GAZETEMİZİ dan takip edebilirsiniz

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz"

Transkript

1 GAZETEMİZİ dan takip edebilirsiniz Çubuklu kardeşler ürettikleri YERLİ KEPÇE ile dünyaya açılmak istiyor Ankara'nın Çubuk ilçesinde demirci ustası iki kardeş, tasarımı ve üretimi tamamen kendilerine ait "yerli" traktör kepçelerini yurt dışına ihraç etmek istiyor. 28 NİSAN 2014 PAZARTESİ FİYATI:25Kr. Çubuk Sanayi Sitesi'nde babalarının yanında çırak olarak demirciliğe başlayan iki kardeş, tasarımı ve üretimi kendilerine ait traktör kepçesini üretti. Modelin patent ve tasarımını da tescil ettiren Şanal kardeşler, şu anda Türkiye'nin her yerine sattıkları kepçeleri yurt dışına ihraç etmeyi hedefliyor. Ekmek israfı HABER 17 DE HABERİ 17 DE azaldı Türkiye'de ekmek üretimi, tüketimi, tüketim alışkanlıkları, ekmeğin israfı ile israfın nerelerde ve ne şekilde gerçekleştiğin ortaya koyan araştırmalar bulunduğunu belirten Eker, araştırma sonuçlarına göre 250 gramlık standart ekmek üzerinden, Türkiye'de 2012 yılında günde yaklaşık 6 milyon ve yılda 2 milyar 170 milyon ekmeğin israf edildiğini kaydetti. Bunun ülke genelinde üretilen toplam ekmeğin yüzde 5,9'unun israfı anlamına geldiğini ifade eden Eker, israfın ekonomik büyüklüğünün ise yılda 1.6 milyar lira olduğunu anımsattı. BALCI: FIRINLARDA İSRAFI ÖNLEYEMEDİK Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası'na ilişkin, "İsrafın tüketici ayağında ciddi azalma oldu fakat fırınlardaki israfın önüne henüz geçemedik" dedi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, "Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası" çerçevesinde israfın günde 6 milyon adet ekmekten 4.9 milyona, yılda 2 milyar 170 milyon adetten 1 milyar 790 milyon adete düşürüldüğünü açıkladı. Haberi15 de Haberi16 da Haberi 16 da

2 2 YARIN SineMagazin Y ld z Savafllar serisinin yeni filmi Abu Dabi DUBAI - Y ld z Savafllar (Star Wars) filminin yedinci bölümünün Birleflik Arap Emirlikleri nin (BAE) baflkenti Abu Dabi nin çöllerinde çekilece i belirtildi. Abu Dabi deki medya flehri TwoForu54 yönetiminden yap lan aç klamada, Bütün dünyada has lat rekorlar k ran meflhur bilim kurgu filmi serisinin yap mc firmas Walt sinema rehberi Ankara Cinemaximum Atlantis (Bat kent) (312) Ammar: Cin Tarikat, Non-Stop, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Sadece Sen, Need for Speed: H z Tutkusu, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Sürgün nek, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi, Dü ün Dernek Ankara Cinemaximum ANKAmall (Akköprü) (312) Non-Stop, Hazine Avc lar, Sadece Sen, Zaman Makinesi 1973, Kemerlerinizi Ba lay n, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Need for Speed: H z Tutkusu, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi, Dü ün Dernek Ankara Büyülü Fener Bahçelievler (Bahçelievler) (312) Non-Stop, Sadece Sen, Bay Peabody ve Merakl Sherman: 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi Disney in film birimi baflkan Alan Horn, Star Wars n yeni filminin Abu Dabi de çekilece ini do rulad denildi. Filmin çekimlerinin Abu Dabi deki yerel prodüksiyon firmalar n n da deste iyle yap laca kaydedildi. Henüz ad belli olmayan VII kodlu serinin yedinci filminin, 18 Aral k 2015 te vizyona girmesi Ankara Büyülü Fener (K z lay) (312) Non-Stop, Hazine Avc lar, Mavi Ring, So uk, Köksüz, Zaman Makinesi 1973, Kemerlerinizi Ba lay n, Sadece Sen, Rüzgar Yükseliyor, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Ömer, Mavi Dalga, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Meydan, Kapital, fiark Söyleyen Kad nlar, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi Ankara Optimum Avflar (Eryaman) (312) Ammar: Cin Tarikat, Non-Stop, Zaman Makinesii 1973, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Sadece Sen, Need for Speed: H z Tutkusu, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Recep vedik 4, Eyvah Eyvah 3, Dü ün Dernek Ankara Cinemaximum Antares (Etlik) (312) Ammar: Cin Tarikat, Non-Stop, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Sadece Sen, Need for Speed: H z Tutkusu, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Sürgün nek, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi, Dü ün Dernek Ankara Metropol Avflar (K z lay) (312) Ammar: Cin Tarikat, Non-Stop, So uk, Zaman Makinesi 1973, Sadece Sen, Need for Speed: H z Tutkusu, Recep vedik 4, Dü ün Dernek Ankara Moviecity (Keçiören) (312) : Bir mparatorlu un Yükselifli, Sürgün nek, Recep vedik 4, Eyvah Eyvah 3, Dü ün Dernek. Ankara Göksu Sinemax (Eryaman) Ammar: Cin Tarikat, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Sadece Sen, Bizum Hoca, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Recep vedik 4 bekleniyor. Birleflik Arap Emirlikleri nin çöllerinin plato kurmak için uygun oldu u dile getiriliyor. Çekimleri k sa süre içinde bafllamas beklenen filmin yönetmenli ini Jeffrey Jacob Abrams n yapaca dile getiriliyor. Cast henüz netleflmifl olmasa da filmde Harrison Ford, Carrie Fisher, Billy Dee Williams ve Mark Hamill gibi ünlülerin oynamas bekleniyor. Çekimlerin altyap s n kuracak Abu Dabi Medya fiehri TwoForu54, geçen hafta baflka bir Hollywood filmi olan H zl ve Öfkeli 7 nin çekimlerini tamamlam flt. Medya fiehri yönetiminin uluslararas yap mlara yüzde 30 oran ndaki maddi deste inin Y ld z Savafllar n n çekimlerini ülkeye getirilmesinde rol oynad ifade ediliyor. Tüm zamanlar n en iyi seri filmleri aras nda yer alan Y ld z Savafllar n n ilk filmi Yeni Bir Umut ad yla 1977 de yay nlanm flt. mparator ismiyle 1980 de ikincisi çekilen serinin, Jedi n Dönüflü 1983, Gizli Tehlike 1999, Klonlar n Sald r s 2002 ve Sith in ntikam 2005 ile devam filmleri gelmiflti. Disney fiirketi, Y ld z Savafllar n n haklar n 2012 y l nda Lucasfilm den 4 milyar dolar karfl l sat n alm flt. (AA) Anadolu Atefli sezonu Antalya da açt ANTALYA - Genel Sanat Yönetmenli ini Mustafa Erdo an n yapt Anadolu Atefli Dans Toplulu u, Antalya da gerçeklefltirdi i sezon aç l fl yla sanatseverlerle bir araya geldi. Gloria Aspendos Arena da gerçeklefltirilen gösteriyi, aralar nda yerli ve yabanc turistlerin de bulundu u yaklafl k 5 bin kifli izledi. Dans toplulu unun yaklafl k 2 saat süren performans, seyirciler taraf ndan uzun süre alk flland. Anadolu Atefli Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdo an, gazetecilere yapt aç klamada, çok coflkulu bir seyirci önünde Anadolu Atefli nin Antalya daki sezonunun aç l fl n yapt klar n söyledi. Dünyan n en büyük sahnelerinden birinde gösteri düzenlediklerini ifade eden Erdo an, yaklafl k

3 28 Nisan 2014 BURSA - Bursa Emniyet Müdürlü ü Kaçakç l k ve Organize Suçlarla Mücadele fiube Müdürlü ü (KOM) taraf ndan flafak vakti düzenlenen uyuflturucu operasyonunda, koç boynuzuyla belirlenen evlere giren polisler, her yeri didik AYDIN - Ayd n'da yabanc uyruklu kad nlar zorla fuhufla teflvik ettikleri ileri sürülen kiflilere yönelik operasyonda 1'i kad n 6 kifli gözalt na al nd. Edinilen bilgiye göre, Ayd n Asayifl fiube Ahlak Büro Amirli i ekipleri, gelen bilgi üzerine bafllatt klar takibin ard ndan bugün il merkezinde 5 ayr adrese operasyon düzenledi. Operasyonda yabanc uyruklu M.. adl kad n ile B.Y, O.K, R.fi, Z.fi. ve S.D. "fuhufl maksad ile insan ticareti yapmak", "fuhufla arac l k ve yer temin etmek", "fuhuflu kolaylaflt rmak" iddialar yla gözalt na al nd. fiüphelilerle birlikte, zorla fuhufla teflvik edildikleri iddia edilen aralar nda yabanc uyruklular n da bulundu u 9 kad n da Yaflam H CR 28 Cemaziye l Ahir 1435 didik arad. Operasyonda kalorifer pete inin aras na zulalanm fl esrar maddesi ele geçirildi. Kaçakç l k ve Organize Suçlarla Mücadele fiube Müdürlü ü Narkotik Büro Amirli i ekipleri, Y ld r m yakaland. Sa l k kontrolünden geçirilen yabanc uyruklu kad nlar n çeflitli bulafl c, zührevi ilçesinde uyuflturucu ticareti yapan kiflilerin yakalanmas na yönelik yürütülen ve 5 ay süren haz rl k çal flmalar n n tamamlanmas yla operasyon için harekete geçti. Daha önceden belirlenen 15 ayr adrese efl zamanl flafak vakti düzenlenen operasyonda 16 kifli gözalt na al nd. Koç boynuzu ile kap lar k rarak içeriye giren ekipler, evlerin tüm bölümlerini didik didik arad. Yatak odalar ve çocuk odalar n n da arand operasyona narkotik köpe i Alfa da bask na destek verdi. Alfa'n n merdiven bofllu unda kalorifer pete inin aras na zulalanm fl esrar maddesi de polis kameras na yans d. Operasyonda gözalt na al nan 16 kifliden 13 ü ç kar ld klar nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konulurken 1 kifli adli kontrol hükümlerine tabi tutuldu, 2 kifli ise serbest b rak ld. (CHA) Ayd n'da fuhufl operasyonu RUM 15 Nisan 1430 msak : Günefl : Ö le : kindi : Akflam : Yats : Polis, flafak vakti operasyon yapt, 13 kifli tutukland hastal klar tafl d n n belirlendi i bildirildi. Soruflturman n sürdü ü bildirildi. (AA) YARIN Sahte kimlikle pasaport ç kartt bir de Avrupa'dan emekli etti SAMSUN - Samsun Çarflamba Emniyet Müdürlü ü ekipleri, 40 y l önce kendi eflinin foto raf yla resmi nikah olmadan birlikte yaflad kad na sahte nüfus cüzdan ve pasaport ç kararak Avrupa ya götüren kifliyi ve sahte efli yakalad. fiahs n, resmi nikâhl eflinin foto raf yla resmi nikah olmadan birlikte yaflad kad na sahte nüfus cüzdan ve pasaport ç kartt, Hollanda dan emekli etti i, Avrupa Birli i (AB) kimli i ald da belirlendi. Çarflamba lçe Emniyet Müdürlü ü ekipleri yapt klar istihbarat çal flmas sonucunda, Çarflambal olan O.A. n n (80) resmi nikâhl efli H.A. n n (83) foto raf yla o hayattayken resmi nikah olmadan birlikte yaflad F.Ç. ye (80) sahte nüfus cüzdan ç kard n tespit etti. Alt flar ay Türkiye de ve Hollanda da kald klar belirtilen, bir gün sonra yurt d fl na ç kaca anlafl lan ve yakalanarak polis taraf ndan bir gece gözalt nda tutulduktan sonra adliyeye sevk edilen O.A. ile sahte efl H.A. ya adli kontrol ve yurt d fl yasa verildi i ö renildi. 40 y l önce bafllayan olay flöyle gerçekleflmifl: O.A y l n n May s ay nda çal flmak için Hollanda ya gitti. Befl y l sonra 1974 y l nda yan na davet etti i resmi nikâhl efli H.A. Hollanda ya gitmek istemeyince resmi nikahl efli H.A. n n (83) foto raf yla o hayattayken resmi nikah olmadan birlikte yaflad F.Ç. ye (80) sahte nüfus cüzdan ve pasaport ç kartt. Sahte evraklarla Hollanda ya yan na ald F.Ç y l nda emekli de oldu. Bu arada Çarflamba da 1999 da vefat eden resmi nikâhl efli H.A. ilçenin Ovac k köyünde topra a verildi. 4 çocuk babas olan yafll adam O.A.'n n ifadesinde, 14 y ld r Çarflamba da A.E. ad ndaki kad nla da resmi nikah olmadan birlikte yaflad n itiraf etti i ö renildi. (CHA)

4 4 YARIN Kültür Sanat Ordu'da engelliler "zeybek ekibi" oluflturdu ORDU - Ünye Bedensel Engelliler Spor Kulübü bünyesinde 10 bedensel engellinin kat l m yla oluflturulan zeybek ekibi, gösteriye haz rlan yor. Kulüp Baflkan Nihat Yerlikaya, AA muhabirine yapt aç klamada, Ünye'de 2010 y l nda kurduklar kulübün de iflik branfllarda 50 engelli sporcuyla çal flmalar n yürüttü ünü söyledi. Basketbol, at c l k, masa tenisi, satranç ve okçuluk gibi branfllar n ard ndan 10 kiflilik zeybek ekibi kurduklar n belirten Yerlikaya, "Kulübümüzü kurduktan sonra engelli arkadafllar m zla her fleye ra men bu toplumda 'biz de var z' demek için yola ç kt k. Öncelikli hedefimiz, basketbol, at c l k, masa tenisi, satranç ve okçuluk gibi spor dallar yd. Bunlar n ard ndan fark ndal k yaratmak için 6 erkek, 4 kad ndan oluflan 10 kiflilik engelli zeybek ekibini kurduk" dedi. "Engelliler neden zeybek oynamas n" önerisinden yola ç kt klar n anlatan Yerlikaya, flunlar söyledi: "Aç kças, olmaz diye bir tereddütte kald m. Daha sonra engelli arkadafllar ma konuyu açt mda 'oynar z' dediler. Ben baflta ümitsizdim ama arkadafllar m Türkiye'de bir ilki gerçeklefltirdi. 10 kiflilik ekibimiz, Sinan hocam z eflli inde bir ayd r çal flmalar n sürdürüyor ve baflard lar diye düflünüyorum. Hedefimiz, 19 May s Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayram 'nda bir gösteriydi ama onun öncesinde ilk gösterimizi Engelliler Haftas 'nda sergileyece iz, her fleye ra men engellilerin neler yapabilece ini göstermifl olaca z. Mücadeleyi hiç b rakmad k, y lmadan yolumuza devam ediyoruz." Halk oyunlar ö reticisi An l Sinan Akkan ise 4 haftad r sürdürdükleri çal flmalarda önemli mesafe katettiklerini ifade ederek, "Bize Engelliler Haftas 'nda zeybek gösterisi için bir teklif geldi. Biz de bu teklifi engelli arkadafllarla yapman n daha anlaml ve önemli oldu unu düflündük" dedi. Akkan, "Bedensel engellilerin zeybek oynamas n n Türkiye'de ilk oldu unu ö rendi imde, ilk olmas ndan dolay biraz da streste girdim ama çal flmalar m z iyi gidiyor. nflallah güzel bir gösteri olacak. Bedensel engelli arkadafllar m n performans bekledi imden çok daha iyi, benim de böyle özel arkadafllar m oldu" ifadesini kulland. - "E lenerek oynuyoruz" Zeybek ekibinde yer alan Berrin Sezgül de çal flmalar n e lenceli geçti ini belirtti. Sezgül, "Engellilerin engelinin olmad n zeybek oyununda bir kez daha gördüm, ben çok keyif alarak oynuyorum" dedi. Ekipten Tu çe Pulsah ise "Türkiye'de ilk engelli ekibi olarak bu oyunu oynayaca m z için mutluyum" ifadesini kulland. Ahmet Kaymak da zeybek oyunu oynarken zorlanmad klar n dile getirdi. Adnan Menderes Ticaret Meslek Lisesi Müdürü Mustafa Temiz ise "Okullar Hayat Olsun Projesi" kapsam nda okullar n n spor salonunu ekibe severek açt klar n söyledi. Okul olarak "Engelleri Aflal m Bir Kalpte Buluflal m" adl çal flmalar oldu unu belirten Temiz, "Bu çal flma kapsam nda Engelliler Haftas 'nda etkinliklerimiz olacak, bu etkinlikler içinde engelli zeybek ekibi de gösteri sunacak" diye konufltu. (AA) 28 Nisan 2014 "Herkül" operas Antalya'da sahnelenecek ANTALYA - Antalya Devlet Opera ve Balesi (ANTDOB), Alman klasik bat müzi i bestecisi George Frideric Handel'in eseri "Herkül" operas n n prömiyerini gerçeklefltirecek. Eserin rejisörü Mehmet Ergüven, Haflim flcan Kültür Merkezi'nde düzenledi i bas n toplant s nda, Alman besteci Handel'in eseri "Herkül" operas n ngilizce olarak Antalya'da sahneleyeceklerini bildirdi. ANTDOB'un henüz genç olmas na ra men ilklere imza atan iyi bir kadroya sahip oldu una de inen Ergüven, eseri Antalyal sanatseverlerle buluflturmaktan duydu u mutlulu u dile getirdi. Eserde aksiyondan çok, insanlar n ruh dünyas na seslendiklerini belirten Ergüven, eserde koroya a rl k verildi ini söyledi. Ergüven, "Herkül operas Türkiye'nin bat ya aç lmas n n temel tafllar ndan bir tanesidir. Ça dafl dünyaya aç lan kap opera binalar d r. Biz buradan dünyaya aç l yoruz" dedi. Ergüven, yurt d fl na kaç r lan ve uzun çabalar n ard ndan Türkiye'ye getirilen "Yorgun Herakles" heykelinin ard ndan böyle bir eseri Türkiye'de sahnelemek istediklerine iflaret etti. Türkiye'de bugüne kadar oynanan Handel opera say s n n alt oldu unu, beflinin kendileri taraf ndan sahnelendi ini anlatan Ergüven, sanata ve kültüre daha çok önem verilmesi gerekti ini de sözlerine ekledi. "Herkül" operas 6 May s'ta Haflim flçan Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluflacak. (AA)

5 28 Nisan 2014 Saraybosna 6. Türk Film Festivali bafll yor SARAYBOSNA - Bosna Hersek te Türk Film Festivali nin alt nc s, bugün yap lacak özel gösterimle bafllayacak. Saraybosna da Uzun Hikaye filminin gösterimiyle bafllayacak festivalde, Bosna Hersekli sinemaseverler, Uzun Hikaye, Yunus Emre Aflk n Sesi, Zerre, Uzak, Propaganda ve Tepenin Ard filmlerini ücretsiz izleme imkan bulacak. Türkiye nin Saraybosna Büyükelçili i Kültür ve Tan tma Müflaviri Dr. Cengiz Ayd n, AA muhabirine yapt aç klamada, festivalin aç l fl n n bugün baflkent Saraybosna da yap laca n, 1 May s a kadar filmlerin halka aç k bir flekilde Boflnakça altyaz l ve ücretsiz olarak gösterilece ini söyledi. Filmlerin daha sonra, 7-11 May s tarihleri aras nda da Mostar da gösterilece ini belirten Dr. Ayd n, filmleri seçerken Bosna Hersek e uygun olmas, güncel olmas ve halk n be enece i filmler olmas na özen gösterdiklerini kaydetti. Dr. Ayd n, önceki y llarda halk n festivale yo un ilgi gösterdi ini ifade ederek, bu y l da ayn ilgiyi beklediklerini dile getirdi. Aç l flta gösterilecek filmin yönetmen ve oyuncular yla buluflman n etkinlik aç s ndan önemli oldu unu kaydeden Dr. Ayd n, Bu sene Uzun Hikaye filmi ile aç l fl yapma karar verdik. Filmin yönetmeni Osman S nav ve baflrol oyuncusu Kenan mirzal o lu nu davet ettik ve kendileri de kabul ettiler. Bugün yap lacak festivalin aç l fl nda kendileri de bulunacaklar. Festivalimize renk katacaklar ifadelerini kulland. Dr. Ayd n, iki ülke aras ndaki kültürel ba lar güçlendirme anlam nda, önemli, kal c ve etkin çal flmalar yapmaya çal flt klar n vurgulayarak, flunlar kaydetti: Türk Filmleri Festivali de bunlardan biri. Saraybosna ve Bosnal sinemaseverlerin festivalimizi heyecanla beklediklerini biliyorum. Festival kapsam nda gösterece imiz filmleri Kültür ve Turizm Bakanl m z n film arflivinden seçiyoruz. Bu kapsamda Sinema Genel Müdürlü ümüzle koordineli çal fl yoruz. Bu sene ayn zamanda Türk sinemas n n 100. y l. Bu nedenle, 6. Türk Film Festivali de ayr bir anlam tafl yor. (AA) Kültür Sanat YARIN Ezberleri bozan çingene k z opera sahnesinde ANKARA - fienay ÜNAL - Operadaki kad n kahramanlar n en renkli, en pervas z olan tütün fabrikas nda çal flan çingene k z n n anlat ld "Carmen" operas yar n prömiyer yapacak. Ankara Devlet Opera ve Balesinin (ADOB) sahneye koyaca eser, Fransa'da 1875'te ilk sahnelendi inde yerleflik opera ve ahlak anlay fl n n ihlali gibi alg lanarak olumsuz tepkilerle karfl laflm fl ve elefltirmenler taraf ndan yüzeysel, üstünkörü bulunarak afiflten kald r lm flt. Müziklerini Frans z besteci Georges Bizet'in yapt, geçen y l Mersin DOB'ta seyirciyle buluflan Carmen, uzun bir aradan sonra da Ankara'da temsil verecek. Eserin rejisörü Recep Ayy lmaz, konuya iliflkin AA muhabirine yapt aç klamada, spanya'da bir tütün fabrikas nda iflçi olarak çal flan çingene k z Sinemada ilk kez film izlediler ADANA - Köylerdeki okullarda ö renim gören bir grup ö renci, Jandarma Bölge Komutanl 'n n etkinli inde sinemada ilk kez film izledi. Jandarma Teflkilat 'n n 175. kurulufl y l dönümü etkinlikleri kapsam nda bafllat lan "Yar nlar m z ve Jandarma El Ele" projesi kapsam nda, kent merkezinde bir al flverifl merkezine getirilen bin 78 ö renciyi askerler karfl lad. Patlam fl m s r ikram edilen ö renciler, iki hindinin e lenceli öyküsünü konu alan "Kahraman kili" adl animasyon filmini izledi. Baz ö renciler, sinemada ilk kez film izlemenin heyecan n yaflad. Pozant ilçesi Kam fll köyü Fatih Ortaokulu 7. s n f ö rencisi Osman Akkan, AA muhabirine, "Sinema çok e lenceliydi, san ki içindeymiflin Carmen'in içinde bulundu u aflk üçgeni ve ölümle sonlanan hikayesinin ifllendi ini söyledi. lk sahneye koyuldu u günden itibaren yaln zca operan n de il, tiyatro ve sineman n da de iflik biçimlerde ele ald Carmen'in, de iflik dönemlerde güncel sorunlar n bir aynas oldu unu belirten Ayy lmaz, "Sanatseverler sahnede sadece bir opera eseri de il ayn zamanda bol flenlikli, içinde balenin ve tiyatral ögelerin de oldu u görsel flölen izleyecek" dedi. Eseri fantastik unsurlarla renklendirdi ini anlatan Ayy lmaz, "Opera tarihinde ilk defa bir mezzo sopranonun ve bir çingene personaj n, sigara fabrikas nda çal flan kad nlar n, kaçakç lar n yer ald bir opera eseri bu. Oysaki o zamana kadar genellikle baflrol oyuncular sopranolar olur ve onlar n seslerine göre yaz lm flt r, anlatt hikayede burjuvazi ön plandad r. Dolay s yla ayk r bir durum oluflmufltur Carmen gibi oluyor. Çok mutluyum. lk defa geldim, çok hofluma gitti" dedi. Aflç bekirli Ortaokulu'ndan Fadime Vahitli ve Fetiye Bahrilli ile Feke ile birlikte" diye konufltu. Ayy lmaz, elinden geldi ince Carmen tiplemesini ma rur, erkeksi, s n r tan mayan ve özgürlükçü yönleriyle bir film tad nda sahneye yans tmaya çal flt n vurgulad. Devlet Opera ve Balesi Genel Sanat Yönetmeni Prof. Rengim Gökmen ile Sunay Muratov eflli inde, ADOB Balesi solistleri, orkestra, koro ve balesi sanatç lar n n rol alaca Carmen operas n n dekoru Seyhan Atamer, kostümleri Gizem Betil, fl Müfit Özbek ve Emin Saraço lu imzas tafl yor. Eserde Ferda Yetifler, Asude Karayavuz, Nesrin Gönülda, Don Jose Enrique Ferrer, Ayhan Ufltik, Murat Karahan, Tuncer Tercan, nanç Makinel, Cem Beran Sertkaya, Esin Tal nl, Tu ba Mankal gibi isimler sanatseverlerin karfl s na ç kacak. (AA) ilçesi Paflal Yat l Bölge Ortaokulu 5. s n f ö rencisi Bedirhan Atafl da sinemada ilk kez film izlediklerini söyledi. (AA)

6 6 YARIN SAMSUN - Suudi Arabistanl gazeteci ve ifl adamlar ilin turizm potansiyelini tan mak ve tan tmak için Samsun a geldi. Samsun un do al güzelli ine hayran kalan Suudi Arabistanl gazeteciler, Bu kadar güzel olan bir flehrin maalesef bize sunulan turizm haritalar nda yeri yok. diyerek, Samsun un tan t m nda eksiklik oldu una dikkat çekti. Aralar nda ifl adamlar, turizmci ve gazetecilerden oluflan 25 kiflilik Suudi Arabistanl misafir heyeti, Büyükflehir Belediyesi ev sahipli inde Samsun un turizm potansiyelini keflfediyor. 'Samsunum 1' gemisinde düzenlenen kahvalt program nda Samsun da görev yapan yerel ve ulusal bas n temsilcileri ile bir araya gelen misafirler, karfl l kl fikir al flveriflinde bulundu. Samsun Büyükflehir Belediyesi Baflkanvekili Turan Çak r, misafirlere k saca flehri tan tt. Samsun'un; baflta turizm olmak üzere, tar m ve ticarette önemli bir flehir oldu unu dile getiren Çak r, Bafra ve Çarflamba ovalar n n, Suudi ifl adamlar n n tar ma dayal yat r m yapabilecekleri önemli bir alan oldu una dikkat çekti. Samsun un do a, deniz ve tarihi bak mdan da turizm için önemli bir potansiyeli bulundu unun alt n çizen Çak r, Biz Suudi Arabistanl kardefllerimizin, tatillerinin bir bölümünü Samsun da geçirmelerini arzu ediyoruz. fiehrimizin ulafl m ve konaklama bak m ndan herhangi bir s k nt s yok. Her türlü al flverifl yap labilecek imkanlara sahip bir Turizm Samsun'un turizm haritalar nda yeri yok Yap c Kona restore ediliyor ADANA - Adana n n Kozan ilçesinde tarihi yap ve konaklar bölge turizmine kazand r l yor. lçede bulunan onlarca yap dan biri olan Yap c Kona Kozan Belediyesi taraf ndan haz rlanan proje kapsam nda Çukurova Kalk nma Ajans deste i ile restore ediliyor. Çukurova Kalk nma Ajans taraf ndan desteklenen "Kozan Belediyesi Konak Restorasyon Projesi" kapsam nda yap m na devam edilen Yap c Kona ndaki çal flmalar yerinde inceleyen, ÇKA zleme Uzman Duygu Ayata proje kapsam nda yapt izleme ziyaretinde çal flmalar yerinde inceledi. Ziyarete Mimar Yaflar Gök, Strateji Gelifltirme Müdürü Ahmet Korkut ve shak Aslanhan efllik etti. Arslanpafla Mahallesi 160 ada 3 parselde yer alan tescilli tafl nmaz kültür varl olan Yap c Kona 'n n korunmas ve gelecek kuflaklara aktar lmas amac yla Hasan Hüseyin Yap c ve mirasç lar taraf ndan Kozan Belediyesine geçti imiz aylarda hibe edilmifl ve yap lan bu hibe neticesinde Kalk nma Ajans Projesi kapsam nda haz rlanan proje ile de restorasyon çal flmas bafllat ld. (CHA) flehiriz. En büyük avantaj m z da trafik s k fl kl olmayan, insanlara huzur veren bir sakinli imiz ve al nan hizmetlerde de fiyatlar n z n di er tatil bölgelerine nazaran daha ucuz olmas d r. diyerek, Suudi turistleri Samsun a davet etti. Samsun a gece indiklerini, sabah ise p r l p r l bir hava ile güne bafllad klar n dile getiren Suudi misafirler, Samsun un do as na, denizine ve flehirdeki rahatl a hayran kald klar n dile getirdi. Heyette yer alan, hac organizasyonu yapan turizmcilerin yak ndan tan d Mekke deki Türk hac lardan sorumlu olan Ahmet Halebi, Samsun a hayran kald n ve tatil için arad her fleyi burada bulabilece ine dikkat çekti. Bu kadar güzel olan bir flehir haritada neden yok. diye soran Ahmet Halebi, seyahat acentalar taraf ndan kendilerine sunulan turizm güzergahlar nda stanbul, Bursa, zmir, Mu la, Antalya gibi flehirlerin yer ald na vurgu yapt. Söz konusu flehirlerin hepsini de gezdi inin alt n çizen Halebi, Samsun un, do al güzellikleri bak m ndan di er flehirlerden geri kalan bir taraf yok. Deniz ve do al güzellikleri, insana doyumsuz zevk veren yeflillikleri harika. Bu güzelliklerin dünyaya tan t lmas gerekiyor. Maalesef bize sunulan haritalarda Samsun un yeri yok. diye konufltu. Suudi Arabistanl gazeteci ve turizmcilere, bir hafta boyunca Samsun Bas n Enformasyon l Müdürlü ü misafirli inde ilin tarihi ve do al güzellikleri tan t lacak. (CHA)

7 28 Nisan 2014 YARIN BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU Soldan sa a: 1. Korularda yaflayan, eti avlanan bir kufl. Afrika da bir ülke. 2. Güney Amerika n n yüksek bölgelerinde yaflayan bir yük hayvan. Ucuna do ru geniflleyen etek. 3. Bafl çoban. Bir gezegen. 4. Sevinç, nefle. Kuzu sesi. 5. zmir ilinin bir ilçesi. Köpek. 6. Radyumun simgesi. Say boncu u. 7. Enine boyuna, her yönü ile. 8. Bir çeflit palto. Gemilerde türlü ifllerde kullan lan bir tür demir halka. 9. babas ölmüfl olan çocuk. Bir fleyi hat rlamak için yaz lan k sa yaz. 10. Bir ya fl türü. Geri, arka. 11. Öldürücü hastal k salg n. Barbunyaya benzer bir bal k. 12. Nazi Hücum K tas n n k saltmas. Küçük ve de ersiz bitki. Kabaca evet. 13. Bir subay n emrindeki görevli asker, emirber. lave. 14. Al n p sat labilen her türlü eflya. Bozuk, müzikle uyumsuz, kötü ses. 15. Sevgide kutsal tutulan kimse. Ödeflme, raz olma. 16. Son. Arjantin in plaka iflareti. 17. Direnme ifli, inat. 18. Ayakkab n n yumuflak olan üst bölümü. Tropikal bölgelerde yetiflen bir a aç türü. 19. Yönetme, yönetim. Borsada kesin vadeli de erlerin kuru ile prim de er kuru aras ndaki fark. 20. Koruma alt na al nm fl yer. Ak c söz. Yukar dan afla ya: 1. Hisse, pay. Habefl soylusu. Dövüflken iri koç yada teke. Bir do a olay. 2. Bir tür ince meflin. Avuç içi ile toplama. Eskiden lise derecesindeki okullara verilen ad. 3. Halk dilinde baban n k z kardefline verilen ad, hala. Öküz yemli i. Tanr bilimi. 4. fiaflma anlatan ünlem. S cak iklimlerde yetiflen maranta adl kam fltan ç kar lan, çocuk mamas yapmaya yarayan un. S k gözlü a. Ziyan. 5. Afrika da yaflayan bir antilop türü. Kal n sicim. Ödeme. Notada durak iflareti. 6. Mayal ya da mayas z hamurdan yap lan ve külde piflirilen bir tür çörek. Görkem, heybet. Maydanozgillerden, hekimlikte gaz söktürücü olarak yararlan lan bir bitki. 7. Avrupa da papal kla yönetilen küçük bir ülke. Kutsal bir ülkü veya inanç u runda ölen kimse. Cüzi, k smi. 8. Bir makyaj malzemesi. Bir askeri birlik. Kiloamperin simgesi. Trabzon ilinin bir ilçesi. Akdeniz bölgesi bitki örtüsü. 9. Bir iflteki engelleri yenme karar. fi rnak ilinin bir ilçesi. Bir tür yaban mersini. Erkek sesinde bir perde. 10. Uzun tüylü ngiliz köpe i. Engel. Bir savafl silah, bazuka. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

8 8 YARIN Uluslararas Af Örgütü; Katar da göçmen kad n iflçiler istismar ediliyor DOHA - Uluslararas Af Örgütü, Katar hakk nda ev iflçisi kad nlar n maruz kald insan hakk ihlalleri üzerine elefltiri yüklü bir rapor haz rlad. Örgütün "Uykum, tek molam: Göçmen ev hizmetlilerinin istismar " isimli 63 sayfal k raporu, Katar'da dad, hizmetçi veya yard mc olarak çal flan göçmen kad nlar n maruz kald insan haklar ihlallerine iliflkin olumsuz duruma iflaret etti. Göçmen ev iflçilerinin flartlar n düzenleyen sistemin "tamir edilemez" oldu u ve haklar n n korunmas için yenilenmesi gerekti i belirtilen raporda, kad nlara yerel ve yabanc iflverenleri taraf ndan psikolojik, fiziksel ve hatta bazen cinsel sald r uyguland na iliflkin mülakatlara yer verildi. Af Örgütü, raporu haz rlarken 52 kad nla bire bir mülakat yapt n belirtirken, bulgular n n gerek Katar, gerekse uluslararas alandaki benzer alanda faaliyet gösteren örgütler ve ülkedeki büyükelçilikler taraf ndan do ruland n ifade etti. Yoksul ülkelerden gelen ev hizmetlisi iflçilerin, ülkeden ç k fl, ifl de ifltirme ve birçok haklar n n sponsorlar n n elinde oldu u "Kefalet" sistemi alt nda ifle al nd ancak sosyal güvenlik yasas alt nda korunmad - na iflaret edildi. Bu nedenle, kad n ev iflçilerinin iflverenleri hakk nda yasal yollara baflvurmalar n n s n rland belirtilen raporda, "Ceza yasas sistemi ötesinde iflverenin gücünü denetleyebilecek mekanizmalar bulunmad - için özellikle ev iflçileri suistimal ediliyor" denildi. Katar'daki 2010 y - l nda yap lan son nüfus say m na göre, ülkede 30 bini Filipinli, 20 bini Endonezyal yaklafl k 84 bin kad n ev iflçisi bulundu u hat rlat lan raporda, son y llarda Sri Lanka, Nepal, Hindistan, ve artarak Do u Afrika ve Do u Avrupa'dan kad n iflçilerin ülkeye geldi i anlat ld. Rapora göre, ülkelerinde ifl bulma ajanslar na baflvuran ev hizmetlileri, makul ifl tan m ve ayl k ortalama dolar maafl n bulundu u sözleflmeye imza at yor. Ancak Doha'ya vard nda ayn ifl bulma ajanslar taraf ndan karfl - lanan ev iflçileri, daha a r flartlar n bulundu u ve maafl n daha düflük oldu u, imza sahibinin ne yazd n anlamad Arapça sözleflmeye imza att r l yor. (AA) BARCELONA - Mas, Katalonya'n n 15. yüzy ldan kalan, en büyük ulusal bayramlar ndan olan Sant Jordi'nin kutland bugün, Barcelona'daki baflkanl k konutunda (Generalitat), aralar nda AA muhabirinin de oldu u spanya'daki bir grup yabanc bas n temsilcisini kabul etti. Referandum taleplerinin spanyol meclisi taraf ndan reddedilmesinin ard ndan yeni bir yasal ç k fl yolu arayan Katalan hükümeti, yeni yöntemi "referandum niteli i tafl - mayan halk oylamas nda" bulmufl gözüküyor. Katalan halk n n, "demokratik yollardan ne istedi ini herkesin bilmesi gerekti- ini" vurgulayan Mas, "Ben ba ms lz ktan daha çok halk oylamas n n baflkan y m. Sand ktan hiçbir demokratik toplum korkmamal d r. Ne cevap ç karsa ç ks n, hepsine ayn derecede sayg l y m. Bu bir Katalanl l k s nav de il" ifadelerini kulland. "Katalonya yasalar na göre halk oylamas yap - lacak. Katalonya baflkan olarak ben, 9 Kas m'da halk oylamas na gidilece- ini yüzde 100 ilan edece im" diyen Mas, sadece Katalonya'da geçerli olan yasalara göre yapmak istedi i giriflimin spanyol hükümeti veya baflka bir spanyol kurum taraf ndan Anayasa Mahkemesi'ne götürülüp, iptal ettirilmesi olas l n n çok yüksek oldu unu da D fl Haberler kabul etti. Ancak Mas, "Bunu onlara kolay yapt rmayaca m" diyerek, halk oylamas ilan n n iptal edilme olas l n yasal olarak en az gerekçeye indirmek için her fleyi yapacaklar n ama flimdilik bunun detay n veremeyece ini kaydetti. Katalonya Baflkan, " spanya'da referandumlar n yasal ba lant lar vard r. Ancak halk oylamas n n yasal bir yapt r m yoktur. Ben, gerekli çal flmalar bitti inde Katalonya yasalar na göre 9 Kas m'da Katalanlar sand a ça - raca m. Yasal olarak iptal edilmesi en zor yollarla bunu yapaca m" dedi. spanyol hükümeti ile diyalog kurmak ve müzakere etmek istediklerini ancak götürdükleri her talebe olumsuz yan t ald klar n hat rlatan Mas, " spanyol hükümeti ile anlaflma olas l çok çok az, bu aç k. Ama biz her zaman bu olas l a haz r olaca z. Katalonya'n n yeni özerklik statüsünün büyük bölümünü iptal ettiler, mali konulardaki anlaflma taleplerimize 'hay r' dediler, referanduma gitmemize 'hay r' dediler. spanyol devleti tüm taleplerimizi geri çekmemizi istiyor. spanyol devleti istedi diye demokratik meflrulu umuzdan feragat edecek de iliz. Baflbakan Rajoy bir milim bile müzakereye yaklaflmad. Müzakere olmayaca - na iliflkin noktay koydu. Ama biz yine de elimizi uzatmaya devam edece- iz. Süreci durdurmayaca z" fleklinde konufltu. "Katalonya'n n devlet olmas n ister misiniz?" sorusuna "evet" yan t n verenlere, "Bu devletin ba ms z olmas n ister misiniz?" sorular n n yöneltilmesi öngörülen halk oylamas nda kiflisel olarak verece i cevab n "evet, evet" olaca n belirten Mas, halk oylamas - n n sonucunun ne ç karsa ç ks n hiçbir fleyin garantisi olmayaca n ifade etti. Mas, halk oylamas girifliminin de baflar s z olmas halinde Katalonya'da erken seçime gidilmesini ihtimal d fl nda b - rakmazken, "Bu son seçenek. E er baflka bir yol kalmazsa son seçenek erken seçime gidilir ama flimdi sadece 9 Kas m'daki halk oylamas na yo- unlaflm fl durumday z" dedi. spanya'da ana muhalefetteki, Sosyalist flçi Partisi'nin (PSOE) lideri 28 Nisan 2014 Katalonya, " spanya'ya ra men" halk oylamas na gitmekte kararl spanya'n n Katalonya Özerk Yönetiminin Baflkan Artur Mas, spanyol meclisinin kap lar kapatmas na ra men ba ms zl k yanl s bir halk oylamas yapmakta kararl olduklar n söyledi. spanya'n n Katalonya Özerk Yönetiminin Baflkan Artur Mas Alfredo Perez Rubalcaba'n n "federal bir spanya için anayasal reform" önerisini de gerçekçi bulmayan Mas, "Bunun olabilmesi için iktidardaki PP (Halk Partisi) ve PSO- E'nin anlaflmalar flartt r. E er ciddilerse, anlafl rlarsa, ne üzerinde anlaflt klar n bilmeliyiz ve sonuçta sand ktan geçen bir süreç olaca n unutmamal y z" fleklinde konufltu. Bu arada Katalonya'n n yaklafl k 7,5 milyon nüfusunun oldu unu ve bunun neredeyse 5 milyonunun göç ederek Katalonya'ya gelenler oldu unu söyleyen Mas, "Katalan kimli i kültüreldir, toprak veya etnik bir kimlik de ildir y ld r mevcudiyeti olan bir kimliktir. Katalonya, dünyan n en kar fl k toplumlar n n yaflad bir ülkedir. Bu kar fl m n yüzde 80'i halk oylamas na gidilmesini istiyor. Katalonya, gelen göçmenlere ortak de erlerde kimliklefltirmifltir" de erlendirmesinde bulundu. Katalonya özerk yönetim baflkan, "Avrupa'dan nerede ve nas l bir yard m istiyorsunuz?" sorusuna ise "Avrupa'n n yard m zaman geldi inde olacakt r. Bu yard m, spanya ile Katalonya aras nda arabuluculuk diyebilece imiz bir yard md r. spanya ve Katalonya için en iyisinin bulunmas nda Avrupa'n n arabuluculu u önemlidir. (AA)

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kazaya neden olan unsurlar n bafl nda h z ihlalleri geliyor 5 N SAN 2014 PAZARTES F YATI:

Detaylı

Yerli helikopterin tasarımı tamam

Yerli helikopterin tasarımı tamam GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz TOKİ, 30 yılda 665 bin KONUTA İMZA ATTI HABERİ 17 DE 5 NİSAN 2014 CUMARTESİ FİYATI: 25

Detaylı

Do algaza Eylül de zam yok

Do algaza Eylül de zam yok GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Do algaza Eylül de zam yok Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, Eylül ay içerisinde

Detaylı

YARIN. 12 Nisan 2014 Cumartesi

YARIN. 12 Nisan 2014 Cumartesi GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Şebeke sularımız TEMİZ içme suyu olarak tüketebileceklerini bildirdi. Sağlık Bakanlığı,

Detaylı

GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Sınırın hedefi saptırmayan bekçileri: FIRTINA ve PANTER HABERİ 18 DE 15 NİSAN 2014 SALI

Detaylı

ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR

ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR 31 MAYIS 2013 CUMA ASELSAN Genel Müdürü Cengiz Ergeneman

Detaylı

Okullaşma oranı arttı

Okullaşma oranı arttı www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türk savunması TÜBİTAK projeleriyle güçleniyor Tamamen yerli olarak geliştirilen milli seyir füzesi,

Detaylı

1 Mayıs sancısı TAŞINDI. Onkoloji Hastanesi ve Onkoloji Kenti için düzenlenen yardım kampanyasına komedyen Cem Yılmaz da katıldı 1 tuğla da siz koyun

1 Mayıs sancısı TAŞINDI. Onkoloji Hastanesi ve Onkoloji Kenti için düzenlenen yardım kampanyasına komedyen Cem Yılmaz da katıldı 1 tuğla da siz koyun GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 1 Mayıs sancısı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı kutlamaları bu yıl farklı illerde ve

Detaylı

GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 www.yarin.com.tr

GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 www.yarin.com.tr Pursaklar Belediyesinin 8'incisini düzenlediği, Türkiye'nin her yerinden katılımın olduğu "8. Dedeler ve Neneler İkinci Bahara Koşuyor" müsabakasında, dedeler ve neneler "ikinci bahara" koştu. Ayrı yaş

Detaylı

Özgürlük ve hak aç l m

Özgürlük ve hak aç l m GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz MECL S, yo un gündemle aç l yor CHP'li Haberal, andiçerek yasama çal flmalar na bafllayacak.

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ATO Yönetimi, CHP aday n a rlad Mansur Yavafl: Taklit projelerle marka olunmaz HABER 17

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yerli füze MIZRAK hedefi 12 den vurdu 13 MART 2014 PERfiEMBE F YATI: 25 Kr ATAK helikopterinde

Detaylı

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke HABER 18 DE 3 EYLÜL 2013 SALI F YATI:

Detaylı

GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. 94. yıl coşkuyla kutlandı

GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. 94. yıl coşkuyla kutlandı GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 94. yıl coşkuyla kutlandı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nın 94. yıldönümü

Detaylı

10 bin kad n, polis korumas alt nda

10 bin kad n, polis korumas alt nda 20 MAYIS 2013 PAZARTES GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 10 bin kad n, polis korumas alt nda Yurt genelinde fliddete u rad

Detaylı

AY SONU AÇILIYOR. Ankara-İstanbul YHT hattı

AY SONU AÇILIYOR. Ankara-İstanbul YHT hattı Türkiye'nin de üretim ortağı olduğu "geleceğin nakliye uçağı" olarak nitelendirilen ve uzun uçuş özelliğiyle ön plana çıkan A400M göreve hazır. 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı 221. Filo Komutanı

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Polis ve Jandarma, seçim güvenli i için alarmda... Yerel seçimlerin güven ve huzur ortam

Detaylı

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor 22 TEMMUZ 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Diyanet flleri

Detaylı

Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son

Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son HABER 19 DA HABERİ 19 DA 16 NİSAN 2014 ÇARŞAMBA

Detaylı

GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Hisarcıklıoğlu ndan zirai don mağduru üreticiye destek Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Gül, Twitter takibinde Cem Y lmaz izliyor 2 ARALIK 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Vatandafl

Detaylı

deal evlilik yafl kad nlarda 24, erkeklerde 29

deal evlilik yafl kad nlarda 24, erkeklerde 29 GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz deal evlilik yafl kad nlarda 24, erkeklerde 29 Araflt rmaya kat lanlara, yapt klar ilk

Detaylı

Ankara da çocuk olmak ayrıcalık

Ankara da çocuk olmak ayrıcalık GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz AK Parti ve CHP, Büyükşehir seçimlerinde daha başarılı 30 Mart Yerel Seçiminin kesin sonuçları

Detaylı

Gül, geçen y l 10 ülkeyi ziyaret etti

Gül, geçen y l 10 ülkeyi ziyaret etti GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Gül, geçen y l 10 ülkeyi ziyaret etti 4 OCAK 2014 CUMARTES F YATI: 25 Kr Yerel seçime 25

Detaylı

Dakikada 2 konut sat ld

Dakikada 2 konut sat ld GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Dakikada 2 konut sat ld Türkiye'de geçen y l, günde yaklafl k 3 bin 170, saatte 132 konut

Detaylı

Erdo an, Baflkan Ak n o lunun nikah flahidi oldu

Erdo an, Baflkan Ak n o lunun nikah flahidi oldu GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Erdo an, Baflkan Ak n o lunun nikah flahidi oldu Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Keçiören

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HABER 18 DE

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HABER 18 DE GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Cumhuriyet COfiKUSU HABER 18 DE 29 EK M 2013 SALI F YATI: 25 Kr ODTÜ Yolu na asfalt serimine

Detaylı

Asayifl berkemal de il!..

Asayifl berkemal de il!.. GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Asayifl berkemal de il!.. Yurt genelinde polisin sorumluluk sahas nda, geçen sene bin 233

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 21 MAYIS 2013 SALI GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Mamak Belediyesi nden H ZMET ATA I Mamak Belediyesi Fen flleri Müdürlü

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. F YATI: 25 Kr

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. F YATI: 25 Kr GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yer çekimine meydan OKUYORLAR 31 TEMMUZ 2013 ÇARfiAMBA F YATI: 25 Kr Önlerine ç kan engelleri

Detaylı