DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 06 LKBAHAR-SPRING 2010

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 06 LKBAHAR-SPRING 2010"

Transkript

1 DEDEMAN QUARTERLY DQ SAYI-ISSUE 06 LKBAHAR-SPRING 2010 Coflkun Aral dan Haberler The latest news from Coflkun Aral Bir Baflka Kapadokya A different side of Cappadocia Dedeman Konya dan Tatl Büfesi Dessert buffet from Dedeman Konya

2 DQ ÖNSÖZ-FOREWORD De erli Dedeman Dostlar, 1 Kimi yaz, kimi de k fl sever. S caktan bunalmak yerine üflümeyi, üflümek yerine içinin s nmas n tercih edenlerin kavgalar sürer gider. Bu tart flman n tek galibi ise ilkbahard r. lk cemre düfler ve ilkbahar bafllar Mutlu, huzurlu, nefleli, sakin, güzel bahar günlerinde okuman z için haz rlad m z bu say m z n konular hayli ilgi çekici. Mesela stanbul da geçti imiz aylarda aç lan ve kültür&sanat kavram na farkl bir boyut getirerek faaliyete geçen Borusan Müzik Evi ni enine boyuna inceledik. Oradan Türkiye de müzayedecili e uzand k ve müzayede evlerinden girip, sanat eserlerinden ç kt k Bu say daki seyahat rotalar m z ise ran ve Kapadokya. Moda çekimi için Gaziantep e, yemek çekimi için de Konya ya gittik. Otellerimiz ad na sevindirici bir baflka haber daha var. Suriye deki varl m z n birinci y l n geçti imiz ay bir gala yeme i organizasyonu ile kutlad k. fiam, Halep ve Palmyra flehirlerinde bulunan 3 otelimiz ile sadece Türkiye nin de il ayn zamanda Suriye nin de önemli otel zincirlerinden biri oldu umuzu sevinerek belirtmeliyim. Bol seyahatli günler diliyoruz Dear friends of Dedeman, There are constant quarrels between those who prefer warming up in the heat and those who prefer to stay cool in the snow. However, spring is the winner of this disagreement, the compromise. The last ember falls and spring begins We have prepared this issue for you to enjoy on the most joyful, peaceful, calm and beautiful spring days. Our topics this month are extremely intriguing. For example, we have investigated the new Borusan Music House that has opened in the past months in stanbul. This venue is said to have introduced a very diverse vision of what culture and art venues are normally known to be like. From there we checked out the auction scene of Turkey, and visited auction houses to enjoy the art on offer The travel routes in our issue this month are Iran and Cappadocia. For a fashion photo shoot we traveled to Gaziantep, and for a food photo shoot we headed over to Konya. We have some more good news for our hotels. In the last month, we celebrated our first year in Syria with a gala dinner organization. I would also like to point out that with our three hotels in Damascus, Aleppo and Palmyra, we have also been fortunate enough to branch out with our hotel chain into Syria. We wish you days full of plenty of travel Tamer Yürüko lu Genel Müdür / General Manager Dedeman Hotels & Resorts International

3 DQ Ç NDEK LER-CONTENTS DQ DEDEMAN QUARTERLY MT YAZ SAH B - CHAIRMAN Dedeman Hotel&Resorts International ad na Tamer Yürüko lu 12 ajanda-zoom 04 Türkiye de ve dünyada olup bitenler The news from Turkey and the world YÖNET M YER - EXECUTIVE CONTACT Dedeman Hotel&Resorts International Y ld z Posta Caddesi No Esentepe- stanbul Tel: trend 12 Türkiye'de müzayedecilik Auctioneers In Turkey röportaj-interview 20 Coflkun Aral dan haberler! News from Coflkun Aral seyahat-travel 26 Eski flark ihtiflam fiiraz The majesty of the old orient: Shiraz yemek-food 36 Konya'da tatl bir Osmanl esintisi A sweet Ottoman in Konya kent-city 42 Volkanik güzel: Kapadokya Cappadocia: beauty amongst the rock moda-fashion 54 Kültür yolu: Gaziantep The cultural road: Gaziantep kültür&sanat 64 Borusan Müzik Evi Borusan Music House haberler-news 70 Dedeman dünyas ndan haberler News from Dedeman Hotels öykü-story 78 Ya mur T. Erdem den yine keyifli bir hikâye A cosy tale from Ya mur T. Erdem YAPIM - PRODUCTION AJANS MEDYA GENEL YAYIN YÖNETMEN EDITOR-IN-CHIEF Arzu Karacada YAZI filer MÜDÜRÜ (SORUMLU) MANAGING EDITOR Nevra Nergiz NG L ZCE BÖLÜM ED TÖRÜ ENGLISH SECTION EDITOR Esen Boyac giller KATKIDA BULUNANLAR - CONTRIBUTORS Esin Müftüo lu, Belma Saraçç Sema fianl, Günefl F nd ko lu Murat Tekin, Birgül Giriflkin REKLAM GRUP BAfiKANI ADVERTISING GROUP CHAIRMAN Gonca Alyanak Savc REKLAM KOORD NATÖRÜ ADVERTISING COORDINATOR Tolgay Gülten MÜfiTER TEMS LC LER CUSTOMER DIRECTORS Gözde Çokgezen, Özgür Çokgezen AJANS MEDYA Kuruçeflme Caddesi, No: 3 Kuruçeflme stanbul Tel: BASKI VE C LT / PRINTING PRESS Apa Uniprint Bas m San. ve Tic. A.fi. Had mköy stanbul Asfalt, Ömerliköy Mevkii Had mköy, Çatalca- stanbul Tel: Yay n Türü 3 ayl k, süreli, yerel Bas m Yeri ve Tarihi stanbul, Mart 2010 Dedeman Hotel&Resorts International n ücretsiz yay n d r. Complimentary copy of Dedeman Hotels&Resorts International. Dergide yay mlanan yaz, foto raf ve illüstrasyonlar n her hakk sakl d r. Kaynak gösterilmeden al nt yap lamaz. Yaz lar n sorumlulu u yazarlara, yay nlanan ilanlar n sorumlulu u ise sahiplerine aittir. 54 All rights are reserved that pertain to the written materials, photographs and illustrations published in the magazine. Nothing in this magazine may be borrowed or reproduced without full credit being given to the source. KAPAK FOTO RAFI: MURAT KOÇ

4 4 AJANDA DQ FOTO RAFLARLA TÜRK YE TURKEY THROUGH PHOTOGRAPHS stanbul Modern, Türkiye Cumhuriyeti nin ilk kurulufl y llar nda, foto raflar yla genç cumhuriyetin ve Türk insan n n dünyaya tan t lmas nda en büyük görevi üstlenen Othmar Pferschy nin foto raflar n sergiliyor. Eserler, Avusturya n n Viyana, Salzburg ve sanatç n n do du u kent olan Graz daki sergilerden sonra flimdi de Dornbirn de Museum der Stadt Dornbirn de... Türkiye de 43 y l yaflayan ve modern manzara foto rafç l n bafllatarak, insan ve do a iliflkileri, kentlerin de iflen ve ça dafllaflan yüzü gibi, güzel olan araflt rma ve saptama sorumlulu unun en güzel örneklerini veren Othmar Pferschy nin 89 yap t n n yer alaca, Othmar Pferschy: Modern Türkiye bafll kl foto raf sergisi 20 Mart a kadar tarihleri aras nda görülebilir. Othmar Pferschy is known for taking photos, both of the people and of the young republic, of Turkey during the years just after it became known as the Republic of Turkey. The photos have been exhibited in Vienna, Salzburg and the artist s hometown of Graz and now they are shown in Dornbirn at the Museum der Stadt Dornbirn. The artist lived in Turkey for 43 years and his work is one of the best examples of the transformation of Turkey, of what it once was. The exhibit, titled, Othmar Pferschy: Modern Turkiye, which features 89 pieces, will be at the stanbul Modern Museum until 20 March. TAYVAN DAK HAVALI FRANSIZ Paris kökenli restoran zinciri Joel Robuchon; Paris, New York, Londra, Monaco, Macau, Las Vegas ve Tokyo dan sonra zincirin en son halkas n Taipei, Tayvan da açt. Aç k mutfa a sahip olan L Atelier de Joel Robuchon un dekorasyonu da zincirin di er halkalar gibi oldukça gösteriflli. Mutfa n çevresindeki 36 sandalyeli dairesel barda verdi iniz sipariflin haz rlan fl n izleyip, genifl flarap menüsünden diledi iniz flarab seçebiliyorsunuz. Restorandaki klasik lezzetler ise tapas usulü küçük porsiyonlarda servis ediliyor. Mantarl patates püresi, kaz ci erli b ld rc n gibi çok özel lezzetlerin servis edildi i L Atelier de Joel Robuchon, ö len saatleri aras, akflam ise saatleri aras nda hizmet veriyor. THE TRENDY FRENCHMAN IN TAIWAN Paris-born restaurateur Joel Robuchon has opened restaurants in Paris, New York, London, Monaco, Macau, Las Vegas and Tokyo. Now, he s set his sights on Taiwan, opening his latest venue in Taipei. L Atelier de Joel Robuchon has an open kitchen and is quite fancy, like the rest of his venues. There is a round bar that surrounds the kitchen that seats 36, which allows you watch as your food is being prepared. The restaurant also has a wide variety of wine to choose from, which goes quite well with the tapas and smaller dishes on offer. Mushroom mashed potatoes, goose liver and many other unique dishes are found on the menu. L Atelier de Joel Robuchon is open and everyday. 5

5 AJANDA STANBUL DA NELER OLUYOR? WHAT S HAPPENING IN STANBUL 6 DQ MART MARCH N SAN APRIL MAYIS MAY 2010 Avrupa Kültür Baflkenti stanbul, sene bafl nda gerçeklefltirilen görkemli aç l fl gösterileri ve konserlerle bu unvan kabul etmiflti. Bahar aylar nda da h z kesmeden devam eden etkinliklerle stanbul, kültür miras n ülkenin ve dünyan n dört bir yan ndan gelenlerle paylaflmaya ve kendini ifade etmeye devam ediyor. stanbul celebrated the honor of being named the Cultural Capital of Europe with 7 concerts in 7 districts of the city. There are many events continuing into the spring, some of which are listed below: 1 Mart tan itibaren - Asurlular stanbul da sergisi stanbul Arkeoloji Müzesi nde 1 March onward- Asurlular stanbul da (Assyrians in stanbul) exhibition is at the stanbul Archaeology Museum 21 Mart - Dünya Kukla Günü kutlamalar Profilo Kültür Merkezi nde 21 March - World Marionette Day celebrations occur at Profilo Cultural Center Mart - Ç lg n Sanat tiyatro ve dans etkinlikleri Kocamustafapafla da March - Ç lg n Sanat (Crazy Art) theater and art events take place at Kocamustafapafla. 1 Nisan - Balkanist Balkan Müzik Festivali 1 April - Balkanist- Balkan Music Festival 16 Nisan - Avrupa Edebiyat Türkiye de / Türkiye Edebiyat Avrupa da projesinin galas Aya rini de 16 April - European Literature is in Turkey/ The gala event for European Literature in Turkey takes place at Aya Irini 27 Nisan - Münir Nurettin Selçuk un müzi ine adanm fl Münir stanbul projesi CRR de -Türk müzi inin önemli temsilcilerinden Ali Ufki nin 400. do um gününe adanan Sacred Bridges bafl kl konser Aya rini de 27 April - The Munir stanbul project is dedicated to Munir Nurettin Selçuk s music and takes place at CRR. One of the most important proponents of Turkish music Ali Ufki s 400 th birthday is honored at Aya Irini and is titled Sacred Bridges Nisan - Sevgiyle El Ele Sanat Festivali fl Sanat ta April - Sevgiyle El Ele Sanat Festivali (Love Hand in hand with Art) is at Is Sanat. 28 Nisan - stanpoli kapsam ndaki Michael Laub projesinin prömiyeri Garaj stanbul da 28 April - Michael Laub s project will be coming to stanbul as part of Istanpoli. The premiere is tonight at Garaj stanbul 2 May s - Avrupa Üniversiteleri Tiyatro fienli i 2 May - European Universities Theater Festival 10 May s - Sahne Senin stanbul foto raf sergisi Fototrek Foto raf Stüdyosu nda 10 May - Sahne senin stanbul ( The stage is yours, stanbul ) photography exhibition is at Fototrek Photography Studio May s - stanbul Uluslararas fiiir Festivali May - stanbul International Poetry Festival 28 May s - Yurdum Çocuklar bale gösterisi Süreyya Operas nda Su Üstünde Avrupa fl k enstalasyonlar ay boyunca Haliç ve Yeniköy Palais Aus ta 28 May - Yurdum Çocuklar ballet show is at Süreyya Opera House. Su Üstünde Avrupa (Europe on Water) light installations will be featured at Haliç and Yeniköy Palais Aus all month long. BU K TAP ÇOK LEZZETL! Farkl yemek kültürlerinin bir sentezi olan Türk mutfa, konusunun uzman taraf ndan kaleme al nd ve Sonsuz Türk Mutfa adl bir baflka yemek kitab daha raflardaki yerini ald y l nda Londra da kazand alt n madalya ile Türkiye de bu alanda bir ilke imza atan Eyüp Kemal Sevinç, bugünün damak tad na uygun olarak haz rlam fl oldu u birbirinden lezzetli tariflerle yemekseverleri zaman içinde gastronomik bir seyahate ç kar yor. Aflinas olunan sebzeli perde pilav, kabak çiçe i dolmas, ahtapot yahnisi gibi geleneksel yemeklerin yan s ra taze kekikli zeytin çorbas, karidesli füme patl can, gül yaprakl tavuk gö sü gibi yeni lezzetlerin de yer ald Sonsuz Türk Mutfa ; rak dondurmas, k rm z biber tatl s ve piflmaniyeli cezerye gibi tatl larla da farkl tatlar modern bir yorumla kaynaflt r yor. Mutfa nda yenilik arayanlar ya da yemek konusunda kendini gelifltirmek isteyenler için gerçek bir kaynak olan kitapta baharatlardan yemek adlar n n kökenlerine, meyvelerden tarihi mekanlara kadar Türk mutfa yla ba lant l neredeyse her türlü bilgiyi almak mümkün. THIS BOOK IS DELICIOUS! Turkish cuisine is a mix of many different cultures and now one of the foremost food writers has added another to the list, titled Sonsuz Türk Mutfa (Forever Turkish Kitchen). Eyüp Kemal Sevinç received a gold medal in London in 1996 and is taking his first step into food writing with the release of his book; his book is full of delicious recipes, each better than the next. Some of the recipes included are more traditional dishes such as rice with vegetables, stuffed squash blossoms, stewed octopus while more modern dishes such as olive soup with fresh thyme, smoked aubergine with shrimps, chicken breast pudding with rose leaves are also featured. And as for desserts, the book has interesting creations such as ice-cream with raki and red pepper dessert. This book is perfect for those who are looking to cook something new or who just want to develop their cooking skills even more; the book also has lots of useful information such as the origin of many dishes names and more. PICASSO BU SEFER PERA DA PICASSO AT THE PERA Geçti imiz y llarda tablolar ile Türk sanatseverlerle stanbul da buluflan Picasso bu y l da gravürleri ile Pera Müzesi nde boy gösteriyor. Sanatç n n yak n dostu, yap tlar n n ateflli bir hayran ve s ra d fl bir yay nc olan Ambroise Vollard n n siparifli üzerine üretilmifl 100 adet gravürden oluflan seçki genel olarak aflk, erotizm, tutku, kaotik ve mitolojik temalar kadar yaflamöyküsel izler de tafl yor. Ambroise Vollard a ait üç portreden baflka, Aflk Savafl ya da Tecavüz olarak an lan 5 bask ; Heykelt rafl n Atölyesi nden k rk alt ; Rembrandt temal 4; Minotor bafll kl on befl bask ile yirmi yedi adet çeflitli kompozisyon bulunan ve spanya daki Fundacion MAPFRE (MAPFRE Vakf ) Koleksiyonu na ait olan Picasso Suite Vollard gravür dizisi 18 Nisan a kadar Pera Müzesi nde görülebilir. Last year Picasso s paintings were displayed in stanbul and this year his sketches will be displayed at the Pera Museum in an exhibition titled, Picasso - Suite Vollard, Engravings. The 100 engravings in the collection were created at the request of the artist s close friend, fan and eccentric publisher Ambroise Vollard. The themes include love, erotica, obsession and chaos. There are three portraits of Ambroise Vollard, 5 prints titled, Aflk Savafl (Love War) or Tecavüz (Rape), 46 from the Sculpture Atelier, 4 that are Rembrant-themed, Minotor titled 15 prints and 27 mixed compositions. The collection belongs to Spain s Fundación MAPFRE and is a collaboration between the Pera Museum, Fundación MAPFRE and Instituto Cervantes. This exhibition can be seen until 18 April. 7

6 AJANDA 8 DQ YELKENLER FORA! Deniz tutkunlar n n vazgeçemeyece i sporlardan olan yelkenli yar fllar Marsilya da demir al yor y l ndan beri Marsilya Deniz Kulübü taraf ndan düzenlenen Uluslararas Akdeniz Denizcilik Haftas bu y l da yelkenli tekne sporunun yükselen y ld zlar n Akdeniz in en güzel liman kentlerinden olan Marsilya ya çekiyor. 2-5 Nisan 2010 tarihinde düzenlenecek olan organizasyon Avrupa n n denizcilikle u raflan ilk flehirlerinden biri olan Marsilya için büyük önem teflkil ederken, yar flman n heyecan n ve kentin güzelliklerinin keyfini ç karmak da ziyaretçilere kal yor. LET S SET SAIL! Sea lovers favorite sport is without a doubt sailing and this time around the races begin at Marseille. The Marseille Yacht Club has been organizing The International Mediterranean Sailing Week since This year the even takes place from 2-5 April 2010 and is one of the most important events for Marseille, which is known for its sailing. To discover the beauty of the city and excitement of the race, head to Marseille at the beginning of April. SICACIK B R OYUN A HOT GAME 1950 y l nda Richard Nash taraf ndan yaz lan, sinema ve müzikale de uyarlanan Ya murcu, umudun inançla beslendi i bir ortamda s cak insan hikayeleri anlatan bir oyun. Kadriye ve Müflfik Kenter in yönetmenli ini yapt Ya murcu nun dekorunu Ali Yenel, kostümlerini Gönül Sipahio lu, müziklerini ise Tolga Çebi üstlenmifl. Amerika n n bat bölgesinde kurak bir taflra kasabas nda evde kalm fl Lizze Curry nin koca bulma beklentisiyle gitti i, fakat hüsranla sonuçlanan kuzenlerini ziyaretten dönüflüyle bafllayan oyunda Starbuck ad nda, ya mur ya d raca sözünü veren, cazibeli bir doland r c n n çiftli e gelifli ve Lizzie nin kendisini yepyeni bir biçimde görmesini sa layacak olaylar n geliflimi anlat l yor. Yaz ld günden bu yana k rktan fazla dile çevrilerek say s z kez sahnelenmifl bir tiyatro klasi i olan Ya murcu nun rollerini ise Defne fiener Günay, Münir Akça, Ali Kil, Alican Yücesoy, Do acan Taflp nar, Niflan fiirinyan, Emrah Eren ve Rag p Savafl paylafl yor. Ya murcu stanbul Yunus Emre Sahnesi nde, sonras nda ise turne kapsam nda Anadolu nun çeflitli kentlerinde görülebilir. Written in 1950 by Richard Nash, The Rainmaker has been turned into a film and musical. It tells of the story of Lizzie Curry during Depression era America. She is a spinster and spends most of her time taking care of her father and two brothers on the family cattle ranch, though the devastating drought is at the forefront of her mind. Her family is more worried about Lizzie s lack of marriage prospects, until a charming con man named Starbuck arrives. He promises to bring rain in exchange for $100 and so ensures the drama and excitement. The play has been translated into 40 languages since the day it was written. Defne fiener Günay, Münir Akça, Ali Kil, Alican Yücesoy, Do acan Taflp nar, Niflan fiirinyan, Emrah Eren and Rag p Savafl are slated to appear in this version of the play. The play will take place at stanbul s Yunus Emre Stage and then tour various cities within Anatolia.

7 AJANDA 10 DQ YOLUNUZ NEW YORK A DÜfiERSE ve s k bir sinema tutkunuysan z bu etkinlik tam size göre! Ünlü oyuncu Robert de Niro nun kurmufl oldu u Tribeca Film Center taraf ndan 2002 y l ndan beri düzenlenen Tribeca Film Festivali nde ulusal ve uluslararas yetenekler eserlerini New York ta 21 Nisan 2 May s tarihleri aras nda sergiliyorlar. K sa filmler, belgeseller, ünlü yönetmen, senarist ve oyuncular n kat ld workshoplar, seminerler ve daha birçok aktivitenin program dahilinde oldu u festival Tribeca Film Center da düzenlenecek. If you happen to be in New York and you re a cinephile this event is perfect for you! The Tribeca Film Festival takes place from 21 April 2 May this year and has been organized since 2002, by founder Robert de Niro and the Tribeca Film Center, which he started. Short films, documentaries, famous directors, workshops and seminars attended by screenwriters and actors are just a few things to look forward to. The festival celebrates both local and international cinema. SEYAHAT NOTLARI TRAVEL NOTES T BER NEHR N N sular yla kutsanan, dünyan n en usta sanatç lar taraf ndan hayat bulmufl flaheserlerin flehrin her köflesine serpifltirildi i gerçek bir kültür baflkenti olan Roma n n do um günü as rlard r oldu u gibi bu y l da Nisan tarihleri aras nda kutlan yor. Romulus un M.Ö. 753 te kurdu u varsay lan Roma n n do um günü kapsam nda geçit törenleri, gladyatör flovlar, geleneksel Roma ziyafetleri gibi birçok etkinlik Circo Massimo ve Fori Imperiali gibi alanlarda gerçeklefltirilecek. Rome is one of the most romantic and historically significant cities in the world. This year from April, as always, the birthday of the city will be celebrated. Rome is said to have been founded by Romulus in 753BC. The celebration will include processions, gladiator shows, traditional Roman feasts and much, much more, at many venues including Circo Massimo and Fori Imperiali. EIFFEL KULES N N GÖLGES NDE Fransa n n en lezzetli flaraplar n tatmaya ne dersiniz? Geleneksel olarak her y l düzenlenen Fransa fiarap Fuar dünyan n dört bir yan ndan flarapseverleri bu y l da kendine çekecek. 8-9 May s 2010 tarihlerinde düzenlenecek olan fuara yaklafl k olarak 200 flarap yap mc s kat l yor. Palais de la Bourse / Palais Brongniart da yer alacak olan etkinli e kat lmadan önce web sitesine göz atman zda yarar var. How would you like to try some of the most delicious French wines with the view of the Eiffel Tower? The French Wine Fair, organized every year, will take place this year from 8-9 May 2010, and is a favorite event among wine-lovers worldwide. Approximately 200 winemakers are expected to attend. The event will take place at Palais de la Bourse and Palais Brongniart; for more information please see AVRUPA NIN EN ESK BAfiKENTLER NDEN B R OLAN AT NA DAN zmir in kardefli Selanik e, Ali Pafla n n krall Ioannina dan en güneydeki Girit e kadar bütün Yunanistan karnaval kutlamas için soka a iniyor. Mart ay n n bafl nda gerçekleflecek olan karnavalda rengarenk kostümler, hareketli müzikler ve en lezzetli flaraplar Paskalya öncesi son kez görücüye ç k yor. Komflunun sevincine ortak olabilece iniz karnavallar Yunanistan n en küçük flehrinde bile izlenebilir. From Athens to Izmir s sister-town Salonica to Ioannina to Girit in the south, all of Greece floods the streets during carnaval. Carnaval (the Portuguese spelling) takes place at the beginning of March. The block party consists of people dressing in colorful costumes, dancing to fun music and enjoying delicious wines before Easter. Even the smallest of villages celebrate carnaval in their own way, and it s one of the few opportunities you ll have to celebrate like one big family with your neighbors.

8 DQ 12 TREND- TREND 13 B ir sanat eserine sahip olma arzusu Hem de belirlenmifl bir fiyata de il, ona di er sahip olmak isteyenlerin talebiyle artan bir fiyata. Müzayedeler ve müzayedecilik Türkiye de çok eski de il ancak giderek gelifliyor. Türkiye de müzayedecilik nas l bafllad ve geliflti, müzayedecili e dair merak edilenler ve müzayede evleri Yok mu art ran? Do I have another bidder? Sanat eserleri sadece bak lan ve incelenen de il ayn zamanda sahip olunmak istenen ve yat r m amaçl kullan lan objeler. Bir yap tla aras ndaki iliflkiyi müzede geçirilen vakitle s n rland rmak istemeyenler için müzayedeler sanat eseri h rs zl n bir tarafa b rak rsak o yap ta sahip olman n tek yolu. flin bir ad m ötesi ise bir yap ta sahip olman n sadece kiflisel tatminden ç k p bir yat r m arac na dönüflmesi. Öyle ki bugünlerde sanat piyasas finans piyasas yla rekabet eder hale gelmifl durumda. Müzayede evlerinin bu geliflim ve yükseliflteki rolüyse son derece büyük. O wning a piece of artwork and not just one with a fixed price, but rather one that has a price which has been decided upon by other desperate bidders Auctions haven t been taking place in Turkey for long, but they are growing with popularity every day. This piece is about the development of auctions in Turkey and includes a list of auction houses as well Art isn t just something you observe and discuss; rather, it is something people want to own as well. Auctions are perfect for those who aren t satisfied with going to museums to see works of art; rather, if you don t count theft, auctions are the only way to become an owner of a piece of art. If you take it one step further, becoming an art collector isn t just a personal satisfaction, but rather an investment. So much so that the art world now competes with the finance world. Of course auction houses have played a large part in this development. YAZI-BY CEYLAN ÖZGE KUNDUZ

9 14 B RAZ TAR H A LITTLE HISTORY Auctioneering actually goes back quite far, to 500BC, to the time of Babil and ancient Rome. Of course what was on auction back then is quite different to what is put on auction today. Young women were auctioned off for marriage in Babil and in Rome war criminals were auctioned off as slaves, so in essence auctioning, as we know it today only dates back to the 17 th century. With the ending of the slowing down of the creation of art in the Middle Ages, there was a new explosion of art creation. And auctioning found life again in the 17 th century. After the French revolution, at the end of the 18 th century, auctions were held in the meeting points, such as cafes or taverns. These auctions took place daily; the objects that were to be auctioned off were mentioned in a catalog that was distributed to potential bidders. These catalogs were so detailed they themselves were even considered works of art and provided ample information about the items to be auctioned. Müzayedecilik asl nda çok eski zamanlara, M.Ö. 500 lü y llara, Babil e ve antik Roma devrine dek uzan yor. Ne var ki o zaman sat fla ç kar lan parçalar bugüne göre çok farkl. Babil de genç k zlar n evlilik amac yla, Roma da da savafl esirlerinin köle olarak sat lmas ya da borçlar n borçlunun mallar n n sat fla ç kart larak tahsil edilmesi aç k art rma ile sat fl n ilk örnekleri oldu ancak gerçek anlam yla müzayedecilik 17. yüzy lda ortaya ç kt. Ortaça dönemindeki sanatsal durgunlu un bitifliyle sanatsal üretim yeniden canlanm fl, 17. yüzy lla birlikte müzayedecilik bugünkü flekliyle yeniden hayat buldu. Frans z Devrimi nden k sa bir süre sonra, 18. yüzy l n sonlar nda müzayedeler, dönemin buluflma noktalar olan café lerde ve meyhanelerde yap l yordu. Bu müzayedeler günlük olarak düzenleniyordu ve sat lacak olan parçalar bir katalog haline getiriliyor ve ilgilenenlere sunuluyordu. Bu kataloglar n kendisi bile sanat eseri de erindeydi ve sat fla ç kart lacak parçalarla ilgili çok detayl bilgiler içeriyordu. Bunlar biliyor muydunuz? Resmî kay tlara göre 1693'te Lord Melford'a ait bir resim koleksiyonunun Whitehall'da müzayedeye ç kar l fl, bugün müzayedecili in ilk örne i olarak kabul ediliyor. Dünyan n ilk müzayede evi bugün halen faaliyette olan Stockholms Auktionsverk (Stokholm Müzayede Evi) te sveç te kurulan müzayede evi bugün Avrupa n n en baflar l lar aras nda yer al yor. Stokholm Müzayede Evi ni takip eden Sotheby s oldu. Bugün dünyan n ikinci büyük müzayede evi olan Sotheby s ilk müzayedesini 1744 te gerçeklefltirdi. Bugün dünyan n en büyük müzayede evi olan Christie s 1766 da kuruldu. Bugün halen faaliyette olan müzayede evlerinden baz lar n n kurulufl tarihi: Dorotheum (1707), Bonhams (1793), Phillips de Pury & Company (1796), Freeman's (1805) ve Lyon & Turnbull (1826). Amerikan ç Savafl s ras nda ordular n ele geçirdi i mallar bölü ün albay (colonel) taraf ndan aç k art rmada sat fla ç kart l yordu. Bugün Amerika Birleflik Devletleri nde baz müzayedecilerin resmî olmayan colonel (albay) unvan n tafl malar da bu yüzden.. Türkiye de müzayedecilikse Osmanl dönemine dayan yor. Kapal çarfl da, ç Bedesten de bafllayan aç k art rmal sat fllar o dönemdeki belediyeler flehremanetlere ba l tellallar taraf ndan idare ediliyordu. Mal n satmak isteyen tellala teslim eder, tellal da Kapal çarfl daki dükkanlar tek tek gezerek en yüksek fiyata satard te ç kart lan Mezat Talimatnamesi yle bu faaliyet Kapal çarfl Mezat Müdürlü ü olarak bilinen yerde Hal, Mücevher ve Eflya fiubeleri aç larak sürdürülmeye bafllad. Bugünse müzayedeler Türkiye de genellikle genifl, ferah ve sofistke bir ortam sunan otel salonlar nda gerçeklefltiriliyor. 15 Nas l yap l r? Müzayedelerde genellikle müzayedeye bir parça için belirlenen fiyat n beflte bir eksi iyle bafllan yor. Kat l mc lar fiyat yükseltiyor ve bilindi i gibi sat lan parça, en yüksek miktar ödeyenenin mülkiyetine geçiyor. Parçay almaya hak kazanan kifli, parçan n de erinin dörtte birini ve son art fl miktar n da peflinat olarak ödüyor. Müzayedeler sadece al m-sat m yap lan yerler de il. Heyecanl bir rekabet, sonucun belirsizli inin damarlara pompalad adrenalin, sanat dünyas ve piyasas ndaki son haberler ve dedikodular duyma flans ve iyi bir parçaya sahip olma ihtimali müzayedeleri heyecanl ve keyifli bir aktiviteye dönüfltürüyor.

10 Did you know? 16 According to official records, a painting belonging to Lord Melford, which was placed on auction in Whitehall in 1693, is considered the first example of auctioning. The world s first auction house, Stockholms Auktionsverk (Stockholm Auction House), is still in use today. Created in 1674 in Sweden, the auction house is one of Europe s most successful auction houses today. Sotheby s is right behind Stockholm Auction House at second place. Sotheby s conducted its first auction in The world s largest auction house, Christies, was formed in Here is a list of auction houses and dates of creation: Dorotheum (1707), Bonhams (1793), Phillips de Pury & Company (1796), Freeman s (1805) and Lyon & Turnbull (1826). During the American Civil War, objects obtained by the army were put up for auction by the colonel. This is why some unofficial auctioneers in the United States are still called colonel. In Turkey, auctioning goes back to the Ottoman times. The auctions began at the Iç Bedesten in the Covered Bazaar and were officiated by the city government. Those who wanted to sell an object got in contact with a broker, who then went from one shop to the next in the Covered Bazaar looking for the highest bidder. According to the Auction Regulatory Statute enacted in 1934, rugs, jewelry and other objects were also added to the list of items auctioned, within the area controlled by the Covered Bazaar Auction Management. Today in Turkey, auctions are generally held in larger, refreshing and sophisticated areas such as hotel lounges. How are they done? Normally, the price of the item up for auction is determined, and the starting price is 1/5 of that price. The bidders raise the price as they bid and naturally the highest bidder receives the item. The winner pays 1/4 of the price of the item s worth up front, as well as the amount the item was officially settled upon. Auction houses aren t just places where objects are purchased and sold. They have become places were those in the art world congregate, gossip and catch up, as well as a venue for excitement, adrenaline and the latest in the art world is discussed. Müzayede Evleri Auction houses Turgay Artam Antik A.fi. fle antikac l kla bafllayan Antik A.fi. art k resimden hat sanat na, klasik otomobillerden flaraba dek farkl birçok alanda müzayedeler düzenliyor de Artam Ailesi taraf ndan kurulan Antik A.fi. nin müzayedecili e en önemli katk lardan birisiyse Türkiye ye ilk kez bayrakl ve kataloglu sistemi getirmifl olmas. Kurucu Turgay Artam art k bayra o lu Olgaç Artam a devretmifl. Önemli Türk ve Osmanl ressamlar n n eserleri, hatlar ve el yazmalar, ça dafl sanat eserleri, gümüfller ve de erli antikalar konusunda uzman olan Antik A.fi. y lda 8-10 aras müzayede düzenliyor. Bugüne kadar 258 müzayede yapan Antik A.fi. de en yüksek sat fl rakam Osman Hamdi Bey in Aral k 2004 te sat lan ünlü tablosu Kaplumba a Terbiyecisi oldu ve tablo 5 milyon 560 bin TL ye al c buldu. (0212) Süleyman Seba Caddesi Talimyeri Sokak 2, Maçka Antik A.fi. started out in the business with antiques. Today they organize auctions for various items including classic automobiles, wine and many other areas of interest. Established in 1987 by the Artam family, Antik A.fi. is one of the most important auction houses in Turkey; they also have a catalogue, which is also a rarity. Founder Turgay Artam and his son Olgaç Artam feature primarily Turkish and Ottoman paintings, famous pieces of writing, modern takes on pieces from the Ottoman era, silver and other valuable antiques in their auctions which has been in function for the past 8-10 years. Having completed 258 auctions to date, their most famous sale was Osman Hamdi Bey s The Turtle Trainer which sold in 2004 for 5,560,000 TL. (0212) Süleyman Seba Caddesi Talimyeri Sokak 2, Maçka

DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 02 LKBAHAR-SPRING 2009

DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 02 LKBAHAR-SPRING 2009 DEDEMAN QUARTERLY DQ SAYI-ISSUE 02 LKBAHAR-SPRING 2009 Kapadokya'n n Mistik Köflelerine Yolculuk Travels to Cappadocia's Mystic Corners Dedeman Antakya'da Ziyafet Banquet at the Dedeman Antakya Milano'dan,

Detaylı

Bir Dünya Metropolü: stanbul A world metropolis: Istanbul. Enfes Karadeniz Mutfa Delicious Black Sea cuisine

Bir Dünya Metropolü: stanbul A world metropolis: Istanbul. Enfes Karadeniz Mutfa Delicious Black Sea cuisine DEDEMAN QUARTERLY DQ SAYI-ISSUE 04 SONBAHAR-FALL 2009 Bir Dünya Metropolü: stanbul A world metropolis: Istanbul Enfes Karadeniz Mutfa Delicious Black Sea cuisine E lenceli ve Muzip: Ayhan Sicimo lu Funny

Detaylı

Bir Dünya Metropolü: stanbul A world metropolis: Istanbul. Enfes Karadeniz Mutfa Delicious Black Sea cuisine

Bir Dünya Metropolü: stanbul A world metropolis: Istanbul. Enfes Karadeniz Mutfa Delicious Black Sea cuisine DEDEMAN QUARTERLY DQ SAYI-ISSUE 04 SONBAHAR-FALL 2009 Bir Dünya Metropolü: stanbul A world metropolis: Istanbul Enfes Karadeniz Mutfa Delicious Black Sea cuisine E lenceli ve Muzip: Ayhan Sicimo lu Funny

Detaylı

DEDEMAN QUARTERLY. SAYI-ISSUE 05 KIfi-WINTER 2009

DEDEMAN QUARTERLY. SAYI-ISSUE 05 KIfi-WINTER 2009 DEDEMAN QUARTERLY DQ SAYI-ISSUE 05 KIfi-WINTER 2009 Dünya fiehirlerinde Yeni Y l New Year celebrations in cities worldwide Palandöken de K fl Winter at Palandöken Suyun Müzi ini Duyan Anjelika Akbar Anjelika

Detaylı

DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 03 YAZ-SUMMER 2009

DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 03 YAZ-SUMMER 2009 DEDEMAN QUARTERLY DQ SAYI-ISSUE 03 YAZ-SUMMER 2009 Dedeman Vacation & Point System Akdeniz in Güzel Adas : Kuzey K br s The Mediterranean's enchanting island: Northern Cyprus Dedeman Antalya dan Sa l kl

Detaylı

Dedeman stanbul dan Y lbafl Tarifleri New Year's Eve recipes from Dedeman Istanbul

Dedeman stanbul dan Y lbafl Tarifleri New Year's Eve recipes from Dedeman Istanbul DEDEMAN QUARTERLY DEDEMAN QUARTERLY DQ DQ SAYI-ISSUE 01 KIfi-WINTER 2008 Dedeman stanbul dan Y lbafl Tarifleri New Year's Eve recipes from Dedeman Istanbul SAYI-ISSUE 01 KIfi-WINTER 2008 Ahu Türkpençe

Detaylı

DEDEMAN QUARTERLY. SAYI-ISSUE 01 KIfi-WINTER 2008

DEDEMAN QUARTERLY. SAYI-ISSUE 01 KIfi-WINTER 2008 DEDEMAN QUARTERLY DQ SAYI-ISSUE 01 KIfi-WINTER 2008 Dedeman stanbul dan Y lbafl Tarifleri New Year's Eve recipes from Dedeman Istanbul Ahu Türkpençe Söyleflisi Interview with Ahu Turkpence Mevlana n n

Detaylı

DEDEMAN QUARTERLY DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 07 YAZ-SUMMER 2010

DEDEMAN QUARTERLY DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 07 YAZ-SUMMER 2010 DEDEMAN QUARTERLY DQ DQ DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 07 YAZ-SUMMER 2010 Bu Yaz Bodrum da Neler Olacak? What s going on in Bodrum this summer? Endüstriyel Tasarımın Dünü Ve Bugünü The past and present of

Detaylı

Balkan Kraliçesi Sofya Balkan Quenn Sofia Türkiye de Şarapçılık Viniculture in Turkey Mario Levi Anlatıyor Interview with Mario Levi

Balkan Kraliçesi Sofya Balkan Quenn Sofia Türkiye de Şarapçılık Viniculture in Turkey Mario Levi Anlatıyor Interview with Mario Levi DQ D E D E M A N Q U A R T E R L Y S A Y I - I S S U E 0 8 S O N B A H A R - F A L L 2 0 1 0 Balkan Kraliçesi Sofya Balkan Quenn Sofia Türkiye de Şarapçılık Viniculture in Turkey Mario Levi Anlatıyor Interview

Detaylı

Peygamberler Şehri: Şanlıurfa City of Prophets: Şanlıurfa. Yurtta Doğa Yürüyüşleri Countryside Nature Walks

Peygamberler Şehri: Şanlıurfa City of Prophets: Şanlıurfa. Yurtta Doğa Yürüyüşleri Countryside Nature Walks DQ D E D E M A N Q U A R T E R L Y S A Y I - I S S U E 1 0 L K B A H A R - S P R I N G 2 0 1 1 Peygamberler Şehri: Şanlıurfa City of Prophets: Şanlıurfa Yurtta Doğa Yürüyüşleri Countryside Nature Walks

Detaylı

Yaz Herkese Güzel Summer is great for everyone Festival Zamanı Festival Time Dedeman konsiyerj lerine sorduk We asked the Dedeman concierge...

Yaz Herkese Güzel Summer is great for everyone Festival Zamanı Festival Time Dedeman konsiyerj lerine sorduk We asked the Dedeman concierge... DQ DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 20 YAZ-SUMMER 2014 ÜCRETSİZ - C O M P L I M E N T A R Y Yaz Herkese Güzel Summer is great for everyone Festival Zamanı Festival Time Dedeman konsiyerj lerine sorduk We asked

Detaylı

anniversary and ICVB on its 10th and wish them many more years of continued success.

anniversary and ICVB on its 10th and wish them many more years of continued success. Turizm Gelifltirme ve E itim Vakf, turizm e itimi ve kongre turizmi alan nda yapt çal flmalarla Türk turizminin gelifltirilmesinde öncü ve örnek bir sivil toplum kurulufludur. Vak f bünyesinde oluflturulan

Detaylı

bkz.1 bkz. A new thing to look at in Istanbul / stanbul da bak lacak yeni bir fl e y. bkz.september / Eylül 2003

bkz.1 bkz. A new thing to look at in Istanbul / stanbul da bak lacak yeni bir fl e y. bkz.september / Eylül 2003 1 A new thing to look at in Istanbul / stanbul da bak lacak yeni bir fl e y September / Eylül 2003 11 Flip Flop Flyin is Craig Robinson, an artist, illustrator, designer and animator who lives and works

Detaylı

DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 19 İLKBAHAR-SPRING 2014 ÜCRETSİZ - C O M P L I M E N T A R Y

DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 19 İLKBAHAR-SPRING 2014 ÜCRETSİZ - C O M P L I M E N T A R Y DQ DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 19 İLKBAHAR-SPRING 2014 ÜCRETSİZ - C O M P L I M E N T A R Y Avrupa da kasaba turu A Tour of Europe s small towns William Kass ın küçük dünyası William Kass miniature world

Detaylı

DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 23 İLKBAHAR-SPRING 2015 ÜCRETSİZ - C O M P L I M E N T A R Y

DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 23 İLKBAHAR-SPRING 2015 ÜCRETSİZ - C O M P L I M E N T A R Y DQ DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 23 İLKBAHAR-SPRING 2015 ÜCRETSİZ - C O M P L I M E N T A R Y İmparatorlukların gözbebeği İstanbul The apple of the Empire s eye, Istanbul Vedat Başaran ile söyleşi Interview

Detaylı

D E D E M A N Q U A R T E R L Y

D E D E M A N Q U A R T E R L Y DQ D E D E M A N Q U A R T E R L Y S A Y I - I S S U E 1 3 K I Ş - W I N T E R 2 0 1 1 Renkli Bir Kış Masalı A Colorful Winter Tale Kış aylarının vazgeçilmez lezzeti: Çorbalar The essential flavor of winter

Detaylı

D E D E M A N Q U A R T E R L Y

D E D E M A N Q U A R T E R L Y DQ D E D E M A N Q U A R T E R L Y S A Y I - I S S U E 1 3 K I Ş - W I N T E R 2 0 1 1 Renkli Bir Kış Masalı A Colorful Winter Tale Kış aylarının vazgeçilmez lezzeti: Çorbalar The essential flavor of winter

Detaylı

D E D E M A N Q U A R T E R L Y S A Y I - I S S U E 1 2 S O N B A H A R - A U T U M N 2 0 1 1

D E D E M A N Q U A R T E R L Y S A Y I - I S S U E 1 2 S O N B A H A R - A U T U M N 2 0 1 1 DQ D E D E M A N Q U A R T E R L Y S A Y I - I S S U E 1 2 S O N B A H A R - A U T U M N 2 0 1 1 Siyah İnci; Zonguldak Black Pearl: Zonguldak Tecrübeli ralli pilotu Volkan Işık Experienced race pilot:

Detaylı

D E D E M A N Q U A R T E R L Y S A Y I - I S S U E 1 2 S O N B A H A R - A U T U M N 2 0 1 1

D E D E M A N Q U A R T E R L Y S A Y I - I S S U E 1 2 S O N B A H A R - A U T U M N 2 0 1 1 DQ D E D E M A N Q U A R T E R L Y S A Y I - I S S U E 1 2 S O N B A H A R - A U T U M N 2 0 1 1 Siyah İnci; Zonguldak Black Pearl: Zonguldak Tecrübeli ralli pilotu Volkan Işık Experienced race pilot:

Detaylı

Foreign direct investment is no longer foreign to Turkey

Foreign direct investment is no longer foreign to Turkey YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher Tahir Uysal Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul 8 Baflkan Tahir Uysal ile yeni dönemde YASED Uluslararas Yat r mc lar Derne

Detaylı

DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 22 KIŞ-WINTER 2014 ÜCRETSİZ - C O M P L I M E N T A R Y

DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 22 KIŞ-WINTER 2014 ÜCRETSİZ - C O M P L I M E N T A R Y DQ DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 22 KIŞ-WINTER 2014 ÜCRETSİZ - C O M P L I M E N T A R Y Bu şehirlere kar çok yakışıyor These cities look good in snow 40 yıllık hatıra giden en kestirme yol A shortcut for

Detaylı

Göçte 50. y l 50th years at emigration

Göçte 50. y l 50th years at emigration Göçte 50. y l 50th years at emigration içindekiler ndex YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher zzet Karaca Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K: 3 Befliktafl- stanbul kapak konusu /

Detaylı

D E D E M A N Q U A R T E R L Y S A Y I - I S S U E 1 5 Y A Z - S U M M E R 2 0 1 2

D E D E M A N Q U A R T E R L Y S A Y I - I S S U E 1 5 Y A Z - S U M M E R 2 0 1 2 DQ D E D E M A N Q U A R T E R L Y S A Y I - I S S U E 1 5 Y A Z - S U M M E R 2 0 1 2 Bir Duayen, Betûl Mardin A Doyenne, Betûl Mardin Bu Yaz Londra Konuşuyor This Summer London Speaks Turkuaz Sularda

Detaylı

D E D E M A N Q U A R T E R L Y S A Y I - I S S U E 1 1 Y A Z - S U M M E R 2 0 1 1

D E D E M A N Q U A R T E R L Y S A Y I - I S S U E 1 1 Y A Z - S U M M E R 2 0 1 1 DQ D E D E M A N Q U A R T E R L Y S A Y I - I S S U E 1 1 Y A Z - S U M M E R 2 0 1 1 45 yıllık zaman tüneli 45 year time tunnel Antalya da macera Adventure in Antalya Dedeman Otelleri CEO su Tamer Yürükoğlu

Detaylı

Ara Güler Point Hotel de Ara Güler at Point Hotel. Yay na Haz rlayan Editor Umut Sülün. Fotograflar ve Metinler Photographs and Texts Ara Güler

Ara Güler Point Hotel de Ara Güler at Point Hotel. Yay na Haz rlayan Editor Umut Sülün. Fotograflar ve Metinler Photographs and Texts Ara Güler Ara Güler Point Hotel de Ara Güler at Point Hotel Bu kitap Point Hotel Taksim in lobisi, katlar, restaurantlar ve odalar nda yer alan Ara Güler in stanbul fotograflar n paylaflmak için Point Hotel ve Fotograf

Detaylı

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor Turkey is the heart and soul of our business Andreas Renschler Daimler AG Yönetim Kurulu Üyesi, Daimler Kamyon ve Otobüs Grubu Baflkan Daimler AG Board

Detaylı

D E D E M A N Q U A R T E R L Y

D E D E M A N Q U A R T E R L Y DQ D E D E M A N Q U A R T E R L Y S A Y I - I S S U E 1 4 L K B A H A R - S P R I N G 2 0 1 2 Romantizmin Merkezlerine Yolculuk A Trip to the Centers of Romance Yaza Hafif Başlayın A Light Start to the

Detaylı

THE TREASURES ON THE COASTS: MARINAS KIYILARDAK HAZ NE; MAR NALAR

THE TREASURES ON THE COASTS: MARINAS KIYILARDAK HAZ NE; MAR NALAR THE TREASURES ON THE COASTS: MARINAS KIYILARDAK HAZ NE; MAR NALAR BANU SARI Türkiye de özellefltirme ve kamu ihaleleri sürecinde yaflanan gecikmeler, y llard r gündemdeki yerini koruyor. halelerin ard

Detaylı

Alabilirsiniz / Your Complimentary Copy No: 130 Nisan / April 2015

Alabilirsiniz / Your Complimentary Copy No: 130 Nisan / April 2015 Alabilirsiniz / Your Complimentary Copy No: 130 Nisan / April 2015 Onur Air Adına İmtiyaz Sahibi / Publisher Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman Cankut Bagana Yönetim Yeri: Atatürk Havalimanı B Kapısı,

Detaylı

YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu. zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED

YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu. zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED içindekiler ndex YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher zzet Karaca Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi

Detaylı