ÖZGEÇMĠġ. ĠĢ Adresi : Şırnak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Cumhuriyet Mah. Ulusal Sk.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMĠġ. ĠĢ Adresi : Şırnak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Cumhuriyet Mah. Ulusal Sk."

Transkript

1 1. Adı Soyadı : Namık AK ĠletiĢim Bilgileri ÖZGEÇMĠġ ĠĢ Adresi : Şırnak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Cumhuriyet Mah. Ulusal Sk. No:6/ , ŞIRNAK ĠĢ Tel : /2006 Faks: E-posta : 2. Doğum Tarihi : Ünvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora (Çevre Müh.) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kimya Mühendisliği Karadeniz Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans Çevre Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi Doktora Çevre Mühendisliği Yıldız Teknik Üniversitesi Doçent 5. Akademik Unvanlar Çevre Bilimleri ve Mühendisliği Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Üniversiteler Arası Kurul (ÜAK) Başkanlığı Öğr. Gör. Dr Bahçeşehir Üniversitesi Müh. Fak. Çevre Müh. Böl Yrd. Doç. Dr Şırnak Üniversitesi Müh. Fak. Enerji Sist. Müh. Böl. 6. Yönetilen Lisans Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri 6.1. Yönetilen Lisans Tezleri: 1. Engin UZAK : Şırnak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Müh. Böl., , ġırnak da ĠĢ Kazalarının ĠĢ Sağlığı Güvenliği ve Çevre Bağlamında Ġncelenmesi 2. Habat BAYKARA : Şırnak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Müh. Böl., , ġırnak Ġlinin Hidrolik Potansiyelinin Belirlenmesi 3. Dilan YILDIRIM : Şırnak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Müh. Böl., , Mardin Ġlinin Mevcut ve Gelecekte Muhtemelen Su Temininde Su Kaynakları Potansiyelinin Tespiti 4. Ömer Faruk MEġELĠK : Şırnak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Müh. Böl., , Mevcut Ordu Ġlinin Su Temini Projesi ve Gelecek Ġçin Olası Su Kaynakları

2 Potansiyelinin Belirlenmesi 5. Ġdris DALAR : Şırnak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Müh. Böl., , Yüksekova-Hakkari Halihazırda Su Temini Projesi ve Yeni Kaynaklara Yönelimin Tespiti 6. Süleyman ALP : Şırnak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Müh. Böl, , ġırnak Cizre Ġlçesinin Mevcut Ġçme Suyu Projesi ve Muhtemelen Yeni Kaynakların Belirlenmesi 7. Umut MÜJDE : Şırnak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Müh. Böl., , Diyarbakır Ġlinin Mevcut Ġçme Suyu Durumunun Ve Olası Su Kaynaklarının Tespiti 8. Azat MĠRKAN : Şırnak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Müh. Böl., , Genelde Köprüler ve Kemerlerin Özelde ġırnak Cizre Kasrik Han Mahmut Köprüsü ve Kemerinin Su ve UlaĢım Ġletiminde ĠĢlevlerinin AraĢtırılması 9. Gülay GÜLER : Şırnak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Müh. Böl., , ġırnak Ġlinin Mevcut Su Temini Projesi Ve Olası Su Kaynaklarının Tespiti 10. Emircan Mahsun KINAY : Şırnak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Müh. Böl., , Batman Akarsularından Ġçme Suyu ve Hidroelektrik (HES) Üretim Potansiyelinin ve Tesislerde Kullanılacak En Uygun Geotekstilin Belirlenmesi 11. Veysel TOPRAK : Şırnak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Müh. Böl., , ġanlıurfa nın Mevcut Ġçme Suyu Temini ve Olası Kaynakların Ortaya Çıkarılması 12. Ġbrahim Halil AKDEMĠR : Şırnak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Müh. Böl., , ġanlıurfa nın Mevcut Ġçme Suyu Temini Ve Enerji Potansiyelinin Belirlenmesi 13. Hüsamettin ġehġr : Şırnak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Müh. Böl., , Bir Sitenin Peyzaj ve Çevre Düzenlenmesinde ġırnak TOKĠ Bloklarında Uygulama Örneği 6.2. Yüksek Lisans Tezleri (Yurtiçi DanıĢman) : Öğrenci Ġsmi Tuğba Serpil ġensoy (CELLAT) BaĢladığı Tarih Bitirdiği Tarih Tez BaĢlığı Diğer DanıĢmanlar Devam Ediyor ( 'de bitirecek) Enerji Sistemleri Müh. Yakıt Pilleri Amerika Birleşik Devletleri Florida State University Prof. Dr. Juan Carlos ORDONEZ 2

3 6.3. Doktora Tezleri (Yurtiçi DanıĢman) : Öğrenci BaĢladığı Bitirdiği Tez BaĢlığı Diğer DanıĢmanlar Ġsmi Tarih Tarih Mahmut Sami BÜKER Devam Ediyor Building Integrated PV/Solar The University of Thermal System Combined a Heat Nottingham Prof. Dr. Pump Using R718 as Working Saffa Riffat ın Ana Fluid (Bina Bütünleşik/Entegre Danışmanlığında, Dr. Fotovoltaik/Güneş Termal Sistemi Mark Gillott ve Dr. Birleştirilmiş Akan Sıvı gibi R718 Isı Shenyi Wu nun eş Pompasının Kullanımı) danışmanlığında 7. Yayınlar 7.1. Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 1. Özdemir, H., Borucu, G., Demir, G., Yiğit, S., Ak, N., İstanbul daki Çocuk Oyun Parklarında Partikül Madde (PM 2.5 ve PM 10 ) Kirliliğinin İncelenmesi, Ekoloji 20, 77, (2010) doi: /ekoloji Ekin, İ., Ak, N., Use of Vegetable Oils and Animal Fats in Diesel Engines, Energy Education Science and Technology Part A: Energy Science and Research, 2012 Volume (issues) 28(2): Ak, N., Letter to the Editor: Future Fuel and Energy Technologies, Energy Education Science and Technology Part A: Energy Science and Research, 2012 Volume (issues) 28(2): Ak, N., Eroglu, E., Guney, I., Statistical Analysis of Soil Heavy Metals of Istanbul Children Playgrounds, Energy Education Science and Technology Part A: Energy Science and Research 2012 Volume (issues) 28(2): Ak, N., Waste Management: Some Energy Recovery Processes, Energy Education Science and Technology Part A: Energy Science and Research, 2012 Volume (issues) 28(2): Eroglu, E., Ak, N., Koklu, K. O., Ozdemir, Z. O., Celik, N., Eren, N., Special functions in transferring of energy; a specific case: Airy function, Energy Education Science and Technology Part A: Energy Science and Research, 2012 Volume (issues) 30(12): Ak, N., Organic Waste Feedstocks to Energy, Life Science Journal (Life Sci J) 2013;10(7s): ] (ISSN: ) Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 1. Şengün, B., Gönüllü, M. T., Ak, N., Arslankaya, E., Avşar, Y., The Effect of Collection on the Operational Problems at the İstanbul s Medical Waste İncineration Plant, Open Meeting On Combustion, XXIII Event of The Italian Section of the Combustion Institute, Lacco Ameno, Ischia, May 22-25,

4 2. Gönüllü, M. T., Ekerim, A., Ak, N., Çevre İçin En Uygun Kireç Üretim Teknolojilerinin Araştırılması, Uluslararası Döküm ve Çevre Sempozyumu - İFES2009, S , YTÜ Oditoryum ve Sergi Salonu, Ocak 2010, Yıldız-Beşiktaş/İstanbul. 3. Ak, N., Waste Management: Some Energy Recovery Processes, Fuels and Combustions in Engine Conference (FCE), organized by Sakarya University and Istanbul Technical University, at İTÜ Machine Faculty Campus at Gümüşsuyu-İstanbul, th January Ak, N., Ayanoğlu, A., Şırnak İli Ve Civarının Yaşanabilir Cazibe Merkezi Ve Sürdürülebilir Olmasında Alternatif Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanımıyla Yeşilkent/Ekokent Oluşumunda Çevre -Temiz Enerji Kültürü Üzerine Bir Yaklaşım, Batman Üniversitesi Bilim ve Kültür Sempozyumu, Nisan 2012, Batman. 5. Demirbas, A., Ak, N., Acar, S., Taskesen, E., Dumrul, H., Effect of initial moisture content on the yield of hydrogen from pyrolysis of beech wood, Energy Education Science and Technology Part C: Future Energy Sources 2013 Volume (issue) 5(1&2): Yazılan Uluslar arası kitaplar veya kitaplarda bölümler 7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 1. Ak, N., Ertürk, F., Investigation of Air Pollution in the Zeytinburnu Country of Istanbul By Using A Dispersion, Bilimsel Toplantı Sempozyumu, Nisan 1997, Gebze Y.T.E. Rektörlüğü, Kocaeli Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler 1. Ak, N., Ertürk, F., İstanbul-Zeytinburnu İlçesi Alanında Hava Kirliliğinin Dispersiyon Modeli ile İncelenmesi, Çevre Bülteni, Mayıs 1998, Çevre Bakanlığı, Ankara. 2. Baştürk, A., Demir, A., Ak, N., Özkaya, B., İstanbul un Katı Atık Yönetimi, Ulusal Katı Atık Kongresi, Nisan 2001, 9 Eylül Üniversitesi, İzmir. 3. Ak, N., Özdemir, H., Demir, G., Küresel Isınma İle Su Tasarrufu Arasındaki İlişkilerin Değerlendirilmesi Ve Geleceğe Dönük Projeksiyon, Konya DSİ IV. Bölge Müdürlüğü, Konya Kapalı Havzası Yeraltısuyu ve Kuraklık Konferansı, S , Eylül 2008, Konya. 4. Gönüllü, M. T., Ak, N., Turizm Ve Çevre: Adıyaman İçin Değerlendirme, Adıyaman Valiliği, Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman Kültür ve Eğitim Vakfı, Ekim 2008, Adıyaman. 5. Ak, N., Organik Atıkların Biyometanizasyonuyla Enerji ve Organik Gübre Eldesini Öncelemek, 7. Ulusal Temiz Enerji Günleri 2008, S , Aralık 2008, İstanbul. 6. Ak, N., Ambalaj Atıkların Geri Kazanımında Uygulama Stratejilerini İvedi Bir Şekilde Hayata Geçirip Türkiye de Yaygınlaştırma Üzerine Genel Bir Bakış, Türkay 2009, YTÜ Oditoryum ve Sergi Salonu, S , Haziran 2009, Yıldız-Beşiktaş / İstanbul. 7. Ak, N., Biyogaz Tesislerinde Organik Katı Atıkların Enerji Ve Organik Gübre Eldesi İle Değerlendirilmesi Ve Üretim Teknolojilerine Genel Bir Bakış, Türkay 2009, YTÜ Oditoryum ve Sergi Salonu, S , Haziran 2009, Yıldız- Beşiktaş /İstanbul. 4

5 8. Ak, N., Ambalaj Atıkların Geri Kazanımında Uygulama Stratejilerini İvedi Bir Şekilde Hayata Geçirip Türkiye de Yaygınlaştırmayı Hızlandırmak, İTÜ XII. EKK Sempozyumu, S. D. Kültür Merkezi, Haziran 2010, S , İTÜ Ayazağa Kampüsü / İstanbul. 9. Ak, N., Türkiye ve Özellikle İstanbul un Katı Atığının Yarısını Teşkil Eden Organik Maddelerin Geri Dönüşüm Kapsamında Biyometanizasyonuyla Enerji ve Organik Gübreye Dönüştüren Tesisleri Yaygınlaştırmak, İTÜ XII. EKK Sempozyumu, S. D. Kültür Merkezi, Haziran 2010, S , İTÜ Ayazağa Kampüsü / İstanbul. 10. Çoban, A., Yiğit, S., Demir, G., Ak, N., Küresel İklim Değişikliği ve Su Kaynakları Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği, II. Türkiye İklim Değişikliği Kongresi TİKDEK 2010, İSKİ Konferans Salonu, Haziran 2010, S , Aksaray/İstanbul. 11.Yiğit, S., Çoban, A., Demir, G., Özdemir, H., Borucu, G., Ak, N., Partiküler Maddeler ve İklim Değişikliği Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi, II. Türkiye İklim Değişikliği Kongresi TİKDEK 2010, İSKİ Konferans Salonu, Haziran 2010, S , Aksaray/İstanbul Diğer Yayınlar 1. Ak, N., İstanbul - Zeytinburnu İlçesinde Hava Kirliliğinin Matematik Modelle İncelenmesi, Doktora Tezi, 5 Şubat 1997, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul. 2. Ak, N., Emaye Endüstrisi Sıvı Atıklarının Tasfiyesi,Yüksek Lisans Tezi, 4 Nisan 1983, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul. 3. Ak, N., Emaye Endüstrisi ve Çevre Kirliliği, Kişisel Çalışma, Haziran 1982, İ.T.Ü. İstanbul. 4. Ak, N.,Aluminyum Emaye El Kitabı, Tercüme, Mehtap A.Ş., 1981, İstanbul. 8. Projeler 1. Ak, N., İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı na Proje, Teklif ve Tavsiyeleri kapsayan Rapor 1, 2, 3, 4 Haziran Nisan 2002, İstanbul. 2. Ak, N.,İston (İBB Kent Mobilyaları ve Beton Elemanları) A.Ş. Raporu-1, 28 Şubat 2002, İst. 3. Alp, K., Yüksel, E., Arıkan, O.A., Başsarı, A., Ak, N., Bayrampaşa Sarıdökümcüler Sitesindeki Hava Kirliliğinin ve Ağır Metal Emisyonlarının Araştırılması Projesi Raporu, İ.B.Başkanlığı, Temmuz 1997, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul. 4. Aral, N., Şakar, S., Ertürk, F., Sevimoğlu, O., Ak, N., Yılmaz, B., Kombassan İş Merkezi Ön Çevresel Etki Değerlendirme Raporu, Ağustos 1997, Y.T.Ü. İnş. Fak. Çevre Müh. Böl., İstanbul. 5. Gönüllü, M. T., Ertürk, F., Şakar, S., Avşar, Y., Bozyiğit, M., Ak, N., Gaye Ağaç Ürünleri İnşaat - Madencilik San. ve Tic. A.Ş. Piyalepaşa İş Merkezi İnşaatı Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu, Aralık 1997, Y.T.Ü. İnş. Fak. Çevre Müh. Bölümü, İstanbul. 6. Ak, N., Cihangir, F., Günay, N., Günay, Z., Günay, Z., İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Asya Yakası Şile Katı Atık Aktarma Ve Eğitim Merkezi Proje Tanıtım Dosyası, Nisan 2005, İstanbul. 7. Ak, N., Cihangir, F., Günay, N., Günay, M., Günay, Z., İ.B.B. İstanbul Avrupa Yakası Kıraç Katı Atık Aktarma ve Eğitim Merkezi Proje Tanıtım Dosyası, Mayıs 2005, İstanbul. 8. Ak, N., Azman, F., Ambalaj Atıkları Geri Kazanımı Avan Projesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSTAÇ A.Ş., Nisan 2005, İstanbul. 5

6 9. Ak, N., Medyada (Bazı TV ve Radyolarda) Canlı Yayında Çevre, Atıklar Ve Bertarafı, Geri Kazanımı, Yakıtlar, Hava Kirliliği, konularında halkı bilgilendirme, Temmuz - Ağustos 2006, İstanbul. 10. Ak, N., Özdemir, H., Demir, G., Yünsa A.Ş. Gürültü Raporu, Sabancı Holding Çerkezköy Tekstil İşletmesi, 21 Ocak 2008, Çerkezköy- Tekirdağ. 11. Ak, N., Özdemir, H., Demir, G., Deri Fisisaj Tesisi Emisyon Raporu, 24 Mart 2008, Zeytinburnu - İstanbul. 12. Ak, N., Özdemir, H., Demir, G., Lapsan Emisyon Raporu, Lastik Plastik Sanayi Tesisi, , Topçular - Eyüp/İstanbul. 13. Ak, N., Özdemir, H., Demir, G., Permaksan Makina Asit İndirme Ve Patlatma Üniteleri Raporu, , Kuyumcukent-Yenibosna/İstanbul. 14. Ak, N., Özdemir, H., Demir, G., Bey-Plast Asit İndirme Ünitesi Raporu, , Kuyumcukent - Yenibosna/İstanbul. 15. Ak, N., Özdemir, H., Demir,G., İzgi Metal Emisyon Raporu, , İsdök İkitelli- K.Çekmece/İstanbul. 16. Ak, N., Özdemir, H., Demir, G., Asır Kuyumcu Makinaları Çeker Ocak Gürültü Ve Emisyon Raporu, , Darphane ve Damga Matbaa Genel Müdürlüğü Laboratuvarı, Yıldız- Beşiktaş/İstanbul. 17. Ak, N., Özdemir, H., Demir, G.,Mecidiyeköy Şampiyon Kokoreç Emisyon Raporu, , Şişli-İstanbul. 18. Ak, N., Özdemir, H., Demir, G., Mecidiyeköy Şampiyon Kokoreç Gürültü Raporu, , Şişli-İstanbul. 19. Ak, N., Özdemir, H., Demir, G., İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İ.B.B.) İston A.Ş., Küçükköy Tesisi Emisyon Raporu, , Küçükköy-Gaziosmanpaşa/İstanbul. 20. Ak, N., Özdemir, H., Demir, G., İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İ.B.B.) İston A.Ş., Küçükköy Tesisi Gürültü Raporu, , Küçükköy-Gaziosmanpaşa/İstanbul. 21. Ak, N., Özdemir, H., Demir, G., İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İ.B.B.) İston A.Ş., Bayrampaşa Tesisi Emisyon Raporu, , Bayrampaşa/İstanbul. 22. Ak, N., Özdemir, H., Demir, G., İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İ.B.B.) İston A.Ş., Bayrampaşa Tesisi Gürültü Raporu, , Bayrampaşa/İstanbul. 23. Ak, N., Özdemir, H., Demir, G., İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İ.B.B.) İston A.Ş., Tuzla Tesisi Emisyon Raporu, , Tuzla/İstanbul. 24. Ak, N., Özdemir, H., Demir, G., İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İ.B.B.) İston A.Ş., Tuzla Tesisi Gürültü Raporu, , Tuzla/İstanbul. 25. Demir, G., Deniz, A.,Saral, A., Ak, N., İstanbul da Çocuk Oyun Parklarındaki Hava (Partikül Madde, PM) ve Toprak (Ağır Metaller) Kirliliği, TÜBİTAK 1001 Projesi, , İstanbul. 26. Ertürk, F., Saral, A., Ak, N., Uygur, N., Deniz Aerosollerinden Kaynaklanan Klorürün, İstanbul Atmosferindeki Partikül Madde Oluşumu ve Boyut Dağılımı Üzerine Olan Etkisinin İncelenmesi, TÜBİTAK 1002 Projesi, , İstanbul. 6

7 9. Ġdari Görevler 9.1. YRD. DOÇ. DR. -ÖĞRETĠM ÜYESĠ/ġIRNAK ÜNĠVERSĠTESĠ * Şırnak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendislik Bölümü (ESMB) Yenilenebilir Enerji Sistemleri Anabilim Dalı BaĢkanı (YES ABDB), Staj Komisyon BaĢkanı ve Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (FYKÜ) görevlerini yürütmektedir. * arasında Şırnak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı tarafından Dekan Yardımcısı olarak tayin edildi. Aynı zamanda Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği ne seçildi. * arasında ESMB Başkanlığı yanı sıra, Şırnak Üniversitesi Rektörü nün Mühendislik Fakültesi ni temsilen, Rektör DanıĢmanı olarak vazifesini ifa etti. * 30 Eylül 2011 itibariyle Ş.Ü. Müh. Fak. Dekanlığı tarafından Enerji Sist. Müh. Bölümü'ne Bölüm BaĢkanı, Yenilenebilen ve Alternatif Enerji Kaynakları Anabilim Dalı (ABD) BaĢkanı ve Fakülte Kurulu Üyeliği ne tayin edildi. * 16 Eylül 2011 itibariyle Şırnak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendislik Bölümü Yenilenebilen ve Alternatif Enerji Kaynakları Anabilim Dalı (ABD)'na Yardımcı Doçent (Yrd. Doç.) (Öğretim Üyesi) kadrosuna açıktan atandı ÖĞRETĠM GÖREVLĠSĠ DOKTOR / BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ * 1 Eylül Ağustos 2011 Bahçeşehir Üniversitesi (BAÜ) Çevre Müh. Böl. Laboratuvarlar Koordinatör lüğü yanı sıra Öğr. Gör. Doktor akademik ünvanıyla eğitim kadrosunda yer aldı. Gerek Çevre Müh. Bölümü gerek diğer bölüm öğrencilerine staj, teknik gezi, kurumlarla işbirliği (CO-OP) bağlamında, iş bulma ve kariyer planlamasında 32 yıllık özel sektör yöneticilik tecrübesini doğru ve faydalı yönlendirmelerle aktardı. Bölüm bünyesinde alınan araştırma projelerinde yer aldı; gerek ulusal gerek uluslararası makale, bildiri v.b. yayınlarını da sürdürdü. * 1 Eylül Eylül 2009 Bahçeşehir Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Akredite Hava - Gürültü Kirliliği ve Kontrolü Laboratuvarı (AHGKKL) ndan Sorumlu ve Kalite Yönetim Temsilcisi olarak, Öğretim Görevlisi Doktor ünvanıyla eğitim kadrosunda yer aldı GENEL KOORDĠNATÖR / FARMATIC & ULTRAWAVES GmbH/TÜRKĠYE ve TÜRK DEVLETLERĠ GENEL DĠSTRĠBÜTÖRLÜĞÜ * Farmatic & Ultrawaves GmbH Alman şirketlerinin Türkiye ve Türk Devletleri Distribütörlüğü nde Genel Koordinatör olarak çalıştı. * Bazı çevre şirketlerine, çevre projeleri ve teknolojileri konusunda DanıĢman lık yaptı PROJE KOORDĠNATÖRÜ / PTD ve ÇEVRE PROJELERĠ * İBB Çevre KKDB Atık Yönetim Müdürlüğü ne yeni planlanan ġile ve Kıraç Katı Atık Aktarma ve Eğitim Merkezleri (KAAEM) nin Proje Tanıtım Dosyaları nın Proje Yürütücülüğü nü icra etti. * Aynı şekilde İBB İSTAÇ A.Ş. ne Ambalajlı Atıkların Geri Kazanımı Avan Projesi nin Koordinatör lüğünü yaptı TEKNĠK GENEL MÜDÜR YARD./DANIġMAN/MÜDÜR/Ġ.B.BELEDĠYESĠ (ĠBB) 7

8 * tarihleri arasında İSTON A.Ş. de: Uzman Mühendis olarak çalıştı. * tarihleri arasında önce, çevre firması İSTAÇ A.Ş. nin kuruluşunda ve işletmeye alınmasında, Genel Müdür DanıĢmanı - Satınalma Müdürü olarak teknik, idari, ticari, işletme v.b. konularında katkıda bulundu, daha sonra Teknik Genel Müdür Yardımcısı olarak, * BELPET LTD. ŞTİ. de: Genel Müdür DanıĢmanı olarak, * SUSER A.Ş. de: Su servisi firmasının tasfiyesinde Genel Müdür DanıĢmanı - Satınalma Müdürü- Personel Müdür Vekili olarak görev yaptı GENEL MÜDÜR/HALKA AÇIK HOLDĠNG/ĠSTANBUL GRUB BAġKANLIĞI * tarihlerinde merkezi Konya da bulunan halka açık Holding in 28 firmasının; üretimlerinde kullandıkları hammadde, yarı mamul veya malzemelerin satın alınmasında piyasa araştırmasında; * Ürettikleri ürünlerin iç ve dış piyasaya pazarlamasında ve satışında; * Holding e kazandırılacak yeni yatırım projeleri sunmada; çalışan, ortak olunacak veya tamamı satın alınacak karlı firmalar bulmada; * Tüm firmaların ihtiyacı olan teknik, lojistik konularda destek vermede Genel Müdür olarak; * Organizasyonlarına, yönetim ve koordinasyonlarına katkıda bulundu GENEL KOOR. VE YRD./HALKA AÇIK HOLDĠNG/MARMARA BÖLGESĠ * tarihlerinde Merkezi Konya da, yaklaşık 56 şirketi bulunan Holding in Marmara Genel Koordinatörlüğü nde; * Marmara daki inşaatların alt yapılarının hazırlanmasında (ruhsat, İSKİ, Yol, Belediyeler ve Mülki Amirliklerle olan işlemlerin bitirilmesinde), * İnşaat organizasyonlarını, inşaat direktörlüğü ile irtibatlanarak tesis edilmesinde ve faaliyete alınmasında, evvela Marmara Genel Koordinatör Yardımcısı olarak; daha sonra, * Aynı Holding in iştiraki Kaynak Suyu İşletme ve Pazarlamasını üstlenen iki A.Ş. in pazarlama, muhasebe, idari, teknik, Ar-Ge, kalite-güvence, satınalma, teşvik, proje geliştirme v.s.den sorumlu; keza, holding bünyesine katılan kokolin, şekerleme yapan iki A.Ş. in imalatı, yeni ürün geliştirmede, hammadde-malzeme tedariki, pazarlama-satış, teknik konularından sorumlu Genel Koordinatör görevlerinde bulundu ĠġLETME MÜDÜRÜ/VESTAġ A.ġ. * Hazır beton ve taş ocağı işletmesini bünyesinde bulunduran A.Ş. in tüm birimlerinin faal olmasında, yeniden kurulmasında ve işletmesinden mesul ĠĢletme Müdürü olarak çalıştı ĠMALAT ġefġ-ġġletme MÜHENDĠSĠ/ÜLKER-UZAY GIDA A.ġ. * tarihleri arasında, önce bisküvi fabrikası imalatında, ĠĢletme Mühendisi olarak; 8

9 * Üretim-Kontrol biriminin oluşturulmasında, * Sonra Uzay Gıda A.Ş. nin kuruluşunda, montajında ve imalata alınmasında, * İmalat, kalite-kontrol, depo, bakım birimlerinin teşekkül ettirilmesinde, * Literatür araştırılmasında ve insan kaynakları (mühendis, formen, operatör yetiştirilmesinde Ġmalat ġefi olarak katkıları oldu ĠġLETME ġefġ/mehtap A.ġ. * tarihleri arasında şekil verilen metal sac üzerine emaye ve aluminyum üzerine teflon uygulamasıyla mutfak eşyaları imal eden Türkiye de önde gelen firmasında, depo, laboratuvar, metal temizleme banyoları, emaye hazırlama, uygulama, işletme birimlerinden sorumlu ĠĢletme ġefi olarak görev yaptı. 10.Bilimsel KuruluĢlara Üyelikleri TÜBİTAK, ULAKBİM 11. Eğitim Sertifikaları ve Ödüller Eğitim Sertifikası İşletme Yönetimi ile ilgili Liderlik, Davranış Biçimleri, Verimlilik, Başarıyı Ölçme, Motivasyon...v.s. ve Mükemmelliği Arama Konferansı ve Ekip Çalışması, konusunda uzmanlarından eğitim sertifikaları aldı. Eğitim Sertifikası Metropolitan İstanbul Büyükşehrinin Nazım İmar Planı ve Kentsel Yerleşimi Kongresi, 1.ve 2.Uluslararası Kentsel Mobilyaları Kongresi gibi teknik konularda yapılan sempozyum veya kongrelere katıldı ve eğitim sertifikaları aldı. Eğitim Sertifikası Negatif Sulardan Pozitif Limanlara, Dinle-Düşün-Konuş, NLP v.s. eğitimleri aldı. Certificate, İnternationalWaste Management, Ministry of Environment, Course Manager, DHV Consultants, NL, R&R ScientificandTecnical Services Ltd., from 29 November- 3 December 1999, in Ankara. Eğitim Sertifikası TETRA A.Ş. ve BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ tarafından 7 Kasım 2006 tarihinde düzenlenen Avrupa ve Dünyada ki Hava Kalitesi Analiz Yöntemleri ve Türkiye deki Durum, İstanbul. TÜBĠTAK Destekleri konusunda de düzenlenen seminerden Katılım Sertifikası aldı, İstanbul. Katılım Belgesi -Şikayetlerin Değerlendirilmesi, Ölçüm, Denetim, İzleme, İzin ve Yaptırım Prosedürüne İlişkin A Tipi 4-9 haziran 2007, BahçeşehirÜniv. Tek. Gel. Birimi, İstanbul. Diksiyon ve Güzel KonuĢma konusunda uzman ve yetkin hocasından sertifika aldı, 2007, İ.B.B. İSMEK- Ortaköy/BEŞİKTAŞ. Katılım Belgesi T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Yıldız Teknik Üniversitesi (Y.T.Ü.), İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İ.B.B.), İSTAÇ A.Ş. tarafından düzenlenen AB Sürecinde Türkiye de Katı Atık Yönetimi ve Çevre Sorunları Sempozyumu TÜRKAY 2007 ye iştirak etti, Mayıs 2007 Lütfi Kırdar Kültür ve Sergi Merkezi, İstanbul. 9

10 Eğitim Sertifikası tarihlerinde Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi nde düzenlenen Çevre Mühendisliği Elemanlarına yönelik TS EN ISO/IEC 17025: 2005 Standardı Eğitimi ve Uygulama Pratikleri eğitimini aldı, Beşiktaş / İSTANBUL, Katılım Belgesi T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı ve Bahçeşehir Üniversitesi İşbirliği ile14-24 Şubat 2008 tarihleri arasında, B.Ş.Ü. BÜTEB tarafından düzenlenen Çevresel Gürültü Düzeyinin Hesaplanması, Doz- Etki Analizleri İle Etkilenme Düzeyinin Tespiti, Akustik Rapor ve Gürültü Haritalarının Hazırlanmasına İlişkin B Tipi eğitim programına katıldı. Katılım Fırat ve Dicle Nehirlerinin Stratejik Önemi, Bahçeşehir Üniversitesi, Şubat 2008, Beşiktaş-İstanbul. Katılım, 5. Dünya Su Forumu,Şişli Askeri Müze ve Kongre Merkezi, 21 Mart 2008, İstanbul. Katılım Yaşam Kalitesinin İyileştirilmesinde Su ve Yapı (Improving Life Quality in thefields of Waterand Construction) Seminer, Bahçeşehir Üniversitesi ve Münih Teknik Üniversitesi, Temmuz 2008, Beşiktaş-İstanbul. TeĢekkür Belgesi Konya DSİ IV. Bölge Müdürlüğünün tertip ettiği Konya Kapalı Havzası Yeraltısuyu ve Kuraklık Konferansına,Küresel Isınma İle Su Tasarrufu Arasındaki İlişkilerin Değerlendirilmesi Ve Geleceğe Dönük Projeksiyon, makalesiyle iştirak etti, Eylül 2008, Konya. Katılım Belgesi Adıyaman Valiliği, Adıyaman Üniversitesi ve Adıyaman Kültür ve Eğitim Vakfı tarafından ortak düzenlenen sempozyuma,turizm ve Çevre: Adıyaman İçin Değerlendirme adlı makale ile katıldı, Ekim 2008, Adıyaman. Katılım Belgesi Y.T.Ü. İnşaat Fakültesi Dekanlığı ve Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanlığı tarafından ortak düzenlenen TÜRKAY 2009 Türkiye de Katı Atık Yönetimi Sempozyumuna, Ambalaj Atıkların Geri Kazanımında Uygulama Stratejilerini İvedi Bir Şekilde Hayata Geçirip Türkiye de Yaygınlaştırma Üzerine Genel Bir Bakış ve Biyogaz Tesislerinde Organik Katı Atıkların Enerji Ve Organik Gübre Eldesi İle Değerlendirilmesi Ve Üretim Teknolojilerine Genel Bir Bakış, adlı iki makale ile katıldı, YTÜ Oditoryum ve Sergi Salonu, Haziran 2009, Yıldız-Beşiktaş / İstanbul. Katılım Belgesi İTÜ XII. EKK Sempozyumu, S. D. Kültür Merkezi, Haziran 2010, İTÜ Ayazağa Kampüsü/İstanbul da düzenlenen kongreye Türkiye ve Özellikle İstanbul un Katı Atığının Yarısını Teşkil Eden Organik Maddelerin Geri Dönüşüm Kapsamında Biyometanizasyonuyla Enerji ve Organik Gübreye Dönüştüren Tesisleri Yaygınlaştırmak ve Ambalaj Atıkların Geri Kazanımında Uygulama Stratejilerini İvedi Bir Şekilde Hayata Geçirip Türkiye de Yaygınlaştırmayı Hızlandırmak, adlı iki makale ile katıldı, YTÜ Oditoryum ve Sergi Salonu, Haziran 2009, Yıldız-Beşiktaş / İstanbul. Katılım Belgesi Küresel İklim Değişikliği ve Su Kaynakları Üzerine Etkisi: Türkiye ÖrneğivePartiküler Maddeler ve İklim Değişikliği Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi, adlı iki bildirinin sunumunu yaptı, II. Türkiye İklim Değişikliği Kongresi TİKDEK 2010, İSKİ Konferans Salonu, Haziran 2010, Aksaray/İstanbul. Eğitim Sertifikası Suyun Etkin ve Verimli Kullanımı Projesi Eğitimi, GAP Bölge Kalkınma İdaresi, Ekim 2011, Şırnak. TeĢekkür Belgesi T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Bölgesel Gençlik Çalıştayı, Şubat 2012, Diyarbakır. 10

11 Katılım Belgesi Fuels and Combustion In Engines FCE 12 Conference, Ocak 2012, Sakarya Üniversitesi, İTÜ Gümüşsuyu Makine Fakültesi, Taksim-İstanbul. Katılım Belgesi Rüzgar Günleri 2012, YTÜ Enerji Kulübü-Makine Fakültesi, Mart 2012, Oditoryum, Yıldız/Beşiktaş- İstanbul. Katılım Belgesi Enerji Mühendisliği Çalıştayı, Bahçeşehir Üniversitesi, Beşiktaş Yerleşkesi 13 Nisan 2012, Beşiktaş- İstanbul. Katılım Belgesi Şırnak İli Ve Civarının Yaşanabilir Cazibe Merkezi Ve Sürdürülebilir Olmasında Alternatif Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanımıyla Yeşilkent/Ekokent Oluşumunda Çevre -Temiz Enerji Kültürü Üzerine Bir Yaklaşım, Batman Üniversitesi Bilim ve Kültür Sempozyumu, Nisan 2012, Batman. Certificate of attendance, seminar on Renewable Energy, Bahçeşehir University, February 2013 under the sponsorship of the Italian Ministry of Economic Development in Besiktaş of İstanbul. Katılım Belgesi Elazığ Üniversitesi Kimya Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mehmet YAMAN ın koordinatörlüğünde, 13 üniversite öğretim elemanının katıldığı TÜBİTAK 1001 Proje Eğitimi, Mavi Göl Tesisleri, 2-4 Mayıs 2014, Elazığ. Hizmette veya katkıda bulunduğu çeşitli resmi ve sivil kurumlardan Sertifika ve Plaketler aldı. 12. Akademisyenliğinden itibaren verdiği lisans düzeyindeki dersler Akademik Yıl Dönem Güz Güz Güz Bahar Bahar Güz Güz Bahar Güz Güz Güz Dersin Adı Environmental Culture (Seçmeli Environmental Culture (Seçmeli Environmental Microbiology (Temel Environmental Culture (Seçmeli Environmental Engineering Ecology (Temel Environmental Microbiology (Temel Air Pollutionand Control (Temel Environmental Culture (Seçmeli Environmental Culture (Seçmeli Entegre Atık Yönetimi ve Enerji Üretimi (Seçmeli Enerji Sistemleri Mühendisliğine Giriş (Temel Haftalık Saati Öğrenci Teorik Uygulama Sayısı

12 Bahar Organik Atıklardan Enerji Üretimi (Seçmeli Bahar Yenilenebilen Enerji Teknolojileri (Temel Bahar İnsan Kaynakları Yönetimi (Seçmeli Bahar İnsan Kaynakları Yönetimi (Seçmeli Güz Entegre Atık Yönetimi ve Enerji Üretimi (Seçmeli Enerji Sistemleri Güz Mühendisliğine Giriş (Temel Güz Malzeme Bilimi (Temel Güz Mühendislik Terminolojisi (Seçmeli Bahar Yenilenebilir Enerji Teknolojileri (Temel Bahar Organik Atıklardan Enerji Üretimi(Seçmeli Bahar Isıtma Sistemleri Teknolojisi (Temel Bahar Enerji İşletmeleri (Seçmeli Güz Malzeme Bilimi (Temel Güz Kütle ve Enerji Denklikleri (Temel Güz Enerji kullanımı ve Çevresel Etkiler (Seçmeli Su Temini ve Çevre Sağlığı Güz (Seçmeli Ders, İnşaat Müh. Böl. Normal Öğretim, İMB-4 NÖ) Su Temini ve Çevre Sağlığı Güz (Seçmeli Ders, İnşaat Müh. Böl. İkinci Öğretim, İMB-4 İÖ) Bitirme Projesi-I (İnşaat Müh Güz Böl. Normal Öğretim, İMB-4 NÖ, Temel Bitirme Projesi-I (İnşaat Müh Güz Böl. İkinci Öğretim, İMB-4 İÖ, Temel Su Temini ve Çevre Sağlığı Bahar (Seçmeli Ders, İnşaat Müh. Böl. Normal Öğretim, İMB-4 NÖ) Su Temini ve Çevre Sağlığı Güz (Seçmeli Ders, İnşaat Müh. Böl. İkinci Öğretim, İMB-4 İÖ) 12

13 Güz Kütle ve Enerji Denklikleri (Temel Yenilenebilir Enerji Bahar Teknolojileri (ESMB Temel Dersi) Bahar Isıtma Sistemleri Teknolojisi (ESMB Temel Dersi) Bahar Enerji İşletmeleri (ESMB Seçmeli Dersi) Bahar Petrol Rafinerisi (ESMB Temel Dersi) Bitirme Projesi-II (İnşaat Müh Bahar Böl. Normal Öğretim, İMB-4 NÖ, Temel Bitirme Projesi-II (İnşaat Müh Bahar Böl. İkinci Öğretim, İMB-4 İÖ, Temel Güz Malzeme Bilimi (Temel Kütle ve Enerji Denklikleri Güz (Temel Güz Enerji kullanımı ve Çevresel Etkiler (Seçmeli Güz Enerji Depolama Teknolojileri (Seçmeli Bitirme Projesi-I (Enerji Güz Sistemleri Müh. Böl. Normal Öğretim, ESMB-4 NÖ, Temel Su Temini ve Çevre Sağlığı Güz (Seçmeli Ders, İnşaat Müh. Böl. Normal Öğretim, İMB-4 NÖ) Su Temini ve Çevre Sağlığı Güz (Seçmeli Ders, İnşaat Müh. Böl. İkinci Öğretim, İMB-4 İÖ) Bitirme Projesi-I (İnşaat Müh Güz Böl. Normal Öğretim, İMB-4 NÖ, Temel Bitirme Projesi-I (İnşaat Müh Güz Böl. İkinci Öğretim, İMB-4 İÖ, Temel 13

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. Adı Soyadı: Ayşe ERDEM AKNESİL 2. Doğum Tarihi: 27 Nisan 1965 3. Ünvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Mimarlık Yıldız Teknik Üniversitesi

Detaylı

GENÇ GĠRĠġĠMCĠLER KURULU. ÜYELERĠ ÖZGEÇMĠġ BĠLGĠLERĠ

GENÇ GĠRĠġĠMCĠLER KURULU. ÜYELERĠ ÖZGEÇMĠġ BĠLGĠLERĠ ÜYELERĠ ÖZGEÇMĠġ BĠLGĠLERĠ 1 Ali SABANCI / Pegasus Hava Yolları, Yönetim Kurulu BaĢkanı TOBB Genç GiriĢimciler Kurulu BaĢkanı 1969 yılında Adana da doğdu. 1987-1991 yılları arasında ABD Tufts Üniversitesi

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU Nisan 2014 Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 8 TABLO DİZİNİ 5 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 9

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 NİSAN-2013 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Stratejik Planı 2014-2018 Yönetim Kurulu nun 15.03.2013 tarihli toplantısında 2013/ 11-30 sayılı kararı;

Detaylı

GÜVEN DUYULAN BİR ŞİRKETLE İŞ YAPMA AYRICALIĞINIZ OLSUN.

GÜVEN DUYULAN BİR ŞİRKETLE İŞ YAPMA AYRICALIĞINIZ OLSUN. GÜVEN DUYULAN BİR ŞİRKETLE İŞ YAPMA AYRICALIĞINIZ OLSUN. Gündem AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31/03/2009 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 1- Açılış ve Divan Heyeti nin teşkili, 2- Toplantı

Detaylı

T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ i T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU ii Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak!.. ATAM İZİNDEYİZ...

Detaylı

4. MERKEZ VE ENSTİTÜ ÇALIŞMALARI

4. MERKEZ VE ENSTİTÜ ÇALIŞMALARI 4. MERKEZ VE ENSTİTÜ ÇALIŞMALARI 4.1. Marmara Araştırma Merkezi 4.1.1.Genel Marmara Araştırma Merkezi (MAM), Türkiye nin uygulamalı araştırmalar yapan önder Bilim ve Teknoloji Merkezi olma yolunda, Türkiye

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii GRAFİKLER LİSTESİ... iv TABLOLAR LİSTESİ... iv ŞEKİLLER LİSTESİ... iv SUNUŞ... vi A. GENEL BİLGİLER... 1 1. Tarihsel

Detaylı

Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz

Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz (1970-2010) Fehmi Akbal 1970 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü nden mezun oldu. 1972-1976 yılları arasında Kağıthane

Detaylı

Doç.Dr. S.Gül (PAÇACI) GÜNEŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Doç.Dr. S.Gül (PAÇACI) GÜNEŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Doç.Dr. S.Gül (PAÇACI) GÜNEŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Peyzaj Mimarlığı Ankara Üniversitesi 1992 Master Environmental Management International

Detaylı

EK 2 TABLO 1. TEMĐZ (SÜRDÜRÜLEBĐLĐR) ÜRETĐM KONULARINDA YAPILAN VE DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR, KAYNAKLAR, TEŞVĐKLER, PLANLAR VE ĐHTĐYAÇLAR

EK 2 TABLO 1. TEMĐZ (SÜRDÜRÜLEBĐLĐR) ÜRETĐM KONULARINDA YAPILAN VE DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR, KAYNAKLAR, TEŞVĐKLER, PLANLAR VE ĐHTĐYAÇLAR EK 2 TABLO 1. TEMĐZ (SÜRDÜRÜLEBĐLĐR) ÜRETĐM KONULARINDA YAPILAN VE DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR, KAYNAKLAR, TEŞVĐKLER, PLANLAR VE ĐHTĐYAÇLAR TABLO 2. ENERJĐ VERĐMLĐLĐĞĐ VE YENĐLENEBĐLĐR/TEMĐZ ENERJĐ KONULARINDA

Detaylı

FUNDA SİVRİKAYA ŞERİFOĞLU

FUNDA SİVRİKAYA ŞERİFOĞLU FUNDA SİVRİKAYA ŞERİFOĞLU Düzce Üniversitesi Kurucu Rektörü Tel: 380 542 1101 Faks: 380 542 1109 e-posta: fundaserifoglu@duzce.edu.tr ÖĞRENİM 1991-1997 Doktora, Endüstri Mühendisliği, Boğaziçi Üniversitesi,

Detaylı

Dr.Hilal KINLI ÖZGEÇMİŞ

Dr.Hilal KINLI ÖZGEÇMİŞ Dr.Hilal KINLI ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER: Adı Soyadı : Hilal KINLI Doğum Tarihi : 1961 Doğum Yeri : Sivas Medeni Hali : Evli, 2 çocuk sahibi Kuruluşun Adı : RAMS Risk Analizi ve Yönetim Hizmetleri Danışmanlık,

Detaylı

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Adına Sahibi Prof. Dr. Serdar SALMAN Dekan

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Adına Sahibi Prof. Dr. Serdar SALMAN Dekan Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Adına Sahibi Prof. Dr. Serdar SALMAN Dekan Yayına Hazırlayan Doç. Dr. Oğuz GÜRSOY Dekan Yardımcısı Yayın Kurulu Prof. Dr. Serdar SALMAN (Dekan) Doç. Dr. Oğuz GÜRSOY (Dekan

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu

Yıllık Faaliyet Raporu İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDİRME A.Ş. 2011 Yıllık Faaliyet Raporu İZAYDAŞ2011YFR v13501web 0 İZAYDAŞ2011YFR v13501web 1 Foto: Eyüp Okan Kılmanoğlu İzmit Körfezi - Laleler İZAYDAŞ2011YFR

Detaylı

www.baskent.edu.tr BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 1 Ekim 2006-30 Eylül 2007

www.baskent.edu.tr BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 1 Ekim 2006-30 Eylül 2007 www.baskent.edu.tr BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 1 Ekim 2006-30 Eylül 2007 2 Amfi Tiyatro / Bağlıca Kampüsü Yayına Hazırlayanlar: Prof. Dr. Zeynep Kayhan Ögr. Gör. Dr. Selmin Terzioğlu Ögr. Gör. Bülent Bingöl

Detaylı

İÇDAŞ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2013 daha iyi bir yaşam için...

İÇDAŞ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2013 daha iyi bir yaşam için... daha iyi bir yaşam için... www.icdas.com.tr RAPORUMUZ HAKKINDA İÇDAŞ olarak ikinci sürdürülebilirlik raporumuz ile 2012-2013 yıllarına ait ekonomik, çevresel ve sosyal performansımızı ortaya koyan faaliyetlerimizi

Detaylı

Bilgi Teknolojisi Çözümleri DÜZCE ÜNİVERSİTESİ. değer üreten üniversite

Bilgi Teknolojisi Çözümleri DÜZCE ÜNİVERSİTESİ. değer üreten üniversite Bilgi Teknolojisi Çözümleri DÜZCE ÜNİVERSİTESİ değer üreten üniversite DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU 2008 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 1. KURUM HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

Bu rapor 25.02.2015 tarih ve 2015/32 sayılı yönetim kurulu kararı ile onaylanmıştır.

Bu rapor 25.02.2015 tarih ve 2015/32 sayılı yönetim kurulu kararı ile onaylanmıştır. Bu rapor 25.02.2015 tarih ve 2015/32 sayılı yönetim kurulu kararı ile onaylanmıştır. İçindekiler Tablolar Tablo No Tablo Adı Sayfa No 01 02 03 04 05 06 Genel Bilgiler 10-17 Yönetim Organı Üyeleri İle Üst

Detaylı

BÖLGEMİZDE 6000 KİŞİ EĞİTİM ALDI 2011 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI İLE. Eğitim. Belediyeler. Üniversiteler. Odalar. STK lar.

BÖLGEMİZDE 6000 KİŞİ EĞİTİM ALDI 2011 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI İLE. Eğitim. Belediyeler. Üniversiteler. Odalar. STK lar. 3 ayda bir yayımlanır. Yıl:1 Sayı:2 / Mart 2012 ISSN: 1303-0272 Afyonkarahisar Kütahya Manisa Uşak T.C. Zafer Kalkınma Ajansı yayın organı Eğitim Belediyeler Üniversiteler Kaymakamlıklar Odalar 2011 YILI

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Üniversitemizin 2012 Mali Yılı Performans Programına http://www.stg.yildiz.edu.tr/ adresinden erişilebilir. Hazırlayanlar Arş.Gör.Dr. Hülya

Detaylı

AKKÖK SANAYİ YATIRIM VE GELİŞTİRME A.Ş. 2011 FAALİYET RAPORU

AKKÖK SANAYİ YATIRIM VE GELİŞTİRME A.Ş. 2011 FAALİYET RAPORU AKKÖK SANAYİ YATIRIM VE GELİŞTİRME A.Ş. 2011 FAALİYET RAPORU İçindekiler 01 BAŞLICA FİNANSAL VE OPERASYONEL GÖSTERGELER 02 TARİHÇE VE GELİŞİM YÖNETİM 06 YÖNETİM KURULU NUN MESAJI 08 İCRA KURULU BAŞKANI

Detaylı

CE Belgelendirme Halil ÖZER İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

CE Belgelendirme Halil ÖZER İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: VEDAT ZEKİ YENEN 2. Doğum Tarihi: 01/01/1969 3. Unvanı: YRD.DOÇ.DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İŞLETME MÜH. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1990 Y. Lisans

Detaylı

D A H A İ Y İ B İ R D Ü N YA İ Ç İ N... 2011-2012 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

D A H A İ Y İ B İ R D Ü N YA İ Ç İ N... 2011-2012 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU D A H A İ Y İ B İ R D Ü N YA İ Ç İ N... 2011-2012 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU İÇDAŞ ÇELİK ENERJİ TERSANE VE ULAŞIM SANAYİ A.Ş. Raporumuz Hakkında İçdaş ın bu ilk sürdürülebilirlik raporu ile 2011-2012 yıllarına

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003. Y. Lisans Uluslararası Kalite Yönetimi Marmara Üniversitesi 2004

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003. Y. Lisans Uluslararası Kalite Yönetimi Marmara Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: BİRKAN TAPAN 2. Doğum Tarihi: 09.11.1980 3. Unvanı: YARD. DOÇ. DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003 Y. Lisans Uluslararası

Detaylı

Meslekte 40 Y Meslekte 40 ı Y lın ılını Doldura Doldur n Üye an Üy leri elerimiz miz (1969-2009) (1969-2009) Sıtkı Abay Cemal Abbasoğlu

Meslekte 40 Y Meslekte 40 ı Y lın ılını Doldura Doldur n Üye an Üy leri elerimiz miz (1969-2009) (1969-2009) Sıtkı Abay Cemal Abbasoğlu Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz (1969-2009) Sıtkı Abay 1945 yılında Sivas ta doğdu. 1969 da İTÜ İnşaat Fakültesi nden mezun oldu. 1991 yılına kadar özel bir inşaat firmasında çalıştıktan sonra proje

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ AYLIK HABER BÜLTENİ SAYI: 8 HAZİRAN 2013 ÜNİVERSİTEMİZDE. UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ (HUZEM) KURULUYOR

HİTİT ÜNİVERSİTESİ AYLIK HABER BÜLTENİ SAYI: 8 HAZİRAN 2013 ÜNİVERSİTEMİZDE. UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ (HUZEM) KURULUYOR www.hitit.edu.tr HİTİT ÜNİVERSİTESİ AYLIK HABER BÜLTENİ SAYI: 8 HAZİRAN 2013 ÜNİVERSİTEMİZDE UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ (HUZEM) KURULUYOR Kısa adı HUZEM olan Hitit Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

ÖNSÖZ. 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ. 5 2-DURUM ANALİZİ. 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ. 7 2.2. 8 2.3.

ÖNSÖZ. 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ. 5 2-DURUM ANALİZİ. 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ. 7 2.2. 8 2.3. 1 2 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 5 2-DURUM ANALİZİ... 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 7 2.2. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ... 8 2.3.KURULUŞUN

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

BİRLİKTE BAŞARDIKLARIMIZ

BİRLİKTE BAŞARDIKLARIMIZ BİRLİKTE BAŞARDIKLARIMIZ Uludağ Üniversitesi 2011-2014 2015 ÖNSÖZ Saygıdeğer Akademisyenlerimiz, İdari Personelimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz, Mart 2015 tarihinde Üniversitemiz Rektörlüğü olarak yönetimdeki

Detaylı