İÇİNDEKİLER İLKELERİMİZ DERGİSİ ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER İLKELERİMİZ DERGİSİ ISSN 1307-2366"

Transkript

1 DERGİSİ ISSN CİLT: 4 SAYI: 1 Yerel (Aylık Süreli Yayın) MAHALLİ İDARELERE HİZMET DERNEĞİ ADINA SAHİBİ Mehmet DÖNMEZ SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ Savaş EMEKLİ DERGİ EDİTÖRÜ Halûk NALÇAKAR (İçişleri Bakanlığı E. Başkontrolörü) DERNEK YÖNETİM KURULU Mehmet DÖNMEZ Genel Başkan Sebahat TORUN Genel Başkan Yrd. Şuayip ATEŞ Genel Başkan Yrd. Mehmet GÜLER Mali Sekreter Savaş EMEKLİ Genel Sekreter YÖNETİM YERİ - YAZIŞMA ADRESİ Meşrutiyet Cad. Hatay Sok. 8/18 Kızılay / ANKARA Tel: (0312) Fax: (0312) YILLIK ABONE BEDELİ TL (KDV Dahil) T.C. Ziraat Bankası Ankara Merkez Şubesi No.lu Hesabı Grafik & Tasarım Büyük Anadolu Medya Grup (0312) Basım Yeri: Doğanbey Mahallesi Soydaşlar Sk. No: 19/10 Altındağ/ANKARA Tel: (0312) Fax: (0312) Basım Tarihi: İÇİNDEKİLER BİZDEN SİZE Mehmet DÖNMEZ... 2 MAKALELER Mehmet ÖZDAL... 3 Mustafa DÖNMEZ YEREL YÖNETİM HABERLERİ Adana - Büyükşehir Belediyesi Gaziantep - Şahinbey Belediyesi Amasya - Amasya Belediyesi Ankara - Ankara Büyükşehir Belediyesi. 22 Ankara - Etimesgut Belediyesi Ankara - Elmadağ Belediyesi Erzincan - Erzincan Belediyesi Ankara - Şereflikoçhisar Belediyesi Kırıkkale - Hacılar Belediyesi Mersin - Mezitli Belediyesi İzmir - İzmir Büyükşehir Belediyesi Kars - Kars Belediyesi Manisa - Manisa Belediyesi Kayseri - Kayseri Büyükşehir Belediyesi.48 Mardin - Mardin Belediyesi Bartın - Bartın Belediyesi Ankara - Keçiören Belediyesi HUKUK KÖŞESİ Av. Ufuk TAŞKIRAN SORU - CEVAP HİZMET KÖŞESİ Selahattin YÜCEL Mehmet DÖNMEZ ÖNEMLİ BİLGİLER İLKELERİMİZ 1- Dergimize gönderilen yazıların, yayınlanıp yayınlanmamasına DERNEK YÖNETİMİ karar verir. Yayımlanacak yazıların içeriğine dokunmaksızın kısaltma veya değişiklik yapılabilir. 2- Dergimizde yayımlanmış yazılardan dergimiz kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. 3- Yayımlanan yazılar için ödenecek telif ücreti brüt olarak DERNEK YÖNETİMİNCE belirlenir. Yayımlanan yazıların türüne göre ücretlendirme yapılır. 4-Dergiye gönderilen yazılar yayımlansın yayımlanmasın iade edilmez. Dergide yayımlanmış yazılar, yazarların şahsi görüşleri olup, Dergi nin aynı görüşte olduğu anlamına gelmez. 1

2 BİZDEN SİZE Değerli Okuyucular, Mehmet DÖNMEZ MİHDER Genel Başkanı Öncelikle İller Bankası Şubat ayı paylarının geçen aya göre % 22 daha fazla olması, Elektrik Tüketim Vergilerinin tekrar belediyelerimize dönmesi, yeterli olmasa da, belediyelerimize iyi bir moral olmuştur. Bu sevincimizi sizlerle paylaşıyoruz. Bu arada TBMM de İller Bankası Kanunu İlbank A.Ş. olarak komisyonlardan geçmiş olup, birtakım yeniliklerle birlikte Şubat ayı içinde kanunlaşacağı ümidini taşıyoruz. Dergimizde yayımladığımız Pratik Bilgiler in çoğu ilave katsayı ile yeniden değişmiştir. Bu değişiklikleri güncelleyerek son haliyle Dergimizin arka sayfalarında yayımlıyoruz. Her yıl olduğu gibi belediyelerimizin 2009 yılı nüfusları da TÜİK ca yayımlanmış olup, bu sonuçlar internet web sitemiz olan tr de yayımlanmıştır. Bunca güzel haberleri sizlerle paylaştıktan sonra bir de sizlerden talebimiz olacak. Aboneliği biten Dergimiz abonesi belediyelerimizle birlikte abone olmayan diğer belediyelerimizin de abone olmalarını bekliyoruz. Sizlerin de desteğiyle Dergimiz yayın hayatına, içeriğini daha da zenginleştirerek devam edecektir. Sizlerden mevzuat ve yerel yönetimler açısından bilgi kaynağı olan- Dergimize abone olmanızı ve dostlarınıza tavsiye etmenizi temenni ediyor, bu duygu ve düşüncelerle 2010 yılının daha bereketli olmasını diliyor, saygılar sunuyoruz. Gelecek sayılarımızda buluşmak dileğiyle... MİHDER 2

3 AYLIK HABER, YORUM, BİLGİ AKTÜALİTE VE MEVZUAT 5944 SAYILI 2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU NUN BELEDİYELERİ İLGİLENDİREN HÜKÜMLERİ Mehmet ÖZDAL İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü 5944 sayılı 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Yasası, 25/12/2009 tarih ve mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bütçe Yasası ile Devlet memurlarına yapılacak ödemelerin katsayıları (Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün özlük hakları ile ilgili 12/01/2010 tarih ve B.07.0.BMK sayılı genelgesi 12/01/2010 tarih ve makalenin sonuna eklenmiştir.), 2886 sayılı Devlet İhale Yasası, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Yasasına ilişkin parasal limitler, 6245 sayılı Harcırah Yasası uyarınca çalışanlara verilecek yollukların miktarları, memurlara ödenecek fazla çalışma ücretleri, yemek bedelleri, sözleşmeli personel çalıştırılmasına ve 2010 yılı içinde uygulanmayacak bazı yasa hükümlerine ilişkin esaslar belirlenmiştir. Mahalli İdarelere Yapılacak Hazine Yardımları: 5944 sayılı 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Yasasının 13 üncü maddesinin 1 inci fıkrası gereğince; Maliye Bakanlığı bütçesinin; a) tertibinde yer alan ödenek, 13/1/2005 tarihli ve 5286 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesi çerçevesinde, il özel idarelerine veya büyükşehir belediyelerine devredilen personelin aylık ve diğer her türlü mali ve sosyal haklarına ilişkin ödemelerini karşılamak üzere 02/07/2008 tarihli ve 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun geçici 1 inci maddesi çerçevesinde il özel idarelerine veya büyükşehir belediyelerine, b) tertibinde yer alan ödenek, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında köylerin altyapı ihtiyaçları için il özel idareleri ve/veya köylere hizmet götürme birliklerine, Tahakkuk ettirilmek suretiyle kullandırılır. Bu fıkra kapsamında ilgili idarelere yapılan Hazine yardımları haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. (2) Birinci fıkranın (b) bendinde yer alan ödeneğin, 2010 Yılı Yatırım Programında belirlenmesini müteakip il bazında dağılımı, kullandırılması, izlenmesi ve denetimine ilişkin esas ve usuller Yüksek Planlama Kurulu tarafından karara bağlanır. Yerel yönetimlere BELDES kapsamında yapılacak yardımlarda, 2010 yılı bütçesi ile değişiklik yapıldığı ve bütçede yer verilmediği görülmektedir. Daha önce bütçenin; tertibinde yer alan ödenek, Belediyelerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (BEL- DES) kapsamında nüfusu in altında olan belediyelerin altyapı ihtiyaçlarında kullanılmak koşulu ile dağıtılırken, bu ödeneğin kullanılmasına 2010 yılında son verildiği görülmektedir. Bu uygulama ile küçük belediyeler çok önemli bir gelir kaleminden/kaynağından yoksun bırakılmışlardır YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU NUN 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU İLE İLGİLİ HÜKÜMLERİ Kat sa yı lar, Üc ret ve Söz leş meli Personel Üc re ti: a) Devlet Memurları Aylık Katsayıları: 3

4 4 MAKALELER 5944 sayılı 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Yasası nın 21 inci maddesinin 1 inci fıkrası gereğince; 657 sayılı Devlet Memurları Yasasının 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayılar; 12/01/2010 tarih ve sayılı Resmi Gazete yayımlanan 2010/7 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişen enflasyon rakamları da dikkate alınarak, 01/01/2010 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir. Bu değişiklik 01/01/ /06/2010 dönemini kapsamakta olup, 01/07/ /12/2010 dönemi ile ilgili bir değişiklik söz konusu değildir. (Yılın ikinci yarısı için enflasyon rakamlarının, beklenen rakamlardan yüksek çıkması durumunda, ikinci yarı içinde gösterge rakamları yeniden değerlendirilip değiştirilebilecektir.) Buna göre Maaş Katsayısı; 01/01/ /06/2010 döneminde , Olarak uygulanacaktır. Ayrıca aynı maddenin 3 üncü fıkrasında; Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2009 yılı Aralık ayına ilişkin olarak açıklanan 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksinin 2009 yılı Haziran ayı endeksine göre değişim oranının yüzde 4,5 i aşması halinde, aşan kısmı telafi edecek şekilde birinci ve ikinci fıkralarda yer alan katsayılar ile ücret tavanını yeniden belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. hükmü gereğince; 01/07/ /12/2010 dönemi için maaş aylık katsayısı, taban aylığı katsayısı ve yan ödeme katsayısı Bakanlar Kurulu tarafından ikinci altı ay için yeniden belirlenecektir. b) Memuriyet Taban Aylığı: 5944 sayılı 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Yasasının 21 inci maddesinin 1 inci fıkrasını değiştiren, 12/01/2010 tarih ve sayılı Resmi Gazete yayımlanan 2010/7 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince; Memuriyet Taban Aylığı Katsayısı; 01/01/ /06/2010 tarihleri arasında 0,76293, Olarak uygulanacaktır. Buna göre Devlet memurlarına; 01/01/ /06/2010 dönemi için (1000 X ) TL Taban Aylığı, Ödenecektir. c) İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı Katsayısı: 5944 sayılı 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Yasasının 21 inci maddesinin 1 inci fıkrası ve 12/01/2010 tarih ve sayılı Resmi Gazete yayımlanan 2010/7 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince; Devlet memurlarına iş güçlüğü, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesine esas Yan Ödeme Katsayısı; 01/01/ /06/2010 tarihleri arasında 0,01819, Olarak belirlenmiştir. d) Memuriyet Kıdem Aylığı: 527 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesi uyarınca; 657 sayılı Devlet Memurları Yasasına göre aylık alan Devlet memurlarına her hizmet yılı için 20 gösterge rakamı karşılığı kıdem aylığı ödenmesi, ancak 25 ve daha fazla hizmet yılını dolduranlar için gösterge rakamının 500 olarak uygulanacağı hükme bağlanmıştır. (375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin A bendinin 2 nci fıkrası.) Bu nedenle, söz konusu rakamların hizmet yılı ve aylık katsayısı ile çarpılması sonucu bulunan miktarın (Örnek: 20 yıllık devlet memuru için: 400 X = TL, 25 ve daha fazla hizmet süresi olan Devlet memurlarına; (500 X ) TL, 01/01/ /06/2010 tarihleri arasında Kıdem Aylığı, Ödenecektir. e) Aile Yardımı Ödeneği: 657 sayılı Devlet Memurları Yasasının 202 nci maddesi uyarınca; aile yardımı ödeneğinin memurun, her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan

5 AYLIK HABER, YORUM, BİLGİ AKTÜALİTE VE MEVZUAT veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için 1500 (Söz konusu 1500 rakamı 31/03/2006 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 5473 sayılı Yasanın 3 üncü maddesinin (f) fıkrası ile belirlenmiştir.), çocuklardan her biri için 250 (Söz konusu 250 rakamı 01/07/2003 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 2003/5884 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiştir.) gösterge rakamının maaş katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilen miktar üzerinden ödeneceği hükme bağlanmıştır. Buna göre; Devlet memurlarına menfaat karşılığı çalışmayan eş için, 01/01/ /06/2010 tarihleri arasında (1500 X ) TL Aile Yardımı, 01/01/ /06/2010 tarihleri arasında çocuklar için de 2 den fazla olmamak koşulu ile her çocuk için 250 X = TL, 0 6 yaş grubundakiler için (500 x ) TL Çocuk Yardımı, Ödenecektir. Ancak 5944 sayılı 2010 Merkezi Yönetim Bütçe Yasasının 28 inci maddesinin 4 üncü fıkrasında; (4) 657 sayılı Kanunun 202 nci maddesi uyarınca çocuk için verilmekte olan aile yardımı ödeneğinde, 15/01/2010 tarihinden itibaren aynı maddede öngörülen sayı sınırlaması dikkate alınmaz. denildiği dikkate alınarak, 657 sayılı Yasanın 202 nci maddesindeki Ancak ikiden fazla çocuk için aile yardımı ödeneği verilmez. hükmü 2010 yılında uygulanmayacak ve çocuk sayısına bakılmaksızın memurun sahip olduğu tüm çocuklar için ayrı ayrı çocuk yardımı, yukarıda belirtilen miktarlarda ödenecektir. Ayrıca, çocuk yardımının, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenmesi gerekmektedir. f) Doğum Yardımı Ödeneği: 657 sayılı Devlet Memurları Yasasının 207 nci maddesi uyarınca; Devlet memurlarından çocuğu dünyaya gelenlere (75) gösterge rakamının maaş katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktarda doğum yardımı ödeneği verilmesi gerekir. 01/01/ /06/2010 tarihleri arasında çocuğu doğan devlet memurlarına (2500 X ) TL. Doğum Yardımı, Ödenecektir. g) Ölüm Yardımı Ödeneği: 657 sayılı Devlet Memurları Yasasının 208 inci maddesi ile devlet memurlarından; memur olmayan eşi ve aile yardımı ödeneğine müstahak çocuğu ölenlere en yüksek devlet memuru aylığı tutarında (ek gösterge dâhil), memurun ölümü halinde sağlığında bildirim ile gösterdiği kimseye, eğer bildirim vermemiş ise eşine ve çocuklarına, bunlar yoksa ana ve babasına, bunlarda yoksa kardeşlerine en yüksek devlet memurunun 2 aylığı tutarında (ek gösterge dâhil) ölüm yardımı ödeneceği hükme bağlanmıştır. 01/01/ /06/2010 döneminde memur olmayan eş veya aile yardımına müstahak çocuğun ölümü halinde memura ( X ) TL, Memurun ölümü halinde ise ( x X 2) TL. Ölüm Yardımı, Ödenecektir. Kad ro la rın Kul la nı mı na İliş kin Esas lar: 5944 sayılı 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Yasası nın 22 nci maddesi gereğince;. (8) 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kamu idare, kurum ve kuruluşları ile 5018 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlar, kadroları ile pozisyonlarının dolu ve boş durumu ile bunlarda meydana gelen değişiklikleri gösterir cetvelleri Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarının son günü itibarıyla düzenleyerek anılan ayları izleyen ayın yirmisine kadar e-bütçe 5

6 6 MAKALELER sisteminde Maliye Bakanlığına bildirirler. Aynı bilgileri içeren cetvelleri Devlet Personel Başkanlığına gönderirler. (9) 01/01/2010 tarihi itibarıyla 03/07/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinde belirtilen oranları aşmış olan belediyeler ve bunların kurdukları müessese ve işletmeler ile 26/05/2005 tarihli ve 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 18 inci maddesinde belirtilen oranı aşmış olan mahalli idare birliklerinin boş memur ve sürekli işçi kadrolarına yapılacak atamalar hakkında 5393 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi hükümleri uygulanır sayılı Yasanın geçici 1 inci maddesi; Bu Kanunun yayımı tarihinde personel giderlerine ilişkin olarak 49 uncu maddede belirtilen oranları aşmış olan belediyelerde bu oranların altına inilinceye kadar, boş kadro ve pozisyon bulunması ve bütçe imkânlarının yeterli olması kaydıyla 01/01/2005 tarihinde mevcut memur ve sözleşmeli personel sayısının yüzde onunu geçmemek üzere İçişleri Bakanlığınca zorunlu hâllere münhasır olacak şekilde verilecek izin dışında ilâve personel istihdam edilemez. Geçici iş pozisyonları için önceki yıldan fazla olacak şekilde vize yapılamaz. hükmü dikkate alınarak işlem yapılması gerekmektedir. Söz leş me li Per so ne le İliş kin Esaslar : 5944 sayılı 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Yasası nın 23 üncü maddesi gereğince; (1) 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kamu idare, kurum ve kuruluşlarında, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 7 nci maddesinde belirtilen mevzuat kapsamında, 2009 yılındaki vizeli mevcut pozisyon ve tip sözleşme örnekleri yeni bir vize yapılmasına gerek kalmaksızın 2010 yılında kullanılmaya devam olunur. Bu pozisyonlarda 2009 yılında istihdam edilen personelden, 2010 yılında görevlerine devam etmeleri uygun görülenlerle, mevcut sözleşme ücretlerine 2010 yılı için mevzuat uyarınca yapılacak artışlar ilave edilmek suretiyle yeni sözleşme yapılır.. (3) Belediyeler, il özel idareleri ve mahalli idare birlikleri ile bunların müessese ve işletmelerinde, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde sözleşmeli personel istihdamı mümkün olan hizmetlerde (anılan maddenin dördüncü fıkrasında sayılan unvanların dışında olmak ve o hizmet için ihdas edilmiş kadro bulunmamak kaydıyla kısmi süreli olarak çalıştırılacak sözleşmeli personel hariç) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre ayrıca sözleşmeli personel istihdam edilemez. Mu ha se be Ka yıt la rın dan Çı ka rı lacak Tu tar lar: 5944 sayılı 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Yasası nın 27 nci maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca; «21/07/1953 ta rih li ve 6183 sa yı lı Amme Ala cak la rı nın Tah sil Usu lü Hakkın da Ka nun kap sa mın da iz le nen ala cak la rın dı şın da ka lan ve mu ha se be ka yıt la rında bulu nan Dev let ala cak la rın dan tu ta rı 15 Türk Li ra sı na ka dar olan la rın tah sili için yapılacak ta ki bat gi der le ri nin asıl ala cak tu ta rın dan faz la ola ca ğı nın an laşıl ma sı ha lin de, bu tu tar la rın mu ha se be ka yıt la rın dan çı ka rıl ma sı na ge nel büt çe kap sa mın da ki ka mu ida re le rin de Ma li ye Ba ka nı, di ğer ka mu ida re le rin de üst yöne ti ci ler yet ki li dir.» Gelir ve Giderlere İlişkin Diğer Hükümler: 5944 sayılı 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Yasası nın 28 inci maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca;.. (3) 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 51 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi ile 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 68 inci maddesinin birinci

7 AYLIK HABER, YORUM, BİLGİ AKTÜALİTE VE MEVZUAT fıkrasının (f) bendi uyarınca il özel idareleri ve belediyelerin ileri teknoloji ve büyük tutarda maddi kaynak gerektiren alt yapı yatırımlarında Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kabul edilen projeleri için yapılacak borçlanmalar, 5302 sayılı Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile 5393 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında hesaplanan faiz dahil borç limitinin hesaplanmasına dahil edilir. Ancak, il özel idareleri ve belediyelerin Avrupa Birliği ile katılım öncesi mali işbirliği çerçevesinde desteklenen projelerinin finansmanı için sağlanan borçlanmalar ile hükümetler arası ikili mali işbirliği protokolleri kapsamındaki projelerinin finansmanı için sağlanan borçlanmalar söz konusu borç stokunun hesabında dikkate alınmaz. (4) 657 sayılı Kanunun 202 nci maddesi uyarınca çocuk için verilmekte olan aile yardımı ödeneğinde, 15/01/2010 tarihinden itibaren aynı maddede öngörülen sayı sınırlaması dikkate alınmaz. (5) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin (D) bendine göre yapılacak tazminat ödemesi, 01/01/2010 tarihinden itibaren 750 TL olarak uygulanır. Parasal miktarlarda değişiklik yapılması nedeni ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamesinin 1 inci maddesine değinmemiz gerekmektedir. Buna göre; A) Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa göre almakta olan personele 1000 gösterge rakamı üzerinden memuriyet taban aylığı ödenir. Birinci fıkra kapsamına girenlere her bir hizmet yılı için 15 (20) gösterge rakamı karşılığı kıdem aylığı ödenir. Ancak 25 ve daha fazla hizmet yılını dolduranlar için gösterge rakamı 375 (500) olarak uygulanır. (Bu fıkrada yer alan ve kıdem aylığının hesabına esas alınan 15 ve 375 gösterge rakamları, Bakanlar Kurulunun 08/11/1994 tarih ve 94/6302 sayılı Kararıyla 01/01/1995 tarihinden geçerli olmak üzere sırasıyla 20 ye ve 500 e yükseltilmiştir. Bu karar 31/12/1994 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) Hizmet yılları itibariyle ödenecek kıdem aylığının tespitinde kazanılmış hak aylığının hesabında değerlendirilen süreler esas alınır. Memuriyet taban ve kıdem aylığı miktarları, bunların göstergelerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesine göre tespit olunan katsayılar uygulanmak suretiyle belirlenir. Memuriyet taban aylığı göstergesi için farklı katsayı tespit edile bilir. Kıdem ve memuriyet taban aylığı göstergelerini üç katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.. Bu aylıklara hak kazanılmasında ve ödenmesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer personel kanunlarının aylıklarla ilgili hükümleri uygulanır. Bu göstergeler 657 sayılı Kanun ve diğer personel kanunlarına ve kanun hükmünde kararnamelere göre her ne ad altında olursa olsun ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, ücret ve benzeri ödemelerin hesabında dikkate alınmaz. D) (A) bendi kapsamına giren personel ile 22/01/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı cetvelde yer alan personel ve kamu kurumlarında işçi olarak istihdam edilenlerden; emekliliğini isteyen veya emekliye sevk olunanlara, haklarında toptan ödeme hükümleri uygulananlara, emekli iken yeniden hizmete alındıktan sonra cezaen olmamak üzere görevlerine son verilenlere ve terhis olan yedek subaylara ve bunlardan görevde iken ölenlerin kanuni mirasçılarına damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tâbi tutulmaksızın beşyüz milyon lira tutarında tazminat ödenir. 7

8 8 MAKALELER 31/12/2009 tarihli ve Mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 25/12/2009 tarihli ve 5944 sayılı 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 28 inci maddesiyle, bu maddede yer alan tazminat miktarının, 01/01/2010 tarihinden itibaren TL olarak uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. Daha önce (D) fıkrasında belirtilen koşullar kapsamında emekli olanlara sürekli görev yolluğu yerine, nereye taşınacağına bakılmaksızın ödenen TL yerine, 01/01/2010 tarihinden itibaren TL ödenecektir SAYILI 2010 YILI MERKE- Zİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU NA EKLİ CETVELLERLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR ( E ) Cetveli ( Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcanmasına İlişkin Esaslar) /02/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun geçici 17 nci maddesi gereğince Hazine Müsteşarlığı tarafından ödenecek genel aydınlatma giderleri, gider tahakkukunu izleyen ay içerisinde elektrik dağıtım şirketlerince Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketine (TEDAŞ) gönderilecek faturaların TEDAŞ tarafından onaylanmış icmallerinin Hazine Müsteşarlığına ulaşmasını müteakiben, Hazine Müsteşarlığı bütçesinin tertibindeki ödenekten, anılan Kanun uyarınca yürürlüğe konulan Yönetmelik ile belirlenen usul ve esaslar dâhilinde, ilgili dağıtım şirketlerine aktarılmak üzere TEDAŞ a ödenir. Bu düzenleme ile belediyelerin önemli bir sorunu haline gelen park ve sokak aydınlatma giderlerinin Hazine Müsteşarlığı tarafından yüklenildiği anlaşılmaktadır Kamu kurum ve kuruluşları ile meslek teşekkülleri, dernek ve vakıflar tarafından düzenlenen bilimsel nitelikli toplantılara katılmaları kurumlarınca gerekli görülenlerin katılma giderleri ve ilgili Bakan veya yetki verdiği makamın onayıyla isim ve unvanları belirlenen kurum personelinin unvanı ve gördüğü hizmet ile doğrudan ilgisi bulunan kurslara katılmasına ilişkin kurs giderleri, kurum bütçesinin ilgili tertibinden ödenir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin hizmet içi eğitim ihtiyaçları nedeniyle uluslararası kuruluşlardan temin edilen eğiticilere ödenecek ücret, Milli Savunma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca müştereken belirlenecek esas ve usuller çerçevesinde ilgili kurum bütçesinden ödenir Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca, zorunlu ihtiyaç hallerinde ve ancak Başbakanlığın izni ile konut satın alınabilir sayılı Kanunun 212 nci maddesine dayanılarak hazırlanan ve 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi uyarınca yemek maliyetlerinin yarısını aşmamak üzere kurum bütçelerinden yapılan yemek yardımı Ankara, İstanbul ve İzmir illerinin büyükşehir belediyesi sınırları içinde görev yapan personel için yemek maliyetlerinin azami üçte ikisi olarak uygulanabilir Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri bütçelerinden özel kanunları gereğince mahalli idarelere aktarılması gereken ödenekler hakkında 02/07/2008 tarihli ve 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası uygulanmaz Kamu idarelerinde çalışmakta olanlardan 15/01/2010 tarihi itibarıyla ge-

9 AYLIK HABER, YORUM, BİLGİ AKTÜALİTE VE MEVZUAT nel sağlık sigortası kapsamına devredilenler ile bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin ilgili mevzuatına uygun olarak 15/1/2010 tarihinden itibaren sağlanacak sağlık hizmetlerine ilişkin faturalandırılan tedavi giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanır. Söz konusu tarihten önceki dönemlere ilişkin faturalar ile oluşan hak edişlerden ödenmemiş olanlar ilgili kamu idareleri tarafından ödenir sayılı Kanuna ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan idarelerin söz konusu tarihten önceki dönemlere ilişkin faturalar ile oluşan hak edişlerden ödenmemiş olanları karşılamak amacıyla Maliye Bakanlığı bütçesinde yer alan tertibindeki ödenekten ilgili idarelerin bütçelerinde yeni açılacak tertiplere aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir Maliye Bakanlığı bütçesinin tertibinde yer alan ödeneği, 5779 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan sınırlamaya tabi olmaksızın zorunlu hallerde belediyelere yardım amacıyla kullanmaya Maliye Bakanı yetkilidir. (H) Cetveli (6245 Sayılı Harcırah Yasası İle İlgili Miktarlar Gösterir Cetvel) 5944 sayılı 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Yasasına ekli (H) cetvelinde, memur ve hizmetlilere verilecek gündelikler belirlenmiştir. Buna göre, Memur ve hizmetlilerden; a- Ek göstergesi ve daha yüksek kadrolarda bulunanlara TL, b- Ek göstergesi (dahil), (hariç) olan kadrolarda bulunanlara TL, c- Ek göstergesi (dahil), (hariç) olan kadrolarda bulunanlara TL, d- Aylık kadro derecesi 1 4 olanlara TL, e- Aylık kadro derecesi 5 15 olanlara TL, Harcırah ödenecektir. Belediye Başkanlarının Harcırahı: Belediye başkan ödenekleri ile yukarıda belirtilen harcırah miktarları birlikte değerlendirildiğinde, belediye başkanlarına; 5393 sayılı Belediye Yasasının 39 uncu maddesi ile belediyelerin nüfuslarına göre belirlenen gösterge rakamının, Devlet memurları için belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak ödeneklerine tekabül eden en yakın devlet memuruna verilen harcırah verilecektir. Bu da, ek göstergesi ve daha yüksek kadrolarda bulunan Devlet memurlarına verilen harcırahla eşit olacağından, 2010 yılı için; belediye başkanlarına her gün için TL harcırah ödenecektir. ( İ ) Cetveli (Çeşitli Yasalara Göre Bütçe Yasalarında Gösterilmesi Gereken Parasal Sınırlara Ait Cetvel) Ön Ödeme (Avans): 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Yasanın 35 inci maddesinin (a) fıkrasında belirtildiği üzere, yapım işleri, mal ve hizmet alımları için; 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Yasasına ekli (İ) cetvelinde belirtildiği üzere, 2010 yılında mutemetlere; 1- İllerde, büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçelerde, nüfusu i geçen ilçelerde TL, b- Diğer ilçelerde TL,. (e) fıkrası gereğince, mahkeme harç ve giderleri için TL, (Ankara, İstanbul ve İzmir il merkezleri için TL,) (f) fıkrası gereğince, doğal afetler nedeniyle oluşacak ihtiyaçlar için TL, (g) fıkrası gereğince, il dışına yapılacak seyahatlerde kullanılabilecek akaryakıtlar için TL, Avans verilebilecektir. 9

10 10 MAKALELER 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Yasanın 79 uncu maddesi gereğince, üst yönetici tarafından silinebilecek kamu alacağı miktarının üst sınırı TL. Olarak belirlenmiştir. Tahsildarların Para Yatırma Limiti: Belediye Tahsilât Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinde belirtilen parasal limitler 2010 yılı için; Nüfusu e kadar olan yerlerde iller için belirlenen avans limitinin iki katına yani X 2 = TL yi, Nüfusu 10 binden yukarı olan belediyeler de ise bu limitin 4 katı yani TL X 4 = TL yi, Geçen tahsilât toplamlarının, Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirlenen 15 günlük süre beklenilmeksizin belediyenin cari hesabının bulunduğu bankaya veya vezneye yatırılması zorunludur. Devlet İhale Yasası ile İlgili İlan Limitleri: 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 17 nci maddesinin 2 nci fıkrası gereğince, diğer şehirlerde yapılacak ilan limiti, TL, (Bu miktara kadar olan ihalelerin; çıkıyorsa yerel gazete de, gazete çıkmıyor ise belediye ve hükümet konağı ilan panolarında ilan yapılması yeterlidir.) 17 nci maddenin 3 üncü fıkrası gereğince, Resmi Gazete ile yapılacak ilan limiti aynı dönem için TL, Olarak belirlenmiştir. Açık Teklif Usulü ile Yapılacak İhalelerde Limit: 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 45 inci maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacak ihalelerin limiti TL olarak belirlenmiştir. (Resmi Gazete de ilan edilecektir.) Pazarlık Limiti: 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 51 inci maddesi gereğince pazarlık usulü ile yapılacak işlerle ilgili limitler 2010 mali yılı için; a- İllerde, büyükşehir belediyesi içindeki ilçeler ve nüfusu geçen ilçelerde TL, b- Diğer ilçelerde ise TL olarak belirlenmiştir. ( K ) Cetveli (Fazla Çalışma Ücretlerini Gösterir Cetvel) Fazla Çalışma Ücreti: A) Saat Başı Fazla Çalışma Ücreti: 1) 657 sayılı Devlet Memurları Yasasının 178 inci maddesi gereğince fazla çalışma karşılığında yapılacak ödeme, bir saat için en fazla 1.15 TL, 2/b) Büyükşehir ve il belediye başkanları ile birlikte çalışan personele makam onayına dayanılarak ayda 90 saati aşmamak üzere bir saat için en fazla 1.25 TL,. 2/g) Nüfusu ve yukarı olan belediyelerin (büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçe belediyeleri dâhil) hesap işleri müdürlüğüne ait kadrolara atanmış olup, vergi, harç, katılma payları ile ilgili tarh, tahakkuk, tahsilât, tebliğ, takip, yoklama ve benzeri gelir işlerinde fiilen çalışan 657 sayılı Devlet Memurları Yasasına tabi personele (bu konulara ilişkin olarak bilgi işlem merkezlerinde çalışan memurlar ve sözleşmeli personel dâhil, işçiler hariç) bu görevler nedeniyle fiilen yaptıkları fazla mesailer karşılığında her bir saat için 2.15 TL yi geçmemek üzere belediye başkanlıklarınca belirlenecek esas, usul ve miktarlarda fazla mesai ücreti ödenebilir. Ancak her bir personel için bu bende göre bir yılda ödenecek fazla mesai saat sayısı 300 saati geçemez.. 5) Yapılan denetim ve incelemelerde, fiilen fazla mesai yapmayanlara yukarıda yer alan hükümlere göre ödeme yapıldığının saptanması durumunda, ilgililer hakkında gerekli yasal takibat yapılmakla birlikte, ödenen fazla çalışma ücreti % 100 fazlası ile geri alınacaktır. Bu tutarın,

11 AYLIK HABER, YORUM, BİLGİ AKTÜALİTE VE MEVZUAT cezaya ilişkin bölümünün yarısı ödeme yapılan personelden, diğer yarısının da fazla mesai çizelgesini onaylayandan tahsil edilmesi gerekmektedir. B) Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti:. 2. Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda (iktisadi işletmeler hariç), görevlerinin niteliği gereği 657 sayılı Kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın zabıta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personel (destek hizmeti yürüten personel hariç) ile kadrolu olarak fiilen çalışan koruma ve güvenlik personeline belediye meclisi kararı ile tespit edilen miktar, fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödenir. Ancak, bunlara ödenecek aylık fazla mesai ücreti en son yapılan resmi nüfus sayımına göre belediye nüfusu; e kadar olanlar için 162 Türk Lirasını, den e kadar olanlar için 173 Türk Lirasını, den e kadar olanlar için 193 Türk Lirasını, den e kadar olanlar için 215 Türk Lirasını, den e kadar olanlar için 257 Türk Lirasını, den fazla olanlar için 298 Türk Lirasını, - Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediyeleri dışındaki diğer büyükşehirlerin itfaiye personeli için 261 Türk Lirasını, - Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediye sınırları içerisindekiler için 396 Türk Lirasını, Geçemez. Yukarıdaki hükümlerin uygulanmasında büyükşehir sınırları içerisindeki belediyeler içinde bulundukları büyükşehir nüfusuna tabidir. 3. Aylık maktu fazla çalışma ücreti alanlara, her ne ad altında olursa olsun ayrıca fazla çalışmaya yönelik olarak başkaca bir ödeme yapılmaz. 4. Yukarıdaki hükümlere göre ödenecek aylık maktu fazla çalışma ücretleri; a) Görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı yaralanma ve sakatlanma hallerinde tedavi süresince, b) Bir yılda toplamı 30 günü geçmeyen hastalık izni sürelerinde, c) İtfaiye hizmetlerinde çalışan personel için görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı hastalanma hallerinde tedavi süresince, d) Yurt içinde yapılacak hizmet içi eğitime katılma ve geçici görevli olarak bulunma durumlarında, Ödenmeye devam olunur. Diğer hallerde ise maktu fazla çalışma ücretleri, fiilen çalışıldığı sürece ve bu süre ile orantılı olarak ödenir. MİHDER DE ZAM YOK!.. MAHALLİ İDARELERE HİZMET DERGİSİ 2010 YILINDA DA 12 AYLIK DERGİ BEDELİ 350 TL (KDV Dahil) HER ZAMAN HİZMETİNİZDE LÜTFEN ABONE OLUNUZ VE ABONE OLUNMASINI TAVSİYE EDİNİZ. 11

12 MAKALELER DOLDURMA VE KURUTMA YOLUYLA ARAZİ ELDE EDİLMESİ VE BU ARAZİLER ÜZERİNDE BELEDİYELERİN TASARRUF YETKİSİ I. GİRİŞ Bilindiği üzere, belediyeler, belde halkının yerel nitelikte ortak ve medeni ihtiyaçlarını kendi karar ve yürütme organlarıyla düzenleyip sağlayan kamu tüzel kişiliği ve özerkliği olan kuruluşlardır. Üstlendikleri hizmetleri yerine getirebilmek için, yasalarla bu idarelere bazı gelir kaynakları sağlanmıştır. Belediyelere bu amaçla, başta temel kanunu olan 5393 sayılı Belediye Kanunu ile belediye sınırları içinde bulunan ve sahipsiz arazi niteliğinde olan seyrangâh, harman yeri, koruluk, dinlenme yerleri, meydanlar, bataklık, çöp döküm sahaları, yıkılmış kale ve kulelerin arsaları ve enkazı ve benzeri yerler belediyenin tasarrufuna bırakılmıştır. Ayrıca, belediye idareleri taşınmaz mal alımına, takasına, tahsisine ve tahsis şeklinin değiştirilmesine, başka bir deyişle taşınmaz mal edimine yetkili kılınmıştır. Bu olağan yöntemler dışında, özellikle denize veya göle kıyısı bulunan belediyelere denizden doldurma ve kurutma yoluyla arazi elde etme ve bunlar üzerinde yasaların izin verdiği ölçüde tasarrufta bulunma hakkı tanınmıştır. İşte yazımızda, bu konuyu mevcut mevzuat hükümleri ve yargı kararları ışığında ele alıp, incelemeye çalışacağız. II. KONU İLE İLGİLİ MEVZUAT HÜKÜMLERİ A. T.C. ANAYASASI Kıyılardan yararlanma Madde 43 - Kıyılar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla, deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir. Mustafa DÖNMEZ İçişleri Bakanlığı Mah. İd. Gn. Md. Şube Müdürü Kıyılarla sahil şeritlerinin, kullanılış amaçlarına göre derinliği ve kişilerin bu yerlerden yararlanma imkan ve şartları kanunla düzenlenir. B SAYILI KIYI KANUNU Kıyıların kullanımı Madde 5 - Kıyılar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Kıyılar, herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açıktır, - Kıyı ve sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir. - Kıyıda ve sahil şeridinde planlama ve uygulama yapılabilmesi için kıyı kenar çizgisinin tespiti zorunludur. - Kıyı kenar çizgisinin tespit edilmediği bölgelerde talep vukuunda, talep tarihini takip eden üç ay içinde kıyı kenar çizgisinin tespiti zorunludur. - Sahil şeritlerinde yapılacak yapılar kıyı kenar çizgisine en fazla 50 metre yaklaşabilir. - Yaklaşma mesafesi ve kıyı kenar çizgisi arasında kalan alanlar, ancak 12

13 AYLIK HABER, YORUM, BİLGİ AKTÜALİTE VE MEVZUAT yaya yolu, gezinti, dinlenme, seyir ve rekreaktif amaçla kullanılmak üzere düzenlenebilir. - Sahil şeritlerinin derinliği, kıyı kenar çizgisinden itibaren kara yönünde yatay olarak en az 100 m. mesafeden az olmamak üzere, sahil şeridindeki ve sahil şeridi gerisindeki kullanımlar ve doğal eşikler de dikkate alınarak belirlenir. - Taşıt yolları, sahil şeridinin kara yönünde yapı yaklaşma sınırı gerisinde kalan alanda düzenlenebilir. - Sahil şeridinde yapılacak yapıların kullanım amacına bağlı olarak yapım koşulları yönetmelikte belirlenir. C SAYILI BELEDİYE KA- NUNU Belediye tasarrufundaki yerler Madde 79 - Diğer kanunlarla getirilen hükümler saklı kalmak üzere, mezarlıklar ile belediye sınırları içinde bulunan ve sahipsiz arazi niteliğinde olan seyrangâh, harman yeri, koruluk, dinlenme yerleri, meydanlar, bataklık, çöp döküm sahaları, yıkılmış kale ve kulelerin arsaları ve enkazı ve benzeri yerler belediyenin tasarrufundadır. Belediye tarafından deniz, akarsu ve gölden doldurma suretiyle kazanılan alanlar, Kıyı Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kullanılmak şartıyla Maliye Bakanlığı tarafından belediyelerin, büyükşehirlerde büyükşehir belediyelerinin tasarrufuna bırakılır. III. KONUYA İLİŞKİN YARGI KARARLARI Yargıtay 14. Hukuk Dairesi nin E.2006/12485, K.2006/14372 sayılı Kararı nda; denizden doldurulan yerlerin sadece 3621 sayılı Kanun un 6. maddesinde sayılan uygulama imar planı kararı ile yapılması kararlaştırılan yapı ve tesisler ile 7 nci maddenin son bendinde sıralanan yol, açık otopark, park, yeşil alan ve çocuk bahçeleri gibi teknik ve sosyal altyapı alanları olarak düzenlenebileceğini; 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 79 uncu maddesinin Maliye Bakanlığı ndan alınacak izinle belediyelerin tasarrufuna bıraktığı denizden doldurma yerlerin işte Kıyı Kanununun yapılmasına izin verdiği yasada sayılan yerler olduğu, Yoksa denizden doldurularak kazanılan arazilerin yasada sayılanlar dışında başka amaçla tasarruf edilmek üzere belediyelerin kullanımına bırakılamayacağına hükmedilmiştir. Danıştay 6. Dairesi nin günlü ve E: 1998/6077, K: 1999/5998 sayılı Kararında; herkesin eşitlik ve serbestlikle yararlanmasına açık olan kıyıda iskele, liman, barınak gibi kıyının kamu yararına kullanılmasına ve kıyının korunması amacına yönelik alt yapı ve tesisler ile, faaliyetlerinin özelliği gereği kıyıdan başka yerde yapılmaları mümkün olmayan tersane, gemi söküm yeri gibi özelliği olan tesisler yapılabileceği; doldurma ve kurutma suretiyle kazanılan arazilerde ise, kara, deniz, hava ulaşımına yönelik alt yapı tesisleri, yeşil alan düzenlemeleri kapsamında park, çocuk bahçesi, açık spor alanları ile açık alan ağırlıklı olmak üzere takılıp sökülebilir eleman ile inşa edilen lokanta, gazino, çay bahçesi, sergi üniteleri ve idare binalarını içeren fuar, piknik, eğlence alanları yani toplum yararına açık olmak şartıyla konaklama hariç günübirlik turizm yapı ve tesisleri yapılması mümkün olduğu, Dolgu alanı üzerinde inşa edilen, çimento dolum ve paketleme tesisinin Kıyı Kanunu nun 6. ve Yönetmeliğin 13. ve 14. maddelerinde tanımlanan, kıyılarda ve dolgu alanları üzerinde yapılabilecek yapı ve tesisler kapsamında olmadığı, liman tanımı içinde değerlendirilemeyeceğine hükmedilmiştir. Danıştay 6. Dairesi nin günlü ve E.1999/3060, K.2000/2707 sayılı Kararında; liman yapımı için yapılan ve 3621 sayılı Kıyı Kanununun 7. maddesi uyarınca Bayındırlık ve İskan 13

14 MAKALELER Bakanlığı nca onaylanan dolgu alanı uygulama imar planında şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına aykırılık bulunmadığı ve dolgu suretiyle kazanılan taşınmazın liman şirketine tahsisinin mevzuata uygun olduğuna hükmedilmiştir. Danıştay 10. Dairesi nin günlü ve E.2001/3303, K.2003/4145 sayılı Kararı nda; uyuşmazlık konusu taşınmazın belediyece denizden doldurulmak suretiyle elde edildiği, 1580 sayılı Yasa nın 159. maddesine istinaden denizden doldurulmak suretiyle elde edilen taşınmazın encümen kararıyla davacıya kiralandığı, 1580 sayılı Yasa nın 159. maddesi hükmü uyarınca belediye tarafından denizden doldurulmuş alanın tasarruf ve idaresinin kendisine ait olduğundan bahisle taşınmaz kiralanmış ise de; anılan madde hükmü uyarınca belediyenin tasarruf yetkisinden söz edilebilmesi için uygulama imar planı kararı ile denizden doldurulmak suretiyle kazanılan taşınmazın 3194 sayılı İmar Kanunu nun 11 inci maddesi hükmü gereğince Maliye Bakanlığı nın onayı üzerine belediyeye devri ile mümkün olduğu, söz konusu devir olmaksızın belediye tarafından kiralanan taşınmazdan dolayı ecrimisil istenilmesine ilişkin işlemde hukuka aykırılık olmadığına hükmedilmiştir. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun günlü ve E.2000/1200, K.2002/7848 sayılı Kararında; 1580 sayılı Belediye Kanunu nun 1 inci maddesinde belediyenin, beldenin ve belde sakinlerinin mahalli mahiyette müşterek ve medeni ihtiyaçlarını tanzim ve tesviye ile mükellef hükmi şahsiyet olduğu belirlendikten sonra; 15 inci maddenin 56 ncı fıkrasında, belediyeye ait ılıcaları işletmek, deniz hamamları ve her nevi yıkama müesseseleri açmak, açılmasına ruhsat verilenlere nezaret etmek, belediyelerin görevleri arasında sayılmıştır. Anayasa nın 43 üncü maddesinde, kıyıların Devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğu hükmü yer almakta; 3621 sayılı Kıyı Kanunu nun 7 nci maddesinde de Anayasanın anılan hükmüne paralel bir düzenlemeyle kıyıların, Devletin hüküm ve tasarrufu altında herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açık olduğu kurala bağlanmış bulunmaktadır. Sözü edilen Yasa maddelerinden anlaşılacağı üzere halk plajları açmak, işletmek ve bunlardan halkın eşit, düzenli ve sağlıklı bir şekilde yararlanmalarını sağlamak, toplumun ortak ve medeni gereksinimlerini karşılamak, belediyelerin görevleri arasında bulunmakta, güneşlenen ve denize girenlere belli bir ücret karşılığında da olsa şemsiye ve şezlong kiralanması faaliyetinin toplumun kıyılardan yararlanması amacına yönelik olduğuna, Devletin özel mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz mallardan ecrimisil alınabilmesi, taşınmazın 2886 sayılı Yasa daki tanıma uygun olarak işgal edilmesi koşuluna bağlı olduğundan, yukarıda açıklandığı üzere gördüğü kamu hizmeti nedeniyle şemsiye ve şezlong kiralayan belediyenin bu faaliyetinin işgal, kendisinin de fuzuli şagil olarak nitelendirilerek ecrimisil tahakkuk ettirilmesinin hukuka uygun bulunmadığına hükmedilmiştir. IV. KONUNUN İNCELENMESİ Belediye Kanunu nun 79 uncu maddesinin ikinci fıkrası hükmü ile, belediye tarafından deniz, akarsu ve gölden doldurma suretiyle kazanılan alanların, Kıyı Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kullanılmak şartıyla Maliye Bakanlığı nca belediyelerin, büyükşehirlerde ise büyükşehir belediyelerinin tasarrufuna bırakılması hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda konunun doldurma ve kurutma yoluyla elde edilen araziler üzerinde belediyelerin tasarruf yetkisi ve bu alanlar üzerinde belediyelerce yapılabi- 14

15 AYLIK HABER, YORUM, BİLGİ AKTÜALİTE VE MEVZUAT lecek yapı ve tesisler bakımından ikiye ayrılarak incelenmesinde yarar görülmektedir. 1. Doldurma ve Kurutma Yoluyla Elde Edilen Araziler Üzerinde Belediyelerin Tasarruf Yetkisi Kıyılardan yararlanma ile ilgili temel hükümlere, Anayasa nın Kıyılardan yararlanma başlıklı 43 üncü maddesinde yer verilerek, kıyıların, Devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğu belirtilmiş, deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla, deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararının gözetileceği, kıyılarla sahil şeritlerinin, kullanılış amaçlarına göre derinliği ve kişilerin bu yerlerden yararlanma imkan ve şartları kanunla düzenleneceği belirtilmiştir. Bu kapsamda deniz, tabii ve suni göl ve akarsu kıyıları ile bu yerlerin etkisinde olan ve devamı niteliğinde bulunan sahil şeritlerinin doğal ve kültürel özelliklerini gözeterek koruma ve toplum yararlanmasına açık, kamu yararına kullanma esaslarını tespit etmek amacıyla 3621 sayılı Kıyı Kanunu yürürlüğe konularak, anılan Kanun da kıyıların kullanımı ile ilgili şu esaslara yer verilmiştir: - Kıyılar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Kıyılar, herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açıktır, - Kıyı ve sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir. - Kıyıda ve sahil şeridinde planlama ve uygulama yapılabilmesi için kıyı kenar çizgisinin tespiti zorunludur. - Kıyı kenar çizgisinin tespit edilmediği bölgelerde talep vukuunda, talep tarihini takip eden üç ay içinde kıyı kenar çizgisinin tespiti zorunludur. - Sahil şeritlerinde yapılacak yapılar kıyı kenar çizgisine en fazla 50 metre yaklaşabilir. - Yaklaşma mesafesi ve kıyı kenar çizgisi arasında kalan alanlar, ancak yaya yolu, gezinti, dinlenme, seyir ve rekreaktif amaçla kullanılmak üzere düzenlenebilir. - Sahil şeritlerinin derinliği, kıyı kenar çizgisinden itibaren kara yönünde yatay olarak en az 100 m. mesafeden az olmamak üzere, sahil şeridindeki ve sahil şeridi gerisindeki kullanımlar ve doğal eşikler de dikkate alınarak belirlenir. - Taşıt yolları, sahil şeridinin kara yönünde yapı yaklaşma sınırı gerisinde kalan alanda düzenlenebilir. - Sahil şeridinde yapılacak yapıların kullanım amacına bağlı olarak yapım koşulları yönetmelikte belirlenir. Yukarıda belirtilen yasa hükümlerine uygun olarak, belediyeler doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan arazi üzerinde yine yasada gösterilen ölçüde tasarrufta bulunma hakkına sahip olurlar. Ancak, doldurulan yerin doldurma olgusunu yapan idarenin tasarrufuna geçişi otomatik olmayıp, belli kurallara tabidir. Nitekim, Yargıtay 8 inci Hukuk Dairesi nin bir kararında 1 ; 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 2 nci fıkrası hükmüne göre, doldurma suretiyle elde edilen yerlerin Kıyı Kanunu yla ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kullanılmak koşuluyla Maliye Bakanlığı tarafından ilgili belediye veya büyükşehirlerde büyükşehir belediyelerinin tasarrufuna bırakılacağı belirtilmiştir. Doldurulan taşınmazın belediyenin tasarrufuna geçişi otomatik olmayıp, bu hususun doldurma olgusunun belirlenmesinden sonra Maliye Bakanlığı nın oluruyla ilgili belediyeye devir ve teslimi gerekir. Ancak bu şekilde işlem yapıldığı takdirde doldurma ve kurutma ameliyesini yapan ilgili belediye bu yer üzerindeki tasarrufunu sürdürür. denilerek, denizden doldurulan bir yerin belediyeye geçişinin öncelikle delillerle doldur- 1 Yargıtay 8. Hukuk Dairesi nin günlü ve E.2007/3394, K.2007/4522 sayılı Kararı 15

16 16 MAKALELER ma olgusunu belirledikten sonra Maliye Bakanlığı nın oluruyla ilgili belediyeye devir ve tesliminin gerektiğine dikkat çekilmiştir. 2. Belediyelerin Doldurma ve Kurutma Yoluyla Arazi Elde Etmeleri ve Bu Alanlar Üzerinde Yapılabilecek Yapı ve Tesisler Kamu yararının gerektirdiği hallerde, uygulama imar planı kararı ile deniz, göl ve akarsularda ekolojik özellikler dikkate alınarak doldurma ve kurutma suretiyle arazi elde edilebilir. Bu şekilde arazi elde edilebilmesi için belediyelerce izlenecek yöntem şöyledir: - Doldurma veya kurutma yoluyla arazi elde etmek isteyen belediye bu yöndeki talebini valiliğe iletir. - Valilik bu talebi kendi görüşü ile birlikte Bayındırlık ve İskan Bakanlığına gönderecek, - Anılan Bakanlık, konusuna göre ilgili kuruluşların görüşünü de almak suretiyle teklifi inceleyerek, görüşünü bildirir. Talebin uygun görülmesi durumunda, ilgili belediye tarafından uygulama imar planı hazırlanır. 2 Doldurma ve kurutma işlemleri yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yapılarak, gerçekleştirilir. Belediyelerin bu yolla kazanılan alanlar üzerindeki tasarrufu, sınırsız bir yetki olmayıp, Kıyı Kanunu ve ilgili mevzuata uygun kullanılmak koşuluyla verilen bir tasarruf yetkisidir. Bu nedenle, belediyelerce doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan araziler üzerinde Kıyı Kanunu nda belirtilen yapı ve tesislerin dışında başkaca yapı ve tesis yapılması mümkün değildir. Kıyı Kanunu nun 6 ve 7 nci madde- 2 Bu yerler için yapılacak planlar hakkında, İmar Kanunu hükümleri uygulanır. Ancak, bu planlar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında kalan alanlardaki planlar ise, anılan Kanun un 7 nci maddesine göre onaylanır. lerine göre; doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan alanlar üzerinde, uygulama imar planı kararıyla yapılabilecek yapı ve tesisler şunlardır: a) İskele, liman, barınak, yanaşma yeri, rıhtım, dalgakıran, köprü, menfez, istinat duvarı, fener, çekek yeri, kayıkhane, tuzla, dalyan, tasfiye ve pompaj istasyonları gibi, kıyının kamu yararına kullanımı ve kıyıyı korumak amacına yönelik alt yapı ve tesisler, b) Faaliyetlerinin özellikleri gereği kıyıdan başka yerde yapılmaları mümkün olmayan tersane, gemi söküm yeri ve su ürünlerini üretim ve yetiştirme tesisleri gibi, özelliği olan yapı ve tesisler, c) Organize turlar ile seyahat eden kişilerin taşındığı yolcu gemilerinin (kruvaziyer gemilerin) bağlandığı, günün teknolojisine uygun yolcu gemisine hizmet vermek amacıyla liman hizmetlerinin (elektrik, jeneratör, su, telefon, internet ve benzeri teknik bağlantı noktaları ve hatlarının) sağlandığı, yolcularla ilgili gümrüklü alan hizmetlerinin görüldüğü, ülke tanıtımı ve imajını üst seviyeye çıkaracak turizm amaçlı (yeme-içme tesisleri, alışveriş merkezleri, haberleşme ve ulaştırmaya yönelik üniteler, danışma, enformasyon ve banka hizmetleri, konaklama üniteleri, ofis binalar) fonksiyonlara sahip olup, kruvaziyer gemilerin yanaşmasına ve yolcuları indirmeye müsait deniz yapıları ve yan tesislerinin yer aldığı kruvaziyer ve yat limanları, d) Uluslararası spor otoritelerinin, Türkiye de spor faaliyetlerinin düzenleneceğine dair kararı gereğince Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü nün bağlı olduğu spordan sorumlu Bakanlığın izni doğrultusunda, belediyelerce her türlü spor aktiviteleri ve organizasyonların yapılmasına/yaptırılmasına yönelik spor tesisleri ve zorunluluk arz eden durumlarda bunların tamamlayıcı konaklama tesisleri, yapılabilir.

17 AYLIK HABER, YORUM, BİLGİ AKTÜALİTE VE MEVZUAT Ayrıca, bu alanlarda yol, açık otopark, park, yeşil alan ve çocuk bahçesi gibi teknik ve sosyal altyapı alanları düzenlenebilir (3621 s. K. md.7). Bu yapı ve tesisler yapım amaçları dışında kullanılamazlar. Ancak, kıyılarda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılıp onaylanmadan uygulamaya geçilemez. Kıyıda, gerektiğinde ilgili kuruluşların görüşleri de alınarak, sadece yukarıda belirtilen yapıların inşası amacıyla, imar planı yapılabilir. Bu yerler için yapılacak planlar hakkında İmar Kanunu hükümleri uygulanır. Kıyıda, doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan araziler üzerinde yapılacak olan yapı ve tesislere yapı ruhsatı verilebilmesi için Maliye Bakanlığı ndan gerekli iznin alınması zorunludur. Yapı ruhsatı verilmesinde, bu izin belgesi yeterlidir. V. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ Kıyılar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Ancak, deniz, tabii ve suni göl ve akarsu kıyıları ile bu yerlerin etkisinde olan ve devamı niteliğinde bulunan sahil şeritlerinin doğal ve kültürel özelliklerini gözeterek koruma ve toplum yararlanmasına açık, kamu yararına kullanılması esas olmakla birlikte, belediyelerin doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan arazi üzerinde yine yasada gösterilen ölçüde tasarrufta bulunma hakkına sahip kılınmıştır. Kamu yararının gerektirdiği hallerde, uygulama imar planı kararı ile deniz, göl ve akarsularda ekolojik özellikler dikkate alınarak doldurma ve kurutma suretiyle arazi elde edilebilir. Ancak, doldurulan yerin doldurma olgusunu yapan idarenin tasarrufuna geçişi otomatik olmayıp, bu hususun doldurma olgusunun belirlenmesinden sonra Maliye Bakanlığı nın oluruyla ilgili belediyeye devir ve teslimi gerekir. Ancak, bu şekilde işlem yapıldığı takdirde doldurma ve kurutma işlemini yapan ilgili belediye bu yer üzerindeki tasarrufun hakkına sahip olabilmektedir. Ayrıca, belediyelerin bu yolla kazanılan alanlar üzerindeki tasarrufu, sınırsız bir yetki olmayıp, Kıyı Kanunu ve ilgili mevzuata uygun kullanılmak koşuluyla verilen bir tasarruf yetkisidir. Bu nedenle, belediyelerce doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan araziler üzerinde Kıyı Kanunu nda belirtilen yapı ve tesislerin dışında başkaca yapı ve tesis yapılması mümkün değildir. MİHDER DE ZAM YOK!.. MAHALLİ İDARELERE HİZMET DERGİSİ 2010 YILINDA DA 12 AYLIK DERGİ BEDELİ 350 TL (KDV Dahil) HER ZAMAN HİZMETİNİZDE LÜTFEN ABONE OLUNUZ VE ABONE OLUNMASINI TAVSİYE EDİNİZ. 17

18 YEREL YÖNETİM HABERLERİ ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Adana Büyükşehir Belediye Başkanı DURAK İstanbul daki Adana Derneklerini aynı çatı altında birleşmeye davet etti: GÜCÜNÜZÜ BİRLEŞTİRİN DAHA ETKİLİ OLUN Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç DU- RAK, İstanbul da yaşayan Adanalıların 2 ayrı dernek çatısı altında faaliyet göstermesini eleştirdi ve Kuvvetler ayrılığı olmasın. Gücünüzü birleştirin, daha etkili olun dedi. İstanbul daki Adana Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Dr. Murat Mert ve Yönetim Kurulu üyeleri ile diğer sivil toplum kuruluşu olan İstanbul da Yaşayan Adanalılar Derneği Başkanı Yüksek EVSEN ve Yönetim Kurulu üyeleri Başkan Durak ı makamında ayrı ayrı ziyaret etti. Dr. Murat MERT, Başkan Durak ı 16 Ocak ta İstanbul da düzenlenecek Adanalılar Gecesi ne, Yüksel EV- SEN de 15 Şubat ta Adana da yapacakları etkinliğe davet etti. Her iki dernek yöneticilerine de davetlerinden dolayı teşekkür eden Başkan DURAK, Gücünüzü birleştirin daha etkili olun dedi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı DURAK, Adana Demirspor ile Adanaspor un birleşmemesi sonucu kentimizin Süper Lig de temsil edilemediğini belirterek, 2 ayrı tesis, 2 ayrı takım, 2 ayrı bütçe bu nedenle başarı da gelmiyor şeklinde konuştu. İstanbul daki her iki derneğin de aynı amaçta faaliyet gösterdiğini ifade eden Başkan durak, 2 dernek te Adana nın tanıtımı için çalışıyor. Birlikten güç doğar, sinerji oluşur. Ayrı ayrı faaliyet gösterdiğiniz zaman gücünüz azalır. Gücü birleştirmek varken, 2 ye, 3 e ayrılmanın anlamı yok. Gücünüzü birleştirin daha etkili olun dedi. 18

19 AYLIK HABER, YORUM, BİLGİ AKTÜALİTE VE MEVZUAT GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi ŞAHİNBEY DE KENTSEL DÖNÜŞÜM ATAĞI Şahinbey Belediyesi TOKİ işbirliği ile Özdemirbey, Türktepe ve Etilerde 16 mahalleyi kapsayan Kentsel Dönüşüm projesinin ön protokol imzasını Ankara Toki Genel Müdürlüğünde yaptı. Şahinbey Belediyesi Meclis Salonunda Kentsel Dönüşüm Projesi için yapılan protokol anlaşması ile ilgili bir basın toplantısı düzenleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet TAHMAZOĞLU, Ankara da Toplu Konut İdaresi(TOKİ) Başkanı Erdoğan BAYRAKTAR la AK Parti Gaziantep Milletvekillerinin katılımları ile ön protokol anlaşmasını imzaladıklarını söyledi. Kentsel Dönüşüm projesinin Şahinbey için çok önemli bir proje olduğunu ifade eden Başkan TAH- MAZOĞLU açıklamasında: Şahinbey in ana artellerinden biri olan Özdemir bey mahallesinde trafiği rahatlatmak, yeşil alan ve okul alanları olan konut ihtiyacını karşılamak ve Düztepe bölgesinde bulunan Sadıklar Caddesinde trafiği rahatlatmak için kentsel dönüşüm çalışmamızı yapacağız. İkinci bölgemiz olan etiler mahallesinde yine konut çalışmamız olacaktır. Burada bir avantajımız var belediyemize ait 18 bin metrekare bir arsamız bulunmaktadır. Biz bunu başka bir yerde arsayla takas ederek TOKİ ye devrettik. Projemiz burada başlayacaktır. Üçüncü Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet TAHMAZOĞLU (sağda), Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Erdoğan BAYRAKTAR la. alanımızda Türktepe mahallesidir. Burada da vatandaşımızı mağdur etmeden tüm sosyal donatıları ile yaşanabilir bir ortam sağlamak için konut çalışmamız olacaktır. Kentsel dönüşümdeki anlayışımız ve yaklaşımımız vatandaşımızı kesinlikle mağdur etmemektir. Kentsel dönüşümle ilgili kuracağımız komisyon üyelerimiz bu bölgelerde evleri olan tüm vatandaşlarımızla birebir görüşmeler yaparak, evlerinin değerleri belirlenecek ve vatandaşımızın mağdur edilmeden çalışmalara başlanacaktır. Bu uzun süreçli bir çalışmadır. Vatandaşlarımız ne kadar çabuk anlaşmaya varırsa bu projelerimizde o kadar çabuk hayata geçirilecektir. dedi. Başkan TAH- MAZOĞLU daha sonra Cumhurbaşkanlığı himayesinde e-tr ödülleri töreninde e-belediyecilikte özel ödülünü Şahinbey belediyesi olarak kendilerinin aldığını söyledi. e-belediyecilik uygulamasında amaçlarının vatandaşların hayatını kolaylaştırmak olduğunu söyleyen Başkan TAHMAZOĞLU, İkinci hedeflerinin tam otomasyona geçmek olduğunu bu proje içinde Türkiye de Ankara Etimesgut Belediyesi ve Şahinbey Belediyesinin pilot belediye olarak seçildiğini söyledi. 19

20 YEREL YÖNETİM HABERLERİ AMASYA BELEDİYESİ Bayındırlık ve İskân Bakanı Mustafa DEMİR, Amasya Belediyesi ni ziyaret etti. BAKAN MUSTAFA DEMİR DEN BAŞKAN ÖZDEMİR E TAM DESTEK Çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Orta Karadeniz il gezilerinde bulunan Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa DEMİR Çorum ziyaretinin ardından Amasya ya geldi. İlk olarak Amasya Valiliği ne giden Bakan Mustafa DEMİR, burada Amasya Valisi Halil İbrahim DAŞÖZ tarafından resmi törenle karşılandı. Valilik ziyaretinin ardından çeşitli daire müdürlüklerine ziyaret gerçekleştiren Bakan Mustafa DEMİR Amasya Belediyesi ne gelerek Belediye Başkanı Cafer ÖZDEMİR i makamında ziyaret etti. Şehrin muhtelif sorunları hakkında bilgi alan Bakan DE- MİR, Amasya da olmaktan son derece mutlu olduğunu vurgulayarak tarihi geçmişiyle Türkiye Cumhuriyeti nin mihenk taşlarından olmuş bu şehrin biriken sorunlarının çözümü için gereken her şeyin yapılacağını sözlerine ekledi. Amasya Belediyesi nin yaptığı çalışmaları taktirle karşıladığını da belirten Bakan MustafaDEMİR, Belediye onur defterini imzalayarak, duygu ve düşüncelerini aktardı. Belediye Başkanı Cafer ÖZDEMİR de Bakan Mustafa DEMİR i Amasya da görmekten büyük mutluluk duyduğunu söyleyerek kendisine Amasya yı simgeleyen armağanlar hediye etti. 20

KIYI KANUNU. Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: Kanun Numarası : Kabul Tarihi :

KIYI KANUNU. Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: Kanun Numarası : Kabul Tarihi : KIYI KANUNU Resmi Gazete Tarihi: 17.04.1990 Resmi Gazete Sayısı: 20495 Kanun Numarası : 3621 Kabul Tarihi : 4.4.1990 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 17.4.1990 Sayı: 20495 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 27998389.115913 03.01.14 * 54 Konu : Mali ve sosyal haklar GENELGE A) Toplu sözleşmede yer alan hükümler Bilindiği üzere, 14/8/2013 tarihli

Detaylı

5944 SAYILI 2010 YILI MERKEZĠ YÖNETĠM BÜTÇE YASASININ BELEDĠYELERĠ ĠLGĠLENDĠREN HÜKÜMLERĠ

5944 SAYILI 2010 YILI MERKEZĠ YÖNETĠM BÜTÇE YASASININ BELEDĠYELERĠ ĠLGĠLENDĠREN HÜKÜMLERĠ 5944 SAYILI 2010 YILI MERKEZĠ YÖNETĠM BÜTÇE YASASININ BELEDĠYELERĠ ĠLGĠLENDĠREN HÜKÜMLERĠ Mehmet ÖZDAL ĠçiĢleri Bakanlığı BaĢkontrolörü 5944 sayılı 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Yasası, 25/12/2009 tarih

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2015-31.12.2015 tarihinden arasında geçerli olmak üzere uygulanacak Gelir Vergisinden istisna

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI 09.01.2017/15-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.1.2017-30.06.2017 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak gelir

Detaylı

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge Sayı Konu T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü : B.07.0.BMK.0.15-115456-6 : Ek ödeme 22/10/2008*16352 GENELGE 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI Özet: 01.01.2015 30.06.2015 ile 01.07.2015 31.12.2015 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI 10.07.2017/92-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1 Temmuz.2017 tarihinden itibaren, Gelir Vergisinden istisna edilecek kıdem

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor Mevzuat 11.07.2016/86-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2016-31.12.2016 tarihleri arasında geçerli olmak

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : B.07.0.BMK.0. 19-115708-184 Konu : Belediyelerde Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları GENELGE 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/46 TARİH: 19.08.2013

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/46 TARİH: 19.08.2013 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/46 TARİH: 19.08.2013 KONU Kıdem Tazminatı ve Çocuk Yardımı ile Sigorta Şirketlerince Sigortalılara Yapılacak Ödeme Tutarlarının Hesaplandığı Katsayılar Yeniden Belirlenmiştir.

Detaylı

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V 973 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN MALİ VE SOSYAL HAKLARINDA DÜZENLEMELER İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE DAİR KARAR

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE DAİR KARAR 17 Mart 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28590 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/4344 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 05.07.2013/148-1 1.7.2013 TARİHİNDEN İTİBAREN VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2013-31.12.2013 tarihleri

Detaylı

MALİ TAKVİM Erkan KARAARSLAN OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor 09.01.2013/31-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.1.2013-30.6.2013 ile 1.7.2013-31.12.2013 tarihleri arasında

Detaylı

26 Ağustos 2003 Tarihli Resmi Gazete. Sayı: Harcırah Kanunu Genel Tebliği. (Seri No:37)

26 Ağustos 2003 Tarihli Resmi Gazete. Sayı: Harcırah Kanunu Genel Tebliği. (Seri No:37) Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Yurt İçinde ve Yurt Dışında Daimi Bir Göreve Naklen Atananların Harcırah Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Yurt İçinde ve Yurt Dışında Daimi Bir Göreve Naklen Atananların Harcırahına

Detaylı

Sirküler Rapor 15.01.2014/33-1 2014 YILINDA VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor 15.01.2014/33-1 2014 YILINDA VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor 15.01.2014/33-1 2014 YILINDA VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.1.2014-31.12.2014 tarihleri arasında geçerli

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: İlgili Mevzuat: İl Müdürlüğünde, 657 sayılı Kanunun 4/C maddesine tabi olarak çalışan personelin Aile ve Çocuk Yardımı ödenmesi ile ilgili tereddüte düşülen konular hakkında. 1-657 Sayılı Devlet

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 01.07.2014/148-1 1 TEMMUZ 2014 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2014-31.12.2014

Detaylı

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU GÜNDEM-2): 2017 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2017 Yılı Bütçe Tasarısı 23/08/2016 tarih 425 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( )

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM 1: 2016 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2016 Yılı Bütçe Tasarısı 25/08/2015 tarih 353 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler Bütçe

Detaylı

. Yurtdışına ve KKTC ne Yapılacak Seyahatlerde Uygulanacak Vergiden İstisna Gündelik Tutarları:

. Yurtdışına ve KKTC ne Yapılacak Seyahatlerde Uygulanacak Vergiden İstisna Gündelik Tutarları: Sayı: YMM.03.2011-51 Konu: Vergi Mevzuatında 2011 yılında Uygulanacak Had ve Tutarlar( Rakamlar) III Yurtdışına ve KKTC ne Yapılacak Seyahatlerde Uygulanacak Vergiden İstisna Gündelik Tutarları: İZMİR.

Detaylı

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı :B.07.0.BMK.0.20- Konu : Geçici Personel MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA 2009/15759 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki Ġşleri

Detaylı

2011 Kıdem Tazminatı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Tutarları

2011 Kıdem Tazminatı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Tutarları 2011 Kıdem Tazminatı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Tutarları 2011 yılının ilk yarısında uygulanacak memur maaş katsayıları 31 Aralık 2010 tarihli ve 27802 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete de yayınlanan

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor 09.07.2010 / 90-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 01.07.2010 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak Gelir

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

17 Nisan 1990 Resmî Gazete Sayı : SAYILI KIYI KANUNU. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

17 Nisan 1990 Resmî Gazete Sayı : SAYILI KIYI KANUNU. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 17 Nisan 1990 Resmî Gazete Sayı : 20495 3621 SAYILI KIYI KANUNU BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Kanun, deniz, tabii ve suni göl ve akarsu kıyıları ile bu yerlerin etkisinde olan ve devamı

Detaylı

Kıyı çizgisi: Deniz, tabii ve suni göl ve akarsularda, taşkın durumları dışında, suyun karaya değdiği noktaların birleşmesinden oluşan çizgiyi,

Kıyı çizgisi: Deniz, tabii ve suni göl ve akarsularda, taşkın durumları dışında, suyun karaya değdiği noktaların birleşmesinden oluşan çizgiyi, KIYI KANUNU Kanun Numarası: 3621 Kabul Tarihi: 04/04/1990 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 17/04/1990 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 20495 BĠRĠNCĠ BÖLÜM: GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1 - Bu Kanun, deniz,

Detaylı

MALİ BÜLTEN. Katsayılar Memur aylığı katsayısı 0, ,092473

MALİ BÜLTEN. Katsayılar Memur aylığı katsayısı 0, ,092473 MALİ BÜLTEN Bülten Tarihi : 02.02.2016 Bülten No : 2016/0001 Vergiden İstisna Kıdem Tazminatı, Çocuk Yardımı Ve Aile Bültenin Konusu : Yardımı İçin Yapılan Ödemelerde İstisna Sınırı Kamu görevlilerinin

Detaylı

İstanbul, 05.05.2011 DUYURU NO:2011/36

İstanbul, 05.05.2011 DUYURU NO:2011/36 İstanbul, 05.05.2011 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündelikler ile Yurtdışı Gündeliklere Dair 2011 / 1439 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı DUYURU NO:2011/36

Detaylı

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır.

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır. MALİ TAKVİM OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin usul ve esasların

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE KARARI

2014 YILI BÜTÇE KARARI 2014 YILI KARARI 1 2014 YILI KARARI 2 2014 YILI KARARI 3 2014 YILI KARARI 4 2014 YILI KARARI 2014 MALİ YILI KARARI Sosyal Güvenlik Kurumu Ziyabey Caddesi No:6 06520 Balgat / ANKARA Telefon : 0312 207 80

Detaylı

Harcırah Unsurları. Gündelik Yol gideri Aile gideri Yer değiştirme gideri Bunlardan birini, birkaçını veya tamamına müstahak olabilir.

Harcırah Unsurları. Gündelik Yol gideri Aile gideri Yer değiştirme gideri Bunlardan birini, birkaçını veya tamamına müstahak olabilir. Harcırah Nedir? Harcırah asıl görevli bulundukları yerden başka yerlere geçici veya sürekli görevle naklen atanan memur ve hizmetlilere görevlendirildikleri yerlerde veya yeni görev yerlerine taşınmalarından

Detaylı

KIYI KANUNU. Kanun No: 3621 Kabul Tarihi : 4.4.1990. (17 Nisan 1990 tarih ve 20495 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.)

KIYI KANUNU. Kanun No: 3621 Kabul Tarihi : 4.4.1990. (17 Nisan 1990 tarih ve 20495 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.) KIYI KANUNU Kanun No: 3621 Kabul Tarihi : 4.4.1990 (17 Nisan 1990 tarih ve 20495 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.) Birinci Bölüm İkinci Bölüm Üçüncü Bölüm Genel Hükümler Kıyı, Kıyı Kenar Çizgisi,

Detaylı

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN 10131 MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5671 Kabul Tarihi : 26/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/6/2007 Sayı : 26545 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2011 / 55 İST,

SİRKÜLER NO: POZ-2011 / 55 İST, SİRKÜLER NO: POZ-2011 / 55 İST, 05.05.2011 ÖZET: K.K.T.C. ve yurtdışına yapılacak yolculuklarda uygulanacak vergiden müstesna gündelik tutarları belirlendi. KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ VE YURTDIŞINA

Detaylı

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 80755325-105.05.07-1116 09/02/2016 Konu : Geçici Personele Ek Ödeme Yapılması ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) İlgi : 09.10.2015 tarihli

Detaylı

632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN REHBER

632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN REHBER 632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN REHBER 2/6/2011 tarihli ve 632 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü Maddesinin (B) Fıkrası ile 4924 Sayılı Kanun Uyarınca Sözleşmeli Personel

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL MAAŞ HESABI. HAZIRLAYAN Emel POSTACI Mali Hizmetler Uzmanı 2017

AKADEMİK PERSONEL MAAŞ HESABI. HAZIRLAYAN Emel POSTACI Mali Hizmetler Uzmanı 2017 AKADEMİK PERSONEL MAAŞ HESABI HAZIRLAYAN Emel POSTACI Mali Hizmetler Uzmanı 2017 GÖSTERGE AYLIĞI 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 36, 43/a, 149, 150, 154, ve 155.nci maddeleri ile 2914 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

SAYIŞTAY KARARLARI. Temyiz Kurulu Kararları

SAYIŞTAY KARARLARI. Temyiz Kurulu Kararları SAYIŞTAY KARARLARI Temyiz Kurulu Kararları TEMYİZ KURULU KARARI Tarih : 07.01.2014 No : 38179 Yemek maliyetinin yarısının Tebliğ de belirtilen tutarları aştığı durumda yemek yiyenlerden ek göstergelere

Detaylı

9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4.

9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4. 9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (c) BENDİ KAPSAMINDA

Detaylı

Temsil Tazminatı. I-Genel Açıklama

Temsil Tazminatı. I-Genel Açıklama Temsil Tazminatı I-Genel Açıklama Temsil tazminatı, 12 Şubat 2000 tarih ve 23962 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4505 sayılı Sosyal Güvenlikle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (5192 sayılı, numaralı, nolu yasası)

Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (5192 sayılı, numaralı, nolu yasası) Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu, Yasası 5192 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Kanun No. 5192 Kabul Tarihi : 17.6.2004 MADDE 1.

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 14.01.2016/33-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor Mevzuat 14.01.2016/33-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor Mevzuat 14.01.2016/33-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.1.2016-30.6.2016 ile 1.7.2016-31.12.2016 tarihleri

Detaylı

Kıyı çizgisi: Deniz, tabii ve suni göl ve akarsularda, taşkın durumları dışında, suyun karaya değdiği noktaların birleşmesinden oluşan çizgiyi,

Kıyı çizgisi: Deniz, tabii ve suni göl ve akarsularda, taşkın durumları dışında, suyun karaya değdiği noktaların birleşmesinden oluşan çizgiyi, KIYI KANUNU KANUN NO : 3621 Kabul Tarihi : 4 Nisan 1990 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı : 17 Nisan 1990 - Sayı: 20495 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ: MADDE 1 - Bu Kanun, deniz, tabii ve suni göl ve

Detaylı

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 1-21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 2-6183 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinin

Detaylı

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü EKİM AYI 2. BİLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ Gündem Maddelerinin Görüşülmesine Geçildi; KARAR 100: Gündemin birinci maddesi; 2016 mali yılı bütçe görüşülmesine

Detaylı

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006 Kanun T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ek Ödeme Yapılması ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ödenen

Detaylı

EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMET KOLUNA İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME. Akademik jüri ücreti

EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMET KOLUNA İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME. Akademik jüri ücreti EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMET KOLUNA İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME Akademik jüri ücreti Madde 1- (1) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi uyarınca yapılan doçentlik sınavlarında jüri üyesi

Detaylı

1 TEMMUZ ARALIK 2017 TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ YURTİÇİ -YURTDIŞI GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA HARCIRAH TUTARLARI

1 TEMMUZ ARALIK 2017 TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ YURTİÇİ -YURTDIŞI GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA HARCIRAH TUTARLARI 10.07.2017/91-1 1 TEMMUZ 2017-31 ARALIK 2017 TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ YURTİÇİ -YURTDIŞI GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA HARCIRAH TUTARLARI ÖZET : 1 Temmuz 2017 31 Aralık 2017 tarihleri arasında geçerli olan

Detaylı

T.C. SAGLIK BAKANLIGI Müsteşarlık. : 39608046/ 2.ol~.48'b'}-.1.2 1 2 SUBAT 2014 GENELGE 201413

T.C. SAGLIK BAKANLIGI Müsteşarlık. : 39608046/ 2.ol~.48'b'}-.1.2 1 2 SUBAT 2014 GENELGE 201413 .. T.C. Sayı : 39608046/ 2.ol~.48'b'}-.1.2 1 2 SUBAT 2014 GENELGE 201413 ilgi: 06/06/2012 tarihli ve 71 sayılı ve 2012/24 Nolu Genelge. 14/8/2013 tarihli ve 28735 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat / TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA HARCIRAH TUTARLARI

Sirküler Rapor Mevzuat / TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA HARCIRAH TUTARLARI Sirküler Rapor Mevzuat 08.01.2015/21-1 01.01.2015-30.06.2015 TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA HARCIRAH TUTARLARI ÖZET : 1 Ocak 2015-30 Haziran 2015 tarihleri arasında geçerli olmak

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.00.00/486 06/08/2010 Konu : 2010 Yılı İkinci Altı Aylık Dönemi Gelir ve Aylık Artışları G E N E L G E 2010/94 Bilindiği üzere, 05/02/2010 tarihli ve 27484 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Maliye Bakanlığından : Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 1. Giriş Bilindiği üzere, 24/12/2003 tarihli

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010 ÖZET: Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN 5951 SAYILI KANUN YAYIMLANDI 05 Şubat 2010 tarihli Resmi

Detaylı

2015 Yılı Merkezi Yönetim Kanununun Mahalli İdareleri İlgilendiren Hükümleri

2015 Yılı Merkezi Yönetim Kanununun Mahalli İdareleri İlgilendiren Hükümleri İbrahim HALICI İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Başkontrolörü ibrahimhalici@gmail.com 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kanununun Mahalli İdareleri İlgilendiren Hükümleri Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından

Detaylı

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI KARAR NO : 8 Belediye Meclisi, Ocak ayı toplantısının 1 inci birleşim ve 1inci oturumda görüşülmesine geçilen ve gündemin 5 inci bölümünün Başkanlıktan Gelen Önergeleri Görüşülmesi 1inci maddesinde yer

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7 Konu : GENELGE 212/7 İlgi : 15/4/211 tarihli ve 1748 sayılı 211/32 Nolu Genelge. Bilindiği üzere, 12/5/26 tarihli ve 26166 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GENELGE 2008/4. Sirküler Tarihi: 21.01.2008 Sirküler No: 2008/14

SİRKÜLER RAPOR GENELGE 2008/4. Sirküler Tarihi: 21.01.2008 Sirküler No: 2008/14 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 21.01.2008 Sirküler No: 2008/14 GENELGE 2008/4 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından Artışları konulu 2008/4 sayılı Genelge ekte yer almaktadır. yayımlanan 2008 Yılı

Detaylı

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 10 ENCÜMEN KARARI 11 ÖZET

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu usul

Detaylı

3) Doğum sebebiyle verilen aylıksız izin süresinin kıdem aylığına esas hizmet süresinin hesabında dikkate alınıp alınmayacağı,

3) Doğum sebebiyle verilen aylıksız izin süresinin kıdem aylığına esas hizmet süresinin hesabında dikkate alınıp alınmayacağı, İŞTE DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞININ GÖRÜŞÜ ÖZET: Doğum sebebiyle verilen aylıksız izin süresinin memurun kazanılmış hak aylığında dikkate alınıp alınmayacağı, intibak işleminin ne zaman yapılacağı, bu sürelerin

Detaylı

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2005 Resmi Gazete Sayısı: 26040 Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ Tebliğ No (Seri No: 1) Resmî Gazete Tarihi 31/12/2005 Resmî Gazete Sayısı

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: İlgili Mevzuat: Bakanlığımız 4/B Sözleşmeli Personellerine ödenen Ek Ödemeden sigorta prim kesintisi kesilip kesilmeyeceği, 31.05.2006 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 08.07.2015/133-2 01.07.2015 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA HARCIRAH TUTARLARI

Sirküler Rapor Mevzuat 08.07.2015/133-2 01.07.2015 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA HARCIRAH TUTARLARI 01.07.2015 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA HARCIRAH TUTARLARI ÖZET : 1 Temmuz 2015-31 Aralık 2015 tarihleri arasında geçerli olmak üzere memur maaşlarına uygulanacak katsayılara göre

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI EKİM AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI EKİM AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: 2016 Yılı Gelir-Gider Bütçesi. TEKLİF: Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 18.09.2015 tarih 2015/24731 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; Kartal Belediyesi 2016 Yılı Gelir - Gider Bütçesi Belediye

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2005/31 İstanbul, 4 Mart 2005 KONU : Gecikme Zammı ve Tecil

Detaylı

2017 YILINA İLİŞKİN SOSYAL GÜVENLİK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI, PRİMDEN MUAF OLAN AİLE YARDIMI VE YEMEK PARALARI

2017 YILINA İLİŞKİN SOSYAL GÜVENLİK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI, PRİMDEN MUAF OLAN AİLE YARDIMI VE YEMEK PARALARI 2017 YILINA İLİŞKİN SOSYAL GÜVENLİK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI, PRİMDEN MUAF OLAN AİLE YARDIMI VE YEMEK PARALARI Mülga 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu nun 4958 sayılı Kanunla değişik

Detaylı

TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ YURTİÇİ YURTDIŞI GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA HARCIRAH TUTARLARI

TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ YURTİÇİ YURTDIŞI GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA HARCIRAH TUTARLARI Sirküler Rapor Mevzuat 11.07.2016/85-1 01.07.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ YURTİÇİ YURTDIŞI GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA HARCIRAH TUTARLARI ÖZET : 1 Temmuz 2016-31 Aralık 2016 tarihleri arasında

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü G E N E L G E 2010/30

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü G E N E L G E 2010/30 Sayı : B.13.2.SGK.0.10.01.00/137 19/02/2010 Konu : 2010 Yılı Gelir ve Aylık Artışları. G E N E L G E 2010/30 Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun; - 55 inci

Detaylı

KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s.

KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s. KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s. Amaç ve Kapsamı Madde 1- Bu kanun İstanbul Kentinin uluslararası olimpik anlaşma şartlarına uygun

Detaylı

KIYI KANUNU. Amaç. (1) Bu tanım 1/7/1992 tarih ve 3830 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile değiştirilmiş olup, metne işlenmiştir.

KIYI KANUNU. Amaç. (1) Bu tanım 1/7/1992 tarih ve 3830 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile değiştirilmiş olup, metne işlenmiştir. 7121 KIYI KANUNU Kanun Numarası : 3621 Kabul Tarihi : 4.4.1990 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 17.4.1990 Sayı : 20495 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 29 Sayfa :76 * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 02.02.2016/39-1

Sirküler Rapor Mevzuat 02.02.2016/39-1 Sirküler Rapor Mevzuat 02.02.2016/39-1 01.01.2016-31.03.2016 TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ YURTİÇİ VE 1 OCAK 2016-30 HAZİRAN 2016 TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ YURTDIŞI GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA HARCIRAH TUTARLARI

Detaylı

2016 Meclis Denetim Komisyon Raporu

2016 Meclis Denetim Komisyon Raporu T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 2016 Meclis Denetim Komisyon Raporu Denetim Konusu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2016 Mali Yılı Gelir ve Giderleri İle bunlara ilişkin hesap kayıt

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. Konya Vergi Dairesi Başkanlığı. Sayı :

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. Konya Vergi Dairesi Başkanlığı. Sayı : T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Konya Vergi Dairesi Başkanlığı Sayı : 31435689-120.03.05.01-101471 29.12.2016 Konu : Geçici olarak görevlendirilen personele ödenen gündeliklerin vergilendirilmesi İlgide

Detaylı

TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ YURT İÇİ YURTDIŞI GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA HARCIRAH TUTARLARI

TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ YURT İÇİ YURTDIŞI GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA HARCIRAH TUTARLARI 30.01.2017/24-1 01.01.2017-30.06.2017 TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ YURT İÇİ YURTDIŞI GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA HARCIRAH TUTARLARI ÖZET : 1 Ocak 2017 30 Haziran 2017 tarihleri arasında geçerli olmak üzere

Detaylı

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik 13 Nisan 2005 Tarihli Resmî Gazete Sayı: 25785 Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, belediyelerin

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE Sayı : 79847095.115708-184 Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE 14/8/2013 tarihli ve 28735 sayılı Resmi Gazetede

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:45 )

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:45 ) 45 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Taslağı Maliye Bakanlığından: BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:45 ) 1. Kapsam Bilindiği üzere, 6527 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik

Detaylı

11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 TEBLİĞ

11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 TEBLİĞ 11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 45) 1. Kapsam Bilindiği üzere, 6527 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması

Detaylı

kullanılacak bina inşaat metrekare maliyet bedelleri açıklandı.

kullanılacak bina inşaat metrekare maliyet bedelleri açıklandı. SİRKÜLER TARİH : 25.08.201.2017 SAYI : 2017-08-01 KONU : Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 71) yayımlandı. ÖZETİ : Tebliğde, 2018 yılında binaların emlak vergisi değerinin hesaplamalarında kullanılacak

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : B.07.0.BMK.0.19.115708-184 Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları 09.07.2013 * 6339 GENELGE (Sıra No: 7) 1-24/7/2008

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü. GENELGE (Sıra No: 4)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü. GENELGE (Sıra No: 4) T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 79847095-010.06.02-[115708-184]-247 08 /01 /2015 Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları GENELGE (Sıra No: 4) 14/8/2013

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : B.07.0.BMK.0.19.115708-184 Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları 07.01.2014 * 133 GENELGE (Sıra No: 4) 14/8/2013 tarihli

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı: 96007696-045.03-49500 26/03/2015 Konu: Hizmet Alım Personeli Kıdem Tazminatı 81 İL VALİLİĞİNE Başkanlığımıza farklı zamanlarda intikal eden yazılı görüş taleplerinde, Bakanlığımız merkez ve taşra

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU SORULARI

5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU SORULARI 1. 5018 sayılı Kanun kapsamı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrolünü kapsar. b) Avrupa Birliği fonlarından sağlanan

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 15 Aralık 2004 Çarşamba. Kanunlar

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 15 Aralık 2004 Çarşamba. Kanunlar Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 15 Aralık 2004 Çarşamba Sayı : 25671 YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanununda Değişiklik

Detaylı

TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 55) (ÖN ÖDEME USUL VE ESASLARI)

TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 55) (ÖN ÖDEME USUL VE ESASLARI) 25 Şubat 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29990 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 55) (ÖN ÖDEME USUL VE ESASLARI) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU İkincil Mevzuat Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Gelir, Harcama, Kredi ve Kaynak Aktarımı Yönetmeliği (13 Eylül 2012 tarihli 28410 sayılı Resmi Gazete) 6306 Sayılı Kanun

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176 KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ileti5176 Kanun Numarası : 5176 Kabul Tarihi : 25/5/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/6/2004 Sayı :25486

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü. GENELGE (Sıra No: 2)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü. GENELGE (Sıra No: 2) Sayı : B.07.0.BMK.0.19.115708-184 Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE (Sıra No: 2) 1/6/2012 tarihli ve 28310 sayılı

Detaylı

* Serbest bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işleri KDV den istisna edilmiştir. (Madde:5, yürürlük 25 Kasım 2016),

* Serbest bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işleri KDV den istisna edilmiştir. (Madde:5, yürürlük 25 Kasım 2016), TARİH : 25/11/2016 SİRKÜLER NO : 2016/137 6761 SAYILI KANUNLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI: 25 Kasım 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanunlarda

Detaylı