Doktora Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Doktora Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005."

Transkript

1 Doç. Dr.Münire Kevser BAŞ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı (Unvanı) Münire Kevser Baş (Doç.Dr.) Doktora: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, E-posta: (kurum/özel) Web sayfası - Santral No: Dahili No: 3552 Fax: Cep Telefonu: İş Adresi: Çankırı Cd. Çiçek Sk. No: 3/ Ulus-Ankara Yazışma Adresi: - Bölümü/Anabilim Türk Dili ve Edebiyatı / Yeni Türk Edebiyatı Dalı İdari Görevi: - Lisans Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Yüksek Lisans Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yabancı Diller İngilizce (KPDS 2009/68), Arapça. Üyelikleri - Araştırma ve Çalışma Alanları Modern Türk şiiri, şiir okuma biçimleri, şiir-tasavvuf ilişkisi, Türk romanı, edebiyat sosyolojisi, edebi metinlerde söylem analizi. Özel ilgi alanları Fotoğraf. Lisans Tezi M.Kevser Baş, Dede Ömer Ruşeni ve Asar-ı Aşk ı, Ankara, Yüksek Lisans Tezi M.Kevser Baş, Lamii Çelebi nin Şerh-i Muammeyat ala Esma-i Hüsna sı, Ankara, Doktora Tezi M.Kevser Baş, Sezai Karakoç un Düşünce ve Sanatında Temel Kavramlar, Ankara, Öğretmen MEB ( ) Misafir Öğretim Osh Devlet Ün. Teoloji Fakültesi Kırgızistan( ) Üyesi Yrd. Doç.Dr. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen Edebiyat Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı ( ) Yrd.Doç..Dr. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı ( ) Doç.Dr. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı (2014- )

2 YAYINLAR A.Kitap A1. Baş, Münire Kevser, Diriliş Taşları-Sezai Karakoç un Düşünce ve Sanatında Temel Kavramlar- Lotus Yayınları, Ankara, A2. Baş, Münire Kevser, Sezai Karakoç Şiirinde Metafizik Vurgu, İnsan Yayınları, İstanbul, A3. Baş, Münire Kevser, Çocuk ve Allah ın Poetikasının İzinde, Grafiker Yayınları, Ankara, B.Çeviriyazı Kitap B1. Baş, Münire Kevser, Osmanlı Fıkralarının İlk Derlemelerinden Çaylak Tevfik in Hazine-i Letaif i, Grafiker Yayınları, Ankara, C.Kitapta Bölüm C1. Diriliş Düşüncesinde Ölüm Kavramı, Sezai Karakoç, Editör: Yakup Çelik-Mehmet Çelik, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., Ankara, 2010, s D.Makale D1. Baş, M.Kevser, Sezai Karakoç Şiirinde Hızır, Ekev Akademi Dergisi, Güz 2009, S.41, s D2. Baş, M.Kevser, Kutadgu Bilig de Ölüm ve Ahiret İnancı, Ekev Akademi Dergisi, Kış 2010, S.42, s D3. Baş, M.Kevser, Sezai Karakoç Şiirinde Ölüm, Turkish Studies- International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 5/1, Winter s D4. Baş, M.Kevser, Yûsuf ile Züleyhâ Aşkının Klasik ve Modern İfadesi: Hamdî ve Nazan Bekiroğlu Örneği, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - 60.Yıl Özel Sayısı, C. 51, S. 1, 2010, s

3 D5. Baş, M.Kevser, Yakup Kadri nin Romanlarını Sosyal Kronik Olarak Okumak Mümkün Müdür?, TURKISH STUDIES - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 8/1 Winter 2013, s (http: //dx.doi.org/ /turkishstudies.4405) D6. Baş, M.Kevser, Bir Tevhid i Yeniden Okumak: Mehmet Akif in Tevhid Yahud Feryad İsimli Şiirinin Ontolojik Analiz Yöntemi İle Tahlili, Ekev Akademi Dergisi, Kış 2013, S.54, s D7. Baş, M.Kevser, Son Dönem Çağatay Şairi Baba Rahim Meşreb in Manzum Fâtiha Tefsiri, Toplum Bilimleri Dergisi, Volume 7, Num:13, Ocak- Haziran 2013, s D8. Baş, M.Kevser, Türk Şiirinde İki Eylemsiz Dünya Örneği: Tevfik Fikret in Ömr-i Muhayyel i ile Dağlarca nın Fiilsiz Dünya sı, Türk Dili, S.754, Ekim 2014, s D9. Baş, M.Kevser, Sezai Karakoç ve Diriliş Akımı, Bilge Adamlar, S.35, Yıl:12, Nisan 2014, s E. Ulusal/Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler E1. Baş, M. Kevser, Sezai Karakoç un Düşüncesinde Metafizik Kavramı, Şair ve Düşünür Sezai Karakoç Sempozyumu, 15 Kasım 2008, Organizasyon: Fatih Belediye Başkanlığı. Fatih-İSTANBUL. E2. Baş, M. Kevser, Sezai Karakoç Düşüncesinde Çağdaş Metafizik Anlayışı İhtiyacı, Uluslararası Sezai Karakoç Sempozyumu, Dicle Üniversitesi, Nisan 2012, DİYARBAKIR. E3. Baş, M. Kevser, Necip Fazıl Düşüncesinde Sezgi, Akıl ve Kalp Kavramları, Uluslararası Necip Fazıl Kısakürek Sempozyumu, Mayıs 2013, KONYA. F. İdari Görevler F1.Abant İzzet Baysal Ün. Fen-Ed.Fak.Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanlığı ( ) F2. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanlığı ( ) G. Söyleşi-Konferans-Panel

4 G1. Baş, M. Kevser, Sezai Karakoç un Düşünce Dünyasında Doğu ve Batı, Sezai Karakoç ve Diriliş Paneli, 29 Nisan 2007, ANKARA. G2. Baş, M. Kevser, Gün Doğmadan Belgeseli Konulu Söyleşi, Zeytinburnu Belediyesi, Kültür Sanat Etkinlikleri, İSTANBUL. (21 Nisan 2010) G3. Baş, M. Kevser, Sezai Karakoç ve Diriliş Düşüncesi, Aydınlar Ocağı, Şehir Konferansları KONYA. (29 Kasım 2011) G4. Baş, M. Kevser, Düşüncenin Estetik Planda Varoluşu: Sezai Karakoç Şiiri, Hikmet Burcunda Bir Şair, İnsan-ı Kamil Burcunda Bir Yazar: Sezai Karakoç Paneli, Tahran Yunus Emre Türk Kültür Merkezi, TAHRAN, İRAN. ( 28 Ekim 2012) H. Ödüller H1. Türkiye Yazarlar Birliği, 2008 Yılı İnceleme Ödülü (Diriliş Taşları-Sezai Karakoç un Düşünce ve Sanatında Temel Kavramlar- ) I. Basın Yayın Organlarında Topluma Yönelik Basılı/Görsel/İşitsel Etkinlik I1. Asım ÖZ, Münire Kevser Baş la Sezai Karakoç Üzerine Haksöz Haber (28.Aralık2008) I2. Bilal KOLBÜKEN, TRT/Radyo-1 Gecenin İçinden, Program Konuğu, (15 Ekim 2008) I3. İbrahim KAYA, TV-Net, Kitap-Kafe, Program Konuğu (15 Mayıs 2008) I4. Ensar ALTAY, Cine-5, Gün Doğmadan Belgeseli uzman görüşü (9 Şubat 2009) J. Çalışmaları Hakkında Yazılanlar J1. Doğan HIZLAN, Doğan Hızlan ın Seçtikleri, Hürriyet, J2. Mustafa Şerif ONARAN, Kitaba Dönüşen Tezler-Diriliş Taşları, Cumhuriyet Kitap, J3. Yusuf ATLIHAN, Tüm Sembolleriyle Sezai Karakoç Şiiri, Yeni Şafak Kitap, J4. Osman BAYRAKTAR, Sezai Karakoç Şiirinde Metafizik Vurgu, Yedi İklim, Ekim J5. Asım Öz, Sezai Karakoç Şiirinde Metafizik, Dünya Bülteni/Kültür Servisi, 27 Aralık 2011,

5 J6. Doğan HIZLAN, Doğan Hızlan ın Seçtikleri, Hürriyet, J7. Çocuk ve Allah ın Poetikasının İzinde English Adı Soyadı (Unvanı) Münire Kevser BAŞ(Assistant Professor) Doktora: Ankara University, Graduate School of Social Sciences, E-posta: (kurum/özel) Web sayfası Santral No: Dahili No: 3552 Fax: Cep Telefonu: - İş Adresi: Çankırı Cd. Çiçek Sk. No: 3/ Ulus-Ankara Yazışma Adresi: Bölümü/Anabilim Modern Turkish Literature Dalı: İdari Görevi: - Lisans Ankara University, Faculty of Divinity, 1996, Yüksek Lisans Ankara University, Graduate School of Social Sciences, Doktora Ankara University, Graduate School of Social Sciences, Yabancı Diller English (KPDS 2009/68), Arabic. Üyelikleri - Araştırma ve Çalışma Alanları Modern Turkish poetry, poetry-sufism relationship, literaryintellectual context relations, comparative readings. Özel ilgi alanları Lisans Tezi Yüksek Lisans Tezi Doktora Tezi Photograph. Dede Omer Rusheni and Asar-ı Ashk The Sherh-i Muammeyat-ı ala Esma-i Husna of Lamii Celebi Basic Concepts in Thought and Art of Sezai Karakoc Instructor MEB (Ministry of National Education) ( ) Guest Assistant Osh State University, Faculty of Teology, Kyrgyzstan ( )

6 Professor Assistant Professor Assistant Professor Abant Izzet Baysal University, Faculty of Arts and Science, Department of Turkish Language and Literature, Modern Turkish Literature.( ) Yıldırım Beyazıt University, Department of Turkish Language and Literature/Modern Turkish Literature (2011-.) SELECTION OF PUBLICATIONS A. BOOK - Diriliş Taşları-Sezai Karakoç un Düşünce ve Sanatında Temel Kavramlar- Lotus Yayınları, Ankara, Sezai Karakoç Şiirinde Metafizik Vurgu, İnsan Yayınları, İstanbul, Çocuk ve Allah ın Poetikasının İzinde, Grafiker Yayınları, Ankara, B. TRANSCRIPTION BOOK - Osmanlı Fıkralarının İlk Derlemelerinden Çaylak Tevfik in Hazine-i Letaif i, Grafiker Yayınları, Ankara, C. BOOK CHAPTER - The Concept of Death in thinking of Resurrection, Sezai Karakoç, Editör: Yakup Çelik-Mehmet Çelik, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., Ankara, 2010, D. ARTICLE - Hizir in Poetry of Sezai Karakoç, Ekev Academic Review, The Publishing House of Erzurum Culture and Education,Year 13, Number 41, Fall 2009, Death and The Belief of Afterlife in Kutadgu Bilig, Ekev Academic Review, The Publishing House of Erzurum Culture and Education,Year 14, Number 42, Fall 2010, Death in Sezai Karakoc s Poetry Turkish Studies- International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 5/1, Winter s

7 - The Modern and Classical Expression of Love between Yûsuf and Züleyhâ:The Examples of Hamdi and Nazan Bekiroglu Journal of The Faculty of Divinity of Ankara University, Number 51, (1)2010, Is It Possible To Read Yakup Kadri s Novels As A Social Chronic? TURKISH STUDIES - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 8/1 Winter 2013, s (http: //dx.doi.org/ /turkishstudies.4405) - The Renewed Reading of Tevhid: Analysis of Mehmet Akif s Poem Called Tevhid Yahut Feryad by Using Ontological Analytical Method, Ekev Academic Review, The Publishing House of Erzurum Culture and Education,Year 2013, (54), Last Term Cagatai Poet Baba Rahim Meşreb s Verse Commentary of Fatiha Surah Jurnal of Social Sciences, Volume 7, Num:13, January-June, 2013,

ÖZGEÇMİŞ. Yabancı Diller İngilizce (KPDS 2011/71.25), Arapça (Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı mezunu)

ÖZGEÇMİŞ. Yabancı Diller İngilizce (KPDS 2011/71.25), Arapça (Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı mezunu) ÖZGEÇMİŞ I. Adı Soyadı (Unvanı) Zeynep Tek (Arş.Gör.) Yüksek Lisans Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (2013) Doktora: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (Devam

Detaylı

Doktora Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008

Doktora Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 ÖZGEÇMİŞ I. (Ana sayfada görünecektir.) Adı Soyadı (Unvanı) Miyase Koyuncu Kaya (Yrd. Doç.Dr.) Doktora: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 E-posta: (kurum/özel) mkkaya@ybu.edu.tr Web sayfası

Detaylı

Doç.Dr.Levent BAYRAKTAR, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümü Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Doç.Dr.Levent BAYRAKTAR, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümü Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr.Levent BAYRAKTAR, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümü Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Adı Soyadı (Unvanı) Levent Bayraktar (Doç.Dr.) Doktora:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Güvenevler Mah. Cinnah Cad. No: 16, 06690 Çankaya/Ankara

ÖZGEÇMİŞ. Güvenevler Mah. Cinnah Cad. No: 16, 06690 Çankaya/Ankara ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı (Unvanı) Kenan OLGUN ( Doç. Dr) Doktora: İstanbul Üniversitesi E-posta: (kurum/özel) kolgun@ybu.edu.tr, kolgun61@gmail.com Web sayfası Santral No: 0312-324 15 55 Dahili No: Fax: 0312-324

Detaylı

Journal of International Social Research, Volume: 4, Issue: 19, Fall 2011, s. 115-169.

Journal of International Social Research, Volume: 4, Issue: 19, Fall 2011, s. 115-169. 1. Adı Soyadı: Emek ÜŞENMEZ 2. Doğum Tarihi: 26 Kasım 1981 3. Unvanı: Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora (PhD) ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) 5. Akademik Unvanlar: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Selçuk

Detaylı

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

G. GONCA GÖKALP ALPASLAN DOÇ.DR. Telefon: (0312) 297 7396 E-posta: ggonca@hacettepe.edu.tr Adres: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Beytepe/ANKARA 06800 EĞİTİM Lisans:

Detaylı

(Understanding of Kalp (Heart) According to Gazali)

(Understanding of Kalp (Heart) According to Gazali) BİOGRAPHY Surname: Uyanik First Name: Mevlut Specialisation: Islamic Philosophy Title: Associate Professor Current Position: Head of Department of Philosophy and Religion, Gazi University, Faculty of Divinity,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yıldız DEVECİ BOZKUŞ Doğum Tarihi: 1981 ŞANLIURFA Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora Sonrası Department of Near University of California,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Recep ÖZKAN Doğum Tarihi: 26.01.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Eğitim Programları ve Öğretim Ankara Üniversitesi 1990 Lisans Eğitim Bilimleri

Detaylı

INTERNATIONAL SYMPOSIUM DECEMBER 14-16 2012 ANKARA ULUSLARARASI SEMPOZYUM 14-16 ARALIK 2012 ANKARA

INTERNATIONAL SYMPOSIUM DECEMBER 14-16 2012 ANKARA ULUSLARARASI SEMPOZYUM 14-16 ARALIK 2012 ANKARA INTERNATIONAL SYMPOSIUM DECEMBER 14-16 2012 ANKARA ULUSLARARASI SEMPOZYUM 14-16 ARALIK 2012 ANKARA bayramım şimdi... I m in bayram now... SEMPOZYUMU DÜZENLEYEN KURULUŞLAR SYMPOSIUM ORGANIZERS Ankara Büyükşehir

Detaylı

Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl. Fakültesi. 2010- Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü ve Yönetim Kurulu Üyesi

Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl. Fakültesi. 2010- Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü ve Yönetim Kurulu Üyesi ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cemal Demircioğlu Doğum Tarihi: 2 Kasım 1965 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Boğaziçi Üniv. 1996 Yüksek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı ve Soyadı: Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi: 07.11.1978 3. Unvanı: Yardımcı Doçent

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı ve Soyadı: Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi: 07.11.1978 3. Unvanı: Yardımcı Doçent ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı: Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi: 07.11.1978 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İç Mimarlık Marmara Üniversitesi 1999-2003 Yüksek Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İDARİ GÖREVLER Görev Fakülte Üniversite Yıl. Kastamonu Eğitim Fakültesi Gazi Üniversitesi 1999 2003

ÖZGEÇMİŞ. İDARİ GÖREVLER Görev Fakülte Üniversite Yıl. Kastamonu Eğitim Fakültesi Gazi Üniversitesi 1999 2003 Adı ve Soyadı Doğum Yeri Doğum Tarihi 11.09.1962 Unvanı Prof. Dr. Adres Behçet Kemal YEŞİLBURSA Bursa ÖZGEÇMİŞ Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Görükle Yerleşkesi, 16059 Nilüfer-BURSA.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Mehmet ŞİŞMAN Doğum Tarihi ve Yeri : Eskişehir/Sivrihisar, 1951 İş Adresi : Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 06539 Bilkent- Ankara Telefon : +90[312]298-7000 Belgegeçer

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER İsmail ÇALIŞKAN. Prof. Dr. Temel İslam Bilimleri

KİŞİSEL BİLGİLER İsmail ÇALIŞKAN. Prof. Dr. Temel İslam Bilimleri Adı-Soyadı: Unvan: KİŞİSEL BİLGİLER İsmail ÇALIŞKAN Prof. Dr. Doğum Yeri ve Yılı: Oltu Erzurum / 1965 Bölüm: Temel İslam Bilimleri Tel: 0 (312) 466 75 33/ 3402 E-Posta: icaliskan@ybu.edu.tr; icaliskan25@gmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Anaokulu Öğretmenliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 2001 Y.

Detaylı

askerlik durumu Fatsa/Çatalpınar İl Jandarma Komutanlığı, 319. KS, Ordu/Fatsa, 30 Aralık 2007 18 Mayıs 2008

askerlik durumu Fatsa/Çatalpınar İl Jandarma Komutanlığı, 319. KS, Ordu/Fatsa, 30 Aralık 2007 18 Mayıs 2008 Dr. Yusuf SAYIN Özgeçmiş 1. KİŞİSEL BİLGİLER doğum yeri Konya doğum tarihi 22 Ekim 1984 unvanı Doktor/Uluslararası İlişkiler kimlik numarası 31598028770 askerlik durumu Fatsa/Çatalpınar İl Jandarma Komutanlığı,

Detaylı

ULUSLARARASI. sempozyumu. 29-31 Mayıs 2015. AÇILIŞ: 29 MAYIS 2015 Cuma. Yenikapı Mevlevîhânesi 14:00 OTURUMLAR: 30-31 MAYIS 2015

ULUSLARARASI. sempozyumu. 29-31 Mayıs 2015. AÇILIŞ: 29 MAYIS 2015 Cuma. Yenikapı Mevlevîhânesi 14:00 OTURUMLAR: 30-31 MAYIS 2015 RAHMETKAPISI DOOROFMERCY ULUSLARARASI sempozyumu 29-31 Mayıs 2015 AÇILIŞ: 29 MAYIS 2015 Cuma Yenikapı Mevlevîhânesi 14:00 OTURUMLAR: 30-31 MAYIS 2015 Cemal Reşit Rey Konser Salonu 9:00-18:00 Halka açık

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Okul Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Okul Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Yelda ÖZKOÇAK 2. Doğum Tarihi : 12.03.1984 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Okul Yıl Lise İletişim Meslek Tuncay Azaphan Anadolu İletişim 2002 Ön

Detaylı

C Blok. No: 106 Teknikokullar/ANKARA. Faks : 0.312.222 70 37 : ymusa@gazi.edu.tr, musayildiz@hotmail.com. Derece Alan Üniversite Yıl

C Blok. No: 106 Teknikokullar/ANKARA. Faks : 0.312.222 70 37 : ymusa@gazi.edu.tr, musayildiz@hotmail.com. Derece Alan Üniversite Yıl İsim : Musa YILDIZ Unvan : Prof. Dr. Doğum Yeri ve Tarihi : Samsun 20.07.1967 Adresi İş Telefonu : 0.312.202 37 51 Cep Telefonu : 0.532.347 81 65 : Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi C Blok. No: 106

Detaylı

YÖDAK Üyeliği sürecinde yaptığım akademik yayınlar ve faaliyetler ( 2006-2012):

YÖDAK Üyeliği sürecinde yaptığım akademik yayınlar ve faaliyetler ( 2006-2012): 1 Prof. Dr. Umay Türkeş-Günay Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nden 1968 yılında mezun oldu. Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fransız Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1979. Doktora Halk Eğitimi Ankara Üniversitesi 1988

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fransız Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1979. Doktora Halk Eğitimi Ankara Üniversitesi 1988 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Firdevs GÜNEŞ 2. Doğum Tarihi: 06.06.1956 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fransız Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1979 Edebiyatı Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Kaan H. Ökten

ÖZGEÇMİŞ Kaan H. Ökten ÖZGEÇMİŞ Kaan H. Ökten 1. Adı, Soyadı: Kaan H. ÖKTEN 2. Doğum Tarihi: 10.04.1969 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Uluslararası İlişkiler İstanbul Üniversitesi 1994

Detaylı

5. Akademik Ünvanlar Derece Alan Üniversite Yıl Yrd. Doçent İç Mimarlık Doğuş Üniversitesi 2012- Yrd.Doçent İç Mimarlık Maltepe Üniversitesi 2011

5. Akademik Ünvanlar Derece Alan Üniversite Yıl Yrd. Doçent İç Mimarlık Doğuş Üniversitesi 2012- Yrd.Doçent İç Mimarlık Maltepe Üniversitesi 2011 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı: Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi: 07.11.1978 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İç Mimarlık Marmara Üniversitesi 1999-2003 Yüksek Lisans

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 20.11.2014 : SİNOP ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI KORUCUK - MERKEZ / SİNOP

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 20.11.2014 : SİNOP ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI KORUCUK - MERKEZ / SİNOP CEMALETTİN AYAS ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 20.11.2014 Adres Telefon : 3682715757-2030 E-posta : SİNOP ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI KORUCUK - MERKEZ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

Derece Bölüm Üniversite Yıl

Derece Bölüm Üniversite Yıl 1.1. Adı Soyadı : M. Fatih UŞAN 1.2. Doğum Yeri ve Tarihi : Ankara, 20.09.1968 1.3. Bildiği Yabancı Diller : İngilizce 1.4. Özgeçmiş : 20.09.1968 tarihinde Ankara da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Öğr.Gör. Ekrem Çetin Bigat ebigat@yahoo.com gsm: +90.537 317 3412

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Öğr.Gör. Ekrem Çetin Bigat ebigat@yahoo.com gsm: +90.537 317 3412 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Öğr.Gör. Ekrem Çetin Bigat ebigat@yahoo.com gsm: +90.537 317 3412 Doğum Tarihi : 20.12.1966 Öğrenim Durumu : Derece Bölüm Program Üniversite Yer Yıl Lisans Seramik Ana Sanat

Detaylı