Eskişehir Yolu Armada AVM C Blok No:13 Söğütözü/ANKARA Tel: Faks:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Eskişehir Yolu Armada AVM C Blok No:13 Söğütözü/ANKARA Tel: +90 312 240 5 000 Faks: +90 312 240 5 053 info@ankaracocukmuzesi.com"

Transkript

1 Eskişehir Yolu Armada AVM C Blok No:13 Söğütözü/ANKARA Tel: Faks:

2

3 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ ÇOCUK MÜZELERİ I. ÇOCUK MÜZELERİNDE EĞİTİM II. ANKARA ÇOCUK MÜZESİ ANAOKULU ve İLKOKUL 1. SINIFLAR İÇİN MÜZE ÖNCESİ ve MÜZE UYGULAMA ÖRNEKLERİ ALİ BABA NIN ÇİFTLİĞİ ATÖLYESİ BİR GÜNDE DÖRT MEVSİM ATÖLYESİ III. ANKARA ÇOCUK MÜZESİNDE UYGULANAN EĞİTİM PROGRAMININ TEMEL YAKLAŞIMI IV. ANKARA ÇOCUK MÜZESİNDE ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME UYGULAMA SÜRECİ 1. KEŞİF ALANI ANASINIFI VE 1. SINIF PROGRAMI VAHŞİ YAŞAM ATÖLYESİ DİNOSFERA ATÖLYESİ İLKOKUL 1,2 ve 3. SINIFLAR İÇİN MÜZE ÖNCESİ ve MÜZE SONRASI UYGULAMA ÖRNEKLERİ MİNİ MARKETİM ATÖLYESİ H2Ohh ATÖLYESİ KLİNİK VE YAŞAMA BAŞLANGIÇ ATÖLYESİ MİNİ MEDYA ATÖLYESİ ÇIĞLIK VE KARAOKE ATÖLYESİ

4 önsöz Değerli Öğretmenler; Ankara Çocuk Müzesi Öğretmen Kitabı müzede gerçekleştirilen eğitimlerin daha verimli, etkili ve kalıcı olmasını sağlamak üzere sizler için hazırlanmıştır. Bu kitapta sizlere öncelikle Ankara Çocuk Müzesi nde uygulanan eğitim yaklaşımı hakkında 2.,3. ve 4. sınıf bilgi verilmiştir. Ardından, müzemizde yer alan keşif alanlarında Anaokulu-1. sınıf ile 2, 3 ve 4. sınıflar için yapılan öğrenme etkinlerinden öğrencilerimizin maksimum kazanımlar elde etmelerini sağlamak üzere seçilen iki keşif alanı ile ilgili müzemize gelmeden önce ve müze sonrasında yapılabilecek çeşitli etkinlik önerileri verilmiştir. Buna göre, anasınıfı ve ilkokul birinci sınıflar için 1. Keşif alanına ilişkin; 2, 3 ve 4. sınıflar için ise 3. Keşif alanına ilişkin müze öncesi ve müze sonrasında uygulanabilecek örnek etkinlikler sunulmuştur. Örnek etkinlikler hazırlanırken okulöncesi eğitim programı ile 1-4. sınıflar Türkçe, Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Fen ve Teknoloji, Görsel Sanatlar ve Müzik dersleri öğretim programı kazanımlarından yararlanılmıştır. Sizlerden beklentimiz müzeye gelmeden önce öğrencilerinizle hangi keşif alanını ziyaret edecekseniz onunla ilgili ön çalışmalar yaparak öğrencilerinizi o keşif alanında gerçekleştirilecek eğitim için hazırlamanızdır. Müzeye gelmeden önce yapılacak bu tür çalışmalar ile müzede gerçekleştirilecek uygulamaların daha verimli olması, müze sonrası etkinlikler ile de müzede gerçekleşen eğitimin daha da kalıcı olması söz konusu olabilecektir. Sevgili Öğretmenler; Ankara Çocuk Müzesini öğrencileriniz için sınıf dışı öğrenme ortamı olarak düşünmenizi ve müzedeki keşif alanlarına ilişkin müze öncesi ve sonrası etkinlikler yaparak çocuklarımızın daha etkili öğrenmelerine destek olmanızı dileriz. Hazırladığımız bu kitapla sizlere destek olmak istiyor, sizlerin de gerçekleştirdiğiniz etkinlikleri bizlerle paylaşarak müze eğitimlerinin daha da etkili olmasına katkı getirmenizi bekliyoruz. Ankara Çocuk Müzesi, sizlerin ve ğgrencilerimizin katkı ve önerileri ile her geçen gün daha da güçlenecektir. Sizleri, bizlerle işbirliğine davet ediyor ve öğrencilerimizin farklı deneyimler yaşayacakları Ankara Çocuk Müzesi'ne bekliyoruz. Prof.Dr.Ayşe Çakır İlhan Prof.Dr.Fatma Bıkmaz Doç.Dr.Müge Artar Yrd.Doç.Dr.Deha Doğan 4 5

5 ÇOCUK MÜZELERİ Çocuk müzeleri; çocukların gelişimini temel alan, duyular aracılığı ile öğrenmeye ve yaşamaya öncelik tanıyan, çocukların yaşadıkları çevreye ve dünyaya tanıklık etmelerini sağlayan, sadece çocukların değil yetişkinlerin de yaşam boyu eğitimini gözeten uzman kuruluşlardır. Çocuk müzeleri; aynı zamanda çocukların ilgisini çekecek, merakını uyandıracak, öğrenme güdüsünü artıracak sergiler ve programlar hazırlayarak çocukları sanata, bilime ve teknolojiye yönelten eğlenceli öğrenme merkezleridir. Ayrıca çocuk müzeleri etkili sosyalleşmenin, aktif vatandaşlığın gerçekleştiği, demokratik değerlerin paylaşıldığı, kuşaklar arası anlayışın, doğaya karşı duyarlılığın geliştirildiği merkezlerdir. Her müze gibi çocuk müzelerinin de bir halka yöneliş stratejisi vardır ve olmalıdır. Çocuk müzeleri üç temel işlevi yerine getirir: Çocukların, kendileri için özel olarak tasarlanmış, eğlenirken öğrenecekleri ve içinde kendilerini özgür hissedecekleri bir öğrenme ve eğlenme merkezine, Eğitimcilerin, çocukları belirli aralıklarla ziyarete getirebilecekleri nitelikli bir serbest zaman mekanına, Ailelerin, çocukları ile birlikte eğlenceli vakit geçirebilecekleri ve bu arada bilgi de edinebilecekleri mekanlara, olan gereksinmeleri giderir. Çocuk müzelerinde, müze eğitiminin temel ilkeleri en iyi biçimde uygulanır. Yaparak, dokunarak, etkinlikte bulunarak, duyuları harekete geçirerek, haz duyarak, eğlenerek öğrenmek söz konusudur. Müze eğitiminin temel ilkelerinden biri olan koleksiyon ile ziyaretçi arasında doğrudan ilişki kurma nın en etkili örneklerine çocuk müzelerinde rastlanır. Çocuk müzesinde ziyaretçi pasif alıcı durumundan kurtulup aktif katılımcı hale gelir, hareketlerinde özgürleşir. Çocuk müzeleri çok yönlü eğitim seçenekleri sunarlar, programlarını ve etkinliklerini farklı yaş gruplarını hedef alarak hazırlarlar. Çocuk müzelerinde öğrenmenin bireysel ve yaratıcı bir süreç olmasına özen gösterilir; bunu sağlayan da duyulara tanınan önceliktir. Çocuk müzelerinde sergiler ve atölye çalışmaları çocukların özel gereksinimlerine, istemlerine, ilgi alanlarına, bilişsel kapasitelerine göre düzenlenir. Çocuk müzelerini diğer müzelerden ayıran önemli bir özellik de bu müzelerin koleksiyon oluşturma, sergi düzenleme konusunda özgür olmaları, ziyaretçiyi de bu çalışmalara katma cesaretini göstermeleridir. Bu müzeler yaratmayı, keşfetmeyi destekleyen etkileşimli sergileriyle öne çıkarlar. Çocuk müzeleri bilim, teknoloji ve sanatın iç içe olduğu müzelerdir. Bu nedenle günümüzde çocuk müzeleri, aynı çatı altında açtıkları bilim ve keşif bölümleriyle, bilim ve teknoloji müzeleri ile bütünleşme yönelimi içindedirler. Bu tür müzelerin hepsi oyun ve eğlence ile öğrenmeyi kaynaştıran merkezlerdir; hepsi çocukların doğal ilgi, merak, yaratıcılık ve keşif eğilimlerine dayanır ve bunları geliştirmeyi amaçlar. 6 7

6 ÇOCUK MÜZELERİNDE EĞİTİM Öğrenme çocuk müzelerinin doğal ortamı içinde gerçekleşir, daha eğlenceli ve keşfedici olur. Şüphesiz bu eğlenceye zemin hazırlayan öğe öncelikle oyundur. Oyun değişmek ve öğrenmektir. Oynayarak öğrenmek ise yaşamı anlamlandırmanın en kolay, en doğru ve en eğlenceli yoludur. Çocuk müzelerinde yaşayarak ve oynayarak öğrenme ilkelerinden yola çıkılır. Çoklu zekâ modeli ile farklı öğrenme yöntemlerine dayanarak hazırladıkları müze etkinliklerinde, gerek müze eğitim uzmanını gerekse öğretmeni tüm yetki ve yönetime sahip olan öğreten kişi pozisyonundan ve öğrenciyi ise pasif dinleyici durumundan kurtarır. Bu yaklaşım etkin, etkileşimli, eğlenceli bir öğrenme ortamı yaratarak hem çocukların zihninde oluşan geleneksel müze anlayışını yıkmakta hem de müzeleri yaşayan ve öğreten birer yaşam boyu öğrenme merkezi haline getirmektedir. Bu algılama süreci kimi zaman müzenin sınırlarını aşan bir eğlenceye dönüşür. Duvarsız müze tanımına birebir uyan çocuk müzelerinde ziyaretçi söz konusu nesne ile gerek müze içinde gerekse müze dışında etkileşime geçebilmektedir. Çocuk müzelerinde çalışan müze eğitimi uzmanları ziyaretçi ile buluşacak koleksiyonu özenle incelemekte ve eğitim etkinliklerinde kullanılacak olan uygun nesneleri titiz bir çalışma sonunda saptamaktadır. Bu nedenle bu müzeler, müze eğitiminin koleksiyonun incelenmesi ve uygun nesnelerin eğitim için seçilmesi ilkesini en iyi uygulayan müzelerdir. Çocuk müzeleri, olguları ve bilgileri doğrudan iletmekten çok, öncelikle ziyaretçisinin ya da etkinliklerine katılan müze izleyicisinin estetik duyarlılığına, düş gücüne ve duyularına ulaşmayı hedeflemektedir. Bu yaklaşım müze eğitiminin zorunlu olmayan, özgür eğitimcilik anlayışı ile örtüşmektedir; çünkü ziyaretçiyi uyarmanın, güdülemenin ve ilgisini çekmenin şartlarından biri onu özgür kılarak sergiye çekmektir. Duyuları tam kapasiteyle kullanmaya davet eden bir müze etkinliği, ziyaretçinin bilinenden bilinmeyene, somuttan soyuta ve gözlemden genellemeye olan yolculuğunda şüphesiz önemli bir rehberdir. Koleksiyonların öneminin azaldığı ve ziyaretçinin öneminin arttığı yeni müzecilik anlayışı çerçevesinde çocuk müzelerinin en renkli ziyaretçi kitlesine sahip müzeler olduğu söylenebilir. Bu müzeler, ziyaretçisine çok yönlü eğitim seçenekleri sunarken, programlarını ve etkinliklerini de farklı yaş gruplarını hedefleyerek hazırlarlar. Bu bağlamda çocuk müzelerinin en önemli işlevlerinden biri, çocuk, genç ve yetişkinlerde doğaya ve insana saygı duymayı ve duyarlı davranmayı aşılamaları ve topluma örnek olacak bireyler yetiştirilmesine katkı sağlamalarıdır. 8 9

7 ANKARA ÇOCUK MÜZESİ Ankara Çocuk Müzesi (AÇM), açılmadan önce 2011 yılının Ekim ayında Ankara Çayyolu nda Free Kidzz Çocuk Müzesi olarak kurulur. Free Kidzz Çocuk Müzesi tarihinde Dünya Çocuk Müzeleri Birliği ne (Association of Children Museum) üye olur tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye nin ilk çocuk müzesi olarak tanımlanır. Ankara Çocuk Müzesi, 3000 m² lik bir alanda, tarihinden itibaren ARMADA Alışveriş ve İş Merkezinde, 4-12 yaş aralığındaki tüm çocuklara hizmet vermektedir. Ankara Çocuk Müze'si toplam 3 keşif alanı ve 13 farklı eğitim atölyesinden oluşmaktadır. 1. Keşif Alanı: Vahşi Yaşam ile başlayan, nesli tükenen Dinozorlarla devam eden ve Ali Babanın Çiftliğindeki doğal yaşamdan Bir Günde Dört Mevsime kadar uzanan bir keşif alanıdır. 2.Keşif Alanı: Kendi içerisindeki kuralların olmazsa olmaz bir bütünlük oluşturduğu Trafik, Şantiye, Denizcilik- Korsan ve Ayna Labirenti bölümlerinin bir arada olduğu bir keşif alanıdır. 3.Keşif Alanı: H2ohh, Medya, Marketim, Klinik ve Hep Beraber Çığlık bölümlerinin, günlük yaşamda sıkça karşılaştığımız çeşitli temaların bir arada sunulduğu keşif alanıdır. Müzedeki tüm keşif alanlarında, merak duygusu, ilgi, öğrenme isteği gibi genellikle ihmal edilen konular özellikle desteklenmektedir. Katılımcılarına etkin bir keşfetme olanağı sunan müze, sessiz ortamlarda, kapalı vitrinlerde sergilenen ve dokunulması yasak müze kavramını geride bırakarak etkileşimli şekilde gezilebilen, dokunulabilen ortamlar sunmaktadır. Ankara Çocuk Müzesi, aynı zamanda çocukluğun ne olduğunun tartışıldığı bir merkezdir. Bu amaçla bilim insanları, öğretmenler, sanatçılar, sanat eğitimcileri, çocuklar ve aileler bir arada ortak akılla yeni fikirler üretirler, bu fikirleri hayata geçirmenin yollarını tartışırlar. Ankara Çocuk Müzesi aynı zamanda sergiler, hizmet-içi eğitim programları, atölyeler, konferanslar, söyleşiler aracılığı ile bilimdeki ve sanattaki son gelişmeleri katılımcılarına sunarak kamuoyunu bilgilendirme sorumluluğunu da üslenmiştir. Ankara Çocuk Müzesi nin en önemli hedeflerinden biri de çocukların ve gençlerinin adresi olma isteğidir. Çünkü bu müzede sergilenen nesnelerin içerikleri genellikle öğretim programları ile ilişkilidir. Ankara Çocuk Müzesi nde öğretmenlere ziyaret öncesinde, ziyaret sırasında ve ziyaret sonrasında yapılacak tüm etkinlikler hakkında bilgi verilmekte, eğitim materyalleri sağlanmakta böylece müze ziyaretinin daha verimli geçmesine yardımcı olunmaktadır

8 ANKARA ÇOCUK MÜZESİ Ayrıca öğretmenlere, üniversite öğrencilerine ve gönüllü müze eğitimcisi yetiştirme programlarıyla bu alanda kendini yetiştirmek isteyenlere yeni iş olanakları da sağlamaktadır. Ankara Çocuk Müzesi nde gerçekleştirilen her etkinlik yaparak ve yaşayarak öğrenme yaklaşımı öncelikli olmak üzere; çocuk merkezlidir, esnektir, sarmaldır, eklektiktir, oyun temellidir. Öğretmenler müzeye gelmeden önce, müzede ve müze sonrasında yapacakları eğitim etkinliklerini planlamalıdır. Aşağıda bu konu ile ilgili öneriler yer almaktadır. Müze Öncesi; Müzede hangi keşif alanına gideceğinizi, bu keşif alanının ilgili kazanımları ve bu kazanımların hangi dersle ilgili olabileceğini belirleyiniz. Müze ile ilgili ön inceleme yapınız. Müze eğitmenleri ile iletişim kurunuz ve eğitim çalışmasının amacı ve içeriği hakkında bilgi alınız. Onlardan da katkı alarak öğrencilerinizi müzede yapılacak etkinliğe hazırlayınız. Müze ziyaretinin düzenlenebilmesi için gerekli izinleri alınız. Hazırladığınız plan dâhilinde en az 2-3 gün önceden bu bilgiyi müze yetkililerine veriniz. Müzede; Müze ziyaretine katılan öğrencileri kişilik gruplara ayırınız. Her grup için bir öğretmenin bulunması müzede yapılacak çalışmanın verimliliği açısından önemlidir. Müze ziyareti boyunca öğrencilerinizi yalnız bırakmayınız. Öğrencilerinize müzede atölye çalışmaları için ayrılan alanlar dışında nesnelere dokunmamaları; bariyerleri ya da bölmeleri geçmemeleri gerektiğini, müze içinde koşmanın ve bağırmanın uygun olmayacağını hatırlatınız. Müzede yapılacak etkinlikler için ayrılan zamanı nasıl kullanacağınızı belirleyiniz. Müze Sonrası; Müze ziyareti sonrasında ziyaretle ilgili edinilenlerin sınıf veya okul ortamına taşınması «müze ile eğitim» etkinliğinin önemli halkalarından biridir. Müze ziyareti sırasında yapmış olduğunuz etkinliklerden yola çıkarak, ilgili kazanımlara yönelik sınıf içi metin yazma, resimleme, sunu hazırlama, proje çalışması ve drama gibi etkinlikler düzenleyebilirsiniz. Müzeden alınan ya da müzede oluşturulan materyallerle okul sergileri düzenleyebilirsiniz. Müze ziyareti sonucunda elde edilen ürünler ve eserler hakkında okul gazetesinde, varsa okulun internet sitesinde ve sosyal ağlarda paylaşımlarda bulunabilirsiniz. Her öğrencinin çıkarımlarının yer aldığı ve kendilerinin oluşturdukları ürünlerle okul içerisinde gezi ve gözlem köşesi hazırlayabilirsiniz

9 ANKARA ÇOCUK MÜZESİ NDE UYGULANAN MÜZE EĞİTİMİ PROGRAMININ TEMEL YAKLAŞIMI Ankara Çocuk Müzesi nde uygulanan eğitim programı çağdaş yaklaşımlar temel alınarak tasarlanmıştır. Eğitim programının öne çıkan özellikleri aşağıda verilmiştir. Uygulanan Eğitim Programları; Çocuk Merkezlidir; AÇM de uygulanan program çeşitli konuların aktarılmasından çok çocukların ilgileri ve gelişim ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Atölyelerde çocukların öğrenme ihtiyaçlarının merkeze alındığı, etkinliklerin yaş gruplarının göre farklılaştırıldığı bir program uygulanır. Etkin Öğrenmeyi Teşvik Eder; AÇM de uygulanan program, çocukları hem bilişsel hem de fiziksel olarak etkin katılıma teşvik eder. Böylece çocukların öğrenme kapasitelerini geliştirmeleri hedeflenir. Etkinlik Temellidir; AÇM nin her atölyesi için belirlenen kazanımlar farklı etkinliklerle kazandırılmaya çalışılır. Anaokulu ve 1. sınıf öğrencileri ile sınıf öğrencileri aynı atölyede farklı öğrenme yaşantıları geçirirler. Çocukların yaparak ve yaşayarak öğrenmeleri teşvik edilir. İşbirliğini Teşvik Eder; AÇM de uygulanan eğitim programında farklı yaş grupları için tasarlanan etkinlikler hem bireysel hem de grup çalışmasını gerektirir. Bu süreçte, birlikte çalışma yapmayı gerektiren etkinlikler ile çocukların işbirliği yapmaları teşvik edilir. Çocukların Merakını Canlı Tutar; AÇM de gerçekleştirilen etkinlikler sorgulamaya dayalıdır. Öğrenme yaşantılarının en önemli özelliği çocukların meraklarını besleyen sorularla dolu olmasıdır. Atölyelerin görsel tasarımları ve teknolojik altyapısı da çocukların meraklarının canlı tutulmasına destek olur. Çocukların Tüm Duyularına Hitap Eder; AÇM de uygulanan eğitim programında yer alan etkinlikler çocukların tüm duyularını kullanmalarını gerektirir. Zengin uyarıcılarla dolu öğrenme ortamları ile çocukların görme, işitme, dokunma, koklama gibi tüm duyuları yapılan her etkinliğin bir parçasıdır. Gelişimin Tüm Alanlarına Duyarlıdır; AÇM de uygulanan eğitim programı ile çocukların sadece bilişsel gelişimlerine değil, bedensel, duygusal, sosyal ve dil gelişimlerine de duyarlı olmak hedeflenmiştir. Bu hedefe ulaşmak için her atölyede gelişimin tüm alanlarını destekleyecek etkinlikler gerçekleştirilir. 14 Şekil 1: Ankara Çocuk Müzesi nde uygulanan müze eğitimi programının temel yaklaşımı 15

10 v ANKARA ÇOCUK MÜZESİ NDE UYGULANAN MÜZE EĞİTİMİ PROGRAMININ TEMEL YAKLAŞIMI Çocukların Üst Düzey Düşünme Becerilerinin Gelişimini Destekler; AÇM de yapılan etkinlikler çocukların çıkarımda bulunma, yaratıcı ve eleştirel düşünme, problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerini harekete geçirir ve onları sorgulama yapmaya teşvik eder. Her atölyede çocukların ve eğitmenlerin sorduğu pek çok soruya hep birlikte cevap aranır. Çocukların Okulda Öğrendikleri ile İlişkilidir; AÇM de uygulanan eğitim programında; müze öncesinde, müzede ve müze sonrasında yapılacak etkinlikler bir bütün olarak tasarlanmıştır. Böylece çocukların müzede gerçekleştirilecek etkinlikler için hazır olmaları, okulda öğrenilenlerle müze de öğrenilecekleri bütünleştirmeleri ve öğrendiklerini müze sonrası etkinliklerle derinleştirmeleri hedeflenir. Öğrenme anlam oluşturma sürecidir ve devam eden bir süreçtir. Bu nedenle çocukların okulda öğrendikleri ile AÇM de öğrenecekleri ilişkilendirilir ve onlara anlamlı öğrenme yaşantıları sunulur. Esnektir; AÇM de yer alan keşif alanlarının ve atölyelerin fiziksel ortamları farklı etkinlikler ile farklı yaş gruplarına hizmet vermeye olanak tanır. Bu durum, her keşif alanında hatta her atölyede esnek bir program uygulanmasını kolaylaştırır. Keşif Alanları Birbirinden Bağımsız ve Bağlantılıdır; AÇ M de yer alan tüm keşif alanları ve atölyelerde gerçekleştirilen etkinliklerin her biri bir taraftan farklı kazanımları hedeflerken bir taraftan da bütünün bir parçası olarak tasarlanmıştır. Böylece her atölye birbirinden bağımsız öğrenme yaşantıları sunar

11 ANKARA ÇOCUK MÜZESİ NDE UYGULANAN MÜZE EĞİTİMİ PROGRAMININ ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMI Öğrenci başarısı hakkında doğru belirlemeler yapmak eğitim-öğretim sürecinde önemli bir yer tutar. Nitelikli bir ölçme ve değerlendirme öğretimin yadsınamaz bir tamamlayıcısı ve besleyicisidir. Müze eğitimi programı kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikler bağlamında, bilişsel, duyuşsal ve devinimsel boyutlarda ölçme ve değerlendirme etkinliklerine yer verilmektedir. Bu süreçte değerlendirme etkinlikleri müze öncesinde, müzede ve müze sonrasında gerçekleştirilebilecektir. AÇM kapsamında gerçekleştirilecek değerlendirme etkinliklerinin temel özellikleri aşağıdaki şekilde görselleştirilmiş ve sonrasında kısaca açıklanmıştır. Yargılayıcı Değil Yol Gösterici Olması Değerlendirme etkinliklerinin temel amacı öğrencileri başarı düzeyleri bağlamında sınıflamak, sıralamak veya yargılamak değil, öğrencilerin öğrenme eksikliklerini belirlemek, onlara etkin geri bildirim sağlamak ve öğretim sürecinin gidişatına yön vermektir. Bu bağlamda yapılan ölçme ve değerlendirme etkinliklerinin öğretim sürecini beslemesi ve öğrenci gelişimine katkı sağlaması esastır. Başka bir ifade ile Ankara Çocuk Müzesi kapsamında yapılan değerlendirme etkinlikleri öğretim ve değerlendirme süreçlerini bir arada barındırmaktadır. Bu yolla başarısız olma kaygısı uyandırmadan öğrencilerin yaparak ve yaşayarak öğrenmelerine ve öğrenmelerinin değerlendirilmesine olanak tanımaktadır. Sürece Odaklı Olması AÇM kapsamında yapılacak olan değerlendirme etkinlikleri sonucun yanı sıra öğrencilerin müze eğitimi sürecindeki gelişim aşamalarına da odaklanmaktadır. Öğrenci gelişimi müze öncesinde, müzede ve müze sonrasında çeşitli tekniklerle gözlenmekte ve izlenmektedir. Burada temel amaç eğitim öncesi, sırası ve sonrasında öğrenciyi iyi tanıyıp gelişimine katkı sağlamaktır. Üst Düzey Zihinsel Süreçlere ve Yaşam Becerilerine Odaklanması Ankara Çocuk Müzesi bünyesinde gerçekleştirilen eğitimin değerlendirilmesinde öğrenciyi merkeze alan performansa ve gerçek yaşam durumlarına dayalı değerlendirme etkinlikleri yapılmaktadır. Bu değerlendirme etkinlikleri öğrencinin öğrendiği bilgiyi ya da beceriyi olduğu gibi kullanmasından öte yaratıcı düşünme, problem çözme, karar verme gibi üst düzey zihinsel beceriler i gerçek yaşamda ya da gerçek yaşama benzer durumlarda kullanmasını gerektirmektedir. Bu durum öğrencilerin yaşam becerilerinin gelişimine ve öğrendiklerini yaşama daha kolay aktarmalarına katkı getirmektedir. Şekil 2: Ankara Çocuk Müzesi nde uygulanan müze eğitimi programının ölçme ve değerlendirme yaklaşımı 18 19

12 ANKARA ÇOCUK MÜZESİ NDE UYGULANAN MÜZE EĞİTİMİ PROGRAMININ ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMI Velileri ve Öğrencileri Değerlendirme Sürecine Dâhil Etmesi Çağdaş bir eğitim sistemi; öğretmen, öğrenci ve veli üçlüsünü en uygun düzeyde bir araya getiren ve etkileşimini üst seviyelere çıkaran bir yapıyı gerektirmektedir. Bu nedenle gerekli olduğu zamanlarda öğrenciler ve veliler de değerlendirme sürecine katılıp belirlemeler yaparak eğitimin daha nitelikli olması için katkı sağlamaktadır. Okul Öğrenmeleri ile İlişkili Olması Öğretim programlarında yer alan ve keşif alanları ile ilişkili olan kazanımlar da yapılan değerlendirme etkinlikleri ile gözlenmektedir. Bu durum hem yaşam durumları hem de okul öğrenmeleri ile ilişkili değerlendirmeler yapılmasına olanak tanımaktadır. Yukarıda belirtilen özelliklere sahip değerlendirme etkinliklerinin gerçekleştirilmesi sürecinde öğretmenler, veliler ve öğrenciler bu özellikleri taşıyan değerlendirme etkinliklerinin gerçekleştirilmesi sürecinde bir takım form, araç ve tekniklerden faydalanmaktadır. İlgili keşif alanının özelliğine, öğrenme kazanımlarına ve değerlendirme etkinliğinin yapısına göre aşağıda belirtilen form, araç ve tekniklerden biri ya da birkaçı kullanılabilecektir. Portfolyolar: Portfolyo değerlendirmenin AÇM kapsamında kullanılmasının temel amacı, öğrencinin farklı keşif alanlarında, farklı zamanlarda yaptıkları çalışmaların ve oluşturdukları ürünlerin sistematik bir şekilde bir dosyada toplanarak öğrencinin çeşitli boyutlardaki gelişim sürecine ilişkin veriler elde etmektir. Bu dosyalar bir anlamda öğrencilerin AÇM ndeki yaşantılarının hikâyesini içerecek, öğrenci başarısının belirlenmesinin yanı sıra öğrencilerin ilgi alanlarının ve yeteneklerinin tespit edilmesinde de katkı sağlamaktadır. Kontrol listeleri: Öğretmenlerin gözlemleri veya inceledikleri bir ürün neticesinde öğrencilerin bazı becerilere sahip olup olmadıklarına ilişkin işaretleme yaptıkları formlardır. Kullanımı pratik olan bu formlar öğrenci davranışlarının gözlenmesinde değerlendiricilere önemli katkı sağlamaktadır. Dereceleme ölçekleri: Dereceleme ölçekleri kontrol listelerinden farkı öğrencilerin ilgili becerilere (davranışlara) sahip olup olmadıklarından öte sahip olma düzeylerine ilişkin belirlemeler yapmasıdır. Bu durum öğrenci davranışı hakkında daha ayırt edici bir belirleme yapılmasına katkı getirmektedir. Dereceli puanlama anahtarları: Dereceli Puanlama Anahtarları öğrencilerin belirli becerilere sahip olma düzeylerine ilişkin belirlemeler yapmayı amaçlar ancak dereceleme ölçeklerinden farklı olarak öğrencinin ölçülecek her bir beceri için farklı başarı düzeylerinde göstermesi gereken performans tanımlanır. Bu sayede hem daha nesnel bir puanlama yapılmasına hem de öğrencilere etkin geri bildirim verilmesine olanak sağlanır. Öz Akran Değerlendirme Formları: Öğrencilerin değerlendirme sürecinde aktif rol alması çağdaş eğitim sistemlerinin önemli bir bileşenidir. Öğrencilerin hem kendi çalışmaları hem de arkadaşlarının çalışmaları hakkında yargılayıcı olmayan durum belirlemeleri yapmaları önemli yaşam becerilerinin kazanılmasına katkı sağlayacaktır. Günümüz toplumlarında bireylerin kendileri ve çevresi hakkında nesnel ve yansız değerlendirme yapabilme becerisini kazanmaları büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda öğrencilerin belirli değerlendirme etkinliklerinde bazen sözel bazen de formlar kullanarak kendileri ve arkadaşları hakkında belirlemeler yapmaları istenmekte ve bu süreçte öz-akran değerlendirme formlarından yararlanılmaktadır. Veli Değerlendirme Formları: Etkinliğin uygun olduğu durumlarda veliler çocuklarını ve eğitim sürecini değerlendirmek için bu formları kullanmaktadırlar. Velilerin değerlendirme sürecinde yer almaları hem eğitimin niteliğini 20 21

13 ANKARA ÇOCUK MÜZESİ NDE UYGULANAN MÜZE EĞİTİMİ PROGRAMININ ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMI artırmakta hem de değerlendirme sürecine çeşitlilik katarak öğrenci gelişiminin daha etkili belirlenmesine katkı sağlamaktadır. Aşağıda AÇM'de değerlendirme etkinlikleri sürecinde temel alınacak yaklaşım, yer alacak paydaşlar, kullanılacak araçlar ve değerlendirilecek öğrenci davranışları kısaca görselleştirilmiştir. 1. KEŞİF ALANI VELİ DEĞERLENDİRME FORMU ÖRNEĞİ BÖLÜM A Değerli Veli, Aşağıda verilen ifadelere ilişkin gözleminizi yanlarında bulunan kutucukları işaretleyerek belirtiniz. 1. KEŞİF ALANI ATÖLYELER 4 MEVSİM ALİ BABA NIN ÇİFTLİĞİ DİNOSFERA VAHŞİ YAŞAM Maddeler Evet Kısmen Hayır Evet Kısmen Hayır Evet Kısmen Hayır Evet Kısmen Hayır Çocuğum atölyede eğitmenin verdiği yönergelere eksiksiz uydu. Çocuğum eğitim sırasında arkadaşları ile iyi iletişim kurdu. Çocuğumun atölyede eğitim sırasında motivasyonu yüksekti. Çocuğum eğitime odaklanamadı ve sürekli yanında durmamı istedi. Çocuğum atölyedeki eğitim sürecinde iyi vakit geçirdi. Çocuğumun bu atölyede verilen eğitim sürecinde önemli bilgi ve beceriler öğrendiğini düşünüyorum. Atölyede verilen eğitim çocuğumun yaş düzeyine uygundu. Şekil 3: Ankara Çocuk Müzesi nde uygulanan müze eğitimi programı değerlendirme süreci Çocuğum atölyede verilen eğitim sürecinde biraz sıkıldı ve dikkati dağıldı

14 ANKARA ÇOCUK MÜZESİ NDE UYGULANAN MÜZE EĞİTİMİ PROGRAMININ ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMI 1. KEŞİF ALANI VELİ DEĞERLENDİRME FORMU ÖRNEĞİ BÖLÜM B Değerli Veli, Birinci keşif alanı ile ilgili gözlemlerinizi ve görüşlerinizi aşağıdaki formda belirtilen alana yazabilirsiniz. 1. KEŞİF ALANI VELİ DEĞERLENDİRME FORMU ÖRNEĞİ BÖLÜM C Değerli Veli, Aşağıda verilen ifadelere ilişkin gözlemlerinizi açıklama bölümüne yazabilirsiniz. ATÖLYELER GÖZLEM ve GÖRÜŞLER İfadeler Açıklama DÖRT MEVSİM Keşif alanında verilen eğitimi sürecinde çocuğumun başarılı olduğu konular; ALİ BABANIN ÇİFTLİĞİ DİNOSFERA Keşif alanında verilen eğitim sürecinde gözlemlediğim ve çocuğumun geliştirilmesi gereken özellikleri; VAHŞİ YAŞAM 24 25

15 KEŞİF ALANI 1

16 ATÖLYENİN TANIMI Duvar resimlerinin görülebileceği bir mağara ile birlikte, orman ve bu ormanın vahşi hayvanlarının maketleri bulunmaktadır. Bunlar goril, aslan, fil, timsah, yılan, flamingo ve böceklerdir. Maketlerin bazıları hareketlidir. ATÖLYENİN GENEL AMACI Bu atölyenin genel amacı okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerine vahşi yaşamı ve özellikle vahşi hayvanları tanıtmak, vahşi hayvanların doğaya ve insan yaşamına katkılarını tartışmaktır. Bu atölye sonunda öğrenciler; 1. Vahşi yaşam kavramını açıklar. 2. Vahşi hayvanlara örnekler verir. 3. Vahşi hayvanların ilginç özelliklerini söyler. 4. Her vahşi hayvanın kendine özgü bir yaşam alanı olduğunu keşfeder. 5. Vahşi hayvanların yaşam alanlarına örnek verir. ANAOKULU- 1. SINIFLAR İÇİN ÖNERİLEN ETKİNLİKLER MÜZE ÖNCESİ ETKİNLİK Kazanımlar: Bu etkinlik sonunda öğrenciler; 1. Vahşi hayvan kavramını açıklar. 2. Vahşi hayvanlara örnekler verir. Etkinlik Adı: HANGİSİ VAHŞİ HAYVAN? Etkinliğin amacı: Bu etkinliğin amacı okulöncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerine vahşi hayvan kavramını tanıtmak ve örnekler vermelerini sağlamaktır. Önerilen Süre: 40 dakika Kullanılan araç, gereçler: Çeşitli vahşi ve evcil hayvan resimleri (10-15 adet olabilir. Çoğunluğu vahşi hayvan olmalıdır. Fil, goril, ayı, timsal, kartal, yılan, aslan, köpekbalığı, kartal, kedi, köpek, tavuk vb. olabilir.), grup sayısı kadar büyük poster kâğıdı, projektör ve bilgisayar Kullanılan yöntem, teknik, stratejiler: Soru- cevap, tartışma, küçük grup çalışması, sınıflama, kavram haritası Etkinliğin Yapılışı Başlangıç: Öğrencilere vahşi ve evcil hayvan resimleri dağıtır ve bu resimleri incelemeleri istenir. Daha sonra bir video izleneceği (http://www.dailymotion.com/ video/xpprc1_dogal-yasam-parki-tanitimvideosu-www-belgeselizle-org_news) ve ellerindeki resimlerden hangilerini videoda gördüklerini belirleyip ayrı bir yere koymaları söylenir. Etkinliğin gelişimi: Video izlenirken öğrencilerin neler yaptıkları, yönergenizi takip edip etmedikleri kontrol edilir. Gerekirse videoyu ara ara durdurup bu ayrımı yapmaları için onlara zaman verilir. Video bittikten sonra yapılan ayırımlar incelenir ve aşağıdaki sorular sorularak bir tartışma başlatılır. - Bu hayvanların (fil, timsah, kartal, goril, köpekbalığı vb.) diğer hayvanlardan (kedi, köpek, tavuk vb.) farkı nedir? - Bu hayvanlar neden insanlarla birlikte yaşayamazlar? Bu sorularla öğrencilerinizin vahşi hayvan kavramını oluşturmasına yardımcı olmanız beklenmektedir. Daha sonra öğrencilerinize videoda görmedikleri ama bildikleri başka vahşi hayvan olup olmadığı sorulur ve cevaplar öğrencilerle birlikte değerlendirilir. Etkinliğin sonuçlandırılması: Etkinliğin sonunda resimli bir kavram haritası oluşturulur. Bu haritada hayvanlara ait resimler; vahşi ve evcil hayvanlar olarak sınıflandırarak büyük poster kâğıtlarına yapıştırmaları istenir. Bu poster kâğıtları daha sonra sınıf panosuna asılır. Değerlendirme: Öğrencilerinizin grup olarak yaptıkları resimli kavram haritalarını onları değerlendirmek için kullanabilirsiniz

17 MÜZE SONRASI ETKİNLİK Kazanımlar: Bu etkinlik sonunda öğrenciler; 1. Her vahşi hayvanın kendine özgü bir yaşam alanı olduğunu keşfeder. 2. Vahşi hayvanların yaşam alanlarına örnek verir. Etkinliğin Yapılışı Başlangıç: Öğrencilerin ön bilgilerini belirlemek için çalışma kâğıdında (Ek-1) verilen vahşi hayvanlar ile yaşam alanlarını eşleştirmeleri istenir. Eşleştirme çalışmasına yardımcı olmak için müzede yapılan etkinlikler hatırlatılır. Ardından öğrencilere bir oyun oynanacağı ama bunun için öncelikle birlikte maske yapılması gerektiği söylenir. HAYVANLAR NEREDE YAŞAR? Etkinlik Adı: VAHŞİ HAYVANLAR NERELERDE YAŞARLAR? Etkinliğin amacı: Bu etkinliğin amacı, öğrencilerin vahşi hayvanların farklı yaşam alanları olduğunu keşfetmelerini sağlamak ve vahşi hayvanların yaşam alanlarına örnek vermelerini sağlamaktır. Önerilen Süre:... Etkinliğin gelişimi: Öğrencilerle birlikte farklı yaşam alanlarında yaşayan vahşi hayvanların (fil, zürafa, kartal, köpek balığı, yılan, maymun, timsah vb. olabilir) maskeleri yapılır. Sınıfın farklı köşelerine vahşi hayvanların yaşadıkları ortamlara ait resimler yerleştirilir. İsmi söylenen hayvanın maskesi takılı olan öğrencilerin, o hayvanın yaşadığı yaşam alanına gitmeleri söylenir. Tüm hayvanlar yaşadıkları ortamlarla eşleşene kadar bu oyun devam ettirilir. Kullanılan araç, gereçler: Farklı vahşi hayvanlar ve onların yaşam alanlarına ait resimler, renkli kalemler, karton, makas, lastik, seçilen yaşam alanı ile ilgili atık malzemeler, bilgisayar Kullanılan yöntem, teknik, stratejiler: Proje tabanlı öğrenme, eşleştirme, oyun, anlatım, soru cevap Etkinliğin sonuçlandırılması: Yaşadıkları alanlarla eşleşen vahşi hayvanlar içinden bir hayvan belirlenip, bununla ilgili öğrencilerle birlikte araştırma yapılır. Seçilen hayvanın yaşam alanı ile ilgili bir proje çalışması da gerçekleştirilebilir. Örneğin Ek-2 de bir kartal yuvası örneği verilmiştir. Bu resimde de böyle bir çalışmanın ürünü görülmektedir. Proje bitiminde yaşam alanı ile ilgili öğrencilerin tanıtım yapmaları istenir. Değerlendirme: Ek-1 de verilen vahşi hayvan ve yaşama alanı tablosuna iki yeni vahşi hayvan ve yaşam alanı örneği eklemeleri istenebilir. Yapılan proje süresince gözlem yaparak öğrencilerin kazanımlarını belirlenebilir. EK-1: Vahşi Hayvanlar ve Yaşama Alanı Eşleştirme Tablosu EK-2: Kartal ve Yaşam Alanı 30 31

18 KEŞİF ALANI 1

19 ATÖLYENİN TANIMI Keşif alanında yer alan Mevsimler bölümü iç içe dört odandan oluşmaktadır. Bu dört odada ilkbahar, yaz, sonbahar ve kış mevsimlerini tanımlayan nesneler bulunmaktadır. ATÖLYENİN GENEL AMACI Bu atölyenin genel amacı okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerine bir yılda dört mevsim olduğu, her mevsimde de üç ay olduğu konusunda bilgilendirmek ve her mevsiminin kendine özgü özelliklerini tanıtmak, mevsim değişimlerinin yaşamımıza getirdiği farklılıklar konusunu tartışmaktır. Bu atölye sonunda öğrenciler; 1. Bir yılda dört mevsim olduğunu söyler. 2. Mevsimlerin adlarını söyler. 3. Her mevsimin üç ay yaşandığını söyler. 4. Mevsimlerin temel özelliklerini açıklar. 5. Mevsimlere göre giyinmeye örnekler verir. 6. Mevsim meyvelerine örnek verir. 34 ANAOKULU- 1. SINIFLAR İÇİN ÖNERİLEN ETKİNLİKLER MÜZE ÖNCESİ ETKİNLİK Kazanımlar: Bu etkinlik sonunda öğrenciler; 1.Mevsimlerin temel özelliklerini söyler. 2.Mevsimlerin insan yaşamına etkilerini söyler. 3.Mevsimlerin adını söyler. Etkinlik Adı: BİR YILDA DÖRT MEVSİM Etkinliğin amacı: Bu etkinliğin amacı okulöncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin her mevsimin kendine özgü özeliklere sahip olduğu konusunda farkındalıklarını arttırmak ve örnekler vermelerini sağlamaktır. Önerilen Süre: 40 dakika Kullanılan araç, gereçler: Mevsimlere ilişkin çeşitli çocuk giysisi fotoğrafları (Ek-1), pastel boya, resim kağıdı vb. projektör ve bilgisayar. Kullanılan yöntem, teknik, stratejiler: Soru- cevap, tartışma, küçük grup çalışması ve yaratıcı drama yöntemi Etkinliğin Yapılışı Başlangıç: Öğrencilere pepe çizgi filmi mevsimler videosu izletilir. Sonra sınıf dört gruba ayrılır. Her gruba bir mevsim ismi verilir. Gruptan o mevsimi canlandırmaları istenir. Öğretmen tek tek öğrencilerin yanına giderek canlandırdığı mevsimin adını ve o mevsimden bir özellik söylemesini ister. Daha sonra sınıf panosunda asılı mevsimlere ilişkin giysi fotoğrafları ile çizgi filimde gördüklerini karşılaştırmaları istenir (Ek-1). Etkinliğin gelişimi: Öğretmen ilkbahar, yaz, sonbahar, kış grubuna kendi grupları ile ilgili giysi fotoğraflarını verir. Daha sonra öğrencilere fotoğrafta gördükleri giysilerle, canlandırdıkları mevsimler arasındaki benzerlikleri tartıştırın. - O mevsimde havanın sıcaklığı nasıldır? - Hangi giysiler giyilir? Bu sorularla öğrencilerinizin mevsimler arasındaki farkı kavramına yardımcı olmanız beklenmektedir. Daha sonra öğrencilere bir resim kağıdı ve pastel boya verilir, bir giysi tasarlamaları istenir. Yapılan resimler öğrencilerle birlikte değerlendirilir. Etkinliğin sonuçlandırılması: Etkinliğin sonunda sınıf panosuna resimler asılır ve mevsimlerin isimleri söylenerek öğrenciler resimlerin yanına çağırılır. Her grubun kendi resimlerini diğer gruplara açıklaması istenir. Değerlendirme: Öğrencilere Ek-2 dekine benzer şiir, bilmece ya da tekerlemeler söyletilerek mevsimler konusunu pekiştirmeleri sağlanır. 35

20 MÜZE SONRASI ETKİNLİK Kazanımlar: Bu etkinlik sonunda öğrenciler; 1. Her mevsimin üç ay yaşandığını söyler. 2. Mevsim meyvelerine örnek verir. Etkinlik Adı: MEVSİMLER VE MEYVELER Etkinliğin amacı: Bu etkinliğin amacı, öğrencilerin her mevsimin yaklaşık olarak üç ay yaşandığını keşfetmelerini ve mevsim meyvelerine örnek vermelerini sağlamaktır. Önerilen Süre: Bir ders saati Kullanılan araç, gereçler: Mevsim meyvelerini gösteren fotoğraflar (Ek-2), meyve pazılları, keçe uçlu kalemler, oyun hamuru, pastel boya, resim kağıdı, artık malzemeler. Kullanılan yöntem, teknik, stratejiler: İstasyon yöntemi, üç boyutlu çalışmalar, anlatım, soru/yanıt. Etkinliğin Yapılışı Başlangıç: Öğrenciler dört gruba ayrılır ve her gruba bir mevsim adı verilir. Daha sonra her mevsim grubuna ait aylara göre gruplar üç alt gruba ayrılır. (Kış: Aralık, Ocak, Şubat; İlkbahar: Mart, Nisan, Mayıs; Yaz: Haziran,Temmuz, Ağustos; Sonbahar: Eylül, Ekim, Kasım). Aynı adlı ay grubunda bulunan öğrencilerden bir araya gelerek bir hareket yapmaları istenir. (Örneğin Ocak dediğinizde Ocak ayı grubunda olan öğrenciler hep birlikte bir hareket yapabilirler) Böylece öğrenci de bir yılda dört mevsim ve her mevsimde üç ay olduğu konusunda bir farkındalık gelişmeye başlayacaktır. Daha sonra öğretmen bütün sınıfla birlikte bir çember oluşturur ve sıra ile tüm ayları söyleyerek, adı söylenen ay grubuna ait öğrencilerin bir adım öne çıkmasını ister. Son olarak öğretmen mevsim isimlerini söyleyerek dört grubu tekrar oluşturur. Etkinliğin gelişimi: Öğretmen daha önceden hazırlamış olduğu dört mevsime ait meyve fotoğraflarının konulduğu masalara öğrencileri yerleştirir. Oluşturulan her masada da farklı bir malzeme vardır. Örneğin yaz masasında pastel boya ve resim kağıdı, kış masasında oyun hamuru, ilkbahar masasında kesilip hazırlanmış meyve fotoğrafları (varsa yapboz) yapıştırıcı ve makas, sonbahar masasında da keçe uçlu kalemler ve resim kağıdı konulabilir. Öğrenciler her masada beş dakika kalırlar ve o masadaki fotoğrafa bakarak mevsim meyvelerin natürmortunu (cansız doğa resmi) oluşturmaya çalışırlar. Öğrencilerin her masayı en az iki kez ziyaret etmeleri önerilir. Etkinliğin sonuçlandırılması: Resimler tamamlanınca, mevsim meyveleri öğrencilerin müze öncesinde yaptıkları mevsim giysilerine ait tasarımların yanına asılır. Değerlendirme: Yapılan resimler anlattırılır ve mevsimlerin insan yaşamındaki etkisi soru-cevap tekniği ile tartıştırılır. İLKBAHAR SONBAHAR YAZ KIŞ 36 37

ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA-2012 ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINI GELİŞTİRME KOMİSYONU

Detaylı

TALİM VE TERBİYE KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU

TALİM VE TERBİYE KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU T.C. RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU ANKARA 2006 MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

Detaylı

ARALIK 2014 / 12. Sayı OKAN KOLEJİ İTALYA DA

ARALIK 2014 / 12. Sayı OKAN KOLEJİ İTALYA DA ARALIK 2014 / 12. Sayı OKAN KOLEJİ İTALYA DA 1 İçindekiler 2 İçindekiler 62 Okan Koleji Ortaokulu 3 Genel Müdür Yardımcımız dan 63 Ortaokul Müdürümüz den.. 6 Öğretmen-ce Paylaşımlar 64 Yabancı Diller 11

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ DRAMA ÇALIŞMALARI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ DRAMA ÇALIŞMALARI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ DRAMA ÇALIŞMALARI ANKARA, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

BYF&ÖYG BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİM PROGRAMLARI kazanımlar yöntemler & teknikler formlar

BYF&ÖYG BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİM PROGRAMLARI kazanımlar yöntemler & teknikler formlar Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi BYF&ÖYG BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİM PROGRAMLARI kazanımlar yöntemler & teknikler formlar Sakarya,2012 1 Sıtkı DİLMAÇ Komisyon Başkanı

Detaylı

Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz.

Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OKUL ÖNCESİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. KONU: Okul Öncesi Eğitim Programı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. KONU: Okul Öncesi Eğitim Programı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SAYI: 132 TARİH: 09/09/2013 ÖNCEKİ KARARIN SAYI: 336 TARİH: 10/08/2006 KONU: Okul Öncesi Eğitim Programı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 25/07/2013

Detaylı

2011 KPSS Eğitim Bilimleri nde Yakaladığımız/Benzer Sorular

2011 KPSS Eğitim Bilimleri nde Yakaladığımız/Benzer Sorular 2011 KPSS Eğitim Bilimleri nde Yakaladığımız/Benzer Sorular %100 İsabet 120 Sorunun 60 ında %100 İsabet EĞİTİM BİLİMLERİ 1. İnformal öğrenmede, öğrencilerin bilgiyi okul ortamından farklı olarak millî

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 9. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 9. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 9. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI ANKARA 2007 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI GELİŞTİRME ÖZEL İHTİSAS

Detaylı

Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi UYUM EĞİTİM PROGRAMI. etkinlikler teknikler hedefler kazanımlar formlar

Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi UYUM EĞİTİM PROGRAMI. etkinlikler teknikler hedefler kazanımlar formlar Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi UYUM EĞİTİM PROGRAMI etkinlikler teknikler hedefler kazanımlar formlar SAKARYA 2012 1 Sıtkı DİLMAÇ Komisyon Başkanı Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Hazırlayan Yıldıray

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ ANKARA, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Eğitim: Eyüboğlu. eyuboglu.k12.tr

Eğitim: Eyüboğlu. eyuboglu.k12.tr Eğitim: Eyüboğlu eyuboglu.k12.tr Eyüboğlu Bir başarı öyküsü... Eğitim Kurumlarının yükselişinin ve başarısının arkasında hayatını eğitime adamış bir isim var: Dr. Yük. Müh. Rüstem Eyüboğlu. Dr. Yük. Müh.

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN

Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN. Marmara Üniversitesi www.mehmetzekiaydin.com EMAİL:mza@mehmetzekiaydin.com TEL:0506.3446620 PROF.DR. MEHMET ZEKİ AYDIN ÖZGEÇMİŞİ 1959 yılı, Konya Çumra doğumlu. 1985 de Ankara

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI 9.SINIF ETKİNLİK ÖRNEKLERİ ANKARA-2011 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AVRUPA KOLEJİ OKULLARI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AVRUPA KOLEJİ OKULLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AVRUPA KOLEJİ OKULLARI ÖĞRENCİ VELİ EL KİTABI Eylül 2014 İstanbul İÇİNDEKİLER AVRUPA KOLEJİ 1 BİLİM DANIŞMA KURULU 2 Bilim Danışma Kurulu Üyeleri 2 KAZLIÇEŞME Avrupa Koleji

Detaylı

ÇİZGİ İLE İLGİLİ TEMEL KONULARIN ÖĞRETİMİNDE OYUNLAŞTIRILMIŞ YARATICI ETKİNLİKLERİN ÖĞRENME ERİŞİSİNE ETKİSİ

ÇİZGİ İLE İLGİLİ TEMEL KONULARIN ÖĞRETİMİNDE OYUNLAŞTIRILMIŞ YARATICI ETKİNLİKLERİN ÖĞRENME ERİŞİSİNE ETKİSİ Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı ÇİZGİ İLE İLGİLİ TEMEL KONULARIN ÖĞRETİMİNDE OYUNLAŞTIRILMIŞ YARATICI ETKİNLİKLERİN ÖĞRENME ERİŞİSİNE ETKİSİ

Detaylı

Gelenekten Geleceğe. Eğitim Felsefemiz. Anaokulu. İlkokul. Ortaokul. Anadolu Lisesi. Rehberlik. Yabancı Dil. Öğrenci Takip Sistemi

Gelenekten Geleceğe. Eğitim Felsefemiz. Anaokulu. İlkokul. Ortaokul. Anadolu Lisesi. Rehberlik. Yabancı Dil. Öğrenci Takip Sistemi 2 4 6 10 14 16 18 20 22 Gelenekten Geleceğe Eğitim Felsefemiz Anaokulu İlkokul Ortaokul Anadolu Lisesi Rehberlik Yabancı Dil Öğrenci Takip Sistemi 1 Gelenekten Geleceğe Arte Koleji, kuruluş enerjisini

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI

2014-2015 ÖĞRETİM YILI 2014-2015 ÖĞRETİM YILI VEGA İLKOKULU VEGA ORTAOKULU ÖĞRENCİ VELİ EL KİTABI Eylül 2014 İstanbul VİZYON-MİSYON VİZYON Tüm dünya tarafından tanınan, global eğitim alanında saygı duyulan, öğrenim standartlarının

Detaylı

Dönem Sonu Hesaplama & Formlar

Dönem Sonu Hesaplama & Formlar Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Dönem Sonu Hesaplama & Formlar SAKBİLSEM YAYINLARI 2013 1 Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Dönem Sonu Hesaplama & Formlar SAKBİLSEM

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU (1-5.

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU (1-5. T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU (1-5. SINIFLAR) Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım Evi ANKARA - 2009 TALİM VE TERBİYE KURULU

Detaylı

Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu. Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları

Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu. Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu 1. Öğrenen Lider Öğretmen

Detaylı

MATEMATİK DERSİ 6-8. SINIFLAR

MATEMATİK DERSİ 6-8. SINIFLAR T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İLKÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ 6-8. SINIFLAR ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU Arazi 25,00 20,00 1 1 1 1 1 1 15,00 1 10,00 5,00 1 0,00 5 den az 5-9

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM PROGRAMI ANKARA, 2008 0 ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

Detaylı

ANKARA İLİ ÖĞRETMENLER İÇİN MÜZE İLE EĞİTİM REHBERİ ( İLKOKUL )

ANKARA İLİ ÖĞRETMENLER İÇİN MÜZE İLE EĞİTİM REHBERİ ( İLKOKUL ) ANKARA İLİ ÖĞRETMENLER İÇİN MÜZE İLE EĞİTİM REHBERİ ( İLKOKUL ) GEZ GÖR ÖĞREN PROJESİ 1 ANKARA İLİ ÖĞRETMENLER İÇİN MÜZE İLE EĞİTİM REHBERİ ( İLKOKUL ) Bu çalışma Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ BİREYİN GELİŞİMİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir.

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Anasınıfı İlkokul Ortaokul Anadolu Lisesi Fen Lisesi İyi eğitimle iyi gelecek 2004 2005 eğitim öğretim yılında sistemimiz ISO 9001 2000 Kalite Yönetim Sistemi Standartlarına

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME. Prof. Dr. Zeki KAYA

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME. Prof. Dr. Zeki KAYA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME Prof. Dr. Zeki KAYA i Prof. Dr. Zeki KAYA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME ISBN: 975-8792-59-8 2006, Pegem A Yayıncılık Bu kitabın basım, yayın

Detaylı

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç Becerilerine İlişkin Alan Bilgileri ve Pedagojik Alan Bilgilerinin İrdelenmesi

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç Becerilerine İlişkin Alan Bilgileri ve Pedagojik Alan Bilgilerinin İrdelenmesi DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 2275 Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç Becerilerine İlişkin Alan Bilgileri ve Pedagojik Alan Bilgilerinin

Detaylı