IGMG SÜREKLİ KURSLAR EĞİTİM KADEMELERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "IGMG SÜREKLİ KURSLAR EĞİTİM KADEMELERİ"

Transkript

1 IGMG SÜREKLİ KURSLAR EĞİTİM KADEMELERİ Aşağıdaki yaş grupları -+ 1 yaş olarak düşünülecektir) YAŞ SINIF SÜRE 4-7 Ana Sınıfı 3 yıl 8-12 Temel Eğitim İlk Seviye 4 yıl Temel Eğitim Orta Seviye 2 yıl İhtisas 2 yıl

2 TEMEL EĞİTİM KURSLARINDA UYGULANACAK ESASLAR Temel Eğitim: Cemiyetlerimizde yıl boyu devam eden, okul çağındaki kız ve erkek öğrencilere yönelik, Elif-Be, Temel dini, kültürel ve sosyal bilgiler alanlarındaki kavramları, bilgi ve becerileri kazandırmak amacı ile düzenlenen eğitimdir. Temel Eğitim Kurslarının Genel Hedefi: Yaratılış gayesini kavrayıp, görevlerinin farkında, nefsine, ailesine, topluma ve Rabbine karşı sorumluluklarını bilmek, kendi başına dinini yaşayabilecek ve bazı dini görevleri yapabilecek seviyeye gelmek.

3 Temel Eğitim Kurslarının Özel Hedefi: Ana Sınıfı: Okul öncesi çocuklara, oyun ve eğlence ile birlikte dini vecibelerinin varlığını öğreterek ve hissettirerek temel eğitime hazırlamak. İlk Seviye 1. Sınıf: Abdest alıp, namaz kılabilecek, Kur an-ı Kerim i yüzünden okuyabilecek seviyeye gelmek. 2. Sınıf: Meharici hurufa uygun Kur an kıraati yapabilecek, Med-Kasır kurallarına uyabilecek, 32 farzı maddeler halinde bilebilecek seviyeye gelmek. 3. Sınıf: Kur an-ı Kerim i tecvid kurallarına uygun olarak hatim yapmak, cemaat önünde müezzinlik yapabilecek ve aşır okuyabilecek seviyeye gelmek. 4. Sınıf: Kur an-ı Kerim den 20 sayfa ezbere sahip ve Temel İslami bilgilere vakıf olmak. Orta Seviye 5. Sınıf: Günlük hayatla ilgili ayetlerin meallerini bilecek seviyeye gelmek. 6. Sınıf: Üst sınıflardaki bilgileri başkalarına aktarabilecek seviyeye gelmek. İhtisas Eğitimi : Temel Eğitim Kurslarını başarı ile tamamlamış, kız ve erkek öğrencilerin Kur an-ı Kerim, Temel Dini, Kültürel ve Sosyal bilgiler alanlarındaki temel kavram, bilgi ve becerilerini geliştirmek amacı ile düzenlenen orta öğrenim düzeyindeki eğitimdir. 7. Sınıf: Fatiha ile Nâs arasındaki sureleri tefsir ve meallerini, namaz dualarının meallerini bilecek seviyeye gelmek. Arapçayı pratik konuşma ile ilgili temel bilgi ve becerileri edinmek. Cuma hutbesi okuyacak ve namaz kıldıracak seviyeye gelmek. 8. Sınıf: Üst sınıflardaki tüm bilgilere vakıf olarak bunları başkalarına aktaracak seviyeye gelmek.

4 Uygulanacak Esaslar: İmkanı olan cemiyetlerde temel eğitim öncesi 6-7 yaş grubundaki çocuklara yönelik Hocalarımızın gözetiminde ve uzman kişiler nezaretinde (Sosyal ped. v.s.) ANA SINIFI açılması ideal olacaktır. Temel eğitim kursları çocukların yaş gruplarına göre iki ana bölümde ele alınır İLK SEVİYE yaş grubuna yönelik olarak 4 yıl olarak düzenlenir ORTA SEVİYE yaş grubuna yönelik olarak 2 yıl olarak düzenlenir. Temel eğitimi bitiren yaşları arasındaki gençlere yönelik İHTİSAS eğitimi verilir. Bir cemiyette ihtisas sınıfını dolduracak yeterli sayıda öğrenci bulunamazsa birbirine yakın birkaç cemiyet tarafından bir ihtisas sınıfı açılır. 18 yaşın üzerindeki gençlerimiz Orta Öğretim Başkanlıklarımız bünyesinde açılacak kurs ve seminerlere devam edebilirler. Kullanılacak kaynaklar: Ana Sınıfı : Puzzel, boyama kitapları, Memoy, resimler v.s. 1. Sınıf : Kur an-ı Kerim, Temel Bilgiler 1 ders kitabı, Elif-Be 2. Sınıf : Kur an-ı Kerim, Temel Bilgiler 1 ders kitabı, tecvid kitabı 3. Sınıf : Kur an-ı Kerim, Temel Bilgiler 2 ders kitabı, tecvid kitabı 4. Sınıf : Kur an-ı Kerim, Temel Bilgiler 2 ders kitabı, tecvid kitabı 5. Sınıf : Kur an-ı Kerim, Temel Bilgiler 3 ders kitabı, tecvid kitabı 6. Sınıf : Kur an-ı Kerim ve meali, Temel Bilgiler 3 ders kitabı, tecvid kitabı 7. Sınıf : Kur an-ı Kerim ve meali, Tefsir kitabı, Ehl-i Sünnet Akaidi, Riyaz-us Salihin, Pratik Arapça Kitabı, Gençlik 1 kitapları 8. Sınıf : Kur an-ı Kerim ve meali, Tefsir kitabı, Ehl-i Sünnet Akaidi, Riyaz-us Salihin, Pratik Arapça Kitabı, Gençlik 2 kitapları İşlenecek derslerde mümkün olduğu kadar IGMG yayınları takip edilecek. Başka kaynaklara başvurulması gerektiği zaman Şube ve Bölge Eğitim Başkanlıkları ile istişare yapılarak tesbiti yapılacak.

5 Uygulanacak Esaslar: Derslere katılmak üzere yeni başvuran öğrencilerin seviye tesbitleri, şubelerde, velilerin de katıldığı bir ortamda, Şube Eğitim Komisyonunca belirlenecek. Her sınıfın bitiminde sınıf geçme sınavları, şubelerde, bölgenin belirleyeceği, derslere göre alanlarında uzman kişiler tarafından yapılacak. Başarılı olan öğrenciler bir üst sınıfa devam edecek, başarısız olan öğrenciler bir sonraki dönemde aynı sınıfı tekrar edecek. Her dönemin sonunda öğrenciye durumunu bildiren karne verilecek. Ayrıca başarılı olan öğrencilere aldığı notlara göre TEŞEKKÜR BELGESİ, TAKDİR BELGESİ, ONUR BELGESİ verilecek. Teşekkür Belgesi: Derslerden aldığı notların ortalaması İYİ olan öğrencilere dönem sonunda Şube tarafından verilir. Takdir Belgesi: Derslerden aldığı notların ortalaması PEKİYİ olan öğrencilere dönem sonunda Şube tarafından verilir. Onur Belgesi: Başarısı ile şubesini veya bölgesini dışarıda da temsil etmiş öğrencilere Bölge tarafından verilir. Derslerde yardımcı eğitim materyalleri kullanılarak (Tepegöz, TV, video, teyp v.s.) dersler toplu olarak yapılacak. Bu vesile ile öğrencilerin eğitim ortamından daha fazla yararlanması ve dersin ders esnasında öğrenilmesi sağlanacak. Tüm eğitim çalışmaları pedagojik esaslara uygun şekilde yapılacak. Her sınıfta veliler tarafından bir temsilci seçilecek, seçilen veli temsilcisi o sınıftaki öğrencilerle ilgili tüm faaliyetleri izleyerek, olası eksikliklerin giderilmesini sağlayacak ve sınıf geçme sınavlarına gözlemci olarak katılacak.

6 Uygulanacak Esaslar: Her sınıfa en fazla 20 öğrenci kabul edilecek. Kayıtlar kurslar başlamadan 15 gün önce yapılacak. Kayıtların yapıldığı ile ilgili gerekli duyurular itina ile yapılacak ve önemli mazeretler dışında kurslar başladıktan sonra o eğitim dönemi için yeni öğrenci kabul edilmeyecek. Derslerde mutlaka yoklama yapılarak devamsızlık durumu sık sık velilere bildirilecek. Velilerle işbirliği yapılarak öğrencilerin devamı sağlanacak. Geçerli mazareti olmaksızın kurs süresinin % 20 si kadar devamsızlık yapan öğrencinin sınıf geçme sınavlarına girip girmeyeceğine Şube Eğitim Komisyonu karar verecek. 15 dakikadan fazla geç gelen öğrenci derse alınmayacak. Ezberler tarihli tablolarla takip edilecek. Derslerden zaman zaman yapılan yazılı ve sözlü imtihan sonuçları velilere bildirilecek. Yapılan tüm faaliyetler mutlaka Yoklama ve Sınıf Defteri ne işlenecek. Ders programı ve sosyal faaliyetler eğitim yılı başlamadan en az 15 gün önce planlanıp velilere bilgi verilecek. Cemiyet idaresi tarafından ihtiyaca göre yeterince eğitimci kadrosu istihdam edilecek. 1 den fazla eğitimci olan yerlerde ihtiyaca göre idareci ya da müdür tesbiti yapılacak. Cemiyet idarecileri tarafından sınıfların fiziki ortamları mümkün olduğunca pedagojik esaslara uygun olarak hazırlanacak. Velilere konunun önemini anlatan seminerler düzenlenip, gerektiğinde sorumluluk verilecek. Maddi ve manevi ihtiyaçlar kendilerine anlatılıp gerektiğinde yardım talep edilecek. Cemiyetin ve cemaatin durumu gözönünde tutularak kayıt parası, aylık aidat, yıllık aidat v.s. talep edilecek. İbadet eğitimleri mümkün olduğu kadar uygulamalı olarak yapılacak. (Toplu namaz v.s.) Öğrencilerde görülebilecek davranış bozuklukları anında uygun bir lisanla düzeltilecek. Gerektiğinde veliler bilgilendirilecek. Düzensiz gelen öğrencilere seviye gözetmeksizin ayrı grup açılarak, klasik eğitim yapılacak. (Oku-Git modeli)

7 Konu ANA SINIFI MÜFREDATI KUR AN-I KERİM 1) Elif Be 1. Harflerin tanıtılması (Bilgi Kartları, Oyunlar, vs..) 2. Harflerin mahreclerinin (çıkış yerlerinin) kavratılması 3. Kalın ve ince harflerin tanıtılması 4. MEM-OY (Kur an harflerini eşleştirme oyunu) ile gösterilmesi 5. Elif Be Hikayesi / Şiiri OYUN: Dikkatle Dinle! Hızlı ol! (Elif Be Hikayesini Çocuk dikkatle dinler ve masanın üzerinde yayılmış harfler içinden duyduğu harfi hızlıca bulur ve kapar.) 2) Ezber Kelime-i tevhid, kelime-i şehadet, tekbir, selavat v.b. kısa terimlerin ezberletilmesi (Kevser Sepeti Tünay Ermiş) SİYER 1) Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) in hayatı (Bak: İmanın Şartına) Kim olduğu, Çocuklara olan Sevgisini, Peyg. Doğumunu, vs.. anlatan hikayeler, oyunlar. Hicri Takvim takip edilmelidir (sesli hikayeler). Mekke ve Medinenin evleri Peyg. hayatını anlatması. 2) Peygamberler Hayatı Her Peygamberin özelliğini, kabiliyetini, mesleğini ve mücadelesini anlatan hikayeler. Kurandan hikayeleri ayetler arapça ve meali ile okunmalıdır. Materyaller: Cüneyt Suavi / Oyun Hamuru Sera Film Yapımı Allah ın nimetleri ve tabiat güzellikleri (TEMEL BİLGİLER) Mevsimler Hayvalar Tabiat ve Bitkiler Hava Su Toprak Ateş İnsanın Yaratılışı: Cüneyt Suavi Kücüklere Büyük Bulmacalar Kainatın Yaratılışı: Astrolojik Temel Bilgiler / Dünya nasıl oluştu?

8 ANA SINIFI MÜFREDATI ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Yardımlaşma ve arkadaşlık duygularını geliştirecek grup oyunları Özel gün ve geceler için hazırlanacak eğlence ve yarışma programları Cami, mihrap, mimber, minare, Kabe gibi yerlerin şekillerinin resim, maket ve puzzellerinin yapılması Karagöz-Hacivat gibi kukla oyunları Ramazan özel iftar programları Kitap okuma sevgisinin aşılanması için Çocuk Kulübü Dergi Okuma Saati TEMEL BİLGİLER 1) İmanın Şartı 1. Allah a iman Allah ın varlığını tanıtmak ve sevgisini kazandırmak 1. Peygamberlerine iman ( Bak > Peygamberler Hayatı) 1. Kitaplara iman Allah ın gönderdiği kutsal kitapları tanıtmak, Müslüman olarak diğer inançlara saygı gösterdiğimizi ve diyalog çalışmaları yaptığımızı anlatmak) Son inen ilahi kitap olan Kuran-ı Kerim in hayatımıza her yönüyle rehber oluşu 1. Meleklere iman Meleklerin varlıklar ve görevleri 1. Ahirete iman (Basit cümlelerle anlatılmalı, detayına girilmemeli) Ölümden sonra ahiret hayatının oluşu ve ölüm ise ahirete olan geçiş yoludur Ölüm Ahiret Yeniden Yaratılmak / Ölüm Gününü Anmak 1. Kadere iman (Basit cümlelerle anlatılmalı, detayına girilmemeli) Kaderin tarifi ve kaderi anlatan konular 2) İslamın Şartları 1. Kelime-i Şehadet getiriyorum -Müslüman olmanın Şartı 2. Namaz kılıyorum İbadet ediyorum 3. Dua ediyorum 4. Oruç tutuyorum (Bak > Ramazan) 5. Hacca gidiyorum ve Kurban (Bak > Kurban Bayramı) 6. Zekat veriyorum -Yardım ediyorum

9 ANA SINIFI MÜFREDATI Toplumda Davranış Şekilleri 1) Görgü ve Nezaket Kuralları Görgü ve Nezaket kurallarını öğreten, büyüklere saygı, küçüklere sevgi, vs.. 2 ) Dinimiz ve Temizlik Beden (Neden Taharat yapılır?, vs..) ve Çevre temizliğini 3) Ahlak Kuralları Yalan söylememek, Hırsızlık Yapmamak, Emanete zarar getirmemek, Sözünde durmak, İzinsiz hiçbirşey almamak, Sır tutmak, Alay etmemek, Küçümsememek, vs.. Arkadaşlık Dürüstlük Teşekkür 4) Çocuk ve Cinsellik Dini Kutlamalar, Özel Günler ve Diğer Konular 1. Ramazan Ay ı ve Ramazan Bayramı 2. Kurban ve Kurban Bayramı 3. Doğum Günü 4. Anneler ve Babalar Günü 5. Çocuk Kulübü Günü 6. Özel Gün ve Geceler a. Hiçri Yılbaşı : 1 Muharrem b. Aşure günü : 10 Muharrem c. 3 aylar; Recep, Şaban, Ramazan hazırlıkları d. Kandil kutlamaları: e. Regaib Kandili f. Miraç Kandili g. Berat Kandili h. Kadir Gecesi i. Mevlid Kandili 7. Çocuk Kulübü Tanıtımı 8. Yaşadığımız toplumun bayram ve özel günler hakkında çocukların görüşleri dinlenilir ve sahabeden örneklerle karşılaştırma yapılır (Paylaşma, merhamet etme, Zekat verilerek yaptıklarımız, vs..) > Laternenfest / Noel / Paskalya / Karneval / vs... Ölçme ve Değerlendirme Karnesi (Beobachtungsbogen) Hangi yaşta neler yapabilirler? Psikolojik, kognitiv, psikomotor gelişmeleri.

10 1.SINIF OKUTULACAK DERSLER KONULAR SÜRE KUR AN-I KERİM Elif Be K.Kerim Ezber ; 1. Euzu-Besmele 2. Rabbi Yessir 3. Sübhaneke 4. Tahiyyat 5. Amentü 6. Allahümme Salli 7. Allahümme Barik 8. Kunut Duaları Son Cüz, Yasin, Tebareke ve ilk 2 cüzü yüzünden okuma K.Kerim Ezber 1. Fâtiha Sûresi 2. Fil Sûresi 3. Kevser Sûresi 4. İhlas Sûresi 5. Felâk Sûresi 6. Nâs Sûresi 7. Ezan, Kamet ve Namaz Tesbihatı 100 SAAT 60 SAAT Tecvıd ; Tecvid bilgisi verilmeden uygulama yapılacak, İhfa, idğam, med ve mahreci hurufa dikkat edilecek. TEMEL BİLGİLER I 2. BÖLÜM İMAN İmanın Anlamı sh.7 Kelime-i Tevhid ve anlamı sh.7 Kelıme-i Şehadet ve anlamı sh.7 İman Esasları ( Amentü ) sh.8 3.BÖLÜM İBADET 2. Kısım sh.22 Dinimizin Temizliğe verdiği önem sh.23 Temizlik ve Çeşitleri sh.23 Abdest sh.25, Namaz 4.BÖLÜM SİYER Peygamberimizden Kıssalar 1. Kısım sh BÖLÜM Dini Musiki Tekbir-i Şerif, Salat-ı Ümmıye sh.83 ve istenilen İlahi ve Marşlar 7.BÖLÜM TÜRKÇE Çiçek Sultan sh SAAT SOSYAL ETKİNLİKLER Spor-Oyun-Hat-Boyama vs. 20 SAAT TOPLAM 250 SAAT

11 2.SINIF OKUTULACAK DERSLER KONULAR SÜRE KUR AN-I KERİM 3-15.Cüzler arası yüzünden okuma K.Kerim Ezber; 1.Sınıfdaki tüm ezberlerin tekrarı, 1.Kureyş Sûresi 2.Mâun Sûresi 3.Tebbet Sûresi 4.Nasr Sûresi 5.Kâfirun Sûresi 6.Ezan ve Yemek Duaları 7.Amener Resulu 8.Hüvallahüllezi 9.Ayetel Kürsi 10.Hümeze 10.Asr 11.Tekâsür 12. Kâria 13. Adiyât 14. Zilzâl Tecvid; K.Kerim hakkında bilgi ( Ayet, Süre,Cüz ve K.Kerimdeki diğer yazı,rakam, işaret ve semboller.), K.Kerim kıraatinde usul, Vakıf ve vasıl ( Başlama ve bitiş ), Tilavet secde-si, Medler ( Tabi, Arız, Lazım, Münfasıl, Muttasıl, Meddi Liym) TEMEL BİLGİLER I 1. BÖLÜM DİN sh BÖLÜM İMAN İman Esasları sh.8 ve İnanç yönünden insanlar sh.17 3.BÖLÜM İBADET 1. Kısım sh.20 21,Gusul sh.29 Teyemmüm sh.30,4.kısım sh BÖLÜM SİYER Peygamberimizden Kıssalar 2. Kısım sh BÖLÜM AHLAK sh BÖLÜM Dini Musiki sh BÖLÜM TÜRKÇE sh SAAT 90 SAAT SOSYAL ETKİNLİKLER Spor-Oyun-Hat-Boyama vs. 20 SAAT TOPLAM 250 SAAT

12 OKUTULACAK DERSLER 3.SINIF KONULAR KUR AN-I KERİM Cüzler arası yüzünden okuma K.Kerim Ezber ; Tüm ezberlerin tekrarı, 1. Bakara ilk beş ayet 2. Bakara son iki ayet 3. Haşır son 3 ayet 4. Duhâ 5. İnşirâh 6. Tîn 7. Alak 8. Kadr 9. Beyyine Tecvid ; İhfa, İzhar, İklab, Kalkale, Hükmürra, Lafzatullah, Zamir, Sekte. Tenvin, Sa-kin Nun ve hükümleri, Makamlı okuma çalışması.idğam hakkında ön bilgi.. TEMEL BİLGİLER II 1. BÖLÜM DİN sh BÖLÜM AKAİD sh BÖLÜM İBADET 1.Kısım Mükellef sh Kısım Temizlik sh Kısım Namaz sh BÖLÜM SİYER 1.Kısım Mekke Dön. sh BÖLÜM DİNİ MUSİKİ sh BÖLÜM TÜRKÇE sh SÜRE 120 SAAT 110 SAAT SOSYAL ETKİNLİKLER Spor-Oyun-Hat-Boyama vs. 20 SAAT TOPLAM 250 SAAT

13 4.SINIF OKUTULACAK DERSLER KONULAR KUR AN-I KERİM Cüz ( Hatim Yüzünden okuma) K.Kerim Ezber ; Tüm ezberlerin tekrarı, 1. Yâsin 2. Mülk 1. Nebe 2. 3 adet aşır Tecvid ; İdğam ve hükümleri. TEMEL BİLGİLER II 3.BÖLÜM İBADET 4.Kısım Oruç sh Kısım Hacc sh Kısım Yekat sh Kısım Cihad sh Kısım Mübarek Gün. sh BÖLÜM SİYER 2.Kısım Medine Dön. sh BÖLÜM AHLAK sh BÖLÜM HADİS sh BÖLÜM İNSAN.HAK.ve DİA. sh BÖLÜM DİNİ MUSİKİ sh BÖLÜM TÜRKÇE sh SÜRE 100 SAAT 130 SAAT SOSYAL ETKİNLİKLER Spor-Oyun-Hat-Boyama vs. 20 SAAT TOPLAM 250 SAAT

14 5.SINIF OKUTULACAK DERSLER KONULAR KUR AN-I KERİM Cüzler arası (Yüzünden okuma) K.Kerim Ezber ; 1. kademenin ilk iki sınıfının ezberlerinin tekrarı, Tecvid kurallarının tekrarı Ders esnasında günlük hayatla ilgili ayetlerin mealleri verilecek SÜRE 80 SAAT TEMEL BİLGİLER III FIKIH Fıkhın tarifinden oruca kadar olan bölüm sh HADİS Tüm konular TEFSİR 1. ve 2. bölüm AHLÂK Tüm konular TÜRKÇE İstiklal Marşı ndan, Fiillere kadar SİYER Tüm konular YEREL LİSANLARDA DİNDERSİ 150 SAAT SOSYAL ETKİNLİKLER Spor-Oyun-Hat-Boyama vs. 20 SAAT TOPLAM 250 SAAT

15 6.SINIF OKUTULACAK DERSLER KONULAR SÜRE KUR AN-I KERİM Cüzler arası (Yüzünden okuma) K.Kerim Ezber ; 1. kademenin 3. ve 4. sınıflarının ezberlerinin tekrarı, Tecvid kurallarının tekrarı Ders esnasında günlük hayatla ilgili ayetlerin mealleri verilecek 80 SAAT TEMEL BİLGİLER III FIKIH Oruç bölümünden sonuna kadar olan bölüm İmamet İSLAM TARİHİ Tüm konular TEFSİR 3. ve 4. bölümler (Konularla ilgili ayetler teferruatı ile anlatılacak) HİTABET Tüm konular TÜRKÇE Fiillerden sonuna kadar SİYER Peygamberimizin edebi ahlâkı ve insan ilişkileri (MODEL İNSAN HZ.MUHAMMED (S.A.V.) - Peygamberimiz ve ailesi - Peygamberimiz ve çocukları - Peygamberimiz ve gençler - Peygamberimiz ve komşuları - Peygamberimiz ve arkadaşları İNSAN HAKLARI VE DİYALOG Tüm konular YEREL LİSANLARDA DİNDERSİ 150 SAAT SOSYAL ETKİNLİKLER Spor-Oyun-Hat-Boyama vs. 20 SAAT TOPLAM 250 SAAT

16 7.SINIF OKUTULACAK DERSLER KONULAR SÜRE KUR AN-I KERİM VE TEFSİR Yapılan tüm ezberlerin tekrarı Fâtiha ve Fil ile Nâs surelerinin arasındaki tüm surelerin tefsiri ve meallerinin anlayarak ezberlenmesi Namaz dualarının meali ve ezberlenmesi 40 SAAT TEMEL ARAPÇA Gündelik pratik konuşma Yazı tekniğinin kazandırılması AKAİD Akaid Din İman İmanın çeşitleri İmanın esasları Kelime-i Tevhid İnanç bakımından insanlar HADİS Riyaz-us Salihin den hadisler - Arapça metni - Sebebi vurûd - Tercüme ve yorumu FIKIH İmamet Cuma ve Bayram namazları Cenaze namazı Zelletul Kâri (Namazda yapılan hatalar) YEREL LİSANLARDA DİNDERSİ İslami terimler Gündelik sorulacak sorulara verilecek cevap yeteneğinin kazandırılması TOPLAM 40 SAAT 40 SAAT 40 SAAT 40 SAAT 50 SAAT 250 SAAT

17 8.SINIF OKUTULACAK DERSLER KONULAR SÜRE KUR AN-I KERİM VE TEFSİR Yapılan tüm ezberlerin tekrarı Fil ve Duha surelerinin arasındaki tüm surelerin tefsiri ve meallerinin anlayarak ezberlenmesi Nüzul sebepleri 40 SAAT TEMEL ARAPÇA Gündelik pratik konuşma Yazı tekniğinin kazandırılması KELAM İtikadi ve ameli mezheplerin teferruatlı işlenmesi HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA 1.DÖNEM Hutbe duaları Hutbenin şartları Hitabet teknikleri Hitabet örnekleri Vaaz usulü Vaaz duaları Örnek vaaz ve hutbe hazırlanması 2. DÖNEM Uygulama PEDAGOJİ Eğitim yöntem ve teknikleri Ölçme ve değerlendirme yöntemleri YEREL LİSANLARDA DİNDERSİ İslami terimler Gündelik sorulacak sorulara verilecek cevap yeteneğinin kazandırılması TOPLAM 40 SAAT 40 SAAT 40 SAAT 40 SAAT 50 SAAT 250 SAAT

18 EĞİTİM ÖĞRETİMDE KULLANILABİLECEK BAŞLICA METODLAR Temel bilgiler dersleri işlenirken, konuların öğrencilere aktarılmasında değişik metodlar uygulamak mümkündür. Uygun olan da bu metodlardan sadece birisini kullanarak eğitim yapmak değil, bir derste mümkün olduğu kadar çoğunu birarada kullanarak eğitim yapmaktır. Bu metodlardan başlıcalarını bir kez daha hatırlatmakta fayda mülahaza ettik. Şimdiye kadar bir çok şubemizde olduğu gibi, bundan böyle de şartlara göre bütün şubelerimizde derslerin sınıf sisteminde yapılmasına özen gösterilecektir. Elif-Be ve Kur an-ı Kerim öğretiminde de teke tek öğretimden ziyade sınıf sisteminde toplu öğretim yapılacaktır. Sınıf sisteminde yapılan derslerin, öğretmenlerimizin güzel üsluplarıyla ve eğitim metodları kullanılarak anlatıldığı düşünüldüğünde başarıyı yakalamanın ne kadar kolay olduğu görülecektir. TAKRİR METODU Takrir, anlatma ve hikaye etmedir. Öğretimde, daha çok öğretmenin anlatma ve açıklamasına önem veren klasik bir öğretim yoludur. Takrir, anlatılacak konuların yeterince açık olmayan, öğrencilere rahatlıkla ve kolaylıkla anlaşılamayacak kısımlarının izahının yapılarak açıklığa kavuşturulmasıdır. Aslında eğitimcilerin çoğunluğu, bu metodun mümkün olduğu kadar az kullanılması taraftarıdır. Fakat şurası kabul edilmelidir ki, bilhassa sosyal ve dini konularda takrir metoduna başvurmadan bir konunun izahı adeta imkansızdır. Ancak hiçbir zaman bir dersin tamamı takrir metodu ile anlatılmamalıdır. Bu nedenle bir dersin nerelerinde takrir metoduna başvurmak gerektiğini bilmekte fayda vardır. Takrir Metoduna Ne Zaman Başvurulmalıdır? İçinde bulunulan anda başka metodlarla konunun işlenmesi mümkün olmayacaksa Kolaylıkla elde edilemeyecek bilgi varsa ve en etkili olrak takrir metodu ile anlatılacaksa Yeni bir konuyu takdim ederken veya konunun sonunda özetleme yapılmasında Bir tarif, bir tanım yapılırken, ya da ders araçları tanıtılırken Sınıfın havasını değiştirmek için ilgi çekici bir hikaye veya olay anlatmada Takrir Metodu Uygulanırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar: Önceden hazırlanan ders planı tahtaya yazılmalı ve anlatımda bu plana uyulmalıdır. Öğrencilerin zihinleri dinlemeye hazır vaziyete getirilmelidir. Konuşma esnasında ses tonu iyi ayarlanmalıdır. Konuşmalar samimi bir üslup ve eda ile yapılmalıdır. Yeni kullanılacak dini terimler mümkün olduğu kadar tahtaya yazılarak açıklanmalıdır. Ara sıra öğrencilerin anlatılanlara karşı tepkileri ölçülmelidir. Araya mutlaka diğer metodlar serpiştirilerek sıkıcılık ortadan kaldırılmalıdır.

19 EĞİTİM ÖĞRETİMDE KULLANILABİLECEK BAŞLICA METODLAR SORU CEVAP METODU Bu metod, soru sormak ve cevap almak şeklinde uygulanır. Ancak soru sormaktan maksadın, öğrencileri imtihan etmek demek olmadığı bilinmelidir. Bu metodda gelişi güzel soru sormak sözkonusu değildir. İyi düşünülerek, eğitici ve öğretici niteliği olan sorular sormak esastır. Öğrencilere sorular yöneltilirken, bölgenin ve çevrenin özelliklerine uygun sorular sormak gerekir. Soru-Cevap Metodu Üç Şekilde Kullanılabilir: Serbest sorular ve cevaplar Bu da iki şekilde olur: İşlenen konu ile ilgili olarak öğrencilere serbest sorular yöneltilmesi. Böyle bir soru ile konuya giriş de yapılmış olabilir. Öğretilmek istenen şeylerin bir bilmece gibi sorulması. Konu ile ilgili sorular sorulup, cevaplar alınır ve sonunda düzeltme yapılarak anlatılmak istenen anlatılır. Karşılıklı konuşma usulü ile soru-cevap. Sorular sorularak öğrencinin düşünmesi sağlanır ve her sorunun cevabı alınarak konu öğrencinin kendisine tasdik ettirilerek kendi kendine ikna edilmiş olur. Öğretmenin konuyu sorular sorup, yine kendisinin cevaplandırarak anlatması. Sorulacak sorular ve cevaplar genelde kalıp halinde olur. Daha sonra bunlar öğrencilere ezberletilmek suretiyle uygulama yapılır. Ancak bu metod son zamanlarda ilgi görmemektedir. Yine de öğretmenler bazı derslerde uygun düştüğü zamanlarda bu metodu diğerlerinin arasına sıkıştırabilir.

20 EĞİTİM ÖĞRETİMDE KULLANILABİLECEK BAŞLICA METODLAR MÜNAKAŞA (TARTIŞMA) METODU Adından da anlaşılacağı gibi; konuların daha ziyade öğrencilerin kendi aralarında veya öğretmenle öğrenciler arasında tartışılmak suretiyle karara varılan ve sonuca bağlanan bir öğretim metodudur. Bu metod öğretmenin veya seçilecek bir öğrencinin başkanlığında uygulanabilir. Amaç bir bilginin, bir konunun açıklığa kavuşturulması ve öğrenilmesidir. Münakaşa Metodunun Uygulanmasında Dikkat Edilecek Hususlar: İyi bir tartışma yapabilmek için konular bir önceki derste öğrencilere verilerek, hazırlıklı gelmeleri tenbih edilmelidir. Mümkün olduğu kadar çok sayıda öğrenci tartışmaya çekilmelidir. Tartışmanın sonucunda, bilinmeyen konunun veya problemin aydınlığa kavuşturulmuş olması esastır. Aksi takdirde hiçbir faydası olmayacaktır. Tartışma bittikten ve ders saatinin sonuna yaklaşıldıktan sonra ise, yönetici öğrenci veya öğretmen konuşmaları toparlamalı ve varılan sonucu özet halinde sınıfa sunmalıdır. Önemli bir husus da, bir iki tartışma denemesinden sonra bu metodun verimli olduğuna inanılırsa devam ettirilmeli, aksi takdirde vazgeçilmelidir. Çünkü, bu metodun başarılı bir şekilde uygulanabilmesi, özel bir kabiliyeti, gayreti ve tecrübeyi gerektirmektedir. Başarısız bir tartışma metodunun tekrarı ise fayda yerine zarar getirebilir.

21 EĞİTİM ÖĞRETİMDE KULLANILABİLECEK BAŞLICA METODLAR GRUP (KÜME) ÇALIŞMASI METODU Öğrencilerin birkaç gruba ayrılarak başlarına bazı öğrencilerin grup başkanı tayin edilmesi, öğretmenin de tek tek yardımcı olmaya ve rehberlik yapmaya çalıştığı bir metoddur. Genel de kimlerin hangi grupta olacağına öğretmen karar verir. Bazen de grupların oluşturulmasına fazla müdahale edilerek ve öğrencilerin kendi istekleri doğrultusunda biraraya gelmelerine imkan ve fırsat tanınabilir. Bu çalışmada gruplara araştırmak ve anlatmak ğzere konular verilir. Konuların grupça tercih edilen konular olmasında fayda vardır. Grup üyelerinin aldıkları konuları kendi aralarında paylaşmalarına yardımcı olunmalıdır. Her grubun bir başkanı ve bir de yazıcı katibi olmalıdır. Görevini alan grup anlatılacak derste kendilerine yardımcı olacak materyalleri toplamak üzere görev dağılımı yapar. Bütün materyaller toplanaıp biraraya getirilerek bir rapor hazırlanır. Günü ve saati geldiğinde de konuyu anlatırlar. Öğretmenin bu çalışmadaki rolü yönlendirme ve sonuçta konuyu değerlendirmedir. Öğrencilerin anlatımları bittikten sonra kalan zaman içerisinde konuyu toparlayarak, eksikliklerini tamamlar, fazla ve yanlış bilgiler verilmiş ise, bunların doğrularını açıklar ve kısaca konuya bir bütünlük kazandırır.

22 EĞİTİM ÖĞRETİMDE KULLANILABİLECEK BAŞLICA METODLAR GÖSTERİ METODU Öğretmenin veya öğrencilerin herhangi bir konuyu sınıfta, öğrenciler huzurunda bizzat yaparak, yaşayarak, deneyerek veya araç ve gereç kullanarak ve göstererek anlatmaları şeklinde gerçekleştirilen metoddur. Göze ve kulağa aynı anda hitabettiğiiçin, diğer metodlardan daha farklıdır ve onlardan bazı üstünlükleri vardır. Gösteri esnasında yapılacak birtakım hareketler, kullanılan araç ve gereçler öğrencilerin ilgilerini çeker. Bunun için bu metodla öğretim daha canlı olur. Öğrencilerin kısa zamanda dikkatleri dağılmaz. Gördükleri şeyler, yalnızca dinledikleri veya okuduklarına göre daha süre kalıcı olur ve iz bırakır. Öğretmen bu metodu kullanarak kendisi veya bazı öğrenciler vasıtası ile konuları fiilen göstererek anlatabilir. Örneğin, abdest, namaz, gusül v.b. gibi ibadetleri. Yahut da, video kasetleri veya CD kullanarak da konular daha cazip hale getirilerek anlatılabilir. UYGULAMALI METOD Bu metod öğretim metodu olmaktan ziyade, öğrenme metodur. Çünkü bu metodda esas olan, öğrencilerin bizzat yaparak ve yaşayarak öğrenmeleridir. Sadece zihni konulara yer veren dersler için çok az kullanılabilecek bir metoddur. Dinderslerinde ise gösteri metodu ile anlatılan konular öğretmen tarafından anlatıldıktan sonra bu metoda geçilebilir. Mesela caminin abdesthanesine götürülerek abdest aldırma veya mescidde namaz kıldırma gibi. PROBLEM ÇÖZME METODU Bu metodla ders işlenirken öğretmen, öğrencilere konuyu kısaca takdim eder. Gerek konu ile ilgili, gerekse metoda hazırlayıcı bazı bilgiler verir. Onları asıl problemin çözümü ile karşı karşıya getirdikten sonra kendi hallerine bırakır. Öğrenciler de, ferdi veya gruplar halinde problemi çözerek veya anlamaya çalışarak konuyu öğrenmiş olurlar. Problem çözme metodu, öğrencilerin o güne kadar öğrenemediklerini, bilemedikleri birtakım konuları kendi kendilerine araştırarak öğrenme yolunun adıdır. Yani hazır bilgilere kolaylıkla sahip olmak yerine, emek sarfederek, araştırarak, uğraşarak öğrenmek bu metodda esastır.

23 DERS ANLATIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Konuyu anlatırken kullanılacak kitap, dergi, broşür, resim, grafik, slayt, film v.b. gibi malzemeler varsa bunlar önceden sınıfta hazır hale getirilmeli, Derslere zamanında başlanıp, derse girildiğinde öğrenciler selamlanmalı, Anlatılacak konu tahtaya yazılmalı ve ders boyunca konuya sadık kalınmalı, Varsa ödevlerin kontrolü yapılmalı, Bir önceki derste işlenenler kısaca hatırlatılmalı, Öğrencilere ismen hitap etmek için özen gösterilmeli, Öğrencilere kesinlikle şiddet içeren cezalar verilmemeli, Konular en uygun metodlarla anlatılarak, ders, mümkün olduğunca ilginç hale getirilmeli, Konular anlatılırken kolaydan zora doğru bir anlatım tarzı takip edilmeli, Ders esnasında öğrencilerle devamlı göz diyaloğunda bulunulmalı, Avrupa şartları da gözönünde bulundurularak oldukça sade bir Türkçe ile anlatım yapılmalı. Konu anlatılırken jest ve mimikler, ses tonu ve hareketler konu ile bütünlük içinde olmalı, Konularda geçen kelime, terim ve tarifler açık ve net bir şekilde verilmeye çalışılmalı. Mesela: farz, vacip, sünnet, necis, dirhem, illet v.b. gibi. Kullanılan yabancı kelimeler tahtaya yazılarak açıklanırsa orjinal şekli ile öğrenciye aktarılmış olur. Konular somut örneklendirmelerle anlatılmalı, Soru-cevap metoduna sıkça yer verilerek öğrencilerin dikkati toplanmalı, öğrencilerin konu ile ilgili soru sormaları teşvik edilmeli, Anlatımlarda cümle tekrarından kaçınılmalı ve argo kelimeler kesinlikle kullanılmamalı. Sınıfta aşırı ciddiyetten veya aşırı yumuşaklıktan kaçınılmalı, Konu gereği, İslam Dini ile diğer dinler karşılaştırılacaksa, diğer dinleri kötüler bir tavır takınılmamalı, ancak, diğer dinlerin sonradan insanlar tarafından bozuldukları, İslam ın ise asliyetini kıyamete kadar koruyacak tek din olduğu vurgulanmalıdır. Ev ödevi verilecekse ders saati içinde verilmeli. Ders mutlaka zamanında bitirilmeli.

24 DERS PLÂNI Tarih Sınıf Dersin adı Bir önceki dersin konusu Konu Bir sonraki dersin konusu Süre Araç Amaç İşleniş Ders Öğretmeninin Adı Soyadı: İmza

25 DERS PLANININ HAZIRLANMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Ders planı, yıllık planda yapılması düşünülen ders konularından o güne denkgelen bölümü alınarak yapılır. Ders planda düşünüldüğü şekilde işlenir. Ders planı yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır. Konunun Tesbiti: Yılık planda bir yıla bölünerek planlanmış olan konular sıra ile zamanı geldikçe sıra ile ders planında yerini alacaktır. Ancak konuların tesbitinde yıllık planda tesbit olmamıza rağmen ders verilecek gün bir takım şartlardan dolayı değişik bir konu işleme zarureti varsa bunu öğretmen kendisi tesbit etmeli ve gereken değişikliği yapmalıdır. Yıllık ya da ders planı öğretmeni değiştirilemez bir kalıba sokmak için değil, yapılması gereken işe önceden hazırlamak için vardır. Öğretmen yıllık ve des planını yapıyor olmasına rağmen içinde bulunulan şartlara göre esnek davranmalı ve gerekli değişiklikleri kendisi yapabilmelidir. Ders planı yapılırken bir önceki ve bir sonraki derslerin konularının da ana başlık halinde yazılması öğretmene değerlendirme açısından yol gösterecektir. Sürenin tesbiti: Hazırlanan müfredata göre eğitim öğretim için gelen çocuklar 45 dakikalık bir dersi algılayabilecek seviyededirler. Öğretmen bulunduğu yerin şartlarına göre bu süreyi kendisi tesbit etmelidir. Ancak ders süresi bir saatten fazla olmamalıdır. Müfredatta görüldüğü üzere bir öğrenciye bütün derslerin toplamı olarak 250 saat ders verilmesi planlanmıştır. Bunu da ders yapılabilecek haftalara böldüğümüzde her haftaya 6 saat ders düşmektedir. Yani bir öğrenci haftada 6 saat ders alacaktır. Öğretmen süreyi buna göre tesbit etmelidir. İşleniş: Dersin hangi metodlarla işleneceği, hangi anlatım sıralamasının uygulanacağı, hangi araç ve gerecin ne zaman kullanılacağı gibi konuların işleniş bölümünde sıra ile yazılması öğretmene kolaylık sağlayacaktır. Yıllık plan ve ders planının genelindeki esneklik işlenişde de geçerli olmalıdır. Bu bölümün önceden hazırlanması öğretmenin derse hazır girmesini sağlayacaktır. Ancak ders sırasında mutlaka burada yazılan sıralamaya uyulması gerekmez. Öğretmen yine sınıfın o anki şartlarını gözönünde bulundurarak dersini işlemelidir. Öğretmenlerimiz hazırlayacakları yıllık plan ve ders planını eğitim öğretim yılı bittikten sonra bir sonraki yılda istifade etmek üzere saklamalı ve gerekirse kendisinden sonra görev yapacak öğretmene teslim etmelidir. Yıl içinde olabilecek bir görev değişikliğinde bu planlar ve diğer evraklar gelen öğretmene mutlaka teslim edilmeli ve eğitim öğretimde devamlılık sağlanmalıdır.

İHTİYAÇ ODAKLI KUR AN KURSLARI ÖĞRETİM PROGRAMLARI (YÜZÜNDEN OKUYANLAR İÇİN)

İHTİYAÇ ODAKLI KUR AN KURSLARI ÖĞRETİM PROGRAMLARI (YÜZÜNDEN OKUYANLAR İÇİN) T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü İHTİYAÇ ODAKLI KUR AN KURSLARI ÖĞRETİM PROGRAMLARI (YÜZÜNDEN OKUYANLAR İÇİN) Ankara 2012 Bu öğretim programının Kur an kurslarında

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü. KUR AN KURSLARI ÖĞRETİM PROGRAMLARI (Pilot Uygulama)

T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü. KUR AN KURSLARI ÖĞRETİM PROGRAMLARI (Pilot Uygulama) T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü KUR AN KURSLARI ÖĞRETİM PROGRAMLARI (Pilot Uygulama) Ankara 2011 Kur an kurslarında bu öğretim programının uygulanması, Din

Detaylı

İHTİYAÇ ODAKLI ÖĞRETİM PROGRAMI EK ÖĞRETİM PROGRAMLARI UYGULAMA ESASLARI

İHTİYAÇ ODAKLI ÖĞRETİM PROGRAMI EK ÖĞRETİM PROGRAMLARI UYGULAMA ESASLARI T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü İHTİYAÇ ODAKLI ÖĞRETİM PROGRAMI EK ÖĞRETİM PROGRAMLARI UYGULAMA ESASLARI Belgin AYDIN Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanı EK ÖĞRETİM PROGRAMLARI

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUR AN KURSLARI YÖNERGESİ ( * )

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUR AN KURSLARI YÖNERGESİ ( * ) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUR AN KURSLARI YÖNERGESİ ( * ) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönerge nin amacı, Kur an kurslarının açılış, eğitim-öğretim, yönetim ve denetim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI 9.SINIF ETKİNLİK ÖRNEKLERİ ANKARA-2011 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel

Detaylı

ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL

ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM, 1) ÖĞRETİM MATERYALİ YAZARLAR Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ I II

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM PROGRAMI ANKARA, 2008 0 ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

Detaylı

TALİM VE TERBİYE KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU

TALİM VE TERBİYE KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU T.C. RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU ANKARA 2006 MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

Detaylı

HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA

HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA İMAM-HATİP LİSELERİ HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA DERS KİTABI YAZARLAR Ahmet EKŞİ Ali Sacit TÜRKER Ahmet MEYDAN Ramazan ŞAHAN Kadir ADIYAMAN Dr. Hasan ÖZKET DEVLET KİTAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2012 MİLLÎ EĞİTİM

Detaylı

ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA-2012 ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINI GELİŞTİRME KOMİSYONU

Detaylı

Türkçe Öğretimde Çağdaş Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Türkçe Öğretimde Çağdaş Öğretim Yöntem ve Teknikleri Türkçe Öğretimde Çağdaş Öğretim Yöntem ve Teknikleri Yazar Prof.Dr. Özcan DEMİREL ÜNİTE 3 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Türkçe öğretiminde kullanılan çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerinin özelliklerini

Detaylı

Millî Görüfl&PERSPEKTIVE

Millî Görüfl&PERSPEKTIVE Millî Görüfl&PERSPEKTIVE IGMG AYLIK YAYINORGANI http://www.igmg.de E-Mail: dergi@igmg.de EYLÜL-EK M / SEPTEMBER-OKTOBER 2002 Y l/jg.: 8, Say /Nr.: 93-94 Herausgeber: Islamische Gemeinschaft Milli Görüfl

Detaylı

EĞİTİMİN BÜTÜNLÜĞÜ İÇERİSİNDE ORTA DERECELİ OKULLARDA BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ETKİNLİKLERİ

EĞİTİMİN BÜTÜNLÜĞÜ İÇERİSİNDE ORTA DERECELİ OKULLARDA BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ETKİNLİKLERİ Dum lupınar Üniversitesi Sayı: 1 Sosyal B ilim ler D ergisi Ocak 1999 EĞİTİMİN BÜTÜNLÜĞÜ İÇERİSİNDE ORTA DERECELİ OKULLARDA BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ETKİNLİKLERİ Doç. Dr. Şeydi KARAKUŞ* Y ard. Doç. D r. Veysel

Detaylı

12 YIL ZORUNLU EĞİTİM

12 YIL ZORUNLU EĞİTİM T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 12 YIL ZORUNLU EĞİTİM SORULAR - CEVAPLAR ANKARA - 2012 ÖNSÖZ Bilgi çağı olarak nitelendirilen 21. Yüzyılda eğitim, değişimin ve dönüşümün en temel aktörü haline gelmiştir.

Detaylı

Eğitici El Kitabı. aep. www. www. gov.tr. Yusuf ALPAYDIN. Parayla Satılmaz. Eğitici El Kitabı. Yusuf ALPAYDIN

Eğitici El Kitabı. aep. www. www. gov.tr. Yusuf ALPAYDIN. Parayla Satılmaz. Eğitici El Kitabı. Yusuf ALPAYDIN Yusuf ALPAYDIN Parayla Satılmaz. Yusuf ALPAYDIN www aep gov.tr www agoivl.etr Yusuf Alpaydın Proje T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmeleri Genel Müdürlüğü Proje İzleme ve Değerlendirme

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel İlköğretim Kurumlarının

Detaylı

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU. YABANCI DiLLERYÜKSEK OKULU HAZIRLIK SINIFI BiLGiLENDiRME KiTAPÇIĞI. www.sfl.bou.edu.tr

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU. YABANCI DiLLERYÜKSEK OKULU HAZIRLIK SINIFI BiLGiLENDiRME KiTAPÇIĞI. www.sfl.bou.edu.tr YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DiLLERYÜKSEK OKULU HAZIRLIK SINIFI BiLGiLENDiRME KiTAPÇIĞI www.sfl.bou.edu.tr 2 YABANCI DiLLERYÜKSEK OKULU HAZIRLIK SINIFI BiLGiLENDiRME KiTAPÇIĞI Bu kitapçıkta yazan

Detaylı

YAZ KUR AN KURSLARINDA MEVCUT VE OLASI ÖĞRETİM MATERYALLERİ 1. GİRİŞ 1.1. Problem 1.2.Yaz Kursu Öğrenci Profili (Potansiyeli) Ve Öğretim Ortamı

YAZ KUR AN KURSLARINDA MEVCUT VE OLASI ÖĞRETİM MATERYALLERİ 1. GİRİŞ 1.1. Problem 1.2.Yaz Kursu Öğrenci Profili (Potansiyeli) Ve Öğretim Ortamı YAZ KUR AN KURSLARINDA MEVCUT VE OLASI ÖĞRETİM MATERYALLERİ 1. GİRİŞ 1.1. Problem 1.2.Yaz Kursu Öğrenci Profili (Potansiyeli) Ve Öğretim Ortamı Çerçevesinde İhtiyaç Duyulan Materyaller 1.3. Öğretim Materyali

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî

Detaylı

ÖĞRENCİ-VELİ EL KİTABI

ÖĞRENCİ-VELİ EL KİTABI ÖZEL FENERBAHÇE EĞİTİM KURUMLARI ÖĞRENCİ-VELİ EL KİTABI 2013-2014 1 İÇİNDEKİLER Fenerbahçe Koleji Marşı Fenerbahçe Eğitim Kurumları OKULLARIMIZ Vizyonumuz Misyonumuz İlkelerimiz Anaokulu İlkokul Ortaokul

Detaylı

4+4+4 Yeni Eğitim Sistemi

4+4+4 Yeni Eğitim Sistemi 4+4+4 Yeni Eğitim Sistemi Ne Getiriyor? Neler Olmalı? 4+4+4 Yeni Eğitim Sistemi Ne Getiriyor? Neler Olmalı? GMK Bulvarı Ş. Daniş Tunalıgil Sk. No: 3/13 Maltepe/ANKARA Tel: (0312) 231 23 06 - Faks: (0312)

Detaylı

İÇİNDEKİLER A- EĞİTİM VE VELİ HAKLARI KOMİSYONU. a- MODERATÖR VE KATILIMCI LİSTESİ. b- KOMİSYON SONUÇ RAPORU

İÇİNDEKİLER A- EĞİTİM VE VELİ HAKLARI KOMİSYONU. a- MODERATÖR VE KATILIMCI LİSTESİ. b- KOMİSYON SONUÇ RAPORU KARARLAR İÇİNDEKİLER 1- SUNUŞ 2- DÜZENLEME KOMİTESİ VE YÜRÜTME KURULU 3- ÇALIŞTAY AMAÇ VE USULÜ 4- YÖNETİCİ ÖZETİ 5- SONUÇ BİLDİRİSİ 6- KOMİSYON RAPORLARI A- EĞİTİM VE VELİ HAKLARI KOMİSYONU a- MODERATÖR

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUR AN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK KURSLAR İLE ÖĞRENCİ YURT VE PANSİYONLARI YÖNERGESİ

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUR AN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK KURSLAR İLE ÖĞRENCİ YURT VE PANSİYONLARI YÖNERGESİ DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUR AN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK KURSLAR İLE ÖĞRENCİ YURT VE PANSİYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Kur an Kursları Eğitim Öğretim Faaliyetleri BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 13.01.2005 / 25699 Tebliğler Dergisi: Şubat 2005/2569 Ek ve Değişiklikler: 1) 12.8.2005/25904 RG

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ

ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ 9 ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ 9 YAZARLAR Doç Dr. Muhiddin OKUMUŞLAR Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ Faruk SALMAN Nazif YILMAZ Devlet Kitapları

Detaylı

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI K12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI K12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI K12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI Atatürk'ün 26 Mayıs 1937 de Halkevi nde okulumuz öğrencilerinin oynadıkları Ay Işığı Opereti ni izledikten sonra söylediği sözler. Tebrik ederim, çok muvaffak oldular.

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ SUNUŞ 346SBI012

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ SUNUŞ 346SBI012 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ SUNUŞ 346SBI012 Ankara 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ DİL VE KONUŞMA GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ DİL VE KONUŞMA GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ DİL VE KONUŞMA GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM PROGRAMI ANKARA, 2008 0 DİL VE KONUŞMA GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM

Detaylı

İSTİKLAL MARŞI. Mehmet Akif ERSOY

İSTİKLAL MARŞI. Mehmet Akif ERSOY İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban

Detaylı

İSTİKLAL MARŞI. Mehmet Akif ERSOY

İSTİKLAL MARŞI. Mehmet Akif ERSOY İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban

Detaylı