MEKANSAL GELİŞME. Özel İhtisas Komisyonu Raporu. Raportör: Yrd. Doç. Dr. Enver Erdinç Dinçsoy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MEKANSAL GELİŞME. Özel İhtisas Komisyonu Raporu. Raportör: Yrd. Doç. Dr. Enver Erdinç Dinçsoy"

Transkript

1 MEKANSAL GELİŞME Özel İhtisas Komisyonu Raporu Raportör: Yrd. Doç. Dr. Enver Erdinç Dinçsoy Rapor içinde belirtilen görüşler komisyon katılımcılarının ve raportörün görüşlerini yansıtmaktadır. Bu görüşler Trakya Kalkınma Ajansı nı bağlamamaktadır.

2 İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER... 3 TABLOLAR GİRİŞ MEVCUT DURUM Dünyada Genel Durum ve Gelişme Eğilimleri Türkiye de Genel durum ve Gelişme Eğilimleri Bölgede Genel Durum ve Gelişme Eğilimleri GZFT ANALİZİ VE REKABET GÜCÜ DEĞERLENDİRMESİ Güçlü Yönler Zayıf Yönler Fırsatlar Tehditler PLAN DÖNEMİ PERSPEKTİFİ Bölge Planı Vizyon ve Tematik Gelişme Alanı Önerileri Yılı Bölge Planı Hedefleri Hedeflere Dönük Temel Amaç ve Politikalar Temel Amaç ve Politikalara Dönük Eylemler ve Uygulama Stratejileri SONUÇ VE GENEL DEĞERLENDİRME EKLER

3 ŞEKİLLER Şekil 1: İl ve İlçe Bazında Trakya Bölgesi Haritası Şekil 2: Trakya Alt Gelişme Bölgeleri Haritası Şekil 3: Trakya Bölgesi Gelişim Şeması Şekil 4: Bölgelerin Bütünleşmesi TABLOLAR Tablo 1: TR21 Trakya Bölgesinde Nüfusa Göre Merkezler Kademelenmesi Tablo 2: İşletme Sayıları ve Büyüklüklerinin Oransal Mukayesesi (2003 Yılı verileri)

4 1. GİRİŞ Bir ülke, bölge veya şehir hakkında inceleme veya araştırma yapıldığında, çalışmanın hedeflenen amaca en kısa ve doğru yoldan ulaştırması veya sorunları çözmesi beklenir. Burada, en kısa ve doğru yoldan kasıt çalışmanın kapsadığı zaman süresini ve uygulanabilirliğini olabildiğince optimize etmektir. Örneğin, kısa vadeli bir çalışma planı için kısa vadeye uygun hedeflerin saptanması, saptanan kısa vadeli hedeflere uygun projelerin yapılması ve sonuca ulaştıracak parametrelerin gerçek, doğruluğu ispatlanmış veriler ile hesaplanması gerekir. Günümüzde yürütülmekte olan çeşitli projelerin beklentilerin gerisinde kalmasının veya beklenen verimi verememesinin altında yatan sebepler bu döngü içerisinde kolayca tespit edilebilir. Bir planlamanın hedeflerine ulaşabilmesinin veya ulaşamamasının sebepleri için incelenmesi gereken konu başlıkları ortaktır ve özetleyecek olursak: i) İhtiyaçların doğru belirlenmesi ve faydalarına inanılması, ii) iii) iv) Uygulanabilir olması ve kaynakların doğru seçimi, Güçlü bir yönetim ve kararlı bir takım çalışması, Gelişmeleri takip edebilme ve değişmelere uyum sağlayabilmektir. Bu yapmış olduğumuz özet aslında sürecinin ne kadar zor ve detaylı bir iş olduğunu da bizlere göstermektedir. İhtiyaçların doğru belirlenmesi, birincil olarak, yapılacak çalışmanın ne kadar büyük olacağı sorusunun cevabının bulunmasını ifade etmektedir. Büyük projeler, özellikle bölgesel düzeydeki projeler, beraberinde büyük riskler ve büyük beklentiler getirir. Büyük proje eşittir riskli proje sıkça belirtilen bir kavramdır. Bu noktada yapılan veya yapılacak bir mekânsal çalışmaların faydalarına bu çalışmaların odağındaki insan guruplarının inandırılması ve desteklerinin alınması planlamanın en zor ayaklarından biridir. Bu yüzden hedef kitlenin diğer bir deyişle yerel halkın çalışmaların içinde yer alması zor ancak çalışmaya olan inancı artıracak bir husustur. Hem yöneticiler hem de bilim insanları tarafından küreselleşen dünyada yerelleşmenin önemi sıkça vurgulanmakta ve akademik çalışmalarda atıflarda bulunulmaktadır. Öncelikli olarak sorulması gereken soru: Küreselleşen ne ve nasıl yerelleşecek? Gerçek manada küreselleşen tek şey bilgi dir. O zaman yapılması gereken de bilginin yerelde etkin bir şeklide kullanılması ve uygulanmasıdır. Yol ve yöntemler ülkeden ülkeye, bölgeden bölgeye ve hatta aynı bölgedeki şehirden şehre farklılıklar gösterebilmekte ve çeşitlenmektedir. Bunun sebebi, 4

5 aynı şeylere ihtiyaç duyan aynı bölgedeki iki ayrı şehrin farklı kaynaklara, çevresel faktörlere, sosyo-ekonomik imkânlara sahip olmasıdır. Yani her mekânın potansiyeli ve bunu fırsata çevirme imkânı farklılık gösterebilir. Bu farklılıkların, mekânların kalkınmasında ve gelişiminde kullanılarak fırsata çevrilmesini sağlayacak ve hedef kitleye ulaştıracak olan ise yöneticiler ve onların sergileyeceği güçlü yönetimlerdir. Güçlü yönetimler de gerekli mali desteğe, deneyime ve ileri görüşlülüğe ve bunu sağlayacak organizasyon yapısına (takım çalışmasına) sahip olmakla mümkün olabilmektedir. Finansal piyasalar ile reel piyasaların oldukça iç içe girdiği ve çevresel faktörlerin giderek daha belirleyici olduğu günümüzde, yöneticilerin düşünmesi ve önlem alması gereken risklerin sayısı da doğru orantılı olarak artmaktadır. Her ne kadar gelişmeleri takip etmek yöneticiler ile ilgili olsa da değişmelere uyum sağlayabilmek, planın boyutu ve kapladığı mekânsal büyüklüğü ile yakından ilgilidir. Genelde planların esnekliği büyüklüğü ile ters orantılı olabilmektedir. Yapılacak çalışmalarda, özellikle konu geleceğe ait tahminler içeriyorsa, mekânsal özelliklerinin net bir şekilde ortaya konulması başlangıç noktası olmalıdır. Mekânsal planlama iki şekilde olur ki bunlar teorik ve pratik. Yapılacak mekânsal analizlerde, ister teorik isterse pratik temele dayansın, kullanılabilir bir istatistiğin veya verinin mevcut olmasına ihtiyaç duyulur. Mekânsal analizler topografik veya coğrafik bilimlerden yararlanarak arazi kullanımından çevreye, kentten bölgeye, ekonomiden topluluğa kadar uzanan çok geniş bir çalışma ve araştırma sahasına sahiptir, bu yüzden kapsam ve çalışmanın konu başlıkları net bir şekilde ortaya konması oldukça önemlidir. Geçmişten günümüze ne tür çalışmalar yapılmakta, genelde hangi konular işlenmekte veya araştırmalarda ne tür veri ve araçlar kullanılmakta gibi soruların cevaplarını aramak önemlidir. Mekânsal planlama ve analizlerin diğer bir araştırma alanı da mekânsal gelişme olarak karşımıza çıkmaktadır. Mekânsal gelişme araştırmaları bir bakıma disiplinler arası bir bilim olup genelde kentsel alanlar için kullanılmaktadır. Ancak, sosyo-ekonomik gelişmelerin yayılma etkilerinin büyüklüğü bakımından daha geniş ölçek olan bölgesel düzeyde de yapılmaktadır. Yapılacak çalışmaların statik olmasından kaçınılarak olabildiğince dinamik çalışmalara odaklanılması elde edilecek sonuçların gelecek için daha sağlıklı yorumlanmasını sağlayacaktır. Zaman veya mekân bakımından yapılacak karşılaştırmalı statik çalışmalar da mekânsal gelişme hakkında sağlıklı bilgiler elde edilmesine önemli katkılarda bulunacaktır. 5

6 2. MEVCUT DURUM 2.1. Dünyada Genel Durum ve Gelişme Eğilimleri Herkesin ortak fikirde olacağı bir mekânsal planlama tanımını yapmak zordur. Çünkü planlama mekândan mekâna farklılık göstermekte ve değişik ölçeklerde olabilmektedir, örneğin bölgesel, yerel veya kentsel ölçekler gibi. Günümüzde hızlı bir şekilde büyümekte olan ve karşılaştıkları değişimler sonucunda sürdürülebilir kalkınma hedefleri ile ilgili zorluklar yaşayan şehirlerin sayısı hızlı bir şekilde artmaktadır. Yaşanan değişime basit bir açıklama getirecek olursak, gelişmekte olan ülkelerde kentsel nüfus 2000 yılında 2 milyar iken bu rakamın 2050 ye kadar 5,5 milyarı geçmesi beklenmektedir. Şehirlerdeki ekonominin gelişmesi ile beraber nüfus artışı söz konusu olduğunda, şehir hem yatırım hem de daha yetenekli ve deneyimli iş gücünü çekmeye başlamakta bu da şehrin değişim sürecini hızlandırmaktadır. Ancak, nüfus artışı ekonomik gelişmeden bağımsız gelişen veya doğru orantılı gelişmeyen şehirlerde, özellikle altyapı yetersizliğine bağlı, büyük mekânsal sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Dünyada, kentlerin gelişmesiyle karşılaşılan diğer bir sorun grubu olarak da trafik yoğunluğu, araba park alanlarının yetersizliği ve ulaşım zorlukları karşımıza çıkmaktadır. Kent ekonomisinin hükümet harcamalarından (veya yatırımlardan) vergilere, arazi kullanımından piyasa güçlerine kadar geniş bir yelpazeyi ilgilendirmekte, toplum ve çevre üzerine etkisi bir o kadar da büyük olabilmektedir. Bu kadar geniş bir yelpazeyi kapsaması ve etkilemesi, kentsel kalkınma konularını ve mekânsal planlama araçlarını daha fazla dünya gündemine taşımıştır. Dünyadaki bu gelişmeler yeni kent yaklaşımlarını da gündeme getirmiştir. Bunlardan bazıları: Yavaş Şehir (Cittaslow), Kentsel Ağ (Urban Network), Kentsel İttifak (Urban Alliance), Kentten Kente (City to City veya C2C), Sağlıklı Kentler ve Paylaşan Kentler 1. Örneğin, Yavaş Şehir İtalyanca Citta (Şehir) ve İngilizce Slow (Yavaş) kelimelerinden oluşan bir kelimedir. Türkçede Sakin Şehir anlamında da kullanılmaktadır. Küreselleşmenin şehirlerin dokusunda oluşturduğu değişimin yerelin özelliklerini yok etmesini engellemek için 1 Trakya Kalkınma Ajansı, Vize Vizyon Planı (http://www.trakyaka.org.tr/uploads/docs/ yr1hgq.pdf) 6

7 Slow Food hareketinden ortaya çıkmış, yerel kimliğini ve özelliklerini korumak isteyen kasabaların ve kentlerin oluşturduğu bir birliktir 2. Türkiye de Cittaslow üyesi ilçe ve beldeler bulunmaktadır. Üyeler arasında Muğla nın Ula İlçesine bağlı Akyaka Beldesi, Gökçeada, Perşembe, Seferihisar, Sakarya nın eski Osmanlı evleriyle ünlü tarihi Taraklı ilçesi, Kırklareli nin Vize ilçesi, Isparta nın Yalvaç ilçesi ve Aydın ın Yenipazar ilçesi bulunmaktadır. Büyük ölçekli çalışmalarda veya planlamalarda riskin de büyümekte olduğunu ve bazı durumlarda uygulanabilirliğinin azalabileceğinden bahsetmiştik. Dünyadaki bazı gelişmelere kentsel ölçekte bakmakta ve analiz etmekte fayda görmekteyiz. Ayrıca, bazı konu başlıklarının belirlenmesi hem uygulamaların başarısı üzerine yapılacak tartışmalara netlik kazandıracaktır hem de karşılaştırma yapma imkânımızı artıracaktır. Mekânsal planlama, mekânsal gelişme, kentsel dönüşüm ve ekonomik coğrafya gibi bazı önemli konu başlıklarını incelemek faydalı olacaktır. Önemli bir örnek olarak çok yüksek bir nüfusa sahip olan Hindistan verilebilir. Hindistan ın tüm şehirlerinde karşılaşılan en önemli sorun, kırsal alanlardan özellikle kentsel alanlara, metropollere ve eyalet başkentlerine ani ve büyük ölçekli göç akınlarının olmasıdır. Konut sayısının yetersizliği Hindistan ın her şehrinde neredeyse yüzde elli nüfusun gecekondu mahallelerinde yaşamasına sebep olmuştur. Yeni bir gecekondu mahallesi kurulduğunda ilk önceleri şehrin dışında kalmaktadır. Ancak çok kısa bir süre sonra, şehrin hızlı büyümesiyle bu gecekondu mahalleleri birden şehrin bir parçası haline gelmekte ve bu mekânsal büyüme emlak piyasasının yeni ekonomik hedefi haline dönüşmektedir. Üçüncü aşama diyebileceğimiz nokta ise, arazilerin değerlenmesiyle bu alanlarda, gecekondu mahallelerinin yerine, yeni ve lüks apartmanlar yapılarak, bir bakıma kentsel dönüşüm sağlanarak, inşaat firmalarının ve emlakçıların büyük karlar sağladığı alanlar haline gelmesidir. Gecekondu mahallesi sakinleri ise başka alanlara göç etmek zorunda kalmakta ve iktidardan çözüm bekleyen, seçilenlerin oy kaygısı taşıdığı, siyasi bir sorun haline gelmektedir. 2 7

8 Güney Afrika nın Cape Town 3 şehri için hazırlanan mekânsal kalkınma raporunda birçok şehrin yaşamakta olduğu veya yaşayacağı değişmeler, şehirlerin büyümesine etki eden faktörler, uzun vadeli mekânsal yapı ve stratejiler detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Bu raporda, Şehrin hem doğal olarak hem de dış göç alarak nüfusunun artmakta olduğu, önümüzdeki yıllarda da bu trendin devam edeceği ve şehir nüfusunun artması ile şehirde oluşacak bir takım olumlu ve olumsuz değişmeler özetlenmiştir. Bu konular hızlı kentleşme ile yüzleşen hemen hemen tüm kentlerde ortak konular olmasına rağmen yaratacağı etkinin büyüklüğü ve şiddeti farklı olmaktadır. Suç oranının artması, trafik yoğunluğu, kayıt dışılığın artması ve altyapı yetersizliğine bağlı olarak yaşam koşullarının elverişsiz olması ve kötüleşmesi olumsuz değişmelere; daha modern, kent tabanlı ve verimli bir ekonomiye geçiş ise olumlu değişmelere örnek olarak verilebilir. Raporda değinilen diğer bir önemli konu olarak kentin sahip olduğu kültürel ve doğal çevre ile kaynak kapasitesine değinilmiştir. Kentin mekânsal yapısı ile ilgili olarak kentin gelişmelere karşı esnekliği ve adaptasyonu, bölgedeki konumu, doğal varlıkları, çok yönlü erişilebilirlik (kentin sağladığı iş olanaklarına, kaynaklara, fırsatlara vb.), arazi kullanımı ve çevresindeki diğer kentler ile bağlantıları araştırılarak kavramsal bir çerçeve oluşturulmaya çalışılmıştır. Çalışma, geleceğe dönük verdiği anahtar strateji ve politika önerileri ile mekânsal planlama ve büyüme için kentsel bazda güzel bir kılavuz sunmuştur. Hızlı mekânsal gelişme yaşayan kent yapılarında karşılaşılan diğer bir sorun, fabrikalar ve konutlar aynı alanları paylaşmaya başlamasıdır. Hava, gürültü ve su gibi çevre kirliliği yaratan fabrikalar daha da önemli sorun haline gelmiştir. Çözüm için en önemli araçlardan ikisi, yapılarda kapsamlı bir güçlendirme ve kentsel dönüşüm olarak karşımıza çıkmaktadır. Amerika da mekânsal gelişme için yeni bir megapol modeli olarak ortaya çıkan politikada şehirler ve bölgeler arasındaki işbirliğinin oluşturulması hedeflenmektedir. İşbirliği olmadan bölgeler büyüdüğünde, ekonomik koşulları iyileştirmeyip kötüleştirecektir. Bu durum yetersiz bir ekonomik büyümeye doğru giden, sıkışık ulaşım ağları içinde kalmış ve bu bölgelerin ekonomik yaşamını ve hayatını etkileyen şehirler durumuna geleceklerdir. Bu model şu fikir üzerine oturmaktadır; eğer çarpışan bölgelerdeki şehirler beraber çalışırlarsa, bu şehirler yeni bir kent formu yaratabilirler. Böyle bir durumda kentlerin sahip olduğu ekonomik fırsatları ve 3 Spatial Development Framework 8

9 her bir kentin hem kendi hem de bütün bir ulusun küresel düzeyde rekabet gücü artacaktır 4. Makro düzeyde ülkelerin rekabet gücü ne kadar önemli ise, artık bölgelerin de kendi markalarını üretmesi ve hem kendi ulusal piyasalarında hem de uluslararası piyasalarda rekabet gücünün artması elzemdir. Bu noktada üretimden kasıt sadece nihai veya ara malları üretimi değil, turizmden sağlığa, eğitimden danışmanlığa, haberleşmeden pazarlamaya kadar uzanan hizmet üretim fırsatlarının tümü kastedilmektedir Türkiye de Genel durum ve Gelişme Eğilimleri 2000 yılında Doğu Karadeniz Bölgesel Gelişme Planı (DOKAP) kapsamında, bölge için Mekânsal Gelişme ve Altyapı ile ilgili kapsamlı bir çalışma DPT Müsteşarlığı ve JICA (Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı) tarafından ortaklaşa yapılmıştır. Kentlerin o dönemki mevcut durumları değerlendirilmiş olup kentsel gelişimi etkileyen etmenler şu başlıklar altında incelenmiştir: Dış Göç Sonucuna Bağlı Nüfus Kaybı, İnsan Kaynaklarının (İK) ve Mali Kaynakların Yetersizliği, Altyapı Geliştirme Sorunları, Coğrafi Koşullar ve Kentsel Gelişmenin Denetimsizliği 5. Bu başlıklar aynı zamanda farklı bölgeler için yapılacak çalışmalarda, kentlerin sahip olduğu avantajların ve dezavantajların değerlendirilmesinde göz önünde bulundurulması gereken konu başlıkları olarak da karşımıza çıkmaktadır. Ülkemizde; Beş Yıllık Kalkınma Planlarında (BYKP) bölgesel boyut her zaman önemli bir yere sahip olmuştur ve dört temel araç kullanılmıştır. Birincisi, sektörel öncelikler ile mekânsal boyutların bütünleştirilmesi ve bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltılarak sürdürülebilir bir kalkınmayı gerçekleştirmektir. Başlıcaları; Doğu Marmara Planlama Projesi, Antalya Projesi, Çukurova Bölgesi Projesi, Güneydoğu Anadolu Projesi Ana Planı (GAP), Zonguldak-Bartın-Karabük Bölgesel Gelişme Projesi, Doğu Anadolu Projesi Ana Planı (DAP) ve DOKAP dır. Entegre bir bölgesel kalkınma projesine dönüştürülen GAP dışında diğer planlar çeşitli gerekçelerle tamamen ya da kısmen hayata geçirilememişlerdir. İkincisi, Kalkınmada Öncelikli Yöreler (KÖY) aracıdır ki bu araç mali önlemlerle sınırlı kaldığı için beklenen sonuçları vermemiştir. Üçüncüsü, il gelişme planlarıdır. Bu planlar, mali kısıtlar yüzünden sınırlı sayıda ilde hazırlanabilmiş; planların uygulanabilmesi için gereken kaynak ve zaman boyutu yeterince tanımlanmamış ve bu planlar mevcut durum, vizyon ve strateji 4 Lincoln Institute of Land Policy (2005), Land Lines, American Spatial Development and the New Megalopolis. 5 9

10 belirlenmesine rağmen uygulama zeminini bulamamışlardır. Dördüncüsü, araç ise kısaca diğer kalkınma politikalarının bölgesel boyutu biçiminde adlandırılabilir 6. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de bölgesel ve yerel ekonomiler, ekonomik yapılanma içindeki önemini artırmakta ve ekonominin mekânsal organizasyonu açısından kritik bir rol oynamaktadır. Örneğin, rekabetçi ve birbirini destekleyen bölgesel ekonomiler sadece bölgesel üretime değil, ulusal sanayileşme sürecine de büyük katkı sağlayarak, ithal ara mal ihtiyacını azaltacaktır. Bu noktada teknoloji düzeyinin ve yatırımlarının artması süreci kısaltacak bir unsurdur 7. Şenlier (1999) 8 yaptığı bir çalışmada 1980'ler sonrası giderek artan çeşitli ölçeklerdeki teknoloji merkezlerinden ve dünyadaki bazı uzun dönemli projelerin başarısından bahsetmekle birlikte, mevcut şehir fonksiyonlarına tamamen entegre olmuş bir teknokent gelişimine Japonya nın Osaka şehrini örnek vermiştir. Uygulamada, bir metropoliten bölgedeki en uygun teknokenti, mevcut şehir fonksiyonlarını tamamen entegre eden yapıda olması ve bununun mevcut tesislerin avantajlarından yararlanarak planlanması gerekmektedir 9. Ülkemizde ise ancak 2001 de çıkan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile tekonkentler aktif bir şekilde faaliyete başlamıştır. Teknokentlerin sağlayacağı faydalar mikro düzeyden makro düzeye kadar geniş bir ağa sahiptir. Genel olarak firmalara sağladığı yararlar, üniversitelere sağladığı yararlar, içinde bulunduğu yöreye (bölgeye) ve ülkeye sağladığı yararlar gibi özetlenebilir 10. Aynı zamanda, Ar-Ge çalışmalarının yapıldığı yerler olarak teknokentler, kentlerin mekânsal planlaması içerisinde yer alması gerekip ve mekânsal büyümede etkili olacak faktörlerden biridir. Sandal ve Gürbüz (2003) 11 ; Mersin şehri için yaptıkları bir çalışmada Mersin in mekânsal olarak gelişmesinin sebebi ve doğurduğu sonuçları araştırmışlardır. Mersin in sürekli olarak 6 T.C. Kalkınma Bakanlığı, Dokuzuncu Kalkınma Planı ( ), 2008 Yılı Bölgesel Gelişme Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara, s.9. 7 Ibid., p Şenlier, N., (1999), Japon Modeli nde Yüksek Teknoloji Merkezlerinin Kentle Bütünleşmesi, Dünya İnşaat Dergisi, Globus Yayıncılık, yıl:16 sayı:179/4. 9 Ibid., p Keleş, M. K., (2007), Türkiye de Teknokentler: Bir Ampirik İnceleme Süleyman Demirel Üniversitesi İşletme Bölümü, Yüksek Lisans Tezi, 11 Sanda, E. K., Gürbüz, M. (2003), Mersin Şehrinin Mekânsal Gelişimi ve Çevresindeki Tarım Alanlarının Amaç Dışı Kullanımı, Coğrafi Bilimler Dergisi, 2003, 1 (1),

11 sosyo-ekonomik ve mekânsal açıdan geliştiğini ve bu gelişmesini büyük ölçüde I., II., III. ve IV. sınıf topraklar 12 üzerinde gerçekleştirdiğini, şehrin ova tabanındaki gelişiminin yeterince sağlıklı olmadığını çünkü binlerce hektar verimli tarım alanının yok olduğunu tespit etmişlerdir. Mersin in 2013 yılındaki durumuna baktığımızda 2003 yılında tespit edilen durumundan farklı olmadığı ve gelişmenin aynı doğrultuda devam etmiş olduğu görülmektedir. Mekânsal planlama ve büyümenin sebepleri çok çeşitli olabilmektedir. Bunlar hem doğal faktörler hem de sosyo-ekonomik nedenler olmaktadır. Bizim gibi deprem riski fazla olan bir ülkede sosyo-ekonomik faktörler kadar doğal faktörler de mekânsal planlamayı ve büyümeyi etkileyeceği oldukça açıktır. Bölgesel ve kentsel planların ekonomik amaçları genelde ağır basmaktadır ve genelde istihdamı artırıcı özellikleri ön plana çıkmaktadır. Günümüz Türkiye sinde istihdam olanaklarının artırılmasına ihtiyaç duyan birçok bölge bulunmaktadır. Burada istihdam artırıcı planlardan kasıt, genellikle sanayileşme odaklı olmakta ve çevresel boyut göz ardı edilebilmektedir. Bu tür mekânsal planlamalar kentin yapısını değiştirirken bir büyüme kaçınılmaz olmakta ve hava, su, toprak ve bitki örtüsü gibi bazı doğal kaynakların korunması zorlaşmaktadır. Ülkemizde; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kurulması ile köklü yasal ve kurumsal değişiklikler gerçekleştirilmiştir ve kentleşme münferit bir politika alanı olarak tanımlanmıştır. Bu doğrultuda imar mevzuatı da dâhil olmak üzere kentleşme ile ilgili sorunların koordineli ve etkili bir biçimde ele alınması imkânı doğmuştur. Gerek çevre gerek kentleşmenin sürdürülebilirlik teması altında bütünleştirilmesinin yolu açılmıştır. Ayrıca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kentleşme ve imar politikası itibarıyla; mekânsal planlama, imar ve kentsel altyapı, kentsel dönüşüm ile coğrafi bilgi sistemleri alanlarında yeni ve önemli işlevler üstlenmiştir Arazi Kullanım Kabiliyet (AKK) Sınıfına göre I., II., III. ve IV. sınıf olarak belirlenen tarım toprakları 13 T.C. Kalkınma Bakanlığı, Dokuzuncu Kalkınma Planı ( ) Yılı Programı, s

12 Bölgede Genel Durum ve Gelişme Eğilimleri Ulusal ölçekte bölgesel ve mekânsal gelişme çerçevesi geliştirilecek, kalkınma ajansları ile işbirliği içinde bölgesel gelişme stratejileri ve planları hazırlanması, alt ölçekli plan ve stratejilerin kapsamı ile ilke ve standartları belirlenmesi Dokuzuncu Kalkınma Planı Stratejisi ( ), Bölgesel Gelişme Politikasının Merkezi Düzeyde Etkinleştirilmesi başlığı altında işlenmiştir. Böylelikle, bölgelerdeki kalkınma ajanslarının etkinliği de artırılmış olacaktır. Trakya Bölgesi, Türkiye'nin kuzey batısında yer alan, Yunanistan ve Bulgaristan'a sınırı bulunan, üç denize birden kıyısı olan tek bölgedir. Bu coğrafik konumu bölgeye birçok avantajlar sağlamakta, önem kazandırmaktadır. Doğusunda bulunan İstanbul un bölgeye sosyo-ekonomik birçok etkisi bulunmaktadır; bu etkilerin bazıları Trakya Bölgesinin ekonomik gelişmesinde olumlu sonuçlar doğururken bazıları ise hem sosyal hem de çevresel tehditler oluşturmaktadır. Trakya'nın, İstanbul'un genişleme etkilerinden ve yapısal dönüşümünden etkilenmemesi mümkün değildir (bkz. Ek-1). İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflandırmasına göre, TR21 Trakya Bölgesi Tekirdağ (TR211), Edirne (TR212) ve Kırklareli (TR213) illerini kapsamaktadır. Bölgede toplam 83 belediye, 26 ilçe ve 678 köy bulunmaktadır. Yüzölçümü (göller hariç) km 2 dir. Nüfusu 2012 yılı itibariyle dir. 12

13 Kofçaz Lalapaşa Demirköy Süloğlu Yenice Karadeniz Kırklareli Edirne Vize Havsa E-6 Pınarhisar D-100 Saray Babaeski Pehlivanköy Lüleburgaz Çerkezköy Uzunköprü Muratlı Çorlu Meriç Hayrabolu Silivri Tekirdağ M.Ereğlisi İpsala Keşan Malkara İstanbul Enez Şarköy Marmara Denizi Ege Denizi Şekil 1: İl ve İlçe Bazında Trakya Bölgesi Haritası Trakya bölgesinde sanayileşme hareketi 1980 den sonra başlamıştır ve 1990 lı yıllardan sonra hızlı bir sanayileşmenin etkisiyle, Tekirdağ ilinin, Çorlu, Çerkezköy ve Lüleburgaz ilçeleri sanayi bölgeleri haline gelmiş, sağlamış olduğu istihdam olanakları ile çeşitli bölgelerden göç alıp farklı kültürlere sahip bir nüfus yapısı oluşmuştur. Mekânsal gelişme konusu Trakya Bölgesi için kapsamlı bir çalışma alanına sahip olup bölge için net sınırların çizilmesinin ve analizlerinin yapılmasının bazı zorlukları bulunmaktadır. Mekânsal gelişim senaryoları itibariyle, Bölgesinin doğusu sanayi ve hizmet alanları olarak değerlendirilebilecek iken, batısı verimli tarım toprakları ile karakterize edilebilir. Dolayısıyla Bölgenin geleceğe dönük yapılanmasını; Kuzey ve Güneybatı kısımlarında yer alan koruma alanları ve ortasındaki gelişme alanları üzerine kurgulamak mümkündür. Tekirdağ, Kırklareli, 13

14 Çorlu, Lüleburgaz ve Keşan yerleşmelerinin farklı kriterler temel alınarak hizmet fonksiyonlarında ihtisaslaşmaları önerilmektedir (bkz. Ek-2). Bununla birlikte, Çerkezköy ün Bölgenin sanayi merkezi konumunda olması öngörülmektedir. Ayrıca, Edirne başta olmak üzere Bölgenin doğal ve kültürel varlıkları açısından zengin olan yerleşim alanları kültürturizm merkezleri olarak kurgulanmaktadır. 14 Bölgenin ulaşım altyapısı bulunduğu coğrafik konumu itibariyle geliştirilmesi gerekmektedir. Ulaşım alanında yapılacak yatırımlar aynı zamanda bölgenin lojistik potansiyelinin kullanılabilmesi için gereklidir. Bölgenin mekânsal planlaması, bölgenin mekânsal gelişimi ile doğru orantılı olarak, hızlı bir şekilde yapılmalı bölge mekânsal analizi doğrultusunda da geliştirilmelidir. Bölgedeki hem ekonomik kalkınmanın devamı için hem de insanların yaşam kalitesinin devamı açısından enerji kritik öneme sahiptir. Bölge güçlü bir enerji altyapısına sahiptir. Bölgede orta vadede üretim dengesini etkileyecek bir enerji arz açığı beklenmemesine rağmen enerji iletim altyapısı bakımından yeni kurulan Organize Sanayi Bölgeleri nde (OSB) görülen eksikliklerin giderilmesi gerekmektedir. 15 Planlı kentsel ve kırsal gelişmenin sağlanması bölgenin öncelikli hedefi olmalıdır. Kentsel ve kırsal alanlardaki kalkınmanın dengeli olması sürdürülebilir hedefler açısından da gereklidir. Hızlı ve ani nüfus artışı risklerinin iyi hesaplanarak istihdam ve ulaşım eksenlerine dayalı mekânsal planlamalar yapılmalıdır. Her ne kadar ulaşımın lojistik ve ticaret açısından önemi ağır bassa da, şehir içi ulaşımın da büyük bir sorun olmadan önce kentsel planlamaların içine dâhil edilmesi, derinlik kazandırılması şarttır. Bu bağlamda yeni şehircilik, smart growth, veya daha düşük enerji kullanımı, toplu taşıma sistemleri ve azaltılmış kirlilik için compact city gibi anlayış ve akımları başta yerel yönetimler olmak üzere diğer ilgili tüm kurumlarca gündeme alınması gereklidir. Planlı kentsel ve kırsal gelişmenin sağlanması için yerel yönetimler ve diğer ilgili kurumlarca alınması gerekli tedbirler ise Trakya Bölge Planı nda şu şekilde belirtilmiştir: 1. 1/ Ölçekli Ergene Havzası Çevre Düzeni Planı doğrultusunda kentsel ve kırsal alanlarının etkin bir mekânsal planlama doğrultusunda yapılanmalarının 14 Trakya Kalkınma Ajansı (2010), TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI , s.9. (http://www.trakyaka.org.tr/uploads/docs/ vr54s.pdf) 15 Ibid., s

15 sağlanmasında yerel yönetimlere destek verilecektir. Bu kapsamda oluşan altyapı ihtiyaçları ilgili yerel yönetimler tarafından giderilecektir. 2. Bölge kentlerinin kalifiye işgücü ve girişimcilerce tercih edilmesinin sağlanması yanında, Bölge halkına kaliteli bir yaşam imkânının sunulması amacıyla kültürel ve sosyal donatı alanlarının geliştirilmesine yönelik girişimler desteklenecektir. 3. Kırsal alanda yaşam kalitesinin arttırılması amacıyla yol, içme suyu, kanalizasyon gibi teknik altyapılar ile eğitim, sağlık gibi kamu hizmetlerinin niteliğinin arttırılmasına yönelik yerel yönetimler ve kamu kuruluşları tarafından yapılacak girişimlere destek verilecektir. Bu kapsamda yerel yönetimlere, planlama süreçleri yanında hibe ve kredi olanakları konularında da teknik destek sağlanacaktır. 4. Yerleşim yeri planlamalarında Bölgenin önemli bir kısmının deprem bölgesi olması yanında sel gibi diğer doğal afet riskleri de göz önünde bulundurularak risk yönetim planları hazırlanarak gerekli tedbirler alınacak ve bu kapsamda toplumda farkındalık oluşturucu faaliyetler, başta il afet acil yardım müdürlükleri ile yerel yönetimler koordinesinde yürütülecektir. 1/ ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı nda TR21 Trakya Bölgesinde kademeli merkez yerleşimler beş grupta kurgulanmıştır (Tablo 1). Bu çerçevede; III. ve IV. Kademe Kentsel Merkezler orta merkez karakteri taşımaktadır. Bu grup da, sanayi üretimine olduğu kadar tarımsal sanayi türünde faaliyet gösteren merkezler de olabilmektedir. V. Kademe Kentsel Merkezler ise, temelde kırsal alanlara kentsel hizmetler vermek üzere donatılacak alt merkez karakteri taşıyan yerleşimlerdir. Burada önemli olan, önerilen merkezlerin Tekirdağ merkezli yığılmayı Bölge geneline dağıtması ve kır-kent arası kutuplaşma gidermesine yönelik beklentidir. Merkez kademelenmesinde, Tekirdağ ili I. derece merkez kademesinde bir hizmet merkezi olarak öngörülmektedir. Fakat Bölge genelinde bugüne kadar süregelen Tekirdağ merkezli gelişmenin dengeli dağılabilmesi için, Edirne, Kırklareli il merkezleri ve Keşan, Lüleburgaz, Çorlu, Çerkezköy ilçeleri II. Kademe Merkez olarak geliştirilecektir. Edirne ve Kırklareli illeri, mevcut durumlarına paralel olarak çevre ilçe ve kırsal merkezlere hizmet edecek ticaret-hizmet, eğitim merkezleri olarak önerilmektedirler. Edirne il merkezine, Kırklareli il merkezinden farklı olarak hizmet merkezi kimliği dışında, sahip olduğu tarih turizmi potansiyeli, sağlık hizmetleri ve önemli stratejik 15

16 konumu sebebi ile global ölçekte geliştirilecek marka kent fonksiyonu yüklenmiştir. Bu doğrultuda kentte kültürel turizm canlandırılacak ve kentin uluslararası bir çekim noktası olması sağlanacaktır. Keşan ve Lüleburgaz ise, Bölge içindeki konumlarına, ana ulaşım akslarının üzerinde bulunmaları ve eğilimlerine (mevcutta da II. kademe merkez olmaları) paralel olarak II. Kademe Merkez olarak önerilmişlerdir. Diğer yandan Lüleburgaz ilçesinin, II. derece merkez olarak önerilmesi, Lüleburgaz uzantılı yayılma sürecine giren Çorlu Çerkezköy aksının gelişimin de sınırlandırıcı rol oynayacaktır. Son olarak, günümüzde de III. ve IV. Kademe merkezler arasında yer alan Babaeski, Saray, Vize, Hayrabolu, Malkara ve Uzunköprü ilçeleri tarımsal özelikleri ile ön plana çıktıkları için, öncelikle çevrelerindeki kırsal merkezlere hizmet verecek III. derece merkezler olarak önerilmişlerdir. Marmara Ereğlisi, Muratlı ve Havsa ise III. Kademe Merkezler olarak geliştirileceklerdir. 16 Tablo 1 TR21 Trakya Bölgesinde Nüfusa Göre Merkezler Kademelenmesi 17 I. Kademe Kentsel Merkez II. Kademe Kentsel Merkez III. Kademe Kentsel Merkez IV. Kademe Kentsel Merkez V. Kademe Kentsel Merkez Çorlu ( ) Lüleburgaz (130,375) Uzunköprü (70,977) Pınarhisar (20,338) Demirköy (9,128) Edirne ( ) Kırklareli (83.378) Babaeski (51,815) Vize (30,348) Enez (10,714) Tekirdağ (161,136) Keşan (77.442) Malkara (56,484) M.Ereğlisi (16,970) Meriç (16,959) Çerkezköy (131,723) Hayrabolu (36,942) İpsala (30,240) Pehlivanköy (4,586) Muratlı (25,962) Havsa (21,533) Lalapaşa (8,406) Saray (44,530) Süloğlu (9,474) Kofçaz (3,288) Şarköy (29,395) 16 Ibid. 17 Alıntı: Trakya Kalkınma Ajansı (2010), TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI , s. 132 (Kaynak: 1/ Ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı) 16

17 Trakya Bölgesi nin kendi iç dinamiklerinden kaynaklanan değişimi kadar, daha önce de bahsettiğimiz üzere, İstanbul gibi bir metropole komşu olmasından kaynaklanan dış dinamiklerden kaynaklanan değişmeler olmaktadır. İstanbul; içinde bulundurduğu pek çok faktörden dolayı, mekânsal bazda en çok çalışmanın yapıldığı şehir durumundadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı nın İstanbul un mevcut sorunlarının çözümü, mekânsal gelişiminin ve kalkınmasının sürdürülebilir bir temele oturtulması ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesi için 1/ ölçekli İstanbul Çevre Planı hazırlanmıştır. İstanbul un batıda Çorlu-Çerkezköy-Tekirdağ, doğuda İzmit ve güneyde Yalova ya kadar yayılması, içinde bulunduğu coğrafyada ekonomik çıkarların çevresel çıkarlara nasıl baskın çıktığının göstergesi olarak görülmelidir 18. Bu yayılma sonucunda İstanbul İli ve Marmara Bölgesi düzeyinde çok merkezli ve dengeli bir mekânsal gelişme modeline ihtiyaç duyularak; Çevresel, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda özgün kültürel ve doğal kimliğini koruyarak gelişen, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip bilgi toplumuna dönüşen yaşam kalitesi yüksek bir İSTANBUL şeklinde bir vizyon ortaya konulmuştur 19. Ayrıca İstanbul için yapılan bu çalışmada hem bölgesel ölçekte hem de civar kentler için bazı roller öngörülmekte ve İstanbul odaklı yığılmanın yayılarak hafifletilmesi amaçlanmaktadır. Örneğin, Trakya ile Güney-Batı Marmara Alt-bölgelerinin kendi alansal gelişmelerini, doğal ve dengelerini koruyarak, tarıma ve tarıma dayalı sanayi ile turizm ve hizmet sektörlerine yönlendirmeleri öngörmektedir 20. Fakat bu öngörülerin Trakya Bölgesi gerçekleri ile ne kadar örtüştüğü ayrı bir araştırma konusu olarak ele almak gerekmektedir. Gelişmeler, Trakya Bölgesi üzerindeki nüfus ve sanayi baskısının artacağını işaret etmektedir. Bu baskının artmasında Tekirdağ'da faal olarak çalışan iki adet limanın bulunması, Bölgedeki altyapısı tam olan OSB'lerin ve diğer sanayi bölgelerinin yeni yatırımlara uygun olması ve bunun yeni istihdam olanakları yaratacak olması etkili olacaktır. Şu ana kadar göçle ilgili 18 İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, 1/ Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı (http://www.ibb.gov.tr/tr-tr/documents/istanbul_cdp_genel_bilgi.pdf) 19 Ibid. 20 Ibid 17

18 ciddi bir sosyal sorun yaşanmamasına rağmen, çevre kirliliği, Trakyalıların üzerinde yoğun olarak tartıştıkları önemli konulardan bir tanesidir. Özellikle Çorlu-Çerkezköy-Lüleburgaz hattında yüksek miktarlarda su kullanan sanayi üretim yerlerinin, yer altı sularını ucuza kullanabilmesi, Bölgede kirliliği hat safhaya ulaştırmıştır ve tedbirlerin alınmasını gerekli kılmaktadır. Tablo 2 de hem Türkiye nin hem de bölgenin işleteme büyüklükleri (da) verilmiştir. TR2 Tarım Master Planı na göre bölgedeki işletme büyüklükleri sadece 0-50 da aralığında yüzdelik payı düşüktür (%65 e karşılık %37). Ancak 0-50 da aralığının ortalamasını gösteren değer bakıldığında, bölgedeki oran daha yüksektir (%19,5 e karşılık %25,3). Tablodan anlaşılacağı üzere bölgedeki işletmeler Türkiye ortalamasının üzerinde bir arazi büyüklüğünde (da bazında) faaliyet göstermektedir. Tablo 2 İşletme Sayıları ve Büyüklüklerinin Oransal Mukayesesi (2003 Yılı verileri) Türkiye TR21 İşletme Büyüklüğü (da) İşletme Sayısı % Ortalama İşletme Büyüklüğü (da) İşletme Sayısı % Ortalama İşletme Büyüklüğü (da) , , , , , , , , , ,2 Toplam İşletme Sayısı Kaynak: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, TR2 Batı Marmara Tarım Master Planı, GZFT ANALİZİ VE REKABET GÜCÜ DEĞERLENDİRMESİ GZFT (Güçlü-Zayıf-Fırsat-Tehdit) veya SWOT analizi incelenen bölgenin, kurum veya kuruluşun, sürecin veya durumun iç ve dış etkenleri dikkate alarak yapılan bir tekniktir. GZFT, incelenen olgunun güçlü yönlerinden ve fırsatlardan en üst düzeyde yararlanacak, tehditlerin ve zayıf yanların etkisini en aza indirecek plan ve stratejiler geliştirmeyi amaçlar. Mekânsal Gelişme Özel ihtisas komisyonu çalışmaları sonucunda bölgenin GZFT analizi çıkarılmıştır. Elde edilen sonuçlar aşağıda sıralanmıştır (bkz. Ek-3)

19 3.1. Güçlü Yönler A) Sosyo-ekonomik i) Hoşgörü ii) Bireysellik iii) Demokrasi kültürünün yerleşmesi iv) Suç Oranının Düşük Olması v) İnsana Saygı vi) Eğitim Düzeyi vii) Güvenli Bir Bölge Olması viii) Farklı Sektörlerin Varlığı ix) Ekonomik Güçlülük x) Sektörel Çeşitlilik xi) Gelişime Açık Olması xii) Eğitim Düzeyi Yüksek Yerel Halkın Varlığı B) Tarım ve Hayvancılık i) Tarımsal Verimlilik ii) Hayvanların Hastalıktan Ari Bölge İçinde Olması iii) Tarımsal Ürün Çeşitliliği C) Doğal ve Kültürel Kaynaklar i) Kültürel Kimlik (UNESCO Listesine kabul edilmiş değerlerimiz) ii) Yer altı zenginliği iii) Tarihi Miras iv) Kültürel Değerlerin Varlığı v) Doğal Kaynakların Varlığı vi) Doğal Güzellikler (Longoz Ormanları, Lagünler, Saros) D) Coğrafya ve İklim i) Uygun Coğrafi Koşullar ii) İstanbul a ve Avrupa ya yakınlık iii) İstanbul a Yakınlık iv) Üç Tarafının Denizlerle Çevrili Olması v) Mikroklimatik Alanların Varlığı vi) Biyolojik Çeşitlilik ve Endemik Türlerin Varlığı 19

20 vii) Üç Farkı Floristik Bölgenin Kesişme Noktasında Yer Alması viii) Ulaşım Ağı 3.2. Zayıf Yönler A) Kentsel i) Altyapı Eksikliği ii) Kentsel Donatıların Yetersizliği iii) Çarpık Kentlileşme iv) Turizm Destinasyonlarının Eksikliği B) Sosyal, Ekonomik ve Kültürel C) Ulaşım D) Çevre E) Diğer i) Plansız Sanayileşme ii) İki Yönlü Göç (Nüfus Artışı Yok) iii) Bölgeler arası Ekonomik Düzey Farklılığı iv) Hizmet Sektörünün Yetersizliği v) İstem Dışı Kontrolsüz Göç vi) Sosyokültürel Mekân ve Etkinliklerinin Eksikliği vii) Aidiyet Eksikliği viii) Tarihi Değerlere İlgisizlik ix) Beyin Göçü x) Müteşebbis Ruh Eksikliği i) Transit Geçiş ii) Ulaşım Sisteminde Rekabetin Olmaması iii) Deniz Ulaşımından Yeterince Yararlanılamaması i) Çevre Sorunları ii) İstanbul a Yakınlığı iii) Doğal Afet Riski i) Siyasi Güç ii) Örgütlenme Eksikliği iii) Markalaşmış Bir Ürünün Eksikliği 20

21 iv) Tanıtım Eksikliği 3.3. Fırsatlar A) Coğrafik Konum i) Sınır Kapılarına Yakınlık ii) İstanbul a Yakınlık iii) Kuzey Bölgesinin Depreme Dayanıklı Olması iv) 3 Denize Kıyı Olma B) Doğal Kaynaklar i) I. sınıf tarım arazilerine sahip olma ii) Ormanlar iii) Ekolojik Çeşitlilik iv) Su Kaynakları (bkz. Ek-4) v) Doğal Zenginlik vi) Korunan Alanların Varlığı C) Kültür ve Turizm D) Diğer i) Turizm Potansiyeli ii) Yerel Değerlerin Kaybolmaması iii) Kozmopolit Yapı iv) Kültürel Zenginlik v) Trakya Mutfağı vi) Festival ve Şenlikler vii) Tematik Turizm Olanakları (Kültürel, Tarımsal, Kırsal, Doğal, Sağlık) i) Ulaşım ii) Üniversitelerin Varlığı 3.4. Tehditler A) Coğrafi Konum ve İklim i) İstanbul a Yakınlık ii) Küresel Isınma iii) Uluslararası Sınırlara Yakınlık B) Çevre ve Doğal Kaynak 21

22 i) Su Kaynaklarının Kirliliği ii) Su Baskınları ve Doğal Afetler iii) Çevre Kirliliği iv) Çevre Koruma Bilincinin Yetersizliği v) Su Kaynaklarının İstanbul a Akıtılması vi) Doğal ve Kültürel Değerlerin Tehdit Altında Olması C) Tarım ve Sanayi i) Tarım Topraklarının Amaç Dışı Kullanılması ii) Bilinçsiz Tarım (Aşırı sulama ve kimyasal ilaç kullanımı) iii) Tarım ve Hayvancılığın İvme Kaybetmesi iv) Sanayi Sektörünün Artması v) Altyapı Eksiklikleri D) Diğer i) Hızlı Nüfus Artışı ii) Beyin Göçü 4. PLAN DÖNEMİ PERSPEKTİFİ 4.1. Bölge Planı Vizyon ve Tematik Gelişme Alanı Önerileri Sorunlar: Bilinç eksikliği, Farkındalık, Çevre Kirliliği, Altyapı, Plansız Kentleşme, Su Kaynaklarının Kirliliği, Değerlerin Çöküşü, Her Alandaki Kayıplar, Kentlileşememe, Göçler, Kültürel/Sosyal Alanların Yetersizliği Beklentiler: Huzur, Sağlıklı Çevre, Yaşanabilir Kentler, Marka Kent, Yaşama Saygı, Dinamik Kentler Potansiyeller: İnsan, Ekolojik Çevre, Coğrafyası, Tarımsal Altyapı, İstanbul a Yakınlık ve Sınır Kentleri, Beşeri Kaynaklar, Yer altı Zenginlikleri, Tarihi ve Kültürel Zenginlik Engeller: İki Sınır, Sanayinin Gelişi, Beyin Gücü, Odak Noktası Eksikliği, İhtiyaçların Doğru Belirlenememesi Komisyon çalışmaları sonucunda ortaya konulan vizyon cümleleri aşağıda verilmiştir. A) İnsan Odaklı Doğal, Kültürel ve Tarihi Değerlerinin Farkında, Sosyoekonomik Mekânsal organizasyonunu Tamamlamış Yaşanabilir TRAKYA 22

23 B) Bölgesel ve yerel ölçekte, doğal, kültürel değerlerini koruma kullanma dengesi içinde sürdüren ve mekânsal gelişimini bu temel üzerine kurgulayan, tüm kesimler için erişilebilir, bilinçli, mutlu ve huzurlu insanların var olduğu bir TRAKYA C) TRAKYA farkında, farkındalık yaratacak D) İnsan odaklı gelişimi teşvik eden, değerler sistemine saygı gösteren, kentlilik gereksinimlerini karşılayan mekânsal gelişimi sağlamak E) Değerlerinin farkında, kentlileşmiş TRAKYA F) Misyonunu gerçekleştirmiş bir TRAKYA G) Sürdürülebilir gelişme çerçevesinde kırsal alan ve kentsel alanda sosyoekonomik mekânsal organizasyonunu tamamlamış, yaşanabilir bir TRAKYA H) Tarımsal ve kentsel yaşantının, özgün kültürel değerlerinin, huzurlu, sağlıklı, yaşanabilir ve sürdürülebilir yaşamların oluştuğu çevre TRAKYA İ) Yaşam döngüsünü değerleriyle tamamlayan bir TRAKYA Yılı Bölge Planı Hedefleri 2023 Yılı Bölge Planı hazırlanması sürecinde bölgedeki mevcut durumun analizi haricinde bazı konularda geleceğe dönük detaylı değerlendirmeler ve bu konular ile ilgili çalışmaların yapılması faydalı olacaktır. Gelecek ile ilgili mekânsal gelişme plan ve stratejileri belirlenirken veya bazı dışsal etkiler değerlendirilirken bütün parametrelerin bilinmesi ve bu doğrultuda bir sonuca ulaşılması imkânsızdır. Bu bakımdan Trakya Bölgesi için bazı önemli soruların sorulması ve bu doğrultuda bazı cevapların aranması planlamanın daha sağlıklı olmasına katkı sağlayacaktır. Bölge için ulaşım ağları büyük bir öneme sahiptir. Mevcut durum için var olan ulaşım aksları kullanılarak İstanbul ile iletişim ve ulaşım kurgulanmalıdır. Bu bağlamada karayolu kadar tren ve denizyolunun, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde, bölgede lojistik sektörünün ve ticaretin gelişmesi açısından değerlendirilmelidir. Ancak, yeni gelişme akslarının geçiş güzergâhları üzerindeki etkilerinin risk (mekânın sosyo-ekonomik yapısını nasıl etkileyeceğinin) değerlendirmeleri yapılmalıdır. 23

24 Şekil 2: TR21 Trakya Bölgesi ve İstanbul Etkileşimi Diğer önemli bir soru bölgenin nasıl bir cazibe merkezi haline geleceğinin belirlenmesidir. Bölgede boş sanayi alanları bulunmakla birlikte, merkezi politikalar (Destek ve teşvik), yerel çözümler, İK ve eğitim konuları toplumsal fayda gözetilerek çalışmalar yapılmalıdır. Bölge için yapılacak çalışmalarda katılımcılık unsuru göz önünde bulundurulması gereken diğer bir husustur. Bölgenin cazibe merkezi olması için yapılacak çalışmalara bölge içinden, yurt içinden ve yurt dışından, özellikle AB nin gözünden yapılan değerlendirmelere dikkat edilmelidir. AB açısından bölgenin yatırım yapılabilir bir yer olarak görülmesi bölgenin yeni mali kaynaklara sahip olma ve cazibe merkezi haline gelme sürecini hızlandıracaktır. Yapılacak çalışmalara özellikle üreten insanların dâhil edilmesi, üniversiteler, Ajans başta olmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinin alınması ve aradaki koordinasyonun sağlanması gerekmektedir. Üniversitelere yüklenebilecek diğer bir rol ise her alanda kullanılan ve ihtiyaç olan teknolojinin geliştirilmesine öncü olmalarıdır. Bu noktada, bölgede teknoloji üniversitesinin kurulmasında Lüleburgaz ın aday olması değerlendirilmesi gereken oldukça önemli bir projedir. 24

25 Bölgenin mekânsal gelişimi ve bu gelişimin hedeflere dönük planlanmasının yapılabilmesi için Alt Gelişme Bölgeleri ve Bölgelerin Bütünleşmesi ve Yerleşim Kademelenmesi aşağıda gösterildiği şekilde belirlenmiştir. Alt Gelişme Bölgeleri A) Tematik Mekânsal Alt Gelişme Bölgeleri: i) Ergene Ovasını içeren orta bölüm ii) Istrancaların yer aldığı kuzey bölüm iii) Ganos ve Enez e kadar olan güney bölüm iv) Meriç Kıyısının yer aldığı batı bölüm B) Doğal, Kültürel Kimliğin Baskın Olduğu Alt Gelişme Bölgeleri: Doğu Bölümü C) Sanayi Kimliğinin Baskın Olduğu Alt Gelişme Bölgeleri Bölgelerin Bütünleşmesi ve Yerleşim Kademelenmesi A) 1. Derece Kentsel Merkez: Çorlu-Edirne-Tekirdağ B) 2. Derece Kentsel Merkez: Lüleburgaz-Kırklareli-Keşan-Çerkezköy C) 3. Derece Kentsel Merkez: Uzunköprü-Babaeski-Malkara-Hayrabolu-Muratlı- Saray-Şarköy D) 4. Derece Kentsel Merkez: Pınarhisar-Vize-Marmara Ereğlisi-İpsala-Havsa-Süloğlu E) 5. Derece Kentsel Merkez: Demirköy-Enez-Meriç-Pehlivanköy-Lalapaşa-Kofçaz Haritada gösterildiği gibi (Şekil 2), İstanbul ve onun devamı Çorlu, Çerkezköy ve Lüleburgaz a kadar olan bir sanayi bölgesi bulunmakta ve bu bölgede yeni ıslah OSB ler de yapılmış bulunmakta. Ancak önemli bir nokta olarak, komisyonumuzca bu hat üzerinde Lüleburgaz Yeşil Hat olarak değerlendirilmekte ve 1/ ölçekli plan da bu hattın ötesine kirletici sanayinin geçmesine izin verilmemektedir. Bu bağlamda bir tampon bölge oluşturulmuştur ve bölgede sanayi için ayrılan alan da belirlenmiş durumdadır. Bu sanayi bölgesi içinde kalan alan aynı zamanda Trakya bölgesinin 2/3 nüfusunu da içinde bulunduran önemli bir yerleşim alanıdır. Bölgede mekânsal gelişme ile ilgili, dünyada kullanılan bir yöntem olan, beş parmak analizi de yapılmıştır (Şekil 3). Haritada gösterilen, sanayi alanın dışında kalan, 5 hattımızın birincisi 25

26 Turizm Kültür Merkezi Kırsal Merkez Hizmet Kırsal Merkez Kültür E-80 D-100 Hizmet Kırsal Merkez Turizm-Doğa Merkezi Koruma Bölgesi kuzey hattı, ikincisi İstanbul-Kırklareli hattı, üçüncüsü orta hat, dördüncüsü İstanbul- Tekirdağ-İpsala hattı, beşincisi Tekirdağ-Şarköy hattıdır (bkz. Ek-5). Ek. Bu 5 hat her bir hattın üzerinde bulunan alanların mekânsal özellikleri ve bu alanlarının birbirleriyle mevcut ve muhtemel etkileşimleri ön planda tutularak belirlenmiş ve sınırları çizilmiştir. Lojistik- Hizmet Hizmet- Lojistik Turizm Balıkçılık Ormancılık Sanayi Depolama Marmara Denizi Karadeniz Ege Denizi Şekil 3: Trakya Alt Gelişme Bölgeleri Haritası 26

27 Şekil 4: Trakya Bölgesi Gelişim Şeması Kuzey Hattı: Karadeniz boyunca uzanan, Vize den ve Saray ın üst kısmından devam edip Demirköy e kadar uzanan ve büyük bir kısmı dağlık ve ormanlık alan olan hattır. Hattın mekânsal özelliklerinden dolayı nüfusu oldukça düşüktür. Nüfusun düşük kalmasında hattın genelinin kırsal alan olması da etkilidir. Trakya Bölgesi geneline bakıldığında da kırsal nüfusu düşük olduğu gözlenmektedir. İstanbul-Kırklareli Hattı: Çerkezköy den başlayan Saray, Vize, Pınarhisar ve Kırklareli olarak devam eden hattır. Bu hat üzerinde de nüfus düşüktür. Hatta Kofçaz nüfus bakımından Türkiye nin en küçük ilçesidir. Sınır ilçesi olan Kofçaz ormanlık alandan bir kaç köyden oluşmaktadır. Pınarhisar da benzer özellik göstermek ile beraber Istrancalar a geçiş kapısı durumundadır. Bunun ile beraber bu iki ilçede ekonomik aktivitenin de az olduğu görülmektedir. Bir kaç hazır giyim atölyesi haricinde önemli bir sanayi veya üretim bulunmamaktadır. Vize ise gelişmeye çalışan bir ilçe olarak karşımıza çıkmaktadır. Aynı zamanda Vize Türkiye de Slowcity olan ilçeler arasındadır. Bu özellik ilçeye mekânsal 27

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu EDİRNE İLİ 1/25 000 ÖLÇEKLİ 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı, Edirne İli, Merkez İlçe, Tayakadın Köyü, Karakoltepe Mevkii, 34 Pafta, 164 Ada, 27 Parselin bulunduğu alanı kapsamaktadır.

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

SELMA KISA PLANLAMA TEKİRDAĞ İLİ, KINALI-SARAY DEVLET YOLU BÜYÜKYONCALI GEÇİŞİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

SELMA KISA PLANLAMA TEKİRDAĞ İLİ, KINALI-SARAY DEVLET YOLU BÜYÜKYONCALI GEÇİŞİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU SELMA KISA PLANLAMA TEKİRDAĞ İLİ, KINALI-SARAY DEVLET YOLU BÜYÜKYONCALI GEÇİŞİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU AĞUSTOS, 2017 İÇİNDEKİLER AMAÇ... 2 KAPSAM... 2 YÖNTEM... 2 1.

Detaylı

ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU

ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI... 2 2 MEVCUT PLAN DURUMU...

Detaylı

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100. ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler

Detaylı

SELMA KISA PLANLAMA TEKİRDAĞ İLİ, KINALI-SARAY DEVLET YOLU KAPAKLI GEÇİŞİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

SELMA KISA PLANLAMA TEKİRDAĞ İLİ, KINALI-SARAY DEVLET YOLU KAPAKLI GEÇİŞİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU SELMA KISA PLANLAMA TEKİRDAĞ İLİ, KINALI-SARAY DEVLET YOLU KAPAKLI GEÇİŞİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 2017 İÇİNDEKİLER AMAÇ... 2 KAPSAM... 2 YÖNTEM... 2 1. PLANLAMA ALANINA

Detaylı

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece SİLİVRİ 2014 DÜNYA VE AVRUPA KENTİ Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte rekabetçi bir sanayi ekonomisi haline gelmiştir. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin

Detaylı

Planlama Kademelenmesi II

Planlama Kademelenmesi II Planlama Kademelenmesi II İMAR PLANLAMA SÜRECİ İmar Planı Elde Etme Yolları İmar planları İmar Planlarının Yapımını Yüklenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Yeterlilik Yönetmeliği nde tanımlanan niteliklere

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ülkesel Fizik Planı Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı) Şehir Planlama Dairesi İçişleri Bakanlığı Lefkoşa - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2014 İçindekiler 1. Giriş...

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ 1264 ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

ONUNCU KALKINMA PLANI (OKP) VE BÖLGESEL GELİŞME ULUSAL STRATEJİSİ (BGUS) ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA HAZIRLANAN MÜLAKAT FORMU

ONUNCU KALKINMA PLANI (OKP) VE BÖLGESEL GELİŞME ULUSAL STRATEJİSİ (BGUS) ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA HAZIRLANAN MÜLAKAT FORMU ONUNCU KALKINMA PLANI (OKP) VE BÖLGESEL GELİŞME ULUSAL STRATEJİSİ (BGUS) ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA HAZIRLANAN MÜLAKAT FORMU Kurum Adı-Soyadı Tarih Adres Telefon / /2012 ONUNCU KALKINMA PLANI (OKP) VE BÖLGESEL

Detaylı

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden BALIKESİR de Yatırım Yapmak İçin 101 Neden Coğrafi Konum 1. Türkiye nin ekonomik hareketliliğinin en yüksek olduğu Marmara Bölgesi nde yer alması, 2. Marmara ve Ege Denizi ne kıyılarının bulunması, 3.

Detaylı

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 Türkiye de Arazi Kullanımı Türkiye yüzey şekilleri bakımından çok farklı özelliklere sahiptir. Ülkemizde oluşum özellikleri birbirinden farklı

Detaylı

BÖLGE PLANI. Hazırlayan : Murat DOĞAN

BÖLGE PLANI. Hazırlayan : Murat DOĞAN BÖLGE PLANI Hazırlayan : Murat DOĞAN İÇERİK 1. Bölge Planlama Nedir? 2. Neden Bölge Planlama? 3. Nasıl bir planlama yaklaşımı? 4. Bölge Planı Örnekleri Bölge planlama, BÖLGE PLANLAMA Bölge Planlama Nedir?

Detaylı

Kaynak: KGM, Tesisler ve Bakım Dairesi, 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi. Harita 16 - Türkiye 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi

Kaynak: KGM, Tesisler ve Bakım Dairesi, 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi. Harita 16 - Türkiye 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi ULAŞIM Kara taşımacılığı 2023 hedeflerinde büyük merkezler otoyollarla bağlanırken, nüfusu nispeten küçük merkezlerin bu otoyollara bölünmüş yollarla entegre edilmesi hedeflenmektedir. Harita 16 ve Harita

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 Küresel Turizm Sektörü Dünya daki turist sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 4,6 ve 2012 de %4 artışla 1,035 milyar

Detaylı

Türkiye de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Geleceği

Türkiye de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Geleceği 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği Çalıştayı Türkiye de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Geleceği Dr. Yurdakul SAÇLI Kalkınma Bakanlığı İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel

Detaylı

KALKINMA KURULU ŞANLIURFA KENTLEŞME VE YAŞAM KALİTESİ MAYIS 2016 TRC BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI İLERLEME RAPORU 2016/1

KALKINMA KURULU ŞANLIURFA KENTLEŞME VE YAŞAM KALİTESİ MAYIS 2016 TRC BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI İLERLEME RAPORU 2016/1 MAYIS 2016 T. C. KALKINMA KURULU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI ŞANLIURFA KENTLEŞME VE YAŞAM KALİTESİ İLERLEME RAPORU 2016/1 stajyer [Şirket adını yazın] 1 TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa)

Detaylı

TÜRKİYE VE TRAKYA BÖLGESİ İÇİN BÖLGE PLANLAMANIN ÖNEMİ

TÜRKİYE VE TRAKYA BÖLGESİ İÇİN BÖLGE PLANLAMANIN ÖNEMİ Trakya'da Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu II 3 TÜRKİYE VE TRAKYA BÖLGESİ İÇİN BÖLGE PLANLAMANIN ÖNEMİ Ferhan GEZİCİ* Gelişmiş batı ülkelerinde özellikle II. Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan problemlerin

Detaylı

TÜRKĠYE DE KENTSEL GELĠġME STRATEJĠSĠ: KENTGES. Tuğba PEMBEGÜL (Yüksek Mimar / Uzman) T.C. FIRAT KALKINMA AJANSI tugba.pembegul@fka.org.

TÜRKĠYE DE KENTSEL GELĠġME STRATEJĠSĠ: KENTGES. Tuğba PEMBEGÜL (Yüksek Mimar / Uzman) T.C. FIRAT KALKINMA AJANSI tugba.pembegul@fka.org. TÜRKĠYE DE KENTSEL GELĠġME STRATEJĠSĠ: KENTGES Tuğba PEMBEGÜL (Yüksek Mimar / Uzman) T.C. FIRAT KALKINMA AJANSI tugba.pembegul@fka.org.tr ÖZET Kısa adı KENTGES olan Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi

Detaylı

EDİRNE UZUNKÖPRÜ DOĞAL ORTAMI TEMİZ HAVASI İLE SÜPER BİR YAŞAM BURADA UZUNKÖPRÜ DE. MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI İSTER YATIRIM YAPIN KAZANIN

EDİRNE UZUNKÖPRÜ DOĞAL ORTAMI TEMİZ HAVASI İLE SÜPER BİR YAŞAM BURADA UZUNKÖPRÜ DE. MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI İSTER YATIRIM YAPIN KAZANIN EDİRNE UZUNKÖPRÜ MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI Yunanistan sınırına 6 kilometre uzaklıkta yer alan Edirne nin Uzunköprü ilçesi, Osmanlı İmparatorluğu nun Trakya daki ilk yerleşimlerinden biri. Ergene

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU Tarih: 4 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 65 Katılımcı listesindeki Sayı: 62 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri. H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı

Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri. H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu 1. İZKA 2. İzmir Bölge Planı 3. Yaşanabilir Şehir Hedefleri İçerik 1.

Detaylı

YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA

YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA M. SİNAN ÖZDEN 2 AĞUSTOS 2017 İSTANBUL PLAN Plan, yapılacak bir işin tasarıları toplamıdır. Plan, bir amaca ulaşmada izlenecek yol ve davranış biçimini gösterir. Plan, bir düşünceyi,

Detaylı

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS 31. 32. Televizyonda hava durumunu aktaran sunucu, Türkiye kıyılarında rüzgârın karayel ve poyrazdan saatte 50-60 kilometre hızla estiğini söylemiştir. Buna göre, haritada numaralanmış rüzgârlardan hangisinin

Detaylı

KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT ANALİZİ

KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT ANALİZİ T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT ANALİZİ Dr. Mehmet Ali ÇAKAL TRA1 2012 Her hakkı saklıdır. İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM... 2 2. KUZEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM

Detaylı

CITTASLOW (SAKİN ŞEHİR) OLMA YOLUNDA İLK ADIM

CITTASLOW (SAKİN ŞEHİR) OLMA YOLUNDA İLK ADIM CITTASLOW (SAKİN ŞEHİR) OLMA YOLUNDA İLK ADIM Yrd. Doç. Dr. Elif ACUNER Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ardeşen Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi elif.acuner@erdogan.edu.tr Celepler Yayıncılık 1. Baskı

Detaylı

İSTANBUL BÖLGE PLANI. 27 Haziran 2013

İSTANBUL BÖLGE PLANI. 27 Haziran 2013 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI 27 Haziran 2013 1 2014-2023 İstanbul Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları 2014-2023 İstanbul Bölge Planı; 3194 sayılı İmar Kanunu çerçevesinde, Kalkınma Bakanlığı nın 15/11/2012

Detaylı

ARAZİ KULLANIM PLANLAMASI

ARAZİ KULLANIM PLANLAMASI ARAZİ KULLANIM PLANLAMASI ön koşul kavramsal uzlaşı niçin planlama? toplumsal-ekonomikhukuksal gerekçe plan kapsam çerçevesi plan yapımında yetkiler planın ilkesel doğrultuları ve somut koşulları plan

Detaylı

Türkiye de Son Dönem Bölgesel Gelişme Politikalarının Değerlendirilmesi ve Gelecek Gündemi. Bölgesel Gelişme ve Yapısal uyum Genel Müdürlüğü

Türkiye de Son Dönem Bölgesel Gelişme Politikalarının Değerlendirilmesi ve Gelecek Gündemi. Bölgesel Gelişme ve Yapısal uyum Genel Müdürlüğü Türkiye de Son Dönem Bölgesel Gelişme Politikalarının Değerlendirilmesi ve Gelecek Gündemi Bölgesel Gelişme ve Yapısal uyum Genel Müdürlüğü İçerik Bölgesel Gelişme Politikasının Unsurları Stratejik Kurumsal

Detaylı

Türkiye nin Dünyaya Açılan Kapısı: Yeryüzü Cenneti Mersin

Türkiye nin Dünyaya Açılan Kapısı: Yeryüzü Cenneti Mersin Türkiye nin Dünyaya Açılan Kapısı: Yeryüzü Cenneti Mersin 80 81 de taçlandırmaktadır. Nitekim Mersin Serbest Bölgesi; 9 bine yakın istihdamı ve Türkiye de faaliyet gösteren 19 Serbest Bölge içerisinde

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği- Turkey s Agricultural Policies at a Crossroads with respect to 2023 Vision 2023 Vision, Economic Growth and Agricultural

Detaylı

Değişiklik Paketi : 6

Değişiklik Paketi : 6 Değişiklik Paketi : 6 10 Kasım 2014 Tarihinde Bakanlar Kuruluna Sunulan, 12 Kasım 2014 tarihindeki Bakanlar Kurulu Toplantısında İlk Görüşmesi Yapılan ve 11 Aralık 2014 Tarihinde Planlama Makamına Geri

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KARŞIYAKA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KARŞIYAKA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KARŞIYAKA SONUÇ RAPORU Tarih: 8 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 36 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

İ t ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU. Tarih: BİRİM TALEP SAHİBİ

İ t ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU. Tarih: BİRİM TALEP SAHİBİ m ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU İ t Tarih: 02.05.2016 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ KEPEZ BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM

Detaylı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı AB ve Türkiye Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Diyaloğu-IV

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI Bugün şehirlerimizdeki problemlerin çoğu fakirlik, eşitsizlik, işsizlik, işe ve mal ve hizmetlere erişim zorlukları, düşük düzeyde sosyal ilişkiler ve kentsel alanlardaki düşük

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığığ Ülke ve Kamu Kurumları Düzeyinde Strateji Yönetimi Anıl YILMAZ Stratejik t Planlama l Dairesi i Bşk. ODTÜVT Yönetim ve Mühendislik Günleri 2 Mart 2008 Gündem Ülkesel

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR STRATEJİK PLANI

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR STRATEJİK PLANI BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BEL E D İ Y E S İ 2015 2019 STRATEJİK PLANI Balıkesir Büyük şehir Bel ediyesi 2015-2019 Stratejik Pl an ı 3.4.10 Stratejik Alan 10 : Kırsal Hizmetler A1 Entegre Kırsal Kalkınma H1.

Detaylı

ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR. İsmail ERTEN

ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR. İsmail ERTEN ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR İsmail ERTEN Çanakkale bölgesi düz damlı ve kırma çatılı yapılar dağılım Çanakkale kentinin yerleşim alanlarının 1. dönem dağılışı 1462-1500 Çanakkale

Detaylı

Şekil 2: /496 Antalya Büyükşehir BMK ile kabul edilen /35 sayılı BMK ile kesinleşen 1/ NIP

Şekil 2: /496 Antalya Büyükşehir BMK ile kabul edilen /35 sayılı BMK ile kesinleşen 1/ NIP ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, DURALİLER BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Plan revizyonuna konu alan; Antalya Merkez, Kepez İlçesi,

Detaylı

2. PLANLAMA ALANININ ÜLKE VE BÖLGEDEKİ YERİ

2. PLANLAMA ALANININ ÜLKE VE BÖLGEDEKİ YERİ SELMA KISA PLANLAMA MANİSA İLİ, AKHİSAR İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ 2304 ADA 1 PARSEL VE 2305 ADA 1 PARSELİN DOĞUSUNDAKİ 30 METRELİK YOLA İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA

Detaylı

KAMU KURUMLARI VE BELEDİYELER İLE YÜRÜTÜLEBİLECEK ÇALIŞMA VE PROJELER

KAMU KURUMLARI VE BELEDİYELER İLE YÜRÜTÜLEBİLECEK ÇALIŞMA VE PROJELER KAMU KURUMLARI VE BELEDİYELER İLE YÜRÜTÜLEBİLECEK ÇALIŞMA VE PROJELER 1- Kalkınma Ajansı Destekleri A. Mali Destekler 50.000 500.000 TL arasında değişen bölgesel önceliklere göre farklı konu başlıklarında

Detaylı

Lojistik. Lojistik Sektörü

Lojistik. Lojistik Sektörü Lojistik Sektörü Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 014 1 Ulaştırma ve depolama faaliyetlerinin entegre lojistik hizmeti olarak organize edilmesi ihtiyacı, imalat sanayi

Detaylı

İzmir Bölge Planı Kınık İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz

İzmir Bölge Planı Kınık İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz 2010-2013 İzmir Bölge Planı Kınık İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz 10 Aralık 2010 PPKB Kalkınma Ajansları Belli bir coğrafi alanın, sektörel ve genel kalkınma problemlerini belirleyip, bunların

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ 1203 ADA 13 PARSEL ve 1204 ADA 1 PARSEL 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

Proje önerilen faaliyetler ön çalışma raporuna uygun mu, uygulanabilir mi, hedeflerle ve öngörülen sonuçlarla uyumlu mu?

Proje önerilen faaliyetler ön çalışma raporuna uygun mu, uygulanabilir mi, hedeflerle ve öngörülen sonuçlarla uyumlu mu? KONYA "BÖLGESEL İNOVASYON MERKEZİ" GÜDÜMLÜ PROJE ÖZETİ Başvuru Sahibi: Konya Sanayi Odası Proje Ortakları: Konya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Konya Ticaret Odası,Konya ABİGEM, Konya Ticaret Borsası,

Detaylı

BOLU KENT VİZYONU HEDEF 2023

BOLU KENT VİZYONU HEDEF 2023 BOLU KENT VİZYONU HEDEF 2023 VİZYONUMUZU OLUŞTURDUK BOLU ÜNİVERSİTE, TURİZM,SPOR VE SAĞLIK KENTİ OLACAK BOLU nun GELECEĞİNİ PLANLADIK Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) ile Bolu Belediyesi arasında imzalanan

Detaylı

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI İSTANBUL ATIK MUTABAKATI 2013 ün Mayıs ayında İstanbul da bir araya gelen dünyanın farklı bölgelerinden belediye başkanları ve seçilmiş yerel/bölgesel temsilciler olarak, küresel değişiklikler karşısında

Detaylı

TEKİRDAĞ- ERGENE MARMARACIK KONUT DIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI (ETAP 3) REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

TEKİRDAĞ- ERGENE MARMARACIK KONUT DIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI (ETAP 3) REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU TEKİRDAĞ- ERGENE MARMARACIK KONUT DIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI (ETAP 3) REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ YERİ Planlama alanı, Tekirdağ İli, Ergene İlçesi sınırları içerisinde

Detaylı

GAZİANTEP GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME VE ÖNGÖRÜLER 2015 EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ GAZİANTEP, 24 KASIM 2011

GAZİANTEP GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME VE ÖNGÖRÜLER 2015 EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ GAZİANTEP, 24 KASIM 2011 GAZİANTEP GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME VE ÖNGÖRÜLER 2015 EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ GAZİANTEP, 24 KASIM 2011 KONUT SEKTÖRÜ İÇİN DEMOGRAFİK ÖNGÖRÜLER YILLAR NÜFUS ARTIŞ HIZI % TOPLAM

Detaylı

BATI İÇEL KIYI KESİMİ - MERSİN MELLEÇ TURİZM MERKEZİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

BATI İÇEL KIYI KESİMİ - MERSİN MELLEÇ TURİZM MERKEZİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1 BATI İÇEL KIYI KESİMİ - MERSİN MELLEÇ TURİZM MERKEZİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Mersin ili 321 km sahil şeridi ile Türkiye'nin önemli bir sahil kentleri arasında

Detaylı

Dr. Müge ŞANAL. Ziraat Mühendisi Antalya

Dr. Müge ŞANAL. Ziraat Mühendisi Antalya Dr. Müge ŞANAL Ziraat Mühendisi 06.04.2017 Antalya 1 Ülkemiz binlerce yıllık kültürel birikimi ve doğal güzellikleri ile dünyanın önemli kültür ve turizm merkezleri arasında yer almaktadır. 2 Kültür ve

Detaylı

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI 1 ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ ÇELTİKÇİ MAHALLESİ VE DEMİRCİLER MAHALLESİ MEVKİİNDE D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KİRAZ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KİRAZ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KİRAZ SONUÇ RAPORU Tarih: 20 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 55 Katılımcı listesindeki Sayı: 50 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

Bir Sonraki Yılın Fiziki Yatırımlarına Ait Bilgiler Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. Uygulama Yılı: 2016 Uygulama Dönemi:

Bir Sonraki Yılın Fiziki Yatırımlarına Ait Bilgiler Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. Uygulama Yılı: 2016 Uygulama Dönemi: Bir Sonraki Yılın Fiziki Yatırımlarına Ait Bilgiler Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. Uygulama Yılı: 2016 Uygulama Dönemi: 2016-2020 Proje Adı İl İlçe Bitiş Tarihi Projenin Gerekçesi DM01-DM08 İrtibat DM08-TR01/DM01-TR59/DM01-TR58

Detaylı

Yeniden Yapılanma Süreci Dönüşüm Süreci

Yeniden Yapılanma Süreci Dönüşüm Süreci Yeniden Yapılanma Süreci 2010-2025 Dönüşüm Süreci 2025-2050 2025'te olmazsa olmazlar Geçiş dönemi kilit meseleleri Dönüşüm zamanının Başarı Dönüşüm ölçütleri zamanının Vizyon Herkese fırsat eşitliği sağlanarak

Detaylı

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ Arazi Kullanımı ve Ormancılık 3. ORMAN, MERA, TARIM VE YERLEŞİM GİBİ ARAZİ KULLANIMLARI VE DEĞİŞİMLERİNİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEMESİNİ SINIRLANDIRMAK 5. 2012 yılında yerleşim alanlarında

Detaylı

yakalamasını sağlayacağız.

yakalamasını sağlayacağız. K A L K I N M A N I N A N A H TA R I : T R A K YA G E L İ Ş İ M P R OJ E S İ yakalamasını sağlayacağız. T.C. Başbakanı P E G A R T N İ Ç İ P E G A R T 10 * M I R I YAT TRAGEP TRAKYA GELİŞİM PROJESİ (TRAGEP)

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/ ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/ ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ OCAK-2017 1 İÇİNDEKİLER 1. TALEP... 3 1.1. REKREASYON ALANI

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MANİSA TURGUTLU URGANLI TERMAL TURİZM MERKEZİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN NOTU İLAVESİ AÇIKLAMA RAPORU 2017-ANKARA 1 ALAN TANIMI

Detaylı

Kırsal Alan ve Özellikleri, Kırsal Kalkınmanın Tanımı ve Önemi. Doç.Dr.Tufan BAL

Kırsal Alan ve Özellikleri, Kırsal Kalkınmanın Tanımı ve Önemi. Doç.Dr.Tufan BAL Kırsal Alan ve Özellikleri, Kırsal Kalkınmanın Tanımı ve Önemi Doç.Dr.Tufan BAL Dersin İçeriği Kırsal Kalkınma Kavramının Tarihçesi Kırsal Kalkınmada Temel Amaç Kırsal Alan Kalkınma Politikaları Kırsal

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

Tarım & gıda alanlarında küreselleşme düzeyi. Hareket planları / çözüm önerileri. Uluslararası yatırımlar ve Türkiye

Tarım & gıda alanlarında küreselleşme düzeyi. Hareket planları / çözüm önerileri. Uluslararası yatırımlar ve Türkiye Fırsatlar Ülkesi Türkiye Yatırımcılar için Güvenli bir Liman Tarım ve Gıda Sektöründe Uluslararası Yatırımlar Dr Mehmet AKTAŞ Yaşar Holding A.Ş. 11-12 Şubat 2009, İstanbul sunuş planı... I. Küresel gerçekler,

Detaylı

GÖLMARMARA MAHALLESİ, 6920 VE 6921 PARSELLERE AİT

GÖLMARMARA MAHALLESİ, 6920 VE 6921 PARSELLERE AİT GÖLMARMARA (MANİSA) GÖLMARMARA MAHALLESİ, 6920 VE 6921 PARSELLERE AİT NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN etüdproje TEL/FAKS:0 236 713 09 36 M. PAŞA CAD. UĞURSOY İŞHANI KAT:2 NO:146/217

Detaylı

Ergene Havzası Koruma Eylem Planı 15 başlıktan meydana gelmektedir.

Ergene Havzası Koruma Eylem Planı 15 başlıktan meydana gelmektedir. Ergene Havzası Koruma Eylem Planı 15 başlıktan meydana gelmektedir. ERGENE HAVZA KORUMA EYLEM PLANI 1. Dere yatakları temizleniyor, 2. Belediye AAT leri DSİ tarafından inşa ediliyor, 3. Islah Organize

Detaylı

SİLİVRİ 2014 HEDEF ANALİZİ

SİLİVRİ 2014 HEDEF ANALİZİ SİLİVRİ 2014 HEDEF ANALİZİ Silivri, Marmara Denizi ne en uzun kıyısı bulunan ilçedir. Ancak deniz ile bütünleşememiş, faydalanamamıştır. Silivri, İstanbul a sadece 60 Km uzaklıktadır. Ancak ulaşım seçenekleri

Detaylı

Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs Mart 2017, Ankara

Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs Mart 2017, Ankara Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs 17 7 Mart 17, Ankara İÇERİK Ankara Kalkınma Ajansı Onuncu Kalkınma Planı Bölge Planı 11-13 Bölge Planı 14-23 Ankara Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlık

Detaylı

GAP BÖLGESİ NDE TARIM VE TARIMA DAYALI SANAYİDE ENTEGRE KAYNAK VERİMLİLİĞİ PROJESİ

GAP BÖLGESİ NDE TARIM VE TARIMA DAYALI SANAYİDE ENTEGRE KAYNAK VERİMLİLİĞİ PROJESİ GAP BÖLGESİ NDE TARIM VE TARIMA DAYALI SANAYİDE ENTEGRE KAYNAK VERİMLİLİĞİ PROJESİ PROJENİN GEREKÇESİ VE AMACI Tarım sektörü Türkiye nin Gayri Safi Katma Değerinin yaklaşık %9 unu oluştururken, bu oran

Detaylı

KONYA İLİ NEDEN YATIRIMLARI İÇİN HİZMET SEKTÖRÜ

KONYA İLİ NEDEN YATIRIMLARI İÇİN HİZMET SEKTÖRÜ KONYA İLİ HİZMET SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN 10 NEDEN KONYA ANADOLU NUN ORTASINDA BİR YILDIZ OLARAK PARLAYACAK KONYA İLİ HİZMET SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN 10 NEDEN 1. Genç ve Nitelikli İnsan Kaynağı 2. Stratejik

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

YGS-LYS ALAN SIRA DERS İÇERİK SINIF

YGS-LYS ALAN SIRA DERS İÇERİK SINIF MART 1. Nüfus LYS-1 Nüfus politikaları *Nüfus politikası nedir, niçin uygulanır *Nüfus politikaları LYS-2 Nüfus ve ekonomi *Nüfusun dağılışını etkileyen faktörler *Yerleşme doku ve tipleri *Yapı tipleri

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ 1329 ADA 1 PARSEL 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN ŞEHİR VE BÖLGE PLANCISI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK 2017 MANİSA 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 İnsan yaşamı ve refahı tarihsel süreç içinde hep doğa ve doğal kaynaklarla kurduğu ilişki ile gelişmiştir. Özellikle sanayi devrimine kadar

Detaylı

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 ENDÜSTRİYEL YAPININ YENİLİKÇİ VE BİLGİ ODAKLI DÖNÜŞÜMÜNÜN BURSA ÖRNEĞİNDE İNCELENMESİ PROJE RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

KUZEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT (SWOT) ANALİZİ(2012)

KUZEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT (SWOT) ANALİZİ(2012) T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI KUZEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT (SWOT) ANALİZİ(2012) Dr. Mehmet Ali ÇAKAL TRA1 2012 Her hakkı saklıdır. İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM... 3 2. KUZEY DOĞU ANADOLU

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

Doğal Afetler ve Kent Planlama

Doğal Afetler ve Kent Planlama Doğal Afetler ve Kent Planlama Yer Bilimleri ilişkisi TMMOB Şehir Plancıları Odası GİRİŞ Tsunami Türkiye tektonik oluşumu, jeolojik yapısı, topografyası, meteorolojik özellikleri nedeniyle afet tehlike

Detaylı

ULAŞIM. AFYONKARAHİSAR 2015 www.zafer.org.tr

ULAŞIM. AFYONKARAHİSAR 2015 www.zafer.org.tr ULAŞIM 2023 kara taşımacılığı hedeflerinde, büyük merkezlerin otoyollarla bağlanırken, nüfusu nispeten küçük merkezlerin bu otoyollara bölünmüş yollarla entegre edilmesi hedeflenmektedir ve Afyonkarahisar

Detaylı

1: YÖNETİM-YERİNDEN YÖNETİME İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...1

1: YÖNETİM-YERİNDEN YÖNETİME İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...1 bölüm 1: YÖNETİM-YERİNDEN YÖNETİME İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...1 1. Kavramsal Çerçeve: Yönetim-Yerinden Yönetim...2 1.1. Yönetim Kavramı...2 1.2. Yerinden Yönetim...4 2. Yerel Yönetimlerin Önemi ve Varlık

Detaylı

İzmir Bölge Planı Buca İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz

İzmir Bölge Planı Buca İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz 2010-2013 İzmir Bölge Planı Buca İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz 13 Aralık 2010 İZKA PPKB Kalkınma Ajansları Belli bir coğrafi alanın, sektörel ve genel kalkınma problemlerini belirleyip, bunların

Detaylı

1. PLANLAMA ALANININ KONUMU

1. PLANLAMA ALANININ KONUMU ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, 13438 ADA 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22 PARSELLERDE YAPILAN 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ KONUMU Antalya

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık (Tarım Reformu

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRECİ ŞEHİRLERE DOĞRU Kadir DEMİRBOLAT İklim Değişikliği Dairesi Başkanı 7 Temmuz 2012, Gaziantep Çevreci Şehircilik; Yaşam kalitesi yüksek, Çevreye duyarlı, Tarihi ve kültürel

Detaylı

KENTSEL POLİTİKALAR II. Bölüm

KENTSEL POLİTİKALAR II. Bölüm MSGSÜ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ PLN 703 KENTSEL POLİTİKALAR II. Bölüm 2014-2015 GÜZ YARIYILI Prof.Dr. Fatma ÜNSAL unsal.fatma@gmail.com TÜRKİYE NİN KENTLEŞME DİNAMİKLERİ Cumhuriyet öncesi Cumhuriyet

Detaylı

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ÖLÇEK:1/1000 Pafta No: K19-d-02-a-3a / K19-d-02-a-4b PİM PLANLAMA BÜROSU Yılmaz Şevket KOCATUĞ / Şehir Plancısı Yarhasanlar

Detaylı

Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Üçüncü Birleşmiş Milletler Konut ve Sürdürülebilir Kentsel Gelişme Konferansı Habitat III 17-20 Ekim 2016, Kito Sayfa1

Detaylı

1. Ulaştırma. www.kuzka.gov.tr. TR82 Bölgesi Kastamonu Çankırı Sinop

1. Ulaştırma. www.kuzka.gov.tr. TR82 Bölgesi Kastamonu Çankırı Sinop 1. Ulaştırma Ulaştırma; sermaye, işgücü, hizmetler ve malların ülke düzeyinde ve uluslararası düzeyde en hızlı biçimde hareket etmesi için büyük önem arz etmektedir. Bu altyapının güçlü olmasının yanı

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA İ20 ve İ21 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ OCAK-2017 1 İÇİNDEKİLER 1. TALEP... 3 1.1. DURSUNBEY

Detaylı

Yeni Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi

Yeni Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 12-13 Mayıs 2014, IV. Arazi Yönetimi Çalıştayı Yeni (6360) Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 12-13 Mayıs 2014 6360 sayılı

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BERGAMA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BERGAMA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BERGAMA SONUÇ RAPORU Tarih: 28 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 60 Katılımcı listesindeki Sayı: 53 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı