CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS MEZUNLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS MEZUNLARI"

Transkript

1 Mualla (Gülin) ŞAHİN Ahmet SOFUOĞLU Ramazan ARMAĞAN CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS MEZUNLARI Öğrenci Adı Tez Konusu Danışman Adı Bölümü Yılı Türk Vergi Yargı Sisteminde 1982 Reformu ve Uygulanması Yrd. Doç. Dr. A. Metin İnal Maliye 1996 Türk Ceza Yargılaması Açısından Vergi Kaçakçılık Suçları Değerlendirilmesi Yrd. Doç. Dr. A. Metin İnal Maliye 1996 Selahattin SABAH Muhammet Emin KAŞKAR Mehmet KARABULUT Yerel Yönetimlerde Çevre Hizmetlerini Sunma Yöntemleri ve Karşılaştırmalı Analizi Yrd. Doç. Dr. Süreyya Sakınç Maliye 1996 Kamu Hizmetlerinin Alternatif Sunumunda Devlet Rolünün Değişmesi ve Yeni Arayışlar Prof. Dr. Fevzi DEVRİM Maliye 1996 Türkiye'de Vergi Denetiminin Etkinliği Ve Vergi Kaçakçılığı Önlemedeki Rolü Yrd. Doç. Dr. A. Metin İnal Maliye 1996 Yrd. Doç. Dr. A. Kemâl ÇELEBİ Maliye 1996 Vergi Aflarının Vergi Ahlakı Üzerine Etkileri Planlama Proğramlama Bütçeleme Sistemi (PPBS) Mehmet Akif DEMİR ve Türkiye Uygulamasındaki Etkinlikleri Prof. Dr. Fevzi DEVRİM Maliye 1996 Faruk GÖZÜBÜYÜK Vergisel Yaklaşımla Türkiye'de Kayıt Dışı Ekonomi Prof. Dr. Fevzi DEVRİM Maliye 1996 Erhan ÖKMEN Şansel ALDEMİR Esra GENÇAY Nail ERGÜN Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkelerinde Gelir Dağılımında Bir Müdahale Aracı Olarak Kamu Harcamalarının Etkinliği Yrd. Doç. Dr. Süreyya SAKINÇ Maliye 1996 Kurumlar Vergisindeki İstisna ve Muafiyetlerin Makro Ekonomik Sonuçları Prof. Dr. Naci B. Muter Maliye 1997 Elektronik Ticaretin Vergilendirilmesinde Sorunlar ve Çözüm Arayışları Doç. Dr. Ramazan Gülbunaz Maliye 1997 Türkiye'de Kamu Harcamaları Denetiminin Etkinliği ve Prof. Dr. Naci B. Muter Maliye

2 Kaynak Kullanımı Açısından Değerlendirilmesi Hasan Hüseyin BEKİROĞLU İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Mali Analizi Yrd. Doç. Dr. A. Metin İNAL Maliye 1997 Nergis (ÇERAK) Götürü Vergilendirmenin Çağdaş Analizi Türk Gelir Vergisi Yrd. Doç. Dr. Ali Metin ARACI Sistemi Örneği İNAL Maliye 1997 Bir Yerel Yönetim Finansman Aracı Olarak Çevre Ahmet UTKUSEVEN Temizlik Vergisi Uygulaması ( Manisa Örneği) Prof. Dr. Fevzi DEMİR Maliye 1997 Vergi Hukukunda Kişilik Kavramı ve Kişiliğe İlişkin Yrd. Doç. Dr. Kemâl Teoman AKPINAR Sorunlar ÇELEBİ Maliye 1997 Türkiye'de Merkezi İdare İle Mahalli İdareler Arası Engin HEPAKSAZ Mali İlişkiler ve Değerlendirme Yrd. Doç. Dr. Süreyya Sakınç Maliye 1997 Ercan UŞUN Türkiye Vergi Sisteminin 1980 Sonrası Uygulanan İstikrar Politikalarıyla Uyumu Yrd.Doç. Dr. Kemâl ÇELEBİ Maliye Sonrası Benimsenen Liberal Politikalar Bağlamında Birol KOVANCILAR Türkiye'de Konsocibe Bütçe Harcamalarının Analizi Prof. Dr. Naci B. Muter Maliye 1997 Rasyonel Kaynak Kullanımında Yerel Yönetimlerin Rolü: Süleyman ERDAL İsveç Örneği Yrd.Doç. Dr. Kemâl ÇELEBİ Maliye Ekonomik İstikrar Programında Mali Tedbirlerin Yrd. Doç. Dr. Süreyya Gülin KAVCI Etkinliği ve Değerlendirilmesi SAKINÇ Maliye 1997 Meryem Türk Belediye Bankacılığının Gelişimi ve Mahalli İdarelerin TARLABÖLEN Yürütülmesinde İller Bankasının Fonksiyonu Yrd. Doç. Dr. Süreyya Sakınç Maliye 1998 Vergilendirme Açısından Finansal Kiralama İşlemleri ve Deniz TEKDEMİR Türkiye Uygulaması Yrd. Doç. Dr. A. Metin İNAL Maliye 1998 Türkiye'de Mahalli İdarelerin Etkinliğinin Abdulkadir ŞAHİN Sağlanmasında Finansman Sorunu Prof. Dr. Fevzi DEVRİM Maliye 1999 Ender DADAŞ Yerel Yönetimlerde Denetim ve Özerklik Doç. Dr. Kemâl Çelebi Maliye 2001 Bülent DİNLER Türkiye'de Dış Ticaret Kesiminin Kamu Maliyesi Boyutları Prof. Dr. Naci B. Muter Maliye

3 Ebru KİLİMCİOĞLU Vergi Suç ve Cezalarında Sorumluluk Doç. Dr. Kemâl Çelebi Maliye 2002 Yusuf Zafer ÖZTÜRK Vergi Usul Kanununa Göre Vergi Hatalarında Düzeltme Doç. Dr. Kemâl Çelebi Maliye 2002 Gül (Gezen) KAYALIDERE Kamu Gelir İdarelerinde Toplam Kalite Yönetimi (Manisa Mesir Vergi Dairesi Örneği) Prof. Dr. Naci B. Muter Maliye 2002 Burcu GEDİZ Türk Bankacılık Sisteminin Yapısal Sorunları ve AB ile Uyumlaştırılması Doç. Dr. Kemâl Çelebi Maliye 2002 Alper Tunga AKPINAR Özelleştirme Karşısında Sendikaların Tutumları ( AB ile Türkiye Arasında Bir Karşılaştırma) Doç. Dr. A. Kemâl ÇELEBİ Maliye 2002 A. Sinan BALYEMEZ Performansa Dayalı Bütçe Sisteminin Tuğay Seviyesindeki Birlik Bütçelerinde Uygulanabilirliği Prof. Dr. Naci B. Muter Maliye 2003 Serkan CURA 1980 Sonrası Türkiye ve IMF İlişkilerin Maliye Politikası Boyutuyla Değerlendirilmesi Prof. Dr. Naci B. Muter Maliye 2004 Serkan ERÇOŞKUN Türkiye'de 1990 Sonrası Kamu Harcamalarındaki Yapısal Değişimin Ekonomik ve Sosyal Etkileri Prof. Dr. Kemâl ÇELEBİ Maliye 2004 Güneş ÇETİN Türkiye'nin Vergi Aflarının Vergilemede Etkinlik ve Adalet Üzerindeki Etkileri Prof. Dr. Kemâl ÇELEBİ Maliye 2005 İktisadi ve Mali Etkileriyle Türkiye'de Enflasyon Dilek YALÇIN Sibel Aybarç BURSALIOĞLU Alper DOĞAN Gürkan BİLMAN Uğur ÇİÇEK Muhasebesi Prof. Dr. Naci B. Muter Maliye 2006 Vergi Sistemlerinde Küreselleşmeden Kaynaklanan Sorunlar ve Giderici Düzenlemeler Prof. Dr. Naci B. Muter Maliye 2006 Türkiye'de ve Avrupa Birliği nde Küçük ve Orta Büyüklükte İşletmelere Uygulanan Devlet Yatırımları Prof. Dr. A. Kemâl ÇELEBİ Maliye 2006 Türkiye'de 1980 Sonrası Dönemde Sosyal Güvenlik Sisteminin Gelişimi ve Yeniden Yapılandırılması Sorunu Kamu Hizmetlerinin Etkin Sunumunda E-Devlet Uygulamalarının Rolü 3 Yrd. Doç. Dr. Birol KOVANCILAR Maliye 2007 Doç. Dr. Ramazan GÖKBUNAR Maliye 2007

4 Mehmet EVRENSEL Mine BİNİŞ Ali Taha İNCE Özgür Emre KOÇ Aslı GÜZELER Alper KÜÇÜKKAYA Emin KÖMÜRCÜLER Alparslan UĞUR M. Kemâl BOSTAN Rukiye TEZ Pelin MASTAR ÖZCAN Türkiye'de İlçe Belediyelerinin Kaynak Sorunları "Demirci Belediyesi Örneği" Prof. Dr. A. Kemâl ÇELEBİ Maliye 2007 İl Özel İdarelerinin Stratejik Planlamada Performans Doç. Dr. Ramazan Göstergeleri- Bütçe İlişkisi: İzmir Örneği Türkiye'de Tarımsal Destekleme Politikasının Analizi: Manisa Örneği Türk Sosyal Güvenlik Sistemi Kapsamında Sağlık Harcamalarının Finansman Sorunu ve Çözüm Önerileri 4 GÖKBUNAR Maliye 2007 Yrd. Doç. Dr. Birol KOVANCILAR Maliye 2007 Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza GÖKBUNAR Maliye 2007 Türkiye'de Belediyelerin Mali Yapısı ve Finansal Sorunları: Konak Belediyesi Örneği Prof. Dr. Süreyya SAKINÇ Maliye 2008 Avrupa Birliği Çevre Politikası Çerçevesinde Çevre Vergileri ve Türkiye İçin Bir Değerlendirme Yrd. Doç. Dr. Tülin CANBAY Maliye 2008 Türkiye'de İstihdam Üzerindeki Vergi ve Benzeri Mali Yükümlülüklerinin İstihdam Üzerindeki Etkileri: Avrupa Birliği İle Bir Karşılaştırma Prof. Dr. Kemâl ÇELEBİ Maliye 2008 Türkiye'de 1990 Sonrası Enerji Politikalarının (Petro- Gaz'ın) Kamu Maliyesine Yansımaları Prof. Dr. Naci B. Muter Maliye 2008 Türk Vergi Sisteminde Transfer Fiyatlandırmasına İlişkin Düzenlemeler Yrd. Doç. Dr. Mustafa MİYNAT Maliye 2008 Ticari Liberalleşme Sürecinde Anti-Damping Vergi Uygulamaları Prof. Dr. Kemâl ÇELEBİ Maliye 2009 Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı ve Kamu Borç Stokunun Gelişimi Prof. Dr. Naci B. Muter Maliye 2009 Türkiye'de Finansal Liberalizasyon Sürecinde İç Borçlanma Politikalarının Bankacılık Sektörüne Doç. Dr. Ramazan Etkileri GÖKBUNAR Maliye 2009 Sibel SEVEN Türk Vergi Sisteminde Sponsorluk Kurumuna Yönelik Doç. Dr. Birol Hüseyin ÇAMCI Düzenlemelerin Değerlendirilmesi KOVANCILAR Maliye 2009 Hüseyin ÖZCAN Sermaye Şirketlerinde Birleşme, Devir, Tasfiye Yrd. Doç. Dr. Ahmet Maliye 2009

5 Süreçleri ve Vergilendirilmesi UTKUSEVEN Türkiye'de Vergi Denetiminin Mükellefler Üzerindeki Etkisi Mübeyna DOĞAN (Manisa İli Vergi Mükelleflerinin Denetime Baskısı Üzerine Bir Anket ) Yrd. Doç. Dr. Tülin CANBAY Maliye 2010 Özer DEMİRDİZEN Türkiye de Vergi Ceza Sisteminin Etkinliğine İlişkin Algılamalar (Manisa Örneği) Doç.Dr.Birol KOVANCILAR Maliye 2010 Muhasebede Meslek Etiği ve Meslek Mensuplarının Vehbi KOÇ Mükellefin Vergi Üzerindeki Etkileri (Manisa Örneği) Yrd.Doç.Dr.Tülin CANBAY Maliye 2010 Türkiye'de Kurumlar Vergisi Uygulamasının Vergi Arzu TANIL Rekabeti Açısından Değerlendirmesi Yrd.Doç.Dr.Tülin CANBAY Maliye 2010 Celal Bayar Üniversitesi Öğrenci İşleri E-Devlet Doç. Dr. Ramazan İsmail BEKTAŞ Uygulamasının Kamu Tasarrufları Üzerindeki Etkisi GÖKBUNAR Maliye 2010 Türkiye'de 1990 Sonrası Dönemde Kamu İç Yrd. Doç. Dr. Ahmet Mustafa Yasin SIRÇA Borçlanması ve Ekonomik Büyüme Üzerinde Etkileri UTKUSEVEN Maliye 2010 Hakkı Ilgar MEYVACI Türk Vergicilik Tarihinde Olağanüstü Bir Vergi Uygulaması Örneği: Varlık Vergisi Doç. Dr. Mustafa MİYNAT Maliye 2010 Belediyelerde Stratejik Plana Dayalı Performans Bütçe Yrd.Doç.Dr.Mustafa Haktan SEVSAY Manisa Belediyesi Örneği MİYNAT Maliye 2007 Dicle ERDAL Sosyo-Psikolojik Yönden Vergi Kayıp ve Kaçaklarının Nedenleri Doç. Dr. Mustafa MİYNAT Maliye 2011 Ali SAĞIR Türk Vergi Hukukunda Kamu Alacaklarının Korunması Prof. Dr. A. Kemâl ÇELEBİ Maliye 2011 Savaş YURDAGÜL Türkiye'de Vergi Hukuku Kaynağı Olarak Bağlayıcı Yargı Kararlarının Analizi ( Dönemi İtibariyle) Prof. Dr. Naci B. Muter Maliye 2011 Pelin MASTAR ÖZCAN Finansal Kiralama İşlemleri ve Vergilendirmesi Prof. Dr. A. Kemâl ÇELEBİ Maliye 2011 Özge BİRSEV Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarına Yönelik Uygulanan Vergi Teşviklerinin Etkinliği: Türkiye Örneği Prof. Dr. A. Kemâl ÇELEBİ Maliye 2011 Cansu KÜLEKÇİ Türkiye'de Vergi Mükelleflerinin Vergiye Gönüllü Uyumunu Belirleyen Faktörler Prof. Dr. Süreyya SAKINÇ Maliye

6 Özge TÜRKBAY Ayfer ÇAPKIN Aynur ARSLAN Hande EMİROĞLU Ceyda NİZAM Serhan ŞENBİL Selim DURAMAZ Deniz ALÇİN Öznur AKYOL Dilek ÖZKAN Fatma KUTLUCA Esra HANBAY Gökçe KAFKAS DURMUŞ Özge ÖNKAN Barış TUNÇAY Türk Vergi Yargısında Uyuşmazlıkların Yargısal Çözümünde Kanun Yolları Doç. Dr. Tülin CANBAY Maliye 2011 Vergi Uyuşmazlıklarının İdari Aşamada Çözüm Yollarından Biri Olarak Uzlaşma Müessesesi (Manisa Doç. Dr. Birol Örneği) KOVANCILAR Maliye 2011 Türk Vergi Sisteminde Dolaysız Vergilerden Dolaylı Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza Vergilere Geçişin Ekonomik Yansımalarının Analizi GÖKBUNAR Maliye 2011 Teori ve Uygulamada Vergi İncelemesinde Mükellef Yrd. Doç. Dr. Ahmet Hakları UTKUSEVEN Maliye 2011 Uluslararası Muhasebe Standartlarına Göre Amortismana Tabi Varlıkların Vergi Hukuku Açısından İncelenmesi ve Ertelenmiş Vergi Yönünden Yrd. Doç. Dr. Ahmet Değerlendirilmesi UTKUSEVEN Maliye 2011 Türk Kamu İhale Sistemindeki Gelişmelerin Kamu Harcamaları Boyutunda Analizi Prof. Dr. Naci B. MUTER Maliye 2011 Türkiye'de Karapara İle Mücadelede Mali Kurumların Rolü Doç. Dr. Mustafa MİYNAT Maliye 2012 Türkiye'de Enflasyonla Mücadelede Uygulanan Para ve Maliye Politikaları: Yılları Analizi Prof. Dr. A. Kemâl ÇELEBİ Maliye 2012 Yabancı Menşeili Kurumların Türkiye'de Vergilendirilmesi Doç. Dr. Mustafa MİYNAT Maliye 2012 Vergi Hukukunda Düzenlenen Sürelerin Yeri ve Öneminin İncelenmesi Yrd. Doç. Dr. Adnan ERDAL Maliye 2012 Türkiye'de Katma Değer Vergisi Uygulamasının Vergi Prof. Dr. Ramazan Adaleti Açısından Değerlendirilmesi Özel Tüketim Vergisinin Türk Mali Sistemi İçerisindeki Yeri Türk Vergi Hukukunda Vergi Borcu ile Cezalarını Ortadan Kaldıran Veya Hafifleten Nedenler: Vergi Affı Uygulaması GÖKBUNAR Maliye 2013 Doç. Dr. Birol KOVANCILAR Maliye 2013 Doç. Dr. Birol KOVANCILAR Maliye 2013 E-Devlet Uygulamalarının Vergileme Açısından Değerlendirilmesi (Türkiye Örneği) Doç. Dr. Tülin CANBAY Maliye 2013 Türk Vergi Mevzuatında Dernek ve Vakıfların Vergilendirilmesi Doç. Dr. Mustafa MİYNAT Maliye

7 Havva ŞAFAK Burçin BURAN Beste YEŞİLBAŞ Serhat İZCİ Anıl OLCAY Kudret PEKİN DOLGUN Selin KILINÇ Yücel ERGÜN Orçun AVCI Abdullah SEVEN Mehmet TOP Madina PASHALIEVA Veraset ve İntikal Vergisi ve Türk Vergi Sistemi İçerisindeki Yeri Doç. Dr. Hatice YURTSEVER Maliye 2013 Türk Vergi Hukukunda Haciz ve Elektronik Haciz Doç. Dr. Hatice Uygulaması YURTSEVER Maliye 2013 Türkiye de Vergi Yargılaması Sisteminin Doç. Dr. Birol Değerlendirilmesi KOVANCILAR Maliye 2014 Vergi Usul Kanunu Kapsamında Vergi Hataları ve Düzeltme Yolları Yrd. Doç. Dr. Adnan ERDAL Maliye 2014 Türkiye de Profesyonel Futbol Kulüplerinin ve Futbolcuların Vergilendirilmesi Yrd. Doç. Dr. Adnan ERDAL Maliye 2014 Vergi Uyuşmazlıklarının İdari Aşamada Çözümlenmesi ve Uzlaşma Yrd. Doç. Dr. Adnan ERDAL Maliye 2014 Gümrük Vergisi Uyuşmazlıklarının İdari ve Yargısal Doç. Dr. Hatice Aşamada Çözüm Yolları YURTSEVER Maliye 2014 Avrupa birliği Borç Krizinin Anayasal İktisat Açısından Değerlendirilmesi Yrd. Doç. Dr. Serkan CURA Maliye 2015 Yrd. Doç. Dr. Harun Katma Değer Vergisinde Sorumluluk Uygulaması YENİÇERİ Maliye 2015 Transfer Fiyatlandırmasında Emsal Bedelin Belirlenmesinde Yaşanan Sorunların Türk Vergi Mevzuatı Açısından Değerlendirilmesi Doç. Dr. Tülin CANBAY Maliye 2015 Avrupa Birliği ne Uyum Sürecinde Türkiye de Yerel Yönetimlerin Yeniden Yapılanması ve Mali Özerklik Prof. Dr. Süreyya SAKINÇ Maliye 2015 Kırgızistan da Doğrudan Yabancı Yatırımlara Yönelik Teşvikler ve Orta Asya Ülkeleri İle Kıyaslanması Yrd. Doç. Dr. Hamza KAHRİMAN Maliye

Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri MLY733 1 3 + 0 6 Araştırma yöntemlerindeki farklı anlayışları, yaygın olarak kullanılan araştırma

Detaylı

1.YARAYILI/GÜZ DÖNEMİ

1.YARAYILI/GÜZ DÖNEMİ 1.YARAYILI/GÜZ DERS BİLGİ FORMU Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi - I DERS KODU MLY 101 1. Yarıyıl / Güz Dönemi 2 14 28 Temel kavramlar / Türk inkılâbı öncesinde Osmanlı Devleti nin yaptığı ıslahatlar

Detaylı

MAKALE DUYURU BÜLTENİ

MAKALE DUYURU BÜLTENİ TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ KÜTÜPHANESİ MAKALE DUYURU BÜLTENİ 2012 İÇİNDEKİLER Taranan Süreli Yayınlar 2-3 Konular Araştırma 4 Avrupa Birliği 5-7 Bilişim 8-9 Çalışma İlişkileri 10-13 Çevre

Detaylı

BİRİNCİ YARIYIL. Ders Kitabı: Bilge, N. (2002) Hukuk Başlangıcı, Turhan Kitapevi, 2005.

BİRİNCİ YARIYIL. Ders Kitabı: Bilge, N. (2002) Hukuk Başlangıcı, Turhan Kitapevi, 2005. BİRİNCİ YARIYIL İŞL 113 Hukukun Temel Kavramları (3-0) 3 Hukuk Kavramının genel tanımı. Sosyal yaşamı düzenleyen kurallar. Türk toplumunda hukukun kaynakları. Kamu hukuku ve özel hukuk ayırımı. Kanunlar

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/6 I. YARIYIL DERSLERİ SGK1001 HUKUK BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 0) Hukukun temel öğeleri, hukukun kaynakları ve kaynaklar hiyerarşisi, emredici, tamamlayıcı ve yorumlayıcı hukuk kuralları, hakimin boşluk

Detaylı

YÜKSEK LİSANS NESLİHAN DEMİR 30.04.2013 YÜKSEK LİSANS İLYAS İSEN 30.04.2013 YÜKSEK LİSANS AYÇA AYSUN GÖRGÜLÜER 10.04.2013

YÜKSEK LİSANS NESLİHAN DEMİR 30.04.2013 YÜKSEK LİSANS İLYAS İSEN 30.04.2013 YÜKSEK LİSANS AYÇA AYSUN GÖRGÜLÜER 10.04.2013 ABD BD PRG ADI SOYADI MEZUNIYET TARIHI TEZ KONUSU YÜKSEK LİSANS NESLİHAN DEMİR 30.04.2013 "Genç Tüketicilerin Demografik Özelliklerinin Marka Tercih Etme Nedenlerinde ve Marka Sadakatlerinde Oluşturduğu

Detaylı

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli)

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) Genel Bilgi Türkiye nin özellikle de İstanbul un uluslararası ticaret merkezi niteliği kazanmasına paralel olarak yetkin uzman ihtiyacı daha da artmıştır.

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI Birinci Sınıf I. Yarıyıl II. Yarıyıl Dersin DERSİN ADI T U K AKTS Dersin DERSİN ADI T U K AKTS SSG101 Sigortacılığa Giriş 3-3 4

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KATALOĞU 2002-2011

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KATALOĞU 2002-2011 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KATALOĞU 2002-2011 1 İÇİNDEKİLER ANABİLİMDALLARI İTİBARİYLE TAMAMLANAN TEZLER 1. BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI ANABİLİM DALI Cevdet KARAKOÇ, A Comparative

Detaylı

1.YIL. Yabancı Dil I(2+1)

1.YIL. Yabancı Dil I(2+1) I. YARIYIL TD I 1.YIL Türk Dili I(2+0) Dil ve dilin önemi, dillerin doğuşu ve yayılışı, yapı bakımından diller, Türk dili ve gelişimi, diğer diller arasındaki yeri ve yayıldığı alanlar; Türk yazı dili

Detaylı

(Kırklareli Üniversitesi 16/09/2010 tarih ve 25 sayılı Senato toplantısının 01 nolu karar ekidir.)

(Kırklareli Üniversitesi 16/09/2010 tarih ve 25 sayılı Senato toplantısının 01 nolu karar ekidir.) II.YARIYIL I.YARIYIL (Kırklareli Üniversitesi 16/09/2010 tarih ve 25 sayılı Senato toplantısının 01 nolu karar ekidir.) (2010/2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN UYGULANACAK) KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MUHASEBE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MUHASEBE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MUHASEBE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. Yarıyıl Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri: Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders, sistem yazılımları (Windows)

Detaylı

5. İZMİR İKTİSAT KONGRESİ 5 th İZMİR ECONOMIC CONGRESS 2013

5. İZMİR İKTİSAT KONGRESİ 5 th İZMİR ECONOMIC CONGRESS 2013 5. İZMİR İKTİSAT KONGRESİ 5 th İZMİR ECONOMIC CONGRESS 2013 Küresel Ekonomİk Yenİden Yapılanma Sürecİnde türkiye ekonomisi Turkish Economy in the light of the Global Economic Restructuring 30 ekim - 1

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI VERGİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI VERGİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU T. C. KALKINMA BAKANLIĞI VERGİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-4667-96-3 YAYIN NO: KB: 2896 - ÖİK: 736 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazara

Detaylı

SİCİL MART 2006 1. Öğrenimi Teşvikte Eşit Davranma Türk İşçi Çocukları İçin de!

SİCİL MART 2006 1. Öğrenimi Teşvikte Eşit Davranma Türk İşçi Çocukları İçin de! SİCİL MART 2006 1 1. Prof. Dr. Fevzi ŞAHLANAN İş ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin İdari Para Cezaları Konusunda Son Gelişmeler 2. Prof. Dr. M. Polat SOYER 4857 Sayılı İş Kanunu Açısından Asıl İşveren-Alt

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ SOCIAL S CIENCE ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ PROGRAM Hopa Yerleşkesi ARTVİN 15-17 Ekim 2014 QUO VADIS HOPA ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

Detaylı

T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI

T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI KARS MALİYE PROGRAMI AÇILMA GEREKÇESİ Bilginin en önemli güç kaynağı olduğu günümüzde, refah seviyesi yüksek bir toplum oluşturmak için

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI TANITIM KİTAPÇIĞI

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI TANITIM KİTAPÇIĞI BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI TANITIM KİTAPÇIĞI MAYIS 2013 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNCİVEZ ZONGULDAK Tel: 0 372 257 69 27-0 372 291 06 34 i

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF - 1. YARIYIL Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders,

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ İŞLETME YÖNETİMİ Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380

Detaylı

KABUL EDİLEN BİLDİRİLER ACCEPTED ABSTRACTS

KABUL EDİLEN BİLDİRİLER ACCEPTED ABSTRACTS KABUL EDİLEN BİLDİRİLER ACCEPTED ABSTRACTS Bilim ve Felsefe Science and Philosophy Are Norms of Truth Completely Social A Philosophical Argument against Sociologism Batı Siyasal Düşünceler Tarihinde Siyasal

Detaylı

Kütüphane Bülteni YIL:7 SAYI:14 HAZİRAN/ 2005 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ

Kütüphane Bülteni YIL:7 SAYI:14 HAZİRAN/ 2005 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ Kütüphane Bülteni YIL:7 SAYI:14 HAZİRAN/ 2005 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ SAYIŞTAY Kütüphane Bülteni Haziran 2005 Yıl : 7 Sayı : 14 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ Aynur Otan Kütüphane Müdürü Tel: 295 38 32 Ahmet Tatlı Şef

Detaylı

BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, NAZİLLİ İKTİSADÎ ve İDARÎ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve FİNANSMAN BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ISL 101 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ I

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ I.SINIF GÜZ YARIYILI DERS: ISL-101 İŞLETME YÖNETİMİ I 3+0 / 3/ AKTS 4

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ I.SINIF GÜZ YARIYILI DERS: ISL-101 İŞLETME YÖNETİMİ I 3+0 / 3/ AKTS 4 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ UZUNKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS BANKACILIK ve SİGORTACILIK BÖLÜMÜ MALİYE NORMAL ÖRGÜN ÖĞRETİM İLE II. ÖĞRETİM PROGRAMLARININ DERS İÇERİKLERİ I.SINIF GÜZ YARIYILI DERS: ISL-101 İŞLETME

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ MUHASEBE I (3-0) 3 Muhasebenin tanımı, fonksiyonları ve gelişimi, muhasebenin genel kavramları ve genel kabul

Detaylı

Yerel ve Bölgesel Kalkınma: Küresel ve Yerel Bakış Açıları

Yerel ve Bölgesel Kalkınma: Küresel ve Yerel Bakış Açıları T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Yerel ve Bölgesel Kalkınma: Küresel ve Yerel Bakış Açıları Doç. Dr. Süleyman Yaman KOÇAK a Armağan Editörler: Dr. Buğra ÖZER Dr. Güven ŞEKER Manisa-2013

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimle Meslek Yüksekokulu. Anadolu Hisarı Kampüsü.Beykoz-ĠST.

ÖZGEÇMĠġ. : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimle Meslek Yüksekokulu. Anadolu Hisarı Kampüsü.Beykoz-ĠST. ÖZGEÇMĠġ KiĢisel Bilgiler Adı Soyadı Ünvanı/Mesleği : Mehmet Hanifi AYBOĞA : Prof. Dr. Öğretim Üyesi Doğum Yeri ve Tarihi : Mersin 21.12. 1961 Adres : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimle Meslek Yüksekokulu

Detaylı

03- Erdal ARLI nın muafiyeti hk. Enstitümüz Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı nın 07.06.2006 tarih ve 183 sayılı yazısı okundu.

03- Erdal ARLI nın muafiyeti hk. Enstitümüz Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı nın 07.06.2006 tarih ve 183 sayılı yazısı okundu. T.C KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ 01- Haldun İZCİ nin başka Üniversiteden ders alma isteği Enstitümüz Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/9 I. YARIYIL DERSLERİ ISL1001 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 3) AKTS:4 İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları, ekonomi içendeki yeri ve sınıflandırılması,

Detaylı

11 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29142 KURUL KARARI

11 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29142 KURUL KARARI 11 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29142 KURUL KARARI Yüksek Planlama Kurulundan: Tarih : 2/10/2014 Karar No : 2014/28 Konu : Orta Vadeli Mali Plan (2015-2017) Yüksek Planlama Kurulunca; Maliye

Detaylı