10 Çoktan Seçmeli 4 Açık Uçlu. 10 Çoktan Seçmeli 3 Açık Uçlu. 10 Çoktan Seçmeli 3 Açık Uçlu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "10 Çoktan Seçmeli 4 Açık Uçlu. 10 Çoktan Seçmeli 3 Açık Uçlu. 10 Çoktan Seçmeli 3 Açık Uçlu"

Transkript

1 DERS ADI SORU SAYISI SINAV TÜRÜ TOPLAM SORU SAYISI SÜRE FİZİK 14 KİMYA 13 BİYOLOJİ Çoktan Seçmeli 4 Açık Uçlu 10 Çoktan Seçmeli 3 Açık Uçlu 10 Çoktan Seçmeli 3 Açık Uçlu 30 Çoktan Seçmeli 10 Açık Uçlu 40 Adet 120 Dakika 1- Sınav Giriş Belgenizdeki ve Salon Listesindeki sıranıza göre oturunuz. 2- Size verilen çoktan seçmeli optik cevap formu ve açık uçlu cevap formunun size ait olup olmadığını kontrol ediniz. Size ait değilse ve kullanılamayacak durumdaysa sınav görevlilerine bildiriniz. 3- Her bölüme ve soru türüne ait cevaplarınızı doğru optik forma ve optik formların doğru bölümüne kodladığınızdan emin olunuz. 4- Kitapçıkların boş alanlarını karalama için kullanabilirsiniz.

2

3 - FİZİK - - Bu bölümde FİZİK alanına ait 14 soru bulunmaktadır. 10 adedi çoktan seçmeli, 4 adedi açık uçlu sorudur. - Çoktan seçmeli cevaplarınızı, çoktan seçmeli cevap formunun FİZİK için ayrılan kısmına işaretleyiniz. - Açık uçlu cevaplarınızı, açık uçlu cevap formunun FİZİK için ayrılan kısmına yazınız Sürtünmelerin ve eşit bölmeli çubuk ağırlığının önemsiz olduğu düzenek 4P ağırlığındaki K cismi ve X cismi ile şekildeki gibi dengededir. K musluğu kaba cıva dolduran, L musluğu kaptan cıva boşaltan, M musluğu ise gaz giriş çıkışını sağlayabilen musluklardır. Deniz seviyesinde X gazı ve cıva dolu cam kaplar şekildeki gibi dengededir. Buna göre, h yüksekliğinin azalması için; I. Deney düzeneği yükseklere taşınmalı. X cisminin ağırlığı kaç P dir? A) 6 B) 5 C) 4 D) 3 II. K musluğu açılarak kaba cıva eklenmeli. III. L musluğu açılarak kaptan cıva boşaltılmalı. IV. M musluğu kısa bir süreliğine açılıp kapatılmalı. Yukarda verilen yargıların hangileri tek başına yapılmalıdır? A) I ve II B) I ve III C) II, III ve IV D) I, II ve IV F.2h=P.h F=P/2 K 4P olduğunda F=2P 2P.3=X.1 X=6P Cevap: A P 0 = P gaz + P civa I. P 0 azalır, h azalır. II. X gazı sıkışır, h azalır. IV. Açık havalar birbirini eşitler h azalır. Cevap: D 2019-YBFLFBO-FİZİK 1

4 3. 4. Dik kesiti verilen homojen, içinde boşluk olmayan dikdörtgen prizma şeklindeki tahta blok kesikli çizgiler doğrultusunda üç parçaya bölünüyor. Bütün olan parçanın yatay düzleme yaptığı basınç P, diğerlerinin aynı düzleme yaptığı basınçlar sırayla P 1, P 2 ve P 3 tür. Bu basınçların doğru sıralanışı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir? A) P = P 1 > P 3 > P 2 B) P 2 > P 1 > P > P 3 Öğretmen sınıfa getirdiği taban alanları eşit X, Y ve Z kaplarının her birine eşit kütledeve aynı sıcaklıkta su koyuyor. Kaplardan su taşmadığına göre kap tabanındaki su basınçlarının sıralamasını Ayşe ye sorduğunda, Ayşe doğru cevabı veriyor. Ayşe nin verdiği cevap aşağıdakilerden hangisidir? A) P X = P Y = P Z B) P Y > P X > P Z C) P Z > P X > P Y D) P Z > P Y > P X C) P 2 > P > P 1 > P 3 D) P 2 > P 1 = P > P 3 P = G S den; P 2 > P 1 = P > P 3 olur. P = h.d.g Sıvı en yüksek Z de, en düşük Y de olur. P Z > P X > P Y Cevap: D Cevap: C 2019-YBFLFBO-FİZİK 2

5 5. 6. Yarıçapları r ve 4r olan X ve Y kasnaklarından X kasnağı ok yönünde 1 devir yaparsa Y kasnağının görünümü nasıl olur? Şekildeki çıkrıkta çıkrık sisteminin yarıçapı r, çıkrık kolunun uzunluğu l dir. Çıkrık koluna dik uygulanan F kuvvetiyle kol N kez döndürülerek P yükünün yerden h kadar yükselmesi sağlanıyor. r yarıya indirildiğinde yükün tekrar h kadar yükselmesi için, I. F kuvveti iki katına çıkarılmalı II. l yarıya indirilmeli III. N iki katına çıkarılmalı işlemlerinden hangileri kesinlikle yapılmalıdır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III Yükün yer değiştirmesi devir sayısı ve çıkrığın çevresine bağlıdır. Verilenler içinden N iki katına çıkarılmalıdır. n 1.r 1 =n 2.r 2 den; devir yapar. Yönü saat yönünün ter- Y kasnağı 1 4 sidir. Cevap: C Cevap: A 2019-YBFLFBO-FİZİK 3

6 7. ve 8. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız. - Akışkanlar basıncın büyük olduğu noktadan küçük olduğu noktaya doğu akarlar. - Noktalar arasında basınç farkı arttıkça akış hızı artar. 8. Özkütleleri farklı X ve Y sıvıları, ara bölmesinde tıpalanmış K 1 ve K 2 delikleri bulunan K, L ve M kaplarında şekildeki gibi dengededir. 7. Tıkaçlar aynı anda alındığında hangi kaplarda K 1 K 2 deliklerinden birbirine zıt yönlü sıvı akışı gerçekleşebilir? A) Yalnız K B) Yalnız L C) K ve L D) K ve M Her bölmesinde m kütleli sıvı bulunan eşit hacim bölmeli M kabı d düzeyine kadar doludur. Özdeş X ve Y muslukları aynı anda açılıyor. K ve L kaplarında biriken sıvıların kütlelerinin zamana göre değişim grafiği hangi şıkta doğru çizilmiştir? P=hdg den; K kabının K 1 seviyesinde ve K 2 seviyesinde sıvı basınçları: X K 1 de büyük K 2 de küçük olabilir veya K 1 de küçük K 2 de büyük olabilir. Cevap: A İlk anda X ten daha fazla sıvı çıkışı olur. Y musluğunun seviyesinden sonra kalan sıvı, X musluğundan çıkar. Cevap: B 2019-YBFLFBO-FİZİK 4

7 Ahmet, içi eşyayla dolu kasayı kamyona bindirmek için eğik düzlem şeklinde platform kullanmıştır. Ahmet eğik düzlemin iş kolaylığını kullanmakla kalmayıp eğik düzlemi yağlayarak sürtünme kuvvetini de azaltmıştır. Anlatılan bu olaydan; I. Eğik düzlemde enerji kazancı sağlanmıştır. II. Yük kamyona itilirken kuvvetten kazanç sağlanmıştır. III. Eğik düzlem yağlanarak yoldan kayıp azaltılmıştır. yargılarından hangisi ya da hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III Basit makinelerde iş veya enerji kazancı sağlanamaz. Kuvvetten kazanıldığı oranda yoldan kayıp vardır. Kapalı kap içinde bulunan hacimleri aynı G K ve G L ağırlıklı cisimler şekildeki gibi dengededir. İplerdeki gerilme kuvvetleri sıfırdan farklıdır. Cismi tabana bağlayan ip kesilip sistem yeniden dengeye geldiğinde; I. A noktasındaki sıvı basıncı artar. II. A noktasındaki toplam basınç artar. III. Kaptaki gaz basıncı değişmez. ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur? (Sistem sıcaklığı sabittir.) A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III D) II ve III Cevap: B Sistem kuvvet dengesini sağladığında gazın hacmi değişmeyecektir. Cevap: B 2019-YBFLFBO-FİZİK 5

8 DİKKAT! FİZİK bölümü 11, 12, 13. ve 14. soruları Açık Uçlu Optik Cevap Formunun FİZİK ile ilgili bölümüne soru numaralarına dikkat ederek cevaplayınız. 11. Şekil-I deki eşit bölmeli kapta birbirine karışmayan d ve 2d özkütleli sıvılar varken kap tabanındaki sıvı basıncı 4P dir. Kap Şekil-II deki gibi ters çevrilirse kap tabanındaki sıvı basıncı kaç P olur? 12., 13. ve 14. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız. Basit makinalar hayatımızı kolaylaştıran küçük kuvvetlerle ağır yükleri taşımamıza yarayan düzeneklerdir. Ancak kuvvetten sağladığı kazanç karşılığında yükü taşıyacağımız yolu uzatırlar. Ayrıca yapılan işin harcanan enerjiye oranına verim denir. Sürtünme kuvveti verimi azaltan başlıca etkendir. Yücel 10N ağırlığındaki bir cismi K düzeyinden L düzeyine taşımak için gerekli olan en küçük kuvvetin eğik düzlemin tepe açısı (α) ile arasındaki ilişkiyi araştırıyor. Yücel şu grafikleri elde ediyor: Kuvvet (N) Verim (%) 4P=2hdg+h.2dg 4P=4hdg P=hdg P I = 7h 3.2dg+ 2h 3.dg P I = 16h dg = 16P 3 3 Cevap: D Yücel bu grafiklere bakarak basit makinanın amacına uygun çalıştığını söylemektedir. 12. Grafiklerde Yücel in sonucunu destekleyen nedir? 60 dereceden büyük açılarla taşındığında uygulanan kuvvet taşınan yükten küçüktür. Bu durumda amacına uygun olur YBFLFBO-FİZİK 6

9 13. Beril ismindeki diğer öğrenci ise Yücel e katılmadığını, grafiklerin bazı kısımlarının Yücel in sonucunu desteklemediğini söyler. Beril in söylediği kısım neresidir? 14. Sizce bu basit makinanın kullanılacağı en ideal aralık hangisidir? Açıklayınız. 0 ile 60 derece arası uygulanan kuvvet taşınan yükten büyüktür. Bu aralık Berilin söylediği aralıktır. Kesinlikle 60 derecen büyük durumlarda taşınmalı. Ancak açı büyüdükçe verim azalmaktadır. Bu yüzden en ideal durum 60 derecen büyük ama 60 dereceye yakın durumlardır. Yani derece arası YBFLFBO-FİZİK 7 Fizik soruları bitmiştir. Kimya sorularına geçiniz.

10 - KİMYA - - Bu bölümde KİMYA alanına ait 13 soru bulunmaktadır. 10 adedi çoktan seçmeli, 3 adedi açık uçlu sorudur. - Çoktan seçmeli cevaplarınızı, çoktan seçmeli cevap formunun KİMYA için ayrılan kısmına işaretleyiniz. - Açık uçlu cevaplarınızı, açık uçlu cevap formunun KİMYA için ayrılan kısmına yazınız. 1. Burak Efe 8. sınıfta okuyan bir öğrencidir. Fen bilgisi dersinde öğrendiği asitlerin ve bazların verdiği tepkimelerden yararlanarak topu kaleye atan bir düzenek hazırlamak istiyor. X ve Y maddesi aşağıdakilerden hangisi olabilir? X A) HCl CaCO 3 B) HNO 3 NaCl C) NaOH NaHCO 3 Y 2. Bir maddenin O 2 ile gerçekleştirdiği tepkimelere yanma tepkimeleri denir. I. A+B C+D II. E+B F III. T+B W Yukarıdaki verilen tepkimelerden tamamı yanma tepkimeleridir.buna göre; I. B maddesi kesinlikle O 2 dir II. C veye D maddesinden 1 tanesi kesinlikle bünyesinde Oksijen atomu barındırır. III. A nın yapısında en az iki farklı tür atom vardır. IV. T maddesi C(karbon) ise W maddesi kesinlikle CO 2 dir. Açıklamalarından hangileri doğrudur? A) I ve IV B) I ve II C) I, II ve III D) I, II, III ve IV D) C 2 H 5 OH Na 2 CO 3 NaOH bir bazdır sadece amfoter metallerle tepkime verir tuzlarla tepkimeye girmez. HNO 3 nötr tuzlarla tepkime vermez. Alkoller nötr özellik gösterir tuzlarla tepkime vermez HCl asittir ve CO 3-2 iyonu içeren tuzlarla tepkime verir CO 2 gazı açığa çıkar gaz çıkışı pistonu hareket ettirip gol olmasını sağlar. Cevap: A Yanma için O 2 gerekir. Tüm tepkimelerde ortak madde B olduğu için B kesin O 2 dir. Kimyasal tepkimelerde atom türü ve sayısı korunduğu için C ve D nin birinde O 2 olmalıdır. Birinci tepkimede B oksijen olup ürünlerde iki farklı madde çıkması için A nın yapısında en az iki tür farklı atom olmalıdır. T maddesi C (karbon) ise W maddesi CO ya da CO 2 olur kesinlikle CO 2 değildir. Cevap: C 2019-YBFLFBO-KİMYA 8

11 3. Madde Kütle Isı Sıcaklık Değişimi K 2m Q 2t L m Q t M 3m 3Q t Oda koşullarında K, L ve M katılarının yukarıdaki değerlere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? A) K nın ısınma ısısı M nin ısınma ısısından küçüktür. 4. Atom numarası soygaz atom numarasından 3 fazla olan bir element için; I. 3A grubunda bulunur. II. Halojenlerle iyonik bağlı bileşik oluşturur. III. 3 elektron vererek soygaz atom numarasına ulaşır. verilerinden hangisi ya da hangilerinin doğruluğu kesin değildir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I, II ve III B) Üçüde farklı katılardır. C) K ve L aynı katılardır D) L ve M farklı maddedir. K için Q = 2.m.ck.2t ck= Q/4 L için Q = m.cl.t M için 3Q = 3m.cm.t cl= Q cm=q Öz ısıları farklı olanlar farklı maddelerdir. Aynı olanlar ise aynı aynı madde olabilir, aynı madde olduğu kesin değildir. 3A ya da 3B grubu elementidir. 3A grubundaki Bor elementi yarı metalik özellik gösterir halojenlerle kovalent bağlı bileşik oluşturur. 3A grubu elementlerinin tamamı 3e - verdiğinde Soygaz elektron düzenine ulaşmayabilir. Cevap: D Ayırt edici özelliklerden birinin aynı olması maddenin aynı olduğunu göstermez, kesin farklı maddedir. Isınma ısıları karşılaştırldığında C K <C M dir. Cevap: A 2019-YBFLFBO-KİMYA 9

12 5. Son katmanında iki elektron bulunduran ve periyodik 6. tablonun A grubunda yer alan element ile ilgili; I. 2A grubunda yer alır. II. Elektron vermeye yatkındır. III. Oda koşullarında katıdır. yargılarıdan hangilerinin doğruluğu kesin değildir? A) Yalnız I B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III A grubunda olduğu bilinen X, Y ve Z elementlerinin periyot numarası-değerlik elektronları sayısı grafiği şekildeki gibidir. Buna göre bu elementler için; I. Atom numarası en büyük olan Y dir. II. Grup numarası en küçük olan X tir. III. Temel enerji düzeyi sayıları Y > Z > X tir. yargılarından hangileri doğru olamaz? Soygaz (He) ya da 2A grubu elementi olabilir. Bu nedenle bir ve ikinci öncülün doğruluğu kesin değildir. He oda koşullarında gaz halinde bulunucağından üçüncü önerme de kesin değildir. Cevap: D A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III D) II ve III Periyot numarası X>Y =Z dir. Değerlik elektron sayısı büyük olanın grup numarası büyüktür. Aynı periyotta bulunan Y ve Z nin grup numarası büyüklüğü Y > Z şeklindedir. Periyot numarası büyük olan X in atom numarası büyüktür. I. ve III. öncül yanlış, II. öncül doğrudur. Cevap: C 2019-YBFLFBO-KİMYA 10

13 7. 8. Şekildeki gazlar kaplara aynı anda gönderiliyor. Kaplarda tutulan ve tepkime vermeden çıkan gazlar hangi seçenekte doğru verilmiştir? I. Kap II. Kap Çıkış A) CH 4 CO NH 3, SO 2 B) NH 3 SO 2 CH 4, CO C) NH 3 SO 2, CO CH 4 D) CO CH 4 NH 3, SO 2 İçlerinde HCl çözeltisi olan şekildeki kaplara, ağzına kadar dolacak şekilde eşit derişimde KOH çözeltisi ilave ediliyor. Buna göre; I. 1. kaptaki çözeltide OH- iyonları sayısı H+ iyonları sayısından fazla olur. II. Kaptaki çözeltilerden ph ı en büyük olan 2. kaptır. III. 3. kaptaki çözelti mavi turnusol kağıdını kırmızıya çevirir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III CH 4 nötr, CO nötr, NH 3 baz, SO 2 asit, HCL asit, NaOH baz özellik gösterir. Bu gazlar aynı anda gönderildiğinde nötr olan CH 4 ve CO bir değişime uğramadan çıkar I. Kapta HCl + NH 3 tepkime verir bu nedenle tutulur. II. Kapta NaOH + SO 2 tepkime verir bu nedenle tutulur. Cevap: B Eklenen KOH miktarları 2>3>1 dir. Birinci kapta asit miktarı baz miktarından fazla, karışım asidik. İkinci kapta baz miktarı asit miktarından fazla karışım bazik. Üçüncü kapta baz miktarı asit miktarına eşit karışım nötr olur. Asitler turnusol kağıdını kırmızı, bazlar mavi yapar. Asit oranı arttıkça ph değeri küçülür. Birinci ve üçüncü öncül yanlış, ikinci öncül doğrudur. Cevap: B 2019-YBFLFBO-KİMYA 11

14 Aynı saf katının ısıtılmasıyla ilgili sıcaklık zaman grafiği şekil I ve şekil II de verilmiştir. Buna göre T 1 ve T 2 değerinin farklı olması; I. Isıtıcı gücü farklı olan ısıtıcı kullanılması II. Deneyin yapıldığı yüksekliğin farklı olması III. Katı kütlesinin farklı olması nedenlerinden hangisi ya da hangilerine bağlı değildir? A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve III D) I, II ve III X metali her üç kaba atıldığında sadece 3. kapta reaksiyon olmadığı gözlemleniyor. Y metali her üç kaba atıldığında sadece 2. kapta bir gaz çıkışı gözlemleniyor. Z metali her üç kaba atıldığında her üç kaptada gaz çıkışı olduğu gözlemleniyor. Buna göre; I. 2. kaba Y metali atıldığında çıkan gaz, atmosfere salındığında asit yağmurlarına sebep olur. II. Verilen metallerden Z nin metalik özelliği en fazladır. III. Her üç metalin kaplardaki tepkimelerinden açığa çıkardığı gazların türleri aynıdır. Hangisi yada hangileri kesinlikle doğrudur? A)Yalnız II B) I ve II Erime noktası ısıtıcının gücüne, maddenin miktarına, sıcaklığa bağlı değişir. Aynı maddenin erime noktası dış basınca ve maddenin safsızlığına bağlıdır. Birinci ve üçüncü öncüle bağlı değildir. Cevap: C C) I ve III D) II ve III X bir ve iki nolu kaplarda tepkime verdiğine göre yarı soy metal olmaz aktifliği hidrojenden büyüktür, oksiasitlerle tepkime veren metal yarı soydur. Su ile tepkime veren metal en aktif metaldir. Y metali yarı soy, X aktif metal, metalik aktifliği en yüksek olan Z dir. Yarı Soy metaller oksiasitlerle tepkimeye girdiğinde SO 2, NO 2 gazlar açığa çıkarır. Bu gazlar su ile etkileşerek asit yağmurlarına neden olur. Cevap: B 2019-YBFLFBO-KİMYA 12

15 DİKKAT! KİMYA bölümü 11, 12. ve 13. soruları Açık Uçlu Optik Cevap Formunun KİMYA ile ilgili bölümüne soru numaralarına dikkat ederek cevaplayınız. 11. Aşağıda verilen olayları fiziksel ve kimyasal olarak sınıflandırarak sebeplerini açıklayınız. I. Petrol milyonlarca yıl önce bitki ve hayvan kalıtılairının yer altında çürümesi sonucu oluşmuştur. II. Yer altından çıkartılan petrol rafinerilere getirilerek Mazot, benzin, fueloil ve LPG gibi bileşenlerine ayrılır. III. Bu bileşenlerde mazot Dizel araçlarda yakıt olarak kullanılmaktadır. IV. Dizel araçlarda mazot yanması sonucu oluşan SO 2 gazı atmosferde asit yağmurlarına sebep olmaktadır. V. Asit yağmurları sonucu metaller asınmaktadır. I. Petrol oluşumu, basınç ve sıcaklık gibi etkenlerle oluşan kimyasal değişimdir. II. Petrol sıvı sıvı homojen karışım olduğunda ayrımsal damıtma ile bileşenlerine ayrışır. Olay fizikseldir. III. Dizelin yanması kimyasal olaydır. IV. Asidik oksitlerin su ile tepkimesi sonucu yeni bir madde olan asitler oluşur. Olay kimyasaldır. V. Metaller asitlerle yer değiştirme tepkimesi verebilir. Olay kimyasaldır. 12. Oda koşullarında bulunan A indikatörü asidik ortamda renksiz, nötr ortamda yeşil, bazik ortamda pembe renk alır. İçinde X çözeltisi bulunan bir kaba A indikatörü damlatıldığında çözelti pembe renk alırken, oluşan çözeltiye Y çözeltisi eklendiğinde ortam renksiz oluyor. Buna göre; I. X ve Y çözeltilerinden hangisi ele kayganlık hissi verir? II. X kabında meydana gelen olayın ph-zaman değişim grafiğini çiziniz? III. X kabında meydana gelen tepkimeye örnek olabilecek bir reaksiyon yazınız? IV. X kabında tepkime sonunda H+ ve OH- iyon sayılarını karşılaştırınız? I. Ele kayganlık hissi veren X çözeltisi bazdır. II. ph Eklenen Asit (ml) III. NaOH + HCl NaCl +H 2 O IV. Ortam asidik olduğu için H+ sayısı > OH- sayısı 2019-YBFLFBO-KİMYA 13

16 13. Arı X katısının düzenli bir şekilde ısıtılması sırasında katı kütlesinin zamanla değişimi yukarıdaki grafikte verilmiştir. Buna göre; I. 0-t 1 aralığında sıcaklık nasıl değişir? II. t 1 -t 2 aralığında sıcaklık nasıl değişir? III. 0-t 1 aralığında maddenin düzensizliği nasıl değişir? IV 0-t 1 ve t 1 -t 2 zaman aralıklarında maddenin kinetik ve potansiyel enerji değişimlerini belirtiniz. I. Erime noktasında sıcaklık sabittir. 0 - t 1 sıcaklık sabittir. II. t 1 - t 2 aralığında sıcaklık artar sıvı ısıtılır. III. 0 - t 1 aralığında katı sıvıya dönüştüğü için maddenin düzensizliği artar. IV. 0 - t 1 aralığında sıcaklık sabit olduğu için kinetik enerjideki değişim ihmal edilir (sabittir). Potansiyel enerji artar. t 1 - t 2 aralığında sıvının sıcaklığı artar. Kinetik enerji artar. Potansiyel enerjideki değişim ihmal edilir(sabittir) YBFLFBO-KİMYA 14 Kimya soruları bitmiştir. Biyoloji sorularına geçiniz.

17 - BİYOLOJİ - - Bu bölümde BİYOLOJİ alanına ait 13 soru bulunmaktadır. 10 adedi çoktan seçmeli, 3 adedi açık uçlu sorudur. - Çoktan seçmeli cevaplarınızı, çoktan seçmeli cevap formunun BİYOLOJİ için ayrılan kısmına işaretleyiniz. - Açık uçlu cevaplarınızı, açık uçlu cevap formunun BİYOLOJİ için ayrılan kısmına yazınız. 1. Murat ve Ailesi mısır tarımı yapmaktadırlar. Sonbaharda mısır hasatından sonra bir dahaki yılda ekim yapmak için en iri ve sağlıklı görünenleri tohumluk olarak ayırırlar. Murat ve ailesi aşağıdaki uygulamalardan hangisini gerçekleştirmektedirler? A) Doğal seçilim B) Melezleme C) Yapay (Suni) seçilim D) Klonlama 2. I. Sporcunun kaslarının gelişmiş olması. II. Çok ışık alan bir bitkinin yapraklarının koyu yeşil olması. III. Down Sendromlu bir çocuk. IV. Ortanca bitkisinin ph:5 olan topraklarda kırmızı, ph:9 olan topraklarda mavi çiçek açması Yukarıdakilerden hangileri gen yapılarında, kromozom yapılarında ve kromozom sayılarında olan değişimlerden kaynaklanmamıştır? A) I, II ve III B) I, III ve IV C) II, III ve IV D) I, II ve IV Çiftçiler yüzyıllardır, nesilden nesile en iyi tohumları seçip seneye ekmek için tohumluk olarak ayırmışlardır. Böylece kötü tohumlar elenerek iyi özellikteki mısır tohumları ekilip ürün kalitesi arttırılmıştır. İnsan eliyle bu işlem yapıldığı için Murat ve ailesinin yaptığı uygulama yapay seçilim uygulamasıdır. Cevap: C III. maddedeki down sendromu kromozom fazlalığından kaynaklanmaktadır. Çevre şartları değiştiğinde eski haline dönüş olmasına modifikasyon denir. Burada genin yapısı ve kromozom sayısı değişmez. I, II ve IV te genin yapısı değil işleyişi değişmiştir. Cevap: D 2019-YBFLFBO-BİYOLOJİ 15 Diğer sayfaya geçiniz

18 3. Bir canlıdaki hedef genin çıkartılarak başka bir canlının genomuna aktarılması ile genetik bilgisi farklı olan yeni canlıların oluşturulmasına rekombinant DNA teknolojisi denir. Buna göre; I. Bakterilere, insana ait büyüme geni eklenerek büyüme hormonu elde edilmesi. II. Et verimi yüksek sığırların kendi aralarında çoğaltılarak et veriminin arttırılması. III. Farklı özellikteki erik ağaçları arasında aşılama yapılması ile sulu/iri eriklerin elde edilmesi. IV. Pirinç embriyosuna karoten sentez geni aktarılarak turuncu pirinç üretilmesi. Sonuçlarından hangileri rekombinant DNA teknolojisi ile gerçekleştirilmiştir? 4. Prokaryot bir hücrede DNA nın kendini eşlemesiyle ilgili; I. DNA polimeraz enzimi görev alır. II. DNA helikaz enzimi görev alır. III. Hücredeki serbest deoksiribonükleotit miktarı azalır. IV. Hücrenin osmotik basıncı azalır. V. Enzim miktarı azalır. bilgilerinden hangileri doğrudur? A) I ve V B) II ve III C) I, II, III ve IV D) II, III, IV ve V A) I ve II B) II ve III C) I ve IV D) III ve IV Rekombinant DNA teknolojisinde genin bir canlının DNA sından kesilip başka bir canlının DNA sına eklenmesi demektir. II ve III de böyle bir durum söz konusu değildir. I ve IV de bu teknoloji uygulanmıştır. Cevap: C DNA kendini eşlerken DNA polimeraz, DNA helikaz enzimleri görev alır. Serbest deoksiribonükleotitler kullanıldığından sayıları azalır. Nükleotitler birbirine bağlanırken su açığa çıkar. Böylece hücrenin osmotik basıncı azalır. Enzimler tepkimelerden değişmeden çıktıklarından kullanılırlar ama miktarı azalmaz. Cevap: C 2019-YBFLFBO-BİYOLOJİ 16

19 5. Aşağıda gen klonlanmasında yapılan işlemler verilmiştir. I. Genin taşıyıcı DNA ya aktarılması. II. Çoğaltılacak geni içeren DNA nın saf olarak elde edilmesi. III. Çoğaltılacak genin uygun şekilde kesilerek diğer genlerden ayrılması. IV. Rekombinant DNA nın taşıyıcı hücreye verilmesi. V. Oluşan yeni hücrenin çoğalmaya bırakılması. Bu işlemlerin yapılış sırası hangi seçenekte doğru verilmiştir? A) II-III-I- IV-V B) IV-III-V-I-II 6. Aşağıdaki özelliklerden kaç tanesi adaptasyona örnektir? - Kaktüsün su depo etmesi. - Devenin geniş ayak tabanlı olması. - Kutup ayısının küçük kulak kepçesi ve küçük kuyruğunun olması. - Çekirge larvalarının 16 santigrat derecede benekli,25 santigrat derecede beneksiz olması - Anne sütü ile iki yaşına kadar beslenen erkek çoğunun daha gelişmiş olması. A) 4 B) 3 C) 2 D) 1 C) V-IV-II-III-I D) I-II-III-IV-V Öncelikle ilgili geni bulunduran DNA yı hücreden izole etmek sonra da bu DNA dan ilgili geni diğer genlerden ayırmak, bu geni taşıyıcı DNA ya eklemek ve bu DNA yı taşıyıcı hücreye verip o hücreyi çoğalmaya bırakmak gerekir. Cevap: A Adaptasyonlar kalıtsaldır. Canlının yaşadığı ortama uyumunu sağlayarak hayatta kalma şansını arttırır. Kaktüsün su depo etmesi, devenin geniş ayak tabanlı olması, kutup ayısının belirtilen özellikleri adaptasyona örnek olduğu için üç adaptasyon örneği vardır. Cevap: B 2019-YBFLFBO-BİYOLOJİ 17

20 7. Bezelyelerde sarı tohumluluk geni(a) yeşil tohumluluk genine(a), yuvarlak tohumluluk geni(b) buruşuk tohumluluk genine(b) baskındır. Heterozigot sarı yuvarlak tohumlu bir bezelye ile, heterozigot sarı buruşuk tohumlu bir bezelye çaprazlanırsa genotip/fenotip oranı ne olur? A) 1 B) 2 C) 4 D) X h : Hastalık genini taşıyan kromozom X H : Hastalık genini taşımayan kromozom Bu hastalığın ortaya çıkmasına neden olan gen sadece X kromozomu üzerinde bulunmaktadır. P: X H X h x X H Y evliliğinden doğacak hastalık geni taşıyan erkek bireyin, daha sonra taşıyıcı bir dişi ile yapacağı evlilikten X H X h genotipli bir bireyin oluşma olasılığı nedir? A) %100 B) %50 C) %75 D) %25 Sarı tohumluluk geni A, Yeşil tohumluluk geni a, Yuvarlak tohumluluk geni B, Buruşuk tohumluluk geni b ise; P: AaBb X Aabb Her karakteri kendi içinde çaprazlarız. 2 çeşit fenotip 3 çeşit genotip 2 çeşit fenotip 2 çeşit genotip Genotip Fenotip = = 3 2 Cevap: B Cevap: D 2019-YBFLFBO-BİYOLOJİ 18

21 9. İnsanlarda uzun boyluluk geni (U), kısa boyluluk genine (u), kıvırcık saçlılık geni (K), düz saçlılık genine (k), ayrı kulak memelilik geni (A), bitişik kulak memelilik genine (a) baskındır. Buna göre bu üç karakter bakımından da melez bir genotip aşağıdakilerden hangisidir? A) UuKkAa B) uukkaa C) UuKKaa D) UUKKAA Üç karakter bakımından da heterozigot, yani melez olması gerekir. 10. I. Bebeğin anne rahminde iken plasentadan beslenmesi. II. Doğumdan sonra annenin bebeğini emzirmesi III. Ali nin daha önce aynı hastalığı geçirmiş olması. IV. Ayşe ye hasta olduktan sonra serum takılması. V. Mert in aşı olması. Yukarıda verilen cümlelerde altı çizili olanların hangilerinde, antikorları kişinin kendi vücudu üretir? A) I, II, III, IV ve V B) II, III ve IV C) III, IV ve V D) III ve V Cevap: A Kişinin vücudunun antikor üretebilmesi için antijen ile karşılaşması gerekir. III ve V te ilgili kişiler antijenle karşılaşmış olduğundan Ali ile Mert in kendi vücudu antikor üretmiştir. Diğerlerinde ise antikor dışarıdan alınmıştır. Cevap: D 2019-YBFLFBO-BİYOLOJİ 19

22 DİKKAT! BİYOLOJİ bölümü 11, 12. ve 13. soruları Açık Uçlu Optik Cevap Formunun BİYOLOJİ ile ilgili bölümüne soru numaralarına dikkat ederek cevaplayınız. 11. DNA molekülünde, iplik boyunca bir nükleotidin şekeri ile diğer nükleotidin fosfatı arasında kurulan bağın adı nedir? 12. Bir bal arısı kolonisi kraliçe arı, işçi arı ve erkek arılardan oluşmaktadır. Kraliçe ve dişi arılar diploid, erkek arı ise haploid(monoploid)dir. Kolonide bulunan arılardan hangisi ya da hangilerinde genlerinin alleli yoktur? DNA nın ipliği boyunca bir nükleotidin şekeri ile sonraki nükleotidin fosfatı arasında kurulan bağın ismi fosfodiester bağıdır. Kraliçe arı ve işçi arı diploit olduklarından genlerin alleli vardır, ama erkek arı haploit olduğundan (monoploit) genlerinin alleli yoktur YBFLFBO-BİYOLOJİ 20

23 13. I. Gen II. Deoksiriboz III. Kromozom IV. Nükleotit V. Nükleozit Gelişmiş yapılı bir hücrenin çekirdek sıvısında bulunan yukarıdaki kalıtım materyallerini molekül büyüklüklerine göre küçükten büyüğe doğru sıraladığımızda hangisi üçüncü sırada yer alır. Deoksiriboz-Nükleozit-Nükleotit-Gen-Kromozom şeklinde sıralandığından üçüncü sırada Nükleotit(IV) olur YBFLFBO-BİYOLOJİ 21 Sınavınız bitmiştir. Cevaplarınızı kontrol ediniz.

24

25 Y Ü C E L B O R U F E N L İ S E S İ

5) Çözünürlük(Xg/100gsu)

5) Çözünürlük(Xg/100gsu) 1) I. Havanın sıvılaştırılması II. abrika bacasından çıkan SO 3 gazının H 2 O ile birleşmesi III. Na metalinin suda çözünmesi Yukardaki olaylardan hangilerinde kimyasal değişme gerçekleşir? 4) Kütle 1

Detaylı

S Kırmızı Kırmızı Öz ısıları tabloda verilen eşit kütleli A,B,C ve D maddeleri 5dk aynı kabın içinde ısıtılıyor.

S Kırmızı Kırmızı Öz ısıları tabloda verilen eşit kütleli A,B,C ve D maddeleri 5dk aynı kabın içinde ısıtılıyor. 2016/2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI KOCATEPE ORTAOKULU FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠ 8.SINIFLAR 2.DÖNEM 1.YAZILI Adı Soyad: No: Sınıf: Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.(10x1p) Aşağıdaki grafikte kaptaki maddenin ph değişimi

Detaylı

LGS Fen Bilimleri Deneme Sınavı

LGS Fen Bilimleri Deneme Sınavı LGS Fen Bilimleri Deneme Sınavı LGS(Liselere Geçiş Sistemi) deneme sınavı arayan birçok öğrenci için güzel bir hizmet Şanlıurfa MEM tarafından veriliyor. LGS deneme sınavı ile 2 Haziran tarihli denem sınavına

Detaylı

PERİYODİK CETVEL

PERİYODİK CETVEL BÖLÜM4 W Periyodik cetvel, elementlerin atom numaraları esas alınarak düzenlenmiştir. Bu düzenlemede, kimyasal özellikleri benzer olan (değerlik elektron sayıları aynı) elementler aynı düşey sütunda yer

Detaylı

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR PERİODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR 1. Bir elementin periyodik cetveldeki yeri aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir? A) Atom ağırlığı B) Değerliği C) Atom numarası D) Kimyasal özellikleri E) Fiziksel

Detaylı

PERİYODİK CETVEL Mendeleev Henry Moseley Glenn Seaborg

PERİYODİK CETVEL Mendeleev Henry Moseley Glenn Seaborg PERİYODİK CETVEL Periyodik cetvel elementleri sınıflandırmak için hazırlanmıştır. İlkperiyodik cetvel Mendeleev tarafından yapılmıştır. Mendeleev elementleri artan kütle numaralarına göre sıralamış ve

Detaylı

6. I. Sirke ruhu (CH 3 COOH)

6. I. Sirke ruhu (CH 3 COOH) ph ve poh Kavramları - Asit Baz İndikatörleri BÖLÜM 08 Test 04 1. Aşağıdaki maddelerin standart koşullarda ph değerleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 4. mavi turnusol kağıdı kırmızı

Detaylı

ÖN SÖZ. Üniversiteye hazırlık yolunda, yeni sınav sistemine uygun olarak hazırladığımız YKS Alan Yeterlilik

ÖN SÖZ. Üniversiteye hazırlık yolunda, yeni sınav sistemine uygun olarak hazırladığımız YKS Alan Yeterlilik ÖN SÖZ Sevgili Öğrenciler, Üniversiteye hazırlık yolunda, yeni sınav sistemine uygun olarak hazırladığımız YKS Alan Yeterlilik Testi Kimya Soru Bankası kitabımızı sizlere sunmaktan onur duyuyoruz. Başarınıza

Detaylı

FEN BİLİMLERİ TESTİ. Bu testte, Fen Bilimleri alanına ait 20 soru bulunmaktadır. Bu testin çözümü için önerilen süre 40 dakikadır.

FEN BİLİMLERİ TESTİ. Bu testte, Fen Bilimleri alanına ait 20 soru bulunmaktadır. Bu testin çözümü için önerilen süre 40 dakikadır. EN BİLİMLERİ TESTİ Bu testte, en Bilimleri alanına ait soru bulunmaktadır. Bu testin çözümü için önerilen süre 40 dakikadır. 8. SINI 1. Bir NA modelinin tek zinciri şekilde verilmiştir. C G T C G A C G

Detaylı

Maarif Günlüğü FEN BİLİMLERİ MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ. Eğitim ve Kültür Yayıncılığı PERİYODİK SİSTEMİN TARİHÇESİ

Maarif Günlüğü FEN BİLİMLERİ MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ. Eğitim ve Kültür Yayıncılığı PERİYODİK SİSTEMİN TARİHÇESİ PERİYODİK SİSTEMİN TARİHÇESİ (1) benzer özellik gösteren elementleri üçerli gruplar hâlinde göstermiştir. (2)... Elementleri atom ağırlıklarına göre sıralamıştır. İlk sekiz elementten sonra benzer özelliklerin

Detaylı

Asitler, Bazlar ve Tuzlar

Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1.Ünite Asitler, Bazlar ve Tuzlar Maddelerin Asitlik ve Bazik Özellikleri Test-1 1. I. Tatlarının ekşi olması II. Tahriş edici olması III. Ele kayganlık hissi vermesi Yukarıdaki özelliklerden hangileri

Detaylı

BİLEŞİKLER VE FORMÜLLERİ

BİLEŞİKLER VE FORMÜLLERİ BİLEŞİKLER VE FORMÜLLERİ Bileşikler : Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur). Bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere

Detaylı

Örnek : 3- Bileşiklerin Özellikleri :

Örnek : 3- Bileşiklerin Özellikleri : Bileşikler : Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere sahip milyonlarca yani

Detaylı

ASİTLER- BAZLAR. Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur.

ASİTLER- BAZLAR. Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur. ASİTLER- BAZLAR SUYUN OTONİZASYONU: Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur. H 2 O (S) H + (suda) + OH - (Suda) H 2 O (S) + H +

Detaylı

YKS KİMYA Atom ve Periyodik Sistem 6

YKS KİMYA Atom ve Periyodik Sistem 6 YKS KİMYA Atom ve Periyodik Sistem 6 Atom ve Periyodik Sistem 6 1 Soru 01 Aşağıdaki özelliklerden hangisi periyodik sistemin aynı periyodunda sağa doğru azalırken, aynı grupta aşağıya doğru artar? A) İyonlaşma

Detaylı

Serüveni PERİYODİK ÖZELLİKLER DEĞİŞİMİ

Serüveni PERİYODİK ÖZELLİKLER DEĞİŞİMİ Serüveni PERİYODİK ÖZELLİKLER DEĞİŞİMİ PERİYODİK ÖZELLİKLERİN DEĞİŞİMİ ATOM YARIÇAPI Çekirdeğin merkezi ile en dış kabukta bulunan elektronlar arasındaki uzaklık olarak tanımlanır. Periyodik tabloda aynı

Detaylı

TARIK ÖLMEZ FEN-atik Facebook Grubu

TARIK ÖLMEZ  FEN-atik Facebook Grubu 1) Periyodik sistemin tarihsel süreci ile ilgili araştırma yapan Suden bir bilim adamı hakkında Benzer özellik gösteren elementleri üçerli gruplar hâlinde göstermiştir. şeklinde bir bilgiye ulaşıyor. 3)

Detaylı

1) Sol tarafta Ali ve sağ tarafta Veli düdük sesiyle bayrağa

1) Sol tarafta Ali ve sağ tarafta Veli düdük sesiyle bayrağa 1) Sol tarafta Ali ve sağ tarafta Veli düdük sesiyle bayrağa kadar yarışa başlıyorlar. 3) A ortamından X ortamına doğru gönderilen ışın şekilde görüldüğü gibi bir yol izliyor. (ortamlar saydamdır) Ali

Detaylı

Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı

Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere sahip milyonlarca yani madde yani bileşik

Detaylı

EBRU ÖLMEZ FEN-atik Facebook Grubu TARIK ÖLMEZ

EBRU ÖLMEZ FEN-atik Facebook Grubu TARIK ÖLMEZ 1) Mitoz bölünmede gerçekleşen evreler aşağıda karışık olarak verilmiştir. 3) Periyodik cetveldeki I, II, III ve IV ile gösterilen yerlerde bulunan elementler için aşağıda verilen hangi bilgi doğrudur?

Detaylı

ŞEFKAT KOLEJİ İMFO SINIF FEN SORULARI

ŞEFKAT KOLEJİ İMFO SINIF FEN SORULARI ŞEFKAT KOLEJİ İMFO-20 8.SINIF FEN SORULARI.. Aşağıdaki şema bazı canlılarda gözlenen döl almasını göstermektedir. Sporofit (2n) M P A T G 2 G S Replikasyon Sitokinez 6 0 0 0 0 spor (n) İnterfaz Yukarıdaki

Detaylı

Ultra LGS - deneme serisi

Ultra LGS - deneme serisi . Sürtünme ve makine ağırlıklarının önemsenmediği aşağıda. verilen düzenekte, P yükü F kuvveti ile şekildeki gibi dengelenmiştir. Hidroklorik asitin oluşumunu gösteren kimyasal tepkimenin tanecik modeli

Detaylı

3. Şekilde DNA, Kromozom, Gen ve Nükleotidi temsil eden vagonlar verilmiştir. basit yapılı vagondan en karmaşık yapılı vagona doğru takmak istiyor.

3. Şekilde DNA, Kromozom, Gen ve Nükleotidi temsil eden vagonlar verilmiştir. basit yapılı vagondan en karmaşık yapılı vagona doğru takmak istiyor. 1. 3. Şekilde DNA, Kromozom, Gen ve Nükleotidi temsil eden vagonlar verilmiştir. Yusuf bu vagonları lokomotife, en basit yapılı vagondan en karmaşık yapılı vagona doğru takmak istiyor. Yusuf un yapması

Detaylı

Bu testte sırasıyla, Fizik (1-7), Kimya (8-14), Biyoloji (15-20) alanlarına ait toplam 20 adet örnek soru vardır.

Bu testte sırasıyla, Fizik (1-7), Kimya (8-14), Biyoloji (15-20) alanlarına ait toplam 20 adet örnek soru vardır. FEN BİLİMLERİ TESTİ Bu testte sırasıyla, Fizik (1-7), Kimya (8-14), Biyoloji (15-20) alanlarına ait toplam 20 adet örnek soru vardır. 1. Günlük yaşantıda karşılaştığımız bazı olaylarda adezyon (yapışma),

Detaylı

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI:

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: Bu formun ç kt s n al p ço altarak ö rencilerinizin ücretsiz Morpa Kampüs yarıyıl tatili üyeli inden yararlanmalar n sa layabilirsiniz.! ISBN NUMARASI: 65482465 ISBN NUMARASI: 65482465! ISBN NUMARASI:

Detaylı

A) R B) 2R C) 3R D) 4R A) 8 B) 5 C) 4 D) 2. 2) Çukur aynada cisim merkezde ise aşağıdakilerden hangisi görüntünün özelliklerinden biri değildir?

A) R B) 2R C) 3R D) 4R A) 8 B) 5 C) 4 D) 2. 2) Çukur aynada cisim merkezde ise aşağıdakilerden hangisi görüntünün özelliklerinden biri değildir? 1) Bir iletken telin boyu L, kesit alanı S, direnci R dir. Aynı iletken telin boyu iki kat arttırılıp kesit alanı yarıya indirilirse drenci kaç R olur? A) R B) 2R C) 3R D) 4R 5) Bir kabın ¼ ü 4 gr/cm 3,

Detaylı

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ KĐMYA ÖĞRETMENLĐĞĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME 8. SINIF FEN VE TEKNOLOJĐ DERSĐ 3. ÜNĐTE: MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ KONU: BAZLAR ÇALIŞMA YAPRAĞI

Detaylı

..? Kromozom sayısı nesiller boyu sabit kalmazdı. Tür İçinde Çeşitlilik olamayabilirdi. Farklı kromozom sayısına sahip canlılar ortaya çıkabilirdi.

..? Kromozom sayısı nesiller boyu sabit kalmazdı. Tür İçinde Çeşitlilik olamayabilirdi. Farklı kromozom sayısına sahip canlılar ortaya çıkabilirdi. 1- Bu testte 20 soru vardır. 2- Cevaplama süresi 40 dakikadır. Adı Soyadı :... Sınıfı :. 1 2..? romozom sayısı nesiller boyu sabit kalmazdı. Tür İçinde Çeşitlilik olamayabilirdi. Farklı kromozom sayısına

Detaylı

ASİT-BAZ DENGESİ ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR

ASİT-BAZ DENGESİ ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR 1. Amonyağın, NH 3, baz özelliği gösterdiğini açıklayan denklem aşağıdakilerden hangisidir? A) NH 3(gaz) NH 3(sıvı) B) N 2(gaz) + 3H 2(gaz) 2NH 3(gaz) C) 2NH 3(gaz) +5/2O 2(gaz) 2NO (gaz) + 3H 2 O (gaz)

Detaylı

Bir populasyonun birey sayısı, yukarıdaki büyüme eğrisinde görüldüğü gibi, I. zaman aralığında artmış, II. zaman aralığında azalmıştır.

Bir populasyonun birey sayısı, yukarıdaki büyüme eğrisinde görüldüğü gibi, I. zaman aralığında artmış, II. zaman aralığında azalmıştır. 2000 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 1. Bir populasyonun birey sayısı, yukarıdaki büyüme eğrisinde görüldüğü gibi, I. zaman aralığında artmış, II. zaman aralığında azalmıştır. Aşağıdakilerden hangisinde

Detaylı

I. X maddesinin 1 gramını eriten ısı Y maddesinin 3 gramını eritiyor. II. Y maddesinin 2 gramını eriten ısı Z maddesinin 3 gramını eritiyor.

I. X maddesinin 1 gramını eriten ısı Y maddesinin 3 gramını eritiyor. II. Y maddesinin 2 gramını eriten ısı Z maddesinin 3 gramını eritiyor. 26 1. Barış öğretmen özdeş cam fanuslar, mumlar, yeşil bitkiler, mantar ve kireç suyu kullanarak K, L ve M deney düzeneklerini hazırlıyor. Öğrencilerinden bu düzeneklerdeki mumlardan hangisinin en uzun

Detaylı

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ BENZER SORULARI 16.

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ BENZER SORULARI 16. TEOG SINAV SORUSU-1 ANABİLİM TEOG UYGULAMA 4 16. Kalıtım ve hücre bölünmesi konusunda yeterli bilgiye sahip olan Arzu, yukarıdaki ifadelerin doğru D ya da yanlış Y olduğuna doğru karar vererek ilerlediğinde

Detaylı

PERİYODİK CETVEL. Yanıt : D. www.kimyahocam.com. 3 Li : 1s2 2s 1 2. periyot 1A grubu. 16 S : 1s2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 3.

PERİYODİK CETVEL. Yanıt : D. www.kimyahocam.com. 3 Li : 1s2 2s 1 2. periyot 1A grubu. 16 S : 1s2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 3. PERİODİK CETVEL Periyodik cetvel, elementlerin atom numaraları temel alınarak düzenlenmiş bir sistemdir. Periyodik cetvelde, nötr atomlarının elektron içeren temel enerji düzeyi sayısı aynı olan elementler

Detaylı

A A A A A. FEN ve TEKNOLOJİ TESTİ. 2. Mutasyon : DNA molekülünde meydana

A A A A A. FEN ve TEKNOLOJİ TESTİ. 2. Mutasyon : DNA molekülünde meydana FEN ve TEKNOLOJİ TESTİ 1. Öğretmen kalıtım konusu için hazırlattığı, üzerinde "insan üreme hücrelerinin kromozom sayılarının" yazılı olduğu pankartları öğrencilerine aşağıdaki gibi dağıtmıştır. 22 + x

Detaylı

10. Sınıf II. Dönem Biyoloji Dersi 1. Yazılı Sınavı

10. Sınıf II. Dönem Biyoloji Dersi 1. Yazılı Sınavı Ad Soyadı: No: Tarih: 10. Sınıf II. Dönem Biyoloji Dersi 1. Yazılı Sınavı 1) Modern genetik veya biyoteknoloji çalışmalarına 4 örnek veriniz. İstediğiniz birini açıklayınız. (10p) 2) Diploit bir erkek

Detaylı

ŞEFKAT KOLEJİ İMFO SINIF FEN SORULARI

ŞEFKAT KOLEJİ İMFO SINIF FEN SORULARI ŞEFKAT KOLEJİ İMFO 2016 8.SINIF FEN SORULARI 1. Fenolftalein bazların ayıracı olup; nötral ve asitli ortamda renksiz, bazik ortamda pembe renklidir. Metil oranj; asit ortamda kırmızı, bazik ortamda sarı

Detaylı

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz)

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz) ÇÖZELTİLERDE DENGE (AsitBaz) SUYUN OTOİYONİZASYONU Saf suyun elektrik akımını iletmediği bilinir, ancak çok hassas ölçü aletleriyle yapılan deneyler sonucunda suyun çok zayıf da olsa iletken olduğu tespit

Detaylı

Serüveni 3.ÜNİTE:KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİM KİMYASAL TEPKİME TÜRLERİ

Serüveni 3.ÜNİTE:KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİM KİMYASAL TEPKİME TÜRLERİ Serüveni 3.ÜNİTE:KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİM KİMYASAL TEPKİME TÜRLERİ FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİM FİZİKSEL DEĞİŞİM Beş duyu organımızla algıladığımız fiziksel özelliklerdeki

Detaylı

d = m/v g / cm 3 kg / m 3 m = kütle v = hacim 1cm 3 su + 4 C 1gr d su = 1gr/cm 3 d su = 1000kg/m 3

d = m/v g / cm 3 kg / m 3 m = kütle v = hacim 1cm 3 su + 4 C 1gr d su = 1gr/cm 3 d su = 1000kg/m 3 ÖZKÜTLE Özkütle: bir maddenin birim hacminin kütlesine denir. d ile gösterilir. Özkütleye yoğunluk da denir. Maddenin ayırt edici özelliklerinden biridir. d = m/v g / cm 3 kg / m 3 d = özkütle m = kütle

Detaylı

FEN BİLİMLERİ DERSİ. 1. İnsanlarda üreme hücrelerinin mayoz bölünme ile oluşturulması ergenlik döneminde başlar.

FEN BİLİMLERİ DERSİ. 1. İnsanlarda üreme hücrelerinin mayoz bölünme ile oluşturulması ergenlik döneminde başlar. T-DS / 2-2017 FEN BİİERİ DERSİ 1. Bu testte 20 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdına işaretleyiniz. 1. İnsanlarda üreme hücrelerinin mayoz bölünme ile oluşturulması ergenlik döneminde başlar. Üreme

Detaylı

Bileşikteki atomların cinsini ve oranını belirten formüldür. Kaba formül ile bileşiğin molekül ağırlığı hesaplanamaz.

Bileşikteki atomların cinsini ve oranını belirten formüldür. Kaba formül ile bileşiğin molekül ağırlığı hesaplanamaz. BİLEŞİKLER Birden fazla elementin belirli oranlarda kimyasal yollarla bir araya gelerek, kendi özelligini kaybedip oluşturdukları yeni saf maddeye bileşik denir. Bileşikteki atomların cins ve sayısını

Detaylı

3. ÜNİTE BASINÇ ÇIKMIŞ SORULAR

3. ÜNİTE BASINÇ ÇIKMIŞ SORULAR 3. ÜNİTE BASINÇ ÇIKMIŞ SORULAR 1-) 2002 OKS 3-) 4-) 2004 OKS 2-) 2003 OKS 5-) 2005 OKS 6-) 2006 OKS 10-) 2010 SBS 7-) 2008 OKS 11-) 2011 SBS 8-) 2009 SBS 2012 SBS 14-) 12-) 15-) 2015 TEOG 2014 TEOG 13-)

Detaylı

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM ATOMUN YAPISI Elementlerin tüm özelliğini gösteren en küçük parçasına atom denir. Atomu oluşturan parçacıklar farklı yüklere sa-hiptir. Atomda bulunan yükler; negatif

Detaylı

GAZLAR GAZ KARIŞIMLARI

GAZLAR GAZ KARIŞIMLARI DALTON KISMİ BASINÇLAR YASASI Aynı Kaplarda Gazların Karıştırılması Birbiri ile tepkimeye girmeyen gaz karışımlarının davranışı genellikle ilgi çekicidir. Böyle bir karışımdaki bir bileşenin basıncı, aynı

Detaylı

PERİYODİK SİSTEM VE ELEKTRON DİZİLİMLERİ#6

PERİYODİK SİSTEM VE ELEKTRON DİZİLİMLERİ#6 PERİYODİK SİSTEM VE ELEKTRON DİZİLİMLERİ#6 Periyodik sistemde yatay sıralara Düşey sütunlara.. adı verilir. 1.periyotta element, 2 ve 3. periyotlarda..element, 4 ve 5.periyotlarda.element 6 ve 7. periyotlarda

Detaylı

DERSĐN SORUMLUSU : PROF.DR ĐNCĐ MORGĐL

DERSĐN SORUMLUSU : PROF.DR ĐNCĐ MORGĐL DERSĐN SORUMLUSU : PROF.DR ĐNCĐ MORGĐL HAZIRLAYAN : HALE ÜNAL KĐMYASAL REAKSĐYONLARA GĐRĐŞ -Değişmeler ve Tepkime Türleri- Yeryüzünde bulunan tüm maddeler değişim ve etkileşim içerisinde bulunur. Maddelerdeki

Detaylı

SINIF İLK 4 ÜNİTE KAPSAMLI TEOG 2 DENEME-1

SINIF İLK 4 ÜNİTE KAPSAMLI TEOG 2 DENEME-1 1. Kimyasal tepkimelerde kütlenin korunumunu işleyen öğretmen tahtaya şekildeki gibi meyvelerden oluşan bir tepkime çizmiştir. Öğrencilerden öğrendiklerinden yola çıkarak soru işareti yerine gelecek meyveleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 3

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 3 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2015-2016 8.SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 3 2015-2016 8.SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 3 FEN VE TEKNOLOJİ Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SORU SAYISI : 20

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 17 HAZİRAN 2017 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

ARES 1-ASİTLER. MADDENĠN YAPISI VE ÖZELLĠKLERĠ 4-ASĠTLER ve BAZLAR 8.SINIF FEN BĠLĠMLERĠ

ARES 1-ASİTLER. MADDENĠN YAPISI VE ÖZELLĠKLERĠ 4-ASĠTLER ve BAZLAR 8.SINIF FEN BĠLĠMLERĠ ARES EĞĠTĠM [Metni yazın] MADDENĠN YAPISI VE ÖZELLĠKLERĠ 4-ASĠTLER ve BAZLAR 8.SINIF FEN BĠLĠMLERĠ 1-ASİTLER Suda çözündüklerinde ortama H + iyonu verebilen bileşiklere asit denir. ASİTLERİN ÖZELLİKLERİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 05-06. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 05-06.SINIF FEN BİLİMLERİ TESTİ (LS ) DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SORU SAISI : 80 SINAV

Detaylı

TEOG-2 DENEMESİ 23 3.

TEOG-2 DENEMESİ 23 3. 1. TEOG-2 DENEMESİ 23 3. Yukarıdaki grafikte X,Y,Z,T,L,Q,R,O elementlerinin grup ve periyot numaraları verilmiştir. Buna göre bu elementler arasındaki kimyasal bağlar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

Detaylı

TEOG 1. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ BENZER SORULARI 18.

TEOG 1. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ BENZER SORULARI 18. TEOG SINAV SORUSU-1 ANABİLİM HAFTA SONU ÖDEVİ 26.09.2014 2. Aşağıdaki tabloyu ifadelerin doğru (D) ya da yanlış (Y) oluşuna göre doldurunuz. İFADELER D Y Kromozomlar kalıtım birimi olan genleri taşırlar.

Detaylı

ATOM ve YAPISI Maddelerin gözle görülmeyen (bölünmeyen) en parçasına atom denir. Atom kendinden başka hiçbir fiziksel ya da kimyasal metotlarla

ATOM ve YAPISI Maddelerin gözle görülmeyen (bölünmeyen) en parçasına atom denir. Atom kendinden başka hiçbir fiziksel ya da kimyasal metotlarla ATOM ve YAPISI Maddelerin gözle görülmeyen (bölünmeyen) en parçasına atom denir. Atom kendinden başka hiçbir fiziksel ya da kimyasal metotlarla kendinden farklı atomlara dönüşemezler. Atomda (+) yüklü

Detaylı

Nötr (yüksüz) bir için, çekirdekte kaç proton varsa çekirdeğin etrafındaki yörüngelerde de o kadar elektron dolaşır.

Nötr (yüksüz) bir için, çekirdekte kaç proton varsa çekirdeğin etrafındaki yörüngelerde de o kadar elektron dolaşır. ATOM ve YAPISI Elementin özelliğini taşıyan en küçük parçasına denir. Atom Numarası Bir elementin unda bulunan proton sayısıdır. Protonlar (+) yüklü olduklarından pozitif yük sayısı ya da çekirdek yükü

Detaylı

TEOG Deneme 1. 3. Aşağıda verilen soy ağacı bir ailedeki bireylerin kirpik uzunluklarının kalıtımını göstermektedir.

TEOG Deneme 1. 3. Aşağıda verilen soy ağacı bir ailedeki bireylerin kirpik uzunluklarının kalıtımını göstermektedir. 1. TEOG Deneme 1 3. Aşağıda verilen soy ağacı bir ailedeki bireylerin kirpik uzunluklarının kalıtımını göstermektedir. Bir araştırmacı belirli özelliklere sahip canlıların, bu özelliklere sahip olmayan

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #5

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #5 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #5 Miktar 1) I.Hemoglobinin yapısındaki karbon atomu sayısını tespit etmek II. Solunumda kullanılacak gazların hangi molekülle taşınacağını tespit etmek III. Kanın ph ını tespit

Detaylı

1H: 1s 1 1.periyot 1A grubu. 5B: 1s 2 2s 2 2p 1 2.periyot 3A grubu. 8O: 1s 2 2s 2 2p 4 2.periyot 6A grubu. 10Ne: 1s 2 2s 2 2p 6

1H: 1s 1 1.periyot 1A grubu. 5B: 1s 2 2s 2 2p 1 2.periyot 3A grubu. 8O: 1s 2 2s 2 2p 4 2.periyot 6A grubu. 10Ne: 1s 2 2s 2 2p 6 PERİYODİK CETVEL Periyodik cetvel, benzer kimyasal özellik gösteren elementlerin alt alta gelecek şekilde artan atom numaralarına göre sıralandıkları çizelgelerdir. Periyodik cetveli oluşturan yatay satırlara

Detaylı

ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR

ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR 1. ASİTLER Sulu çözeltilerine Hidrojen İyonu veren maddelere asit denir. Ör 1 HCl : Hidroklorik asit HCl H + + Cl - Ör 2 H 2 SO 4 : Sülfürik asit H 2 SO 4 2H + + SO 4-2 Ör 3 Nitrik

Detaylı

2007 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI

2007 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 2007 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 1. BÖLÜM 1. Aşağıdaki tabloda bazı canlı türlerinin kromozom sayıları verilmiştir. Bu tablodaki bilgilere göre, I. İki canlı türünün kromozom sayılarına bakılarak

Detaylı

YGS ANAHTAR SORULAR #2

YGS ANAHTAR SORULAR #2 YGS ANAHTAR SORULAR #2 1) Bir hayvan hücresinde laktoz yapımı ile ilgili olarak, sitoplazmadaki madde miktarının değişimlerini gösteren grafik aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) Glikoz B) Su miktarı 2)

Detaylı

ŞEFKAT KOLEJİ İMFO SINIF FEN SORULARI

ŞEFKAT KOLEJİ İMFO SINIF FEN SORULARI ŞEFKAT KOLEJİ İMFO 016 7.SINIF FEN SORULARI 1. A, B, C diye adlandırdığımız atom modelleri hakkında aşağıdaki bilgiler veriliyor. I. B modeli Atomun yapısında büyük boşluklar vardır düşüncesi ile A modelinin

Detaylı

ÖN SÖZ. Sevgili Öğrenciler,

ÖN SÖZ. Sevgili Öğrenciler, ÖN SÖZ Sevgili Öğrenciler, Bu kitaptaki denemelerde yer alan sorular, üniversite giriş sınavları göz önünde bulundurularak azırlanmıştır. Daa önce içbir yerde yayımlanmamış olan bu sorular, size gerçek

Detaylı

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi KİMYASAL DENKLEMLER İki ya da daha fazla maddenin birbirleri ile etkileşerek kendi özelliklerini kaybedip yeni özelliklerde bir takım ürünler meydana getirmesine kimyasal olay, bunların formüllerle gösterilmesine

Detaylı

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI:

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: Bu formun ç kt s n al p ço altarak ö rencilerinizin ücretsiz Morpa Kampüs yarıyıl tatili üyeli inden yararlanmalar n sa layabilirsiniz.! ISBN NUMARASI: 65482464 ISBN NUMARASI: 65482464! ISBN NUMARASI:

Detaylı

Fen ve Teknoloji TEOG Deneme Sınavı Test No: 1

Fen ve Teknoloji TEOG Deneme Sınavı Test No: 1 Adı Soyadı:... Sınıfı: 8 / Numarası:.. Tarih: / / 2016 Fen ve Teknoloji TEOG Deneme Sınavı Test No: 1 1. Aşağıdaki verilen olaylardan hangisinin gerçekleştiği bir hücre kesinlikle mitoz bölünme geçiren

Detaylı

İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA

İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA İNCELENİR Her tarafında aynı özelliği gösteren, tek bir madde

Detaylı

İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA İNCELENİR

İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA İNCELENİR KARIŞIMLAR İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA İNCELENİR Her tarafında aynı özelliği gösteren, tek

Detaylı

Ġyon halindeki elektron sayısı: 10 Proton sayısı: Adı: Sembolü Periyodik tablodaki yeri:

Ġyon halindeki elektron sayısı: 10 Proton sayısı: Adı: Sembolü Periyodik tablodaki yeri: PERĠYODĠK TABLO ÇALIġMA KÂĞIDI Yandaki periyodik tabloda verilen yönlere göre cümlelerdeki yanlıģlıkları bulup doğru ifadeyi boģ bırakılan yere yazınız. ( Bütün cümlelerde yanlışlık vardır.) 1 yönünde

Detaylı

Serüveni 4.ÜNİTE MADDENİN HALLERİ ORTAK VE AYIRDEDİCİ ÖZELLİKLER

Serüveni 4.ÜNİTE MADDENİN HALLERİ ORTAK VE AYIRDEDİCİ ÖZELLİKLER Serüveni 4.ÜNİTE MADDENİN HALLERİ ORTAK VE AYIRDEDİCİ ÖZELLİKLER MADDENİN HALLERİ MADDE MİKTARINA BAĞLI ÖZELLİKLER:(ORTAK ÖZELLİKLER) :Madde miktarının ölçüsüdür. :Maddenin boşlukta kapladığı yerdir Eylemsizlik:Maddenin

Detaylı

2006-07 Öğretim Yılı Merkezi Ölçme-Değerlendirme I.Dönem Sonu 7.Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Sınavı Sınav Başlama Saati:08:30 Tarih:15 Ocak 2007

2006-07 Öğretim Yılı Merkezi Ölçme-Değerlendirme I.Dönem Sonu 7.Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Sınavı Sınav Başlama Saati:08:30 Tarih:15 Ocak 2007 2006-07 Öğretim Yılı Merkezi Ölçme-Değerlendirme I.Dönem Sonu 7.Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Sınavı Sınav Başlama Saati:08:30 Tarih:15 Ocak 2007 İsim/ Soy isim: Sınıf:.. SORULAR Aşağıdaki şekilden faydalanarak

Detaylı

İnstagram:kimyaci_gln_hoca MODERN ATOM TEORİSİ-2.

İnstagram:kimyaci_gln_hoca MODERN ATOM TEORİSİ-2. MODERN ATOM TEORİSİ-2 ATOM YARIÇAPI PERİYODİK ÖZELLİK DEĞİŞİMİ Kovalent Yarıçap: Tek bir kovalent bağla bağlanmış eşdeğer iki atomun çekirdekleri arasındaki uzaklığın yarısına kovalent yarıçap denir.(şekil1)

Detaylı

CANLILARIN YAPISINDA BULUNAN TEMEL BİLEŞENLER

CANLILARIN YAPISINDA BULUNAN TEMEL BİLEŞENLER CANLILARIN YAPISINDA BULUNAN TEMEL BİLEŞENLER Canlıların yapısında bulunan moleküller yapısına göre 2 ye ayrılır: I. İnorganik Bileşikler: Bir canlı vücudunda sentezlenemeyen, dışardan hazır olarak aldığı

Detaylı

DNA. Benim adım DNA dır. Çift iplikten meydana gelirim. Eşlerim kendimi ama. Belirleyici bazım Timin DNA. İkili sarmal şekli

DNA. Benim adım DNA dır. Çift iplikten meydana gelirim. Eşlerim kendimi ama. Belirleyici bazım Timin DNA. İkili sarmal şekli DNA Benim adım DNA dır Çift iplikten meydana gelirim Eşlerim kendimi ama Belirleyici bazım Timin DNA İkili sarmal şekli Yapısında kalıtsal özellikleri Kopyalayarak çoğalır canlıların genetik özellikleri

Detaylı

TÜRKİYE GENELİ MİNİ SINAV

TÜRKİYE GENELİ MİNİ SINAV TÜRKİE GENELİ MİNİ SINAV Değerli Öğretmenimiz, Öğrencileriniz ya da velileriniz mini sınav cevaplarını en geç 19.02.2017 günü saat 23.59 a kadar; ➊ İnternet bağlantısı olan cep telefonu, tablet veya bilgisayardan

Detaylı

2018-LGS-Fen Deneme 8

2018-LGS-Fen Deneme 8 2018-LGS-Fen Deneme 8 1. DNA: Hücrenin yönetici molekülüdür. Gen: Canlıya ait kalıtsal özelliklerin taşıdığı DNA parçalarıdır. Nükleotid: DNA nın yapısında bulunan temel birimlerdir. Kromozom: DNA nın

Detaylı

3) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi mayoz bölünmenin sebep olduğu faydalardan değildir?

3) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi mayoz bölünmenin sebep olduğu faydalardan değildir? 1) 3) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi mayoz bölünmenin sebep olduğu faydalardan değildir? A) Genetik yapısı aynı hücreler oluşur. B) Tür içi çeşitliliğin ortaya çıkmasını sağlar. C) Eşeyli üreme için

Detaylı

8. SINIF MERKEZİ ORTAK YAZILILARA HAZIRLIK SORULARI

8. SINIF MERKEZİ ORTAK YAZILILARA HAZIRLIK SORULARI 1. 4. Yukarıdaki şekil için aşağıda yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır? A) Hücre 2 kere mitoz bölünme geçirmiştir. B) Oluşan yavru hücreler ana hücrenin aynısıdır. C) Kromozom sayısı değişmemiştir.

Detaylı

KILAVUZ SORU ÇÖZÜMLERİ Fen ve Teknoloji

KILAVUZ SORU ÇÖZÜMLERİ Fen ve Teknoloji MİTOZ -. Ünite 6. Deniz yıldızının kopan parçasının yenilenmesi (onarım), ağaç gövdesinin büyümesi (büyüme) ve zigotun embriyoya dönüşmesi mitoz bölünme ile gerçekleşirken insanlarda yumurta hücresinin

Detaylı

HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği. DENEY NO: 6 DENEYİN ADI: DOYMUŞ NaCl ÇÖZELTİSİNİN ELEKTROLİZİ

HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği. DENEY NO: 6 DENEYİN ADI: DOYMUŞ NaCl ÇÖZELTİSİNİN ELEKTROLİZİ HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 6 DENEYİN ADI: DOYMUŞ NaCl ÇÖZELTİSİNİN ELEKTROLİZİ DENEYİN AMACI: Doymuş NaCl çözeltisinin elektroliz sonucu elementlerine ayrışmasının

Detaylı

MADDENİN HALLERİ VE TANECİKLİ YAPI

MADDENİN HALLERİ VE TANECİKLİ YAPI MADDENİN HALLERİ VE TANECİKLİ YAPI MADDE BİLGİSİ Kütlesi hacmi ve eylemsizliği olan her şeye madde denir. Maddenin şekil almış haline cisim denir. Cam bir madde iken cam bardak bir cisimdir. Maddeler doğada

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU hasanyolcu.wordpress.com En az iki atomun belli bir düzenlemeyle kimyasal bağ oluşturmak suretiyle bir araya gelmesidir. Aynı atomda olabilir farklı atomlarda olabilir. H 2,

Detaylı

İSRAFİL ARSLAN KİM ÖĞR. YGS ÇALIŞMA KİMYA SORULARI I

İSRAFİL ARSLAN KİM ÖĞR. YGS ÇALIŞMA KİMYA SORULARI I İSRAFİL ARSLAN KİM ÖĞR. YGS ÇALIŞMA KİMYA SORULARI I D) Elmas E) Oltu taşı 1. I. Civa II. Kil III. Kireç taşı Yukarıdaki maddelerden hangileri simyacılar tarafından kullanılmıştır? D) II ve III E) I, II

Detaylı

Paylaşılan elektron ya da elektronlar, her iki çekirdek etrafında dolanacaklar, iki çekirdek arasındaki bölgede daha uzun süre bulundukları için bu

Paylaşılan elektron ya da elektronlar, her iki çekirdek etrafında dolanacaklar, iki çekirdek arasındaki bölgede daha uzun süre bulundukları için bu 4.Kimyasal Bağlar Kimyasal Bağlar Aynı ya da farklı cins atomları bir arada tutan kuvvetlere kimyasal bağlar denir. Pek çok madde farklı element atomlarının birleşmesiyle meydana gelmiştir. İyonik bağ

Detaylı

TEOG ÖNCESİ FEN VE TEKNOLOJİ DENEMESİ

TEOG ÖNCESİ FEN VE TEKNOLOJİ DENEMESİ 1- Aşağıdaki şekiller farklı canlılara ait farklı bölünme şekillerini göstermektedir. 2- Kutuların üzerinde eşeysiz üreme çeşitleri ve o üreme şekli ile üreyen canlılar eşleştirilmiştir. Yukarıdaki şekillerle

Detaylı

6. Aşağıdaki tablodan yararlanarak X maddesinin ne olduğunu (A, B,C? ) ön görünüz.

6. Aşağıdaki tablodan yararlanarak X maddesinin ne olduğunu (A, B,C? ) ön görünüz. 1. Lavosier yasası nedir, açıklayınız. 2. C 2 H 4 + 3O 2 2CO 2 + 2 H 2 O tepkimesine göre 2,0 g etilenin yeterli miktarda oksijenle yanması sonucu oluşan ürünlerin toplam kütlesi nedir, hesaplayınız. 3.

Detaylı

Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM. o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ

Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM. o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ KİMYASAL TÜR 1. İYONİK BAĞ - - Ametal.- Kök Kök Kök (+) ve (-) yüklü iyonların çekim kuvvetidir..halde

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 09.00

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 09.00 T.. 8. SIIF I. DÖEM ORTAK SIAVI KASIM 1 Saat: 9. FE VE TEKOLOJİ 1.. Öğretmen öğrencilerine, Çok yüksekte uçan bir kartal, koyu renkli toprağa sahip çalılık bir alanda bulunan aynı büyüklükteki kahverengi

Detaylı

5. İnsanlarda ergenlik dönemi ile ilgili

5. İnsanlarda ergenlik dönemi ile ilgili 1. 1. Hücrenin yönetici molekülü 2. Kalıtsal bilgileri nesilden nesile aktaran yapı 3. Fosfat, şeker ve organik bazdan oluşan yapı 4. Canlının en büyük kalıtsal yapısı Yukarıdaki tanımları verilen kavramlar

Detaylı

Örneğin; İki hidrojen (H) uyla, bir oksijen (O) u birleşerek hidrojen ve oksijenden tamamen farklı olan su (H 2

Örneğin; İki hidrojen (H) uyla, bir oksijen (O) u birleşerek hidrojen ve oksijenden tamamen farklı olan su (H 2 On5yirmi5.com Madde ve özellikleri Kütlesi, hacmi ve eylemsizliği olan herşey maddedir. Yayın Tarihi : 21 Ocak 2014 Salı (oluşturma : 2/9/2016) Kütle hacim ve eylemsizlik maddenin ortak özelliklerindendir.çevremizde

Detaylı

T.C. 8. SINIF II. DÖNEM

T.C. 8. SINIF II. DÖNEM T.C. 8. SINIF II. DÖNEM F 1. şağıda çeşitli canlıların üreme şekilleri verilmiştir. Bu canlı türlerinin hangisinde, elde edilen yavruların genetik yapısı, ana canlıdan farklıdır? 3. Şekil, bir ekosistemdeki

Detaylı

Soygazların bileşik oluşturamamasının sebebi bütün orbitallerinin dolu olmasındandır.

Soygazların bileşik oluşturamamasının sebebi bütün orbitallerinin dolu olmasındandır. KİMYASAL BAĞLAR Kimyasal bağ, moleküllerde atomları birarada tutan kuvvettir. Bir bağın oluşabilmesi için atomlar tek başına bulundukları zamankinden daha kararlı (az enerjiye sahip) olmalıdırlar. Genelleme

Detaylı

A- LABORATUAR MALZEMELERİ

A- LABORATUAR MALZEMELERİ 1- Cam Aktarma ve Ölçüm Kapları: DENEY 1 A- LABORATUAR MALZEMELERİ 2- Porselen Malzemeler 3- Metal Malzemeler B- KARIŞIMLAR - BİLEŞİKLER Nitel Gözlemler, Faz Ayırımları, Isısal Bozunma AMAÇ: Karışım ve

Detaylı

DNA ve Özellikleri. Şeker;

DNA ve Özellikleri. Şeker; DNA ve Özellikleri Hücrelerdeki hayatsal olayların yönetimini çekirdek sağlar. Çekirdek içinde, hücrenin beslenme, solunum, üreme gibi canlılık faaliyetlerin yönetilmesini sağlayan genetik madde bulunur.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 3

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 3 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 DEĞERLENDİRME SINAVI - 3 2016-2017 DEĞERLENDİRME SINAVI - 3 FEN BİLİMLERİ Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci

Detaylı

YGS FİZİK DENEME SINAVI 2

YGS FİZİK DENEME SINAVI 2 YGS FİZİK DENEME SINAVI 2 Açıklama: Bu deneme sınavında 14 fizik sorusu vardır. Deneme süresi 14 dakikadır. 2017 yılı fizik öğretimi kazanımlarına uygun olarak hazırlanmıştır. YGS konu dağılımına eşdeğer

Detaylı

12-B. 31. I. 4p II. 5d III. 6s

12-B. 31. I. 4p II. 5d III. 6s -B.. 4p. 5d. 6s Baş kuantum sayısı n, açısal kuantum sayısı olmak üzere yukarıda verilen orbitallerin enerjilerinin karşılaştırılması hangisinde doğru verilmiştir? A) == B) >> C) >> D) >> E) >> ÖLÇME,

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 25 HAZİRAN 2016 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir maddeye çözeltinin bileşenleri denir.

Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir maddeye çözeltinin bileşenleri denir. GENEL KİMYA 1 LABORATUARI ÇALIŞMA NOTLARI DENEY: 8 ÇÖZELTİLER Dr. Bahadır KESKİN, 2011 @ YTÜ Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir

Detaylı

YouTube:Kimyafull Gülçin Hoca Serüveni DERİŞİM BİRİMLERİ Ppm-ppb SORU ÇÖZÜMLERİ

YouTube:Kimyafull Gülçin Hoca Serüveni DERİŞİM BİRİMLERİ Ppm-ppb SORU ÇÖZÜMLERİ Serüveni DERİŞİM BİRİMLERİ Ppm-ppb SORU ÇÖZÜMLERİ ppm Toplam madde miktarının milyonda 1 birimlik maddesine denir. NOT: 1 kg su = 1 Litre ppm =. 10 6 1 kg çözeltide çözünen maddenin mg olarak kütlesine

Detaylı