ÖZGEÇMĠġ. ĠĢ Adresi : Şırnak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Cumhuriyet Mah. Ulusal Sk.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMĠġ. ĠĢ Adresi : Şırnak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Cumhuriyet Mah. Ulusal Sk."

Transkript

1 1. Adı Soyadı : Namık AK ĠletiĢim Bilgileri ÖZGEÇMĠġ ĠĢ Adresi : Şırnak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Cumhuriyet Mah. Ulusal Sk. No:6/ , ŞIRNAK ĠĢ Tel : /2006 Faks: E-posta : 2. Doğum Tarihi : Ünvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora (Çevre Müh.) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kimya Mühendisliği Karadeniz Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans Çevre Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi Doktora Çevre Mühendisliği Yıldız Teknik Üniversitesi Doçent 5. Akademik Unvanlar Çevre Bilimleri ve Mühendisliği Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Üniversiteler Arası Kurul (ÜAK) Başkanlığı Öğr. Gör. Dr Bahçeşehir Üniversitesi Müh. Fak. Çevre Müh. Böl Yrd. Doç. Dr Şırnak Üniversitesi Müh. Fak. Enerji Sist. Müh. Böl. 6. Yönetilen Lisans Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri 6.1. Yönetilen Lisans Tezleri: 1. Engin UZAK : Şırnak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Müh. Böl., , ġırnak da ĠĢ Kazalarının ĠĢ Sağlığı Güvenliği ve Çevre Bağlamında Ġncelenmesi 2. Habat BAYKARA : Şırnak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Müh. Böl., , ġırnak Ġlinin Hidrolik Potansiyelinin Belirlenmesi 3. Dilan YILDIRIM : Şırnak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Müh. Böl., , Mardin Ġlinin Mevcut ve Gelecekte Muhtemelen Su Temininde Su Kaynakları Potansiyelinin Tespiti 4. Ömer Faruk MEġELĠK : Şırnak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Müh. Böl., , Mevcut Ordu Ġlinin Su Temini Projesi ve Gelecek Ġçin Olası Su Kaynakları

2 Potansiyelinin Belirlenmesi 5. Ġdris DALAR : Şırnak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Müh. Böl., , Yüksekova-Hakkari Halihazırda Su Temini Projesi ve Yeni Kaynaklara Yönelimin Tespiti 6. Süleyman ALP : Şırnak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Müh. Böl, , ġırnak Cizre Ġlçesinin Mevcut Ġçme Suyu Projesi ve Muhtemelen Yeni Kaynakların Belirlenmesi 7. Umut MÜJDE : Şırnak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Müh. Böl., , Diyarbakır Ġlinin Mevcut Ġçme Suyu Durumunun Ve Olası Su Kaynaklarının Tespiti 8. Azat MĠRKAN : Şırnak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Müh. Böl., , Genelde Köprüler ve Kemerlerin Özelde ġırnak Cizre Kasrik Han Mahmut Köprüsü ve Kemerinin Su ve UlaĢım Ġletiminde ĠĢlevlerinin AraĢtırılması 9. Gülay GÜLER : Şırnak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Müh. Böl., , ġırnak Ġlinin Mevcut Su Temini Projesi Ve Olası Su Kaynaklarının Tespiti 10. Emircan Mahsun KINAY : Şırnak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Müh. Böl., , Batman Akarsularından Ġçme Suyu ve Hidroelektrik (HES) Üretim Potansiyelinin ve Tesislerde Kullanılacak En Uygun Geotekstilin Belirlenmesi 11. Veysel TOPRAK : Şırnak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Müh. Böl., , ġanlıurfa nın Mevcut Ġçme Suyu Temini ve Olası Kaynakların Ortaya Çıkarılması 12. Ġbrahim Halil AKDEMĠR : Şırnak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Müh. Böl., , ġanlıurfa nın Mevcut Ġçme Suyu Temini Ve Enerji Potansiyelinin Belirlenmesi 13. Hüsamettin ġehġr : Şırnak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Müh. Böl., , Bir Sitenin Peyzaj ve Çevre Düzenlenmesinde ġırnak TOKĠ Bloklarında Uygulama Örneği 6.2. Yüksek Lisans Tezleri (Yurtiçi DanıĢman) : Öğrenci Ġsmi Tuğba Serpil ġensoy (CELLAT) BaĢladığı Tarih Bitirdiği Tarih Tez BaĢlığı Diğer DanıĢmanlar Devam Ediyor ( 'de bitirecek) Enerji Sistemleri Müh. Yakıt Pilleri Amerika Birleşik Devletleri Florida State University Prof. Dr. Juan Carlos ORDONEZ 2

3 6.3. Doktora Tezleri (Yurtiçi DanıĢman) : Öğrenci BaĢladığı Bitirdiği Tez BaĢlığı Diğer DanıĢmanlar Ġsmi Tarih Tarih Mahmut Sami BÜKER Devam Ediyor Building Integrated PV/Solar The University of Thermal System Combined a Heat Nottingham Prof. Dr. Pump Using R718 as Working Saffa Riffat ın Ana Fluid (Bina Bütünleşik/Entegre Danışmanlığında, Dr. Fotovoltaik/Güneş Termal Sistemi Mark Gillott ve Dr. Birleştirilmiş Akan Sıvı gibi R718 Isı Shenyi Wu nun eş Pompasının Kullanımı) danışmanlığında 7. Yayınlar 7.1. Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 1. Özdemir, H., Borucu, G., Demir, G., Yiğit, S., Ak, N., İstanbul daki Çocuk Oyun Parklarında Partikül Madde (PM 2.5 ve PM 10 ) Kirliliğinin İncelenmesi, Ekoloji 20, 77, (2010) doi: /ekoloji Ekin, İ., Ak, N., Use of Vegetable Oils and Animal Fats in Diesel Engines, Energy Education Science and Technology Part A: Energy Science and Research, 2012 Volume (issues) 28(2): Ak, N., Letter to the Editor: Future Fuel and Energy Technologies, Energy Education Science and Technology Part A: Energy Science and Research, 2012 Volume (issues) 28(2): Ak, N., Eroglu, E., Guney, I., Statistical Analysis of Soil Heavy Metals of Istanbul Children Playgrounds, Energy Education Science and Technology Part A: Energy Science and Research 2012 Volume (issues) 28(2): Ak, N., Waste Management: Some Energy Recovery Processes, Energy Education Science and Technology Part A: Energy Science and Research, 2012 Volume (issues) 28(2): Eroglu, E., Ak, N., Koklu, K. O., Ozdemir, Z. O., Celik, N., Eren, N., Special functions in transferring of energy; a specific case: Airy function, Energy Education Science and Technology Part A: Energy Science and Research, 2012 Volume (issues) 30(12): Ak, N., Organic Waste Feedstocks to Energy, Life Science Journal (Life Sci J) 2013;10(7s): ] (ISSN: ) Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 1. Şengün, B., Gönüllü, M. T., Ak, N., Arslankaya, E., Avşar, Y., The Effect of Collection on the Operational Problems at the İstanbul s Medical Waste İncineration Plant, Open Meeting On Combustion, XXIII Event of The Italian Section of the Combustion Institute, Lacco Ameno, Ischia, May 22-25,

4 2. Gönüllü, M. T., Ekerim, A., Ak, N., Çevre İçin En Uygun Kireç Üretim Teknolojilerinin Araştırılması, Uluslararası Döküm ve Çevre Sempozyumu - İFES2009, S , YTÜ Oditoryum ve Sergi Salonu, Ocak 2010, Yıldız-Beşiktaş/İstanbul. 3. Ak, N., Waste Management: Some Energy Recovery Processes, Fuels and Combustions in Engine Conference (FCE), organized by Sakarya University and Istanbul Technical University, at İTÜ Machine Faculty Campus at Gümüşsuyu-İstanbul, th January Ak, N., Ayanoğlu, A., Şırnak İli Ve Civarının Yaşanabilir Cazibe Merkezi Ve Sürdürülebilir Olmasında Alternatif Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanımıyla Yeşilkent/Ekokent Oluşumunda Çevre -Temiz Enerji Kültürü Üzerine Bir Yaklaşım, Batman Üniversitesi Bilim ve Kültür Sempozyumu, Nisan 2012, Batman. 5. Demirbas, A., Ak, N., Acar, S., Taskesen, E., Dumrul, H., Effect of initial moisture content on the yield of hydrogen from pyrolysis of beech wood, Energy Education Science and Technology Part C: Future Energy Sources 2013 Volume (issue) 5(1&2): Yazılan Uluslar arası kitaplar veya kitaplarda bölümler 7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 1. Ak, N., Ertürk, F., Investigation of Air Pollution in the Zeytinburnu Country of Istanbul By Using A Dispersion, Bilimsel Toplantı Sempozyumu, Nisan 1997, Gebze Y.T.E. Rektörlüğü, Kocaeli Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler 1. Ak, N., Ertürk, F., İstanbul-Zeytinburnu İlçesi Alanında Hava Kirliliğinin Dispersiyon Modeli ile İncelenmesi, Çevre Bülteni, Mayıs 1998, Çevre Bakanlığı, Ankara. 2. Baştürk, A., Demir, A., Ak, N., Özkaya, B., İstanbul un Katı Atık Yönetimi, Ulusal Katı Atık Kongresi, Nisan 2001, 9 Eylül Üniversitesi, İzmir. 3. Ak, N., Özdemir, H., Demir, G., Küresel Isınma İle Su Tasarrufu Arasındaki İlişkilerin Değerlendirilmesi Ve Geleceğe Dönük Projeksiyon, Konya DSİ IV. Bölge Müdürlüğü, Konya Kapalı Havzası Yeraltısuyu ve Kuraklık Konferansı, S , Eylül 2008, Konya. 4. Gönüllü, M. T., Ak, N., Turizm Ve Çevre: Adıyaman İçin Değerlendirme, Adıyaman Valiliği, Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman Kültür ve Eğitim Vakfı, Ekim 2008, Adıyaman. 5. Ak, N., Organik Atıkların Biyometanizasyonuyla Enerji ve Organik Gübre Eldesini Öncelemek, 7. Ulusal Temiz Enerji Günleri 2008, S , Aralık 2008, İstanbul. 6. Ak, N., Ambalaj Atıkların Geri Kazanımında Uygulama Stratejilerini İvedi Bir Şekilde Hayata Geçirip Türkiye de Yaygınlaştırma Üzerine Genel Bir Bakış, Türkay 2009, YTÜ Oditoryum ve Sergi Salonu, S , Haziran 2009, Yıldız-Beşiktaş / İstanbul. 7. Ak, N., Biyogaz Tesislerinde Organik Katı Atıkların Enerji Ve Organik Gübre Eldesi İle Değerlendirilmesi Ve Üretim Teknolojilerine Genel Bir Bakış, Türkay 2009, YTÜ Oditoryum ve Sergi Salonu, S , Haziran 2009, Yıldız- Beşiktaş /İstanbul. 4

5 8. Ak, N., Ambalaj Atıkların Geri Kazanımında Uygulama Stratejilerini İvedi Bir Şekilde Hayata Geçirip Türkiye de Yaygınlaştırmayı Hızlandırmak, İTÜ XII. EKK Sempozyumu, S. D. Kültür Merkezi, Haziran 2010, S , İTÜ Ayazağa Kampüsü / İstanbul. 9. Ak, N., Türkiye ve Özellikle İstanbul un Katı Atığının Yarısını Teşkil Eden Organik Maddelerin Geri Dönüşüm Kapsamında Biyometanizasyonuyla Enerji ve Organik Gübreye Dönüştüren Tesisleri Yaygınlaştırmak, İTÜ XII. EKK Sempozyumu, S. D. Kültür Merkezi, Haziran 2010, S , İTÜ Ayazağa Kampüsü / İstanbul. 10. Çoban, A., Yiğit, S., Demir, G., Ak, N., Küresel İklim Değişikliği ve Su Kaynakları Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği, II. Türkiye İklim Değişikliği Kongresi TİKDEK 2010, İSKİ Konferans Salonu, Haziran 2010, S , Aksaray/İstanbul. 11.Yiğit, S., Çoban, A., Demir, G., Özdemir, H., Borucu, G., Ak, N., Partiküler Maddeler ve İklim Değişikliği Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi, II. Türkiye İklim Değişikliği Kongresi TİKDEK 2010, İSKİ Konferans Salonu, Haziran 2010, S , Aksaray/İstanbul Diğer Yayınlar 1. Ak, N., İstanbul - Zeytinburnu İlçesinde Hava Kirliliğinin Matematik Modelle İncelenmesi, Doktora Tezi, 5 Şubat 1997, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul. 2. Ak, N., Emaye Endüstrisi Sıvı Atıklarının Tasfiyesi,Yüksek Lisans Tezi, 4 Nisan 1983, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul. 3. Ak, N., Emaye Endüstrisi ve Çevre Kirliliği, Kişisel Çalışma, Haziran 1982, İ.T.Ü. İstanbul. 4. Ak, N.,Aluminyum Emaye El Kitabı, Tercüme, Mehtap A.Ş., 1981, İstanbul. 8. Projeler 1. Ak, N., İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı na Proje, Teklif ve Tavsiyeleri kapsayan Rapor 1, 2, 3, 4 Haziran Nisan 2002, İstanbul. 2. Ak, N.,İston (İBB Kent Mobilyaları ve Beton Elemanları) A.Ş. Raporu-1, 28 Şubat 2002, İst. 3. Alp, K., Yüksel, E., Arıkan, O.A., Başsarı, A., Ak, N., Bayrampaşa Sarıdökümcüler Sitesindeki Hava Kirliliğinin ve Ağır Metal Emisyonlarının Araştırılması Projesi Raporu, İ.B.Başkanlığı, Temmuz 1997, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul. 4. Aral, N., Şakar, S., Ertürk, F., Sevimoğlu, O., Ak, N., Yılmaz, B., Kombassan İş Merkezi Ön Çevresel Etki Değerlendirme Raporu, Ağustos 1997, Y.T.Ü. İnş. Fak. Çevre Müh. Böl., İstanbul. 5. Gönüllü, M. T., Ertürk, F., Şakar, S., Avşar, Y., Bozyiğit, M., Ak, N., Gaye Ağaç Ürünleri İnşaat - Madencilik San. ve Tic. A.Ş. Piyalepaşa İş Merkezi İnşaatı Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu, Aralık 1997, Y.T.Ü. İnş. Fak. Çevre Müh. Bölümü, İstanbul. 6. Ak, N., Cihangir, F., Günay, N., Günay, Z., Günay, Z., İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Asya Yakası Şile Katı Atık Aktarma Ve Eğitim Merkezi Proje Tanıtım Dosyası, Nisan 2005, İstanbul. 7. Ak, N., Cihangir, F., Günay, N., Günay, M., Günay, Z., İ.B.B. İstanbul Avrupa Yakası Kıraç Katı Atık Aktarma ve Eğitim Merkezi Proje Tanıtım Dosyası, Mayıs 2005, İstanbul. 8. Ak, N., Azman, F., Ambalaj Atıkları Geri Kazanımı Avan Projesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSTAÇ A.Ş., Nisan 2005, İstanbul. 5

6 9. Ak, N., Medyada (Bazı TV ve Radyolarda) Canlı Yayında Çevre, Atıklar Ve Bertarafı, Geri Kazanımı, Yakıtlar, Hava Kirliliği, konularında halkı bilgilendirme, Temmuz - Ağustos 2006, İstanbul. 10. Ak, N., Özdemir, H., Demir, G., Yünsa A.Ş. Gürültü Raporu, Sabancı Holding Çerkezköy Tekstil İşletmesi, 21 Ocak 2008, Çerkezköy- Tekirdağ. 11. Ak, N., Özdemir, H., Demir, G., Deri Fisisaj Tesisi Emisyon Raporu, 24 Mart 2008, Zeytinburnu - İstanbul. 12. Ak, N., Özdemir, H., Demir, G., Lapsan Emisyon Raporu, Lastik Plastik Sanayi Tesisi, , Topçular - Eyüp/İstanbul. 13. Ak, N., Özdemir, H., Demir, G., Permaksan Makina Asit İndirme Ve Patlatma Üniteleri Raporu, , Kuyumcukent-Yenibosna/İstanbul. 14. Ak, N., Özdemir, H., Demir, G., Bey-Plast Asit İndirme Ünitesi Raporu, , Kuyumcukent - Yenibosna/İstanbul. 15. Ak, N., Özdemir, H., Demir,G., İzgi Metal Emisyon Raporu, , İsdök İkitelli- K.Çekmece/İstanbul. 16. Ak, N., Özdemir, H., Demir, G., Asır Kuyumcu Makinaları Çeker Ocak Gürültü Ve Emisyon Raporu, , Darphane ve Damga Matbaa Genel Müdürlüğü Laboratuvarı, Yıldız- Beşiktaş/İstanbul. 17. Ak, N., Özdemir, H., Demir, G.,Mecidiyeköy Şampiyon Kokoreç Emisyon Raporu, , Şişli-İstanbul. 18. Ak, N., Özdemir, H., Demir, G., Mecidiyeköy Şampiyon Kokoreç Gürültü Raporu, , Şişli-İstanbul. 19. Ak, N., Özdemir, H., Demir, G., İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İ.B.B.) İston A.Ş., Küçükköy Tesisi Emisyon Raporu, , Küçükköy-Gaziosmanpaşa/İstanbul. 20. Ak, N., Özdemir, H., Demir, G., İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İ.B.B.) İston A.Ş., Küçükköy Tesisi Gürültü Raporu, , Küçükköy-Gaziosmanpaşa/İstanbul. 21. Ak, N., Özdemir, H., Demir, G., İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İ.B.B.) İston A.Ş., Bayrampaşa Tesisi Emisyon Raporu, , Bayrampaşa/İstanbul. 22. Ak, N., Özdemir, H., Demir, G., İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İ.B.B.) İston A.Ş., Bayrampaşa Tesisi Gürültü Raporu, , Bayrampaşa/İstanbul. 23. Ak, N., Özdemir, H., Demir, G., İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İ.B.B.) İston A.Ş., Tuzla Tesisi Emisyon Raporu, , Tuzla/İstanbul. 24. Ak, N., Özdemir, H., Demir, G., İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İ.B.B.) İston A.Ş., Tuzla Tesisi Gürültü Raporu, , Tuzla/İstanbul. 25. Demir, G., Deniz, A.,Saral, A., Ak, N., İstanbul da Çocuk Oyun Parklarındaki Hava (Partikül Madde, PM) ve Toprak (Ağır Metaller) Kirliliği, TÜBİTAK 1001 Projesi, , İstanbul. 26. Ertürk, F., Saral, A., Ak, N., Uygur, N., Deniz Aerosollerinden Kaynaklanan Klorürün, İstanbul Atmosferindeki Partikül Madde Oluşumu ve Boyut Dağılımı Üzerine Olan Etkisinin İncelenmesi, TÜBİTAK 1002 Projesi, , İstanbul. 6

7 9. Ġdari Görevler 9.1. YRD. DOÇ. DR. -ÖĞRETĠM ÜYESĠ/ġIRNAK ÜNĠVERSĠTESĠ * Şırnak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendislik Bölümü (ESMB) Yenilenebilir Enerji Sistemleri Anabilim Dalı BaĢkanı (YES ABDB), Staj Komisyon BaĢkanı ve Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (FYKÜ) görevlerini yürütmektedir. * arasında Şırnak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı tarafından Dekan Yardımcısı olarak tayin edildi. Aynı zamanda Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği ne seçildi. * arasında ESMB Başkanlığı yanı sıra, Şırnak Üniversitesi Rektörü nün Mühendislik Fakültesi ni temsilen, Rektör DanıĢmanı olarak vazifesini ifa etti. * 30 Eylül 2011 itibariyle Ş.Ü. Müh. Fak. Dekanlığı tarafından Enerji Sist. Müh. Bölümü'ne Bölüm BaĢkanı, Yenilenebilen ve Alternatif Enerji Kaynakları Anabilim Dalı (ABD) BaĢkanı ve Fakülte Kurulu Üyeliği ne tayin edildi. * 16 Eylül 2011 itibariyle Şırnak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendislik Bölümü Yenilenebilen ve Alternatif Enerji Kaynakları Anabilim Dalı (ABD)'na Yardımcı Doçent (Yrd. Doç.) (Öğretim Üyesi) kadrosuna açıktan atandı ÖĞRETĠM GÖREVLĠSĠ DOKTOR / BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ * 1 Eylül Ağustos 2011 Bahçeşehir Üniversitesi (BAÜ) Çevre Müh. Böl. Laboratuvarlar Koordinatör lüğü yanı sıra Öğr. Gör. Doktor akademik ünvanıyla eğitim kadrosunda yer aldı. Gerek Çevre Müh. Bölümü gerek diğer bölüm öğrencilerine staj, teknik gezi, kurumlarla işbirliği (CO-OP) bağlamında, iş bulma ve kariyer planlamasında 32 yıllık özel sektör yöneticilik tecrübesini doğru ve faydalı yönlendirmelerle aktardı. Bölüm bünyesinde alınan araştırma projelerinde yer aldı; gerek ulusal gerek uluslararası makale, bildiri v.b. yayınlarını da sürdürdü. * 1 Eylül Eylül 2009 Bahçeşehir Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Akredite Hava - Gürültü Kirliliği ve Kontrolü Laboratuvarı (AHGKKL) ndan Sorumlu ve Kalite Yönetim Temsilcisi olarak, Öğretim Görevlisi Doktor ünvanıyla eğitim kadrosunda yer aldı GENEL KOORDĠNATÖR / FARMATIC & ULTRAWAVES GmbH/TÜRKĠYE ve TÜRK DEVLETLERĠ GENEL DĠSTRĠBÜTÖRLÜĞÜ * Farmatic & Ultrawaves GmbH Alman şirketlerinin Türkiye ve Türk Devletleri Distribütörlüğü nde Genel Koordinatör olarak çalıştı. * Bazı çevre şirketlerine, çevre projeleri ve teknolojileri konusunda DanıĢman lık yaptı PROJE KOORDĠNATÖRÜ / PTD ve ÇEVRE PROJELERĠ * İBB Çevre KKDB Atık Yönetim Müdürlüğü ne yeni planlanan ġile ve Kıraç Katı Atık Aktarma ve Eğitim Merkezleri (KAAEM) nin Proje Tanıtım Dosyaları nın Proje Yürütücülüğü nü icra etti. * Aynı şekilde İBB İSTAÇ A.Ş. ne Ambalajlı Atıkların Geri Kazanımı Avan Projesi nin Koordinatör lüğünü yaptı TEKNĠK GENEL MÜDÜR YARD./DANIġMAN/MÜDÜR/Ġ.B.BELEDĠYESĠ (ĠBB) 7

8 * tarihleri arasında İSTON A.Ş. de: Uzman Mühendis olarak çalıştı. * tarihleri arasında önce, çevre firması İSTAÇ A.Ş. nin kuruluşunda ve işletmeye alınmasında, Genel Müdür DanıĢmanı - Satınalma Müdürü olarak teknik, idari, ticari, işletme v.b. konularında katkıda bulundu, daha sonra Teknik Genel Müdür Yardımcısı olarak, * BELPET LTD. ŞTİ. de: Genel Müdür DanıĢmanı olarak, * SUSER A.Ş. de: Su servisi firmasının tasfiyesinde Genel Müdür DanıĢmanı - Satınalma Müdürü- Personel Müdür Vekili olarak görev yaptı GENEL MÜDÜR/HALKA AÇIK HOLDĠNG/ĠSTANBUL GRUB BAġKANLIĞI * tarihlerinde merkezi Konya da bulunan halka açık Holding in 28 firmasının; üretimlerinde kullandıkları hammadde, yarı mamul veya malzemelerin satın alınmasında piyasa araştırmasında; * Ürettikleri ürünlerin iç ve dış piyasaya pazarlamasında ve satışında; * Holding e kazandırılacak yeni yatırım projeleri sunmada; çalışan, ortak olunacak veya tamamı satın alınacak karlı firmalar bulmada; * Tüm firmaların ihtiyacı olan teknik, lojistik konularda destek vermede Genel Müdür olarak; * Organizasyonlarına, yönetim ve koordinasyonlarına katkıda bulundu GENEL KOOR. VE YRD./HALKA AÇIK HOLDĠNG/MARMARA BÖLGESĠ * tarihlerinde Merkezi Konya da, yaklaşık 56 şirketi bulunan Holding in Marmara Genel Koordinatörlüğü nde; * Marmara daki inşaatların alt yapılarının hazırlanmasında (ruhsat, İSKİ, Yol, Belediyeler ve Mülki Amirliklerle olan işlemlerin bitirilmesinde), * İnşaat organizasyonlarını, inşaat direktörlüğü ile irtibatlanarak tesis edilmesinde ve faaliyete alınmasında, evvela Marmara Genel Koordinatör Yardımcısı olarak; daha sonra, * Aynı Holding in iştiraki Kaynak Suyu İşletme ve Pazarlamasını üstlenen iki A.Ş. in pazarlama, muhasebe, idari, teknik, Ar-Ge, kalite-güvence, satınalma, teşvik, proje geliştirme v.s.den sorumlu; keza, holding bünyesine katılan kokolin, şekerleme yapan iki A.Ş. in imalatı, yeni ürün geliştirmede, hammadde-malzeme tedariki, pazarlama-satış, teknik konularından sorumlu Genel Koordinatör görevlerinde bulundu ĠġLETME MÜDÜRÜ/VESTAġ A.ġ. * Hazır beton ve taş ocağı işletmesini bünyesinde bulunduran A.Ş. in tüm birimlerinin faal olmasında, yeniden kurulmasında ve işletmesinden mesul ĠĢletme Müdürü olarak çalıştı ĠMALAT ġefġ-ġġletme MÜHENDĠSĠ/ÜLKER-UZAY GIDA A.ġ. * tarihleri arasında, önce bisküvi fabrikası imalatında, ĠĢletme Mühendisi olarak; 8

9 * Üretim-Kontrol biriminin oluşturulmasında, * Sonra Uzay Gıda A.Ş. nin kuruluşunda, montajında ve imalata alınmasında, * İmalat, kalite-kontrol, depo, bakım birimlerinin teşekkül ettirilmesinde, * Literatür araştırılmasında ve insan kaynakları (mühendis, formen, operatör yetiştirilmesinde Ġmalat ġefi olarak katkıları oldu ĠġLETME ġefġ/mehtap A.ġ. * tarihleri arasında şekil verilen metal sac üzerine emaye ve aluminyum üzerine teflon uygulamasıyla mutfak eşyaları imal eden Türkiye de önde gelen firmasında, depo, laboratuvar, metal temizleme banyoları, emaye hazırlama, uygulama, işletme birimlerinden sorumlu ĠĢletme ġefi olarak görev yaptı. 10.Bilimsel KuruluĢlara Üyelikleri TÜBİTAK, ULAKBİM 11. Eğitim Sertifikaları ve Ödüller Eğitim Sertifikası İşletme Yönetimi ile ilgili Liderlik, Davranış Biçimleri, Verimlilik, Başarıyı Ölçme, Motivasyon...v.s. ve Mükemmelliği Arama Konferansı ve Ekip Çalışması, konusunda uzmanlarından eğitim sertifikaları aldı. Eğitim Sertifikası Metropolitan İstanbul Büyükşehrinin Nazım İmar Planı ve Kentsel Yerleşimi Kongresi, 1.ve 2.Uluslararası Kentsel Mobilyaları Kongresi gibi teknik konularda yapılan sempozyum veya kongrelere katıldı ve eğitim sertifikaları aldı. Eğitim Sertifikası Negatif Sulardan Pozitif Limanlara, Dinle-Düşün-Konuş, NLP v.s. eğitimleri aldı. Certificate, İnternationalWaste Management, Ministry of Environment, Course Manager, DHV Consultants, NL, R&R ScientificandTecnical Services Ltd., from 29 November- 3 December 1999, in Ankara. Eğitim Sertifikası TETRA A.Ş. ve BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ tarafından 7 Kasım 2006 tarihinde düzenlenen Avrupa ve Dünyada ki Hava Kalitesi Analiz Yöntemleri ve Türkiye deki Durum, İstanbul. TÜBĠTAK Destekleri konusunda de düzenlenen seminerden Katılım Sertifikası aldı, İstanbul. Katılım Belgesi -Şikayetlerin Değerlendirilmesi, Ölçüm, Denetim, İzleme, İzin ve Yaptırım Prosedürüne İlişkin A Tipi 4-9 haziran 2007, BahçeşehirÜniv. Tek. Gel. Birimi, İstanbul. Diksiyon ve Güzel KonuĢma konusunda uzman ve yetkin hocasından sertifika aldı, 2007, İ.B.B. İSMEK- Ortaköy/BEŞİKTAŞ. Katılım Belgesi T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Yıldız Teknik Üniversitesi (Y.T.Ü.), İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İ.B.B.), İSTAÇ A.Ş. tarafından düzenlenen AB Sürecinde Türkiye de Katı Atık Yönetimi ve Çevre Sorunları Sempozyumu TÜRKAY 2007 ye iştirak etti, Mayıs 2007 Lütfi Kırdar Kültür ve Sergi Merkezi, İstanbul. 9

10 Eğitim Sertifikası tarihlerinde Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi nde düzenlenen Çevre Mühendisliği Elemanlarına yönelik TS EN ISO/IEC 17025: 2005 Standardı Eğitimi ve Uygulama Pratikleri eğitimini aldı, Beşiktaş / İSTANBUL, Katılım Belgesi T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı ve Bahçeşehir Üniversitesi İşbirliği ile14-24 Şubat 2008 tarihleri arasında, B.Ş.Ü. BÜTEB tarafından düzenlenen Çevresel Gürültü Düzeyinin Hesaplanması, Doz- Etki Analizleri İle Etkilenme Düzeyinin Tespiti, Akustik Rapor ve Gürültü Haritalarının Hazırlanmasına İlişkin B Tipi eğitim programına katıldı. Katılım Fırat ve Dicle Nehirlerinin Stratejik Önemi, Bahçeşehir Üniversitesi, Şubat 2008, Beşiktaş-İstanbul. Katılım, 5. Dünya Su Forumu,Şişli Askeri Müze ve Kongre Merkezi, 21 Mart 2008, İstanbul. Katılım Yaşam Kalitesinin İyileştirilmesinde Su ve Yapı (Improving Life Quality in thefields of Waterand Construction) Seminer, Bahçeşehir Üniversitesi ve Münih Teknik Üniversitesi, Temmuz 2008, Beşiktaş-İstanbul. TeĢekkür Belgesi Konya DSİ IV. Bölge Müdürlüğünün tertip ettiği Konya Kapalı Havzası Yeraltısuyu ve Kuraklık Konferansına,Küresel Isınma İle Su Tasarrufu Arasındaki İlişkilerin Değerlendirilmesi Ve Geleceğe Dönük Projeksiyon, makalesiyle iştirak etti, Eylül 2008, Konya. Katılım Belgesi Adıyaman Valiliği, Adıyaman Üniversitesi ve Adıyaman Kültür ve Eğitim Vakfı tarafından ortak düzenlenen sempozyuma,turizm ve Çevre: Adıyaman İçin Değerlendirme adlı makale ile katıldı, Ekim 2008, Adıyaman. Katılım Belgesi Y.T.Ü. İnşaat Fakültesi Dekanlığı ve Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanlığı tarafından ortak düzenlenen TÜRKAY 2009 Türkiye de Katı Atık Yönetimi Sempozyumuna, Ambalaj Atıkların Geri Kazanımında Uygulama Stratejilerini İvedi Bir Şekilde Hayata Geçirip Türkiye de Yaygınlaştırma Üzerine Genel Bir Bakış ve Biyogaz Tesislerinde Organik Katı Atıkların Enerji Ve Organik Gübre Eldesi İle Değerlendirilmesi Ve Üretim Teknolojilerine Genel Bir Bakış, adlı iki makale ile katıldı, YTÜ Oditoryum ve Sergi Salonu, Haziran 2009, Yıldız-Beşiktaş / İstanbul. Katılım Belgesi İTÜ XII. EKK Sempozyumu, S. D. Kültür Merkezi, Haziran 2010, İTÜ Ayazağa Kampüsü/İstanbul da düzenlenen kongreye Türkiye ve Özellikle İstanbul un Katı Atığının Yarısını Teşkil Eden Organik Maddelerin Geri Dönüşüm Kapsamında Biyometanizasyonuyla Enerji ve Organik Gübreye Dönüştüren Tesisleri Yaygınlaştırmak ve Ambalaj Atıkların Geri Kazanımında Uygulama Stratejilerini İvedi Bir Şekilde Hayata Geçirip Türkiye de Yaygınlaştırmayı Hızlandırmak, adlı iki makale ile katıldı, YTÜ Oditoryum ve Sergi Salonu, Haziran 2009, Yıldız-Beşiktaş / İstanbul. Katılım Belgesi Küresel İklim Değişikliği ve Su Kaynakları Üzerine Etkisi: Türkiye ÖrneğivePartiküler Maddeler ve İklim Değişikliği Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi, adlı iki bildirinin sunumunu yaptı, II. Türkiye İklim Değişikliği Kongresi TİKDEK 2010, İSKİ Konferans Salonu, Haziran 2010, Aksaray/İstanbul. Eğitim Sertifikası Suyun Etkin ve Verimli Kullanımı Projesi Eğitimi, GAP Bölge Kalkınma İdaresi, Ekim 2011, Şırnak. TeĢekkür Belgesi T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Bölgesel Gençlik Çalıştayı, Şubat 2012, Diyarbakır. 10

11 Katılım Belgesi Fuels and Combustion In Engines FCE 12 Conference, Ocak 2012, Sakarya Üniversitesi, İTÜ Gümüşsuyu Makine Fakültesi, Taksim-İstanbul. Katılım Belgesi Rüzgar Günleri 2012, YTÜ Enerji Kulübü-Makine Fakültesi, Mart 2012, Oditoryum, Yıldız/Beşiktaş- İstanbul. Katılım Belgesi Enerji Mühendisliği Çalıştayı, Bahçeşehir Üniversitesi, Beşiktaş Yerleşkesi 13 Nisan 2012, Beşiktaş- İstanbul. Katılım Belgesi Şırnak İli Ve Civarının Yaşanabilir Cazibe Merkezi Ve Sürdürülebilir Olmasında Alternatif Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanımıyla Yeşilkent/Ekokent Oluşumunda Çevre -Temiz Enerji Kültürü Üzerine Bir Yaklaşım, Batman Üniversitesi Bilim ve Kültür Sempozyumu, Nisan 2012, Batman. Certificate of attendance, seminar on Renewable Energy, Bahçeşehir University, February 2013 under the sponsorship of the Italian Ministry of Economic Development in Besiktaş of İstanbul. Katılım Belgesi Elazığ Üniversitesi Kimya Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mehmet YAMAN ın koordinatörlüğünde, 13 üniversite öğretim elemanının katıldığı TÜBİTAK 1001 Proje Eğitimi, Mavi Göl Tesisleri, 2-4 Mayıs 2014, Elazığ. Hizmette veya katkıda bulunduğu çeşitli resmi ve sivil kurumlardan Sertifika ve Plaketler aldı. 12. Akademisyenliğinden itibaren verdiği lisans düzeyindeki dersler Akademik Yıl Dönem Güz Güz Güz Bahar Bahar Güz Güz Bahar Güz Güz Güz Dersin Adı Environmental Culture (Seçmeli Environmental Culture (Seçmeli Environmental Microbiology (Temel Environmental Culture (Seçmeli Environmental Engineering Ecology (Temel Environmental Microbiology (Temel Air Pollutionand Control (Temel Environmental Culture (Seçmeli Environmental Culture (Seçmeli Entegre Atık Yönetimi ve Enerji Üretimi (Seçmeli Enerji Sistemleri Mühendisliğine Giriş (Temel Haftalık Saati Öğrenci Teorik Uygulama Sayısı

12 Bahar Organik Atıklardan Enerji Üretimi (Seçmeli Bahar Yenilenebilen Enerji Teknolojileri (Temel Bahar İnsan Kaynakları Yönetimi (Seçmeli Bahar İnsan Kaynakları Yönetimi (Seçmeli Güz Entegre Atık Yönetimi ve Enerji Üretimi (Seçmeli Enerji Sistemleri Güz Mühendisliğine Giriş (Temel Güz Malzeme Bilimi (Temel Güz Mühendislik Terminolojisi (Seçmeli Bahar Yenilenebilir Enerji Teknolojileri (Temel Bahar Organik Atıklardan Enerji Üretimi(Seçmeli Bahar Isıtma Sistemleri Teknolojisi (Temel Bahar Enerji İşletmeleri (Seçmeli Güz Malzeme Bilimi (Temel Güz Kütle ve Enerji Denklikleri (Temel Güz Enerji kullanımı ve Çevresel Etkiler (Seçmeli Su Temini ve Çevre Sağlığı Güz (Seçmeli Ders, İnşaat Müh. Böl. Normal Öğretim, İMB-4 NÖ) Su Temini ve Çevre Sağlığı Güz (Seçmeli Ders, İnşaat Müh. Böl. İkinci Öğretim, İMB-4 İÖ) Bitirme Projesi-I (İnşaat Müh Güz Böl. Normal Öğretim, İMB-4 NÖ, Temel Bitirme Projesi-I (İnşaat Müh Güz Böl. İkinci Öğretim, İMB-4 İÖ, Temel Su Temini ve Çevre Sağlığı Bahar (Seçmeli Ders, İnşaat Müh. Böl. Normal Öğretim, İMB-4 NÖ) Su Temini ve Çevre Sağlığı Güz (Seçmeli Ders, İnşaat Müh. Böl. İkinci Öğretim, İMB-4 İÖ) 12

13 Güz Kütle ve Enerji Denklikleri (Temel Yenilenebilir Enerji Bahar Teknolojileri (ESMB Temel Dersi) Bahar Isıtma Sistemleri Teknolojisi (ESMB Temel Dersi) Bahar Enerji İşletmeleri (ESMB Seçmeli Dersi) Bahar Petrol Rafinerisi (ESMB Temel Dersi) Bitirme Projesi-II (İnşaat Müh Bahar Böl. Normal Öğretim, İMB-4 NÖ, Temel Bitirme Projesi-II (İnşaat Müh Bahar Böl. İkinci Öğretim, İMB-4 İÖ, Temel Güz Malzeme Bilimi (Temel Kütle ve Enerji Denklikleri Güz (Temel Güz Enerji kullanımı ve Çevresel Etkiler (Seçmeli Güz Enerji Depolama Teknolojileri (Seçmeli Bitirme Projesi-I (Enerji Güz Sistemleri Müh. Böl. Normal Öğretim, ESMB-4 NÖ, Temel Su Temini ve Çevre Sağlığı Güz (Seçmeli Ders, İnşaat Müh. Böl. Normal Öğretim, İMB-4 NÖ) Su Temini ve Çevre Sağlığı Güz (Seçmeli Ders, İnşaat Müh. Böl. İkinci Öğretim, İMB-4 İÖ) Bitirme Projesi-I (İnşaat Müh Güz Böl. Normal Öğretim, İMB-4 NÖ, Temel Bitirme Projesi-I (İnşaat Müh Güz Böl. İkinci Öğretim, İMB-4 İÖ, Temel 13

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Mehmet DEMĠRALP. 2. Doğum Tarihi : 02/01/1966. 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Mehmet DEMĠRALP. 2. Doğum Tarihi : 02/01/1966. 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mehmet DEMĠRALP 2. Doğum Tarihi : 02/01/1966 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Üniversite Alanı Yılı Lisans Gazi Üniversitesi Makine Eğ. Otomotiv AD 1989 Yüksek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Teknik Eğitim, Elektronik- Bilgisayar Eğitimi Marmara Üniversitesi.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım İstanbul Ü. 2007

ÖZGEÇMİŞ. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım İstanbul Ü. 2007 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : Gülnur KAPLAN ESEN 2.Doğum Tarihi : 29 Ekim 1968 3.Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4.Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Mimar Sinan

Detaylı

Prof. Dr. Can ÇOĞUN (13 Aralık 2015 tarihine kadar)

Prof. Dr. Can ÇOĞUN (13 Aralık 2015 tarihine kadar) Prof. Dr. Can ÇOĞUN (13 Aralık 2015 tarihine kadar) Mekatronik Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fakültesi, Çankaya Üniversitesi Akademik Dereceler 1981, Lisans, Makina Mühendisliği Bölümü, Orta Doğu Teknik

Detaylı

1. Adı Soyadı: Murat DOĞAN. İletişim Bilgileri

1. Adı Soyadı: Murat DOĞAN. İletişim Bilgileri 1. Adı Soyadı: Murat DOĞAN İletişim Bilgileri Ev Adresi: Boğazköy Cad. 22/5 Bahçeşehir 2.Kısım Başakşehir- İSTANBUL Telefon: 0 532 622 67 86 E-Posta : muratdogan72@gmail.com 2. Doğum Tarihi: 11.02.1972

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Ali UYUMAZ İletişim Bilgileri Adres : Telefon : (0212) 285 34 15 / 3718 Mail : uyumaz@itu.edu.tr 2. Doğum - Tarihi : 04.02.1952 3. Unvanı : Yrd. Doç.

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı: Hilal CAN Doğum Tarihi: 05.02.1976 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora FBE Makine Eğitimi Gazi Üniversitesi 1999-2004 Y. Lisans

Detaylı

Lisans 1 Maden Mühendisliği İstanbul Üniversitesi Lisans 2 İnşaat Mühendisliği İstanbul Üniversitesi 2004

Lisans 1 Maden Mühendisliği İstanbul Üniversitesi Lisans 2 İnşaat Mühendisliği İstanbul Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı: YÜCEL KARAKUŞ Doğum Tarihi/Yeri: 23.01.1980 / KARTAL - İSTANBUL Unvanı: Öğretim Görevlisi- İnşaat - Maden Yük. Müh. A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Üsküdar Üniversitesi İş Sağlığı ve

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. GAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı

ÖZGEÇMİŞ. GAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Hüda Hüdaverdi 2. Doğum Tarihi: 19 Ağustos 1964 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr., GAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: NURİ ERDEM Doğum Tarihi: 10.03.1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Harita Müh. Yıldız Teknik Üniversitesi 1995

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 80000 Osmaniye/Türkiye Telefon : 03288251818/3688 Faks : 03288251866

ÖZGEÇMİŞ. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 80000 Osmaniye/Türkiye Telefon : 03288251818/3688 Faks : 03288251866 Doç. Dr. ÖNDER KAŞKA Doğum Yılı: 1975 Yazışma Adresi : ÖZGEÇMİŞ Makine Mühendisliği Bölümü 80000 Osmaniye/ Telefon : 03288251818/3688 Faks : 03288251866 e-posta : EĞİTİM BİLGİLERİ onderkaska@osmaniye.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2. Kurum:BeykentÜniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu

ÖZGEÇMİŞ. 2. Kurum:BeykentÜniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: M. Süheyl Pozantı 2. Kurum:BeykentÜniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu 3. Görev : Yardımcı Doçent Doktor Telefon: 444 1997 E-mail: suheylpozanti@beykent.edu.tr 4. Doğum Tarihi:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım İstanbul Ü. 2007

ÖZGEÇMİŞ. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım İstanbul Ü. 2007 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : Gülnur KAPLAN ESEN 2.Doğum Tarihi : 29 Ekim 1968 3.Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4.Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Mimar Sinan

Detaylı

1. Adı Soyadı: Murat DOĞAN. İletişim Bilgileri

1. Adı Soyadı: Murat DOĞAN. İletişim Bilgileri 1. Adı Soyadı: Murat DOĞAN İletişim Bilgileri Ev Adresi: Bahçeşehir 2.Kısım Mah. Boğazköy Cad. 22/5 Başakşehir- İSTANBUL Telefon: 0 532 622 67 86 E-Posta : muratdogan72@gmail.com / murat.dogan@yeniyuzyil.edu.tr

Detaylı

Pınar EREN Öğretim Görevlisi T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi www.arel.edu.tr

Pınar EREN Öğretim Görevlisi T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi www.arel.edu.tr Pınar EREN Öğretim Görevlisi T.C. İstanbul Arel Üniversitesi www.arel.edu.tr 1. Adı Soyadı : Pınar EREN 2. Doğum Tarihi : 30.03.1979 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi 4. İletişim : İstanbul Arel Üniversitesi,

Detaylı

Ş. Serap ÇATALPINAR, İnşaat Mühendisi

Ş. Serap ÇATALPINAR, İnşaat Mühendisi Ş. Serap ÇATALPINAR, İnşaat Mühendisi 1981 yılında İTÜ İnşaat Fakültesinden mezun oldu. Aynı yıl Tes- Kur İnş. Ltd. Şti.nde İzmir Sahil Yolu İnşaatı, Şantiye Şef Yardımcısı olarak çalışmaya başladı. 1983

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans. Sağlık Bilimleri Ens.

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans. Sağlık Bilimleri Ens. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ahmet Nusret BULGURCUOĞLU 2. Doğum Tarihi: 23/04/1961 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Doktora 5. Akademik Unvanlar:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mustafa Kemâl ERVAN 2. Doğum Tarihi: 18.Ağustos Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mustafa Kemâl ERVAN 2. Doğum Tarihi: 18.Ağustos Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Mustafa Kemâl ERVAN. Doğum Tarihi: 8.Ağustos.98. Unvanı: Yrd. Doç. Dr.. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mimarlık Selçuk Üniversitesi 98 Y. Lisans Mimarlık Gazi Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans İşletme Atatürk Üniversitesi İşletme (MBA) (Pazarlama Yönetimi ve İşletme Yönetimi)

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans İşletme Atatürk Üniversitesi İşletme (MBA) (Pazarlama Yönetimi ve İşletme Yönetimi) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Burak KÜÇÜK 2. Doğum Tarihi: 06.11.1981 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Lisans İşletme Atatürk Üniversitesi 2003 Y. Lisans İşletme (MBA)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl 1.Adı Soyadı: Rüştü Uçan Doğum Tarihi:.04.04.1956 Ünvanı: Yrd.Doç..Dr. 4.Öğrenim Durumu ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Makine Müh. İstanbul Müh.Mim.Akademisi 1979 Y. Lisans Makine Müh. İstanbul

Detaylı

Derece Alan Üniversite Ana Bilim Dalı. Doktora Makina Mühendisliği Marmara Üniversitesi Enerji/Isı Tekniği. Gedik Üniversitesi.

Derece Alan Üniversite Ana Bilim Dalı. Doktora Makina Mühendisliği Marmara Üniversitesi Enerji/Isı Tekniği. Gedik Üniversitesi. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Serpil YILMAZ 2. Unvanı : Yardımcı Doçent 3. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Ana Bilim Dalı Doktora Makina Mühendisliği Marmara Üniversitesi Enerji/Isı Tekniği

Detaylı

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres EK - 4A ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim ABD Meşelik Yerleşkesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. :Gökömer Mahallesi Hacılar Sokak No: 66 Altınordu / ORDU : ev tel: 0 (452) :

ÖZGEÇMİŞ. :Gökömer Mahallesi Hacılar Sokak No: 66 Altınordu / ORDU : ev tel: 0 (452) : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Özcan PALAVAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail Kişisel Web Adres :Gökömer Mahallesi Hacılar Sokak No: 66 Altınordu / ORDU : 0 544 655 52 99 ev tel: 0 (452) 264 22 24 : ozcanpalavan@hotmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Handan ÖZSIRKINTI KASAP 2. İletişim: 1230 3. Ünvanı: Yrd. Doç. 4. Öğrenim Durumu: Sanatta Yeterlik (Doktora) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek Lisans Güzel Sanatlar Fakültesi

Detaylı

Yrd.Doç. Dr. Tülin ÇETİN

Yrd.Doç. Dr. Tülin ÇETİN Yrd.Doç. Dr. Tülin ÇETİN ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Lisans Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 1987-1992 Lisans Celal Bayar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 2001-2004 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :Mustafa Kara İletişim Bilgileri Adres

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :Mustafa Kara İletişim Bilgileri Adres EK - 4A ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :Mustafa Kara İletişim Bilgileri Adres :Yalı Mah. Camii Sok. Dragos Sitesi A Blok. D:17 Kat:5 Maltepe /İstanbul Telefon Mail :(0216) 626 10 50 / 2742 :mustafakara@maltepe.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 30.04.2002 Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi :

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 30.04.2002 Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Neşe ÇAPRAZ 2. Doğum Tarihi : 21.09.1959 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Orta Öğrenim: İstanbul Erkek Lisesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans. Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1997 Resim-İş Eğitimi

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans. Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1997 Resim-İş Eğitimi ÖZ GEÇMİŞ FORMUÖDoç. Dr. Mustafa KAHYAOĞLU Vesikalık resim 1. Adı Soyadı: Muhammed KESKİN Doğum Tarihi: 09.07.1971 2. Unvan: Öğrt. Gör. 3. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Yüzüncü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ÜNİVERSİTESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

ÖZGEÇMİŞ ÜNİVERSİTESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1. Adı Soyadı: Ahmet Okur 2. Doğum Tarihi: 05.05.1953 3. Unvanı: Yard.Doç. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Lisans İşletme ESKİŞEHİR İKTİSADİ VE TİCARİ İLİMLER AKADEMİSİ Yüksek İktisat Ana DOKUZ EYLÜL Lisans(Tezli)

Detaylı

Derece Alan Üniversite Mezuniyet Yılı RESİM / SANAT Anadolu Üniversitesi Lisans. GÜZEL Anadolu Üniversitesi Doktora (Bütünleşik 2014 Program) EĞİTİMİ

Derece Alan Üniversite Mezuniyet Yılı RESİM / SANAT Anadolu Üniversitesi Lisans. GÜZEL Anadolu Üniversitesi Doktora (Bütünleşik 2014 Program) EĞİTİMİ 1. Adı Soyadı : Evrim ÇAĞLAYAN 2. Doğum Tarihi : 04.02.1984 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Mezuniyet Yılı RESİM / SANAT Anadolu Üniversitesi Lisans 2006 EĞİTİMİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Çiçek, A., Hastanelerde Verimlilik, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995.

ÖZGEÇMİŞ. Çiçek, A., Hastanelerde Verimlilik, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Osman UNUTULMAZ 2. Doğum Tarihi: 22 Ocak 1950 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Maden İşletme İstanbul Teknik Üniversitesi Y. Lisans Maden

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Tülay GÖRÜ DOĞAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü : 0322 338 67 77 / 253 : tulaygoru@hotmail.com,

Detaylı

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Adı Soyadı : Nail İLHAN Doğum Yeri ve Tarihi : Osmaniye- 1981 Bölüm: İlköğretim Bölümü E-Posta: naililhan @ gmail.com naililhan @ kilis.edu.tr Website: http://atauni.academia.edu/naililhan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi Devam ediyor.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi Devam ediyor. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Dilara YAYA 2. Doğum Tarihi : 26 Temmuz 1986 3. Unvanı : Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi 2012

Detaylı

1. Adı Soyadı: 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

1. Adı Soyadı: 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl 1. Adı Soyadı: Asuman ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi: 22.06.1976 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim Hacettepe Üniversitesi 2002 Y. Lisans Resim

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Zonguldak Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü. KİŞİSEL FAALİYET RAPORU (01 Eylül.- 30 Ağustos )

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Zonguldak Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü. KİŞİSEL FAALİYET RAPORU (01 Eylül.- 30 Ağustos ) Bölüm / Program: Adı, Soyadı ve Ünvanı: İdari Görevi (varsa): T.C. KİŞİSEL FAALİYET RAPORU (01 Eylül.- 30 Ağustos ) 1. YAYINLAR Uluslararası Tümü* SCI, SSCI ve AHCI kapsamında Ulusal Toplam Makale Kitap

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Atatürk Üniversitesi. Araştırma Görevlisi, Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi.

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Atatürk Üniversitesi. Araştırma Görevlisi, Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi. Özgeçmiş 1.Adı Soyadı: Lütfi ÖZAV 2. Doğum Tarihi: 1960 3. Unvan: Prof.Dr. 4.Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora - 1991 Coğrafya Atatürk Üniversitesi Doktora - 1991 Yüksek

Detaylı

8. Yayınlar 8.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

8. Yayınlar 8.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 1. Adı Soyadı : Fatih KİRAZ 2. Doğum Tarihi : 03.03.1976 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mimarlık

Detaylı

Yard.Doç. İsmail OKAY

Yard.Doç. İsmail OKAY Yard.Doç. İsmail OKAY Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Grafik Tasarım Dokuz Eylül Üniversitesi 2002 Yüksek Lisans Grafik Tasarım Dokuz Eylül Üniversitesi 2007 Sanatta Yeterlilik Grafik Tasarım Dokuz Eylül

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRECİ ŞEHİRLERE DOĞRU Kadir DEMİRBOLAT İklim Değişikliği Dairesi Başkanı 7 Temmuz 2012, Gaziantep Çevreci Şehircilik; Yaşam kalitesi yüksek, Çevreye duyarlı, Tarihi ve kültürel

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Cevizlik Mah. İzzet Molla Sok. 8/5 Bakırköy / İSTANBUL

ÖZGEÇMİŞ. : Cevizlik Mah. İzzet Molla Sok. 8/5 Bakırköy / İSTANBUL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Onay Budak İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Cevizlik Mah. İzzet Molla Sok. 8/5 Bakırköy / İSTANBUL : 0534 846 46 16 : onaybudak@gmail.com 2. Doğum Tarihi : 01.01.1987 3.

Detaylı

Trakya 2003. ÖZTÜRK, Y., 1996. Kahramanmaraş İlinde İçme ve Kullanma Suyu İhtiyacının Tespiti Üzerine Bir Araştırma,

Trakya 2003. ÖZTÜRK, Y., 1996. Kahramanmaraş İlinde İçme ve Kullanma Suyu İhtiyacının Tespiti Üzerine Bir Araştırma, 1. Adı Soyadı: Yunus ÖZTÜRK 2. Doğum Tarihi: 09/01/1962 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yapı Eğitimi Gazi 1987 Yüksek Yapı Eğitimi Gazi 1996 Lisans Doktora

Detaylı

Yayın Listesi. SCI (Science Citation Index) tarafından taranan dergilerde yayınlanan ve yayına kabul edilen tam metin özgün makale

Yayın Listesi. SCI (Science Citation Index) tarafından taranan dergilerde yayınlanan ve yayına kabul edilen tam metin özgün makale Yayın Listesi SCI (Science Citation Index) tarafından taranan dergilerde yayınlanan ve yayına kabul edilen tam metin özgün makale SALİHOĞLU, G., PINARLI,V., SALİHOĞLU N.K., KARACA, G. 2007. Properties

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cihan ERDÖNMEZ Doğum Tarihi: 20 Mart 1970 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Orman Mühendisliği İstanbul Üniversitesi 1990

Detaylı

1. Adı Soyadı : ZELİHA OKUR 2. Doğum tarihi : 12.08.1976 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Lisans. Derece. Alan Üniversite Yıl

1. Adı Soyadı : ZELİHA OKUR 2. Doğum tarihi : 12.08.1976 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Lisans. Derece. Alan Üniversite Yıl 1. Adı Soyadı : ZELİHA OKUR 2. Doğum tarihi : 12.08.1976 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Lisans Derece Lisans Yüksek Lisans Alan Üniversite Yıl Hemşirelik Hemşirelikte Yönetim İstanbul

Detaylı

Yard. Doç. Dr. Ali Naci ARIKAN

Yard. Doç. Dr. Ali Naci ARIKAN Yard. Doç. Dr. Ali Naci ARIKAN Adı Soyadı : Ali Naci ARIKAN Doğum Tarihi : 1964 Ünvanı : Yrd.Doç.Dr Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Beden Eğitimi ve Spor Marmara 1990

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans İSTATİSTİK ANADOLU Yüksek Lisans İŞLETME / SAYISAL YÖNTEMLER ANADOLU 1999

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans İSTATİSTİK ANADOLU Yüksek Lisans İŞLETME / SAYISAL YÖNTEMLER ANADOLU 1999 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı E-posta : Metin BAŞ : metin.bas@dpu.edu.tr Telefon : 2207 Doğum Tarihi : 30 Eylül 1971 Ünvanı : Yardımcı Doçent Doktor Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İSTATİSTİK

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Çevre Mühendisliği Nedir? Çevre sorunlarına çözüm bulan disiplinler arası bir mühendislik dalıdır. Çevre Mühendisleri doğal çevreyi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Metin ZEYVELİ 2. DoğumTarihi : 30 Haziran 1971 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Makine Eğitimi Gazi Üniversitesi

Detaylı

IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ Çevre Sorunları AraĢtırma ve Uygulama Merkezi (ÇEVMER)

IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ Çevre Sorunları AraĢtırma ve Uygulama Merkezi (ÇEVMER) IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ Çevre Sorunları AraĢtırma ve Uygulama Merkezi (ÇEVMER) Organizasyon ġeması REKTÖR Mühendislik Fakültesi ÇEVMER MÜDÜRÜ ÇEVMER YÖNETĠM KURULU Ziraat Fakültesi MÜDÜRYARD. MÜDÜR YARD. ÇEVMER

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. : Aksaray Üniversitesi, Mühendislik Fak., Çevre Müh. Böl., 68100, AKSARAY

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. : Aksaray Üniversitesi, Mühendislik Fak., Çevre Müh. Böl., 68100, AKSARAY ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Ahmet KILIÇ Doğum Tarihi (gg/aa/yy) : 20.12.1971 Adres : Aksaray Üniversitesi, Mühendislik Fak., Çevre Müh. Böl., 68100, AKSARAY Telefon : 0 555 777 2417

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans (B.Sc.)

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans (B.Sc.) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Dilek Sağlık Özçam 2. Doğum Tarihi: 06.04.1966 3. Ünvanı: Yrd.Doçent.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans (B.Sc.) Gıda Müh. ODTÜ 1989 Y. Lisans (MBA) İşletme

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Volkan TATAR 2. Doğum Tarihi : 08.04.1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 Y.Lisans Uluslararası

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. HASAN MEMİŞ Adı-Soyadı Hasan MEMİŞ D. Yeri D. Tarihi Balıkesir-16.09.1965 Telefon +90 348 813 93 34 1515 Faks +90 348 813 93 36 E-Posta Yabancı Dil hasanmemis@kilis.edu.tr İngilizce Web Öğrenim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme. Arş. Gör. Dr. 1991-1994 İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme

ÖZGEÇMİŞ. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme. Arş. Gör. Dr. 1991-1994 İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : ÇİĞDEM DİKMEN 2. Doğum Tarihi : 09.08.1959 3. Unvanı : Yard.Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1983 Y. Lisans

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Recep Serkan Arık

Yrd. Doç. Dr. Recep Serkan Arık Yrd. Doç. Dr. Recep Serkan Arık Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon:

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İletişim T.C. Galatasaray Üniversitesi 2004. Sanat ve Tasarım Fakültesi, İletişim Sanatları Bölümü

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İletişim T.C. Galatasaray Üniversitesi 2004. Sanat ve Tasarım Fakültesi, İletişim Sanatları Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: İrem Kahyaoğlu 2. Doğum Tarihi: 23/05/1986 3. Ünvanı: Öğr. Gör. 4. Öğrenim Durumu: e-posta: iremkahyaoglu@plato.edu.tr Tel: 533 669 37 95 Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İletişim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (CV) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y. Lisans Üretim Yönetimi ve Celal Bayar Üniversitesi 1998

ÖZGEÇMİŞ (CV) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y. Lisans Üretim Yönetimi ve Celal Bayar Üniversitesi 1998 1. Adı Soyadı: İlham YILMAZ 2. Doğum Tarihi: 18.02.1954 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi ÖZGEÇMİŞ (CV) 4. Öğrenim Durumu:Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Hikmet MARAġLI Doğum Tarihi: 02 Nisan 1960 Görevi: Yrd. Doç. Dr. KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi ĠĢletme Bölümü Öğretim Üyesi Öğrenim

Detaylı

Özgeçmiş (CV) 1. Uyruğu / Adı Soyadı TC / EFARİ BAHÇEVAN. 2. Doğum Tarihi 16.10.1981. 3. E-posta efaribahcevan@gmail.com 4. TEL +90 535 628 31 93

Özgeçmiş (CV) 1. Uyruğu / Adı Soyadı TC / EFARİ BAHÇEVAN. 2. Doğum Tarihi 16.10.1981. 3. E-posta efaribahcevan@gmail.com 4. TEL +90 535 628 31 93 Özgeçmiş (CV) 1. Uyruğu / Adı Soyadı TC / EFARİ BAHÇEVAN 2. Doğum Tarihi 16.10.1981 3. E-posta efaribahcevan@gmail.com 4. TEL +90 535 628 31 93 5. Medeni Durumu Evli, Bir Çocuk Babası 6. Eğitimi Eğitim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: MEHMET SAİT ŞAHİNALP Doğum Tarihi: 21. 04. 1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Coğrafya Öğretmenliği Marmara Üniversitesi 1992-1996

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : İsmet Galip Yolcuoğlu Doğum Tarihi : 27 Haziran 1967 Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Sosyal Hizmetler Y.O. Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta Ders Kodu MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 2016-2017 EĞİTİM PLANI Dersin Adı Kuramsal Uygulama Saat/Hafta Pratik/ Laboratuvar Yıl 1 / Yarıyıl 1 507001012006 Türk Dili I 2 0 0 2 2 2 Zorunlu 507001022006

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT

Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Ünvanı Adı Soyadı : Yrd. Doç. Dr. : Abdulveli SİRAT Telefon : (456) 233 10 32/3602 Fax : (456) 511 86 79 e-posta : awsirat@gumushane.edu.tr

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Levent KOŞAN Doğum Tarihi: 13.05.1976 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Doktora Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: GÜLŞAH YENİER İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: gulsah.yenier@okan.edu.tr

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gülay YEDEKCİ ARSLAN 2. Doğum Tarihi: 25.08.1975 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mimarlık Trakya Üniversitesi Müh- Mimarlık

Detaylı

Kişisel Bilgiler : 0236 242 01 45 / 1762. Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 2 45400 Mrk. Manisa

Kişisel Bilgiler : 0236 242 01 45 / 1762. Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 2 45400 Mrk. Manisa Kişisel Bilgiler Yrd. Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV Tel İş : 036 4 0 45 / 76 Faks : 036 3 0 44 Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 45400 Mrk. Manisa E-posta : hacerev@gmail.com hacer.ev@bayar.edu.tr

Detaylı

Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Polimer Mühendisliği Bölümü. Polimer Nedir?

Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Polimer Mühendisliği Bölümü. Polimer Nedir? Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Polimer Mühendisliği Bölümü Polimer Nedir? Monomer olarak adlandırılan basit moleküllerin kimyasal bağlarla bağlanması sonucu oluşan yüksek molekül ağırlıklı maddelerdir.

Detaylı

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Veli Yılmaz 2. Doğum Tarihi : 25.11.1948 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğretim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Subay Kara Harp Okulu 1969 Y. Lisans Kurmaylık Kara Harp

Detaylı

Özgeçmiş www.orhankocak.net okocak@yalova.edu.tr ; orkoc@hotmail.com. Đstanbul Üniversitesi 1998 Ens./Çalışma Ek. Doktora Sosyal Bilimler

Özgeçmiş www.orhankocak.net okocak@yalova.edu.tr ; orkoc@hotmail.com. Đstanbul Üniversitesi 1998 Ens./Çalışma Ek. Doktora Sosyal Bilimler Özgeçmiş www.orhankocak.net okocak@yalova.edu.tr ; orkoc@hotmail.com 1. Adı Soyadı : Orhan KOÇAK 2. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Đktisat Anadolu Üniversitesi 1994 Y.Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Halil Seyidoğlu Doğum Tarihi: 28 Ağustos 1943 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Uluslararası İlişkiler Ankara Siyasal Bilgiler

Detaylı

Yardımcı Doçent Grafik Tasarım Marmara üniveritesi 1986. Doçent Grafik Tasarım Marmara Üniversitesi 2005

Yardımcı Doçent Grafik Tasarım Marmara üniveritesi 1986. Doçent Grafik Tasarım Marmara Üniversitesi 2005 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Selahattin GANİZ 2. Doğum Tarihi : 22 / 11 / 1948 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Doktora / Sanatta Yeterlik Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Grafik Tasarım Marmara Üniversitesi

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Eczacılık Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1985

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Eczacılık Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1985 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı: Sibel Emül 2.Doğum Tarihi: 17 Nisan 1962 3.Unvanı : Öğretim Görevlisi 4.Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eczacılık Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1985

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Din Eğitimi Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesi 1977

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Din Eğitimi Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesi 1977 1. Adı Soyadı: ABDURRAHMAN BORAN. Doğum Tarihi:14 NİSAN 195 3. Unvanı: DOÇ.DR 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Din Eğitimi Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesi 1977 Yüksek Lisans

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Adı Soyadı : Abdullah ÇELİK İş Adresi :

Kişisel Bilgiler. Adı Soyadı : Abdullah ÇELİK İş Adresi : Kişisel Bilgiler Adı Soyadı : Abdullah ÇELİK İş Adresi : Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Osmanbey Kampüsü Şanlıurfa İş Telefonu : +90 (414) 318 3545 Faks : +90 (414) 318 3534 Fakülte

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖĞR.GÖR. ELİF SUNGUR Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü İletişim Bilgileri: elifsungur@maltepe.edu.tr +90216 626 10 50 2744 İletişim Fakültesi B 505 Eğitim Bilgileri: Lisans Yüksek Lisans Doktora Derece

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : H.Yunus TAŞ Doğum Tarihi : 01.01.1969 e-mail : tasyunus@hotmail.com Gsm : 505 628 72 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisadi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Besin Hijyeni ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı

ÖZGEÇMİŞ. Besin Hijyeni ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı 1. Adı Soyadı: Muhsin ÖZTÜRK 2. Doğum Tarihi: 1961 3. Unvanı: Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Veteriner Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1983 Yüksek Lisans Veteriner Fakültesi

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZ GEÇMİŞ FORMUÖDoç. Dr. Mustafa KAHYAOĞLU 1. Adı Soyadı: Aynur AKER 2. Doğum Tarihi: 06.0.1980 3. Unvan: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Lisans Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Fen Edebiyat

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans Özel Hukuk Ankara Üniversitesi 1982

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans Özel Hukuk Ankara Üniversitesi 1982 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mustafa TİFTİK 2. Doğum Tarihi : 15.10.1953 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Lisans Üstü Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1976 Yüksek Lisans

Detaylı

ÖĞRETĠM ELEMANLARININ ÖZGEÇMĠġLERĠ

ÖĞRETĠM ELEMANLARININ ÖZGEÇMĠġLERĠ ÖĞRETĠM ELEMANLARININ ÖZGEÇMĠġLERĠ 1. Adı Soyadı: Güler YALÇIN 2. Doğum Tarihi: 21/10/1975 3. Ünvanı: Yrd. Doc. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Jeodezi ve Fotogrametri Müh. A.B.D

Detaylı

Çalışkanlığı ve alçak gönüllülüğü ile bilinen Serpil Şahin tüm hocalarımız ve öğrencilerimiz tarafından sevilen ve takdir edilen biridir.

Çalışkanlığı ve alçak gönüllülüğü ile bilinen Serpil Şahin tüm hocalarımız ve öğrencilerimiz tarafından sevilen ve takdir edilen biridir. SERPİL ŞAHİN Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 1997-1998 akademik yılında Arslanbey Yerleşkesi nde eğitime başlamış ve Ağustos 1999 da İzmit ve çevresinde yaşanan büyük deprem felaketinden

Detaylı

3. İletişim : : Erkilet Dere Mah, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Yerleşkesi, Tel : 90 352 324 00 00-4253 : kirazmim@gmail.com, fkiraz@nny.edu.

3. İletişim : : Erkilet Dere Mah, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Yerleşkesi, Tel : 90 352 324 00 00-4253 : kirazmim@gmail.com, fkiraz@nny.edu. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Fatih KİRAZ 2. Doğum Yeri Tarihi : KAYSERİ 1976 3. İletişim : Adres : Erkilet Dere Mah, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Yerleşkesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, İç Mimarlık

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: HALİL ÖZDEMİR Doğum Tarihi:17.03.1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tekstil Mühendisliği Çukurova Üniversitesi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT

Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Ünvanı Adı Soyadı Doğum Yeri : Yrd. Doç. Dr. : Abdulveli SİRAT : ParwanAfganistan Doğum Tarihi : 29.01.1971 Telefon : (456) 511 86 69/126

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA)

ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA) ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA) 1) Adı, Soyadı Ġsmail Kapan 2) Doğum Tarihi 01.04.1956 3) Unvanı Yardımcı Doç. Dr. 4) Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ġstanbul Üniversitesi 1982 Yüksek

Detaylı

BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU. KĠġĠSEL BĠLGĠLER

BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU. KĠġĠSEL BĠLGĠLER BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU Adı Soyadı Ünvanı Birimi Doğum Yeri KĠġĠSEL BĠLGĠLER Alev AKPINAR BORAZAN Yrd. Doç. Dr. Kimya ve Proses Mühendisliği Ankara E-Posta alev.akpinar @bilecik.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Gazetecilik ve Halkla Marmara Üniversitesi 1996

ÖZGEÇMİŞ. Gazetecilik ve Halkla Marmara Üniversitesi 1996 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: MİNE DEMİRTAŞ İletişim Bilgileri: Tel: 0216 626 10 50 / 2746 Mail :minedemirtas@maltepe.edu.tr Adres:Marmara Eğitim Köyü İletişim Fakültesi Doğum Tarihi:10.02.1959 Öğrenim Durumu:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gonca ATICI 2. Doğum Tarihi: 07.05.1975 3. Unvanı: Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İngilizce İktisat İstanbul Üniversitesi 1997 Y. Lisans Para-Banka

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aydın ÇEVİRGEN Doğum Yeri: Eskişehir Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993 Otelcilik Y. Lisans Turizm İşletmeciliği

Detaylı

ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ PROF. DR. EMİN TACER BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ PROF. DR. EMİN TACER BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ PROF. DR. EMİN TACER BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 1 Ekonomik - Sosyal - Teknolojik - Politik Ekolojik DÜNYA Siyasi ve Ekonomik Birliktelik Çok Uluslu Şirketler Uluslararsı Sivil

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Sanatlar Fakültesi Y. Lisans Fotoğraf Mimar Sinan Güzel Sanatlar 2011- Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora

Derece Alan Üniversite Yıl. Sanatlar Fakültesi Y. Lisans Fotoğraf Mimar Sinan Güzel Sanatlar 2011- Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nevzat Yıldırım 2. Doğum Tarihi: 02.12.1987 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fotoğraf ve Grafik Kocaeli Üniversitesi

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER Cihad ŞENTÜRK Ünvanı Öğretim Görevlisi Birimi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlık Yüksekokulu (Görevlendirme)

Detaylı

1. Adı ve Soyadı: Hacer ERTEN YAMAN 2. Doğum Yeri/Tarihi: 17.09.1962 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

1. Adı ve Soyadı: Hacer ERTEN YAMAN 2. Doğum Yeri/Tarihi: 17.09.1962 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı: Hacer ERTEN YAMAN 2. Doğum Yeri/Tarihi: 17.09.1962 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale

Detaylı

26 EKIM TANITIM VE SPONSORLUK DOSYASI ENERJİ ALANINDA UZMAN FİRMALAR VE KONUŞMACI LAR SEKTÖRÜN KALBİ YTU DE ATACAK İKLİMLENDİRME (HVAC)

26 EKIM TANITIM VE SPONSORLUK DOSYASI ENERJİ ALANINDA UZMAN FİRMALAR VE KONUŞMACI LAR SEKTÖRÜN KALBİ YTU DE ATACAK İKLİMLENDİRME (HVAC) ENERJİ İKLİMLENDİRME (HVAC) ALANINDA UZMAN FİRMALAR VE KONUŞMACI LAR 26 EKIM TANITIM VE SPONSORLUK DOSYASI Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryum Sergi Salonu / Beşiktaş SEKTÖRÜN KALBİ YTU DE ATACAK SİZİDE

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans. Ġstanbul Teknik Üniversitesi 2000 Temel Bilimler Y. Lisans Doktora - - -

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans. Ġstanbul Teknik Üniversitesi 2000 Temel Bilimler Y. Lisans Doktora - - - ÖZGEÇMĠġ 1. Adı Soyadı : Gülcan HACISÜLEYMANOĞLU 2. Doğum Tarihi : 15.01.1977 3. Unvanı : Öğr. Gör. 4. Öğrenim Durumu : Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Halk Müziği Ġstanbul Teknik Üniversitesi

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı Proje Teklif Çağrısı Son Başvuru Tarihi İller Program Bütçesi (TL) Başvuru Yapabilecek Kişi/Kurum/Kuruluşlar Ayrıntılı Bilgi İnternet üzerinden son başvuru tarihi: Mardin Batman KOBİ tanımına uyan işletmeler

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. ALİ KONAK

Yrd. Doç. Dr. ALİ KONAK Yrd. Doç. Dr. ALİ KONAK ÖZGEÇMIS Adres : Karabük Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü, Demir Çelik Kampüsü, Balıklar Kayası Mevki, Pk. 78050, Karabük Telefon : E-posta : doktor_dr77@hotmail.com, alikonak@karabuk.edu.tr

Detaylı