IGMG SÜREKLİ KURSLAR EĞİTİM KADEMELERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "IGMG SÜREKLİ KURSLAR EĞİTİM KADEMELERİ"

Transkript

1 IGMG SÜREKLİ KURSLAR EĞİTİM KADEMELERİ Aşağıdaki yaş grupları -+ 1 yaş olarak düşünülecektir) YAŞ SINIF SÜRE 4-7 Ana Sınıfı 3 yıl 8-12 Temel Eğitim İlk Seviye 4 yıl Temel Eğitim Orta Seviye 2 yıl İhtisas 2 yıl

2 TEMEL EĞİTİM KURSLARINDA UYGULANACAK ESASLAR Temel Eğitim: Cemiyetlerimizde yıl boyu devam eden, okul çağındaki kız ve erkek öğrencilere yönelik, Elif-Be, Temel dini, kültürel ve sosyal bilgiler alanlarındaki kavramları, bilgi ve becerileri kazandırmak amacı ile düzenlenen eğitimdir. Temel Eğitim Kurslarının Genel Hedefi: Yaratılış gayesini kavrayıp, görevlerinin farkında, nefsine, ailesine, topluma ve Rabbine karşı sorumluluklarını bilmek, kendi başına dinini yaşayabilecek ve bazı dini görevleri yapabilecek seviyeye gelmek.

3 Temel Eğitim Kurslarının Özel Hedefi: Ana Sınıfı: Okul öncesi çocuklara, oyun ve eğlence ile birlikte dini vecibelerinin varlığını öğreterek ve hissettirerek temel eğitime hazırlamak. İlk Seviye 1. Sınıf: Abdest alıp, namaz kılabilecek, Kur an-ı Kerim i yüzünden okuyabilecek seviyeye gelmek. 2. Sınıf: Meharici hurufa uygun Kur an kıraati yapabilecek, Med-Kasır kurallarına uyabilecek, 32 farzı maddeler halinde bilebilecek seviyeye gelmek. 3. Sınıf: Kur an-ı Kerim i tecvid kurallarına uygun olarak hatim yapmak, cemaat önünde müezzinlik yapabilecek ve aşır okuyabilecek seviyeye gelmek. 4. Sınıf: Kur an-ı Kerim den 20 sayfa ezbere sahip ve Temel İslami bilgilere vakıf olmak. Orta Seviye 5. Sınıf: Günlük hayatla ilgili ayetlerin meallerini bilecek seviyeye gelmek. 6. Sınıf: Üst sınıflardaki bilgileri başkalarına aktarabilecek seviyeye gelmek. İhtisas Eğitimi : Temel Eğitim Kurslarını başarı ile tamamlamış, kız ve erkek öğrencilerin Kur an-ı Kerim, Temel Dini, Kültürel ve Sosyal bilgiler alanlarındaki temel kavram, bilgi ve becerilerini geliştirmek amacı ile düzenlenen orta öğrenim düzeyindeki eğitimdir. 7. Sınıf: Fatiha ile Nâs arasındaki sureleri tefsir ve meallerini, namaz dualarının meallerini bilecek seviyeye gelmek. Arapçayı pratik konuşma ile ilgili temel bilgi ve becerileri edinmek. Cuma hutbesi okuyacak ve namaz kıldıracak seviyeye gelmek. 8. Sınıf: Üst sınıflardaki tüm bilgilere vakıf olarak bunları başkalarına aktaracak seviyeye gelmek.

4 Uygulanacak Esaslar: İmkanı olan cemiyetlerde temel eğitim öncesi 6-7 yaş grubundaki çocuklara yönelik Hocalarımızın gözetiminde ve uzman kişiler nezaretinde (Sosyal ped. v.s.) ANA SINIFI açılması ideal olacaktır. Temel eğitim kursları çocukların yaş gruplarına göre iki ana bölümde ele alınır İLK SEVİYE yaş grubuna yönelik olarak 4 yıl olarak düzenlenir ORTA SEVİYE yaş grubuna yönelik olarak 2 yıl olarak düzenlenir. Temel eğitimi bitiren yaşları arasındaki gençlere yönelik İHTİSAS eğitimi verilir. Bir cemiyette ihtisas sınıfını dolduracak yeterli sayıda öğrenci bulunamazsa birbirine yakın birkaç cemiyet tarafından bir ihtisas sınıfı açılır. 18 yaşın üzerindeki gençlerimiz Orta Öğretim Başkanlıklarımız bünyesinde açılacak kurs ve seminerlere devam edebilirler. Kullanılacak kaynaklar: Ana Sınıfı : Puzzel, boyama kitapları, Memoy, resimler v.s. 1. Sınıf : Kur an-ı Kerim, Temel Bilgiler 1 ders kitabı, Elif-Be 2. Sınıf : Kur an-ı Kerim, Temel Bilgiler 1 ders kitabı, tecvid kitabı 3. Sınıf : Kur an-ı Kerim, Temel Bilgiler 2 ders kitabı, tecvid kitabı 4. Sınıf : Kur an-ı Kerim, Temel Bilgiler 2 ders kitabı, tecvid kitabı 5. Sınıf : Kur an-ı Kerim, Temel Bilgiler 3 ders kitabı, tecvid kitabı 6. Sınıf : Kur an-ı Kerim ve meali, Temel Bilgiler 3 ders kitabı, tecvid kitabı 7. Sınıf : Kur an-ı Kerim ve meali, Tefsir kitabı, Ehl-i Sünnet Akaidi, Riyaz-us Salihin, Pratik Arapça Kitabı, Gençlik 1 kitapları 8. Sınıf : Kur an-ı Kerim ve meali, Tefsir kitabı, Ehl-i Sünnet Akaidi, Riyaz-us Salihin, Pratik Arapça Kitabı, Gençlik 2 kitapları İşlenecek derslerde mümkün olduğu kadar IGMG yayınları takip edilecek. Başka kaynaklara başvurulması gerektiği zaman Şube ve Bölge Eğitim Başkanlıkları ile istişare yapılarak tesbiti yapılacak.

5 Uygulanacak Esaslar: Derslere katılmak üzere yeni başvuran öğrencilerin seviye tesbitleri, şubelerde, velilerin de katıldığı bir ortamda, Şube Eğitim Komisyonunca belirlenecek. Her sınıfın bitiminde sınıf geçme sınavları, şubelerde, bölgenin belirleyeceği, derslere göre alanlarında uzman kişiler tarafından yapılacak. Başarılı olan öğrenciler bir üst sınıfa devam edecek, başarısız olan öğrenciler bir sonraki dönemde aynı sınıfı tekrar edecek. Her dönemin sonunda öğrenciye durumunu bildiren karne verilecek. Ayrıca başarılı olan öğrencilere aldığı notlara göre TEŞEKKÜR BELGESİ, TAKDİR BELGESİ, ONUR BELGESİ verilecek. Teşekkür Belgesi: Derslerden aldığı notların ortalaması İYİ olan öğrencilere dönem sonunda Şube tarafından verilir. Takdir Belgesi: Derslerden aldığı notların ortalaması PEKİYİ olan öğrencilere dönem sonunda Şube tarafından verilir. Onur Belgesi: Başarısı ile şubesini veya bölgesini dışarıda da temsil etmiş öğrencilere Bölge tarafından verilir. Derslerde yardımcı eğitim materyalleri kullanılarak (Tepegöz, TV, video, teyp v.s.) dersler toplu olarak yapılacak. Bu vesile ile öğrencilerin eğitim ortamından daha fazla yararlanması ve dersin ders esnasında öğrenilmesi sağlanacak. Tüm eğitim çalışmaları pedagojik esaslara uygun şekilde yapılacak. Her sınıfta veliler tarafından bir temsilci seçilecek, seçilen veli temsilcisi o sınıftaki öğrencilerle ilgili tüm faaliyetleri izleyerek, olası eksikliklerin giderilmesini sağlayacak ve sınıf geçme sınavlarına gözlemci olarak katılacak.

6 Uygulanacak Esaslar: Her sınıfa en fazla 20 öğrenci kabul edilecek. Kayıtlar kurslar başlamadan 15 gün önce yapılacak. Kayıtların yapıldığı ile ilgili gerekli duyurular itina ile yapılacak ve önemli mazeretler dışında kurslar başladıktan sonra o eğitim dönemi için yeni öğrenci kabul edilmeyecek. Derslerde mutlaka yoklama yapılarak devamsızlık durumu sık sık velilere bildirilecek. Velilerle işbirliği yapılarak öğrencilerin devamı sağlanacak. Geçerli mazareti olmaksızın kurs süresinin % 20 si kadar devamsızlık yapan öğrencinin sınıf geçme sınavlarına girip girmeyeceğine Şube Eğitim Komisyonu karar verecek. 15 dakikadan fazla geç gelen öğrenci derse alınmayacak. Ezberler tarihli tablolarla takip edilecek. Derslerden zaman zaman yapılan yazılı ve sözlü imtihan sonuçları velilere bildirilecek. Yapılan tüm faaliyetler mutlaka Yoklama ve Sınıf Defteri ne işlenecek. Ders programı ve sosyal faaliyetler eğitim yılı başlamadan en az 15 gün önce planlanıp velilere bilgi verilecek. Cemiyet idaresi tarafından ihtiyaca göre yeterince eğitimci kadrosu istihdam edilecek. 1 den fazla eğitimci olan yerlerde ihtiyaca göre idareci ya da müdür tesbiti yapılacak. Cemiyet idarecileri tarafından sınıfların fiziki ortamları mümkün olduğunca pedagojik esaslara uygun olarak hazırlanacak. Velilere konunun önemini anlatan seminerler düzenlenip, gerektiğinde sorumluluk verilecek. Maddi ve manevi ihtiyaçlar kendilerine anlatılıp gerektiğinde yardım talep edilecek. Cemiyetin ve cemaatin durumu gözönünde tutularak kayıt parası, aylık aidat, yıllık aidat v.s. talep edilecek. İbadet eğitimleri mümkün olduğu kadar uygulamalı olarak yapılacak. (Toplu namaz v.s.) Öğrencilerde görülebilecek davranış bozuklukları anında uygun bir lisanla düzeltilecek. Gerektiğinde veliler bilgilendirilecek. Düzensiz gelen öğrencilere seviye gözetmeksizin ayrı grup açılarak, klasik eğitim yapılacak. (Oku-Git modeli)

7 Konu ANA SINIFI MÜFREDATI KUR AN-I KERİM 1) Elif Be 1. Harflerin tanıtılması (Bilgi Kartları, Oyunlar, vs..) 2. Harflerin mahreclerinin (çıkış yerlerinin) kavratılması 3. Kalın ve ince harflerin tanıtılması 4. MEM-OY (Kur an harflerini eşleştirme oyunu) ile gösterilmesi 5. Elif Be Hikayesi / Şiiri OYUN: Dikkatle Dinle! Hızlı ol! (Elif Be Hikayesini Çocuk dikkatle dinler ve masanın üzerinde yayılmış harfler içinden duyduğu harfi hızlıca bulur ve kapar.) 2) Ezber Kelime-i tevhid, kelime-i şehadet, tekbir, selavat v.b. kısa terimlerin ezberletilmesi (Kevser Sepeti Tünay Ermiş) SİYER 1) Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) in hayatı (Bak: İmanın Şartına) Kim olduğu, Çocuklara olan Sevgisini, Peyg. Doğumunu, vs.. anlatan hikayeler, oyunlar. Hicri Takvim takip edilmelidir (sesli hikayeler). Mekke ve Medinenin evleri Peyg. hayatını anlatması. 2) Peygamberler Hayatı Her Peygamberin özelliğini, kabiliyetini, mesleğini ve mücadelesini anlatan hikayeler. Kurandan hikayeleri ayetler arapça ve meali ile okunmalıdır. Materyaller: Cüneyt Suavi / Oyun Hamuru Sera Film Yapımı Allah ın nimetleri ve tabiat güzellikleri (TEMEL BİLGİLER) Mevsimler Hayvalar Tabiat ve Bitkiler Hava Su Toprak Ateş İnsanın Yaratılışı: Cüneyt Suavi Kücüklere Büyük Bulmacalar Kainatın Yaratılışı: Astrolojik Temel Bilgiler / Dünya nasıl oluştu?

8 ANA SINIFI MÜFREDATI ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Yardımlaşma ve arkadaşlık duygularını geliştirecek grup oyunları Özel gün ve geceler için hazırlanacak eğlence ve yarışma programları Cami, mihrap, mimber, minare, Kabe gibi yerlerin şekillerinin resim, maket ve puzzellerinin yapılması Karagöz-Hacivat gibi kukla oyunları Ramazan özel iftar programları Kitap okuma sevgisinin aşılanması için Çocuk Kulübü Dergi Okuma Saati TEMEL BİLGİLER 1) İmanın Şartı 1. Allah a iman Allah ın varlığını tanıtmak ve sevgisini kazandırmak 1. Peygamberlerine iman ( Bak > Peygamberler Hayatı) 1. Kitaplara iman Allah ın gönderdiği kutsal kitapları tanıtmak, Müslüman olarak diğer inançlara saygı gösterdiğimizi ve diyalog çalışmaları yaptığımızı anlatmak) Son inen ilahi kitap olan Kuran-ı Kerim in hayatımıza her yönüyle rehber oluşu 1. Meleklere iman Meleklerin varlıklar ve görevleri 1. Ahirete iman (Basit cümlelerle anlatılmalı, detayına girilmemeli) Ölümden sonra ahiret hayatının oluşu ve ölüm ise ahirete olan geçiş yoludur Ölüm Ahiret Yeniden Yaratılmak / Ölüm Gününü Anmak 1. Kadere iman (Basit cümlelerle anlatılmalı, detayına girilmemeli) Kaderin tarifi ve kaderi anlatan konular 2) İslamın Şartları 1. Kelime-i Şehadet getiriyorum -Müslüman olmanın Şartı 2. Namaz kılıyorum İbadet ediyorum 3. Dua ediyorum 4. Oruç tutuyorum (Bak > Ramazan) 5. Hacca gidiyorum ve Kurban (Bak > Kurban Bayramı) 6. Zekat veriyorum -Yardım ediyorum

9 ANA SINIFI MÜFREDATI Toplumda Davranış Şekilleri 1) Görgü ve Nezaket Kuralları Görgü ve Nezaket kurallarını öğreten, büyüklere saygı, küçüklere sevgi, vs.. 2 ) Dinimiz ve Temizlik Beden (Neden Taharat yapılır?, vs..) ve Çevre temizliğini 3) Ahlak Kuralları Yalan söylememek, Hırsızlık Yapmamak, Emanete zarar getirmemek, Sözünde durmak, İzinsiz hiçbirşey almamak, Sır tutmak, Alay etmemek, Küçümsememek, vs.. Arkadaşlık Dürüstlük Teşekkür 4) Çocuk ve Cinsellik Dini Kutlamalar, Özel Günler ve Diğer Konular 1. Ramazan Ay ı ve Ramazan Bayramı 2. Kurban ve Kurban Bayramı 3. Doğum Günü 4. Anneler ve Babalar Günü 5. Çocuk Kulübü Günü 6. Özel Gün ve Geceler a. Hiçri Yılbaşı : 1 Muharrem b. Aşure günü : 10 Muharrem c. 3 aylar; Recep, Şaban, Ramazan hazırlıkları d. Kandil kutlamaları: e. Regaib Kandili f. Miraç Kandili g. Berat Kandili h. Kadir Gecesi i. Mevlid Kandili 7. Çocuk Kulübü Tanıtımı 8. Yaşadığımız toplumun bayram ve özel günler hakkında çocukların görüşleri dinlenilir ve sahabeden örneklerle karşılaştırma yapılır (Paylaşma, merhamet etme, Zekat verilerek yaptıklarımız, vs..) > Laternenfest / Noel / Paskalya / Karneval / vs... Ölçme ve Değerlendirme Karnesi (Beobachtungsbogen) Hangi yaşta neler yapabilirler? Psikolojik, kognitiv, psikomotor gelişmeleri.

10 1.SINIF OKUTULACAK DERSLER KONULAR SÜRE KUR AN-I KERİM Elif Be K.Kerim Ezber ; 1. Euzu-Besmele 2. Rabbi Yessir 3. Sübhaneke 4. Tahiyyat 5. Amentü 6. Allahümme Salli 7. Allahümme Barik 8. Kunut Duaları Son Cüz, Yasin, Tebareke ve ilk 2 cüzü yüzünden okuma K.Kerim Ezber 1. Fâtiha Sûresi 2. Fil Sûresi 3. Kevser Sûresi 4. İhlas Sûresi 5. Felâk Sûresi 6. Nâs Sûresi 7. Ezan, Kamet ve Namaz Tesbihatı 100 SAAT 60 SAAT Tecvıd ; Tecvid bilgisi verilmeden uygulama yapılacak, İhfa, idğam, med ve mahreci hurufa dikkat edilecek. TEMEL BİLGİLER I 2. BÖLÜM İMAN İmanın Anlamı sh.7 Kelime-i Tevhid ve anlamı sh.7 Kelıme-i Şehadet ve anlamı sh.7 İman Esasları ( Amentü ) sh.8 3.BÖLÜM İBADET 2. Kısım sh.22 Dinimizin Temizliğe verdiği önem sh.23 Temizlik ve Çeşitleri sh.23 Abdest sh.25, Namaz 4.BÖLÜM SİYER Peygamberimizden Kıssalar 1. Kısım sh BÖLÜM Dini Musiki Tekbir-i Şerif, Salat-ı Ümmıye sh.83 ve istenilen İlahi ve Marşlar 7.BÖLÜM TÜRKÇE Çiçek Sultan sh SAAT SOSYAL ETKİNLİKLER Spor-Oyun-Hat-Boyama vs. 20 SAAT TOPLAM 250 SAAT

11 2.SINIF OKUTULACAK DERSLER KONULAR SÜRE KUR AN-I KERİM 3-15.Cüzler arası yüzünden okuma K.Kerim Ezber; 1.Sınıfdaki tüm ezberlerin tekrarı, 1.Kureyş Sûresi 2.Mâun Sûresi 3.Tebbet Sûresi 4.Nasr Sûresi 5.Kâfirun Sûresi 6.Ezan ve Yemek Duaları 7.Amener Resulu 8.Hüvallahüllezi 9.Ayetel Kürsi 10.Hümeze 10.Asr 11.Tekâsür 12. Kâria 13. Adiyât 14. Zilzâl Tecvid; K.Kerim hakkında bilgi ( Ayet, Süre,Cüz ve K.Kerimdeki diğer yazı,rakam, işaret ve semboller.), K.Kerim kıraatinde usul, Vakıf ve vasıl ( Başlama ve bitiş ), Tilavet secde-si, Medler ( Tabi, Arız, Lazım, Münfasıl, Muttasıl, Meddi Liym) TEMEL BİLGİLER I 1. BÖLÜM DİN sh BÖLÜM İMAN İman Esasları sh.8 ve İnanç yönünden insanlar sh.17 3.BÖLÜM İBADET 1. Kısım sh.20 21,Gusul sh.29 Teyemmüm sh.30,4.kısım sh BÖLÜM SİYER Peygamberimizden Kıssalar 2. Kısım sh BÖLÜM AHLAK sh BÖLÜM Dini Musiki sh BÖLÜM TÜRKÇE sh SAAT 90 SAAT SOSYAL ETKİNLİKLER Spor-Oyun-Hat-Boyama vs. 20 SAAT TOPLAM 250 SAAT

12 OKUTULACAK DERSLER 3.SINIF KONULAR KUR AN-I KERİM Cüzler arası yüzünden okuma K.Kerim Ezber ; Tüm ezberlerin tekrarı, 1. Bakara ilk beş ayet 2. Bakara son iki ayet 3. Haşır son 3 ayet 4. Duhâ 5. İnşirâh 6. Tîn 7. Alak 8. Kadr 9. Beyyine Tecvid ; İhfa, İzhar, İklab, Kalkale, Hükmürra, Lafzatullah, Zamir, Sekte. Tenvin, Sa-kin Nun ve hükümleri, Makamlı okuma çalışması.idğam hakkında ön bilgi.. TEMEL BİLGİLER II 1. BÖLÜM DİN sh BÖLÜM AKAİD sh BÖLÜM İBADET 1.Kısım Mükellef sh Kısım Temizlik sh Kısım Namaz sh BÖLÜM SİYER 1.Kısım Mekke Dön. sh BÖLÜM DİNİ MUSİKİ sh BÖLÜM TÜRKÇE sh SÜRE 120 SAAT 110 SAAT SOSYAL ETKİNLİKLER Spor-Oyun-Hat-Boyama vs. 20 SAAT TOPLAM 250 SAAT

13 4.SINIF OKUTULACAK DERSLER KONULAR KUR AN-I KERİM Cüz ( Hatim Yüzünden okuma) K.Kerim Ezber ; Tüm ezberlerin tekrarı, 1. Yâsin 2. Mülk 1. Nebe 2. 3 adet aşır Tecvid ; İdğam ve hükümleri. TEMEL BİLGİLER II 3.BÖLÜM İBADET 4.Kısım Oruç sh Kısım Hacc sh Kısım Yekat sh Kısım Cihad sh Kısım Mübarek Gün. sh BÖLÜM SİYER 2.Kısım Medine Dön. sh BÖLÜM AHLAK sh BÖLÜM HADİS sh BÖLÜM İNSAN.HAK.ve DİA. sh BÖLÜM DİNİ MUSİKİ sh BÖLÜM TÜRKÇE sh SÜRE 100 SAAT 130 SAAT SOSYAL ETKİNLİKLER Spor-Oyun-Hat-Boyama vs. 20 SAAT TOPLAM 250 SAAT

14 5.SINIF OKUTULACAK DERSLER KONULAR KUR AN-I KERİM Cüzler arası (Yüzünden okuma) K.Kerim Ezber ; 1. kademenin ilk iki sınıfının ezberlerinin tekrarı, Tecvid kurallarının tekrarı Ders esnasında günlük hayatla ilgili ayetlerin mealleri verilecek SÜRE 80 SAAT TEMEL BİLGİLER III FIKIH Fıkhın tarifinden oruca kadar olan bölüm sh HADİS Tüm konular TEFSİR 1. ve 2. bölüm AHLÂK Tüm konular TÜRKÇE İstiklal Marşı ndan, Fiillere kadar SİYER Tüm konular YEREL LİSANLARDA DİNDERSİ 150 SAAT SOSYAL ETKİNLİKLER Spor-Oyun-Hat-Boyama vs. 20 SAAT TOPLAM 250 SAAT

15 6.SINIF OKUTULACAK DERSLER KONULAR SÜRE KUR AN-I KERİM Cüzler arası (Yüzünden okuma) K.Kerim Ezber ; 1. kademenin 3. ve 4. sınıflarının ezberlerinin tekrarı, Tecvid kurallarının tekrarı Ders esnasında günlük hayatla ilgili ayetlerin mealleri verilecek 80 SAAT TEMEL BİLGİLER III FIKIH Oruç bölümünden sonuna kadar olan bölüm İmamet İSLAM TARİHİ Tüm konular TEFSİR 3. ve 4. bölümler (Konularla ilgili ayetler teferruatı ile anlatılacak) HİTABET Tüm konular TÜRKÇE Fiillerden sonuna kadar SİYER Peygamberimizin edebi ahlâkı ve insan ilişkileri (MODEL İNSAN HZ.MUHAMMED (S.A.V.) - Peygamberimiz ve ailesi - Peygamberimiz ve çocukları - Peygamberimiz ve gençler - Peygamberimiz ve komşuları - Peygamberimiz ve arkadaşları İNSAN HAKLARI VE DİYALOG Tüm konular YEREL LİSANLARDA DİNDERSİ 150 SAAT SOSYAL ETKİNLİKLER Spor-Oyun-Hat-Boyama vs. 20 SAAT TOPLAM 250 SAAT

16 7.SINIF OKUTULACAK DERSLER KONULAR SÜRE KUR AN-I KERİM VE TEFSİR Yapılan tüm ezberlerin tekrarı Fâtiha ve Fil ile Nâs surelerinin arasındaki tüm surelerin tefsiri ve meallerinin anlayarak ezberlenmesi Namaz dualarının meali ve ezberlenmesi 40 SAAT TEMEL ARAPÇA Gündelik pratik konuşma Yazı tekniğinin kazandırılması AKAİD Akaid Din İman İmanın çeşitleri İmanın esasları Kelime-i Tevhid İnanç bakımından insanlar HADİS Riyaz-us Salihin den hadisler - Arapça metni - Sebebi vurûd - Tercüme ve yorumu FIKIH İmamet Cuma ve Bayram namazları Cenaze namazı Zelletul Kâri (Namazda yapılan hatalar) YEREL LİSANLARDA DİNDERSİ İslami terimler Gündelik sorulacak sorulara verilecek cevap yeteneğinin kazandırılması TOPLAM 40 SAAT 40 SAAT 40 SAAT 40 SAAT 50 SAAT 250 SAAT

17 8.SINIF OKUTULACAK DERSLER KONULAR SÜRE KUR AN-I KERİM VE TEFSİR Yapılan tüm ezberlerin tekrarı Fil ve Duha surelerinin arasındaki tüm surelerin tefsiri ve meallerinin anlayarak ezberlenmesi Nüzul sebepleri 40 SAAT TEMEL ARAPÇA Gündelik pratik konuşma Yazı tekniğinin kazandırılması KELAM İtikadi ve ameli mezheplerin teferruatlı işlenmesi HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA 1.DÖNEM Hutbe duaları Hutbenin şartları Hitabet teknikleri Hitabet örnekleri Vaaz usulü Vaaz duaları Örnek vaaz ve hutbe hazırlanması 2. DÖNEM Uygulama PEDAGOJİ Eğitim yöntem ve teknikleri Ölçme ve değerlendirme yöntemleri YEREL LİSANLARDA DİNDERSİ İslami terimler Gündelik sorulacak sorulara verilecek cevap yeteneğinin kazandırılması TOPLAM 40 SAAT 40 SAAT 40 SAAT 40 SAAT 50 SAAT 250 SAAT

18 EĞİTİM ÖĞRETİMDE KULLANILABİLECEK BAŞLICA METODLAR Temel bilgiler dersleri işlenirken, konuların öğrencilere aktarılmasında değişik metodlar uygulamak mümkündür. Uygun olan da bu metodlardan sadece birisini kullanarak eğitim yapmak değil, bir derste mümkün olduğu kadar çoğunu birarada kullanarak eğitim yapmaktır. Bu metodlardan başlıcalarını bir kez daha hatırlatmakta fayda mülahaza ettik. Şimdiye kadar bir çok şubemizde olduğu gibi, bundan böyle de şartlara göre bütün şubelerimizde derslerin sınıf sisteminde yapılmasına özen gösterilecektir. Elif-Be ve Kur an-ı Kerim öğretiminde de teke tek öğretimden ziyade sınıf sisteminde toplu öğretim yapılacaktır. Sınıf sisteminde yapılan derslerin, öğretmenlerimizin güzel üsluplarıyla ve eğitim metodları kullanılarak anlatıldığı düşünüldüğünde başarıyı yakalamanın ne kadar kolay olduğu görülecektir. TAKRİR METODU Takrir, anlatma ve hikaye etmedir. Öğretimde, daha çok öğretmenin anlatma ve açıklamasına önem veren klasik bir öğretim yoludur. Takrir, anlatılacak konuların yeterince açık olmayan, öğrencilere rahatlıkla ve kolaylıkla anlaşılamayacak kısımlarının izahının yapılarak açıklığa kavuşturulmasıdır. Aslında eğitimcilerin çoğunluğu, bu metodun mümkün olduğu kadar az kullanılması taraftarıdır. Fakat şurası kabul edilmelidir ki, bilhassa sosyal ve dini konularda takrir metoduna başvurmadan bir konunun izahı adeta imkansızdır. Ancak hiçbir zaman bir dersin tamamı takrir metodu ile anlatılmamalıdır. Bu nedenle bir dersin nerelerinde takrir metoduna başvurmak gerektiğini bilmekte fayda vardır. Takrir Metoduna Ne Zaman Başvurulmalıdır? İçinde bulunulan anda başka metodlarla konunun işlenmesi mümkün olmayacaksa Kolaylıkla elde edilemeyecek bilgi varsa ve en etkili olrak takrir metodu ile anlatılacaksa Yeni bir konuyu takdim ederken veya konunun sonunda özetleme yapılmasında Bir tarif, bir tanım yapılırken, ya da ders araçları tanıtılırken Sınıfın havasını değiştirmek için ilgi çekici bir hikaye veya olay anlatmada Takrir Metodu Uygulanırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar: Önceden hazırlanan ders planı tahtaya yazılmalı ve anlatımda bu plana uyulmalıdır. Öğrencilerin zihinleri dinlemeye hazır vaziyete getirilmelidir. Konuşma esnasında ses tonu iyi ayarlanmalıdır. Konuşmalar samimi bir üslup ve eda ile yapılmalıdır. Yeni kullanılacak dini terimler mümkün olduğu kadar tahtaya yazılarak açıklanmalıdır. Ara sıra öğrencilerin anlatılanlara karşı tepkileri ölçülmelidir. Araya mutlaka diğer metodlar serpiştirilerek sıkıcılık ortadan kaldırılmalıdır.

19 EĞİTİM ÖĞRETİMDE KULLANILABİLECEK BAŞLICA METODLAR SORU CEVAP METODU Bu metod, soru sormak ve cevap almak şeklinde uygulanır. Ancak soru sormaktan maksadın, öğrencileri imtihan etmek demek olmadığı bilinmelidir. Bu metodda gelişi güzel soru sormak sözkonusu değildir. İyi düşünülerek, eğitici ve öğretici niteliği olan sorular sormak esastır. Öğrencilere sorular yöneltilirken, bölgenin ve çevrenin özelliklerine uygun sorular sormak gerekir. Soru-Cevap Metodu Üç Şekilde Kullanılabilir: Serbest sorular ve cevaplar Bu da iki şekilde olur: İşlenen konu ile ilgili olarak öğrencilere serbest sorular yöneltilmesi. Böyle bir soru ile konuya giriş de yapılmış olabilir. Öğretilmek istenen şeylerin bir bilmece gibi sorulması. Konu ile ilgili sorular sorulup, cevaplar alınır ve sonunda düzeltme yapılarak anlatılmak istenen anlatılır. Karşılıklı konuşma usulü ile soru-cevap. Sorular sorularak öğrencinin düşünmesi sağlanır ve her sorunun cevabı alınarak konu öğrencinin kendisine tasdik ettirilerek kendi kendine ikna edilmiş olur. Öğretmenin konuyu sorular sorup, yine kendisinin cevaplandırarak anlatması. Sorulacak sorular ve cevaplar genelde kalıp halinde olur. Daha sonra bunlar öğrencilere ezberletilmek suretiyle uygulama yapılır. Ancak bu metod son zamanlarda ilgi görmemektedir. Yine de öğretmenler bazı derslerde uygun düştüğü zamanlarda bu metodu diğerlerinin arasına sıkıştırabilir.

20 EĞİTİM ÖĞRETİMDE KULLANILABİLECEK BAŞLICA METODLAR MÜNAKAŞA (TARTIŞMA) METODU Adından da anlaşılacağı gibi; konuların daha ziyade öğrencilerin kendi aralarında veya öğretmenle öğrenciler arasında tartışılmak suretiyle karara varılan ve sonuca bağlanan bir öğretim metodudur. Bu metod öğretmenin veya seçilecek bir öğrencinin başkanlığında uygulanabilir. Amaç bir bilginin, bir konunun açıklığa kavuşturulması ve öğrenilmesidir. Münakaşa Metodunun Uygulanmasında Dikkat Edilecek Hususlar: İyi bir tartışma yapabilmek için konular bir önceki derste öğrencilere verilerek, hazırlıklı gelmeleri tenbih edilmelidir. Mümkün olduğu kadar çok sayıda öğrenci tartışmaya çekilmelidir. Tartışmanın sonucunda, bilinmeyen konunun veya problemin aydınlığa kavuşturulmuş olması esastır. Aksi takdirde hiçbir faydası olmayacaktır. Tartışma bittikten ve ders saatinin sonuna yaklaşıldıktan sonra ise, yönetici öğrenci veya öğretmen konuşmaları toparlamalı ve varılan sonucu özet halinde sınıfa sunmalıdır. Önemli bir husus da, bir iki tartışma denemesinden sonra bu metodun verimli olduğuna inanılırsa devam ettirilmeli, aksi takdirde vazgeçilmelidir. Çünkü, bu metodun başarılı bir şekilde uygulanabilmesi, özel bir kabiliyeti, gayreti ve tecrübeyi gerektirmektedir. Başarısız bir tartışma metodunun tekrarı ise fayda yerine zarar getirebilir.

21 EĞİTİM ÖĞRETİMDE KULLANILABİLECEK BAŞLICA METODLAR GRUP (KÜME) ÇALIŞMASI METODU Öğrencilerin birkaç gruba ayrılarak başlarına bazı öğrencilerin grup başkanı tayin edilmesi, öğretmenin de tek tek yardımcı olmaya ve rehberlik yapmaya çalıştığı bir metoddur. Genel de kimlerin hangi grupta olacağına öğretmen karar verir. Bazen de grupların oluşturulmasına fazla müdahale edilerek ve öğrencilerin kendi istekleri doğrultusunda biraraya gelmelerine imkan ve fırsat tanınabilir. Bu çalışmada gruplara araştırmak ve anlatmak ğzere konular verilir. Konuların grupça tercih edilen konular olmasında fayda vardır. Grup üyelerinin aldıkları konuları kendi aralarında paylaşmalarına yardımcı olunmalıdır. Her grubun bir başkanı ve bir de yazıcı katibi olmalıdır. Görevini alan grup anlatılacak derste kendilerine yardımcı olacak materyalleri toplamak üzere görev dağılımı yapar. Bütün materyaller toplanaıp biraraya getirilerek bir rapor hazırlanır. Günü ve saati geldiğinde de konuyu anlatırlar. Öğretmenin bu çalışmadaki rolü yönlendirme ve sonuçta konuyu değerlendirmedir. Öğrencilerin anlatımları bittikten sonra kalan zaman içerisinde konuyu toparlayarak, eksikliklerini tamamlar, fazla ve yanlış bilgiler verilmiş ise, bunların doğrularını açıklar ve kısaca konuya bir bütünlük kazandırır.

22 EĞİTİM ÖĞRETİMDE KULLANILABİLECEK BAŞLICA METODLAR GÖSTERİ METODU Öğretmenin veya öğrencilerin herhangi bir konuyu sınıfta, öğrenciler huzurunda bizzat yaparak, yaşayarak, deneyerek veya araç ve gereç kullanarak ve göstererek anlatmaları şeklinde gerçekleştirilen metoddur. Göze ve kulağa aynı anda hitabettiğiiçin, diğer metodlardan daha farklıdır ve onlardan bazı üstünlükleri vardır. Gösteri esnasında yapılacak birtakım hareketler, kullanılan araç ve gereçler öğrencilerin ilgilerini çeker. Bunun için bu metodla öğretim daha canlı olur. Öğrencilerin kısa zamanda dikkatleri dağılmaz. Gördükleri şeyler, yalnızca dinledikleri veya okuduklarına göre daha süre kalıcı olur ve iz bırakır. Öğretmen bu metodu kullanarak kendisi veya bazı öğrenciler vasıtası ile konuları fiilen göstererek anlatabilir. Örneğin, abdest, namaz, gusül v.b. gibi ibadetleri. Yahut da, video kasetleri veya CD kullanarak da konular daha cazip hale getirilerek anlatılabilir. UYGULAMALI METOD Bu metod öğretim metodu olmaktan ziyade, öğrenme metodur. Çünkü bu metodda esas olan, öğrencilerin bizzat yaparak ve yaşayarak öğrenmeleridir. Sadece zihni konulara yer veren dersler için çok az kullanılabilecek bir metoddur. Dinderslerinde ise gösteri metodu ile anlatılan konular öğretmen tarafından anlatıldıktan sonra bu metoda geçilebilir. Mesela caminin abdesthanesine götürülerek abdest aldırma veya mescidde namaz kıldırma gibi. PROBLEM ÇÖZME METODU Bu metodla ders işlenirken öğretmen, öğrencilere konuyu kısaca takdim eder. Gerek konu ile ilgili, gerekse metoda hazırlayıcı bazı bilgiler verir. Onları asıl problemin çözümü ile karşı karşıya getirdikten sonra kendi hallerine bırakır. Öğrenciler de, ferdi veya gruplar halinde problemi çözerek veya anlamaya çalışarak konuyu öğrenmiş olurlar. Problem çözme metodu, öğrencilerin o güne kadar öğrenemediklerini, bilemedikleri birtakım konuları kendi kendilerine araştırarak öğrenme yolunun adıdır. Yani hazır bilgilere kolaylıkla sahip olmak yerine, emek sarfederek, araştırarak, uğraşarak öğrenmek bu metodda esastır.

23 DERS ANLATIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Konuyu anlatırken kullanılacak kitap, dergi, broşür, resim, grafik, slayt, film v.b. gibi malzemeler varsa bunlar önceden sınıfta hazır hale getirilmeli, Derslere zamanında başlanıp, derse girildiğinde öğrenciler selamlanmalı, Anlatılacak konu tahtaya yazılmalı ve ders boyunca konuya sadık kalınmalı, Varsa ödevlerin kontrolü yapılmalı, Bir önceki derste işlenenler kısaca hatırlatılmalı, Öğrencilere ismen hitap etmek için özen gösterilmeli, Öğrencilere kesinlikle şiddet içeren cezalar verilmemeli, Konular en uygun metodlarla anlatılarak, ders, mümkün olduğunca ilginç hale getirilmeli, Konular anlatılırken kolaydan zora doğru bir anlatım tarzı takip edilmeli, Ders esnasında öğrencilerle devamlı göz diyaloğunda bulunulmalı, Avrupa şartları da gözönünde bulundurularak oldukça sade bir Türkçe ile anlatım yapılmalı. Konu anlatılırken jest ve mimikler, ses tonu ve hareketler konu ile bütünlük içinde olmalı, Konularda geçen kelime, terim ve tarifler açık ve net bir şekilde verilmeye çalışılmalı. Mesela: farz, vacip, sünnet, necis, dirhem, illet v.b. gibi. Kullanılan yabancı kelimeler tahtaya yazılarak açıklanırsa orjinal şekli ile öğrenciye aktarılmış olur. Konular somut örneklendirmelerle anlatılmalı, Soru-cevap metoduna sıkça yer verilerek öğrencilerin dikkati toplanmalı, öğrencilerin konu ile ilgili soru sormaları teşvik edilmeli, Anlatımlarda cümle tekrarından kaçınılmalı ve argo kelimeler kesinlikle kullanılmamalı. Sınıfta aşırı ciddiyetten veya aşırı yumuşaklıktan kaçınılmalı, Konu gereği, İslam Dini ile diğer dinler karşılaştırılacaksa, diğer dinleri kötüler bir tavır takınılmamalı, ancak, diğer dinlerin sonradan insanlar tarafından bozuldukları, İslam ın ise asliyetini kıyamete kadar koruyacak tek din olduğu vurgulanmalıdır. Ev ödevi verilecekse ders saati içinde verilmeli. Ders mutlaka zamanında bitirilmeli.

24 DERS PLÂNI Tarih Sınıf Dersin adı Bir önceki dersin konusu Konu Bir sonraki dersin konusu Süre Araç Amaç İşleniş Ders Öğretmeninin Adı Soyadı: İmza

25 DERS PLANININ HAZIRLANMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Ders planı, yıllık planda yapılması düşünülen ders konularından o güne denkgelen bölümü alınarak yapılır. Ders planda düşünüldüğü şekilde işlenir. Ders planı yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır. Konunun Tesbiti: Yılık planda bir yıla bölünerek planlanmış olan konular sıra ile zamanı geldikçe sıra ile ders planında yerini alacaktır. Ancak konuların tesbitinde yıllık planda tesbit olmamıza rağmen ders verilecek gün bir takım şartlardan dolayı değişik bir konu işleme zarureti varsa bunu öğretmen kendisi tesbit etmeli ve gereken değişikliği yapmalıdır. Yıllık ya da ders planı öğretmeni değiştirilemez bir kalıba sokmak için değil, yapılması gereken işe önceden hazırlamak için vardır. Öğretmen yıllık ve des planını yapıyor olmasına rağmen içinde bulunulan şartlara göre esnek davranmalı ve gerekli değişiklikleri kendisi yapabilmelidir. Ders planı yapılırken bir önceki ve bir sonraki derslerin konularının da ana başlık halinde yazılması öğretmene değerlendirme açısından yol gösterecektir. Sürenin tesbiti: Hazırlanan müfredata göre eğitim öğretim için gelen çocuklar 45 dakikalık bir dersi algılayabilecek seviyededirler. Öğretmen bulunduğu yerin şartlarına göre bu süreyi kendisi tesbit etmelidir. Ancak ders süresi bir saatten fazla olmamalıdır. Müfredatta görüldüğü üzere bir öğrenciye bütün derslerin toplamı olarak 250 saat ders verilmesi planlanmıştır. Bunu da ders yapılabilecek haftalara böldüğümüzde her haftaya 6 saat ders düşmektedir. Yani bir öğrenci haftada 6 saat ders alacaktır. Öğretmen süreyi buna göre tesbit etmelidir. İşleniş: Dersin hangi metodlarla işleneceği, hangi anlatım sıralamasının uygulanacağı, hangi araç ve gerecin ne zaman kullanılacağı gibi konuların işleniş bölümünde sıra ile yazılması öğretmene kolaylık sağlayacaktır. Yıllık plan ve ders planının genelindeki esneklik işlenişde de geçerli olmalıdır. Bu bölümün önceden hazırlanması öğretmenin derse hazır girmesini sağlayacaktır. Ancak ders sırasında mutlaka burada yazılan sıralamaya uyulması gerekmez. Öğretmen yine sınıfın o anki şartlarını gözönünde bulundurarak dersini işlemelidir. Öğretmenlerimiz hazırlayacakları yıllık plan ve ders planını eğitim öğretim yılı bittikten sonra bir sonraki yılda istifade etmek üzere saklamalı ve gerekirse kendisinden sonra görev yapacak öğretmene teslim etmelidir. Yıl içinde olabilecek bir görev değişikliğinde bu planlar ve diğer evraklar gelen öğretmene mutlaka teslim edilmeli ve eğitim öğretimde devamlılık sağlanmalıdır.

KUR'AN-I KERİM TECVİDLİ OKUMA KURS PROGRAMI

KUR'AN-I KERİM TECVİDLİ OKUMA KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ALANI KUR'AN-I KERİM TECVİDLİ OKUMA KURS PROGRAMI Ankara, 2016 İÇİNDEKİLER PROGRAMIN ADI... 1 PROGRAMIN DAYANAĞI...

Detaylı

VI-CAMİLERDE KUR AN ÖĞRETİMİ PROGRAMI ALANLARI VE DERSLERİ TABLOSU

VI-CAMİLERDE KUR AN ÖĞRETİMİ PROGRAMI ALANLARI VE DERSLERİ TABLOSU VI-CAMİLERDE KUR AN ÖĞRETİMİ PROGRAMI ALANLARI VE DERSLERİ TABLOSU KUR AN-I KERİM DİNİ BİLGİLER ÖĞRENME ALANI Yüzünden Okuma Ezber İtikat İbadet Siyer Ahlâk 6 ÜNİTELER 1. Kur (50 ) 2. Kur (50 ) 3. Kur

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM KUR AN-I KERİM İ TECVİDLİ OKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM KUR AN-I KERİM İ TECVİDLİ OKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM KUR AN-I KERİM İ TECVİDLİ OKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KUR AN OKUMA BİLGİ VE BECERİSİ I

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KUR AN OKUMA BİLGİ VE BECERİSİ I DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KUR AN OKUMA BİLGİ VE BECERİSİ I DKB 107 1 1+2 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze /

Detaylı

İHTİYAÇ ODAKLI ÖĞRETİM PROGRAMI HAFIZLIK EĞİTİMİ TEMEL ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI. Bünyamin ALBAYRAK Program Geliştirme Daire Başkanı

İHTİYAÇ ODAKLI ÖĞRETİM PROGRAMI HAFIZLIK EĞİTİMİ TEMEL ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI. Bünyamin ALBAYRAK Program Geliştirme Daire Başkanı İHTİYAÇ ODAKLI ÖĞRETİM PROGRAMI HAFIZLIK EĞİTİMİ TEMEL ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI Bünyamin ALBAYRAK Program Geliştirme Daire Başkanı Öğrenim Hakkı Madde 57 Özürleri nedeniyle okula devam edemeyen, okula

Detaylı

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI 5.10.2015 Pazartesi 06.10 2015 Salı Y.ÇİFTÇİ S.AL Y.ÇİFTÇİ 7.10.2015 Çarşamba Y.ÇİFTÇİ 15:00 8.10.2015 Perşembe S.AL S.AL 9.10.2015 Cuma E.ÜZÜM S.AL Y.ÇİFTÇİ 15:00 E.ÜZÜM (Siyer ) Mirac ve Hediyesi Namaz

Detaylı

Değerli İlim Talibi, Kadın erkek her Müslüman ın hayatını İslamin kuralları çerçevesinde idame ettirerek ebedi saadete yelken açması, İslam dininin

Değerli İlim Talibi, Kadın erkek her Müslüman ın hayatını İslamin kuralları çerçevesinde idame ettirerek ebedi saadete yelken açması, İslam dininin Değerli İlim Talibi, Kadın erkek her Müslüman ın hayatını İslamin kuralları çerçevesinde idame ettirerek ebedi saadete yelken açması, İslam dininin itikat, ibadet ve ahlak konularında yeterli bilgiye sahip

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM KUR AN-I KERİM (ELİFBA) OKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM KUR AN-I KERİM (ELİFBA) OKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM KUR AN-I KERİM (ELİFBA) OKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

İÇİNDEKİLER İTİKAD ÜNİTESİ. Sorular

İÇİNDEKİLER İTİKAD ÜNİTESİ. Sorular İÇİNDEKİLER Takdim. 9 İTİKAD ÜNİTESİ Din Din Ne Demektir?... Dinin Çeşitleri... İslâm Dininin Bazı Özellikleri... I. BÖLÜM 11 11 11 II. BÖLÜM İman İmanın Tanımı... İmanın Şartları... Allah'a İman... Allah

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK NORMAL ÖĞRETİM DERS PLANI VE İÇERİKLERİ (2014-2015 Akademik Yılı)

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK NORMAL ÖĞRETİM DERS PLANI VE İÇERİKLERİ (2014-2015 Akademik Yılı) KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK NORMAL ÖĞRETİM DERS PLANI VE İÇERİKLERİ (2014-2015 Akademik Yılı) ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI GÜZ YARIYILI (BİRİNCİ KUR) Y. YIL ÖN KOŞUL DERSİN

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUMA VE TECVİD IV ILH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUMA VE TECVİD IV ILH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUMA VE TECVİD IV ILH 202 4 2+0 2 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Türkçe Lisans Dersin Türü Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN IKUMA VE TECVİD II İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN IKUMA VE TECVİD II İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN IKUMA VE TECVİD II İLH 102 2 4+0 4 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri...

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri... IGMG Islamische Gemeinschaft Millî Görüş e. V. İslam Toplumu Millî Görüş Eğitim Başkanlığı İÇİNDEKİLER Ders Kitapları Serisi Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUM VE TECVİD VIII İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUM VE TECVİD VIII İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUM VE TECVİD VIII İLH 402 8 2+0 2 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM KUR AN-I KERİM (ELİFBA) OKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM KUR AN-I KERİM (ELİFBA) OKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM KUR AN-I KERİM (ELİFBA) OKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2012 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa. http://d-nb.info/860392090

İÇİNDEKİLER. Sayfa. http://d-nb.info/860392090 İÇİNDEKİLER Sayfa Önsöz: Bu kitabı niçin yazdım? 11 1. İslam'dan önceki Arabistan 13 1.1. İlk müslümanlar 13 1.2. Dünyanın en eski kutsal yeri: Kabe.... 16 1.3. İslam'dan'önceki Arabistan 17 1.4. Muhammed'ten

Detaylı

SINIF DEFTERİ. Gurup. Muallim/e:

SINIF DEFTERİ. Gurup. Muallim/e: SINIF DEFTERİ Gurup Muallim/e: Yaz Okulu 2014 Devam Çizelgesi 18 Haziran 2014 Çarşamba 19 Haziran 2014 Perşembe 20 Haziran 2014 Cuma 23 Haziran 2014 Pazartesi S. No Öğrenci İsim Soyisim 1 2 3 4 5 6 7 8

Detaylı

KUR AN-I KERİM (ELİFBA) OKUMA KURS PROGRAMI

KUR AN-I KERİM (ELİFBA) OKUMA KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ALANI KUR AN-I KERİM (ELİFBA) OKUMA KURS PROGRAMI Ankara, 2016 İÇİNDEKİLER PROGRAMIN ADI... 1 PROGRAMIN DAYANAĞI...

Detaylı

ORTAOKUL - İMAM HATİP ORTAOKULU. KUR AN-I KERİM DERSİ (5-8. Sınıflar) ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAOKUL - İMAM HATİP ORTAOKULU. KUR AN-I KERİM DERSİ (5-8. Sınıflar) ÖĞRETİM PROGRAMI ORTAOKUL - İMAM HATİP ORTAOKULU KUR AN-I KERİM DERSİ (5-8. Sınıflar) ÖĞRETİM PROGRAMI 1.GİRİŞ Kur an-ı Kerim İslam dininin temel kaynağıdır. İslam toplumlarının temel referansı olan Kur an-ı Kerim indirilişinden

Detaylı

ORTAÖĞRETİM. KUR AN-I KERİM DERSİ (9-12.Sınıflar) ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM. KUR AN-I KERİM DERSİ (9-12.Sınıflar) ÖĞRETİM PROGRAMI ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM DERSİ (9-12.Sınıflar) ÖĞRETİM PROGRAMI 1.GİRİŞ Kur an-ı Kerim İslam dininin temel kaynağıdır. İslam toplumlarının temel referansı olan Kur an-ı Kerim indirilişinden itibaren

Detaylı

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri 1 ) İlahi kitapların sonuncusudur. 2 ) Allah tarafından koruma altına alınan değişikliğe uğramayan tek ilahi kitaptır. 3 ) Diğer ilahi

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN II İLH 338 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ANADOLU İMAM-HATİP LİSELERİ YILLIK PLANLARI

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ANADOLU İMAM-HATİP LİSELERİ YILLIK PLANLARI 205-206 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ANADOLU İMAM-HATİP LİSELERİ YILLIK PLANLARI 9. Sınıf Zorunlu Dersler S A 0. Sınıf Zorunlu Dersler S A. Sınıf Zorunlu Dersler S A 2. Sınıf Zorunlu Dersler S A Kur'an-ı Kerim

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Din Eğitimi Dairesi Başkanlığı CAMİLERDE KUR AN ÖĞRETİMİ PROGRAMI

T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Din Eğitimi Dairesi Başkanlığı CAMİLERDE KUR AN ÖĞRETİMİ PROGRAMI T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Din Eğitimi Dairesi Başkanlığı CAMİLERDE KUR AN ÖĞRETİMİ PROGRAMI Ankara 2010 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 I-GİRİŞ... 3 II-PROGRAMIN AMAÇLARI... 3 III-PROGRAMIN

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : KELAM TARİHİ Ders No : 0070040093 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

5.SINIF SINIF : 5 ÖĞRENME ALANI : İBADET : 2 / İBADET KONUSUNDA BİLGİLENELİM MATERYAL TÜRÜ : ETKİNLİK (HAYDİ HİKAYENİ ANLAT BAKALIM) SINIF 5 ÜNİTE 2

5.SINIF SINIF : 5 ÖĞRENME ALANI : İBADET : 2 / İBADET KONUSUNDA BİLGİLENELİM MATERYAL TÜRÜ : ETKİNLİK (HAYDİ HİKAYENİ ANLAT BAKALIM) SINIF 5 ÜNİTE 2 MATERYAL TÜRÜ : ETKİNLİK (HAYDİ HİKAYENİ ANLAT BAKALIM) 2 TEK- NİKLER DEĞERLEN- DİRME ÖĞ- RETMENİN ADI- 15 dakika İbadetin ve ibadetle ilgili kavramların anlamlarını yorumlar. İbadetlerle ilgili kavramlar

Detaylı

Din Derslerine Giriş

Din Derslerine Giriş T.C. Hamburg Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşeliği ve Hamburg ve Schleswig-Holstein Eyalet Birlikleri Başkanlığı Din Derslerine Giriş 2010 DITIB-Nord Eğitim Komisyonu DITIB-Nord Eğitim Komisyonu DIN

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM, I-II) ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM, I-II) ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM, I-II) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2012 1.GİRİŞ Yaratılıştan itibaren hayata yön veren, temel hak

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ ILH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ ILH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ ILH 210 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS SİYER II İLH 114 2 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM KUR AN-I KERİM TECVİDLİ OKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM KUR AN-I KERİM TECVİDLİ OKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM KUR AN-I KERİM TECVİDLİ OKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2012 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

YÜZ YÜZE 2016 ISTANBUL 2016

YÜZ YÜZE 2016 ISTANBUL 2016 YÜZ YÜZE 2016 ISTANBUL 2016 İyi Öğretmenin Önemi Çocukta etki bırakır (doğrudan veya dolaylı) Eğitime yakınlaştırır veya uzaklaştırır Rol modeldir Hayat felsefesini aşılayabilir Karakter oluşumunda etki

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KUR AN OKUMA BİLGİ VE BECERİSİ II

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KUR AN OKUMA BİLGİ VE BECERİSİ II DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KUR AN OKUMA BİLGİ VE BECERİSİ II DKB205 3 1+2 2 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze /

Detaylı

İmam Hatip Dersleri Ortak Zorunlu ve Seçmeli Dersler

İmam Hatip Dersleri Ortak Zorunlu ve Seçmeli Dersler İmam Hatip Dersleri Ortak Zorunlu ve Seçmeli Dersler İmam Hatip Liselerinde ve Anadolu İmam Hatip Liselerinde 9. 10. 11. ve 12. sınıflarda okutulacak ortak ve seçmeli ders listesi. İMAM HATİP LİSELERİNDE

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

ERDEMLİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ VİZYON BELGESİ 2017 Yılı EKİM Ayı Kalite Takip Sistemi (KTS) Faaliyet Planları Tablosu

ERDEMLİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ VİZYON BELGESİ 2017 Yılı EKİM Ayı Kalite Takip Sistemi (KTS) Faaliyet Planları Tablosu 2017 Yılı EKİM Ayı Kalite Takip Sistemi (KTS) Faaliyet Planları Tablosu 1 Eğitim Ortamları Fiziki İmkânlar Alanı 1/a Okul mescidinin yenilenip öğrencilerin kullanımına hazır hale getirilmesi 2 Öğretmen

Detaylı

EKOL LOJİSTİK KURUM İÇİ VE DIŞI İLETİŞİM POLİTİKASI

EKOL LOJİSTİK KURUM İÇİ VE DIŞI İLETİŞİM POLİTİKASI EKOL LOJİSTİK KURUM İÇİ VE DIŞI İLETİŞİM POLİTİKASI 1. Giriş Ekol Lojistik (Ekol); bünyesinde yer alan tüm çalışanlarına, müşterilerine, tedarikçilerine, resmi kurum ve kuruluşlara, faaliyet gösterdiği

Detaylı

Okul Öncesi İçin DUÂLAR SÛRELER. Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN

Okul Öncesi İçin DUÂLAR SÛRELER. Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN Okul Öncesi İçin DUÂLAR ve SÛRELER Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN KİTAPTAN SEÇİLMİŞ ÖRNEK SAYFALAR Okul Öncesi İçin DUÂLAR ve SÛRELER Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN OKUL ÖNCESİ İÇİN DUALAR VE SURELER 3 Melek

Detaylı

ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ KUR AN-I KERİM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ KUR AN-I KERİM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ KUR AN-I KERİM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI A. KUR AN-I KERİM DERSİ (9, 10, 11 ve 12. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAM GİRİŞ Kur an-ı Kerim, İslam dininin ana kaynaklarının birincisidir.

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TÜRK DİLİ II TRD103 2 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri

Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : 00004003 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İMAM HATİP ORTAOKULU TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM; 5, 6,7 ve 8.Sınıflar) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2012 1.GİRİŞ Yaratılıştan itibaren hayata

Detaylı

Anaokulundan Yükseköğretime Kadar Milli Manevi Değerlerinde ve Akademik Çalışmalarında öncü olan, Asfa Eğitim Kurumları, yılların getirdiği birikim

Anaokulundan Yükseköğretime Kadar Milli Manevi Değerlerinde ve Akademik Çalışmalarında öncü olan, Asfa Eğitim Kurumları, yılların getirdiği birikim Anaokulundan Yükseköğretime Kadar Milli Manevi Değerlerinde ve Akademik Çalışmalarında öncü olan, Asfa Eğitim Kurumları, yılların getirdiği birikim ve tecrübeyle Yeni Ortaöğretime Geçiş Sistemi nde de

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH 427 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I İLH 103 1 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TEFSİR V İLH 403 7 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

BAYRAM DALKILIÇ, HÜSAMETTİN ERDEM,

BAYRAM DALKILIÇ, HÜSAMETTİN ERDEM, Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : MANTIK Ders No : 0070040047 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön

Detaylı

2015-2016 ÖĞRETİM YILI YERKÖY İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ KUR AN KURSU DİNİ BİLGİLER (EK ÖĞRETİM) PROĞRAMINA GÖRE DERS PLANI

2015-2016 ÖĞRETİM YILI YERKÖY İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ KUR AN KURSU DİNİ BİLGİLER (EK ÖĞRETİM) PROĞRAMINA GÖRE DERS PLANI HAFTA 1 6 DİN, İMAN VE İNSAN 2 6 ALLAH-İNSAN VE ÂLEM İLİŞKİSİ 3 6 ALLAH A İMAN 4 6 MELEKLERE İMAN 5 6 KİTAPLARA İMAN 6 6 PEYGAMBERLERE İMAN 7 6 AHİRETE İMAN 8 6 KADER VE KAZAYA İMAN 1. Dinin İnsan Hayatındaki

Detaylı

DİN EĞİTİMİ - 7. Yrd. Doç. Dr. M. İsmail BAĞDATLI.

DİN EĞİTİMİ - 7. Yrd. Doç. Dr. M. İsmail BAĞDATLI. DİN EĞİTİMİ - 7 Yrd. Doç. Dr. M. İsmail BAĞDATLI mismailbagdatli@yahoo.com Öğretim Yöntemleri Eğitim tarihimiz boyunca klasik yöntemler başarı ile uygulanmıştır. Günümüzde de uygulanmaya devam edecektir.

Detaylı

İLKOKULLAR, ORTAOKULLAR VE BÜTÜN ORTAÖĞRETİM KURUMLARI DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİ

İLKOKULLAR, ORTAOKULLAR VE BÜTÜN ORTAÖĞRETİM KURUMLARI DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİ İLKOKULLAR, ORTAOKULLAR VE BÜTÜN ORTAÖĞRETİM KURUMLARI DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİ (Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Kur'an-ı Kerim, Peygamberimizin Hayatı, Temel Dini Bilgiler ve Arapça) Katılımcılar

Detaylı

AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ GÖRGÜ KURALLARI KURS PROGRAMI

AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ GÖRGÜ KURALLARI KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ GÖRGÜ KURALLARI KURS PROGRAMI Ankara, 2016 İÇİNDEKİLER PROGRAMIN ADI... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. PROGRAMIN

Detaylı

5. Peygamberimizin Medine'ye hicret ettikten sonra yaptırdığı caminin adı nedir? 1. Aşağıdakilerden hangisi dinin faydalarından biri değildir?

5. Peygamberimizin Medine'ye hicret ettikten sonra yaptırdığı caminin adı nedir? 1. Aşağıdakilerden hangisi dinin faydalarından biri değildir? Din Kültürü. Aşağıdakilerden hangisi dinin faydalarından biri değildir? Düşünmeyi öğretir Hayata anlam katar Sabretmeyi öğretir Herkesten yardım istemeyi öğretir Özgür olmayı öğretir. Peygamberimizin Medine'ye

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5-A SINIFI SENE SONU ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTISI. 2 Sınıf Rehber Öğretmeni. 6 Sosyal Bilgiler Öğretmeni

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5-A SINIFI SENE SONU ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTISI. 2 Sınıf Rehber Öğretmeni. 6 Sosyal Bilgiler Öğretmeni 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5-A SINIFI SENE SONU ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTISI Toplantı Tarihi : Toplantıda Bulunanlar : SIRA NO TOPLANTIYA KATILAN ÖĞRETMENİN ADI SOYADI BRANŞI 1 Müdür Yardımcısı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ALANI DİKSİYON KURS PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ALANI DİKSİYON KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ALANI DİKSİYON KURS PROGRAMI Ankara, 2016 İÇİNDEKİLER PROGRAMIN ADI... 1 PROGRAMIN DAYANAĞI... 1 PROGRAMA GİRİŞ

Detaylı

KUR'AN SÛRELERİNİN RESMİ VE İNİŞ SIRALAMASI

KUR'AN SÛRELERİNİN RESMİ VE İNİŞ SIRALAMASI GÜNÜMÜZDEKİ RESMİ SIRALAMA KUR'AN SÛRELERİNİN RESMİ VE İNİŞ SIRALAMASI YAYGIN İNİŞ SIRALAMASI - OSMAN BİN AFFAN FARKLI İNİŞ (NÜZÛL) SIRALAMALARI (TERTİPLERİ) Sûre No Sûre Adı Nüzul Sırası Âyet Sayısı Nüzul

Detaylı

İLAHİYAT FAKÜLTESİ I. VE II. ÖĞRETİM HAZIRLIKSIZ İLAHİYAT MÜFREDATI

İLAHİYAT FAKÜLTESİ I. VE II. ÖĞRETİM HAZIRLIKSIZ İLAHİYAT MÜFREDATI İLAHİYAT FAKÜLTESİ I. VE II. ÖĞRETİM HAZIRLIKSIZ İLAHİYAT MÜFREDATI 1.YIL / 1. YARIYIL 1.YIL / 2. YARIYIL ILA101 Kur'an Okuma ve Tecvid-I 2 0 2 2 ILA102 Kur'an Okuma ve Tecvid-II 2 0 2 2 ILA103 Arap Dili

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı

T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 10/02/2015-4449 T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı *BEL5K32K* Pin: 12441 Sayı :45796484-265.99- Konu :Dini Bilgiler Yarışması.... VALİLİĞİNE (İl Müftülüğü) Başkanlığımızca

Detaylı

Syllabus LANG 290: TURKISH SING LANGUAGE ( SIGN LANG) Spring 2014

Syllabus LANG 290: TURKISH SING LANGUAGE ( SIGN LANG) Spring 2014 Syllabus LANG 290: TURKISH SING LANGUAGE ( SIGN LANG) Spring 2014 Öğretim Üyesi: CANAN TÜRKOĞLU Ofis: SOS 136 Ofis Saatleri: Salı 09.00-10.00; Perşembe 09.00-10.00 E-mail: cturkoglu@ku.edu.tr Telefon:

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : 00700400 : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön Koşul

Detaylı

2013/2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI.. ORTAOKULU 7.SINIFLAR YIL SONU ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

2013/2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI.. ORTAOKULU 7.SINIFLAR YIL SONU ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 2013/2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI.. ORTAOKULU 7.SINIFLAR YIL SONU ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ : TOPLANTI YERİ : Öğretmenler Odası TOPLANTI SAATİ : 10:30 GÜNDEM : 1-Açılış ve yoklama

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAOKUL TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM; I-II) ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAOKUL TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM; I-II) ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAOKUL TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM; I-II) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2012 1.GİRİŞ Yaratılıştan itibaren hayata yön veren, temel hak ve

Detaylı

1.Açılış ve yoklama, yeni gelen emir, genelge ve tebliğlerin incelenmesi,

1.Açılış ve yoklama, yeni gelen emir, genelge ve tebliğlerin incelenmesi, ...EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İLKÖĞRETİM OKULU DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ II. DÖNEM ZÜMRE TUTANAĞI Toplantı Tarihi: 12/02/... Toplantı Yeri: Öğretmenler Odası Toplantıda Bulunanlar:. GÜNDEM: 1.Açılış

Detaylı

BİREYSEL PLANLAMA MÜDAHALE HİZMETLERİ. Okula yeni başlayan. öğrencilere yönelik. gözlem çalışmaları yapılması.

BİREYSEL PLANLAMA MÜDAHALE HİZMETLERİ. Okula yeni başlayan. öğrencilere yönelik. gözlem çalışmaları yapılması. LÜLEBURGAZ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013/2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ANALARI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YILLIK ÇERÇEVE PROGRAM TASLAĞI EYLÜL 23-27 EYLÜL 16-20 EYLÜL 9-13 EYLÜL

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FIKIH I İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FIKIH I İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FIKIH I İLH 307 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İSLAM FELSEFE TARİHİ I Ders No : 0070040158 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Ev Okulu Öğretici Kitabı

Ev Okulu Öğretici Kitabı Ev Okulu Öğretici Kitabı EDAM Birdirbir Kitaplığı: 35 Ev Okulu Öğretici Kitabı Yazar Neriman Karatekin Hatice Işılak Durmuş Alpaslan Durmuş Kapak Tasarımı Nevzat Onaran Grafik Tasarım ve Uygulama Ahmet

Detaylı

SUAT YILMAZ OKUL MÜDÜRÜ

SUAT YILMAZ OKUL MÜDÜRÜ Okulumuz 2012-2013 yılında Kevenli İmam Hatip Lisesi olarak Eğitim Öğretime başlamış ancak 2014 yılında yapılan teklifle Said Nursi Anadolu İmam-Hatip Lisesi olarak isim değişikliği yapılmıştır.okulumuz

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ. ÜNİTE: KAZA VE KADER Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. Öğretmeni tanır ve dersin amacı, derste işlenecek konular ve ders işleme teknikleri hakkında bilgi sahibi

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM ve EĞİTİM ALANI

KİŞİSEL GELİŞİM ve EĞİTİM ALANI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM ve EĞİTİM ALANI OSMANLI TÜRKÇESİNDE ARŞİV METİNLERİ ve EDEBİ METİNLER KURS PROGRAMI Ankara, 2016 1 İÇİNDEKİLER PROGRAMIN ADI...1

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI 2. DÖNEM BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN )

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI 2. DÖNEM BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN ) İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI 2. DÖNEM BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN ) TARİH GÜN SAAT İLÇE YER VAİZE ADI/SOYADI KONULAR 01.04.2014 Salı 14:00 Bornova Yeşilova Camii Fatma Özmen ERGEN Sağlık

Detaylı

İHTİYAÇ ODAKLI ÖĞRETİM PROGRAMI TEMEL ÖĞRETİM PROGRAMLARI UYGULAMA ESASLARI. Belgin AYDIN Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanı

İHTİYAÇ ODAKLI ÖĞRETİM PROGRAMI TEMEL ÖĞRETİM PROGRAMLARI UYGULAMA ESASLARI. Belgin AYDIN Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanı İHTİYAÇ ODAKLI ÖĞRETİM PROGRAMI TEMEL ÖĞRETİM PROGRAMLARI UYGULAMA ESASLARI Belgin AYDIN Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanı Temel Öğretim Programları Uygulama Esasları 1) 1. Kur an kurslarında temel öğretim

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ ORGANİZASYONU KURS PROGRAMI

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ ORGANİZASYONU KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ ORGANİZASYONU KURS PROGRAMI Ankara, 2016 İÇİNDEKİLER PROGRAMIN ADI PROGRAMIN DAYANAĞI... 1 PROGRAMIN GİRİŞ KOŞULLARI...

Detaylı

Kur an Okuma ve Tecvid Bilgisi Test Soruları

Kur an Okuma ve Tecvid Bilgisi Test Soruları 1 Kur an Okuma ve Tecvid Bilgisi Test Soruları 1. Kur an okuyan kimsenin, Kıraatini lahni celi den kurtaracak kadar Kur an-ı Tecvid üzere okumasının hükmü.? a) Vacip b) Sünnet c) Farz-ı Kifaye d) Farz-

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI Z/S K/ Z/S K/ EK-1 T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI PROGRAMI Hazırlık 1. Yarıyıl İİH001 Arapça Dilbilgisi

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

KUR AN KURSLARI 2023 VİZYONU

KUR AN KURSLARI 2023 VİZYONU KUR AN KURSLARI 2023 VİZYONU KUR AN KURSLARI ÇALIŞTAY RAPORU KONYA 2013 VİZYONUMUZ Kur an eğitiminde engelsiz Kur an Kursu Olmak KUR AN KURSU ÇALIŞTAY RAPORU (20-25 Nisan) 2 Bu çalıştay 20-25 Nisan 2013

Detaylı

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı 1.ve 2.Öğretim (2010 ve Sonrası) Eğitim Planları HAZIRLIK SINIFI (YILLIK) KODU DERSİN ADI T U Kredi AKTS İLH001 ARAPÇA 26 0 26 26 Konu

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME Araç-Gereç (Materyal) Geliştirme Derslerin yürütülmesi sürecinde çağdaş öğretim yöntemleri uygulanırken, eğer uygun ortamlarda öğrencilerin gerekli araç-gereçlerle

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Program Geliştirme Daire Başkanlığı) HAFIZLIK TEKRAR VE TALİM PROGRAMI

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Program Geliştirme Daire Başkanlığı) HAFIZLIK TEKRAR VE TALİM PROGRAMI T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Program Geliştirme Daire Başkanlığı) HAFIZLIK TEKRAR VE TALİM PROGRAMI ANKARA 2015 1 Bu programın uygulanması, Başkanlık Makamının 14.07.2015

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI 1. SINIF 1. YARIYIL İLH101 KURAN OKUMA VE TECVİD I 4 0 4 4 İLH103 ARAP DİLİ VE BELAGATI I 4 0 4 4 İLH105 AKAİD ESASLARI 2 0 2 2

Detaylı

'Hayırlı Gece' Ramazan Proğramı

'Hayırlı Gece' Ramazan Proğramı 'Hayırlı Gece' Ramazan Proğramı 1) Ne & Niçin? Şubelerde Gençlere özel İrşad Proğramları Ramazan ayı içerisinde şube gençlik teşkilatlarında, o şubenin Camii'sine ibadet etmek üzere gelen gençlere yönelik

Detaylı

Misal Gençlik Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği

Misal Gençlik Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği Misal Gençlik Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği Misal Gençlik Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği İÇİNDEKİLER بسم هللا الرحمن الرحيم İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 ÖNSÖZ... 7 İLİM ÖĞRENMEK... 9 İLMİN

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 2. DÖNEM )

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 2. DÖNEM ) İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 2. DÖNEM ) TARİH GÜN SAAT İLÇE YER VAİZE ADI/SOYADI D 1.4.2014 Salı 14:00 Bornova Yeşilova Camii Fatma Özmen ERGEN Sağlık ve Önemi 1.4.2014 Salı 14:00

Detaylı

PROJENİN AMACI: İlköğretim Okullarında Fen ve Teknoloji Dersinin Sevdirilmesi

PROJENİN AMACI: İlköğretim Okullarında Fen ve Teknoloji Dersinin Sevdirilmesi PROJENİN AMACI: İlköğretim Okullarında Fen ve Teknoloji Dersinin Sevdirilmesi PROJENİN HEDEFLERİ: Öğrencilerin Fen Dersi hakkındaki olumlu yada olumsuz görüşlerini öğrenmek Fen Dersinin sevilmemesinin

Detaylı

Gerçekleştirilecek Faaliyetler

Gerçekleştirilecek Faaliyetler A. Faaliyet Planları Okul, İlçe ve İl Ekim Ayı Kalite Takip Sistemi (KTS) Faaliyet Planları İlgili Maddeler (Alınacak) Fizikî İmkânlar Kültür ve Medeniyetimizi yansıtacak, manevi değerlerimizi ön plana

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Varlıklar Âlemi Meleklere İman Meleklerin

Detaylı

ANADOLU GENÇLİK DERNEĞİ SİYER-İ NEBİ YARIŞMASI YÖNERGESİ

ANADOLU GENÇLİK DERNEĞİ SİYER-İ NEBİ YARIŞMASI YÖNERGESİ ANADOLU GENÇLİK DERNEĞİ SİYER-İ NEBİ YARIŞMASI YÖNERGESİ AMAÇ Bu yarışmanın amacı: Anadolu Gençlik Derneği, Liseler Komisyonu bünyesinde Siyer-i Nebi yarışması düzenleyerek, Lise Öğrencilerinin aidiyet

Detaylı

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN 2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 1.01.2016 Cuma Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Mermerler Camii SORUMLU

Detaylı

17.10.2014 11:30-12:30 24.10.2014 11:30-12:30 31.10.2014 11:30-12:30 7.11.2014 11:30-12:30 14.11.2014 11:30-12:30 AYHAN KAYA 21.11.

17.10.2014 11:30-12:30 24.10.2014 11:30-12:30 31.10.2014 11:30-12:30 7.11.2014 11:30-12:30 14.11.2014 11:30-12:30 AYHAN KAYA 21.11. MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ İÇEL TV-YÖRÜK FM PROGRAM TABLOSU Cami ve Gençlik ( gençlerin camiye ilgisi,hz peygamber ve gençlik (kaynak : DİB cami-gençlik sayfası) İsraf duyarlılığı ya da Tüketim Ahlakı (Hasan

Detaylı

Dua Dua, insan ile Allah arasında iletişim kurma yollarından biridir. İnsan, dua ederken Allah ın kendisini işittiğinin bilincindedir. İnsan dua ile dileklerini aracısız olarak Allah a iletmekte ondan

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK KÜLTÜRÜNDE HADİS (SEÇMELİ) Ders No : 0070040192 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : SOSYALLEŞME VE İLETİŞİM (SEÇMELİ) Ders No : 0070040181 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

2015 YILI İKİNCİ DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- İRŞAT PROGRAMI

2015 YILI İKİNCİ DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- İRŞAT PROGRAMI VAAZIN 2015 YILI İKİNCİ DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- İRŞAT PROGRAMI VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 2.4.2015 PerşembeÖğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Huzurevi Mescidi

Detaylı

BEP Plan Hazırla T.C Osmangazi Kaymakamlığı HAMİTLER TOKİ MTAL Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı

BEP Plan Hazırla T.C Osmangazi Kaymakamlığı HAMİTLER TOKİ MTAL Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı BEP Plan Hazırla T.C Osmangazi Kaymakamlığı HAMİTLER TOKİ MTAL Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : HİDAYET KENAR Eğitsel Performans Duanın Allah tan

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Sayı : 3501582-77.01.02-E.821723 26.08.2015 Konu: Mesleki lar DAĞITIM YERLERİNE İlgi: a) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi

Detaylı

EĞİTİM FORMASYON DERSİ MÜFREDATI

EĞİTİM FORMASYON DERSİ MÜFREDATI DEĞERLER EĞİTİMİ DERNEĞİ EĞİTİM FORMASYON DERSİ MÜFREDATI 1-EĞİTİMCİNİN ÖZELLİKLERİ 1. DERS - Tanışma - Her bir talebenin ilgi alanlarını ve kabiliyetlerini saptama - Dersin mahiyetini genel olarak anlatma.

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİMİ LİDERLİK EĞİTİMİ KURS PROGRAMI

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİMİ LİDERLİK EĞİTİMİ KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİMİ LİDERLİK EĞİTİMİ KURS PROGRAMI 2016 ANKARA İÇİNDEKİLER PROGRAMIN ADI... 1 PROGRAMIN DAYANAĞI... 1 PROGRAMIN GİRİŞ

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı