AŞIRI KREDİ KARTI FAİZLERİNDEN DOĞAN SORUMLULUKLAR, ÖDENMİŞ BULUNAN AŞIRI FAİZLERİN GERİ ALINMA İMKANLARI,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AŞIRI KREDİ KARTI FAİZLERİNDEN DOĞAN SORUMLULUKLAR, ÖDENMİŞ BULUNAN AŞIRI FAİZLERİN GERİ ALINMA İMKANLARI,"

Transkript

1 AŞIRI KREDİ KARTI FAİZLERİNDEN DOĞAN SORUMLULUKLAR, ÖDENMİŞ BULUNAN AŞIRI FAİZLERİN GERİ ALINMA İMKANLARI, KATLAMALI FAİZİ YASAKLAYAN 3095 SAYILI FAİZ KANUNUN 3. MADDESİ İLE BORÇLAR KANUNUNUN 307. MADDESİNE AYKIRI VE GEÇERSİZ MÜREKKEP (KATLAMALI) KREDİ KARTI FAİZLERİNİ ENGELLEMEYEN MERKEZ BANKASI İLE BANKALAR BİRLİĞİ DAHİL DEVLET DE SORUMLUDUR. BANKALARA ZARAR VERENLERE KARŞI MÜCADELE ÇOK HAKLI İSE DE, BU AMAÇLA ÇIKARILAN 4969 VE 5020 SAYILI KANUNLARIN BİRÇOK MADDESİ ANAYASALARA, İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMELERİNE, GENEL SORUMLULUK PRENSİPLERİNE AYKIRIDIR. BANKALARIN BATMASINDAN ÖNCELİKLE ANAYASANIN 40, 125 VE 129. MADDELERİLE BANKALAR KANUNU GEREĞİNCE BİRİNCİ SIRADA DEVLET VE MEMURLARI SORUMLUDUR. A- AŞIRI VE AYLIK KATLAMALI KREDİ KARTI FAİZLERİ: Tüketici ve toptan eşya fiyatlarında enflasyonun % arasında değiştiği 2003 ve 2004 yılları dahil bankalar kredi kartlarına ortalama aylık % 6 dan fazla faiz uygulamakta, her ayın faizini de izleyen ayın borcuna ilave ederek aylık katlamalı faiz istemekte ve tahsil etmektedir tarihli Takvim Gazetesinde BANKACILIK DÜZENLEME ve DENETLEME KURUMU (BDDK) araştırmalarına yollama yapan Oktay AYDİLEK in eleştirileri şöyledir: Kredi Kartına Acımasız Faiz! Genel faizlerdeki düşüşe rağmen bankaların kredi kartlarına uyguladıkları aylık faizler son 2 ayda fahiş

2 - 2 - rakamlara yükseldi. BDDK nın araştırması, bankaların bu konuda ne kadar acımasız davrandıklarını ortaya çıkardı in ilk 2 ayında, aylık ortalama faiz yüzde 6.51 e, yıllık birleşik faiz ise yüzde e kadar tırmandı. 21 Şubat itibariyle bankaların uyguladıkları faiz oranları şöyle: Banka adı Aylık faiz (%) Yıllık Bileşik Faizi Citibank 8.95 % 179 Yapı Kredi 8.11 % 170 Garanti 6.48 % 138 Denizbank 6.35 % 135 Akbank 6.25 % 125 Dışbank 6.25 % 125 Şekerbank 6.25 % 125 İş Bankası 5.95 % 101 Vakıflar 5.75 % 96 Ziraat Bankası 4.5 % 69 Oyakbank 4.44 % 68 B- YILLIK % 114 Ü AŞAN KREDİ KARTI TEMERRÜT FAİZLERİ UYGULAMASININ İHLAL ETTİĞİ EMREDİCİ HÜKÜMLER: 1) Kredi kartları dahil tüm alacakların katlamalı faize tabi tutulması evvela genel hüküm olan Borçlar kanununun 308/3. Maddesi ile yasaklanmış olup, BK. 308/3 şöyledir: Faizin, anaya zammedilerek birlikte tekrar faiz yürütülmesi evvelden mukavele edilmiş olsa bile, batıldır. Sözleşmelerin genel hükümlerinden olan BK. 19 ve 20. Madde hükümleri de BK. 308/3 doğrultusundadır

3 2) tarihli ve 3095 sayılı Faiz Kanunun 3. Maddesi de: Kanuni faiz ve temerrüt faizi hesaplanırken mürekkep faiz yürütülemez. Bu konuya ilişkin Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklıdır. Şeklinde olup, faize faiz, katlamalı faizin talep edilmeyeceği ve sözleşmede öngörülse dahi geçersiz olacağı yönündedir sayılı Kanunun 3. Maddesinde mahfuz tutulan Ticaret Kanuni hükümlerinden 8/2. Madde ise: Üç aydan aşağı olmamak üzere faizin ana paraya eklenerek birlikte tekrar faiz yürütülmesi şartı, yalnız cari hesaplarla borçlu bakımından ticari iş mahiyetini haiz olan karz akidlerinde muteberdir. şeklinde olup, TK. 87 gereğince YAZILI OLMASI zorunlu cari hesap sözleşmelerinde ve borçlu bakımından ticari iş mahiyetini haiz karz akitlerine özeldir ve ticari işletmesi olmayan, büyük çoğunluğu memur, ev kadını ve öğrenci gibi kimselerden oluşmuş kredi kartı sahiplerini kapsamaz. 3) 4389 sayılı Bankalar Kanununun 20/a maddesine göre: Bakanlar Kurulu; Bankaların ödünç para verme işlemleri ve mevduat kabulünde uygulayacakları azami faiz oranları ile sağlayacakları diğer menfaatlerin nitelikleri ile azami miktar ya da oranlarını tespit etmeye, bunları kısmen veya tamamen serbest bırakmaya... yetkilidir. Ancak Bakanlar Kurulu da faize faiz yasağını emreden BK. 308 ile 3095 sayılı Kanunun 3. Maddesile bağlı olup bankaları katlamalı faizde serbest bırakamaz

4 4) Aşırı faiz yasağı tarihli ve 2279 sayılı ÖDÜNÇ PARA VERME İŞLERİ KANUNUNUN 17. Maddesile de yasaklanmış ve cezalandırılmış olup, madde şöyledir: Tefecilik edenlerle, Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilen nispetler üstünde menfaat teminine müncer olabilecek herhangi bir fiil ve harekette bulunanlar veya alınacak faiz nispeti hususunda Hükümetçe ittihaz olunacak tedbir ve kararlara her ne suretle olursa olsun aykırı hareket edenler 6 aydan 2 seneye kadar hapis cezasiyle birlikte, temin ettikleri menfaatlerin 5 misli ağır para cezasiyle cezalandırılır.... Bu suçların tekerrürü halinde cezalar 3 misline çıkarılarak hükmolunur. Mezkür suçların hükmi şahsiyeti haiz bir teşekkül tarafından işlenmesi halinde para cezaları bu teşekküle, diğer cezalar ise İdare Meclisi veya İdare Komitesi Reis ve Azalardan veya imzaları ile müesseseyi ilzama salahiyetli müdür veya memurlarından cezayı müstelzim fiili işlemiş veya buna iştirak etmiş veya buna emir vermiş olanlara uygulanır. Bankalar kanununun 80 inci maddesi hükmü mahfuzdur. 5) tarihli ve 4822 sayılı Kanunun Geçici 1. Maddesine göre de: Bu Kanunun yayımından önce borçlunun temerrüdü nedeniyle ödenmeyerek icra takibi aşamasına gelen veya icra takibine konu edilen - 5 -

5 kredi kartı borçları, temerrüt tarihindeki ana paraya, yıllık yüzde elliye geçmemek üzere gecikme faizi uygulanmak suretiyle oniki eşit taksitte ödenir. Kredi kartı borçları nedeniyle gerçekleştirilen her türlü takip, yukarıda yer alan hükme göre ilk taksitin ödenmesiyle durur ve son taksidin ödenmesiyle birlikte tüm sonuçlarıyla ortadan kalkar. Bu madde hükümleri, tüketicinin kredi verene, Kanunun yayımı tarihinden itibaren otuz gün içinde yazılı müracaat etmesi halinde uygulanır. 6) 3182 sayılı eski Bankalar kanunu ile daha önceki Bankalar Kanunlarında olduğu gibi 4389 sayılı Bankalar Kanununun 12/2. Maddesine göre, bankalar gayrımenkul ticareti konusunda iş yapan gerçek ve tüzel kişilere kredi açamaz... ve bu ortaklıklara katılamaz. İken, işçiler, ev hanımları ve öğrenciler dahil herkese kredi kartı verebilir. Çünkü, kredi kartları iyi bir soygun aracıdır. Daha önceki Bankalar kanununda olduğu gibi 4389 sayılı Kanunun 11. Maddesine göre, en varlıklı holdingler dahil bir kişiye açılacak Krediler sınırlı olduğu halde, asgari ücretli işçiler ve işsizler dahil tüketici özel kişilere verilecek kredi kartlarında borç sınırı yoktur. Zira, kredi kartları bankalar için, büyük bir bölümü haksız olmak üzere, en önemli kazanç aracıdır. Kredi kartına sınır getirilmesi tasarı ve önerilerine karşı çıkan BANKALAR BİRLİĞİ başkanı Ersin İZİNCE de sınırlama yapılamayacağını tarihli gazetelerde açıklamıştır. Çünkü banka kredi kartları, kanunsuz da olsa, çok kazançlı araçlardır. Kur anı Kerimin Ahzap Suresinin 72. Ayeti buyuruyor ki: İnsan ZALUMEN-CEHULADIR = İnsan çok ACIMASIZ - ZALİM, CAHİL VE ACEMİDİR

6 Girmeye çok özendiğimiz (AB) Avrupa Birliği kredi kartına sınırlandırma getirmekte ve sicil örgütlerin aşırı kazançları önlemeye çalışmaktadır. 3 Mart 2005 tarihli STAR Gazetesinde AB uygulamasına yollamalar yapan Şeref OĞUZ un verdiği bilgiler şöyledir: Avrupa Birliği nde kredi kartlarına yönelik özel bir yasa mevcut değil. Kart,bankaların tüketici kredileri kapsamında değerlendiriliyor ve genel yaklaşım, makul düzeyde bir limit koymak ve bunu asla aşmamak. Aksi durumu deneyen bazı ülkelerde pek çok banka zor durumda kalmış ve o ülkenin hazinesi bu batakları üstlenmek zorunda kalmamış. Bunun yanı sıra rekabeti bahane edip belli kıstaslara dayanan limiti aşan bankaların cezalandırıldığını görüyoruz. Batıdaki bir diğer uygulama, kredi kartlarının hangi bankaya ait olduğuna bakmaksızın, bir kişinin cüzdanındaki kartların toplamının tek bir limit üzerinden işlem görmesidir. Özetle limit, karta değil, kişiye verilmektedir ve bu limit, kişinin gelirinin (ülkelere göre aylık gelirin yüzde 70 inden maaşının 3 katına kadar) bir fonksiyonudur. AB deki tüketici örgütleri, limitin üzerinde harcama yaptıran bankalara karşı büyük tazminat davaları açabiliyor ve çoğunda da kazanıyorlar. Yeni taslakta faizin kapsam dışı bırakılmasını savunan bankacılarımıza rağmen Avrupa örneklerinde görülen şudur. Bu gibi bankalar, tefecilik yasalarına tabidir ve kredi kartına aşırı faiz yasaktır. Bu açıdan bizdeki tüketici birliklerine büyük iş düşüyor. Kredi kartına - 7 -

7 taksit yapıp kafaları karıştıran ve ekstre faiz oyunlarıyla fahiş faiz alan bankalar pekala mahkemeye verilebilir. Zira yapılan düpedüz tefeciliktir. Müşterisinin ödeme kabiliyetini ölçmeden, kişisel kredibiliteyi izlemeden kafasına göre limit belirleyip kart gönderen bankalar Avrupa da yok. Ama Türkiye de var. O halde bu işte bir sorun var. Ya Avrupalılar bu işi bizim bankacılar kadar iyi bilmiyor ya da bizdeki bu kart furyası bankacıların fena halde işine geliyor. Türkiye de bilgi ve iletişim teknolojilerini en yoğun olarak kullanan bankalarımız olduğuna göre, müşterilerin teker teker kredibilitesini ölçemiyoruz mazeretleri de olamaz. Milyonlarca doları gömdükleri banka operasyon merkezlerinde, aldığımız yoğurdun kaç taksit olduğunu dahi izleyecek kadar üstün teknolojileriyle övünen bankalarımızın, kredi kartı krizi yaratmadan bu eleştirileri dikkate almaları gerekiyor.... Kredi kartı krizi yolda bankacılar yoğurt taksitlerini savunadursun galiba en doğrusu yine kamu otoritesinin, AB örneklerinden yola çıkarak bizim kültüre en uygun düzenlemeyi dayatması olacak Anayasanın 167. Maddesi:

8 Devlet, para, kredi, sermaye, mal ve hizmet piyasalarının sağlıklı ve düzenli işlemelerini sağlayıcı ve geliştirici tedbirleri alır; piyasalarda fiili veya anlaşma sonucu doğacak tekelleşme ve kartelleşmeyi önler. Dış ticaretin ülke ekonomisinin yaranına olmak üzere düzenlenmesi amacıyla ithalat, ihracat ve diğer dış ticaret işlemleri üzerine vergi ve benzeri yükümlülükler dışında ek mali yükümlülükler koymaya ve bunları kaldırmaya kanunla Bakanlar Kuruluna yetki verilebilir. Dediği ve Bankalar kanununun 3/1. Maddesi de bu görevi Kamu tüzel kişiliğini haiz BDDK ya verdiği halde, ARZ ve TALEP Kanunu gereğince en fazla yıllık % faizle ticari kredi vermek durumunda bulunan bankalar, acemi ve tecrübesiz olanlar dahil özel kişilere % % 180 oranlarında yıllık faizlerle milyonlarca kişiye kredi kartı vermektedir. Çünkü kredi kartları, çok büyük bölümü suçlara da neden olacak şekilde, en kazançlı araçlardır. Anayasanın 40, 125, 129 ve 167. Maddeleri ile Ceza Kanununun 228, 230, 235 ve 240. Maddeleri, ayrıca Bankalar Kanununun 24. Maddesi gereğince Devlet sorumludur. Bankalar Kanununun 19. Maddesine dayalı KAMU tüzel kişisi Bankalar Birliği de bu sorumlulardandır. Bir bölümü yukarıda sayılan emredici kanunlara aykırı olarak bankalarca tahsil edilen AŞIRI kredi faizleri ihtar ve dava yolu ile haksız tahsilat yapan bankalardan geri alınabileceği gibi bu faizlerden, aşırı kredi faizini engellemeyen Merkez Bankası, Bankalar Birliği ve BDDK. gibi devlet kamu kuruluşlarının da sorumlu tutulması yasal ve mümkündür. Aşırı faiz ödemek zorunda kalanlar önce haksız bankayı ihtar etmeli, haksız faiz miktarının iadesini noter elile istemeli, günlük sürede banka iade etmeyi kabul etmediği takdirde ödeme emri göndermeli, itiraz halinde BK. 104 e göre faizi faiz ile en az % 40 inkar tazminatı da istemelidir

9 7) Bankalar ve Bankalar Birliğinin aşırı ve bazen de haksız kazanç sağlamak için istimal ve suistimal ettiği yollar, aşırı ve haksız faizler getiren kredi kartlarından da ibaret olmayıp bankalar daha çok müşteri edinmek için: a) Tarihte ve Dünyada benzeri görülmeyecek şekilde bağışlanan paraları dahi içeren çeklerin ödenmemesine 1-5 yıl arasında hapis cezasile çek bedeli kadar para cezasını da 1985 ve 2001 yıllarında kanunlaştırmışlar; b) Yine kaynak İsviçre İcra Kanunu ile diğer Dünya İcra Kanunlarının aksine İİK Maddelerde, borcunu ödemeyen kusurlu para borçlularına 10 günden 3 yıla kadar hapis cezası öngören kuralları sağlamışlar; c) Hiçkimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememesinden dolayı özgürlüğünden alıkonamaz diyen Anayasanın 38. maddesine rağmen bu acımasız kanunların Anayasaya aykırı olmadığına dair kararların verilmesini de temin etmişlerdir. Anayasa Mahkemesi bu hatasını, 2001 Ekim inde Anayasanın 38. Maddesine eklenen ve: Hiçkimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememesinden dolayı özgürlüğünden alıkonamaz şeklinde bulunan emredici kuralın yürürlüğe girmesinden sonra da tarihli ve 2001/415 E. 2002/186 K. sayılı kararla da tekrarlamıştır ve henüz gerekçesi Resmi Gazetede ilan edilmemiş bulunan bu karar şöyledir: günlü 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun

10 A günlü 538 sayılı Yasa ile değiştirilen 331. Maddesinin birinci, dördüncü ve altıncı fıkralarının; B Maddesinin, günlü, 3222 sayılı Yası ile değiştirilen birinci fıkrasının; C sayılı Yasa ile değiştirilen 338. Maddesinin birinci fıkrası ile 340. Maddesinin; D sayılı Yasa ile eklenen 352/a maddesinin; Anayasaya aykırı olmadığına ve itirazın REDDİNE gününde Oybirliğile karar verildi. Yeterli kanunlar bulunmasına rağmen nasıl ki: - Hileli gıdalar satan, - Dozu eksik ilaçlar üreten, - Kentlerin yarısından çoğunu İmar Kanununa aykırı olarak rant alanına çeviren, - Verecekleri verginin % 2 sini bile beyan etmeyen, - Anayasanın 169 ve 170. Maddelerine aykırı olarak ormanlara den fazla bina yapan, - Devletin parasını, malını, ihalelerini her gün suistimal eden, Resmi memur ve elit siviller memleketi fakirleştirmiş, işsizliği katlamış ve çaresiz, işsiz insanlarımızın hırsızlığına neden olmuşsa, bankaların haksız kazanç hırsları da, aşırı faizler ve sınırsız kredi kartlarile soygundan önemli paylar almıştır. 2 Mart 2005 tarihli basında açıklandığı gibi, DENETİMSİZ bırakılan okul ve üniversiteler de 16 dan 7 yi çıkaramayan öğrencileri okutmakta ve mezun etmektedir. İstiklâl Harbini yapmak zorunda kalabiliriz ) Bakırköy 8. Asliye Hukuk Mahkemesi, tarihli ve 2004/166 dosyalı kararile daha ağır yaptırım ve cezalar getiren

11 yeni kanunların önceki işlem ve olaylara uygulanamayacağını emreden Anayasanın 38. Maddesi ile bu doğrultudaki Milletlerarası Sözleşmelere aykırı olarak bankaya zarar verenleri, bunların KUSURSUZ ve EHLİYETSİZ ÇOCUKLARI İLE EŞLERİNİ VE DİĞER AKRABALARINI, ayrıca banka sanıkları ile yakınlarının alım, satım, kira gibi konularda sözleşmeler yaptığı çok geniş bir üçüncü şahıslar gurubunu zarara uğratacak şekilde cezaları artıran, ispat külfetini ters çeviren, kusursuz kimseleri sorumlu tutan ve bu gibi nedenlerle Anayasanın 2, 5, 10, 18, 35, 36, 38, 41, 46, 48, 138 ve 141. Maddelerini ihlal eden 4969 ve 5020 sayılı Kanunun çeşitli hükümlerinin Anayasaya ve İnsan Hakları Sözleşmelerine aykırı olduğunu çok ayrıntılı bir şekilde vurgulamış ve İstanbul 3. İdare Mahkemesi de aynı iddiaları tekrarlamış olmasına rağmen netice alınamamıştır. 9) Aşırı faizli ve suçlar nedeni, banka kredi kartlarile Anayasanın 38/3. Maddesine aykırı olarak parasal borçlarını ödeyemeyenlere hapis cezaları öngören Çek Kanunu ve İcra İflas Kanunu gibi zulüm örneklerinden iktidarın vatandaşları kurtarması için Avrupa Birliği Müktesabatına Uyum asgari bir zorunluluktur. Hükümetimiz de bu yönde çalışmalara başlamış bulunmaktadır tarihli Resmi gazetede ilan edilen Başbakanlık Genelgesi aşağıdadır: Başbakanlıktan: Konu: Avrupa Birliği Müktesabatına Uyum Çalışmaları: Genelge 2004/20

12 Malumları olduğu üzere, Avrupa Birliği Müktesabatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı ile birlikte 24 Temmuz 2003 tarih ve mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2003/5930 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararın 8 inci maddesi kamu kurum ve kuruluşlarınca, Ulusal Programda yer alan hedefler doğrultusunda mevcut mevzuatta değişiklik yapılması veya yeni mevzuat çıkarılması halinde mevzuat taslakları, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği koordinasyonunda AB müktesebatına uyum açısından önceden incelenecek ve Genel Sekreterliğin görüşü alındıktan sonra Başbakanlığa sevk edilecektir. Hükmünü amirdir. Avrupa Birliği müktesebatına uyum çalışmalarında, hazırlanan mevzuat taslaklarının Başbakanlığa sunulmadan önce Avrupa Birliği normlarına uyumlu bir hale getirilmesi, daha sonra bu mevzuatın ikinci kez ele alınmasının önüne geçerek, zaman ve emek kaybını engelleyecektir. Bu nedenle, kamu kurum ve kuruluşlarının söz konusu Kararın 8 inci maddesi hükmüne riayet ederek Avrupa Birliği müktesebatına uyum sürecinde hazırladıkları tüm mevzuat taslaklarının, Başbakanlığa sevk edilmeden önce, Avrupa Birliği normları açısından incelenmek üzere Avrupa Birliği Genel Sekreterliğine gönderilmesi ve anılar Genel Sekreterliğin olumlu görüşü alındıktan sonra Başbakanlığa sunulması gerekmektedir ) Türk kanunları ile bunların ayrıntılı uygulama kurallarını düzenleyen nizamname ve yönetmeliklerin AB kurallarına uyacağını emreden ve tarihinden bu yana

13 uygulanması gerektiği açıklanan tarihli Başbakanlık Genelgesine rağmen tarihli ve 4969 sayılı, tarihli ve 5020 sayılı kanunlarda, AB yasaları şöyle dursun: - İ.Ö yıllarında yapılan Hamurabi Kanunları, - İ.Ö. yürürlüğe giren Roma 12 Levha Kanunu, tarihinde ilk yazılı Anayasa İngiliz kanunu Magna Carta, gibi eski kanunlar dahil, Dünya hukuk tarihinde ve halen Dünyada benzeri bulunmayan, sorumluluk genel prensiplerini de hiçe sayan KANUN niteliği de bulunmayan birçok kurallar getirmiş, Anayasalara, İnsan Hakları Sözleşmelerine aykırılıklar da doğmuş ve hukuk devleti prensibi ağır şekilde ihlal edilmiştir. Yasal dayanaklarile birlikte aşağıda ayrıntıları açıklanan bu KANUNSUZ kanunların ihlal ettiği başlıca sorumluluk prensiplerinin özeti şöyledir: 1) 4969 sayılı Kanunun Geçici 2. Maddesi ile 5020 sayılı Kanunun Ek. 2. Maddesine göre TMSF. (FON) un talebi üzerine mahkeme veya savcılık davada savunma olmaksızın derhal ve nihayet yirmidört saat içinde... tedbir kararı verecektir. Harç ve teminat aranmaz. 2) Aleyhine tedbir kararı verilenlerin davanın esası kesin hükme bağlanıncaya kadar itiraz ve tedbiri kaldırma hakkı yoktur. Oysa genel kural Medeni Usul kanununun 111. Maddesine göre, 10 gün içinde dava açılmazsa tedbir düşer tedbire itiraz da mümkündür ) Mahkemece verilecek tedbir ve mahkumiyet kararı, 4969 ve 5020 sayılı kanunların yürürlüğünden ÖNCEKİ işlemleri de kapsar.

14 4) Tedbir ve mahkumiyet kararı Bankalar kanununun 17/1. Maddesi gereğince İmzaları bankayı ilzam eden ve sadece verdikleri zararlar oranında sorumlu tutulan çalışanlarla hakim ortakların tümünü ve bunların eş ve çocukları, kan ve kayın hısımlarının tümü ile bunlarla sözleşme yapmış üçüncü şahısları da kapsar ve sorumlu tutar. 5) Tedbir alan ve sorumluluk davası açan BDDK ve FON un talepleri ispat edilmiş sayılır ve davalılar borçtan sorumlu olmadıklarını kanıtlamakla yükümlüdür. Tarihte ve halen Dünyada benzeri olmayan berbat bir kuraldır. 6) 5020 sayılı Kanunun 27/5. Maddesine göre FON un açtığı ve açacağı davalarda davalıların iyiniyet kuralarından ve sicil kayıtlarından yararlanma hakkı yoktur. 7) Sorumluluk davalarının FON aleyhinde neticelenmesi halinde FON a % 40 veya % 10 inkar tazminatı yüklenemez. Oysa İİK. 67 ve 72 ye göre, talep edilen borcun olmadığı kanıtlandığı takdirde haksız alacaklı % 40 inkar tazminatına mahkum edilir. 8) Bankaya zarar verdiği gerekçesile aleyhine dava açılan yönetici ve hakim ortaklarla bunların eş ve çocukları ile evlatlıklarının bunların kan ve kayın hısımlarının, - Kendi aralarında, - Ve üçüncü kişilerle, yaptıkları yedi grupta 35 tür sözleşme geçersiz sayılır ) FON un alacaklarının tahsili konusunda 6183 sayılı kanun uygulanır. Oysa tacir banka ve haleflerine Ticaret ve İcra Kanunları uygulanır. 10) Yukarıda sayılan aday sorumluların ortak olduğu şirketlerin idaresi de FON a intikal eder.

15 11) Bu şirketlere zarar veren Devlet memurlarının doğrudan dava edilmesi yasaklanmış olup, Madde gereğince tazminat davası ancak FON a karşı açılır. 12) Bankalar dahil Anonim Şirketlerde tazminat davalarına uygulanan zaman aşımı beş yıl olduğu halde, 4969 ve 5020 sayılı kanunlara dayalı davalarda zamanaşımı 10 yıl ve ceza zaman aşımları 20 yıldır. 13) Anayasanın 38. Maddesi parasal borçlar için borçluların hürriyetinin kısıtlanamayacağını emrettiği ve 23. Madde de seyahat hürriyetini garantilediği halde bankalardan sorumlu tutulanların hem hapsi ve hem de seyahat yasağı kanunlaştırılmıştır. 14) Anayasanın 38. Maddesi, daha sonraki kanunlarla getirilen daha ağır cezaların önceki suçlara uygulanamayacağını emrettiği halde 5020 ve 4969 sayılı kanunlarla getirilen cezalar daha önceki suçlara da uygulanmaktadır. 15) Ceza Kanununun 2, 46 ve 53. Maddeleri küçük ve ehliyetsiz büyükleri, hiçbir suçtan sorumlu tutmadığı halde 4969 ve 5020 sayılı kanunlar bebekleri de sorumlu tutmaktadır. 16) Anayasanın Maddesi ceza sorumluluğu şahsidir dediği halde 5020 ve 4969 sayılı kanunlar bankaya zarar verdiği iddia edilen kusurlu kimselerin sorumluluğundan kusursuz eşlerle, ehliyetsiz çocukları da sorumlu tutmaktadır. Hatalı oldukları yukarıda özetlenen kanunların ihlal ettiği Anayasal ve yasal hükümlerin ayrıntıları da aşağıdadır: A- ELEŞTİRİLERİN KONUSU TARİHLİ ve 5020 SAYILI KANUNUN Ek. 2. MADDESİ ŞÖYLEDİR:

16 EK MADDE 2- Temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi Fona intikal eden; Ve/veya bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme İZİN ve yetkileri ilgili Bakan, Bakanlar Kurulu veya Kurul tarafından KALDIRILAN bankalar ile tasfiyeleri Fon eliyle yürütülen veya Fon tarafından, Tasfiye işlemleri başlatılan bankaların, Hakim ortakları, - Bankanın yönetim kurulu üyeleri, genel müdür, genel müdür yardımcıları ve BUNLARIN EŞ VE ÇOCUKLARI ile evlatlıklarının, bunların diğer kan ve kayın hısımlarının, - Ve imzaya yetkili banka mensuplarının KENDİ ARALARINDA veya ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE yaptıkları, 1- Taşınır ve taşınmaz rehni, ipotek, üst hakkı, intifa hakkı ve oturma hakkı gibi her türlü sınırlı ayni hak tesisine ilişkin sözleşmeler ile, 2- Kara, hava ve deniz taşıtları gibi taşınır ve yalı, villa, ada, site, tüm eklentileri ile çiftlik gibi taşınmaz adi ve HASILAT KİRA SÖZLEŞMELERİ, taşınır veya taşınmaz mal FİNANSAL KİRALAMA, 3- Uydu ve kablolu yayın kanalı kullanma hakkı, televizyon kanalı ile gazetelerin yayım hakkı, Marka ve lisansı devir ve kullanma hakkı veren sözleşmeleri, 5- İdare ve hizmet vekaleti ile Avrupa Birliği standartları üzerinde prim ödemek suretiyle

17 yapılan hayat, bireysel emeklilik, ihtiyarlık ve SAĞLIK SİGORTA sözleşmeleri, 6- Ve limitli veya limitsiz kredi kartı ile ATM kartı sözleşmeleri ile, 7- MÜNFERİT VEYA KARŞILIKLI VERİLEN banka teminat mektupları, kabul kredileri ve avalleri, GEÇERSİZ SAYILIR. Bu sözleşmelerden elde edilen tüm maddi menfaatlerin Fona intikal eden alacaklar bakımından açılmış veya açılacak davalarda mahkemece doğrudan Hazineye ayni veya değer olarak verilmesi veya ödenmesine karar verilir. Bu sözleşmelerin geçersizliğinden dolayı karşı tarafça açılacak tazminat davalarında sözleşmede muvazaa bulunmadığını ve sözleşmeyle ödenen bedelin muvazaalı olmayan rayiç bedel olduğunu İSPAT YÜKÜ DAVACIYA AİTTİR. Borçlunun, bir borçludan beklenecek derecede hayatını idame ettirebilmesi için gerekli konut KİRALAMASI yukarıdaki fıkra kapsamı dışındadır. Bu acımasız kuralı tamamlayan ve 5020 sayılı Kanunun 27/5. Maddesinin sonlarında yer alan ve: Tüm bu mal, hak ve alacaklara ilişkin olarak açılacak veya açılmış davalarda bu kişiler Türk Medeni Kanununun 3 üncü maddesindeki iyiniyet karinesi ile 985 inci maddesindeki MÜLKİYET KARİNESİNDEN ve tüm resmi SİCİLLERE İYİNİYETLİ güven ilkesinden yararlanamaz şeklinde bulunan ve MK gereğince Devletin sorumluluğunu da gerektiren bir kuraldır sayılı Kanunun çok yönden

18 Anayasaya aykırı olduğunu daha çarpıcı şekilde açıklamak amacile, birkaç ÖRNEK hüküm daha incelenmiştir. B- ELEŞTİRİLER ve ANAYASAL, YASAK DAYANAKLARI: Ek. 2. Maddede yer alan ve sınırlı ayni haklar, kira, yayın, marka, hasılat kirası, hizmet ve vekalet, kredi kartı, banka teminat mektupları, kabul kredileri ve avaller den oluşan bir bölümü Devletin sorumluluğunda tutulan çeşitli sicillere de kayıtlı ve ayrıntılarile birlikte 35 tür sözleşmeyi kapsayan 7 grup sözleşmenin; - SÖZLEŞMELERDE TARAF ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARI DA KAZANILMIŞ HAKLARDAN YOKSUN bırakacak şekilde, - Geriye de etkili olarak GEÇERSİZ sayılması, - TARİHTE VE DÜNYA HUKUKUNDA BENZERİ BULUNMAYAN, - ANAYASALARLA İNSAN HAKLARI ANLAŞMALARINA DA AYKIRI, - YARGI YETKİSİNE DE TECAVÜZ teşkil eden, Bir HUKUKSUZLUKTUR. Bu kuralsız kuralla ihlal edilen Anayasa hükümlerile diğer emredici kanunlardan bir bölümü şöyledir: 1) Evvela, 5020 sayılı Kanunun yürürlüğünden önce yapılan bu 7 grup sözleşmenin herbiri, ancak imzalandıkları TARİHTE GEÇERLİ KANUNLARDAKİ sakatlık sebeplerinden birile ve sadece MAHKEME KARARLARI ile geçersiz sayılabilir sayılı Kanundan önce gerçekleştirilen sözleşmelerin daha sonra yapılan bir kanunla geçersiz sayılması, 5020 sayılı Kanunu yapan yasama organının ÖNCEKİ kanunlara göre gerçekleştirilen sözleşmelerin geçersizliğini saptamaya tek yetkili yargı organının sahasına TECAVÜZ teşkil eder, 5020 sayılı Kanunun Ek. 2. Maddesi Anayasaya aykırıdır. Zira, Anayasanın 7. Maddesi gereğince yasama yetkisine sahip Türkiye Büyük Millet Meclisi ise de, Anayasanın 9. Maddesine göre bir sözleşmenin geçerli olup

19 olmadığını tespit dahil, Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır. Bu nedenle 5020 sayılı Kanundan önceki yasalara göre yapılan ve kısmen MK. 7 gereğince aksi ispat edilinceye kadar geçerli resmi belge tapu ve gemi sicillerile Ticaret Sicillerine de yansıyan ve bu yönlerden de Devlet garantisinde bulunan 7 grup sözleşmeyi, geriye de etkili olmak üzere geçersiz sayan Ek. 2. Madde yargı yetkisini mahkemelere veren Anayasanın 9. Maddesine aykırı olup değiştirilmesi veya Anayasa Mahkemesinde iptali zorunludur tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5020 sayılı Kanunun 31. Maddesi de Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Demek suretile, ÖNCEKİ birçok sözleşmenin geçersizliğini ilan eden Ek. 2. Maddenin ancak gününden sonra yapılacak sözleşmelerde uygulanabileceğini, bu tarihten önceki sözleşmeleri kapsamasının çelişki olduğunu kanıtlamaktadır. Sözleşme tarihinde Kanun yürürlükte olacak ki, sözleşmeler uygun yapılsın. Yapılan sözleşmelerin ileride çıkacak bir kararla geçersiz sayılması ihtimali işleri kilitler. Anayasanın DEĞİŞTİRİLEMEYECEK HÜKÜMLER ni sayan 4. Maddesinin kapsamına alınan Anayasanın 2. Maddesi de Türkiye Cumhuriyetini adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı... sosyal bir Hukuk Devleti olarak nitelediğinden, bu emredici kurala bağlı yasama organının önceki kanunlara göre yapılan ve bir bölümü EK RESMİ DEVLET GÜVENCESİ amacile sicillere de kaydedilen sözleşmeleri, sonraki bir kanunla geçersiz sayılama yetkisi yoktur. Aksi halde, Anayasanın DEĞİŞTİRİLEMEZ hükümlerine de aykırılık doğar Değiştirilemez hükümlerden biri olan 2. Maddenin gerekçesinde yer alan ve... bizzat Devletin koyduğu HUKUK KURALLLARINA uyacağını açıklayan dayanak da, ÖNCEKİ kanunlara göre yapılan sözleşmelerin ancak, o zaman yürürlükte bulunan kanunlara göre DEĞERLENDİRİLEBİLECEĞİNİ, bu sözleşmelerin geçerli olup olmadığını saptamayı içerecek bu DEĞERLEMENİN de Anayasanın

20 9. Maddesi gereğince sadece mahkemelerce yapılabileceğini kanıtlamaktadır. Nasıl ki dirence (temerrüt) faizlerini artıran bir kanun, Resmi Gazetede yayımlanmasından önceki temerrüt devrelerine uygulanamaz, bu devrelerin faizleri düşük tutulursa, sözleşme özgürlüğünü düzenleyen Anayasanın 48. Maddesile Borçlar Kanununun 19 ve 20. Maddelerinin koruması altında imzalanan ve bazıları sicillere de kaydedilen sözleşmelerden bir bölümü, daha sonra yürürlüğe giren bir kanunla ve bir yargı kararı da olmaksızın geçersiz sayılamaz. Aksi halde bu sakat kanunu yapan Yasama Organı ile temsil ettiği Devlet, Türkiye nin bir HUKUK devleti olduğunu açıklayan Anayasanın 2. Maddesi ile Devletin sorumluluğunu düzenleyen 40, 125 ve 129. Maddeleri gereğince sorumlu tutulur. Anayasanın 11. Maddesinde yer alan ve: Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz. Diyen emredici kural da Devletin yasalarla bağlı olduğunu, kişilerin müktesep haklarını bir kanunla kaldıramayacağını vurgulamaktadır. 2) Çalışma ve sözleşme hürriyetini düzenleyen ve Herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahiptir. Özel teşebbüsler kurmak serbesttir. Devlet, özel teşebbüslerin milli ekonominin gereklerine ve sosyal amaçlarına uygun yürümesini, güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını sağlayacak tedbirleri alır. Diyen Anayasanın 48. Maddesi ile Devlet, para, kredi, sermaye, mal ve hizmet piyasalarının sağlıklı ve düzenli işlemelerini sağlayıcı ve geliştirici tedbirleri alır; piyasalarda fiili veya anlaşma sonucu doğacak tekelleşme ve kartelleşmeyi önler diyen Anayasanın 167/1. Maddesi ve temelini bu hükümlerden alan (BK) Borçlar Kanununun 19 ve 20. Maddeleri de bankalara zarar veren

21 yöneticilerle hakim ortakları, eş ve çocukları dahil tüm kişilerin sözleşmeler yapmasında özgür olduklarını emrettiğinden bu Anayasal hakkın bir kanunla yok edilmesi Anayasaya aykırı ve geçersiz olup, bu anlaşmazlıklardan doğacak zararlardan Devlet sorumludur (Ay. M. 40, 125 ve 129). 3) Ayrıntılarile 35 türden fazla sözleşmeyi kapsayabilecek 7 grup sözleşmenin GERİYE DE ETKİLİ olmak üzere bir kanunla (Ek Madde 2) geçersiz sayılması ayrıca, yeni kanunlarla getirilen daha ağır yaptırımların daha önce yapılan sözleşmelere uygulanmayacağını açıklayan Anayasanın 38/1. Maddesine de aykırı olup Devlet sorumluluğu da söz konusudur. 4) Anayasanın 38/5. Maddesi gereğince ceza sorumluluğu şahsi olduğundan bir bankaya zarar veren yöneticilerle hakim ortakların sorumluluğunu düzenleyen kanunların, bu arada Ek. 2. Maddenin hatalı bankacılarla ilişkiye girmiş kusuru da ispat edilmemiş ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN KAZANILMIŞ HAKLARININ MAKABLİNE ŞAMİL olarak zarara uğratılması da Anayasanın 38/5. Maddesine aykırı ve Devletin sorumluluğuna nedendir. 5) Banka yöneticilerile hakim ortaklarının yasalara aykırı işlemlerinden: - Bankada görevli bulunmayan ve zarar verme İHTİMALİ de olmayan, - Bir kusuru da ileri sürülmeyen ve ispatlanmayan eşlerle - MK. 9 ve 10 gereğince fiil ehliyeti ve temyiz kudreti de bulunmayan ve Fiili işlediği zamanda onbir yaşını bitirmemiş olanlar hakkında takibat yapılamaz ve para cezası verilemez. Diyen TCK. 53/1 e göre adam öldürse bile cezalandırılamayan, çocukların sorumlu tutulması ve taraf olduğu anlaşmaların geriye de etkili olmak üzere geçersiz sayılması da bu emredici kanunlara aykırıdır sayılı Kanun çocuklarla ilgili bölümü evlatlıklar kan ve sıhri hısımlar için de geçerlidir.

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketi Hakkında Tesis Edilecek

Detaylı

YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞININ ĐPTALĐNE ĐLĐŞKĐN ANAYASA MAHKEMESĐ KARARI YAYIMLANDI

YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞININ ĐPTALĐNE ĐLĐŞKĐN ANAYASA MAHKEMESĐ KARARI YAYIMLANDI 10.12.2007/177 YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞININ ĐPTALĐNE ĐLĐŞKĐN ANAYASA MAHKEMESĐ KARARI YAYIMLANDI Ülkemizde Pasaport Kanunu ile Bankacılık Kanunu kapsamına giren bazı alacaklar nedeniyle borçlular hakkında

Detaylı

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK 07/11/ 2006 Tarih ve 26339 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI

Detaylı

Bazı makalelerde, bu iptal kararı ile kanuni temsilcilerin geçmişe yönelik sorumluluklarının kalktığına dair yorumlar okuyoruz.

Bazı makalelerde, bu iptal kararı ile kanuni temsilcilerin geçmişe yönelik sorumluluklarının kalktığına dair yorumlar okuyoruz. Not: Makaleler yazarın kişisel görüşünü ifade etmekte olup kaleme alındığı tarihteki mevzuat düzenlemeleri açısından geçerlidir. Daha sonra meydana gelecek değişimler uygulamada farklılık yaratabilir.

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

Kabul Tarihi : 22.6.2004

Kabul Tarihi : 22.6.2004 RESMİ GAZETEDE 26.06.2004 TARİH VE 25504 SAYI İLE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR. BAZI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun 5194 No. Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1.

Detaylı

6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR 10.04.2006 / 75 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR 5479 Gelir Vergisi Kanunu,Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Özel Tüketim

Detaylı

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1. 24.6.1995 tarihli ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

Amaç Madde 1-Bu Kanunun amacı finansman sağlamaya yönelik finansal kiralamayı düzenlemektir.

Amaç Madde 1-Bu Kanunun amacı finansman sağlamaya yönelik finansal kiralamayı düzenlemektir. 6. FİNANSAL KİRALAMA KANUNU Kanunun tam adı : Finansal Kiralama Kanunu Kanun No. : 3226 Kabul Tarihi : 10 Haziran 1985 Resmi Gazete Tarih ve Sayısı : 28 Haziran 1985 / 18795 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

Detaylı

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI İİK. nun 277. vd maddelerinde düzenlenmiştir. Her ne kadar İİK. nun 277/1 maddesinde İptal davasından maksat 278, 279 ve 280. maddelerde yazılı tasarrufların butlanına hükmetmektir.

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ HAKSIZŞARTLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ HAKSIZŞARTLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 17 Haziran 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29033 YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ HAKSIZŞARTLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1

Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1 Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1 BAZI KURUM, KURULUŞ VE İŞLETMELERİN MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ UYGULANMA ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN KARAR ÖZET

Detaylı

Sayı: Nisan 2007

Sayı: Nisan 2007 Sayı: 66 19 Nisan 2007 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 9 Nisan 2007 tarihli Ellidördüncü Birleşiminde Oybirliğiyle (27 Oyla) kabul olunan, Vefat Edenlerin Beyan Edilmeyen Gelirleri

Detaylı

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113 4773 İŞ KANUNU (1) Kanun Numarası : 1475 Kabul Tarihi : 25/8/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 1/9/1971 Sayı : 13943 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 10 Sayfa : 3102 Bu Kanunun yürürlükte olmayan

Detaylı

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113 4773 İŞ KANUNU (1) Kanun Numarası : 1475 Kabul Tarihi : 25/8/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 1/9/1971 Sayı : 13943 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 10 Sayfa : 3102 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 5 Haziran 2014 tarihli Yetmişüçüncü Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Borç İlişkilerinden Kaynaklanıp Tahsili Geciken ve/veya Tahsil Edilemez Hale

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582 T.C D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785 Karar No : 2012/3582 Anahtar Kelimeler : Haciz İşlemi, İhtiyati Haciz, Şirket Ortağı, Teminat, Kişiye Özgü Ev Eşyaları Özeti: Teşebbüsün muvazaalı olduğu

Detaylı

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 8613 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 4969 Kabul Tarihi : 31/7/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 12/8/2003 Sayı : 25197 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 5320 Kanun Kabul Tarihi: 23/03/2005 Yayımlandığ Resmi Gazete No: 25772 Mükerrer Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 31/03/2005

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ÜÇÜNCÜ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ Şubat 2008 de

Detaylı

TÜRK HUKUK DÜZENİNDE MEVCUT YAPTIRIM TÜRLERİ. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

TÜRK HUKUK DÜZENİNDE MEVCUT YAPTIRIM TÜRLERİ. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi TÜRK HUKUK DÜZENİNDE MEVCUT YAPTIRIM TÜRLERİ Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi 1) CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ Hukuka aykırılıklar çok çeşitli biçimde gerçekleşebilir. Her hukuka aykırılık

Detaylı

T.B.M.M. CUMHURİYET HALK PARTİSİ Grup Başkanlığı Tarih :.../..«. 8

T.B.M.M. CUMHURİYET HALK PARTİSİ Grup Başkanlığı Tarih :.../..«. 8 T.B.M.M. CUMHURİYET HALK PARTİSİ Grup Başkanlığı Tarih :.../..«. 8 Z ;... Sayı TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ile Bankacılık Kanunu'nda Değ Yapılması

Detaylı

İPTAL BAŞVURUSUNA KONU OLAN YASA MEDDESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA:

İPTAL BAŞVURUSUNA KONU OLAN YASA MEDDESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA: Sanık. 30/08/2014 tarihinde emniyet görevlileri tarafından yapılan üst aramasında uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde ele geçirildiği, ekspertiz raporu uyarınca ele geçirilen maddenin uyuşturucu niteliğine

Detaylı

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERİN BORÇLARININ TECİLİ VE BAKANLAR KURULUNA TANINAN TECİL YETKİSİ

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERİN BORÇLARININ TECİLİ VE BAKANLAR KURULUNA TANINAN TECİL YETKİSİ 27.05.2017/69-1 VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERİN BORÇLARININ TECİLİ VE BAKANLAR KURULUNA TANINAN TECİL YETKİSİ ÖZET : 6183 sayılı AATUH Kanuna eklenen 48/A maddesinde vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarının

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK 02/09/2006 tarih ve 26277 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ

Detaylı

SPKn İDARİ PARA CEZALARI

SPKn İDARİ PARA CEZALARI SPKn İDARİ PARA CEZALARI Av. Ümit İhsan Yayla Sermaye Piyasası Kanununda Halka Açık Şirketlerle İlgili Suç ve Yaptırımlar ile Önemli Nitelikte İşlemler Paneli İstanbul 27.06.2014 Sunum İçeriği Ceza Vermeye

Detaylı

Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır.

Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır. Vezin Sirküler 2017 016 Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır. KAPSAM : 8/3/2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 8275 MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4743 Kabul Tarihi : 30/1/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/1/2002

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 10417 BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5811 Kabul Tarihi : 13/11/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/11//2008 Sayı : 27062 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Mevduatın Vade ve Türleri ile Katılma Hesaplarının Vadeleri Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2002/1) (29 Mart 2002 tarih ve 24710 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır)

Detaylı

Özet, yaprak test, deneme sınavı ders malzemelerine ANADOLUM ekampüs Sistemin'nden (https://ekampus.anadolu.edu.tr) ulaşabilirsiniz. 19.

Özet, yaprak test, deneme sınavı ders malzemelerine ANADOLUM ekampüs Sistemin'nden (https://ekampus.anadolu.edu.tr) ulaşabilirsiniz. 19. 2016 BAHAR ARA - A TİCARET HUKUKU A 1. 2. 3. 4. Tacirler arasında gerçekleşen aşağıdaki ihbar veya ihtarlardan hangisi Türk Ticaret Kanununun öngördüğü şekil şartına uygun değildir? Noter kanalıyla yapılan

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUK HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. HUKUK B. TOPLUMSAL KURALLAR VE MÜEYYİDELERİ 1. Toplumsal Kuralların Gerekliliği 2. Toplumsal Kuralların Sınıflandırılması a. Görgü

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN BİRLEŞME, DEVİR, BÖLÜNME VE HİSSE DEĞİŞİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK (1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER 1 31 Sayılı BAHUM İç KONU; 659 sayılı KHK nın Adli uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli, uzlaşma ve vazgeçme yetkileri başlıklı

Detaylı

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ Dr. MÜJGAN TUNÇ YÜCEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii YAZARIN

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1)

MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1) MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1) (23.07.2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış, güncellenen hali) Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin

Detaylı

KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 14.06.2010 / 67-1 KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : 3 Haziran 2010 Tarihli Ve 5593 Sayılı Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006 Kanun T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ek Ödeme Yapılması ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ödenen

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 ÖZET: 22 Kasım 2008 Tarih ve 27062 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun yayımlanmıştır.

Detaylı

- 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları,

- 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları, VERGİ SİRKÜLERİ Tarih :31.05.2017 Sayı : 2017/39 Konu : Soru-Cevaplarla 7020 sayılı Yapılandırma Kanunu 27 Mayıs 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğegiren 7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ 15 Ekim 2008 Sayı : 27025 Kültür ve Turizm Bakanlığından: TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNUN CEZAİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Arş. Gör. F. Umay GENÇ

Arş. Gör. F. Umay GENÇ CEZA HUKUKUNA GİRİŞ Arş. Gör. F. Umay GENÇ CEZA HUKUKUNUN HUKUK DÜZENİ İÇİNDEKİ YERİ KAMU HUKUKU ÖZEL HUKUK CEZA HUKUKU DİĞER KAMU HUKUKU DALLARI MADDİ CEZA HUKUKU CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU CEZA İNFAZ HUKUKU

Detaylı

GENELGE (Sadece Müşterilerimiz içindir) TEBLİĞ

GENELGE (Sadece Müşterilerimiz içindir) TEBLİĞ Genelge : 2016/21 24.05.2016 GENELGE (Sadece Müşterilerimiz içindir) Açıklama; 18/11/2008 tarihli ve 27058 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın

Detaylı

Sirküler 2013/16 Sahte Ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleyenler, Kullananlar Ve Bunlara İştirak

Sirküler 2013/16 Sahte Ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleyenler, Kullananlar Ve Bunlara İştirak Sirküler 2013/16 Sahte Ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleyenler, Kullananlar Ve Bunlara İştirak Edenler İçin Getirilen İlave Yaptırımlar Sirkülerin Konusu Bu Sirkülerimizde, 11 Nisan 2013

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2015/088 Ref: 4/088

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2015/088 Ref: 4/088 SİRKÜLER İstanbul, 21.04.2015 Sayı: 2015/088 Ref: 4/088 Konu: KANUNİ TEMSİLCİLERİN AMME BORÇLARINA KARŞI SORUMLULUĞUNU DÜZENLEYEN 6183 SAYILI KANUN UN MÜKERRER 35. MADDESİNİN 5. VE 6. FIKRALARI ANAYASA

Detaylı

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun;

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; İDARİ PARA CEZALARI 5510 S.K.MD. 102 Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; a) 1) 8 inci maddesinin

Detaylı

İstihkak prosedürü sonunda, üçüncü kişinin bu hakkı kabul edilir, lehine sonuçlanırsa, o mal üzerindeki haciz kalkar veya mal o hakla birlikte

İstihkak prosedürü sonunda, üçüncü kişinin bu hakkı kabul edilir, lehine sonuçlanırsa, o mal üzerindeki haciz kalkar veya mal o hakla birlikte Borçlunun borcu için, borçluya yakınlığı ne olursa olsun 3. kişinin malvarlığına dahil unsurlar,haczedilemez. Bununla birlikte 3. kişilere ait bazı malların borçlunun olduğu kabul edilerek haczedilmesi

Detaylı

denetim mali müşavirlik hizmetleri

denetim mali müşavirlik hizmetleri SİRKÜLER 25.11.2013 Sayı: 2013/020 Konu: 90 SAYILI K.H.K. NİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI NEDENİYLE ŞİRKETLERİN ORTAKLARINA, ÇALIŞANLARINA, İŞTİRAKLERİNE VE DİĞER TÜZEL VE GERÇEK KİŞİLERE FAİZ KARŞILIĞI VERDİKLERİ

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

Amaç. Ödeme esasları. Borcun hesaplanması

Amaç. Ödeme esasları. Borcun hesaplanması T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından Üreticilere Kullandırılan ve Sorunlu Hale Gelen Tarımsal Kredilerin Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunu, Yasası 4872 sayılı, numaralı,

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:420) Resmî Gazete 7 Aralık 2012 CUMA Sayı : 28490 Maliye Bakanlığından:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:420) Resmî Gazete 7 Aralık 2012 CUMA Sayı : 28490 Maliye Bakanlığından: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:420) Resmî Gazete 7 Aralık 2012 CUMA Sayı : 28490 Maliye Bakanlığından: 1. Giriş 1.1. Ülkemizin önemli ekonomik sorunlarından biri olan kayıt dışılık; rekabet gücünü

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma 12.06.2008/95 KOOPERATĐFLER VE ÜST KURULUŞLARI YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐNĐN GENEL KURUL TOPLANTILARINA SUNACAKLARI YÖNETĐM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORUNUN USUL VE ESASLARINA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

TAHSİLÂT VE ÖDEMELERDE BANKA, PTT VE ÖZEL FİNANS KURUMLARININ KULLANILMA ZORUNLULUĞU

TAHSİLÂT VE ÖDEMELERDE BANKA, PTT VE ÖZEL FİNANS KURUMLARININ KULLANILMA ZORUNLULUĞU TAHSİLÂT VE ÖDEMELERDE BANKA, PTT VE ÖZEL FİNANS KURUMLARININ KULLANILMA ZORUNLULUĞU 1- Mükellefler İçin UYGULANACAK CEZANIN TUTARI (*) YÜRÜRLÜK TARİHİ ASGARİ TUTAR UYGULANACAK CEZANIN NEVİ Serbest Meslek

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : 1-6183 sayılı Kanun'un 79 uncu maddesi gereğince, amme borçlusunun

Detaylı

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim Ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim Ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 13.06.2008 Seri B, Sıra No:2 Tahsilat Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/60 06.06.2008 tarihli ve mükerrer 26898 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü

Detaylı

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 MADDE 1.- 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 10/a maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki

Detaylı

KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI Sirküler Rapor Mevzuat 27.07.2016/90-1 KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI ÖZET : 472 sıra No lu VUK Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere elektronik ortamda yıllık kesin

Detaylı

Maliye Bakanlığından:

Maliye Bakanlığından: 25 Ocak 2014 Sayı : 28893 RESMÎ GAZETE Sayfa : 67 Maliye Bakanlığından: PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SAYI: 2014/1) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 10/12/2003 tarihli

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 6 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 26 08 2016 tarih ve 29813sayılı Resmi Gazete. İlgi Resmi Gazete'de yayımlanan 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

ÖZET : MÜLKİYET VE SÖZLEŞME HAKLARINI DÜZENLEYEN ANAYASA nın 35, 48 ve 167. MADDELERİ İLE YÜZLERCE DİĞER TEMEL KURALLARA AYKIRI VE BORÇLU İLE İLGİLİ

ÖZET : MÜLKİYET VE SÖZLEŞME HAKLARINI DÜZENLEYEN ANAYASA nın 35, 48 ve 167. MADDELERİ İLE YÜZLERCE DİĞER TEMEL KURALLARA AYKIRI VE BORÇLU İLE İLGİLİ - Sayın BDDK. BAŞKANLIĞINA, - Sayın BANKALAR BİRLİĞİNE, - Sayın MALİYE BAKANLIĞINA, - Sayın SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞINA, - Sayın TÜRKİYE TİCARET VE SANAYİ ODALARI BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINA, - Sayın ANKARA

Detaylı

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı Mevcut Hali Değişiklik Önerisi Kapsam MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının Kapsam

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33. Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33. Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33 Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR 03.02.2012 tarih ve Mükerrer 28193 sayılı Resmi Gazete de 5941 Sayılı Çek Kanunu

Detaylı

II 6183 SAYILI KANUNUN 79 UNCU MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK

II 6183 SAYILI KANUNUN 79 UNCU MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK I GENEL AÇIKLAMALAR Bilindiği gibi, 5479 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI SONRASINDA SGK İDARİ PARA CEZALARINDA PEŞİN ÖDEME İNDİRİMİNİN UYGULANMASI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI SONRASINDA SGK İDARİ PARA CEZALARINDA PEŞİN ÖDEME İNDİRİMİNİN UYGULANMASI ANAYASA MAHKEMESİ KARARI SONRASINDA SGK İDARİ PARA CEZALARINDA PEŞİN ÖDEME İNDİRİMİNİN UYGULANMASI Bünyamin ESEN 27* * I- GİRİŞ Ülkemiz sosyal güvenlik sisteminde sosyal güvenlik ile ilgili her türlü hak

Detaylı

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

TAHSİLÂT VE ÖDEMELERDE BANKA, PTT VE ÖZEL FİNANS KURUMLARININ KULLANILMA ZORUNLULUĞU

TAHSİLÂT VE ÖDEMELERDE BANKA, PTT VE ÖZEL FİNANS KURUMLARININ KULLANILMA ZORUNLULUĞU TAHSİLÂT VE ÖDEMELERDE BANKA, PTT VE ÖZEL FİNANS KURUMLARININ KULLANILMA ZORUNLULUĞU 1- Mükellefler İçin Her türlü mal teslimi veya hizmet ifasına ilişkin tahsilat ve ödemelerin, - Avans, depozito, pey

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2013/190 Ref: 4/190. Konu: BİREYSEL KATILIM YATIRIMCISI İNDİRİMİ HAKKINDA TEBLİĞ (SERİ NO: 1) YAYINLANMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2013/190 Ref: 4/190. Konu: BİREYSEL KATILIM YATIRIMCISI İNDİRİMİ HAKKINDA TEBLİĞ (SERİ NO: 1) YAYINLANMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 27.08.2013 Sayı: 2013/190 Ref: 4/190 Konu: BİREYSEL KATILIM YATIRIMCISI İNDİRİMİ HAKKINDA TEBLİĞ (SERİ NO: 1) YAYINLANMIŞTIR 21.08.2013 tarih ve 28742 sayılı Resmi Gazete de Bireysel

Detaylı

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ ESKİ METİN YÖNETİM KURULU MADDE 8- Şirket Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. Şirket Yönetim Kurulu altı üyeden oluşur ve bu üyelerin tamamı

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17402 Karar No. 2011/19618 Tarihi: 30.06.2011 İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 CEZAİ ŞART KARŞILIKLIK İLKESİ BAKİYE ÜCRETİN YANINDA CEZAİ ŞARTINDA İSTENEBİLECEĞİ

Detaylı

İlgili-Sorumlu. İlgili; Kendisine yersiz veya fazla ödeme yapılan gerçek ve/veya tüzel kişi ya da kişileri,

İlgili-Sorumlu. İlgili; Kendisine yersiz veya fazla ödeme yapılan gerçek ve/veya tüzel kişi ya da kişileri, KAMU ZARARI İlgili-Sorumlu İlgili; Kendisine yersiz veya fazla ödeme yapılan gerçek ve/veya tüzel kişi ya da kişileri, Sorumlu; Kamu zararının oluşmasına sebep olan kamu görevlisini Kamu Kaynağı Kamuya

Detaylı

Dr. Ahmet NAR Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı TÜRK MİRAS HUKUKUNDA TENKİS

Dr. Ahmet NAR Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı TÜRK MİRAS HUKUKUNDA TENKİS Dr. Ahmet NAR Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı TÜRK MİRAS HUKUKUNDA TENKİS İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR...XV GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM TENKİS KAVRAMI,

Detaylı

TEBLİĞ. Konsolide özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler: Cari Dönem Önceki Dönem

TEBLİĞ. Konsolide özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler: Cari Dönem Önceki Dönem 22 Eylül 2007 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26651 TEBLİĞ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR İLE BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR HAKKINDA

Detaylı

TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 54) (PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR)

TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 54) (PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR) 13 Ocak 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29947 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 54) (PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunu Yasası. 3095 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİNE İLİŞKİN KANUN

Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunu Yasası. 3095 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİNE İLİŞKİN KANUN Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunu Yasası 3095 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİNE İLİŞKİN KANUN Kanun Numarası : 3095 Kabul Tarihi : 4/12/1984 Yayımlandığı R.

Detaylı

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8:

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: ESKİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: Şirketin işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Genel Kurul tarafından Hissedarlar arasından seçilecek 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ İÇİNDEKİLER Kısaltmalar Önsöz XVII XIX Giriş 1 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 1. EVLENME KAVRAMI İLE EVLENMENİN TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1-Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formunda yer alan bilgiler, işbu formun tüketiciye verildiği tarihten

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN 6405 TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 3002 Kabul Tarihi : 8/5/1984

Detaylı

Karşılıksız Çek için Para ve Hapis Cezası Var

Karşılıksız Çek için Para ve Hapis Cezası Var Çek Kanunu; 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkındaki Kanun 19.03.1985 tarihlide kabul edilmiş, 03.04.1985 tarihli, 18714 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe

Detaylı

İZMİR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 6645 SAYILI KANUNLA 5510 SAYILI KANUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Kurumdan aylık alanlardan 4/b kapsamında çalışanların SGDP Primi oranı düşürüldü Kurumdan aylık ve gelir almakta iken 4/ b kapsamında çalışmağa

Detaylı

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Nakit Kredi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRK HUKUKUNDA FAİZ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRK HUKUKUNDA FAİZ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRK HUKUKUNDA FAİZ A- FAİZ KAVRAMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ...15 [- Faiz Kavramı...15 II- Faizin Hukuki Niteliği...15 1- Faizin Asıl Alacağa Bağlı Olması... 16 2- Faizin Asıl Alacaktan

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 6545 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3096 Kabul Tarihi : 4/12/1984 Yayımlandığı R. Gazete

Detaylı

DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (R.G.:12.01.1983 / 17243) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1-Bu Yönetmelik Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları ile ilgili

Detaylı

6552 Sayılı Kanun Kamu Alacaklarının Yapılandırılması. S.M.MALİ MÜŞAVİR GÜNAYDIN TOPÇU Adli Muhasebe ve Hile Uzmanı KGK Bağımsız Denetçi

6552 Sayılı Kanun Kamu Alacaklarının Yapılandırılması. S.M.MALİ MÜŞAVİR GÜNAYDIN TOPÇU Adli Muhasebe ve Hile Uzmanı KGK Bağımsız Denetçi 6552 Sayılı Kanun Kamu Alacaklarının Yapılandırılması S.M.MALİ MÜŞAVİR GÜNAYDIN TOPÇU Adli Muhasebe ve Hile Uzmanı KGK Bağımsız Denetçi Kanun Kapsamındaki Alacaklar 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamındaki

Detaylı

MERSİN MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 6552 SAYILI TORBA KANUNLA KAMU ALACAKLARININ YAPILANDIRILMASI

MERSİN MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 6552 SAYILI TORBA KANUNLA KAMU ALACAKLARININ YAPILANDIRILMASI 6552 SAYILI TORBA KANUNLA KAMU ALACAKLARININ YAPILANDIRILMASI 6552 SAYILI TORBA KANUN KAPSAMINDAKİ ALACAKLAR -213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamındaki alacaklar 6183 Sayılı Kanun Kapsamında Takip Edilen

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır. 3 Haziran 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29019 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: YÖNETMELİK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU POSTA SEKTÖRÜNDE İDARİ YAPTIRIMLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 9333 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5320 Kabul Tarihi : 23/3/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/3/2005 Sayı : 25772 (M.) Yayımlandığı Düstur :

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/95. KONU Bireysel Katılım Yatırımcısı İndirimi Hakkında Tebliğ Yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/95. KONU Bireysel Katılım Yatırımcısı İndirimi Hakkında Tebliğ Yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

DAVALI : Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı (.. Vergi Dairesi Müdürlüğü) Tutarı : TL Damga Vergisi,. Vergi Ziyaı Cezası

DAVALI : Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı (.. Vergi Dairesi Müdürlüğü) Tutarı : TL Damga Vergisi,. Vergi Ziyaı Cezası ANKARA VERGİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI : VERGİ KİMLİK NO. : DAVALI : Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı (.. Vergi Dairesi Müdürlüğü) DAVA KONUSU VERGİ VE CEZANIN Nev i : Damga Vergisi Dönemi : Tutarı

Detaylı

KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ

KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ Kanun Adı : Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine, 2313 SayIlI Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi HakkInda Kanunda, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda ve 178 Sayılı Maliye BakanIığının Teşkilat ve Görevleri

Detaylı

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 80755325-105.05.07-1116 09/02/2016 Konu : Geçici Personele Ek Ödeme Yapılması ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) İlgi : 09.10.2015 tarihli

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI )

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI ) 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI ) SS ve GSS KANUNU NA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (TL) (01.01.2014 31.06.2014 Döneminde)

Detaylı

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar.

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. R. G. 98 14.08.2000 TEŞVİK YASASI 47/2000 Sayılı Yasa Kısa İsim 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Tefsir 14/2000 Amaç Kapsam 2. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe:

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/8665 Karar No : 2013/9005 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol Özeti : İmar planında küçük sanayi

Detaylı

4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI

4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI 4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI 4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALAR (01.01.2012 tarihinden itibaren) Kanun Mad. Ceza Mad. Cezayı Gerektiren Fiil 1 OCAK-25 OCAK

Detaylı