EKOIQ SEÇİMLERİMİZ & GELECEĞİMİZ. Kim Bu Bilinçli Elektrik Tüketicisi? Yerel Adaylara 32 Soru. Yerel Seçimler için Sürdürülebilir Kentler Şartı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EKOIQ SEÇİMLERİMİZ & GELECEĞİMİZ. Kim Bu Bilinçli Elektrik Tüketicisi? Yerel Adaylara 32 Soru. Yerel Seçimler için Sürdürülebilir Kentler Şartı"

Transkript

1 EKOIQ Y E Ş İ L İ Ş / Y E Ş İ L Y A Ş A M MART 2014 SAYI:37 İkim Değişiyor; Ya Davos un İkimi? Kim Bu Biinçi Eektrik Tüketicisi? Mesa Ararat: Geeceğin Şirket Hukuku, Topumsa Fayda Odakı Oacak SEÇİMLERİMİZ & GELECEĞİMİZ Yere Seçimer için Sürdürüebiir Kenter Şartı Yere Adayara 32 Soru Yaşanabiir Kenteri Nası Kuracağız? 9 TL (KDV DAHİL)

2

3 BAŞLARKEN Barış Doğru Hangi Seçimi Seçeceğiz? Hayat seçimerimizin topamından ibarettir diye çok biinen bir söz var. Büyük kısmı doğru ama seçimerimizi beireyen başka zorunuukar oduğu da apaçık bir gerçek. Özgür irade için, o iradenin ouşma sürecindeki tüm kanaarın açık, engesiz, eşitikçi ve şeffaf oması azım. Kabu etmek azım ki dünya henüz böye bir yer deği. Doayısıya seçimerimiz, bizim seçimerimiz mi, biraz da ontoojik bir tartışma. Ancak birçok noktada bu tartışma hiç de ieretici deği hatta insanın kendi iradesini küçümsediği, azımsadığı için biraz da ket vurucu. Mademki karararımız, doğru bigi akışarı ve ietişimere kendi özgür irademizden zuhur etmiyor, o hade, neden uğraşıyoruz ki? Buradan gidiecek en yakın durak, ne yazık ki sinizm ouyor Ama işin bir başka boyutu daha var: Ne demek bu seçim? Sözgeimi Türkiye birkaç aydır Her şey seçim ve sandık mı? tartışmasının içinde. Şu anda da, bir yere seçim sathı mahaine girmiş durumdayız. Ne yazık ki haa yere yönetim konuarına giremediğimiz bir yere seçim yaşıyoruz. İşin daha da kötüsü, üst perdeden sürüp giden tartışmaar da, gerçek hayatın sorunarıya igii deği. Sadece doayımara, demokrasi ve katıımcıığı ee aabiiyor, üzerine af söyeyebiiriz. Beki soruyu şöye formüe etmek daha doğru: Seçimerimiz sandıktan mı ibaret? Dört veya beş yıda bir, gerçek sorunarın tartışımadığı seçimerde o adaya veya bu partiye oy vermek mi, seçim yapmak? 21. yüzyıın, herkesi anık oarak birbirine bağayan muhteşem ietişim oanakarında, temsii demokrasinin einden geen bu kadar mıdır? Gerçekte seçimerimizi, her gün yapıp ettikerimize, sosya medyadaki tepkierimize, market rafarındaki seçimerimize, sivi topum kuruuşarındaki çaışma ve tepkierimize göstermiyor muyuz, göstermez miyiz? Bugünümüzü ve yarınımızı etkieyecek seçimerimizi çok daha geniş bir kavrayışa ee amanın zamanı çoktan gemedi mi? İrademizi biri veya birierine bu kadar uzun süreer tesim ederek, gezegenin, ükenin, şehrimizin, mahaemizin sorunarını çözmemiz mümkün mü? Bu soruara, koayca evet demek bizce çok da mümkün görünmüyor. Hâbuki bugün beki de başka bir seçim yapmaıyız. Geçmiş yüzyıarın aışkanıkarını yırtıp atan bir seçim. Bu seçimin ası sorusu ise şu: İrademizi ve geeceğimizi sorgusuz ve suasiz, 4-5 yı boyunca, herhangi bir geri çekme-ama oasıığı omaksızın tesim etmeye devam edecek miyiz, etmeyecek miyiz? Karararımızı ve seçimerimizi her yeni durum için yeniden değerendirip, gözden geçirip ee aacak mıyız? Seçimerimizi, sadece -kendi adıma hiç küçümsemiyorum- sandık başarında mı, yoksa çarşıda pazarda, işyererimizde, sivi topum kuruuşarında, beediye mecisi topantıarında da yapacak mıyız? Çarşıdaki baıkçımızın yasa ve ahaki sınırarın atındaki boyarda çinekop satıp satmayacağı konusundaki seçimini etkiemeyen bir hayat pratiğinin gerçek bir pozitif etkisi oduğu kuşkuu. Seçimerde gerçekten kazanmamızı sağayacak oan, sanırım sandığı da, sağam bir kamu denetçiiği ve doğa ombudsmanığını da üsteenen böyesi bütüncü bir duruş oacak MART 2014 / EKOIQ 1

4 EKOLOGOS Sürdürüebiirik Yönetim ve İetişim Hizmeteri Ltd. Şti. adına sahibi Barış Doğru Gene Yayın Yönetmeni (Sorumu) Barış Doğru Art Direktör Özem Sarar D. Editörer Bakan Tau Özgür Çakır Fotoğraf Editörü Özgür Güvenç Redaksiyon Şöhret Bataş Katkıda Buunanar Gizem Acıyan, Emrah Kurum, Özgür Öztürk, Serra Titiz, Caner Demir, Huusi Baras Aboneik Te: (90) Faks: (90) Yayın ve Yönetim Adresi: EKOLOGOS Sürdürüebiirik Yönetim ve İetişim Hizmeteri Ltd. Şti. Osmanağa Mahaesi, Serasker Caddesi, Sönmez Apt. No: 35/2 Kadıköy, İstanbu Te: (90) Faks: (90) Basım Yeri: Tor Ofset San. Tic. Ltd. Şti. Hadımköy You Akçaburgaz Mah. 4. Böge 9. Cad Sokak No: 2 Esenyurt - İSTANBUL Te: (90) pbx Ayda bir yayınanır. Yaygın Sürei Yayın ISSN Danışma Kuruu Aynur Acar, Marmara Beediyeer Biriği Çevre Yönetim Merkezi Direktörü Prof. Dr. Mesa Ararat, CDP Türkiye Direktörü Prof. Dr. Nuri Azbar, Ege Üniversitesi, Çevre Sorunarı Uyguama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Erhan Baş, Biim İaç A.Ş. Gene Müdürü Dr. Barış Gencer Baykan, Yeditepe Üniversitesi Kamu Yönetimi Böümü Sibe Büay, uaşım uzmanı, EMBARQ Yönetim Kuruu üyesi Konca Çakıvik, İş Dünyası ve Sürdürüebiir Kakınma Derneği Gene Sekreteri F. Fatma Çeenk, Soyak Hoding Kurumsa İetişim Koordinatörü Prof. Dr. Nüzhet Dafes, İTÜ Avrasya Yer Biimeri Enstitüsü Müdürü Ebru Şene Erim, Uniever Türkiye Kurumsa İetişim Müdürü Aykan Güten, Coca-Coa Kurumsa İişkier Müdürü Ebru İhan, Eczacıbaşı Kurumsa İetişim ve Sürdürüebiir Kakınma Uzmanı Prof. Dr. Seahattin İncecik, İTÜ Uçak ve Uzay Biimeri Fakütesi, Meteorooji Mühendisiği Böümü Bahar Keskin, CSR Consuting Turkey, Yönetici Ortak Cihan Kora Maak, İMSAD Sürdürüebiirik Komitesi Prof. Dr. M. Pınar Mengüç, Özyeğin Üniversitesi, Enerji, Çevre ve Ekonomi Merkezi Direktörü Dr. Uygar Özesmi, change.org Türkiye Direktörü Aysun Sayın, Boyner Hoding Kurumsa Sosya Sorumuuk ve Sürdürüebiirik Müdürü Rifat Üna Sayman, REC, Bögese Çevre Merkezi Türkiye Direktörü Neyan Süer, Bosch Ev Aeteri Pazarama Müdürü Ergem Şenyuva, Cimate Project Türkiye Temsicisi, Yeşiist.com kurucusu Cavit Vardarıar, MESS Entegre Geri Kazanım ve Enerji, Çevre Projesi Gene Müdürü İÇİNDEKİLER 20 Sürdürüebiiriği Nası Biirsiniz? Avrupa nın en kökü yatırım şirketerinden biri oan ROBECOSAM tarafından yayınanan Üke Sürdürüebiirik Çerçevesi raporu hak ve özgürüker konusuna da eğiiyor; kurumunuzdaki çaışanarın sizden ne kadar razı oduğuna da Geeceğin Şirket Hukuku, Topumsa Fayda Odakı Oacak Her biri önemi bir yatırımcı grubunu temsi eden birçok iş STK sının, Borsa İstanbu un çağrısıya ouşturduğu bir Sürdürüebiirik Patformu konusundaki soruarımızı Prof. Dr. Mesa Ararat yanıtadı. 27 Dosya: Yere Seçimer için Sürdürüebiir Kenter Şartı Uusa poitikanın çakantıarı arasında, gündemin arka sıraarına doğru süpürümeye çaışısa da, hem demokrasi, hem de sürdürüebiirik çabaarı açısından İkim Dostu Beediyeciik yakaşımının teme ikeerini duyurmayı bir yurttaşık görevi kabu ediyoruz. 38 Yere Adayara 32 Soru Bu soruar, kenterimizi yönetmeye adayar için. Yanıtaması hiç de koay omayan 32 soruyu, çevre STK arı yöneticieri ve akademisyen dostarımız hazıradı. Çarşıda pazarda, twitter da facebook ta, adayarı gördüğünüz yerde sormanız için Yaşanabiir Kenteri Nası Kuracağız? Sibe Büay, EKOIQ için Türkiye nin yedi kentini doaştı ve yere yönetim adayarının Yaşanabiir Kenter konusundaki agıarını araştırdı. 52 BIOFACH ın 25. Yıından İzenimer 1983 yıında mütevazi bir panayır gibi başayan ama geçen 25 yıda dünyanın en büyük organik ürüner fuarına dönüşen BIO- FACH, dünyanın dört bir yanından ekooji ve organik sevdaıarını, girişimcierini, uzmanarını yine mıknatıs gibi kendine çekti.

5 HER SAYIDA 4 Haberer Gaziantep, ik Çevre Dostu Kamu Binası dönüşümünü başattı; asbesti boruarımızı değiştirin; EKOIQ, Sürdürüebiiriğe katkıarından doayı ödüendiridi; 350 bin Doar, bir siyah gergedan eder mi? Nükeerden Vazgeç, Tencere/ Tava Hazır 58 Kim Bu Biinçi Eektrik Tüketicisi? Aramızda Eektrik Var kitabıya dikkatimizi çeken enerji danışmanı Figen Özer, Sisteme savaşmak sadece tüketiciyi yıpratır. Kazandıracak oan farkında omaktır diyor. 64 İkim Değişiyor; Ya Davos un İkimi? Dünyaya iktisadi ve siyasi oarak yön veren önemi otoriteerin her yı buuştuğu Davos Dünya Ekonomik Forumu nda, Ekonomik kakınma ve ikim değişikiğine uyumun birikte yürütümesi konusu gündemdeydi. 70 Sürdürüebiirik Tercih Deği, Sorumuuk Türkiye nin önemi astik üreticierinden Brisa nın İnsan Kaynakarı ve Kurumsa Geişim Direktörü Nigün Özkan, sürdürüebiirik çaışmaarını EKOIQ ya anattı. 76 Güneş, İkinci Bir Atına Hücum Yaratacak mı? Patadı patayacak! Son birkaç yıdır güneş enerjisi aanına her baktığımızda benzer bir ses duyuyoruz. En son BusinessGreen de benzer bir içeriğe sahip ciddi bir yazı görünce, bunu EKO- IQ okurarıya payaşmadan edemedik İham Verici Bir Beediyeciik Deneyimi: Katıımcı Bütçe Katıımcı bütçe deneyimi, yerei çok da tartışmadığımız bir yere seçim sürecinde oan Türkiye de umarız beediye başkanığına aday oan bazı isimer tarafından dikkate aınıp tartışıır. 56 Verier Gökçe Vahapoğu: Biyoteknooji Ekineri, 18 Yıda 100 Kat Artmış; Karbon Hesapamaarında Yanıtan Rakamar ; Geişmiş Ükeerde Hanehakı Yeşienmek İstiyor 62 Son Buzu Erimeden Levent Kurnaz: Yere Yönetimer ve İkim Poitikası 68 Akademiden Sürdürüebiirik Akademisi nden Perakende Dünyasında Sürdürüebiirik Açıımı; Karbon Avcıarı Çaışmaarı Devam Ediyor. 69 Sürdürüebiir Markaar Semra Sevinç: Perakende Sektörü ve Sürdürüebiir İş Modeeri 74 İş Dünyasından Konca Çakıvik: Sürdürüebiir Bir Dünya İçin Büyük Fikirere İhtiyaç Var 84 Aternatif Enerji Eektriki Araba Komadan Çıkıyor mu? Güneş Enerjisi ie Bedava Amerika Turu; Leonardo Di Caprio İk Eektriki Araba Yarışı Serisinde! 86 Yeşi Günük Cihan Kora Maak: Buğday Derneği Bağımsız Gönüüeri Buuştu; 1. Türkiye Payaşım Ekonomisi Buuşması 90 Sosya Medyadan Özgür Öztürk: Sürdürüebiirik konuarı sosya medyada nası anatııyor? Dünyanın en büyük güneş enerjisi tesisi Amerika da; 2050 de şehirerde günük 8 miyon tondan faza atık ouşacak 92 Gözümüzden Kaçmayanar Gözde İvgin: Bir ayda av tüfeğiye 22 sokak köpeğini ödürmek kaç para? Büyük set resifine kömür tehdidi; İstanbuuar manda sütünü çok özeyecek 96 Kitap Goba Değişimi Yaratan 6 Dinamik: GELECEK; Benim Küçük Deneyerim - Sürdürüebiir Dünya; Sürdürüebiir ve Dirençi Topumar İçin.

6 HABERLER 350 Bin Doar, Bir Siyah Gergedan Eder mi? ABD de Corey Knowton adı bir avcı Namibya da avanması için 350 bin doar karşıığında izin aınması gereken siyah gergedanarı ödürmek için, bu parayı gözden çıkardığını açıkadı. Hayvanarı sevdiğini ve onara önem verdiğini die getiren Knowton siyah gergedanara igii daha faza bigi edinmek istediğini die getirdi. Namibya hükümeti 2012 yıında yıda beş siyah gergedanın avanmasına izin vermişti. Toyota dan Kabosuz Şarj Hibrid otomobi üretiminde dünya ideri Toyota, bir yeniiğe daha imza atarak eektrik motoru otomobier için kabosuz pi şarj sistemi testerine başayacağını duyurdu. Hibrid otomobi satışarı 6 miyonu aşan Toyota, Pug-in Hybrid ve eektrik motoru ie çaışan araçar için yeni geiştirdiği kabosuz pi şarj sisteminin teknik testerine Şubat ayı sonunda başayacak. Kabosuz şarj sistemiye eektrik motoru otomobierin aküeri 90 dakikada şarj ediebiecek. Toyota tarafından yapıan açıkamada; yeni kabosuz şarj sisteminde manyetik rezonans teknoojisi kuanıdı. Yakın geecekte pazara sunuması pananan manyetik rezonans ietici aktarım sistemi; zeminde buunan bir bobin sayesinde eektriği araçta buunan ikinci bobine ietiyor ve akünün şarj omasını sağıyor. Türkiye de Çevre Sorumuuk Sigortasına Yöneik Taep Artıyor ACE Group, şirketerin gitgide daha faza çevrese riske karşıaşması, dünya çapında kanun ve mevzuat kapsamarının giderek genişemesi ve uyumuuk zorunuukarının artması sonucunda, Türkiye de çevre sorumuuk sigortasına yöneik taebin de arttığına dikkat çekti. Çevrese risker, ACE in EMEA 2013 Artan Risker Barometresi nde ikinci sırada yer aıyor. Buna göre Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EMEA) bögesindeki şirketerin %42 si çevrese riskeri, ticari işemerini mai anamda oumsuz etkieme ihtimai en yüksek yeni riskerden biri oarak görüyor. Şirketerin yakaşık %73 ü, hissedararının çevrese riskeri daha faza ciddiye amaya başadığını beirtirken, Türkiye ie Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) bögeerinde ise, şirketerin yüzde 38 i çevrese riskeri en önemi artan risker istesinde üçüncü sırada gösteriyor. Bir Kibrit Kutusunda 40 Hamsi Hamsi avının Karadeniz in Türk karasuarında bu yı erken sona ermesinin ardından Gürcistan ve Abhazya kıyıarına yöneen baıkçıarın burada çok küçük baıkarı avadıkarı, bu durumun geecek yıarda hamsi varığını oumsuz etkieyeceği beirtidi. Sinop Korucuk Su Ürüneri Kooperatifi Başkanı Taat Baş, Baıkçıarımız bakanıktan izin aarak Gürcistan ve Abhazya suarına giderek, bir kibrit kutusuna 40 tane giren hamsiyi avayıp yem fabrikaarına veriyorar. Böye giderse önümüzdeki 5-10 yı içinde hamsiyi bitireceker dedi. Gaziantep, İk Çevre Dostu Kamu Binası Dönüşümünü Başattı Ükemizin en çevreci beediyesi omaya aday Gaziantep Büyükşehir Beediyesi; Şehir Çöperinden Enerji Üretme, Arıtma Tesisi Çamurarından Eektrik Üretme, Eko Kent Panaması, Karbonsuz Şehir İkim Eyem Panı vb. yapmış oduğu birçok projeye, bu kez kendi binasının enerji ve çevre dostu dönüşümü projesi ie Yeşi Şehir omaya doğru hıza devam ediyor. Gaziantep Büyükşehir Beediye Binası nda Kakınma Ajansı Projesi kapsamında VEN ESCO A.Ş. tarafından detayı enerji verimiiği etüdü yapıarak; enerji tasarrufu potansiyeinin beirenmesi, enerji tüketiminin ve maiyeterinin azatıması için enerji verimiiğin artırımasına yöneik aınabiecek önemerin tespiti yapıdı ve uyguanacak oanar projeendiridi. Darısı diğer beediyeerimizin başına. 4 MART 2014 / EKOIQ

7

8 HABERLER Nükeerden Vazgeç, Tencere/Tava Hazır Enerji ve Tabii Kaynakar Bakanı Taner Yıdız ın tenceretavaı tasarruf çağrısı yaptığı Greenpeace, Çevre ve Şehirciik Bakanı İdris Güüce den Akkuyu Nükeer Santrai nin üçüncü ÇED raporunu iade etmesini istedi. Rosatom şirketinin Akkuyu da kuruacak Türkiye nin ik nükeer santraiye igii ÇED raporunu üçüncü kez Bakanığa sunmaya hazırandığını kaydeden Greenpeace, sosya medyada kampanya başattı. IFC den Çimko nun Sürdürüebiir Büyümesine Destek Dünya Bankası Grubu kuruuşu IFC, Sanko Hoding kuruuşu Çimko ya enerji verimiiği ve hazır beton aanındaki yatırımarı için yakaşık 65 miyon doar tutarında kredi paketi sağadığını duyurdu. IFC nin ouşturduğu finansman paketinin 40 miyon doar tutarındaki kısmı IFC tarafından sağanırken, 18 miyon Euro uk kısmı IFC nin ideriğinde BNP Paribas Fortis SA/ NV tarafından sendikasyon kredisi oarak temin edidi. Kredi anaşmasının Çimko nun pazardaki rekabet gücünü sağamaştırması ve şirketin Güneydoğu Anadou da sağadığı istihdamı artırmasına katkıda buunması hedefeniyor. Çimko IFC den adığı kredi ie hem yüksek miktarda enerji tasarrufu sağayacak hem de karbon saımını azatacak enerji verimiiği yatırımarı gerçekeştirecek. IFC nin enerji verimiiği, çevrese ve sosya sürdürüebiirik konuarında vereceği danışmanık hizmeteri Çimko nun sürdürüebiir büyüme programarına da katkı sağayacak. TUI, Yunus Gösterierine Hayır Dedi Türkiye de ve dünya çapında yunus parkarına karşı yürüttüğü eyemeriye tanınan Aman Baina ve Yunus Koruma Forumu (WDSF) ie dünyanın en büyük tur operatörerinden TUI arasında bir süredir devam eden görüşmeer sonuca uaştı. 120 ükede faaiyet gösteren tur operatörü TUI nin sözcüsü Mario Köpers, Amanya nın önde geen haftaık gazetesi Die Zeit a verdiği demeçte yunus parkarına yöneik tüm turarın yeni dönemde TUI kataogarından çıkarıdığını açıkadı. Japonya nın Taiji Koyu ndaki kanı yunus avı ve ticaretinin dünya kamuoyunu sarstığı bir dönemde TUI nin harekete geçtiğini vurguayan Şerifai de Yeni Fotovotaik Sistem Binaarda fotovotaik enerji kuanımı konusunda proje, ekipman tedariki ve taahhüt hizmeteri sunan Mimta EkoYapı nın kardeş kuruuşu MimtaSoar, en son Ataşehir Şerifai deki Kimapus Enerji ve Kima Teknoojieri binasının çatısında 12 kwp gücünde bir kuruum gerçekeştirdi. Ana firma Mimta nın üretim ve taahhüt kabiiyeterinden de faydaanıarak kuruan sistem 46 adet Mitsubishi monokrista PV pane ve 3 adet monofaze invertörden ouşuyor. WDSF Başkanı Jürgen Ortmüer, kampanyaya igii oarak, Bu örnek adım ie yanızca hayvan koruma anayışına ve uyguamaarına dair önemi bir başarı ede edimedi. İpta edien TUI turarı, aynı zamanda yunus parkarına ekonomik açıdan büyük bir darbe daha indirmiş odu dedi. Siz Haya Edin Yeter! Kredi Kayıt Bürosu, üniversite öğrencierinin sosya sorumuuk konuarında farkındaıkarını ve topumsa sorunara karşı duyarııkarını artırmak amacıya bir sosya sorumuuk yarışması başatıyor. Türkiye geneindeki tüm isans öğrencierinin katıabieceği Haya Edin Gerçekeştireim isimi yarışmada Çevre, Eğitim, Sağık, Spor, Kütür Sanat ve Topumsa konuardaki projeer yarışacak. Yarışmada ik 30 arasına giren projeerden biri Kredi Kayıt Bürosu tarafından hayata geçiriecek, jüri tarafından seçien yarışmanın birincisi ise büyük ödü oan İngitere de 2014 Yaz Dönemi Eğitim Programı na gidebiecek. Yarışmanın son başvuru tarihi 18 Nisan MART 2014 / EKOIQ

9

10 HABERLER Schneider Eectric, Dünyanın En Sürdürüebiir 10 Şirketinden Biri Odu Enerji yönetiminde dünya çapında uzman Schneider Eectric, sürdürüebiirik kritererindeki başarıı performansı nedeniye Corporate Knights tarafından yayınanan Dünyanın En Sürdürüebiir 100 Goba Şirketi istesinde üç basamak birden yükseerek 10. sırada yer adı. Böyece Schneider Eectric in sürdürüebiir geişim stratejisi, art arda üçüncü yıda da ödüendirimiş odu. Kanada merkezi bağımsız bir medya ve yatırım araştırma şirketi oan Corporate Knights tarafından gerçekeştirien çaışmanın verieri, çoğunuka Boomberg den ve tümü goba orta ve büyük öçeki şirket arasından seçien 350 şirkete doğrudan bağantı kuruarak topandı. Güneş Uyumuş İngitere de yapıan bir araştırma sonucunda korkutucu bir iddia ortaya atıdı. Biim insanarı buzu çağının geri dönebieceğini iddia etti. Güneş yüzeyindeki aktiviteerin son 100 yıın en düşük seviyesinde oduğunu die getiren uzmanar, bunun Güneşin uyku hai diye niteendiriebieceğini beirtiyorar. Başarı Öyküeri Yazmak İsteyener İzmir de piot uyguamaarın ortaya çıkarımasına yöneik İZKA ve TTGV arasında imzaanan protoko ie İzmir Eko-verimiik (Temiz Üretim) Programı nın hayata geçiridiği duyurudu. Eko-verimiik etüt çaışmaarı sayesinde temiz üretimin sağanması için yapıması gereki üretim iyieştirmeerinin tespit edieceği ve igii temiz üretim faaiyeterinin Canarım Benim! WWF-Türkiye nin, biyoojik çeşitiiği korumayı amaçayan yere sivi topum kuruuşarının projeerini destekemek için başattığı Türkiye nin Canı Programı kapsamında destekenecek projeer bei odu. 30 Ocak 2014 tarihinde yapıan Seçici Kuru Topantısı nın ardından, Trabzon daki Ağaçbaşı Turbaıkarını, Büyük Menderes ve Gediz Detası ndaki Tepei Peikanarı, Muş taki Toy ve Tei Turnaarı ve Kırkarei ndeki Akkuyruku Kartaar ve Kuğuarı korumaya yöneik projeer başıyor. önerieceği piot uyguamaar, İZKA ve TTGV desteğinden faydaanabiecek. Topamda TL ik Ajans (hibe) desteğinin yanısıra TL ik TTGV (geri ödemei) desteği de piot uyguamaarın başarı hikâyesine dönüşmesi için kuanıacak. Konu ie igienen aday işetmeer için son başvuru tarihi 7 Mart. DKV den Yeşi Ekonomiye Destek DKV Euro Service sponsoruğunda düzenenen The Eco Performance Award (Eko Performans Ödüü) başvuruarı başatıdı. Lojistik sektöründeki sosya ve çevrese duyarıığa sahip oan firmaara veriecek ödüün topam tutarı 10 bin Euro oarak beirendi. Daında başı başına bir marka haine geen, İsviçre St. Gaen Üniversitesi nin de biimse destekçisi oduğu Eko Performans Ödüü, 2007 yıından bu yana veriiyor. Ödüü kazanan firmanın bunu çevre yararına projeerde kuanması şart koşuuyor. Başvuruarın en geç 31 Mart tarihine kadar yapıması gerekiyor. 8 MART 2014 / EKOIQ

11

12 HABERLER Green Office er Güçerini Bireştirdi WWF-Türkiye nin Green Office (Yeşi Ofis) programına üye 35 şirket, 11 Şubat ta düzenenen bir topantıya bir araya geerek deneyimerini payaştı. 60 temsicinin katıdığı topantıda, TEB Leasing, çaışan biincini artırmak için gerçekeştirdiği çaışmaarı; Boyner, yeni binaarına geçişte adığı tüm yeniikçi ve doğaya uyumu tedbireri; Kanyon ise teknoojiyi kuanarak kâğıtta tasarruf etmenin yöntemerinden biri oan mobi imzaya geçişini anattı. Türkiye nin Green Office e gösterdiği rağbetin kayda değer oduğunun atını çizen WWF- Türkiye Gene Müdürü Toga Baştak, 2011 yıında hayata geçirdiğimiz program Türkiye deki şirketerin isteki yakaşımarı sonucunda kısa sürede büyüyerek 2014 yıı Ocak ayı itibarıya 35 şirketi ve 46 ofisi kapsar hae gedi. Bu 2011 yıında Green Office programını Türkiye ye getirerek doğru bir karar verdiğimizi gösteriyor dedi. Ah Akkuyu, Vah Akkuyu! Mersin in Günar içesine bağı Büyükecei Bedesi nde kuruması pananan Akkuyu Nükeer Santrai ie igii tartışmaar sürüyor. Bögede pananan üç termik santra ie iki çimento fabrikası için Akdeniz fokarının üreme ve barınma bögesi oan Yeşiovacık a iman yapıması çevrede tepki topuyor. Liman için yapıan dogunun, koruma atındaki Akdeniz fokarının nesini yok edeceği beirtiiyor. Liman inşaatı çaışmaarını inceeyen CHP i Aytuğ Atıcı, Buradaki canıarın tamamı yok oacak dedi. Sürdürüebiir Geecek için B Panı Hazır Araarında Uniever in de buunduğu 14 ider şirket, kurum ve kuruuş, insanar ve gezegenin geeceği için sürdürüebiir iş modeeri ouşturmak amacıya B Team de (B Takımı) buuştu. B Team, Davos Zirvesi nde, sürdürüebiir bir geecek için iş biriği ve dayanışmanın önemine dikkat çekti. Değişen dünyaya birikte şirketerin başarıarının kârııktan çok daha fazasına bağı oduğu fesefesiye hayata geçen B Team, Dünya Ekonomik Forumu nun Davos ta gerçekeşen Doğaya Zararsız De-İyonize Saf Suya Temizik Dünyadaki sektör geişimini, teknoojierini ve yeni trenderi yakından takip eden On Ticaret, yeşi binaarın giderek daha çok konuşuduğu Türkiye de, çok uzun araştırmaarın sonucunda bütün kimyasaarından arındırımış DE-İYONİZE SAF SU ie temizik sektörüne yeni bir yön getiriyor. Doğa ie uyumu de-iyonize sistemini bünyesinde barındıran bir su arıtma ve dış cephe temizik ünitesi ie donatımış aracı ie hizmet verecek oan firma, uyguadığı temizik sistemi ie bei bir yüksekikteki tüm bina ve pazaar için maiyet avantajı getirdiğini iddia ediyor. Türkiye geneinde De-İyonize saf su ie dış cephe yıkama ve soar pane temiziğinde konut ve ticari müşterierine hizmet verecek oan firma, ücretsiz keşif ve demo gösterier yapacağını ve rekabetçi fiyatar sunacağını açıkadı. geenekse zirvesinde, barış, ortak fırsatar ve giderek artan karşııkı dayanışma için umutarın risk atında oabieceğine dikkat çekti. İnsanarın bu probemeri fark etmesinin önemine de değinien zirvede, şirketerin girişim, yeniik ve teknoojik güçeriye verdikeri desteğin önemi vurguandı. Adidas tan Çevreci Bir Adım Daha Ürün geiştirme sürecinde performans ve tarzı korurken atık miktarını azatmak yönünde devrim niteiğinde bir adım daha attığını duyuran adidas Koşu ve adidas by Stea McCartney ekiperi, yeni ürün serisinin kumaş sarfiyatını azatmak için yürüttükeri çaışmaarda kaıp verimiiğini artırmaya odakandığını açıkadıar. adidas, bu eşsiz tasarım ve üretim sürecinin anatıdığı kısa bir animasyon fim de hazıradı. Fimde, değişen agıarın ve kuraara karşı geişin konfor, uyum ve tarzdan taviz verimeden, daha etkin bir tasarım süreci yaratabidiği vurguanıyor. 10 MART 2014 / EKOIQ

13

14 HABERLER Ton Atıktan 6 Miyon Doar Kazanç Türkiye Teknooji Geiştirme Vakfı nın (TTGV) yürüttüğü, BTC Şirketi nin destekediği İskenderun Körfezi Endüstriye Simbiyoz Projesi nin kapanış etkiniği oarak Ankara da düzenenen Endüstriye Simbiyoz Konferansı 2014 te, projeye ede edien dikkate değer çevrese ve ekonomik kazanımar kamuoyuya payaşıdı Topantıda, sekiz örnek projeye, yıda ortaama 330 bin ton atığın değerendiriebieceği ve bu miktarın bir buçuk miyon nüfusa sahip bir kentin bir yıda ürettiği evse katı atık miktarına eşit oduğu açıkandı. Projede ayrıca, yıda 280 bin ton ürün üretierek 6 miyon ABD doarı net kazanç sağanabieceği ortaya kondu. 27 farkı kuruuş çaışmaara dahi ourken, beş üniversite projeye doğrudan katkı verdi. Proje sayesinde yıık 37 bin ton karbon azatımı sağanırken 6500 metreküp su tasarrufu gerçekeşti. İztuzu na Caretta Hastanesi Muğa nın Ortaca içesi ndeki dünyaca ünü İztuzu Pajı na yapıması pananan Caretta caretta hastanesinin bögede yapıaşmaya neden oacağı gerekçesiye topanan 17 bin imza, Çevre ve Şehirciik, Orman ve Su İşeri ie Kütür ve Turizm Bakanıkarı ie Pamukkae Üniversitesi ve Denizkapumbağaarı Araştırma ve Rehabiitasyon Merkezi ne gönderidi. Geecekte Çok İhtiyacımız Oacak Özgürük heykeini aşan boyarı ve 1000 yı yaşamaarıya dünyanın en güçü genetik özeikerine sahip oan Redwood ve Sekoya ağaçarı geeceğin dünyasını kurtarmada yardımcı oacak. Bu üstün genetik özeiker, dünyanın nem ve oksijen dengesini sağamada bu ağaçara ayrı bir önem kazandırıyor. AATA (Archange Ancient Tree Archive - Eski Ağaç Arşivi) gönüüeri, dev ağaçarın yok omaması için önemi bir çaışmaya imza attıar: Genetik Arşiv ve Konama! Doğaseverer bu tür bir çaışmanın aciiyetine inanıyorar çünkü onara göre ikim değişikiği nedeniye dünyanın geecekte daha çok dev ağaca ihtiyacı oacak. Atık Pastiker Yuvaya Dönüşüyor PAGDER (Pastik Sanayicieri Derneği), ükemizin çok önemi iki sosya sorununa çözüm hedefeyen anamı bir projeyi başattığını duyurdu: Sıcak Bir Yuva Her Canının Hakkıdır. Defaarca geri dönüştürüebime özeiği taşıyan atık pastiker, artık sokak hayvanarı için birer yuvaya dönüşecek. Sokağa, çevreye atımayıp, kaynağında ayrı topanan her bir pastik ayrıştırıarak geri dönüşüme bir sokak hayvanının sıcak yuvasının tuğası oacak. Bu proje ie çevre temiziği ve sokak hayvanarının barınak sorunarının çözümü için önemi bir adım atımış oacak. Hayvanseveriğiye tanınan ve bu aanda gönüü oarak birçok çaışma yapan Tuna Arman ın proje yüzü oarak destek verdiği projeye, PAGDER in yanı sıra Orman Su İşeri Bakanığı- İstanbu 1. Böge Müdürüğü, beediyeer; İKMİB, HAYTAP (Hayvan Hakarı Federasyonu) SHKD (Sahipsiz Hayvanarı Koruma Derneği), BGD (Barınak Gönüüeri Derneği) ie ÇEVKO (Çevre Koruma ve Ambaaj Atıkarı Değerendirme Vakfı) katkı sunuyor. 12 MART 2014 / EKOIQ

15

16 HABERLER Organik 3.0 a Hazır mısınız? Şubat tariherinde Amanya, Nürnberg de gerçekeşen, dünyanın en büyük organik ürün fuarı BioFach ta, organik tarımın yeni açıımının ansmanı yapıdı. Organik 3.0, organik tarımda sertifikaar ötesi yeni bir organik dünyanın tanımını yapıyor. Her sene Biofach fuarına düzeni oarak katııp, organike igii yeniikeri ekoojik camiaya payaşan Buğday ekibinin açıkamaarına göre, organik dünyası, doğaya dost yaşam, sürdürüebiir tarım, toprak refahı ve adi ticaretin yoarını arıyor. Organik 3.0 stratejisine parae oarak, sadece organik tarım deği, topum desteki tarım, katıımcı sertifikasyon sistemeri de masaya yatırııyor. Ürüne doğrudan uaşım, küçük çiftçinin, aie çiftçiiğinin destekenmesi, topumun gıdasına sahip çıkması gibi konuar gündemi ouşturuyor. Tüm bu konuar, Ekim 2014 e Buğday Derneği organizasyonuya İstanbu da gerçekeştiriecek oan 18. Dünya Organik Kongresi nde detayı oarak ee aınacak. Daha faza bigi, sponsoruk ve kayıt için: Boğaziçi, Dehi Sürdürüebiir Kakınma Zirvesi nde Dünya üzerindeki etkin poitik, ekonomik, akademik idereri buuşturan ve Hindistan da düzenenen Dehi Sürdürüebiir Kakınma Zirvesi, tarihinde ik kez Türkiye den konuşmacı katıımıya gerçekeştiridi. Sürdürüebiir Kakınma üzerine dünyanın en etkin ve prestiji kürese organizasyonu oan 14. Dehi Sürdürüebiir Kakınma Zirvesi ne Boğaziçi Üniversitesi de katıdı. 8 Şubat tarihinde üniversitenin Çevre Kana İstanbu, Büyük Bir Feakete Yo Açabiir Hukuki, Kentse ve Ekoojik Yöneriye Kana İstanbu başıkı pane 28 Ocak ta İstanbu Bigi Üniversitesi Doapdere Kampüsü nde düzenendi. Panee çok sayıda öğrenci ve akademisyen katıdı. İstanbu Bigi Üniversitesi Hukuk Fakütesi öğretim üyeerinden Prof. Dr. Turgut Tarhanı nın moderatörüğünü yaptığı panein ik oturumda Kana İstanbu projesinin İstanbu Boğazı na etkieri masaya yatırıdı. İTÜ Maden Fakütesi Jeooji Mühendisiği Böümü öğretim üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Kana İstanbu projesinin büyük bir çevre feaketi ve doğa tahribatına yo açması pahasına yapımak istendiğini söyedi. Projenin, İstanbu daki deprem riski görmezden geinerek yapımaya çaışıdığını beirten Görür, Türkiye de biim insanarının projeye iişkin değerendirme ve araştırma yapmamasını eeştirdi. Biimeri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Orhan Yenigün ie Endüstri Mühendisiği Böümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğu hazıradıkarı ortak bidiriye üniversite merkezi çaışmaarın Türkiye deki sürdürüebiir kakınma üzerine etkierini ortaya koymak üzere Zirve ye daveti konuşmacı oarak katıdıar. Ortak bidiri, Hükümeterarası İkim Değişikiği Panei Başkanı Dr. Rajendra K. Pachauri nin de katıdığı oturumda sunudu ve igiye izendi. Bayrampaşa da Güneş Enerjisiye Cebinizi Şarj Edebiirsiniz Yaıtım sektörünün ideri Fii Boya Yaıtım, yenienebiir enerji kaynakarına ne kadar koay uaşıabieceğine dikkat çekmek amacıya geiştirdiği, güneş enerjisiye çaışan cep teefonu şarj istasyonarını İstanbu Bayrampaşa hakının hizmetine sundu. 25 Şubat ta Bayrampaşa Beediye Başkanı Atia Aydıner ve Betek Boya Kamu İişkieri ve Pazar Geiştirme Müdürü Seyhun Serdar Ayhan ın katıımıya açıışı yapıan Şarj İstasyonu, güneş enerjisinin günük hayatımıza ne kadar koay adapte ediebieceğimize dikkat çekiyor. Daha önce Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyük şehirerin işek caddeerine konumandırıan şarj istasyonarı, aynı anda birden faza teefonun ve USB bağantıı eektriki eşyaarın şarj omasını sağıyor. 14 MART 2014 / EKOIQ

17

18 HABERLER Asbesti Boruarımızı Değiştirin Muğa nın Datça içesinde internet ortamında imza kampanyası başatan bir grup, şehir suyu şebekesinde kuanıan 30 kiometreik asbesti borunun değiştirimesi için harekete geçti. Kampanyada, asbesti boruarın pataması durumunda, kanserojen maddenin suya karıştığına dikkat çekidi. Kampanyaya, çevreden geen desteke katıım sayısı 33 bin 122 ye uaştı. Bu rekor katııma birikte, boruarın değiştirimesi için İer Bankası ndan kredi verimesinin you açıdı. 252 Kuş Türü Nereye Gidecek? Kars-Iğdır Aras Nehri Kuş Cenneti üzerinde yapıması pananan Tuzuca Barajı ve HES in, 252 kuş türünü barındıran Doğu Anadou daki en zengin kuş cennetini ve bögedeki ekosistemi yok edeceği iddia edidi. Projenin geri çekimesi için mücadee veren KuzeyDoğa Derneği Başkanı Doç. Dr. Çağan Şekercioğu, ikim değişikiği ve kürese ısınma yüzünden Türkiye nin giderek artan büyük bir kurakık tehikesiye karşı karşıya oduğuna da dikkat çekti. Yeşi Binaar Sınırarı Aştı Türkiye ve dünyadan sürdürüebiirike igii sınırarı aşan isimerin konuşmacı oarak katıdığı, Uusa Yeşi Bina sertifikası ve Yeşi Okuar projesinin ansmanının yapıdığı 3. Uusararası Yeşi Binaar Zirvesi Şubat ta Swissote the Bosphorus ta gerçekeşti. Çevre Dostu Yeşi Binaar Derneği (ÇEDBİK) tarafından yapı sektörünün yeşi dönüşümüne katık sağamak amacıya bu yı üçüncü kez düzenenen Zirve, uusararası ve yeri pek çok 100 den faza konuşmacıyı ve yakaşık 900 katıımcıyı ağıradı. Cüneyt Özdemir in moderatörüğünde Zirve boyunca yakaşık 40 oturum gerçekeşti. Zirvede yenienebiir enerji teknoojieri, sürdürüebiirik, yeşi finansman, yere yönetimer, STK ve mesek odaarı, yeşi bina değerendirme sistemeri, mazemeinovasyon, yapıda kuraar, teşviker, yönetmeiker, sürdürüebiir kenter ve topumar gibi konu başıkarı atında Türkiye den ve dünyadan onarca günce sürdürüebiir proje payaşıdı. Yapı sektörü, son yıarda sürdürüebiir/yeşi bina ve sürdürüebiir/yeşi kent kavramarıya gerek uusa gerekse uusararası aanda performansının sınırarını aşan örnekere çıkıyor karşımıza. Bu çerçevede konferansın teme amacı, 21. yüzyıın başında Türkiye de en iyinin yapımasını teşvik etmek için uusa ve uusararası aanda en iyieri bir araya getirerek; tasarımda sınırarı aşan projeerin, yeniikçi fikir ve modeerin zirve katıımcıarına iham vermesini sağamaktı. Sektörde sürdürüebiiriği teşvik edecek Yapıda Sürdürüebiirik Ödüeri nin ansmanı da bu yı 3. Uusararası Yeşi Binaar Zirvesi nde yapıdı. Yeşi Binaar Zirvesi nin kapanışında verien ÇEDBİK Sürdürebiirik Teşvik ödüerinin sahiperi ise Akçansa, Eczacıbaşı Yapı Gereçeri, Garanti Bankası, Türkiye Müteahhiter Biriği ve EKOIQ odu. Adığımız ödüü, EKOIQ nun tüm dostarına, yazararına, okurarına, destekçierine armağan ediyoruz. Bu ödüü hak ettiniz! 16 MART 2014 / EKOIQ

İçindekiler. Sendikaya katılmamın en büyük nedeni kadın olmaktı Düzce de DESA nın direnen kadınları ile konuştuk. Sendikayı DESA ya koyana kadar devam

İçindekiler. Sendikaya katılmamın en büyük nedeni kadın olmaktı Düzce de DESA nın direnen kadınları ile konuştuk. Sendikayı DESA ya koyana kadar devam - s petro - İçindekier 3 4 5 7 10 12 2 Merhaba Kriz faturasının işçiye kesimesini engeeyeceğiz Petro-İş Sendikası 26. Dönem 3. Genişetimiş Başkanar Kuruu Ayrı bir kadın yapısı omaı Güneydoğu Avrupa Enerji

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Adalet ve Çocuk. Basından Esirgenen Çıraklar, Bir İyi Uygulama Örneği

ÇALIŞMA ORTAMI. Adalet ve Çocuk. Basından Esirgenen Çıraklar, Bir İyi Uygulama Örneği ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 123 Adaet ve Çocuk Basından Esirgenen Çırakar, Bir İyi Uyguama Örneği Temmuz - Ağustos 2012 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Çalışan Çocuklar ve Çocuk Bayramının Düşündürdükleri Toplum Hekimliğine Gönül Verenler - 3: Bir Mutlu İnsan: Dr.

ÇALIŞMA ORTAMI. Çalışan Çocuklar ve Çocuk Bayramının Düşündürdükleri Toplum Hekimliğine Gönül Verenler - 3: Bir Mutlu İnsan: Dr. ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 110 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA NÜFUS SOSYAL HEKİMLİK Çaışan Çocukar

Detaylı

www.fisek.org.tr ÇALIŞMA ORTAMI Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? ISBN 1302-3519

www.fisek.org.tr ÇALIŞMA ORTAMI Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? ISBN 1302-3519 ISBN 1302-3519 ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 94 Yoksuuğun Pençesindeki Çocukar İşyeri Hekimine Erişimde Adaetsiziker - II E ve Taşınabiir Eektriki E Aeteri www.fisek.org.tr Eyü - Ekim 2007

Detaylı

Sağlık ÇALIŞMA ORTAMI. Güvenlik Çevre. Çalışma Ortamı Sayı 109 Mart Nisan 2010. Çocuk İşçiliğinden İşverenliğe Uzanan Bir Yaşamın Öyküsü: Erdal Burak

Sağlık ÇALIŞMA ORTAMI. Güvenlik Çevre. Çalışma Ortamı Sayı 109 Mart Nisan 2010. Çocuk İşçiliğinden İşverenliğe Uzanan Bir Yaşamın Öyküsü: Erdal Burak Sağık ISSN 1302-3519 Güvenik Çevre ÇALIŞMA ORTAMI Çaışma Ortamı Sayı 109 Mart Nisan 2010 SÖYLEŞİ Ercüment Erbay Gürhan Fişek Çocuk İşçiiğinden İşvereniğe Uzanan Bir Yaşamın Öyküsü : Erda Burak İki Ayda

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Göz Göre Göre Kullanılan Çocuk Emeği. Karıncalar Mesaide. (Özer Akbaşlı ile Söyleşi)

ÇALIŞMA ORTAMI. Göz Göre Göre Kullanılan Çocuk Emeği. Karıncalar Mesaide. (Özer Akbaşlı ile Söyleşi) ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 124 Göz Göre Göre Kuanıan Çocuk Emeği Eyü - Ekim 2012 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Sevgi Yumağı Çocuk İşçiliğine Hayır, Kaliteli Eğitime Evet. Ali Osman Abacı : Zor Yollardan Geçtik

ÇALIŞMA ORTAMI. Sevgi Yumağı Çocuk İşçiliğine Hayır, Kaliteli Eğitime Evet. Ali Osman Abacı : Zor Yollardan Geçtik ÇALIŞMA ORTAMI İş Sağığı ISSN 1302-3519 Güveniği İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 141 Sevgi Yumağı Çocuk İşçiiğine Hayır, Kaitei Eğitime Evet Ai Osman Abacı : Zor Yoardan Geçtik Temmuz - Ağustos 2015 İŞÇİ SAĞLIĞI

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Toplum Hekimliğine Gönül Verenler: Sıtma Mücadelesinde Bir Öncü : Yüzbaşı Şahin

ÇALIŞMA ORTAMI. Toplum Hekimliğine Gönül Verenler: Sıtma Mücadelesinde Bir Öncü : Yüzbaşı Şahin ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 115 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA NÜFUS SOSYAL HEKİMLİK Topum Hekimiğine

Detaylı

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci El Kitabı

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci El Kitabı İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Öğrenci E Kitabı 2014-2015 İÇİNDEKİLER Rektör den...4 Üniversitemiz Hakkında Gene Bigier...5 Üniversite Öğrencisi Omak! 29 Mayısı Omak!... 7 İstanbu da Okumak!... 11 Hangi

Detaylı

Tesisat Sektörü, İki Uluslararası Etkinlikle Önce İstanbul, Ardından Antalya da Buluştu

Tesisat Sektörü, İki Uluslararası Etkinlikle Önce İstanbul, Ardından Antalya da Buluştu Tesisat Sektörü, İki Uusararası Etkinike Önce İstanbu, Ardından Antaya da Buuştu Uusararası Yapıda Tesisat Teknoojisi Sempozyumu na İgi Büyük Odu TTMD - Türk Tesisat Mühendiseri Derneği tarafından iki

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Çocuk Gelinler. İnsan Uyur, Tehlike Uyumaz. Nükleer Kazalar Perdeler Kapalı Kaldı. Kedi Gözü

ÇALIŞMA ORTAMI. Çocuk Gelinler. İnsan Uyur, Tehlike Uyumaz. Nükleer Kazalar Perdeler Kapalı Kaldı. Kedi Gözü ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 117 Çocuk Geiner Nükeer Kazaar Perdeer Kapaı Kadı BÜYÜTEÇ : Kaçak Göçmen İşçier İnsan Uyur, Tehike Uyumaz İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ

Detaylı

İş Sağlığı Güvenliği ÇALIŞMA ORTAMI. Ufkunun Ötesi : Çırak Hüseyin Güneş in Yaşam Öyküsü. Kopan; Vinç, Halat, Sapan

İş Sağlığı Güvenliği ÇALIŞMA ORTAMI. Ufkunun Ötesi : Çırak Hüseyin Güneş in Yaşam Öyküsü. Kopan; Vinç, Halat, Sapan ISSN 1302-3519 İş Sağığı Güveniği ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 140 Ufkunun Ötesi : Çırak Hüseyin Güneş in Yaşam Öyküsü Isparta Gü Sektörünün Yapısa Sorunarı ve Topumsa Cinsiyet Eşitsiziği

Detaylı

SOLUNUM 2012 çin Haz rl klar Tamam

SOLUNUM 2012 çin Haz rl klar Tamam s ounum Türkiye Sounum Araştırmaarı Derneği Yayın Organıdır Nisan 2012 a ktüe YIL 4 / SAYI 8 / SSN: 1309-5285 www.sounum.org.tr SOLUNUM 2012 çin Haz r kar Tamam TÜSAD n 34. Uusa Kongresi nde kongrenin

Detaylı

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FM ÜRÜN KILAVUZU

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FM ÜRÜN KILAVUZU Vovo Trucks. Driving Progress VOLVO FM ÜRÜN KILAVUZU 2 İyi bir kamyonu mükemme kıan nedir? Çoğu insan, bu etkenin verimiik oduğunu söyeyecektir. Odukça iddiaı bir söz. Peki, gerçekte de öye mi? Bizim için

Detaylı

Nazar Boncuğu Sağlık. Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları

Nazar Boncuğu Sağlık. Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Nazar Boncuğu Sağık Sigortası Öze Şartarı ve Sağık Sigortası Gene Şartarı Sayın Sigortaımız, Sağık Sigortası aanındaki öncüüğümüzü sürdürerek sizere modern sağık kuruuşarında, en hızı sağık hizmetini,

Detaylı

EKOIQ. savaş ve isyan. İklim Değişti, Her Şey Değişti Kuraklık Günlerinde. Gezegeni Kadınlar Kurtaracak. Diş Fırçası ve Döngüsel Ekonomi

EKOIQ. savaş ve isyan. İklim Değişti, Her Şey Değişti Kuraklık Günlerinde. Gezegeni Kadınlar Kurtaracak. Diş Fırçası ve Döngüsel Ekonomi EKOIQ Y E Ş İ L İ Ş / Y E Ş İ L Y A Ş A M NİSAN 2015 SAYI:50 İklim Değişti, Her Şey Değişti Kuraklık Günlerinde savaş ve isyan Diş Fırçası ve Döngüsel Ekonomi Karin Kloosterman: Ortadoğu ya Barışı Çevre

Detaylı

EKOIQ. Tersine Dönmüş Dünya Ekonomisi. Dışsallıkları İçselleştirebilmek. Enerji Ekonomisi Antalya da Konuşulacak

EKOIQ. Tersine Dönmüş Dünya Ekonomisi. Dışsallıkları İçselleştirebilmek. Enerji Ekonomisi Antalya da Konuşulacak EKOIQ Y E Ş İ L İ Ş / Y E Ş İ L Y A Ş A M Sonbahar Günü Bir Anlat Haiku yu Duymayanlara Kağıt Kullanımınızı Yönetiyor musunuz? Enerji Ekonomisi Antalya da Konuşulacak Pierre-Yves Cousteau: Su ve Hava Sınır

Detaylı

5N1K sı. Yeşil Lojistik in. Soma Akıl Oyunları. Alın Size Ucuz Kömür! Yeni Sınır, İnsan Hakları mı? Jeotermale Güneş Doğdu

5N1K sı. Yeşil Lojistik in. Soma Akıl Oyunları. Alın Size Ucuz Kömür! Yeni Sınır, İnsan Hakları mı? Jeotermale Güneş Doğdu ISSN 977-1309-44100-9 HAZİRAN 2014 SAYI:40 Y E Ş İ L İ Ş / Y E Ş İ L Y A Ş A M Soma Akıl Oyunları Alın Size Ucuz Kömür! İnternetiniz Ne Kadar Yeşil? Yeni Sınır, İnsan Hakları mı? Türkiye İMSAD Sürdürülebilirlik

Detaylı

EKOIQ. geri. miyiz? dönüşebilecek. Kadının Doğası Doğanın Kadınları. Uzayı da Çöplüğe Çevirdik! www.ekoiq.com

EKOIQ. geri. miyiz? dönüşebilecek. Kadının Doğası Doğanın Kadınları. Uzayı da Çöplüğe Çevirdik! www.ekoiq.com Paris 2015 e Doğru Gezegen ve İklim için Anlaşın! EKOIQ Y E Ş İ L İ Ş / Y E Ş İ L Y A Ş A M MART 2015 SAYI:49 Kadının Doğası Doğanın Kadınları Peki Sosyal Medya İletişiminiz Sürdürülebilir mi? UN SDSN

Detaylı

EKOIQ. Türkiye Gerçekte Dünyanın Neresinde? Sürdürülebilirlik Parametrelerinde. www.ekoiq.com Y E Ş İ L İ Ş / Y E Ş İ L Y A Ş A M TL (KDV DAHİL)

EKOIQ. Türkiye Gerçekte Dünyanın Neresinde? Sürdürülebilirlik Parametrelerinde. www.ekoiq.com Y E Ş İ L İ Ş / Y E Ş İ L Y A Ş A M TL (KDV DAHİL) EKOIQ 9 Y E Ş İ L İ Ş / Y E Ş İ L Y A Ş A M HAZİRAN 2015 SAYI:52 TL (KDV DAHİL) Sürdürülebilirlik Parametrelerinde Türkiye Gerçekte Dünyanın Neresinde? www.ekoiq.com BAŞLARKEN Doğduğun Gezegende Yaşamamak

Detaylı

EKOIQ. Kime Danışmalı? Sürdürülebilirliği. 10 Rotada. Küresel İklim Politikalarında Doha Geçidi. Şehrin At Sineği Bisiklet. Sürdürülebilirlik Turizmi

EKOIQ. Kime Danışmalı? Sürdürülebilirliği. 10 Rotada. Küresel İklim Politikalarında Doha Geçidi. Şehrin At Sineği Bisiklet. Sürdürülebilirlik Turizmi EKOIQ Y E Ş İ L İ Ş / Y E Ş İ L Y A Ş A M ŞUBAT 2013 SAYI:26 www.ekoiq.com Küresel İklim Politikalarında Doha Geçidi Sürdürülebilirliği Kime Danışmalı? GRI ın Başkanı Mervyn King: Entegre Raporlamaya Hazır

Detaylı

EKOIQ NE OLDU? NE OLACAK? DOHA Bu İşin 2013 ü Var! Gezegeni Mühendisler mi Kurtaracak? 2012 Yılını Niye Kömür Yılı İlan Ettik? www.ekoiq.

EKOIQ NE OLDU? NE OLACAK? DOHA Bu İşin 2013 ü Var! Gezegeni Mühendisler mi Kurtaracak? 2012 Yılını Niye Kömür Yılı İlan Ettik? www.ekoiq. EKOIQ OCAK 2013 SAYI:25 Y E Ş İ L İ Ş / Y E Ş İ L Y A Ş A M 2012 NE OLDU? 2013 NE OLACAK? DOHA Bu İşin 2013 ü Var! Gezegeni Mühendisler mi Kurtaracak? 2012 Yılını Niye Kömür Yılı İlan Ettik? www.ekoiq.com

Detaylı

EKOIQ. Rekabet için de Sürdürülebilirlik Gerekiyor. Ekolojik Bilançomuz Çıktı: Borcumuz Var! 2012 Rüzgârlı Geçecek. Jeremy Rifkin: Gelecek Yataydır

EKOIQ. Rekabet için de Sürdürülebilirlik Gerekiyor. Ekolojik Bilançomuz Çıktı: Borcumuz Var! 2012 Rüzgârlı Geçecek. Jeremy Rifkin: Gelecek Yataydır EKOIQ NİSAN 2012 9 TL (KDV DAHİL) Y E Ş İ L İ Ş / Y E Ş İ L Y A Ş A M Rekabet için de Sürdürülebilirlik Gerekiyor SAYI:16 2012 Rüzgârlı Geçecek Türkiye nin İlk Yeşil Tüketim Araştırması: Yeşil i Biliyoruz

Detaylı

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Kimyasallar

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Kimyasallar Markaama, kodama ve sistem çözümeri Kimyasaar Üretim hatarınızda karşıaştığınız zorukarın farkındayız Kimyasa imaatında kodama, sıcak, tozu ve ısak oabien zoru üretim ortamarı nedeniye zor oabiir. Güveniir

Detaylı

Bild in der Größe 215x70 mm einfügen. İşletme Talimatı Axor

Bild in der Größe 215x70 mm einfügen. İşletme Talimatı Axor Bid in der Größe 215x70 mm einfügen İşetme Taimatı Axor İşareter ve Semboer d e İkaz hatıratması Çevre hatıratması! Oası araç hasararı i b İpucu Davranış taebi b Yapıması gereken işem (birçok b) É=É É=É

Detaylı

ML5520/21. kullanici kilavuzu

ML5520/21. kullanici kilavuzu ML5520/21 kuanici kiavuzu Sunuș Bu begenin içindeki bigierin eksiksiz, doğru ve günce oabimesi için her türü çaba gösterimiștir. Üretici, denetimi dıșındaki hataarın sonuçarından sorumu değidir. Üretici,

Detaylı

EKOIQ. İstediğimiz Gelecek İstersek Gelecek. RİO+20 nin Ardından

EKOIQ. İstediğimiz Gelecek İstersek Gelecek. RİO+20 nin Ardından EKOIQ AĞUSTOS 2012 SAYI:20 Y E Ş İ L İ Ş / Y E Ş İ L Y A Ş A M 9 TL (KDV DAHİL) ISSN 977-1309-44100-9 20 9 771309 441009 Sürdürülebilir Kalkınma/ma ya da Konya Küçük Köy, Büyük Hedef Kadıovacık Karbonlarını

Detaylı

EKOIQ SONRA DURBAN DAN YENİ SORUNLAR, YENİ YOLLAR Y E Ş İ L İ Ş / Y E Ş İ L Y A Ş A M. Türkiye nin İlk Karbon Nötr Yayını Olduk!

EKOIQ SONRA DURBAN DAN YENİ SORUNLAR, YENİ YOLLAR Y E Ş İ L İ Ş / Y E Ş İ L Y A Ş A M. Türkiye nin İlk Karbon Nötr Yayını Olduk! EKOIQ OCAK 2012 9 TL (KDV DAHİL) Y E Ş İ L İ Ş / Y E Ş İ L Y A Ş A M SAYI:13 ISSN 977-1309-44100-9 13 9 771309 441009 DURBAN DAN SONRA YENİ SORUNLAR, YENİ YOLLAR Türkiye nin İlk Karbon Nötr Yayını Olduk!

Detaylı

KOCAELİ SANAYİ ODASI aylık resmi yayın organıdır. Y Ali Kibar: Gübretaş Genel Müdürü Osman BALTA:

KOCAELİ SANAYİ ODASI aylık resmi yayın organıdır. Y Ali Kibar: Gübretaş Genel Müdürü Osman BALTA: KOCAELİ SANAYİ ODASI ODAVİZYON KOCAELİ SANAYİ ODASI aylık resmi yayın organıdır SAYI 95 AĞUSTOS 2014 VII. Ticaret ve Sanayi Şurası, Rifat Hisarcıklıoğlu nun ev sahipliğinde Başbakan ve ilgili Bakanların

Detaylı

6Ekim 2004 tarihinde 59. Hükümet

6Ekim 2004 tarihinde 59. Hükümet Aziz ÇEL K Krista- f Sendikas E itim Müdürü Avrupa Sosya fiart ve Türkiye nin Çekinceeri 6Ekim 2004 tarihinde 59. Hükümet taraf ndan imzaanan Gözden Geçirimif Avrupa Sosya fiart, Hükümet taraf ndan onayanmak

Detaylı