Sayı 8 Aşağıdaki klinik meslektaş denetimine tabi tutulmuş temel yayınlar incelenecektir:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sayı 8 Aşağıdaki klinik meslektaş denetimine tabi tutulmuş temel yayınlar incelenecektir:"

Transkript

1 Bausch and Lomb'un aylık araştırma güncelleme yazısına hoşgeldiniz. Bilhassa ön segment üzerine klinik oftalmik araştırmalar konusundaki deneyimlerimize dayanarak, Bausch and Lomb, bizden, her ay araştırma yayınlarından çıkan bazı enteresan bulgularla ilgili bağımsız bir rapor hazırlamamızı istedi. Yoğun bir doktor olarak, bu, en son klinik araştırmaları takip edebilmenizi sağlıyor ve vurgulanan bir konu hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak istediğinizde, makalelerin yerini belirlemenize imkan tanıyor. Profesör James Wolffsohn, Aston Üniversitesi'nde Optometri Bölümü Başkanıdır. James'in araştırma ve öğretim ilgi alanları, genellikle intraoküler lensler, kontakt lensler, az görme ve uyumun ölçümü etrafında dönmektedir. 100'ün üzerinde meslektaş denetimine tabi tutulmuş akademik makale yayınlamış, Az Görme ve Görüntüleme üzerine kitaplar yazmış ve sayısız uluslararası sunum yayınlamıştır. James ayrıca, geçmişte İngiliz Kontakt Lens Birliği Başkanlığı da yapmıştır. Amy Sheppard, Aston Üniversitesi'nde Ön Segment grubuyla birlikte çalışan bir araştırma görevlisidir. 2004'te optometrist olarak uzmanlığını alan Amy, 2007 yılında, lens akomodasyonunun in vivo analizi üzerine bir PhD derecesi almak için Aston Üniversitesi'nin Oftalmik Araştırma Grubuna katılmadan önce, İngiltere'de üç yıl tam zamanlı uygulamayıcı olarak çalıştı. Sayı 8 Aşağıdaki klinik meslektaş denetimine tabi tutulmuş temel yayınlar incelenecektir: YAYIN CİLT American Journal of Ophthalmology 150(4) Archives of Ophthalmology 128(9) British Journal of Ophthalmology 94(9) Clinical ve Experimental Ophthalmology 38(6) Clinical and Experimental Optometry 93(5) Contact Lens and Anterior Eye 33(5) Cornea 29(10) Investigative Ophthalmology and Visual Science 51(10) Journal of Optometry 3(2) Journal of Refractive Surgery 26(9) Ophthalmic and Physiological Optics 30(5) Ophthalmology 117(10) Optometry and Vision Science 87(9)

2 Kontakt lens birikintileri, yan etkiler ve klinik oküler yüzey parametreleri Zhao ve ark., silikon hidrojel kontakt lens kullanımı esnasında klinik yanıtlar ile protein ve kolesterol birikintilerinin seviyeleri arasındaki korelasyonu araştırdı. Lenslerden ekstrakte edilen protein miktarı, konjonktival boyanma, lens ön yüzeyinin nemlenmesi ve lensin uyumunun sıkı olması ile koreleydi. Ancak, ekstrakte edilen kolesterol düzeyleri, klinik parametreler ile çok zayıf bir korelasyona sahipti ve bu, kolesterol birikiminin, silikon hidrojel lens kullanımı üzerinde fizyolojik olarak ilgili hiçbir etkisi olmayabileceğini göstermekteydi. Optometry and Vision Science (2010) 87: Günlük kullan-at kontakt lens reçetelendirmede uluslararası eğilimler Günlük atılan kontakt lensler, 16 yıldır ticari olarak mevcuttur. Efron ve ark., yakın zamanda Kuzey Amerika, Avrupa ve Japonya'da yapılan kontakt lens uygulaması araştırmalarının (günlük tek kullanımlık lenslerle ilgili) sonuçlarını açıklamaktadır. Günlük tek kullanımlık kontakt lensler, yarı zamanlı olarak reçete edilme eğilimindedir ve sıklıkla erkekler tarafından kullanılmaktadır. Ayrıca, günlük tek kullanımlık lens kullanıcıları, genellikle tekrar kullanılabilir lens kullananlardan daha gençtir. Araştırmacılar, sonuçlara dayanarak, bu sektörde büyümenin devam edeceği tahmininde bulunuyorlar. Contact Lens and Anterior Eye (2010) 33: Eş zamanlı görme çok odaklı kontakt lenslerle stereo keskinlik Yirmi presbiyop deneğe, PureVision veya Focus Progressives multifokal kontakt lens takıldı; bunlar, bir aylık bir süre boyunca kullanıldıktan sonra, bir ay daha diğer lens tipi kullanıldı. Her iki lens tipi, stereopsisi korurken, iyi bir uzak ve yakın keskinliği sağladı. Optometry and Vision Science (2010) 87:

3 Topografi kılavuzlu kondüktif keratoplasti ile ileri keratokonusun tedavisi Kato ve ark., ileri derecede keratokonusu olan 21 hastada, topografi kılavuzlu kondüktif keratoplastinin (TGCK) uygulanmasını açıklamaktadır. Birçok hastada, ciddi bir postoperatif komplikasyon olmaksızın, görme netliğinde iyileşme ve miyopik refraktif kusurda azalma gözlemlendi. Dolayısıyla, TGCK, ileri derecede keratokonus vakalarında, korneal transplantasyondan kaçınmak veya bunu geciktirmek için faydalı olabilir. American Journal of Ophthalmology (2010) 150: Herpes simplex keratitte (HSK) korneal hassasiyet ve subbazal sinir değişimi Klinik olarak tek taraflı HSK'sı olan otuz bir hasta, in vivo konfokal mikroskopi ile incelendi ve normal kontrollerle karşılaştırıldı. HSK'lı gözlerde, ortalama sinir yoğunluğunda, toplam sinir sayısında, temel sinir gövdelerinde ve sinir dallarında azalmalar gözlendi. Şaşırtıcı bir şekilde, HSK'lı hastaların kontralateral klinik olarak etkilenmeyen gözleri ayrıca, subbazal sinir pleksusunda anlamlı bir azalma gösterdi. Ophthalmology (2010) 117: Obstrüktif meibom bezi fonksiyon bozukluğunda (OMGD) girişimsel ağız penetrasyonu ve intraduktal sondalama Araştırmacı, bu yeni tedavinin OMGD'ye uygulanmasını açıklamaktadır. Hastaların % 96'sı (25'te 24'ü), sondalamanın ardından bulgularda anında rahatlama yaşadı. 11 aylık takip dönemi boyunca, hastaların % 80'i yalnız bir tedaviye gereksinim duyarken, % 20'sine, ilk seanstan ortalama 4.6 ay sonra tekrar tedavi uygulandı. Dolayısıyla, invazif orifis penetrasyon ve intraduktal problama, OMGD bulgularından hızlı ve uzun süreli kurtulma sağlayabilmektedir. Cornea (2010) 29: Kuru gözün teşhisinde, Visante ön segment optik koherens tomografi Ibrahim ve ark., gözyaşı menisküs yüksekliğinin hızlı ve non-invazif olarak değerlendirilmesinde Visante'nin kullanımını açıklamaktadır. Tekniğin kabul edilebilir duyarlılık, spesifite ve tekrar edilebilirliğe sahip olduğu ve kuru göz hastalığının teşhis ve değerlendirmesinde değerli olabileceği görüldü. Ophthalmology (2010) 117:

4 Miyopiye yönelik LASEK ve PRK arasında klinik sonuç farkları LASEK ve PRK sonuçları (düzeltilmemiş görüş keskinliği, refraktif kusur sferik eşdeğeri, epiteliyel iyileşme süresi, operasyon sonrası ağrı ve korneal pus dahil olmak üzere), daha önce yayınlanmış, 1000'den fazla tedavi edilmiş gözü temsil eden çalışmalar meta-analiz kullanılarak karşılaştırıldı. Klinik sonuçlarla ilgili olarak, operasyondan 1 ay ve 3 ay sonra LASEK grubunda daha az korneal haze gözlemlenmesine rağmen, LASEK ve PRK ile tedavi edilen gözler arasında anlamlı bir fark görülmedi. Ophthalmology (2010) 117: Endoftalmide ön kamara ve vitrenin uyumu Kuzey Amerika'da gerçekleştirilen bu retrospektif çalışmada, 1999 ve 2008 yılları arasında meydana gelen 758 ardışık endoftalmi vakası incelendi. Ön kamara kültür sonuçlarının, pozitif vitre kültürünün yetersiz bir göstergesi olduğu; yani, steril bir ön kamaranın, vitre enfeksiyon ihtimalini ortadan kaldırmadığı görüldü. Sonuçlar, endoftalmi profilaksisinde geniş spektrumlu antibiyotiklerin rutin kullanımının gerekliliğine ilişkin çıkarımlara sebep olabilir. Archives of Ophthalmology (2010) 128: İnsan kamaralar sıvısına alfa-lipoik asit geçişi 70 denekli bir çalışmada, alfa-lipoik asidin (ALA; güçlü bir antioksidan), % 1 göz damlası formunda topikal olarak uygulandığında, kamaralar sıvısında yüksek konsantrasyona ulaştığı belirlendi. Araştırmacılar, bu geçiş etkisinden, oksidatif strese bağlı oküler patolojinin, örneğin kataraktın, gelişimini engellemek için, ALA damlalarının kullanımı yoluyla yararlanılabileceğini öne sürmektedir. Clinical and Experimental Ophthalmology (2010) 38:

5 Beaver Dam Göz Çalışması kohortunda, mercekte retrodotlar Beaver Dam Göz Çalışması kohortunda, retrodotların, 75 yaş veya üzeri kişilerin % 31.2'sinde görülen (43-54 yaş arası deneklerin % 1.68'ine kıyasla), yaygın şekilde ortaya çıkan yaşa bağlı mercek kesafetleri olduğu görüldü. Bunlar, sigara içmeyle bağlantılıdır ve yaşa bağlı kataraktın varlığından bağımsız olarak, görüş keskinliğinde bir azalmaya neden olur. Ophthalmology(2010) 117: Nükleer sklerotik katarakt ve diyabet Birçok farklı neden için vitrektomi ameliyatı yapılan 52 göz üzerine yapılan prospektif bir çalışma, iskemik diyabet retinopatinin, sistemik diabetes mellitusa ek olarak, nükleer katarakt oluşumuna ve ilerlemesine kaşı koruyucu olduğunu belirledi. Sonuçlar, oksijene maruz kalmadaki artışın, nükleer katarakt gelişimini teşvik ettiği hipotezini desteklemektedir. American Journal of Ophthalmology (2010) ISO: Katarakt ameliyatının ardından mortalite Bu retrospektif kohort çalışmasında, ameliyattan sonra 90 gün içinde mortalite tahmin göstergelerini belirlemek için, ayakta tedavi ekstrakapsüler katarakt ekstraksiyonu gören gazinin kayıtları incelendi. Gazilerin ortalama yaşı 71.8'di ve % 96'ı erkekti. 90 günlük mortalite oranı, 1000 hastada 7.1 olmak üzere düşüktü (cerrahi öncesi hastalık yükü yüksek olanlarda bile). Ophthalmology (2010) 117:

6 Jüvenil idiopatik artrite (JIA) bağlı üveit bulunan afak ve psödofak çocuklarda uzun süreli oküler komplikasyonlar Sijssens ve ark., intraoküler lens implantasyonunun, katarakt ameliyatı geçiren, JIA'ya bağlı üveitli çocuklarda, uzun süreli (7 yıla kadar) oküler komplikasyonların riskini artırıp artırmadığını incelediler. Psödofak grupta, afak çocuklardan daha iyi görme keskinliği saptandı ve perioperatif inflamasyon konusunda maksimum kontrol sağlanması koşuluyla, oküler hipertansiyon, sekonder glokom, kistoid maküler ödem veya optik disk şişmesi risklerinde bir artış görülmedi. Ophthalmology(2010) 117: Okuma görme keskinliğinin ve hızının kantitesini artırmak için yeni bir cihaz Araştırmacılar, hastanın kişisel, rahat okuma mesafesinden okuma görme keskinliği ve okuma hızının standardize testi için yeni bir cihaz olan Salzburg Reading Desk'i (SRD) sunmaktadır. SRD, özel olarak tasarlanmış bir okuma masası ile yüksek çözünürlüklü ekranı ve yazıcısı olan bir bilgisayardan oluşmaktadır. Cihaz, presbiyopinin düzeltilmesi için muhtelif yöntemlerin değerlendirilmesinde değerli olabilir. Journal of Refractive Surgery (2010) 26: EN ETKİLEYİCİ BULGU: İskoçya; İngiltere merkezli, gözleme dayalı, prospektif bir çalışmada, yırtıklı retina dekolmanın (RRD) epidemiyolojisi ve sosyoekonomik bağlantıları incelendi. Durumun yıllık insidansı, kişilik popülasyonda 12.05'ti. RRD, kadınlara göre erkeklerde daha yaygındır; fakat daha da ilginç olan, refah düzeyiyle önemli ölçüde bağlantılı olduğunun görülmesidir. Beşte birlik yoksul kesim, anlamlı şekilde daha yüksek RRD insidansına sahipti. "İskoçya'da Retinal Dekolmanın Epidemiyolojisi ve Sosyoekonomik Bağlantıları: İki Yıllık, Prospektif, Popülasyona Dayalı Bir Çalışma." Investigative Ophthalmology and Visual Science (2010) 51:

7 EN ENTERESAN ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI BAŞLIĞI: "Anisometropi için Risk Faktörü olarak Neonatal Dakriostenoz." Piotrowski JT, Diehl NN ve Mohney BG. Archives of Ophthalmology (2010) 128: Bu retrospektif incelemede, bir oftalmolog tarafından, konjenital nazal lakrimal kanal tıkanıklığı için muayene edilen çocukların, (ambliyopi ile veya ambliyopi olmaksızın) anisometropi gelişmesi bakımından daha yüksek risk altında olduğu görüldü. En büyük hiperopi/ ambliyopinin lateralitesi, genellikle önceki dakriyostenoz ile aynıdır. Sonraki rapor Kasım 2010 James S Wolffsohn Profesör ve Optometri Bölümü Başkanı Aston Üniversitesi Birmingham, İngiltere

Sayı 10 Aşağıdaki klinik meslektaş denetimine tabi tutulmuş temel yayınlar incelenecektir:

Sayı 10 Aşağıdaki klinik meslektaş denetimine tabi tutulmuş temel yayınlar incelenecektir: Bausch and Lomb un aylık araştırma güncelleme yazısına hoş geldiniz. Bilhassa ön segment üzerine klinik oftalmik araştırmalar konusundaki deneyimlerimize dayanarak, Bausch and Lomb, bizden, her ay araştırma

Detaylı

Önleme ve TedaviEndoftalmi

Önleme ve TedaviEndoftalmi Önleme ve TedaviEndoftalmi Katarakt Cerrahisi Sonrası Endoftalminin Önlenmesi ve Tedavisi için ESCRS Rehberleri Veriler, Tartışmalı Konular ve Sonuçlar Peter Barry Luis Cordovés Susanne Gardner Katarakt

Detaylı

İSTANBUL TABİP ODASI NIN SÜRELİ BİLİMSEL YAYINIDIR CİLT 25 SAYI 2 2012. Göz

İSTANBUL TABİP ODASI NIN SÜRELİ BİLİMSEL YAYINIDIR CİLT 25 SAYI 2 2012. Göz İSTANBUL TABİP ODASI NIN SÜRELİ BİLİMSEL YAYINIDIR CİLT 25 SAYI 2 2012 Göz Klinik Gelişim Göz İlk Söz Bir Hazin Hürriyet Satarsın gözlerinin dikkatini, ellerinin nurunu, bir lokma bile tatmadan yoğurursun

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ LUCENTİS 10 mg/ml enjeksiyonluk çözelti içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 1 flakon (0.23 ml) içinde: Ranibizumab 2.3 mg Ranibizumab,

Detaylı

Sağlıkta Nabız Dergisinin Değerli Okurları

Sağlıkta Nabız Dergisinin Değerli Okurları 2012 / Sayı: 31 ED TÖRDEN Sağlıkta Nabız Dergisinin Değerli Okurları Sa l kta Nab z Aktüel ve Sosyal T p Dergisi 2012 / Say : 31 ISSN 1308 6006 stanbul Sa l k Mensuplar Derne i Ad na SAH B ; Opt. Dr.

Detaylı

GÖZ HASTALIKLARI HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ 2011

GÖZ HASTALIKLARI HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ 2011 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÖZ HASTALIKLARI HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ 2011 Derleyenler: Düzenleyenler: Doç. Dr. Gamze MEN Hem. Narin ÖZÇİFTÇİ Doç. Dr. Önder KALENDERER Hem.

Detaylı

KATARAKT LAZER GLOKOM RETİNA OKULOPLASTİ MİNİK GÖZLER

KATARAKT LAZER GLOKOM RETİNA OKULOPLASTİ MİNİK GÖZLER KATARAKT LAZER GLOKOM RETİNA OKULOPLASTİ MİNİK GÖZLER TEDAVİ DEPARTMANLARIMIZ Katarakt Lazerle Kırma Kusurları (Miyop, Hipermetrop, Astigmat) Kornea Hastalıkları Retina Hastalıkları Şaşılık Çocuk Göz Sağlığı

Detaylı

Refraktif Cerrahi. Refraktif Cerrahi Çeşitleri. Göz Kırılma Kusurları. Ahmet GÜCÜKOĞLU. Miyopi

Refraktif Cerrahi. Refraktif Cerrahi Çeşitleri. Göz Kırılma Kusurları. Ahmet GÜCÜKOĞLU. Miyopi Refraktif Cerrahi Ahmet GÜCÜKOĞLU İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul Refraktif cerrahi önce korneada başlayan, hızla artan ilgi ve güvenle uygulama

Detaylı

Kuru Göz 1. Bölüm Güncel Klinik Değerlendirme Jennifer P. Craig

Kuru Göz 1. Bölüm Güncel Klinik Değerlendirme Jennifer P. Craig Kuru Göz 1. Bölüm Güncel Klinik Değerlendirme Jennifer P. Craig Giriş Yakınlarda yayınlanmış olan Uluslararası Kuru Göz Atölyesinin (DEWS) raporunda, kuru göz, "gözyaşı ve oküler yüzeyde, rahatsızlık,

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. XALATAN, pediyatrik glokomda ve göz içi basıncı yükselmiş pediyatrik hastalardaki göz içi basıncını düşürmede endikedir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. XALATAN, pediyatrik glokomda ve göz içi basıncı yükselmiş pediyatrik hastalardaki göz içi basıncını düşürmede endikedir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI XALATAN % 0.005 göz damlası 2.KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Her mililitrede; Etkin madde: Latanoprost Yardımcı maddeler: Sodyum klorür Sodyum dihidrojen fosfat

Detaylı

TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER DR. EVRİM ARSLAN TIPTA UZMANLIK TEZİ DİYARBAKIR 2011 I II T.C.

Detaylı

Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu

Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu SUDE IĞDIR Türkiye Tip 1 diyabetli Dİyabet sorunu Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF), dünya genelinde 382 milyon yetişkinin diyabet hastası olduğunu tahmin

Detaylı

ÜRÜN BİLGİLERİ Alcon Laboratories, Inc.

ÜRÜN BİLGİLERİ Alcon Laboratories, Inc. ÜRÜN BİLGİLERİ Alcon Laboratories, Inc. TURKISH R DİKKAT: ABD Federal yasaları bu cihazın satışını, sadece bir hekime veya hekimin siparişi üzerine yapılacak şekilde sınırlamaktadır. Model Özellikleri

Detaylı

T.C. S.B.Prof. Dr. N. Reşat Belger. Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Şef: Prof. Dr. Ömer Faruk Yılmaz. Şef: Doç. Dr.

T.C. S.B.Prof. Dr. N. Reşat Belger. Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Şef: Prof. Dr. Ömer Faruk Yılmaz. Şef: Doç. Dr. T.C. S.B.Prof. Dr. N. Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şef: Prof. Dr. Ömer Faruk Yılmaz Şef: Doç. Dr. Ziya Kapran LASER SUBEPİTELYAL KERATOMILEUSIS (LASEK) SONUÇLARI (Uzmanlık Tezi)

Detaylı

T.C PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

T.C PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI T.C PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI İNTRAVİTREAL RANİBİZUMAB TEDAVİSİ ALAN HASTALARDA VİTREORETİNAL ARA YÜZEY DEĞİŞİKLİKLERİNİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE TEDAVİ SONUCU İLE İLİŞKİSİ UZMANLIK

Detaylı

Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı ve Hipertansif Hastaların Sosyo-Demografik Özellikler ile Đlişkisi

Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı ve Hipertansif Hastaların Sosyo-Demografik Özellikler ile Đlişkisi T.C Sağlık Bakanlığı Đstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Koordinatör: Prof. Dr. Aytekin Oğuz Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı

Detaylı

YENİ TANI KONMUŞ PRİMER AÇIK AÇILI GLOKOM HASTALARINDA KULLANILAN ANTİGLOKOMATÖZ İLAÇLARIN OKÜLER YÜZEY ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ

YENİ TANI KONMUŞ PRİMER AÇIK AÇILI GLOKOM HASTALARINDA KULLANILAN ANTİGLOKOMATÖZ İLAÇLARIN OKÜLER YÜZEY ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÖZ HASTALIKLARI KLİNİĞİ Şef: Doç. Dr. TOMRİS ŞENGÖR YENİ TANI KONMUŞ PRİMER AÇIK AÇILI GLOKOM HASTALARINDA KULLANILAN ANTİGLOKOMATÖZ

Detaylı

ĐMPRESYON SĐTOLOJĐSĐ TESTLERĐNĐN VE KONJONKTĐVAL KÜLTÜR SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI UZMANLIK TEZĐ DR. MUTLU ACAR TEZ DANIŞMANI

ĐMPRESYON SĐTOLOJĐSĐ TESTLERĐNĐN VE KONJONKTĐVAL KÜLTÜR SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI UZMANLIK TEZĐ DR. MUTLU ACAR TEZ DANIŞMANI T.C. PAMUKKALE ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ GÖZ HASTALIKLARI ANABĐLĐM DALI KURU GÖZ, ÖN BLEFARĐT, ALLERJĐK KONJONKTĐVĐT VE KONTROL GRUBU HASTALARININ; GÖZYAŞI FONKSĐYON TESTLERĐNĐN, VĐTAL BOYALAR ĐLE OKÜLER

Detaylı

BÖLÜM 2 EPİDEMİYOLOJİ BÖLÜM YAZARLARI. Yrd. Doç. Dr. Selçuk KÖKSAL

BÖLÜM 2 EPİDEMİYOLOJİ BÖLÜM YAZARLARI. Yrd. Doç. Dr. Selçuk KÖKSAL BÖLÜM 2 EPİDEMİYOLOJİ BÖLÜM YAZARLARI Yrd. Doç. Dr. Selçuk KÖKSAL 48 49 EPĠDEMĠYOLOJĠ TANIM, AMAÇ, KULLANIM ALANI Yrd. Doç. Dr. Selçuk KÖKSAL, Öğr. Gör. Eray YURTSEVEN Yunanca EPĠ (=üstünde), DEMOS (=toplum,

Detaylı

SS-01. Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Manisa

SS-01. Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Manisa Türk Nöroşirürji Derneği, 6. Bilimsel Kongresi, Nöroşirürji Hemşireliği Sözlü Sunumlar SS-0 BEYİN CERRAHİ YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN NOZOKOMİYAL ENFEKSİYONLARIN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMALARI: BİR GÖZLEM

Detaylı

Diabetik maküler ödemde subtenon triamsinolon ile kombine fokal lazer fotokoagülasyonun etkinliğinin değerlendirilmesi

Diabetik maküler ödemde subtenon triamsinolon ile kombine fokal lazer fotokoagülasyonun etkinliğinin değerlendirilmesi 184 Dicle Tıp Dergisi / Ö. İlhan ve ark. Diabetik maküler ödem tedavisi 2012; 39 (2): 184-188 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2012.02.0124 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Diabetik

Detaylı

TÜRKİYE'DE OBEZİTE CERRAHİSİNİN OBEZİTE TEDAVİSİNDEKİ YERİ

TÜRKİYE'DE OBEZİTE CERRAHİSİNİN OBEZİTE TEDAVİSİNDEKİ YERİ 2014 TÜRKİYE'DE OBEZİTE CERRAHİSİNİN OBEZİTE TEDAVİSİNDEKİ YERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı STD 2014.01/00 ANKARA Telif Hakkı Sahibi: Türkiye

Detaylı

SAĞLIKLI YAŞAM Özel Yaşam Hastaneleri Sağlık Bülteni

SAĞLIKLI YAŞAM Özel Yaşam Hastaneleri Sağlık Bülteni SAĞLIKLI YAŞAM Özel Yaşam Hastaneleri Sağlık Bülteni Ağustos - Eylül 2013 / Sayı: 14 / Ücretsizdir. 17 yıldır sağlığınız için yanınızdayız. 3 Sene Sonra YAŞAM da Yürüdü Ülkesinde yapılan yanlış enjeksiyon

Detaylı

KATARAKTI OLAN YÜKSEK MİYOPİLİ HASTALARDA KOMPLİKASYONSUZ FAKOEMÜLSİFİKASYON CERRAHİSİ SONUÇLARIMIZ

KATARAKTI OLAN YÜKSEK MİYOPİLİ HASTALARDA KOMPLİKASYONSUZ FAKOEMÜLSİFİKASYON CERRAHİSİ SONUÇLARIMIZ KATARAKTI OLAN YÜKSEK MİYOPİLİ HASTALARDA KOMPLİKASYONSUZ FAKOEMÜLSİFİKASYON CERRAHİSİ SONUÇLARIMIZ Uncomplicated Phacoemulsification Surgery Results in Patients with Cataract and High Myopia Çiğdem HARMANCI

Detaylı

Kırma-refraksiyon kusurları ve buna bağlı net görememe, günümüzde insanları

Kırma-refraksiyon kusurları ve buna bağlı net görememe, günümüzde insanları DERLEME Hacettepe Tıp Dergisi 2004; 35:187-194 Excimer laser; oftalmolojinin hizmetinde 20 y l Mehmet Orhan 1 1 Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara Kırma-refraksiyon

Detaylı

ULUSAL KALP SAĞLIĞI POLİTİKASI ANA İLKELERİ

ULUSAL KALP SAĞLIĞI POLİTİKASI ANA İLKELERİ ULUSAL KALP SAĞLIĞI POLİTİKASI ANA İLKELERİ 1. Dünyada kalp-damar hastalıkları ile ilgili epidemiyolojik gerçekler 1.1. Kalp ve Damar Hastalığı Kavramı 1.2. Dünyada Kalp ve Damar Hastalıklarının Epidemiyolojisi

Detaylı

TÜRK GERİATRİ DERNEĞİ 1. Kuruluşunun 10. Yıl Etkinlikleri Kapsamında 1 Ekim Uluslararası Yaşlılar Günü

TÜRK GERİATRİ DERNEĞİ 1. Kuruluşunun 10. Yıl Etkinlikleri Kapsamında 1 Ekim Uluslararası Yaşlılar Günü TÜRK GERİATRİ DERNEĞİ 1 www.turkgeriatri.org Kuruluşunun 10. Yıl Etkinlikleri Kapsamında 1 Ekim Uluslararası Yaşlılar Günü İstediğimiz/beklediğimiz Gelecek Yaşlıların Anlattıklarında Saklıdır! GENİŞLETİLMİŞ

Detaylı

OSAS ta en önemli risk faktörü obezite

OSAS ta en önemli risk faktörü obezite www.me di cal-tri bu ne.com.tr Sağlık mensuplarına özel gazetedir. Ekzantem tedavisi Dünyada ilk kez Akut kalp yetersizliği Uludağ Üniversitesi Fakültesi nce gerçekleştirilen 4. İç Hastalıkları Kış Kongresi

Detaylı

SB İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

SB İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Okmeydanı Tıp Dergisi 29(Ek sayı 2):110-115, 2013 doi:10.5222/otd.supp2.2013.110 Yaşlılık ve Göz Meltem Altınel, Aylin Ardagil Akçakaya SB İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Detaylı

Komplike Retina Dekolmanlarında Pars Plana Vitrektomi ile Birlikte 5000 cs Silikon Yağı Kullanımı

Komplike Retina Dekolmanlarında Pars Plana Vitrektomi ile Birlikte 5000 cs Silikon Yağı Kullanımı Komplike Retina Dekolmanlarında Pars Plana Vitrektomi ile Birlikte 5000 cs Silikon Yağı Kullanımı Use of 5000 cs Silicone Oil in Conjunction with Pars Plana Vitrectomy for Eyes with Complicated Retinal

Detaylı