SYNLAB İSTANBUL ŞUBESİ ÇALIŞILAN TEST LİSTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SYNLAB İSTANBUL ŞUBESİ ÇALIŞILAN TEST LİSTESİ"

Transkript

1 Test sıra no SYNLAB İSTANBUL ŞUBESİ ÇALIŞILAN TEST LİSTESİ Test Kodu SUT kodu Test adı Endikasyon Numune türü miktarı ve dayanıklılık şartları Method Çalışma günleri. Numune red kriterleri ÇALIŞILAN BİRİM OH Vitamin D Vitamin D eksikliği, osteoporoz EDTA'lı Plazma - 1 ml (min ACE (Angiotensin Converting Enzyme) ACE, Bos Nörosarkoidoz Sarkoidozis, silikozis, asbestozis, Gaucher hastalığı Serum veya Heparinli plazma - 1 ml (min (EDTA'lı plazma kabul edilmez.) BOS - 1 ml (min Dondurulmuş (tercih edilir) gün Fotometrik Fotometrik Hafta içi hergün saat 15:00 (Saat Hafta içi hergün saat 15:00 (Saat Sarılık: Hafif Red; Bariz Red Çözülme: Soğuk Tamam; Sıcak Red Diğer: Xanthochromic örnekleri (sarı renk) ACTH (Adrenokortikotropik Hormon) Addison, Cushing sendromu, ektopik ACTH üretimi EDTA Plazma - 1 ml (min (Numune alındıktan sonra plazma hemen ayrılmalı ve DONDURULARAK gönderilmelidir.) Buzdolabında - 3 saat Dondurulmuş (tercih edilir) - 28 gün Ortam - 2 saat ECLIA Aktive Parsiyel Tromboplastin Zamanı (aptt) Pıhtılaşma inhibitörlerinden koagülasyon faktörü eksikliklerinin ayırt edilmesine yardımcı olmak için kullanılır. Sitratlı Plazma - 1 ml (min (Numune alındıktan sonra plazma hemen ayrılmalı ve DONDURULARAK gönderilmelidir.) Buzdolabında - 4 saat Dondurulmuş (tercih edilir) - 14 gün Ortam - 2 saat Koagülometrik Hafta içi hergün KOAGULASYON Alanin Aminotransferaz (ALT) Karaciğer, safra kanalı bozuklukları Albumin Karaciğer ve böbrek hastalıkları, hepatosiroz, yanıklar Serum, (Mayi) Vücut Sıvısı - 1 ml (min Buzdolabında (tercih edilir) - 8 gün Ortam - 8 saat Albumin (BOS) Alfa-Fetoprotein (AFP) Demiyelinizan hastalıklar, subaraknoid kanama, SSS inflamasyonu Primer karaciğer karsinomu, germ hücre tümörleri BOS - 1 ml (min Buzdolabında (tercih edilir) - 8 gün Ortam - 8 saat Türbidimetrik Hafta içi hergün Üç saat sonra me

2 Alkalen Fosfataz (ALP) Karaciğer, safra kanalı ve kemik hastalıkları, kemik metastazları Amilaz Akut pankreatit, parotitis (Spot idrar) 762 (24 Saatlik idrar) Amilaz (İdrar) Akut pankreatit, parotitis Amip Antijeni (Entamoeba H.) Amonyak (NH3) Anaerob Gaitada parazit antijenlerinin araştırılması Hepatik koma, metabolik karaciğer yetmezliği Polimikrobiyal enfeksiyon,apse, kötü kokulu yara enfeksiyonu Dondurulmuş - 60 gün Buzdolabında (tercih edilir) - 30 gün İdrar - 5 ml (min 2.5 ml) Gaita - 5 g (min 2.5 g) Buzdolabında - 2 gün Dondurulmuş (tercih edilir) - 7 gün EDTA Plazma- 1 ml (min NOT: Numune alındıktan sonra plazma hemoliz edilmeden hemen ayrılmalı ve dondurularak gönderilmelidir. (Heparinli plazma kabul edilmemektedir.) Buzdolabında - 3 Saat Dondurulmuş (tercih edilir) - 24 saat Apse materyali,yara akıntısı Buzdolabında ve Dondurulmuş kabul edilmez EIA Hafta içi hergün saat 13:00 (saat Fotometrik Hafta içi hergün Hafta içi hergün Bir hafta sonra saat 18:00 Çözülme Sıcak Redmek; Soğuk Redmek Diğer: Koruyucu içinde dışkı; rektal swablar; bebek bezi örnekleri; Diğer: Sigara Anti - CCP (Cyclic Citrullinated Peptide) Romatoid artrit Serum - 1 ml (min 0.4 ml) Buzdolabında (tercih edilir) - 21 gün Dondurulmuş - 21 gün Antibiyotik Duyarlılık Testi Üretilen bakterinin hassas olduğu ilacı bulmak Genç bakteri suşu Disk difüzyon Hafta içi hergün saat 15:00 (Saat 14: Anti-HBc IgM Akut hepatit B Anti-HBc Total (IgG) Kronik veya geçirilmiş hepatit B Dondurulmuş (tercih edilir) gün Dondurulmuş (tercih edilir) gün

3 Anti-Hbe Akut veya kronik hepatit B Anti-Hbs Hepatit B den iyileşme, immünite kazanma Anti-HCV Akut ve kronik hepatit C Anti-Müllerian Hormon (AMH) Anti-Tiroglobulin Anti-TPO (Tiroid Peroksidaz Antikorları) ARB Aranması Tüberküloz ASO (Antistreptolizin O) Aspartat Aminotransferaz (AST) Bakteri Tanımlama Balgam ü Menopoz durumunun değerlendirilmesi ve over yetmezliğinin araştırlılması Hashimato tiroiditi, primer miksödem, Grave s hastalığı Dondurulmuş (tercih edilir) gün Dondurulmuş (tercih edilir) gün Dondurulmuş (tercih edilir) - 30 gün Dondurulmuş(tercih edilir) - 90 gün Hashimato tiroiditi, Hipotiroidizm, Grave s hastalığı, poliendokrinopati Ortam - 2 gün Akut romatizmal ateş, post streptokoksik glomerulo-nefrit Karaciğer, safra kanalı bozuklukları, kalp ve iskelet kası hastalıkları de üremesi olan bakterilerin izolasyonu yapılır. Akciğer, alt solunum yolu enfeksiyonları ECLIA Balgam, bronşiyal lavaj, idrar - 1 ml (min Ortam - 24 saat Materyali Balgam Türbidimetrik Hafta içi hergün Üç saat sonra Yarı otomatik Diğer: Plazma Hemoliz: Hafif Red Bariz Red Üç gün sonra saat 18:00

4 Beta-Hcg Gebelik tanısı, mol hidatiform, koryonik epitelyoma, testiküler tümörler Asidoz ve alkoloz durumları, Serum, kırmızı kapak (tercih edilir) - 1 ml (min Bikarbonat (HCO3) tüm ciddi hastalar, hipotansiyon, dehidrasyon Serum, kırmızı kapak (tercih edilir) - 1 ml (min Bilirubin (Direk) Sarılık: Ortam - 6 saat Serum, kırmızı kapak (tercih edilir) - 1 ml (min Bilirubin (Total) Sarılık: Boğaz ü Tonsillit, üst solunum yolu enfeksiyonları BOS ü Menenjit etkeninin araştırılması Boyalı mikroskobik inceleme Gram, metilen mavisi, Ziehl- Neelsen vb Boyasız Direk İnceleme Mikolojik incelemeler Brucella Aglütinasyon Testi (Rose Bengal) Brucella Aglütinasyon Testi (Coombs anti Serumu ile) (Wright) Burun Akıntısı ü Burun enfeksiyonları Boğaz sürüntüsü BOS - 1 ml (min BOS, Balgam, Vücut sıvıları veya akıntı ve Sürüntü örnekleri Buzdolabında - 1 gün Mikolojik örnekler Buzdolabında - 1 gün Brucellozis (Malta ateşi) şüphesi Brucellozis (Malta ateşi) şüphesi Burun Akıntısı Aglütinasyon Aglütinasyon Üç gün sonra saat 18:00

5 Büyüme Hormonu (Growth hormon, STH) C3 (Kompleman 3) C4 (Kompleman 4) CA CA CA CA 72-4 Akromegali, pitüiter cücelik, hipopituitarism Glomerulonefritin tüm formlarında hastalığın gidişatının takibi, SLE İmmün kompleks bozuklukları, anjiyo ödem, SLE Epitelyal over kanserli hastaların tedavi takibi Serum, kırmızı kapak (tercih edilir) - 1 ml (min Dondurulmuş (tercih edilir) - 14 gün Serum, kırmızı kapak (tercih edilir) - 1 ml (min Dondurulmuş (tercih edilir) - 14 gün Buzdolabında (tercih edilir) - 5 gün Metastatik göğüs kanseri, hastalığın rekürrensini ve tedaviye cevabı değerlendirmek Gastrointestinal kanserlerin tüm formları ve Diğer: adenokarsinomalar, hastalığın gidişatının izlenmesi Gastrik karsinoma (Müsinöz over CA) Candida Albicans Aranması candida aranması CEA (Karsinoembriyonik Antijen) Kolon, göğüs ve gastrik kanserli hastaların takibi, tedavi sonrası rekürrensin değerlendirilmesi Chlamydia Antijeni Ürogenital enfeksiyon CK (Kreatin Kinaz ) Miyokard infarktüsü tanısı, iskelet kası hastalıkları, travmatik kas hasarı Materyali ECLIA Türbidimetrik Hafta içi hergün Türbidimetrik Hafta içi hergün ECLIA Servikal sürüntü (kadın), üretral sürün-tü veya ön İdrar (erkek) Immunokromotoğrafik Dondurulmuş - 1 gün Serum - 2 ml (min 0.75 ml) Dondurulmuş - 28 gün Üremeye göre 10 gün içinde saat 18:00 Jelli serum tüpü Jelli serum tüpü

6 CK-MB CMV IgG CMV IgM Artmış total CK değerlerinin ayırıcı tanısı, miyokard infarktüsü Yeni veya önceden CMV enfeksiyonu geçirip geçirmediğini belirler Özellikle hamileler başta olmak üzere Diğer: CMV enfeksiyon risk grubunda bulunanlar veya CMV enfeksiyon bulgu ve belirtileri gösteren hastalarda akut CMV enfeksiyonlarının belirlenmesinde kullanılır. Buzdolabında (tercih edilir) - 3 gün Ortam - 8 Saat Serum - 1 ml (min 0.8 ml) Serum - 1 ml (min 0.8 ml) EIA EIA Isı ile inaktive edilmiş numune Isı ile inaktive edilmiş numune SEROLOJİ SEROLOJİ C-Peptid İnsülinoma, tip 1 diabet, endojen insülin salınımının araştırılması Serum, İdrar - 1 ml (min 0.8 ml) Dondurulmuş (tercih edilir) - 30 gün ECLIA Otopsi örneği CRP (C Reaktif Protein) İnflamasyon, romatizmal hastalıklar Serum - 1 ml (min 0.8 ml) Türbidimetrik Hafta içi hergün Üç saat sonra D-Dimer Demir (Total Demir) 1762 (Serbest Demir) Demir Bağlama Kapasitesi Dissemine intravasküler koagülasyon, hiperfibrinoliz Deri Lezyon ü Cilt enfeksiyonları DHEA-SO4 (Dehidroepiandrosteron Sülfat) Digoksin Tedavi takibi Sitratlı Plazma - 1 ml (min Buzdolabında - 8 saat Dondurulmuş (tercih edilir) - 14 gün Ortam - 4 saat Demir eksikliği, anemilerin ayırıcı tanısı, demir yüklenmesi, demir malabsorpsiyonu Demir eksikliği, anemilerin ayırıcı tanısı, demir yüklenmesi, demir malabsorpsiyonu Hirsutizm, adrenogenital sendrom şüphesi, adrenokortikal tümör Materyali Buzdolabında - 1 gün Ortam - 6 saat Ortam - 6 saat Immunokromotoğrafik Hafta içi hergün saat 15:00 (Saat 14:00 CMlA CLIA Hafta içi hergün saat 13:00 (saat Diğer: Donmuş örnekler kabul edilmez. KOAGULASYON

7 Direkt Coombs Eritrositlerin yüzeyindeki antikorların varlığının araştırılması,otoimmun hemolitik anemi, ilaçla indüklenen hemolitik anemi,hemolitik transfüzyon reaksiyonlar Dörtlü Tarama Testi Down sendromlu gebelik riski Eozinofil (Total) Allerjik hastalıklar Eozinofil Katyonik Protein (ECP) Estimated GFR (egfr) Estradiol (E2) Estriol (E3) Fekal Kalprotektin Atopik dermatit ve bronşiyal astım vakalarında infek-tif aktivitenin ve tedavi etkinliğinin değerlendirilmesi Erken evre böbrek hasarının araştırılmasında kullanılan testlerden biridir. Över fonksiyonlarının değerlendirilmesi, ovülasyon takibi, jinekomasti, östrojen üreten tümörler. Not : Mifepriston ile tedavi edilen hastaların, tetkikten en az iki hafta önce hekiminin kontrolünde ilacı kesmesi tavsiye edilir. İntrauterin fetüsün durumunun değerlendirilmesi Not: Üçlü tarama testi formu doldurulmalıdır Fenitoin (Difenilhidantoin, Epdantoin) İlaç tedavisinin takibi Fenobarbital İlaç tedavisinin takibi Buzdolabında - 48 saat Ortam (tercih edilir) - 48 saat EDTA lı Tam Kan - 3 ml (min 1.5 ml) Ortam - 4saat Serum, kırmızı kapak (tercih edilir) - 1 ml (min (Kanı normal kırmızı kapaklı tüplere aldıktan sonra 60 dk oda ısısında bekletin. 10 dk yaklaşık 1000 g de santrifüj edin, Serumu temiz bir tüpe ayırın) Buzdolabında (tercih edilir) - 28 gün Dondurulmuş - 28 gün Buzdolabında (tercih edilir) - 28 gün Dondurulmuş - 28 gün Ortam - 28 gün İrritabl barsak hastalığının (İBH) Gaita 10 gr (min 5 gr) irritabl barsak sendromundan ayrımı ve İBH aktivitesinin takibi Dondurulmuş (tercih edilir) - 7 gün Serum, kırmızı kapak (tercih edilir) - 1 ml (min Dondurulmuş - 28 gün Aglütinasyon CLIA Hafta içi her gün Cell Counter + ECLIA EIA CLIA CLIA Diğer: Donmuş örnekler kabul edilmez. Diğer: Çocuk Bezinden alınmış örnekler

8 Ferritin Fibrinojen Demir eksikliği, anemilerin ayırıcı tanısı, demir yüklenmesi dissemine intravasküler koagülasyon, hiperfibrinoliz Folik Asit Anemi, folat eksikliği (Serum) 6462 (BOS) 43 (24 Saatlik idrar) 766 (Spot idrar) Fosfor Fosfor (İdrar) Kemik bozuklukları, kronik böbrek hastalıkları, hiperparatiroidizm Kemik bozuklukları, kronik böbrek hastalıkları, hiperparatiroidizm Fronkül kültürü Patojen bakterinin izolasyonu FSH (Follikül Stimülan Hormon) İnfertilite, menstruel siklus bozuklukları, menopoz başlangıcı FT3 (Serbest Triiyodotironin) T3 hipertiroidizm, tedavi takibi FT4 (Serbest Troksin) Gaita ü Diyare Gaita Steatokrit Hiper veya hipotiroidizm, tedavi takibi Gastrointestinal kanama şüphesi, kolorektal kanserlerin erken saptanması Sitratlı Plazma - 1 ml (min Buzdolabında - 1 gün Dondurulmuş (tercih edilir) - 14 gün BOS - 1 ml (min Dondurulmuş (tercih edilir) gün İdrar (Spot, 24 Saatlik) - 5 ml (min 2.5 ml) Materyal Gaita Buzdolabında - 4 gün Ortam (tercih edilir) - 4 gün Gaita Buzdolabında - 4 gün Ortam (tercih edilir) - 4 gün Türbidimetrik Koagülometrik Hafta içi hergün Üç saat sonra Hafta içi hergün saat 13:00 (saat Üç gün sonra saat 18:00 ; KOAGULASYON

9 Gaitada Amip Malabsorpsiyon bozuklukları Gaitada Gizli Kan Paraziter hastalıklar Gaitada Hazım Malabsorpsiyon bozuklukları Gaitada Parazit Çocuklarda şeker intoleransının araştırılması (Laktoz, glukoz, fruktoz, galaktoz, ksiloz araştırılır) Gaitada PH Malabsorpsiyon bozuklukları GGT (Gama Glutamil Transferaz) (Serum) 6545 (Florid/oksalatlı plazma) Glukoz Karaciğer ve safra kanalı hastalıkları Diabetes mellitus (tarama, tedavi, check-up) Glukoz 6-Fosfat Dehidrogenaz (G6PD) Hemolitik anemi Glukoz Tolerans testi Gonokok ü Gaita (Numune 30 dk. İçinde laboratuvara ulaştırılmalıdır.) - 5 g (min 2 g) Buzdolabında - 4 gün Ortam (tercih edilir) - 4 gün Gaita - 5 g (min 2 g) Buzdolabında - 4 gün Ortam (tercih edilir) - 4 gün Gaita - 5 g (min 2 g) Buzdolabında - 4 gün Ortam (tercih edilir) - 4 gün Gaita (Örneği %10 luk formalin içine koyun) - 10 g (min 5 g) Buzdolabında - 4 gün Ortam (tercih edilir) - 4 gün Gaita - 5 g (min 2 g) Buzdolabında - 4 gün Ortam (tercih edilir) - 4 gün Dondurulmuş gün Serum, Florid/oksalatlı plazma - 1 ml (min 0.5 ml) EDTA'lı tam kan - 3 ml (min 1.5 ml) Buzdolabında (tercih edilir) - 20 gün Diabetes mellitus, bozulmuş Serum, Florid/oksalatlı plazma - 1 ml (min 0.5 glukoz toleransı (Sabah açlık ve ml) 75 g glukoz solüsyonu içtikten 2 saat sonra kan örneği alınır) Neisseria gonorrhoeae enfeksiyon şüphesi Göz (Konjonktiva) ü Göz enfeksiyonları Materyali Oda ısısında (tercih edilir) - 1 gün Materyali Oda ısısında (tercih edilir) - 1 gün Immunokromotoğrafik Kolorimetrik Fotometrik Fotometrik Hafta içi hergün Diğer: Kuru örnekler kabul edilmez, Örnek 96 saatten daha eski Diğer: Bebek Bezi ile gelen örnekler

10 HAV IgG Gruber-Widal (Salmonella Tüp Aglütinasyonu) Enterit, nedeni açıklanamayan ateş, reaktif artrit HAV na karşı antikor düzeyinin/bağışıklığın (aşılama öncesi) belirlenmesi HAV IgM Akut hepatit A şüphesi HBeAg Akut veya kronik hepatit B HBsAg HDL Kolesterol Akut veya kronik hepatit B şüphesi veya virüs taşıyıcılığı, prenatal takip Ateroskleroz riskinin değerlendirilmesi Helicobacter Pylori Direk Antijen Kronik gastrit, peptik ülser Hemoglobin A1C (HbA1c) Hemoglobin Elektroforezi Hemogram (Tam Kan Sayımı) Diabetes mellitus (uzun süreli takip) Hemoglobinopatilerin, hemolitik anemi ve talassemi-lerin ayırıcı tanısı HIV 1 / HIV 2 Antikor HIV enfeksiyon şüphesi Dondurulmuş - 28 gün Dondurulmuş (tercih edilir) gün Dondurulmuş (tercih edilir) - 30 gün Dondurulmuş (tercih edilir) - 14 gün Gaita Buzdolabında - 2 gün Dondurulmuş (tercih edilir) - 60 gün EDTA'lı tam kan - 3 ml (min 1 ml) EDTA'lı tam kan - 3 ml (min 1 ml) Hematolojik bozuklukların EDTA'lı tam kan - 3 ml (min 1 ml) araştırılması, infeksiyon-lar, kan kaybı Buzdolabında (tercih edilir) - 2 gün Dondurulmuş (tercih edilir) - 30 gün Lateks CMlA Immunokromotoğrafik Türbidimetrik/ HPLC Hafta içi hergün HPLC Pazartesi-Perşembe (Saat den sonra gelen numuneler bir sonraki Cell Counter Hafta içi hergün Üç saat sonra Çözülme <24 saat Tamam; Soğuk Tamam Diğer: Çok mukoid gaita veya sulu gaita Diğer: Pıhtılı numune

11 High Sensitif CRP Homosistein Ateroskleroz riskinin değerlendirilmesi Dejeneratif vasküler hastalıklar, kardiyavasküler riskin değerlendirilmesi, tromboz riskinin belirlenmesi IgE Allerjik hastalıklar, tedavi takibi İdrar ü ve Koloni Sayımı İdrar yolu enfeksiyonu İdrar Tahlili Böbrek ve İdrar yolu hastalıkları EDTA Plazma - 1 ml (min Not : EDTA lı plazma tercih edilen örneklerdir. Örnek alma işleminin ardından alyuvarlarda HCY sentezi meydana geleceğinden plazmayı hücrelerden mümkün olduğunca çabuk ayrılması ECLIA önem taşımaktadır. Örnek alma ile santrifüj işlemi arasında geçen sürede örnekler buz üzerinde saklanmalıdır. Dondurulmuş - 6 ay Dondurulmuş (tercih edilir) gün Ortam - 2 gün İdrar - 5 ml (min 2.5 ml) Buzdolabında (tercih edilir) - 24 saat Ortam - 2 saat İdrar - 5 ml (min 2.5 ml) Buzdolabında (tercih edilir) - 24 saat Ortam - 2 saat Fotometrik Hafta içi hergün CLIA Strip + Hafta içi hergün saat 13:00 (saat Hafta içi hergün saat 13:00 (saat Diğer: 24 Saatten fazla beklemiş numune Üç saat sonra Diğer: 24 Saatten fazla beklemiş numune İkili Tarama Testi (Birinci Trimester, Down sendromu (PAPP-A + serbest beta HCG)) Down sendromlu gebelik riski (PAPP-A ve free beta-hcg ölçümü ve NT [nuchal translucency] dikkate alınarak yapılan kantitatif risk tayini. 11 hafta-13 hafta 6 gün arasındaki gebeliklerde uygulanabilir.) Serum, kırmızı kapak (tercih edilir) - 1 ml (min CLIA İndirekt Coombs İnhibin A (Açlık) 1507 (Tokluk) Eritrositlere karşı oluşan antikorların araştırılması Preeklampsi, Down sendromu, bazı kanserler İnsülin Hipoglisemi, insülinoma İnsülin rezistansı Metabolik sendrom tanısı Dondurulmuş (tercih edilir) gün Dondurulmuş (tercih edilir) gün Aglütinasyon EIA Hafta içi her gün ve fotometrik Hemoliz: Hafif Red Bariz Red Hemoliz: Hafif Red Bariz Red

12 İyonize Kalsiyum (Ca+ 2 ) Kalsitonin (Serum) 6464 (BOS) 6541 (Plevral sıvı) 39 (24 Saatlik idrar) 770 (Spot idrar) Kalsiyum Kalsiyum (İdrar) Kan Grubu Kan ü Osteoporoz, paratiroid hastalıkları, kronik böbrek hastalıkları Tiroid medüller karsinoma, paraneoplastik hiperkal-semi Osteoporoz, paratiroid hastalıkları, kronik böbrek hastalıkları Osteoporoz, paratiroid hastalıkları, kronik böbrek hastalıkları Kan grupları ve Rh tiplendirimesi Bakteriyemi veya sepsis etkeni bakterilerin izolasyonu Kan Üre Azotu (BUN) Böbrek yetmezliği Karbamezapin Tedavi takibi Kist Hidatik (Indirekt Hemaglutinasyon) Klorür Klinik Örnekte MRSA (Staphylococcus aureus) aranması Echinococus Granülosis enfeksiyon şüphesi Elektrolit metabolizması bozuklukları Buzdolabında - 1 gün Dondurulmuş (tercih edilir) - 90 gün Ortam - 4 saat BOS - 1 ml (min Buzdolabında - 21 gün Dondurulmuş (tercih edilir) gün İdrar - 5 ml (min 2.5 ml) EDTA'lı Tam Kan - 3 ml (min 1.5 ml) Kan (Örnek kan kültür şişelerine alınır) ml ECLIA Tüpte aglütinasyon Hafta içi hergün Üremeye göre yedi gün içerisinde saat 18:00 Dondurulmuş gün Serum (Kırmızı kapak tercih edilir) - 1 ml (min 0.5 ml) CLIA Dondurulmuş - 28 gün Ortam - 2 gün Buzdolabında (tercih edilir) - 30 gün Klinik Örnek IHA Hafta içi hergün saat 12:00 (saat 13:00 Ertesi gün saat Üremeye göre iki gün içerisinde saat 18:00 ISE Hafta içi hergün Üç saat sonra

13 (24 Saatlik idrar) 773 (Spot idrar) Klorür (İdrar) Kolesterol Konjiktiva ü Elektrolit metabolizması bozuklukları Primer ve sekonder lipid metabolizması bozuklukları, ateroskleroz riskinin değerlendirilmesi Kortizol Hiper/hipokortizolizm Metaryeli Serum (Kırmızı kapak tesrcih edilir) - 1 ml (min Buzdolabında (tercih edilir) - 28 gün Dondurulmuş - 28 gün Ortam - 28 gün ISE Hafta içi hergün Üç saat sonra (Serum) 12 (24 Saatlik idrar) 775 (Spot idrar) Kreatinin Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi ve böbrek hastalıklarının takibi İdrar (Spot, 24 Saatlik) - 5 ml (min 2.5 ml) Buzdolabında (tercih edilir) - 30 gün Ortam - 30 gün Kreatinin Klerens Testi Kreatinin klirensinin hesaplanması 24 Saatlik İdrar - 2 ml (min 1 ml) Kreatinin klirensinin hesaplanması Hesap yapılabilmesi için serum Kreatinin değeri gereklidir. Buzdolabında (tercih edilir) - 90 gün Ortam - 14 gün Fotometrik Hafta içi hergün Kriyofibrinojen Dolaşımdaki soğuk insolubl komplekslerin varlığının araştırılması Laboratuvara danışınız Presipitasyon Hafta içi hergün Kriyoglobulin Bazı plazma hücre ve lenfoproliteratif hastalıklar, kollajen vasküler hastalıklar. Laboratuvara danışınız Presipitasyon Hafta içi hergün Kulak Akıntı ü Kulak enfeksiyonları (Serum) 1575 (BOS) 2559 (Vücut sıvısı) Laktat Dehidrogenaz (LDH) Miyokard infarktüsü, pulmoner embolizm, Hemoliz: Kulak Akıntısı Serum, BOS, Mayi - 1 ml (min Buzdolabında - 2 gün Ortam (tercih edilir) - 7 gün

14 Laktoz Tolerans Testi LDL Kolesterol LH (Luteinizan Hormon) Lipaz Laktoz intoleransının araştırılması Lityum Tedavi takibi Magnezyum Malaria (Sıtma) Pf/PAN Ag Ateroskleroz riskinin değerlendirilmesi, tedavi endikasyonu ve takibi Över ve testiküler yetmezlik, menopoz başlangıcı Akut pankreatit, akut epigastrik bölge sendromu Magnezyum eksikliği, diüretik tedavisi, karaciğer bozuklukları Mantar Aranması ve Mantar enfeksiyonları Meni (Semen, Sperm, Ejakulat) kültürü Mikobakteri ü Mikobakteri ü (Üreme kontrollü otomatik sistem) Semende enfeksiyon etkenlerinin araştırılması Tüberküloz enfeksiyonlarının tanısında Tüberküloz enfeksiyonlarının tanısında Buzdolabında - 2 gün Ortam (tercih edilir) - 7 gün Buzdolabında (tercih edilir) - 5 gün Buzdolabında (tercih edilir) - 21 gün Dondurulmuş - 28 gün Serum, BOS, İdrar(Spot, 24 Saatlik) - 1 ml (min Dondurulmuş gün EDTA'lı Tam Kan - 3 ml (min 1.5 ml) Saç, tırnak, cilt örnekleri Meni (semen, sperm, ejakulat) Balgam, trakeal aspirat, bronş lavaj ve diğer vücut sıvılarında ml Ortam - 2 gün Balgam, trakeal aspirat, bronş lavaj ve diğer vücut sıvılarında ml Ortam - 2 gün Fotometrik Fotometrik Hafta içi hergün Immunokromotoğrafik Hafta içi hergün Löwenstein-Jensen Kolorimetrik Her gün (saat den sonra gelen numuneler bir gün sonraki çalışmaya kalır.) Her gün (saat den sonra gelen numuneler bir gün sonraki çalışmaya kalır.) Üremeye göre yirmi gün içerisinde saat 18:00 Çözülme Sıcak red, Soğuk Tamam Diğer: Yeşil Kapaklı (heparinli tüp) Üreme yoksa 56 gün Üreme yoksa 42 gün

15 Mikoplazma Hominis ü (24 Saatlik idrar) 1065 (Spot idrar) Mikroalbumin Nazal Smear (60dk) 1095 (120dk) 1008 (180dk) OGTT (100gr) dk OGTT (50gr) 60dk (24 Saatlik idrar) 781 (Spot idrar) Ozmalarite (İdrar) Ozmalarite (Serum) Periferik Yayma İncelemesi Pıhtılaşma Zamanı Mikoplazma hominis bakterisinin izolasyonu Diabetik ve hipertansif nefropatinin erken saptanması, glomerüler proteinürinin erken saptanması, yüksek riskli gebelik takibi Allerjik ve paraziter hastalıklarında Diabetes mellitus, bozulmuş glukoz toleransı Diabetes mellitus, bozulmuş glukoz toleransı Diabetes insipidus, renal fonksiyon bozuklukları Dehidrasyon, hiperozmolar koma, diabetes insipidus Hücresel veya şekilli kan elemanlarının mikroskobik incelemesi Plasmodium Aranması Malarya enfeksiyonları (Serum) 49 (BOS) 48 (24 Saatlik idrar) 1624 (Spot idrar) 6539 (Plevral sıvı) 6681 (Vücut sıvısı) Potasyum servikal sürüntü (kadın), üretral sürün-tü veya ön İdrar (erkek) İdrar (Spot, 24 Saatlik) - 5 ml (min 2.5 ml) Sürüntü Buzdolabında - 1 gün Ortam (tercih edilir) - 1 gün EDTA lı Tam Kan ve periferik yayma preperatı Buzdolabında (tercih edilir) Pıhtılaşma zamanı kanın Sitratlı Plazma - 1 ml (min pıhtılaşma sürecine ait genel bir Not: Numune vermek için hasta laboratuvara fikir verir. Aşırı yada yetersiz gelmelidir. pıhtılaşmanın saptanmasını sağlar. Bu testin yerine aptt testinin yapılması önerilir. Aritmi, diüretik tedavisi, böbrek hastalıkları, hipertansiyon, laksatif kullanımı Kalın ve ince yayma preparatları Buzdolabında (tercih edilir) gün Ortam gün Serum, İdrar(Spot, 24 Saatlik), BOS, Mayi - 1 ml (min Buzdolabında (tercih edilir) - 2 gün IEs system Hafta içi hergün (saat den sonra Fotometrik Hafta içi hergün Fotometrik Hafta içi hergün Fotometrik Hafta içi hergün Fotometrik Hafta içi hergün Fotometrik Hafta içi hergün Fotometrik Koagülometrik Hafta içi hergün Kalın damla - Periferik yayma Hafta içi hergün (saat den sonra ISE Hafta içi hergün Üç saat sonra KOAGULASYON

16 Progesteron Pro-BNP (Pro-Brain Natriuretic Peptide) Prokalsitonin Sepsi Prolaktin Prostat Spesifik Antijen (Serbest PSA) Kalp yetmezliği Primer over yetmezliği, sterilite tanısı, siklus bozuklukları, primer ve sekonder hipogonadizm Heparinli plazma - 1 ml (min Dondurulmuş (tercih edilir) gün Buzdolabında - 3 gün Dondurulmuş (tercih edilir) gün Ortam - 8 saat Serum, Kırmızı kapaklı tüp tercih edilir - 1 ml (min Kadınlarda: sterilite, amenore, korpus luteum yetmezliği, maskulinizasyon, galaktore Erkeklerde: erektil disfonksiyon, hipgonadizm, jinekomasti, galaktore Benign ve malign prostat hipertrofisinin ayırımında Prostat Spesifik Antijen (Total PSA) Prostat kanseri Protein C Aktivite Protein S Aktivite Protrombin Zamanı (PTZ) PTH (Parathormon) Redüktan madde (Gaita) Tromboz riskinin değerlendirilmesi Tromboz riskinin değerlendirilmesi Koagülasyon bozuklukları, tedavi takibi (K vitamini antagonistleri) Sitratlı Plazma - 2 ml (min 1 ml) Sitratlı Plazma - 2 ml (min 1 ml) Sitratlı Plazma - 2 ml (min 1 ml) Hiperparatiroidizm, multiple endokrin adenomatozis, ektopik parathormon üretimi, hipoparatiroidizm, hiperkalsemi, sarkoidoz, Buzdolabında - 2 gün hipertiroidi, immobilizasyon, Dondurulmuş (tercih edilir) gün Paget hastalığı, akromegali Karbonhidrat emilim bozukluğunun araştırılması Gaita - 5 g (min 1g) Buzdolabında - 1 gün Dondurulmuş (tercih edilir) - 7 gün Immunokromotoğrafik Immunokromotoğrafik Koagülometrik Koagülometrik Pazartesi, Perşembe saat 13:00 (Saat den sonra gelen numuneler bir sonraki Pazartesi, Perşembe saat 13:00 (Saat den sonra gelen numuneler bir sonraki Koagülometrik Hafta içi hergün ECLIA EIA Sarılık: Hafif Red; Bariz Red Diğer: Jelli tüpte gelen serum numunesi KOAGULASYON KOAGULASYON KOAGULASYON

17 Redüktan Madde (İdrar) Retikülosit Romatoid Faktör (RF) Rubella IgG Rubella IgM Saçlı Deride Mantar Aranması ve ü Saçta Mantar Aranması ve ü (Açlık) 100 (Tokluk 2. Saat) Safra asitleri Sedimantasyon (1 Saat ) Seks Hormon Bağlayıcı Globulin (SHBG) (Vücut sıvısı) 6538 (Plevral sıvı) 46 (BOS) Sodyum Sekonder hipertansiyon şüphesi, Conn sendromu (Primer hiperaldosteronizm) Hemolitik anemi, vitamin B12 ve demir tedavisinin takibi Romatoid artrit, kollajenozlar,kronik poliartrit Kızamıkçık şüphesi, gebelik öncesi maternal takip Kızamıkçık şüphesi, gebelik öncesi maternal takip İncelenen numunede dermatofitlerin gösterilmesi İncelenen numunede dermatofitlerin gösterilmesi Karaciğer hastalıkları Romatizmal hastalıklar, ateşli enfeksiyonlar vb Androjen yetersizliği, tedavi takibi Elektrolit bozuklukları, renal yetmezlik, diüretik tedavisi İdrar - 5 ml (min 2.5 ml) Buzdolabında - 21 gün Dondurulmuş (tercih edilir) - 21 gün EDTA'lı Tam Kan - 3 ml (min 1.5 ml) Buzdolabında (tercih edilir) - 2 gün Ortam - 14 gün Saçlı deri kazıntısı Ortam - 14 gün Saçlı deri kazıntısı Ortam - 14 gün Sitratlı kan; sitratlı sedim tüplerine işaretli çizgiye kadar kan alınır. Ortam - 4 saat Dondurulmuş - 60 gün Serum, BOS, Mayi - 1 ml (min Ortam - 14 gün EIA Cell Counter Hafta içi hergün saat:12.00 (Saat Bir hafta sonra saat 18:00 Fotometrik Hafta içi hergün EIA EIA Hafta içi hergün saat 13:00 (saat 12:00 Hafta içi hergün saat 13:00 (saat 12:00 Hafta içi hergün (saat den sonra Hafta içi hergün (saat den sonra on beş gün içerisinde saat 18:00 on gün içerisinde saat 18:00 Fotometrik Hafta içi hergün Kapalı sistem Hafta içi hergün Üç saat sonra ISE Hafta içi hergün Üç saat sonra Diğer: Isı ile inaktive edilmiş numune Diğer: Isı ile inaktive edilmiş numune RIA SEROLOJİ SEROLOJİ

18 (Spot idrar) 45 (24 Saatlik idrar) Sodyum (İdrar) Sperm Morfolojisi (Kruger) Spermogram Böbrek yetmezliği, sodyum kaybı sendromu Spermlerin morfolojik olarak değerlendirilmesi Erkek infertilitesinin araştırılması T3 (triiyodotironin) Hipertiroidizm, tedavi takibi T4 (Tetraiyodotironin) Testosteron (Total) Tırnakta Mantar Aranması Tiroglobulin (Tg) Hiper veya hipotiroidizm, tedavi takibi Androjen yetersizliği, prematüre veya gecikmiş püberte, tedavi takibi Tırnakta dermatofitlerin belirlenmesi Tiroid bezi kanserinde tedavi takibi İdrar (Spot, 24 Saatlik) - 5 ml (min 2.5 ml) Taze semen (30 dakika içinde getirilmelidir) Buzdolabında (tercih edilir) - 24 saat Taze semen (30 dakika içinde getirilmelidir) Buzdolabında (tercih edilir) - 24 saat Serum, kırmızı kapak (tercih edilir) - 1 ml (min Dondurulmuş - 60 gün Saç, tırnak, cilt örnekleri Serum, kırmızı kapak (tercih edilir) - 1 ml (min ISE Hafta içi hergün Üç saat sonra (özel boyama ile) ECLIA Hafta içi hergün saat 12:00 (saat 13:00 Hafta içi hergün saat 12:00 (saat 13:00 Hafta içi hergün saat 12:00 (saat 13:00 Üremeye göre on gün içerisinde saat 18:00 Diğer: Jelli tüpte gelen serum numunesi Diğer: Jelli tüpte gelen serum numunesi Tiroksin Bağlayan Globulin (TBG) T3 ve T4 hormonlarının plazmada bağlandığı taşıyıcı proteindir. Genellik le TsH düzeyi ile uyumsuz olan TT3 ve TT4 düzeylerinin, TT4 ile FT4 düzeyleri arasında uyumsuzluk olan durumların, aşırı artmış veya azalmış TT4 düzeylerinin ve konjenital TBG eksikliklerinin değerlendirilmesinde kullanılır Tokluk Kan Şekeri Karbonhidrat metabolizmasının değerlendirilmesi Serum, Florid/Oksalatlı Plazma - 1 ml (min 0.5 ml) Dondurulmuş - 28 gün

19 Total Protein Kronik nefropati, karaciğer bozuklukları, malnütris-yon, etyolojisi bilinmeyen ödem (24 Saatlik idrar) 786 (Spot idrar) Total Protein (İdrar) Kronik nefropati, karaciğer bozuklukları, malnütris-yon, etyolojisi bilinmeyen ödem İdrar (Spot, 24 Saatlik) - 5 ml (min 2.5 ml) Toxoplazma IgG Gebelik öncesi maternal takip, lenfadenopati EIA Hafta içi hergün saat 13:00 (saat 12:00 Diğer: Isı ile inaktive edilmiş numune SEROLOJİ Toxoplazma IgM (Serum) 787 (Spot idrar) Transferrin Gebelik öncesi maternal takip, lenfadenopati Demir eksikliği anemisi, demir taşıma bozuklukları Transferrin Satürasyonu Hemokromatozis Serum, İdrar (Spot, 24 Saatlik) - 1 ml (min 0.5 ml) EIA Türibidimetrik Hafta içi hergün saat 13:00 (saat 12:00 Hafta içi hergün saat 15:00 (saat 16:00 Fotometrik Hafta içi hergün Diğer: Isı ile inaktive edilmiş numune SEROLOJİ Trepanoma Pallidum Hemaglutinasyon (TPHA) Sitiliz şüphesi, obstetrik takip Serum 1 ml (min Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 yıl IHA Trichomonas Aranması Trigliserid Trikomonas enfeksiyonu şüphesi Yağ metabolizması bozuklukları, tedavi takibi Kadın: vaginal smear, servikal smear, uretral smear, İdrar Erkek: üretral sekresyon, prostat sıvısı, İdrar Buzdolabında Ortam (tercih edilir) Hafta içi hergün saat 12:00 (saat 13: Troponin I Anstabil anjina pektoris, akut ve subakut miyokard infarktüsü Buzdolabında - 1 gün Dondurulmuş (tercih edilir) - 30 gün Hafta içi hergün Üç saat sonra TSH (Tiroid Stimülan Hormon) Şüpheli tiroid hastalıklarının araştırılması

20 Ureaplasma Urealitikum ü Uyuşturucu Paneli (Amfetaminler,kokain, marjuana,benzodiazepin,ecstasy,trydyd ic antidepresanlar,barbitürat,metamfetami n,morfin,metadon) Üçlü Tarama Testi ( İkinci Trimester Tarama Testi) Üreaplazma ürealitikum bakterisinin tespiti Uyuşturucu taraması Down sendromlu gebelik riski Üre (Bun) Bkz. Kan üre azotu (24 Saatlik idrar) 1728 (Spot idrar) Üre (İdrar) Kronik böbrek hastalıklarının takibi, azot dengesinin değerlendirilmesi Üretral Akıntı ü Üretral enfeksiyon tanısı Ürik Asit Gut artriti, tedavi takibi (24 Saatlik idrar) 789 (Spot idrar) Ürik Asit (İdrar) Nefrolitiazis, renal ürik asit ekskresyonunun rapor-lanması Vajinal Vajinal enfeksiyonlar Valproik Asit Tedavi takibi VDRL (RPR) Sitiliz şüphesi, obstetrik takip Servikal, Üretral Swab, ön İdrar, semen - 2 ml (min 1 ml) İdrar - 10 ml (min 5 ml) Dondurulmuş gün İdrar (Spot, 24 Saatlik) - 5 ml (min 2.5 ml) Üretral akıntı - 2 ml (min 1 ml) İdrar (Spot, 24 Saatlik) - 2 ml (min 1 ml) Vajinal - servikal swab Dondurulmuş - 28 gün Buzdolabında - 14 gün Dondurulmuş (tercih edilir) - 14 gün Strip Hafta içi hergün ECLIA Hafta içi hergün CLIA Immunokromotoğrafik SEROLOJİ

21 Vitamin B12 (Siyanokobalamin) Kronik gastrik bozukluklar, pernisiyöz anemi Yara ü Cilt enfeksiyonları Materyali Diğer: Plazma numunesi kabul edilmez