1.3. Kentsel Dönüşüm Çalışmaları. Kentsel Dönüşüm Proje Çalışmaları İMAR YÖNETİMİ. Stratejik Hedef. Kentsel Dönüşüm Uygulamalarını Etkinleştirmek

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1.3. Kentsel Dönüşüm Çalışmaları. Kentsel Dönüşüm Proje Çalışmaları İMAR YÖNETİMİ. Stratejik Hedef. Kentsel Dönüşüm Uygulamalarını Etkinleştirmek"

Transkript

1 İMAR YÖNETİMİ Kentsel Dönüşüm ATM Cihazları, Kule Tipi Panolar, Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Stratejik Hedef.. Kentsel Dönüşüm Uygulamalarını Etkinleştirmek Bu kapsamda kentsel dönüşüm amaçlı projeler ve uygulamaları, alan ilanı ve protokol çalışmaları, dönüşüm projelerine yön verecek ArGe & Dökümantasyon gibi çalışmalar yapılmaktadır. Kentsel Dönüşüm Proje Çalışmaları Bu kapsamda; Proje alanı ve çevresinin analitik etütleri yapılmıştır. Projenin dönüşüm modeli belirlenmiştir. Fikir projesi ihalesi tamamlanmıştır. 0 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun çerçevesinde Rezerv Yapı Alanı olarak ilanı.08.0 tarih ve sayılı İBB Meclis Kararı ile uygun görülmüştür tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı na iletilen karar 0 Temmuz 0 itibariyle onanarak Rezerv Yapı Alanı olarak ilan edilmiştir. Alanda kentsel dönüşüme yönelik mimari statik ve tesisat uygulama hizmet alım ihalesi 0 yılı içerisinde yapılmış olup hizmet alım ihalesi devam etmektedir. 0 yılında başlayan uygulama projesinin danışmanlık ihalesi de eşzamanlı olarak devam etmektedir. Bayrampaşa ilçesinde deprem ve diğer doğal ve kentsel risklere maruz bina stokunun güvenli ve yaşam kalitesi yüksek mekanlar ile takasını mümkün kılacak kalıcı konutticarethizmet alanları oluşturulması ve proje alanını yakın çevresindeki donatı alanlarının eksikliğini gidermek üzere yeterli yeşil alan, dini tesis ve sosyal kültürel alanlar ve diğer bazı donatı alanların projelendirilmesi hedeflenmektedir. Bayrampaşa Üret Aktar Boşalt Projesi Örnek Tasarım, Boş ve Yapılaşabilir İBB Mülkiyeti veya Tasarrufundaki Alanlarda ÜretAktarBoşalt Yöntemiyle Kentsel Dönüşüm Projeleri ÜretAktarBoşalt Modeli ile ilk etap olarak düşünülen Bayrampaşa Eski Cezaevi Alanında fikir projeleri elde edilmiş, kentsel dönüşüme yönelik mimari, statik ve tesisat uygulama projelerinin hazırlanması çalışmaları devam etmektedir. Bu çalışmayla Bayrampaşa ilçesi nin dönüşümüne ivme kazandırmak ve dönüşümün etaplar halinde ilçe geneline yayılması amaçlanmaktadır. Deprem riski başta olmak üzere kentsel ve doğal riskler taşıyan yoğun yapılaşma ve halkın kullanımına yönelik kamusal mekanların yetersizliği, ilçe genelinde dönüşüm sürecinin başlatılmasını gerektirmektedir. Kamu mülkü olan proje alanında geliştirilecek olan karma kullanımlı proje ile Bayrampaşa ilçesi nde yaşam standardı yüksek bir kentsel alan oluşturulacak ve dönüşüm süreci başlatılacaktır. 8 Bayrampaşa Üret Aktar Boşalt Projesi Örnek Tasarım,

2 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Çağlayan Meydanı ve Yakın Çevresinin Düzenlenmesi Projesi Aktif olarak kullanılan Adalet Sarayı ile bölgede tasarlanan yeni ulaşım bağlantılarının birlikte değerlendirilmesi sonucu sağlıklı işleyen, güvenli ve örnek teşkil edecek bir meydan ve çevresinin planlanması amaçlanmıştır. 0 sayılı yasa kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile koordineli olarak alanın Riskli Alan ilan edilmesi adına çalışmalar yürütülmektedir. Sultangazi İlçesi ve EyüpPirinççiköy Mevkii Havza İçi Proje Alanı Havza İçi Proje Alanı (HİPA), Sultangazi İlçesi /5000 ölçekli Nazım İmar Planında belirlenmiş olup; Sultangazi ilçesi nin büyük bir kısmını ve Eyüp ilçesine ait Pirinççiköy mahallesinin bir kısmını kapsamaktadır. Sultangazi ilçesine ilçe kimliği kazandıran, havzanın mutlak ve kısa koruma alanındaki yapılarının en yakın alanlara taşınması sağlanarak havza içi ve yakın çevresini iyileştiren, bölgedeki potansiyelleri harekete geçiren, yaşam kalitesini arttıran, kentsel yoksulluğu azaltan, Sürdürülebilir Ekolojik Kentsel Yerleşme özelliği ile ormanın kentin içine doğru uzanmasını sağlayarak bu alanda İstanbul a hizmet veren tema parkları, su sporları, doğal arenalarda sergi ve etkinlik alanları, vb. alanların oluşumuna olanak sağlamak için planlama ve dönüşüm çalışmaları devam etmekte olup, /000 ölçekli havza içi plan çalışmaları tamamlanmış ve plan onanmıştır. Havza İçi Proje Alanının dönüşüm çalışmaları kapsamında; kentsel dönüşümün sürdürülebilir ve ekolojik planlama yaklaşımı ile gerçekleştirilmesine yönelik atölye çalışmaları, planmülkiyet ilişkisinin sağlanması amacıyla 8. Madde Uygulamasına Yönelik Atölye Çalışması, zemin kaynaklı tüm sorunların detaylı bir şekilde araştırılarak tespit edilmesi amacıyla jeoteknik ve jeolojik arazi etüt çalışmaları yapılmıştır. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda belirlenen yerleşime uygun ve yerleşime önlemli alanlara ait veriler ile yeni üretilecek zemin verilerinin belirlenen sınırlar dâhilinde.58,5 Ha büyüklüğünde bir alan raporlanacaktır. Çalışmanın amacı, zemin kaynaklı tüm sorunların detaylı bir şekilde araştırılarak tespit edilmesi ve bu sorunları bertaraf edici uygulamaya esas önlemlerin belirlenmesidir. Rapor doğrultusunda çıkacak sonuçlar Sultangazi İlçesi nde HİPA da Uygulama İmar Planları ve tasarımlara altlık oluşturacak ve bu amaçla kullanılacaktır. FAALİYET RAPORU Bayrampaşa ilçesi eski cezaevi alanı ve çevresini kapsayan alanda yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarının halk ve basın bilgilendirmelerinin yapıldığı tanıtım ofisi yılında hizmete açılmıştır. Tanıtım Ofisi, Kentsel Dönüşüm Master Planı Kentsel Dönüşüm Master Planı çalışmalarında, yapılaşma ve nüfus yoğunluğunun yüksekliğiyle depremden etkilenecek. derecede riskli bölge olduğu ortaya çıkan ilçenin afet öncesi korunma ve afet sonrası müdahale ve iyileştirme imkanlarının bütüncül ve kapsayıcı bir anlayışla ele alınması, mekân ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi ile ekonomik, sosyal ve kültürel yapılarının güçlendirilmesi amaçlanmıştır. Beklenen büyük İstanbul depremine yönelik ulusal ve uluslararası kurumlarca pek çok araştırma çalışmaları yapılmış ve raporlar hazırlanmıştır. Bütün bu çalışmaların İstanbul için gösterdiği ortak noktalardan biri, olası bir depremde ilçeyi riskin yüksek olduğu ilçeler olarak işaret etmeleridir. Bu sebeple planlama alanı olarak /5.000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Master Planı hazırlamak üzere öncelikle bu ilçe belirlenmiştir. Sözü edilen üst ölçekli planlar; İstanbul il bütünü için hazırlanan tasdik tarihli / ölçekli Çevre Düzeni Planı, İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan 0 İstanbul Bölge Planı, Kalkınma Bakanlığı nca hazırlanan 0. Kalkınma Planı (08) olup her üç planda da benimsenen ve vurgulanan Yaşanabilir Mekânlar, Sürdürülebilir Çevre vizyonu öne çıkmıştır. Bu kapsamda her üç planda da Mekansal Gelişme, Bütüncül ve Kapsayıcı Kentsel Dönüşüm, Etkin Afet Yönetimi gibi kriterler öne çıkmış ve bu kriterler hazırlanan Kentsel Dönüşüm Master Planının hedef ve politikalarının temel belirleyicileri dir. 9

3 İMAR YÖNETİMİ Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı İlanı Kapsamındaki Çalışmalar KİPTAŞ Tarafından Üretilen Kentsel Dönüşüm Amaçlı Konutlar 59 Sayılı Belediye Kanunu nun 7. maddesine göre; İstanbul geneline yönelik olarak kentsel dönüşüm alan sınır ilanı ve protokol çalışmaları yapılmaktadır. Büyükşehir Belediye Meclisi nin 5..0 tarihinde aldığı karar ile Cendere Vadisi, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ilanı (Şişli ve Kağıthane İlçe Sınırlarında Kalan. Etap) İBB Meclisince kabul edilmiş olup onay işlemi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı na gönderilmiştir. 0 sayılı yasa kapsamında Beşiktaş Akat Mahallesi Karanfilköy Mevkii riskli alan önerisi riskli alan ilan edilmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilmiştir. 0 sayılı yasa kapsamında Kağıthane İlçesi Gürsel Mahallesi Çağlayan Mevkiinde bulunan alan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı na riskli alan ilan edilmek üzere gönderilmiştir. 59 sayılı Belediye Kanunun 7. Maddesine göre Sultangazi Bulvar Aksı ve Çevresi Kentsel Dönüşüm Alanı ilan edilmesi önerisi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi ne havale edilmiştir. İstanbulluların daha modern, güvenli ve sağlıklı konutlarda yaşaması için konut, okul, sosyal tesis ve komplekslerin üretim faaliyetleri sürdürülmektedir.kiptaş kurulduğu 99 yılından itibaren yılı sonuna kadar toplam olarak 57.7 konut üreterek teslim etmiştir. Ayrıca yılında;.58 adet sosyal ve toplu konut, 9.9 adet kaynak geliştirme,.9 adet kentsel dönüşüm ve yenileme alanında olmak üzere toplamda.977 adet konut inşaatına devam etmektedir. Kiptaşın Ürettiği Konutlar, Özel Mülkiyete Konu Alanlarda Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Sultangazi Bulvar Aksı ve Çevresi Kentsel Dönüşüm Alanında Gayrimenkul Değerleme ve Mimari Fikir Projesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onanmıştır. İstanbul Finans Merkezi çevresi kentsel dönüşüm amaçlı proje alanları tespitleri yapılmış bölgeye /5000 ölçekli Nazım İmar Planı hazırlanmış, bir bölge Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Kentsel Dönüşüm Alanı ilan edildiğinden bu alanlar çıkarılarak yeni adet alan eklenmiş toplam adet alan belirlenmiştir. Bu alanların çevresinde sağlıksız kentleşmenin olduğu alanlar ve niteliksiz yapı stoku barındıran alanların dönüştürülmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Kiptaşın Ürettiği Konutlar, Maltepe Zümrütevler Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında analiz çalışmaları devam etmektedir. Sultangazi Bulvarı Sınırı, Kentsel Dönüşüm 70

4 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU İmar Faaliyetleri Stratejik Hedef Stratejik Hedef İmar Denetimlerini Etkinleştirmek ndeki Doğal, Tarihi, Kültürel Değerleri Koruyarak Kamu Kullanımına Uygun Hale Getirmek İmar çalışmaları kapsamında İBB sorumluluk alanı dâhilinde 5 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında İmar uygulamaları denetlenmekte, avan proje onayları yapılmakta, mevzuat görüşleri düzenlenmekte ve ilgili mevzuat çalışmaları yapılmaktadır. Özel Alan/Yapı Projelerinin Onaylanması Bu kapsamda denetim faaliyetleri ve denetimler dışında; İmar Kanunu, İmar PlanıPlan notları gereği, İstanbul İmar Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda; Yüksekliği en az 0,50 m ve üzeri olan yapıların Müstakil yapı adeti 50 veya daha fazla olan uygulamaların Toplam inşaat alanı m den fazla olan konut ve rezidans yapılarının Katlar alanı m den fazla olan iş, alışveriş merkezi ve özellik arz eden yapıların Toplam inşaat alanı m den fazla olan sanayi ve depolama yapılarının avan proje onayı yapılmaktadır. Tablo. Avan Proje, Görüş, İmar Durumu, Ruhsat, İskan Onayları (Adet) Avan Proje (Adet) Basit tamir izni, Statik rapor tutulması, Kat irtifakı ve kat mülkiyeti projelerinin onaylanması, Suret ve fotoğraf tasdik işlemleri, Mahallen tetkik işlemleri yapılmaktadır. Yapı İle İlgili Olarak; Yapı izin belgesi verilen yapılara ait tesisat projelerinin yürürlükteki mevzuata göre tetkik edilerek onaylanması, Isı yalıtım projelerinin onaylanması ve ısı yalıtım kontrol belgesinin verilmesi, Yapılardaki asansörlerin ilgili mevzuat uyarınca yıllık periyodik fenni muayenelerinin yapılması ve asansör işletme ruhsatının verilmesi, Yapı kullanma izin belgesi (İskan belgesi) verilmesine ilişkin işlemlerde yapıyı tesisat yönünden yerinde inceleyerek yapı muayene raporunun düzenlenmesi ve projelerin onaylanması işlemleri yapılmaktadır. Tablo. Faaliyet Bilgileri Anadolu Yakası Avrupa Yakası Beykoz Üsküdar Sarıyer Beşiktaş Temel (Yapı) Ruhsatı (Adet/Yıl) Yıkım Belgesi (Adet/Yıl) İskan Belgesi (Adet/Yıl) 8 8 Isı Yalıtım Raporu (Adet/Yıl) İskele Belgesi (Adet/Yıl) TOPLAM Tamir İzin Belgesi (Adet/Yıl) Proje Tasdiki (Adet/Yıl) Görüş (Adet) Duvar İzin Belgesi (Adet/Yıl) İmar Durumu (Adet) Kaynak. İmar Müdürlüğü, Ruhsat (Adet) 0 7 İskan (Adet) 5 Kaynak. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Bölgesi Proje/Ruhsat/İzin/ İskân Faaliyetleri Özel mevzuata tabi olan ; Faaliyetleri, Ruhsat İskan ve İzin İşlemleri olarak; Proje onaylarının yapılması, Yapı yıkma belgesi verilmesi, Temel, tadilat ruhsatı ve istinat duvarı ruhsatı verilmesi, Yapı kullanma izni, Çatı yapım izni ve bahçe duvarı yapım izni, 7

5 İMAR YÖNETİMİ Tablo. KotKesit Belgesi/İnşaatİstikamet Rölöve Belge Sayıları Faaliyetleri, Beykoz Üsküdar Sarıyer Beşiktaş TOPLAM KotKesit Belgesi Düzenlenmesi (Adet) İnşaatİstikamet Rölevesinin Düzenlenmesi (Adet) Plankote Onayı (Adet) Encümen Kararları (Adet) İmar Durumu (Adet) Kaynak. İmar Müdürlüğü, İmar Denetimlerinin Gerçekleştirilmesi Faaliyetleri, Faaliyetleri, Yapıların Denetlenmesi İle İlgili Olarak; 90 sayılı yasa gereği sorumluluk alanında kaçak yapılaşmayı önlemek amacıyla düzenli kontrollerin yapılması, Ruhsatlı inşaatların projelerine uygunluğunu denetleme ve projesine uygun olarak devamını sağlama, Ruhsatlı inşaatların temel üstü vizelerini verme, Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılarla ilgili yasal işlemleri yapma, Belediye Encümenince verilecek yıkım kararları ile ilgili işlemleri yerine getirme, sorumluluk alanında mevzuata aykırı yapılarla ilgili yıkım kararlarının uygulanmasını organize etme, Doğal zemine yapılabilecek tahribatları önlemek ve planda yeşil alan statüsündeki yerlerin korunmasını sağlama, Can ve mal güvenliğini tehlikeye düşüren yapıları belirleme ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlama işlemleri yapılmaktadır. yılı içerisinde 5 adet kaçak inşaat durdurulmuş, adet kaçak inşaat yıkılmış, ilgilisine yıktırılmak üzere adet Encümen Yıkım Kararı çıkartılmıştır Tablo 5. Bölgesi Yapı Denetim Faaliyet Bilgileri Harita İle İlgili Olarak: sorumluluk alanında ruhsat verilebilecek yapılara kotkesit belgesi, inşaatistikamet rölevesinin düzenlenmesi, yapı parsellerinin kadastral revizyonları ile topoğrafik durumlarının saptanması, Ruhsat alınarak inşaatına başlanan yapıların temel üstü aşamalarında konumlarını ve su basman kotlarını gösteren belgenin düzenlenmesi, inşaat bitiminde gerekirse gabari kontrolünün yapılması, Gerekli durumlarda harita hizmetlerinde yardımcı olunması (Örneğin; kadastral adresi bulunamayan kaçak yapıları belirleme, Belediyemize bildirilen göçük, duvar yıkılması, maili inhidam durumlarındaki yerlerin ada, parsel, tespitlerini yapma), Mevzuata uygun yola terk, yoldan ihdas, tevhit ve ifraz işlemlerinin plana uygunluklarını kontrol edip, bunlara ait dosyaları tamamlama ve karar alınmak üzere Belediye Encümenine takdim etme, Yol istikametleriyle ilgili hesabat haritası düzenleme işlemleri yapılmaktadır. İmar Durumu İle İlgili Olarak; Yazılı ve çizimli imar durumunun düzenlenmesi, Kısıtlılık belgesi vermek, halihazır harita, kadastral ve imar planı örneklerinin çıkarılması, Uygulama İmar Planı ile ilgili tereddüte düşülen konularda görüş oluşturulması veya görüş alınması, Gerekli durumlarda plan revizyonu işleminin başlatılması işlemleri yapılmaktadır Anadolu Yakası Avrupa Yakası Beykoz Üsküdar Sarıyer Beşiktaş TOPLAM Encümen Kararı Alınıp Yıkım Yapılan Yer (Adet/Yıl) 9 Encümen(Yıkım)Kararı Alınan Yerler (Adet/Yıl) İnşaai Faaliyet Çalışmalarının Durdurulması (Yapı Tatil Tutanağı Tutulan Yerler(Adet/Yıl) Temel Üstü Ruhsatı (Adet/Yıl) Kaynak. İmar Müdürlüğü, Bölgesi Yıkım

6 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bölgesi Yıkım Planlama İle İlgili Olarak; Teklif edilen plan değişikliklerinin değerlendirilmesi ve Kanununa uygunluk işlemleri, Plan değişikliği için gerekli kamu kurum ve kuruluşlarının görüşlerinin alınması, Hazırlanan plan tadilatlarının, Büyükşehir Belediye Meclisi ne sunulması, Meclis Kararı alınan plan tadilatlarının Yüksek Koordinasyon Kurul Kararı alınmak üzere Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğüne iletilmesi, İmar Yüksek Koordinasyon Kurul Kararı ile onaylanan plan değişikliklerinin dağıtım ve ilan işlerinin yapılması, Kesinleşen plan tadilatlarının tasnif ve arşiv çalışmasının yapılması, Plan itirazlarının incelenmesi ve mevzuata uygun olarak değerlendirilmesi, Uygulama İmar Planları ile ilgili tereddüte düşülen konularda görüş oluşturma ve ilgili mercilerden görüş alınması işlemleri yapılmaktadır. Tablo. Yapılan Plan Tadilatları (Adet) İLÇELER Beşiktaş 8 Sarıyer 7 Sarıyer * Beykoz 0 0 * Üsküdar 7 Toplam FAALİYET RAPORU İl genelinde KBS çalışmalarının yürütülebilmesi için bir Veri Paylaşım Platformunun geliştirilmesine yönelik çalışmalara başlanmıştır. İstanbul genelinde, kamu ve özel sektöre ait olan verilerin bütüncül ve sürdürülebilir bir şekilde yönetilebilmesi için paydaşların belirlenmesi ve uluslararası standartlar dahilinde projenin gerçekleşebilmesi için uygun yol haritasının oluşturulması çalışmalarına başlanmıştır. İBB Merkezi Coğrafi Veritabanı mimarisi ile ilgili olarak performans ve güvenlik adına veritabanının kopyası (Replica) oluşturulmuştur. Veri girişi ve düzenleme asıl veritabanından; Servis ve Uygulamalar ise kopya (Replica) veritabanından ilgili veriye erişim sağlanmış ve karşılıklı değişiklikler saat içerisinde her iki veritabanında da görülebilmektir. Veri tabanına doğrudan erişim yetkisi olmayan ancak CBS verilerini kullanmak durumunda olan kullanıcılar için Harita Servisleri oluşturulmuştur. İBB Meclisi tarafından onaylanan ücret tarifesi ile bu harita servisleri İBB dışındaki kullanıcılara sunulmaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türksat Uydu Haberleşme Kablo Tv Ve İşletme A.Ş arasında.08. tarihinde İşbirliğine ve Birlikte Çalışma Esaslarına Dair Protokol imzalanmıştır. Temin edilen İstanbul İline ait Uydu Görüntülerinin Coğrafi Bilgi Sistemine entegrasyonu çalışmalarına başlanmıştır. Şehir Rehberinin Güncellenmesi 00 yılından beri hizmet veren İstanbul Şehir Rehberi web uygulaması, adres arama ve bulmada çeşitli fonksiyonları ile aramaları detaylandırmakta, 9 yılından günümüze kadar olan uydu görüntüleri, nöbetçi eczanelerin konum bilgileri gibi önemli bilgileri kullanıcılara sunmaktadır. Şehir Rehberi uygulamasında kullanıcı ergonomisi, veri güvenliği, verilerin arama konusuna göre tasnifi konularında ek çalışmalar yapılmıştır. Uygulama tamamen açık kaynak kod ile İBB tarafından geliştirilmiştir. yılında; Şehir Rehberi nin altlıklarının yenilenmesi ve güncellenmesi çalışmalarına devam edilmiştir. Şehir Rehberi tarafından kullanılan POI katmanlarında (Eğitim, Sağlık, Kamu vs.) güncellemeler yapılmıştır. Google Analytics üzerinden de kullanım istatistikleri takip edilmeye başlanmıştır. İletişim noktaları resim eklenebilecek hale getirilip yazılım güncellemeleri yapılmıştır. Yapılan bu çalışmalar sonucunda Şehir Rehberi uygulaması kullanıcılara daha güncel verileri yeni veri altyapısı ile sunmaya başlamıştır. Kaynak. İmar Müdürlüğü, *SarıyerBeykoz ilçeleri /5000 ölçekli Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul ili doğal ve tarihi sit değerlerini içeren Nazım İmar Planı değişikliği ve.köprü İstanbul Boğaz geçişine yönelik /5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve /000 ölçekli Uygulama İmar Planı Şehir Rehberi, Coğrafi Bilgi Sistemi (Cbs) Faaliyetleri Kent Bilgi Sistemi ve GIS Veritabanı ile İlgili Çalışmalar İstanbul genelindeki mekansal ve mekan ile ilişkili verilerin toplanması, standartlaştırılması ve paylaştırılmasına yönelik çalışmaları yürüterek, kurum içi ve kurum dışı entegrasyonu tesis edecek olan Kent Bilgi Sistemi nin (KBS) oluşturulması amacıyla sürdürülen çalışmalardır. 7

7.800. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü. Belediyemiz internet sitesinde yer alan Kent Rehberi bölümünden güncel adres verilerine ulaşılmaktadır.

7.800. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü. Belediyemiz internet sitesinde yer alan Kent Rehberi bölümünden güncel adres verilerine ulaşılmaktadır. /// Kentsel Tasarım Müdürlüğü 136 Yıl boyunca 344 müstakil tapu dağıtılmış, 71 de ipotek kaldırma işlemi yapılmıştır. 7.800 müdürlüğümüze toplam 7.800 evrak işleme alınmıştır. İlçemiz sınırları içerisinde

Detaylı

1. İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

1. İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 1. İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 2. Tevhit İfraz İşlemleri: İlçemiz genelinde 35 adet İfraz-Tevhit işlemi, 1 adet 3194 Sayılı İmar Kanunun 18.maddesi ugereği toplam 102.000 m² lik bir alanda imar uygulaması

Detaylı

22 TEMMUZ 2008 TARİHLİ YENİ KONYA GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR. : Konya Büyükşehir Belediyesini,

22 TEMMUZ 2008 TARİHLİ YENİ KONYA GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR. : Konya Büyükşehir Belediyesini, 22 TEMMUZ 2008 TARİHLİ YENİ KONYA GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR Konya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal

Detaylı

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İmar ve Şehircilik

Detaylı

İMAR DAİRE BAŞKANLIĞI

İMAR DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 19 Haziran 1984 gün ve 50012 sayılı kararı ile kurulan İmar Şube Müdürlüğünün 5216 sayılı Büyükşehir Belediye

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 YILI FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 YILI FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 YILI FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ Kent Rehberi Sistem & Kitap & Satış Güncellemesi Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları

Detaylı

2015 Yılı Performans Programı

2015 Yılı Performans Programı Bu Program; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca; Bakanlığın, 2015 yılında yürüteceği faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 PERFORMANS PROGRAMI

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 PERFORMANS PROGRAMI 2 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 PERFORMANS PROGRAMI 2014 İSTANBUL 2 ÇALIŞMADAN, ÜRETMEDEN, RAHAT YAŞAMAYI ALIŞKANLIK HALİNE GETİRMİŞ TOPLUMLAR, ÖNCE HAYSİYETLERİNİ, SONRA HÜRRİYETLERİNİ, DAHA SONRA

Detaylı

Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir.

Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir. Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir. M. Kemal ATATÜRK Siyaset ve hizmetin temel noktaları yerelden başlar. Abdullah

Detaylı

Karar Tarihi: 02.05.2007 Karar Numarası: 06 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Karar Tarihi: 02.05.2007 Karar Numarası: 06 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Karar Tarihi: 02.05.2007 Karar Numarası: 06 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1: AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM Bu Yönetmelik

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1- Bu yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 2- Bu yönetmelik,

Detaylı

Çalışmadan, öğrenmeden, yorulmadan, rahat yaşama yollarını alışkanlık haline getirmiş milletler; önce onurlarını, sonra hürriyetlerini, daha sonra

Çalışmadan, öğrenmeden, yorulmadan, rahat yaşama yollarını alışkanlık haline getirmiş milletler; önce onurlarını, sonra hürriyetlerini, daha sonra 1 2 Çalışmadan, öğrenmeden, yorulmadan, rahat yaşama yollarını alışkanlık haline getirmiş milletler; önce onurlarını, sonra hürriyetlerini, daha sonra geleceklerini kaybetmeye mahkumdurlar. 3 4 Başkandan

Detaylı

Genel Yönetim İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2009 FAALİYET RAPORU

Genel Yönetim İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2009 FAALİYET RAPORU 2 Genel Yönetim 3 Tarih, bir milletin kanını varlığını hiçbir zaman inkar edemez. Bizim görüşümüz ki halkçılıktır, kuvvetin, kudretin, egemenliğin, yönetimin doğrudan doğruya halka verilmesidir, halkın

Detaylı

ALTINORDU BELEDİYESii 2015 2019YILLARI STRATEJİK PLANI. 2015-2019 YILLARI STRATEJİK PLANI Sayfa 1

ALTINORDU BELEDİYESii 2015 2019YILLARI STRATEJİK PLANI. 2015-2019 YILLARI STRATEJİK PLANI Sayfa 1 T..C.. ALTINORDU BELEDİYESii 2015 2019YILLARI STRATEJİK PLANI 2015-2019 YILLARI STRATEJİK PLANI Sayfa 1 T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ Şarkiye Mah. Kazım Karabekir Cad. No:7 52100-ORDU Tel: +90452 225 01 04-225

Detaylı

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR KAYABAŞI EMLAK KONUTLARI PROJESİ 1.ETAP 3.KISIM DEĞERLEME RAPORU

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR KAYABAŞI EMLAK KONUTLARI PROJESİ 1.ETAP 3.KISIM DEĞERLEME RAPORU Altunizade Mah. Sırma Perde Sok. Sırma Apt. No:23/2 Üsküdar/İSTANBUL Tel: (216) 474 03 44 Fax: (216) 474 03 46 bilgi@ygd.com.tr www.ygd.com.tr İSTANBUL BAŞAKŞEHİR KAYABAŞI EMLAK KONUTLARI PROJESİ 1.ETAP

Detaylı

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR AYAZMA 3.ETAP BULVAR İSTANBUL PROJESİ DEĞERLEME RAPORU

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR AYAZMA 3.ETAP BULVAR İSTANBUL PROJESİ DEĞERLEME RAPORU Altunizade Mah. Sırma Perde Sok. Sırma Apt. No:23/2 Üsküdar/İSTANBUL Tel: (216) 474 03 44 Fax: (216) 474 03 46 bilgi@ygd.com.tr www.ygd.com.tr İSTANBUL BAŞAKŞEHİR AYAZMA 3.ETAP BULVAR İSTANBUL PROJESİ

Detaylı

İSTANBUL İLİ BAŞAKŞEHİR KAYABAŞI SEYRANŞEHİR PROJESİ DEĞERLEME RAPORU

İSTANBUL İLİ BAŞAKŞEHİR KAYABAŞI SEYRANŞEHİR PROJESİ DEĞERLEME RAPORU Altunizade Mah. Sırma Perde Sok. Sırma Apt. No:23/1A Üsküdar/İSTANBUL Tel: (216) 474 03 44 Fax: (216) 474 03 46 bilgi@ygd.com.tr İSTANBUL İLİ BAŞAKŞEHİR KAYABAŞI SEYRANŞEHİR PROJESİ DEĞERLEME RAPORU EMLAK

Detaylı

FATİH BELEDİYESİ 2009 YILI YILLIK PERFORMANS PROGRAMI

FATİH BELEDİYESİ 2009 YILI YILLIK PERFORMANS PROGRAMI FATİH BELEDİYESİ YILI YILLIK PERFORMANS PROGRAMI 1 Üst Yöneticinin Sunuşu 2 3 Üst Yönetici Sunuşu mali yılından itibaren uygulanacak olan Fatih Belediyesi Yıllık Programı stratejik amaçlar doğrultusunda

Detaylı

Saygıdeğer Meclis Üyeleri,

Saygıdeğer Meclis Üyeleri, Saygıdeğer Meclis Üyeleri, Sakarya mızın daha da yaşanabilir bir şehir olması ve vizyonumuzda da belirttiğimiz gibi özgün nitelikleri ile öne çıkan bir kent olması için 2014 yılı içerisinde yaptığımız

Detaylı

8. Mesleki Denetimde Mimari Çevresel Etki Değerlendirmesi (MD/ÇED)

8. Mesleki Denetimde Mimari Çevresel Etki Değerlendirmesi (MD/ÇED) 8. Mesleki Denetimde Mimari Çevresel Etki Değerlendirmesi (MD/ÇED) Her türlü ölçekte imar planı ve değişikliklerinin toplum ve çevre yararı ile genel şehircilik ilkeleri ve hukuka uygun gerçekleşmemesi

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. 2007 Yılı Performans Programı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. 2007 Yılı Performans Programı ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2007 Yılı Performans Programı İÇİNDEKİLER Misyon, Vizyon, İlkeler.. 1 Genel Bilgiler...... 2 Kurumsal Yapı.. 3 Mali Durum.. 9 Hizmet Binaları. 11 Personel. 12 Araç Envanteri.

Detaylı

İmar kelime anlamını bayındırlık, bayındır duruma getirmekten almaktadır. Bayındır, gelişip güzelleşmesi, hayat şartlarının uygun duruma getirilmesi

İmar kelime anlamını bayındırlık, bayındır duruma getirmekten almaktadır. Bayındır, gelişip güzelleşmesi, hayat şartlarının uygun duruma getirilmesi İmar kelime anlamını bayındırlık, bayındır duruma getirmekten almaktadır. Bayındır, gelişip güzelleşmesi, hayat şartlarının uygun duruma getirilmesi için üzerinde çalışılmış olan mamur (yer) anlamındadır.

Detaylı

Kadastro Adası; kadastro yapıldığı zaman var olan adadır.

Kadastro Adası; kadastro yapıldığı zaman var olan adadır. 3194 Sayılı İmar Kanunu 3194 Sayılı İmar Kanunu Değişiklik İşlenmiş Hali Değerlendirme Tanımlar: Madde 5 Bu Kanunda geçen terimlerden bazıları aşağıda tanımlanmıştır. Nazım İmar Planı; varsa bölge veya

Detaylı

İSKİ 2008-2012 STRATEJİK PLAN VE 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ VE SONUÇLARI

İSKİ 2008-2012 STRATEJİK PLAN VE 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ VE SONUÇLARI İSKİ 2008-2012 STRATEJİK PLAN VE 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ VE SONUÇLARI İSKİ ye İLİŞKİN BAZI BİLGİLER İSKİ İstanbul Büyükşehir Belediyesi ne bağlı, müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini

Detaylı

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi

Detaylı

1/1000 ÖLÇEKLİ CENDERE VADİSİ D ALT BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI

1/1000 ÖLÇEKLİ CENDERE VADİSİ D ALT BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ CENDERE VADİSİ D ALT BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI CENDERE VADİSİ D ALT BÖLGESİ 1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 1. AMAÇ 1/5.000 ölçekli Cendere Vadisi Nazım İmar Planı

Detaylı

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ- BAŞAKŞEHİR İLÇESİ 858 ADA 4 PARSEL MALL OF İSTANBUL KONUT BLOKLARI (A, B, C VE D BLOK) GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Rapor Tarihi: 07.01.2015 GAYRİMENKUL

Detaylı

I.GENEL BİLGİLER A.MİSYON VE VİZYON

I.GENEL BİLGİLER A.MİSYON VE VİZYON I.GENEL BİLGİLER A.MİSYON VE VİZYON MİSYONUMUZ Şile Belediyesi bir kamu kurumu olarak, ilçe sakinlerinin yerel ve ortak gereksinimlerini, bilgi teknolojilerine dayalı, yenilikçi, katılımcı ve çağdaş bir

Detaylı

NS PROGRAMI 2009 YILI YILLIK PERFORMANS PROGRA

NS PROGRAMI 2009 YILI YILLIK PERFORMANS PROGRA NS PROGRAMI YILI YILLIK PERFORMANS PROGRA PERFORMANS PROGRAMI YILI YILLIK PERFORMANS PROGRAMI YILI YILLIK PERFORMANS PROGRAMI Türk milletinin istidadı ve katî kararı medeniyet yolunda; durmadan, yılmadan,

Detaylı

Arnavutköy İçin Çalışıyoruz

Arnavutköy İçin Çalışıyoruz Daha Mutlu ve Yaşanabilir Bir Arnavutköy İçin Çalışıyoruz 2 3 Çok Kıymetli Hemşehrilerim; Ahmet Haşim BALTACI 2 yıllık bir süreyi sizlerle birlikte doldurmuş bulunuyoruz. Geçen bu süre zarfında öncelikle

Detaylı