Prof. NURAN CÖMERT. Personal Information. Education Information. Dissertations. Research Areas. Academic Titles / Tasks. Professional Experience

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Prof. NURAN CÖMERT. Personal Information. Education Information. Dissertations. Research Areas. Academic Titles / Tasks. Professional Experience"

Transkript

1 Prof. NURAN CÖMERT Personal Information Education Information Doctorate, Marmara University, Faculty Of Business Administration, Business Administration, Turkey Under Graduate, Marmara University, Faculty of Business Administration, Business Administration, Turkey Dissertations Doctorate, Muhasebe Bilgi Sistemlerinde Etkili Raporlama Teknikleri Gazte İşletmelerinde Bir Uygulama, Marmara Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, 1985 Research Areas Accounting, Accounting and Control Academic Titles / Tasks Professor, Marmara University, Faculty of Business Administration, Continues Professor, State University of New York at Buffalo, Management School, Associate Professor, Marmara University, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Assistant Professor, Marmara University, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Lecturer, Marmara University, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Research Assistant, Bath University, Management School, Research Assistant, Marmara University, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Professional Experience Dean, Marmara University, Faculty of Business Administration, Business Administration, Continues Head of Department, Marmara University, Institute of Banking and Insurance, Courses İşletmelerde İç Kontrol Yapısı, Post Graduate, İş Dünyası Seminerleri, Under Graduate, İç Denetim, Under Graduate, İç Denetim, Under Graduate, Financial Accounting II, Under Graduate, İşletmelerde İç Kontrol Yapısı, Post Graduate, Financial Accounting I, Under Graduate, Genel Muhasebe I, Under Graduate, İşletmelerde İç Kontrol Yapısı, Post Graduate, İş Dünyası Seminerleri, Under Graduate,

2 Advising Theses, Doğal gaz dağıtım ve satış işletmelerinde özellik arzeden muhasebe işlemleri: Igdaş örneği, Doctorate, H.ÖZÇELİK(Student), 2018, Bütünleşik raporlama ve Türkiye'de uygulanabilirliği üzerine bir çalışma, Doctorate, E.SERAP(Student), 2016, Anonim Şirketlerde risk yönetim aracı olarak iç denetim sistemi, Post Graduate, A.YILDIRIM(Student), 2013, Uluslararası iç denetim standartları açısından Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu'nun incelenmesi ve bir uygulama, Post Graduate, N.ARI(Student), 2011, İç denetimde kalite güvence geliştirme programı ve bir uygulama, Post Graduate, A.ÖZGÜL(Student), 2011, İç denetçinin bağımsızlığı ve Türkiye uygulamalarına yönelik bir örnek, Post Graduate, H.HÜSEYİN(Student), 2010, Finansal tabloların bağımsız denetiminde kalite kontrol sistemi ve Türk denetim firmalarındaki uygulamalar, Post Graduate, E.DİBİ(Student), 2010, Siyasi partilerde denetim, Post Graduate, H.DURAN(Student), 2009, Merkez bankalarında iç kontrol ve iç denetim: Kavramsal çerçeve ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda iç kontrol ve iç denetimin etkililiği konusunda bir değerlendirme, Doctorate, F.KULAK(Student), 2009, Mesleki eğitim ve öğretim sisteminin güçlendirilmesi projesi sürecinde ticaret meslek liselerindeki muhasebe eğitiminin meslek yüksek okullarındaki muhasebe eğitimine etkileri: İstanbul'da bir alan araştırması, Post Graduate, İ.ÇAMTOSUN(Student), 2008, Kdv iade işlemlerinde hesaplama yöntemleri, muhasebeleştirme ve bir öneri, Post Graduate, Ö.TOZAR(Student), 2007, Hileli mali raporlamada yaratıcı muhasebe ve bir uygulama, Doctorate, N.ÇITAK(Student), 2007, Peer revıew (denetimin denetimi) ve türkiye uygulaması, Post Graduate, A.ATABEK(Student), 2007, Tek düzen hesap planının muhasebe standartlarına uygunluğunun incelenmesi eksiklikleri ve aykırılıkları konusuna eleştirel bir yaklaşım, Post Graduate, N.HİKMET(Student), 2006, Kar amaçsız işletmelerde (Dernekler ve vakıflarda) bağımsız denetim, Post Graduate, D.TURAN(Student), 2006, Aracı kurumlarda iç denetimin uluslararası standartlara uygunluğunun incelenmesi ve bir araştırma, Post Graduate, B.ERGİN(Student), 2006, Dış denetçinin bağımsızlığı ve Türkiye'de durum, Post Graduate, A.YEŞİL(Student), 2006, Halka açık şirketlerde sosyal raporlama ve Türkiye uygulaması, Post Graduate, B.ANGAY(Student), 2006, Yatırımcının korunması açısından aracı kurumlarda kurumsal yönetim ilkeleri ve Türkiye'deki uygulamanın değerlendirilmesi, Post Graduate, U.SAĞLAM(Student), 2006, Serbest bölgeler ve serbest bölge bankacılığı, Post Graduate, K.ODABAŞ(Student), 2006, Risk yönetiminde iç denetimin rolü, Post Graduate, S.ŞAHİN(Student), 2005, Bankalarda iç kontrol sistemi ve iç denetim fonksiyonunun etkililiği, Doctorate, Ö.ÇATIKKAŞ(Student), 2005, Halka açık şirketlerde iç denetim etkililiğinin artırılması için öneriler ve bir uygulama örneği, Post Graduate, Ç.ÇAKMAK(Student), 2005, Bankalarda dış raporlamanın etkinliği üzerine bir değerlendirme, Post Graduate, N.ÇOBAN(Student), 2003, Aracı kurumlarda kredili menkul kıymet işlemleri uygulamasına eleştirel bir yaklaşım, Post Graduate, B.ÖZUYGUN(Student), 2002, Menkul kıymet piyasalarında açığa satış ve menkul kıymet ödünç işlemleri: Teori, yasal esaslar ve muhasebeleştirilmesine eleştirel bir yaklaşım, Post Graduate, F.KULAK(Student), 2002, Finansman giderlerinin dağıtımı ve kıst uygulamasına eleştirel bir yaklaşım, Post Graduate, E.PARLAK(Student), 2001, Esnaf kredi ve kefalet kooperatiflerinin finansal yapısı, Post Graduate, N.ÇITAK(Student), 2001, Sermaye Piyasası Kanunu'na göre konsolide finansal tabloların bağımsız denetimi, Post Graduate, A.ENGİN(Student), 2000, Sermaye piyasası mevzuatına göre mali tablo kalemlerinin değerlemesi ve değerleme esaslarının diğer mevzuat ve düzenlemelerde yer alan esaslarla karşılaştırılması, Post Graduate, L.TAŞKIN(Student), 1999, Dünyada ve Türkiye'de tüketici finansman şirketleri ve uygulama örnekleri, Post Graduate, C.TAŞ(Student), 1998, Sermaye piyasası aracı kurumlarında muhasebe sistemi yasal esaslar ve uygulama sorunları, Post

3 Graduate, İ.GÜNER(Student), 1997 Jury Memberships Doctoral Examination, Doctoral Examination, Marmara Üniversitesi, October, 2017 Articles Published in Other Journals Quality Management Approaches and Their Comparison in Higher Education: Marmara University Faculty of Business Administration Quality Studies, AKGÜN İ., KARAKÖY D., KAYA P. The Online Journal of Quality in Higher Education, vol.6, pp , 2019 (Other Refereed National Journals) REPORTING OF CAPITALISED EXPENSES IN THE CONTEXT OF TFRS-14 IN REGULATORY BASED COMPANIES, Özçelik H. Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.7, pp.84-94, 2018 (National Refreed University Journal) İşletmelerde Kontrol ve Denetim Kavramlarının Doğru Kullanılması Amacına Yönelik Kavramsal Bir İnceleme Marmar Business Review, vol.1, pp.1-20, 2016 (International Refereed University Journal) AICPA Amerikan Kamu Muhasebecileri Örgütünün Açıklık Projesinin Bağımsız Denetim Uygulamalarına Etkisi Gelişmeler Ve Düşünceler TİDE- İç Denetim, vol.0, pp.22-33, 2012 (National Non-Refereed Journal) Uluslararası Denetim Standartları Kapsamında Önemlilik Düzeyinin Belirlenmesinde Kullanılacak Yöntemler Mali Çözüm, vol.22, pp.29-49, 2012 (Other Refereed National Journals) TTK Tasarısı ile Muhasebeye Getirilen Yenilikler MUVU Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, vol.1, pp.1-22, 2008 (Other Refereed National Journals) XI 25 Sayılı Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ Kapsamında Maddi Varlıklar, ÇITAK N. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi (MÖDAV), vol.6, pp.1-33, 2004 (Other Refereed National Journals) Aracı Kurumlarda Lisanslama Tebliği Çerçevesinde Yeniden Hesaplama Mükellefin Dergisi, pp , 2001 (National Non-Refereed Journal) Aracı Kurumların Tekdüzen Hesap Planı mı? Tekdüzen Hesap Listesi mi Yaklaşım Dergisi, pp.19-30, 2001 (National Non-Refereed Journal) Aracı Kurumşarda Repo-Ters Repo İşlemlerinin 67 Seri No'lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Kapsamında Değerleme İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi Mükellefin Dergisi, pp , 2000 (National Non-Refereed Journal) 4481 Sayılı Kanun Çerçevesinde Ödenmesi Gerekn Ek Kurumlar Vergisinin Muhasebeleştirilmesi Yaklaşım Dergisi, vol.8, pp.28-31, 2000 (National Non-Refereed Journal) 1999 Yılına Geçici Vergi Uygulaması İle İlgili Değerleme Sorunları, Öneriler ve Muhasebe İşlemleri Mükellefin Dergisi, pp.18-43, 1999 (National Non-Refereed Journal) 4369 Yasada Yapılan Değişikliklerden Sonra Yeniden Değerleme Kapsamında Ortaya Çıkan Sorunlar

4 Yaklaşım Dergisi, pp.48-51, 1999 (National Non-Refereed Journal) Menkul Kıymetleri Değerleme Mükellefin Dergisi, pp.27-31, 1998 (National Non-Refereed Journal) Özel Maliyet Bedellerinin İtfasının VUK, MSUGT, SPK ve Uluslararası Muhasebe Standartları Açısından Değerlendirilmesi ve Özel Maliyet Bedellerinin Yeniden Değerleme Karşısındaki Durumu Mükellefin Dergisi, pp , 1998 (National Non-Refereed Journal) 1997 Yılı Yabancı Kaynak Gider ve Maliyet Unsurlarının Kısmen Gider Kaydedilmesine İlişkin Düzenlemeler ve Muhasebe İşlemleri Mükellefin Dergisi, pp.31-41, 1998 (National Non-Refereed Journal) Kanada da Muhasebe Mesleği ve Meslek Örgütleri, SALTOĞLU M. Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı, pp.33-35, 1998 (Other Refereed National Journals) LIFO Yedekleri Nedir? Nasıl Raporlanmalıdır? Yaklaşım Dergisi, pp.39-41, 1998 (National Non-Refereed Journal) İtalya da Muhasebe Mesleği Meslek Örgütleri ve Muhasebe İlkeleri, ATAMAN GÖKÇEN B. Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı, pp.64-65, 1998 (Other Refereed National Journals) Binek Otomobillerde Kıst Amortisman Uygulamasına İlişkin Bir Mukteza Kapsamında Amortisman Ayırma ve Yeniden Değerleme İşlemlerinin Kayıt ve Takibi Mükellefin Dergisi, pp , 1997 (National Non-Refereed Journal) Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Mükellefin Dergisi, pp.93-99, 1997 (National Non-Refereed Journal) Alış ve Satış İadelerinin Kayıt ve Takibinde Özellik Gösteren Durumlar Mükellefin Dergisi, pp.34-41, 1997 (National Non-Refereed Journal) Ara Dönemde Zaman ile Orantılı Pay (Kıst) Esasına Göre Mali Tablolara Yansıtacak Amortisman Giderleri Nasıl Belirlenmelidir? Mükellefin Dergisi, pp.48-52, 1997 (National Non-Refereed Journal) SStok Değerlemede Son Giren İlk Çıkar Yönteminin Kullanılması Vergi Sorunları Dergisi, pp , 1997 (National Non-Refereed Journal) LIFO Metodunda Vergi Avantajı Mükellefin Dergisi, pp.63-67, 1997 (National Non-Refereed Journal) Dönem Sonu Sayım Esasında LIFO Yöntemi Nasıl Uygulanabilir? Mükellefin Dergisi, pp.66-75, 1997 (National Non-Refereed Journal) Repo ve Ters Repo İşlemlerinde Yıl Sonu İşlemleri Yaklaşım Dergisi, pp.54-58, 1997 (National Non-Refereed Journal) Yatırımların Finansmanında Bir Araç Olarak Finansman Fonu Uygulama Esasları ve Muhasebe Kayıtları Mükellefin Dergisi, pp.64-73, 1997 (National Non-Refereed Journal) Yatırım İndirimi İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi

5 Vergi Sorunları Dergisi, pp , 1997 (National Non-Refereed Journal) Büyük Mağazalarda Stok Muhasebesi, Barkod Destekli Sürekli Envanter Yöntemi Yaklaşım Dergisi, pp.56-64, 1996 (National Non-Refereed Journal) Bilgisayar Programları Demirbaş Mıdır? Mükellefin Dergisi, pp , 1996 (National Non-Refereed Journal) Ara Dönem Mali Tabloları Nasıl Hazırlanmalıdır? Mükellefin Dergisi, pp.76-84, 1996 (National Non-Refereed Journal) Stok Değerlemede Yeni Bir Seçenek Olarak Son Giren İlk Çıkar Yöntemi Mükellefin Dergisi, pp , 1996 (National Non-Refereed Journal) THÇ'de Açılış ve Kapanış Bilançosu Hesaplarının Eksikliğinin Kayıt Zamanına Etkisi Mükellefin Dergisi, pp , 1996 (National Non-Refereed Journal) Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşleri ile Hurda Metal Alımlarında Sorumluluk Uygulamasına İlişkin Düzenlemeler ve Muhasebe Kayıtlar Mükellefin Dergisi, pp.81, 1996 (National Non-Refereed Journal) Yabancı Turistlere KDV İadesi İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi Mükellefin Dergisi, 1996 (National Non-Refereed Journal) Fon Akım Tablolarının Tutarlı Bir Şekilde Düzenlenebilmesi için Uygulanacak Esaslar ve Teknikler I, Nakit Akım Tablosu Mükellefin Dergisi, 1996 (National Non-Refereed Journal) Fon Akım Tablolarının Tutarlı Bir Şekilde Düzenlenebilmesi için Uygulanacak Esaslar ve Teknikler II, Nakit Akım Tablosu Mükellefin Dergisi, 1996 (National Non-Refereed Journal) Kambiyo Senetleri Defterinin Muhasebe Kurallarına Göre Düzenlenmesi Yaklaşım Dergisi, pp.15-21, 1995 (National Non-Refereed Journal) Özel Gider İndirimi Sistemi Uygulama Esasları ve Muhasebe Kayıtları Mükellefin Dergisi, pp.63-73, 1995 (National Non-Refereed Journal) 4108 Sayılı Yasa ile Amortisman Uygulamasında Yapılan Değişiklikler ve Yapılacak Düzeltme İşlemleri Mükellefin Dergisi, pp.81-93, 1995 (National Non-Refereed Journal) Sabit Kıymetler Amortismanlar ve Yeniden Değerleme Paket Programlarının Satın Alınmasında Dikkat Edilecek Hususlar Yaklaşım Dergisi, pp.60-63, 1995 (National Non-Refereed Journal) Amortisman Süresini Doldurmuş Gayrimenkullerin Satışında Değer Artış Fonlarının Sermayeye İlave Edilmiş Olması Halinde Ortaya Çıkan Durumların Muhasebe Tekniği Yönünden Değerlendirilmesi Vergi Sorunları Dergisi, pp.53-57, 1995 (National Non-Refereed Journal) Aracı Kuruluşlar Dışındaki İşletmelerin Repo ve Ters Repo İşlemlerinin Tekdüzen Hesap Planına Göre Muhasebeleştirilmesi Vergi Sorunları Dergisi, pp.91-95, 1995 (National Non-Refereed Journal) Kıst Amortisman Uygulama Sorunları

6 Yaklaşım Dergisi, pp.61-63, 1995 (National Non-Refereed Journal) Finansman Fonu Uygulamasına İlşkin İşlemlerin THP'na Göre Muhasebeleştirilmesi Yaklaşım Dergisi, pp.35-46, 1994 (National Non-Refereed Journal) Kıdem Tazminatı Giderleri ve Kıdem Tazminatı Karşılıklarına İlişkin Muhasebe Uygulamaları İSMMO Yayın Organı, pp.29-38, 1993 (National Non-Refereed Journal) İşletmelerin Mevcut Hesap Sistemlerinin Muhasebe Sistemi Genel Uygulama Tebliğine Göre Yeniden Düzenlenmesi Yaklaşım Dergisi, pp.22-29, 1993 (National Non-Refereed Journal) Tarihi Maliyet Muhasebe Bilgisinin Enflasyon Döneminde Kusurları Vergi Dünyası Dergisi, pp.57, 1988 (National Non-Refereed Journal) Muhasebede Etkili Bir Raporlama Tekniği Olarak Grafiklerin Kullanılması Marmara Üniversitesi Muhasebe Araştırma ve Uygulama Merkezi Muhasebe Dergisi, pp , 1986 (National Refreed University Journal) Book & Book Chapters in: İlk uygulama Yılında Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standartları Giriş, Nuran Cömert, Çağla Ersen Cömert, Editor, İSMMMO, İstanbul, pp.11-14, 2018 in: İlk uygulama Yılında Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standartları Maddi Duran Varlıklar, Nuran Cömert, Çağla Ersen Cömert, Editor, İSMMMO, İstanbul, pp , 2018 in: Denetim ULUDAĞ S., ERDOĞAN N., ERDOĞAN M.,, UZUN A. K. Denetim Süreci ve İç Kontrol, Melih Erdoğan, Editor, Anadolu Üniversitesi, pp.46-76, 2018 in: Denetim ERDOĞAN M., ERDOĞAN N.,, ULUDAĞ S., Uzun A. K. İşlem Döngüleri ve Denetimi, Melih Erdoğan, Editor, Anadolu Üniversitesi, pp , 2018 in: İlk uygulama Yılında Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standartları Yatırım Amaçlı Gayri Menkuller, Nuran Cömert, Çağla Ersen Cömert, Editor, İSMMMO, İstanbul, pp , 2018 İç Kontrol Bütünleşik ÇerçeveBir İç Kontrol Sisteminin Etkililiğini Değerlendirmek İçin Kullanulabilecek Açıklayıcı AraçlarÇerçeve ve EklerYönetici Özeti, Nuhoğlu N. İ., Usluer T., Evin İ., Bülbül M., Kartal M. T. Türkiye İç Denetim Enstitüsü Yayınları, İstanbul, 2016 İç Kontrol Bütünleşik ÇerçeveDış Finansal Raporlama Üzerinde İç Kontrol Bir Yaklaşımlar ve Örnekler Özeti, NUHOĞLU N. İ., USLUER T., EVİN İ., BÜLBÜL M., KARTAL M. T. TİDE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ YAYINLARI, İstanbul, 2016 İşletmelerde İç Kontrol ve İç Denetim İlkeler Yaklaşımlar Uygulamalar Deloitte, 2007 Sermaye Piyasası Aracı Kurumlarında Etkili Bir İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Fonksiyonu Lebip Yalkın Matbaası, İstanbul, 2002

7 Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings YÜKSEKÖĞRETİMDE KALİTE YÖNETİM YAKLAŞIMLARI VE KARŞILAŞTIRMASI: MARMARA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ KALİTE ÇALIŞMALARI KARAKÖY D., KAYA P., AKGÜN İ., ICQH 2018 International Conference on Quality in Higher Education, İstanbul, Turkey, 5-07 Aralık 2018, pp Türk Vergi Sisteminin Ekonomi İle Uyum Sorunu 4. Yeminli Mali Müşavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu, İzmir, Turkey, 1-05 Kasım 2017 II. OTURUM: Türk Vergi Sisteminin Ekonomi İle Uyum Sorunu ve Yeminli Mali MüşavirlikOturum Başkanı (Açılış Konuşması) Yeminli Mali Müşavirlik Denetim ve Tadik Sempozyumu, İzmir, Turkey, 1-05 Kasım 2017, pp Neden COSO İç Kontrol Bütünleşik Çerçeve XX. Turkey, Internal Audit Conference, İstanbul, Turkey, 31 Ekim - 01 Kasım 2016 Akademik İnovasyon Akademik Eğitim ve Araştırma Metodolojilerine Fütüristik Yaklaşım International Academic Forum 2016, İstanbul, Turkey, 06 Mayıs 2016 Bağımsız Denetim ve Denetimin Kalitesi Açısından İç Kontrol International Audit Congress "Enhancing Audit Quality, 8-09 Eylül 2015 Kampüsten Geleceğe Bakış Öz Geleceğimizin Tasarımında Başarı Faktörleri TİDE-Gelecek Zirvesi Gelecek İçin Değerlerimizi Bilmek, Çanakkale, Turkey, 08 Mayıs 2015 Denetimin Stratejik Önemi 2. Mali İşler ve Finansa Yöneticileri Zirvesi, İstanbul, Turkey, 19 Haziran 2014 Muhasebeci Gözüyle Kurumsal Sürdürülebilirlikte Yenilikler, Gelişmeler ve Ülke Uygulamaları, KURT E. S. 13.uLUSAL İŞLETMECİLİK KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 27 Mayıs 2014 TTK ve Kurumsal Yönetim Perspektifinde Muhasebe Eğitiminde Beklenen Dönüşümler XXXII. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Antalya, Turkey, 27 Nisan 2013 Reel Sektörde İç Denetim Uygulamaları Kamuda İç Denetim ve Geleceği, İstanbul, Turkey, 07 Kasım 2012 Internal Auditor Perceptions Of Fraud Related Activities In Turkish Firms, GRAHAM G., ÇITAK N. European Accounting Association, 34th Annual Congress., ROMA, Italy, Nisan 2011 Reel Sektörde İç Denetim Uygulamaları Tespit ve Öneriler TUSIAD Raporu Konfernası, İstanbul, Turkey, 27 Mayıs 2010 Episodes in the Encyclopedia Para ve Finans Ansiklopedisii Creative Yayıncılık ve Tanıtım, pp.0, 1996 Para ve Finans Ansiklopedisi Creative Yayıncılık ve Tanıtım, pp.0, 1996

8 Activities in Scientific Journals TIDE AcademIA Research, First Editor, Continues Tasks In Event Organizations Tan Ö. F., Keleş E., Ulusan Polat M.,, Oran J., Ülker D., Erişen O., Külah S., Aksoy Hazır Ç., Yüksel G., et al., 23. International Finance Symposium, Scientific Congress, Antalya, Turkey, Ekim 2019 Ekim 2019 Awards, Ali Kamil Uzun Yaşam Boyu Meslek Hizmet Ödülü, Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği, May 2018, TİDE Özel Ödül, Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği, May 2017, Türkiye İç Denetim Farkındalık Ödülleri, Akademik Farkındalık Ödülü, Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği, May 2013