GAZETEMİZİ dan takip edebilirsiniz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz"

Transkript

1 GAZETEMİZİ dan takip edebilirsiniz Çubuklu kardeşler ürettikleri YERLİ KEPÇE ile dünyaya açılmak istiyor Ankara'nın Çubuk ilçesinde demirci ustası iki kardeş, tasarımı ve üretimi tamamen kendilerine ait "yerli" traktör kepçelerini yurt dışına ihraç etmek istiyor. 28 NİSAN 2014 PAZARTESİ FİYATI:25Kr. Çubuk Sanayi Sitesi'nde babalarının yanında çırak olarak demirciliğe başlayan iki kardeş, tasarımı ve üretimi kendilerine ait traktör kepçesini üretti. Modelin patent ve tasarımını da tescil ettiren Şanal kardeşler, şu anda Türkiye'nin her yerine sattıkları kepçeleri yurt dışına ihraç etmeyi hedefliyor. Ekmek israfı HABER 17 DE HABERİ 17 DE azaldı Türkiye'de ekmek üretimi, tüketimi, tüketim alışkanlıkları, ekmeğin israfı ile israfın nerelerde ve ne şekilde gerçekleştiğin ortaya koyan araştırmalar bulunduğunu belirten Eker, araştırma sonuçlarına göre 250 gramlık standart ekmek üzerinden, Türkiye'de 2012 yılında günde yaklaşık 6 milyon ve yılda 2 milyar 170 milyon ekmeğin israf edildiğini kaydetti. Bunun ülke genelinde üretilen toplam ekmeğin yüzde 5,9'unun israfı anlamına geldiğini ifade eden Eker, israfın ekonomik büyüklüğünün ise yılda 1.6 milyar lira olduğunu anımsattı. BALCI: FIRINLARDA İSRAFI ÖNLEYEMEDİK Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası'na ilişkin, "İsrafın tüketici ayağında ciddi azalma oldu fakat fırınlardaki israfın önüne henüz geçemedik" dedi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, "Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası" çerçevesinde israfın günde 6 milyon adet ekmekten 4.9 milyona, yılda 2 milyar 170 milyon adetten 1 milyar 790 milyon adete düşürüldüğünü açıkladı. Haberi15 de Haberi16 da Haberi 16 da

2 2 YARIN SineMagazin Y ld z Savafllar serisinin yeni filmi Abu Dabi DUBAI - Y ld z Savafllar (Star Wars) filminin yedinci bölümünün Birleflik Arap Emirlikleri nin (BAE) baflkenti Abu Dabi nin çöllerinde çekilece i belirtildi. Abu Dabi deki medya flehri TwoForu54 yönetiminden yap lan aç klamada, Bütün dünyada has lat rekorlar k ran meflhur bilim kurgu filmi serisinin yap mc firmas Walt sinema rehberi Ankara Cinemaximum Atlantis (Bat kent) (312) Ammar: Cin Tarikat, Non-Stop, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Sadece Sen, Need for Speed: H z Tutkusu, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Sürgün nek, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi, Dü ün Dernek Ankara Cinemaximum ANKAmall (Akköprü) (312) Non-Stop, Hazine Avc lar, Sadece Sen, Zaman Makinesi 1973, Kemerlerinizi Ba lay n, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Need for Speed: H z Tutkusu, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi, Dü ün Dernek Ankara Büyülü Fener Bahçelievler (Bahçelievler) (312) Non-Stop, Sadece Sen, Bay Peabody ve Merakl Sherman: 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi Disney in film birimi baflkan Alan Horn, Star Wars n yeni filminin Abu Dabi de çekilece ini do rulad denildi. Filmin çekimlerinin Abu Dabi deki yerel prodüksiyon firmalar n n da deste iyle yap laca kaydedildi. Henüz ad belli olmayan VII kodlu serinin yedinci filminin, 18 Aral k 2015 te vizyona girmesi Ankara Büyülü Fener (K z lay) (312) Non-Stop, Hazine Avc lar, Mavi Ring, So uk, Köksüz, Zaman Makinesi 1973, Kemerlerinizi Ba lay n, Sadece Sen, Rüzgar Yükseliyor, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Ömer, Mavi Dalga, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Meydan, Kapital, fiark Söyleyen Kad nlar, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi Ankara Optimum Avflar (Eryaman) (312) Ammar: Cin Tarikat, Non-Stop, Zaman Makinesii 1973, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Sadece Sen, Need for Speed: H z Tutkusu, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Recep vedik 4, Eyvah Eyvah 3, Dü ün Dernek Ankara Cinemaximum Antares (Etlik) (312) Ammar: Cin Tarikat, Non-Stop, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Sadece Sen, Need for Speed: H z Tutkusu, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Sürgün nek, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi, Dü ün Dernek Ankara Metropol Avflar (K z lay) (312) Ammar: Cin Tarikat, Non-Stop, So uk, Zaman Makinesi 1973, Sadece Sen, Need for Speed: H z Tutkusu, Recep vedik 4, Dü ün Dernek Ankara Moviecity (Keçiören) (312) : Bir mparatorlu un Yükselifli, Sürgün nek, Recep vedik 4, Eyvah Eyvah 3, Dü ün Dernek. Ankara Göksu Sinemax (Eryaman) Ammar: Cin Tarikat, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Sadece Sen, Bizum Hoca, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Recep vedik 4 bekleniyor. Birleflik Arap Emirlikleri nin çöllerinin plato kurmak için uygun oldu u dile getiriliyor. Çekimleri k sa süre içinde bafllamas beklenen filmin yönetmenli ini Jeffrey Jacob Abrams n yapaca dile getiriliyor. Cast henüz netleflmifl olmasa da filmde Harrison Ford, Carrie Fisher, Billy Dee Williams ve Mark Hamill gibi ünlülerin oynamas bekleniyor. Çekimlerin altyap s n kuracak Abu Dabi Medya fiehri TwoForu54, geçen hafta baflka bir Hollywood filmi olan H zl ve Öfkeli 7 nin çekimlerini tamamlam flt. Medya fiehri yönetiminin uluslararas yap mlara yüzde 30 oran ndaki maddi deste inin Y ld z Savafllar n n çekimlerini ülkeye getirilmesinde rol oynad ifade ediliyor. Tüm zamanlar n en iyi seri filmleri aras nda yer alan Y ld z Savafllar n n ilk filmi Yeni Bir Umut ad yla 1977 de yay nlanm flt. mparator ismiyle 1980 de ikincisi çekilen serinin, Jedi n Dönüflü 1983, Gizli Tehlike 1999, Klonlar n Sald r s 2002 ve Sith in ntikam 2005 ile devam filmleri gelmiflti. Disney fiirketi, Y ld z Savafllar n n haklar n 2012 y l nda Lucasfilm den 4 milyar dolar karfl l sat n alm flt. (AA) Anadolu Atefli sezonu Antalya da açt ANTALYA - Genel Sanat Yönetmenli ini Mustafa Erdo an n yapt Anadolu Atefli Dans Toplulu u, Antalya da gerçeklefltirdi i sezon aç l fl yla sanatseverlerle bir araya geldi. Gloria Aspendos Arena da gerçeklefltirilen gösteriyi, aralar nda yerli ve yabanc turistlerin de bulundu u yaklafl k 5 bin kifli izledi. Dans toplulu unun yaklafl k 2 saat süren performans, seyirciler taraf ndan uzun süre alk flland. Anadolu Atefli Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdo an, gazetecilere yapt aç klamada, çok coflkulu bir seyirci önünde Anadolu Atefli nin Antalya daki sezonunun aç l fl n yapt klar n söyledi. Dünyan n en büyük sahnelerinden birinde gösteri düzenlediklerini ifade eden Erdo an, yaklafl k

3 28 Nisan 2014 BURSA - Bursa Emniyet Müdürlü ü Kaçakç l k ve Organize Suçlarla Mücadele fiube Müdürlü ü (KOM) taraf ndan flafak vakti düzenlenen uyuflturucu operasyonunda, koç boynuzuyla belirlenen evlere giren polisler, her yeri didik AYDIN - Ayd n'da yabanc uyruklu kad nlar zorla fuhufla teflvik ettikleri ileri sürülen kiflilere yönelik operasyonda 1'i kad n 6 kifli gözalt na al nd. Edinilen bilgiye göre, Ayd n Asayifl fiube Ahlak Büro Amirli i ekipleri, gelen bilgi üzerine bafllatt klar takibin ard ndan bugün il merkezinde 5 ayr adrese operasyon düzenledi. Operasyonda yabanc uyruklu M.. adl kad n ile B.Y, O.K, R.fi, Z.fi. ve S.D. "fuhufl maksad ile insan ticareti yapmak", "fuhufla arac l k ve yer temin etmek", "fuhuflu kolaylaflt rmak" iddialar yla gözalt na al nd. fiüphelilerle birlikte, zorla fuhufla teflvik edildikleri iddia edilen aralar nda yabanc uyruklular n da bulundu u 9 kad n da Yaflam H CR 28 Cemaziye l Ahir 1435 didik arad. Operasyonda kalorifer pete inin aras na zulalanm fl esrar maddesi ele geçirildi. Kaçakç l k ve Organize Suçlarla Mücadele fiube Müdürlü ü Narkotik Büro Amirli i ekipleri, Y ld r m yakaland. Sa l k kontrolünden geçirilen yabanc uyruklu kad nlar n çeflitli bulafl c, zührevi ilçesinde uyuflturucu ticareti yapan kiflilerin yakalanmas na yönelik yürütülen ve 5 ay süren haz rl k çal flmalar n n tamamlanmas yla operasyon için harekete geçti. Daha önceden belirlenen 15 ayr adrese efl zamanl flafak vakti düzenlenen operasyonda 16 kifli gözalt na al nd. Koç boynuzu ile kap lar k rarak içeriye giren ekipler, evlerin tüm bölümlerini didik didik arad. Yatak odalar ve çocuk odalar n n da arand operasyona narkotik köpe i Alfa da bask na destek verdi. Alfa'n n merdiven bofllu unda kalorifer pete inin aras na zulalanm fl esrar maddesi de polis kameras na yans d. Operasyonda gözalt na al nan 16 kifliden 13 ü ç kar ld klar nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konulurken 1 kifli adli kontrol hükümlerine tabi tutuldu, 2 kifli ise serbest b rak ld. (CHA) Ayd n'da fuhufl operasyonu RUM 15 Nisan 1430 msak : Günefl : Ö le : kindi : Akflam : Yats : Polis, flafak vakti operasyon yapt, 13 kifli tutukland hastal klar tafl d n n belirlendi i bildirildi. Soruflturman n sürdü ü bildirildi. (AA) YARIN Sahte kimlikle pasaport ç kartt bir de Avrupa'dan emekli etti SAMSUN - Samsun Çarflamba Emniyet Müdürlü ü ekipleri, 40 y l önce kendi eflinin foto raf yla resmi nikah olmadan birlikte yaflad kad na sahte nüfus cüzdan ve pasaport ç kararak Avrupa ya götüren kifliyi ve sahte efli yakalad. fiahs n, resmi nikâhl eflinin foto raf yla resmi nikah olmadan birlikte yaflad kad na sahte nüfus cüzdan ve pasaport ç kartt, Hollanda dan emekli etti i, Avrupa Birli i (AB) kimli i ald da belirlendi. Çarflamba lçe Emniyet Müdürlü ü ekipleri yapt klar istihbarat çal flmas sonucunda, Çarflambal olan O.A. n n (80) resmi nikâhl efli H.A. n n (83) foto raf yla o hayattayken resmi nikah olmadan birlikte yaflad F.Ç. ye (80) sahte nüfus cüzdan ç kard n tespit etti. Alt flar ay Türkiye de ve Hollanda da kald klar belirtilen, bir gün sonra yurt d fl na ç kaca anlafl lan ve yakalanarak polis taraf ndan bir gece gözalt nda tutulduktan sonra adliyeye sevk edilen O.A. ile sahte efl H.A. ya adli kontrol ve yurt d fl yasa verildi i ö renildi. 40 y l önce bafllayan olay flöyle gerçekleflmifl: O.A y l n n May s ay nda çal flmak için Hollanda ya gitti. Befl y l sonra 1974 y l nda yan na davet etti i resmi nikâhl efli H.A. Hollanda ya gitmek istemeyince resmi nikahl efli H.A. n n (83) foto raf yla o hayattayken resmi nikah olmadan birlikte yaflad F.Ç. ye (80) sahte nüfus cüzdan ve pasaport ç kartt. Sahte evraklarla Hollanda ya yan na ald F.Ç y l nda emekli de oldu. Bu arada Çarflamba da 1999 da vefat eden resmi nikâhl efli H.A. ilçenin Ovac k köyünde topra a verildi. 4 çocuk babas olan yafll adam O.A.'n n ifadesinde, 14 y ld r Çarflamba da A.E. ad ndaki kad nla da resmi nikah olmadan birlikte yaflad n itiraf etti i ö renildi. (CHA)

4 4 YARIN Kültür Sanat Ordu'da engelliler "zeybek ekibi" oluflturdu ORDU - Ünye Bedensel Engelliler Spor Kulübü bünyesinde 10 bedensel engellinin kat l m yla oluflturulan zeybek ekibi, gösteriye haz rlan yor. Kulüp Baflkan Nihat Yerlikaya, AA muhabirine yapt aç klamada, Ünye'de 2010 y l nda kurduklar kulübün de iflik branfllarda 50 engelli sporcuyla çal flmalar n yürüttü ünü söyledi. Basketbol, at c l k, masa tenisi, satranç ve okçuluk gibi branfllar n ard ndan 10 kiflilik zeybek ekibi kurduklar n belirten Yerlikaya, "Kulübümüzü kurduktan sonra engelli arkadafllar m zla her fleye ra men bu toplumda 'biz de var z' demek için yola ç kt k. Öncelikli hedefimiz, basketbol, at c l k, masa tenisi, satranç ve okçuluk gibi spor dallar yd. Bunlar n ard ndan fark ndal k yaratmak için 6 erkek, 4 kad ndan oluflan 10 kiflilik engelli zeybek ekibini kurduk" dedi. "Engelliler neden zeybek oynamas n" önerisinden yola ç kt klar n anlatan Yerlikaya, flunlar söyledi: "Aç kças, olmaz diye bir tereddütte kald m. Daha sonra engelli arkadafllar ma konuyu açt mda 'oynar z' dediler. Ben baflta ümitsizdim ama arkadafllar m Türkiye'de bir ilki gerçeklefltirdi. 10 kiflilik ekibimiz, Sinan hocam z eflli inde bir ayd r çal flmalar n sürdürüyor ve baflard lar diye düflünüyorum. Hedefimiz, 19 May s Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayram 'nda bir gösteriydi ama onun öncesinde ilk gösterimizi Engelliler Haftas 'nda sergileyece iz, her fleye ra men engellilerin neler yapabilece ini göstermifl olaca z. Mücadeleyi hiç b rakmad k, y lmadan yolumuza devam ediyoruz." Halk oyunlar ö reticisi An l Sinan Akkan ise 4 haftad r sürdürdükleri çal flmalarda önemli mesafe katettiklerini ifade ederek, "Bize Engelliler Haftas 'nda zeybek gösterisi için bir teklif geldi. Biz de bu teklifi engelli arkadafllarla yapman n daha anlaml ve önemli oldu unu düflündük" dedi. Akkan, "Bedensel engellilerin zeybek oynamas n n Türkiye'de ilk oldu unu ö rendi imde, ilk olmas ndan dolay biraz da streste girdim ama çal flmalar m z iyi gidiyor. nflallah güzel bir gösteri olacak. Bedensel engelli arkadafllar m n performans bekledi imden çok daha iyi, benim de böyle özel arkadafllar m oldu" ifadesini kulland. - "E lenerek oynuyoruz" Zeybek ekibinde yer alan Berrin Sezgül de çal flmalar n e lenceli geçti ini belirtti. Sezgül, "Engellilerin engelinin olmad n zeybek oyununda bir kez daha gördüm, ben çok keyif alarak oynuyorum" dedi. Ekipten Tu çe Pulsah ise "Türkiye'de ilk engelli ekibi olarak bu oyunu oynayaca m z için mutluyum" ifadesini kulland. Ahmet Kaymak da zeybek oyunu oynarken zorlanmad klar n dile getirdi. Adnan Menderes Ticaret Meslek Lisesi Müdürü Mustafa Temiz ise "Okullar Hayat Olsun Projesi" kapsam nda okullar n n spor salonunu ekibe severek açt klar n söyledi. Okul olarak "Engelleri Aflal m Bir Kalpte Buluflal m" adl çal flmalar oldu unu belirten Temiz, "Bu çal flma kapsam nda Engelliler Haftas 'nda etkinliklerimiz olacak, bu etkinlikler içinde engelli zeybek ekibi de gösteri sunacak" diye konufltu. (AA) 28 Nisan 2014 "Herkül" operas Antalya'da sahnelenecek ANTALYA - Antalya Devlet Opera ve Balesi (ANTDOB), Alman klasik bat müzi i bestecisi George Frideric Handel'in eseri "Herkül" operas n n prömiyerini gerçeklefltirecek. Eserin rejisörü Mehmet Ergüven, Haflim flcan Kültür Merkezi'nde düzenledi i bas n toplant s nda, Alman besteci Handel'in eseri "Herkül" operas n ngilizce olarak Antalya'da sahneleyeceklerini bildirdi. ANTDOB'un henüz genç olmas na ra men ilklere imza atan iyi bir kadroya sahip oldu una de inen Ergüven, eseri Antalyal sanatseverlerle buluflturmaktan duydu u mutlulu u dile getirdi. Eserde aksiyondan çok, insanlar n ruh dünyas na seslendiklerini belirten Ergüven, eserde koroya a rl k verildi ini söyledi. Ergüven, "Herkül operas Türkiye'nin bat ya aç lmas n n temel tafllar ndan bir tanesidir. Ça dafl dünyaya aç lan kap opera binalar d r. Biz buradan dünyaya aç l yoruz" dedi. Ergüven, yurt d fl na kaç r lan ve uzun çabalar n ard ndan Türkiye'ye getirilen "Yorgun Herakles" heykelinin ard ndan böyle bir eseri Türkiye'de sahnelemek istediklerine iflaret etti. Türkiye'de bugüne kadar oynanan Handel opera say s n n alt oldu unu, beflinin kendileri taraf ndan sahnelendi ini anlatan Ergüven, sanata ve kültüre daha çok önem verilmesi gerekti ini de sözlerine ekledi. "Herkül" operas 6 May s'ta Haflim flçan Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluflacak. (AA)

5 28 Nisan 2014 Saraybosna 6. Türk Film Festivali bafll yor SARAYBOSNA - Bosna Hersek te Türk Film Festivali nin alt nc s, bugün yap lacak özel gösterimle bafllayacak. Saraybosna da Uzun Hikaye filminin gösterimiyle bafllayacak festivalde, Bosna Hersekli sinemaseverler, Uzun Hikaye, Yunus Emre Aflk n Sesi, Zerre, Uzak, Propaganda ve Tepenin Ard filmlerini ücretsiz izleme imkan bulacak. Türkiye nin Saraybosna Büyükelçili i Kültür ve Tan tma Müflaviri Dr. Cengiz Ayd n, AA muhabirine yapt aç klamada, festivalin aç l fl n n bugün baflkent Saraybosna da yap laca n, 1 May s a kadar filmlerin halka aç k bir flekilde Boflnakça altyaz l ve ücretsiz olarak gösterilece ini söyledi. Filmlerin daha sonra, 7-11 May s tarihleri aras nda da Mostar da gösterilece ini belirten Dr. Ayd n, filmleri seçerken Bosna Hersek e uygun olmas, güncel olmas ve halk n be enece i filmler olmas na özen gösterdiklerini kaydetti. Dr. Ayd n, önceki y llarda halk n festivale yo un ilgi gösterdi ini ifade ederek, bu y l da ayn ilgiyi beklediklerini dile getirdi. Aç l flta gösterilecek filmin yönetmen ve oyuncular yla buluflman n etkinlik aç s ndan önemli oldu unu kaydeden Dr. Ayd n, Bu sene Uzun Hikaye filmi ile aç l fl yapma karar verdik. Filmin yönetmeni Osman S nav ve baflrol oyuncusu Kenan mirzal o lu nu davet ettik ve kendileri de kabul ettiler. Bugün yap lacak festivalin aç l fl nda kendileri de bulunacaklar. Festivalimize renk katacaklar ifadelerini kulland. Dr. Ayd n, iki ülke aras ndaki kültürel ba lar güçlendirme anlam nda, önemli, kal c ve etkin çal flmalar yapmaya çal flt klar n vurgulayarak, flunlar kaydetti: Türk Filmleri Festivali de bunlardan biri. Saraybosna ve Bosnal sinemaseverlerin festivalimizi heyecanla beklediklerini biliyorum. Festival kapsam nda gösterece imiz filmleri Kültür ve Turizm Bakanl m z n film arflivinden seçiyoruz. Bu kapsamda Sinema Genel Müdürlü ümüzle koordineli çal fl yoruz. Bu sene ayn zamanda Türk sinemas n n 100. y l. Bu nedenle, 6. Türk Film Festivali de ayr bir anlam tafl yor. (AA) Kültür Sanat YARIN Ezberleri bozan çingene k z opera sahnesinde ANKARA - fienay ÜNAL - Operadaki kad n kahramanlar n en renkli, en pervas z olan tütün fabrikas nda çal flan çingene k z n n anlat ld "Carmen" operas yar n prömiyer yapacak. Ankara Devlet Opera ve Balesinin (ADOB) sahneye koyaca eser, Fransa'da 1875'te ilk sahnelendi inde yerleflik opera ve ahlak anlay fl n n ihlali gibi alg lanarak olumsuz tepkilerle karfl laflm fl ve elefltirmenler taraf ndan yüzeysel, üstünkörü bulunarak afiflten kald r lm flt. Müziklerini Frans z besteci Georges Bizet'in yapt, geçen y l Mersin DOB'ta seyirciyle buluflan Carmen, uzun bir aradan sonra da Ankara'da temsil verecek. Eserin rejisörü Recep Ayy lmaz, konuya iliflkin AA muhabirine yapt aç klamada, spanya'da bir tütün fabrikas nda iflçi olarak çal flan çingene k z Sinemada ilk kez film izlediler ADANA - Köylerdeki okullarda ö renim gören bir grup ö renci, Jandarma Bölge Komutanl 'n n etkinli inde sinemada ilk kez film izledi. Jandarma Teflkilat 'n n 175. kurulufl y l dönümü etkinlikleri kapsam nda bafllat lan "Yar nlar m z ve Jandarma El Ele" projesi kapsam nda, kent merkezinde bir al flverifl merkezine getirilen bin 78 ö renciyi askerler karfl lad. Patlam fl m s r ikram edilen ö renciler, iki hindinin e lenceli öyküsünü konu alan "Kahraman kili" adl animasyon filmini izledi. Baz ö renciler, sinemada ilk kez film izlemenin heyecan n yaflad. Pozant ilçesi Kam fll köyü Fatih Ortaokulu 7. s n f ö rencisi Osman Akkan, AA muhabirine, "Sinema çok e lenceliydi, san ki içindeymiflin Carmen'in içinde bulundu u aflk üçgeni ve ölümle sonlanan hikayesinin ifllendi ini söyledi. lk sahneye koyuldu u günden itibaren yaln zca operan n de il, tiyatro ve sineman n da de iflik biçimlerde ele ald Carmen'in, de iflik dönemlerde güncel sorunlar n bir aynas oldu unu belirten Ayy lmaz, "Sanatseverler sahnede sadece bir opera eseri de il ayn zamanda bol flenlikli, içinde balenin ve tiyatral ögelerin de oldu u görsel flölen izleyecek" dedi. Eseri fantastik unsurlarla renklendirdi ini anlatan Ayy lmaz, "Opera tarihinde ilk defa bir mezzo sopranonun ve bir çingene personaj n, sigara fabrikas nda çal flan kad nlar n, kaçakç lar n yer ald bir opera eseri bu. Oysaki o zamana kadar genellikle baflrol oyuncular sopranolar olur ve onlar n seslerine göre yaz lm flt r, anlatt hikayede burjuvazi ön plandad r. Dolay s yla ayk r bir durum oluflmufltur Carmen gibi oluyor. Çok mutluyum. lk defa geldim, çok hofluma gitti" dedi. Aflç bekirli Ortaokulu'ndan Fadime Vahitli ve Fetiye Bahrilli ile Feke ile birlikte" diye konufltu. Ayy lmaz, elinden geldi ince Carmen tiplemesini ma rur, erkeksi, s n r tan mayan ve özgürlükçü yönleriyle bir film tad nda sahneye yans tmaya çal flt n vurgulad. Devlet Opera ve Balesi Genel Sanat Yönetmeni Prof. Rengim Gökmen ile Sunay Muratov eflli inde, ADOB Balesi solistleri, orkestra, koro ve balesi sanatç lar n n rol alaca Carmen operas n n dekoru Seyhan Atamer, kostümleri Gizem Betil, fl Müfit Özbek ve Emin Saraço lu imzas tafl yor. Eserde Ferda Yetifler, Asude Karayavuz, Nesrin Gönülda, Don Jose Enrique Ferrer, Ayhan Ufltik, Murat Karahan, Tuncer Tercan, nanç Makinel, Cem Beran Sertkaya, Esin Tal nl, Tu ba Mankal gibi isimler sanatseverlerin karfl s na ç kacak. (AA) ilçesi Paflal Yat l Bölge Ortaokulu 5. s n f ö rencisi Bedirhan Atafl da sinemada ilk kez film izlediklerini söyledi. (AA)

6 6 YARIN SAMSUN - Suudi Arabistanl gazeteci ve ifl adamlar ilin turizm potansiyelini tan mak ve tan tmak için Samsun a geldi. Samsun un do al güzelli ine hayran kalan Suudi Arabistanl gazeteciler, Bu kadar güzel olan bir flehrin maalesef bize sunulan turizm haritalar nda yeri yok. diyerek, Samsun un tan t m nda eksiklik oldu una dikkat çekti. Aralar nda ifl adamlar, turizmci ve gazetecilerden oluflan 25 kiflilik Suudi Arabistanl misafir heyeti, Büyükflehir Belediyesi ev sahipli inde Samsun un turizm potansiyelini keflfediyor. 'Samsunum 1' gemisinde düzenlenen kahvalt program nda Samsun da görev yapan yerel ve ulusal bas n temsilcileri ile bir araya gelen misafirler, karfl l kl fikir al flveriflinde bulundu. Samsun Büyükflehir Belediyesi Baflkanvekili Turan Çak r, misafirlere k saca flehri tan tt. Samsun'un; baflta turizm olmak üzere, tar m ve ticarette önemli bir flehir oldu unu dile getiren Çak r, Bafra ve Çarflamba ovalar n n, Suudi ifl adamlar n n tar ma dayal yat r m yapabilecekleri önemli bir alan oldu una dikkat çekti. Samsun un do a, deniz ve tarihi bak mdan da turizm için önemli bir potansiyeli bulundu unun alt n çizen Çak r, Biz Suudi Arabistanl kardefllerimizin, tatillerinin bir bölümünü Samsun da geçirmelerini arzu ediyoruz. fiehrimizin ulafl m ve konaklama bak m ndan herhangi bir s k nt s yok. Her türlü al flverifl yap labilecek imkanlara sahip bir Turizm Samsun'un turizm haritalar nda yeri yok Yap c Kona restore ediliyor ADANA - Adana n n Kozan ilçesinde tarihi yap ve konaklar bölge turizmine kazand r l yor. lçede bulunan onlarca yap dan biri olan Yap c Kona Kozan Belediyesi taraf ndan haz rlanan proje kapsam nda Çukurova Kalk nma Ajans deste i ile restore ediliyor. Çukurova Kalk nma Ajans taraf ndan desteklenen "Kozan Belediyesi Konak Restorasyon Projesi" kapsam nda yap m na devam edilen Yap c Kona ndaki çal flmalar yerinde inceleyen, ÇKA zleme Uzman Duygu Ayata proje kapsam nda yapt izleme ziyaretinde çal flmalar yerinde inceledi. Ziyarete Mimar Yaflar Gök, Strateji Gelifltirme Müdürü Ahmet Korkut ve shak Aslanhan efllik etti. Arslanpafla Mahallesi 160 ada 3 parselde yer alan tescilli tafl nmaz kültür varl olan Yap c Kona 'n n korunmas ve gelecek kuflaklara aktar lmas amac yla Hasan Hüseyin Yap c ve mirasç lar taraf ndan Kozan Belediyesine geçti imiz aylarda hibe edilmifl ve yap lan bu hibe neticesinde Kalk nma Ajans Projesi kapsam nda haz rlanan proje ile de restorasyon çal flmas bafllat ld. (CHA) flehiriz. En büyük avantaj m z da trafik s k fl kl olmayan, insanlara huzur veren bir sakinli imiz ve al nan hizmetlerde de fiyatlar n z n di er tatil bölgelerine nazaran daha ucuz olmas d r. diyerek, Suudi turistleri Samsun a davet etti. Samsun a gece indiklerini, sabah ise p r l p r l bir hava ile güne bafllad klar n dile getiren Suudi misafirler, Samsun un do as na, denizine ve flehirdeki rahatl a hayran kald klar n dile getirdi. Heyette yer alan, hac organizasyonu yapan turizmcilerin yak ndan tan d Mekke deki Türk hac lardan sorumlu olan Ahmet Halebi, Samsun a hayran kald n ve tatil için arad her fleyi burada bulabilece ine dikkat çekti. Bu kadar güzel olan bir flehir haritada neden yok. diye soran Ahmet Halebi, seyahat acentalar taraf ndan kendilerine sunulan turizm güzergahlar nda stanbul, Bursa, zmir, Mu la, Antalya gibi flehirlerin yer ald na vurgu yapt. Söz konusu flehirlerin hepsini de gezdi inin alt n çizen Halebi, Samsun un, do al güzellikleri bak m ndan di er flehirlerden geri kalan bir taraf yok. Deniz ve do al güzellikleri, insana doyumsuz zevk veren yeflillikleri harika. Bu güzelliklerin dünyaya tan t lmas gerekiyor. Maalesef bize sunulan haritalarda Samsun un yeri yok. diye konufltu. Suudi Arabistanl gazeteci ve turizmcilere, bir hafta boyunca Samsun Bas n Enformasyon l Müdürlü ü misafirli inde ilin tarihi ve do al güzellikleri tan t lacak. (CHA)

7 28 Nisan 2014 YARIN BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU Soldan sa a: 1. Korularda yaflayan, eti avlanan bir kufl. Afrika da bir ülke. 2. Güney Amerika n n yüksek bölgelerinde yaflayan bir yük hayvan. Ucuna do ru geniflleyen etek. 3. Bafl çoban. Bir gezegen. 4. Sevinç, nefle. Kuzu sesi. 5. zmir ilinin bir ilçesi. Köpek. 6. Radyumun simgesi. Say boncu u. 7. Enine boyuna, her yönü ile. 8. Bir çeflit palto. Gemilerde türlü ifllerde kullan lan bir tür demir halka. 9. babas ölmüfl olan çocuk. Bir fleyi hat rlamak için yaz lan k sa yaz. 10. Bir ya fl türü. Geri, arka. 11. Öldürücü hastal k salg n. Barbunyaya benzer bir bal k. 12. Nazi Hücum K tas n n k saltmas. Küçük ve de ersiz bitki. Kabaca evet. 13. Bir subay n emrindeki görevli asker, emirber. lave. 14. Al n p sat labilen her türlü eflya. Bozuk, müzikle uyumsuz, kötü ses. 15. Sevgide kutsal tutulan kimse. Ödeflme, raz olma. 16. Son. Arjantin in plaka iflareti. 17. Direnme ifli, inat. 18. Ayakkab n n yumuflak olan üst bölümü. Tropikal bölgelerde yetiflen bir a aç türü. 19. Yönetme, yönetim. Borsada kesin vadeli de erlerin kuru ile prim de er kuru aras ndaki fark. 20. Koruma alt na al nm fl yer. Ak c söz. Yukar dan afla ya: 1. Hisse, pay. Habefl soylusu. Dövüflken iri koç yada teke. Bir do a olay. 2. Bir tür ince meflin. Avuç içi ile toplama. Eskiden lise derecesindeki okullara verilen ad. 3. Halk dilinde baban n k z kardefline verilen ad, hala. Öküz yemli i. Tanr bilimi. 4. fiaflma anlatan ünlem. S cak iklimlerde yetiflen maranta adl kam fltan ç kar lan, çocuk mamas yapmaya yarayan un. S k gözlü a. Ziyan. 5. Afrika da yaflayan bir antilop türü. Kal n sicim. Ödeme. Notada durak iflareti. 6. Mayal ya da mayas z hamurdan yap lan ve külde piflirilen bir tür çörek. Görkem, heybet. Maydanozgillerden, hekimlikte gaz söktürücü olarak yararlan lan bir bitki. 7. Avrupa da papal kla yönetilen küçük bir ülke. Kutsal bir ülkü veya inanç u runda ölen kimse. Cüzi, k smi. 8. Bir makyaj malzemesi. Bir askeri birlik. Kiloamperin simgesi. Trabzon ilinin bir ilçesi. Akdeniz bölgesi bitki örtüsü. 9. Bir iflteki engelleri yenme karar. fi rnak ilinin bir ilçesi. Bir tür yaban mersini. Erkek sesinde bir perde. 10. Uzun tüylü ngiliz köpe i. Engel. Bir savafl silah, bazuka. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

8 8 YARIN Uluslararas Af Örgütü; Katar da göçmen kad n iflçiler istismar ediliyor DOHA - Uluslararas Af Örgütü, Katar hakk nda ev iflçisi kad nlar n maruz kald insan hakk ihlalleri üzerine elefltiri yüklü bir rapor haz rlad. Örgütün "Uykum, tek molam: Göçmen ev hizmetlilerinin istismar " isimli 63 sayfal k raporu, Katar'da dad, hizmetçi veya yard mc olarak çal flan göçmen kad nlar n maruz kald insan haklar ihlallerine iliflkin olumsuz duruma iflaret etti. Göçmen ev iflçilerinin flartlar n düzenleyen sistemin "tamir edilemez" oldu u ve haklar n n korunmas için yenilenmesi gerekti i belirtilen raporda, kad nlara yerel ve yabanc iflverenleri taraf ndan psikolojik, fiziksel ve hatta bazen cinsel sald r uyguland na iliflkin mülakatlara yer verildi. Af Örgütü, raporu haz rlarken 52 kad nla bire bir mülakat yapt n belirtirken, bulgular n n gerek Katar, gerekse uluslararas alandaki benzer alanda faaliyet gösteren örgütler ve ülkedeki büyükelçilikler taraf ndan do ruland n ifade etti. Yoksul ülkelerden gelen ev hizmetlisi iflçilerin, ülkeden ç k fl, ifl de ifltirme ve birçok haklar n n sponsorlar n n elinde oldu u "Kefalet" sistemi alt nda ifle al nd ancak sosyal güvenlik yasas alt nda korunmad - na iflaret edildi. Bu nedenle, kad n ev iflçilerinin iflverenleri hakk nda yasal yollara baflvurmalar n n s n rland belirtilen raporda, "Ceza yasas sistemi ötesinde iflverenin gücünü denetleyebilecek mekanizmalar bulunmad - için özellikle ev iflçileri suistimal ediliyor" denildi. Katar'daki 2010 y - l nda yap lan son nüfus say m na göre, ülkede 30 bini Filipinli, 20 bini Endonezyal yaklafl k 84 bin kad n ev iflçisi bulundu u hat rlat lan raporda, son y llarda Sri Lanka, Nepal, Hindistan, ve artarak Do u Afrika ve Do u Avrupa'dan kad n iflçilerin ülkeye geldi i anlat ld. Rapora göre, ülkelerinde ifl bulma ajanslar na baflvuran ev hizmetlileri, makul ifl tan m ve ayl k ortalama dolar maafl n bulundu u sözleflmeye imza at yor. Ancak Doha'ya vard nda ayn ifl bulma ajanslar taraf ndan karfl - lanan ev iflçileri, daha a r flartlar n bulundu u ve maafl n daha düflük oldu u, imza sahibinin ne yazd n anlamad Arapça sözleflmeye imza att r l yor. (AA) BARCELONA - Mas, Katalonya'n n 15. yüzy ldan kalan, en büyük ulusal bayramlar ndan olan Sant Jordi'nin kutland bugün, Barcelona'daki baflkanl k konutunda (Generalitat), aralar nda AA muhabirinin de oldu u spanya'daki bir grup yabanc bas n temsilcisini kabul etti. Referandum taleplerinin spanyol meclisi taraf ndan reddedilmesinin ard ndan yeni bir yasal ç k fl yolu arayan Katalan hükümeti, yeni yöntemi "referandum niteli i tafl - mayan halk oylamas nda" bulmufl gözüküyor. Katalan halk n n, "demokratik yollardan ne istedi ini herkesin bilmesi gerekti- ini" vurgulayan Mas, "Ben ba ms lz ktan daha çok halk oylamas n n baflkan y m. Sand ktan hiçbir demokratik toplum korkmamal d r. Ne cevap ç karsa ç ks n, hepsine ayn derecede sayg l y m. Bu bir Katalanl l k s nav de il" ifadelerini kulland. "Katalonya yasalar na göre halk oylamas yap - lacak. Katalonya baflkan olarak ben, 9 Kas m'da halk oylamas na gidilece- ini yüzde 100 ilan edece im" diyen Mas, sadece Katalonya'da geçerli olan yasalara göre yapmak istedi i giriflimin spanyol hükümeti veya baflka bir spanyol kurum taraf ndan Anayasa Mahkemesi'ne götürülüp, iptal ettirilmesi olas l n n çok yüksek oldu unu da D fl Haberler kabul etti. Ancak Mas, "Bunu onlara kolay yapt rmayaca m" diyerek, halk oylamas ilan n n iptal edilme olas l n yasal olarak en az gerekçeye indirmek için her fleyi yapacaklar n ama flimdilik bunun detay n veremeyece ini kaydetti. Katalonya Baflkan, " spanya'da referandumlar n yasal ba lant lar vard r. Ancak halk oylamas n n yasal bir yapt r m yoktur. Ben, gerekli çal flmalar bitti inde Katalonya yasalar na göre 9 Kas m'da Katalanlar sand a ça - raca m. Yasal olarak iptal edilmesi en zor yollarla bunu yapaca m" dedi. spanyol hükümeti ile diyalog kurmak ve müzakere etmek istediklerini ancak götürdükleri her talebe olumsuz yan t ald klar n hat rlatan Mas, " spanyol hükümeti ile anlaflma olas l çok çok az, bu aç k. Ama biz her zaman bu olas l a haz r olaca z. Katalonya'n n yeni özerklik statüsünün büyük bölümünü iptal ettiler, mali konulardaki anlaflma taleplerimize 'hay r' dediler, referanduma gitmemize 'hay r' dediler. spanyol devleti tüm taleplerimizi geri çekmemizi istiyor. spanyol devleti istedi diye demokratik meflrulu umuzdan feragat edecek de iliz. Baflbakan Rajoy bir milim bile müzakereye yaklaflmad. Müzakere olmayaca - na iliflkin noktay koydu. Ama biz yine de elimizi uzatmaya devam edece- iz. Süreci durdurmayaca z" fleklinde konufltu. "Katalonya'n n devlet olmas n ister misiniz?" sorusuna "evet" yan t n verenlere, "Bu devletin ba ms z olmas n ister misiniz?" sorular n n yöneltilmesi öngörülen halk oylamas nda kiflisel olarak verece i cevab n "evet, evet" olaca n belirten Mas, halk oylamas - n n sonucunun ne ç karsa ç ks n hiçbir fleyin garantisi olmayaca n ifade etti. Mas, halk oylamas girifliminin de baflar s z olmas halinde Katalonya'da erken seçime gidilmesini ihtimal d fl nda b - rakmazken, "Bu son seçenek. E er baflka bir yol kalmazsa son seçenek erken seçime gidilir ama flimdi sadece 9 Kas m'daki halk oylamas na yo- unlaflm fl durumday z" dedi. spanya'da ana muhalefetteki, Sosyalist flçi Partisi'nin (PSOE) lideri 28 Nisan 2014 Katalonya, " spanya'ya ra men" halk oylamas na gitmekte kararl spanya'n n Katalonya Özerk Yönetiminin Baflkan Artur Mas, spanyol meclisinin kap lar kapatmas na ra men ba ms zl k yanl s bir halk oylamas yapmakta kararl olduklar n söyledi. spanya'n n Katalonya Özerk Yönetiminin Baflkan Artur Mas Alfredo Perez Rubalcaba'n n "federal bir spanya için anayasal reform" önerisini de gerçekçi bulmayan Mas, "Bunun olabilmesi için iktidardaki PP (Halk Partisi) ve PSO- E'nin anlaflmalar flartt r. E er ciddilerse, anlafl rlarsa, ne üzerinde anlaflt klar n bilmeliyiz ve sonuçta sand ktan geçen bir süreç olaca n unutmamal y z" fleklinde konufltu. Bu arada Katalonya'n n yaklafl k 7,5 milyon nüfusunun oldu unu ve bunun neredeyse 5 milyonunun göç ederek Katalonya'ya gelenler oldu unu söyleyen Mas, "Katalan kimli i kültüreldir, toprak veya etnik bir kimlik de ildir y ld r mevcudiyeti olan bir kimliktir. Katalonya, dünyan n en kar fl k toplumlar n n yaflad bir ülkedir. Bu kar fl m n yüzde 80'i halk oylamas na gidilmesini istiyor. Katalonya, gelen göçmenlere ortak de erlerde kimliklefltirmifltir" de erlendirmesinde bulundu. Katalonya özerk yönetim baflkan, "Avrupa'dan nerede ve nas l bir yard m istiyorsunuz?" sorusuna ise "Avrupa'n n yard m zaman geldi inde olacakt r. Bu yard m, spanya ile Katalonya aras nda arabuluculuk diyebilece imiz bir yard md r. spanya ve Katalonya için en iyisinin bulunmas nda Avrupa'n n arabuluculu u önemlidir. (AA)

9 28 Nisan 2014 ABD, Suriye konusundaki tutumunu araflt rmalar n ard ndan belirleyecek WASHINGTON - ABD D fliflleri Bakanl Sözcüsü Jen Psaki, kimyasal silah kullan m konusunda araflt rmalar n sürdü ünü ve gerçek bilgiler kendilerine ulaflmadan ABD Baflkan Barack Obama n n askeri müdahale dahil gelecekteki tutumu hakk nda yorum yapmayaca n aç klad. Psaki, Suriye'de 11 Nisan'da gerçekleflti i iddia edilen kimyasal sald r konusunda gazetecilerin zor sorular na muhatap oldu. Araflt rmalar n sürdü ünü dile getiren D - fliflleri Bakanl Sözcüsü, geçti imiz Eylül ay ndaki anlaflmadan sonra klor dahil herhangi bir zehirli kimyasal kullan m n yasaklayan Kimyasal Silahlar Sözleflmesi (CWC)'ne Suriye'nin kendi iste i ile kat ld na dikkat çekti. Kimyasal silah kullan m n n Kimyasal Silahlar Sözleflmesi'ni ihlal etmek anlam na gelece ini vurgulad. Suriye rejiminin kimyasal silahlarla ilgili verdi i teminatlar ihlal etmesi durumunda Obama'n n askeri müdahale karar ihtimalinin sorulmas üzerine Psaki, Gerçeklerin ne oldu unu ö renmeden neyin olaca veya olmayaca konusunda yorum yapmayaca m. Ne oldu unu belirlemek için çal fl - yoruz. Ne oldu unu belirlemek amac yla Kimyasal Silahlar n Yasaklanmas Örgütü (OPCW) ve di- erleri ile birlikte hareket ediyoruz. Ama bu konuda yorum yapmayaca m. dedi. Suriye konusunda kayg lar n n halen sürdü ünü dile getiren Psaki, kimyasal silah anlaflmas ile ülkedeki kimyasallar n büyük bölümünün ç kar ld - na dikkat çekti. Psaki, Esed rejiminin kendi insanlar n vahflice öldürmek ad na att ad mlarlardan dolay dehflete kap lm fl durumday z. Biz bunun hiçbir zaman bölgede yaflanan tüm sorunlar çözece ini ifade etmedik. Bu yüzden di er yollar da takip ediyoruz. Ama burada flöyle bir nokta var; En zararl kimyasal silahlar n yüzde 86's n ç kard k. dedi. (CHA) D fl Haberler KUDÜS -Baflbakanl k Ofisi'nden yap lan yaz l aç klamada Baflbakan Netanyahu'nun flu sözlerine yer verildi: "Bu sabah yapt m aç klamada, 'Ebu Mazin srail ile mi yoksa Amerika Birleflik Devletleri ve Avrupa Birli i'nin terör örgütü olarak tan mlad -, katil, srail'i yok etmeye ça ran Hamas'la m bar fl yapaca konusunda bir karar vermeli' demifltim. Bu akflam bar fl sürecini uzatma görüflmeleri sürerken, Ebu Mazin bar fl de il Hamas' seçti. Hamas' seçen bar fl istemez." D fliflleri Bakan Avigdor Liberman da yaz l aç klamas nda, "Ebu Mazin e er bar fl yapmak istiyorsa bir karar vermeli, e er öyleyse kiminle? Ayn zamanda hem srail ile hem de srail'i yok etmeyi savunan terör örgütü Hamas ile bar fl yapmak mümkün mü" diye sordu. Liberman, "Fetih ile Hamas aras nda yap lan birlik hükümeti anlaflmas n imzalamak, srail ile WASHINGTON - ABD Baflkan Barack Obama'n n, M s r' n Sinai Yar maras 'nda terörle mücadelesini desteklemek için 10 Apaçi helikopterini M s r'a göndermeye karar verdi i bildirildi. Pentagon Sözcüsü Amiral John Kirby, yapt yaz l aç klamada, ABD Savunma Bakan Chuck Hagel'in, M s r Savunma Bakan S dk Subhi ile telefonda görüfltü ünü kaydetti. Hagel'in, görüflmede, Subhi'ye, "ABD D fliflleri Bakan John Kerry'nin M s r' n, terörizm ve silahlar n yay lmas gibi uluslararas tehditlere karfl koymak da dahil ABD ile stratejik iliflkisini sürdürdü üne ve M s r- srail Bar fl Anlaflmas alt ndaki yükümlülüklerine devam etti ine yönelik k sa zaman sonra Kongre'ye bildirimde bulunaca n söyledi ini" bildirdi. Kirby, Kerry'nin bu bildiriminin, M s r hükümetine yard mlara iliflkin 2014 mali y l fonlar için zorunlu oldu unu ifade etti. Hagel'in, Subhi'ye, kendilerinin (Kongre'ye), M s r' n demokratik de iflimi desteklemek için Filistin yönetimi aras ndaki müzakereleri sona erdirmekle eflde erdir" de- erlendirmesinde bulundu. Netanyahu ve Liberman' n mutabakata yönelik tepkilerine yan t Filistinli Baflmüzakereci ve Filistin Kurtulufl Örgütü (FKÖ) Yönetim Kurulu Üyesi Saib Ureykat'tan geldi. YARIN Hamas ile El Fetih in milli mutabakata varmas srail i rahats z etti srail Baflbakan Binyamin Netanyahu, Fetih ile Hamas aras ndaki mutabakata iliflkin, "Ebu Mazen (Filistin Devlet Baflkan Mahmut Abbas) bar fl de il, Hamas' seçti. Hamas' seçen bar fl istemez" ifadesini kulland. Ureykat, srail'in aç klamalar n k nayarak, "Say n Netanyahu ve hükümeti, Filistin bölünmüfllü- ünü bar fl yapmamaya bahane olarak kullan yordu. fiu anda da Filistin uzlafl s n yine ayn amaç için kullan yor. Netanyahu hükümeti için mant kl çözüm, bar fl istememek" ifadesini kulland.(a.a) ABD, M s r'a Apaçi helikopterleri gönderiyor ad mlar atmakta oldu u yönünde bir bildirimde ise henüz bulanamayaca n belirtti ini belirten Kirby, "Bakan Hagel, M s r hükümetini, insan haklar ile tüm M s rl lar n temel özgürlüklerine sayg duyan daha kapsay c bir geçifl yönünde ilerlemeler göstermeye ça rd " de erlendirmesinde bulundu. Kirby, aç klamas na flöyle devam etti: "Bakan Hagel, Subhi'yi, ABD Baflkan Barack Obama'n n, M s r' n Sinai Yar maras 'nda terörle mücadelesini desteklemek için 10 Apaçi helikopterinin gönderilmesine iliflkin karar hakk nda bilgilendirdi. Hagel, yeni helikopterlerin M s r hükümetinin, ABD, M s r ve srail'in güvenli ini tehdit eden afl r l k yanl lar yla mücadelesine yard mc olaca na inand n aktard. Bu, Baflkan Obama'n n, terörist tehditlerle mücadele kapasitesi infla etmek için bölge genelindeki partnerleriyle çal flma noktas ndaki daha genifl çabalar n n bir parças n oluflturuyor ve bu ayn zamanda ABD'nin ulusal güvenlik ç karlar n n da bir unsuru.'' (AA)

10 10 YARIN Ekonomi 28 Nisan 2014 G da ürünlerinde israf 4 te 1 azalsa dünyada açl k sorunu kalmaz Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdür Yard mc s Refik Kayhan Ünal, dünyada 842 milyon insan n her akflam yata na aç girdi ini, ço u çocuk 10 milyon insan n da açl ktan hayat n kaybetti ini belirterek, Oysa israf n 4 te 1 oran nda azalt lmas halinde açl k çeken insanlar n g da ihtiyac karfl lanabilir dedi. STANBUL - Ekmek israf konusunda AA muhabirinin sorular n yan tlayan Ünal, baflta g da olmak üzere bütün israflara dikkati çekmek ve dünyada açl k çeken milyonlarca insan n kurtulmas n sa lamak istediklerini ifade etti. TMO olarak 2008 ve 2012 y llar nda 2 araflt rma yapt rarak, sonucunda ekmek israf n n boyutlar n n artt n gördüklerini belirten Ünal, 17 Ocak 2013 tarihinde Baflbaka- n - m z n kat l mlar ve himayelerinde bir kampanya bafllatt k. Bugüne kadar gelinen süreçte 100 kiflilik koordinatörler grubuyla toplam 600 e yak n etkinlik gerçeklefltirdik. Kampanyan n toplumdaki etkisini görmek amac yla bir y l n sonunda aral k 2013 te yeni bir araflt rma yapt rd k. Bu araflt rman n sonuçlar 17 Ocak 2014 tarihinde düzenledi imiz bir bas n toplant s yla Bakan m z Mehdi Eker taraf ndan kamuoyuyla paylafl ld diye konufltu. Ünal, 1 y ll k kampanya neticesinde günlük 5,95 milyonluk israf edilen ekmek say s n 4,9 milyon adede düflürdüklerine dikkati çekerek, günde ortalama yaklafl k 1 milyon 50 bin, y lda da 384 milyon adet olmak üzere, y lda 300 milyon TL de erinde ekme in çöpe at lmaktan kurtar ld n söyledi. Kampanyay 6. ay n sonunda uluslararas boyuta tafl mak ad na Birleflmifl Milletler Dünya G da ve Tar m Örgütü yle (FAO) irtibata geçtiklerini aktaran Ünal, Bu kapsamda önce Budapeflte de sonra Roma da gerçeklefltirilen uluslararas toplant larda bilgilendirme yapt k. En son nisan ay n n ilk haftas FAO nun Bükrefl/Romanya daki toplant s nda 40 ülkenin tar m bakanlar ile yaklafl k 300 den fazla kat l mc ya kampanyam z anlatt k, kampanya materyallerimizi da tt k. Bütün bu aktivitelerin neticesinde kampanya FAO taraf ndan dünyada bir kamu kurumu taraf ndan düzenlenen en kapsaml kampanya olarak ilan edilip bütün dünyaya örnek uygulama olarak gösterilmektedir. Halen FAO taraf ndan g day koru ad alt nda bir çal flma yap l - yor, bu çal flma kapsam ndaki en önemli uygulama da ülkemizdeki Ekmek sraf n Önleme Kampanyas çal flmalar d r fleklinde konufltu. TMO Genel Müdür Yard mc s Ünal, ekmek israf n azaltma ad na, bu kampanyay sürdürürken baflta g - da olmak üzere bütün israflara dikkat çekmek istediklerini vurgulayarak, Bir de bu kampanya ve bu kadar aktivitenin ana temas fluydu; tüketebilece iniz kadar ekmek al n. Kampanyan n etkisiyle oluflan bilinçli ekmek tüketimiyle beraber halk m z tüketebilece i kadar ekmek almaya bafllad ve böylelikle ekmek tüketiminde yüzde 10 azalma oldu, yani halk m z y lda 26 milyar TL ekme e para harcarken bu harcama kampanyayla birlikte 23,5 milyar TL ye düfltü. Böylelikle 2,5 milyar TL ekme e harcanan paradan ve 300 milyon TL de çöpe at lmaktan kurtar - lan ekmekten olmak üzere milli ekonomimize 2,8 milyon TL lik bir katk m z oldu dedi. Bir kamu kurumu olan Toprak Mahsulleri Ofisi nin ana faaliyet konusunun hububat oldu unu ve hububat ürünlerinin bafl nda da bu day n geldi ini belirten Ünal, flunlar kaydetti: fltigal alan m zdaki di er ürünler de arpa, çavdar, yulaf, m s r, çeltik ve haflhaflt r. Bu daydan üretilen undan imal edilen ürün de ekmek biliyorsunuz. Biz bu çal flmay neden bafllatt k? Esasen biraz önce söyledi- im gibi; günlük 5 milyon 950 bin adet israf edilen ekme in say s n 4 milyon 900 bin adede çekerken, günde 1 milyon 50 bin adet y lda ise 384 milyon adet ekme i çöpe at lmaktan kurtard k derken, 300 milyon TL tasarruf ettik derken, ekmek tüketimi yüzde 10 azald derken asl nda y lda 1.1 milyon ton bu day tasarruf etmifl olduk. Bu tasarruf ayn zamanda su demek, gübre demek, elektrik demek, emek demek. Bütün bunlarda da tasarruf sa lad k. Biz bu çal flmalar m z, belediyeler, valilikler, özel sektör, STK lar ile iflbirli i içerisinde gerçeklefltirdik. Bir defa bütün kurum, kurulufl ve bakanl klar gördüler ki ülkemizde böyle bir kampanya etkili olabiliyor, istenilip çok çal fl ld takdirde kampanyalar amac na ulaflabiliyor. Yine bir örnektir ki bu kampanyam z 2 Nisan 2013 tarihinde Resmi Gazetede Say n Baflbakan m z n imzas yla yay mlanan genelge ile bütün topluma flamil oldu.toplumun bütün kesimleri kampanyaya destek verdi, halen destekleri devam ediyor. Ülkemiz için, devletimiz için, milletimiz için, çocuklar m z n ve ülkemizin gelece i için, as l önemlisi bu kampanyay insanl n gelece i için yap - yoruz. Çünkü bu ça da 842 milyon insan her akflam yata na aç girerken ve ço u çocuk 10 milyon insan açl ktan hayat n kaybederken baflta ABD ve Avrupa olmak üzere dünyada üretilen toplam g dan n 3 te 1 i israf ediliyor. De eri yaklafl k 1 milyar dolara yak n g da israf oluyor, oysa israf n 4 te 1 oran nda azalt lmas halinde açl k çeken insanlar n g da ihtiyac karfl lanabilir. Yani dünyada aç insan kalm yor. Bu, bu kadar net. (AA) Bank Asya: SPK taraf ndan reddedilmifl Sukuk ihraç talebimiz yok STANBUL - Bank Asya n n Sukuk ihrac na Sermaye Piyasas Kurulu nun (SPK) onay vermedi i iddialar na yalanlama geldi. Bankadan Kamuyu Ayd nlatma Platformu na (KAP) yap lan aç klamada SPK taraf ndan reddolunmufl herhangi bir Sukuk ihraç talebimiz yoktur. denildi. Kimi medya organlar nda yer alan haberlerin do ru olmad kaydedildi. Aç klamada flu ifadelere yer verildi: Bankalarca Sukuk ihrac yap lmas süreci SPK n n ilgili ihraçç ya öncelikle ihraç limiti tahsis etmesi sonras nda her ihraç dilimi için ayr ca izin al nmas n gerektirmektedir. Bu kapsamda bankam zca yap lan baflvuru üzerine SPK n n 13 Eylül 2013 tarih ve 31/1030 say l toplant s nda al nan karar ile bankam z n fon kullan c s olarak yer ald 1 milyar 250 milyon TL nominal de ere kadar ihraç limiti onay verilmifltir. Bankam zca söz konusu limit dahilinde, SPK'n n onay ile bugüne kadar 550 milyon TL tutar nda Sukuk ihrac yap lm flt r. Bankam zca söz konusu limit dahilinde yeni dilim Sukuk ihraçlar öngörülen program dahilinde her bir ihraç dilimi için önceki ihraçlarda oldu u üzere gerekli yasal izin süreçleri iflletilerek sürdürülmektedir.

11 28 Nisan Ekonomi YARIN Enerji fiyatlar nda ithalat bask s Elektrik Mühendisleri Odas Enerji Birimi Koordinatörü Olgun Sakarya, kurakl k nedeniyle elektrik ithalat n n, iç piyasada fiyat n yükselmesine neden olaca n öne sürdü. ANKARA - Sakarya, AA muhabirine yapt aç klamada, ocak ay nda elektrik üretimin yüzde 63 nün, flubat ve martta ise yüzde 61 nin baflta do al gaz, ithal kömür olmak üzere fuel-oil, motorin, asfaltit, LPG ve nafta gibi ithal kaynaklardan elde edildi ini söyledi. Sakarya, yüzde 60 lar aflan bu ithal kaynak ba ml l na elektri in kendisinin de ithal edilmesinin eklendi ine iflaret etti. Ocak 2014 te 604,9 milyon kilovatsaatlik d fl al m n yan nda 208,5 milyon kilovatsaatlik d fl sat m yap ld n, al m-sat m aras ndaki fark n 396,3 milyon kilovatsaat oldu unu ifade eden Sakarya, ayn flekilde hesaplan nca flubatta 409,7 milyon, martta ise milyon kilovatsaatlik net ithalat n söz konusu oldu unu belirtti. Sakarya, Net ithalat rakamlar n n da hesaplamaya kat lmas ile Ocak 2014 teki ithal kaynak ve ithal elektrik kulan m oran yüzde 65,3 e, flubatta ise yüzde 63,2 ye, martta ise yüzde 62,3 ye yükselmektedir. Y l n ilk üç ay nda gerçekleflen bu oranlar n yüksekli i kendi bafl na kayg verici iken, barajlarda su kalmad na yönelik aç klamalar, yaz aylarda ithal ba ml n n daha yüksek seviyelere ulaflaca na iflaret ediyor diye konufltu. statistiklerin, aral kta yaflanan do al gaz krizi s ras nda, enerji yönetiminin daha pahal kaynaklardansa a rl kl olarak kamunun iflletti i barajl santrallere yüklendi ini ortaya koydu una ve fiyatlara bir zamm n önlendi ine dikkati çeken Sakarya, barajl santrallerin kullan m n n artmas ve yaflanan kurakl k nedeniyle su seviyelerinin azalmas n n yaz aylar nda enerji üretimi ve tar msal sulamada yeni s k nt lar gündeme getirdi i söyledi. Bu y l n ilk üç ay nda da barajl santrallerin su gelirlerinde ciddi bir eksiklik oldu unu ifade eden Sakarya, programda 13 milyar 627,6 milyon metreküp su geliri öngörülmesine karfl n, bu miktar n 8 milyar 543,3 milyon metreküp olarak gerçekleflti ini söyledi. Sakarya, flunlar kaydetti: Sistemin rüzgar, günefl, biyokütle gibi alternatif yenilenebilir kaynaklarla desteklenmedi i sürece bu tür s k nt larda sorun yaflanmas da kaç n lmazd r. Bugün Türkiye nin en temel sorunlar ndan biri enerjide d fla ba ml l k sorunundur. Birincil enerji kaynaklar nda ithal ba ml l bir yana elektrik enerjisindeki ithal ba ml - n n da ortaya ç kmas ciddi bir tehlike olarak belirmektedir. (AA) KARE BULMACANIN ÇÖZÜMÜ Ü V E Y K F A S 2 L A M A E V A Z E 3 E K E U T A R T 4 E T A R E T M E 5 T R E T R 6 R A A B A K Ü S 7 A A R Z A M K 8 S A K O A N E L E 9 Y E T M N O T 10 K A R P E P 11 Ö L E T T E K R 12 S A O T H A O 13 E M R E R E K 14 M A L D E T O N E 15 E A Z Z F T 16 N H A Y E T R A 17 D R E N M T 18 S A Y A E K A B A 19 D A R E E K A R 20 S T S E L S

12 12 YARIN Ekonomi 28 Nisan 2014 Bakan Zeybekci: Türkiye nin en yumuflak kari cari aç k Ekonomi Bakan Nihat Zeybekci, Türkiye nin en yumuflak karn n n cari aç k oldu unu ifade ederek, Bu y ldan itibaren yüzde 7,4 den 6,2 lere inme hedefimiz var. Bu y l inflallah 6 n n alt na düflürebiliriz dedi. TBMM - TBMM Kad n Erkek F rsat Eflitli i Komisyonu, AK Parti Kocaeli Milletvekili Azize Sibel Gönül baflkanl nda topland. Zeybekci, komisyon üyelerine kad n istihdam n n art r lmas yla ilgili bakanl n n yapt çal flmalar ve ekonomideki geliflmelere iliflkin bilgi verdi. Bakanl n n yurt içi ve yurt d fl nda 2 bin 400 çal flan n n bulundu unu belirten Zeybekci, bunun yüzde 43 ünün kad n, yüzde 57 sinin erkek oldu unu söyledi. Zeybekci, kad n yöneticilerde ise bu oran n yüzde 31 oldu unu kaydetti. hracatç lar Birli i Baflkanl, belediye baflkanl görevlerinde bulundu- unu dile getiren Zeybekci, yaklafl k 800 çal flan n bulundu u flirketlerinin flu andaki patronunun efli oldu unu anlatt. Zeybekci, Eflim, birçok alanda benden çok daha iyi flekilde o iflleri ald, götürüyor. Hem annelik yap yor hem de o iflleri yürütüyor dedi. Türkiye nin yeni sanayileflmeye bafllayan bir ülke oldu unu dile getiren Zeybekci, en köklü, 100 yafl nda olan flirketlerin bir elin parma n geçmedi- ini söyledi. Zeybekci, e itim seviyesi yüksek, dil bilen, dünyayla fikir ve ticari anlamda al flverifle bafllayan ikinci neslin yeni yeni ortaya ç kt n anlatt. Zeybekci, Türkiye nin 1980 de 2 milyar dolar ihracat, 2,5 milyar dolar ithalatla toplamda 4,5 milyar dolar d fl ticaret hacminin bulundu unu an msatarak, sadece Gaziantep in 2013 deki ihracat n n 6 milyar dolar geçti ini belirtti. Turgut Özal n, Türkiye de ihracat 5 milyar dolara ç karaca z dedi inde, Böyle bir hayalcilik olur mu diye elefltirildi ini kaydeden Zeybekci, flöyle devam etti: 1980 den bugüne kadar yani 152 milyar dolar ihracata, 50 milyar dolar d fl hizmet gelirlerine, toplamda 450 milyar dolara yaklaflan d fl ticaret hacmine gelene kadar Türkiye, edilgen ekonomi oldu. Edilgen ekonomiden kast m, herfleyin baflkalar taraf ndan kontrol edildi i, teknolojisini baflkalar n n üretti i, bulufllar n, patentlerini baflkalar n n ald, hammaddesini, enerji imkan ve kaynaklar n baflkalar - n n kontrol etti i, tüketim a lar n baflkalar n n belirledi i, kontrol etti i bir ekonomide Türkiye, sanki iki taraf kontrol vanas baflkalar n n elinde olan bir borunun içinde fason üretici olarak buraya geldik. Geldi imiz aflama küçümsenecek aflama de ildir. Zeybekci, Türkiye nin Atatürk ün koydu u muas r medeniyet hedefine ulaflmak üzere, ilk kez bu hedefi Resmi Gazete de yay mlayarak, milli belge haline getirdi ini anlatt. Bakan Zeybekci, Türkiye nin hedefe ulaflmak için flu ana kadar geldikleri edilgen ekonomi flartlar yla yürümelerinin mümkün olmad n belirtti. Türkiye nin bugüne kadarki tüketim al flkanl klar n hep baflkalar n n belirledi ini ifade eden Zeybekci, gitti- i Katar, Kuveyt, ran, Türki Cumhuriyetler ve Balkanlar da Türkiye nin her fleyiyle takip edildi ini, örnek al nd n anlatt. Zeybekci, tüketim al flkanl klar - n belirlemede bunun çok büyük avantaj oldu unu vurgulayarak, bu co rafyada tüketim a lar nda egemen olabileceklerini söyledi. Zeybekci, Türkiye nin, May s 2013 te ekonomik göstergeler anlam nda bugüne kadar yaflad klar en muhteflem göstergeleri yaflad n bildirdi. Türkiye de, May s 2013 te yaflad - olumlu havadan sonra istenmeyen olaylar n oldu unu ifade eden Zeybekci, Türkiye bir nezle oldu, hafif atefllendi. Virütük bir hastal ktan dolay. Bu süre içinde kendi kendine halledece i bu hastal da 17 Aral k süreciyle sonra 25 Aral k, 28 Ocak ta Merkez Bankas n n biraz orant s z güç kullanarak uygulad faiz oranlar n yükseltmesiyle Türkiye, birazc k tedirginlik yaflad. Uluslararas piyasada, kendi iç piyasas nda, tüketimde tedirginlik, al flveriflte durgunluk yaflad. Ama sadece erteledi. Türkiye tüketimle ilgili tüm hedeflerini sadece erteledi, yat r mla ilgili taleplerini, hedeflerini bir süreli ine erteledi. Ocak ay iflsizlik oran n n yüzde 10,1 oldu una iflaret eden Zeybekci, bunun son 10 y l n en iyi ocak ay rakam oldu unu belirtti. Zeybekci, cari aç n ilk üç ayda ortalama yüzde 26 darald n bildirerek, flöyle devam etti: Y l sonunda beklentimiz olan, - geçen y l 62 milyar dolar civar ndayd - bu y l 52 milyar dolar beklentimiz var. Bu 50 milyar dolar n alt na gözle görülür flekilde düflece ini bekliyoruz. fiu anda yakalad m z trendle, ihracat m - z n art fl oran na göre bizim beklentimizi yüksek flekilde destekliyor. hracat m z ilk üç ayda ortalama yüzde 6 artt. Nisan ay nda ihracatta yüzde aral nda art fl yakalayabilecek durumday z, gösterge öyle. nan yorum yüzde 15 in üzerine ç kaca z. Büyüme hedeflerimizin de bu kapasite kullan mlar yla ve ihracat oranlar yla beklenen yüzde 2,5 hedefi kesinlikle yüzde 4 ün üzerinde olacakt r. Türkiye nin en yumuflak karn cari aç kt r. Geliri ile gideri aras ndaki fark bir an önce giderebilmeli ki yat r m yapabilir hale gelmeli. IMF nin verdi i Türkiye nin cari aç ktaki dünyadaki s - ralamas nda, dalgal olarak ilk on içindeyiz Bu y ldan itibaren yüzde 7,4 ten 6,2 lere inme hedefimiz var. Bu y l inflallah 6 n n alt na düflürebiliriz. (AA) Rusya: S&P k smen siyasi, k smen ekonomik karar ald MOSKOVA - Rusya Ekonomi Bakan Aleksey Ulyukayev, uluslar aras derecelendirme kuruluflu S&P nin ülke yat r m notunu düflürmesini beklediklerini, bunun k smen siyasi k smen de ekonomik bir karar oldu unu söyledi. Interfax a de erlendirmede bulunan Ulyukayev, Bu beklenen bir geliflme. Genel görünüm de erlendirildi ve kredi gözden geçirildi. K smen bu siyasi bir karar. K smen de bizim içinde bulundu umuz makroekonomik durumun kötüye gitmesinin sonucu. de erlendirmesinde bulundu. Rusya n n notunun düflürülmesinin yat r mc lar üzerinde özel bir etkisi olmas n beklemediklerini kaydeden Ulyukayev, Yat r mc lar bundan nas l etkilenir? Prensipte bir etkisi olaca n düflünmüyorum. dedi. Ulyukayev, Rusya n n notunun yeniden yükselmesi için ekonomi bakanl bünyesinde makroekonomik istikrar n art r lmas yönünde çal fl ld n, bir yol haritas n n belirlenece ini ifade etti. S&P, Rusya n n notunu yat r m yap labilir en düflük ülkeye indirdi. Rusya n n notunun düflmesinde Ukrayna krizi nedeni ile yaflanan ekonomik problemler etkili oldu. Rusya n n kredi notunu bir kademe indirerek BBB- ye düflüren S&P, ülkenin yat r m yap labilir düzeyini korudu. Görünüm ise negatife çevrildi. S&P büyüme rakamlar n düflmeye devam etmesi ve Bat l ülkelerden Ukrayna krizi nedeni ile yeni yapt r mlar n gelmesi durumunda kredi notunda yeni indirimlerin gelebilece i uyar s nda bulundu. (CHA)

13 28 Nisan 2014 Ekonomi YARIN ZTO Baflkan Demirtafl: EXPO ya yeniden adayl k olmaz zmir Ticaret Odas ( ZTO) Yönetim Kurulu Baflkan Ekrem Demirtafl, Fransa n n baflflehri Paris te biraraya geldi i Uluslararas Sergiler Bürosu (BIE) Genel Sekreteri Vicente Loscertales ile EXPO 2020 oylamas ve sonras n görüfltü. Demirtafl, zmir in EXPO ya yeniden adayl k düflünmedi ini söyledi. fianliurfa -Geleneksel Türk baklavas n n en önemli temsilcilerinden Baklavac Güllüo lu, Urfa sade ya n üretmek için fianl urfa da 8 milyon liral k Süt ve Hayvanc l k Entegre flletme kurdu. Tar m ve K rsal Kalk nmay Destekleme Kurumu nun (TKDK) hibesinden yararlanan Güllüo lu, 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 20 dönümlük alanda; Urfa sadeya, ayran, yo urt, beyaz peynir, kaflar peyniri ve yöresel peynir çeflitlerinin üretimini gerçeklefltirecek. 50 y ll k baklava ustas flirketin yönetim kurulu baflkan Mehmet Nejat Güllü, firmalar n n 142 y ld r baklavac l k yapt n an msatarak, Baklava denince akla ilk gelen onun hammaddesi, Urfa sade ya d r. Olmazsa olmaz m z olan Urfa sade ya n y llard r Urfa dan temin etmekteydik. Daima kalite peflinde kofltu umuz için, daha iyisinin peflindeyiz. dedi. Urfa sade ya n en iyi kalitede ZM R - Genel Sekreter Loscertales, Demirtafl n ziyaretinden büyük mutluluk duydu unu belirterek, zmir, her iki EXPO adayl - nda da oldukça baflar l bir süreç yürüttü ancak ne yaz k ki baflar l olamad. dedi. Yeni projelere bafllamadan önce hem geçmifl adayl klarda neden baflar l olunamad - n n hem de di er adaylar n neden ve nas l kazand n n iyi etüt edilmesi gerekti ini belirten Loscertales, Dünya üzerinde EXPO düzenlemeyi gerçekten hak eden bir flehir varsa bu kesinlikle zmir dir diye düflünüyorum. Türkiye, son dönemde her alanda h zla geliflim gösteriyor ve dünyada dikkat çeken bir konuma ulaflm fl durumda. zmir de bafll bafl na kendi dinamizmi olan bir flehir. diye konufltu. ZTO Baflkan Demirtafl ise bunun üzerine zmir için iki defadan sonra yeniden bir EXPO adayl düflünülemeyece ini söyledi. Onun yerine BIE ile iflbirli i içerisinde baflka bir uluslararas organizasyon seçene i üzerinde fikir üretmeyi arzu ettiklerini belirterek, Bu uluslararas etkinli i de cumhuriyetimizin 100. kurulufl y ldönümü olan 2023 üretmek amac yla bu yat r m yapt n dile getiren Güllü, Bu yat r m yapt ktan sonra T GEM in Ceylanp nar ilçesindeki üretim çiftli inin koyun sütü ihalesini de ald k. Günde 20 ton ile 30 ton aras nda koyun sütü geliyor. Biz bunu iflleyerek kendi ya m z kendimiz yapaca z. Bunu y llarca önce rahmetli babam Mustafa Güllü de denemiflti, ama baflar l olamam flt, T - GEM in deste i ile oradan alaca m z koyun sütü ile biz bunu baflard k. fiuanda Türkiye nin en iyi sade ya n biz burada üretiyoruz. fleklinde konufltu. 13 y l nda gerçeklefltirmek istiyoruz. dedi. BIE nin befl y lda bir büyük EXPO lar, ara EXPO lar ve Botanik EXPO lar düzenledi ini belirten Loscertales de 2023 y l n n Türkiye Cumhuriyeti nin 100. kurulufl y ldönümü olmas dolay s yla yap - lacak etkinliklerin sadece bir etab - n n EXPO olabilece ini söyledi. Loscertales, zmir in di er önemli dünya flehirleri ve kardefl flehirleriyle buluflaca, ekonomi, teknoloji ve inovasyon alanlar nda buluflmalar n gerçeklefltirilece i genifl çapl ve çok etapl bir organizasyon, zmir in ve Türkiye nin dünyada daha da ön plana ç kmas n sa lar. zmir de düzenlenecek bu etkinlikle hem Türkiye nin modern yüzü dünyaya tan t lm fl olur hem de cumhuriyetin 100. y l kutlamalar dünyada yank bulur. fleklinde konufltu. Demirtafl, Loscertales e görüfl ve önerileri için teflekkür ederken bu konu üzerinde kapsaml bir çal flma yapacaklar n ve bir proje üreteceklerini, ard ndan kendisiyle projeyi sonuçland rmak üzere yeniden görüfleceklerini sözlerine ekledi.(cha) Baklavac Güllüo lu, Urfa'ya 8 milyon liral k sade ya tesisi kurdu Tesiste elde edilecek Urfa sadeya ile Güllüo lu Baklavalar 'n n ça atlayaca n kaydeden Güllü, yeni k talara ulaflacaklar n müjdeledi. Güllü, ABD de 5 flube, Almanya da 3 flube, Belçika ve Hollanda da flubelerimiz var. Arabistan da önümüzdeki ay aç - lacak. Önümüzdeki hafta Çin e gidece iz, Çin de yat r mlar m z olacak. Tabi bunlar n hepsi yap l rken de, hammadde bak m ndan sa lam olman z laz m. Ayr ca burada önemli olan fley Kofler belgesinin al nmas. Kofler, Museviler için helal damgas d r. Baklavada kulland m z ya n ve f st n, belli bir merkezlerden nas l temin edildi in belgelenmesi gerekiyor. Bu tesis bize onu da sa layacak. Biz bu tesis için Kofler belgesini ald k. Tesisin aç l fl na Tar m, G da ve Hayvanc l k Bakan Yard mc s Kutbettin Arzu da kat ld. Konuflmalar n ard ndan aç l fl kurdelesi kesildi.(cha)

14 14 YARIN Ekonomi 28 Nisan 2014 DTO Baflkan Özer: hracata dayal büyüme politikalar na geçilmesini bekliyoruz Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Denizli Ticaret Odas (DTO) Yönetim Kurulu Baflkan Necdet Özer, hükümetten ihracata dayal büyüme politikalar - na geçilmesini beklediklerini, bunun için verilen teflviklerde, ihracata öncelikli olarak ödüllendirilecek sektörlerin bafl nda yer verilmesi gerekti ini söyledi. AFYONKARAH SAR - Afyonkarahisar da, G da Tar m ve Hayvanc l k Bakanl taraf ndan desteklenen sürü yöneticisi kurslar n baflar yla bitiren 61 kifli sertifika ald. Bakanl k, 500 ve üzeri küçükbafl hayvan sahibinin, sürü yöneticisi belgesine sahip kiflileri istihdam etmesi halinde 5 bin lira destekleme ödüyor. G da Tar m ve Hayvanc l k Afyonkarahisar l Müdürü Hüseyin Arap, kurum olarak Emirda Halk E itim Merkezi ile ortaklafla kurs düzenlediklerini belirtti. Yap lan uygulaman n üreticilere önemli katk sunaca n belirten Arap, daha bilinçli sürü yöneticileriyle üreticinin daha çok ekonomik girdi sa layabilece ini belirtti. Arap, Bu tür kurslar ilimiz için büyük önem arz etmektedir. Bilindi i DEN ZL - DTO, Nisan ay Meclis Toplant s nda dünyada, Türkiye de ve Denizli de yaflanan sosyo-ekonomik geliflmeler de erlendirildi. Son y llardaki gergin ve belirsiz ekonomik koflullar n ortadan kalkt, yayg n bir iyimserlik ortam n n küresel ekonomiye hakim olmaya bafllad n n görüldü- ünü belirten Özer, geliflmifl ülkelerdeki krizlerin tamamen kontrol alt na al nd ve büyüme sürecine yavaflta olsa geçildi inin anlafl ld - n ifade etti. IMF raporlar na göre dünya ekonomisindeki büyümenin 2014 y l nda yüzde 3,7, 2015 y l nda ise yüzde 3,9 civar nda olaca tahmin edildi ini belirten Özer, Dünya ekonomisindeki büyümenin itici gücü rolünü Geliflmifl Ülkeler in üstlendi i görülüyor. Dünya ticareti, Dünya Ticaret Örgütü verilerine göre 2013 y l nda yüzde 2,1 oran nda artm flt r. Geliflmifl ülkelerin ihracat nda yüzde 1,5 oran nda, geliflmekte olan ülkelerin ihracat nda ise yüzde 3,3 oran nda art fl meydana gelmifltir. Dünya ticaretinin 2014 y l nda yüzde 4,7 oran nda artaca ve 2015 y l nda da art fl n daha da h zlanaca öngörülmektedir. Uluslararas sermaye piyasalar nda geliflmekte olan ülkelerden sermaye ç k fllar olaca yönündeki olumsuz beklentilerin beklendi i kadar büyük ve h zl olmayaca anlafl lm flt r. Çünkü ABD deki parasal genifllemenin yavafllamas n n beklendi i kadar olumsuzluk meydana getirmeyece i görülmüfltür. dedi y l büyüme rakamlar na göre Türkiye ekonomisinin, 2013 y l nda yüzde 4 oran nda büyüyerek, daha düflük olan beklentilerin aksine piyasalara olumlu hava getirdi ini dile getiren Özer, Seçim sonras döviz kurlar bir miktar gerileyerek istikrar kazanmaya bafllam flt r. Pozitif geliflmeler aras nda gösterge faiz oran n n yüzde 9,5 civar na gerilemesi ve flsizlik oran ndaki hafif düflme say labilir. Enflasyon oran n n hedeflerden daha yüksek ç kmas ve bu e ilimin Haziran ay na kadar sürece i beklentisi dikkatle izlenmesi gereken olumsuzluk olarak söylenebilir y l fiubat ay perakende sat fl hacmi bir önceki y l n ayn ay - na göre sabit fiyatlarla yüzde 7 oran nda artm flt r. Bu art fl cari fiyatlarla yüzde 13,4 olmufltur. Perakende sat fllardaki h zl art fl n devam etti i anlafl lmaktad r. Ekonomik büyüme oran n n yüzde 4 lere düflmesine ra men cari ifllemler aç n n bunun paralelinde daralmad görülmüfltür. Döviz kurlar ndaki yükselme cari aç ktan ziyade enflasyonu etkilemifl görünmektedir. hracata dayal büyüme politikalar na geçilmesini bekliyoruz. Bunun için de, verilen teflviklerde, ihracata öncelikli olarak ödüllendirilecek sektörlerin bafl nda yer verilmeli ve bunun devam sa lanmal d r. diye konufltu. Özer, Denizli ekonomisiyle ilgili yapt de erlendirmede ise flunlar kaydetti: limiz büyümesini l ml bir flekilde sürdürmektedir. Firmalar m z n iflçi aramas na yönelik ilanlar gözle görülür duruma gelmifltir Mart ay ihracat - m z geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 11.3 oran nda art flla 278 milyon 483 bin dolar olarak gerçekleflmifltir. (CHA) Sürü yöneticisi istihdam na 5 bin lira destek' üzere bakanl m zca yay nlanan 2014 y l tar msal desteklemeler karar nda sürü yöneticisi istihdam deste i uygulamas na bafllanm flt r. Bu çerçevede, 500 bafl ve üzerinde küçükbafl hayvan sahiplerinden sertifikal sürü yöneticisi eleman istihdam etmeleri ve müracaat etmeleri halinde y ll k 5 bin lira destekleme ödenecektir. dedi. (CHA) Ankaral ve Eskiflehirli ifladamlar birlikte Afrika'ya aç lacak ESK fieh R - Baflkent fl Adamlar ve Sanayiciler Derne- i (BAfiKENTS AD) Yönetim Kurulu Baflkan brahim Halil Kelefl, Afrika n n ticari potansiyelinin çok yüksek oldu unu söyledi. Eskiflehirli ve Ankaral ifladamlar n n Afrika'da birlikte güzel ifllere imza ataca n belirten Kelefl, "Eskiflehir Giriflimci Sanayiciler ve fl Adamlar Derne i (EGS AD) gibi köklü geçmifle sahip derneklerle birlikte Afrika da güzel ifllere imza ataca m zdan hiç flüphem yok. Birlikte Afrika ya aç lman n zaman geldi." dedi. Ankara n n önemli ifladamlar derneklerinden BAfiKENT- S AD, üyesi 20 ifladam, Yönetim Kurulu Baflkan brahim Halil Kelefl öncülü ünde EGS - AD üyesi ifladamlar yla ticari temaslarda bulunmak üzere Eskiflehir e geldi. Toplant da konuflan EGS AD Yönetim Kurulu Baflkan Sami Türk Ankara n n önemli derneklerinden BAfiKENTS AD a rlamaktan duyduklar memnuniyeti belirterek, Eskiflehir in en köklü ifladamlar derneklerinden biri olduklar n n alt n çizdi. Türk, Biz Eskiflehir de 22 y ld r faaliyetlerine devam eden bir derne iz. Her geçen gün artan üye a m zla flehrimizin ve ülkemizin ekonomisine katk sa lamak için çal fl yoruz. Yenilenen yönetimimizle birlikte dernek odakl faaliyetlerden üye odakl çal flmalara yöneldik. Bizim öncelikli hedefimiz üyelerimizin tamam n yurt d - fl na açabilmek. diye konufltu. (CHA)

15 28 Nisan 2014 Ankara HABER MERKEZ - Ankara Büyükflehir Belediyesi Fen flleri Daire Baflkanl nca yürütülen s cak asfalt çal flmas, So uksu Caddesi, So uksu Milli Park giriflinden bafllad. Asfaltlama çal flmalar n bizzat yak ndan takip eden Belediye Baflkan Muhittin Güney, Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan m z Melih Gökçek 30 Mart öncesi K z lcahamam Mitingi nde verdi i sözü yerine getirdi ve So uksu Caddesi nden bafllayan asfaltlama çal flmas, Kaz m Karabekir Caddesi ve Ankara Caddesi, Ankara ilçe girifli istikametine kadar olan bölgede devam etmektedir. Bu çal flman n gerçekleflmesinde bize destek olan Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan m z Melih Gökçek e tüm K - z lcahamam halk ad na teflekkür ediyorum dedi. YARIN K z lcahamam da asfalt çal flmalar h z kesmiyor K z lcahamam So uksu Milli Park ndan, Ankara'ya gelifl istikametine kadar olan bölgede Ankara Büyükflehir Belediyesi taraf ndan asfalt çal flmas yürütülüyor. Ülkü Ulusoy lkokulu satrançta bir alt n, 3 gümüfl madalya kazand HABER MERKEZ - Ankara'da Türkiye Satranç Federasyonu nun Nisan tarihleri aras nda düzenledi i okullar aras minikler satranç turnuvas nda Özel Samanyolu Ülkü Ulusoy lkokulu, 1 alt n 3 gümüfl madalya ald. Ülkü Ulusoy ö rencilerinden Melikesu Çakmak alt n, Pelin Bidav, Rabia Koca ve Zeynep Karahan ise gümüfl madalya sevinci yaflad. Okul Müdürü fiabana a Dafltan yapt aç klamada, satrançta ald klar madalyalar n tesadüfi olmad n belirterek, ''Ö retmenlerimizin isabetli yönlendirmeleri ve ö rencilerimizin de düzenli, ayn zamanda planl çal flmalar n n ürünü oldu unu düflündü üm bu baflar da eme i olan herkesi tebrik ediyorum.'' dedi.

16 16 YARIN Ankara HABER MERKEZ - Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi nde gerçekleflen toplant da Tar msal Kalk nma Kooperatifleri Bölge Birli i Baflkan Seyit Mehmet Da, Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Ö retim Görevlisi Prof. Dr. Ahmet Semacan, Prizma PDM Yetkilisi Cumhur Y lmazer ve beraberindeki TKDK uzman heyet, Çubuk Belediye Baflkan Tuncay Acehan, Belediye Baflkan Yard mc s Zeki Metin, Çubuk Belediyesi Meclis Üyelerine TKDK 12. ça r baflvurusu ve TKDK destekleri hakk nda genifl bir bilgilendirme semineri düzenledi. Seminerin aç l fl konuflmas n yapan Çubuk Belediye Baflkan Tuncay Acehan, ilçelerinin kalk nmas aç s ndan hedefleri aras nda bulunan tar msal ürünlerin önemine vurgu yapt. Toplant n n rotalar n belirlemede ön bilgi niteli i tafl d na dikkat çeken Baflkan Acehan, sözlerine flöyle devam etti: Biz ilçemizin rotas n üç sektör üzerinden çizdik. Bir tanesi yeni kurulan Ankara n n 6. Devlet Üniversitesi olan Y ld r m Beyaz t Üniversitesi nin ilçemizde kurulmas ile ortaya ç - kacak e itim sektörü ve bunun peflinden söyleyece im ilave sektörler. kincisi turizm sektörüdür. lçemiz çok önemli turizm potansiyeline sahip bir bölgedir. Ankara n n çok eskilerden beridir mesire alan d r. Baraj m zla, Karagöl ümüzle, Çubuk çay m zla, özel yöresel yemekleri ve damak tad na hitap eden lezzetleri ile farkl bir bölgedir. Biz ilçemizi bu potansiyellerle aya- a kald raca z. Üçüncüsü ise tar msal ve hayvanc l kt r. Tar m ve hayvanc l k büyükflehire devredilen özel idare bütçesi ve görevleriyle birlikte Çubuk ta çok farkl bir konuma ilerleyecek inflallah. Bugün burada Konya dan gelen hocalar m z ve giriflimcilerimiz bize en az ndan hangi imkanlar de erlendirebilece imizi bunun hem teknik yönden hem de kurumsal alt yap yönünden neler yapabilece imizi burada bize k - saca anlatacaklar. Bu bir ilk ad md r. Hocalar m z n ve giriflimcilerimizin bundan sonraki dönemde de hem teknik desteklerini hem bilgi deste ini hem de sermaye desteklerini Çubuk ta görmek isteriz. Daha sonra konuflma yapan Prof. Dr. Ahmet Semacan, TKDK desteklerinin di er desteklerden ayr lan taraflar ve TKDK desteklerinin ülkemiz aç s ndan öneminden bahsetti. 1960'l y llara dayanan Türkiye'nin Ab (Avrupa Birli i) üyeli i ve uyum süreci çerçevesinde ülkemizin, AB'ye çeflitli isimler alt nda maddi kaynak aktar m nda bulunmufl ve karfl l nda kayda de er hiçbir menfaat sa layamad - n hat rlatan Semacan, TKDK projeleri ile inan yorum ki giriflimcilerimiz, Ab'ye y llarca yapt m z maddi yard mlar n büyük bir k sm n ülkemize geri getirmeyi baflaracaklard r. Çünkü TKDK'n n verece i hibelerin fonunun yüzde 75'ini Avrupa Birli i, yüzde 25'ini yerli kaynaklar oluflturmaktad r. Bu sebeple TKDK'dan sa layaca m z hibe destekleri büyük önem arz etmektedir. Ayr ca önemli bir husus da TKDK deste i ile kuraca m z iflletmemiz hem AB standartlar nda olacak, hem de yat r m tutar n n yüzde 50'si TKDK taraf ndan finanse edilecektir diye konufltu. TKDK hakk nda ve al nabilecek krediler hakk nda bilgi veren Cumhur Y lmazer ise, TKDK n n kredi kurulufllar ndan farkl oldu unu söyledi. Destekten yararlanma flartlar n n oldu unu ve bunlardan en önemlilerinden birinin hayvan sa l ve hayvan refah n n sa lanmas oldu unu ifade eden Y lmazer, TKDK'y di er finans sa layan kurulufllardan ay ran ön önemli fark, TKDK'n n yat r ma bir bütün olarak bakmas ve bu çerçevede yat r mda yer alan bütün kalemlere (inflaat dahil) destek vermesidir. TKDK ile yapaca n z projelerinizin en az yüzde 50'si hibe olarak size tekrar iade edilir. En az yüzde 50'si dememizin sebebi, yat - r mc 40 yafl n alt nda ve da l k bir bölgede ise yat r - m n hibe deste i yüzde 65'lere kadar ç kabiliyor olmas d r. Yani TKDK yat r m n - za ortak olur, fakat kar n z size b rak r söylemimiz bizim desteklerimiz için do ru ve yerinde bir söylemdir. Bunun da ötesinde TKDK projelerinden alaca n z malzeme, makine ve ekipman n vergi muafiyetinin oldu- unu da göz önünde bulundurursak, TKDK deste inin sa lad hibenin de ötesinde bir destek sa lad n ifade edebiliriz. Ancak TKDK bu hibeleri verirken çok önemli flartlar bulunmaktad r. Bunlardan en önemlisi ise g da sa l, hayvan sa l ve refah bulunmaktad r. Ayr ca yat r m yap lacak yerde ipotek olmamas gerekiyor fleklinde konufltu. nsanlar önce tar m ve hayvanc l k yapmalar konusunda haz rlanmas gerekti ine dikkat çeken Y lmazer, Öncelikle insanlar m za bal k yemeyi de il, bal k tutmay ö retmemiz gerekiyor. Bunun içinde insanlar m za bu konularda yat r m yapmalar ve üretim yapmalar konusunda haz rl k yapmam z gerekiyor dedi. Konuflmalar n ard ndan söz alan belediye meclis üyeleri de toplant da bölgedeki hayvanc l k, sorunlar ve çözüm yollar hakk nda görüfllerini dile getirdiler. Belediye olarak yat r mc lara sa lanabilecek bütün imkanlar seferber edeceklerini dile getiren Çubuk Belediye Baflkan Acehan, kat l mlar ndan ve bilgilendirmelerinden dolay TKDK yetkililerine teflekkür etti. 28 Nisan 2014 Çubuk Belediyesi Meclis üyelerine TKDK bilgilendirme toplant s yap ld Tar msal Kalk nmay Destekleme Kurulu (TKDK) ile ilgili Çubuk Belediyesi meclis üyelerine bilgilendirme toplant s yap ld. Çankaya n n yeni nefes alan ÇANSERA HABER MERKEZ - Çankaya Belediyesi nin geçti imiz kas m ay nda aç l fl n yapt Çansera Kent Bahçesi, hem yeflil alan, hem spor hem de dinlenme alanlar yla, Ankaral lar n kaliteli zaman geçirebilmelerine ev sahipli i yap yor. Çansera ayr ca yan bafl ndaki Çankaya Üniversitesi ö rencilerinin ders çal flma ya da ders aras dinlenme gibi olanaklara kolay ulaflmalar n sa l yor. Kent merkezine 10 dakika mesafede 90 bin mç alan üzerinde yap land r lan Çansera, sa l k, spor, kültür aktiviteleri gibi birçok ihtiyac giderecek. 30 bin kifli kapasiteli konser alan ile aç k hava kültür merkezi niteli i tafl yan Çansera da k r kahvesi, k fl bahçesi, kufl gözlem evi, kafeterya, bitki sat fl yerleri, piknik alanlar, aç k spor alanlar ve bisiklet yollar ile 7 den 70 e her kesime hitap ediyor. Çansera, ya mur suyuyla sulama ve günefl enerjisiyle ayd nlatma projeleriyle de do a dostu dev bir park özelli i tafl yor. Çansera n n bir di er özelli i ise Çankaya n n parklar n n bitki ihtiyac n karfl lamas. Bin 600 mç lik alanda oluflturulan dev seralarda sürekli bitki üretimi yap l yor. Çiçek, süs bitkisi ve fidan üretimi için oluflturulan 8 serada, her y l binlerce üretim gerçeklefliyor. Çansera da lale, sümbül, menekfle, nergis gibi mevsimlik çiçek, k fl sezonu için lahana çiçe i, süs çal lar üretimi gibi çok say da bitki üretimi yap l yor.

17 28 Nisan 2014 Ankara Çubuklu kardefller, ürettikleri YERL KEPÇE ile dünyaya aç lmak istiyor Ankara n n Çubuk ilçesinde demirci ustas iki kardefl, tasar m ve üretimi tamamen kendilerine ait yerli traktör kepçelerini yurt d fl na ihraç etmek istiyor. ANKARA - Çubuk Sanayi Sitesi nde babalar n n yan nda ç rak olarak demircili e bafllayan iki kardefl, tasar m ve üretimi kendilerine ait traktör kepçesini üretti. Modelin patent ve tasar m n da tescil ettiren fianal kardefller, flu anda Türkiye nin her yerine satt klar kepçeleri yurt d fl na ihraç etmeyi hedefliyor. Ustalardan Mehmet fianal, ortaokuldan sonra babas n n yan nda a abeyi ile ç rak olarak ifle bafllad klar n söyleyerek, bir süre babas yla pulluk, römork gibi zirai araç yapt klar n ve daha sonra büyük kepçelerden esinlenerek traktörlere kepçe yapmaya bafllad klar n belirtti. lk kepçe yapma fikrinin pancar yüklemede çal flt racak eleman bulamayan bir çiftçi ile yapt klar konuflmadan ç kt n anlatan fianal, Daha sonra kepçeleri inceledik ve büyük kepçelerden esinlenerek traktörün arkas nda kullan - ANKARA - Ankara Mobilyac lar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odas (ANKMOB) Baflkan Hüseyin Taklac, Muhteflem Yüzy l dizisiyle birlikte Osmanl dönemindeki saray ve konaklar süsleyen klasik mobilyalar n yeniden ilgi görmeye bafllad n belirtti Taklac, AA muhabirine yapt aç klamada, geçen y l el iflçili i yo un ürünlerin daha çok tercih edildi ini ifade ederek, dizi ve filmlerin mobilya kullan c lar n n tercihlerini etkiledi ini söyledi. Buna ba l olarak tasar mc ve üreticilerin de yeniden el iflçili inin ön plana ç kt ahflap mobilyalara yöneldiklerini ifade eden Taklac, seri üretim yapan büyük mobilya firmalar n n da müflterilerinin taleplerine göre ham a aç ya da ham mdf üzerine eskitme yöntemiyle özel boya uygulad klar n anlatan Taklac, uygulanan teknikle çok modern tasar mlara bile nostaljik bir etki kazand r labildi ini belirtti. Muhteflem Yüzy l dizisiyle birlikte Osmanl dönemindeki saray ve konaklar n süsleyen klasik mobilyalar n yeniden ilgi görmeye bafllad n dile getiren Taklac, flöyle konufltu: Bu y l n modas n varakl, lake rustik modeller oluflturuyor. Gümüfl ve alt n sar s d fl nda renkli varak kullan lan mobilyalar da öne ç k yor. Süsleme sanat ile renklendirilen klasik ürünlerde, de iflik çizimlere rastlamak mümkün. YARIN 17 lan ilkel bir traktör kepçesi yapmaya bafllad k. Üretti imiz bu traktör kepçe, çok ra bet görmeye bafllad. Bunun üzerine di er iflleri b rakarak sadece kepçe üretmeye bafllad k. Traktör kepçesi üretimi ile hayat m z de iflti. Sipariflleri yetifltiremiyoruz diye konufltu Ürettikleri traktör kepçesini zamanla gelifltirdiklerini, her model ve marka traktöre farkl tip gelifltirdiklerini vurgulayan fianal, ürettikleri traktör kepçelerinin Türkiye nin her yerinden ra bet gördü- ünü kaydetti. Patent ve tasar m tescilini ald klar kendi markalar yla sat fl yapt klar traktör kepçeleri yurt d fl na da satmak istediklerini vurgulayan fianal, bu konuda tek s k nt lar n n ç rak ve çal flt racak usta bulamamak oldu unu ifade etti. lk kepçeyi traktörün arka çekici kollar için yapt klar n dile getiren fianal, Sonra iflimizi gelifltirdik ve traktörün ön taraf na yapmaya bafllad k. lk üretimimize 1993 de bafllad k. Bugün tüm üretimlerimizi elektronik ça a uygun hale getirdik. Ürünlerimizde kulland m z hortumlar hariç her fleyini kendimiz gelifltirdik ve yine kendimiz üretiyoruz. lk patentimizi 2007 de ald k. Tasar m tescilini biraz daha gelifltirdikten sonra 2010 da yeniledik fleklinde konufltu. Joistik kumanda kollu kepçelerin tomruk, balya, pancar, sap, saman, kum ve toprak yükleyiciler fleklinde üretildi ini aktaran fianal, flunlar kaydetti: Traktörün kapasitesine göre 350 kg dan bir tona kadar a rl k kald rma kapasitesi olan kepçelerimiz bulunuyor. Bir kepçenin maliyeti 4 bin liradan bafllar, 15 bine kadar ç kar. Ürünlerimizi Türkiye nin her yerine sat yoruz. Bugün talep çok. Ama iflçi sorunumuz var. Ç rak bulam yoruz, çal flt racak iflçi bulam yoruz. Talep var ama yetiflme imkan m z olmuyor. 2 veya 3 kifli ile bu iflte olmuyor. fiimdilik a abeyimle beraber bu ifli devam ettiriyoruz. Ç rak ve iflçi bulamad m zdan dolay kapasitemizi yükseltemiyoruz lk kepçesini 10 y l önce yapt rd n söyleyen çiftçi Sabri Koç ise kepçeyi yenilemek için tekrar geldi ini belirterek, Bu kepçelerden çok memnunuz. Yani 10 kiflinin yapt ifli yap yor. Bununla her iflimizi yap yoruz. Örne in sap yüklüyoruz, tarlada tafl ç k yor mesela tafl at yoruz. Bununla yapamayaca m z hiçbir ifl yok. Kald - ramad m z ufak bir çuval m z oluyor, bununla yüklüyoruz. Önceden yard m etmeye komflulardan adam ar yorduk. fiimdi kendi iflimizi, kendimiz görüyoruz. Kepçeyle her iflimizi görüyoruz. Bizim gibi köyde yaflayan yafll adamlar n eli aya görüflünü paylaflt.(aa) Muhteflem Yüzy l dizisi, Osmanl mobilyas na ilgiyi art rd Klasik mobilyalarda iflçilik de eri yüksek bombeli modellerin yan nda ayna ve flömine detaylar da dikkat çekiyor. Yani Muhteflem Yüzy l dizisinden sonra tak larda oldu u gibi mobilya tercihlerinde de bir eskiye dönüfl yafland. Son zamanlarda adeta saray odas görünümünde ihtiflaml tak mlar mevcut. Bu tarz tak mlar n fiyatlar 3 bin 500 lira ile 15 bin lira aras nda de ifliyor. ANKMOB Baflkan Taklac, 40 yafl üstü vatandafllar n daha çok klasik tarzda mobilyalara ra bet etti ini kaydederek, kullan c lar n tarihle aras nda ba kuraca n düflündü ü için nostaljik mobilya arzu etmekle birlikte, günün modas ndan da vazgeçmek istemediklerini söyledi. Rahat ve ihtiflam bir arada sunan avangard modellerin ise genellikle gençler taraf ndan tercih edildi ini belirten Taklac, Klasik çizgileri olsa da modern mobilya trendine daha yak n duran avangard modeller, gümüfl ve alt n varaklarla süslenip, cilalanarak sat fla sunuluyor diye konufltu. Avangard mobilyalar n yan nda düz lake modellerin de genç kesime hitap etti ine de inen Taklac, önceli i konfor olanlar n seçimini ünite mobilyalar ve dönen ya da sallanan koltuklarla bütünleflen köfle tak mlar ndan yana kulland n ifade etti. (.AA)

18 18 Güncel YARIN Ekmek israf azald G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakan Mehdi Eker, Ekmek sraf n Önleme Kampanyas çerçevesinde israf n günde 6 milyon adet ekmekten 4.9 milyona, y lda 2 milyar 170 milyon adetten 1 milyar 790 milyon adete düflürüldü ünü aç klad. TBMM- Eker, MHP Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri nin Türkiye nin ekmek israf na iliflkin yaz l soru önergesini yan tlad. Türkiye de ekmek üretimi, tüketimi, tüketim al flkanl klar, ekme in israf ile israf n nerelerde ve ne flekilde gerçekleflti in ortaya koyan araflt rmalar bulundu unu belirten Eker, araflt rma sonuçlar - na göre 250 graml k standart ekmek üzerinden, Türkiye de 2012 y l nda günde yaklafl k 6 milyon ve y lda 2 milyar 170 milyon ekme- in israf edildi ini kaydetti. Bunun ülke genelinde üretilen toplam ekme in yüzde 5,9 unun israf anlam na geldi ini ifade eden Eker, israf n ekonomik büyüklü ünün ise y lda 1.6 milyar lira oldu unu an msatt. Eker, ekmek israf n n önlenmesi için yüzlerce etkinli in gerçeklefltirildi- i kampanya kapsam nda yürütülen baz önemli çal flmalar da flu flekil- de s ralad : -www.ekmekisrafetme.com internet sitesi üzerinden detayl bilgilendirmeler yap lm flt r. -Haz rlanan afifl, broflür, kitap, magnet ve kamu spotu gibi bas l ve görsel materyaller, stantlar, SMS ve e-posta gönderileri, sosyal paylafl m kanallar, panel, sempozyum, fuar, konferans ve yar flma gibi etkinlikler, bas n aç klamalar, medya çal flmalar ve benzeri uygulamalarla yürütülmekte ve toplum israf konusunda bilinçlendirilmektedir. - Çocuklarda ve gençlerde ekmek israf etmeme bilincinin oluflmas için Milli E itim Bakanl ile iflbirli iyle ülke genelindeki okullarda resim ve kompozisyon yar flmas düzenlenmifltir. - Ülke genelinde camilerimize 100 bine aflk n afiflin as lmas sa lanm flt r. Birçok hutbe ve vaazda ANKARA - AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Bülent Gedikli, 17 Aral k tan 30 Mart a kadar geçen sürede piyasalarda oluflturulmaya çal flan alg operasyonun tutmad n belirterek, Önümüzdeki Cumhurbaflkanl seçimi ve genel seçimlere yaklafl rken finansal operasyonlar n artabilece ini düflünüyorum. Herkesin bu konuda azami dikkatli olmas gerekiyor dedi. Gedikli, yaklaflan Cumhurbaflkanl seçimleri öncesinde yaflanabilecek finansal geliflmelere iliflkin AA muhabirine de erlendirmelerde bulundu. Türkiye nin önünde k sa bir zaman içinde 2 önemli seçimin oldu- unu belirten Gedikli, bunun yan s ra önümüzdeki y l G-20 ye de dönem baflkanl yapacak olmas ndan dolay tüm dünyan n gözünün Türkiye üzerinde olaca n söyledi. Bu süreçte Türk ifl dünyas n n dünyada bilinirli inin artmas için önemli çal flmalar yap lmas gerekti ini anlatan Gedikli, Dolay s yla Türkiye nin siyasi gündeminin yan s ra böylesine uluslararas öneme sahip bir organizasyon için at lacak ad mlar için var gücümüzle çal fl - yoruz. Bu çal flma içindeyken bir de Türkiye nin aya n ba lamak, milletin huzurunu bozmak, ülkenin istikrar na engel olmak isteyen parazit, paralel yap larla da mücadele ediyoruz diye konufltu.(aa) ekmek israf konusu ifllenmektedir. - Halk ekmek fabrikalar, ekmek üretici firmalar, Türk Telekom, THY, Milli Piyango daresi gibi kurulufllarla birtak m çal flmalar yürütülmektedir. - Bayat ekme in de erlendirilmesi için Türkiye Aflç lar Federasyonu nca bir tarif kitab haz rlanarak da t m yap lm flt r. - Kampanya ile ayn zamanda daha sa l kl beslenme al flkanl - n n kazand r lmas amac yla tam bu day ekme i tüketilmesi teflvik edilmektedir. Eker, Ekmek sraf n Önleme Kampanyas ile sa lanan faydan n ölçülmesi amac yla 2013 y l sonunda yeni bir araflt rma yap ld - n ve ekmek israf bir önceki y la göre yüzde 18 azald n bildirdi. Bu azal flla ekmek israf günde 4.9 milyon, y lda 1 milyar 790 milyon adede düflürüldü ünü belirten Eker, böylece her gün 1 milyon 50 bin adet, y lda 384 milyon adet ekme in israf edilmesinin önlendi ine dikkati çekti. Balc : F r nlarda israf önleyemedik Türkiye F r nc lar Federasyonu Baflkan Halil brahim Balc, Ekmek sraf n Önleme Kampanyas na iliflkin, sraf n tüketici aya- nda ciddi azalma oldu fakat f r nlardaki israf n önüne henüz geçemedik dedi. Balc, AA muhabirine yapt aç klamada, kampanyan n bafllad - günden beri baflar yla yürütüldü- ünü, bunun en büyük göstergesinin de tüketici taraf ndaki yüzde 18 lik ekmek tasarrufu oldu unu söyledi. sraf n tüketici aya nda ciddi azalma oldu fakat f r nlardaki israf n önüne geçemedik diyen Balc, Ekmek israf, günde 6 milyondan 4,9 milyona düfltü. Bu, 6 milyon ekme in 3 milyonu f r nlardaki israft r. Bir y ll k çal flma neticesinde f r nlardaki israf n azalmas yüzde 1 e tekabül ediyor. Bunun önüne geçmek için bakanl k taraf ndan çal flma yap l yor. Önemli olan, f - r nlardaki israf da azaltmak de- erlendirmesinde bulundu. Balc, f r nlardaki israf n esnaf n satabilece i düflüncesiyle daha fazla üretmesinden kaynakland na dikkati çekerek, Esnaf, satamad - ekme i uzun vadede eritmek gibi imkan olmay nca da üretim fazlas israf oluyor. F r nlardaki israf n önüne geçersek, problemin büyük k sm n ortadan kald rm fl oluruz ifadesini kulland. (AA) Gedikli den Finansal operasyon uyar s

19 28 Nisan 2014 Ankara YARIN 19 OST M in projeleri ödüllendiriliyor OSSA, kümelenme faaliyetleri ile 2013 y l nda büyük ses getiren Ankara Savunma ve Havac l kta Endüstriyel fl Birli i Günleri ndeki (ICDDA) baflar lar nedeniyle Savunma Sanayii Müsteflarl n n 2014 Y l Savunma Sanayii Özel Ödülü ne lay k görüldü. Ödül, SSM Müsteflar Prof. Dr. smail Demir taraf ndan Yönetim Kurulu Baflkan Ahmet Mithat Ertu 'a takdim edildi. HABER MERKEZ - Öte yandan OSSA için bir baflka önemli geliflme ise SasaD kanad nda yafland. OSSA Baflkan Ahmet Mithat Ertu, 18 Nisan 2014 te gerçeklefltirilen Savunma ve Havac l k Sanayii malatç lar Derne i (SaSaD) 25. Ola an Genel Kurul Toplant s nda Yönetim Kurulu Asil Üyeli ine seçildi. Çevre hizmet ödülü OST M e bir ödül de Akdeniz Üniversitesi nden geldi. Üniversite taraf ndan 17.si düzenlenen Çevre Hizmet Ödülleri-2013 kapsam nda Ekopark Projesi, Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi ve Yeflil Bina uygulamalar yla Türkiye Ölçe i kategorisi ödülü OST M in oldu. Akdeniz Üniversitesi ndeki törende ödül, OST M ad na Bölge Müdürü Adem Ar c ya Rektör Prof. Dr. srafil Kurtcephe taraf ndan takdim edildi. OST M OSB Bölge Müdürü Adem Ar c törendeki konuflmas nda OST M in enerji yaklafl m ve projelerini özetledi. OST M in Ankara n n ilk sanayi bölgesi oldu unu an msatan Ar c, bölgedeki firmalar gelece- HABER MERKEZ - Çankaya Belediyesi Ça dafl Sanatlar Merkezi, May s ay n da dolu dolu karfl lamaya haz rlan yor. ÇSM, Karikatür Vakf taraf ndan Çocuklar çin bafll yla düzenlenen 20. Uluslararas Ankara Karikatür Festivali nde Almanya dan Marlene Pohle ve ngiltere den Stephen Mumberson un eserlerini Baflkentli sanatseverlerle buluflturuyor. Galeri A da 30 Nisan a dek izlenebilecek olan sergi çocuk gözünden dünyay yorumluyor. Galeri B ise, Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarl k Fakültesi Ö retim Üyesi Serdar Toka n n açm fl oldu u Geçifller adl sergiye evsahipli i yap yor. Serdar Toka n n Hac Bektafl Anadolu Kültür Vakf yarar na açt ya l boya eserlerinden oluflan Geçifller, insan n geçmifl yaflamlar ndan an parçac klar - n da içeren ak fllar ve geçifl anlar - n n deforme edilmifl figürlerle anlat m ndan olufluyor. Toka n n çal flmalar 30 Nisan a dek izleyici ile buluflmaya devam edecek. Do u nun Madonnas olarak an lan ve ses kalitesi kusursuza yak n olarak tan mlanan Do u nun melodilerini Bat formunda yorumlayan srailli flark c ve oyuncu Ofra Haza y anlatan eserlerden oluflan e haz rlama ad na 6 sektörde kümelenme çal flmalar oldu unu söyledi. OST M olarak gelece in sektörü olarak gördükleri enerji bafll na odakland klar n bildiren Adem Ar c, Yeflil Bina n n projelendirilme aflamas nda üniversitelerle ortak çal flt klar n anlatt. Ar c, Binam z çevreye duyarl, s f r karbon sal n m, kendi enerjisini üreten, at klar n tamamen geriye dönüfltürüldü ü, topra n s s ndan kojeneresyon sistemine kadar bir laboratuvar mant nda, bütün uygulamalar bir arada görece imiz bir merkez haline dönüfltürdük. diye konufltu. Adem Ar c, Yeflil Bina ile amaçlar n n, OST M bölgesindeki sanayicilere bu konuda önderlik yapmak, uygulamalar yerinde göstermek ve bunda sonra yap lacak binalar da ayn tarzda; yenilenebilir enerji kaynaklar n n kullan laca binalar haline dönüfltürmek oldu unu kaydederek uygulamay üniversite-sanayi iflbirli inin en somut ç kt lar ndan biri olarak gösterdi. Ar c ayr ca bina içinde yap lan uygulamalar n, Ankara da yeni oluflturulacak kamu kurulufllar na da ciddi anlamda katk lar sundu unu ifade etti. Adem Ar c, Ekopark Projesi ile ilgili ise flu de erlendirmeyi yapt : Enerji konusunda yerli kaynaklar harekete geçirme ve yenilenebilir enerji konusunda ülkemizi daha iyi noktalara getirme amac yla Türkiye de ilk olan Ekopark Projesi ni tasarlad k. Yine Türkiye de ilk defa birden fazla üniversitenin içerisinde yer alaca, enerji temal bir teknopark oluflturma çal flmalar na 4 sene önce bafllad k. Dünyadaki bütün örnekleri yerinde incelemek kayd yla Ekopark Projesi ni Bakanl a sunduk. 8 üniversitenin yenilenebilir enerji temal bir teknopark nda birlikte olaca bir bölge olacak. ÇSM May s ay n dolu dolu karfl l yor Kemal Alpaslan n sergisi ise Galeri C de izleyici ile bulufluyor. Bahar dolu dolu karfl layan Ça dafl Sanatlar Merkezi May s ay nda da Ankaral lar Mimar Sinan Üniversitesi mezunlar nca düzenlenen karma sergi, Öykü Günleri, Engelsiz Film Festivali gibi anlaml etkinliklerle buluflturmaya haz rlan - yor. Bireylerin kendilerini gelifltirmelerini ve toplumun özgürlü ü sahiplenmesi için sanat n vazgeçilmez oldu unu belirten Çankaya Belediye Baflkan Alper Tafldelen, Yeni Nesil Belediyecilik sanat n ve sanatç - n n özgür bir ortamda üretmesini ve bunun topluma ulaflmas n savunur. Bizler, sanat n bütçeye külfet, sanatç n n ise marijinal olarak tan mlanmaya çal fl ld bir dönemde görmeyenin gözü, görünmeyenin sureti, duymayan n kula, duyulmayan n sesi olan, can damarlar - m zdan biri olan sanata sonuna kadar destek olmaya devam edece- iz, dedi. Yeni dönemde sanata ve sanatç ya daha güçlü bir destek vereceklerini söyleyen Baflkan Tafldelen Çankaya y sanat n baflkenti yapacaklar n dile getirerek Baflkentlileri Belediye nin haz rlad sanatsal etkinlikleri izlemeye davet etti.

20 20 YARIN Ankara HABER MERKEZ - Keçiören Belediyesi Meclis Salonu nda gerçekleflen törende Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak ile Hizmet- fl Sendikas Genel Baflkan Mahmut Arslan toplu ifl sözleflmesini imzalad. Toplu ifl sözleflmesinin her iki tarafa da hay rl u urlu olmas temennisinde bulunan Mustafa Ak, Bugün Türkiye cumhuriyetinde milli iradenin tezhahür etti i ve temsil edildi i TBMM nin kuruluflunun 94. y ldönümünü kutluyoruz. Gelece imizin teminat olan çocuklar m za Gazi Mustafa Kemal Atatürk taraf ndan hediye edilen bu bayram n dünyada baflka bir örne i yok. Böyle güzel bir güne denk gelen bu toplu ifl sözleflmesi ile de çal flanlar m z n her gününün bayram tad nda geçmesini istiyorum dedi. Son befl y lda belediye personelinin çal flma ve ücret flartlar ile ilgili güzel düzenlemeler yapt klar n ifade eden Baflkan Ak sözlerini flöyle sürdürdü: Ücretin bir s - n r yoktur, ama ücret kadar ifl yerinde huzur içinde çal flmak da önemlidir. 1 May s iflçiler için önemli bir gün. Birlik ve beraberlik içerisinde geçirmeyi umdu umuz bu güzel günü de flimdiden kutluyorum. 1 May s kavgan n, dövüflün oldu u bir gün de il, eme in hat rland, eksiklerinin konufluldu u bir bayram günü olsun diliyorum. Geçen y l 1 May s Keçiören Belediyesi olarak iflçi, 28 Nisan 2014 Keçiören de iflçilere çifte bayram 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram nda imzalanan toplu ifl sözleflmesi ile Keçiören Belediyesi iflçileri çifte bayram yapt lar. memur, tafleron ayr m yapmadan piknik havas içerisinde çal flanlar m zla birlikte kutlad k. Bu y lda ayn program yapmak için çal flmalar m z bafllatt k. Hak- fl Konfederasyonu Genel Baflkan ve Hizmet- fl Sendikas Baflkan Arslan ise, sendika ve Keçiören Belediyesi nin bir güzelli e imza atmak için bir araya geldiklerini kaydederek Keçiörenliler Mustafa Baflkan ile yeni dönemde de devam dedi. Geçti imiz befl y ll k dönemde Baflkan ile iliflkilerimiz güzel ve medeni olarak geçti. Ne zaman yard m istemiflsek Baflkan bize yard m etti diye konufltu. Hizmet- fl Sendikas 2 No lu fiube Baflkan Kaz m Çak r da, sab r ve metaneti elden b - rakmayan iflçi kardefllerine teflekkür ederek Sözleflmeniz hay rl u urlu olsun, hepinize bol kazançlar diliyorum dedi. At lan imzalar n ard ndan iflçiler her iki baflkana da çiçek verdi. Törenin sonunda toplu hat ra foto raf çektirildi. Yaflar yeni döneme h zl bafllad HABER MERKEZ - Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, vatandafla daha iyi hizmet vermek için yeni döneme h zl bafllad. Yenimahalle için çal flmaya kald yerden devam eden Yaflar, Bat kent te yap m devam eden yar olimpik yüzme havuzu inflaat n gezerek çal flmalar yerinde inceledi. Yaz-k fl havuz keyfi 5 bin metrekare alana kurulan içerisinde fitness salonu, kafeterya, yar olimpik havuz ve e itim havuzu, günefllenme teras ile sauna yer alacak devasa tesiste devam eden inflaatlar tek tek gezen Yaflar, yetkililerden bilgiler ald. Bat kent Yüzme Havuzu nun yaz-k fl hizmet verece ini hat rlatan Yaflar, tesiste herkesin diledi i zaman spor yap p e lenebilece ini söyledi. Yenimahalle renklenecek Havuz inflaat n n ar ndan Yenimahalle Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlü ü ne ziyaret eden Yaflar, müdürlük çal flanlar yla yeni dönem projelerini masaya yat rd. Yeni dönemde daha yeflil bir Yenimahalle için çal flacaklar n kaydeden Yaflar, Yenimahalle Belediyesi seras nda üretilen çiçeklerin Yenimahalle ye güzellik kataca- n ifade etti.

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

BALIKESİRLİ SANAYİCİLER 72. TOBB GENEL KURULU İÇİN ANKARA DA Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 72. Mali Genel Kurulu Türkiye Odalar ve Borsalar

BALIKESİRLİ SANAYİCİLER 72. TOBB GENEL KURULU İÇİN ANKARA DA Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 72. Mali Genel Kurulu Türkiye Odalar ve Borsalar BALIKESİRLİ SANAYİCİLER 72. TOBB GENEL KURULU İÇİN ANKARA DA Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 72. Mali Genel Kurulu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu nun ev sahipliğinde,

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

BÖLÜM 7. BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes

BÖLÜM 7. BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes BÖLÜM 7 BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes ULUSAL VE YEREL BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes GAZETELER 19/2/04 Milliyet Ege Tasar geri çekilsin mektubu 19/2/04 Haber Ekspres Memurlar, halk reformu istedi

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar

Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar Konular Geçmi ten önemli trendler Esneklik ve esnek güvence Bireyselcilik ve azalan dayan ma Silikle en toplum 2 Toplumsal: Daha az evlilik Daha fazla

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Sinan MESUTER Eylül 2012 SUNUM PLANI I. PROJE TEKLİF ÇAĞRISI YÖNTEMİYLE SAĞLANAN DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEĞİ II. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünyada çavdar ve yulafın üretimi, buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi diğer tahıl ürünlerine kıyasla son derece sınırlıdır. Yılda ortalama 14-15 milyon ton dolayında olan dünya

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI KARAR : 1 KONU : AÇILIŞ Akdeniz Belediyeler Birliği Meclisi 27.04.2010 tarihinde olağan toplantıya çağrılmış, ekseriyet sağlanamadığından toplantı 30.04.2010 günü saat 14.30 da Özkaymak Falez Hotel Toplantı

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

kültür - sanat - güncel yaflam

kültür - sanat - güncel yaflam 4-sinema.qxd 3/22/07 10:03 PM Page I ISSN 0378-8628 kültür - sanat - güncel yaflam Monet Kültür ve Sanat Küçük nsanlar n Büyük Filmi: DO N D U R M A M GA Y M A K Yerel bir masal Y l 1995, Ege nin küçük

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 CHP den yıllardır borç yiğidin kamçısıdır diyen Erdoğan a: Aklın Başına yeni mi geldi? Tarih : 07.12.2013 Vatandaşı kart müptelası yaptı, şimdi de bırak diyor Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran ın, Başbakan

Detaylı

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI İKLİM M DEĞİŞİ ĞİŞİKLİĞİ ve ENERJİ Sedat KADIOĞLU Müsteşar Yardımcısı 22 Ekim 2009,İzmir BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İklim Değişikli ikliği Çerçeve

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Türkiye`nin yeni ve genç caz festivali Bursa Nilüfer Uluslararası Caz Tatili Festivali`nden ilk notlar Burak Sülünbaz`ın kaleminden yayında.

Türkiye`nin yeni ve genç caz festivali Bursa Nilüfer Uluslararası Caz Tatili Festivali`nden ilk notlar Burak Sülünbaz`ın kaleminden yayında. Cazkolik.com "Jazz"lı Gündem Jazzlı Gündem Türkiye idealist, heyecanlı ve pırıl pırıl insanlardan oluşan bir ekibin hazırladığı yeni bir caz festivali kazandı. Burak Sülünbaz Cazkolik için izledi ve yazdı.

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri,

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi Kapanış Konuşması 27 Mayıs 2016 Saygıdeğer (Emine Erdoğan) Hanımefendi, Sayın Bakanım, (Fatma Ramazanoğlu), İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, Değerli

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km .2 Uzunluklar Ölçme Kilometre 1. Grafik: Servis Arac n n Ald Yollar 1. Yandaki grafik, okul servis arac n n bir hafta boyunca ald yolu (km) göstermektedir. Grafi e göre afla daki sorular cevaplay n z.

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı