İstanbul Analizi - I

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İstanbul Analizi - I"

Transkript

1 Prof. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Büyükşehir Belediyelerinin Görev ve Sorumlulukları Bağlamında İstanbul Analizi - I -Tarihçe ve Coğrafi Konum -Nüfus Analizi -Sosyal Yaşam Analizi -Teknik ve Sosyal Altyapı Analizi -Siyasi Analiz -Ekonomik Durum ve Sanayi Yapılanması -Sorunlar, Çözümler ve Projeler

2 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Hukuki Boyutuyla Büyükşehirler I. Büyükşehir Belediyelerinde Yerelleşme ve Özerklik...5 A. Türkiye Cumhuriyeti İdaresinin Genel Esasları...6 B. Merkezden Yönetimin Temel Esasları...7 C. Yerel Yönetimlerin Temel İlkeleri...9 D. Büyükşehir Yönetimlerinde Özerklik Özerklik Kavramı Büyükşehir Belediyelerinde Özerklik...14 II. Büyükşehir Belediyesinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları...15 III. Büyükşehir Sınırları İçerisinde Kalan İlçe Belediyelerinin Görev ve Yetkileri IV. Büyükşehirlerde Alt Yapı Hizmetleri V. Büyükşehirlerde Ulaşım Hizmetleri...27 VI. Büyükşehir Belediyesinin Yetkileri ve İmtiyazları VII. Büyükşehir Belediyesinin İmar Denetim Yetkisi...29

3 VIII VIII. A. Büyükşehir Belediyelerinin Kuruluş Amaçları Bağlamında İlçe Belediyeleri Üzerinde Denetim Yetkisi B. Büyükşehir Belediyelerinin İlçe Belediyelerinin Faaliyetleri Üzerinde Sahip Olduğu Denetim Yetkisinin Hukuki Niteliği Hiyerarşi Denetimi İdari Vesayet Yetkisi...33 C. Büyükşehir Belediyesi Olan İllerde İmar Yetkilerinin Paylaşımı Büyükşehir Belediyelerinin Planlama ve İmar Yetkileri İlçe Belediyelerinin Planlama ve İmar Yetkileri D. Büyükşehir Belediyelerinin İmar Denetim Yetkileri ve Sınırları Planlama Sürecinde Büyükşehir Belediyesinin İmar Denetim Yetkileri ve Sınırları Uygulama Sürecinde Büyükşehir Belediyesinin İmar Denetim Yetkileri E. Sonuç Olarak Büyükşehir Belediyelerinin İmar Denetim Yetkileri...42 Kültür ve Tabiat Varlıklarının Hukuki Korunması ve İstanbul Tarihi Yarımada A. Kültür ve Tabiat Varlıklarının Sınıflandırılması ve Kavramsal İnceleme Kültür ve Tabiat Varlığı Kavramı a. Kültür Varlığı b. Tabiat Varlığı Kültür ve Tabiat Varlıklarının Sınıflandırılması B. Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunmasında Hukuki Düzenlemeler C. Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunmasında İdari Yapılanma Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması...51

4 IX a. Kamu Eliyle Korunma...51 b. Özel Hukuk Kişilerince Korunma Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunması...52 a. Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasında Karar Alıcı İdareler...52 b. Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasında Uygulayıcı İdareler Taşınmaz Tabiat Varlıklarının Korunması...53 a. Taşınmaz Tabiat Varlıklarının Korunmasında Karar Alıcı İdareler b. Taşınmaz Tabiat Varlıklarının Korunmasında Uygulayıcı İdareler...55 D. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Ugyulamaları Uygulama Standardını Belirleyen Genel Düzenleyici İşlemler Korunması Gereken Değerlerin Tespit, Tescil veya İlanı Projelerin Hazırlanması ve Onaylanması Projelerin Uygulanması Uygulamaların Gözetim ve Denetimi Aykırı Uygulamalarda Yaptırımlar...58 E. İstanbul Tarihi Yarımada Bölgesinde Koruma Uygulamaları Tarihi Yarımadanın Kimliği ve Korunması Tarihi Yarımadada Koruma(!) Uygulamaları a. Ulaşım Ağlarının Tarihi Yarımadaya Yönelmesi b. Haliç Metro Köprüsü c. Edirnekapı Surları Önündeki Mezarlık Üzerine Yapılan İnşaat...61 d. İstanbul Siluetine Yapılan Saldırı...61 e. Yenileme Alanı Uygulamaları...61 f. Hatalı Restorasyon Uygulamaları...62

5 X g. Tarihi İstanbul Surlarının Kaderine Terk Edilmesi..62 h. Yer Altındaki Tarihi Değerlerin Tespitinin Yapılması İhtiyacı...62 i. Samatya Dolgu Alanı İkinci Bölüm Genel İstanbul Analizi I. İstanbul un Tarihçesi ve Coğrafi Konumu II. İstanbul Nüfus Analizi...73 III. İstanbul un Sosyal Yaşam Analizi A. Sosyo-Ekonomik Durum B. Dernekler...85 C. Mahalleler IV. Siyasi Analiz V. İstanbul un Sosyal ve Teknik Altyapı Bakımından Analizi A. Yollar B. Otopark C. İstanbul da Ulaşım D. İstanbul un Yeşil Alan Analizi E. İstanbul da Temizlik Hizmetleri F. İstanbul da Eğitim Hizmetleri G. İstanbul da Sağlık Hizmetleri H. İbadethaneler VI. İstanbul un Ekonomik Durumu ve Sanayii Yapılanması Analizi A. Ekonomik Durum B. İstanbul un Sanayi Yapısı C. İstanbul un Ticari Yapısı D. Sanayi Sicil Kayıtlarına Göre İstanbul Sanayisinin Değerlendirilmesi

6 E. İstanbul da Sanayi İşletmelerinin Sektörel Dağılımı F. Çalışan Sayısı ve Ar-Ge Genel Değerlendirme Personel Sayısına Göre Büyük Firmalar: G. İstanbul da Öne Çıkan Yatırım Alanları H. İstanbul un Dış Ticareti I. İstanbul İlindeki Organize Sanayi Bölgeleri ve Sanayi Siteleri Organize Sanayi Bölgeleri Sanayi Siteleri J. İstanbul da Sanayi Sektörüne Yönelik Güncel Sorunlar ve Çözüm Önerileri K. Bölgesel Kalkınma Ajansı Tarafından İstanbul İli İçin Belirlenen Vizyon, Misyon ve Stratejiler Küresel Rekabet Edebilirlik Sosyal Kalkınma Çevresel ve Kültürel Sürdürülebilirlik Kentsel Mekan Kalitesi Ulaşım ve Erişilebilirlik VII. Sorunlar, Çözümler ve Projeler İstanbul u Doğru Değerlendirme İhtiyacı ve Kente Sevdalı Projeler Üretilmesi İstanbul a Yönelik Uygulamalarda, Hizmet Analizinin Etkin Olarak Yapılması ve Kamu Hizmet Analizi Biriminin Kurulması İstanbul un Planlanmasının Temel Esasları ve Şehircilik İlkelerine Bağlı Kalınarak Gerçekleştirilmesi Yerel Özerkliği Güçlenmiş Bir İstanbul Hedefiyle Yerel Yönetim Sorumluluğunu Çok Daha Etkin Olarak Yerine Getiren Bir İdare Oluşturulması XI

7 XII 5. İmar Uygulamalarında İstanbul Kimliği Esas Alınarak Uygulama Yapılması Kültür ve Tabiat Değerlerinin Korunmasında İstanbul Kimliği Açısından Öncelikli Konuların Belirlenmesi İstanbul da Yeşil Alan Miktarının ve Standartlarının Yükseltilmesi İstanbul Derelerinin Islahının ve Çevresinin Yaşama Açılmasının Öncelikli Olarak Projelendirilme Gereksinimi İstanbul da Yoksulluk ve Yoksunlukla Mücadelede Sosyal Dayanışmanın Teşvik Edilmesi Çocuk ve Gençlik Projelerinin İstanbul un Temel İhtiyaçları Olarak Ele Alınması a. Gençlik Merkezlerinin Kurulması ve Geliştirilmesi b. Semt Spor Alanlarının Oluşturulması, Kulüpler Kurulması ve Spor Okullarının Açılması c. Sokakta Yaşayan, Suça Bulaşmış ya da Suç Mağduru Çocukların Kazanılması d. Güvenli-Ücretsiz İnternet İmkânı Sağlanması Sağlık Hizmetlerin Erişim İhtiyacı Belediye Hizmet Birimlerinin Görev Alanları Belirlenerek, Öncelik Sırasına Göre Faaliyet Yürütülmesi ve Koordinasyonun Sağlanması İstanbul un Merkez Parklarında ve Çevre Mahallelerinde Hobi Bahçeleri ve Altyapılı Mesire Alanları Oluşturulması İstanbul un Çevre Mahallelerinin Çiçek ve Fidan Yetiştirme Merkezleri Haline Getirilmesi Suç ve Yoksullukla Mücadele Amacıyla Gece Görüş Sistemi Kurulması İhtiyacı

8 XIII 16. Emekliler İçin Yaşamın Kolaylaştırılması ve Sosyal İlişkilerin Sağlanması Evlilik Sırasında Çiftlerin Mutluluğunun Paylaşılması ve Aile Ağacı Sertifikası Verilmesi Suretiyle Bilinç Artışı Sağlanması Tarihi-Kültürel Turizm Potansiyelinin Ortaya Çıkarılmasına Yönelik Olarak Topluma Temel Yabancı Dil Eğitimi İstanbul ve Trafik Sıkışıklığı Kentsel Dönüşüm İhtiyacı ve Uygulama Sorunu Yeşil Enerji Kullanımının Sağlanması Bağlamında İstanbul un Sahip Olduğu İmkânların Projelendirilmesi Taşeron İşçilerin Haklarının Korunması Asgari Ücretle Çalışan İşçilerin Geçim Sorunu ve Belediye Hizmetlerinden İndirimli Yararlandırılması Projesi Mezarlık Alanlarının Düzenlenmesi Gereksinimi Sosyal Donatı Alanlarının Semtin İhtiyaçlarına Göre Şekillendirilmesi Halka Açık, Şeffaf Belediyecilik Anlayışının Temel Taahhüt Olarak Ortaya Konulması Şehir Tiyatrolarının Özelleştirilmesi/ Taşeronlaştırılması Uygulaması Yerine, Kamu Hizmeti Olarak Yürütme Anlayışı Tercih Edilmesi Kentin Sokaklarında Aydınlatma İhtiyacı Güvenlik İhtiyacı Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığı Deprem Riskine Karşı Hazırlık ve Binalarda Güçlendirme Hava Kalitesinin İyileştirilmesine Yönelik Planlama ve İmara Yönelik Müdahaleler

9 XIV 33. Sosyal ve Kültürel Yaşamın Güçlendirilmesine Yönelik Projeler Geliştirilmesi Ulaşım Hizmetlerinin Yeniden Projelendirilmesi İhtiyacı Eğitim Hizmetleri İşgücünün Nitelikli Hale Getirilmesi ve İstihdam Sağlanmasına Yönelik Projeler Geliştirilmesi Tapu Tahsis ve 2B Uygulamasında Halkın ve Haklının Yanında Yer Alınacağının Ortaya Konulması Otopark İhtiyacı Gürültü Kirliliği Seçmen Bilgi Sisteminde Gerçekliğin Sağlanması Seçim Süreçlerinde Çalışma Sistemi VIII. İstanbul a Yönelik Olarak Yapılmış Olan Faaliyetler Üçüncü Bölüm Yerel Yönetimlerin Yerelleşmesi Bağlamında İstanbul İlçeler Analizi Örnekleri I. Gaziosmanpaşa A. Gaziosmanpaşa Coğrafi Analiz B. Gaziosmanpaşa Nüfus ve Yerleşim Analizi Gaziosmanpaşa ilçesinin mahalleleri Gaziosmanpaşa İlçesi, yaş grubu ve cinsiyete göre nüfus C. Gaziosmanpaşa Sosyal ve Ekonomik Analiz Gaziosmanpaşa da ekonomik yaşam Gaziosmanpaşa İlçesinde Yer Alan Başlıca Dernekler Gaziosmanpaşa İlçesinde Sivil Toplum Kuruluşları Gaziosmanpaşa İlçesinde Yerel Yönetimin Örgütlü Toplumla İlişkisi

10 XV D. Gaziosmanpaşa Siyasi Analiz E. Gaziosmanpaşa İlçesinde Sosyal ve Teknik Altyapı Eğitim Kurumları Sağlık Kuruluşları F. Gaziosmanpaşa İlçesinde Sorunlar, Çözümler ve Projeler Genel Sorunlar Gaziosmanpaşa Belediyesinin Stratejik Planlamasına Göre İlan ve Kabul Etmiş Olduğu Sorunlar ve Değerlendirmeler Sorunların Analizi Çözümler ve Projeler G. Gaziosmanpaşa ya Yönelik Çalışmalar II. Arnavutköy A. Arnavutköy Coğrafi Analiz B. Arnavutköy Nüfus Analizi C. Arnavutköy Sosyal Yaşam Analizi Yerel gazeteler Dernekler Mahalleler D. Arnavutköy Siyasi Analizi E. Arnavutköy İlçesinde Sosyal ve Teknik Altyapı Analizi Yollar Otoparklar Yeşil Alan Deniz ve Göller Eğitim Sağlık Tesisleri İbadethaneler Spor Kulüpleri F. Arnavutköy Sorunlar, Çözümler ve Projeler Teknik ve Sosyal Altyapı

11 XVI 2. Ulaşım Hizmetleri Planlama ve İmar Eğitim Hizmetleri Güvenlik Sorunu Diğer Sorunlar ve Projeler G. Arnavutköy İlçesinde Yapılan Çalışmalar III. Bayrampaşa A. Bayrampaşa Nüfus Analizi B. Bayrampaşa Sosyal Yaşam Analizi İlçedeki Yerel Gazeteler Dernekler C. Siyasi Analiz D. Bayrampaşa da Sosyal ve Teknik Altyapı Analizi Yol ve Ulaşım Altyapısı Otopark Hizmeti Eğitim-Sağlık-Spor E. Bayrampaşa Sorunlar, Çözümler ve Projeler F. İlçeye Yönelik Çalışmalar IV. Bağcılar A. Bağcılar Konum Analizi B. Bağcılar Nüfus Analizi C. Bağcılar Sosyal Yaşam Analizi Bağcılar da Yerel Basın Dernekler Muhtarlıklar D. Bağcılar ın Siyasi Analizi E. Bağcılar ın Ekonomik Analizi F. Bağcılar ın Sosyal ve Teknik Altyapı Analizi İlçenin Yol Sorunu Otopark Durumu

12 XVII 3. Ulaşım Durumu Yeşil Alan Eğitim ve Eğitim Hizmetleri İbadethaneler Sağlık G. Bağcılar Sorunlar, Çözümler ve Projeler H. Bağcılar İlçesine Yönelik Faaliyetler V. Esenler A. Esenler Konum Analizi B. Esenler in Nüfus Analizi C. Esenler Sosyal Yaşam Analizi Esenlerde Yerel Basın Dernekler Muhtarlıklar D. Esenler in Siyasi Analizi E. Esenler in Sosyal ve Teknik Altyapı Analizi Yol Altyapısı Otopark Altyapısı Toplu ve Bireysel Ulaşım Yeşil Alan İhtiyacı Eğitim Durumu İbadethaneler Sağlık Hizmetleri F. Esenler Sorunlar, Çözümler ve Projeler G. Esenler İlçesine Yönelik Faaliyetler VI. Güngören A. Güngören Konum ve Coğrafi Veriler B. Güngören Nüfus Analizi C. Güngören Sosyal Yaşam Analizi İlçedeki Yerel Gazeteler

13 XVIII 2. Dernekler Güngören İlçesinde Mahalleler D. Güngören Siyasi Analiz E. Güngören in Sosyal ve Teknik Altyapı Analizi Yol Altyapısı Otopark Altyapısı Ulaşım Yeşil alan Eğitim Hizmetleri İbadethaneler Sağlık Hizmetleri F. Güngören de Ekonomik Yaşam G. Güngören Sorunlar, Çözümler ve Projeler H. Güngören İlçesine Yönelik Faaliyetler VII. Bahçelievler A. Bahçelievler İlçesinin Konumu B. Bahçelievler Nüfus Analizi C. Bahçelievler Sosyal Yaşam Analizi Yerel Gazeteler Dernekler Mahalleler D. Bahçelievler in Siyasi Analizi E. Bahçelievler in Sosyal ve Teknik Altyapı Analizi Yol Altyapısı Otopark Altyapısı Ulaşım Yeşil Alan İhtiyacı Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri İbadethaneler

14 XIX F. Bahçelievler de Ekonomik Hayat G. Bahçelievler Sorunlar, Çözümler ve Projeler H. Bahçelievler İlçesine Yönelik Faaliyetler VIII. Başakşehir A. Başakşehir in Tarihçesi ve Coğrafi Konumu B. Başakşehir İlçesi Nüfus Analizi C. Başakşehir Sosyal Yaşam Analizi Yerel gazeteler Dernekler Mahalleler D. Başakşehir in Siyasi Analizi E. Başakşehir İlçesinde Sosyal ve Teknik Altyapı Analizi Yol Altyapısı Otopark Ulaşım Yeşil alan Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri İbadethaneler F. Başakşehir İlçesinde Ekonomik Durum G. Başakşehir Sorunlar, Çözümler ve Projeler IX. Beykoz A. Beykoz un Tarihçesi ve Coğrafi Konumu B. Beykoz un Nüfus Analizi C. Beykoz Sosyal Yaşam Analizi Yerel gazeteler Dernekler Mahalleler D. Beykoz İlçesi Siyasi Analizi E. Beykoz İlçesinde Sosyal ve Teknik Altyapı Analizi

15 XX 1. Yol Altyapısı Otopark Altyapısı Ulaşım Durumu Yeşil Alan Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri İbadethaneler F. Beykoz İleçsinde Ekonomi G. Beykoz Sorunlar, Çözümler ve Projeler H. Beykoz İlçesine Dönük Olarak Yapılan Faaliyetler X. Çekmeköy A. Çekmeköy İlçesinin Tarihçesi ve Konumu B. Çekmeköy ün Nüfus Analizi C. Çekmeköy Sosyal Yaşam Analizi Yerel gazeteler Dernekler Mahalleler D. Çekmeköy Siyasi Analizi E. Çekmeköy İlçesinde Sosyal ve Teknik Altyapı Analizi Yol Altyapısı Otopark Altyapısı Ulaşım Yeşil alan Eğitim Sağlık İbadethaneler F. Çekmeköy İlçesinde Ekonomik Durum G. Çekmeköy Sorunlar, Çözümler ve Projeler XI. Beylikdüzü A. Beylikdüzü nün Tarihçesi ve Coğrafi Konumu

16 XXI B. Beylikdüzü ilçesinin Nüfus Analizi C. Beylikdüzü Sosyal Yaşam Analizi Yerel gazeteler Dernekler Mahalleler D. Beylikdüzü İlçesinin Siyasi Analizi E. Beylikdüzü İlçesinin Sosyal ve Teknik Altyapı Analizi Yol Altyapısı Otopark Ulaşım Yeşil alan Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri İbadethaneler F. Ekonomi G. Beylikdüzü Sorunlar, Çözümler ve Projeler XII. Beyoğlu A. Beyoğlu İlçesinin Tarihçesi ve Konumu B. Beyoğlu İlçesinin Nüfus Analizi C. Beyoğlu Sosyal Yaşam Analizi Yerel gazeteler Dernekler Mahalleler D. Beyoğlu İlçesinin Siyasi Analizi E. Beyoğlu İlçesinde Sosyal ve Teknik Altyapı Analizi Yol Altyapısı Otopark Ulaşım Yeşil Alan Eğitim Hizmetleri

17 XXII 6. Sağlık Hizmetleri İbadethaneler F. Beyoğlu İlçesinin Ekonomisi G. Beyoğlu Sorunlar, Çözümler ve Projeler XIII. Esenyurt A. Esenyurt İlçesi Tarihçesi ve Coğrafi Konumu B. Esenyurt İlçesinin Nüfus Analizi C. Esenyurt Sosyal Yaşam Analizi Yerel gazeteler Dernekler Mahalleler D. Esenyurt İlçesi Siyasi Durum Analizi E. Esenyurt İlçesinin Sosyal ve Teknik Altyapı Analizi Yol Altyapısı Otopark Ulaşım Yeşil alan Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri İbadethaneler F. Ekonomi G. Esenyurt Sorunlar, Çözümler ve Projeler XIV. Eyüp A. Eyüp İlçesinin Tarihçesi ve Coğrafi Konumu B. Eyüp İlçesi Nüfus Analizi C. Eyüp İlçesi Sosyal Yaşam Analizi Yerel gazeteler Dernekler Mahalleler D. Eyüp İlçesi Siyasi Analizi

18 XXIII XV. XVI. E. Eyüp İlçesinin Sosyal ve Teknik Altyapı Analizi Yol Altyapısı Otopark Ulaşım Yeşil alan Eğitim Sağlık Hizmetleri İbadethaneler F. Eyüp İlçesinde Ekonomik Durum G. Eyüp Sorunlar, Çözümler ve Projeler Fatih A. Fatih İlçesi tarihçesi ve Coğrafi Konumu B. Fatih İlçesi Nüfus Analizi C. Fatih Sosyal Yaşam Analizi Yerel Gazeteler Dernekler Mahalleler D. Fatih İlçesi Siyasi Analizi E. Fatih İlçesinin Sosyal ve Teknik Altyapı Analizi Yol Altyapısı Otopark Ulaşım Yeşil Alan Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri İbadethaneler F. Fatih İlçesinde Ekonomik Durum G. Fatih Sorunlar, Çözümler ve Projeler Kâğıthane A. Kâğıthane İlçesinin Tarihçesi ve Konumu...544

19 XXIV B. Kâğıthane İlçesi Nüfus Analizi C. Kâğıthane Sosyal Yaşam Analizi Yerel gazeteler Dernekler Mahalleler D. Kâğıthane İlçe Siyasi Analizi E. Kâğıthane İlçesinin Sosyal ve Teknik Altyapı Analizi Yol Altyapısı Otopark Ulaşım Yeşil Alan Eğitim Sağlık İbadethaneler F. Kâğıthane Ekonomisi G. Kâğıthane Sorunlar, Çözümler ve Projeler H. Kâğıthane İlçesine Yönelik Faaliyetler XVII. Üsküdar A. Üsküdar İlçesi Tarihçe ve Coğrafi Konumu B. Üsküdar İlçesi Nüfus Analizi C. Üsküdar Sosyal Yaşam Analizi Yerel gazeteler Dernekler Mahalleler D. Üsküdar İlçesi Siyasi Analizi E. Üsküdar İlçesi Sosyal ve Teknik Altyapı Analizi Yollar Otopark Ulaşım Yeşil alan

20 XXV 5. Eğitim Sağlık Hizmetleri İbadethaneler F. Üsküdar da Ekonomik Durum G. Üsküdar Sorunlar, Çözümler ve Projeler H. Üsküdar İlçesine Yönelik Çalışmalar XVIII. Küçükçekmece A. Küçükçekmece İlçesi Tarihçe ve Coğrafi Konumu B. Küçükçekmece İlçesi Nüfus Analizi C. Küçükçekmece Sosyal Yaşam Analizi Yerel gazeteler Dernekler Mahalleler D. Küçükçekmece İlçesi Siyasi Analizi E. Küçükçekmece Sosyal ve Teknik Altyapı Analizi Yollar Otopark Ulaşım Yeşil alan Eğitim Sağlık Hizmeti İbadethaneler F. Küçükçekmece İlçesinde Ekonomik Durum G. Küçükçekmece Sorunlar, Çözümler ve Projeler H. İlçeye Yönelik Faaliyetler XIX. Pendik A. Pendik İlçesinin Tarihçesi ve Coğrafi Konumu B. Pendik İlçesi Nüfus Analizi C. Pendik Sosyal Yaşam Analizi Yerel Gazeteler

21 XXVI 2. Dernekler Mahalleler D. Pendik İlçesi Siyasi Analizi E. Pendik İlçesi Sosyal ve Teknik Altyapı Analizi Yollar Otopark Ulaşım Yeşil Alan Eğitim Sağlık İbadethaneler F. Pendik İlçesinde Ekonomik Durum G. Pendik Sorunlar, Çözümler ve Projeler XX. Sancaktepe A. Sancaktepe İlçesi Tarihçe ve Coğrafi Konumu B. Sancaktepe İlçesi Nüfus Analizi C. Sancaktepe Sosyal Yaşam Analizi Yerel gazeteler Dernekler Mahalleler D. Sancaktepe İlçesi Siyasi Analizi E. Sancaktepe İlçesi Sosyal ve Teknik Altyapı Analizi Yollar Otopark Ulaşım Yeşil Alan Eğitim Sağlık İbadethaneler F. Sancaktepe İlçesinde Ekonomik Durum

22 XXVII G. Sancaktepe Sorunlar, Çözümler ve Projeler H. Sancaktepe İlçesine Yönelik Faaliyetler XXI. Sultanbeyli A. Sultanbeyli İlçesi Tarihçe ve Coğrafi Konumu B. Sultanbeyli İlçesi Nüfus Analizi C. Sultanbeyli Sosyal Yaşam Analizi Yerel gazeteler Dernekler Mahalleler D. Sultanbeyli İlçesi Siyasi Analizi E. Sultanbeyi İlçesi Sosyal ve Teknik Altyapı Analizi Yollar Otopark Ulaşım Yeşil alan Eğitim Sağlık İbadethaneler F. Sultanbeyli İlçesinin Ekonomik Durumu G. Sultanbeyli Sorunlar, Çözümler ve Projeler H. Sultanbeyli İlçesine Yönelik Faaliyetler XXII. Sultangazi A. Sultangazi İlçesi Tarihçe ve Coğrafi Konumu B. Sultangazi İlçesi Nüfus Analizi C. Sultangazi Sosyal Yaşam Analizi Yerel Gazeteler Dernekler Mahalleler D. Sultangazi İlçesi Siyasi Analizi E. Sultangazi İlçesi Sosyal ve Teknik Altyapı Analizi

23 XXVIII 1. Yollar Otopark Ulaşım Yeşil Alan Eğitim Sağlık İbadethaneler F. Sultangazi İlçesinde Ekonomik Durum G. Sultangazi Sorunlar, Çözümler ve Projeler H. Sultangazi İlçesine Yönelik Faaliyetler XXIII. Şile A. Şile İlçesi Tarihçe ve Coğrafi Konumu B. Şile İlçesi Nüfus Analizi C. Şile Sosyal Yaşam Analizi Yerel gazeteler Dernekler Mahalleler D. Şile İlçesi Siyasi Analizi E. Şile İlçesi Sosyal ve Teknik Altyapı Analizi Yollar Otopark Ulaşım Yeşil Alan Eğitim Sağlık Hizmetleri İbadethaneler F. Şile Ekonomisi G. Şile Sorunlar, Çözümler ve Projeler X XIV. Tuzla A. Tuzla İlçesi Tarihçe ve Coğrafi Konum

24 XXIX B. Tuzla İlçesi Nüfus Analizi C. Tuzla Sosyal Yaşam Analizi Yerel gazeteler Dernekler Mahalleler D. Tuzla İlçesinin Siyasi Analizi E. Tuzla İlçesi Sosyal ve Teknik Altyapı Analizi Yollar Otopark Ulaşım Yeşil alan Eğitim Sağlık İbadethaneler F. Tuzla İlçesinin Ekonomik Durumu G. Tuzla Sorunlar, Çözümler ve Projeler XXV. Ümraniye A. Ümraniye İlçesinin Tarihçe ve Coğrafi Konumu B. Ümraniye İlçesi Nüfus Analizi C. Ümraniye Sosyal Yaşam Analizi Yerel gazeteler Dernekler Mahalleler D. Ümraniye İlçesi Siyasi Analizi E. Ümraniye İlçesi Sosyal ve Teknik Altyapı Analizi Yol Altyapısı Otopark Ulaşım Yeşil alan Eğitim Hizmetleri

25 XXX 6. Sağlık Hizmetleri İbadethaneler F. Ümraniye de Ekonomik Durum G. Ümraniye Sorunlar, Çözümler ve Projeler XXVI. Zeytinburnu A. Zeytinburnu İlçesi Tarihçe ve Coğrafi Konumu B. Zeytinburnu İlçesi Nüfus Analizi C. Zeytinburnu Sosyal Yaşam Analizi Yerel Gazeteler Dernekler Mahalleler D. Zeytinburnu İlçesi Siyasi Analiz E. Zeytinburnu İlçesi Sosyal ve Teknik Altyapı Analizi Yollar Otopark Ulaşım Yeşil Alan Eğitim Sağlık Hizmetleri İbadethaneler F. Zeytinburnu İlçesinin Ekonomik Durumu G. Zeytinburnu Sorunlar, Çözümler ve Projeler H. Zeytinburnu İlçesine Yönelik Faaliyetler XXVII. Şişli A. Şişli İlçesinin Tarihçesi ve Coğrafi Konumu B. Şişli İlçesi Nüfus Analizi C. Şişli Sosyal Yaşam Analizi Yerel Gazeteler Dernekler Mahalleler

26 XXXI D. Şişli İçesi Siyasi Analiz E. Şişli İlçesi Sosyal ve Teknik Altyapı Analizi Yol Altyapısı Otopark Ulaşım Yeşil Alan Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri İbadethaneler F. Şişli İlçesinde Ekonomik Durum G. Şişli Sorunlar, Çözümler ve Projeler H. Şişli İlçesine Yönelik Faaliyetler

PERFORMANS ESASLI 2015 YILI YATIRIM VE HİZMET PROGRAMI

PERFORMANS ESASLI 2015 YILI YATIRIM VE HİZMET PROGRAMI PERFORMANS ESASLI 2015 YILI YATIRIM VE HİZMET PROGRAMI 2014 İSTANBUL İstanbul, bizim tarihimizin ve uygarlığımızın bir özetidir. BAŞKANDAN Değerli İstanbullular, Belediyemizin yeni dönem Stratejik Planında

Detaylı

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ. Stratejik Planı

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ. Stratejik Planı KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ Stratejik Planı Ağustos 2006 İçindekiler Sunuş... 1 A. Küçükçekmece Belediyesi Stratejik Planı... 3 1. Küçükçekmece Belediyesi Hakkında Bilgi... 3 a. Küçükçekmece Belediyesi nin

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ Türk Milletinin istidadı ve kati kararı medeniyet yolunda; durmadan, yılmadan, ilerlemektir. GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ Recep Tayyip ERDOĞAN T.C. Cumhurbaşkanı Ahmet DAVUTOĞLU T.C.

Detaylı

EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI. Huzur Başkenti

EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI. Huzur Başkenti 2 2015 PERFORMANS PROGRAMI EYÜP BELEDİYESİ EYLÜL 2014 3 4 5 CUHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN 6 BAŞBAKAN AHMET DAVUTOĞLU 7 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI KADİR TOPBAŞ 8 EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI EYÜP

Detaylı

Daha Mutlu ve Yasanabilir Bir. Arnavutköy. için Çalısıyoruz...

Daha Mutlu ve Yasanabilir Bir. Arnavutköy. için Çalısıyoruz... Daha Mutlu ve Yasanabilir Bir Arnavutköy için Çalısıyoruz... Mahalle ve Köylerimiz ARNAVUTKÖY MERKEZ MUSTAFA KEMAL PAŞA ANADOLU İMRAHOR İSLAMBEY YAVUZSELİM BAHŞAYIŞ YUNUS EMRE ATATÜRK BOĞAZKÖY İSTİKLAL

Detaylı

Türk Milletinin istidadı ve katî kararı medeniyet yolunda; durmadan, yılmadan, ilerlemektir.

Türk Milletinin istidadı ve katî kararı medeniyet yolunda; durmadan, yılmadan, ilerlemektir. Türk Milletinin istidadı ve katî kararı medeniyet yolunda; durmadan, yılmadan, ilerlemektir. Giriş > Başkan dan Gaziosmanpaşa da 10 yılda çok şey değişti Değerli Meclis Üyeleri Farklı kültürleri ve sosyo-ekonomik

Detaylı

FATİH BELEDİYESİ 2009 YILI YILLIK PERFORMANS PROGRAMI

FATİH BELEDİYESİ 2009 YILI YILLIK PERFORMANS PROGRAMI FATİH BELEDİYESİ YILI YILLIK PERFORMANS PROGRAMI 1 Üst Yöneticinin Sunuşu 2 3 Üst Yönetici Sunuşu mali yılından itibaren uygulanacak olan Fatih Belediyesi Yıllık Programı stratejik amaçlar doğrultusunda

Detaylı

2015 Yılı Performans Programı

2015 Yılı Performans Programı Bu Program; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca; Bakanlığın, 2015 yılında yürüteceği faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini

Detaylı

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; fiziki, doğal, tarihi ve kültürel değerleri korumak ve geliştirmek, koruma ve kullanma dengesini

Detaylı

Saygıdeğer Meclis Üyeleri,

Saygıdeğer Meclis Üyeleri, Saygıdeğer Meclis Üyeleri, Sakarya mızın daha da yaşanabilir bir şehir olması ve vizyonumuzda da belirttiğimiz gibi özgün nitelikleri ile öne çıkan bir kent olması için 2014 yılı içerisinde yaptığımız

Detaylı

YÖNETMELİK. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak. Amaç

YÖNETMELİK. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak. Amaç 14 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29030 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU Nisan ANKARA Mali Hizmetler Müdürlüğü İÇİNDEKİLER SUNUŞ III I- GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 1 B- Yetki Görev ve Sorumluluk 1 C- İdareye İlişkin

Detaylı

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak.

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. ÖNSÖZ Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı ve çok yönlü değişim süreçleri özellikle kamunun yeniden

Detaylı

Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir.

Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir. Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir. M. Kemal ATATÜRK Siyaset ve hizmetin temel noktaları yerelden başlar. Abdullah

Detaylı

AHİNBE BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI

AHİNBE BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI Ş AHİNBE BELEDİYESİ Y 2015 PERFORMANS PROGRAMI 1 Güler Yüzlü, Hızlı ve Kaliteli Hizmet 2 RECEP TAYYİP ERDOĞAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI Güler Yüzlü, Hızlı ve Kaliteli Hizmet 3 4 AHMET DAVUTOĞLU

Detaylı

DBB DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ

DBB DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SUNUŞ Binlerce yıllık tarihsel bir birikime ve sürekliliğe sahip olan Diyarbakır, geçmişin kültür, sanat, ticaret ve turizm merkezi olma iddiasını bugün de sürdürmektedir. Gücünü

Detaylı

Kadir TOPBAŞ İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı

Kadir TOPBAŞ İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir TOPBAŞ İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı BAŞKAN SUNUŞ Hizmet Anlayışımızın Odağında İnsan Var Bilindiği gibi Başakşehir, yaşam kalitesi çıtasını çok yukarılara taşımış mahallelerin yanı sıra,

Detaylı

NS PROGRAMI 2009 YILI YILLIK PERFORMANS PROGRA

NS PROGRAMI 2009 YILI YILLIK PERFORMANS PROGRA NS PROGRAMI YILI YILLIK PERFORMANS PROGRA PERFORMANS PROGRAMI YILI YILLIK PERFORMANS PROGRAMI YILI YILLIK PERFORMANS PROGRAMI Türk milletinin istidadı ve katî kararı medeniyet yolunda; durmadan, yılmadan,

Detaylı

DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No Üst Yönetici Sunuşu 1 1- GENEL BİLGİLER A- Misyon, Vizyon ve Temel Değerler 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 9 C- İdareye İlişkin

Detaylı

BAĞCILAR BELEDİYESİ 2015-2019 STRATEJİK PLAN

BAĞCILAR BELEDİYESİ 2015-2019 STRATEJİK PLAN BAĞCILAR BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN 1 T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2 BAĞCILAR BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN MUSTAFA KEMAL ATATÜRK BAĞCILAR BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN 3 RECEP TAYYİP ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

Detaylı

Çalışmadan, öğrenmeden, yorulmadan, rahat yaşama yollarını alışkanlık haline getirmiş milletler; önce onurlarını, sonra hürriyetlerini, daha sonra

Çalışmadan, öğrenmeden, yorulmadan, rahat yaşama yollarını alışkanlık haline getirmiş milletler; önce onurlarını, sonra hürriyetlerini, daha sonra 1 2 Çalışmadan, öğrenmeden, yorulmadan, rahat yaşama yollarını alışkanlık haline getirmiş milletler; önce onurlarını, sonra hürriyetlerini, daha sonra geleceklerini kaybetmeye mahkumdurlar. 3 4 Başkandan

Detaylı

KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYESİ MECLİSİ

KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYESİ MECLİSİ KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYESİ MECLİSİ Karar No : 95 Toplantı Tarihi :03/07/2006 Konusu : Melikgazi Belediyesi Stratejik Planlama. Meclis gündeminin 1.maddesinde yer alan;melikgazi Belediyesi nin 20072011

Detaylı

Büyükşehir Belediye Meclisi nin Değerli Üyeleri;

Büyükşehir Belediye Meclisi nin Değerli Üyeleri; Büyükşehir Belediye Meclisi nin Değerli Üyeleri; Öncelikle Yerel Kalkınma Hamlesi ni başlattığımız 2004 yılından bu yana geçen süre zarfında, Bursa nın geleceğinin inşası için eleştiri ve önerileriyle

Detaylı

İÇİNDEKİLER 4. STRATEJİK AMAÇLARIMIZ VE STRATEJİK HEDEFLERİMİZ... 53 5. İZLEME DEĞERLENDİRME... 68 STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER TABLOSU...

İÇİNDEKİLER 4. STRATEJİK AMAÇLARIMIZ VE STRATEJİK HEDEFLERİMİZ... 53 5. İZLEME DEĞERLENDİRME... 68 STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER TABLOSU... İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... İ GRAFİKLER LİSTESİ... İİİ BAŞKANIN ÖNSÖZÜ... İX GİRİŞ... Xİ 1. KALİTE POLİTİKAMIZ... 2 1.1.VİZYONUMUZ... 2 1.2.MİSYONUMUZ... 2 1.3.İLKE VE DEĞERLERİMİZ... 2 2.STRATEJİK

Detaylı

Ünal BAYSAN. Belediye Başkanı ÖNSÖZ. Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR,

Ünal BAYSAN. Belediye Başkanı ÖNSÖZ. Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR, ÖNSÖZ Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR, Kamu idareleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu na göre, kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel

Detaylı

2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Adres Telefon Faks E-posta Web Ordu Büyükşehir Belediyesi Durugöl Mah. Atatürk Bulvarı

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU

2011 YILI FAALİYET RAPORU 2011 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 Faaliyet 2011 BAŞKAN SUNUŞU Çukurova İlçe Belediyesi nin Değerli Meclis Üyeleri Günümüzde toplumsal yapı ve ilişkileri derinden etkileyen, hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşanmaktadır.

Detaylı

KARAMAN BELEDİYESİ 2015 2019 STRATEJİK PLANI

KARAMAN BELEDİYESİ 2015 2019 STRATEJİK PLANI 2014 KARAMAN BELEDİYESİ 2015 2019 STRATEJİK PLANI Mali Hizmetler Müdürlüğü 2014 Sayfa 1 / 119 1 İÇİNDEKİLER 1 Sunuş... 6 2 Stratejik Planlama Ekibi... 8 3 Mevcut Durum... 10 3.1 Karaman Tarihi... 10 3.2

Detaylı

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. Konyaaltı Belediye Başkanlığı 01 YILI 01 YILI 01 YILI Kendiniz için değil millet için elbirliğiyle çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.. M.Kemal ATATÜRK 1 01 YILI 01 YILI 01 YILI 01 YILI İÇİNDEKİLER

Detaylı

3. İSTANBUL TARİHİ YARIMADA YÖNETİM PLANI PROJELERİ/PROJE PAKETLERİ

3. İSTANBUL TARİHİ YARIMADA YÖNETİM PLANI PROJELERİ/PROJE PAKETLERİ 3. İSTANBUL TARİHİ YARIMADA YÖNETİM PLANI PROJELERİ/PROJE PAKETLERİ 3.1. Tarihi Yarımada Proje Paketleri İstanbul Tarihi Yarımada Yönetim Planı nın benimsenen vizyon çerçevesinde oluşturulan plan hedefleri

Detaylı