Dersin Kodu ve Adı T P K ECTS NEPHAR E 601 Halk Sağlığı NEPHAR E 602 Sosyal ECzacılık 2 0 2

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dersin Kodu ve Adı T P K ECTS NEPHAR E 601 Halk Sağlığı 2 0 2. 3 NEPHAR E 602 Sosyal ECzacılık 2 0 2"

Transkript

1 Seçmeli Dersler (Grup I) Dersin Kodu ve Adı T P K ECTS NEPHAR E 601 Halk Sağlığı NEPHAR E 602 Sosyal ECzacılık NEPHAR E 60 Eczacılık Tarihi NEPHAR E 604 Eczacılıkta Etik NEPHAR E 605 İlaç Tasarımı Tarıihi NEPHAR E 606 Dopingle Mücadelede Eczacının Rolü NEPHAR E 607 Labaratuvar Güvenliği NEPHAR E 608 Kimyasallar ve Çevre NEPHAR E 609 Nutrasötikler NEPHAR E 610 Araştırma Yötemleri ve Metodolojileri NEPHAR E 611 Hayat Sanatı ve Eczane NEPHAR E 612 Bitkisel İlaç NEPHAR E 61 Farmasötik Botanikte Temel Kavramlar NEPHAR E 614 Sağlık Teknolojisinde Yeni Eğilimler: Teletıp, E-Sağlık ve diğer gelişimler NEHAR E 615 İlaç Adlandırma I NEPHAR E 616 Eczacılkta Sosyal Beceri Eğitimi NEPHAR E 617 İmmünoloji NEPHAR E 618 Kök Hücre ve Uygulama Alanları Araştırma NEPHAR E 619 Edebiyat okuma ve Bilimsel Proje Organizasyonu

2 NEPHAR E 601 Halk Sağlığı Hastalık, sağlık, kültür, halk sağlığı tanımlarını, insanı ve toplumu çevresi ile birlikte değerlendirmeyi, sağlık hizmetlerini sınıflandırabilmeyi, halk sağlığının uğraş alanlarını öğretmektir. NEPHAR E 602 Sosyal Eczacılık İlaçların bireysel, kurumsal ve toplumsal düzeyde rolleriyle ilgilenen bir daldır. NEPHAR E 60 Eczacılık Tarihi Bilim tarihinin ve eczacılık tarihinin önemi ve bilimin doğuşu, eczacılığın ve ilacın günümüzdeki yerini değerlendirebilmek için tarihsel bir bakış açısına sahip olmayı öğretmektir. NEPHAR E 604 Eczacılıkta Etik Eczacılık etiği, mesleğini düzenleyen yasaları ve etik hakkında bilgileri verir. NEPHAR E 605 İlaç Tasarımı Tarihi İlaç tasarımı ve keşfinin tarihsel gelişimi, ilaç reseptör etkileşmeleri, bu etkileşmelerde rol oynayan bağ tipleri, ilacın bağlanma, dağılım ve metabolizmasında su/yağ çözünürlüğünün rolü verilmektedir. NEPHAR E 606 Dopingle Mücadelede Eczacının Rolü Dopingle mücadelede eczacının rolü sporcuların ve diğer kullanıcıların bedensel sağlığının ve zihinsel bütünlüğünün korunmasını, bedensel ve zihinsel eğitiminin uluslararası anlayış içinde yapılmasını anlatmaktır. NEPHAR E 607 Laboratuvar Güvenliği Laboratuvar güvenliği eğitiminde kimyasal riskler ve diğer acil durumlar ile ilgili temel bilgiler. Uyulması gereken başlıca güvenlik standartları, acil durumlarda uyulması gereken kurallar ile ilgili temel bilgilere sahip olma bilgileri verilmektedir. NEPHAR E 608 Kimyasallar ve Çevre Doğal yerlerde meydana gelen kimyasal ve biokimyasal olayların bilimsel çalışması öğretilmektedir.

3 NEPHAR E 609 Nutrasötikler Nutrasötik hastalıklarınn tedavisinde veya önlenmesinde sağlığa yararlı, bilimsel olarak ıspatlanmış, toksik olmayan herhangi bir gıda ekstresi desteğini ifade ederken fonlsiyonel gıdadan kastedilen hastalık riskini azaltan ve sağlık üzerinde yararlı etki gösteren besin maddeleri hakkında bilgi verilmektedir. NEPHAR E 610 Arastırma Yöntemleri ve Metodojileri Bilimsel araştırma ve çalışma yöntemleri, metodoloji-araştırma teknikleri, araştırmanın metodolojik yapısını ve yaklaşımı anlatır. NEPHAR E 611 Hayat Sanatı ve Eczane Eczacılık yaşama sanatı koçluğu verilmekte ve eczacılık bir sanat mı? herkes eczacı olababilirmi, eczacılar, sağlıklı bireylerle ve hastalarla diğer sağlık çalışanları ile iletişim sanatı, yaşama sanatı becerisi öğretilmektdir. NEPHAR E 612 Bitkisel İlaç Hastalıkların tedavisi veya hastalıklardan korunmak amacı ile hazırlanmış, bitkisel drogları veya karışımlarını olduğu gibi veya bitkisel karışımları halinde etkili kısım olarak taşıyan bitmiş, etiketlenmiş ürünler veya müstahzarlar öğretilmektedir NEPHAR E 61 Farmasötik Botanikte Temel Kavramlar Farmasötik Botanik programına temel oluşturan konularla ilgili kavramların ve gerekli terminolojinin öğrenimleri sırasında öğrencilere kazandırılması amaçlanmıştır. Bitki sistematiği ile ilgili temel kavramlar ve terminoloji, nomenklatür, bitki teşhisi, makroskopik ve mikroskopik çalışma yöntemleri, kök, gövde, yaprak, çiçek, meyve ve tohum morfoloji ve anatomisine ait temel kavramlar ve terminoloji, makroskopik ve mikroskopik çalışmalara ait bulguların değerlendirilmesi. NEPHAR E 614 Sağlık Teknolojisinde Yeni Eğilimler: Teletıp, E-Sağlık ve diğer gelişimler Teknolojik yenilikler, bilginin en hızlı güncellendiği sağlıkta diğer alanlardan çok daha önce hayata geçiriliyor. İstanbul daki bir hastayı New York tan tedavi etmeye olanak sağlayan tele tıp uygulamaları, elektronik reçeteler, birbiriyle konuşabilen hastane otomasyon sistemleri. Bilgi teknolojilerinin sağlık sektöründeki kullanımı dünyada tüm bu uygulamalar öğretiliyor

4 NEPHAR E 615 İlaç Adlandırma I Organik bileşikleri kimyasal zincire göre sınıflandırabilecektir. Doymuş hidrokarbonları, doymamış hidrokarbonları, karbosiklik bileşikleri, heterosiklik bileşikleri adlandırır., organik bileşikleri zincire bağlı fonksiyonel gruplara göre sınıflandırabilecektir. Aktif doymamışlığı, alkol ve fenolleri, eter ve fenol eterlerini alkil ve aril halojenürlerini, karbonil grubu içeren yapıları, azot ve kükürt içeren yapıları adlandırır. İlaç olarak kullanılan organik bileşikleri adlandırmadaki farklı yöntemleri sınıflandırır. Stelzner yöntemi, Hantzsch-Widman yöntemi, ilaç olarak kullanılan organik bileşikleri adlandırmada yer değiştirme yöntemi, ilaç olarak kullanılan organik bileşikleri adlandırmada Hantzsch-Widman yöntemi öğretilir. NEPHAR E 616 Eczacılkta Sosyal Beceri Eğitimi Eczacılıkta sosyal beceri eğitimi, insan yaşamını anlamlı ve üretken hale getirebilmek, bireylerin yaşama dair amaç edinmelerini sağlamak, sağlıklı bireylerle ve hastalarla diğer sağlık çalışanları ile doğrudan iletişim sanatı becerisi öğretilmektedir. NEPHAR E 617 İmmünoloji Birçok farklı konuyu kapsayan bilim dalı özellikle organizmaların bağışıklık sistemlerinin sağlıklı oldukları veya hastalıklı oldukları durumlardaki hâli ve fizyolojik işlevleri ile insanların bağışıklık sistemlerinin uygunsuz bir şekilde işlemesi sonucu oluşan immünolojik bozuklukları (örneğin otoimmün bozukluklar) kapsar. NEPHAR E 618 Kök Hücre ve Uygulama Alanları Araştırma Vücudumuzu oluşturan hücrelerin kaynağı olan kök hücreler; biz yaşlanırken bozulan, yorulan, hasarlanan ya da hastalanan dokuları yenilerler. Kök hücreler kendilerini yenileme yeteneğine ve değişen oranda organizmanın bir çok farklı hücresine dönüşebilme özelliğine sahiptirler. Kanser ve doğuştan olan birçok hastalığın tedavisinde yararlanılır. Kök hücreleri için diğer bir uygulama sahası, kusurlu ve bozuk hücrelerin yerine sağlam hücre ve dokuların üretilmesidir. Birçok hastalığın tedavisi (Parkinson, Alzheimer, omurilik yaralanmaları ve sinir tahribatlarına bağlı felçler, şeker hastalığı, eklem rahatsızlıkları, osteoporoz) arızalı hücrelerin değiştirilmesiyle mümkün olabilecektir. NEPHAR E 619 Edebiyat Okuma ve Bilimsel Proje Organizasyonu. Bilim, araştırma ve proje, proje hazırlanma basamakları, proje raporunun yazılması, projenin sunulması ve uygulanması öğretilecektir.

5 Seçmeli Dersler (Grup II) ECTS T P K Dersin Kodu ve Adı NEPHAR E701 İlaç Etkileşimlerinin Toksikolojik Sonuçları NEPHAR E 702 Güvenli İlaç Kullanımı NEPHAR E 70 Endüstriyel Toksikoloji NEPHAR E 704 Tıbbi Cihazlar NEPHAR E 705 Farmakovijilans NEPHAR E 706 Müstahzar Bilgisi NEPHAR E 707 Farmakoekonomi NEPHAR E 708 İlaç/Zehir Bilgisi NEPHAR E 709 Klinik Toksikoloji NEPHAR E 710 Biyokimya Laboratuvar Bulgu Değerlendirmeleri NEPHAR E 711 Doğal İlaç Geliştirme NEPHAR E 712 Uygulamalı Farmakoloji I NEPHAR E 71 Uygulamalı Farmakoloji II NEPHAR E 714 Hastanelerde Akılcı İlaç Kullanımı NEPHAR E 715 İlaç Adlandırma II NEPHAR E 728 Farmasötik Granülasyon Teknolojisine Giriş Süreç Doğrulama NEPHAR E 729 Klinik Biyokimyada Vaka Takdimi NEPHAR E 740 Akılcı İlaç Kullanımı I NEPHAR E 741 Akılcı İlaç Kullanımı II NEPHAR E 742 Modern Farmasötik Botanik NEPHAR E 74 Yeşil eczane NEPHAR E 744 Kozmetik toksikoloji NEPHAR E 745 Bilimsel Sunum NEPHAR E 746 Organik Reaksiyon ve Mekanizması NEPHAR E 747 Aşı Geliştirme ve Aşılama İmmunolojisi NEPHAR E 749 Nutrasötikler ve Diyet Takviyeleri

6 NEPHAR E 701 İlaç Etkileşimlerinin Toksikolojik Sonuçları İlaç-ilaç, ilaç-besin, ilaç-alkol, ilaç-bitkisel preparatlar arasında meydana gelebilecek etkileşimler anlatılmaktadır. NEPHAR E 702 Güvenli İlaç Kullanımı Kişilerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine göre uygun ilacı, uygun sure ve dozajda, en uygun maliyatle ve kolayca sağlayabilmeleri verilmektedir. NEPHAR E 70 Endüstriyel Toksikoloji Toksikolojinin tanımı, bölümleri, eko-toksikoloji, endüstriyel toksikoloji, zehir (toksik madde) ve sınıflandırılması, toksisite ölçümü ve çeşitleri, zehirlenme şekilleri, kirlenme ölçümleri ile ilgili kavramlar, deri endüstrisinde çevreye zarar veren unsurlar (gazlar, ağır metaller, organik çözücüler ve aromatik bileşikler), tespiti ve korunma yolları verilmektedir. NEPHAR E 704 Tıbbi Cihazlar Cihazların temel sistemlerinin aktarılması, sorun için farklı çözüm yöntemlerinin araştırılması, güncel teknolojilerin ve uygulamaların takip edilmesi öğrenilmektedir. NEPHAR E 705 Farmakovijilans Farmakovijilans uğraşı alanına giren etkinlikler, ters ilaç reaksiyonları, tipleri, ilaç alımı ile nedensel ilişkinin araştırması, ters ilaç reaksiyonlarının ortaya çıkma boyutunun ölçülmesi, farmakovijilans çalışmalarının halk sağlığı yönünden önemi vb, alınacak önlemler öğretilmektedir. NEPHAR E 706 Müstahzar Bilgisi Farmasötik müstahzalar bilgisi ile biyoeşdeğerlilik hakkında temel bilgiler, eczace açılması ve işletilmesi sırasında uyulması gereken kurallar, eczanede ilaç dizimi ve farmakom program, iyi eczacılık uygulamaları ile eczanede ilaç verirken bilgilendirme, reçeteleme kuralları, rasyonel ilaç kullanımı, doping etkili müstahzalar, kardiovasküler hastalıklarda, santral sinir sistemi ile ilgili hastalıklarda ve endokin hastalıklarda kullanılan müstahzalar ve reçete örnekleri anlatılmaktadır.

7 NEPHAR E 707 Farmakoekonomi Farmakoekonomi, ekonomi ve sağlık ekonomisinin bir alt dalı olarak nitelendirilebilir. Bu iki bilimin birleşerek oluşturduğu, ilaç/teknoloji kullanımına ait klinik etki ile maliyetleri oranlayan çalışmalara odaklanan alt birimidir. NEPHAR E 708 İlaç/Zehir Bilgisi İlaç ve zehir bilgi hizmetini birlikte sunan temel hedef ve amacı, klinik etkinlik, toksisite ve tedavi ile ilgili doğru, güncel, kapsamlı ve hızlı bilgilendirme hizmeti vererek etkin ve güvenli ilaç kullanımını sağlanmaktadır. NEPHAR E 709 Klinik Toksikoloji Topsikoloji, kimyasal maddelerin canlı organizma üzerindeki olumsuz etkileri inceleyen bilim dalıdır. NEPHAR E 710 Biyokimya Laboratuvar Bulgu Değerlendirmeleri Klinik laboratuvarlarda elde edilen sonuçlar, referans aralığı değerleri göz önünde bulundurularak yorumlanır. Klinisyenin sonuçlardan verimli bir şekilde yararlanabilmesi için, sonuçların doğru ve güvenilir referans aralıkları içerisinde sunulması gerekir. NEPHAR E 711 Doğal İlaç Geliştirme Öğrencinin farmakognozide çağdaş ilaç geliştirme, bitkisel ilaçların kalite kontrolleri, doğal ürünlerden ilaç gelişme ve kalite control çalışmaları süresince kullanılan metodlar, bitkisel ilacın dünyadaki durumu hakkında bilgi sahibi olmasını sağlar. NEPHAR E 712 Uygulamalı Farmakoloji I Bazı enfeksiyon, gastrointestinal, kardiyovasküler, endokrinolojik hastalıklar ve tedavide farmakolojik yaklaşımlar verilmektedir. NEPHAR E 71 Uygulamalı Farmakoloji II Bazı santral, jinekolojik hastalıklar, neoplazmalar, anemiler ve tedavide farmakolojik yaklaşımlar öğretilmektedir.

8 NEPHAR E 714 Hastanelerde Akılcı İlaç Kullanımı Hastanede akılcı ilaç kullanımı uygulamaları, advers ilaç etkileri ve ilaç allerjisi izlemi, ilaç hataları ve uygulama hataları, parenteral ve enteral beslenmeler ve eczacının rolü, ilaç bilgi hizmetleri, literature tarama ve değerlendirme, hastane eczacılığı uygulanma standartları, eczane ve ilaç tedavisi çalışmaları (ilaç kullanımının ve değerlendirilmesi, ilaç tedavisinin izlenmesi, hastane formülleri) öğretilmektedir. NEPHAR E 715 İlaç Adlandırma II Organik bileşikleri kimyasal zincire göre sınıflandırabilecektir. Doymuş hidrokarbonları, doymamış hidrokarbonları, karbosiklik bileşikleri, heterosiklik bileşikleri adlandırır., organik bileşikleri zincire bağlı fonksiyonel gruplara göre sınıflandırabilecektir. Aktif doymamışlığı, alkol ve fenolleri, eter ve fenol eterlerini alkil ve aril halojenürlerini, karbonil grubu içeren yapıları, azot ve kükürt içeren yapıları adlandırır. İlaç olarak kullanılan organik bileşikleri adlandırmadaki farklı yöntemleri sınıflandırır. Stelzner yöntemi, Hantzsch-Widman yöntemi, ilaç olarak kullanılan organik bileşikleri adlandırmada yer değiştirme yöntemi, ilaç olarak kullanılan organik bileşikleri adlandırmada Hantzsch-Widman yöntemi öğretilir. NEPHAR E 728 Farmasötik Granülasyon Teknolojisine Giriş süreç doğrulama Öğrencinin granülasyon ve tablet üzerinde yapacağı araştırmaların yapacağı araştırmalarında kütüphane ve laboratuvarda takip edeceği yöntemler ve pratik uygulamalar verilmektedir. NEPHAR E 729 Klinik Biyokimyada Vaka Takdimi Klinik biyokimyanın biyokimyasal parametrelerini ve klinik vakalarda biyokimyasal sonuçların yorumlarını yapabilmeyi öğretmektir. NEPHAR E 740 Akılcı İlaç Kullanımı I Akılcı ilaç kullanımı yönünde uygulama becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, rasyonel farmakoterapi ilkeleri ve eczacıların uygulamalardaki rolü öğretilecek, reçete örnekleri üzerinden uygulamalarla bilgi ve reçete karşılama becerisi kazandırılacaktır.

9 NEPHAR E 741 Akılcı İlaç Kullanımı II Akılcı ilaç kullanımı birincisinin devamı yönünde uygulama becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, rasyonel farmakoterapi ilkeleri ve eczacıların uygulamalardaki rolü öğretilecek, reçete örnekleri üzerinden uygulamalarla bilgi ve reçete karşılama becerisi kazandırılacaktır. NEPHAR E 742 Modern Farmasötik Botanik Tıbbi bitkileri tanıtarak, bunlardan elde edilen ilaç hammaddeleri (drog) ile tedavide kullanılma yerleri anlatılmaktadır. NEPHAR E 74 Yeşil Eczane "Yeşil eczane" bitkisel ilaçlar ve doğal olarak bulunan takviyeleri anlatarak doğal ilaçlar kullanımını öğretmektedir. NEPHAR E 744 Kozmetik Toksikoloji Kozmetik preparatların lokal ve sistemik toksik etkilerini incelemek ve bu konudaki ulusal ve uluslararası standartları öğrentilmektedir. NEPHAR E 745 Bilimsel Sunum Bilimsel yöntemler, ölçüm, araştırma tür ve aşamaları, etik kurallar çerçevesinde araştırma planlayıp veri analizini yapıp, sunabilme yeteneğini kazandırmayı öğretmektedir. NEPHAR E 746 Organik Reaksiyon ve Mekanizması Organik reaksiyonlarda mekanizma konusu moleküler yapı ve reaktiflik arasındaki ilişkiyi gösterecek şekilde anlatılacaktır. NEPHAR E 747 Geliştirme ve Aşılama İmmunolojisi Vücudun hastalık yapıcı mikroorganizmalara karşı gösterdiği direnç öğretilmektedir.

10 NEPHAR E 749 Nutrasötikler ve Diyet Takviyeleri Nutrasötik, fonksiyonel gıda ya da gıda takviyeleri, ilaç olarak değerlendirilemeyen diyeti desteklemek üzere kullanılan supplmentler öğretilmektedir.

ECZACILIK FAKÜLTELERİ İÇİN. Kapsamlı Müfredat

ECZACILIK FAKÜLTELERİ İÇİN. Kapsamlı Müfredat 2015 ECZACILIK FAKÜLTELERİ İÇİN Kapsamlı Müfredat HAZIRLAYANLAR ve ÇALIŞMA GRUBU Prof. Dr. Maksut Coşkun Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi moskun@ankara.edu.tr Prof. Dr. Bülent Gümüşel Hacettepe

Detaylı

ECZACILIK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI

ECZACILIK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI ECZACILIK FAKÜLTESİ Eczacılık, ilaç ve farmasötik hammaddeler ile ilgili hemen her yönü kapsayan interdisipliner bir bilim alanıdır. Kimya, biyoloji, fizik, matematik gibi temel bilimler hakkındaki bilgiler

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS AKTS AKTS T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/10 I. YARIYIL DERSLERİ EBE1001 ANATOMİ (3 2) AKTS:8 Tıbbi terminolojiye giriş.lokomotor sistem anatomisi Osteoloji, Arthroloji, Myoloji. Dolaşım sistemi anatomisi. Solunum sistemi anatomisi.üriner

Detaylı

IUPHAR tarafından yayımlanan Klinik Farmakoloji Raporunun Türkçe çevirisi üzerine

IUPHAR tarafından yayımlanan Klinik Farmakoloji Raporunun Türkçe çevirisi üzerine IUPHAR tarafından yayımlanan Klinik Farmakoloji Raporunun Türkçe çevirisi üzerine Türk Farmakoloji Derneği-Klinik Farmakoloji Çalışma Grubu nun (KFÇG) değerli üyeleri ve klinik farmakolojiye ilgi duyan

Detaylı

AKILCI İLAÇ KULLANIMI

AKILCI İLAÇ KULLANIMI AKILCI İLAÇ KULLANIMI Dr.Ayşe Erdoğan Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ilacı, fizyolojik sistemleri veya patolojik durumları, kullanıcının yararı için değiştirmek veya

Detaylı

Puan Türüne Göre Programlar

Puan Türüne Göre Programlar Puan Türüne Göre lar www.emu.edu.tr 1 2015 2 DİL1 Mütercim - Tercümanlık... 1 İngilizce Öğretmenliği... 2 MF1 Matematik ve Bilgisayar Bilimleri İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF3 Moleküler Biyoloji

Detaylı

Bu sayfa bilinçli olarak boş bırakılmıştır

Bu sayfa bilinçli olarak boş bırakılmıştır Bu sayfa bilinçli olarak boş bırakılmıştır ECZACILIK YETERLİLİK STANDARTLARI 013 Bu sayfa bilinçli olarak boş bırakılmıştır ECZACILIK YETERLİLİK STANDARTLARI 013 Birinci Basım Prof.Dr. Levent ÜSTÜNES Mayıs

Detaylı

Hemşirelik Esasları I Lisans 1. Sınıf Yok 4-4-6

Hemşirelik Esasları I Lisans 1. Sınıf Yok 4-4-6 HEMġĠRELĠK BÖLÜMÜ (NORMAL ÖĞRETĠM) HEM 101 Yerel Kredisi 6 AKTS Kredisi 6 Hemşirelik Esasları I 1. 4-4-6 1. Bu ders, birinci yıl sağlık yüksekokulu hemşirelik programı öğrencilerine, hemşirelik esasları

Detaylı

Topluma Yönelik. Akılcı İlaç Kullanımı

Topluma Yönelik. Akılcı İlaç Kullanımı Topluma Yönelik Akılcı İlaç Kullanımı 2 Akılcı İlaç Kullanımı T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ Topluma Yönelik Akılcı İlaç Kullanımı Ankara, Haziran 2013 Sahibi T.C. Sosyal Güvenlik

Detaylı

İstanbul. Akılcı İlaç Kullanımı ve Farkındalık Sempozyumu Kitapçığı 19 Kasım 2014

İstanbul. Akılcı İlaç Kullanımı ve Farkındalık Sempozyumu Kitapçığı 19 Kasım 2014 İstanbul Akılcı İlaç Kullanımı ve Farkındalık Sempozyumu Kitapçığı 19 Kasım 2014 İstanbul Sağlık Müdürlüğü Bu kitapçık İstanbul Eczacı Odası nın katkılarıyla basılmıştır. Renk Matbaası Basım ve Amb. San.

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ SÖĞÜT MESLEK YÜKSEK OKULU MUHASEBE PROGRAMI DERSLER VE DERS İÇERİKLERİ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ SÖĞÜT MESLEK YÜKSEK OKULU MUHASEBE PROGRAMI DERSLER VE DERS İÇERİKLERİ T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ SÖĞÜT MESLEK YÜKSEK OKULU MUHASEBE PROGRAMI DERSLER VE DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Zorunlu Dersler Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I ATA101 2+0 2 Ders İçeriği :

Detaylı

SAĞLIK MESLEK MENSUPLARI İLE SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN DİĞER MESLEK MENSUPLARININ İŞ VE GÖREV TANIMLARINA DAİR YÖNETMELİK

SAĞLIK MESLEK MENSUPLARI İLE SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN DİĞER MESLEK MENSUPLARININ İŞ VE GÖREV TANIMLARINA DAİR YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK MESLEK MENSUPLARI İLE SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN DİĞER MESLEK MENSUPLARININ İŞ VE GÖREV TANIMLARINA DAİR YÖNETMELİK Resmî Gazete: 22.05.2014-29007 Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

TÜRKİYE KAMU SAĞLIK ARAŞTIRMA PROGRAMI

TÜRKİYE KAMU SAĞLIK ARAŞTIRMA PROGRAMI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE KAMU SAĞLIK ARAŞTIRMA PROGRAMI HAZİRAN 2005 ANKARA İ Ç İ N D E K İ L E R BÖLÜM SAYFA I. GİRİŞ II. ARAŞTIRMA ALANLARI EKLER A. ARAŞTIRMA ALANLARI,

Detaylı

İLAÇLARIN VE KOZMETİK ÜRÜNLERİN GELİŞTİRİLME SÜREÇLERİ VE DOĞA ÜZERİNE ETKİLERİ

İLAÇLARIN VE KOZMETİK ÜRÜNLERİN GELİŞTİRİLME SÜREÇLERİ VE DOĞA ÜZERİNE ETKİLERİ İLAÇLARIN VE KOZMETİK ÜRÜNLERİN GELİŞTİRİLME SÜREÇLERİ VE DOĞA ÜZERİNE ETKİLERİ Esra KAPUCU, Hasan KAHVECİ, Özlem SUSAM, Yeşim ÇANTA Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği

Detaylı

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı Bu programın, diğer sağlık personeli olmak isteyen ve İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

Detaylı

Başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. Türkiye karar verirse her şeyi başarır. Turgut ÖZAL

Başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. Türkiye karar verirse her şeyi başarır. Turgut ÖZAL Başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. Türkiye karar verirse her şeyi başarır. Turgut ÖZAL Ulusal, Bölgesel ve Küresel Alanda İhtiyaçlara Cevap Verecek Bir Dünya Üniversitesi Eğitime hak ettiği değer ve

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ. I. Yarıyıl

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ. I. Yarıyıl T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl 2903141 TÜRK DİLİ (4+0) Dil nedir? Dillerin doğuşu. Dil duygu düşünce bağlantısı. Dil kültür

Detaylı

I.AMAÇ II.KAPSAM III. TEMEL FELSEFESİ

I.AMAÇ II.KAPSAM III. TEMEL FELSEFESİ Bu kılavuz 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun'a uygun olarak; 25 Kasım 1999 tarih ve 23887 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmelik'te değişiklik

Detaylı

Bilgi ve Değer Üreten Üniversite

Bilgi ve Değer Üreten Üniversite Bilgi ve Değer Üreten Üniversite 1 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Bilgi ve Değer Üreten Üniversite 2 3 İÇİNDEKİLER Rektörümüzün Mesaji... Genel Bilgi... Misyon ve Vizyon... Sayılarla Üniversitemiz...

Detaylı

3. Baskı. Editör: Fikriye POLAT BİYOLOJİDE ÖZEL KONULAR

3. Baskı. Editör: Fikriye POLAT BİYOLOJİDE ÖZEL KONULAR Editör: Fikriye POLAT BİYOLOJİDE ÖZEL KONULAR 3. Baskı Tuğba AY / Günsel BİNGÖL / M. Sinan BİNİCİ / Songül BUDAK DİLER Arzu CANSARAN / M. Kemal DEMİRAĞ / Egemen DERE / Nihal DOĞAN Bekir DOĞAN / Nuran EKİCİ

Detaylı

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI Medipol lü Olmak Yarınlara Hazırlanmaktır. Sevgili Öğrenciler, Yüksek Öğretim misyonunun tematik çatısını oluşturan bilgi, öğrenen organizasyonlar olan çağdaş

Detaylı

TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL. 0623107 Atatürk İlkeleri ve İnk Tarihi I (2 0 2 3) 0623108 Türk Dili I (2 0 2 3)

TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL. 0623107 Atatürk İlkeleri ve İnk Tarihi I (2 0 2 3) 0623108 Türk Dili I (2 0 2 3) TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL 0623107 Atatürk İlkeleri ve İnk Tarihi I (2 0 2 3) 0623108 Türk Dili I (2 0 2 3) 0623109 Genel Fizik (2 0 2 3) 0623110 Genel Kimya (2 0 2 3) 0623111 Genel

Detaylı

Eğitim Dairesi Başkanlığı. 2015 Eğitim ve Sertifika Programı

Eğitim Dairesi Başkanlığı. 2015 Eğitim ve Sertifika Programı 1 Eğitim Dairesi Başkanlığı 2015 Eğitim ve Sertifika Programı 2 3 Türk Standardları Enstitüsü Kitapçıkta yer alan kurallar ve programlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 4 İçindekiler ÖNSÖZ... 11

Detaylı

Antibiyotik direnci ve akılcı ilaç kullanımı

Antibiyotik direnci ve akılcı ilaç kullanımı İstanbul Eczacı Odası nın yayınıdır. 71. sayı Antibiyotik direnci ve akılcı ilaç kullanımı 7. sayfa 2. İstanbul Eczacılık Kongresi düzenleniyor: İlaç ve Eczacılıkta 3N! Editörden 71. sayı Sahibi İstanbul

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU Bursa - 2015 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programı öğrencilerimin bir HBYS programını (AviCenna) öğrenmeleri ve başarıyla kullanabilmeleri

Detaylı

MESLEK SEÇĠMĠ. Meslek seçimiyle ilgili sağlıklı bir karar verebilmek için bireyin şu evrelerden geçmesi gerekir:

MESLEK SEÇĠMĠ. Meslek seçimiyle ilgili sağlıklı bir karar verebilmek için bireyin şu evrelerden geçmesi gerekir: MESLEKLER REHBERİ MESLEK SEÇĠMĠ Meslek: Meslek en genel anlamda yaşam boyu yapılan faaliyetler bütünüdür. Yaşam boyu yapılan bir faaliyetten insanın mutlu olabilmesi için seçtiği mesleği severek ve isteyerek

Detaylı

MODÜL 1 İDARİ BİLGİLER

MODÜL 1 İDARİ BİLGİLER GELENEKSEL BİTKİSEL TIBBİ ÜRÜNLER İÇİN BAŞVURU DOSYASI HAZIRLANMASINA İLİŞKİN OTD KILAVUZU OTD FORMATI MODÜL 1 İDARİ BİLGİLER 1.1 Kapak Yazısı 1.2 İçindekiler Tablosu Her tip başvuru için kapsamlı içindekiler

Detaylı

Eğitim Dairesi Başkanlığı. 2014 Eğitim ve Sertifika Programı

Eğitim Dairesi Başkanlığı. 2014 Eğitim ve Sertifika Programı 1 Eğitim Dairesi Başkanlığı 2014 Eğitim ve Sertifika Programı 2 Türk Standardları Enstitüsü Kitapçıkta yer alan kurallar ve programlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 3 İçindekiler ÖNSÖZ... 9 YÖNETİM

Detaylı