Kanun, işletmeler bakımından perakende işletmeleri ni kapsamaktadır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kanun, işletmeler bakımından perakende işletmeleri ni kapsamaktadır."

Transkript

1 Kime : Kimden : Av. Kaan Gök, Av. Mahmut Eyüboğlu Tarih : Konu : Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun na ilişkin hukuki görüş ve açıklamalarımızdan ibarettir. I. GİRİŞ Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ( Kanun ), 6585 kanun numarası ile tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İşbu bilgi notu ile söz konusu Kanun da düzenlenen hususlar ve düzenlemelerin alışveriş merkezleri üzerindeki hukuki sonuçları değerlendirilecektir. II. AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR 1. Amaç Kanun un amacı 1. maddede düzenlenmiştir. Buna göre: Ø Perakende işletmelerin açılış ve faaliyete geçiş işlemlerinin kolaylaştırılması, Ø Perakende ticaretin kaliteli ve standartlara uygun olarak serbest piyasa ortamında etkin ve sürdürülebilir rekabet şartlarına göre yapılması, Ø Perakende işletmelerin dengeli bir şekilde büyüme ve gelişmesinin sağlanması, Ø Perakende işletmelerin faaliyetleri ile bunların üretici ve tedarikçilerle ilişkilerinin düzenlenmesi Kanunda amaç olarak açık bir şekilde ifade edilmiştir. 2. Kapsam Kanun, işletmeler bakımından perakende işletmeleri ni kapsamaktadır. Konu bakımından ise bu işletmelerin açılış, faaliyet, denetim ve ticareti Tasarı nın kapsamına alınmıştır. 3. Tanımlar Kanun ile birlikte ilk defa Alışveriş Merkezi kavramının hukuki tanımlaması yapılmıştır. Buna göre Alışveriş Merkezi:

2 Bir yapı veya alan bütünlüğü olan, içinde büyük mağaza ve/veya beslenme, giyinme, eğlenme, dinlenme, kültürel ve benzeri ihtiyaçların bir kısmının veya tamamının karşılandığı diğer işyerleri bulunan, merkezî bir yönetime ve ortak kullanım alanları ile yönetmelikle belirlenen diğer niteliklere sahip işletme Görüldüğü üzere Kanun, bir yerin alışveriş merkezi olarak tanımlanabilmesi için: - Yapı veya alan büyüklüğü, - Mağaza ve/veya beslenme, giyinme, eğlenme, dinlenme, kültürel ve benzeri ihtiyaçların bir kısmını veya tamamını karşılayan işyerlerinin bulunması, - Merkezi yönetimi olması, - Ortak alanlarının bulunması, kriterlerini aramaktadır. Yine Kanun un tanımlar bölümünde: - Büyük Mağazalar en az dört yüz metrekare satış alanlı perakende satışı yapılan yerler, - Zincir Mağaza aynı gerçek veya tüzel kişi sahipliğinde bir merkeze bağlı olarak faaliyet gösteren; içlerinden en az biri büyük mağaza niteliğini taşıyan en az beş şubeye sahip işletmeyi veya her biri dört yüz metrekarenin altında satış alanına sahip en az on şubesi bulunan işletme - Bayi İşletme Sözleşmeye dayalı olarak bir işletmenin mal ve hizmetlerinin satışına aracılık eden ve kendi adına bağımsız çalışan işletme - Özel yetkili işletme Sözleşmeye dayalı olarak bir işletmenin, yönetim ve organizasyon ile dağıtım veya pazarlama teknolojileri gibi konularda bilgi ve desteğini almak suretiyle bu işletmenin mal veya hizmetinin satışı üzerindeki imtiyaz hakkını bedel, bölge ve süre gibi belirli şartlar ve sınırlamalar dâhilinde kullanan bağımsız ticari işletme olarak tanımlanmıştır. III. PERBİS Kanun ile birlikte alışveriş merkezlerini de kapsayan perakende işletmeler bakımından önemli bir sistem getirilmiştir; gerek perakende işletmelerin izinlerinin alınması gerek ise söz konusu işletmelere ilişkin duyuruların yapılması için oluşturulacak PERBİS sistemi. 1. PERBİS Gizli ve Kuruma Özeldir 2 / 7

3 Kanun a göre PERBİS, Perakende işletmelerin açılış ve faaliyeti ile kapanışında gerekli başvuru ve diğer işlemlerin yapılması, ilgili kurum ve kuruluşlara iletilmesi, değerlendirilmesi, sonuçlandırılması ve bu işletmelere yönelik veri tabanının oluşturulması ile bilgi paylaşımının sağlanması amacıyla Bakanlık bünyesinde kurulan bir sistemdir. Kanun gereğince perakende işletmeler açılış ve işletme izinlerini yetkili makamlara PERBİS sistemi üzerinden başvurmak sureti ile alacaklar. Ayrıca kanunda, Büyükşehirlerdeki alışveriş merkezlerine yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi ve işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının verilmesinde belediyenin yetkili olduğu ve alışveriş merkezi projesi için yapı ruhsatı verilirken üst meslek kuruluşlarından, diğer bir ifade ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu ndan görüş alınacağı belirtilmiştir. 2. Geçiş Dönemi Kanun yürürlüğe girmiş olmak ile birlikte henüz PERBİS sisteminin kurulmadığı ve bu sisteme ilişkin detaylı düzenlemelerin yer aldığı yönetmeliğin de bulunmadığı görülmektedir. Kanun bu nedenle, PERBİS sistemine geçişe kadarki süreç bakımından bir takım esaslar getirmiştir. Buna göre: - PERBİS sistemi kurulana kadar perakende işletmelerinin açılış ve faaliyete geçiş işlemleri mevcut düzenlemeler ile yürütülecektir. - İşyeri açma ve faaliyet ruhsatı hususunda yetkili idareler sistemlerini PERBİS e uyumlu hale getirecek ve sistem kurulduğunda mevcut perakende işletmelerinin tüm bilgilerini sisteme girecektir. - Mevcut alınmış işyeri açma ve çalışma ruhsatları geçerliliğini korumaktadır. IV. DİĞER ESASLAR 1. Üretici/Tedarikçi ile Perakendeci İlişkisi Kanun gereğince, mağaza ve işletmeler tedarikçiden mağaza açılışı ve tadilatı, ciro açığı, banka ve kredi kartı katılım bedeli veya ürün talebini doğrudan etkilemeyen herhangi bir bedel talep edemeyecektir. Ayrıca, satışa konu ürünün talebini doğrudan etkileyecek reklam, anons, raf tahsisi gibi hizmetlerde de bu hizmetlerin bedelinin sözleşmede açıkça yazılması aranacaktır. Ayrıca bu hallerde ilgili ürünler sözleşme süresince raflarda satışa sunulacaktır. Diğer taraftan Kanun, üretici/tedarikçiler küçük işletme ve perakendeci büyük işletme ise üretim tarihinden itibaren otuz gün içinde bozulabilen malların ödeme süresinin teslim tarihinden itibaren otuz günü geçemeyeceğini belirtmektedir. Gizli ve Kuruma Özeldir 3 / 7

4 Yurt içinde üretilen ve hızlı tüketim malı (gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım) niteliğindeki mağaza markalı ürünlerin (Büyük mağaza veya zincir mağazanın, başkalarına ürettirerek kendi ad veya markasıyla işyerinde sattığı ve bunların fiyat, ambalaj veya tanıtımı üzerinde kontrole sahip olduğu ürünü) üzerinde veya ambalajında hem perakendecinin hem de üreticinin ad, unvan veya markasının bulunması zorunluluğu getirilmiştir. 2. Kampanyalı Satış Kanun, perakende işletmelerin indirimli ve promosyonlu satış kampanyaları bakımından önemli esaslar getirmiştir. Buna göre: - Kampanyanın süresi; işyeri açılışı, devri, kapanışı, adres veya faaliyet konusu değişikliğinde üç ayı, tasfiye durumunda ise altı ayı geçemez. - İndirimlerin başlangıç ve bitiş tarihleri belli olacaktır. 3. Sürekli İndirimli Satış Kanun ile birlikte gelen bir diğer önemli yenilik de sürekli indirimli satış kavramıdır. Sürekli indirimli satış seri sonu, sezon sonu, ihraç fazlası, kusurlu ve benzeri malların, perakende işletmelerce, indirimli fiyattan veya malların fabrika çıkış fiyatı üzerinden yıl boyunca satılması olarak tanımlanmıştır. Buna göre: - Sürekli indirimli satış yapan perakende işletmelerin ön cephesinde ve mağaza içlerinde, kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde bu satış türünü gösterir ya da çağrıştırır ibarelere yer verilir. - Ayrıca bu ibarelerin alışveriş merkezlerince kullanımı, içerisinde yer alan perakende işletmelerin tamamının birinci fıkra kapsamında faaliyet göstermesine; alışveriş merkezi içinde bulunanlar da dâhil diğer perakende işletmelerce kullanımı ise satışa sunulan malların en az yüzde yetmişinin yukarıda tanımlanan niteliklere sahip olmasına bağlıdır. Kanun da ayrıca, Sürekli indirimli satış yapan perakende işletmelerin tarihine kadar durumlarını yukarıdaki esaslara uygun hale getirmeleri gerektiği belirtilmiştir. 4. Ortak Kullanım Alanları Kanun alışveriş merkezlerindeki ortak kullanım alanlarına ilişkin düzenlemeler getirmiştir. Buna göre: - Satış alanlarının en az binde beşi sosyal ve kültürel etkinliklerin düzenlenmesi amacıyla ayrılacaktır. Gizli ve Kuruma Özeldir 4 / 7

5 - Acil tıbbi müdahale ünitesi, ibadet yeri, bebek bakım odası, çocuk oyun alanı gibi ortak kullanım alanları oluşturulacaktır. - Ortak kullanım alanları oluşturulurken engelli ve yaşlı ile çocukların ihtiyaçları dikkate alınır. Kanun da ayrıca, hali hazırda işyeri açma ve çalışma ruhsatı almış olan alışveriş merkezlerinde yukarıdaki esaslardaki ortak alanların tarihine kadar oluşturulması gerektiği öngörülmüştür. 5. Yer ve Raf Tahsisi Kanun, alışveriş merkezlerinde esnaf ve sanatkar işletmecilerine rayiç bedel üzerinden kiraya verişmek üzere toplam satış alanının en az yüzde beşi oranında, geleneksel, kültürel veya sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri icra edenlere rayiç bedelin dörtte birini geçmeme üzere en az binde üç oranında yer ayrılmasını zorunlu hale getirmiştir. Kanun da ayrıca Kanun un yürürlüğe girdiği tarihten itibaren alışveriş merkezlerinde boşalan satış alanlarının yukarıdaki oranlarda yine yukarıda belirtilen işletme ve icracılara ayrılması gerektiği belirtilmiştir. Hızlı tüketim (gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım) perakendecilerinin satış alanlarının en az yüzde birindeki raf alanı mağazanın bulunduğu ilde üretilmesi kaydıyla coğrafi işaretli olarak tescil edilen veya yöresel ürün sayılan ürünlere ayrılacağını ve perakendecilerin bu ayırma işlemini tarihine kadar gerçekleştirmesi gerektiği belirtilmektedir. 6. Çalışma Saatleri Kanun ile birlikte, perakende işletmelerinin bir kısmının veya tamamının çalışma saatlerinin meslek kuruluşlarının müşterek teklifi üzerine ilgili belediye ve diğer idari kurumların da görüşü alınarak vali tarafından belirlenebileceği belirtilmiştir. Kanun ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nın, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu nun müşterek teklifi üzerine faaliyet kollarına göre perakende işletmelerin çalışma saatlerinin bölge ve ülke düzeyinde belirleme hususunda yetkili olduğunu belirtmektedir. V. CEZALAR Kanun, getirmiş olduğu esas ve kuralların Gümrük ve Ticaret Bakanlığı denetiminde olduğunu belirtmektedir. Kanuna uygun hareket etmemenin de her bir aykırılık bakımından ayrı ayrı cezaları öngörülmüş olup, başlıca cezalara şu şekildedir: Gizli ve Kuruma Özeldir 5 / 7

6 - Tedarikçi ve üreticiden satışı doğrudan etkilemeyen bedel veya prim alan perakendeciler bu bedel veya prim tutarında, ve her bir tekrarda bu bedelin iki katı tutarında, - Mağaza markalı üründe perakendeci ve üreticinin ad, unvan veya markasını ayrı ayrı belirtmeyen büyük mağaza ve zincir mağazalar, her bir mağaza/şubesindeki her bir ürün grubu için TL ve her bir tekrarda TL, - Kampanyalı satış kuralları ile sürekli indirimli satış kurallarına uymayan perakendeciler TL, fiilin büyük mağaza, zincir mağaza, bayi işletme ve özel yetkili işletme tarafından işlenmesi hâlinde TL, alışveriş merkezi tarafından işlenmesi hâlinde TL, her bir tekrarında bu bedellerin iki katı, - Sosyal ve kültürel etkinlik alanı ayırmayanlar, ayırmadıkları her bir metrekare için TL, aykırılığı verilen sürede gidermemesi halinde TL, - Acil tıbbi müdahale ünitesi, ibadet yeri, bebek bakım odası, çocuk oyun alanı gibi ortak kullanım alanları oluşturmayanlar, her bir aykırılık için TL, aykırılığın verilen süre içerisinde giderilmemesi halinde TL, - Esnaf ve sanatkar işletmecilerine ve geleneksel, kültürel veya sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri icra edenlere Kanun da belirtilen oranda yer ayrılmaması halinde, ayrılmayan metrekare başına rayiç bedel tutarında, aykırılığın verilen sürede giderilmemesi halinde bu bedelin iki katı tutarında, - Coğrafi işaret/yöresel ürün ayrılması gerekip ayrılmayan her bir mağaza veya şube için TL, aykırılığın verilen sürede giderilmemesi halinde TL, - Belirlenmiş çalışma saatine aykırı hareket edilmesi halinde TL, tekrarı halinde TL, - Kanun çerçevesinde alınacak tedbir ve çıkarılacak yönetmeliklere aykırılık, istenilen evrakların veya bilgilerin verilmemesi, görev yapılmasına engel olma hallerinde ise TL, tekrarı halinde TL idari para cezası verileceği öngörülmüş ve kanun kapsamında verilen cezaların tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde ödenmesi gerektiği belirtilmiştir. VI. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ Görüldüğü üzere Kanun ile birlikte perakende işletmeciliği ve özellikle de alışveriş merkezleri bakımından önemli değişiklik ve düzenlemeler getirilmiştir. Tüm bu açıklamalar ışığında: Gizli ve Kuruma Özeldir 6 / 7

7 Ø Alışveriş merkezi ve perakende mağazaların işyeri ruhsat ve faaliyetlerinin PERBİS sistemi ile denetleneceği, Ø Mevcut işyeri ruhsatlarının geçerliliğinin devam ettiği, Ø Mağaza ve işletmelerin tedarikçiden satışı doğrudan etkilemeyen ciro açığı, kredi kartı katılım bedeli gibi bedel ve primler talep edemeyeceği, Ø Perakendecilerin, üreticilere üretip kendi markası ile satışa sunduğu hızlı tüketim ürünlerinde üreticinin de unvan veya markasının bulunması gerektiği, Ø İndirim sürelerinin başlangıç ve bitiş sürelerinin belli olmak zorunda olduğu, Ø Sürekli indirimli satış mağazası veya alışveriş merkezi olabilmek için tüm ürünlerin en az yüzde yetmiş beşinin bu sınıfta olması şartının olduğu, Ø Alışveriş merkezlerinde sosyal ve kültürel etkinlik alanlarının oluşturulmasının zorunlu olduğu, Ø Yine alışveriş merkezlerinde Esnaf ve sanatkar işletmecilerine ve geleneksel, kültürel veya sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri icra edenlere belli oranda yer ayrılmasının zorunlu olduğu, Ø Hızlı tüketim ürünü satan yerlerde belli oranda yöresel ürün satışının zorunlu olduğu, Ø Perakende mağazaları ve alışveriş merkezlerinin çalışma saatlerinin meslek kuruluşlarının müşterek teklifi üzerine vali tarafından, ve ülke/bölge bazında da bakanlık tarafından belirlenebileceği Kanun da önce çıkan başlıca düzenleme ve yeniliklerdir. Başpınar & Ortakları Hukuk Bürosu Kaan Gök Ortak Avukat Mahmut Eyüboğlu Avukat Gizli ve Kuruma Özeldir 7 / 7

SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 10513 SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5957 Kabul Tarihi : 11/3/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 26/3/2010

Detaylı

1- Şirketlerde Sınırlı Yetki Verilmesine İlişkin İç Yönerge Uygulaması

1- Şirketlerde Sınırlı Yetki Verilmesine İlişkin İç Yönerge Uygulaması EKİM 2014 HUKUK BÜLTENİ Bilgi Notları: 1- Şirketlerde Sınırlı Yetki Verilmesine İlişkin İç Yönerge Uygulaması Son günlerde Şirketlerimizde en çok sancı oluşturan konulardan birisi; Şirketler nezdinde sınırlı

Detaylı

TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, elektronik iletişim araçlarıyla yapılan

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

6361 SAYILI FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU (Gerekçeli)

6361 SAYILI FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU (Gerekçeli) 6361 SAYILI FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU (Gerekçeli) 1 2 FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU Kanun No : 6361 Kabul Tarihi : 21.11.2012 R.G. Yayım

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; bağımsız denetim ile bağımsız denetim kuruluşlarına ve denetçilere ilişkin

Detaylı

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ Sermaye Piyasası Kurulundan: PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 Ders Kodu: 1004 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı, Türev Araçlar Sınavı Bu çalışma

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 11647 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 6331 Kabul Tarihi : 20/6/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 30/6/2012 Sayı : 28339 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 52 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 099 Aralık 2009 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME

Detaylı

www.alomaliye.com Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; Bakanlık : İçişleri Bakanlığını, Bakan : İçişleri Bakanını,

www.alomaliye.com Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; Bakanlık : İçişleri Bakanlığını, Bakan : İçişleri Bakanını, DERNEKLER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde l - Bu Yönetmeliğin amacı; dernekler ile kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve bu Yönetmelik kapsamına giren vakıfların tabi

Detaylı

Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir;

Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir; MEVCUT (ESKİ) METİN Madde 3 Amaç ve Konu Şirketin kuruluş amacı gıda ve diğer ihtiyaçları ve ürünleri tüketiciye uygun şartlarda sağlamaya çalışmaktır. Bunun için ürünlerin üreticilerden tüketicilere aktarılmasına

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 11647 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 6331 Kabul Tarihi : 20/6/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 30/6/2012 Sayı : 28339 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 52 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI

İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI İşyerİ Açma \1 BELEDİYE VE İL ÖZEL İDARELERİNDE İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI Yetkili İdareler Başvuru ve Belgeler İşyerlerinin Denetimi Alınan Vergi ve Harçlar Uygulanabilecek Cezalar Kapatma ve

Detaylı

SİGORTA ACENTELERİ VE ACENTELİK FAALİYETİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI

SİGORTA ACENTELERİ VE ACENTELİK FAALİYETİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sigorta Denetleme Kurulu SİGORTA ACENTELERİ VE ACENTELİK FAALİYETİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI ARALIK 2013 AÇIKLAMA Bu Rehberde, Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılacak

Detaylı

ÖZEL DURUMLAR REHBERİ

ÖZEL DURUMLAR REHBERİ ÖZEL DURUMLAR REHBERİ 1 İÇİNDEKİLER I. YASAL ÇERÇEVE... 3 II. İÇSEL BİLGİLER... 3 1. İÇSEL BİLGİ NEDEN AÇIKLANMALIDIR?... 3 2. İÇSEL BİLGİ NEDİR?... 3 2.1. Bilginin Niteliklerinin Belirli Olması... 4 2.2.

Detaylı

PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, halka açık ortaklıkların sermaye artırımı yoluyla paylarının ihracına, mevcut paylarının

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi OCAK 2010 1 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından

Detaylı

6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNA İLİŞKİN REHBER 23/06/2014 İÇİNDEKİLER 1-

Detaylı

GENEL DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında, küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve

Detaylı

b) (Değişik: 15/8/2003 4964/ 1 md.) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri.

b) (Değişik: 15/8/2003 4964/ 1 md.) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri. KAMU İHALE KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Uygulama İlkeleri Amaç MADDE 1. Bu Kanunun amacı, kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU ÖZEL DURUMLAR REHBERİ Eylül 2013, Ankara

SERMAYE PİYASASI KURULU ÖZEL DURUMLAR REHBERİ Eylül 2013, Ankara SERMAYE PİYASASI KURULU ÖZEL DURUMLAR REHBERİ Eylül 2013, Ankara İÇİNDEKİLER I. YASAL ÇERÇEVE... 4 II. SÜREKLİ BİLGİLER... 4 1. SÜREKLİ BİLGİLERİN AÇIKLANMASINA İLİŞKİN ESASLAR... 4 2. SERMAYE PİYASASI

Detaylı

İhale dokümanının her sayfasının onaylanması ve ihale işlem dosyasında muhafazası zorunludur.

İhale dokümanının her sayfasının onaylanması ve ihale işlem dosyasında muhafazası zorunludur. 7- ĠHALE DOKÜMANI HAZIRLANIR. Teknik şartnamede belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez, belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez. İhale

Detaylı

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ UYGULAMA REHBERİ

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ UYGULAMA REHBERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Yayın No: 10 YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ UYGULAMA REHBERİ Editör Dr. Fazıl AYDIN Yayına Hazırlayam Muharrem GÖZÜKÜÇÜK Çalışma Uzman Yardımcısı Ankara, 2014 T.C.

Detaylı

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SAN. ve TİC. A.Ş. ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU 01.01.2015-31.03.2015

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SAN. ve TİC. A.Ş. ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU 01.01.2015-31.03.2015 DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SAN. ve TİC. A.Ş. ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU 01.01.2015-31.03.2015 (II-14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ne İstinaden Hazırlanmış)

Detaylı

HİZMETE ÖZEL ETDÇG RAPORU

HİZMETE ÖZEL ETDÇG RAPORU Grup Adı: Elektronik Ticaret Direktifi Çalışma Grubu (ETDÇG) Koordinatör Kurum: Dış Ticaret Müsteşarlığı Katkı veren Kurumlar: Adalet Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Devlet

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar Resmi Gazete Sayı: 27323 Resmî Gazete Tarihi: 18 Ağustos 2009 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ KISIM Amaç, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar MADDE 1 (1)

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 9285 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5302 Kabul Tarihi : 22/2/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2005 Sayı : 25745 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı