Building a better working world. Deniz Portföy Para Piyasası Fonumnun Yatırım performansı konusunda kamuya açıklanan bilgilere ilişkin rapor

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Building a better working world. Deniz Portföy Para Piyasası Fonumnun Yatırım performansı konusunda kamuya açıklanan bilgilere ilişkin rapor"

Transkript

1 EY Building a better working world Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak iş Merkezi No: 27 Kat: Daire: Sarıyer Istanbul - Türkiye Tel: Fax: ey.com Ticaret Sicil No : Mersis Ne: Deniz Portföy Para Piyasası Fonumnun Yatırım performansı konusunda kamuya açıklanan bilgilere ilişkin rapor Deniz Porttöy Para Piyasası Fonu nun (Fon) 1 Ocak - 31 Aralık 2019 hesap dönemine ait ekteki performans sunuş raporunu Sermaye Piyasası Kurulu nun VII-1285 sayılı Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ucretlendirilmesine ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerine ilişkin Esaslar Hakkında Tebliğ inde ( Tebliğ ) yer alan performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde incelemiş bulunuyoruz. Incelememiz sadece yukarıda belirtilen döneme ait performans sunuşunu kapsamaktadır. Bunun dışında kalan dönemler için inceleme yapılmamış ve görüş oluşturulmamıştır. Görüşümüze göre 1 Ocak-31 Aralık 2019 hesap dönemine ait performans sunuş raporu Deniz Porttöy Para Piyasası Fonu nun performansını ilgili Tebliğ in performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemelerine uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmaktadır. Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi A member fkrm of ErnstYoung Global Limited Fatih Polat, SMMM Sorumlu Denetçi 28 Ocak 2020 Istanbul, Türkiye ıırm of Ernsf Young Globaı Lımıted

2 DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER Fon Toplam Değeri Birim Pay Değeri (TRL) Yatırımcı Sayısı Tedavül Oranı (%) PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : tarihi itibarıyla Portföy Dağılımı 2,959,713, , % YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Fon'un Yatırım Amacı Fon, düşük risk profiline sahip olan O/N repo ve kısa vadeli bono piyasası yatırımcısı için alternatif yatırım aracı niteliğindedir. Anapara değerinin korunarak pozitif getiri sağlanması hedeflenir. Düşük risk seviyesine sahip, istikrarlı ve düzenli getiri hedefleyen, kısa vadeli yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için uygundur. En Az Alınabilir Pay Adedi : 1 Adet Yatırım Stratejisi Portföy Yöneticileri FİGEN KILIÇ ERGÜZEL Vadeli Mevduat Ters Repo Borçlanma Araçları - Özel Sektör Borçlanma Araçları - Özel Sektör Kira Sertifikası - Vdmk Takasbank Para Piyasası İşlemleri 50.72% 37.80% 11.10% 10.77% 0.26% 0.07% 0.52% Portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olan yatırım fonudur. TEFASda işlem görmez. Yatırım Riskleri "Faiz Riski: Piyasa faizlerindeki ani değişiklikler sebebiyle oluşan risktir.piyasa Riski: Finansal varlıkların fiyatlarındaki ani hareketlerden dolayı oluşan risktir.kredi Riski: Tahvil ve Bono ihraç eden kuruluşların anapara ve faiz geri ödemelerinde yükümlülüklerini karşılayamamaları sonucunda oluşan risktir.likidite Riski: Fon portföyünde bulunan varlıkların istenildiği anda piyasa fiyatından nakde dönüştürülememesi halinde ortaya çıkan zarar olasılığı riskidir.operasyonel Risk: Başarısız veya yetersiz iç süreçler, insan, sistem veya dış etkenlerden kaynaklanan doğrudan veya dolaylı kayıp riskidir.yasal Risk: Fonun halka arz edildiği dönemden sonra mevzuatta ve düzenleyici otoritelerin düzenlemelerinde meydana gelebilecek değişiklerden olumsuz etkilenmesi riskidir.

3 B. PERFORMANS BİLGİSİ PERFORMANS BİLGİSİ YILLAR Toplam (%) Karşılaştırma Ölçütünün si (%) Enflasyon Oranı (%) (TÜFE) (*) Portföyün Zaman İçinde sı (%) (**) Karşılaştırma Ölçütünün sı (%) (**) Bilgi Rasyosu Sunuma Dahil Dönem Sonu Portföyün Toplam Değeri / Net Aktif Değeri % % 8.808% 0.022% % ,645, % 9.967% 8.533% 0.022% % ,016, % % % 0.027% % ,308, % % % 0.047% % ,225, % % % 0.050% % ,959,713, (*) Enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık TÜFE'nin dönemsel oranıdır. (**) Portföyün ve karşılaştırma ölçütünün standart sapması dönemindeki günlük getiriler üzerinden hesaplanmıştır. GEÇMİŞ GETİRİLER GELECEK DÖNEM PERFORMANSI İÇİN BİR GÖSTERGE SAYILMAZ.

4 C. DİPNOTLAR 1) Deniz Portföy hedeflenen getirinin yanında destek hizmet ve bütüncül yaklaşım ile yatırımcı nezdinde güvenilir ve şeffaf yönetim yapan kurum anlayışını önemsemektedir. Stratejilere yatırım alternatifleri üzerinde temel ve nicel analizlere göre yatırım komitesinin ortak görüş birliğine göre karar verilir. 2) Fon Portföyü'nün yatırım amacı, yatırımcı riskleri ve stratejisi "Tanıtıcı Bilgiler" bölümünde belirtilmiştir. 3) Fon döneminde net %20.15 oranında getiri sağlarken, karşılaştırma ölçütünün getirisi aynı dönemde %22.12 olmuştur. Sonuç olarak Fon'un nispi getirisi %-1.97 olarak gerçekleşmiştir. Toplam : Fonun ilgili dönemdeki birim pay değerindeki yüzdesel getiriyi ifade etmektedir. Karşılaştırma Ölçütünün si : Fonun karşılaştırma ölçütünün ilgili dönem içerisinde belirtilen varlık dağılımları ile ağırlıklandırarak hesaplanmış olan yüzdesel getirisini ifade etmektedir. Nispi : Performans sonu dönemi itibariyle hesaplanan portföy getiri oranı ile karşılaştırma ölçütünün getiri oranı arasındaki farkı ifade etmektedir. 4) Yönetim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin günlük brüt portföy değerine oranının ağırlıklı ortalaması aşağıdaki gibidir döneminde : Portföy Değerine Oranı (%) TL Tutar Fon Yönetim Ücreti Denetim Ücreti Giderleri Saklama Ücreti Giderleri Aracılık Komisyonu Giderleri Kurul Kayıt Ücreti Diğer Faaliyet Giderleri Toplam Faaliyet Giderleri Fon Toplam Değeri Toplam Faaliyet Giderleri / Fon Toplam Değeri % 28,838, % 5, % 970, % 1,778, % 542, % 47, ,183, ,304,368, % 5) Performans sunum döneminde Fon'a ilişkin yatırım stratejisi değişikliği yapılmamıştır. Kıstas Dönemi Kıstas Bilgisi %10 BIST-KYD DİBS 91 Gün + %10 BIST-KYD ÖSBA Sabit + %80 BIST-KYD Repo (Brüt) %5 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat TL + %10 BIST-KYD DİBS 91 Gün + %35 BIST-KYD Repo (Brüt) + %50 BIST-KYD ÖSBA Sabit 6) Yatırım fonlarının portföy işletmesinden doğan kazançları kurumlar vergisi ve stopajdan muaftır.

5 D. İLAVE BİLGİLER VE AÇIKLAMALAR 1) Tüm dönemler için portföy ve karşılaştırma ölçütünün birikimli getiri oranı Portföy Net Portföy Brüt Karşılaştırma Ölçütü Nispi 9.08% 10.25% 9.89% -0.82% 0.30% 0.33% 0.26% 0.04% 10.71% 9.97% -0.46% 12.69% 11.96% -0.49% 18.81% 18.03% -0.52% 21.62% 22.12% -1.97% 2) Döviz Kurlarındaki Dönemsel ve USD EUR 0.10% 0.81% 0.05% 0.95% 0.08% 0.78% 0.09% 0.84% -0.05% 0.25% -0.07% 0.29% -0.09% 0.35% 0.03% 0.24% 0.08% 0.68% 0.06% 0.62% 0.00% 0.84% 0.09% 0.95% 0.03% 0.69% 0.08% 0.69% 0.07% 0.77% 0.05% 0.76% 0.15% 1.76% 0.13% 1.68% 0.13% 1.74% 0.16% 1.81% 0.05% 0.80% 0.04% 0.77% 0.06% 0.85% 0.06% 0.89% 3) Portföy ve Karşılaştırma Ölçütü / Eşik Değeri için Risk Ölçümleri GBP JPY Takip Hatası Beta ) Performans bilgisi tablosunda rapor dönemi portföy ve karşılaştırma ölçütü / eşik değeri standart sapmasına yer verilmiştir. (Günlük verilerden hareketle hesaplanmıştır) Portföy Karşılaştırma Ölçütü Yıllar % 10.18% % % 11.96% % 18.03% 0.03% % 22.12% 0.04% 5) Yatırım Fonu Endeksleri Karşılaştırma Tablosu Portföy 9.08% 0.30% Yatırım Fonu Endeksleri 8.30% 0.50% 16.17% 12.67% 16.45% 22.77% 6) Oranını Etkileyen Piyasa Koşulları Dönem si BIST 100 ENDEKSİ BIST 30 ENDEKSİ BIST-KYD REPO BRÜT ENDEKSİ BIST-KYD DİBS 91 GÜN ENDEKSİ BIST-KYD DİBS 182 GÜN ENDEKSİ BIST-KYD DİBS 365 GÜN ENDEKSİ BIST-KYD DİBS 547 GÜN ENDEKSİ BIST-KYD DİBS TÜM ENDEKSİ BIST-KYD DİBS UZUN ENDEKSİ BIST-KYD ÖSBA SABİT ENDEKSİ BIST-KYD ÖSBA DEĞİŞKEN ENDEKSİ BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi (TL) BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Kar Payı TL Endeksi Katılım 50 Endeksi BIST-KYD ALTIN FİYAT AĞIRLIKLI ORTALAMA BIST-KYD Eurobond USD (TL) BIST-KYD Eurobond EUR (TL) Dolar Kuru Euro Kuru 29.68% 25.89% 22.70% 22.00% 23.72% 26.78% 30.31% 31.43% 39.11% 22.00% 26.80% 28.82% 21.22% 19.45% 15.84% 60.98% 33.83% 28.45% 20.65% 12.48% 10.26%