrenmeye Uygun Sulu Kalsiyum Klorür Çözeltisi Deneyinin Tasarımı Ve Uygulanması Modellemeye Dayalı Kimya Öğretiminin Öğrencilerin Redoks Tepkimeleri Konusundaki Akademik Başarılarına Etkisi Atom Altı Parçacıklar Konusunun Öğretilmesinde Öğrenci Takımları Ve Başarı Bölümleri Tekniğinin Etkililiğinin İncelenmesi Mantıksal Düşünme Becerisi Ve Termodinamik Konusundaki Akademik Başarı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Genel Kimya Laboratuvarında Akış Diyagramı Kullanımına Yönelik Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi 2013 Yılı Kimya Dersi Öğretim Programının Uygulama Öncesinde ve Sonrasında Kimya Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi PISA Sınavına Yönelik Kimya Sorularının Hazırlanması, Uygulanması ve Öğrenci görüşlerinin değerlendirilmesi Kimya Öğretmen Adaylarının Laboratuvarın Kullanım Amaçlarına Yönelik Görüşleri ADASEM İle İşlenen Laboratuvar Derslerine Katılan Öğrencilerin Boyle Yasasıyla İlgili Bir Argüman Hakkında Ürettikleri Kusurlar Kimya ve Fen Bilimleri Öğrencilerinin Laboratuar Çalışmalarının Amaçlarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi Üstün Yetenekli Öğrencilerin Atomun Yapısına İlişkin Zihinsel Modelleri ve Yaptıkları Benzeşimler Yazar Johanna DITTMAR, Dörte OSTERSEHLT, Fiona AFFELDT, Ingo EILKS and the TEMI Consortium Emre UYGUR Hüsnüye DURMAZ Dizem CAN, Sinem ÜNER ve Hüseyin AKKUŞ Merve ZİNCİR ve İbrahim ŞAHİN Ertunç TUNA, Handan ÜREK ve Ruhan BENLİKAYA Eylem YALÇINKAYA, Yezdan BOZ Nuray ALTINÖLÇEK ve Mustafa TAVASLI Esra ÜNER, Elif DEMİRAY, Sedanur KÖSE, Nalan AKKUZU ve Şenol ALPAT Hatice TELEMECİ, Seçil GÜLER ve Ruhan BENLİKAYA Abidin GEZER, Semra BAŞ ve Ruhan BENLİKAYA Canan NAKİBOĞLU, İzel AKGÜN, Merve FİDAN ve Ayşe Zeynep ŞEN Şengül GACANOĞLU ve Canan NAKİBOĞLU Şengül GACANOĞLU, Oya ŞAHİN, Günay MUNİS, Semra ÇELİK YENİGÜN ve Canan NAKİBOĞLU Hakkı KADAYIFÇI, Nurcan TURAN, Ayşe YALÇIN ÇELİK ve Sinem ÜNER Hakkı KADAYIFÇI Canan NAKİBOĞLU, LEYLA AYVERDİ ve Nejla EROL Hilal Begüm CEYLAN, Şevval Çosgun, Leyla AYVERDİ 16

18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 Ortaöğretim Öğrencilerinin Oluşturduğu Yaratıcı Karşılaştırmalar Ve Bu Yaratıcı Karşılaştırmalarda İnsana Özgü Dil Ve Canlılık: Maddenin Tanecikli Yapısı Örneği Ortaöğretim 9. Sınıf Kimya Ders Kitabının Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Göre İncelenmesi İlköğretim 7. Sınıf Maddenin Yapısı ve Özellikleri Ünitesindeki Etkinliklerin Bilimsel Süreç Becerilerine Göre İncelenmesi 2013 Kimya Öğretim Programına göre yazılan 9. Sınıf Kimya Ders Kitaplarının Bilimsel Süreç Becerileri Açısından İncelenmesi Sınıf Öğretmeni Aday Öğrencilerin Kimya Ve Fen Teknoloji Laboratuvar Uygulamaları Dersleri Hakkında Görüş Ve Önerileri Fen Ve Sosyal Alanındaki Öğretmen Adaylarının Atom Kavramını Açıklamarında İnsana Özgü Dil Ve Canlılığı Kapsamında Nicel Olarak Karşılaştırılması 9. Sınıf Biyoloji Dersi Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler Bölümünün Kimya Kavramları Açısından Analizi Kimya Webquest'lerinin Konularına ve Sorgulama Türlerine Göre Sınıflandırılması Üniversite Öğrencilerinin Bazı Kimyasal Termodinamik Kavramlarını Anlama Düzeylerinin Belirlenmesi Onur KARTDERE, Aslıhan İRFANOĞLU, Pelin KAYIBOĞLU ve Gülten ŞENDUR Erdem DÖNMEZ, Berfin HURAİBAT, Kezban KARA, Özge YILMAZ, Pınar KAPLAN, Sena ERKAN ve Musa ÜCE Naciye Merve AKTAŞ, Özlem KARAKOÇ ve Canan NAKİBOĞLU Canan NAKİBOĞLU, Büşra TEKE ve Özge GÜZELER Sibel SADİ-YILMAZ, Şeyda GÜL ve Ruhşen ALDEMİR Suat TÜRKOGUZ, Abdullah TOKU ve Meltem ŞEKER Nuriye Sibel ÖZATLI, Şengül GACANOĞLU ve Canan NAKİBOĞLU Erol ASKER ve Fahrettin FİLİZ Mahmut ÖZACAR, Canan NAKİBOĞLU ve Şengül GACANOĞLU 17

19 1

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL 2012-2013 EĞİTİM YILI BAHAR YARIYILI ÖĞRETMENLİK SI II DERSİ PROGRAMI 1 090301001 NİLAY BOSTANCI 2 090301002 ZÜLBETTİN EMLİ 3 080301093 MUSTAFA TOK 4 090301004 EMİNE NAR 5 090301005 RABİYE KILINÇARSLAN

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-2014 BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV PROGRAMI

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-2014 BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV PROGRAMI Fen Bilgisi Öğretmenliği Modern Fiziğe Giriş Doç. Dr. Deniz Korkmaz A2-A3-A4-A5 BÖTE Bilgisayar Donanımı Öğrt. Gör. Ali Atalay A15 BÖTE Siyaset Bilimine Giriş Yrd. Doç. Dr. Halis A. Arslantaş A11-A12 İlköğretim

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-2014 GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-2014 GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-2014 GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI Saati Bölümü Dersin Adı Öğretim Üyesi Derslik Fen Bilgisi Öğretmenliği Fen Öğretimi Lab. Uygulamaları I - A Doç.

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-2014 BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-2014 BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-2014 BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI SAAT BÖLÜM DERS ÖĞRETİM ÜYESİ DERSLİK Fen Bilgisi Öğretmenliği Fen Öğretimi Lab. Uygulamaları - A Doç. Dr.

Detaylı

2014-2015 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Bahar (Ek) Dönemi II. Dönem Derslerine Ait Muafiyet Listesi

2014-2015 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Bahar (Ek) Dönemi II. Dönem Derslerine Ait Muafiyet Listesi Sıra No Öğrencini n Adı Soyadı Bölümü Muaf Olunan Ders Muafiyet Durumu 1 Fuat YILMAZ Beden Eğitimi Öğretmenlik Uygulaması Muaf 2 Murat PEKTAŞ Türk Dili ve Edebiyatı (TDE) Öğretmenlik Uygulaması Muaf 3

Detaylı

2013-2014 PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI BİRİNCİ AKADEMİK DÖNEMİ : D

2013-2014 PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI BİRİNCİ AKADEMİK DÖNEMİ : D 2013-2014 PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI BİRİNCİ AKADEMİK DÖNEMİ Öğrencinin Grubu : D Grubu Dersin Adı : Sınıf Yönetimi Dersin Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Erten Gökçe Grup Koordinatörü: Arş.

Detaylı

T.C. TRABZON VALİLİĞİ ÖZEL SOMEL BİLGİSAYAR KURSU SOMEL BİLGİSAYAR KURSU 1.SEVİYE (İŞLETMEN) SERTİFİKA SINAV SONUÇLARI

T.C. TRABZON VALİLİĞİ ÖZEL SOMEL BİLGİSAYAR KURSU SOMEL BİLGİSAYAR KURSU 1.SEVİYE (İŞLETMEN) SERTİFİKA SINAV SONUÇLARI T.C. SOMEL BİLGİSAYAR U 1.SEVİYE (İŞLETMEN) SERTİFİKA LARI LİSTE GÜNÜ 10 / 06 / 2012 UYG. TU 1 K7448 NURDAN OK 5 89 90 90 2 K7507 NESLİHAN KOÇ 5 81 90 86 3 K7604 OSMAN PEHLİVAN 3 78 70 74 İYİ 4 K7610 HATİCE

Detaylı

2016 YILI OCAK DÖNEMİ İL İÇİ BİRLİKLER ARASI YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI

2016 YILI OCAK DÖNEMİ İL İÇİ BİRLİKLER ARASI YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI 1 İlkin SARIDİLEK DİŞ HEKİMİ FATİH KHB A.KUZEY KHB UYGUN 2 Emine ÇELİK DİŞ HEKİMİ FATİH KHB ÇEKMECE KHB UYGUN 3 MELİHA ÖZER EBE FATİH KHB ÇEKMECE KHB UYGUN 4 REYHAN ÇAVKAÇTI EBE FATİH KHB ÇEKMECE KHB UYGUN

Detaylı

BAHÇELİEVLER AYDIN DOĞAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ. Coğrafya Öğretmenliği Grubu Numarası Adı Soyadı

BAHÇELİEVLER AYDIN DOĞAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ. Coğrafya Öğretmenliği Grubu Numarası Adı Soyadı BAHÇELİEVLER AYDIN DOĞAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Coğrafya Öğretmenliği Grubu PF09140891 SEVDA ORTAÇ PF09140911 EBRU ŞENER PF09140916 GÜLAY TEKELİ PF09140842 SEYFULLAH YAZICI PF09140168 KÜBRA KARACA

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSİTİTÜSÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURU SONUÇLARI

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSİTİTÜSÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURU SONUÇLARI EĞİTİM BİLİMLERİ ENSİTİTÜSÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURU SONUÇLARI AFET EĞİTİMİ VE YÖNETİMİ (TEZLİ YÜKSEK LİSANS) 1 JALE YAZGAN BAŞARILI HAYIR 2 X FIRAT ORUÇ BAŞARILI EVET 3 X BÜLENT KAYA

Detaylı

ALES PUAN KADRO ÜNVANI KAD. DER. 1 Gökhan ÖZBİÇİCİ Yabancı Diller Yüksekokulu Okutman 5 87,82383 93,75 52,694298 37,5 90,194298

ALES PUAN KADRO ÜNVANI KAD. DER. 1 Gökhan ÖZBİÇİCİ Yabancı Diller Yüksekokulu Okutman 5 87,82383 93,75 52,694298 37,5 90,194298 Sr. Sr. BAġVURANIN ADI SOYADI MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİNİN 02-16 EYLÜL 2013 TARİHLERİ ARASINDA YAYIMLANAN AKADEMİK KADRO İLANI YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU OKUTMAN (9611) İLANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUCU

Detaylı

18/11/2015 TARİHLİ ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

18/11/2015 TARİHLİ ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI Sıra No 8//205 TARİHLİ ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI Başvurduğu BÖL/ABD/ASD/PROG. ALES'in %60'ı ÖĞRETİM GÖREVLİSİ Yabancı Dil Puanı Yabancı Dil Puanının %40'ı (Puan Sıralamasına

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Prof. Dr. Erhan ÖZDEMİR ve Prof. Dr. Güneş GENÇYILMAZ ın kuruculuğunda 1989-1990 döneminde eğitim öğretim faaliyetlerine başlayan İstanbul Üniversitesi

Detaylı

2015 YILI İL MÜDÜRLÜĞÜ LOJMAN SIRA LİSTESİNE BAŞVURANLARA AİT LİSTEDİR.(1. GRUP) Lojman Tercihi. Yenimahalle. Balcıoğlu

2015 YILI İL MÜDÜRLÜĞÜ LOJMAN SIRA LİSTESİNE BAŞVURANLARA AİT LİSTEDİR.(1. GRUP) Lojman Tercihi. Yenimahalle. Balcıoğlu 2015 YILI İL MÜDÜRLÜĞÜ LOJMAN SIRA LİSTESİNE BAŞVURANLARA AİT LİSTEDİR.(1. GRUP) S.N. ADI SOYADI UNVANI GÖREV YERİ 1 Erdoğan AKSU VHKİ. İl Millî Eğitim Müdürlüğü X 140 6 6 28 180 2 Yavuz ÖZCAN Bil.İşletmeni

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI VELİ-ÖĞRETMEN GÖRÜŞME GÜNLERİ VE SAATLERİ

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI VELİ-ÖĞRETMEN GÖRÜŞME GÜNLERİ VE SAATLERİ SINIF ÖĞRETMENLERİ YÖNETİM / KOORDİNATÖR / REHBER ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI Nazmi ERCAN Lise Müdür Yardımcısı Tüzün ULUKAN Ortaokul Müdür Yardımcısı 7-8 Gürkan PİŞKİN Ortaokul

Detaylı

İSTANBUL KATILIMCI LİSTESİ

İSTANBUL KATILIMCI LİSTESİ İSTANBUL KATILIMCI LİSTESİ Aday Ad Aday Soyad Faaliyet Adı Faaliyet İli Faaliyet Yeri Başlama Tarihi Bitiş Tarihi ABDULNASIR ÇELİK 2016000004Rehberlik Kursu İSTANBUL ABDURRAHMAN AKYOL 2016000004Rehberlik

Detaylı

T. C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2010 2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI

T. C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2010 2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI T. C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2010 2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI Kayıt hakkı kazanan asil adayların 16-22 Eylül 2010 tarihleri arasında 5 (beş) iş günü

Detaylı

İBRAHİM ÖNAL ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ 2011 LYS SONUÇLARI

İBRAHİM ÖNAL ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ 2011 LYS SONUÇLARI İBRAHİM ÖNAL ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ 2011 LYS SONUÇLARI S. N. ADI SOYADI ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE BÖLÜM 1 OĞUZCAN EREN FATİH ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp (Burslu) 2 ÖMER ÖZ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Tıp

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME PROGRAMI DERSLERİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NOT YÜKSELTME SINAVLARI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME PROGRAMI DERSLERİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NOT YÜKSELTME SINAVLARI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME PROGRAMI DERSLERİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NOT YÜKSELTME SINAVLARI PROGRAM ÖĞRENCİ NO., ADI SOYADI DERSİN KODU, ADI SINAVI YAPACAK

Detaylı

İSKEBE ANADOLU LİSESİ - Okul Müdürü: Erkan EVRAN. Sorumlu Öğretim Üyesi: Doç. Dr Mehmet Karakaş

İSKEBE ANADOLU LİSESİ - Okul Müdürü: Erkan EVRAN. Sorumlu Öğretim Üyesi: Doç. Dr Mehmet Karakaş İSKEBE ANADOLU LİSESİ - Okul Müdürü: Erkan EVRAN Sorumlu Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Mehmet Karakaş Uygulama Öğretmeni: Nermin Aydın (Kimya Öğretmeni) Özlem ÇELİK Kaan NAİLİ Servet ÇAKCI Merve BAL İBN-İ SİNA

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV PROGRAMI

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV PROGRAMI ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV PROGRAMI SAAT BÖLÜM DERS ÖĞRETİM ÜYESİ DERSLİK Fen Bilgisi Öğretmenliği Modern Fiziğe Giriş - A Doç. Dr. Deniz Korkmaz

Detaylı

202 nolu sınıf Ders Adı LAW 201 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I SIRA NO Öğrenci No Adı Soyadı Öğretim Elemanı Doç. Dr.

202 nolu sınıf Ders Adı LAW 201 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I SIRA NO Öğrenci No Adı Soyadı Öğretim Elemanı Doç. Dr. 202 nolu sınıf LAW 201 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I 1 1201011040 SAFİYE BÜKE 2 1201011010 TAHA EMİN YARIŞ 3 1101011062 SALİH YILDIZ 4 1201011030 KÜBRA ŞAHİN 5 1201011067 TUĞHAN ERTÜRK 6 1201011034 AYTEN

Detaylı

TDS I. VE II. ÖĞRETİM (1. SINIF) DEVAMSIZ ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

TDS I. VE II. ÖĞRETİM (1. SINIF) DEVAMSIZ ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE TDS I. VE II. ÖĞRETİM (1. SINIF) ilgili öğretim elemanının bildirimine göre derse devam koşulunu yerine PROGRAMI: TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK DERSLER I. Öğretim II. Öğretim Temel Bilgi Teknolojileri

Detaylı

22 140205012 Büşra Şensoy 23 140107043 Emre Palabıyık 24 140103042 Melike Acar 25 140205056 Furkan Sait Özdemir

22 140205012 Büşra Şensoy 23 140107043 Emre Palabıyık 24 140103042 Melike Acar 25 140205056 Furkan Sait Özdemir 1-B2 ÖĞRENCİ NO ADI SOYADI 1 130107014 Kıvanç Şeviker 2 140101026 Elif Arda 3 140201016 Ezgi Selen Şanoğlu 4 140201022 Pelin Aktop 5 140201017 Cemre Nur Yılmaz 6 140109019 İsmet Kırgıl 7 130206007 Merve

Detaylı

BAĞCILAR ANADOLU LİSESİ

BAĞCILAR ANADOLU LİSESİ BAĞCILAR ANADOLU LİSESİ PF09140638 KÜBRA DOĞAN PF09140595 ÖMER YILMAZ PF09140190 RIDVAN BİNBOĞA PF09140810 GAMZE KAMİŞLİ PF09140268 BUŞRA ÇİMEN PF09140467 EDA SÜREN Biyoloji Öğretmenliği Grubu PF24140208

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

Öğrenci - Ders Listesi ( Tüm Dersler )

Öğrenci - Ders Listesi ( Tüm Dersler ) Öğrenci - Ders Listesi ( Tüm Dersler ) 13640710016 MUSTAFA DOĞAN 13640710042 ELİF SEMA ÖZDİL 13640710044 RAMAZAN KOÇ 13640710050 SEVDA ÜRE 13640710054 GÜLFEN ELMACIOĞLU 13640710069 AYŞE BEKTAŞ 13640710081

Detaylı

ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI ÖSYM UZMAN YARDIMCISI SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ

ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI ÖSYM UZMAN YARDIMCISI SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI ÖSYM UZMAN YARDIMCISI SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ Ad Soyadı Alanı Sözlü Sınav Tarihi Sözlü Sınav Saati AYŞENUR DERELİOĞLU Almanca 14.02.2013 Perşembe

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI SAAT BÖLÜM DERS ÖĞRETİM ÜYESİ Derslik Fen Bilgisi Öğretmenliği Modern Fiziğe Giriş - A Doç. Dr. Deniz Korkmaz

Detaylı

Öğretim Elemanının Unvanı, Adı- Dersin Adı T U K Şube Kodu

Öğretim Elemanının Unvanı, Adı- Dersin Adı T U K Şube Kodu Tablo 1. Fakülte Seçmeli Dersleri Tekrar Alacak Üçüncü ve Dördüncü Sınıf Öğrencileri İçin açılan İkinci Sınıf (Dördüncü Dönem) Birinci Öğretim SECF Kodlu Fakülte Seçmeli Dersleri Öğretim Elemanının Unvanı,

Detaylı

DUYURU ADAYLARIN DİKKATİNE

DUYURU ADAYLARIN DİKKATİNE DUYURU Kurumumuz Merkez teşkilatında münhal bulunan 25 TÜİK Uzman Yardımcılığı sözlü sınavına katılacak adayların sözlü sınavı 10-11-12-13/09/2013 tarihinde yapılacaktır. Sınav yeri, sınav saati ve adayların

Detaylı

LABORATUAR TEKNİSYENLERİ. 2 Seda IŞIK Laboratuar Teknikeri Kan Tranfizyonu. 3 Asiye ERDEN Laboratuvar Teknikeri ücretsiz izinli

LABORATUAR TEKNİSYENLERİ. 2 Seda IŞIK Laboratuar Teknikeri Kan Tranfizyonu. 3 Asiye ERDEN Laboratuvar Teknikeri ücretsiz izinli 1 Bahriye IRATCI LABORATUAR TEKNİSYENLERİ Laboratuar Teknisyeni Laboratuvar 2 Seda IŞIK Laboratuar Teknikeri Kan Tranfizyonu 3 Asiye ERDEN Laboratuvar Teknikeri ücretsiz izinli 4 Mustafa KIVRAK Laboratuvar

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KARS 25/08/2015. SERVİS : Öğrenci İşleri SAYI : KONU : Okul Deneyimi

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KARS 25/08/2015. SERVİS : Öğrenci İşleri SAYI : KONU : Okul Deneyimi Uygulama Okulunun : Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Okul Müdürü : Şentürk SAMGAR Müdür Yrd. :Cantürk BARMANBERK Grup No :1 120401001 SEÇİL KAZAKLI 120401002 HANIM KARAKOÇ 120401003 ESMA NUR ERENKARA 120401004

Detaylı

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ, OKUTMAN VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIMLARI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ, OKUTMAN VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIMLARI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ, OKUTMAN VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIMLARI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI tu 1 30154623510 Emine GÖZEL ÇOCUK GELİŞİMİ 83,52 Y.Lisans 68,03 78,873 2 28840014940 Özlem AKTAŞ

Detaylı

3,25 21,50 492,160 29,6716 Erciyes Üniversitesi 11 Pınar Beyhan 3,92 20,50 476,762 29,1876 Yeditepe Üniversitesi 12 Veysi Kanat

3,25 21,50 492,160 29,6716 Erciyes Üniversitesi 11 Pınar Beyhan 3,92 20,50 476,762 29,1876 Yeditepe Üniversitesi 12 Veysi Kanat Yurtiçi 2.sınıf yatay geçiş sıralaması İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ 2012-2013 Eğitim ve Öğretim Yılı Yatay Geçiş Sonuçları ASIL 1 İbrahim Sağlam 3,96 26,00 486,441 34,8244 Yeditepe Üniversitesi

Detaylı

KILIÇASLAN İLKÖĞRETİM OKULU 2012 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME SONUÇ LİSTESİ

KILIÇASLAN İLKÖĞRETİM OKULU 2012 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME SONUÇ LİSTESİ KILIÇASLAN İLKÖĞRETİM OKULU 2012 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME SONUÇ LİSTESİ FEN LİSESİ KAZANAN ÖĞRENCİLERİMİZ 1 TALHA ZÜBEYR ALİŞ FATİH FEN LİSESİ 494,404 2 MEHMET ZAHİD BİLGİN ALİ OSMAN

Detaylı

BANKACILIK VE FİNANS TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ( YABANCI UYRUKLU KONTENJANI )

BANKACILIK VE FİNANS TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ( YABANCI UYRUKLU KONTENJANI ) BANKACILIK VE FİNANS TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ( T. C. KONTENJANI ) 1 Mehmet Maksud ÖNAL BANKACILIK VE FİNANS TEZLİ YÜKSEK LİSANS KESİN KAYIT HAKKI KAZANAMADI BANKACILIK VE FİNANS TEZLİ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

29.12.2014, Pazartesi

29.12.2014, Pazartesi ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI Saati Bölümü Dersin Adı Öğretim Üyesi Derslik İlköğretim Matematik Öğretmenliği Eğitim Bilimine Giriş Yrd. Doç.

Detaylı

OKUL YGS PUAN LİSTESİ (YGS-1 Puan Sıralı)

OKUL YGS PUAN LİSTESİ (YGS-1 Puan Sıralı) OKUL YGS PUAN LİSTESİ (YGS-1 Puan Sıralı) Sıra Öğr.Nu. İsim Sınıf Puan Sn Okul İlçe İl Genel Puan Sn Okul İlçe İl Genel Puan Sn Okul İlçe İl Genel Puan Sn Okul İlçe İl Genel Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRENCİ LİSTESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRENCİ LİSTESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRENCİ LİSTESİ SN T.C. NO ADI SOYADI ALANI 1 15550288464 AYLİN KOCAÇİFTÇİ ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

Detaylı

BES 451-01 Onkoloji EAH Cansu Dölek Sema Akyüz Hatice Kanıbir Merve Merter Merve İnel Öznur Aydın Tuğba Ekici Huriye Saygılı BES 451-01 Atatürk EAH

BES 451-01 Onkoloji EAH Cansu Dölek Sema Akyüz Hatice Kanıbir Merve Merter Merve İnel Öznur Aydın Tuğba Ekici Huriye Saygılı BES 451-01 Atatürk EAH BES 451 H.Ü. DIŞI HASTANE VE KURUM STAJI - GÜZ DÖNEMİ - BAHAR DÖNEMİ 14 EYLÜL 05 KASIM 08 ŞUBAT- 24 MART 2. GRUP 1. GRUP 4. GRUP 3. GRUP Onkoloji EAH Onkoloji EAH Onkoloji EAH Onkoloji EAH Cansu Dölek

Detaylı

KEÇİÖREN FATİH SULTAN MEHMET ANADOLU LİSESİ TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI VE EĞİTİCİSİ SINAVI GÖREVLİ LİSTESİ

KEÇİÖREN FATİH SULTAN MEHMET ANADOLU LİSESİ TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI VE EĞİTİCİSİ SINAVI GÖREVLİ LİSTESİ KEÇİÖREN FATİH SULTAN MEHMET ANADOLU LİSESİ TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI VE EĞİTİCİSİ SINAVI GÖREVLİ LİSTESİ NO ADI SOYADI GÖREVİ BLOK KAT SINIF İMZA 1 Mürsel VARAN BİNA SINAV SORUMLUSU 2 Bekir MÜLAYİM

Detaylı

BÖTE 1 4 11:30-12:15

BÖTE 1 4 11:30-12:15 PAZARTESİ 1 8:30-9:15 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 2015 2016 GÜZ YARI YILI DERS PROGRAMI 2 9:30-10:15 3 10:30-11:15 BÖTE 1 4 11:30-12:15 Yabancı Dil D3 YRD. DOÇ. DR. GÜLİZ TURGUT DOST 6 13:30-14:15 7 14:30-15:15

Detaylı

II. Ulusal Yerel Yönetimler Öğrenci Sempozyumu

II. Ulusal Yerel Yönetimler Öğrenci Sempozyumu II. Ulusal Yerel Yönetimler Öğrenci Sempozyumu (16-17-18 MAYIS 2013) PROGRAM BİRİNCİ GÜN (16 Mayıs 2013 Perşembe) 10.00 Sempozyum Açılışı Saygı Duruşu İstiklal Marşı Açılış Konuşması Protokol Konuşmaları

Detaylı

II. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu. 26 Eylül 2005 Pazartesi. 27 Eylül 2005 Salı. 28 Eylül 2005 Çarşamba

II. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu. 26 Eylül 2005 Pazartesi. 27 Eylül 2005 Salı. 28 Eylül 2005 Çarşamba II. LİSANSÜSTÜ EĞİTİM SEMPOZYUMU 26 28 EYLÜL 2005 PROGRAM 26 Eylül 2005 Pazartesi 08.30 10.00 KAYIT 10.00 11.00 AÇILIŞ 11.00 11.15 Ara 11.15 I. OTURUM 14.00 Öğle Yemeği 14.00 16.00 II. OTURUM 16.00 16.15

Detaylı

Salı. Cuma. Pazartesi BÖTE101 2 9:30-10:15 1 8:30-9:15 4 11:30-12:15 3 10:30-11:15 5 13:30-14:15. Çarşamba. Perşembe

Salı. Cuma. Pazartesi BÖTE101 2 9:30-10:15 1 8:30-9:15 4 11:30-12:15 3 10:30-11:15 5 13:30-14:15. Çarşamba. Perşembe ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 0/0 GÜZ YARI YILI DERS PROGRAMI BÖTE :0-9: 9:0-0: 0:0 - : :0 - : İngilizce Okuma ve Yazma I ED GÜLBERK ATAK BÖTE0 BL ARABACIOĞLU Eğitim Bilimine Giriş AA MA

Detaylı

2015 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK 1 KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5

2015 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK 1 KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5 20 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5 GÜRCAN TOPUZ ÇİĞDEM DİLAVER FATMA ÇALIK HANDAN KOCALAR ARZU ARMAĞANCI (PROTEZ) RUKİYE UĞURLU ERTUĞRUL ÖZGÜR ÖZTÜRK (PROTEZ)

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ Uzman Doktor Listesi

T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ Uzman Doktor Listesi T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ Uzman Doktor Listesi Sira No Personel Fotoğrafı Adı Soyadı Unvanı 1 ABDURRAHMAN ÖZDEMİR BEYİN CER.UZM. 2 AHMET ALPER İNAL 3 AHMET EKİNCİ ORTOPEDİ

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ. SAYI : / 23/09/2014 KONU : Pedagojik Formasyon CUMHURİYET ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ. SAYI : / 23/09/2014 KONU : Pedagojik Formasyon CUMHURİYET ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE CUMHURİYET ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE Uygulamaya Çıkacak Olan Öğrencinin Öğretim DĠKAB 15386449022 Celal AYRİBAŞ DĠKAB 34702593812 Neslihan KALAY DĠKAB 12491062184 Mariya ENSARI DĠKAB 10879544222 Asiye AÇIKALAN

Detaylı

30 MAYIS 2015 CUMARTESİ GÜNÜ ANKARA'DA

30 MAYIS 2015 CUMARTESİ GÜNÜ ANKARA'DA 30 MAYIS 2015 CUMARTESİ GÜNÜ ANKARA'DA YAPILAN ENFORMASYON MEMURLUĞU VE ENFORMASYON MEMURLUĞU YABANCI DİL SINAV SONUÇLARI AŞAĞIDA YER ALMAKTADIR. SINAVDA BAŞARI BELGESİ ALMAYA HAK KAZANANLAR BELGELERİNİ

Detaylı

2014 YILI BAŞARILI ÖĞRENCİ LİSTESİ

2014 YILI BAŞARILI ÖĞRENCİ LİSTESİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI BAŞARILI ÖĞRENCİ LİSTESİ HAZAL VATANSEVER. : MARMARA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ RESİM BÖLÜMÜ ASLI ARIBURNU. : MARMARA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MODA

Detaylı

ÖĞRENİM DURUMU 1 221 SEDA KÖKSALAN OSMANİYE LİSE 86,463 90 88,231 ASIL 2 507 EBRU ELİTAŞ ERZİNCAN LİSE 90,275 80 85,137 ASIL

ÖĞRENİM DURUMU 1 221 SEDA KÖKSALAN OSMANİYE LİSE 86,463 90 88,231 ASIL 2 507 EBRU ELİTAŞ ERZİNCAN LİSE 90,275 80 85,137 ASIL T.C. ADALET BAKANLIĞI ANKARA ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMESI ADALET KOMISYONU BAŞKANLIĞINCA 25.04.2007 GÜNLERİ MEMUR SINAV ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİNİN 15.M.SİNE GÖRE YAPILAN BAYAN İNFAZ VE KORUMA MEMUR

Detaylı

AD-SOYAD NUMARASI BÖLÜMÜ TEK DERS SINAVI TALEP ETTİĞİ DERS 1 BÜŞRA ARSLAN PF13140043 ARAPÇA EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

AD-SOYAD NUMARASI BÖLÜMÜ TEK DERS SINAVI TALEP ETTİĞİ DERS 1 BÜŞRA ARSLAN PF13140043 ARAPÇA EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME AD-SOYAD NUMARASI BÖLÜMÜ TEK DERS SINAVI TALEP ETTİĞİ DERS 1 BÜŞRA ARSLAN PF13140043 ARAPÇA EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 2 MEHTAP YILDIRIM PF13140060 ARAPÇA EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 3 MEHMET

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KONUSU BELİRLENEN ÖĞRENCİLER Güncelleme Tarihi :26.11.2015

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KONUSU BELİRLENEN ÖĞRENCİLER Güncelleme Tarihi :26.11.2015 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KONUSU BELİRLENEN ÖĞRENCİLER Güncelleme Tarihi :26.11.2015 SIRA NO ADI SOYADI ABD PROGRAMI DANIŞMANI TEZ KONUSU YÖNETİM KURULU TARİHİ YÖNETİM KURULU

Detaylı

SIRA NO ADI SOYADI BAŞARI DURUMU

SIRA NO ADI SOYADI BAŞARI DURUMU 1- SIRALAMA VE LERDE BAŞARI SIRASI ESAS ALINARAK YAPILMIŞTIR. 5- SIRADA YER ALAN ADAYLARIN HAKLARI 20/09/2012 MESAİ BİTİMİNE KADAR GEÇERLİDİR VE İŞLETME, ENDÜSTRİ, YAZILIM, ELEKTRONİK, ELEKTRİK VE ELEKTRONİK

Detaylı

Dr. Genç Osman YARAŞLI Müsteşar Yardımcısı Sınav Komisyonu Başkanı

Dr. Genç Osman YARAŞLI Müsteşar Yardımcısı Sınav Komisyonu Başkanı Hazine Avukatlığı Giriş Sınavının Yazılı Bölümünde Başarılı Olup Sözlü Sınava Katılmaya Hak Kazanan Adayların Sözlü Sınav Yeri, Tarihi ve Saatini Gösterir İlan 25 Ocak 2015 tarihinde yapılan Hazine Avukatlığı

Detaylı

2014 ŞEYDA ÖZMEN 107650045 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ/Muğla Meslek Yüksekokulu/Çocuk Gelişimi

2014 ŞEYDA ÖZMEN 107650045 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ/Muğla Meslek Yüksekokulu/Çocuk Gelişimi Yıl Adı Soyadı Program Kodu 2014 ŞEYDA ÖZMEN 107650045 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ/Muğla Meslek Yüksekokulu/Çocuk Gelişimi 2014 KÜBRA SELCAN DEMİRBAŞ 103350396 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ/Akçakoca Meslek Yüksekokulu/İşletme

Detaylı

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994.

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994. Ö Z G E Ç M İ Ş Kişisel Bilgiler : Adı Soyadı Şirin KARADENİZ ORAN Doğum Yeri Karşıyaka/İzmir/TÜRKİYE Doğum Tarihi 25.04.1977 Yabancı Dili ve Düzeyi İngilizce Cinsiyeti Bayan Medeni Hali Evli Uyruğu T.C.

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRT.YILI VELİ ÖĞRETMEN GÖRÜŞME GÜN VE SAATLERİ

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRT.YILI VELİ ÖĞRETMEN GÖRÜŞME GÜN VE SAATLERİ Öğrenci, öğretmen ve veliyi okul sisteminin birer parçası gibi düşünüyor ve tüm çalışmalarımızı bu yönde planlıyoruz. Bu nedenle yıl boyunca sizlerin desteği ve işbirliği bizim için çok önemli. Bu işbirliğini

Detaylı

12-16/05/2011 TARİHLERİ ARASINDA 50 ADET SOSYAL GÜVENLİK UZMAN YARDIMCISI KADROSU İÇİN YAPILAN GİRİŞ SINAVINDA BAŞARILI OLANLARI GÖSTERİR LİSTE

12-16/05/2011 TARİHLERİ ARASINDA 50 ADET SOSYAL GÜVENLİK UZMAN YARDIMCISI KADROSU İÇİN YAPILAN GİRİŞ SINAVINDA BAŞARILI OLANLARI GÖSTERİR LİSTE YAZILIM, ELEKTRONİK, ELEKTRİK VE ELEKTRONİK İLE BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ MEZUNLARI 1 ARAZ MEHMET ALİ ASİL 2 BÜTÜN ERTAN ASİL 3 DEMİRCİOĞLU HATİCE ZEHRA ASİL 4 DEMİREL AHMET ALPEREN ASİL 5 DİNCER (PERPİL)

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ BAŞKANLIĞI ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ BAŞKANLIĞI ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ BAŞKANLIĞI ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI Adi Soyadi Birimi Bölümü Derecesi Not Ortalamasi Değişimden Faydalanmış mı?

Detaylı

PFESP MEZUN ÖĞRENCİLER ÖN KAYIT LİSTESİ KAYIT NO ADI SOYADI BÖLÜM/ANABİLİM DALI GANO ÖSYM PUANI 195 EMRE KARABIYIK ANTRENÖRLÜK 2,49 237,894 127 KEMAL

PFESP MEZUN ÖĞRENCİLER ÖN KAYIT LİSTESİ KAYIT NO ADI SOYADI BÖLÜM/ANABİLİM DALI GANO ÖSYM PUANI 195 EMRE KARABIYIK ANTRENÖRLÜK 2,49 237,894 127 KEMAL PFESP MEZUN ÖĞRENCİLER ÖN KAYIT LİSTESİ KAYIT NO ADI SOYADI BÖLÜM/ANABİLİM DALI GANO ÖSYM PUANI 195 EMRE KARABIYIK ANTRENÖRLÜK 2,49 237,894 127 KEMAL SEYHAN KARAKAŞ ANTRENÖRLÜK 2,4 201,314 128 RAMİZ ZEVKER

Detaylı

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİM GİRİŞ SINAVI SONUÇLARI

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİM GİRİŞ SINAVI SONUÇLARI T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİM GİRİŞ SINAVI SONUÇLARI PROGRAMIN ADI : İŞLETME TEZSİZ YÜKSEK LİSANS KONTENJAN 30 / ASGARİ

Detaylı

ÜMRANİYE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ. Arapça Öğretmenliği Grubu. Beden Eğitimi Öğretmenliği Grubu. Coğrafya Öğretmenliği Grubu

ÜMRANİYE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ. Arapça Öğretmenliği Grubu. Beden Eğitimi Öğretmenliği Grubu. Coğrafya Öğretmenliği Grubu ÜMRANİYE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ PF13140125 PF13140156 PF13140165 PF13140152 PF13140137 Arapça Öğretmenliği Grubu EMİNE YILMAZ ÖZGE ENGİN ELİF ÖZTÜRK MUHAMMED EMİN CANİK ZEYNEP MENGİR PF39140244 PF39140204

Detaylı

9:30-10:15 10:30-11:15. Genel Kimya I D1 YRD. DOÇ. DR. BURAK FEYZİOĞLU. Genel Fizik I AA MA 104 YRD. DOÇ. DR. HANİFE CAN ŞEN. Eğitim Bilimine Giriş

9:30-10:15 10:30-11:15. Genel Kimya I D1 YRD. DOÇ. DR. BURAK FEYZİOĞLU. Genel Fizik I AA MA 104 YRD. DOÇ. DR. HANİFE CAN ŞEN. Eğitim Bilimine Giriş ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 05/0 GÜZ YARIYILI DERS PROGRAMI Fen Bilgisi Öğretmenliği :0 - :5 :0-0:5 0:0 - :5 :0 - :5 :0 - :5 :0-5:5 5:0 - :5 :0 - :5 Genel Kimya I D YRD. DOÇ. DR. BURAK

Detaylı

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI 1 PROGRAMIN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN HUSULAR 1) Güz döneminde Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı ile Matematik

Detaylı

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAYRAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MESLEKİ ve TEKNİK KURSLARI İÇİN GÖREVLENDİRME SIRALAMALARI

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAYRAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MESLEKİ ve TEKNİK KURSLARI İÇİN GÖREVLENDİRME SIRALAMALARI 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAYRAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MESLEKİ ve TEKNİK KURSLARI İÇİN GÖREVLENDİRME SIRALAMALARI (Yaygın Eğitim Kurumlarında Daha Önce Çalışmış Olanlar Arasından) AHŞAP TEKNOLOJİSİ

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

2014-2015 GÜZ DÖNEMİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA BAŞLAYAN ÖĞRENCİLERİN DERS MUAFİYET BAŞVURU SONUÇLARI

2014-2015 GÜZ DÖNEMİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA BAŞLAYAN ÖĞRENCİLERİN DERS MUAFİYET BAŞVURU SONUÇLARI DUYURU 2014-2015 Güz Dönemi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına başlayan öğrencilerin muafiyet ve geçiş taleplerine ilişkin dilekçeler değerlendirilmiş ve aşağıdaki kararlar alınmıştır. Bu

Detaylı

X. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi

X. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi 06 EKİM 2011 PERŞEMBE 09:00 11:00 KAYIT 11:00 12:00 AÇILIŞ VE PROTOKOL KONUŞMALARI 12:00 13:30 ŞEHİR GEZİSİ: ŞEYH EDEBALİ TÜRBESİ 13:30 14:30 ÖĞLE YEMEĞİ 1. OTURUM 14:30 15:30 Yrd. Doç. Dr. Mehmet ALTINÖZ,

Detaylı

İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ YÜZ YÜZE EĞİTİM PROGRAMI 2015-1.DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI

İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ YÜZ YÜZE EĞİTİM PROGRAMI 2015-1.DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ İ HAFTALIK DERS PROGRAMI GÜN SAATLER 10A 10B 10C 11A 11B C U M A R T E S İ P A Z A R 1 09:00-09:40 2 09:40-10:20 3 10:-11:10 4 11:10-11:50 5 12:00-12:40 6 12:40-13:20

Detaylı

BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI

BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI ADI SOYADI BÖLÜM STAJ GÜNÜ 1 Sıdıka YALÇIN Bilişim Teknolojileri 2 Buse İLASLAN Wep Programcılığı 3 Gizem Sevilay ÇARLI Gıda Teknolojisi / Gıda Kontrol 4 Kübra GENÇ Bilişim

Detaylı

MECİDİYEKÖY ANADOLU LİSESİ. Tarih Öğretmenliği Grubu (12) Öğrenci no Adı Soyadı. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Grubu (6)

MECİDİYEKÖY ANADOLU LİSESİ. Tarih Öğretmenliği Grubu (12) Öğrenci no Adı Soyadı. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Grubu (6) MECİDİYEKÖY ANADOLU LİSESİ Öğrenci no PF10140299 PF10140220 PF10140286 PF10140258 PF10140295 PF10140275 PF10140250 PF10140238 PF10140180 PF10140245 PF10140235 PF10140291 Tarih Öğretmenliği Grubu (12) Adı

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SINAV ALANI İL İLÇE SINIF YE GÖRE LI LİSTE SAYFA LAMA ALANI SINAV TARİHİ 01.07.2014 RAPOR TÜRÜ Ders Grup 1 TC KİMLİK ADI SOYADI DOĞRU YANLIŞ NET SAYISAL SÖZEL EŞİT AĞIRLIK D Y N D Y N 1 57730254654 106-Kayıtlı

Detaylı

T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Yazı İşleri Müdürlüğü Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Değerlendirme Formu Sıra No Adı Soyadı Sicili Görev Yeri Eğitim

Detaylı

MİMAR SİNAN MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ MİMAR SİNAN MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ MİMAR SİNAN MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

MİMAR SİNAN MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ MİMAR SİNAN MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ MİMAR SİNAN MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ 1 ALPAN DOĞANAY 2 SERPİL ÇELİK 3 SEMİHA UZUN 4 MEHMET YALÇINKAYA 5 TUĞBA ÖZTÜRK 6 ZÜBEYDE YAMAÇ 7 ESRA ABAY 8 SEFER ÇAN 9 HATİCE YILDIZLI 10 HAKAN SİZER 1 EMEL MAMAK 2 FADİME HARPUTLU 3 AHMET ONUR YAT

Detaylı

TARİHLİ İLANIMIZIN SINAV SONUÇLARI

TARİHLİ İLANIMIZIN SINAV SONUÇLARI : Biyomedikal Mühendisliği Çağatay TAŞDEMİRCİ 78,09802 70,00 70,13 47 23,429406 7,000 21,039 14,1 65,568406 Seval TORUN 86,79168 65,00 80,16 27 26,037504 6,500 24,048 8,1 64,685504 Birgün ÖZÇOLAK 80,13846

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM ACIPAYAM ÇAMLIK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ SORUMLULUK SINAVI PROGRAMI

2014-2015 EĞİTİM ACIPAYAM ÇAMLIK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ SORUMLULUK SINAVI PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM ACIPAYAM ÇAMLIK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ SORUMLULUK SINAVI PROGRAMI Öğrenci No ŞİMDİKİ SINIFI Adı Soyadı Sınıfı Dersi Sınav Tarihi 1 130 (MUHASEBE VE 2 132 (MUHASEBE VE 3 157 (MUHASEBE

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yerleştirilmiştir.

Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yerleştirilmiştir. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI (Güz Dönemi) YATAY GEÇİŞ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI Sıra No T.C Kimlik No Adı Soyadı Bölümü 1 40342397710 SELEN KARAYÜREK PRG. Yerleştirilme

Detaylı

Tahsin Vergin Anısına PROGRAM

Tahsin Vergin Anısına PROGRAM Tahsin Vergin Anısına PROGRAM 5 Kasım 2015 Perşembe Anadolu Salonu 09.00-09.30 Kayıt 09.30-10.30 Açılış Konuşmaları 10.30-11.00 Çağrılı Konuşmacı: Eğitim-Öğrenim ve İSİG İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARI ÖSS PUANI/ BAŞARI SIRASI:

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARI ÖSS PUANI/ BAŞARI SIRASI: T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARI TIP FAKÜLTESİ İkbal Sare Bostancı İÇİ: Mevlana - 2 2011 497.204 (MF 3) 487.672 2.82 Red Ece Özlem Öztürk Fatih

Detaylı

Enstitü No İsim Ales Y.Dil Mezuniyet Mülakat Toplam Sonuç Ders Durumu

Enstitü No İsim Ales Y.Dil Mezuniyet Mülakat Toplam Sonuç Ders Durumu Tıp Histoloji - Embriyoloji Ana Bilim Dalı Tıp Histoloji - Embriyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı 4020831501 BETÜL TEKİN 74,473 x 0,50 41,25 x 0,15 69,43 x 0,15 90,00 x 0,20 71,839 Asıl Bilimsel Hazırlık

Detaylı

YAZILI SINAV SONUCU (%20) ALES (EA) (%50) NOT ORT. (%20) Y. DİL PUANI (%10) BAŞARI DURUMU ADI SOYADI SONUÇ

YAZILI SINAV SONUCU (%20) ALES (EA) (%50) NOT ORT. (%20) Y. DİL PUANI (%10) BAŞARI DURUMU ADI SOYADI SONUÇ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZ DÖNEMİ SINAV LARI (27.08.2014) EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SINAV LARI NO ALES (EA) NOT ORT. Y. DİL PUANI YAZILI SINAV

Detaylı

ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 16 MART-15 NİSAN 2015 TARİHLERİ ARASINDA ADAY MEMUR HAZIRLAYICI EĞİTİMİNE KATILACAK PERSONEL LİSTESİ

ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 16 MART-15 NİSAN 2015 TARİHLERİ ARASINDA ADAY MEMUR HAZIRLAYICI EĞİTİMİNE KATILACAK PERSONEL LİSTESİ 16 MART-15 NİSAN 2015 TARİHLERİ ARASINDA ADAY MEMUR HAZIRLAYICI EĞİTİMİNE KATILACAK PERSONEL LİSTESİ UNVANI İLK GÖREVE BAŞLAMA ÖĞRENİM DURUMU GÖREV YERİ EĞİTİM YERİ 1 H138515 Ali Rıza KELTEN Hemşire 15.01.2015

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ KASIM DÖNEMİ STAJ GRUPLARI

TARİH BÖLÜMÜ KASIM DÖNEMİ STAJ GRUPLARI TARİH BÖLÜMÜ KASIM DÖNEMİ STAJ GRUPLARI Uygulama Öğretim Elemanı: Doç. Dr. Mesut AYAR Grup No: KD : Sosyal Bilimler Lisesi 0866680 İRFAN BEYTAŞ 0670 PINAR KELOĞLU 88669 CİHAN ŞAHİN 07889 ENGİN YALÇIN 60096

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 17/08/2015 TOPLANTI SAYISI : 2015/20 Enstitü Yönetim Kurulu 17/08/2015 Pazartesi günü Enstitü Müdürü Doç.Dr.

Detaylı

KİMYA ÖĞRETİMİ: Öğretmen Eğitimcileri, Öğretmenler ve Öğretmen Adayları İçin İyi Uygulama Örnekleri

KİMYA ÖĞRETİMİ: Öğretmen Eğitimcileri, Öğretmenler ve Öğretmen Adayları İçin İyi Uygulama Örnekleri Editörler: Alipaşa AYAS & Mustafa SÖZBİLİR KİMYA ÖĞRETİMİ: Öğretmen Eğitimcileri, Öğretmenler ve Öğretmen Adayları İçin İyi Uygulama Örnekleri ISBN 978-605-318-074-6 Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına

Detaylı

2010-2011 Eğitim Öğretim Yılında Okulumuz Mezunlarının Üniversiteye Yerleşme Durumu

2010-2011 Eğitim Öğretim Yılında Okulumuz Mezunlarının Üniversiteye Yerleşme Durumu 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılında Okulumuz Mezunlarının Üniversiteye Yerleşme Durumu Sınava Giren : 140 Sınavı Kazanan Öğrenci : 105 Başarı Oranı : 75% Alanı İçinde Fakülteye Yerleşen Özel Yetenek Sınavı

Detaylı

04. 02. 2015 11:30. Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti A.B.D.

04. 02. 2015 11:30. Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti A.B.D. Diş Hekimliği Pedodonti (Ortak Program Ankara Üniv.ile) Ana Bilim Dalı Diş Hekimliği Pedodonti (Ortak Program Ankara Üniv.ile) Doktora Programı İsim Ales Y.Dil Mezuniyet Toplam Sonuç EDA ÇETİN 79,233 x

Detaylı

T.C. İSTANBUL ANADOLU ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. Karar No:2013/606 Evrak No: 2013/1158

T.C. İSTANBUL ANADOLU ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. Karar No:2013/606 Evrak No: 2013/1158 T.C. İSTANBUL ANADOLU ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI Karar No:2013/606 Evrak No: 2013/1158 LOJMAN TALEBİNDE BULUNAN PERSONELİ GÖSTERİR LİSTE Sıra No Adı - Soyadı Görev Yeri

Detaylı

Bilgisayar 1 ve Eğitimde Bilişim Teknolojileri 1 dersleri Muafiyet Sınavı Sonuçları

Bilgisayar 1 ve Eğitimde Bilişim Teknolojileri 1 dersleri Muafiyet Sınavı Sonuçları Bilgisayar 1 ve Eğitimde Bilişim Teknolojileri 1 dersleri Muafiyet Sınavı Sonuçları 16 Eylül 2015 tarihinde yapılan Eğitim Fakültesi Bilgisayar 1 ve Eğitimde Bilişim Teknolojileri 1 dersleri muafiyet sınavı

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ PUANI HESAPLAMA TABLOSU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ PUANI HESAPLAMA TABLOSU ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI HESAPLAMA TABLOSU BÖLÜM/PRORGAM ADI : MATEMATİK 2. SINIF ÖRGÜN ÖĞRETİM (4 Kontenjan) NURSENA GÜNHAN GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

2014-ÖSYM YERLEŞTİ Mİ SPOR LİSESİ MEZUNU MU? ADAY NO Adı Soyadı Doğ.Yeri Lise Tip YGS PUAN AOBP. 1. Tercih 2.Tercih 3. Tercih 4. Tercih 5.

2014-ÖSYM YERLEŞTİ Mİ SPOR LİSESİ MEZUNU MU? ADAY NO Adı Soyadı Doğ.Yeri Lise Tip YGS PUAN AOBP. 1. Tercih 2.Tercih 3. Tercih 4. Tercih 5. ADAY NO Adı Soyadı Doğ.Yeri Lise Tip YGS PUAN AOBP 2014-ÖSYM YERLEŞTİ Mİ SPOR LİSESİ MEZUNU MU? 1. Tercih 2.Tercih 3. Tercih 4. Tercih 5. Tercih 010 NESLİHAN GALFA KARAHALLI Normal Lise 228,39123 293,9

Detaylı

30.01.2016 CUMARTESİ. Doç. Dr. Mehmet BULUT (Genel Sekreter) Prof. Dr. Adnan BAKİ (Başkan)

30.01.2016 CUMARTESİ. Doç. Dr. Mehmet BULUT (Genel Sekreter) Prof. Dr. Adnan BAKİ (Başkan) SAAT 30.01.2016 CUMARTESİ 09.00 10.00 KAYIT AÇILIŞ 10.00 11.30 - Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı - Konuşmalar Doç. Dr. Mehmet BULUT (Genel Sekreter) Prof. Dr. Adnan BAKİ (Başkan) 11.30-13.00 ÖĞLE YEMEĞİ

Detaylı

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÖNÜLLÜ İNGİLİZCE KURSU MODÜL SONU DEĞERLENDİRME SONUCU

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÖNÜLLÜ İNGİLİZCE KURSU MODÜL SONU DEĞERLENDİRME SONUCU ENG-A1-1 1 MUHAMMED FATİH HAN BİL. MÜH. S. Girmedi Başarısız 2 ÖMER FARUK ATEŞ BİL. MÜH. 81 Başarılı 3 EKREM DEĞER BİL. MÜH. 78 Başarılı 4 HALİL İBRAHİM CEBE BİL. MÜH. 85 Başarılı 5 MERT YILMAZ ÇAKIR BİL.

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ YATAY GEÇİŞ ÖN DEĞERLENDİRME KOMİSYONU TUTANAĞI

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ YATAY GEÇİŞ ÖN DEĞERLENDİRME KOMİSYONU TUTANAĞI TRAKYA Sİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ YATAY GEÇİŞ ÖN DEĞERLENDİRME KOMİSYONU TUTANAĞI 2015-2016 eğitim öğretim yılında Fakültemiz Bölümlerine yatay geçiş başvurusunda bulunan öğrencilerin başvuru evrakları

Detaylı