İstanbul Analizi - I

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İstanbul Analizi - I"

Transkript

1 Prof. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Büyükşehir Belediyelerinin Görev ve Sorumlulukları Bağlamında İstanbul Analizi - I -Tarihçe ve Coğrafi Konum -Nüfus Analizi -Sosyal Yaşam Analizi -Teknik ve Sosyal Altyapı Analizi -Siyasi Analiz -Ekonomik Durum ve Sanayi Yapılanması -Sorunlar, Çözümler ve Projeler

2 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Hukuki Boyutuyla Büyükşehirler I. Büyükşehir Belediyelerinde Yerelleşme ve Özerklik...5 A. Türkiye Cumhuriyeti İdaresinin Genel Esasları...6 B. Merkezden Yönetimin Temel Esasları...7 C. Yerel Yönetimlerin Temel İlkeleri...9 D. Büyükşehir Yönetimlerinde Özerklik Özerklik Kavramı Büyükşehir Belediyelerinde Özerklik...14 II. Büyükşehir Belediyesinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları...15 III. Büyükşehir Sınırları İçerisinde Kalan İlçe Belediyelerinin Görev ve Yetkileri IV. Büyükşehirlerde Alt Yapı Hizmetleri V. Büyükşehirlerde Ulaşım Hizmetleri...27 VI. Büyükşehir Belediyesinin Yetkileri ve İmtiyazları VII. Büyükşehir Belediyesinin İmar Denetim Yetkisi...29

3 VIII VIII. A. Büyükşehir Belediyelerinin Kuruluş Amaçları Bağlamında İlçe Belediyeleri Üzerinde Denetim Yetkisi B. Büyükşehir Belediyelerinin İlçe Belediyelerinin Faaliyetleri Üzerinde Sahip Olduğu Denetim Yetkisinin Hukuki Niteliği Hiyerarşi Denetimi İdari Vesayet Yetkisi...33 C. Büyükşehir Belediyesi Olan İllerde İmar Yetkilerinin Paylaşımı Büyükşehir Belediyelerinin Planlama ve İmar Yetkileri İlçe Belediyelerinin Planlama ve İmar Yetkileri D. Büyükşehir Belediyelerinin İmar Denetim Yetkileri ve Sınırları Planlama Sürecinde Büyükşehir Belediyesinin İmar Denetim Yetkileri ve Sınırları Uygulama Sürecinde Büyükşehir Belediyesinin İmar Denetim Yetkileri E. Sonuç Olarak Büyükşehir Belediyelerinin İmar Denetim Yetkileri...42 Kültür ve Tabiat Varlıklarının Hukuki Korunması ve İstanbul Tarihi Yarımada A. Kültür ve Tabiat Varlıklarının Sınıflandırılması ve Kavramsal İnceleme Kültür ve Tabiat Varlığı Kavramı a. Kültür Varlığı b. Tabiat Varlığı Kültür ve Tabiat Varlıklarının Sınıflandırılması B. Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunmasında Hukuki Düzenlemeler C. Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunmasında İdari Yapılanma Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması...51

4 IX a. Kamu Eliyle Korunma...51 b. Özel Hukuk Kişilerince Korunma Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunması...52 a. Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasında Karar Alıcı İdareler...52 b. Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasında Uygulayıcı İdareler Taşınmaz Tabiat Varlıklarının Korunması...53 a. Taşınmaz Tabiat Varlıklarının Korunmasında Karar Alıcı İdareler b. Taşınmaz Tabiat Varlıklarının Korunmasında Uygulayıcı İdareler...55 D. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Ugyulamaları Uygulama Standardını Belirleyen Genel Düzenleyici İşlemler Korunması Gereken Değerlerin Tespit, Tescil veya İlanı Projelerin Hazırlanması ve Onaylanması Projelerin Uygulanması Uygulamaların Gözetim ve Denetimi Aykırı Uygulamalarda Yaptırımlar...58 E. İstanbul Tarihi Yarımada Bölgesinde Koruma Uygulamaları Tarihi Yarımadanın Kimliği ve Korunması Tarihi Yarımadada Koruma(!) Uygulamaları a. Ulaşım Ağlarının Tarihi Yarımadaya Yönelmesi b. Haliç Metro Köprüsü c. Edirnekapı Surları Önündeki Mezarlık Üzerine Yapılan İnşaat...61 d. İstanbul Siluetine Yapılan Saldırı...61 e. Yenileme Alanı Uygulamaları...61 f. Hatalı Restorasyon Uygulamaları...62

5 X g. Tarihi İstanbul Surlarının Kaderine Terk Edilmesi..62 h. Yer Altındaki Tarihi Değerlerin Tespitinin Yapılması İhtiyacı...62 i. Samatya Dolgu Alanı İkinci Bölüm Genel İstanbul Analizi I. İstanbul un Tarihçesi ve Coğrafi Konumu II. İstanbul Nüfus Analizi...73 III. İstanbul un Sosyal Yaşam Analizi A. Sosyo-Ekonomik Durum B. Dernekler...85 C. Mahalleler IV. Siyasi Analiz V. İstanbul un Sosyal ve Teknik Altyapı Bakımından Analizi A. Yollar B. Otopark C. İstanbul da Ulaşım D. İstanbul un Yeşil Alan Analizi E. İstanbul da Temizlik Hizmetleri F. İstanbul da Eğitim Hizmetleri G. İstanbul da Sağlık Hizmetleri H. İbadethaneler VI. İstanbul un Ekonomik Durumu ve Sanayii Yapılanması Analizi A. Ekonomik Durum B. İstanbul un Sanayi Yapısı C. İstanbul un Ticari Yapısı D. Sanayi Sicil Kayıtlarına Göre İstanbul Sanayisinin Değerlendirilmesi

6 E. İstanbul da Sanayi İşletmelerinin Sektörel Dağılımı F. Çalışan Sayısı ve Ar-Ge Genel Değerlendirme Personel Sayısına Göre Büyük Firmalar: G. İstanbul da Öne Çıkan Yatırım Alanları H. İstanbul un Dış Ticareti I. İstanbul İlindeki Organize Sanayi Bölgeleri ve Sanayi Siteleri Organize Sanayi Bölgeleri Sanayi Siteleri J. İstanbul da Sanayi Sektörüne Yönelik Güncel Sorunlar ve Çözüm Önerileri K. Bölgesel Kalkınma Ajansı Tarafından İstanbul İli İçin Belirlenen Vizyon, Misyon ve Stratejiler Küresel Rekabet Edebilirlik Sosyal Kalkınma Çevresel ve Kültürel Sürdürülebilirlik Kentsel Mekan Kalitesi Ulaşım ve Erişilebilirlik VII. Sorunlar, Çözümler ve Projeler İstanbul u Doğru Değerlendirme İhtiyacı ve Kente Sevdalı Projeler Üretilmesi İstanbul a Yönelik Uygulamalarda, Hizmet Analizinin Etkin Olarak Yapılması ve Kamu Hizmet Analizi Biriminin Kurulması İstanbul un Planlanmasının Temel Esasları ve Şehircilik İlkelerine Bağlı Kalınarak Gerçekleştirilmesi Yerel Özerkliği Güçlenmiş Bir İstanbul Hedefiyle Yerel Yönetim Sorumluluğunu Çok Daha Etkin Olarak Yerine Getiren Bir İdare Oluşturulması XI

7 XII 5. İmar Uygulamalarında İstanbul Kimliği Esas Alınarak Uygulama Yapılması Kültür ve Tabiat Değerlerinin Korunmasında İstanbul Kimliği Açısından Öncelikli Konuların Belirlenmesi İstanbul da Yeşil Alan Miktarının ve Standartlarının Yükseltilmesi İstanbul Derelerinin Islahının ve Çevresinin Yaşama Açılmasının Öncelikli Olarak Projelendirilme Gereksinimi İstanbul da Yoksulluk ve Yoksunlukla Mücadelede Sosyal Dayanışmanın Teşvik Edilmesi Çocuk ve Gençlik Projelerinin İstanbul un Temel İhtiyaçları Olarak Ele Alınması a. Gençlik Merkezlerinin Kurulması ve Geliştirilmesi b. Semt Spor Alanlarının Oluşturulması, Kulüpler Kurulması ve Spor Okullarının Açılması c. Sokakta Yaşayan, Suça Bulaşmış ya da Suç Mağduru Çocukların Kazanılması d. Güvenli-Ücretsiz İnternet İmkânı Sağlanması Sağlık Hizmetlerin Erişim İhtiyacı Belediye Hizmet Birimlerinin Görev Alanları Belirlenerek, Öncelik Sırasına Göre Faaliyet Yürütülmesi ve Koordinasyonun Sağlanması İstanbul un Merkez Parklarında ve Çevre Mahallelerinde Hobi Bahçeleri ve Altyapılı Mesire Alanları Oluşturulması İstanbul un Çevre Mahallelerinin Çiçek ve Fidan Yetiştirme Merkezleri Haline Getirilmesi Suç ve Yoksullukla Mücadele Amacıyla Gece Görüş Sistemi Kurulması İhtiyacı

8 XIII 16. Emekliler İçin Yaşamın Kolaylaştırılması ve Sosyal İlişkilerin Sağlanması Evlilik Sırasında Çiftlerin Mutluluğunun Paylaşılması ve Aile Ağacı Sertifikası Verilmesi Suretiyle Bilinç Artışı Sağlanması Tarihi-Kültürel Turizm Potansiyelinin Ortaya Çıkarılmasına Yönelik Olarak Topluma Temel Yabancı Dil Eğitimi İstanbul ve Trafik Sıkışıklığı Kentsel Dönüşüm İhtiyacı ve Uygulama Sorunu Yeşil Enerji Kullanımının Sağlanması Bağlamında İstanbul un Sahip Olduğu İmkânların Projelendirilmesi Taşeron İşçilerin Haklarının Korunması Asgari Ücretle Çalışan İşçilerin Geçim Sorunu ve Belediye Hizmetlerinden İndirimli Yararlandırılması Projesi Mezarlık Alanlarının Düzenlenmesi Gereksinimi Sosyal Donatı Alanlarının Semtin İhtiyaçlarına Göre Şekillendirilmesi Halka Açık, Şeffaf Belediyecilik Anlayışının Temel Taahhüt Olarak Ortaya Konulması Şehir Tiyatrolarının Özelleştirilmesi/ Taşeronlaştırılması Uygulaması Yerine, Kamu Hizmeti Olarak Yürütme Anlayışı Tercih Edilmesi Kentin Sokaklarında Aydınlatma İhtiyacı Güvenlik İhtiyacı Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığı Deprem Riskine Karşı Hazırlık ve Binalarda Güçlendirme Hava Kalitesinin İyileştirilmesine Yönelik Planlama ve İmara Yönelik Müdahaleler

9 XIV 33. Sosyal ve Kültürel Yaşamın Güçlendirilmesine Yönelik Projeler Geliştirilmesi Ulaşım Hizmetlerinin Yeniden Projelendirilmesi İhtiyacı Eğitim Hizmetleri İşgücünün Nitelikli Hale Getirilmesi ve İstihdam Sağlanmasına Yönelik Projeler Geliştirilmesi Tapu Tahsis ve 2B Uygulamasında Halkın ve Haklının Yanında Yer Alınacağının Ortaya Konulması Otopark İhtiyacı Gürültü Kirliliği Seçmen Bilgi Sisteminde Gerçekliğin Sağlanması Seçim Süreçlerinde Çalışma Sistemi VIII. İstanbul a Yönelik Olarak Yapılmış Olan Faaliyetler Üçüncü Bölüm Yerel Yönetimlerin Yerelleşmesi Bağlamında İstanbul İlçeler Analizi Örnekleri I. Gaziosmanpaşa A. Gaziosmanpaşa Coğrafi Analiz B. Gaziosmanpaşa Nüfus ve Yerleşim Analizi Gaziosmanpaşa ilçesinin mahalleleri Gaziosmanpaşa İlçesi, yaş grubu ve cinsiyete göre nüfus C. Gaziosmanpaşa Sosyal ve Ekonomik Analiz Gaziosmanpaşa da ekonomik yaşam Gaziosmanpaşa İlçesinde Yer Alan Başlıca Dernekler Gaziosmanpaşa İlçesinde Sivil Toplum Kuruluşları Gaziosmanpaşa İlçesinde Yerel Yönetimin Örgütlü Toplumla İlişkisi

10 XV D. Gaziosmanpaşa Siyasi Analiz E. Gaziosmanpaşa İlçesinde Sosyal ve Teknik Altyapı Eğitim Kurumları Sağlık Kuruluşları F. Gaziosmanpaşa İlçesinde Sorunlar, Çözümler ve Projeler Genel Sorunlar Gaziosmanpaşa Belediyesinin Stratejik Planlamasına Göre İlan ve Kabul Etmiş Olduğu Sorunlar ve Değerlendirmeler Sorunların Analizi Çözümler ve Projeler G. Gaziosmanpaşa ya Yönelik Çalışmalar II. Arnavutköy A. Arnavutköy Coğrafi Analiz B. Arnavutköy Nüfus Analizi C. Arnavutköy Sosyal Yaşam Analizi Yerel gazeteler Dernekler Mahalleler D. Arnavutköy Siyasi Analizi E. Arnavutköy İlçesinde Sosyal ve Teknik Altyapı Analizi Yollar Otoparklar Yeşil Alan Deniz ve Göller Eğitim Sağlık Tesisleri İbadethaneler Spor Kulüpleri F. Arnavutköy Sorunlar, Çözümler ve Projeler Teknik ve Sosyal Altyapı

11 XVI 2. Ulaşım Hizmetleri Planlama ve İmar Eğitim Hizmetleri Güvenlik Sorunu Diğer Sorunlar ve Projeler G. Arnavutköy İlçesinde Yapılan Çalışmalar III. Bayrampaşa A. Bayrampaşa Nüfus Analizi B. Bayrampaşa Sosyal Yaşam Analizi İlçedeki Yerel Gazeteler Dernekler C. Siyasi Analiz D. Bayrampaşa da Sosyal ve Teknik Altyapı Analizi Yol ve Ulaşım Altyapısı Otopark Hizmeti Eğitim-Sağlık-Spor E. Bayrampaşa Sorunlar, Çözümler ve Projeler F. İlçeye Yönelik Çalışmalar IV. Bağcılar A. Bağcılar Konum Analizi B. Bağcılar Nüfus Analizi C. Bağcılar Sosyal Yaşam Analizi Bağcılar da Yerel Basın Dernekler Muhtarlıklar D. Bağcılar ın Siyasi Analizi E. Bağcılar ın Ekonomik Analizi F. Bağcılar ın Sosyal ve Teknik Altyapı Analizi İlçenin Yol Sorunu Otopark Durumu

12 XVII 3. Ulaşım Durumu Yeşil Alan Eğitim ve Eğitim Hizmetleri İbadethaneler Sağlık G. Bağcılar Sorunlar, Çözümler ve Projeler H. Bağcılar İlçesine Yönelik Faaliyetler V. Esenler A. Esenler Konum Analizi B. Esenler in Nüfus Analizi C. Esenler Sosyal Yaşam Analizi Esenlerde Yerel Basın Dernekler Muhtarlıklar D. Esenler in Siyasi Analizi E. Esenler in Sosyal ve Teknik Altyapı Analizi Yol Altyapısı Otopark Altyapısı Toplu ve Bireysel Ulaşım Yeşil Alan İhtiyacı Eğitim Durumu İbadethaneler Sağlık Hizmetleri F. Esenler Sorunlar, Çözümler ve Projeler G. Esenler İlçesine Yönelik Faaliyetler VI. Güngören A. Güngören Konum ve Coğrafi Veriler B. Güngören Nüfus Analizi C. Güngören Sosyal Yaşam Analizi İlçedeki Yerel Gazeteler

13 XVIII 2. Dernekler Güngören İlçesinde Mahalleler D. Güngören Siyasi Analiz E. Güngören in Sosyal ve Teknik Altyapı Analizi Yol Altyapısı Otopark Altyapısı Ulaşım Yeşil alan Eğitim Hizmetleri İbadethaneler Sağlık Hizmetleri F. Güngören de Ekonomik Yaşam G. Güngören Sorunlar, Çözümler ve Projeler H. Güngören İlçesine Yönelik Faaliyetler VII. Bahçelievler A. Bahçelievler İlçesinin Konumu B. Bahçelievler Nüfus Analizi C. Bahçelievler Sosyal Yaşam Analizi Yerel Gazeteler Dernekler Mahalleler D. Bahçelievler in Siyasi Analizi E. Bahçelievler in Sosyal ve Teknik Altyapı Analizi Yol Altyapısı Otopark Altyapısı Ulaşım Yeşil Alan İhtiyacı Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri İbadethaneler

14 XIX F. Bahçelievler de Ekonomik Hayat G. Bahçelievler Sorunlar, Çözümler ve Projeler H. Bahçelievler İlçesine Yönelik Faaliyetler VIII. Başakşehir A. Başakşehir in Tarihçesi ve Coğrafi Konumu B. Başakşehir İlçesi Nüfus Analizi C. Başakşehir Sosyal Yaşam Analizi Yerel gazeteler Dernekler Mahalleler D. Başakşehir in Siyasi Analizi E. Başakşehir İlçesinde Sosyal ve Teknik Altyapı Analizi Yol Altyapısı Otopark Ulaşım Yeşil alan Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri İbadethaneler F. Başakşehir İlçesinde Ekonomik Durum G. Başakşehir Sorunlar, Çözümler ve Projeler IX. Beykoz A. Beykoz un Tarihçesi ve Coğrafi Konumu B. Beykoz un Nüfus Analizi C. Beykoz Sosyal Yaşam Analizi Yerel gazeteler Dernekler Mahalleler D. Beykoz İlçesi Siyasi Analizi E. Beykoz İlçesinde Sosyal ve Teknik Altyapı Analizi

15 XX 1. Yol Altyapısı Otopark Altyapısı Ulaşım Durumu Yeşil Alan Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri İbadethaneler F. Beykoz İleçsinde Ekonomi G. Beykoz Sorunlar, Çözümler ve Projeler H. Beykoz İlçesine Dönük Olarak Yapılan Faaliyetler X. Çekmeköy A. Çekmeköy İlçesinin Tarihçesi ve Konumu B. Çekmeköy ün Nüfus Analizi C. Çekmeköy Sosyal Yaşam Analizi Yerel gazeteler Dernekler Mahalleler D. Çekmeköy Siyasi Analizi E. Çekmeköy İlçesinde Sosyal ve Teknik Altyapı Analizi Yol Altyapısı Otopark Altyapısı Ulaşım Yeşil alan Eğitim Sağlık İbadethaneler F. Çekmeköy İlçesinde Ekonomik Durum G. Çekmeköy Sorunlar, Çözümler ve Projeler XI. Beylikdüzü A. Beylikdüzü nün Tarihçesi ve Coğrafi Konumu

16 XXI B. Beylikdüzü ilçesinin Nüfus Analizi C. Beylikdüzü Sosyal Yaşam Analizi Yerel gazeteler Dernekler Mahalleler D. Beylikdüzü İlçesinin Siyasi Analizi E. Beylikdüzü İlçesinin Sosyal ve Teknik Altyapı Analizi Yol Altyapısı Otopark Ulaşım Yeşil alan Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri İbadethaneler F. Ekonomi G. Beylikdüzü Sorunlar, Çözümler ve Projeler XII. Beyoğlu A. Beyoğlu İlçesinin Tarihçesi ve Konumu B. Beyoğlu İlçesinin Nüfus Analizi C. Beyoğlu Sosyal Yaşam Analizi Yerel gazeteler Dernekler Mahalleler D. Beyoğlu İlçesinin Siyasi Analizi E. Beyoğlu İlçesinde Sosyal ve Teknik Altyapı Analizi Yol Altyapısı Otopark Ulaşım Yeşil Alan Eğitim Hizmetleri

17 XXII 6. Sağlık Hizmetleri İbadethaneler F. Beyoğlu İlçesinin Ekonomisi G. Beyoğlu Sorunlar, Çözümler ve Projeler XIII. Esenyurt A. Esenyurt İlçesi Tarihçesi ve Coğrafi Konumu B. Esenyurt İlçesinin Nüfus Analizi C. Esenyurt Sosyal Yaşam Analizi Yerel gazeteler Dernekler Mahalleler D. Esenyurt İlçesi Siyasi Durum Analizi E. Esenyurt İlçesinin Sosyal ve Teknik Altyapı Analizi Yol Altyapısı Otopark Ulaşım Yeşil alan Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri İbadethaneler F. Ekonomi G. Esenyurt Sorunlar, Çözümler ve Projeler XIV. Eyüp A. Eyüp İlçesinin Tarihçesi ve Coğrafi Konumu B. Eyüp İlçesi Nüfus Analizi C. Eyüp İlçesi Sosyal Yaşam Analizi Yerel gazeteler Dernekler Mahalleler D. Eyüp İlçesi Siyasi Analizi

18 XXIII XV. XVI. E. Eyüp İlçesinin Sosyal ve Teknik Altyapı Analizi Yol Altyapısı Otopark Ulaşım Yeşil alan Eğitim Sağlık Hizmetleri İbadethaneler F. Eyüp İlçesinde Ekonomik Durum G. Eyüp Sorunlar, Çözümler ve Projeler Fatih A. Fatih İlçesi tarihçesi ve Coğrafi Konumu B. Fatih İlçesi Nüfus Analizi C. Fatih Sosyal Yaşam Analizi Yerel Gazeteler Dernekler Mahalleler D. Fatih İlçesi Siyasi Analizi E. Fatih İlçesinin Sosyal ve Teknik Altyapı Analizi Yol Altyapısı Otopark Ulaşım Yeşil Alan Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri İbadethaneler F. Fatih İlçesinde Ekonomik Durum G. Fatih Sorunlar, Çözümler ve Projeler Kâğıthane A. Kâğıthane İlçesinin Tarihçesi ve Konumu...544

19 XXIV B. Kâğıthane İlçesi Nüfus Analizi C. Kâğıthane Sosyal Yaşam Analizi Yerel gazeteler Dernekler Mahalleler D. Kâğıthane İlçe Siyasi Analizi E. Kâğıthane İlçesinin Sosyal ve Teknik Altyapı Analizi Yol Altyapısı Otopark Ulaşım Yeşil Alan Eğitim Sağlık İbadethaneler F. Kâğıthane Ekonomisi G. Kâğıthane Sorunlar, Çözümler ve Projeler H. Kâğıthane İlçesine Yönelik Faaliyetler XVII. Üsküdar A. Üsküdar İlçesi Tarihçe ve Coğrafi Konumu B. Üsküdar İlçesi Nüfus Analizi C. Üsküdar Sosyal Yaşam Analizi Yerel gazeteler Dernekler Mahalleler D. Üsküdar İlçesi Siyasi Analizi E. Üsküdar İlçesi Sosyal ve Teknik Altyapı Analizi Yollar Otopark Ulaşım Yeşil alan

20 XXV 5. Eğitim Sağlık Hizmetleri İbadethaneler F. Üsküdar da Ekonomik Durum G. Üsküdar Sorunlar, Çözümler ve Projeler H. Üsküdar İlçesine Yönelik Çalışmalar XVIII. Küçükçekmece A. Küçükçekmece İlçesi Tarihçe ve Coğrafi Konumu B. Küçükçekmece İlçesi Nüfus Analizi C. Küçükçekmece Sosyal Yaşam Analizi Yerel gazeteler Dernekler Mahalleler D. Küçükçekmece İlçesi Siyasi Analizi E. Küçükçekmece Sosyal ve Teknik Altyapı Analizi Yollar Otopark Ulaşım Yeşil alan Eğitim Sağlık Hizmeti İbadethaneler F. Küçükçekmece İlçesinde Ekonomik Durum G. Küçükçekmece Sorunlar, Çözümler ve Projeler H. İlçeye Yönelik Faaliyetler XIX. Pendik A. Pendik İlçesinin Tarihçesi ve Coğrafi Konumu B. Pendik İlçesi Nüfus Analizi C. Pendik Sosyal Yaşam Analizi Yerel Gazeteler

21 XXVI 2. Dernekler Mahalleler D. Pendik İlçesi Siyasi Analizi E. Pendik İlçesi Sosyal ve Teknik Altyapı Analizi Yollar Otopark Ulaşım Yeşil Alan Eğitim Sağlık İbadethaneler F. Pendik İlçesinde Ekonomik Durum G. Pendik Sorunlar, Çözümler ve Projeler XX. Sancaktepe A. Sancaktepe İlçesi Tarihçe ve Coğrafi Konumu B. Sancaktepe İlçesi Nüfus Analizi C. Sancaktepe Sosyal Yaşam Analizi Yerel gazeteler Dernekler Mahalleler D. Sancaktepe İlçesi Siyasi Analizi E. Sancaktepe İlçesi Sosyal ve Teknik Altyapı Analizi Yollar Otopark Ulaşım Yeşil Alan Eğitim Sağlık İbadethaneler F. Sancaktepe İlçesinde Ekonomik Durum

22 XXVII G. Sancaktepe Sorunlar, Çözümler ve Projeler H. Sancaktepe İlçesine Yönelik Faaliyetler XXI. Sultanbeyli A. Sultanbeyli İlçesi Tarihçe ve Coğrafi Konumu B. Sultanbeyli İlçesi Nüfus Analizi C. Sultanbeyli Sosyal Yaşam Analizi Yerel gazeteler Dernekler Mahalleler D. Sultanbeyli İlçesi Siyasi Analizi E. Sultanbeyi İlçesi Sosyal ve Teknik Altyapı Analizi Yollar Otopark Ulaşım Yeşil alan Eğitim Sağlık İbadethaneler F. Sultanbeyli İlçesinin Ekonomik Durumu G. Sultanbeyli Sorunlar, Çözümler ve Projeler H. Sultanbeyli İlçesine Yönelik Faaliyetler XXII. Sultangazi A. Sultangazi İlçesi Tarihçe ve Coğrafi Konumu B. Sultangazi İlçesi Nüfus Analizi C. Sultangazi Sosyal Yaşam Analizi Yerel Gazeteler Dernekler Mahalleler D. Sultangazi İlçesi Siyasi Analizi E. Sultangazi İlçesi Sosyal ve Teknik Altyapı Analizi

23 XXVIII 1. Yollar Otopark Ulaşım Yeşil Alan Eğitim Sağlık İbadethaneler F. Sultangazi İlçesinde Ekonomik Durum G. Sultangazi Sorunlar, Çözümler ve Projeler H. Sultangazi İlçesine Yönelik Faaliyetler XXIII. Şile A. Şile İlçesi Tarihçe ve Coğrafi Konumu B. Şile İlçesi Nüfus Analizi C. Şile Sosyal Yaşam Analizi Yerel gazeteler Dernekler Mahalleler D. Şile İlçesi Siyasi Analizi E. Şile İlçesi Sosyal ve Teknik Altyapı Analizi Yollar Otopark Ulaşım Yeşil Alan Eğitim Sağlık Hizmetleri İbadethaneler F. Şile Ekonomisi G. Şile Sorunlar, Çözümler ve Projeler X XIV. Tuzla A. Tuzla İlçesi Tarihçe ve Coğrafi Konum

24 XXIX B. Tuzla İlçesi Nüfus Analizi C. Tuzla Sosyal Yaşam Analizi Yerel gazeteler Dernekler Mahalleler D. Tuzla İlçesinin Siyasi Analizi E. Tuzla İlçesi Sosyal ve Teknik Altyapı Analizi Yollar Otopark Ulaşım Yeşil alan Eğitim Sağlık İbadethaneler F. Tuzla İlçesinin Ekonomik Durumu G. Tuzla Sorunlar, Çözümler ve Projeler XXV. Ümraniye A. Ümraniye İlçesinin Tarihçe ve Coğrafi Konumu B. Ümraniye İlçesi Nüfus Analizi C. Ümraniye Sosyal Yaşam Analizi Yerel gazeteler Dernekler Mahalleler D. Ümraniye İlçesi Siyasi Analizi E. Ümraniye İlçesi Sosyal ve Teknik Altyapı Analizi Yol Altyapısı Otopark Ulaşım Yeşil alan Eğitim Hizmetleri

25 XXX 6. Sağlık Hizmetleri İbadethaneler F. Ümraniye de Ekonomik Durum G. Ümraniye Sorunlar, Çözümler ve Projeler XXVI. Zeytinburnu A. Zeytinburnu İlçesi Tarihçe ve Coğrafi Konumu B. Zeytinburnu İlçesi Nüfus Analizi C. Zeytinburnu Sosyal Yaşam Analizi Yerel Gazeteler Dernekler Mahalleler D. Zeytinburnu İlçesi Siyasi Analiz E. Zeytinburnu İlçesi Sosyal ve Teknik Altyapı Analizi Yollar Otopark Ulaşım Yeşil Alan Eğitim Sağlık Hizmetleri İbadethaneler F. Zeytinburnu İlçesinin Ekonomik Durumu G. Zeytinburnu Sorunlar, Çözümler ve Projeler H. Zeytinburnu İlçesine Yönelik Faaliyetler XXVII. Şişli A. Şişli İlçesinin Tarihçesi ve Coğrafi Konumu B. Şişli İlçesi Nüfus Analizi C. Şişli Sosyal Yaşam Analizi Yerel Gazeteler Dernekler Mahalleler

26 XXXI D. Şişli İçesi Siyasi Analiz E. Şişli İlçesi Sosyal ve Teknik Altyapı Analizi Yol Altyapısı Otopark Ulaşım Yeşil Alan Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri İbadethaneler F. Şişli İlçesinde Ekonomik Durum G. Şişli Sorunlar, Çözümler ve Projeler H. Şişli İlçesine Yönelik Faaliyetler

BAŞARILI BELEDİYE ALGI ANKETİ

BAŞARILI BELEDİYE ALGI ANKETİ BAŞARILI BELEDİYE ALGI ANKETİ KASIM 2013 SİLİVRİ SİLİVRİ DE YAŞAYAN 1366 DENEKLE WEB SAYFASINDA YAPILMIŞTIR. MAHALLE ADI SAYI Ali Bey Mahallesi 29 Fatih Mahallesi 37 Mimar Sinan Mahallesi 46 Piri Mehmet

Detaylı

HAZIRLAYANLAR : M. NURETTİN ARAS (ŞUBE MÜDÜRÜ) ENGİN ŞİMŞEK (EĞİTİM BİLİMLERİ UZMANI) İLHAN KAKIRMAN (EĞİTİM BİLİMLERİ UZMANI)

HAZIRLAYANLAR : M. NURETTİN ARAS (ŞUBE MÜDÜRÜ) ENGİN ŞİMŞEK (EĞİTİM BİLİMLERİ UZMANI) İLHAN KAKIRMAN (EĞİTİM BİLİMLERİ UZMANI) HAZIRLAYANLAR : M. NURETTİN ARAS (ŞUBE MÜDÜRÜ) ENGİN ŞİMŞEK (EĞİTİM BİLİMLERİ UZMANI) İLHAN KAKIRMAN (EĞİTİM BİLİMLERİ UZMANI) Okul Türü İSTANBUL ÖRGÜN EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Derslik Sayısı Şube Sayısı

Detaylı

SONAR. İSTANBUL UN EN BAŞARILI BELEDİYE BAŞKANLARI ARAŞTIRMASI Ekim 2016

SONAR. İSTANBUL UN EN BAŞARILI BELEDİYE BAŞKANLARI ARAŞTIRMASI Ekim 2016 SONAR İSTANBUL UN EN BAŞARILI BELEDİYE BAŞKANLARI ARAŞTIRMASI Ekim 2016 ARAŞTIRMANIN KÜNYESİ Ekim 2016 CİNSİYET DAĞILIMI % 50,8 % 49.2 ARAŞTIRMANIN AMACI SONAR A.Ş., "rapor aboneleri" için, siyasi gündemi

Detaylı

Postcodes Istanbul Town Province Postcode

Postcodes Istanbul Town Province Postcode Postcodes Istanbul Town Province Postcode ADALAR ISTANBUL 34970 ADALAR ISTANBUL 34973 ADALAR ISTANBUL 34975 ADALAR ISTANBUL 34977 ADAPAZARI SAKARYA 54100 ADAPAZARI SAKARYA 54290 AKYAZI SAKARYA 54400 AKYAZI

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ TOPLANTININ TARİHİ VE GÜNÜ : 18 OCAK 2013 CUMA TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ : 14:00 BİRLEŞİM : 5.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ TOPLANTININ TARİHİ VE GÜNÜ : 18 OCAK 2013 CUMA TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ : 14:00 BİRLEŞİM : 5. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ SEÇİM DÖNEMİ : 6. TOPLANTI YILI : 5. TOPLANTI : OCAK TOPLANTININ TARİHİ VE GÜNÜ : 18 OCAK 2013 CUMA TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ : 14:00 BİRLEŞİM : 5. RAPORLAR:

Detaylı

GERÇEK KİŞİLER İÇİN SU ÜRÜNLERİ RUHSAT TEZKERESİ DÜZENLENMESİ İLÇE MÜDÜRLÜKLERİMİZ TARAFINDAN YAPILMAKTADIR

GERÇEK KİŞİLER İÇİN SU ÜRÜNLERİ RUHSAT TEZKERESİ DÜZENLENMESİ İLÇE MÜDÜRLÜKLERİMİZ TARAFINDAN YAPILMAKTADIR GERÇEK KİŞİLER İÇİN SU ÜRÜNLERİ RUHSAT TEZKERESİ DÜZENLENMESİ İLÇE MÜDÜRLÜKLERİMİZ TARAFINDAN YAPILMAKTADIR 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun 3. Maddesi gereği Gerçek Kişiler İçin Su Ürünleri Ruhsat Tezkerelerinin

Detaylı

http://acilkepenktamircisi.com/ Sunday 2nd of November 2014 07:50:31 AM Document generated by https://siteoid.com/

http://acilkepenktamircisi.com/ Sunday 2nd of November 2014 07:50:31 AM Document generated by https://siteoid.com/ Anasayfa Hizmetlerimiz İletişim İstanbul Acil Kepenk olarak kepenk arızası durumunda en kısa sürede adresinize ulaşmaktayız. Telefon: 0532 742 08 07 Telefon: 0530 877 61 28 HİZMETLERİMİZ Acil Kepenk Tüm

Detaylı

İSTANBUL DA YEREL SEÇİMLER İSTANBUL U KİM KAZANACAK?

İSTANBUL DA YEREL SEÇİMLER İSTANBUL U KİM KAZANACAK? Kasım 2008 İSTANBUL DA YEREL SEÇİMLER İSTANBUL U KİM KAZANACAK? 29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İçin Halk Kimi Görmek İsteyecek? Genar Araştırma 29 Mart 2009 Yerel

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı Meclis Müdürlüğü. Sayı : 51239166-301.03-BN:...

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı Meclis Müdürlüğü. Sayı : 51239166-301.03-BN:... T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı Meclis Müdürlüğü Sayı : 51239166-301.03-BN:... / / 2013 Konu : Kasım Ayı Meclis Toplantıları. 23.07.2004 tarih ve 25531

Detaylı

Sayı : 51239166-301.03-BN:... /01/2015

Sayı : 51239166-301.03-BN:... /01/2015 T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı Meclis Müdürlüğü Sayı : 51239166-301.03-BN:... /01/2015 Konu : Ocak Ayı Meclis Toplantıları. 23.07.2004 tarih ve 25531

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı Meclis Müdürlüğü. Sayı : 51239166-301.03-BN:...

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı Meclis Müdürlüğü. Sayı : 51239166-301.03-BN:... T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı Meclis Müdürlüğü Sayı : 51239166-301.03-BN:... /05/2014 Konu : Mayıs Ayı Meclis Toplantıları. 23.07.2004 tarih ve 25531

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ A) GENEL BİLGİLER 2014 yılı yerel seçimleriyle birlikte yeni kurulan Tuşba Belediyesinin teşkilatlanma çalışmaları başlamış ve bu kapsamda meclis kararıyla Bilgi İşlem Müdürlüğü oluşturulmuştur.

Detaylı

6. ULUSLARARASI ARAPÇA YARIŞMALARI İSTANBUL İL İÇİ VE BÖLGE YARIŞMALARI PLANLAMASI

6. ULUSLARARASI ARAPÇA YARIŞMALARI İSTANBUL İL İÇİ VE BÖLGE YARIŞMALARI PLANLAMASI Ok Adı -1 974697 PENDİK Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi Evet Evet Evet Evet -1 752603 ADALAR Adalar Anadolu İmam Hatip Lisesi Evet Evet -1 974776 ÇEKMEKÖY Çekmeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Evet Evet

Detaylı

Gezi Parkı Araştırması. GEZİ PARKI ARAŞTIRMASI Kimler, neden oradalar ve ne istiyorlar?

Gezi Parkı Araştırması. GEZİ PARKI ARAŞTIRMASI Kimler, neden oradalar ve ne istiyorlar? GEZİ PARKI ARAŞTIRMASI Kimler, neden oradalar ve ne istiyorlar? ARAŞTIRMA Araştırmayı nasıl yaptık? 6 7 Haziran Perşembe ve Cuma günleri Her 2 saatlik zaman diliminde 400 kişiyle görüşerek Gezi Parkı alanına

Detaylı

2013-2014 İSTATİSTİK VERİLERİ

2013-2014 İSTATİSTİK VERİLERİ 2013-2014 İSTATİSTİK VERİLERİ İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME BÖLÜMÜ 2014 Ocak 2013-14 İSTANBUL EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Sayfa 2 2013-2014 İSTATİSTİK VERİLERİ HAZIRLAYANLAR: M. Nurettin

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM GENEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM GENEL BİLGİLER VII İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...VII GİRİŞ...XII I. BÖLÜM GENEL BİLGİLER A. YEREL YÖNETİMLER...3 İl Özel İdareleri...3 Belediyeler...3... Köy İdareleri...4 Mahalle Muhtarlıkları...4 Yerel Yönetim

Detaylı

İş İlan No ( )

İş İlan No ( ) İş İlan No (00003369495) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu ilana sadece Kişisel Durumu "Engelli" olanlar başvurabilir. Türkiye İş Kurumu BEYOĞLU HİZMET MERKEZİ İSTANBUL İLMİLLİ

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI Birinci Bölüm Çevre Hukukunun Temelleri I. Genel Olarak...1

Detaylı

İstanbul daki en yüksek konut aidatı, İzmir deki en yüksek aidatın üç katını geçti

İstanbul daki en yüksek konut aidatı, İzmir deki en yüksek aidatın üç katını geçti www.reidin.com KONUT AİDATLARINDA TÜRKİYE REKORU BEŞİKTAŞ TA İstanbul daki en yüksek konut aidatı, İzmir deki en yüksek aidatın üç katını geçti İstanbul Avr. Ankara O,33 18 Gayrimenkul sektörü ile ilgili

Detaylı

İSTANBUL EMNİYET MÜD.POLİSEVİ ŞUBE MÜD.

İSTANBUL EMNİYET MÜD.POLİSEVİ ŞUBE MÜD. İşgücü İstemi (00002687275) Bu ilana Kişisel Durumu "Normal" olanlarla birlikte "TMY (Terorle Mücadelede Yaralanan)" olanlar da başvurabilir. Bu işgücü istemi, İŞKUR'un BEYOĞLU HİZMET MERKEZİ biriminden

Detaylı

İSTANBUL HALKI için ULAŞIM-TRAFİK ANKETİ

İSTANBUL HALKI için ULAŞIM-TRAFİK ANKETİ İSTANBUL HALKI için ULAŞIM-TRAFİK ANKETİ Prof. Dr. Mustafa ILICALI Ulaştırma Mühendisliği Bölüm Başkanı ve UYGAR Merkezi Başkanı BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 25 MART 2014 SALI BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ULAŞTIRMA

Detaylı

Uz. Dr. Bülent HEREK İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü Müdür Yardımcısı

Uz. Dr. Bülent HEREK İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Uz. Dr. Bülent HEREK İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Suriye Arap Cumhuriyeti nde yaşanan iç karışıklık neticesinde, 29 Nisan 2011 tarihinde Hatay ın Yayladağ İlçesi nden Türkiye ye girişler

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. H.Burçin Henden Şolt. Yerel Yönetimlerin Eğitime Katkı Hizmetleri: Bilgi Evleri Projesi-Zeytinburnu Belediyesi

Yrd.Doç.Dr. H.Burçin Henden Şolt. Yerel Yönetimlerin Eğitime Katkı Hizmetleri: Bilgi Evleri Projesi-Zeytinburnu Belediyesi Yrd.Doç.Dr. H.Burçin Henden Şolt Yerel Yönetimlerin Eğitime Katkı Hizmetleri: Bilgi Evleri Projesi-Zeytinburnu Belediyesi Eğitim, yeni kuşakların hayata hazırlanmasında gereken bilgi, beceri ve anlayışlar

Detaylı

TÜİK in 2012 yılı verisine göre İstanbul da 15 ve yukarı yaştaki nüfusun işgücüne katılım oranı %51,1 iken işsizlik oranı %11,3 tür.

TÜİK in 2012 yılı verisine göre İstanbul da 15 ve yukarı yaştaki nüfusun işgücüne katılım oranı %51,1 iken işsizlik oranı %11,3 tür. 3.7. EKONOMİK YAPI Sosyal ve ekonomik politikalar üzerinde güçlü bir etkisi olan yaşam kalitesi kavramı, şehir ve bölge planlaması, sosyal ve/veya ekonomik göstergelere ilişkin araştırmalar, zihinsel ve

Detaylı

İller Bankası Genel Müdürlüğü Erzurum Köyleri Deprem Binaları İnşaatı-1985. Proje Resim Galerisi için Tıklayınız...

İller Bankası Genel Müdürlüğü Erzurum Köyleri Deprem Binaları İnşaatı-1985. Proje Resim Galerisi için Tıklayınız... İller Bankası Genel Müdürlüğü Erzurum Köyleri Deprem Binaları İnşaatı-1985 İller Bankası Genel Müdürlüğü İçme Suyu İnşaatı Ereğli/Konya-1985 Türkiye Elektrik Kurumu TEÜİAŞ Çevre Aydınlatma Çevre İhata

Detaylı

KÜRESEL REKABET ZİRVESİ

KÜRESEL REKABET ZİRVESİ KÜRESEL REKABET ZİRVESİ Doç.Dr. Murat ŞEKER Proje Koordinatörü 10 Mayıs 2012 Proje Tanıtımı Küresel Rekabet Anketi Sonuçları Küresel Rekabet Endeksi Türkiye İstanbul Rekabet Endeksi Küresel Rekabet Veri

Detaylı

http://istanbulkepenktamir.com/ Sunday 2nd of November 2014 07:44:47 AM Document generated by https://siteoid.com/

http://istanbulkepenktamir.com/ Sunday 2nd of November 2014 07:44:47 AM Document generated by https://siteoid.com/ Anasayfa Hakkımızda Hizmetlerimiz İletişim Kepenk; dükkan, mağaza, depo, garaj vs.. gibi yerlerin hem emniyetini sağlayan hemde kullanılan kepenk'in şekline bağlı olarak gece leri mağaza ve showroom larınızda

Detaylı

İSTANBUL TÜVTÜRK ARAÇ MUAYENE İSTASYONLARI

İSTANBUL TÜVTÜRK ARAÇ MUAYENE İSTASYONLARI İSTANBUL TÜVTÜRK ARAÇ MUAYENE İSTASYONLARI Çatalca İstasyonu Dudullu İstasyonu Esenyurt İstasyonu Hadımköy İstasyonu Haraççı İstasyonu Kavaklı İstasyonu Mimarsinan İstasyonu Orhanlı İstasyonu Pendik İstasyonu

Detaylı

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ HİZMET VE BEKLENTİ ARAŞTIRMASI

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ HİZMET VE BEKLENTİ ARAŞTIRMASI BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ HİZMET VE BEKLENTİ ARAŞTIRMASI EKİM - 2015 MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600 Faks: (312) 441

Detaylı

2010 ANADOLU LİSELERİ YERLEŞTİRME BİLGİLERİ

2010 ANADOLU LİSELERİ YERLEŞTİRME BİLGİLERİ Boş Öğr. Sayısı Boş Sayısı 21596 BEYOĞLU Galatasaray Fra. 1 + 4 100 493.438 91 9 0.05 11 495.061 493.085 0.05 100 89 11 95 5 7311 FATİH İstanbul Alm. 1 + 4 180 491.749 173 7 0.09 14 497.881 491.647 0.09

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İli Sismik Mikro-Bölgeleme Dahil Afet Önleme/Azaltma Temel Planı Çalışması

Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İli Sismik Mikro-Bölgeleme Dahil Afet Önleme/Azaltma Temel Planı Çalışması Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İli Sismik Mikro-Bölgeleme Dahil Afet Önleme/Azaltma Temel Planı Çalışması 6.2.2. Bina Verisi Sismik Mikrobölgeleme de hasar hesaplamalarının yapılabilmesi için, Çalışma alanı

Detaylı

BASIN BÜLTENİ İSTANBUL DA BİLGİ ODAKLI KÜRESEL REKABET PROJESİ 10 MAYIS 2012 PERŞEMBE 09.30 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PROFESÖRLER EVİ BEYAZIT İSTANBUL

BASIN BÜLTENİ İSTANBUL DA BİLGİ ODAKLI KÜRESEL REKABET PROJESİ 10 MAYIS 2012 PERŞEMBE 09.30 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PROFESÖRLER EVİ BEYAZIT İSTANBUL BASIN BÜLTENİ İSTANBUL DA BİLGİ ODAKLI KÜRESEL REKABET PROJESİ 10 MAYIS 2012 PERŞEMBE 09.30 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PROFESÖRLER EVİ BEYAZIT İSTANBUL İstanbul Kalkınma Ajansı 2010 yılı Bilgi Odaklı Ekonomik

Detaylı

III. Büyük Şehir Ana Ulaşım Planlaması. IV. Yerleşim Alanları İmar Yönetmeliği

III. Büyük Şehir Ana Ulaşım Planlaması. IV. Yerleşim Alanları İmar Yönetmeliği I. Yerleşim Alanları Yenileme ve Dayanışma Kanunu II. Bölge Düzenleme Planları III. Büyük Şehir Ana Ulaşım Planlaması IV. Yerleşim Alanları İmar Yönetmeliği 1 I. Yerleşim Alanları Yenileme ve Dayanışma

Detaylı

Sayı : BN:... /03/2016 Konu : Nisan Ayı Meclis Toplantıları.

Sayı : BN:... /03/2016 Konu : Nisan Ayı Meclis Toplantıları. T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı Meclis Müdürlüğü Sayı : 51239166-301.03-BN:... /03/2016 Konu : Nisan Ayı Meclis Toplantıları. 23.07.2004 tarih ve 25531

Detaylı

2011-2012 İSTATİSTİK VERİLERİ

2011-2012 İSTATİSTİK VERİLERİ SGB 1 2011-2012 İSTATİSTİK VERİLERİ İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME BÖLÜMÜ 2012 I Yayın içeriğine yönelik sorularınız için Telefon 0(212) 520 05 62 (243) İnternet http://istanbul.meb.gov.tr

Detaylı

İSTANBUL HALKI için ULAŞIM-TRAFİK ANKETİ

İSTANBUL HALKI için ULAŞIM-TRAFİK ANKETİ İSTANBUL HALKI için ULAŞIM-TRAFİK ANKETİ Prof. Dr. Mustafa ILICALI Ulaştırma Mühendisliği Bölüm Başkanı ve UYGAR Merkezi Başkanı BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 25 MART 2014 SALI BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ULAŞTIRMA

Detaylı

2015/ 16. İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Istanbul Provincial National Education Statistics. Örgün Eğitim Formal Education

2015/ 16. İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Istanbul Provincial National Education Statistics. Örgün Eğitim Formal Education İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Istanbul Provincial National Education Statistics Örgün Eğitim Formal Education 2015/ 16 İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME BÖLÜMÜ 2016 OCAK

Detaylı

Dr. GÜL ÜSTÜN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN HUKUKİ BOYUTU

Dr. GÜL ÜSTÜN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN HUKUKİ BOYUTU Dr. GÜL ÜSTÜN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN HUKUKİ BOYUTU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER... ix KISALTMALAR...xv GİRİŞ... 1

Detaylı

BAĞCILAR BELEDİYESİ BİRLİKTE MODELLEME DEĞİŞKEN ÖNERİLERİ

BAĞCILAR BELEDİYESİ BİRLİKTE MODELLEME DEĞİŞKEN ÖNERİLERİ BAĞCILAR BELEDİYESİ BİRLİKTE MODELLEME DEĞİŞKEN ÖNERİLERİ İçindekiler SİSTEM DİNAMİKLERİ ALTERNATİF DEĞİŞKEN ÖNERİLERİ... 2 Aile Yapısı... 2 Çocuk ve Gençlerle ilgili Faaliyetler... 2 Eğitim Kültür...

Detaylı

3.11. KENTSEL KONULAR VE GENEL YAŞAM KALİTESİ

3.11. KENTSEL KONULAR VE GENEL YAŞAM KALİTESİ 3.11. KENTSEL KONULAR VE GENEL YAŞAM KALİTESİ 3.11.1. Kentsel Çevrenin Değerlendirilmesi Bu bölümde görüşmecilerden, İstanbul ile ilgili çeşitli fiziksel ve sosyal özelliklere ilişkin önermelere katılımına

Detaylı

Planlama Kademelenmesi II

Planlama Kademelenmesi II Planlama Kademelenmesi II İMAR PLANLAMA SÜRECİ İmar Planı Elde Etme Yolları İmar planları İmar Planlarının Yapımını Yüklenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Yeterlilik Yönetmeliği nde tanımlanan niteliklere

Detaylı

Pasaport Büro Adresleri

Pasaport Büro Adresleri Pasaport Büro Adresleri İlçe Adı Pasaport Büro Ve Pasaport Harcının Yatırılabileceği Mali Veznelerinin Adres ve Telefonları Adalar Pas. Br. Büyükada Nala Hatun Cd. N-2 ADALAR Tel:0216 382 50 10-14 Adalar

Detaylı

2012 Asil - Taban Puanı Karşılaştırmalı Liste

2012 Asil - Taban Puanı Karşılaştırmalı Liste 2012 Asil - Taban Puanı Karşılaştırmalı Liste İlçe Adı Kont Adı Kont Sayı 2012 Tavan Puan 2012 Taban Puan 2011 Taban Puanlar BEYOĞLU Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi 100 507,424 496,463 493,313

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU Tarih: 13 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 80 Katılımcı listesindeki Sayı: 76 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

İSTANBUL İÇİN EVSEL KATI ATIKLARIN TOPLANMASI, TAŞINMASI, BERTARAFI VE GENEL KENT TEMİZLİĞİNE İLİŞKİN MALİYETLER

İSTANBUL İÇİN EVSEL KATI ATIKLARIN TOPLANMASI, TAŞINMASI, BERTARAFI VE GENEL KENT TEMİZLİĞİNE İLİŞKİN MALİYETLER İSTANBUL İÇİN EVSEL KATI ATIKLARIN TOPLANMASI, TAŞINMASI, BERTARAFI VE GENEL KENT TEMİZLİĞİNE İLİŞKİN MALİYETLER Dr. Cevat YAMAN ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Sunum

Detaylı

Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri. H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı

Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri. H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu 1. İZKA 2. İzmir Bölge Planı 3. Yaşanabilir Şehir Hedefleri İçerik 1.

Detaylı

Numarataj Çalışması. 1 of 16

Numarataj Çalışması. 1 of 16 Numarataj Çalışması 1 of 16 Numarataj Çalışması Nedir? İNTERAKTİF KENT REHPERİ UYGULAMASI Numarataj çalışması sağlıklı önemli bir bileşen sistemdir. Bugüne kadar Numarataj eksikliğinden kaynaklanan sebeplerle

Detaylı

PİYADE OKUL KOMUTANLIĞI TUZLA/İSTANBUL

PİYADE OKUL KOMUTANLIĞI TUZLA/İSTANBUL PİYADE OKUL KOMUTANLIĞI TUZLA/İSTANBUL 1. ULAŞIM BİLGİLERİ: a. Kara Yolu: Piyade Okul Komutanlığı İstanbul da Anadolu yakasında bulunmaktadır. İstanbul Avrupa yakasında Büyük İstanbul Otogarı (Esenler)

Detaylı

2016 İSTANBUL BELEDİYELERİ RAMAZAN HİZMETLERİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU

2016 İSTANBUL BELEDİYELERİ RAMAZAN HİZMETLERİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU 2016 İSTANBUL BELEDİYELERİ RAMAZAN HİZMETLERİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU www.argetus.com 2016 İSTANBUL BELEDİYELERİ, RAMAZAN HİZMETLERİ ARAŞTIRMASI 2015 yılından itibaren her yıl gerçekleştirilmesi planlanan

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri...

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Avrupa Birliği Hukukuna Giriş

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Avrupa Birliği Hukukuna Giriş Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Avrupa Birliği Hukukuna Giriş İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX TABLOLAR CETVELİ... XIX KISALTMALAR...XXI BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI YURT HİZMETLERİ Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy Kampüsü, her türlü ihtiyaç ve detay düşünülerek tasarlanmış yurtlara sahiptir. Yurtların toplam yatak kapasitesi 1.820

Detaylı

İstanbul da Yolculuk Hareketlerindeki Son On Yıldaki Değişimlerin Arazi Kullanımı -Ulaştırma İlişkisi Çerçevesinde Değerlendirilmesi

İstanbul da Yolculuk Hareketlerindeki Son On Yıldaki Değişimlerin Arazi Kullanımı -Ulaştırma İlişkisi Çerçevesinde Değerlendirilmesi İstanbul da Yolculuk Hareketlerindeki Son On Yıldaki Değişimlerin Arazi Kullanımı -Ulaştırma İlişkisi Çerçevesinde Değerlendirilmesi Haluk GERÇEK İTÜ İnşaat Fakültesi, Ulaştırma Anabilim Dalı, 34469 Maslak,

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 5 Ekim 2006 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26310 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2006/10911 Ekli listede tahsis edildikleri mahalli idareler ile sınıfları, dereceleri ve adetleri gösterilen iç denetçi

Detaylı

İKMAL MALİYE OKULU VE EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞI KÜÇÜKYALI/İSTANBUL

İKMAL MALİYE OKULU VE EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞI KÜÇÜKYALI/İSTANBUL İKMAL MALİYE OKULU VE EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞI KÜÇÜKYALI/İSTANBUL 1. ULAŞIM BİLGİLERİ: a. Kara Yolu: İkmal Maliye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Küçükyalı/İstanbul da bulunmaktadır. İstanbul Anadolu

Detaylı

1.SERBEST ECZANE AÇILIŞ 6197 Sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun Geçici Madde 3'e göre

1.SERBEST ECZANE AÇILIŞ 6197 Sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun Geçici Madde 3'e göre 1.SERBEST ECZANE AÇILIŞ 6197 Sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun Geçici Madde 3'e göre Bu maddenin yürürlüğe girdiği takvim yılında (yürürlüğe giriş tarihi 31.05.2012) eczacılık yapma hakkına

Detaylı

İşte İstanbul'un deprem raporu

İşte İstanbul'un deprem raporu On5yirmi5.com İşte İstanbul'un deprem raporu 13 milyonluk nüfusun dağıldığı 39 ilçesiyle İstanbul, büyük depreme hazırlanıyor. 1999 dan sonra harekete geçen belediyelerden ürküten bilgiler geliyor. Yayın

Detaylı

PERŞEMBE CUMA CUMA CUMA PAZARTESİ PAZARTESİ PAZARTESİ

PERŞEMBE CUMA CUMA CUMA PAZARTESİ PAZARTESİ PAZARTESİ MALZEME DAĞITIM YERİ VE ADRESİ SARIYER İ.A.S.K.F Orhan Saka Amatörler Evi Poligon Mah. Poligon Cad. No:1İstinye- SPOR MALZEMESİ DAĞITILACAK İLÇELER SARIYER - KAĞITHANE-BEŞİKTAŞ-BEYOĞLU TARİH 23.07.2015

Detaylı

DÜNYANIN YENİ ÇEKİM MERKEZİ

DÜNYANIN YENİ ÇEKİM MERKEZİ DÜNYANIN YENİ ÇEKİM MERKEZİ 2010 Avrupa Kültür Başkenti 2011 Dünya Kongre Turizmi Birinciliği 2012 Avrupa Spor Başkenti Avrupa nın gayrimenkul yıldızı 2020 Olimpiyatlarının en büyük adayı DEĞİŞİMİN ÖNCÜSÜ

Detaylı

3568 ADA, SAYILI PARSELLER İLE 3570 ADA SAYILI PARSELLER VE TESCİL HARİCİ ALANA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI

3568 ADA, SAYILI PARSELLER İLE 3570 ADA SAYILI PARSELLER VE TESCİL HARİCİ ALANA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI İSTANBUL İLİ, GAZİOSMANPAŞA İLÇESİ, FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ, 3568 ADA, 1-2-3-4-5-6 SAYILI PARSELLER İLE 3570 ADA 22-23 SAYILI PARSELLER VE TESCİL HARİCİ ALANA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI

Detaylı

Doç. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi KİTLE İLETİŞİM HUKUKU

Doç. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi KİTLE İLETİŞİM HUKUKU Doç. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi KİTLE İLETİŞİM HUKUKU İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ...VII BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

Pansiyon Durumu. 2013 Kontenjan

Pansiyon Durumu. 2013 Kontenjan Sıra İlçe Lise Dil Süre Eğitim Türü Pansiyon Durumu 2013 Kontenjan Boş Kalan Kontenjan 1 BEYOĞLU Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi Fransızca Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek (Kız/Erkek) 100 1 493,405

Detaylı

Sayı : 51239166-301.03-BN:... / 04/2014 : Nisan Ayı Meclis Toplantıları.

Sayı : 51239166-301.03-BN:... / 04/2014 : Nisan Ayı Meclis Toplantıları. T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı Meclis Müdürlüğü Sayı : 51239166-301.03-BN:... / 04/2014 Konu : Nisan Ayı Meclis Toplantıları. 5216 sayılı Büyükşehir

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM ARAÇLARINDAN BİRİ OLARAK HUKUK. Prof. Dr. Gürsel Öngören www.ongoren.av.tr

KENTSEL DÖNÜŞÜM ARAÇLARINDAN BİRİ OLARAK HUKUK. Prof. Dr. Gürsel Öngören www.ongoren.av.tr KENTSEL DÖNÜŞÜM ARAÇLARINDAN BİRİ OLARAK HUKUK Prof. Dr. Gürsel Öngören www.ongoren.av.tr TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜM 1950 li yıllarda Sanayileşme ve kentlere GÖÇ Tepki: 1) 1966 yılında «Gecekondu

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI MÜDÜRLÜĞÜ MÜNHAL EĞİTİM KURUMLARI

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI MÜDÜRLÜĞÜ MÜNHAL EĞİTİM KURUMLARI T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI MÜDÜRLÜĞÜ MÜNHAL EĞİTİM KURUMLARI Sıra No İlçe Kurum Kodu Okul /Kurum Adı Öğrencilerinin Tamamı Kız Olan Münhal Okullar (X) Yatılı Kız Öğrencisi

Detaylı

Yeni Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi

Yeni Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 12-13 Mayıs 2014, IV. Arazi Yönetimi Çalıştayı Yeni (6360) Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 12-13 Mayıs 2014 6360 sayılı

Detaylı

***HARBİYE ORDU EVİ MÜDÜRLÜĞÜ

***HARBİYE ORDU EVİ MÜDÜRLÜĞÜ İşgücü İstemi (00002984763) Bu ilana Kişisel Durumu "Normal" olanlarla birlikte "TMY (Terorle Mücadelede Yaralanan)" olanlar da başvurabilir. Bu işgücü istemi, İŞKUR'un ŞİŞLİ HİZMET MERKEZİ biriminden

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 07/11/2014 Cem KARA ( ) Karar No 59

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 07/11/2014 Cem KARA ( ) Karar No 59 GÜNDEM -4: 1/1000 Ölçekli Nakkaş Mahallesi Komisyon raporunun görüşülmesi. İMAR KOMİSYON RAPORU Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 23.09.2014 tarih 1015-6848 sayılı yazısında; İLGİ:a) 08.11.2012 tarih ve 154

Detaylı

Çalışma Aralık 2012 tarihli olup bu tarihten sonra geliştirilen ve duyurulan projeler raporda görülmemektedir.

Çalışma Aralık 2012 tarihli olup bu tarihten sonra geliştirilen ve duyurulan projeler raporda görülmemektedir. ÖNSÖZ Bu çalışma gayrimenkul sektöründe uzun yıllardır araştırma tecrübesi olan EVA Gayrimenkul Değerleme firmasının bilimsel gerçeklerle desteklenmiş 2012 İstanbul Konut Sektörü Araştırması Raporudur.

Detaylı

64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR

64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR 64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR Şeffaflık 5 İmar planı değişiklikleri sonucunda ortaya çıkan değer artışlarından kamuya pay alınması sağlanacak.

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğü

T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğü KARAR TARİHİ KARAR NO KARARIN ÖZETİ 1- RAPOR/GÜNDEM NO 01: Emlak ve İstimlâk Daire Başkanlığının Dulkadiroğlu İlçesi Ferhuş Mah. 1410 ada 2 nolu parselde bulunan hissenin 17.04.2015 2015/211 satış kararı

Detaylı

Prof. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Başkanı KİTLE İLETİŞİM HUKUKU

Prof. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Başkanı KİTLE İLETİŞİM HUKUKU Prof. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Başkanı KİTLE İLETİŞİM HUKUKU İÇİNDEKİLER ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ...VII İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ... IX BİRİNCİ BASKIYA

Detaylı

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ARALIK AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETİ

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ARALIK AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETİ T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ARALIK AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETİ Sıra No Karar Tarihi Karar No 1 11.12.2014 362 2 11.12.2014 363 3 11.12.2014 364 4 11.12.2014 365 5 11.12.2014 366

Detaylı

2012 Yılı Yatırım Programı Teklifi... 1 2012 Yılı Yatırım Teklifleri Özet Tablosu... 2

2012 Yılı Yatırım Programı Teklifi... 1 2012 Yılı Yatırım Teklifleri Özet Tablosu... 2 KASIM 2011 İÇİNDEKİLER 2012 Yılı Yatırım Programı Teklifi... 1 2012 Yılı Yatırım Teklifleri Özet Tablosu... 2 Sayfa İÇMESUYU LERİ Avrupa Yakası Devam Eden İçmesuyu Projeleri... 3-4 Avrupa Yakası Yeni İçmesuyu

Detaylı

GENÇ KIZLAR (B) 1. TUR 1. GRUP

GENÇ KIZLAR (B) 1. TUR 1. GRUP GENÇ KIZLAR (B). TUR. GRUP TUZLA MALTEPE ANADOLU LİS SPOR SAL. özel şişli terakki tepeören anadolu lisesi 0//0 SAAT::00 BEYKOZ Celal Aras Anadolu Lisesi MALTEPE 0//0 SAAT:0:00 E.C.A Elginkan Anadolu Lisesi

Detaylı

ENGELLİLERE YÖNELİK HİZMETLER

ENGELLİLERE YÖNELİK HİZMETLER 130 ENGELLİLERE YÖNELİK HİZMETLER Stratejik Hedef 3.1 Stratejik Hedef 3.5 Dezavantajlı Gruplara Yönelik Hizmetleri Etkinleştirmek ve Yaygınlaştırmak Sosyal Destek Hizmetleri Konusunda Paydaşlarla, Gönüllülerle

Detaylı

İDARE VE İDARE HUKUKU İLE İLGİLİ KAVRAMLAR

İDARE VE İDARE HUKUKU İLE İLGİLİ KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER Önsöz Bölüm 1 İDARE VE İDARE HUKUKU İLE İLGİLİ KAVRAMLAR 1.1.İdare Kavramı 1.1.1.İdare Kavramının Tanımı 1.1.2.İdare ile Yasama, Yürütme ve Yargının İlişkisi- Organik Anlamda İdare 1.1.3. İdari

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU Tarih: 15 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 60 Katılımcı listesindeki Sayı: 57 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

BOĞAZİÇİ BÖLGESİ PROJE/RUHSAT /İZİN /İSKÂNFAALİYETLERİ. Ruhsat İskân ve İzin İşlemleri olarak; Yapı Tesisatları ile İlgili Çalışmalar;

BOĞAZİÇİ BÖLGESİ PROJE/RUHSAT /İZİN /İSKÂNFAALİYETLERİ. Ruhsat İskân ve İzin İşlemleri olarak; Yapı Tesisatları ile İlgili Çalışmalar; Tablo Avan Proje, Görüş, İmar Durumu, Ruhsat, İskân Onayları Onay Türü 0 0 0 0 TOPLAM Avan Proje Görüş İmar Durumu Ruhsat İskan 0 0. Kaynak. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Stratejik Hedef. Stratejik

Detaylı

GENÇ ERKEKLER (B) 1. TUR 1. GRUP 14/12/2015 SAAT:10:00 14/12/2015 SAAT:11:30 16/12/2015 SAAT:14:30 23/12/2015 SAAT:13:00 23/12/2015 SAAT:14:30

GENÇ ERKEKLER (B) 1. TUR 1. GRUP 14/12/2015 SAAT:10:00 14/12/2015 SAAT:11:30 16/12/2015 SAAT:14:30 23/12/2015 SAAT:13:00 23/12/2015 SAAT:14:30 GENÇ ERKEKLER (B). TUR. GRUP YER ATAŞEHİR : MALTEPE GÜZİDE YILMAZ İLKOKULU SPOR SALONU ÖZEL FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ ANADOLU LİSESİ // SAAT:: ÜSKÜDAR Üsküdar Zeynep Kamil Anadolu Sağlık Meslek Lisesi //

Detaylı

İstanbul / Beyoğlu Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi. Anadolu Lisesi İngilizce İstanbul / Fatih İstanbul Lisesi

İstanbul / Beyoğlu Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi. Anadolu Lisesi İngilizce İstanbul / Fatih İstanbul Lisesi İstanbul / Beyoğlu Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 497.1402 İstanbul Lisesi Anadolu Lisesi Almanca 496.1760 Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 495.1072

Detaylı

2-İstanbul-Beşiktaş Bilim ve Sanat Merkezi ne sınavla 50 (Elli) genel

2-İstanbul-Beşiktaş Bilim ve Sanat Merkezi ne sınavla 50 (Elli) genel T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ 2014 ÖZEL VEYA ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİ TANILAMA SINAVI BAŞVURU KILAVUZU 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı için; 1-Ataşehir-İstanbul Bilim ve Sanat Merkezi

Detaylı

Dr. Mehmet ŞENGÜL Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı. Türk Medeni Hukukunda. Toplu Yapılar ve Toplu Yapı Yönetimi

Dr. Mehmet ŞENGÜL Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı. Türk Medeni Hukukunda. Toplu Yapılar ve Toplu Yapı Yönetimi Dr. Mehmet ŞENGÜL Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Türk Medeni Hukukunda Toplu Yapılar ve Toplu Yapı Yönetimi İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1

Detaylı

T.C. ESENLER BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. ESENLER BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA KONUNUN ÖZÜ: Esenler Menderes Mahallesinde 15 metrelik yol açılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli plan değişikliği hk. TEKLİF: Esenler Belediye Meclisinin 5. Seçim Yılı 2. Dönem 2015 Senesi Mayıs

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 1542 ADA 35 NOLU PARSEL

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 1542 ADA 35 NOLU PARSEL T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 1542 ADA 35 NOLU PARSEL İSTANBUL İLİ BAHÇELİEVLER İLÇESİ YENİBOSNA MAHALLESİ 1542 ADA 35 NO LU PARSEL TANITIM DOKÜMANI Kasım 2010 1. TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL

Detaylı

T.C. MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI Eğitim Müdürlüğü. Sayı : E /03/2016 Konu : Eğitim Semineri.. BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

T.C. MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI Eğitim Müdürlüğü. Sayı : E /03/2016 Konu : Eğitim Semineri.. BELEDİYE BAŞKANLIĞINA Sayı : 22634847-799-E.130 02/03/2016 Konu : Eğitim Semineri.. BELEDİYE BAŞKANLIĞINA Marmara Belediyeler Birliği tarafından üyelerimizin, meclis üyeleri ile yönetici ve çalışan larına yönelik, 25 Mart-16

Detaylı

MESKEN VE GECEKONDU MÜDÜRLÜĞÜ. MÜDÜRLÜK FAALİYETLERİ Görevler: İnsan Kaynakları

MESKEN VE GECEKONDU MÜDÜRLÜĞÜ. MÜDÜRLÜK FAALİYETLERİ Görevler: İnsan Kaynakları MESKEN VE GECEKONDU MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜK FAALİYETLERİ Görevler: 1- Mevcut gecekonduların ıslahı, tasfiyesi, yeni gecekondu yapımının önlenmesi ve bu amaçlarla gerekli tedbirlerin alınarak uygulanması 2-Önleme

Detaylı

Projesi 2005 EYLEM PLANI. Sonuç Raporu. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi

Projesi 2005 EYLEM PLANI. Sonuç Raporu. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi e-dönüşüm m Türkiye T Projesi 2005 EYLEM PLANI Sonuç Raporu DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi İÇERİK 11 Eylem Planı Genel Yaklaşı şımı 22 Eylem Planı Gerçekle ekleşme Durumu 33 Başar arılar

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU Tarih: 16 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 25 Katılımcı listesindeki Sayı: 20 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

KEİG PLATFORMU STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI

KEİG PLATFORMU STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI KEİG PLATFORMU STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI ÖN RAPOR Yerel yönetimler ve stratejik planlar kadınlar için neden önemli? Yerel yönetimler, gündelik yaşamlarımızı doğrudan etkileyen politika ve faaliyetlerin

Detaylı

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece SİLİVRİ 2014 DÜNYA VE AVRUPA KENTİ Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte rekabetçi bir sanayi ekonomisi haline gelmiştir. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin

Detaylı

Lise Tercihleri 2013. Sayısal Veriler Lise Seçimi Tercih Teknikleri. Oktay Aydın 15 Temmuz 2013 / İstanbul

Lise Tercihleri 2013. Sayısal Veriler Lise Seçimi Tercih Teknikleri. Oktay Aydın 15 Temmuz 2013 / İstanbul Lise Tercihleri 2013 Sayısal Veriler Lise Seçimi Tercih Teknikleri Oktay Aydın 15 Temmuz 2013 / İstanbul SBS TESTLER SORU SAYISI TEST ORTALAMASI ST. SAPMA 2013 2012 2013 2012 TÜRKÇE 23 11,27 6,80 MATEMATİK

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE İstanbul, 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 13 YEREL YÖNETİMLER EVRENSEL BİLDİRGESİ... 15 GİRİŞ...

Detaylı

Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance)

Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance) Yrd. Doç. Dr. Cafer EMİNOĞLU Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII

Detaylı

YILDIZ KIZ 1. GRUP YER : MALTEPE GÜZİDE YILMAZ İLKOKULU SPOR SAL. ÖZEL KÜÇÜK PRENS ORTAOKULU SANCAKTEPE 1. 02/12/2015 saat:10:00

YILDIZ KIZ 1. GRUP YER : MALTEPE GÜZİDE YILMAZ İLKOKULU SPOR SAL. ÖZEL KÜÇÜK PRENS ORTAOKULU SANCAKTEPE 1. 02/12/2015 saat:10:00 YILDIZ KIZ. GRUP YER : MALTEPE GÜZİDE YILMAZ İLKOKULU SPOR SAL. SANCAKTEPE ÖZEL KÜÇÜK PRENS ORTAOKULU 0//0 saat:0:00 KADIKÖY ÖZEL EĞİTMEN ORTAOKULU 09//0 saat:0:00 KARTAL İSTEK ÖZEL ULUĞBEY ORTAOKULU TUZLA

Detaylı

2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER

2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER 2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER 2009 yılı Yatırım Programı uzun bir hazırlık, rasyonelleştirme ve değerlendirme süreci kapsamındaki çalışmalar sonunda hazırlanmış olup içeriğinde toplam

Detaylı