DENĐZLĐ SOROPTĐMĐST KULÜBÜ (ĐŞ VE MESLEK KADINLARI DERNEĞĐ) 1985

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DENĐZLĐ SOROPTĐMĐST KULÜBÜ (ĐŞ VE MESLEK KADINLARI DERNEĞĐ) 1985"

Transkript

1 DENĐZLĐ SOROPTĐMĐST KULÜBÜ (ĐŞ VE MESLEK KADINLARI DERNEĞĐ) 1985 Gönüllü kadın kuruluşları arasında etkin çalışmalarıyla ön sıralarda yer alan Soroptimist Kulübü 1985 yılında kurularak faaliyetlerine başlamıştır. Federasyon şeklinde de ülkemizde ve dünyada önemli faaliyetler yürütülmektedir. Kulübümüzün 20 üyesi bulunmakla birlikte üyeleri "meslekte, iş hayatında ve her bakımdan yüksek ahlak ilkelerine bağlı" seçkin iş ve meslek kadınlarından oluşur. Yerel, ulusal ve uluslararası çalışmaları tüm insanların, özellikle kadınların ve çocukların temel haklarının eşitlik esasına göre korunmasına, sosyal statülerinin yükseltilmesine ve toplumsal barışın korunmasına yöneliktir. Soroptimist Kulübü iş ve meslek kadınlarının bir araya gelerek seslerini Bilinçlenme, Bilinçlendirme ve Eylem yoluyla duyurmalarını hedefleyen bir kuruluştur. Kulüp; a) Toplumda kadının konumunu güçlendirmek b) Yüksek ahlak ilkelerine uymak c) Đnsan haklarından herkesi yararlandırmak d) Eşitlik, gelişme ve barış sağlamak amaçlarını Uluslararası Đyi niyet, Anlayış ve Dostluk yoluyla gerçekleştirir. Kulüp üyeleri a) Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde topluma hizmet götürür, b) Kadınların karar mekanizmalarına katılmaları için çalışır.

2 Soroptimist Kulübü nün Gerçekleştirdiği Projeleri: 1. Buldan El Sanatları Merkezi (BELSAM) Projesi (a) Projenin amacı ve yeri: Buldan ilçesinde yok olmaya yüz tutmuş el dokumacılığını yeniden canlandırmak amacıyla 2000 yılında BELSAM adında bir merkez kurulmuştur. Bu merkez sayesinde sadece 7 kişinin bildiği buldan el dokumacılığı sanatının diğer nesillere aktarılması ve yaygınlaştırılması hedeflenmiştir. (b) Projenin sonuçları: Başlangıçta 2 el tezgahıyla kurulan bu merkezde 80 el tezgahına ulaşılarak bu tezgahlarda 240 kişinin çalışması, Buldan tekstil ürünlerinin dünya çapında markalaşması ve ciddi miktarlarda ihracat geliri elde edilmesi sağlandı. Ayrıca bu merkez Buldan ilçesinde önemli bir istihdam ve gelir kaynağı da oluşturmuştur. (c) Kuruluşunuzun sözkonusu proje kapsamındaki rolü (lider kuruluş veya ortak) ve proje katılım derecesi: Kulübümüz bu projede lider kuruluş olarak yer almış olup, yerel ve ulusal yazılı ve görsel basında tanıtımı, merkezin tefrişi, tezgahların alınmasına maddi destek sağlamıştır. Merkezinin adının duyurulması amacıyla modist Zuhal YORGANCIOĞLU davet edilerek oluşturulan moda tasarımları görkemli bir defile ile ulusal çapta tanıtılmıştır. Ayrıca Buldan El Dokumaları ve Kültür Festivali nin düzenlenmesine öncülük yapılmıştır. Merkezde üretilen ürünlerin tanıtımı ve satışı faaliyetleri merkezin açıldığı dönemden beri sürdürülmektedir. (d) Projenin toplam maliyeti: $

3 (e) Projeyi finanse eden kuruluşlar (isim, adres, e-posta, telefon numarası, katkı miktarı) Kuruluşun Adı Adres e-posta Telefon Katkı Miktarı Fahri Organize Sanayi Böl. DEĞĐRMENCĐ 2.Kısım Merkez Bina $ Gökhan Tekstil Ankara Asfalti Uzeri A.Ş. 6.Km $ Pamukkale Đplik Tekstil San ve Ankara Asfaltı 20 km. Kocabaş Kasabası $ Tic. A.Ş. Cevriye Esen Esen Han Kat: 6 Bayramyeri $ Kentbank Şu an faaliyet göstermemektedir 601 $ Halı Cankurtaran Mevki $ Halis ÖDEL Ödel Tekstil Çarşı içi Buldan 126 $ Diğer Bağışlar ve Faaliyet giderleri $ Proje Koordinatörleri: Aysun NALBANT, Rana ÖZDÖL, Filiz ÖZHAN 2. Kadın Konuk Evi Projesi a) Projenin amacı ve yeri: Toplumda istismara uğrayan kadınlarımızın ve çocuklarımızın, eşitlik esasları doğrultusunda haklarının verilmesi, tanınması ve korunmasını sağlamak; kadınlarımıza, çocukları ile birlikte insanca yaşama olanağı sunmak ve onları rehabilite ederek topluma kazandırmak amacı ile ENGĐN AKSEL anısına Valiliği, Sosyal Hizmetler Đl Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirdiğimiz Kadın Konuk Evi 2001 yılında kurulmuştur. b) Projenin sonuçları: Türkiye de sekizinci olarak 2001 Yılı sonunda kurulan Kadın Konuk Evi, 10 Yatak kapasitesinden 2002 yılında bir daire daha düzenlenerek 20 yatak sayısına ulaşılmıştır. Kadın Konuk Evi nden yılları itibarı ile 122 kadın ve 108 çocuk yararlanmış, 38 kadın da işe yerleştirilmiştir. Kulübümüz bu projede lider kuruluş olarak yer almış olup, Sosyal Hizmetler Đl Müdürlüğü nün tasarrufunda bulunan atıl binanın bu proje için tahsis edilmesi ile birlikte, binanın tadilatı ve tefrişi, diğer kuruluşlarla koordinasyonun sağlanması ( Barosu, Adli Tabiplik, Cumhuriyet Savcılığı, Jandarma Komutanlığı), Konuk Evi ndeki kadınlara psikolojik destek verilmesi, kadınların meslek edinme ve istihdamı konularında aktif olarak yer almıştır. Kulübümüzün destekleri halen sürmektedir.

4 d) Projenin toplam maliyeti: $ e) Projeyi finanse eden kuruluşlar (isim, adres, e-posta, telefon numarası, katkı miktarı) Kuruluşun Adı Adres Telefon / E-posta Faber Mermer A.Ş. Organize Sanayi Bölgesi Bereket Enerji A.Ş. Atatürk Bulvarı Esnaf Sarayı Kat:2 No: Eczacılar Odası Saraylar Mah. Gerzele Cad Esen Han Kat: 6 Cevriye Esen Bayramyeri Barosu Muratdede Mah. 357 Sk. No: (Hülya KANBAKAN) Aydın Pasajı K:1Bayramyeri Kömürcüoğlu Mermer A.Ş. Pamukkale Yolu Korucuk Kasabası No: Tümaş Mermer A.Ş. Đzmir Asfaltı BozburunKöyü Yolu Kristal Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti. Organize Sanayi Bölgesi Gümüşçay Mah Sokak. No:2 Gümüşler Funika Holding Erikoğlu Elektrik San. ve Tic. Đstasyon Cad. No: A.Ş Eke tekstil San. Tic. A.Ş. Organize Sanayi Böl Altınbaşak Tekstil San. Tic. A.Ş. Organize Sanayi Böl Zorlu Tekstil San. Tic. A.Ş. Gama Teks. A.Ş. Karakurt Yolu Üzeri No: Gama Tekstil San. ve Tic. A.Ş Sok. No: Mesa Etiket A.Ş. Ankara Asfaltı 6.Km. Gökhan Tekstil Yanı Sanayi Odası Ziraat Bankası Yanı Bayram Yeri Gökhan Tekstil A.Ş. Ankara Asfalti Uzeri. 6.Km Pamukkale Đplik Tekstil San ve Tic. A.Ş. Ankara Asfaltı 20 km. Kocabaş Kasabası Diğer bağışlar ve faaliyet gelirleri Proje Koordinatörleri: Ufuk TARHAN, Bahar BALTALARLI, Tülay ÇELĐKKOL a) Ekipman ve ofisler- b) Diğer ilgili kaynaklar (örneğin, gönüllüler, bağlı kuruluşlar, uygulamaya destek olabilecek ilişki ağları). Pamukkale Rotary Kulübü, Đzmir Soroptimist Kulübü, Barosu, Kadın Platformu, Sanayi Odası, Faber Mermer, Bereket Enerji, Tümaş Mermer, Gün Gıda, Funika Holding. Nexans Đletişim Endüstri ve Tic. A.Ş.

5 3. deki STK ların Yerel Karar Alma Sürecindeki Katılımcı Rolü Projesi: Merkezi Finans ve Đhale Birimi nin Türkiye de Kamu Sektörü ve STK lar Arası Đşbirliğinin Geliştirilmesi ve STK ların Demokratik Katılım Düzeyinin Güçlendirilmesi kapsamında Đyi yönetişim konusunda deki STK ların Yerel Karar Alma Sürecindeki Katılımcı Rolü başlıklı proje Ağustos 2005 te gönderilmiş olup değerlendirme sonuçları beklenmektedir. Projenin amacı: deki STK ların yerel karar alma süreçlerinde (STK Çalışma Grupları, Kent konseyi, belediye ve il özel idarelerinin ihtisas komisyonları, v.s.) katılımcı olarak etkin bir rol edinebilmesi için gerekli bilgi ve beceriler kazandırılarak kamu ile ortaklıkların güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. (b) Hedef Kitleler: STK lar, muhtarlar, hemşehriler ve diğer paydaşlar (c) Ana faaliyetler: nin iyi yönetişim çerçevesinde yönetilmesi ve kent konseylerinin daha iyi işlemesi için; 1. Yerel karar alma mekanizmalarının etkin ve verimli çalışması için paydaşların eğitilmeleri 2. STK Ortak Birliği ve STK Çalışma Grupları yönergesinin oluşturulması ve yıllık ortak çalışma planı yapılması; 3. Sürekli eğitim programının yapılandırılması 4. Hemşehri öneri geliştirme olanakları sağlanması 5. Web portalının oluşturulması, sürekliliğinin ise oluşturulacak yönerge doğrultusunda sağlanması. Uygulama alanı: Türkiye Ege Bölgesi ilidir. Merkezi Finans ve Đhale Birimi nden (MFĐB) Talep Edilen Hibe Tutarı Projenin toplam uygun maliyeti MFĐB den talep edilen tutar Toplam uygun maliyete oranı % < > EURO < > EURO % < > Projemizdeki katılımcılar Soroptimist Kulübü Sanayi Odası DEGĐAD FUNĐKA Vakfı PERYÖN Valiliği Đl Sağlık Müdürlüğü METEM Karataşlı~Nalbant Avukatlık Bürosu Projemizdeki rolü Proje sahibi Ortak Ortak Ortak Ortak Đştirakçi Đştirakçi Đştirakçi Đştirakçi Projenin Hedefleri: 1. Yerel karar alma süreçlerinde iyi yönetişim ilkelerini yerleştirmek 2. Özellikle yerel karar alma mekanizmalarında demokratik katılımın güçlendirilmesi 3. Türkiye de STK diyaloğunun gelişmesine katkıda bulunmak

6 4. Sivil Toplum Kuruluşlarının kendi aralarında ve kamu sektörüyle ortak çalışması için bilgi ve beceri düzeylerinin artırılması 5. Gelişmiş hemşehrilik bilincinin inşasına, güçlendirilmiş ve aktif STK lar yoluyla, katkıda bulunmak 6. Geliştirilmiş öneri sistemi ve kendini ifade eden bireyler ile koordinasyon içinde çalışan STK lar oluşturmak 7. nin paydaşları arasındaki ortaklıkları güçlendirmek ve yeni ortaklıklar oluşumuna katkıda bulunmak 8. Hızlı, sık güncellenen ve yapılandırılmış iletişim ve tanıtım ağı (Web portalı) kurmak 9. STK Ortak Birliğini ve STK Çalışma Gruplarını kurmak ve yönergesini oluşturmak 10. Hemşehrinin yerel yönetim birimleri ile etkin iletişim ortamı oluşturulmasına katkıda bulunmak 11. Yüksek performansta (etkin ve verimli) görev yapacak Kent Konseyi ve diğer yerel karar alma mekanizmaları için alt yapının oluşturulmasını sağlamak ve kadın üye sayısını azamide tutmak 12. Kardeş Şehirler ile tüm bu konularda işbirliği yapmak 13. Diğer illerle kıyaslama yapabilmek için sonuç dokümanları oluşturmak Proje Koordinatörleri: PROJE BAŞVURU SAHĐBĐ: Fizyoterapist Nurten Karakaya Horozoğlu ( Soroptimist Kulübü Başkanı) PROJE YÖNETĐCĐSĐ Prof. Dr. Diler Aslan ( Soroptimist Kulübü) PROJE YÖNETĐCĐ YARDIMCISI Dr.Bülent Uygun (Sanayi Odası) PROJE YÖNETĐCĐ YARDIMCISI M.Güneş Özsoy (DEGĐAD) PROJE YÖNETĐCĐ YARDIMCISI (Đyi Yönetişim ve KY Araçları El Kitabı ve Toplantı Danışmanı) PROJE FĐNANS SORUMLUSU Dr.Filiz Özhan ( Soroptimist Kulübü) PROJE DANIŞMANI (Teknik) Đsmail Ergür Projenin güçlü yanları: deki STK ların çoğu aktiftir ve de yapılanlar değerlendirildiğinde çoğunda STK ların payları bulunur. Kişilerin yaptıkları okulların çokluğu da bunun göstergelerindendir. sanayinin ve ticaretinin gelişmişliği ve işadamlarının yardımseverliği nin önemli güçlü yanlarındandır. Nitekim, Soroptimist Kulübü olarak organizasyonunda yer aldığımız iki kalite günü nde bulunulan hibeler de diğer STK ların bu projeye yardımcı olacaklarını göstermektedir. Sanayi Odasının üyesi ve dönem başkanı (platform sözcüsü) olduğu Sanayici, Tüccarlar ve Đşadamları Platformu öncelikli sorunların belirlenmesinde ortak kararlar alma eğiliminin bulunduğunu göstermektedir. Bir ilin dolayısıyla Türkiye nin ekonomik yönden gelişmişliğini sağlayacak ve finansal gücü olan bu platformun başarısı STK larının ortak platformunun iyi yönetişim ve iyi uygulamalara göre kurulmasıyla daha yararlı olabilecektir.

7 2004 YILI FAALĐYET RAPORU 1. Ulusal Eğitime Destek Kampanyası nın başlatılmasıyla birlikte Kulübümüz de Halk Eğitim Merkezlerinin açtığı tüm kurs yerlerini ziyaret ederek, oradaki kadın ve genç kızlarımız Atatürk Đlke ve Devrimleri, Cumhuriyetin Kuruluşuyla Kadınlarımızın Kazandıkları Haklar, Yeni Medeni Kanunumuzda Kadının Yeri ve Yeni Kazanılan Haklar gibi konularda bilinçlendirilmişlerdir. 2. Denkalder, Dentaş, Valiliği, Pamukkale Üniversitesi, STK ların da işbirliği ile Kulübümüz tarafından 2.Yerel Kalite Günü düzenlenmiştir. 800 kişinin katıldığı toplantıda Kamu ve STK ların Kalite Platformunda bir araya gelerek bilgi paylaşımları sağlanmıştır. 3. Çeşitli semt ve Merkeze bağlı köylerde Atatürk Đlke ve Devrimleri, AIDS ve Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklardan Korunma, Kadın Hakları, Medeni Kanun, Sağlıklı Yaşam Đçin Egzersiz, Sağlıklı Beslenme vs. gibi konularda bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapıldı. 4. Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Prof.Dr.Taciser Onuk un konuşmacı olduğu konferans Vali Vefki Ertürk Kız Meslek Lisesi'nde düzenlenmiştir. 5. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda üniversite ve lise öğrencilerimize verdiğimiz bursları sürdürerek; bursiyerlerimizin sayısı 12 den 15 e çıkarılmıştır. Geçen sene bir öğrenci mezun olarak 11 üniversite 3 lise öğrencisi olmak üzere toplam 14 öğrenciye burs verilmektedir. Üniversiteler için 50.-YTL liseler için 30.-YTL toplam 640.-YTL aidatlarımızın tümü bursiyerlerimize harcanmaktadır. 6. Kulübümüz adına Sn. Diler Aslan tarafından gerçekleştirilen internet sitemiz tamamlanmış olup adresiyle kullanıma başlamıştır. 7. Eğitimin okullarla sınırlı olmadığı bilinci ile sürekli eğitimin gerekliliğinden yola çıkarak Kadın Platformu adına AIDS ve Cinsel Yoldan Bulaşan Hastalıklardan Korunma konusunda Üyelerimiz Huriye Demirhan ve Tülay Çelikkol Şehit Öğretmen Yusuf Batur ve Atatürk Endüstri Meslek Lisesinde bir bilinçlendirme çalışması yapmıştır. 8. Soroptimist Kulübü Eğitim Koordinatörlüğünün organizasyonu ile 8 Mart 2005 te Vali Vefki Ertürk Kız Meslek Lisesinde Atatürk Cumhuriyet ve Türk Kadını konulu

8 konuşmayı Prof. Dr. Önder Göçgün, Đslam Öncesi ve Sonrası Türk Kadınının Toplumdaki Yeri konulu konuşmayı Keriman Karaosmanoğlu gerçekleştirmiştir Mart 2005 te Lisesi Pembe Salonda Çanakkale Zaferi ve Türk Dünyasında Nevruz Kutlamaları ile ilgili konferans gerçekleştirilmiştir Nisan 2005 te Vali Vefki Ertürk Kız Meslek Lisesinde Atatürk ün Türk Kadınına Verdiği Önem ve Kadının Türk Kültürüne Katkısı, Oyaların Dili adlı konferans 120 kişilik bir öğrenci grubuna 10 kişilik öğretmen grubuna Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Taciser Onuk tarafından verildi. 11. Türkiye de sadece 9 tane olan Kadın Konuk Evinden birisi olan Kadın Konuk Evi için 2 adet elektrik sobası ihtiyaçlarını karşılanmıştır. Güneş enerjisi yaptırma sözü verilmiş, alt katın koridoru ve mutfak döşemesi ve dolapları için gerekli çalışmaları ve bağlantıları yapılmıştır 12. Ayrıca sık sık Sosyal Hizmetler Đl Müdürlüğü ile yaptığımız toplantılarda sorunlar tartışılıp, saptanılan bu sorunları Đl Emniyet Müdürlüğü ve Vali Beyle görüşerek çözüme ulaştırılmıştır. 13. Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknoloji Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Şehmuz ASLAN Sağlıklı yaşam için egzersiz konusunda kulüp üyelerine bir sunum yapmıştır. 14. Kulüp üyelerimize yönelik olarak Sağlıklı Beslenme ve Diyet konusunda Kulüp Yönetim Kurulu Üyemiz Dr. Filiz ÖZHAN bir sunum yapmıştır Ekim Cumhuriyet Bayramı geçit törenine, 14 Ocak Atatürk ün annesi Zübeyde Hanımın ölüm yıldönümü nedeniyle Kadın Platformu olarak Atatürk büstü önüne çiçek koyma törenine katılınmıştır Şubat Kadınların seçme ve seçilme hakkı verilmesi nedeniyle basın bildirisi yapılmış. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Hükümet Binası önünde saat tören düzenlenmiştir. 17. Gazeteci Yazar Zeynep Oral davet edilerek kulüp üyeleri bilgilendirilmiştir.

9 18. Buldan El Sanatları Merkezi nden getirdiğimiz el dokuması ürünlerin satışı çalışmalarına üyelerimiz destek vermiş ve bu satışlardan elde edilen gelir masraflarımızın bir kısmını karşılamıştır Aralık tarihleri arasında Diler Aslan, Tülay Çelikkol, Keriman Karaosmanoğlu ve Semra Dönmez Afyon Oruçoğlu nda Ara Delege Toplantısına katılmışlardır. Çok yararlı geçen bu toplantıda koodinatörlerin çalışma sistemleri yazılacak raporlar ve soroptimistlik nedir? konularında edindikleri bilgileri dostluk toplantılarında arkadaşlarıyla paylaşmışlardır Şubat tarihlerinde Ege Tem in düzenlediği eğitici seminerlere üyelerimiz katılmışlardır. Ayrıca bu organizasyona katılan tüm Đzmir Kulüplerinin yaptığı bağış için teşekkür ederiz. Yapılan bağış kadın barınma evine destek olarak değerlendirilmiştir. 21. Dostluk toplantılarımız üyelerimizin çoğunun katılımı ile her ay düzenli şekilde yapılmıştır. 22. Pamukkale Korucuk Đlköğretim Okulu na Bilgisayar alınarak okulun kütüphanesine kitap bağışı yapıldı Ocak 2005'de Valiliği himayelerinde Yetişkin Eğitimi ve Toplam Kalite Yönetimi konulu sempozyum düzenlenmiştir. Valiliği, Defterdarlığı, Sanayi Odası, Ege Per Yön ve Manisa Elginkan Vakfı ortaklığında düzenlenen sempozyuma Toplam Kalite Yönetimi (TKY) kapsamında Cam Sanayi, Kadıköy Anadolu Lisesi, Uluslararası Nakliyeciler Derneği, Türkiye Kalite Derneği (KalDer) sunumlarını yapmıştır. Kamu, Özel Sektör ve Sivil Toplum Kuruluşlarıyla iş birliği yaparak bölgemizde kurum, kuruluş ve sektör ayırt etmeden, yaşamda kalite ilkeleri doğrultusunda, kalite bilincinin yerleşmesi ve yaygınlaşmasını sağlamak; Meslek Geliştirme ve Sürekli Eğitim Merkezi yapılandırma çalışmalarını ve öncelikli eğitim programlarından Toplam Kalite Yönetimi Felsefesini tanıtmak amacıyla bu toplantı düzenlenmiştir. Bu sempozyuma sponsor olarak Bereket Enerji AŞ, Faber Mermer Sanayi Ticaret A.Ş., Funika AŞ, Pamukkale Ambalaj AŞ, Hürriyet Ofset AŞ, Kristal Kimya AŞ, Birler Dersanesi, Çalışkan Tekstil AŞ, Çiçek Tekstil AŞ, Germak Aş, Eke Tekstil AŞ, Pekdemir LĐM. ŞTĐ, Pınarım AŞ, Sadık Grup, Sunteks AŞ, Tümaş Mermer AŞ, Akder Koll. Şti. başta olmak üzere 17 firma destek vermiştir.

10 Kamu kurumlarında TK ödülü alan Kadıköy Anadolu Lisesi Müdürü Osman Nuri Ekiz ve Md. Yrd. Nermin Yalçın özel sektörde Camdan Musa Görgün Kalite Sistemleri sorumlusu, STK larda UND den Kalite Yönetimi sorumlusu Tuğba Kısa ve bize bu projede ilham kaynağı ve örnek olan Elginkan Vakfı Müdürü Ömer Durmaz ve asistanı Yeliz Karakaş konuşmacı olarak katılmışlardır. Bu sempozyumda Toplam Kalite Yönetimi Felsefesi ve Eğitim Merkezleri Konusunda Avrupa Birliği Proje Örnekleri konulu 2 çalıştay gerçekleştirilmiş ve çok yararlı olmuştur. Bu sempozyuma kamu ve STK temsilcilerinden 186 kişi katılmış, Nurten KARAKAYA HOROZOĞLU Kulüp Başkanı

Bizler sadece geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıyız

Bizler sadece geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıyız Bizler sadece geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıyız 3 Sevgili Dostlar, Uzun bir aradan sonra yeni faaliyet raporu ile yapılan çalışmaların toplumla paylaşılması heyecanını yaşıyoruz. Gelinen

Detaylı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU. [1 Ocak 30 Haziran] www.kuzka.gov.tr

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU. [1 Ocak 30 Haziran] www.kuzka.gov.tr T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU [1 Ocak 30 Haziran] www.kuzka.gov.tr Ağustos, 2013 SUNUŞ 2010 yılında faaliyete geçen Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), her geçen gün

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

Kolay anlaşılabilir bir hayalimiz var, güçlü ve demokratik bir sivil toplum istiyoruz ülkemiz için. Çok mu? Değil tabii.

Kolay anlaşılabilir bir hayalimiz var, güçlü ve demokratik bir sivil toplum istiyoruz ülkemiz için. Çok mu? Değil tabii. STGM yerel destek merkezleri hizmete açıldı STGM yerel destek merkezleri Adana, Denizli, Diyarbakır ve Eskişehir de faaliyete başladı. Kyoto yu İmzala, Küresel Isınmayı Durdur STGM, yeni dönemin ilk kampanya

Detaylı

MÜKEMMELLÝK YOLUNDA 20 YIL...

MÜKEMMELLÝK YOLUNDA 20 YIL... MÜKEMMELLÝK YOLUNDA 20 YIL... 2009 Çalýþma Raporu MÜKEMMELLİK YOLUNDA 20 YIL... KalDer Çalışma Raporu-2009 İşbirliklerimiz: İÇİNDEKİLER MİSYON-VİZYON 2009 YILI DEĞERLENDİRMESİ 1 MÜKEMMELLİK YOLCULUĞU 1

Detaylı

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.01.2013-31.12.2013 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.01.2013-31.12.2013 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.01.2013-31.12.2013 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU 1 AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMETLERİ; Odamız organları 153 Meslek Komitesi üyesi 63 Meclis Üyesi,

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Birleşmiş Milletler Ortak Programından Haberler

Kadın Dostu Kentler Birleşmiş Milletler Ortak Programından Haberler 2 Kadın Dostu Kentler Birleşmiş Milletler Ortak Programından Haberler Yerel Eşitlik Eylem Planlarının uygulanmasında 1. yıl geride kaldı: 2012 yılı sonunda 11 il için tamamlanan ve İl Kadın Hakları Koordinasyon

Detaylı

www.beypazarito.tobb.org.tr BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 1

www.beypazarito.tobb.org.tr BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 1 www.beypazarito.tobb.org.tr BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 1 BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 1 BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 2015-2018 Aralık 2014 Beypazarı / ANKARA 2 BEYPAZARI

Detaylı

SOSYAL SORUMLULUK RAPORU

SOSYAL SORUMLULUK RAPORU İÇİNDEKİLER: Abalıoğlu Holding Grup Şirketleri ve İştirakler, Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı, CEO NUN Mesajı, Sosyal Sorumluluk Politikamız, Vakıflarımız, Okullarımız, İstihdam Raporu, Şirket Uygulamaları,

Detaylı

-ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI...

-ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI... İÇİNDEKİLER -ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI... 6 - EGE ÜNİVERSİTESİ DURUM ANALİZİ... 7 - YAPILAN

Detaylı

ÖNSÖZ. 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ. 5 2-DURUM ANALİZİ. 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ. 7 2.2. 8 2.3.

ÖNSÖZ. 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ. 5 2-DURUM ANALİZİ. 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ. 7 2.2. 8 2.3. 1 2 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 5 2-DURUM ANALİZİ... 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 7 2.2. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ... 8 2.3.KURULUŞUN

Detaylı

2/16/2013. 2012 Faaliyet Raporu 2013 Faaliyet Planı Genel Kurul Raporu. KalDer İzmir Şubesi

2/16/2013. 2012 Faaliyet Raporu 2013 Faaliyet Planı Genel Kurul Raporu. KalDer İzmir Şubesi 2/16/2013 2012 Faaliyet Raporu 2013 Faaliyet Planı Genel Kurul Raporu KalDer İzmir Şubesi İÇİNDEKİLER Önsöz 2 Misyon Vizyon 4 KalDer İzmir Şubesi 5 Yönetim Kurulu Denetleme Kurulu Şube Organizasyonu Yeni

Detaylı

2014 FAALİYET RAPORU 2015 ÇALIŞMA PROGRAMI

2014 FAALİYET RAPORU 2015 ÇALIŞMA PROGRAMI 2014 FAALİYET RAPORU 2015 ÇALIŞMA PROGRAMI ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI VE BAĞLI İŞTİRAKLER Eskişehir Endüstriyel Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu San. ve Tic. A.Ş. Eskişehir Bilişim İletişim San. ve Tic. A.Ş.

Detaylı

ULUSAL SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ TOPLANTISI BİLDİRİ KİTABI

ULUSAL SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ TOPLANTISI BİLDİRİ KİTABI ULUSAL SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ TOPLANTISI BİLDİRİ KİTABI 2010 Kitabın baskısı Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından yapılmıştır. Kitabın içindeki bilgiler yazarların izni olmadan çoğaltılamaz,

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK İzmir İktisat Kongresini Açış Konuşmasından (17 Şubat - 04 Mart 1923)

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK İzmir İktisat Kongresini Açış Konuşmasından (17 Şubat - 04 Mart 1923) I EFENDİLER! Tarihimizi dolduran bunca muvaffakiyetler, zaferler veyahut mağlubiyetler yıkılış ve felaketler bunların kaffesi vukua geldikleri devirlerdeki ekonomik durumumuzla münasebatdar ve alakadardır.

Detaylı

KOCAELİ SANAYİ ODASI FAALİYET RAPORU

KOCAELİ SANAYİ ODASI FAALİYET RAPORU KOCAELİ SANAYİ ODASI İÇİNDEKİLER I.BÖLÜM -2017 DÖNEMİ ORGAN SEÇİMLERİ TAMAMLANDI 9-2017 Dönemi Oda Organları Seçimleri Tamamlandı 10 II.BÖLÜM PROJELERLE 13 Doğu Marmara Sanayİ ve Teknolojİ Fuarı 14 KSO-kOcaeli

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU

İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU OCAK 2009 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 2 YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU...3 A. VİZYON VE MİSYON...4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER...4 1. Fiziksel

Detaylı

Diyarbakır Yatırım Destek Ofi si. E-posta : dbakirydo@karacadag.org.tr İnternet Sitesi: http://www.investdiyarbakir.com

Diyarbakır Yatırım Destek Ofi si. E-posta : dbakirydo@karacadag.org.tr İnternet Sitesi: http://www.investdiyarbakir.com Karacadağ Kalkınma Ajansı Adres : Selahattini Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı No:15/A 21080 Bağlar / DİYARBAKIR Telefon : 0 (412) 237 12 16-17 Faks : 0 (412) 237 12 14 E-posta : info@karacadag.org.tr İnternet

Detaylı

2009 Yılı Odamız Faaliyetleri

2009 Yılı Odamız Faaliyetleri 2009 Yılı Odamız Faaliyetleri - 11 Şubat 2009 tarihinde sonuçlanan Oda seçimlerinin ardından Odamız Organları oluşturulmuştur. Bunlar; Oda Yönetim Kurulu, Oda Meclisi, Oda Meslek Komitesi, Disiplin Kurulu,

Detaylı

Ahmet ÖZYURT Basın Yayın Daire Başkanı Vek.

Ahmet ÖZYURT Basın Yayın Daire Başkanı Vek. BASIN YAYIN HALKLA ĐLĐŞKĐLER DAĐRE BAŞKANLIĞI MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU Basın Yayın ve Halkla Đlişkiler Daire Başkanlığı hizmetlerini 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA; KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE SORUMLU/İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN İLETİLEN ONUNCU ÜÇ AYLIK

Detaylı

Vatan imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalık, yüksek uygarlık, hür düşünce ve hür yaşayış istiyor.

Vatan imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalık, yüksek uygarlık, hür düşünce ve hür yaşayış istiyor. 2 Vatan imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalık, yüksek uygarlık, hür düşünce ve hür yaşayış istiyor. 3 YÖNETİM KURULU BAŞKAN SUNUŞU OKA bütün organlarıyla, başta Yönetim Kurulumuz ve

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI 2012 FAALİYET RAPORU EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR TBMM Basımevi - 2013 İÇİNDEKİLER SUNUŞ (Cemil ÇİÇEK TBMM Başkanı)...11 GİRİŞ (Dr. İrfan

Detaylı

ÜNYE TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ÜNYE TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU ARALIK 2014 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 1. Projeleri-Raporları 2. Temsil-Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri 3. Heyet ve ziyaretleri 4. Yeni Hizmet Binası yapımı 5. Seminer ve eğitimleri 6.

Detaylı

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan-2008 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU i ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. iii I- GENEL BİLGİLER 1 A- MİSYON VE VİZYON.. 1 B- YETKİ,

Detaylı

2013 Yılı Faaliyet Raporu

2013 Yılı Faaliyet Raporu 2013 Yılı Faaliyet Raporu İzmir Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Faaliyet Raporu Türk milletinin istidadı ve kesin kararı, medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye

Detaylı

Ankara Sanayi Odası Yayınları

Ankara Sanayi Odası Yayınları Tasarım SSB Ajans (0312) 468 01 56 www.ssbajans.com Ankara - Aralık 2014 Ankara Sanayi Odası Yayınları Atatürk Bulvarı No: 193 (06680) Kavaklıdere/ANKARA Tel: (0312) 417 12 00 Faks: (0312) 417 52 05 e-mail:

Detaylı

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU - 1 - İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 4 GRAFİKLER... 5 ŞEKİLLER... 5 KISALTMALAR... 6 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 8 GENEL SEKRETER SUNUŞU... 9 A. GENEL BİLGİLER... 11 A.1. Misyon ve Vizyon... 11 A.2. Yetki,

Detaylı